Covid-19: Dilema Západu. Obětovat lidi nebo ekonomiku?

Covid-19: Dilema Západu. Obětovat lidi nebo ekonomiku?
Trump stojí před těžkým rozhodnutím / White House (Zvětšit)

Polský odborník na geopolitiku Jacek Bartosiak v rozhovoru pro portál Gazeta.pl prezentoval svůj pohled na současnou pandemickou krizi Covid-19. Podle Bartosiaka je pandemie katalyzátorem probíhajících změn a může znamenat konec Západu, jak ho známe posledních 75 let.

Na pandemii Covid-19 se lze dívat z mnoha pohledů, zdravotnického, ekonomického, lidského, náboženského… Geopolitika nám naopak řekne, jak pandemie ovlivní podobu světa z hlediska distribuce moci. Zjednodušeně řečeno, kdo na pandemii vydělá, kdo prodělá a jaké z toho mohou vzniknout konflikty a nakonec důsledky pro každého z nás. Netřeba dodávat, že hlavní osa tohoto střetu se nachází mezi Čínou a USA.

Redaktor Gazeta.pl Grzegorz Sroczynski se Bartosiaka nejdříve zeptal, jak se na současnou pandemii dívá člověk, který se celý život zajímá o geopolitiku.

Podle Bartosiaka pandemie ovlivňuje nejzákladnější systémy geopolitiky: „Svět se spoléhá na dělbu práce, přímo ve společnosti i mezi národy, státy a hospodářskými celky. Dělíme se a v době globalizace se dělba dokončila. Například to, že Číňané většinu věci vyráběli pro nás, pro západní svět.“

Avšak minimálně rok a půl (po nástupu Trumpa do úřadu) chtějí USA zničit koncept globalizace (probereme dále). Protože díky globalizaci, kterou USA začaly tvořit po druhé světové válce, Čína ekonomicky rostla a začala ohrožovat samotné postavení USA.

„Pandemie je jako katalyzátor. Urychluje diskuzi ohledně konce globalizace a přivede nás do úplně jiného světa. Pandemie přináší element změny,“ uvedl Bartosiak a varoval, že změna přináší konflikty. „Někdo [na pandemii] vydělá, někdo zase ztratí, někdo převezme místo po někom jiném, například ve výrobě farmaceutických výrobků, a to způsobí konflikt.“

Podle Bartosiaka současná zdravotnická krize generuje ekonomickou krizi, protože izolace lidí a utlumení hospodářského života je jedinou šancí, jak zpomalit postup pandemie.


Bartosiak pro Gazeta.pl

„Zastavili jsme světové hospodářství, právě tu dělbu práce. Prostě se vše zastavilo a stojí. Ještě to necítíme. Pořád to bereme něco jako dovolenou, jako něco zajímavého v našem životě. Některým se to dokonce líbí,“ říká Bartosiak a varuje, že za dva měsíce se vše změní.

Státy nemusí mít peníze na placení důchodů a lidé se nebudou stále moci volně pohybovat ‒ což vyvolá společenskou krizi. „Generační rozdíly, rozdíly mezi těmi, kteří vydělávají a kteří ztrácejí, ohromný tlak na politický aparát, to všechno dohromady vyvolá geopolitickou krizi, tedy krizi vyplývající z náhle změny vzájemného rozložení sil a vlivů mezi největšími hráči, Spojenými státy, Čínou,“ myslí si Bartosiak.

Bartosiak uznal, že ani on ani nikdo jiný ve skutečností neví, jak si Čína v této krizi vede (Čína s velkou pravděpodobností falšuje data o dopadu Covidu-19 i o své ekonomice), ale přesto si položil otázku:„Co by se stalo, kdyby se ukázalo, že celý Západ stojí a lidé nepracují v továrnách, jako tomu je v Itálii nebo Španělsku, ale Čína a celá Asie pracuje? Ve výsledku Čína bude vyrábět pro celý svět a zaujme [naše] místo.“

Podle Bartosiaka se musíme rychle vypořádat s pandemií. Druhou možností je „zredukovat naše očekávání směrem k politikům, které jsme měli nejméně 30 let, které se vlastně tvořilo celé 20. století, že budou ctít tzv. ‚nulovou toleranci‘ pro jakékoliv ohrožení.“

Západ totiž přijal tzv. koncept „strategické anihilace všech ohrožení“. Západní společnost se jednoduše snaží anihilovat jakékoliv (a tím myslíme skutečně jakékoliv) formy ohrožení, jako jsou války, nemoci, změnu klimatu nebo dokonce jakoukoliv nespravedlnost mezi lidmi. „Jakmile jedna osoba zemře, politik okamžitě reaguje a bojí se [reakce společnosti],“ myslí si Bartosiak.

Podle Sroczynskieho ale v opačném případě Západ nebude Západem. „No právě. Historicky ale nikdy nebylo pravidlem, i na Západě, totální odstranění rizik. Byla zásada tzv. ‚vypočteného rizika‘. Každá vycházka na ulici byla rizikem. Nemoci, přepadení, banditi, Divoký západ, středověk, feudálové, prostě cokoliv,“ uvedl Bartosiak.

Poslední desítky let jsme ale tohle ohrožení cíleně vymýtili a potlačili. „Bezpečnost člověka se stala absolutem. Jde ale o to, že za několik týdnů, a to už jde vidět po některých prohlášeních anglosaských vůdců, kteří téhle problematice rozumějí, neříkám, že to je dobře, jenom říkám, že tomu rozumějí, Boris Johnson i Trump o tom mluvili… jde prostě o to, pokud nevyjdeme na tu ulici a nepřijmeme riziko, hospodářství skončí,“ říká Bartosiak.

Nyní jsou politici pod ohromným tlakem, protože z jedné strany musí chránit lidi, jejich voliče, a držet se zásad „anihilace rizik“, z druhé strany jsou pod tlakem kapitálu, který je nutí rozběhnout hospodářství. Pokud se hospodářství zastaví, předběhne nás Asie a pak Asiaté budou určovat pravidla hry.

„Tohle je velmi těžké dilema. Já sám nevím, co bych udělal. Navíc to vše [přijatá rozhodnutí] v budoucnu posoudí společnost. Politici budou posuzování, kdo lépe reagoval, někdo bude prostě vyhrávat a někdo prohrávat. To může také změnit model fungování společnosti,“ říká Bartosiak, ale zároveň zdůraznil, že jsou to samozřejmě jen jeho teze. Vše záleží na délce a rozsahu pandemie.

Redaktor se následně zeptal, protože tak to vyznívá a podobné texty se objevují, zda Trump (tedy nejen Trump) prostě stojí před dilematem, zda obětovat několik stovek tisíc starších spoluobčanů a zachránit hospodářství. Avšak podle redaktora každá volba, tedy chránit lidi × chránit ekonomiku, znamená odklon od starého světa Západu.  

„No právě, a teď jak přijmout to pravé riziko a správné rozhodnutí. To je velmi těžké a na politicích leží velké břímě“ uvedl Bartosiak.

Stejně tak řada západních zemí je podle polského odborníka silně zadlužených. Kvůli zpomalení ekonomiky a velkým dluhům (Itálie, Španělsko, Řecko, Francie nebo Belgie) nebudou mít některé západní státy peníze. Zároveň ale kvůli kolapsu ekonomiky (včetně kolapsu turistiky) a velkým dluhům jim nikdo nebude chtít ve světě půjčit peníze. „Nemáte ekonomiku, jste zadlužení, konec půjčování, jste nedůvěryhodní,“ parafrázuje Bartosiak možné uvažování světového kapitálu.

Zbývá tedy tisknutí peněz. Jenže Italové pochopili, že v eurozóně to nebude tak snadné. Lapidárně řečeno, pokud je Itálie zadlužená, stojí ekonomika (lidé neplatí daně) a zároveň jsou obrovské výdaje, tak jedinou cestou je prostě a jednoduše tisknout peníze. Jenže to Němci Italům nechtějí dovolit (ale možná budou muset).

