České stíhačky Gripen Slovensku nepomůžou

JAS-39 Gripen; ilustrační foto / MO ČR

Slovenský a Český minister obrany podpísali 15.2.2017 medzinárodnú zmluvu o vzájomnej spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru Českej republiky a Slovenskej republiky. Táto zmluva sa často krát spomína v súvislosti s potrebou riešiť náhradu MiGov-29, ktorá sa nevyvíja pre Slovensko veľmi šťastne z dôvodu, že vláda nevie zabezpečiť dostatok potrebných zdrojov. 

Bohužiaľ prezentovanie tejto zmluvy, ako riešenia tohto problému, je zavádzaním občanov, ktoré často používa nielen Ministerstvo obrany, ale bohužiaľ ho prevzala aj časť odbornej verejnosti. Aby sme zdokumentovali, že táto zmluva nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR, predstavme si nasledujúcu jednoduchú modelovú situáciu.

Za menej ako 30 minúť v jadrovej elektrárni

9:00 stredoeurópskeho času má priletieť na medzinárodné letisko v Užhorode dopravné lietadlo. Ide o starší Boeing 737-200, teda najbežnejší typ lietadla v globálnom meradle. Lietadlo však nezačne klesať na priblíženie, ale pokračuje v lete na pôvodnom kurze smerom k štátnej hranici SR. Štátnu hranicu a teda aj hranicu riadeného vzdušného priestoru FIR (Flight Information Region) prekoná nad povinným hlásnym bodom MALBE juhovýchodne od obce Inovce v letovej hladine FL 340 (10350 m) rýchlosťou 430 kn (teda necelých 800 km za hodinu).

Oblastné stredisko riadenia vzdušného priestoru ACC (Area Control Center) Bratislava začne riešiť vzniknutú situáciu. Snaží sa nadviazať spojenie s lietadlom v súlade s leteckými predpismi na núdzovej frekvencii 121,5 a 243 MHz. Pokus zopakuje, avšak neúspešne. O vzniknutej situácii informuje CRC vo Zvolene (Control and reporting center), pričom automatizovaný systém túto informáciu prenesie do CAOC Uedem (Combined Air Operations Centre).

V tomto nemeckom mestečku neďaleko holandských hraníc dôstojníci CAOC majú na obrazovkách, okrem grafického znázornia vzdušnej situácie nad celou severnou Európou od Anglicka po Pobaltie, aj informácie o dostupnosti jednotlivých QRA (Quick Reaction Alert), ktoré môžu použiť. QRA je vždy 24 hodinová pohotovosť dvojice nadzvukových lietadiel a príslušného personálu pripravených na zásah voči prípadnému narušiteľovi vzdušného priestoru jednotlivých krajín NATO.

Následne starší dôstojník pohotovostnej zmeny CAOC rozhodne o nasadení dostupnej QRA a vyhlási takzvaný Alfa scramble. Keďže pre tento prípad nebude dostupná QRA zo Sliača, informuje CRC v Českej republike, ktoré leží v obci Hlavenec a následne sa rozoznie siréna na letisku Čáslav asi 50 km východne od Prahy, ktoré je domovom 21. základne taktického letectva Českých vzdušných síl. CRC potom požiada ACC Praha aby začalo vyprázdňovať vzdušný priestor na plánovanej trase letu zasahujúcich Gripenov.

V tom čase sa náš Boeing 737 blíži k Michalovciam a pokračuje smerom na Košice.

Po zaznení sirény na letisku sa piloti vystrojujú. Vystrojovanie trvá približne 4 minúty. Zatiaľ sa pohotovostní technici presúvajú do hangárov a otvárajú ich dvere. Vo vnútri hangárov čakajú pripravené Gripeny. Každý s nich je vyzbrojený dvomi AIM-9L a 27 mm kanónom Mauser so 120 nábojmi. Zároveň WOC (Wing Operational Center) dostáva od CAOC prvé informácie o povahe a vlastnostiach cieľa a parametroch zásahu. Po vystrojení nasleduje preprava pilotov do hangárov k svojim Gripenom.

