České stíhačky Gripen Slovensku nepomůžou

JAS-39 Gripen; ilustrační foto / MO ČR

Slovenský a Český minister obrany podpísali 15.2.2017 medzinárodnú zmluvu o vzájomnej spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru Českej republiky a Slovenskej republiky. Táto zmluva sa často krát spomína v súvislosti s potrebou riešiť náhradu MiGov-29, ktorá sa nevyvíja pre Slovensko veľmi šťastne z dôvodu, že vláda nevie zabezpečiť dostatok potrebných zdrojov. 

Bohužiaľ prezentovanie tejto zmluvy, ako riešenia tohto problému, je zavádzaním občanov, ktoré často používa nielen Ministerstvo obrany, ale bohužiaľ ho prevzala aj časť odbornej verejnosti. Aby sme zdokumentovali, že táto zmluva nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR, predstavme si nasledujúcu jednoduchú modelovú situáciu.

Za menej ako 30 minúť v jadrovej elektrárni

9:00 stredoeurópskeho času má priletieť na medzinárodné letisko v Užhorode dopravné lietadlo. Ide o starší Boeing 737-200, teda najbežnejší typ lietadla v globálnom meradle. Lietadlo však nezačne klesať na priblíženie, ale pokračuje v lete na pôvodnom kurze smerom k štátnej hranici SR. Štátnu hranicu a teda aj hranicu riadeného vzdušného priestoru FIR (Flight Information Region) prekoná nad povinným hlásnym bodom MALBE juhovýchodne od obce Inovce v letovej hladine FL 340 (10350 m) rýchlosťou 430 kn (teda necelých 800 km za hodinu).

Oblastné stredisko riadenia vzdušného priestoru ACC (Area Control Center) Bratislava začne riešiť vzniknutú situáciu. Snaží sa nadviazať spojenie s lietadlom v súlade s leteckými predpismi na núdzovej frekvencii 121,5 a 243 MHz. Pokus zopakuje, avšak neúspešne. O vzniknutej situácii informuje CRC vo Zvolene (Control and reporting center), pričom automatizovaný systém túto informáciu prenesie do CAOC Uedem (Combined Air Operations Centre).

V tomto nemeckom mestečku neďaleko holandských hraníc dôstojníci CAOC majú na obrazovkách, okrem grafického znázornia vzdušnej situácie nad celou severnou Európou od Anglicka po Pobaltie, aj informácie o dostupnosti jednotlivých QRA (Quick Reaction Alert), ktoré môžu použiť. QRA je vždy 24 hodinová pohotovosť dvojice nadzvukových lietadiel a príslušného personálu pripravených na zásah voči prípadnému narušiteľovi vzdušného priestoru jednotlivých krajín NATO.

Následne starší dôstojník pohotovostnej zmeny CAOC rozhodne o nasadení dostupnej QRA a vyhlási takzvaný Alfa scramble. Keďže pre tento prípad nebude dostupná QRA zo Sliača, informuje CRC v Českej republike, ktoré leží v obci Hlavenec a následne sa rozoznie siréna na letisku Čáslav asi 50 km východne od Prahy, ktoré je domovom 21. základne taktického letectva Českých vzdušných síl. CRC potom požiada ACC Praha aby začalo vyprázdňovať vzdušný priestor na plánovanej trase letu zasahujúcich Gripenov.

V tom čase sa náš Boeing 737 blíži k Michalovciam a pokračuje smerom na Košice.

Po zaznení sirény na letisku sa piloti vystrojujú. Vystrojovanie trvá približne 4 minúty. Zatiaľ sa pohotovostní technici presúvajú do hangárov a otvárajú ich dvere. Vo vnútri hangárov čakajú pripravené Gripeny. Každý s nich je vyzbrojený dvomi AIM-9L a 27 mm kanónom Mauser so 120 nábojmi. Zároveň WOC (Wing Operational Center) dostáva od CAOC prvé informácie o povahe a vlastnostiach cieľa a parametroch zásahu. Po vystrojení nasleduje preprava pilotov do hangárov k svojim Gripenom.

