Český šlechtic Radecký byl vynikající vojevůdce Rakouska-Uherska

Český šlechtic Radecký byl vynikající vojevůdce Rakouska-Uherska
Setkání Radeckého (vlevo) a nového krále Sardinie Viktora Emanuela II (1849) / Foto: Wolfgang Sauber, CC BY-SA 3.0, Wikimedia (Zvětšit)

Mnoho lidí u nás v dnešní době již pravděpodobně netuší, čím se vlastně proslavil Josef Václav Radecký z Radče. Radeckého marš v podání Vídeňských filharmoniků, jehož tóny má v povědomí skoro každý, je nezbytnou součástí novoročního koncertu. Autorem řízného pochodu z roku 1848, věnovaného J.V. Radeckému, je hudební skladatel Johann Strauss starší.

Spolu s Janem Žižkou z Trocnova patří rakouský polní maršál české národnosti hrabě Josef Václav Radecký z Radče k nejlepším vojevůdcům všech dob. Postavou polního maršála Radeckého se dlouhodobě zabývá český publicista Jan Ziegler, který v současné době působí v Českých Budějovicích. Ziegler, jenž je nejen publicistou, ale současně i vystudovaným historikem, je velmi potěšen, že se v naší zemi konají vzpomínkové akce na tohoto, jak říká, vynikajícího velitele rakouské armády.

Na postavu maršála Radeckého, od jehož narození uplynulo 2. listopadu 255 let, nepanoval vždy v naší společnosti shodný názor. V rámci nadšení nad vznikem nezávislého státu po ustavení samostatné Československé republiky v roce 1918 bylo prakticky vše, co souviselo s Rakousko-Uherskou monarchií, považováno za něco nepatřičného. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovníci se rozhodli nový systém budovat na principu republiky. Monarchie a její symboly se pak zcela logicky staly přežitkem. Již ve dnech vyhlášení samostatnosti Československa bylo ničeno vše, co nějakým způsobem symbolizovalo rakousko-uherskou vládu. Nespravedlivě to přitom odnesl například Mariánský sloup na Staroměstském náměstí a mnohem později také pomník Radeckého.


Josef Václav Radecký z Radče / Foto: Georg Decker, Public Domain, Wikimedia

Sluha Habsburků nebo především český šlechtic?

Polní maršál Josef Václav Radecký nebyl sluhou Habsburků. Národnostně to byl český šlechtic, ale za svoji širší vlast považoval Rakousko. Ostatně jako Palacký, Havlíček a další. „Příslušnost českých zemí k habsburské monarchii nebyla v jeho době zpochybňována, ale byla brána jako samozřejmost,“ připomíná Jan Ziegler. Dodává, že Habsburkové byli pro Radeckého legitimními panovníky, vnímal je nejen jako rakouské císaře, ale považoval je zároveň za české krále, takže jeho služba Rakousku byla stejně jako u mnoha jiných Čechů v té době pochopitelná.

V roce 1813 se Radecký podílel ještě v hodnosti podmaršálka jako náčelník štábu spojeneckých vojsk rakouských, ruských, pruských a švédských v bitvě u Lipska na porážce Napoleonovy armády. Podle dostupných informací kromě jiného vypracoval plán bitvy. 

Na dotaz, zda byl polní maršál Radecký sluhou Habsburků, přední český historik Libor Jan říká, že otázka by měla znít poněkud jinak. „Který tehdejší český šlechtic nebyl služebníkem Habsburků, kteří nota bene byli českými králi? Mnoho českých šlechticů sloužilo v armádě monarchie, ale také mladí muži z měšťanského, a dokonce selského prostředí. Stávali se důstojníky.“ Zdůrazňuje přitom, že poslední dvě zmíněné kategorie sloužily u pěchoty a dělostřelectva. V tom byli Češi podle slov profesora Libora Jana „mistry“. Důstojnický sbor u jízdy pocházel ze šlechtických rodů.

Tak se také Radecký stal v osmnácti letech kadetem u kyrysnického pluku a později jako plukovník kyrysnický pluk sám také vedl. Josef Václav Antonín František Karel Radecký z Radče, jak znělo plné jméno tohoto vojevůdce, byl později povýšený do hraběcího stavu, byl rovněž členem Řádu Zlatého rouna, od roku 1836 polním maršálem a později se stal vojenským guvernérem lombardsko-benátského království.


Přednáška o maršálu Radeckém

Jeho kariéra byla tedy skvělá. Začal vlastně „od píky“, a to vše díky svým schopnostem. Profesor Jan připomíná, že Karlu I. Filipu Schwarzenbergovi dělal Radecký v roce 1813 náčelníka generálního štábu a připravil plány bitvy u Lipska. Byl výsostným vojenským talentem. Měl skvělé školy v Praze, v Brně a ve Vídni. Podle respektovaného brněnského historika Libora Jana maršál Radecký výrazně ovlivnil cvičení armády, když se roku 1831 stal velitelem v severní Itálii. V době revolučních bojů 1848-1849 Rakousko pod jeho vedením těžce „vykleplo“ Italy u Custozzy a Novary.

„Pro mě osobně je zajímavé, že byl velkým gurmánem a jeho kuchař začal připravovat v severní Itálii běžný telecí řízek (cotoletto) obalovaný ve strouhance a v parmazánu. Ten pak přešel s Radeckým do Vídně, kde se ujal pod názvem vídeňský řízek. Takže Radecký nás v tomto směru zásadně ovlivnil,“ říká s úsměvem donedávna vedoucí Historického ústavu Filozofické fakulty MU v Brně Libor Jan, který je nejbližším okolím uznáván též pro své značné kulinářské schopnosti.

Slavného vojevůdce původně neuznali schopným vojenské služby

Maršál Radecký byl potomkem zchudlého šlechtického rodu, proto se pro něj možnost vojenské kariéry logicky nabízela. Je vcelku paradoxní, že poprvé ho lékařská komise neuznala schopným vojenské služby s tím, že „hrabě Radecký se vůbec nehodí k vojenské službě.“ Přední znalec problematiky 19. století historik Jiří Rak v této souvislosti v jedné z dřívějších debat televizního pořadu Historie.cs zdůraznil, že Radecký se ale nedal od dráhy na vojenském poli odradit. Začal již ve válce proti Turkům za Josefa II. a jeho kariéra pak poměrně rychle postupovala. V závěru napoleonských válek, v bitvě u Lipska, byl již generálmajorem a šéfem štábu vrchního velitele spojeneckých vojsk maršála Schwarzenberga. Poté byl přeložen do maďarské Šoproně, kde velel husarské divizi. Nakonec ho povýšili na maršála, přeložili do Itálie a čekalo se, že tam již „dožije“. Pravděpodobně nikdo netušil, že hvězdná hodina starého maršála přijde právě tam. Radecký začal cvičit armádu a „vykoval“ z ní velice účinný nástroj.


Bitva u Lipska (1813). Autorem spojeneckých plánů byl náčelník jeho štábu Radecký; větší foto / Foto: Vladimir Moškov, Public Domain, Wikimedia

„Takže když v roce 1848 vypukla revoluce, Radeckého armáda skvěle obstála a začala asi poslední legenda rakouské ozbrojené moci. Na závěr života se vyznamenal v Olomouci – když Prusko zaharašilo zbraněmi, dokázal tam stáhnout armádu v takové síle, že pruská strana couvla,“ uvedl v e zmíněné televizní besedě Jiří Rak. Zdůraznil zároveň, že v naší historii má Radecký svoje místo, a to mu nikdo nemůže vzít. Jde ale o to, aby měl místo i v čítankách, ve školním dějepisu, ve veřejném prostoru. „Náznaky tu jsou, byly o něm rozhlasové pořady, takže se tam pomalu vrací. Doufám, že se to povede,“ konstatoval doktor Rak.

Proslulý rakouský vojevůdce české národnosti maršál Radecký zemřel v lednu roku 1858 v italském Milánu ve věku nedožitých 92 let. Příčinou jeho smrti měly být následky banálního zranění. Upadl a zlomil si přitom krček stehenní kosti. Jeho pohřeb trval pět dní a účastnily se ho tisíce obyvatel monarchie. Poctu mu vzdali kromě rakouských rovněž důstojníci z Ruska a Pruska.

Místem posledního odpočinku maršála je Heldenberg poblíž dolnorakouské obce Kleinwetzdorf. Ve svém životě absolvoval Radecký celkem sedmnáct polních výprav a získal všechny rakouské řády. Byl ženatý s Františkou Kamillou ze Štrasolda, s níž měl osm dětí. V Praze mu byl postaven pomník na Malostranském náměstí, kde stál až do svého nesmyslného odstranění v květnu roku 1919.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Inspirace Rakouskem-Uherskem: Obrana České republiky bez Aktivní zálohy nemá smysl

Když se v naší zemi řešilo, že by obrana byla založena na profesionální armádě a členství v NATO, ...

Maďarsko: Potlačené trauma, které nikdy nezmizelo

Nynější maďarský premiér Viktor Orbán na sebe výrazně upozornil v březnu 1988, kdy spolu s třicítkou ...

Orbán uvažoval o vytvoření společného státu s Československem

Hvězda současného maďarského premiéra Viktora Orbána začala postupně na politickém nebi zářit již ...

Generál Mašín zůstane navždy mimořádnou legendou protinacistického odboje

Legenda protinacistického odboje podplukovník Josef Mašín byl v roce 2005 in memoriam povýšen ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • skelet
  15:49 12.12.2021

  Geniální vojevůdce, občan Českého království, vynálezce šnitclu. Není co řešit.

  Geniální vojevůdce, občan Českého království, vynálezce šnitclu. Není co řešit.

  • Jura99
   09:17 13.12.2021

   ten řízek nevynaleznul, "pouze" mu na válečných cestách zachutnal a poslal jej ke dvoru do Vídně.

   ten řízek nevynaleznul, "pouze" mu na válečných cestách zachutnal a poslal jej ke dvoru do Vídně.

   • skelet
    12:39 13.12.2021

    Nein!
    Radeckému během tažení v Itálii zachutnala "fettina panata", a se svým kuchařem se domluvili na úpravě receptu. A tak vznikl schnitzel milé děti.

