České stíhačky Gripen Slovensku nepomůžou

JAS-39 Gripen; ilustrační foto / MO ČR

Slovenský a Český minister obrany podpísali 15.2.2017 medzinárodnú zmluvu o vzájomnej spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru Českej republiky a Slovenskej republiky. Táto zmluva sa často krát spomína v súvislosti s potrebou riešiť náhradu MiGov-29, ktorá sa nevyvíja pre Slovensko veľmi šťastne z dôvodu, že vláda nevie zabezpečiť dostatok potrebných zdrojov. 

Bohužiaľ prezentovanie tejto zmluvy, ako riešenia tohto problému, je zavádzaním občanov, ktoré často používa nielen Ministerstvo obrany, ale bohužiaľ ho prevzala aj časť odbornej verejnosti. Aby sme zdokumentovali, že táto zmluva nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR, predstavme si nasledujúcu jednoduchú modelovú situáciu.

Za menej ako 30 minúť v jadrovej elektrárni

9:00 stredoeurópskeho času má priletieť na medzinárodné letisko v Užhorode dopravné lietadlo. Ide o starší Boeing 737-200, teda najbežnejší typ lietadla v globálnom meradle. Lietadlo však nezačne klesať na priblíženie, ale pokračuje v lete na pôvodnom kurze smerom k štátnej hranici SR. Štátnu hranicu a teda aj hranicu riadeného vzdušného priestoru FIR (Flight Information Region) prekoná nad povinným hlásnym bodom MALBE juhovýchodne od obce Inovce v letovej hladine FL 340 (10350 m) rýchlosťou 430 kn (teda necelých 800 km za hodinu).

Oblastné stredisko riadenia vzdušného priestoru ACC (Area Control Center) Bratislava začne riešiť vzniknutú situáciu. Snaží sa nadviazať spojenie s lietadlom v súlade s leteckými predpismi na núdzovej frekvencii 121,5 a 243 MHz. Pokus zopakuje, avšak neúspešne. O vzniknutej situácii informuje CRC vo Zvolene (Control and reporting center), pričom automatizovaný systém túto informáciu prenesie do CAOC Uedem (Combined Air Operations Centre).

V tomto nemeckom mestečku neďaleko holandských hraníc dôstojníci CAOC majú na obrazovkách, okrem grafického znázornia vzdušnej situácie nad celou severnou Európou od Anglicka po Pobaltie, aj informácie o dostupnosti jednotlivých QRA (Quick Reaction Alert), ktoré môžu použiť. QRA je vždy 24 hodinová pohotovosť dvojice nadzvukových lietadiel a príslušného personálu pripravených na zásah voči prípadnému narušiteľovi vzdušného priestoru jednotlivých krajín NATO.

Následne starší dôstojník pohotovostnej zmeny CAOC rozhodne o nasadení dostupnej QRA a vyhlási takzvaný Alfa scramble. Keďže pre tento prípad nebude dostupná QRA zo Sliača, informuje CRC v Českej republike, ktoré leží v obci Hlavenec a následne sa rozoznie siréna na letisku Čáslav asi 50 km východne od Prahy, ktoré je domovom 21. základne taktického letectva Českých vzdušných síl. CRC potom požiada ACC Praha aby začalo vyprázdňovať vzdušný priestor na plánovanej trase letu zasahujúcich Gripenov.

V tom čase sa náš Boeing 737 blíži k Michalovciam a pokračuje smerom na Košice.

Po zaznení sirény na letisku sa piloti vystrojujú. Vystrojovanie trvá približne 4 minúty. Zatiaľ sa pohotovostní technici presúvajú do hangárov a otvárajú ich dvere. Vo vnútri hangárov čakajú pripravené Gripeny. Každý s nich je vyzbrojený dvomi AIM-9L a 27 mm kanónom Mauser so 120 nábojmi. Zároveň WOC (Wing Operational Center) dostáva od CAOC prvé informácie o povahe a vlastnostiach cieľa a parametroch zásahu. Po vystrojení nasleduje preprava pilotov do hangárov k svojim Gripenom.

Nasleduje prikutrovanie a zrýchlená predletová príprava. Procedúra pokračuje komunikáciou s WOC, ktorý predá informácie o cieli a charaktere zásahu. Piloti až doteraz nevedia či nejde náhodou o cvičný poplach, tzv. T scramble. Po predletovej príprave nasleduje komunikácia s TWR (ToWeR) a povolenie na vzlet. Beží 17. minúta, od kedy Boeing 737 vstúpil do Slovenského vzdušného priestoru. 17 minút je priemerná doba po akú sa dopravné lietadlá zdržujú nad územím SR. Potom lietadlá vyrážajú na runway a vzlietajú smerom severozápad. Lietadlá po chvíli dosiahnu stúpavosť 200 m/s, ktorá bude postupne klesať.

Zatiaľ náš Boeing v 6. minúte preletel ponad Košice, v 10. minúte letel nad Rožňavou a v čase vzletu Gripenu sa pohyboval nad Klokočou. Napravo od lietadla môžu cestujúci vidieť Zvolen, kde sídli veliteľstvo Vzdušných síl a ďalej je Sliač a v najbližších zodolnených krytoch sú v súčasnej dobe uložené naše pohotovostné MiGy-29 AS držiace našu QRA.

Obidva Gripeny sa po vzlete spoja s CRC českých vzdušných síl, ktoré im poskytne navedenie počas ich letu nad vzdušným priestorom ČR. Lietadlá prevádzajú obrat smerom na bod stretnutia a stúpajú do rovnakej letovej hladiny, akú má Boeing. Tú dosiahnu niekde pri Chrudimi. Pri vzlete a následnom stúpaní spotrebúva motor Gripenu každú minutú viac ako 240 litrov leteckého paliva. Každý z Gripenov mal pri štarte plné vnútorné nádrže a podvesenú centrálnu prídavnú nádrž, to všetko s celkovou kapacitou 4100 l. Následne zrýchľujú na nadzvukovú rýchlosť. Tú dosiahnu v 21. minúte. Vtedy letia nad Ždárskymi vrchmi.

Boeing zatiaľ preletel Štiavnické vrchy a pohybuje sa smerom na Nitru a Bratislavu. V 23. minuté by mohol zasiahnuť jadrovú elektráreň v Mochovciach, v27. minúte by mohol zasiahnuť Duslo Šaľa a v 29. minúte jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice. Všetko sú to trvalo zakázané letové oblasti (LZ P - Prohibited Area), pretože prípadná letecká nehoda by mala rozsiahle následky. Našťastie však Boeing pokračuje vo svojej letovej hladine  rovnakou  cestovnou rýchlosťou ďalej.

Oblasti kam doletia stíhacie lietadlá za 15 minút od vzletu alebo 30 minút od vyhlásenia poplachu. / Vladimír Bednár, Mapové podklady Google Maps

Gripeny nedoletia včas

Gripeny zatiaľ pokračujú rýchlosťou 900 kn (1670 km/h) smerom k vypočítanému bodu stretu. Hranicu SR dosiahnu približne v 25. minúte. Po prekročení hranice ich navedenie preberie CRC zo Sliača. V tomto čase by obidva Gripeny mali mať náš Boeing na obrazovkách zobrazujúcich výstupy radarov. Nad Záhorím začnú spomaľovať a budú navedené severne od letového kurzu Boeingu, aby ho mohli obletieť a priblížiť sa k lietadlu v súlade s medzinárodným leteckým predpismi od chvosta Boeingu. Na začiatku spomaľovania bude Boeing vo vizuálnej dohľadnosti pilotov Gripenu. Stále však nemôžu proti nemu nijakým spôsobom zasiahnuť.

Zatiaľ Boeing pokračuje v lete po svojej trase. V 24. minúte preletí Nitru, v 29. minúte je pred Bratislavou a v 30. minúte prelietava Petržalku a odlieta smerom na Viedeň.

Gripeny zatiaľ začnú vykonávať obrat a otočia sa o 180 stupňov a na základe rozkazu CAOC Uedem odlietajú podzvukovou rýchlosťou smerom k Čáslavi. Nikdy sa nemohli pokúsiť o vizuálnu komunikáciu s Boeingom podľa medzinárodných dohovorov. Nikdy nemohli proti Boeingu zasiahnuť. Minister obrany (Národná vládna autorita), ktorý by mal rozhodnúť o prípadnom prerušení letu, nikdy nemôže vydať žiadne rozhodnutie.

So sarkazmom možno povedať, že maximálne tak môže oprášiť prach padajúci na túto medzinárodnú zmluvu. Vzlet Gripenov bol zbytočný. Toto všetko si uvedomujú aj dôstojníci v Uedeme a preto nad Slovensko lietadla posielať nebudú. Nebudú zbytočne ohrozovať ochranu ostatných oblastí, za ktoré sú zodpovední.

Boeing sa pohyboval nad územím SR 30 minúť. O celých  13 minút dlhšie ako je priemerný čas pobytu dopravných lietadiel v našom vzdušnom priestore. Išlo o staršie a pomalšie dopravné lietadlo, ktoré sa nijakým spôsobom nesnažilo vyhnúť stretu s Gripenmi, ani robiť obštrukcie v tomto procese napríklad klamlivou komunikáciou. Nešlo o rýchle vojenské lietadlo ani nízko letiaci cieľ, ktorý sa snaží vyhnúť detekčným prostriedkom.

Napriek tomu Gripeny nemohli proti tomuto lietadlu nijakým spôsobom zasiahnuť. A práve preto zmluva z ČR nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Samozrejme, niektorým z vás napadne, že České vzdušné sily môžu operovať priamo zo Sliača, tak ako to v minulosti predviedli počas misií nad Pobaltím a nad Islandom. České letectvo ale nemá dostatok strojov, aby trvalo udržalo čo i len 4 stroje na Sliači.

Česi totiž majú len 14 Gripenov, pričom len 12 jednomiestnych je možné nasadiť do QRA. Ani tento počet nie je konečný, pretože mimo iného servisná zmluva garantuje českému letectvu 60 % hranicu letuschopnosti Gripenov. České letectvo by tak počas doby, kedy by malo Gripeny umiestnené na Slovensku, muselo zásadne obmedziť výcvik vlastných pilotov. Takýto stav dôkazu české vzdušné sily  udržať len krátkodobo cca na 6-9 mesiacov.

Spojeneckej základni u nás sa nevyhneme

Jediným riešením tak nateraz je urýchlené obstaranie potrebného počtu nových lietadiel. Avšak bohužiaľ aj kedy dnes Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu na prenájom potrebného počtu nadzvukových lietadiel, do konca plánovanej životnosti MiGov-29 v roku 2020 nové stroje nebudú v žiadnom prípade schopné zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Lebo 2-4 roky bude trvať len nadobudnutie príslušnej operačnej spôsobilosti nových strojov.

Alebo v druhom prípade musíme akceptovať umiestnenie spojeneckých vzdušných síl na našom území. Toto riešenie však musí odobriť aj vojenský vybor NATO, tak ako to odobril v prípade Pobaltia a ďalších krajín. Opäť je na mieste už teraz požiadať vojenský výbor NATO o odsúhlasenie tohto riešenia, pretože naši spojenci sa budú musieť na umiestnenie svojich síl na našom území pripraviť.

O povinnosti otvorene informovať  občanov už nehovoriac. Tu si však treba uvedomiť, že sa už minula doba, kedy môžeme čerpať výhody spoločnej obrany bez toho, aby sme za to ponúkli spojencom ekvivalentnú náhradu. Najmä ak si každý veľmi rýchle uvedomí, že ak by sme dodržiavali naše záväzky v oblasti rozsahu obranných výdavkov, ku ktorým sme sa zaviazali, ozbrojene sily by mali dostatok zdrojov potrebných na ďalšie udržiavanie spôsobilosti nadzvukového letectva.

Zdroj: Blog SME.sk

Nahlásit chybu v článku


Související články

Slovensko modernizuje bojová vozidla pěchoty

Slovenský DennikN včera informoval o záměru slovenského ministerstva obrany modernizovat 18 bojových ...

Slovensko nekoupí polské Rosomaky. Šance pro Pandur?

Ministerstvo obrany Slovenské republiky (MOSR) couvá od nákupu bojových vozidel pěchoty Scipio, tedy ...

Vampir, Aligator, Tatrapan: Československá technika v Indonésii

Indonéská armáda v posledních dnech převzala osm českých raketometů RM-70 Vampir od společnosti ...

Československý 120mm samohybný minomet vz.85 – neprávem poražený šampion

120mm samohybný minomet vz.85 zavedený v Armádě ČR s projektovým názvem PRAM-S (PRAporní Minomet - ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • KOLT
  11:24 08.09.2017

  "...sak kašlať na to, že to môže byť aj dopravné lietadlo s 200 ľudmi na palube..."
  To už tu párkrát bylo a zrovna pozitivní ohlas to nemělo ani v jednom případě...

  "...sak kašlať na to, že to môže byť aj dopravné lietadlo s 200 ľudmi na palube..."
  To už tu párkrát bylo a zrovna pozitivní ohlas to nemělo ani v jednom případě...

 • Flader
  10:51 08.09.2017

  Aha jasné, zostrelovať každé lietadlo ktoré naruší vzdušný priestor... Geniálne, sak kašlať na to, že to môže byť aj dopravné lietadlo s 200 ľudmi na palube, prípadne, že to bude ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Aha jasné, zostrelovať každé lietadlo ktoré naruší vzdušný priestor... Geniálne, sak kašlať na to, že to môže byť aj dopravné lietadlo s 200 ľudmi na palube, prípadne, že to bude nejaký malý čmeliak, ktorého zostrelíme raketou systému S-300 ktorá je určite lacnejšia ako vzlet stíhačky ...
  Skrýt celý příspěvek

 • Arianus
  10:07 08.09.2017

  Flader: Neni letadlo, neni problem.

