Jak přesně bombardují české lehké bojové letouny L-159 ALCA v Iráku?

Dvojice pum Mk 82 pod křídlem irácké L-159; větší foto / Iraqi Air Force

České lehké bojové letouny L-159 ALCA již více než rok používá irácké letectvo k úderům na pozice Islámského státu. Jedinou výzbroji iráckých L-159 jsou neřízené pumy Mk 82. Jak efektivní je kombinace letadel L-159 ALCA a pum Mk 82 a jak přesně dokáží piloti L-159 zasahovat cíle?

Taktika použití Mk 82 z lehkých bojových letounů L-159

Mark 82 (Mk 82) je víceúčelová neřízená puma o nominální hmotnosti 500 liber (227 kg). V ocelovém pouzdře je uloženo 89 kg výbušné náplně, obvykle Tritonal – 80 % TNT a 20 % práškový hliník. S hmotností 227 kg je to jedna z nejmenších a jedna z nejběžněji používaných leteckých zbraní vzduch-země na světě.

Puma Mk 82 tvoří bojovou hlavici pro laserem řízené pumy GBU-12 Paveway II a satelitem naváděné GBU-38 JDAM (Joint Direct Attack Munition).

Při použití Mk 82 z nízké výšky mohou bombardovací letoun zasáhnout střepiny vlastní odhozené pumy.  K vyřešení tohoto problému lze Mk 82 vybavit brzdícím zařízením BSU-49. Nafouknutý padákový balón  brzdí pumu a umožňují letadlu včas opustit místo dopadu. V této konfiguraci se puma označuje jako Mk 82 AIR.

Lehký bojový letounu L-159 ALCA má několik možnosti zamíření Mk 82. Například pilot L-159 může vyhledat a zaměřit cíl vizuálně přes průhledový HUD displej v módu CCIP (Constantly Computed Impact Point). V módu CCRP (Continually Computed Release Point) zase navádí letoun do bodu odhozu, odkud bombarduje cíl pomocí souřadnic cíle, které jsou vloženy do palubního počítače letounu před nebo během letu. Pilot v tomto módu vlastní cíl nemusí vůbec vidět.

Zejména CCRP mód je více citlivý na přesnost vstupů, se kterými pracuje zbraňově-navigační systém letounu. Ten potřebuje vědět přesnou polohu letounu (to je kritické pro mód CCRP). L-159 má kombinovaný inerciální (INS) a satelitní (GPS) navigační systém. Protože, ale GPS přijímač v L-159 pracuje jen s méně přesným civilním GPS signálem (to byla dáno vznikem letounu před vstupem ČR republiky do NATO; systém se po vstupu do NATO ale dosud nemodernizoval), doporučuje se v krátkém předstihu před vlastním odhozem pum provést aktualizaci polohy navigačního systému (každý metr navíc se už počítá) například průletem nad bodem o přesně známé poloze.

Na přesnost bombardování neřízenými pumami má velký vliv přesnost určení výšky, respektive šikmé vzdálenosti od letounu k cíli. Nejpřesnější je, když šikmou dálku změří palubní radiolokátor nebo laserový dálkoměr ve střeleckém kontejneru. Pokud radiolokátor z nějakého důvodu nefunguje (a střelecký kontejner není ještě integrován), tak je potřeba co nejpřesněji stanovit výšku letounu nad cílem.

Do určité výšky funguje v letounu radiovýškoměr. Pokud ale letoun bombarduje z vyšší výšky (například z výšky mimo dosah lehké protivzdušné obrany (PVO)), tak radiovýškoměr už je mimo svůj dosah. Proto se pro zajištění přesnosti balistických výpočtů palubního počítače doporučuje manuálně nastavit aktuálního hodnotu tlaku atmosféry v prostoru cíle. Pokud se totiž použije například nastavení platné pro vzdálené letiště vzletu nebo standardizované hodnoty používané v řízení letového provozu, tak to může mít za následek, že počítačový systém letounu nepřesně spočítá výšku letounu nad cílem.