    Nein!
    Radeckému během tažení v Itálii zachutnala "fettina panata", a se svým kuchařem se domluvili na úpravě receptu. A tak vznikl schnitzel milé děti.

    • Jura99
     18:52 13.12.2021

     ten příběh se podle Googlu údajně stal tak, že Radecký poslal recept do Vídně beze změny, jenže kuchař u dvora neměl parmazán, tak ho tam prostě nedal.

     ten příběh se podle Googlu údajně stal tak, že Radecký poslal recept do Vídně beze změny, jenže kuchař u dvora neměl parmazán, tak ho tam prostě nedal.

    • skelet
     19:09 13.12.2021

     Nein. On to zjednodušil, aby si ho mohli dopřát i nižší důstojníci. Parmezán byl dráhy a nedostupný. Naježený voják, spokojený voják. Že by na císařském dvoře nebyly tvrdé sýry ...Zobrazit celý příspěvek

     Nein. On to zjednodušil, aby si ho mohli dopřát i nižší důstojníci. Parmezán byl dráhy a nedostupný.
     Naježený voják, spokojený voják.
     Že by na císařském dvoře nebyly tvrdé sýry .. :)))Skrýt celý příspěvek

 • Josse
  15:01 12.12.2021

  Myslím že Radecký je celkem známý diky Cimrmanum. V podstatě mu hrou České nebe zajistili nesmrtelnost.

  Myslím že Radecký je celkem známý diky Cimrmanum. V podstatě mu hrou České nebe zajistili nesmrtelnost.

  • skelet
   15:14 12.12.2021

   chudák Strauss

   chudák Strauss

   • Josse
    15:34 12.12.2021

    Strauss otec!

    Strauss otec!

    • skelet
     15:48 12.12.2021

     Strauss otec nebyl Strauss?

     Strauss otec nebyl Strauss?

 • Rase
  13:05 12.12.2021

  Nezapomínejme, že rozpad R-U byl v zájmu i samotných rakouských Němců, kteří se chtěli připojit k Německu. Nechtěli žít ve státě s Maďary atd. Spíš jen otázka co s Čechy, kteří v ...Zobrazit celý příspěvek

  Nezapomínejme, že rozpad R-U byl v zájmu i samotných rakouských Němců, kteří se chtěli připojit k Německu. Nechtěli žít ve státě s Maďary atd. Spíš jen otázka co s Čechy, kteří v jejich plánech poněkud zavazeli - asi by byl tlak na poněmčení.Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   15:06 12.12.2021

   Podle německých představ měly být staré korunní země (Čechy, Morava, Rakousko a Kraňsko) připojeny k říši a jejich neněmecké obyvatelstvo mělo být germanizováno. Z Uher se měl ...Zobrazit celý příspěvek

   Podle německých představ měly být staré korunní země (Čechy, Morava, Rakousko a Kraňsko) připojeny k říši a jejich neněmecké obyvatelstvo mělo být germanizováno. Z Uher se měl stát loutkový stát a dále mělo být z území Haliče a tzv. ruského záboru vytvořeno loutkové Polské království.Skrýt celý příspěvek

   • padre
    18:47 12.12.2021

    Otázkou je jestli tento český pohled na Němce v R-U není z velké části dán nízkým sebevědomím českého národa a snahou o jeho sjednocení vymýšlením těch nejdivočejších teorií o tom ...Zobrazit celý příspěvek

    Otázkou je jestli tento český pohled na Němce v R-U není z velké části dán nízkým sebevědomím českého národa a snahou o jeho sjednocení vymýšlením těch nejdivočejších teorií o tom co by Němci udělali kdyby… Stejně byl podle těchto teorií český národ ohrožován i občany židovského původu.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     18:53 12.12.2021

     To nejsou představy českých Němců, byť by jim asi nevadili, ale plán německé vlády jak naložit s R-U po vítězné válce, což se naštěstí nekonalo. Jinak k českým Němcům, proč ...Zobrazit celý příspěvek

     To nejsou představy českých Němců, byť by jim asi nevadili, ale plán německé vlády jak naložit s R-U po vítězné válce, což se naštěstí nekonalo.
     Jinak k českým Němcům, proč třeba vznikla např. druhá česká univerzita až po roce 18?Skrýt celý příspěvek

     • padre
      19:34 12.12.2021

      Pokud si přečtěte paměti profesora Vondráčka který studoval právě v době před Velkou válkou na Universitě Karlově ,tak tam je odpověď i na to proč českému království jedna ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud si přečtěte paměti profesora Vondráčka který studoval právě v době před Velkou válkou na Universitě Karlově ,tak tam je odpověď i na to proč českému království jedna univerzita bohatě stačila…:-)Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      19:46 12.12.2021

      padre Univerzity byly dvě, jedná Česká, jedna německá. Univerzita na Moravě nebyla, protože tomu nejen čeští Němci bránili. Když po válce vznikla, nebyl s jejím naplněním ...Zobrazit celý příspěvek

      padre
      Univerzity byly dvě, jedná Česká, jedna německá. Univerzita na Moravě nebyla, protože tomu nejen čeští Němci bránili. Když po válce vznikla, nebyl s jejím naplněním problém. Vy si to Rakousko moc idealizujete.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      22:42 12.12.2021

      Teď reálný pohled.Pan profesor Vondráček studoval na české univerzitě Karlově v Praze.Čeští studenti z Moravy studovali ve Vídni , případně ve Vratislavi a nijak jim to ...Zobrazit celý příspěvek

      Teď reálný pohled.Pan profesor Vondráček studoval na české univerzitě Karlově v Praze.Čeští studenti z Moravy studovali ve Vídni , případně ve Vratislavi a nijak jim to neuškodilo,ba právě naopak.Se vzrůstajícím počtem tzv československych univerzit po roce 1918 zároveň strmě klesala jejich kvalita a poukazování na jakési národnostní třenice je jenom obezličkou snažící se zastřít snižující se úroveň vzdělávání a kvality výuky.Říká se ,že maturanti na R-U gymnáziu měli stejnou úroveň vědomostí jako absolventi univerzit v Československu mezi světovými válkami.Ke kvalitě absolventů v současnosti se nechci vyjadřovat.Bohužel v zemích Královstvi českého po roce 1918 se nekompetentnost , neznalost a lajdáctví zaměňují za boj proti národnostním útisku a Němcům.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:13 13.12.2021

      Univerzitu na Moravě schválil Eduard Beneš až tehdy, když její zakladatel navrhl, aby nesla Benešovo jméno. Netušil jsem, že Beneš byl Němec, ale když podle vás bránili vzniku ...Zobrazit celý příspěvek

      Univerzitu na Moravě schválil Eduard Beneš až tehdy, když její zakladatel navrhl, aby nesla Benešovo jméno.
      Netušil jsem, že Beneš byl Němec, ale když podle vás bránili vzniku české univerzity na Moravě Němci, není jiné vysvětlení.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:22 13.12.2021

      padre: tak ono i za Protektorátu se Čechům žilo dobře, stačilo se zavrtat Němcům do řiti, že ano? Nevím co bylo chvályhodného na tom, že Moraváci museli jezdit studovat do Vídně v ...Zobrazit celý příspěvek

      padre: tak ono i za Protektorátu se Čechům žilo dobře, stačilo se zavrtat Němcům do řiti, že ano? Nevím co bylo chvályhodného na tom, že Moraváci museli jezdit studovat do Vídně v německém jazyce. Právě takto se provádí asimilace, základem je připravit člověka o vlastní jazyk. Ve věci R-U bych prostě věřil lidem, kteří tu dobu zažili a většinově se vyjadřovali o 300leté porobě a žaláři národů. Nakonec i pobělohorská doba byla likvidací původní české šlechty, krádež majetků, přesun do rukou loajální šlechty. Češi měli vždy navíc, podprůměrný habsburský rod je bohužel táhnul ke dnu.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      10:37 13.12.2021

      GlobeElement Vy jste vážně mimo, E. Beneš s druhou univerzitou neměl nic společného, ostatně se po něm ani nejmenovala, ona se i dnes jmenuje Masarykova univerzita. A právě ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement
      Vy jste vážně mimo, E. Beneš s druhou univerzitou neměl nic společného, ostatně se po něm ani nejmenovala, ona se i dnes jmenuje Masarykova univerzita. A právě T.G.M. její vznik podporoval už před válkou, jeden z argumentů byl, že pražská univerzita potřebuje konkurenci, jinak zakrní. Evidentně jste pod vlivem nějaké "alternativní historie".
      Národ, který nemá vlastní vysoké školství, nemá budoucnost.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:54 13.12.2021

      Nesher - omlouvám se, zaměnil jsem Univerzitu za Vysoké učení technické, to se stalo vysokou školou již za toho diktátorského Rakouska v 19. století. A to právě proto, aby na ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher - omlouvám se, zaměnil jsem Univerzitu za Vysoké učení technické, to se stalo vysokou školou již za toho diktátorského Rakouska v 19. století. A to právě proto, aby na Moravě byla vysoká škola a aby mohla být v Brně a ne v Olomouci, kde byla původní univerzita, ale kde ji brněnští aktivisté již nechtěli.
      František Josef tím umožnil vysokoškolské studium na Moravě, když předtím za podporu ozbrojené revoluce zrušil jeho předchůdce Univerzitu v Olomouci.
      Po vzniku samostatné ČSR hrozilo zrušení této vysoké školy, protože pražskému centralismu se zdálo, že jedna technika v Praze stačí a proto se škola v roce 1937 přejmenovala na Vysoká škola technická dr. Edvarda Beneše a ješitný Beneš ji tedy nechal na pokoji - dokonce přijal její čestný doktorát, stejně jako čestný doktorát MU.