  Flader: Neni letadlo, neni problem.

 • Flader
  08:03 08.09.2017

  SkeLLerTron:

  Ako chceš S-300 riešiť úlohy air policingu?

  SkeLLerTron:

  Ako chceš S-300 riešiť úlohy air policingu?

 • PavolR
  07:32 08.09.2017

  SkeLLerTron:
  V čase keď je treba obmeniť takmer všetko, je pchanie peňazí do gágora kohokoľvek (a Rusov obzvlášť) za PVO systém, o ktorom ďalších 15-20 rokov nebudeme vedieť, ani ...
  Zobrazit celý příspěvek

  SkeLLerTron:
  V čase keď je treba obmeniť takmer všetko, je pchanie peňazí do gágora kohokoľvek (a Rusov obzvlášť) za PVO systém, o ktorom ďalších 15-20 rokov nebudeme vedieť, ani či vôbec funguje, lebo nám nedovolia ostré cvičné streľby, kolosálny nezmysel.
  Mimo to je naším geopolitickým záujmom, aby mali Rusi devíz čo najmenej.
  Skrýt celý příspěvek

 • SkeLLerTron
  22:08 07.09.2017

  Podľa mňa by mali OSSR modernizovať zastarané protivzdušné systémy S-300.

  Ako najlogickejšia voľba by bola kúpiť od rusov protilietadlový komplex S-300VM ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Podľa mňa by mali OSSR modernizovať zastarané protivzdušné systémy S-300.

  Ako najlogickejšia voľba by bola kúpiť od rusov protilietadlový komplex S-300VM "Antey-2500" , ktorý je síce drahý (120 000 000 USD za kus),ale zas nám dáva možnosti útočiť na balistické rakety,lietadlá atď... A ďalej podotýkam že jeho dosah rakiet je od 100 km do 400 km, čo je pre nás dosť veľký luxus vzhľadom že Slovensko nepatrí medzi najväčšie krajiny EÚ.

  Ďalšou alternatívou by bol protivzdušný komplex S-350E, ktorý je ale ešte vo vývoji,takže to ešte neni isté.

  Moje posledné slovo je, že je lepšie kúpiť 9 S-300VM za niečo cez 1 miliardu a mať lepšiu PVO ako mat pár stíhačiek a mať ich natlačené na jednej základni.Cítil ví som sa bezpečnejšie keby tu máme tých 9 S-300VM-iek ako pár stíhačiek.
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  14:10 16.06.2017

  Len, či toto bude reálne aj o 2-3 roky :/ Čas v tomto prípade ide priveľmi rýchlo.

  Len, či toto bude reálne aj o 2-3 roky :/ Čas v tomto prípade ide priveľmi rýchlo.

 • mikojan29
  22:37 02.04.2017

  Katz:
  Som zvedavý, ako to celé dopadne...

  Katz:
  Som zvedavý, ako to celé dopadne...

 • leviathan
  19:49 31.03.2017

  Katz : ide oramcovu cenu pre min. financii, sluzi ako podklad pre rozpoctove opatrenie - to sa robi vzdy dopredu, bezne sluzi ako maximalna mozna cena, ludovo povedane, aby ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Katz : ide oramcovu cenu pre min. financii, sluzi ako podklad pre rozpoctove opatrenie - to sa robi vzdy dopredu, bezne sluzi ako maximalna mozna cena, ludovo povedane, aby min.fin. mohlo vyclenit a zauctovat prachy, konecna cena bude takmer urcite nizsia ... ak by sme nakupili auta 4x4 za cenu 2mil EUR za kus, tak by museli byt vybavene takou technikou, ze by Amici cumeli jak Cinan na Cumila
  Skrýt celý příspěvek

 • mikojan29
  08:44 31.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  Myslím si, že nie sme na tom až tak zle, aby sme si nemohli dovoliť plnohodnotné stíhacie letectvo. Je pravda, že armáda je dlhodobo podfinancovaná čo sa týka modernizačných ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím si, že nie sme na tom až tak zle, aby sme si nemohli dovoliť plnohodnotné stíhacie letectvo. Je pravda, že armáda je dlhodobo podfinancovaná čo sa týka modernizačných programov jednotlivých zložiek, ale stratiť túto schopnosť nás posúva do skupiny rozvojových krajín, ktoré aj keď nemajú najmodernejšie stroje, ale majú aspoň niečo...Stíhacie letectvo tu je, len nejako nie je politická vôľa posunúť ho niekam o level vyššie a tým ukázať spojencom v NATO, že to myslíme vážne s našim členstvom v tomto spolku.
  Som obdivovateľom MiG-u 29, ale tieto naše sú už morálne po zenite, aj keď výkonnostne na tom nie sú zle. Zároveň ako člen NATO sme závislí na ich výrobcovi, ktorý stojí na pomyselnej druhej strane barikády. Vedel by som si predstaviť ako tu niekto nižšie písal, že napr. v Belgicku sa idú meniť F 16AM/BM za novšie stroje. F 16 má dosť veľký modernizačný potenciál a ak by neboli za nejakú premrštenú cenu, možno by to nebola zlá voľba s tým, že postupne by sa mohli dať do verzie F 16V...Gripen je dobrý a myslím si, že pre nás aj najideálnejší stroj, ale jeho malé vyrobené počty ho radia k dosť drahým strojom v pomere cena/možnosti. SK by bohato stačil, ale zobudili sme sa dosť neskoro, pretože sme to mohli riešiť spolu s ČR a určite by to nebola taká cena, ako nám Švédi ponúkli. Sme na frekventovanej leteckej trase, ak ostaneme bez stíhacieho letectva, ostaneme bez očí a prstov, uši (PVO) eše chvíľu môže služiť, ale aj tá ma na "kahánku", lebo jedna S300 a staré KUB-y sú to isté čo MiG-y 29...dúfajme, že sa to pohne niekam ďalej, len nie do stratena až ničoho...
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  14:07 30.03.2017

  Jura99

  Nedávno boli myslí v LK hodnotenie životnosti drakov strojov F-16 a pri bežnej prevádzke to vychádzalo pomaly na 100 rokov (skúšky pár vyradených strojov) ... skrátka i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99

  Nedávno boli myslí v LK hodnotenie životnosti drakov strojov F-16 a pri bežnej prevádzke to vychádzalo pomaly na 100 rokov (skúšky pár vyradených strojov) ... skrátka i starý olietaný stroj má vysokú životnosť draku .... a stačí "len" modernizovať ...
  Skrýt celý příspěvek

 • JnPn
  13:51 30.03.2017

  Dostupem, se myslí možnost stabilního letu v té výšce, je to tak? Stíhačky mají vyšší stoupavost a poměr tahu:váze. Jak tu řešíte dopravní letadla s větším dostupem než stíhačky, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dostupem, se myslí možnost stabilního letu v té výšce, je to tak? Stíhačky mají vyšší stoupavost a poměr tahu:váze. Jak tu řešíte dopravní letadla s větším dostupem než stíhačky, nestačilo by stíhačkou na obhlédnutí a signalizaci "vyskočit" na chvilku k němu?
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  13:06 30.03.2017

  Pavol IR: Porovnavas legislativne stanoveny ramec ceny na nakup vozidiel s realnou cenou, za ktoru Litovci nakupovali. Ergo, zrovnavas nezrovnatelne.

  Pavol IR: Porovnavas legislativne stanoveny ramec ceny na nakup vozidiel s realnou cenou, za ktoru Litovci nakupovali. Ergo, zrovnavas nezrovnatelne.

 • PavolR
  12:57 30.03.2017

  katz:
  To je tak na vyzbrojenie dvoch novovzniknutých práporov, za cenu o niečo vyššiu než dali Litovci za 88 Boxerov + nejaké nové 4x4.

  katz:
  To je tak na vyzbrojenie dvoch novovzniknutých práporov, za cenu o niečo vyššiu než dali Litovci za 88 Boxerov + nejaké nové 4x4.

 • Katz
  12:19 30.03.2017

  Ministerstvo chce pre vojakov nové bojové vozidlá, náklady odhaduje na miliardu eur
  zdroj: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ministerstvo chce pre vojakov nové bojové vozidlá, náklady odhaduje na miliardu eur
  zdroj: https://domov.sme.sk/c/2049456...

  LP/2017/213 Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8x8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4x4
  Dátum začiatku Medzirezortné Pripomienkové Konanie (MPK: 27.03.2017
  Dátum konca Medzirezortné Pripomienkové Konanie (MPK): 07.04.2017

  • Požadovaný počet bojových obrnených vozidiel 8 x 8 pre jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky predstavuje 81 kusov. Odhadované náklady na realizáciu projektu Bojové obrnené vozidlo 8 x 8 sú
  cca 417 mil. €.

  • Požadovaný počet bojových obrnených vozidiel 4 x 4 a viacúčelových taktických vozidiel 4 x 4 pre jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky predstavuje 404 kusov. Odhadované náklady na realizáciu projektu Bojové obrnené vozidlo 4 x 4 a Viacúčelové taktické vozidlo 4 x 4 sú cca 782,7 mil. €.

  • Celkové náklady na Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8 x 8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4 x 4 sú cca 1,2 mld. €.

  link: https://www.slov-lex.sk/legisl...
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  10:25 30.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  Juhelak: Nadzvuky napriek tomu, co sa tu vsetko nadiskutovalo budu. Vlada sa k tomu formalne zaviazala na rokovani vlady. Dokonca schvalila aj to, ze to nemusi byt prenajmom, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Juhelak: Nadzvuky napriek tomu, co sa tu vsetko nadiskutovalo budu. Vlada sa k tomu formalne zaviazala na rokovani vlady. Dokonca schvalila aj to, ze to nemusi byt prenajmom, ale moze ist aj o leasing. V USA nase MO SR vyjednalo schvalenie kongresom predaj vyzbroje v ramci programu FMS. Ministerstvo zaciatkom januara 2017 dostalo nove, aktualizovane ponuky od vyrobcov, ktore tentokrat nezverejnilo a len stroho vyhlasilo, ze potrebuje na vyhodnotenie niekolko mesiacov. Takze urcite to momentalne nevyzera na to, ze sa bude rusit nadzvuk. Vyzera to skor ale tak, ze cely proces bude trvat dlhsie, ako sa ocakavalo. A teda, ze bud predlzime servisnu zmluvu s MIGom do roku 2023, alebo vymyslime nieco s Poliakmi, alebo sa na tie 2-3 roky budeme spoliehat na ceske letectvo. No a cely tento clanok pana Bednara je o tom, ze spoliehat sa na ceske letectvo pocas toho prechodneho obdobia je vlastne nezmysel.
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  10:12 30.03.2017

  Green_korytnacka si celkom pobavil: Cely cas sa tu bavime o tom, ze ci Slovensko ma peniaze na olietane Gripeny, alebo F 16 a ty prides s tym, ze ma nakupit drahe drony. Myslim, ze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Green_korytnacka si celkom pobavil: Cely cas sa tu bavime o tom, ze ci Slovensko ma peniaze na olietane Gripeny, alebo F 16 a ty prides s tym, ze ma nakupit drahe drony. Myslim, ze tuto moznost mozeme definitivne vylucit.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  10:11 30.03.2017

  Ten stav SVK armády mě mrzí. moc se tu o ní ani nepíše, tak nemám přehled jak to u vás vypadá...myslím že vaše vládnouci garnitura nemá o armádu zájem..nechají to uplně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ten stav SVK armády mě mrzí. moc se tu o ní ani nepíše, tak nemám přehled jak to u vás vypadá...myslím že vaše vládnouci garnitura nemá o armádu zájem..nechají to uplně umrtvit...musejí kupovat voliče dárky..armáda každého zajíma až se něco stane..Myslím že nove nadzvuky u vás už nebudou...ted pokud bude levice u moci. To vám spíš nakoupi albatrosy
  Skrýt celý příspěvek

 • green_korytnacka
  08:43 30.03.2017

  Existuju nejake stihacie drony? Predpokladam, zeby boli lacnejsie aj na nakup aj prevadzku ako velke stihacky. A s dnesnou technikou by do kabiny ineho lietadla videli lepsie ako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Existuju nejake stihacie drony? Predpokladam, zeby boli lacnejsie aj na nakup aj prevadzku ako velke stihacky. A s dnesnou technikou by do kabiny ineho lietadla videli lepsie ako pilot.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:16 30.03.2017

  Sokrates: podle sousedního článku k polským F-16 stálo Rumuny těch 12ks F-16A/B celkem 690mil USD. Kromě toho se jedná o 25let staré stroje, kterým zbývá kolik roků služby, 10-15 ? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sokrates: podle sousedního článku k polským F-16 stálo Rumuny těch 12ks F-16A/B celkem 690mil USD. Kromě toho se jedná o 25let staré stroje, kterým zbývá kolik roků služby, 10-15 ? Takže srovnávat s novými T-50/FA-50 s potenciálem služby cca 35let není přesné. Já jsem psal o KAI T-50, na airpolicing by stačil, podle wikipedie má dostup 14630m, FA-50 má mít podle wikipedie dokonce 16700m.
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  21:08 29.03.2017

  ...ked technika chyba je zle. Ale co je horsie, ze chybaju ludia. Ved OSSR maju dokopy 16000 vojakov, vratane, velenia, kucharov, skladnikov a neviem este koho, co su nebojove ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ...ked technika chyba je zle. Ale co je horsie, ze chybaju ludia. Ved OSSR maju dokopy 16000 vojakov, vratane, velenia, kucharov, skladnikov a neviem este koho, co su nebojove jednotky. To je myslim si vacsi problem ako technika, ktora sa da aspon kupit, ked uz by zle bolo...
  Skrýt celý příspěvek

 • leviathan
  21:03 29.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  Double : OSSR urcite nie je najhorsia armada v NATO, este je tu Albansko :)) Ale vazne, Rumuni a Bulhari su na tom tiez zle , ale intenzivne pracuju na modernizacii.

