DAVID SVOBODA: Strategickým cílem Západu má být nestabilní Rusko

DAVID SVOBODA: Strategickým cílem Západu má být nestabilní Rusko
David Svoboda na Ukrajině / David Svoboda (Zvětšit)

„Rusko nastoupilo cestu ke změně mezinárodního řádu a klimatu. Podle mě třetí světová válka začala, ale je jedno, jak tomu chceme říkat. Bezprostředně ji pocítíme až za dvou podmínek: pokud Západ Ukrajinu opustí, půjdeme do pěti let válčit o Pobaltí a z toho už se NATO nevyvlékne. A také pokud se Čína vrhne na Taiwan. O obojím se rozhoduje na ukrajinských bojištích a rovnou řeknu: pokud naše indolence zaviní, že agresor získá druhý dech, bude to pro nás spravedlivý trest,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Armádní noviny ukrajinista a historik David Svoboda.

Mgr. David Svoboda, MA, Ph.D., nar. 1977, ukrajinista a historik. Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy externě vyučuje dějiny Ukrajiny. Od roku 2008 působí v Ústavu pro studium totalitních režimů, je redaktorem periodika Slovanský přehled a počínaje rokem 2020 působí také jako redaktor v Muzeu paměti XX. století. Ve volném čase studuje cizí jazyky, hraje na bicí, věnuje se boxu a podniká túry v přírodě.

Pane doktore, co říkáte výsledkům summitu NATO ve Vilniusu?
Tváří se to jako serióznější Bukurešť 2008 („určitě budete členy NATO“), přitom víme, co Gruzii a Ukrajině přinesly měsíce, resp. léta následující. Je zjevné, že zejména Spojeným státům by alianční závazek vůči Ukrajině přidělával vrásky, neboť by zvyšoval pravděpodobnost jejich střetu s Ruskem – prý jaderného. Washington také čeká, že hlavní tíži bezpečnostního břemene převezme Evropa. Nevím, kdy se dočká. Nedivím se rozmrzelosti Zelenského. Rétorika poukazující na to, že napřed musí Kyjev uzavřít mír s Moskvou, opomíjí, že Rusko bude mít logicky zájem maximálně na příměří a zamrzlém konfliktu, aby zmařilo všechny výhledy Kyjeva na vstup do NATO. Také skloňovaný „izraelský“ model asi nebude plnohodnotnou alternativou členství. Na Blízkém východu jako regionu měly od 50. let eminentní interes evropské mocnosti a posléze Amerika, kdežto postsovětský východ je nazírán důležitými hráči jako zadní dvorek Evropy. Ukrajinci také nemají v zámoří tradiční a silnou lobby jako Židé, Rusko na Západě nepoutá tak intenzivní pozornost jako dříve arabský a později islamistický terorismus. Izraelský scénář pro Ukrajinu tak může být jen dalším „těšínským jablíčkem“, slibem, z nějž bude snadné zběhnout.

Nedávno jste se vrátil z Ukrajiny. Kromě jiného jste se tam nacházel i blízko frontové linie. Čeho všeho jste tam byl svědkem a jaký si z toho odnášíte osobní prožitek?
Byl jsem svědkem války. K tomu není moc co dodat, a tak přejděme k tomu podstatnému. Válka je Ukrajincům trestem i bolestným požehnáním. Chápu, že hovořit zde o trestu i požehnání vyzní až starozákonně – krutě, pro mnohé pohoršlivě. Nikdy bych neužil takových výrazů, kdybych v důsledku mnohaletého zájmu sám neprožíval ukrajinské osudy osobně a zblízka. Tedy trestem za dlouhá léta občanské indiference, kterou nepřekryjí žádné řeči o staletém boji Ukrajinců s moskevskými mučiteli. Tradice ukrajinské odbojnosti je totiž právě tak historicky výrazná jako tradice guberniální podřízenosti Moskvě – nositelce domněle vyšší kultury a civilizační perspektivy. Obojí bylo v ukrajinské minulosti zastoupeno. Ať už mluvíme o člověku nebo celých národech, život je ustavičný zápas protichůdných tendencí a karty se míchají za pochodu. A Ukrajinci byli historicky právě tak bojovníky jako lhostejnými mistry přežití, i když tu samozřejmě nemluvím o národně demokratické části jejich společnosti, která byla, pokud jde o to, co čekat od Moskvy, předvídavější než zbytek národa či diplomy ověnčený západní establishment. S invazí přišla krutá připomínka, že nelze být obojí, že je nutné si vybrat. A já teď na svých dvou misích zastihl národ, který si osvojuje civilizované způsoby a vzdaluje se svému postsovětskému buranství, jehož jsem byl tolikrát dřív svědkem. Víte, co mě přesvědčilo, že Ukrajina nastoupila cestu obratu? Že řidiči si v provozu děkují zapnutím výstražných světel, jako to bylo zvykem u nás, a lidem v uniformách, tedy lidem moci, je vlastní lehce cynický, vědoucí humor. To i ono bylo dlouho zcela „neukrajinské“. Národ se zkrátka sjednotil a má šanci na nový začátek. Dál je všechno otevřené.

Začátkem června letošního roku byla zničena Kachovská přehrada. Když jste se dozvěděl o jejím zničení, co vám jako první přišlo na mysl? Kromě jiného tato tragédie zničí ornou půdu a zemědělství ve velké části Ukrajiny. Stalin v roce 1933 nechal Ukrajinu vyhladovět, když zničil tamní zemědělství a úrodnou půdu, nyní o 90 let později opět dochází v důsledku ruské agrese k podobnému barbarství.
Nemělo mě to čím šokovat. Ti, kdo snad šokováni byli, si – abych tak řekl – před vstupem do kina nepřečetli, co se bude hrát. Válka je od počátku vedena gangsterským státem proti zemi, která mu páchne sírou – protože – přes veškeré její chyby – zemi demokratické, usilující o civilizované standardy. Pohnutky ruských okupantů v případě Kachovské přehrady nemusejí být nikdy zcela objasněny, dost se spekulovalo i o omylu svého druhu. I jiný rozměr škody, než jaká snad mohla být původně zamýšlena, ale plně zapadá do rámce, v němž se ruská agrese odvíjí. Je to totiž válka vedená z ideologických pozic, a takové války v sobě obsahují genocidní komponentu. To lze odvodit z Hitlerova východního tažení i z násilí tzv. Islámského státu. Hladomor ovšem není v Putinově plánu, způsobily jej tehdy specifické okolnosti stalinské totalitní přestavby.


Hroby padlých ukrajinských vojáků / David Svoboda

Rusko neustále rétoricky vyzývá na souboj celý demokratický západní svět, snaží se o polarizaci Západu a podlomení NATO, nepokrytě dává najevo své agresivní globální cíle a neustává ve stupňujícím se teroru vůči Ukrajině. Kam to podle Vás může vést? Nezačala vlastně už třetí světová válka, byť si to Západ stále odmítá plnohodnotně přiznat?
Myslím, že jak tomu budeme jednou říkat, je nepodstatné. Historik, pokud jde o přítomnost a budoucnost, musí hovořit spíše způsobem tázacím. Podle mě začala, ale bezprostředně to pocítíme až za dvou podmínek: pokud Západ Ukrajinu opustí, půjdeme jednou válčit o Pobaltí a z toho už se NATO nevyvlékne. A také pokud se Čína vrhne na Taiwan. O obojím se rozhoduje na ukrajinských bojištích a rovnou řeknu: pokud naše indolence zaviní, že agresor získá druhý dech, bude to spravedlivý trest pro změnu pro nás.

Kam podle mě ruské počínání může vést? To počínání se zaměřuje i na naši morální vytrvalost a vedlo už k jednomu: rozmáhá se hrozně nebezpečná argumentace, jejímž motivem je strach z ukrajinského vítězství. Čtete správně – ve vlivných kruzích je v kurzu mínění vyjádřené v nedávném komentáři respektovaného amerického publicisty Thomase Friedmana, držitele Pulitzerovy ceny: „Pokud Putin zvítězí, prohraje ruský lid, ale pokud bude poražen a nahradí ho chaos, prohraje celý svět.” Musím říct, že nad takovým uvažováním zůstává rozum stát. Pokud Putin zvítězí, prohraje především Ukrajina, a všichni, kdo jí pomáhali, utrpí fatální ztrátu prestiže. Putin u moci znamená stabilitu ruských poměrů a představa stabilního Ruska různé pozorovatele bůhvíproč uklidňuje. Jenže strategickým cílem Evropy a Ameriky musí být prozatím Rusko nestabilní, zaměstnané vlastními problémy. Do nich by Západ již mohl vstupovat jako arbitr a pomocník, ale za přísně stanovených podmínek.

Ke slovním útokům vůči Ukrajině se i v českém mediálním prostoru používají čím dál více absurdní lži nebo pokřivené polopravdy. Lidé, kteří je šíří, se často paradoxně ohánějí „svobodou slova“ a svým právem taková tvrzení prezentovat. Ale smysl svobody projevu netkví přeci v tom, že máme právo lhát, ale v tom, dobrat se pravdy. Jaké tyto lži a polopravdy jsou z vašeho pohledu historika a ukrajinisty nejvíce nebezpečné a mohou Ukrajině výrazně uškodit?
Myslím, že lži a polopravdy onoho typu, na jaký se ptáte, mají zhoubnou moc tehdy, působí-li pohromadě a dlouhodobě. V ukrajinském případě se tyto předpoklady naplnily měrou vrchovatou, což z Ukrajinců úhrnem dělá po Židech zřejmě druhý nejpomlouvanější národ historie. Antisemitská propaganda přitom nabyla masového rozsahu a nápaditosti ve velmi krátkém časovém úseku mezi Hitlerovým nástupem a poločasem druhé světové války. Podobně penzum lží a překroucených tvrzení, které se týkaly Ukrajiny a Ukrajinců, obrovsky narostlo relativně nedávno, počínaje zimními měsíci roku 2014. Do onoho data se nikdy nesešlo tolik škodlivých protiukrajinských memů a názorů pospolu. V tomto druhém případě už se tak stalo díky komunikačním vymoženostem 21. století, tedy internetu a sociálním sítím.

Nebyl jsem asi konkrétní, tak teď budu. Za momentálně nejzákeřnější pokládám mantru, která sílí úměrně nesnázím, jimž ukrajinská vojska čelí, jako by prý konflikt „neměl vojenské řešení“. Přesně tak uvažoval v prvních dnech i Putin, když sám naopak na „vojenské řešení“ sázel: Ukrajinci měli nabýt jistoty, že klást odpor je marné a dopadnou jako Češi a Slováci v roce 1968. Odhodlání Ukrajinců nakonec vyvrátilo žvást o neplodnosti ozbrojeného odporu, a tak nechápu, že s touto nebezpečnou floskulí může ještě někdo pracovat. Vlastně jednoho šiřitele tohoto záludného tvrzení chápu. Jinak už nikoho. Nemohu tu ale nezdůraznit jednu věc.

Jakou?
Je pohodlné svádět všechno na dezinformace. Mnohem větší škody ale páchají, abych tak řekl, nekvalitní informace. Za kvalitu informování, zpravodajství a z něj odvozenou komentátorskou sféru nesou odpovědnost elitní čeští žurnalisté. Ti by měli excelovat v kritickém myšlení, místo toho se každou chvíli potvrzuje, že českou „mainstreamovou“ novinařinu charakterizuje ve východoevropské otázce častá nekompetentnost, neochota se vyvíjet a překračovat meze konformistického stereotypu. Jistěže jsou výjimky, jenže lpět na výjimkách nemůže znamenat rezignaci na jasné definice. Nejde mi jen o neschopnost novinářů ověřovat zdroje, což vede k tomu, že ruskému lhaní se přisuzuje stejná váha jako ukrajinskému informování, na čemž má podíl už i ČTK, ale o něco, co už hraničí s absencí soudnosti: Když zkušený zpravodaj žádá po prezidentu Zelenském za jeho návštěvy v České republice něco jako garanci, že Ukrajina nenaloží s ukrajinskými rusofony podobně krutě jako my po válce se svými Němci, dochází jeden k závěru, že institucionalizovaná tupost je vlastně tou nejúčinnější zbraní, které kdy čelil svobodný duch. Protože nacisté i komunisté se pravdy báli.

Systém pokládající tupost za něco normálního ji ale vůbec není schopen pochopit. Výsledkem je něco jako etablování dezinformací pro lepší lidi: pohrdáme dezoláty, kteří hltají řetězové maily a podobně, ale nejsme natolik bláhoví, abychom ignorovali city Ruska a pojmenovávali věci narovinu. Ne, to by bylo podle všeho „neobjektivní“. Což mě vede k tomu, že možná musím opravit svoje předešlé tvrzení: Jde o hloupost, nebo o vychytralý konformismus, který vede k tomu, že novináři sami sebe „vyvažují“ ve prospěch trvale udržitelné kariéry? A ještě něco: zapomněli jsme na akademiky.


