Covid-19: Dilema Západu. Obětovat lidi nebo ekonomiku?

Covid-19: Dilema Západu. Obětovat lidi nebo ekonomiku?
Trump stojí před těžkým rozhodnutím / White House (Zvětšit)

Polský odborník na geopolitiku Jacek Bartosiak v rozhovoru pro portál Gazeta.pl prezentoval svůj pohled na současnou pandemickou krizi Covid-19. Podle Bartosiaka je pandemie katalyzátorem probíhajících změn a může znamenat konec Západu, jak ho známe posledních 75 let.

Na pandemii Covid-19 se lze dívat z mnoha pohledů, zdravotnického, ekonomického, lidského, náboženského… Geopolitika nám naopak řekne, jak pandemie ovlivní podobu světa z hlediska distribuce moci. Zjednodušeně řečeno, kdo na pandemii vydělá, kdo prodělá a jaké z toho mohou vzniknout konflikty a nakonec důsledky pro každého z nás. Netřeba dodávat, že hlavní osa tohoto střetu se nachází mezi Čínou a USA.

Redaktor Gazeta.pl Grzegorz Sroczynski se Bartosiaka nejdříve zeptal, jak se na současnou pandemii dívá člověk, který se celý život zajímá o geopolitiku.

Podle Bartosiaka pandemie ovlivňuje nejzákladnější systémy geopolitiky: „Svět se spoléhá na dělbu práce, přímo ve společnosti i mezi národy, státy a hospodářskými celky. Dělíme se a v době globalizace se dělba dokončila. Například to, že Číňané většinu věci vyráběli pro nás, pro západní svět.“

Avšak minimálně rok a půl (po nástupu Trumpa do úřadu) chtějí USA zničit koncept globalizace (probereme dále). Protože díky globalizaci, kterou USA začaly tvořit po druhé světové válce, Čína ekonomicky rostla a začala ohrožovat samotné postavení USA.

„Pandemie je jako katalyzátor. Urychluje diskuzi ohledně konce globalizace a přivede nás do úplně jiného světa. Pandemie přináší element změny,“ uvedl Bartosiak a varoval, že změna přináší konflikty. „Někdo [na pandemii] vydělá, někdo zase ztratí, někdo převezme místo po někom jiném, například ve výrobě farmaceutických výrobků, a to způsobí konflikt.“

Podle Bartosiaka současná zdravotnická krize generuje ekonomickou krizi, protože izolace lidí a utlumení hospodářského života je jedinou šancí, jak zpomalit postup pandemie.


Bartosiak pro Gazeta.pl

„Zastavili jsme světové hospodářství, právě tu dělbu práce. Prostě se vše zastavilo a stojí. Ještě to necítíme. Pořád to bereme něco jako dovolenou, jako něco zajímavého v našem životě. Některým se to dokonce líbí,“ říká Bartosiak a varuje, že za dva měsíce se vše změní.

Státy nemusí mít peníze na placení důchodů a lidé se nebudou stále moci volně pohybovat ‒ což vyvolá společenskou krizi. „Generační rozdíly, rozdíly mezi těmi, kteří vydělávají a kteří ztrácejí, ohromný tlak na politický aparát, to všechno dohromady vyvolá geopolitickou krizi, tedy krizi vyplývající z náhle změny vzájemného rozložení sil a vlivů mezi největšími hráči, Spojenými státy, Čínou,“ myslí si Bartosiak.

Bartosiak uznal, že ani on ani nikdo jiný ve skutečností neví, jak si Čína v této krizi vede (Čína s velkou pravděpodobností falšuje data o dopadu Covidu-19 i o své ekonomice), ale přesto si položil otázku:„Co by se stalo, kdyby se ukázalo, že celý Západ stojí a lidé nepracují v továrnách, jako tomu je v Itálii nebo Španělsku, ale Čína a celá Asie pracuje? Ve výsledku Čína bude vyrábět pro celý svět a zaujme [naše] místo.“

Podle Bartosiaka se musíme rychle vypořádat s pandemií. Druhou možností je „zredukovat naše očekávání směrem k politikům, které jsme měli nejméně 30 let, které se vlastně tvořilo celé 20. století, že budou ctít tzv. ‚nulovou toleranci‘ pro jakékoliv ohrožení.“

Západ totiž přijal tzv. koncept „strategické anihilace všech ohrožení“. Západní společnost se jednoduše snaží anihilovat jakékoliv (a tím myslíme skutečně jakékoliv) formy ohrožení, jako jsou války, nemoci, změnu klimatu nebo dokonce jakoukoliv nespravedlnost mezi lidmi. „Jakmile jedna osoba zemře, politik okamžitě reaguje a bojí se [reakce společnosti],“ myslí si Bartosiak.

Podle Sroczynskieho ale v opačném případě Západ nebude Západem. „No právě. Historicky ale nikdy nebylo pravidlem, i na Západě, totální odstranění rizik. Byla zásada tzv. ‚vypočteného rizika‘. Každá vycházka na ulici byla rizikem. Nemoci, přepadení, banditi, Divoký západ, středověk, feudálové, prostě cokoliv,“ uvedl Bartosiak.

Poslední desítky let jsme ale tohle ohrožení cíleně vymýtili a potlačili. „Bezpečnost člověka se stala absolutem. Jde ale o to, že za několik týdnů, a to už jde vidět po některých prohlášeních anglosaských vůdců, kteří téhle problematice rozumějí, neříkám, že to je dobře, jenom říkám, že tomu rozumějí, Boris Johnson i Trump o tom mluvili… jde prostě o to, pokud nevyjdeme na tu ulici a nepřijmeme riziko, hospodářství skončí,“ říká Bartosiak.

Nyní jsou politici pod ohromným tlakem, protože z jedné strany musí chránit lidi, jejich voliče, a držet se zásad „anihilace rizik“, z druhé strany jsou pod tlakem kapitálu, který je nutí rozběhnout hospodářství. Pokud se hospodářství zastaví, předběhne nás Asie a pak Asiaté budou určovat pravidla hry.

„Tohle je velmi těžké dilema. Já sám nevím, co bych udělal. Navíc to vše [přijatá rozhodnutí] v budoucnu posoudí společnost. Politici budou posuzování, kdo lépe reagoval, někdo bude prostě vyhrávat a někdo prohrávat. To může také změnit model fungování společnosti,“ říká Bartosiak, ale zároveň zdůraznil, že jsou to samozřejmě jen jeho teze. Vše záleží na délce a rozsahu pandemie.

Redaktor se následně zeptal, protože tak to vyznívá a podobné texty se objevují, zda Trump (tedy nejen Trump) prostě stojí před dilematem, zda obětovat několik stovek tisíc starších spoluobčanů a zachránit hospodářství. Avšak podle redaktora každá volba, tedy chránit lidi × chránit ekonomiku, znamená odklon od starého světa Západu.  

„No právě, a teď jak přijmout to pravé riziko a správné rozhodnutí. To je velmi těžké a na politicích leží velké břímě“ uvedl Bartosiak.

Stejně tak řada západních zemí je podle polského odborníka silně zadlužených. Kvůli zpomalení ekonomiky a velkým dluhům (Itálie, Španělsko, Řecko, Francie nebo Belgie) nebudou mít některé západní státy peníze. Zároveň ale kvůli kolapsu ekonomiky (včetně kolapsu turistiky) a velkým dluhům jim nikdo nebude chtít ve světě půjčit peníze. „Nemáte ekonomiku, jste zadlužení, konec půjčování, jste nedůvěryhodní,“ parafrázuje Bartosiak možné uvažování světového kapitálu.

Zbývá tedy tisknutí peněz. Jenže Italové pochopili, že v eurozóně to nebude tak snadné. Lapidárně řečeno, pokud je Itálie zadlužená, stojí ekonomika (lidé neplatí daně) a zároveň jsou obrovské výdaje, tak jedinou cestou je prostě a jednoduše tisknout peníze. Jenže to Němci Italům nechtějí dovolit (ale možná budou muset).

„Pokud to potrvá ještě několik týdnů, tak se budou Italové ptát, na co je jim Evropská unie a eurozóna, když jim Němci nedovolí tisknout peníze. A přece Italové budou muset tisknout peníze, protože nic nevyrábí,“ uvedl Bartosiak a upozornil, že podobných střetů se objeví mnoho.

Následně se rozhovor opět překlopil do Asie. Bartosiak upozornil, že i kdyby Čína lhala, pořád jsou tu i další země, jako Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-Wan atd., kde je počet úmrtí mnohem menší než v Evropě. Díky tomu se mohou asijské země rychleji vrátit k výrobě a v konečném důsledku sesadit Evropu z jejího výsadního mocenského postavení, které si držela 500 let.

Následně Bartosiak vysvětlil, jak vůbec vznikla globalizace a celý moderní svět Západu:

„Američané v roce 1944, poté, co bylo jasné, že vyhrají, začali uvažovat o poválečném uspořádání světa, aby rivalizace mezi mocnostmi nevedla k nekonečnému koloběhu válek o nadvládu. Tak, jak to bylo během první a druhé světové války, ale i dříve během napoleonských válek nebo během sedmileté války v 18. století. Byly to války o dominanci v Evropě, což bylo nejdůležitější místo na světě. A vymysleli tohle ‒ zlikvidovali všechna námořnictva, eliminovali veškerý průmysl [?; zřejmě myšleno americký] a řekli: ‚Přijměte dolar a pravidla hry, my vám dáme na oplátku možnost volně transportovat zboží po světovém oceánu, dostup k dolaru, který můžeme tisknout jak chceme, dostup na náš trh a můžete se rozvíjet jak chcete.‘
A podařilo se jim skvělé přesvědčit poražené Němce a Japonce. A v Rimlandu [geopolitické území kolem Sovětského svazu], tedy v Euroasii, kde měli své základny, všechny přemluvili k připojení do tohoto systému. Územně obklíčili Sovětský svaz a jeho spojence a stvořili systém, který se nazývá ‚systém strategických přesunů.‘ Strategické přesuny jsou volný pohyb osob, zboží, kapitálu, technologií atd. A v rámci tohoto systému byl volný svět Západu. Jakmile existuje volnost, jsme inovativní a tvoříme. Američané zajišťovali bezpečnost tohoto systému a dávali k dispozici hlavní obchodní trasu ‒ světový oceán.
Po porážce Sovětského svaz rozšířili volný svět o bývalé sovětské satelity. A potom chtěli pozvat dokonce Rusko, ale Rusové nejdříve trochu souhlasili, ale za Putina tento systém opustili [mělo to své důvody]. Jakmile do tohoto systému přijali Čínu způsobilo to, že kvůli otrocké čínské práci, veškerá práce, která je nudná, těžká a unavující, se přesunula do Číny. A nastala deindustrializace západní střední třídy.

Mysleli jsme si, že máme jenom kapitál, banky, masáže, restaurace a v tomto skvělém světě není třeba pracovat v továrnách. Podívejte se, co se stalo s vzniknuvším prekariátem [jedinci bez identity žijící v nejistotě ohledně svého zaměstnání, svých příjmů, bydlení], kteří nemají smlouvy, dochází k přerušení strategického dodavatelského řetězce, a oni nemají žádné společenské zabezpečení. Protože jsme prostě všichni uvěřili v konec historie a věčnou prosperitu. Ještě jednu věc musím dodat, jakmile se Američané vzpamatovali po nástupu Číny, pochopili, že musí přerušit globalizaci. Proto Trump začal konat. A pandemie teď dává Američanům argument proti Číně a pro konec globalizace.“

Podle Bartosiaka nyní můžeme čekat návrat průmyslu zpět na Západ, a to zejména do Spojených států. „Americké firmy se vrací, protože musí poslouchat Washington. Taková je brutální pravda. Není pravdou, že korporace jsou silnější než vlády velmocí,“ říká Bartosiak.

„V tomhle souboji Spojených států a Číny o hegemonii se nejvíce obávám o Evropu. Pokud se Evropané neseberou a nepochopí, že musí pracovat, dokud evropské děti budou chtít být youtubery a ne kosmonauty a jadernými vědci, jako čínské děti, dokud Evropané nepochopí, že práce je život, tak se může ukázat, že nebudeme mít technologickou a organizační převahu ani jiná prvenství nad Čínou. To pak oni zaklepou na naše dveře. Protože pokud má někdo technologickou, a tím pádem i kapitalovou převahu, tak dřív nebo později zaklepe na naše dveře a řekne‚ teď to vedu já a hrát se bude podle mých pravidel [např. 12 hodinová pracovní doba, žádné odbory, sociální kredit atd.]‘,“ varuje Bartosiak.

„Zdálo se nám to jako abstraktní hrozba, protože jsme několik staletí vládli. Měli jsme vtisklé přesvědčení, že volný trh, soukromé vlastnictví a lidská svoboda generuje takovou kreativnost, že my vymýšlíme vynálezy a díky tomu jsme na vrcholu rozvoje světa. A liberální demokracie je posledním vývojovým cyklem. A díky tomu jsme povědomě lepší. Jde o to, že realita brutále ověří správnost tohoto přesvědčení,“ varuje Bartosiak. A dává za příklad Velkou Británii, která v 18. století díky průmyslové revoluci ovládla Čínu a hospodářsky ji zneužívala sto let. Číňané si mysleli, že jsou velmocí, ale po příchodu Britů a jejich ovládnutí následovalo sto let čínského ponížení.

Redaktora zajímalo, zda někteří lidé mohou začít považovat čínský diktátorský režim za úspěšnější a zda to může vést k oslabení západní liberální demokracie. Podle Bartosiaka je příliš brzo o tomhle mluvit. „Ale pýcha předchází pád. A viděl jsem po mnoho let, kdy se zajímám o americko-čínské soupeření, pyšné překonání lidí Západu o své automatické dominanci. To obvykle předchází pád… dám jeden příklad. V Singapuru [jedna z nejlépe řízených zemí na světě] se mě před lety zeptali, proč v Evropě děláte GDPR? Přeci vám to omezuje možnosti obchodního rozvoje,“ uvedl Bartosiak s tím, že Evropa kvůli věcem jako GDPR zcela nepochopitelně omezuje svou konkurenční výhodu a ztrácí pozice ve světě. Podle Bartosiaka to jsou věci, které by měly projít revizí.

Podle redaktora ale pak musí projít revizí i přístup k lidskému životu, protože kvůli jeho ochraně si ničíme hospodářství. Podle Bartosiaka jde o zásadní dilema. “Pokud jsou předmětem ochrany lidé, tak zastavení hospodářství je správné. Jestli jsou předmětem ochrany investiční kapitál, toky kapitálu a technologií, jak mají rádi anglosasové, tak možná zjistíme, že na kontinentě uvažujeme jinak než anglosasové. Zjistíme, že máme dva Západy, tak jak to bylo v historii,“ říká Bartosiak.

Redaktor se tedy zeptal, tedy jeden Západ chce chránit lidi a obětovat ekonomiku a druhý chce obětovat několik stovek tisíc lidí a zachránit ekonomiku. Za Armádní noviny uveďme, že ani Sroczynskiani ani Bartosiak nesoudili, co je lepší nebo horší přístup.

„Jde o to, že anglosasové se vždy odlišovali od lidí z kontinentu. Anglosasové vždy kontrolovali kapitál a míň je zajímala produkce. Velké firmy nebo továrny. Důležitější bylo kontrolovat dodavatelské řetězce a marže. K tomu potřebujete kapitál a ozbrojené síly, které to ohlídají. Znají to Britové i Američané. A takové je rozdělení světa. Na kontinentě je průmysl, ale ve Velké Británii není, stejně jako ve Spojených státech,“ říká Bartosiak.

