Cvičení speciálních jednotek Cobra-13 skončilo

Cobra-13
Foto: Cobra-13 / polsofcom.pl

V sobotu 30. listopadu skončilo cvičení Cobra-13, největší letošní cvičení sil pro speciální operace. Armádní noviny vám přinášely po dobu trvání tohoto cvičení zprávy a články o jeho průběhu.

Minulý týden jsme avizovali, že přineseme článek také o účasti 601. skupiny speciálních sil a 5. pluku špeciálneho určenia. Publikování tohoto článku se trochu opozdilo, a zatím co tedy čekáme na tento článek a malé překvapení, které bude jeho součástí, přinášíme vám malou náhradu.

 

Noviny Polska Zbrojna přinesly na svých stránkách rozhovor s plukovníkem Wiesławem Kukułou, velitelem polské jednotky speciálních sil - Jednostki Wojskowej Komandosów.

 

PZ: Jakou roli hraje JW Komandosów na cvičení Cobra 13?

WK: Na tomto cvičení nejsme příliš silně zapojeni. Cvičení se účastní asi 250 vojáků naší jednotky. Na polygonu Karliki u Zaganě, operátoři JWK vytvořili spolu s Chorvaty a Maďary pozemní úkolové uskupení známe jako TF 10.

Několik desítek našich lidí bylo vysláno i na Slovensko. Pomáhají tam místním operátorům, kteří se také účastní tohoto cvičení. Několik důstojníků z Lublince také působí v Kielcích na spojeneckém Velitelství komponentu sil pro speciální operace (NATO SOCC). Ale nejdůležitější je pro nás stejně tým působící na zagaňském polygonu.

 

PZ: Ostatní operátoři ale také nezahálejí.

WK: Vojáci z Lublince slouží v polském kontingentu v Afghánistánu. Další bojové uskupení se připravuje na pohotovost v rámci Sil rychlé reakce NATO v roce 2015. Při tom všem se snažíme udržovat optimální míru jak výcviku tak i nasazení.

 

PZ: Certifikací při tomto cvičení prochází Velitelství speciálních sil (DWS). Pokud mu bude udělena, jaké pak budou z tohoto a z pozice Polska jako vedoucího rámcového státu plynout výhody?

WK: Zřízení DWK v roce 2007 změnilo tvář JW Komandosów. Teď když Velitelství přivádí speciální síly do skupiny vedoucích států NATO nás čeká další důležitý krok. Naše země se stala jednou ze sedmi „uzlových“ zemí v síti spojeneckých speciálních sil. Budeme mít ještě větší možnosti ve využívání výcvikových i zpravodajských kapacit NATO.

Úspěšná certifikace také poskytne jasný důkaz, že standardy, které jsou platné v zemích známých svými speciálními jednotkami, byly řádně převedeny do polštiny. Byl zde vytvořen a funguje určitý druh organizační kultury, který podporuje moderní přístup k rozvoji a výcviku speciálních jednotek. Také nelze vynechat další důležitý argument: po certifikaci bude mnoho spojeneckých speciálních operací vedeno Poláky, kteří tak budou rozhodovat o strategii i průběhu operací, které jsou klíčové jak pro Alianci tak i její členské státy.

 

PZ: To ale neznamená, že zmizí všechny problémy. Stále máte potíže s náborem vhodných lidí do bojových jednotek.

 

WK: Problém s náborem lidí není problémem jen naší jednotky. Také to není problém čistě polský. Tento problém se objevuje i v zemích, které mají podstatně zkušenější speciální síly i více peněz pro ně. Nízké procento lidí, kteří projdou čtyřkolovým výběrovým řízením do jednotky je mimo jiné také důsledkem toho jak pečlivý je tento výběr.

Dalším problémem jsou také překážky postavené před některé skupiny možných zájemců. Například před mladé muže, kteří dosud neabsolvovali vojenskou službu.

Mohu říci, že jsme rozběhli iniciativu na vytvoření Výcvikového centra speciálních sil v Lublinci, do kterého by jsme mohli přijímat zájemce i přímo z civilu.

Po absolvování šestiměsíčního „commando“ kurzu se nejlepší z nich budou moci stát řádnými profesionály na podpůrných pozicích. A po dalších několika letech, a po získání zkušeností, budou moci být zařazeni i k bojovým týmům. Kromě toho jsme také spustili informační kampaň o výběrovém kursu i o našich očekáváních. Všechny zájemce bych tedy rád pozval na naši stránku „Tiší a účinní“ na Facebooku.

