Čínská informační nebo politická válka? Koncept „three warfares“

Čínská informační nebo politická válka? Koncept „three warfares“
Čínští vojáci / Public Domain (Zvětšit)

Nacházíme se ve zcela novém prostředí, kdy konflikty nabývají zcela nových podob a je nutné pro ně vytvářet nové koncepce? Nebo se pouze s (post)moderním světem některé části operačního prostředí konfliktů zvýraznily, ale jádro samotné je vlastně stejné?

Poslední roky sledujeme „objevování“ a „vynalézání“ nových válek. Většinou se točí kolem informační války, psychologických operací, využívání propagandy nebo dezinformací. Přitom tyto metody a nástroje můžeme číst ve spisech starých tisíce let (viz např. Umění války od Sun Tzu). Velmi populární je spojovat tyto fenomény s Ruskem. O ruských dezinformacích a jejich (ne)existenci nebo o hybridní válce bylo popsáno již mnoho stránek. Přitom nám však do pozadí upadá možná mnohem důležitější fenomén a sice Čína a její působení na poli těchto „nových“ válek (šířeji pak její působení v mezinárodní politice).

V následující části bude krátce představen koncept „three warfares“ a v poslední části bude nastíněna obecnější úvaha o významu konceptu a šířeji o Západní debatě nových válek. 

Three warfares – čínská „maskirovka“ nebo jen geopolitické soupeření?

Čína jako jedno z hlavních ekonomických a geopolitických center moci v současném světě je případem státu, který se snaží (nebo je mu to připisováno) informačně (hybridně) působit v mezinárodním prostředím. V západním diskurzu je toto čínské působení často připisované konceptu three warfares. 

Koncept je hlavně zajímavý snahou propojovat psychologii a informace s působením v právním prostředí a dát tak svým nárokům legální povahu. Zároveň je zajímavé, že koncept se od počátku vyhýbá fyzickému střetu a nepočítá s násilným působením ve fyzickém prostředí čímž se odlišuje od většiny známých koncepcí, které většinou počítají s fyzickým střetem po informačně-hybridní přípravě operačního prostoru. 

Počátky three warfares lze vystopovat do roku 2003, kdy Ústřední výbor Komunistické strany Číny a Ústřední vojenská komise schválily three warfares jako nový koncept informační války pro Čínskou lidovou armádu. 

Čínská informační válka obsahuje tři základní složky:

 • Informační/mediální válka – jejím cílem je ovlivňovat domácí i mezinárodní publikum s cílem vybudovat podporu pro následné čínské vojenské akce a odrazování protivníka od provádění případných akcí, které jsou v rozporu s čínským zájmem;
 • Psychologická válka – jejím cílem je podrývat schopnost nepřítele provádět bojové operace, a to skrze odrazování, šokování a demoralizování nepřátelských vojáků ale také podrývat případnou podporu civilního obyvatelstva;
 • Legální/právní válka – jejím cílem je využívat mezinárodní i domácí právo k vytvoření právního pozadí, které podloží legislativně čínské nároky nebo k prosté podpoře čínských zájmů. Může být využíváno k potlačování svobody a poškozování adresátova operačního prostoru a přímo tvořit operační prostor ve vlastní prospěch. Legální válka má také za cíl vybudovat mezinárodní podporu a řídit možné mezinárodně-politické dopady čínských vojenských akcí.  

Do rámce čínských three warfares aktivity jsou tradičně dávána dvě témata, dva střety. Jednak tradiční rival pevninské Číny a Taiwanu. Dále pak širší geopolitický konflikt v oblasti Jihočínského moře, kde se Čína střetává vedle Taiwainu rovněž s dalšími zeměmi v regionu (Brunej, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Vietnam) a šířeji rovněž se USA jakožto globální námořní velmocí. V případě Taiwanu je snahou vytvářet diskurz vzbouřené provincie, jednoty pevninské Číny a Taiwanu, případně třeba nelegitimnost existence Taiwanu. V rámci územních sporů v Jihočínském moři se Čína uchyluje třeba i ke stavbě umělých ostrovů v moři, vytváření falešných map odpovídajících čínskému pohledu na region, nebo snahu ovlivňovat mezinárodní organizace.  

