České stíhačky Gripen Slovensku nepomůžou

JAS-39 Gripen; ilustrační foto / MO ČR

Slovenský a Český minister obrany podpísali 15.2.2017 medzinárodnú zmluvu o vzájomnej spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru Českej republiky a Slovenskej republiky. Táto zmluva sa často krát spomína v súvislosti s potrebou riešiť náhradu MiGov-29, ktorá sa nevyvíja pre Slovensko veľmi šťastne z dôvodu, že vláda nevie zabezpečiť dostatok potrebných zdrojov. 

Bohužiaľ prezentovanie tejto zmluvy, ako riešenia tohto problému, je zavádzaním občanov, ktoré často používa nielen Ministerstvo obrany, ale bohužiaľ ho prevzala aj časť odbornej verejnosti. Aby sme zdokumentovali, že táto zmluva nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR, predstavme si nasledujúcu jednoduchú modelovú situáciu.

Za menej ako 30 minúť v jadrovej elektrárni

9:00 stredoeurópskeho času má priletieť na medzinárodné letisko v Užhorode dopravné lietadlo. Ide o starší Boeing 737-200, teda najbežnejší typ lietadla v globálnom meradle. Lietadlo však nezačne klesať na priblíženie, ale pokračuje v lete na pôvodnom kurze smerom k štátnej hranici SR. Štátnu hranicu a teda aj hranicu riadeného vzdušného priestoru FIR (Flight Information Region) prekoná nad povinným hlásnym bodom MALBE juhovýchodne od obce Inovce v letovej hladine FL 340 (10350 m) rýchlosťou 430 kn (teda necelých 800 km za hodinu).

Oblastné stredisko riadenia vzdušného priestoru ACC (Area Control Center) Bratislava začne riešiť vzniknutú situáciu. Snaží sa nadviazať spojenie s lietadlom v súlade s leteckými predpismi na núdzovej frekvencii 121,5 a 243 MHz. Pokus zopakuje, avšak neúspešne. O vzniknutej situácii informuje CRC vo Zvolene (Control and reporting center), pričom automatizovaný systém túto informáciu prenesie do CAOC Uedem (Combined Air Operations Centre).

V tomto nemeckom mestečku neďaleko holandských hraníc dôstojníci CAOC majú na obrazovkách, okrem grafického znázornia vzdušnej situácie nad celou severnou Európou od Anglicka po Pobaltie, aj informácie o dostupnosti jednotlivých QRA (Quick Reaction Alert), ktoré môžu použiť. QRA je vždy 24 hodinová pohotovosť dvojice nadzvukových lietadiel a príslušného personálu pripravených na zásah voči prípadnému narušiteľovi vzdušného priestoru jednotlivých krajín NATO.

Následne starší dôstojník pohotovostnej zmeny CAOC rozhodne o nasadení dostupnej QRA a vyhlási takzvaný Alfa scramble. Keďže pre tento prípad nebude dostupná QRA zo Sliača, informuje CRC v Českej republike, ktoré leží v obci Hlavenec a následne sa rozoznie siréna na letisku Čáslav asi 50 km východne od Prahy, ktoré je domovom 21. základne taktického letectva Českých vzdušných síl. CRC potom požiada ACC Praha aby začalo vyprázdňovať vzdušný priestor na plánovanej trase letu zasahujúcich Gripenov.

V tom čase sa náš Boeing 737 blíži k Michalovciam a pokračuje smerom na Košice.

Po zaznení sirény na letisku sa piloti vystrojujú. Vystrojovanie trvá približne 4 minúty. Zatiaľ sa pohotovostní technici presúvajú do hangárov a otvárajú ich dvere. Vo vnútri hangárov čakajú pripravené Gripeny. Každý s nich je vyzbrojený dvomi AIM-9L a 27 mm kanónom Mauser so 120 nábojmi. Zároveň WOC (Wing Operational Center) dostáva od CAOC prvé informácie o povahe a vlastnostiach cieľa a parametroch zásahu. Po vystrojení nasleduje preprava pilotov do hangárov k svojim Gripenom.

