České stíhačky Gripen Slovensku nepomůžou

JAS-39 Gripen; ilustrační foto / MO ČR

Slovenský a Český minister obrany podpísali 15.2.2017 medzinárodnú zmluvu o vzájomnej spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru Českej republiky a Slovenskej republiky. Táto zmluva sa často krát spomína v súvislosti s potrebou riešiť náhradu MiGov-29, ktorá sa nevyvíja pre Slovensko veľmi šťastne z dôvodu, že vláda nevie zabezpečiť dostatok potrebných zdrojov. 

Bohužiaľ prezentovanie tejto zmluvy, ako riešenia tohto problému, je zavádzaním občanov, ktoré často používa nielen Ministerstvo obrany, ale bohužiaľ ho prevzala aj časť odbornej verejnosti. Aby sme zdokumentovali, že táto zmluva nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR, predstavme si nasledujúcu jednoduchú modelovú situáciu.

Za menej ako 30 minúť v jadrovej elektrárni

9:00 stredoeurópskeho času má priletieť na medzinárodné letisko v Užhorode dopravné lietadlo. Ide o starší Boeing 737-200, teda najbežnejší typ lietadla v globálnom meradle. Lietadlo však nezačne klesať na priblíženie, ale pokračuje v lete na pôvodnom kurze smerom k štátnej hranici SR. Štátnu hranicu a teda aj hranicu riadeného vzdušného priestoru FIR (Flight Information Region) prekoná nad povinným hlásnym bodom MALBE juhovýchodne od obce Inovce v letovej hladine FL 340 (10350 m) rýchlosťou 430 kn (teda necelých 800 km za hodinu).

Oblastné stredisko riadenia vzdušného priestoru ACC (Area Control Center) Bratislava začne riešiť vzniknutú situáciu. Snaží sa nadviazať spojenie s lietadlom v súlade s leteckými predpismi na núdzovej frekvencii 121,5 a 243 MHz. Pokus zopakuje, avšak neúspešne. O vzniknutej situácii informuje CRC vo Zvolene (Control and reporting center), pričom automatizovaný systém túto informáciu prenesie do CAOC Uedem (Combined Air Operations Centre).

V tomto nemeckom mestečku neďaleko holandských hraníc dôstojníci CAOC majú na obrazovkách, okrem grafického znázornia vzdušnej situácie nad celou severnou Európou od Anglicka po Pobaltie, aj informácie o dostupnosti jednotlivých QRA (Quick Reaction Alert), ktoré môžu použiť. QRA je vždy 24 hodinová pohotovosť dvojice nadzvukových lietadiel a príslušného personálu pripravených na zásah voči prípadnému narušiteľovi vzdušného priestoru jednotlivých krajín NATO.

Následne starší dôstojník pohotovostnej zmeny CAOC rozhodne o nasadení dostupnej QRA a vyhlási takzvaný Alfa scramble. Keďže pre tento prípad nebude dostupná QRA zo Sliača, informuje CRC v Českej republike, ktoré leží v obci Hlavenec a následne sa rozoznie siréna na letisku Čáslav asi 50 km východne od Prahy, ktoré je domovom 21. základne taktického letectva Českých vzdušných síl. CRC potom požiada ACC Praha aby začalo vyprázdňovať vzdušný priestor na plánovanej trase letu zasahujúcich Gripenov.

V tom čase sa náš Boeing 737 blíži k Michalovciam a pokračuje smerom na Košice.

Po zaznení sirény na letisku sa piloti vystrojujú. Vystrojovanie trvá približne 4 minúty. Zatiaľ sa pohotovostní technici presúvajú do hangárov a otvárajú ich dvere. Vo vnútri hangárov čakajú pripravené Gripeny. Každý s nich je vyzbrojený dvomi AIM-9L a 27 mm kanónom Mauser so 120 nábojmi. Zároveň WOC (Wing Operational Center) dostáva od CAOC prvé informácie o povahe a vlastnostiach cieľa a parametroch zásahu. Po vystrojení nasleduje preprava pilotov do hangárov k svojim Gripenom.