„Pokud to potrvá ještě několik týdnů, tak se budou Italové ptát, na co je jim Evropská unie a eurozóna, když jim Němci nedovolí tisknout peníze. A přece Italové budou muset tisknout peníze, protože nic nevyrábí,“ uvedl Bartosiak a upozornil, že podobných střetů se objeví mnoho.

Následně se rozhovor opět překlopil do Asie. Bartosiak upozornil, že i kdyby Čína lhala, pořád jsou tu i další země, jako Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-Wan atd., kde je počet úmrtí mnohem menší než v Evropě. Díky tomu se mohou asijské země rychleji vrátit k výrobě a v konečném důsledku sesadit Evropu z jejího výsadního mocenského postavení, které si držela 500 let.

Následně Bartosiak vysvětlil, jak vůbec vznikla globalizace a celý moderní svět Západu:

„Američané v roce 1944, poté, co bylo jasné, že vyhrají, začali uvažovat o poválečném uspořádání světa, aby rivalizace mezi mocnostmi nevedla k nekonečnému koloběhu válek o nadvládu. Tak, jak to bylo během první a druhé světové války, ale i dříve během napoleonských válek nebo během sedmileté války v 18. století. Byly to války o dominanci v Evropě, což bylo nejdůležitější místo na světě. A vymysleli tohle ‒ zlikvidovali všechna námořnictva, eliminovali veškerý průmysl [?; zřejmě myšleno americký] a řekli: ‚Přijměte dolar a pravidla hry, my vám dáme na oplátku možnost volně transportovat zboží po světovém oceánu, dostup k dolaru, který můžeme tisknout jak chceme, dostup na náš trh a můžete se rozvíjet jak chcete.‘
A podařilo se jim skvělé přesvědčit poražené Němce a Japonce. A v Rimlandu [geopolitické území kolem Sovětského svazu], tedy v Euroasii, kde měli své základny, všechny přemluvili k připojení do tohoto systému. Územně obklíčili Sovětský svaz a jeho spojence a stvořili systém, který se nazývá ‚systém strategických přesunů.‘ Strategické přesuny jsou volný pohyb osob, zboží, kapitálu, technologií atd. A v rámci tohoto systému byl volný svět Západu. Jakmile existuje volnost, jsme inovativní a tvoříme. Američané zajišťovali bezpečnost tohoto systému a dávali k dispozici hlavní obchodní trasu ‒ světový oceán.
Po porážce Sovětského svaz rozšířili volný svět o bývalé sovětské satelity. A potom chtěli pozvat dokonce Rusko, ale Rusové nejdříve trochu souhlasili, ale za Putina tento systém opustili [mělo to své důvody]. Jakmile do tohoto systému přijali Čínu způsobilo to, že kvůli otrocké čínské práci, veškerá práce, která je nudná, těžká a unavující, se přesunula do Číny. A nastala deindustrializace západní střední třídy.

Mysleli jsme si, že máme jenom kapitál, banky, masáže, restaurace a v tomto skvělém světě není třeba pracovat v továrnách. Podívejte se, co se stalo s vzniknuvším prekariátem [jedinci bez identity žijící v nejistotě ohledně svého zaměstnání, svých příjmů, bydlení], kteří nemají smlouvy, dochází k přerušení strategického dodavatelského řetězce, a oni nemají žádné společenské zabezpečení. Protože jsme prostě všichni uvěřili v konec historie a věčnou prosperitu. Ještě jednu věc musím dodat, jakmile se Američané vzpamatovali po nástupu Číny, pochopili, že musí přerušit globalizaci. Proto Trump začal konat. A pandemie teď dává Američanům argument proti Číně a pro konec globalizace.“

Podle Bartosiaka nyní můžeme čekat návrat průmyslu zpět na Západ, a to zejména do Spojených států. „Americké firmy se vrací, protože musí poslouchat Washington. Taková je brutální pravda. Není pravdou, že korporace jsou silnější než vlády velmocí,“ říká Bartosiak.

„V tomhle souboji Spojených států a Číny o hegemonii se nejvíce obávám o Evropu. Pokud se Evropané neseberou a nepochopí, že musí pracovat, dokud evropské děti budou chtít být youtubery a ne kosmonauty a jadernými vědci, jako čínské děti, dokud Evropané nepochopí, že práce je život, tak se může ukázat, že nebudeme mít technologickou a organizační převahu ani jiná prvenství nad Čínou. To pak oni zaklepou na naše dveře. Protože pokud má někdo technologickou, a tím pádem i kapitalovou převahu, tak dřív nebo později zaklepe na naše dveře a řekne‚ teď to vedu já a hrát se bude podle mých pravidel [např. 12 hodinová pracovní doba, žádné odbory, sociální kredit atd.]‘,“ varuje Bartosiak.

„Zdálo se nám to jako abstraktní hrozba, protože jsme několik staletí vládli. Měli jsme vtisklé přesvědčení, že volný trh, soukromé vlastnictví a lidská svoboda generuje takovou kreativnost, že my vymýšlíme vynálezy a díky tomu jsme na vrcholu rozvoje světa. A liberální demokracie je posledním vývojovým cyklem. A díky tomu jsme povědomě lepší. Jde o to, že realita brutále ověří správnost tohoto přesvědčení,“ varuje Bartosiak. A dává za příklad Velkou Británii, která v 18. století díky průmyslové revoluci ovládla Čínu a hospodářsky ji zneužívala sto let. Číňané si mysleli, že jsou velmocí, ale po příchodu Britů a jejich ovládnutí následovalo sto let čínského ponížení.

Redaktora zajímalo, zda někteří lidé mohou začít považovat čínský diktátorský režim za úspěšnější a zda to může vést k oslabení západní liberální demokracie. Podle Bartosiaka je příliš brzo o tomhle mluvit. „Ale pýcha předchází pád. A viděl jsem po mnoho let, kdy se zajímám o americko-čínské soupeření, pyšné překonání lidí Západu o své automatické dominanci. To obvykle předchází pád… dám jeden příklad. V Singapuru [jedna z nejlépe řízených zemí na světě] se mě před lety zeptali, proč v Evropě děláte GDPR? Přeci vám to omezuje možnosti obchodního rozvoje,“ uvedl Bartosiak s tím, že Evropa kvůli věcem jako GDPR zcela nepochopitelně omezuje svou konkurenční výhodu a ztrácí pozice ve světě. Podle Bartosiaka to jsou věci, které by měly projít revizí.

Podle redaktora ale pak musí projít revizí i přístup k lidskému životu, protože kvůli jeho ochraně si ničíme hospodářství. Podle Bartosiaka jde o zásadní dilema. “Pokud jsou předmětem ochrany lidé, tak zastavení hospodářství je správné. Jestli jsou předmětem ochrany investiční kapitál, toky kapitálu a technologií, jak mají rádi anglosasové, tak možná zjistíme, že na kontinentě uvažujeme jinak než anglosasové. Zjistíme, že máme dva Západy, tak jak to bylo v historii,“ říká Bartosiak.

Redaktor se tedy zeptal, tedy jeden Západ chce chránit lidi a obětovat ekonomiku a druhý chce obětovat několik stovek tisíc lidí a zachránit ekonomiku. Za Armádní noviny uveďme, že ani Sroczynskiani ani Bartosiak nesoudili, co je lepší nebo horší přístup.

„Jde o to, že anglosasové se vždy odlišovali od lidí z kontinentu. Anglosasové vždy kontrolovali kapitál a míň je zajímala produkce. Velké firmy nebo továrny. Důležitější bylo kontrolovat dodavatelské řetězce a marže. K tomu potřebujete kapitál a ozbrojené síly, které to ohlídají. Znají to Britové i Američané. A takové je rozdělení světa. Na kontinentě je průmysl, ale ve Velké Británii není, stejně jako ve Spojených státech,“ říká Bartosiak.

