COP28 očima neziskovek: Globální vedení není dostatečně zelené

COP28 očima neziskovek: Globální vedení není dostatečně zelené
Klimatičtí aktivisté (2019) / depositphotos.com (Zvětšit)

Konference OSN o změně klimatu v Dubaji minulý týden ve čtvrtek skončila oznámením historické dohody. Sután Al Džabír, její emirátský předsedající, uspěl v hledání kompromisu mezi zastánci a odpůrci razantnějších ekologických opatření. Bezmála dvě stě zemí se dohodlo na „spořádaném a spravedlivém přechodu od fosilních paliv“ a na dosažení uhlíkové neutrality „do roku 2050“. K dosažení tohoto cíle je potřeba ztrojnásobit výdaje na energetickou transformaci a přizpůsobení se změně klimatu.

28. konference zemí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu COP28 (Conference of the Parties) dosáhla dohody, která se doposud nepodařila žádnému jinému klimatickému setkání. Saúdská Arábie, jež podle britského deníku Guardian třicet let blokovala pokusy zmínit fosilní paliva v mezinárodních dohodách o klimatu, slevila ze svého tlaku na neutrálnější formulaci. Delegace Rijádu poprvé svolila přijetí globálního závazeku k přechodu od uhlovodíků k zelenějším zdrojům energie. 

Dohoda uspokojila představy Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Spojených států o klimatické politice, ovšem řada zelených hnutí a rozvojových zemí ji pokládá za nespravedlivou a neférovou. I když je společná výzva k přechodu od fosilních paliv bezprecedentní, stále je prý příliš „slabá“ k udržení globálního oteplování pod limitem 1,5 °C dohodnutým před osmi lety v Paříži. Prohlášení z COP28 navíc nestanovuje konkrétní cíle a termíny pro snižování emisí a podporuje zemní plyn jako „přechodné palivo“.

Z pohledu energetické transformace vnímá závěry dubajské Konference velmi pozitivně Německo. „Signály jsou dnes velmi zřetelné,“ uvedla Jennifer Morganová, německá vyslankyně pro klima. „Pokud jste investorem, je vám jasné, že budoucnost patří obnovitelným zdrojům. Fosilní paliva jsou odepsaná a znehodnocená aktiva.“

Konečná dohoda rovněž obsahuje závazek ve výši 700 milionů amerických dolarů na ustanovení nového klimatického fondu. V budoucnu z něj mají být kryty škody způsobené extrémními projevy počasí v rozvojových a zranitelných zemích. Žádné další peníze na zelenou politiku (přechod na nízkouhlíkové hospodářství či přizpůsobení se dopadům klimatické změny) přislíbeny nebyly.

„Mnoho rozvojových zemí v otázkách energie, příjmů a pracovních míst stále závisí na fosilních palivech. V procesu naléhavého a spravedlivého přechodu na obnovitelné zdroje energie zůstávají bez solidních záruk a odpovídající finanční podpory,“ domnívá se Harjeet Singh, ředitel pro strategii z ekologické nevládní organiace Climate Action Network – International. „Konečné výsledky [COP28] jsou zklamáním, protože bohaté země nepřinutí, aby daly k dispozici potřebné finanční prostředky v řádu stovek miliard [dolarů].“

K Harjeetu Singhovi se v kritickém hodnocení COP28 přidává švýcarský think tank Club of Rome. Konečný text z Dubaje obsahuje formulaci o zdvojnásobení energetické účinnosti a ztrojnásobení obnovitelných zdrojů energie, čímž podporuje myšlenku „přechodu pryč“ od fosilních paliv. Toto „neurčité uznání, že se blíží konec uhlí, ropy a plynu“ konferenci údajně zachraňuje před „totálním neúspěchem“. Neschopnost zemí dohodnout se na postupném odchodu od fosilních paliv tváří v tvář stále se zhoršující klimatické krizi podle Club of Rome dokazuje „chybějící globální vedení“ a pokračující hospodářskou závislost na těžbě.  