Viktor Ostapčuk, hrdina Ukrajiny / David Svoboda

Akademiky?
Ano. Mnohem znepokojivější je, že některé vysokoškolské fakulty a akademické instance fakticky rezignovaly na „hygienické standardy“ a staly se nádobami, které snesou jakýkoli obsah. Nebojím se místy říct, že tam probíhá něco jako tichá soutěž o Puškinovu cenu. V dnes tak proklínaných 90. letech to bylo nepředstavitelné. Pokud to v určitých případech nesvědčí přímo o tom, že autoři pracují pro Ruskou federaci, pak tedy máme co dělat s tou nejodpudivější vypočítavostí, která se nenechá obměkčit ani ukrajinskou genocidou. Byla tu už aféra s průnikem čínských peněz na českou univerzitní půdu – a měla jepičí život. Peníze, které na Univerzitu Karlovu dnes proudí od údajně „hodných“ Rusů, nepřitahují ani minimum té kritické pozornosti, jaká je v tomto případě nezbytná. Přitom z humanitních oborů si všechny české vlády dělají dobrý den, platy vyučujících jsou skandálně bídné a svody ideové korupce jsou za těchto podmínek značné. Pokud tady nedojde k poznání, že státy stojí a padají s úrovní svých elit, můžeme poslat Českou republiku rovnou do konkurzu.

Jedna z oblíbených negativních rétorik namířených proti Ukrajině je ukrajinská korupce a navazující tvrzení o tom, že se na Ukrajině veškerá západní finanční, humanitární i zbraňová pomoc rozkrade apod. Jak to má nyní reálně Ukrajina s korupcí? A proč se zapomíná, že korupce přece není problém pouze Ukrajiny?
Souhlasím a rád říkám, že pokud hovoru o ukrajinské korupci nepředchází letní projížďka po české silniční síti, ztrácíme smysl pro kontext. Teprve po té projížďce totiž budeme schopni posoudit, zda je prototypem korupčních nešvarů Ukrajina, s níž je tak rádi spojujeme, nebo země, kde se vrtá do asfaltu jen proto, aby se rozfrcaly peníze, které nikdo nemusel vydělat, nýbrž sem přišly z nestřídmých evropských grantů, a na vysoké posty míří převážně poslušní, nikoli kvalifikovaní. Dovolte mi ale vrátit se k vaší původní otázce. Ukrajina se ráda uvádí s přívlastkem těsným, jako „zkorumpovaná“, a jako takovou ji s oblibou líčí Rusové. Tíživé vědomí, že stát je prohnilý skrz naskrz, zažehlo v zásadě před deseti lety Revoluci důstojnosti. Určitě můžeme Ukrajinu popsat jako zemi korupcí nadstandardně zatíženou. Předznamenal to už její postsovětský vývoj, fenomén oligarchů (sluší se pro férovost připomenout, že my jednomu takovému svěřili média i premiérský úřad), svody privatizace obrovského průmyslového komplexu ze sovětských časů a drsné východní způsoby – to všechno zadělalo v tomto směru na obrovskou svízel.

Všechny průzkumy a šetření v následujících dekádách jen potvrzovaly, že korupce je problém číslo jedna. Ale! – za poslední roky dávaly všechny politické reprezentace najevo ochotu přijmout razantní protikorupční opatření a zároveň ustály pokusy o jejich chytrácké odbourání. Země má spoustu čerstvých antikorupčních institucí a ty nezahálí. Jenže poslední instancí protikorupčního boje jsou všude a vždy soudy. A s úrovní justice je země pořád na štíru. Velmi problematické se v tomto směru jeví i postavy v okolí prezidenta Zelenského, což si jistě ještě vyžádá kritickou pozornost všech, komu leží Ukrajina na srdci. Letos zaujala světová média kauza s nákupem předražených potravin pro armádu, pročež padaly hlavy. Zároveň je nutné si uvědomit, že obecně takové skandály v čase války, kdy armádou protékají obrovské finanční částky, nejsou ničím neobvyklým.

A co tedy to tvrzení, že se humanitární pomoc stejně rozkrade?
Jistá část jí samozřejmě mizí, ale pozor – záleží také na tom, o jakou pomoc jde. Strašně záleží na logistice. Je mnohem lepší domlouvat se s příjemci pomoci napřímo a nespoléhat na státní správu už jen proto, že se tak zefektivní distribuční procesy.

A proč podle Vás šiřitelé těchto tvrzení v dané rétorice tak rádi zapomínají na korupci ruskou?
Protože Rusko dosud imponovalo svou velmocenskou mohutností. A z koho jde strach, respekt má automaticky zajištěn. Je to lehce hnusné, ale tak to chodí.


Stopy války / David Svoboda

V Rusku vládne fašistický režim. A paradoxem je, že fašistické Rusko označuje ukrajinský režim za nacistický. Kde se v lidech bere neutuchávající fascinace tímto smýšlením?
Fascinace fašismem souvisí s tím, že pro tu část světa, která diktuje vkus a normy a které říkáme Západ, to byl zatím poslední historický moment existenčního ohrožení. Sovětská subverze, terorismus, nic z toho už nemělo na Západě tuto působnost.

Ačkoli je to vámi zmíněné obvinění z nacismu absurdní a dnes už vyčpělé, nelze se nepozastavit nad strnulostí optiky, jakou náš svět dodnes posuzuje uplynulých 78 let. Historici se zatím nepokoušeli přijít s novou interpretací, která by zpochybnila rok 1945 jako koncovku a všímala si dnešního dramatu ve východní Evropě jako svého druhu pokračování druhé světové války, potažmo začátku války třetí světové – a tudíž jako příběhu s otevřeným koncem. Aktérem by tu na místě Německa bylo už jen Rusko, jehož totalitní předchůdce Sovětský svaz nahradil roku 1945 ve střední Evropě Třetí říší a dnes se sem chce vrátit po dočasné porážce ve studené válce. Tento otevřený konec by ovšem musel z globálně slaveného 8. května udělat všednější den, než jakým je dosud. A mnoha lidem by se z toho mohla zatočit hlava jako při pohledu do propasti.

Mohl byste se vyjádřit k popularitě a dosahu neonacismu jak v Rusku, tak i v Ukrajině, potažmo v celé Evropě?
Neonacismus je dnes živým hnutím snad jen v Rusku. Pokládám za nutné upozornit na paradox: tamní neonacisté jdou proti „multikulturnímu“ imperialistickému schématu, jaké se pojí s Putinovými ambicemi, a trvají na Rusku smrsklém na jeho přísně etnické oblasti. V Evropě se neonacismus transformoval a splynul s hlavním populistickým proudem, podporujícím Rusko. Společnost dnes jisté nacistické principy vstřebala, přisvojila si je a tím vlastně otupila potenciál opravdu nebezpečného neonacismu militantního.

Jaké principy?
Například nevyslovené, ale rasistické uvažování o Ukrajincích a Ukrajině jako o něčem podřadném, čemu je neustále nutné koukat na prsty. Nebo to, že antisemitské nálady v prostředí imigrantů z Blízkého východu v Evropě procházejí bez povšimnutí – jsou jaksi kulturně „přijatelné“. Potažmo posedlost vrozenými identitami, jako je barva kůže či sexuální orientace, jaká se rozmohla v zámoří i v Evropě a dnes tvoří faktor devastující americkou demokracii.

Je záhodno i zmínit, že i ze stran západních mocností je za neonacistický označován ukrajinský pluk Azov, což s radostí kvituje ruská propaganda.
Faktem je, že neonacistická ornamentika je přítomna v jakési karikované podobě i v prostředí ukrajinské válečné subkultury. Zapomínáme na fenomén, který z démonizovaného nacismu už od 90. let často dělal něco, co bych nazval kontrakulturní perzifláží: Nosím ty symboly s úmysly nevážnými, mám je „na salámu“, ale dobře se na to kouká a provokuje to moralisty. V ukrajinském případě tyto „kérky“ a nášivky dotvářejí estetiku válečné každodennosti v době, kdy každý den může být poslední. Proto jsem třeba viděl vlát prapory s nápisem „Valhalla“ na hrobech padlých dobrovolníků. Pro snoba ze Západu doklad toho, co se říkalo o Azovu, pro mě skličující připomínka, kolik mladých ukrajinských životů válka pohlcuje. Pokud mají být Ukrajinci neonacisté, je s podivem, že se za ně žádní „náckové“ nikde ve světě nepostavili. Ti jdou za Ruskem.

V jednom svém dřívějším rozhovoru jste konstatoval, že už Stalin zastával názor, že jaderné zbraně války nerozhodují. Použití těchto zbraní nemá žádný precedent, a to ani v Rusku, přičemž Západ má jednoznačnou jadernou převahu. Nicméně i přesto se spekulativní argument o obavě z použití jaderných zbraní ze strany Ruska hojně v západní společnosti šíří s kladeným důrazem na to, že proto Západ nesmí Rusko „dráždit a naštvat“. Co si o tomto argumentu myslíte Vy? A udělala podle Vás Ukrajina chybu, když se svých jaderných zbraní výměnou za záruku územní celistvosti vzdala – viz Budapešťské memorandum?
Předně nechápu, proč má tolik lidí potřebu pomáhat nepříteli tím, že mu sdělujeme limity svého odhodlání. Tím ho psychologicky posilujeme, zato sebe oslabujeme, a to za situace, kdy se ta válka stává závodem ve výdrži. Nepsané heslo „nedráždit a nenaštvat“ dělá pro šíření jaderných zbraní víc než pět Putinů. Ukazuje totiž, že se jejich držení vyplácí, ba že se vyplácí odnímat tento arzenál zemím bezúhonným a svěřovat jej korzárům, jako se stalo v prosinci 1994 pod vyprázdněným příslibem vámi zmíněného Budapešťského memoranda. Nechci hodnotit zpětně, zda Ukrajina chybovala. Chybují ti, kdo líčí možný rozpad Ruska jako scénář vedoucí k jadernému chaosu. Osobně nechápu, proč se bát těchto zbraní v rukou „trpaslíků“, když nás žádní „trpaslíci“ jadernými zbraněmi nikdy neohrožovali, zato nám jimi vyhrožuje obr, kterému jsme je v 90. letech svěřili v důsledku stejného opovržení „trpaslíky“ jako dnes. Navíc je eventualita rozpadu Ruska stále jen jednou z variant. Připustíme-li ji, pak bych si vsadil na odchod Kavkazu. Pořád je otázkou, zda Rusko nepřetrvá v nějaké volnější formě, i když by to předpokládalo jednu nepravděpodobnost – jeho demokratizaci.

Octli jsme se v situaci až anticky tragické: máme pudově opodstatněný strach z překročení Rubikonu, ale zároveň nás může vysvobodit jen strach z onoho strachu. Strach z vlastního strachu vede k morální mobilizaci a má osvobozující koncovku. Že se ve smrtelných křečích putinovský režim může uchýlit k taktickému jadernému úderu na ukrajinské pozice, bych nevyloučil. Ovšem vize jaderné války světů je jen nástrojem ruské psychologické ofenzivy stejně jako v 80. letech, kdy to Rusům „baštili“ liberální politici a komentátoři, filmaři i rockoví hudebníci (tam mě to mrzí nejvíc). Jistým posuzovatelům této problematiky by tedy neuškodila méně bujná imaginace. A jinde by na ní zas mohli zapracovat.


Zničený tank / David Svoboda

Víte, mne opravdu udivuje, že jako Češi, kteří mají historickou zkušenost s Mnichovem, se část našich spoluobčanů dožaduje kapitulace Ukrajiny s tvrzením, že chtějí mír. Přičemž je ale z historických konsekvencí naprosto zřejmé, že porážka – hlavně tedy ve smyslu morální kapitulace – životy obyvatel jak kapitulující země, tak i těch „zatím“ přihlížejících, nezachrání. Ba naopak. Mnoho hrdinů a významných osobností zemřelo právě díky takovéto kapitulaci. Nicméně na druhou stranu je pravda, že přežilo mnoho kolaborantů. Jak toto „volání po míru“ a vzdání se Ukrajiny ruskému agresorovi vnímáte?
Jako únavné opakování dávno zkompromitované iluze. Ustoupit agresorovi by byl bianko šek pro všechny predátory, což by mezinárodnímu právu zasadilo smrtelnou ránu. Je mi skoro stydno, že takovou banalitu musím opakovat. Sovětský disident a exulant Vladimir Bukovskij vzpomínal, jak mírové slogany působily v 70. a 80. letech na západní levicové auditorium jako „zvoneček na Pavlovova psa“: to okamžitě jihlo, a – podle jeho slov – začalo „pouštět žaludeční šťávy“. Pojem mír tehdejší liberály zbavoval střízlivého úsudku, takže zapomínali na kontext: mír jaký a s kým? Kočky s kanárem? Jak Bukovskij hezky dodal, absolutní mír panuje důsledně vzato jen na hřbitově. Tzv. mírová ofenziva byla za vrcholící studené války zásadní propagandistickou zbraní sovětských vlivových sítí s KGB v pozadí. V tom posledním ohledu to dnes sice není jiné, atmosféra je ovšem zásadně odlišná. Tehdy mezinárodní systém zatuhl v bipolárním modelu dvou jaderných supervelmocí, který vojenskou konfrontaci odsouval na bojiště ve třetím světě, mimo evropský terén.