Dalším, a možná pro někoho překvapivým příkladem, může být Evropa včetně Česka. Jedná se především o země střední a východní Evropy, které jsou společně s Čínou v kontaktu v rámci platformy 16+1. Tento formát diplomacie je možné vidět jako most skrze, který se Čína snaží prosazovat svůj vliv v Evropě a EU. Ale nejde pouze o východní části Evropy. Stačí vzpomenout na pompézní návštěvu čínského prezidenta ve Spojeném království v roce 2015, nebo pokusy o nákupy strategických podniků v Německu a rovněž vstupy čínské firmy Huawei do strategických informačních infrastruktur v řadě evropských zemích.

V případě Česka již několik let varuje BIS, že se Čína snaží získávat vliv skrze korumpování státních úředníků, akademiků nebo bezpečnostních analytiků. Významná je také čínská snaha monitorovat a oslabovat české ekonomické vazby na Taiwan, který je z ekonomického pohledu stále důležitější partner, minimálně co se týče investic do českého průmyslu. 

Čínskou informační válku lze dávat do kontextu střetu Číny a Spojených států amerických, přičemž cílem Číny by mělo být podrývat světový řád vytvořený Západem a prosazovat svou hegemonii, když ne ve světě, tak minimálně v asijském regionu. Legální složku války lze spatřovat právě jako snahu zneužívat a přepisovat mezinárodní systém ve prospěch Číny. Takto explicitně se legální (legislativní) část nevyskytuje v západních ani ruských přístupech k informační válce. 

Někteří autoři srovnávají čínský přístup s ruskou teorií reflexivní kontroly. Tvrdí, že ruský přístup byl (nebo stále je) spíše systémový se snahou o univerzální funkce, zatímco čínský přístup se snaží ovlivňovat (či korumpovat) spíše konkrétní jednotlivce skrze které pak ovlivní celý systém (nebo národ/stát). 

Three warfares je možné vidět také velmi zjednodušeně jako čínský přístup k politické válce. Tedy jako klasické konfliktní pojetí mezinárodních vztahů, kdy se velmoci s ambicemi snaží využívat jakékoli možnosti, jak ovlivňovat a formovat mezinárodní vztahy ve svůj prospěch skrze celou řadu (pokud možno) nebojových nástrojů jako jsou agresivní diplomacie, lži, korupce, špionáž atd. 

Závěr

Když se podíváme na popis čínského konceptu three warfares, který je možné na základě západních analýz vidět jako obdobu ruské hybridní/informační války, můžeme dojít k úvaze, že se v podstatě jedná spíše o politickou válku. Tedy o střet velmocí v mezinárodním prostředí, který se odehrává na celé škále prostředí, nástrojů a metod. Tak jak tomu bylo vždy. Proč nevyužít slabá místa protivníka? Proč nevyužít moje schopnosti a při minimálních nákladech podrývat protivníka a posilovat svou pozici v mezinárodním prostředí? V mezinárodní politice se nehraje na čest a hodnoty. Jinak řečeno, hraje se na moji čest a hodnoty do té doby, dokud jsem je schopen vymáhat svou silou nebo hrozbou použití síly. 

Podíváme-li se tedy prizmatem politické války na tyto nové koncepty, můžeme si říct, že se nejedná o nic objevného ani nového. A to ani v případě Ruska, ani Číny. Proč tedy na Západě máme pocit, že se děje něco tak převratného?