      Osobně nechápu, proč by nějaký stát měl zřizovat různojazyčné vysoké školy, absolvent školy musí být použitelný v rámci celého státu. Zřizování dalších a dalších vysokých škol vede k inflaci kvality studentů i pedagogů, což je konec konců zřejmé i dnes, kdy své VŠ zřizuje kdejaký kraj. Celé Rakousko mělo sedm univerzit, z toho na území Rakouska tři, dvě v Čechách (obě v Praze, jednu německou a jednu českou) a dvě v Haliči. V českých zemích byly i další vysoké školy (techniky), možnosti vzdělání byly slušné.
      A vzhledem k tomu, že čeští studenti v rámci Rakouska studovali i na jiných školách, ve Vídni, v Krakově, ve Lvově a jinde, přijde mi spravedlivé, aby studenti z jiných částí R-U mohli studovat v Čechách a nemuseli s přitom učit česky.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      18:19 13.12.2021

      to jura99 Ono i za komunismu se žilo dobře ,jen se stačilo zavrtat do ruské řiti,že? :-)Chcete snad říci že TG Masaryk ,který studoval ve Vídni byl asimilován? :-)Všichni schopni ...Zobrazit celý příspěvek

      to jura99 Ono i za komunismu se žilo dobře ,jen se stačilo zavrtat do ruské řiti,že? :-)Chcete snad říci že TG Masaryk ,který studoval ve Vídni byl asimilován? :-)Všichni schopni lidé studovali v zahraničí a uměli 2 a 3 světové jazyky.Myslite ,že když čech studuje v Oxfordu tak mu hrozí asimilace?A k těm vašim blábolům o 300 leté porobě případně o neschopných Habsburcích omezujících schopný český národ se snad ani nemá cenu vyjadřovat.Mluvil jsem se spoustou lidi všech sociálních skupin a všichni byli zajedno ,že za R-U se měli nejlépe.Potom už to jen zugrunt.Po Bílé hoře odešlo za 30 let z Čech do emigrace 25 tisíc lidí a po roce 1948 do 1989 odešlo 270 tisic lidí.Takže zlatá Bîlá hora proti komunismu,nebo reálnému socialismu.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      18:58 13.12.2021

      padre: když porovnáváte počty emigrantů, nezapomněl jste je dát náhodou do poměru k celkovému počtu obyvatel v dané době? Protože jen tak na okraj, v 17.století žilo v Č+M 1,5mil. ...Zobrazit celý příspěvek

      padre: když porovnáváte počty emigrantů, nezapomněl jste je dát náhodou do poměru k celkovému počtu obyvatel v dané době? Protože jen tak na okraj, v 17.století žilo v Č+M 1,5mil. obyvatel, zatímco v letech 1948-1989 kolem 10mil.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      20:59 13.12.2021

      Uznávám že těch obyvatel zemi Královstvi Českého a Moravy bylo tehdy na počatku 17 století méně,ale reálný odhad by mohl být tak okolo 2,5 až 3 miliony.

      Uznávám že těch obyvatel zemi Královstvi Českého a Moravy bylo tehdy na počatku 17 století méně,ale reálný odhad by mohl být tak okolo 2,5 až 3 miliony.

  • GlobeElement
   09:11 13.12.2021

   Češi v ideách rakouských německých národovců nepřekáželi, jelikož německý stát měl být tvořen územími osídlenými Němci. Dokonce vůbec neřešili německy hovořící obyvatele vznikající ...Zobrazit celý příspěvek

   Češi v ideách rakouských německých národovců nepřekáželi, jelikož německý stát měl být tvořen územími osídlenými Němci. Dokonce vůbec neřešili německy hovořící obyvatele vznikající ČSR, to byl jaksi jejich problém.
   Byla to myšlenka vycházející z nesmyslné ideje národních států a jako taková měla logiku. Problém je samozřejmě v tom, že neexistuje homogenně národní území a tak myšlenka národních států vede k válkám, poslední jsme viděli v Azerbajdžánu.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:26 13.12.2021

    stejně tak neexistuje homogenně nábožensky obsazené území, tam bych viděl i větší důvod války AZE-ARM. I Slovani jsou národnostně příbuzní, ale klidně se mezi sebou do krve porvou, ...Zobrazit celý příspěvek

    stejně tak neexistuje homogenně nábožensky obsazené území, tam bych viděl i větší důvod války AZE-ARM. I Slovani jsou národnostně příbuzní, ale klidně se mezi sebou do krve porvou, protože jedni jsou římskokatolíci, druzí pravoslavní, třetí řeckokatolíci a čtvrtí ateisti. Do toho jedni inklinují k Marxovi, druzí k Hitlerovi.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     12:14 13.12.2021

     Slovani jsou možná příbuzní, ale rvou se mezi sebou hůř, než s jinými národy. Co si navzájem dělali Ukrajinci a Poláci je děsuplné, totéž později Jugoslávie, přičemž v těsně ...Zobrazit celý příspěvek

     Slovani jsou možná příbuzní, ale rvou se mezi sebou hůř, než s jinými národy. Co si navzájem dělali Ukrajinci a Poláci je děsuplné, totéž později Jugoslávie, přičemž v těsně postkomunistické Jugoslávii náboženství fakt nebylo žádným podstatným parametrem.

     Co vede lidi k takové nenávisti je nacionalismus. Tím nepopírám jiné motivy, jako je ono zmíněné náboženství.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      18:21 13.12.2021

      Nezapomenout ,že největšim nepřítelem slovanských národů jsou Rusové ,kteří bojují a bojovali se všemi slovanskými sousedy.

      Nezapomenout ,že největšim nepřítelem slovanských národů jsou Rusové ,kteří bojují a bojovali se všemi slovanskými sousedy.

     • Jura99
      19:39 13.12.2021

      padre: slovanskych Rusu je malo, valna cast ma turkicko-mongolo-kavkazske horkokrevne geny.

      padre: slovanskych Rusu je malo, valna cast ma turkicko-mongolo-kavkazske horkokrevne geny.

   • Nesher
    10:29 13.12.2021

    Já se bavím o Německé říši, ti byli rozhodující. Vy vážně nevíte co říkáte.

    Já se bavím o Německé říši, ti byli rozhodující. Vy vážně nevíte co říkáte.

    • GlobeElement
     12:02 13.12.2021

     Německá říše nikdy neměla Rakousko zahrnovat, proto došlo k válce mezi Rakouskem a Pruskem, aby bylo Rakousko ze vznikajícího spojeného německého státu vyloučeno (do té doby bylo ...Zobrazit celý příspěvek

     Německá říše nikdy neměla Rakousko zahrnovat, proto došlo k válce mezi Rakouskem a Pruskem, aby bylo Rakousko ze vznikajícího spojeného německého státu vyloučeno (do té doby bylo vůdčí zemí Německého spolku). Že to některým lidem přišlo jako chyba, to se dá pochopit, s Rakouskem by byl takový společný stát mnohem silnější ekonomicky i politicky, ale Bismarck si uvědomoval nestabilitu Rakouska vyplývající z jeho pestrého národnostního složení a také politicky neprůchodné by bylo podřízení se rakouského císaře císaři německému.
     Takže o takové středoevropské říši mohli vizionáři snít, ale vzniknout nemohla. A to ani na základě politickém (to by neprošlo přes Habsburky) ani národnostním (většina obyvatel Rakouska byla slovanského původu).Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  11:51 12.12.2021

  Rozbiti R-U byl logicky dusledek, jelikoz Habsburkove dlohodobe potlacovali a germanizovali ceskou cast zeme, ktera mela sve logicke vysoke ambice, protoze pred nestastnym ...Zobrazit celý příspěvek

  Rozbiti R-U byl logicky dusledek, jelikoz Habsburkove dlohodobe potlacovali a germanizovali ceskou cast zeme, ktera mela sve logicke vysoke ambice, protoze pred nestastnym ovladnutim Habsburky bylo Ceske kralovstvi mnohem vyznamnejsi. Zaroven si laskave nemalujme ruzovymi barvami, ze by R-U bylo hrazi nacismu. Uplne klidne by mohlo byt naopak jeho kolebkou misto Nemecka a nebo zkratka by s nacisty spolupracovalo stejne, jako v Trojspolku.Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   15:02 12.12.2021

   Habsburské min. posledních 30 let nic takového nedělali. R-U se rozpadlo ze dvou hlavních příčin. Kvůli neschopnosti řešit problémy, které přinášela modernita (průmyslová ...Zobrazit celý příspěvek

   Habsburské min. posledních 30 let nic takového nedělali. R-U se rozpadlo ze dvou hlavních příčin.
   Kvůli neschopnosti řešit problémy, které přinášela modernita (průmyslová revoluce, nacionalismus a národnostní emancipace, sociální rozdíly atd.). Otázka je zda to vůbec ředitelné bylo.
   A pak kvůli ztrátě legitimity, která spočívala v tom, že chránilo malé národy Střední Evropy před Německem a Ruskem. Bohužel se R-U rozhodlo pro od počátku nerovné spojenectví s Německem, které postupně přešlo ve vazalství (smlouva ze Spa). Nakonci už o jeho existenci neměl zájem nikdo. První utekli Maďari, v bláhové naději, že uhájí Uhry, pak Němci, kteří doufali k připojení k raichu a nakonec i Češi.
   Samotné Německo s existencí R-U také nepočítalo, dle jejich představ měly vzniknout dva loutkové státy, maďarský a polský (ten na území Haliče a tzv. ruského záboru), staré země (Čechy, Morava, Rakousko a Kraňsko) pak měli být připojeny přímo k Německu a neněmecké obyvatelstvo mělo být germanizováno.
   A ještě k tomu nacismu, ten jako myšlenka nevznikl v Německu, ale už před I. světovou u nás, konkrétně v Opavě mezi tamními velkoněmeckými nacionalními šovinisty.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   18:13 12.12.2021

   Přesně jak píše Nesher. Co se týká řešitelnosti Rakouských problémů, tak ty řešitelné byly, jak Jak František Ferdinand tak Karel měli dobré plány pro rekonstrukci RU, ale to už ...Zobrazit celý příspěvek

   Přesně jak píše Nesher. Co se týká řešitelnosti Rakouských problémů, tak ty řešitelné byly, jak Jak František Ferdinand tak Karel měli dobré plány pro rekonstrukci RU, ale to už bylo dost pozdě a válka je prakticky odepsala. Situaci měl řešit už František Josef po událostech roku 1848.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    19:01 12.12.2021

    Přičemž návrh na toto řešení na stole melnod Josefa Františka Dietrichsteina. Císař ho s tím vyhodil, Dietrichstein zmizel na Mikulov a stal se velkým sběratelem a šiřitelem ...Zobrazit celý příspěvek

    Přičemž návrh na toto řešení na stole melnod Josefa Františka Dietrichsteina. Císař ho s tím vyhodil, Dietrichstein zmizel na Mikulov a stal se velkým sběratelem a šiřitelem anekdot na císaře.Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    19:16 12.12.2021