Také střídání v Kremlu s sebou neneslo žádná nebezpečná překvapení, Brežněvovo vůdcovství ostatně charakterizovalo osmnáctiletou éru zmrtvělé stability, která východoevropský disent zbavovala nadějí, současně ale zajišťovala, že Evropu nečekají nějaké nebezpečné konfrontační výkyvy. Mírové hnutí inspirované Sověty a trvající ve své nátlakové podobě celé dvě dekády se tak stalo všední kulisou západní kultury, která šla ostatně ruku v ruce s převládající smířlivostí západoevropských vlád vůči Moskvě. Dnes se naopak „chcimíři“ projevují na pozadí největší evropské války od roku 1945, která vypukla málokým očekávána. Mezinárodní řád se povážlivě kymácí, demokratický establishment je těmito demonstranty otevřeně napadán a ruský systém nezastupuje dekádami prověřená státostrana, ale „neprověřený“, tedy nepředvídatelný diktátor. „Hnutí za mír“ je také dnes mnohem výrazněji spojeno s krajně pravicovými populisty nežli s revoluční levicí. Zůstaly tedy staré instinkty a staří inspirátoři, ale ne okolnosti. V jednom ovšem mají „chcimíři“ pravdu, i když jinak, než zamýšlejí.

A sice?
Západ opravdu dodává Ukrajině zbraně v množství takovém, aby válka trvala, ne aby rychle skončila. Nebýt jeho zbabělosti, možná krátkozraké úplatnosti, mohli už Ukrajinci vyprovodit Rusy z poslední pídě ukrajinské půdy i s muzikou.

Jak by případné vítezství Ruska ovlivnilo Českou republiku?
Čekal by nás pochod dlouhou nocí. Každý, kdo radí zažehnat zlé síly tím, že zavřeme dveře a okna na petlici a zavrtáme se pod tlustou duchnu, nebere do úvahy jednu zásadní věc. Rusko neválčí s Ukrajinou vymezenou státními hranicemi. Rusko nastoupilo cestu ke změně mezinárodního řádu a klimatu, přičemž jednou z „neodolatelných“ nabídek v předvečer invaze byl požadavek, aby se NATO vojensky stáhlo z konkrétních zemí přijatých do aliance po roce 1997. Jmenována byla i Česká republika. To už byl útok na naši bezpečnostní politiku, průlom do naší suverenity. V Ukrajině se Rusům zhmotňuje ďábel plurality a západních hodnot, jehož zárukou jsou Spojené státy. Přese všechny strašné chyby jako Irák, jichž se dopustily, je americká vnitřní politika demokratická a americká síla zabezpečuje i naše stále ještě snesitelné poměry.

A jak z pohledu ukrajinisty bude vypadat Ukrajina po skončení války? Dokáže vůbec kdy zhojit všechny utržené rány?
Dala jste mi příležitost vylít si srdce. Zacházíme s ukrajinskou tragédií na způsob řidičů, kteří si v husté tmě vystačí jen s potkávacími světly. Ta dálková máme vypnutá, a vidíme tudíž jen pár metrů před sebe. Chybí nám perspektiva, přehled o terénu. Momentálně se upínáme na válku jako na nějaký napínavý fotbalový mač, komentujeme nedočkavě kdejaký manévr, ale dveře k masivu problémů, které vyvstanou s koncem války, se bojíme otevřít. Představme si nicméně budoucí Ukrajinu jako zemi zdeptanou hrůzami, které se propsaly do tamních těl i duší, ekonomicky poškozenou, ochuzenou o cenný genofond (kolik jen umělců, sportovců i obyčejných vlastenců už není mezi námi!) a vylidněnou v důsledku migrace, která byla ostatně značná už v dekádách před invazí, plus politicky zmraženou, protože válečné běsy odsouvají standardní soutěž programů kamsi do dálav. A rovnou se proto ptejme: bude vítězná Ukrajina lepší zemí než před válkou? Dočká se zacházení přiměřeného situaci, aspoň vstupu do NATO? Pokud se to pokazí, zemi zachvátí rozčarování a odklon od demokracie. Černý scénář může představovat i přetrvávající klientelismus, nedostatečně zabezpečené investiční prostředí, které znesnadní poválečnou obnovu země, a z toho plynoucí líhnutí organizovaného zločinu. Ukrajinci, jejichž všeobecný rozhled je už dnes namnoze nevalný, propadnou ještě silněji víře v absurdity všeho druhu, která jim přehradí výhled za horizont.

Takže?
Bude to pro nás bude strašně nebezpečné. Nikdo nás nenutí pomáhat té zemi na nohy pro její hezké oči. Jenže dnes se válčí o zásadní změnu v evropské bezpečnostní architektuře. Rusko můžeme na dlouhá léta odepsat. Garantem bezpečí na východních hranicích Evropy musí být nová síla v podobě země silné, prosperující a hlásící se k evropským kořenům. Je to strašně moc na nás. A víte, proč jsem skeptický?

Proč?
Protože starat se o budoucnost toho druhého může jen ten, kdo věří v tu vlastní. A my, Západ, už jen přežíváme. Obávám se, že takhle si s Ukrajinou jednou budeme moct podat ruku.

Děkuji Vám za rozhovor.

Nahlásit chybu v článku


Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • ZDKO
  05:32 16.08.2023

  Novinky.cz 15.8.2023: V Rusku odhalili osmimetrový pomník Stalina. Má probudit vlastenecké ...Zobrazit celý příspěvek

  Novinky.cz 15.8.2023: V Rusku odhalili osmimetrový pomník Stalina. Má probudit vlastenecké cítění

  https://www.novinky.cz/clanek/...

  Takže asi tak...Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  18:08 16.07.2023

  Prostoduše naivní otázky co by nahrávky na podobně laděné odpovědi. Např.kritika věcně položeného dotazu regulérnímu despotovi. Mimochodem šlo o novináře ČT,ne ČTK alespoň ...Zobrazit celý příspěvek

  Prostoduše naivní otázky co by nahrávky na podobně laděné odpovědi.
  Např.kritika věcně položeného dotazu regulérnímu despotovi.
  Mimochodem šlo o novináře ČT,ne ČTK alespoň myslím.
  A nesmí chybět chcimíři,jak jinak.Rozhovor vhodný pro Forum 24.
  Cílem je vyděsit lidi,lépe se potom ovládají.Skrýt celý příspěvek

  • ZDKO
   18:57 16.07.2023

   V textu nikde není uvedeno, že ten ptající se novinář byl z ČTK. Čtěte příště pozorněji. "CHCIMÍŘI" s tématem souvisejí, takže máte pravdu - chybět nemohou. A máte také další ...Zobrazit celý příspěvek

   V textu nikde není uvedeno, že ten ptající se novinář byl z ČTK. Čtěte příště pozorněji. "CHCIMÍŘI" s tématem souvisejí, takže máte pravdu - chybět nemohou. A máte také další pravdu - vyděšení lidé se lépe ovladají - proto despota Putin a jeho parta děsí a zastrašují své okolí jadernými zbraněmi a genocidou různých národů už desítky let.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    19:58 16.07.2023

    na čemž má podíl už i ČTK, ale o něco, co už hraničí s absencí soudnosti: Když zkušený zpravodaj žádá po prezidentu Zelenském za jeho návštěvy v České republice něco jako garanci, ...Zobrazit celý příspěvek

    na čemž má podíl už i ČTK, ale o něco, co už hraničí s absencí soudnosti: Když zkušený zpravodaj žádá po prezidentu Zelenském za jeho návštěvy v České republice něco jako garanci, že Ukrajina nenaloží s ukrajinskými rusofony podobně krutě.....
    No opravdu je to zmatené jako celý článek.
    Zelenskyj je skutečný despota nejen podle švýcarských tajných služeb.
    No a nás děsí Fiala a spol.tím že jsme ve válce.Skrýt celý příspěvek

    • ZDKO
     20:10 16.07.2023

     Tak to můžete být tedy rád, že díky švýcarským tajným službám Vy zmaten nejste.

     Tak to můžete být tedy rád, že díky švýcarským tajným službám Vy zmaten nejste.

     • Tesil
      20:35 16.07.2023

      Ano,jsem rád,že alespoň někde mají všech pět pohromadě.

      Ano,jsem rád,že alespoň někde mají všech pět pohromadě.

    • pepo75
     20:12 16.07.2023

     " Zelenskyj je skutečný despota nejen podle švýcarských tajných služeb " :)) . S takýmito infantilitkami choď niekam na novinky, či pravdu.sk, trole, a zalez do zemlanky .

     " Zelenskyj je skutečný despota nejen podle švýcarských tajných služeb " :)) . S takýmito infantilitkami choď niekam na novinky, či pravdu.sk, trole, a zalez do zemlanky .

     • Tesil
      20:33 16.07.2023

      Ale no tak pepo,nezavírej oči před realitou.

      Ale no tak pepo,nezavírej oči před realitou.

     • pepo75
      20:47 16.07.2023

      to Tesil, priznaj ze si plateny ;)

      to Tesil, priznaj ze si plateny ;)

     • Pavel 1
      21:57 16.07.2023

      Realita puťkova svěrače je dosti děsivá tesile.

      Realita puťkova svěrače je dosti děsivá tesile.

     • Tesil
      16:44 17.07.2023

      Hele pepo,víš že během 1.sv.v.němečtí vojáci v Belgii napichovali nemluvňata na bodáky a opékali si je? Ale kdepak,to byla pouze kampaň,která měla obyvatele USA připravit na vstup ...Zobrazit celý příspěvek

      Hele pepo,víš že během 1.sv.v.němečtí vojáci v Belgii napichovali nemluvňata na bodáky a opékali si je?
      Ale kdepak,to byla pouze kampaň,která měla obyvatele USA připravit na vstup do války.
      Čili pepo vláda Spojených států udělala z několika miliónů Američanů blbce.
      U nás dělá vláda blbce pouze z několika set tisíc lidí.
      A pepo tomu se říká propaganda.Skrýt celý příspěvek

     • pepo75
      18:01 17.07.2023

      Tesile (sa mi páči v češtine to oslovovanie), o propagande musíš vedieť samozrejme ako profík viac. Presadiť moskaľskú na tomto fóre je síce sizyfovská márnosť, ale snažíš sa ;)

      Tesile (sa mi páči v češtine to oslovovanie), o propagande musíš vedieť samozrejme ako profík viac. Presadiť moskaľskú na tomto fóre je síce sizyfovská márnosť, ale snažíš sa ;)

     • Tesil
      21:25 17.07.2023

      Pochopitelně že vím o propagandě víc než ty. Proto mohu celý článek směle označit za proukrajinskou propagandu. Autorovi stačí aby pár řidičů zablikalo a už by Ukrajinu vítal v ...Zobrazit celý příspěvek

      Pochopitelně že vím o propagandě víc než ty.
      Proto mohu celý článek směle označit za proukrajinskou propagandu.
      Autorovi stačí aby pár řidičů zablikalo a už by Ukrajinu vítal v EU.
      Abych nezapomněl,kdysi jsem si část ZVS odbyl na východním Slovensku a tam možná ty zemljanky fakt měli.Skrýt celý příspěvek

     • pepo75
      21:36 17.07.2023

      Tesile, na bonusy potrebuješ pozitívne ohlasy, alebo Ti stača iba reakcie? Zarobil som Ti aspoň na pár onúc ?

      Tesile, na bonusy potrebuješ pozitívne ohlasy, alebo Ti stača iba reakcie? Zarobil som Ti aspoň na pár onúc ?

    • ZDKO
     21:02 16.07.2023

     A Putin? Putin je podle Vás kdo? Taky despota nebo ho za despotu nepovažujete ani Vy ani švýcarské tajné služby?