Nakonec Bartosiak uvedl, že Západ drží nad vodou pouze Američané, kteří mohou tisknout dolary podle libosti, a to jen z toho důvodu, že finanční systém světa je postaven na dolaru. Vše, tedy celá konstrukce Západu i západní dluhy, přitom závisí na dvou věcech. Za prvé, že Američané mají věrohodnost při poskytování dolarů a že vždy přijdou na pomoc „dolarovým“ spojencům v Euroasii (Rimlandu). Jestliže americká schopnost financovat své ozbrojené síly a námořnictvo upadne, takto to prostě vše skončí.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Geopolitická realita: Krásný svět vytvořený USA končí

V dnešním článku opět přinášíme pohled na polské pojetí geopolitiky. Jacziek Bartosiak v nedávném ...

Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie

Pandemie koronaviru Covid-19 není pouze zdravotnický problém, ale může zcela změnit politické ...

Covid-19 a strategická letecká přeprava České republiky

Současná pandemie Covidu-19 ukazuje na význam strategických leteckých dopravních kapacit. Česká ...

Covid-19: Starý svět je pryč

Dnes volně navážeme na článek „Koronavirus Covid-19 a konec impéria Evropské unie“ a opět využijeme ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Pavka
  20:42 07.04.2020

  „Zastavili jsme světové hospodářství, právě tu dělbu práce. Prostě se vše zastavilo a stojí. Ještě to necítíme. Pořád to bereme něco jako dovolenou, jako něco zajímavého v našem ...Zobrazit celý příspěvek

  „Zastavili jsme světové hospodářství, právě tu dělbu práce. Prostě se vše zastavilo a stojí. Ještě to necítíme. Pořád to bereme něco jako dovolenou, jako něco zajímavého v našem životě. Některým se to dokonce líbí,“ říká Bartosiak a varuje, že za dva měsíce se vše změní.

  Tak tohle už jsem fakt nevydržel. Kdyby se "vše" zastavilo, tak by to i pan Bartosiak poznal opravdu velice rychle tak, že by jednak jeho plky ze dne na den nikdo neposlouchal a už vůbec nikde neotiskl, protože by měl jiné starosti, jako například takovou maličkost jak sehnat jídlo na příští den...

  "zastavená ekonomika" je jen další z prázdných populistických frází, která nikomu nepomůže. Vy kdo ji používáte víte co se vlastně zastavilo? Obecně se zastavila pouze malá část, byť ekonomicky významná, vybraných služeb konkrétně: cestovní ruch, kultura, sport a veřejné stravování + jejich příslušenství. Průmysl, výzkum a nutné služby jedou ve většině zemí včetně nás dál. Jediné země, které byli nuceny zastavit vše včetně průmyslu jsou takové, jejichž ekonomika byla významně závislá právě na výše jmenovaných službách. No tak teď už vědí, že si rozhodnutím je držet otevřené do poslední chvíle moc nepomohli.

  Tuto frázi následuje druhá "co nejdříve ekonomiku otevřít". Vy byste hned zítra letěli na výlet do NY USA? Vzali děti na zápas na fotbalový stadion? Pozvali své blízké starší či nemocné do restaurace/nákupních center? Já myslím že ne. Prostě je třeba si co nejdříve přiznat, že tyto konkrétní služby jsou minimálně na rok "odepsané" i bez jejich zákazu a konkrétně u nás se primárně soustředit se na udržení průmyslu v chodu a řešení jak co nejdříve nahodit školní systém.Skrýt celý příspěvek

  • Trener
   21:40 07.04.2020

   Je to myšleno obrazně, automobilky a její dodavatelé takřka, nebo úplně stojí a taky už obraty nebudou jako dříve. Zatím se to zastavilo kvůli kurňaviru, později to už může být ...Zobrazit celý příspěvek

   Je to myšleno obrazně, automobilky a její dodavatelé takřka, nebo úplně stojí a taky už obraty nebudou jako dříve. Zatím se to zastavilo kvůli kurňaviru, později to už může být kvůli slabé poptávce. Na druhou stranu si říkám, jestli to výrobní tempo v řadě podniků u nás v ČR nebylo vražedné, takže po určitou dobu kvituji být doma na X%. Pak kdo z vás "stavíte, nebo rekonstrujete" můžete kvitovat, že možná ty vyčuránci, lemplové a nymyšlení (někteří) řemeslníci nebudou mít tak hodně práce a na vás se dostane, nebo si nebudou tak vybírat.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  20:20 07.04.2020

  Ekonomika dávno není zdravým hospodářstvím, ale pouze virtuální hrou růst čísel za každou cenu a přes mrtovly, aby náhodnou neschudli miliardáři a nestali se pouhými milionáři, to ...Zobrazit celý příspěvek

  Ekonomika dávno není zdravým hospodářstvím, ale pouze virtuální hrou růst čísel za každou cenu a přes mrtovly, aby náhodnou neschudli miliardáři a nestali se pouhými milionáři, to že kvůli nim na druhé straně světa lidi žijí ve sr..kách systémem z ruky do huby je netrápilo.
  Čína nám lže o číslech v šíření o samotném rozsahu epidemie, jsou to hold komunisti a o nich už 30 let víme, že věřit se jim opravdu nedá. Není to tak dlouho co nám všem systémově lhali bankéři a burziáni v USA, než to v roce 2008 prasklo a celý svět se nestačil divit.
  Čeká nás tedy to samé, nic neznámé to není. A ten kdo i nadále má předlužené hospodářství, bez schopností zastavit nárůst dluhů v době prosperity musí padnout.
  Asi každý pobere to, že když tu někdo "jede na dluh" přes 70 let s tím, že tomu říká investice.
  https://en.wikipedia.org/wiki/...
  Eurozóna ať si svůj díl komunismu vyžere.

  Vše má i pozitivní stránku věci, epidemie snížila ze dne na den produkci emisí, bez zbytečných konferencí a planých prohlášení a zavedení dalších Euro norem pro dieselové vozy.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   20:57 07.04.2020

   "to že kvůli nim na druhé straně světa lidi žijí ve sr..kách systémem z ruky do huby je netrápilo." Z pohledu těch lidí jsou miliardáři všichni obyvatelé CR. Zrovna USA fakt ...Zobrazit celý příspěvek

   "to že kvůli nim na druhé straně světa lidi žijí ve sr..kách systémem z ruky do huby je netrápilo."

   Z pohledu těch lidí jsou miliardáři všichni obyvatelé CR.
   Zrovna USA fakt nemají předlužené hospodářství. Ale to je o znalosti fungovaní finančního světa. "Peníze co někdo uloží a chce úrok, se musí půjčit/investovat, aby ten úrok generovali" divný co?Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    21:19 07.04.2020

    úroky fungují stále, ale když je někdo ve stavu, že už je pro něj problém si půjčit a tak "vytiskne" peníze, spíše pouze virtiuálně řekně, že je vytvořil, tak to není to pravé ...Zobrazit celý příspěvek

    úroky fungují stále, ale když je někdo ve stavu, že už je pro něj problém si půjčit a tak "vytiskne" peníze, spíše pouze virtiuálně řekně, že je vytvořil, tak to není to pravé ořechové. Jedna velká nekřesťanská pyramida.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     21:35 07.04.2020

     Vlády neměli problém si půjčit, problém měli firmy na svoje investice. Protože peníze šly do státních dluhopisu a jejich úroky k 0%, některé státy dokonce v záporech. Bez firemních ...Zobrazit celý příspěvek

     Vlády neměli problém si půjčit, problém měli firmy na svoje investice. Protože peníze šly do státních dluhopisu a jejich úroky k 0%, některé státy dokonce v záporech.
     Bez firemních investic co jsou násobkem vládních dojde k zamrznutí ekonomiky jako během velké hospodářské krize. O to fakt nikdo nestojí, krom hlupáků.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      09:40 08.04.2020

      Ano, o to nikdo nestojí, ale jak píšete, už po roce 2008 se jede v záporných úrocích, de facto tak ekonomika moc nerostla, pokud "rostla" určitým tempem předtím za vyšších ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, o to nikdo nestojí, ale jak píšete, už po roce 2008 se jede v záporných úrocích, de facto tak ekonomika moc nerostla, pokud "rostla" určitým tempem předtím za vyšších úrokových sazeb. Ale žádný růst není nekonečný, lidi se nabažili spotřebního zboží, auto má prakticky každý, kdo ho potřebuje, i když ne nové, tak co jim ještě prodat jiného? (ještě v průběhu karantény zjistí, že toho stejně polovinu nepotřebují a co potom?)Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:00 08.04.2020

      Růst podstatně tvoří spotřeba, ale spotřeba je vygenerována výrobou, pokud dokážete efektivněji vyrábět můžete tedy růst. Technicky opravdu lze růst do nekonečna.