Nasleduje prikutrovanie a zrýchlená predletová príprava. Procedúra pokračuje komunikáciou s WOC, ktorý predá informácie o cieli a charaktere zásahu. Piloti až doteraz nevedia či nejde náhodou o cvičný poplach, tzv. T scramble. Po predletovej príprave nasleduje komunikácia s TWR (ToWeR) a povolenie na vzlet. Beží 17. minúta, od kedy Boeing 737 vstúpil do Slovenského vzdušného priestoru. 17 minút je priemerná doba po akú sa dopravné lietadlá zdržujú nad územím SR. Potom lietadlá vyrážajú na runway a vzlietajú smerom severozápad. Lietadlá po chvíli dosiahnu stúpavosť 200 m/s, ktorá bude postupne klesať.

Zatiaľ náš Boeing v 6. minúte preletel ponad Košice, v 10. minúte letel nad Rožňavou a v čase vzletu Gripenu sa pohyboval nad Klokočou. Napravo od lietadla môžu cestujúci vidieť Zvolen, kde sídli veliteľstvo Vzdušných síl a ďalej je Sliač a v najbližších zodolnených krytoch sú v súčasnej dobe uložené naše pohotovostné MiGy-29 AS držiace našu QRA.

Obidva Gripeny sa po vzlete spoja s CRC českých vzdušných síl, ktoré im poskytne navedenie počas ich letu nad vzdušným priestorom ČR. Lietadlá prevádzajú obrat smerom na bod stretnutia a stúpajú do rovnakej letovej hladiny, akú má Boeing. Tú dosiahnu niekde pri Chrudimi. Pri vzlete a následnom stúpaní spotrebúva motor Gripenu každú minutú viac ako 240 litrov leteckého paliva. Každý z Gripenov mal pri štarte plné vnútorné nádrže a podvesenú centrálnu prídavnú nádrž, to všetko s celkovou kapacitou 4100 l. Následne zrýchľujú na nadzvukovú rýchlosť. Tú dosiahnu v 21. minúte. Vtedy letia nad Ždárskymi vrchmi.

Boeing zatiaľ preletel Štiavnické vrchy a pohybuje sa smerom na Nitru a Bratislavu. V 23. minuté by mohol zasiahnuť jadrovú elektráreň v Mochovciach, v27. minúte by mohol zasiahnuť Duslo Šaľa a v 29. minúte jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice. Všetko sú to trvalo zakázané letové oblasti (LZ P - Prohibited Area), pretože prípadná letecká nehoda by mala rozsiahle následky. Našťastie však Boeing pokračuje vo svojej letovej hladine  rovnakou  cestovnou rýchlosťou ďalej.

Oblasti kam doletia stíhacie lietadlá za 15 minút od vzletu alebo 30 minút od vyhlásenia poplachu. / Vladimír Bednár, Mapové podklady Google Maps

Gripeny nedoletia včas

Gripeny zatiaľ pokračujú rýchlosťou 900 kn (1670 km/h) smerom k vypočítanému bodu stretu. Hranicu SR dosiahnu približne v 25. minúte. Po prekročení hranice ich navedenie preberie CRC zo Sliača. V tomto čase by obidva Gripeny mali mať náš Boeing na obrazovkách zobrazujúcich výstupy radarov. Nad Záhorím začnú spomaľovať a budú navedené severne od letového kurzu Boeingu, aby ho mohli obletieť a priblížiť sa k lietadlu v súlade s medzinárodným leteckým predpismi od chvosta Boeingu. Na začiatku spomaľovania bude Boeing vo vizuálnej dohľadnosti pilotov Gripenu. Stále však nemôžu proti nemu nijakým spôsobom zasiahnuť.

Zatiaľ Boeing pokračuje v lete po svojej trase. V 24. minúte preletí Nitru, v 29. minúte je pred Bratislavou a v 30. minúte prelietava Petržalku a odlieta smerom na Viedeň.

