Dělostřelecká válka na Ukrajině

Dělostřelecká válka na Ukrajině
Ukrajinská samohybná houfnice 2S3 Akacija ráže 152 mm / President.gov.ua, CC BY 4.0 (Zvětšit)

V posledních měsících se objevila spousta protichůdných a často i zavádějících informací o dělostřelectvu obou aktérů války na Ukrajině. Podívejme se tedy nejdřív na počty a typy houfnic v obou armádách. A v dalším článku probereme intenzitu jejich nasazení i jeho limity dané dostupností munice. Z důvodu množství informací se omezme na hlavňové dělostřelectvo nejběžnějších ráží 105 až 155 mm.

Ruské dělostřelectvo

Rusko papírově disponuje až 20 000 kusy hlavňového dělostřelectva ráže 122 mm a vyšší. V tomto počtu jsou zahrnuty i tisíce děl D-20, D-30 a 2S5 Hyacint z 50. a 60. let i další typy, které jsou v rezervě a Rusko je na Ukrajině nepoužívá.

Výzbroj ruských útvarů nasazených na Ukrajině je tvořena relativně moderními samohybnými houfnicemi 2S19 Msta-S a staršími samohybnými houfnicemi 2S3 Akacija. Tažené dělostřelectvo je zastoupeno typem 2A65 Msta-B. Všechny tři mají ráži 152 mm.

Dále se na Ukrajině ve větším počtu objevovaly v první fázi bojů samohybné 2S1 Gvozdika a tažené houfnice D-30, obě ráže 122 mm. Tyto sloužily v jednotkách Doněcké lidové republiky (DLR) a Luhanské lidové republiky (LLR), protože ruská armáda ráži 122 mm opustila. Podle Igora Strelkova i tady dochází k přezbrojení na ráži 152 mm kvůli vyčerpání zásob munice ráže 122 mm. Tažené D-30 nahradí D-20 a Hyacinty ráže 152 mm. Za samohybné Gvozdiky Rusko náhradu neposkytlo.

Houfnice Msta vznikly v 80. letech a výroba nebo alespoň jejich modernizace v Rusku probíhá dodnes. Maximálním dostřelem 29 kilometrů s municí s raketovým pohonem (RAP) nebo 25 kilometrů s municí s dnovým výtokem (base bleed) Msta výrazně zaostává za moderními západními typy PzH 2000, Krab, Zuzana 2, Caesar nebo M777.

Samohybná verze Msta-S prochází modernizací na digitalizovaný typ Msta-SM s delší hlavní a dostřelem až 40 kilometrů. Některé ročenky udávají modernizaci až 350 kusů. Ale ztráty techniky na Ukrajině dávají poměr nemodernizovaných vs. modernizovaných houfnic Msta 61:3 a v otevřených zdrojích jsou informace o předávce pouhých dvou sérií houfnic Msta-SM po 35 kusech. Za pozornost stojí, že houfnice Msta-S/SM pohání nedostatkové motory V92S2(F) z tanků T-72/T-90.


Samohybná houfnice Msta-S; větší foto / Vitalij V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Takže skutečný počet modernizovaných houfnic Msta bude nejspíš méně než 100 kusů. Většina informací také nasvědčuje tomu, že neprobíhá výroba nových kusů, ale modernizují se ty dříve vyrobené. Naposled v srpnu oznámil výrobní závod Uraltransmaš, člen korporace Uralvagonzavod, předání neupřesněného množství modernizovaných, nikoliv nově vyrobených, houfnic ruské armádě.

Typ 2S3 Akacija ráže 152 mm byl do výzbroje zařazen v roce 1971. Maximální dostřel houfnice je 18,5 kilometru se standardní municí a 24 kilometrů s RAP municí.

Ruská armáda má ve výzbroji cca 800 kusů samohybných houfnic Msta-S a Msta-SM, plus 200 kusů v rezervě. Doplňuje je 200 kusů tažené verze Msta-B. Akacijí má Rusko má přes 900 v aktivní službě a asi 1600 v rezervě.


Tažená houfnice Msta-B; větší foto / Mil.ru, CC BY 4.0

Počty houfnic nasazených na Ukrajině?

Použijme jako vodítko ztráty na Oryxu, respektive poměr ztrát mezi jednotlivými typy a vyjděme z nejrozšířenější houfnice Msta. Předpokládejme, že Rusové měli na začátku bojů 85 % houfnic provozuschopných, zbylé procházely údržbou, opravami nebo modernizací. A z nich nasadili čtyři pětiny na Ukrajině, tedy téměř všechny. Potom dostaneme následující čísla pro jednotky na Ukrajině:

 • 540 Msta-S (SM)
 • 370 Akacija
 • 140 Msta-B

Takže 1050 kusů dělostřelectva ráže 152 mm, k tomu připočtěme dělostřelectvo DLR, LLR a vzácně nasazovaná děla ráže 203 mm a minomety 240 mm. Celkem mohla mít ruská armáda v první fázi války na Ukrajině asi 1200 až 1300 děl velké ráže. Tento počet se může zdát nízký, protože se často mluví o desetinásobné ruské převaze v dělostřelectvu a Ukrajina měla před zahájením bojů téměř 2000 děl. Zkusme tedy celkové množství dělostřelectva odvodit ještě dalším způsobem. Podle počtu dělostřelců.

Posádku samohybné houfnice tvoří pět mužů. Ale ruská baterie šesti houfnic už má tabulkový stav 50 mužů a její součástí přitom nejsou muniční vozidla ani průzkumné prostředky. Český 13. dělostřelecký pluk má 900 mužů a asi 40 až 50 houfnic (dva oddíly + jedna baterie Aktivní zálohy). To nám dává počet 18 až 22 vojáků na jednu houfnici. Na 1200 děl je tedy potřeba 22 000 až 26 000 mužů. To ale není vše.

Ruské dělostřelectvo je ve velkém množství vybaveno i raketomety, tabulkově má ruská praporní taktická skupina (BTG) jednu baterii hlavňového a jednu raketového dělostřelectva. Takže připočteme jednou tolik mužů pro raketové zbraně a vyjde nám 44 000 až 52 000 dělostřelců. Při odhadovaném počtu 130 000 až 160 000 příslušníků ruského pozemního vojska na Ukrajině vychází čtvrtina až třetina počtů na dělostřelce a zbytek na motorizovanou pěchotu, tanky, ženisty i početnou protivzdušnou obranu (PVO). Takto velká invazní síla prostě větší dělostřelectvo mít nemůže, pokud si chce zachovat všechny schopnosti vševojskové armády.