      Růst podstatně tvoří spotřeba, ale spotřeba je vygenerována výrobou, pokud dokážete efektivněji vyrábět můžete tedy růst. Technicky opravdu lze růst do nekonečna.

     • flanker.jirka
      22:32 08.04.2020

      Jirosi Ano, spotřebováváme věci vyrobené nebo smontované ze surovin a polotovarů z Číny. Technicky to půjde, pouze pokud vše zrecyklujete a prodáte dráž :-) ...asi by bylo pěkné ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Ano, spotřebováváme věci vyrobené nebo smontované ze surovin a polotovarů z Číny. Technicky to půjde, pouze pokud vše zrecyklujete a prodáte dráž :-)
      ...asi by bylo pěkné smět podnikat, tak jako státy. Dělat dluhy a splácet jen poplatky a úrok, nikoliv jistinu a snažit se to uhrát na to, že inflací a růstem obratu se vše bude marginalizovat. Co by mi na to asi v bance řekli :-DSkrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:18 09.04.2020

      Nemusíte prodat dráž, stačí jich vyrobit více, nebo z menším nákladem.
      Spousta firem si bere provozní úvěry, jeden splatí a vezme si větší.
      Proto na ně tahle krize dopadá.

      Nemusíte prodat dráž, stačí jich vyrobit více, nebo z menším nákladem.
      Spousta firem si bere provozní úvěry, jeden splatí a vezme si větší.
      Proto na ně tahle krize dopadá.

 • Kichot
  19:54 07.04.2020

  Mno řekl bych , že je to úplně naopak. Něco vyrobit není neřešitelný problém, ale něco prodat to je problém. Neboli jestli je někdo na někom závislejší tak je to Čína na západní ...Zobrazit celý příspěvek

  Mno řekl bych , že je to úplně naopak. Něco vyrobit není neřešitelný problém, ale něco prodat to je problém. Neboli jestli je někdo na někom závislejší tak je to Čína na západní kupní síle, než naopak... Takže ten kdo musí mít opravdu strach z dopadu krize jsou výrobci a dodavatelé surovin. Komu asi tak budou dodávat když nebude poptávka. Navíc stačí umělá regulace a ochranářská opatřenía tím využít dopady zastavení toku zboží a peněz. Dá se říct , že současná situace nahrála Trumpovi a jeho politice. America first...Skrýt celý příspěvek

  • Kichot
   19:59 07.04.2020

   Pardon to america first patří do uvozovek. Navíc bych dodal, že není náhoda jak se Čína snaží falšovat údaje

   Pardon to america first patří do uvozovek. Navíc bych dodal, že není náhoda jak se Čína snaží falšovat údaje

 • Tesil
  19:27 07.04.2020

  Už jsem to psal v jiné diskusi,tak jenom krátce. Musí nastoupit rozumný kompromis.Pokud utlumíme ekonomiku nebudou peníze na léčbu a budou umírat lidé na dříve dobře léčitelné ...Zobrazit celý příspěvek

  Už jsem to psal v jiné diskusi,tak jenom krátce.
  Musí nastoupit rozumný kompromis.Pokud utlumíme ekonomiku nebudou peníze na léčbu a budou umírat lidé na dříve dobře léčitelné nemoci,prodlouží se už i tak dlouhé čekací na operace atd.
  Pochopitelně teď se sledují úmrtí na Covid to ovšem neznamená,že na jiné nemoci se neumírá.
  U nás máme oběti většinou, možná výlučně mezi lidmi,kteří již nějakou zdravotní komplikací trpěli.Takže čím dříve dojde k uvolnění tím lépe.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  18:22 07.04.2020

  Otvorit krajinu aby sa ludia vratili do prace a vystavit tak starych a chorych smrti je zločin genocidy a jeho dôsledky múžu byt horšie než dočasny ekonomicky upadok. Najmä ked ...Zobrazit celý příspěvek

  Otvorit krajinu aby sa ludia vratili do prace a vystavit tak starych a chorych smrti je zločin genocidy a jeho dôsledky múžu byt horšie než dočasny ekonomicky upadok. Najmä ked ako priklad že to ide aj inač pre Anglosasov nebude len Čine, ale možno aj Vychodna Europa.
  Ak sa rozpadnu dohdy a spolky a preladne sebectvo nemusi to nutne pre nas znamenat dlhodobu a zničujucu katastrofu.
  Podla môjho nazoru naše zapojenie do globalnej ekonomiky, volneho pohybu a volneho obchodu je relatívne len nedavne a ešte si väčšina z nas pamäta čo je clo, colna kontrola, čakanie na hranici, dovozna priražka a vyvozne a dovozne limity a nutne nepotrebujeme Tesco a Netflix. Nektori si dokonca pametaju znarodnene banky a velke firmy. Pri rozpade severoatlantckeho sveta môžeme mat relatívnu vyhodu, že uzatvorenie do seba nebude takou traumou. Na druhej strane vyvola potrebu hladania novych politickych aliancii v zmenenom svete. Ked to naozaj pôjde škaredo k šipkum, bude asi dobre doviest naspät na namestie Koneva. :)Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   18:55 07.04.2020

   Mno já nevím, ale zatím do práce pořád chodím a nevypadá to, že by se mělo cokoliv měnit (v mém případě). Osobně doufám, že současná krize poněkud otevře oči pokud jde o globální ...Zobrazit celý příspěvek

   Mno já nevím, ale zatím do práce pořád chodím a nevypadá to, že by se mělo cokoliv měnit (v mém případě). Osobně doufám, že současná krize poněkud otevře oči pokud jde o globální přesun zboží z jednoho konce světa na druhý a koncentrace výroby "všeho" do Asie. Pokud by se podařilo nějak urychlit robotizaci průmyslu, bylo by to skvělé. Rovněž by se lidé měli víc zajímat o lokální výrobky. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré.

   ps. rozhodně nemá smysl hledat novou cestu v nějakém Rusku nebo samostatné východní evropě... osobně doufám že se tuto krizi podaří Evropě překonat společně.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    20:12 07.04.2020

    Z robotizací je ten problém, že je drahá jednoúčelová a musíte toho vyrábět kvanta.
    Základem je navýšit kapacity na výrobu robotů, ale o několik řádů. Ono nic nefunguje věčně.

    Z robotizací je ten problém, že je drahá jednoúčelová a musíte toho vyrábět kvanta.
    Základem je navýšit kapacity na výrobu robotů, ale o několik řádů. Ono nic nefunguje věčně.

    • Trener
     21:24 07.04.2020

     Ano, většinou to tak je. V jedné firmě na roboty přehodily jednu výrobní operaci u nejvíce objemových dílů, robot je snadného přenastavení na výrobu jiného dílu. Další bonus, že ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, většinou to tak je. V jedné firmě na roboty přehodily jednu výrobní operaci u nejvíce objemových dílů, robot je snadného přenastavení na výrobu jiného dílu. Další bonus, že odpadají přestavby u té určité výrobní operace a eliminuje se lidská chyba - vynechání operace, takže lze ušetřit za reklamace.
     Ještě jsem si vzpomněl na průmysl 4.0. Nejsem si jistý, zdali znám jeho přesnou definici. "Sériově vyrábět i malé objemy dílu"? Na průmysl 4.0 jsem četl anketu mezi různými výrobci z nichž dva se vyjádřili, že je to totální nesmysl a nejsou zvědavý na nějaký školení o něm.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:49 07.04.2020

      Proto, aby mohl dělat něco jiného musíte to vyřešit dříve než to potřebujete. Nastavení dráhy je až konečná sranda. Ale stále ještě potřebujete tu linku odladit, zvýšit efektivitu ...Zobrazit celý příspěvek

      Proto, aby mohl dělat něco jiného musíte to vyřešit dříve než to potřebujete. Nastavení dráhy je až konečná sranda. Ale stále ještě potřebujete tu linku odladit, zvýšit efektivitu provozu a to může trvat týdny i měsíce, pokud máte skutečně robotizovanou linku.

