Covid-19: Starý svět je pryč

Covid-19: Starý svět je pryč
Dezinfikování v Číne / Military News Agency; mna.gpwb.gov.tw/ (Zvětšit)

Dnes volně navážeme na článek „Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie“ a opět využijeme rozhovor polského odborníka na geopolitiku Jacka Bartosiaka pro polské radio Wnet. Nejzásadnější sdělení Bartosiaka zní ‒ pokud krize potrvá déle než měsíc, měsíc a půl, probudíme se do nového světa.

Zmírňování vs. potlačování

Na úvod je třeba za Armádní noviny objasnit několik věcí. Česká vláda virus podcenila úplně stejně, jako všechny jiné vlády světa (francouzští lékaři dokonce nyní žalují svou vládu). Nikdo nebyl na pandemii Covidu-19 připraven, možná snad kromě zemí jako Singapur, Hong-Kong nebo Tchaj-Wan, které mají osobní zkušenosti s virem SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).

Ve skutečnosti česká vláda přijala tvrdá opatření velmi rychle a rovněž rychle se ji podařilo sehnat ochranné pomůcky. Samozřejmě pokud použijeme relativní srovnání s jinými zeměmi, nikoliv srovnání s ideálním stavem.

ČR má nepochybně štěstí v osobě Romana Prymuly, který je mimo jiné spoluautorem knihy „SARS Syndrom akutního respiračního selhání“ z roku 2005, která na základě zkušeností z jihoasijských zemí mimo jiné popisuje, jak se chránit při pandemii (nejen) SARS. Rychlý nákup ochranných pomůcek byl možný také díky kontaktům českého prezidenta Miloše Zemana v Číně a díky pomoci čínského velvyslance Čang Ťien-mina.

Dále díky skvělým kontaktům na Ukrajině česká vláda domluvila několik letů obřího transportního letadla Antonov An-124 v rámci aliančního programu SALIS (Strategic Airlift International Solution). První let dopravil 70 tun zdravotnického materiálu.

Nyní k přijatým opatřením, protože bez akceptování současných opatření jako nezbytnosti, je zbytečné pokračovat k rozhovoru pana Bartosiaka (druhá část článku).

Pro řadu lidí je Covid-19 stále chřipkou a přijatá opatření přehnaná, či dokonce zlovolná.


Počet mrtvých v USA a Velké Británii při zcela volném šíření Covidu-19 / imperial.ac.uk

Svým způsobem si to myslela také Velká Británie a USA. Obě země propagovaly koncept „zmírňování“ (mitigace), v našich podmínkách lépe známý jako „kolektivní imunita“. Poprask a zvrat v uvažování obou zemí způsobila před pár dny až analýza věhlasného epidemiologa a největší kapacity v oboru Neila Fergusona z neméně věhlasné Imperial College London. Na základě této zprávy Boris Johnson a Donald Trump změnili přístup svých zemí.

Analýza „Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce Covid-19 mortality and healthcare demand“ uvedla nemilosrdné počty pro případ zcela volného průběhu epidemie Covid-19  ‒ 510 000 mrtvých ve Velké Británii a 2,2 milionu ve Spojených státech.

Jak si stojí chřipka? Podle amerického ministerstva zdravotnictví (U.S. Department of Health & Human Services) chřipka ve Spojených státech v chřipkové sezoně mezi 1. říjnem 2019 a 14. březnem 2020 zabila odhadem 29 000 až 59 000 lidí. Celkově se nakazilo v letošní sezoně chřipkou 31 milionů Američanů (smrtnost chřipky je tedy 0,1 %) a hospitalizaci vyhledalo 210 000 až 370 000 obyvatel USA.


Úroveň přehlcení zdravotnického systému při zvolení konceptu zmírňování. Tuto strategii opustila Velká Británie i USA. V případě
volného scénaře (černý graf) by v nejkritičtějším období dostal adekvátní lečbu pouze jeden z 30 smrtelných případů. / imperial.ac.uk

Při zvolení konceptu „zmírňování“ (izolace pro seniory +70, týdenní karanténa jen v případě symptomů atd.) Ferguson předpověděl smrt 210 000 lidí ve Velké Británii a 1,2 milionu v USA. Při této variantě počet vážně nemocných (na vrcholu epidemie) osmkrát překročí počet dostupných lůžek intenzivní péče v obou zemích.

Ferguson současnou pandemii okomentoval slovy: „Svět čelí nejzávažnější krizi veřejného zdraví za celé generace.“ Ve své studii Ferguson uvedl, že současná pandemie Covidu-19 je nejvážnější pandemií od dob španělské chřipky (1918) a že taktika „potlačování“ (suppression) nemoci je nejlepším současným řešením. „Potlačování“ je to, co nyní dělá Česká republika a zřejmě i všechny ostatní státy světa.


Úroveň přehlcení zdravotnického systému při různých úrovních potlačování nemoci. Cesta, kterou se vydává zřejmě většina zemí světa. Spodní graf ukazuje to samé, co horní, ale v detailnějším měřítku. / imperial.ac.uk

Ferguson však ve své analýze neřešil dopady na ekonomiku, společenský život nebo geopolitiku. Pro tento účel jsme si vybrali Bartosiaka (viz druhá část článku).

Podle řady lidí virus zabíjí jen „staré, slabé a nemocné“ a jeho nebezpečnost se tedy přeceňuje. K tomu jediné ‒ v ČR trpí 50 % mužů (30 % žen) nadváhou, 900 000 cukrovkou, 32 % mužů ve věku od 45-54 let má vysoký krevní tlak a 580 000 lidí má onkologické onemocnění.

Co se týče smrtnosti Covidu-19 a počtu mrtvých vůči jiným nemocem. První nakažený v Itálii se objevil teprve před měsícem a Covid-19 již zabil (22. března 5476 obětí) tolik lidí, jako chřipka v Itálii za celý rok (cca 6000 obětí). Nyní umírá na Covid-19 denně cca 40× více Italů než na chřipku (stále jsme jen měsíc od začátku pandemie a ve stavu tvrdých opatření).

Covid-19 je také vysoce nakažlivý (cca 2× víc než chřipka) a je schopen při volném pohybu osob se rychle přemisťovat přes kontinenty.


Počty aktivních případů (bez zemřelých a výlečených) v Itálii. / worldmeters.com

Využijeme závěry Fergusona pro Itálii. Velká Británie a Itálie mají stejný počet obyvatel (60 milionů). Itálie má ale zhruba o dva milionů lidí starších 65 let více než Velká Británie (počet lůžek intenzivní péče jsme nezjišťovali). Tedy potenciál (zdůrazňujeme slovo „potenciál“) Covidu-19 je v Itálii pravděpodobně více než 520 000 mrtvých. Podobný počet každý rok zemře v Itálii přirozeně (staří, jiné nemoci, nehody).

Nemluvíme přitom o trvalých následcích dalších desítek tisíc lidí, kteří mohou mít dlouhodobé nebo dokonce trvalé zdravotní následky (poškozené plíce).

Opravdové nebezpečí je ale v neznámosti celé situace a neschopnosti odhadovat další vývoj pandemie. Je to myšleno jak ze zdravotnického hlediska, tak geopolitického (viz Bartosiak).

Žádný zdravotnický systém není jednoduše připraven na zvládnutí nemocných s Covidem-19. Zahlcené nemocnice neznamenají jen rozsudek smrti pro pacienty s Covidem-19, pro které není místo, ale i pro další pacienty s jinými vážnými nemocemi nebo úrazy. Nemluvíme už o takových detailech, že pro jiné pacienty neustále hrozí riziko nákazou Covidem-19, ať už od „kovidních“ pacientů, nebo zdravotnického personálu.

Je ale pravdou, že zdravotnickému systému by výrazně pomohla větší proočkovanost lidí proti chřipce.


Počty obětí Covidu-19 v Itálii (logaritmické měřítko) / worldmeters.com

Jen pro představu ‒ v roce 2017 se v Itálii stalo 174 933 nehod na silnici, což vedlo k smrti 3378 lidí (do 30 dnů) a 246 750 zraněných. Počet nakažených rakovinou v posledních pěti letech dosáhl v Itálii téměř 1,2 milionu lidí.

Následky nezvládnutí epidemie Covidu-19 vidíme v Itálii. Lidé umírající bez pomoci, lékaři rozhodují o tom, kdo umře a kdo ne, armádní auta odvážející mrtvé, kolabující zdravotnický systém, zdravotnický personál na konci svých sil. A je třeba dodat ‒ umírání na Covid-19 není vůbec pěkné. „Peklo na zemi“ není jen fráze.

Opět opakujeme, Itálie je jeden měsíc od prvního nakaženého. 30 dní. Rok má 365 dní.

Otázka je tedy prostá ale odpověď přináší ty nejhlubší konsekvence ‒ co je přednější, bohatství nebo životy a zdraví lidí? Státy světa a jejich obyvatelé si již vybrali ‒ přednější je zdraví. Nesouhlasíte? Sorry jako, ale jste v menšině. Tvrdá opatření přijal celý svět.

Jakým směrem by se společnost vyvíjela v případě zvolení druhé možnosti? Tedy nechat zemřít pacienty s Covidem-19 a všechny další, na které se kvůli zahlcení zdravotnictví nedostane a vybrat si záchranu bohatství? To nechme na představivosti čtenářů a také do druhé části článku.  

Výše uvedené řádky slouží k tomu, abychom si uvědomili závažnost současné situace a také chtě nechtě akceptovali to, že pro současnou taktiku potlačování není alternativa.

Současná opatření slouží k jedinému ‒ připravit zdravotnický systém na nápor a zamezit jeho kolapsu.


Rozhovor pro Radio Wnet

Covid-19 a geopolitika

Nyní k úváhám Jacka Bartosiaka, mimo jiné autora polského bestselleru „Věc veřejná: mezi souší a mořem. O vojně a míru“ (Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju.) a Budoucnost je prologem (Przeszłość jest prologiem).

Podle Bartosiaka probíhá bezprecedentní dějinná událost, na kterou nelze uplatnit historické zkušenosti. Jde o první případ pandemie v globalizovaném a ekonomicky propojeném světě. Bartosiak současnou situaci popsal slovy „nejistota, změna, nemožnost vrátit se zpět k tomu, co bylo, a bezprecedentní situace.“

Polský odborník přirovnal současnou situaci k zastavení rychle jedoucího vlaku (v užším slova smyslu ekonomiky) ruční brzdou. „Není jasné, co se po takovém zastavení stane. Kdy se vše opět rozjede, kdo za vše ponese odpovědnost, jak to bude fungovat,” přemítal o budoucnosti Bartosiak. „Nadcházející týdny a měsíce budou velkým testem solidarnosti západních států. Teď to ještě není tak patrné. Ale přijde to. Protože po přerušení dodavatelského řetězce lidé opravdu o hodně přijdou. Celý život se jim změní. Ale epidemie se všech nedotkne stejně. A to nemluvím o těch všech velkých věcech mezi mocnostmi. Vyjdeme z této krize úplně jiní.“

Politici v Evropě a politické organizace (včetně Evropské unie) budou pod obrovským tlakem veřejnosti. Za Armádní noviny uveďme, že jednoduše může dojít k vypovězení (resp. přeformulování) tzv. společenské smlouvy (upozorňujeme, že Bartosiak pojem „společenská smlouva” v rozhovoru nepoužil). Tragédie současného rozhodování je v tom, že k tomu může nastat jak v případě dlouhodobého zastavení ekonomiky, tak v případě kolapsu zdravotnického systému.

„Teorie společenské smlouvy předpokládá smluvní přenesení suverénních práv jedinců, kteří dobrovolně a smluvně vytvářejí společnost a stát, na vybraného jedince a jeho prostřednictvím na stát výměnou za ochranu, kterou jim vladař (stát) poskytuje před vnitřním rozvratem nebo před vnějším nepřítelem,” uvádí Sociologický ústav Akademie věd ČR. Lapidárně řečeno ‒ lidé nechávají elity vládnout oplátkou za to, že se jim dostává práv a existenčních jistot (zdraví, práce, část zdrojů, fyzické bezpečí atd.).

Podle polského odborníka vše ovlivní délka pandemie. Pokud se krize prohloubí, tak se podle Bartosiaka již v červnu probudíme do jiného světa.

„Proč bychom se měli probudit do nového světa?“ zajímalo redaktora. 

„Protože kolik toho mohou lidé vydržet? Zastavení současného hospodářství, přerušení dodavatelského řetězce, omezena mobilita lidí uvězněných v obydlích. Potřebujeme už nyní na to hledat odpovědi,“ upozorňuje Bartosiak a varuje, že raději nemyslet nad důsledky výpadku internetu


Situace v Itálii

Zda nastene takový scénař polský odborník nedokázal říct. Opět záleží na délce a způsobu zvládnutí krize. Navíc problémů je ve světě více ‒ ropná cenová válka, invaze na řecké hranici atd.

Redaktora dále zajímalo, zda nákupy zbraní, protiraketová obrana, nárazníkové zóny a další geopolitické a vojenské otázky minulých měsíců a let se ukázaly kvůli epidemii jako věci minulosti. 

Bartosiak nesouhlasil a naopak uvedl, že pandemie ještě více vyzdvihuje geopolitické otázky: „Například Baltské země tlačí na Polsko, aby pouštělo přes hranice kamiony, protože pouze přes Polsko mohou projet. Polsko-ukrajinský vztah má obrovský význam pro přesuny [lidí, zboží, kapitálu]. Ukazuje se, jak jsme závislí na Německu, protože přes něj jsme napojení na světové hospodářství. Stejně tak jde vidět, kdo je hlavním světovým producentem. A teď musí evropský komisař prosit Čínu o dodávky zboží.“

Covid-19 má dle mínění polského odborníka také potenciál proměnit současná spojenectví. „Spojenectví se budují s těmi, kteří jsou v době krize schopni doručit obživu, vojsko, zboží a zdroje energie,” uvedl Bartosiak. Za Armádní noviny uveďme, že Itálii první pomohla Čína, pak Rusko a nyní USA poslaly nákladní C-130 s pomocí. Současnou situaci zejména mocnosti zcela jistě využijí ke svému prospěchu.