Nakonec Bartosiak uvedl, že Západ drží nad vodou pouze Američané, kteří mohou tisknout dolary podle libosti, a to jen z toho důvodu, že finanční systém světa je postaven na dolaru. Vše, tedy celá konstrukce Západu i západní dluhy, přitom závisí na dvou věcech. Za prvé, že Američané mají věrohodnost při poskytování dolarů a že vždy přijdou na pomoc „dolarovým“ spojencům v Euroasii (Rimlandu). Jestliže americká schopnost financovat své ozbrojené síly a námořnictvo upadne, takto to prostě vše skončí.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Geopolitická realita: Krásný svět vytvořený USA končí

V dnešním článku opět přinášíme pohled na polské pojetí geopolitiky. Jacziek Bartosiak v nedávném ...

Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie

Pandemie koronaviru Covid-19 není pouze zdravotnický problém, ale může zcela změnit politické ...

Covid-19 a strategická letecká přeprava České republiky

Současná pandemie Covidu-19 ukazuje na význam strategických leteckých dopravních kapacit. Česká ...

Covid-19: Starý svět je pryč

Dnes volně navážeme na článek „Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie“ a opět využijeme ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • dusan
  00:13 13.04.2020

  Načo kecať, keď si to môžeme zaspievať : )

  https://www.youtube.com/watch?...

  Načo kecať, keď si to môžeme zaspievať : )

  https://www.youtube.com/watch?...

 • danny
  17:48 12.04.2020

  Osobně to dilema rozhodně nevidím tak vyhroceně. Mediálně je to vděčné, taková Sofiina volba. Ale Skutečně zní otázka "peníze nebo život?" Ochrana života a efektivní boj s epidemií ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobně to dilema rozhodně nevidím tak vyhroceně. Mediálně je to vděčné, taková Sofiina volba. Ale Skutečně zní otázka "peníze nebo život?" Ochrana života a efektivní boj s epidemií je naopak prostředek, jak minimalizovat dopady na ekonomiku a naopak šance na získání komparativní výhody, pokud reakce na akutní fázi a následně fáze adaptační proběhnou lépe, než u regionálních konkurentů.
  Asi nemá smysl brečet nad ztrátou pozice vůči vybraným asijským zemím, ale je řada dalších, které se v tom plácají mnohem hůře.
  Navíc je ohromný prostor pro zvýšení prestiže na diplomatickém poli (i drobná pomoc Severní Makedonii a dalším zemím má ohromný mediální dopad).
  Bohužel, u nás to momentálně vypadá, že na poli diplomacie nejvíc exhibují komunální politici a honí si triko na tématech, o jejichž dopadech mají jen velmi mlhavé tušení.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   21:23 12.04.2020

   Tak áno, kto je normálny a dokáže na základe rád odborníkov hoci aj korigovať počiatočne nastavený kurz riešenia epidémie, ten +- zlatú cestu nájde, ale netreba zabúdať, že samotné ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak áno, kto je normálny a dokáže na základe rád odborníkov hoci aj korigovať počiatočne nastavený kurz riešenia epidémie, ten +- zlatú cestu nájde, ale netreba zabúdať, že samotné obyvateľstvo nie je iba pasívnym subjektom, tejto otázky, ale aktívne reaguje. To môže mať výbušný priebeh v takých diktatúrach s nedbalým prístupom k problému ako sú Turkménsko, Bielorusko či Maďarsko, že si to môže vyžiadať väčšie obete na životoch či hospodárske škody, než samotný Covid-19.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   11:28 13.04.2020

   Už dnes nás tahle pandemie stála 1/5 celkového ročního na příjmech rozpočtu zdravotnictví z nemocenského pojištění. Pokud si někdo myslí, že tohle nebude mít dopady na zdraví ...Zobrazit celý příspěvek

   Už dnes nás tahle pandemie stála 1/5 celkového ročního na příjmech rozpočtu zdravotnictví z nemocenského pojištění. Pokud si někdo myslí, že tohle nebude mít dopady na zdraví obyvatel je dost naivní. Jak dál netuší ani vláda, a čas běží.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    13:43 13.04.2020

    Zatím to fakt není žádný průser. Nedošlo k žádným škodám na infrastruktuře, nedošlo k nevratnému poškození dodavatelsko odběratelských řetězců, funguje zásobování, produkce ...Zobrazit celý příspěvek

    Zatím to fakt není žádný průser. Nedošlo k žádným škodám na infrastruktuře, nedošlo k nevratnému poškození dodavatelsko odběratelských řetězců, funguje zásobování, produkce potravin, energií, zdravotního materiálu. Náklady na zdravotnictví a udržení životní úrovně populace jsou vzhledem ke stavu veřejných financí a finančního sektoru v pohodě. Nálada mezi obyvatelstvem docela dobrá. Každý chápe, že něco ztratí, ale žádná masová frustrace a pocit ohrožení. Tedy, mluvím o situaci v ČR. Ty dopady tady přímo fakt nemusí být nijak katastrofální.
    Takový lockdown např. v Indii má už po třech dnech katastrofální dopad na 100 mio lidí z nejnižší sociální vrstvy. Ti prostě nemají co žrát.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:54 13.04.2020

     Myslím, že tu vůbec nedochází o jak velký kumulovaný problém do budoucna se jedná. Jistě v Indii se to týká 100m lidí, ale to je ani ne 1/10 národa. U nás už se to dotklo podstatně ...Zobrazit celý příspěvek

     Myslím, že tu vůbec nedochází o jak velký kumulovaný problém do budoucna se jedná.
     Jistě v Indii se to týká 100m lidí, ale to je ani ne 1/10 národa. U nás už se to dotklo podstatně více lidí, jen si to zatím vůbec neuvědomujeme.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     07:50 14.04.2020

     Už měsíc se odkládají operace a vyšetření. Lidé mají jiné zdravotní potíže, než koronavirus. Měsíc odložení bude pro stovky z nich fatální. Jen to není mediálně tak vděčné. Ta ...Zobrazit celý příspěvek

     Už měsíc se odkládají operace a vyšetření. Lidé mají jiné zdravotní potíže, než koronavirus. Měsíc odložení bude pro stovky z nich fatální. Jen to není mediálně tak vděčné.
     Ta finanční sekera bude strašlivá. U nás je asi milion OSVČ z toho polovina to má jako hlavní zdroj příjmu. Většina z nich nyní nemá žádné příjmy a nikdo z nich tři měsíce neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Propad příjmů těchto lidí, firem + zaměstnanců zavřených provozů má dominový efekt. Ten se viditelně neprojeví hned, projeví se za pár měsíců. Do problémů se dostanou jejich dodavatelé, lidé budou méně nakupovat (nebudou mít za co), méně využívat služby, to zpětně způsobí snížení poptávky po subdodávkách a snížení příjmů státního rozpočtu.
     A samozřejmě ve splácení úvěrů, to ohrozí i banky.

     A ve finále se to projeví i nedostatku peněz na důchody. teprve v tu chvíli si i důchodci uvědomí, že je něco špatně.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      10:49 14.04.2020

      GE: Samozřejmě, nejvíc se to projeví u onkologických pacientů a u transplantací. Na druhou stranu měsíc zpoždění se dá zhruba do půl až roku dohnat. Ale ty následky budou i ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Samozřejmě, nejvíc se to projeví u onkologických pacientů a u transplantací. Na druhou stranu měsíc zpoždění se dá zhruba do půl až roku dohnat. Ale ty následky budou i statisticky viditelné, cca za tři měsíce.
      Vše, co píšeš vím a respektuju. Jen se lehce lišíme v tom hodnocení katastrofičnosti toho dopadu. Ano, bude to nepříjemné, ale z analýz, které zatím děláme v rámci mé profese, zatím žádné apokalyptické scénáře nelezou. Pokud se podaří včas a rozumně nastavit "helicopter money" a s tím související kvantitativní uvolňování, tak by to nemusel být takový průser. Pokud zadlužení stoupne v následujících dvou letech z 29% HDP na 45% (počítám i s propadem 5% HDP nominálně), a nezaměstnanost se udrží do 8%, tak je to pořád pohoda. Důležité je, kam se nasypou ty peníze. Pokud část půjde přímo ohroženým skupinám obyvatel a významný podíl do investic, tak ta korekce a pročištění trhu o zombie firmy nemusí být tak negativní. A pokud by se ještě povedlo lehce seříznout byrokratickou zátěž, tak naopak by to mohl být spíš pozitivní efekt.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:25 14.04.2020

      Dohnat z čeho? Nikdo ty peníze co dnes vyletěli komínem znovu nedá, ono jaksi není z čeho. Z čeho vycházíte, že se najednou někde objeví kapacita nemocnic nad běžný provoz. To se ...Zobrazit celý příspěvek

      Dohnat z čeho?
      Nikdo ty peníze co dnes vyletěli komínem znovu nedá, ono jaksi není z čeho.
      Z čeho vycházíte, že se najednou někde objeví kapacita nemocnic nad běžný provoz. To se přece musí týkat i toho personálu který je dnes nedostatkový. Ztráta dosahuje 1/6, a stále to neskončilo.
      Zadlužení stoupne, ale taky stoupne platba za úroky každý rok. Přitom se jen doufá, že to znovu nastartuje ekonomiku. Zatím to nikdo nezkusil.
      Krom toho za propadem ekonomik půjde i růst ceny dluhu, a pak ty dopady půjdou do úplně jiných čísel.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      00:02 15.04.2020

      Jirosi: Zdravotnictví v tuto chvíli jede na cca 35% kapacity. Specialisté si vybírají dovolené atd..., takže se posouvá klasický ekonomický cyklus s výpadkem v letních měsících. ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Zdravotnictví v tuto chvíli jede na cca 35% kapacity. Specialisté si vybírají dovolené atd..., takže se posouvá klasický ekonomický cyklus s výpadkem v letních měsících.

      Poučení z krizového vývoje může vést k zefektivnění řady korporátních procesů, a to i ve zdravotnictví. V současné době doktor stráví při příjmu pacienta hodinu až hodinu a půl vyplňováním lejster. Zhruba třikrát tolik, co před deseti lety. Nikdy jindy než za krize není šance zaříznout část byrokracie.

      Dluh stoupne. Ale záleží jak rychle, v jaké struktuře, a jak stoupne sousedům. Vzhledem k tomu, že se část evropských zemí s krizí zatím vyrovnává podstatně hůř, než my, tak pokud to neposereme, může se taky stát, že nám investoři za to, že nám můžou půjčit, budou platit. ECB určitě nepřipustí růst úrokových sazeb a pokud budeme emitovat eurobondy, vůbec bych se nulovým nebo záporným úrokům nedivil. A ke všemu to může být ještě docela zajímavé z pohledu kurzového výnosu.

      Od minulé krize se všichni trošku poučili, firmy jsou zdravé, úvěrová portfolia bank vykazují až nesmyslně nízkou rizikovost, fakt žádná hrůza. Pokud se nevysype někdo ze silných světových hráčů, tak to fakt může proběhnout bolestivě, ale snesitelně.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:09 15.04.2020

      Zdravotnictví jede na 35%, ale 0% běžných výkonů. Specialisté si nevybírají dovolenou, ale jsou doma za kolegy co slouží směny za ně. Oni zase budou slouží směny v dalším turnusu, ...Zobrazit celý příspěvek

      Zdravotnictví jede na 35%, ale 0% běžných výkonů. Specialisté si nevybírají dovolenou, ale jsou doma za kolegy co slouží směny za ně. Oni zase budou slouží směny v dalším turnusu, aby se nemocnice v případě rozšíření nákazy mezi zdravotníky nezhroutila. O efektivitě si nedělám iluze, ale na změnu s touhle vládou čekáte v CR marně.

      Pokud tohle je tohle něco jako profesionální analýza, tak to fakt dobré nebude.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  19:23 09.04.2020

  Pro ty co nezachytily hezkou reportáž toho jak to vypadá ve skutečnosti z aktuálním ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro ty co nezachytily hezkou reportáž toho jak to vypadá ve skutečnosti z aktuálním stavem.
  https://ct24.ceskatelevize.cz/... Skrýt celý příspěvek

  • satai
   07:57 11.04.2020

   Jsme schopný národ... jen nám vládnou nemehla.

   Jsme schopný národ... jen nám vládnou nemehla.

  • danny
   17:30 12.04.2020

   Jirosi: tento výtvor Report´érů ČT je ostudou žurnalistiky. Směs polopravd, lží a domněnek, účelově a nekorektně vyzobané detaily ze studie univerzity v Southamptonu atd... Kdyby ...Zobrazit celý příspěvek

   Jirosi: tento výtvor Report´érů ČT je ostudou žurnalistiky. Směs polopravd, lží a domněnek, účelově a nekorektně vyzobané detaily ze studie univerzity v Southamptonu atd... Kdyby se pořádal festival propagandistického filmu, mohli si tvůrci přijít minimálně pro plaketu Josepha Goebbelse.
   Celá konstrukce je úplně z pohledu elementární logiky úplně úchylná. Autoři tvrdí, že to že čínské komunity vykupovaly ochranný materiál z maloobchodu (asi těžko z hmotných rezerv nebo z nemocnic, že) označují za oficiální akci Číny? Co je špatného na takové aktivitě krajanských komunit, které se snaží pomoci svým komunitám doma v ochraně před libovolným nebezpečím? Je to snad trestné? Že to zastupitelské úřady podporovaly? A co sakra dělají dnes naše zastupitelské úřady, a úřady všech zasažených zemí?
   Jak mohli čínani vědět, že se nákaza přenese a takto rozšíří v Evropě? Která hlava vymyslela, že to skupovali, aby to pak mnohem dráž prodali? A jestli ve jen ve Wuhanu umřelo až 130 tisíc lidí (do těch 40 tisíc skandálně vydaných uren je cpali asi po třech), tak to tam místní asi ty až 2 mld . zákeřně vykoupených roušek nespotřebovávali, že? Oni si je syslili na pozdější ziskový prodej....
   Promiň, ale tenhle odpad je hodný tak časopisu Šifra nebo dětského kanálu SPD-TV, ale od veřejnoprávního kanálu je to výsměch.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    11:22 13.04.2020

    Danny: Tahle si vykládáš obsah té reportáže jen ty. Ta reportáž jen popisuje vývoj událostí. Zlehčování, zatloukání a stále mlžení o skutečném rozsahu nemoci. Nic víc, tedy krom ...Zobrazit celý příspěvek

    Danny: Tahle si vykládáš obsah té reportáže jen ty.
    Ta reportáž jen popisuje vývoj událostí. Zlehčování, zatloukání a stále mlžení o skutečném rozsahu nemoci. Nic víc, tedy krom lezení naší vlády co něčí zadnice, místo podpory místních podnikatelů.Skrýt celý příspěvek

    • danny
     13:51 13.04.2020

     Jirosi: já kritizuji zjevné lži, polopravdy a manipulace, se kterými reportáž pracuje. To, že si někdo nesestaví časovou osu a nenaháže do ní korektně události tak, jak šly za ...Zobrazit celý příspěvek

     Jirosi: já kritizuji zjevné lži, polopravdy a manipulace, se kterými reportáž pracuje. To, že si někdo nesestaví časovou osu a nenaháže do ní korektně události tak, jak šly za sebou, může být ještě neschopnost. Zbytek už pramení ze zaujatosti nebo jiného špatného záměru.
     Nevím nic o tom, že by vláda nepodporovala místní podnikatele. U těch medializovaných případů je vždy legrační, když se dostaneme ke kvantifikaci - např. včera povídal v televizi jeden z těch, co nabízeli 2 tisíce respirátorů, a ministerstvo jim pět dní neodpovědělo. Prostě nějak dokážu pochopit, že množství menší než malé fakt nemusí organizovat vláda a od managementu menší soukromé nemocnice očekávám taky něco, jako iniciativu a schopnost řešit krizovou situaci ve vlastní režii. To brečení "vláda se nepostarala" mi leze na nervy.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:58 13.04.2020

      Vzhledem k tomu, že bylo zakázané prodávat komukoliv jinému než MV, MZ.
      Tak mi přijde, tu mlžíte vy jak obvińujete jiné.