Nasleduje prikutrovanie a zrýchlená predletová príprava. Procedúra pokračuje komunikáciou s WOC, ktorý predá informácie o cieli a charaktere zásahu. Piloti až doteraz nevedia či nejde náhodou o cvičný poplach, tzv. T scramble. Po predletovej príprave nasleduje komunikácia s TWR (ToWeR) a povolenie na vzlet. Beží 17. minúta, od kedy Boeing 737 vstúpil do Slovenského vzdušného priestoru. 17 minút je priemerná doba po akú sa dopravné lietadlá zdržujú nad územím SR. Potom lietadlá vyrážajú na runway a vzlietajú smerom severozápad. Lietadlá po chvíli dosiahnu stúpavosť 200 m/s, ktorá bude postupne klesať.

Zatiaľ náš Boeing v 6. minúte preletel ponad Košice, v 10. minúte letel nad Rožňavou a v čase vzletu Gripenu sa pohyboval nad Klokočou. Napravo od lietadla môžu cestujúci vidieť Zvolen, kde sídli veliteľstvo Vzdušných síl a ďalej je Sliač a v najbližších zodolnených krytoch sú v súčasnej dobe uložené naše pohotovostné MiGy-29 AS držiace našu QRA.

Obidva Gripeny sa po vzlete spoja s CRC českých vzdušných síl, ktoré im poskytne navedenie počas ich letu nad vzdušným priestorom ČR. Lietadlá prevádzajú obrat smerom na bod stretnutia a stúpajú do rovnakej letovej hladiny, akú má Boeing. Tú dosiahnu niekde pri Chrudimi. Pri vzlete a následnom stúpaní spotrebúva motor Gripenu každú minutú viac ako 240 litrov leteckého paliva. Každý z Gripenov mal pri štarte plné vnútorné nádrže a podvesenú centrálnu prídavnú nádrž, to všetko s celkovou kapacitou 4100 l. Následne zrýchľujú na nadzvukovú rýchlosť. Tú dosiahnu v 21. minúte. Vtedy letia nad Ždárskymi vrchmi.

Boeing zatiaľ preletel Štiavnické vrchy a pohybuje sa smerom na Nitru a Bratislavu. V 23. minuté by mohol zasiahnuť jadrovú elektráreň v Mochovciach, v27. minúte by mohol zasiahnuť Duslo Šaľa a v 29. minúte jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice. Všetko sú to trvalo zakázané letové oblasti (LZ P - Prohibited Area), pretože prípadná letecká nehoda by mala rozsiahle následky. Našťastie však Boeing pokračuje vo svojej letovej hladine  rovnakou  cestovnou rýchlosťou ďalej.

Oblasti kam doletia stíhacie lietadlá za 15 minút od vzletu alebo 30 minút od vyhlásenia poplachu. / Vladimír Bednár, Mapové podklady Google Maps

Gripeny nedoletia včas

Gripeny zatiaľ pokračujú rýchlosťou 900 kn (1670 km/h) smerom k vypočítanému bodu stretu. Hranicu SR dosiahnu približne v 25. minúte. Po prekročení hranice ich navedenie preberie CRC zo Sliača. V tomto čase by obidva Gripeny mali mať náš Boeing na obrazovkách zobrazujúcich výstupy radarov. Nad Záhorím začnú spomaľovať a budú navedené severne od letového kurzu Boeingu, aby ho mohli obletieť a priblížiť sa k lietadlu v súlade s medzinárodným leteckým predpismi od chvosta Boeingu. Na začiatku spomaľovania bude Boeing vo vizuálnej dohľadnosti pilotov Gripenu. Stále však nemôžu proti nemu nijakým spôsobom zasiahnuť.

Zatiaľ Boeing pokračuje v lete po svojej trase. V 24. minúte preletí Nitru, v 29. minúte je pred Bratislavou a v 30. minúte prelietava Petržalku a odlieta smerom na Viedeň.

Gripeny zatiaľ začnú vykonávať obrat a otočia sa o 180 stupňov a na základe rozkazu CAOC Uedem odlietajú podzvukovou rýchlosťou smerom k Čáslavi. Nikdy sa nemohli pokúsiť o vizuálnu komunikáciu s Boeingom podľa medzinárodných dohovorov. Nikdy nemohli proti Boeingu zasiahnuť. Minister obrany (Národná vládna autorita), ktorý by mal rozhodnúť o prípadnom prerušení letu, nikdy nemôže vydať žiadne rozhodnutie.