„O všem jsme věděli i předtím, proč se na to nikdo nepřipravil?” tázal se redaktor. 

„Všichni jsme společně uvěřili tomu [uvěřili tézi Fukuyamy o konci dějin], že všechny ty velké diskuze a dostupnost všeho vymaže tyhle strašné věci [sobeckost a soupeření mezi státy, boj o zdroje atd.]. Nejen epidemie. Že vědecký pokrok vyřeší všechny tyhle věci. A zejména, že civilizovaní lidé jsou schopni spolu vycházet a podělí se o zásoby. Ale vidíme, že když nastane krize, všichni se vracíme k instinktům. A to je teprve počátek,” myslí si Bartosiak.


Rusko posílá pomoc Itálii

Bartosiak se dále odvolal na zmíněnou zprávu Fergusona a varoval před nepředvídatelnými důsledky v případě prolomení zdravotnického systému, tedy že počet nemocných (s Covidem-19, rakovinou, chřipkou, zraněných atd.) dalece překročí možnosti nemocnic. Polský odborník proto doufá, že taktika potlačování přinese výsledky.

Za Armádní noviny uveďme, že ony „nepředvídatelné důsledky” Bartosiak dále nerozvedl. Můžeme se domnívat, že Bartosiak má na mysli zmíněné vypovězení nebo přeformulování společenské smlouvy.

Bartosiak dále uvedl, že anglosasové (resp. politická reprezentace; i přes varování Fergusona) zřejmě spíše tíhnou ke strategii zmírňování. Kontinentální Evropa naopak volí cestu potlačování. Podle Bartosiaka tento rozpor je velmi důležitý, protože ukazuje, co dané země chtějí skutečně chránit. Na dotaz redaktora, zda anglosasové chrání více ekonomiku než lidi, nechtěl Bartosiak odpovědět a uvedl, že to není tak jednoduché, protože „člověk se vlastně rovná ekonomika. Jedno nevylučuje druhé.”

Bartosiak ale varoval, že jednotlivé společnosti budou instinktivně hodnotit jednotlivé přístupy (potlačování vs. zmírňování, úroveň opatření, akceschopnost vlády atd.). „Každý člověk bude zasažený. Dokonce i tím, že musí zůstat v karanténě kvůli epidemii. Na základě toho bude hodnotit vedení, přijatá rozhodnutí, systém, akceschopnost [států, organizací], dodávky věcí, které potřebuje,” uvedl Bartosiak a opět zdůraznil, že taková situace je pro svět zcela nová (globalizace plus pandemie).

Redaktora zajímalo, zda tedy jde opravdu o revoluci ve změně modelu lidského života. „Znovu, pokud to potrvá měsíc, maximálně měsíc a půl, tak jen podvědomě musíme přijmout onemocnění některých lidí. Půjde prostě o novinku, o které si budeme povídat, ale všechno se vrátí do starých kolejí. Ale co by bylo, kdyby jsme teď věděli, že se to do starých kolejí nevrátí? Není návratu a potrvá to dlouho?” zeptal se Bartosiak.


C-130 amerického letectva včera do Itálie dopravil systém Patient Staging System, který je schopný postarat se o 40 pacientů s Covidem-19. / Italy at NATO

Redaktor také připomněl, že Evropská centrální banka chce na záchranu uvolnit jeden bilion euro (ano bilion) a americká 600 miliard dolarů. A nepůjde o jediné stovky miliard. Také ČR chce do ekonomiky investovat 1 bilion Kč, tedy 38 miliard dolarů. Už to samo o sobě změní na dlouhou dobu strukturu hospodářství. Český ekonom Pavel Kysilka například předpokládá masivní nástup moderních technologií (komunikace, sítě, umělá inteligence, 3D tisk atd.).

Bartosiak dále zdůraznil, že Covid-19 jen prohloubí rivalizaci mezi USA a Čínou. Už nyní začíná zuřit ideologická válka (také v ČR) o hledání viníka. Čína bude obviňovat USA, Washington zase Peking. „Pravda bude první obětí, jako v každé vojně,” uvedl Bartosiak s tím, že může jít o fatální ideologický střet podobný soupeření Sovětského svazu a USA v dobách studené války.

Podle Bartosiaka hrozí urychlení střetu o světovou hegemonii a přenastavení světového dodavatelského řetězce. „Nikdo nechce prosit Číňany o dodávky masek a respirátorů. Určitě ne Spojené státy, které nemají v DNA to, aby prosily o masky a respirátory. Ale oni budou muset [Čínu] prosit,” myslí si Bartosiak.

Redaktor se dále zeptal, kudy má Polsko v této situaci nakročit, na Západ na Východ? “Polsko především stojí v Evropě. A to jde vidět i po vypuknutí epidemie, na čem závisí strategické dodávky [potravin, zboží, financí, energií, služeb atd.] a vzájemné vztahy. A nikdy se z té Evropy nepřesuneme jinde. Tedy hlavní [pro Polsko] je Evropa. Problém Evropy je ale v tom, že si neumí poradit. Není žádná solidarita. Neexistuje nic jako evropská solidarita, ani v době krize,” uvedl Bartosiak.

„Ptal jsem se sebe už několik roků nazpět. Zda evropský projekt není určen jen pro dobré časy. Když přijdou zlé časy, tak se každý stará o sebe. A tohle je odvěký problém Evropy,” uvedl Bartosiak.

Teoretickým řešením je dle polského odborníka vznik skutečného impéria Evropské unie, mimo jiné tedy imperia se společnou armádou a plnou kontrolu nad svými periferiemi (Českem, Polskem, Řeckem atd.). Chceme-li vznik Evropských spojených států.

Podle Bartosiaka ale zřejmě Polsko nevěři, že takové imperium (se silnou společnou armádou, se spravedlivým systémem rozdělováním zdrojů a se životaschopnou společenskou smlouvou pro všechny obyvatele z různých národů) může vzniknout.

Polský odborník uvedl, že to je přesně ten důvod (nedůvěra Polska), proč Poláci chtějí Američany v Evropě. Američané jsou totiž garantem toho, že Němci (jako vedoucí země evropského imperia) nebudou Polsku diktovat, co mají dělat, pro koho vyrábět, od koho nakupovat.

Na závěr za Armádní noviny uveďme, že nejoptimističtější odhady mluví o dostupnosti léku na Covid-19 za tři měsíce a o nalezení očkování za rok, rok a půl. V případě ČR je šance přísná opatření zvolňovat nejdřív v polovině dubna.

Zdroj: CDC, Financial Times, Imperial College London

Nahlásit chybu v článku


Související články

Geopolitická tragédie Evropy

Ve Varšavě 18. července letošního roku proběhla velmi zajímavá diskuse o geopolitických problémech ...

Geopolitická realita: Krásný svět vytvořený USA končí

V dnešním článku opět přinášíme pohled na polské pojetí geopolitiky. Jacziek Bartosiak v nedávném ...

Geopolitické úsilí jde do plynu

Jakkoliv jsou Spojené státy označovány jako viník mnoha vojenských konfliktů ve světě kvůli ropě, je ...

Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie

Pandemie koronaviru Covid-19 není pouze zdravotnický problém, ale může zcela změnit politické ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • PavolR
  13:36 11.05.2020

  Zaujímavý náhľad do pre nás okrajového a dosť prehliadaného zápasu so stredoázijský priestor v kontexte Covid-19: ...Zobrazit celý příspěvek

  Zaujímavý náhľad do pre nás okrajového a dosť prehliadaného zápasu so stredoázijský priestor v kontexte Covid-19: https://www.insideover.com/pol... Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  13:51 28.04.2020

  V Srbsku riadia protiepidemiologické akcie miestnej armády fakticky Rusi: https://jogalappal.hu/orosz-se...

  V Srbsku riadia protiepidemiologické akcie miestnej armády fakticky Rusi: https://jogalappal.hu/orosz-se...

 • Clavo
  15:31 29.03.2020

  Niečo pre tých ktorý písali ako in len pomáhali. https://youtu.be/3MSwD7jrgxo...

  Niečo pre tých ktorý písali ako in len pomáhali. https://youtu.be/3MSwD7jrgxo...

 • sanityangel1
  18:51 27.03.2020

  Dole byla diskuze ohledne kvality respiratoru: Tak po testu aspon jednoho respiratoru to vypada, ze s kvalitou je vse ...Zobrazit celý příspěvek

  Dole byla diskuze ohledne kvality respiratoru:

  Tak po testu aspon jednoho respiratoru to vypada, ze s kvalitou je vse ok.
  https://zpravy.aktualne.cz/dom...

  Dokonce splnuji normu FFP3 i kdyz jsou deklarovany jako FFP2. Samozrejme pro overeni by se musely delat testy vice nez 1 respiratoru.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  12:58 27.03.2020

  Príspevok k téme armáda a koronavírus: https://svet.sme.sk/c/22369534... Len mám trocha pocit, že na rozdiel od iných ...Zobrazit celý příspěvek

  Príspevok k téme armáda a koronavírus:
  https://svet.sme.sk/c/22369534...
  Len mám trocha pocit, že na rozdiel od iných krajín v Maďarsku vojaci takmer nič praktické nerobia v porovnaní s mierou ich nasadenia ...Skrýt celý příspěvek

  • Danieeel
   03:50 27.03.2020

   Tak to vyzera, ze sa ti Rusi so Saudami nakoniec predsa len nejako dohodnu... (Mozno by sme mohli jazdit zadarmo coskoro - ak nezavru aj benzin pumpy cochvila.) Na povzbudenie. ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak to vyzera, ze sa ti Rusi so Saudami nakoniec predsa len nejako dohodnu...
   (Mozno by sme mohli jazdit zadarmo coskoro - ak nezavru aj benzin pumpy cochvila.)

   Na povzbudenie. Najma cez svetovu krizu pisal tento pan velmi fundovane a predvidavo:
   https://finweb.hnonline.sk/kom... Skrýt celý příspěvek

  • danny
   11:18 27.03.2020

   Jan Grohmann: krátkodobý propad k 20 v rámci cenové války za reálný považuji, k 10 USD ale určitě ne. Minimálně z důvodu inflace. Hodně se uvádí dopady na tři hlavní hráče této ...Zobrazit celý příspěvek

   Jan Grohmann: krátkodobý propad k 20 v rámci cenové války za reálný považuji, k 10 USD ale určitě ne. Minimálně z důvodu inflace. Hodně se uvádí dopady na tři hlavní hráče této partie - SA, Rusko, USA. Ale na co se často zapomíná, tito tři si takovou partii mohou dovolit sehrát v rámci boje o market share. Na rozdíl od řady dalších zemí, pro které se v dlouhodobém horizontu jedná o rozsudek smrti. Je to sice starší článek, ale stále s jistou mírou relevantnosti: http://www.penizenavic.cz/clan...
   Každopádně je to dost napínavá partie a sázky obdobně vysoké, jako v 80.tých letech...Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    11:43 27.03.2020

    Spíše bude zajímavé sledovat zda se chytí Němci příležitosti a skutečně šlápnou na pořádnou přeměnu ekonomiky směr obnovitelné zdroje.

    Spíše bude zajímavé sledovat zda se chytí Němci příležitosti a skutečně šlápnou na pořádnou přeměnu ekonomiky směr obnovitelné zdroje.

    • danny
     22:28 28.03.2020

     Jirosi: pokles ekonomiky + levná ropa = minimum motivace dotovat obnovitelné zdroje evet. provádět nákladná opatření na udržitelnost obnovitelných zdrojů

     Jirosi: pokles ekonomiky + levná ropa = minimum motivace dotovat obnovitelné zdroje evet. provádět nákladná opatření na udržitelnost obnovitelných zdrojů

 • Jura99
  06:17 26.03.2020

  Když vidím obrázek kolony ruských vojenských náklaďáků ve státě NATO, tak skutečně "starý svět je pryč". Západní civilizace má množství organizací na pomoc kdekomu a kdečemu a na ...Zobrazit celý příspěvek

  Když vidím obrázek kolony ruských vojenských náklaďáků ve státě NATO, tak skutečně "starý svět je pryč". Západní civilizace má množství organizací na pomoc kdekomu a kdečemu a na utracení hromad peněz za kdovíco, ale pomoci vlastním lidem neumí či dokonce podle některých nemá kompetence. Pak se není čemu divit, že ty kompetence si našel nepřítel. Možná stojí za zmínku, že ruští dovolenkáři na Krymu také vyplnili vakuum, kdy centrální vláda z Kyjeva nemohla, nevěděla či neměla odvahu něco podniknout.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:50 26.03.2020

   Odkazů na to jak letouny NATO dováží pomoc do postižených oblastí je tu dost. Odkazy na to jak jednotlivé evropské organizace vypomáhají jednotlivým státům tady také máte ...Zobrazit celý příspěvek

   Odkazů na to jak letouny NATO dováží pomoc do postižených oblastí je tu dost. Odkazy na to jak jednotlivé evropské organizace vypomáhají jednotlivým státům tady také máte dost.
   Takže žádný starý svět je pryč. Není, naopak funguje. Informací, které to potvrzují jste dostal víc než dost.
   V západní civilizaci se totiž pomoc v nouzi bere jako samozřejmostí a lidé a organizace co jí provádí nepotřebují přehnanou publicitu a honit na tom politické body. A to je správné.
   Protože pouze velice špatný charakter se snaží v době krize získávat popularitu, politické body a snaží se zničení soudržnosti, místo toho aby vypomáhali a podporovali všechno kdo dělají co můžou :-)
   Takovéto chování v této době dost vypovídá o charakteru lidí. Jako třeba náš úžasný prezident, který skrz populizmus se dostal k moci, a teď v době největší krize, kdy by měl být jistou symbolickou oporou našemu národu, se vypařil jak pára nad hrncem :-)Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:48 26.03.2020

    Asi té pomoci zase tak moc není, když si stát NATO ze zoufalství nechává jezdit nepřátelské vojenské náklaďáky po vlastním území. Představte si, že by Rusko dnes nabídlo ČR 40 ...Zobrazit celý příspěvek

