Díl č.3 - Problematika bojových vest zavedených v Armádě České republiky

Armáda České republiky
Foto: Vojáci AČR / ilustrační foto, army.cz

Po několika článcích o vestách, jejich typech a technických provedeních, Vám chceme nabídnout také pohled do zákulisí výběrových řízení. Tedy jak vznikne takové sestavení pro poptávku na dodavatele balistických ochranných vest. Nemůžeme Vám sice popsat celý proces krok za krokem, ale budeme se snažit popsat hlavní části uvedené v poslední zadávací dokumentaci (TTP 2011), kterou si případný dodavatel musí z oficiálních zdrojů opatřit.

Takticko-technické požadavky TTP

Když si chce Armáda České republiky zadat nebo objednat výrobu vest, musí sestavit technické zadání (TTP, Takticko-technické požadavky - zadávací dokumentaci), ve kterém bude definovat všechny hlavní technické parametry požadované vesty. Takovou sestavu dělá pochopitelně více pracovníků, kteří si vzájemně pod něčí taktovkou vyměňují návrhy, jak má taková budoucí vesta vypadat a co má plnit.

Jedním z hlavních parametrů je samozřejmě balistická odolnost, kterou musí vesta splnit. U vesty pro AČR je to zpravidla dle US STD NIJ 0101.04 stupeň III. A, tedy nejvyšší stupeň v měkké balistice. Dále SAPI nebo ICW přídavné pancéřové desky, které se do vest vkládají do k tomu uzpůsobených kapes. Balistická odolnost pancéřových plátů je dle stejné normy, ale ve stupni IV.

Dále se zpravidla požaduje chránič krku, chránič ramen, chránič paží, chránič slabin a chránič bederní. Potom je vesta takzvaně plně vybavena. Dále se stanovuje celková váha vesty, která se dělí na základní provedení, tedy přední a zadní část a provedení se všemi ostatními komponenty, které by nemělo překročit u tzv. kalkulační velikosti „L“ hmotnost 8 kg.

Následně se požaduje bezpečnostní odhoz vesty a splnění kamuflážních vlastností dle ČOS 108001 a ČOS 108003 v platném znění.

Nesmíme zapomenout také na maximální přípustnou váhu SAPI nebo ICW panelů, která je dle tzv. zadávací dokumentace 2,2 kg a musí být anatomicky zakřivená. Toto jsou stručně shrnuté parametry, které AČR požadovala v takzvané zadávací dokumentaci na vývoj nových vest (podzim 2011).

Kdo sestavuje Takticko-technické požadavky?

Kdo takové zadání sestavuje? Měla by to být skupina odborných pracovníků z řad AČR, a to jak uniformovaných tak i civilních zaměstnanců, kteří mají mít odborné znalosti na takové úrovni, aby požadovaná vesta byla skutečně dle posledních světových trendů. 

Z tohoto vznikne dokument, který má název Takticko-technické požadavky na vestu ochranou modulární - přesná definice.  K těmto návrhům TTP se potom vyjadřují pochopitelně další pracovníci Ministerstva obrany a dokonce i některých útvarů. Koordinaci má na starosti Ministerstvo obrany Sekce rozvoje druhů sil-operační sekce.  Zde se hodí podotknout, že jména autorů TTP 2011 jsou autorovi tohoto článku známé.

Celkem se k těmto TTP dle našich informací vyjadřuje celkem 9 lidí - 3 členové jsou z 601. Skupiny speciálních sil z Prostějova.  Proč se vyjadřují tři lidé z jediného konkrétního útvaru a ne tři lidé každý z jiného útvaru na nás působí jako by byli potenciální uživatelé pouze tam a jiné jednotky nemají možnost sdělit svůj názor.

Někdo může říci ano, je to elitní jednotka, tak musí mít možnost zasáhnout do technických parametrů a požadavků na tak důležitou výstrojní součástku.  Čtenář si potom může ale myslet, že jediní praví bojovníci a reprezentanti AČR jsou pouze tam. Avšak co třeba další elitní prapor z Chrudimi nebo i jiné bezesporu kvalitní útvary AČR?

Pro vyhodnocení nabízených vzorků vest dle požadavků musí být sestavena komise.  Komise bude poté rozhodovat o vhodnosti a souladu se zadávací dokumentací, která byla dodavatelům poskytnuta. V této komisi mají být lidé z následujících složek Armády:

 • předseda – VeSpS 

 • členové – 7. mb, 4. brn, 601. skss, VP, SOC MO (Společné operační centrum), SRDS OS MO, SLog MO (logistika), VZ 8521 Brno (Vojenské zařízení 8521)

Tito členové potom vyberou nejvhodnější nabídku, na základě které se do AČR zavedou nové ochranné vesty.

Armádní tendr dle českých podmínek

Musíme podotknout, že účastnit se prvního kola může prakticky jakýkoliv světový výrobce vest, protože pro tuto část se neřeší soulad s ČOS 10801 a ČOS 108003 a předložené vesty mohou být ze svrchního materiálu, který tyto standardy nesplňuje.  Tím AČR umožňuje všem firmám jak z ČR, tak i ze zahraničí předložit svoje návrhy.

Vyrobit vestu s ochrannými prvky, tak jak jsme je na začátku popsali, není problém pro žádného světového výrobce. Každá vesta musí být také vybavena vazbou, do které se dají připevnit sumky a ostatní výstroj, což by měla být běžně používaná „vazba Molle“.