  OSSR ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Double : OSSR urcite nie je najhorsia armada v NATO, este je tu Albansko :)) Ale vazne, Rumuni a Bulhari su na tom tiez zle , ale intenzivne pracuju na modernizacii.

  OSSR nemaju jediny utvar, ktory by vybavenim konkuroval podobnym utvarom v NATO. Mozno s privrenim oboch oci 5.pluk, ale aj ten potrebuje doplnit vyzbroj (najma drony, vybavenie pre navadzacov, vysielacky, termovizie, zimnu vystroj...) vybudovat vycvikove stredisko, hodila by sa pridelena vrtulnikova jednotka.... okrem 5.pluku ma este napada system MOKYS, ale ten este stale poriadne nefunguje a ked fungovat bude - bude zastarany.

  Povedat o slovenskych zenistoch, ze su dobre vybaveni je cierny humor. Mame jediny prapor a aj ten je vybaveny tak, ze je to hanba na tri zimy. To vybavenie je katastrofa. Polovica techniky su muzealne kusy (v3S, t-813...), druha je pokazena, pretoze nemaju zabezpeceny servis. Vsetkeho je malo. Chybaju buldozery, pasove bagre, traktorbagre, zeriavy, gredre ... chybaju nakladne auta, najma auta s mech. rukou, navesy a privesy na prepravu techniky, cisternove vozy ... chybaju premostovacie supravy (tych starych je malo), clny su stare a je ich malo, obojzivelne PTS-10 patria do muzea ... Bozena-4?? je ich malo a chyba logistika, rota EOD nema ani len dostatok aut (Aligator je na smiech) o robotoch, rusickach a dronoch ani nehovorim, uvazovalo sa o Husky, ale ... Chybaju velitelske vozy, vozy zenijneho prieskumu .... mame dobre vycvikove centrum EOD/RCHBO, ale pomaly tam nebudeme mat s cim cvicit. A to nehovorim o specialnej zenijnej technike, ktora chyba uplne - obrnene, pasove pokladace min, dialkove odminovavace a zaminovavace, odtarasovacie stroje, stroje na hlbenie zakopov, harvestory a forwardery ....
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  21:02 29.03.2017

  lietadla radu Bombardier Global 5000, 6000, ale najma 7000, 8000 (cislo udava dolet v nam milach) su optimalizovane (profil kridla) na lety vo vyske prave 13-15km rychlostou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  lietadla radu Bombardier Global 5000, 6000, ale najma 7000, 8000 (cislo udava dolet v nam milach) su optimalizovane (profil kridla) na lety vo vyske prave 13-15km rychlostou 0.85-0.9M. Nieco malo z nich sa projektovalo aj v Bratislave - kto by to bol povedal, vsak... Urcite by boli tvrdsi oriesok ako bezne dopravaky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:44 29.03.2017

  Gripen má psáno - 15 452m
  Global Expres - 15,545 m
  takže výška o necelých 100m a to se bavíme o extrémním dostupu, kdy bude to letadlo při maximálním výkonu motoru pořádně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Gripen má psáno - 15 452m
  Global Expres - 15,545 m
  takže výška o necelých 100m a to se bavíme o extrémním dostupu, kdy bude to letadlo při maximálním výkonu motoru pořádně "natažený"...čili nic kde by lítal, to bude třeba v 12,5 kilometrech. Kdyby ale musel být v max výšce sestřelen, pro Gripen to nebude problém...no asi na sebe jen nebudou dělat xichty a posunky.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  20:21 29.03.2017

  Jo promiň, ty jsi psal o Rumunech.

  Jo promiň, ty jsi psal o Rumunech.

 • CerVus
  20:19 29.03.2017

  Sokrates: No jenže ten Global Expres zvádne vyšší výšku než Gripen. A Bulhaři podle článku o Polském zamítnutí olétaných F16 z dneška očividně platí 690 milionu USD.
  O tom ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sokrates: No jenže ten Global Expres zvádne vyšší výšku než Gripen. A Bulhaři podle článku o Polském zamítnutí olétaných F16 z dneška očividně platí 690 milionu USD.
  O tom pythonu píší normálně na webu v souvislosti s GE. Tam by byl jediný problém radar a ten co tam je ty rakety obsluhovat zvládne.
  Ale je to holt lehká stíhačka pro ty kteří nemají válečnické tendence nebo nemají na plnohodnotný stíhač. Tady je pěkný rozbor toho letadla: http://pitzdefanalysis.blogspo...
  Každopádně je to pro Korejce jen takový krok ke KF-X, který bude už asi jiné kafe. U GE záleží na tom jak teď dopadne v tendru na lehký bitevník u Amíků. Tahá za kratší provaz, ale kdyby uspěl, tak by se to mělo pozitivně projevit na jeho upgradu a širší výzbroji.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sokrates
  19:56 29.03.2017

  Maximus, Jura99, CerVus:
  Ja som mal na mysli TA-50, ktorá je zhruba o polovicu lacnejšia. FA-50 samozrejme systém RWR i Link 16 má, ale tu už sa vôbec nebavíme o nejakom ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus, Jura99, CerVus:
  Ja som mal na mysli TA-50, ktorá je zhruba o polovicu lacnejšia. FA-50 samozrejme systém RWR i Link 16 má, ale tu už sa vôbec nebavíme o nejakom ekonomickom riešení. Irak kúpil 24 lietadiel T-50IQ, ktoré sú odvodené z FA-50, za šialených 1,1 mld. USD. Jednotková cena sa tak dostala na 45,8 mil. USD, takže je otázne za čo by predali Slovensku 12 kusov. A to už ani neberiem do úvahy, že by sme tam chceli mať AESA radar. Cena by sa vyhupla určite na 600 mil. USD za 12 kusov a sme stále ďaleko za schopnosťami F-16. To už mi príde rozumnejšie rumunské riešenie 12 olietaných F-16 za 200 mil. USD - v cene je obstaranie, modernizácia, výcvik pilotov a 2-ročná podpora.

  https://www.flightglobal.com/n...
  http://www.janes.com/article/6...

  Odhliadnuc od bojovej hodnoty FA-50, to lietadlo má asi o 1000 m nižší dostup ako niektoré business jety, čo ho absolútne diskvalifikuje aj pre air policing.

  http://businessaircraft.bombar...

  Čo sa týka výzbroje - AMRAAM, ani Python 5 tam integrované nie sú. Nepoznám žiaden časový plán KAI, vrámci ktorého by to chceli uskutočniť. Teda nevieme kedy, nevieme za koľko, takže je to úplne nepodstatné. Naopak vieme, že Filipíny bude integrácia AIM-7 do troch FA-50 stáť v priemere 17 - 22 mil. USD za kus. Pekne drahý špás, takže sa teším na vyčíslenie jednotkovej ceny za FA-50, keď dokončia integráciu AMRAAM a Aim-9X.

  http://asiamaritime.net/fa-50-...

  Čo sa týka KEPD 350, tak tá v FA-50 integrovaná nie je. A tu by som rád zdôraznil, že problém nie je len v integrácii, ale aj samotnej strele. KEPD 350K-2 má byť totiž menším variantom KEPD 350, ktorý je však stále vo vývoji.

  http://www.koreatimes.co.kr/ww...

  Takže vrcholom výzbroje vzduch-vzduch sú AIM-9, aj to len vo verzii L/M, ak sa nemýlim. V roli útočného lietadla sme ho ešte nevideli, takže vo svojom hodnotení budem zdržanlivý, ale nevsádzal by som na tento stroj. Letové vlastnosti a modernizačný potenciál FA-50 v porovnaní s F-16 už ani nebudem komentovať.
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  16:20 29.03.2017

  Nie nevolam.
  Inak ostatni sorry za OT. Admin, kludne nas premaz.

  Nie nevolam.
  Inak ostatni sorry za OT. Admin, kludne nas premaz.

 • Double
  16:14 29.03.2017

  A nevolas sa Roman ? :D Ja chodim vacsinou do nr alebo tt.

  A nevolas sa Roman ? :D Ja chodim vacsinou do nr alebo tt.

 • niko
  15:59 29.03.2017

  double: Myslis moju treningovu strelnicu ? No neviem co to s tym ma spolocne, no ta je v BA. To ostatne mimo trening kade tade po Slovensku a blizkom zahranici ako vsetci. A ty kam ...
  Zobrazit celý příspěvek

  double: Myslis moju treningovu strelnicu ? No neviem co to s tym ma spolocne, no ta je v BA. To ostatne mimo trening kade tade po Slovensku a blizkom zahranici ako vsetci. A ty kam chodis strielat ?
  Skrýt celý příspěvek

 • Double
  15:44 29.03.2017

  radsej mi povedz, kam chodis strielat :D

  radsej mi povedz, kam chodis strielat :D

 • niko
  15:42 29.03.2017

  Double dookola tu vypisujes stare zname veci. Ci som nedrzal v ruke prerobenu vz.58 ? Jemine ty kde zijes, ved ta puska je tu mozno uz 10 rokov. A ze nie je velky rozdiel medi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Double dookola tu vypisujes stare zname veci. Ci som nedrzal v ruke prerobenu vz.58 ? Jemine ty kde zijes, ved ta puska je tu mozno uz 10 rokov. A ze nie je velky rozdiel medi orailovanou vz.58 a M4 ? Hmm. No nic double, tebe sa lepsie strela z vz. 58 ako z AR, nech to tak bude. Ty mas svoju pravdu a ja zase dobru historku k pivu. Nechajme tak.
  Skrýt celý příspěvek

 • Double
  15:32 29.03.2017

  Posledný post k tejto teme.

  Niko, asi si v ruke ešte nedržal prerobenu 58.
  Osobne poznám mnoho vojakov, ktorí na svoje 58 nedaju dopustit. Je jasné, že menší kaliber menej ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Posledný post k tejto teme.

  Niko, asi si v ruke ešte nedržal prerobenu 58.
  Osobne poznám mnoho vojakov, ktorí na svoje 58 nedaju dopustit. Je jasné, že menší kaliber menej kope, má ale aj menši zastavovaci učinok. Ale to nieje vôbec doležite.

  Najväčší problem starých 58 bol, že si na nich nemohol mat kolimatory, rúčky a pod.
  Toto vyrieši hoci aký ris kit (ktoré sú dost rozšírené v našej armade). To, že si to vojaci musia platit sami nekomentujem.

  Medzi dajme tomu M4 a takto upravenou 58 nie je velký rozdiel a je to už iba o tom, kto preferuje aký kaliber. A hej, kedže je 5,56 menší kaliber tak menej kope, kto by to bol povedal, Sherlock ?

  Špeciali maju 416, ta je niekde uplne inde. Čoskoro ju zavedu Nemci aj Francuzi, nebolo by odveci sa s nimi dohodnúť, nech kúpia dalších 20 000 kusov pre nás.
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  15:01 29.03.2017

  Jura99: Presne tak.

  Jura99: Presne tak.

 • niko
  14:58 29.03.2017

  Double uplne na rovinu. Nepoznam jedneho strelca, co by sutazne, alebo v spec. jednotkach stirelal AR a plakal za vz.58. A to absolutne ziadneho. V ratanie mna. Ak si myslis opak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Double uplne na rovinu. Nepoznam jedneho strelca, co by sutazne, alebo v spec. jednotkach stirelal AR a plakal za vz.58. A to absolutne ziadneho. V ratanie mna. Ak si myslis opak su len dve moznosti, bud nemas dost nastrielane, alebo nemas nastrielane vobec a vychadzas len z internetovych zdrojov. A tymto by som tu temu aj uzavrel. Tvoj nazor ti neberiem, mas na neho pravo. Len je to proste somarina. :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Double
  14:50 29.03.2017

  niko, pises tu jak keby si bol jediny na Slovensku, co niekedy strielal z ar-15 :D Sa zobud. Kam chodis strielat?

  niko, pises tu jak keby si bol jediny na Slovensku, co niekedy strielal z ar-15 :D Sa zobud. Kam chodis strielat?

 • Jura99
  14:47 29.03.2017

  nechci vám do toho kecat, ale proč porovnáváte střelbu s kalibrem 7,62x39 vs. 5,65x45 ? Jasně, že mikroráže je příjemná a pocitově tak trochu jako videohra.

  nechci vám do toho kecat, ale proč porovnáváte střelbu s kalibrem 7,62x39 vs. 5,65x45 ? Jasně, že mikroráže je příjemná a pocitově tak trochu jako videohra.

 • niko
  14:44 29.03.2017

  palo satko Datum: 29.03.2017 Čas: 14:27

  Niko kde som napisal, že ma každe rano budia?
  tu
  "už dva minimalne dva roky ma nad ranom budi tažke cargo štartujuce s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  palo satko Datum: 29.03.2017 Čas: 14:27

  Niko kde som napisal, že ma každe rano budia?
  tu
  "už dva minimalne dva roky ma nad ranom budi tažke cargo štartujuce s bratislavskeho letiska. s požehnaním našej vlady a NATO vezie municiu a zbrane džihadistom."

