Dodávky obrněné techniky do ruské armády za rok 2020

Dodávky obrněné techniky do ruské armády za rok 2020
T-90M / mil.ru (Zvětšit)

Aleksej Karpyčev, provozující ruský blog Kollekcioněr bajanov, pomocí volně dostupných fotografických a video materiálů, chceme-li pomocí zpravodajství z otevřených zdrojů OSINT (Open-Source INTelligence), spočítal dodávky tanků, obrněných transportérů, bojových vozidel pěchoty a samohybných houfnic do ruské armády za rok 2020. Autor v záři stejným způsobem spočítal počet aktivních tanků v ruské armádě.

Opět zdůrazněme, že oficiální ruské zdroje neuveřejňují souhrnné informace o dodávkách obrněných vozidel do ruské armády za konkrétní rok. 

Nyní k samotnému článku. Upozorňujeme, že počty jsou (a z principu věci musí být) orientační:

V roce 2020 vnikly v rámci ruské armády dva nové pluky (motostřelecký a tankový) u 127. motostřelecké divize v Přímořském kraji.

Pokračovalo vybavování v minulém roce vytvořeného 103. motostřeleckého pluku 150. motostřelecké divize, dále 59. tankového a 254. motostřeleckého pluku 144. motostřelecké divize, dále 237. výsadkového pluku 76. výsadkové divize a 11. samostatného tankového pluku. Nová a modernizovaná obrněná vozidla vstoupila také do řady již zavedených bojových a výcvikových jednotek.

Ruské ministerstvo obrany letos hodlalo armádě poskytnout 300 nových nebo modernizovaných tanků. Mezi nejmodernější dodávané tanky patří T-90M, „arktický“ T-80BVM a „páteřní“ tank T-72B3M.

T-90M

V dubnu a listopadu 1. motostřelecký pluk 2. motostřelecké divize získal dvě dávky tanků T-90M (pravděpodobně 20 kusů). V listopadu byla rovněž do Kazaňské tankové školy dodána dávka asi deseti tanků T-90M.


T-90M pro 1. motostřelecký pluk

T-80BVM
V srpnu obdržel tankový prapor 423. motostřeleckého pluku 4. tankové divize deset tanků T-80BVM. V listopadu byla do Kazaňské školy dodána jedna dávka T-80BVM.

T-72B3M (model 2016)

V letošním roce se počítalo s dodávkou 120 tanků T-72B3M (model 2016), což je dále rozpracovaná verze tanku T-72B3 (model 2011), který tvoří páteř ruských tankových jednotek.

V srpnu na tanky T-72B3M kompletně přešel tankový prapor 79. motostřelecké brigády. Šlo o dodávku 30 tanků.

Od dubna je kompletně na tanky T-72B3M přezbrojen tankový prapor 228. motostřeleckého pluku a dva tankové prapory 239. tankového pluku 90. tankové divize. V tomto případě mluvíme o 100 tancích (cca 40 tanků v tankovém praporu motostřelecké brigády a o 30 tancích v praporu tankového pluku). Pochopitelně část tanků T-72B3M mohly zmíněné prapory získat již dříve.

Neurčitý počet tanků T-72B3M (mluví se o „dávkách“) dostala tanková škola v Kazani a vysoká vojenská škola v Novosibirsku.


T-72B3M (model 2016) pro tankový prapor 79. motostřelecké brigády

Uskladněné T-72B a T-80BV

Čtyři nově založené tankové prapory (v úvodu zmíněný jeden prapor 150. divize a tři prapory 127. divize) byly vyzbrojeny asi 120 starými tanky T-72B, které byly přesunuty ze skladů a repasovány. Také dva prapory 11. samostatného tankového pluku získaly tanky T-72B od jiných jednotek ruské armády.

Karpyčev dále upozorňuje, že ze skladů byly do aktivní služby (zřejmě hlavně pro účely zaškolení nových posádek) poslány také původní tanky T-72A. Tyto tanky (zřejmě repasované a možná i lehce modernizované) lze vidět na záběrech z cvičení 80. tankového pluku 90. divize.