Vlivem války na Ukrajině se nejrozšířenější houfnicí ruské armády stane typ 2S3 Akacija

Perspektiva ruského dělostřelectva na Ukrajině

Od začátku války Oryx zdokumentoval ztrátu 145 kusů houfnic Msta a Akacia, tedy více než 10 %. Skutečné ztráty budou ještě o něco vyšší a k tomu se přidává technika vyřazená z důvodu poruch a opotřebení. Protože Msty už jsou v naprosté většině na Ukrajině je pravděpodobné, že ztráty budou nahrazovány hlavně dostatkovými 2S3 Akacija. A ty se v blízké budoucnosti stanou nejpočetnějším typem ruského dělostřelectva. Možná se tak už stalo, protože v posledních dvou měsících na Oryxu přibývaly zničené Akacije rychleji než Msty. Nasvědčují tomu i videa z dalších transportů na Ukrajinu, na kterých jsou k vidění velká množství Akacijí, zatímco Msty se objevují jen zřídka a malých počtech.

Pokud jde o možnost výroby nových houfnic, vyrobilo Rusko v posledním desetiletí 18 houfnic Msta pro Ázerbájdžán. Probíhaly i dodávky pro ruskou armádu po sériích o 35 kusech. S největší pravděpodobností se ale jednalo o modernizace, nikoliv novou výrobu a dodání jedné série se vleklo několik let. Proto není realistické od ruského průmyslu očekávat rychlou výrobu nových houfnic, zejména pod západními sankcemi. Prioritu mají opravy a obnova zakonzervovaných děl. Ostatně ani na fóru Armija 2022 nebyly žádné nové houfnice objednány

Ruské dělostřelectvo si sice zachová svou početní převahu, ale za moderními západními houfnicemi ukrajinské armády bude zaostávat v přesnosti, flexibilitě palby a dostřelu. A to nebereme v úvahu dodávky mnoha typů chytré munice, dronů, dělostřeleckých radarů a existenci ukrajinského systému GIS Arta pro řízení palby.


Výcvik ukrajinského dělostřelectva z roku 2021. Houfnice 2S7 Pion, Msta-B a D-20.

Ukrajinské dělostřelectvo

Ukrajinská armáda měla před začátkem bojů ve stavu až 2000 děl z dob Sovětského svazu. Velkou většinu tvořily zastaralé zbraně v rezervě. Houfnice porovnatelné s ruskými představuje 43 samohybných Msta-S a 130 tažených Msta-B a k nim 256 Akacija. Často jsou na ukrajinské straně vidět také 122mm samohybné houfnice Gvozdika, které byly vůbec nejpočetnějším typem ve výzbroji Ukrajiny. Před zahájením bojů jich měla 292 kusů. Pokud počítáme tři oddíly houfnic (každý s 12 až 18 houfnicemi) v jedné dělostřelecké brigádě a jeden až dva dělostřelecké oddíly v každé mechanizované, tankové, námořní, výsadkové a horské brigádě, tak nám vyjde skutečný počet děl u bojových jednotek zhruba 450 kusů.

Podle těchto počtů vychází poměr dělostřelectva ve prospěch Ruska sice ne 10:1, ale pořád drtivých 3:1, navíc umocněný vyšší kvalitou výzbroje v první fázi války.

Krize ukrajinského dělostřelectva naplno propukla v květnu při bojích na Donbase. Zde se projevila nejen jeho početní a kvalitativní nevýhoda, ale Ukrajincům začala také docházet munice. V té době naštěstí dorazily americké, kanadské a australské houfnice M777. Ty přišly ve značném množství i s tahači, byly k dispozici okamžitě a Američané k nim dodali dostatečné množství munice. Stejně tak přeškolení ukrajinských dělostřelců na tento typ proběhlo velmi rychle.

Podle Američanů připadá polovina ze 6000 granátů vypálených denně ukrajinskými dělostřelci v květnu právě na houfnice M777. Od té doby dodávky houfnic plynule pokračují. A i když zatím nedosahují oněch Ukrajinci požadovaných 1000 kusů, už dnes dodané zbraně početně převyšují původní výzbroj ukrajinských jednotek.

Ukrajinské M777

Celkové dodávky houfnic ze Západu rozdělme na několik kategorií („s“ v závorce označuje samohybnou zbraň):

1) Špičkové zbraně, které výkony převyšují ruské dělostřelectvo, dávají převahu v dostřelu a umožňují používat chytrou munici:

 • 136 M777
 • 18+ Caesar (s)
 • 18+ PzH2000 (s)
 • 18+ Krab (s)
 • 4 Zuzana 2 (s)

2) Starší houfnice, které se vyrovnají ruským typům a využívají západní munici ráže 155 mm:

 • 50 M109 (s)
 • 18+ FH-70 (dodány Itálií a Estonskem, Itálie dodávky zbraní nekomentuje, ale měla jich velké množství v rezervě)

3) Typy „sovětské“ ráže 122 a 152 mm:

 • 20+ Gvozdika (s)
 • 20+ Dana a Dana M2 (s)


Výcvik ukrajinských vojáků ve Velké Birtánii na houfnicích L119

4) Samostatnou kategorií je 54 houfnic L119 ráže 105 mm z USA a Velké Británie. Lehká zbraň, nahrazená v západních armádách houfnicí M777 o podobné váze, ale mnohem větším výkonu. Lze předpokládat, že důvodem dodávek na Ukrajinu je snaha poskytnou vedle kvality také kvantitu – množství děl, jednoduchých na výcvik obsluhy, ke kterým je k dispozici dostatek munice a zároveň oboje nebude západním armádám chybět.

5) „Kuriozity“:

 • 5 x M114 ráže 155 mm z Portugalska. Zastaralá zbraň v minimálním množství, dobrá nejspíš jen pro výcvik.
 • 15 x M-46 ráže 130 mm z Chorvatska, zbraň s velkým dostřelem, otázkou je, kde bude brát Ukrajina munici.
 • 9 x D-30 tažená houfnice ráže 122 mm, tento typ Ukrajina ve výzbroji už má, ale nejspíš se jej snaží urychleně nahradit něčím výkonnějším.
 • ??? x D-20 neupřesněné množství starších tažených 152 mm houfnic, které šly Ukrajinu z Bulharska přes ČR.

