Covid-19: Starý svět je pryč

Covid-19: Starý svět je pryč
Dezinfikování v Číne / Military News Agency; mna.gpwb.gov.tw/ (Zvětšit)

Dnes volně navážeme na článek „Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie“ a opět využijeme rozhovor polského odborníka na geopolitiku Jacka Bartosiaka pro polské radio Wnet. Nejzásadnější sdělení Bartosiaka zní ‒ pokud krize potrvá déle než měsíc, měsíc a půl, probudíme se do nového světa.

Zmírňování vs. potlačování

Na úvod je třeba za Armádní noviny objasnit několik věcí. Česká vláda virus podcenila úplně stejně, jako všechny jiné vlády světa (francouzští lékaři dokonce nyní žalují svou vládu). Nikdo nebyl na pandemii Covidu-19 připraven, možná snad kromě zemí jako Singapur, Hong-Kong nebo Tchaj-Wan, které mají osobní zkušenosti s virem SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).

Ve skutečnosti česká vláda přijala tvrdá opatření velmi rychle a rovněž rychle se ji podařilo sehnat ochranné pomůcky. Samozřejmě pokud použijeme relativní srovnání s jinými zeměmi, nikoliv srovnání s ideálním stavem.

ČR má nepochybně štěstí v osobě Romana Prymuly, který je mimo jiné spoluautorem knihy „SARS Syndrom akutního respiračního selhání“ z roku 2005, která na základě zkušeností z jihoasijských zemí mimo jiné popisuje, jak se chránit při pandemii (nejen) SARS. Rychlý nákup ochranných pomůcek byl možný také díky kontaktům českého prezidenta Miloše Zemana v Číně a díky pomoci čínského velvyslance Čang Ťien-mina.

Dále díky skvělým kontaktům na Ukrajině česká vláda domluvila několik letů obřího transportního letadla Antonov An-124 v rámci aliančního programu SALIS (Strategic Airlift International Solution). První let dopravil 70 tun zdravotnického materiálu.

Nyní k přijatým opatřením, protože bez akceptování současných opatření jako nezbytnosti, je zbytečné pokračovat k rozhovoru pana Bartosiaka (druhá část článku).

Pro řadu lidí je Covid-19 stále chřipkou a přijatá opatření přehnaná, či dokonce zlovolná.


Počet mrtvých v USA a Velké Británii při zcela volném šíření Covidu-19 / imperial.ac.uk

Svým způsobem si to myslela také Velká Británie a USA. Obě země propagovaly koncept „zmírňování“ (mitigace), v našich podmínkách lépe známý jako „kolektivní imunita“. Poprask a zvrat v uvažování obou zemí způsobila před pár dny až analýza věhlasného epidemiologa a největší kapacity v oboru Neila Fergusona z neméně věhlasné Imperial College London. Na základě této zprávy Boris Johnson a Donald Trump změnili přístup svých zemí.

Analýza „Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce Covid-19 mortality and healthcare demand“ uvedla nemilosrdné počty pro případ zcela volného průběhu epidemie Covid-19  ‒ 510 000 mrtvých ve Velké Británii a 2,2 milionu ve Spojených státech.

Jak si stojí chřipka? Podle amerického ministerstva zdravotnictví (U.S. Department of Health & Human Services) chřipka ve Spojených státech v chřipkové sezoně mezi 1. říjnem 2019 a 14. březnem 2020 zabila odhadem 29 000 až 59 000 lidí. Celkově se nakazilo v letošní sezoně chřipkou 31 milionů Američanů (smrtnost chřipky je tedy 0,1 %) a hospitalizaci vyhledalo 210 000 až 370 000 obyvatel USA.


Úroveň přehlcení zdravotnického systému při zvolení konceptu zmírňování. Tuto strategii opustila Velká Británie i USA. V případě
volného scénaře (černý graf) by v nejkritičtějším období dostal adekvátní lečbu pouze jeden z 30 smrtelných případů. / imperial.ac.uk

Při zvolení konceptu „zmírňování“ (izolace pro seniory +70, týdenní karanténa jen v případě symptomů atd.) Ferguson předpověděl smrt 210 000 lidí ve Velké Británii a 1,2 milionu v USA. Při této variantě počet vážně nemocných (na vrcholu epidemie) osmkrát překročí počet dostupných lůžek intenzivní péče v obou zemích.

Ferguson současnou pandemii okomentoval slovy: „Svět čelí nejzávažnější krizi veřejného zdraví za celé generace.“ Ve své studii Ferguson uvedl, že současná pandemie Covidu-19 je nejvážnější pandemií od dob španělské chřipky (1918) a že taktika „potlačování“ (suppression) nemoci je nejlepším současným řešením. „Potlačování“ je to, co nyní dělá Česká republika a zřejmě i všechny ostatní státy světa.


Úroveň přehlcení zdravotnického systému při různých úrovních potlačování nemoci. Cesta, kterou se vydává zřejmě většina zemí světa. Spodní graf ukazuje to samé, co horní, ale v detailnějším měřítku. / imperial.ac.uk

Ferguson však ve své analýze neřešil dopady na ekonomiku, společenský život nebo geopolitiku. Pro tento účel jsme si vybrali Bartosiaka (viz druhá část článku).

Podle řady lidí virus zabíjí jen „staré, slabé a nemocné“ a jeho nebezpečnost se tedy přeceňuje. K tomu jediné ‒ v ČR trpí 50 % mužů (30 % žen) nadváhou, 900 000 cukrovkou, 32 % mužů ve věku od 45-54 let má vysoký krevní tlak a 580 000 lidí má onkologické onemocnění.

Co se týče smrtnosti Covidu-19 a počtu mrtvých vůči jiným nemocem. První nakažený v Itálii se objevil teprve před měsícem a Covid-19 již zabil (22. března 5476 obětí) tolik lidí, jako chřipka v Itálii za celý rok (cca 6000 obětí). Nyní umírá na Covid-19 denně cca 40× více Italů než na chřipku (stále jsme jen měsíc od začátku pandemie a ve stavu tvrdých opatření).

Covid-19 je také vysoce nakažlivý (cca 2× víc než chřipka) a je schopen při volném pohybu osob se rychle přemisťovat přes kontinenty.


Počty aktivních případů (bez zemřelých a výlečených) v Itálii. / worldmeters.com

Využijeme závěry Fergusona pro Itálii. Velká Británie a Itálie mají stejný počet obyvatel (60 milionů). Itálie má ale zhruba o dva milionů lidí starších 65 let více než Velká Británie (počet lůžek intenzivní péče jsme nezjišťovali). Tedy potenciál (zdůrazňujeme slovo „potenciál“) Covidu-19 je v Itálii pravděpodobně více než 520 000 mrtvých. Podobný počet každý rok zemře v Itálii přirozeně (staří, jiné nemoci, nehody).

Nemluvíme přitom o trvalých následcích dalších desítek tisíc lidí, kteří mohou mít dlouhodobé nebo dokonce trvalé zdravotní následky (poškozené plíce).

Opravdové nebezpečí je ale v neznámosti celé situace a neschopnosti odhadovat další vývoj pandemie. Je to myšleno jak ze zdravotnického hlediska, tak geopolitického (viz Bartosiak).

Žádný zdravotnický systém není jednoduše připraven na zvládnutí nemocných s Covidem-19. Zahlcené nemocnice neznamenají jen rozsudek smrti pro pacienty s Covidem-19, pro které není místo, ale i pro další pacienty s jinými vážnými nemocemi nebo úrazy. Nemluvíme už o takových detailech, že pro jiné pacienty neustále hrozí riziko nákazou Covidem-19, ať už od „kovidních“ pacientů, nebo zdravotnického personálu.

Je ale pravdou, že zdravotnickému systému by výrazně pomohla větší proočkovanost lidí proti chřipce.


Počty obětí Covidu-19 v Itálii (logaritmické měřítko) / worldmeters.com

Jen pro představu ‒ v roce 2017 se v Itálii stalo 174 933 nehod na silnici, což vedlo k smrti 3378 lidí (do 30 dnů) a 246 750 zraněných. Počet nakažených rakovinou v posledních pěti letech dosáhl v Itálii téměř 1,2 milionu lidí.

Následky nezvládnutí epidemie Covidu-19 vidíme v Itálii. Lidé umírající bez pomoci, lékaři rozhodují o tom, kdo umře a kdo ne, armádní auta odvážející mrtvé, kolabující zdravotnický systém, zdravotnický personál na konci svých sil. A je třeba dodat ‒ umírání na Covid-19 není vůbec pěkné. „Peklo na zemi“ není jen fráze.

Opět opakujeme, Itálie je jeden měsíc od prvního nakaženého. 30 dní. Rok má 365 dní.

Otázka je tedy prostá ale odpověď přináší ty nejhlubší konsekvence ‒ co je přednější, bohatství nebo životy a zdraví lidí? Státy světa a jejich obyvatelé si již vybrali ‒ přednější je zdraví. Nesouhlasíte? Sorry jako, ale jste v menšině. Tvrdá opatření přijal celý svět.

Jakým směrem by se společnost vyvíjela v případě zvolení druhé možnosti? Tedy nechat zemřít pacienty s Covidem-19 a všechny další, na které se kvůli zahlcení zdravotnictví nedostane a vybrat si záchranu bohatství? To nechme na představivosti čtenářů a také do druhé části článku.  

Výše uvedené řádky slouží k tomu, abychom si uvědomili závažnost současné situace a také chtě nechtě akceptovali to, že pro současnou taktiku potlačování není alternativa.

Současná opatření slouží k jedinému ‒ připravit zdravotnický systém na nápor a zamezit jeho kolapsu.


Rozhovor pro Radio Wnet

Covid-19 a geopolitika

Nyní k úváhám Jacka Bartosiaka, mimo jiné autora polského bestselleru „Věc veřejná: mezi souší a mořem. O vojně a míru“ (Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju.) a Budoucnost je prologem (Przeszłość jest prologiem).

Podle Bartosiaka probíhá bezprecedentní dějinná událost, na kterou nelze uplatnit historické zkušenosti. Jde o první případ pandemie v globalizovaném a ekonomicky propojeném světě. Bartosiak současnou situaci popsal slovy „nejistota, změna, nemožnost vrátit se zpět k tomu, co bylo, a bezprecedentní situace.“

Polský odborník přirovnal současnou situaci k zastavení rychle jedoucího vlaku (v užším slova smyslu ekonomiky) ruční brzdou. „Není jasné, co se po takovém zastavení stane. Kdy se vše opět rozjede, kdo za vše ponese odpovědnost, jak to bude fungovat,” přemítal o budoucnosti Bartosiak. „Nadcházející týdny a měsíce budou velkým testem solidarnosti západních států. Teď to ještě není tak patrné. Ale přijde to. Protože po přerušení dodavatelského řetězce lidé opravdu o hodně přijdou. Celý život se jim změní. Ale epidemie se všech nedotkne stejně. A to nemluvím o těch všech velkých věcech mezi mocnostmi. Vyjdeme z této krize úplně jiní.“

Politici v Evropě a politické organizace (včetně Evropské unie) budou pod obrovským tlakem veřejnosti. Za Armádní noviny uveďme, že jednoduše může dojít k vypovězení (resp. přeformulování) tzv. společenské smlouvy (upozorňujeme, že Bartosiak pojem „společenská smlouva” v rozhovoru nepoužil). Tragédie současného rozhodování je v tom, že k tomu může nastat jak v případě dlouhodobého zastavení ekonomiky, tak v případě kolapsu zdravotnického systému.

„Teorie společenské smlouvy předpokládá smluvní přenesení suverénních práv jedinců, kteří dobrovolně a smluvně vytvářejí společnost a stát, na vybraného jedince a jeho prostřednictvím na stát výměnou za ochranu, kterou jim vladař (stát) poskytuje před vnitřním rozvratem nebo před vnějším nepřítelem,” uvádí Sociologický ústav Akademie věd ČR. Lapidárně řečeno ‒ lidé nechávají elity vládnout oplátkou za to, že se jim dostává práv a existenčních jistot (zdraví, práce, část zdrojů, fyzické bezpečí atd.).

Podle polského odborníka vše ovlivní délka pandemie. Pokud se krize prohloubí, tak se podle Bartosiaka již v červnu probudíme do jiného světa.

„Proč bychom se měli probudit do nového světa?“ zajímalo redaktora. 

„Protože kolik toho mohou lidé vydržet? Zastavení současného hospodářství, přerušení dodavatelského řetězce, omezena mobilita lidí uvězněných v obydlích. Potřebujeme už nyní na to hledat odpovědi,“ upozorňuje Bartosiak a varuje, že raději nemyslet nad důsledky výpadku internetu


Situace v Itálii

Zda nastene takový scénař polský odborník nedokázal říct. Opět záleží na délce a způsobu zvládnutí krize. Navíc problémů je ve světě více ‒ ropná cenová válka, invaze na řecké hranici atd.

Redaktora dále zajímalo, zda nákupy zbraní, protiraketová obrana, nárazníkové zóny a další geopolitické a vojenské otázky minulých měsíců a let se ukázaly kvůli epidemii jako věci minulosti. 

Bartosiak nesouhlasil a naopak uvedl, že pandemie ještě více vyzdvihuje geopolitické otázky: „Například Baltské země tlačí na Polsko, aby pouštělo přes hranice kamiony, protože pouze přes Polsko mohou projet. Polsko-ukrajinský vztah má obrovský význam pro přesuny [lidí, zboží, kapitálu]. Ukazuje se, jak jsme závislí na Německu, protože přes něj jsme napojení na světové hospodářství. Stejně tak jde vidět, kdo je hlavním světovým producentem. A teď musí evropský komisař prosit Čínu o dodávky zboží.“

Covid-19 má dle mínění polského odborníka také potenciál proměnit současná spojenectví. „Spojenectví se budují s těmi, kteří jsou v době krize schopni doručit obživu, vojsko, zboží a zdroje energie,” uvedl Bartosiak. Za Armádní noviny uveďme, že Itálii první pomohla Čína, pak Rusko a nyní USA poslaly nákladní C-130 s pomocí. Současnou situaci zejména mocnosti zcela jistě využijí ke svému prospěchu.

„O všem jsme věděli i předtím, proč se na to nikdo nepřipravil?” tázal se redaktor. 

„Všichni jsme společně uvěřili tomu [uvěřili tézi Fukuyamy o konci dějin], že všechny ty velké diskuze a dostupnost všeho vymaže tyhle strašné věci [sobeckost a soupeření mezi státy, boj o zdroje atd.]. Nejen epidemie. Že vědecký pokrok vyřeší všechny tyhle věci. A zejména, že civilizovaní lidé jsou schopni spolu vycházet a podělí se o zásoby. Ale vidíme, že když nastane krize, všichni se vracíme k instinktům. A to je teprve počátek,” myslí si Bartosiak.


Rusko posílá pomoc Itálii

Bartosiak se dále odvolal na zmíněnou zprávu Fergusona a varoval před nepředvídatelnými důsledky v případě prolomení zdravotnického systému, tedy že počet nemocných (s Covidem-19, rakovinou, chřipkou, zraněných atd.) dalece překročí možnosti nemocnic. Polský odborník proto doufá, že taktika potlačování přinese výsledky.

Za Armádní noviny uveďme, že ony „nepředvídatelné důsledky” Bartosiak dále nerozvedl. Můžeme se domnívat, že Bartosiak má na mysli zmíněné vypovězení nebo přeformulování společenské smlouvy.

Bartosiak dále uvedl, že anglosasové (resp. politická reprezentace; i přes varování Fergusona) zřejmě spíše tíhnou ke strategii zmírňování. Kontinentální Evropa naopak volí cestu potlačování. Podle Bartosiaka tento rozpor je velmi důležitý, protože ukazuje, co dané země chtějí skutečně chránit. Na dotaz redaktora, zda anglosasové chrání více ekonomiku než lidi, nechtěl Bartosiak odpovědět a uvedl, že to není tak jednoduché, protože „člověk se vlastně rovná ekonomika. Jedno nevylučuje druhé.”

Bartosiak ale varoval, že jednotlivé společnosti budou instinktivně hodnotit jednotlivé přístupy (potlačování vs. zmírňování, úroveň opatření, akceschopnost vlády atd.). „Každý člověk bude zasažený. Dokonce i tím, že musí zůstat v karanténě kvůli epidemii. Na základě toho bude hodnotit vedení, přijatá rozhodnutí, systém, akceschopnost [států, organizací], dodávky věcí, které potřebuje,” uvedl Bartosiak a opět zdůraznil, že taková situace je pro svět zcela nová (globalizace plus pandemie).

Redaktora zajímalo, zda tedy jde opravdu o revoluci ve změně modelu lidského života. „Znovu, pokud to potrvá měsíc, maximálně měsíc a půl, tak jen podvědomě musíme přijmout onemocnění některých lidí. Půjde prostě o novinku, o které si budeme povídat, ale všechno se vrátí do starých kolejí. Ale co by bylo, kdyby jsme teď věděli, že se to do starých kolejí nevrátí? Není návratu a potrvá to dlouho?” zeptal se Bartosiak.


C-130 amerického letectva včera do Itálie dopravil systém Patient Staging System, který je schopný postarat se o 40 pacientů s Covidem-19. / Italy at NATO

Redaktor také připomněl, že Evropská centrální banka chce na záchranu uvolnit jeden bilion euro (ano bilion) a americká 600 miliard dolarů. A nepůjde o jediné stovky miliard. Také ČR chce do ekonomiky investovat 1 bilion Kč, tedy 38 miliard dolarů. Už to samo o sobě změní na dlouhou dobu strukturu hospodářství. Český ekonom Pavel Kysilka například předpokládá masivní nástup moderních technologií (komunikace, sítě, umělá inteligence, 3D tisk atd.).

Bartosiak dále zdůraznil, že Covid-19 jen prohloubí rivalizaci mezi USA a Čínou. Už nyní začíná zuřit ideologická válka (také v ČR) o hledání viníka. Čína bude obviňovat USA, Washington zase Peking. „Pravda bude první obětí, jako v každé vojně,” uvedl Bartosiak s tím, že může jít o fatální ideologický střet podobný soupeření Sovětského svazu a USA v dobách studené války.

Podle Bartosiaka hrozí urychlení střetu o světovou hegemonii a přenastavení světového dodavatelského řetězce. „Nikdo nechce prosit Číňany o dodávky masek a respirátorů. Určitě ne Spojené státy, které nemají v DNA to, aby prosily o masky a respirátory. Ale oni budou muset [Čínu] prosit,” myslí si Bartosiak.

Redaktor se dále zeptal, kudy má Polsko v této situaci nakročit, na Západ na Východ? “Polsko především stojí v Evropě. A to jde vidět i po vypuknutí epidemie, na čem závisí strategické dodávky [potravin, zboží, financí, energií, služeb atd.] a vzájemné vztahy. A nikdy se z té Evropy nepřesuneme jinde. Tedy hlavní [pro Polsko] je Evropa. Problém Evropy je ale v tom, že si neumí poradit. Není žádná solidarita. Neexistuje nic jako evropská solidarita, ani v době krize,” uvedl Bartosiak.

„Ptal jsem se sebe už několik roků nazpět. Zda evropský projekt není určen jen pro dobré časy. Když přijdou zlé časy, tak se každý stará o sebe. A tohle je odvěký problém Evropy,” uvedl Bartosiak.

Teoretickým řešením je dle polského odborníka vznik skutečného impéria Evropské unie, mimo jiné tedy imperia se společnou armádou a plnou kontrolu nad svými periferiemi (Českem, Polskem, Řeckem atd.). Chceme-li vznik Evropských spojených států.

Podle Bartosiaka ale zřejmě Polsko nevěři, že takové imperium (se silnou společnou armádou, se spravedlivým systémem rozdělováním zdrojů a se životaschopnou společenskou smlouvou pro všechny obyvatele z různých národů) může vzniknout.

Polský odborník uvedl, že to je přesně ten důvod (nedůvěra Polska), proč Poláci chtějí Američany v Evropě. Američané jsou totiž garantem toho, že Němci (jako vedoucí země evropského imperia) nebudou Polsku diktovat, co mají dělat, pro koho vyrábět, od koho nakupovat.

Na závěr za Armádní noviny uveďme, že nejoptimističtější odhady mluví o dostupnosti léku na Covid-19 za tři měsíce a o nalezení očkování za rok, rok a půl. V případě ČR je šance přísná opatření zvolňovat nejdřív v polovině dubna.

Zdroj: CDC, Financial Times, Imperial College London

Nahlásit chybu v článku


Související články

Geopolitická tragédie Evropy

Ve Varšavě 18. července letošního roku proběhla velmi zajímavá diskuse o geopolitických problémech ...

Geopolitická realita: Krásný svět vytvořený USA končí

V dnešním článku opět přinášíme pohled na polské pojetí geopolitiky. Jacziek Bartosiak v nedávném ...

Geopolitické úsilí jde do plynu

Jakkoliv jsou Spojené státy označovány jako viník mnoha vojenských konfliktů ve světě kvůli ropě, je ...

Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie

Pandemie koronaviru Covid-19 není pouze zdravotnický problém, ale může zcela změnit politické ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • PavolR
  13:36 11.05.2020

  Zaujímavý náhľad do pre nás okrajového a dosť prehliadaného zápasu so stredoázijský priestor v kontexte Covid-19: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zaujímavý náhľad do pre nás okrajového a dosť prehliadaného zápasu so stredoázijský priestor v kontexte Covid-19: https://www.insideover.com/pol...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  13:51 28.04.2020

  V Srbsku riadia protiepidemiologické akcie miestnej armády fakticky Rusi: https://jogalappal.hu/orosz-se...

  V Srbsku riadia protiepidemiologické akcie miestnej armády fakticky Rusi: https://jogalappal.hu/orosz-se...

 • Clavo
  15:31 29.03.2020

  Niečo pre tých ktorý písali ako in len pomáhali. https://youtu.be/3MSwD7jrgxo...

  Niečo pre tých ktorý písali ako in len pomáhali. https://youtu.be/3MSwD7jrgxo...

 • sanityangel1
  18:51 27.03.2020

  Dole byla diskuze ohledne kvality respiratoru:

  Tak po testu aspon jednoho respiratoru to vypada, ze s kvalitou je vse ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dole byla diskuze ohledne kvality respiratoru:

  Tak po testu aspon jednoho respiratoru to vypada, ze s kvalitou je vse ok.
  https://zpravy.aktualne.cz/dom...

  Dokonce splnuji normu FFP3 i kdyz jsou deklarovany jako FFP2. Samozrejme pro overeni by se musely delat testy vice nez 1 respiratoru.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  12:58 27.03.2020

  Príspevok k téme armáda a koronavírus:
  https://svet.sme.sk/c/22369534...
  Len mám trocha pocit, že na rozdiel od iných ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Príspevok k téme armáda a koronavírus:
  https://svet.sme.sk/c/22369534...
  Len mám trocha pocit, že na rozdiel od iných krajín v Maďarsku vojaci takmer nič praktické nerobia v porovnaní s mierou ich nasadenia ...
  Skrýt celý příspěvek

  • Danieeel
   03:50 27.03.2020

   Tak to vyzera, ze sa ti Rusi so Saudami nakoniec predsa len nejako dohodnu...
   (Mozno by sme mohli jazdit zadarmo coskoro - ak nezavru aj benzin pumpy cochvila.)

   Na povzbudenie. ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tak to vyzera, ze sa ti Rusi so Saudami nakoniec predsa len nejako dohodnu...
   (Mozno by sme mohli jazdit zadarmo coskoro - ak nezavru aj benzin pumpy cochvila.)

   Na povzbudenie. Najma cez svetovu krizu pisal tento pan velmi fundovane a predvidavo:
   https://finweb.hnonline.sk/kom...
   Skrýt celý příspěvek

  • danny
   11:18 27.03.2020

   Jan Grohmann: krátkodobý propad k 20 v rámci cenové války za reálný považuji, k 10 USD ale určitě ne. Minimálně z důvodu inflace. Hodně se uvádí dopady na tři hlavní hráče této ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jan Grohmann: krátkodobý propad k 20 v rámci cenové války za reálný považuji, k 10 USD ale určitě ne. Minimálně z důvodu inflace. Hodně se uvádí dopady na tři hlavní hráče této partie - SA, Rusko, USA. Ale na co se často zapomíná, tito tři si takovou partii mohou dovolit sehrát v rámci boje o market share. Na rozdíl od řady dalších zemí, pro které se v dlouhodobém horizontu jedná o rozsudek smrti. Je to sice starší článek, ale stále s jistou mírou relevantnosti: http://www.penizenavic.cz/clan...
   Každopádně je to dost napínavá partie a sázky obdobně vysoké, jako v 80.tých letech...
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    11:43 27.03.2020

    Spíše bude zajímavé sledovat zda se chytí Němci příležitosti a skutečně šlápnou na pořádnou přeměnu ekonomiky směr obnovitelné zdroje.

    Spíše bude zajímavé sledovat zda se chytí Němci příležitosti a skutečně šlápnou na pořádnou přeměnu ekonomiky směr obnovitelné zdroje.

    • danny
     22:28 28.03.2020

     Jirosi: pokles ekonomiky + levná ropa = minimum motivace dotovat obnovitelné zdroje evet. provádět nákladná opatření na udržitelnost obnovitelných zdrojů

     Jirosi: pokles ekonomiky + levná ropa = minimum motivace dotovat obnovitelné zdroje evet. provádět nákladná opatření na udržitelnost obnovitelných zdrojů

 • Jura99
  06:17 26.03.2020

  Když vidím obrázek kolony ruských vojenských náklaďáků ve státě NATO, tak skutečně "starý svět je pryč". Západní civilizace má množství organizací na pomoc kdekomu a kdečemu a na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Když vidím obrázek kolony ruských vojenských náklaďáků ve státě NATO, tak skutečně "starý svět je pryč". Západní civilizace má množství organizací na pomoc kdekomu a kdečemu a na utracení hromad peněz za kdovíco, ale pomoci vlastním lidem neumí či dokonce podle některých nemá kompetence. Pak se není čemu divit, že ty kompetence si našel nepřítel. Možná stojí za zmínku, že ruští dovolenkáři na Krymu také vyplnili vakuum, kdy centrální vláda z Kyjeva nemohla, nevěděla či neměla odvahu něco podniknout.
  Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:50 26.03.2020

   Odkazů na to jak letouny NATO dováží pomoc do postižených oblastí je tu dost. Odkazy na to jak jednotlivé evropské organizace vypomáhají jednotlivým státům tady také máte ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Odkazů na to jak letouny NATO dováží pomoc do postižených oblastí je tu dost. Odkazy na to jak jednotlivé evropské organizace vypomáhají jednotlivým státům tady také máte dost.
   Takže žádný starý svět je pryč. Není, naopak funguje. Informací, které to potvrzují jste dostal víc než dost.
   V západní civilizaci se totiž pomoc v nouzi bere jako samozřejmostí a lidé a organizace co jí provádí nepotřebují přehnanou publicitu a honit na tom politické body. A to je správné.
   Protože pouze velice špatný charakter se snaží v době krize získávat popularitu, politické body a snaží se zničení soudržnosti, místo toho aby vypomáhali a podporovali všechno kdo dělají co můžou :-)
   Takovéto chování v této době dost vypovídá o charakteru lidí. Jako třeba náš úžasný prezident, který skrz populizmus se dostal k moci, a teď v době největší krize, kdy by měl být jistou symbolickou oporou našemu národu, se vypařil jak pára nad hrncem :-)
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:48 26.03.2020

    Asi té pomoci zase tak moc není, když si stát NATO ze zoufalství nechává jezdit nepřátelské vojenské náklaďáky po vlastním území. Představte si, že by Rusko dnes nabídlo ČR 40 ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Asi té pomoci zase tak moc není, když si stát NATO ze zoufalství nechává jezdit nepřátelské vojenské náklaďáky po vlastním území. Představte si, že by Rusko dnes nabídlo ČR 40 náklaďáků pomoci a 50 lékařů. Nejspíš bychom zcela logicky odmítli, protože zoufalí nejsme. Pokud Itálie přijala, nejspíš zoufalá je a pomoci spojenců se nedostává.
    Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     09:09 26.03.2020

     Proč by jsme měli odmítnou? Naopak já bych jí přijal. Každá pomoc se cenní a jen sobec preferuje jednu pomoc nad druhou a tvrdí že tahle je lepší než tahle, a že je v ní rozdíl. ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Proč by jsme měli odmítnou? Naopak já bych jí přijal. Každá pomoc se cenní a jen sobec preferuje jednu pomoc nad druhou a tvrdí že tahle je lepší než tahle, a že je v ní rozdíl. Není.
     Pomoci spojenců se dostává, ale ti spojenci mají také své omezené zdroje. Všichni spojenci Itálie, jsou nyní postiženi stejnou krizí a jsou v podobné prdeli jako Itálie, a přesto dokáží fungovat a navzájem si pomáhat a poslat aspoň nějakou pomoc do země, která je ještě ve větší prdeli. :-) O to je taková pomoc cennější :-)
     A jen opravdoví debil, sobec, ubožák v tuto chvíli preferuje jednu pomoc nad druhou a snaží se tuto situaci, pomocí nesmyslné propagace využít ve svůj prospěch a získat na tom politické body nebo jinačí výdělek. Jen opravdový bezcharakterní člověk nyní přehlíží solidaritu, která tady je :-)
     Toliko k této situace. Evropa a svět celý, nyní čelí jedné z největších zkoušek a vás zajímá jen to, kdo mlže poslat více pomoci do Itálie tak ten je největší šoumen a jen proto, že nyní má větší volné kapacity, tak je větší bombarďák, a ti co prostě z důvodů, že samy mají málo, tak můžou prostě poslat málo sjou vlastně lůzři co nic nedělají. :D :D :D Směšné je takové myšlení v době krize.
     Víte ono totiž, ta karta se může kdykoli obrátit. A ten co poskytoval pomoc, viz evropské země, které do Číny posílali ještě před měsícem a půl kde co, najednou tu pomoc bude potřebovat sám :-)
     Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     09:18 26.03.2020

     Osobně už k této situaci nemám co dodat.

     Osobně už k této situaci nemám co dodat.

  • chalupab
   09:27 26.03.2020

   Jste si jist použitím slova "nepřítel"?
   A abych předešel nějakým spekulacím - nenavrhuji aby bylo použito slovo přítel :-)

   Jste si jist použitím slova "nepřítel"?
   A abych předešel nějakým spekulacím - nenavrhuji aby bylo použito slovo přítel :-)

   • Tesil
    20:42 26.03.2020

    Itálie v rámci EU pokud si dobře pamatuji byla spíše proti sankcím uvalovaným na Rusko,tak možná i proto ta pomoc je směřována právě tam.

    Itálie v rámci EU pokud si dobře pamatuji byla spíše proti sankcím uvalovaným na Rusko,tak možná i proto ta pomoc je směřována právě tam.

 • Danik
  14:28 25.03.2020

  No EU, to jsou emoce. Hlavně, že je na koho to shodit. Překvapivě nechybovala jedna organizace, ale chybovali jsme do jisté míry všichni. Čína to podcenila, zatloukala a umožnila ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No EU, to jsou emoce. Hlavně, že je na koho to shodit. Překvapivě nechybovala jedna organizace, ale chybovali jsme do jisté míry všichni. Čína to podcenila, zatloukala a umožnila vznik nákazy tím, že není schopná dodržet hygienické standardy na svých trzích a (popřípadě tu je ta teorie o úniku z laboratoře) a teď se tváří jako spasitel světa (PR jim jde dobře). Převážná část států světa to ovšem v první fázi podcenila také (světlou výjimkou budiž Tchaj-wan, Hongkong a Singapur) a opatření se zaváděla se zpožděním, popřípadě trvalo než se vůbec přiznalo, že jde o vážný problém a nejedná se jen o "sezonní chřipku". Ruku na srdce když to v lednu začínalo tak jsem to nebral moc vážně a kdyby mi někdo řekl, že o pár měsíců později se dostaneme do současné situace tak bych mu nevěřil. Selhaly státy, vlády, ale také my občané (je fajn mít více svobody a práv, ale za svobodou a právy by také ideálně mělo přicházet více zodpovědnosti). Ne všichni dodrželi zákaz vycházení a stýkání pokud byli v karanténě, ne všichni se řídili doporučením a vesele si odjeli na dovolenou, nikdo nevyvíjel tlak na vládu a nestaral se o to jestli jsme připraveni na pandemii (jestli jsou zásoby zdravotnického materiálu atd.). Samozřejmě teď když je pozdě jsou všichni nejchytřejší a kritizují, ale kde byli když s tím šlo něco dělat. Nyní najednou valná část našich spoluobčanů zjišťuje, že armáda vlastně není dobrá jen v případě války, ale má mnohem víc využití (samozřejmě se bude škrtat, protože válka a další krize, přece určitě už nebude, tak proč "vyhazovat peníze", radši je vyhodíme na jízdné pro studenty a nebo seniory ať mají politické hnutí dost hlasů). Kritizuje se nákup vrtulníků a zakázka na BVP stejně jako by se kritizoval nákup zdravotnického materiálu ještě 3 měsíce zpátky. Jsme nepoučitelní, primární účel státu je ochrana obyvatel vně a uvnitř (zákony, soudy, policie, hasiči atd.). A lekce, kterou si z této nákazy mnozí berou je: Čína je super, Rusko nám pomáhá (jak??, je to ukrajinský letoun přes agenturu NATO, který teď letí druhé kolo, možná by bylo na místě se zamyslet nad možností pořídit prostředky vlastní vzdušné přepravy (C 390 prosím prosím)) EU je nejhorší, Němci a Američani nás zradili (jak??).

  Nejsem velký EU fanboy (myšleno současného vedení kdy se řeší green new deal, kolik pojmeme migrantů, kolik je pohlaví a jestli zakážeme úplně všechny zbraně pro civilní využití) jsem však fanoušek myšlenky spojené Evropy (Evropská federace i když je to možná utopie) jakožto z mého úhlu pohledu nejlepší dlouhodobé řešení pro ČR. Z Evropy nyní mají srandu Američané, Rusové i Číňané. Kupují si tu přístavy, suroviny, infrastrukturu a jsme na nich zcela závislí. Když někam přijedou vyslanci EU tak nejsou bráni vážně, protože nemají za sebou reálnou sílu o kterou by se mohli opřít (kromě ekonomické síly a NATO (USA), ale přiznejme si, že pokud by evropský velvyslanec měl za sebou flotilu a zástupy Evropských legií tak by byl brán trochu jinak). Vidím to asi tak, že nyní přešlapujeme na místě a nevíme kudy dál. Někdo by to chtěl úplně rozpustit a o jisté nekoncepčnosti a slabosti EU má do jisté míry pravdu. Někomu se nelíbí větší integrace (větší zásahy do národních států, myslím, že 50% přijatých ustanovení v PS jsou z dílny EU, když tak mě opravte). A někdo dle mého správně poukazuje na fakt, že aby EU (EF možná jednou) lépe zvládala výzvy tak potřebuje více pravomocí (už teď zřídila uskupení jako frontex nebo EUBG). Evropa není impériem, ale má zdroje, potenciál a kapacity na to se jím stát.

  Snad si z této krize vezmeme ta správná ponaučení. Krize přichází rychleji než budeme schopni reagovat a stavět vojsko ve chvíli kdy je nepřítel před branami je pozdě. Svalovat vinu na všechny okolo není konstruktivní a v tomto případě ani pravdivé. Pokud chceme žít v silné a svobodné zemi tak potřebujeme mít zodpovědné a proaktivní občany (tlak na vládu aby zajišťovala bezpečnost a udržovala dané složky akceschopné a moderní, zájem a o aktuální stav našich reakčních schopností v případě krize). Když něco někde nefunguje jak má tak není hned třeba to ničit, můžeme to nejdříve zkusit spravit. Bohužel se obávám, že nadále naše společnost zůstane slepá. Populisté provedou škrty v armádě a zničí sny o modernizaci, vina se svede na EU, Babiše, Marťany nebo Kalouska (Zeman nějak není vidět, tak se na něj třeba zapomene).

  To co mě momentálně těší je solidarita lidí vůči sobě a také vůči vojákům, zdravotníkům, policistům a hasičům (občerstvení na hranicích atd.), Vietnamská komunita se také činí. Na chvilku se zmírnila kritika na AČR (i když někteří stále brblají na předražené šroty z Vietnamu a zahraniční nasazení). I když pozdě tak přece se vláda odhodlala udělat dle mého správné kroky tak uvidíme jak se to bude vyvíjet (změna v počtu nově nakažených by se měla začít projevovat až za týden).

  Uvidíme jak to bude dál a jaké budou ekonomické dopady. Jisté je, že by tento virus mohl změnit mnoho. Každopádně ať už to je nárůst populace v Africe a migrace z tohoto regionu a ze středního a blízkého východu do Evropy, tání severní a jižní polární čepičky a s tím související nové území a boj o ně a jejich zdroje, klimatické změny a výzvy s tím související, nástup Číny a jejich expanzivní politika, soupeření mezi mocnostmi, Rusko po Putinovi, nebo globální pandemie, Evropa (tudíž i Česko, protože odtud se nehneme) má malou šanci konkurovat ve světě globálních velmocí, pokud zůstanou rozdělená a nechá za sebe mluvit staré křivdy svých národů.
  Skrýt celý příspěvek

 • ARES
  11:41 25.03.2020

  Vývoj poměru počtu celkových případů na 1 milion obyvatelstva. Podle WORLDOMETER:
  25.3.2020, 11:25 / 24.3.2020, 10:48 je nárůst onemocnění ze včerejška na dnešek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vývoj poměru počtu celkových případů na 1 milion obyvatelstva. Podle WORLDOMETER:
  25.3.2020, 11:25 / 24.3.2020, 10:48 je nárůst onemocnění ze včerejška na dnešek následující:

  Itálie: 1144/1057, Švýcarsko: 1178/1016, Španělsko: 900/753, Rakousko: 610/518, Německo: 405/359, Belgie: 368/323, Francie: 342/304, Nizozemí: 324/277, Švédsko: 228/204, USA: 166/139, ČR: 140/120, VB: 119/97.