O přesunu T-80BV ze skladů do aktivních jednotek nejsou informace.

V roce 2020 bylo ruským vojákům dodáno celkem 300 tanků, z toho 180 nových a modernizovaných (T-90M, T-80BVM, T-72B3M), plus 120 vyřazených ze skladů (T-72A/B).


Záběry z výcviku 80. tankového pluku, mimo jiné s tanky T-72A

BMP-3

V letošním roce se počítalo s dodávkou více než 100 (nových, modernizovaných?) bojových vozidel pěchoty BMP-3. Roční plán dodávek byl dokončen v předstihu v záři. Jedna dávka BMP-3 v záři zamířila také k 467. výcvikovému středisku.

Všech 100 nových BMP-3 získaly tři motostřelecké prapory 103. motostřeleckého pluku 150. divize sídlící v Rostovské oblasti u hranic s Ukrajinou.


BMP-3 ve 467. výcvikovém středisku

BMP-2M s bojovým modulem Berežok

V letošním roce se počítalo s dodávkou více než 60 modernizovaných bojových vozidel BMP-2M. Podle Karpyčeva toto číslo zahrnuje také modernizované BMP-2M bez modulu Berežok.

V březnu osm BMP-2M převzal motostřelecký prapor 201. vojenské základny v Tádžikistánu. V srpnu 20 vozidel zamířilo na Vysokou vojenskou školu na Dálném východě a ve stejný měsíc deset vozidel k 21. motostřelecké brigádě.

V listopadu bylo dodáno více než tucet BMP-2M s modulem Berežok do motostřeleckého praporu nově vytvořeného tankového pluku 127. divize.

Podle všeho tak byla splněná dodávka 60 modernizovaných BMP-2M. Zároveň nikde nebyly zveřejněny informace o dodávkách uskladněných BMP-2 do aktivní služby.


BMP-1AM Basurmanin; větší foto / altyn73.livejournal.com

BMP-1AM Basurmanin

V červnu Strojírenský závod Rubtsovsk (Rubtsovská pobočka Uralvagonzavodu) dodal asi 20 modernizovaných bojových vozidel BMP-1AM Basurmanin pro vojenské zkoušky u 35. motostřelecké brigády.

BMD-4M

V průběhu roku 2020 tři výsadkové prapory ruských výsadkových vojsk získaly bojová vozidla BMD-4M a transportéry BTR-MDM Rakuška. V každém praporu se nalézá 31 BMD-4M a osm BTR-MDM.

Konkrétně praporní sadu BMD-4M / BTR-MDM dostal letos 108. a 247. výsadkové pluky 7. výsadkové útočné divize a 234. výsadkový pluk 76. výsadkové útočné divize.


BMD-4M a BTR-MDM u 234. výsadkového pluku

BMD-2M Bereg

Autor nikde nenašel v otevřených zdrojích informace o dodávkách modernizovaných výsadkových vozidel BMD-2M Bereg. Prapory nového 237. výsadkového pluku 76. divize jsou vybaveny bojovými vozidly (především BMD-2) od 104. a 234. výsadkových pluků stejné divize, které přešly na bojová vozidla BMD-4M.

BTR-82A / BTR-82AM

V letošním roce se počítalo s dodávkou 460 obrněných kolových bojových vozidel, z toho 130 nových BTR-82A. Autor uvádí, že BTR-82A / BTR-82AM zamířila ke všem složkám Ozbrojených sil Ruské federace. Dodávky BTR-82A / BTR-82AM ale probíhaly po malých sériích, takže je obtížné vysledovat každou dodávku pomocí otevřených zdrojů.

Lze dohledat dodávku zhruba 30 bojových vozidel BTR-82AM k nově vytvořenému motostřeleckému pluku 127. divize a zhruba 100 vozidel pro tři prapory 205. motostřelecké divize. Dříve tyto prapory používaly zastaralé pasové transportéry MT-LB.

2S35 Koalicija

V květnu osm samohybných houfnic 2S35 Koalicija zamířilo k 400. dělostřeleckému pluku 90. divize pro vojskové zkoušky.

