Cvičení Sky Soldier II – Rozhovor s veliteli

Foto: Podplukovník Stouffer a major Zelinka při inspekci jednotek provádějících aeromobilní přepad / Markus Rauchenberger, US Army
Podplukovník Stouffer a major Zelinka při inspekci jednotek provádějících aeromobilní přepad; větší foto / Markus Rauchenberger, US Army 

Jako součást mediálního pokrytí cvičení Sky Soldier II, které se uskutečnilo 22. až 24. září 2015 na letišti v Bechyni a okolí, vám přinášíme exkluzivní rozhovor s podplukovníkem Markem W. Stoufferem, velitelem 1/91. jízdní eskardy, 173. výsadkového brigádního bojového týmu a s majorem Ivo Zelinkou, zástupcem velitele 43. výsadkového praporu.

Podplukovník Mark W. Stouffer

Podplukovník Stouffer pochází z okolí města Harrisburg v státě Pennsylvania a je absolventem Vojenské akademie West Point z roku 1996. Před pozicí velitele 1/91. jízdní eskadry zastával podplukovník Stouffer tyto pozice.

Velitel pěší čety a zástupce velitele roty u 3. brigády 82. výsadkové divize; velitel čety Rangers a důstojník pro civilně-vojenské operace 3. praporu 75. pluku Rangers; pomocník operačního důstojníka praporu u 2. brigády 4. pěší divize; velitel roty A, 1/22. pěšího praporu 4. pěší divize; Plukovní styčný důstojník a důstojník pro plánování 75. pluku Rangers; velitel Operační roty Rangers (Dočasné) 75. pluku Rangers.

Následně podplukovník Stouffer absolvoval Školu velení a generálního štábu a poté sloužil jako velitel roty u Velitelství speciálních operací US Army; operační důstojník praporu, zástupce velitele praporu a operační důstojník u 1. brigády 82. výsadkové divize; náčelník Divize probíhajících operací a zástupce operačního důstojníka 82. výsadkové divize; styčný důstojník Velení pro doktrínu a výcvik US Army u Australské armády.

AN: Pane podplukovníku, Váš prapor se právě vrátil z cvičení Sky Soldier II v Bechyni. Jak hodnotíte toto cvičení v kontextu výcvikového plánu a přípravy Vašeho praporu?
MS: Serie cvičení Sky Soldier je úžasná příležitost pro utužování spolupráce a pro společný výcvik. V rámci těchto cvičení můžeme nejen dosáhnout naše vlastní cíle při výcviku praporu, ale také dosáhnout cíle NATO pro společný výcvik a integraci. Konkrétně toto cvičení ukázalo schopnosti vzájemné spolupráce mezi českými a americkými výsadkovými jednotkami v realistickém scenáři a umožnilo oběma jednotkám zlepšit jejich bojové schopnosti.

AN: Při tomto cvičení výsadkáři úkolového uskupení pod Vašim velením provedli dvě hlavní operace – padákový výsadek na letiště a aeromobilní přepad nepřátelského předsunutého bodu pro doplňování paliva a munice. Vy osobně už máte zkušenost s takovými operacemi z Vašeho předchozího služebního zařazení. Můžete nám prozradit jak tato Vaše předchozí zkušenost pomohla Vám a Vašemu velitelskému odřadu v plánování?
MS: Velmi velkou silou uvnitř NATO je kolektivní zkušenost a odlišnost jednotlivých armád. Při tomto cvičení společná operační a bojová zkušenost jak českých tak i amerických vojáků velmi napomohla efektivnímu plánováni a spolupráci. A co je ještě důležitější, velitelé NATO jsou muži a ženy, kteří chápou, jak je potřeba bojovat a vítězit.


Sky Soldier II

AN: Co pokládáte za nejdůležitější věc, kterou si odnášite z tohoto cvičení?
MS: Při tomto cvičení český 43. výsadkový prapor ukázal velmi vysokou úroveň svých taktických dovedností zejména při průzkumu a při provádění útočných operací. Naši vojáci se mnohé přiučili při spolupráci s českými výsadkáři a to zejména proto, že operace byly vedeny společně jedním spojeneckým uskupením a vojáci a velitelé byli schopni sdílet taktiku, techniky a postupy.