Nasleduje prikutrovanie a zrýchlená predletová príprava. Procedúra pokračuje komunikáciou s WOC, ktorý predá informácie o cieli a charaktere zásahu. Piloti až doteraz nevedia či nejde náhodou o cvičný poplach, tzv. T scramble. Po predletovej príprave nasleduje komunikácia s TWR (ToWeR) a povolenie na vzlet. Beží 17. minúta, od kedy Boeing 737 vstúpil do Slovenského vzdušného priestoru. 17 minút je priemerná doba po akú sa dopravné lietadlá zdržujú nad územím SR. Potom lietadlá vyrážajú na runway a vzlietajú smerom severozápad. Lietadlá po chvíli dosiahnu stúpavosť 200 m/s, ktorá bude postupne klesať.

Zatiaľ náš Boeing v 6. minúte preletel ponad Košice, v 10. minúte letel nad Rožňavou a v čase vzletu Gripenu sa pohyboval nad Klokočou. Napravo od lietadla môžu cestujúci vidieť Zvolen, kde sídli veliteľstvo Vzdušných síl a ďalej je Sliač a v najbližších zodolnených krytoch sú v súčasnej dobe uložené naše pohotovostné MiGy-29 AS držiace našu QRA.

Obidva Gripeny sa po vzlete spoja s CRC českých vzdušných síl, ktoré im poskytne navedenie počas ich letu nad vzdušným priestorom ČR. Lietadlá prevádzajú obrat smerom na bod stretnutia a stúpajú do rovnakej letovej hladiny, akú má Boeing. Tú dosiahnu niekde pri Chrudimi. Pri vzlete a následnom stúpaní spotrebúva motor Gripenu každú minutú viac ako 240 litrov leteckého paliva. Každý z Gripenov mal pri štarte plné vnútorné nádrže a podvesenú centrálnu prídavnú nádrž, to všetko s celkovou kapacitou 4100 l. Následne zrýchľujú na nadzvukovú rýchlosť. Tú dosiahnu v 21. minúte. Vtedy letia nad Ždárskymi vrchmi.

Boeing zatiaľ preletel Štiavnické vrchy a pohybuje sa smerom na Nitru a Bratislavu. V 23. minuté by mohol zasiahnuť jadrovú elektráreň v Mochovciach, v27. minúte by mohol zasiahnuť Duslo Šaľa a v 29. minúte jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice. Všetko sú to trvalo zakázané letové oblasti (LZ P - Prohibited Area), pretože prípadná letecká nehoda by mala rozsiahle následky. Našťastie však Boeing pokračuje vo svojej letovej hladine  rovnakou  cestovnou rýchlosťou ďalej.

Oblasti kam doletia stíhacie lietadlá za 15 minút od vzletu alebo 30 minút od vyhlásenia poplachu. / Vladimír Bednár, Mapové podklady Google Maps

Gripeny nedoletia včas

Gripeny zatiaľ pokračujú rýchlosťou 900 kn (1670 km/h) smerom k vypočítanému bodu stretu. Hranicu SR dosiahnu približne v 25. minúte. Po prekročení hranice ich navedenie preberie CRC zo Sliača. V tomto čase by obidva Gripeny mali mať náš Boeing na obrazovkách zobrazujúcich výstupy radarov. Nad Záhorím začnú spomaľovať a budú navedené severne od letového kurzu Boeingu, aby ho mohli obletieť a priblížiť sa k lietadlu v súlade s medzinárodným leteckým predpismi od chvosta Boeingu. Na začiatku spomaľovania bude Boeing vo vizuálnej dohľadnosti pilotov Gripenu. Stále však nemôžu proti nemu nijakým spôsobom zasiahnuť.

Zatiaľ Boeing pokračuje v lete po svojej trase. V 24. minúte preletí Nitru, v 29. minúte je pred Bratislavou a v 30. minúte prelietava Petržalku a odlieta smerom na Viedeň.

Gripeny zatiaľ začnú vykonávať obrat a otočia sa o 180 stupňov a na základe rozkazu CAOC Uedem odlietajú podzvukovou rýchlosťou smerom k Čáslavi. Nikdy sa nemohli pokúsiť o vizuálnu komunikáciu s Boeingom podľa medzinárodných dohovorov. Nikdy nemohli proti Boeingu zasiahnuť. Minister obrany (Národná vládna autorita), ktorý by mal rozhodnúť o prípadnom prerušení letu, nikdy nemôže vydať žiadne rozhodnutie.

