Covid-19: Dilema Západu. Obětovat lidi nebo ekonomiku?

Covid-19: Dilema Západu. Obětovat lidi nebo ekonomiku?
Trump stojí před těžkým rozhodnutím / White House (Zvětšit)

Polský odborník na geopolitiku Jacek Bartosiak v rozhovoru pro portál Gazeta.pl prezentoval svůj pohled na současnou pandemickou krizi Covid-19. Podle Bartosiaka je pandemie katalyzátorem probíhajících změn a může znamenat konec Západu, jak ho známe posledních 75 let.

Na pandemii Covid-19 se lze dívat z mnoha pohledů, zdravotnického, ekonomického, lidského, náboženského… Geopolitika nám naopak řekne, jak pandemie ovlivní podobu světa z hlediska distribuce moci. Zjednodušeně řečeno, kdo na pandemii vydělá, kdo prodělá a jaké z toho mohou vzniknout konflikty a nakonec důsledky pro každého z nás. Netřeba dodávat, že hlavní osa tohoto střetu se nachází mezi Čínou a USA.

Redaktor Gazeta.pl Grzegorz Sroczynski se Bartosiaka nejdříve zeptal, jak se na současnou pandemii dívá člověk, který se celý život zajímá o geopolitiku.

Podle Bartosiaka pandemie ovlivňuje nejzákladnější systémy geopolitiky: „Svět se spoléhá na dělbu práce, přímo ve společnosti i mezi národy, státy a hospodářskými celky. Dělíme se a v době globalizace se dělba dokončila. Například to, že Číňané většinu věci vyráběli pro nás, pro západní svět.“

Avšak minimálně rok a půl (po nástupu Trumpa do úřadu) chtějí USA zničit koncept globalizace (probereme dále). Protože díky globalizaci, kterou USA začaly tvořit po druhé světové válce, Čína ekonomicky rostla a začala ohrožovat samotné postavení USA.

„Pandemie je jako katalyzátor. Urychluje diskuzi ohledně konce globalizace a přivede nás do úplně jiného světa. Pandemie přináší element změny,“ uvedl Bartosiak a varoval, že změna přináší konflikty. „Někdo [na pandemii] vydělá, někdo zase ztratí, někdo převezme místo po někom jiném, například ve výrobě farmaceutických výrobků, a to způsobí konflikt.“

Podle Bartosiaka současná zdravotnická krize generuje ekonomickou krizi, protože izolace lidí a utlumení hospodářského života je jedinou šancí, jak zpomalit postup pandemie.


Bartosiak pro Gazeta.pl

„Zastavili jsme světové hospodářství, právě tu dělbu práce. Prostě se vše zastavilo a stojí. Ještě to necítíme. Pořád to bereme něco jako dovolenou, jako něco zajímavého v našem životě. Některým se to dokonce líbí,“ říká Bartosiak a varuje, že za dva měsíce se vše změní.

Státy nemusí mít peníze na placení důchodů a lidé se nebudou stále moci volně pohybovat ‒ což vyvolá společenskou krizi. „Generační rozdíly, rozdíly mezi těmi, kteří vydělávají a kteří ztrácejí, ohromný tlak na politický aparát, to všechno dohromady vyvolá geopolitickou krizi, tedy krizi vyplývající z náhle změny vzájemného rozložení sil a vlivů mezi největšími hráči, Spojenými státy, Čínou,“ myslí si Bartosiak.

Bartosiak uznal, že ani on ani nikdo jiný ve skutečností neví, jak si Čína v této krizi vede (Čína s velkou pravděpodobností falšuje data o dopadu Covidu-19 i o své ekonomice), ale přesto si položil otázku:„Co by se stalo, kdyby se ukázalo, že celý Západ stojí a lidé nepracují v továrnách, jako tomu je v Itálii nebo Španělsku, ale Čína a celá Asie pracuje? Ve výsledku Čína bude vyrábět pro celý svět a zaujme [naše] místo.“

Podle Bartosiaka se musíme rychle vypořádat s pandemií. Druhou možností je „zredukovat naše očekávání směrem k politikům, které jsme měli nejméně 30 let, které se vlastně tvořilo celé 20. století, že budou ctít tzv. ‚nulovou toleranci‘ pro jakékoliv ohrožení.“

Západ totiž přijal tzv. koncept „strategické anihilace všech ohrožení“. Západní společnost se jednoduše snaží anihilovat jakékoliv (a tím myslíme skutečně jakékoliv) formy ohrožení, jako jsou války, nemoci, změnu klimatu nebo dokonce jakoukoliv nespravedlnost mezi lidmi. „Jakmile jedna osoba zemře, politik okamžitě reaguje a bojí se [reakce společnosti],“ myslí si Bartosiak.