Švýcarský think tank si navíc všímá přítomnosti stovky zemí s jasným cílem ukončit éru fosilních paliv, jež musí čelit „hrstce bohatých a mocných zemí“ a více než 2500 lobbistům hájících vlastní zájmy a status quo. Na konferenci COP28 se druhá uvedená skupina společně s velkými zemědělskými společnostmi „zuby nehty bránila vědecky podloženým výzvám zbytku světa“, aby se pokusila zabránit dodržení pařížského limitu 1,5 °C. „Vliv ropných států je jasně patrný v polovičatých opatřeních a mezerách v konečné dohodě,“ poznamenal Al Gore, bývalý americký viceprezident a propagátor zelené politiky.

Text z Dubaje také obsahuje málo informací o mechanismu, jak budou země platit za přechod na čistší ekonomiku a přizpůsobení se dopadům změny klimatu. Podle Mezinárodní energetické agentury bude dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 vyžadovat celosvětové investice do energetiky v rozmezí od 5 do 7 bilionů dolarů ročně. To znamená přibližně ztrojnásobení současného financování výši 2 bilionů dolarů každý rok.

Club of Rome nepokládá za obtížné nalézt země, které budou energetickou transformaci platit. Zásada „společné, ale odstupňované odpovědnosti“, ústřední princip zelené politiky, předpokládá převzetí odpovědnosti na základě historické spotřeby fosilních paliv a dostupných zdrojů. Lví podíl na financování zelených opatření proto mají poskytnout země s vysokými příjmy.

A o finance nouze údajně není. V posledních padesáti letech, kdy více než dvě miliardy lidí žilo a žije v energetické chudobě, ropné a plynárenské společnosti „každý den vydělávají 2,8 miliardy dolarů“ a těží z dotací ve výši neuvěřitelných „16 miliard dolarů denně“. Jak dále vyplývá z výzkumu švýcarského think tanku, prohlubující se nerovnost odsuzuje společnosti v rozvojovém světě k chudobě, zvyšuje sociální napětí a snižuje blahobyt. Nerovnost k tomu v mnoha oblastech destabilizuje bezpečnostní situaci a negativně ovlivňuje demokracii či vymahatelnost práva.

Změna klimatu může do roku 2050 způsobit ztrátu 4 % celosvětového ročního hospodářského výkonu, což neúměrně zasáhne mnoho nerozvinutých částí světa. Jak uvádí Club of Rome, opatření k zastavení růstu teploty pod 2 °C by si vyžádalo „pouze“ 2 - 4 % globálního HDP. Pro budoucnost konferencí COP think tank předpovídá propast mezi „požadavky vědy a spravedlnosti“ a „postoji ropných mocností“, která odráží „neschopnost účastníků schválit rychlou a rozsáhlou klimatickou akci“. Nedostatek vedení a neschopnost politických představitelů řešit nejpalčivější problémy světa se navíc „neomezuje pouze na změnu klimatu“.

Příští klimatický summit bude za rok hostit Ázerbájdžán. Ropa a zemní plyn se podílí 90 % na příjmech z jeho celkového vývozu a prodej obou surovin pokrývá 60 % příjmů státního rozpočtu. Club of Rome pokládá za jasné, čí zájmy bude Baku hájit. Pořádání COP další ropnou mocností považuje za „urážlivé“.

Sután Al Džabír vyjednal v Dubaji dohodu o postupném opouštění fosilních paliv, kterou v minulých třiceti letech blokovala Saúdská Arábie. Svět má ambici do poloviny století dosáhnout uhlíkové neutrality a přecházet od spalování uhlovodíků na zelené technologie. Některé vyspělé státy, např. Německo, signalizují investorům soustředit se na zelené energetické zdroje a fosilní paliva odepsat. Objevuje se ovšem též mnoho kritických hlasů ze zelených neziskových organizací, jež dosavadní vývoj pokládají za nedostatečný. Nejsilněji kritizují nedořešené financování zelené politiky pro rozvojové země a nedostatek zeleného globálního vedení, které podle nich ustupuje vlivu ropných mocností. 

Zdroje: Club of Rome, The Guardian, Mezinárodní energetická agentura

Nahlásit chybu v článku


Související články

Český průmysl a elektrický tank T-72

Nejvyspělejší země světa studují možnost vývoje a zavedení čistě elektrických obrněných bojových ...

PREMIUM Ruské tanky míří na Západ, ale Evropa se dál utápí v „zeleném“ šílenství

Evropská unie intenzivně pracuje na ochraně klimatu, zdražování emisních povolenek a nových normách ...