AN: Váš prapor, který je hlavní průzkumnou jednotkou 173. výsadkového brigádního bojového týmu, má trochu odlišný repertoár schopností než "klasické" výsadkové prapory. Při tomto cvičení Vaše roty a čety úzce spolupracovaly s českými výsadkovými četami. Co vidíte jako nejdůležitější prvek, kterým schopnosti Vašich čet doplňují schopnosti českých výsadkových čet a obráceně?
MS: Český 43. výsadkový prapor je nesmírně schopnou jednotkou, která dokáže provádět široké spektrum úkolů. Tato jejich schopnost nám nabízí skvělého spojence pro společný výcvik. Mix českých průzkumných a výsadkových jednotek spolu s našimi průzkumnými a výsadkovými jednotkami předvedl výbornou ukázku vzájemné spolupráce.

AN: Toto cvičení (Sky Soldier II) nebylo prvním společným cvičením 1/91. jízdní eskadry a 43. výsadkového praporu. Máte nějaké plány a představy o další výcvikové spolupráci s českými partnery?
MS: Spolupráce mezi 1/91. jízdní eskadrou a 43. výsadkovým praporem je výcvikové partnerství, ve kterém jsme rozhodnuti pokračovat i v budoucnosti. 43. výsadkový prapor a 173. výsadková brigáda mají vzájemný vztah vytvořený jak společným výcvikem tak i společným nasazením v bojové zóně. Čím více budeme společně cvičit a připravovat se, tím silnější bude každý z nás.

AN: Děkuji za rozhovor, pane.

Major Ivo Zelinka

Major Ivo Zelinka

Major Ivo Zelinka absolvoval v roce 2004 Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, obor Velitel průzkumných jednotek. V průběhu tohoto studia absolvoval kurz Ranger v USA a po skončení studia byl přidělen k 43. výsadkovému praporu jako velitel 1. výsadkové čety 2. výsadkové roty. Následně působil na pozicích zástupce velitele 2. výsadkové roty, velitel výsadkové roty, náčelník Oddělení bojové přípravy 4. brigády rychlého nasazení a poté byl převelen na současnou pozici zástupce velitele 43. výsadkového praporu.

V průběhu své kariéry se účastnil zahraničních operací v Kosovu v letech 2005 a 2006, kde působil jako velitel 2. mechanizované čety, 1. mechanizované roty v rámce mise KFOR. V letech 2007 až 2009 byl třikrát nasazen v misi ISAF v Afghánistánu. Nejprve jako zástupce velitele 2. odřadu PRT Badachšán, poté jako velitel Průzkumného odřadu PRT Lógar a následně jako velitel 2. výcvikového týmu 1. jednotky OMLT v provincii Wardak.

AN: Pane majore, cvičení Sky Soldier II skončilo před týdnem, jaké jsou Vaše pocity po jeho ukončení? A jak toto cvičení hodnotíte?
IZ: V pocitech se mísí jednak úleva organizátora nad tím, že se podařilo všechny části cvičení dát dohromady tak, aby nic nezaskřípalo. Každý, kdo cvičení takového rozsahu organizoval, přičemž předesílám, že cvičení SKY SOLDIER II. bylo největší cvičení výsadkových vojsk za více než dekádu, ví, že hranice mezi úspěchem a neúspěchem bývá nepříjemně tenká. Za druhé je to pocit hrdosti cvičícího nad tím, že jsme naplnili očekávání amerického velitele praporu, v jehož sestavě jsme plnili úkoly. Zejména v oblasti výsadkové přípravy, ale i jiných, jsme amerického velitele, dle jeho vlastních slov, mile překvapili.

AN: V čase, kdy jste cvičení plánoval, jste určitě měl nějaká očekávání? Podařilo se je naplnit, a co přineslo jejich naplnění?
IZ: Cílů cvičení bylo více, ale pro mne byly zásadní zejména dva. Především dále zvýšit interoperabilitu 43. výsadkového praporu a 1-91 CAV, na stupni četa až prapor. Jen vysoká míra interoperability je totiž zárukou úspěšného operačního nasazení. I proto se 43. vpr za poslední 2 roky posunul od nárazové spolupráce s mnoha zahraničními partnery po soustavnou spolupráci s 18. výsadkovým praporem polské armády a právě 1-91 CAV (US). Druhým cílem bylo, samozřejmě, procvičit doktrinální činnost Airfield Seizure, kterou bychom v tomto rozsahu jen těžko mohli procvičit bez spolupráce s naší sesterskou americkou jednotkou.