Až potud je všechno řekněme na pohled zcela standardní a průhledné. Ale když si přečtete poslední zadávací dokumentaci z roku 2011 a začnete pozorně číst, tak se vám v hlavě přesně promítne jak má taková vesta vypadat. Není na tom nic tajného nebo složitého. Jen je nutné vědět, co a kde hledat.Abychom se nemuseli přímo ponořit do role takového dodavatele, oslovili jsme profesionály právě z řad elitních jednotek a s těmi jsme tuto dokumentaci začali rozebírat krok po kroku, aby se parametry uvedené v zadávací dokumentaci promítly v požadované vestě. Níže uvádíme některé zjištěné informace.

Vertikální a horizontální popruhy

V posledním zadávacím dokumentu z roku 2011 bylo uvedeno, že vazba je požadována v soustavě vertikálních a horizontálních popruhů, tedy jakási „křížová vazba“. Tato tzv. křížová vazba není neznámá, ba právě naopak. Systém křížové vazby, nebo chceme-li Univerzální vazby, je v ČR chráněn firmou ALP ARMY. 

Společnost ALP ARMY, jak již bylo uvedeno v jiných článcích, se díky tomu již v minulosti soudila (a stále asi soudí) s firmou SPM Liberec. Důvodem je podobný systém na vestách SPM, který nápadně připomíná řešení od ALPu. 

Otázka tedy zní: „ Jak je možné, že AČR v této zadávací dokumentaci uvádí tak velmi specifický prvek, který může dodat v tomto státě pouze jedna společnost?“  Pomineme-li, že křížová vazba je ve své podstatě zbytečná a postačila by „vazba molle“?

Rezervoár na vodu

Dále je v dokumentaci uvedeno, že vesta musí být vybavena v zadní části prostorem pro umístění rezervoáru na vodu, tento prvek je pouze u vesty ALP model FÉNIX, jiný výrobce takovou úpravu standardně nenabízí.

Pochopitelně je možné vestu upravit tak, aby se do ní dal vak na vodu vložit. Udělali jsme ale sami pokus - vzali jsme vestu CIRAS jako nejběžnější zahraniční model a vak na vodu dle Katalogového čísla materiálu (jak je uvedeno v  Zadávací dokumentaci z roku 2011). Poté jsme tento vak na vodu naplnili a přiložili na zadní část vesty.

Výsledek? Vak na vodu se do vesty CIRAS velikosti „L“, jak požaduje AČR, prostě nevejde. Je jednoduše příliš dlouhý a vestu tak nejde jednoduše upravit, ale je nutné ji prodloužit, a to už je zásah do celkové konstrukce vesty.

Jediný model se zabudovaným „camell backem“ je skutečně jen model FÉNIX. Vesta FÉNIX navíc využívá originální vodní vak, taktéž od firmy ALP, který není ani zaveden v Armádě.

Protiskluzová ochrana a upínání vesty

Zadávací dokument také požaduje protiskluzovou úpravu ramenní části pro opření zbraně při střelbě. Tato vymoženost je opět pouze u vesty FENIX od firmy ALP ARMY, jiný dodavatel toto nedodává. Musíme však připustit, že tato případná úprava vesty by asi pro výrobce neměla být problém.

Dalším velmi shodným prvkem je požadavek na tzv. zapínání a rozepínání vesty a úprava obvodové velikosti uživatelem bez cizí pomoci - je řešeno tak, aby bylo rychlé, zajistilo pevnou fixaci vesty k tělu nositele a bylo v co největší míře nehlučné.

Tento požadavek je opět totožný se systémem upnutí vesty firmy ALP ARMY. Je ovšem pravda, že uživatel si může obdobnou vestu jako je CIRAS nebo jinou před akcí upravit, přesně tak, jak potřebuje, a potom ji už sám může především bokem nasadit a upnout. Vesta FENIX se z boku nasadit nedá, pouze přes hlavu. Při plném zatížení vesty (20 kg) ji uživatel bude nasazovat jen s obtížemi.

Pancéřové pláty

Poslední „zvláštnosí“ je zadání na přídavné pancéřové panely. Rovněž zde je požadováno zcela ojedinělé řešení - panel, který v rozměru 230×300 mm má vážit pouze 2,2 kg.

Běžný panel SAPI používá materiál UHMWPE (samostatně stojící - stand allone). SAPI panel váží cca 2,5 kg a uživatel ho nemusí kombinovat s měkkou balistikou – třeba Nosičích plátů pancéřových 2006.

Dále je zde ICW panel s materiálem B4C ( B4C je velmi lehká a velmi drahá keramika). ICW panel je sice váhově velmi komfortní, ale lze ho použít jen v kombinaci s vestou v odolnosti dle US STD III.A  - tedy s měkkou balistikou.

Poptali jsme proto několik světových výrobců vest s tím, že chceme koupit ICW panel. Bohužel nám bylo sděleno, že takový panel nemají v nabídce, protože dodávají tisíce panelů ve specifikaci SAPI level IV - stand allone. V přehledu, který jsme získali, takový ICW panel (1,6kg) zase nabízela pouze společnost ALP ARMY.

Ostatní výrobci se bouří

Zadávací dokument si také v prosinci 2011 jistě přečetli ostatní potencionální dodavatelé a jeden z nich podal na toto zadání stížnost.  AČR tento tendr následně opravdu zrušila. Stížnost i následné zrušení tendru ukazují, že naše zjištění mají reálný základ.

