Jak přesně bombardují české lehké bojové letouny L-159 ALCA v Iráku?

Dvojice pum Mk 82 pod křídlem irácké L-159; větší foto / Iraqi Air Force

České lehké bojové letouny L-159 ALCA již více než rok používá irácké letectvo k úderům na pozice Islámského státu. Jedinou výzbroji iráckých L-159 jsou neřízené pumy Mk 82. Jak efektivní je kombinace letadel L-159 ALCA a pum Mk 82 a jak přesně dokáží piloti L-159 zasahovat cíle?

Taktika použití Mk 82 z lehkých bojových letounů L-159

Mark 82 (Mk 82) je víceúčelová neřízená puma o nominální hmotnosti 500 liber (227 kg). V ocelovém pouzdře je uloženo 89 kg výbušné náplně, obvykle Tritonal – 80 % TNT a 20 % práškový hliník. S hmotností 227 kg je to jedna z nejmenších a jedna z nejběžněji používaných leteckých zbraní vzduch-země na světě.

Puma Mk 82 tvoří bojovou hlavici pro laserem řízené pumy GBU-12 Paveway II a satelitem naváděné GBU-38 JDAM (Joint Direct Attack Munition).

Při použití Mk 82 z nízké výšky mohou bombardovací letoun zasáhnout střepiny vlastní odhozené pumy.  K vyřešení tohoto problému lze Mk 82 vybavit brzdícím zařízením BSU-49. Nafouknutý padákový balón  brzdí pumu a umožňují letadlu včas opustit místo dopadu. V této konfiguraci se puma označuje jako Mk 82 AIR.

Lehký bojový letounu L-159 ALCA má několik možnosti zamíření Mk 82. Například pilot L-159 může vyhledat a zaměřit cíl vizuálně přes průhledový HUD displej v módu CCIP (Constantly Computed Impact Point). V módu CCRP (Continually Computed Release Point) zase navádí letoun do bodu odhozu, odkud bombarduje cíl pomocí souřadnic cíle, které jsou vloženy do palubního počítače letounu před nebo během letu. Pilot v tomto módu vlastní cíl nemusí vůbec vidět.

Zejména CCRP mód je více citlivý na přesnost vstupů, se kterými pracuje zbraňově-navigační systém letounu. Ten potřebuje vědět přesnou polohu letounu (to je kritické pro mód CCRP). L-159 má kombinovaný inerciální (INS) a satelitní (GPS) navigační systém. Protože, ale GPS přijímač v L-159 pracuje jen s méně přesným civilním GPS signálem (to byla dáno vznikem letounu před vstupem ČR republiky do NATO; systém se po vstupu do NATO ale dosud nemodernizoval), doporučuje se v krátkém předstihu před vlastním odhozem pum provést aktualizaci polohy navigačního systému (každý metr navíc se už počítá) například průletem nad bodem o přesně známé poloze.

Na přesnost bombardování neřízenými pumami má velký vliv přesnost určení výšky, respektive šikmé vzdálenosti od letounu k cíli. Nejpřesnější je, když šikmou dálku změří palubní radiolokátor nebo laserový dálkoměr ve střeleckém kontejneru. Pokud radiolokátor z nějakého důvodu nefunguje (a střelecký kontejner není ještě integrován), tak je potřeba co nejpřesněji stanovit výšku letounu nad cílem.


Irácké L-159 na cestě proti Islámskému státu.

Do určité výšky funguje v letounu radiovýškoměr. Pokud ale letoun bombarduje z vyšší výšky (například z výšky mimo dosah lehké protivzdušné obrany (PVO)), tak radiovýškoměr už je mimo svůj dosah. Proto se pro zajištění přesnosti balistických výpočtů palubního počítače doporučuje manuálně nastavit aktuálního hodnotu tlaku atmosféry v prostoru cíle. Pokud se totiž použije například nastavení platné pro vzdálené letiště vzletu nebo standardizované hodnoty používané v řízení letového provozu, tak to může mít za následek, že počítačový systém letounu nepřesně spočítá výšku letounu nad cílem.

V kombinaci s chybami v 2D určení polohy tak mohou vznikat 3D prostorové chyby určení polohy letounu a následně chyby ve výpočtu zamíření už při odhozu pum. Pochopitelně meteorologické podmínky (proměnlivý vítr, nebo jiný vítr než je v bodě odhozu – ten si avionika dokáže zjistit díky citlivé inerciální jednotce) mají tím větší vliv, čím výše se pumy odhazují a tím déle padají.

