České stíhačky Gripen Slovensku nepomůžou

JAS-39 Gripen; ilustrační foto / MO ČR

Slovenský a Český minister obrany podpísali 15.2.2017 medzinárodnú zmluvu o vzájomnej spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru Českej republiky a Slovenskej republiky. Táto zmluva sa často krát spomína v súvislosti s potrebou riešiť náhradu MiGov-29, ktorá sa nevyvíja pre Slovensko veľmi šťastne z dôvodu, že vláda nevie zabezpečiť dostatok potrebných zdrojov. 

Bohužiaľ prezentovanie tejto zmluvy, ako riešenia tohto problému, je zavádzaním občanov, ktoré často používa nielen Ministerstvo obrany, ale bohužiaľ ho prevzala aj časť odbornej verejnosti. Aby sme zdokumentovali, že táto zmluva nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR, predstavme si nasledujúcu jednoduchú modelovú situáciu.

Za menej ako 30 minúť v jadrovej elektrárni

9:00 stredoeurópskeho času má priletieť na medzinárodné letisko v Užhorode dopravné lietadlo. Ide o starší Boeing 737-200, teda najbežnejší typ lietadla v globálnom meradle. Lietadlo však nezačne klesať na priblíženie, ale pokračuje v lete na pôvodnom kurze smerom k štátnej hranici SR. Štátnu hranicu a teda aj hranicu riadeného vzdušného priestoru FIR (Flight Information Region) prekoná nad povinným hlásnym bodom MALBE juhovýchodne od obce Inovce v letovej hladine FL 340 (10350 m) rýchlosťou 430 kn (teda necelých 800 km za hodinu).

Oblastné stredisko riadenia vzdušného priestoru ACC (Area Control Center) Bratislava začne riešiť vzniknutú situáciu. Snaží sa nadviazať spojenie s lietadlom v súlade s leteckými predpismi na núdzovej frekvencii 121,5 a 243 MHz. Pokus zopakuje, avšak neúspešne. O vzniknutej situácii informuje CRC vo Zvolene (Control and reporting center), pričom automatizovaný systém túto informáciu prenesie do CAOC Uedem (Combined Air Operations Centre).

V tomto nemeckom mestečku neďaleko holandských hraníc dôstojníci CAOC majú na obrazovkách, okrem grafického znázornia vzdušnej situácie nad celou severnou Európou od Anglicka po Pobaltie, aj informácie o dostupnosti jednotlivých QRA (Quick Reaction Alert), ktoré môžu použiť. QRA je vždy 24 hodinová pohotovosť dvojice nadzvukových lietadiel a príslušného personálu pripravených na zásah voči prípadnému narušiteľovi vzdušného priestoru jednotlivých krajín NATO.

Následne starší dôstojník pohotovostnej zmeny CAOC rozhodne o nasadení dostupnej QRA a vyhlási takzvaný Alfa scramble. Keďže pre tento prípad nebude dostupná QRA zo Sliača, informuje CRC v Českej republike, ktoré leží v obci Hlavenec a následne sa rozoznie siréna na letisku Čáslav asi 50 km východne od Prahy, ktoré je domovom 21. základne taktického letectva Českých vzdušných síl. CRC potom požiada ACC Praha aby začalo vyprázdňovať vzdušný priestor na plánovanej trase letu zasahujúcich Gripenov.

V tom čase sa náš Boeing 737 blíži k Michalovciam a pokračuje smerom na Košice.

Po zaznení sirény na letisku sa piloti vystrojujú. Vystrojovanie trvá približne 4 minúty. Zatiaľ sa pohotovostní technici presúvajú do hangárov a otvárajú ich dvere. Vo vnútri hangárov čakajú pripravené Gripeny. Každý s nich je vyzbrojený dvomi AIM-9L a 27 mm kanónom Mauser so 120 nábojmi. Zároveň WOC (Wing Operational Center) dostáva od CAOC prvé informácie o povahe a vlastnostiach cieľa a parametroch zásahu. Po vystrojení nasleduje preprava pilotov do hangárov k svojim Gripenom.

Nasleduje prikutrovanie a zrýchlená predletová príprava. Procedúra pokračuje komunikáciou s WOC, ktorý predá informácie o cieli a charaktere zásahu. Piloti až doteraz nevedia či nejde náhodou o cvičný poplach, tzv. T scramble. Po predletovej príprave nasleduje komunikácia s TWR (ToWeR) a povolenie na vzlet. Beží 17. minúta, od kedy Boeing 737 vstúpil do Slovenského vzdušného priestoru. 17 minút je priemerná doba po akú sa dopravné lietadlá zdržujú nad územím SR. Potom lietadlá vyrážajú na runway a vzlietajú smerom severozápad. Lietadlá po chvíli dosiahnu stúpavosť 200 m/s, ktorá bude postupne klesať.