  Palo, Palo. Nielen, ze hluposti vypisujes, co s temou nic spolocne nemaju, ale este si ich ani nepamätas. Ale kludne posli link, tych lietadiel. Ja si ich rad pozriem.
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  14:39 29.03.2017

  Double na rozdiel od teba strielam celkom urcite dost na to aby som vedel posudit, ze sa s ARkou lepsie striela. Rad ta niekedy uvitam na strelnici a mozeme si to spolocne skusit.

  Double na rozdiel od teba strielam celkom urcite dost na to aby som vedel posudit, ze sa s ARkou lepsie striela. Rad ta niekedy uvitam na strelnici a mozeme si to spolocne skusit.

 • Jura99
  14:29 29.03.2017

  Double: Breny jste ještě nezískali, těch 600ks je méně než symbolické množství možná tak na vyzkoušení. Takže hurá do nákupu nějaké skvělé pušky.

  Double: Breny jste ještě nezískali, těch 600ks je méně než symbolické množství možná tak na vyzkoušení. Takže hurá do nákupu nějaké skvělé pušky.

 • palo satko
  14:27 29.03.2017

  Niko kde som napisal, že ma každe rano budia? Taketo primitivne manipulacie skušaj na svojich detoch. Tu maš članky o dodavkach zbrani. v The Guardian maš uverejnenych 17 letov s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Niko kde som napisal, že ma každe rano budia? Taketo primitivne manipulacie skušaj na svojich detoch. Tu maš članky o dodavkach zbrani. v The Guardian maš uverejnenych 17 letov s municiou z Bratislavy. https://www.theguardian.com/wo...

  a ked chceš vidiet ako vyzera saudske cargo lietadličko tak tu si možeš pozriet. http://www.balkaninsight.com/e...

  To je realna hrozba nie Bednarove a tvoje fantazmagorie.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:24 29.03.2017

  tryskac: to je argument jak noha. Sestřel F-117 je velká shoda náhod, nikoliv výsledek plánu účinné obrany proti vzdušnému útoku. Taky se ta náhoda už podruhé nezopakovala. Obdobná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tryskac: to je argument jak noha. Sestřel F-117 je velká shoda náhod, nikoliv výsledek plánu účinné obrany proti vzdušnému útoku. Taky se ta náhoda už podruhé nezopakovala. Obdobná náhoda, jako onehdy zásah Bismarcku do kormidla. On i T-34 má kanon schopný rozbíjet a ničit, když myslíš, že takto zastaralé stroje je dobré provozovat, tak hodně štěstí a těch náhod.
  Skrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  14:21 29.03.2017

  Larry

  MŮŽETE VÍCE ROZVÉST TOHLE?

  Mě se dostala cizím zaviněním do rukou docela smutné čtení ,objektivní zpráva o hodnocení stavu AČR vypracovaná pozorovateli NATO počátkem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Larry

  MŮŽETE VÍCE ROZVÉST TOHLE?

  Mě se dostala cizím zaviněním do rukou docela smutné čtení ,objektivní zpráva o hodnocení stavu AČR vypracovaná pozorovateli NATO počátkem 21.století. Zpráva označená "confidential"
  AČR byla hodnocena jako naprosto nevyhovující se schopnostmi pouze a max. hlídat zajatce a odsunovat raněné z bojiště. Proti r.1990 byl popsán značný pokles bojové přípravy, schopností, dovedností a prostředů.
  Ovšem takové hodnocení se nikdy vojákům ani veřejnosti nesdělí.

  To by mě fakt zajímalo, kdo to hodnotil, kde a co hodnotil, kdy to hodnotil a kde jste se k takové informaci dostal. Mám možnost se podívat, rád bych takovou zprávu dohledal a přečetl si ji. DĚKUJI.

  Jinak je to jen pěkná lež jako věž.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  14:08 29.03.2017

  No jakkoli je Bren těžký krumpl, tak orailovanou 58 převyšuje. (z obou mám nastříleno opravdu dost) Ta zbraň už opravdu v moderní armádě nemá co dělat. Minimálně ta upravená v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No jakkoli je Bren těžký krumpl, tak orailovanou 58 převyšuje. (z obou mám nastříleno opravdu dost) Ta zbraň už opravdu v moderní armádě nemá co dělat. Minimálně ta upravená v podání AČR. Slovensko by asi neprohloupilo kdyby nakoupilo bren 2. Po tom co AČR zaplatila vývoj alfa a beta verze. Každopádně H416 je jistota o další dva levly nad brenem. Z těch zbraní se střílí parádně.
  Tohle je tak ale se vším. Jako nemá cenu upgradovat BVP tak nemá cenu nechávat ve výzbroji zbraň která se za 60 let nezměnila. To už si může Slovensko rovnou nechat ty migy, modernizovat je, koupit motory a opět jim prodloužit životnost.
  Skrýt celý příspěvek

 • Double
  13:58 29.03.2017

  Ocividne nepoznas dostatok ludi, ktori so zbranami pravidelne strielaju.

  Niekto uprednostnuje 5,56, iny 7,62. Kazdy kaliber ma svoje vyhody a nevyhody. Asi tolko k tomu.

  Ocividne nepoznas dostatok ludi, ktori so zbranami pravidelne strielaju.

  Niekto uprednostnuje 5,56, iny 7,62. Kazdy kaliber ma svoje vyhody a nevyhody. Asi tolko k tomu.

 • tryskac
  13:55 29.03.2017

  no Jura99 vidis, Srbi dokazali zostrelit F117 este o mnoho starsim S125...Ja vobec obdivujem to sebavedomie tvrdit svoje subjektivne nazory ako objektivne pravdy, holt, na to su ...
  Zobrazit celý příspěvek

  no Jura99 vidis, Srbi dokazali zostrelit F117 este o mnoho starsim S125...Ja vobec obdivujem to sebavedomie tvrdit svoje subjektivne nazory ako objektivne pravdy, holt, na to su nevlastni bratia experti...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  13:50 29.03.2017

  niko: jako deblokace sovětského dluhu se S-300 pořídit plánovalo, ale sešlo z toho, SR má pouze S-300PMU jako dědictví po ČSLA. Srovnávat S-300PMU s KUBem nejde, obojí je sice ...
  Zobrazit celý příspěvek

  niko: jako deblokace sovětského dluhu se S-300 pořídit plánovalo, ale sešlo z toho, SR má pouze S-300PMU jako dědictví po ČSLA. Srovnávat S-300PMU s KUBem nejde, obojí je sice starý sovětský střep (byť schopný sundat letadlo viz. příbuzný BUK, který sundal to malajzijské), ale S-300PMU je účinný proti rychle a vysoko letícím cílům, pod 10km výšky je neúčinný, kde je zas účinný KUB. Při dálkovém dosahu max. 75km a počtu jedné baterie dost dobře nevím, co je S-300PMU pro Slovensko jiného, než vyhazování peněz za jeho provoz a alokaci vojáků obsluhy. Možná až poletí ten rychlý vysokoletící cíl, poprosit ho, aby si to namířil kolem Nitry.
  PavolIR: dostupnost dílů je druhý problém, ale zastaralý určitě je, co nezapojíš do digitálního bojiště jakoby ve válce neexistovalo.
  Sergej7490: že dost pravděpodobně obsahuje číslicové obvody z něj ještě nedělá digitální stroj. Sověti byli mistři ve výrobě a používání elektronek, nesjpíš jich tam bude plno. Na nějaké fotce bylo pracoviště obsluhy, krásná kulatá obrazovka jak za krále klacka.
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  13:46 29.03.2017

  No to mi ver, ze si. :)
  Napriek tomu, ze bola ta 58sma orailovana a s eotechom, stale je to vz.58. Ked na staru pusku nacapes kolimator a raily, neznamena, ze striela lepsie. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No to mi ver, ze si. :)
  Napriek tomu, ze bola ta 58sma orailovana a s eotechom, stale je to vz.58. Ked na staru pusku nacapes kolimator a raily, neznamena, ze striela lepsie. Strelba s ARky je predsa o niecom uplne inom. Nema zmysel diskutovat. Ked budes mat viac odstrielane, uvidis sam.
  Skrýt celý příspěvek

 • Double
  13:38 29.03.2017

  niko, 58 mala pažbu z m4, ris, afg-1 , a v serii bol eotech + g-33 3x. A hej, ak by som mal na vyber, tak by som uprednostnil ten vzor.

  A nie, niesom prvy na svete :)

  niko, 58 mala pažbu z m4, ris, afg-1 , a v serii bol eotech + g-33 3x. A hej, ak by som mal na vyber, tak by som uprednostnil ten vzor.

  A nie, niesom prvy na svete :)

 • niko
  13:22 29.03.2017

  Double: Z vz. 58 sa ti lepsie strielalo ako z ARky hej ? Tak to si asi prvy na svete.

  Double: Z vz. 58 sa ti lepsie strielalo ako z ARky hej ? Tak to si asi prvy na svete.

 • PavolR
  13:18 29.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  Jura99:
  Problémom slovenskej S300 nie je to, že by bol zastaralý, alebo by ho bolo treba nejako extra modernizovať (to chcela byť hlavne demonštrácia lojality), ale že je takmer ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99:
  Problémom slovenskej S300 nie je to, že by bol zastaralý, alebo by ho bolo treba nejako extra modernizovať (to chcela byť hlavne demonštrácia lojality), ale že je takmer všetko okolo neho viazané na súhlas Ruska. Tak napríklad 1x z neho bolo dovolené naostro vystreliť až na už spomenutom cvičení v Bulharsku v 2015 (!!!). Teda 24 rokov nikto nevedel ako sa to bude správať, keď bude treba vystreliť.
  Skrýt celý příspěvek

 • Double
  13:00 29.03.2017

  nesher: odporucam pozriet si co maju v sluzbe Slovinci, Madari a pod. a kazdemu musi byt jasne, že v tomto Slovensko nieje jediné. Vacsina statov NATO na obranu roky kaslalo a tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  nesher: odporucam pozriet si co maju v sluzbe Slovinci, Madari a pod. a kazdemu musi byt jasne, že v tomto Slovensko nieje jediné. Vacsina statov NATO na obranu roky kaslalo a tak to aj dopadlo.

  Slovinci maju par apc, zvysok nic moc, moderne pusky sme mohli mat aj my, bohuzial kvôli korupcii sme ziskali Breny :)
  Ale nie, vacsina vojakov ma prerobene vz.58 s ris listami a kolimatormi, nedavno som z jedneho strielal, mal som moznost to porovnat s prerobenou m4 a celkovo ten vzor sa mi pozdaval viac. Podla mna by mali bud nakupit hk-416, alebo nechat 58.

  Litva je na tom ok, Lotiši nemaju okrem delostrelectva nič, čo stoji za zmienku, Estonci detto.

  tldr: jurov príspevok bol bs, kedze ani zdaleka ossr nieje najhorsie vybavena armada v NATO.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sergej7490
  12:49 29.03.2017

  Jura99: kde si nabral tu kravinu o analogovej S-300 ?
  Ako prehladovy tak aj navadzaci lokator su kategorie PESA, neviem si predstavit ako z nich analogovo skladaju ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: kde si nabral tu kravinu o analogovej S-300 ?
  Ako prehladovy tak aj navadzaci lokator su kategorie PESA, neviem si predstavit ako z nich analogovo skladaju informaciu.
  Inak komponenty do S-300 berieme aj z Bieloruska, vraj kvoli cene a rychlosti dodania.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  12:25 29.03.2017

  To CerVus: podívej se na můj příspěvek o kousek pod tvým - Samsung Thales má pro FA-50 připravený svůj AESA radar.

  To CerVus: podívej se na můj příspěvek o kousek pod tvým - Samsung Thales má pro FA-50 připravený svůj AESA radar.

 • niko
  12:13 29.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  Jura99: Tak podme po poriadku. V roku 1998 (rokom si nie som isty) prisli na Slovensko casti modulov systemu S 300, ktory povodne planovala kupit meciarova vlada. Tieto tvoria ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Tak podme po poriadku. V roku 1998 (rokom si nie som isty) prisli na Slovensko casti modulov systemu S 300, ktory povodne planovala kupit meciarova vlada. Tieto tvoria sucast povodneho systemu S 300. Takze ako som uz raz pisal, nejedna sa o S 300 z cias CSSR.
  Mozno je z tvojho pohladu S 300 neuzitocny system PVO, no z mojho je urcite uzitocnejsi ako 3 generacie stare KUBy u ACR.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  11:40 29.03.2017

  niko: S-300PMU z dob ČSLA určitě neprošel modernizací o té se teprve uvažovalo, ale skutek utek. Jedna baterie analogového, 30let starého systému, s předimenzovanými parametry je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  niko: S-300PMU z dob ČSLA určitě neprošel modernizací o té se teprve uvažovalo, ale skutek utek. Jedna baterie analogového, 30let starého systému, s předimenzovanými parametry je docela neužitečnej stroj ve výbavě a zbytečně konzumuje prostředky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  11:23 29.03.2017

  ..nebo Pakistánská JF-17 ve verzi s čínským motorem. Pár států to už vzalo(možná s ruským) a někteří spojenci ze zálivu se chystají.
  Amíci by mohli lítat cvičit souboje, brali by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ..nebo Pakistánská JF-17 ve verzi s čínským motorem. Pár států to už vzalo(možná s ruským) a někteří spojenci ze zálivu se chystají.
  Amíci by mohli lítat cvičit souboje, brali by Slováky na Redflag.