      Vzhledem k tomu, že bylo zakázané prodávat komukoliv jinému než MV, MZ.
      Tak mi přijde, tu mlžíte vy jak obvińujete jiné.

     • danny
      10:25 14.04.2020

      Jirosi: vidíš, a to je přesně ono. Tahle práce s informacemi mě štve. Všude se prezentuje, jak stát zakázal obchod s ochrannými prostředky a vše stáhnul jen na MZ. Ale podívej se ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: vidíš, a to je přesně ono. Tahle práce s informacemi mě štve. Všude se prezentuje, jak stát zakázal obchod s ochrannými prostředky a vše stáhnul jen na MZ. Ale podívej se na skutečné znění: http://mzcr.cz/dokumenty/mimor...
      Nařízení se navíc týkalo jen prostředků třídy FFP3, které nikde jinde, než při ošetřování nemocného pacienta nemají smysl. Jenomže když je začali vykupovat pitomci, kteří se chtěli perfektně chránit při venčení psa, event. obchodníci ze zahraničí (a fakt ne jen čínani), tak snad takové nařízení dává smysl, ne? Jo, Česká republika a organizační složky státu, případně distributoři zásobující výše uvedené, nejsou MZ.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:09 14.04.2020

      FFP3 jsou jediné které má smysl nosit, studii na to bylo uděláno celkem dost. Zbytek je k ničemu, ale ani ty FFP3 nedokáží ochránit jak zjistily nakažení zdravotníci. To nařízení ...Zobrazit celý příspěvek

      FFP3 jsou jediné které má smysl nosit, studii na to bylo uděláno celkem dost. Zbytek je k ničemu, ale ani ty FFP3 nedokáží ochránit jak zjistily nakažení zdravotníci.

      To nařízení sem nikde nezpochybnil, ale dokud bylo v platnosti museli firmy jednat podle toho co je tam napsané. Stále to platí od 6.3. (případně 3.3.). Ale tyhle věcí se vykupovali od ledna.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      23:53 14.04.2020

      Jirosi: to je naprosto chybná interpretace. Ano, jediné, co dokáže zabránit průniku viru z rozptýleného aerosolu do dýchacích cest, je skutečně jen FFP3 a výše. Ale Do takové ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: to je naprosto chybná interpretace. Ano, jediné, co dokáže zabránit průniku viru z rozptýleného aerosolu do dýchacích cest, je skutečně jen FFP3 a výše. Ale Do takové situace se dostávají pouze zdravotníci, kteří přícházejí do dlouhodobého a velmi blízkého kontaktu s nakaženým v akutní fázi, který vylučuje příslušnou koncentaraci virů. Pro zbytek populace je plně postačující libovolný hadr přes obličej ideálně doplněný brýlemi. To má za úkol omezit riziko přenosu nákazy kapenkovou infekcí, což je příčina 99ˇ% přenosů.
      Pro laika nebo nevyškoleného profesionála je používání respirátoru s vysokým stupněm ochrany spíše zvýšeným rizikem. Poskytuje falešný pocit bezpečí, při zachycení patogenu se stává kultivačním prostředím a navíc při používání infikovanou osobou nebrání díky výdechovému ventilu kontaminaci okolí aerosolem. Většina zdravotníků se nakazila při neodborném svlékání kontaminovaného materiálu. Ne proto, že by jim nějaká potvůrka prolezla přes filtr.

      Jinak tedy platí, že s jakýmkoli dalším materiálem mimo vybranou kategorii mohli všichni vesele obchodovat. žádné vládní nařízení jim nebránilo. Pouze většina obchodníků v šanci na pěkné zisky reagovala na zvýšenou poptávku a rozprodali sklady. Jen málo kdo začal intenzivně nakupovat. Přes znalost trhu, kontakty na odběratele i dodavatele se část obchodníků s tímto materiálem chovala dosti... neprozíravě.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:44 15.04.2020

      Danny: Kéž by to bylo tak jednoduché, pak by jsme se tu nemuseli bavit o světové pandemii. Jenže ona tu je. Je zajímavé, že tohle zastavení prodeje pomůcek bylo celoplošné. Ne jen ...Zobrazit celý příspěvek

      Danny: Kéž by to bylo tak jednoduché, pak by jsme se tu nemuseli bavit o světové pandemii. Jenže ona tu je.

      Je zajímavé, že tohle zastavení prodeje pomůcek bylo celoplošné. Ne jen pro soukromé osoby, ale i pro různé zdravotní zařízení, domovy důchodců atd. Všude nebyli i když to vláda myslela jinak. Oni tam často nejsou ani dnes.Skrýt celý příspěvek

    • danny
     13:59 13.04.2020

     ted jsem našel jeden článek autora, který byl reportáží pobouřen podobně, jako já.
     https://blisty.cz/art/99521-ma...

     ted jsem našel jeden článek autora, který byl reportáží pobouřen podobně, jako já.
     https://blisty.cz/art/99521-ma...

     • Jirosi
      19:13 13.04.2020

      Nemám problém přiznat, že ta reportáž CT neni 100% ok. Ale tohle je spíše žumpa, tady už se vůbec na pravdu nehraje.

      Nemám problém přiznat, že ta reportáž CT neni 100% ok. Ale tohle je spíše žumpa, tady už se vůbec na pravdu nehraje.

 • Kichot
  14:29 09.04.2020

  Na rozdíl od té polské Sybily bych řekl, že to zakašlání naopak EU posílí. Tedy její tvrdé jádro, které tak do ruky dostane další argumenty k federalizaci a tím oslabování pozice ...Zobrazit celý příspěvek

  Na rozdíl od té polské Sybily bych řekl, že to zakašlání naopak EU posílí. Tedy její tvrdé jádro, které tak do ruky dostane další argumenty k federalizaci a tím oslabování pozice národních států.. Kdo se nepřidá, bude bez možnosti ovlivňování čekat na to co dostane od stola. Nebo se rozhodne zaříznout zlatů slépku a odejde s rizikem, že začne zase tancovat v náručí medvěda. Tak je otázka kam se přidáme my....Skrýt celý příspěvek

 • technik
  22:24 08.04.2020

  Dnešní zprávy celkem pobavily. Trump který zjednodušoval prohlášení WHO o pandemii a chvástal se jak jsou USA připravený, a že on nosit roušku nebude dnes vyhrožuje WHO že ji nedá ...Zobrazit celý příspěvek

  Dnešní zprávy celkem pobavily. Trump který zjednodušoval prohlášení WHO o pandemii a chvástal se jak jsou USA připravený, a že on nosit roušku nebude dnes vyhrožuje WHO že ji nedá finance. Chápu že před volbami musí na někoho hodit špínu, ale nechápe že voliči nejsou tupci, stejně jako česká politická scéna, čím víc fialovci a ostatní klauni křičí tím víc bodů Babiš má, k popukani.
  Každopádně ať už tahle sračka virová vzdechne, ty pitomosti se v tom horku nosit nedají.Skrýt celý příspěvek

 • peter123x
  22:01 08.04.2020

  Spominalo sa tu studium "zbytocnych odborov", hlavne tych humanitnych a dobyt po nich. Moj nazor je taky, ze by sa malo pristupit k celkovemu spoplatneniu vysokeho skolstva a ...Zobrazit celý příspěvek

  Spominalo sa tu studium "zbytocnych odborov", hlavne tych humanitnych a dobyt po nich. Moj nazor je taky, ze by sa malo pristupit k celkovemu spoplatneniu vysokeho skolstva a ponechat len prospechove stipendia, stazit pristup k statnym dotaciam pre rozne neziskovky s jasne politicko ideologickym alebo sociologickym zameranim a nechat ich financovanie vylucne na sukromne zdroje, ktore si zozenu. To by bolo dost urcujuce kriterium, kolko by dokazal trh uzivit ludi s takymito vystudovanymi odbormi, nakolko by si kazdy dost dobre rozmyslel do akeho odboru bude investovat a navyse by si ho po ukonceni studia aj patricne vazil. Dalsie benefity spoplatnenia studia by bolo aj skvalitnenie absolventov, lebo by ich uz nemohol vystudovat kazdy ako teraz, ale len ten kto ma na to patricne financie, snahu a rozum ako aj fakt, ze by verejnymi prostriedkami nebola niekomu financovana sukromna kariera, pricom hned po ukonceni studia zduchne do zahranicia.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   23:45 08.04.2020

   Pak můžeme platit rovnou i za vše ostatní od všech druhů vzdělání po zdravotnictví. A´t se ukáže na co lidé mají, a co je skutečně potřeba. Proti tomu jaké by tohle mělo dopady je ...Zobrazit celý příspěvek

   Pak můžeme platit rovnou i za vše ostatní od všech druhů vzdělání po zdravotnictví.
   A´t se ukáže na co lidé mají, a co je skutečně potřeba.
   Proti tomu jaké by tohle mělo dopady je Covid celkem v pohodě.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    09:39 09.04.2020

    Po delší době zdravím. Ano, měli bychom platit i za vše ostatní. Co je zadarmo, nemá žádnou cenu a lidé tím plýtvají. Nemusíme chodit daleko - takové platové tašky jsou praktická ...Zobrazit celý příspěvek

    Po delší době zdravím.
    Ano, měli bychom platit i za vše ostatní. Co je zadarmo, nemá žádnou cenu a lidé tím plýtvají. Nemusíme chodit daleko - takové platové tašky jsou praktická věc, užitečná, za socialismu nebyly a tak jsme je opravovali a nosili, dokud se nerozpadly. Když je začali dávat v obchodech zadarmo, byly jich rázem plné popelnice.
    Pomoc má dostat jen ten, kdo se bez ní neobejde a investice, jako je vzdělání, musí být zpoplatněny. Jinak se jimi bude plýtvat a bude se jich používat více, než je zapotřebí.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     09:39 09.04.2020

     Plastové, ne platové ...

     Plastové, ne platové ...

     • palo satko
      10:41 09.04.2020

      No dobre, ale na tej igelitke za socika si mal obrazok chlapika co fajcil Mallborky, keby tam boli Marsky, tiez by si ju zahodil. Dnes je to na misto Marsiek Tesco.

      No dobre, ale na tej igelitke za socika si mal obrazok chlapika co fajcil Mallborky, keby tam boli Marsky, tiez by si ju zahodil. Dnes je to na misto Marsiek Tesco.

    • Jirosi
     15:10 09.04.2020

     Když se udělal studie dopadů na svět. Tak taška na více krát(domácí výroba) se musí nosit 2-3 životy, aby nahradila používání pytlíku.

     Když se udělal studie dopadů na svět. Tak taška na více krát(domácí výroba) se musí nosit 2-3 životy, aby nahradila používání pytlíku.

   • liberal shark
    11:24 09.04.2020

    Pokud se sníží daně a odvody, budeme na to i mít.

    Pokud se sníží daně a odvody, budeme na to i mít.

    • Jirosi
     15:14 09.04.2020

     Bude na to mít jen bohatá část populace, ale ta není dost velká na to, aby dokázala vytvářet potřebné počty. Tím to bude brzdit budoucí růst. To bude mít větší dopady než dávat to ...Zobrazit celý příspěvek

     Bude na to mít jen bohatá část populace, ale ta není dost velká na to, aby dokázala vytvářet potřebné počty. Tím to bude brzdit budoucí růst. To bude mít větší dopady než dávat to vzdělání plošně.
     Stejně tak spousta chudších schopných se vám nevleze do síta. Což vytvoří jen další ztráty.

     On ten systém je složitější. Jeden schopný člověk potřebuje k sobě 2-3 slabší, aby pracoval opravdu efektivně. Protože, jinak musí dělat práci co ho jen zdržuje.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:02 14.04.2020

      To není pravda. Studium není zas tak strašlivě drahé a schopní studenti mohou dosáhnout na stipendia. Takže studovat budou hloupější s dostatkem peněz a chytřejší se stipendii. To ...Zobrazit celý příspěvek

      To není pravda. Studium není zas tak strašlivě drahé a schopní studenti mohou dosáhnout na stipendia. Takže studovat budou hloupější s dostatkem peněz a chytřejší se stipendii. To je OK.
      I v takových USA, kde se studium platí, si to lidé mohou dovolit. Třeba taková MIT stojí ročně přes 75000 USD - jenomže to je včetně všech možných nákladů (ubytování, zdravotní pojistka, jídlo,...). Studenti mohou dostat finanční úlevy, takže pak platí jen 20000 USD a studenti z chudých rodin, když uspějí v přijímacím pohovoru, neplatí za studium nic.

      A kde jsou lepší školy a vyspělejší technologie? V USA, nebo u nás?Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   11:13 09.04.2020

   Čo sa toho vzdelania týka. V našom meste otvorili pobočku tzv VŠ Alžbetka. Študujú tam všetci zamestnanci miestneho úradu práce a okresného úradu. Študujú, platia si za to a preto ...Zobrazit celý příspěvek

   Čo sa toho vzdelania týka. V našom meste otvorili pobočku tzv VŠ Alžbetka. Študujú tam všetci zamestnanci miestneho úradu práce a okresného úradu. Študujú, platia si za to a preto majú všetci v indexoch A-čka od vrchu po spodok a červené diplomy nakoniec. Ale čo z toho? Myslíš, že sa tí absolventi niekde profesne posunú? Odpoviem si sám, nie, neposunú. Ostávajú pracovať na pozíciách kde pracovali doteraz.

   Ja som absolvent Technickej univerzity v Košiciach a viem porovnať ten rozdiel. Žiadne prospechové štipendiá, žiadne A-čka, žiadne červené diplomy ale častokrát krvopotný boj o E51 a prežitie. Nastúpilo nás 1200, skončilo nás 80. Proste, kto na to nemá, ten neprežije ani prvý semester, nie to ešte ročník.

   Áno, z humanitných vied sa stal obchodný artikel. Ale zase, tak je k tým absolventom aj prístupované. Na Slovensku sú 4 hodnotné univerzity (mimo akadémie obrany) a to UK, STU, TUKE a UPJŠ. Kto vyštuduje na jednej z týchto škôl, stáva sa hodnotným členom spoločnosti.

   Záver: Na slabých školách dnes platíš tak či tak, a na tých silných je to síce bezplatne (rozhodne nie zadarmo) ale zase uplatnia sa len tí najlepší. Môžeme sa teda akurát rozprávať o tom, či majú alebo nemajú platiť náklady tí absolventi ktorí po vyštudovaní odídu do zahraničiaSkrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    08:04 14.04.2020

    U nás se taková škola jmenuje VSFS. Je to instituce, sloužící k udělování VŠ diplomů státním zaměstnancům, kteří podle nových pravidel musí mít na svých postech vysokou školu. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

    U nás se taková škola jmenuje VSFS. Je to instituce, sloužící k udělování VŠ diplomů státním zaměstnancům, kteří podle nových pravidel musí mít na svých postech vysokou školu.

    Ale tohle funguje jen ´ve státní správě.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   11:24 09.04.2020

   Jsem pro - snížit daně, zpoplatnit VŠ studium, zavést studentské půjčky a především konkurenci na trhu s VŠ vzděláním. Současný model je drahý, vede k inflaci vysokých škol a ...Zobrazit celý příspěvek

   Jsem pro - snížit daně, zpoplatnit VŠ studium, zavést studentské půjčky a především konkurenci na trhu s VŠ vzděláním. Současný model je drahý, vede k inflaci vysokých škol a fatálnímu úpadku jejich kvality.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    15:17 09.04.2020

    Zkuste si zjistit kolik HPD dávají tam kde ten systém mají (USA) na vzdělání, zdravotnictví a kolik dává CR.