  Nárůst onemocnění v ČR je příznivější než v ostatních zemích západní Evropy.
  Skrýt celý příspěvek

  • major
   14:14 25.03.2020

   Za včerajšok medzidenný nárast aktívnych prípadov o 14,07%, čo je viac než Nemecko (3,73), Francúzsko (6,71), Taliansko (7,16), Švajčiarsko (12,64) aj Belgicko (13,28).

   Vzhľadom k ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Za včerajšok medzidenný nárast aktívnych prípadov o 14,07%, čo je viac než Nemecko (3,73), Francúzsko (6,71), Taliansko (7,16), Švajčiarsko (12,64) aj Belgicko (13,28).

   Vzhľadom k výraznému nárastu testov to ale nič nemusí znamenať - len to dokresľuje, že s tými štatistikami treba opatrne :-)
   Skrýt celý příspěvek

  • major
   14:24 25.03.2020

   A mimochodom tá Británia je na tom oveľa horšie než ČR - majú 6,43 mŕtvych na milión obyvateľov, čo indikuje ďaleko väčší rozsah epidémie než ukazujú čísla zachytených nakazených ...
   Zobrazit celý příspěvek

   A mimochodom tá Británia je na tom oveľa horšie než ČR - majú 6,43 mŕtvych na milión obyvateľov, čo indikuje ďaleko väčší rozsah epidémie než ukazujú čísla zachytených nakazených (ČR 0,47, Nemecko 2,16). Na taktomto čísle bolo Švajčiarsko 5 dní dozadu.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    15:00 25.03.2020

    Počítat rozsah epidemie z mrtvých je hloupost. Složení populace stejně jako její pohyb jsou v různých státech různé.
    Včera Francie / Španělsko Korona v domovech důchodců ... ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Počítat rozsah epidemie z mrtvých je hloupost. Složení populace stejně jako její pohyb jsou v různých státech různé.
    Včera Francie / Španělsko Korona v domovech důchodců ... úmtrnost 80-90%...
    Snad uznáte, že tohle pořádně pohne ze statistikou.
    Skrýt celý příspěvek

    • major
     15:46 25.03.2020

     Samozrejme - je to len ďalší indikátor do mozaiky.

     V krajinách s nízkou pretestovanosťou populácie (čo je väčšina), ale poslúži. U tej Británie vidím veľký nepomer medzi hlásenými ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Samozrejme - je to len ďalší indikátor do mozaiky.

     V krajinách s nízkou pretestovanosťou populácie (čo je väčšina), ale poslúži. U tej Británie vidím veľký nepomer medzi hlásenými prípadmi a mŕtvymi.
     Skrýt celý příspěvek

    • major
     15:50 25.03.2020

     A ostatne už len to, že vírus sa dostal do domovov dôchodcov je veľký problém a svedčí o tom, že to nemajú pod kontrolou, keďže aj krajiny s minimálnymi opatreniami chcú chrániť ...
     Zobrazit celý příspěvek

     A ostatne už len to, že vírus sa dostal do domovov dôchodcov je veľký problém a svedčí o tom, že to nemajú pod kontrolou, keďže aj krajiny s minimálnymi opatreniami chcú chrániť práve rizikové skupiny.
     Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:34 25.03.2020

      Není jednoduší si přiznat, že je to k ničemu. Než vyvářet fiktivní nemocné?

      Není jednoduší si přiznat, že je to k ničemu. Než vyvářet fiktivní nemocné?

     • Janko Paliga
      23:51 25.03.2020

      ... na druhú stranu je ale otázne, čo spôsobila Koróna a čo nastalo nestarostlivosťou personálu....

      "Opatrenia" vo Švajci....
      "23.marca, 18:30

      Prečo by nemalo mať švajčiarske ...
      Zobrazit celý příspěvek

      ... na druhú stranu je ale otázne, čo spôsobila Koróna a čo nastalo nestarostlivosťou personálu....

      "Opatrenia" vo Švajci....
      "23.marca, 18:30

      Prečo by nemalo mať švajčiarske obyvateľstvo ochranné masky?

      Švajčiarska populácia by stále nemala nosiť ochranné masky. Novinár chce vedieť prečo?

      Šéf BAG Koch hovorí: „Nebolo potvrdené, že dodatočné nosenie ochranných masiek ponúka zvýšenú ochranu.“ BAG preto odporúča, aby celá populácia nemala masku. „Ak ste chorí a potrebujete navštíviť lekára, odporúčame vám používať masku.“"
      Skrýt celý příspěvek

     • major
      07:23 26.03.2020

      Jirosi: Len som sem dal počet zomretých na COVID-19 na 1M obyvateľov pre pár krajín. Že to porovnanie o ničom nevypovedá ti neberiem.

      Janko Paliga: Tak určite - v Taliansku a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Len som sem dal počet zomretých na COVID-19 na 1M obyvateľov pre pár krajín. Že to porovnanie o ničom nevypovedá ti neberiem.

      Janko Paliga: Tak určite - v Taliansku a Španielsku sa tie čísla prudko zvyšujú vinou preťaženého systému a aj výsledná smrtnosť choroby tam bude vyššia oproti krajinám, kde zdravotníctvo stíhať bude.

      Ad masky, resp rúška: Ono je to lepšie než nič, ale veľa sa tým podľa mňa nezachráni - skôr ide o psychologický efekt. Zvlášť u nás, keď vinou nedostatku rúšok ľudia nosia šatky. Naopak výrazný efekt majú karanténne opatrenia.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      07:23 26.03.2020

      Protože, ty co fungují se nedají sehnat, ty ostatní jsou placebo.

      Protože, ty co fungují se nedají sehnat, ty ostatní jsou placebo.

     • Jirosi
      09:51 26.03.2020

      Major: To porovnání jde udělat pro všechny země světa. Ale na tom, že je to k ničemu to moc nemění.
      San Marino: 619 mrtvých/1mil. (dnes)
      Pokud použijete váš vzorec, kolik vám ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Major: To porovnání jde udělat pro všechny země světa. Ale na tom, že je to k ničemu to moc nemění.
      San Marino: 619 mrtvých/1mil. (dnes)
      Pokud použijete váš vzorec, kolik vám odhadujete počet nakažených?
      Skrýt celý příspěvek

     • major
      13:24 26.03.2020

      Jirosi: Žiadny svoj vzorec nemám. Len som upozornil na to, že Británia má 14x viac mŕtvych než ČR, pritom oficiálne má ČR o 17% viac nakazených (všetko v prepočte na obyvateľa). To ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Žiadny svoj vzorec nemám. Len som upozornil na to, že Británia má 14x viac mŕtvych než ČR, pritom oficiálne má ČR o 17% viac nakazených (všetko v prepočte na obyvateľa). To podľa mňa naznačuje, že u nich je nákaza oveľa rozšírenejšia.

      Netvrdím, že z počtu mŕtvych v nejakej skupine automaticky dostanete nejakým prepočtom počet nakazených.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:00 26.03.2020

      San Maríno má 100x víc než UK dle vámi použité statistiky.
      Ale neříká to vůbec nic o počtu nakažených tam. Jen kolik lidí tam už umřelo.

      San Maríno má 100x víc než UK dle vámi použité statistiky.
      Ale neříká to vůbec nic o počtu nakažených tam. Jen kolik lidí tam už umřelo.

     • Danieeel
      03:53 27.03.2020

      @major na debatu par vlakien nizsie:
      ja myslim, ze sa u nas podari zrazit "nakazlivost" pod 1. Uvidi sa hlavne podla toho, ako to pojde v Italii. Ak pocet nakazenych denne ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @major na debatu par vlakien nizsie:
      ja myslim, ze sa u nas podari zrazit "nakazlivost" pod 1. Uvidi sa hlavne podla toho, ako to pojde v Italii. Ak pocet nakazenych denne nestupa, tak uz su pod 1 - a to hovorime o Italii. Treba tym opatreniam dat svoj cas.

      Vsimol som si, ze zrejma pod vahou prof. Prymulu sa na to v CR nejako zacalo rezignovat a razit teoriu "potlacenia" = zplostenia krivky, rozlozenia nakazenych v case. To je ale len matematicky vypocet - obmedzenia spolocenskych aktivyt na 50% zrejma podla WHO. To nie je nijake realne zavazne cislo.

      Podla mna ludia v EU zareagovali na svoje autority poslusnejsie a aktivnejsie ako politici pred casom boli schopni predstavit. /i pod vahou udalosti v Italii/.
      Ja dufam, ze sa to podari.

      Co sa tyka Juznej Korei, uz by boli davno "v suchu", len im tam "radi" nejaka apokalypticka sekta, nerespektujuca nariadenia. I pocas rastuceho vyvoja nakazy, bola vacsina nakazenych prave z tejto sekty.
      Ale na nulu to tak skoro nepadne ani po zastaveni sirenia nakazy. Epidemia bude "tliet" este dlhodobo a mensie ohniska sa budu objavovat - ale budu systememovo zvladnutelne a spolocnost ovela pripravenejsia.

      Inak ta cesta "volneho" priebehu (max. zmiernenia) ma velku logiku - ja chapem. Ale nedokazem pochopit cloveka, ktory ma na to zodpovednost a rozhodne sa pre nu za cely narod. Bez boja! Je to tak chladny vypocitavy kalkul, s tak obrovskymi a zbytocnymi ludskymi stratami, ze toto si moze dovolit iba ozajstne psychopaticka osobnost. (Myslim na Borisa z UK. )

      A dalsia vec - co ak "vystreli motyka", a fakt sa najde nejaka liecba - v ramci tyzdnov, mesiacov?! Alebo virus zmutuje a nebude nijaka imunita na ocakavanu jesennu epizodu. Co potom povie Boris Britanii - vzdali sme to bez boja, obete boli obrovske a absolutne zbytocne... ?!
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:05 27.03.2020

      Danieeel: Když si z tabulek Itálie i CR vyškrtnete ty největší čísla, která budou spíše navazovat na testovaná, než na nárůst pacientů. V obou případech i přes velice drastická ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Danieeel: Když si z tabulek Itálie i CR vyškrtnete ty největší čísla, která budou spíše navazovat na testovaná, než na nárůst pacientů. V obou případech i přes velice drastická čísla křivky nově nakažených stále rostou.

      Jediná země kde se masivnímu šíření podařilo zastavit byla Čína. Ale tam označily v podstatě všechny za nemocné, a nechali je na 3 týdny doma. V oblasti Wuanu zrušili karanténu před pár dny. V samotném městě začala 23.1.2020 a stále trvá!
      Skrýt celý příspěvek

     • major
      09:06 27.03.2020

      Jirosi: Upozornil som na opačný pomer úmrtí v dvoch krajinách a počtov reportovaných nakazených. Zámerne som sa nepúšťal do porovnania extrémne malých vzoriek (San Marino), či ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Upozornil som na opačný pomer úmrtí v dvoch krajinách a počtov reportovaných nakazených. Zámerne som sa nepúšťal do porovnania extrémne malých vzoriek (San Marino), či oblastí s kolabujúcim zdravotníctvom (San Marino), ani som nikde netvrdil, že existuje nejaký vzorec a opakovane som vám to oznamoval.

      A konkrétne medzi San Marinom a UK: San Marino 72x viac mŕtvych, ale zároveň aj 35x viac hlásených nakazených. Čo z toho chcete vyvodiť je na vás, ja sa do toho púšťať nebudem.

      Danieeel: Nie je rozumné držať celý štát v karanténe mesiace - až tak smrteľná táto choroba nie je. Lepšie bude držať v kontrolovateľnej karanténe nakazených s kontaktami a chrániť rizikovú populáciu, plus lekárov, hasičov, ... Zbytok spoločnosti nechať normálne fungovať.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:39 27.03.2020

      major: Píšete o srovnání neprůkazných vzorků, přitom právě na začátku epidemie při pár "mrtých" vám to hýbe vaší statistikou, ale to odmítáte.
      Viz. CR kde se počet mrtvých ...
      Zobrazit celý příspěvek

      major: Píšete o srovnání neprůkazných vzorků, přitom právě na začátku epidemie při pár "mrtých" vám to hýbe vaší statistikou, ale to odmítáte.
      Viz. CR kde se počet mrtvých znásobil.

      Opět hloupost, jsou tu přenašeči. Je jedno kdy, ale jednou ty tu karanténu zrušíš a je konec nakazí se všichni co to neměli 70-90% populace.
      3 000-15 000 uvažovaných nemocných z 0,14%.
      Skrýt celý příspěvek

     • major
      12:36 27.03.2020

      Jirosi: A aké čísla sú dnes "prukazne"? Aj dnes majú Briti 10x viac mŕtvych (u nich v absolútnych číslach už takmer 500 ľudí - žiadna malá vzorka) a zároveň len 90% nakazených ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: A aké čísla sú dnes "prukazne"? Aj dnes majú Briti 10x viac mŕtvych (u nich v absolútnych číslach už takmer 500 ľudí - žiadna malá vzorka) a zároveň len 90% nakazených oproti ČR, pritom aj v ČR je nákaza v domovoch dôchodcov. Ten rádový rozdiel je tak významný, že to musí byť spôsobené jedine veľkým množstvom nakazených mimo oficiálne štatistiky.

      Ako vám do toho zapadajú opatrenia v Singapure, Kórei či na Taiwane, ktoré absolútnu karanténu nezaviedli?
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:22 27.03.2020

      Dnes není žádná statistika ideální, ale to sem psal už na začátku. Těch rozdílů je prostě moc, jediným spojujícím prvkem je vlastně ta nemoc.

      Dnes není žádná statistika ideální, ale to sem psal už na začátku. Těch rozdílů je prostě moc, jediným spojujícím prvkem je vlastně ta nemoc.

     • Jirosi
      13:27 27.03.2020

      Ty státy to zachytili hned na začátku, už připravenými postupy.
      V CR nemá nastavené postupy, a ty 3 týdny doporučení tomu také neprospěli.

      Ty státy to zachytili hned na začátku, už připravenými postupy.
      V CR nemá nastavené postupy, a ty 3 týdny doporučení tomu také neprospěli.

     • Danieeel
      01:59 28.03.2020

      @ Jirosi:
      Aj po "obrouseni", zaobleni krivky to v Italii vyzera minimalne na stagnaciu - kulminaciu krivky. (I vacsina epidemiologov "spicu" ocakavala medzi 17.33 - 23.3) Teda ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @ Jirosi:
      Aj po "obrouseni", zaobleni krivky to v Italii vyzera minimalne na stagnaciu - kulminaciu krivky. (I vacsina epidemiologov "spicu" ocakavala medzi 17.33 - 23.3) Teda "nakazlivost" okolo 1. Prijali ale opatrenia minimalne o tyzden skor ako sa zacali riesit v CR, SK. /Je tam jasna reakcna doba - 7 dni median rozvinutia priznakov + nejaky?! cas na reakciu ludi./

      Cina to zvladla dobre.
      Ale Juzna Korea je priklad za vsetkych. Za dva tyzdne zvratili vyvoj a to neodstavili ekonomiku! Iba "prepli" ludi do rezimu "nakaza"... Nebyt problemov s nejakou lokalnou sektou, ktora nikoho a nic nerespektuje, boli by uz davno O.K. Ale i tak - nakaza kulminovala pri 500-800 nakazenych denne. Teraz to 2. tyzden drzia okolo stovky. (Podobne idu Tajwan, Singapur, + Japonci)

      Proste EU spanikarila - a to je v tejto chvili len spravne. Som presvedceny, ze to nakazlivost posadi pod 1 v primeranom case. Nemali sme tu este nazivo take "branne cvicenia" ako v juhovychodnej azii - SARS 1, MERS, rozne zvieracie chripky...

      Pruser sa podla mna zacina presuvat do USA - a to najma ekonomicky. Pri kazdej epidemii nastalo "zamrznutie" ekonomiky. Ale nasledne odrazenie islo rovnako strmo hore - V krivka. Ale ta nezamestnanost v USA kludu prave neprispieva...
      Skrýt celý příspěvek

     • Danieeel
      02:24 28.03.2020

      @ Major - presne suhlas. Co najskor "nakopnut" ekonomiku a prejst na ten system ako teraz funguju vyspele krajiny juhovychodnej azie.
      Oni vsak uz maju kopec skusenosti (branne ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @ Major - presne suhlas. Co najskor "nakopnut" ekonomiku a prejst na ten system ako teraz funguju vyspele krajiny juhovychodnej azie.
      Oni vsak uz maju kopec skusenosti (branne cvicenia SARS1, MERS, "zvieracie" chripky...) Treba na to najskocit co najskor, ako pises.

      Vyzera to, ze sme v EU proste trocha "spanikarili" - spravy z Italie do toho zahrali svoje. Ale to je podla mna teraz len dobre. Tymi trvdymi opatreniami sme snad dobehli to, co sa na zaciatku vahavostou a rezignovanostou pokazilo a premeskalo.
      Verim, ze ten vyvoj sa zacne lamat uz coskoro.

      PS.: pri vacsine poslednych epidemii (Juhovychodna azia) ekonomika proste zmrzla. Ale potom okamzite nasledovalo rovnako strme odrazenie - V krivka. Epidemia nie je ekonomicky fundament na krizu - je to epizoda. Ale spravy nezamestnanych v USA teraz na klude prave nepridavaju...
      Skrýt celý příspěvek

     • Danieeel
      02:53 28.03.2020

      @major, jirosi:
      PS.:cisla mam odtialto, "Daily new ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @major, jirosi:
      PS.:cisla mam odtialto, "Daily new cases":
      https://www.worldometers.info/...
      https://www.worldometers.info/...

      I ked statistiky su iste teraz rozne pohnute, nejaku vypoved predsa len maju.
      Majorova smutna uvaha ohladom poctu mrtvych je podla mna tiez solidna.

      Velmi dobre zhrnutia z ktorych vychadzam o epidemii:
      https://www.aktuality.sk/clano...
      Nieco pozitivizmu ohladne ekonomickeho stresu (tento pan publikoval najma za krizy velmi konzistentne, realisticky a prezieravo):
      https://finweb.hnonline.sk/kom...
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:55 28.03.2020

      Danieeel: Pokud se podíváš na křivku Itálie a vezmeš data 19-22 jako statisticky mimo, přebytek testů atd. Tak Itálie stále stabilně roste podle jedné křivky.

      Když si otevřeš ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Danieeel: Pokud se podíváš na křivku Itálie a vezmeš data 19-22 jako statisticky mimo, přebytek testů atd. Tak Itálie stále stabilně roste podle jedné křivky.

      Když si otevřeš stránku https://onemocneni-aktualne.mz...
      Kde jsou den po dni počty v CR, opět si to vypíšeš a uděláš stejný graf jako u Itálie, opět uvidíš tu samou křivku růstu. Oba státy stále rostou číslem vyšším než jedna. (1,2-1,3).

      Tu máš křivku i Číny. https://miro.medium.com/max/20...
      Žlutá nakažení - Šedá je odhad skutečných pacientů.
      I tam jsou excesy v podobě 25, 1, 2. Pokles je tam od 4.2. to se ani u nás ani v Itálii neděje.
      Skrýt celý příspěvek

     • Danieeel
      05:58 29.03.2020

      @ Jirosi

      Chapem, co chces povedat. S cislami opatrne, ale vylucit tri po sebe iduce dni zo statistiky vyhodit pri takej mnozine dat (to je cca 10 a viac percent) je i tak dost. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @ Jirosi

      Chapem, co chces povedat. S cislami opatrne, ale vylucit tri po sebe iduce dni zo statistiky vyhodit pri takej mnozine dat (to je cca 10 a viac percent) je i tak dost. Ale ok, teraz moze byt vsetko mozne.
      Ale i tak by som rad ostal pri tom, ze sa metodika merani nejako zasadne zo dna na den nemeni, a tebou vylucene dni su kulminacia nakazy v Italii.

      Naopak v cislam v CR, a SK mam doveru mensiu.

      Vobec ale neverim cislam z Ciny, kde bolo mnoho varovani (domacich i zahranicnych), ze su manipulovane! Ta ich krivka vyzera ako z ucebnice. Nemoze za dva dni reagovat na zakaz vychadzania pri chorobe s medianom rozvinutia priznakov 5-7 dni! A aj keby, tak iba u Cinanov - v EU proste nie.

      Pritom v Juznej Korey, ktora ma jednoznacne najsirsie a najtransparentnejsie testovania (teda najlepsie data na akukolvek statistiku) tie cisla v grafe strielaju ako v ktorejkolvek inej vyspelej krajine, ktorej cislam sa da verit.

      Ja by som rad veril, ze su to data cca korektne a ta krivka naznacuje trend a nie je to len odchylka.
      A je tu i viacero krajin v EU, kde to vyzera podobne - Svajciarsko, Rakusaci, snad konecne i Spanieli. (V Spain je uz takmer uplny zakaz vychadzania!)

      Vacsina krajin do toho busi tak, aby sa ta krivka nakoniec zlomila. I Briti to uz dokonca chcu otocit, nie iba zmiernovat, ci potlacat na polovicu. (A to zacal uz Boris pred marodkou.)
      Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  07:34 25.03.2020

  Člověk se najednou dozví o mechanizmech EU pro pomoc při připodobných situacích. Ty mechanizmy jsou sice asi 3 měsíce ve zpoždění, ale existují, takže není pravda, že EU nic dělat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Člověk se najednou dozví o mechanizmech EU pro pomoc při připodobných situacích. Ty mechanizmy jsou sice asi 3 měsíce ve zpoždění, ale existují, takže není pravda, že EU nic dělat nemohla. Mohla, jen ale zaspala.

  https://ec.europa.eu/echo/what...
  https://ec.europa.eu/echo/what...
  https://www.europarl.europa.eu...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  07:34 25.03.2020

  Člověk se najednou dozví o mechanizmech EU pro pomoc při připodobných situacích. Ty mechanizmy jsou sice asi 3 měsíce ve zpoždění, ale existují, takže není pravda, že EU nic dělat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Člověk se najednou dozví o mechanizmech EU pro pomoc při připodobných situacích. Ty mechanizmy jsou sice asi 3 měsíce ve zpoždění, ale existují, takže není pravda, že EU nic dělat nemohla. Mohla, jen ale zaspala.

  https://ec.europa.eu/echo/what...
  https://ec.europa.eu/echo/what...
  https://www.europarl.europa.eu...
  Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   08:37 25.03.2020

   Zde máte stručný přehled kroků EU.
   Kupříkladu onene " Mechanizmus civilní ochrany" Díky čemuž mohlo dojít ke spolufinancování občanů EU z Číny, byl aktivován už 28. ledna 2020. ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Zde máte stručný přehled kroků EU.
   Kupříkladu onene " Mechanizmus civilní ochrany" Díky čemuž mohlo dojít ke spolufinancování občanů EU z Číny, byl aktivován už 28. ledna 2020. Mimochodem jedná se o jeden z mechanizmů z vašich odkazů. Takže žádné 3 měsíce :-)
   31. ledna Evropská komise uvolňuje z programu Horizon 2020 10 milionů eur na výzkum koronaviru
   1. února – EU posílá do Číny 12 tun zdravotnického materiálu
   7. února 2020 – ECDC vyzývá členské země EU, aby zajistily svým zdravotnickým pracovníkům dostatek ochranných pomůcek, tedy respirátorů, brýlí, rukavic a plášťů. Vyčísluje denní potřebu lékařů, sester a dalšího personálu
   zbytek v odkazu :-)
   Takže paradoxně EU reagovala daleko rychleji než kupříkladu naše vláda :-)
   Takže přestaňme být odporní alibisti a přestaňme se neustále svalovat naše pochybení a neschopnost na EU. Přiznejme si tu základní věc. Byla to naše vláda a vláda jednotlivých Evropských zemí, které situaci podcenili. Ne EU. Ta nyní opravdu dělá vše co může v rámci své legislativy a pravomocí,
   https://euractiv.cz/section/ak...
   Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    08:38 25.03.2020

    ps.: Pardon, Díky "mechanizmu civilní ochrany" mohlo dojít ke spolufinancování evakuace občanů EU z Číny.
    Vypadlo mi tam jedno slovo.

    ps.: Pardon, Díky "mechanizmu civilní ochrany" mohlo dojít ke spolufinancování evakuace občanů EU z Číny.
    Vypadlo mi tam jedno slovo.

    • Jura99
     14:15 25.03.2020

     Tak posun v tom, uz se snad shodneme, ze EU nastroje ma, ne ze nema, jak je nekym tvrzeno. Ovsem stale nepochopim, proc umiraji lide na chodbach nemocnic na zemi jako ve stredoveku ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Tak posun v tom, uz se snad shodneme, ze EU nastroje ma, ne ze nema, jak je nekym tvrzeno. Ovsem stale nepochopim, proc umiraji lide na chodbach nemocnic na zemi jako ve stredoveku ? EU pomoc, kde jsi ?
     Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      15:19 25.03.2020

      Ale prosím vás. Jste dost chytrý člověk než aby jste mi tu psal takové nesmysly jako teď. Přestaňte se chovat jako alibista. Vůči vám je to nedůstojné chování.
      Faktem stále je, že ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ale prosím vás. Jste dost chytrý člověk než aby jste mi tu psal takové nesmysly jako teď. Přestaňte se chovat jako alibista. Vůči vám je to nedůstojné chování.
      Faktem stále je, že EU nemá takové pravomoce a možnosti jaké jí neustále připisujete. Je to popsané i v daném odkaze. A veškeré možné kroky a možnosti co měla už využila a využívá, ale tohle já píši od samého začátku.

      Co nepochopíte? Že díky vysoce infekčnímu viru došlo k zahlcení zdravotnických center a Italského zdravotnictví všeobecně a systém jednoduše zkolaboval? Tohle nechápete? Ale no tak nedělejte ze mně a ze sebe, s prominutím a bez urážky, chuje. Víte stejně dobře jako já, že situace v Itálii a jinde kde je obrovský počet mrtvých, je dána tím že jim zkolaboval zdravotnický systém. A tady narážíme na hlavní problém.
      EU nemá žádné pravomoce zasahovat do Italského zdravotnického systému. Tohle je pouze a jenom na Italské vládě.
      A kde EU je? A co má podle vás dělat? Vzít nějakou nemocnici z ČR a nějakým způsobem jí přesunout do Itálie? Nebo má přesouvat naše doktory do Itálie? Nebo snad naši armádní nemocnici má přesunout do Itálie? Popřípadě jiných podobně postižených zemí?
      Na tohle EU nemá pravomoce, protože Armáda, zdravotnictví a podobné složky EU nemůže bez souhlasu místní vlády jakkoli přesouvat, a své vlastní nemocnice namá, protože to není superstát.
      Takže už prosím vás opravdu nechte toho alibizmu. EU pomáhá jak dokazuje odkaz co jsem vám předal. Pomáhá jak se dá a v rámci veškerých svých pravomocí. Ten kdo to nejvíce posral není EU, ale jednotlivé vlády v daných zemích.
      Nejste hlupý člověk, tak se tak prosím nechovejte :-)
      Skrýt celý příspěvek

     • major
      15:24 25.03.2020

      Žádosti o zdravotnické vybavení: Itálie dne 26. února a Španělsko dne 16. března požádaly prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie o další ochranný materiál, zejména ústní ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Žádosti o zdravotnické vybavení: Itálie dne 26. února a Španělsko dne 16. března požádaly prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie o další ochranný materiál, zejména ústní roušky. Komise předala tyto žádosti všem členským státům, aby zvážily nabídku pomoci. Tato iniciativa doplňuje koordinaci činností Komise a členských států v oblasti společného zadávání veřejných zakázek v případě naléhavých dodávek.

      Čo Talianom ponúkol Babiš neviem.

      Na rozdiel od ČR, kde sú strategické zásoby v kompetencii štátu (hoci niektorí - vrátane teba - absurdne obviňovali nemocnice, či dokonca praktikov, že "zaspali" a zásoby si mali vytvoriť sami), tak EÚ nemala strategické zdravotnícke zásoby a toto je v kompetencii jednotlivých štátov. 19.3. ale zásoba vznikla:
      https://ec.europa.eu/commissio...
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      15:47 25.03.2020

      major: bohužel nejspíš nechtíc usvědčujete EU z neschopnosti. Takže 19.3.2020 najednou vznikla v rámci rescEU zásoba ZP. No tak super, opět bych rád podotknul, že když se chce, tak ...
      Zobrazit celý příspěvek

      major: bohužel nejspíš nechtíc usvědčujete EU z neschopnosti. Takže 19.3.2020 najednou vznikla v rámci rescEU zásoba ZP. No tak super, opět bych rád podotknul, že když se chce, tak to jde a ne že nejsou kompetence ! Ovšem jsou tam dva katastrofální paramtery, jednak množství a jednak čas. Nedostatčné množství soudím podle "počátečního" rozpočtu pouhých 50mil. € a čas, prostě 19.3. je zhruba o dva měsíce později, než by bylo žádoucí, ba co víc, pokud se zde pranýřuje vláda z nedostatečných zásob, tak EU zjevně neměla zásoby vůbec žádné. Ano, zřejmě k tomu "chyběla kompetence", tak se však najednou náhle našla až v době krize, nemohla se najít preventivně s předstihem ?
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      15:54 25.03.2020

      Klimesov: nemyslím, že zrovna patřím k nejchytřejším, ale pokud existuje rescEU a k tomu neskutečné hromady peněz, kterými EU disponuje, pak skutečně nechápu, proč rescEU nemá ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov: nemyslím, že zrovna patřím k nejchytřejším, ale pokud existuje rescEU a k tomu neskutečné hromady peněz, kterými EU disponuje, pak skutečně nechápu, proč rescEU nemá vybavení mobilní nemocnice a nepomáhá v Itálii a Španělsku. Záběry lidí ležících na holé zemi v údajně civilizovaných zemích IT a SP jsou šílené. Nezlobte se, ale nikdy nepochopím, že nezrekvírovali první tělocvičnu nebo distribuční sklad a nenastěhovali tam postele jako to bylo v Číně. Technické vybavení nechť kompletně nakoupí rescEU a personál nevěřím, že by se dostatek dobrovolníků v rámci 500mil. EU nenašel. Tomu nevěřím.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:36 25.03.2020

      "nemyslím, že zrovna patřím k nejchytřejším"

      Neboj, to už jsme dávno pochopily.

      "nemyslím, že zrovna patřím k nejchytřejším"

      Neboj, to už jsme dávno pochopily.

     • Scotty
      19:42 25.03.2020

      Jura99
      Pokud nedostatek zdravotnického materiálu usvědčujete EU z neschopnosti, tak nechápu proč se tak zastáváte naší vlády. Tu to z neschopnosti usvědčilo úplně stejně.
      Co se EU ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Pokud nedostatek zdravotnického materiálu usvědčujete EU z neschopnosti, tak nechápu proč se tak zastáváte naší vlády. Tu to z neschopnosti usvědčilo úplně stejně.
      Co se EU Civil Protection týče doporučuji prohlédnout tento obrázek.
      https://ec.europa.eu/echo/site...
      Zejména: Member States and Participating States offer assistance, souch as personel and equipment.
      Tedy pokud členské státy nemají volné kapacity k nabídnutí tak žádná pomoc nemůže být vyslaná.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      05:41 26.03.2020

      Jirosi: vy deti nebo vy zeny jste davno pochopilY ? :) Z tvoji gramatiky velmi casto boli oci.

      Jirosi: vy deti nebo vy zeny jste davno pochopilY ? :) Z tvoji gramatiky velmi casto boli oci.

     • Jura99
      05:47 26.03.2020

      Scotty: ucastni se vsechny staty EU plus 5 dalsich statu mimo EU. Normalne mi zacina byt nejbohatsi casti sveta lito, ze "nema kapacity". Rovnez oddelte personalni a materialovou ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: ucastni se vsechny staty EU plus 5 dalsich statu mimo EU. Normalne mi zacina byt nejbohatsi casti sveta lito, ze "nema kapacity". Rovnez oddelte personalni a materialovou cast. Nepochybne nejde obhajit nedostatek kapacit na materialovou cast, tam je to vec penez a tech na ruzne voloviny nechybi. Personalni jsem ochoten uznat, ze clenove jsou podelani poslat byť par doktoru a sester. Ale pak je spolecny system nefunkcni.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      07:31 26.03.2020

      Jura99: No tak. Co to tu zase zkoušíte. Člověk nemusí být ten z nejchytřejších aby si uvědomoval základní věci. Člověk jako tvor není hlupý, je jen silně emotivní, strašně naivní a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jura99: No tak. Co to tu zase zkoušíte. Člověk nemusí být ten z nejchytřejších aby si uvědomoval základní věci. Člověk jako tvor není hlupý, je jen silně emotivní, strašně naivní a hlavně neuvěřitelně líný. To je vše, takže se tu zase nepodceňujte :-)
      A k tomu zbytku. To je právě ten problém. Vy tady nadáváte na to, že proč někdo nezrekvíruje v Itálii nějakou tělocvičnu, a zároveň to hážete na EU, jako by za to mohla. Jenže ona za to nemůže. EU nemá pravomoce donutit Italskou vládu aby zrekvírovala nějakou tělocvičnu, tak jak jí nemůžou donutit nakoupit zdravotnický materiál atd. atd.
      Prostě a jednoduše. Reálně si stěžujete na kroky jednotlivých vlád, ale jejich neschopnost hážete na EU, a to je alibizmus.
      Dále RescEu nyní nakupuje a distribuuje zdravotnický materiál nejrychleji jak se jen dá. Takže tady plní to co má dělat. Viz odkaz, který jsem vám dal.
      Opět je nepochopitelné, že alibisticky omlouváte neschopnost jednotlivých vlát a hážete jí na EU a zároveň kritizujete, že evropské organizace dělají svojí práci. Odkazy jste dostal, a všechny jasně ukazují, že jednotlivé organizace EU přes zdravotnictví reagovali daleko rychleji než vlády jednotlivých zemí.
      A dobrovolník je vám v tuhle chvíli k hovnu. Vy potřebujete specialisty. A ty získáte jedině tak, že je vezmete odjinud, z jiné členské země, a to EU udělat nemůže, protože na to nemá pravomoce.
      A navíc jak chcete nějaké dobrovolníky přesouvat, když jednotlivé státy uzavřeli své hranice a ti lidé mají zákaz vycestovat. Toto by museli umožnit vlády jednotlivých států a Eu je k tomu nemá jak donutit :-)
      Takže už konečně pochopte EU není žádný superstát ale soubor 27 nezávislých států, které mezi sebou spolupracují.
      Skrýt celý příspěvek

     • major
      07:42 26.03.2020

      Vláda ČR má všetko pod palcom - priamo rozhoduje o tom čo, kedy a za koľko sa do rezerv nakúpi. Tie nedostatočné rezervy má vláda ČR 14 rokov.

      rescEU vzniklo minulý rok (veľké ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Vláda ČR má všetko pod palcom - priamo rozhoduje o tom čo, kedy a za koľko sa do rezerv nakúpi. Tie nedostatočné rezervy má vláda ČR 14 rokov.

      rescEU vzniklo minulý rok (veľké šťastie, že už vzniklo). Celoeurópske zdravotnícke zásoby tu predtým nikdy v histórii neboli. Že je to neskoro? Áno! Ale opäť - nekritizuj beztvárny Brusel, kritizuj jednotlivé vlády, menovite vlastného Babiša, že miesto riešenia rozdeľovania utečencov mal tlačiť na vznik európskych rezerv. Pokiaľ ale nebol schopný starať sa o vlastné, tak je to asi dosť naivné - chápem.