Zatiaľ náš Boeing v 6. minúte preletel ponad Košice, v 10. minúte letel nad Rožňavou a v čase vzletu Gripenu sa pohyboval nad Klokočou. Napravo od lietadla môžu cestujúci vidieť Zvolen, kde sídli veliteľstvo Vzdušných síl a ďalej je Sliač a v najbližších zodolnených krytoch sú v súčasnej dobe uložené naše pohotovostné MiGy-29 AS držiace našu QRA.

Obidva Gripeny sa po vzlete spoja s CRC českých vzdušných síl, ktoré im poskytne navedenie počas ich letu nad vzdušným priestorom ČR. Lietadlá prevádzajú obrat smerom na bod stretnutia a stúpajú do rovnakej letovej hladiny, akú má Boeing. Tú dosiahnu niekde pri Chrudimi. Pri vzlete a následnom stúpaní spotrebúva motor Gripenu každú minutú viac ako 240 litrov leteckého paliva. Každý z Gripenov mal pri štarte plné vnútorné nádrže a podvesenú centrálnu prídavnú nádrž, to všetko s celkovou kapacitou 4100 l. Následne zrýchľujú na nadzvukovú rýchlosť. Tú dosiahnu v 21. minúte. Vtedy letia nad Ždárskymi vrchmi.

Boeing zatiaľ preletel Štiavnické vrchy a pohybuje sa smerom na Nitru a Bratislavu. V 23. minuté by mohol zasiahnuť jadrovú elektráreň v Mochovciach, v27. minúte by mohol zasiahnuť Duslo Šaľa a v 29. minúte jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice. Všetko sú to trvalo zakázané letové oblasti (LZ P - Prohibited Area), pretože prípadná letecká nehoda by mala rozsiahle následky. Našťastie však Boeing pokračuje vo svojej letovej hladine  rovnakou  cestovnou rýchlosťou ďalej.

Oblasti kam doletia stíhacie lietadlá za 15 minút od vzletu alebo 30 minút od vyhlásenia poplachu. / Vladimír Bednár, Mapové podklady Google Maps

Gripeny nedoletia včas

Gripeny zatiaľ pokračujú rýchlosťou 900 kn (1670 km/h) smerom k vypočítanému bodu stretu. Hranicu SR dosiahnu približne v 25. minúte. Po prekročení hranice ich navedenie preberie CRC zo Sliača. V tomto čase by obidva Gripeny mali mať náš Boeing na obrazovkách zobrazujúcich výstupy radarov. Nad Záhorím začnú spomaľovať a budú navedené severne od letového kurzu Boeingu, aby ho mohli obletieť a priblížiť sa k lietadlu v súlade s medzinárodným leteckým predpismi od chvosta Boeingu. Na začiatku spomaľovania bude Boeing vo vizuálnej dohľadnosti pilotov Gripenu. Stále však nemôžu proti nemu nijakým spôsobom zasiahnuť.

Zatiaľ Boeing pokračuje v lete po svojej trase. V 24. minúte preletí Nitru, v 29. minúte je pred Bratislavou a v 30. minúte prelietava Petržalku a odlieta smerom na Viedeň.

Gripeny zatiaľ začnú vykonávať obrat a otočia sa o 180 stupňov a na základe rozkazu CAOC Uedem odlietajú podzvukovou rýchlosťou smerom k Čáslavi. Nikdy sa nemohli pokúsiť o vizuálnu komunikáciu s Boeingom podľa medzinárodných dohovorov. Nikdy nemohli proti Boeingu zasiahnuť. Minister obrany (Národná vládna autorita), ktorý by mal rozhodnúť o prípadnom prerušení letu, nikdy nemôže vydať žiadne rozhodnutie.

So sarkazmom možno povedať, že maximálne tak môže oprášiť prach padajúci na túto medzinárodnú zmluvu. Vzlet Gripenov bol zbytočný. Toto všetko si uvedomujú aj dôstojníci v Uedeme a preto nad Slovensko lietadla posielať nebudú. Nebudú zbytočne ohrozovať ochranu ostatných oblastí, za ktoré sú zodpovední.