    Zkuste si zjistit kolik HPD dávají tam kde ten systém mají (USA) na vzdělání, zdravotnictví a kolik dává CR.

    • GlobeElement
     08:05 14.04.2020

     Jo, a srovnejte si úroveň vzdělání absolventů VŠ u nás a v USA.
     U nás se z maturit a diplomů VŠ stalo něco jako nároková dávka, mají ji všichni a stojí to za starou belu.

     Jo, a srovnejte si úroveň vzdělání absolventů VŠ u nás a v USA.
     U nás se z maturit a diplomů VŠ stalo něco jako nároková dávka, mají ji všichni a stojí to za starou belu.

 • Pavel1
  19:54 08.04.2020

  Zajímalo by mne, zda ten pan Bartosiak vůbec tuší něco o vyjednávání GATT a vzniku WTO (v 90. letech), když tady fantazíruje na téma amerických plánů z roku 1944.

  Zajímalo by mne, zda ten pan Bartosiak vůbec tuší něco o vyjednávání GATT a vzniku WTO (v 90. letech), když tady fantazíruje na téma amerických plánů z roku 1944.

 • Miroslav
  11:06 08.04.2020

  Niekoľko postrehov... 1/ Nie, nie je možné mať aj fungujúcu ekonomiku aj obyvateľstvo v karanténe. Sú 2 možnosti... Buď to správne vybalansujeme tak, že ekonomika aj ...Zobrazit celý příspěvek

  Niekoľko postrehov...

  1/ Nie, nie je možné mať aj fungujúcu ekonomiku aj obyvateľstvo v karanténe. Sú 2 možnosti... Buď to správne vybalansujeme tak, že ekonomika aj obyvateľstvo utrpia nejaké prijateľné straty alebo utrpí jedna zo zložiek ekonomika/obyvateľstvo straty fatálne. Prvá možnosť (ekonomika) zasiahne všetkých čiastočne, druhá možnosť zasahuje určitú skupinu obyvateľstva absolútne. Uprednostníme teda kolektívny alebo individuálny záujem?

  2/ Nie som biológ ani lekár ale pýtam sa sám seba, či nie je teraz ten správny čas budovať imunitu. Ak je Darwinova teória evolúcie správna tak koronavírus zmutuje a vráti sa ešte silnejší čo spôsobí nielen straty ľudské ale aj ekonomické bez ohľadu na karanténne opatrenia

  3/ Trochu kacírska myšlienka... Ak obetujeme starých a chorých ľudí (samozrejme za predpokladu minimalizácie strát) a uchránime tým ekonomiku, nechránime aj zvyšok populácie pred rizikom? Teraz to ešte nie je finančná kríza ale čoskoro bude, čo sa jednoznačne premietne do všeobecnej nespokojnosti. Čo ak následné sociálne nepokoje a hlad vyústila do vojen kde budú zomierať hlavne mladí? Ako očkovanie kde obetujem niekoľko ľudí ktorí zle zareagovali na vakcínu aby sme uchránili omnoho viac ľudí ktorí prijali protilátkySkrýt celý příspěvek

  • satai
   11:22 08.04.2020

   2) Darwinova teorie je správná. Není ale žádný důvod, proč by měl virus být smrtelnější, co by z toho měl? Ad budování imunity... to je snadná úloha pro první stupeň. Potřebuješ ...Zobrazit celý příspěvek

   2) Darwinova teorie je správná. Není ale žádný důvod, proč by měl virus být smrtelnější, co by z toho měl?

   Ad budování imunity... to je snadná úloha pro první stupeň. Potřebuješ nakazit 6000000 lidí. Tak 3% z nich budou potřebovat ventilátor. Každý tak na 3 týdny. Jak dlouho budeš tu imunitu budovat? (bonus otázka - kolik lidí tím zabiješ?)

   O tom, jak to udělat organizačně ani nemluvím.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    11:39 08.04.2020

    Mutace jsou náhodné. Šíří se ty nejsnáze šiřitelné, ty co mají vlastnosti omezující šíření se prostě nerozšíří. Smrtelnost je nevýhodná jen pokud omezuje rychlost šíření, ale to by ...Zobrazit celý příspěvek

    Mutace jsou náhodné. Šíří se ty nejsnáze šiřitelné, ty co mají vlastnosti omezující šíření se prostě nerozšíří. Smrtelnost je nevýhodná jen pokud omezuje rychlost šíření, ale to by pacient musel umřít do pár hodin.Skrýt celý příspěvek

    • satai
     11:54 08.04.2020

     Samozřejmě, že mutace jsou (většinou) náhodné. Ona ta smrtnost bude asi důsledkem nějakého horšího průběhu a ten velmi pravděpodobně sníží množství bezpříznakových přenašečů a ...Zobrazit celý příspěvek

     Samozřejmě, že mutace jsou (většinou) náhodné.

     Ona ta smrtnost bude asi důsledkem nějakého horšího průběhu a ten velmi pravděpodobně sníží množství bezpříznakových přenašečů a lidí, co to přecházejí s "rýmičkou"Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:51 08.04.2020

      Nemoc se projevuje až po několika dnech. I ta smrtnost není první den, to je asi největší problém pro zastavení šíření.

      Nemoc se projevuje až po několika dnech. I ta smrtnost není první den, to je asi největší problém pro zastavení šíření.

    • GlobeElement
     09:43 09.04.2020

     Smrtnost je nevýhodná vždy. Pro parazita je lepší, když hostitel přežije a parazit se může vesele šířit pořád pryč. Samozřejmě, že vznikají i mutace parazitů s horšími následky pro ...Zobrazit celý příspěvek

     Smrtnost je nevýhodná vždy. Pro parazita je lepší, když hostitel přežije a parazit se může vesele šířit pořád pryč.
     Samozřejmě, že vznikají i mutace parazitů s horšími následky pro hostitele, ovšem i horšími pro toho parazita, poněvadž si zničí vlastní životní prostředí.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:08 09.04.2020

      Díváš se na to z pohledu člověka co má dostatek, nikoliv z pohledu přírody. Zkuse se podívat jak fungují třeba hejna sarančat, je jím totálně jedno zda jejich potomci budou mít co ...Zobrazit celý příspěvek

      Díváš se na to z pohledu člověka co má dostatek, nikoliv z pohledu přírody.
      Zkuse se podívat jak fungují třeba hejna sarančat, je jím totálně jedno zda jejich potomci budou mít co jíst. Prostě žerou co je.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:07 14.04.2020

      Ne, dívám se na to čistě z hlediska přírodního výběru. I ta sarančata by pomřela hlady, kdyby jich bylo moc. Pravděpodobně také jich předci hlady pomřeli a proto se hejna sarančat ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne, dívám se na to čistě z hlediska přírodního výběru.
      I ta sarančata by pomřela hlady, kdyby jich bylo moc. Pravděpodobně také jich předci hlady pomřeli a proto se hejna sarančat objevují s několikaletými přestávkami - většinu života, několik let, prožije saranče pod zemí.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    12:01 08.04.2020

    Opakujem, nie som biológ ani lekár. Ale viem, že vírusy mutujú a rozhodne nie za účelom zabíjať. Ak je však dostatočne veľká časť populácie imúnna voči vírusu A, tak mu neostáva ...Zobrazit celý příspěvek

    Opakujem, nie som biológ ani lekár. Ale viem, že vírusy mutujú a rozhodne nie za účelom zabíjať. Ak je však dostatočne veľká časť populácie imúnna voči vírusu A, tak mu neostáva nič iné len zmutovať na vírus typu B a ten môže byť slabší a teda si ho nevšimneme alebo zmutuje na formu silnejšiu a tú si už všimneme.

    Konieckoncov to vidíme každý rok na obyčajnej chrípke. V roku 2019 prekonáš chrípku, získaš protilátky a na chrípku už neochorieš, teda, nie na tú istú. Ona totiž zmutuje a tak v roku 2020 dostaneš chrípku opäť lebo táto je iná ako tá z minulého roka.Skrýt celý příspěvek

    • satai
     12:31 08.04.2020

     Ta chřipka většinou nijak výrazně nezmiňuje, ale rozšíří se jiný, dávno existující kmen

     Ta chřipka většinou nijak výrazně nezmiňuje, ale rozšíří se jiný, dávno existující kmen

   • major
    14:17 08.04.2020

    Ako píše Jirosi. "Co by z toho měl?" je úplne nezmyselná otázka. Ak sa dokáže síriť, tak sa šíri. Ak nie, tak prestane existovať - rozpadne sa. Po ceste mutuje a tým pádom skúša ...Zobrazit celý příspěvek

    Ako píše Jirosi.

    "Co by z toho měl?" je úplne nezmyselná otázka. Ak sa dokáže síriť, tak sa šíri. Ak nie, tak prestane existovať - rozpadne sa. Po ceste mutuje a tým pádom skúša aj iné cesty. Hostiteľ je len prostriedok.

    Takže extrémny príklad: ak sa objaví mutácia, ktorá bezpríznakovo infikuje celé ľudstvo a až potom každého zabije, tak je to objektívne neúspešná mutácia, pretože tým jej existencia skončí. Ľuďom to ale už príliš nepomôže.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:19 08.04.2020

     Ve skutečnosti ta mutace je velice úspěšná, protože si zajistila 100% pokrytí :)
     Ten efekt vymření je prostě normální koloběh přírody.

     Ve skutečnosti ta mutace je velice úspěšná, protože si zajistila 100% pokrytí :)
     Ten efekt vymření je prostě normální koloběh přírody.

     • GlobeElement
      09:49 09.04.2020

      Jako není cílem lidí vyhubit prasata nebo pšenici, není cílem infekcí vyhubit lidstvo.

      Jako není cílem lidí vyhubit prasata nebo pšenici, není cílem infekcí vyhubit lidstvo.

     • major
      10:34 09.04.2020

      GlobeElement: Vírus je len zložitá chemikália na pomedzí života - bez hostiteľa neschopná replikácie a vo voľnom prostredí dekradujúca. Tá nemá žiadny cieľ (a ani plán). Ak ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: Vírus je len zložitá chemikália na pomedzí života - bez hostiteľa neschopná replikácie a vo voľnom prostredí dekradujúca.

      Tá nemá žiadny cieľ (a ani plán).

      Ak vyhubí živočíšny druh, tak sa ide ďalej - ďalšia mutácia, čo narazila na limity vlastnej replikácie.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:05 09.04.2020

      GE: Ani lidé jako zástupce živočišné říše se stále chovají ve stylu po nás potopa. Co čekáš od organismus co nemá ani na vytvoření vlastní buńky? Že o výhodnosti mutací co se ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Ani lidé jako zástupce živočišné říše se stále chovají ve stylu po nás potopa.
      Co čekáš od organismus co nemá ani na vytvoření vlastní buńky?
      Že o výhodnosti mutací co se pustí do oběhu rozhoduje správní rada tvora, co vybírá jen ty z 10-20. letým plánem udržitelného rozvoje?

      Co se týká genové války, vyhrává ten co má nejvíce potomků co jsou sami také schopni zajistit další populaci. Co bude v další populaci je totálně putna.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:08 14.04.2020

      Jistě, ale zde zafunguje přírodní výběr. Kdo zničí své zdroje potravy, vymře. Proto je nevýhodné zničit zdroj potravy a prostá selekce vede k tomu, že časem přežívají jen ty druhy, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jistě, ale zde zafunguje přírodní výběr. Kdo zničí své zdroje potravy, vymře. Proto je nevýhodné zničit zdroj potravy a prostá selekce vede k tomu, že časem přežívají jen ty druhy, které své zdroje nezničí.Skrýt celý příspěvek

  • palo satko
   14:24 08.04.2020

   Ono s tym obetovanim starych-chorych to moze zacat, potom obetuju mladych-chorych, potom mensich, chudobnych , tych co sa volaju Miroslav, ..... Nakoniec naco ich vozit sanitkov a ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono s tym obetovanim starych-chorych to moze zacat, potom obetuju mladych-chorych, potom mensich, chudobnych , tych co sa volaju Miroslav, ..... Nakoniec naco ich vozit sanitkov a pustat ventilatory, hned im treba dat injekciu a strcit do komunalnej truhly. Himmler by mal s teba radost.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    15:45 08.04.2020

    Humanita končí tam, kde končia možnosti. Názorne to predviedlo talianské zdravotníctvo ktoré narazilo na svoje limity a začala sa selekcia podľa šancí na uzdravenie. Podľa tvojho ...Zobrazit celý příspěvek

    Humanita končí tam, kde končia možnosti. Názorne to predviedlo talianské zdravotníctvo ktoré narazilo na svoje limity a začala sa selekcia podľa šancí na uzdravenie. Podľa tvojho hodnotenia sú talianskí lekári nacisti. My sme zatiaľ nedosiahli na limity v zdravotníctve ale blížime sa k limitom udržateľnosti ekonomiky. Polovica Slovenska vyplávala na fórach, že kupujeme stíhačky za 1,6 miliardy po desaťročiach a teraz nás ti stojí 1,5 miliardy každý mesiac a to už ľuďom akosi nejak nevadíSkrýt celý příspěvek

    • palo satko
     16:07 08.04.2020

     Taliansky lekari riesili problem, ktory nevyvolali, ale ty chces prave ten problem vyvolat.

     Taliansky lekari riesili problem, ktory nevyvolali, ale ty chces prave ten problem vyvolat.

     • Miroslav
      16:13 08.04.2020

      Nerozumiem ako ja môžem vyvolať problém. A vôbec, stratil som sa v tvojich myšlienkových pochodoch a ty zjavne nechápeš, o čom píšem takže ešte raz to zhrniem do jedinej, ľahko ...Zobrazit celý příspěvek

      Nerozumiem ako ja môžem vyvolať problém. A vôbec, stratil som sa v tvojich myšlienkových pochodoch a ty zjavne nechápeš, o čom píšem takže ešte raz to zhrniem do jedinej, ľahko formulovanej otázky...

      Kde je hranica toho, kde si musíme povedať, že už nemôžeme ďalej chrániť tých najviac ohrozených na úkor všetkých ostatných obyvateľov.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      18:12 08.04.2020

      A kedy už konečne pochopiš, že tym ostatnym obyvatelom nehrozi smrt, ale zopar podnikatelom z tych ostatnych možno skrachuje firma, niektori ti ostani nebudu mat dovolenku, dlhšie ...Zobrazit celý příspěvek

      A kedy už konečne pochopiš, že tym ostatnym obyvatelom nehrozi smrt, ale zopar podnikatelom z tych ostatnych možno skrachuje firma, niektori ti ostani nebudu mat dovolenku, dlhšie budu splacat hypoteku, ..... Žiadaš rozsudok smrti nad množstvom uplne nevinnych ludi. Množstvo ludi v živote zbankrotuje v podnikani ti huževnatejši sa vschopia a ti nescopni nie. Nič tragicke sa nedeje, čo by sa v podnikani neudialo už velakrat v krize, vojne, nepokojoch.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:02 09.04.2020

      Palo, tvůj problém je v tom, že se nedíváš dopředu. Pár podnikatelům zkrachují firmy, pak zkrachují jejich dodavatelé, přijdou o práci jejich zaměstnanci, takže nebudou platiti ...Zobrazit celý příspěvek

      Palo, tvůj problém je v tom, že se nedíváš dopředu. Pár podnikatelům zkrachují firmy, pak zkrachují jejich dodavatelé, přijdou o práci jejich zaměstnanci, takže nebudou platiti daně a nebude ani na důchody.
      Tím, kdo odsuzuje důchodce k smrti, jsi ty.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      10:57 09.04.2020

      Globe. Zbankrotuje nejaky Miroslav lebo nema financnu rezervu na prezitie krizy a jeho firmu kupi za par supov nejaky zazobany Smerak a spusti ju v este lepsom vykone. Ziadna ...Zobrazit celý příspěvek

      Globe. Zbankrotuje nejaky Miroslav lebo nema financnu rezervu na prezitie krizy a jeho firmu kupi za par supov nejaky zazobany Smerak a spusti ju v este lepsom vykone. Ziadna vyroba a ziadne dane sa nestratia dlhodobo, ked trh ten vyrobok alebo sluzbu potrebuje. Jednoducho sa len vymenia majitelia a presne o tom je kapitalizmus.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      20:24 09.04.2020

      palo satko Máš pravdu pokud zkrachuje pár Miroslavů,tak to ekonomiku nepostihne.Ale když co nejrychleji nezačnou makat automobilky půjde ekonomika do kopru.Určitě se dá dohledat ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko
      Máš pravdu pokud zkrachuje pár Miroslavů,tak to ekonomiku nepostihne.Ale když co nejrychleji nezačnou makat automobilky půjde ekonomika do kopru.Určitě se dá dohledat kolik míst je navázáno na jedno pracovní místo v automobilce.Navíc platy v tomto oboru jsou velmi slušné a tyto peníze budou chybět ve službách atd.To nemluvím o daních,které budou chybět státu.
      Leda by výrobu rozjel nějaký Smerák.Skrýt celý příspěvek

     • satai
      10:24 10.04.2020

      @tesil

      Ale automobilky nezavřela vláda ale virus...