      A mimochodom - vláda sa veľmi rýchlo a hlavne potichu poistila, aby nemusela platiť škody vyplývajúce z krízového stavu. Nadšene tlieskam a mávam zdihnutými prostredníkmi (porovnaj s postupom EÚ).
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:55 26.03.2020

      Klimesov: rescEU má rozpočet na coronu pouhých 50mil. €. Z toho soudím, že té pomoci mnoho nebude, jen ČR už údajně k dnešnímu dni utratila rozpočtovou rezervu 5mld. za nákup ZP. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov: rescEU má rozpočet na coronu pouhých 50mil. €. Z toho soudím, že té pomoci mnoho nebude, jen ČR už údajně k dnešnímu dni utratila rozpočtovou rezervu 5mld. za nákup ZP. Ta nezrekvírovaná tělocvična je nedostatek na straně Itálie, ale mám takovou (naivní) představu, že kdosi z rescEU zvedne sluchátko, zavolá guvernéra Lombardie a řekne "zajistěte do dvou dnů halu o 5tis. m2, letecky posíláme postele, ventilátory, ZP a personál".
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:08 26.03.2020

      major: možná mohli v Bruselu podniknout akci především naši europoslanci, Babiše se vůbec nezastávám, ale místo či paralelně vedle bonzování europoslanců na Babiše mohli navrhovat ...
      Zobrazit celý příspěvek

      major: možná mohli v Bruselu podniknout akci především naši europoslanci, Babiše se vůbec nezastávám, ale místo či paralelně vedle bonzování europoslanců na Babiše mohli navrhovat posílení objemu rescEU. Co se týká placení škod z nouzového stavu. Vůbec se divím, že něco takového někoho napadlo. Zde se jedná o vyšší moc, poškození nemají mít nárok na plnou úhradu vyčíslené škody. Poškození mají mít nárok na finanční pomoc, která ale nebude 1:1 k utrpěným škodám. Vyčíslovat škody, kontolovat jejich výši a vyplácet odškodnění by stálo hrozný aparát a spolklo by mnoho peněz jen na svůj provoz. Nakonec by odškodnění stejně dostali jen ti, co by si to "uměli" zařídit. Proto jsem jednoznačně pro jednotný příspěvek bez zkoumání škod, např. všem hospodám cosi odpustit nebo zadotovat podle obratu z posledního roku.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      09:15 26.03.2020

      Jura99. Tak to máte opravdu naivní představy. Takhle ten systém opravdu nefunguje a ani nemůže. To je to co se vám snažím celou dobu vysvětlit.
      Jednoduchá řešení neexistují, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jura99. Tak to máte opravdu naivní představy. Takhle ten systém opravdu nefunguje a ani nemůže. To je to co se vám snažím celou dobu vysvětlit.
      Jednoduchá řešení neexistují, zvláště v době kdy čelíte velice agresivnímu viru, který je velice infekční. Tak to prostě je a s tím se smiřme. Tohle se nevyřeší za pár hodin nebo dní. Tohle bude trvat ještě docela dlouho :-)
      Skrýt celý příspěvek

     • major
      10:24 26.03.2020

      Kritiku beriem, ale konštruktívnu. Ak chceš aby "Brusel" konal rýchlo a s veľkou váhou, tak musí existovať organizácia, ktorá bude mať dostatok prostriedkov a zároveň právomoc ich ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Kritiku beriem, ale konštruktívnu. Ak chceš aby "Brusel" konal rýchlo a s veľkou váhou, tak musí existovať organizácia, ktorá bude mať dostatok prostriedkov a zároveň právomoc ich okamžite použiť. Že rescEU vznikla len minulý rok, disponuje minimom materiálu a doteraz tam nebol žiadny zdravotnícky, je chybou len a len členských štátov, nie EÚ.

      Na druhú stranu nik netvrdí, že za tie zásoby zodpovedá nejaký centrálny sklad celej EÚ. Naopak - každý členský štát vedel, že je to na ňom. EÚ dokonca vyzývala (!) členov aby zaistili dostatok prostriedkov pre vlastných lekárov. Babiš s Vojtěchom vtedy tvrdili, že "čau, lidi - všeho dosti". A na rozdiel od EÚ je v rámci ČR za strategické rezervy podľa zákona zodpovedná len a len vláda.

      EÚ tím lekárov do Talianska vyslať nemohla, pretože ho nemá, Babiš má. O materiál bol dokonca skrz EÚ požiadaný (ako každý štát EÚ) a to už pred mesiacom - 26.2.

      Nechápem prečo by českí europoslanci nemali upozorňovať na Babišove podvody. A 6 poslancov do EP vyslalo aj "ANO 2011" - najviac spomedzi všetkých strán.
      Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  06:22 25.03.2020

  Nepřijde vám, že ubylo trollů? Asi si nechtěj tahat práci domů.

  Nepřijde vám, že ubylo trollů? Asi si nechtěj tahat práci domů.

 • Klimesov
  21:53 24.03.2020

  Takže toliko k té nefunkčnosti NATO nebo členských států EU :-)
  A pro ty, kteří by snad chtěli tvrdit, že to přišlo až po rusech, tak prosím všimněte si data kdy byla zpráva ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takže toliko k té nefunkčnosti NATO nebo členských států EU :-)
  A pro ty, kteří by snad chtěli tvrdit, že to přišlo až po rusech, tak prosím všimněte si data kdy byla zpráva vložen na twittr. 22.3.2020.
  A kdy že to Ruská tisková agentura vydala prohlášení že pošle do Itálie pomoc? 22.3.2020
  viz. Odkazy pánové :-)

  https://twitter.com/ItalyatNAT...


  https://www.novinky.cz/zahrani...
  Skrýt celý příspěvek

  • Clavo
   14:18 25.03.2020

   Klimesov už prestaň fajčiť tie americké cigarety a lebo to co spôsobuje tvoju zaujatosť.
   Prosím ta netrep blbosti a neuvádza nepravdy Rusi poli pozvaný na žiadosť premiéra že ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Klimesov už prestaň fajčiť tie americké cigarety a lebo to co spôsobuje tvoju zaujatosť.
   Prosím ta netrep blbosti a neuvádza nepravdy Rusi poli pozvaný na žiadosť premiéra že žiada o pomoc a to bolo deň pred tým ako ty píšeš. A po ďalšie je veľký rozdiel poslať na pomoc jednu C-130 alebo 9 ruských sraciek ktoré sa tam točili 2 dni.
   Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    08:54 26.03.2020

    Clavo: Jako já se vám omlouvá, že vám nějakým způsobem beru vaši vidinu světa, nerad totiž dětem říkám, že Ježíšek neexistuje, ale bohužel fakta mluví jasně.
    Pomoc ze západu do ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Clavo: Jako já se vám omlouvá, že vám nějakým způsobem beru vaši vidinu světa, nerad totiž dětem říkám, že Ježíšek neexistuje, ale bohužel fakta mluví jasně.
    Pomoc ze západu do Itálie prostě přichází a zprostředkovávají ji jednotlivé vlády, které jsou ochotné pomoct, jednotlivé evropské organizace k tomu určené, a také NATO :-)
    Dale bych podotkl.
    1) Já jsem nekuřák :D
    2) To co jste napsal, ale v žádném případě nevyvrací to, že pomoc ze strany NATO stála na letišti v Itálii už 22.3.2020.
    3) Takový to náklad nezorganizujete z hodiny na hodinu. Potřebujete nejmíň jeden 1 - 2 dny. Rychle se totiž ani pes nevysere.
    4) To že Italská vláda požádala Rusy o pomoc 21.3.2020 je sice fajn, ale co z toho? Nijak to nevyvrací, že ten letoun byl v Itálii už 22.3.2020.
    5) Není v tom žádný rozdíl. Pomoc jako pomoc. A každá pomoc se cenní. Někdo prostě může postrádat více někdo méně. A o to je pomoc z USA a Německa cennější, protože se jedná o země silně zasažené virem, a i když sami jsou v prdeli, tak se snaží pomáhat těm co jsou ještě více v prdeli. Takže tady opravdu rozdíl není.
    6) Já nijak Ruskou výpomoc nekritizoval a naopak jsem za ní vděčný, ale opravdu nemám potřebu jí k něčemu zneužívat :-) Proč bych to dělal? Jakákoli pomoc se nyní hodí :-) a já opravdu nemám důvod v ní dělat rozdíly. Tohle dělají jen sobci :-)

    Takže abych to shrnul. Váš příspěvek je sice hezký, ale naprosto mimo mísu.
    Faktem stále zůstává, že i přes veškeré problémy NATO, a různé organizace EU posílají pomoc do nejvíce postižených oblastí, a nedělají to jako nějakou reakci na Rusko. Toto tvrzení je prostě výplodem něčí fantazie. Převážně tyto výplody šíří lidé podivného charakteru, kteří se na krizi snaží získat nějaké politické body nebo na krizi nějak jinak vydělat. Za mně takovéto chování je naprosto odporné. Lidé kteří preferují jednu pomoc nad jinou v době krize, jen proto aby si obhájili své vidění světa, aby si pohladili a nadnesly své naduté ego, aby alibisticky shazovali pochybení sebe samého a vymlouvali se na jiné, jsou lidé pochybného charakteru a je mi jich docela líto. :-)
    Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  17:12 24.03.2020

  Hackathon výroby plicních ventilátorů https://zpravy.aktualne.cz/dom... zajímavá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hackathon výroby plicních ventilátorů https://zpravy.aktualne.cz/dom... zajímavá zpráva i myšlenka.
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:39 24.03.2020

   A sakra. Alespoň ovšem poznáme až bude opravdu zle a opravdu na to někoho napojí.

   A sakra. Alespoň ovšem poznáme až bude opravdu zle a opravdu na to někoho napojí.

 • petres
  16:48 24.03.2020

  Je jasné, že dostatečné množství kvalitních zdravotníků je běh na dlouhou trať a nemůže se řešit s příchodem z krize. S materiálním zabezpečením je to v tomto ohledu jednodušší. I ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je jasné, že dostatečné množství kvalitních zdravotníků je běh na dlouhou trať a nemůže se řešit s příchodem z krize. S materiálním zabezpečením je to v tomto ohledu jednodušší. I po zaspání v zajištění ochranných prostředků se nemusíme tak nesmyslně upínat k Číně. Náš potenciál je dostatečný, jenom stát musí pružně reagovat na nabídku našich firem např. https://echo24.cz/a/S7hFE/kdyz... . Tato informace je z 15.3., firma je schopná dodat 2 miliony roušek DENNĚ, kolik jich náš stát nakoupil? Respirátory, ochranu očí, desinfekci vše se snaží zajistit české firmy vlastní výrobou, jenom český stát váhá a ony zatím vyrábějí třeba pro Slovensko a na letištích se vítají čínská letadla.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   17:09 24.03.2020

   Pane a četl jste to? Tu firmu neznám, ale text z vašeho odkazu jsem pochopil tak, že firma dosud žádné roušky/respirátory nevyrábí, pouze je schopna je vyrábět. K tomu ji schází ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Pane a četl jste to? Tu firmu neznám, ale text z vašeho odkazu jsem pochopil tak, že firma dosud žádné roušky/respirátory nevyrábí, pouze je schopna je vyrábět. K tomu ji schází maličkost, dodávka primárního materiálu v kvalitě FFP2, FFP3 a dodávka gumiček. Takže zjednoduše řečeno, ta firma má ruce a stroje, ale nemá žádný materiál, ketrý sehnat či vyrobit je shodou náhod to nejtěžší.
   Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  16:18 24.03.2020

  A nemohu si pomoct a nekomentovat i onu ostrou kritiku EU. V CR to chapu, nakonec je to tu pomalu narodni sport. Ponimani o tom jak EU funguje limitne se blizici nule ALE rychlost ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A nemohu si pomoct a nekomentovat i onu ostrou kritiku EU. V CR to chapu, nakonec je to tu pomalu narodni sport. Ponimani o tom jak EU funguje limitne se blizici nule ALE rychlost s jakou svest snad i zitrejsi dest na EU zcela nekompromisni.
  EU tato krize dozajista poznaci (poznaci to cely svet, ostatne v ohrozeni je v pripade dlouhotrvajiciho a razantniho ekonomickeho poklesu i samotna Cina, o tom nize), neb nas to bude stat nemalo penez, nemalo. Primo (vypadek v nasich statnich rozpoctech) i neprimo sanovanim skod v nejpostizenejsich statech (IT, SP), ale kdybych si mel osobne tipnout co to bude znamenat pro politicke usporadani tak nechapu proc zde opakovane vychazi predpoklad ze se EU rozpadne. Pokud nas zkusenost poslednich dekad neco uci pak je to to ze minimalne zapadni cast EU se s kazdou dalsi krizi vic a vic kloni k integraci, ne naopak. Osobne si myslim ze tato krize muze jeste akcelerovat integracni procesy a ti co zde predikuji konec EU se budou (pro ne nepekne) divit. Nakonec z premisy "EU neco nezvladla" (jedno jestli pravdive / opravnene to narceni je) neni jediny logicky vystup "EU rozpustit!", ale ty vystupy muzou byt klidne (a nejmene) dva, treba i "tak dejme EU vic pravomoci aby to priste zvladla lepe". Sci fi? Za me stejne jako rozpad /desintegrace EU.

  PS: Ekonomicky propad EU / USA nebo obou bude mit obrovsky dopad na Cinu, pro kterou jsou toto dva nejvetsi zakaznici. Tato krize neukaze v nahote jen nas, jak "uz nic nevyrabime", ale i Cinany, kteri "bez nas nemaj komu prodavat". Inu je to dvousecna zbran, byt levnou fabrikou sveta. A pokud bude stradat i Cina, a pri tvrdem stradani EU a USA bude, pak proc si nestavit na desintegraci ciny? Totalitni rezimy jsou k tomu v takovych casech nachylnejsi nez demokracie. ;)
  Skrýt celý příspěvek

  • palo satko
   16:34 24.03.2020

   Sancta simplicitas. Na jednej strane sebestacny, nezadlzeny a pracovity Cinan a na druhej zadlzeny, slnieckarsky povalac, ktory kradne druhemu povalacovi ruska.

   Sancta simplicitas. Na jednej strane sebestacny, nezadlzeny a pracovity Cinan a na druhej zadlzeny, slnieckarsky povalac, ktory kradne druhemu povalacovi ruska.

   • Klimesov
    16:48 24.03.2020

    Čína eviduje zadlužení ve výši skoro 300% HDP, a valnou většinu tohoto dluhu drží soukromý sektor. Takže ten jeden Číňan je více zadlužený než ten jeden ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Čína eviduje zadlužení ve výši skoro 300% HDP, a valnou většinu tohoto dluhu drží soukromý sektor. Takže ten jeden Číňan je více zadlužený než ten jeden Evropan.
    https://www.investicniweb.cz/b...
    Skrýt celý příspěvek

    • palo satko
     17:54 24.03.2020

     Ten jeden Činan si požičal na podnikanie a ten jeden Europan na byt, auto a mobil.

     Ten jeden Činan si požičal na podnikanie a ten jeden Europan na byt, auto a mobil.

     • Scotty
      18:04 24.03.2020

      Tak určitě. Proč myslíte že se Home Credit se svými spotřebitelskými úvěry tak cpe do Číny?

      Tak určitě. Proč myslíte že se Home Credit se svými spotřebitelskými úvěry tak cpe do Číny?

     • Klimesov
      18:33 24.03.2020

      :D :D no jistěéééééé :D Já zapomněl že vy znáte 1,418 miliardy Číňanů osobně :D

      :D :D no jistěéééééé :D Já zapomněl že vy znáte 1,418 miliardy Číňanů osobně :D

  • Jirosi
   17:17 24.03.2020

   Děkuji za velice zajímavý komentář.

   To je ten rozdíl mezi hledáním budoucích řešení, nebo jen viníků svých problémů.

   Děkuji za velice zajímavý komentář.

   To je ten rozdíl mezi hledáním budoucích řešení, nebo jen viníků svých problémů.

 • Clanek
  16:07 24.03.2020

  Docela me pobavila predstava kterou nize nekdo zminuje jak se s prichazejici krizi nakoupi takovej pristroj nebo takovej a pomuzeme si tim. Ano, tenhle pristup muzete pouzit u ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Docela me pobavila predstava kterou nize nekdo zminuje jak se s prichazejici krizi nakoupi takovej pristroj nebo takovej a pomuzeme si tim. Ano, tenhle pristup muzete pouzit u rousky, kterou si svede nasadit kazde tele, ale u prodychavacich pristroju? Uvedomte si ze to nejcenejsi, to co dela z ceskeho zdravotnictvi to jake je, neni material, ale 1) lidi (jejich kvalita) a 2) lidi (jejich pocet). A ty nakupem zadneho pristroje nenafouknete. Ano, muzete si objednat klidne tisice pristroju na prodychavani, ale umet je spravne nastavit neni jen tak a urcite to nesvede kazdy doktor spise jen intenzivista (a nejcasteji jen ten se zkusenosti z pulmologie), postavte pred to prumerneho chirurga (klidne z intenzivky) a bude s tim umet jako ja nebo vy. :)
  Jiste, pokud je nekde nejake zeme, ktera trpi nedostatkem pirstoju a pritom ma dostatek kvalifikovaneho personalu pak ano, ta si tim muze pomoct ke kvalitativne jine urovni, ale tohle nebude platit pro CR, Nemecko atd.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   16:24 24.03.2020

   Tisíce ventilačních přístrojů určitě objednat můžete, ale určitě je v nejbližším roce nedostanete. To rychleji zaškolíte personál. Dnes se u každého ventilátoru pohybuje obsluha ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tisíce ventilačních přístrojů určitě objednat můžete, ale určitě je v nejbližším roce nedostanete. To rychleji zaškolíte personál. Dnes se u každého ventilátoru pohybuje obsluha asi do 10 lidí. Pokud od každého vezmete dva, nahradíte je nováčky, kteří se od zbytku týmu budou zaškolovat, tak z těch sebraných dvou postavíte mnoho dalších obsluh.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    17:12 24.03.2020

    Lékař z plicního se vyjádřil, že vždy pečlivě rozhoduje zda pacienta připojit na dýchací přístroj. Protože pokud během procedury připojení/odpojení udělají jedinou chybu je hotovo. ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Lékař z plicního se vyjádřil, že vždy pečlivě rozhoduje zda pacienta připojit na dýchací přístroj. Protože pokud během procedury připojení/odpojení udělají jedinou chybu je hotovo.
    Tolik asi k tomu, že na to lze snadno vyškolit lidi.
    Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    21:24 24.03.2020

    10lidi na ventilator je hloupost. Intenzivni pece je cca 2 az 3x tolik sester a 2x tolik doktoru nez co je bezne na obyc stanici, coz znamena treba pomer 5 doktoru na stanici s 10 ...
    Zobrazit celý příspěvek

    10lidi na ventilator je hloupost. Intenzivni pece je cca 2 az 3x tolik sester a 2x tolik doktoru nez co je bezne na obyc stanici, coz znamena treba pomer 5 doktoru na stanici s 10 postelama, pokryvajici i smennej provoz. Na takovem oddeleni je na tech 10 posteli k dispozici treba 6 prodychavacich masin. Kolem toho pak s doktorama beha v absolutnich cislech cca 6 sester cez den a cca polovina sester, idealne nejmene 4, v noci (doktor na smene jen jeden i na intenzivce). Takze to odebrani 2 lidi z deseticleneho teamu nehrozi protoze je spatne hned ten prvni predpoklad kolik lidi se tam celkove mota. A tim spis ze nastavit spravne prodychavaci masinu je o zkusenostech a ani z tech doktoru co tam uz makaji to nebude umet kazdej stejne dobre, kdyz to zjednodusim tak mit v noci smulu na rel. novacka tak i ten bude muset volat sluzbukonajici dohled. O sestrach se pri nejvetsim respektu k nim nema cenu bavit.
    Vemte z toho soukoli jednoho nebo dva lekare a mate problem. Pridejte jim tam vic posteli a vic masin a kvalita jde dolu + na smene to nepokryjete, taky mate problem.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     07:22 25.03.2020

     ti s ventilátorovým hackathonem https://zpravy.aktualne.cz/dom... to asi mají ...
     Zobrazit celý příspěvek

     ti s ventilátorovým hackathonem https://zpravy.aktualne.cz/dom... to asi mají zjištěné a píší že "o každého pacienta se stará 6 pracovníků ve třech směnách, tj. na každý ventilátor je podle nich v jeden čas doktor+sestra. Nejspíš by nebyl problém "přidat práci" a třeba ke dvěma postelím s personálem 2doktoři+2sestry přidat ještě třetí postel, takže zvýšit kapacitu o třetinu při stejném personálu.
     Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      08:21 25.03.2020

      Spatne to chapete. To ze se o kazdeho pacienta v case stara jeden doktor a jedna sestra neznamena ze na oddeleni s 10 postelema / pristroji tocite ve smenem provozu 30+ doktoru a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Spatne to chapete. To ze se o kazdeho pacienta v case stara jeden doktor a jedna sestra neznamena ze na oddeleni s 10 postelema / pristroji tocite ve smenem provozu 30+ doktoru a 30+ sester. Prvne mate spatne hned ten pomer, ten neni 1:1. To je zcela zbytecne (ergo by doktori museli delat praci sestry, coz je maximalne neefektivni) a krom toho co pisi v clanku je na oddeleni spousta dalsich sester, ktere pacienty pokryvaji intenzivne jinak (treba ne primo spojenim s prodychavanim). Idealni a bezny pomer je 1:2 az 1:4. Dale nevim jak si predstavujete ze funguje pristroj na prodychavani ktery vyzaduje dedikovaneho doktora co se tomu bude venovat 8 hodin v kuse. To ho snad rovnou muzete posadit pred monitor se saturaci a dat mu do ruky vak at prodychava manualne(mimochodem prave k tomu ted povolali studenty mediciny v Italii). Takhle to nefunguje, ten pristroj je totiz automat. Alchymie je ho spravne nastavit (kolik litru kysliku, jakou ma pacient funkcni kapacitu plyc atd.), existuji na to ruzne linie a doporuceni, ale kazdy pacient je jiny, temer kazdy pacient (zvlast dnes) ma vic nez jednu nemoc, i plycni, a to vsechno dokumentaci nepokryjete. Tady nastupuji zkusenosti personalu, i tem to nastaveni sice trva nejaky cas (podle slozitosti pacienta, treba pul hodinu az hodinu), ale pokud se pacient zasadne nemeni (a ne, ani u dnes probirane pandemie se jeho stav nemeni co 5 minut) pak na to doktor zbytek smeny jen haze ocko a resi dalsi pacienty. K tomuhle pacientovi se vraci kdyz dojde k zlepseni / zhorseni a prenastavuje. Podruhe uz to ale nezabere tolik casu jako prvne kdy pacienta "zpoznavate". Tohle vse i na intenzivce.

      Takze znovu. Pokud mame radove 3000 pristroju neznamena to ze mame radove 3000 doktoru a 3000 sester schopnych je obsluhovat. Sestry bych z toho vynechal uplne, ty resi jine veci, ale tech doktoru je jednoduse radove mene, neb ani intenzivni pece se nedela stylem co pacient to doktor, ale doktor pokryva vzdy vice pacientu. Behem smeny ten pomer muze byt klidne vetsi nez 1:10 i na intenzivce kde vam lezi skladba prodychavanych pacientu "na krajicku".
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:50 25.03.2020

      Clanek: On je rozdíl pokud máte pacienty co potřebují péči nebo pacienty bez komplikací.
      Doktoři zajiš´tují operace / intenzivní péči / oddělení / ambulanci
      To vše jak v přímém ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: On je rozdíl pokud máte pacienty co potřebují péči nebo pacienty bez komplikací.
      Doktoři zajiš´tují operace / intenzivní péči / oddělení / ambulanci
      To vše jak v přímém výkonu, tak v papírové formě.
      Intenzivní péče je jen špičkou ledovce, stejně jako operace.
      Navýšení jednoho znamená následné navýšení i těch následných kapacit, co vyžadují práci doktora.
      Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      12:36 25.03.2020

      Jiste, ale ja zminuju jak funguje intenzivni pece, protoze o te ma nejvetsi smysl se pri coronaviru bavit.
      Zakladem je prestat se divat na doktorskou obec jako na neco homogenni. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jiste, ale ja zminuju jak funguje intenzivni pece, protoze o te ma nejvetsi smysl se pri coronaviru bavit.
      Zakladem je prestat se divat na doktorskou obec jako na neco homogenni. Ani nemocnicni doktor neni jeden druh. Muzete mit chirurgu kolik chcete, ted jsou vsichni k nicemu. Naopak, i kdyz jsou k nicemu tak je idealni rusit planovane operace, ne proto ze by snad chirurg znamenal nejakou zasadni posilu, ale protoze se tim uvolni ruce internistum, ktere jinak chirurgove potrebuji na konzultace vseho do ceho se neda riznout. To neni mysleno nijak znevazujicim spusobem, internista zase nevi ani poradne chytit skalpel. Jednoduse dnesni medicina je soubor ukrutne specializovanych odbornosti, kde si lekari nejcasteji v ramci nemocnice pomahaji, konzultuji atd. a nelze jednoduse zdroje presmerovat z treba kozniho na plycni atd. Ciste fakticky vzato to jde, ale kvalita bude podobna jako byste tam poslal cerstve promovane studaky, kteri ostatne cesky vzdelavaci system na prax moc nepripravuje (jedou se tu porad komunisticke poradky) a za zapadem hodne zaostavame.

      A pro tuto neflexibilitu je super ze CR drzi solidni cisla, vysoke pocty jak intenzivnich luzek, tak lidi se o ne starajici, tak pristrojove vybaveni adekvatni tomu poctu i v nekrizovych casech. Z toho ted muze cerpat.
      Krizove planovani bych ale osobne vubec netahnul smerem "dokoupi se pristroje" nebo "preskupi se teamy", hlavne to jsem chtel rict.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:54 25.03.2020

      Opět nepochopení systému. Ti co umírali měli překvapivě více nemocí než jednu. Proto potřebujete k jejich udržení na živu více než jednoho dotora z "plycního".
      Ti chirurgové ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Opět nepochopení systému. Ti co umírali měli překvapivě více nemocí než jednu. Proto potřebujete k jejich udržení na živu více než jednoho dotora z "plycního".
      Ti chirurgové opravdu jen neřežou, i když si to myslíte.
      Skrýt celý příspěvek

 • Radovan
  14:31 24.03.2020

  Mě na celé koronavirové krizi ohromně zaráží jedna věc. Itálie zažívá peklo a pokud vím, tak ji nikdo v Evropě nepomohl a nepomáhá. Jasně, všichni mají co dělat sami se sebou a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mě na celé koronavirové krizi ohromně zaráží jedna věc. Itálie zažívá peklo a pokud vím, tak ji nikdo v Evropě nepomohl a nepomáhá. Jasně, všichni mají co dělat sami se sebou a některé státy jako Španělsko začínají prožívat to samé. Ale jsou státy, které i nyní, natož v předchozích týdnech, alespoň drobnou kapacitu můžou poslat.
  Tím myslím i nás. Určitě máme na to nyní do Itálie poslat malý tým armádních zdravotníků s nějakou pomocí, včetně alespoň pár symbolických respirátorů. I ta nejmenší pomoc má smysl, už jen pro ten pocit sounáležitosti a pro pocit Italů že je všichni nenechali ve štychu. Znamená to velmi mnoho.
  To že všichni na sebe jen čumí a starají se jen o sebe, to zabíjí EU, ne to že má EU něco dělat. EU sama o sobě nemůže, protože na to nemá kapacity
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:57 24.03.2020

   Spousta zemí v Evropě směřuje do Italského scénáře. Pokud vláda CR navede opatření co sníží denní nárůst pacientů pod 1, pak tento scénář je stále ve hře i v CR.
   Poslat tuhle ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Spousta zemí v Evropě směřuje do Italského scénáře. Pokud vláda CR navede opatření co sníží denní nárůst pacientů pod 1, pak tento scénář je stále ve hře i v CR.
   Poslat tuhle chvíli zdravotníky do Itálie, bez nedostatečné ochrany je spíše hazard z veřejným zdravím.
   Skrýt celý příspěvek

  • fotr
   15:02 24.03.2020

   Jistě, v Itálii probíhá nákaza nekontrolovatelně a my tam pošleme České zdravotníky aby se nakazili a pak nám doma budou chybět?
   Jinak samozřejmě nemáš pravdu, pomoc se tam posílá ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jistě, v Itálii probíhá nákaza nekontrolovatelně a my tam pošleme České zdravotníky aby se nakazili a pak nám doma budou chybět?
   Jinak samozřejmě nemáš pravdu, pomoc se tam posílá z různých států a lidskou sílu poslala Kuba a Rusko protože mají volné kapacity. my je rozhodně nemáme.
   PS. k čemu by tam ti naši byli když nejsou testy, volná lůžka ani materiál? Aby měli vše sebou je nereálné.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    15:24 24.03.2020

    I americká armáda poslala do Itálie své zdravotníky.

    I americká armáda poslala do Itálie své zdravotníky.

   • Radovan
    19:08 24.03.2020

    Myslel jsem pomoc z Evropy, o tom že tam pomáhá Rusko a Kuba víme všichni, o tohle super PR už se tyto státy postarají.
    My v tuto chvíli (i několik týdnů dozadu) kapacitu poslat ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Myslel jsem pomoc z Evropy, o tom že tam pomáhá Rusko a Kuba víme všichni, o tohle super PR už se tyto státy postarají.
    My v tuto chvíli (i několik týdnů dozadu) kapacitu poslat do Itálie malý zdravotní tým určitě máme a podle všeho ho budeme mít i další týdny dopředu. Předpokládám, že by to byl zkušený vojenský tým, který už má zkušenosti z Iráku nebo Afganistánu a z hrozby nakažení koronavirem by se nehroutili. I pro ně a pro armádu by to byla další ohromná zkušenost.
    A pro naši zemi by to bylo diplomacie s obrovským významem do budoucna. Ale bohužel, nikdo z vedení takto strategicky zřejmě nemyslí..
    Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   16:21 24.03.2020

   Samozřejmě máte pravdu. 10 lékařů z každé země EU by nikoho ze států nevytrhlo a Itálii by hodně pomohlo, pomohlo by to i pocitu, že EU na své členy v těžkých chvílích nekašle. ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Samozřejmě máte pravdu. 10 lékařů z každé země EU by nikoho ze států nevytrhlo a Itálii by hodně pomohlo, pomohlo by to i pocitu, že EU na své členy v těžkých chvílích nekašle. Takto Italům symbolicky pomáhají Rusové a Kubánci, to jsou hrozné škody na italském veřejném mínění. Podobně udělal velkou škodu na reputaci ČR člen Pirátů Červinka, který natřel v Itálii ČR, že ukradla Italům roušky v Lovosicích.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    17:08 24.03.2020

    Počítám, že nejde jede z těch zdravotníků co by tam měl odjet.

    Počítám, že nejde jede z těch zdravotníků co by tam měl odjet.

    • Jirosi
     17:09 24.03.2020

     *že nejste ani jeden z těch zdravotníků kterým by hrozil ten odjezd.

     *že nejste ani jeden z těch zdravotníků kterým by hrozil ten odjezd.

     • Jura99
      17:16 24.03.2020

      Předpokládám, že by to byli dobrovolníci nebo dobře zaplacení a rovněž dobrovolně. Riziko při dodržení zásad není smrtelné, stačí brát doktory

      Předpokládám, že by to byli dobrovolníci nebo dobře zaplacení a rovněž dobrovolně. Riziko při dodržení zásad není smrtelné, stačí brát doktory

   • Clanek
    09:00 25.03.2020

    Nemecko se uz nejaky cas stara o Italske pacienty, ktere rozmistnuje ve svych mene postizenych spolkovych zemich, treba jen v Sasku o 40% velikosti CR je umistneno nekolik desitek ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Nemecko se uz nejaky cas stara o Italske pacienty, ktere rozmistnuje ve svych mene postizenych spolkovych zemich, treba jen v Sasku o 40% velikosti CR je umistneno nekolik desitek takovych pacientu.
    Skody na italskem verejnem mineni si uhrala spise CR / zbytek vychodni evropy nez zbytek EU. Nejde jen o ty rousky, poskytla snad CR, jako jedna z mene postizenych, a pritom nadprumerne materialne zabezpecenych zemi Italii nejakou pomoc?
    Skrýt celý příspěvek

    • Janko Paliga
     00:01 26.03.2020

     Toto si zachytil?

     "Část ochranných pomůcek, které v úterý zabavil v Lovosicích stát, pochází od Čínského červeného kříže. Humanitární pomoc měla původně směřovat čínským krajanům ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Toto si zachytil?

     "Část ochranných pomůcek, které v úterý zabavil v Lovosicích stát, pochází od Čínského červeného kříže. Humanitární pomoc měla původně směřovat čínským krajanům do Itálie, uvedlo ministerstvo vnitra.
     ...

     „Následným šetřením bylo zjištěno, že součástí zabavených věcí byla samostatná zásilka 101 600 roušek a respirátorů, která byla darem Červeného kříže města Qing Tian čínské provincie Zhejiang čínským krajanům v Itálii,” uvedl v prohlášení ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.
     Resort by se tak mohl nyní zásilku, kterou si mezitím rozebral Ústecký kraj s dalšími úřady, snažit nahradit. „Ministerstvo vyjádřilo lítost nad tímto nedorozuměním a s provincií Zhejiang se dohodne na způsobu vyřešení celé záležitosti,“ dodal šéf vnitra."" - https://www.irozhlas.cz/zpravy...
     Skrýt celý příspěvek

  • satai
   17:58 24.03.2020

   Německé nemocnice přebírají francouzské a italské pacienty.

   Německé nemocnice přebírají francouzské a italské pacienty.

 • infi
  12:55 24.03.2020

  Vsiml jsem si diskuze ohledne dostupnosti respiratoru... rad bych k tomu dodal, ze:

  KN95 (ekvivalent k FFP2) jsou v cine bezne dostupne a koupit si je muze kazdy, ackoli cena se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vsiml jsem si diskuze ohledne dostupnosti respiratoru... rad bych k tomu dodal, ze:

  KN95 (ekvivalent k FFP2) jsou v cine bezne dostupne a koupit si je muze kazdy, ackoli cena se ted poybuje mezi 2-3 USD za kus plus importni naklady, tedy cca 100kc, jsou v cechach behem 7-10 dnu, objednal jsem si jich par minuly tyden a uz jsou v evrope. Neni problem nastavit supply chain na pravidelne dodavky tisice-desitky tisic denne...

  FFP3 Jsou v cine dostupne taky, od 3M jsou kolem 8-10 usd za kus plus importni naklady, celkem cca 300 plus, ty se ale nesmeji dovazet do CR a IT(narizeni vlad). A i kdyz se ten zakaz obejde a doveze se to sem skrz jinou zemi, nesmite je v CR prodavat (opet narizeni vlady), jelikoz FFP3 chce distribuovat pouze vlada, ktera to totalne nezvlada.
  Skrýt celý příspěvek

  • infi
   12:56 24.03.2020

   Forum 24 je takovy opacny sputnik... :)

   Forum 24 je takovy opacny sputnik... :)

   • Jan Padesátýpátý
    15:05 24.03.2020

    a to je dobře
    sputnik píše samé lži

    a to je dobře
    sputnik píše samé lži

    • Jura99
     17:01 24.03.2020

     sputnik píše lži na stupnici zleva od nuly a forum24 zprava od nuly.

     sputnik píše lži na stupnici zleva od nuly a forum24 zprava od nuly.

  • Jirosi
   13:00 24.03.2020

   Epidemie začala v listopadu. Ale lékaři v Číně ji zaznamenali až v prosinci. Reagovali až v polovině Ledna. Zvýšenou výrobu prostředků dosáhli v březnu.
   To je celkem hezké pro ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Epidemie začala v listopadu. Ale lékaři v Číně ji zaznamenali až v prosinci. Reagovali až v polovině Ledna. Zvýšenou výrobu prostředků dosáhli v březnu.
   To je celkem hezké pro porovnání jednání demokratických vlád.
   Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  12:06 24.03.2020

  O tom, jak funguje Brusel ilustrativně vypovídá příspěvek Alexandra Vondry:

  "Dnes zemřel na koronavirus první člověk v EP. Kontraktor, který v sídle EP zajišťoval telekonference ...
  Zobrazit celý příspěvek

  O tom, jak funguje Brusel ilustrativně vypovídá příspěvek Alexandra Vondry:

  "Dnes zemřel na koronavirus první člověk v EP. Kontraktor, který v sídle EP zajišťoval telekonference s poslanci, kteří nemohou být v Bruselu. Situace v Belgii je horší než tady. Přitom ještě minulý týden to tam brali na lehkou váhu...
  První telekonferenci jsme jako koordinátoři ve výboru pro životní prostředí měli v pátek. Bylo to tristní. Nejprve jsme čekali na komisařku pro zdravotní péči – měla zpoždění. Aby řeč nestála, ptám se, zda je něco pravdy na drbu, že klíčový muž v Komisi má virus (záměrně teď neuvádím jména). Poslanec, který je jeho spoluobčan, odpovídá, že ne, ale je v karanténě, protože se setkal s ministryní, která ho má. Na to reaguje jiný poslanec (který je lékař a ordinuje), že s ministryní mluvil taky, ale nikdo mu neřekl, že je nakažená. Jiná poslankyně sděluje, že ji viděla taky… Pak se ptá ten lékař té druhé, zda je pravda, že její asistentka to má. Ona na to, že asi ano, ale je v své domovině a tam mladé netestují. Jeden účastník celou dobu kašle. Tak takhle to tu chodí. Jsem fakt rád, že jsem doma v Česku...
  Pak probíráme agendu. Jeden příčetný kolega říká, že je pod tlakem ostatních, abychom teď neřešili Green Deal. Důležité je teď zdraví lidí a ekonomika. Já na to, že ani nemusím být pod tlakem. Stačí mi zdravý rozum, který velí klimatickou revoluci okamžitě odložit. Na to všichni ostatní od středu doleva, jeden po druhém, říkají, že z klimatické politiky nesmíme ani o píď couvnout. Když nemůžeš, tak přidej… Fakt se asi zbláznili.
  Sedám a dávám dohromady formální návrh na odložení zeleného balíku. Nebudou na něj ani peníze, ani energie, ani podpora mezi lidmi. Uvidíme, jak to dopadne…"
  Skrýt celý příspěvek

  • major
   12:54 24.03.2020

   Je zaujímavé, že sa chválime ako rýchlo sme zaviedli reštrikcie v prípade COVID-19, ale reštrikcie v prípade globálneho otepľovania "teď neřešíme" (mimochodom pokles ekonomiky ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Je zaujímavé, že sa chválime ako rýchlo sme zaviedli reštrikcie v prípade COVID-19, ale reštrikcie v prípade globálneho otepľovania "teď neřešíme" (mimochodom pokles ekonomiky znamená takmer aj pokles emitovania sklenníkových plynov).