Podle Sroczynskieho ale v opačném případě Západ nebude Západem. „No právě. Historicky ale nikdy nebylo pravidlem, i na Západě, totální odstranění rizik. Byla zásada tzv. ‚vypočteného rizika‘. Každá vycházka na ulici byla rizikem. Nemoci, přepadení, banditi, Divoký západ, středověk, feudálové, prostě cokoliv,“ uvedl Bartosiak.

Poslední desítky let jsme ale tohle ohrožení cíleně vymýtili a potlačili. „Bezpečnost člověka se stala absolutem. Jde ale o to, že za několik týdnů, a to už jde vidět po některých prohlášeních anglosaských vůdců, kteří téhle problematice rozumějí, neříkám, že to je dobře, jenom říkám, že tomu rozumějí, Boris Johnson i Trump o tom mluvili… jde prostě o to, pokud nevyjdeme na tu ulici a nepřijmeme riziko, hospodářství skončí,“ říká Bartosiak.

Nyní jsou politici pod ohromným tlakem, protože z jedné strany musí chránit lidi, jejich voliče, a držet se zásad „anihilace rizik“, z druhé strany jsou pod tlakem kapitálu, který je nutí rozběhnout hospodářství. Pokud se hospodářství zastaví, předběhne nás Asie a pak Asiaté budou určovat pravidla hry.

„Tohle je velmi těžké dilema. Já sám nevím, co bych udělal. Navíc to vše [přijatá rozhodnutí] v budoucnu posoudí společnost. Politici budou posuzování, kdo lépe reagoval, někdo bude prostě vyhrávat a někdo prohrávat. To může také změnit model fungování společnosti,“ říká Bartosiak, ale zároveň zdůraznil, že jsou to samozřejmě jen jeho teze. Vše záleží na délce a rozsahu pandemie.

Redaktor se následně zeptal, protože tak to vyznívá a podobné texty se objevují, zda Trump (tedy nejen Trump) prostě stojí před dilematem, zda obětovat několik stovek tisíc starších spoluobčanů a zachránit hospodářství. Avšak podle redaktora každá volba, tedy chránit lidi × chránit ekonomiku, znamená odklon od starého světa Západu.  

„No právě, a teď jak přijmout to pravé riziko a správné rozhodnutí. To je velmi těžké a na politicích leží velké břímě“ uvedl Bartosiak.

Stejně tak řada západních zemí je podle polského odborníka silně zadlužených. Kvůli zpomalení ekonomiky a velkým dluhům (Itálie, Španělsko, Řecko, Francie nebo Belgie) nebudou mít některé západní státy peníze. Zároveň ale kvůli kolapsu ekonomiky (včetně kolapsu turistiky) a velkým dluhům jim nikdo nebude chtít ve světě půjčit peníze. „Nemáte ekonomiku, jste zadlužení, konec půjčování, jste nedůvěryhodní,“ parafrázuje Bartosiak možné uvažování světového kapitálu.

Zbývá tedy tisknutí peněz. Jenže Italové pochopili, že v eurozóně to nebude tak snadné. Lapidárně řečeno, pokud je Itálie zadlužená, stojí ekonomika (lidé neplatí daně) a zároveň jsou obrovské výdaje, tak jedinou cestou je prostě a jednoduše tisknout peníze. Jenže to Němci Italům nechtějí dovolit (ale možná budou muset).

„Pokud to potrvá ještě několik týdnů, tak se budou Italové ptát, na co je jim Evropská unie a eurozóna, když jim Němci nedovolí tisknout peníze. A přece Italové budou muset tisknout peníze, protože nic nevyrábí,“ uvedl Bartosiak a upozornil, že podobných střetů se objeví mnoho.

Následně se rozhovor opět překlopil do Asie. Bartosiak upozornil, že i kdyby Čína lhala, pořád jsou tu i další země, jako Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-Wan atd., kde je počet úmrtí mnohem menší než v Evropě. Díky tomu se mohou asijské země rychleji vrátit k výrobě a v konečném důsledku sesadit Evropu z jejího výsadního mocenského postavení, které si držela 500 let.

Následně Bartosiak vysvětlil, jak vůbec vznikla globalizace a celý moderní svět Západu:

„Američané v roce 1944, poté, co bylo jasné, že vyhrají, začali uvažovat o poválečném uspořádání světa, aby rivalizace mezi mocnostmi nevedla k nekonečnému koloběhu válek o nadvládu. Tak, jak to bylo během první a druhé světové války, ale i dříve během napoleonských válek nebo během sedmileté války v 18. století. Byly to války o dominanci v Evropě, což bylo nejdůležitější místo na světě. A vymysleli tohle ‒ zlikvidovali všechna námořnictva, eliminovali veškerý průmysl [?; zřejmě myšleno americký] a řekli: ‚Přijměte dolar a pravidla hry, my vám dáme na oplátku možnost volně transportovat zboží po světovém oceánu, dostup k dolaru, který můžeme tisknout jak chceme, dostup na náš trh a můžete se rozvíjet jak chcete.‘
A podařilo se jim skvělé přesvědčit poražené Němce a Japonce. A v Rimlandu [geopolitické území kolem Sovětského svazu], tedy v Euroasii, kde měli své základny, všechny přemluvili k připojení do tohoto systému. Územně obklíčili Sovětský svaz a jeho spojence a stvořili systém, který se nazývá ‚systém strategických přesunů.‘ Strategické přesuny jsou volný pohyb osob, zboží, kapitálu, technologií atd. A v rámci tohoto systému byl volný svět Západu. Jakmile existuje volnost, jsme inovativní a tvoříme. Američané zajišťovali bezpečnost tohoto systému a dávali k dispozici hlavní obchodní trasu ‒ světový oceán.
Po porážce Sovětského svaz rozšířili volný svět o bývalé sovětské satelity. A potom chtěli pozvat dokonce Rusko, ale Rusové nejdříve trochu souhlasili, ale za Putina tento systém opustili [mělo to své důvody]. Jakmile do tohoto systému přijali Čínu způsobilo to, že kvůli otrocké čínské práci, veškerá práce, která je nudná, těžká a unavující, se přesunula do Číny. A nastala deindustrializace západní střední třídy.

Mysleli jsme si, že máme jenom kapitál, banky, masáže, restaurace a v tomto skvělém světě není třeba pracovat v továrnách. Podívejte se, co se stalo s vzniknuvším prekariátem [jedinci bez identity žijící v nejistotě ohledně svého zaměstnání, svých příjmů, bydlení], kteří nemají smlouvy, dochází k přerušení strategického dodavatelského řetězce, a oni nemají žádné společenské zabezpečení. Protože jsme prostě všichni uvěřili v konec historie a věčnou prosperitu. Ještě jednu věc musím dodat, jakmile se Američané vzpamatovali po nástupu Číny, pochopili, že musí přerušit globalizaci. Proto Trump začal konat. A pandemie teď dává Američanům argument proti Číně a pro konec globalizace.“

Podle Bartosiaka nyní můžeme čekat návrat průmyslu zpět na Západ, a to zejména do Spojených států. „Americké firmy se vrací, protože musí poslouchat Washington. Taková je brutální pravda. Není pravdou, že korporace jsou silnější než vlády velmocí,“ říká Bartosiak.

„V tomhle souboji Spojených států a Číny o hegemonii se nejvíce obávám o Evropu. Pokud se Evropané neseberou a nepochopí, že musí pracovat, dokud evropské děti budou chtít být youtubery a ne kosmonauty a jadernými vědci, jako čínské děti, dokud Evropané nepochopí, že práce je život, tak se může ukázat, že nebudeme mít technologickou a organizační převahu ani jiná prvenství nad Čínou. To pak oni zaklepou na naše dveře. Protože pokud má někdo technologickou, a tím pádem i kapitalovou převahu, tak dřív nebo později zaklepe na naše dveře a řekne‚ teď to vedu já a hrát se bude podle mých pravidel [např. 12 hodinová pracovní doba, žádné odbory, sociální kredit atd.]‘,“ varuje Bartosiak.

„Zdálo se nám to jako abstraktní hrozba, protože jsme několik staletí vládli. Měli jsme vtisklé přesvědčení, že volný trh, soukromé vlastnictví a lidská svoboda generuje takovou kreativnost, že my vymýšlíme vynálezy a díky tomu jsme na vrcholu rozvoje světa. A liberální demokracie je posledním vývojovým cyklem. A díky tomu jsme povědomě lepší. Jde o to, že realita brutále ověří správnost tohoto přesvědčení,“ varuje Bartosiak. A dává za příklad Velkou Británii, která v 18. století díky průmyslové revoluci ovládla Čínu a hospodářsky ji zneužívala sto let. Číňané si mysleli, že jsou velmocí, ale po příchodu Britů a jejich ovládnutí následovalo sto let čínského ponížení.

Redaktora zajímalo, zda někteří lidé mohou začít považovat čínský diktátorský režim za úspěšnější a zda to může vést k oslabení západní liberální demokracie. Podle Bartosiaka je příliš brzo o tomhle mluvit. „Ale pýcha předchází pád. A viděl jsem po mnoho let, kdy se zajímám o americko-čínské soupeření, pyšné překonání lidí Západu o své automatické dominanci. To obvykle předchází pád… dám jeden příklad. V Singapuru [jedna z nejlépe řízených zemí na světě] se mě před lety zeptali, proč v Evropě děláte GDPR? Přeci vám to omezuje možnosti obchodního rozvoje,“ uvedl Bartosiak s tím, že Evropa kvůli věcem jako GDPR zcela nepochopitelně omezuje svou konkurenční výhodu a ztrácí pozice ve světě. Podle Bartosiaka to jsou věci, které by měly projít revizí.