Celkem 400+ houfnic, v naprosté většině moderních zbraní rovnající nebo převyšující ruské ekvivalenty. Nejde jen o děla, součástí dodávek jsou i tahače, munice, drony a radary pro řízení dělostřelecké palby. Ve výrobě jsou objednané samohybné houfnice PzH2000 (100 ks), Krab (54 ks) a Zuzana 2 (4 ks), možná i Dana M2.

Navíc se Ukrajincům v první fázi války podařilo ukořistit desítky ruských houfnic včetně 49 děl Akacija, Msta-S a Msta-B.

Ukrajinci zatím podle Oryxu ztratili 102 houfnic. Nejčastější položkou na seznamu ztrát je samohybná Gvozdika, následovaná Akacijemi a americkými M777. Skutečné ztráty budou jistě vyšší, na druhou stranu některé houfnice ukořistěné ruskou armádou (2A36 Hyacint) jsou velmi staré zbraně, zanechané ustupujícími Ukrajinci na opuštěných základnách, takže s velkou pravděpodobností nebyly ve výzbroji aktivních jednotek a jejich ztráta Ukrajinu nijak nebolí.

Ukrajinské samohybné houfnice Krab

Ukrajinské dělostřelectvo sílí

Z toho vyplývá, že západní dodávky umožňují nahrazovat utrpěné ztráty, zajišťovat průběžné přezbrojení brigád na západní typy i stavět nové dělostřelecké jednotky. Zatímco tažené M777 byly nasazeny prakticky ihned a moderní a sofistikované samohybné houfnice Krab a PzH 2000 po několika dlouhých týdnech, na starší a jednoduché tažené L119 se čekalo mnoho měsíců. Nabízí se logické vysvětlení.

Zatímco na moderní typy se v rychlosti přeškolovali zkušení ukrajinští dělostřelci, na houfnicích L119 mezitím probíhal výcvik mobilizovaných vojáků. V tom případě má teď Ukrajina k dispozici tři dělostřelecké oddíly (každý oddíl má tři baterie po šesti L119) pro nově vytvořené brigády. A protože dělostřelectvo tankové nebo mechanizované brigády tvoří obvykle „lehký“ oddíl ráže 122 mm a „těžký“ ráže 152 mm, je velmi pravděpodobné, že zároveň probíhal výcvik nováčků i na houfnicích ráže 155 mm, pravděpodobně FH70 nebo na samohybných M109, které zatím moc vidět nebylo, přestože byly dodány ve větším množství. V takovém případě má Ukrajina připravené dělostřelectvo pro tři nové brigády.


Ukrajinská PzH 2000

Často se zmiňuje velký počet typů a s tím související problémy s údržbou a logistikou. Ty určitě není možné podceňovat. Ale pokud budou všechny západní země podporovat „svoje zbraně“ stejně jako Německo v případě poruch PzH 2000, tak se není čeho bát. Když se objevila zpráva, že německé houfnice trpí závadami, protože Ukrajinci překračovali limit 100 výstřelů na den, Německo ihned oznámilo zaslání náhradních dílů a zřízení servisního střediska v Polsku.

I když dodávky houfnic rychlostí a objemy zaostávají za tím, co požaduje Ukrajina, je zřejmé, že její dělostřelectvo početně sílí a prochází i obrovským kvalitativním vzestupem. V počtech se podařilo stáhnout převahu Rusů ze 3:1 zhruba na 2:1 a kvalitou zbraní a munice i taktikou použití už dnes ukrajinská armáda Rusy překonává. Do budoucna se bude rozdíl v kvalitě obou protivníků dále zvyšovat a počty děl naopak vyrovnávat.

Jestli bude podpora Západu pokračovat stejným tempem jako doposud, získá Ukrajina během dalších pěti měsíců nad Ruskem v dělostřelectvu jasnou převahu. Zatímco početně se síly vyrovnají, kvalita zbraní, plynulý přísun moderní munice, pokračující kvalitní výcvik v evropských zemích i moderní průzkumné prostředky dají Ukrajině jednoznačnou výhodu nad protivníkem.

Nahlásit chybu v článku


Související články

KOMENTÁŘ: Dělostřelectvo nesmí opustit tanky a pěšáky v boji

Efektivnost dělostřelecké palby na pozemní cíle závisí především na tom, zda palba je pozorovaná či ...

Polské dělostřelectvo: Největší bojová formace v Evropě

Polské ozbrojené síly mají podle standardů NATO velmi početné dělostřelectvo – tvoří ho až 25 oddílů ...

PREMIUM Ukrajinu zachránilo dělostřelectvo a osmiletá příprava na ruskou invazi

Na Ukrajině se vede dělostřelecká válka. Karty jsou rozdány jasně – kdo bude mít více hlavní, více ...

PREMIUM Ukrajinské dělostřelectvo potřebuje každý den tisíc tun munice

Na Ukrajině se vede dělostřelecká válka. Ukrajinské dělostřelectvo během nejintenzivnějších bojových ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  19:58 07.10.2022

  Aktuálne všetko smeruje k tomu, že servisné centrum pre ukrajinské húfnice vznikne na Slovensku: ...Zobrazit celý příspěvek

  Aktuálne všetko smeruje k tomu, že servisné centrum pre ukrajinské húfnice vznikne na Slovensku: https://mil.in.ua/en/news/ukra...
  PzH2000 boli posledne opravované v Litve.Skrýt celý příspěvek

 • Анатолий
  02:34 11.09.2022

  Z těch Německých mám radost, a ještě kvůli tomu jak si Putin myslel že jeho korumpované sítě v elitě této země zaručí navždy loajalitu. Právě proto vlastně tyto týdny tak ruská ...Zobrazit celý příspěvek

  Z těch Německých mám radost, a ještě kvůli tomu jak si Putin myslel že jeho korumpované sítě v elitě této země zaručí navždy loajalitu.

  Právě proto vlastně tyto týdny tak ruská propaganda zuřila na Šolce, no, teď jim nezbývá nic jiného než se přeorientovat na afriku.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   10:54 11.09.2022

   Ono není všem dnům konec. Stále nevíme jak se výsledek války na Ukrajině promítne do politického uspořádání Evropy. Němci, francouzi a turci to hrají na obě strany a stále se ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono není všem dnům konec. Stále nevíme jak se výsledek války na Ukrajině promítne do politického uspořádání Evropy. Němci, francouzi a turci to hrají na obě strany a stále se nebudou chtít vzdát svých pozic velmocí úplně stejně jako se toho nebude chtít vzdát rusko.
   Na lavici obžalovaných by tak krom putina neměla chybět ani Merkelová nebo Holland a Macrone. Ti všichni dohromady dostali Evropu od roku 2013 až do stavu války v roce 2022.Skrýt celý příspěvek

 • Анатолий
  02:03 11.09.2022

  Není přece smysl rozdělovat Ruskou armádu a DLR/LLR. Když tak tak psát jejich oficiální jméno, první armádní korpus a a druhý armádní korpus.