So sarkazmom možno povedať, že maximálne tak môže oprášiť prach padajúci na túto medzinárodnú zmluvu. Vzlet Gripenov bol zbytočný. Toto všetko si uvedomujú aj dôstojníci v Uedeme a preto nad Slovensko lietadla posielať nebudú. Nebudú zbytočne ohrozovať ochranu ostatných oblastí, za ktoré sú zodpovední.

Boeing sa pohyboval nad územím SR 30 minúť. O celých  13 minút dlhšie ako je priemerný čas pobytu dopravných lietadiel v našom vzdušnom priestore. Išlo o staršie a pomalšie dopravné lietadlo, ktoré sa nijakým spôsobom nesnažilo vyhnúť stretu s Gripenmi, ani robiť obštrukcie v tomto procese napríklad klamlivou komunikáciou. Nešlo o rýchle vojenské lietadlo ani nízko letiaci cieľ, ktorý sa snaží vyhnúť detekčným prostriedkom.

Napriek tomu Gripeny nemohli proti tomuto lietadlu nijakým spôsobom zasiahnuť. A práve preto zmluva z ČR nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Samozrejme, niektorým z vás napadne, že České vzdušné sily môžu operovať priamo zo Sliača, tak ako to v minulosti predviedli počas misií nad Pobaltím a nad Islandom. České letectvo ale nemá dostatok strojov, aby trvalo udržalo čo i len 4 stroje na Sliači.

Česi totiž majú len 14 Gripenov, pričom len 12 jednomiestnych je možné nasadiť do QRA. Ani tento počet nie je konečný, pretože mimo iného servisná zmluva garantuje českému letectvu 60 % hranicu letuschopnosti Gripenov. České letectvo by tak počas doby, kedy by malo Gripeny umiestnené na Slovensku, muselo zásadne obmedziť výcvik vlastných pilotov. Takýto stav dôkazu české vzdušné sily  udržať len krátkodobo cca na 6-9 mesiacov.

Spojeneckej základni u nás sa nevyhneme

Jediným riešením tak nateraz je urýchlené obstaranie potrebného počtu nových lietadiel. Avšak bohužiaľ aj kedy dnes Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu na prenájom potrebného počtu nadzvukových lietadiel, do konca plánovanej životnosti MiGov-29 v roku 2020 nové stroje nebudú v žiadnom prípade schopné zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Lebo 2-4 roky bude trvať len nadobudnutie príslušnej operačnej spôsobilosti nových strojov.

Alebo v druhom prípade musíme akceptovať umiestnenie spojeneckých vzdušných síl na našom území. Toto riešenie však musí odobriť aj vojenský vybor NATO, tak ako to odobril v prípade Pobaltia a ďalších krajín. Opäť je na mieste už teraz požiadať vojenský výbor NATO o odsúhlasenie tohto riešenia, pretože naši spojenci sa budú musieť na umiestnenie svojich síl na našom území pripraviť.

O povinnosti otvorene informovať  občanov už nehovoriac. Tu si však treba uvedomiť, že sa už minula doba, kedy môžeme čerpať výhody spoločnej obrany bez toho, aby sme za to ponúkli spojencom ekvivalentnú náhradu. Najmä ak si každý veľmi rýchle uvedomí, že ak by sme dodržiavali naše záväzky v oblasti rozsahu obranných výdavkov, ku ktorým sme sa zaviazali, ozbrojene sily by mali dostatok zdrojov potrebných na ďalšie udržiavanie spôsobilosti nadzvukového letectva.

Zdroj: Blog SME.sk

Nahlásit chybu v článku


Související články

Slovensko modernizuje bojová vozidla pěchoty

Slovenský DennikN včera informoval o záměru slovenského ministerstva obrany modernizovat 18 bojových ...

Slovensko nekoupí polské Rosomaky. Šance pro Pandur?

Ministerstvo obrany Slovenské republiky (MOSR) couvá od nákupu bojových vozidel pěchoty Scipio, tedy ...