Možná, že naše potřeba popisovat tyto situace jako něco převratného a zcela nového pramení z nedostatku sebereflexe a realistického náhledu na mezinárodní politiku a systém. Místo toho, abychom realisticky popsali konkurenty a jejich schopnost nás účinně a levně podrývat v celé řadě odvětví, mluvíme o nových válkách, které musíme vynalézt, dlouze prodebatovat a pak teprve je začít bojovat. Celá akademická a odborná debata by pak byla příznakem našeho úpadku a neschopnosti bojovat a pružně reagovat na témata (fenomény), které se zrovna hrají prim v bezpečnosti, politice apod. 

V tomto „novém“ boji se nesmí zapomenout, že globální moc nakonec vyhrají klasické metody, jako jsou ekonomická síla, vojenské odstrašení, korupce, tanky a letadla… Vždyť nakonec i na Krymu museli Rusové vyjít na ulici s vojáky a tanky.

Literatura:

BIS (2019). „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2018“. Dostupné online: https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf;
Council on Foreign Relations, (2020). „Territorial Disputes South China Sea“. Dostupné online: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea;
Halper, Stefan (2013). „China: Three Warfare“. OFFICE OF NET ASSESSMENT, OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE WASHINGTON, D.C. Dostupné online: https://cryptome.org/2014/06/prc-three-wars.pdf;
Mattis, Peter (2018). „Contrasting China´s and Russia´s Influence Operations. War on the Rocks. Special Series Ministry of Truth. 2018. Dostupné online: https://warontherocks.com/2018/01/contrasting-chinas-russias-influence-operations/;
Mattis, Peter (2018). „China´s three warfare in perspectives“. War on the Rocks. Special Series Ministry of Truth. 2018. Dostupné online: https://warontherocks.com/2018/01/chinas-three-warfares-perspective/;
Livermore, Doug (2018). „China’s “Three Warfares” In Theory and Practice in the South China Sea“. Georgetown Security Studies Review. Dostupné online: https://georgetownsecuritystudiesreview.org/2018/03/25/chinas-three-warfares-in-theory-and-practice-in-the-south-china-sea/;
Wortzel, Larry M, (2014). „The Chinese People´s Liberation Army and Information Warfare“. Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press. Dostupné online: https://publications.armywarcollege.edu/pubs/2263.pdf;
Raska, Michael (2015). „China and the ‘Three Warfares’“. The Diplomat. Dostupné online: https://thediplomat.com/2015/12/hybrid-warfare-with-chinese-characteristics-2/;
Kovanda, Lukáš (2019). „Tchaj-wan je 14krát významnějším investorem v českém průmyslu než Čína. Bereme to na zřetel?“. Dostupné online: http://www.lukaskovanda.cz/tchaj-wan-je-14krat-vyznamnejsim-investorem-v-ceskem-prumyslu-nez-cina-bereme-to-na-zretel/;

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Strategický profil čínského vývozu zbraní

Globální geopolitické úsilí Číny, podpořené rostoucím ekonomickým vlivem, udává směr a povahu ...

Rok 2019: Síla čínského námořnictva opět raketově vzrostla

Čínské námořnictvo v minulém roce uvedlo do provozu 12 plavidel. Čínské námořnictvo tak již má více ...

Americká námořní pěchota a ostrovní blitzkrieg v Tichém oceánu

Americká námořní pěchota (USMC), hlavní invazní síla Ozbrojených sil Spojených států, projde ...

Nákupy za miliardy. Austrálie se připraví na vojenský střet s Čínou

Dne 1. července 2020 australská vláda schválila klíčové strategické dokumenty Strategická ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Pro vizuální i informační zpřehlednění diskuze jsme od 4.9.2020 vytvořili sbalovací příspěvky. Viditelných bude vždy prvních 180 znaků. V případě zájmu si může čtenář zbytek textu v příspěvku rozbalit a poté zase sbalit.

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • danny
  11:17 13.07.2020

  Díky autorovi, výborná úvaha a super odkazy. Takto neemotivní, analytický pohled se objevuje čím dál řidčeji. Přesně ten druh článků, kvůli kterým na AN chodím.