  Není přece smysl rozdělovat Ruskou armádu a DLR/LLR. Když tak tak psát jejich oficiální jméno, první armádní korpus a a druhý armádní korpus.

  • Анатолий
   02:10 11.09.2022

   Jen z toho co si pamatuji tak do 24.2 a ruské eskalace na území ORDLO těsně před tím, tyto korpusy, které někdo nazývá separatisty, měli z Ruska zanedbatelné jednotky a techniku ...Zobrazit celý příspěvek

   Jen z toho co si pamatuji tak do 24.2 a ruské eskalace na území ORDLO těsně před tím, tyto korpusy, které někdo nazývá separatisty, měli z Ruska zanedbatelné jednotky a techniku jako T-72B1, teď tam něco určitě přidali, ale furt je to část sil RF.
   Co se týče jejich samostatnosti tak rusko dávno přiznalo že je plně kontroluje, nejen účastníci konfliktu 2014 od ruské strany, ruské vlády, ale i Rostovský soud mimochodem přiznal takovou věc...Skrýt celý příspěvek

   • SYN_
    07:11 11.09.2022

    Jestli maji doněci/luhanci znatelně odlišné složení výzbroje, má jistou hodnotu je odlišovat, i když to samozřejmně nemá být nic podobného uznání existence těchto frcků...

    Jestli maji doněci/luhanci znatelně odlišné složení výzbroje, má jistou hodnotu je odlišovat, i když to samozřejmně nemá být nic podobného uznání existence těchto frcků...

 • krizzdenek
  09:38 09.09.2022

  Když už to tady čtu, tak nabídnu tento pohled. Válka trvá nějakých 200 dní, z toho přibližně 60 je to vysoce intenzivní „dělostřelecká“ válka. Přepokládejme, že v těch 60 dnech ...Zobrazit celý příspěvek

  Když už to tady čtu, tak nabídnu tento pohled.
  Válka trvá nějakých 200 dní, z toho přibližně 60 je to vysoce intenzivní „dělostřelecká“ válka. Přepokládejme, že v těch 60 dnech vystříleli v průměru 30 000 granátů denně. To je celkem 1,8 milionu, při životnosti hlavně 3000 výstřelů tedy spotřebovali 600 hlavní.
  140 dní spotřeba 10 000 denně, 1,4 mil tedy bratru 450 hlavní.
  Za předpokladu, že hlavně byly nové (nebyly), tak opotřebovali 1050 děl. V reálu to mohlo být klidně 1200-1300 i 1500, protože děla měla něco nastříleno a životnost je nižší, kua nižší, než 3000. Vyčetl jsem z odborné literatury i čísla 2000, 2500 atd. Ono totiž hodně záleží na tom, jak rychle se pálí. Pokud hlaveň nestíhá vychládat, tak může odejít i po 300 výstřelech. Ano, neuklikl jsem se.
  Pokud má autor pravdu, že Mordor měl 1200 až 1300 děl, tak už je nemá. Já se třeba dopočítal z veřejných zdrojů malinko vyšších čísel, 1700-1800, ale to nic v zásadě nemění na celkovém obrazu.
  Základní otázka života, vesmíru a vůbec je prostá. Kolik náhradních hlavní a kapacit na jejich výměnu Rusko mělo. Pokud bylo dělostřelectvo v takovém pořádku, jako vše ostatní, tak Mordoru spíše dojdou hrubé kusy než munice. A nejde jenom o hlavně. Brzdovratné zařízení dostává svoje a taky nemá nekonečnou životnost.
  Až začnou vytahovat exempláře ráže 76mm, 85 mm a 100 mm (BS-3, D-10) atd tak kto bude potvrzení výše uvedeného výpočtu. Pokud se nepletu, tak DLR a LLR už je někde mají ty 100mm kanońové houfnice.Skrýt celý příspěvek

 • xstandis
  22:14 08.09.2022

  Ještě jeden poznatek. To co předváděli Ivani na Donbasu je katastrofa. V době kulminace bojů i 60 000 výstřelů z děl za den. První otázka je kolik toho skutečně trefili? Druhá ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě jeden poznatek. To co předváděli Ivani na Donbasu je katastrofa. V době kulminace bojů i 60 000 výstřelů z děl za den. První otázka je kolik toho skutečně trefili? Druhá je-li zhruba životnost hlavně 3000 výstřelů, tak za jediný den "odrovnali" 200 hlavní. Třetí jak to ovlivnilo přesnost palby? Tou palebnou přehradou museli značně zdegeadovat schopnosti svého dělostřelectva do budoucna.Skrýt celý příspěvek

  • StandaBlabol
   23:11 08.09.2022

   Životnost hlavně bude o něco míň, tak 1.500 - 2.500, ale i tak to vychází na 20 - 40 hlavní za den, ne 200.

   Životnost hlavně bude o něco míň, tak 1.500 - 2.500, ale i tak to vychází na 20 - 40 hlavní za den, ne 200.

  • flanker.jirka
   11:06 09.09.2022

   Možná bude třeba také zjistit, zda je těch 60 000 výstřelů za den reálná informace. A na kolik to bylo například ostřelování houfnicemi a k tomu grady a minomety.

   Možná bude třeba také zjistit, zda je těch 60 000 výstřelů za den reálná informace. A na kolik to bylo například ostřelování houfnicemi a k tomu grady a minomety.

 • StandaBlabol
  21:54 08.09.2022

  Tiskovka Austina po dnešním Rammsteinu. Většinou všichni citují další zbraně (nejlepší je tradičně poslední položka "...and more") nebo poděkování nám, Slovákům a Polsku. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Tiskovka Austina po dnešním Rammsteinu. Většinou všichni citují další zbraně (nejlepší je tradičně poslední položka "...and more") nebo poděkování nám, Slovákům a Polsku.

  Ale pro mě je nejzajímavější část od 6:50. "Zrychlíme a přitlačíme...". USA uspořádá schůzku s lidmi, co mají v zemích NATO na starosti vyzbrojování a budou jednat, jak nejlépe koordinovat zbrojní průmysl všech zemí ve prospěch Ukrajiny.

  https://www.defense.gov/Multim... Skrýt celý příspěvek

  • StandaBlabol
   21:55 08.09.2022

   Špatná diskuze...