Dobu letu pumy, její balistiku a zamíření obecně může také ovlivnit profil bombardování. Pokud se bombarduje ze středních výšek metodou CCRP z horizontálního letu (tedy velmi podobně jako bombardéry za 2. světové války), tak se všechny špatné vlivy mohou sečíst.

Přesnost bombardování lze například zlepšit bombardováním ze střemhlavého letu (zjednodušeně to je prudké klesání pod úhlem 45° a více). To je metoda, kterou používaly například letouny Ju-87 Stuka už za druhé světové války nebo mnohem později dokonce letouny A-10 Thunderbolt II v první válce v Perském zálivu. Přestože hlavním důvodem tehdy bylo, že oba typy letounu neměly žádný blastický počítač (na rozdíl  od L-159) a piloti museli cíl zaměřovat vizuálně přes zaměřovač, tak princip zlepšení přesnosti při tomto způsobu bombardování se nezměnil.

Letoun se při bombardování více přiblíží k cíli a navíc zrychlí. Stejně tak i odhozené pumy, které navíc padají po kratší balistické křivce. Touto metodou bombardování lze s neřízenými pumami dosáhnout vyšší přesnosti. Nevýhodou je, že na rozdíl od bombardování z bezpečných výšek mimo dosah lehké PVO, se letoun může při klesání, odhozu a vybírání náletu dostat do dosahu lehké PVO.


Irácká L-159 s dvojicí pum Mk 82

Český poradní tým

Hodně samozřejmě dělá výcvik pilota. Iráčtí piloti ze 115. letky při přeškolovacím výcviku v České republice nalétají údajně okolo třicet hodin na dvoumístné L-159. Poté ještě na domácí základně odlétají další letové hodiny při operačním výcviku na svých jednomístných L-159. Teprve poté jsou připravení k ostrému bojovému nasazení.

“Oni se stále věnují převážně bojovým operacím. Jsme schopni jim v tom předat to, co máme nacvičené – třeba útoky na pozemní cíle – a zvýšit efektivitu toho boje. Ale naplno zúročíme naše zkušenosti, až když bojové operace ukončí a budou se moci soustředěně věnovat právě výcviku. Teď to je tak, že jsou v nouzi a ve válce, takže piloti po třiceti letových hodinách v České republice a následném krátkém výcviku v Iráku musejí do bojového nasazení,” uvedl pro Aktuálně.cz Denis Dúbravčík, velitel třetího českého poradního týmu na letišti v Baládu, kde personál z Čáslavi školí piloty iráckého letectva.

Irácké letectvo nemá na své základně simulátor letounu L-159 – výcvik na simulátorech probíhá v ČR. Hlavním úkolem českého poradního je tedy ústně, písemně a pomocí přednášek mentorovat irácké piloty.

Není samozřejmě žádným tajemstvím, že reálné zkušenosti s ostrým nasazením letounů ve válečných konfliktech nemá v českém letectvu prakticky nikdo. Navíc irácké letectvo je první uživatel L-159, který na tomto letounu běžně používá ostré letecké pumy Mk 82. 

Podle informací Armádních noviny Armáda ČR údajně pumy Mk 82 nikdy nepořídila v počtech potřebných pro pravidelný výcvik pilotů pro operační nasazení. Proto čeští piloti L-159 s touto municí dosud plně necvičili. Ověřili jsme si u tiskového oddělení Generálního štábu Armády České republiky (GŠ AČR), vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, jak český letecký poradní tým plní své poradní a mentorovací úkoly v oblasti použití právě této munice.


Příprava k cvičnému letu

“Armáda ČR má dostatek cvičné i ostré munice sloužící k pravidelnému výcviku nejen pilotů a zásoby pravidelně doplňuje. Proto lze konstatovat, že letecký poradní tým (LPT) má dostatek zkušeností k plnění poradní a mentorovací role v oblasti použití zbraňových systémů a výzbroje letounu L-159,” vyvrací pochyby majorka Denisa Vernerová, z Oddělení komunikace s veřejností GŠ AČR.

Samozřejmě i se sebelepším zbraňově-navigační systémem je neřízená munice podle dnešních měřítek stále nepřesná (to platí i o ruském SVP-24, který principiálně odpovídá systému, který používá právě L-159). Proto vyspělá západní letectva v posledních dvou dekádách přešla prakticky jen na „chytrou“ naváděnou munici.