    Plány měli, ale o jejich možnosti realizace lze s úspěchem pochybovat. Maďari by je se vším co by omezovalo jejich výlučný status poslali do háje, Němci též (ať už čeští, tak i ...Zobrazit celý příspěvek

    Plány měli, ale o jejich možnosti realizace lze s úspěchem pochybovat. Maďari by je se vším co by omezovalo jejich výlučný status poslali do háje, Němci též (ať už čeští, tak i ti rakouští či kraňští) též. Navíc se zapomíná na to, že Království a země na říšské radě zastoupené byla konstituční monarchie a císař mohl mít plány jakékoliv, ale pokud Řišská rada nesouhlasila (Němci v ní měli většinu), tak měl smůlu.
    Každá říše se nakonec rozpadne, tomje historický zákon.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     09:19 13.12.2021

     Němci tam neměli většinu. Většina obyvatel R-U byla jiné, než německé národnosti, vůbec nejvíc bylo Slovanů. Jenomže ti se akorát pořád hádali, jednotní nebyli ani čeští poslanci, ...Zobrazit celý příspěvek

     Němci tam neměli většinu. Většina obyvatel R-U byla jiné, než německé národnosti, vůbec nejvíc bylo Slovanů.
     Jenomže ti se akorát pořád hádali, jednotní nebyli ani čeští poslanci, ne to bože čeští+polští+slovinští.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      10:48 13.12.2021

      R-U nebylo státem, ale personální unií Království a zemí na říšské řadě zastoupených a Koruny svatoštěpánské. V každé části měli vlastní ústavu, zákony, vládu, policii a dokonce ...Zobrazit celý příspěvek

      R-U nebylo státem, ale personální unií Království a zemí na říšské řadě zastoupených a Koruny svatoštěpánské. V každé části měli vlastní ústavu, zákony, vládu, policii a dokonce ozbrojené síly. Společné měli jen osobu konstitučního panovníka, ministerstva financí, zahraničí a války (společné vojsko).
      A Němci byli skutečně nejpočetnějším národem v rámci toho soustátí, neb Slované jsou jazyková skupina, nikoliv národ. A je v celku pochopitelné, že Chorvati, kteří zasedali na Uherském sněmu měli poněkud jiné zájmy než Češi, kteří zasedali na Říšské radě (tedy v jiném parlamentu jiného státu).
      Doporučuji návrat do školních škamen a studium.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:11 13.12.2021

      Snažíte se nějak vykroutit z faktu, že Němci neměli v Rakousku většinu. Možná byli nejpočetnější, ale to není to samé, většina znamená více než 50%. Rakouská Říšská rada nebyla ...Zobrazit celý příspěvek

      Snažíte se nějak vykroutit z faktu, že Němci neměli v Rakousku většinu. Možná byli nejpočetnější, ale to není to samé, většina znamená více než 50%.
      Rakouská Říšská rada nebyla organizována podle národů, ale podle územních celků. Všechny rakouské územní obvody dohromady měly 73 poslanců, Uhry 86, Čechy 54, Morava 22, Slezsko 6, když to sečtu vyjde mi 82. (Další poslance měly oblasti Haliče a Balkánu). Z celkového počtu 343 poslanců nedali ti němečtí většinu ani kdyby se spojili napříč všemi stranami a oblastmi (což se samozřejmě nemohlo stát, zas takoví kamarádi to nebyli).Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   09:17 13.12.2021

   Rozpad R-U byl naopak zapříčiněn přílišnými právy národů. Ten stát byl obtížně ovladatelný, protože jednotlivé národy a jejich zastupitelé v jednom kuse řešili národní třenice, ...Zobrazit celý příspěvek

   Rozpad R-U byl naopak zapříčiněn přílišnými právy národů. Ten stát byl obtížně ovladatelný, protože jednotlivé národy a jejich zastupitelé v jednom kuse řešili národní třenice, všechna nařízení musela být vydána v X jazycích, dokonce i výroba válečných lodí musela být přidělována podle kvót, ve skutečnosti to bylo dost podobné EU.

   Bylo to řešitelné, ale ne po válce, kdy převážily národnostní ideologie.

   Škoda.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    19:47 13.12.2021

    leda tak prilisnymi pravy Rakusanu a Madaru, ostatni narody prava nemely. Zeptejte se Slovaku nebo Rusinu na jejich prava v Uhersku. Jakz takz se prosadili Cesi, diky svym ...Zobrazit celý příspěvek

    leda tak prilisnymi pravy Rakusanu a Madaru, ostatni narody prava nemely. Zeptejte se Slovaku nebo Rusinu na jejich prava v Uhersku. Jakz takz se prosadili Cesi, diky svym schopnostem, napr. rada dustojniku byli Cesi, ale ne kvuli puvodu (napr. slechtickem) ale diky vzdelani. Napr. Slovak nebo Rusin nebyl ve ww1 mezi dustojniky v hodnosti major a vyssi ani jeden, Cesi meli vetsi mnozstvi dustojniku na nejvyssich pozicich. Ty lode se opet delily jen mezi Rakousko a Uhersko, zname je, ze Madari si na stavbe bitevni lodi Szent Istvan lamali zuby a ta lod byla tak zfusovana, ze sla po jednom zasahu ke dnu.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     11:04 14.12.2021

     Národnostní politika Uherska byla mnohem drsnější, než Rakouska, to je fakt.

     Národnostní politika Uherska byla mnohem drsnější, než Rakouska, to je fakt.

 • xstandis
  19:09 11.12.2021

  Rozbíjet Rakousko-Uhersko byl nesmysl. Vytvářelo účinnou protiváhu Německu a Rusku. A Habsburkům se jedno upřít nedá - velmi jim záleželo na tom, aby země pod jejich správou ...Zobrazit celý příspěvek

  Rozbíjet Rakousko-Uhersko byl nesmysl. Vytvářelo účinnou protiváhu Německu a Rusku. A Habsburkům se jedno upřít nedá - velmi jim záleželo na tom, aby země pod jejich správou hospodářsky vzkvétaly. Opravte mě, ale byl tady za posledních 100 let nějaký náš vládce, který by se reformami či pracovitostí vyrovnal např. Josefu II nebo Marii Terezii?Skrýt celý příspěvek

  • padre
   00:28 12.12.2021

   Rozbití Rakouska Uherska bylo pro český národ bezprecedentní katastrofou.K rozpadu došlo v době ,kdy byl náš národ na excelentním kulturním a zejména hospodářském vzestupu.Chybělo ...Zobrazit celý příspěvek

   Rozbití Rakouska Uherska bylo pro český národ bezprecedentní katastrofou.K rozpadu došlo v době ,kdy byl náš národ na excelentním kulturním a zejména hospodářském vzestupu.Chybělo málo a stal by se spolu s našimi českými Němci vedoucí a rozhodující finanční a ekonomickou silou monarchie.Bohužel události 1. světové války ,rok 1918 a nesmyslné ambice našich hurávlastenců odsoudily náš národ do role ekonomického a politického trpaslíka a fackovaciho panáka mocností.Vždyť co je to za stát ,který se jako bývalé Československo nedokázal nikdy zastat svých občanů a vždy je nechal na pospas řádění cizáků,jejich tuzemských přisluhovačů a jejich ekonomickým experimentům a zločinům.Skrýt celý příspěvek

   • Trener
    11:28 12.12.2021

    V tom 19. stol. se zmáhal jak český, tak německý nacionalismus. Pokud by třeba Franz Josef I. třeba natáhl ráfky dříve, třeba by šlo něco dělat. Otázkou je, jak by se s tím ...Zobrazit celý příspěvek

    V tom 19. stol. se zmáhal jak český, tak německý nacionalismus. Pokud by třeba Franz Josef I. třeba natáhl ráfky dříve, třeba by šlo něco dělat. Otázkou je, jak by se s tím vyrovnávala vládnoucí privilegovaná německá část.Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    16:37 12.12.2021

    Hezká pohádka. Bohužel jen pohádka. Problém byl v tom, že čeští Němci o to stát se spolu s Čechy nějakou rozhodující silou neměli zájem. Ti měli zájem o Anschlus a to už od roku ...Zobrazit celý příspěvek

    Hezká pohádka. Bohužel jen pohádka. Problém byl v tom, že čeští Němci o to stát se spolu s Čechy nějakou rozhodující silou neměli zájem. Ti měli zájem o Anschlus a to už od roku 1848 a postupně to sílilo. Třeba ještě před válkou musela Vídeň na nějakou dobu rozpustit zastupitelstvo v Liberci (a v Opavě tomu chyběl jen kousek) kvůli aktivitám "hraničícím se zemězradou" jak se pravilo v rozhodnutí Ministerstva vnitra. Jinak se hlavním zájemem českých a z velké části i moravských německých politiků ke vztahu k Čechům bylo zabránit jakékoliv pozitivní změně pro Čechy, např. zřízení české univerzity na Moravě. Což jim česká reprezentace s chutí oplácela. Prostě ty dva národy žili už dlouho nikoliv spolu, ale vedle sebe.
    Krásně to popisuje tento příběh "Císař se v doprovodu místodržitele zase jednou vypravil do Čech. A ke konci cesty říká hraběti Thunovi, je to takové divné v těch Čechách, když jsem v českém městě, všude hrají Kde domov můj, když jsem v německém městě, hrají Wacht im Rhein, ale nikde nehrají Zachovej nám hospodine. Je tedy pravda, že jsou Češi pro ruští? Ano, bohužel ano, Vaše milosti, odpoví hrabě. A Němci pro němečtí ? Ano i to je bohužel pravda, odpovídá hrabě. A kdo je tedy pro rakouský ptá se císař. Bohužel zřejmě jen my dva odpoví hrabě.Skrýt celý příspěvek

    • padre
     18:58 12.12.2021

     Tady je vidět že jak řekl Winston Churchill ,,Rakousko - Uhersko bylo vrcholem demokracie v Evropě..,, K Františku Josefovi 1 se váže krásná historka. Po smrti kardinála ...Zobrazit celý příspěvek

     Tady je vidět že jak řekl Winston Churchill ,,Rakousko - Uhersko bylo vrcholem demokracie v Evropě..,, K Františku Josefovi 1 se váže krásná historka. Po smrti kardinála Fürstenberka se stal jeho nástupcem Theodor Kohn ,který byl židovského původu.Když byl tento olomouckou kapitolou potvrzen a císař František Josef 1 jeho jmenováni podepisoval tak jen poznamenal,, no doufám ,že je ten chlap alespoň pokřtěn….,,Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      19:38 12.12.2021

      Ano, z Františka Josefa se na stará kolena stal vzorně konstituční panovník. Ani tu válku nechtěl, ale nakonec udělal co vláda chtěla. To jen dokazuje, že císař už dávno nebyl ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, z Františka Josefa se na stará kolena stal vzorně konstituční panovník. Ani tu válku nechtěl, ale nakonec udělal co vláda chtěla. To jen dokazuje, že císař už dávno nebyl ten kdo vládne.
      Nicméně to platí jen pro Předlitavsko, R-U bylo soustátí, obě části měly odlišný politický systém včetně ústavy, spojený byly jen osobou panovníka, měnou, zahraniční politikou a armádou. Přičemž kromě společného vojska měla každá část ještě vlastní ozbrojené síly.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   07:14 12.12.2021

   Rozbití Rakousko-Uherska byla zásadní chyba Tehdejších velmocí - Francie a Británie. Důsledkem byl nástup nacismu, komunismu a 2sv. válka.