2S19М2 Мstа-SМ

V letošním roce se počítalo s dodávkou 35 nových samohybných pásových houfnic 2S19М2 Мstа-SМ ráže 152 mm.

V březnu dvě baterie (2×6 houfnic) získala 227. dělostřelecká brigáda. V květnu deset houfnic zamířilo k 856. samostatnému dělostřeleckému pluku 144. motostřelecké divize. V listopadu pak deset houfnic získal 391. dělostřelecký pluk 150. divize.

Podle všeho se dodávky podařilo téměř kompletně splnit.

2S19M1 Msta-S

V letošním roce nejsou žádné zmínky o dodávkách houfnic 2S19M1 Msta-S ráže 152 mm.

Program modernizace starých vozidel 2S19 Msta-S byl pravděpodobně dokončen na jaře roku 2019 po dodání houfnic dělostřeleckému oddílu 11. tankového pluku.


Modernizované Msta-S

2С3 / 2С3М Akacija

Nejsou žádné informace o dodávkách samohybných houfnic 2С3 / 2С3М Akacija ráže 152 mm.

2S1 Gvozdika

Počet samohybných houfnic Gvozidka ráže 122 mm v ruské armádě neustále klesá. V květnu dělostřelecký oddíl 291. motostřeleckého pluku 42. motostřelecké divize získal 12 tažených děl 2A65 Msta-B ráže 152 mm, které nahradily samohybné houfnice Gvozdika.

TOS-1A Solncepek

Nejsou žádné informace o dodávkách raketometů TOS-1A k bojovým jednotkám ruské armády.


BMPT; větší foto / altyn73.livejournal.com

Vozidlo podpory tanků BMPT

Ruská armáda letos zavedla dlouho vyvíjená pásová vozidla pro palebnou podporu tanků BMPT. Konkrétně osm bojových vozidel získal 80. tankový pluk 90. divize.

Armata

Co se týče tanků T-14 Armata, za Armádní noviny uveďme, že nejnovější zprávy mluví o začátku dodávek někdy v roce 2021. Současně Sergej Chemezov, generální ředitel koncernu Rostec, dementoval možnou sériovou výrobu robotických tanků Armata, jak bylo dříve zvažováno. Chemezov ale stále trvá na tom, že se z T-14 stane nejrozšířenější tank ruské armády.

V případě výroby tanků Armata je otázkou, zda je dokončená výrobní / montážní hala pro tanky Armata ve výrobním závodě Uralvagonzavodu (UVZ) v Nižním Tagilu. Z ruských médií se přitom dají dočíst zprávy o divokých finančních a právních problémech jak samotné UVZ, tak dceřiných společností (především ČTZ-Uraltrak).

Zajímavá informace se objevila začátkem listopadu na portále Pravda Urfo. Podle portálu UVZ odmítla podepsat smlouvu se svou dceřinou společností UBT-Service ohledně „rekonstrukce závodu mechanické montáže v Nižním Tagilu.“ UTB-Service za práci požadovala 1,73 miliardy rublů (500 milionů Kč, 19 milionů euro), což bylo nejméně z dodaných nabídek. Podle UVZ nemá ale UBT-Service potřebné zkušenosti.

O jakém montážním závodě se mluví, není uvedeno. Podle portálu ale výstavba daného montážního závodu byla zastavena v roce 2015 a k obnovení stavby došlo v roce 2017. Podle současného plánu má být stavba závodu dokončena k 30. dubnu 2022.

Výstavba je realizována v rámci federálního programu „Rozvoj vojensko-průmyslového komplexu Ruské federace na období 2011–2020“. Nikde není zmínka, že daný montážní závod je určen k výrobě tanků Armata, ale indicie tomu napovídají. Pokud tomu tak je, tak výrobní hala pro sériovou výrobu tanků Armata nebude dokončena dříve než v roce 2022. Určitě se stavba nestihne v letošním roce, jak bylo ještě na začátku letošního roku plánováno.