Podle redaktora ale pak musí projít revizí i přístup k lidskému životu, protože kvůli jeho ochraně si ničíme hospodářství. Podle Bartosiaka jde o zásadní dilema. “Pokud jsou předmětem ochrany lidé, tak zastavení hospodářství je správné. Jestli jsou předmětem ochrany investiční kapitál, toky kapitálu a technologií, jak mají rádi anglosasové, tak možná zjistíme, že na kontinentě uvažujeme jinak než anglosasové. Zjistíme, že máme dva Západy, tak jak to bylo v historii,“ říká Bartosiak.

Redaktor se tedy zeptal, tedy jeden Západ chce chránit lidi a obětovat ekonomiku a druhý chce obětovat několik stovek tisíc lidí a zachránit ekonomiku. Za Armádní noviny uveďme, že ani Sroczynskiani ani Bartosiak nesoudili, co je lepší nebo horší přístup.

„Jde o to, že anglosasové se vždy odlišovali od lidí z kontinentu. Anglosasové vždy kontrolovali kapitál a míň je zajímala produkce. Velké firmy nebo továrny. Důležitější bylo kontrolovat dodavatelské řetězce a marže. K tomu potřebujete kapitál a ozbrojené síly, které to ohlídají. Znají to Britové i Američané. A takové je rozdělení světa. Na kontinentě je průmysl, ale ve Velké Británii není, stejně jako ve Spojených státech,“ říká Bartosiak.

Nakonec Bartosiak uvedl, že Západ drží nad vodou pouze Američané, kteří mohou tisknout dolary podle libosti, a to jen z toho důvodu, že finanční systém světa je postaven na dolaru. Vše, tedy celá konstrukce Západu i západní dluhy, přitom závisí na dvou věcech. Za prvé, že Američané mají věrohodnost při poskytování dolarů a že vždy přijdou na pomoc „dolarovým“ spojencům v Euroasii (Rimlandu). Jestliže americká schopnost financovat své ozbrojené síly a námořnictvo upadne, takto to prostě vše skončí.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Geopolitická realita: Krásný svět vytvořený USA končí

V dnešním článku opět přinášíme pohled na polské pojetí geopolitiky. Jacziek Bartosiak v nedávném ...

Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie

Pandemie koronaviru Covid-19 není pouze zdravotnický problém, ale může zcela změnit politické ...

Covid-19 a strategická letecká přeprava České republiky

Současná pandemie Covidu-19 ukazuje na význam strategických leteckých dopravních kapacit. Česká ...

Covid-19: Starý svět je pryč

Dnes volně navážeme na článek „Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie“ a opět využijeme ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • fotr
  18:01 07.04.2020

  Mnoho let už říkám že svět bude jednou litovat své závislosti na Číně. Jediná cesta je tuto závislost snížit a vyrovnat obchodní saldo. To že Číně tak narostla křídla je jen naše ...Zobrazit celý příspěvek

  Mnoho let už říkám že svět bude jednou litovat své závislosti na Číně. Jediná cesta je tuto závislost snížit a vyrovnat obchodní saldo. To že Číně tak narostla křídla je jen naše vina a naše krátkozrakost a Trump je první VIP kdo to veřejně a naplno říká.
  Ásie vyrábí lacino a bohatne ale za jakou cenu? Nedodržuje nic z toho co musí evropský výrobce, ničí životní prostředí a za to všechno stejně nakonec zaplatíme i my. Velice krátkozraká politika se kterou bytostně nesouhlasím.Skrýt celý příspěvek

  • SofF
   18:18 07.04.2020

   tak je třeba doplnit že ta závislost je oboustranná a to dost podvazuje případné jednostranné akce. Sic je poznamenáno že i korporace se museli shrbit pod tlakem vlády, jenže ...Zobrazit celý příspěvek

   tak je třeba doplnit že ta závislost je oboustranná a to dost podvazuje případné jednostranné akce. Sic je poznamenáno že i korporace se museli shrbit pod tlakem vlády, jenže Kongres i vládu zas ovlivňují lobbisté, štědře placení, takže nařízení se opět potichu změkčují. Jde o to že jak američtí tak čínští obchodníci chtějí to samé, tudíž ovlivňují své vlády a blokují zbrklé akce "jestřáb frakcí", což je jedině dobře.
   A k tomu ničení životního prostředí, tím si prochází každá industriální společnost. Pokud sledujete zprávy tak víte že zrovna Čína už nějaký rok vynakládá značné úsilí na snížení škod, klidně zavírali celé tovární komplexy pokud produkovaly moc exhalací.Skrýt celý příspěvek

   • otecko
    19:05 07.04.2020

    Moc se mi líbí toto: "V tomhle souboji Spojených států a Číny o hegemonii se nejvíce obávám o Evropu. Pokud se Evropané neseberou a nepochopí, že musí pracovat, dokud evropské děti ...Zobrazit celý příspěvek