   Rozbití Rakousko-Uherska byla zásadní chyba Tehdejších velmocí - Francie a Británie. Důsledkem byl nástup nacismu, komunismu a 2sv. válka.

   • Trener
    11:25 12.12.2021

    Nacismus by nastoupil, tak či tak, otázkou je, zdali pokračující "modernizované" R-U by se zas nedostalo nějakou formou do vleku Německa, tak jako za 1.sv.v. Pokud ne, tak by ...Zobrazit celý příspěvek

    Nacismus by nastoupil, tak či tak, otázkou je, zdali pokračující "modernizované" R-U by se zas nedostalo nějakou formou do vleku Německa, tak jako za 1.sv.v. Pokud ne, tak by Němcům ubyly zbrojovky na našem území a třeba by si to hůře rozdali s Polskem a západní Evropou... Komunismus by ubyl třeba jen u nás pokud by byla nějaká 2. sv. v..Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     18:24 12.12.2021

     Tak nějaká forma nacismu by vznikla a komunismus by vznikl zcela určitě. Co jsem měl na mysli je, že by se nedostal do takových rozměrů. Hitler by nedokázal získat Československo a ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak nějaká forma nacismu by vznikla a komunismus by vznikl zcela určitě. Co jsem měl na mysli je, že by se nedostal do takových rozměrů. Hitler by nedokázal získat Československo a Rakousko a velice brzy by finančně zkrachoval. Tomu, že by Habsburkové koketovali s nacismem vzhledem k osobnostem Karla a Ota Habsburských nevěřím. U toho komunismu je to možná trochu sporné. Němci by se určitě nedostali k útoku na Rusko a to by pak "neosvobodilo" východní Evropu. Otázkou ale je, jestli by sami Rusové nezaútočili na západ s cílem "osvobodit utlačovaný proletariát"...Skrýt celý příspěvek

     • Trener
      20:49 12.12.2021

      Spekuloval jsem... Když by odolalo R-U, tak by možná první přišlo na řadu Polsko a pak země Beneluxu, Dánsko a Norsko. Jen ty zbrojovky by tam nebyly, jak u nás. To jsou samá ...Zobrazit celý příspěvek

      Spekuloval jsem... Když by odolalo R-U, tak by možná první přišlo na řadu Polsko a pak země Beneluxu, Dánsko a Norsko. Jen ty zbrojovky by tam nebyly, jak u nás. To jsou samá kdyby, to samé je u toho prvotního, zdali by fungovalo národnostně modernizované R-U a pak jak by se chovalo, kdyby Hitler měl úspěch. Zdali by to nebylo jak v případě Švýcarska a Švédska.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:27 13.12.2021

      Nacismus byl v přímém střetu se zájmy Habsburků, a byl by ve střetu i se zájmy Viléma II., kdyby se ho někdo ptal. Zájmem vládce je mít prosperující říši a ne říši národnostně ...Zobrazit celý příspěvek

      Nacismus byl v přímém střetu se zájmy Habsburků, a byl by ve střetu i se zájmy Viléma II., kdyby se ho někdo ptal. Zájmem vládce je mít prosperující říši a ne říši národnostně definovanou a čistou i za cenu hospodářských ztrát.Skrýt celý příspěvek

  • Zbyněk
   10:36 13.12.2021

   Ono se stačí podívat na to, koho si přímo či nepřímo volíme za hlavu státu, když si vládneme sami (až na světlé výjimky). Byl nějaký Habsburk na českém trůně horší než Gottwald, ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono se stačí podívat na to, koho si přímo či nepřímo volíme za hlavu státu, když si vládneme sami (až na světlé výjimky). Byl nějaký Habsburk na českém trůně horší než Gottwald, Zápotocký či Husák? O přítomnosti snad raději ani nemluvit.Skrýt celý příspěvek

   • Badysak
    18:03 13.12.2021

    Ti byli svobodně zvoleni asi jako vedoucí Doněcké a Luhanské oblasti.

    Ti byli svobodně zvoleni asi jako vedoucí Doněcké a Luhanské oblasti.

 • Trener
  20:22 10.12.2021

  A ještě jeden možná význačný ...Zobrazit celý příspěvek

  A ještě jeden možná význačný Čech:
  https://zoommagazin.iprima.cz/... Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  15:24 10.12.2021

  Vztah Čechů k církvi, Němcům a RU, je výborně popsán v knižní sérii Žáby v Mlíku od Drnka. Jakkoli je to fikce a o reálnosti můžeme dlouze diskutovat, právě toto je tam sepsáno ...Zobrazit celý příspěvek

  Vztah Čechů k církvi, Němcům a RU, je výborně popsán v knižní sérii Žáby v Mlíku od Drnka. Jakkoli je to fikce a o reálnosti můžeme dlouze diskutovat, právě toto je tam sepsáno perfektně. Je to výborný základ pro další studium.Skrýt celý příspěvek

 • Bernis
  11:32 10.12.2021

  "...Již ve dnech vyhlášení samostatnosti Československa bylo ničeno vše, co nějakým způsobem symbolizovalo rakousko-uherskou vládu. Nespravedlivě to přitom odnesl například ...Zobrazit celý příspěvek

  "...Již ve dnech vyhlášení samostatnosti Československa bylo ničeno vše, co nějakým způsobem symbolizovalo rakousko-uherskou vládu. Nespravedlivě to přitom odnesl například Mariánský sloup na Staroměstském náměstí ..."
  No, Mariánský sloup je spíše symbol násilné rekatolizace, než rakousko-uherské vlády. Tak vnímám í dnešní kopii.Skrýt celý příspěvek

  • petres
   11:44 10.12.2021

   Sloup nechal na Staroměstské náměstí postavit v roce 1650 císař Ferdinand III. jako poděkování Panně Marii za obhájení Prahy před švédskými vojsky v roce 1648. Kde v tom vidíte ...Zobrazit celý příspěvek

   Sloup nechal na Staroměstské náměstí postavit v roce 1650 císař Ferdinand III. jako poděkování Panně Marii za obhájení Prahy před švédskými vojsky v roce 1648. Kde v tom vidíte symbol násilné rekatolizace?Skrýt celý příspěvek

   • Jirka_Zlín
    12:05 10.12.2021

    Možná je to tím co následovalo. Rekatolizace po třicetileté válce skutečně proběhla a na původní důvody výstavby se v povědomí národa zapomnělo.. a zůstal jen symbol něčeho co bylo ...Zobrazit celý příspěvek

    Možná je to tím co následovalo. Rekatolizace po třicetileté válce skutečně proběhla
    a na původní důvody výstavby se v povědomí národa zapomnělo.. a zůstal jen symbol něčeho co bylo v dané době (19.-20. století) opovrhováno, zavrženo ( v tomto případě Rakousko).

    Podobný osud má tank číslo 23 v Praze.
    Wiki:
    Od 29. července 1945 umístěn jako památník osvobození Prahy Rudou armádou (někde zmiňován jako památník sovětských tankistů) - tehdy s ním asi taky skoro nikdo neměl problém .....
    a po roce 1968 už byl vnímán jinak ...
    aby ho v roce 1991 potkal osud Památníku Radeckého.
    Odstraněný, ale zachováný.Skrýt celý příspěvek

    • petres
     13:15 10.12.2021

     Pak vidím jako řešení dát pomníku jeho původní význam, byť již není aktuální. Pokud se o původním významu nebude mluvit, historie zůstane pokřivená. A to se netýká jenom jednoho ...Zobrazit celý příspěvek

     Pak vidím jako řešení dát pomníku jeho původní význam, byť již není aktuální. Pokud se o původním významu nebude mluvit, historie zůstane pokřivená. A to se netýká jenom jednoho konkrétního pomníku. České vnímaní národní historie je plné mýtů, které by bylo potřeba vrátit do historické reality.Skrýt celý příspěvek

     • karloscz
      10:13 11.12.2021

      Ten pomník svůj původní význam má, není jeho chybou, že lidé mají krátkou a selektivní paměť, bohužel. Výše někdo zmínil Žáby od Drnka - za ta léta, co běhám po světě, jsem už dost ...Zobrazit celý příspěvek

      Ten pomník svůj původní význam má, není jeho chybou, že lidé mají krátkou a selektivní paměť, bohužel. Výše někdo zmínil Žáby od Drnka - za ta léta, co běhám po světě, jsem už dost okoral a jen tak něco mě nerozhází. Když jsem ale kdysi poprvé četl Žáby, měl jsem podezřele často podezřele vlhko kolem očí.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     13:57 10.12.2021

     Rekatolizace proběhla - jenomže se týkala šlechty, ne tolik poddaných a hlavně během krátké doby věřící ke katolictví přešli a stali se oddanými katolíky. V roce 1918 nikdo nikoho ...Zobrazit celý příspěvek

     Rekatolizace proběhla - jenomže se týkala šlechty, ne tolik poddaných a hlavně během krátké doby věřící ke katolictví přešli a stali se oddanými katolíky. V roce 1918 nikdo nikoho ke katolictví nenutil, ještě v roce 1948 se ke katolictví hlásilo 7 milionů lidí, konec konců Jan Hus, jehož sochu postavili hned naproti byl taky katolík.