Zdroj: Pravda Urfo, 2,  altyn73

Nahlásit chybu v článku


Související články

Tajemství ruského „super“ kanónu 2A82-1M pro tank T-90M a T-14 Armata

Blog „Gur Khan útočí“ zveřejnil zajímavý materiál „Průbojný podkaliberní náboj „Vakuum: jak posunout ...

Nákup a modernizace tanků T-90M pro ruskou armádu

Na vojenské výstavě Armija-2019 ruské ministerstvo obrany objednalo u koncernu Uralvagonzavod (UVZ) ...

Ruské tanky T-72B3 a T-90M získají aktivní systém ochrany Arena-M

Na ruském webu Otvaga se objevila fotografie tanku T-72B3 se systémem aktivní ochrany Arena. Podle ...

Současný stav tankového vojska Ruské federace

Aleksej Karpyčev, provozující ruský blog Kollekcioněr bajanov, napsal obsáhlý článek o stavu ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Sergej7490
  19:43 28.12.2020

  Je to sice OT, ale podla: https://vladimirbednar.blog.sm...
  Sa vyvija 120mm verzia kanona pre T-72...

  Je to sice OT, ale podla: https://vladimirbednar.blog.sm...
  Sa vyvija 120mm verzia kanona pre T-72...

  • Rase
   20:49 28.12.2020

   Nějak mi uniká zmíněný smysl vývoje kanónu TG MSB ráže 120 mm pro případnou modernizaci tanků T-72M1. Možnost používat klasickou munici NATO (120x570 mm) je sice velmi pozitivní, ...Zobrazit celý příspěvek

   Nějak mi uniká zmíněný smysl vývoje kanónu TG MSB ráže 120 mm pro případnou modernizaci tanků T-72M1. Možnost používat klasickou munici NATO (120x570 mm) je sice velmi pozitivní, ale problém to řeší jen částečně. Přeci jen samotný kanón není problém koupit od Rheinmetallu nebo kohokoliv jiného. Problém je spíš se systémem nabíjení. Stávající nabíjecí automat použít nejde a kam dát munici. Může být sice naskládaná ve věži jako za starých časů, ale to není zrovna ideální vzhledem k bezpečnosti - batoh za věží je pak docela nemalým a tedy i drahým zásahem do konstrukce tanku (byť to tak má řešené PT-17). Samotné vkládání munice by musel řešit velitel nebo střelec, pokud tedy nemá být přidán nabíječ nebo nějaká jeho v podobě nabíjecího ramene. Chápu že změna ráže je na první pohled jen 5 mm, ale problém je mnohem, mnohem hlubší a nechápu jak se s ním chtějí popasovat.Skrýt celý příspěvek

 • Josef Kavan
  16:02 19.12.2020

  Mnohem zajímavější by byl článek o ruské technice pro současné vleklé zástupné konflikty jako v Sýrii. Třeba ruský MRAP (analog Oshkoshe) Kamaz Tajfun. Nebo útočné Drony Orion ...Zobrazit celý příspěvek

  Mnohem zajímavější by byl článek o ruské technice pro současné vleklé zástupné konflikty jako v Sýrii. Třeba ruský MRAP (analog Oshkoshe) Kamaz Tajfun. Nebo útočné Drony Orion které byly letos zařazené do výzbroje a předtím úspěšně zkoušené v Sýrii. Nebo ruské kamikadze drony Kalašnikov od stejnojmenné zbrojovky, které byly rovněž úspěšně vyzkoušené v Sýrii.
  Samohybné dělostřelectvo jehož dodávky Rusko plní, je velmi efektivní. Viz. úspěšnost v Sýrii na Ukrajině. Země NATO do své doktríny opět zapojují samochodky.
  Turci a Azerové prokázali úspěšnost dělostřelectva v kombinaci s naváděním od útočných dronů.
  Nebo vyzkoušení Krasuchy v Arménii a usmažení tureckých dronů u ruské základny v Gyumri.
  Zdá se mi to nebo je tento web pouze o ruských tancích? Je toho tolik zajímavého co napsat o OS Ruska a vy píšete o ruských tancích.Skrýt celý příspěvek

  • Lukash
   16:23 19.12.2020

   Ano alebo tu o zdecimovani moralky posadky US torpedoborca v ciernom mori... ;) take spravy sa docitame na sputniku tu ich nepotrebujeme.