   Špatná diskuze...

 • ARES
  19:07 08.09.2022

  Mimo jiné to pajo, SYN, Hevonen, aby se nepletlo páté přes deváté. AERODYNAMICKÁ STABILIZACE. Lze ji použít v celém rozsahu požadovaných počátečních rychlostí střel, od 0 až do ...Zobrazit celý příspěvek

  Mimo jiné to pajo, SYN, Hevonen, aby se nepletlo páté přes deváté.

  AERODYNAMICKÁ STABILIZACE. Lze ji použít v celém rozsahu požadovaných počátečních rychlostí střel, od 0 až do maximálních hodnot dosahovaných u podkaliberních protipancéřových střel, až i 2000 m/s. U střel vystřelovaných s úsťovou rychlostí do rychlosti zvuku, tj. cca do 340 m/s se užívá rážová aerodynamická stabilizace. Průměr stabilizačních křidélek se rovná ráži hlavně. Užívá se minometů, bezzákluzových zbraní apod. Pro střely vystřelované s úsťovou rychlostí větší než je rychlost zvuku je průměr rozevřených stabilizačních křidélek větší než je průměr těla střely. Vyplývá to z toho, že špička střely vytváří rázovou vlnu ve tvaru kužele, která brání obtékání těla střely vzduchem. Proto ke stabilizování střely konce křidélek se musí nacházet vně kužele rázové vlny, aby byly obtékány vzduchem a tím se vytvořily aerodynamické síly ke stabilizování střely.

  Stabilizační křidélka pro aerodynamickou stabilizaci střel s nadzvukovou úsťovou rychlostí jsou konstrukčně dvou konstrukcí, pevná a rozevírací. Pevná stabilizační křidélka se používají u podkaliberních střel, kde tělo střely má průměr menší než ráže hlavně, ze které se vystřeluje a křidélka jsou o průměru rovném ráži hlavně. K vedení střely v hlavni je tělo střely vloženo do vodícího pouzdra - sabotu, který se po vymetení z hlavně od těla střely oddělí. Typické použití je podkaliberní protipancéřová munice. Rozevírací stabilizační křidélka se používají u střel, jejichž tělo má průměr vývrtu hlavně. Jde o střely typu HE apod. Stabilizační křidélka jsou dovnitř sklopena tak, že nepřesahují průměr vývrtu hlavně. V této poloze jsou zafixována. Když je střela výstřelem vymetena z hlavně, fixace křidélek se uvolní. Křidélka se rozevřou a zafixují se v rozevřeném stavu. Přední hrana křidélek je zkosena, aby se vytvořila obvodová síla, která uvede střelu do rotace. Potlačuje se tím účinek tvarových a hmotnostních úchylek střely, což zvyšuje přesnost střelby.

  GYROSKOPICKÁ - ROTAČNÍ STABILIZACE. Funkčním principem stabilizace je rotace střely, která gyroskopickým účinkem udržuje osu střely tak, aby byla tečnou ke dráze letu a ležela v rovině výstřelu. Střela se uvádí do rotace vodící obroučkou, která se při výstřelu přechodovým kuželem zalisuje do drážek vývrtu. Drážky vývrtu mají tvar šroubovice, takže průchodem vývrtu se střele udělí nejen dopředná rychlost, ale i rotace.

  Vnější tvar rotačních střel je tvarován tak, aby způsoboval co nejmenší odpor vzduchu při letu střely. Odpor vzduchu se skládá ze dvou složek, z čelního odporu (od pronikání střely vzduchem) a dnového odporu od sacího účinku podtlaku na dno střely v důsledku vzniku vakua za střelou (sání "tahá" střelu zpět).

  Vnější tvar střel stabilizovaných rotací se skládá z předního ogiválu, válcové časti a zadního ogiválu. Tvar předního ogiválu má vliv na čelní odpor, čím je štíhlejší, tím je menší odpor vzduchu. Zadní ogivál je tvarován tak, aby snižoval dnový odpor potlačováním sacího účinku podtlaku, který vzniká tím, že za dnem střely se vytváří vakuum. U tzv. extra dálkových střel je dnový odpor výrazně potlačen tzv. dnovým výtokem (base bleeding). Dno střely má vnitřní výduť, do které proudí plyn z vyvíječe plynů ve dnu těla střely hořením speciální prachové náplně. Vytékající plyn zaplňuje vakuum za dnem střely a tím zlepšuje odtékání střely vzduchem. Tím se znatelně sníží dnový odpor, což vede k prodloužení dostřelu. Prachová náplň se zažehuje cca 200 m od ústí hlavně.
  (Pozn. dnový výtok či base bleeding nezaměňovat s přídavným raketovým pohonem).

  Válcová část těla střely zahrnuje přední a zadní sestřeďovací nákružek, které vedou střelu vývrtem. Na zadní sestřeďovací nákružek pak bezprostředně navazuje vodící obroučka. To je obvyklé řešení rotačně stabilizovaných střel, u kterých je celková délka střely 4 až 4,5 násobku ráže. U extra dálkových střel ke snížení čelního odporu je přední ogivál zeštíhlen tak, že svým tvarem končí až u zadního sestřeďovacího nákružku. Přední sestřeďovací nákružek je pak k vedení střely ve vývrtu nahrazen luby, výstupky na předním ogivále, jejichž vnější průměr je rovný průměru vývrtu hlavně. Luby jsou skloněny k ose střely, aby napomáhaly udržovat střelu v rotaci. Vzduch obtékající luby vytváří obvodovou sílu, která točí střelou. Délka extra dálkových střel je 5,5 až 6 násobek ráže.

  Základním problémem výroby HE střel je tvarová symetrie vnějšího povrchu a vnitřní dutiny. Důsledkem tvarové nesymetrie je nevyváženost střely, což se promítá do přesnosti střelby, ovlivňuje rozptyl. Čím je střela delší, tím je výroba náročnější. U obzvlášť dlouhých střel je nutné je dynamicky vyvažovat (jako u kol), což zvyšuje nároky na jejich výrobu.

