Jak přesně bombardují české lehké bojové letouny L-159 ALCA v Iráku?

Dvojice pum Mk 82 pod křídlem irácké L-159; větší foto / Iraqi Air Force

České lehké bojové letouny L-159 ALCA již více než rok používá irácké letectvo k úderům na pozice Islámského státu. Jedinou výzbroji iráckých L-159 jsou neřízené pumy Mk 82. Jak efektivní je kombinace letadel L-159 ALCA a pum Mk 82 a jak přesně dokáží piloti L-159 zasahovat cíle?

Taktika použití Mk 82 z lehkých bojových letounů L-159

Mark 82 (Mk 82) je víceúčelová neřízená puma o nominální hmotnosti 500 liber (227 kg). V ocelovém pouzdře je uloženo 89 kg výbušné náplně, obvykle Tritonal – 80 % TNT a 20 % práškový hliník. S hmotností 227 kg je to jedna z nejmenších a jedna z nejběžněji používaných leteckých zbraní vzduch-země na světě.

Puma Mk 82 tvoří bojovou hlavici pro laserem řízené pumy GBU-12 Paveway II a satelitem naváděné GBU-38 JDAM (Joint Direct Attack Munition).

Při použití Mk 82 z nízké výšky mohou bombardovací letoun zasáhnout střepiny vlastní odhozené pumy.  K vyřešení tohoto problému lze Mk 82 vybavit brzdícím zařízením BSU-49. Nafouknutý padákový balón  brzdí pumu a umožňují letadlu včas opustit místo dopadu. V této konfiguraci se puma označuje jako Mk 82 AIR.

Lehký bojový letounu L-159 ALCA má několik možnosti zamíření Mk 82. Například pilot L-159 může vyhledat a zaměřit cíl vizuálně přes průhledový HUD displej v módu CCIP (Constantly Computed Impact Point). V módu CCRP (Continually Computed Release Point) zase navádí letoun do bodu odhozu, odkud bombarduje cíl pomocí souřadnic cíle, které jsou vloženy do palubního počítače letounu před nebo během letu. Pilot v tomto módu vlastní cíl nemusí vůbec vidět.

Zejména CCRP mód je více citlivý na přesnost vstupů, se kterými pracuje zbraňově-navigační systém letounu. Ten potřebuje vědět přesnou polohu letounu (to je kritické pro mód CCRP). L-159 má kombinovaný inerciální (INS) a satelitní (GPS) navigační systém. Protože, ale GPS přijímač v L-159 pracuje jen s méně přesným civilním GPS signálem (to byla dáno vznikem letounu před vstupem ČR republiky do NATO; systém se po vstupu do NATO ale dosud nemodernizoval), doporučuje se v krátkém předstihu před vlastním odhozem pum provést aktualizaci polohy navigačního systému (každý metr navíc se už počítá) například průletem nad bodem o přesně známé poloze.

Na přesnost bombardování neřízenými pumami má velký vliv přesnost určení výšky, respektive šikmé vzdálenosti od letounu k cíli. Nejpřesnější je, když šikmou dálku změří palubní radiolokátor nebo laserový dálkoměr ve střeleckém kontejneru. Pokud radiolokátor z nějakého důvodu nefunguje (a střelecký kontejner není ještě integrován), tak je potřeba co nejpřesněji stanovit výšku letounu nad cílem.

Do určité výšky funguje v letounu radiovýškoměr. Pokud ale letoun bombarduje z vyšší výšky (například z výšky mimo dosah lehké protivzdušné obrany (PVO)), tak radiovýškoměr už je mimo svůj dosah. Proto se pro zajištění přesnosti balistických výpočtů palubního počítače doporučuje manuálně nastavit aktuálního hodnotu tlaku atmosféry v prostoru cíle. Pokud se totiž použije například nastavení platné pro vzdálené letiště vzletu nebo standardizované hodnoty používané v řízení letového provozu, tak to může mít za následek, že počítačový systém letounu nepřesně spočítá výšku letounu nad cílem.

V kombinaci s chybami v 2D určení polohy tak mohou vznikat 3D prostorové chyby určení polohy letounu a následně chyby ve výpočtu zamíření už při odhozu pum. Pochopitelně meteorologické podmínky (proměnlivý vítr, nebo jiný vítr než je v bodě odhozu – ten si avionika dokáže zjistit díky citlivé inerciální jednotce) mají tím větší vliv, čím výše se pumy odhazují a tím déle padají.