  Když si vezmu, že při kontrolách civilních Boeingů ve státech vyšlo najevo, že jsou stejně všude čínské náhradní součástky (zejména u regionálních dopravců)...no dneska jsou z Číny alternativní díly na všechna auta. Není s nimi embargo a všichni stejně obchodují....
  Politicky by to nebylo žádný terno, nadruhou stranu, kdoví..
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  11:16 29.03.2017

  Sokrates: Akorát že T-50 disponuje Linkem-16. Jediný problém tohohle letadla je radar. Plánuje se sice jeho nahrazení za EL/M-2052, který umožní použít větší škálu výzbroje, ale v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sokrates: Akorát že T-50 disponuje Linkem-16. Jediný problém tohohle letadla je radar. Plánuje se sice jeho nahrazení za EL/M-2052, který umožní použít větší škálu výzbroje, ale v současné době ho holt ještě nemá. Přesto by neměl být problém v integraci raket Python 5. Pokud by letoun uspěl v tendru T-X, tak by se změna radaru asi zrychlila. Problém je hlavně ve faktu, že jde o pokročilou technologii, kterou Izraelci nechtějí prodat každému. Každopádně jde letoun dovybavit zaměřovacím modulem Rafael Litening II, který by mu měl ještě vylepšit možnosti.
  Skrýt celý příspěvek

 • Katz
  11:10 29.03.2017

  Tak pokiaľ sa nepodarí pre OS SR KAI T-50 zrejme bude na mieste už len jeden z najvýkonnejších podzvukových strojov talianského výrobcu Leonardo Aermacchi M-346 LCA (Light Combat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak pokiaľ sa nepodarí pre OS SR KAI T-50 zrejme bude na mieste už len jeden z najvýkonnejších podzvukových strojov talianského výrobcu Leonardo Aermacchi M-346 LCA (Light Combat Aircraft) tak ako onehdy nakúpili Poliaci a Izrael.
  V podstate oproti L-159 Alca je vo všetkych aspektoch výkonnejšia nakoľko konštrukčne vychádza z platformy ruskej ľahkej stíhačky Jak-130.

  http://www.armadninoviny.cz/po...
  http://www.armadninoviny.cz/ro...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  10:06 29.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  Maximus:
  U KAI T-50 si ale treba položiť otázku, ako dlho by trvalo, kým by boli dodané novovyrobené lietadlá. Myslím, že čokoľvek, čo by bolo treba špeciálne pre nás vyrobiť je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus:
  U KAI T-50 si ale treba položiť otázku, ako dlho by trvalo, kým by boli dodané novovyrobené lietadlá. Myslím, že čokoľvek, čo by bolo treba špeciálne pre nás vyrobiť je už teraz prakticky mimo hru ...
  Ďalšia otázka je, či ponuka od nich bola vôbec niekedy na stole. Lebo kým nedajú ponuku, zatiaľ sú akékoľvek špekulácie týmto smerom zbytočné.
  A do tretice je tu žiaľ aj otázka, čo by od toho mohli očakávať tí, ktorí o nákupe nakoniec rozhodnú ....
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  09:42 29.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  palo satko: Prosim ta, mohol by si mi poslat link na tie cargo lietadla, ktore ta kazde rano v Bratislave budia a ktore vozia municiu Dzihadistom s pozehnanim NATO? Tuto pozri mas ...
  Zobrazit celý příspěvek

  palo satko: Prosim ta, mohol by si mi poslat link na tie cargo lietadla, ktore ta kazde rano v Bratislave budia a ktore vozia municiu Dzihadistom s pozehnanim NATO? Tuto pozri mas pre cargo www.flightradar24.com... , pre vojenske www.adsbexchange.com... a tam sa da presne najst, ktore lietadlo v ktory cas a kam zo "Stefanika" odlietalo-pristavalo. Vies ja len, ze urcite by to aj ostatnych zaujimalo a predsa nechces vyzerat, ze pises hluposti, ne ?
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  09:41 29.03.2017

  V situaci, kdy OSSR jsou v situaci, kdy potřebují nakoupit skoro všechno a politická reprezentace nemá zájem tuto neutěšenou situaci moc řešit, tak je obtížné vymýšlet smysluplnou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V situaci, kdy OSSR jsou v situaci, kdy potřebují nakoupit skoro všechno a politická reprezentace nemá zájem tuto neutěšenou situaci moc řešit, tak je obtížné vymýšlet smysluplnou náhradu za obstarožní Mig-29.

  Na začátek je potřeba si alespoň v bodech definovat, k čemu se budou daná letadla používat během příštích dvou dekád a kolik jich je potřeba.

  Vzhledem k geopolitické orientaci slovenské vlády s perspektivou na její další setrvání, ekonomickou situaci a jen minimální účast na misích v zahraničí budou nové letouny sloužit primárně k ochraně vlastního vzdušného prostoru, především v roli Air Policing.

  Při předpokládaném nákupu strojů v počtu (bojová+cvičně-bojová varianta): 8+2 či maximálně 12+4, tj. v minimálních počtech s minimem drahé munice nelze očekávat příliš velký bojový potenciál v případě vypuknutí významnějšího konfliktu v Evropě.

  Osobně se domnívám, že schopnost působit minimálně proti bezpilotním prostředkům kategorie MALE UAV a schopnost působit proti pozemním cílům pomocí chytré munice by měla být v "portfoliu" nových nadzvukových letadel pro OSSR.

  Pokud se podíváme na možnosti a vyškrtáme ruskou či čínskou techniku a cenově a časově nedostupný F-35, tak moc toho nezůstane.

  Smysl by dával JAS-39 C/D, zejména při spolupráci OSSR a AČR, ale nové asi už nebudou a za olétané chtějí Švédi opravdu příliš.
  Pak je možnost uvažovat o "uloženkách" JAS 39 A/B, kterých se Švédi budou zbavovat, které by s nějakou rozumnou modernizací měli potenciál plnit zadané úkoly, ale cena by musela být opravdu hodně nízko a to není příliš pravděpodobná verze.

  Ve hře jsou i olétané F-16, které mají potenciál na zásadní modernizaci (Viper) a drak má dostatečnou rezervu na dlouhodobější používání. Nicméně jejich provoz je dražší než u Gripenů a peníze na zásadní modernizaci by mohly přijít až za drahně let, jestli vůbec.

  Francouzi sice mohou nabídnout Rafale či olétané Miráge 2000, ale první varianta je mimo hru díky ceně a použité 2000 už nejsou moc perspektivní vzhledem k provozním nákladům a předpokládané životnosti vs. nutnosti vybudovat komplet nové zázemí.

  Pak je tu žhavý kandidát na výherce amerického programu T-X KAI T-50, resp. jeho bojová verze FA-50. Rád bych poopravil Sokratesovy námitky k této volbě. Rychlost díky přídavnému spalování dosahuje 1837,5 km/h (Mach 1.5), systém RWR i Link 16 samozřejmě tato verze má. Původní radar vycházející z Elta EL/M-2032 nemá o moc horší parametry než mají radary na současných Mig-29. Navíc firma Samsung Thales vyvinula pro tento letoun palubní radar AESA, který parametry má být mnohem mnohem dál.

  Co se týká AA raket, tak sice Sidewinder je standart, ale Filipíny integrovali AIM-7 Sparrow a integrace AMRAAM je připravena pro zákazníka FA-50, když toto bude požadovat.

  Samozřejmostí je možnost použít "chytrou" protizemní munici jako je AGM-65 Maverick či klidně i střelu s plochou dráhou letu KEPD 350 :-).

  Pokud je tedy Gripen mimo hru, tak je KAI FA-50 rozhodně zajímavou volbou pro OSSR, které co ušetří na provozu nadzvukových letadel, tak pak mohou využít jinde a že je to potřeba opravdu moc.
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  09:35 29.03.2017
  • (1)
  Oblíbený příspěvek

  Larry: Posadky raketovej PVO KUB cvicia v principe pravidelne raz do roka cvicne strelby bud to v Bulharsku, alebo v Polsku. Na jul 2017 su naplanovane cvicne strelby KUBov v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Larry: Posadky raketovej PVO KUB cvicia v principe pravidelne raz do roka cvicne strelby bud to v Bulharsku, alebo v Polsku. Na jul 2017 su naplanovane cvicne strelby KUBov v Polsku. Igly ani nepocitam, to strielaju bezne. Dlhe roky sa nerealizovali cvicne strelby s S 300, no od minuleho roku zacali strielat aj s tym-Bulharsko.
  Jura99: Slovenska S 300 ma komponenty dodane z Ruska v tusim v roku 1998. Takze to uz nie je ta povodna stara S 300, ktoru nam dodal ZSSR v osemdesiatych rokoch.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  09:23 29.03.2017

  Sergej7490: obojí (S-300 i KUB) zralé minimálně na modernizaci, spíš ale na odpis. KUB v AČR má alespoň modernizovaný lokátor a pracoviště, takže si obsluha nepřipadá jak v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sergej7490: obojí (S-300 i KUB) zralé minimálně na modernizaci, spíš ale na odpis. KUB v AČR má alespoň modernizovaný lokátor a pracoviště, takže si obsluha nepřipadá jak v polovině minulého století s logaritmickým pravítkem u baňkové obrazovky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sergej7490
  08:55 29.03.2017

  To LARRY:
  Nitra bola minuly rok na ostrych strelbach v Bulharsku (S-300), cca 3 roky dozadu boli v Polsku s Kubmi,

  To LARRY:
  Nitra bola minuly rok na ostrych strelbach v Bulharsku (S-300), cca 3 roky dozadu boli v Polsku s Kubmi,

 • Jura99
  08:17 29.03.2017

  Sokrates: pokud jde o KAI T-50, řeč je o zabezpečení airpolicingu, nikoliv o bojové hodnotě, která bude u olétaných F-16 mizerná, ale za násobek ceny KAI. Pokud chcete za plánované ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sokrates: pokud jde o KAI T-50, řeč je o zabezpečení airpolicingu, nikoliv o bojové hodnotě, která bude u olétaných F-16 mizerná, ale za násobek ceny KAI. Pokud chcete za plánované peníze získat bojovou hodnotu, nekupujte v situaci OSSR stíhačky, ale výzbroj pozemního vojska. Jinak T-50 má dostup 14600m (dopravní letadla max. 13tis m) a výmětnice klamných cílů na airpolicing potřebujte asi tak stejně jako zmiňovaný S-300. Naopak je to šikovné nadzvukové letadlo, které by zastoupilo funkci cvičného letadla (je dvoumístné), bitevníku a plnilo by airpolicing, při efektivních nákladech. Přitom OSSR nemá žádné bitevníky a cvičná letadla brzy zralá na obměnu.
  Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  07:55 29.03.2017

  už dva minimalne dva roky ma nad ranom budi tažke cargo štartujuce s bratislavskeho letiska. s požehnaním našej vlady a NATO vezie municiu a zbrane džihadistom. stači ked nejaky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  už dva minimalne dva roky ma nad ranom budi tažke cargo štartujuce s bratislavskeho letiska. s požehnaním našej vlady a NATO vezie municiu a zbrane džihadistom. stači ked nejaky lempl špatne ukotvi palety a polovica mojho mesta pojde k Alahovi. To je realna hrozba a nie nejake neozyvajuce sa lietadlo. To mam suhlasit s vyhodenim miliardy na hračku pre "obyvačkovych generalov"?
  nech kupia dva zanovne Migy-29, ked už chcu akukat cez okienko na letušky. Chorvatom stačia Migy-21 a to su temer vo vojnovom stave so Srbmi.
  Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  07:15 29.03.2017

  A nebylo by lepší OSSR úplně zrušit??? To by bylo přece jen nejlevnější.:-)))
  LaPVO bez peněz nejde jakkoliv realizovat. To jsou technicky nejnáročnější a také nejdražší druhy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A nebylo by lepší OSSR úplně zrušit??? To by bylo přece jen nejlevnější.:-)))
  LaPVO bez peněz nejde jakkoliv realizovat. To jsou technicky nejnáročnější a také nejdražší druhy vojska.
  V r.93 byla ASR i AČR na stejné startovní čáře. To, že na Slovensku armádu prožrali (mandatorní výdaje) v platech vojáků a vytvářeli čtvrtstoletí vnitřní dluh (bez investic) se muselo projevit.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sokrates
  06:44 29.03.2017

  Ľudia by už konečne mali prestať blúzniť o L-39 alebo o KAI T-50 ako o alternatíve k nadzvukovým stíhacím lietadlám. Tie stroje nemajú patričnú rýchlosť ani dostup na to, aby mohli ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ľudia by už konečne mali prestať blúzniť o L-39 alebo o KAI T-50 ako o alternatíve k nadzvukovým stíhacím lietadlám. Tie stroje nemajú patričnú rýchlosť ani dostup na to, aby mohli zachytiť niektoré civilné lietadlá. V prípade business jetov (ako napr. Global 5000, Falcon 7X, G550, atď.) by si ani neškrtli.
  Ide o vyslovene cvičné stroje, ktoré by v najlepšom prípade mohli "naháňať" drony. T-50 svojou slabou výzbrojou (len AIM-9, žiadna strela stredného doletu) a biednou avionikou (nevýkonný radar, absencia RWR, FLIR a Link-16) nemá pre štát NATO žiadnu bojovú hodnotu.
  So svojou obmedzenou riadenou výzbrojou typu vzduch-zem (AGM-65, JDAM) môže byť maximálne použité ako ľahké útočné lietadlo. Ale vzhľadom k absencii moderných striel a výmetníc klamných cieľov by T-50 ani v tejto roli žiadne zázraky nepredviedla.
  Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  23:14 28.03.2017