      Průmysl 4.0 je v CR spíše komedie, podobné věci dělaly Německé firmy už v 90. letech. Prostě "zase jsou o krok před námi".Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    21:20 07.04.2020

    Nema zmysel hladat cestu k Rusku? A cim chces zaplatit za plyn a ropu? Treba zrusit sankcie vsetky a voci vsetkym.

    Nema zmysel hladat cestu k Rusku? A cim chces zaplatit za plyn a ropu? Treba zrusit sankcie vsetky a voci vsetkym.

    • Jirosi
     22:07 07.04.2020

     Rusko má dveře otevřené, ale ono nechce. Územní zisky jsou přednější.

     Rusko má dveře otevřené, ale ono nechce. Územní zisky jsou přednější.

   • technik
    07:27 08.04.2020

    Nepřesune. Musel byste trh křivit dalšími dotacemi, protože výroba například těch roušek se vám nevyplatí. Pokud byste firmu vybavil roboty splácel byste firmu do konce svého ...Zobrazit celý příspěvek

    Nepřesune. Musel byste trh křivit dalšími dotacemi, protože výroba například těch roušek se vám nevyplatí. Pokud byste firmu vybavil roboty splácel byste firmu do konce svého zivota, to je podnikatelská sebevražda.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     09:04 08.04.2020

     To je rozdíl mezi podnikatelem (výrobci u nás jsou) a státním zaměstnancem.

     To je rozdíl mezi podnikatelem (výrobci u nás jsou) a státním zaměstnancem.

     • technik
      12:01 08.04.2020

      ne to je rozdíl mezi finančně gramotným a negramotným. Výrobci u nás jsou protože si to doba žádá a v této době přeorientovali svoji výrobu, nebo výroba roušek je pouze doplňková ...Zobrazit celý příspěvek

      ne to je rozdíl mezi finančně gramotným a negramotným. Výrobci u nás jsou protože si to doba žádá a v této době přeorientovali svoji výrobu, nebo výroba roušek je pouze doplňková výroba, nikoliv hlavní, které by je živila.
      Podnikatelů, kteří využívají služby daňových expertů na co nejmenší odvody daní je tu dost, o to je pak horší, že mají takovou podnikatelskou aktivitu, která jim nezaručí finanční jistoty na měsíc výpadku a jsou první kdo křičí státní pokladno dej.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:13 08.04.2020

      Nevím z čeho usuzujete, že tu výrobci nejsou. Ale zdravotní materiál se tu vyráběl a vyrábět bude. Jestli firma vyrábí jako hlavni produkt něco jiného nehraje roli, podnikatel dělá ...Zobrazit celý příspěvek

      Nevím z čeho usuzujete, že tu výrobci nejsou. Ale zdravotní materiál se tu vyráběl a vyrábět bude. Jestli firma vyrábí jako hlavni produkt něco jiného nehraje roli, podnikatel dělá jen to co přináší zisk (živí jej).

      Státní zaměstnanec si žádá peníze od státu každý měsíc. Ale říká to něco?
      Jistě na pracáku by byl pro společnost určitě užitečnější máte pravdu...Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   20:21 07.04.2020

   Paľo: Ja ti tvoj názor neberiem. Áno, vrátiť sa do práce je riziko. Ale ja podnikám a prakticky všetko ide do sveta. Vieš čo to znamená pre mňa? Že už mesiac nemám prácu a vôbec ...Zobrazit celý příspěvek

   Paľo: Ja ti tvoj názor neberiem. Áno, vrátiť sa do práce je riziko. Ale ja podnikám a prakticky všetko ide do sveta. Vieš čo to znamená pre mňa? Že už mesiac nemám prácu a vôbec netuším kedy nejakú mať budem alebo či vôbec firma prežije kým prídu nové zákazky. K dnešnému dňu čistá strata 24 tisíc eur. To je ako keby si si kúpil novú Octaviu vo výbave a hneď na parkovisku ju podpálil. Ty si možno dôchodca alebo starší ročník ktorý si žije pre seba ale ja mám malé deti. Najmladšie nemá ešte rok, najstaršie 5 rokov. Vieš ako sa cítim? Som ochotný ísť do roboty hoci by bolo kobercové bombardovanie. Takže mne je akékoľvek riziko o ktorom píšeš celkom (veď vieš kde)Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    21:13 07.04.2020

    Kedze zijeme v realite tak vies ze zisk vznika na trhu a nie v robote. Ak nemas objednavky tak vyroba je likvidacia kapitalu. No dnes bol u mna synovec vyrobca nadstavby na dodavky ...Zobrazit celý příspěvek

    Kedze zijeme v realite tak vies ze zisk vznika na trhu a nie v robote. Ak nemas objednavky tak vyroba je likvidacia kapitalu. No dnes bol u mna synovec vyrobca nadstavby na dodavky a sedemtonky otazka tak ako, a on: nie su objednavky.
    Vedla mna je luxusny hotel, rano ked vencim psa, vzdy prisli chladnicka s masom a za nou izoterma so zeleninou, uz mesiac nechodia a 80 ludi je doma. Co myslis, kolko ludi aj ked sa uvolni pohyb si pojde dat veceru pre dvoch za 100 eur bez kubanskej cigary a konacika?
    Ludia nedojdu na biftek, Metro nedovezie maso a synovec nepostavi a nepreda chladiacu nadstavbu. Obcan vyvola spotrebu a ta nastartuje ekonomiku, nie vyroba.
    Mysliet si, ze zrusenim restrikcii sa veci vratia tam kde boli vcera je nespravne. Stalo by sa to len vtedy, keby vlady pouzili helikopterove peniaze, lenze to posle do sraciek nemecke uspory a tak sa to nestane. Prave naopak Nemci majuci hotovost lacno skupia co len budu chcie na juhu aj na vychode. Tak ako nechali vyhladovat Grekov tak nechaju vyhladovat aj Talianov a Spanielov. Ale to uz EU asi nerozchodi.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     21:23 07.04.2020

     Takže čo navrhuješ? Sadnúť na lúku, slamu medzi zuby a čakať čo bude? Keď si myslíš, že sa všetko vráti do starých koľají tak nie, nevráti. Veľa firiem v reťazci vyhlási konkurz, ...Zobrazit celý příspěvek

     Takže čo navrhuješ? Sadnúť na lúku, slamu medzi zuby a čakať čo bude? Keď si myslíš, že sa všetko vráti do starých koľají tak nie, nevráti. Veľa firiem v reťazci vyhlási konkurz, veľa firiem bude v platobnej neschopnosti, niektoré pripravujú žaloby na svojich partnerov v snahe zachrániť si vlastnú kožu. To nie je výmysel, to je realita ktorú mi hlásia známy a partnerské firmy. Áno, pošleme do konkurzného konania firmu aby sme odpísali dlhy a ideme ďalej s novou firmou. Toto bude realita u mnohých. To zvládneme pomerne rýchlo ale tie pretrhané obchodné vzťahy a nedôvera, tá sa bude obnovovať roky.

     Mimochodom, to čo popisuješ sa volá kvantitatívne uvoľňovanie a svedkami toho sme boli už niekoľkokrátSkrýt celý příspěvek

     • palo satko
      08:43 08.04.2020

      To co opisujem nie je kvantitativne uvolnovanie, lebo pri nom idu peniaze bankam. Ja pisem o priamych peniazoch ludom, napr. Poslat na kazde decko 150 eur mesacne. Kazdemu decku, ...Zobrazit celý příspěvek

      To co opisujem nie je kvantitativne uvolnovanie, lebo pri nom idu peniaze bankam. Ja pisem o priamych peniazoch ludom, napr. Poslat na kazde decko 150 eur mesacne. Kazdemu decku, cigancatu aj Hascakovym. Je to jednoduche na urobenie, zabrani to hladu a zlocinu. Vobec neriesit podnkatelov a podniky, tie utrasie kapitalizmus ako opisujes, nakoniec ved me ho vsetci chceli a zboznujeme.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:09 08.04.2020

      Aby jste si mohl koupit jídlo musí ho někdo vypěstovat, vyrobit = jít do práce, ne sedět doma a dostávat dávku. Rozdávaní lidem jen roztáčí inflaci. Ty podniky generují ...Zobrazit celý příspěvek

      Aby jste si mohl koupit jídlo musí ho někdo vypěstovat, vyrobit = jít do práce, ne sedět doma a dostávat dávku. Rozdávaní lidem jen roztáčí inflaci.