Nasleduje prikutrovanie a zrýchlená predletová príprava. Procedúra pokračuje komunikáciou s WOC, ktorý predá informácie o cieli a charaktere zásahu. Piloti až doteraz nevedia či nejde náhodou o cvičný poplach, tzv. T scramble. Po predletovej príprave nasleduje komunikácia s TWR (ToWeR) a povolenie na vzlet. Beží 17. minúta, od kedy Boeing 737 vstúpil do Slovenského vzdušného priestoru. 17 minút je priemerná doba po akú sa dopravné lietadlá zdržujú nad územím SR. Potom lietadlá vyrážajú na runway a vzlietajú smerom severozápad. Lietadlá po chvíli dosiahnu stúpavosť 200 m/s, ktorá bude postupne klesať.

Zatiaľ náš Boeing v 6. minúte preletel ponad Košice, v 10. minúte letel nad Rožňavou a v čase vzletu Gripenu sa pohyboval nad Klokočou. Napravo od lietadla môžu cestujúci vidieť Zvolen, kde sídli veliteľstvo Vzdušných síl a ďalej je Sliač a v najbližších zodolnených krytoch sú v súčasnej dobe uložené naše pohotovostné MiGy-29 AS držiace našu QRA.

Obidva Gripeny sa po vzlete spoja s CRC českých vzdušných síl, ktoré im poskytne navedenie počas ich letu nad vzdušným priestorom ČR. Lietadlá prevádzajú obrat smerom na bod stretnutia a stúpajú do rovnakej letovej hladiny, akú má Boeing. Tú dosiahnu niekde pri Chrudimi. Pri vzlete a následnom stúpaní spotrebúva motor Gripenu každú minutú viac ako 240 litrov leteckého paliva. Každý z Gripenov mal pri štarte plné vnútorné nádrže a podvesenú centrálnu prídavnú nádrž, to všetko s celkovou kapacitou 4100 l. Následne zrýchľujú na nadzvukovú rýchlosť. Tú dosiahnu v 21. minúte. Vtedy letia nad Ždárskymi vrchmi.

Boeing zatiaľ preletel Štiavnické vrchy a pohybuje sa smerom na Nitru a Bratislavu. V 23. minuté by mohol zasiahnuť jadrovú elektráreň v Mochovciach, v27. minúte by mohol zasiahnuť Duslo Šaľa a v 29. minúte jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice. Všetko sú to trvalo zakázané letové oblasti (LZ P - Prohibited Area), pretože prípadná letecká nehoda by mala rozsiahle následky. Našťastie však Boeing pokračuje vo svojej letovej hladine  rovnakou  cestovnou rýchlosťou ďalej.

Oblasti kam doletia stíhacie lietadlá za 15 minút od vzletu alebo 30 minút od vyhlásenia poplachu. / Vladimír Bednár, Mapové podklady Google Maps

Gripeny nedoletia včas

Gripeny zatiaľ pokračujú rýchlosťou 900 kn (1670 km/h) smerom k vypočítanému bodu stretu. Hranicu SR dosiahnu približne v 25. minúte. Po prekročení hranice ich navedenie preberie CRC zo Sliača. V tomto čase by obidva Gripeny mali mať náš Boeing na obrazovkách zobrazujúcich výstupy radarov. Nad Záhorím začnú spomaľovať a budú navedené severne od letového kurzu Boeingu, aby ho mohli obletieť a priblížiť sa k lietadlu v súlade s medzinárodným leteckým predpismi od chvosta Boeingu. Na začiatku spomaľovania bude Boeing vo vizuálnej dohľadnosti pilotov Gripenu. Stále však nemôžu proti nemu nijakým spôsobom zasiahnuť.

Zatiaľ Boeing pokračuje v lete po svojej trase. V 24. minúte preletí Nitru, v 29. minúte je pred Bratislavou a v 30. minúte prelietava Petržalku a odlieta smerom na Viedeň.