Vampir, Aligator, Tatrapan: Československá technika v Indonésii

Indonéská armáda v posledních dnech převzala osm českých raketometů RM-70 Vampir od společnosti ...

Československý 120mm samohybný minomet vz.85 – neprávem poražený šampion

120mm samohybný minomet vz.85 zavedený v Armádě ČR s projektovým názvem PRAM-S (PRAporní Minomet - ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Jura99
  08:16 30.03.2017

  Sokrates: podle sousedního článku k polským F-16 stálo Rumuny těch 12ks F-16A/B celkem 690mil USD. Kromě toho se jedná o 25let staré stroje, kterým zbývá kolik roků služby, 10-15 ? ...Zobrazit celý příspěvek

  Sokrates: podle sousedního článku k polským F-16 stálo Rumuny těch 12ks F-16A/B celkem 690mil USD. Kromě toho se jedná o 25let staré stroje, kterým zbývá kolik roků služby, 10-15 ? Takže srovnávat s novými T-50/FA-50 s potenciálem služby cca 35let není přesné. Já jsem psal o KAI T-50, na airpolicing by stačil, podle wikipedie má dostup 14630m, FA-50 má mít podle wikipedie dokonce 16700m.Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  21:08 29.03.2017

  ...ked technika chyba je zle. Ale co je horsie, ze chybaju ludia. Ved OSSR maju dokopy 16000 vojakov, vratane, velenia, kucharov, skladnikov a neviem este koho, co su nebojove ...Zobrazit celý příspěvek

  ...ked technika chyba je zle. Ale co je horsie, ze chybaju ludia. Ved OSSR maju dokopy 16000 vojakov, vratane, velenia, kucharov, skladnikov a neviem este koho, co su nebojove jednotky. To je myslim si vacsi problem ako technika, ktora sa da aspon kupit, ked uz by zle bolo...Skrýt celý příspěvek

 • leviathan
  21:03 29.03.2017

  Double : OSSR urcite nie je najhorsia armada v NATO, este je tu Albansko :)) Ale vazne, Rumuni a Bulhari su na tom tiez zle , ale intenzivne pracuju na modernizacii. OSSR ...Zobrazit celý příspěvek

  Double : OSSR urcite nie je najhorsia armada v NATO, este je tu Albansko :)) Ale vazne, Rumuni a Bulhari su na tom tiez zle , ale intenzivne pracuju na modernizacii.

  OSSR nemaju jediny utvar, ktory by vybavenim konkuroval podobnym utvarom v NATO. Mozno s privrenim oboch oci 5.pluk, ale aj ten potrebuje doplnit vyzbroj (najma drony, vybavenie pre navadzacov, vysielacky, termovizie, zimnu vystroj...) vybudovat vycvikove stredisko, hodila by sa pridelena vrtulnikova jednotka.... okrem 5.pluku ma este napada system MOKYS, ale ten este stale poriadne nefunguje a ked fungovat bude - bude zastarany.

  Povedat o slovenskych zenistoch, ze su dobre vybaveni je cierny humor. Mame jediny prapor a aj ten je vybaveny tak, ze je to hanba na tri zimy. To vybavenie je katastrofa. Polovica techniky su muzealne kusy (v3S, t-813...), druha je pokazena, pretoze nemaju zabezpeceny servis. Vsetkeho je malo. Chybaju buldozery, pasove bagre, traktorbagre, zeriavy, gredre ... chybaju nakladne auta, najma auta s mech. rukou, navesy a privesy na prepravu techniky, cisternove vozy ... chybaju premostovacie supravy (tych starych je malo), clny su stare a je ich malo, obojzivelne PTS-10 patria do muzea ... Bozena-4?? je ich malo a chyba logistika, rota EOD nema ani len dostatok aut (Aligator je na smiech) o robotoch, rusickach a dronoch ani nehovorim, uvazovalo sa o Husky, ale ... Chybaju velitelske vozy, vozy zenijneho prieskumu .... mame dobre vycvikove centrum EOD/RCHBO, ale pomaly tam nebudeme mat s cim cvicit. A to nehovorim o specialnej zenijnej technike, ktora chyba uplne - obrnene, pasove pokladace min, dialkove odminovavace a zaminovavace, odtarasovacie stroje, stroje na hlbenie zakopov, harvestory a forwardery ....Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  21:02 29.03.2017