      Ty podniky generují zisky(daně), ze kterých můžete vyplácet tu dávku. Bez nich by jste vyděl pořádný sešup.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      10:07 08.04.2020

      Paľo: Myslím, že Jirosi ti to napísal veľmi trefne. Kvantitatívne uvoľňovanie slúži na to, aby sa peniaze dostali k podnikom ktoré následne generujú zisky, dane, poplatky, odvody a ...Zobrazit celý příspěvek

      Paľo: Myslím, že Jirosi ti to napísal veľmi trefne. Kvantitatívne uvoľňovanie slúži na to, aby sa peniaze dostali k podnikom ktoré následne generujú zisky, dane, poplatky, odvody a sekundárnu ekonomiku. Keď budeš mať aj fúrik zlata, bude ti to prd platné keď nebude v obchode chleba alebo ten jediný ktorý príde nedostaneš ty ale ten čo má 2 fúriku zlata. To je tá inflácia.

      Ešte pred časom taký prehnané prirovnanie, dnes tvrdá realita. Od piatej rána som stál v rade na chleba a iné základné potraviny. Droždie nie je, toastový chlieb? Zabudni... A čo tak chlebová múka aby manželka chlieb upiekla? Nie, nie je. A teraz mi poraď, čo s tými 150 eurami. Paradoxne je teraz v obchode viac mäsa ako pečiva.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      13:30 08.04.2020

      Miroslav ak zacnes cez administrativne opatrenia dotovat podniky, ked mas zaruku, ze tie peniaze premenia na buduce dane a zisky? Ak das peniaze obcanovi, obratom kupi realny ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav ak zacnes cez administrativne opatrenia dotovat podniky, ked mas zaruku, ze tie peniaze premenia na buduce dane a zisky? Ak das peniaze obcanovi, obratom kupi realny tovar, krory vytvori zisk v predajni a u vyrobcu toho tovaru a vrati statu DPH. Ludia nebudu kupovat to co budu podniky vyrabat, ale to co budu potrebovat. To ako v tom soc. Ceskoslovensku, na prdel nam bolo ze sme vyrabali najviac lokomotiv na obcana, ked v obchode nebolo maso.Skrýt celý příspěvek

 • fotr
  18:01 07.04.2020

  Mnoho let už říkám že svět bude jednou litovat své závislosti na Číně. Jediná cesta je tuto závislost snížit a vyrovnat obchodní saldo. To že Číně tak narostla křídla je jen naše ...Zobrazit celý příspěvek

  Mnoho let už říkám že svět bude jednou litovat své závislosti na Číně. Jediná cesta je tuto závislost snížit a vyrovnat obchodní saldo. To že Číně tak narostla křídla je jen naše vina a naše krátkozrakost a Trump je první VIP kdo to veřejně a naplno říká.
  Ásie vyrábí lacino a bohatne ale za jakou cenu? Nedodržuje nic z toho co musí evropský výrobce, ničí životní prostředí a za to všechno stejně nakonec zaplatíme i my. Velice krátkozraká politika se kterou bytostně nesouhlasím.Skrýt celý příspěvek

  • SofF
   18:18 07.04.2020

   tak je třeba doplnit že ta závislost je oboustranná a to dost podvazuje případné jednostranné akce. Sic je poznamenáno že i korporace se museli shrbit pod tlakem vlády, jenže ...Zobrazit celý příspěvek

   tak je třeba doplnit že ta závislost je oboustranná a to dost podvazuje případné jednostranné akce. Sic je poznamenáno že i korporace se museli shrbit pod tlakem vlády, jenže Kongres i vládu zas ovlivňují lobbisté, štědře placení, takže nařízení se opět potichu změkčují. Jde o to že jak američtí tak čínští obchodníci chtějí to samé, tudíž ovlivňují své vlády a blokují zbrklé akce "jestřáb frakcí", což je jedině dobře.
   A k tomu ničení životního prostředí, tím si prochází každá industriální společnost. Pokud sledujete zprávy tak víte že zrovna Čína už nějaký rok vynakládá značné úsilí na snížení škod, klidně zavírali celé tovární komplexy pokud produkovaly moc exhalací.Skrýt celý příspěvek

   • otecko
    19:05 07.04.2020

    Moc se mi líbí toto: "V tomhle souboji Spojených států a Číny o hegemonii se nejvíce obávám o Evropu. Pokud se Evropané neseberou a nepochopí, že musí pracovat, dokud evropské děti ...Zobrazit celý příspěvek

    Moc se mi líbí toto: "V tomhle souboji Spojených států a Číny o hegemonii se nejvíce obávám o Evropu. Pokud se Evropané neseberou a nepochopí, že musí pracovat, dokud evropské děti budou chtít být youtubery a ne kosmonauty a jadernými vědci, jako čínské děti, dokud Evropané nepochopí, že práce je život, tak se může ukázat, že nebudeme mít technologickou a organizační převahu ani jiná prvenství nad Čínou. "... prostě, bohatství vzniká z práce, to je hlavní vyznění článku a je hloupost Západu, že práci odevzdala do Číny.Skrýt celý příspěvek

    • Kichot
     20:20 07.04.2020

     Jako by snad v Čína nebyli youtubeři a jiné lehkoživky. Stačí se podívat na seznam populárních čínských osobností. A je to stejné jako u nás. Jako by snad mezi západní mládeži ...Zobrazit celý příspěvek

     Jako by snad v Čína nebyli youtubeři a jiné lehkoživky. Stačí se podívat na seznam populárních čínských osobností. A je to stejné jako u nás. Jako by snad mezi západní mládeži nebyli děcka co touží být astronautem.Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      20:53 07.04.2020

      Vám evidentně chybí schopnost vnímání sdělení, takže polopaticky vám to napsal flanker.jirka."Máme tu zástupy ekonomů, manažerů, poradců, sociologů, filozofů, nezávislých ...Zobrazit celý příspěvek

      Vám evidentně chybí schopnost vnímání sdělení, takže polopaticky vám to napsal flanker.jirka."Máme tu zástupy ekonomů, manažerů, poradců, sociologů, filozofů, nezávislých novinářů, psychologů, právníků a ti všichni "pracují." Ti totiž pracují, ale hodnota jejich "práce" je sporná, dá se říci, mnohdy zbytečná.Skrýt celý příspěvek

     • Kichot
      07:24 08.04.2020

      A vám evidentně chybí vláda jedné strany. To jestli nějaký obor chybí nebo nadbývá určuje poptávka. To se můžeme bavit na co byl VUML a podobné Vašemu srdci blízké školy.

      A vám evidentně chybí vláda jedné strany. To jestli nějaký obor chybí nebo nadbývá určuje poptávka. To se můžeme bavit na co byl VUML a podobné Vašemu srdci blízké školy.

     • vixl
      11:23 08.04.2020

      Kichot: "To jestli nějaký obor chybí nebo nadbývá určuje poptávka." Kde žiješ, člověče? O skladbě oborů už dávno poptávka nerozhoduje, rozhoduje ideologie a dotace. Nebo si vážně ...Zobrazit celý příspěvek

      Kichot:
      "To jestli nějaký obor chybí nebo nadbývá určuje poptávka."
      Kde žiješ, člověče? O skladbě oborů už dávno poptávka nerozhoduje, rozhoduje ideologie a dotace. Nebo si vážně myslíš, že někdy opravdu byla poptávka po té armádě zbytečných absolventů humanitních oborů a různých obskurních specializací?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:48 08.04.2020

      Evidentně byla, když to šli dobrovolně lidé studovat pro svou budoucí perspektivu.