AN: Co pokládáte za nejdůležitější věc, kterou si odnášite z tohoto cvičení?
IZ: Za velmi důležitý výstup cvičení považuji ohromnou chuť americké strany rozšířit do budoucna četnost, ale i náročnost společných cvičení. Američané při svém vysokém operačním tempu si jen těžko mohou dovolit věnovat soustavné spolupráci s partnerem, která jim samotným nepřináší tréninkový benefit. Jsem moc rád, že jsme je nejen přesvědčili o opaku, ale že sami přišli s nápad, jak příští rok spolupráci nadále prohloubit.


Sky Soldier II

AN: Toto cvičení (Sky Soldier II) nebylo prvním společným cvičením 1/91. jízdní eskadry a 43. výsadkového praporu. Máte nějaké plány a představy o další výcvikové spolupráci s americkými partnery?
IZ: Ano, skutečně to bylo po cvičení SKY SOLDIER I. (bojové patrolování na stupni čet na VÚj Boletice), TRILATERAL JUMP (plánovací konference v Chrudimi s integrovaným výsadkovým výcvikem), již třetí cvičení 43. vpr a 1-91 CAV (US) v tomto roce. Za necelé 2 týdny nás čeká cvičení SHARP EAGLE, což bude cvičení naší skupiny odstřelovačů se skupinami odstřelovačů našich sesterských výsadkových praporů 1-91 CAV (US) a 18. výsadkového praporu (POL). Příští rok bychom spolupráci dále vedli v tomto duchu, tedy od stupně četa až po jedno kulminační výsadkové cvičení v rámci amerického úkolového uskupení.

AN: 43. výsadkový prapor je výsadkovou jednotkou typu komando. Naproti tomu americká 1/91. jízdní eskadra je výsadkový průzkumný prapor. Při tomto cvičení čety obou praporů úzce spolupracovaly. Co vidíte jako nejdůležitější prvek, kterým schopnosti českých výsadkových čet doplňují schopnosti amerických průzkumných čet a obráceně?
IZ: Z pohledu úkolové organizace jsou obě jednotky skutečně komplementární. Americkému veliteli jsme byli schopni nabídnout širokou paletu těžkých zbraní, od tarasnic Carl Gustav, přes automatické granátomety AGS-17, nebo lehké výsadkové minomety ANTOS-LR 60 mm, které byly během operace využity ve prospěch celého praporního uskupení.

V oblasti průzkumu jsme poskytli zasazení průzkumných skupin volným pádem do blízkosti výsadkové plochy s předstihem před samotným výsadkem hlavních sil, jelikož americký výsadkový prapor touto schopností nedisponuje. Rovněž schopnost 43. vpr působit jako celek na vozidlech LR-130 Kajman hodnotil americký velitel, bývalý velitel jednotek Rangers, jako nevídanou možnost – zejména poté, co se přesvědčil, co tato vozidla v rukou OPFOR dokáží.

AN: Při tomto cvičení, výsadkáři úkolového uskupení TF 1/91 provedli dvě hlavní operace – padákový výsadek na letiště a aeromobilní přepad nepřátelského předsunutého bodu pro doplňování paliva a munice. Vy osobně už máte zkušenost s takovými operacemi z Vašeho předchozího služebního zařazení. Můžete nám prozradit, jak tyto Vaše předchozí zkušenosti pomohly Vám a celému velitelskému odřadu v plánování?
IZ: Hodně nám, mě i mému zástupci kpt. Robertu Šiškovi, pomohly zejména dvě skutečnosti. Oba dva jsme působili v Afghánistánu jako velitelé Průzkumných odřadů, tudíž plánování a provádění aeromobilních výsadků z více vrtulníků do obtížného terénu pro nás nebylo nic nového. Ale hlavně, oba dva jsme absolventi výcviku US Army Ranger School. Tudíž máme velmi dobré povědomí o amerických operačních a taktických postupech. Byly jsme tedy schopni předvídat jednání a požadavky amerického velitele a zpravidla se včas na všechny eventuality připravit. A v neposlední řadě jsme si byli vědomi amerických standardů na všechny procvičované doktrinální činnosti.

Očekávat od Američanů, jako od většího koaličního partnera, že budou znát a přizpůsobí se naším operačním postupům, je nerealistické. Je mnohem snazší, když my jim vyjdeme naproti a uděláme maximum pro co největší interoperabilitu z naší strany. I to je dle mého názoru nezbytnou podmínkou úspěšné spolupráce, a to nejen při výcviku, ale i potenciálním společném operačním nasazení.