Armáda si pravděpodobně sama uvědomila chybu nebo případnou ostudu, kdy zadání takto důležitého tendru mohla skutečně splnit pouze jedna firma. Je až podivné, kolik popsaných prvků shodných s vestou FENIX bylo v této dokumentaci uvedeno. Můžeme úspěšně pochybovat o tom, že se tam tyto prvky dostaly jen náhodou. Proto se na mysl vkrádá otázka: „Je taková věc vůbec možná?“

Jediný důvod, proč nikdo ze zahraničních výrobců do AČR nenabízí svoje vesty, je především to, že nevlastní tkaninu ve schváleném maskovacím provedení. Sice si tuto tkaninu mohou vyrobit, ale proč by to dělali, když zakázky týkající se dodávek vest do AČR jsou tak malé, že jsou pro tyto dodavatele nezajímavé.

Přední světový výrobce, kterého jsme v tomto směru oslovili, dodává ročně 100 tis. kusů vest do armády Spojených států. Cena jedné vesty takto dodané do US ARMY se pohybuje v plné výbavě včetně pancéřových panelů velkých i malých v rozmezí 1.850-2.200 amerických dolarů (35.150 – 41.800 Kč).

V zadávací dokumentaci, kterou máme k dispozici, je uvedena maximální orientační cena v součtu pro jednu kompletní vestu včetně velkých a malých pancéřových panelů 91.000 Kč včetně přepravní tašky. I když musíme připustit, že tato cena nebude pravděpodobně plně využita a bude v součtu o 25 % nižší, pořád je to cena podivně vysoká.

Podle mého názoru, pokud není dodavatel propojen s lidmi, kteří mají na starost zadání a výběr vest pro Armádu, není možné ovlivnit tak specifické požadavky, které jsou v dokumentaci popsány.

Pak se tedy nemůžeme divit, že vlastně není možné dodat do AČR skutečně kvalitní výrobek od jiných renovovaných výrobců např. z USA, kteří sami po přečtení této dokumentace prohlásili, že tato dokumentace je připravena pouze pro jednoho dodavatele a že prostředí nákupů v AČR je i přes sliby ministra obrany Alexandra Vondry stále neprůhledné a manipulovatelné.

Závěrem můžeme konstatovat pouze to, že budou-li takováto důležitá výběrová řízení stále v rukách malé a ovlivnitelné skupinky lidí, nemůžou se vojáci nikdy opravdu dostat k vybavení, které bude skutečně odpovídat jejich požadavkům. A nezmění to ani vedení ministerstva, jakkoli by svoje proklamace myslelo vážně.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Díl č.1 - Problematika bojových vest zavedených v Armádě České republiky

Od našich čtenářů jsme dostali mnoho dopisů a podnětů s přáním, abychom se podívali na problematiku ...

Problematika taktické výstroje v Armádě České republiky

Dnešním článkem se paralelně připojíme k našemu seriálu o ochranných vestách a nosičích plátů ...

Díl č.2 - Problematika bojových vest zavedených v Armádě České republiky

V dnešním díle jsme se pustili do srovnání tří nejpoužívanějších ochranných vest v Armádě České ...

Vesta ochranná pancéřová 2009

V současné době jsou vojáci Armády České republiky standardně vybaveni Vestou ochrannou pancéřovou, ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Pavel
  16:16 09.05.2012

  Dovolím si jen poznamenat, že CIRAS už je opravdu "stará" a překonaná vesta. I přes její nesporné kvality a užitečné vlastnosti, je již dnes překonána a zastaralá. Ale když zde ...Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si jen poznamenat, že CIRAS už je opravdu "stará" a překonaná vesta. I přes její nesporné kvality a užitečné vlastnosti, je již dnes překonána a zastaralá.
  Ale když zde tedy koluje srovnávání vest od českých firem s CIRAS nebo co mají, nebo nemají zavedeny americké ozbrojené síly, tak bych odkázal na vestu od firmy BEA a to konkrétně RBAV-SF, jež právě nahradila v amerických ozbrojených silách vestu CIRAS a vyhrála tendr na novou "balistiku" pro USSOCOM.
  http://soldiersystems.net/2008...
  http://www.skdtac.com/v/vspfil...

  Takže, když už chceme srovnavat s americkými ozbrojenými silami, tak aspoň porovnáváme s tím nejnovějším ;-) A s něčím již zastaralým a překonaným.Skrýt celý příspěvek

 • Kajman
  00:00 28.04.2012

  Michal Uher: Az ted jsem se dostal k sirsi odpovedi: k prvnim odstavcum - v mnoha bodech souhlasim. Ale do jiste miry. Je rozdil napsat vyberove rizeni "chceme auto 4x4, ktere ...Zobrazit celý příspěvek

  Michal Uher:
  Az ted jsem se dostal k sirsi odpovedi:

  k prvnim odstavcum - v mnoha bodech souhlasim. Ale do jiste miry.
  Je rozdil napsat vyberove rizeni "chceme auto 4x4, ktere bude mit dost silny motor na vojenske pouziti, nebude mit velkou spotrebu a zvladne prekonavat teren XYZ" a je rozdil napsat
  "chceme auto 4x4, ktere vazi presne 1800kg, ma motor 1,8, prumernou spotrebu 10,2, jeho delka musi byt presne 4,28 metru, stoupani musi mit 45 stupnu a na klicich musi byt privesek ve tvaru trojcipe hvezdy".
  Presne tohle jde totiz citit z toho vyberoveho rizeni.
  Vypisovani vyberovych rizeni podle existujich vyrobku, kvlui tomu, ze nema armada vlastni vyvoj. Pardon, ale tohle je opravdu veta beze smyslu. JEDINE co armada musi napsat do vyberoveho rizeni je: "chceme vestu s odhozem, platy takovy a takovy rozmer, balistika takova a takova (idelane SAPI a BALCS standartizace). Vesta bude v poustnim maskaci, musi vydrzet tohle a tohle" Prihlasi se X zajemcu, ti dodaji testovaci kusy a pak se proste testuje co ktera umi a dovede.