  Začnu odzadu...
  1/ Společná základna proč?? Je to drahé řešení. Vlastní je nejlevnější řešení.
  Schopnost hlídat vzdušný prostor, stejně jako "zelenou hranici" atd......je jedním ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Začnu odzadu...
  1/ Společná základna proč?? Je to drahé řešení. Vlastní je nejlevnější řešení.
  Schopnost hlídat vzdušný prostor, stejně jako "zelenou hranici" atd......je jedním ze základních atributů státní suverenity.
  Navíc jakákoliv smlouva o zajištění systému NATINAMDS pro SR či jakýkoliv stát je ponižující. Nemyslím si, že by SR byla země, která si nemůže dovolit vlastní nadzvukové letectvo a sama plnit úkoly airpolicingu.
  2/ Scenario vylíčené je sice hezky napsané, ale.....
  při dělení ČSFR byl redislokován na Slovensko do posádky Rožňava 171.plrp z posádky Jihlava s výzbrojí 2K12 (SA-6) jako 35. plrb. ovšem tu jste si zlikvidovali postupnou redukcí na "skupinu" a nakonec zrušením.... " BOGEY" bez problémů minul bod...
  Druhým bodem který "BOGEY" minul byla NITRA. Copak asi dělali chlapci z nitrianské raketové brigády??? Nic!! Ani se s nimi nepočítalo.. X let nebyli na střelbách takže jistě mají obsluhu svých systémů dokonale zvládnutou. :-)))
  Samozřejmě se vzletem QRA z LZSL se vůbec nepočítalo. Jako by nebyla....
  LZSL již "dolétalo"
  Na "Bogey" by mohl působit i 37.plrb dislokované u Pezinku. To by si ho ovšem pánové z Blavy nesměli zrušit.
  A tak "velký kulový" a přes SR si může de facto létat kdo a jak chce, jak se mu zlíbí.
  Tomu se říká zajištění státní suverenity a nezávislosti. :-)))
  Skrýt celý příspěvek

 • bednar.vladimir
  21:52 28.03.2017

  Ahojte zopár postrehov k tejto diskusii:
  1. KAI T-50 aj ja považujem za lacnejšiu, menej vikonnu ale dostacujúcu alternatívu ku viacúčelovým stíhacim lietadlám
  2. Rakušania máju ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ahojte zopár postrehov k tejto diskusii:
  1. KAI T-50 aj ja považujem za lacnejšiu, menej vikonnu ale dostacujúcu alternatívu ku viacúčelovým stíhacim lietadlám
  2. Rakušania máju len jedno letisko umiestnené približne v strede Rakúska - takže je to podobne ako Česko, Slovensko a Maďarsko
  3. Pohotovosť proti pomalým cieľom nám chýba. Upozorňoval som na to už pri tvorbe aktuálnej koncepcie rozvoja vzdušných síl... Avšak tie Mil mi 24 mali pohotovosť aj kvôli tomu že aj L-39ZA ktorá tiež držala pohotovosť mimo nadzvukov pred 1989 boli príliš rýchle na niektoré ciele. Takže "par L-159" v Prešove to nevyriešia... Odporučal som zaviesť pohotovosť L-39, posilniť pohotovosť Mil Mi 17 na 2 stroje. A to všetko integrovať to NATINAMDS Bohužiaľ ... je to nad reálne súčasne technické a zdrojové možnosti OS SR.
  4. Letu-schopnosť sa napr minulý rok pohybovala okolo 60%. Min 50 % je min zazmluvnená v abonentnej zmluve. Čo je celkom slušné na Mig 29. Ak si dobre pamätám prenájom Gripenov v ČR stanovuje hranicu 60 % a podobne ako na Slovensku boli obdobia kedy sa ta hranica nedodržiavala.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:24 28.03.2017

  Je pravdou, že 12 český a 12 maďarských Gripenů, pokud by byly doplněny ještě slovenskými (6-12), by už byla docela slušná farma :-) Škoda, že to Švédi de-facto zazdili :-/

  Je pravdou, že 12 český a 12 maďarských Gripenů, pokud by byly doplněny ještě slovenskými (6-12), by už byla docela slušná farma :-) Škoda, že to Švédi de-facto zazdili :-/

 • KOLT
  21:20 28.03.2017

  Ani se mi tomu nechce věřit, ale tentokrát se cejkise zastanu. On se právě tomuhle názoru na air policing, jaký presentoval palo satko, smál.

  Ani se mi tomu nechce věřit, ale tentokrát se cejkise zastanu. On se právě tomuhle názoru na air policing, jaký presentoval palo satko, smál.

 • tryskac
  21:19 28.03.2017

  ...nove tryskace skor ci neskor budu. u nas na Slovensku sice vsetko trva dlho, lebo nudza nas netlaci k radikalnym rieseniam, ale pevne verim ze budu. Otazka je ake, ci to budu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ...nove tryskace skor ci neskor budu. u nas na Slovensku sice vsetko trva dlho, lebo nudza nas netlaci k radikalnym rieseniam, ale pevne verim ze budu. Otazka je ake, ci to budu Gripeny, alebo F16, alebo nieco ine co si ani neviem predstavit. Nebude ich sice vela, ale myslim, ze na udrzanie minimalne stavajuceho stavu to bude stacit. Absolutne nevidim do zakulisia akychkolvek rokovani, ale zda sa, ze Svedi sa postavili na hlavu a chcu vytlct z Gripena co sa este da. V kazdom pripade, spolocna sila povedzme 14 CR Gripenov + 10-12 SR Gripenov by uz stala za aku-taku zmienku. Ved by to bolo viac ks ako za CSSR!
  Kazdy tu riesi zachytavanie akejsi abstraktnej hrozby uneseneho lietadla, ktora je svojim ponatim naozaj len abstraktna. Je pravda ze 11/9 sa naozaj takyto utok udial, ale dufam si tvrdit, ze v nasom (stredoeuropskom) meradle je tato predstava naozaj abstraktna. Skratka tu nie je dostatocna hustota obyvatelstva, aby teroristicky utok sposobil masivnejsie skody. Berme tuto hrozbu teda ako sice realnu, ale do znacnej miery abstraktnu.
  Co ma zaraza viac, ze nikto neriesi absolutnu priepustnost SR vychodnej hranice, kde si vrtulniky a lietadla z UA lietaju ako sa im zachce. Za zmienku by som spomenul havarovany vrtulknik s utecencami a havarovane lietadlo (uz v znacnej hlbke SR uzemia). Kvoli takymto hrozbam su lietadla, hoci nadzvukove umiestnen na Sliaci minimalne nerentabilne, ked uz nie neefektivne. Pocas studenej vojny bola rovnaka situacia na ceskej hranici vtedajsieho CSSR, kde proti takymto narusitelom zasahovali Mi24, ak sa nemylim. Z tohto pohladu, povedzme 6 L159 umiestnenych v Presove by bolo velke zlepsenie situacie...
  Skrýt celý příspěvek

 • moky
  20:56 28.03.2017

  cejkis:
  Na to nejduležitější tvuj mozek evidentně nestačí.A to že nemužeš sestřelit letadlo jen proto že nekomunikuje.Asi těžko někdo vyda takovej rozkaz a vezme si na triko ...
  Zobrazit celý příspěvek

  cejkis:
  Na to nejduležitější tvuj mozek evidentně nestačí.A to že nemužeš sestřelit letadlo jen proto že nekomunikuje.Asi těžko někdo vyda takovej rozkaz a vezme si na triko lidsky životy..
  S tím gripenem totiž mužeš navázat vizualní kontakt,případně zjistit příčinu proč neodpovídá.Raketu vypustíš jen jednou..
  Skrýt celý příspěvek

 • sgtlk
  19:10 28.03.2017

  Double
  tak zrovna baltske state na sve ozbrojene sily nekaslou ( ani nemuzou ), ale investuji do nich dost a hlavne jejich investice maji hlavu a patu. Slapou celkem solidne. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Double
  tak zrovna baltske state na sve ozbrojene sily nekaslou ( ani nemuzou ), ale investuji do nich dost a hlavne jejich investice maji hlavu a patu. Slapou celkem solidne. Takze s nima bych se byt tebou nesrovnaval.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  19:05 28.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  Double
  Já bych si tak nefandil. Ano, dělostřelectvo máte solidní, ale vzhledem k tomu, že takřka není vybaveno průzkumnými systémy, tak je jeho použitelnosti dosti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Double
  Já bych si tak nefandil. Ano, dělostřelectvo máte solidní, ale vzhledem k tomu, že takřka není vybaveno průzkumnými systémy, tak je jeho použitelnosti dosti problematická.
  PVO stojí na sice solidním, ale přeci již dosti letitém S300.
  Ženisté jsou moderně vybavení akorát pro odminování (díky Boženám), jinak nic.
  Z Vámi vyjmenovaných zemí je na tom skutečně hůře jen Maďarsko (s výjimkou letectva), ostatní jsou na tom stejně (Balkán), případně vás rychle, díky usilovné modernizaci, předeženou (Litva, Estonsko). Slovinská armáda má na rozdíl slovenské moderní pušky, relativně nové OT a vrtulníky. A srovnání s AČR už vůbec není na místě, přes veškerou bídu vyznívá srovnání s OSSR jako srovnání Felicie s Octavií II.
  Skrýt celý příspěvek

 • Arassuil
  19:04 28.03.2017

  Double: Ehm, kdyby se Slováci dostali úrovní svých OSSR na roveň Baltickým zemím, tak by si mohli blahopřát...

  Double: Ehm, kdyby se Slováci dostali úrovní svých OSSR na roveň Baltickým zemím, tak by si mohli blahopřát...

 • Double
  17:54 28.03.2017

  "Že OSSR chybí úplně všechno se snad nebudeme přít, je to nejspíš se slušným odstupem nejzanedbanější a nejméně bojeschopná armáda NATO. "
  Tak to si este nevidel armády Madarov, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Že OSSR chybí úplně všechno se snad nebudeme přít, je to nejspíš se slušným odstupem nejzanedbanější a nejméně bojeschopná armáda NATO. "
  Tak to si este nevidel armády Madarov, Slovincov, Balticke krajiny a pod (a zrovna ačr na tom tiež nieje bohvie ako). U nás je na urovni delostrelectvo, protiletecka a potom tu sú ženisti, ktorí su na špičkovej úrovni. Ale to je tým, že nás často reprezentujú v zahraničí.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  17:41 28.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  Trošku zbytočná diskusia ...

  Naša vláda ... ústami nášho premiéra neustále vyhlasuje, že jej je to jedno !!!!

  Fico bez obálok tvrdí, že ho armáda viac menej nezaujíma a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Trošku zbytočná diskusia ...

  Naša vláda ... ústami nášho premiéra neustále vyhlasuje, že jej je to jedno !!!!

  Fico bez obálok tvrdí, že ho armáda viac menej nezaujíma a nebude ukracovať "sociálne" výhody pre Slovákov ... teda svojich voličov ...

  To, že naša armáda je na smiech je dlhodobo známe ... oficiálne to i NATO kritizuje. ... ale pre nášho premiéra to nie je priorita .... ak ho niečo zaujíma ... tak zrušenie "nezmyselných" sankcií voči Rusku ....

  Takže najbližšie tri roky sa nezmení v podstate nič .... týćh pár predražených nákupov (L-410, UH-60, C-27) čosi zalepí .... ale v pripncípe nič nerieši.

  Naša armáda je okrem pár menších jednotiek nepoužiteľná a väčšina techniky je na úrovni muzelálnych zbierok vojenského múzea v Piešťanoch.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  16:21 28.03.2017

  Asi mám blbou představu, ale podle mě by jim (i nám) na ten slavný air policing stačily KAI T-50.
  Jsou to nadzvuková letadla schopná nést pokročilé zbraně. Jsou o polovinu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Asi mám blbou představu, ale podle mě by jim (i nám) na ten slavný air policing stačily KAI T-50.
  Jsou to nadzvuková letadla schopná nést pokročilé zbraně. Jsou o polovinu levnější přičemž servis by měl být tak nějak na stejno. Je otázkou jestli rozdíl 600km/h hraje nějakou větší roli. Jak často naše gripeny vůbec létají nadzvukovou rychlostí?
  Jo, Gripen má lepší radar, ale co by v případě konfliktu změnilo našich 14 stíhaček s municí na tři vzlety.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  15:37 28.03.2017

  tryskac: tvoje otázka jestli jsem byl v SR reaguje na moji větu "SR nemá peníze navíc, OSSR chybí úplně všechno" ? :-)... Že OSSR chybí úplně všechno se snad nebudeme přít, je to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tryskac: tvoje otázka jestli jsem byl v SR reaguje na moji větu "SR nemá peníze navíc, OSSR chybí úplně všechno" ? :-)... Že OSSR chybí úplně všechno se snad nebudeme přít, je to nejspíš se slušným odstupem nejzanedbanější a nejméně bojeschopná armáda NATO. Navíc téma obrany nikoho z občanů ani moc nezajímá (do záloh se přihlásilo asi dvacet lidí). A pokud jde o ty peníze, veřejný sektor je potřebuje kam se podíváš, třeba jen veřejné nemocnice dluží dodavatelům úhradu v hodnotě ročního rozpočtu ministerstva obrany. I proto je stíhací letectvo zbytečný luxus a finančně neefektivní obranný prvek, jediný argument je airpolicing, který musí být řešitelný i levněji. Proč si třeba Litva raději kupuje Boxery a nikoliv pár olétaných stíhaček, když stíhací letectvo nemá?
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  14:31 28.03.2017

  cejkis: Tusim Rakusania maju svoje Eurofightery rozdelene na viacero zakladni, prave z dovodu, aby pokryli cele uzemie. Aj toto je moznost. No este drahsia ako to, co tu mame ...
  Zobrazit celý příspěvek

  cejkis: Tusim Rakusania maju svoje Eurofightery rozdelene na viacero zakladni, prave z dovodu, aby pokryli cele uzemie. Aj toto je moznost. No este drahsia ako to, co tu mame dneska.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  14:25 28.03.2017

  Je to stejná debata jako x.krát v ČR na téma zda potřebujeme nadzvukové letectvo :-)
  Díky za tento článek. Divím se, že ještě má někdo energii psát o těchto věcech stále ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je to stejná debata jako x.krát v ČR na téma zda potřebujeme nadzvukové letectvo :-)
  Díky za tento článek. Divím se, že ještě má někdo energii psát o těchto věcech stále dokola.