    Asi té pomoci zase tak moc není, když si stát NATO ze zoufalství nechává jezdit nepřátelské vojenské náklaďáky po vlastním území. Představte si, že by Rusko dnes nabídlo ČR 40 náklaďáků pomoci a 50 lékařů. Nejspíš bychom zcela logicky odmítli, protože zoufalí nejsme. Pokud Itálie přijala, nejspíš zoufalá je a pomoci spojenců se nedostává.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     09:09 26.03.2020

     Proč by jsme měli odmítnou? Naopak já bych jí přijal. Každá pomoc se cenní a jen sobec preferuje jednu pomoc nad druhou a tvrdí že tahle je lepší než tahle, a že je v ní rozdíl. ...Zobrazit celý příspěvek

     Proč by jsme měli odmítnou? Naopak já bych jí přijal. Každá pomoc se cenní a jen sobec preferuje jednu pomoc nad druhou a tvrdí že tahle je lepší než tahle, a že je v ní rozdíl. Není.
     Pomoci spojenců se dostává, ale ti spojenci mají také své omezené zdroje. Všichni spojenci Itálie, jsou nyní postiženi stejnou krizí a jsou v podobné prdeli jako Itálie, a přesto dokáží fungovat a navzájem si pomáhat a poslat aspoň nějakou pomoc do země, která je ještě ve větší prdeli. :-) O to je taková pomoc cennější :-)
     A jen opravdoví debil, sobec, ubožák v tuto chvíli preferuje jednu pomoc nad druhou a snaží se tuto situaci, pomocí nesmyslné propagace využít ve svůj prospěch a získat na tom politické body nebo jinačí výdělek. Jen opravdový bezcharakterní člověk nyní přehlíží solidaritu, která tady je :-)
     Toliko k této situace. Evropa a svět celý, nyní čelí jedné z největších zkoušek a vás zajímá jen to, kdo mlže poslat více pomoci do Itálie tak ten je největší šoumen a jen proto, že nyní má větší volné kapacity, tak je větší bombarďák, a ti co prostě z důvodů, že samy mají málo, tak můžou prostě poslat málo sjou vlastně lůzři co nic nedělají. :D :D :D Směšné je takové myšlení v době krize.
     Víte ono totiž, ta karta se může kdykoli obrátit. A ten co poskytoval pomoc, viz evropské země, které do Číny posílali ještě před měsícem a půl kde co, najednou tu pomoc bude potřebovat sám :-)Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     09:18 26.03.2020

     Osobně už k této situaci nemám co dodat.

     Osobně už k této situaci nemám co dodat.

  • chalupab
   09:27 26.03.2020

   Jste si jist použitím slova "nepřítel"?
   A abych předešel nějakým spekulacím - nenavrhuji aby bylo použito slovo přítel :-)

   Jste si jist použitím slova "nepřítel"?
   A abych předešel nějakým spekulacím - nenavrhuji aby bylo použito slovo přítel :-)

   • Tesil
    20:42 26.03.2020

    Itálie v rámci EU pokud si dobře pamatuji byla spíše proti sankcím uvalovaným na Rusko,tak možná i proto ta pomoc je směřována právě tam.

    Itálie v rámci EU pokud si dobře pamatuji byla spíše proti sankcím uvalovaným na Rusko,tak možná i proto ta pomoc je směřována právě tam.

 • Danik
  14:28 25.03.2020

  No EU, to jsou emoce. Hlavně, že je na koho to shodit. Překvapivě nechybovala jedna organizace, ale chybovali jsme do jisté míry všichni. Čína to podcenila, zatloukala a umožnila ...Zobrazit celý příspěvek

  No EU, to jsou emoce. Hlavně, že je na koho to shodit. Překvapivě nechybovala jedna organizace, ale chybovali jsme do jisté míry všichni. Čína to podcenila, zatloukala a umožnila vznik nákazy tím, že není schopná dodržet hygienické standardy na svých trzích a (popřípadě tu je ta teorie o úniku z laboratoře) a teď se tváří jako spasitel světa (PR jim jde dobře). Převážná část států světa to ovšem v první fázi podcenila také (světlou výjimkou budiž Tchaj-wan, Hongkong a Singapur) a opatření se zaváděla se zpožděním, popřípadě trvalo než se vůbec přiznalo, že jde o vážný problém a nejedná se jen o "sezonní chřipku". Ruku na srdce když to v lednu začínalo tak jsem to nebral moc vážně a kdyby mi někdo řekl, že o pár měsíců později se dostaneme do současné situace tak bych mu nevěřil. Selhaly státy, vlády, ale také my občané (je fajn mít více svobody a práv, ale za svobodou a právy by také ideálně mělo přicházet více zodpovědnosti). Ne všichni dodrželi zákaz vycházení a stýkání pokud byli v karanténě, ne všichni se řídili doporučením a vesele si odjeli na dovolenou, nikdo nevyvíjel tlak na vládu a nestaral se o to jestli jsme připraveni na pandemii (jestli jsou zásoby zdravotnického materiálu atd.). Samozřejmě teď když je pozdě jsou všichni nejchytřejší a kritizují, ale kde byli když s tím šlo něco dělat. Nyní najednou valná část našich spoluobčanů zjišťuje, že armáda vlastně není dobrá jen v případě války, ale má mnohem víc využití (samozřejmě se bude škrtat, protože válka a další krize, přece určitě už nebude, tak proč "vyhazovat peníze", radši je vyhodíme na jízdné pro studenty a nebo seniory ať mají politické hnutí dost hlasů). Kritizuje se nákup vrtulníků a zakázka na BVP stejně jako by se kritizoval nákup zdravotnického materiálu ještě 3 měsíce zpátky. Jsme nepoučitelní, primární účel státu je ochrana obyvatel vně a uvnitř (zákony, soudy, policie, hasiči atd.). A lekce, kterou si z této nákazy mnozí berou je: Čína je super, Rusko nám pomáhá (jak??, je to ukrajinský letoun přes agenturu NATO, který teď letí druhé kolo, možná by bylo na místě se zamyslet nad možností pořídit prostředky vlastní vzdušné přepravy (C 390 prosím prosím)) EU je nejhorší, Němci a Američani nás zradili (jak??).

  Nejsem velký EU fanboy (myšleno současného vedení kdy se řeší green new deal, kolik pojmeme migrantů, kolik je pohlaví a jestli zakážeme úplně všechny zbraně pro civilní využití) jsem však fanoušek myšlenky spojené Evropy (Evropská federace i když je to možná utopie) jakožto z mého úhlu pohledu nejlepší dlouhodobé řešení pro ČR. Z Evropy nyní mají srandu Američané, Rusové i Číňané. Kupují si tu přístavy, suroviny, infrastrukturu a jsme na nich zcela závislí. Když někam přijedou vyslanci EU tak nejsou bráni vážně, protože nemají za sebou reálnou sílu o kterou by se mohli opřít (kromě ekonomické síly a NATO (USA), ale přiznejme si, že pokud by evropský velvyslanec měl za sebou flotilu a zástupy Evropských legií tak by byl brán trochu jinak). Vidím to asi tak, že nyní přešlapujeme na místě a nevíme kudy dál. Někdo by to chtěl úplně rozpustit a o jisté nekoncepčnosti a slabosti EU má do jisté míry pravdu. Někomu se nelíbí větší integrace (větší zásahy do národních států, myslím, že 50% přijatých ustanovení v PS jsou z dílny EU, když tak mě opravte). A někdo dle mého správně poukazuje na fakt, že aby EU (EF možná jednou) lépe zvládala výzvy tak potřebuje více pravomocí (už teď zřídila uskupení jako frontex nebo EUBG). Evropa není impériem, ale má zdroje, potenciál a kapacity na to se jím stát.

  Snad si z této krize vezmeme ta správná ponaučení. Krize přichází rychleji než budeme schopni reagovat a stavět vojsko ve chvíli kdy je nepřítel před branami je pozdě. Svalovat vinu na všechny okolo není konstruktivní a v tomto případě ani pravdivé. Pokud chceme žít v silné a svobodné zemi tak potřebujeme mít zodpovědné a proaktivní občany (tlak na vládu aby zajišťovala bezpečnost a udržovala dané složky akceschopné a moderní, zájem a o aktuální stav našich reakčních schopností v případě krize). Když něco někde nefunguje jak má tak není hned třeba to ničit, můžeme to nejdříve zkusit spravit. Bohužel se obávám, že nadále naše společnost zůstane slepá. Populisté provedou škrty v armádě a zničí sny o modernizaci, vina se svede na EU, Babiše, Marťany nebo Kalouska (Zeman nějak není vidět, tak se na něj třeba zapomene).

  To co mě momentálně těší je solidarita lidí vůči sobě a také vůči vojákům, zdravotníkům, policistům a hasičům (občerstvení na hranicích atd.), Vietnamská komunita se také činí. Na chvilku se zmírnila kritika na AČR (i když někteří stále brblají na předražené šroty z Vietnamu a zahraniční nasazení). I když pozdě tak přece se vláda odhodlala udělat dle mého správné kroky tak uvidíme jak se to bude vyvíjet (změna v počtu nově nakažených by se měla začít projevovat až za týden).

  Uvidíme jak to bude dál a jaké budou ekonomické dopady. Jisté je, že by tento virus mohl změnit mnoho. Každopádně ať už to je nárůst populace v Africe a migrace z tohoto regionu a ze středního a blízkého východu do Evropy, tání severní a jižní polární čepičky a s tím související nové území a boj o ně a jejich zdroje, klimatické změny a výzvy s tím související, nástup Číny a jejich expanzivní politika, soupeření mezi mocnostmi, Rusko po Putinovi, nebo globální pandemie, Evropa (tudíž i Česko, protože odtud se nehneme) má malou šanci konkurovat ve světě globálních velmocí, pokud zůstanou rozdělená a nechá za sebe mluvit staré křivdy svých národů.Skrýt celý příspěvek

 • ARES
  11:41 25.03.2020

  Vývoj poměru počtu celkových případů na 1 milion obyvatelstva. Podle WORLDOMETER: 25.3.2020, 11:25 / 24.3.2020, 10:48 je nárůst onemocnění ze včerejška na dnešek ...Zobrazit celý příspěvek

  Vývoj poměru počtu celkových případů na 1 milion obyvatelstva. Podle WORLDOMETER:
  25.3.2020, 11:25 / 24.3.2020, 10:48 je nárůst onemocnění ze včerejška na dnešek následující:

  Itálie: 1144/1057, Švýcarsko: 1178/1016, Španělsko: 900/753, Rakousko: 610/518, Německo: 405/359, Belgie: 368/323, Francie: 342/304, Nizozemí: 324/277, Švédsko: 228/204, USA: 166/139, ČR: 140/120, VB: 119/97.

  Nárůst onemocnění v ČR je příznivější než v ostatních zemích západní Evropy.Skrýt celý příspěvek

  • major
   14:14 25.03.2020

   Za včerajšok medzidenný nárast aktívnych prípadov o 14,07%, čo je viac než Nemecko (3,73), Francúzsko (6,71), Taliansko (7,16), Švajčiarsko (12,64) aj Belgicko (13,28). Vzhľadom k ...Zobrazit celý příspěvek

   Za včerajšok medzidenný nárast aktívnych prípadov o 14,07%, čo je viac než Nemecko (3,73), Francúzsko (6,71), Taliansko (7,16), Švajčiarsko (12,64) aj Belgicko (13,28).

   Vzhľadom k výraznému nárastu testov to ale nič nemusí znamenať - len to dokresľuje, že s tými štatistikami treba opatrne :-)Skrýt celý příspěvek

  • major
   14:24 25.03.2020

   A mimochodom tá Británia je na tom oveľa horšie než ČR - majú 6,43 mŕtvych na milión obyvateľov, čo indikuje ďaleko väčší rozsah epidémie než ukazujú čísla zachytených nakazených ...Zobrazit celý příspěvek

   A mimochodom tá Británia je na tom oveľa horšie než ČR - majú 6,43 mŕtvych na milión obyvateľov, čo indikuje ďaleko väčší rozsah epidémie než ukazujú čísla zachytených nakazených (ČR 0,47, Nemecko 2,16). Na taktomto čísle bolo Švajčiarsko 5 dní dozadu.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    15:00 25.03.2020

    Počítat rozsah epidemie z mrtvých je hloupost. Složení populace stejně jako její pohyb jsou v různých státech různé. Včera Francie / Španělsko Korona v domovech důchodců ... ...Zobrazit celý příspěvek

    Počítat rozsah epidemie z mrtvých je hloupost. Složení populace stejně jako její pohyb jsou v různých státech různé.
    Včera Francie / Španělsko Korona v domovech důchodců ... úmtrnost 80-90%...
    Snad uznáte, že tohle pořádně pohne ze statistikou.Skrýt celý příspěvek

    • major
     15:46 25.03.2020

     Samozrejme - je to len ďalší indikátor do mozaiky. V krajinách s nízkou pretestovanosťou populácie (čo je väčšina), ale poslúži. U tej Británie vidím veľký nepomer medzi hlásenými ...Zobrazit celý příspěvek

     Samozrejme - je to len ďalší indikátor do mozaiky.

     V krajinách s nízkou pretestovanosťou populácie (čo je väčšina), ale poslúži. U tej Británie vidím veľký nepomer medzi hlásenými prípadmi a mŕtvymi.Skrýt celý příspěvek

    • major
     15:50 25.03.2020

     A ostatne už len to, že vírus sa dostal do domovov dôchodcov je veľký problém a svedčí o tom, že to nemajú pod kontrolou, keďže aj krajiny s minimálnymi opatreniami chcú chrániť ...Zobrazit celý příspěvek

     A ostatne už len to, že vírus sa dostal do domovov dôchodcov je veľký problém a svedčí o tom, že to nemajú pod kontrolou, keďže aj krajiny s minimálnymi opatreniami chcú chrániť práve rizikové skupiny.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:34 25.03.2020

      Není jednoduší si přiznat, že je to k ničemu. Než vyvářet fiktivní nemocné?