Dobu letu pumy, její balistiku a zamíření obecně může také ovlivnit profil bombardování. Pokud se bombarduje ze středních výšek metodou CCRP z horizontálního letu (tedy velmi podobně jako bombardéry za 2. světové války), tak se všechny špatné vlivy mohou sečíst.

Přesnost bombardování lze například zlepšit bombardováním ze střemhlavého letu (zjednodušeně to je prudké klesání pod úhlem 45° a více). To je metoda, kterou používaly například letouny Ju-87 Stuka už za druhé světové války nebo mnohem později dokonce letouny A-10 Thunderbolt II v první válce v Perském zálivu. Přestože hlavním důvodem tehdy bylo, že oba typy letounu neměly žádný blastický počítač (na rozdíl  od L-159) a piloti museli cíl zaměřovat vizuálně přes zaměřovač, tak princip zlepšení přesnosti při tomto způsobu bombardování se nezměnil.

Letoun se při bombardování více přiblíží k cíli a navíc zrychlí. Stejně tak i odhozené pumy, které navíc padají po kratší balistické křivce. Touto metodou bombardování lze s neřízenými pumami dosáhnout vyšší přesnosti. Nevýhodou je, že na rozdíl od bombardování z bezpečných výšek mimo dosah lehké PVO, se letoun může při klesání, odhozu a vybírání náletu dostat do dosahu lehké PVO.

Český poradní tým

Hodně samozřejmě dělá výcvik pilota. Iráčtí piloti ze 115. letky při přeškolovacím výcviku v České republice nalétají údajně okolo třicet hodin na dvoumístné L-159. Poté ještě na domácí základně odlétají další letové hodiny při operačním výcviku na svých jednomístných L-159. Teprve poté jsou připravení k ostrému bojovému nasazení.

“Oni se stále věnují převážně bojovým operacím. Jsme schopni jim v tom předat to, co máme nacvičené – třeba útoky na pozemní cíle – a zvýšit efektivitu toho boje. Ale naplno zúročíme naše zkušenosti, až když bojové operace ukončí a budou se moci soustředěně věnovat právě výcviku. Teď to je tak, že jsou v nouzi a ve válce, takže piloti po třiceti letových hodinách v České republice a následném krátkém výcviku v Iráku musejí do bojového nasazení,” uvedl pro Aktuálně.cz Denis Dúbravčík, velitel třetího českého poradního týmu na letišti v Baládu, kde personál z Čáslavi školí piloty iráckého letectva.

Irácké letectvo nemá na své základně simulátor letounu L-159 – výcvik na simulátorech probíhá v ČR. Hlavním úkolem českého poradního je tedy ústně, písemně a pomocí přednášek mentorovat irácké piloty.

Není samozřejmě žádným tajemstvím, že reálné zkušenosti s ostrým nasazením letounů ve válečných konfliktech nemá v českém letectvu prakticky nikdo. Navíc irácké letectvo je první uživatel L-159, který na tomto letounu běžně používá ostré letecké pumy Mk 82. 

Podle informací Armádních noviny Armáda ČR údajně pumy Mk 82 nikdy nepořídila v počtech potřebných pro pravidelný výcvik pilotů pro operační nasazení. Proto čeští piloti L-159 s touto municí dosud plně necvičili. Ověřili jsme si u tiskového oddělení Generálního štábu Armády České republiky (GŠ AČR), vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, jak český letecký poradní tým plní své poradní a mentorovací úkoly v oblasti použití právě této munice.

“Armáda ČR má dostatek cvičné i ostré munice sloužící k pravidelnému výcviku nejen pilotů a zásoby pravidelně doplňuje. Proto lze konstatovat, že letecký poradní tým (LPT) má dostatek zkušeností k plnění poradní a mentorovací role v oblasti použití zbraňových systémů a výzbroje letounu L-159,” vyvrací pochyby majorka Denisa Vernerová, z Oddělení komunikace s veřejností GŠ AČR.

Samozřejmě i se sebelepším zbraňově-navigační systémem je neřízená munice podle dnešních měřítek stále nepřesná (to platí i o ruském SVP-24, který principiálně odpovídá systému, který používá právě L-159). Proto vyspělá západní letectva v posledních dvou dekádách přešla prakticky jen na „chytrou“ naváděnou munici.

