Česká republika na globální šachovnici

Česká republika na globální šachovnici
Hořící sovětský tank v ulicích Prahy / CIA (Zvětšit)

V České republice se neumíme dívat na svět z větší perspektivy a neumíme si spojovat důležité věci. Dá se to popsat i jedním příslovím: Pro stromy nevidíme les. O řadě událostí, které se v naší historii odehrály, se domníváme, že se týkaly pouze nás a řešíme, kde jsme udělali chybu, zda jsme se měli bránit atd.

Žel tento pohled nám může skrývat celou řadu důležitých informací a vést nás ke špatným a krátkozrakým rozhodnutím. Je důležité si uvědomit, že se kolem nás a vlastně i s námi hrají obrovské šachy, kdy řada tahů je dopředu dána a to co vidíme, že nám hrozí, je mnohdy jen poslední tah, o kterém se však rozhodlo mnohem dříve a třeba i někde jinde. V loňském roce jsme slavili osmičková jubilea, a tak bude dobré se jich držet.

Vznik ČSR – ve správnou chvíli na správnou stranu

Dnes bereme takřka jako samozřejmost, že z trosek Rakousko-Uherska vznikla po 1. světové válce celá řada států a to včetně Československa. Na první pohled to vypadá, že jsme k tomu státu přišli trochu jako slepý k houslím. Jenže tak jednoduché to nebylo.

Na počátku války české země usilovaly o větší váhu v monarchii. Osobnosti tehdy ani nenapadlo, že by mohl vzniknout nějaký samostatný stát a ještě ke všemu nějaká republika. V průběhu 1. světové války Masaryk s Benešem a Štefánikem velice dobře pochopili, že válka je katalyzátor, který řadu procesů urychluje.

Spojenci původně monarchii rozbít nechtěli. Obecně nebyl důvod ji rozbíjet, nic by jim to v tu dobu nepřineslo. Jenže v roce 1917 se stalo něco, co všechno ostatní změnilo. V Rusku proběhly dvě revoluce. Nejprve jedna únorová, která svrhla cara, ale Rusko pokračovalo ve válce a pak ta říjnová, která podle našeho kalendáře proběhla v listopadu, kdy došlo k bolševickému převratu.

Rusko bylo jedním ze spojenců, který držel východní frontu. Všichni věděli, že pokud Německo bude bojovat pouze na jedné frontě, tak díky technice a schopné armádě mohou spojenci v Evropě prohrát válku. Vědělo to i Německo a tak podporovalo bolševiky s tím, že jakmile se dostanou k moci, tak přeruší válku s Německem, což se nakonec opravdu stalo. Německo by si tak rozvázalo ruce na východě.

Jelikož bolševické Rusko spolupracovalo s Německem, tak spojenci ztratili partnera, který by donutil bojovat Německo na východní frontě. V tuto dobu přichází Masaryk a hovoří o tom, že v monarchii je utlačovaný národ, který byl kdysi svobodným královstvím, a který se bouří proto německé nadvládě. Což dokládal vznikem legií vzniklých z vojáků, kteří se postavili proti monarchii se zbraní v ruce po boku spojenců.

Jelikož československé legie také zdržovaly díky bojů s bolševiky i navracení německých a rakouských vojenských zajatců zpět, tak Francie a USA pochopily, že zde je někdo, kdo může za Rusko zaskočit. Jenže takový partner nemůže být součástí jiného státu, potřebuje svůj stát.

Z vůle velkých hráčů tak vznikl nový stát, který měl po válce smlouvy s Francií, aby fungoval jako bezpečnostní pojistka a v případě, že by Německo napadlo Francii, mohl otevřít východní frontu. Proto zde také dlouho působila po válce francouzská vojenská mise, aby vznikla armáda, která bude schopna tento úkol splnit.

Je paradoxní, že tehdejší velení armády vidělo problém hlavně v Maďarsku, se kterým v roce 1919 proběhla válka o hranice na Slovensku a o Německo se příliš nezajímalo. To se změnilo až v druhé polovině 30. let. Je potřeba doplnit, že podobným partnerem, u kterého působila po válce francouzská vojenská mise, bylo Polsko.

O vzniku republiky se nerozhodovalo v Praze, ani ve Vídni, ale právě při jednáních se spojenci. Masaryk i Beneš velice dobře věděli, že se zde hrají obrovské šachy. Pokud by velké státy vznik samostatného československého státu nepotřebovali, tak bychom si jej na monarchii vyvzdorovali asi velice těžko.


Modrá barva ukazje státy navázané na Francii a červená státy navázané na Německo v roce 1938.

1938 – Francie zahazuje pojistku

O 2. světové válce se hovoří někdy jako o pokračování 1. světové války s tím, že nepřátelské státy si daly jen oddech na to, aby se vzpamatovaly. V předchozím textu jsme si uvedli, že Francie potřebovala Československo jako pojistku ve válce proti Německu. Mnohdy se díváme na snahy Německa obsadit a rozbít Československo jen jako na nenasytnou touhu většího státu po nějaké sousedním území. Jenže to by bylo moc krátkozraké vnímání.

To, že Československo a vlastně i Polsko byly pojistkami pro Francii dokazuje cílená likvidace obou zemí Německem před tím, než napadne Belgii a Francii. Možná si pokládáte otázku, proč Německo chtělo stůj co stůj obsadit zbytek českých zemí po Mnichovu. Byl to přesně tento důvod.

Československá armáda stále existovala. Německo vědělo, že dokud nebude Československá armáda zneškodněna a pod kontrolou, tak může dojít k otevření východní fronty. Francii se velice vymstilo, že obětovalo obě své východní pojistky a nic nepodnikla proti Německu.

Naopak Němci prokázali, že velice dobře znají původní naplánovanou strategii, a tak postupovali cíleně a likvidovali jednu hrozbu za druhou. To, že získali další území bylo spíše takovou třešničkou na dortu. Německo využilo toho, že Francie hraje defenzivně a dostalo ji do kouta. Obsazení Československa bylo tedy dávno promyšleným krokem k tomu, aby Německo porazilo Francii.

Jalta – opět o nás bez nás

O budoucnosti Československa po 2. světové válce rozhodla i Jaltská konference. Máme tendenci hovořit o Mnichovské smlouvě jako o okamžiku, kdy se rozhodovalo o nás bez nás. Jenže stejně si spojenci rozdělovali sféry vlivu po válce a zejména Rusko rozšiřovalo svůj vliv do řady zemí a díky němu se překopaly hranice řady zemí a to i těch, které nebyly na německé straně.

Československo se zinscenovaném referendu muselo vzdát Podkarpatské Rusi a Polsko se stěhovalo na západ, opět ve prospěch Ruska, tedy přesněji Ukrajiny, která byla součástí Sovětského svazu. Západní země neočekávaly, že působení Rusů na osvobozených územích bude tak intenzivní, ale v řadě zemí osvobozených Rudou armádou probíhaly kroky k tomu, aby se ujala vláda moskvou řízených komunistických stran.

Z původně svobodných zemí se tak staly satelity řízené z jednoho místa. Převzetí moci komunisty ve východní Evropě bylo naplánováno již za války a exilové vlády v Sovětském svazu, složené z komunistů se dávno před koncem války zavazovaly k vazalství k Sovětskému svazu. Zmiňme „Košický vládní program“ atd. Opět šachová partie, tentokráte vedená Stalinem.

1968 – boj s kontrarevolucí nebo mistrný tah, jak dostat tisíce sovětských vojáků do Československa?

Některé zdroje hovoří o tom, že Československo bylo na počátku 60. let důrazně upozorňováno ze Sovětského svazu, že jeho jednotky nemají dostatečný počet a výzbroj pro vedení bojových operací proti Spolkové Republice Německo a tam umístěným americkým silám.

21. srpna 1968 pak do Československa vtrhnou armády Varšavské smlouvy s tím, že po několika týdnech zde zůstanou pouze sovětští vojáci a ti ostatní se vrátí do svých zemí. Co je také zajímavé je to, že sice to má být akce proti kontrarevoluci v Československu, ale ve skutečnosti proti nepokojům zasahují československé složky a sovětští vojáci se stěhují do vybraných vojenských posádek případně jsou budovány nové kasárny.

Otazníky budí také složení jednotek, protože na potírání případného povstání se třeba raketové vojsko nebo frontové stíhací letectvo moc nehodí. Je vysoce pravděpodobné, že celá událost byla pouze zastíracím manévrem s cílem přesunout určité jednotky Sovětských vojsk do Československa tak, aby to nevzbudilo adekvátní reakci u Američanů, což se povedlo.

Že kontrarevoluce nebyla pro československé komunisty opravdu problém bylo vidět i na tom, jak se s protestujícími vypořádali v roce 1969 při prvním výročí příchodu sovětských vojsk, kdy nebyl problém s tím, že zasahující jednotky i střílely do davu a několik lidí zemřelo a velká řada byla zraněna.

Sovětští vojáci se do dění v zemi nějak nezapojovali. Když koncem 90. let došlo ke zlepšení vztahů s USA a Sovětský svaz podepsal řadu smluv o odzbrojení, tak z ničeho nic došlo ke stažení sovětských vojsk ze všech bývalých socialistických států. U nás se rok 1968 vnímá jako rok, kdy nám byla opět ukradena svoboda, ale třeba to celé byly zase jen šachy na globální šachovnici.

Pro mnoho lidí to bude kacířská myšlenka, ale uvedené historické momenty dokazují, že existence naší země a také svoboda v naší zemi je dána tím, jak nás potřebují veliké státy, které hrají globální šachy. Proto mimochodem usiloval prezident Masaryk o nějaký spolek slovanských Evropských států, aby společně dokázaly čelit tlakům velkých hráčů a prosadit svou vůli. Věděl, že jako malý stát proti Německu, Rusku nebo Francii nic nezmůžeme.

Naše existence a svoboda je v tom, že si nejprve uvědomíme, kde je naše pozice v globální šachové partii a ke komu se přidáme a s kým budeme spolupracovat. Vítězství v šachové partii je obvykle dáno schopností předvídat tahy a plánovat dlouho dopředu. Pokud pouze reagujeme na tahy jiných, tak nemůžeme být nikdy na vítězné straně.

Nahlásit chybu v článku


Související články

NÁZOR: Rusko vs. Česká republika

Probíhající krize na Ukrajině přinesla celou řadu různých otázek, mnohdy spojených s vojenstvím ...

NÁZOR: Rusko vs. Visegrád

V článku Rusko vs. Česká republika autor, Michal Uher, otevřel velmi ožehavé téma o kterém je ...

Rakouský pohled na obrannou politiku EU

Jednotlivé členské státy Evropské unie samostatně nedokáží řešit problémy spojené s migrací, ...

Inspirace Rakouskem-Uherskem: Obrana České republiky bez Aktivní zálohy nemá smysl

Když se v naší zemi řešilo, že by obrana byla založena na profesionální armádě a členství v NATO, ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • zdeno
  15:01 27.08.2019

  Pěkný článek a pohled na události s odstupem - opravdu nejsme pupek světa, ale jen jeden z malých hráčů. V 68mém byla v plném proudu studená válka, dvě mocnosti se snažily hrát ...Zobrazit celý příspěvek

  Pěkný článek a pohled na události s odstupem - opravdu nejsme pupek světa, ale jen jeden z malých hráčů. V 68mém byla v plném proudu studená válka, dvě mocnosti se snažily hrát první housle,nedávno proběhla karibská krize, ve Francii bylo dost bouřlivo, běžela Vietnamská válka,dva roky zpět se arabové chytli s izraelci -a vypadalo to pro Izrael špatně - tak s těžkým srdcem naložili svých 6 jaderných náloží informovali USA a odstartovali - naštěstí existoval červený telefon - Brežněv nařídil poradcům odchod od PLŔS, izraelci 20 minut před cílem odvolali letadla a následně slavně zvítězili -to jen pro přiblížení dobové atmosféry, najednou pražské jaro ,kterému Brežněv rozuměl jak "stalinista pěrestrojce",a poslal své chlapce aby nás postavili do řady a připoměli jak máme pochodovat - že to trochu přepísk ,zjistil až na místě (dodatečně ho to štvalo a ne jen jeho), ale vystřelený šíp nevrátíš. P.S.nezlehčuji to v případě horkého konfliktu v Evropě by bylo Československo obětováno jeho vláda by se to dověděla dodatečně. Takže by jste mi nemohli nadávat.Skrýt celý příspěvek

 • PetrTechnik
  17:48 25.08.2019

  Tak jsem si u kafe dočetl celou debatu, pěkně se to rozběhlo i v národnostní rovině(taky jsem přispěl :-( ). Já myslím ,že historie nezná kdyby. Pro nás je dnes mnohem důležitější ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak jsem si u kafe dočetl celou debatu, pěkně se to rozběhlo i v národnostní rovině(taky jsem přispěl :-( ). Já myslím ,že historie nezná kdyby. Pro nás je dnes mnohem důležitější téma , kde se ČR na globální šachovnici momentálně nachází , kam směřuje a co proto můžeme udělat. Přijde mi ,že část politické reprezentace inklinuje k nihilismu Západní Evropy a druhá k imperiální politice USA. Vstřícnost M.Zemana k Rusku a Číně pomíjím, protože ta s jeho odchodem pomine. Poláci v tom mají jasno. A co my?Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   19:46 26.08.2019

   Éra "imperiální" politiky USA, která začala napadením Pearl Harbouru, možná končí. Alespoň Trump návrat izolacionismu naznačoval. A nejde jen o Trumpa, izolacionistické nálady jsou ...Zobrazit celý příspěvek

   Éra "imperiální" politiky USA, která začala napadením Pearl Harbouru, možná končí. Alespoň Trump návrat izolacionismu naznačoval. A nejde jen o Trumpa, izolacionistické nálady jsou v USA poměrně silné.

   V každém případě, termín "světový četník" se pro americkou politiku hodí mnohem lépe než "imperialista"Skrýt celý příspěvek

 • Dzin
  08:12 25.08.2019

  V článku je zcela chybně hodnocena Jaltská konference. Tzv. jaltskému mýtu, tedy tendenčnímu vykreslování Jalty, jako jednání, kde se "rozdělovali sféry vlivu v Evropě" se přitom ...Zobrazit celý příspěvek

  V článku je zcela chybně hodnocena Jaltská konference. Tzv. jaltskému mýtu, tedy tendenčnímu vykreslování Jalty, jako jednání, kde se "rozdělovali sféry vlivu v Evropě" se přitom věnuje (a vyvrací) už dost publikací (našich i zahraničních) a jsou k dispozici i úplné přepisy jednání, že je s podivem, jak je tento mýtus hluboce zakořeněn (útěcha může být, že nejen v českých zemích).

  Podobně, co se týká roku 1968, proti tomuto výkladu svědčí celá řada faktů a především jednací protokoly představitelů intervenujících států, které byly většinou už zveřejněny a zcela pokrývají nejdůležitější jednání vrcholných představitelů interventů. V nich nikde není ani zmínka a ani náznak proto, že by sovětské politbyro bralo zmiňovanou věc ve svých úvahách. Je možné, že to měli na mysli sovětští maršálové či i sami sovětští vůdci, ale nikde to nijak nereflektovali. Daleko pravděpodobnější je tedy výklad, že rozmístění sovětských vojsk na našem území bylo jakýsi bonus k samotné intervenci.

  Samotná intervence je ale nutno opravdu brát více z celkového pohledu, a plyne to i ze zápisů jednání sovětských představitelů, kteří na to tak pohlíželi. Nešlo jen o samotné Československo, ale o Československo jako nedílnou součást socialistické soustavy resp. sovětského systémů.Skrýt celý příspěvek

  • Luky
   11:59 25.08.2019

   Před lety jsem tu v diskuzi napsal k tématu podobný příspěvek. V 68 došlo k obsazení vojsky akorát poté, co byly dobudovány sklady JZ, které se stavěly několik let. Soěti by nám ...Zobrazit celý příspěvek

   Před lety jsem tu v diskuzi napsal k tématu podobný příspěvek.
   V 68 došlo k obsazení vojsky akorát poté, co byly dobudovány sklady JZ, které se stavěly několik let. Soěti by nám takové zbraně nikdy nesvěřili a k paritě byly z čistě vojenského hlediska na území republiky potřeba.
   Co se týče Jalty i 68 - není podstatné jen to, co je v protokolu.
   Nějakým způsobem si parcelaci Evropy dohodli. Přeci nenechali náhodě, kdo si kde urve víc.Skrýt celý příspěvek

   • Dzin
    14:58 25.08.2019

    Nedohodli. Britové se Sověty resp. Churchill se Stalinem by se možná na nějaké formě sfér vlivu byli ochotni dohodnout (byť každý z nich sféru vlivu chápal po svém), ale zásadní ...Zobrazit celý příspěvek

    Nedohodli. Britové se Sověty resp. Churchill se Stalinem by se možná na nějaké formě sfér vlivu byli ochotni dohodnout (byť každý z nich sféru vlivu chápal po svém), ale zásadní překážku k tomu stavěl Roosevelt, který byl zásadně proti, protože mu toto nezapadalo do jeho koncepce poválečného uspořádání světa. Většina americké administrativy ho v tomto bodě navíc podporovala, což nebylo obvyklé (byť to dělala z jiných pohnutek). Proti se stavělo sice pár jedinců, kteří prosazovali minimálně debatu na toto téma, ale jejich vliv na dění byl tehdy poměrně malý.

    Protokoly z jednání jsou primární pramen a v obou případech jsou podstatné. Nemůžeme tvrdit něco, co je zjevně v rozporu s jinými fakty či to nijak nepodporují.