      Není jednoduší si přiznat, že je to k ničemu. Než vyvářet fiktivní nemocné?

     • Janko Paliga
      23:51 25.03.2020

      ... na druhú stranu je ale otázne, čo spôsobila Koróna a čo nastalo nestarostlivosťou personálu.... "Opatrenia" vo Švajci.... "23.marca, 18:30 Prečo by nemalo mať švajčiarske ...Zobrazit celý příspěvek

      ... na druhú stranu je ale otázne, čo spôsobila Koróna a čo nastalo nestarostlivosťou personálu....

      "Opatrenia" vo Švajci....
      "23.marca, 18:30

      Prečo by nemalo mať švajčiarske obyvateľstvo ochranné masky?

      Švajčiarska populácia by stále nemala nosiť ochranné masky. Novinár chce vedieť prečo?

      Šéf BAG Koch hovorí: „Nebolo potvrdené, že dodatočné nosenie ochranných masiek ponúka zvýšenú ochranu.“ BAG preto odporúča, aby celá populácia nemala masku. „Ak ste chorí a potrebujete navštíviť lekára, odporúčame vám používať masku.“"Skrýt celý příspěvek

     • major
      07:23 26.03.2020

      Jirosi: Len som sem dal počet zomretých na COVID-19 na 1M obyvateľov pre pár krajín. Že to porovnanie o ničom nevypovedá ti neberiem. Janko Paliga: Tak určite - v Taliansku a ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Len som sem dal počet zomretých na COVID-19 na 1M obyvateľov pre pár krajín. Že to porovnanie o ničom nevypovedá ti neberiem.

      Janko Paliga: Tak určite - v Taliansku a Španielsku sa tie čísla prudko zvyšujú vinou preťaženého systému a aj výsledná smrtnosť choroby tam bude vyššia oproti krajinám, kde zdravotníctvo stíhať bude.

      Ad masky, resp rúška: Ono je to lepšie než nič, ale veľa sa tým podľa mňa nezachráni - skôr ide o psychologický efekt. Zvlášť u nás, keď vinou nedostatku rúšok ľudia nosia šatky. Naopak výrazný efekt majú karanténne opatrenia.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      07:23 26.03.2020

      Protože, ty co fungují se nedají sehnat, ty ostatní jsou placebo.

      Protože, ty co fungují se nedají sehnat, ty ostatní jsou placebo.

     • Jirosi
      09:51 26.03.2020

      Major: To porovnání jde udělat pro všechny země světa. Ale na tom, že je to k ničemu to moc nemění. San Marino: 619 mrtvých/1mil. (dnes) Pokud použijete váš vzorec, kolik vám ...Zobrazit celý příspěvek

      Major: To porovnání jde udělat pro všechny země světa. Ale na tom, že je to k ničemu to moc nemění.
      San Marino: 619 mrtvých/1mil. (dnes)
      Pokud použijete váš vzorec, kolik vám odhadujete počet nakažených?Skrýt celý příspěvek

     • major
      13:24 26.03.2020

      Jirosi: Žiadny svoj vzorec nemám. Len som upozornil na to, že Británia má 14x viac mŕtvych než ČR, pritom oficiálne má ČR o 17% viac nakazených (všetko v prepočte na obyvateľa). To ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Žiadny svoj vzorec nemám. Len som upozornil na to, že Británia má 14x viac mŕtvych než ČR, pritom oficiálne má ČR o 17% viac nakazených (všetko v prepočte na obyvateľa). To podľa mňa naznačuje, že u nich je nákaza oveľa rozšírenejšia.

      Netvrdím, že z počtu mŕtvych v nejakej skupine automaticky dostanete nejakým prepočtom počet nakazených.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:00 26.03.2020

      San Maríno má 100x víc než UK dle vámi použité statistiky.
      Ale neříká to vůbec nic o počtu nakažených tam. Jen kolik lidí tam už umřelo.

      San Maríno má 100x víc než UK dle vámi použité statistiky.
      Ale neříká to vůbec nic o počtu nakažených tam. Jen kolik lidí tam už umřelo.

     • Danieeel
      03:53 27.03.2020

      @major na debatu par vlakien nizsie: ja myslim, ze sa u nas podari zrazit "nakazlivost" pod 1. Uvidi sa hlavne podla toho, ako to pojde v Italii. Ak pocet nakazenych denne ...Zobrazit celý příspěvek

      @major na debatu par vlakien nizsie:
      ja myslim, ze sa u nas podari zrazit "nakazlivost" pod 1. Uvidi sa hlavne podla toho, ako to pojde v Italii. Ak pocet nakazenych denne nestupa, tak uz su pod 1 - a to hovorime o Italii. Treba tym opatreniam dat svoj cas.

      Vsimol som si, ze zrejma pod vahou prof. Prymulu sa na to v CR nejako zacalo rezignovat a razit teoriu "potlacenia" = zplostenia krivky, rozlozenia nakazenych v case. To je ale len matematicky vypocet - obmedzenia spolocenskych aktivyt na 50% zrejma podla WHO. To nie je nijake realne zavazne cislo.

      Podla mna ludia v EU zareagovali na svoje autority poslusnejsie a aktivnejsie ako politici pred casom boli schopni predstavit. /i pod vahou udalosti v Italii/.
      Ja dufam, ze sa to podari.

      Co sa tyka Juznej Korei, uz by boli davno "v suchu", len im tam "radi" nejaka apokalypticka sekta, nerespektujuca nariadenia. I pocas rastuceho vyvoja nakazy, bola vacsina nakazenych prave z tejto sekty.
      Ale na nulu to tak skoro nepadne ani po zastaveni sirenia nakazy. Epidemia bude "tliet" este dlhodobo a mensie ohniska sa budu objavovat - ale budu systememovo zvladnutelne a spolocnost ovela pripravenejsia.

      Inak ta cesta "volneho" priebehu (max. zmiernenia) ma velku logiku - ja chapem. Ale nedokazem pochopit cloveka, ktory ma na to zodpovednost a rozhodne sa pre nu za cely narod. Bez boja! Je to tak chladny vypocitavy kalkul, s tak obrovskymi a zbytocnymi ludskymi stratami, ze toto si moze dovolit iba ozajstne psychopaticka osobnost. (Myslim na Borisa z UK. )

      A dalsia vec - co ak "vystreli motyka", a fakt sa najde nejaka liecba - v ramci tyzdnov, mesiacov?! Alebo virus zmutuje a nebude nijaka imunita na ocakavanu jesennu epizodu. Co potom povie Boris Britanii - vzdali sme to bez boja, obete boli obrovske a absolutne zbytocne... ?!Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:05 27.03.2020

      Danieeel: Když si z tabulek Itálie i CR vyškrtnete ty největší čísla, která budou spíše navazovat na testovaná, než na nárůst pacientů. V obou případech i přes velice drastická ...Zobrazit celý příspěvek

      Danieeel: Když si z tabulek Itálie i CR vyškrtnete ty největší čísla, která budou spíše navazovat na testovaná, než na nárůst pacientů. V obou případech i přes velice drastická čísla křivky nově nakažených stále rostou.

      Jediná země kde se masivnímu šíření podařilo zastavit byla Čína. Ale tam označily v podstatě všechny za nemocné, a nechali je na 3 týdny doma. V oblasti Wuanu zrušili karanténu před pár dny. V samotném městě začala 23.1.2020 a stále trvá!Skrýt celý příspěvek

     • major
      09:06 27.03.2020

      Jirosi: Upozornil som na opačný pomer úmrtí v dvoch krajinách a počtov reportovaných nakazených. Zámerne som sa nepúšťal do porovnania extrémne malých vzoriek (San Marino), či ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Upozornil som na opačný pomer úmrtí v dvoch krajinách a počtov reportovaných nakazených. Zámerne som sa nepúšťal do porovnania extrémne malých vzoriek (San Marino), či oblastí s kolabujúcim zdravotníctvom (San Marino), ani som nikde netvrdil, že existuje nejaký vzorec a opakovane som vám to oznamoval.

      A konkrétne medzi San Marinom a UK: San Marino 72x viac mŕtvych, ale zároveň aj 35x viac hlásených nakazených. Čo z toho chcete vyvodiť je na vás, ja sa do toho púšťať nebudem.

      Danieeel: Nie je rozumné držať celý štát v karanténe mesiace - až tak smrteľná táto choroba nie je. Lepšie bude držať v kontrolovateľnej karanténe nakazených s kontaktami a chrániť rizikovú populáciu, plus lekárov, hasičov, ... Zbytok spoločnosti nechať normálne fungovať.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:39 27.03.2020

      major: Píšete o srovnání neprůkazných vzorků, přitom právě na začátku epidemie při pár "mrtých" vám to hýbe vaší statistikou, ale to odmítáte. Viz. CR kde se počet mrtvých ...Zobrazit celý příspěvek

      major: Píšete o srovnání neprůkazných vzorků, přitom právě na začátku epidemie při pár "mrtých" vám to hýbe vaší statistikou, ale to odmítáte.
      Viz. CR kde se počet mrtvých znásobil.

      Opět hloupost, jsou tu přenašeči. Je jedno kdy, ale jednou ty tu karanténu zrušíš a je konec nakazí se všichni co to neměli 70-90% populace.
      3 000-15 000 uvažovaných nemocných z 0,14%.Skrýt celý příspěvek

     • major
      12:36 27.03.2020

      Jirosi: A aké čísla sú dnes "prukazne"? Aj dnes majú Briti 10x viac mŕtvych (u nich v absolútnych číslach už takmer 500 ľudí - žiadna malá vzorka) a zároveň len 90% nakazených ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: A aké čísla sú dnes "prukazne"? Aj dnes majú Briti 10x viac mŕtvych (u nich v absolútnych číslach už takmer 500 ľudí - žiadna malá vzorka) a zároveň len 90% nakazených oproti ČR, pritom aj v ČR je nákaza v domovoch dôchodcov. Ten rádový rozdiel je tak významný, že to musí byť spôsobené jedine veľkým množstvom nakazených mimo oficiálne štatistiky.

      Ako vám do toho zapadajú opatrenia v Singapure, Kórei či na Taiwane, ktoré absolútnu karanténu nezaviedli?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:22 27.03.2020

      Dnes není žádná statistika ideální, ale to sem psal už na začátku. Těch rozdílů je prostě moc, jediným spojujícím prvkem je vlastně ta nemoc.

      Dnes není žádná statistika ideální, ale to sem psal už na začátku. Těch rozdílů je prostě moc, jediným spojujícím prvkem je vlastně ta nemoc.

     • Jirosi
      13:27 27.03.2020

      Ty státy to zachytili hned na začátku, už připravenými postupy.
      V CR nemá nastavené postupy, a ty 3 týdny doporučení tomu také neprospěli.

      Ty státy to zachytili hned na začátku, už připravenými postupy.
      V CR nemá nastavené postupy, a ty 3 týdny doporučení tomu také neprospěli.

     • Danieeel
      01:59 28.03.2020

      @ Jirosi: Aj po "obrouseni", zaobleni krivky to v Italii vyzera minimalne na stagnaciu - kulminaciu krivky. (I vacsina epidemiologov "spicu" ocakavala medzi 17.33 - 23.3) Teda ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Jirosi:
      Aj po "obrouseni", zaobleni krivky to v Italii vyzera minimalne na stagnaciu - kulminaciu krivky. (I vacsina epidemiologov "spicu" ocakavala medzi 17.33 - 23.3) Teda "nakazlivost" okolo 1. Prijali ale opatrenia minimalne o tyzden skor ako sa zacali riesit v CR, SK. /Je tam jasna reakcna doba - 7 dni median rozvinutia priznakov + nejaky?! cas na reakciu ludi./

      Cina to zvladla dobre.
      Ale Juzna Korea je priklad za vsetkych. Za dva tyzdne zvratili vyvoj a to neodstavili ekonomiku! Iba "prepli" ludi do rezimu "nakaza"... Nebyt problemov s nejakou lokalnou sektou, ktora nikoho a nic nerespektuje, boli by uz davno O.K. Ale i tak - nakaza kulminovala pri 500-800 nakazenych denne. Teraz to 2. tyzden drzia okolo stovky. (Podobne idu Tajwan, Singapur, + Japonci)

      Proste EU spanikarila - a to je v tejto chvili len spravne. Som presvedceny, ze to nakazlivost posadi pod 1 v primeranom case. Nemali sme tu este nazivo take "branne cvicenia" ako v juhovychodnej azii - SARS 1, MERS, rozne zvieracie chripky...

      Pruser sa podla mna zacina presuvat do USA - a to najma ekonomicky. Pri kazdej epidemii nastalo "zamrznutie" ekonomiky. Ale nasledne odrazenie islo rovnako strmo hore - V krivka. Ale ta nezamestnanost v USA kludu prave neprispieva...Skrýt celý příspěvek

     • Danieeel
      02:24 28.03.2020

      @ Major - presne suhlas. Co najskor "nakopnut" ekonomiku a prejst na ten system ako teraz funguju vyspele krajiny juhovychodnej azie. Oni vsak uz maju kopec skusenosti (branne ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Major - presne suhlas. Co najskor "nakopnut" ekonomiku a prejst na ten system ako teraz funguju vyspele krajiny juhovychodnej azie.
      Oni vsak uz maju kopec skusenosti (branne cvicenia SARS1, MERS, "zvieracie" chripky...) Treba na to najskocit co najskor, ako pises.

      Vyzera to, ze sme v EU proste trocha "spanikarili" - spravy z Italie do toho zahrali svoje. Ale to je podla mna teraz len dobre. Tymi trvdymi opatreniami sme snad dobehli to, co sa na zaciatku vahavostou a rezignovanostou pokazilo a premeskalo.
      Verim, ze ten vyvoj sa zacne lamat uz coskoro.