V kombinaci s chybami v 2D určení polohy tak mohou vznikat 3D prostorové chyby určení polohy letounu a následně chyby ve výpočtu zamíření už při odhozu pum. Pochopitelně meteorologické podmínky (proměnlivý vítr, nebo jiný vítr než je v bodě odhozu – ten si avionika dokáže zjistit díky citlivé inerciální jednotce) mají tím větší vliv, čím výše se pumy odhazují a tím déle padají.

Dobu letu pumy, její balistiku a zamíření obecně může také ovlivnit profil bombardování. Pokud se bombarduje ze středních výšek metodou CCRP z horizontálního letu (tedy velmi podobně jako bombardéry za 2. světové války), tak se všechny špatné vlivy mohou sečíst.

Přesnost bombardování lze například zlepšit bombardováním ze střemhlavého letu (zjednodušeně to je prudké klesání pod úhlem 45° a více). To je metoda, kterou používaly například letouny Ju-87 Stuka už za druhé světové války nebo mnohem později dokonce letouny A-10 Thunderbolt II v první válce v Perském zálivu. Přestože hlavním důvodem tehdy bylo, že oba typy letounu neměly žádný blastický počítač (na rozdíl  od L-159) a piloti museli cíl zaměřovat vizuálně přes zaměřovač, tak princip zlepšení přesnosti při tomto způsobu bombardování se nezměnil.

Letoun se při bombardování více přiblíží k cíli a navíc zrychlí. Stejně tak i odhozené pumy, které navíc padají po kratší balistické křivce. Touto metodou bombardování lze s neřízenými pumami dosáhnout vyšší přesnosti. Nevýhodou je, že na rozdíl od bombardování z bezpečných výšek mimo dosah lehké PVO, se letoun může při klesání, odhozu a vybírání náletu dostat do dosahu lehké PVO.

Český poradní tým

Hodně samozřejmě dělá výcvik pilota. Iráčtí piloti ze 115. letky při přeškolovacím výcviku v České republice nalétají údajně okolo třicet hodin na dvoumístné L-159. Poté ještě na domácí základně odlétají další letové hodiny při operačním výcviku na svých jednomístných L-159. Teprve poté jsou připravení k ostrému bojovému nasazení.

“Oni se stále věnují převážně bojovým operacím. Jsme schopni jim v tom předat to, co máme nacvičené – třeba útoky na pozemní cíle – a zvýšit efektivitu toho boje. Ale naplno zúročíme naše zkušenosti, až když bojové operace ukončí a budou se moci soustředěně věnovat právě výcviku. Teď to je tak, že jsou v nouzi a ve válce, takže piloti po třiceti letových hodinách v České republice a následném krátkém výcviku v Iráku musejí do bojového nasazení,” uvedl pro Aktuálně.cz Denis Dúbravčík, velitel třetího českého poradního týmu na letišti v Baládu, kde personál z Čáslavi školí piloty iráckého letectva.

Irácké letectvo nemá na své základně simulátor letounu L-159 – výcvik na simulátorech probíhá v ČR. Hlavním úkolem českého poradního je tedy ústně, písemně a pomocí přednášek mentorovat irácké piloty.

Není samozřejmě žádným tajemstvím, že reálné zkušenosti s ostrým nasazením letounů ve válečných konfliktech nemá v českém letectvu prakticky nikdo. Navíc irácké letectvo je první uživatel L-159, který na tomto letounu běžně používá ostré letecké pumy Mk 82. 

Podle informací Armádních noviny Armáda ČR údajně pumy Mk 82 nikdy nepořídila v počtech potřebných pro pravidelný výcvik pilotů pro operační nasazení. Proto čeští piloti L-159 s touto municí dosud plně necvičili. Ověřili jsme si u tiskového oddělení Generálního štábu Armády České republiky (GŠ AČR), vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, jak český letecký poradní tým plní své poradní a mentorovací úkoly v oblasti použití právě této munice.