     Ten odpor národovců vůči katolictví mi připomíná odpor křesťanů vůči Židům, přičemž jim nějak nedochází, že Ježíš Kristus, svatý Petr i Jak Křtitel byli Židi.Skrýt celý příspěvek

     • Jirka_Zlín
      14:46 10.12.2021

      Šlo jen o vysvětlení toho proč se to dělo. Škoda, že jej jen nerozebrali...hisoricky byl určitě cenný. Osobně mi totiž již tehdy jako dítěti přišlo přemalovávání zrovna toho tanku ...Zobrazit celý příspěvek

      Šlo jen o vysvětlení toho proč se to dělo. Škoda, že jej jen nerozebrali...hisoricky byl určitě cenný.

      Osobně mi totiž již tehdy jako dítěti přišlo přemalovávání zrovna toho tanku přišlo divné/trapné..."hrdinství" (spíš odvaha) by to bylo o pár let dříve.
      Přitom Koněv tehdy kupodivu nikomu tak moc nevadil (ten by mi připadal spornější), ale i ten se dočkal...

      To se nebavím o tom že to měl být pomník těm co nepřežili.
      Pokud už je nutné něco měnit, lapidária (muzea) jsou asi nejlepší řešení. Tohle štěstí má málokterý nechtěný pomník...Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:44 10.12.2021

      Mně obecně bourání pomníků vadí. Ten tank tam taky mohli nechat, i když pro nás byli Rusové okupanti - dneska to už další generace tak nevnímá. Neboural bych nic. Když tak bych je ...Zobrazit celý příspěvek

      Mně obecně bourání pomníků vadí. Ten tank tam taky mohli nechat, i když pro nás byli Rusové okupanti - dneska to už další generace tak nevnímá. Neboural bych nic. Když tak bych je stavěl vedle sebe.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      17:19 10.12.2021

      Jirka Problem toho pomníku bylo to, že se kolem něj od počátku jen a jen lhalo. Jednak to, že se tvrdilo, že je to první sovětský tank co dorazil do Prahy, což nebyl. Ten tank do ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirka
      Problem toho pomníku bylo to, že se kolem něj od počátku jen a jen lhalo.
      Jednak to, že se tvrdilo, že je to první sovětský tank co dorazil do Prahy, což nebyl. Ten tank do Prahy dorazil po válce na "valníku" neb se obyčejný T 34 zdál Rusům malo. A pak také to, že sloužil jako pomník "záchrany Prahy v poslední minutě", což je něco co prostě neproběhlo.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      19:12 10.12.2021

      Jeden z britských diplomatů v roce 1930 řekl: ,,Československo je země se státní idejí protestantskou a obyvatelstvem vyznání katolického…kdo se má v těch pohrobcích Rakouska ...Zobrazit celý příspěvek

      Jeden z britských diplomatů v roce 1930 řekl: ,,Československo je země se státní idejí protestantskou a obyvatelstvem vyznání katolického…kdo se má v těch pohrobcích Rakouska Uherska vyznat…,,Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      10:03 11.12.2021

      To není pravda. Platilo pravidlo, že poddaní museli konvertovat na víru svého pána.

      To není pravda. Platilo pravidlo, že poddaní museli konvertovat na víru svého pána.

     • GlobeElement
      12:22 13.12.2021

      Ne, poddaní kovertovat nemuseli. Záleželo na jejich feudálovi, co po nich chtěl. Konvertovat musel ten feudál. Spousta lenních pánů se o vyznání poddaných nezajímala. Někteří ano, ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne, poddaní kovertovat nemuseli. Záleželo na jejich feudálovi, co po nich chtěl. Konvertovat musel ten feudál. Spousta lenních pánů se o vyznání poddaných nezajímala. Někteří ano, zejména ti, kteří se dostali k majetkům díky přeběhnutí na druhou stranu. Což platilo například o potomcích těch, kteří emigrovali. Jejich děti bez problémů konvertovaly ke katolictví, vrátily se a požadovaly navrácení zabaveného majetku.
      Stávaly se i případy, kdy se celá vesnice sebrala a odešla, aby nemusela změnit vyznání (a pak se zase vrátila, když hlavy vychladly).

      Většina lidé neměla se změnou vyznání problém, katolický ritus je hezčí, než protestantský a vyzdobený katolický chrám s nádhernými obrazy dělal na věřící dojem.Skrýt celý příspěvek

    • padre
     19:07 10.12.2021

     Jednoznačně jsem pro navrácení pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí.Tolik vynikajících vojevůdců naše země zase neměla.Radecký tradičně začínal jako kyrysník.Pluky ...Zobrazit celý příspěvek

     Jednoznačně jsem pro navrácení pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí.Tolik vynikajících vojevůdců naše země zase neměla.Radecký tradičně začínal jako kyrysník.Pluky rakouského těžkého jezdectva /kyrysníci/ měly ,kromě pár výjimek ,které spíše potvrzovaly pravidlo ,tradičně posádky v českých zemích.Čeští sedláci dodávali armádě koně a později tyto tradice převzala tzv,,selská jízda,,Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      20:15 10.12.2021

      To jednak, ale hlavně to byl jeden z nejkrásnějších, ne-li vůbec nejkrásnější, pražských pomníků. Jeho autoři byli bratři Maxové, jejich další díla jako jezdecký pomník Františka ...Zobrazit celý příspěvek

      To jednak, ale hlavně to byl jeden z nejkrásnějších, ne-li vůbec nejkrásnější, pražských pomníků. Jeho autoři byli bratři Maxové, jejich další díla jako jezdecký pomník Františka I. nebo socha Karla IV. k Praze neodmyslitelně patří. Navíc ten pomník byl odstraněn hlavně kvůli tehdy ještě spojenecké Itálii, která má dodnes nedaleko velvyslanectví a ta socha Italům neustále připomínala jejich vojenské neúspěchy. Ostatně se italské velvyslanectví k reinstalaci vyjadřuje negativně i dnes.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:23 13.12.2021

      A kolika českým osobnostem složil hudební hold skladatel světového formátu?

      A kolika českým osobnostem složil hudební hold skladatel světového formátu?

    • Jura99
     13:25 12.12.2021

     tank č23 byl ve skutecnosti symbolem nadvlady rudoarmejcu nad hlavnim mestem CSR, zkratka si obcuravali teritorium, kam slapla jejich holinka. Instalovali jej za primatora Vacka, ...Zobrazit celý příspěvek

     tank č23 byl ve skutecnosti symbolem nadvlady rudoarmejcu nad hlavnim mestem CSR, zkratka si obcuravali teritorium, kam slapla jejich holinka. Instalovali jej za primatora Vacka, clena KSC, misto aby postavili dustojny pomnik povstalcum, kteri Prahu osvobodili.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    12:33 10.12.2021

    Původně to tak jistě bylo, ale později se skutečně stal negativním symbolem násilné rekatolizace Českého království. Pokud byl Mariánský sloup dnes obnoven, měla by se také na ...Zobrazit celý příspěvek

    Původně to tak jistě bylo, ale později se skutečně stal negativním symbolem násilné rekatolizace Českého království. Pokud byl Mariánský sloup dnes obnoven, měla by se také na průčelí Týnského chrámu vrátit socha Jiřího z Poděbrad a a katolická církev by se měla omluvit za jeho vyrabování a zhanobení hrobů českých utrakvistických arcibiskupů v roce 1623.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     13:58 10.12.2021

     A tím pádem se protestanti omluví za znesvěcení ostatků krále Václava IV, vypálení takřka všech klášterů, zničení vnitřní výzdoby katedrály sv. Víta? A kde to skončí? Tohle to ...Zobrazit celý příspěvek

     A tím pádem se protestanti omluví za znesvěcení ostatků krále Václava IV, vypálení takřka všech klášterů, zničení vnitřní výzdoby katedrály sv. Víta? A kde to skončí? Tohle to vytahování různých "příkoří" z historie, navíc většinou řádně pokroucených je zcela nesmyslné. Zkus na to koukat jako na jakýsi akt vyrovnání, obě konfese mají na Staroměstském náměstí to "svoje".Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:14 10.12.2021

      No, nemají. Hus byl katolický kněz. Protestanti by z podstaty své konfese žádné sochy a modly stavět neměli. Tady se projevuje uvažování ateistů, kteří protestantismus hájí z ...Zobrazit celý příspěvek

      No, nemají. Hus byl katolický kněz. Protestanti by z podstaty své konfese žádné sochy a modly stavět neměli.

      Tady se projevuje uvažování ateistů, kteří protestantismus hájí z důvodů politických či naivně nacionálních a přitom nevědí, o co vlastně jde.

      Buďme rádi za nádherné barokní katolické chrámy, strohé, studené protestantské kostely by žádné turisty nepřilákaly.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      14:37 10.12.2021

      GlobeElement
      Tady nejde o to co byl Hus, ale o to k čemu se obě hlavní protestantské církve u nás vztahují. A to je v obou případech i Hus.

      GlobeElement
      Tady nejde o to co byl Hus, ale o to k čemu se obě hlavní protestantské církve u nás vztahují. A to je v obou případech i Hus.

     • GlobeElement
      15:45 10.12.2021

      Což je vtipné, protože Hus by je nejspíš proklel a jeho následník Želivský by je nechal upálit zaživa.

      Což je vtipné, protože Hus by je nejspíš proklel a jeho následník Želivský by je nechal upálit zaživa.

     • karloscz
      10:17 11.12.2021

      Přesně. Ty pomníky mají historii připomínat, takovou jaká byla. Syrová, často nespravedlivá a plná krve nevinných. Máme v nich vidět, čím jsme prošli a co nás formovalo, nikoliv ...Zobrazit celý příspěvek

      Přesně. Ty pomníky mají historii připomínat, takovou jaká byla. Syrová, často nespravedlivá a plná krve nevinných. Máme v nich vidět, čím jsme prošli a co nás formovalo, nikoliv staletí otevřené účty. Je to přece historie.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     14:11 10.12.2021

     Za to, že sundali sochu politika z průčelí chrámu bychom jim být dodnes vděční.