      @tesil

      Ale automobilky nezavřela vláda ale virus...

     • GlobeElement
      08:13 14.04.2020

      Ty zavřené provozovny jsou ve statisících, to není pár Miroslavů. To jsou restaurace, kina, služby (kadeřník, pedikér,...), konferenční centra, nejsou svatby, to postihne krejčí, ...Zobrazit celý příspěvek

      Ty zavřené provozovny jsou ve statisících, to není pár Miroslavů.
      To jsou restaurace, kina, služby (kadeřník, pedikér,...), konferenční centra, nejsou svatby, to postihne krejčí, floristy,...
      Tihle lidé nemají peníze a tak nebudou kupovat auta, byty, najímat si řemeslníky.
      Již dnes se mluví o sekeře ve výši až poloviny státního rozpočtu. Ten průšvih si nedovedete představit. Víte, co to před pár lety způsobilo v Řecku?Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    17:54 08.04.2020

    Ale ono ani zdravotnictví není zadarmo, i ti zdravotníci potřebují jíst. O ceně za léčbu se ani nemá cenu bavit. Ale bez lidí vytvářejících hodnoty velice rychle narazíte na ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale ono ani zdravotnictví není zadarmo, i ti zdravotníci potřebují jíst. O ceně za léčbu se ani nemá cenu bavit. Ale bez lidí vytvářejících hodnoty velice rychle narazíte na problém.Skrýt celý příspěvek

    • palo satko
     19:28 08.04.2020

     Jirosi, a že to pišete prave tu na webe o vojenstve, to je o oblasti kde sa utracaju miliardy na sprostosti a že to pišete prave vy, ktory čim drahšie hračka tym ju viac milujete: ...Zobrazit celý příspěvek

     Jirosi, a že to pišete prave tu na webe o vojenstve, to je o oblasti kde sa utracaju miliardy na sprostosti a že to pišete prave vy, ktory čim drahšie hračka tym ju viac milujete: :)Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      23:29 08.04.2020

      Jsme na armádním webu, takže vysvětlovat k čemu je armáda vám nebudu. Pokud budete rozdávat peníze nepodložené vyrobeným zbožím, nastane hyper-inflace. Ta velice rychle umoří ...Zobrazit celý příspěvek

      Jsme na armádním webu, takže vysvětlovat k čemu je armáda vám nebudu.

      Pokud budete rozdávat peníze nepodložené vyrobeným zbožím, nastane hyper-inflace. Ta velice rychle umoří dřívější dluhy ( i ty za předraženou zbytečnou armádní techniku). Za to, ale bude mít značný dopad na fungování státu. Překvapivě budou mrtvý.Skrýt celý příspěvek

  • Danieeel
   04:55 09.04.2020

   Miroslav, fajn postreh, ale: 1.) Balansovat - suhlas. Ekonomika sa vypnut nedaa choroby tu boli , su cele veky a budu. Len sme na to zabudli - narozdiel od juhovychodnej azie a ...Zobrazit celý příspěvek

   Miroslav, fajn postreh, ale:
   1.) Balansovat - suhlas. Ekonomika sa vypnut nedaa choroby tu boli , su cele veky a budu. Len sme na to zabudli - narozdiel od juhovychodnej azie a afriky, kde mali uz par brannych cviceni aj v tomto mileniu.
   2.) Chapem tu logiku - nema to tak velku mortalitu, prinos by bol velky. Podla Darwinovej teorie virus nechce zabijat. Ak vobec "virus nieco chce", (akoze on isto nechce, ale chapeme sa asi :) ) tak prezit. Najlepsie na nosici bez priznakov, ze vobec clovek je nakazeny - ako to robia stovky, mozno tisice jeho nenapadnejsich bratrickov a setriciek virov a bakterii a kadejakych inych potvor. Mutacia je nevyspytatelna: SARS1 bol o dost smrtelnejsi ako SARS2. Spanielska chripka a dnesne chripky... Kiahne /nestovice prave (az 100% mortalita) a plane to uz je ina kava. Zaujimava je tiez u virov krivka "nakazlivost (rychlost prejavenia priznakov) vs mortalita".

   3.) Pre mna je bod tri nediskutovatelny. Imunizacia nemusi platit - ale moze, zalezi od tej mutacie. Moze byt vakcina, ci liek skor ako druha vlna - ale nemusi. Nechcel by som byt v kozi toho, kto rozhoduje o desiatkach tisic mrtvych vo "viere", ze ti stastni prezivsi budu "mozno" na dalsiu vlnu imunny.
   (Mr. Boris o tom teraz na JIS / JIP tiez iste usilovne premysla, ci to bol s tou imunizaciu taky dobry napad... Pravda je, ze uhnul od tejto cesty ku uplnemu potlaceniu sirenia nakazy este predtym, nez sa nakazil.)
   Uz teraz je viacero realne nasadenych solidnych terapii (antivirotika, dychacie pristroje zazivaju technicky a kvantitativny booom, neustale sa vylepsuju protokoly podpornej liecby, "imunizovana krvna plazma") a idu dalsie.

   Imunizacia ma v ramci cisteho kalkulu este dalsi velmi pozitivny dopad na ekonomiku - preriedenie najviac zatazujucej casti obyvatelstva. Diskutuje sa o tom vela - osobne viem Holandsko, Belgia, Nemecko, VB...

   Pre mna nemyslitelne, urobit taketo "kalkulackove" rozhodnutie, pokial su v hre stale este ine moznosti a ocakavania. Taketo kalkuly dejiny vzdy odsudili. Cela spolocnost a roznako ekonomika nie je iba o cislach. Je to o spolocenstne, cieli a odhodlani dokazat to.
   Ja si myslim, ze prave v taketo silne, kriticke klucove okamziky spolocnost naozaj realne rastie. Vzdy to tak bolo, a vzdy sa na velmi dlho urcil smer celych narodov.

   Virus sa uz v EU nesprava "viroidne" = smeruje ku vymretiu. Vdaka reakcii ludi. Nakaza je v Europe potlacovana, v kazdom state krivky novych nakazenych klesaju. Rakusko ma harmonogram uvolnovania opatreni. Ludia to vsetko uz "cuchaju", akcie rastu. Ze sa rozprava cim dalej viac o ekonomike, znamena, ze to prichadza.
   Nemyslim, ze bude ekonomicka kriza - nema byt preco (okrem ropy, a oni sa nakoniec nejako dohodnu... ) Je to negaticna epizoda, ale ekonomicka dovera ostala bez poskvrny, naopak si myslim, ze dovera v spolocnost sa posilila. Ide iba o to, ci to ozivenie bude "Ve-cko", ako pri vacsine epidemii za posledne desatrocia, alebo to bude roztahanejsie.
   (HNOnline.sk - velmi dobre o tom pise pan Panis)

   Ja verim, ze pri tych peniazoch, co do ekonomiky natlacili centralne banky a vlady to bude Velke Ostre Rychle Veecko - az mi to skor smrdi malerom, ci to nebola moc prehnana injekcia. Akcie uz teraz ozivaju, a to ma rozdychanie ekonomiky este nejake tyzdne cas.

   Za par tyzdnov to bude slapat naplno, aj keby mal kazdy skakat doma usitej plynovej maske a protichemickom obleku. :)Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   09:47 09.04.2020

   Ta otázka zní jinak. Budeme riskovat lidské životy a zachráníme ekonomiku, nebo obětujeme ekonomiku a s ní i lidské životy? Ekonomika není nějaká nadstavba, něco, co vlastně ani ...Zobrazit celý příspěvek

   Ta otázka zní jinak. Budeme riskovat lidské životy a zachráníme ekonomiku, nebo obětujeme ekonomiku a s ní i lidské životy?
   Ekonomika není nějaká nadstavba, něco, co vlastně ani nepotřebujeme. Bez hospodářství nemáme co jíst, kde bydlet, nemáme ani na zdravotní péči, nemáme na důchody, nemáme nic. Starý člověk se sice více ohrožován koronavirem, ale také cukrovkou, hypertenzí, rakovinou, mozkovou mrtvicí a všemi možnými dalšími zdravotními problémy. Pokud kvůli koronaviru zničíme ekonomiku a uchráníme jej před koronavirem, umře na něco jiného, než je koronavirus. Na něco, co bychom za normálních podmínek dokázali léčit, ale se zničenou ekonomikou na tu léčbu nebudou prostředky.Skrýt celý příspěvek

   • satai
    10:43 09.04.2020

    Na druhou stranu nemá cenu se tvářit, že statisíce mrtvých a kolaps zdravotnictví bude pro ekonomiku nějaké terno...

    Na druhou stranu nemá cenu se tvářit, že statisíce mrtvých a kolaps zdravotnictví bude pro ekonomiku nějaké terno...

    • Jirosi
     14:50 09.04.2020

     Nikdo neočekává plné otevření všeho, ale aktuálně jsme zastavily obě věci.
     Teď musíme začít opět pomalu otevírat a vyhodnocovat, jaké dopady na růst nemocných to bude.

     Nikdo neočekává plné otevření všeho, ale aktuálně jsme zastavily obě věci.
     Teď musíme začít opět pomalu otevírat a vyhodnocovat, jaké dopady na růst nemocných to bude.

     • satai
      18:39 09.04.2020

      Hlavně potřebujeme čísla...

      Na to si vláda samozřejmě vzpomněla pozdě s tak losuje z osudí, co otevřít. Ale letí naslepo.

      Hlavně potřebujeme čísla...

      Na to si vláda samozřejmě vzpomněla pozdě s tak losuje z osudí, co otevřít. Ale letí naslepo.

  • Jirka_Zlín
   22:59 10.04.2020

   Nevím proč, ale asi mi moje výchova nedovoluje s klidným svědomím poslat na smrt moje i jiné prarodiče jen proto že jim táhne na stovku... Řeči o tom, že stejně brzy umřou jsou mi ...Zobrazit celý příspěvek

   Nevím proč, ale asi mi moje výchova nedovoluje s klidným svědomím poslat na smrt moje i jiné prarodiče jen proto že jim táhne na stovku... Řeči o tom, že stejně brzy umřou jsou mi fuk. Asi tu nebudou věčně, ale systém západních zemí, kde je nechají "zdechnout" protože nemají kapacity a nechali to rozjet jak to vidíme je neomluvitelný. Všichni to viděli, a zdá se že snad jen tento prostor Evropy sice pozdě, ale přece jen pochopili jak to zapomalit tak, aby se o nakažené aspoň dalo bojovat....

   Hrajeme o čas...k babičkám se přibližujeme jako bychom měli lepru. Pracujeme z domu i z kanceláře /Strojírenská firma, sila dopravníky. / a stále vyrábíme. Snažíme se, aby se nic nezhroutilo pro nedostatek peněz.

   Imunita snad bude, léky snad budou. Zatím se všichni jen učí jak to léčit... aby to bylo jako s tou chřipkou. Občas někdo umře, ale není ponechán naholičkách jen proto, že po letech práce je "neproduktivní".

   Jde io naši duši...a to nejsem věřící.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    08:19 14.04.2020

    To po tobě nikdo nechce. Tví prarodiče ať sedí doma a budou v bezpečí.
    Ale není důvod kvůli tomu zastavit celou zemi.

    To po tobě nikdo nechce. Tví prarodiče ať sedí doma a budou v bezpečí.
    Ale není důvod kvůli tomu zastavit celou zemi.

 • liberal shark
  10:05 08.04.2020

  Vůbec by mně nepřekvapilo, kdyby letos nastal "útěk z Číny". Čínská prosperita je stále silně závislá na vnější poptávce, částečně i na zahraničním kapitálu a know-how. Pokud má ...Zobrazit celý příspěvek

  Vůbec by mně nepřekvapilo, kdyby letos nastal "útěk z Číny". Čínská prosperita je stále silně závislá na vnější poptávce, částečně i na zahraničním kapitálu a know-how. Pokud má Západ jen trochu rozum, tak si strategické výroby (léky, elektroniku, chemii, ocel) alespoň částečně přestěhuje zpátky domů, protože si uvědomí, že globalizované dodavatelské řetězce v krizi rychle selhávají. To povede k oslabení Číny jak na straně výroby tak i koupěschopnosti. Druhá věc je, zda se Západ zamyslí nad přebujelým sociálním státem a regulacemi, které sám na sebe uvalil a tím dal Východu nezaslouženou konkurenční výhodu.Skrýt celý příspěvek

  • Clanek
   10:40 08.04.2020

   Zapad nic nevlastni, vlastni soukrome firmy a ty maji vyrobu tam kde je to pro ne vyhodne. Ztahovani zpet domu pak nelze naridit, lze vynutit. Vynuceni ale bude mit formu ...Zobrazit celý příspěvek

   Zapad nic nevlastni, vlastni soukrome firmy a ty maji vyrobu tam kde je to pro ne vyhodne. Ztahovani zpet domu pak nelze naridit, lze vynutit. Vynuceni ale bude mit formu ochranarskych opatreni, ala cla, a cokoliv zavede zapad zavede reciprocne Cina taky. Takze ano, nasilne lze stahnout domu vicemene cokoliv, ale bude to stejne jako kdyz Rusko uvalilo sankce samo na sebe. Casem toho treba dosahneme, jen ta cena...Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    12:48 08.04.2020

    Žijete v domnění, že Čínská vláda ty firmy nepodporuje v tom, aby tam vyráběli? Hrozby odvetných cel jsme viděli ve válce z USA, to bych opravdu neřešil. Bezpečnost státu má ...Zobrazit celý příspěvek

    Žijete v domnění, že Čínská vláda ty firmy nepodporuje v tom, aby tam vyráběli?
    Hrozby odvetných cel jsme viděli ve válce z USA, to bych opravdu neřešil.
    Bezpečnost státu má přednost.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    11:29 09.04.2020

    Nemusíte nic vynucovat - stačí odstranit nerovné celní a další podmínky panující v obchodě s Čínou, což je přesně to, o co se snaží Donald. A zrušit některé šílené ...Zobrazit celý příspěvek

    Nemusíte nic vynucovat - stačí odstranit nerovné celní a další podmínky panující v obchodě s Čínou, což je přesně to, o co se snaží Donald. A zrušit některé šílené pseudo-zdravotní, pseudo-ekologické a pseudo-sociální regulace v Evropě a USA. Věci se pak vrátí do normálu samy od sebe.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     14:44 09.04.2020

     Odstrańování překážek v bankovnictví vyvolalo krizi z roku 2008, tady by to určitě nemělo stejný dopad. Stejně jako představa, že Čína přestane dotovat svoje továrny :D

     Odstrańování překážek v bankovnictví vyvolalo krizi z roku 2008, tady by to určitě nemělo stejný dopad. Stejně jako představa, že Čína přestane dotovat svoje továrny :D

 • Jan Grohmann
  10:01 08.04.2020

  Něco k půjčkám Itálii a Španělsku
  https://www.euractiv.com/secti...