Gripeny zatiaľ začnú vykonávať obrat a otočia sa o 180 stupňov a na základe rozkazu CAOC Uedem odlietajú podzvukovou rýchlosťou smerom k Čáslavi. Nikdy sa nemohli pokúsiť o vizuálnu komunikáciu s Boeingom podľa medzinárodných dohovorov. Nikdy nemohli proti Boeingu zasiahnuť. Minister obrany (Národná vládna autorita), ktorý by mal rozhodnúť o prípadnom prerušení letu, nikdy nemôže vydať žiadne rozhodnutie.

So sarkazmom možno povedať, že maximálne tak môže oprášiť prach padajúci na túto medzinárodnú zmluvu. Vzlet Gripenov bol zbytočný. Toto všetko si uvedomujú aj dôstojníci v Uedeme a preto nad Slovensko lietadla posielať nebudú. Nebudú zbytočne ohrozovať ochranu ostatných oblastí, za ktoré sú zodpovední.

Boeing sa pohyboval nad územím SR 30 minúť. O celých  13 minút dlhšie ako je priemerný čas pobytu dopravných lietadiel v našom vzdušnom priestore. Išlo o staršie a pomalšie dopravné lietadlo, ktoré sa nijakým spôsobom nesnažilo vyhnúť stretu s Gripenmi, ani robiť obštrukcie v tomto procese napríklad klamlivou komunikáciou. Nešlo o rýchle vojenské lietadlo ani nízko letiaci cieľ, ktorý sa snaží vyhnúť detekčným prostriedkom.

Napriek tomu Gripeny nemohli proti tomuto lietadlu nijakým spôsobom zasiahnuť. A práve preto zmluva z ČR nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Samozrejme, niektorým z vás napadne, že České vzdušné sily môžu operovať priamo zo Sliača, tak ako to v minulosti predviedli počas misií nad Pobaltím a nad Islandom. České letectvo ale nemá dostatok strojov, aby trvalo udržalo čo i len 4 stroje na Sliači.

Česi totiž majú len 14 Gripenov, pričom len 12 jednomiestnych je možné nasadiť do QRA. Ani tento počet nie je konečný, pretože mimo iného servisná zmluva garantuje českému letectvu 60 % hranicu letuschopnosti Gripenov. České letectvo by tak počas doby, kedy by malo Gripeny umiestnené na Slovensku, muselo zásadne obmedziť výcvik vlastných pilotov. Takýto stav dôkazu české vzdušné sily  udržať len krátkodobo cca na 6-9 mesiacov.

Spojeneckej základni u nás sa nevyhneme

Jediným riešením tak nateraz je urýchlené obstaranie potrebného počtu nových lietadiel. Avšak bohužiaľ aj kedy dnes Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu na prenájom potrebného počtu nadzvukových lietadiel, do konca plánovanej životnosti MiGov-29 v roku 2020 nové stroje nebudú v žiadnom prípade schopné zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Lebo 2-4 roky bude trvať len nadobudnutie príslušnej operačnej spôsobilosti nových strojov.

Alebo v druhom prípade musíme akceptovať umiestnenie spojeneckých vzdušných síl na našom území. Toto riešenie však musí odobriť aj vojenský vybor NATO, tak ako to odobril v prípade Pobaltia a ďalších krajín. Opäť je na mieste už teraz požiadať vojenský výbor NATO o odsúhlasenie tohto riešenia, pretože naši spojenci sa budú musieť na umiestnenie svojich síl na našom území pripraviť.

O povinnosti otvorene informovať  občanov už nehovoriac. Tu si však treba uvedomiť, že sa už minula doba, kedy môžeme čerpať výhody spoločnej obrany bez toho, aby sme za to ponúkli spojencom ekvivalentnú náhradu. Najmä ak si každý veľmi rýchle uvedomí, že ak by sme dodržiavali naše záväzky v oblasti rozsahu obranných výdavkov, ku ktorým sme sa zaviazali, ozbrojene sily by mali dostatok zdrojov potrebných na ďalšie udržiavanie spôsobilosti nadzvukového letectva.

Zdroj: Blog SME.sk

Nahlásit chybu v článku


Související články

Slovensko modernizuje bojová vozidla pěchoty

Slovenský DennikN včera informoval o záměru slovenského ministerstva obrany modernizovat 18 bojových ...