Konstrukční návrh letounu L-159 s tímto trendem počítal od samého počátku a proto mají také integrovanou přesnou protizemní munici. Konkrétně pumy GBU-12 a GBU-16 řady Paveway II s poloaktivním laserovým navedením a protizemní řízené střely AGM-65B Maverick. Integrace a zkoušky munice na letounech L-159 byla certifikovaná v roce 2003. Bohužel Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) tuto chytrou, ale drahou munici nikdy nekoupilo pro operační použití. Navíc se postupně zcela vytratil zájem o pořízení operačních AGM-65.

Dodejme, že AGM-65B je určena především jako zbraň proti obrněným vozidlům, včetně tanků. Existují i další verze, které jsou určeny proti pozicím lodím nebo bunkrům. AGM-65 má podle verze televizní (například AGM-65B), infračervené nebo poloaktivní laserové navádění.

Střelecké kontejnery na L-159

Schopnosti L-159 dokáží posunout na zcela novou úroveň střelecké kontejnery. Na L-159 se střeleckými kontejnery počítalo už v roce 1995 s tím, že bude dokoupen a integrován do avioniky v dalších modernizačních fázích. Bohužel ze strany MO ČR dosud nebyl po zavedení letounu do výzbroje Armády ČR o dokončení integrace střeleckého kontejneru na L-159 vážný zájem. Výrobce letounu Aero Vodochody v roce roku 2012 na vlastní náklady provedlo demonstrační letové zkoušky s novou generací střeleckého kontejneru a toto řešení aktivně předvádělo Armádě ČR.

Dodejme, že české letectvo v roce 2018 získá čtveřici střeleckých kontejnerů řady Litening pro stíhačky JAS-39 Gripen. MO ČR zároveň objednalo 200 laserem naváděných pum GBU-12 a GBU-16 řady Paveway II. Je s těmito kontejnery a výzbroji počítáno i pro L-159?

“S pořízením zaměřovacích kontejnerů pro letouny L-159 v rámci Armády ČR se počítá v horizontu do roku 2025. Jejich zavedení pro tento letoun je závislé na schopnosti výrobce integrovat tento typ zbraňového systému do letounu a následným vyčleněním finančních prostředků na pořízení systému. Letoun L-159 je schopen používat laserem naváděné pumy již nyní, a to s podporou ozařování předsunutými leteckými návodčími (JTAC) nebo z jiné letecké platformy např. kontejnerem neseným letounem JAS-39,“ uvedla na dotaz Armádních novin majorka Vernerová.

Podle informací Armádních novin má o pořízení střeleckých kontejnerů pro L-159 eminentní zájem irácké letectvo. Irácké L-159 tak poté budou moci efektivně používat právě laserem naváděnou munici řady Paveway II a díky televizním a infračerveným senzorům a laserovému dálkoměru na kontejneru také mnohem efektivněji používat v úvodu zmíněnou hloupou munici.

Dokáže tedy český letecký poradní tým (LPT) v budoucnu mentorovat irácké piloty L-159 při výcviku se střeleckým kontejnerem, i když kontejner není na L-159 dosud v podmínkách Armády ČR integrován?

“Současný mandát umožňuje působení LPT v Iráku do konce roku 2018. Další možné nasazení výcvikového týmu bude předmětem přípravy nového mandátu. Zkušenosti s použitím přesně naváděné munice již příslušníci poradního týmu mají. Laserový zaměřovací kontejner bude v AČR zaveden v roce 2018,” komentuje zprávy o zájmu iráckého letectva pořídit si střelecké kontejnery pro L-159 majorka Vernerová.

Pořízení a bojové nasazení L-159 ALCA v Iráku je obrovským úspěchem České republiky. Irák má podle otevřených zdrojů zájem o další L-159 a také zájem o posílení jejich schopností skrze pořízení střeleckých kontejnerů. Vzdušné síly Armády České republiky musí být na tuto skutečnost připravené.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Polská armáda testuje českou útočnou pušku CZ BREN 2

Polské ozbrojené složky v současné době testují pistole, samopaly i útočné pušky České zbrojovky. ...

Armáda ČR pořídí šest desítek obrněných vozidel TITUS na podvozku TATRA

Vláda České republiky v pondělí 24. 7. 2017 schválila zakázku na pořízení obrněných vozidel TITUS ...

Polsko-české vozidlo Husar 4×4 na tatrováckem podvozku

Na právě skončené výstavě MSPO 2017 v polských Kielcích česká firma TATRA DEFENSE VEHICLE (TDV) ...