     Za to, že sundali sochu politika z průčelí chrámu bychom jim být dodnes vděční.

     • liberal shark
      10:06 11.12.2021

      Ten politik udržel v Českém království náboženskou toleranci. Dneska by ho za to možná kanonizovali ;-) .

      Ten politik udržel v Českém království náboženskou toleranci. Dneska by ho za to možná kanonizovali ;-) .

     • GlobeElement
      12:26 13.12.2021

      On Jiří z Kuštátu a Poděbrad moc obratným politikem nebyl. Byl to schopný správce, ale ve vrcholné politice neuspěl. Nechápu, co ho to popadlo, aby si nechal postavit sochu do ...Zobrazit celý příspěvek

      On Jiří z Kuštátu a Poděbrad moc obratným politikem nebyl. Byl to schopný správce, ale ve vrcholné politice neuspěl. Nechápu, co ho to popadlo, aby si nechal postavit sochu do průčelí chrámu.Skrýt celý příspěvek

  • Trener
   20:18 10.12.2021

   A v místech s velkým zastoupením komunistického dělnictva a i jinde, sochy Jana Nepomuckého. Tedy na Kladensku, Slánsku a vím i o Dobřichovicích na Mladoboleslavsku. Někdy se to ...Zobrazit celý příspěvek

   A v místech s velkým zastoupením komunistického dělnictva a i jinde, sochy Jana Nepomuckého. Tedy na Kladensku, Slánsku a vím i o Dobřichovicích na Mladoboleslavsku. Někdy se to prostě přehánělo.Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  11:24 10.12.2021

  Nejen Radecký, ale i Scharzenberg nebo Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic byli vynikající čeští vojevůdci, na které hysterické české nacionální hurá vlastenectví zapomíná. Bez nich by ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejen Radecký, ale i Scharzenberg nebo Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic byli vynikající čeští vojevůdci, na které hysterické české nacionální hurá vlastenectví zapomíná. Bez nich by Evropa vypadala jinak.

  Vůbec je vnímání toho, kdo je Čech nějak pokřivené. Syn české matky a německého otce, který prožil většinu života mimo české země je považován za Čecha, kdežto jiný syn jiné české matky a jiného německého otce, který prožil celý život v Čechách je považován za Němce.

  Ten první je Josef Ressel, ten druhý Konrád Henlain.Skrýt celý příspěvek

  • Jirka_Zlín
   11:53 10.12.2021

   Nevím za jak u pana Ressla (ten to asi dobách rakouského císařství neřešil), ale Henleina je to spíš dáno tím jak se angažoval před a za II. světové války. Pokud by nebyl okolím ...Zobrazit celý příspěvek

   Nevím za jak u pana Ressla (ten to asi dobách rakouského císařství neřešil), ale Henleina je to spíš dáno tím jak se angažoval před a za II. světové války. Pokud by nebyl okolím vnímán jako Němec, těžko by to datáhl na později Obergruppenführera SS.
   Wikipedie: V roce 1933 založil a stál v čele politického hnutí Sudetendeutsche Heimatfront (SHF).

   Tam asi moc Čechů nebylo... :)Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:37 10.12.2021

   Takový Pavel Eisner byl Němec jako poleno, a přitom dodnes patří k největším českým vlastencům a autoritám v oboru českého jazyka.

   Takový Pavel Eisner byl Němec jako poleno, a přitom dodnes patří k největším českým vlastencům a autoritám v oboru českého jazyka.

   • Nesher
    14:12 10.12.2021

    To takový Fügner (křťený jako Heinrich) též. A přitom spoluzaložil tu nejčeštější organizaci vůbec, tj. Sokol. Prostě u nás to bylo s národností vždy poněkud problematické, často ...Zobrazit celý příspěvek

    To takový Fügner (křťený jako Heinrich) též. A přitom spoluzaložil tu nejčeštější organizaci vůbec, tj. Sokol.
    Prostě u nás to bylo s národností vždy poněkud problematické, často rozhodovalo osobní nastavení.Skrýt celý příspěvek

    • Trener
     20:30 10.12.2021

     Radecký by si zasloužil pomník a Itálie by do toho neměla co kecat. Ta nám už do toho kecala při Mnichovu, takže 50:50 :-) A to Radecký tenkrát neměl zadání z Čech, ale z R-U.

     Radecký by si zasloužil pomník a Itálie by do toho neměla co kecat. Ta nám už do toho kecala při Mnichovu, takže 50:50 :-) A to Radecký tenkrát neměl zadání z Čech, ale z R-U.

     • Nesher
      14:40 12.12.2021

      Jen malá oprava, z R-U skutečně zadání neměl a ani nemohl. Ten stát jemuž Radecký sloužil se v té době jmenoval Císařství rakouské.

      Jen malá oprava, z R-U skutečně zadání neměl a ani nemohl. Ten stát jemuž Radecký sloužil se v té době jmenoval Císařství rakouské.

    • padre
     21:19 10.12.2021

     A co Johann Gregor Mendel z Brna? A František Rasch ,vůdce vzpoury v Boce Kotorske? Němec z Přerova.A co Karel Kuttelwascher? Nejlepší čs stihač 2.světové valky ,jeho rodiče měli ...Zobrazit celý příspěvek

     A co Johann Gregor Mendel z Brna? A František Rasch ,vůdce vzpoury v Boce Kotorske? Němec z Přerova.A co Karel Kuttelwascher? Nejlepší čs stihač 2.světové valky ,jeho rodiče měli německou národnost.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:28 13.12.2021

      Přesně tak. Jsme ve středu Evropy a proto jsme namíchaní. To, že předsedou české národnostní strany je poloviční Japonec charakterizuje český nacionalismus docela přesně. On ...Zobrazit celý příspěvek

      Přesně tak.
      Jsme ve středu Evropy a proto jsme namíchaní. To, že předsedou české národnostní strany je poloviční Japonec charakterizuje český nacionalismus docela přesně.
      On předseda rakouských nacionalistů se taky jmenoval Hrdliczka.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   13:14 10.12.2021

   Mám silný pocit že se Henlain sám považoval za Němce. Takže je poněkud nesmyslné přemítat nad tím jestli byl Čech. Ne, nebyl.

   Mám silný pocit že se Henlain sám považoval za Němce. Takže je poněkud nesmyslné přemítat nad tím jestli byl Čech. Ne, nebyl.

   • GlobeElement
    14:07 10.12.2021

    Konrád Henlain byl oportunista, který chtěl dělat kariéru v politice a za Němce se prohlašoval ze stejného důvodu, z jakého se Okamura prohlašuje za Čecha. Nicméně původem byl ...Zobrazit celý příspěvek

    Konrád Henlain byl oportunista, který chtěl dělat kariéru v politice a za Němce se prohlašoval ze stejného důvodu, z jakého se Okamura prohlašuje za Čecha.

    Nicméně původem byl stejný Čech nebo Němec, jako mnoho dalších, které řadíme tam či onde podle toho, jak to vyhovuje české mytologii. Fakt, že největším českoněmeckým nacionalistou byl syn české matky je vtipný.

    Mimochodem takového Karla IV. označujeme za Čecha, přestože jeho otec byl Lucemburk, národnostně bychom jej dnes patrně označili za Francouze a jeho matka, Eliška Přemyslovna, se narodila Gutě Habsburské.a Václavu II. jehož maminka byla pro změnu Kunhuta Uherská.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     14:45 10.12.2021

     Tak to zase pr, Henlain byl přesvědčený velkoněmecký nacionální šovinista a nacista, nikoliv pouhýoportunista. Jeho původ s jeho přesvědčením nijak nesouvisel. Ona obecně ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak to zase pr, Henlain byl přesvědčený velkoněmecký nacionální šovinista a nacista, nikoliv pouhýoportunista. Jeho původ s jeho přesvědčením nijak nesouvisel. Ona obecně národnost je fenomén politicky-kulturní, s tim jak mluvili předci nebo odkud pocházeli nemusí nutně souviset. Navíc on vyrostl v dominantně německém prostředí.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:50 10.12.2021

      Nebyl. To je chybná interpretace. Henlain se chtěl stát předsedou vlády ČSR a využil protestní hlasy velkého množství přehlížených voličů. K vypjatému nacismu se uchýlil až když ...Zobrazit celý příspěvek

      Nebyl. To je chybná interpretace. Henlain se chtěl stát předsedou vlády ČSR a využil protestní hlasy velkého množství přehlížených voličů.
      K vypjatému nacismu se uchýlil až když jeho projekt zkrachoval a on se stal bezvýznamným tajtrlíkem s formální funkcí guvernéra neexistující provincie Sudety s nulovou mocí. V ČSR získával na významu díky hájení zájmů německých voličů, ale to po připojení k Německu nebylo možné a tak hledal jinou cestu, jak se prosadit, snažil se být papežštější, než papež - marně.
      Ve skutečnosti to byl neúspěšný člověk.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      17:11 10.12.2021

      GlobeElement Tyhle nesmysly jsem zachytil též, v drtivé většině případů to pochází z per tzv. Sudetoněmecké historiografie, což je ovšem většinou ahistorická propaganda od kterého ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement
      Tyhle nesmysly jsem zachytil též, v drtivé většině případů to pochází z per tzv. Sudetoněmecké historiografie, což je ovšem většinou ahistorická propaganda od kterého se skutečná německá historiografie distancuje. K nám se to dostávalo
      po roce 89 jako "alternativní pravda" Už proto, že se Henlain pohyboval vždy v čistě německém prostředí, těžko mohl doufat, že shromáždí protestní hlasy.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:42 13.12.2021

      Samozřejmě, že Henlain shromáždil protestní hlasy, podívejte se na výsledky voleb během existence ČSR. Žádná národnostně vypjatá německá strana nikdy neuspěla, problém byl, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozřejmě, že Henlain shromáždil protestní hlasy, podívejte se na výsledky voleb během existence ČSR. Žádná národnostně vypjatá německá strana nikdy neuspěla, problém byl, že poslanci zvolených stran se nechali uplatit funkcemi v parlamentu a na sliby voličům rezignovali.
      Díky tomu narůstala frustrace československých Němců a toho využil Henlain. Vždyť jeho SdP vznikla až v roce 1933. A když se podáváte na to, co dělal a jakých dosáhl úspěchů, je jasné, že měl nakročeno v postu premiéra ČSR nebo minimálně k ministerskému křeslu. Vždyť dostal o 70 000 hlasů více, než Agrárníci, kteří měli předsedu vlády.
      Patrně čekal, že bude muset poslouchat Hitlera, ale nečekal, že skončí odložen v bezvýznamné pozici. Nestal se ani protektorem.

