České stíhačky Gripen Slovensku nepomůžou

JAS-39 Gripen; ilustrační foto / MO ČR

Slovenský a Český minister obrany podpísali 15.2.2017 medzinárodnú zmluvu o vzájomnej spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru Českej republiky a Slovenskej republiky. Táto zmluva sa často krát spomína v súvislosti s potrebou riešiť náhradu MiGov-29, ktorá sa nevyvíja pre Slovensko veľmi šťastne z dôvodu, že vláda nevie zabezpečiť dostatok potrebných zdrojov. 

Bohužiaľ prezentovanie tejto zmluvy, ako riešenia tohto problému, je zavádzaním občanov, ktoré často používa nielen Ministerstvo obrany, ale bohužiaľ ho prevzala aj časť odbornej verejnosti. Aby sme zdokumentovali, že táto zmluva nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR, predstavme si nasledujúcu jednoduchú modelovú situáciu.

Za menej ako 30 minúť v jadrovej elektrárni

9:00 stredoeurópskeho času má priletieť na medzinárodné letisko v Užhorode dopravné lietadlo. Ide o starší Boeing 737-200, teda najbežnejší typ lietadla v globálnom meradle. Lietadlo však nezačne klesať na priblíženie, ale pokračuje v lete na pôvodnom kurze smerom k štátnej hranici SR. Štátnu hranicu a teda aj hranicu riadeného vzdušného priestoru FIR (Flight Information Region) prekoná nad povinným hlásnym bodom MALBE juhovýchodne od obce Inovce v letovej hladine FL 340 (10350 m) rýchlosťou 430 kn (teda necelých 800 km za hodinu).

Oblastné stredisko riadenia vzdušného priestoru ACC (Area Control Center) Bratislava začne riešiť vzniknutú situáciu. Snaží sa nadviazať spojenie s lietadlom v súlade s leteckými predpismi na núdzovej frekvencii 121,5 a 243 MHz. Pokus zopakuje, avšak neúspešne. O vzniknutej situácii informuje CRC vo Zvolene (Control and reporting center), pričom automatizovaný systém túto informáciu prenesie do CAOC Uedem (Combined Air Operations Centre).

V tomto nemeckom mestečku neďaleko holandských hraníc dôstojníci CAOC majú na obrazovkách, okrem grafického znázornia vzdušnej situácie nad celou severnou Európou od Anglicka po Pobaltie, aj informácie o dostupnosti jednotlivých QRA (Quick Reaction Alert), ktoré môžu použiť. QRA je vždy 24 hodinová pohotovosť dvojice nadzvukových lietadiel a príslušného personálu pripravených na zásah voči prípadnému narušiteľovi vzdušného priestoru jednotlivých krajín NATO.

Následne starší dôstojník pohotovostnej zmeny CAOC rozhodne o nasadení dostupnej QRA a vyhlási takzvaný Alfa scramble. Keďže pre tento prípad nebude dostupná QRA zo Sliača, informuje CRC v Českej republike, ktoré leží v obci Hlavenec a následne sa rozoznie siréna na letisku Čáslav asi 50 km východne od Prahy, ktoré je domovom 21. základne taktického letectva Českých vzdušných síl. CRC potom požiada ACC Praha aby začalo vyprázdňovať vzdušný priestor na plánovanej trase letu zasahujúcich Gripenov.

V tom čase sa náš Boeing 737 blíži k Michalovciam a pokračuje smerom na Košice.

Po zaznení sirény na letisku sa piloti vystrojujú. Vystrojovanie trvá približne 4 minúty. Zatiaľ sa pohotovostní technici presúvajú do hangárov a otvárajú ich dvere. Vo vnútri hangárov čakajú pripravené Gripeny. Každý s nich je vyzbrojený dvomi AIM-9L a 27 mm kanónom Mauser so 120 nábojmi. Zároveň WOC (Wing Operational Center) dostáva od CAOC prvé informácie o povahe a vlastnostiach cieľa a parametroch zásahu. Po vystrojení nasleduje preprava pilotov do hangárov k svojim Gripenom.

Nasleduje prikutrovanie a zrýchlená predletová príprava. Procedúra pokračuje komunikáciou s WOC, ktorý predá informácie o cieli a charaktere zásahu. Piloti až doteraz nevedia či nejde náhodou o cvičný poplach, tzv. T scramble. Po predletovej príprave nasleduje komunikácia s TWR (ToWeR) a povolenie na vzlet. Beží 17. minúta, od kedy Boeing 737 vstúpil do Slovenského vzdušného priestoru. 17 minút je priemerná doba po akú sa dopravné lietadlá zdržujú nad územím SR. Potom lietadlá vyrážajú na runway a vzlietajú smerom severozápad. Lietadlá po chvíli dosiahnu stúpavosť 200 m/s, ktorá bude postupne klesať.

Zatiaľ náš Boeing v 6. minúte preletel ponad Košice, v 10. minúte letel nad Rožňavou a v čase vzletu Gripenu sa pohyboval nad Klokočou. Napravo od lietadla môžu cestujúci vidieť Zvolen, kde sídli veliteľstvo Vzdušných síl a ďalej je Sliač a v najbližších zodolnených krytoch sú v súčasnej dobe uložené naše pohotovostné MiGy-29 AS držiace našu QRA.