   Pritom ekonomické dôsledky COVID-19 budú nič oproti tomu, čo príde s ďalším globálnym oteplením.

   Myslím, že to dosť dobre vypovedá o tom ako ďaleko sme schopní sa dívať.
   Skrýt celý příspěvek

   • BobbyRay
    13:52 24.03.2020

    @major:
    vetsinou pokles ekonomiky nevede primo k poklesu emitovani sklenikovych plynu, spis naopak. Velka krize = omezeni/odlozeni investic do "cistych" technologii a pro zachovani ...
    Zobrazit celý příspěvek

    @major:
    vetsinou pokles ekonomiky nevede primo k poklesu emitovani sklenikovych plynu, spis naopak. Velka krize = omezeni/odlozeni investic do "cistych" technologii a pro zachovani alespon nejakeho objemu navrat ke starsim a jednodussim/levnejsim technologiim, pokud to bude delsi recese.

    Priorita investic ted bude spis v robotizaci --> pokud byl doted problem sehnat dost pracovniku na nektere pozice, tak krize tento trend nezlepsi... no a robot vam prece neonemocni COVIDem :) No a material a dily pro robotizaci, taky potrebujete nekde vyrobit vcetne el. energie pro provoz... A ta urcite nebude jen zelena, protoze zelena ma vyssi vstupni naklady...
    Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   13:13 24.03.2020

   Je jen na nás k čemu krizi využijeme zda k přebudování na moderní ekonomiku. Nebo se opět pustíme do obnovy starého způsobu života.

   Je jen na nás k čemu krizi využijeme zda k přebudování na moderní ekonomiku. Nebo se opět pustíme do obnovy starého způsobu života.

  • Scotty
   15:31 24.03.2020

   U nás se mladí lidé s lehkými symptomy také netestují. Takže nevím na co pan Vondra naráží. Jestli pak je teď v karanténě, když je to v Bruselu údajně takové peklo.

   U nás se mladí lidé s lehkými symptomy také netestují. Takže nevím na co pan Vondra naráží. Jestli pak je teď v karanténě, když je to v Bruselu údajně takové peklo.

   • Jura99
    07:25 25.03.2020

    Lidé z okruhu nakažených se u nás samozřejmě testují bez ohledu na věk. Asistentka nakažené ministrině by u nás nepochybně na testy šla, spíš by si ji dokonce vyhledala hygiena ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Lidé z okruhu nakažených se u nás samozřejmě testují bez ohledu na věk. Asistentka nakažené ministrině by u nás nepochybně na testy šla, spíš by si ji dokonce vyhledala hygiena sama.
    Skrýt celý příspěvek

    • major
     11:01 25.03.2020

     Netestujú - nie je kapacita. Donedávna si musel mať vážne príznaky a aj tak si musel čakať. Včera spravili skoro 3000 testov (o 32 % viac než deň predtým), tak snáď sa to rýchlo ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Netestujú - nie je kapacita. Donedávna si musel mať vážne príznaky a aj tak si musel čakať. Včera spravili skoro 3000 testov (o 32 % viac než deň predtým), tak snáď sa to rýchlo zlepší.

     Dlhodobo je to ale veľký problém, že odobrané vzorky nemá kto testovať - to je prosto fakt.
     Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:00 25.03.2020

      lidé z okruhu nakažených se testují, tečka. Pokud se z nějakého důvodu testovat nemohou, jsou zavření v karanténě, dokud se neotestují. To je prostě princip dohledávání kontaktů ...
      Zobrazit celý příspěvek

      lidé z okruhu nakažených se testují, tečka. Pokud se z nějakého důvodu testovat nemohou, jsou zavření v karanténě, dokud se neotestují. To je prostě princip dohledávání kontaktů nakažených.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:02 25.03.2020

      Tak to rozhodně ne. Ještě nedávno hygiena odmítala testovat ty kteří nikam necestovali nebo se nesetkali s nakaženým. Symptomy viru nebyly dostatečný důvod pro test. S větší ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tak to rozhodně ne. Ještě nedávno hygiena odmítala testovat ty kteří nikam necestovali nebo se nesetkali s nakaženým. Symptomy viru nebyly dostatečný důvod pro test. S větší dostupností testů se to samozřejmě mění, ale hlavní slovo má pořád hygiena a nárok na test rozhodně není automatický.
      Skrýt celý příspěvek

 • ARES
  11:24 24.03.2020

  Nejlépe je hodnotit účinnost opatření proti šíření pandemie COVID-19 podle poměru počtu celkových případů na 1 milion obyvatelstva. Podle WORLDOMETER, poslední aktualizace dnes ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nejlépe je hodnotit účinnost opatření proti šíření pandemie COVID-19 podle poměru počtu celkových případů na 1 milion obyvatelstva. Podle WORLDOMETER, poslední aktualizace dnes 24.3.2020, 10:48 (GMT 09:48) je situace následující:

  Itálie: 1057, Švýcarsko: 1016, Španělsko: 753, Rakousko: 518, Německo: 359, Belgie: 323, Francie: 304, Nizozemí: 277, Švédsko: 204, USA: 139, ČR: 120, VB: 97.

  Tato čísla potvrzují, že díky přijatým opatřením vlády je vývoj situace v ČR výrazně příznivější než ostatních zemích západní Evropy. Zpochybňování činnosti vlády ČR ve světle těchto čísel není nic jiného než ideologická tupost a zášť.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   11:48 24.03.2020

   Mnohem lepší je si dohledat raní tiskovku prof. Prymula+MZ, tam se dozvíte vše.
   Oznámený stav 1,2-1,3 vede k růstu v řádu týdnů do Italského scénáře.

   Mnohem lepší je si dohledat raní tiskovku prof. Prymula+MZ, tam se dozvíte vše.
   Oznámený stav 1,2-1,3 vede k růstu v řádu týdnů do Italského scénáře.

   • Magister_Peditum
    11:59 24.03.2020

    Právě, že díky tomu se italskému scénáři, tj. Kolapsu zdravotního systému, pravděpodobně vyhneme.

    Právě, že díky tomu se italskému scénáři, tj. Kolapsu zdravotního systému, pravděpodobně vyhneme.

    • Jirosi
     12:13 24.03.2020

     Nevyhneme, jen ho odsuneme o měsíc nebo dva.
     1,2-1,3 = každý týden se zdvojnásobí počet nových pacientů.

     Nevyhneme, jen ho odsuneme o měsíc nebo dva.
     1,2-1,3 = každý týden se zdvojnásobí počet nových pacientů.

     • Jirosi
      13:02 24.03.2020

      Sledoval sem tu tiskovku, vycházím jen z údajů co tam uvedli.
      3000 nakažených (celkem) ke konci března, to je za 7 dni( cca nových 250 lidí denně). Označovali to za optimistický ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Sledoval sem tu tiskovku, vycházím jen z údajů co tam uvedli.
      3000 nakažených (celkem) ke konci března, to je za 7 dni( cca nových 250 lidí denně). Označovali to za optimistický scénář.
      Skrýt celý příspěvek

     • Danieeel
      01:34 25.03.2020

      Nakazlivost 1,2 by bol naozaj drsny scenar. Dlha a pomala smrt ekonomiky.
      Manipulovalo sa s tym v pociatkoch, ked EU rezignovala ist podla vzoru azijskych statov.
      Ale tieto pre ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nakazlivost 1,2 by bol naozaj drsny scenar. Dlha a pomala smrt ekonomiky.
      Manipulovalo sa s tym v pociatkoch, ked EU rezignovala ist podla vzoru azijskych statov.
      Ale tieto pre ekonomiku drastické opatrenia, ktoré sa u nás teraz zavadzajú maju uz sledovat ciel zrazit to cislo pod 1! A po par tyzdnoch "balancovat" s opatreniami na hrane udrzania a nicenia lokalnych lozisk.

      Je tu naozaj klucova studia Imperial College (Ferguson), ktora ma ozajstnu vahu a ktora rozhybala uz zrejma i USA, UK, Holandsko ku tomu aby na toto nerezignovali.

      Ak ide Taliansko uz konecne z kopca (treti den menej ako najvyssie cisla 21.3.2020), tak sa efekt dostavil za cca 2 tyzdne. ("nakazlivost pod 1 - 9.3.2020 karantena severnych regionov.) A to tam ziju Taliani, ale hlavne boli prvy. Myslim, ze u nas by to mohlo byt cosi skor.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      07:26 25.03.2020

      1,2 je podle odhadů u nás k dnešnímu dni a kleslo to z 2,4. To je samozřejmě velký úspěch. Jakmile to klesne pod 1, epidemie zákonitě skončí.

      1,2 je podle odhadů u nás k dnešnímu dni a kleslo to z 2,4. To je samozřejmě velký úspěch. Jakmile to klesne pod 1, epidemie zákonitě skončí.

     • major
      11:36 25.03.2020

      Danieeel: Smrť ekonomiky je dlhodobo udržiavať súčasný stav.

      Ideálne je mať v karanténe len nakazených a ich kontakty, ktoré podľa možnosti pracujú na home-office (teraz tak ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Danieeel: Smrť ekonomiky je dlhodobo udržiavať súčasný stav.

      Ideálne je mať v karanténe len nakazených a ich kontakty, ktoré podľa možnosti pracujú na home-office (teraz tak fungujú všetci, dosť fabrík je dobrovoľne zavretých - s tým vláda nepočítala) a dôsledne karanténu kontrolovať (to sa teraz nedeje). Zbytok ekonomiky funguje s minimálnymi obmedzeniami. Plus zvýšené opatrenia uplatňovať pre rizikové skupiny (starí a chornicky chorí).

      Cca každé 2-3 týždne sa tak z karantény dostane zhruba 90 % vyliečených infikovaných, ktorí sú už imúnni. Po premorení cca 50 % populácie, príp. získaní vakcíny/lieku už karanténne opatrenia nebudú potrebné.

      Ak tie opatrenia povedú k zníženiu reprodukčného čísla pod 1, tak skvelé. Každopádne aj v Kórei máš posledné 2 týždne stále cca 100 nových prípadov denne.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:48 25.03.2020

      Major: "dosť fabrík je dobrovoľne zavretých"

      Továrny se uzavírali jen z důvodů nedostatku subdodávek.
      Ekonomika nefunguje, to je druhý problém karantény. Lidi omezily spotřebu a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Major: "dosť fabrík je dobrovoľne zavretých"

      Továrny se uzavírali jen z důvodů nedostatku subdodávek.
      Ekonomika nefunguje, to je druhý problém karantény. Lidi omezily spotřebu a to je smrtelnější než zastavení továren.
      Skrýt celý příspěvek

     • Danieeel
      03:37 27.03.2020

      @major: ja myslim, ze sa podari zrazit "nakazlivost" pod 1. Uvidi sa hlavne podla toho, ako to pojde v Italii. Ak pocet nakazenych denne nestupa, tak uz su pod 1 - a to hovorime o ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @major: ja myslim, ze sa podari zrazit "nakazlivost" pod 1. Uvidi sa hlavne podla toho, ako to pojde v Italii. Ak pocet nakazenych denne nestupa, tak uz su pod 1 - a to hovorime o Italii. Treba tym opatreniam dat svoj cas.

      Vsimol som si, ze zrejma pod vahou prof. Prymulu sa na to v CR nejako zacalo rezignovat a razit teoriu "potlacenia" = zplostenia krivky, rozlozenia nakazenych v case. To je ale len matematicky vypocet obmedzenia spolocenskych aktivyt na 50% podla WHO. To nie je nijake realne zavazne cislo.

      Podla mna ludia v EU zareagovali na svoje autority poslusnejsie a aktivnejsie ako politici pred casom boli schopni predstavit. /i pod vahou udalosti v Italii/.
      Ja v to dufam, ze sa to podari.

      Co sa tyka Juznej Korei, uz by boli davno "v suchu", len im tam "radi" nejaka apokalypticka sekta, nerespektujuca nariadenia. I pocas rastuceho vyvoja nakazy, bola vacsina nakazenych prave z tejto sekty.
      Ale na nulu to tak skoro nepadne ani po zastaveni sirenia nakazy. Epidemia bude "tliet" este dlhodobo a mensie ohniska sa budu objavovat - ale budu systememovo zvladnutelne a spolocnost ovela pripravenejsia.

      Inak ta cesta "volneho" priebehu (max. zmiernenia) ma velku logiku - ja chapem. Ale nedokazem pochopit cloveka, ktory ma na to zodpovednost a rozhodne sa pre nu za cely narod. Bez boja! Je to tak chladny vypocitavy kalkul, s tak obrovskymi a zbytocnymi ludskymi stratami, ze toto si moze dovolit iba ozajstne psychopaticka osobnost. (Myslim na Borisa z UK. )

      A dalsia vec - co ak "vystreli motyka", a fakt sa najde nejaka liecba - v ramci tyzdnou, mesiacov?! Alebo virus zmutuje a nebude nijaka imunita na ocakavanu jesennu epizodu. Co potom povie Boris Britanii - vzdali sme to bez boja, obete boli obrovske a absolutne zbytocne... ?!
      Skrýt celý příspěvek

     • major
      09:17 27.03.2020

      Jirosi: Škodovka zavrela dobrovoľne, ak sa nemýlim. S tým obmedzením spotreby súhlasím - to je asi najväčší problém.

      Danieeel: Na Taiwane to držia pod kontrolou bez všeobecnej ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Škodovka zavrela dobrovoľne, ak sa nemýlim. S tým obmedzením spotreby súhlasím - to je asi najväčší problém.

      Danieeel: Na Taiwane to držia pod kontrolou bez všeobecnej karantény (školy tiež fungujú), Kórea nezavrela reštaurácie ani obchodné centrá.
      Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   11:59 24.03.2020

   A co protestovanost populace? Ta je například v Německu vyšší než u nás.
   Oficiální čísla jsou nic neříkající když neotestujete dostatek lidí.

   A co protestovanost populace? Ta je například v Německu vyšší než u nás.
   Oficiální čísla jsou nic neříkající když neotestujete dostatek lidí.

  • Jan Padesátýpátý
   13:46 24.03.2020

   Počet nakažených na milion obyvatel nevypovídá o ničem,
   pokud vedle nenapíšete také počet otestovaných na milion obyvatel

   Počet nakažených na milion obyvatel nevypovídá o ničem,
   pokud vedle nenapíšete také počet otestovaných na milion obyvatel

   • Jirosi
    14:46 24.03.2020

    Pro srovnání států je to určitě lepší hodnota, než prostý počet nakažených.
    Jistě je tam stále dost faktorů jako fáze epidemie, atd.

    Pro srovnání států je to určitě lepší hodnota, než prostý počet nakažených.
    Jistě je tam stále dost faktorů jako fáze epidemie, atd.

    • Jan Padesátýpátý
     15:06 24.03.2020

     počty otestovaných v EU snad nejsou tajné
     vážně by mě zajímala ta čísla vedle sebe

     počty otestovaných v EU snad nejsou tajné
     vážně by mě zajímala ta čísla vedle sebe

     • major
      21:32 24.03.2020

      Našiel som toto:

      South Korea 6,148 (Mar 20, 2020)
      Slovenia 4,735.7 (Mar 19, 2020)
      Italy 3,498.7 (Mar 20, 2020)
      Germany 2,023.3 (Mar 15, 2020)
      Austria 1,777.8 (Mar 20, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Našiel som toto:

      South Korea 6,148 (Mar 20, 2020)
      Slovenia 4,735.7 (Mar 19, 2020)
      Italy 3,498.7 (Mar 20, 2020)
      Germany 2,023.3 (Mar 15, 2020)
      Austria 1,777.8 (Mar 20, 2020)
      Belgium 1,580 (Mar 18, 2020)
      Czech Republic 1,092.7 (Mar 20, 2020)
      Taiwan 898.9 (Mar 20, 2020)
      Spain 645.7 (Mar 18, 2020)
      France 559.1 (Mar 15, 2020)
      Slovakia 496.6 (Mar 20, 2020)
      Switzerland 461.3 (Mar 7, 2020)
      Netherlands 349.2 (Mar 7, 2020)

      https://ourworldindata.org/cov...
      Skrýt celý příspěvek

     • major
      21:44 24.03.2020

      Bohužiaľ je tam dosť veľký časový rozptyl, takže ťažko povedať.

      Nemci ale dnes robia 160 000 testov týždenne, čo je 1933 testov na milión obyvateľov, v ČR to bolo za posledných 7 ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Bohužiaľ je tam dosť veľký časový rozptyl, takže ťažko povedať.

      Nemci ale dnes robia 160 000 testov týždenne, čo je 1933 testov na milión obyvateľov, v ČR to bolo za posledných 7 dní 13322 testov, čo je 1251 testov na milión (65 %). Plán je 10000 denne, čo by bolo 6573 testov na milión, ale kedy?
      Skrýt celý příspěvek

 • Qakin
  11:07 24.03.2020

  Omlouvám se za off topic, ale nemáte někdo zprávy, jak to vypadá na turecko-řecký hranici? Nějak utichlo zpravodajství. A upřímě, nezávidím Řekům, řešit dva takovýhle průsery....

  Omlouvám se za off topic, ale nemáte někdo zprávy, jak to vypadá na turecko-řecký hranici? Nějak utichlo zpravodajství. A upřímě, nezávidím Řekům, řešit dva takovýhle průsery....

  • Jan Grohmann
   14:10 24.03.2020

   Na jižní hranici EU v Řecku povolil tlak. Migranti se bojí Covidu-19 a na hranicích zůstalo již "jen" 2000 osob.
   Turecký novinář a doktor politických věd Sezin Oney uvedl: “Nobody ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Na jižní hranici EU v Řecku povolil tlak. Migranti se bojí Covidu-19 a na hranicích zůstalo již "jen" 2000 osob.
   Turecký novinář a doktor politických věd Sezin Oney uvedl: “Nobody in the EU now cares about Turkey or migrants on the Turkey-Greece border.”
   Skrýt celý příspěvek

   • fotr
    16:01 24.03.2020

    Nechci rozporovat co píšete ale můj kolega dlouhodobě žijící v Turecku říká že právě migranti (převážně z Afriky) se žádného koronaviru nebojí a většina o něm ani neví. V současné ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Nechci rozporovat co píšete ale můj kolega dlouhodobě žijící v Turecku říká že právě migranti (převážně z Afriky) se žádného koronaviru nebojí a většina o něm ani neví. V současné době Turci poměrně ukázněně dodržují veškerá opatření nařízené vládou i když velice těžce nesou domácí izolaci, tančí na balkonech, cvičí, hrají na různé nástroje a pod. a právě migranti nedodržují nic a na mnoha místech proti nim byla nasazena policie a armáda.
    Nemám tuto informaci ověřenou z dalšího zdroje ale pochází od člověka kterému nemám důvod nevěřit.
    Co se děje přímo u hranic neříkal, dodržuje pobyt doma a nikam teď necestuje.
    Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   15:20 24.03.2020

   Iba asi dva-tri dni dozadu som videl v niektorých maďarských správach zábery, ako sa stále cez plot ostreľujú plynom ... ale pokiaľ to bolo na provládnej stanici, tak mohlo ísť o ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Iba asi dva-tri dni dozadu som videl v niektorých maďarských správach zábery, ako sa stále cez plot ostreľujú plynom ... ale pokiaľ to bolo na provládnej stanici, tak mohlo ísť o manipulatívne použitie starých záberov, vydávajúc ich za aktuálne ....
   Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   07:53 28.03.2020
 • peter123x
  10:45 24.03.2020

  Taka pikoska z Talianska, ked sa tam este niekolko tyzdnov pred vzplanutim epidemie inicializovala akcia na odstranenie rasovych predsudkov voci cinanom, ktori mali byt obvinovani ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Taka pikoska z Talianska, ked sa tam este niekolko tyzdnov pred vzplanutim epidemie inicializovala akcia na odstranenie rasovych predsudkov voci cinanom, ktori mali byt obvinovani z roznasania nakazy len preto ze su cinania. Pri tejto celostatnej akcii prebiehalo hromadne objimanie domacich talianov z prislusnikmi cinskej mensiny co malo dokazovat, ze nie kazdy cinan je automaticky nakazeny a preto sa nieje coho bat. Zeby to bol prave ten zlom, ktory akceleroval samotnu pandemiu? Okrem ineho to dokresluje aj absurdnost smerovania nasej spolocnosti, ktora sa pod vypetou snahou priznavat vsetkym kazde jeho pravo a nikoho ani len naznakom neurazit ruti do vlastnej zahuby. Video z akcie: https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

  • major
   10:59 24.03.2020

   Skoro učite to nie je kvôli tejto akcii. Máš prehľad o jej masovosti? O následnom šírení vírusu v miestach, kde prebehla? Vieš aspoň to, či dotyčný na videu bol v čase akcie ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Skoro učite to nie je kvôli tejto akcii. Máš prehľad o jej masovosti? O následnom šírení vírusu v miestach, kde prebehla? Vieš aspoň to, či dotyčný na videu bol v čase akcie nakazený? Tipujem, že nie - inak by si sa pochválil...

   Skôr to vyzerá na masové akcie ako futbalové zápasy, keď ľudia sedia dve hodiny pár centimetrov vedľa seba, kričia (= prskajú na veľkú vzdialenosť), či sa po góle objímajú... Následne sú pár dní bez príznakov a zároveň navštívia svojich rodičov, či prarodičov.

   "nasa spolocost ruti do vlastnej zahuby" - ešteže v tom Rusku sú na tom tak skvelo, že pľúcne ventilácie si kupuje len pár oligarchov.
   Skrýt celý příspěvek

   • peter123x
    11:22 24.03.2020

    Nemam informacie ci bol alebo nebol dotycny nakazeny, ale to nikto nezisti, nakolko sa vtedy este netestovalo. Navyse niekto to tam priniest musel a je vseobecne zname, ze v ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Nemam informacie ci bol alebo nebol dotycny nakazeny, ale to nikto nezisti, nakolko sa vtedy este netestovalo. Navyse niekto to tam priniest musel a je vseobecne zname, ze v Taliansku, prave v oblasti Lombardie, ktora je epicentrom epidemie, pracuje velmi pocetna cinska mensina, ktora hromadne odisla do Ciny slavit cinsky lunarny novy rok a ked sa vratila, tak uz tam muselo byt pomerne vela ludi nakazenych a vzhladom na infecnost daneho ochorenia staci aby tu objimaciu akciu absolvovalo niekolko desiatok domacich talianov a uz to rozniesli po celej oblasti. Navyse ja netvrdim, ze ta akcia bola primarnou pricinou vzniku epidemie, len ze ju mohla pomoct akcelerovat.
    P.S. Nespominam si, ze by som o Rusku pisal alebo sa o nom zmienil, preto nerozumiem ze moj prispevok chapes ako oslavu Ruska. Pokial sa uz nieco teda rusom skutocne podarilo, ci uz zamyslane, alebo nahodou, je prave fakt, ze nasa verejna debata ide od steny ku stene, cize nic medzi. Napises cosi kriticke na fungovanie zapadnej spolocnosti, si automaticky rusofil, napises co kriticke na Rusko si rusofob. A sranda to je hlavne pocut hlavne u ludi, ktori sa pysia, ze si udajne vedia udrzat nadhlad a odstup od udalosti a snazia sa svojou mienkou vplyvat na spolocnost.
    Skrýt celý příspěvek

    • major
     12:40 24.03.2020

     Takže vieš, že tej akcie sa zúčastňovali ľudia z čínskej komunity v Lombardii? Aspoň takúto základnú informáciu k svojej "pikoške" máš? Tvrdil si navyše, že šlo o "hromadne ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Takže vieš, že tej akcie sa zúčastňovali ľudia z čínskej komunity v Lombardii? Aspoň takúto základnú informáciu k svojej "pikoške" máš? Tvrdil si navyše, že šlo o "hromadne objimanie domacich talianov z prislusnikmi cinskej mensiny" - čo to znamená "hromadné"? Na videu je jeden chlapec.

     Preukázateľne bol jeden z prvých nakazených Talian a nakazil sa v Mníchove.

     Spomenul si "smerovanie nasej spolocnosti". Iné smerovanie je len to akým ide Rusko, či Čína. A preventívne segregovať ľudí na základe farby pleti je smerovaním dokonca do inej doby.

     Došlo ti, že chlapec na tom videu možno nikdy nebol v Číne, a zároveň stovky, možno tisíce "čistokrvných" Talianov z Číny prileteli a objímali sa bežne s ďalšími čistokrvnými" Talianmi?
     Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   11:16 24.03.2020

   4.2. - Poslední nakažený z akce by se měl uzdravit 20.2.
   22.2 - Itálie hlásí 79 nakažených.
   Pokud by to bylo díky této akci měli by jich už tisíce.

   4.2. - Poslední nakažený z akce by se měl uzdravit 20.2.
   22.2 - Itálie hlásí 79 nakažených.
   Pokud by to bylo díky této akci měli by jich už tisíce.

   • Jura99
    15:44 24.03.2020

    pokud byla akce 4.2. tak okolo 20.2 teprve koncila inkubacni doba a (nekterym) nemocnym teprve zacaly priznaky. Mezitim ovsem nakazili stovky svych kontaktu.

    pokud byla akce 4.2. tak okolo 20.2 teprve koncila inkubacni doba a (nekterym) nemocnym teprve zacaly priznaky. Mezitim ovsem nakazili stovky svych kontaktu.

    • major
     17:10 24.03.2020

     Typicky je inkubačka 5-6 dní. Tzn. už okolo 10.2. by muselo byť výrazné množstvo infikovaných vyžadujúcich lekársku starostlivosť. Nestalo sa.

     Typicky je inkubačka 5-6 dní. Tzn. už okolo 10.2. by muselo byť výrazné množstvo infikovaných vyžadujúcich lekársku starostlivosť. Nestalo sa.

     • Jura99
      17:19 24.03.2020

      Inkubačka 5-6 dní k tomu několik dalších dní s "nachlazením" doma než zavolám lékaři, k tomu den dva tři než mě otestují, k tomu den dva čekání na výsledek.

      Inkubačka 5-6 dní k tomu několik dalších dní s "nachlazením" doma než zavolám lékaři, k tomu den dva tři než mě otestují, k tomu den dva čekání na výsledek.

     • Jirosi
      18:16 24.03.2020

      Jura99: Když podle vás ti lidé sedí doma z nachlazením. Kde se pak berou v Itálii ti pacienti co potřebují to akutní ošetření a péči?
      Ti lidé potřebují péči bez ohledu na to zda se ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jura99: Když podle vás ti lidé sedí doma z nachlazením. Kde se pak berou v Itálii ti pacienti co potřebují to akutní ošetření a péči?
      Ti lidé potřebují péči bez ohledu na to zda se jim udělal test.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      19:12 24.03.2020

      Jirosi: to jsou ti, co čekali doma na vyléčení toho "nachlazení" a lékařskou péči vyhledali pozdě. Buď je předtím lékaři odmítali nebo ti pacienti mysleli že to vyleží.

      Jirosi: to jsou ti, co čekali doma na vyléčení toho "nachlazení" a lékařskou péči vyhledali pozdě. Buď je předtím lékaři odmítali nebo ti pacienti mysleli že to vyleží.

 • cejkis
  09:09 24.03.2020

  Mnoho liberálů se probudilo ze svého snu. Někteří se ještě klepou vzteky.

  EU ve stávající podobě je již teď mrtvá. Evropská komise je k smíchu a nikoho nezajímá.

  Ohledně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mnoho liberálů se probudilo ze svého snu. Někteří se ještě klepou vzteky.

  EU ve stávající podobě je již teď mrtvá. Evropská komise je k smíchu a nikoho nezajímá.

  Ohledně zdravotnického materiálu. Nelze mít ve skladech SSHR stamiliony pomůcek pro všechny typy krizí. Co ovšem lze, je mít zlatou akcii u klíčových společností. Akcii, která na jedné straně poskytne státu možnost zadat válečnou výrobu pro stát, předkupní právo a na straně druhé poskytne majiteli záruky, peníze na inovace či vývoj a poskytne stabilitu. A tak, když bude na obzoru krize, zahájí taková společnost výrobu na maximální produkci pro stát. Nebude se obávat sankcí z nedodávek smluvním stranám. Pokud by například jedna společnost z Ústeckého kraje s produkcí 2mil/den vyráběla roušky či respiratory od konce ledna, tak jich jen z této společnosti máte 90milionů. K tomu připočtěte další firmy založené na nanovláknech a ČR je soběstačná ve výrobě respirátorů. Touto formou lze zasmluvjit všechno.

  A do třetice si opět rýpnu do C295M. Doufám, že už všichni pochopili, že rezignovat na požadavky a uchýlit se jen k levnému cargu s mizernými výkony není řešení. Stejně tak není řešení nahradit přepravu smluvními komerčními smlouvami, které neumožňují okamžité plnění. O tom vlastně stát je. O tom, že drží kapacitu pro případ krizí, které si komerční provozovatel nemůže dovolit.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   09:36 24.03.2020

   Další komediant v řadě.
   EU nemá pravomoci v tomhle nic dělat, tak nic nedělá. Pravomoci má v ekonomice, a tam uvolnili peníze.
   Spotřeba prostředků (roušek) je 100m/týden ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Další komediant v řadě.
   EU nemá pravomoci v tomhle nic dělat, tak nic nedělá. Pravomoci má v ekonomice, a tam uvolnili peníze.
   Spotřeba prostředků (roušek) je 100m/týden (10ks/obyv - to je ještě sakra málo). Výroba by musela být 100m+ týdně, ne za 3 měsíce.
   AN-124 létá, a překvapivě na komerční smlouvu hned jak o to vláda projevila zájem.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:56 24.03.2020

    Za co bere plat eurokomisař pro zdravotnictví ? Aby mlčel ?

    Za co bere plat eurokomisař pro zdravotnictví ? Aby mlčel ?

    • Jirosi
     10:18 24.03.2020

     Možná je to tím, že neexistuje...
     Existuje KOMISAŘKA - Stella Kyriakides -Zdraví a bezpečnost potravin, a ta se překvapivě nezabývá zdravotnictvím. Ale sjednocení norem pro ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Možná je to tím, že neexistuje...
     Existuje KOMISAŘKA - Stella Kyriakides -Zdraví a bezpečnost potravin, a ta se překvapivě nezabývá zdravotnictvím. Ale sjednocení norem pro zdravotní nezávadnost zboží a potravin.
     Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      10:52 24.03.2020

      mylite se, krome food safety ma na starosti verejne zdravi (health)

      mylite se, krome food safety ma na starosti verejne zdravi (health)

     • Jirosi
      11:10 24.03.2020

      Zdraví nebezpečné nemusí být jen to co jíte...
      Zdraví může ohrožovat i to co máte na sobě, v ruce, stejně tak jako to co dýcháte.
      Proto je potřeba sjednotit normy toho co se může ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Zdraví nebezpečné nemusí být jen to co jíte...
      Zdraví může ohrožovat i to co máte na sobě, v ruce, stejně tak jako to co dýcháte.
      Proto je potřeba sjednotit normy toho co se může prodávat na společném trhu.
      = Ekonomická Unie..
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      11:26 24.03.2020

      Jirosi: neuhybejte. Health ma v gesci ve smyslu eliminace chorob, nakaz atp. Krome toho dale mame eurokomisare pro krize, ten o zadne krizi zjevne zatim nevi.

      Jirosi: neuhybejte. Health ma v gesci ve smyslu eliminace chorob, nakaz atp. Krome toho dale mame eurokomisare pro krize, ten o zadne krizi zjevne zatim nevi.

     • Scotty
      12:06 24.03.2020

      Jura99
      Znovu se ptám co má v rámci svých pravomocí a možností Evropská komise nebo jednotliví komisaři dělat?
      Předpokládám že to nevíte, ale to vám nebrání to neustále požadovat.

      Jura99
      Znovu se ptám co má v rámci svých pravomocí a možností Evropská komise nebo jednotliví komisaři dělat?
      Předpokládám že to nevíte, ale to vám nebrání to neustále požadovat.

     • cejkis
      17:59 24.03.2020

      Vyhlásit den radosti :-D

      https://www.europarl.europa.eu...

      Vyhlásit den radosti :-D

      https://www.europarl.europa.eu...

     • Jura99
      19:23 24.03.2020

      Scotty: není to tak, že EU v rámci svých pravomocí nemůže dělat nic. Ba dokonce se cosi dělat snaží, ovšem při srovnání s realitou je v plné nahotě vidět, že to jsou jen kecy ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: není to tak, že EU v rámci svých pravomocí nemůže dělat nic. Ba dokonce se cosi dělat snaží, ovšem při srovnání s realitou je v plné nahotě vidět, že to jsou jen kecy https://ec.europa.eu/info/live...

      Úplně by stačilo, kdyby někdy v lednu kdosi chytrý (předpokládám že v orgánech EU jsou ti nejlepší z jednotlivých států) vystoupil na půdě europarlamentu a rozsvítil červenou žárovku, že v Číně je korona a na 100% to přijde do EU a kdyby se přijalo doporučení na opatření, tedy nejméně zastavit lety a cesty do Číny, posléze do Itálie.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:56 24.03.2020

      Vypište data kdy jednotlivé státy v EU zakázali lety z Číny.
      Až si to vypíšete, tak zjistíte že v EU nebyl vůle tohle opatření schválit.
      Ve skutečnosti se vlády tyhle lety snažili ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Vypište data kdy jednotlivé státy v EU zakázali lety z Číny.
      Až si to vypíšete, tak zjistíte že v EU nebyl vůle tohle opatření schválit.
      Ve skutečnosti se vlády tyhle lety snažili spíše udržet až došly cestující.
      Skrýt celý příspěvek

    • otecko
     13:17 24.03.2020

     Tady nejde o jednoho z 27 komisařů, tady jde o to, že desetitisícový byrokratický moloch spojené Evropy v Bruselu, včetně poslanců je vlastně jen k tomu, aby "uvolňoval ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Tady nejde o jednoho z 27 komisařů, tady jde o to, že desetitisícový byrokratický moloch spojené Evropy v Bruselu, včetně poslanců je vlastně jen k tomu, aby "uvolňoval peníze" jak vtipně píše Jiroši. Fakt k rozdělování peněz daˇnových poplatníků států EU potřebujeme tolik úředníků? Opravdu nemá pravdu Bartosiak, že EU je v koncích. Jakou má mít do budoucna legitimitu, když se v případě ohrožení celé Evropy jejich činnsot zcvrkne jen na rozdělování peněz??? Jsou k ničemu!
     Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:31 24.03.2020

      Ten moloch je tam k tomu, aby se 27 států co se nedokáží dohodnout ani na tom jakým jazykem se budou bavit, dohodli o tom jak spolu budou vytvářet zónu volného obchodu a pohybu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ten moloch je tam k tomu, aby se 27 států co se nedokáží dohodnout ani na tom jakým jazykem se budou bavit, dohodli o tom jak spolu budou vytvářet zónu volného obchodu a pohybu osob.
      Pokud vám přijde počet úředníku v Bruselu jako moc, zkuste se podívat na UK. Tam na vystoupení z EU potřebují tolik úředníku co EU ke svému fungovaní.
      Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      14:38 24.03.2020

      Jiroši, -zóna volného obchodu a jednacího jazyka je dávno vyřešena, to problém není, a ukazovat na Británii, že je na tom hůř, je krátkozraké, protože V. Británie musí tvořit ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jiroši, -zóna volného obchodu a jednacího jazyka je dávno vyřešena, to problém není, a ukazovat na Británii, že je na tom hůř, je krátkozraké, protože V. Británie musí tvořit obchodní a mezistátní smlouvy s celým světem znovu, když ty z EU v prosinci končí.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:38 24.03.2020

      EU snad nevytváří obchodní dohody s celým světem?
      Všechny dohody mají platnost jak víte...
      Krom toho musí ještě řešit vnitřní trh a problémy členských zemí!

      EU snad nevytváří obchodní dohody s celým světem?
      Všechny dohody mají platnost jak víte...
      Krom toho musí ještě řešit vnitřní trh a problémy členských zemí!

   • vixl
    18:47 24.03.2020

    Komediant jsi leda ty. V čase klidu EU diktovala zemím miliony píčovin, to pravomoci měla, a když je krize, tak najednou pravomoci nemá. A přeplacení zmatení neschopní ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Komediant jsi leda ty. V čase klidu EU diktovala zemím miliony píčovin, to pravomoci měla, a když je krize, tak najednou pravomoci nemá. A přeplacení zmatení neschopní komisaři-loutky a šaškodidní euposlanci jen sedí a bezradně čumí. K čemu nám vlastně ta EU je?
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:47 24.03.2020

     K tomu, aby nastavovala pravidel na společném trhu. Tedy tomu co nazýváte "...".
     Třeba dnes lidé konečně oceňují jednorázové rukavice k nákupu.
     Ale opět bez návrhu co měli dělat v ...
     Zobrazit celý příspěvek

     K tomu, aby nastavovala pravidel na společném trhu. Tedy tomu co nazýváte "...".
     Třeba dnes lidé konečně oceňují jednorázové rukavice k nákupu.
     Ale opět bez návrhu co měli dělat v rámci svých pravomocí...
     Skrýt celý příspěvek

 • Dzin
  08:32 24.03.2020

  Myslím, že by nebylo od věci si také připomenout, že to byla právě Čína, kdo svojí pozdní a liknavou reakcí spustil tuto pandemii. Hlavně svým lhaním o skutečném rozsahu nemoci na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že by nebylo od věci si také připomenout, že to byla právě Čína, kdo svojí pozdní a liknavou reakcí spustil tuto pandemii. Hlavně svým lhaním o skutečném rozsahu nemoci na svém území.