“Armáda ČR má dostatek cvičné i ostré munice sloužící k pravidelnému výcviku nejen pilotů a zásoby pravidelně doplňuje. Proto lze konstatovat, že letecký poradní tým (LPT) má dostatek zkušeností k plnění poradní a mentorovací role v oblasti použití zbraňových systémů a výzbroje letounu L-159,” vyvrací pochyby majorka Denisa Vernerová, z Oddělení komunikace s veřejností GŠ AČR.

Samozřejmě i se sebelepším zbraňově-navigační systémem je neřízená munice podle dnešních měřítek stále nepřesná (to platí i o ruském SVP-24, který principiálně odpovídá systému, který používá právě L-159). Proto vyspělá západní letectva v posledních dvou dekádách přešla prakticky jen na „chytrou“ naváděnou munici.

Konstrukční návrh letounu L-159 s tímto trendem počítal od samého počátku a proto mají také integrovanou přesnou protizemní munici. Konkrétně pumy GBU-12 a GBU-16 řady Paveway II s poloaktivním laserovým navedením a protizemní řízené střely AGM-65B Maverick. Integrace a zkoušky munice na letounech L-159 byla certifikovaná v roce 2003. Bohužel Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) tuto chytrou, ale drahou munici nikdy nekoupilo pro operační použití. Navíc se postupně zcela vytratil zájem o pořízení operačních AGM-65.

Dodejme, že AGM-65B je určena především jako zbraň proti obrněným vozidlům, včetně tanků. Existují i další verze, které jsou určeny proti pozicím lodím nebo bunkrům. AGM-65 má podle verze televizní (například AGM-65B), infračervené nebo poloaktivní laserové navádění.

Střelecké kontejnery na L-159

Schopnosti L-159 dokáží posunout na zcela novou úroveň střelecké kontejnery. Na L-159 se střeleckými kontejnery počítalo už v roce 1995 s tím, že bude dokoupen a integrován do avioniky v dalších modernizačních fázích. Bohužel ze strany MO ČR dosud nebyl po zavedení letounu do výzbroje Armády ČR o dokončení integrace střeleckého kontejneru na L-159 vážný zájem. Výrobce letounu Aero Vodochody v roce roku 2012 na vlastní náklady provedlo demonstrační letové zkoušky s novou generací střeleckého kontejneru a toto řešení aktivně předvádělo Armádě ČR.

Dodejme, že české letectvo v roce 2018 získá čtveřici střeleckých kontejnerů řady Litening pro stíhačky JAS-39 Gripen. MO ČR zároveň objednalo 200 laserem naváděných pum GBU-12 a GBU-16 řady Paveway II. Je s těmito kontejnery a výzbroji počítáno i pro L-159?

“S pořízením zaměřovacích kontejnerů pro letouny L-159 v rámci Armády ČR se počítá v horizontu do roku 2025. Jejich zavedení pro tento letoun je závislé na schopnosti výrobce integrovat tento typ zbraňového systému do letounu a následným vyčleněním finančních prostředků na pořízení systému. Letoun L-159 je schopen používat laserem naváděné pumy již nyní, a to s podporou ozařování předsunutými leteckými návodčími (JTAC) nebo z jiné letecké platformy např. kontejnerem neseným letounem JAS-39,“ uvedla na dotaz Armádních novin majorka Vernerová.

Podle informací Armádních novin má o pořízení střeleckých kontejnerů pro L-159 eminentní zájem irácké letectvo. Irácké L-159 tak poté budou moci efektivně používat právě laserem naváděnou munici řady Paveway II a díky televizním a infračerveným senzorům a laserovému dálkoměru na kontejneru také mnohem efektivněji používat v úvodu zmíněnou hloupou munici.

Dokáže tedy český letecký poradní tým (LPT) v budoucnu mentorovat irácké piloty L-159 při výcviku se střeleckým kontejnerem, i když kontejner není na L-159 dosud v podmínkách Armády ČR integrován?