  Porovnání aerodynamické a gyroskopické (rotační) stabilizace. Z konstrukčních a výrobních důvodů se u rotační stabilizace dosahuje zpravidla přesnější střelba. Při přímé střelbě je rozdíl zanedbatelný. Rozdíly narůstají při nepřímé střelbě s prodlužováním dálky střelby. Důvodem je větší rozptyl stabilizačního účinku u aerodynamické stabilizace křidélky, který vyplývá z jejich konstrukce a funkce.Skrýt celý příspěvek

  • pajo
   10:55 10.09.2022

   Vďaka za pekný prehľad. Vedeli by ste mi odporučiť odbornú knihu na toto téma? Kľudne v angličtine s množstvom vzorčekov (mojim pracovným odborom je fyzika :)) Ja som v oblasti ...Zobrazit celý příspěvek

   Vďaka za pekný prehľad. Vedeli by ste mi odporučiť odbornú knihu na toto téma? Kľudne v angličtine s množstvom vzorčekov (mojim pracovným odborom je fyzika :))

   Ja som v oblasti deľostrelectva amatér, ale to nebráni mojej fantázii :) Dúfam, že moje príspevky nekazia diskusiu :)

   Moja úvaha nižšie bola celá o tom, ako čo najlacnejšie splniť úlohu, .t.j. zničenie cieľa. Teraz ma napadla ďaľšia úvaha. Inšpirovalsom sa GBU-39 Small Diameter Bomb, kde lietadlo vypustí bombu na nejakých súradniciach a ona sa presne plachtí - návadza na cieľ. V tomto konkrétnom prípade samotná bomba stojí 250k$ a ešte potrebujem k tomu lietadlo. Ak by som pomocou hlavne s hladkým vývrtom dostal projektil na podobnú pozíciu ako lietadlo a vo fáze klesania by projektil vysunul krídielka a začal plachtiť, tak by sa mohol predĺžiť dolet projektilu plus by sa samozrejme pomocou INS a-alebo GPS navigoval. V tomto by nobli kladené veľké nároky na počiatočnú presnosť. Jeden náboj excalibur stojí cez 100k$. Takže zase je to o technike - nájsť spôsob, ako to lacno vyrobiť.Skrýt celý příspěvek

  • Profesor
   21:39 16.09.2022

   Pěkně sepsáno. Jen místo LUBY se ty setřeďovací nálitky nazývají správně NUBY.

   Pěkně sepsáno. Jen místo LUBY se ty setřeďovací nálitky nazývají správně NUBY.

 • mikojan29
  09:06 08.09.2022

  Mňa by zaujímalo, či už Z2 zasiahli do bojov? Ak áno, aké sú referencie?

  Mňa by zaujímalo, či už Z2 zasiahli do bojov? Ak áno, aké sú referencie?

 • PavolR
  12:57 07.09.2022

  Minimálne tucet Krabov mieri na Ukrajinu:
  https://twitter.com/WarMonitor...

  Minimálne tucet Krabov mieri na Ukrajinu:
  https://twitter.com/WarMonitor...

  • Sergej7490
   16:47 07.09.2022

   V Konstrukte mozu len ticho zavidiet…

   V Konstrukte mozu len ticho zavidiet…

   • flanker.jirka
    17:42 07.09.2022

    V přepočtu na obyvatele dáváte Ukrajině dost. Konstrukta může těžko soupeřit se zemí, která do obrany a zbraní investuje násobně více.

    V přepočtu na obyvatele dáváte Ukrajině dost. Konstrukta může těžko soupeřit se zemí, která do obrany a zbraní investuje násobně více.

    • Sergej7490
     10:45 08.09.2022

     Lenze Z2 su normalny komercny predaj. Neviem ake plany mal vyrobca s predajom, ked vie dodat len par ks (12) za rok. Bud ratali s vyrobou u zakaznika, alebo v predaj ani nedufali ...Zobrazit celý příspěvek

     Lenze Z2 su normalny komercny predaj. Neviem ake plany mal vyrobca s predajom, ked vie dodat len par ks (12) za rok. Bud ratali s vyrobou u zakaznika, alebo v predaj ani nedufali :-D
     Stale sa nemozem zbavit dojmu, ze tych 8ks UA kupila len ako podakovanie SR za pomoc. Lebo 8 ks ju rozhodne nevytrhne a evidentne spolieha na ine systemy.
     Ostatny vyrobcovia ohlasuju navysovanie kapacit vyroby, ale Konstrukta nic…Skrýt celý příspěvek

     • Praclik
      14:23 08.09.2022

      Nakupia pravdepodobne viac, hovoril o tom uz aj Nad, ze UA ma zaujem o dalsie dodavky a aj termin dodania zvysnych hufnic pre SR sa posunul na neskorsi datum. Co sa tyka rychlosti ...Zobrazit celý příspěvek

      Nakupia pravdepodobne viac, hovoril o tom uz aj Nad, ze UA ma zaujem o dalsie dodavky a aj termin dodania zvysnych hufnic pre SR sa posunul na neskorsi datum. Co sa tyka rychlosti vyroby, tak s nejakym vacsim predajom do zahranicia sa pavdepodobne neratalo aj vzhladom na exportny "uspech" Z2000. A kedze nemali ziadne vacsie objednavky, tak investovat do vacsej kapacity vyroby by boli v podstate vyhodene peniaze.Skrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      16:10 08.09.2022

      OK, tak mozno dalsich 8… Ak by chceli viac, tak by to vyrobcovi oznamili a ten by zacal chystat zvysenie vyroby (kludne v spolupraci so statom) Krabov a PzH2000 objednali po cca ...Zobrazit celý příspěvek

      OK, tak mozno dalsich 8… Ak by chceli viac, tak by to vyrobcovi oznamili a ten by zacal chystat zvysenie vyroby (kludne v spolupraci so statom)
      Krabov a PzH2000 objednali po cca 100ks. Jasne ze ich nedostanu za rok… Ale vyrobca vie ze si moze dovolit investicie do vyroby.Skrýt celý příspěvek

     • Wirbelwind
      16:41 08.09.2022

      Ceasarov kolko objednali?

      Ak chcu nahradit rusky kaliber, tak maju teraz primarne pasove platformy - Msta, Akacia, Gvozdinka.., tak logicky asi pojdu po pasoch. :)

      Ceasarov kolko objednali?

      Ak chcu nahradit rusky kaliber, tak maju teraz primarne pasove platformy - Msta, Akacia, Gvozdinka.., tak logicky asi pojdu po pasoch. :)

     • flanker.jirka
      11:09 09.09.2022

      Vy jste také komerční. Vše je to zakázková výroba bez toho, že by se něco vyrábělo ve velkých sériích na sklad. Proto i Francie, která se považuje za velmoc, těch houfnic nedokáže ...Zobrazit celý příspěvek

      Vy jste také komerční. Vše je to zakázková výroba bez toho, že by se něco vyrábělo ve velkých sériích na sklad. Proto i Francie, která se považuje za velmoc, těch houfnic nedokáže rychle vyrobit o moc více.Skrýt celý příspěvek

 • diderko
  10:01 06.09.2022

  Supr článek!