Gripeny zatiaľ začnú vykonávať obrat a otočia sa o 180 stupňov a na základe rozkazu CAOC Uedem odlietajú podzvukovou rýchlosťou smerom k Čáslavi. Nikdy sa nemohli pokúsiť o vizuálnu komunikáciu s Boeingom podľa medzinárodných dohovorov. Nikdy nemohli proti Boeingu zasiahnuť. Minister obrany (Národná vládna autorita), ktorý by mal rozhodnúť o prípadnom prerušení letu, nikdy nemôže vydať žiadne rozhodnutie.

So sarkazmom možno povedať, že maximálne tak môže oprášiť prach padajúci na túto medzinárodnú zmluvu. Vzlet Gripenov bol zbytočný. Toto všetko si uvedomujú aj dôstojníci v Uedeme a preto nad Slovensko lietadla posielať nebudú. Nebudú zbytočne ohrozovať ochranu ostatných oblastí, za ktoré sú zodpovední.

Boeing sa pohyboval nad územím SR 30 minúť. O celých  13 minút dlhšie ako je priemerný čas pobytu dopravných lietadiel v našom vzdušnom priestore. Išlo o staršie a pomalšie dopravné lietadlo, ktoré sa nijakým spôsobom nesnažilo vyhnúť stretu s Gripenmi, ani robiť obštrukcie v tomto procese napríklad klamlivou komunikáciou. Nešlo o rýchle vojenské lietadlo ani nízko letiaci cieľ, ktorý sa snaží vyhnúť detekčným prostriedkom.

Napriek tomu Gripeny nemohli proti tomuto lietadlu nijakým spôsobom zasiahnuť. A práve preto zmluva z ČR nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Samozrejme, niektorým z vás napadne, že České vzdušné sily môžu operovať priamo zo Sliača, tak ako to v minulosti predviedli počas misií nad Pobaltím a nad Islandom. České letectvo ale nemá dostatok strojov, aby trvalo udržalo čo i len 4 stroje na Sliači.

Česi totiž majú len 14 Gripenov, pričom len 12 jednomiestnych je možné nasadiť do QRA. Ani tento počet nie je konečný, pretože mimo iného servisná zmluva garantuje českému letectvu 60 % hranicu letuschopnosti Gripenov. České letectvo by tak počas doby, kedy by malo Gripeny umiestnené na Slovensku, muselo zásadne obmedziť výcvik vlastných pilotov. Takýto stav dôkazu české vzdušné sily  udržať len krátkodobo cca na 6-9 mesiacov.

Spojeneckej základni u nás sa nevyhneme

Jediným riešením tak nateraz je urýchlené obstaranie potrebného počtu nových lietadiel. Avšak bohužiaľ aj kedy dnes Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu na prenájom potrebného počtu nadzvukových lietadiel, do konca plánovanej životnosti MiGov-29 v roku 2020 nové stroje nebudú v žiadnom prípade schopné zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Lebo 2-4 roky bude trvať len nadobudnutie príslušnej operačnej spôsobilosti nových strojov.

Alebo v druhom prípade musíme akceptovať umiestnenie spojeneckých vzdušných síl na našom území. Toto riešenie však musí odobriť aj vojenský vybor NATO, tak ako to odobril v prípade Pobaltia a ďalších krajín. Opäť je na mieste už teraz požiadať vojenský výbor NATO o odsúhlasenie tohto riešenia, pretože naši spojenci sa budú musieť na umiestnenie svojich síl na našom území pripraviť.

O povinnosti otvorene informovať  občanov už nehovoriac. Tu si však treba uvedomiť, že sa už minula doba, kedy môžeme čerpať výhody spoločnej obrany bez toho, aby sme za to ponúkli spojencom ekvivalentnú náhradu. Najmä ak si každý veľmi rýchle uvedomí, že ak by sme dodržiavali naše záväzky v oblasti rozsahu obranných výdavkov, ku ktorým sme sa zaviazali, ozbrojene sily by mali dostatok zdrojov potrebných na ďalšie udržiavanie spôsobilosti nadzvukového letectva.

Zdroj: Blog SME.sk

Nahlásit chybu v článku


Související články

Slovensko modernizuje bojová vozidla pěchoty

Slovenský DennikN včera informoval o záměru slovenského ministerstva obrany modernizovat 18 bojových ...