Obidva Gripeny sa po vzlete spoja s CRC českých vzdušných síl, ktoré im poskytne navedenie počas ich letu nad vzdušným priestorom ČR. Lietadlá prevádzajú obrat smerom na bod stretnutia a stúpajú do rovnakej letovej hladiny, akú má Boeing. Tú dosiahnu niekde pri Chrudimi. Pri vzlete a následnom stúpaní spotrebúva motor Gripenu každú minutú viac ako 240 litrov leteckého paliva. Každý z Gripenov mal pri štarte plné vnútorné nádrže a podvesenú centrálnu prídavnú nádrž, to všetko s celkovou kapacitou 4100 l. Následne zrýchľujú na nadzvukovú rýchlosť. Tú dosiahnu v 21. minúte. Vtedy letia nad Ždárskymi vrchmi.

Boeing zatiaľ preletel Štiavnické vrchy a pohybuje sa smerom na Nitru a Bratislavu. V 23. minuté by mohol zasiahnuť jadrovú elektráreň v Mochovciach, v27. minúte by mohol zasiahnuť Duslo Šaľa a v 29. minúte jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice. Všetko sú to trvalo zakázané letové oblasti (LZ P - Prohibited Area), pretože prípadná letecká nehoda by mala rozsiahle následky. Našťastie však Boeing pokračuje vo svojej letovej hladine  rovnakou  cestovnou rýchlosťou ďalej.

Oblasti kam doletia stíhacie lietadlá za 15 minút od vzletu alebo 30 minút od vyhlásenia poplachu. / Vladimír Bednár, Mapové podklady Google Maps

Gripeny nedoletia včas

Gripeny zatiaľ pokračujú rýchlosťou 900 kn (1670 km/h) smerom k vypočítanému bodu stretu. Hranicu SR dosiahnu približne v 25. minúte. Po prekročení hranice ich navedenie preberie CRC zo Sliača. V tomto čase by obidva Gripeny mali mať náš Boeing na obrazovkách zobrazujúcich výstupy radarov. Nad Záhorím začnú spomaľovať a budú navedené severne od letového kurzu Boeingu, aby ho mohli obletieť a priblížiť sa k lietadlu v súlade s medzinárodným leteckým predpismi od chvosta Boeingu. Na začiatku spomaľovania bude Boeing vo vizuálnej dohľadnosti pilotov Gripenu. Stále však nemôžu proti nemu nijakým spôsobom zasiahnuť.

Zatiaľ Boeing pokračuje v lete po svojej trase. V 24. minúte preletí Nitru, v 29. minúte je pred Bratislavou a v 30. minúte prelietava Petržalku a odlieta smerom na Viedeň.

Gripeny zatiaľ začnú vykonávať obrat a otočia sa o 180 stupňov a na základe rozkazu CAOC Uedem odlietajú podzvukovou rýchlosťou smerom k Čáslavi. Nikdy sa nemohli pokúsiť o vizuálnu komunikáciu s Boeingom podľa medzinárodných dohovorov. Nikdy nemohli proti Boeingu zasiahnuť. Minister obrany (Národná vládna autorita), ktorý by mal rozhodnúť o prípadnom prerušení letu, nikdy nemôže vydať žiadne rozhodnutie.

So sarkazmom možno povedať, že maximálne tak môže oprášiť prach padajúci na túto medzinárodnú zmluvu. Vzlet Gripenov bol zbytočný. Toto všetko si uvedomujú aj dôstojníci v Uedeme a preto nad Slovensko lietadla posielať nebudú. Nebudú zbytočne ohrozovať ochranu ostatných oblastí, za ktoré sú zodpovední.

Boeing sa pohyboval nad územím SR 30 minúť. O celých  13 minút dlhšie ako je priemerný čas pobytu dopravných lietadiel v našom vzdušnom priestore. Išlo o staršie a pomalšie dopravné lietadlo, ktoré sa nijakým spôsobom nesnažilo vyhnúť stretu s Gripenmi, ani robiť obštrukcie v tomto procese napríklad klamlivou komunikáciou. Nešlo o rýchle vojenské lietadlo ani nízko letiaci cieľ, ktorý sa snaží vyhnúť detekčným prostriedkom.

Napriek tomu Gripeny nemohli proti tomuto lietadlu nijakým spôsobom zasiahnuť. A práve preto zmluva z ČR nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Samozrejme, niektorým z vás napadne, že České vzdušné sily môžu operovať priamo zo Sliača, tak ako to v minulosti predviedli počas misií nad Pobaltím a nad Islandom. České letectvo ale nemá dostatok strojov, aby trvalo udržalo čo i len 4 stroje na Sliači.