Slovensko nekoupí polské Rosomaky. Šance pro Pandur?

Ministerstvo obrany Slovenské republiky (MOSR) couvá od nákupu bojových vozidel pěchoty Scipio, tedy ...

Vampir, Aligator, Tatrapan: Československá technika v Indonésii

Indonéská armáda v posledních dnech převzala osm českých raketometů RM-70 Vampir od společnosti ...

Československý 120mm samohybný minomet vz.85 – neprávem poražený šampion

120mm samohybný minomet vz.85 zavedený v Armádě ČR s projektovým názvem PRAM-S (PRAporní Minomet - ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • dusan
  17:41 28.03.2017

  Trošku zbytočná diskusia ... Naša vláda ... ústami nášho premiéra neustále vyhlasuje, že jej je to jedno !!!! Fico bez obálok tvrdí, že ho armáda viac menej nezaujíma a ...Zobrazit celý příspěvek

  Trošku zbytočná diskusia ...

  Naša vláda ... ústami nášho premiéra neustále vyhlasuje, že jej je to jedno !!!!

  Fico bez obálok tvrdí, že ho armáda viac menej nezaujíma a nebude ukracovať "sociálne" výhody pre Slovákov ... teda svojich voličov ...

  To, že naša armáda je na smiech je dlhodobo známe ... oficiálne to i NATO kritizuje. ... ale pre nášho premiéra to nie je priorita .... ak ho niečo zaujíma ... tak zrušenie "nezmyselných" sankcií voči Rusku ....

  Takže najbližšie tri roky sa nezmení v podstate nič .... týćh pár predražených nákupov (L-410, UH-60, C-27) čosi zalepí .... ale v pripncípe nič nerieši.

  Naša armáda je okrem pár menších jednotiek nepoužiteľná a väčšina techniky je na úrovni muzelálnych zbierok vojenského múzea v Piešťanoch.Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  16:21 28.03.2017

  Asi mám blbou představu, ale podle mě by jim (i nám) na ten slavný air policing stačily KAI T-50. Jsou to nadzvuková letadla schopná nést pokročilé zbraně. Jsou o polovinu ...Zobrazit celý příspěvek

  Asi mám blbou představu, ale podle mě by jim (i nám) na ten slavný air policing stačily KAI T-50.
  Jsou to nadzvuková letadla schopná nést pokročilé zbraně. Jsou o polovinu levnější přičemž servis by měl být tak nějak na stejno. Je otázkou jestli rozdíl 600km/h hraje nějakou větší roli. Jak často naše gripeny vůbec létají nadzvukovou rychlostí?
  Jo, Gripen má lepší radar, ale co by v případě konfliktu změnilo našich 14 stíhaček s municí na tři vzlety.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  15:37 28.03.2017

  tryskac: tvoje otázka jestli jsem byl v SR reaguje na moji větu "SR nemá peníze navíc, OSSR chybí úplně všechno" ? :-)... Že OSSR chybí úplně všechno se snad nebudeme přít, je to ...Zobrazit celý příspěvek

  tryskac: tvoje otázka jestli jsem byl v SR reaguje na moji větu "SR nemá peníze navíc, OSSR chybí úplně všechno" ? :-)... Že OSSR chybí úplně všechno se snad nebudeme přít, je to nejspíš se slušným odstupem nejzanedbanější a nejméně bojeschopná armáda NATO. Navíc téma obrany nikoho z občanů ani moc nezajímá (do záloh se přihlásilo asi dvacet lidí). A pokud jde o ty peníze, veřejný sektor je potřebuje kam se podíváš, třeba jen veřejné nemocnice dluží dodavatelům úhradu v hodnotě ročního rozpočtu ministerstva obrany. I proto je stíhací letectvo zbytečný luxus a finančně neefektivní obranný prvek, jediný argument je airpolicing, který musí být řešitelný i levněji. Proč si třeba Litva raději kupuje Boxery a nikoliv pár olétaných stíhaček, když stíhací letectvo nemá?Skrýt celý příspěvek