    Moc se mi líbí toto: "V tomhle souboji Spojených států a Číny o hegemonii se nejvíce obávám o Evropu. Pokud se Evropané neseberou a nepochopí, že musí pracovat, dokud evropské děti budou chtít být youtubery a ne kosmonauty a jadernými vědci, jako čínské děti, dokud Evropané nepochopí, že práce je život, tak se může ukázat, že nebudeme mít technologickou a organizační převahu ani jiná prvenství nad Čínou. "... prostě, bohatství vzniká z práce, to je hlavní vyznění článku a je hloupost Západu, že práci odevzdala do Číny.Skrýt celý příspěvek

    • Kichot
     20:20 07.04.2020

     Jako by snad v Čína nebyli youtubeři a jiné lehkoživky. Stačí se podívat na seznam populárních čínských osobností. A je to stejné jako u nás. Jako by snad mezi západní mládeži ...Zobrazit celý příspěvek

     Jako by snad v Čína nebyli youtubeři a jiné lehkoživky. Stačí se podívat na seznam populárních čínských osobností. A je to stejné jako u nás. Jako by snad mezi západní mládeži nebyli děcka co touží být astronautem.Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      20:53 07.04.2020

      Vám evidentně chybí schopnost vnímání sdělení, takže polopaticky vám to napsal flanker.jirka."Máme tu zástupy ekonomů, manažerů, poradců, sociologů, filozofů, nezávislých ...Zobrazit celý příspěvek

      Vám evidentně chybí schopnost vnímání sdělení, takže polopaticky vám to napsal flanker.jirka."Máme tu zástupy ekonomů, manažerů, poradců, sociologů, filozofů, nezávislých novinářů, psychologů, právníků a ti všichni "pracují." Ti totiž pracují, ale hodnota jejich "práce" je sporná, dá se říci, mnohdy zbytečná.Skrýt celý příspěvek

     • Kichot
      07:24 08.04.2020

      A vám evidentně chybí vláda jedné strany. To jestli nějaký obor chybí nebo nadbývá určuje poptávka. To se můžeme bavit na co byl VUML a podobné Vašemu srdci blízké školy.

      A vám evidentně chybí vláda jedné strany. To jestli nějaký obor chybí nebo nadbývá určuje poptávka. To se můžeme bavit na co byl VUML a podobné Vašemu srdci blízké školy.

     • vixl
      11:23 08.04.2020

      Kichot: "To jestli nějaký obor chybí nebo nadbývá určuje poptávka." Kde žiješ, člověče? O skladbě oborů už dávno poptávka nerozhoduje, rozhoduje ideologie a dotace. Nebo si vážně ...Zobrazit celý příspěvek

      Kichot:
      "To jestli nějaký obor chybí nebo nadbývá určuje poptávka."
      Kde žiješ, člověče? O skladbě oborů už dávno poptávka nerozhoduje, rozhoduje ideologie a dotace. Nebo si vážně myslíš, že někdy opravdu byla poptávka po té armádě zbytečných absolventů humanitních oborů a různých obskurních specializací?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:48 08.04.2020

      Evidentně byla, když to šli dobrovolně lidé studovat pro svou budoucí perspektivu.

      Evidentně byla, když to šli dobrovolně lidé studovat pro svou budoucí perspektivu.

     • Kichot
      12:53 08.04.2020

      Kam vede určování studijních oborů jsme viděli u komančů a v jejich soustředění na těžký průmysl.. Takže ne specializace ,ale naopak rozmanitost oborů povede k úspěchu. Tedy pokud ...Zobrazit celý příspěvek

      Kam vede určování studijních oborů jsme viděli u komančů a v jejich soustředění na těžký průmysl.. Takže ne specializace ,ale naopak rozmanitost oborů povede k úspěchu. Tedy pokud nemáte křišťálovou kouli. I když se zbytečností některých oborů se dá souhlasit. Uvedu malý seznam některých jejich absolventů. V.I Lenin : gymnasim, právnická fakulta. Advokát, novinář , filozof. J.V. Stalin: teologické učiliště, teologický seminář. V.V.Putin: právnická fakulta, akademie FBS. Si TinPching: Chemický inženýr, že by? Následně doktor práv, tak nic. Otec místopředseda vlády. Tomu říkám narodit se ze zlatou lžičkou. No a u české elity to raději nebudu ani hledatSkrýt celý příspěvek

     • otecko
      19:57 08.04.2020

      Pro Kichota. ..napsal kádrovák, který si o sobě jistě myslí, že je tolerantní diskutér. To nálepkování vám ale jde. Přesně jako těm y VÚMLu-kdo nejde s námi( i v diskuzi) jde ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro Kichota. ..napsal kádrovák, který si o sobě jistě myslí, že je tolerantní diskutér. To nálepkování vám ale jde. Přesně jako těm y VÚMLu-kdo nejde s námi( i v diskuzi) jde proti nám, že?Skrýt celý příspěvek