“Současný mandát umožňuje působení LPT v Iráku do konce roku 2018. Další možné nasazení výcvikového týmu bude předmětem přípravy nového mandátu. Zkušenosti s použitím přesně naváděné munice již příslušníci poradního týmu mají. Laserový zaměřovací kontejner bude v AČR zaveden v roce 2018,” komentuje zprávy o zájmu iráckého letectva pořídit si střelecké kontejnery pro L-159 majorka Vernerová.

Pořízení a bojové nasazení L-159 ALCA v Iráku je obrovským úspěchem České republiky. Irák má podle otevřených zdrojů zájem o další L-159 a také zájem o posílení jejich schopností skrze pořízení střeleckých kontejnerů. Vzdušné síly Armády České republiky musí být na tuto skutečnost připravené.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Polská armáda testuje českou útočnou pušku CZ BREN 2

Polské ozbrojené složky v současné době testují pistole, samopaly i útočné pušky České zbrojovky. ...

Armáda ČR pořídí šest desítek obrněných vozidel TITUS na podvozku TATRA

Vláda České republiky v pondělí 24. 7. 2017 schválila zakázku na pořízení obrněných vozidel TITUS ...

Polsko-české vozidlo Husar 4×4 na tatrováckem podvozku

Na právě skončené výstavě MSPO 2017 v polských Kielcích česká firma TATRA DEFENSE VEHICLE (TDV) ...

BVP Puma pro Armádu ČR - průmysl, výcvik, cena a spolehlivost

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje za nakup 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP) a dalších ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jirosi
  12:40 28.09.2017

  Larry:"Výsledkem který nám byl "vnucen" spojenci a na který bohužel politici napříč spektrem přistoupili, byla koncepce z. r. 93, kdy byl požadavek aby na západ od Prahy nebylo ...Zobrazit celý příspěvek

  Larry:"Výsledkem který nám byl "vnucen" spojenci a na který bohužel politici napříč spektrem přistoupili, byla koncepce z. r. 93, kdy byl požadavek aby na západ od Prahy nebylo jediné vojenské letiště. A kolik jich dnes na západ od Prahy najdete?? "

  Celkem by mně zajímalo, kde je problém. Když většina republiky leží na východ od Prahy. Stejně jako dva nejcitlivější objekty pro obranu Temelín a Dukovany.Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  12:25 28.09.2017

  Když čtu diskuzní názory "znalců" musím se smát... Snad jediná světlá vyjímka je relevantní příspěvek ...Zobrazit celý příspěvek

  Když čtu diskuzní názory "znalců" musím se smát...
  Snad jediná světlá vyjímka je relevantní příspěvek TF_HU.
  --------------------------------------------------------------------
  osobně jsem byl přítomen na jednání velení 3. sboru TL v Hradci Králové tuším
  1997 kdy tehdejší premiér p. Miloš Zeman prohlásil, že : "Zachráníme český letecký průmysl" takže jsem dostali na vybranou. Buď Aero a nebo NIC!!!
  .
  Vyložené nesmysly o 72 MiG-29 to tady kdosi pouští z klávesnice snad bez komentů... ale...
  V 80tých letech si velení armády uvědomovalo technické zastarávání.
  Bylo v plánu zakoupit 108 x MiG-29 které se měli stát páteří čs. letectva.
  Což se začalo realizovat (20x MiG-29)
  Přezbrojení a modernizace PVOS ( S-300)
  Přezbrojení vojskové PVO (systém BUK - byl přeškolen personál v závěru r. 89 v SSSR a zaplacena první část splátky) atd...
  ---------------------------------------------
  Zjistětě si laskavě kdy a jaké bylo zadání pro L-159.
  Podle toho probíhal vývoj a zkoušky. Např. pokud nebyl zadán refueling za letu, tak se na tom nedělalo. Zákazník by to výrobci nezaplatil!
  To jsou věci staré 1/4 století. Nepožadujte něco, co nikdo nechtěl. Jisté možnosti jsou, ale zadarmo to nebude. Uvědomte si, že z Ruska v 90tých letech jsme už nic nedostali ani nebyla politická vůle a ze zemí NATO, kde jsme nebyli členy byla řada omezení na technologiích (viz TF_HU pozn. GPS lze zpřesnit např pomocí DGPS ). "Takovou důvěru nám zase nedali" alias Černí baroni
  Počty 72x L-159 bylo naprosto odpovídající tehdejším výpočtům, předpokladům a použití. (polovina 90tých let)
  Letectvo mělo tehdy 600 pilotů!!! bylo potřeba udržet jejich vycvičenost a rozlétanost. Pokud něco víte o organizaci letectva a letky, je jasné proč 72x L-159.
  ----------------------------------------------
  Na všem se podepsala politika... řada různých ne-koncepcí, přicházející a odcházející ministři obrany a jejich podržtašky přičemž to byli civilisté, kteří o problematice neměli ani "ánung" . Mnohdy AČR cíleně sabotovali.

