CREVAL - Vyhodnocení bojové připravenosti

42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“
Foto: Příslušníci 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ (42.mpr) se účastnili ve dnech 9.-21.3.2014 výcviku ve vojenském újezdu HRADIŠTĚ. / 42. mpr

Jednotky, které dosáhly požadované odborné připravenosti, jsou posuzovány podle kvality plnění úkolů, pro které jsou předurčené. Stupeň připravenosti je zjišťován hodnotící metodikou NATO typu „Vyhodnocení bojové připravenosti“ CREVAL (Combat Readiness Evaluation), nebo typu „Taktické vyhodnocení“ TACEVAL (Tactical Evaluation).

Některé jednotky absolvují takzvaná certifikační, kvalifikační, či ověřovací cvičení podle metodiky Spojeneckého velitelství pro transformaci ACT Norfolk (Allied Command Transformation). Dle výsledků získají požadovaný stupeň odborné připravenosti, například pro účast v Silách rychlé reakce NATO NRF (NATO Response Force).

Jednotky a útvary jsou samozřejmě posuzovány průběžně podle kvality plnění úkolů, pro které jsou předurčeny. Nejinak je tomu i u praporů pozemních sil.

Hodnotící programy NATO však přinášejí potřebnou úroveň standardizace zaručující, že všechny útvary a jednotky NATO, které prošly hodnocením například podle programu CREVAL, dosáhly stejné úrovně schopnosti realizovat operační a bojové úkoly před ně postavené.

Foto:  Výcvik ve vojenském újezdu HRADIŠTĚ. / 42. mpr

Čtvrtá brigáda rychlého nasazení od roku 2006, kdy dosáhla počátečních operačních schopností, absolvovala dlouhou cestu náročné přípravy k dosažení plných operačních schopností v roce 2014. Dalším významným úkolem pro útvar bude příprava pro NRF 2015 (NATO Responce Force 2015) s dobou pohotovosti od 1. 1. 2015, kdy bude 4. brigáda schopna plnit úkoly ve prospěch mezinárodního společenství.

V loňském roce 2013 absolvovaly v září a říjnu dva prapory 4. brigády rychlého nasazení - 41. mechanizovaný prapor a 43. výsadkový prapor hodnocení úrovně bojové připravenosti pro operace NATO.

Foto: Výcvik ve vojenském újezdu HRADIŠTĚ. / 42. mpr

Příprava a certifikace uvedených praporů 4. brigádního úkolového uskupení vyvrcholila v rámci cvičení Grim Campaigner, které se uskutečnilo od 7. do 18. října ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště. Teoretická příprava hodnotitelských týmů se konala v úterý 24. září 2013 na Generálním štábu AČR.

Za přípravu certifikace zodpovídalo Velitelství pozemních sil, nicméně hodnotící týmy byly posíleny o příslušníky podřízených útvarů a sekcí a odborů Generálního štábu AČR. Na dodržování standardů NATO v průběhu hodnocení dohlíželi pozorovatelé aliančního Velitelství pozemních sil z tureckého Izmiru.

42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ Foto: Výcvik ve vojenském újezdu HRADIŠTĚ. / 42. mpr

První fáze hodnocení se uskutečnila přímo v kasárnách 41. mechanizovaného praporu v Žatci a 43. výsadkového praporu v Chrudimi. Zde příslušníci hodnotitelských týmů zkontrolovali dokumentaci, která musí být zpracována v souladu s požadavky programu CREVAL.

Druhá fáze hodnocení byla součástí taktického cvičení Grim Campaigner 2013. Je samozřejmé, že úkolem hodnotících týmů je taktickou činnost cvičících vojáků nejen vyhodnocovat, ale také zprostředkovat informaci o případných chybách, kterých se dopustili, a předejít tak jejich možnému opakování.

Foto: Výcvik ve vojenském újezdu HRADIŠTĚ. / 42. mpr

Certifikace obou praporů by měla být nejen finální fází přípravy 4. brigádního úkolového uskupení, ale také dokladem toho, že Pozemní síly AČR tímto příspěvkem potvrdily dosažení požadovaného stupně připravenosti pro celé spektrum operací v rámci mnohonárodních sil.

Jednotky brigádního úkolového uskupení při něm musí mimo jiné prokázat, že jsou schopné podílet se a plnit úkoly při nasazení v aliančních operacích, podpůrné jednotky že jsou schopné vojáky během nasazení dlouhodobě a samostatně udržet a podporovat. Vojáci musí rovněž předvést využití nově zavedených zbraní a techniky v operacích.

V tomto roce absolvují certifikaci 42. mechanizovaný prapor Tábor a štáb 4. brn na plné operační schopnosti a 44. lehký motorizovaný prapor z Jindřichova Hradce na počáteční operační schopnosti, jelikož 44. lmopr je nejmladším praporem 4. brn, který vznikl k 1.10. 2008.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Rotní taktické cvičení 2. mechanizované roty

Po lednovém výcviku 2. mechanizované roty v Centru simulačních a trenažérových technologií ve ...

Polní výcvik 1. mechanizované roty 42. mechanizovaného praporu

Ve dnech 24. -28. 2. 2014 cvičila 1. mechanizovaná rota (1.mr) ve vojenském újezdu BOLETICE.

Kontrola sladěnosti 1. a 2. mechanizované roty 71. mpr s bojovou střelbou

Ve dnech 10. – 14. března 2014 se uskutečnilo jedno z rozhodujících zaměstnání letošního roku pro ...

SIG Sauer 716 pro Armádu České republiky?

Tendr na nákup 246 pušek pro přesnou střelbu pro potřeby Armády ČR pokračuje. Nákup probíhá i přes ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

    Načítám diskuzi...