    Ostatně právě utajené budování zmíněných skladů JZ naznačuje, že sovětské vedení a velení s umístěním sovětských vojsk na území Československa v té době nepočítalo. Ve chvíli, kdy byly objekty vybudovány už jich de-facto nebylo v utajené formě třeba.Skrýt celý příspěvek

    • Luky
     16:52 25.08.2019

     Když byly vybudovány, měly začít sloužit ke skladování JZ.
     Zároveň tyto JZ musely být chráněny loajálními vojáky.

     Jak si tedy nakonec sféry vlivu určili?

     Když byly vybudovány, měly začít sloužit ke skladování JZ.
     Zároveň tyto JZ musely být chráněny loajálními vojáky.

     Jak si tedy nakonec sféry vlivu určili?

     • Dzin
      22:00 25.08.2019

      Neurčili. O sférách vlivu se nikdy nejednalo a vznikly samovolně postupem vojsk spojenců v Evropě a následně vytvořením tzv. železné opony. Dokonce ani známá "procentní dohoda" ...Zobrazit celý příspěvek

      Neurčili. O sférách vlivu se nikdy nejednalo a vznikly samovolně postupem vojsk spojenců v Evropě a následně vytvořením tzv. železné opony. Dokonce ani známá "procentní dohoda" neznamenala přímo vytvoření sfér vlivu mezi Východem a Západem. Byl to Churchillův pokus nějak se se Stalinem dohodnout na obecném rámci řešení problémů na Balkáně a navíc neúspěšný.Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      23:57 25.08.2019

      Takže chceš říci, že o směřování států rozhodly volby (později puče) v jednotlivých zemích, které shodou okolností vytvořily kompaktní bloky, rozdělené železnou oponou? Že se ...Zobrazit celý příspěvek

      Takže chceš říci, že o směřování států rozhodly volby (později puče) v jednotlivých zemích, které shodou okolností vytvořily kompaktní bloky, rozdělené železnou oponou?
      Že se jednalo o spontánní výsledek?

      To by asi nebyl nijak strašidelný závěr. Akorát je otázkou, zda ten možná zdánlivě samovolný výsledek neovlivnila pasivita jedné z velmocí v té či oné zemi/oblasti.
      Zda by například u nás vůbec mohlo být možné přijetí Marshallova plánu, které by pak podpořilo západní směřování.
      Domnívám se, že kolikrát stačí telefon. Když jednáme na zastupitelstvu, tak už je taky většinou rozhodnuto z předešlých jednání, ze kterých nikdo zápis nedělá.Skrýt celý příspěvek

     • Dzin
      06:49 26.08.2019

      Ze strany SSSR šlo o cílevědomé prosazování vlastní formy vlády, kdy země, které obsadila RA byli pod dohledem sovětských bezpečnostních složek přeměněny na komunistické země. ...Zobrazit celý příspěvek

      Ze strany SSSR šlo o cílevědomé prosazování vlastní formy vlády, kdy země, které obsadila RA byli pod dohledem sovětských bezpečnostních složek přeměněny na komunistické země. Československo sice mělo štěstí, že zde byla i Americká armáda a tím nastalo stažení jak jí, tak i Rudé armády, ale naši demokratičtí politici tak dobře nadbíhali SSSR, že přítomnost jeho armády zde nebyla pro postupnou sovětizaci ani nutná.

      Po Rooseveltově smrti a rozkoukání se Trumanna se sice západní státy snažili nějak prosadit vlastní vliv v této části, ale bylo to pozdě a mnohdy (už) neúčinné.

      Celkově tak platí, že SSSR se aktivně snažil budovat svoji politickou soustavu a využíval k tomu veškeré mocenské prostředky, zatímco USA toto začal dělat až po skončení WW2 a zpočátku to nebyl nijak cílevědomí postup. Samovolné to tedy bylo v tomto smyslu, tedy že mocnosti jednali jak jednali, ale nejednali spolu o tom, že by něco takového vzniklo, naopak USA resp. jeho prezident se snažil tomuto co nejvíce zabránit. Jak jsme psal výše, primárně to bylo dáno vizí Roosevelta. Tento politik se sice mnohdy značně mýlil v úsudku, ale byla to asi největší osobnost 20. století, protože on byl velký hybatel vybudování uspořádání světa, který máme doposud.

      V době Marshallova plánu už Československo jasně směřovalo k sovětizaci. O tom rozhodli naši politici dlouho před koncem WW2 a činili už během války kroky, které nás tam směřovali.Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      09:37 26.08.2019

      V noci, když jsem kreslil, tak ve čtyři ráno na probírané téma běžel dokument na zoomu. O Jaltě, Rooseveltově smrti, Churchillově návštěvě v USA, kde poprvé zdrbal Stalina i jeho ...Zobrazit celý příspěvek

      V noci, když jsem kreslil, tak ve čtyři ráno na probírané téma běžel dokument na zoomu.
      O Jaltě, Rooseveltově smrti, Churchillově návštěvě v USA, kde poprvé zdrbal Stalina i jeho následné prohrané domácí volbě, která vedla ke ztrátě iniciativy Britů v dalších jednáních, Postupimi, napjatě očekávané zprávě o atomovce, kterou Truman využil k nátlaku....no tlačil si tam, kde měl největší zájmy. Polsko a ČSR odbyli tím, že je prý Stalin "srovnal do latě".
      Takže ano, směřovalo to tam, kam směřovala válečná politika a potvrdilo se i co kdo měl obsazené. Vždyť Sověti meli Prahu i Varšavu. Už za socialismu se šuškalo, že Amíci mohli do Prahy dojet dřív, ale zůstali u Plzně. Asi telefon.Skrýt celý příspěvek

     • Dzin
      13:49 26.08.2019

      Telefon ne, výměna depeší. To, proč Američané neosvobodili Prahu je už docela dobře zpracováno. U nich se právě projevilo to, že američtí generálové vedli válku primárně s ohledem ...Zobrazit celý příspěvek

      Telefon ne, výměna depeší. To, proč Američané neosvobodili Prahu je už docela dobře zpracováno. U nich se právě projevilo to, že američtí generálové vedli válku primárně s ohledem na tzv. vojenskou nutnost a politici jim do toho v danou chvíli tolik nemluvili, protože Roosevelt nedávno zemřel a Trumann stále teprve přebíral otěže řízení státu.

      Jen ještě doplním k těm telefonním rozhovorům, i ty se protokolovaly, pokud se v nich probírala důležitá agenda.Skrýt celý příspěvek

    • palo satko
     18:36 25.08.2019

     Churchill a Stalin sa dohodli na percentach vplyvu na moskovskom stretnuti v oktobri 1944 vola sa to Dohoda o percentach a je to prave. Ale o Československu sa nerokovalo. ...Zobrazit celý příspěvek

     Churchill a Stalin sa dohodli na percentach vplyvu na moskovskom stretnuti v oktobri 1944 vola sa to Dohoda o percentach a je to prave. Ale o Československu sa nerokovalo. https://en.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

  • SofF
   15:39 25.08.2019

   tak každému bystřejšímu je jasné že kdyby ČSR přešlo na druhou stranu tak by to destabilizovalo celou sovětskou soustavu, to sovětští vůdci nemohli dopustit, v jistém smyslu bylo ...Zobrazit celý příspěvek

   tak každému bystřejšímu je jasné že kdyby ČSR přešlo na druhou stranu tak by to destabilizovalo celou sovětskou soustavu, to sovětští vůdci nemohli dopustit, v jistém smyslu bylo stabilní Československo jakousi "základní cihlou" která podpírala jak Polsko tak Maďarsko.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   07:49 26.08.2019

   Pravda je, že populární pojetí dějin je hodně pasivní. My nic, to všechno oni. Přitom jsme samozřejmě měli na všech událostech svůj podíl, mnohdy hodně významný. Cokoli, co se ...Zobrazit celý příspěvek

   Pravda je, že populární pojetí dějin je hodně pasivní. My nic, to všechno oni. Přitom jsme samozřejmě měli na všech událostech svůj podíl, mnohdy hodně významný.

   Cokoli, co se událo, mohlo se udát jinak - někdy s lepším výsledkem, někdy s horším. V roce 1948 jsme nemuseli nastolit vládu komunistů, bylo to naše jednání, co k tomu vedlo. V roce 1968 jsme se mohli připravované invazi vyhnout (jako to učinilo později Polsko) nebo bránit (jako to udělalo Maďarsko). Bylo to naše rozhodnutí, rozhodnutí naší vlády, jak se zachová, nerozhodli o nás jiní.

   Možná že právě tento pasivní výklad dějin vede dnes k podceňování našich možností v EU a ke dvěma extrémům - absolutnímu přijímání čehokoliv, co z EU přijde pod heslem "stejně s tím nemůžeme nic dělat" nebo snaze z EU vystoupit, protože "stejně tam nic nedokážeme prosadit."Skrýt celý příspěvek

 • xstandis
  19:48 24.08.2019

  Historickych ponauceni uz bylo vic nez dost. Je treba mit mocne spojence, kterym za to stoji nas podporit a zaroven si stat tvrde za svym. I kdyz to vzhledem k historickym ...Zobrazit celý příspěvek

  Historickych ponauceni uz bylo vic nez dost. Je treba mit mocne spojence, kterym za to stoji nas podporit a zaroven si stat tvrde za svym. I kdyz to vzhledem k historickym zkusenostem nebude znit moc dobre, tak bychom se meli snazit co nejvice integrovat do zapadni Evropy - konkretne Nemecka. Co by soucast Svate rise rimske a nasledne Rakouska-Uherska po cela staleti se kulturou a mentalitou nejvice blizlime Nemcum. Nase DNA je tezko rozlisitelna oproti Rakusanum ci Bavorum. Deli nas zejmena jazykova bariera. Ruku na srdce, myslite si , ze mame bliz k Polakum ci Rusum? Co by z toho plynulo pro nas:
  1) budeme mit vysokou zivotni uroven, ktera je dana technologickou vyspelosti Nemecka.
  2) Nemecko se diky svym lidskym zdrojum stava velmi obtiznym soustem pro svetove hrace - tj. Cinu, USA a Rusko.
  3) Nebudeme nejaka pojistka pro otevreni vychodni fronty ci pasmo proti invazi do Ruska, ktere je mozno kdykoliv zahodit.
  Zni to vzhledem k brutalnim historickym zkusenostem s Nemeckem cynicky, ale pokud se na to podivam bez emoci, tak me lepsi dliuhodoba varianta nevychazi.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   20:08 24.08.2019

   Ruku na srdce.. co se stane Polákům, stane se i nám. Proč? Protože jsme přesně pod nima. Ať už se něco přižene z východu nebo ze západu, tak oni jsou přesně v tom drtiči, a tím ...Zobrazit celý příspěvek

   Ruku na srdce.. co se stane Polákům, stane se i nám. Proč? Protože jsme přesně pod nima. Ať už se něco přižene z východu nebo ze západu, tak oni jsou přesně v tom drtiči, a tím pádem i my.
   Takže ruku na srdce, pro ČR je nejdůležitější bezpečnostní, politická a ekonomická spolupráce s Německem a Polskem. Slováci, Maďaři a Rakušáci jsou fajn, ale to je asik tak vše.
   (akorát se musíme modlit, aby Němci zase nezblbli, což se jim děje bohužel poměrně často)Skrýt celý příspěvek

   • Luky
    21:16 24.08.2019

    Normální Němci vůbec nejsou takoví blázni, jak by se mohlo někomu zdát. Už toho mají plné zuby. Moje sousedka tam žije dekády....pak začala jezdit čím dál častěji zpět a poslední ...Zobrazit celý příspěvek

    Normální Němci vůbec nejsou takoví blázni, jak by se mohlo někomu zdát. Už toho mají plné zuby. Moje sousedka tam žije dekády....pak začala jezdit čím dál častěji zpět a poslední rok už žije víc tady, do Němec jen pro důchod (má hrůzu z náplavy jak ostatní tam). Mediální brebentění je jen slupka... důležité je, jak se tam cítí obyčejná populace....a ta sebou nenechá orat donekonečna.Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     21:57 24.08.2019

     Ano,obyčejná populace čeká až povstane nový vůdce.

     Ano,obyčejná populace čeká až povstane nový vůdce.

     • skelet
      10:55 25.08.2019

      buď, anebo je to přesně naopak

      buď, anebo je to přesně naopak

     • Luky
      00:00 26.08.2019

      Teď si nejsem jistý, co tím chcete říci....a zda je to dle vás dobře nebo špatně (samozřejmě, že slovo vůdce zní strašidelně).

      Teď si nejsem jistý, co tím chcete říci....a zda je to dle vás dobře nebo špatně (samozřejmě, že slovo vůdce zní strašidelně).

   • SofF
    15:52 25.08.2019

    proč? pro slepičí kvoč... Poláci si vedou svůj horlivý boj za znepřátelení Německa i Ruska, to je velice špatná taktika. A pro ty za oceánem jsou jen karta která se dá s lehkým ...Zobrazit celý příspěvek

    proč? pro slepičí kvoč...
    Poláci si vedou svůj horlivý boj za znepřátelení Německa i Ruska, to je velice špatná taktika. A pro ty za oceánem jsou jen karta která se dá s lehkým srdcem obětovat. Mají skoro stejnou mentalitu jako Ukrajinci se kterými se nenávidí. Nedovedou pochopit že znepřátelit si obě nejvýznamnější mocnosti je cesta do zdi. Dnes proti Polsku nemusí válčit, bohatě by postačilo když by se Němci a Rusové rozhodli na společných sankcích a celé jejich hospodářství jde do kopru.
    Takže s takovými se rozhodně nespojovat, jen by to znamenalo přibírat si velké cizí problémy. Proto je lepší formát V4 plus Rakousko či ještě státy západního Balkánu ve spolupráci se zmíněným Německem, ale rozhodně ne tak aby nakonec měli Němci opět hlavní slovo.Skrýt celý příspěvek

    • Pavel1
     12:16 26.08.2019

     Blábol. Poláci samozřejmě dobře vědí, že od puťkova rusácka nic dobrého čekat nemůžou a proto se připravují. My bychom měli taky. Polské vztahy s Německem a Ukrajinou jsou dobré ...Zobrazit celý příspěvek

     Blábol. Poláci samozřejmě dobře vědí, že od puťkova rusácka nic dobrého čekat nemůžou a proto se připravují. My bychom měli taky. Polské vztahy s Německem a Ukrajinou jsou dobré úrovni. Vydávat slovní přestřelky, kterých jsou mezi sousedy a na úrovni každoročně tisíce, za znepřátelení nebo nenávist je hovadina. Poláci jsou zvyklí pořvávat na sousedy přes ulici, tak pořvávají na Němce, Urajince či Litevce. Stejně tak pak pořvávají Ukrajinci na Poláky. Význam to nemá, je to asi ne úrovni toho, jak si náš agent bureš doma otvírá hubu na Timmermanse nebo na Merklovou a v Bruselu je pak největší kamarád a chodí imrvére v předklonu a jenom hledá do které prdeIe se vyplatí vlézt.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   09:45 25.08.2019

   Paktovat se s němci je ekonomicky výhodné pro majitele bank a podniků, ne pro většinu obyvatel, pro obyvatele ČR je výhodné, pokud zisk jejich práce bude daněn u nás a ne v ...Zobrazit celý příspěvek

   Paktovat se s němci je ekonomicky výhodné pro majitele bank a podniků, ne pro většinu obyvatel, pro obyvatele ČR je výhodné, pokud zisk jejich práce bude daněn u nás a ne v Berlíně. Pokud se Vám Německo líbí, tak neváhejte a odstěhujte se tam. Jen pozor na to kde budete bydlet území, kde si muslimové začínají dělat co sami chtějí tam přibývá. Tak že, bez emocí, realita Německa je jinde, jde o vazalský stát, který má dodnes na svém území cizí vojska a jejich jaderné zbraně a stát, který se z důvodu kultu "ekonomického růstu" sám sebe kulturně a společensky podkopává, denně přehlíží porušování svých zákonů a toleruje paralelní struktury, podobající se mafii, jen s tím, že jsou řízeny náboženstvím.
   S bodem 3 se dá souhlasit pouze za podmínek, pokud bychom spolu s Polskem vlastnili takové zbraně, kterými bychom mohli efektivně ohrozit jak Paříž, tak Moskvu. Jinak nás nikdo z nich nebude brát nikdy vážně.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    15:31 25.08.2019

    flanker.jirka Německo je pod vlivem USA více než se může zdát. V minulosti tu byly návrhy na sjednocení za jistých podmínek,to ovšem Spojené státy nemohly připustit.Státní tajemník ...Zobrazit celý příspěvek

    flanker.jirka
    Německo je pod vlivem USA více než se může zdát.
    V minulosti tu byly návrhy na sjednocení za jistých podmínek,to ovšem Spojené státy nemohly připustit.Státní tajemník J.Baker to řekl zcela jasně:Přítomnost USA je nutná z důvodu dohledu nad vnitřní a zahraniční politikou Německa.
    A Takový W.Brandt vděčí za svou kariéru spolupráci se CIA.
    Z nedávné doby je to známé šmírování Merkelové.Z tohoto pohledu SRN nevypadá jako zcela suvérenní stát.Skrýt celý příspěvek

    • Luky
     00:09 26.08.2019

     Já s vámi oběma souhlasím, přesto bych nad Němci nelámal hůl a snažil se k nim přistupovat maximálně pozitivně - ale s pevnými, až nepřekročitelnými postoji v určitých oblastech ...Zobrazit celý příspěvek

     Já s vámi oběma souhlasím, přesto bych nad Němci nelámal hůl a snažil se k nim přistupovat maximálně pozitivně - ale s pevnými, až nepřekročitelnými postoji v určitých oblastech (např. migrace, sudeťáci...). Danění je také politikum a celosvětový problém, který se bude muset jednou řešit (viz daňové ráje).Skrýt celý příspěvek

  • Tango23
   10:44 26.08.2019

   hazet Polaky a Rusy do jednoho "spojeneckeho" pytle, to je tedy ulet...

   hazet Polaky a Rusy do jednoho "spojeneckeho" pytle, to je tedy ulet...