Česi totiž majú len 14 Gripenov, pričom len 12 jednomiestnych je možné nasadiť do QRA. Ani tento počet nie je konečný, pretože mimo iného servisná zmluva garantuje českému letectvu 60 % hranicu letuschopnosti Gripenov. České letectvo by tak počas doby, kedy by malo Gripeny umiestnené na Slovensku, muselo zásadne obmedziť výcvik vlastných pilotov. Takýto stav dôkazu české vzdušné sily  udržať len krátkodobo cca na 6-9 mesiacov.

Spojeneckej základni u nás sa nevyhneme

Jediným riešením tak nateraz je urýchlené obstaranie potrebného počtu nových lietadiel. Avšak bohužiaľ aj kedy dnes Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu na prenájom potrebného počtu nadzvukových lietadiel, do konca plánovanej životnosti MiGov-29 v roku 2020 nové stroje nebudú v žiadnom prípade schopné zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Lebo 2-4 roky bude trvať len nadobudnutie príslušnej operačnej spôsobilosti nových strojov.

Alebo v druhom prípade musíme akceptovať umiestnenie spojeneckých vzdušných síl na našom území. Toto riešenie však musí odobriť aj vojenský vybor NATO, tak ako to odobril v prípade Pobaltia a ďalších krajín. Opäť je na mieste už teraz požiadať vojenský výbor NATO o odsúhlasenie tohto riešenia, pretože naši spojenci sa budú musieť na umiestnenie svojich síl na našom území pripraviť.

O povinnosti otvorene informovať  občanov už nehovoriac. Tu si však treba uvedomiť, že sa už minula doba, kedy môžeme čerpať výhody spoločnej obrany bez toho, aby sme za to ponúkli spojencom ekvivalentnú náhradu. Najmä ak si každý veľmi rýchle uvedomí, že ak by sme dodržiavali naše záväzky v oblasti rozsahu obranných výdavkov, ku ktorým sme sa zaviazali, ozbrojene sily by mali dostatok zdrojov potrebných na ďalšie udržiavanie spôsobilosti nadzvukového letectva.

Zdroj: Blog SME.sk

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Slovensko modernizuje bojová vozidla pěchoty

Slovenský DennikN včera informoval o záměru slovenského ministerstva obrany modernizovat 18 bojových ...

Slovensko nekoupí polské Rosomaky. Šance pro Pandur?

Ministerstvo obrany Slovenské republiky (MOSR) couvá od nákupu bojových vozidel pěchoty Scipio, tedy ...

Vampir, Aligator, Tatrapan: Československá technika v Indonésii

Indonéská armáda v posledních dnech převzala osm českých raketometů RM-70 Vampir od společnosti ...

Československý 120mm samohybný minomet vz.85 – neprávem poražený šampion

120mm samohybný minomet vz.85 zavedený v Armádě ČR s projektovým názvem PRAM-S (PRAporní Minomet - ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 3
 • KOLT
  11:24 08.09.2017

  "...sak kašlať na to, že to môže byť aj dopravné lietadlo s 200 ľudmi na palube..."
  To už tu párkrát bylo a zrovna pozitivní ohlas to nemělo ani v jednom případě...

 • Flader
  10:51 08.09.2017

  Aha jasné, zostrelovať každé lietadlo ktoré naruší vzdušný priestor... Geniálne, sak kašlať na to, že to môže byť aj dopravné lietadlo s 200 ľudmi na palube, prípadne, že to bude nejaký malý čmeliak, ktorého zostrelíme raketou systému S-300 ktorá je určite lacnejšia ako vzlet stíhačky ...

 • Arianus
  10:07 08.09.2017

  Flader: Neni letadlo, neni problem.

 • Flader
  08:03 08.09.2017

  SkeLLerTron:

  Ako chceš S-300 riešiť úlohy air policingu?

 • PavolR
  07:32 08.09.2017

  SkeLLerTron:
  V čase keď je treba obmeniť takmer všetko, je pchanie peňazí do gágora kohokoľvek (a Rusov obzvlášť) za PVO systém, o ktorom ďalších 15-20 rokov nebudeme vedieť, ani či vôbec funguje, lebo nám nedovolia ostré cvičné streľby, kolosálny nezmysel.
  Mimo to je naším geopolitickým záujmom, aby mali Rusi devíz čo najmenej.

 • SkeLLerTron
  22:08 07.09.2017

  Podľa mňa by mali OSSR modernizovať zastarané protivzdušné systémy S-300.

  Ako najlogickejšia voľba by bola kúpiť od rusov protilietadlový komplex S-300VM "Antey-2500" , ktorý je síce drahý (120 000 000 USD za kus),ale zas nám dáva možnosti útočiť na balistické rakety,lietadlá atď... A ďalej podotýkam že jeho dosah rakiet je od 100 km do 400 km, čo je pre nás dosť veľký luxus vzhľadom že Slovensko nepatrí medzi najväčšie krajiny EÚ.

  Ďalšou alternatívou by bol protivzdušný komplex S-350E, ktorý je ale ešte vo vývoji,takže to ešte neni isté.

  Moje posledné slovo je, že je lepšie kúpiť 9 S-300VM za niečo cez 1 miliardu a mať lepšiu PVO ako mat pár stíhačiek a mať ich natlačené na jednej základni.Cítil ví som sa bezpečnejšie keby tu máme tých 9 S-300VM-iek ako pár stíhačiek.