Boeing sa pohyboval nad územím SR 30 minúť. O celých  13 minút dlhšie ako je priemerný čas pobytu dopravných lietadiel v našom vzdušnom priestore. Išlo o staršie a pomalšie dopravné lietadlo, ktoré sa nijakým spôsobom nesnažilo vyhnúť stretu s Gripenmi, ani robiť obštrukcie v tomto procese napríklad klamlivou komunikáciou. Nešlo o rýchle vojenské lietadlo ani nízko letiaci cieľ, ktorý sa snaží vyhnúť detekčným prostriedkom.

Napriek tomu Gripeny nemohli proti tomuto lietadlu nijakým spôsobom zasiahnuť. A práve preto zmluva z ČR nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Samozrejme, niektorým z vás napadne, že České vzdušné sily môžu operovať priamo zo Sliača, tak ako to v minulosti predviedli počas misií nad Pobaltím a nad Islandom. České letectvo ale nemá dostatok strojov, aby trvalo udržalo čo i len 4 stroje na Sliači.

Česi totiž majú len 14 Gripenov, pričom len 12 jednomiestnych je možné nasadiť do QRA. Ani tento počet nie je konečný, pretože mimo iného servisná zmluva garantuje českému letectvu 60 % hranicu letuschopnosti Gripenov. České letectvo by tak počas doby, kedy by malo Gripeny umiestnené na Slovensku, muselo zásadne obmedziť výcvik vlastných pilotov. Takýto stav dôkazu české vzdušné sily  udržať len krátkodobo cca na 6-9 mesiacov.

Spojeneckej základni u nás sa nevyhneme

Jediným riešením tak nateraz je urýchlené obstaranie potrebného počtu nových lietadiel. Avšak bohužiaľ aj kedy dnes Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu na prenájom potrebného počtu nadzvukových lietadiel, do konca plánovanej životnosti MiGov-29 v roku 2020 nové stroje nebudú v žiadnom prípade schopné zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Lebo 2-4 roky bude trvať len nadobudnutie príslušnej operačnej spôsobilosti nových strojov.

Alebo v druhom prípade musíme akceptovať umiestnenie spojeneckých vzdušných síl na našom území. Toto riešenie však musí odobriť aj vojenský vybor NATO, tak ako to odobril v prípade Pobaltia a ďalších krajín. Opäť je na mieste už teraz požiadať vojenský výbor NATO o odsúhlasenie tohto riešenia, pretože naši spojenci sa budú musieť na umiestnenie svojich síl na našom území pripraviť.

O povinnosti otvorene informovať  občanov už nehovoriac. Tu si však treba uvedomiť, že sa už minula doba, kedy môžeme čerpať výhody spoločnej obrany bez toho, aby sme za to ponúkli spojencom ekvivalentnú náhradu. Najmä ak si každý veľmi rýchle uvedomí, že ak by sme dodržiavali naše záväzky v oblasti rozsahu obranných výdavkov, ku ktorým sme sa zaviazali, ozbrojene sily by mali dostatok zdrojov potrebných na ďalšie udržiavanie spôsobilosti nadzvukového letectva.

Zdroj: Blog SME.sk

Nahlásit chybu v článku


Související články

Slovensko modernizuje bojová vozidla pěchoty

Slovenský DennikN včera informoval o záměru slovenského ministerstva obrany modernizovat 18 bojových ...

Slovensko nekoupí polské Rosomaky. Šance pro Pandur?

Ministerstvo obrany Slovenské republiky (MOSR) couvá od nákupu bojových vozidel pěchoty Scipio, tedy ...

Vampir, Aligator, Tatrapan: Československá technika v Indonésii

Indonéská armáda v posledních dnech převzala osm českých raketometů RM-70 Vampir od společnosti ...

Československý 120mm samohybný minomet vz.85 – neprávem poražený šampion

120mm samohybný minomet vz.85 zavedený v Armádě ČR s projektovým názvem PRAM-S (PRAporní Minomet - ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • PavolR
  10:06 29.03.2017

  Maximus: U KAI T-50 si ale treba položiť otázku, ako dlho by trvalo, kým by boli dodané novovyrobené lietadlá. Myslím, že čokoľvek, čo by bolo treba špeciálne pre nás vyrobiť je ...Zobrazit celý příspěvek