     A Putin? Putin je podle Vás kdo? Taky despota nebo ho za despotu nepovažujete ani Vy ani švýcarské tajné služby?

     • Tesil
      16:45 17.07.2023

      Milá dámo o Putinovi se na rozdíl od Zelenského nezmiňují.

      Milá dámo o Putinovi se na rozdíl od Zelenského nezmiňují.

     • ZDKO
      18:55 17.07.2023

      Tesil: odpovídáte hezky vyhýbavě - tak znovu - ptám se v rámci rozvětvené diskuze přímo Vás, tak odpovězte - je Putin despota podle Vašeho názoru nebo ne? Jednoduchá otázka, ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesil: odpovídáte hezky vyhýbavě - tak znovu - ptám se v rámci rozvětvené diskuze přímo Vás, tak odpovězte - je Putin despota podle Vašeho názoru nebo ne? Jednoduchá otázka, očekávám jednoduchou odpověď.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      21:37 17.07.2023

      Osobně neznám Putina ani Zelenského,takže soudy přenechávám povolanějším.
      A ti se vyjádřili jasně.

      Osobně neznám Putina ani Zelenského,takže soudy přenechávám povolanějším.
      A ti se vyjádřili jasně.

  • Pavel 1
   21:55 16.07.2023

   Prostoduchý tesil předstírá, že neví, že "regulérnímu despotovi" se otázky nekladou, za prvé proto, že se něco takového nevyplácí a za druhé proto, že se schovává v kremlu.

   Prostoduchý tesil předstírá, že neví, že "regulérnímu despotovi" se otázky nekladou, za prvé proto, že se něco takového nevyplácí a za druhé proto, že se schovává v kremlu.

   • Tesil
    16:48 17.07.2023

    Ano,příště se budou otázky hezky demokraticky vybírat a jen ty vhodné budou kladeny.

    Ano,příště se budou otázky hezky demokraticky vybírat a jen ty vhodné budou kladeny.

    • Pavel 1
     19:04 17.07.2023

     To by ovšem muselo rusácko učinit obrovský civilizační krok kupředu, prostoduchý tesile. Prozatím je pro rusáky demokracie a předvýběr otázek něco jako kvatnová mechanika pro ...Zobrazit celý příspěvek

     To by ovšem muselo rusácko učinit obrovský civilizační krok kupředu, prostoduchý tesile. Prozatím je pro rusáky demokracie a předvýběr otázek něco jako kvatnová mechanika pro orangutany.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      21:42 17.07.2023

      No a Ukrajina je ještě o krok zpět.
      A protože jsi kapánek natvrdlý připomenu,že výběr otázek se týkal ukrajinského despoty,aby se zas náhodou necítil zaskočen.

      No a Ukrajina je ještě o krok zpět.
      A protože jsi kapánek natvrdlý připomenu,že výběr otázek se týkal ukrajinského despoty,aby se zas náhodou necítil zaskočen.

     • Pavel 1
      06:51 18.07.2023

      Ukrajina může být za západem zpět o kolik chce kroků prostoduchý tesile. To však nic nemění na tom že před rusáckem je o světelné roky a to zásluhou despoty puťky.

      Ukrajina může být za západem zpět o kolik chce kroků prostoduchý tesile. To však nic nemění na tom že před rusáckem je o světelné roky a to zásluhou despoty puťky.

    • Scandinavian81
     13:12 21.07.2023

     neotravuj tady, běž někam mezi Přátele Ruska

     neotravuj tady, běž někam mezi Přátele Ruska

  • Scandinavian81
   13:11 21.07.2023

   tobě jako Chcimírovi se to muselo číst špatně no :D

   tobě jako Chcimírovi se to muselo číst špatně no :D

 • ZDKO
  14:31 16.07.2023

  Tak se mi zdá, že je celkově v diskuzi jaksi opomíjen fakt, že Rusko z rozhodnutí jednoho "pomateného" starobního diktátora, rozpoutalo v Evropě 21. století bezprecedentní ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak se mi zdá, že je celkově v diskuzi jaksi opomíjen fakt, že Rusko z rozhodnutí jednoho "pomateného" starobního diktátora, rozpoutalo v Evropě 21. století bezprecedentní neospraveditelnou agresi proti suverenímu státu - vraždí tam obyvatele včetně nemluvňat, ničí tam faunu i floru a my - Západ - tomu víceméně zbaběle přihlížíme... Dějiny se opakují. A jak je z dějin známo, za zbabělost se ve finále platí cena velmi vysoká ...Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  10:32 16.07.2023

  Strategický cíl západu je už splněn, od Ruska se odvrací jeho tradiční spojenci a v Baltském moři mohou tak leda jezdit na ryby. Pan doktor Svoboda by si měl doplnit vzdělání o ...Zobrazit celý příspěvek

  Strategický cíl západu je už splněn, od Ruska se odvrací jeho tradiční spojenci a v Baltském moři mohou tak leda jezdit na ryby.

  Pan doktor Svoboda by si měl doplnit vzdělání o vývoji ekonomiky a hospodářství Ukrajiny, včetně tzv. zahraničních investic všeho druhu do tohoto státu od roku 1991 až dodnes. Pak by jen těžko mohl srovnávat korupci podle kvality silnic v ČR. V ČR je korupce nešvarem, tak jako jinde v civilizovaném světě ( nešvar, který zde provozují i nadnárodní firmy).
  Na Ukrajině je korupce systémem, a to systémem tak rozlezlým, že ukrajinci si tam zvykli dopředu počítat s tím, že vše co po státu chtějí doprovází korupce. Takhle tam probendili 30 let ekonomického růstu a patří k nejhorším ekonomikám bývalého východního bloku, přestože měli mnohem lepší startovací pozici (díky přírodním zdrojům a průmyslu) než většina ostatních států bývalého východního bloku.Skrýt celý příspěvek

  • ZDKO
   14:16 16.07.2023

   Evidentně chápete výraz "strategický cíl" po svém.

   A pan doktor Svoboda si vzdělání s ohledem na Vaše "doporučení" opravdu doplňovat nemusí ;-)

   Evidentně chápete výraz "strategický cíl" po svém.

   A pan doktor Svoboda si vzdělání s ohledem na Vaše "doporučení" opravdu doplňovat nemusí ;-)

   • flanker.jirka
    15:08 16.07.2023

    V Rusku to podpokličkou vře už od doby úprku od Charkova a to co předvedl Prigožin je jen první velkou známkou, že stabilita systému v Rusku šla do kytek. Také sankce teprve ...Zobrazit celý příspěvek

    V Rusku to podpokličkou vře už od doby úprku od Charkova a to co předvedl Prigožin je jen první velkou známkou, že stabilita systému v Rusku šla do kytek. Také sankce teprve získají na síle, protože některé věci se začínají projevovat naplno až nyní.

    Jestli si vážně myslí, že se v ČR "vrtá do asfaltu jen proto, aby se rozfrcaly peníze, které nikdo nemusel vydělat, nýbrž sem přišly z nestřídmých evropských grantů" tak nechápe, že i na evropské peníze se vydělat musí a doba kdy ČR byla pouze příjemcem je pryč, nutné je do toho započítat i to, že je ČR pro země původní patnácky dojnou krávou ze které odtéká každý rok několik set miliard Kč na dividendách. Ale rozhodně se zde vrtá do asfaltu pouze proto, abychom měli lepší infrastrukturu, která má vliv na kvalitu života. Zátěž na silnice se neustále zvětšuje a s tím je spojena i nutnost častějších oprav. Systém evropských dotací funguje v celé EU podobně a díky tomu, že jsou nastaveny kontrolní mechanismy, tak se přijde na občasné zneuívání těchto prostředků. Když něco podobného zkoušela EU v podobě pomoci Ukrajině před válkou, tak se peníze ztratily v černé díře. Na Ukrajině máte systém, kde když chcete dát dítě na lepší školu, tak zaplatíte úplatek, když chcete lepší práci zaplatíte úplatek, chcete něco v nemocnici, zaplatíte úplatek, chcete práci na západě, zaplatíte úplatek.Skrýt celý příspěvek

    • ZDKO
     15:40 16.07.2023

     A Vy jste tam osobně žil a všechny ty úplatky platil, že to tak detailně popisujete?

     A Vy jste tam osobně žil a všechny ty úplatky platil, že to tak detailně popisujete?

     • torong1
      15:58 16.07.2023

      Ne, ale "všichni to říkají"

      Ne, ale "všichni to říkají"

     • Repomen
      20:33 16.07.2023

      Páni, zapojím sa do toho. Hovoria to samotný ukrajinci. Som s nimi v dennom kontakte a keď sa ich pýtam, či nepremýšľali ísť brániť vlasť odpoveď je vždy skoro rovnaká - "A čo mne ...Zobrazit celý příspěvek

      Páni, zapojím sa do toho. Hovoria to samotný ukrajinci. Som s nimi v dennom kontakte a keď sa ich pýtam, či nepremýšľali ísť brániť vlasť odpoveď je vždy skoro rovnaká - "A čo mne Ukrajina dala? Manželka išla rodiť, musel som zaplatiť, chcel som dať dieťa do škôlky misel som zaplatiť, ked išlo do školy či k lekárovi zase som platil. Na všetkých úradoch ma vždy obrali. Ja im nie som nič dlžný..." Samozrejme mysleli úplatky, nie zdravotné poistenie, alebo školné. Pokiaľ si takto žijete aj v ČR tak chápem, že to zrovnanie je na mieste a zároveň je mi vás ľúto ako tých chudákov z UA. Verím však, že to prirovnanie nebolo vôbec na mieste, tak ako na to bolo poukázané. Veru mne pri tom prirovnaní bolo až smiešne, lebo žijem neďaleko UA hranice, chodievali sme tam a mohol by som vám tu písať toľko príbehov ako je Ukrajina pre Vás asi až neuveriteľne skorumpovaná krajina. Nejaké blikanie svetlami... no je to úsmevné. Verím že raz tam bude lepšie. Ale ešte naše krajiny maju čo robiť s korupčným nešvárom a postkomunistických dedictvom. PS: Jeden za všetky - Keď sme na autobusovej stanici nevedeli kedy a odkial ide spoj a pýtali sa na to autobusára, popýtal nás 30eur, vykašľal sa na svoju trasu, ľudí čo mu čakali na zastávke a zobral nás svojím autobusom do dediny 15km ako taxík...Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:58 16.07.2023

      Stačí se pohybovat 15 let v prostředí kde Ukrajinci v ČR pracují. Nejen lepší výdělek byl důvodem proč hledali práci v zahraničí. Bohužel, válku mezi oligarchy warlordy odnese ...Zobrazit celý příspěvek

      Stačí se pohybovat 15 let v prostředí kde Ukrajinci v ČR pracují. Nejen lepší výdělek byl důvodem proč hledali práci v zahraničí.
      Bohužel, válku mezi oligarchy warlordy odnese zase národ jako celek.
      Papadopulos svým dotazem načnul téma, co bude po válce? Budou moci žít lidé, kteří vidí svoji budoucnost pod Moskvou nebo pod Kyjevem opravdu žít tak jak chtějí, nebo z toho bude další Jugoslávie? Nebo to po ukončení hlavních bojpů dopadne jako v Iráku a Afghánistánu, kde se vše vymklo a dopadlo to špatně. Kdo zabrání tomu, že se tam dovezené zbraně nerozkradou nebo nedostanou na černý trhy a nevznikne tam něco s podobnou strukturou jako islámský stát?Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:01 16.07.2023

      torong1 V ČR máte spoustu možností se jich zeptat. Ale záelží kde se s nimi o tom budete bavit. Ve větší koncentraci uprchlíků se chovají opatrně s tím co říkají. Dost se jich ...Zobrazit celý příspěvek

      torong1
      V ČR máte spoustu možností se jich zeptat. Ale záelží kde se s nimi o tom budete bavit. Ve větší koncentraci uprchlíků se chovají opatrně s tím co říkají. Dost se jich podezřívá z toho, že někomu donáší a někteří mají strach, že jim správný názor někdo "vnutí" po návratu domů. I když, těm obavám se nedivím, mají mezi sebou bonzáky dělajíci i pro rusko.Skrýt celý příspěvek

     • AR10
      22:35 16.07.2023

      Odpoviem Vám osobnou anekdotou. Ja poznám dvoch slovenských podnikateľov (jeden z nich patrí k tým skutočne bohatým Slovákom), ktorí chceli investovať na Ukrajine v ...Zobrazit celý příspěvek

      Odpoviem Vám osobnou anekdotou. Ja poznám dvoch slovenských podnikateľov (jeden z nich patrí k tým skutočne bohatým Slovákom), ktorí chceli investovať na Ukrajine v poľnohospodárstve. V momente ako dali najavo tento zámer boli na nich nabalený miestny vybavovači a "vyberači poplatkov na systém" ako sa tomu eufemisticky hovorilo u nás za minulej vlády. Dotyční slovenskí investori pritom zažili slovenské 90 roky takže to neboli žiadne súčasne startupové naivky, ktoré by mali problém, že musia niekoho uplatiť. Záver bol ten, že investičný zámer vydržal týždeň so záverom, že teda radšej nie...