  Supr článek!

 • Jirosi
  09:22 06.09.2022

  Hezký je z toho vidět, ze UA volí Pz2000. Pokud je pravda, že skutečně Rusko jedna o dodávkách munice z ciziny. Tak fakticky je převaha UA otázka času. Ten nebude v létech, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Hezký je z toho vidět, ze UA volí Pz2000.

  Pokud je pravda, že skutečně Rusko jedna o dodávkách munice z ciziny. Tak fakticky je převaha UA otázka času. Ten nebude v létech, ale klidně v řádu týdny (záleží na intenzite boju)Skrýt celý příspěvek

 • pajo
  08:13 06.09.2022

  Úvaha o použití hlavní bez vývrtu u húfnic. Ak dobre viem, tak všetky húfnice používajú hlavne s vývrtom, aby stabilizovali projektil a zvýšili presnosť, ale na druhú stranu kvôli ...Zobrazit celý příspěvek

  Úvaha o použití hlavní bez vývrtu u húfnic. Ak dobre viem, tak všetky húfnice používajú hlavne s vývrtom, aby stabilizovali projektil a zvýšili presnosť, ale na druhú stranu kvôli opotrebovaniu vývrtu rýchlo klesá používateľnosť hlavne. Preto ma napadlo použiť hladkú hlaveň ako je to u tankov (teda až na britské chalengeri), pretože používajú sabot a ten "má krídelká". Húfnice s hladkým vývrtom by samozrejme používali len navádzanu muníciu - inak by to bolo iba plýtvanie. Ale v budúcnosti predpokladám klesajúcu cenu navádzanej munície a jej dominanciu.Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   22:35 06.09.2022

   Hladká hlaveň (smoothbore) do značné míry souvisí s úsťovou rychlostí - při rychlostech řádově 1500m/s se dá stabilizace rotací (udělené vývrtem) nahradit arodynamickými ploškami ...Zobrazit celý příspěvek

   Hladká hlaveň (smoothbore) do značné míry souvisí s úsťovou rychlostí - při rychlostech řádově 1500m/s se dá stabilizace rotací (udělené vývrtem) nahradit arodynamickými ploškami (projektily se šípovou stabilizací). Nejsem si jistý jestli při "dělostřeleckých" rychlostech okolo 900m/s by byla šípová stabilizace rozumně použitelná, a jestli by to nesnižovalo mj. dostřel...
   Jinak smoothbore děla se už reálně používala (a ještě asi používají), obvykle u menších kalibrů (typicky okolo 75mm), anglicky se jim souhrnně říká recoilless gun, a jejich zástupci byly i ve výzbroji ČSA, například hlavní zbraň BMP-1 (2A28), nebo zde pěchotní SPG-9 (kterou nám kdysi jako dětem ukazovali milicionáři a říkali jsme jí nesprávně bazuka)
   Výkony těchto zbraní ovšem nebyly zrovna hvězdné, obzvlášť v dostřelu...

   https://en.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

   • Hevonen
    07:48 07.09.2022

    ked sa pozrieš na unikátny OFdM3 od Konštrukty, tak práve pomocné aerodynamicke plošky na tele granátu významne zlepšujú presnosť a tiež dostrel vďaka predĺženiu rotácie. Otázne ...Zobrazit celý příspěvek

    ked sa pozrieš na unikátny OFdM3 od Konštrukty, tak práve pomocné aerodynamicke plošky na tele granátu významne zlepšujú presnosť a tiež dostrel vďaka predĺženiu rotácie.
    Otázne je, či dokážu vytvoriť dostatočnú silu aby granát roztočili. Predsalen udržiavať už danú rotáciu je o niečom inom.Skrýt celý příspěvek

 • Mickey
  20:07 05.09.2022

  Díky za velmi zajímavý a poučný článek. Kdykoli něco takového čtu, přemýšlím nad tím, jak náročná musí být logistika a jak složité a komplexní musí být plánovaní včetně "lidských ...Zobrazit celý příspěvek

  Díky za velmi zajímavý a poučný článek. Kdykoli něco takového čtu, přemýšlím nad tím, jak náročná musí být logistika a jak složité a komplexní musí být plánovaní včetně "lidských zdrojů" - nábor, výcvik, rozdílení... a to v podmínkách války a v časové tísni. Klobouk dolů, držím palce.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   20:58 05.09.2022

   A pak se podívejte co zbylo po všech redukcich v AČR a ptejte se kolik náhradních hlavní je objednaných k Caesarum, ....

   A pak se podívejte co zbylo po všech redukcich v AČR a ptejte se kolik náhradních hlavní je objednaných k Caesarum, ....

   • Jan Grohmann
    07:54 06.09.2022

    Kolik náhradních hlavní je objednáno k Caesarum?

    Kolik náhradních hlavní je objednáno k Caesarum?

    • flanker.jirka
     15:47 06.09.2022

     No to je právě otazka :-)

     No to je právě otazka :-)

  • alter01
   10:32 06.09.2022

   Úspech celého delostrelectva závisí na logistike! Už iba doprava takého obrovského množstva munície do palpostov je úžasné! Ani nehovorím o servise . Stačí aby obsluha v rámci ...Zobrazit celý příspěvek

   Úspech celého delostrelectva závisí na logistike! Už iba doprava takého obrovského množstva munície do palpostov je úžasné! Ani nehovorím o servise . Stačí aby obsluha v rámci intenzity bojov vystrelila za deň viac ako 100x a prúser je na ceste !
   Tempo strelby z kanonov je šialené. Anglicku sa podarilo dosiahnúť výrobu 1 miliona delostreleckých granátov asi až po 2 rokov vojny. Dnes pochybujem , že to dokážeme dnes , ak sa neprijmú nejaké opatrenia. A tu sa milion granátov striela mesačne od prvého dňa. Je to na naozaj prvá skutočná vojna od 1945 , v Europe.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  18:05 05.09.2022

  Závěr vypadá velmi optimisticky. Ale mám hned několik dotazů. Jak se poměr zbraní změní při započtení minometů a raketometů, chystáte k tomu něco podobného? Existují nějaké ...Zobrazit celý příspěvek