So sarkazmom možno povedať, že maximálne tak môže oprášiť prach padajúci na túto medzinárodnú zmluvu. Vzlet Gripenov bol zbytočný. Toto všetko si uvedomujú aj dôstojníci v Uedeme a preto nad Slovensko lietadla posielať nebudú. Nebudú zbytočne ohrozovať ochranu ostatných oblastí, za ktoré sú zodpovední.

Boeing sa pohyboval nad územím SR 30 minúť. O celých  13 minút dlhšie ako je priemerný čas pobytu dopravných lietadiel v našom vzdušnom priestore. Išlo o staršie a pomalšie dopravné lietadlo, ktoré sa nijakým spôsobom nesnažilo vyhnúť stretu s Gripenmi, ani robiť obštrukcie v tomto procese napríklad klamlivou komunikáciou. Nešlo o rýchle vojenské lietadlo ani nízko letiaci cieľ, ktorý sa snaží vyhnúť detekčným prostriedkom.

Napriek tomu Gripeny nemohli proti tomuto lietadlu nijakým spôsobom zasiahnuť. A práve preto zmluva z ČR nemôže zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Samozrejme, niektorým z vás napadne, že České vzdušné sily môžu operovať priamo zo Sliača, tak ako to v minulosti predviedli počas misií nad Pobaltím a nad Islandom. České letectvo ale nemá dostatok strojov, aby trvalo udržalo čo i len 4 stroje na Sliači.

Česi totiž majú len 14 Gripenov, pričom len 12 jednomiestnych je možné nasadiť do QRA. Ani tento počet nie je konečný, pretože mimo iného servisná zmluva garantuje českému letectvu 60 % hranicu letuschopnosti Gripenov. České letectvo by tak počas doby, kedy by malo Gripeny umiestnené na Slovensku, muselo zásadne obmedziť výcvik vlastných pilotov. Takýto stav dôkazu české vzdušné sily  udržať len krátkodobo cca na 6-9 mesiacov.

Spojeneckej základni u nás sa nevyhneme

Jediným riešením tak nateraz je urýchlené obstaranie potrebného počtu nových lietadiel. Avšak bohužiaľ aj kedy dnes Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu na prenájom potrebného počtu nadzvukových lietadiel, do konca plánovanej životnosti MiGov-29 v roku 2020 nové stroje nebudú v žiadnom prípade schopné zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru SR. Lebo 2-4 roky bude trvať len nadobudnutie príslušnej operačnej spôsobilosti nových strojov.

Alebo v druhom prípade musíme akceptovať umiestnenie spojeneckých vzdušných síl na našom území. Toto riešenie však musí odobriť aj vojenský vybor NATO, tak ako to odobril v prípade Pobaltia a ďalších krajín. Opäť je na mieste už teraz požiadať vojenský výbor NATO o odsúhlasenie tohto riešenia, pretože naši spojenci sa budú musieť na umiestnenie svojich síl na našom území pripraviť.

O povinnosti otvorene informovať  občanov už nehovoriac. Tu si však treba uvedomiť, že sa už minula doba, kedy môžeme čerpať výhody spoločnej obrany bez toho, aby sme za to ponúkli spojencom ekvivalentnú náhradu. Najmä ak si každý veľmi rýchle uvedomí, že ak by sme dodržiavali naše záväzky v oblasti rozsahu obranných výdavkov, ku ktorým sme sa zaviazali, ozbrojene sily by mali dostatok zdrojov potrebných na ďalšie udržiavanie spôsobilosti nadzvukového letectva.

Zdroj: Blog SME.sk

Nahlásit chybu v článku


Související články

Slovensko modernizuje bojová vozidla pěchoty

Slovenský DennikN včera informoval o záměru slovenského ministerstva obrany modernizovat 18 bojových ...

Slovensko nekoupí polské Rosomaky. Šance pro Pandur?

Ministerstvo obrany Slovenské republiky (MOSR) couvá od nákupu bojových vozidel pěchoty Scipio, tedy ...

Vampir, Aligator, Tatrapan: Československá technika v Indonésii

Indonéská armáda v posledních dnech převzala osm českých raketometů RM-70 Vampir od společnosti ...