Slovensko nekoupí polské Rosomaky. Šance pro Pandur?

Ministerstvo obrany Slovenské republiky (MOSR) couvá od nákupu bojových vozidel pěchoty Scipio, tedy ...

Vampir, Aligator, Tatrapan: Československá technika v Indonésii

Indonéská armáda v posledních dnech převzala osm českých raketometů RM-70 Vampir od společnosti ...

Československý 120mm samohybný minomet vz.85 – neprávem poražený šampion

120mm samohybný minomet vz.85 zavedený v Armádě ČR s projektovým názvem PRAM-S (PRAporní Minomet - ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Jura99
  14:29 29.03.2017

  Double: Breny jste ještě nezískali, těch 600ks je méně než symbolické množství možná tak na vyzkoušení. Takže hurá do nákupu nějaké skvělé pušky.

  Double: Breny jste ještě nezískali, těch 600ks je méně než symbolické množství možná tak na vyzkoušení. Takže hurá do nákupu nějaké skvělé pušky.

 • palo satko
  14:27 29.03.2017

  Niko kde som napisal, že ma každe rano budia? Taketo primitivne manipulacie skušaj na svojich detoch. Tu maš članky o dodavkach zbrani. v The Guardian maš uverejnenych 17 letov s ...Zobrazit celý příspěvek

  Niko kde som napisal, že ma každe rano budia? Taketo primitivne manipulacie skušaj na svojich detoch. Tu maš članky o dodavkach zbrani. v The Guardian maš uverejnenych 17 letov s municiou z Bratislavy. https://www.theguardian.com/wo...

  a ked chceš vidiet ako vyzera saudske cargo lietadličko tak tu si možeš pozriet. http://www.balkaninsight.com/e...

  To je realna hrozba nie Bednarove a tvoje fantazmagorie.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:24 29.03.2017

  tryskac: to je argument jak noha. Sestřel F-117 je velká shoda náhod, nikoliv výsledek plánu účinné obrany proti vzdušnému útoku. Taky se ta náhoda už podruhé nezopakovala. Obdobná ...Zobrazit celý příspěvek

  tryskac: to je argument jak noha. Sestřel F-117 je velká shoda náhod, nikoliv výsledek plánu účinné obrany proti vzdušnému útoku. Taky se ta náhoda už podruhé nezopakovala. Obdobná náhoda, jako onehdy zásah Bismarcku do kormidla. On i T-34 má kanon schopný rozbíjet a ničit, když myslíš, že takto zastaralé stroje je dobré provozovat, tak hodně štěstí a těch náhod.Skrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  14:21 29.03.2017

  Larry MŮŽETE VÍCE ROZVÉST TOHLE? Mě se dostala cizím zaviněním do rukou docela smutné čtení ,objektivní zpráva o hodnocení stavu AČR vypracovaná pozorovateli NATO počátkem ...Zobrazit celý příspěvek

  Larry

  MŮŽETE VÍCE ROZVÉST TOHLE?

  Mě se dostala cizím zaviněním do rukou docela smutné čtení ,objektivní zpráva o hodnocení stavu AČR vypracovaná pozorovateli NATO počátkem 21.století. Zpráva označená "confidential"
  AČR byla hodnocena jako naprosto nevyhovující se schopnostmi pouze a max. hlídat zajatce a odsunovat raněné z bojiště. Proti r.1990 byl popsán značný pokles bojové přípravy, schopností, dovedností a prostředů.
  Ovšem takové hodnocení se nikdy vojákům ani veřejnosti nesdělí.

  To by mě fakt zajímalo, kdo to hodnotil, kde a co hodnotil, kdy to hodnotil a kde jste se k takové informaci dostal. Mám možnost se podívat, rád bych takovou zprávu dohledal a přečetl si ji. DĚKUJI.