  Závěr vypadá velmi optimisticky. Ale mám hned několik dotazů.
  Jak se poměr zbraní změní při započtení minometů a raketometů, chystáte k tomu něco podobného?
  Existují nějaké relevantní informace o schopnostech rusů vyrábět dostatek munice všech ráží a raket pro raketomety?
  Jak je pro rusko náročná repase opotřebitelných částí houfnic?
  A jak je to s náročností repasí u houfnic dodávaných ukrajině?Skrýt celý příspěvek

  • Jiří Šimáček
   21:12 05.09.2022

   Minomety a raketomety zatím nechystám. Přijde mi, že minomety jsou v ruské armádě dost upozaděny. Dřív byl 82 mm minomet podpůrnou zbraní praporu a 120 mm pluku. A v divizi jich ...Zobrazit celý příspěvek

   Minomety a raketomety zatím nechystám. Přijde mi, že minomety jsou v ruské armádě dost upozaděny. Dřív byl 82 mm minomet podpůrnou zbraní praporu a 120 mm pluku. A v divizi jich mohlo být klidně 100 kusů. Teď když přešli na BTG a každé praporní uskupení má vlastní 152 mm houfnice, raketomety a taky tanky a BVP, tak na co minomety? I podle wiki si jich moc ve výzbroji nenechali.
   A raketomety jsou naopak hrozně obsáhlé téma. Patří tam všechno od Gradů a ukrajinských Toyot se 70 mm leteckými raketami až po Himarsy a Iskandery.
   Pokus sečíst všechno dohromady by asi skončil nějakou suchou statistikou alá wikipedie, do toho se mi moc nechce.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    15:47 06.09.2022

    Čekal bych používání samohybnych minonetu těch měli docela dost

    Čekal bych používání samohybnych minonetu těch měli docela dost

  • Jiří Šimáček
   21:15 05.09.2022

   Pokud jde o munici, tak té se v dalším díle věnovat chci. Ale budou to mnohem více výpočty, odhady a spekulace, je k tomu tématu mnohem méně informací než k houfnicím samotným. ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud jde o munici, tak té se v dalším díle věnovat chci. Ale budou to mnohem více výpočty, odhady a spekulace, je k tomu tématu mnohem méně informací než k houfnicím samotným. Podobně je to s repasemi, udivím, co ještě dokážu najít.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    17:48 07.09.2022

    U repasí budou možná mít dobré data u CSG nebo konštruktě. Kolik času zabere repase houfnice, kolik výroba jedné hlavně, ... Zmiňoval se tu problém s tankovými motory. Možná budou ...Zobrazit celý příspěvek

    U repasí budou možná mít dobré data u CSG nebo konštruktě. Kolik času zabere repase houfnice, kolik výroba jedné hlavně, ...
    Zmiňoval se tu problém s tankovými motory. Možná budou muset z nouze rusové vyrábět houfnice na vozech, například projekt Malva, aby si zachovali schopnost manévru.Skrýt celý příspěvek

 • jj284b
  15:50 05.09.2022

  Mam taky dojem, ze som videl na twiteri oznam o tom ze druha varka 18tich Krabov bola dorucena Ukrajincom zaciatkom augusta..

  Mam taky dojem, ze som videl na twiteri oznam o tom ze druha varka 18tich Krabov bola dorucena Ukrajincom zaciatkom augusta..

  • Jiří Šimáček
   16:12 05.09.2022

   Mluvilo se o dalších 8ti kusech začátkem srpna, ale nikde jsem nenašel potvrzení, že už jsou na Ukrajině. Proto 18+. Na poslední schůzce dárců v Ramsteinu se údajně dohodlo, že ...Zobrazit celý příspěvek

   Mluvilo se o dalších 8ti kusech začátkem srpna, ale nikde jsem nenašel potvrzení, že už jsou na Ukrajině. Proto 18+. Na poslední schůzce dárců v Ramsteinu se údajně dohodlo, že další dodávky nebudou veřejně oznamovány. Takže dohledat přesná čísla bude čím dál obtížnější.Skrýt celý příspěvek

 • Pirat49
  15:25 05.09.2022

  Troska sa v clanku zabudlo na miniciu. Rusi jej maju stale dost, zatial co zapad nestiha vyrabat. Dufajme ze sa to coskoro zmeni.

  Troska sa v clanku zabudlo na miniciu. Rusi jej maju stale dost, zatial co zapad nestiha vyrabat. Dufajme ze sa to coskoro zmeni.

  • Jiří Šimáček
   15:32 05.09.2022

   Nezabudlo.:) O munici a intenzitě palby obecně bude další díl.

   Nezabudlo.:) O munici a intenzitě palby obecně bude další díl.

   • Vlcak
    15:56 05.09.2022

    To je super, každopádně děkuji za přínosný článek!

    To je super, každopádně děkuji za přínosný článek!

   • Vrata
    17:36 05.09.2022

    Skvele, tesim se na clanek.

    Skvele, tesim se na clanek.

  • darkstyle
   21:00 05.09.2022

   Načo bude Rusku aj 2 miliardy kusov munície ak nemajú možnosti nahradzocať hlavne ?? Ako sa ukazuje, Rusko nové hlavné nevyrába a tie staré sa opotrebuvavaju - teda sa znižuje ich ...Zobrazit celý příspěvek

   Načo bude Rusku aj 2 miliardy kusov munície ak nemajú možnosti nahradzocať hlavne ??

   Ako sa ukazuje, Rusko nové hlavné nevyrába a tie staré sa opotrebuvavaju - teda sa znižuje ich presnosť až sa nakoniec roztrhnú.. plus o ne prichádzajú protibateriovou paľbou, kedy sú ničenie aj podvozky..Skrýt celý příspěvek

 • michaltinkint
  13:26 05.09.2022

  To znie pozitívnejšie, ako dojem z priebežných správ, ktorý som si ja vytvoril. Pevne verím, že krajiny NATO s UA intenzívne rokujú a riešia dodávky zbraní v hlavnej miere mimo ...Zobrazit celý příspěvek

  To znie pozitívnejšie, ako dojem z priebežných správ, ktorý som si ja vytvoril. Pevne verím, že krajiny NATO s UA intenzívne rokujú a riešia dodávky zbraní v hlavnej miere mimo mediálnu pozornosť. Ak bude pokračovať servis a náhrady a dodávky munície tak, ako je uvedené v článku, tak UA môže naozaj získať navrch v najdôležitejšom type zbrane. Držíme palce! Za Ukrajinu!Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...