  • Tango23
   10:57 26.08.2019

   ...ano, ja si napriklad myslim, ze mame blize k polakum, nez k nemcum. Polsko, melo nalepku "zaostalejsiho" statu z duvodu infrastruktury a slabsiho prumyslu, coz se uz dramaticky ...Zobrazit celý příspěvek

   ...ano, ja si napriklad myslim, ze mame blize k polakum, nez k nemcum. Polsko, melo nalepku "zaostalejsiho" statu z duvodu infrastruktury a slabsiho prumyslu, coz se uz dramaticky meni. Na rozdil od CR nejsou pasivni k zajisteni sve bezpecnosti a svou "bilou knihu" se znazi koncipovat - Ohrozeni z vychody i zapadu! .... a pokud jde o evropskou sachovnici, tak Polsko a Ukrajina budou ti nejvyznamnejsi v nasledujicich dekadach.... my zustaneme tim slovanskym Rakouskem, prevedeno na obranny prispevek pro Evropu a sebe sama. .... Svet ale dnes spise hraje "GO" nez sachy, a to moc evropanu novlada.Skrýt celý příspěvek

 • Tecka
  08:30 24.08.2019

  Naprawdę Was podziwiam , z jaką determinacją powtarzacie jak mantrę te same mity polityczno historyczne, rodem z dziewiętnastego wieku. Do tego „kłótnie w rodzinie” po rozwodzie ...Zobrazit celý příspěvek

  Naprawdę Was podziwiam , z jaką determinacją powtarzacie jak mantrę te same mity polityczno historyczne, rodem z dziewiętnastego wieku. Do tego „kłótnie w rodzinie” po rozwodzie czesko-słowackim i oczywiście naginanie rzeczywistości politycznej w naszym regionie do własnych tez.. nie wspominając o absolutnej negacji innego punktu widzenia ,który Wam zaprezentował Lukas.
  Mnie się wydaje , że skupienie się na budowaniu własnej podmiotowości gospodarczej i politycznej, miałoby większy sens niż grzebanie w historycznych i regionalnych kompleksach. Nie utrzyma się stabilnego rozwoju bez inwestowania, narazie jako region, brakuje nam dokończenia przebudowy infrastruktury transportowej i sieci energetycznych . Przykładowo Czesi oddali w tamtym roku zaledwie 4 kilometry dróg szybkiego ruchu a u nas było to ponad 300 kilometrów. Brakuje połączeń przesyłowych pomiędzy krajami regionu..to jest problem , a nie bajanie o przynależności Czech do grup państw w formie życzeniowej.. liczy się handel stabilne umowy międzyrządowe i kontrola własnego długu inwestycyjnego . Cała reszta, to opowieści człowieka , który nie zdążył na pociąg i został z biletem w dłoni na peronie. Macie stabilne finanse , własny pieniądz pod kontrolą , zdrową gospodarkę. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby ruszyć do przodu .Skrýt celý příspěvek

  • Luky
   11:42 24.08.2019

   Souhlasím, že pohřbít se v historických komplexech je kontraproduktivní. Schopnost zastat se vlastní historie v debatě je ale naprosto zásadní. Jinak vám každý namluví co se mu ...Zobrazit celý příspěvek

   Souhlasím, že pohřbít se v historických komplexech je kontraproduktivní. Schopnost zastat se vlastní historie v debatě je ale naprosto zásadní. Jinak vám každý namluví co se mu hodí.

   Co se týče dálnic, pamatuji se, že Polsko závidělo a pak se samo rozjelo. Bacha ale na to paušální nadšení pro asfaltování hektarů ploch. Z vybudování kilometrů dálnic se stala politická prestiž a ukazatel úspěchu, ale je to dost zavádějící. Souhlasím, že tah na Polsko od Hradce by se dodělat měl. Však se tam taky maká.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   11:49 24.08.2019

   Tecka u nás už pár let máme nejvytíženější dálnici v totální rekonstrukci, ta sloužila v době, kdy u vás dálnice nebyly. Pro vás je 300 km jen spojení mezi dvěma městi, v našem ...Zobrazit celý příspěvek

   Tecka
   u nás už pár let máme nejvytíženější dálnici v totální rekonstrukci, ta sloužila v době, kdy u vás dálnice nebyly. Pro vás je 300 km jen spojení mezi dvěma městi, v našem měřítku je to mnohem více. Nemůžete se ale dívat na to kolik staveb bylo ten který rok dokončeno, máme u nás stavby, které se plánují, nebo chystají na realizaci.
   Samotná dorpavní infrastruktura není mantra, v případě české republiky jde pouze o tranzit z kterého nemáme žádný větší prospěch. Investice potřebujeme do vlastních projektů, ne jen usnadnit transport ostatním zemím a sami nemít nic.Skrýt celý příspěvek

   • Tecka
    12:17 24.08.2019

    flanker.jirka Masz racje ,tutaj są inne proporcje ,ale to nieprawda ,że na tranzycie się nie zarabia . Czechy ,koniecznie muszą się podłączyć z każdej strony ,do dróg w europie . ...Zobrazit celý příspěvek

    flanker.jirka
    Masz racje ,tutaj są inne proporcje ,ale to nieprawda ,że na tranzycie się nie zarabia . Czechy ,koniecznie muszą się podłączyć z każdej strony ,do dróg w europie . Do tego brakuje połączeń linii gazowych i energetycznych. Nam łatwiej kupić prąd w Szwecji..
    Zobacz..po latach inwestowania , porty polskie na Bałtyku są w czołówce, na przykład DCT Gdańsk , jako jedyny obsługuje największe kontenerowce . Wczoraj wpłynął w dziewiczym rejsie MSC Gulsun do przeładunku 11 tysięcy kontenerów! To najwiecej w europie i większość towaru, to... TRANZYT . Towar (pewnie) też trafi do Czech ..Skrýt celý příspěvek

    • Tecka
     12:23 24.08.2019

     Ps. Tylko dodam ,ze u nas może dojść do „przegrzania” na rynku budowy dróg i w budownictwie . Ceny materiałów poszły tak w górę i koszty pracy ,ze firmy plajtują

     Ps. Tylko dodam ,ze u nas może dojść do „przegrzania” na rynku budowy dróg i w budownictwie . Ceny materiałów poszły tak w górę i koszty pracy ,ze firmy plajtują

    • Jura99
     12:29 24.08.2019

     Určitě nevyděláváme na tranzitu přetížených kamionů, vč. těch vašich. Opravené cesty okamžitě rozbijí a opravy jdou do miliard. Jeden přetížený kamion opotřebuje cestu jako pár ...Zobrazit celý příspěvek

     Určitě nevyděláváme na tranzitu přetížených kamionů, vč. těch vašich. Opravené cesty okamžitě rozbijí a opravy jdou do miliard. Jeden přetížený kamion opotřebuje cestu jako pár desítek tisíc aut. Je to samozřejmě i naše chyba, pokuty jsou nízké, mobilní váhy velice zřídka kde.Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      12:35 24.08.2019

      Najlepiej zamknąć granice ..Jura99

      Najlepiej zamknąć granice ..Jura99

     • Jura99
      15:35 24.08.2019

      Tecka: nejlépe je dodržovat zákon a předpisy, nejen ty o maximální hmotnosti na nápravu. Nevím jestli přes vaše území jezdí sfetovaní čeští zloději aut, u nás čas od času někoho ...Zobrazit celý příspěvek

      Tecka: nejlépe je dodržovat zákon a předpisy, nejen ty o maximální hmotnosti na nápravu. Nevím jestli přes vaše území jezdí sfetovaní čeští zloději aut, u nás čas od času někoho chytnou s ukradeným autem z Německa při honiččce nad 200km/h a kupodivu prakticky vždy to je Polák. Jako řidiči zde máte šílenou pověst.Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      16:38 24.08.2019

      Jura99
      Wykaż się i napisz coś wartościowego do dyskusji

      Jura99
      Wykaż się i napisz coś wartościowego do dyskusji

     • Lukas
      18:14 24.08.2019

      Jura99 A to ciekawe bo kolega - Polak z Cieszyna mówił mi że to Czesi mają opinie "niedzielnych kierowców" (kierowcy słabo radzących sobie z kierowaniem pojazdu, nieznajacy ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      A to ciekawe bo kolega - Polak z Cieszyna mówił mi że to Czesi mają opinie "niedzielnych kierowców" (kierowcy słabo radzących sobie z kierowaniem pojazdu, nieznajacy przepisów )
      Ot - ciekawostka...

      Tak, masz racje powinno być więcej kontroli Inspektorów Transportu Drogowego.
      Jako inżynier - budujący autostrady jestem za!Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:20 25.08.2019

      Tecka, Lukas Polsko se z historie poučilo, buduje silnou armádu, která dokáže odstrašit případné agresory. Máte své historické zkušenosti z válek mezi vámi, Ruskem, Litvou, ...Zobrazit celý příspěvek

      Tecka, Lukas
      Polsko se z historie poučilo, buduje silnou armádu, která dokáže odstrašit případné agresory. Máte své historické zkušenosti z válek mezi vámi, Ruskem, Litvou, Švédskem.
      A pokud se chcete bavit o historii, tak co by zbylo z Polska, pokud by vám Stalin nevyjednal územní zisk východního Pruska a jen si ponechal to co získal v září 1939?Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     09:55 25.08.2019

     Tecka Na tranzitu opravdu nevyděláváme, jak tu psali jiní, kamionová doprava ničí dálnice a silnice. Česko je tak malé, že pokud kamion natankuje v sousední zemi, tak u nás nemusí ...Zobrazit celý příspěvek

     Tecka
     Na tranzitu opravdu nevyděláváme, jak tu psali jiní, kamionová doprava ničí dálnice a silnice. Česko je tak malé, že pokud kamion natankuje v sousední zemi, tak u nás nemusí ani zastavovat a není pak příjem ani ze spotřební daně za naftu.
     Vydělávali bychom jedině v případě, že by zahraniční kamiony u nás platily mnohem vyšší mýto.
     Nekoukejte se na to, že elekřina ze Švédska by byla levnější, důležité je mít velké procento soběstačnosti v energetice. Na funkčnosti elektrické sítě dnes stojí celý stát. Pokud by došlo k jakému koliv výpadku (třeba že by vám Putin přeřezal kabely :-) ) tak do dvou dnů přestane Polsko, jako stát, existovat a bude z něj území řízené chaosem a lokálními mafiánskými strukturami.
     Ekonomika je evidentně nadhodnocena už od finanční krize v roce 2008. Stále nejsou nikde úrokové sazby na správné hodnotě a už se zase mluví o útlumu. Možná jsme v situaci jako Japonsko, které dosáhlo svého stropu a 20 let mají prakticky pouze nulové úrokové sazby.Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      10:26 25.08.2019

      flanker.jirka No tak..racja , może podniesienie opłat za pojazdy TIR coś by pomogło? U nas ciężki transport też niszczy drogi, głównie miastach . Na autostradach nie ma takiego ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      No tak..racja , może podniesienie opłat za pojazdy TIR coś by pomogło? U nas ciężki transport też niszczy drogi, głównie miastach . Na autostradach nie ma takiego problemu..
      Co do spowolnienia w europie ,jeśli się pogłębi w recesje to nawet euro może nieźle oberwać, zerowe stopy procentowe są utrzymywane sztucznie żeby niwelować wysokie zadłużenie krajów i firm takich jak Włochy czy Francja. Jeśli stopy pójdą w górę a to możliwe bo Niemcy nie będą mieli z czego płacić ,to zacznie się armagedon. Gdyby doszło do poważnego kryzysu to Berlin mógłby zrezygnować z euro żeby ratować własne finanse ...cieszmy się ,że mamy krajową walutęSkrýt celý příspěvek

  • Jura99
   12:27 24.08.2019

   Možná stavíte dálnice, ale dost by prospělo ovzduší u vás i v našem pohraničí, kdybyste přestali vyrábět 70% elektřiny v zastaralých uhelných elektrárnách. Nepochybuju, že i na to ...Zobrazit celý příspěvek

   Možná stavíte dálnice, ale dost by prospělo ovzduší u vás i v našem pohraničí, kdybyste přestali vyrábět 70% elektřiny v zastaralých uhelných elektrárnách. Nepochybuju, že i na to se chystáte. Naše energetická síť (přenosová soustava) je v naprostém pořádku, jedna z nejlepších v Evropě, tak nevím co máme "přebudovávat". Jinak nemám pocit, že bychom se utápěli v historických komplexech, mnoho jich totiž není. Minulé století bylo turbuletní, mnozí spojenci tzv. na "věčné časy" nás poměrně lehce zradili, jiní zase okupovali a to vč. Polska. Myslím, že v roce 1968 byla polská armáda hned za SSSR nejpočetnějším okupantem, v Jičíně se váš voják dopustil dost otřesného zvěrstva a Gomulka byl s Ulbrichtem hlavní aktér rozhodnutí nás okupovat, když si Brežněv nebyl jistý. To jsou ale věci pro historiky, průměrný Čech to neřeší, užívá si např. cestování po celém světě, protože příjmy na to má.Skrýt celý příspěvek

   • Tecka
    12:51 24.08.2019

    Przeczytaj jeszcze raz ,co napisałeś .. ‚68 to nie był nasz suwerenny pomysł , pretensje kieruj do Moskwy. Masz racje ,nic nie róbcie , połączeń sieci z innymi krajami też Wam ...Zobrazit celý příspěvek

    Przeczytaj jeszcze raz ,co napisałeś .. ‚68 to nie był nasz suwerenny pomysł , pretensje kieruj do Moskwy.
    Masz racje ,nic nie róbcie , połączeń sieci z innymi krajami też Wam nie potrzeba .. Niemcy emitują proporcjonalnie więcej ciepła do atmosfery ze swoich elektrowni węglowych i budują następne, jakoś nie ma problemu . Na naszych przez ostatnie lata ,wybudowano filtry za spore pieniądze. Problemem jest emisja ciepła, to pewnie się zmieni ,ale nie za szybko...Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     15:32 24.08.2019

     Ještě než se začneš vymlouvat na Moskvu, pokud jde o rok 1968, tak si zjisti, jestli opravdu nebyla jiná možnost a přečti si něco třeba o postoji Rumunska, které se invaze ...Zobrazit celý příspěvek

     Ještě než se začneš vymlouvat na Moskvu, pokud jde o rok 1968, tak si zjisti, jestli opravdu nebyla jiná možnost a přečti si něco třeba o postoji Rumunska, které se invaze nezúčastnilo a dokonce ji odsoudilo ! Myslím, že by spíš prospělo přijmout svůj díl odpovědnosti, omluvit se a stydět se, než odkazovat ke stížnosti do Moskvy.
     Německo buduje především obnovitelné zdroje, iteré za loňský rok vyrobily více energie, než uhelné.Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      16:26 24.08.2019

      Cała sytuacja z interwencją w Czechosłowacji w 68 jest skandaliczna ,nie podlega dyskusji. Jedynie przypomnę ,ze okupacja naszego regionu przez Sowietów zaczęła się w 1945 a polska ...Zobrazit celý příspěvek

      Cała sytuacja z interwencją w Czechosłowacji w 68 jest skandaliczna ,nie podlega dyskusji. Jedynie przypomnę ,ze okupacja naszego regionu przez Sowietów zaczęła się w 1945 a polska armia w tamtym okresie nie miała żadnej suwerenności i była całkowicie infiltrowana przez GRU . Jakiekolwiek teorie o niezależnych decyzjach naszych oficerów są wyssane z palca . Każdy z nich był po szkole moskiewskiej z podpisaną lojalką dla GRU. Później, w latach osiemdziesiątych było już nieco „luźniej” .
      Proponuje Tobie trochę poczytać ,jak wyglada sytuacja w Niemczech z energią odnawialną .. dopłaty sięgają dziesiątków miliardów euro a do tego dolicz koszta likwidacji elektrowni jądrowych w cyklu produkcyjnym, kompletne szaleństwo. Mimo to Niemcy budują nową kopalnie odkrywkową i elektrownie na węgiel brunatny..dlaczego? Co nie tłumaczy używania węgla ..nie mamy tylu pieniędzy żeby sprawę szybko uregulować , niedlugo rozpocznie sie budowa farm morskich i stopniowe zamykanie niektorych elektrowni weglowy . Ale to jest perspektywa dekadSkrýt celý příspěvek

     • Jura99
      17:00 24.08.2019

      Tecka: myslím, že diskuse nebyla, jestli obnovitelné zdroje jsou levné, drahé nebo s dotacemi či bez dotací. Pouze jsem reagoval na tvrzení, že Němci vypouští proporcionálně více ...Zobrazit celý příspěvek

      Tecka: myslím, že diskuse nebyla, jestli obnovitelné zdroje jsou levné, drahé nebo s dotacemi či bez dotací. Pouze jsem reagoval na tvrzení, že Němci vypouští proporcionálně více tepla do atmosféry (asi CO2?) než Poláci, což se mi moc nezdá reálné, když mají větší podíl obnovitelných zdrojů než Polsko.
      Vůbec nezáleží na tom, jestli jste si nechali armádu infiltrovat GRU po válce nebo dřív či později. Opět jsem pouze reagoval na alibizmus, že za 1968 může jen Moskva a uvedl příklad Rumunska, které nemělo strach se postavit proti. Mám trochu pocit, že se vám zdá, že vám celý svět ubližoval a jen vy jste vždy byli ti správní. Ta věta z vašeho horního komentu o negaci jiného úhlu pohledu, dost možná pasuje právě na vás.Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      18:33 24.08.2019

      Tak jasne - a może porozmawiamy o tym co wyprawiał w 1920 Masaryk? Tak, ja wiem - to nieprawda, że chciał aby Sowieci dotarli do Niemiec (i Czechosłowacji także - ciekawe jakbyście ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak jasne - a może porozmawiamy o tym co wyprawiał w 1920 Masaryk?
      Tak, ja wiem - to nieprawda, że chciał aby Sowieci dotarli do Niemiec (i Czechosłowacji także - ciekawe jakbyście się obronii)

      Proszę nie oceniać 1968 sokoro nie wiesz nic o realiach politycznych PRL.
      Wyobraź sobie że Gomułka - który przedwojennym komunistą, a po wojnie ministrem "ziem odzyskanych' w 1951 -1954 siedział w więzieniu (posadzony przez "kolegów" - marionetki z Moskwy za "odchylenie nacjonalistyczne" - czyli nie słuchanie Moskwy)
      Ten człowiek gdyby mógł to nie wykonałby polecenia Moskwy.