   Ano alebo tu o zdecimovani moralky posadky US torpedoborca v ciernom mori... ;) take spravy sa docitame na sputniku tu ich nepotrebujeme.

   • Miroslav
    17:26 19.12.2020

    Myslíš ten prípad ako sa americkí námorníci psychicky zrútili keď videli ruskú stíhačku a tá vypla celú loď? Inač je zaujímavé, že YouTube je plný videí z tej "paniky" ale nikde ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslíš ten prípad ako sa americkí námorníci psychicky zrútili keď videli ruskú stíhačku a tá vypla celú loď? Inač je zaujímavé, že YouTube je plný videí z tej "paniky" ale nikde som nenašiel video s tým admirálom ktorý vraj na tlačovke hovorí ako sa posraliSkrýt celý příspěvek

    • Lukash
     17:40 19.12.2020

     Ano ten slavny vymysleny incident, videa stoja za to vsetky nicnehovoriace, rovnakej kvality, nahovorene jednym hlasom, ale proruske publikum je nenarocne...

     Ano ten slavny vymysleny incident, videa stoja za to vsetky nicnehovoriace, rovnakej kvality, nahovorene jednym hlasom, ale proruske publikum je nenarocne...

     • Miroslav
      20:08 19.12.2020

      Videl som nejaké na YT. Tí námorníci si normálne tú stíhačku kamerovali na mobily. Žiaden stres ani paniku som tam nevidel. Čo je ešte zaujímavejšie, tak výrobca tej údajnej ...Zobrazit celý příspěvek

      Videl som nejaké na YT. Tí námorníci si normálne tú stíhačku kamerovali na mobily. Žiaden stres ani paniku som tam nevidel. Čo je ešte zaujímavejšie, tak výrobca tej údajnej zázračnej REB zbrane ktorá vypla celú loď sa vyjadril, že do SU-24 tento systém nikdy nemontoval, rovnako sa vyjadril aj Kremeľ, že SU-24 takto vyzbrojená nikdy nebola. Ale fáma žije dodnes...

      Táto pasáž sa mi páči obzvlášť:

      ,,Posádka však bola demoralizovaná, 27 členov personálu požiadalo o uvoľnenie. K čomu teda v neutrálnych vodách došlo? Odpoveď sa pravdepodobne skrýva za záhadným názvom „Chibiny“. Predpokladajme teda, že potom, čo SU – 24 aktivovalo „Chibiny“ v bezprostrednej blízkosti lode „Donald Cook“, všetka protivzdušná obrana torpédoborca zlyhala. Rusi, pri preverovaní efektivity práce systému REB, 12-krát imitovali útok na americké plavidlo. Za celú tú dobu posádka nebola schopná obnoviť nefungujúci systém CICS (Combat Information Centers). Ten začal pracovať až vtedy, keď SU – 24 odletelo na základňu. Vtedy, pochopiac vlastnú bezmocnosť proti systému rádioelektronického boja jediného obyčajného bombardéra, 27 ľudí požiadalo o uvoľnenie zo služby."Skrýt celý příspěvek

   • Wakantanka
    19:50 19.12.2020

    No minimálne už aj proruskí trollovia priznávajú účasť Ruska v konflikte na Ukrajine. Doteraz to boli vždy len dovolenkári a zbehovia. :)

    No minimálne už aj proruskí trollovia priznávajú účasť Ruska v konflikte na Ukrajine. Doteraz to boli vždy len dovolenkári a zbehovia. :)

 • lukus
  12:50 19.12.2020

  Nemůžu se ubránit, ale T-90M nebo MS by se mi v AČR líbil (samozřejmě vím, že je politicky neprůchodný). Ale -vyplnil by mezeru do příchodu tanku nové generace -jeto vývoj ...Zobrazit celý příspěvek