 • Flader
  14:10 16.06.2017

  Len, či toto bude reálne aj o 2-3 roky :/ Čas v tomto prípade ide priveľmi rýchlo.

 • Hyena
  13:43 16.06.2017
 • mikojan29
  22:37 02.04.2017

  Katz:
  Som zvedavý, ako to celé dopadne...

 • leviathan
  19:49 31.03.2017

  Katz : ide oramcovu cenu pre min. financii, sluzi ako podklad pre rozpoctove opatrenie - to sa robi vzdy dopredu, bezne sluzi ako maximalna mozna cena, ludovo povedane, aby min.fin. mohlo vyclenit a zauctovat prachy, konecna cena bude takmer urcite nizsia ... ak by sme nakupili auta 4x4 za cenu 2mil EUR za kus, tak by museli byt vybavene takou technikou, ze by Amici cumeli jak Cinan na Cumila

 • mikojan29
  08:44 31.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  Myslím si, že nie sme na tom až tak zle, aby sme si nemohli dovoliť plnohodnotné stíhacie letectvo. Je pravda, že armáda je dlhodobo podfinancovaná čo sa týka modernizačných programov jednotlivých zložiek, ale stratiť túto schopnosť nás posúva do skupiny rozvojových krajín, ktoré aj keď nemajú najmodernejšie stroje, ale majú aspoň niečo...Stíhacie letectvo tu je, len nejako nie je politická vôľa posunúť ho niekam o level vyššie a tým ukázať spojencom v NATO, že to myslíme vážne s našim členstvom v tomto spolku.
  Som obdivovateľom MiG-u 29, ale tieto naše sú už morálne po zenite, aj keď výkonnostne na tom nie sú zle. Zároveň ako člen NATO sme závislí na ich výrobcovi, ktorý stojí na pomyselnej druhej strane barikády. Vedel by som si predstaviť ako tu niekto nižšie písal, že napr. v Belgicku sa idú meniť F 16AM/BM za novšie stroje. F 16 má dosť veľký modernizačný potenciál a ak by neboli za nejakú premrštenú cenu, možno by to nebola zlá voľba s tým, že postupne by sa mohli dať do verzie F 16V...Gripen je dobrý a myslím si, že pre nás aj najideálnejší stroj, ale jeho malé vyrobené počty ho radia k dosť drahým strojom v pomere cena/možnosti. SK by bohato stačil, ale zobudili sme sa dosť neskoro, pretože sme to mohli riešiť spolu s ČR a určite by to nebola taká cena, ako nám Švédi ponúkli. Sme na frekventovanej leteckej trase, ak ostaneme bez stíhacieho letectva, ostaneme bez očí a prstov, uši (PVO) eše chvíľu môže služiť, ale aj tá ma na "kahánku", lebo jedna S300 a staré KUB-y sú to isté čo MiG-y 29...dúfajme, že sa to pohne niekam ďalej, len nie do stratena až ničoho...

 • dusan
  14:07 30.03.2017

  Jura99

  Nedávno boli myslí v LK hodnotenie životnosti drakov strojov F-16 a pri bežnej prevádzke to vychádzalo pomaly na 100 rokov (skúšky pár vyradených strojov) ... skrátka i starý olietaný stroj má vysokú životnosť draku .... a stačí "len" modernizovať ...

 • JnPn
  13:51 30.03.2017

  Dostupem, se myslí možnost stabilního letu v té výšce, je to tak? Stíhačky mají vyšší stoupavost a poměr tahu:váze. Jak tu řešíte dopravní letadla s větším dostupem než stíhačky, nestačilo by stíhačkou na obhlédnutí a signalizaci "vyskočit" na chvilku k němu?

 • niko
  13:06 30.03.2017

  Pavol IR: Porovnavas legislativne stanoveny ramec ceny na nakup vozidiel s realnou cenou, za ktoru Litovci nakupovali. Ergo, zrovnavas nezrovnatelne.

 • PavolR
  12:57 30.03.2017

  katz:
  To je tak na vyzbrojenie dvoch novovzniknutých práporov, za cenu o niečo vyššiu než dali Litovci za 88 Boxerov + nejaké nové 4x4.

 • Katz
  12:19 30.03.2017

  Ministerstvo chce pre vojakov nové bojové vozidlá, náklady odhaduje na miliardu eur
  zdroj: https://domov.sme.sk/c/2049456...

  LP/2017/213 Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8x8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4x4
  Dátum začiatku Medzirezortné Pripomienkové Konanie (MPK: 27.03.2017
  Dátum konca Medzirezortné Pripomienkové Konanie (MPK): 07.04.2017

  • Požadovaný počet bojových obrnených vozidiel 8 x 8 pre jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky predstavuje 81 kusov. Odhadované náklady na realizáciu projektu Bojové obrnené vozidlo 8 x 8 sú
  cca 417 mil. €.

  • Požadovaný počet bojových obrnených vozidiel 4 x 4 a viacúčelových taktických vozidiel 4 x 4 pre jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky predstavuje 404 kusov. Odhadované náklady na realizáciu projektu Bojové obrnené vozidlo 4 x 4 a Viacúčelové taktické vozidlo 4 x 4 sú cca 782,7 mil. €.