  Pokud tedy nyní je Čína adorována za dodávky zdravotnického materiálu, je to jen že pomáhá napravit co sama způsobila a není tedy moc na místě ji za to nějak velebit.

  Naopak, ukazuje se, že po epidemii SARS se v Číne vůbec nic nezměnilo a neustále zůstává hlavním centrem pro vznik pandemií podobných onemocnění. A pokud nezmění svoje chování, nejspíše jím zůstanou i do budoucna.

  Nebylo by tedy od věci na toto zapomínat (ač by si to Čína samozřejmě moc ráda přála a vynakládá na to nemalé úsilí) a vyvinout na Čínu tlak, aby upravila svoje chování a snažila se už podobný scénář, jakého jsme svědky nyní, neopakovat.

  Bylo by to daleko účinnější preventivní opatření, než se zase nechat ukolébat (pro)čínskou PR o tom, jaký jsou to vlastně kabrňáci a nemusí u sebe nic měnit a jen čekat, až jim za nějakých 15-20 let zase vypukne nějaká další epidemie.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:56 24.03.2020

   Asi máte krátkou paměť. Čína reagovala v lednu zavřením města a zastavením výroby v celé zemi, my jsme se pošklebovali, že u nás by to možné nebylo, divili jsme se záběrům z ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Asi máte krátkou paměť. Čína reagovala v lednu zavřením města a zastavením výroby v celé zemi, my jsme se pošklebovali, že u nás by to možné nebylo, divili jsme se záběrům z družice, kam že zmizelo znečištění nad Čínou, záběry prázdného města a desinfikování ulic byly scifi. Divili jsme se tak dlouho, až to přišlo k nám. Co podle vás více vědět jsme potřebovali k zorganizování nějaké akce ? Měl přijít nějaký Číňan a říct, že to je fakt problém, ať něco hned začneme dělat ? K čemu bylo WHO, které do Číny pozorovatele hned poslalo, ale žádné důrazné varování nezveřejnilo, kromě rady nezavírat hranice ?
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    10:32 24.03.2020

    To akce na zavření továren měla jméno Čínský nový rok, a společné cvičení probíhá už pár set let.

    To akce na zavření továren měla jméno Čínský nový rok, a společné cvičení probíhá už pár set let.

    • Jura99
     16:29 24.03.2020

     Jste pouze tak neinformovaný, nebo proč plácáte blbosti ? Čínský nový rok trvá 15dní zhruba na konci ledna. Letos byl 25.ledna. To jsou dva měsíce a Čína stále ve výrobě nefunguje ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jste pouze tak neinformovaný, nebo proč plácáte blbosti ? Čínský nový rok trvá 15dní zhruba na konci ledna. Letos byl 25.ledna. To jsou dva měsíce a Čína stále ve výrobě nefunguje ani na půl plynu.
     Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:43 24.03.2020

      Chápete, že Čína jen využila toho volna. A´ť se vám to líbí nebo ne, nebylo to rychlím jednáním vlády. To by byli továrny uzavřeny už před tímto svátkem, jenže to nešlo protože se ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Chápete, že Čína jen využila toho volna. A´ť se vám to líbí nebo ne, nebylo to rychlím jednáním vlády. To by byli továrny uzavřeny už před tímto svátkem, jenže to nešlo protože se plnily plány.
      Skrýt celý příspěvek

   • Dzin
    12:21 24.03.2020

    Víceméně si sám odpovídáš na onu liknavou a pomalou reakci. Ano, reagovala v lednu, přičemž podle posledních zpráv epidemie v Číně propukla už v listopadu. Do teď se také ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Víceméně si sám odpovídáš na onu liknavou a pomalou reakci. Ano, reagovala v lednu, přičemž podle posledních zpráv epidemie v Číně propukla už v listopadu. Do teď se také spekuluje, kolik opravdu lidí v Číně onemocnělo a zemřelo. WHO sice přijela do země, ale až se zpožděním a navíc si jistě pamatujeme, jak potom ze dne na den vzrostl počet nahlášených případů nemocných z Číny 10x právě na základě upozornění WHO.

    Od počátku tak Čína zcela záměrně vytvářela falešný obraz toho, čemu svět bude muset čelit. Proto se není moc co divit, že to ostatní státy dlouho podceňovaly a nedělaly adekvátní opatření.
    Skrýt celý příspěvek

   • Pavel1
    13:51 24.03.2020

    Tak, tak, reagovala tím, že pustila po skončení čínského nového roku tisíce nakažených gastarbajtrů zpátky do Itálie místo, aby je zavřela do karantény.
    Kde, kdy a kdo se číně ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Tak, tak, reagovala tím, že pustila po skončení čínského nového roku tisíce nakažených gastarbajtrů zpátky do Itálie místo, aby je zavřela do karantény.
    Kde, kdy a kdo se číně poškleboval?
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:19 24.03.2020

     Všude jsou tisíce nemocných, nemoc je prudce nakažlivá. Přesto se skoro všude podařilo dohledat pacienta 0. Stejně tak se daří u nás trasovat pacienty.
     Přírůstky jsou spíše ve ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Všude jsou tisíce nemocných, nemoc je prudce nakažlivá. Přesto se skoro všude podařilo dohledat pacienta 0. Stejně tak se daří u nás trasovat pacienty.
     Přírůstky jsou spíše ve stovkách, místo v tisících a desetitisících co by odpovídali počtu neznámých nakažených co se inzeruje. Nebo kam se ty nemocní ztrácí?
     Skrýt celý příspěvek

     • vixl
      18:50 24.03.2020

      Polovina českých lyžařů se vyhnula karanténě. Někteří se na FB chlubili jak na to vyzráli, když to objeli přes Polsko aby nemuseli do karantény.

      Polovina českých lyžařů se vyhnula karanténě. Někteří se na FB chlubili jak na to vyzráli, když to objeli přes Polsko aby nemuseli do karantény.

     • Jirosi
      19:43 24.03.2020

      Vixl: Nebyl vyhlášena karanténa pro navrátilce!
      Ti měli pouze volat lékaři a ten měl rozhodnout, zda ano nebo ne. Většina šla do práce. Zase se týden čekalo.

      Vixl: Nebyl vyhlášena karanténa pro navrátilce!
      Ti měli pouze volat lékaři a ten měl rozhodnout, zda ano nebo ne. Většina šla do práce. Zase se týden čekalo.

 • fotr
  08:25 24.03.2020

  Můžeme tu debatovat do nekonečna ale dnes už je zcela jasné jaké zásadní chyby vláda udělala. Nebyl včas aktivován národní krizový plán a činnost krizového štábu. Když se tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Můžeme tu debatovat do nekonečna ale dnes už je zcela jasné jaké zásadní chyby vláda udělala. Nebyl včas aktivován národní krizový plán a činnost krizového štábu. Když se tak konečně stalo, nebyl dodržen a byly v něm provedeny nelogické a nesmyslné změny. To vše způsobilo ten prvotní chaos jehož následky přetrvávají dodnes. Změna kompetencí zavinila že se do rozhodovací pozice dostali lidé bez dostatečných kompetencí.
  Národní krizový plán podle něhož má krizový štáb postupovat jasně stanovuje veškerá kriteria pro zvládnutí mimořádné situace, nařizuje kdo bude za co přesně odpovídat, kdy a jak.
  Už jen tím že byl z velící pozice krizového štábu odstraněn ministr vnitra jehož resort disponuje právě potřebnou kapacitou a právní mocí, byly napáchány neskutečné škody.
  Tyto změny se projevily zmatkem kdy se Vojtěch a Babiš předháněli v projevech, slibech (mnohdy zcela lživých) a snažili se zamaskovat neschopnost svých resortů je plnit.
  Nakonec se jasně ukázalo že MV je opravdu jediným kdo tyto záležitosti dokáže zvládat a že to mělo dělat od začátku, pak by se asi nestávalo třeba to že Čínský kamarád prezidenta Zemana nakoupil (někde) roušky za 30 haléřů a pak se je pokoušel prodat státu za 25 korun a když to prasklo, tvrdil trapně že on nic, že to byla pomoc do Itálie a že mu je někdo ukradl. Tomu snad nemůže nikdo soudný uvěřit.
  Na závěr ještě dodám že plicní ordinace kde pracuje moje žena (už jsem zmiňoval) do dnešního dne nedostala ani jediný respirátor, desinfekci, ani žádnou jinou ochrannou pomůcku které tak sliboval Babiš a Vojtěch.
  Včera dostali 2 látkové roušky na hlavu od úřadu městské části, která rozesílá doma ušité roušky co jim tam lidé přinesou. Roušky sice před Covid neochrání a jejich počet naprosto nedostačuje ale to jen dokazuje že soukromé osoby a jeden nadšenec na úřadu pomáhají soukromě více než stát jehož to má být hlavní náplní.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   08:42 24.03.2020

   Jste byrokrat. To že se lidé, co situaci řešili, nenazývali hned od počátku "krizový štáb" ještě neznamená, že se sedělo se založenýma rukama a čekalo na ustanovení krizového ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jste byrokrat. To že se lidé, co situaci řešili, nenazývali hned od počátku "krizový štáb" ještě neznamená, že se sedělo se založenýma rukama a čekalo na ustanovení krizového štábu. Ministr vnitra v čele štábu je nejspíš dobře nahrazen Prymulou, který je mimochodem voják a nejspíš má obecný pojem o organizaci větší.
   Skrýt celý příspěvek

   • fotr
    09:28 24.03.2020

    Jste na omylu a zřejmě vůbec netušíte jak vše funguje, to že nebyl spuštěn včas krizový plán neumožnilo spoustu činností a doktora Prymulu jako odborníka vůbec nezpochybňuji ale ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jste na omylu a zřejmě vůbec netušíte jak vše funguje, to že nebyl spuštěn včas krizový plán neumožnilo spoustu činností a doktora Prymulu jako odborníka vůbec nezpochybňuji ale jeho doporučení musí uvádět do života někdo se skutečnou výkonnou mocí a aparátem.
    Vysvětlím zjednodušeně aby jste to pochopil i vy, koupíte si skříň z Ikea a máte ji složit podle návodu, jeden bod v něm vynecháte a skříň nesložíte.
    Krizový plán je to samé, porušte posloupnost a nebude správně fungovat.
    Pokud toto nazýváte byrokracií, máte žalostné vědomosti.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:49 24.03.2020

     Můžu vás ubezpečit, že návody ke složení skříní vůbec nečtu. A to jsem jich už úspěšně za ta léta složil :-)

     Můžu vás ubezpečit, že návody ke složení skříní vůbec nečtu. A to jsem jich už úspěšně za ta léta složil :-)

     • fotr
      10:37 24.03.2020

      Pokud jste nepochopil ani tak jednoduchý příklad, je veškerá debata zbytečná. Montujte si tedy dál skříně a nesnažte se komentovat složitější věci.

      Pokud jste nepochopil ani tak jednoduchý příklad, je veškerá debata zbytečná. Montujte si tedy dál skříně a nesnažte se komentovat složitější věci.

     • Jura99
      16:31 24.03.2020

      fotr: bohužel vidíte svět velice složitě a spolu s vámi jej tak vidí mnoho dalších. Pak jsou vám podobní velmi zaskočeni, když zboří svět někdo jako nevystudovaný freitr z Braunau, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      fotr: bohužel vidíte svět velice složitě a spolu s vámi jej tak vidí mnoho dalších. Pak jsou vám podobní velmi zaskočeni, když zboří svět někdo jako nevystudovaný freitr z Braunau, který žádné plány neuznává.
      Skrýt celý příspěvek

   • technik
    09:38 24.03.2020

    No fotr má pravdu že Hamáček měl být šéfem krizového štábu což nevylučuje dominantní postavení specialisty Prymuly. Spíše jde o politickou odpovědnost která vlastně neexistuje ...
    Zobrazit celý příspěvek

    No fotr má pravdu že Hamáček měl být šéfem krizového štábu což nevylučuje dominantní postavení specialisty Prymuly. Spíše jde o politickou odpovědnost která vlastně neexistuje takže zase se tolik nestalo. Ale jde spíš o princip že premiér prosadil něco co je proti jasně daným pravidlům a vůči Hanačkovi to nebylo fér zejména i proto pokud by to bylo zduvodu zastínění samotného premiéra. Nehledě na to že Hamáček ukázal vcelku kvalitní organizační schopnosti. Co se týká krizového plánu je to pouze plán a plán je funkční pouze do prvního otevření obálky s krizovym plánem.
    Skrýt celý příspěvek

    • fotr
     09:48 24.03.2020

     Nejde tu jen o samotný krizový plán ale také o pravomoci které po své aktivaci uděluje a právě tyto pravomoci ze začátku citelně chyběly.
     Politické PR zastínilo potřeby státu.

     Nejde tu jen o samotný krizový plán ale také o pravomoci které po své aktivaci uděluje a právě tyto pravomoci ze začátku citelně chyběly.
     Politické PR zastínilo potřeby státu.

   • Jirosi
    09:56 24.03.2020

    Dnes je 24.3. vystoupil MZ+ Prymula a slavnostně ohlásily skutečný počet dostupných lůžek v CR. Ověřit počet lůžek na které jsou vypláceny peníze ze zdravotního pojištění jim ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Dnes je 24.3. vystoupil MZ+ Prymula a slavnostně ohlásily skutečný počet dostupných lůžek v CR. Ověřit počet lůžek na které jsou vypláceny peníze ze zdravotního pojištění jim trvalo více jak 14 dní. Nedovedu si pře\dstavit jak by to dopadlo pokud by se jednalo o horší variantu viru.
    To, že tohle číslo mělo být jedno z první co měli zajisti po tom co se objevili první informace v lednu raději nemluvit.
    Skrýt celý příspěvek

    • otecko
     14:44 24.03.2020

     A vy víte, kdy to začali zjišťovat? Přímé informace má stát pouze z FN, které řídí, vše ostatní si musí vyžádat od zřizovatelů, chytrej pane! A pokud jim je dodají se zpožděním, ...
     Zobrazit celý příspěvek

     A vy víte, kdy to začali zjišťovat? Přímé informace má stát pouze z FN, které řídí, vše ostatní si musí vyžádat od zřizovatelů, chytrej pane! A pokud jim je dodají se zpožděním, tak je mají až je mají. Bohužel, neexistuje jako za komára tzv. Dodávací příkaz, kde bylo napsáno, že do 24 hodin musíte tam a tam s tím a s tím pod pohrůžkou basy!
     Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:56 24.03.2020

      Ten mail snad pošlete snad všude(na zřizovatele i do nemocnic), za tu dobu si to mohl ministr jít spočítat osobně..

      Ten mail snad pošlete snad všude(na zřizovatele i do nemocnic), za tu dobu si to mohl ministr jít spočítat osobně..

   • Scotty
    12:14 24.03.2020

    Jura99
    To že se nevyhlásil nouzový stav odsunulo nákupy ochranných pomůcek až do situace kdy nám začalo opravdu téct do bot.
    Prymula nemá žádnou možnost převádět jejich rozhodnutí ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jura99
    To že se nevyhlásil nouzový stav odsunulo nákupy ochranných pomůcek až do situace kdy nám začalo opravdu téct do bot.
    Prymula nemá žádnou možnost převádět jejich rozhodnutí do praxe. Na rozdíl od ministra vnitra pod kterého spadají policie, hasiči a část vojáků.
    Skrýt celý příspěvek

    • fotr
     12:37 24.03.2020

     Přesně tak Scoty, to je to podstatné o čem se neustále snažím některé přesvědčit. Zpožděná aktivace také neumožnila nařídit karanténu pro osoby vracející se z ohnisek nákazy i když ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Přesně tak Scoty, to je to podstatné o čem se neustále snažím některé přesvědčit. Zpožděná aktivace také neumožnila nařídit karanténu pro osoby vracející se z ohnisek nákazy i když to odborníci doporučovali. Bohužel před vyhlášením neměli zákonné páky jak to realizovat a neměli přístup ke sdělovacím prostředkům. Spousta lidí tedy uvěřila chlácholení Vojtěcha který nákazu zlehčoval a přirovnával k obyčejné chřipce. I pro to třeba odjelo lyžovat do Itálie spoustu lidí v době kdy už situace byla vážná. Babiš a Vojtěch prostě selhali na celé čáře a to jim nikdo neodpáře.
     Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      14:48 24.03.2020

      Kec!!! Já osobně jsem měl zaplacenou dovču v Itálii a na základě doporučení-dopis MZ z 21.2.2020 kde byly vyjmenované oblasti, (ˇmj. i Trento)kde se jet nedoporučuje jsem jí ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Kec!!! Já osobně jsem měl zaplacenou dovču v Itálii a na základě doporučení-dopis MZ z 21.2.2020 kde byly vyjmenované oblasti, (ˇmj. i Trento)kde se jet nedoporučuje jsem jí zrušil, zatímco v telce ještě cestovky 2.3.2020 tvrdily, že Itálie je na lyžovačku bezpečná a vypravovaly tam autobusy! Takže Scotty, nekecejte!
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:40 24.03.2020

      otecko
      Pokud vím ta se nedoporučovalo cestovat do specifických částí Itálie, ale většina lyžařských středisek byla označena jako bezpečná. Navíc já jsem o tom nic nepsal.
      Pokud ...
      Zobrazit celý příspěvek

      otecko
      Pokud vím ta se nedoporučovalo cestovat do specifických částí Itálie, ale většina lyžařských středisek byla označena jako bezpečná. Navíc já jsem o tom nic nepsal.
      Pokud vám zvedá tlak to že píšu o tom co vláda zcela jasně nezvládla tak to nečtěte.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:00 24.03.2020

      Otecko: Pokud vláda vydá zákaz, pak to je platné pro všechny a dochází i nahrazení vzniklých škod.
      Vláda, ale stále vydává doporučení! Ty jsou nezávazné, tudíž cestovky se jen ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Otecko: Pokud vláda vydá zákaz, pak to je platné pro všechny a dochází i nahrazení vzniklých škod.
      Vláda, ale stále vydává doporučení! Ty jsou nezávazné, tudíž cestovky se jen drželi platné legislativy. Proto po nich nelze vymáhat škody způsobené nákazou.
      Dle údajů operátorů se z dovolené v Itálii vrátilo mezi 15-20tis. lidí. další týden byl ještě silnější výjezd. Až ten další došlo k uzavření hranic.
      Skrýt celý příspěvek

 • Danieeel
  02:35 24.03.2020

  Este by som rad upozornil na zaujimavy a casty symptom: strata chuti a cuchu, objavujuci sa u COVID19.
  Zdroj je New York Times. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Este by som rad upozornil na zaujimavy a casty symptom: strata chuti a cuchu, objavujuci sa u COVID19.
  Zdroj je New York Times.
  https://www.nytimes.com/2020/0...

  Pisem preto, ze nemusia nasledovat nijake ine vaznejsie priznaky, clovek sa citi fajn, ale pravdepodobne JE prenasacom nakazy. Mal by sa zachovat ku svojim blizkym a bliznym podla toho.
  Skrýt celý příspěvek

 • Danieeel
  02:28 24.03.2020

  Potlacenie - "kladivo" epidemie nemusi znamenat zastavenie ekonomiky!

  Ukážkový priklad je Juzna Kórea a Singapur. (Tajwan, Japonsko) Tam to maju uplne pod kontrolou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Potlacenie - "kladivo" epidemie nemusi znamenat zastavenie ekonomiky!

  Ukážkový priklad je Juzna Kórea a Singapur. (Tajwan, Japonsko) Tam to maju uplne pod kontrolou (nakazlivost hlboko pod jedna) aj bez "odstavenia" ekonomiky.

  Europa proste trocha "spanikarila" - co je v tomto pripade naozaj len dobre. Nezareagovala dobre vcas, ale o to tazsie kalibre na potlacenie nakazy nasadzaju teraz.
  Zrejma i na zaklade spominanej studie Imperial College (Ferguson) uz USA, VB, Holandsko odskakuju od taktiky "budovania imunity" = zmiernenia - a zrejma sa budu snazit pouzit tvrde opatrenia na potlacenie nakazy.

  Ta "tvrda faza" moze trvat len par tyzdnov a ked sa nakazlivost dostane pod 1 mali by sa opatrenia redukovat a zacat ozivovat ekonomiku. (Ukazka je Cina.)

  Za par tyzdnov to proste trocha "sadne". A ak by sa naslo liecivo /a kandidati su/ alebo dostupnejsia forma protilatky /plazma z vyliecenych pacientov/ tak je iba a len dolezite aby to zdravotnictvo vydrzalo.
  Ani s tym ockovanim to za tychto okolnosti nemusi byt az take vzdialene - vela nutnych administrativnych ukonov sa iste bude dat teraz obist.

  Nepodcenovat, co ludia dokazu, ked su motivovaní alebo v uzkych!
  Skrýt celý příspěvek

  • major
   10:31 24.03.2020

   Toto je naozaj jediná cesta a aj dnes to prof. Prymula povedal na plnú hubu - zastavenie šírenia vírusu by položilo ekonomiku, takže opatrenia sa budú uvoľnovať (resp. zas ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Toto je naozaj jediná cesta a aj dnes to prof. Prymula povedal na plnú hubu - zastavenie šírenia vírusu by položilo ekonomiku, takže opatrenia sa budú uvoľnovať (resp. zas sprísňovať) tak, aby sa držalo reprodukčné číslo medzi 1,2-1,3 (takže sa ani nebudú snažiť zraziť to pod 1).

   Dosť si sľubujú od sledovania ľudí počas karantény na spôsob Kórei, Singapuru, či Taiwanu (a zároveň zrušia všeobecnú karanténu, ktorá ale aj tak úplne nefunguje, keďže vždy sa nájdu jedinci, čo ju porušia a plošne ju vymáhať nejde).

   Tie tvrdé opatrenia boli preventívne a to aj s ohľadom na zanedbané zdravotníctvo (na Slovensku v ešte horšom stave) - dnes sa s relatívne malým množstvom prípadov môžeme pripraviť na horšie časy, spraviť plán a snáď sa tak vyhneme preťaženiu nemocníc a zabránime zbytočným mŕtvym.
   Skrýt celý příspěvek

   • Danieeel
    02:14 25.03.2020

    Hej chapem. Pre nas malo zmysel ist tou cestou "dusenia" epidemie - a zaroven ekonomiky. Ale zda sa, ze teraz vacsina zemi EU razi naozaj cestu "kladiva" - cize potlacenia sirenia. ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Hej chapem. Pre nas malo zmysel ist tou cestou "dusenia" epidemie - a zaroven ekonomiky. Ale zda sa, ze teraz vacsina zemi EU razi naozaj cestu "kladiva" - cize potlacenia sirenia.

    Evidentne sa ludia v EU vystrasili viac ako sa cakalo, a su schodnejsi pocuvat nariadenia svojich vlad.
    Oparatrenia ako zakazy vychadzania a preventivne karanteny maju teraz sledovat zrazit "nakazlivost" pod 1. A ked bude pocet novych pripadov na zvladnutelnej urovni, tak opatrenia uvolnovat, upravovat. Aby sa zvladnutelne hasili lokalne loziska nakazy.

    Takto isli a idu Korea, Tchajwan, Singapur, Japonsko. Len nemuseli robit tak silne opatrenia na zaciatku, pretoze "naskocili" do rezimu epidemia ihned. Myslim, ze vacsina statov EU a mozno i USA s VB ide teraz touto cestou. Asi (aj) vdaka Fergusonovej studii (Imperial College), ktora ma naozaj svoju vahu.
    (A asi aj vdaka Talianom, kde sa ukazuje, ze hromadne "stepenie" obyvatelstva aj so sebelepsim zdravotnictvom v tomto pripade asi nie je dobry napad pre zbieranie politickej popularity...)

    Solidne rozobrate je to tu:
    https://www.aktuality.sk/clano...

    PS: Taliansko uz mozno naozaj ide z kopca! 3 den menej ako v sobotu.
    https://www.worldometers.info/...
    Skrýt celý příspěvek

 • MainMan
  21:39 23.03.2020

  Už jenom jakýma blábolama tenhle článek začíná je příšerný. Vládě se podařilo rychle sehnat ochranné pomůcky: výrobci tohohle materiálu jsou i v Čechách, ale ministerstvo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Už jenom jakýma blábolama tenhle článek začíná je příšerný. Vládě se podařilo rychle sehnat ochranné pomůcky: výrobci tohohle materiálu jsou i v Čechách, ale ministerstvo zdravotnictví jim zakázalo dodávat civilistům, samo si ale nic neobjednalo. Štěstí v podobě Prymuly: to je ukázkovej zmrd. Lobuje za čínskou homeopatii pro pár renminbi, aneb jak řekla předsedkyně etické komise lékařské komory „Považuji to za neskutečný tunel, šizení, vykrádání veřejného zdravotního systému a naprostou debilizaci národa“
  Skrýt celý příspěvek

  • Pavel1
   22:02 23.03.2020

   Kde to mám podepsat?

   Kde to mám podepsat?

  • Jura99
   06:51 24.03.2020

   V CR neni vyrobce rousek ci respiratoru s produkci v radech tisicu denne. Duvod je jednoduchy - cena. Jak chcete konkurovat cene rousky z Ciny, ktera v dobe miru mela nakupku ...
   Zobrazit celý příspěvek

   V CR neni vyrobce rousek ci respiratoru s produkci v radech tisicu denne. Duvod je jednoduchy - cena. Jak chcete konkurovat cene rousky z Ciny, ktera v dobe miru mela nakupku 0.30Kc? Mnohem jednodussi bylo proste koupit kontejner rousek a neresit vyrobu.
   Skrýt celý příspěvek

  • ARES
   07:32 24.03.2020

   Tak vygumovaná hlava, toť k pohledání. Raději umřu, než aby ten "zmrd" mi život zachránil.

   Tak vygumovaná hlava, toť k pohledání. Raději umřu, než aby ten "zmrd" mi život zachránil.

   • Pavel1
    14:02 24.03.2020

    Tak, to máš štěstí, že ti primula ten penicilín proti syflu zavčas píchl. Všichni ostatní, kteří zůstali při smyslech, se od něj budou držet dál.

    Tak, to máš štěstí, že ti primula ten penicilín proti syflu zavčas píchl. Všichni ostatní, kteří zůstali při smyslech, se od něj budou držet dál.

  • Jura99
   07:51 24.03.2020

   Co vy víte o homeopatii ? Na duchy nevěřím, ale z vlastní zkušenosti vím, že homeopatie funguje (ta kterou jsem měl možnost zkusit). Možná vás to překvapí, ale čínskou medicínu ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Co vy víte o homeopatii ? Na duchy nevěřím, ale z vlastní zkušenosti vím, že homeopatie funguje (ta kterou jsem měl možnost zkusit). Možná vás to překvapí, ale čínskou medicínu nevynalezli komunisti, ta je na světě už od doby, kdy Slovani nosili možná bederní kožešinu.
   Skrýt celý příspěvek

   • major
    10:42 24.03.2020

    Nájdem x ľudí, ktorí Ti potvrdia existenciu duchov.

    Nech si každý kupuje, čo chce. Ak to je nezávadné, tak nech to predávajú. Pokojne nech to je aj voda za strašné prachy - nemám ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Nájdem x ľudí, ktorí Ti potvrdia existenciu duchov.

    Nech si každý kupuje, čo chce. Ak to je nezávadné, tak nech to predávajú. Pokojne nech to je aj voda za strašné prachy - nemám s tým problém. Ale nemôžu to odporúčať lekári. Ako by si sa tváril keby v lekárňach predávali svätenú vodu, ktorú by niektorí lekári odporúčali? Tiež nájdem x ľudí, čo potvrdia, že im pomohla.

    Babky-korenárky mali už starí Slovania s bedernými rúškami. A na rozdiel od homeopatie obsahujú liečivé byliny účinné látky, ktoré moderná veda extrahovala do liekov s preukázateľnými (!) pozitívnymi (a samozrejme aj negatívnymi) účinkami.

    Jediná výhoda homeopatie je, že nikomu nemôže ublížiť. Prečo, je asi jasné - je to len voda.
    Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    12:19 24.03.2020

    Čínskou medicínu opravdu vynalezli komunisti! Když zjistili po vyhrané revoluci, že přivedli stát na buben, ale lidi je potřeba něčím uchlácholit. V CR máme třeba roušky ušité ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Čínskou medicínu opravdu vynalezli komunisti! Když zjistili po vyhrané revoluci, že přivedli stát na buben, ale lidi je potřeba něčím uchlácholit. V CR máme třeba roušky ušité doma...
    Skrýt celý příspěvek

   • Pavel1
    14:00 24.03.2020

    Jestli chcete užívat nastrouhaný nosorožčí roh na potenci, tak prosím. Sice tím asi porušíte nějaký zákon ale je to vaše věc, pokud takto činíte za svoje. Každopádně primulův nápad ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jestli chcete užívat nastrouhaný nosorožčí roh na potenci, tak prosím. Sice tím asi porušíte nějaký zákon ale je to vaše věc, pokud takto činíte za svoje. Každopádně primulův nápad nahrabat si z veřejného zdravotního pojištění na něčem o čem se vlastně neví jak to funguje a zda vůbec, nemluvě o kontraindikacích, bylo svinstvo a zhovadilost.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     17:04 24.03.2020

     Je to ten samý materiál co máte v puse jako zuby :) Stačí znát stomatologa :D

     Je to ten samý materiál co máte v puse jako zuby :) Stačí znát stomatologa :D

     • Jura99
      17:23 24.03.2020

      To si pletete rohovinu se zubovinou.

      To si pletete rohovinu se zubovinou.

 • xstandis
  21:19 23.03.2020

  Já si osobně nemyslím, že to bude konec nynějšího světa, ale v důsledku určitý posun ke světu, který tu byl předtím. Bude se klást větší důraz na tradiční hodnoty - rodinu, stát, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já si osobně nemyslím, že to bude konec nynějšího světa, ale v důsledku určitý posun ke světu, který tu byl předtím. Bude se klást větší důraz na tradiční hodnoty - rodinu, stát, národ. Kdy ochrana životů a zdraví občanů, větší soběstačnost státu v nejdůležitějších oblastech a schopnost ochrany a obrany hranic budou více akcentovány.
  Nyní je vidět, že když jde do tuhého, tak EU jako celek je naprosto k ničemu. Každý stát je sám za sebe, EU by se měla transformovat pouze do sféry volného obchodu a nic víc. Bez jakýchkoliv dřívějších direktiv, které se z dnešního pohledu zdají velmi nepodstatné.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   21:27 23.03.2020

   Kdy se EU transformovala z ekonomického celku na který ho chcete degradovat?
   Co za pravomoci ji chcete odebrat, ty co jsme jí ani nepředali?

   Kdy se EU transformovala z ekonomického celku na který ho chcete degradovat?
   Co za pravomoci ji chcete odebrat, ty co jsme jí ani nepředali?

  • PavolR
   07:47 24.03.2020

   No tak zrovna národ nie je žiadna tradičná hodnota, aj keď sa to môže javiť z perspektívy dĺžky ľudského života. Národy začali reálne vznikať iba niekedy v začiatkoch 19. storočia. ...
   Zobrazit celý příspěvek

   No tak zrovna národ nie je žiadna tradičná hodnota, aj keď sa to môže javiť z perspektívy dĺžky ľudského života. Národy začali reálne vznikať iba niekedy v začiatkoch 19. storočia. Táto kríza, ako i nejednotnosť a nesystémovosť jej riešení v jednotlivých štátoch EU má skôr potenciál demaskovať ideu národného štátu ako dobovými liberálmi vyfabrikovaný, následne zavrhnutý a konzervatívnou reakciou vyzdvihnutý a fetišizovaný blud. Dôjde k posunu k skutočne tradičným nadnárodným štruktúram a posilneniu centrálnych kompetencií EU.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    07:55 24.03.2020

    Nacionalismus tu je od 19.století, ale národy tu jsou podstatně déle, už kmen je svého druhu národ. Je ovšem pravda, že mnohé národy vznikly třeba v tom 19.stol. jako politické ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Nacionalismus tu je od 19.století, ale národy tu jsou podstatně déle, už kmen je svého druhu národ. Je ovšem pravda, že mnohé národy vznikly třeba v tom 19.stol. jako politické národy.
    Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     09:13 24.03.2020

     Pred osvietenstvom a následným nacionalizmom znamenalo slovo národ niečo úplne iné, išlo o čisto politické štruktúry stavovského charakteru bez etnického rozmeru. Nacionalizmom sa ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Pred osvietenstvom a následným nacionalizmom znamenalo slovo národ niečo úplne iné, išlo o čisto politické štruktúry stavovského charakteru bez etnického rozmeru. Nacionalizmom sa tento pojem významovo rozdelil, na jednej strane pretrvávajú politické národy, u ktorých sa iba vymazali stavovské hranice a stali sa fakticky občianskými, na strane druhej - akejsi slepej vetve - zasa pojem národa "zkmeňovatel", čím vznikol podivný mačkopes so všetkými možnými dôsledkami na životy tých, ktorý nesadli do stanovenej (spravidla etnickej, no stále častejšie už i názorovej) šablóny člena národa.
     Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      17:25 24.03.2020

      ano s tím souhlasím, národ byla vrchnost nikoliv poddaní, ti byli majetek vrchnosti. Ovšem i tak existovalo skupinování ať už podle kmene nebo spíš jazyka (lidé mého jazyka).

      ano s tím souhlasím, národ byla vrchnost nikoliv poddaní, ti byli majetek vrchnosti. Ovšem i tak existovalo skupinování ať už podle kmene nebo spíš jazyka (lidé mého jazyka).

     • PavolR
      18:14 24.03.2020

      To sú ale skupiny spoločného pôvodu, od klanov a po nadkmeňové celky, teda latinsky GENS (napr. gens Sclavorum) - fakticky etnicita, ktorá existuje bez ohľadu na vyhranenie pojmu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To sú ale skupiny spoločného pôvodu, od klanov a po nadkmeňové celky, teda latinsky GENS (napr. gens Sclavorum) - fakticky etnicita, ktorá existuje bez ohľadu na vyhranenie pojmu národa, zatiaľ čo pre teritoriálnu politickú príslušnosť k vyhraneným územným celkom sa ustálil pojem NATIO. Gens si človek nevyberie, no Natio sa môže meniť, pokiaľ získa príslušnosť i inému celku (v minulosti viazané k pozemku, dnes k občianstvu).
      Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  19:24 23.03.2020

  Možná to už někdo zmínil dole v diskusi,myslím tím situaci ve Španělsku kde nejstarší pacienty nakažené C90 přestali léčit pouze dostávají tišící léky.Alespoň to tvrdila tuším ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Možná to už někdo zmínil dole v diskusi,myslím tím situaci ve Španělsku kde nejstarší pacienty nakažené C90 přestali léčit pouze dostávají tišící léky.Alespoň to tvrdila tuším Slovenka co pracuje v nemocnici.
  Může to být jediná cesta.Nebo nastane situace,ve které nejhůře postižené státy nebudou mít ve zdravotnictví dostatek financí a budou umírat lidé na dříve dobře léčitelné nemoci,nebude na operace zachraňující životy onkologickou léčbu atd.
  Takže otázka nezní zda zdraví či bohatství,ale bude třeba zvolit rozumný kompromis.
  Bohužel.
  Skrýt celý příspěvek

  • damik
   19:52 23.03.2020

   Nebo treba rychle zaridit polni nemocnice jako v Cine a mit ve skladech plicni ventilatory, ktere zas tak drahe nejsou. Problem je ze se na to vlady nepripravily. Treba pristi rok ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nebo treba rychle zaridit polni nemocnice jako v Cine a mit ve skladech plicni ventilatory, ktere zas tak drahe nejsou. Problem je ze se na to vlady nepripravily. Treba pristi rok ...
   Skrýt celý příspěvek

   • Chacal
    21:19 23.03.2020

    Jak se vlády měly připravit na něco, co nikdo nečekal?!! Takové rozumování miluju! Kdyby přišla hmyzí invaze tak byste tvrdil, že vlády měly včas nakoupit DDT??!

    Jak se vlády měly připravit na něco, co nikdo nečekal?!! Takové rozumování miluju! Kdyby přišla hmyzí invaze tak byste tvrdil, že vlády měly včas nakoupit DDT??!

    • Jirosi
     21:55 23.03.2020

     Pandemie se tu objevují co pár let. U každé bylo riziko, že se může rozjet jako tato. Většina měla podstatné horší dopady, ale zůstali silně lokální.

     Pandemie se tu objevují co pár let. U každé bylo riziko, že se může rozjet jako tato. Většina měla podstatné horší dopady, ale zůstali silně lokální.

    • PavolR
     08:15 24.03.2020

     Epidémie sú taký frekventovaný rizikový faktor, že jednotlivé štáty majú vypracované krízové plány obsahujúce aj usmernenia, ako využiť čas medzi epidémiami na prípravu materiálov. ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Epidémie sú taký frekventovaný rizikový faktor, že jednotlivé štáty majú vypracované krízové plány obsahujúce aj usmernenia, ako využiť čas medzi epidémiami na prípravu materiálov. Problémom je, že odborníci, ktorí tie plány vypracujú, nemajú možnosť presadiť ich realizáciu politikmi, alebo sú dokonca politikmi zrušené aj existujúce zásoby a za epidemiológiu zodpovedné ústredné inštitúcie (prípad Trumpovského USA).
     Skrýt celý příspěvek

 • damik
  17:44 23.03.2020

  Ja bych tak velky problem v Italii s umrtnosti nevidel. Podle statistik by ti pacienti umreli na neco jineho celkem brzo. Ne ze bych jim to pral. Pro srovnani prvni vlna chripky v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ja bych tak velky problem v Italii s umrtnosti nevidel. Podle statistik by ti pacienti umreli na neco jineho celkem brzo. Ne ze bych jim to pral. Pro srovnani prvni vlna chripky v 1918 zabila okolo 30mil lidi. Kazdy rok tak 100k celosvetove.

  https://uk.reuters.com/article...