  Nemůžu se ubránit, ale T-90M nebo MS by se mi v AČR líbil (samozřejmě vím, že je politicky neprůchodný).
  Ale
  -vyplnil by mezeru do příchodu tanku nové generace
  -jeto vývoj T72
  -jeho zavedení by nebylo až tak drahé jako přechod na tank západní nebo asijské výroby (těžsí, konstrukčně zcela odlišný)
  -L2 se začala vyrábět v 1979 a konstrukčně to bude pořád studenoválečná mašina

  ale co naplat... Politici peníze do armády lít nechtějí a tak budeme vytahovat uloženky z dob ČSLASkrýt celý příspěvek

  • faraonamumu
   13:12 19.12.2020

   Přesně tak, dnes se děla politika vytváření domnělých nepřátel. Ruský strašák je stále živý. Ale bohužel nepoužíváme stejný metr na všechny.

   Přesně tak, dnes se děla politika vytváření domnělých nepřátel. Ruský strašák je stále živý. Ale bohužel nepoužíváme stejný metr na všechny.

   • Lukash
    13:47 19.12.2020

    Rusko nieje "domnely" protivnik, to ze ma mocenske ambicie vo vychodnej a strednej europe je jasne, to ze dokaze rozvratit a poskodit krajiny ktore idu proti jeho zaujmom je tiez ...Zobrazit celý příspěvek

    Rusko nieje "domnely" protivnik, to ze ma mocenske ambicie vo vychodnej a strednej europe je jasne, to ze dokaze rozvratit a poskodit krajiny ktore idu proti jeho zaujmom je tiez jasne. To ze ma zaujem rozlozit EU a NATO je taktiez jasne. To ze sa hra a stavia do ulohy nevinnej obete agresivneho zapadu je hra pre domace ruske publikum a blbeckov ktori tomu veria. A to ze nebudeme podporovat jeho zaujmy tym ze budeme nakupovat jeho osekanu exportnu vojensku techniku a tym podporovat jeho ekonomiku je snad uplne v nasom zaujme. To ze je osekana a bez patricnych uprav na nase kvalitativne standardy je jej bojova hodnota nizka potvrdia napriklad indovia s ich su30.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     14:30 19.12.2020

     Lukash ekonomiku jim podporujeme stále odběrem ropy a plynu. A o tom co je pro nás správně se rozhoduje v Bruselu, kde vládnou Němci a Francouzi. Jedině se silnou armádou máte ...Zobrazit celý příspěvek

     Lukash
     ekonomiku jim podporujeme stále odběrem ropy a plynu. A o tom co je pro nás správně se rozhoduje v Bruselu, kde vládnou Němci a Francouzi.
     Jedině se silnou armádou máte lepší šanci na to, že vás nikdo nerozhodí, ať jsou ty zbraně odkudkoliv.Skrýt celý příspěvek

     • Lukash
      14:55 19.12.2020

      To ano podorujeme im ekonomiku nakupom ropy a plynu a preto nemusime este aj nakupom zbrani ;) a nakup surovin tiez treba diverzifikovat a nebyt na nikom zavisli. A nie pokial sme ...Zobrazit celý příspěvek

      To ano podorujeme im ekonomiku nakupom ropy a plynu a preto nemusime este aj nakupom zbrani ;) a nakup surovin tiez treba diverzifikovat a nebyt na nikom zavisli. A nie pokial sme sucastou EU a zapadnych struktur tak by malo byt v nasom zaujme ich posilnovat a podporovat aj nakupom zapadnych zbrani a systemov. A ako si rozhodovanie v dnesnej globalizovanej dobe predstavujete? Myslite ze 10milionova CR bude mat vo svete vacsie slovo samostatna bez EU a NATO ako ich sucast? Alebo bude mat vacsieslovo v spolku s ruskom alebo cinou? Taky naivny nieste, citam vase nazory a maju hlavu a patu ;) proste sa musime zmierit s tym ze male narody su zavisle na velkych a treba sa sazit o co najvacsi prienik spolocnych zaujmov a tie mame hold podobne ako nemci a francuzi. Omnoho viac ako by sme ich mali spolocne s rusmi alebo cinanmi.Skrýt celý příspěvek