Československý 120mm samohybný minomet vz.85 – neprávem poražený šampion

120mm samohybný minomet vz.85 zavedený v Armádě ČR s projektovým názvem PRAM-S (PRAporní Minomet - ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • PavolR
  11:33 28.03.2017

  palo satko: Lenže v tomto scenári možno žiadni teroristi na nič nezaútočili. Pointou je, že lietadlo prešlo celým vzdušným priestorom Slovenska bez toho, aby mal ktokoľvek šancu ...Zobrazit celý příspěvek

  palo satko:
  Lenže v tomto scenári možno žiadni teroristi na nič nezaútočili. Pointou je, že lietadlo prešlo celým vzdušným priestorom Slovenska bez toho, aby mal ktokoľvek šancu zistiť, prečo to robí, čo sa v tom lietadle deje alebo sa ho pokúsil inštruovať, čo robiť má ...

  Mimochodom, keby letelo lietadlo opačným smerom, teda namiesto pristátia vo Viedni by si to namierilo na východ, tak by ho české Gripeny do opustenia slovenského vzdušného priestoru zrejme tiež nedostihli. A pre úplnosť, keby to zobrali zo severu na juh, alebo naopak, tak by to mali v mnohých prípadoch sakramentsky problém stihnúť aj lietadlá vzlietajúce na Slovensku. ;)Skrýt celý příspěvek

 • niko
  11:24 28.03.2017

  logik: 10 Migov realne lieta.

  logik: 10 Migov realne lieta.

 • logik
  11:21 28.03.2017

  Karlos73: Srovnáváš nesrovnatelné: kolik těch 29 reálně létá? Ve skutečnosti to jsou 3 mig-29 versus 8 Gripenů, kde se ještě cena údržby těch 29 snižuje o kanibalizaci zbylých ...Zobrazit celý příspěvek

  Karlos73:
  Srovnáváš nesrovnatelné: kolik těch 29 reálně létá? Ve skutečnosti to jsou
  3 mig-29 versus 8 Gripenů, kde se ještě cena údržby těch 29 snižuje o kanibalizaci zbylých strojů...Skrýt celý příspěvek

 • niko
  11:17 28.03.2017

  palo satko: Nie nie je to tak: Lietadlo na alfa scramble ma v prvom rade ulohu, nekomunikujucy Boeing identifikovat a pokusit sa s nim nadviazat spojenie. To funguje okrem ...Zobrazit celý příspěvek

  palo satko: Nie nie je to tak: Lietadlo na alfa scramble ma v prvom rade ulohu, nekomunikujucy Boeing identifikovat a pokusit sa s nim nadviazat spojenie. To funguje okrem vysielacky aj tak, ze ho predleti zacne mavat krydlami, blika pozicnymi svetlami a samozrejme v pripade hrozby moze vypalit varovnu davku. Co kapitana civilneho airlinera urcite minimalne prebudi a namotyvuje, aby nerobil hluposti. Taktiez je fakt, ze ak chces trafit Mochovce, tak klesat zacnes uz niekde za Kosicami. Ergo, vsetky tieto formy nadviazania komunikacie, a varovani musis realizovat niekde medzi Kosicami a povedzme Ziarom nad Hronom. Nasledne sa chystas na utok. Toto chces ako S 300 dokazat ? Okrem toho, takychto pripadov nie je jeden za desat rokov, ale 5-6 rocne. Predstava, ze Madari, alebo Cesi nam budu strazit vzdusny priestor zadarmo je inak dost naivna, asi taka naivna ako ze niekto z USA preleti Atlantik a napali to do nasich Mochoviec.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  11:04 28.03.2017

  Niko, Vladimir Bednar si vymyslel hypoteticku hrozbu, ktoru nemožu zvladnut česke Gripeny. Podla neho niekto na vychode sa zmocni lietadla a vrazi s nim do Mochoviec, alebo ...Zobrazit celý příspěvek