  To Miroslav: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Díky autorovi, výborná úvaha a super odkazy. Takto neemotivní, analytický pohled se objevuje čím dál řidčeji. Přesně ten druh článků, kvůli kterým na AN chodím.

  To Miroslav: "hladomor na území Ukrajinské SSR byl důsledkem industrializace, povinných odvodů a kolektivizace. Hladomor byl součástí širší katastrofy, sovětského hladomoru, který zasáhl Jižní Rusko, Východní a Střední Ukrajinu, Kubáň a Povolží, kde působili ruští statkáři z dob reformátora Stolypina. Sovětské vedení v zájmu rychlé industrializace a kolektivizace zabavovalo a prodávalo obilí do zahraničí výměnou za průmyslové technologie." Fakt nešlo o žádnou propagandu a zásobování sovětských satelitů, to si možná pleteš s lety 46-47. V letech 32-33 potřeboval Stalin nakrmit dělníky ve městech, protože když by se ti začali bouřit, byl by v háji. Tak to provedl na úkor venkova.

  Jinak údaje o počtu obětí se značně rozcházejí, ukrajinští autoři jdou až k 10-12 mio, Timothy Snyder dochází k číslu 3,3 mio. Všechny výpočty (ty serioznější) vycházejí z projekce potenciálního růstu populace, tedy odhadu demografické ztráty a porovnávají se údaje ze sčítání lidu v r. 26 a 39 (jen tak pro zajímavost, při tomto typu projekce ti v USA jako oběti Velké krize za r. 1929 - 33 vycházejí na 7 mio, to jen pro ilustraci, jak jsou takové odhady ošemetné a že je ten rozptyl pochopitelný).

  Kostrinem zmiňované sucho byla realita, tak netuším, za co si vysloužil samé mínusy. Sucho samozřejmě neomlouvá idiocii bolšleviků a přijatá opatření, která katastrofu jen prohloubila. Samozřejmě uvádění "zlaté blokády" a celkově omezování přístupu k zahraničním trhům a kapitálu jako hlavního viníka je hloupá propaganda, ale že to v dané době přispělo k prohloubení tragédie je asi nezpochybnitelné.
  Podobně, jako dnes asi nikdo soudný nepochybuje o tom, že sankce mají sakra vliv na kvalitu života Syřanů, Iránců nebo Venezuelanů a na jejich přístup např. ke zdravotní péči. O obyvatelstvu takového Jemenu ani nemluvím.
  Skrýt celý příspěvek

 • Kostrín
  20:22 11.07.2020

  K tým počtom 5-6 milionov mŕtvych na Ukrajine. Určite to nebolo z propagandistických dôvodov, lebo hladomor bol aj na juhu Ruska. Došlo k súbehu viacerých okolností:
  - v rokoch ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K tým počtom 5-6 milionov mŕtvych na Ukrajine. Určite to nebolo z propagandistických dôvodov, lebo hladomor bol aj na juhu Ruska. Došlo k súbehu viacerých okolností:
  - v rokoch 1932-33 bolo veľké sucho na juhozápade Ukrajiny, na juhu Ruska a čiastočne bolo zasiahnuté aj Poľsko
  - poľnohospodárstvo na Ukrajine a v
  Rusku bolo čiastočne rozvrátené prebiehajúcou kolektivizáciou
  - v Sovietskom zväze prebiehala veľká industrializácia a pôžičky podľa zmlúv ZSSR mal splácať obilím. Keď sovieti požiadali o možnosť splácať kvôli neúrode zlatom, boli odmietnutí. Aj keď západ netrpel neúrodou.
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  15:30 10.07.2020