  Maximus:
  U KAI T-50 si ale treba položiť otázku, ako dlho by trvalo, kým by boli dodané novovyrobené lietadlá. Myslím, že čokoľvek, čo by bolo treba špeciálne pre nás vyrobiť je už teraz prakticky mimo hru ...
  Ďalšia otázka je, či ponuka od nich bola vôbec niekedy na stole. Lebo kým nedajú ponuku, zatiaľ sú akékoľvek špekulácie týmto smerom zbytočné.
  A do tretice je tu žiaľ aj otázka, čo by od toho mohli očakávať tí, ktorí o nákupe nakoniec rozhodnú ....Skrýt celý příspěvek

 • niko
  09:42 29.03.2017

  palo satko: Prosim ta, mohol by si mi poslat link na tie cargo lietadla, ktore ta kazde rano v Bratislave budia a ktore vozia municiu Dzihadistom s pozehnanim NATO? Tuto pozri mas ...Zobrazit celý příspěvek

  palo satko: Prosim ta, mohol by si mi poslat link na tie cargo lietadla, ktore ta kazde rano v Bratislave budia a ktore vozia municiu Dzihadistom s pozehnanim NATO? Tuto pozri mas pre cargo www.flightradar24.com... , pre vojenske www.adsbexchange.com... a tam sa da presne najst, ktore lietadlo v ktory cas a kam zo "Stefanika" odlietalo-pristavalo. Vies ja len, ze urcite by to aj ostatnych zaujimalo a predsa nechces vyzerat, ze pises hluposti, ne ?Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  09:41 29.03.2017

  V situaci, kdy OSSR jsou v situaci, kdy potřebují nakoupit skoro všechno a politická reprezentace nemá zájem tuto neutěšenou situaci moc řešit, tak je obtížné vymýšlet smysluplnou ...Zobrazit celý příspěvek

  V situaci, kdy OSSR jsou v situaci, kdy potřebují nakoupit skoro všechno a politická reprezentace nemá zájem tuto neutěšenou situaci moc řešit, tak je obtížné vymýšlet smysluplnou náhradu za obstarožní Mig-29.

  Na začátek je potřeba si alespoň v bodech definovat, k čemu se budou daná letadla používat během příštích dvou dekád a kolik jich je potřeba.

  Vzhledem k geopolitické orientaci slovenské vlády s perspektivou na její další setrvání, ekonomickou situaci a jen minimální účast na misích v zahraničí budou nové letouny sloužit primárně k ochraně vlastního vzdušného prostoru, především v roli Air Policing.

  Při předpokládaném nákupu strojů v počtu (bojová+cvičně-bojová varianta): 8+2 či maximálně 12+4, tj. v minimálních počtech s minimem drahé munice nelze očekávat příliš velký bojový potenciál v případě vypuknutí významnějšího konfliktu v Evropě.

  Osobně se domnívám, že schopnost působit minimálně proti bezpilotním prostředkům kategorie MALE UAV a schopnost působit proti pozemním cílům pomocí chytré munice by měla být v "portfoliu" nových nadzvukových letadel pro OSSR.

  Pokud se podíváme na možnosti a vyškrtáme ruskou či čínskou techniku a cenově a časově nedostupný F-35, tak moc toho nezůstane.

  Smysl by dával JAS-39 C/D, zejména při spolupráci OSSR a AČR, ale nové asi už nebudou a za olétané chtějí Švédi opravdu příliš.
  Pak je možnost uvažovat o "uloženkách" JAS 39 A/B, kterých se Švédi budou zbavovat, které by s nějakou rozumnou modernizací měli potenciál plnit zadané úkoly, ale cena by musela být opravdu hodně nízko a to není příliš pravděpodobná verze.

  Ve hře jsou i olétané F-16, které mají potenciál na zásadní modernizaci (Viper) a drak má dostatečnou rezervu na dlouhodobější používání. Nicméně jejich provoz je dražší než u Gripenů a peníze na zásadní modernizaci by mohly přijít až za drahně let, jestli vůbec.

  Francouzi sice mohou nabídnout Rafale či olétané Miráge 2000, ale první varianta je mimo hru díky ceně a použité 2000 už nejsou moc perspektivní vzhledem k provozním nákladům a předpokládané životnosti vs. nutnosti vybudovat komplet nové zázemí.

  Pak je tu žhavý kandidát na výherce amerického programu T-X KAI T-50, resp. jeho bojová verze FA-50. Rád bych poopravil Sokratesovy námitky k této volbě. Rychlost díky přídavnému spalování dosahuje 1837,5 km/h (Mach 1.5), systém RWR i Link 16 samozřejmě tato verze má. Původní radar vycházející z Elta EL/M-2032 nemá o moc horší parametry než mají radary na současných Mig-29. Navíc firma Samsung Thales vyvinula pro tento letoun palubní radar AESA, který parametry má být mnohem mnohem dál.