      Evidentně byla, když to šli dobrovolně lidé studovat pro svou budoucí perspektivu.

     • Kichot
      12:53 08.04.2020

      Kam vede určování studijních oborů jsme viděli u komančů a v jejich soustředění na těžký průmysl.. Takže ne specializace ,ale naopak rozmanitost oborů povede k úspěchu. Tedy pokud ...Zobrazit celý příspěvek

      Kam vede určování studijních oborů jsme viděli u komančů a v jejich soustředění na těžký průmysl.. Takže ne specializace ,ale naopak rozmanitost oborů povede k úspěchu. Tedy pokud nemáte křišťálovou kouli. I když se zbytečností některých oborů se dá souhlasit. Uvedu malý seznam některých jejich absolventů. V.I Lenin : gymnasim, právnická fakulta. Advokát, novinář , filozof. J.V. Stalin: teologické učiliště, teologický seminář. V.V.Putin: právnická fakulta, akademie FBS. Si TinPching: Chemický inženýr, že by? Následně doktor práv, tak nic. Otec místopředseda vlády. Tomu říkám narodit se ze zlatou lžičkou. No a u české elity to raději nebudu ani hledatSkrýt celý příspěvek

     • otecko
      19:57 08.04.2020

      Pro Kichota. ..napsal kádrovák, který si o sobě jistě myslí, že je tolerantní diskutér. To nálepkování vám ale jde. Přesně jako těm y VÚMLu-kdo nejde s námi( i v diskuzi) jde ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro Kichota. ..napsal kádrovák, který si o sobě jistě myslí, že je tolerantní diskutér. To nálepkování vám ale jde. Přesně jako těm y VÚMLu-kdo nejde s námi( i v diskuzi) jde proti nám, že?Skrýt celý příspěvek

     • Kichot
      14:10 09.04.2020

      Otecko proti zlu se má bojovat. Takže ke komunistům a jejím bratrům nacistům nebudu tolerantní nikdy ;-)

      Otecko proti zlu se má bojovat. Takže ke komunistům a jejím bratrům nacistům nebudu tolerantní nikdy ;-)

    • flanker.jirka
     20:27 07.04.2020

     Nejde o to pouze pracovat, ale pracovat na všem co potřebujeme. Máme tu zástupy ekonomů, manažerů, poradců, sociologů, filozofů, nezávislých novinářů, psychologů, právníků a ti ...Zobrazit celý příspěvek

     Nejde o to pouze pracovat, ale pracovat na všem co potřebujeme. Máme tu zástupy ekonomů, manažerů, poradců, sociologů, filozofů, nezávislých novinářů, psychologů, právníků a ti všichni "pracují." Půjde spíše o to na čem a proč pracují. Stát by se měl probrat a případně začít dotovat prioritní obory vzdělávání, to jsou právě neoblíbené (těžké) technické obory studia, které potřebujeme.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:16 07.04.2020

      Je to je na nás jako hodnoty vštěpíme našim dětem. Nikdo jiný to za nás neudělá, ale také pro změnu nelze z toho nikoho jiného vinit.

      Je to je na nás jako hodnoty vštěpíme našim dětem. Nikdo jiný to za nás neudělá, ale také pro změnu nelze z toho nikoho jiného vinit.

  • technik
   18:33 07.04.2020

   Tak zrovna od trumpety to sedí. Tvrdý business man který sám o sobě šetří náklady kde se dá a zrovna US firmy právě proto převáděly výrobu do Číny aby byly konkurence schopny. Co ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak zrovna od trumpety to sedí. Tvrdý business man který sám o sobě šetří náklady kde se dá a zrovna US firmy právě proto převáděly výrobu do Číny aby byly konkurence schopny. Co se týká životního prostředí tyhle dva státy si nemají naprosto co vyčítat. Nepletl bych krátkozrakost s hamižností to je totiž výsada kapitalismu.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    19:19 07.04.2020

    prozraděj mi, který ten ekonomický systém je osvícený.

    prozraděj mi, který ten ekonomický systém je osvícený.

    • technik
     07:18 08.04.2020

     Ukaž mi kde píšu něco o osvícení?

     Ukaž mi kde píšu něco o osvícení?

     • skelet
      08:11 08.04.2020

      tohle mi jako odpověď stačilo, díky :)

      tohle mi jako odpověď stačilo, díky :)

   • fotr
    20:16 07.04.2020

    technik Fakt bych jako nesrovnával Čínu a USA v přístupu k životnímu prostředí a jak to dělá Čína, na to kouká každý den (pokud není smog) z okna kanceláře můj kamarád co v Číně ...Zobrazit celý příspěvek

    technik
    Fakt bych jako nesrovnával Čínu a USA v přístupu k životnímu prostředí a jak to dělá Čína, na to kouká každý den (pokud není smog) z okna kanceláře můj kamarád co v Číně dlouhodobě pracuje, budovu mají u přístavu a on přímo kouká jak tam stovky náklaďáků denně vykládají odpad na nákladní lodi a ty to pak vysypou pár km od pevniny do moře.Skrýt celý příspěvek

    • technik
     07:21 08.04.2020

     Jaký je rozdíl vyhazovat odpadky do moře a nebo účelové nepodepsat smlouvu o emisích? USA a Čína jsou největší znečišťovatele planety. U USA se není čemu divit je to průmyslová ...Zobrazit celý příspěvek

     Jaký je rozdíl vyhazovat odpadky do moře a nebo účelové nepodepsat smlouvu o emisích? USA a Čína jsou největší znečišťovatele planety. U USA se není čemu divit je to průmyslová země ale jak jste psal výše USA po Číně chce nejnižší ceny za výrobu a to se odráží i v přístupu k přírodě.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:12 08.04.2020

      "USA chce" Co je to sakra za termín?
      Existuje něco jako volný trh, i když má omezeni. Je to jen na Číně, stejně jako na dalších státech co na něj budou dodávat.

      "USA chce" Co je to sakra za termín?
      Existuje něco jako volný trh, i když má omezeni. Je to jen na Číně, stejně jako na dalších státech co na něj budou dodávat.

  • Tesil
   21:19 07.04.2020

   fotr
   Tak teď už zbývá jen dodat,že právě Spojené státy se podílely na vzestupu Číny.
   Levné dovozy čínského zboží pomáhají udržet životní úroveň předlužené americké domácnosti.

   fotr
   Tak teď už zbývá jen dodat,že právě Spojené státy se podílely na vzestupu Číny.
   Levné dovozy čínského zboží pomáhají udržet životní úroveň předlužené americké domácnosti.

   • fotr
    10:33 08.04.2020

    Jasně že ano ale už si tu chybu konečně začínají uvědomovat a snaží se ji napravit. Ono to stejně nemůže fungovat donekonečna a v okamžiku kdy bude mít Čína globální monopol (a to ...Zobrazit celý příspěvek

    Jasně že ano ale už si tu chybu konečně začínají uvědomovat a snaží se ji napravit. Ono to stejně nemůže fungovat donekonečna a v okamžiku kdy bude mít Čína globální monopol (a to není daleko) už to také nebude o nízkých cenách, budou si moci diktovat co se jim zamane. To je právě to co já kritizuji.
    USA i Evropa se musí rychle vzpamatovat a za každou cenu obnovit vlastní zdroje a vyrábět doma.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     11:51 08.04.2020

     Pomoc Číně, stejně jako Jap, S. Korea, Evorpě určitě chyba není. Pomáhat je vždy dobré, bohužel někteří toho rádi zneužijí.

     Pomoc Číně, stejně jako Jap, S. Korea, Evorpě určitě chyba není. Pomáhat je vždy dobré, bohužel někteří toho rádi zneužijí.