     • Kichot
      14:10 09.04.2020

      Otecko proti zlu se má bojovat. Takže ke komunistům a jejím bratrům nacistům nebudu tolerantní nikdy ;-)

      Otecko proti zlu se má bojovat. Takže ke komunistům a jejím bratrům nacistům nebudu tolerantní nikdy ;-)

    • flanker.jirka
     20:27 07.04.2020

     Nejde o to pouze pracovat, ale pracovat na všem co potřebujeme. Máme tu zástupy ekonomů, manažerů, poradců, sociologů, filozofů, nezávislých novinářů, psychologů, právníků a ti ...Zobrazit celý příspěvek

     Nejde o to pouze pracovat, ale pracovat na všem co potřebujeme. Máme tu zástupy ekonomů, manažerů, poradců, sociologů, filozofů, nezávislých novinářů, psychologů, právníků a ti všichni "pracují." Půjde spíše o to na čem a proč pracují. Stát by se měl probrat a případně začít dotovat prioritní obory vzdělávání, to jsou právě neoblíbené (těžké) technické obory studia, které potřebujeme.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:16 07.04.2020

      Je to je na nás jako hodnoty vštěpíme našim dětem. Nikdo jiný to za nás neudělá, ale také pro změnu nelze z toho nikoho jiného vinit.

      Je to je na nás jako hodnoty vštěpíme našim dětem. Nikdo jiný to za nás neudělá, ale také pro změnu nelze z toho nikoho jiného vinit.

  • technik
   18:33 07.04.2020

   Tak zrovna od trumpety to sedí. Tvrdý business man který sám o sobě šetří náklady kde se dá a zrovna US firmy právě proto převáděly výrobu do Číny aby byly konkurence schopny. Co ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak zrovna od trumpety to sedí. Tvrdý business man který sám o sobě šetří náklady kde se dá a zrovna US firmy právě proto převáděly výrobu do Číny aby byly konkurence schopny. Co se týká životního prostředí tyhle dva státy si nemají naprosto co vyčítat. Nepletl bych krátkozrakost s hamižností to je totiž výsada kapitalismu.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    19:19 07.04.2020

    prozraděj mi, který ten ekonomický systém je osvícený.

    prozraděj mi, který ten ekonomický systém je osvícený.

    • technik
     07:18 08.04.2020

     Ukaž mi kde píšu něco o osvícení?

     Ukaž mi kde píšu něco o osvícení?

     • skelet
      08:11 08.04.2020

      tohle mi jako odpověď stačilo, díky :)

      tohle mi jako odpověď stačilo, díky :)

   • fotr
    20:16 07.04.2020

    technik Fakt bych jako nesrovnával Čínu a USA v přístupu k životnímu prostředí a jak to dělá Čína, na to kouká každý den (pokud není smog) z okna kanceláře můj kamarád co v Číně ...Zobrazit celý příspěvek

    technik
    Fakt bych jako nesrovnával Čínu a USA v přístupu k životnímu prostředí a jak to dělá Čína, na to kouká každý den (pokud není smog) z okna kanceláře můj kamarád co v Číně dlouhodobě pracuje, budovu mají u přístavu a on přímo kouká jak tam stovky náklaďáků denně vykládají odpad na nákladní lodi a ty to pak vysypou pár km od pevniny do moře.Skrýt celý příspěvek

    • technik
     07:21 08.04.2020

     Jaký je rozdíl vyhazovat odpadky do moře a nebo účelové nepodepsat smlouvu o emisích? USA a Čína jsou největší znečišťovatele planety. U USA se není čemu divit je to průmyslová ...Zobrazit celý příspěvek

     Jaký je rozdíl vyhazovat odpadky do moře a nebo účelové nepodepsat smlouvu o emisích? USA a Čína jsou největší znečišťovatele planety. U USA se není čemu divit je to průmyslová země ale jak jste psal výše USA po Číně chce nejnižší ceny za výrobu a to se odráží i v přístupu k přírodě.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:12 08.04.2020

      "USA chce" Co je to sakra za termín?
      Existuje něco jako volný trh, i když má omezeni. Je to jen na Číně, stejně jako na dalších státech co na něj budou dodávat.

      "USA chce" Co je to sakra za termín?
      Existuje něco jako volný trh, i když má omezeni. Je to jen na Číně, stejně jako na dalších státech co na něj budou dodávat.

  • Tesil
   21:19 07.04.2020

   fotr
   Tak teď už zbývá jen dodat,že právě Spojené státy se podílely na vzestupu Číny.
   Levné dovozy čínského zboží pomáhají udržet životní úroveň předlužené americké domácnosti.

   fotr
   Tak teď už zbývá jen dodat,že právě Spojené státy se podílely na vzestupu Číny.
   Levné dovozy čínského zboží pomáhají udržet životní úroveň předlužené americké domácnosti.