  1/ Informačná vojna, trolling a ďalšie formy ovplyvňovania verejnej mienky klasickú vojnu nenahrádzajú, ale jej predchádzajú a doplňujú
  2/ Informačná vojna je najlacnejšou formou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  1/ Informačná vojna, trolling a ďalšie formy ovplyvňovania verejnej mienky klasickú vojnu nenahrádzajú, ale jej predchádzajú a doplňujú
  2/ Informačná vojna je najlacnejšou formou ovplyvňovania. Keby to taký Stalin videl... Nechal na smrť vyhladovať milióny ukrajincov ktorým zobral jedlo len aby v satelitoch ukázal, ako sa majú v Sojuze dobre. Dnes na to stačí študent s plochými nohami ktorý sedí na webe, upravuje fotky vo Photoshope a prekrúca fakty. Čistá cena 20€ za hodinu a ani pamätník s bronzovou sochou v nadživotnej veľkosti netreba.
  3/ Kedysi ľudia nevedeli , čo sa robí za najbližším humnom. Tí šťastnejší mali rádio z ktoré sa dozvedeli akurát tak pekné ho.... holé vety. Ako mohol 19 ročný chalan v 39-om vedieť, či bojuje na správnej strane? Častokrát ani netušili kde to vlastne sú, kto je nepriateľ a prečo a o čo sa vlastne bojuje. Dnes stačí sadnúť za počítač a z pohodlia obývačky niekomu v Austrálii premeriam záhradu.

  Aby som to zhrnul... Síce dnes máme možnosti dozvedieť sa skoro všetko a na všeličo si utvoriť názor, tak to nie je možné lebo dnes je už všade toľko informácií, že už nie je možné zistiť čo pravda je, a čo nie je.

  Pristáli Rusi na Jupiteri? Je Trump jašterica? Môže sa váš pes naučiť štrikovať ? Samozrejme... Dnes nič nie je nemožné. Na všetko dnes existuje virtuálny dôkaz v podobe článku aj s virálnym videom a fotkami.
  Skrýt celý příspěvek

  • Luky
   18:04 10.07.2020

   V závěru své zbytečné polemiky záměrně pokládáš nesmyslné otázky.

   Když už tak by dávalo smysl se ptát:
   Vstoupili Amíci na Měsíc? Co je Hillari? Proč má Miroslav tendenci ...
   Zobrazit celý příspěvek

   V závěru své zbytečné polemiky záměrně pokládáš nesmyslné otázky.

   Když už tak by dávalo smysl se ptát:
   Vstoupili Amíci na Měsíc? Co je Hillari? Proč má Miroslav tendenci relativizovat úsudek 19 ročných v devětatřicátým?
   BTW: Pražský Pepik i venkovský Joska dobře věděli, za koho bojovat. To ostatně i sudeťácký Helmuth....jen Jožo v tom měl možná trochu bordel (když byl přemýšlivý...jinak jako Helmuth).
   Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    18:16 10.07.2020

    Otázku či boli američania na Mesiaci si pokláda len človek, ktorý o tom moc nevie avšak má potrebu prispieť svojím dielom do antiamerikánskych nálad.

    Ako minule na jednom fóre ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Otázku či boli američania na Mesiaci si pokláda len človek, ktorý o tom moc nevie avšak má potrebu prispieť svojím dielom do antiamerikánskych nálad.

    Ako minule na jednom fóre kde istý diskutujúci tvrdil, že v tím čase neboli rakety dostatočne rýchle na to, aby sa ten let stihol za 3 dni. Čo je samozrejme blbosť lebo bez určitej rýchlosti sa do vesmíru ani dostať nedá a už Gagarin letel okolo Zeme rýchlosťou takmer 30 tisíc km/h
    Skrýt celý příspěvek

    • Luky
     20:49 10.07.2020

     Kdepak, mít schopnost a vůli přezkoumat přítomnost lidské americké posádky na Měsíci - to vyžaduje znalosti. Do tohoto mýtu totiž byla vložena obrovská energie. Přitom nesnese ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Kdepak, mít schopnost a vůli přezkoumat přítomnost lidské americké posádky na Měsíci - to vyžaduje znalosti. Do tohoto mýtu totiž byla vložena obrovská energie. Přitom nesnese bližšího zkoumání, je pouze obrněn velmi mocným kulturním pancířem.
     To co píšeš jsou školkové bláboly, nikdo soudný nezpochybňuje schopnost k Měsíci doletět nebo jeho kulatost či existenci. To je mimochodem také součást kouřové clony.
     Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      21:14 10.07.2020

      Aká ,,kouřová clona" ?