 

PZ: Kdy toto centrum vznikne?

WK: Až po přijetí našeho konceptu našimi nadřízenými a po přípravě právních předpisů povolujících tento koncept.

 

PZ: Úkolové uskupení 10 (TF 10) se skládá také z operátorů z Chorvatska a Maďarska. Nebojíte se, že nebude schopno splnit své úkoly kvůli nedostatečné spolupráci nebo kvůli nedorozuměním?

WK: Tomuto uskupení velí jeden z nejzkušenějších důstojníků naší jednotky, který prokázal své schopnosti i v prostředí mezinárodních operací v Iráku a Afghánistánu. I když interakce s vojáky jiných zemí s sebou přináší různé výzvy, to víme my i operátoři z Maďarska a Chorvatska. Společně jsme se zúčastnili mnoha cvičení i školení.

Také musím dodat, že jejich postupy a metody jsou téměř stejné jako ty naše. Máme stejné zbraně, kompatibilní komunikační zařízení, všichni mluvíme anglicky. Navíc naše jednotky intenzivně cvičily zde v Zagani. Mnoho let také společně cvičíme i provádíme operace v Afghánistánu, čím si budujeme důvěru, která je teď základem naší spolupráce. Metodicky jsme budovali to, co se v NATO neformálně označuje jako síť „good guys“ – v této části Evropy v polské verzi.

 

PZ: Po úspěšném absolvování certifikace povedete speciální jednotky v této části Evropy. Berete to jako poctu?

WK: Díváme se na to jinak. Především to posiluje schopnost naší národní obrany. Díky certifikaci spojeneckého SOCC pak bude moci mnohonárodním uskupením SOF sil velet Polák. Je to také velká výzva, jelikož státy které prohlásí, že nás v tomto budou podporovat budou také očekávat naše intenzivní zapojení do výcviku a přípravy jejich speciálních sil. A právě výcvik těchto sil je úkolem JW Komandosów.

 

PZ: Na cestě k elitářství prošla Vaše jednotka mnoha proměnami.

WK: Termín „elitářství“ ve mě budí smíšené pocity. Naším cílem není dosáhnout titul elitní jednotky, ale co nejlépe se připravit na vedení speciálních operací. To od nás Poláci očekávají. Změny, kterými prošla naše jednotka byly dány naší snahou udržet v jednotce schopnost reagovat na současné i budoucí hrozby. Podle toho jsme změnili strukturu, vybavení a investovali jsme do moderních výcvikových zařízení. Ale to rozhodně to není konec změn.

 

PZ: Teď se vám otevřely dveře pro výcvik s nejlepšími speciálními jednotkami světa. Budou vaši operátoři často vyjíždět do zahraničí?

WK: Jak již bylo řečeno, v síti sil NATO SOF jsme se stali jedním z uzlů. Jednotka z toho velmi těží. Máme možnost cvičit nejen v Polsku, ale také v zahraničí. Často jsme například na Slovensku ve velkém výcvikovém centru pro speciální síly na Lešti. Paradoxně to tam máme z Lublince blíž než na Zagaň. Ale platí zásada: něco za něco. V průběhu let jsme získali mnoho od některých z nejvíce respektovaných armád světa. A naším úkolem je předávat tyto znalosti našim spojencům v této části Evropy.

 

PZ: Už delší dobu cvičíte operátory jiných států.

WK: Potvrdilo se nám, že to dokážeme a že to má smysl. Příkladem toho může být i to, že v únoru příštího roku bude součástí polského TF 50 v Afghánistánu i odřad chorvatských speciálních sil. Velmi výrazně to posílí nejen nás, ale i celý polský vojenský kontingent.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Polsko má zájem o ukrajinské protitankové střely

Polská armáda má zájem o člověkem přenositelné ukrajinské protitankové střely Corsar. Zprávu o ...

Cobra-13: Trable ve Freedonii

Ve východoevropské Freedonii vypukl etnický konflikt, který hrozí, že přeroste hranice tohoto státu. ...

Cobra-13 – Rozhovor s brig. gen. Piotrem Patalongem

Brigádní generál Piotr Patalong je v současnosti velitelem polského Velitelství speciálních sil a ...

Cobra-13: Na cestě k finále

20. listopadu vstoupilo cvičení Cobra-13 do své nejaktivnější fáze. V této fázi se účastnící ...