      Ale použime ako referenciu len Transparency international a ich Corruption Perception Index:
      2022 - 116 zo 180 hodnotených
      2021 - 122 zo 180
      2020 - 122 zo 180
      2019 - 126 zo 180
      2018 - 120 zo 180
      2017 - 130 zo 180

      Zdroj: https://www.transparency.org/e...

      Čiže netvárte sa prosím Vás, že problém neexistuje. Trend je pozitívny to im treba uznať, ale faktom zostáva, že je to stále veľký problém. Pričom javiac niekomu uškodíme tým, že zamlčiavame jeho nedostatky.Skrýt celý příspěvek

     • ZDKO
      11:13 17.07.2023

      Ukrajina je velká země, má kolem cca 45 milionů obyvatel. To že tam korupce je, nikdo nepopírá, v rozhovoru na to pan doktor i odpovídá. A mohou o tom samozřejmě hovořit i samotní ...Zobrazit celý příspěvek

      Ukrajina je velká země, má kolem cca 45 milionů obyvatel. To že tam korupce je, nikdo nepopírá, v rozhovoru na to pan doktor i odpovídá. A mohou o tom samozřejmě hovořit i samotní Ukrajinci.

      Ale zde je potřeba mít na paměti, že toto téma se nadmíru zneužívá a tvrdit, že se tam úplatky berou úplně všude, protože se to prostě "povídá", je zcestné. Ukrajina není jedinou zemí s tímto problémem, ale vůči ní se toto téma používá primárně v kontextu, který se hodí Kremlu - je tam korupce, nic jim Západe nedávej, stejně se to rozkrade již cestou atd. atd. Přitom v Rusku je korupce minimálně stejná, ne-li větší, ale o tom se "taktně" povětšinou mlčí.

      A že nějaký jednotlivec Ukrajinec nechce bojovat za svou vlast a tvrdí, že údajně kvůli korupci, to může být klidně i pravda - protože tady válku zatím nemáme, ale našlo se zde již mnoho "chcimírů", kteří preventivně předem odmítají s různými pseudoargumenty jít bojovat a chránit svou vlast v případě, že by jí agresor napadl. Ale na druhou stranu je mnohem více těch, co za svojí napadenou vlast bojují a nehledají "výmluvy".Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      17:02 17.07.2023

      Ale,no tak hoši.Vy zcela nabouráváte jediný správný názor. Mluvil jsem s Ukrajinci z okolí Užhorodu a ti mají Zelenského na háku,mimo všeobecnou korupci řeši nedostatek prakticky ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale,no tak hoši.Vy zcela nabouráváte jediný správný názor.
      Mluvil jsem s Ukrajinci z okolí Užhorodu a ti mají Zelenského na háku,mimo všeobecnou korupci řeši nedostatek prakticky všech základních potřeb, protože vše se cpe do centrální Ukrajiny.
      Samozřejmě nejsem takový odborník jako pan Svoboda.
      A tak by mě zajímalo jestli nápad na destabilizaci Ruska pochází z jeho hlavy či mu to někdo poradil.Skrýt celý příspěvek

 • Pavel 1
  00:12 16.07.2023

  Slyšel jsem nebo četl jsem několik rozhovorů s doktorem Svobodou a musím říct, že je mi líto, že v médiích místo zjevů typu zaorálek nevystupuje častěji. Zdůraznil bych jeho ...Zobrazit celý příspěvek

  Slyšel jsem nebo četl jsem několik rozhovorů s doktorem Svobodou a musím říct, že je mi líto, že v médiích místo zjevů typu zaorálek nevystupuje častěji.
  Zdůraznil bych jeho stesky na některé "akademiky", čí spíše na komunistické aparátčíky a agenty fsb. Ševčíka musel při jeho prosucákém extempore natočit kamera, aby se začalo protestovat. Mně by ovšem zajímalo, jak to, že se neprotestuje proti takovým zrůdičkám jako pullman nebo keller. Alespoň, že francouzská popíračka komunistického antisemitismu blaive byla s rozběhem vykopnuta z Ústavu pro studium totalitních režimů.Skrýt celý příspěvek

 • memo
  23:32 15.07.2023

  Nestabilní Rusko může být strategickým cílem Západu pouze pokud se Ruská Federace řízeně rozpadne. Aby se tedy řízeně rozpadla je nutné mít strategii a plán který bude osnovou. K ...Zobrazit celý příspěvek

  Nestabilní Rusko může být strategickým cílem Západu pouze pokud se Ruská Federace řízeně rozpadne. Aby se tedy řízeně rozpadla je nutné mít strategii a plán který bude osnovou.
  K tomuto ale bude poté třeba získat ruské dobrovolníky, v podstatě vlastně novodobé bělogvardějce.
  Během Občanské války v Rusku byla podobná situace ovšem díky společenským otřesům způsobeným 1.sv nebyla vůle se v Rusku angažovat. Intervenční vojska měla pouze omezené působení a brzy se stáhla, kromě Československých legií. Strategickým cílem by mělo být oddělení Jižního Ruska jako samostatného státu s hlavním městem Volgogradem. Došlo by tím k vytvoření koridoru z Ukrajiny do Kazachstanu na Kavkaz rovněž k získání přístupu do Kaspického moře. Dalším cílem by mělo být odtržení Murmanské oblasti a Karélie a rovněž odtržení Západního Ruska jako samostatného státu s hlavním městem Petrohradem. Mimo to bude nutné vyřešit budoucnost Běloruska a vytvoření neutrálních územních pásů na ruském území na severní hranici Ukrajiny. Jestliže se podaří a určitě se podaří osvobození všech okupovaných území Ukrajiny a následně i přenést bojovou činnost do Ruska je nutné definovat cíle kterých potřebuje Západ dosáhnout.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   06:57 16.07.2023

   Trosku ignorujete, ze z timto rozpadajicim se "ruskem" si prijou jeho dneski spojenci Turecko, Iran, Cina vyrovnat ucty.

   Trosku ignorujete, ze z timto rozpadajicim se "ruskem" si prijou jeho dneski spojenci Turecko, Iran, Cina vyrovnat ucty.

 • Marlow
  22:42 15.07.2023

  Porad nejak doufam ze nemame vsechny informace a pomahame Ukrajincum na max. Pokud je nechame padnout jako Jezidy s tim ze na ne vlastne prdime a muzou byt radi ze jsme poslali ...Zobrazit celý příspěvek

  Porad nejak doufam ze nemame vsechny informace a pomahame Ukrajincum na max. Pokud je nechame padnout jako Jezidy s tim ze na ne vlastne prdime a muzou byt radi ze jsme poslali aspon srot… budou nas nenavidet mozna vic nez Rusy….Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   06:58 16.07.2023

   Jezidi take dostali stovky tanku, ifv, del, raketometu, atd + munice?

   Jezidi take dostali stovky tanku, ifv, del, raketometu, atd + munice?

 • Oliver
  21:16 15.07.2023

  mě to přijde všechno propaganda. Kdo si všímal ukrajinců dokud nezačal ten sponzorovaný převrat kdy jako fíkové listí byli použití EU představitelé. Ani v ČR jich moc nebylo a byli ...Zobrazit celý příspěvek

  mě to přijde všechno propaganda. Kdo si všímal ukrajinců dokud nezačal ten sponzorovaný převrat kdy jako fíkové listí byli použití EU představitelé. Ani v ČR jich moc nebylo a byli všem celkem ukradení jako další varianta "rusáků". Po slavném převratu velký příliv migrantů a co je nejzajímavější spousta v předdůchodovém věku. Tolik k "obnově demokracie" v UA. Pokud utíkají lidé co už mají důchod "za pár" tak už by to mělo vést k zamyšlení.
  A ke konci, UA měli spoustu možností to ukončit mnohem dřív než to zašlo k otevřenému boji. V první fázi vůbec nezkoušeli jednat s ruskou většinou za Dněprem, ale rovnou poslali armádu (hlavně že Janukovičovu administrativu prosili ať nezasahuje proti demonstracím, že se zaručují - a pak dýka do zad když odjel na podnikatelské fórum s tím že už je dosaženo smíru).
  Pak Minské dohody ze kterých se stal kus hadru a nikdo z nového režimu ani EU+USA je vážně nehodlal plnit ani plnění vyžadovat. Přitom Rusko se chová velice předvídatelně - pověděli že když UA a její pomocníci udělají to a to jak budou reagovat - a to plní, nikdo nemůže tvrdit že Moskva se chová nepředvídatelně. Jen postupně tu cenu navyšují - je ten konflikt stojí nemalé peníze i zdroje, tak jen blázen by si to nenaúčtoval do konečného vyrovnání. Já jsem od jisté doby reálný pesimista a vidím v důsledku jen byznys má dáti/dal...Skrýt celý příspěvek

  • pepo75
   22:07 15.07.2023

   mama mia ty si ale kkt

   mama mia ty si ale kkt

  • ZDKO
   22:13 15.07.2023

   A na základě jakého titulu má Rusko právo povídat suverénímu státu, že "když Ukrajina a její pomocníci udělají to a to jak bude na to Rusko reagovat"?! Kdo dal Rusku právo ...Zobrazit celý příspěvek

   A na základě jakého titulu má Rusko právo povídat suverénímu státu, že "když Ukrajina a její pomocníci udělají to a to jak bude na to Rusko reagovat"?! Kdo dal Rusku právo zasahovat Ukrajině a jiným státům do jejich suverenity?!Skrýt celý příspěvek

   • Oliver
    15:14 16.07.2023

    Suverenita menších států je v praxi omezená, obzvlášť pokud sousedí s velmocí. K žádné válce by nedošlo pokud by se přistoupilo na federalizaci kde by všechny národnosti získali ...Zobrazit celý příspěvek

    Suverenita menších států je v praxi omezená, obzvlášť pokud sousedí s velmocí.
    K žádné válce by nedošlo pokud by se přistoupilo na federalizaci kde by všechny národnosti získali svou autonomii.
    Krym byl je a bude ruský strategický zájem. Jestli si někdo myslel že Rusko bez boje vyklidí Sevastopol a ještě na odchodu zasalutují příchozí americké námořní pěchotě tak je jemně řečeno na hlavu.
    Ale to vše by nehrozilo pokud by přestavitelé EU nepřikryli převrat nacionalistických ultras (kteří mimochodem v posledních svobodných volbách měli jednotky procent).
    A k té suverenitě, co myslíte že by se děl za tanec když by Kuba se chtěla stát přidruženým státem Ruské federace, jako je třeba Portoriko vůči USA.Skrýt celý příspěvek

    • torong1
     16:01 16.07.2023

     "A k té suverenitě, co myslíte že by se děl za tanec když by Kuba se chtěla stát přidruženým státem Ruské federace, jako je třeba Portoriko vůči USA." Ale Kuba se stala ...Zobrazit celý příspěvek

     "A k té suverenitě, co myslíte že by se děl za tanec když by Kuba se chtěla stát přidruženým státem Ruské federace, jako je třeba Portoriko vůči USA."
     Ale Kuba se stala přidruženým státem Ruské federace (tehdy SSSR).
     "Krym byl je a bude ruský strategický zájem. Jestli si někdo myslel že Rusko bez boje vyklidí Sevastopol a ještě na odchodu zasalutují příchozí americké námořní pěchotě tak je jemně řečeno na hlavu."
     Krym je a bude strategický zájem Ukrajiny. A rusko s tím nic neudělá.Skrýt celý příspěvek

  • Pavel 1
   23:49 15.07.2023

   Máš pravdu. Kdo si všímal rusáků na východě Ukrajiny, dokud se janukovyč nezačal střílet do lidí uplatňujících v Kyjevě svá ústavní práva, tedy právo na svobodu slova a ...Zobrazit celý příspěvek

   Máš pravdu. Kdo si všímal rusáků na východě Ukrajiny, dokud se janukovyč nezačal střílet do lidí uplatňujících v Kyjevě svá ústavní práva, tedy právo na svobodu slova a shromažďování? Určitě ne covidový strašpytel puťka. Jím sponzorovaný (hlavně formou dovolenkářů a služebních cest pro okurku alias strelkova a jeho nohsledy) převrat a celá ta propaganda kolem bylo jen fíkové listé pro rusácké impérium. A ano, puťka si z Minských dohod udělal kus hadru (toaletní papír s v rusácku nemají).Skrýt celý příspěvek

   • Oliver
    15:29 16.07.2023

    no a to je další záhada, údajné střílení speciálních jednotek. Jenže střelba přišla jak na agresivní demonstranty tak i do řadových bezp. složek. A až moc nápadně se to podobá ...Zobrazit celý příspěvek

    no a to je další záhada, údajné střílení speciálních jednotek. Jenže střelba přišla jak na agresivní demonstranty tak i do řadových bezp. složek. A až moc nápadně se to podobá modelu co se děl v arabských zemích - neznámí střelci a vláda i opozice se z toho navzájem obviˇnovali, důsledkem bylo buď vypuknutí občanské války nebo velkých problémů. A nebýt této destabilizace která vypadá s odstupem jako řízená tak by EU vůbec neměla takové problémy s migrací, prakticky vznikl pás nestability od Kyjeva přes východní hranici Turecka/Kurdistán přes Damašek až do Tunisu. Nejlépe nástup radikálů vyřešili v Egyptě, nechali jim určitou volnost a až se demaskovali tak se jich zbavili. Toho Ukrajina bohužel nebyla schopná. A tady je hlavní rozdíl mezi Ukrajinou a Egyptem - podstatně vyšší identifikace obyvatel se státem.Skrýt celý příspěvek

    • Pavel 1
     22:00 16.07.2023

     Obávám se, že to co si cucáš z palce oliverku, není záhada. Máš jen zadělaný ručičky.

