Cobra-13 – Rozhovor s brig. gen. Piotrem Patalongem

Foto: Cvičení Cobra-13 se účastní i operátoři ze 601. skss, ilustrační foto / 601skss přes polsofcom.pl
Foto: Cvičení Cobra-13 se účastní i operátoři ze 601. skss, ilustrační foto / 601. skss přes polsofcom.pl

Brigádní generál Piotr Patalong je v současnosti velitelem polského Velitelství speciálních sil a tedy i člověkem, na ramenou kterého leží největší odpovědnost za přípravu a průběh cvičení Cobra-13. Armádní noviny vám přinášejí překlad rozhovoru s ním, který byl uveřejněn na webu Polska Zbrojna.

 

PZ: Pane generále, co mají společné pozice vedoucího rámcového státu spojeneckých speciálních operací a velitelství komponentu speciálních operací? Bude mít Polsko takové velitelství?

PP: Vedoucí rámcový stát v oblasti speciálních operací NATO je stát, na základě kterého je vytvářeno Velitelství komponentu speciálních operací (SOCC) schopné plánovat a řídit alianční síly pro speciální operace v rámci Sil rychlé reakce NATO (NRF). Síly NRF, které zůstávají v neustálé pohotovosti, jsou technologicky vyspělé jednotky vyčleněné z ozbrojených sil států NATO.

Úkolem jednotek je rychle reagovat v případě ohrožení bezpečnosti členských států NATO, především provedením úkonů při reakci na vznikající krizi. SOCC není trvale zřizován, ale je pouze dočasně vyčleněn ze struktury sil pro speciální operace jednotlivých států a řízení převezme pouze v případě, že bude NRF nasazeno do určité operace dle rozhodnutí NATO.

Velitelství speciálních sil (DWS) se už několik let připravuje na získání statusu vedoucího rámcového státu. Tato příprava bude nyní zakončena tento měsíc cvičením Cobra-13

 

PZ: Takže za asi dva týdny polské speciální síly vstoupí do elitní skupiny států, které mohou velet speciálním operacím NATO.

PP: Listopad je pro nás velmi náročným obdobím. V druhé polovině měsíce nás čeká národní certifikace, která prověří naše praktické schopnosti. Jsem přesvědčen, že jsme udělali vše pro dosažení svého cíle. Nyní nás už čeká jen doplnit příslovečnou tečku na "i".

Pokud vše půjde podle plánu, pak od 1. ledna 2014 bude DWS jak první polské velitelství schopné postavit alianční velitelství pro potřeby Sil rychlé reakce NATO (v každé rotaci NRF se nacházejí pozemní, námořní, letecký komponent a komponent speciálních sil – pozn. redakce).

Poté nás v září 2014 čeká důležité cvičení s krycím názvem "Noble Sword 2014", které bude další certifikací, tentokrát ale pod vedením NATO. Po absolvování této alianční zkoušky převezmeme velení nad silami pro speciální operace v rámci NRF.

Možnost velet mezinárodnímu komponentu speciálních operací NATO je velká prestiž, ale také velká odpovědnost. Jsme si vědomi toho, že začínáme psát úplně novou kapitolu, která zaznamenává dynamický rozvoj polských ozbrojených sil, který začal naším vstupem do NATO v roce 1999.

 

PZ: Kolik zemí teď může řídit alianční speciální operace?

PP: Až doposud mělo status vedoucího rámcového státu pouze šest zemí - Spojené státy, Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie a Turecko. Polsko se nyní stane sedmým státem této neveliké elitní skupiny. Je, ale potřebné si uvědomit, že pro velení aliančním speciálním operacím nestačí mít dobře připravené velitelství. Je potřebné splnit mnoho dalších důležitých podmínek.

Musíte mít velitelský systém, který umožní spolehlivou komunikaci, musíte mít leteckou podporu k zajištění efektivního a skrytého přesunu sil, a také zpravodajskou podporu vyčleněnou pro podporu speciálních operací. A také nejméně dvě úkolové skupiny speciálních operací pro provádění kinetické bojové činnosti. My jsme tyto podmínky splnili. Pokud by jsme nesplnili alespoň jednu z nich, pak by jsme se teď neměli o čem bavit. Schopnost velitelství řídit speciální operace je tedy jen pomyslnou třešničkou na dortu.

 

PZ: Jsou tyto schopnosti dány jednou a pro vždy?

PP: Tyto schopnosti nám nejsou dány. Vypracovali jsme si je za několik let dlouhé a tvrdé práce lidí zde na velitelství i díky úžasné práci a podpoře našich operátorů v poli. DWS ale nebyl sám v těchto starostech, podporovaly nás různé instituce u nás i u našich spojenců v NATO. Je to vynikající příklad týmové práce.

Po ukončení cvičení Cobra-13 Polsko prohlásí svou schopnost velet spojeneckým speciálním operacím. Ale stejně před každou aktivací sil NRF budeme muset projít certifikačním procesem. Tak to je u všech aliančních velitelství určených k nasazení. Velmi podobně to děláme s našimi vojáky nasazovanými do mise ISAF v Afghánistánu. Navzdory tomu, že naši operátoři mají rozsáhlé zkušenosti a podílí se na mnoha misích, před každým nasazením musí projít certifikací.

 

PZ: Jak bude vypadat certifikace DWS a kdy k ní dojde?