  • Celkové náklady na Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8 x 8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4 x 4 sú cca 1,2 mld. €.

  link: https://www.slov-lex.sk/legisl...

 • niko
  10:25 30.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  Juhelak: Nadzvuky napriek tomu, co sa tu vsetko nadiskutovalo budu. Vlada sa k tomu formalne zaviazala na rokovani vlady. Dokonca schvalila aj to, ze to nemusi byt prenajmom, ale moze ist aj o leasing. V USA nase MO SR vyjednalo schvalenie kongresom predaj vyzbroje v ramci programu FMS. Ministerstvo zaciatkom januara 2017 dostalo nove, aktualizovane ponuky od vyrobcov, ktore tentokrat nezverejnilo a len stroho vyhlasilo, ze potrebuje na vyhodnotenie niekolko mesiacov. Takze urcite to momentalne nevyzera na to, ze sa bude rusit nadzvuk. Vyzera to skor ale tak, ze cely proces bude trvat dlhsie, ako sa ocakavalo. A teda, ze bud predlzime servisnu zmluvu s MIGom do roku 2023, alebo vymyslime nieco s Poliakmi, alebo sa na tie 2-3 roky budeme spoliehat na ceske letectvo. No a cely tento clanok pana Bednara je o tom, ze spoliehat sa na ceske letectvo pocas toho prechodneho obdobia je vlastne nezmysel.

 • niko
  10:12 30.03.2017

  Green_korytnacka si celkom pobavil: Cely cas sa tu bavime o tom, ze ci Slovensko ma peniaze na olietane Gripeny, alebo F 16 a ty prides s tym, ze ma nakupit drahe drony. Myslim, ze tuto moznost mozeme definitivne vylucit.

 • juhelak
  10:11 30.03.2017

  Ten stav SVK armády mě mrzí. moc se tu o ní ani nepíše, tak nemám přehled jak to u vás vypadá...myslím že vaše vládnouci garnitura nemá o armádu zájem..nechají to uplně umrtvit...musejí kupovat voliče dárky..armáda každého zajíma až se něco stane..Myslím že nove nadzvuky u vás už nebudou...ted pokud bude levice u moci. To vám spíš nakoupi albatrosy

 • green_korytnacka
  08:43 30.03.2017

  Existuju nejake stihacie drony? Predpokladam, zeby boli lacnejsie aj na nakup aj prevadzku ako velke stihacky. A s dnesnou technikou by do kabiny ineho lietadla videli lepsie ako pilot.

 • Jura99
  08:16 30.03.2017

  Sokrates: podle sousedního článku k polským F-16 stálo Rumuny těch 12ks F-16A/B celkem 690mil USD. Kromě toho se jedná o 25let staré stroje, kterým zbývá kolik roků služby, 10-15 ? Takže srovnávat s novými T-50/FA-50 s potenciálem služby cca 35let není přesné. Já jsem psal o KAI T-50, na airpolicing by stačil, podle wikipedie má dostup 14630m, FA-50 má mít podle wikipedie dokonce 16700m.

 • tryskac
  21:08 29.03.2017

  ...ked technika chyba je zle. Ale co je horsie, ze chybaju ludia. Ved OSSR maju dokopy 16000 vojakov, vratane, velenia, kucharov, skladnikov a neviem este koho, co su nebojove jednotky. To je myslim si vacsi problem ako technika, ktora sa da aspon kupit, ked uz by zle bolo...

 • leviathan
  21:03 29.03.2017
  Oblíbený příspěvek

  Double : OSSR urcite nie je najhorsia armada v NATO, este je tu Albansko :)) Ale vazne, Rumuni a Bulhari su na tom tiez zle , ale intenzivne pracuju na modernizacii.

  OSSR nemaju jediny utvar, ktory by vybavenim konkuroval podobnym utvarom v NATO. Mozno s privrenim oboch oci 5.pluk, ale aj ten potrebuje doplnit vyzbroj (najma drony, vybavenie pre navadzacov, vysielacky, termovizie, zimnu vystroj...) vybudovat vycvikove stredisko, hodila by sa pridelena vrtulnikova jednotka.... okrem 5.pluku ma este napada system MOKYS, ale ten este stale poriadne nefunguje a ked fungovat bude - bude zastarany.

  Povedat o slovenskych zenistoch, ze su dobre vybaveni je cierny humor. Mame jediny prapor a aj ten je vybaveny tak, ze je to hanba na tri zimy. To vybavenie je katastrofa. Polovica techniky su muzealne kusy (v3S, t-813...), druha je pokazena, pretoze nemaju zabezpeceny servis. Vsetkeho je malo. Chybaju buldozery, pasove bagre, traktorbagre, zeriavy, gredre ... chybaju nakladne auta, najma auta s mech. rukou, navesy a privesy na prepravu techniky, cisternove vozy ... chybaju premostovacie supravy (tych starych je malo), clny su stare a je ich malo, obojzivelne PTS-10 patria do muzea ... Bozena-4?? je ich malo a chyba logistika, rota EOD nema ani len dostatok aut (Aligator je na smiech) o robotoch, rusickach a dronoch ani nehovorim, uvazovalo sa o Husky, ale ... Chybaju velitelske vozy, vozy zenijneho prieskumu .... mame dobre vycvikove centrum EOD/RCHBO, ale pomaly tam nebudeme mat s cim cvicit. A to nehovorim o specialnej zenijnej technike, ktora chyba uplne - obrnene, pasove pokladace min, dialkove odminovavace a zaminovavace, odtarasovacie stroje, stroje na hlbenie zakopov, harvestory a forwardery ....