  Výsledkem který nám byl "vnucen" spojenci a na který bohužel politici napříč spektrem přistoupili, byla koncepce z. r. 93, kdy byl požadavek aby na západ od Prahy nebylo jediné vojenské letiště. A kolik jich dnes na západ od Prahy najdete??
  Armáda musela opustit, zejména její složky REB a el. průzkumu posty na západní hranici (Šumava, Český les...) no dobře milostivě zůstal Velký Zvon a na severu Nakléřov.

  Na redukci počtů L-159 a Gripenů se podepsal i "nedostatek" peněz.
  U Gripenů byli 3 koncepce. první 36x, druhá 24x, třetí = současný stav.
  ------------------------------------
  Obchodně je L-159 fiasko výrobce a z velké části politiků. (Tvrdík)
  Trh není nijak veliký je dnes obsazen a najít "díru" a prosadit se, je velice obtížné.
  ++++++++++++++++++++
  comments welcome :-)))Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  11:43 28.09.2017

  jináč jo.. s tím jak AČR naložila s potenciálem L-159, tak se měly tenkrát nakoupit AMX nebo poevropštit Ching Kuo (tenkrát by to šlo, dneska už by to ZAMINI zatrhlo).

  jináč jo.. s tím jak AČR naložila s potenciálem L-159, tak se měly tenkrát nakoupit AMX nebo poevropštit Ching Kuo (tenkrát by to šlo, dneska už by to ZAMINI zatrhlo).

 • cejkis
  11:31 28.09.2017

  A pro útoky z nízkých výše není jen doplněk BSU49, ale i celá verze Mk.82 Snake Eye.

  A pro útoky z nízkých výše není jen doplněk BSU49, ale i celá verze Mk.82 Snake Eye.

 • skelet
  11:20 28.09.2017

  Cenzor: Brimstone, Hellfire, Maverick (ale zde nevím jestli byla dokončena certifikace). Byla uvožováno o protiradiolokační střele Alarm. Dále nebyla dokončena certifikace ...Zobrazit celý příspěvek

  Cenzor: Brimstone, Hellfire, Maverick (ale zde nevím jestli byla dokončena certifikace). Byla uvožováno o protiradiolokační střele Alarm. Dále nebyla dokončena certifikace prrůzkumného kontejneru Vinten, kontejneru pro REB a navigačně střeleckého kontejneru. A z těch současných ti tam chybí SDB a celkově pumy s GPS naváděním.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  11:20 28.09.2017

  A mohli bychom v reálném hodnocení L159 pokračovat. Chybějící systém eyeball, chybějící komunikace standardu havequickII, chybějící tankování za letu, chybějící datalink. V ...Zobrazit celý příspěvek

  A mohli bychom v reálném hodnocení L159 pokračovat. Chybějící systém eyeball, chybějící komunikace standardu havequickII, chybějící tankování za letu, chybějící datalink. V podstatě je to cvičný stroj s US a GB komponenty s avionikou na úrovni F16C z roku 92.