  Něco k půjčkám Itálii a Španělsku
  https://www.euractiv.com/secti...

  • palo satko
   13:36 08.04.2020

   Presne ako som napisal Sever nechce dotovat Juh ani v case pandemie. Vod kakaja solidarita! A teraz nech ni niekto povie, ze Belgican bude so mnou branit Dargovsky priesmyk pred ...Zobrazit celý příspěvek

   Presne ako som napisal Sever nechce dotovat Juh ani v case pandemie. Vod kakaja solidarita! A teraz nech ni niekto povie, ze Belgican bude so mnou branit Dargovsky priesmyk pred utocnikmi z vychodu, tudle.Skrýt celý příspěvek

   • major
    14:30 08.04.2020

    1. neexsituje mechanizmus finančnej pomoci pre Koronavírus, ten sa dnes len tvorí 2. že sa nedohodli dnes, neznamená, že sa nedohodnú zajtra 3. NATO už článok 5 má - ten netreba ...Zobrazit celý příspěvek

    1. neexsituje mechanizmus finančnej pomoci pre Koronavírus, ten sa dnes len tvorí
    2. že sa nedohodli dnes, neznamená, že sa nedohodnú zajtra
    3. NATO už článok 5 má - ten netreba dohadovať
    4. samozrejme sú aj iné obranné modely - jeden tuším mala svojho času Ukrajina s Ruskom...Skrýt celý příspěvek

    • palo satko
     16:18 08.04.2020

     Vlastne neexistuje nic unijne co by v case problemov fungovalo. Z migracnej krizy sa nik nepoucil. Jedine pocenie je idiotsky rozsudok o Cesku, Polsku a Madarsku, uplne o nicom.

     Vlastne neexistuje nic unijne co by v case problemov fungovalo. Z migracnej krizy sa nik nepoucil. Jedine pocenie je idiotsky rozsudok o Cesku, Polsku a Madarsku, uplne o nicom.

     • satai
      16:30 08.04.2020

      Zdravotnictví není záležitost EU.
      EU hned uvolnila prachy.

      Zdravotnictví není záležitost EU.
      EU hned uvolnila prachy.

     • palo satko
      18:19 08.04.2020

      Ten problem vznikol v decembri minuleho roka a jedine čo europska elita bola schopna urobit bolo nadavanie na Činu. Ved museli mat informacie ako je to naozaj. Kurna, však maju ...Zobrazit celý příspěvek

      Ten problem vznikol v decembri minuleho roka a jedine čo europska elita bola schopna urobit bolo nadavanie na Činu. Ved museli mat informacie ako je to naozaj. Kurna, však maju tajne služby a nič neurobili. Ak nič neurobili, lebo informacie nemali, tak ten starej kořala ma o tajnych pravdu: všetko su to čučkaři. :)Skrýt celý příspěvek

     • satai
      19:09 08.04.2020

      Nase tajne sluzby nasi vladu varovaly... Takze nadavej Buresovi, ktery na tohle ma kompetence, ne EU, ktera na tohle kompetence nema.

      Nase tajne sluzby nasi vladu varovaly... Takze nadavej Buresovi, ktery na tohle ma kompetence, ne EU, ktera na tohle kompetence nema.

     • palo satko
      19:31 08.04.2020

      Varovali? Takže boli nezodpovedni všetci "Bureši" na Zapade, od Merkelovej po Trumpa? Nepišete vymyšlance?

      Varovali? Takže boli nezodpovedni všetci "Bureši" na Zapade, od Merkelovej po Trumpa? Nepišete vymyšlance?

     • satai
      19:48 08.04.2020

      Minimálně Trump to pojebal spektakulárně. Už teď je optimistický scénář násobně víc mrtvých než byl Vietnam. Co se týká Německa... vypadá to, že zatím drží celkem nízkou smrtnost ...Zobrazit celý příspěvek

      Minimálně Trump to pojebal spektakulárně. Už teď je optimistický scénář násobně víc mrtvých než byl Vietnam.

      Co se týká Německa... vypadá to, že zatím drží celkem nízkou smrtnost a zplošťují křivku. Zda to bude stačit, těžko soudit. Jsem trochu skeptik, ale určitě to není takový výbuch jako USA, GB nebo Itálie, zvládají i přebírat pacienty z nejpostiženějších států Evropy.Skrýt celý příspěvek

     • Danieeel
      05:20 09.04.2020

      Ale existuje - Europska centralna banka. Teraz prave pali z Dragiho bazuky atomovu patronu... Europske institucie su tarbavy moloch, ale ked sa konecne rozbehnu, pojdu ako parny ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale existuje - Europska centralna banka. Teraz prave pali z Dragiho bazuky atomovu patronu...
      Europske institucie su tarbavy moloch, ale ked sa konecne rozbehnu, pojdu ako parny valec - potom to bude znova o tom, ze sa do vsetkeho seru...Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:29 09.04.2020

      satai: to není tak úplně pravda. Jednak záležitostí EU je prakticky cokoliv, protože zákony členských států EU umí ovlivnit, byť to chvíli trvá. Jistě by nebyl problém nařídit ...Zobrazit celý příspěvek

      satai: to není tak úplně pravda. Jednak záležitostí EU je prakticky cokoliv, protože zákony členských států EU umí ovlivnit, byť to chvíli trvá. Jistě by nebyl problém nařídit určitou úroveň zdravotnictví (např. počet lůžek na obyvatele, počet ventilací atp.) Ale předvším existuje eurokomisař v jehož gesci je veřejné zdraví a také existuje agentura rescEU, která už se zpožděním začala nakupovat ochranné pomůcky za účelem pomoci členským státům a uměla by vyslat i dobrovolné lékaře. EU jednoznačně selhala, WHO rovněž selhala.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:35 09.04.2020

      Jura99: EU je konfederace států! Pokud se ty neschodnou, že chtějí dané pravomoci přenést na Brusel. To musí odsouhlasit i Parlamenty daných zemí. Pokud to neudělají, nemůže EU ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99: EU je konfederace států! Pokud se ty neschodnou, že chtějí dané pravomoci přenést na Brusel. To musí odsouhlasit i Parlamenty daných zemí.
      Pokud to neudělají, nemůže EU dělat nic.

      Eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin - Jeho gescí je zajistit, aby vyráběné zboží a potraviny nezpůsobovali zdravotní ujmu. Aby se dodržovali normy(třeba ty hodnoty "E", atd.). Stejně, tak aby se nedostávalo na území celní unie ani zboží co nesplní tyto podmínky z 3. zemích.
      Nic o fungovaní nemocnic, nebo zdravotnictví v gesci nemá.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:40 09.04.2020

      WHO selhat nemohla. Nemá páky jak zatlačit na státy, aby přiznali pravdu. Stejně tak nemá páky, na to donutit státy přijmou opatření. Oni na rozdíl od nás mají kalkulačky i pro ...Zobrazit celý příspěvek

      WHO selhat nemohla. Nemá páky jak zatlačit na státy, aby přiznali pravdu. Stejně tak nemá páky, na to donutit státy přijmou opatření.
      Oni na rozdíl od nás mají kalkulačky i pro jiné choroby a co znamená rozložení státu, nebo pokles HDP pro zdraví občanů daných států.

      Opravdu nežijeme v růžovém světě a vše se musí někdo z něčeho zaplatit.

      Agentura rescEU- To právě ukazuje jak rychle dokáže EU jednat.
      Ale tohle má opět úskalí, pokud kupuje pomůcky co nejsou. Pak se mohou rozčilovat státy, že jim je EU koupila a poslala jinam místo jim.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    17:44 08.04.2020

    Palo Satko: Uvidíme co budete říkat, až zjistíte jakou částkou se na té pomoci bude podílet SR.

    Palo Satko: Uvidíme co budete říkat, až zjistíte jakou částkou se na té pomoci bude podílet SR.

    • palo satko
     18:30 08.04.2020

     Nijakou. Slovensko nič platit nebude. Naštudujte si čo su to eurobondy. Jednoducho Taliani by si požičali lacno v europskej centralnej banke a nie od špekulantov. Lenže prave ti ...Zobrazit celý příspěvek

     Nijakou. Slovensko nič platit nebude. Naštudujte si čo su to eurobondy. Jednoducho Taliani by si požičali lacno v europskej centralnej banke a nie od špekulantov. Lenže prave ti špekulanti su "severne" banky a investične fondy a tie vidia šancu dobre sa nažrat a konečne mat nejaky urok, ktorym opiju Nemcov, rakušakov, Holandanov, ktori v nich maju prachy.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      10:28 09.04.2020

      Pokud vydají "Eurobondy", musí získat Brusel právo vytáhnout ty peníze z jednotlivých států. To v praxi znamená, přenesení fiskální politiky do Bruselu pro všechny členy Eurozóny. ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud vydají "Eurobondy", musí získat Brusel právo vytáhnout ty peníze z jednotlivých států. To v praxi znamená, přenesení fiskální politiky do Bruselu pro všechny členy Eurozóny.
      Celkem mě překvapuje, že zrovna vy se tu rozčilujete, že to ještě neschválily.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    11:32 09.04.2020

    Sever už se Jihu nadotoval až až :-((.

    Sever už se Jihu nadotoval až až :-((.

  • major
   01:27 10.04.2020

   Hotovo: Ministři financí zemí Evropské unie se dnes dohodli na tom, že země eurozóny budou moci k oživení ekonomik stižených koronavirovou krizí využívat bez jakýchkoli podmínek ...Zobrazit celý příspěvek

   Hotovo: Ministři financí zemí Evropské unie se dnes dohodli na tom, že země eurozóny budou moci k oživení ekonomik stižených koronavirovou krizí využívat bez jakýchkoli podmínek záchranný fond ESM.Skrýt celý příspěvek

 • Standa
  09:02 08.04.2020

  Přijde mi, že si ten pán myslí, že má patent na rozum a dokáže vše předpovědět. Jediná jistota je, že se nic předpovědět nedá. Svět je živoucí organismus, který citlivě reaguje na ...Zobrazit celý příspěvek

  Přijde mi, že si ten pán myslí, že má patent na rozum a dokáže vše předpovědět. Jediná jistota je, že se nic předpovědět nedá. Svět je živoucí organismus, který citlivě reaguje na veškeré podněty a člověk nebude nikdy schopný předvídat dlouhodobě způsob života. A změna způsobu života kvůli epidemii? Stav, do kterého dospěl dnešní svět byl profilován lidskými vlastnostmi a k těm se člověk bude chtít vždy vrátit. To je mít pohodlný a levný život. Takže zde bude stále vykořisťování slabších a hamižnost mocných a k tomu se lidstvo vždy bude vracet.Skrýt celý příspěvek

 • FantomasMan
  08:49 08.04.2020

  Hlava z toho nebere ako sa to všetko rýchlo zvrtlo. Ale môj názor je taký, že svet ako sme ho poznali skončil. Minimálne v cestovaní cez otvorené hranice, priority, geopolitiky až ...Zobrazit celý příspěvek

  Hlava z toho nebere ako sa to všetko rýchlo zvrtlo. Ale môj názor je taký, že svet ako sme ho poznali skončil. Minimálne v cestovaní cez otvorené hranice, priority, geopolitiky až po armádu a zbrojenie. Lebo pandemie Covidu-19 bez účinnej očkovacej látky neporazíme.Skrýt celý příspěvek

  • Roland
   09:03 08.04.2020

   Jenže kolikrát už to tady bylo? WWI Černý pátek na burze WWII Studená válka 1989 dot bublina 11.9. Realitní bublina Migrační krize Teď tohle - určitě nebude svět stejný, ale ...Zobrazit celý příspěvek

   Jenže kolikrát už to tady bylo?

   WWI
   Černý pátek na burze
   WWII
   Studená válka
   1989
   dot bublina
   11.9.
   Realitní bublina
   Migrační krize

   Teď tohle - určitě nebude svět stejný, ale nihilistů je podle mě menšina a většině v našem kulturním okruhu (včetně mě) tenhle svět nějakým způsobem vyhovuje. Můžeme být nasraný na cokoli, ale je fakt, že si žijeme v luxusu a pohodlí a s možnostmi, který měla málokterá generace před námi. Tak proč o to trochu nezabojovatSkrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    11:41 08.04.2020

    Těch propadů bylo sakra více, ale pamatujeme si jen ty co nás zasáhli.

    Těch propadů bylo sakra více, ale pamatujeme si jen ty co nás zasáhli.

    • Roland
     12:23 08.04.2020

     Tohle neměl být komplet výpis - spíš připomenutí že to zdaleka není první kotrmelec. A vždycky se to (zatím) do nějaký podoby probralo.

     Tohle neměl být komplet výpis - spíš připomenutí že to zdaleka není první kotrmelec. A vždycky se to (zatím) do nějaký podoby probralo.

     • FantomasMan
      13:49 08.04.2020

      Ok. Ja som nenapísal, že zem sa prestane točiť. Ale, že svet ako sme ho poznali sa zásadne zmení.

      Ok. Ja som nenapísal, že zem sa prestane točiť. Ale, že svet ako sme ho poznali sa zásadne zmení.

     • Jirosi
      17:56 08.04.2020

      Spíše sem to myslel, tak že se jedná asi o 5. světovou hrozbu v posledních 20.letech a přesto se do světa normálně jezdilo dál.
      Ale ty jste raději ani neuváděl.

      Spíše sem to myslel, tak že se jedná asi o 5. světovou hrozbu v posledních 20.letech a přesto se do světa normálně jezdilo dál.
      Ale ty jste raději ani neuváděl.

 • Roland
  07:44 08.04.2020

  Podle mě to zatím není tak zlý jak by mohlo být: panika a padlý akcie a indexy někdo mu hodí k vydělání Případně vyšší nezaměstnanost taky - vždyť před chvílí neměl kdo ...Zobrazit celý příspěvek

  Podle mě to zatím není tak zlý jak by mohlo být:

  panika a padlý akcie a indexy někdo mu hodí k vydělání

  Případně vyšší nezaměstnanost taky - vždyť před chvílí neměl kdo dělat - teď si budou fabriky moc aspoň trochu porovnat stavy

  Možná se změní poměr v profesích - ubydou místa typu “sociální ekolog” a “historik komixu” a ti lidé třeba zastoupí sílu, která sem proudila z Ukrajiny

  Až se to trochu vyjasní, tak státy a banky nelibosti neskutečný prostředky do rozjezdu

  České hotely a kempy čeká asi nejlepší sezóna za posledních 3 891 let

  A snad si uvědomíme co je a není důležitý...Skrýt celý příspěvek

  • Roland
   07:48 08.04.2020

   Jo a pandy si konečně vrznou: https://www.novinky.cz/koktejl...

   Jo a pandy si konečně vrznou: https://www.novinky.cz/koktejl...

  • Roland
   08:30 08.04.2020

   a banky nasypou - ne nelibosti ... - automatické opravy omlouvám se...

   a banky nasypou - ne nelibosti ... - automatické opravy omlouvám se...

   • liberal shark
    10:07 08.04.2020

    Je pravda, že třeba naše banky dlouho trpí přebytkem peněz, které nedokázaly umístit.

    Je pravda, že třeba naše banky dlouho trpí přebytkem peněz, které nedokázaly umístit.