  Co se týká AA raket, tak sice Sidewinder je standart, ale Filipíny integrovali AIM-7 Sparrow a integrace AMRAAM je připravena pro zákazníka FA-50, když toto bude požadovat.

  Samozřejmostí je možnost použít "chytrou" protizemní munici jako je AGM-65 Maverick či klidně i střelu s plochou dráhou letu KEPD 350 :-).

  Pokud je tedy Gripen mimo hru, tak je KAI FA-50 rozhodně zajímavou volbou pro OSSR, které co ušetří na provozu nadzvukových letadel, tak pak mohou využít jinde a že je to potřeba opravdu moc.Skrýt celý příspěvek

 • niko
  09:35 29.03.2017

  Larry: Posadky raketovej PVO KUB cvicia v principe pravidelne raz do roka cvicne strelby bud to v Bulharsku, alebo v Polsku. Na jul 2017 su naplanovane cvicne strelby KUBov v ...Zobrazit celý příspěvek

  Larry: Posadky raketovej PVO KUB cvicia v principe pravidelne raz do roka cvicne strelby bud to v Bulharsku, alebo v Polsku. Na jul 2017 su naplanovane cvicne strelby KUBov v Polsku. Igly ani nepocitam, to strielaju bezne. Dlhe roky sa nerealizovali cvicne strelby s S 300, no od minuleho roku zacali strielat aj s tym-Bulharsko.
  Jura99: Slovenska S 300 ma komponenty dodane z Ruska v tusim v roku 1998. Takze to uz nie je ta povodna stara S 300, ktoru nam dodal ZSSR v osemdesiatych rokoch.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  09:23 29.03.2017

  Sergej7490: obojí (S-300 i KUB) zralé minimálně na modernizaci, spíš ale na odpis. KUB v AČR má alespoň modernizovaný lokátor a pracoviště, takže si obsluha nepřipadá jak v ...Zobrazit celý příspěvek

  Sergej7490: obojí (S-300 i KUB) zralé minimálně na modernizaci, spíš ale na odpis. KUB v AČR má alespoň modernizovaný lokátor a pracoviště, takže si obsluha nepřipadá jak v polovině minulého století s logaritmickým pravítkem u baňkové obrazovky.Skrýt celý příspěvek

 • Sergej7490
  08:55 29.03.2017

  To LARRY:
  Nitra bola minuly rok na ostrych strelbach v Bulharsku (S-300), cca 3 roky dozadu boli v Polsku s Kubmi,

  To LARRY:
  Nitra bola minuly rok na ostrych strelbach v Bulharsku (S-300), cca 3 roky dozadu boli v Polsku s Kubmi,

 • Jura99
  08:17 29.03.2017

  Sokrates: pokud jde o KAI T-50, řeč je o zabezpečení airpolicingu, nikoliv o bojové hodnotě, která bude u olétaných F-16 mizerná, ale za násobek ceny KAI. Pokud chcete za plánované ...Zobrazit celý příspěvek

  Sokrates: pokud jde o KAI T-50, řeč je o zabezpečení airpolicingu, nikoliv o bojové hodnotě, která bude u olétaných F-16 mizerná, ale za násobek ceny KAI. Pokud chcete za plánované peníze získat bojovou hodnotu, nekupujte v situaci OSSR stíhačky, ale výzbroj pozemního vojska. Jinak T-50 má dostup 14600m (dopravní letadla max. 13tis m) a výmětnice klamných cílů na airpolicing potřebujte asi tak stejně jako zmiňovaný S-300. Naopak je to šikovné nadzvukové letadlo, které by zastoupilo funkci cvičného letadla (je dvoumístné), bitevníku a plnilo by airpolicing, při efektivních nákladech. Přitom OSSR nemá žádné bitevníky a cvičná letadla brzy zralá na obměnu.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  07:55 29.03.2017

  už dva minimalne dva roky ma nad ranom budi tažke cargo štartujuce s bratislavskeho letiska. s požehnaním našej vlady a NATO vezie municiu a zbrane džihadistom. stači ked nejaky ...Zobrazit celý příspěvek

  už dva minimalne dva roky ma nad ranom budi tažke cargo štartujuce s bratislavskeho letiska. s požehnaním našej vlady a NATO vezie municiu a zbrane džihadistom. stači ked nejaky lempl špatne ukotvi palety a polovica mojho mesta pojde k Alahovi. To je realna hrozba a nie nejake neozyvajuce sa lietadlo. To mam suhlasit s vyhodenim miliardy na hračku pre "obyvačkovych generalov"?
  nech kupia dva zanovne Migy-29, ked už chcu akukat cez okienko na letušky. Chorvatom stačia Migy-21 a to su temer vo vojnovom stave so Srbmi.Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  07:15 29.03.2017