 • niko
  14:31 28.03.2017

  cejkis: Tusim Rakusania maju svoje Eurofightery rozdelene na viacero zakladni, prave z dovodu, aby pokryli cele uzemie. Aj toto je moznost. No este drahsia ako to, co tu mame ...Zobrazit celý příspěvek

  cejkis: Tusim Rakusania maju svoje Eurofightery rozdelene na viacero zakladni, prave z dovodu, aby pokryli cele uzemie. Aj toto je moznost. No este drahsia ako to, co tu mame dneska.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  14:25 28.03.2017

  Je to stejná debata jako x.krát v ČR na téma zda potřebujeme nadzvukové letectvo :-) Díky za tento článek. Divím se, že ještě má někdo energii psát o těchto věcech stále ...Zobrazit celý příspěvek

  Je to stejná debata jako x.krát v ČR na téma zda potřebujeme nadzvukové letectvo :-)
  Díky za tento článek. Divím se, že ještě má někdo energii psát o těchto věcech stále dokola.

  PS: nejvíc nejlepší je argument, že nadzvukové letectvo není třeba, stačí rakety.
  Tedy, když přestane civilní stroj komunikovat, rovnou ho odpálit :DDD

  PS2: V ČR jsou lokality, kde to ani Gripen z Čáslavi nestihne.Skrýt celý příspěvek

 • ggtt
  14:21 28.03.2017

  Zdroj: Blog SME.sk
  Blog není jazykově korigovaný

  Zdroj: Blog SME.sk
  Blog není jazykově korigovaný

 • vlasto
  14:18 28.03.2017

  Clanok je pre mna ako pre laika velmi zaujimavy. Ale mohla by nam redakcia prezradit ako vznikal? Lebo takymto pravopisom sa v poslednej dobe na Slovensku identifikuju fasisti :)

  Clanok je pre mna ako pre laika velmi zaujimavy. Ale mohla by nam redakcia prezradit ako vznikal? Lebo takymto pravopisom sa v poslednej dobe na Slovensku identifikuju fasisti :)

 • niko
  14:13 28.03.2017

  logik: Karlos73 ma fakt pravdu. Momentalne lieta 8 MIG 29 AS a 2 MIG 29 UBS. Zdroje su rozne, no asi najlepsi je FB profil letky/zakladne, kde vidis v realnom case vsetky lietadla, ...Zobrazit celý příspěvek

  logik: Karlos73 ma fakt pravdu. Momentalne lieta 8 MIG 29 AS a 2 MIG 29 UBS. Zdroje su rozne, no asi najlepsi je FB profil letky/zakladne, kde vidis v realnom case vsetky lietadla, ktore lietaju. Takze zodpovedne mozem tvrdit, ze 10 masin je letuschopnych a 5 ulozenych, neletuschopnych.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  14:01 28.03.2017

  Karlos73: můžu se zeptat na zdroj - o dost menším počtu mluví i nejen politici, ale i lidé, kteří do toho myslím vidí, ...Zobrazit celý příspěvek

  Karlos73: můžu se zeptat na zdroj - o dost menším počtu mluví i nejen politici, ale i lidé, kteří do toho myslím vidí, např.

  http://technet.idnes.cz/vaclav...
  "Proto z dvaadvaceti letounů, které jim po dvou leteckých nehodách zbyly, jich provozují s bídou třetinu."

  Ale jestli to není pravda, tím lépe.

  Ty nemodernizované migy počítáš do těch 8 a 2, nebo teda podle Tebe jich léta 10+3 staré?

  Další, zas jiné počty, jsem našel tady:
  https://www.aktuality.sk/clano...
  v roce 2011 bylo letuschopných stíhaček 9. Pravda, je to politik, ale řeší se to dost na odborné úrovni.

  Tady zas píšou o letuschopnosti 50% - tedy 6 letadlel
  https://vladimirbednar.blog.sm...
  v roce 2011

  A tady "„Počet letuschopných lietadiel významne klesol v dôsledku kanibalizácie stíhačiek v období predchádzajúceho vedenia rezortu obrany, ktoré opravám stíhačiek nevenovalo pozornosť a vedome súhlasilo s prevzatím nefunkčných strojov,“"
  To evidentně nemluví o hotovosti, ale o letuschopnosti.