   • fotr
    10:33 08.04.2020

    Jasně že ano ale už si tu chybu konečně začínají uvědomovat a snaží se ji napravit. Ono to stejně nemůže fungovat donekonečna a v okamžiku kdy bude mít Čína globální monopol (a to ...Zobrazit celý příspěvek

    Jasně že ano ale už si tu chybu konečně začínají uvědomovat a snaží se ji napravit. Ono to stejně nemůže fungovat donekonečna a v okamžiku kdy bude mít Čína globální monopol (a to není daleko) už to také nebude o nízkých cenách, budou si moci diktovat co se jim zamane. To je právě to co já kritizuji.
    USA i Evropa se musí rychle vzpamatovat a za každou cenu obnovit vlastní zdroje a vyrábět doma.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     11:51 08.04.2020

     Pomoc Číně, stejně jako Jap, S. Korea, Evorpě určitě chyba není. Pomáhat je vždy dobré, bohužel někteří toho rádi zneužijí.

     Pomoc Číně, stejně jako Jap, S. Korea, Evorpě určitě chyba není. Pomáhat je vždy dobré, bohužel někteří toho rádi zneužijí.

    • Tesil
     19:11 08.04.2020

     fotr Námluvy Spojených států a Číny začaly již v 60.letech chtěly tím nasrat ...Zobrazit celý příspěvek

     fotr Námluvy Spojených států a Číny začaly již v 60.letech chtěly tím nasrat Sověty.
     Takže Američanům trvalo více než půl století než si chybu uvědomili?Skrýt celý příspěvek

  • Trener
   21:52 07.04.2020

   Ano, složitá legislativa a nařízení. Egyptolog Bárta tvrdí, že to je jeden z důvodu úpadku civilizace, když se vyčerpává tímto. Na toto téma se vyjadřovala i majitelka ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, složitá legislativa a nařízení. Egyptolog Bárta tvrdí, že to je jeden z důvodu úpadku civilizace, když se vyčerpává tímto. Na toto téma se vyjadřovala i majitelka královehradeckého Petrofu.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    10:13 08.04.2020

    Přesně tak ! Jen u nás je na 2 000 000 regulací, chorobně vysoký podíl veřejných výdajů na HDP, obludné daně a mandatorní výdaje požírají většinu státního rozpočtu.

    Přesně tak ! Jen u nás je na 2 000 000 regulací, chorobně vysoký podíl veřejných výdajů na HDP, obludné daně a mandatorní výdaje požírají většinu státního rozpočtu.

    • Jirosi
     11:52 08.04.2020

     Až na to, že většinu těch mandatorních výdajů si občané před platily a vlády ty peníze použili bez ohledu na jejich budoucí určení.

     Až na to, že většinu těch mandatorních výdajů si občané před platily a vlády ty peníze použili bez ohledu na jejich budoucí určení.

 • PavolR
  17:49 07.04.2020

  Nezačína tu byť toho Bartosiaka trocha veľa? :-D Koniec globalizácie - ukončiť globalizáciu je ako keby sa niekto pred tisícročiami pokúsil ukončiť neolitickú revolúciu. Nejde ...Zobrazit celý příspěvek

  Nezačína tu byť toho Bartosiaka trocha veľa? :-D

  Koniec globalizácie - ukončiť globalizáciu je ako keby sa niekto pred tisícročiami pokúsil ukončiť neolitickú revolúciu. Nejde to, lebo práve to nám zabezpečuje dostatok nadprodukcie pre udržanie aktuálnych populácií. Čiže bez ohľadu na možný diskonfort a problémy "naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí."

  Človek vs. ekonomika - Bez ohľadu na dosiahnutú úroveň robotizácie je človek ešte stále výlučným tvorcom hodnôt a teda aj ekonomiky. Chrániť človeka, znamená udržať si ekonomiku, lebo aj keby sa zrútila, iba na ňom ju je možné postaviť odznova.

  Čína ako lacná továreň - jednoduché, stačí investovať do robotizovanej výroby s minimom pracovnej sily a nebude sa na lacnosť chytať ani Bangladeš (nech si hľadajú inú živnosť). A pripravíme tak Číňanov aj o zisky z námorného tranzitu (o znížení emisií ani nehovoriac).Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   19:07 07.04.2020

   Kde jste přišel na to, že Čína je laciná továrna ? Bože, to už přinejmenším 20 roků neplatí!!!! Z Číny je technologická velmoc a poslední dobou i věděcká, sundejte si klapky z ...Zobrazit celý příspěvek

   Kde jste přišel na to, že Čína je laciná továrna ? Bože, to už přinejmenším 20 roků neplatí!!!! Z Číny je technologická velmoc a poslední dobou i věděcká, sundejte si klapky z očí!Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    20:08 07.04.2020

    To sa navzájom nevylučuje - ignorujete realitu.