Připravovali jsme se na ni čtyři roky. Certifikační cvičení Cobra-13 se koná v druhé polovině tohoto měsíce. Jde o největší a nejdůležitější cvičení sil pro speciální operace v tomto roce v Evropě. Ve vojenských prostorech čtyř států - ve vzduchu, na zemi, ve vodě i pod vodou - bude cvičit více než dva a půl tisíce vojáku z 15 zemí. Operace nasazených bojových uskupení povede velitelství postavené na báze DWS. Práci velitelství budou pozorovat a hodnotit důstojníci z Operačního velitelství ozbrojených sil spolu s důstojníky speciálních sil USA a NATO. Jejich hodnocení je naší vstupenkou do malé skupiny velitelství schopných řídit alianční speciální operace.

 

PZ: Hodnoceno bude pouze velitelství a nebo také podřízené jednotky?

PP: Uskupení speciálních sil, které se účastní certifikace se skládá z bojových uskupení, které podléhají mezinárodnímu SOCC. Těch uskupení je několik: pět pozemních úkolových skupin, jedna letecká a jedna námořní úkolová skupina speciálních operací. Certifikovaný jsou primárně SOCC a 7. letka speciálních operací, ale posouzením projdou i ostatní podřízené jednotky.

 

PZ: Které jednotky podřízené DWS se zapojí do cvičení?

PP: Všechny. Formoza i Komando postaví úkolové skupiny speciálních operací, jednotka AGAT bude plnit úkoly spojené s ochranou velitelského stanoviště a jednotka NIL zajistí informační i logistickou podporu. Vojáci GROM-u se budou podílet na velení a řízení cvičení. Je potřebné si uvědomit, že Cobra-13 je mezinárodní cvičení. Bojová uskupení budou tedy vytvářet nejen polské speciální síly, ale také síly ostatních států. Bude zde společná polsko-chorvatsko-maďarská pozemní úkolová skupina a také společná polsko-norsko-finská námořní úkolová skupina.

 

PZ: Chcete-li získat certifikaci, DWS musí ukázat své velitelské schopnosti, přípravu jednotek a zajištění letecké podpory speciálním operacím. Je 7. letka speciálních operací plně připravena plnit úkoly? 

PP: 7. letka speciálních operací z Powidzu je připravená, ale omezují jí některé nedostatky ve vybavení. Dosud nedisponujeme SOF verzí vrtulníků, tedy takovými, které jsou určeny pro speciální operace. Přestože tyto úkoly mohou být plněny i pomocí standardních strojů, specializovaná verze tuto práci ulehčuje.

Vrtulníky v SOF verzi dostaneme až v roce 2018. Podstatné, ale je, že máme dobře vycvičené piloty připravené pro spolupráci s operátory speciálních sil. Letci prošli školeními u nás i ve Spojených státech. Proto dovedou létat s našimi vojáky v nízké výšce, v extrémních povětrnostních podmínkách i v noci. Je tedy možné říci, že jsou připravení na nejvyšší úrovni, co se také ukáže při cvičení. Jsem za to velmi vděčný veliteli letectva i vojákům letky za jejich úroveň připravenosti a výcviku.

 

PZ: Jak se změní pozice DWS po této certifikaci? A jakou roli bude hrát SOCC?

PP: Seznam našich úkolů se značně zvýší. Budeme dostávat nové úkoly od spojenců. Na myšlence řídit alianční speciální operace je nejdůležitější to, že možnosti, které dosahujeme, nám nejen pomáhají upevnit naši pozici v NATO, ale přímo se odrážejí na naší schopnosti bránit stát. To je velmi důležitá věc. Budeme tedy schopni řídit speciální operace NATO bez ohledu na oblast nasazení, což znamená i u nás doma.

Naší povinností bude také zajistit alianční komponent speciálních sil nasazený v misi. Bojovým uskupením, které budou pod naším velením, musíme zajistit plnou leteckou podporu, logistické, zdravotnické i technické zázemí potřebné pro operace. Pokud se NATO rozhodne nasadit komponent speciálních sil v jakémkoliv státě na Zemi, můžeme být zapojeni do této mise.

Půjdeme tam tedy s plným zajištěním. Pod naším velením budou operátoři z různých zemí, kteří budou do akce nasazeni jen se zbraněmi a zásobami na pár dní. Polsko v takové operaci musí být schopno vést a podporovat dvě pozemní úkolová uskupení a jedno letecké úkolové uskupení.

My jako vedoucí složka poneseme odpovědnost za provádění operací v oblasti dění. Krom toho musíme jako velitelství zajistit jednotky i prostředky na udržení provozu až po dobu dvanácti měsíců. Jak můžeme tedy vidět, status vedoucího rámcového státu v oblasti speciálních operací je nejen velmi prestižní, ale také velmi odpovědné poslání. Této odpovědnosti se nebojíme a jsme připraveni se této výzvě postavit. Jsme na to připraveni.

 

Zdroj: Polska Zbrojna

Nahlásit chybu v článku


Související články

ROZHOVOR: Generálmajor Blaško o armádě

Diskuze o roli a smyslu armády je jednou z věcí, které se na stránkách Armádních novin pravidelně ...

Polsko má zájem o ukrajinské protitankové střely

Polská armáda má zájem o člověkem přenositelné ukrajinské protitankové střely Corsar. Zprávu o ...

Cobra-13: Trable ve Freedonii

Ve východoevropské Freedonii vypukl etnický konflikt, který hrozí, že přeroste hranice tohoto státu. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

    Načítám diskuzi...