PREMIUM Největší hrozby pro evropskou energetiku: Šílené Německo a zelený fundamentalismus

Ukrajinsko-ruská válka, ať už dopadne jakkoliv, oslabí Evropskou unii a její členské státy. Německá ...

Repete: Německý zelený fanatismus zabije statisíce lidí

Japonsko ve čtvrtek zahájilo druhou fázi vypouštění kontaminované vody uskladněné v elektrárně ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • zdeno
  13:53 01.01.2024

  máme klimatický problém, víme o něm, umíme ho přibrzdit ale nechceme poslouchat ty co to umí, jen demonstrujeme a lepíme a politikaříme a čekáme že vyhnije a naoko konferujeme a ...Zobrazit celý příspěvek

  máme klimatický problém, víme o něm, umíme ho přibrzdit ale nechceme poslouchat ty co to umí, jen demonstrujeme a lepíme a politikaříme a čekáme že vyhnije a naoko konferujeme a čekáme až to bouchne, místo aby:
  -řešit energetiku: jádro na 300let pak fůzní reaktory; soláry a větrníky a voda s kvalitními úložišti; k tomu infrastruktura v rámci kontinentu
  -řešit klima: čistit moře, rozvoj biosystémů podporujících fotosyntézu neb planeta si umí poradit sama když ji to nebudeme kurvit
  -řešit udržitelnou výživu a populační chování lidstva
  -rozvíjet technologie a to do určité míry i ty fosilních paliv, vzdělanost a vědu, politici musí úkolovat vědce a pak se řídit jejich radami
  A TO VŠECHNO CELOSVĚTOVĚ, SPOLUPRACOVAT A NEVÁLČIT jenže na to lidstvo nemá, takže si připravte klacky, už vaši vnuci je budou potřebovatSkrýt celý příspěvek

 • meyla
  17:25 20.12.2023

  zelené náboženství (stejně jako před ním rudé náboženství) spoléhá na osvědčené nástroje politických zákazů a příkazů, a to i v případě, kdy se jedná o popírání fyzikálních ...Zobrazit celý příspěvek

  zelené náboženství (stejně jako před ním rudé náboženství) spoléhá na osvědčené nástroje politických zákazů a příkazů, a to i v případě, kdy se jedná o popírání fyzikálních zákonů... ale ještě nikdy v historii lidstva nedošlo k tak globální snaze střelit se do nohy jako probíhá dnes pod rádoby ušlechtilou zelenou rouškou OSN... místo svobodného trhu a tržních mechanismů jednoduché nabídky a poptávky jsme dnes svědky unisono hlasu demokraticky i nedemokraticky zvolených politiků, jejichž cílem je trh omezit, regulovat, deformovat dotacemi či jinak znehybnit, jelikož se domnívají, že trh nepotřebují... zakazují farmaření kvůli kravskému metanu (Nizozemsko, Francie), zakazují bezemisní (sic!) jadernou energetiku (Německo, Rakousko), zakazují vyrábět auta s určitým pohonem (Německo, část EU), těch zelených zákazů je dnes na každém prstu sto... výsledkem je nehybnost a... strategická zranitelnost... v EU se neinvestuje do zbrojení, protože ESG, zatímco na východ od nás zuří válka, horozící přijít až k nám domů... místo jednoznačného potlačení všech (nejen zelených) byrokratických nesmyslů však nepřichází doba vlastního sebe-omezení a skutečného strategického plánování a velmi silné podpory zbrojní výroby... možná se zelení šílenci budou divit, až pod okny uvidí ruské tanky (když už nevnímají, že ve válce de facto jsme již několik let, sledujeme-li kyberporostor a ruské a čínské útoky hádejte proti komu), ale odpovědnost od nich nečekejme... řítíme se do vleklé a velké krize, která nás bude stát o to více, oč později se rozhodneme něco dělat... nedostatečná materiálová podpora Ukrajiny je jen špičkou ledovce a ukázka toho, jak nechápeme situaci... jak na ukrajinském, tak i na tom globálním bojišti... kdybych to měl přirovnat k ww2, prožíváme něco jako rok 1937... diktátoři vystrkují hlavy odevšad a některá impéria již okupují sousední země (nebo si staví umělé ostrovy, aby mohly sousední země okupovat později)... reakce svobodného světa je.... mj. také zelené šílenství a naprostá bezstarostnost...Skrýt celý příspěvek