     Obávám se, že to co si cucáš z palce oliverku, není záhada. Máš jen zadělaný ručičky.

  • Jirosi
   07:17 16.07.2023

   Proc mel tedy tehdejsi prezident UA podepsat ratifikacni dohodu o pristoupeni k EU? Kdyz se o ne zapad nezajimal? O jake dohode z vychdnimi separatisty po invazi na Krym ...Zobrazit celý příspěvek

   Proc mel tedy tehdejsi prezident UA podepsat ratifikacni dohodu o pristoupeni k EU?
   Kdyz se o ne zapad nezajimal?

   O jake dohode z vychdnimi separatisty po invazi na Krym mluvite?
   02/2014 - invaze na Krym
   04/2014 - invaze na vychodni UA (
   05/2014 - slavny masakr v Oddese, tzn duvod pro zasah RF na UA.

   Jak mohli UA poslat rovnou armadu na invazi, kde byli jejich vojaci obkliceni v Kasarnach? (Krym)
   Kdyz vam kus statu obsadily (Krym), a to same zkousi jinde. Tak tezko muze vlada takovou vec ignorovat. K tomu ma snad armadu, aby tyhle vnejsi utoky odrazila.
   Jak chcete vyjednaxst z nekym, kdo misto vyjednavani posila vojaky obsazovat vase uzemi?
   Nebo stale zijete v realite, ze ti Rusti vojaci byli z Ua?Skrýt celý příspěvek

 • Jaroslav Dolejška
  19:39 15.07.2023

  Rusko za to co provádí s podporou nebo mlčením většiny svých občanů je třeba porazit, jako Německo za 2. světové války. Jiná rozumná cesta do budoucna neexistuje.

  Rusko za to co provádí s podporou nebo mlčením většiny svých občanů je třeba porazit, jako Německo za 2. světové války. Jiná rozumná cesta do budoucna neexistuje.

  • Miroslav
   19:52 15.07.2023

   Rozdiel je v tom, že Nemecko v roku 1945 nebolo jadrovou superveľmocou. Rusko môžeme podporou UA vytlačiť na svoje územie, ale tam to končí. Nikto príčetný nebude chcieť ísť do ...Zobrazit celý příspěvek

   Rozdiel je v tom, že Nemecko v roku 1945 nebolo jadrovou superveľmocou. Rusko môžeme podporou UA vytlačiť na svoje územie, ale tam to končí. Nikto príčetný nebude chcieť ísť do otvorenej konfrontácie s Ruskom. Moskva je si toho vedomá a preto si dovoľuje.Skrýt celý příspěvek

   • peter111
    07:14 16.07.2023

    Ty vždy přispěcháš s tou jadernou kartou. Úplně pravidelně. Děláš to vědomě schválně?

    Ty vždy přispěcháš s tou jadernou kartou. Úplně pravidelně. Děláš to vědomě schválně?

    • Miroslav
     07:55 16.07.2023

     Lebo je to zásadný problém?

     Lebo je to zásadný problém?

    • flanker.jirka
     10:15 16.07.2023

     Vlastnictví jaderných zbraní je velkou kartou. Nemít SSSR/Rusko jaderné zbraně tak na ně západ s USA dávno vlítnul, tak jako do Vietnamu, kterému také vyhrožovali použitím ...Zobrazit celý příspěvek

     Vlastnictví jaderných zbraní je velkou kartou. Nemít SSSR/Rusko jaderné zbraně tak na ně západ s USA dávno vlítnul, tak jako do Vietnamu, kterému také vyhrožovali použitím taktických JZ.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      13:50 16.07.2023

      Neviem či by tam niekto ,,vlítnul", aké každopádne vlastníctvo veľkých zásob JZ dramaticky mení pomery

      Neviem či by tam niekto ,,vlítnul", aké každopádne vlastníctvo veľkých zásob JZ dramaticky mení pomery

  • ZDKO
   22:07 15.07.2023

   Souhlas.

   Souhlas.

   • Miroslav
    22:25 15.07.2023

    Ako konkrétne si to predstavuješ? Zaujímavé, že samotné NATO sa v otázke Ukrajiny nijak neangažuje, alebo len veľmi povrchne a tajne. NATO totiž nemá záujem o konfrontáciu s ...Zobrazit celý příspěvek

    Ako konkrétne si to predstavuješ? Zaujímavé, že samotné NATO sa v otázke Ukrajiny nijak neangažuje, alebo len veľmi povrchne a tajne. NATO totiž nemá záujem o konfrontáciu s Ruskom, ale hrdinovia spoza klávesníc by už tiahli na Moskvu. Nie, vojensky poraziť Rusko po vzore Nemecka už dnes nie je z pochopiteľných dôvodov možné.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     10:16 16.07.2023

     NATO se neangažuje na Ukrajině? Je to naopak, NATO dodává prakticky vše co Ukrajina pro válku potřebuje a bez informací, materiálu a výcviku od armád NATO je do měsíce po ...Zobrazit celý příspěvek

     NATO se neangažuje na Ukrajině? Je to naopak, NATO dodává prakticky vše co Ukrajina pro válku potřebuje a bez informací, materiálu a výcviku od armád NATO je do měsíce po Ukrajině.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      13:52 16.07.2023

      Dodávajú členské krajiny NATO, nie NATO samotné

      Dodávajú členské krajiny NATO, nie NATO samotné

    • liberal shark
     12:26 16.07.2023

     Všechny zdroje NATO v oblasti průzkumu a vyhodnocení jedou ve prospěch Ukrajiny.

     Všechny zdroje NATO v oblasti průzkumu a vyhodnocení jedou ve prospěch Ukrajiny.

  • Oliver
   01:44 17.07.2023

   zajímavé, národní zájem USA zahrnuje celý globus a skoro nikdo se nad tím nepozastavuje, ale jak si Rusko chce udržet neutrální státy na své hranici tak je to těžká drzost co? že ...Zobrazit celý příspěvek

   zajímavé, národní zájem USA zahrnuje celý globus a skoro nikdo se nad tím nepozastavuje, ale jak si Rusko chce udržet neutrální státy na své hranici tak je to těžká drzost co? že dokonce zkouší vzdorovat sponzorovaným převratům a instalaci NATO (maskovaných US základen pár set km od Moskvy), to chce přímo potrestání že?
   Německo tehdy přímo prohlašovalo že válčí na nový životní prostor, Rusku stačí když státy na hranici nevstoupí do pro RF nepřátelské Aliance - asi pro rozlišení některých moc jemný rozdíl...Skrýt celý příspěvek

   • Pavel 1
    09:48 17.07.2023

    Nikoli oliverku. Představa rusácka, že "neutralitu" státu udrží tak, že ho přepadnou je těžká blbost.

    Nikoli oliverku. Představa rusácka, že "neutralitu" státu udrží tak, že ho přepadnou je těžká blbost.

    • Oliver
     23:06 17.07.2023

     přepadnou? Pokud vím nabízeli takové peníze že se protistrana rozhodla pro ozbrojené řešení. A nejen peníze ale stálou slevu na plyn a ropu na které byl nemoderní ukr. průmysl dost ...Zobrazit celý příspěvek

     přepadnou? Pokud vím nabízeli takové peníze že se protistrana rozhodla pro ozbrojené řešení. A nejen peníze ale stálou slevu na plyn a ropu na které byl nemoderní ukr. průmysl dost závislý - aby mohl nějak vůbec uspět tak musel mít velice nízké vstupní náklady.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      08:32 18.07.2023

      To máš pravdu oliverku
      rusácko se rozhodlo pro ozbrojené řešení když bylo zjevné že obyvatelstvo Ukrajiny nechce do sajůzu ale do EU a plynové vydírání jim přestalo fungovat.

      To máš pravdu oliverku
      rusácko se rozhodlo pro ozbrojené řešení když bylo zjevné že obyvatelstvo Ukrajiny nechce do sajůzu ale do EU a plynové vydírání jim přestalo fungovat.

 • Miroslav
  12:13 15.07.2023

  Rozhodne nesúhlasím, že cieľom má byť nestabilné Rusko. Nestabilita v takej krajine môže viesť k sociálnym nepokojom, násiliu, občianskej vojne alebo to otvorí dvere nejakému ...Zobrazit celý příspěvek

  Rozhodne nesúhlasím, že cieľom má byť nestabilné Rusko. Nestabilita v takej krajine môže viesť k sociálnym nepokojom, násiliu, občianskej vojne alebo to otvorí dvere nejakému samozvanému spasiteľovi ktorý bude ešte horší ako Putin čo je hrozba pre celý svet. Naopak, my musíme dať Rusku možnosť výberu a spoluprácu. Najlepším príkladom môže byť Nemecko po WW1 a následne po WW2. Ktorý prístup sa osvedčil?Skrýt celý příspěvek

  • ZDKO
   12:29 15.07.2023

   Nestabilní Rusko v roce 1990 ohrožovalo jen Čečnu. Po roce 1999 ho stabilizoval Putin. A co se stalo? Teď v roce 2023 tu máme válku v Ukrajině ze strany "stabilního" agresora ...Zobrazit celý příspěvek

   Nestabilní Rusko v roce 1990 ohrožovalo jen Čečnu. Po roce 1999 ho stabilizoval Putin. A co se stalo? Teď v roce 2023 tu máme válku v Ukrajině ze strany "stabilního" agresora Ruska.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    18:18 15.07.2023

    Netvrdím, že priateľským prístupom úplne eliminujeme hrozbu, no nepriateľským prístupom tu budeme mať hrozbu ďalších vojenských stretov stále. Preto si celý svet vydýchol keď padol ...Zobrazit celý příspěvek

    Netvrdím, že priateľským prístupom úplne eliminujeme hrozbu, no nepriateľským prístupom tu budeme mať hrozbu ďalších vojenských stretov stále. Preto si celý svet vydýchol keď padol berlínsky múr. Práve dlhotrvajúce nepriateľstvo medzi východom a západom bolo najväčšou hrozbou pre svetovú bezpečnosť.Skrýt celý příspěvek

    • ZDKO
     19:17 15.07.2023

     Hrozba, která se ale nikdy nenaplnila. Pak se oproti tomu k Rusku začalo přistupovat docela přátelsky stran Západu a co z toho máme, je valečný konflikt v Evropě. Takže navrhujete ...Zobrazit celý příspěvek

     Hrozba, která se ale nikdy nenaplnila. Pak se oproti tomu k Rusku začalo přistupovat docela přátelsky stran Západu a co z toho máme, je valečný konflikt v Evropě.

     Takže navrhujete např. ke kriminálníkovi, který se vloupá k Vašim sousedům do domu a začne tam krást a vraždit, nezaujímat nepřátelský postoj a napadeným nepomoci, abyste jako soused u toho zloděje a vraha náhodou nevyvolal možnou hrozbu konfliktu i s Vámi?Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      19:42 15.07.2023

      Zlodej je jedinec ktorý keď má v genetickom kóde páchať trestnú činnosť, tak ju páchať bude. Naproti tomu Rusko je krajina kde je na výber z desiatok miliónov potenciálnych vodcov ...Zobrazit celý příspěvek

      Zlodej je jedinec ktorý keď má v genetickom kóde páchať trestnú činnosť, tak ju páchať bude. Naproti tomu Rusko je krajina kde je na výber z desiatok miliónov potenciálnych vodcov rôznej kvality. Preto by som to zrovnanie nedával na jednu úroveň.