      PS.: pri vacsine poslednych epidemii (Juhovychodna azia) ekonomika proste zmrzla. Ale potom okamzite nasledovalo rovnako strme odrazenie - V krivka. Epidemia nie je ekonomicky fundament na krizu - je to epizoda. Ale spravy nezamestnanych v USA teraz na klude prave nepridavaju...Skrýt celý příspěvek

     • Danieeel
      02:53 28.03.2020

      @major, jirosi: PS.:cisla mam odtialto, "Daily new ...Zobrazit celý příspěvek

      @major, jirosi:
      PS.:cisla mam odtialto, "Daily new cases":
      https://www.worldometers.info/...
      https://www.worldometers.info/...

      I ked statistiky su iste teraz rozne pohnute, nejaku vypoved predsa len maju.
      Majorova smutna uvaha ohladom poctu mrtvych je podla mna tiez solidna.

      Velmi dobre zhrnutia z ktorych vychadzam o epidemii:
      https://www.aktuality.sk/clano...
      Nieco pozitivizmu ohladne ekonomickeho stresu (tento pan publikoval najma za krizy velmi konzistentne, realisticky a prezieravo):
      https://finweb.hnonline.sk/kom... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:55 28.03.2020

      Danieeel: Pokud se podíváš na křivku Itálie a vezmeš data 19-22 jako statisticky mimo, přebytek testů atd. Tak Itálie stále stabilně roste podle jedné křivky. Když si otevřeš ...Zobrazit celý příspěvek

      Danieeel: Pokud se podíváš na křivku Itálie a vezmeš data 19-22 jako statisticky mimo, přebytek testů atd. Tak Itálie stále stabilně roste podle jedné křivky.

      Když si otevřeš stránku https://onemocneni-aktualne.mz...
      Kde jsou den po dni počty v CR, opět si to vypíšeš a uděláš stejný graf jako u Itálie, opět uvidíš tu samou křivku růstu. Oba státy stále rostou číslem vyšším než jedna. (1,2-1,3).

      Tu máš křivku i Číny. https://miro.medium.com/max/20...
      Žlutá nakažení - Šedá je odhad skutečných pacientů.
      I tam jsou excesy v podobě 25, 1, 2. Pokles je tam od 4.2. to se ani u nás ani v Itálii neděje.Skrýt celý příspěvek

     • Danieeel
      05:58 29.03.2020

      @ Jirosi Chapem, co chces povedat. S cislami opatrne, ale vylucit tri po sebe iduce dni zo statistiky vyhodit pri takej mnozine dat (to je cca 10 a viac percent) je i tak dost. ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Jirosi

      Chapem, co chces povedat. S cislami opatrne, ale vylucit tri po sebe iduce dni zo statistiky vyhodit pri takej mnozine dat (to je cca 10 a viac percent) je i tak dost. Ale ok, teraz moze byt vsetko mozne.
      Ale i tak by som rad ostal pri tom, ze sa metodika merani nejako zasadne zo dna na den nemeni, a tebou vylucene dni su kulminacia nakazy v Italii.

      Naopak v cislam v CR, a SK mam doveru mensiu.

      Vobec ale neverim cislam z Ciny, kde bolo mnoho varovani (domacich i zahranicnych), ze su manipulovane! Ta ich krivka vyzera ako z ucebnice. Nemoze za dva dni reagovat na zakaz vychadzania pri chorobe s medianom rozvinutia priznakov 5-7 dni! A aj keby, tak iba u Cinanov - v EU proste nie.

      Pritom v Juznej Korey, ktora ma jednoznacne najsirsie a najtransparentnejsie testovania (teda najlepsie data na akukolvek statistiku) tie cisla v grafe strielaju ako v ktorejkolvek inej vyspelej krajine, ktorej cislam sa da verit.

      Ja by som rad veril, ze su to data cca korektne a ta krivka naznacuje trend a nie je to len odchylka.
      A je tu i viacero krajin v EU, kde to vyzera podobne - Svajciarsko, Rakusaci, snad konecne i Spanieli. (V Spain je uz takmer uplny zakaz vychadzania!)

      Vacsina krajin do toho busi tak, aby sa ta krivka nakoniec zlomila. I Briti to uz dokonca chcu otocit, nie iba zmiernovat, ci potlacat na polovicu. (A to zacal uz Boris pred marodkou.)Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  07:34 25.03.2020

  Člověk se najednou dozví o mechanizmech EU pro pomoc při připodobných situacích. Ty mechanizmy jsou sice asi 3 měsíce ve zpoždění, ale existují, takže není pravda, že EU nic dělat ...Zobrazit celý příspěvek

  Člověk se najednou dozví o mechanizmech EU pro pomoc při připodobných situacích. Ty mechanizmy jsou sice asi 3 měsíce ve zpoždění, ale existují, takže není pravda, že EU nic dělat nemohla. Mohla, jen ale zaspala.

  https://ec.europa.eu/echo/what...
  https://ec.europa.eu/echo/what...
  https://www.europarl.europa.eu... Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  07:34 25.03.2020

  Člověk se najednou dozví o mechanizmech EU pro pomoc při připodobných situacích. Ty mechanizmy jsou sice asi 3 měsíce ve zpoždění, ale existují, takže není pravda, že EU nic dělat ...Zobrazit celý příspěvek

  Člověk se najednou dozví o mechanizmech EU pro pomoc při připodobných situacích. Ty mechanizmy jsou sice asi 3 měsíce ve zpoždění, ale existují, takže není pravda, že EU nic dělat nemohla. Mohla, jen ale zaspala.

  https://ec.europa.eu/echo/what...
  https://ec.europa.eu/echo/what...
  https://www.europarl.europa.eu... Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   08:37 25.03.2020

   Zde máte stručný přehled kroků EU. Kupříkladu onene " Mechanizmus civilní ochrany" Díky čemuž mohlo dojít ke spolufinancování občanů EU z Číny, byl aktivován už 28. ledna 2020. ...Zobrazit celý příspěvek

   Zde máte stručný přehled kroků EU.
   Kupříkladu onene " Mechanizmus civilní ochrany" Díky čemuž mohlo dojít ke spolufinancování občanů EU z Číny, byl aktivován už 28. ledna 2020. Mimochodem jedná se o jeden z mechanizmů z vašich odkazů. Takže žádné 3 měsíce :-)
   31. ledna Evropská komise uvolňuje z programu Horizon 2020 10 milionů eur na výzkum koronaviru
   1. února – EU posílá do Číny 12 tun zdravotnického materiálu
   7. února 2020 – ECDC vyzývá členské země EU, aby zajistily svým zdravotnickým pracovníkům dostatek ochranných pomůcek, tedy respirátorů, brýlí, rukavic a plášťů. Vyčísluje denní potřebu lékařů, sester a dalšího personálu
   zbytek v odkazu :-)
   Takže paradoxně EU reagovala daleko rychleji než kupříkladu naše vláda :-)
   Takže přestaňme být odporní alibisti a přestaňme se neustále svalovat naše pochybení a neschopnost na EU. Přiznejme si tu základní věc. Byla to naše vláda a vláda jednotlivých Evropských zemí, které situaci podcenili. Ne EU. Ta nyní opravdu dělá vše co může v rámci své legislativy a pravomocí,
   https://euractiv.cz/section/ak... Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    08:38 25.03.2020

    ps.: Pardon, Díky "mechanizmu civilní ochrany" mohlo dojít ke spolufinancování evakuace občanů EU z Číny.
    Vypadlo mi tam jedno slovo.

    ps.: Pardon, Díky "mechanizmu civilní ochrany" mohlo dojít ke spolufinancování evakuace občanů EU z Číny.
    Vypadlo mi tam jedno slovo.

    • Jura99
     14:15 25.03.2020

     Tak posun v tom, uz se snad shodneme, ze EU nastroje ma, ne ze nema, jak je nekym tvrzeno. Ovsem stale nepochopim, proc umiraji lide na chodbach nemocnic na zemi jako ve stredoveku ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak posun v tom, uz se snad shodneme, ze EU nastroje ma, ne ze nema, jak je nekym tvrzeno. Ovsem stale nepochopim, proc umiraji lide na chodbach nemocnic na zemi jako ve stredoveku ? EU pomoc, kde jsi ?Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      15:19 25.03.2020

      Ale prosím vás. Jste dost chytrý člověk než aby jste mi tu psal takové nesmysly jako teď. Přestaňte se chovat jako alibista. Vůči vám je to nedůstojné chování. Faktem stále je, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale prosím vás. Jste dost chytrý člověk než aby jste mi tu psal takové nesmysly jako teď. Přestaňte se chovat jako alibista. Vůči vám je to nedůstojné chování.
      Faktem stále je, že EU nemá takové pravomoce a možnosti jaké jí neustále připisujete. Je to popsané i v daném odkaze. A veškeré možné kroky a možnosti co měla už využila a využívá, ale tohle já píši od samého začátku.

      Co nepochopíte? Že díky vysoce infekčnímu viru došlo k zahlcení zdravotnických center a Italského zdravotnictví všeobecně a systém jednoduše zkolaboval? Tohle nechápete? Ale no tak nedělejte ze mně a ze sebe, s prominutím a bez urážky, chuje. Víte stejně dobře jako já, že situace v Itálii a jinde kde je obrovský počet mrtvých, je dána tím že jim zkolaboval zdravotnický systém. A tady narážíme na hlavní problém.
      EU nemá žádné pravomoce zasahovat do Italského zdravotnického systému. Tohle je pouze a jenom na Italské vládě.
      A kde EU je? A co má podle vás dělat? Vzít nějakou nemocnici z ČR a nějakým způsobem jí přesunout do Itálie? Nebo má přesouvat naše doktory do Itálie? Nebo snad naši armádní nemocnici má přesunout do Itálie? Popřípadě jiných podobně postižených zemí?
      Na tohle EU nemá pravomoce, protože Armáda, zdravotnictví a podobné složky EU nemůže bez souhlasu místní vlády jakkoli přesouvat, a své vlastní nemocnice namá, protože to není superstát.
      Takže už prosím vás opravdu nechte toho alibizmu. EU pomáhá jak dokazuje odkaz co jsem vám předal. Pomáhá jak se dá a v rámci veškerých svých pravomocí. Ten kdo to nejvíce posral není EU, ale jednotlivé vlády v daných zemích.
      Nejste hlupý člověk, tak se tak prosím nechovejte :-)Skrýt celý příspěvek

     • major
      15:24 25.03.2020

      Žádosti o zdravotnické vybavení: Itálie dne 26. února a Španělsko dne 16. března požádaly prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie o další ochranný materiál, zejména ústní ...Zobrazit celý příspěvek

      Žádosti o zdravotnické vybavení: Itálie dne 26. února a Španělsko dne 16. března požádaly prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie o další ochranný materiál, zejména ústní roušky. Komise předala tyto žádosti všem členským státům, aby zvážily nabídku pomoci. Tato iniciativa doplňuje koordinaci činností Komise a členských států v oblasti společného zadávání veřejných zakázek v případě naléhavých dodávek.

      Čo Talianom ponúkol Babiš neviem.

      Na rozdiel od ČR, kde sú strategické zásoby v kompetencii štátu (hoci niektorí - vrátane teba - absurdne obviňovali nemocnice, či dokonca praktikov, že "zaspali" a zásoby si mali vytvoriť sami), tak EÚ nemala strategické zdravotnícke zásoby a toto je v kompetencii jednotlivých štátov. 19.3. ale zásoba vznikla:
      https://ec.europa.eu/commissio... Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      15:47 25.03.2020

      major: bohužel nejspíš nechtíc usvědčujete EU z neschopnosti. Takže 19.3.2020 najednou vznikla v rámci rescEU zásoba ZP. No tak super, opět bych rád podotknul, že když se chce, tak ...Zobrazit celý příspěvek

      major: bohužel nejspíš nechtíc usvědčujete EU z neschopnosti. Takže 19.3.2020 najednou vznikla v rámci rescEU zásoba ZP. No tak super, opět bych rád podotknul, že když se chce, tak to jde a ne že nejsou kompetence ! Ovšem jsou tam dva katastrofální paramtery, jednak množství a jednak čas. Nedostatčné množství soudím podle "počátečního" rozpočtu pouhých 50mil. € a čas, prostě 19.3. je zhruba o dva měsíce později, než by bylo žádoucí, ba co víc, pokud se zde pranýřuje vláda z nedostatečných zásob, tak EU zjevně neměla zásoby vůbec žádné. Ano, zřejmě k tomu "chyběla kompetence", tak se však najednou náhle našla až v době krize, nemohla se najít preventivně s předstihem ?Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      15:54 25.03.2020

      Klimesov: nemyslím, že zrovna patřím k nejchytřejším, ale pokud existuje rescEU a k tomu neskutečné hromady peněz, kterými EU disponuje, pak skutečně nechápu, proč rescEU nemá ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov: nemyslím, že zrovna patřím k nejchytřejším, ale pokud existuje rescEU a k tomu neskutečné hromady peněz, kterými EU disponuje, pak skutečně nechápu, proč rescEU nemá vybavení mobilní nemocnice a nepomáhá v Itálii a Španělsku. Záběry lidí ležících na holé zemi v údajně civilizovaných zemích IT a SP jsou šílené. Nezlobte se, ale nikdy nepochopím, že nezrekvírovali první tělocvičnu nebo distribuční sklad a nenastěhovali tam postele jako to bylo v Číně. Technické vybavení nechť kompletně nakoupí rescEU a personál nevěřím, že by se dostatek dobrovolníků v rámci 500mil. EU nenašel. Tomu nevěřím.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:36 25.03.2020

      "nemyslím, že zrovna patřím k nejchytřejším"

      Neboj, to už jsme dávno pochopily.

      "nemyslím, že zrovna patřím k nejchytřejším"

      Neboj, to už jsme dávno pochopily.

     • Scotty
      19:42 25.03.2020

      Jura99 Pokud nedostatek zdravotnického materiálu usvědčujete EU z neschopnosti, tak nechápu proč se tak zastáváte naší vlády. Tu to z neschopnosti usvědčilo úplně stejně. Co se EU ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      Pokud nedostatek zdravotnického materiálu usvědčujete EU z neschopnosti, tak nechápu proč se tak zastáváte naší vlády. Tu to z neschopnosti usvědčilo úplně stejně.
      Co se EU Civil Protection týče doporučuji prohlédnout tento obrázek.
      https://ec.europa.eu/echo/site...
      Zejména: Member States and Participating States offer assistance, souch as personel and equipment.
      Tedy pokud členské státy nemají volné kapacity k nabídnutí tak žádná pomoc nemůže být vyslaná.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      05:41 26.03.2020

      Jirosi: vy deti nebo vy zeny jste davno pochopilY ? :) Z tvoji gramatiky velmi casto boli oci.