 • pjaro77
  12:22 20.12.2023

  Ad Objevuje se ovšem též mnoho kritických hlasů ze zelených neziskových organizací, jež dosavadní vývoj pokládají za nedostatečný. Nejsilněji kritizují nedořešené financování ...Zobrazit celý příspěvek

  Ad Objevuje se ovšem též mnoho kritických hlasů ze zelených neziskových organizací, jež dosavadní vývoj pokládají za nedostatečný. Nejsilněji kritizují nedořešené financování zelené politiky pro rozvojové země a nedostatek zeleného globálního vedení, které podle nich ustupuje vlivu ropných mocností.

  Rozvojové krajiny by si mohli platiť aj sami svoju zelenú politiku a nielen čakať s nastrčenou rukou. Väčšina ich je v subtropoch, teda by mohli využiť dostatok slnečného žiarenia a postaviť veľké solárne elektrárne. Čína ich podporuje ako ? Tak že presvedčí papalášov z rozvojových krajín do veľmi drahých investícií, následkom čoho sa štát zadlži na desiatky rokov.Skrýt celý příspěvek

 • Zephram
  11:37 20.12.2023

  Stále to vypadá jako socialismus (přerozdělování zdrojů, regulace) přelakovaný na zeleno. Uvidíme, co s tím udělá geopoltika a sbezáchovný třžní tlak přesměrovat zdroje na zbrojní ...Zobrazit celý příspěvek

  Stále to vypadá jako socialismus (přerozdělování zdrojů, regulace) přelakovaný na zeleno. Uvidíme, co s tím udělá geopoltika a sbezáchovný třžní tlak přesměrovat zdroje na zbrojní výrobu.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  20:50 19.12.2023

  Přechod na zelenější zdroje nebo zvládnutí výroby obnovitelných zdrojů další generace je otázkou přežití a budoucnosti. Fosilní paliva jednou prostě dojdou. Snížíme tak závislost ...Zobrazit celý příspěvek

  Přechod na zelenější zdroje nebo zvládnutí výroby obnovitelných zdrojů další generace je otázkou přežití a budoucnosti. Fosilní paliva jednou prostě dojdou.
  Snížíme tak závislost nejen na Rusku, ale i na zbytku producentů fosilních paliv z celého světa.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   10:03 21.12.2023

   Žádné obnovitelné zdroje energie neexistují. Je to proti základním fyzikálním principům. Vliv jednotlivých způsobů výroby (přesněji řečeno přeměny) energie na životní prostředí by ...Zobrazit celý příspěvek

   Žádné obnovitelné zdroje energie neexistují. Je to proti základním fyzikálním principům.
   Vliv jednotlivých způsobů výroby (přesněji řečeno přeměny) energie na životní prostředí by měl být posuzován komplexně podle celého životního cyklu dané technologie. Stejně tak by se měly hodnotit komplexní náklady případných přechodů z jedné technologie na jinou. Ono by pak ledacos vyšlo úplně jinak, než tvrdí zelení. A destabilizovat kvůli tomu ekonomiku a obranyschopnost Západu je hotový zločin.Skrýt celý příspěvek

   • LAMP
    22:48 29.12.2023

    "Žádné obnovitelné zdroje energie neexistují. Je to proti základním fyzikálním principům."

    A který fyzikální princip to je, prosím? Planeta Země není uzavřený systém...

    "Žádné obnovitelné zdroje energie neexistují. Je to proti základním fyzikálním principům."

    A který fyzikální princip to je, prosím? Planeta Země není uzavřený systém...

    • zdeno
     13:22 01.01.2024

     ne zcela, ale soustava slunce téměř ano, a oboje má svou vymezenou dobu života a žádné náboženství na to nemá vliv

     ne zcela, ale soustava slunce téměř ano, a oboje má svou vymezenou dobu života a žádné náboženství na to nemá vliv

 • Jan Grohmann
  12:06 19.12.2023

  Pro kontext a k tématu:
  https://twitter.com/MatyasZrno...

  Pro kontext a k tématu:
  https://twitter.com/MatyasZrno...

Načítám diskuzi...