  Byl bych rád, kdyby tomu tak nebylo a je jasné, že politikům se nedá úplně věřit, ale zajímal by mne zdroj, odkud čerpáš informace, že na tom je slovenské letectvo lépe?

  palo satko:
  1) Rusko - zaútočilo nedávno na souseda.
  2) Jó, to si lidi i po I. světové mysleli, že další válka už nebude....Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  13:36 28.03.2017

  Niko napis mi jediny pripad realnej hrozby v Europe.

  Niko napis mi jediny pripad realnej hrozby v Europe.

 • RiMr71
  13:25 28.03.2017

  "No tak to narušiteľské lietadlo by hádam aj slovenské Albatrosy zachytili skôr, než Gripeny z Čiech ... :( " Ano. Pokud tedy teroristi dají včas předem vědět svým letovým ...Zobrazit celý příspěvek

  "No tak to narušiteľské lietadlo by hádam aj slovenské Albatrosy zachytili skôr, než Gripeny z Čiech ... :( "

  Ano. Pokud tedy teroristi dají včas předem vědět svým letovým plánem, aby ten dýchavičný Albík mohl včas předem začít stoupat...

  No a představa Slovenska pod maďarskou ochranou, nedejbože s nějakou vlastní posádkou na území SLovenska... no nevimnevim co by na to řekl slovenský lid prostý, nacionálně uvědomovaný...Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  13:13 28.03.2017

  Jura99: a ty si bol kedy naposledy na Slovensku?

  Jura99: a ty si bol kedy naposledy na Slovensku?

 • Jura99
  12:56 28.03.2017

  Takto by se organizovaný terorista (jako ti v New Yorku) asi nechoval. Nejspíš by si vybral let který vede nad cílem a trasu letu (navedení na cíl) změnil na poslední chvíli, že by ...Zobrazit celý příspěvek

  Takto by se organizovaný terorista (jako ti v New Yorku) asi nechoval. Nejspíš by si vybral let který vede nad cílem a trasu letu (navedení na cíl) změnil na poslední chvíli, že by si jakákoliv PVO ani nestačila všimnout (jako v New Yorku). Cokoliv OSSR koupí za letadla, nebude mít valnou bojovou hodnotu, nepřítel si s těmi pár kusy poradí za pár minut, pouze v době míru ten air policing, který se dělá důležitější než ve skutečnosti je. SR nemá peníze navíc, OSSR chybí úplně všechno. Proto by měli koupit max. 6ks letadel s co nejlevnějším provozem a pořízením, pouze na air policing, s rychlostí okolo M1,5 (např. korejský T-50) nebo air policing "koupit" u sousedů.Skrýt celý příspěvek

 • altuslapis
  12:52 28.03.2017

  Článek je pouze blog tj.nikoliv odborně vypracovaná studie. Tím je důvěryhodnost diskutabilní a záleží na každém,jak k "blogu" přistoupí.

  Článek je pouze blog tj.nikoliv odborně vypracovaná studie. Tím je důvěryhodnost diskutabilní a záleží na každém,jak k "blogu" přistoupí.

 • niko
  12:50 28.03.2017

  palo satko: Myslim, ze v zasade nechapes zmysel zabezpecenia vzdusneho priestoru. Ako som ti uz raz pisal, incidentov vo vzdusnom priestore Slovenska sa stane rocne v priemere 5-6. ...Zobrazit celý příspěvek

  palo satko: Myslim, ze v zasade nechapes zmysel zabezpecenia vzdusneho priestoru. Ako som ti uz raz pisal, incidentov vo vzdusnom priestore Slovenska sa stane rocne v priemere 5-6. Na to sluzi air policing. Teda to, co tu zozoberal aj V. Bednar a teda aj to, co je zakladnou ulohou zabezpecenia vzdusneho priestoru Slovenska. Nicit nepriatela a strielat z Nitry S 300 po Boeingu 737 su blbiny, ktore mozes ist diskutovat na sme.sk. Aj tam je ten clanok zaveseny.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  12:34 28.03.2017