BVP Puma pro Armádu ČR - průmysl, výcvik, cena a spolehlivost

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje za nakup 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP) a dalších ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • fenri
  14:35 27.09.2017

  Jirosi: jakmile má fix, tak jde o vteřiny, což je pro letadlo samozřejmě dlouhá doba. Nicméně: -bavíme se o subcentrimetrové přesnosti v situaci, kdy hážu bombu s CEP v řádech ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi: jakmile má fix, tak jde o vteřiny, což je pro letadlo samozřejmě dlouhá doba.
  Nicméně:
  -bavíme se o subcentrimetrové přesnosti v situaci, kdy hážu bombu s CEP v řádech metrů
  -bavíme se o v podstatě low-endové, běžné komerční GNSS

  Pokud potřebují přesnost v decimetrech či jednotkách metrů (tedy cca 100x a 1000x méně přesné, než o čem byla řeč) a pokud budu mít profi mašinu, nejsou ty vteřiny, či jejich zlomky problém.
  Problém je spíš v referenčních stanicích, které nemusí být (se slušnou pravděpodobností) dostupné. Na druhou stranu nepochybuji o tom, že jedna z prvních věcí, kterou udělá každá armáda, která se motá kolem nějakého území, je vybudování referenčních stanic. Ona stačí jedna, dvě a dosahy jsou pro letadlo ve stovkách km.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  14:27 27.09.2017

  fenri:"Mimochodem s tou civilní/vojenskou GPS - když normální, komerční GNSS za (řekněme) čtvrt mega umí subcentrimetrovou přesnost (nečekám v letadle ovlivnění terénem, zástavbou ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:"Mimochodem s tou civilní/vojenskou GPS - když normální, komerční GNSS za (řekněme) čtvrt mega umí subcentrimetrovou přesnost (nečekám v letadle ovlivnění terénem, zástavbou a vegetačním krytem), tak v čem je problém?"

  Možná v tom, že to zařízení musí zůstat "chvíli(v řádech minut)" na místě pro dosažení dané přesnosti.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  13:51 27.09.2017

  Krásný příklad, kdy je bojová zkušenost pro výrobce zbraně k nezaplacení a totéž pro naše instruktory a zpětnou vazbu na AČR. Takto to ve velkém provozují USA i Rusové a teď se v ...Zobrazit celý příspěvek

  Krásný příklad, kdy je bojová zkušenost pro výrobce zbraně k nezaplacení a totéž pro naše instruktory a zpětnou vazbu na AČR. Takto to ve velkém provozují USA i Rusové a teď se v malém naskytla příležitost pro Česko. Alca vůbec není špatný stroj, se ukazuje, těch původních 72ks by v AČR bylo slušnou silou. Pokud se tu pláče, že nikdo nedokoupil to či ono, tak divíte se ? Prosadit další "utrácení" peněz za nákupy ve prospěch mediálně propírané L-159 by asi nešlo.Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  13:46 27.09.2017

  fenri: tady je třeba překlad statistické přesnosti z Desert Storm pro různé platformy a zbraně pro učely zničení mostu dokumenty ke stažení ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: tady je třeba překlad statistické přesnosti z Desert Storm pro různé platformy a zbraně pro učely zničení mostu

  dokumenty ke stažení zde
  https://www.reddit.com/r/F35Li...

  Target Description: Steel plate girder, reinforced concrete deck, deck-type highway bridge with five spans.

  Criterion: Drop any span


  Weapon System Alternatives:

  1. F 111F W/ GBU 15
  Fuze: Set for impact
  Delivery Tactic: [DELETED]
  Single-Sortie Probability of Damage: High
  Sorties Required for Probability of Damage of 0.7: one

  2. F 16A W/ MK 84
  Fuze: Set for impact
  Delivery Tactic: 2,000 feet, [DELETED], High Stress Conditions
  Single-Sortie Probability of Damage Low
  Sorties Required for Probability of Damage of 0.7:Greater than one

  3. B 52G W/ MK 82
  Fuze: Set for impact
  Delivery Tactic: [DELETED]
  Single-Sortie Probability of Damage: Very low
  Sorties Required: Much greater than one


  Takže chytrá bomba - vysoká pravděpodobnost zásahu a zničení.
  F-16 s CCIP a při utoku z nízké výšky má nízkou pravděpodobnost zničení cíle a bude pravděpodobně vyžadováno opakování náletu.
  B-52 ze střední výšky pravděpodobnost velmi nízká

  Takže jak je v článku, stroj co letí nízko, pokud možno klesá má vyšší pravděpodobnost zasažení cíle než stroj shazující bomby z vyšších výšek.