      Ty možno žiješ ďaleko a nevnímaš to takto, ale ja so svojou rodinou žijem neďaleko ukrajinských hraníc na severovýchode Slovenska. V prípade, že nová železná opona vznikne práve na línii SK-UA, tak to bude katastrofa. Jednak ekonomická lebo tu nepríde žiadny investor, ale hlavne bezpečnostná. Ja môžem mať reálne ruský tank na dvore za pár hodín keď sa raz rozhodnú prekročiť túto našťastie stále hypotetickú železnú oponu. Keď začala invázia, nevedeli sme či sa UA udrží, či Rusi nepôjdu ďalej. Auto s plnou nádržou, v bandaske ďalšia nafta, zabalené oblečenie pre deti, balená voda, potraviny pripravené, list s inštrukciami pre manželku kde má ísť. Žiaden čas nazvyš. Tebe to možno príde vtipné, ale ja už toto zažívať nechcem. Ja samozrejme mám najväčší záujem aby to Ukrajina dala lebo drží Ruda na dištanc, ale keď to nedajú a Rus bude v Užhorode, tak rozhodne nemám záujem o ďalšiu eskaláciu alebo nestabilitu.Skrýt celý příspěvek

    • ZDKO
     22:06 15.07.2023

     Tak hlavně že z těch 10 milionů potenciálních vůdců na výběr byly v Rusku u moci vždy pouze tyrani.

     Tak hlavně že z těch 10 milionů potenciálních vůdců na výběr byly v Rusku u moci vždy pouze tyrani.

     • Miroslav
      22:20 15.07.2023

      To však nie je problém nedostatočného výberu, ale výberu zlého. Ale aj tak, vždy sa zle nevyberalo. Napríklad Michail Gorbačov či Boris Jelcin mali snahu viesť politiku otvorenú a ...Zobrazit celý příspěvek

      To však nie je problém nedostatočného výberu, ale výberu zlého. Ale aj tak, vždy sa zle nevyberalo. Napríklad Michail Gorbačov či Boris Jelcin mali snahu viesť politiku otvorenú a priateľskú západu lebo videli kde vedie dlhodobý konflikt. Iste, môžeš namietať, že Boris Jelcin bol klaun a ožrala. To iste bol. Ale rozhodne to nebol zlý výber vodcu. Rusko dodnes ťaží z jeho ekonomických reforiem. Nevidím dôvod prečo by ruský ľud nemohol opäť vybrať správne.Skrýt celý příspěvek

  • Pavel 1
   15:25 15.07.2023

   Připomínám, že německo se taky rozpadlo. Proč by se tedy nemělo rozpadnout rusácko. Sociálním nepokojům lze zabránit (dlouhodobě) pouze tak, že se bude investovat do sociální ...Zobrazit celý příspěvek

   Připomínám, že německo se taky rozpadlo. Proč by se tedy nemělo rozpadnout rusácko. Sociálním nepokojům lze zabránit (dlouhodobě) pouze tak, že se bude investovat do sociální oblasti, do civilních sektorů ekonomiky a do boje s korupcí. To za rusáky západ neudělá a ani to udělat nemůže.
   To musí rusáci udělat sami. Minulých 20 let puťka dělal přesný opak. A snaha puťky odvést pozornost od kumulujících se sociálních a ekonomických pproblémů rusácka "úspěšnou agresí" je dle mého názoru jedna z příčin rozpoutání války. Vše co v tomto rozhovoru bylo řečeno lze podepsat.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    18:22 15.07.2023

    Nemecko sa nerozpadlo. Nemecko bolo rozdelené na základe výsledku WW2. Keby sa tak nerozhodli spojenci, Nemecko by ďalej fungovalo v podstate v pôvodných hraniciach aj po vojne. ...Zobrazit celý příspěvek

    Nemecko sa nerozpadlo. Nemecko bolo rozdelené na základe výsledku WW2. Keby sa tak nerozhodli spojenci, Nemecko by ďalej fungovalo v podstate v pôvodných hraniciach aj po vojne. Lepším príkladom by bol ZSSR ktorý regulérne skolaboval ekonomicky a politicky lebo nedokázal držať krok so západomSkrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     22:21 15.07.2023

     By ma zaujímalo aké alternatívne vysvetlenie dejín ponúkajú tí, ktorí mi dali mínusku

     By ma zaujímalo aké alternatívne vysvetlenie dejín ponúkajú tí, ktorí mi dali mínusku

     • Pavel 1
      23:41 15.07.2023

      Mimochodem právě rozpad sssr je dobrý příklad toho, že nemáš pravdu. Došlo k nějaké jaderné apokalypse po rozpadu sssr? Nikoliv.

      Mimochodem právě rozpad sssr je dobrý příklad toho, že nemáš pravdu. Došlo k nějaké jaderné apokalypse po rozpadu sssr? Nikoliv.

     • Miroslav
      00:15 16.07.2023

      Jadrové zbrane v ZSSR kontrolovalo Rusko kde aj všetky JZ zo ZSSR skončili.

      Jadrové zbrane v ZSSR kontrolovalo Rusko kde aj všetky JZ zo ZSSR skončili.

     • Pavel 1
      22:04 16.07.2023

      A opravdu je kontrolovalo, nebo jim k tomu veškerý servis a finance zajistili ající? Stejným způsobem může být naloženo se zbytkovým rusáckem

      A opravdu je kontrolovalo, nebo jim k tomu veškerý servis a finance zajistili ající? Stejným způsobem může být naloženo se zbytkovým rusáckem

     • Pavel 1
      22:05 16.07.2023

      ...amíci

      ...amíci

    • Pavel 1
     23:38 15.07.2023

     Význam je jasný. Ty ho bohužel nechápeš, ač se tím sám oháníš. Německo bylo zničeno a roztrhnuto, tedy totálně poraženo a teprve PAK byla s německem rozumná řeč a nastala nějaká ...Zobrazit celý příspěvek

     Význam je jasný. Ty ho bohužel nechápeš, ač se tím sám oháníš. Německo bylo zničeno a roztrhnuto, tedy totálně poraženo a teprve PAK byla s německem rozumná řeč a nastala nějaká mírová spolupráce.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      00:17 16.07.2023

      Lenže to nemôžeš aplikovať na súčasnú situáciu nakoľko dnes nemáme možnosť Rusko poraziť vojenskou silou na jeho území. To je ten zásadný rozdiel medzi Ruskom a Nemeckom

      Lenže to nemôžeš aplikovať na súčasnú situáciu nakoľko dnes nemáme možnosť Rusko poraziť vojenskou silou na jeho území. To je ten zásadný rozdiel medzi Ruskom a Nemeckom

     • Pavel 1
      14:28 16.07.2023

      Samozřejmě že můžeš. Jde totiž především o to, že nějakou spolupráci můžeš zahájit až potom co padne současný rusácký režim a je jedno zda tlakem zvně nebo vlastní zásluhou.

      Samozřejmě že můžeš. Jde totiž především o to, že nějakou spolupráci můžeš zahájit až potom co padne současný rusácký režim a je jedno zda tlakem zvně nebo vlastní zásluhou.

  • Západňan
   22:45 15.07.2023

   Zapomínáte na jeden zásadní rozdíl mezi Německem a Ruskem. Německo historicky patří k západní civilizaci, tudíž mohlo po porážce ve 2. světové válce navázat na pozitivní aspekty ...Zobrazit celý příspěvek

   Zapomínáte na jeden zásadní rozdíl mezi Německem a Ruskem. Německo historicky patří k západní civilizaci, tudíž mohlo po porážce ve 2. světové válce navázat na pozitivní aspekty svých dějin a své kultury a odvrhnout "prušáctví" a militarismus. "Prušáctví" bylo svou podstatou jevem východním, částečně podobným ruskému uvažování.

   Rusko nemá na co navazovat, protože ruská kultura, pokud pomineme vzdělané elity, které byly nepočetné, je ve své podstatě orientální, neevropská. Jedinou šanci, jak se stát civilizovaným státem, mělo Rusko na konci 19. a počátku 20. století, kdy se carský režim zmírňoval. Kdyby revolucionáři neuspěli, mohlo se Rusko postupně stát evropským národem, protože lid cara uctíval a byl by takovou změnu z jeho rozhodnutí přijal. Nikdo jiný nemá v Rusku mandát změnu provést.Skrýt celý příspěvek

   • ZDKO
    22:53 15.07.2023

    • ZDKO
     22:53 15.07.2023

     Souhlas

     Souhlas

   • Miroslav
    23:02 15.07.2023

    1/ Ja som nikdy netvrdil, že sa Rusko zmení. Potenciál na zmenu existuje, avšak nie je jasné, či sa niekedy využije 2/ V každom prípade časom budeme musieť nájsť nejakú formu ...Zobrazit celý příspěvek

    1/ Ja som nikdy netvrdil, že sa Rusko zmení. Potenciál na zmenu existuje, avšak nie je jasné, či sa niekedy využije
    2/ V každom prípade časom budeme musieť nájsť nejakú formu spolupráce s Ruskom. To proste nikde na svete nefunguje sa dlhodobo separovať a mieriť na seba zbraňami. To je ako keď manželia žijúci v jednej domácnosti spolu prestanú komunikovať. Pomôže to ich vzťahu? Podľa mňa to situáciu len zhorší a konflikt sa bude len prehlbovať
    3/ Ja som nikde netvrdil, že normalizáciu vzťahov sa zaistí aj mier. To si nemyslím. Vždy tu také riziko bude. Ak však k takej normalizácii nepríde, tak ďalší konflikt resp. konflikty sú len otázkou času.

    Ako som už spomenul vyššie, ja rozhodne nechcem mať na priedomí nestabilnú a zakomplexovanú jadrovú veľmoc. Mňa osobne taká predstava desíSkrýt celý příspěvek

    • ZDKO
     23:20 15.07.2023

     To "jádro" už je ohraná písnička. V rozhovoru se k tomu pan doktor celkem jasně vyjádřil.

     To "jádro" už je ohraná písnička. V rozhovoru se k tomu pan doktor celkem jasně vyjádřil.

     • Miroslav
      00:18 16.07.2023

      A s tým sa mám uspokojiť, že sa k tomu vyjadril nejaký analytik?

      A s tým sa mám uspokojiť, že sa k tomu vyjadril nejaký analytik?

    • MariusPitomius
     00:34 16.07.2023

     Miroslav, ta představa na které se zakládá tvůj bod dva, je že se bavíme o rovnocenném partnerství, kdy je absence komunikace jistě na škodu.Je mylná, napadením Ukrajiny se rusko a ...Zobrazit celý příspěvek

     Miroslav, ta představa na které se zakládá tvůj bod dva, je že se bavíme o rovnocenném partnerství, kdy je absence komunikace jistě na škodu.Je mylná, napadením Ukrajiny se rusko a budoucí státní útvary v post ruském prostoru dostali do pozice psa který napadl tvé dítě a ženu.
     Tím se jejich pozice změnila, a né k lepšímu. Když se podržím příměru se vzteklým psem, toho i rusko můžeme zastřelit. Ale jako moudrý hospodář ho raději hajzla seřežeš, aby si do něj vlil bázeň z pána a přestaneš ho pouštět do domu.
     Dokud bude střežit tvá stáda a hlídat tvůj majetek, bude žít. Když to další sto let neposere, tak ho na starý kolena v zimě do baráku pustíš.
     Žádná žena se kterou nemluvíš, rusové si budou muset zvyknout že jsou pes který kousl do ruky která ho krmilaSkrýt celý příspěvek

    • ZDKO
     15:48 16.07.2023

     "A s tým sa mám uspokojiť, že sa k tomu vyjadril nejaký analytik?" - to je Vaše věc s čím se uspokojíte. Uspokojte se klidně s tím, že Vás možnost jaderné války děsí. Každého holt ...Zobrazit celý příspěvek

     "A s tým sa mám uspokojiť, že sa k tomu vyjadril nejaký analytik?" - to je Vaše věc s čím se uspokojíte. Uspokojte se klidně s tím, že Vás možnost jaderné války děsí. Každého holt děsí něco jiného ;-) Ale to - že je "hrozba jádrem"- často ohrávaná a oblíbená notička Kremlu vůči Západu, je prostě holý fakt.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      17:20 16.07.2023

      Ja som niekde niečo písal o jadrovej vojne? Ani náhodou... Práveže som presvedčený, že nikto takú vojnu nechce a teda je tu veľký priestor na vydieranie protistrany. Ja celý čas ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja som niekde niečo písal o jadrovej vojne? Ani náhodou... Práveže som presvedčený, že nikto takú vojnu nechce a teda je tu veľký priestor na vydieranie protistrany. Ja celý čas hovorím aké možnosti dávajú také zbrane.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      17:35 16.07.2023

      Teraz vidno, že vôbec nechápeš o čom celý čas píšem. Jadrová bomba je zbraň ktorou sa bude vydierať a nie zabíjať. S najväčšou pravdepodobnosťou bude zabíjať strach z jadrovej ...Zobrazit celý příspěvek

      Teraz vidno, že vôbec nechápeš o čom celý čas píšem. Jadrová bomba je zbraň ktorou sa bude vydierať a nie zabíjať. S najväčšou pravdepodobnosťou bude zabíjať strach z jadrovej vojny a nie jadrová vojna samotná. Chápeme sa? Keby nie, tak by som to ešte rozvinul (keby sa mi chcelo)Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    12:29 16.07.2023

    Po roce 1933 nepatřilo Německo k žádné civilizaci, a je otázkou, jestli k ní patří dnes.