      Ale jest jeden ważny powód o którym Wy nie wiecie / nie rozumiecie - negocjacje w sprawie granic zachodnich PL.
      W 1968 negocjowano traktat o granicy pomiędzy Polska a zachodnimi Niemcami - i tego NIE DAŁO się zrobić bez wsparcia Moskwy.
      Czy wyobrażasz sobie w takich realiach odmowę udziału?
      Wiesz jakie konsekwencje poniosła by PL?

      PL to nie Rumunia - kredyt "wyrozumiałości Moskwy" był znacznie mniejszy.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      19:22 24.08.2019

      Pánové, tohle je zbytečná diskuse. Polsko nebylo v roce 1968 suverénní zemí a pamětníci vědí, jak se naši důstojníci v roce 1980 těšili, že Polsku okupaci oplatí. Blbci na obou ...Zobrazit celý příspěvek

      Pánové, tohle je zbytečná diskuse. Polsko nebylo v roce 1968 suverénní zemí a pamětníci vědí, jak se naši důstojníci v roce 1980 těšili, že Polsku okupaci oplatí. Blbci na obou stranách.Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      20:48 24.08.2019

      Emisje CO2 w UE rok 2017
      https://www.green-projects.pl/...

      Emisje CO2 w UE rok 2017
      https://www.green-projects.pl/...

     • Gibon
      08:31 27.08.2019

      Tecka: wau, tak to je ČR vzhladom na vykon ekonomiky na tom dost zle. Take porovnanie s Belgickom napriklad. Ale aj s nami... A to rocne daju miliardy za "zelenu energiu". Za to co ...Zobrazit celý příspěvek

      Tecka:
      wau, tak to je ČR vzhladom na vykon ekonomiky na tom dost zle. Take porovnanie s Belgickom napriklad.
      Ale aj s nami...
      A to rocne daju miliardy za "zelenu energiu". Za to co do toho vlozili by uz mali postavene dalsi tri bloky jadrovej elektrarne. Co uz, politici vedia byt vsade ku*vy.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    19:34 24.08.2019

    Ty hodně nenávidíš Poláky, že? Až tak, že ze sebe děláš veřejně hlupáka. Zkus se přes tu nenávist přenést a možná si uvědomíš rozdíly mezi Polskem a Rumunskem v roce 1968. Polsko ...Zobrazit celý příspěvek

    Ty hodně nenávidíš Poláky, že? Až tak, že ze sebe děláš veřejně hlupáka. Zkus se přes tu nenávist přenést a možná si uvědomíš rozdíly mezi Polskem a Rumunskem v roce 1968. Polsko mělo v tu dobu status jako NDR - bylo fakticky okupovaným dobytým územím Ruska, s loutkovou vládou. U nás Ruská vojska nebyla, protože my jsme díky našim komunistům sehnuli hřbet dobrovolně a ochotně. A důvod proč byla nutná účast armád Polska, Německa a Maďarska je zcela jasná. Rusáci potřebovali, aby akce nevypadala jako okupace.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     20:26 24.08.2019

     Ale vubec ne, jsou mi lhostejni. Pouze reaguju Teckovi, ktery nas moc nesetri. Jinak zajimava uvaha, ze nekdo neodpovida za sve ciny, protoze... Vis ze ti Rumuni si tou ...Zobrazit celý příspěvek

     Ale vubec ne, jsou mi lhostejni. Pouze reaguju Teckovi, ktery nas moc nesetri. Jinak zajimava uvaha, ze nekdo neodpovida za sve ciny, protoze... Vis ze ti Rumuni si tou neposlusnosti malem vyslouzili take invazi ? To bys celkem degradoval jejich odvahu, kdybys rekl, ze kazdem nas mohl napadnout, protoze byl nesvepravny.Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      22:04 24.08.2019

      No to próbuje ci wytłumaczyć że relacje PL- ZSRR były inne niż Rumunia-ZSRR Gomułka - najbardziej "kontrowersyjny" I sekretarz w RRL było osobą najbardziej "asertywną" ze ...Zobrazit celý příspěvek

      No to próbuje ci wytłumaczyć że relacje PL- ZSRR były inne niż Rumunia-ZSRR
      Gomułka - najbardziej "kontrowersyjny" I sekretarz w RRL było osobą najbardziej "asertywną" ze wszystkich "komunistów".

      Tylko że nawet on wiedział "że są granice których nie można przekroczyć" A w przypadku Warszawy stawka była bardzo wysoka - i tu nie chodzi o stanowisko i wolność tej czy innej osoby.

      Jak mówiłem uregulowanie na arenie międzynarodowej kwestii granicy na Odrze i Nysie. O to zabiegał przez wiele lat Gomułka.

      Przed operacją Dunaj była zmiana Ministra Obrony Narodowej - został nim Jaruzelski a dowódcą Śląskiego okręgu wojskowego (czyli 2 Armii Wojska Polskiego) - gen Siwicki (Prawa ręka Jaruzelskiego - autor wojskowej części stanu wojennego)
      Przypadek?

      A jeszcze wojna wewnątrz partii czego wyrazem byl marzec 1968

      Naprawdę to nie jest takie proste powiedzieć "mogliście zrobić...Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     22:18 24.08.2019

     Torong Naši komunisti sice sehnuli hřbet,přesto od Gottwalda po Novotného odmítali přítomnost cizích vojsk na našem území.To platí i o GŠ armády. Poláci brali spojenectví se SSSR ...Zobrazit celý příspěvek

     Torong
     Naši komunisti sice sehnuli hřbet,přesto od Gottwalda po Novotného odmítali přítomnost cizích vojsk na našem území.To platí i o GŠ armády.
     Poláci brali spojenectví se SSSR jako garanci západní hranice.
     Mimochodem účast německé armády byla více méně symbolická,několik spojařů a průzkumníků.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     07:04 25.08.2019

     Už ti to napsal Tesil, zní to zvláštně, ale naši komunisti se velice bránili sovětské snaze o instalaci sovětských vojsk na našem území. Ta snaha byla z ruské strany dost ...Zobrazit celý příspěvek

     Už ti to napsal Tesil, zní to zvláštně, ale naši komunisti se velice bránili sovětské snaze o instalaci sovětských vojsk na našem území. Ta snaha byla z ruské strany dost intenzivní. ČSR byla jediná na hranici se západem, kde nebyly sovětská vojska a pro plánovaný útok na západ byl postaven československý front bez sovětských vojsk. Také to by docela slabý článek a rusově jej chtěli zaplnit. Proto měla okupace 1968 pro sověty dva účely, potlačit Pražské jaro a současně instalovat sovětské posádky proti západu.Skrýt celý příspěvek

 • Tonotime
  05:17 24.08.2019

  Kde sa môžu ešte naše štáty presadiť v blízkej budúcnosti? Hranice našich štátov v strednej Európe sa už budú ťažko meniť na úkor susedov. Ak by sme aj začali dominovať ...Zobrazit celý příspěvek

  Kde sa môžu ešte naše štáty presadiť v blízkej budúcnosti?
  Hranice našich štátov v strednej Európe sa už budú ťažko meniť na úkor susedov. Ak by sme aj začali dominovať ekonomickí, rýchlo nás môžu zahnať do kúta. Napríklad v súčasnosti prebieha veľká obchodná vojna medzi USA a Činov. Po úvodnych várke 200 miliárd ciel na Čínsky tovar prišla tento rok ďalšie zostrenie o 300 miliárd ciel. EU v začiatku dostala zvýšenie ciel o 20 miliárd. Ďalšie kolo rokovaní medzi USA ma prebehnúť asi v septembri. Schytajú si to asi najviac automobilky, vyvažajúce do USA. Teda aj naše štáty orientované cez príliš na automobilový priemysel. Trampovci zavrčali nielen na Nemecko, ale aj napríklad na Francúzke vína. Čína a EU len tak ľahko nedobehnú, alebo nepredbehnú USA v ekonomike. Blíži sa recesia, ak nie tretia svetová hospodárska kríza. Ktovie ako to zamáva svetom a pozmení ho?!
  Práve sme svedkami revolúcie vo vynášaní tovaru do blízkeho vesmíru. Ceny vynesenia tovaru a satelitov prudko klesajú po nástupe najmä amerických súkromníkov ako SpaceX s raketami Falcon 9, Racketlab s raketami Electron. Elon Musk a SpaceX nezaspali na vavrínoch a skúšajú už nové rakety s motorom Raptor na metán. Majú byť lacnejšie dokonca desať krát. Úspešné Falcony chcú dokonca v blízkej budúcnosti odstaviť.
  V blízky asteroidoch sú napríklad kovy typu platina, ktorá by reštartovali svetovú ekonomiku cez 600 biliónov $ a podobne.
  Takých asteroidov veľa dopadlo aj na Mesiac, pozrite len na to koľko má kráterov.
  Roboty, automatizácia, čoraz lepšia počítače zoberú v blízkej budúcnosti ľuďom veľa práce. Ale v blízkom vesmíre je veľa potencionálnej práce! Už dnes zamestnáva kozmický priemysel aj ľudí z našich štátov. Napríklad cez počasie. Sídlo europskej navigácie Galileo je v Prahe.
  Blízky vesmír je svet bez hraníc. Veľa energii. Na Mesiac už poslali svoj lander porovnateľní Izraelci. Druhú misiu už bude financovať aj štát Izrael. Tá štátna podpora amerických súkromníkov, alebo aj čínskych je okatá.
  Rusi, USA, Francúzi už založili vesmírne armády. V USA už oddelili armádu pre vesmír od letectva. Francúzi robia nábor od autorov sci - fi. Podobne ako za druhej svetovej robili Briti nábor do Blečly park na dešifrovanie. Neskôr sa s takého projektu vyvinuli počítače.
  Ja nechcem navrhovať aby naše štáty začali rovnať, dnešným raketovým veľmociam vo vynášaní tovaru vesmíru.
  Ja chcem upozorniť na nesmierny potencionál blízkeho vesmíru a obežnej dráhy Zeme, či Mesiaca. Obežná dráha je pre naše veľmoci tiež nesmierne zaujímavá, lebo odtiaľ
  sa dá rýchlo zaútočiť na ktorýkoľvek štát na Zemi, špehovať. Elon Musk zaklada aj satelitnú sieť Starlink. Chce poskytovať lacný a rýchly internet. Veľmi nepochybujem, že ho americká NSA donúti k spolupráci na špehovaní sveta, ako mnohé americké internetové giganty.
  Naše podarené veľmoci už rozbiehajú preteky, kto bude v blízkom vesmíre dominovať. Na to treba vyvinúť veľa technológii. Podporovať vesmírnych súkromníkov. Počul som už zanariekať Putina. Konštatoval, že Rusko už nedobehne USA v blízkom vesmíre. Nemôžu sa rovnať s USA v počte miliárd vložených do vesmírnych aplikácii a technológii. Naše štáty by sa mali snažiť aspoň v niektorých smerov začať viacej zaujímať a presadzovať v blízkom vesmíre. Možno aj založiť vo vláde nejak sekciu pre vesmír k ministerstvu. Ja neviem ako ináč donútiť našich politikov, generálov, aby sa viacej zaujímali o tento strategický priestor. Vôbec to nie je predom stratená vec. Tie náklady sa našim štátom nielen že násobné vrátia, ale získali by sme niečo aj na strategickej sile.Skrýt celý příspěvek

  • Gibon
   06:39 24.08.2019

   "600 biliónov $ v platine pre ekonomiku" Upozornil by som na historicku suvislost, co spravil s europskou a hlavne Spanielskou ekonomikou dovoz mnozstva lacneho zlata z noveho ...Zobrazit celý příspěvek

   "600 biliónov $ v platine pre ekonomiku"
   Upozornil by som na historicku suvislost, co spravil s europskou a hlavne Spanielskou ekonomikou dovoz mnozstva lacneho zlata z noveho sveta.Skrýt celý příspěvek

   • Tonotime
    08:13 24.08.2019

    V podstate zneužiť sa dá takmer všetko. Aj mene Boha sa viedli krvavé vojny, ako keby im to ten Boh, alebo Ježiš nariadil. Dnes prebiehajú zaujímavé súboje o výklad pravosti viery ...Zobrazit celý příspěvek

    V podstate zneužiť sa dá takmer všetko. Aj mene Boha sa viedli krvavé vojny, ako keby im to ten Boh, alebo Ježiš nariadil. Dnes prebiehajú zaujímavé súboje o výklad pravosti viery Aláha medzi sunitmi a nesunitmi. Z minulosti sme zažili tú 30 ročnú vojnu, medzi protestantmi a katolíkmi.
    Do toho blízkeho vesmíru musíme vyniesť aspoň nebezpečnú výrobu a ťažbu. Ináč je veľa hrozieb zániku. Až sa čosi obľahčí naším ekosystémom, ktorým hrozia pády. Následne možní utečenci, vojny. Zemi hrozí preľudnenie. Počet ľudí k 27.7.2019: 7,587 miliardy. Podľa môjho názoru naša planéta a ekosystémy neudržia viac ako 12 miliárd ľudí. Raz nám znova ožije nejaká supersopka. Zemi raz bude znova prepólovať. Oteplením sa zrýchlene topia ľady a v blízkej budúcnosti to zatopí niektoré štáty. A čo s ich populáciou? Z histórie viem, že pred 10 000 rokov boli hladiny oceánov a mori o 120 metrov nižšie. Zmeny klímy naštartovali už mnohé sťahovania národov a vojny.
    Ak by sa v USA prebudila Yellowstonská supersopka tak naozaj neviem čo s populáciou vojenskej a ekonomickej veľmoci číslo 1? Raz to ale určite príde. V Európe hrozí supersopka Campi Flegrei, ktorá v minulosti asi naštartovala zánik neandrtalcov.
    V blízkom vesmíre nie je len platina. Napríklad písalo sa že na Mesiaci sa dá ťažiť He3 na Zemi ťažko dostupnom. Údajne 6 kg He3 by mohlo zásobovať v termonukleárnych elektrárňach elektricko energiou EU a USA celý rok.
    Aj Poliaci už chcú stavať protiraketový štít, podobný tomu v Izraelu. Začínajú monitorovať satelity na obežnej dráhe. Lebo nejaký satelit môže niesť nejaké EMP zbrane a stačí ochromiť PVO na sekundu. Tých američanov dosť znervoznili satelity Severnej Kórey vybavené asi EMP zbraňami. Môžu im zdevastovať napríklad bankovníctvo a veľa závislosti na elektronike. Upozornili na to niektorí ruskí generáli.
    Užitočných projektov v blízkom vesmíre si je možné predstaviť na milióny. Slnečnej energie na výrobu je tam dostatok a neobmedzuje ju atmosféra, deň a noc.
    Tie stovky miliárd z blízkeho vesmíru sa už vracajú do svetovej ekonomiky. Napríklad cez predpoveď počasia, navigáciu, telekomukácie a efektívnejší prieskum Zeme.
    Elon Musk chce naštartovať kolonizáciu Marsu aj kvôli zálohovaní života.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   08:23 24.08.2019

   V prvom rade si uvedom, že hodnota platiny či diamantov je dogma. Sú drahé lebo sú vzácne. Keby si doniesol na Zem z vesmíru hoc aj vagón plný diamantov, ich cena by šla rapídne ...Zobrazit celý příspěvek

   V prvom rade si uvedom, že hodnota platiny či diamantov je dogma. Sú drahé lebo sú vzácne. Keby si doniesol na Zem z vesmíru hoc aj vagón plný diamantov, ich cena by šla rapídne dolu a celková investícia by sa stala finančne neefektívnou.

   Zlato či platina sa dnes dá umelo vyrobiť v reaktoroch a urýchľovači avšak ich cena by bola extrémna. Preto to nikto nerobí.

   Doviezť drahé kovy z vesmíru ako štartér ekonomiky je rovnaké ako tlačenie peňazí ECB. Je to len psychologický stimulantSkrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   19:23 24.08.2019

   Ale my nepotřebujeme měnit hranice. Co potřebujeme je jasná vize, čeho naše země chce dosáhnout a jestli vůbec něčeho.