  A nebylo by lepší OSSR úplně zrušit??? To by bylo přece jen nejlevnější.:-))) LaPVO bez peněz nejde jakkoliv realizovat. To jsou technicky nejnáročnější a také nejdražší druhy ...Zobrazit celý příspěvek

  A nebylo by lepší OSSR úplně zrušit??? To by bylo přece jen nejlevnější.:-)))
  LaPVO bez peněz nejde jakkoliv realizovat. To jsou technicky nejnáročnější a také nejdražší druhy vojska.
  V r.93 byla ASR i AČR na stejné startovní čáře. To, že na Slovensku armádu prožrali (mandatorní výdaje) v platech vojáků a vytvářeli čtvrtstoletí vnitřní dluh (bez investic) se muselo projevit.Skrýt celý příspěvek

 • Sokrates
  06:44 29.03.2017

  Ľudia by už konečne mali prestať blúzniť o L-39 alebo o KAI T-50 ako o alternatíve k nadzvukovým stíhacím lietadlám. Tie stroje nemajú patričnú rýchlosť ani dostup na to, aby mohli ...Zobrazit celý příspěvek

  Ľudia by už konečne mali prestať blúzniť o L-39 alebo o KAI T-50 ako o alternatíve k nadzvukovým stíhacím lietadlám. Tie stroje nemajú patričnú rýchlosť ani dostup na to, aby mohli zachytiť niektoré civilné lietadlá. V prípade business jetov (ako napr. Global 5000, Falcon 7X, G550, atď.) by si ani neškrtli.
  Ide o vyslovene cvičné stroje, ktoré by v najlepšom prípade mohli "naháňať" drony. T-50 svojou slabou výzbrojou (len AIM-9, žiadna strela stredného doletu) a biednou avionikou (nevýkonný radar, absencia RWR, FLIR a Link-16) nemá pre štát NATO žiadnu bojovú hodnotu.
  So svojou obmedzenou riadenou výzbrojou typu vzduch-zem (AGM-65, JDAM) môže byť maximálne použité ako ľahké útočné lietadlo. Ale vzhľadom k absencii moderných striel a výmetníc klamných cieľov by T-50 ani v tejto roli žiadne zázraky nepredviedla.Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  23:14 28.03.2017

  Začnu odzadu... 1/ Společná základna proč?? Je to drahé řešení. Vlastní je nejlevnější řešení. Schopnost hlídat vzdušný prostor, stejně jako "zelenou hranici" atd......je jedním ...Zobrazit celý příspěvek

  Začnu odzadu...
  1/ Společná základna proč?? Je to drahé řešení. Vlastní je nejlevnější řešení.
  Schopnost hlídat vzdušný prostor, stejně jako "zelenou hranici" atd......je jedním ze základních atributů státní suverenity.
  Navíc jakákoliv smlouva o zajištění systému NATINAMDS pro SR či jakýkoliv stát je ponižující. Nemyslím si, že by SR byla země, která si nemůže dovolit vlastní nadzvukové letectvo a sama plnit úkoly airpolicingu.
  2/ Scenario vylíčené je sice hezky napsané, ale.....
  při dělení ČSFR byl redislokován na Slovensko do posádky Rožňava 171.plrp z posádky Jihlava s výzbrojí 2K12 (SA-6) jako 35. plrb. ovšem tu jste si zlikvidovali postupnou redukcí na "skupinu" a nakonec zrušením.... " BOGEY" bez problémů minul bod...
  Druhým bodem který "BOGEY" minul byla NITRA. Copak asi dělali chlapci z nitrianské raketové brigády??? Nic!! Ani se s nimi nepočítalo.. X let nebyli na střelbách takže jistě mají obsluhu svých systémů dokonale zvládnutou. :-)))
  Samozřejmě se vzletem QRA z LZSL se vůbec nepočítalo. Jako by nebyla....
  LZSL již "dolétalo"
  Na "Bogey" by mohl působit i 37.plrb dislokované u Pezinku. To by si ho ovšem pánové z Blavy nesměli zrušit.
  A tak "velký kulový" a přes SR si může de facto létat kdo a jak chce, jak se mu zlíbí.
  Tomu se říká zajištění státní suverenity a nezávislosti. :-)))Skrýt celý příspěvek