  Porovnavani cen US a CZ podle me ulet neni. Protoze kdyz pocitam MALOOBCHODNI cenu a k tomu 20% DPH, tak je casto levnejsi to dovezt, nez koupit v CR ekvivalent (a armada se ve velkoobchodnich cenach moc nepohybuje - staci se podivat na ceny soucastek ve vystrojaku = maloobchodni ceny). A to se bavime o balistikach vyrobenych v US. Vetsina balistiky se ted vyrabi v cine a to uz jsu zcela jine ceny. Nedelejme si iluze, ze tuto balistiku nepotkavame, ci nepotkame v ACR. Normy to splnuje, armada nechce veci vyrabene u nas, takze proc toho nevyuzit.

  Argument "ma zavedena armada USA" je dle meho nazoru take lichy, v tom souhlasim. I US Army ma ve sve vystroji par veci, ktere jsou trosku mimo. Ciras je stara vesta a v mnoha ohledech jsou trendy uz jinde, ale ve sve kategorii stale nema prakticky konkurenci. A nemusime se bavit jen o cirasu. Co treba IOTV? nebo nove testovane IOTV 3rd gen? Vsechny tyhle vesty maji podobny princip a predevsim: maji stejnou krytou plochu (v doplncich muzou byt rozdily v radech par procent, to uznavam). Americka armada, ktera ma nejvetsi ztraty na IED ze vsech a ktera se nejvice snazi sve vojaky ochranit tak nejak nedospela k zaveru, ze je potreba zvetsovat krytou plochu. Armada, kde kazdy vojak nafasuje vybaveni za desitky tisic dolaru (a to se bavim jen o vystroji) ze by nemela stovek dolaru na ochraneni sveho vojaka? Kdyby to opravdu bylo co k cemu, jiz je to davno zavedeno...

  K vyrazovani chestrigu a nosicu platu: pri vsi ucte, moc asi nesledujete servery, zamerene na informovani vojaku (US) o novinakch a trendech ze? Nosice platu a chestrigy nikdy nevymizely a naopak ted zazivaji recesi. O duvodech se muzeme dohadovat, souvisi s ruznymi typy operaci a je to na delsi rozbor. Fakt je ten, ze nosice platu se velmi pouzivaji. Dukaz misto slibu - podivejte se na jakekoliv fotky Rangers v AX za posledni dva roky. Na vetsine fotografii maji Platecarrier with cummerbound z jejich RCLS kitu. A neni to tim, ze by nemeli vetsy s odhozem. Ty v tom kitu jsou taky.

  "V návrhu smlouvy je uveden poždavek, že dodavatel se, parafrázuji, vzdá svých práv na duševní vlastnictví a umožní AČR jejich zaregistrování/patentování. Takovou smlouvy by podepsal jen blázen. Není divu, že byla soutěž zrušena."
  Ano asi by ji podepsal jen blazen. Ale armada by byla blazen, kdyby takto nepostupovala. Staci se podivat na jine armady a to nemusime ani do US (viz nemecko, rakousko....). Je zcela logicke, ze si armada privlastni zavedenou soucastku. Dostala by se do situace, kdy vyrobce armade muze diktovat cenu u zavedene soucastky, protoze na ni ma "prava" (monopol). Presne tam se armada dostala nedavno s batohy tl60 (a s alpem je taky veden soudni spor). Presne tam ji Alp tlaci s krizovou vazbou (na kterou ma v cr jediny prumyslovy vzor (nikoliv patent - ten by opravdu neprosel)) S timto postupem by musela bud armada neustale akceptovat (a preferovat) jedineho vyrobce a nebo by co dva roky musela nakupovat neco uplne jineho
  Napriklad Marines taky vlastni dusevni prava batohu Arcteryx (ILBE). Nebo treba nove zavadeny ifak. Ten taky nevznikl v Natticku.

  Mimojiné potisk materialu neni nakladna vec. Staci prohledat internet, poptat se par firem a zjistite, ze vyroba 95kove cordury v IR nevyjde na mnoho. Je moc draha pro jednotlivce, ale pro malou firmu, ktera chce delat mensi obraty v 95ce? Maly detail. Staci se podivat po internetu kolik firem sije v 95ce.Skrýt celý příspěvek

 • Bradley
  17:51 27.04.2012

  Kolik jich bylo opravdu v boji ne jen v té lokalitě, u SOG bych tomu věřil ale i se SOGem se mluvilo a názor byl řekněme smíšený ale ne jednoznačný, nebo zcela jasný. Určitě se ...Zobrazit celý příspěvek