  lietadla radu Bombardier Global 5000, 6000, ale najma 7000, 8000 (cislo udava dolet v nam milach) su optimalizovane (profil kridla) na lety vo vyske prave 13-15km rychlostou ...Zobrazit celý příspěvek

  lietadla radu Bombardier Global 5000, 6000, ale najma 7000, 8000 (cislo udava dolet v nam milach) su optimalizovane (profil kridla) na lety vo vyske prave 13-15km rychlostou 0.85-0.9M. Nieco malo z nich sa projektovalo aj v Bratislave - kto by to bol povedal, vsak... Urcite by boli tvrdsi oriesok ako bezne dopravaky.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:44 29.03.2017

  Gripen má psáno - 15 452m Global Expres - 15,545 m takže výška o necelých 100m a to se bavíme o extrémním dostupu, kdy bude to letadlo při maximálním výkonu motoru pořádně ...Zobrazit celý příspěvek

  Gripen má psáno - 15 452m
  Global Expres - 15,545 m
  takže výška o necelých 100m a to se bavíme o extrémním dostupu, kdy bude to letadlo při maximálním výkonu motoru pořádně "natažený"...čili nic kde by lítal, to bude třeba v 12,5 kilometrech. Kdyby ale musel být v max výšce sestřelen, pro Gripen to nebude problém...no asi na sebe jen nebudou dělat xichty a posunky.Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  20:21 29.03.2017

  Jo promiň, ty jsi psal o Rumunech.

  Jo promiň, ty jsi psal o Rumunech.

 • CerVus
  20:19 29.03.2017

  Sokrates: No jenže ten Global Expres zvádne vyšší výšku než Gripen. A Bulhaři podle článku o Polském zamítnutí olétaných F16 z dneška očividně platí 690 milionu USD. O tom ...Zobrazit celý příspěvek

  Sokrates: No jenže ten Global Expres zvádne vyšší výšku než Gripen. A Bulhaři podle článku o Polském zamítnutí olétaných F16 z dneška očividně platí 690 milionu USD.
  O tom pythonu píší normálně na webu v souvislosti s GE. Tam by byl jediný problém radar a ten co tam je ty rakety obsluhovat zvládne.
  Ale je to holt lehká stíhačka pro ty kteří nemají válečnické tendence nebo nemají na plnohodnotný stíhač. Tady je pěkný rozbor toho letadla: http://pitzdefanalysis.blogspo...
  Každopádně je to pro Korejce jen takový krok ke KF-X, který bude už asi jiné kafe. U GE záleží na tom jak teď dopadne v tendru na lehký bitevník u Amíků. Tahá za kratší provaz, ale kdyby uspěl, tak by se to mělo pozitivně projevit na jeho upgradu a širší výzbroji.Skrýt celý příspěvek

 • Sokrates
  19:56 29.03.2017

  Maximus, Jura99, CerVus: Ja som mal na mysli TA-50, ktorá je zhruba o polovicu lacnejšia. FA-50 samozrejme systém RWR i Link 16 má, ale tu už sa vôbec nebavíme o nejakom ...Zobrazit celý příspěvek

  Maximus, Jura99, CerVus:
  Ja som mal na mysli TA-50, ktorá je zhruba o polovicu lacnejšia. FA-50 samozrejme systém RWR i Link 16 má, ale tu už sa vôbec nebavíme o nejakom ekonomickom riešení. Irak kúpil 24 lietadiel T-50IQ, ktoré sú odvodené z FA-50, za šialených 1,1 mld. USD. Jednotková cena sa tak dostala na 45,8 mil. USD, takže je otázne za čo by predali Slovensku 12 kusov. A to už ani neberiem do úvahy, že by sme tam chceli mať AESA radar. Cena by sa vyhupla určite na 600 mil. USD za 12 kusov a sme stále ďaleko za schopnosťami F-16. To už mi príde rozumnejšie rumunské riešenie 12 olietaných F-16 za 200 mil. USD - v cene je obstaranie, modernizácia, výcvik pilotov a 2-ročná podpora.

  https://www.flightglobal.com/n...
  http://www.janes.com/article/6...