  Jinak je to jen pěkná lež jako věž.Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  14:08 29.03.2017

  No jakkoli je Bren těžký krumpl, tak orailovanou 58 převyšuje. (z obou mám nastříleno opravdu dost) Ta zbraň už opravdu v moderní armádě nemá co dělat. Minimálně ta upravená v ...Zobrazit celý příspěvek

  No jakkoli je Bren těžký krumpl, tak orailovanou 58 převyšuje. (z obou mám nastříleno opravdu dost) Ta zbraň už opravdu v moderní armádě nemá co dělat. Minimálně ta upravená v podání AČR. Slovensko by asi neprohloupilo kdyby nakoupilo bren 2. Po tom co AČR zaplatila vývoj alfa a beta verze. Každopádně H416 je jistota o další dva levly nad brenem. Z těch zbraní se střílí parádně.
  Tohle je tak ale se vším. Jako nemá cenu upgradovat BVP tak nemá cenu nechávat ve výzbroji zbraň která se za 60 let nezměnila. To už si může Slovensko rovnou nechat ty migy, modernizovat je, koupit motory a opět jim prodloužit životnost.Skrýt celý příspěvek

 • Double
  13:58 29.03.2017

  Ocividne nepoznas dostatok ludi, ktori so zbranami pravidelne strielaju.

  Niekto uprednostnuje 5,56, iny 7,62. Kazdy kaliber ma svoje vyhody a nevyhody. Asi tolko k tomu.

  Ocividne nepoznas dostatok ludi, ktori so zbranami pravidelne strielaju.

  Niekto uprednostnuje 5,56, iny 7,62. Kazdy kaliber ma svoje vyhody a nevyhody. Asi tolko k tomu.

 • tryskac
  13:55 29.03.2017

  no Jura99 vidis, Srbi dokazali zostrelit F117 este o mnoho starsim S125...Ja vobec obdivujem to sebavedomie tvrdit svoje subjektivne nazory ako objektivne pravdy, holt, na to su ...Zobrazit celý příspěvek

  no Jura99 vidis, Srbi dokazali zostrelit F117 este o mnoho starsim S125...Ja vobec obdivujem to sebavedomie tvrdit svoje subjektivne nazory ako objektivne pravdy, holt, na to su nevlastni bratia experti...Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  13:50 29.03.2017

  niko: jako deblokace sovětského dluhu se S-300 pořídit plánovalo, ale sešlo z toho, SR má pouze S-300PMU jako dědictví po ČSLA. Srovnávat S-300PMU s KUBem nejde, obojí je sice ...Zobrazit celý příspěvek

  niko: jako deblokace sovětského dluhu se S-300 pořídit plánovalo, ale sešlo z toho, SR má pouze S-300PMU jako dědictví po ČSLA. Srovnávat S-300PMU s KUBem nejde, obojí je sice starý sovětský střep (byť schopný sundat letadlo viz. příbuzný BUK, který sundal to malajzijské), ale S-300PMU je účinný proti rychle a vysoko letícím cílům, pod 10km výšky je neúčinný, kde je zas účinný KUB. Při dálkovém dosahu max. 75km a počtu jedné baterie dost dobře nevím, co je S-300PMU pro Slovensko jiného, než vyhazování peněz za jeho provoz a alokaci vojáků obsluhy. Možná až poletí ten rychlý vysokoletící cíl, poprosit ho, aby si to namířil kolem Nitry.
  PavolIR: dostupnost dílů je druhý problém, ale zastaralý určitě je, co nezapojíš do digitálního bojiště jakoby ve válce neexistovalo.
  Sergej7490: že dost pravděpodobně obsahuje číslicové obvody z něj ještě nedělá digitální stroj. Sověti byli mistři ve výrobě a používání elektronek, nesjpíš jich tam bude plno. Na nějaké fotce bylo pracoviště obsluhy, krásná kulatá obrazovka jak za krále klacka.Skrýt celý příspěvek

 • niko
  13:46 29.03.2017

  No to mi ver, ze si. :) Napriek tomu, ze bola ta 58sma orailovana a s eotechom, stale je to vz.58. Ked na staru pusku nacapes kolimator a raily, neznamena, ze striela lepsie. ...Zobrazit celý příspěvek

  No to mi ver, ze si. :)
  Napriek tomu, ze bola ta 58sma orailovana a s eotechom, stale je to vz.58. Ked na staru pusku nacapes kolimator a raily, neznamena, ze striela lepsie. Strelba s ARky je predsa o niecom uplne inom. Nema zmysel diskutovat. Ked budes mat viac odstrielane, uvidis sam.Skrýt celý příspěvek

 • Double
  13:38 29.03.2017

  niko, 58 mala pažbu z m4, ris, afg-1 , a v serii bol eotech + g-33 3x. A hej, ak by som mal na vyber, tak by som uprednostnil ten vzor.