      Jirosi: vy deti nebo vy zeny jste davno pochopilY ? :) Z tvoji gramatiky velmi casto boli oci.

     • Jura99
      05:47 26.03.2020

      Scotty: ucastni se vsechny staty EU plus 5 dalsich statu mimo EU. Normalne mi zacina byt nejbohatsi casti sveta lito, ze "nema kapacity". Rovnez oddelte personalni a materialovou ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: ucastni se vsechny staty EU plus 5 dalsich statu mimo EU. Normalne mi zacina byt nejbohatsi casti sveta lito, ze "nema kapacity". Rovnez oddelte personalni a materialovou cast. Nepochybne nejde obhajit nedostatek kapacit na materialovou cast, tam je to vec penez a tech na ruzne voloviny nechybi. Personalni jsem ochoten uznat, ze clenove jsou podelani poslat byť par doktoru a sester. Ale pak je spolecny system nefunkcni.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      07:31 26.03.2020

      Jura99: No tak. Co to tu zase zkoušíte. Člověk nemusí být ten z nejchytřejších aby si uvědomoval základní věci. Člověk jako tvor není hlupý, je jen silně emotivní, strašně naivní a ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99: No tak. Co to tu zase zkoušíte. Člověk nemusí být ten z nejchytřejších aby si uvědomoval základní věci. Člověk jako tvor není hlupý, je jen silně emotivní, strašně naivní a hlavně neuvěřitelně líný. To je vše, takže se tu zase nepodceňujte :-)
      A k tomu zbytku. To je právě ten problém. Vy tady nadáváte na to, že proč někdo nezrekvíruje v Itálii nějakou tělocvičnu, a zároveň to hážete na EU, jako by za to mohla. Jenže ona za to nemůže. EU nemá pravomoce donutit Italskou vládu aby zrekvírovala nějakou tělocvičnu, tak jak jí nemůžou donutit nakoupit zdravotnický materiál atd. atd.
      Prostě a jednoduše. Reálně si stěžujete na kroky jednotlivých vlád, ale jejich neschopnost hážete na EU, a to je alibizmus.
      Dále RescEu nyní nakupuje a distribuuje zdravotnický materiál nejrychleji jak se jen dá. Takže tady plní to co má dělat. Viz odkaz, který jsem vám dal.
      Opět je nepochopitelné, že alibisticky omlouváte neschopnost jednotlivých vlát a hážete jí na EU a zároveň kritizujete, že evropské organizace dělají svojí práci. Odkazy jste dostal, a všechny jasně ukazují, že jednotlivé organizace EU přes zdravotnictví reagovali daleko rychleji než vlády jednotlivých zemí.
      A dobrovolník je vám v tuhle chvíli k hovnu. Vy potřebujete specialisty. A ty získáte jedině tak, že je vezmete odjinud, z jiné členské země, a to EU udělat nemůže, protože na to nemá pravomoce.
      A navíc jak chcete nějaké dobrovolníky přesouvat, když jednotlivé státy uzavřeli své hranice a ti lidé mají zákaz vycestovat. Toto by museli umožnit vlády jednotlivých států a Eu je k tomu nemá jak donutit :-)
      Takže už konečně pochopte EU není žádný superstát ale soubor 27 nezávislých států, které mezi sebou spolupracují.Skrýt celý příspěvek

     • major
      07:42 26.03.2020

      Vláda ČR má všetko pod palcom - priamo rozhoduje o tom čo, kedy a za koľko sa do rezerv nakúpi. Tie nedostatočné rezervy má vláda ČR 14 rokov. rescEU vzniklo minulý rok (veľké ...Zobrazit celý příspěvek

      Vláda ČR má všetko pod palcom - priamo rozhoduje o tom čo, kedy a za koľko sa do rezerv nakúpi. Tie nedostatočné rezervy má vláda ČR 14 rokov.

      rescEU vzniklo minulý rok (veľké šťastie, že už vzniklo). Celoeurópske zdravotnícke zásoby tu predtým nikdy v histórii neboli. Že je to neskoro? Áno! Ale opäť - nekritizuj beztvárny Brusel, kritizuj jednotlivé vlády, menovite vlastného Babiša, že miesto riešenia rozdeľovania utečencov mal tlačiť na vznik európskych rezerv. Pokiaľ ale nebol schopný starať sa o vlastné, tak je to asi dosť naivné - chápem.

      A mimochodom - vláda sa veľmi rýchlo a hlavne potichu poistila, aby nemusela platiť škody vyplývajúce z krízového stavu. Nadšene tlieskam a mávam zdihnutými prostredníkmi (porovnaj s postupom EÚ).Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:55 26.03.2020

      Klimesov: rescEU má rozpočet na coronu pouhých 50mil. €. Z toho soudím, že té pomoci mnoho nebude, jen ČR už údajně k dnešnímu dni utratila rozpočtovou rezervu 5mld. za nákup ZP. ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov: rescEU má rozpočet na coronu pouhých 50mil. €. Z toho soudím, že té pomoci mnoho nebude, jen ČR už údajně k dnešnímu dni utratila rozpočtovou rezervu 5mld. za nákup ZP. Ta nezrekvírovaná tělocvična je nedostatek na straně Itálie, ale mám takovou (naivní) představu, že kdosi z rescEU zvedne sluchátko, zavolá guvernéra Lombardie a řekne "zajistěte do dvou dnů halu o 5tis. m2, letecky posíláme postele, ventilátory, ZP a personál".Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:08 26.03.2020

      major: možná mohli v Bruselu podniknout akci především naši europoslanci, Babiše se vůbec nezastávám, ale místo či paralelně vedle bonzování europoslanců na Babiše mohli navrhovat ...Zobrazit celý příspěvek

      major: možná mohli v Bruselu podniknout akci především naši europoslanci, Babiše se vůbec nezastávám, ale místo či paralelně vedle bonzování europoslanců na Babiše mohli navrhovat posílení objemu rescEU. Co se týká placení škod z nouzového stavu. Vůbec se divím, že něco takového někoho napadlo. Zde se jedná o vyšší moc, poškození nemají mít nárok na plnou úhradu vyčíslené škody. Poškození mají mít nárok na finanční pomoc, která ale nebude 1:1 k utrpěným škodám. Vyčíslovat škody, kontolovat jejich výši a vyplácet odškodnění by stálo hrozný aparát a spolklo by mnoho peněz jen na svůj provoz. Nakonec by odškodnění stejně dostali jen ti, co by si to "uměli" zařídit. Proto jsem jednoznačně pro jednotný příspěvek bez zkoumání škod, např. všem hospodám cosi odpustit nebo zadotovat podle obratu z posledního roku.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      09:15 26.03.2020

      Jura99. Tak to máte opravdu naivní představy. Takhle ten systém opravdu nefunguje a ani nemůže. To je to co se vám snažím celou dobu vysvětlit. Jednoduchá řešení neexistují, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99. Tak to máte opravdu naivní představy. Takhle ten systém opravdu nefunguje a ani nemůže. To je to co se vám snažím celou dobu vysvětlit.
      Jednoduchá řešení neexistují, zvláště v době kdy čelíte velice agresivnímu viru, který je velice infekční. Tak to prostě je a s tím se smiřme. Tohle se nevyřeší za pár hodin nebo dní. Tohle bude trvat ještě docela dlouho :-)Skrýt celý příspěvek

     • major
      10:24 26.03.2020

      Kritiku beriem, ale konštruktívnu. Ak chceš aby "Brusel" konal rýchlo a s veľkou váhou, tak musí existovať organizácia, ktorá bude mať dostatok prostriedkov a zároveň právomoc ich ...Zobrazit celý příspěvek

      Kritiku beriem, ale konštruktívnu. Ak chceš aby "Brusel" konal rýchlo a s veľkou váhou, tak musí existovať organizácia, ktorá bude mať dostatok prostriedkov a zároveň právomoc ich okamžite použiť. Že rescEU vznikla len minulý rok, disponuje minimom materiálu a doteraz tam nebol žiadny zdravotnícky, je chybou len a len členských štátov, nie EÚ.

      Na druhú stranu nik netvrdí, že za tie zásoby zodpovedá nejaký centrálny sklad celej EÚ. Naopak - každý členský štát vedel, že je to na ňom. EÚ dokonca vyzývala (!) členov aby zaistili dostatok prostriedkov pre vlastných lekárov. Babiš s Vojtěchom vtedy tvrdili, že "čau, lidi - všeho dosti". A na rozdiel od EÚ je v rámci ČR za strategické rezervy podľa zákona zodpovedná len a len vláda.

      EÚ tím lekárov do Talianska vyslať nemohla, pretože ho nemá, Babiš má. O materiál bol dokonca skrz EÚ požiadaný (ako každý štát EÚ) a to už pred mesiacom - 26.2.

      Nechápem prečo by českí europoslanci nemali upozorňovať na Babišove podvody. A 6 poslancov do EP vyslalo aj "ANO 2011" - najviac spomedzi všetkých strán.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  06:22 25.03.2020

  Nepřijde vám, že ubylo trollů? Asi si nechtěj tahat práci domů.

  Nepřijde vám, že ubylo trollů? Asi si nechtěj tahat práci domů.

 • Klimesov
  21:53 24.03.2020

  Takže toliko k té nefunkčnosti NATO nebo členských států EU :-) A pro ty, kteří by snad chtěli tvrdit, že to přišlo až po rusech, tak prosím všimněte si data kdy byla zpráva ...Zobrazit celý příspěvek

  Takže toliko k té nefunkčnosti NATO nebo členských států EU :-)
  A pro ty, kteří by snad chtěli tvrdit, že to přišlo až po rusech, tak prosím všimněte si data kdy byla zpráva vložen na twittr. 22.3.2020.
  A kdy že to Ruská tisková agentura vydala prohlášení že pošle do Itálie pomoc? 22.3.2020
  viz. Odkazy pánové :-)

  https://twitter.com/ItalyatNAT...


  https://www.novinky.cz/zahrani... Skrýt celý příspěvek

  • Clavo
   14:18 25.03.2020

   Klimesov už prestaň fajčiť tie americké cigarety a lebo to co spôsobuje tvoju zaujatosť. Prosím ta netrep blbosti a neuvádza nepravdy Rusi poli pozvaný na žiadosť premiéra že ...Zobrazit celý příspěvek

   Klimesov už prestaň fajčiť tie americké cigarety a lebo to co spôsobuje tvoju zaujatosť.
   Prosím ta netrep blbosti a neuvádza nepravdy Rusi poli pozvaný na žiadosť premiéra že žiada o pomoc a to bolo deň pred tým ako ty píšeš. A po ďalšie je veľký rozdiel poslať na pomoc jednu C-130 alebo 9 ruských sraciek ktoré sa tam točili 2 dni.Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    08:54 26.03.2020

    Clavo: Jako já se vám omlouvá, že vám nějakým způsobem beru vaši vidinu světa, nerad totiž dětem říkám, že Ježíšek neexistuje, ale bohužel fakta mluví jasně. Pomoc ze západu do ...Zobrazit celý příspěvek

    Clavo: Jako já se vám omlouvá, že vám nějakým způsobem beru vaši vidinu světa, nerad totiž dětem říkám, že Ježíšek neexistuje, ale bohužel fakta mluví jasně.
    Pomoc ze západu do Itálie prostě přichází a zprostředkovávají ji jednotlivé vlády, které jsou ochotné pomoct, jednotlivé evropské organizace k tomu určené, a také NATO :-)
    Dale bych podotkl.
    1) Já jsem nekuřák :D
    2) To co jste napsal, ale v žádném případě nevyvrací to, že pomoc ze strany NATO stála na letišti v Itálii už 22.3.2020.
    3) Takový to náklad nezorganizujete z hodiny na hodinu. Potřebujete nejmíň jeden 1 - 2 dny. Rychle se totiž ani pes nevysere.
    4) To že Italská vláda požádala Rusy o pomoc 21.3.2020 je sice fajn, ale co z toho? Nijak to nevyvrací, že ten letoun byl v Itálii už 22.3.2020.
    5) Není v tom žádný rozdíl. Pomoc jako pomoc. A každá pomoc se cenní. Někdo prostě může postrádat více někdo méně. A o to je pomoc z USA a Německa cennější, protože se jedná o země silně zasažené virem, a i když sami jsou v prdeli, tak se snaží pomáhat těm co jsou ještě více v prdeli. Takže tady opravdu rozdíl není.
    6) Já nijak Ruskou výpomoc nekritizoval a naopak jsem za ní vděčný, ale opravdu nemám potřebu jí k něčemu zneužívat :-) Proč bych to dělal? Jakákoli pomoc se nyní hodí :-) a já opravdu nemám důvod v ní dělat rozdíly. Tohle dělají jen sobci :-)

    Takže abych to shrnul. Váš příspěvek je sice hezký, ale naprosto mimo mísu.
    Faktem stále zůstává, že i přes veškeré problémy NATO, a různé organizace EU posílají pomoc do nejvíce postižených oblastí, a nedělají to jako nějakou reakci na Rusko. Toto tvrzení je prostě výplodem něčí fantazie. Převážně tyto výplody šíří lidé podivného charakteru, kteří se na krizi snaží získat nějaké politické body nebo na krizi nějak jinak vydělat. Za mně takovéto chování je naprosto odporné. Lidé kteří preferují jednu pomoc nad jinou v době krize, jen proto aby si obhájili své vidění světa, aby si pohladili a nadnesly své naduté ego, aby alibisticky shazovali pochybení sebe samého a vymlouvali se na jiné, jsou lidé pochybného charakteru a je mi jich docela líto. :-)Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  17:12 24.03.2020

  Hackathon výroby plicních ventilátorů https://zpravy.aktualne.cz/dom... zajímavá ...Zobrazit celý příspěvek

  Hackathon výroby plicních ventilátorů https://zpravy.aktualne.cz/dom... zajímavá zpráva i myšlenka.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:39 24.03.2020

   A sakra. Alespoň ovšem poznáme až bude opravdu zle a opravdu na to někoho napojí.