  Přesnost se může pohybovat od 50m do víc jak kilometrů podle výšky a profilu letu a dalších faktorů...Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  12:36 27.09.2017

  ...teda to jsou nároky jak na Dump Busters... Jak to LuftJarda nasadil, tak se to zdá se veze dál... ...komická představa, jak naši piloti bez bojových zkušeností (nic proti ...Zobrazit celý příspěvek

  ...teda to jsou nároky jak na Dump Busters...
  Jak to LuftJarda nasadil, tak se to zdá se veze dál...
  ...komická představa, jak naši piloti bez bojových zkušeností (nic proti nim!) "školí" piloty s desítkami a některé i se stovkami bojových letů...Skrýt celý příspěvek

 • golimir1
  11:44 27.09.2017

  Někdy si říkám,co tam ty lidi ( AČR ) vlastně dělají.A nemyslím vsechny,ale ty, kteří rozhodují o modernizaci a dozbrojování.

  Někdy si říkám,co tam ty lidi ( AČR ) vlastně dělají.A nemyslím vsechny,ale ty, kteří rozhodují o modernizaci a dozbrojování.

 • Arccos
  11:38 27.09.2017

  Luky: To se ale ohledně GPS v článku přece nepíše. Degradace přesnosti GPS pro civilní sektor byla vypnuta někdo v roce 2000. Irák tedy může využívat plné přesnosti, ačkoliv není v ...Zobrazit celý příspěvek

  Luky: To se ale ohledně GPS v článku přece nepíše. Degradace přesnosti GPS pro civilní sektor byla vypnuta někdo v roce 2000. Irák tedy může využívat plné přesnosti, ačkoliv není v NATO. Že v AČR nikdo neuvolnil ani korunu na modernizaci GPS v L-159, je už věc jiná a docela zapadá do stejné krabičky jako problém s municí.
  Nicméně: Avionika L-159 se už částečně modernizovala (někdy v letech 2010-2012). Opravdu nebyl součástí update GPS?Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  11:37 27.09.2017

  Možná díky Iráku bude L159 umět používat střelecký kontejner a možná více... No snad se AČR chytne za nos a v kontextu nepokračování bitevních vrtulníků se začne věnovat pořádně ...Zobrazit celý příspěvek

  Možná díky Iráku bude L159 umět používat střelecký kontejner a možná více...
  No snad se AČR chytne za nos a v kontextu nepokračování bitevních vrtulníků se začne věnovat pořádně Alce. To chce ale schopné lidi, kteří chytnou současnou příležitost za pačesy... Dohoda s Aero na upgradu hodit na papír předběžnou cenu náklady rozdělit napůl a poslat do Iráku zda by náhodou neměli zájem... Za pokus by to stálo, ale to nikoho bohužel ani na MO nenapadne, hlavně že hudrují, že nemají za co utrácet a vše trvá, výběrko na modernizaci L159 by se určitě dělat nemuselo a bylo by to vše velice rychlé...:(Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  11:32 27.09.2017

  Luky: divný to není, v podstatě sis na to odpověděl sám. V době vývoje měla ČR/Aero k dispozici jen civilní GPS, a pak na to armáda .. a z vysoka.

  Luky: divný to není, v podstatě sis na to odpověděl sám. V době vývoje měla ČR/Aero k dispozici jen civilní GPS, a pak na to armáda .. a z vysoka.

 • fenri
  11:27 27.09.2017

  Mimochodem s tou civilní/vojenskou GPS - když normální, komerční GNSS za (řekněme) čtvrt mega umí subcentrimetrovou přesnost (nečekám v letadle ovlivnění terénem, zástavbou a ...Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem s tou civilní/vojenskou GPS - když normální, komerční GNSS za (řekněme) čtvrt mega umí subcentrimetrovou přesnost (nečekám v letadle ovlivnění terénem, zástavbou a vegetačním krytem), tak v čem je problém? Vzhledem k tomu, že jde o neřízenou bombu, tak přesnost GNSS je pod odchylkami, které tam zanáší další faktory.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  11:07 27.09.2017

  Nebudu dělat AČR advokáta, ale mě spíš přijde, že tady někdo nevěřil v použití bitevního letectva. Prostě air-policing se lítá, tak se pořídilo trochu ŘS, ale CAS se dělat ...Zobrazit celý příspěvek

  Nebudu dělat AČR advokáta, ale mě spíš přijde, že tady někdo nevěřil v použití bitevního letectva.