  Niko, Vladimir Bednar si vymyslel hypoteticku hrozbu, ktoru nemožu zvladnut česke Gripeny. Podla neho niekto na vychode sa zmocni lietadla a vrazi s nim do Mochoviec, alebo Bohunic, ktore su postavene tak, aby takyto letecky utok nevyvolal jadrovu katastrofu. Ked tu napišem, že stači zavolat do Madarska aby urobili raz za 10 rokov air policing lietadla z Vychodu, tak napišeeš hlupost, že sa to raketami nerobi. Ja viem, čo sa raketami robi. Keby aj nik k tomu lietadlu neletel a ono začne klesat smerom na jadrove elektrarne, tak ho S300 ktore su v Nitre par desiatok kilometrov od Mochoviec, Bohunic a Šali zostrelia. Zostrelia ho v v rovnakej situacii, v akej by ho zostrelil slovensky Gripen, alebo americka F-16 ktoru by sme mali na Sliači a ktore by okolo neho poletovali. Tie by ho tiež nezostrelili v letovej vyške, ale až pri klesani na jadrovu elektraren.
  Realita je taka, že všetci terorist, ktori použili lietadlo na teror nasadli do lietadla na Západe. Dokonca daleko od Slovenska za Velkou mlakou. Pravdepodobnost, že sa niekto bude snažiť rozvratit svetovu demokraciu utokom na Mochovce je rovnaka, ako torpedovy utok na remorker Dunajplavby v gabčikove.Skrýt celý příspěvek

 • niko
  10:57 28.03.2017

  Karlos73: Uz to nenajdem, ale je to na nete. Saab ponukol olietane Gripeny C/D. Neviem ako velmi olietane boli, ani v akom stave, ale Gajdosovi sa to ocividne nezapacilo.

  Karlos73: Uz to nenajdem, ale je to na nete. Saab ponukol olietane Gripeny C/D. Neviem ako velmi olietane boli, ani v akom stave, ale Gajdosovi sa to ocividne nezapacilo.

 • niko
  10:56 28.03.2017

  Pavol IR: Albatros zachytit Boing 737 ? Vtip, ze ? :) Palo IR: Pozri cely ten problem nie je ani tak o olietanosti MIG 29, ako o servisnej zmluve s MIGom. Tu uz Slovensko nechce ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavol IR: Albatros zachytit Boing 737 ? Vtip, ze ? :)
  Palo IR: Pozri cely ten problem nie je ani tak o olietanosti MIG 29, ako o servisnej zmluve s MIGom. Tu uz Slovensko nechce zase predlzit. No uprimne povedane, nepredlzili ju ani Bulhari a Poliaci im s prevadzkou pomohli. Udrzat 4 MIG 29 v chode, kym sa neprezbroji letka po dobu 2-3 rokov myslim si, ze nebude az tak kriticke.Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  10:55 28.03.2017

  Niko, ja som mal info, že išlo o staré Gripen A/B zo švédkych uložiek...

  Niko, ja som mal info, že išlo o staré Gripen A/B zo švédkych uložiek...

 • Karlos73
  10:54 28.03.2017

  Ešte doplním túto informáciu, ktorú uviedli niektoré média na Slovensku. Rezort obrany si údajne stanovil strop ročných nákladov o 10 percent vyšší, ako je teraz u Migov, teda do ...Zobrazit celý příspěvek

  Ešte doplním túto informáciu, ktorú uviedli niektoré média na Slovensku.
  Rezort obrany si údajne stanovil strop ročných nákladov o 10 percent vyšší, ako je teraz u Migov, teda do 36 miliónov eur. Švédska strana ale ponúkla cenu približne 55 miliónov eur ročne!...za staré Gripen A/B... čo OSSR odmietli.
  12x Mig-29 za cenu 36 mil. eur./rok
  cca 8x Gripen A/B (1200 letových hodín - povodná požiadavka od OSSR na Švédsku stranu) v cene 55 mil.eur/rokSkrýt celý příspěvek

 • niko
  10:52 28.03.2017

  Karlos73: Slovensko nedostalo ponuku na stare Gripen A/B, ale na olietane Gripen C/D. To myslel minister, ked rozpraval o tom, ze nam ponukli stare stroje. Medzicasom Saab ponukol ...Zobrazit celý příspěvek