 • tryskac
  21:02 29.03.2017

  lietadla radu Bombardier Global 5000, 6000, ale najma 7000, 8000 (cislo udava dolet v nam milach) su optimalizovane (profil kridla) na lety vo vyske prave 13-15km rychlostou 0.85-0.9M. Nieco malo z nich sa projektovalo aj v Bratislave - kto by to bol povedal, vsak... Urcite by boli tvrdsi oriesok ako bezne dopravaky.

 • Luky
  20:44 29.03.2017

  Gripen má psáno - 15 452m
  Global Expres - 15,545 m
  takže výška o necelých 100m a to se bavíme o extrémním dostupu, kdy bude to letadlo při maximálním výkonu motoru pořádně "natažený"...čili nic kde by lítal, to bude třeba v 12,5 kilometrech. Kdyby ale musel být v max výšce sestřelen, pro Gripen to nebude problém...no asi na sebe jen nebudou dělat xichty a posunky.

 • CerVus
  20:21 29.03.2017

  Jo promiň, ty jsi psal o Rumunech.

 • CerVus
  20:19 29.03.2017

  Sokrates: No jenže ten Global Expres zvádne vyšší výšku než Gripen. A Bulhaři podle článku o Polském zamítnutí olétaných F16 z dneška očividně platí 690 milionu USD.
  O tom pythonu píší normálně na webu v souvislosti s GE. Tam by byl jediný problém radar a ten co tam je ty rakety obsluhovat zvládne.
  Ale je to holt lehká stíhačka pro ty kteří nemají válečnické tendence nebo nemají na plnohodnotný stíhač. Tady je pěkný rozbor toho letadla: http://pitzdefanalysis.blogspo...
  Každopádně je to pro Korejce jen takový krok ke KF-X, který bude už asi jiné kafe. U GE záleží na tom jak teď dopadne v tendru na lehký bitevník u Amíků. Tahá za kratší provaz, ale kdyby uspěl, tak by se to mělo pozitivně projevit na jeho upgradu a širší výzbroji.

 • Sokrates
  19:56 29.03.2017

  Maximus, Jura99, CerVus:
  Ja som mal na mysli TA-50, ktorá je zhruba o polovicu lacnejšia. FA-50 samozrejme systém RWR i Link 16 má, ale tu už sa vôbec nebavíme o nejakom ekonomickom riešení. Irak kúpil 24 lietadiel T-50IQ, ktoré sú odvodené z FA-50, za šialených 1,1 mld. USD. Jednotková cena sa tak dostala na 45,8 mil. USD, takže je otázne za čo by predali Slovensku 12 kusov. A to už ani neberiem do úvahy, že by sme tam chceli mať AESA radar. Cena by sa vyhupla určite na 600 mil. USD za 12 kusov a sme stále ďaleko za schopnosťami F-16. To už mi príde rozumnejšie rumunské riešenie 12 olietaných F-16 za 200 mil. USD - v cene je obstaranie, modernizácia, výcvik pilotov a 2-ročná podpora.

  https://www.flightglobal.com/n...
  http://www.janes.com/article/6...

  Odhliadnuc od bojovej hodnoty FA-50, to lietadlo má asi o 1000 m nižší dostup ako niektoré business jety, čo ho absolútne diskvalifikuje aj pre air policing.

  http://businessaircraft.bombar...

  Čo sa týka výzbroje - AMRAAM, ani Python 5 tam integrované nie sú. Nepoznám žiaden časový plán KAI, vrámci ktorého by to chceli uskutočniť. Teda nevieme kedy, nevieme za koľko, takže je to úplne nepodstatné. Naopak vieme, že Filipíny bude integrácia AIM-7 do troch FA-50 stáť v priemere 17 - 22 mil. USD za kus. Pekne drahý špás, takže sa teším na vyčíslenie jednotkovej ceny za FA-50, keď dokončia integráciu AMRAAM a Aim-9X.

  http://asiamaritime.net/fa-50-...

  Čo sa týka KEPD 350, tak tá v FA-50 integrovaná nie je. A tu by som rád zdôraznil, že problém nie je len v integrácii, ale aj samotnej strele. KEPD 350K-2 má byť totiž menším variantom KEPD 350, ktorý je však stále vo vývoji.

  http://www.koreatimes.co.kr/ww...