   Ale my nepotřebujeme měnit hranice. Co potřebujeme je jasná vize, čeho naše země chce dosáhnout a jestli vůbec něčeho.

 • SofF
  23:06 23.08.2019

  zajímavý článek ikdyž se vyhybá tomu poslednímu tahu - rozbití republiky který údajně pochází z hlav Klause a Mečiara. Československo jako jednotný stát by se mohlo stát překážkou ...Zobrazit celý příspěvek

  zajímavý článek ikdyž se vyhybá tomu poslednímu tahu - rozbití republiky který údajně pochází z hlav Klause a Mečiara. Československo jako jednotný stát by se mohlo stát překážkou pro Američany stejně jako dříve pro Sovětský svaz, zvlášť ve vynořující se myšlence Trojmoří kterou jak se zdá Amerika podporuje. U nás tím nikoho nenadchli, ale na Slovensko se dá lépe zatlačit a umožnit aby se stal spojnicí mezi Polskem a potenciálními jižními členy tohoto plánovaného útvaru. Viz ty proniklé informace o navrhované SOFA které byly dost skandální. Republika musela být rozbita z důvodu aby alespoň ten slabší následnický stát se podrobil nátlaku. Zvláš´t role V.Klause vypadá hodně negativně, jeho setkání z tehdejší doby na americké ambasádě jsou pořád označená jako tajná.

  P.S: a faktický dovětek, je fascinující jak pro útvar SSSR se používá synonymum "Rusové" - ikdyž to je největší národ toho útvaru tak ostatních národností i soustředěných v sovětské armádě nebylo početně zrovna málo - spousta ukrajinců ale i velké počty středoasiatů kteří oplývají vysokou porodností. Proto někteří mají vzpomínky na "mongoloidní rusy" kteří ani moc dobře rusky nemluvili, docela paradox. Podobně to je u američanů, málokdo si představuje amerického japonce, hispánce nebo černocha, ale bílého obchodníka v obleku.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   06:22 24.08.2019

   Rozpad CSFR nemel nijak konspirativni pozadi, Slovaci cekali s kudlou na nase zada vzdy v dobach, kdy se dely zmeny, proste chteli svojbytnost, svojstojnost a kdovi co jeste. V ...Zobrazit celý příspěvek

   Rozpad CSFR nemel nijak konspirativni pozadi, Slovaci cekali s kudlou na nase zada vzdy v dobach, kdy se dely zmeny, proste chteli svojbytnost, svojstojnost a kdovi co jeste. V roce 1939 vyhnali nekolik desitek tisic Cechu ze Slovenska, pripominame si vyhnani Cechu ze Sudet, ale ze Slovenska vubec. Ti lide pritom prisli o domov, majetek, praci a casto skoncili v rukach gestapa, protoze se zapojili do odboje. Klaus udelal jediny spravny a pragmaticky krok, kdyz s rozdelenim souhlasil. Tu dobu si dobre pamatuju, vajicka na Havla v BA, blaboleni slovenskych politiku a snahu ceskych o nemozne ustupky jako dvojdomky atp. Vysledek byl skvely, bez krve, bez hadek o majetek, vzor pro podobne pripady ve svete.Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    08:02 24.08.2019

    Jura ked napišeš "a" musiš napisat aj "b". Na jednej strane prišlo na Slovensko množstvo obetavych, slušnych a znaživych Čechov, ktori naozaj Slovensku pomohli, ale spolu s nimi ...Zobrazit celý příspěvek

    Jura ked napišeš "a" musiš napisat aj "b". Na jednej strane prišlo na Slovensko množstvo obetavych, slušnych a znaživych Čechov, ktori naozaj Slovensku pomohli, ale spolu s nimi prišli aj hochstapleri, karieristi, a zlodeji zneuživajuci štatny aparat. Oblubenym porekadlom bola hlaška. "Maminko prodal jsem kolotoče, jsu tady reditelem!" Podobnost so zjednotenim Nemecka a rabovačkou v byvalom NDR, nie je vôbec nahodna.
    Vela Čechov sa počas prvej republiky spravalo ako na dobitom uzemi a tak ludacke tvrdenie, že na Slovensku sa mali dobre len Česi a židia, si našlo vela priaznivcov. Nakoniec sa ukazalo, že to na Slovensku išlo a ide aj bez Čechov. Dokonca aj to Povstanie, ktorym sme sa prihlasi k inej lepšej ČSR, sme zvladli omnoho lepšie ako Česi a o volbach v roku 1946 ......... Československo nemuselo byt "červene", mohlo byt len priatelskejšie k Rusom, podobne ako Finsko.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     08:46 24.08.2019

     To jsou povídačky, samozřejmě český četník být moc populární nemohl, protože bránil zákon. SNP je symbol, ale je velká otázka, do jaké míry to byla vůle všech Slováků, západní SK a ...Zobrazit celý příspěvek

     To jsou povídačky, samozřejmě český četník být moc populární nemohl, protože bránil zákon. SNP je symbol, ale je velká otázka, do jaké míry to byla vůle všech Slováků, západní SK a BA se nepřidali, východ se vzdal Němcům, zůstalo střední Slovensko, kde historie bojů je neustálý ústup před početně slabšími Němci. Jediné pozastavní fronty zvládaly jednotky došlé zvenčí, tj. 2.prb a stíhací pluk. Partizáni věčně namol, neuznávali žádné velení, před Němci utíkali. Pokud by se Slováci nepřihlásili k ČSR, stalo by se pouze jediné, patřili byste jako Sš k poraženým státům v ruské sféře vlivu, takže v lepším případě sovětská okupace, v horším připojení jako svazová republika k SSSR, což prosazoval Husák.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      13:13 24.08.2019

      Je asi aj tebe jasne, že pre posudenia narodnej kolaboracie je lepšie byt v roku 1945 opitym partizanom, ako vitazom sutaže, kto vyrobi pre Rišu a Vudce viac kanonov.

      Je asi aj tebe jasne, že pre posudenia narodnej kolaboracie je lepšie byt v roku 1945 opitym partizanom, ako vitazom sutaže, kto vyrobi pre Rišu a Vudce viac kanonov.

     • Jura99
      15:38 24.08.2019

      palo satko: nechci tě podceňovat, určitě víš, že zbraně pro Němce vyráběla celá okupovaná Evropa, vč. např. Francie a ve zbrojovkách často makali až k smrti vězni KT. Bylo by ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko: nechci tě podceňovat, určitě víš, že zbraně pro Němce vyráběla celá okupovaná Evropa, vč. např. Francie a ve zbrojovkách často makali až k smrti vězni KT. Bylo by krajně nezdvořilé považovat vězně KT, kteří pracovali na zbraních pro Říši a byli při práci třeba umláceni, za nějaké kolaboranty :/.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      16:47 24.08.2019

      Jura ja som naozaj nepisal o zajatcoch čo montovali V2 v Nemecku. Ja som pisal o škodovakoch pozri od 42 minuty ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura ja som naozaj nepisal o zajatcoch čo montovali V2 v Nemecku. Ja som pisal o škodovakoch pozri od 42 minuty https://www.ceskatelevize.cz/p... Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      17:08 24.08.2019

      palo: není rozdíl mezi škodovákem a dělníkem z jiného okupovaného státu. To je velké nepochopení myslet si opak. Za sabotáž by šel pod sekeru ten škodovák velice rychle, však taky ...Zobrazit celý příspěvek

      palo: není rozdíl mezi škodovákem a dělníkem z jiného okupovaného státu. To je velké nepochopení myslet si opak. Za sabotáž by šel pod sekeru ten škodovák velice rychle, však taky na mnohých fabrikách z té doby, pokud ještě existují, je bronzová deska se seznamem umučených zaměstnanců. Jen pro vysvětlelnou, Česko bylo okupované a ovládané Německem silou, odboj a nebo pasivní odpor sice existovat, ale mnozí, vč. loutkového premiéra, jej zaplatili životem.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      18:53 24.08.2019

      Jura ja som tu nezačal pisat o ochlastanom partizanovi. Bol si to ty a mna žiadaš o toleranciu k chlastačke a veselici pre uspechy pri vyrobe kanonov pre nackov. Prečo si ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura ja som tu nezačal pisat o ochlastanom partizanovi. Bol si to ty a mna žiadaš o toleranciu k chlastačke a veselici pre uspechy pri vyrobe kanonov pre nackov. Prečo si neprejavil rovnaku ohladuplnost k tomu pod Dumbierom? Z nacionalizmu?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      19:34 24.08.2019

      palo, Slovensko možná nevyrobilo pro Německo tolik kanónů, zato dodalo vojáky na východní frontu, včetně několika stíhacích es. Četl jsem zajímavou historii dvou pilotů, Čecha a ...Zobrazit celý příspěvek

      palo, Slovensko možná nevyrobilo pro Německo tolik kanónů, zato dodalo vojáky na východní frontu, včetně několika stíhacích es.

      Četl jsem zajímavou historii dvou pilotů, Čecha a Slováka. Čech utekl po okupaci do Británie a bojoval v RAF, Slovák za Slovenský štát jako stíhač v SSSR.
      Po válce šel Čech do koncentráku a Slovák se stal instruktorem v letecké škole socialistického Československa.

      Inu tak.Skrýt celý příspěvek

     • PetrTechnik
      19:52 24.08.2019

      Prastrýc pracoval za války v plzeňské Škodovce, byl inženýr strojař a poloviční Němec (moje prababička byla Němka). Dostal na vybranou makat ve Škodovce, poprava, koncentrák s ...Zobrazit celý příspěvek

      Prastrýc pracoval za války v plzeňské Škodovce, byl inženýr strojař a poloviční Němec (moje prababička byla Němka). Dostal na vybranou makat ve Škodovce, poprava, koncentrák s celou rodinou a nebo trestná rota v Rusku. Měl manželku a dítě, rozhodl se pro Škodovku. Po válce museli utéct. Soudit někoho a sám být jen hrdinou internetu je dost pokrytecké.
      Ještě bych si dovolil , jedovatou poznámku, že Slováci nic pro říši nevyráběli, protože to neuměli. Škodovka vyráběla , už za 1.WW, lodní kanóny ráže 305mm a to tenkrát moc firem v Evropě neumělo. :-)Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      20:59 24.08.2019

      PetrTechnik
      Prarodiče v Sudetech využili možnost opce a stali se československými státními občany.Nic se jim nestalo během války ani po válce.Nikdo je do KT neposílal.

      PetrTechnik
      Prarodiče v Sudetech využili možnost opce a stali se československými státními občany.Nic se jim nestalo během války ani po válce.Nikdo je do KT neposílal.

     • palo satko
      21:35 24.08.2019

      Ale ved si to dobre pozri este raz. To nie je o robote, ale o zabave, chlastacke, muzike, kabarete a umelcoch, tych robotnikov naozaj Nemci nestrielali za to, ze sa v sobotu neisli ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale ved si to dobre pozri este raz. To nie je o robote, ale o zabave, chlastacke, muzike, kabarete a umelcoch, tych robotnikov naozaj Nemci nestrielali za to, ze sa v sobotu neisli zabavit. Ja im nevytykam pracu, ale tu zabavu. Kazdu sobotu a az do konca vojny. Nejaka sabotaz? Nie! Kvalitnu vykon a v sobotu srandy kopec. My sme prispeli podla vas mizernym povstanim, ale vi tecnicky premianti ste vyrobili Nemcom kvalitne protilietadlovy kanony. Hura. Len je blbe, ze s nimi zostrelovali spojencovSkrýt celý příspěvek

     • Luky
      21:46 24.08.2019

      Onehdá se psalo o nevybuchlé bombě v kostele na Maltě, ve kterém prý byl kromě písku i pozdrav dělníků z plzeňské Škodovky....

      Onehdá se psalo o nevybuchlé bombě v kostele na Maltě, ve kterém prý byl kromě písku i pozdrav dělníků z plzeňské Škodovky....

     • palo satko
      18:44 25.08.2019

      GlobeElement, a ja ti napišem, že Čech Čurda udal Slovaka Gabčika a Moravak Kubiša. Individualne pribehy nie su predsa kompletnou narodnou minulostou. Osudy odbojarov ktori prišli ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement, a ja ti napišem, že Čech Čurda udal Slovaka Gabčika a Moravak Kubiša. Individualne pribehy nie su predsa kompletnou narodnou minulostou.
      Osudy odbojarov ktori prišli zo Zapadu su zložite nie preto lebo jedni boli Česi a druhi Slovaci, ale preto že tu zavladol komunisticky režim. Proste naši komančovia letcov na Slovensku nestrkali do koncetrakov ale vaši komančovia to robili. Ved aj major Terazky (ten skutočny) naozaj nosil nemecke bojove vyznamenanie medzi tymi československymi a ruskymi. Sme trochu ini.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      07:59 26.08.2019

      palo, mně nejde o individuální příběhy, ale o obecný princip. V tomto případě bylo trestáno zapojení se do protiněmeckého odboje v Británii, ale nebylo trestáno zapojení se do ...Zobrazit celý příspěvek

      palo, mně nejde o individuální příběhy, ale o obecný princip. V tomto případě bylo trestáno zapojení se do protiněmeckého odboje v Británii, ale nebylo trestáno zapojení se do války na straně Německa proti SSSR. To by univerzální postup čs. úřadů.

      Slovensko vyhlásilo válku SSSR i USA a do boje poslalo 50 000 vojáků. To mně přijde jako dostatečný důkaz spojenectví, ne?Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      10:23 26.08.2019

      Globe, u nas sa vravi. Hrnec kotel karha, obaja su čierny! Česi mali vladne vojsko a ako piše wiki: Státní prezident Emil Hácha dvakrát učinil úřadu říšského protektora a ...Zobrazit celý příspěvek

      Globe, u nas sa vravi. Hrnec kotel karha, obaja su čierny!
      Česi mali vladne vojsko a ako piše wiki: Státní prezident Emil Hácha dvakrát učinil úřadu říšského protektora a německého státního ministra pro Čechy a Moravu formální nabídku vyslání „České legie“ na východní frontu, byl však vždy odmítnut, stejně jako obdobná iniciativa Vrchního velitelství wehrmachtu z roku 1942 a o rok později i ministra Moravce. Hitler se totiž na základě zkušeností z první světové války obával opakování hromadných dezercí českých vojáků k Rusům a tyto návrhy vetoval."
      Proste, zhodou okolnosti ten "česky kapral" (tak nazval Hitlera Hindenburg) Vas nemal rad, inač by ste boli pri Stalingrade spolu so Sudetakmi. :)Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:54 26.08.2019

      palo, ano, Protektorát měl vládní vojsko, bylo to celých 5 500 lidí, pak o něco méně, když vyházeli Židy a bývalé legionáře. Nejen, že je německá armáda nechtěla na východní ...Zobrazit celý příspěvek

      palo, ano, Protektorát měl vládní vojsko, bylo to celých 5 500 lidí, pak o něco méně, když vyházeli Židy a bývalé legionáře. Nejen, že je německá armáda nechtěla na východní frontě, ale okupační správa jim nevěřila ani na území Protektorátu a tak většinu vládního vojska přes odpor Emingera (to byl formálně hlavní velitel) poslali do Itálie, kde jich přes 1000 přeběhlo k partyzánům, zbytek odzbrojili a poslali jako stavební dělníky do Alp.

      Hitler nás asi fakt neměl rád, ale já se mu nedivím, co s takovým materiálem?

      Slovenští vojáci na východní frontě bojovali přece jenom lépe. Z 50 000 (nebo 100 000, když započítáme rotaci) jich sběhlo asi 1000, asi 1300 padlo, na oplátku zabili nebo zajali skoro 20 000 sovětských vojáků.
      Nejlépe si vedli stíhači - ti sestřelili 215 sovětských letadel. Pro srovnání - čs stíhači v Británii sestřelili 304 německých letadel.

      Největší rozdíl byl ovšem v přístupu politiků. Tiso do války se SSSR ani USA zapojit nechtěl, kdežto Moravec následoval Německo slepě úplně kamkoliv.Skrýt celý příspěvek

     • Gibon
      08:38 27.08.2019

      GlobeElement: asi najvacsi problem nacionalizmus je spajanie rozhodnuti politickej reprezentacie s narodom. To je ako dnesne Rusko. Putin je po moci ziaduci psychopat, ale vinit z ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: asi najvacsi problem nacionalizmus je spajanie rozhodnuti politickej reprezentacie s narodom.

      To je ako dnesne Rusko. Putin je po moci ziaduci psychopat, ale vinit z toho Rusov ako takych je primitivne. Uz len z dovodu, ze vieme ako tam funguje demokracia a aky maju pristup k informaciam.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     19:30 24.08.2019

     palo, sorry, ale co píšeš, je kravina. Slovenské povstání nebylo povstáním proti Německu, nýbrž proti slovenské vládě. Když se do toho vložilo Německo, bylo utopeno v krvi. A ČSR ...Zobrazit celý příspěvek

     palo, sorry, ale co píšeš, je kravina. Slovenské povstání nebylo povstáním proti Německu, nýbrž proti slovenské vládě. Když se do toho vložilo Německo, bylo utopeno v krvi. A ČSR nemohlo dopadnout jako Finsko, protože Finsko si nezávislost vybojovalo v úspěšné válce proti SSSR, kdežto u nás proti SSSR nikdo nehodil ani bramborou.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      21:40 24.08.2019

      A preto SNP zacalo vystrielanim Nemeckej misie? Preco by mal niekto hadzat bramboru po Rusoch? Ved Rusi v Mnichove neboli.