  Kolik jich bylo opravdu v boji ne jen v té lokalitě, u SOG bych tomu věřil ale i se SOGem se mluvilo a názor byl řekněme smíšený ale ne jednoznačný, nebo zcela jasný. Určitě se najd jednotka které tato vesta bude vyhovovat, ale to neznamená že ji musí mít celá AČR .
  Co se týká kryté plochy ta jistě hraje roli, ale v určitém okamžiku taky může vadit, jinak jestli se nemýlím tak např. IOTV vesta má krytou plochu někde okolo 0,67 a to už je řekněme hodně, CIRAS v plné výbavě má okolo 0,57 takže TBV by muselo při 30% asi úplně všude. A pak je tady váha...ta vesta je drahá právě kvůli balistickému materiálu a použitému množství, jenže aby se ta váha navíc kompenzovala musí Hanuš nabízet materiál Dyneema SB 51 který je opravdu drahý. Je to věc názoru, která krytá plocha je vlastně ideální pro boj, ale určitě nebude převládat velká a hamatná vesta. Abychom nehovořily pořád o vestě CIRAS tak si můžeme vzít jinou určitě velmi používanou vestu a to je IOTV, ta je vyzkoušená tisíci vojáky v boji a nejspíše špatná nebude. O ceně jsme se bavily je někde jinde než TBV a to ne proto, že by se dělala jen v tísícových seriích ale taky proto že je i výrobně a konstrukčně levnější, a je jedno jestli je vyrobena v ČR nebo v Mexiku kde se vyrábí. Prostě největšími rváči o TBV jsou tedy bývalý zaměstnanci a ne ti kteří si tu vestu koupily, to je řekněme taky určitá vizitka. No uvidíme jak to letos dopadne, ale TBV vítězné tak jak je nejspíš nebude....Skrýt celý příspěvek

 • Kajman
  13:54 27.04.2012

  Pro poradek: Pan Uher byl zamestnancem Alpu, stejne jako Mazda - aktualne netusim jak to je, ale oba dva byvali k videni na IDETech na stancich ALPu a vzdy se vehementne bili za ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro poradek: Pan Uher byl zamestnancem Alpu, stejne jako Mazda - aktualne netusim jak to je, ale oba dva byvali k videni na IDETech na stancich ALPu a vzdy se vehementne bili za sveho chlebodarce.

  Kolik TBV bylo opravdu bojem odzkousenych? Ne, zcela vazne se ptam- 30kusu? Vic asi tezko.
  Par kusu bylo u SOGu, par kusu si nakoupili vojaci za svoje.
  Tomuhle rikate v boji vyzkouseno? V Natticku by zaplakali...Skrýt celý příspěvek

 • Mazda
  12:39 27.04.2012

  Bradley: zřejmě Vám uniklo, že TBV je vesta v boji vyzkoušená již několik let... A cena balistiky: když někam nacpete o 30 % víc měkké balistiky, tak ta cena prostě nižší nebude, ...Zobrazit celý příspěvek

  Bradley: zřejmě Vám uniklo, že TBV je vesta v boji vyzkoušená již několik let...
  A cena balistiky: když někam nacpete o 30 % víc měkké balistiky, tak ta cena prostě nižší nebude, to je snad jasné z logiky věci, ne?Skrýt celý příspěvek

 • Bradley
  09:04 27.04.2012

  Váš příspěvek jsem pochopil a celkem mne to ani nepřekvapuje. Vy budete nejspíš fanda ALPu a celkem se nedivím, tolik si s tím dal práce aby s tím objednal v AČR co se dá. Ano máte ...Zobrazit celý příspěvek

  Váš příspěvek jsem pochopil a celkem mne to ani nepřekvapuje. Vy budete nejspíš fanda ALPu a celkem se nedivím, tolik si s tím dal práce aby s tím objednal v AČR co se dá. Ano máte v mnoha bodech pravdu, o tom není sporu, dokonce Vám dávám i za pravdu že by si měla některé jednotka mít možnost koupit sama výstroj kterou potřebuje, jenže to by mohlo dopadnout stejně jako v SOG, taky kupovali co potřebovali a nakonec z toho někdo udělal to, že to bylo předražené. A přesně to by se stalo.
  Co se týká balistického materiálu, to je sice pravda že je to nejdražší položka, jenže jak pro kterou firmu. Protože jeden výrobce jako je Hanuš který dodává par kusů vest ročně nemá prostě takovou slevu jako jiný výrobce který jich prostě dodává ročně 50 tis. kusu. logicky. To proč se zmiňuji o srovnání cen s Amerikou, no protože ceny jsou právě nižší kvůli tomu množství, tedy americké vesty jsou odzkoušené bojem a mají svou cenu protože se jich dělá velké množství a jsem přesvědčen že mnoho uživatelů v AČR by si určitě vybralo americkou vestu a tím nemyslím CIRAS. Myslím, že vy jste ten článek pochopil prostě jinak než to mělo vyznít. Ale jste jeden z mála který zcela jistě napsal jasné argumenty, které dokonce dávají hlavu i patu.Skrýt celý příspěvek

 • Michal Uher
  23:53 26.04.2012

  Začal bych od konce článku - výběr výstroje vždy bude v rukou malé skupiny lidí. Je to jediná fungující cesta. Pokud by o výstroji rozhodovala veliká skupina lidí, tak se nepřídí ...Zobrazit celý příspěvek