 • bednar.vladimir
  21:52 28.03.2017

  Ahojte zopár postrehov k tejto diskusii: 1. KAI T-50 aj ja považujem za lacnejšiu, menej vikonnu ale dostacujúcu alternatívu ku viacúčelovým stíhacim lietadlám 2. Rakušania máju ...Zobrazit celý příspěvek

  Ahojte zopár postrehov k tejto diskusii:
  1. KAI T-50 aj ja považujem za lacnejšiu, menej vikonnu ale dostacujúcu alternatívu ku viacúčelovým stíhacim lietadlám
  2. Rakušania máju len jedno letisko umiestnené približne v strede Rakúska - takže je to podobne ako Česko, Slovensko a Maďarsko
  3. Pohotovosť proti pomalým cieľom nám chýba. Upozorňoval som na to už pri tvorbe aktuálnej koncepcie rozvoja vzdušných síl... Avšak tie Mil mi 24 mali pohotovosť aj kvôli tomu že aj L-39ZA ktorá tiež držala pohotovosť mimo nadzvukov pred 1989 boli príliš rýchle na niektoré ciele. Takže "par L-159" v Prešove to nevyriešia... Odporučal som zaviesť pohotovosť L-39, posilniť pohotovosť Mil Mi 17 na 2 stroje. A to všetko integrovať to NATINAMDS Bohužiaľ ... je to nad reálne súčasne technické a zdrojové možnosti OS SR.
  4. Letu-schopnosť sa napr minulý rok pohybovala okolo 60%. Min 50 % je min zazmluvnená v abonentnej zmluve. Čo je celkom slušné na Mig 29. Ak si dobre pamätám prenájom Gripenov v ČR stanovuje hranicu 60 % a podobne ako na Slovensku boli obdobia kedy sa ta hranica nedodržiavala.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:24 28.03.2017

  Je pravdou, že 12 český a 12 maďarských Gripenů, pokud by byly doplněny ještě slovenskými (6-12), by už byla docela slušná farma :-) Škoda, že to Švédi de-facto zazdili :-/

  Je pravdou, že 12 český a 12 maďarských Gripenů, pokud by byly doplněny ještě slovenskými (6-12), by už byla docela slušná farma :-) Škoda, že to Švédi de-facto zazdili :-/

 • KOLT
  21:20 28.03.2017

  Ani se mi tomu nechce věřit, ale tentokrát se cejkise zastanu. On se právě tomuhle názoru na air policing, jaký presentoval palo satko, smál.

  Ani se mi tomu nechce věřit, ale tentokrát se cejkise zastanu. On se právě tomuhle názoru na air policing, jaký presentoval palo satko, smál.

 • tryskac
  21:19 28.03.2017

  ...nove tryskace skor ci neskor budu. u nas na Slovensku sice vsetko trva dlho, lebo nudza nas netlaci k radikalnym rieseniam, ale pevne verim ze budu. Otazka je ake, ci to budu ...Zobrazit celý příspěvek

  ...nove tryskace skor ci neskor budu. u nas na Slovensku sice vsetko trva dlho, lebo nudza nas netlaci k radikalnym rieseniam, ale pevne verim ze budu. Otazka je ake, ci to budu Gripeny, alebo F16, alebo nieco ine co si ani neviem predstavit. Nebude ich sice vela, ale myslim, ze na udrzanie minimalne stavajuceho stavu to bude stacit. Absolutne nevidim do zakulisia akychkolvek rokovani, ale zda sa, ze Svedi sa postavili na hlavu a chcu vytlct z Gripena co sa este da. V kazdom pripade, spolocna sila povedzme 14 CR Gripenov + 10-12 SR Gripenov by uz stala za aku-taku zmienku. Ved by to bolo viac ks ako za CSSR!
  Kazdy tu riesi zachytavanie akejsi abstraktnej hrozby uneseneho lietadla, ktora je svojim ponatim naozaj len abstraktna. Je pravda ze 11/9 sa naozaj takyto utok udial, ale dufam si tvrdit, ze v nasom (stredoeuropskom) meradle je tato predstava naozaj abstraktna. Skratka tu nie je dostatocna hustota obyvatelstva, aby teroristicky utok sposobil masivnejsie skody. Berme tuto hrozbu teda ako sice realnu, ale do znacnej miery abstraktnu.
  Co ma zaraza viac, ze nikto neriesi absolutnu priepustnost SR vychodnej hranice, kde si vrtulniky a lietadla z UA lietaju ako sa im zachce. Za zmienku by som spomenul havarovany vrtulknik s utecencami a havarovane lietadlo (uz v znacnej hlbke SR uzemia). Kvoli takymto hrozbam su lietadla, hoci nadzvukove umiestnen na Sliaci minimalne nerentabilne, ked uz nie neefektivne. Pocas studenej vojny bola rovnaka situacia na ceskej hranici vtedajsieho CSSR, kde proti takymto narusitelom zasahovali Mi24, ak sa nemylim. Z tohto pohladu, povedzme 6 L159 umiestnenych v Presove by bolo velke zlepsenie situacie...Skrýt celý příspěvek