  Karlos73: Slovensko nedostalo ponuku na stare Gripen A/B, ale na olietane Gripen C/D. To myslel minister, ked rozpraval o tom, ze nam ponukli stare stroje. Medzicasom Saab ponukol Bulharsku, ze obnovi vyrobu Gripenov C/D a predpokladam, ze na toto narazal Gajdos, ked hovoril, ze chceme nove stroje. Gripen A/B nebol nikdy v hre.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  10:50 28.03.2017

  No tak to narušiteľské lietadlo by hádam aj slovenské Albatrosy zachytili skôr, než Gripeny z Čiech ... :( niko: Rozdiel je v tom, že kým Mi-17 v priebehu akvizície UH-60 a ...Zobrazit celý příspěvek

  No tak to narušiteľské lietadlo by hádam aj slovenské Albatrosy zachytili skôr, než Gripeny z Čiech ... :(

  niko:
  Rozdiel je v tom, že kým Mi-17 v priebehu akvizície UH-60 a preškoľovania ešte lietať môžu, Migy už dovtedy nebudú môcť (rovnako ako nemôžu lietať Mi-24). Nejde o pilotov, ale o to, že s tými lietadlami sa už z jedného dňa na druhý nebude smieť vzlietnuť.

  palo satko:
  Ako si predstavujete nadviazanie vizuálnej komunikácie medzi S-300 a Boingom?

  --------
  Žiaľ nevidím v daných časových reláciách, do ktorých sme sa dostali, inú možnosť, než niekde vyžobrať pár F-16 s prísľubom, že zacvakáme za modernizáciu a servis a prípadne nejaké F-16 k tomu časom ešte dokúpiť na dosiahnutie zmysluplného počtu strojov ...

  S ponukou švédskych Gripenov je to podobne ako s izraelskou ponukou na tanky Sabra - do prenájmu už nejdú, lebo sa chcú definitívne zbaviť olietaných strojov pred zavedením nových.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:48 28.03.2017

  Ti Maďaři mě taky napadli, akorát mají obdobnou smlouvu se Slovinci, tak nejspíš nebudou mít nadbytečné kapacity, pro ochranu ještě dalšího souseda. Otázkou je, zda vůbec má AČR ...Zobrazit celý příspěvek

  Ti Maďaři mě taky napadli, akorát mají obdobnou smlouvu se Slovinci, tak nejspíš nebudou mít nadbytečné kapacity, pro ochranu ještě dalšího souseda. Otázkou je, zda vůbec má AČR volné letouny (zmíněno jen 12 jednomístných). Přeci jen se účaststníme ostrahy u spojenců (Island, Pobaltí), vlastního vzdušného prostoru. Část (odhadnu třeba polovinu) je uzeměná kvůli servisním opravám, údržbě nebo modernizaci.Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  10:39 28.03.2017

  palo satko, preveriť dopravné lietadlo pomocou S-300? robiť s týmto systémo air policing? Srandujete. Žiaľ Gripen (Švédsko) zrušil ponuku prenájmu letových hodín, čiže tá možnosť, ...Zobrazit celý příspěvek

  palo satko, preveriť dopravné lietadlo pomocou S-300? robiť s týmto systémo air policing? Srandujete.
  Žiaľ Gripen (Švédsko) zrušil ponuku prenájmu letových hodín, čiže tá možnosť, čo využívajú ČR a H, sú v pase. Saab ponúka už len lízing, alebo kúpu lietadiel, a Slovensku ponúkli zastaralé typy JAS 39 Gripen A/B. Čo sa týka kúpy modernejších JAS 39 Gripen C/D, a mokrý sen JAS 39 Gripen E/F (JAS 39 Gripen NG), tak tam je cena stalé drahá. Gripen argumentuje nízkymi prevádzkovými nákladmi, len tie obstarávacie sú o dosť vyššie. Slovensko ešte stále pracuje aj s variantom na F-16 , kúpa repasovaných F-16 a následná modernizácia vyjde výhodnejšie ako kúpa Gripen C/D a jeho následná modernizácia, prípadne kúpa najnovších Gripen E/F (neprichádza do úvahy, kedže zaradenie do operačnej služby vo Švédskych vzdušných silách je plánované na rok 2021, a ďalšími užívateľmi majú byť Brazília a India...)
  Môj odhad je, že Slovensko pôjde Polskou cestou a uprednostní repas F-16 a jeho následnú modernizáciu...uvidíme, ale vyriešenie stíhacieho letectva v najbližších rokoch bude pre Slovensko kľúčová a finančne dosť náročná...Skrýt celý příspěvek

 • niko
  10:04 28.03.2017

  palo satko: S 300 ti na air policing, resp. pri hore uvedenom pripade pomoze asi ako na vysokohorsku turu plutvy.

  palo satko: S 300 ti na air policing, resp. pri hore uvedenom pripade pomoze asi ako na vysokohorsku turu plutvy.