  Začal bych od konce článku - výběr výstroje vždy bude v rukou malé skupiny lidí. Je to jediná fungující cesta. Pokud by o výstroji rozhodovala veliká skupina lidí, tak se nepřídí nikdy nic, protože každý má jiné zkušenosti, požadavky atd. Jinak to nebude a lamentovat nad tím je zbytečné. Že je možné tuto skupinu ovlivnit je žel realita. Proto je nutno do takové skupiny vybrat morálně silné jedince.
  Co se týče nové výstroje tak všude po světě to funguje několika základními postupy. První je ten, že vojáci si něco oblíbí, něcho chtějí. Nejprve si to kupují za své a po několika letech se podaří někoho nahoře přesvědčit, že je vhodné, aby se daná věc zavedla v armádě jako celku. Technické požadavky jsou pak vytvářeny podle vzorové věci, kterou někdo prosadil pro zavedení. Další postup je ten, že výrobci výstroje nabízejí ozbrojeným silám své vybavení a snaží se je přesvědčit, že jejich výrobek je nejlepší a musí jej mít. Pokud se to výrobci podaří a zodpovědné osoby v armádě rozhodnou, že daná balistická vesta podle nich nejlépe odpovídá současným požadavkům, tak je technická dokumentace vytvořena podle vzorku poskytnutého výrobcem, jehož výrobek se zdá jako perspektivní. Třetím způsobem jak zavést nějakou výstrojní součástku je to, že na základě vlastních zkušeností si ji armáda vyvine same a nebo si ji nechá vyvinout za peníze.
  Zde je pak zakopaný pes výstroje AČR. Pokud armáda chce konkrétní věc od konkrétního výrobce na základě prvních dvou způsobů, tak je oheň na střeše, protože technická dokumentace obsahuje specifické věci, které odkazují k jednomu výrobci a výrobku. Osobně v tom nevidím problém. Pokud třeba vesta Fenix má integrovaný vak na vodu, tak kvůli tomu, že to nemá nikdo jiný na současné své produkci, tak to nesmím koupit? Co je to za nesmysl? Pokud armáda chce integrovaný vak na vodu, tak je to její svaté právo. Že se tím zužuje počet dodavatelů? To už je zcela jiný problém. Když chcete auto s náhonem na všechna kola, tak tím pádem vyřadíte z výběru všechny výrobce, kteří takové vozidlo v nabídce nemají. Buď se jim podaří to nějak vyřešit a výběru se zúčastnit a nebo ne a mají smůlu. Mimochodem někteří lidé se dovolávají zavedení CIRASe s tím, že jejich hlavním argumentem je to, že to má zavedena armáda USA. Myslíte si opravdu, že toto je relevantní důvod pro zavedení CIRASe do AČR? Pokud budeme mít armádu z těch, kteří chtějí vypadat jako US ARMY, tak to relevantní důvod bude. Pokud ne, tak je to nesmysl.
  U řady vest zavedených do AČR se uvádí, že na vývoji spolupracovaly složky MO. Zde je třeba uvést, že vývoj vlastní výstroje pro AČR je zcela mimo. Řada výstroje byla zavedena v době, kdy stejný typ výstroje byl ve vyspělých ozbrojených silách v zahraničí již vyřazován. Příkladem je NPP-2006. Doba chestrigů a nosičů plátů byla za války v Iráku, kdy většina přepadů vozidel byla pomocí ručních zbraní a měkká balistika byla zbytečná. V roce 2006 již byla situace jiná. Z přestřelek se přešlo do přepadů pomocí IED a RPG, kde je naopak měkká balistika velice důležitá. AČR pak slavnostně zaváděla něco, co už bylo morálně zastaralé zejména pro oblasti Irák a Afghánistán. Vývoj vest pro AČR probíhal řadu let ve spolupráci MO a SPM Liberec. Problém je ten, že za tuto dobu ani jedna vesta nebyla uživateli shledána jako optimální a žádná zavedená vesta nepřekročila v žádném směru hranici průměrnosti. Podle dlohodobých hledisek dnes AČR nemá potenciál vést skutečný vlastní výzkum a vývoj. To co zde dlouhá léta jisté odbory předvádějí je jen military módní přehlídka, ale nikoliv seriózní vývoj. Vždy se jen kopírovalo něco, co už existovalo a nebo se hledaly slepé uličky. Viz zapínání VOP 2009.
  Jen u vlastního vývoje nebo zaplaceného vývoje si může AČR dovolit zadat výrobu všem firmám bez rozdílů. Podmínkou je totiž, že armáda musí vlastnit práva na danou věc, aby ji mohla zadat komukoliv. Jenže tomu tak není, protože opravdu vlastní vývoj s reálnými výsledky AČR nemá. Proto se výběrová řízení vypisují již podle reálných vyráběných výrobků a technický popis vždy kopíruje tu vestu, která zrovna má být nakupována.
  Co se týká zrušení poslední soutěže na vesty, tak mám poněkud jiné informace. Důvodů pro zrušení bylo více a ozvalo se několik výrobců/dodavatelů a také Asociace obranného průmyslu. Bradley celou věc popisuje tendenčně. Je pravdou, že několik prvků uvedených v technickém popisu je vlastních právě vestě Fenix od Alpu. Na druhou stranu je technický popis opravdu široký a jsou uvedeny pouze hlavní prvky. Myslím si, že hlavním důvodem ke zrušení soutěže však bylo něco úplně jiného. V návrhu smlouvy je uveden poždavek, že dodavatel se, parafrázuji, vzdá svých práv na duševní vlastnictví a umožní AČR jejich zaregistrování/patentování. Takovou smlouvy by podepsal jen blázen. Není divu, že byla soutěž zrušena.
  Správně je v článku uvedeno, že hlavním problémem pro zapojení zahraničních zájemců do soutěže je to, že je poždována dodávka v našem maskovacím vzoru dle platných norem. Potisk látky je věc poměrně hodně nákladná a zejména pokud musí splňovat všechny požadavky. Nedivím se, že se světovým výrobcům to toho nechce i vzhledem k malosti zakázek. Mimochodem srovnávat ceny vest pro AČR a U.S. Army to je pěkný úlet. V první řadě jde o to, že americké ozbrojené síly nakupují v mnohonásobně větších počtech. Už jen kvůli tomuto bude cena vesty pro U.S. Army zavádějící. Druhým problémem, který vesty prodražuje je to, že mnoho balistických materiálů je vyráběno mimo Evropu - v USA, v Izraeli atd. Takže při dovozu se cena zvyšuje i o DPH, CLO a také dopravu na veliké vzdálenosti ve speciálním režimu. Samotné obaly na vesty jsou poměrně levné. To, co činí vestu drahou jsou balistické materiály a tam si nikdo z Evropy nepomůže.
  Co se týká CIRASe tak při vší úctě je to již zastaralá vesta. Vyrábí se stále ve stejném provedení a nejsou na ní dělány žádné inovace a nemá ani žádné další nové doplňky. Při porovnání plochy kryté měkkou balistikou mi vyšlo, že se všemi balistickými doplňky má Fenix o 31% větší krytou plochu než CIRAS a o 29% větší krytou plochu než VOP 2009. Sytém oblékání CIRASe je tragický a trvá strašně dlouho. Poskládat CIRASe po rozhození není také zrovna nejsnadnější a je tam málo místa. Zapínání je na suchý zip, který je hlučný a po zaprášení či delším používání nespolehlivý. Měl jsem možnost používat několik vest a přiznám se, že CIRASe opravdu nechci, nechci, nechci. Mimo jiné mi vadil přední díl při držení krátké zbraně obouruč a to nemám zrovna nejmenší hrudník. Také mi nejde do hlavy, kam si mám zapřít dlohou zbraň, protože s tím výrobce zrovna asi nepočítal. Jednoduchá síťovina na vnitřní straně také není nic převratného, když nejnovější vesty mají 3-D síťovinu nebo profilovanou pěnu. Příjde mi to totéž jako s NPP-2006. Mnoho lidí to zbožňuje, ale svět je již někde jinde. Když se pořídí CIRAS, tak bude zase pozadu jako s NPP-2006.
  Mimochodem co se týká amerických vest, tak američtí dodavatelé jsou nespolehliví. Pokud budou mít dodávku pro U.S. Army, tak ta dodávka dostane přednost. Dodávka pro AČR by se pak mohla realizovat klidně až po roce. Mimochodem, to je reálná zkušenost.
  Ještě k oblékání naložené vesty Fenix - nevidím nikde problém v oblékání naložené vesty přes hlavu. Naopak, vesta s chlopněmi á la CIRAS se obléká mnohem hůře.Skrýt celý příspěvek