Konstrukční návrh letounu L-159 s tímto trendem počítal od samého počátku a proto mají také integrovanou přesnou protizemní munici. Konkrétně pumy GBU-12 a GBU-16 řady Paveway II s poloaktivním laserovým navedením a protizemní řízené střely AGM-65B Maverick. Integrace a zkoušky munice na letounech L-159 byla certifikovaná v roce 2003. Bohužel Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) tuto chytrou, ale drahou munici nikdy nekoupilo pro operační použití. Navíc se postupně zcela vytratil zájem o pořízení operačních AGM-65.

Dodejme, že AGM-65B je určena především jako zbraň proti obrněným vozidlům, včetně tanků. Existují i další verze, které jsou určeny proti pozicím lodím nebo bunkrům. AGM-65 má podle verze televizní (například AGM-65B), infračervené nebo poloaktivní laserové navádění.

Střelecké kontejnery na L-159

Schopnosti L-159 dokáží posunout na zcela novou úroveň střelecké kontejnery. Na L-159 se střeleckými kontejnery počítalo už v roce 1995 s tím, že bude dokoupen a integrován do avioniky v dalších modernizačních fázích. Bohužel ze strany MO ČR dosud nebyl po zavedení letounu do výzbroje Armády ČR o dokončení integrace střeleckého kontejneru na L-159 vážný zájem. Výrobce letounu Aero Vodochody v roce roku 2012 na vlastní náklady provedlo demonstrační letové zkoušky s novou generací střeleckého kontejneru a toto řešení aktivně předvádělo Armádě ČR.

Dodejme, že české letectvo v roce 2018 získá čtveřici střeleckých kontejnerů řady Litening pro stíhačky JAS-39 Gripen. MO ČR zároveň objednalo 200 laserem naváděných pum GBU-12 a GBU-16 řady Paveway II. Je s těmito kontejnery a výzbroji počítáno i pro L-159?


L-159 na cestě nad Mosul

“S pořízením zaměřovacích kontejnerů pro letouny L-159 v rámci Armády ČR se počítá v horizontu do roku 2025. Jejich zavedení pro tento letoun je závislé na schopnosti výrobce integrovat tento typ zbraňového systému do letounu a následným vyčleněním finančních prostředků na pořízení systému. Letoun L-159 je schopen používat laserem naváděné pumy již nyní, a to s podporou ozařování předsunutými leteckými návodčími (JTAC) nebo z jiné letecké platformy např. kontejnerem neseným letounem JAS-39,“ uvedla na dotaz Armádních novin majorka Vernerová.

Podle informací Armádních novin má o pořízení střeleckých kontejnerů pro L-159 eminentní zájem irácké letectvo. Irácké L-159 tak poté budou moci efektivně používat právě laserem naváděnou munici řady Paveway II a díky televizním a infračerveným senzorům a laserovému dálkoměru na kontejneru také mnohem efektivněji používat v úvodu zmíněnou hloupou munici.

Dokáže tedy český letecký poradní tým (LPT) v budoucnu mentorovat irácké piloty L-159 při výcviku se střeleckým kontejnerem, i když kontejner není na L-159 dosud v podmínkách Armády ČR integrován?

“Současný mandát umožňuje působení LPT v Iráku do konce roku 2018. Další možné nasazení výcvikového týmu bude předmětem přípravy nového mandátu. Zkušenosti s použitím přesně naváděné munice již příslušníci poradního týmu mají. Laserový zaměřovací kontejner bude v AČR zaveden v roce 2018,” komentuje zprávy o zájmu iráckého letectva pořídit si střelecké kontejnery pro L-159 majorka Vernerová.

Pořízení a bojové nasazení L-159 ALCA v Iráku je obrovským úspěchem České republiky. Irák má podle otevřených zdrojů zájem o další L-159 a také zájem o posílení jejich schopností skrze pořízení střeleckých kontejnerů. Vzdušné síly Armády České republiky musí být na tuto skutečnost připravené.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Polská armáda testuje českou útočnou pušku CZ BREN 2

Polské ozbrojené složky v současné době testují pistole, samopaly i útočné pušky České zbrojovky. ...

Armáda ČR pořídí šest desítek obrněných vozidel TITUS na podvozku TATRA

Vláda České republiky v pondělí 24. 7. 2017 schválila zakázku na pořízení obrněných vozidel TITUS ...