    To sa navzájom nevylučuje - ignorujete realitu.

   • Miroslav
    20:28 07.04.2020

    Technologická veľmoc, to zase nepreháňajme. Veď sa im momentálne nedarí ani skopírovať ruské letecké motory ktoré zaostávajú za západnými. Čínske HDP je vysoké z dôvodu, že 1,4 ...Zobrazit celý příspěvek

    Technologická veľmoc, to zase nepreháňajme. Veď sa im momentálne nedarí ani skopírovať ruské letecké motory ktoré zaostávajú za západnými. Čínske HDP je vysoké z dôvodu, že 1,4 miliardy číňanov dokáže akumulovať veľké zdroje aj napriek tomu, že majú HDP na obyvateľa ako MacedónskoSkrýt celý příspěvek

    • otecko
     21:01 07.04.2020

     Vypichněte z toho jeden obor- letecké motory, ale zase "umí" JE, kosmický výzkum, technologické celky typu Tři soutěsky, rychlovlaky a rychodráhy, IT, .... i ty ...Zobrazit celý příspěvek

     Vypichněte z toho jeden obor- letecké motory, ale zase "umí" JE, kosmický výzkum, technologické celky typu Tři soutěsky, rychlovlaky a rychodráhy, IT, .... i ty elektromobily už chrlí zatímco Západ se s tím pere. Ano, počítáné HDP vás asi neohromí, ale před 30 lety to byla postagrální země, kde i bývalé Československo bylo o parník vpředu, na to nezapomínejme. Pokud si ty klaply nesundáme, jak se píše v článku, spláčeme brzo nad výdělkem. Západ žije z podstaty a to dnes nestačí.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      21:56 07.04.2020

      Ja netvrdím, že Čína nemá potenciál byť jedným zo svetových technologických lídrov ale momentálne by som bol opatrný. Keď sa pozrieme na armádu tak momentálne len kopírujú ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja netvrdím, že Čína nemá potenciál byť jedným zo svetových technologických lídrov ale momentálne by som bol opatrný. Keď sa pozrieme na armádu tak momentálne len kopírujú sovietské technológie (lietadlové lode, lietadlá). Kupujú si licencie na vrtuľníky a podobne.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:59 07.04.2020

      Přehrady jsme postavili, další není moc kde. Rychlovlaky opět stavíme už 50. let. Čína je stavěla podle západního modelu, v těchto stavbách bude vždy výhoda totalitního státu z ...Zobrazit celý příspěvek

      Přehrady jsme postavili, další není moc kde.
      Rychlovlaky opět stavíme už 50. let. Čína je stavěla podle západního modelu, v těchto stavbách bude vždy výhoda totalitního státu z výkupem pozemků.
      Rychlodráha je pár kilometrů postavená z Německých technologii, v Japonsku postaví první skutečnou trať.
      Elektromobily sice chrlí, ale skutečný úspěch ve světovém měřítku má Tesla co je USA firma, z továrnou v USA. I když otevřeli už továrnu v Číně.Skrýt celý příspěvek

     • fotr
      06:58 08.04.2020

      Ve skutečnosti toho Čína sama moc neumí, skoro veškeré pokročilé projekty tam projektují a vedou západní a japonští odborníci i ty tebou zmíněné elektromobily.

      Ve skutečnosti toho Čína sama moc neumí, skoro veškeré pokročilé projekty tam projektují a vedou západní a japonští odborníci i ty tebou zmíněné elektromobily.

 • SofF
  17:28 07.04.2020

  spíš u anglosaských mocností je vidět zrychlující se úpadek, viz poslední zprávy. Teď se jen právem bojí že to s nimi půjde z kopečka ještě rychleji. Není o co stát ani z jedné ...Zobrazit celý příspěvek

  spíš u anglosaských mocností je vidět zrychlující se úpadek, viz poslední zprávy. Teď se jen právem bojí že to s nimi půjde z kopečka ještě rychleji. Není o co stát ani z jedné strany, na jedné kopající USA a na druhé čínský drak co rychle chytá dech díky mohutné organizovanosti a disciplíně.
  Globalizace je určitě dobrá věc, zmizely hranice a lidé když nedůvěřují propagandě tak se to zájmového teritoria mohou zajet/zaletět, obchod je také snadný jako nikdy předtím. Jenže vtip je v tom že učedník překonal svého mistra a ten neví co s tím a zmatkuje...
  Nicméně potom jak v severní Americe věci dostávají obrátky tak je dost možné že dojde na další kolo izolace až zjistí že náklady na vojska po celém světě jsou neúnosná. Zatím ta epidemie řádí nejvíc v NY, ale pokud by to dopadlo tak že aby udrželi armádu ve všech regionech planety by museli nechávat umírat občany na ulicích tak to by dlouhého trvání nemělo, protože ten psychologický tlak by byl extrémní...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2