  A nie, niesom prvy na svete :)

  niko, 58 mala pažbu z m4, ris, afg-1 , a v serii bol eotech + g-33 3x. A hej, ak by som mal na vyber, tak by som uprednostnil ten vzor.

  A nie, niesom prvy na svete :)

 • niko
  13:22 29.03.2017

  Double: Z vz. 58 sa ti lepsie strielalo ako z ARky hej ? Tak to si asi prvy na svete.

  Double: Z vz. 58 sa ti lepsie strielalo ako z ARky hej ? Tak to si asi prvy na svete.

 • PavolR
  13:18 29.03.2017

  Jura99: Problémom slovenskej S300 nie je to, že by bol zastaralý, alebo by ho bolo treba nejako extra modernizovať (to chcela byť hlavne demonštrácia lojality), ale že je takmer ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99:
  Problémom slovenskej S300 nie je to, že by bol zastaralý, alebo by ho bolo treba nejako extra modernizovať (to chcela byť hlavne demonštrácia lojality), ale že je takmer všetko okolo neho viazané na súhlas Ruska. Tak napríklad 1x z neho bolo dovolené naostro vystreliť až na už spomenutom cvičení v Bulharsku v 2015 (!!!). Teda 24 rokov nikto nevedel ako sa to bude správať, keď bude treba vystreliť.Skrýt celý příspěvek

 • Double
  13:00 29.03.2017

  nesher: odporucam pozriet si co maju v sluzbe Slovinci, Madari a pod. a kazdemu musi byt jasne, že v tomto Slovensko nieje jediné. Vacsina statov NATO na obranu roky kaslalo a tak ...Zobrazit celý příspěvek

  nesher: odporucam pozriet si co maju v sluzbe Slovinci, Madari a pod. a kazdemu musi byt jasne, že v tomto Slovensko nieje jediné. Vacsina statov NATO na obranu roky kaslalo a tak to aj dopadlo.

  Slovinci maju par apc, zvysok nic moc, moderne pusky sme mohli mat aj my, bohuzial kvôli korupcii sme ziskali Breny :)
  Ale nie, vacsina vojakov ma prerobene vz.58 s ris listami a kolimatormi, nedavno som z jedneho strielal, mal som moznost to porovnat s prerobenou m4 a celkovo ten vzor sa mi pozdaval viac. Podla mna by mali bud nakupit hk-416, alebo nechat 58.

  Litva je na tom ok, Lotiši nemaju okrem delostrelectva nič, čo stoji za zmienku, Estonci detto.

  tldr: jurov príspevok bol bs, kedze ani zdaleka ossr nieje najhorsie vybavena armada v NATO.Skrýt celý příspěvek

 • Sergej7490
  12:49 29.03.2017

  Jura99: kde si nabral tu kravinu o analogovej S-300 ? Ako prehladovy tak aj navadzaci lokator su kategorie PESA, neviem si predstavit ako z nich analogovo skladaju ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: kde si nabral tu kravinu o analogovej S-300 ?
  Ako prehladovy tak aj navadzaci lokator su kategorie PESA, neviem si predstavit ako z nich analogovo skladaju informaciu.
  Inak komponenty do S-300 berieme aj z Bieloruska, vraj kvoli cene a rychlosti dodania.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  12:25 29.03.2017

  To CerVus: podívej se na můj příspěvek o kousek pod tvým - Samsung Thales má pro FA-50 připravený svůj AESA radar.

  To CerVus: podívej se na můj příspěvek o kousek pod tvým - Samsung Thales má pro FA-50 připravený svůj AESA radar.