   A sakra. Alespoň ovšem poznáme až bude opravdu zle a opravdu na to někoho napojí.

 • petres
  16:48 24.03.2020

  Je jasné, že dostatečné množství kvalitních zdravotníků je běh na dlouhou trať a nemůže se řešit s příchodem z krize. S materiálním zabezpečením je to v tomto ohledu jednodušší. I ...Zobrazit celý příspěvek

  Je jasné, že dostatečné množství kvalitních zdravotníků je běh na dlouhou trať a nemůže se řešit s příchodem z krize. S materiálním zabezpečením je to v tomto ohledu jednodušší. I po zaspání v zajištění ochranných prostředků se nemusíme tak nesmyslně upínat k Číně. Náš potenciál je dostatečný, jenom stát musí pružně reagovat na nabídku našich firem např. https://echo24.cz/a/S7hFE/kdyz... . Tato informace je z 15.3., firma je schopná dodat 2 miliony roušek DENNĚ, kolik jich náš stát nakoupil? Respirátory, ochranu očí, desinfekci vše se snaží zajistit české firmy vlastní výrobou, jenom český stát váhá a ony zatím vyrábějí třeba pro Slovensko a na letištích se vítají čínská letadla.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   17:09 24.03.2020

   Pane a četl jste to? Tu firmu neznám, ale text z vašeho odkazu jsem pochopil tak, že firma dosud žádné roušky/respirátory nevyrábí, pouze je schopna je vyrábět. K tomu ji schází ...Zobrazit celý příspěvek

   Pane a četl jste to? Tu firmu neznám, ale text z vašeho odkazu jsem pochopil tak, že firma dosud žádné roušky/respirátory nevyrábí, pouze je schopna je vyrábět. K tomu ji schází maličkost, dodávka primárního materiálu v kvalitě FFP2, FFP3 a dodávka gumiček. Takže zjednoduše řečeno, ta firma má ruce a stroje, ale nemá žádný materiál, ketrý sehnat či vyrobit je shodou náhod to nejtěžší.Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  16:18 24.03.2020

  A nemohu si pomoct a nekomentovat i onu ostrou kritiku EU. V CR to chapu, nakonec je to tu pomalu narodni sport. Ponimani o tom jak EU funguje limitne se blizici nule ALE rychlost ...Zobrazit celý příspěvek

  A nemohu si pomoct a nekomentovat i onu ostrou kritiku EU. V CR to chapu, nakonec je to tu pomalu narodni sport. Ponimani o tom jak EU funguje limitne se blizici nule ALE rychlost s jakou svest snad i zitrejsi dest na EU zcela nekompromisni.
  EU tato krize dozajista poznaci (poznaci to cely svet, ostatne v ohrozeni je v pripade dlouhotrvajiciho a razantniho ekonomickeho poklesu i samotna Cina, o tom nize), neb nas to bude stat nemalo penez, nemalo. Primo (vypadek v nasich statnich rozpoctech) i neprimo sanovanim skod v nejpostizenejsich statech (IT, SP), ale kdybych si mel osobne tipnout co to bude znamenat pro politicke usporadani tak nechapu proc zde opakovane vychazi predpoklad ze se EU rozpadne. Pokud nas zkusenost poslednich dekad neco uci pak je to to ze minimalne zapadni cast EU se s kazdou dalsi krizi vic a vic kloni k integraci, ne naopak. Osobne si myslim ze tato krize muze jeste akcelerovat integracni procesy a ti co zde predikuji konec EU se budou (pro ne nepekne) divit. Nakonec z premisy "EU neco nezvladla" (jedno jestli pravdive / opravnene to narceni je) neni jediny logicky vystup "EU rozpustit!", ale ty vystupy muzou byt klidne (a nejmene) dva, treba i "tak dejme EU vic pravomoci aby to priste zvladla lepe". Sci fi? Za me stejne jako rozpad /desintegrace EU.

  PS: Ekonomicky propad EU / USA nebo obou bude mit obrovsky dopad na Cinu, pro kterou jsou toto dva nejvetsi zakaznici. Tato krize neukaze v nahote jen nas, jak "uz nic nevyrabime", ale i Cinany, kteri "bez nas nemaj komu prodavat". Inu je to dvousecna zbran, byt levnou fabrikou sveta. A pokud bude stradat i Cina, a pri tvrdem stradani EU a USA bude, pak proc si nestavit na desintegraci ciny? Totalitni rezimy jsou k tomu v takovych casech nachylnejsi nez demokracie. ;)Skrýt celý příspěvek

  • palo satko
   16:34 24.03.2020

   Sancta simplicitas. Na jednej strane sebestacny, nezadlzeny a pracovity Cinan a na druhej zadlzeny, slnieckarsky povalac, ktory kradne druhemu povalacovi ruska.

   Sancta simplicitas. Na jednej strane sebestacny, nezadlzeny a pracovity Cinan a na druhej zadlzeny, slnieckarsky povalac, ktory kradne druhemu povalacovi ruska.

   • Klimesov
    16:48 24.03.2020

    Čína eviduje zadlužení ve výši skoro 300% HDP, a valnou většinu tohoto dluhu drží soukromý sektor. Takže ten jeden Číňan je více zadlužený než ten jeden ...Zobrazit celý příspěvek

    Čína eviduje zadlužení ve výši skoro 300% HDP, a valnou většinu tohoto dluhu drží soukromý sektor. Takže ten jeden Číňan je více zadlužený než ten jeden Evropan.
    https://www.investicniweb.cz/b... Skrýt celý příspěvek

    • palo satko
     17:54 24.03.2020

     Ten jeden Činan si požičal na podnikanie a ten jeden Europan na byt, auto a mobil.

     Ten jeden Činan si požičal na podnikanie a ten jeden Europan na byt, auto a mobil.

     • Scotty
      18:04 24.03.2020

      Tak určitě. Proč myslíte že se Home Credit se svými spotřebitelskými úvěry tak cpe do Číny?

      Tak určitě. Proč myslíte že se Home Credit se svými spotřebitelskými úvěry tak cpe do Číny?

     • Klimesov
      18:33 24.03.2020

      :D :D no jistěéééééé :D Já zapomněl že vy znáte 1,418 miliardy Číňanů osobně :D

      :D :D no jistěéééééé :D Já zapomněl že vy znáte 1,418 miliardy Číňanů osobně :D

  • Jirosi
   17:17 24.03.2020

   Děkuji za velice zajímavý komentář.

   To je ten rozdíl mezi hledáním budoucích řešení, nebo jen viníků svých problémů.

   Děkuji za velice zajímavý komentář.

   To je ten rozdíl mezi hledáním budoucích řešení, nebo jen viníků svých problémů.

 • Clanek
  16:07 24.03.2020

  Docela me pobavila predstava kterou nize nekdo zminuje jak se s prichazejici krizi nakoupi takovej pristroj nebo takovej a pomuzeme si tim. Ano, tenhle pristup muzete pouzit u ...Zobrazit celý příspěvek

  Docela me pobavila predstava kterou nize nekdo zminuje jak se s prichazejici krizi nakoupi takovej pristroj nebo takovej a pomuzeme si tim. Ano, tenhle pristup muzete pouzit u rousky, kterou si svede nasadit kazde tele, ale u prodychavacich pristroju? Uvedomte si ze to nejcenejsi, to co dela z ceskeho zdravotnictvi to jake je, neni material, ale 1) lidi (jejich kvalita) a 2) lidi (jejich pocet). A ty nakupem zadneho pristroje nenafouknete. Ano, muzete si objednat klidne tisice pristroju na prodychavani, ale umet je spravne nastavit neni jen tak a urcite to nesvede kazdy doktor spise jen intenzivista (a nejcasteji jen ten se zkusenosti z pulmologie), postavte pred to prumerneho chirurga (klidne z intenzivky) a bude s tim umet jako ja nebo vy. :)
  Jiste, pokud je nekde nejake zeme, ktera trpi nedostatkem pirstoju a pritom ma dostatek kvalifikovaneho personalu pak ano, ta si tim muze pomoct ke kvalitativne jine urovni, ale tohle nebude platit pro CR, Nemecko atd.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   16:24 24.03.2020

   Tisíce ventilačních přístrojů určitě objednat můžete, ale určitě je v nejbližším roce nedostanete. To rychleji zaškolíte personál. Dnes se u každého ventilátoru pohybuje obsluha ...Zobrazit celý příspěvek

   Tisíce ventilačních přístrojů určitě objednat můžete, ale určitě je v nejbližším roce nedostanete. To rychleji zaškolíte personál. Dnes se u každého ventilátoru pohybuje obsluha asi do 10 lidí. Pokud od každého vezmete dva, nahradíte je nováčky, kteří se od zbytku týmu budou zaškolovat, tak z těch sebraných dvou postavíte mnoho dalších obsluh.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    17:12 24.03.2020

    Lékař z plicního se vyjádřil, že vždy pečlivě rozhoduje zda pacienta připojit na dýchací přístroj. Protože pokud během procedury připojení/odpojení udělají jedinou chybu je hotovo. ...Zobrazit celý příspěvek

    Lékař z plicního se vyjádřil, že vždy pečlivě rozhoduje zda pacienta připojit na dýchací přístroj. Protože pokud během procedury připojení/odpojení udělají jedinou chybu je hotovo.
    Tolik asi k tomu, že na to lze snadno vyškolit lidi.Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    21:24 24.03.2020

    10lidi na ventilator je hloupost. Intenzivni pece je cca 2 az 3x tolik sester a 2x tolik doktoru nez co je bezne na obyc stanici, coz znamena treba pomer 5 doktoru na stanici s 10 ...Zobrazit celý příspěvek

    10lidi na ventilator je hloupost. Intenzivni pece je cca 2 az 3x tolik sester a 2x tolik doktoru nez co je bezne na obyc stanici, coz znamena treba pomer 5 doktoru na stanici s 10 postelama, pokryvajici i smennej provoz. Na takovem oddeleni je na tech 10 posteli k dispozici treba 6 prodychavacich masin. Kolem toho pak s doktorama beha v absolutnich cislech cca 6 sester cez den a cca polovina sester, idealne nejmene 4, v noci (doktor na smene jen jeden i na intenzivce). Takze to odebrani 2 lidi z deseticleneho teamu nehrozi protoze je spatne hned ten prvni predpoklad kolik lidi se tam celkove mota. A tim spis ze nastavit spravne prodychavaci masinu je o zkusenostech a ani z tech doktoru co tam uz makaji to nebude umet kazdej stejne dobre, kdyz to zjednodusim tak mit v noci smulu na rel. novacka tak i ten bude muset volat sluzbukonajici dohled. O sestrach se pri nejvetsim respektu k nim nema cenu bavit.
    Vemte z toho soukoli jednoho nebo dva lekare a mate problem. Pridejte jim tam vic posteli a vic masin a kvalita jde dolu + na smene to nepokryjete, taky mate problem.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     07:22 25.03.2020

     ti s ventilátorovým hackathonem https://zpravy.aktualne.cz/dom... to asi mají ...Zobrazit celý příspěvek

     ti s ventilátorovým hackathonem https://zpravy.aktualne.cz/dom... to asi mají zjištěné a píší že "o každého pacienta se stará 6 pracovníků ve třech směnách, tj. na každý ventilátor je podle nich v jeden čas doktor+sestra. Nejspíš by nebyl problém "přidat práci" a třeba ke dvěma postelím s personálem 2doktoři+2sestry přidat ještě třetí postel, takže zvýšit kapacitu o třetinu při stejném personálu.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      08:21 25.03.2020

      Spatne to chapete. To ze se o kazdeho pacienta v case stara jeden doktor a jedna sestra neznamena ze na oddeleni s 10 postelema / pristroji tocite ve smenem provozu 30+ doktoru a ...Zobrazit celý příspěvek

      Spatne to chapete. To ze se o kazdeho pacienta v case stara jeden doktor a jedna sestra neznamena ze na oddeleni s 10 postelema / pristroji tocite ve smenem provozu 30+ doktoru a 30+ sester. Prvne mate spatne hned ten pomer, ten neni 1:1. To je zcela zbytecne (ergo by doktori museli delat praci sestry, coz je maximalne neefektivni) a krom toho co pisi v clanku je na oddeleni spousta dalsich sester, ktere pacienty pokryvaji intenzivne jinak (treba ne primo spojenim s prodychavanim). Idealni a bezny pomer je 1:2 az 1:4. Dale nevim jak si predstavujete ze funguje pristroj na prodychavani ktery vyzaduje dedikovaneho doktora co se tomu bude venovat 8 hodin v kuse. To ho snad rovnou muzete posadit pred monitor se saturaci a dat mu do ruky vak at prodychava manualne(mimochodem prave k tomu ted povolali studenty mediciny v Italii). Takhle to nefunguje, ten pristroj je totiz automat. Alchymie je ho spravne nastavit (kolik litru kysliku, jakou ma pacient funkcni kapacitu plyc atd.), existuji na to ruzne linie a doporuceni, ale kazdy pacient je jiny, temer kazdy pacient (zvlast dnes) ma vic nez jednu nemoc, i plycni, a to vsechno dokumentaci nepokryjete. Tady nastupuji zkusenosti personalu, i tem to nastaveni sice trva nejaky cas (podle slozitosti pacienta, treba pul hodinu az hodinu), ale pokud se pacient zasadne nemeni (a ne, ani u dnes probirane pandemie se jeho stav nemeni co 5 minut) pak na to doktor zbytek smeny jen haze ocko a resi dalsi pacienty. K tomuhle pacientovi se vraci kdyz dojde k zlepseni / zhorseni a prenastavuje. Podruhe uz to ale nezabere tolik casu jako prvne kdy pacienta "zpoznavate". Tohle vse i na intenzivce.