  Odhliadnuc od bojovej hodnoty FA-50, to lietadlo má asi o 1000 m nižší dostup ako niektoré business jety, čo ho absolútne diskvalifikuje aj pre air policing.

  http://businessaircraft.bombar...

  Čo sa týka výzbroje - AMRAAM, ani Python 5 tam integrované nie sú. Nepoznám žiaden časový plán KAI, vrámci ktorého by to chceli uskutočniť. Teda nevieme kedy, nevieme za koľko, takže je to úplne nepodstatné. Naopak vieme, že Filipíny bude integrácia AIM-7 do troch FA-50 stáť v priemere 17 - 22 mil. USD za kus. Pekne drahý špás, takže sa teším na vyčíslenie jednotkovej ceny za FA-50, keď dokončia integráciu AMRAAM a Aim-9X.

  http://asiamaritime.net/fa-50-...

  Čo sa týka KEPD 350, tak tá v FA-50 integrovaná nie je. A tu by som rád zdôraznil, že problém nie je len v integrácii, ale aj samotnej strele. KEPD 350K-2 má byť totiž menším variantom KEPD 350, ktorý je však stále vo vývoji.

  http://www.koreatimes.co.kr/ww...

  Takže vrcholom výzbroje vzduch-vzduch sú AIM-9, aj to len vo verzii L/M, ak sa nemýlim. V roli útočného lietadla sme ho ešte nevideli, takže vo svojom hodnotení budem zdržanlivý, ale nevsádzal by som na tento stroj. Letové vlastnosti a modernizačný potenciál FA-50 v porovnaní s F-16 už ani nebudem komentovať.Skrýt celý příspěvek

 • niko
  16:20 29.03.2017

  Nie nevolam.
  Inak ostatni sorry za OT. Admin, kludne nas premaz.

  Nie nevolam.
  Inak ostatni sorry za OT. Admin, kludne nas premaz.

 • Double
  16:14 29.03.2017

  A nevolas sa Roman ? :D Ja chodim vacsinou do nr alebo tt.

  A nevolas sa Roman ? :D Ja chodim vacsinou do nr alebo tt.

 • niko
  15:59 29.03.2017

  double: Myslis moju treningovu strelnicu ? No neviem co to s tym ma spolocne, no ta je v BA. To ostatne mimo trening kade tade po Slovensku a blizkom zahranici ako vsetci. A ty kam ...Zobrazit celý příspěvek

  double: Myslis moju treningovu strelnicu ? No neviem co to s tym ma spolocne, no ta je v BA. To ostatne mimo trening kade tade po Slovensku a blizkom zahranici ako vsetci. A ty kam chodis strielat ?Skrýt celý příspěvek

 • Double
  15:44 29.03.2017

  radsej mi povedz, kam chodis strielat :D

  radsej mi povedz, kam chodis strielat :D

 • niko
  15:42 29.03.2017

  Double dookola tu vypisujes stare zname veci. Ci som nedrzal v ruke prerobenu vz.58 ? Jemine ty kde zijes, ved ta puska je tu mozno uz 10 rokov. A ze nie je velky rozdiel medi ...Zobrazit celý příspěvek

  Double dookola tu vypisujes stare zname veci. Ci som nedrzal v ruke prerobenu vz.58 ? Jemine ty kde zijes, ved ta puska je tu mozno uz 10 rokov. A ze nie je velky rozdiel medi orailovanou vz.58 a M4 ? Hmm. No nic double, tebe sa lepsie strela z vz. 58 ako z AR, nech to tak bude. Ty mas svoju pravdu a ja zase dobru historku k pivu. Nechajme tak.Skrýt celý příspěvek

 • Double
  15:32 29.03.2017

  Posledný post k tejto teme. Niko, asi si v ruke ešte nedržal prerobenu 58. Osobne poznám mnoho vojakov, ktorí na svoje 58 nedaju dopustit. Je jasné, že menší kaliber menej ...Zobrazit celý příspěvek

  Posledný post k tejto teme.