Polsko-české vozidlo Husar 4×4 na tatrováckem podvozku

Na právě skončené výstavě MSPO 2017 v polských Kielcích česká firma TATRA DEFENSE VEHICLE (TDV) ...

BVP Puma pro Armádu ČR - průmysl, výcvik, cena a spolehlivost

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje za nakup 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP) a dalších ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • cejkis
  21:49 02.10.2017

  Jirosi, Logik

  zkuste toto

  http://www.obranaastrategie.cz...

  Jirosi, Logik

  zkuste toto

  http://www.obranaastrategie.cz...

 • logik
  20:44 02.10.2017

  >> "Možná tě to překvapí ale i faktury za zboží mají určitou splatnost. Nelze odebrat zboží na dobré slovo. Užívat jej a zaplatit až se ti tu bude hodit." A tebe možná překvapí, ...Zobrazit celý příspěvek

  >> "Možná tě to překvapí ale i faktury za zboží mají určitou splatnost. Nelze odebrat zboží na dobré slovo. Užívat jej a zaplatit až se ti tu bude hodit."

  A tebe možná překvapí, že takto velké kontrakty se dohadují dosti složitě předem a nejsou tam výjimečné i dlouhé lhůty splatnosti, obzvlášť když je výsledným dlužníkem stát, který jen tak nezkrachuje.

  Tvoje argumenty jsou s odpuštěním čím dál tím směšnější. Že stát to platil na zahraniční účty a že ty zahraniční účty kupodivu nebyly Aera, to je prostě danej fakt. Proti těmto faktům stavíš co? Rádobychytré povídačky o dobrém slově???

  >> "Dolar ale průměrem nestála tebou uváděných 40Kc. "
  Koukám, že když už se ti rozsypala argumentace, tak mi musíš vkládat do úst nesmysly, abys měl do čeho kopat. Nikdy jsem nepsal, že dolar stál v průměru 40Kč, ale že se pohyboval nad 35Kč a někdy sahal až k 40Kč.

  >> "Původní cena byla odhadována ....
  Průměrný kurz dolaru v 97 byl 31,7, ale to je detail. Hlavně máš velmi krátkou paměť. Protože o kurzu dolaru nikdo netvrdil, že byl jedinou příčinou zdražení projektu. Těch příčin bylo více. Kurz dolaru jsme řešili - asi to musím připomenout - proto, že jsi tvrdil, že Alky jsou předražené, protože Mastery při kurzu cca 20 Kč za dolar by stály méně. Což byl ovšem nesmysl, protože v době, kdy stát Alky platil - a kdy by tedy platil potenciální konkurenci, prostě nestál 20Kč ani náhodou.


  >> Polsko 3,5mld / 48 letadel = 79 / kus
  A najednou, když se Ti inflace nehodí, tak ji nezapočítáš, co? S inflací 1,37 je to najednou cca 100 milonů dnešních dolarů za F16. Tedy jsme nad polovinou toho rozmezí 60-130. Tady je přesnější odhad toho indického kontraktu:
  http://money.cnn.com/2017/06/2...
  150 letadel za 12Miliard, tedy 80milionů za jeden. Ono přesnou částka je nesmysl posuzovat - naprosto neznáme rozsahy jednotlivých zakázek - a je to v podstatě jedno. Jasně to ukazuje, že daleko modernější Viper nestojí podstatně více, než svého času C/D, tedy že je to s ním úplně stejně, jako s tou Fábií, kterémuž přirovnání ses vysmíval.

  A ad velká zakázka: to fakt věříš tomu, že u zakázky na 48 letadel pro Polsko je malá zakázka, kde měli marže desítky procent, který teď Indii slevujou? Jaký nesmysly si nevymyslíš, abys obhájil neobhajitelné.

  Závěrem:
  Při ceně izraelského kontraktu 850mil.$ inflaci 1.35 by i při kursu 30Kč za dolar stáli Mastery v roce 2001 více než 45 miliard. Přitom Mastery pro Izrael byla jen cvičné letadla.

  Dolar se přitom v podstatě po celou dobu kontraktu pohyboval značně nad 30Kč za dolar - v letech kdy se za Alky platila většina plateb měl průměr nad 35Kč (38,38,32). Alky přitom stály jen 42 miliard + dalších 9miliard, které stát nedával jen za Alky, ale za udržení zbrojního průmyslu v Aeru (což se naštěstí povedlo).
  Takže fakt nechápu, kde vidíš předraženou Alku - bojové éro za cenu cvičného.... Jestli je správné počítat 38 Kč za dolar (co stál v průměru v 2001), nebo třeba 32Kč z roku 2002 je úplně irelevantní debata - ty částky jsou přinejmenším velmi dobře srovnatelné při jakémkoli kursu nad 30Kč a tedy pokud nebyl předražený kontrakt do Izraele, nebyl předražený kontrakt s L159.