  Prostě air-policing se lítá, tak se pořídilo trochu ŘS, ale CAS se dělat nebude, tak se nepořídilo skoro nic.

  Jinak jsme v NATO od roku 1999, asi jsme tam nevstoupili zčista jasna, přes noc strašnou náhodou a L-159 se dodávaly od 99 do 2003. Takže je to stejně divný.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  11:02 27.09.2017

  TF_HU: "jako sorry", ale tohle dokazuje jen to, že tenhle program armáda absolutně zpackala.

  TF_HU: "jako sorry", ale tohle dokazuje jen to, že tenhle program armáda absolutně zpackala.

 • Luky
  10:53 27.09.2017

  ...tak aktualizace GPS je snad řešitelná věc, která hned nemusí znamenat, že bez toho je to policejní helikoptéra, vírník nebo cvičný stroj. Jako CCRP fajn, ale zrovna v Iráku s ...Zobrazit celý příspěvek

  ...tak aktualizace GPS je snad řešitelná věc, která hned nemusí znamenat, že bez toho je to policejní helikoptéra, vírník nebo cvičný stroj.

  Jako CCRP fajn, ale zrovna v Iráku s jeho chronicky dobrým počasím a "on call CAS" bych čekal, že budou celkem přesně bombit CCIP.

  Takže my musíme být v NATO, abychom měli vojenský GPS, ale Irák by mohl mít vojenský GPS...jako vážně?Skrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  10:41 27.09.2017

  Jako sorry, tohle není bitevník. Protože, ale GPS přijímač v L-159 pracuje jen s méně přesným civilním GPS signálem (to byla dáno vznikem letounu před vstupem ČR republiky do ...Zobrazit celý příspěvek

  Jako sorry, tohle není bitevník.

  Protože, ale GPS přijímač v L-159 pracuje jen s méně přesným civilním GPS signálem (to byla dáno vznikem letounu před vstupem ČR republiky do NATO; systém se po vstupu do NATO ale dosud nemodernizoval), doporučuje se v krátkém předstihu před vlastním odhozem pum provést aktualizaci polohy navigačního systému (každý metr navíc se už počítá) například průletem nad bodem o přesně známé poloze.

  Tohle je jen důkazem...Skrýt celý příspěvek

 • Arccos
  09:58 27.09.2017

  Článek mi bohužel jenom potvrdil hrůznou situaci kolem našich L-159. Nezájem a špatné vedení AČR odsuzuje tento moderní letoun ke schopnostem letadel z druhé světové války: K ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek mi bohužel jenom potvrdil hrůznou situaci kolem našich L-159. Nezájem a špatné vedení AČR odsuzuje tento moderní letoun ke schopnostem letadel z druhé světové války: K útokům vedeným kanónem a neřízenými pumami. Ostuda.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:35 27.09.2017

  Článek je zajímavý a fajn, ale tak nějak neodpovídá na otázku v titulku.

  Článek je zajímavý a fajn, ale tak nějak neodpovídá na otázku v titulku.

 • CerVus
  09:29 27.09.2017

  Ten článek krásně dokládá jak tragické postavení mají L159 v AČR. Platforma s velkým potenciálem a MO na ní 23 let z vysoka.... smutné.

  Ten článek krásně dokládá jak tragické postavení mají L159 v AČR. Platforma s velkým potenciálem a MO na ní 23 let z vysoka.... smutné.

 • Míša
  09:27 27.09.2017

  Zvláštní, když jsem kolem roku 2001 chválil tento stroj, v době zavádění, málem jsem byl zesměšňován, že lehký bitevník nemá nad bitevním polem co pohledávat. Dnes, když tento ...Zobrazit celý příspěvek

  Zvláštní, když jsem kolem roku 2001 chválil tento stroj, v době zavádění, málem jsem byl zesměšňován, že lehký bitevník nemá nad bitevním polem co pohledávat. Dnes, když tento stroj je pomalu za zenitem, tak se mu teprve dostává uznání. Njn...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 8 z 8