 • Mazda
  15:33 25.04.2012

  Kajman: ano, porovnávali vesty, které tam tehdy měli k dispozici. Podle jakého klíče je vybírali nevím. Ano, není to oficiální srovnání a ano, nemám k tomu bohužel papír. Co se ...Zobrazit celý příspěvek

  Kajman: ano, porovnávali vesty, které tam tehdy měli k dispozici. Podle jakého klíče je vybírali nevím. Ano, není to oficiální srovnání a ano, nemám k tomu bohužel papír.

  Co se vest a Šestky týče, tam můžu říct jen to, že došlo, před nějakým tím rokem, k neoficiálním konzultacím.

  Ad dezinformační kampaň: za tu bych byl ochoten považovat třeba tvrzení, že vesty nakoupilo jedno středisko z Prostějova, například. Což nenakoupilo...

  Já chápu, že tohle je sporné. Ovšem stejně tak je sporné tvrzení, že ta vesta je obecně špatná. Pro to také neexistují zadna tvrdá data a přesto se tu i tahle "kampaň" vede ;-)Skrýt celý příspěvek

 • kajman
  15:05 25.04.2012

  Pardon, ale tohle presne je typicky priklad zcela nerelevantich faktu, ktere nejsou absolutne nijak podlozitelne. Kdysi kdesi jednotka o ktere nesmime mluvit porovnavala vesty a ...Zobrazit celý příspěvek

  Pardon, ale tohle presne je typicky priklad zcela nerelevantich faktu, ktere nejsou absolutne nijak podlozitelne.
  Kdysi kdesi jednotka o ktere nesmime mluvit porovnavala vesty a cirou nahodou si subjektivne vybrali TBV.
  I kdyby rekli ze je to vesta o nicem, tak se nikdo nikdy nedozvi opak, protoze tu prezentujete sveho (udajne byvaleho) chlebodarce...
  To je asi jako posledni tvrzeni, ze vesty chtela sestka. Temito informacemi typu jedna pani povidala, tu vytvarite slusnou dezinformacni kampan.
  Kolem nasich (a nejen nasich) specialek je na internetu aura a kdyz nekdo rekne "meli to" pripadne "chteli to", tak se z toho vsichni posadi na zadek. Realita je vetsinou uplne jina a mnozi jen vyuzivaji faktu, ze informace z techto jednotek se ven proste nepousti.Skrýt celý příspěvek

 • Mazda
  12:59 25.04.2012

  Ross: no, tehdy to tam proběhlo na popud lidí ze SOGu, takže odkazem bohužel nemohu posloužit (i když bych opravdu chtěl) :-(

  Ross: no, tehdy to tam proběhlo na popud lidí ze SOGu, takže odkazem bohužel nemohu posloužit (i když bych opravdu chtěl) :-(

 • RossCZ
  12:18 25.04.2012

  Mazda: to srovnání bych docela rád viděl, nebyl by odkaz? Kajman: Jednotky MARSOC opravdu mimo jiné používají CIRASy, i když pokud je mi známo, Maritime jsou spíš okrajová ...Zobrazit celý příspěvek

  Mazda: to srovnání bych docela rád viděl, nebyl by odkaz?