      A preto SNP zacalo vystrielanim Nemeckej misie? Preco by mal niekto hadzat bramboru po Rusoch? Ved Rusi v Mnichove neboli.

     • flanker.jirka
      10:15 25.08.2019

      GlobeElement Svou roli vždy sehrává i strategická poloha státu. Finsko při dělení Evropy v rámci druhé světové války nikoho nezajímalo, a to i přesto že bylo do roku 1917 součástí ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement
      Svou roli vždy sehrává i strategická poloha státu. Finsko při dělení Evropy v rámci druhé světové války nikoho nezajímalo, a to i přesto že bylo do roku 1917 součástí Ruska, k vyhlášení nezávisloti pomohlo rozhodnutí bolševiků v listopadu 1917, kdy prohlásili, že všechny národy tehdejšího Ruska mají právo na sebeurčení.
      ČR je ve středu Evropy, to byla úplně jiná sitauce pro Rusy, ze západní Evropy k nim přicházely invaze od Napoleona po Hitlera, vybudovat nárazníkové pásmo mimo vlastní území bylo logickým krokem. Stejně jako si je budovaly USA v západní Evropě. Ostatně, jediný kdo se v západní Evropě zbavil vazalství na USA byl De Gaulle. My jsme se sovětskými vojsky dokázali vypořádat po roce 1989 rychle, Němci to s přítomností vojsk a jaderných zbraní USA nedokázali dodnes.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:03 26.08.2019

      Finsko bylo ze strany SSSR napadeno opakovaně, statečně se bránilo (za pomoci mnoha legionářů ze Švédska a dalších zemí) a uštědřilo Rusům dost tvrdou lekci na to, aby si Stalin ...Zobrazit celý příspěvek

      Finsko bylo ze strany SSSR napadeno opakovaně, statečně se bránilo (za pomoci mnoha legionářů ze Švédska a dalších zemí) a uštědřilo Rusům dost tvrdou lekci na to, aby si Stalin nechal zajít chuť.

      My se vlivu SSSR nebránili vůbec.

      Rozdíl mezi okupačními vojsky v Německu a v ČSSR je v tom, že Německo bylo poraženo ve válce, kterou začalo, kdežto ČSSR byla napadena aniž by k tomu dala nějakou příčinu.Skrýt celý příspěvek

     • Gibon
      08:51 27.08.2019

      "Slovenské povstání nebylo povstáním proti Německu" Preto sa odboj zacal vetou: Zacnite s vystahovanim? Prve akcie zacali uz 27.8. a kazde oslobodenie barsjakej dediny bolo spojene ...Zobrazit celý příspěvek

      "Slovenské povstání nebylo povstáním proti Německu"
      Preto sa odboj zacal vetou: Zacnite s vystahovanim?
      Prve akcie zacali uz 27.8. a kazde oslobodenie barsjakej dediny bolo spojene s vyhlasenim obnovenia CSR.
      Samozrejme su tam mena ako Talsky, ci kopec vojenskych posadok, ktore si nasrali do gati a nezapojili sa. Ale svojim rozsahom zapojenia obyvatelstva a uzemia, patrilo SNP k tym vacsim.
      Pre Slovensko bolo vznik SNP bezprecedentné aj preto, že v krajine bez vojnových tradícií išlo o jedno z mála významnejších ozbrojených vystúpení proti cudzej okupácii. To pocom sa volalo v 1938 a Praha nevypocula, sa odohralo v 1944. V SNP okrem Slovakov bojovali aj Cesi.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:18 27.08.2019

      Gibone, mně jde o to, že Slovensko nebylo podrobenou okupovanou zemí, mělo vlastní vládu a SNP bylo zaměřeno na svržení této vlády.

      Gibone, mně jde o to, že Slovensko nebylo podrobenou okupovanou zemí, mělo vlastní vládu a SNP bylo zaměřeno na svržení této vlády.

     • Gibon
      14:31 27.08.2019

      GlobeElement: To samozrejme nerozporujem. No o to to bolo tazsie. Bojovat proti cudzim je lahsie, ako povstat proti vlastnym ludom. Hlavne ked na Slovensku bolo relativne dobre a ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: To samozrejme nerozporujem.
      No o to to bolo tazsie.
      Bojovat proti cudzim je lahsie, ako povstat proti vlastnym ludom.
      Hlavne ked na Slovensku bolo relativne dobre a zivotna uroven bola ovela lepsia, ako v okolitych krajinach.Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     21:07 24.08.2019

     palo satko Nic ve zlém,ale pokud mělo být Československo obnoveno v původních hranicích,tak jak o to usilovala exilová vláda v Londýně museli proto Slováci taky něco udělat. A tak ...Zobrazit celý příspěvek

     palo satko
     Nic ve zlém,ale pokud mělo být Československo obnoveno v původních hranicích,tak jak o to usilovala exilová vláda v Londýně museli proto Slováci taky něco udělat.
     A tak vzniklo SNP.Skrýt celý příspěvek

    • PetrTechnik
     15:39 25.08.2019

     Tesil: Prastrýc nežil v Sudetech, prostě měl jen z poloviny německý původ a technické vzdělání. Žádnou opci mu nikdo nenabízel, prostě si mohl vybrat z uvedených možností. Palo ...Zobrazit celý příspěvek

     Tesil:
     Prastrýc nežil v Sudetech, prostě měl jen z poloviny německý původ a technické vzdělání. Žádnou opci mu nikdo nenabízel, prostě si mohl vybrat z uvedených možností.

     Palo Satko:
     Představa o tom, jak se o víkendech za války v protektorátu juchalo je nesmysl. Lidi byli rádi ,že mají klid, báli se to ano, ale to je lidsky pochopitelné. Co se týká případných sabotáží, zejména ve Škodovce, tak tam Němci měli tak dobře propracovaný systém kontrol, že na možné viníky přišli velice rychle a nějakým důsledným dokazováním se moc nezabývali. Prostě jednoho vybrali a popravili, každý si pak dal na kvalitu velký pozor a i na to ,aby mu tam něco neprovedl někdo jiný. Je to brutální systém, ale fungující.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      21:21 25.08.2019

      PetrTechnik Pokud měl strýc něm.st.příslušnost měl privilegované postavení.Ovšem mohl být povolán do armády. V opačném případě mohl být těžko povolán do tr.jednotky. Mým prarodičům ...Zobrazit celý příspěvek

      PetrTechnik
      Pokud měl strýc něm.st.příslušnost měl privilegované postavení.Ovšem mohl být povolán do armády.
      V opačném případě mohl být těžko povolán do tr.jednotky.
      Mým prarodičům nikdo opci nenabídl,museli si podat žádost v Praze na min.vnitra.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:05 26.08.2019

      Proč by normální lidé neměli za války juchat? To měli každý den brečet? Normální člověk chce žít svůj život a mít klid. Když nás okupoval SSSR, taky se točily komedie, pořádaly ...Zobrazit celý příspěvek

      Proč by normální lidé neměli za války juchat? To měli každý den brečet? Normální člověk chce žít svůj život a mít klid.

      Když nás okupoval SSSR, taky se točily komedie, pořádaly plesy, lidé se brali a rodili děti. Nespáchali hromadnou sebevraždu.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    19:28 24.08.2019

    Je pravdou, že ze Slovenska bylo vyhnáno více Čechů, než ze Sudet. Ovšem stejně jako v těch Sudetech to byli stání zaměstnanci, vnímaní jako cizorodý prvek, který bere místním ...Zobrazit celý příspěvek

    Je pravdou, že ze Slovenska bylo vyhnáno více Čechů, než ze Sudet. Ovšem stejně jako v těch Sudetech to byli stání zaměstnanci, vnímaní jako cizorodý prvek, který bere místním lidem práci. Co bylo, to bylo.
    Souhlasím, že rozpad ČSSR - ČSFR nebo jak tomu chcete říkat, byl přirozený, protože Slováci chtěli nezávislost. Pamatuji si tu dobu. V ČR bylo OF, ale na Slovensku VPN. Na Slovensku byla vytvořena Slovenská televize, v ČR byla pořád Československá, i když byla v Praze, Brně a Ostravě. Slovensko požadovalo vlastní policii, armádu a centrální banku. A po rozdělení hořely na slovenských horách varty slobody.

    Nebyla to žádná konspirace USA, byl to výsledek separatismu slovenských politiků i slovenských voličů.Skrýt celý příspěvek

    • palo satko
     21:49 24.08.2019

     Kazdy ma svoj individualny pribeh. Ja som bol voci rozpadu, ale slovenski profederalni politici sa zhovadili a Slovaci neprijali Havla. Nic o nom nevedeli a z toho co po zvoleni za ...Zobrazit celý příspěvek

     Kazdy ma svoj individualny pribeh. Ja som bol voci rozpadu, ale slovenski profederalni politici sa zhovadili a Slovaci neprijali Havla. Nic o nom nevedeli a z toho co po zvoleni za prezidenta urobil sa pravom aj nepravom stal pre mnohych zosobnenim ich problemov. Najma naivna a privelka amnestia bola blbostou.Skrýt celý příspěvek

  • Gibon
   06:56 24.08.2019

   Trojmorie ako projekt Slovensko akceptuje len ako projekt ekonomicky. Jeho politicky rozmer sme odmietli. Rozvoj infrastruktury severojuzne je pre nas ekonomicky o malo ...Zobrazit celý příspěvek

   Trojmorie ako projekt Slovensko akceptuje len ako projekt ekonomicky. Jeho politicky rozmer sme odmietli.
   Rozvoj infrastruktury severojuzne je pre nas ekonomicky o malo vyhodnejsie, ako zapadovychodny.

   Rozpad CSFR bol dosledkom 60 rocnej snahy slovenskej politickej reprezentacie, ktora sa pocas celeho obdobia spolocneho statu snazila o nejake osamostatnenie. Od federacie, cez autonomiu, az po plnu samostatnost. Ved z toho dovodu napriklad sedel Husak - slovensky burzoazny nacionalizmus.
   To ze ceska politicka reprezentacia bola na tieto snahy hlucha a slepa, je castokrat mylne interpretovana ako "kudla do zad". To je vsak naozaj len hlboke nepochopenie situacie.
   Ked sa raz v manzelstve chce jedna strana rozviesť, ta druha ma akurat tak suhlasit, lebo nech je popieranie akokolvek velke, manzelstvo uz defacto skoncilo. Jedinou Vasou moznostou je dat partnerovi voľnosť a priestor a dufat, ze si to rozmysli.

   To ze tieto snahy priniesli klud a celkovy rychly ekonomicky rozvoj Slovenska, napriek 6 rokom ek.upadku pod vedenim Meciara, je len dokazom, ze ceska strana mala na tieto snahy pristupit skor.
   Nase dva narody maju historicky aj mentalitou maločo spolocne.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    07:13 24.08.2019

    U vas ty 90tky byly hodne zajimave, to bylo obdobi opravdove svojstojnosti, kdy jste predvedli "spravu veci svych" bez cizi pomoci. Rozkradeni statniho majetku, mafie v kazdem ...Zobrazit celý příspěvek

    U vas ty 90tky byly hodne zajimave, to bylo obdobi opravdove svojstojnosti, kdy jste predvedli "spravu veci svych" bez cizi pomoci. Rozkradeni statniho majetku, mafie v kazdem okresnim meste, nezamestnanost 20% atp. Pak prisla spasa v podobe EU, narizenych zakonu z EU, dotace EU a predevsim hlad zapadnich investoru po delnickych rukach.Skrýt celý příspěvek

    • Gibon
     08:26 24.08.2019

     Rychly rast HDP Slovenska zacal pred vstupom SR do EU a to po hlbokych strukturalnych reformach dvoch Dzurindovych vlad, ktore neboli vynutene EU. Dokonca Brusel ani MMF ich moc ...Zobrazit celý příspěvek

     Rychly rast HDP Slovenska zacal pred vstupom SR do EU a to po hlbokych strukturalnych reformach dvoch Dzurindovych vlad, ktore neboli vynutene EU. Dokonca Brusel ani MMF ich moc nepodporovali.
     Slovensko vstupilo do EU v 2004, kriza prisla o styri roky.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:00 24.08.2019

      Rychlý růst HDP je průvodním znakem ekonomik v transformaci. Extra levná pracovní síla nemohla nechat investory v klidu. Třeba takové Rumunsko, kde před 20lety neměli mnohde asfalt ...Zobrazit celý příspěvek

      Rychlý růst HDP je průvodním znakem ekonomik v transformaci. Extra levná pracovní síla nemohla nechat investory v klidu. Třeba takové Rumunsko, kde před 20lety neměli mnohde asfalt na cestách a jezdili v žebřiňácích, je také o obrovský kus jinde. Do EU se nevstupuje ze dne na den, cca 10 let se přizpůsobují zákony, což byla celkem spása nejen pro Slovensko. Už takový zákon o svobodném přístupu k informacím (u nás rok 1999 na základě předpisů EU), udělal z občana téměř rovnoprávného člověka ve vztahu k úřadům. Dnes je třeba nepředstavitelná věc, že by úředník běžné věci směl utajovat.Skrýt celý příspěvek

     • Gibon
      08:59 27.08.2019

      Jura99: a preto SR rastla rychlejsie ako susedia, s rovnakou startovacou ciarou. Ked sme opustali CSFR boli sme chudobnejsi ako ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99:
      a preto SR rastla rychlejsie ako susedia, s rovnakou startovacou ciarou.
      Ked sme opustali CSFR boli sme chudobnejsi ako Madarsko..
      https://www.reddit.com/r/MapPo... Skrýt celý příspěvek

   • Luky
    22:01 24.08.2019

    Jak se projevuje, že Slovensko akceptovalo projekt Trojmoří pouze ekonomicky a jeho politickou rovinu odmítlo? Ten postoj nějak deklarovalo nebo se jen politici vyjádřli při ...Zobrazit celý příspěvek

    Jak se projevuje, že Slovensko akceptovalo projekt Trojmoří pouze ekonomicky a jeho politickou rovinu odmítlo?
    Ten postoj nějak deklarovalo nebo se jen politici vyjádřli při nějakém rozhovoru?Skrýt celý příspěvek

    • Luky
     10:38 25.08.2019

     Nebylo by lepší pokusit se na upřímně položenou otázku odpovědět, než se mě snažit zabít palcem dolů? :) Teda popravdě v aréně to fungovalo obráceně - palec nahoru prý znamenalo ...Zobrazit celý příspěvek

     Nebylo by lepší pokusit se na upřímně položenou otázku odpovědět, než se mě snažit zabít palcem dolů? :)
     Teda popravdě v aréně to fungovalo obráceně - palec nahoru prý znamenalo nechat meč venku (dorazit) a palec v pěsti znamenalo ušetřit (schovat meč).
     Palec dolů je takový postmoderní, eklektický novotvar.Skrýt celý příspěvek

    • Gibon
     09:03 27.08.2019

     Ano deklaraciou politickej reprezentacie. Tak to funguje v politike. Ak sa chces k nejakej iniciative pridat, podpises zmluvu. A sa nechces, vyjadris svoj nazor na stretnuti ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano deklaraciou politickej reprezentacie.
     Tak to funguje v politike. Ak sa chces k nejakej iniciative pridat, podpises zmluvu.
     A sa nechces, vyjadris svoj nazor na stretnuti zapojenych krajin, ze je pre SR zaujimava len ekonomicka stranka a rozvoj infrastruktury. A ze politicku rovinu odmietas a dalej bude krajina politicky ukotvena na euroatlanticke struktury.
     Na co nam je trojmorie ako politick projekt. Uz teraz sme vo V4 a skor je to gula na nohe, ako pomoc.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   18:48 24.08.2019

   rozpad federace bylo to nejlepší co nás mohlo potkat

   rozpad federace bylo to nejlepší co nás mohlo potkat

   • Gibon
    09:03 27.08.2019

    PRESNE!
    A nemate za čo ;-)

    PRESNE!
    A nemate za čo ;-)

 • Míša
  22:48 23.08.2019

  Přitom současnost jednoduchá jak facka. Eurobořiči nechápou, že rozštěpem Eu bychom se stali čistými loutkami zájmů nejen sousedů. V Unii vždy bude jedna část v mantinelu jiné, ...Zobrazit celý příspěvek

  Přitom současnost jednoduchá jak facka. Eurobořiči nechápou, že rozštěpem Eu bychom se stali čistými loutkami zájmů nejen sousedů.

  V Unii vždy bude jedna část v mantinelu jiné, ale spíš nás to naučí myslet v širším celku. Ale jsme ve struktuře, můžeme do ní mluvit a ovlivňovat. Budem-li vně, zůstane nám pouze "volba" poslouchat vlivnějšího, nebo silnějšího. Idea, že se domluvíme jako V4 je stejná, jako jsme to dokázali v éře ČSFR, leda tak na rozvodu. Ale někdo rád slyší na falešný výkřik "nezávislost" a poté bude zase jen poslouchat.Skrýt celý příspěvek

  • Míša
   22:48 23.08.2019

   Nezapomeňte kamenovat!

   Nezapomeňte kamenovat!