     • Wakantanka
      19:53 19.12.2020

      Čiste hypoteticky, odkiaľ by si bral náhradné diely do ruskej techniky, ak by nebodaj vypukol konflikt? Rus by ti ich nedodal, s nemcami či francúzmi sme v NATO a dodať ich je aj v ...Zobrazit celý příspěvek

      Čiste hypoteticky, odkiaľ by si bral náhradné diely do ruskej techniky, ak by nebodaj vypukol konflikt? Rus by ti ich nedodal, s nemcami či francúzmi sme v NATO a dodať ich je aj v ich vlastnom záujme.Skrýt celý příspěvek

   • dusan
    14:10 19.12.2020

    Tento "spojenec" v praxi ... Arméni by vedeli rozprávať:

    https://nanias.blog.sme.sk/c/5...

    Tento "spojenec" v praxi ... Arméni by vedeli rozprávať:

    https://nanias.blog.sme.sk/c/5...

  • Miroslav
   13:20 19.12.2020

   Osobne si myslím, že kúpiť ruský tank by bol asi ten najmenší problém ktorý by vadil spojencom. Ešte ak by bol upravený na NATO muníciu a so zadným pohonom, senzorikou... Skôr by ...Zobrazit celý příspěvek

   Osobne si myslím, že kúpiť ruský tank by bol asi ten najmenší problém ktorý by vadil spojencom. Ešte ak by bol upravený na NATO muníciu a so zadným pohonom, senzorikou...

   Skôr by bol problém v tom, že potom by už jeho cena nebola atraktívna a druhý zásadný problém by bol v tom, že by sme/ste sa zase zase upísali na ďalších 40 rokov ruskej technike.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    13:21 19.12.2020

    Oprava: západným pohonom

    Oprava: západným pohonom

   • flanker.jirka
    14:34 19.12.2020

    Jak by jste si představoval úpravu T 90 na západní munici? Munice pro ruské tanky je dělená a z podávaná nabíjecím automatem. Západní kanon s municí by jste tam narval jen použitím ...Zobrazit celý příspěvek

    Jak by jste si představoval úpravu T 90 na západní munici? Munice pro ruské tanky je dělená a z podávaná nabíjecím automatem. Západní kanon s municí by jste tam narval jen použitím podobného systému jaký má věž Leclercu, to by nedávalo smysl.
    Jediné co by přicházelo v úvahu jsou jiné motory, senzory, možná SŘP a rozhodně v dnešní době i instalace nějakého aktivního systémů obrany proti PTŘS. To bychom se mohli dostat do podobného stavu jako s T 72 M4 CZ.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     17:20 19.12.2020

     Teraz neviem o čo ti ide lebo si napísal prakticky to isté čo ja. Áno, zaradiť ruský tank do zeme NATO by teoreticky šlo. Nikto by na ČR/SR nehádzal za to žiadne sankcie (dokonca ...Zobrazit celý příspěvek

     Teraz neviem o čo ti ide lebo si napísal prakticky to isté čo ja.

     Áno, zaradiť ruský tank do zeme NATO by teoreticky šlo. Nikto by na ČR/SR nehádzal za to žiadne sankcie (dokonca bomby) ako sa nás mnohí snažia presvedčiť. Ale faktom je, že bez kanónu pre NATO muníciu, bez západného pohonu a bez západnej senzoriky by to nemalo zmysel zavádzať T-90. A obávam sa, že Rusi by na to ani nepristúpili. A keby aj, výsledná cena by už nebola zaujímavá. De facto nereálne, aj keď z dôvodu politických asi najmenejSkrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:36 19.12.2020

      Zajímalo mne jak si predstavujete předělat T 90 na západní munici?

      Zajímalo mne jak si predstavujete předělat T 90 na západní munici?