  Kajman: Jednotky MARSOC opravdu mimo jiné používají CIRASy, i když pokud je mi známo, Maritime jsou spíš okrajová záležitost, většinou jsou to Land verze. Apropos, IBA a OTV je to samé, respektive OTV (vesta) je součástí IBA (systém). Vylepšenou verzi IOTV Sbor nikdy nefasoval....Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  19:02 24.04.2012

  Ne, autorem článku o VOP 2009 není Bradley, ale pan Jan Tříska.
  Teda úplně poslední věc ,co jsme čekali je, že nás někdo bude obviňovat z nadržování ALPu nebo SPM.

  Ne, autorem článku o VOP 2009 není Bradley, ale pan Jan Tříska.
  Teda úplně poslední věc ,co jsme čekali je, že nás někdo bude obviňovat z nadržování ALPu nebo SPM.

 • Mazda
  18:39 24.04.2012

  Tuším to byl Force Recon. Ad čistá výběrka: na nich se shodujeme. I já si myslím, že by to bylo lepší. Druhá věc je, jestli ti velcí hráči o to mají zájem (a to nedovedu ...Zobrazit celý příspěvek

  Tuším to byl Force Recon.

  Ad čistá výběrka: na nich se shodujeme. I já si myslím, že by to bylo lepší. Druhá věc je, jestli ti velcí hráči o to mají zájem (a to nedovedu objektivně posoudit).

  Ano, musela by se udělat nová vesta, ovšem za užití principů z TBV.Skrýt celý příspěvek

 • Kajman
  18:05 24.04.2012

  Pokud tam nenosim nic, neznamena to,ze je rozumne deklasovat celou pals vazbu do pozice nepouzitelenho kusu pouze tim, ze se tam prida camel (schvalne jsem si to meril jedne ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud tam nenosim nic, neznamena to,ze je rozumne deklasovat celou pals vazbu do pozice nepouzitelenho kusu pouze tim, ze se tam prida camel (schvalne jsem si to meril jedne balistice a kvuli pridani 3l camelu (fasovaneho), se musi na zadech "nabrat" tak o palec a pul, spis o dva - to v praxi znamena odstavani v radech centimetru).
  To ze to nepouzivam konkretne ja, neznamena, ze ty zada nemusi v ramci modularity fungovat.
  Navic hlavni problem neni pri noseni grab bagu, ten je jeste relativne velky a maly. Hlavni problem nastane pri noseni velkeho batohu.
  Autorstvi clanku netusim, pochopil jsem to tak, ze je spoluautorem cele serie - ale to se asi bude muset priznat on sam. Kazdopadne i kdyby nebyl, tak tento clanek jako celek zcela jiste neni ani pro alp ani pro spm. Myslim, ze natolik jeste psanemu textu dokazu porozumet.


  Ok se sourcem beru v potaz - vazne jsem myslel ze je to ta vetsi vak.
  Kopie od SPM - netusim ze se to zkouselo, ale verim tomu, ze Novota je toho schopny. Ale pokud by to bylo psany "na nej", tak proc by to nenachal napsat na nejakou vestu, kterou ma alepspon v prototypu (viz kopie cirasu na idetu)? Takhle akorat zbytecne pritahuje na sebe zaloby. Osobne is myslim, ze vitr opravdu vane od Alpu.
  Poznamka o BW nebyla myslena na materialy - jejich vyroba neni az tak tragicky draha. Spis to byla poznamka o tom, ze kdyby u nas existovaly aspon trosku cisty vyberovy rizeni, tak by se jich klidne mohl zucastnit treba Eagle nebo jiny velky zahranicni hrac. A to si myslim, ze by hodne zamichalo s nasim zatuchlym rybnikem.
  Na platforme TBV si myslim ze by se musela udelat uplne nova vesta a o te se tu tak trosku nebavime, protoze to je zcela jina kategorie. V kategorii balistickych vest s odhozem je TBV snad nejvic "bulky" na trhu

  Jen takova otazka na okraj - kde by vzali marinaci marciras kdyz ho, pokud je mi znamo, nefasuji? Co jsme rychle koukal googlem, tak corps fasoval IBA, pak OTV a ted MTV...Skrýt celý příspěvek

 • Udo
  17:20 24.04.2012

  Kajman: Pokud jak jste sám přiznal, ve většině případů se nenosí na křížové vazbě na zádech nic, tak ta kapsa na camelbak nebude zas takový problém, i kdyby z vesty odstávala, což ...Zobrazit celý příspěvek

  Kajman: Pokud jak jste sám přiznal, ve většině případů se nenosí na křížové vazbě na zádech nic, tak ta kapsa na camelbak nebude zas takový problém, i kdyby z vesty odstávala, což neodstává. A nošení nějakého rozumného grabbagu přes camel ve vestě nějaký velký problém není.
  Na Source na stránkách ten vak má: http://source-military.com/sta... dělá se jak 2l tak 3 l. To co je na obrázku u fénixe je evidentně 3l, to co se dodávalo k TBV před rokem je spíš 2l. Kupodivu také nejsem příznivce ani jedné z firem, vyzkoušel jsem spoustu vybavení od obojího a sloužit v armádě ve které můžu nosit co mi vyhovuje, nic z výstroje ve vz.95 na sobě asi mít nebudu, jenže to dost dobře nejde.

  Ten článek od VOP2009 rozhodně není pro-SPM, ale taky jeho autorem není Bradley :)

  Samozřejmě že účelově vypsané výběrové řízení není v pořádku, ale pánové, žijeme v Česku :) Točí se v tom moc peněz na to aby nebyly tlaky ke zmanipulování. Možná to je důvod pro to, že žádný zahraniční výrobce nepujde dělat "křoví" do výběrového řízení, o kterém má téměř jistotu, že je zmanipulované, bohužel....Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 3