  • GlobeElement
   10:31 09.04.2020

   Obávám se, že to bude jinak, alespoň v ČR. Voličem vládních stran je státní zaměstnanec nebo důchodce. Takže vládní strany nebudou chtít snížit výdaje na sociální ekology, to spíš ...Zobrazit celý příspěvek

   Obávám se, že to bude jinak, alespoň v ČR.
   Voličem vládních stran je státní zaměstnanec nebo důchodce. Takže vládní strany nebudou chtít snížit výdaje na sociální ekology, to spíš zadusí drobné podnikatele. Bude spíše méně instalatérů, než historiků komixu.

   A české kempy - pokud bude platit zákaz společenských akcí, kolektivních sportů, zavřená koupaliště, hrady, zámky, muzea a hospody - co bys v tom kempu dělal?Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    18:11 09.04.2020

    Ona je někde statistika kolik stát živí "historiků komixů"?

    Nadávání na neziskovky je už skoro stejný kolorit jako nadávání na EU.

    Ona je někde statistika kolik stát živí "historiků komixů"?

    Nadávání na neziskovky je už skoro stejný kolorit jako nadávání na EU.

 • Kikirík
  00:28 08.04.2020

  Nikto nevie, čo bude potom. Ten Bartosiak podľa mňa trochu preháňa s tým úpadkom Európy a USA, aj keď EÚ možno aj áno. A samozrejme ešte súhlasím s tými falšovanými údajmi z ...Zobrazit celý příspěvek

  Nikto nevie, čo bude potom. Ten Bartosiak podľa mňa trochu preháňa s tým úpadkom Európy a USA, aj keď EÚ možno aj áno.
  A samozrejme ešte súhlasím s tými falšovanými údajmi z Číny. To ako to vyzerá v Taliansku, v Španielsku, USA, UK, Francúzsko a ostatné krajiny... A Čína je na tom podľa čísiel ešte “dobre”. To nech vypisujú svojmu publiku. Ak by vtedy na začiatku tak nezavádzali o tom víruse, tak krajiny mohli reagovať úplne inak.Skrýt celý příspěvek

 • Sunet
  20:50 07.04.2020

  Domnívám se, že AN jsou pořád spíše odborný web. Proto si dovolím několik poznámek k výkladu dějin pana Bartosiaka. Amerika začala pracovat na světové hegemonii již vyhlášením ...Zobrazit celý příspěvek

  Domnívám se, že AN jsou pořád spíše odborný web. Proto si dovolím několik poznámek k výkladu dějin pana Bartosiaka. Amerika začala pracovat na světové hegemonii již vyhlášením tzv. Monroeovy doktríny (1823).
  Nebudu zde probírat jednotlivé fáze této doktríny, ve zkratce od té doby Američané dělali vše proto, aby si udrželi hegemonii na Západní polokouli a zároveň nedovolili v Evropě vznik mocnosti, která by byla dominantní. Posléze ji aplikovali i na zbytek světa.
  Nejvýraznějším projeven byla politika tzv. otevřených dveří. To znamenalo, že silou (politika dělových člunů) byla státu vnucena obchodní smlouva, která umožňovala volný pohyb a ochranu osob a kapitálu v dané zemi, na druhou stranu omezovala pohyb osob a zboží do Ameriky. Jedním z důsledku této politiky bylo i vítězství Mao Ce-tunga v Číně (pro informaci v roce 1820 činil podíl USA na světovém HDP pouze 1,8 %, v případě Číny to bylo 32,9 %, v roce 1870 byl tento poměr 8,8 % ku 17,1 % ve prospěch Číny).

  Ve světě se proto neděje nic mimořádného, Čína se probouzí, stane se ekonomickou velmocí, v současné situaci asi o něco rychleji. Zda-li i vojenskou je otázka na kterou v současnosti není jednoznačná odpověď.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   21:06 07.04.2020

   Jak do tohoto zapadá to, že za nastartovaní Čínské ekonomiky stojí USA. Bez jejich podpory by byla stále ve středověku, po Maových pokusech dohnat západ.

   Jak do tohoto zapadá to, že za nastartovaní Čínské ekonomiky stojí USA. Bez jejich podpory by byla stále ve středověku, po Maových pokusech dohnat západ.

  • SofF
   21:49 07.04.2020

   tak tak, proto se jim úzká spolupráce Fr a N vůbec nelíbí a ještě méně výhled na jejich spolupráci s Ruskem, to už by byl hospodářský kolos který by je mohl odstavit od dominance. ...Zobrazit celý příspěvek

   tak tak, proto se jim úzká spolupráce Fr a N vůbec nelíbí a ještě méně výhled na jejich spolupráci s Ruskem, to už by byl hospodářský kolos který by je mohl odstavit od dominance. Možná jste zaznamenal tu situaci s remdesvirem. Na jednu stranu je to hezké že máme v EU exkluzivní přístup, ale zadarmo to nebude, to nějaké laciné provokace typu svrhávání soch nezaplatí. Ani bych se nedivil kdyby vyjma helikoptér nebyl už připraven další tučný kontrakt...Skrýt celý příspěvek

  • dusan
   23:42 07.04.2020

   Čína je stále o "kvantite" .... Skrátka priemerný Číňan je stále zúfalo štatisticky ekonomicky nevýkonný ..... ale Číňanov je veľa .... Čína ide síce dopredu, ale to hlavne ...Zobrazit celý příspěvek

   Čína je stále o "kvantite" ....

   Skrátka priemerný Číňan je stále zúfalo štatisticky ekonomicky nevýkonný ..... ale Číňanov je veľa ....

   Čína ide síce dopredu, ale to hlavne preto, že celkovo je ˇďaleko vzadu ... čiže jej rast je preto v % síce impozantný, ale v absolútnych číslach je to veľmi slabé.

   Covid-19 síce ten náskok niečo zníži, ale za pár rokov sa rast na západe obnoví ...a Čína nás určite nepredbehne .... lebo náš pád znamená problémy i pre čínsku ekonomiku.Skrýt celý příspěvek

 • Pavka
  20:42 07.04.2020

  „Zastavili jsme světové hospodářství, právě tu dělbu práce. Prostě se vše zastavilo a stojí. Ještě to necítíme. Pořád to bereme něco jako dovolenou, jako něco zajímavého v našem ...Zobrazit celý příspěvek

  „Zastavili jsme světové hospodářství, právě tu dělbu práce. Prostě se vše zastavilo a stojí. Ještě to necítíme. Pořád to bereme něco jako dovolenou, jako něco zajímavého v našem životě. Některým se to dokonce líbí,“ říká Bartosiak a varuje, že za dva měsíce se vše změní.

  Tak tohle už jsem fakt nevydržel. Kdyby se "vše" zastavilo, tak by to i pan Bartosiak poznal opravdu velice rychle tak, že by jednak jeho plky ze dne na den nikdo neposlouchal a už vůbec nikde neotiskl, protože by měl jiné starosti, jako například takovou maličkost jak sehnat jídlo na příští den...

  "zastavená ekonomika" je jen další z prázdných populistických frází, která nikomu nepomůže. Vy kdo ji používáte víte co se vlastně zastavilo? Obecně se zastavila pouze malá část, byť ekonomicky významná, vybraných služeb konkrétně: cestovní ruch, kultura, sport a veřejné stravování + jejich příslušenství. Průmysl, výzkum a nutné služby jedou ve většině zemí včetně nás dál. Jediné země, které byli nuceny zastavit vše včetně průmyslu jsou takové, jejichž ekonomika byla významně závislá právě na výše jmenovaných službách. No tak teď už vědí, že si rozhodnutím je držet otevřené do poslední chvíle moc nepomohli.

  Tuto frázi následuje druhá "co nejdříve ekonomiku otevřít". Vy byste hned zítra letěli na výlet do NY USA? Vzali děti na zápas na fotbalový stadion? Pozvali své blízké starší či nemocné do restaurace/nákupních center? Já myslím že ne. Prostě je třeba si co nejdříve přiznat, že tyto konkrétní služby jsou minimálně na rok "odepsané" i bez jejich zákazu a konkrétně u nás se primárně soustředit se na udržení průmyslu v chodu a řešení jak co nejdříve nahodit školní systém.Skrýt celý příspěvek

  • Trener
   21:40 07.04.2020

   Je to myšleno obrazně, automobilky a její dodavatelé takřka, nebo úplně stojí a taky už obraty nebudou jako dříve. Zatím se to zastavilo kvůli kurňaviru, později to už může být ...Zobrazit celý příspěvek

   Je to myšleno obrazně, automobilky a její dodavatelé takřka, nebo úplně stojí a taky už obraty nebudou jako dříve. Zatím se to zastavilo kvůli kurňaviru, později to už může být kvůli slabé poptávce. Na druhou stranu si říkám, jestli to výrobní tempo v řadě podniků u nás v ČR nebylo vražedné, takže po určitou dobu kvituji být doma na X%. Pak kdo z vás "stavíte, nebo rekonstrujete" můžete kvitovat, že možná ty vyčuránci, lemplové a nymyšlení (někteří) řemeslníci nebudou mít tak hodně práce a na vás se dostane, nebo si nebudou tak vybírat.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  20:20 07.04.2020

  Ekonomika dávno není zdravým hospodářstvím, ale pouze virtuální hrou růst čísel za každou cenu a přes mrtovly, aby náhodnou neschudli miliardáři a nestali se pouhými milionáři, to ...Zobrazit celý příspěvek

  Ekonomika dávno není zdravým hospodářstvím, ale pouze virtuální hrou růst čísel za každou cenu a přes mrtovly, aby náhodnou neschudli miliardáři a nestali se pouhými milionáři, to že kvůli nim na druhé straně světa lidi žijí ve sr..kách systémem z ruky do huby je netrápilo.
  Čína nám lže o číslech v šíření o samotném rozsahu epidemie, jsou to hold komunisti a o nich už 30 let víme, že věřit se jim opravdu nedá. Není to tak dlouho co nám všem systémově lhali bankéři a burziáni v USA, než to v roce 2008 prasklo a celý svět se nestačil divit.
  Čeká nás tedy to samé, nic neznámé to není. A ten kdo i nadále má předlužené hospodářství, bez schopností zastavit nárůst dluhů v době prosperity musí padnout.
  Asi každý pobere to, že když tu někdo "jede na dluh" přes 70 let s tím, že tomu říká investice.
  https://en.wikipedia.org/wiki/...
  Eurozóna ať si svůj díl komunismu vyžere.

  Vše má i pozitivní stránku věci, epidemie snížila ze dne na den produkci emisí, bez zbytečných konferencí a planých prohlášení a zavedení dalších Euro norem pro dieselové vozy.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   20:57 07.04.2020

   "to že kvůli nim na druhé straně světa lidi žijí ve sr..kách systémem z ruky do huby je netrápilo." Z pohledu těch lidí jsou miliardáři všichni obyvatelé CR. Zrovna USA fakt ...Zobrazit celý příspěvek

   "to že kvůli nim na druhé straně světa lidi žijí ve sr..kách systémem z ruky do huby je netrápilo."

   Z pohledu těch lidí jsou miliardáři všichni obyvatelé CR.
   Zrovna USA fakt nemají předlužené hospodářství. Ale to je o znalosti fungovaní finančního světa. "Peníze co někdo uloží a chce úrok, se musí půjčit/investovat, aby ten úrok generovali" divný co?Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    21:19 07.04.2020

    úroky fungují stále, ale když je někdo ve stavu, že už je pro něj problém si půjčit a tak "vytiskne" peníze, spíše pouze virtiuálně řekně, že je vytvořil, tak to není to pravé ...Zobrazit celý příspěvek

    úroky fungují stále, ale když je někdo ve stavu, že už je pro něj problém si půjčit a tak "vytiskne" peníze, spíše pouze virtiuálně řekně, že je vytvořil, tak to není to pravé ořechové. Jedna velká nekřesťanská pyramida.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     21:35 07.04.2020

     Vlády neměli problém si půjčit, problém měli firmy na svoje investice. Protože peníze šly do státních dluhopisu a jejich úroky k 0%, některé státy dokonce v záporech. Bez firemních ...Zobrazit celý příspěvek

     Vlády neměli problém si půjčit, problém měli firmy na svoje investice. Protože peníze šly do státních dluhopisu a jejich úroky k 0%, některé státy dokonce v záporech.
     Bez firemních investic co jsou násobkem vládních dojde k zamrznutí ekonomiky jako během velké hospodářské krize. O to fakt nikdo nestojí, krom hlupáků.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      09:40 08.04.2020

      Ano, o to nikdo nestojí, ale jak píšete, už po roce 2008 se jede v záporných úrocích, de facto tak ekonomika moc nerostla, pokud "rostla" určitým tempem předtím za vyšších ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, o to nikdo nestojí, ale jak píšete, už po roce 2008 se jede v záporných úrocích, de facto tak ekonomika moc nerostla, pokud "rostla" určitým tempem předtím za vyšších úrokových sazeb. Ale žádný růst není nekonečný, lidi se nabažili spotřebního zboží, auto má prakticky každý, kdo ho potřebuje, i když ne nové, tak co jim ještě prodat jiného? (ještě v průběhu karantény zjistí, že toho stejně polovinu nepotřebují a co potom?)Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:00 08.04.2020

      Růst podstatně tvoří spotřeba, ale spotřeba je vygenerována výrobou, pokud dokážete efektivněji vyrábět můžete tedy růst. Technicky opravdu lze růst do nekonečna.

      Růst podstatně tvoří spotřeba, ale spotřeba je vygenerována výrobou, pokud dokážete efektivněji vyrábět můžete tedy růst. Technicky opravdu lze růst do nekonečna.

     • flanker.jirka
      22:32 08.04.2020

      Jirosi Ano, spotřebováváme věci vyrobené nebo smontované ze surovin a polotovarů z Číny. Technicky to půjde, pouze pokud vše zrecyklujete a prodáte dráž :-) ...asi by bylo pěkné ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Ano, spotřebováváme věci vyrobené nebo smontované ze surovin a polotovarů z Číny. Technicky to půjde, pouze pokud vše zrecyklujete a prodáte dráž :-)
      ...asi by bylo pěkné smět podnikat, tak jako státy. Dělat dluhy a splácet jen poplatky a úrok, nikoliv jistinu a snažit se to uhrát na to, že inflací a růstem obratu se vše bude marginalizovat. Co by mi na to asi v bance řekli :-DSkrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:18 09.04.2020

      Nemusíte prodat dráž, stačí jich vyrobit více, nebo z menším nákladem.
      Spousta firem si bere provozní úvěry, jeden splatí a vezme si větší.
      Proto na ně tahle krize dopadá.

      Nemusíte prodat dráž, stačí jich vyrobit více, nebo z menším nákladem.
      Spousta firem si bere provozní úvěry, jeden splatí a vezme si větší.
      Proto na ně tahle krize dopadá.