  Niko, asi si v ruke ešte nedržal prerobenu 58.
  Osobne poznám mnoho vojakov, ktorí na svoje 58 nedaju dopustit. Je jasné, že menší kaliber menej kope, má ale aj menši zastavovaci učinok. Ale to nieje vôbec doležite.

  Najväčší problem starých 58 bol, že si na nich nemohol mat kolimatory, rúčky a pod.
  Toto vyrieši hoci aký ris kit (ktoré sú dost rozšírené v našej armade). To, že si to vojaci musia platit sami nekomentujem.

  Medzi dajme tomu M4 a takto upravenou 58 nie je velký rozdiel a je to už iba o tom, kto preferuje aký kaliber. A hej, kedže je 5,56 menší kaliber tak menej kope, kto by to bol povedal, Sherlock ?

  Špeciali maju 416, ta je niekde uplne inde. Čoskoro ju zavedu Nemci aj Francuzi, nebolo by odveci sa s nimi dohodnúť, nech kúpia dalších 20 000 kusov pre nás.Skrýt celý příspěvek

 • niko
  15:01 29.03.2017

  Jura99: Presne tak.

  Jura99: Presne tak.

 • niko
  14:58 29.03.2017

  Double uplne na rovinu. Nepoznam jedneho strelca, co by sutazne, alebo v spec. jednotkach stirelal AR a plakal za vz.58. A to absolutne ziadneho. V ratanie mna. Ak si myslis opak ...Zobrazit celý příspěvek

  Double uplne na rovinu. Nepoznam jedneho strelca, co by sutazne, alebo v spec. jednotkach stirelal AR a plakal za vz.58. A to absolutne ziadneho. V ratanie mna. Ak si myslis opak su len dve moznosti, bud nemas dost nastrielane, alebo nemas nastrielane vobec a vychadzas len z internetovych zdrojov. A tymto by som tu temu aj uzavrel. Tvoj nazor ti neberiem, mas na neho pravo. Len je to proste somarina. :)Skrýt celý příspěvek

 • Double
  14:50 29.03.2017

  niko, pises tu jak keby si bol jediny na Slovensku, co niekedy strielal z ar-15 :D Sa zobud. Kam chodis strielat?

  niko, pises tu jak keby si bol jediny na Slovensku, co niekedy strielal z ar-15 :D Sa zobud. Kam chodis strielat?

 • Jura99
  14:47 29.03.2017

  nechci vám do toho kecat, ale proč porovnáváte střelbu s kalibrem 7,62x39 vs. 5,65x45 ? Jasně, že mikroráže je příjemná a pocitově tak trochu jako videohra.

  nechci vám do toho kecat, ale proč porovnáváte střelbu s kalibrem 7,62x39 vs. 5,65x45 ? Jasně, že mikroráže je příjemná a pocitově tak trochu jako videohra.

 • niko
  14:44 29.03.2017

  palo satko Datum: 29.03.2017 Čas: 14:27 Niko kde som napisal, že ma každe rano budia? tu "už dva minimalne dva roky ma nad ranom budi tažke cargo štartujuce s ...Zobrazit celý příspěvek

  palo satko Datum: 29.03.2017 Čas: 14:27

  Niko kde som napisal, že ma každe rano budia?
  tu
  "už dva minimalne dva roky ma nad ranom budi tažke cargo štartujuce s bratislavskeho letiska. s požehnaním našej vlady a NATO vezie municiu a zbrane džihadistom."

  Palo, Palo. Nielen, ze hluposti vypisujes, co s temou nic spolocne nemaju, ale este si ich ani nepamätas. Ale kludne posli link, tych lietadiel. Ja si ich rad pozriem.Skrýt celý příspěvek

 • niko
  14:39 29.03.2017

  Double na rozdiel od teba strielam celkom urcite dost na to aby som vedel posudit, ze sa s ARkou lepsie striela. Rad ta niekedy uvitam na strelnici a mozeme si to spolocne skusit.

  Double na rozdiel od teba strielam celkom urcite dost na to aby som vedel posudit, ze sa s ARkou lepsie striela. Rad ta niekedy uvitam na strelnici a mozeme si to spolocne skusit.

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 6