  Otázkou je zda investovat do málo výkonného stroje další peníze.

  V souvislosti se skutečnými hrozbami. A osobně nevidím problém v Rusku, ale v davu migrantů kteří se budou valit Evropou po rozpadu Turecka. Bude vhodné L159 zachovat, ale nikoliv s cílem nacpat do toho horentní sumy peněz.

  O projektu L159 jsem od počátku tvrdil, že je to stroj vhodný pro monitorování zón či hranic. Dnes jsou již tyto úkoly svěřovány bezpilotním strojům, ale když už jej v tomto čase máme, může posloužit.

  L159 pro AČR potřebuje doplnit o průzkumné kontejnery, datalinkové spojení, Pokud se nakoupí větší počet střeleckých kontejnerů a budou moci být sdíleny, bude to rovněž vhodné, ale již to posouváme k bojovým akcím, které vyždaují další investice do eyeball, nové radiostanice a tankování za letu.

  L159 a její zejména dvoumístné verze s podvěšeným průzkumným kontejnerem a datalinkem jsou dle mého soudu tím správným krokem v tomto zvráceném projektu.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  11:14 28.09.2017

  logik: Které jiní zbraní se dostalo masivnější finanční podpory v historii CR než L159? Jen tak, abychom jsi ujasnili jak ji stát nepodpořil.

  logik: Které jiní zbraní se dostalo masivnější finanční podpory v historii CR než L159? Jen tak, abychom jsi ujasnili jak ji stát nepodpořil.

 • Cenzor
  09:27 28.09.2017

  overitzda0: L-159 bombardovat chytrou municí umí, Ačr ji má, piloti jí použít umí. A co vám mezi integrovanou výzbrojí u L-159 vlastně chybí? Možná Helfire či Brimstone, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  overitzda0:

  L-159 bombardovat chytrou municí umí, Ačr ji má, piloti jí použít umí.

  A co vám mezi integrovanou výzbrojí u L-159 vlastně chybí? Možná Helfire či Brimstone, ale dál mě nic moc nenapadá...Skrýt celý příspěvek

 • overitzda0
  08:44 28.09.2017

  Toto mi přijde jako trošku ostuda ČR. I některé turbo vrtulové letadla umí bombardovat chytrou munici. Na vývoj / upgrade st měli ještě najít peníze v státním rozpočtu. Udělat ...Zobrazit celý příspěvek

  Toto mi přijde jako trošku ostuda ČR. I některé turbo vrtulové letadla umí bombardovat chytrou munici. Na vývoj / upgrade st měli ještě najít peníze v státním rozpočtu.
  Udělat králi a pak čekat až jo někdo koupí bez toho abych vyšel v ústrety zákazníkovi není rozumná stratégie.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  06:38 28.09.2017

  dusan: to že to bylo legislativní neznamená, že to není tupost :) A zrušili to až během občanské války v Jugoslávii, když zjistili, že někteří piloti tamních bojujících stran si ...Zobrazit celý příspěvek

  dusan: to že to bylo legislativní neznamená, že to není tupost :)
  A zrušili to až během občanské války v Jugoslávii, když zjistili, že někteří piloti tamních bojujících stran si dělají z rakouského vzdušného prostoru "holubník"
  logik: a taky zrušili podporu L-39, což byl obchodnický majstrštych :)Skrýt celý příspěvek

 • logik
  00:18 28.09.2017

  jirosi: "odebrala, zaplatila, tím byly její závazky vyrovnané". Ne, takhle fakt to nefunguje v žádném zbrojním průmyslu. Představa, že nějaká firma bude schopna vyvinout a prodat ...Zobrazit celý příspěvek

  jirosi: "odebrala, zaplatila, tím byly její závazky vyrovnané".
  Ne, takhle fakt to nefunguje v žádném zbrojním průmyslu. Představa, že nějaká firma bude schopna vyvinout a prodat bojové letadlo, když stát nejenže jí v tom nepomáhá, ale háže ji klacky pod nohy (a to i přímo ve firmě prostřednictvím státem dosazeného managmentu (Boeing měl jen dozorčí radu, exekutiva v Aeru byla česká)) je dosti absurdní.