      Mouřenín splnil svou práci, mouřenín může jít.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     15:54 10.12.2021

     Henlain byl jednoznačně německý naconalista. O oportunismu se v jeho případě vůbec nedá mluvit.

     Henlain byl jednoznačně německý naconalista. O oportunismu se v jeho případě vůbec nedá mluvit.

     • padre
      21:34 10.12.2021

      Henlein byl především tělocvikář,náčelnîk sudetoněmeckých turnerů,cvičenců na úrovni českého Sokola či Orla.Takže v podstatě byl na úrovni náčelnîka československé sokolské ...Zobrazit celý příspěvek

      Henlein byl především tělocvikář,náčelnîk sudetoněmeckých turnerů,cvičenců na úrovni českého Sokola či Orla.Takže v podstatě byl na úrovni náčelnîka československé sokolské župy.Nebyla to žádná charismatická osobnost a k jeho politickému ,,růstu,, přispěla katastrofální politika čs vládních činitelů a jeho ,,využití,, nacistickými tajnými službami.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:44 13.12.2021

      Oportunista je člověk, který využívá příležitost. A to Henlain udělal. Příležitost mu nabídla na jedné straně neobratná národnostní politika ČSR, především samotného Beneše, a na ...Zobrazit celý příspěvek

      Oportunista je člověk, který využívá příležitost. A to Henlain udělal.

      Příležitost mu nabídla na jedné straně neobratná národnostní politika ČSR, především samotného Beneše, a na straně druhé podpora nastupujícího nacistického režimu v Německu.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:46 13.12.2021

      /Oportunismus je způsob jednání a rozhodování, které se neřídí vlastními zásadami, nýbrž se přizpůsobuje vnějším okolnostem, příležitostem a výhodám z toho kterého ...Zobrazit celý příspěvek

      /Oportunismus je způsob jednání a rozhodování, které se neřídí vlastními zásadami, nýbrž se přizpůsobuje vnějším okolnostem, příležitostem a výhodám z toho kterého rozhodnutí./
      Henlain snad nebyl vnitřně přesvědčený německý nacionalista?Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   15:20 10.12.2021

   "Vůbec je vnímání toho, kdo je Čech nějak pokřivené. Syn české matky a německého otce, který prožil většinu života mimo české země je považován za Čecha, kdežto jiný syn jiné české ...Zobrazit celý příspěvek

   "Vůbec je vnímání toho, kdo je Čech nějak pokřivené. Syn české matky a německého otce, který prožil většinu života mimo české země je považován za Čecha, kdežto jiný syn jiné české matky a jiného německého otce, který prožil celý život v Čechách je považován za Němce."

   To už je takový zvyk Čechů. To co je slavné a známé ve světě (v dobrém smyslu), to je České. To co je špatné, to jsou/udělali cizáci, nejlíp Němci. Taková Tatra je brána jako národní stříbro, přitom Hans Ledwinka byl jistě Čech jako poleno. Totéž Gregor Johan Mendel, Sigmund Freud a další...Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    15:52 10.12.2021

    Nejsme v tom sami, jak trefně řekl Kalousek, Rakušanům se podařilo přesvědčit svět, že Hitler byl Němec a Beethoven Rakušan.

    Nejsme v tom sami, jak trefně řekl Kalousek, Rakušanům se podařilo přesvědčit svět, že Hitler byl Němec a Beethoven Rakušan.

    • Nesher
     16:03 10.12.2021

     Jenže Hitler byl Němec, o Rakušanech jako o národu lze mluvit někdy od 50. let minulého století. Do té doby se drtivá většina obyvatel Rakouska považovala za Němce. Ostatně i ...Zobrazit celý příspěvek

     Jenže Hitler byl Němec, o Rakušanech jako o národu lze mluvit někdy od 50. let minulého století. Do té doby se drtivá většina obyvatel Rakouska považovala za Němce. Ostatně i oficiální název Rakouska po vzniku republiky bylo Německé Rakousko.Skrýt celý příspěvek

     • karloscz
      10:25 11.12.2021

      No a tady budu zas nesouhlasit. Devět z deseti Rakušanů by si nechalo vrtat koleno, než aby jim vládl kdokoliv z Říše. Po celá staletí. Mj. i proto je úspěšný (nebojový) anšlus ze ...Zobrazit celý příspěvek

      No a tady budu zas nesouhlasit. Devět z deseti Rakušanů by si nechalo vrtat koleno, než aby jim vládl kdokoliv z Říše. Po celá staletí. Mj. i proto je úspěšný (nebojový) anšlus ze strany Hitlera opravdový politický majstrštyk. A ani on si nebyl jistý, jestli mu vyjde, dokud nešpacíroval po Vídni.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      12:22 11.12.2021

      Karlos
      Nesouhlasit můžeš, ale oni se za Němce skutečně považovali, to jestli chtěli patřit do Rachůnek je věc jiná.

      Karlos
      Nesouhlasit můžeš, ale oni se za Němce skutečně považovali, to jestli chtěli patřit do Rachůnek je věc jiná.

     • GlobeElement
      12:46 13.12.2021

      Dokud nezačnete rozlišovat mezi národností a státní příslušností, nikam se nedostanete. I řada Švýcarů nebo Lichtensteinů jsou etnicky Němci, ale za Němce se nepovažují. A naopak ...Zobrazit celý příspěvek

      Dokud nezačnete rozlišovat mezi národností a státní příslušností, nikam se nedostanete.
      I řada Švýcarů nebo Lichtensteinů jsou etnicky Němci, ale za Němce se nepovažují. A naopak se za Němce považují etničtí Češi, Italové, Španělé či Turci.Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    15:57 10.12.2021

    Což nicméně není ani náhodou typicky česká vlastnost. V rakouských učebnicích dějin se do dnes píše o Antonínu Dvořákovi, J. E. Purkyněm a dalších jako o "starorakušanech", kdežto ...Zobrazit celý příspěvek

    Což nicméně není ani náhodou typicky česká vlastnost. V rakouských učebnicích dějin se do dnes píše o Antonínu Dvořákovi, J. E. Purkyněm a dalších jako o "starorakušanech", kdežto Palacký, Rieger a další jsou "čeští šovinisté". Případně Poláci do dnes věří, že Koperník byl čistokrevný Polák.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     12:52 13.12.2021

     No jo, no. A co samotný zakladatel prvního českého státního útvaru, Sámo? Francký kupec? Tedy, z dnešního pohledu, Němec? Není divné, když se nejslavnější český hokejista jmenuje ...Zobrazit celý příspěvek

     No jo, no. A co samotný zakladatel prvního českého státního útvaru, Sámo? Francký kupec? Tedy, z dnešního pohledu, Němec? Není divné, když se nejslavnější český hokejista jmenuje Jágr? Když se fotbalista jmenuje Horst Siegel? Když se Komenský vlastně jmenoval Szeges?
     V Německu a Rakousku jsou zase česká jména. Už bychom toho nacionalismu měli nechat.Skrýt celý příspěvek

     • Badysak
      18:20 13.12.2021

      Nacionalizmus a rasizmus jsou dvě věci. Nikdo nemá problém s člověkem z ciziny, který se snaží žít/žije jako my češi(jsem slovensko-madarská náplava). Nebo snad výše jmenovaní u ...Zobrazit celý příspěvek

      Nacionalizmus a rasizmus jsou dvě věci. Nikdo nemá problém s člověkem z ciziny, který se snaží žít/žije jako my češi(jsem slovensko-madarská náplava). Nebo snad výše jmenovaní u nás žily/žijí jako cizinci?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      19:03 13.12.2021

      Cizinec je občan jiného státu. Nacionalismus rozlišuje lidi podle národnosti, i když jsou občany téhož státu.

      Rakouská monarchie zahynula na nacionalismus jeho obyvatel.

      Cizinec je občan jiného státu. Nacionalismus rozlišuje lidi podle národnosti, i když jsou občany téhož státu.

      Rakouská monarchie zahynula na nacionalismus jeho obyvatel.

     • Badysak
      22:36 13.12.2021

      Už bychom toho nacionalismu měli nechat. Píšete o této době a já dnes vidím o nacinalizmu breptat akorát polovičního japonce a plešaté antivaxery a těch je u nás naštěstí jen ...Zobrazit celý příspěvek

      Už bychom toho nacionalismu měli nechat. Píšete o této době a já dnes vidím o nacinalizmu breptat akorát polovičního japonce a plešaté antivaxery a těch je u nás naštěstí jen hlučná menšina.Skrýt celý příspěvek

     • ABC123
      09:03 15.12.2021

      Prvý český štátny útvar? Možno tak prvý štátny útvar na území dnešnej ČR….. vtedy žiadny česi, poliaci atď. ešte neboli. Boli len rôzne slovanské kmene.

      Prvý český štátny útvar? Možno tak prvý štátny útvar na území dnešnej ČR….. vtedy žiadny česi, poliaci atď. ešte neboli. Boli len rôzne slovanské kmene.

  • liberal shark
   10:08 11.12.2021

   Schwarzenberg bojoval proti Turkům. To se dneska nenosí ;-) .

   Schwarzenberg bojoval proti Turkům. To se dneska nenosí ;-) .

   • Nesher
    14:16 12.12.2021

    A také proti Rusům a Francouzům, prostě proti tomu kdo byl zrovna nepřítel. Vyvozovat z toho cokoliv pro dnešek je poněkud mimo.

    A také proti Rusům a Francouzům, prostě proti tomu kdo byl zrovna nepřítel. Vyvozovat z toho cokoliv pro dnešek je poněkud mimo.

    • GlobeElement
     12:53 13.12.2021

     A taky na straně Rusů a Francouzů. Jak mu vladař poručil.

     A taky na straně Rusů a Francouzů. Jak mu vladař poručil.

Načítám diskuzi...