  A to jsme získali bojová letadla, ne jen trenéry, a udrželi jsme nad vodou továrnu, která je světovou špičkou ve zbrojní výrobě.

  To, že si naši politici neuměli pohlídat kurzové riziko, to, že na Alku následně hodili bobek a nechali ji hnít v garáži, to, že ani u těch 24 letadel, co česká armáda používala, nebyl zdaleka využit potenciál těch letadel, to není ani problém L159, ani to není vina Aera.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  18:37 02.10.2017

  "Au. Jenže nám vůbec nejde o to, kdy tady byly díly a kdy kdo letadla vyrobil" Možná tě to překvapí ale i faktury za zboží mají určitou splatnost. Nelze odebrat zboží na dobré ...Zobrazit celý příspěvek

  "Au. Jenže nám vůbec nejde o to, kdy tady byly díly a kdy kdo letadla vyrobil"

  Možná tě to překvapí ale i faktury za zboží mají určitou splatnost. Nelze odebrat zboží na dobré slovo. Užívat jej a zaplatit až se ti tu bude hodit.

  "A to prostě bylo (průměrně) v roce 2001, kdy holt dolar stál tolik, kolik stál."

  Dolar ale průměrem nestála tebou uváděných 40Kc. Původní cena byla odhadována na 23mld v roce 97 = 708 mil. dolarů. = 32,4. Takže i při kurzu 40 Kc by cena nepřekročila 28,5 mld. Akorát je zvláštní kde se tedy podělo těch 13,5(21,5) mld.

  Polsko 3,5mld / 48 letadel = 79 / kus
  Indie 13mld / 100 letadel = 130 / kus
  Indie 15mld / 250 letadel = 60 / kus

  Ale u takhle velké objednávky je ten pokles naprosto normální. Viz, cena B2, po snížení počtu kusů.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  16:33 02.10.2017

  >>>> Vzhledem k tomu že se bavíme o letadle které se prodává od roku 2009, tak by za ně "logicky" česká vláda zaplatila v roce 2001. Au. Ano, česká vláda, kdyby kupovala jiné ...Zobrazit celý příspěvek

  >>>> Vzhledem k tomu že se bavíme o letadle které se prodává od roku 2009, tak by za ně "logicky" česká vláda zaplatila v roce 2001.
  Au. Ano, česká vláda, kdyby kupovala jiné letadlo místo Alky za stejných podmínek, tak by za něj zaplatila v roce 2001. Holt nemáme žádný kontrakt z roku 2001, tak do roku 2001 extrapolujeme cenu jiného kontraktu. Ono kdyby česká vláda dala peníze ne Aeru, ale Aermachi, tak by třeba Master také lítal už v roce 2001. A jde o to, kolik by za to muselo MO za to zaplatit. Platilo by v roce 2001, platilo by v dolarech.

  To ti To fakt doteď nedošlo, nebo jen neumíš uznat chybu? Obávám se, že spíše to druhé, protože předtím Ti dokonce nevadilo používat kurz z roku 97.....

  >>> Překvapivě ty díly, už tady v době kdy popisuješ nákup musely být, když jimi osazení letadla už létala.
  Au. Jenže nám vůbec nejde o to, kdy tady byly díly a kdy kdo letadla vyrobil. Zas vymejšlíš nesmyslné konstrukce. Nám tady jde celou dobu o to, kdy a za jaký kurs je kdo zaplatil - a tedy s jakým kurzem. A to prostě bylo (průměrně) v roce 2001, kdy holt dolar stál tolik, kolik stál.

  >>> Jo, ono by ti to nevycházelo že ...
  Au. Fakt chceš tvrdit, že teď se topmodely F16 set teď prodávají dráže než se prodávaly topmodely F16 před patnácti lety? Opravdu?
  Např.
  http://www.f-16.net/f-16-news-...
  rok 2002, 72 milionů za F16. Tedy v dnešních dolarech (inflace 1,37) skoro 100milionů za letadlo. Opravdu chceš tvrdit, že F16 je dnes prodejná za podstatně větší cenu než 100milionů za kus? Asi ne, že?Odhadovaná cena je ve skutečnosti skoro polovični (např. http://nationalinterest.org/bl... a to jde ještě o odhad ceny spojené s transferem technologií.