AN: Děkuji za rozhovor, pane.

Závěrečné poděkování patří nejen podplukovníku Stoufferovi a majoru Zelinkovi za jejich ochotu odpovídat na naše dotazy, ale také majoru Michaelu Weismanovi z oddělení pro styk s veřejností 173. výsadkového brigádního bojového týmu.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Vojáci 5. strážní roty jsou připravení na Afghánistán

5. strážní rota BAF (Bagram Air Field) v operaci Resolut Support se již 6 měsíců intenzivně ...

Invaze ze vzduchu – alternativa operace násilného vstupu

První imaginární scénař: Situace po nedávných prezidentských volbách v Dagru, středoafrickém státě, ...

Ample Strike 2015: Výcvik předsunutých leteckých návodčích

Když v naší armádě předsunutí letečtí návodčí začínali, tak o jejich služby nemělo v pozemních ...

Čeští a američtí výsadkáři bojovali na cvičení Sky Soldier II

Ve fiktivním regionu severní Evropy zvaném Skolkan probíhá zásadní boj o nové rozložení moci. Je ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Ondrej Rajkovic
  08:45 06.10.2015

  RiMr71 & Liberal Shark: Odpovedi podplukovnika Stouffera jsou opravdu jako z ucebnice dustojnika pro styk s verejnosti. Ale je to dano tim, ze jsem pro nej zahranicni novinar a ...Zobrazit celý příspěvek

  RiMr71 & Liberal Shark: Odpovedi podplukovnika Stouffera jsou opravdu jako z ucebnice dustojnika pro styk s verejnosti. Ale je to dano tim, ze jsem pro nej zahranicni novinar a vuci tem jsou americti dustojnici az precitlivele opatrni. Kdyz jsem s nim mluvil na FTX Sky Soldier II. tak byl podstatne mene opatrny a vice otevreny.Skrýt celý příspěvek

 • Ondrej Rajkovic
  08:43 06.10.2015

  ad Charlie: Pri prekladani a prepisovani oznaceni americkych jednotek je to trochu slozitejsi od urovne praporu nahoru. Dokud byl pluk organizacni jednotkou pod kterou operacne i ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Charlie: Pri prekladani a prepisovani oznaceni americkych jednotek je to trochu slozitejsi od urovne praporu nahoru. Dokud byl pluk organizacni jednotkou pod kterou operacne i administrativne spadaly jednotlive prapory, potom by Vami navrhovany preklad daval smysl. Kazdopadne, oznaceni 1st Squadron, 91st Cavalry Regiment je pouze tradicni, protoze 91st Cav ma jen jednu svadronu/eskadru. Proto jsem radeji zvolil tento typ prepisu.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  19:21 05.10.2015

  to RiMr71 : Přesně ! Ten člověk mluví jako kniha - učebnice pro tiskové mluvčí :-)). Namluvil toho spoustu a neřekl vůbec nic !

  to RiMr71 : Přesně ! Ten člověk mluví jako kniha - učebnice pro tiskové mluvčí :-)). Namluvil toho spoustu a neřekl vůbec nic !

 • RiMr71
  13:55 05.10.2015

  Bez nějakých postraních úmyslů musím číci, že odpovědi českého důstojníka na mě svými hlavami a patami působily jako odpovědi vojáka; odpovědi amerického důstojníka ve své ...Zobrazit celý příspěvek

  Bez nějakých postraních úmyslů musím číci, že odpovědi českého důstojníka na mě svými hlavami a patami působily jako odpovědi vojáka; odpovědi amerického důstojníka ve své všeobjímající vztahovosti a nadhledu (někdo by řekl neurčitosti) jako odpovědi politika :)Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  12:21 05.10.2015

  Zaujalo mě to již dřív, ale teď mě to víc trklo: 1/91. jízdní eskadra je 1st squadron 91st cavalry regiment (Airborne)? Nejsem si tím vůbec jistý, ale nemělo by se u tohohle ...Zobrazit celý příspěvek

  Zaujalo mě to již dřív, ale teď mě to víc trklo:
  1/91. jízdní eskadra je 1st squadron 91st cavalry regiment (Airborne)?

  Nejsem si tím vůbec jistý, ale nemělo by se u tohohle způsobu zápisu (1/91, čili první eskadrona/švadrona 91 kavalerie/jízdní) uvádět nadřazená jednotka? Tedy 1/91. jízdní pluk (výsadkový)?Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...