  In its most complete analysis of the outbreak yet published, the national health institute (ISS) said the average age of those who died was 78.5 years, with the youngest victim aged 31 and the oldest 103. The median age was 80.
  Skrýt celý příspěvek

  • damik
   17:45 23.03.2020

   tenhle rok bude nejhorsi; pristi roky se umrtnost zlepsi jako stou chripkou ...

   tenhle rok bude nejhorsi; pristi roky se umrtnost zlepsi jako stou chripkou ...

   • damik
    17:52 23.03.2020

    bude stacit kdyz vlady nakoupi do skladu plicni ventilatory, kvalitni rousky, 5/10 armadnich polnich nemocnic, virove testy a kazdy rok at si armada a ministerstvo vnitra zacvici

    bude stacit kdyz vlady nakoupi do skladu plicni ventilatory, kvalitni rousky, 5/10 armadnich polnich nemocnic, virove testy a kazdy rok at si armada a ministerstvo vnitra zacvici

    • Poly
     18:10 23.03.2020

     Tak on ten virus má i problém v tom, že umí nakazit dost lidí a navíc ještě před tím, než se projeví příznaky. Takže v práci může onemocnět klidně celá fabrika. Kdyby u nás nebylo ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Tak on ten virus má i problém v tom, že umí nakazit dost lidí a navíc ještě před tím, než se projeví příznaky. Takže v práci může onemocnět klidně celá fabrika. Kdyby u nás nebylo opatření, zkolabují nemocnice a umírat budou i mladší.
     Dokud nebude očkování, tak je to velký problém. Předpokládám, že na COVID-19 bude očkování povinné. A doufám, že to otevře vládě oči a neočkování i v případě jiných chorob u dětí bude trestný čin. Kdyby tu antiočkovací bioekomatky úřadovaly řekněme 50 let ve velkém a pak dorazila epidemie černého kašle, tak by jsme skutečně uviděli apokalypsu.
     Skrýt celý příspěvek

     • damik
      19:49 23.03.2020

      V Jizni Korei to zachycuji castym testovanim a dari se jim to docela dobre. Zadne 100% ockovani nebude, stejne jako na chripku ...

      V Jizni Korei to zachycuji castym testovanim a dari se jim to docela dobre. Zadne 100% ockovani nebude, stejne jako na chripku ...

     • Jirosi
      20:58 23.03.2020

      Damík: Nepotřebuješ 100% očkování. Stačí s toho udělat obyčejné nachlazení.

      Damík: Nepotřebuješ 100% očkování. Stačí s toho udělat obyčejné nachlazení.

 • Poly
  17:36 23.03.2020

  To je taková apokalyptická promluva. Nestane se nic moc. Nákaza odezní a bude třeba rychle točit prachy a vrátíme s k neefektivnější možnosti = stávající stav.
  V Číně epidemie ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To je taková apokalyptická promluva. Nestane se nic moc. Nákaza odezní a bude třeba rychle točit prachy a vrátíme s k neefektivnější možnosti = stávající stav.
  V Číně epidemie opadá a karanténa se uvolňuje po cca 2 měsících. Všude jinde to bude plus minus stejné. U nás by ke zlomu mohlo dojít do měsíce.
  A řeči o solidaritě jsou k smíchu. Jakápak solidarita? Kdo může něco někomu darovat, když má každý málo? Nikdo žádnou solidaritu nevykázal, protože prostě nemohl. A ten hradní ubožák dělá z Číny spasitele, jak že oni nám pomohli. Ne, Čína z toho měla pořádný kšeft a prodávala za cenu lichvy a ještě si zajistila PR.

  To, co si svět musí uvědomit a napravit, je fakt, že všechno se v Číně holt vyrábět nemůže. Rozhodně ne důležité zdravotnické vybavení a ochrana. Obávám se, že nenažrané firmy ochotné k takové změně asi nebudou.
  A vinu nese pouze jedna země a to Čína. Každý by si měl uvědomit, že to z Číny začala nákaza proudit ven.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   17:50 23.03.2020

   Solidarita byla. Došlo k odeslání pomoci do Číny. Do Číny se posílala pomoc zdarma.

   Solidarita byla. Došlo k odeslání pomoci do Číny. Do Číny se posílala pomoc zdarma.

  • technik
   19:44 23.03.2020

   No vzhledem k tomu že nemoc můžou přenášet i psy, tak je možné že to tak rychle nebude.
   Jinak bych být Váma lépe volil slova, mohlo by to pro vás mít právní důsledky.
   A jaký ...
   Zobrazit celý příspěvek

   No vzhledem k tomu že nemoc můžou přenášet i psy, tak je možné že to tak rychle nebude.
   Jinak bych být Váma lépe volil slova, mohlo by to pro vás mít právní důsledky.
   A jaký důsledky pro Čínu pro to plynou? Nenažranost evropských firem oslabilo Evropu ne Čína, ten vir mohl vzniknout v Indii, Vietnamu prostě kdekoliv kde panují stejné podmínky.
   Skrýt celý příspěvek

 • sanityangel1
  16:01 23.03.2020

  Zajimava na zpravach jedna vec - chybne pocitany odhad smrtnosti viru a to i ze strany WHO, ktery je pak prezentovana v mediich.

  Problem je, ze na zaklade takto umele nizce ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zajimava na zpravach jedna vec - chybne pocitany odhad smrtnosti viru a to i ze strany WHO, ktery je pak prezentovana v mediich.

  Problem je, ze na zaklade takto umele nizce spocitanem odhadu smrtnosti, si dost lidi mysli, ze je to tezsi nebo lehci forma chripky nebo ze se to tyka pouze starych lidi. A z toho pak vyplyvaji neskutecne blbiny co lidi delaji.

  Vezmeme si data za Italii - z 23.3.2020 aktualizace 13:25:39

  Zdroj zde:

  https://www.arcgis.com/apps/op...

  Standartne se odhad smrtnosti PO pandemii - tzn. kdy vime, kdo zemrel a kdo se uzdravil byt s nasledky se pocita jako:
  Smrtnost = Pocet Mrtvych / Pocet nakazenych = Pocet Mrtvych / (Pocet mrtvych + Pocet uzdravenych)

  Pokud pandemi neskoncila, tak odhad nelze pocitat takto:

  Odhad smrtnosti dle WHO za Italii = Pocet Mrtvych / Pocet nakazenych = 5476 (Mrtvi) / 59 138 (Nakazeni) = 5476/ (5476 Mrtvi +7024 Uzdraveni + 46638 Nemocni)= 9.2%

  protoze nemame kristalovou kouli a nejsme schopni rici kolik lidi z 46638 pacientu se uzdravi a kolik neprezije.

  Pokud takto pocitam smrtnost, tak predpokladam, ze z 46638 pacientu jiz nikdo nezemre. Neboli ze finalni status bude = 5476/ (5476 Mrtvi +53 662 Uzdraveni).

  To se da lehce overit tim, ze zitra v Italii nikdo na nakazu nezemre. Svete div se kazdy den v Italii umiraji dalsi a dalsi lide a odhad WHO pomalu jde nahoru.

  Spravnejsi odhad je = 5476/ (5476 Mrtvi +7024 Uzdraveni) = 43,8%. Zde predpokladame, ze pomer mezi uzdravenymi a mrtvymi se jiz nebude menit.

  Neboli se predpoklada, ze z 46638 jich zemre 43,8% = 20 431 a uzdravi se 56,2% = 26 207.

  Tento odhad je vsak nadstreleny, pokud lide umiraji v prumeru drive nez se v prumeru uzdravi. Predpokladejme, ze se prumerne uzdravi za 30 dni a v prumeru umrou za 12 dni.

  Pak by se mel odhad zhruba opravit takto (pokud nemam presnejsi data):
  Odhad = 5476 *12/30 / (5476 *12/30 + 7024) =23.8%.

  Takto spocitany odhad lze pouzit pouze ve fazi rustu nemocnych, jinak musim vahy upravovat.

  Kdyz nekdo argumentuje, ze zde se jedna pouze o testovane pripady a u rady lidi je prubeh mirny a tudiz se netestuji, tak protiargument je, ze u mrtvych lidi, kteri zemrou driv nez se jim udelaji testy se testy po smrti nedelaji. Priznalo to dnes Nemecko a standartni je to i v Italii, Cine, Iranu -> pocet mrtvych je silne podstrelen.

  Dale je nutne si uvedomit, ze pocet mrtvych je dale snizovan tim, ze lekari napojuji na plicni ventilaci, pripadne se snazi lidi lecit = snizuji smrtnost. Tzn. spravnejsi by pro odhad bylo brat napr. pocet zemrelych + uzdravenych, ale napojenych na plicni ventilaci. Bohuzel takove moznosti reseni lze pouzit ve statech, ktere si dane reseni mohou dovolit. Masakr to bude v Africe, Indii a Jizni Americe.

  Proto se domnivam, ze je lepsi se drzet oficialnich poctu a necucat si data z prstu. Kdyz si vezmete data za Anglii, Spanelsko, Francii, Italii, Nemecko, Belgie, Rakousko, Svycarsko - neboli zapadni Evropu s Japonskem a Jizni Koreou, tak prumer smrtnosti ke vcerejsku 22:00 byl 19.9% .

  Vyvoj smrtnosti sleduji uz od 8.3.2020 a jeji ukazatel za sledovane staty kolisa +-2% , ale bohuzel neklesa.

  Samostatnou kapitolou je vek mrtvych. Ano vetsina mrtvych je starsi 65 let. Ale je treba si uvedomit co se delo v Cine a Italii. Tim, ze odpojujete starsi lidi a nechavate je umrit, tak samozrejme ohybate statistiku tak, ze vychazi smrtnost vyssi ve vyssich vekovych skupinach. Kolik je takovych pripadu, samozrejme nikde neni zdokumentovano.

  Mozna, ze kdyby data byly od pocatku takto prezentovano, tak by lide sedeli na prdeli a neporusovali by karantenu (dle dat 40% lidi porusilo karantenu).

  WHO uz v prubehu SARs 1 tusim v roce 2003 informovalo o odhadu smrtnosti - 3%-5%. Na konci epidemie upravilo smrtnost na 10.5%

  Bohuzel Spanelsko, Francie, Anglie a Nemecko se vydaly cestou Italie a docvakava jim to opravdu pomalu. Nasi nejvetsi nadeji je - sedet na prdeli a s nikym se nestykat, dokud nebudou aspon nejake leky a doufat, ze smrtnost bude nizsi nez odhady ukazuji - Aktualne slibne vypada chloroquine phosphate - antimalarikum, favipiravir - japonsky lek- dostupny v Japonsku, USA a Remdesivir - ukonceno testovani.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   16:31 23.03.2020

   WHO uváděla 3,7% úmrtnost.
   Itálie není objektivní příklad, ale spíše odstrašující.

   WHO uváděla 3,7% úmrtnost.
   Itálie není objektivní příklad, ale spíše odstrašující.

   • sanityangel1
    16:59 23.03.2020

    WHO udavala smrtnost pocitanou touto metodou 11.3 za cely svet. Za Italii, pak udavala 6,7%. Z mailu posilaneho kolegyni - data za cely svet vcetne Ciny:
    Aktualni odhad smrtnosti ...
    Zobrazit celý příspěvek

    WHO udavala smrtnost pocitanou touto metodou 11.3 za cely svet. Za Italii, pak udavala 6,7%. Z mailu posilaneho kolegyni - data za cely svet vcetne Ciny:
    Aktualni odhad smrtnosti je = 4717 (Mrtvi)/(4717 (Mrtvi)+68305(Uzdraveni)) = 6,46% neboli predpokladame, ze z 54 726 nemocnych = 127 748 (Nakazeni) - (4717 (Mrtvi) + 68305 (Uzdraveni)) jich zemre jeste 3 535. Pokud pocitame smrtnost nespravne = 4717 / 127748 = 3.69% , tak predpokladame, ze jiz nikdo ze 54 726 nemocnych nezemre.

    Prolemem dat, je ze Cina falsuje statistiky, stejne jako Iran - Iran spis vubec nema prehled, nad tim kdo vsechno umrel a na co - kopou masove hroby. Tzn. nejsou vhodni pro statistiky.

    Italie je bohuzel novy standart pro zeme, ktere to podcenily:

    - Anglie a Spanelsko se vydalo tou samou cestou a Nemecko ma vykroceno stejne:
    Spanelsko:
    https://www.novinky.cz/zahrani...
    Anglie:
    https://www.novinky.cz/zahrani...

    A Nemci to podcenili stejne:
    https://www.novinky.cz/zahrani...
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     17:32 23.03.2020

     127 748 / 68 305 / 4 717 = 3,69% (11.3.)
     339 181 / 99 014 / 14 703 = 4,03% (23.3.)
     Předpoklad není, že už nikdo neumře. Ale přijdou další nakažení. Každá epidemie má vyšší ...
     Zobrazit celý příspěvek

     127 748 / 68 305 / 4 717 = 3,69% (11.3.)
     339 181 / 99 014 / 14 703 = 4,03% (23.3.)
     Předpoklad není, že už nikdo neumře. Ale přijdou další nakažení. Každá epidemie má vyšší úmrtnost ze začátku, z časem klesá. Lidé mají tendenci umřít rychleji, než by jim trvalo vyléčení. To kazí statistiky.
     Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      18:15 23.03.2020

      V tom výpočtu je poměrně elementární chyba. Musíte podělit počet zemřelých ke dni výpočtu počtem nakažených o nějaký týden zpětně. Použít údaj o nakažených ke dni výpočtu je ...
      Zobrazit celý příspěvek

      V tom výpočtu je poměrně elementární chyba. Musíte podělit počet zemřelých ke dni výpočtu počtem nakažených o nějaký týden zpětně. Použít údaj o nakažených ke dni výpočtu je špatně, u těch "čerstvě" nakažených ještě nebylo možné, aby zemřeli.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:25 23.03.2020

      K čemu?
      V prvním čísle máte skončenou epidemii v Číně(63%). V druhém máte zbytek světa(78%), přesto mortalita výrazně nestoupla(3,7 =>4,03%).
      Chyba jen v neznalosti statisticky.

      K čemu?
      V prvním čísle máte skončenou epidemii v Číně(63%). V druhém máte zbytek světa(78%), přesto mortalita výrazně nestoupla(3,7 =>4,03%).
      Chyba jen v neznalosti statisticky.

   • Danieeel
    03:21 24.03.2020

    To hej, Taliansko si to skaredo odnieslo.
    Ale pozitivne spravy: 2 den po sebe klesa pocet novych nakazenych.
    Dufajme, ze to vydrzi.

    Pokial uz dostali "nakazlivost" pod 1, tak ...
    Zobrazit celý příspěvek

    To hej, Taliansko si to skaredo odnieslo.
    Ale pozitivne spravy: 2 den po sebe klesa pocet novych nakazenych.
    Dufajme, ze to vydrzi.

    Pokial uz dostali "nakazlivost" pod 1, tak zabrali opatrenia ktore zavadzali cca 2 tyzdne dozadu (okolo 9.mar. karantena severnych regionov). Ak na to stacili dva tyzdne Talianom, ja verim, ze u nas by to mohlo byt o nieco rychlejsie.

    (Nie len preto, ze tam proste ziju Taliani - v dobrom aj zlom - ale bolo tam kopec zmatkov, moc pozvolne a nedosledne spociatku. Az kym nenastalo peklo. Boli chudaci prvy v Europe, je to proste smutne.)
    Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  15:56 23.03.2020

  Selhala EU, selhala WHO, selhalo OSN. Všude sedí dobře placení úředníci a výsledek je katastrofální.

  Selhala EU, selhala WHO, selhalo OSN. Všude sedí dobře placení úředníci a výsledek je katastrofální.

  • Scotty
   16:38 23.03.2020

   Jak konkrétně? Třeba WHO na hrozbu celosvětové pandemie upozorňuje už minimálně deset let. To že na to všichni kašlali není jejich chyba.

   Jak konkrétně? Třeba WHO na hrozbu celosvětové pandemie upozorňuje už minimálně deset let. To že na to všichni kašlali není jejich chyba.

   • Jura99
    18:09 23.03.2020

    Možná to jen tolik nesledujte, ale ještě v lednu-únoru byla WHO s předpovědí vývoje hodně mimo. ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Možná to jen tolik nesledujte, ale ještě v lednu-únoru byla WHO s předpovědí vývoje hodně mimo. https://www.voanews.com/scienc...
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:30 23.03.2020

     " Jan. 30, 2020.
     GENEVA - The director-general of the World Health Organization is urging countries not to close their borders to foreigners traveling from China, in response to ...
     Zobrazit celý příspěvek

     " Jan. 30, 2020.
     GENEVA - The director-general of the World Health Organization is urging countries not to close their borders to foreigners traveling from China, in response to the coronavirus epidemic in that country. More than 17,000 cases, including 361 deaths have been confirmed in China."

     Což, bylo naprosto logické k vývoji situace v té době.
     Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      21:21 23.03.2020

      Ja se nepovazuju za vizionare, ale dobre si pamatuju, jak jsem si pred dvema mesici pri projevu sefa WHO rikal, co to ten šašek mele ? Praveze vcasne zavreni hranic by epidemii ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ja se nepovazuju za vizionare, ale dobre si pamatuju, jak jsem si pred dvema mesici pri projevu sefa WHO rikal, co to ten šašek mele ? Praveze vcasne zavreni hranic by epidemii ponechalo tam, kde zustal SARS a MERS pred deseti lety.
      Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     19:38 23.03.2020

     To nic nemění na tom že WHO před pandemií varuje dlouhodobě a příprava států na ní byla nulová.
     Koncem února již WHO varovala že Koronavirus má pandemický ...
     Zobrazit celý příspěvek

     To nic nemění na tom že WHO před pandemií varuje dlouhodobě a příprava států na ní byla nulová.
     Koncem února již WHO varovala že Koronavirus má pandemický potenciál.
     https://www.novinky.cz/zahrani...
     Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      21:24 23.03.2020

      Co na to rict. Dlouhodobe varuji a kdyz pandemie "konecne" prijde, tak ji vcas nepoznaji. Klauni.

      Co na to rict. Dlouhodobe varuji a kdyz pandemie "konecne" prijde, tak ji vcas nepoznaji. Klauni.

     • Jirosi
      12:24 24.03.2020

      "Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující více kontinentů. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinenty) za určité časové období." - ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující více kontinentů. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinenty) za určité časové období." - wiki

      Pokud je nemoc jen v Číně nelze ji označit za pandemii.
      Pokud je nemoc v Číně a pár cestovatelů ve světě stále to není pandemie.
      ...
      Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  15:26 23.03.2020

  "Ve skutečnosti česká vláda přijala tvrdá opatření velmi rychle a rovněž rychle se ji podařilo sehnat ochranné pomůcky."

  Jediné a opravdu zásadní bylo vydat zákaz cestovat do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Ve skutečnosti česká vláda přijala tvrdá opatření velmi rychle a rovněž rychle se ji podařilo sehnat ochranné pomůcky."

  Jediné a opravdu zásadní bylo vydat zákaz cestovat do Itálie, Rakouska. Obě dvě opatření nebyli zavedeny, a místo toho vláda vydávala důrazná doporučení. Ty doporučení vydává vláda ještě dnes. Přitom jen přijmutí odpovědnosti za zrušené dovolené by výrazně omezilo počet pacientů.
  Dnešní škody za karanténu jdou do miliard.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:51 23.03.2020

   Možná jen neumíte číst. Zkraje článku je napsáno pravidvé tvrzení, že covid podcenily úplně všechny vlády světa a dále že česká vláda přijala tvrdá opatření velmi rychle. To je ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Možná jen neumíte číst. Zkraje článku je napsáno pravidvé tvrzení, že covid podcenily úplně všechny vlády světa a dále že česká vláda přijala tvrdá opatření velmi rychle. To je naprosto pravdivé tvrzení. Například ve Švédsku ještě dnes lyžují a baví se. Co se týká zákazu vycestovat. Možná máte pravdu, že vláda přecenila zdravý rozum některých občanů, kteří umí fungovat pouze na zákazy (a to ještě jen někteří). A ti největší hazrdéři se životy druhých spěchali stihnout předpůlnoční příjezd, aby nemuseli do karantény.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    16:43 23.03.2020

    Jenže ten kdo nereagoval na tuhle situaci co sami vytvořily byla opět vláda.

    Jenže ten kdo nereagoval na tuhle situaci co sami vytvořily byla opět vláda.

    • technik
     17:11 23.03.2020

     Jirosi pokud vláda udelala něco špatně ( nema cenu se na zdejším fóru o tom bavit) jistě voliči provedou zúčtování při dalších parlamentních volbách.

     Jirosi pokud vláda udelala něco špatně ( nema cenu se na zdejším fóru o tom bavit) jistě voliči provedou zúčtování při dalších parlamentních volbách.

     • Poly
      17:45 23.03.2020

      Neprovedou. Voliči stávající vlády = především důchodci a méně vzdělaní, jsou velmi lehce ovlivnitelní. A ANO má špičkovou PR, hodně peněz na kampaň, má díky firmičkám premiéra k ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Neprovedou. Voliči stávající vlády = především důchodci a méně vzdělaní, jsou velmi lehce ovlivnitelní. A ANO má špičkovou PR, hodně peněz na kampaň, má díky firmičkám premiéra k dispozici mediální kolos a je nemožné ho porazit. I kdyby došlo k superprůseru.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      18:11 23.03.2020

      Poly: neřekl bych, že ANO je nějak skvělé a že má špičkovou PR. Co ale určitě platí, že opozice je tragická, takže ANO je jednookým mezi slepými. (pozn. jsem voličem opozice)

      Poly: neřekl bych, že ANO je nějak skvělé a že má špičkovou PR. Co ale určitě platí, že opozice je tragická, takže ANO je jednookým mezi slepými. (pozn. jsem voličem opozice)

 • damik
  15:03 23.03.2020

  Tak ono sice zavreni hranic a omezeni svobody pohybu a schromazdovani pomuze, ale bude to trvat tak asi 5 az 20 let a kompletne to znici ekonomiku a zamestnanost. Mozna to spusti a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak ono sice zavreni hranic a omezeni svobody pohybu a schromazdovani pomuze, ale bude to trvat tak asi 5 az 20 let a kompletne to znici ekonomiku a zamestnanost. Mozna to spusti a hyperinflaci.

  Treba by bylo lepsi nasledovat uspesne staty, ktere tomu rozumi a maji s podobnou situaci bohate zkusenosti:

  https://www.wired.co.uk/articl...

  The backbone of Korea’s success has been mass, indiscriminate testing, followed by rigorous contact tracing and the quarantine of anyone the carrier has come into contact with.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   15:31 23.03.2020

   Nebude to tak rychlé jako u těch předchozích epidemií, ale taky to nebude do nekonečna(20.let).
   O těch předchozích nemocech, také dnes slyšíte jen ze medií. Ale žádné karantény a ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nebude to tak rychlé jako u těch předchozích epidemií, ale taky to nebude do nekonečna(20.let).
   O těch předchozích nemocech, také dnes slyšíte jen ze medií. Ale žádné karantény a uzavírání dopravy se neděje.
   Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  14:09 23.03.2020

  Bohužel, musela přijít pandemie, aby ukázala, že ve skutečnosti se dnes na "západě" nevyrábí nic než dotační tituly a politická prohlášení. Rázem se ukazuje, že jediné na co ještě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Bohužel, musela přijít pandemie, aby ukázala, že ve skutečnosti se dnes na "západě" nevyrábí nic než dotační tituly a politická prohlášení. Rázem se ukazuje, že jediné na co ještě mají místní politici vliv jsou názvy náměstí a ulic.

  Snad se poučíme a začneme dávat prioritu skutečně potřebným věcem. Zdravotní a hygienické prostředky jsou pouze špičkou ledovce, kolik příspěvků sem bylo napsáno z jiných zařízení, než z těch, které mají čínské komponenty?

  Celá krize nás může posílit, ale i oslabit. Pan Bartosiak přehlíží vlastní polskou sílu v tom smět něco vybudovat. Všechny malé státy mají jedinečnou šanci ze zjištných důvodů začít podporovat vlastní skutečnou nezávislost v co nejvíce oborech, protože to zmírní citlivost na diktát ze zahraničí, ať už to bude z jakékoliv světové strany.

  Stále se mluví například o větší míře potravinové soběstačnosti, ale proč nejít dále a nechtít to v jiných oborech. Stanovit pro stát priority a místo podpory solárních baronů opravdu podpořit to co zajistí stabilitu státu i v krizových situacích.
  Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   14:20 23.03.2020

   No jít formou soběstačnosti. To je hezká myšlenka, ale má mnoho ale.
   Soběstačnost je založená na tom, že lidé budou ochotni kupovat produkty domácích firem. Já osobně to třeba ...
   Zobrazit celý příspěvek

   No jít formou soběstačnosti. To je hezká myšlenka, ale má mnoho ale.
   Soběstačnost je založená na tom, že lidé budou ochotni kupovat produkty domácích firem. Já osobně to třeba dělám v obchodě raději koupím třeba český česnek za 99 kč, místo toho španělského nebo čínského za teď nevím tipnu 45 kč. Zajdu si k malému místnímu masařovi než do velkoobchodu.
   A tohle je největší kámen úrazu. Většina obyčejných lidí dává raději přednost levnějším produktům, a tím prakticky likvidují naši samostatnost, protože český zemědělec je v tu chvíli odkázán na dotace pocházející z EU :-) a EU která dává peníze je nebude dávat jen tak z bůhdarma, ano něco za to na oplátku bude chtít.
   Řešením by bylo zamezit přístupu produktů ze zahraničí na náš trh. Jo to je pravda, ale tímto vytvoříte monopol a čeští výrobci si budou moct dávat cenu jak se jim zlíbí a ještě ojebávat kvalitu. Takže je to plus pro soběstačnost, obrovské mínus pro obyčejného člověka.
   Tak a co teď. Co je lepší?
   Já osobně jsem pro podporu domácího průmyslu. Proto vždy upřednostňuji spíše produkty českých značek, i když i tady většina českých značek je vlastněna zahraničními firmami.
   Faktem je, že dokud samotní lidé nebudou podporovat místní a budou raději kupovat levnější zboží ze zahraničí, tak je jakákoli samostatnost utopie. Tohle není o systému tohle je o lidech :-)
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    15:59 23.03.2020

    Otevřený trh má smysl, pokud není pokřiven. Je nutné si uvědomit, že například pro zemděleství máme jinou geomorfologii krajiny a jiné ekonomické výrobní hladiny pro pěstování a ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Otevřený trh má smysl, pokud není pokřiven. Je nutné si uvědomit, že například pro zemděleství máme jinou geomorfologii krajiny a jiné ekonomické výrobní hladiny pro pěstování a chov. Tomu musí odpovídat i cena, případně subvence pro ty, kteří jsou ochotni se zemědělství věnovat. Jinými slovy, pokud se vyplácí dovážet rajčata z vyhřívaných a osvětlovaných skleníků z Holandska do teplého a slunného Řecka, tak to moc v pořádku není.
    Ale EU se dobrovolně vzdává průmyslové výroby s odkazem na to, že z Číny je to levnější, přicházíme o technologie a schopnosti. Dnes jsou obory, kde jsme skoro nenávratně ztratili schopnost něco vyrobit. A na trhu v současnosti neexistuje aletrnativa vůči čínskému zboží.
    Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     17:47 23.03.2020

     No přiznám se, že moc nerozumím první části vašeho příspěvku, takže možná budu reagovat špatně.
     To na co narážíte je otázkou konkurence schopnosti. Jako pokud někde v Holandsku ...
     Zobrazit celý příspěvek

     No přiznám se, že moc nerozumím první části vašeho příspěvku, takže možná budu reagovat špatně.
     To na co narážíte je otázkou konkurence schopnosti. Jako pokud někde v Holandsku jsou schopni vypěstovat rajčata v Řecku, tak Řecko nebo spíše ten kdo to tam pěstuje je nekonkurenceschopný. A v tuto chvíli je nutné ho podpořit jinak zkrachuje. A nebo přemluvit lidi ať kupují dražší, ale Řecký produkt.

     To druhé. No ona to nebyla ani tak EU jako spíše samotné firmy, které přesunuli výrobu pro ně už nerentabilních věcí do Číny.
     Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      17:48 23.03.2020

      vypěstovat rajčata levnější než v Řecku tam mělo být :-)

      vypěstovat rajčata levnější než v Řecku tam mělo být :-)

   • Poly
    17:41 23.03.2020

    Čínský česnek není v EU běžně k sehnání, protože ho EU osolila pořádnou daní. Proto tu dnes máme španělský česnek. Stejně by to šlo udělat i s některým vybavením zdravotnických ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Čínský česnek není v EU běžně k sehnání, protože ho EU osolila pořádnou daní. Proto tu dnes máme španělský česnek. Stejně by to šlo udělat i s některým vybavením zdravotnických zařízení a ochranných materiálů. Sice budou v Číně vyrábět, ale i prodávat. U nás budou muset mít fabriku na území Schengenu.
    Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     18:02 23.03.2020

     Jasně, vycházel jsem ještě ze starší doby :D Kdysi ho tu bylo tři řitě a bylo to za pakatel. :-)

     Jasně, vycházel jsem ještě ze starší doby :D Kdysi ho tu bylo tři řitě a bylo to za pakatel. :-)

  • Argonaut
   14:37 23.03.2020

   Při kritice EU je nutné brát v potaz 3 základní principy, na kterých instituce EU fungují (dané zakladatelskými smlovami): zásada svěřených pravomocí (EU jedná pouze v mezích ji ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Při kritice EU je nutné brát v potaz 3 základní principy, na kterých instituce EU fungují (dané zakladatelskými smlovami): zásada svěřených pravomocí (EU jedná pouze v mezích ji svěřených jednotlivými členskými státy), zásada proporcionality (EU nesmí překročit rámec toho, co je nezbytné k dosažení cílů stanovených Smlouvami EU), zásada subsidiarity (EU smí zasáhnout jen tam, kde je to efektivnější, než členské státy EU na celostátní nebo místní úrovni). V současné sitiuaci se bavíme o řešení oblasti civilní ochrany, která nespadá do výlučné pravomoci EU a jako taková nemá možnost věc samostatně řešit, pouze v roli podpůrné (stanovené čl. 6 SFEU). Pokud hledáme institucionální viníky v podobě EU, pak bychom se měli zamyslet nad efektivností nastavení systému. EU může být v tomto okamžiku jen tak efektivní, jak budou efektivní samotné členské státy – jejich představitelé. Příkladem viz vytvoření systému rescEU pro řešení katastrof v rámci mechanismu civilní ochrany EU. V případě, že přesáhne zásahové kapacity určité země, může tato země prostřednictvím mechanismu požádat o pomoc. Mimoto, nyní se připravuje rescEU na získání zásob pro zvládnutí COVID-19 (finanční základ již je, materiální se zajišťuje), viz https://ec.europa.eu/commissio...
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    15:49 23.03.2020

    Problém EU je v tom, že je ve vleku německo-francouzských ekonomických zájmů a moc nefunguje, tak aby dokázala zbytek členských států sjednocovat. Ale zrovna případ epidemií, ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Problém EU je v tom, že je ve vleku německo-francouzských ekonomických zájmů a moc nefunguje, tak aby dokázala zbytek členských států sjednocovat. Ale zrovna případ epidemií, které se šíří cestováním, tam by měla společně zasáhnout účinně. Je to spolerčné zrovna tak jako shengen. Do zdravotnictví jednotlivých stáů moc nezasahuje, to je pole působnosti jiných mafiánů z farmacie. Ale i tak vypracovala EU bílou knihu o zdravotnictví, kde se spíše píše o společném výzkumu a přístupu k chorobám. Pořád je EU a státy NATO plná vojenských a polních nemocnic, tak by se dalo čekat, že něco dohromady dají. Místo toho nám eurokomisařka vyhrožuje při pokusu zavřít hranice.
    Skrýt celý příspěvek

    • Argonaut
     16:19 23.03.2020

     Zdravotnictví není ve výlučné kompetenci EU, viz čl. 6 SFEU, písm. a)

     Zdravotnictví není ve výlučné kompetenci EU, viz čl. 6 SFEU, písm. a)

 • SofF
  12:28 23.03.2020

  myslím že část pisatelů to moc nechápe, Bartosiak píše o nalomení ba až zničení důvěry. Tohle je velký test evropských struktur které vlastně fatálně selhaly, protože po propuknutí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  myslím že část pisatelů to moc nechápe, Bartosiak píše o nalomení ba až zničení důvěry. Tohle je velký test evropských struktur které vlastně fatálně selhaly, protože po propuknutí epidemie se vlastně staly neviditelnými, vše musí řešit vlády lokálně. Nyní to vypadá jako kdyby nějaký EP a EK úplně přestaly existovat. A OTAN se omezuje na blábolení o udržení 2% HDP za každou cenu...
  No a o místním exotovi Štětinovi a jeho reakci na ruskou pomoc Itálii, to snad nemá cenu komentovat.
  Takže Bartosiak má pravdu, čím déle to bude trvat tím větší bilancování bude na konci k čemu jsou vlastně stávající struktury, to nepůjde přejít mlčením. Zatím je to lehce přes týden, tak se to ještě neřeší a lidem aspoň většině to ještě nedocvaklo, ale pokud se to protáhne přes prázdniny tak už na věc bude spousta lidí koukat jinak.
  Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   13:03 23.03.2020

   Ano Bartosiak popisuje naprostý nesmysl, protože nerozumí struktuře EU a jiných organizací a proto mluví o nějakých důvěrách.
   Já se zeptám. Co podle vás může organizace, která ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ano Bartosiak popisuje naprostý nesmysl, protože nerozumí struktuře EU a jiných organizací a proto mluví o nějakých důvěrách.
   Já se zeptám. Co podle vás může organizace, která nedisponuje zdravotnickým materiálem, vojenskými kapacitami, policejními kapacitami, vlastně v téhle situaci dělat?
   Dokážete mi popsat co konkrétně může EP nebo EK se svými zdroji a pravomocemi udělat?
   Co by se vám jako líbilo? Jak podle vás měla EU zareagovat? Měla někam vyslat armádu, kterou nemá? Měla začít přerozdělovat nakažené, a tím šířit nebezpečný virus dál? Měla někam poslat zdravotnický materiál, který nemá a z vlastní podstaty nemůže mít, protože se jedná o čistě soukromou věc jednotlivých členských zemí?
   Jednoduše by mně zajímalo co jako lidé nyní čekají od EP a EK, krom řešení ekonomických dopadů?
   Skrýt celý příspěvek

   • Kichot
    13:36 23.03.2020

    Je vtipné jak největší odpůrci federalizace EU, společné armády, nedej bože policie nebo jednotných zákonů, vyčítají EU že se jako jednotný stát nechová...

    Je vtipné jak největší odpůrci federalizace EU, společné armády, nedej bože policie nebo jednotných zákonů, vyčítají EU že se jako jednotný stát nechová...

    • Klimesov
     14:04 23.03.2020

     Jo vtipné to je, ale docela pochopitelné.

     Jo vtipné to je, ale docela pochopitelné.

    • Jirosi
     15:46 23.03.2020

     Těm lidem je jedno co EU udělá. I kdyby se sama rozpustila budou nadávat jak si to mohla dovolit.

     Těm lidem je jedno co EU udělá. I kdyby se sama rozpustila budou nadávat jak si to mohla dovolit.