  Niko stihacky nesluzia na zabespecenie bezpecnosti leteckej dopravy, ale na znicenie nepriatela. Napis jeden pripade realnej hrozby pre Slovensko. Hrozby, nie to, ze nejaky Ind sa ...Zobrazit celý příspěvek

  Niko stihacky nesluzia na zabespecenie bezpecnosti leteckej dopravy, ale na znicenie nepriatela. Napis jeden pripade realnej hrozby pre Slovensko. Hrozby, nie to, ze nejaky Ind sa zabudol pri lete z Kalkaty prihlasit dispecerovi. Letelo nad Slovenskom unesene lietadlo? Od padu zeleznej opony ani jedno.Skrýt celý příspěvek

 • Pepos
  12:07 28.03.2017

  Lietadla treba ,ale cudzie okupačné(je jedno či sme v NATO ,alebo nie) základne NIE NIE NIE....mali sme tu spojenecké vojská zo Sovietskeho zväzu a to nám stačí ďalších tu ...Zobrazit celý příspěvek

  Lietadla treba ,ale cudzie okupačné(je jedno či sme v NATO ,alebo nie) základne NIE NIE NIE....mali sme tu spojenecké vojská zo Sovietskeho zväzu a to nám stačí ďalších tu nechceme.(podľa štatistik je drvivá väčšina Slovákov proti cca. 74%).

  Rímska ríša mala vojsko vždy rozmiestnené hlavne na územiach kroté si podrobili ako symbol svojej moci. USA robia to isté.

  A jedna poznámka Američania chceli za to ,že postavia v Česku radarovú základňu aby Česky štát prispieval každoročne od 150 - 550 mil. korún na prevádzku.(na Slovensku nemáme zbytočné peniaze)Skrýt celý příspěvek

 • niko
  11:54 28.03.2017

  palo satko: Nikto nejde davat mladym Slovakom do ruky samopale. Tu ide o uplne beznu zalezitost zabezpecenia vlastneho vzdusneho priestoru, zarucenia plynulej prevadzky a pomoci ...Zobrazit celý příspěvek

  palo satko: Nikto nejde davat mladym Slovakom do ruky samopale. Tu ide o uplne beznu zalezitost zabezpecenia vlastneho vzdusneho priestoru, zarucenia plynulej prevadzky a pomoci prelietajucim lietadlam v nudzi. Slovensko lezi na jednom z najdolezitejsich leteckych koridorov v Europe. Mame priblizne 1000 preletov denne. Je teda nasou povinnostou zabezpecit plinulost a bezpecnost. Ak ju nebudeme vediet zabezpecit, musime si totu sluzbu zaplatit.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  11:47 28.03.2017

  Niko kde som napisal, aby to robili zadarmo? Ale vždy to vyjde lacnejšie, ako kupovat drahu hračku. Svet sa zmenil. Mladi Slovaci nevedia ani len teoriu strelby, nieto že by ich ...Zobrazit celý příspěvek

  Niko kde som napisal, aby to robili zadarmo? Ale vždy to vyjde lacnejšie, ako kupovat drahu hračku. Svet sa zmenil. Mladi Slovaci nevedia ani len teoriu strelby, nieto že by ich niekde čakal samopal s ich menom.Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  11:39 28.03.2017

  logik - ako píše niko, V prevádzke je momentálne 8x stíhacích MiG-29AS a 2x cvičné MiG-29UBS. Dva sú nemodernizované stíhacie MiG-29A a 1x cvičný MiG-29UB, tieto sa nachádzajú na ...Zobrazit celý příspěvek

  logik - ako píše niko,
  V prevádzke je momentálne 8x stíhacích MiG-29AS a 2x cvičné MiG-29UBS. Dva sú nemodernizované stíhacie MiG-29A a 1x cvičný MiG-29UB, tieto sa nachádzajú na letisku Sliač ako záloha.
  V pohotovostnom systéme ochrany vzdušného priestoru sú do služby vyčlenené 2 (maximálne 3) MiG-29AS. (to je to čo politici populisticky predhadzujú verejnosti, že na Slovensku nám lietajú 3 Mig-29...)Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 5 z 6