  Takže vrcholom výzbroje vzduch-vzduch sú AIM-9, aj to len vo verzii L/M, ak sa nemýlim. V roli útočného lietadla sme ho ešte nevideli, takže vo svojom hodnotení budem zdržanlivý, ale nevsádzal by som na tento stroj. Letové vlastnosti a modernizačný potenciál FA-50 v porovnaní s F-16 už ani nebudem komentovať.

 • niko
  16:20 29.03.2017

  Nie nevolam.
  Inak ostatni sorry za OT. Admin, kludne nas premaz.

 • Double
  16:14 29.03.2017

  A nevolas sa Roman ? :D Ja chodim vacsinou do nr alebo tt.

 • niko
  15:59 29.03.2017

  double: Myslis moju treningovu strelnicu ? No neviem co to s tym ma spolocne, no ta je v BA. To ostatne mimo trening kade tade po Slovensku a blizkom zahranici ako vsetci. A ty kam chodis strielat ?

 • Double
  15:44 29.03.2017

  radsej mi povedz, kam chodis strielat :D

 • niko
  15:42 29.03.2017

  Double dookola tu vypisujes stare zname veci. Ci som nedrzal v ruke prerobenu vz.58 ? Jemine ty kde zijes, ved ta puska je tu mozno uz 10 rokov. A ze nie je velky rozdiel medi orailovanou vz.58 a M4 ? Hmm. No nic double, tebe sa lepsie strela z vz. 58 ako z AR, nech to tak bude. Ty mas svoju pravdu a ja zase dobru historku k pivu. Nechajme tak.

 • Double
  15:32 29.03.2017

  Posledný post k tejto teme.

  Niko, asi si v ruke ešte nedržal prerobenu 58.
  Osobne poznám mnoho vojakov, ktorí na svoje 58 nedaju dopustit. Je jasné, že menší kaliber menej kope, má ale aj menši zastavovaci učinok. Ale to nieje vôbec doležite.

  Najväčší problem starých 58 bol, že si na nich nemohol mat kolimatory, rúčky a pod.
  Toto vyrieši hoci aký ris kit (ktoré sú dost rozšírené v našej armade). To, že si to vojaci musia platit sami nekomentujem.

  Medzi dajme tomu M4 a takto upravenou 58 nie je velký rozdiel a je to už iba o tom, kto preferuje aký kaliber. A hej, kedže je 5,56 menší kaliber tak menej kope, kto by to bol povedal, Sherlock ?

  Špeciali maju 416, ta je niekde uplne inde. Čoskoro ju zavedu Nemci aj Francuzi, nebolo by odveci sa s nimi dohodnúť, nech kúpia dalších 20 000 kusov pre nás.

 • niko
  15:01 29.03.2017

  Jura99: Presne tak.

 • niko
  14:58 29.03.2017

  Double uplne na rovinu. Nepoznam jedneho strelca, co by sutazne, alebo v spec. jednotkach stirelal AR a plakal za vz.58. A to absolutne ziadneho. V ratanie mna. Ak si myslis opak su len dve moznosti, bud nemas dost nastrielane, alebo nemas nastrielane vobec a vychadzas len z internetovych zdrojov. A tymto by som tu temu aj uzavrel. Tvoj nazor ti neberiem, mas na neho pravo. Len je to proste somarina. :)

 • Double
  14:50 29.03.2017

  niko, pises tu jak keby si bol jediny na Slovensku, co niekedy strielal z ar-15 :D Sa zobud. Kam chodis strielat?

 • Jura99
  14:47 29.03.2017

  nechci vám do toho kecat, ale proč porovnáváte střelbu s kalibrem 7,62x39 vs. 5,65x45 ? Jasně, že mikroráže je příjemná a pocitově tak trochu jako videohra.

 • niko
  14:44 29.03.2017

  palo satko Datum: 29.03.2017 Čas: 14:27

  Niko kde som napisal, že ma každe rano budia?
  tu
  "už dva minimalne dva roky ma nad ranom budi tažke cargo štartujuce s bratislavskeho letiska. s požehnaním našej vlady a NATO vezie municiu a zbrane džihadistom."

  Palo, Palo. Nielen, ze hluposti vypisujes, co s temou nic spolocne nemaju, ale este si ich ani nepamätas. Ale kludne posli link, tych lietadiel. Ja si ich rad pozriem.

 • niko
  14:39 29.03.2017

  Double na rozdiel od teba strielam celkom urcite dost na to aby som vedel posudit, ze sa s ARkou lepsie striela. Rad ta niekedy uvitam na strelnici a mozeme si to spolocne skusit.

 • Jura99
  14:29 29.03.2017

  Double: Breny jste ještě nezískali, těch 600ks je méně než symbolické množství možná tak na vyzkoušení. Takže hurá do nákupu nějaké skvělé pušky.

 • palo satko
  14:27 29.03.2017

  Niko kde som napisal, že ma každe rano budia? Taketo primitivne manipulacie skušaj na svojich detoch. Tu maš članky o dodavkach zbrani. v The Guardian maš uverejnenych 17 letov s municiou z Bratislavy. https://www.theguardian.com/wo...

  a ked chceš vidiet ako vyzera saudske cargo lietadličko tak tu si možeš pozriet. http://www.balkaninsight.com/e...