     • vixl
      19:05 24.03.2020

      Kecy

      Kecy

   • sanityangel1
    13:36 23.03.2020

    Tak ono by uplne stacilo, aby kdyz je nekdo uplne blby, tak aby se nejvyjadroval do medii. Ono lide si toto budou pamatovat jeste ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Tak ono by uplne stacilo, aby kdyz je nekdo uplne blby, tak aby se nejvyjadroval do medii. Ono lide si toto budou pamatovat jeste dlouho:

    https://www.idnes.cz/zpravy/za...

    z clanku:
    Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová považuje uzavírání hranic, ke kterému v rámci prevence šíření koronaviru přistoupilo Česko a další země, za narušení života lidí a přeshraničního obchodu.
    Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     13:42 23.03.2020

     Čekal jsem, že to někdo vytáhne. Ano tohle byla její chyba, kterou ale ona sama za cca 2 dny na to uznala. Dva dny po tomto prohlášení, jasně řekla, že se zmýlila a že ten virus ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Čekal jsem, že to někdo vytáhne. Ano tohle byla její chyba, kterou ale ona sama za cca 2 dny na to uznala. Dva dny po tomto prohlášení, jasně řekla, že se zmýlila a že ten virus podcenila, a začala se zastávat myšlenky uzavírání hranic, takže zase nevytrhávejme posloupnost z kontextu.
     Navíc tohle je docela alibistická odpověď. Dokážete si představit jak by vyřvávali odpůrci EU kdyby s uzavíráním hranic přišla EU? To by byl větší humbuk. Takhle je to jen jeden špatný projev, který samotný autor projevu uznal že je špatný :-)
     Skrýt celý příspěvek

     • Clavo
      14:31 23.03.2020

      Klimesov
      Ursula von der Leyenová akože nemala žiadne informácie o tom co sem príde z Číny čomu bude EÚ čeliť. A teraz si predstav ze štáty nezavru hranice a nezačnú sa chrániť ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      Ursula von der Leyenová akože nemala žiadne informácie o tom co sem príde z Číny čomu bude EÚ čeliť. A teraz si predstav ze štáty nezavru hranice a nezačnú sa chrániť obmedzovanim slobody ako by to tu vyzeralo keby sme corone dali dva týždne navyše.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      14:48 23.03.2020

      Clavo: Copak vy sám jste to nepodcenil? Já se třeba přiznám. Nemám potřebu hrát si tady na nějakého chytrolína. Já osobně jsem třeba situaci podcenil. Taky jsem nečekal, že to bude ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Clavo: Copak vy sám jste to nepodcenil? Já se třeba přiznám. Nemám potřebu hrát si tady na nějakého chytrolína. Já osobně jsem třeba situaci podcenil. Taky jsem nečekal, že to bude až takový průser a uzavírání hranic i mně osobně na samém začátku vadilo.
      No tak nějak postupem času jsem si uvědomil, že to nejspíše byl dobrý krok.
      Takže kde je reálně problém? Ona udělal prakticky to samé.
      Navíc pro obhajobu svého postavení jste si musel vytvořit alternativní situaci, která ovšem nenastala. Hranice jsou zavřené a to i s podporou EU. Znovu kde je problém?
      Jako kritizovat z mého pohledu takovou blbost, může opravdu jen silně zaujatý člověk. Ano udělal chybu, ano uvědomila si jí a chybu napravila. Tečka konec zvonec. Nemá cenu dělat z komára velblouda. Ale já vím. Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. A mnohé zarputilé kritiky EU daleko více zajímá nesmyslný proslov nějaké ženské, než reálné informace o tom co skutečně EU dělá a jak ve skutečnosti postiženým zemím pomáhá :-)
      Skrýt celý příspěvek

     • sanityangel1
      15:08 23.03.2020

      Klimesove:
      Ja osobne jsem to nepodcenil, ochrane pomucky jsem si zakoupil v polovine ledna, kdyz byly k dispozici a byl jich dostatek a kdy z dat bylo naprosto jasne, ze to bude ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesove:
      Ja osobne jsem to nepodcenil, ochrane pomucky jsem si zakoupil v polovine ledna, kdyz byly k dispozici a byl jich dostatek a kdy z dat bylo naprosto jasne, ze to bude pruser a diky me si to koupila 1/2 zbytku me rodiny. Ta druha se mou radou neridila a ted se chova naprosto stejne jako Vy. Abych je citoval - nedokazali jsme si vubec predstavit, kam to dojde. Samozrejme problem je, ze jsme pouze na zacatku pandemie a behem nasledujicich 3 tydnu se v Evrope ukaze, kdo se jak bude vyvijet. Spanelsko, Anglie, Francie a Nemecko se jiz vydaly cestou Italie. Jenom ten virus nezabiji tak rychle jako mor, ale trva mu to - odhaduji ze v prumeru 14 dni. Jedina nadeje pro nemocne je antimalarikum -chloroquine phosphate, ktereho je relativni dostatek a mohl by v epidemii pomoci.

      Ursula je neschopna a jeste blba, staci si precist co udelala s nemeckou armadou. Pro EU je tragedie, ze nekdo takovy ji ma reprezentovat a vest.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      15:19 23.03.2020

      sanityangel1.
      No krom vašeho slova žádné jiné důkazy nemám, ale budiž budu vám důvěřovat že jste tyto kroky učinil.
      Smím se prosím zeptat a poprosit o zdroj vašich informací ...
      Zobrazit celý příspěvek

      sanityangel1.
      No krom vašeho slova žádné jiné důkazy nemám, ale budiž budu vám důvěřovat že jste tyto kroky učinil.
      Smím se prosím zeptat a poprosit o zdroj vašich informací ohledně smrtnosti toho viru?

      A co udělala s Německou armádou? Podfinancovala jí. Tak jako většina zemí v Evropě.
      Každopádně EU netvoří jeden člověk že :-)
      Takže teď kritizujete koho? Jako upřímně trochu se nevyznám ve vašich myšlenkových pochodech a v tom co se mi snažíte sdělit?
      Skrýt celý příspěvek

     • sanityangel1
      17:13 23.03.2020

      Klimesov, ja bych Vam mohl poslat fakturu z www.oopp.cz...
      ale nevidim duvod, k cemu by Vam byla.
      Osobne si vypisuji vyvoj kazdy den z teto ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov, ja bych Vam mohl poslat fakturu z www.oopp.cz...
      ale nevidim duvod, k cemu by Vam byla.
      Osobne si vypisuji vyvoj kazdy den z teto stranky:
      https://www.arcgis.com/apps/op...

      a ten neni dobry. Zde je to za vsechny zeme:
      https://github.com/CSSEGISandD...

      Jak rikam - nam pomuze - sedet doma, zavrit hranice a to i pro pendlery, mozna chloroquine phosphate a od ledna ockovani.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      17:51 23.03.2020

      sanityangel1: Prvně děkuji za odkazy.
      Ano to co píšete je pravda a já s tím souhlasím, ale tady jsme úplně někde jinde než na samotném začátku.
      Bavíme se už o úplně jiných věcech, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      sanityangel1: Prvně děkuji za odkazy.
      Ano to co píšete je pravda a já s tím souhlasím, ale tady jsme úplně někde jinde než na samotném začátku.
      Bavíme se už o úplně jiných věcech, na které jsem já osobně ani nenarážel.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:04 23.03.2020

      Tady je lepší přehled pokud jde jen o data.
      https://www.worldometers.info/...

      Tady je lepší přehled pokud jde jen o data.
      https://www.worldometers.info/...

   • otecko
    14:18 23.03.2020

    Ne, Bartosiak nevykládá nesmysly, právě tímto upozorňuje, na smysl EU v podobě, jaké je nyní. A že cestou je a) federalizace nebo b) nic. To bude téma dalších let. Unie pro krásně ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ne, Bartosiak nevykládá nesmysly, právě tímto upozorňuje, na smysl EU v podobě, jaké je nyní. A že cestou je a) federalizace nebo b) nic. To bude téma dalších let. Unie pro krásně počasí prostě přestane stačit! To je v jeho odpovědi řečeno.
    Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     14:37 23.03.2020

     vždy když vaše myšlení skončí závěrem buď A nebo B, ale nic víc, tak je to závěr založený na nesmyslu.
     Víte na EU se nyní háže velké množství věcí, které ovšem měli plnit ...
     Zobrazit celý příspěvek

     vždy když vaše myšlení skončí závěrem buď A nebo B, ale nic víc, tak je to závěr založený na nesmyslu.
     Víte na EU se nyní háže velké množství věcí, které ovšem měli plnit jednotlivé státy a EU je neměla jakkoli ovlivnit. Proto se nyní vytváří iluze, že buď musíme jít cestou větší integrace a nebo to rozpustit a jít cestou samostatných států.
     Samozřejmě tohle je blbost.
     EU udělala totiž vše co bylo v jejich silách. Udělala přesně to co měla. V krátké době odsouhlasila finanční výpomoc postiženým zemím, uvolnila veškerou birokracii pro maximální zrychlení nákupu zdravotnického materiálu, podpořila jak finančně tak i legislativně vývoj léčiv aby byly k mání co nejrychleji a začala řešit ekonomické dopady. Zbytek je prostě a jednoduše už na jednotlivých státech a je to tak dobře. Je nesmysl aby virovou krizi řešil nějaký nadřazený subjekt ze zahraničí. Je nesmysl aby EU vytvářela obrovské sklady léčiv, zdravotnického materiálu atd. aby je pak centralizovaně přerozdělovala (stejná chyba jakou udělal nynější vláda, která nemocnicím zakázala nákupy zdravotnického materiálu, že se o to postará sama a v případě potřeby bude přerozdělovat) atd. atd.
     Takže suma sumárum EU nyní jedná přesně tak jak má, a kdo na ní nadává je silně zaujatý člověk.
     A to že máme nebo budeme mít na výběr jen ze dvou variant buď to integrace nebo odchod, proč?
     Jako doteď nikdo z těch kritiků EU mi neodpověděl na mé otázky jak by si teda představovali centralizované postupy z EU? Dokážete si vy sám představit jak by se tato situace řešila z nějakého centralizovaného místa mimo ČR, kde lidé nejspíš ani nevědí jak na tom náš zdravotní systém je? Nebo dokážete si představit jak by tuto situace a následnou ekonomickou krizi řešili ekonomicky slabší země?
     Až samotná ekonomická krize ukáže zdalipak je EU bezzubá či nikoli. Do této doby nemá EU vůbec cenu řešit, protože ta během krátké chvíle udělala vše co šlo :)
     Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:12 23.03.2020

      Když se podíváte na kurz Eura vs Kč je vidět, že už jen tímhle pomáhá EU státům v krizi.

      Když se podíváte na kurz Eura vs Kč je vidět, že už jen tímhle pomáhá EU státům v krizi.

    • Jirosi
     16:11 23.03.2020

     Unii i pro škaredé jsme tu mohli mít dávno. Ale jsme to my, to východní křídlo co brzdí další postup integrace i těchto složek.

     Unii i pro škaredé jsme tu mohli mít dávno. Ale jsme to my, to východní křídlo co brzdí další postup integrace i těchto složek.

    • Scotty
     17:16 23.03.2020

     Proč ne varianta C. Tedy že státy budou řešit krize samostatně jako nyní a budou s tím počítat? Čím přesně by nám teď mělo vedení EU vlastně pomáhat?
     Teď stojíme před situací že v ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Proč ne varianta C. Tedy že státy budou řešit krize samostatně jako nyní a budou s tím počítat? Čím přesně by nám teď mělo vedení EU vlastně pomáhat?
     Teď stojíme před situací že v podstatě všechny státy EU mají svých starostí dost a tedy si nemohou vzájemně moc pomáhat. A EU je společenství států, nic víc nic míň.
     Třeba po téhle krizi vznikne nějaká sdílená evropská kapacita pro řešení mimořádných situací. To je ovšem otázka politického rozhodnutí zástupců členských států.
     Skrýt celý příspěvek

   • SofF
    22:19 23.03.2020

    jenže na důvěře stojí EU, bez důvěry ve zlepšení života občanů členských států by tam nikdo nechtěl být, stejně jako v OTAN kde je určitá byť imaginární důvěra že když by došlo na ...
    Zobrazit celý příspěvek

    jenže na důvěře stojí EU, bez důvěry ve zlepšení života občanů členských států by tam nikdo nechtěl být, stejně jako v OTAN kde je určitá byť imaginární důvěra že když by došlo na ohrožení tak bude reagovat a chránit své členy.
    EU aparát měl možnost se "blýsknout" a provést koordinovanou akci ve všech členských zemích k zamezení šíření viru hned v zárodku. A co se stalo, dlouho se nic nedělo a pak silně opožděná reakce že není dobré omezovat volný pohyb osob - reakce extrémně časově zabržděná a do kontextu rychle měnící se situace až absurdní. Než do té EU slonovinové věže něco doteče a než dojde k reakci tak je pomalu už po všem. Prostě měli vyvíjet aktivitu a ne propadnout se do pasivity kdy vlastně EU jako struktura přestala pro občany být viditelná, o to jde a podle toho se bude hodnotit co bude potom. Stejně jako selhal předchůdce OSN, Společnost národů, po krizi už nikoho nezajímala protože nesplnila účel. O to jde.
    Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     08:13 24.03.2020

     Soft.
     eeeeeee NE. Vyčítáte EU něco co ani dělat reálně nemůže a ještě to vyčítáte na základě všeobecných frází. Buďte prosím konkrétní.
     Jakou konkrétní koordinační činnost měla ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Soft.
     eeeeeee NE. Vyčítáte EU něco co ani dělat reálně nemůže a ještě to vyčítáte na základě všeobecných frází. Buďte prosím konkrétní.
     Jakou konkrétní koordinační činnost měla provést? Nařídit všem státům stejný postup? To legislativně nemůže, protože na to nemá pravomoce. Vyslat někam armádu, zdravotníky či jiné bezpečnostní složky? Jaké, kde je EU vezme? Eu ničím takovým nedisponuje. Rychle přerozdělovávat zdravotnický materiál z nějakých skladů? Jakých skladů? EU nemá nic takového k dispozici. Neexistují nadřazené sklady. Nebo měla koordinovat přerozdělování nakažených? Tohle by byla ta největší hloupost, protože s nakaženými se nehýbá aby se virus nešířil ještě rychleji.
     Takže nezlobte se na mně, ale i u vás cítím kritiku vyvolanou spíše předpojatostí. Reálně jste nekritizoval žádný konkrétní krok, který by EU udělala, naopak kritizujete to že EU neudělala to co reálně ani udělat nemůže.
     Ale i vás bych poprosil aby jste byl konkrétní. Jaké podle vás nyní EU udělal špatná rozhodnutí a naopak jaká rozhodnutí měla EU udělat a neudělala?
     A i vám to napíši.
     Už konečně pochopte, že EU není žádný superstát, ale jedná se pouze o společnost nezávislých států, které mezi sebou spolupracují primárně na ekonomické bázi. Tyto členské státy jsou momentálně v průseru, který ovšem není vyvolán ekonomickými vlivy.
     Vy EU prezentujete jako nějaký, ve všech ohledech, nadřazený subjekt což ale není pravda.
     Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  12:28 23.03.2020

  Svět se změní určitě, vše záleží na síle šíření viru, ale změní se. Postihne všechno co nyní známe, od geopolitiky, až po uvažování obyčejných lidí a jejich rozhledu. Ovlivní to i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Svět se změní určitě, vše záleží na síle šíření viru, ale změní se. Postihne všechno co nyní známe, od geopolitiky, až po uvažování obyčejných lidí a jejich rozhledu. Ovlivní to i rozhodování zbrojních zakázek a pohled na armádu jako takovou. Doba kdy se cítili ti, kteří preferovali (byť trochu rozporně s ústavou), že armáda má být více expediční než teritoriální ve svých postojích pomalu neotřesitelní, již se chýlí nejspíš ke konci a jejich komfortní zóna se začíná otřásat v základech.

  Lze předpokládat, že nyní se plánované akvizice do obrany oddálí či dokonce změní a za další společnost i armádní a politické špičky budou chápat potřebu "silných" záloh pro AČR. Již nyní je situace v rámci lidských zdrojů na hranici udržitelnosti. PČR, AČR, atd. střeží hranice, vznikla tu malá uzavřená oblast (Litovel, Uničov) a pokud by vypukli někde nepokoje, či dokonce byla země ohrožena migrační vlnou (jako Řecko) či záplavami, bezpečnostní hrozbou, tak nemáme kapacity vše zvládnout.
  Až se bude rozhodovat (obrazně) zda pořídit F-35 či peníze vložit do početných záloh pro AČR a potřebných zásob. Tak zastánci lobbistů budou asi tahat za kratší konec.
  EU po této krizi se změní, protože současnost ukázala, že EU není schopna řešit akutní problémy dnešních dní.
  Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   12:49 23.03.2020

   Tak co vím, tak AČR už dáááááááávno opustila nějakou myšlenku výstavby pouze specializovaných sil, a už dlouhou dobu se snaží znovu vytváře vševojskovou armádu, takže tady může ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tak co vím, tak AČR už dáááááááávno opustila nějakou myšlenku výstavby pouze specializovaných sil, a už dlouhou dobu se snaží znovu vytváře vševojskovou armádu, takže tady může dojít pouze k dobré změně, kdy si lidé uvědomí že je lepší utopit v AČR 20 miliónů, než podobné peníze utopit v dotovaném jízdném. Zatím co AČR tahá nyní za vládu horké kaštany z ohně, zlevněnné jízdné dnes nikoho nezajímá a jasně ukázalo, že to byl nesmysl co udělalo díru do rozpočtu, zbytečnou díru do rozpočtu. A další případy by se našli :-) Takže pokud to půjde touhle cestou, za mně jen dobře.
   Ta horší cesta budou nesmyslné škrty :-( tahle cesta je ovšem pravděpodobnější, ale uvidíme.

   No když jsem poslouchal rozhovor s generálem Petrem Procházkou, tak říkal že vytíženost armády je na nějakých cca 30%, ale v případě potřeby že povolají další a pokud to bude situace vyžadovat povolají se mobilizační ročníky. Muži jsou stále povinní vstoupit do armády v případě ohrožení státu, tahle povinnost nevymizela. Každopádně pokud to půjde směrem tak jak vy popisujete, větší investice do záloh, za mně také jen dobře. Je to potřeba a já s těmito investicemi budu souhlasit. Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že existují i jiné druhy ohrožení než jen viry, takže je potřeba investovat do výzbroje. Ovšem já se obávám, že se nebude investovat ani do jednoho a finance se znovu přežerou :-(

   A poslední věc. To co píšete o EU je nesmysl. Schopnosti EU se projeví až jak se bude řešit následná ekonomická krize, dřív ne.
   EU z vlastní podstaty nemá totiž jakoukoli možnost jakkoli zasahovat do této problematiky. Nevlastní žádné nadřazené vojenské, policejní, záchranné a podobné bezpečnostní složky, které by mohla v případě ohrožení kamkoli poslat. Nevlastní žádné strategické rezervy zdravotnického materiálu apod.
   Naopak EU už uvolnila přes 80 miliónů eur na vývoj vakcíny, dalších tuším že 13,7 miliard eur, které se rozdělují do jednotlivých zemí na boj s virem, jen tak mimochodem ČR dostane 1 miliardu eur, ergo jde o peníze za které momentálně nakupujeme zdravotnický materiál v Číně :-)
   EU uvolnila veškeré birokratické procedury k vývoji a zavedení vakcín, a nyní pracuje na různých fondech pro podporu v nezaměstnanosti nebo udržitelnosti pracovních míst. Víc opravdu dělat nemůže. :-)
   Paradoxem je, že ve skutečnosti tahle krize ukazuje, že EU fungovat dokáže, ale spíše naopak jednotlivé země, když jsou osamoceny tak s krizí bojují horko těžko :-)
   Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    16:28 23.03.2020

    Klimesov

    To, že AČR má ambicii si zachovat vševojskový charakter je patrné od roku 2015. Proto jsem psal, že ti co chtějí mít armádu více expediční než teritoriální budou možná ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Klimesov

    To, že AČR má ambicii si zachovat vševojskový charakter je patrné od roku 2015. Proto jsem psal, že ti co chtějí mít armádu více expediční než teritoriální budou možná tahat za kratší konec. Doposud mají větší vliv ty "expediční". Viz. kontrakty.

    Ohledně EU, ta má větší ambici, než být jen přejmenovaným Společenstvím uhlí a oceli. Vzhledem k tomu, že její nařízení v současné době nikoho nezajímá a vlastně jakoby přestala existovat, tak ztratila autoritu jako takovou a opravdu se ukázala jako nefunkční. Je dosti možné, že EU se smrskne jen na hospodářský směr. Nějak tak, jak to chtějí konzervativní síly.
    Jak se nakopne ekonomika po této krizi není opět na bedrech EU, ale firmách a potažmo na každé zemi zvlášť.
    A omluvám, to, že současná krize dokazuje, že EU funguje, mi přijde jak z jiného světa. My (ČR) se s virem vypořádáváme svými vlastními silami a jediný, kdo nám nyní může pomoci, je ČLR, nikoliv EU. Členské státy jsou nyní spíše hrozba (vir) a proto budou nejspíš hranice "zavřeny" možná až 2 roky.
    Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     17:10 23.03.2020

     Větší vliv mají ty kontrakty, které splňují jak požadavky AČR na obranu ČR tak i ty které umožňují plnit naše závazky vůči NATO. A to je správně. Stále fungujeme v nějaké ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Větší vliv mají ty kontrakty, které splňují jak požadavky AČR na obranu ČR tak i ty které umožňují plnit naše závazky vůči NATO. A to je správně. Stále fungujeme v nějaké kolektivní obraně a je potřeba tam přispívat. :)

     To jaké má EU ambice je bezpředmětné a s touto situací nijak nekorespondují.
     Smím vás poprosit o jakých nařízeních mluvíte? Buďte prosím konkrétní, o jakých nařízeních nyní mluvíte? Které konkrétní kroky teď udělala EU špatně a proč a které kroky měla EU udělat a neudělala? Vy tu vystupujete z pozice kritika, takže asi by jste měl mít nějakou přesnou alternativu k řešení. Ale konkrétně. Nepište mi tady argumenty z všeobecné roviny. Můžete klidně použít i to co jsem vám napsal já. Co podle váz z toho co jsem napsal, že udělala EU je nepodstatné?
     Ne ekonomika je na bedrech financí. Takže pokud bude firma, která tuto krizi finančně nezvládá a nezvládne, tak dotace EU v hodnotě až 37 miliard EU jí příjdou vhod aby se udržela a postavila se znovu na nohy. A tady mluvím o dotacích pro firmy na vyplácení mzdy a tím nemuseli zaměstnance propustit. Ano tohle všechno už se plánuje a řeší. Takže omyl je a bude to i na berdech EU a na její podpoře těm co před krizí fungovali a díky krize se dostali do recese :-)
     Nebo vy snad máte jinačí mechanizmus jak tenhle problém vyřešit? Pokud ano sem s ním, ale opět prosím buďte konkrétní.
     Opravdu se s virem vypořádáváme sami a pomoct nám může pouze ČLR? Buďte konkrétní jakými mechanizmy nám může pomoct pouze ČLR? Máte na mysli prodejem zdravotnického materiálu, který nyní kupujeme za peníze z EU fondů?
     Prosím buďte konkrétní. Tyto všeobecné řeči jsou k ničemu a nic nevyřeší a nic nevysvětlí.
     Já vám předložil konkrétní kroky, které EU udělala, dělá a dělat chce.
     Prosím vás odpovězte mi stejným stylem.
     Hranice budou zavřené do té doby dokud se nenajde účinná vakcína. A zde opět narážím na to, že to je EU, která nyní uvolnila vše od financí po kapacity aby se vývoj vakcíny co možná nejvíce urychlil.
     Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      19:46 23.03.2020

      Klimesov

      A právě v minulém roce dostal přednost kontrakt, který prakticky moc nepřispěl obraně ČR a kolektivní už vůbec, navíc nebyl ani v požadavcích NATO.

      Jaké má ambice EU s ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      A právě v minulém roce dostal přednost kontrakt, který prakticky moc nepřispěl obraně ČR a kolektivní už vůbec, navíc nebyl ani v požadavcích NATO.

      Jaké má ambice EU s touto situací korespondují až až, tato situace změní EU, tak ambice jsou na místě.
      Špatně jsem se vyjádřil, nařízení EU nedala, to by ani nestihla, jen ústy Leyenové vyjádřila nesouhlas s uzavíráním hranic, jak to činí některé členské státy EU, třeba ČR.
      Já EU nekritizuji, jen konstatuji, že EU je v současné situaci, jak páté kolo u vozu.
      S ekonomikou se mnou očividně souhlasíte, jen podotknu, že dotace budou o dost přísnější, peněz méně a národní státy budou se sebou v rámci EU ještě víc bojovat, než doposud. Proto ekonomiku budou opět jako vždy řídit velcí hráči a dotace EU budou pozměněny. Protože ekonomika neleží na bedrech EU. EU je v rámci ekonomiky jen mechanismem, který ji vložili velcí hráči v rámci EU. Pokud chcete vědět jak si povede třeba VW, tak nejlíp to ví ve VW nikoliv v EU.
      Urgentní zdravotnický materiál jsme koupili z rozpočtu MV, protože to mohlo okamžitě platit.
      ČLR je v současnosti jedinou zemí, která dokáže dodat "okamžitě" miliony roušek a respirátorů. Samozřejmě jsou i menší dodavatelé, ale když je urgentní potřeba, tak jedině ČLR.
      Jestli vás chápu, to, že EU podle vás vyčlenila několik miliónů EUR na vakcínu, která je už možná na světě, jen se čeká na její otestování, tak si myslíte, že to EU v současné podobě zachrání?
      Jen konstatuji a je to fakt, že v době krize každý kope sám za sebe o to víc. Co se líbí nebo nelíbí EU je každému jedno. Viz. Leyenová
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:09 23.03.2020

      "ČLR je v současnosti jedinou zemí, která dokáže dodat "okamžitě" miliony roušek a respirátorů. Samozřejmě jsou i menší dodavatelé, ale když je urgentní potřeba, tak jedině ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "ČLR je v současnosti jedinou zemí, která dokáže dodat "okamžitě" miliony roušek a respirátorů. Samozřejmě jsou i menší dodavatelé, ale když je urgentní potřeba, tak jedině ČLR."

      To je tím, že Čína začala přeorientovávat svoji ekonomiku po nástupu nákazy v Číně. Oni pro sebe taky neměli, a museli žit s tím co mají, co jim bylo posláno.
      Výroba naběhla, a mají! Ale nepotřebují, epidemie je potlačena. Tak prodávají.

      I u nás se začali rozbíhat továrny. Stejně jako v Číně čekáme, a nemáme. Až se rozběhnou bude epidemie vytlačena z CR, a mi budeme dodávat nejspíše do USA případně jinde. Tam, kde bude aktuální ohnisko.
      Jen pro zajímavost Čína dodává maximálně FFP 2. Zatím co CR budeme produkovat i FFP 3, ty co fungují.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      22:11 23.03.2020

      semtam
      To máte na mysli nákup vrtulníků? No tak ten se preferoval už někdy před pěti lety a ne až minulý rok. :-)

      :D nezlobte se na mně, ale tvrzení o tom, že EU je naprosto ...
      Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      To máte na mysli nákup vrtulníků? No tak ten se preferoval už někdy před pěti lety a ne až minulý rok. :-)

      :D nezlobte se na mně, ale tvrzení o tom, že EU je naprosto neschopné jakkoli nynější situaci řešit, obhajovat jen na základě nějakého osobního projevu Leyeové je s prominutím k smíchu nebo spíše silně zaujaté abych byl přesný.
      Leyeová totiž není a celá EU. EU není založena na kultu osobnosti, takže je úplně jedno co ta ženská prohlásila, nehledě na to že ani ne dva dny po svém projevu se veřejně omluvila a uznala svou chybu, to vůbec nevypovídá o činnosti či nečinnosti, schopnostech či neschopnostech EU jako organizace.
      Ale pokud pro vás je osobní projev nějaké Leyenové, jednoho jediného člověka v celé EU, daleko více vypovídající než kroky, které EU reálně dělala a dělá v rámci svých pravomocí a možností, tak budiž :D na tohle se totiž opravdu rozumně reagovat nedá :D
      Ona EU je totiž stále spolek nezávislých států, které mezi sebou spolupracují primárně ekonomicky a daleko víc v ní záleží na skutečných krocích Evropského parlamentu než na osobním prohlášení jedné jediné ženské. Ale budiž, asi se vám líbili slova Klause ml. protože to byl on co tyto slova použil v rozhovoru pro parlamentní listy. Jo takže budiž máte pravdu. :D
      Pokud by státe EU se sebou v ekonomické situaci se sebou ještě více bojovali tak by byly samy proti sobě. Ještě jednou to zopakuji. EU přes všechny nesmysly co dělá není žádný superstát, ale stále to je jen skupina nezávislých států, která mezi sebou spolupracuje primárně na ekonomické stránce. Čili ekonomicky silné Česko je pro Německo daleko lepší než ekonomicky slabší Česko, protože k nám vyvážejí a naše ekonomická slabost znamená odkoupení menšího množství jejich produktu. Každopádně, abych byl férový, vámi popsaná situace může klidně nastat a proto od samého začátku tvrdím, že tou pravou zkouškou pro EU bude až následující ekonomická krize.
      K rouškám a respirátorům se už vyjádřil Jirosi, takže bych se už jen opakoval.
      "Jestli vás chápu, to, že EU podle vás vyčlenila několik miliónů EUR na vakcínu, která je už možná na světě, jen se čeká na její otestování, tak si myslíte, že to EU v současné podobě zachrání?" Proč by měl takový krok nějak EU zachraňovat? Jak jste přišel na tuto otázku? Já pouze reagoval na vaší prvotní kritiku, že EU není schopná řešit aktuální problémy dnešního dění. A napsal jsem že EU to v rámci svých pravomocí a prostředků které má řeší a tudíž, že vaše kritika je neopodstatněná. A znovu nezlobte se na mně, ale jako celá vaše otázka je postavená na hlavu protože stojí na vložené informaci o tom, že možná někde na světě existuje lék. Ale co to je možná? Možná někde ve vesmíru existují mimozemšťani a co z toho. Reálně žádný lék na vir neexistuje, ale zkouší se a testují. Takže jaký reálný smysl měla tato vaše otázka?
      Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      22:46 23.03.2020

      Klimesov

      A proto jsem hned ze začátku psal, že expediční směr má v armádě přednost před teritoriálním a dokonce před požadavky NATO.

      Mícháte dohromady dvě věci a to výrok ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      A proto jsem hned ze začátku psal, že expediční směr má v armádě přednost před teritoriálním a dokonce před požadavky NATO.

      Mícháte dohromady dvě věci a to výrok předsedkyně Evropské komise (což je vrcholná funkce, nikoliv nějaký řadový poslanec) a činnost EU takové.

      To, že mnoho států EU nevyslyšelo kritiku předsedkyně Evropské komise a uzavřelo své hranice je jen jedna část.
      Další část je ta, že EU současnou situaci nijak systematicky neřeší a vlastně každý členský stát si jede podle sebe, jakoby žádná EU nebyla.
      To je ten hlavní problém současné EU, že je úplně mimo dění a ten kdo má všech pět pohromadě se nějakými doporučeními neřídil.
      Státy EU mezi sebou soupeří, ne že ne, proto česká politická reprezentace oplakala odchod Británie, protože často hlasovala s námi a také proto existuje V4, aby naše spolupráce měla na půdě EU nějakou váhu.

      Promiňte, nechápu Jirosiho příspěvek, to, že Čína poptávala kvanta roušek je logické (přes miliardu lidí). U nás výroba roušek běží a již nyní je povinnost venku roušku nosit. Nevim, jak český dodavatel ovlivní epidemii, to už není jen o rouškách, ale o důslednosti každého z nás, nošení roušek plus dodržování hygieny rukou, apod.
      Dále Jirosi tvrdí, že budou respirátory FFP3 a ty že fungují.
      Oni fungují všechny.
      Vím, že se to všichni učíme a tak opakování matka moudrosti. Je dobré mít na vědomí, tvá rouška chrání mě a má rouška chrání tebe.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      07:56 24.03.2020

      semtam:
      Ne nepreferují se u nás expediční síly. Byť se to tak může zdát.
      Problém v AČR není, že by někdo něco preferoval, ale že máme naprosto šílený způsob výběrových řízení. Co ...
      Zobrazit celý příspěvek

      semtam:
      Ne nepreferují se u nás expediční síly. Byť se to tak může zdát.
      Problém v AČR není, že by někdo něco preferoval, ale že máme naprosto šílený způsob výběrových řízení. Co si budeme nalhávat ten systém je špatný a nefunguje jak by měl.
      Naše armáda nemá neomezený bianko šek, a dokonce není na prvním místě v rozpočtu jednotlivých politických stran. AČR je bytostně závislá na financích, které jí vláda předhodí. A tyto finance jsou AČR dávány málo a ještě k tomu nepravidelně. Výběr vrtulníků nebyl upřednostněn, kvůli nějakým expedičním ambicím, ale protože AČR v danou chvíli prostě dostala nějakou sumu na nákup vrtulníků, kterou musela utratit. Vrátit jí zpět do rozpočtu by byla největší chyba. A jelikož to to financování bylo chaotické tak je chaotický i výsledek. První bylo uvolněno cca 6-8 miliard. Krásna suma na pořízení vrtulníků pro pátrací a hlídkovou činnost, a proto se jako první rozhodlo nahradit SOKOLY. Jenže ani ne rok na to, někdo uvolnil na nákup vrtulníků 14 miliard. Moc na nákup vrtulníku na pátrací a hlídkovou činnost, málo na nákup nových bitevníků, nesmyslná částka na náhradu dopravních Mi-171š, které v té době byly v podstatě nové. Tak se prostě šlo cestou nákupu víceúčelových vrtulníků v lehčí váhové kategorii, které armáda jako doplnění k Mi-171š chtěla pořídit. Kdyby do toho nevlezlo vyřazení Mi-24, dopadlo by to všechno daleko líp a výběr by se nemusel ani rozdělovat.
      Takže byť se to zdá, že se u nás něco upřednostňuje, tak opak je pravdou. Tyhle "nelogické věci" se dějí díky chaotickým a zdlouhavým výběrovým řízením. U nás je prostě naprosto špatný systém výběrových řízení.

      Eeeeee s prominutím, ale NE. Jako Leyenovou jste argumentoval vy, já ne. Takže já nic nespojuji dohromady. Jen píšu, že je nesmyslné kritizovat EU jen na základě projevu jednoho jediného člověka. Ukazuje to na předpojatost vůči systému. Pokud by jste zde kritizoval nějaký konkrétní krok, tak ano můžeme se někam posunout, ale vy skrze jeden projev kritizujete celou EU bez konkrétních informací.
      Znovu EU nemá možnost jakkoli tuto situaci systematicky řešit, nemá na to ani prostředky a ani pravomoce. EU nedisponuje centrálním skladem, nedisponuje jistým počtem bezpečnostních sil (armádou, zdravotníky, policií), které by mohla vyslat do ohrožených míst a nemá pravomoce zasahovat do vnitřních struktur jednotlivých zdravotnických center v jednotlivých zemích, a chtít po EU aby přerozdělovala nemocné by byla ta největší hloupost. EU může pouze dávat veškerou možnou podporu jak finanční tak legislativní a to dělá. Takže kde je ten konkrétní problém? EU dělá vše co může v rámci pravomocí a dostupných zdrojů, a vy jí vyčítáte, že nedělá to co nemůže. Nezlobte se na mně, ale tohle zavání předpojatostí.
      A znovu se budu opakovat. EU není žádný superstát. Stále je to společenství nezávislých států, které spolupracují primárně ekonomicky. A tyto státy jsou momentálně v jiném než ekonomickém pruseru a EU prostě nemůže udělat nic než je nechat to vyřešit a dát jim všemožnou podporu. Což dělá.
      V rámci ekonomiky si konkurujeme, ale nebojujeme mezi sebou. Pokud by jsme začali mezi sebou bojovat, tak jsme sami proti sobě.
      A co se týče roušek. To že naše vláda, dala spíše přednost dovozu roušek z ČLR než aby využila místní firmy je dáno z velké části tím, že mnoho našich představitelů má silné vazby na ČLR. Já osobně jejich krok moc nekritizuji, ale na druhou stranu z toho nedělám nějaké haló.
      Použiji slova, která jsem nedávno někde četl:
      "Krize ukázala, že jsme schopný národ, jen nás řídí nemehla"
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:48 24.03.2020

      "Dále Jirosi tvrdí, že budou respirátory FFP3 a ty že fungují.
      Oni fungují všechny.
      Vím, že se to všichni učíme a tak opakování matka moudrosti. Je dobré mít na vědomí, tvá rouška ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Dále Jirosi tvrdí, že budou respirátory FFP3 a ty že fungují.
      Oni fungují všechny.
      Vím, že se to všichni učíme a tak opakování matka moudrosti. Je dobré mít na vědomí, tvá rouška chrání mě a má rouška chrání tebe."

      Opakovaní hesel opravdu nezvyšuje schopnosti doporučených pomůcek.
      Nošení roušek platí od 19.3., je 24.3. křivka nárůstu pacientů je stále stejná.
      Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      19:49 24.03.2020

      Klimesov

      Mnohé co jste napsal ohledně výběru techniky pro AČR, tak s vámi souhlasím. Ještě bych jen doplnil, že významným hráčem bylo také politicko-lobbistický tlak, který ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      Mnohé co jste napsal ohledně výběru techniky pro AČR, tak s vámi souhlasím. Ještě bych jen doplnil, že významným hráčem bylo také politicko-lobbistický tlak, který zvrátil to, že se vrtulníky vůbec nakoupili byť jako náhrada za MI-24. Za mě, když se rozhodlo generálkovat Sokoly, se nákup víceúčelových vrtulníků stal v tomto čase nadbytečný a armádu čeká (snad) důležitější obměna techniky, než řešit nějaké MI-24. Ale to už odbíháme od tématu.

      Mé výhrady vůči nečinnosti EU nebyli spjaté pouze s Leyenovou, jak se s tím neustále oháníte, ale tím, že EU situaci neřeší a vlastně a to se budu opakovat jako kdyby neexistovala.
      Proč mě a nejenom mě připadá, že EU selhává a ona opravdu selhává, tak je srovnání s uprchlickou krizí ani ne před 5 lety.
      To se EU činila, aby uprchlíci měli volnou cestu, státy EU které migraci bránili byli ostrakizováni a vydírány (viz. Maďarsko), země které nechtěli přijímat migranty dle kvót, tak čelili nátlaku že přijdou o dotace.
      EU byla v té době dost čiperná a to šlo "jen" o uprchlíky. Nyní, když jde v mnoha případech doslova o život, tak podle vás prý nemá páky. Ona páky má, jak víme z roku 2015.
      Je vidět značný nepoměr a nevyváženost přístupu EU vůči různým problémům. Pro migranty z nečlenských zemí by se mohla rozkrájet a pro občany z členských zemí EU je dosti vlažná. V roce 2015 jednala z pozice "superstátu" v roce 2020 není vidu není slechu...
      To není předpojatost, to je fakt.
      Ohledně Číny se hluboce mýlíte stejně, jak když jste uvedl, že státy mimo EU jsou hůře zasaženy Coronavirem než státy EU. Protože EU je chrání. ..