  A to je dnešní F16 technikou jinde, než C/Dčko prodané Polsku. Zatímco Master z onoho kontraktu má ve skutečnosti avioniku o dost omezenější oproti 15 let starší Alce a ne že je modernější, jak jsi původně tvrdil a teď tiše přešel.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  15:18 02.10.2017

  "K 5. listopadu převzali vojáci 24 letounů, do konce roku to má být 37 strojů. Dodávky letadel mají skončit v roce ...Zobrazit celý příspěvek

  "K 5. listopadu převzali vojáci 24 letounů, do konce roku to má být 37 strojů. Dodávky letadel mají skončit v roce 2003."

  http://zpravy.idnes.cz/vlada-u...

  Což vychází na cca 1,54(2002-2003) letadla měsíčně. Takže při započtení náběhu výroby, se dá odhadovat že výroba musela začít už v roce 1999.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  15:04 02.10.2017

  Logic:"Takže: Kdyby česká vláda uzavřela s Italama v roce 97 kontrakt, že jim Italové mezi lety 2000-2005 dodají Mastery a česká vláda je v roce 2001 zaplatí, zaplatila by je česká ...Zobrazit celý příspěvek

  Logic:"Takže: Kdyby česká vláda uzavřela s Italama v roce 97 kontrakt, že jim Italové mezi lety 2000-2005 dodají Mastery a česká vláda je v roce 2001 zaplatí, zaplatila by je česká vláda v kterém kurzu? V kurzu roku 97, z roku 2001, nebo z roku 2014? "

  Vzhledem k tomu že se bavíme o letadle které se prodává od roku 2009, tak by za ně "logicky" česká vláda zaplatila v roce 2001.

  "Zaprve Aero v roce 2000 předalo dva stroje ze 70. Takže žádné dávno létala.
  Co ještě o tom projektu dalšího nevíš? "

  Takže sem měl pravdu na rozdíl od tebe. Překvapivě ty díly, už tady v době kdy popisuješ nákup musely být, když jimi osazení letadla už létala.
  Nebo samozdřejně můžeš mít pravdu ty a ty díly sem putovaly ze zahraničí po jednom kuse, tak aby se vždy montovali do jednotlitvých letadel. Ale pak by se i tak platily, tedy nikoliv v červnu 2001. Jak se tu snažíš dokázat.


  "Ty chceš tvrdit, že Fabie z roku 2015 se prodávala (po započtení inflace) za více než Fabie z roku 2005, protože je modernější? Fakt? Tedy že pro určení Fabie z roku 2005 nelze použít cenu Fabie z roku 2015, protože ta je modernější? Mysli trochu, než něco napíšeš. "

  Jasně Fabie je skvělí příklad. Proč, raději nepoužiješ ceny těch F16? Jo, ono by ti to nevycházelo že ...Skrýt celý příspěvek

 • logik
  14:30 02.10.2017

  Jirosi: "Kontrakt za ALCA se uzavíral v roce 97, 98,.. 2005 ? Ne uzavíral se v roce 97!" Ach jo. To fakt se musím ptát úplně polopatě, aby Ti došly souvislosti. Takže: Kdyby ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi:
  "Kontrakt za ALCA se uzavíral v roce 97, 98,.. 2005 ? Ne uzavíral se v roce 97!"
  Ach jo. To fakt se musím ptát úplně polopatě, aby Ti došly souvislosti. Takže: Kdyby česká vláda uzavřela s Italama v roce 97 kontrakt, že jim Italové mezi lety 2000-2005 dodají Mastery a česká vláda je v roce 2001 zaplatí, zaplatila by je česká vláda v kterém kurzu? V kurzu roku 97, z roku 2001, nebo z roku 2014?
  Prosím o odpověď.

  >> Ano i Aero nakupovalo díly na svoje stroje v roce 2001, když armáda v nich už dávno létala.
  Zaprve Aero v roce 2000 předalo dva stroje ze 70. Takže žádné dávno létala.
  Co ještě o tom projektu dalšího nevíš?