      Nikto na svete nespochybňuje, že sa to odohralo. Dokonca ani ZSSR v čase najväčšieho napätia. Jediní ktorí to spochybňujú sú jedinci myšlienkových pochodov ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Aká ,,kouřová clona" ?

      Nikto na svete nespochybňuje, že sa to odohralo. Dokonca ani ZSSR v čase najväčšieho napätia. Jediní ktorí to spochybňujú sú jedinci myšlienkových pochodov značne jednoduchých. Vy v ČR taký živočíšny druh označujete aj slovom Pitonec
      Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      20:24 11.07.2020

      Třeba SSSR nezpochybnil přistání na Měsíci výměnou za to,že Američani nezpochybnili Gagarina jako prvního člověka ve vesmíru.

      Třeba SSSR nezpochybnil přistání na Měsíci výměnou za to,že Američani nezpochybnili Gagarina jako prvního člověka ve vesmíru.

   • SKmartinTO
    06:44 11.07.2020
    Oblíbený příspěvek

    A na ktorom oddelení ležíš Luki, ))) pošlem ti dezert ,) rusofil for ever

    A na ktorom oddelení ležíš Luki, ))) pošlem ti dezert ,) rusofil for ever

  • PetrTechnik
   18:48 10.07.2020

   Miroslave tvoje posedlost Ruskem , to už není názor ,ale diagnóza.
   P.S.: Kontrolní otázka: " Dokázal by jsi si koupit a sníst ruskou zmrzlinu , zvanou Sibirka?

   Miroslave tvoje posedlost Ruskem , to už není názor ,ale diagnóza.
   P.S.: Kontrolní otázka: " Dokázal by jsi si koupit a sníst ruskou zmrzlinu , zvanou Sibirka?

   • Torong
    18:53 10.07.2020
    Oblíbený příspěvek

    Skutečně? Co přesně napsal špatně?

    Skutečně? Co přesně napsal špatně?

    • PetrTechnik
     19:45 10.07.2020

     Opět jeden co neumí číst, nikde nepíšu ,že napsal něco špatně a jestli ano nebo ne zkoumat nebudu. Jen ta posedlost ďábelským Ruskem , kterou Miroslav předvádí skoro v každé ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Opět jeden co neumí číst, nikde nepíšu ,že napsal něco špatně a jestli ano nebo ne zkoumat nebudu. Jen ta posedlost ďábelským Ruskem , kterou Miroslav předvádí skoro v každé diskusi , spíš připomíná lékařskou diagnózu.
     Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      20:15 10.07.2020
      Oblíbený příspěvek

      Nejakú formu diagnózy máš asi ty keď okamžite potrebuješ ísť na pomoc Rusku aj tam, kde to nie je nutné.

      Mimochodom, ja proti Rusku nemám nič. Ako modelár staviam zásadne stroje ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nejakú formu diagnózy máš asi ty keď okamžite potrebuješ ísť na pomoc Rusku aj tam, kde to nie je nutné.

      Mimochodom, ja proti Rusku nemám nič. Ako modelár staviam zásadne stroje ruskej výroby a obe moje deti majú tradičné ruské mená.
      Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      20:30 10.07.2020

      Nataša a Šůra?

      Nataša a Šůra?

     • Miroslav
      21:08 10.07.2020

      Ty si presne ten človek s ktorým sa iste o svojom súkromí baviť nebudem. S len tak mimochodom, ani do jedného si sa netrafil.