  skelet: Boeing neudělal z Alky montovnu. Byl ve spoustě věcí pro továrnu přínosem, především tam zavedl moderní výrobní procesy, a i dohodil zakázky, na kterých následně Aero (poté, co se naučilo správně nastavovat kontrakty) přežívalo. Bez Boeingu by na tom bylo Aero ještě o dost hůře. Potřebovali někoho, kdo jim ukáže, jak dělat letadla efektivně (stejně jako jedinná česká automobilka, která rozumně přežila, byla škodovka, protože tu to naučil VW).Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  23:38 27.09.2017

  skelet Absencia raketovej výzbroje u rakúskych strojov J-35 nebola "tuposť" ... ale legislatíva. Myslím, že priamo v ústave mali uvedené, že ich stroje nesmú byť vyzbrojené ...Zobrazit celý příspěvek

  skelet

  Absencia raketovej výzbroje u rakúskych strojov J-35 nebola "tuposť" ... ale legislatíva. Myslím, že priamo v ústave mali uvedené, že ich stroje nesmú byť vyzbrojené raketami. To vzniklo v 50-tich rokoch ako podmienka neutrality a ten relikt prežil až do strojov J-35 .... zrušili to myslím až v 90-tich rokoch.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  23:18 27.09.2017

  skelet: Tak znova: Armáda jsi zaplatila vývoj a výrobu letadel. Ty odebrala, zaplatila. Tím její závazky vůči Aero byli vyrovnané. Teď tu byla situace, že letadlo bylo vyvinuto a ...Zobrazit celý příspěvek

  skelet: Tak znova: Armáda jsi zaplatila vývoj a výrobu letadel. Ty odebrala, zaplatila. Tím její závazky vůči Aero byli vyrovnané. Teď tu byla situace, že letadlo bylo vyvinuto a Aero jsi sním mohlo dělat co chtělo pro zlepšení jeho prodejní pozice na trhu. Co udělalo nic. Vlil Armády na tento proces 0%, vliv managmentu 100%. Neschopný produkt z toho opravdu neudělala armáda, ta si svoje zaplatila odebrala.

  Jestli považuješ výrobu těch pár kusů pro Irák za poměrně směšnou cenu za úspěch, případně za něco co by tu fabriku na ně uživilo... Přece jen koupě 15 letadel za 3,25 MLD pro rok 2017, když armáda je v roce 2003 získala jen za 3x větší cenu. To se dá nazvat jedině darem.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  22:48 27.09.2017

  Jirojsi
  si hrozně mimo - ALCA má integrovanou základní výzbroj

  Jirojsi
  si hrozně mimo - ALCA má integrovanou základní výzbroj

 • Cenzor
  22:46 27.09.2017

  No, je pravda, že s vhodně integrovanou výzbrojí mohla být Alka úplně někde jinde;-)

  http://necyklopedie.wikia.com/...

  No, je pravda, že s vhodně integrovanou výzbrojí mohla být Alka úplně někde jinde;-)

  http://necyklopedie.wikia.com/...

 • skelet
  22:41 27.09.2017

  Jirosi: armada si zadnou vyzbroj a ani yvstroj nezaplatila. Statni manazeri Aero privedli ke krachu, Boeing to prakticky dorazil. Schopbost preziti zalezi hadej na cem? Na souboru ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi: armada si zadnou vyzbroj a ani yvstroj nezaplatila. Statni manazeri Aero privedli ke krachu, Boeing to prakticky dorazil. Schopbost preziti zalezi hadej na cem? Na souboru pasicnich a aktivnich opatreni, ktere si hadej kdo neobjednal. Ja vim, ze je lepsi plkat, ale doporucuju si nastudovat s jakymi systemy bylo pri vyvoji pocitano. Zakaznik si nezaplatil, stat privedl firmu na mizinu. A ted muzeme koukat jak se myslenka Hawk200/L-159 vraci v zivot, pricemz plivaci ma L-159 ted z ttoho maji malem poluce. Konec pohadky ;)Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  22:31 27.09.2017