    • Tesil
     19:11 08.04.2020

     fotr Námluvy Spojených států a Číny začaly již v 60.letech chtěly tím nasrat ...Zobrazit celý příspěvek

     fotr Námluvy Spojených států a Číny začaly již v 60.letech chtěly tím nasrat Sověty.
     Takže Američanům trvalo více než půl století než si chybu uvědomili?Skrýt celý příspěvek

  • Trener
   21:52 07.04.2020

   Ano, složitá legislativa a nařízení. Egyptolog Bárta tvrdí, že to je jeden z důvodu úpadku civilizace, když se vyčerpává tímto. Na toto téma se vyjadřovala i majitelka ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, složitá legislativa a nařízení. Egyptolog Bárta tvrdí, že to je jeden z důvodu úpadku civilizace, když se vyčerpává tímto. Na toto téma se vyjadřovala i majitelka královehradeckého Petrofu.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    10:13 08.04.2020

    Přesně tak ! Jen u nás je na 2 000 000 regulací, chorobně vysoký podíl veřejných výdajů na HDP, obludné daně a mandatorní výdaje požírají většinu státního rozpočtu.

    Přesně tak ! Jen u nás je na 2 000 000 regulací, chorobně vysoký podíl veřejných výdajů na HDP, obludné daně a mandatorní výdaje požírají většinu státního rozpočtu.

    • Jirosi
     11:52 08.04.2020

     Až na to, že většinu těch mandatorních výdajů si občané před platily a vlády ty peníze použili bez ohledu na jejich budoucí určení.

     Až na to, že většinu těch mandatorních výdajů si občané před platily a vlády ty peníze použili bez ohledu na jejich budoucí určení.

 • PavolR
  17:49 07.04.2020

  Nezačína tu byť toho Bartosiaka trocha veľa? :-D Koniec globalizácie - ukončiť globalizáciu je ako keby sa niekto pred tisícročiami pokúsil ukončiť neolitickú revolúciu. Nejde ...Zobrazit celý příspěvek

  Nezačína tu byť toho Bartosiaka trocha veľa? :-D

  Koniec globalizácie - ukončiť globalizáciu je ako keby sa niekto pred tisícročiami pokúsil ukončiť neolitickú revolúciu. Nejde to, lebo práve to nám zabezpečuje dostatok nadprodukcie pre udržanie aktuálnych populácií. Čiže bez ohľadu na možný diskonfort a problémy "naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí."

  Človek vs. ekonomika - Bez ohľadu na dosiahnutú úroveň robotizácie je človek ešte stále výlučným tvorcom hodnôt a teda aj ekonomiky. Chrániť človeka, znamená udržať si ekonomiku, lebo aj keby sa zrútila, iba na ňom ju je možné postaviť odznova.

  Čína ako lacná továreň - jednoduché, stačí investovať do robotizovanej výroby s minimom pracovnej sily a nebude sa na lacnosť chytať ani Bangladeš (nech si hľadajú inú živnosť). A pripravíme tak Číňanov aj o zisky z námorného tranzitu (o znížení emisií ani nehovoriac).Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   19:07 07.04.2020

   Kde jste přišel na to, že Čína je laciná továrna ? Bože, to už přinejmenším 20 roků neplatí!!!! Z Číny je technologická velmoc a poslední dobou i věděcká, sundejte si klapky z ...Zobrazit celý příspěvek

   Kde jste přišel na to, že Čína je laciná továrna ? Bože, to už přinejmenším 20 roků neplatí!!!! Z Číny je technologická velmoc a poslední dobou i věděcká, sundejte si klapky z očí!Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    20:08 07.04.2020

    To sa navzájom nevylučuje - ignorujete realitu.

    To sa navzájom nevylučuje - ignorujete realitu.

   • Miroslav
    20:28 07.04.2020

    Technologická veľmoc, to zase nepreháňajme. Veď sa im momentálne nedarí ani skopírovať ruské letecké motory ktoré zaostávajú za západnými. Čínske HDP je vysoké z dôvodu, že 1,4 ...Zobrazit celý příspěvek

    Technologická veľmoc, to zase nepreháňajme. Veď sa im momentálne nedarí ani skopírovať ruské letecké motory ktoré zaostávajú za západnými. Čínske HDP je vysoké z dôvodu, že 1,4 miliardy číňanov dokáže akumulovať veľké zdroje aj napriek tomu, že majú HDP na obyvateľa ako MacedónskoSkrýt celý příspěvek

    • otecko
     21:01 07.04.2020

     Vypichněte z toho jeden obor- letecké motory, ale zase "umí" JE, kosmický výzkum, technologické celky typu Tři soutěsky, rychlovlaky a rychodráhy, IT, .... i ty ...Zobrazit celý příspěvek

     Vypichněte z toho jeden obor- letecké motory, ale zase "umí" JE, kosmický výzkum, technologické celky typu Tři soutěsky, rychlovlaky a rychodráhy, IT, .... i ty elektromobily už chrlí zatímco Západ se s tím pere. Ano, počítáné HDP vás asi neohromí, ale před 30 lety to byla postagrální země, kde i bývalé Československo bylo o parník vpředu, na to nezapomínejme. Pokud si ty klaply nesundáme, jak se píše v článku, spláčeme brzo nad výdělkem. Západ žije z podstaty a to dnes nestačí.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      21:56 07.04.2020

      Ja netvrdím, že Čína nemá potenciál byť jedným zo svetových technologických lídrov ale momentálne by som bol opatrný. Keď sa pozrieme na armádu tak momentálne len kopírujú ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja netvrdím, že Čína nemá potenciál byť jedným zo svetových technologických lídrov ale momentálne by som bol opatrný. Keď sa pozrieme na armádu tak momentálne len kopírujú sovietské technológie (lietadlové lode, lietadlá). Kupujú si licencie na vrtuľníky a podobne.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:59 07.04.2020

      Přehrady jsme postavili, další není moc kde. Rychlovlaky opět stavíme už 50. let. Čína je stavěla podle západního modelu, v těchto stavbách bude vždy výhoda totalitního státu z ...Zobrazit celý příspěvek

      Přehrady jsme postavili, další není moc kde.
      Rychlovlaky opět stavíme už 50. let. Čína je stavěla podle západního modelu, v těchto stavbách bude vždy výhoda totalitního státu z výkupem pozemků.
      Rychlodráha je pár kilometrů postavená z Německých technologii, v Japonsku postaví první skutečnou trať.
      Elektromobily sice chrlí, ale skutečný úspěch ve světovém měřítku má Tesla co je USA firma, z továrnou v USA. I když otevřeli už továrnu v Číně.Skrýt celý příspěvek

     • fotr
      06:58 08.04.2020

      Ve skutečnosti toho Čína sama moc neumí, skoro veškeré pokročilé projekty tam projektují a vedou západní a japonští odborníci i ty tebou zmíněné elektromobily.

      Ve skutečnosti toho Čína sama moc neumí, skoro veškeré pokročilé projekty tam projektují a vedou západní a japonští odborníci i ty tebou zmíněné elektromobily.

 • SofF
  17:28 07.04.2020

  spíš u anglosaských mocností je vidět zrychlující se úpadek, viz poslední zprávy. Teď se jen právem bojí že to s nimi půjde z kopečka ještě rychleji. Není o co stát ani z jedné ...Zobrazit celý příspěvek

  spíš u anglosaských mocností je vidět zrychlující se úpadek, viz poslední zprávy. Teď se jen právem bojí že to s nimi půjde z kopečka ještě rychleji. Není o co stát ani z jedné strany, na jedné kopající USA a na druhé čínský drak co rychle chytá dech díky mohutné organizovanosti a disciplíně.
  Globalizace je určitě dobrá věc, zmizely hranice a lidé když nedůvěřují propagandě tak se to zájmového teritoria mohou zajet/zaletět, obchod je také snadný jako nikdy předtím. Jenže vtip je v tom že učedník překonal svého mistra a ten neví co s tím a zmatkuje...
  Nicméně potom jak v severní Americe věci dostávají obrátky tak je dost možné že dojde na další kolo izolace až zjistí že náklady na vojska po celém světě jsou neúnosná. Zatím ta epidemie řádí nejvíc v NY, ale pokud by to dopadlo tak že aby udrželi armádu ve všech regionech planety by museli nechávat umírat občany na ulicích tak to by dlouhého trvání nemělo, protože ten psychologický tlak by byl extrémní...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2