  • SofF
   23:14 23.08.2019

   EU v současné podobě nemá budoucnost, příliš se rozchází zájmy nových a původních členů. Je tu možnost že my, Rakousko a Slovinsko zůstanou součástí německo-francouzského bloku. My ...Zobrazit celý příspěvek

   EU v současné podobě nemá budoucnost, příliš se rozchází zájmy nových a původních členů. Je tu možnost že my, Rakousko a Slovinsko zůstanou součástí německo-francouzského bloku. My jsme příliš důležití pro Německo aby nás přepustili do "východo-americké" sféry vlivu. Naznačením jsou proto i ty armádní zakázky kde se tak urputně bojuje mezi evropskou a proamerickou frakcí, viz naposled vrtulníky kde přes prohlášení o Viperech a Venomech rozhodně není dobojováno. Už první volba na Gripeny hodně napověděla že se tu tvrdě bojuje kdo získá navrch, jestli euroněmecké křídlo nebo to proamerické.
   Osobně to vidím jako volbu "špatné" a "velmi špatné", tudíž bych raději viděl ČR pořád v okruhu Paříž-Berlín než Varšava-Budapešť-Záhřeb pod patronací Washingtonu.Skrýt celý příspěvek

 • analytic
  21:44 23.08.2019

  Byli jsme a budem!

  Byli jsme a budem!

 • palo satko
  19:56 23.08.2019

  Iste da sa napísat, že sme lietali dejinami ako odtrhuty cirkusovy plagat po dedine, ale to by sme museli zneuctit až privela statočnych mužov a žien, ktori verili spoločnej ...Zobrazit celý příspěvek

  Iste da sa napísat, že sme lietali dejinami ako odtrhuty cirkusovy plagat po dedine, ale to by sme museli zneuctit až privela statočnych mužov a žien, ktori verili spoločnej republike. Každy životny počin, či už je to hrdinstvo alebo zrada meni svet a celkova zmena nebyva sučtom tychto počinov, ale je vysledkom konkretnych činov odhodlanych jedincov v ten spravny čas a na tom spravnom mieste.
  Napriklad tolko preklinany "slaboch" Beneš. Benešove prevzatie napadu Chamberleina, že treba zo Strednej Europy vyhnat Nemcov, Madarov a bude pokoj, zmenilo uzemie Českych zemi a Slovenska viac ako Tridsatročna vojna, priznanie kralovskeho titulu Přemyslovi Otakarovi a dokonca viac ako obe svetove a nakoniec, aj ked sa o sto rokov Europa stane nejakym "überbundeslandom" zostanu Ceske krajiny a Slovensko etnicky slovanske, narodne a s jasnou štatnou ideou.
  V mierovych časoch sa použiva na meranie dôležitosti iny rozmer než v časoch turbulentnych a "malost" ktora je citit z članku nie je na mieste.Skrýt celý příspěvek

 • nvkl
  19:50 23.08.2019

  Jaka je role ceskeho naroda ve svete? To je velice dobra otázka. Podivame se na to z pohledu konceptu lidske spolecnosti v evrope bez pohledu na to ze je nas jen 10m. 1, jedine ...Zobrazit celý příspěvek

  Jaka je role ceskeho naroda ve svete? To je velice dobra otázka. Podivame se na to z pohledu konceptu lidske spolecnosti v evrope bez pohledu na to ze je nas jen 10m.

  1, jedine hlavni mesto ktere ma svoji fyzickou trvanlivost po dobu 1000+ let
  2, jedine hlavni mesto ktere uchovava realnou pamatku zidovskeho naroda, vcetne jeho dejin.
  3, vybojovane misto v absolutnim stredu evropy
  4, narod ktery znicil rakouskou, nemeckou a ruskou risi
  5, misto kde se uci diplomate z celeho sveta
  6, narod jehoz pravda a morálka byla zaslapana do podoby nasich velikanu
  7, nejlepsi vojaci na svete

  Sem dal linej premejslet ale vsichni vite o cem mluvim a muzete toho spoustu doplnit. Co nam ale z techto parametru plyne?
  Mame tu narod který ma svoji historickou zkušenost po 1000 let a za tu dobu se ukazalo ze nelze verit nikomu kolem nas. Jediny cemu muzeme verit jsou nase schopnosti vse ovlivnit v nas prospěch a v nase vojaky. Pripadne se sklonit před silnejsim a nasledne rozhlodat jeho morálku a tim ho znicit. Zide nejsou naší nepratele a naopak nam vždycky pomahali protože tu mají skutecne koreny. A jelikož vladnou finančnímu a kulturnímu svetu tak nad nami drzi ochranou ruku i dnes. Zaroven je nase historicka morálka pomerne vysoka a v dlouhodobých konfliktech vyhraje vždycky společnost s vyssi morálkou.

  Za me jedine co nam ted chybi je silnejsi vojsko, aktualni nakupy naší armády jsou k smichu, jedine co to drzi jsou skveli lide..Skrýt celý příspěvek

  • Gibon
   21:44 23.08.2019

   1. Tak to by som rad vedel co je potom Rim, Pariz, Vieden, Istanbul,... 2. Rozhodne nie. Staci si zajst do Budapesti, ci dokonca aj Bratislavy. O Jeruzaleme ani nebudem pisat ...Zobrazit celý příspěvek

   1. Tak to by som rad vedel co je potom Rim, Pariz, Vieden, Istanbul,...

   2. Rozhodne nie. Staci si zajst do Budapesti, ci dokonca aj Bratislavy. O Jeruzaleme ani nebudem pisat :-D

   3. Vybojovali? V ktorej vojne?

   4. Nic ste nezničili. Tie rise znicili ini, akurat ste boli pritom.

   7. Ktory konkretne?


   Tusim by bolo potreba vytiahnut paty z ceskej kotliny a pozret sa trochu do sveta.Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  19:46 23.08.2019

  Československé légie hrali kľúčovú rolu v dejinách. Ono sa síce kde kto rád odkazuje na "duchovno" .. ale faktom je, že otázka Stalina "Koľko má pápež divízií?" je síce cynická... ...Zobrazit celý příspěvek

  Československé légie hrali kľúčovú rolu v dejinách. Ono sa síce kde kto rád odkazuje na "duchovno" .. ale faktom je, že otázka Stalina "Koľko má pápež divízií?" je síce cynická... ale vystihuje realitu.

  Československé légie, resp. ich reálna vojenská sila bola kľúčovým prvkom vzniku ČSR a uvedomovali si to pri vzniku nového štátu všetci a i Štefánik, ktorý síce vnútorne nesúhlasil v podstate zbytočným bojom čs.légii po ukončení 1.SV, ale plne chápal, že je to mimoriadne silná politický nástroj na vznika a podporu nového štátu, ktorý pri formálnom vzniku vlastne neexistoval a ktorý sa stal realitou pre schopnosť veľmocí naplniť diplomatické dohody v realitu.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   19:38 24.08.2019

   Faktem je, že v rakouské armádě bojovalo 10x více Čechů, než v oněch legendárních legiích. Legie asi napomohly vzniku ČSR (ale byla to fakt výhra?), ale rozhodující prvek to ...Zobrazit celý příspěvek

   Faktem je, že v rakouské armádě bojovalo 10x více Čechů, než v oněch legendárních legiích. Legie asi napomohly vzniku ČSR (ale byla to fakt výhra?), ale rozhodující prvek to nebyl.
   Rozhodujícím prvkem byla snaha Francie oslabit Německo.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    20:56 24.08.2019

    Rozhodujicim prvkem vzniku CSR byl Wilson a ten zpravy o panovi Sibire Masarykovi hltal. Jak by ne, Masaryk dva roky ovladal uzemi vetsi nez Evropa.

    Rozhodujicim prvkem vzniku CSR byl Wilson a ten zpravy o panovi Sibire Masarykovi hltal. Jak by ne, Masaryk dva roky ovladal uzemi vetsi nez Evropa.

    • Gibon
     09:16 27.08.2019

     Pán Sibire :-D

     Pán Sibire :-D

 • CainPullo
  19:36 23.08.2019

  Lenka Procházková má velmi podrobné informace k PJ68: stačí zadat do vyhledávače: 2018-07-10 – Studio Beta – Lenka Procházková – Pražské jaro (délka cca 2 hodiny)

  Lenka Procházková má velmi podrobné informace k PJ68: stačí zadat do vyhledávače: 2018-07-10 – Studio Beta – Lenka Procházková – Pražské jaro (délka cca 2 hodiny)

 • flanker.jirka
  18:00 23.08.2019

  Česká republika bude na "globální šachovnici" zastávat právě takovou roli, jakou bude mít politickou reprezentaci. A právě v roce 1967 a na jaře 1968 ji měla nejsilnější. Dnešní ...Zobrazit celý příspěvek

  Česká republika bude na "globální šachovnici" zastávat právě takovou roli, jakou bude mít politickou reprezentaci. A právě v roce 1967 a na jaře 1968 ji měla nejsilnější.
  Dnešní zastupitelé demokracie v parlamentu a vládě jsou jen uplacené loutky, které si dovolí tak maximálně upravit stravenkový systém nebo jen trapně s něčím nesouhlasit v EU.
  Je pravdou, že silnější pozici aktuálně hrát nemohou, když nechali prodat vlastní ekonomiku cizím mocnostem a nemají možnost se ani opřít o armádu.
  Pokud uvidí naši spojenci slabost našich politiků, tak to dříve nebo později dopadne zase špatně. Jen aby nevystřídal frau Merkel nějaký novodobý Brežněv.
  Nyní ani to nepotřebují, stačí vystrašit lidi, vyhrožováním odebrání dotací a odmítnout peníze s fondů, politici se hned koukají do zákulisí kolik v tom mám ten který mocipán v zákulisí peněz. My je nezajímáme.
  Viz včerejší slova ministra obrany, že o vrtulnících nechá rozhodnout vojáky ať si sami vyberou co chtějí. To je fakt nářez, nejdříve jim vše seškrtají, tak že si mohou vybrat pouze americké, nebo americké a pak ať si vyberou sami. To máme hodně silného ministra, z ligy bílých koní :-)Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   18:50 23.08.2019

   Považuji Dubčekovu iniciativu v 60.letech za naivní. Uprostřed východního bloku, ve sféře vlivu Sovětského svazu, s domácím hřištěm plném zpravodajců NKVD, bez konzultace s opačným ...Zobrazit celý příspěvek

   Považuji Dubčekovu iniciativu v 60.letech za naivní. Uprostřed východního bloku, ve sféře vlivu Sovětského svazu, s domácím hřištěm plném zpravodajců NKVD, bez konzultace s opačným geopolitickým pólem se rozhodl posunout režim v Československu. Vývoj událostí má očekávaný závěr.
   Je to jako měnit orientaci Ukrajiny a myslet si, že si Rusové nechají Američany vzít základnu na Krymu. A nechají si na hranicích postavit raketová sila jako v Rumunsku. Opět logický závěr sekvence událostí.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    23:40 23.08.2019

    Mezi dnešní Ukrajinou a Československem 1968 je zásadní rozdíl. Československo bylo nesvéprávným satelitem v bipolárním světě, a Dubček nebyl ničím jiným než zlobivým Brežněvovým ...Zobrazit celý příspěvek

    Mezi dnešní Ukrajinou a Československem 1968 je zásadní rozdíl.

    Československo bylo nesvéprávným satelitem v bipolárním světě, a Dubček nebyl ničím jiným než zlobivým Brežněvovým žáčkem. Sám Dubček se tak cítil - stačilo aby ho Brežněv vytahal za uši, a Dubček hned poprosil o prominutí a dělal už jen přesně to co si jeho velitel přál.

    Dnes je Ukrajina svéprávnou zemí, a to nejenom z objektivního pohledu. Důležité je, že sama tak sebe chápe. Na rozdíl od nás v roce 1968 Ukrajince by ani nenapadlo jít do Moskvy na kobereček a vrátit se se svěšenou hlavou. Ukrajina před Ruskem nesklonila.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     07:35 24.08.2019

     řekl bych, že odsouhlasením Lissabonské smlouvy a dalším pokračováním systému EU jsme naprosto té samé pozici, jako v roce 1968, jen na nás aplikují jiné metody než Brežněv.

     řekl bych, že odsouhlasením Lissabonské smlouvy a dalším pokračováním systému EU jsme naprosto té samé pozici, jako v roce 1968, jen na nás aplikují jiné metody než Brežněv.

     • Pavel1
      16:04 24.08.2019

      Takže podle tvého názoru dnes čeští občané nesmí cestovat, nemohou si měnit valuty, nemohou se volně vyjadřovat bez rizika perzekuce, mohou volit jen tři politické strany, atd.?

      Takže podle tvého názoru dnes čeští občané nesmí cestovat, nemohou si měnit valuty, nemohou se volně vyjadřovat bez rizika perzekuce, mohou volit jen tři politické strany, atd.?

   • flanker.jirka
    07:31 24.08.2019

    cejkis Naivní, tak s tím nemohu souhlasit. V té době šlo o dobře vyhodnocený vývoj po druhé světové válce a to co se tu dělo v 50. letech. Lidé měli v paměti jak německou okupaci, ...Zobrazit celý příspěvek

    cejkis
    Naivní, tak s tím nemohu souhlasit. V té době šlo o dobře vyhodnocený vývoj po druhé světové válce a to co se tu dělo v 50. letech. Lidé měli v paměti jak německou okupaci, tak změnu na "socialistické" zřízení. Reformy z konce šedesátých let byly reakcí v rámci zpětné vazby na toto dění. Šlo o nápravu nedokonalostí plánované ekonomiky, napravení křivd, které se tu děly v 50. letech a společnost směřovala k podobnému sociálně ekonomickému modelu jako Jugoslávie nebo Švédsko. Ve své podstatě reformy předběhly dobu o 15 let. Po té co se dostal do vůdčí pozice Gorbačov se i v samotném SSSR začaly provádět reformy jak v ekonomice, tak v majetkových možnostech.
    Nikdo tu v roce 1968 nechtěl kapitalismus jako takový a nikdo tu nechtěl vystupovat z Varšavské smlouvy.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     19:41 24.08.2019

     Nikoliv. Šlo o snahu o úpravu plánované ekonomiky. Ve skutečnosti byl ty reformy skončily špatně tak jako tak. U nás se Šikova ekonomická politika nakonec nerealizovala,. ale v ...Zobrazit celý příspěvek

     Nikoliv. Šlo o snahu o úpravu plánované ekonomiky. Ve skutečnosti byl ty reformy skončily špatně tak jako tak. U nás se Šikova ekonomická politika nakonec nerealizovala,. ale v Jugoslávii ano. Výsledkem byla astronomická inflace, nezaměstnanost a ekonomický úpadek.
     Ty Gorbačovovy reformy taky šly dolů kopcem. Akorát že se socialistický tábor rozpadl dříve, než se skutečně rozběhly.Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     00:21 25.08.2019

     flanker.jirka Poslední věta není zcela pravdivá. Např.dne 25.8.1968 předsednictvo NS diskutovalo o vyhlášení neutrality s tím,že návrh by mohl podat min.Hájek na půdě OSN. Tento ...Zobrazit celý příspěvek

     flanker.jirka
     Poslední věta není zcela pravdivá.
     Např.dne 25.8.1968 předsednictvo NS diskutovalo o vyhlášení neutrality s tím,že návrh by mohl podat min.Hájek na půdě OSN.
     Tento krok by znamenal vystoupení z VS.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:00 26.08.2019

      Kdy že NS diskutovalo o vystoupení z VS?

      Kdy že NS diskutovalo o vystoupení z VS?

     • Tesil
      19:54 27.08.2019

      GlobeElement
      Jednalo se o vyhlášení neutrality,což by logicky znamenalo vystoupení z VS.
      Ptáš se kdy:25.8.1968 neděle 12:40h.
      Stačí?

      GlobeElement
      Jednalo se o vyhlášení neutrality,což by logicky znamenalo vystoupení z VS.
      Ptáš se kdy:25.8.1968 neděle 12:40h.
      Stačí?

     • GlobeElement
      09:37 28.08.2019

      Tesil: stačí. Takže čtyři dny po invazi.

      Hezká ukázka logiky proruských trollů.

      Tesil: stačí. Takže čtyři dny po invazi.

      Hezká ukázka logiky proruských trollů.

   • Pavel1
    16:00 24.08.2019

    Blábol. Neexistovala nějaká Dubčekova "iniciativa", Dubček se jen nechal unášet na vlně svobodomyslných nálad ve společnosti. Stejně tak orientaci Ukrajiny opravdu ale opravdu ...Zobrazit celý příspěvek

    Blábol. Neexistovala nějaká Dubčekova "iniciativa", Dubček se jen nechal unášet na vlně svobodomyslných nálad ve společnosti. Stejně tak orientaci Ukrajiny opravdu ale opravdu "měnit" nikdo v úmyslu neměl. (Tu srágoru o americké základně na Krymu si tak akorát dnes místní ruské podržtašky cucají z prstu, aby obhájili neobhajitelné, tedy rusáckou okupaci Krymu.) K tom čemu došlo na Ukrajině, došlo jen proto, že Ukrajincům došla trpělivost s tím jak jim megazloděj janukovyč a puťka imrvére sraIi na hlavu.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  17:22 23.08.2019

  Na jaltské konferenci se žádné dělení Evropy neřešilo a budoucnost Československa už vůbec ne. Naproti tomu rok 1968 je konečně popsán dobře. Dubček obklopen lidmi jako Dzúr nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  Na jaltské konferenci se žádné dělení Evropy neřešilo a budoucnost Československa už vůbec ne.
  Naproti tomu rok 1968 je konečně popsán dobře.
  Dubček obklopen lidmi jako Dzúr nebo Šalgovič mohl těžko vyvolat zásadní změny ve společnosti.
  Samotní vojáci sov.arm. v některých případech našim vojákům tvrdili,že přijeli posílit obranu západní hranice VS.Toto potvrdil i V.Bilak na přednášce pro posluchače jisté voj. vysoké školy.
  Západ nereagoval jednak proto,že neměl vůči nám žádné závazky a hlavně proto,že potřeboval dobré vztahy se SSSR zejména pro vyjednávání se Sev.Vietnamem.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   17:39 23.08.2019

   Máte pravdu, Západ neměl vůči nám v roce 1968 žádné závazky. Je tudíž nesmysl mu vyčítat, že nám po okupaci nijak nepomohl.