      Na dodávky z Číny čeká celá řada zemí, dnes např. Čína dodala materiál na Slovensko a Maďarsko a USA je kapitola sama o sobě.
      Důvod je ten, že chybí výrobní materiál a jeho cena nyní navíc stoupla cca 10x.
      Proto dnes je Čína jediná země, která dokáže urgentně pokrýt masivní dodávky roušek a respirátorů, ať se vám to líbí nebo ne. To je prostě fakt.

      Jirosi
      Nařízení nošení roušek se pozná až s min. týdenním odstupem, tudíž v následujících dnech, navíc růst je exponencinální a tak se počítá, že i přes opatření bude počet nakažených na konci měsíce v počtu 3000 a na konci dubna 15 000.

      Dále ohledně roušek, nedoporučují se respirátory, sice mají od obyčejných ústenek filtraci vdechovaného vzduchu, ale vydechovaný vzduch už nijak filtrován není a tak nakažený člověk šíří nákazu dál. Daleko účinněji a levněji poslouží roušky i klidně bavlněné, které sice nedokáží zabránit vdechnutí viru, ale dokáží bránit aby dotyčný s rouškou nevydechoval do okolí viry. A když ji mají všichni, tak tato cesta, jak se nakazit virem je dosti omezená.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:16 24.03.2020

      Semtam: "očet nakažených na konci měsíce v počtu 3000 a na konci dubna 15 000."

      Tohle číslo vychází z rychlosti šíření 1,2-1,3. To jsou čísla které máme od doby omezení pohybu. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Semtam: "očet nakažených na konci měsíce v počtu 3000 a na konci dubna 15 000."

      Tohle číslo vychází z rychlosti šíření 1,2-1,3. To jsou čísla které máme od doby omezení pohybu. Pokud by ty roušky fungovali muselo by to jít dolů.

      Roušky vir nezachytávají. Zachytávají jen velké kapénky. Menší částice nefiltrují ani vůbec. Při vdechovaní nefiltrují nic.
      Respirátor třídy PPF 3 filtruje vzduch k vám. Ale při výdechu funguje stejně jako rouška, velké kapénky neprojdou. Přesto ho považujete za "nefunkční", ale roušku se stejnou účinností považujete za záchranu.

      K těm číslům, pokud bude mít CR skutečně:
      - březnu 3000 nakažených = cca 300 nových případů / den
      - dubnu 15 000 nakažených = cca 1000 nových případů / den
      To jsou čísla na kterých je dnes Itálie!
      Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      21:37 24.03.2020

      Jirosi

      Jedná se o celková čísla, problém je ten, že skutečně nakažených je řádově několikanásobně více. V Evropě se uvádí 5x víc než zjištěných případů a čínský případ hovoří o ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi

      Jedná se o celková čísla, problém je ten, že skutečně nakažených je řádově několikanásobně více. V Evropě se uvádí 5x víc než zjištěných případů a čínský případ hovoří o desetinásobku a výše. Pokud vás tématika opravdu zajímá. Tak doporučím tento odkaz, je tam vše vysvětleno.
      https://medium.com/@krivka.ada...
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:47 24.03.2020

      "roč mě a nejenom mě připadá, že EU selhává a ona opravdu selhává, tak je srovnání s uprchlickou krizí ani ne před 5 lety."

      Válka v Sýrii, ze které byla uprchlická krize začal v ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "roč mě a nejenom mě připadá, že EU selhává a ona opravdu selhává, tak je srovnání s uprchlickou krizí ani ne před 5 lety."

      Válka v Sýrii, ze které byla uprchlická krize začal v roce 2011. EU reagovala v roce 2015.

      "Na dodávky z Číny čeká celá řada zemí, dnes např. Čína dodala materiál na Slovensko a Maďarsko a USA je kapitola sama o sobě.
      Důvod je ten, že chybí výrobní materiál a jeho cena nyní navíc stoupla cca 10x.
      Proto dnes je Čína jediná země, která dokáže urgentně pokrýt masivní dodávky roušek a respirátorů, ať se vám to líbí nebo ne. To je prostě fakt."

      Stále platí co sem psal o tom, že Čína začala přecházet na výrobu materiálu v lednu, stejně jako ostatní státy "až" po propuknutí krize. V lednu/únoru také pokrývala svoje potřeby dodávkami ze světa.
      31.1.2020
      https://www.novinky.cz/domaci/...
      13.2.2020
      https://www.novinky.cz/domaci/...
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:51 24.03.2020

      Semtam: Z odkazu plyne:
      - účinné opatření se projeví ve statistice cca po 12 dnech.
      - neznámí pacienti vytvářejí další neznámé pacienty (exponenciálně). Všichni se, ale poměrně ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Semtam: Z odkazu plyne:
      - účinné opatření se projeví ve statistice cca po 12 dnech.
      - neznámí pacienti vytvářejí další neznámé pacienty (exponenciálně). Všichni se, ale poměrně rychle dostávají do statistiky (do 7 dní).
      - jediné skutečně účinné opatření je považovat všechny za nemocné. To se stalo jen v Číně.
      Cr je aktuálně ve stavu +18(6.3.), +6 (18.3) roušky.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      08:07 25.03.2020

      semtam.
      Jasně lobistický tlak tam byl a vždy bude. O tom se nemá cenu přít.

      Promiňte, ale vaše přirovnání je nefér, a mícháte dohromady jablka a hrušky.
      Jednak, existuje migrační ...
      Zobrazit celý příspěvek

      semtam.
      Jasně lobistický tlak tam byl a vždy bude. O tom se nemá cenu přít.

      Promiňte, ale vaše přirovnání je nefér, a mícháte dohromady jablka a hrušky.
      Jednak, existuje migrační komisař pro migraci. Kdežto euro komisař na řešení těchto situací opravdu neexistuje. Podařilo se mi najít jen euro komisaře přes zdraví potravin.
      Za druhé, migrace se řeší daleko jednodušeji než virová pandemie (netvrdím, že EU tehdá migrační krizi řešilo bůh ví jak dobře, sám jí za mnohé postupy kritizuji) takže jakékoli srovnávání zde není na místě. Jako řešit pandemii plošný přerozdělováním nakažených asi nechcete že?
      A za třetí. Na řešeních migrační krize se ovšem dohodl evropský parlament, který se skládá ze zastupitelů všech 27 zemí a veškeré dejme tomu nadstandartní pravomoce EU byly schváleny těmito zastupiteli. Ovšem tím, že virová pandemie je daleko horší problém, než nějaká migrace, a všech 27 států má nyní svých problémů až až, je naivní očekávat nějaké podobné kroky jako v případě migrační krize. Jednoduše ty státy na to nyní nemají čas ani náladu.
      A za čtvrté. Jako už by bylo na místě teda napsat jak vy sám by jste si to představoval aby EU zasáhla?
      Jako já osobně chápu kritiku postupů EU v době migrační krize, jak jsem psal ani já nesouhlasím s mnohými kroky, ovšem tady lidé kritizovali konkrétní kroky a nařízení. Co konkrétně ale lidé kritizují nyní? Ve skutečnosti nic. Nikdo z těch co neustále EU kritizují za, s prominutím, kdejaké hovno, nyní nejsou schopni napsat konkrétní kritiku. Proč? Protože ona není. Jako upřímně veškeré kroky, které nyní EU udělala tak jsou správné. Bylo správné, že EP 16.3.2020 vyhlásil plošné uzavření šengenského prostoru, jen tak mimochodem Česká Republika uzavřela hranice ve stejný den. Bylo správné uvolnit finance na pomoc postiženým zemím na nákup zdravotnického materiálu, bylo správné uvolnit finance na výzkum vakcín (jedna vakcína je málo, viry dost rádi mutují proto jich bude potřeba několik), bylo správné uvolnit legislativu a pořizování zdravotnického materiálu a je správně že EU už se nyní snaží řešit ekonomické dopady. Nebo snad máte vůči těmto krokům nějaké výhrady?
      Tak a teď, co teda měla udělat EU a neudělala? Ale konkrétně prosím :-)
      A poslední věc. To že vy nevidíte práci EU neznamená, že žádná není. Kupříkladu Německo už začalo vypomáhat jak Itálii tak Francii, dokonce Francii pomáhá léčit jejich nemocné lidi. USA už také poslalo pomoc do Itálie a podle všeho pomáhá i v Německu. Takže ony se ty kroky dějí jen to prostě není zpolitizováno a přehnaně publikováno.
      Proto jsem už ve svém dřívějším samostatném příspěvku dole napsal, bacha na jednotlivé populisty, ti nepřijdou s žádným řešením této krize, ale budou se na ní chtít přiživit a to i formou desinformací, lží a překrucování skutečností viz. Klaus ml. který svá tvrzení opírá o projevy Leyeové, a přitom ignoruje rozhodnutí EP o uzavření hranic. Tohle je mnohem závažnější krize než nějaká migrační krize, a víc než kdy jindy je potřeba být skutečně nezaujatý a nenechávat se ovlivňovat kdejakým politickým pacientem, který jen srší špínu a žvásty a víc než řešení hledá na koho by svalil vinu. Upozorňuji tohle jsou ti nejhorší politici a vůdčí osobnosti, protože v době krize se vypaří jako první. Viz. náš úžasný prezident, který zmizel jak pára nad hrncem. A objevil se až po 14 dnech na předtočeném projevu aby pochválil Čínu, ne naše zdravotníky, a pak zase zmizel.
      Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      19:30 25.03.2020

      Klimesov

      To, že spolu diskutujeme automaticky přece nemusí znamenat, že se musíme přít.

      Něco o jabloních a hrušních si necháme na jindy. Zda měla v roce 2015 EU komisaře pro ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      To, že spolu diskutujeme automaticky přece nemusí znamenat, že se musíme přít.

      Něco o jabloních a hrušních si necháme na jindy. Zda měla v roce 2015 EU komisaře pro migraci netuším. Vím jediné, že EU dala hodně energie do toho, aby migrace do EU měla co nejhladší cestu. A ti co migraci kladli odpor byli ostrakizováni, trestáni a bylo jim de-facto i vyhrožováno. Na všechny tyto s prominutím prasárny si EU páky našla.
      Ohledně současné krize (Covid-19) měla EU a všechny státy světa již živí scénář v podobě zasažených oblastí ČLR. Stačí trocha duchapřítomnosti a pár odborníků k tomu a víte minimálně zhruba co máte dělat, pokud se vir objeví v populaci EU, či jakékoliv země.
      To, co chválíte, že EU navrhla (!) 16.3. aby se uzavřela vnější hranice Schengenu, je s prominutím dost naivní a pomalu natvrdlé řešení. Nové epicentrum nemoci vzniká na půdě EU, konkrétně v Itálii, další ve Španělsku, atd.
      EU měla jako nadstátní organizace dát minimálně doporučení svým členským státům, jak se mají zachovat a situaci aktivně řešit. Jak? Podobně jako česká, rakouská či italská vláda a uzavřením hranic v Schengenu.
      A vaše obhajoba EU, že poslala několik miliónů na výzkum léčby Corony je myslím samozřejmost. EU vůbec nevěděla jak se má zachovat a poslat peníze na výzkum, je to nejlehčí co může udělat a nic nezkazit.

      Itálii pomáhá také Rusko a aby USA nebyli pozadu, tak také přišli s pomocí, ovšem to nijak s EU už nesouvisí.

      Aby jsme se dostali k jádru věci, já jsem zmínil, že EU tato krize změní, protože EU se ukázala neschopná reagovat na neplánované problémy.

      Vy mi argumentujete něco ve smyslu, že tato krize dokazuje, že EU funguje.

      Nebudu vás přesvědčovat, protože sám nedokážu odhadnout, jaký vývoj to pro EU bude mít.
      Děkuji, že jste mě seznámil s vašimi názory, ale myslím, že naše debata je již v rámci tohoto tématu je již vyčerpaná.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      08:33 26.03.2020

      semtam.
      pouze v bodech a to nejdůležitější:
      Migrační krizi neřeším, sám EU za některé její postupy kritizuji :-)

      "EU měla jako nadstátní organizace dát minimálně doporučení svým ...
      Zobrazit celý příspěvek

      semtam.
      pouze v bodech a to nejdůležitější:
      Migrační krizi neřeším, sám EU za některé její postupy kritizuji :-)

      "EU měla jako nadstátní organizace dát minimálně doporučení svým členským státům, jak se mají zachovat a situaci aktivně řešit."

      A ona to také udělala a to už 7. ledna. Viz odkaz níže.
      Zde je výňatek: "7. února 2020 – ECDC vyzývá členské země EU, aby zajistily svým zdravotnickým pracovníkům dostatek ochranných pomůcek, tedy respirátorů, brýlí, rukavic a plášťů. Vyčísluje denní potřebu lékařů, sester a dalšího personálu"
      Takže jak vidno EU dělá i takové kroky, které by jste navrhl vy sám.
      Takže vše ukazuje na to, že EU funguje a reaguje na situaci paradoxně rychleji než samotné vlády jednotlivých zemí. Akorát prostě EU své kroky přehnaně nepropaguje. A proč? Protože není potřeba aby si na krizi honila nějaké politické body a šířila nesmyslnou propagandu.
      Tohle totiž v době krize, dělají pouze pokřivené charaktery, které se snaží krizi využít ku vlastnímu prospěchu :-)

      "Itálii pomáhá také Rusko a aby USA nebyli pozadu, tak také přišli s pomocí, ovšem to nijak s EU už nesouvisí."

      Ne. V odkaze níže máte fotky letounu USA na Italském letišti z data 22.3.2020, ergo stejné datum, kdy Rusové oznámili poskytnutí pomoci Itálii :-)
      E nepište mi tu alibistické odpovědi, že v tom je rozdíl. Víte stejně dobře jako já, že takové náklady neuskutečníte z hodiny na hodinu, a trvá minimálně jeden celý den + let, takže cca 1 - 2 dny než něco takového uskutečníte.
      Navíc na letadle se měl údajně nacházet i zdravotnický materiál z Německa, ale tohle nemám ověření, takže brát s rezervou. :-)
      Takže i zde vidíme, že prostě ty organizace fungují a dělají vše co je v jejich silách, Jen to prostě přehnaně nepropagují.

      A poslední věc. Lidé by si už konečně měli uvědomit, že zde bojujeme s velice agresivním virem a ten boj není jednoduchý, takže výsledky jednotlivých pomocí nemůžeme očekávat v řádku hodin ani dnů.

      Zde odkazy:
      https://euractiv.cz/section/ak...

      https://twitter.com/ItalyatNAT...
      Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      17:16 26.03.2020

      Klimesov

      Ne, není tomu tak, to, že EU udělala nějaké minimum přes středisko ECDC (mimochodem nyní jste jako první vy sám doložil, že EU má konkrétní orgán pro tyto situace...) je ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      Ne, není tomu tak, to, že EU udělala nějaké minimum přes středisko ECDC (mimochodem nyní jste jako první vy sám doložil, že EU má konkrétní orgán pro tyto situace...) je myslím samozřejmost, ale stále se jedná o nezbytné minimum, které vydá jakýkoliv úřad, který má tyto věci v kompetenci.
      Když jste se mě ptal, jak by EU měla postupovat, tak jsem vám napsal, že EU měla vydat minimálně doporučení na opatření, jaké zavedli státy jako ČR, Rakousko, Itálie, myslím, že i Slovensko.
      Nic takového EU nevzkázala a oním minimem co udělala se myslím řídí všechny členské státy a také to tak vypadá...
      Nevím o jaké propagandě mluvíte, to že česká vláda se rozhodla situaci řešit a nestrkat hlavu do písku (co se může hrozně vymstít) a občané ČR za to vládu chválí může těm méně charakterním lidem dělat vrásky na čele, ale v této situaci by měla opozice a také část to tak dělá spolupracovat s vládou. Protože je to ve veřejném zájmu.

      Ohledně pomoci Itálii USA vs. Rusko, tohle téma zavání diskusí na hlavu postavenou, jak to často bývá a nemám náladu se o tom bavit. Pomoc Itálii se musela s Itálií také vyjednat, dále pomáhá Itálii pro zajímavost třeba Kuba. To, že se fotky ukázali v jeden termín nedokazuje zhola nic. Spíše se přikláním k tomu, že první bylo Rusko, protože dle fotek na to bylo lépe připravené (propagační samolepky na autech, apod.) a zrovna Rusko nic netlačí aby pomohlo Itálii před USA.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      23:37 26.03.2020

      "Nevím o jaké propagandě mluvíte, to že česká vláda se rozhodla situaci řešit a nestrkat hlavu do písku "7

      To by platilo jen v případě, že by 90% rozhodnutí vlády, krizového štábu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Nevím o jaké propagandě mluvíte, to že česká vláda se rozhodla situaci řešit a nestrkat hlavu do písku "7

      To by platilo jen v případě, že by 90% rozhodnutí vlády, krizového štábu nešlo jen formou nezávazných doporučení místo skutečných zákazů co by někdo vymáhal.
      Skrýt celý příspěvek

  • Kichot
   12:59 23.03.2020

   Tak f 35 je spíš pro teritoriální obranu. Ve vnitřních krizích paradoxně využijete hlavně expedičně vybavenou armádu než těžké zbraně. Se zvýšením počtu AZ souhlas

   Tak f 35 je spíš pro teritoriální obranu. Ve vnitřních krizích paradoxně využijete hlavně expedičně vybavenou armádu než těžké zbraně. Se zvýšením počtu AZ souhlas

  • Jirosi
   16:01 23.03.2020

   Vám ta F-35 hodně leží v žaludku. Ale stejně jako se ukázalo, že roušky ani FFP 2 na koronu nefungují. Ale je potřeba mít drahé FFP 3.Stejně tak budou v budoucnu potřeba letouny ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Vám ta F-35 hodně leží v žaludku. Ale stejně jako se ukázalo, že roušky ani FFP 2 na koronu nefungují. Ale je potřeba mít drahé FFP 3.Stejně tak budou v budoucnu potřeba letouny 5.gen, ne jen 4.gen i když jsou levnější.
   Silné zálohy jsou krásné. Ale kde ty lidi vezmete?
   Kapacita lidí co v armádě chtějí sloužit, ale taky mohou je omezená. Většina těch co tam chtějí sloužit už tam dnes slouží. Ti co nechtějí k tomu mají důvod, ale zásadní nedostatkem míst to neni.
   Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  12:19 23.03.2020

  Ked Cina zistila co sa deje zastavila export zdravotneho materialu, ba naopak sama prosila aby jej svet pomohol. Dnes sa karta obratila a na niektore vyzname dodavky treba naozaj ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ked Cina zistila co sa deje zastavila export zdravotneho materialu, ba naopak sama prosila aby jej svet pomohol. Dnes sa karta obratila a na niektore vyzname dodavky treba naozaj statnu pomoc, len peniaze nestacia. Samrejme ze s cinskym respiratom na ksichte sa da vypisovat aky sme geroji.
  Pozrite si dnesny New York Times, kde guverneri prosia Federal o zdravotnicky material, Trump povolava Gardu a odborni lekari koncia na lozkach nemocnic alebo v izolacii. Prazdne regale a zvyseny predaj zbrani a streliva je len opakovanim klasickych situacii z minulosti. USA a aj Zapad bude stat pred rozhodnutim, ci si k zadlzeniu z Korony moze dovolit zadlzenie zo zbrojenia. Myslim, ze pozlacene kyrisy, lampasy a fedrpuse pockaju.
  Skrýt celý příspěvek

  • Kichot
   12:53 23.03.2020

   No stačí si přečíst jakou kvalitu toho zdravotního materiálu nám s Číny poslali....

   No stačí si přečíst jakou kvalitu toho zdravotního materiálu nám s Číny poslali....

   • sanityangel1
    13:44 23.03.2020

    Nevidel jsem nikde stiznost na kvalitu rousek ani respiratoru. Pokud jej mas, tak sem s nim. Jedine co jsem videl, byla stiznost na kvalitu rychlotestu. A to ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Nevidel jsem nikde stiznost na kvalitu rousek ani respiratoru. Pokud jej mas, tak sem s nim. Jedine co jsem videl, byla stiznost na kvalitu rychlotestu. A to zde:
    https://www.idnes.cz/zpravy/do...

    Ale bez toho, aby byly dany podrobnosti, nelze usoudit, zda je problem v lidech´= zpusob pouziti nebo v rychlotestech. Ty rychlotesty byly urceny pouze pro testovani lidi, kteri maji horecku -> neboli maji dostatek protilatek proti SARS2. Dale chybi zasadni informace na kolikati lidech ten test probihal a podobne. Ani bych se nedivil, kdyby problem byl na strane lidi.
    Skrýt celý příspěvek

    • Kichot
     14:21 23.03.2020

     Máte pravdu osobně jsem nic z toho materiálu neviděl a Číňani jistě dokážou vyrobit věci i kvalitně. Ale osobní zkušenost s nekvalitou jejich zboží má každý a rozhodně častější, ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Máte pravdu osobně jsem nic z toho materiálu neviděl a Číňani jistě dokážou vyrobit věci i kvalitně. Ale osobní zkušenost s nekvalitou jejich zboží má každý a rozhodně častější, ale zase za ty ceny, že jo
     Skrýt celý příspěvek

    • Jecchus
     16:12 23.03.2020

     Tady něco k té "kvalitě" aktuálně dodaných FFP2 respirátorů...

     https://twitter.com/NEOVLIVNIC...

     Tady něco k té "kvalitě" aktuálně dodaných FFP2 respirátorů...

     https://twitter.com/NEOVLIVNIC...

     • sanityangel1
      17:08 23.03.2020

      A kolik takovych bylo? 1, 20, 100, vsechny? Je treba objektivne zjistit chybovost dodavky. Ale za me, kdyz si nechavam neco vyrobit v Cine, tak tu vyrobu musim dozorovat, to je ...
      Zobrazit celý příspěvek

      A kolik takovych bylo? 1, 20, 100, vsechny? Je treba objektivne zjistit chybovost dodavky. Ale za me, kdyz si nechavam neco vyrobit v Cine, tak tu vyrobu musim dozorovat, to je standart - znamy byl vyrobnim manazerem v Sanghai 3 roky. Jinak to bohuzel nelze.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:02 23.03.2020

      O vhodnoti těchto respirátorů rozhodla vláda CR. Čína, ta jen splnila objednávku.

      O vhodnoti těchto respirátorů rozhodla vláda CR. Čína, ta jen splnila objednávku.

     • Jecchus
      00:09 24.03.2020

      sanityangel1:
      Těžko říct kolik jich bylo, ale v té dodávce respirátorů to je. Procento ví málokdo a pro veřejnost ta informace uvolněna nebyla.
      Pokud hovoříme o dozoru nad ...
      Zobrazit celý příspěvek

      sanityangel1:
      Těžko říct kolik jich bylo, ale v té dodávce respirátorů to je. Procento ví málokdo a pro veřejnost ta informace uvolněna nebyla.
      Pokud hovoříme o dozoru nad výrobou, tak asi úplně nechápete aktuální situaci...

      Jirosi:
      Vláda si objednala FFP2 (možná dokonce FFP3) a dostala "FFP2"...
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:54 24.03.2020

      FFP 3 se v Číně nevyrábí(vláda), takže jsem si objednali FFP 2.
      Ty prostě takto vypadají, pokud jsou vyráběny jako jednorázové. Proto nejsou vhodné k zastavené virové nákazy...

      FFP 3 se v Číně nevyrábí(vláda), takže jsem si objednali FFP 2.
      Ty prostě takto vypadají, pokud jsou vyráběny jako jednorázové. Proto nejsou vhodné k zastavené virové nákazy...

     • Jecchus
      11:29 24.03.2020

      Jirosi:
      FFP 3 se v Číně vyrábí a i v minulosti vyráběly. Akorát jsou teď nesehnatelné.
      Viděl jsem někde fotku od nějakého doktora, které srovnával FFP2 od (tuším) českého Respilonu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi:
      FFP 3 se v Číně vyrábí a i v minulosti vyráběly. Akorát jsou teď nesehnatelné.
      Viděl jsem někde fotku od nějakého doktora, které srovnával FFP2 od (tuším) českého Respilonu a ty současné "FFP2" z Číny - čínské mají cca. 1/4 tloušťku. To co přišlo je fakt "FFP2" nikoli FFP2...
      Zkrátka situace na trhu je jaká je...
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:11 24.03.2020

      Z Číny se FFP3 momentálně nesmí vyvážet.

      Z Číny se FFP3 momentálně nesmí vyvážet.

   • palo satko
    15:51 23.03.2020

    Pockaj si na americke.

    Pockaj si na americke.

 • Klimesov
  12:08 23.03.2020

  No Bartosiak by asi měl raději v tuhle chvíli doma šít roušky nebo pomáhat seniorům, než hulákat své moudra do světa.
  Byl by tak aspoň něčím prospěšný.

  Co se týče ekonomiky, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No Bartosiak by asi měl raději v tuhle chvíli doma šít roušky nebo pomáhat seniorům, než hulákat své moudra do světa.
  Byl by tak aspoň něčím prospěšný.

  Co se týče ekonomiky, tak až teprve tady se ukáže pravá soudržnost EU. Pokud EU zvládne napravit škody způsobené epidemií, tak bude fajn. Pokud ne, no tak taky bude fajn, ale až za delší dobu :-) Lidstvo už zasáhly mnohé morové rány a vždy se z toho dostalo.
  Jediné, před čím by jsme se teď opravdu měli mít na pozoru jsou různí populisté a zmetci, kteří se snaží na této krizi nasbírat nějaké politické body. Tito lidé většinou totiž přicházejí s jednoduchými a neúčinnými řešeními, které by nás zahnali ještě do větších problémů.

  Co se týče Číny. Výrobou roušek ze sebe hegemona neuděláte. Navíc Čína to dělá hlavně pro biznis a žádná přehnaná vděčnost Číně není na místě. Za své zboží si nechávají královsky platit.
  Naopak co je na místě je kritika na naší stranu, proč jsme si neudrželi tuto schopnost, výrobu roušek a dalšího jednoduchého zdravotnického materiálu, u nás doma.
  Já naopak vidím, pro Čínu velký špatný. Pokud se u nás lidé zamyslí a poučí se, může to znamenat přesun výroby halířových položek zpět do jednotlivých zemí, a tím odliv produkce z Číny.
  nesmíme totiž zapomenout, Čína nyní vydělává na tom, co my jsme před několika lety odmítly vyrábět z důvodu, že to pro nás nebylo rentabilní. Pokud se toto změní a výroba se opět přenese k nám, Čína je reálně ta, která ostrouhá.

  Zbytek článku je na můj vkus až příliš chaotický. Znázorňuje nějaké myšlenkové pochody člověka, který se snaží předpovídat změnu systému, ale reálně asi doufá aby k němu nedošlo, protože není schopen nynější systém nahradit něčím jiným nebo jinačí myšlenkou.
  Skrýt celý příspěvek

  • Kichot
   12:23 23.03.2020

   Taky bych řekl, že ten kdo na tom může nejvíc prodělat je Čína. Protože jako největší světový exportér je nejvíc závislá na poptávce ze Západu. Reálný pokles kupní síly. K tomu ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Taky bych řekl, že ten kdo na tom může nejvíc prodělat je Čína. Protože jako největší světový exportér je nejvíc závislá na poptávce ze Západu. Reálný pokles kupní síly. K tomu ještě můžou přijít tvrdá ochranářská opatření ,dále různé podpory domácího průmyslu atd.
   Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    12:53 23.03.2020

    Jo jo. Jako já chápu, že se Čínští komunisti budou všelijak snažit získat na tom politické body, a to i za cenu šíření lží, ale pokud lidé zůstanou v klidu a uvědomí si, že my si z ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jo jo. Jako já chápu, že se Čínští komunisti budou všelijak snažit získat na tom politické body, a to i za cenu šíření lží, ale pokud lidé zůstanou v klidu a uvědomí si, že my si z Číny zboží kupujeme, a to zboží, které jsme schopni si udělat i doma, tak se jim to moc dařit nebude.
    Vše bude záležet na obyčejných lidech a to jak se ke krizi postaví. Buď prostě a jednoduše na chvilku zatnou zuby a pokusí se z krize vymanit, no a nebo budou věřit populistům a... dál už bych byl moc sprostý :D
    Skrýt celý příspěvek

    • Kichot
     13:27 23.03.2020

     Ono totiž těm západním institucím, potažmo EU chybí to agresivní PR. Přijde mi , že zodpovědní politici si tak nějak po Klausovsku myslí, že se demokracie prosadí sama

     Ono totiž těm západním institucím, potažmo EU chybí to agresivní PR. Přijde mi , že zodpovědní politici si tak nějak po Klausovsku myslí, že se demokracie prosadí sama

     • Klimesov
      13:34 23.03.2020

      Tak mi to tak připadá.

      Tak mi to tak připadá.

    • Jirosi
     16:05 23.03.2020

     Zase epidemie u nich byla o 2 měsíce dříve, proč nevyužít nastartovanou ekonomiku na výrobu zdravotnického vybavení pro zbytek světa. To je čistý ekonomický kalkul. Nic víc.

     Zase epidemie u nich byla o 2 měsíce dříve, proč nevyužít nastartovanou ekonomiku na výrobu zdravotnického vybavení pro zbytek světa. To je čistý ekonomický kalkul. Nic víc.

 • Kichot
  11:52 23.03.2020

  Jen pes olizuje ruku která ho zbila. Je důležité nezapomínat odkud ten virus přišel. Kdo situaci na začátku podcenil a zatajoval a zkresloval údaje. Taky je dobré si připomenout ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen pes olizuje ruku která ho zbila. Je důležité nezapomínat odkud ten virus přišel. Kdo situaci na začátku podcenil a zatajoval a zkresloval údaje. Taky je dobré si připomenout jak dlouhou zůstaly žádosti o dodání ochranných pomůcek nevyslyšeny. Zajímavé je ,že až se do toho vložili ti správní lidé tak to šlo. Otázka proč jim to tak dlouhou trvalo. A to, že by nebyly západní státy schopny velice rychle rozjet výrobu ochranných pomůcek? Ale no tak, není to výroba jaderné ponorky. Ne náhodou je Čína továrnou hlavně na levné technologicky nenáročné věci. Nepodceňujme se... Jde jen o to dokázat patřičně reagovat, být trpělivý a nesundávat gatě před brodem. A jak psali v článku čas EU ještě příjde až bude třeba vytáhnout peněženku. Taky je dobré zmínit , že An 225 jsme mohli mít jen díky programu Nato
  Skrýt celý příspěvek

  • History
   12:41 23.03.2020

   Souhlas se vším, jen maličkost... An 124.

   Souhlas se vším, jen maličkost... An 124.

   • Kichot
    13:18 23.03.2020

    Taky jsem si říkal že to měl být Ruslan a ne Mrija :-)

    Taky jsem si říkal že to měl být Ruslan a ne Mrija :-)

  • nejakyfiala
   14:28 23.03.2020

   Mám dotaz. Nevíte proč se píše že Ruslan máme díky SALIS a bez něj by jsme měli smůlu? Ruslany se běžně pronajímají ke komerčním účelům. Jsou v současnosti všechny pronajaté nebo v ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Mám dotaz. Nevíte proč se píše že Ruslan máme díky SALIS a bez něj by jsme měli smůlu? Ruslany se běžně pronajímají ke komerčním účelům. Jsou v současnosti všechny pronajaté nebo v programu SALIS vychází půjčení levněji?
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    16:30 23.03.2020

    Určitě by jsme je neměli tak rychle. V rámci SALIS máme předplacenou kapacitu.

    Určitě by jsme je neměli tak rychle. V rámci SALIS máme předplacenou kapacitu.

  • otecko
   14:36 23.03.2020

   Virus pravděpodobně vznikl v Číně, ale export do světa byl už v rukách ( v krvi) všech ostatních. Je tak jednoduché ukazovat prstem, že? Viníkem je globalizace a to je ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Virus pravděpodobně vznikl v Číně, ale export do světa byl už v rukách ( v krvi) všech ostatních. Je tak jednoduché ukazovat prstem, že? Viníkem je globalizace a to je prioritně celý svět. A co se týče pronájmu, AN124, tak přes Antonov Airlines si můžete Ruslana či jíné transportní letadlo, máte-li na to, pronajmout i vy. https://www.antonov-airlines.c... . Navíc můžete pronajmout i Ruslany přes Ruskou společnost Volga-Dněpr https://www.volga-dnepr.com/.... Nepotřebujete k tomu NATO, to je jen PR.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    16:29 23.03.2020

    Do Itálie virus patrně exportovali také Číňani kteří pracuji v tamních textilkách.
    Program SALIS má rezervovanou určitou kapacitu letadel. Takže pokud předete vy ta budete až za ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Do Itálie virus patrně exportovali také Číňani kteří pracuji v tamních textilkách.
    Program SALIS má rezervovanou určitou kapacitu letadel. Takže pokud předete vy ta budete až za státy které si tu kapacitu předplácí.
    Skrýt celý příspěvek

    • Janko Paliga
     22:15 23.03.2020

     ... a hlavne turisti z Číny.... tých je podstatne viacej.... či?

     ... a hlavne turisti z Číny.... tých je podstatne viacej.... či?

  • Jura99
   15:54 23.03.2020

   Myslím že není fér obviňovat Čínu, že od ní přišel covid. Je to stejné, jako vinit Afriku z malárie nebo mouchy tse-tse.

   Myslím že není fér obviňovat Čínu, že od ní přišel covid. Je to stejné, jako vinit Afriku z malárie nebo mouchy tse-tse.

   • Scotty
    16:32 23.03.2020

    Určitě je vinit můžeme za to že dovolili svým občanům vycestovat po oslavách jejich nového roku do celého světa.

    Určitě je vinit můžeme za to že dovolili svým občanům vycestovat po oslavách jejich nového roku do celého světa.

   • Jan Padesátýpátý
    05:34 24.03.2020

    Není fér obviňovat je, že u nich vznikl covid (snad s výjimkou eventuality, že virus omylem unikl z čínské laboratoře).
    Ale je fér obviňovat je, že se covid snažili ututlat.

    Není fér obviňovat je, že u nich vznikl covid (snad s výjimkou eventuality, že virus omylem unikl z čínské laboratoře).
    Ale je fér obviňovat je, že se covid snažili ututlat.

  • Jirosi
   16:07 23.03.2020

   I v ČR se rozjíždí několik továren na výrobu zdravotnických potřeb. Stejně jako v Číně to bude trvat do konce epidemie v místě. Tedy i mi budeme mít linky k ničemu co budou ...
   Zobrazit celý příspěvek

   I v ČR se rozjíždí několik továren na výrobu zdravotnických potřeb. Stejně jako v Číně to bude trvat do konce epidemie v místě. Tedy i mi budeme mít linky k ničemu co budou připraveny dodávat světu.
   Skrýt celý příspěvek

 • Kohanxxx
  11:30 23.03.2020

  Evropská Unie není schopna reagovat na nynější krizi, protože na to není stavěná. Politici členských států ji nedali nástroje a instituce, které by ji pro tento boj připravily. To ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Evropská Unie není schopna reagovat na nynější krizi, protože na to není stavěná. Politici členských států ji nedali nástroje a instituce, které by ji pro tento boj připravily. To se podle mne změní.

  Já očekávám, že EU se změní v tom smyslu, že bude více připravená na budoucí krize. Pomůže tomu tato krize a fakt, že UK není v EU.

  Jinak globálně. Je tato krize vítězstvím Číny. Až se epidemie začne šířit po svět jediná mocnost schopná poslat materiál zemím v Africe a Asii bude Čína. USA se bude věnovat sama sobě a stane se dvojkou. Jedničkou zůstane jen vojensky.
  Skrýt celý příspěvek

  • Kichot
   13:50 23.03.2020

   Ve finále to ekonomicky nejvíc odse.. největší výrobce a exportér. A výroba pár filtrů je nezachrání. Většina lidí se chová racionálně a když budou zoufale zahánět peníze na ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ve finále to ekonomicky nejvíc odse.. největší výrobce a exportér. A výroba pár filtrů je nezachrání. Většina lidí se chová racionálně a když budou zoufale zahánět peníze na bydlení, potraviny a léky ,nákup dalších hader, plastovych zbytečností nebo mobilů jen proto aby byli in si odpustí
   Skrýt celý příspěvek

   • Kichot
    13:58 23.03.2020

    A čím déle ta krize bude trvat tím pro Čínu hůř.. Proto ta jejich snaha vše na začátku ututlat a teď zas lakovat na růžovo. Silná Čína je dítětem globalizace a jako taková ma ...
    Zobrazit celý příspěvek

    A čím déle ta krize bude trvat tím pro Čínu hůř.. Proto ta jejich snaha vše na začátku ututlat a teď zas lakovat na růžovo. Silná Čína je dítětem globalizace a jako taková ma eminentní zájem aby vše klapalo jako před koronou
    Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   16:09 23.03.2020

   Všechny státy světa začínají budovat kapacity. Až se přežene první vlna výroba pomůcek bude silně předimenzovaná.

   Všechny státy světa začínají budovat kapacity. Až se přežene první vlna výroba pomůcek bude silně předimenzovaná.