      Takze znovu. Pokud mame radove 3000 pristroju neznamena to ze mame radove 3000 doktoru a 3000 sester schopnych je obsluhovat. Sestry bych z toho vynechal uplne, ty resi jine veci, ale tech doktoru je jednoduse radove mene, neb ani intenzivni pece se nedela stylem co pacient to doktor, ale doktor pokryva vzdy vice pacientu. Behem smeny ten pomer muze byt klidne vetsi nez 1:10 i na intenzivce kde vam lezi skladba prodychavanych pacientu "na krajicku".Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:50 25.03.2020

      Clanek: On je rozdíl pokud máte pacienty co potřebují péči nebo pacienty bez komplikací. Doktoři zajiš´tují operace / intenzivní péči / oddělení / ambulanci To vše jak v přímém ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: On je rozdíl pokud máte pacienty co potřebují péči nebo pacienty bez komplikací.
      Doktoři zajiš´tují operace / intenzivní péči / oddělení / ambulanci
      To vše jak v přímém výkonu, tak v papírové formě.
      Intenzivní péče je jen špičkou ledovce, stejně jako operace.
      Navýšení jednoho znamená následné navýšení i těch následných kapacit, co vyžadují práci doktora.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      12:36 25.03.2020

      Jiste, ale ja zminuju jak funguje intenzivni pece, protoze o te ma nejvetsi smysl se pri coronaviru bavit. Zakladem je prestat se divat na doktorskou obec jako na neco homogenni. ...Zobrazit celý příspěvek

      Jiste, ale ja zminuju jak funguje intenzivni pece, protoze o te ma nejvetsi smysl se pri coronaviru bavit.
      Zakladem je prestat se divat na doktorskou obec jako na neco homogenni. Ani nemocnicni doktor neni jeden druh. Muzete mit chirurgu kolik chcete, ted jsou vsichni k nicemu. Naopak, i kdyz jsou k nicemu tak je idealni rusit planovane operace, ne proto ze by snad chirurg znamenal nejakou zasadni posilu, ale protoze se tim uvolni ruce internistum, ktere jinak chirurgove potrebuji na konzultace vseho do ceho se neda riznout. To neni mysleno nijak znevazujicim spusobem, internista zase nevi ani poradne chytit skalpel. Jednoduse dnesni medicina je soubor ukrutne specializovanych odbornosti, kde si lekari nejcasteji v ramci nemocnice pomahaji, konzultuji atd. a nelze jednoduse zdroje presmerovat z treba kozniho na plycni atd. Ciste fakticky vzato to jde, ale kvalita bude podobna jako byste tam poslal cerstve promovane studaky, kteri ostatne cesky vzdelavaci system na prax moc nepripravuje (jedou se tu porad komunisticke poradky) a za zapadem hodne zaostavame.

      A pro tuto neflexibilitu je super ze CR drzi solidni cisla, vysoke pocty jak intenzivnich luzek, tak lidi se o ne starajici, tak pristrojove vybaveni adekvatni tomu poctu i v nekrizovych casech. Z toho ted muze cerpat.
      Krizove planovani bych ale osobne vubec netahnul smerem "dokoupi se pristroje" nebo "preskupi se teamy", hlavne to jsem chtel rict.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:54 25.03.2020

      Opět nepochopení systému. Ti co umírali měli překvapivě více nemocí než jednu. Proto potřebujete k jejich udržení na živu více než jednoho dotora z "plycního". Ti chirurgové ...Zobrazit celý příspěvek

      Opět nepochopení systému. Ti co umírali měli překvapivě více nemocí než jednu. Proto potřebujete k jejich udržení na živu více než jednoho dotora z "plycního".
      Ti chirurgové opravdu jen neřežou, i když si to myslíte.Skrýt celý příspěvek

 • Radovan
  14:31 24.03.2020

  Mě na celé koronavirové krizi ohromně zaráží jedna věc. Itálie zažívá peklo a pokud vím, tak ji nikdo v Evropě nepomohl a nepomáhá. Jasně, všichni mají co dělat sami se sebou a ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě na celé koronavirové krizi ohromně zaráží jedna věc. Itálie zažívá peklo a pokud vím, tak ji nikdo v Evropě nepomohl a nepomáhá. Jasně, všichni mají co dělat sami se sebou a některé státy jako Španělsko začínají prožívat to samé. Ale jsou státy, které i nyní, natož v předchozích týdnech, alespoň drobnou kapacitu můžou poslat.
  Tím myslím i nás. Určitě máme na to nyní do Itálie poslat malý tým armádních zdravotníků s nějakou pomocí, včetně alespoň pár symbolických respirátorů. I ta nejmenší pomoc má smysl, už jen pro ten pocit sounáležitosti a pro pocit Italů že je všichni nenechali ve štychu. Znamená to velmi mnoho.
  To že všichni na sebe jen čumí a starají se jen o sebe, to zabíjí EU, ne to že má EU něco dělat. EU sama o sobě nemůže, protože na to nemá kapacitySkrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:57 24.03.2020

   Spousta zemí v Evropě směřuje do Italského scénáře. Pokud vláda CR navede opatření co sníží denní nárůst pacientů pod 1, pak tento scénář je stále ve hře i v CR. Poslat tuhle ...Zobrazit celý příspěvek

   Spousta zemí v Evropě směřuje do Italského scénáře. Pokud vláda CR navede opatření co sníží denní nárůst pacientů pod 1, pak tento scénář je stále ve hře i v CR.
   Poslat tuhle chvíli zdravotníky do Itálie, bez nedostatečné ochrany je spíše hazard z veřejným zdravím.Skrýt celý příspěvek

  • fotr
   15:02 24.03.2020

   Jistě, v Itálii probíhá nákaza nekontrolovatelně a my tam pošleme České zdravotníky aby se nakazili a pak nám doma budou chybět? Jinak samozřejmě nemáš pravdu, pomoc se tam posílá ...Zobrazit celý příspěvek

   Jistě, v Itálii probíhá nákaza nekontrolovatelně a my tam pošleme České zdravotníky aby se nakazili a pak nám doma budou chybět?
   Jinak samozřejmě nemáš pravdu, pomoc se tam posílá z různých států a lidskou sílu poslala Kuba a Rusko protože mají volné kapacity. my je rozhodně nemáme.
   PS. k čemu by tam ti naši byli když nejsou testy, volná lůžka ani materiál? Aby měli vše sebou je nereálné.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    15:24 24.03.2020

    I americká armáda poslala do Itálie své zdravotníky.

    I americká armáda poslala do Itálie své zdravotníky.

   • Radovan
    19:08 24.03.2020

    Myslel jsem pomoc z Evropy, o tom že tam pomáhá Rusko a Kuba víme všichni, o tohle super PR už se tyto státy postarají. My v tuto chvíli (i několik týdnů dozadu) kapacitu poslat ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslel jsem pomoc z Evropy, o tom že tam pomáhá Rusko a Kuba víme všichni, o tohle super PR už se tyto státy postarají.
    My v tuto chvíli (i několik týdnů dozadu) kapacitu poslat do Itálie malý zdravotní tým určitě máme a podle všeho ho budeme mít i další týdny dopředu. Předpokládám, že by to byl zkušený vojenský tým, který už má zkušenosti z Iráku nebo Afganistánu a z hrozby nakažení koronavirem by se nehroutili. I pro ně a pro armádu by to byla další ohromná zkušenost.
    A pro naši zemi by to bylo diplomacie s obrovským významem do budoucna. Ale bohužel, nikdo z vedení takto strategicky zřejmě nemyslí..Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   16:21 24.03.2020

   Samozřejmě máte pravdu. 10 lékařů z každé země EU by nikoho ze států nevytrhlo a Itálii by hodně pomohlo, pomohlo by to i pocitu, že EU na své členy v těžkých chvílích nekašle. ...Zobrazit celý příspěvek

   Samozřejmě máte pravdu. 10 lékařů z každé země EU by nikoho ze států nevytrhlo a Itálii by hodně pomohlo, pomohlo by to i pocitu, že EU na své členy v těžkých chvílích nekašle. Takto Italům symbolicky pomáhají Rusové a Kubánci, to jsou hrozné škody na italském veřejném mínění. Podobně udělal velkou škodu na reputaci ČR člen Pirátů Červinka, který natřel v Itálii ČR, že ukradla Italům roušky v Lovosicích.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    17:08 24.03.2020

    Počítám, že nejde jede z těch zdravotníků co by tam měl odjet.

    Počítám, že nejde jede z těch zdravotníků co by tam měl odjet.

    • Jirosi
     17:09 24.03.2020

     *že nejste ani jeden z těch zdravotníků kterým by hrozil ten odjezd.

     *že nejste ani jeden z těch zdravotníků kterým by hrozil ten odjezd.

     • Jura99
      17:16 24.03.2020

      Předpokládám, že by to byli dobrovolníci nebo dobře zaplacení a rovněž dobrovolně. Riziko při dodržení zásad není smrtelné, stačí brát doktory

      Předpokládám, že by to byli dobrovolníci nebo dobře zaplacení a rovněž dobrovolně. Riziko při dodržení zásad není smrtelné, stačí brát doktory

   • Clanek
    09:00 25.03.2020

    Nemecko se uz nejaky cas stara o Italske pacienty, ktere rozmistnuje ve svych mene postizenych spolkovych zemich, treba jen v Sasku o 40% velikosti CR je umistneno nekolik desitek ...Zobrazit celý příspěvek

    Nemecko se uz nejaky cas stara o Italske pacienty, ktere rozmistnuje ve svych mene postizenych spolkovych zemich, treba jen v Sasku o 40% velikosti CR je umistneno nekolik desitek takovych pacientu.
    Skody na italskem verejnem mineni si uhrala spise CR / zbytek vychodni evropy nez zbytek EU. Nejde jen o ty rousky, poskytla snad CR, jako jedna z mene postizenych, a pritom nadprumerne materialne zabezpecenych zemi Italii nejakou pomoc?Skrýt celý příspěvek

    • Janko Paliga
     00:01 26.03.2020

     Toto si zachytil? "Část ochranných pomůcek, které v úterý zabavil v Lovosicích stát, pochází od Čínského červeného kříže. Humanitární pomoc měla původně směřovat čínským krajanům ...Zobrazit celý příspěvek

     Toto si zachytil?

     "Část ochranných pomůcek, které v úterý zabavil v Lovosicích stát, pochází od Čínského červeného kříže. Humanitární pomoc měla původně směřovat čínským krajanům do Itálie, uvedlo ministerstvo vnitra.
     ...

     „Následným šetřením bylo zjištěno, že součástí zabavených věcí byla samostatná zásilka 101 600 roušek a respirátorů, která byla darem Červeného kříže města Qing Tian čínské provincie Zhejiang čínským krajanům v Itálii,” uvedl v prohlášení ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.
     Resort by se tak mohl nyní zásilku, kterou si mezitím rozebral Ústecký kraj s dalšími úřady, snažit nahradit. „Ministerstvo vyjádřilo lítost nad tímto nedorozuměním a s provincií Zhejiang se dohodne na způsobu vyřešení celé záležitosti,“ dodal šéf vnitra."" - https://www.irozhlas.cz/zpravy... Skrýt celý příspěvek

  • satai
   17:58 24.03.2020

   Německé nemocnice přebírají francouzské a italské pacienty.

   Německé nemocnice přebírají francouzské a italské pacienty.

 • infi
  12:55 24.03.2020

  Vsiml jsem si diskuze ohledne dostupnosti respiratoru... rad bych k tomu dodal, ze: KN95 (ekvivalent k FFP2) jsou v cine bezne dostupne a koupit si je muze kazdy, ackoli cena se ...Zobrazit celý příspěvek

  Vsiml jsem si diskuze ohledne dostupnosti respiratoru... rad bych k tomu dodal, ze:

  KN95 (ekvivalent k FFP2) jsou v cine bezne dostupne a koupit si je muze kazdy, ackoli cena se ted poybuje mezi 2-3 USD za kus plus importni naklady, tedy cca 100kc, jsou v cechach behem 7-10 dnu, objednal jsem si jich par minuly tyden a uz jsou v evrope. Neni problem nastavit supply chain na pravidelne dodavky tisice-desitky tisic denne...

  FFP3 Jsou v cine dostupne taky, od 3M jsou kolem 8-10 usd za kus plus importni naklady, celkem cca 300 plus, ty se ale nesmeji dovazet do CR a IT(narizeni vlad). A i kdyz se ten zakaz obejde a doveze se to sem skrz jinou zemi, nesmite je v CR prodavat (opet narizeni vlady), jelikoz FFP3 chce distribuovat pouze vlada, ktera to totalne nezvlada.Skrýt celý příspěvek

 • fotr
  12:17 24.03.2020

  https://www.forum24.cz/stat-na... Stojí za přečtení. Zobrazit celý příspěvek

  https://www.forum24.cz/stat-na...


  Stojí za přečtení.Skrýt celý příspěvek

  • infi
   12:56 24.03.2020

   Forum 24 je takovy opacny sputnik... :)

   Forum 24 je takovy opacny sputnik... :)

   • Jan Padesátýpátý
    15:05 24.03.2020

    a to je dobře
    sputnik píše samé lži

    a to je dobře
    sputnik píše samé lži

    • Jura99
     17:01 24.03.2020

     sputnik píše lži na stupnici zleva od nuly a forum24 zprava od nuly.

     sputnik píše lži na stupnici zleva od nuly a forum24 zprava od nuly.

  • Jirosi
   13:00 24.03.2020

   Epidemie začala v listopadu. Ale lékaři v Číně ji zaznamenali až v prosinci. Reagovali až v polovině Ledna. Zvýšenou výrobu prostředků dosáhli v březnu. To je celkem hezké pro ...Zobrazit celý příspěvek

   Epidemie začala v listopadu. Ale lékaři v Číně ji zaznamenali až v prosinci. Reagovali až v polovině Ledna. Zvýšenou výrobu prostředků dosáhli v březnu.
   To je celkem hezké pro porovnání jednání demokratických vlád.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 3