 • niko
  12:13 29.03.2017

  Jura99: Tak podme po poriadku. V roku 1998 (rokom si nie som isty) prisli na Slovensko casti modulov systemu S 300, ktory povodne planovala kupit meciarova vlada. Tieto tvoria ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Tak podme po poriadku. V roku 1998 (rokom si nie som isty) prisli na Slovensko casti modulov systemu S 300, ktory povodne planovala kupit meciarova vlada. Tieto tvoria sucast povodneho systemu S 300. Takze ako som uz raz pisal, nejedna sa o S 300 z cias CSSR.
  Mozno je z tvojho pohladu S 300 neuzitocny system PVO, no z mojho je urcite uzitocnejsi ako 3 generacie stare KUBy u ACR.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  11:40 29.03.2017

  niko: S-300PMU z dob ČSLA určitě neprošel modernizací o té se teprve uvažovalo, ale skutek utek. Jedna baterie analogového, 30let starého systému, s předimenzovanými parametry je ...Zobrazit celý příspěvek

  niko: S-300PMU z dob ČSLA určitě neprošel modernizací o té se teprve uvažovalo, ale skutek utek. Jedna baterie analogového, 30let starého systému, s předimenzovanými parametry je docela neužitečnej stroj ve výbavě a zbytečně konzumuje prostředky.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  11:23 29.03.2017

  ..nebo Pakistánská JF-17 ve verzi s čínským motorem. Pár států to už vzalo(možná s ruským) a někteří spojenci ze zálivu se chystají. Amíci by mohli lítat cvičit souboje, brali by ...Zobrazit celý příspěvek

  ..nebo Pakistánská JF-17 ve verzi s čínským motorem. Pár států to už vzalo(možná s ruským) a někteří spojenci ze zálivu se chystají.
  Amíci by mohli lítat cvičit souboje, brali by Slováky na Redflag.

  Když si vezmu, že při kontrolách civilních Boeingů ve státech vyšlo najevo, že jsou stejně všude čínské náhradní součástky (zejména u regionálních dopravců)...no dneska jsou z Číny alternativní díly na všechna auta. Není s nimi embargo a všichni stejně obchodují....
  Politicky by to nebylo žádný terno, nadruhou stranu, kdoví..Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  11:16 29.03.2017

  Sokrates: Akorát že T-50 disponuje Linkem-16. Jediný problém tohohle letadla je radar. Plánuje se sice jeho nahrazení za EL/M-2052, který umožní použít větší škálu výzbroje, ale v ...Zobrazit celý příspěvek

  Sokrates: Akorát že T-50 disponuje Linkem-16. Jediný problém tohohle letadla je radar. Plánuje se sice jeho nahrazení za EL/M-2052, který umožní použít větší škálu výzbroje, ale v současné době ho holt ještě nemá. Přesto by neměl být problém v integraci raket Python 5. Pokud by letoun uspěl v tendru T-X, tak by se změna radaru asi zrychlila. Problém je hlavně ve faktu, že jde o pokročilou technologii, kterou Izraelci nechtějí prodat každému. Každopádně jde letoun dovybavit zaměřovacím modulem Rafael Litening II, který by mu měl ještě vylepšit možnosti.Skrýt celý příspěvek

 • Katz
  11:10 29.03.2017

  Tak pokiaľ sa nepodarí pre OS SR KAI T-50 zrejme bude na mieste už len jeden z najvýkonnejších podzvukových strojov talianského výrobcu Leonardo Aermacchi M-346 LCA (Light Combat ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak pokiaľ sa nepodarí pre OS SR KAI T-50 zrejme bude na mieste už len jeden z najvýkonnejších podzvukových strojov talianského výrobcu Leonardo Aermacchi M-346 LCA (Light Combat Aircraft) tak ako onehdy nakúpili Poliaci a Izrael.
  V podstate oproti L-159 Alca je vo všetkych aspektoch výkonnejšia nakoľko konštrukčne vychádza z platformy ruskej ľahkej stíhačky Jak-130.

  http://www.armadninoviny.cz/po...
  http://www.armadninoviny.cz/ro... Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 6