  PS: nejvíc nejlepší je argument, že nadzvukové letectvo není třeba, stačí rakety.
  Tedy, když přestane civilní stroj komunikovat, rovnou ho odpálit :DDD

  PS2: V ČR jsou lokality, kde to ani Gripen z Čáslavi nestihne.
  Skrýt celý příspěvek

 • ggtt
  14:21 28.03.2017

  Zdroj: Blog SME.sk
  Blog není jazykově korigovaný

  Zdroj: Blog SME.sk
  Blog není jazykově korigovaný

 • vlasto
  14:18 28.03.2017

  Clanok je pre mna ako pre laika velmi zaujimavy. Ale mohla by nam redakcia prezradit ako vznikal? Lebo takymto pravopisom sa v poslednej dobe na Slovensku identifikuju fasisti :)

  Clanok je pre mna ako pre laika velmi zaujimavy. Ale mohla by nam redakcia prezradit ako vznikal? Lebo takymto pravopisom sa v poslednej dobe na Slovensku identifikuju fasisti :)

 • niko
  14:13 28.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  logik: Karlos73 ma fakt pravdu. Momentalne lieta 8 MIG 29 AS a 2 MIG 29 UBS. Zdroje su rozne, no asi najlepsi je FB profil letky/zakladne, kde vidis v realnom case vsetky lietadla, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik: Karlos73 ma fakt pravdu. Momentalne lieta 8 MIG 29 AS a 2 MIG 29 UBS. Zdroje su rozne, no asi najlepsi je FB profil letky/zakladne, kde vidis v realnom case vsetky lietadla, ktore lietaju. Takze zodpovedne mozem tvrdit, ze 10 masin je letuschopnych a 5 ulozenych, neletuschopnych.
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  14:01 28.03.2017

  Karlos73: můžu se zeptat na zdroj - o dost menším počtu mluví i nejen politici, ale i lidé, kteří do toho myslím vidí, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Karlos73: můžu se zeptat na zdroj - o dost menším počtu mluví i nejen politici, ale i lidé, kteří do toho myslím vidí, např.

  http://technet.idnes.cz/vaclav...
  "Proto z dvaadvaceti letounů, které jim po dvou leteckých nehodách zbyly, jich provozují s bídou třetinu."

  Ale jestli to není pravda, tím lépe.

  Ty nemodernizované migy počítáš do těch 8 a 2, nebo teda podle Tebe jich léta 10+3 staré?

  Další, zas jiné počty, jsem našel tady:
  https://www.aktuality.sk/clano...
  v roce 2011 bylo letuschopných stíhaček 9. Pravda, je to politik, ale řeší se to dost na odborné úrovni.

  Tady zas píšou o letuschopnosti 50% - tedy 6 letadlel
  https://vladimirbednar.blog.sm...
  v roce 2011

  A tady "„Počet letuschopných lietadiel významne klesol v dôsledku kanibalizácie stíhačiek v období predchádzajúceho vedenia rezortu obrany, ktoré opravám stíhačiek nevenovalo pozornosť a vedome súhlasilo s prevzatím nefunkčných strojov,“"
  To evidentně nemluví o hotovosti, ale o letuschopnosti.

  Byl bych rád, kdyby tomu tak nebylo a je jasné, že politikům se nedá úplně věřit, ale zajímal by mne zdroj, odkud čerpáš informace, že na tom je slovenské letectvo lépe?

  palo satko:
  1) Rusko - zaútočilo nedávno na souseda.
  2) Jó, to si lidi i po I. světové mysleli, že další válka už nebude....
  Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  13:36 28.03.2017

  Niko napis mi jediny pripad realnej hrozby v Europe.

  Niko napis mi jediny pripad realnej hrozby v Europe.

 • RiMr71
  13:25 28.03.2017

  "No tak to narušiteľské lietadlo by hádam aj slovenské Albatrosy zachytili skôr, než Gripeny z Čiech ... :( "

  Ano. Pokud tedy teroristi dají včas předem vědět svým letovým ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "No tak to narušiteľské lietadlo by hádam aj slovenské Albatrosy zachytili skôr, než Gripeny z Čiech ... :( "

  Ano. Pokud tedy teroristi dají včas předem vědět svým letovým plánem, aby ten dýchavičný Albík mohl včas předem začít stoupat...

  No a představa Slovenska pod maďarskou ochranou, nedejbože s nějakou vlastní posádkou na území SLovenska... no nevimnevim co by na to řekl slovenský lid prostý, nacionálně uvědomovaný...
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  13:13 28.03.2017

  Jura99: a ty si bol kedy naposledy na Slovensku?

  Jura99: a ty si bol kedy naposledy na Slovensku?

 • Jura99
  12:56 28.03.2017

  Takto by se organizovaný terorista (jako ti v New Yorku) asi nechoval. Nejspíš by si vybral let který vede nad cílem a trasu letu (navedení na cíl) změnil na poslední chvíli, že by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takto by se organizovaný terorista (jako ti v New Yorku) asi nechoval. Nejspíš by si vybral let který vede nad cílem a trasu letu (navedení na cíl) změnil na poslední chvíli, že by si jakákoliv PVO ani nestačila všimnout (jako v New Yorku). Cokoliv OSSR koupí za letadla, nebude mít valnou bojovou hodnotu, nepřítel si s těmi pár kusy poradí za pár minut, pouze v době míru ten air policing, který se dělá důležitější než ve skutečnosti je. SR nemá peníze navíc, OSSR chybí úplně všechno. Proto by měli koupit max. 6ks letadel s co nejlevnějším provozem a pořízením, pouze na air policing, s rychlostí okolo M1,5 (např. korejský T-50) nebo air policing "koupit" u sousedů.
  Skrýt celý příspěvek

 • altuslapis
  12:52 28.03.2017

  Článek je pouze blog tj.nikoliv odborně vypracovaná studie. Tím je důvěryhodnost diskutabilní a záleží na každém,jak k "blogu" přistoupí.

  Článek je pouze blog tj.nikoliv odborně vypracovaná studie. Tím je důvěryhodnost diskutabilní a záleží na každém,jak k "blogu" přistoupí.

 • niko
  12:50 28.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  palo satko: Myslim, ze v zasade nechapes zmysel zabezpecenia vzdusneho priestoru. Ako som ti uz raz pisal, incidentov vo vzdusnom priestore Slovenska sa stane rocne v priemere 5-6. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  palo satko: Myslim, ze v zasade nechapes zmysel zabezpecenia vzdusneho priestoru. Ako som ti uz raz pisal, incidentov vo vzdusnom priestore Slovenska sa stane rocne v priemere 5-6. Na to sluzi air policing. Teda to, co tu zozoberal aj V. Bednar a teda aj to, co je zakladnou ulohou zabezpecenia vzdusneho priestoru Slovenska. Nicit nepriatela a strielat z Nitry S 300 po Boeingu 737 su blbiny, ktore mozes ist diskutovat na sme.sk. Aj tam je ten clanok zaveseny.
  Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  12:34 28.03.2017

  Niko stihacky nesluzia na zabespecenie bezpecnosti leteckej dopravy, ale na znicenie nepriatela. Napis jeden pripade realnej hrozby pre Slovensko. Hrozby, nie to, ze nejaky Ind sa ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Niko stihacky nesluzia na zabespecenie bezpecnosti leteckej dopravy, ale na znicenie nepriatela. Napis jeden pripade realnej hrozby pre Slovensko. Hrozby, nie to, ze nejaky Ind sa zabudol pri lete z Kalkaty prihlasit dispecerovi. Letelo nad Slovenskom unesene lietadlo? Od padu zeleznej opony ani jedno.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pepos
  12:07 28.03.2017
  • (11)

  Lietadla treba ,ale cudzie okupačné(je jedno či sme v NATO ,alebo nie) základne NIE NIE NIE....mali sme tu spojenecké vojská zo Sovietskeho zväzu a to nám stačí ďalších tu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lietadla treba ,ale cudzie okupačné(je jedno či sme v NATO ,alebo nie) základne NIE NIE NIE....mali sme tu spojenecké vojská zo Sovietskeho zväzu a to nám stačí ďalších tu nechceme.(podľa štatistik je drvivá väčšina Slovákov proti cca. 74%).

  Rímska ríša mala vojsko vždy rozmiestnené hlavne na územiach kroté si podrobili ako symbol svojej moci. USA robia to isté.

  A jedna poznámka Američania chceli za to ,že postavia v Česku radarovú základňu aby Česky štát prispieval každoročne od 150 - 550 mil. korún na prevádzku.(na Slovensku nemáme zbytočné peniaze)
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  11:54 28.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  palo satko: Nikto nejde davat mladym Slovakom do ruky samopale. Tu ide o uplne beznu zalezitost zabezpecenia vlastneho vzdusneho priestoru, zarucenia plynulej prevadzky a pomoci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  palo satko: Nikto nejde davat mladym Slovakom do ruky samopale. Tu ide o uplne beznu zalezitost zabezpecenia vlastneho vzdusneho priestoru, zarucenia plynulej prevadzky a pomoci prelietajucim lietadlam v nudzi. Slovensko lezi na jednom z najdolezitejsich leteckych koridorov v Europe. Mame priblizne 1000 preletov denne. Je teda nasou povinnostou zabezpecit plinulost a bezpecnost. Ak ju nebudeme vediet zabezpecit, musime si totu sluzbu zaplatit.
  Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  11:47 28.03.2017

  Niko kde som napisal, aby to robili zadarmo? Ale vždy to vyjde lacnejšie, ako kupovat drahu hračku. Svet sa zmenil. Mladi Slovaci nevedia ani len teoriu strelby, nieto že by ich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Niko kde som napisal, aby to robili zadarmo? Ale vždy to vyjde lacnejšie, ako kupovat drahu hračku. Svet sa zmenil. Mladi Slovaci nevedia ani len teoriu strelby, nieto že by ich niekde čakal samopal s ich menom.
  Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  11:39 28.03.2017
  • (0)
  Oblíbený příspěvek

  logik - ako píše niko,
  V prevádzke je momentálne 8x stíhacích MiG-29AS a 2x cvičné MiG-29UBS. Dva sú nemodernizované stíhacie MiG-29A a 1x cvičný MiG-29UB, tieto sa nachádzajú na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  logik - ako píše niko,
  V prevádzke je momentálne 8x stíhacích MiG-29AS a 2x cvičné MiG-29UBS. Dva sú nemodernizované stíhacie MiG-29A a 1x cvičný MiG-29UB, tieto sa nachádzajú na letisku Sliač ako záloha.
  V pohotovostnom systéme ochrany vzdušného priestoru sú do služby vyčlenené 2 (maximálne 3) MiG-29AS. (to je to čo politici populisticky predhadzujú verejnosti, že na Slovensku nám lietajú 3 Mig-29...)
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  11:33 28.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  palo satko:
  Lenže v tomto scenári možno žiadni teroristi na nič nezaútočili. Pointou je, že lietadlo prešlo celým vzdušným priestorom Slovenska bez toho, aby mal ktokoľvek šancu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  palo satko:
  Lenže v tomto scenári možno žiadni teroristi na nič nezaútočili. Pointou je, že lietadlo prešlo celým vzdušným priestorom Slovenska bez toho, aby mal ktokoľvek šancu zistiť, prečo to robí, čo sa v tom lietadle deje alebo sa ho pokúsil inštruovať, čo robiť má ...

  Mimochodom, keby letelo lietadlo opačným smerom, teda namiesto pristátia vo Viedni by si to namierilo na východ, tak by ho české Gripeny do opustenia slovenského vzdušného priestoru zrejme tiež nedostihli. A pre úplnosť, keby to zobrali zo severu na juh, alebo naopak, tak by to mali v mnohých prípadoch sakramentsky problém stihnúť aj lietadlá vzlietajúce na Slovensku. ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  11:24 28.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  logik: 10 Migov realne lieta.

  logik: 10 Migov realne lieta.