 • Kichot
  19:54 07.04.2020

  Mno řekl bych , že je to úplně naopak. Něco vyrobit není neřešitelný problém, ale něco prodat to je problém. Neboli jestli je někdo na někom závislejší tak je to Čína na západní ...Zobrazit celý příspěvek

  Mno řekl bych , že je to úplně naopak. Něco vyrobit není neřešitelný problém, ale něco prodat to je problém. Neboli jestli je někdo na někom závislejší tak je to Čína na západní kupní síle, než naopak... Takže ten kdo musí mít opravdu strach z dopadu krize jsou výrobci a dodavatelé surovin. Komu asi tak budou dodávat když nebude poptávka. Navíc stačí umělá regulace a ochranářská opatřenía tím využít dopady zastavení toku zboží a peněz. Dá se říct , že současná situace nahrála Trumpovi a jeho politice. America first...Skrýt celý příspěvek

  • Kichot
   19:59 07.04.2020

   Pardon to america first patří do uvozovek. Navíc bych dodal, že není náhoda jak se Čína snaží falšovat údaje

   Pardon to america first patří do uvozovek. Navíc bych dodal, že není náhoda jak se Čína snaží falšovat údaje

 • Tesil
  19:27 07.04.2020

  Už jsem to psal v jiné diskusi,tak jenom krátce. Musí nastoupit rozumný kompromis.Pokud utlumíme ekonomiku nebudou peníze na léčbu a budou umírat lidé na dříve dobře léčitelné ...Zobrazit celý příspěvek

  Už jsem to psal v jiné diskusi,tak jenom krátce.
  Musí nastoupit rozumný kompromis.Pokud utlumíme ekonomiku nebudou peníze na léčbu a budou umírat lidé na dříve dobře léčitelné nemoci,prodlouží se už i tak dlouhé čekací na operace atd.
  Pochopitelně teď se sledují úmrtí na Covid to ovšem neznamená,že na jiné nemoci se neumírá.
  U nás máme oběti většinou, možná výlučně mezi lidmi,kteří již nějakou zdravotní komplikací trpěli.Takže čím dříve dojde k uvolnění tím lépe.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  18:22 07.04.2020

  Otvorit krajinu aby sa ludia vratili do prace a vystavit tak starych a chorych smrti je zločin genocidy a jeho dôsledky múžu byt horšie než dočasny ekonomicky upadok. Najmä ked ...Zobrazit celý příspěvek

  Otvorit krajinu aby sa ludia vratili do prace a vystavit tak starych a chorych smrti je zločin genocidy a jeho dôsledky múžu byt horšie než dočasny ekonomicky upadok. Najmä ked ako priklad že to ide aj inač pre Anglosasov nebude len Čine, ale možno aj Vychodna Europa.
  Ak sa rozpadnu dohdy a spolky a preladne sebectvo nemusi to nutne pre nas znamenat dlhodobu a zničujucu katastrofu.
  Podla môjho nazoru naše zapojenie do globalnej ekonomiky, volneho pohybu a volneho obchodu je relatívne len nedavne a ešte si väčšina z nas pamäta čo je clo, colna kontrola, čakanie na hranici, dovozna priražka a vyvozne a dovozne limity a nutne nepotrebujeme Tesco a Netflix. Nektori si dokonca pametaju znarodnene banky a velke firmy. Pri rozpade severoatlantckeho sveta môžeme mat relatívnu vyhodu, že uzatvorenie do seba nebude takou traumou. Na druhej strane vyvola potrebu hladania novych politickych aliancii v zmenenom svete. Ked to naozaj pôjde škaredo k šipkum, bude asi dobre doviest naspät na namestie Koneva. :)Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   18:55 07.04.2020

   Mno já nevím, ale zatím do práce pořád chodím a nevypadá to, že by se mělo cokoliv měnit (v mém případě). Osobně doufám, že současná krize poněkud otevře oči pokud jde o globální ...Zobrazit celý příspěvek

   Mno já nevím, ale zatím do práce pořád chodím a nevypadá to, že by se mělo cokoliv měnit (v mém případě). Osobně doufám, že současná krize poněkud otevře oči pokud jde o globální přesun zboží z jednoho konce světa na druhý a koncentrace výroby "všeho" do Asie. Pokud by se podařilo nějak urychlit robotizaci průmyslu, bylo by to skvělé. Rovněž by se lidé měli víc zajímat o lokální výrobky. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré.

   ps. rozhodně nemá smysl hledat novou cestu v nějakém Rusku nebo samostatné východní evropě... osobně doufám že se tuto krizi podaří Evropě překonat společně.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    20:12 07.04.2020

    Z robotizací je ten problém, že je drahá jednoúčelová a musíte toho vyrábět kvanta.
    Základem je navýšit kapacity na výrobu robotů, ale o několik řádů. Ono nic nefunguje věčně.

    Z robotizací je ten problém, že je drahá jednoúčelová a musíte toho vyrábět kvanta.
    Základem je navýšit kapacity na výrobu robotů, ale o několik řádů. Ono nic nefunguje věčně.

    • Trener
     21:24 07.04.2020

     Ano, většinou to tak je. V jedné firmě na roboty přehodily jednu výrobní operaci u nejvíce objemových dílů, robot je snadného přenastavení na výrobu jiného dílu. Další bonus, že ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, většinou to tak je. V jedné firmě na roboty přehodily jednu výrobní operaci u nejvíce objemových dílů, robot je snadného přenastavení na výrobu jiného dílu. Další bonus, že odpadají přestavby u té určité výrobní operace a eliminuje se lidská chyba - vynechání operace, takže lze ušetřit za reklamace.
     Ještě jsem si vzpomněl na průmysl 4.0. Nejsem si jistý, zdali znám jeho přesnou definici. "Sériově vyrábět i malé objemy dílu"? Na průmysl 4.0 jsem četl anketu mezi různými výrobci z nichž dva se vyjádřili, že je to totální nesmysl a nejsou zvědavý na nějaký školení o něm.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:49 07.04.2020

      Proto, aby mohl dělat něco jiného musíte to vyřešit dříve než to potřebujete. Nastavení dráhy je až konečná sranda. Ale stále ještě potřebujete tu linku odladit, zvýšit efektivitu ...Zobrazit celý příspěvek

      Proto, aby mohl dělat něco jiného musíte to vyřešit dříve než to potřebujete. Nastavení dráhy je až konečná sranda. Ale stále ještě potřebujete tu linku odladit, zvýšit efektivitu provozu a to může trvat týdny i měsíce, pokud máte skutečně robotizovanou linku.

      Průmysl 4.0 je v CR spíše komedie, podobné věci dělaly Německé firmy už v 90. letech. Prostě "zase jsou o krok před námi".Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    21:20 07.04.2020

    Nema zmysel hladat cestu k Rusku? A cim chces zaplatit za plyn a ropu? Treba zrusit sankcie vsetky a voci vsetkym.

    Nema zmysel hladat cestu k Rusku? A cim chces zaplatit za plyn a ropu? Treba zrusit sankcie vsetky a voci vsetkym.

    • Jirosi
     22:07 07.04.2020

     Rusko má dveře otevřené, ale ono nechce. Územní zisky jsou přednější.

     Rusko má dveře otevřené, ale ono nechce. Územní zisky jsou přednější.

   • technik
    07:27 08.04.2020

    Nepřesune. Musel byste trh křivit dalšími dotacemi, protože výroba například těch roušek se vám nevyplatí. Pokud byste firmu vybavil roboty splácel byste firmu do konce svého ...Zobrazit celý příspěvek

    Nepřesune. Musel byste trh křivit dalšími dotacemi, protože výroba například těch roušek se vám nevyplatí. Pokud byste firmu vybavil roboty splácel byste firmu do konce svého zivota, to je podnikatelská sebevražda.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     09:04 08.04.2020

     To je rozdíl mezi podnikatelem (výrobci u nás jsou) a státním zaměstnancem.

     To je rozdíl mezi podnikatelem (výrobci u nás jsou) a státním zaměstnancem.

     • technik
      12:01 08.04.2020

      ne to je rozdíl mezi finančně gramotným a negramotným. Výrobci u nás jsou protože si to doba žádá a v této době přeorientovali svoji výrobu, nebo výroba roušek je pouze doplňková ...Zobrazit celý příspěvek

      ne to je rozdíl mezi finančně gramotným a negramotným. Výrobci u nás jsou protože si to doba žádá a v této době přeorientovali svoji výrobu, nebo výroba roušek je pouze doplňková výroba, nikoliv hlavní, které by je živila.
      Podnikatelů, kteří využívají služby daňových expertů na co nejmenší odvody daní je tu dost, o to je pak horší, že mají takovou podnikatelskou aktivitu, která jim nezaručí finanční jistoty na měsíc výpadku a jsou první kdo křičí státní pokladno dej.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:13 08.04.2020

      Nevím z čeho usuzujete, že tu výrobci nejsou. Ale zdravotní materiál se tu vyráběl a vyrábět bude. Jestli firma vyrábí jako hlavni produkt něco jiného nehraje roli, podnikatel dělá ...Zobrazit celý příspěvek

      Nevím z čeho usuzujete, že tu výrobci nejsou. Ale zdravotní materiál se tu vyráběl a vyrábět bude. Jestli firma vyrábí jako hlavni produkt něco jiného nehraje roli, podnikatel dělá jen to co přináší zisk (živí jej).

      Státní zaměstnanec si žádá peníze od státu každý měsíc. Ale říká to něco?
      Jistě na pracáku by byl pro společnost určitě užitečnější máte pravdu...Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   20:21 07.04.2020

   Paľo: Ja ti tvoj názor neberiem. Áno, vrátiť sa do práce je riziko. Ale ja podnikám a prakticky všetko ide do sveta. Vieš čo to znamená pre mňa? Že už mesiac nemám prácu a vôbec ...Zobrazit celý příspěvek

   Paľo: Ja ti tvoj názor neberiem. Áno, vrátiť sa do práce je riziko. Ale ja podnikám a prakticky všetko ide do sveta. Vieš čo to znamená pre mňa? Že už mesiac nemám prácu a vôbec netuším kedy nejakú mať budem alebo či vôbec firma prežije kým prídu nové zákazky. K dnešnému dňu čistá strata 24 tisíc eur. To je ako keby si si kúpil novú Octaviu vo výbave a hneď na parkovisku ju podpálil. Ty si možno dôchodca alebo starší ročník ktorý si žije pre seba ale ja mám malé deti. Najmladšie nemá ešte rok, najstaršie 5 rokov. Vieš ako sa cítim? Som ochotný ísť do roboty hoci by bolo kobercové bombardovanie. Takže mne je akékoľvek riziko o ktorom píšeš celkom (veď vieš kde)Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    21:13 07.04.2020

    Kedze zijeme v realite tak vies ze zisk vznika na trhu a nie v robote. Ak nemas objednavky tak vyroba je likvidacia kapitalu. No dnes bol u mna synovec vyrobca nadstavby na dodavky ...Zobrazit celý příspěvek

    Kedze zijeme v realite tak vies ze zisk vznika na trhu a nie v robote. Ak nemas objednavky tak vyroba je likvidacia kapitalu. No dnes bol u mna synovec vyrobca nadstavby na dodavky a sedemtonky otazka tak ako, a on: nie su objednavky.
    Vedla mna je luxusny hotel, rano ked vencim psa, vzdy prisli chladnicka s masom a za nou izoterma so zeleninou, uz mesiac nechodia a 80 ludi je doma. Co myslis, kolko ludi aj ked sa uvolni pohyb si pojde dat veceru pre dvoch za 100 eur bez kubanskej cigary a konacika?
    Ludia nedojdu na biftek, Metro nedovezie maso a synovec nepostavi a nepreda chladiacu nadstavbu. Obcan vyvola spotrebu a ta nastartuje ekonomiku, nie vyroba.
    Mysliet si, ze zrusenim restrikcii sa veci vratia tam kde boli vcera je nespravne. Stalo by sa to len vtedy, keby vlady pouzili helikopterove peniaze, lenze to posle do sraciek nemecke uspory a tak sa to nestane. Prave naopak Nemci majuci hotovost lacno skupia co len budu chcie na juhu aj na vychode. Tak ako nechali vyhladovat Grekov tak nechaju vyhladovat aj Talianov a Spanielov. Ale to uz EU asi nerozchodi.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     21:23 07.04.2020

     Takže čo navrhuješ? Sadnúť na lúku, slamu medzi zuby a čakať čo bude? Keď si myslíš, že sa všetko vráti do starých koľají tak nie, nevráti. Veľa firiem v reťazci vyhlási konkurz, ...Zobrazit celý příspěvek

     Takže čo navrhuješ? Sadnúť na lúku, slamu medzi zuby a čakať čo bude? Keď si myslíš, že sa všetko vráti do starých koľají tak nie, nevráti. Veľa firiem v reťazci vyhlási konkurz, veľa firiem bude v platobnej neschopnosti, niektoré pripravujú žaloby na svojich partnerov v snahe zachrániť si vlastnú kožu. To nie je výmysel, to je realita ktorú mi hlásia známy a partnerské firmy. Áno, pošleme do konkurzného konania firmu aby sme odpísali dlhy a ideme ďalej s novou firmou. Toto bude realita u mnohých. To zvládneme pomerne rýchlo ale tie pretrhané obchodné vzťahy a nedôvera, tá sa bude obnovovať roky.

     Mimochodom, to čo popisuješ sa volá kvantitatívne uvoľňovanie a svedkami toho sme boli už niekoľkokrátSkrýt celý příspěvek

     • palo satko
      08:43 08.04.2020

      To co opisujem nie je kvantitativne uvolnovanie, lebo pri nom idu peniaze bankam. Ja pisem o priamych peniazoch ludom, napr. Poslat na kazde decko 150 eur mesacne. Kazdemu decku, ...Zobrazit celý příspěvek

      To co opisujem nie je kvantitativne uvolnovanie, lebo pri nom idu peniaze bankam. Ja pisem o priamych peniazoch ludom, napr. Poslat na kazde decko 150 eur mesacne. Kazdemu decku, cigancatu aj Hascakovym. Je to jednoduche na urobenie, zabrani to hladu a zlocinu. Vobec neriesit podnkatelov a podniky, tie utrasie kapitalizmus ako opisujes, nakoniec ved me ho vsetci chceli a zboznujeme.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:09 08.04.2020

      Aby jste si mohl koupit jídlo musí ho někdo vypěstovat, vyrobit = jít do práce, ne sedět doma a dostávat dávku. Rozdávaní lidem jen roztáčí inflaci. Ty podniky generují ...Zobrazit celý příspěvek

      Aby jste si mohl koupit jídlo musí ho někdo vypěstovat, vyrobit = jít do práce, ne sedět doma a dostávat dávku. Rozdávaní lidem jen roztáčí inflaci.

      Ty podniky generují zisky(daně), ze kterých můžete vyplácet tu dávku. Bez nich by jste vyděl pořádný sešup.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      10:07 08.04.2020

      Paľo: Myslím, že Jirosi ti to napísal veľmi trefne. Kvantitatívne uvoľňovanie slúži na to, aby sa peniaze dostali k podnikom ktoré následne generujú zisky, dane, poplatky, odvody a ...Zobrazit celý příspěvek

      Paľo: Myslím, že Jirosi ti to napísal veľmi trefne. Kvantitatívne uvoľňovanie slúži na to, aby sa peniaze dostali k podnikom ktoré následne generujú zisky, dane, poplatky, odvody a sekundárnu ekonomiku. Keď budeš mať aj fúrik zlata, bude ti to prd platné keď nebude v obchode chleba alebo ten jediný ktorý príde nedostaneš ty ale ten čo má 2 fúriku zlata. To je tá inflácia.

      Ešte pred časom taký prehnané prirovnanie, dnes tvrdá realita. Od piatej rána som stál v rade na chleba a iné základné potraviny. Droždie nie je, toastový chlieb? Zabudni... A čo tak chlebová múka aby manželka chlieb upiekla? Nie, nie je. A teraz mi poraď, čo s tými 150 eurami. Paradoxne je teraz v obchode viac mäsa ako pečiva.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      13:30 08.04.2020

      Miroslav ak zacnes cez administrativne opatrenia dotovat podniky, ked mas zaruku, ze tie peniaze premenia na buduce dane a zisky? Ak das peniaze obcanovi, obratom kupi realny ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav ak zacnes cez administrativne opatrenia dotovat podniky, ked mas zaruku, ze tie peniaze premenia na buduce dane a zisky? Ak das peniaze obcanovi, obratom kupi realny tovar, krory vytvori zisk v predajni a u vyrobcu toho tovaru a vrati statu DPH. Ludia nebudu kupovat to co budu podniky vyrabat, ale to co budu potrebovat. To ako v tom soc. Ceskoslovensku, na prdel nam bolo ze sme vyrabali najviac lokomotiv na obcana, ked v obchode nebolo maso.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2