      Ty si presne ten človek s ktorým sa iste o svojom súkromí baviť nebudem. S len tak mimochodom, ani do jedného si sa netrafil.

     • Torong
      09:30 11.07.2020
      Oblíbený příspěvek

      Pokid to bylo myšleno takto, pak musím prohlásit, že tvá posedlost Ruskem už není názor, ale diagnoza. Kdykoli někdo řekne něco o Rusku něco co ho staví do špatného světla, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pokid to bylo myšleno takto, pak musím prohlásit, že tvá posedlost Ruskem už není názor, ale diagnoza. Kdykoli někdo řekne něco o Rusku něco co ho staví do špatného světla, přispěcháš ho zuřivě bránit.
      Skrýt celý příspěvek

     • PetrTechnik
      10:25 11.07.2020

      Torong:
      Jak se ta zuřivá obrana projevuje?
      Pokud je to tím, že popíši vlastní reálnou zkušenost a nevyhřezne ze mě vodopád posměšných vět při každé zmínce o Rusku, tak mám pocit, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Torong:
      Jak se ta zuřivá obrana projevuje?
      Pokud je to tím, že popíši vlastní reálnou zkušenost a nevyhřezne ze mě vodopád posměšných vět při každé zmínce o Rusku, tak mám pocit, že mě žádnou diagnózu nepřidělí. Holt smůla a prohlašovat můžeš co chceš.
      Skrýt celý příspěvek

   • SKmartinTO
    06:47 11.07.2020
    Oblíbený příspěvek

    Peter tvoja posedlost Ruskem je trápna,) dokázal bi si strčiť svoju hlavu do zadku ??? ,)

    Peter tvoja posedlost Ruskem je trápna,) dokázal bi si strčiť svoju hlavu do zadku ??? ,)

    • PetrTechnik
     10:19 11.07.2020

     Nějaký příklad posedlosti by nebyl?
     U Miroslava je to naprosto zřetelná démonizace Ruska a zároveň posmívání se jeho zaostalosti. Tohle neopomene připomenou v každém druhém ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Nějaký příklad posedlosti by nebyl?
     U Miroslava je to naprosto zřetelná démonizace Ruska a zároveň posmívání se jeho zaostalosti. Tohle neopomene připomenou v každém druhém příspěvku.
     Hlavu bych do zadku nestrčil ani sobě a ani jinému. Nemám to zapotřebí. Pokud tuto gymnastiku provozuješ, musíš si najít jiného soudruha.
     Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      11:10 11.07.2020
      Oblíbený příspěvek

      O akej démonizacií to hovoríš? To čo sa stalo na Ukrajine je proste fakt. Zomrelo tam 5-6 miliónov ľudí kvôli propagande. To je tiež fakt. S čím máš problém? Že ti to nepasuje do ...
      Zobrazit celý příspěvek

      O akej démonizacií to hovoríš? To čo sa stalo na Ukrajine je proste fakt. Zomrelo tam 5-6 miliónov ľudí kvôli propagande. To je tiež fakt. S čím máš problém? Že ti to nepasuje do krámu?

      Popísal som len rozdiel medzi propagandou vtedy a dnes. Vtedy sa stavali obludné pamätníky a sochy aby ľud videl, čo je pre nich dobré, dnes je to vo forme trollingu na internete. Či ani to nie je pravda?

      A vôbec, ty nepoznáš rozdiel medzi posmievaním a kritikou. Kľudne poviem, že moja žena nevie variť. To je proste fakt a vôbec to nemení nič na tom, že ju milujem. To nie je démonizacia akurát nemôžem povedať, že vie variť keď nevie. Kritizovať neznamená nenávidieť.
      Skrýt celý příspěvek

  • SKmartinTO
   06:49 11.07.2020

   Absolútny súhlas Miroslav,)

   Absolútny súhlas Miroslav,)