 • logik
  11:21 28.03.2017
  • (10)

  Karlos73:
  Srovnáváš nesrovnatelné: kolik těch 29 reálně létá? Ve skutečnosti to jsou
  3 mig-29 versus 8 Gripenů, kde se ještě cena údržby těch 29 snižuje o kanibalizaci zbylých ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Karlos73:
  Srovnáváš nesrovnatelné: kolik těch 29 reálně létá? Ve skutečnosti to jsou
  3 mig-29 versus 8 Gripenů, kde se ještě cena údržby těch 29 snižuje o kanibalizaci zbylých strojů...
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  11:17 28.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  palo satko: Nie nie je to tak: Lietadlo na alfa scramble ma v prvom rade ulohu, nekomunikujucy Boeing identifikovat a pokusit sa s nim nadviazat spojenie. To funguje okrem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  palo satko: Nie nie je to tak: Lietadlo na alfa scramble ma v prvom rade ulohu, nekomunikujucy Boeing identifikovat a pokusit sa s nim nadviazat spojenie. To funguje okrem vysielacky aj tak, ze ho predleti zacne mavat krydlami, blika pozicnymi svetlami a samozrejme v pripade hrozby moze vypalit varovnu davku. Co kapitana civilneho airlinera urcite minimalne prebudi a namotyvuje, aby nerobil hluposti. Taktiez je fakt, ze ak chces trafit Mochovce, tak klesat zacnes uz niekde za Kosicami. Ergo, vsetky tieto formy nadviazania komunikacie, a varovani musis realizovat niekde medzi Kosicami a povedzme Ziarom nad Hronom. Nasledne sa chystas na utok. Toto chces ako S 300 dokazat ? Okrem toho, takychto pripadov nie je jeden za desat rokov, ale 5-6 rocne. Predstava, ze Madari, alebo Cesi nam budu strazit vzdusny priestor zadarmo je inak dost naivna, asi taka naivna ako ze niekto z USA preleti Atlantik a napali to do nasich Mochoviec.
  Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  11:04 28.03.2017

  Niko, Vladimir Bednar si vymyslel hypoteticku hrozbu, ktoru nemožu zvladnut česke Gripeny. Podla neho niekto na vychode sa zmocni lietadla a vrazi s nim do Mochoviec, alebo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Niko, Vladimir Bednar si vymyslel hypoteticku hrozbu, ktoru nemožu zvladnut česke Gripeny. Podla neho niekto na vychode sa zmocni lietadla a vrazi s nim do Mochoviec, alebo Bohunic, ktore su postavene tak, aby takyto letecky utok nevyvolal jadrovu katastrofu. Ked tu napišem, že stači zavolat do Madarska aby urobili raz za 10 rokov air policing lietadla z Vychodu, tak napišeeš hlupost, že sa to raketami nerobi. Ja viem, čo sa raketami robi. Keby aj nik k tomu lietadlu neletel a ono začne klesat smerom na jadrove elektrarne, tak ho S300 ktore su v Nitre par desiatok kilometrov od Mochoviec, Bohunic a Šali zostrelia. Zostrelia ho v v rovnakej situacii, v akej by ho zostrelil slovensky Gripen, alebo americka F-16 ktoru by sme mali na Sliači a ktore by okolo neho poletovali. Tie by ho tiež nezostrelili v letovej vyške, ale až pri klesani na jadrovu elektraren.
  Realita je taka, že všetci terorist, ktori použili lietadlo na teror nasadli do lietadla na Západe. Dokonca daleko od Slovenska za Velkou mlakou. Pravdepodobnost, že sa niekto bude snažiť rozvratit svetovu demokraciu utokom na Mochovce je rovnaka, ako torpedovy utok na remorker Dunajplavby v gabčikove.
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  10:57 28.03.2017

  Karlos73: Uz to nenajdem, ale je to na nete. Saab ponukol olietane Gripeny C/D. Neviem ako velmi olietane boli, ani v akom stave, ale Gajdosovi sa to ocividne nezapacilo.

  Karlos73: Uz to nenajdem, ale je to na nete. Saab ponukol olietane Gripeny C/D. Neviem ako velmi olietane boli, ani v akom stave, ale Gajdosovi sa to ocividne nezapacilo.

 • niko
  10:56 28.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  Pavol IR: Albatros zachytit Boing 737 ? Vtip, ze ? :)
  Palo IR: Pozri cely ten problem nie je ani tak o olietanosti MIG 29, ako o servisnej zmluve s MIGom. Tu uz Slovensko nechce ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavol IR: Albatros zachytit Boing 737 ? Vtip, ze ? :)
  Palo IR: Pozri cely ten problem nie je ani tak o olietanosti MIG 29, ako o servisnej zmluve s MIGom. Tu uz Slovensko nechce zase predlzit. No uprimne povedane, nepredlzili ju ani Bulhari a Poliaci im s prevadzkou pomohli. Udrzat 4 MIG 29 v chode, kym sa neprezbroji letka po dobu 2-3 rokov myslim si, ze nebude az tak kriticke.
  Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  10:55 28.03.2017

  Niko, ja som mal info, že išlo o staré Gripen A/B zo švédkych uložiek...

  Niko, ja som mal info, že išlo o staré Gripen A/B zo švédkych uložiek...

 • Karlos73
  10:54 28.03.2017

  Ešte doplním túto informáciu, ktorú uviedli niektoré média na Slovensku.
  Rezort obrany si údajne stanovil strop ročných nákladov o 10 percent vyšší, ako je teraz u Migov, teda do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ešte doplním túto informáciu, ktorú uviedli niektoré média na Slovensku.
  Rezort obrany si údajne stanovil strop ročných nákladov o 10 percent vyšší, ako je teraz u Migov, teda do 36 miliónov eur. Švédska strana ale ponúkla cenu približne 55 miliónov eur ročne!...za staré Gripen A/B... čo OSSR odmietli.
  12x Mig-29 za cenu 36 mil. eur./rok
  cca 8x Gripen A/B (1200 letových hodín - povodná požiadavka od OSSR na Švédsku stranu) v cene 55 mil.eur/rok
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  10:52 28.03.2017

  Karlos73: Slovensko nedostalo ponuku na stare Gripen A/B, ale na olietane Gripen C/D. To myslel minister, ked rozpraval o tom, ze nam ponukli stare stroje. Medzicasom Saab ponukol ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Karlos73: Slovensko nedostalo ponuku na stare Gripen A/B, ale na olietane Gripen C/D. To myslel minister, ked rozpraval o tom, ze nam ponukli stare stroje. Medzicasom Saab ponukol Bulharsku, ze obnovi vyrobu Gripenov C/D a predpokladam, ze na toto narazal Gajdos, ked hovoril, ze chceme nove stroje. Gripen A/B nebol nikdy v hre.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  10:50 28.03.2017

  No tak to narušiteľské lietadlo by hádam aj slovenské Albatrosy zachytili skôr, než Gripeny z Čiech ... :(

  niko:
  Rozdiel je v tom, že kým Mi-17 v priebehu akvizície UH-60 a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No tak to narušiteľské lietadlo by hádam aj slovenské Albatrosy zachytili skôr, než Gripeny z Čiech ... :(

  niko:
  Rozdiel je v tom, že kým Mi-17 v priebehu akvizície UH-60 a preškoľovania ešte lietať môžu, Migy už dovtedy nebudú môcť (rovnako ako nemôžu lietať Mi-24). Nejde o pilotov, ale o to, že s tými lietadlami sa už z jedného dňa na druhý nebude smieť vzlietnuť.

  palo satko:
  Ako si predstavujete nadviazanie vizuálnej komunikácie medzi S-300 a Boingom?

  --------
  Žiaľ nevidím v daných časových reláciách, do ktorých sme sa dostali, inú možnosť, než niekde vyžobrať pár F-16 s prísľubom, že zacvakáme za modernizáciu a servis a prípadne nejaké F-16 k tomu časom ešte dokúpiť na dosiahnutie zmysluplného počtu strojov ...

  S ponukou švédskych Gripenov je to podobne ako s izraelskou ponukou na tanky Sabra - do prenájmu už nejdú, lebo sa chcú definitívne zbaviť olietaných strojov pred zavedením nových.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:48 28.03.2017

  Ti Maďaři mě taky napadli, akorát mají obdobnou smlouvu se Slovinci, tak nejspíš nebudou mít nadbytečné kapacity, pro ochranu ještě dalšího souseda. Otázkou je, zda vůbec má AČR ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ti Maďaři mě taky napadli, akorát mají obdobnou smlouvu se Slovinci, tak nejspíš nebudou mít nadbytečné kapacity, pro ochranu ještě dalšího souseda. Otázkou je, zda vůbec má AČR volné letouny (zmíněno jen 12 jednomístných). Přeci jen se účaststníme ostrahy u spojenců (Island, Pobaltí), vlastního vzdušného prostoru. Část (odhadnu třeba polovinu) je uzeměná kvůli servisním opravám, údržbě nebo modernizaci.
  Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  10:39 28.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  palo satko, preveriť dopravné lietadlo pomocou S-300? robiť s týmto systémo air policing? Srandujete.
  Žiaľ Gripen (Švédsko) zrušil ponuku prenájmu letových hodín, čiže tá možnosť, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  palo satko, preveriť dopravné lietadlo pomocou S-300? robiť s týmto systémo air policing? Srandujete.
  Žiaľ Gripen (Švédsko) zrušil ponuku prenájmu letových hodín, čiže tá možnosť, čo využívajú ČR a H, sú v pase. Saab ponúka už len lízing, alebo kúpu lietadiel, a Slovensku ponúkli zastaralé typy JAS 39 Gripen A/B. Čo sa týka kúpy modernejších JAS 39 Gripen C/D, a mokrý sen JAS 39 Gripen E/F (JAS 39 Gripen NG), tak tam je cena stalé drahá. Gripen argumentuje nízkymi prevádzkovými nákladmi, len tie obstarávacie sú o dosť vyššie. Slovensko ešte stále pracuje aj s variantom na F-16 , kúpa repasovaných F-16 a následná modernizácia vyjde výhodnejšie ako kúpa Gripen C/D a jeho následná modernizácia, prípadne kúpa najnovších Gripen E/F (neprichádza do úvahy, kedže zaradenie do operačnej služby vo Švédskych vzdušných silách je plánované na rok 2021, a ďalšími užívateľmi majú byť Brazília a India...)
  Môj odhad je, že Slovensko pôjde Polskou cestou a uprednostní repas F-16 a jeho následnú modernizáciu...uvidíme, ale vyriešenie stíhacieho letectva v najbližších rokoch bude pre Slovensko kľúčová a finančne dosť náročná...
  Skrýt celý příspěvek

 • niko
  10:04 28.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  palo satko: S 300 ti na air policing, resp. pri hore uvedenom pripade pomoze asi ako na vysokohorsku turu plutvy.

  palo satko: S 300 ti na air policing, resp. pri hore uvedenom pripade pomoze asi ako na vysokohorsku turu plutvy.

 • lemkin
  10:03 28.03.2017

  Nedávno tu byl článek o tom, že OS SR nepotřebují jen letadla, ale potřebují úplně všechno. Jen si vemte srovnání s ČR:

  Tanky: máme nějaké modernizované a přemýšlíme o nových. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nedávno tu byl článek o tom, že OS SR nepotřebují jen letadla, ale potřebují úplně všechno. Jen si vemte srovnání s ČR:

  Tanky: máme nějaké modernizované a přemýšlíme o nových. SR - darmo mluvit
  Letectvo: máme vlastní lehké/cvičné bitevníky, vlastníme moderní stíhače. SR - darmo mluvit. Taktické transpotní letectvo ani nezminují - L410 jsou naše, CASA je v úplně jiných počtech jak Spartan.
  KOT - máme nové moderní a servisní zázemí pro střední a východní Evropu. SR=0 OT64 opravdu již nepočítám.
  BVP/IFV - tady jsme na tom dost podobně, jen s tím že u nás se aktivně řeší náhrada.

  A takhle by to šlo dál a dál......., Slovensko je 5 milionová země a tak se žádné velké závody ve zbrojení konat nebudou. Pokud by koupilo Gripeny, dokáže je ještě v součsném stavu provozně utáhnout - výcvik, nálet?
  Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  09:59 28.03.2017

  Tak podobnu zmluvu podpišeme aj z Madarskom a Polskom je "vymalovane" aj z Východu. Keby bolo naozaj zle, ešte mame S300.

  Tak podobnu zmluvu podpišeme aj z Madarskom a Polskom je "vymalovane" aj z Východu. Keby bolo naozaj zle, ešte mame S300.

 • niko
  09:52 28.03.2017

  Pokial som spravne pochopil, zmluva ma garantovat ochranu slovenskeho vzdusneho priestoru po dobu, kym sa slovenske letectvo nestane operacne schopne s novym typom stihacieho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokial som spravne pochopil, zmluva ma garantovat ochranu slovenskeho vzdusneho priestoru po dobu, kym sa slovenske letectvo nestane operacne schopne s novym typom stihacieho lietadla. No ale nikto netvrdi, ze Gripeny/F 16 pridu naraz. Co ked bude situacia rovnaka ako s novymi Black Hawkami ? Teda, ze zacnu chodit postupne 3-4 stroje rocne a medzi tym budu stale v prevadzke MI 17. Co ak to bude rovnake aj so stihacim letectvom ? A teda cast pilotov sa bude preskolovat, zatial co cast bude stale zabezpecovat ochranu vzdusneho priestoru lietadlami MIG 29. To by znamenalo, ze ziaden katastroficky scenar sa nekona.
  Skrýt celý příspěvek

 • Míša
  09:51 28.03.2017

  Vím, že je to uplná drobnost, ale Sidewindery máme již dnes taky výběhové řady M.
  Ale též se dá hypoteticky počítat se střelami Aim-120. Jistou logiku rozbor má, ale pro snahu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vím, že je to uplná drobnost, ale Sidewindery máme již dnes taky výběhové řady M.
  Ale též se dá hypoteticky počítat se střelami Aim-120. Jistou logiku rozbor má, ale pro snahu zaútočit na lokální elektrárnu si případný vrah najde místní spoj (Blava-Košice atp.) a nebude vyklesávat letovou hladinu z přeletu. Pak je nutné počítat s počtem stíhačů a letišť, který žádný zdejší stát není ochoten financovat. Takže je tu stále ono zaklínadlo, útočník je vždy napřed, pokud není včas odhalen.
  Skrýt celý příspěvek