   Máte pravdu, Západ neměl vůči nám v roce 1968 žádné závazky. Je tudíž nesmysl mu vyčítat, že nám po okupaci nijak nepomohl.

   • Tesil
    19:37 23.08.2019

    liberal shark Však já to nikomu nezazlívám. V USA např. vládly neshody ohledně našich emigrantů.Zatím co min.z. D.Rusk zastával názor,že je lépe tyto lidi přijímat,aby v ČSSR ...Zobrazit celý příspěvek

    liberal shark
    Však já to nikomu nezazlívám.
    V USA např. vládly neshody ohledně našich emigrantů.Zatím co min.z. D.Rusk zastával názor,že je lépe tyto lidi přijímat,aby v ČSSR nevyvíjeli protistátní činnost,velvyslanec L.Thomson tvrdil,že v zájmu dobrých vztahů se SSSR a v zájmu normalizace situace u nás je vhodnější nepovzbuzovat naše občany k emigraci.
    Z toho vyplývá,že USA měli zájem na zklidnění situace a nevměšovaly se do dění v sovětské sféře.Minimálně v tomto případě.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  15:34 23.08.2019

  Osobně se domnívám, že pro pochopení moderních dějin je třeba pochopit moderní finanční systémy. Celá tato oblast je ale veřejně opomíjena a její obrovský vliv je záměrně ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobně se domnívám, že pro pochopení moderních dějin je třeba pochopit moderní finanční systémy. Celá tato oblast je ale veřejně opomíjena a její obrovský vliv je záměrně zamlčován.
  Bohužel je mnohem pohodlnější opakovat mýty o vrozené pracovitosti a krevně dědičné lásce k demokracii, potažmo malosti či neschopnosti a alkoholismu druhých.

  Ve školách by se mělo začít alespoň minimálně posloupností Bretton Woods -> Nixon Shock -> současnost, aby tak žáčci pochopili, jaké obrovské výsady se dohodou dostaly k rukám několika vyvoleným v rámci jednoho státu a jak ti s nimi naložili pro "blaho" světa.
  ---------------------
  Nejlepšími vodítky jsou pak popkulturní filmy, stejně jako potulná loutkařina ve středověku. Senátor Palpatin podporující separatisty s obchodní a finanční guildou a ve stejné chvíli řídící kroky federálních armád proti nim je tak velmi realistickou postavou. Jeho démonický a znetvořený xicht je pak eufemistickou parafrází ke kratochvílím a životnímu stylu těchto elit.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   17:48 23.08.2019

   Možno začínam chápať, prečo sa viac než 15k Čechov hlási k rytierom Jedi. :-)

   Možno začínam chápať, prečo sa viac než 15k Čechov hlási k rytierom Jedi. :-)

   • Luky
    18:01 23.08.2019

    :) Představ si, že jsem měl v půlce devadesátek takovou spolužačku na VŠ (měla silnější přízvuk než Lendl). Bylo to v prváku a ona byla předtím na prázdniny v USA. Při konzultacích ...Zobrazit celý příspěvek

    :)
    Představ si, že jsem měl v půlce devadesátek takovou spolužačku na VŠ (měla silnější přízvuk než Lendl). Bylo to v prváku a ona byla předtím na prázdniny v USA. Při konzultacích těžko hledala česká slova ke geometrickým tvarům jako je ten, no jak se to řekne česky "ryktengl"...Skrýt celý příspěvek

   • Luky
    18:23 23.08.2019

    Onehdá jsme tu řešili, kde hledat vojáky....hledalo se u hasičů, airsofťáků nebo dokonce myslivců. A my tu máme 15 000+ rytířů jedi, ovládajících boj zblízka. Jak jsme je jen mohli ...Zobrazit celý příspěvek

    Onehdá jsme tu řešili, kde hledat vojáky....hledalo se u hasičů, airsofťáků nebo dokonce myslivců. A my tu máme 15 000+ rytířů jedi, ovládajících boj zblízka. Jak jsme je jen mohli přehlédnout?Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     21:22 23.08.2019

     Rytíři Jedy jsou církev!

     Rytíři Jedy jsou církev!

     • Gibon
      07:01 24.08.2019

      To boli aj templari a ako im to islo ;)

      To boli aj templari a ako im to islo ;)

  • Jirosi
   21:24 23.08.2019

   "Ve školách by se mělo začít alespoň minimálně posloupností Bretton Woods -> Nixon Shock -> současnost, aby tak žáčci pochopili, jaké obrovské výsady se dohodou dostaly k rukám ...Zobrazit celý příspěvek

   "Ve školách by se mělo začít alespoň minimálně posloupností Bretton Woods -> Nixon Shock -> současnost, aby tak žáčci pochopili, jaké obrovské výsady se dohodou dostaly k rukám několika vyvoleným v rámci jednoho státu a jak ti s nimi naložili pro "blaho" světa."

   Nebylo by lepší kdyby se učila pravda?Skrýt celý příspěvek

   • Luky
    10:45 24.08.2019

    Vždyť to jsem přeci napsal. Místo toho jsou oceňovány nesmysly. Vzpomínám si, jak po krizi vyhlašovali nejlepší celostátní slohovku jedné gymnazistky. Psala o tom, že krize je ...Zobrazit celý příspěvek

    Vždyť to jsem přeci napsal.

    Místo toho jsou oceňovány nesmysly. Vzpomínám si, jak po krizi vyhlašovali nejlepší celostátní slohovku jedné gymnazistky. Psala o tom, že krize je způsobena tím, že se nedostává peněz. A pak ve svaté spravedlnosti pokračovala v tom duchu, že každý by měl začít sám u sebe. Měl by si rozmyslet, zda dovolenou nebo novou televizi a peněz bude zase na světě dosatek.
    Tu práci oceňovala vzdělaná komise, vybírala z tisíců. Věřím, že neobsahovala gramatické chyby a hrubky, ale té dívce i hodnotitelům naprosto unikala podstata problému.Skrýt celý příspěvek

 • ARES
  15:32 23.08.2019

  Můj život prošel všemi všemi historickými úseky a peripetiemi naší republiky, od první ČSR až po současnou ČR. Moje prožitá zkušenost se plně ztotožňuje s názory autora, jak ...Zobrazit celý příspěvek

  Můj život prošel všemi všemi historickými úseky a peripetiemi naší republiky, od první ČSR až po současnou ČR. Moje prožitá zkušenost se plně ztotožňuje s názory autora, jak hodnotit úlohu a místo naší země v globalizovaném světě. Že existence naší země a také svoboda v naší zemi a její pozice ve světové politice je dána tím, jak nás potřebují veliké státy.
  Za článek nejméně 100 zelených palců.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:58 23.08.2019

  Trochu bych poupravil onu mapku k roce 1938. Přeci jen jen krátce předtím bylo Maďarsko silně navázané na Itálii a o moc v Rakousku muselo Německo dost soupeřit rovněž s Itálií. ...Zobrazit celý příspěvek

  Trochu bych poupravil onu mapku k roce 1938. Přeci jen jen krátce předtím bylo Maďarsko silně navázané na Itálii a o moc v Rakousku muselo Německo dost soupeřit rovněž s Itálií. Situace se změnila po setkání Mussoliniho s Hitlerem, kdy se Itálie z prostoru stáhla ve prospěch Německa.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   16:17 23.08.2019

   já bych u Polska udělal červenomodré pruhy, protože s Němci měli smlouvu o neútočení a nás parcelovali spolu s Němci a Maďary.

   já bych u Polska udělal červenomodré pruhy, protože s Němci měli smlouvu o neútočení a nás parcelovali spolu s Němci a Maďary.

   • Tesil
    20:01 23.08.2019

    Jura99 Přesně tak.Nevím proč někteří zpochybňují podíl Polska na událostech před válkou. Vypuknutí 2. světové války bývá zjednodušeně spojováno pouze s německou agresí, s ...Zobrazit celý příspěvek

    Jura99 Přesně tak.Nevím proč někteří zpochybňují podíl Polska na událostech před válkou.
    Vypuknutí 2. světové války bývá zjednodušeně spojováno pouze s německou agresí, s fingovaným přepadením vysílače v Gliwici (Gleiwitz) a následným dobyvačným útokem nacistického Německa vůči více méně mírumilovné Polské republice. V rámci tohoto školně dějepisného pohledu však zaniká i druhá stránka napjatých německo-polských vztahů z meziválečného období, a tou je polský nacionalistický imperialismus a jeho územní nároky vůči svým sousedům na východě, na západě ale, a to je pro nás více než důležité, i vůči Československu, jak ukázaly události bezprostředně po Mnichově, kdy bylo české obyvatelstvo vystaveno na zabraném území v krátké době represáliím přesahujícím veškeré představy.Skrýt celý příspěvek

    • Lukas
     20:22 23.08.2019

     niezłe bzdury - w której z ruskich książek to wyczytaleś... Przyjmij do wiadomości jeden fakt - niezalęznie jakie granice miałaby polska to była ona NIE DO ZAAKCEPTOWANIA zarówno ...Zobrazit celý příspěvek

     niezłe bzdury - w której z ruskich książek to wyczytaleś...

     Przyjmij do wiadomości jeden fakt - niezalęznie jakie granice miałaby polska to była ona NIE DO ZAAKCEPTOWANIA zarówno przez ZSRR jak i Niemcy/ III Rzesze...

     Oni po prostu nie mogli sie pogodzić że państwo zlikwidowane w 1795 powstało...

     Tyle...

     Może pogadamy jak wasz "ojciec narodu" wspierał i mocno kibicował bolszewikom w 1920 roku
     To jest "realny" Wasz wkład w politykę międzynarodową...
     Tak samo jak wielokrotna odmowa sojuszu z PL przeciwko Niemcąom..

     Nie chcieliście wojować przeciwko Niemcom - no i nie wojowlaiscie...Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   20:09 23.08.2019

   Hlavně bych to upravil o "neutrální" země. Aby si každý uvědomil k čemu jim ta neutralita byla!
   Tedy kromě Švy, těm to náhodou vyšlo.

   Hlavně bych to upravil o "neutrální" země. Aby si každý uvědomil k čemu jim ta neutralita byla!
   Tedy kromě Švy, těm to náhodou vyšlo.

 • Rase
  14:53 23.08.2019

  Rozpad Rakouska-Uherska se ve výsledku ukázal být jako chyba a jak zmiňuje článek, již Masaryk dobře věděl, že malé státy se musí shluknout do většího spolku. Ostatně i Winston ...Zobrazit celý příspěvek

  Rozpad Rakouska-Uherska se ve výsledku ukázal být jako chyba a jak zmiňuje článek, již Masaryk dobře věděl, že malé státy se musí shluknout do většího spolku. Ostatně i Winston Churchill bral rozpad R-U a mocenské vakuum ve střední Evropě jako chybu. Nějaká forma federace bývalých států R-U, již ale bez vlády Habsburků, by asi bývalo bylo nejlepší řešení. Bohužel si nemyslím, že by tehdy byl nějaký národ pro. Rakouští Němci totiž chtěli k Německu, Maďaři chtěli samostatné Uhersko a podobně. Habsburkové byli v podstatě jediným tmelem celého soustátí, ale tak jako v Německu, byla i u nás monarchie přežitkem a byla by tak jak tak svržena. Karel jako prezident by nejspíš neprošel :-DSkrýt celý příspěvek

  • Magister_Peditum
   19:55 23.08.2019

   Bohužel nacionalismus na všech frontách přelomu století znemožnil, aby se národy monarchie v krizovém období konce války dokázaly dohodnout. A paradoxně za to největší díl viny ...Zobrazit celý příspěvek

   Bohužel nacionalismus na všech frontách přelomu století znemožnil, aby se národy monarchie v krizovém období konce války dokázaly dohodnout. A paradoxně za to největší díl viny nesou právě rakouští Němci a Maďaři (navzdory vině za rozpad, který na nás občas hází, tak Masaryk, Beneš a Štefánik byli pouze důsledky, nikoliv příčiny). Kdyby se nerozhodli, každý si ve své půli říše uzurpovat veškerou moc (dobrá, nutno v rámci objektivity dodat, že de jure byl v rakouské části docela moderní liberální režim), tak nebyla vnitřní politika státu paralyzovaná nacionalistickými půtkami doslova každého s každým, což se odráželo i na slabé zahraniční politice. Nebylo pak divu, že se spoustě zahraničních pozorovatelů zdálo, že je R-U říše těsně před zánikem, podobně jako soudobé Turecko. To pak ospravedlňovalo jejich rozhodnutí nad Rakouskem zlomit na konci války příslovečnou hůl, přestože ještě pár dekád předtím všichni v Rakouskou viděli klíčového hráče nutného pro stabilitu ve Evropě.
   Češi pod Rakouskem rozhodně neúpěli a pod císařským orlem jsme zažili pravděpodobně ten největší skok vpřed v novodobých dějinách. A přestože rakouská říše v posledních desetiletích své existence prohrála, co šlo, tak stále byla zárukou, že nás nespolkne něco horšího (sjednocené Německo nebo Rusko). Jak se ukázalo, tak jakmile se tyto dvě velmoci po první válce vzpamatovaly, tak nás postupně zblajzly obě dvě. K naší škodě.
   Plánů na reformu monarchie bylo hodně, ale žádný neprošel, protože narážel nutně na odpor rakouských Němců i Maďarů, kteří by přišli o své privilegované postavení. Po první světové válce snad mohlo ledasco projít i přes ně, ale to už ostatním národům monarchie došla s říší trpělivost.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  14:49 23.08.2019

  Měli bychom střízlivě hodnotit, s kým máme společné zájmy a jaké. Nejdůležitější linií obrany naší nezávislosti jsou naši bezprostřední sousedé. Jediná otevřená otázka je, zda mezi ...Zobrazit celý příspěvek

  Měli bychom střízlivě hodnotit, s kým máme společné zájmy a jaké. Nejdůležitější linií obrany naší nezávislosti jsou naši bezprostřední sousedé. Jediná otevřená otázka je, zda mezi ně počítat i Bavorsko a Sasko. A celý ten středoevropský spolek se chtě-nechtě může jakž-takž spoléhat jen na jedinou z existujících velmocí - USA. Ty jsou dostatečně daleko na to, aby nás nechtěly zničit. Rusku, Francii a Německu by se dalo věřit jen tehdy, pokud by se samy rozpustily na původní historické státy.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   17:40 23.08.2019

   To by mně zajímalo, jak si všichni ti mínusovači představují garanci vojenské bezpečnosti V4 (5, 6, 7) bez USA ? :-)

   To by mně zajímalo, jak si všichni ti mínusovači představují garanci vojenské bezpečnosti V4 (5, 6, 7) bez USA ? :-)

   • Luky
    18:31 23.08.2019

    Nedávno jsem tu takovou garanci naznačil. Byla v podobě leteckých JZ(z Francie) na společné základně v Náměšti.

    Nedávno jsem tu takovou garanci naznačil. Byla v podobě leteckých JZ(z Francie) na společné základně v Náměšti.

   • Lukas
    20:26 23.08.2019

    Bez zaplecza gospodarczego?
    Póki co jeden sprzeda drugiego za 2 euro obiecane przez frau Merkel

    Bez zaplecza gospodarczego?
    Póki co jeden sprzeda drugiego za 2 euro obiecane przez frau Merkel

   • Tesil
    22:04 23.08.2019

    liberal shark Dost dlouho jsi na AN abys pochopil,že nezáleží ani tak na samotném příspěvku jako na tom kdo je momentálně v diskuzi případně na jeho autorovi.S hodnocením si ...Zobrazit celý příspěvek

    liberal shark
    Dost dlouho jsi na AN abys pochopil,že nezáleží ani tak na samotném příspěvku jako na tom kdo je momentálně v diskuzi případně na jeho autorovi.S hodnocením si nedělej hlavu.Skrýt celý příspěvek

   • Luky
    11:32 24.08.2019

    Vůbec nechápu, v čem jsou zájmy jednotlivých států východní Evropy jiné a neslučitelné pro spolupráci. Všichni se akorát chtějí mít dobře a jezdit po slušný silnici, nikdo nechce ...Zobrazit celý příspěvek

    Vůbec nechápu, v čem jsou zájmy jednotlivých států východní Evropy jiné a neslučitelné pro spolupráci.

    Všichni se akorát chtějí mít dobře a jezdit po slušný silnici, nikdo nechce džihádistu souseda nebo válku s Ruskem.
    Rumuni nechtějí ovládnout Černé moře a potopit ruskou flotu, stejně tak Bulhaři. Nevěřím ani tomu, že většina Poláků touží obsadit Ukrajinu. Historické křivdy bych nepřeceňoval. Většina mladých jsou vylízaní závisláci na mobilu, kteří ani nevyjmenují sousední státy, natož aby znali jejich historii.
    Čili zájmy obyčejných lidí se nijak nerozcházejí.Skrýt celý příspěvek

    • Tecka
     13:26 24.08.2019

     Luky
     ..i tak to mniej więcej wygląda.. sam ostatnio, spędziłem z Czechami miły czas we włoskich Alpach

     Luky
     ..i tak to mniej więcej wygląda.. sam ostatnio, spędziłem z Czechami miły czas we włoskich Alpach

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2