  Nicméně máš pravdu, že jsem to napsal trochu zjednodušeně. Ve skutečnosti byla nemalá část kontraktu, která pokrývala právě zahraniční komponenty a zahraniční práci (např. integrátora avioniky), přímo v dolarech - a platby za tyto komponenty šly přímo zahraničním partnerům Aera (Aero nemělo pochopitelně takový cash-flow, aby mohlo nakoupit za miliardy v zahraničí, několik let si je "sušit v hangáru" a pak prodat MO).

  Takže prostě náklady za zahraniční součástky se platili v takovém kursu, v jakém se platili.
  Nicméně to je pro posouzení ceny Alek v podstatě irelevantní (jen to dokazuje, že se na tom Aero nenapakovalo): Alky byly dodány (zjednodušuji - dodávky i platby pokrývali cca 3 roky, jde o princip) 2001, byly zaplaceny v roce 2001 - a tak pro stanovení jejich ceny je nesmysl používat jakýkoli jiný kurz, než kurz z těchto let. To fakt nechápeš takovéto jednoduché souvislosti?

  Kdyby Aero za stejných podmínek jako ČR dodávalo do zahraničí: tedy platí se v roce 2001, dostalo by dolary v kurzu z roku 2001. Kdyby ČR v roce 2001 neplatilo Alky, ale Mastery, platilo by za ně dolary s kurzem 2001. Už fakt nevím, jak Ti takovou jednoduchou věc vysvětlit.

  >> "A i kdyby modernějším byl (určitě se dá vytáhnout něco modernějšího), co je na tom něco divného,"
  > Nic, jen že to zvyšuje cenu stroje.
  Ty chceš tvrdit, že Fabie z roku 2015 se prodávala (po započtení inflace) za více než Fabie z roku 2005, protože je modernější? Fakt? Tedy že pro určení Fabie z roku 2005 nelze použít cenu Fabie z roku 2015, protože ta je modernější? Mysli trochu, než něco napíšeš.

  Nebo chceš tvrdit, že Master má avioniku modernější než L159 o více, než by odpovídalo rozdílu 15 let mezi nimi? Chceš tvrdit, že rozdíl mezi Masterem a L159 je větší, než např. mezi F16 block 50 a F16 block 60? V čem prosimtě?
  V tom, že Master nemá v základu ani radar? V tom, že verze dodaná Izraelcům pravděpodobně není schopná používat zbraně (vzhledem k tomu, že tuto verzi letadla vyvinuli až v roce 2015)
  https://www.flightglobal.com/n...
  - a tedy má podstatně jednodušší avioniku, než L159?Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  12:26 02.10.2017

  jo, vypadá to dobře.... za ten článek jsem dal palec hore Tomasovi asi tři stránky zpět - vyšel v podstatě ve chvíli, kdy jsme vedli debatu...

  jo, vypadá to dobře.... za ten článek jsem dal palec hore Tomasovi asi tři stránky zpět - vyšel v podstatě ve chvíli, kdy jsme vedli debatu...

 • stirling
  11:55 02.10.2017

  http://www.janes.com/article/7...
  že by opravdu mokré křídlo pro ALCU už v dohledné době?

  http://www.janes.com/article/7...
  že by opravdu mokré křídlo pro ALCU už v dohledné době?

 • Jirosi
  11:54 02.10.2017

  Tesil: Od roku 1948 tu byla v podstatě loutková vláda Moskvy a od roku 1955 jsme byli členem VS, tedy nepřátelského uskupení proti NATO. Takže tu ani nemusela být cizí vojska. ...Zobrazit celý příspěvek

  Tesil: Od roku 1948 tu byla v podstatě loutková vláda Moskvy a od roku 1955 jsme byli členem VS, tedy nepřátelského uskupení proti NATO. Takže tu ani nemusela být cizí vojska. Protože sama naše vláda se choval nepřátelsky.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  11:34 02.10.2017

  Starlight Plány existovaly na obou stranách,stejně jako různá cvičení a samozřejmě propaganda jela naplno. Z dokumentů se před r,89 se pečlivě vybralo jen to co omlouvalo mizérii ...Zobrazit celý příspěvek