  Skelet: Absence výzbroje je problém pro prodejce, ne pro kupujícího. Ten se prostě podívá tam, kde ji už nemusí platit. Ale to je věc soukromé firmy ... To že výrobce neuměl ...Zobrazit celý příspěvek

  Skelet: Absence výzbroje je problém pro prodejce, ne pro kupujícího. Ten se prostě podívá tam, kde ji už nemusí platit. Ale to je věc soukromé firmy ... To že výrobce neuměl nabídnou zákazníkům zákazníkům ani základní paletu zbraní je opravdu jen a jen chyba Aero. Armáda nepotřebuje Alky prodávat do zahraničí, to potřebuje, tedy potřebovalo Aero.

  Nesená vyzbroj není všechno, dost taky záleží na tom jestli se ten stroj z pilotem z mise vrátí. Papír snese všechno ale realita bývá trošku jiná.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  22:24 27.09.2017

  Matesaax musel bych se podivat, ale tech "29" melo byt fakt 72. A od roku 1993 se pocitalo s 36 nadzvuky. Pak se to zkrouhlo na 24 a skoncilo na 14. Jirosi plkas nesmysly. L-159 ...Zobrazit celý příspěvek

  Matesaax musel bych se podivat, ale tech "29" melo byt fakt 72. A od roku 1993 se pocitalo s 36 nadzvuky. Pak se to zkrouhlo na 24 a skoncilo na 14.
  Jirosi plkas nesmysly. L-159 nema integrovanou planovanou vyzbroj. S planovanou vyzbroji a vystroji by na tom byla srovnatelne s jakymkoliv bojovym letounem, a lepe nez A-10 a Su-25, co onen AMX. Tva anlogie je stejna jako roct, je J-35 byl naprd protoze Rakusaci nenakoupili Sidewindery a prakticky celou dobu ficeli jem na kanonech. Absence vyzbroje nerika noc o potencialu letouni, jen o tuposti zakaznikay ktery si ji nezaplati.Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  22:10 27.09.2017

  Sokrates: lead znamená, že míří na předpokládané místo kde cíl v době dopadu bude. Tedy míří před cíl. Tohle se dá udělat i manuálně. Tady je něco k modernizaci ...Zobrazit celý příspěvek

  Sokrates: lead znamená, že míří na předpokládané místo kde cíl v době dopadu bude. Tedy míří před cíl. Tohle se dá udělat i manuálně.

  Tady je něco k modernizaci eots

  http://www.f-16.net/forum/down...

  Tady máš k předchozí diskuzi o modernizaci strojů na 3F

  108 birds in pre Block 3F configuration:

  26 require SW only upgrades (3 days/aircraft)
  19 require all of the above and new signal processor cards (+ 0 days/aircraft)
  18 require all of the above and the newer HMDS (+15 days/aircraft)
  45 require all of the above and TR2 (+30 days/aircraft)


  a video k sbd 1
  https://youtu.be/1GSLhm-eECQ... Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  22:08 27.09.2017

  Luky: Jenže na rozdíl od těch tebou zmiňovaných letadel, nemá "Alca" nic na co by se mohla vymlouvat ... . Už jen to že ti přijde normální ji srovnávat z 50.let starým letadlem ...Zobrazit celý příspěvek

  Luky: Jenže na rozdíl od těch tebou zmiňovaných letadel, nemá "Alca" nic na co by se mohla vymlouvat ... . Už jen to že ti přijde normální ji srovnávat z 50.let starým letadlem dost vypovídá na jaké úrovni je.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 5 z 8