 • lemkin
  10:03 28.03.2017

  Nedávno tu byl článek o tom, že OS SR nepotřebují jen letadla, ale potřebují úplně všechno. Jen si vemte srovnání s ČR: Tanky: máme nějaké modernizované a přemýšlíme o nových. ...Zobrazit celý příspěvek

  Nedávno tu byl článek o tom, že OS SR nepotřebují jen letadla, ale potřebují úplně všechno. Jen si vemte srovnání s ČR:

  Tanky: máme nějaké modernizované a přemýšlíme o nových. SR - darmo mluvit
  Letectvo: máme vlastní lehké/cvičné bitevníky, vlastníme moderní stíhače. SR - darmo mluvit. Taktické transpotní letectvo ani nezminují - L410 jsou naše, CASA je v úplně jiných počtech jak Spartan.
  KOT - máme nové moderní a servisní zázemí pro střední a východní Evropu. SR=0 OT64 opravdu již nepočítám.
  BVP/IFV - tady jsme na tom dost podobně, jen s tím že u nás se aktivně řeší náhrada.

  A takhle by to šlo dál a dál......., Slovensko je 5 milionová země a tak se žádné velké závody ve zbrojení konat nebudou. Pokud by koupilo Gripeny, dokáže je ještě v součsném stavu provozně utáhnout - výcvik, nálet?Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  09:59 28.03.2017

  Tak podobnu zmluvu podpišeme aj z Madarskom a Polskom je "vymalovane" aj z Východu. Keby bolo naozaj zle, ešte mame S300.

  Tak podobnu zmluvu podpišeme aj z Madarskom a Polskom je "vymalovane" aj z Východu. Keby bolo naozaj zle, ešte mame S300.

 • niko
  09:52 28.03.2017

  Pokial som spravne pochopil, zmluva ma garantovat ochranu slovenskeho vzdusneho priestoru po dobu, kym sa slovenske letectvo nestane operacne schopne s novym typom stihacieho ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokial som spravne pochopil, zmluva ma garantovat ochranu slovenskeho vzdusneho priestoru po dobu, kym sa slovenske letectvo nestane operacne schopne s novym typom stihacieho lietadla. No ale nikto netvrdi, ze Gripeny/F 16 pridu naraz. Co ked bude situacia rovnaka ako s novymi Black Hawkami ? Teda, ze zacnu chodit postupne 3-4 stroje rocne a medzi tym budu stale v prevadzke MI 17. Co ak to bude rovnake aj so stihacim letectvom ? A teda cast pilotov sa bude preskolovat, zatial co cast bude stale zabezpecovat ochranu vzdusneho priestoru lietadlami MIG 29. To by znamenalo, ze ziaden katastroficky scenar sa nekona.Skrýt celý příspěvek

 • Míša
  09:51 28.03.2017

  Vím, že je to uplná drobnost, ale Sidewindery máme již dnes taky výběhové řady M. Ale též se dá hypoteticky počítat se střelami Aim-120. Jistou logiku rozbor má, ale pro snahu ...Zobrazit celý příspěvek

  Vím, že je to uplná drobnost, ale Sidewindery máme již dnes taky výběhové řady M.
  Ale též se dá hypoteticky počítat se střelami Aim-120. Jistou logiku rozbor má, ale pro snahu zaútočit na lokální elektrárnu si případný vrah najde místní spoj (Blava-Košice atp.) a nebude vyklesávat letovou hladinu z přeletu. Pak je nutné počítat s počtem stíhačů a letišť, který žádný zdejší stát není ochoten financovat. Takže je tu stále ono zaklínadlo, útočník je vždy napřed, pokud není včas odhalen.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 6 z 6