    Po roce 1933 nepatřilo Německo k žádné civilizaci, a je otázkou, jestli k ní patří dnes.

   • Marek1944
    12:03 17.07.2023

    "Prušáctví" bylo svou podstatou jevem východním - tohle je dobrý blábol. Co je na millitarismu vých/západního? "své podstatě orientální, neevropská" - a Bulhatsko, Albánie, Řecko, ...Zobrazit celý příspěvek

    "Prušáctví" bylo svou podstatou jevem východním - tohle je dobrý blábol. Co je na millitarismu vých/západního?
    "své podstatě orientální, neevropská" - a Bulhatsko, Albánie, Řecko, Rumunsko nemají stejné dějiny na střed a západ Evropy a tudíž jsou také asijské? Andrej Rublev, Čajkovský, Tolstoj jsou blíž turecké, čínské kultuře nebo evropské?
    "lid cara uctíval" jenže to přestalo, ale car si myslel, že to trvá. Nechtěl se vzdýt moci. Žádný panovník se nechtěl vzdát moci, než k tomu byl revolucemi donucen, snad jen v těch zemích kde byla jeho moc tradičně slabá.Skrýt celý příspěvek

    • Marek1944
     17:24 18.07.2023

     Ty dislike pravdu nezmění.

     Ty dislike pravdu nezmění.

    • Západňan
     17:24 18.07.2023

     Ach jo, měl byste se dovzdělat. Dozvěděl byste se, jaký význam pro západní civilizaci mělo vítězství Řeků nad Peršany v Řecko-perských válkách a vítězství Oktaviana nad Markem ...Zobrazit celý příspěvek

     Ach jo, měl byste se dovzdělat. Dozvěděl byste se, jaký význam pro západní civilizaci mělo vítězství Řeků nad Peršany v Řecko-perských válkách a vítězství Oktaviana nad Markem Aureliem a Kleopatrou.

     Dozvěděl byste se, že už ve 4. století můžeme mezi křesťanskými mysliteli pozorovat rozdíl v tom, jak pohlíželi na vztah mezi Církví a panovníkem. Západní myslitelé, jako například Hosius a sv. Hilárius z Poitiers, neváhali panovníka ostře kritizovat, byl-li k tomu důvod. Oproti tomu Eusebius z Cesareje na Východě pohlíží na panovníka jako na zdroj nadpřirozené autority. Pro Církev na východě se stal tento vztah k panovníkovi (resp. státu) typickým, nemohla tedy sloužit jako protiváha státu a korektiv zneužívání moci státem. A tak to funguje i v dnešním Rusku.

     Dozvěděl byste se, že Byzantská říše měla smíšený charakter, že se v ní mísily prvky západní (řecký intelektualismus, římské pojetí státní správy) a východní (východní spiritualita, odmítající městský život a helenistickou kulturu). I v samotné Církvi v Byzantské říši se střetávaly prvky východní a západní - výrazem toho byl boj o obrazy. Kyjevská Rus převzala z Byzance pouze duchovní část byzantské kultury, nikoli intelektuální část. To mělo dopad na náledný kulturní a státoprávní vývoj v Rusku.

     Orientální vlivy v Rusku byly ještě posíleny v období tatarské nadvlády. Ruská knížata se inspirovala ve způsobu vlády právě u Tatarů. V důsledku toho byla drtivá část obyvatel Ruska svým kulturním vnímáním orientální. Pouze úzká skupina Rusů (intelektuálové, šlechta) byla od 18. / 19. století vzdělána v západních způsobech myšlení.

     Ruský stát za carského režimu měl povahu orientální despocie. Zásadním způsobem se lišil od západních feudálních a absolutistických států.

     Německy hovořící země byly tvořeny několika kulturně-politickými celky: 1. rakouskými zeměmi pod vládou Habsburků, 2. jihozápadním Německem a Porýním, 3. Pruskem. Pruské pojetí státu a společnosti se od předchozích dvou částí lišilo a bylo svým charakterem mnohem méně evropské a mnohem více východní. Pnutí mezi "západním" a "východním" Německem existovalo i během Výmarské republiky.

     Výše uvedené se můžete dočíst v knihách Zrození Evropy (v originálu The Making of Europe), Porozumět Evropě (v originálu Understanding Europe) a Medieval Essays (jen v angličtině, česky nevyšla) od Christophera Dawsona, Rusko za starého režimu (v originálu Russia Under the Old Regime) od Richarda Pipese a Dějiny 20. století (v originálu Modern Times) od Paula Johnsona.Skrýt celý příspěvek

     • Marek1944
      15:07 21.07.2023

      Tak to je hodně, hodně zjedušené. PS. Od Dawsona jsem leccos i četl.

      Tak to je hodně, hodně zjedušené. PS. Od Dawsona jsem leccos i četl.

  • Jirosi
   07:25 16.07.2023

   Vy navrhujete, ale pristup ala WW1. Tedy nechat Rusko neporazene, a zacit tam sypat penize. Nemecko se do krize nepropadlo pro nedostatek podpry zapadu, ale z duvodu svetove ...Zobrazit celý příspěvek

   Vy navrhujete, ale pristup ala WW1. Tedy nechat Rusko neporazene, a zacit tam sypat penize. Nemecko se do krize nepropadlo pro nedostatek podpry zapadu, ale z duvodu svetove hospodarske krize.

   Zatim co pristup WW2
   - porazit stat, doslova ho srovnat se zemi. Aby i ten nejvesim blaznum doslo, ze opravdu prohrali.
   Nasledne jim direktivnim zpusobem (okupacni zony) nalajnovat novy zpusob ziti/vlady/soudnictvi. Na to navazat podporu ekonomickou.

   Tohle opravdu fungovalo. Fungovalo to v Nemecku, Japonsku...

   Tak, proc by to v Rusku nefungovalo?
   Jenze, to by stalo ponekud vic penez. Nez levna valka na Ua.Skrýt celý příspěvek

   • mexir
    08:57 16.07.2023

    Sorry jako, ale Německo se po 1.SV nepropadlo z důvodu světové hospodářské krize. Bylo to z důvodu nenažranosti spojenců, kteří mu nalajnovali takové reparace že Němci ryli rypáky ...Zobrazit celý příspěvek

    Sorry jako, ale Německo se po 1.SV nepropadlo z důvodu světové hospodářské krize. Bylo to z důvodu nenažranosti spojenců, kteří mu nalajnovali takové reparace že Němci ryli rypáky v zemi. Šílená hyperinflace a pocit křivdy vojensky neporaženého státu byl hlavní důvod nástupu Hitlera. A jeho "pšeničná" marka spolu s výstavbou infrastruktury a vojenských zakázek v době krize odstartovala vzestup průmyslu. Proto u lidí vyhrál. Sice na dluh, ale vyhrál. Německo krizí prošlo vzestupem, oproti ostatním zemím. Snad s vyjímkou USA kde měli New Deal.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     12:30 16.07.2023

     To jen Francie odplatila Německu stejnou mincí za rok 1870. Stačí si přečíst o mírové smlouvě a reparacich za prusko-francouzskou válku.

     To jen Francie odplatila Německu stejnou mincí za rok 1870. Stačí si přečíst o mírové smlouvě a reparacich za prusko-francouzskou válku.

     • mexir
      13:48 16.07.2023

      Jasně a co si mám potom přečíst? Napoleon, Karel Veliký? Jasně že jsou dějiny provázané já jenom rozporoval tvrzení Jirošiho a kvůli tomu si Bismarca fakt číst nebudu a navíc jsem ...Zobrazit celý příspěvek

      Jasně a co si mám potom přečíst? Napoleon, Karel Veliký? Jasně že jsou dějiny provázané já jenom rozporoval tvrzení Jirošiho a kvůli tomu si Bismarca fakt číst nebudu a navíc jsem si nevšiml že by spojenci obsadili Berlín, oproti Prusům v Paříži. Zklamání Němců se fakt nedivím, že si díky tomu vybrali Adolfa jde i na vrub spojenců a jejich podmínek Versailské smlouvy.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      14:10 16.07.2023

      To mexir: Ano, Napoleon má hodně společného s německým sjednocením, nacionalismem a šovinismem. Jen nemám rád, když se německý příklon k nacismu omlouvá Versailleskou smlouvou. ...Zobrazit celý příspěvek

      To mexir:
      Ano, Napoleon má hodně společného s německým sjednocením, nacionalismem a šovinismem. Jen nemám rád, když se německý příklon k nacismu omlouvá Versailleskou smlouvou. Měli to v sobě dávno předtím a mají to v sobě dál.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     14:03 16.07.2023

     Presne o tom som písal. Po WW1 sa Nemecko zadupalo do zeme a skončilo to ešte jednou horšou vojnou, pretože nemecký národ sa cítil ponížený politicky aj ekonomicky . História nám ...Zobrazit celý příspěvek

     Presne o tom som písal. Po WW1 sa Nemecko zadupalo do zeme a skončilo to ešte jednou horšou vojnou, pretože nemecký národ sa cítil ponížený politicky aj ekonomicky . História nám týmto ponúka jasný dôkaz, že ponížiť a ekonomicky zruinovať Rusko nemusí priniesť želaný efekt. Cesta trvalého nepriateľstva má riziká rovnako, ako cesta štandardizácie vzťahov. Kto tvrdí, že existuje len jedna a bezpečná cesta, tak klame alebo nevie o čom hovoríSkrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      18:34 16.07.2023

      Rusko sa ponižovalo a ekonomicky ruinovalo hlavne samé...

      Rusko sa ponižovalo a ekonomicky ruinovalo hlavne samé...

     • Jirosi
      19:43 16.07.2023

      Po valce se zadupalo Nemecko do zeme... Proto je ponekud divny, ze do 1918-29 stihlo krome inflace i hisodarsky vyrust. Zatim co Hitler se nedostal k moci v teto dobe ponizeni, ...Zobrazit celý příspěvek

      Po valce se zadupalo Nemecko do zeme...

      Proto je ponekud divny, ze do 1918-29 stihlo krome inflace i hisodarsky vyrust. Zatim co Hitler se nedostal k moci v teto dobe ponizeni, ale az po roce 1929?Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:37 16.07.2023

     Mexir: Nemecko sice zachvatila Hyperinflace (1923). Zisk NSDAP v roce 1928 byl 12 mandatu(1,9%), pre tim nic. Hospodarska krize 1929 Teprve ve volbach v 1930 102 ...Zobrazit celý příspěvek

     Mexir: Nemecko sice zachvatila Hyperinflace (1923). Zisk NSDAP v roce 1928 byl 12 mandatu(1,9%), pre tim nic.

     Hospodarska krize 1929
     Teprve ve volbach v 1930 102 mandatu...

     Vsechny skvele tahy jako dalnice, byli planovany jeste nez se dostal Hitler k moci.
     Vojenske zakazky pro zmenu, zase az kdyz moc uchopil. Tzn. Tezko ho k ni mohli dostat.

     Pred krizi vzestupem proslo, tedy v obdobi 1918-1929, az obdobi 1929-1945 je obdobi Hitlera.

     Jsem rad za rozpory, ale tady jste dost mimo.Skrýt celý příspěvek

    • Západňan
     17:30 18.07.2023

     Souhlas s výjimkou New Dealu. Ten rozhodně nebyl příkladem úspěšného boje s krizí. Krize se vlekla až do počátku 2. světové války.

     Souhlas s výjimkou New Dealu. Ten rozhodně nebyl příkladem úspěšného boje s krizí. Krize se vlekla až do počátku 2. světové války.

Načítám diskuzi...