 • moky
  20:56 28.03.2017

  cejkis: Na to nejduležitější tvuj mozek evidentně nestačí.A to že nemužeš sestřelit letadlo jen proto že nekomunikuje.Asi těžko někdo vyda takovej rozkaz a vezme si na triko ...Zobrazit celý příspěvek

  cejkis:
  Na to nejduležitější tvuj mozek evidentně nestačí.A to že nemužeš sestřelit letadlo jen proto že nekomunikuje.Asi těžko někdo vyda takovej rozkaz a vezme si na triko lidsky životy..
  S tím gripenem totiž mužeš navázat vizualní kontakt,případně zjistit příčinu proč neodpovídá.Raketu vypustíš jen jednou..Skrýt celý příspěvek

 • sgtlk
  19:10 28.03.2017

  Double tak zrovna baltske state na sve ozbrojene sily nekaslou ( ani nemuzou ), ale investuji do nich dost a hlavne jejich investice maji hlavu a patu. Slapou celkem solidne. ...Zobrazit celý příspěvek

  Double
  tak zrovna baltske state na sve ozbrojene sily nekaslou ( ani nemuzou ), ale investuji do nich dost a hlavne jejich investice maji hlavu a patu. Slapou celkem solidne. Takze s nima bych se byt tebou nesrovnaval.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  19:05 28.03.2017

  Double Já bych si tak nefandil. Ano, dělostřelectvo máte solidní, ale vzhledem k tomu, že takřka není vybaveno průzkumnými systémy, tak je jeho použitelnosti dosti ...Zobrazit celý příspěvek

  Double
  Já bych si tak nefandil. Ano, dělostřelectvo máte solidní, ale vzhledem k tomu, že takřka není vybaveno průzkumnými systémy, tak je jeho použitelnosti dosti problematická.
  PVO stojí na sice solidním, ale přeci již dosti letitém S300.
  Ženisté jsou moderně vybavení akorát pro odminování (díky Boženám), jinak nic.
  Z Vámi vyjmenovaných zemí je na tom skutečně hůře jen Maďarsko (s výjimkou letectva), ostatní jsou na tom stejně (Balkán), případně vás rychle, díky usilovné modernizaci, předeženou (Litva, Estonsko). Slovinská armáda má na rozdíl slovenské moderní pušky, relativně nové OT a vrtulníky. A srovnání s AČR už vůbec není na místě, přes veškerou bídu vyznívá srovnání s OSSR jako srovnání Felicie s Octavií II.Skrýt celý příspěvek

 • Arassuil
  19:04 28.03.2017

  Double: Ehm, kdyby se Slováci dostali úrovní svých OSSR na roveň Baltickým zemím, tak by si mohli blahopřát...

  Double: Ehm, kdyby se Slováci dostali úrovní svých OSSR na roveň Baltickým zemím, tak by si mohli blahopřát...

 • Double
  17:54 28.03.2017

  "Že OSSR chybí úplně všechno se snad nebudeme přít, je to nejspíš se slušným odstupem nejzanedbanější a nejméně bojeschopná armáda NATO. " Tak to si este nevidel armády Madarov, ...Zobrazit celý příspěvek

  "Že OSSR chybí úplně všechno se snad nebudeme přít, je to nejspíš se slušným odstupem nejzanedbanější a nejméně bojeschopná armáda NATO. "
  Tak to si este nevidel armády Madarov, Slovincov, Balticke krajiny a pod (a zrovna ačr na tom tiež nieje bohvie ako). U nás je na urovni delostrelectvo, protiletecka a potom tu sú ženisti, ktorí su na špičkovej úrovni. Ale to je tým, že nás často reprezentujú v zahraničí.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 6