  To je realna hrozba nie Bednarove a tvoje fantazmagorie.

 • Jura99
  14:24 29.03.2017

  tryskac: to je argument jak noha. Sestřel F-117 je velká shoda náhod, nikoliv výsledek plánu účinné obrany proti vzdušnému útoku. Taky se ta náhoda už podruhé nezopakovala. Obdobná náhoda, jako onehdy zásah Bismarcku do kormidla. On i T-34 má kanon schopný rozbíjet a ničit, když myslíš, že takto zastaralé stroje je dobré provozovat, tak hodně štěstí a těch náhod.

 • TF_HU
  14:21 29.03.2017

  Larry

  MŮŽETE VÍCE ROZVÉST TOHLE?

  Mě se dostala cizím zaviněním do rukou docela smutné čtení ,objektivní zpráva o hodnocení stavu AČR vypracovaná pozorovateli NATO počátkem 21.století. Zpráva označená "confidential"
  AČR byla hodnocena jako naprosto nevyhovující se schopnostmi pouze a max. hlídat zajatce a odsunovat raněné z bojiště. Proti r.1990 byl popsán značný pokles bojové přípravy, schopností, dovedností a prostředů.
  Ovšem takové hodnocení se nikdy vojákům ani veřejnosti nesdělí.

  To by mě fakt zajímalo, kdo to hodnotil, kde a co hodnotil, kdy to hodnotil a kde jste se k takové informaci dostal. Mám možnost se podívat, rád bych takovou zprávu dohledal a přečetl si ji. DĚKUJI.

  Jinak je to jen pěkná lež jako věž.

 • CerVus
  14:08 29.03.2017

  No jakkoli je Bren těžký krumpl, tak orailovanou 58 převyšuje. (z obou mám nastříleno opravdu dost) Ta zbraň už opravdu v moderní armádě nemá co dělat. Minimálně ta upravená v podání AČR. Slovensko by asi neprohloupilo kdyby nakoupilo bren 2. Po tom co AČR zaplatila vývoj alfa a beta verze. Každopádně H416 je jistota o další dva levly nad brenem. Z těch zbraní se střílí parádně.
  Tohle je tak ale se vším. Jako nemá cenu upgradovat BVP tak nemá cenu nechávat ve výzbroji zbraň která se za 60 let nezměnila. To už si může Slovensko rovnou nechat ty migy, modernizovat je, koupit motory a opět jim prodloužit životnost.

 • Double
  13:58 29.03.2017

  Ocividne nepoznas dostatok ludi, ktori so zbranami pravidelne strielaju.

  Niekto uprednostnuje 5,56, iny 7,62. Kazdy kaliber ma svoje vyhody a nevyhody. Asi tolko k tomu.

 • tryskac
  13:55 29.03.2017

  no Jura99 vidis, Srbi dokazali zostrelit F117 este o mnoho starsim S125...Ja vobec obdivujem to sebavedomie tvrdit svoje subjektivne nazory ako objektivne pravdy, holt, na to su nevlastni bratia experti...

 • Jura99
  13:50 29.03.2017

  niko: jako deblokace sovětského dluhu se S-300 pořídit plánovalo, ale sešlo z toho, SR má pouze S-300PMU jako dědictví po ČSLA. Srovnávat S-300PMU s KUBem nejde, obojí je sice starý sovětský střep (byť schopný sundat letadlo viz. příbuzný BUK, který sundal to malajzijské), ale S-300PMU je účinný proti rychle a vysoko letícím cílům, pod 10km výšky je neúčinný, kde je zas účinný KUB. Při dálkovém dosahu max. 75km a počtu jedné baterie dost dobře nevím, co je S-300PMU pro Slovensko jiného, než vyhazování peněz za jeho provoz a alokaci vojáků obsluhy. Možná až poletí ten rychlý vysokoletící cíl, poprosit ho, aby si to namířil kolem Nitry.
  PavolIR: dostupnost dílů je druhý problém, ale zastaralý určitě je, co nezapojíš do digitálního bojiště jakoby ve válce neexistovalo.
  Sergej7490: že dost pravděpodobně obsahuje číslicové obvody z něj ještě nedělá digitální stroj. Sověti byli mistři ve výrobě a používání elektronek, nesjpíš jich tam bude plno. Na nějaké fotce bylo pracoviště obsluhy, krásná kulatá obrazovka jak za krále klacka.

 • niko
  13:46 29.03.2017

  No to mi ver, ze si. :)
  Napriek tomu, ze bola ta 58sma orailovana a s eotechom, stale je to vz.58. Ked na staru pusku nacapes kolimator a raily, neznamena, ze striela lepsie. Strelba s ARky je predsa o niecom uplne inom. Nema zmysel diskutovat. Ked budes mat viac odstrielane, uvidis sam.

 • Double
  13:38 29.03.2017

  niko, 58 mala pažbu z m4, ris, afg-1 , a v serii bol eotech + g-33 3x. A hej, ak by som mal na vyber, tak by som uprednostnil ten vzor.

  A nie, niesom prvy na svete :)

Stránka 1 z 3