  Starlight
  Plány existovaly na obou stranách,stejně jako různá cvičení a samozřejmě propaganda jela naplno.
  Z dokumentů se před r,89 se pečlivě vybralo jen to co omlouvalo mizérii současné armády.
  Např.gen.Vitanovský,tvůrce operačního plánování uvedl,že protiúder měl přijít až po napadení nepřítelem.Tato pasáž z jeho rozhovoru byla jaksi vypuštěna.
  Dalším faktem zůstává to,že na našem území nikdy nebyly rozmístěny JZ.Na území NSR bylo vyčleněno více než 700ks jaderné munice k použití proti cílům v ČSSR. A to i v době kdy se u nás nenacházely cizí jednotky.
  Naprosto chápu pokřivený názor mladší generace na stav ČSLA,švandrlíkovský přístup může být humorný,ale ne objektivní.Nikdo asi nehodnotí americké letectvo
  pohledem filmu Žhavé výstřely.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  10:14 02.10.2017

  logik:"Prosím odpověz na otázku. Konkurent ALCY by ČR v roce 2001 kupovala za kurz dolaru z roku 2014, nebo za kurz dolaru z roku 2001? A kdyby se v roce 2001 prodávala Alca do ...Zobrazit celý příspěvek

  logik:"Prosím odpověz na otázku. Konkurent ALCY by ČR v roce 2001 kupovala za kurz dolaru z roku 2014, nebo za kurz dolaru z roku 2001? A kdyby se v roce 2001 prodávala Alca do Izraele, ten by ji kupoval za kurz dolaru z roku 2001, nebo za kurz dolaru z roku 2014? "

  Kontrakt za ALCA se uzavíral v roce 97, 98,.. 2005 ? Ne uzavíral se v roce 97 ! Ano i Aero nakupovalo díly na svoje stroje v roce 2001, když armáda v nich už dávno létala.

  "A i kdyby modernějším byl (určitě se dá vytáhnout něco modernějšího), co je na tom něco divného,"

  Nic, jen že to zvyšuje cenu stroje.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  08:35 02.10.2017

  Jirosi: Prosím odpověz na otázku. Konkurent ALCY by ČR v roce 2001 kupovala za kurz dolaru z roku 2014, nebo za kurz dolaru z roku 2001? A kdyby se v roce 2001 prodávala Alca do ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi:
  Prosím odpověz na otázku. Konkurent ALCY by ČR v roce 2001 kupovala za kurz dolaru z roku 2014, nebo za kurz dolaru z roku 2001? A kdyby se v roce 2001 prodávala Alca do Izraele, ten by ji kupoval za kurz dolaru z roku 2001, nebo za kurz dolaru z roku 2014? Předem děkuji za odpověď.

  Jinak v čem konkrétně je podle Tebe Master modernější? Chceš tvrdit, že je osazován např. modernější avionikou (to je to co dělá bitevní letadlo bitevním letadlem)? Víš, že Master v základu vůbec není osazen radarem?
  A i kdyby modernějším byl (určitě se dá vytáhnout něco modernějšího), co je na tom něco divného, že letoun kupovaný o více než deset let později je modernější? To jako Alka byla předražená, protože v roce 2001 neměla vlastnosti letadla z roku 2014? To už snad nemyslíš ani vážně....

  Inflace pak za ta léta nebyla 1.4, ale 1,34 (jak jsem udával) - viz
  https://inflationdata.com/Infl...

  Starlight: díky.Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  22:02 01.10.2017

  @Tesil Nechci ti nijak bránit v rozletu při hodnocení československého válečného plánu z roku 1964, ale zřejmě budu asi první, kdo ti oznámí pro tebe zřejmě dosud neznámou ...Zobrazit celý příspěvek

  @Tesil

  Nechci ti nijak bránit v rozletu při hodnocení československého válečného plánu z roku 1964, ale zřejmě budu asi první, kdo ti oznámí pro tebe zřejmě dosud neznámou informaci. Už před deseti lety, tedy v roce 2007, byly u nás veřejně publikovány československé válečné plány z let 1950 až 1990, včetně jejich analytického rozboru. Po „nejznámějším“ válečném plánu z roku 1964, který byl publikován jako první, tu byly další, které už byly řádně psané na stroji v češtině.

  A stejně jako ten z roku 1964 se zabývaly jen útočnou operací přes Rýn směrem do Francie, a to za použití stovek jaderných hlavic a pum. Kromě plánů z 50. let teprve až válečný plán z roku 1986 řešil i případnou obrannou operaci. Ovšem jen v příhraničním pásmu (vše se mělo odehrát nalevo od Labe a Vltavy) s následným přechodem do protiútoku směrem do Německa/Francie.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  21:14 01.10.2017

  Jirosi
  Dokument byl vypracován v jediném vyhotovení o 17 listech.

  Jirosi
  Dokument byl vypracován v jediném vyhotovení o 17 listech.

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 11