     • Miroslav
      19:54 19.12.2020

      A prečo by som sa nad tým práve ja mal zamýšľať? Ja som len udal isté požiadavky ktoré by na taký tank bol kladený z našej strany keby sme ho chceli zaradiť do výzbroje. Myslím, že ...Zobrazit celý příspěvek

      A prečo by som sa nad tým práve ja mal zamýšľať? Ja som len udal isté požiadavky ktoré by na taký tank bol kladený z našej strany keby sme ho chceli zaradiť do výzbroje. Myslím, že by sme požadovali NATO kanón pre NATO muníciu, západný pohon a západné senzory a optiku. Či by to ruská strana bola ochotná a hlavne schopná splniť, to už nie je moja vec.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:34 19.12.2020

      Tady děláte na T-90 tolik změn, že už se z toho stala T-84.

      Tady děláte na T-90 tolik změn, že už se z toho stala T-84.

 • Rase
  20:46 18.12.2020

  Rusové mají (z dob ještě před WWII) hluboce zakořeněno v hlavě, že sílu armády určuje počet tanků. To je tedy i důvod, proč se tak urputně drží počtů jaké mají. Snížení počtu by ...Zobrazit celý příspěvek

  Rusové mají (z dob ještě před WWII) hluboce zakořeněno v hlavě, že sílu armády určuje počet tanků. To je tedy i důvod, proč se tak urputně drží počtů jaké mají. Snížení počtu by znamenalo oslabení státu a vnímají to tak jak politici tak i široká veřejnost. Osobně bych nechtěl být v kůži budoucího prezidenta, který bude muset provést reformu armády do smysluplné podoby. Přeci jen Putin a ani ty staré T-72 (i BMP-1/2 a BTR) tady nebudou napořád a jednou budou muset zavést zcela nová vozidla.

  Osobně se docela divím, že alespoň nerozjeli sériovou výrobu Bumerangů, právě u kolových transportérů (BTR) je asi tlačí bota nejvíc, vyrábět se dají relativně rychle a hlavně levně. Ostatně i Izraelci ze stejného důvodu zavádějí "masově" kolové Eitany. Jak ale již bylo řečeno, Rusové milují tanky, tak se všude mluví jen o Armatě...Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   21:10 18.12.2020

   Czołgi to jedno - (to jest najmniejszy problem FR - T-90 mają bardzo dobrą relacje jakość / cena) To, że FR jest zmuszone nadal produkować BTR-82 (z nieergonomicznym układem z ...Zobrazit celý příspěvek

   Czołgi to jedno - (to jest najmniejszy problem FR - T-90 mają bardzo dobrą relacje jakość / cena)
   To, że FR jest zmuszone nadal produkować BTR-82 (z nieergonomicznym układem z silnikiem z tyłu) - tylko dlatego że są bardzo tanie (nowy BTR-82A kosztuje ok 0,9 mln USD) to jest zagadka rosyjskiego "przemysłu zbrojeniowego"

   Bumerang najprawdopodobniej kosztować będzie tyle co "zachodnie" KBVP - więc 10x więcej niż BTR-82
   "Ortodoksyjnym" generałom pewnie to nie odpowiada (jak to? Nowy BTR droższy od czołgu? )Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    08:20 19.12.2020

    Nechce se mi moc věřit, že BTR-82A by bylo o tolik levnější než Bumerang. Tedy pokud ona cena za BTR neznamená jen modernizaci z nějakého BTR-80 vytaženého ze skladu na Sibiři. ...Zobrazit celý příspěvek

    Nechce se mi moc věřit, že BTR-82A by bylo o tolik levnější než Bumerang. Tedy pokud ona cena za BTR neznamená jen modernizaci z nějakého BTR-80 vytaženého ze skladu na Sibiři. Chápu že Bumerang asi používal hodně Západních / zahraničních komponentů, ale pokud by u něj bylo všechno ruské, cena by se hodně přiblížila k onomu BTR-82A. Přeci jen motor mají oba, 8 kol, nějaká bojová věž, elektronika a svařit korbu dá stejnou práci.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     09:03 19.12.2020

     Skôr by som povedal, že ten cenový rozdiel je vo výrobnom zázemí a materiáloch. Ten BTR je hotový produkt s hotovými linkami robený starými metódami a z vtedy bežných materiálov. ...Zobrazit celý příspěvek

     Skôr by som povedal, že ten cenový rozdiel je vo výrobnom zázemí a materiáloch. Ten BTR je hotový produkt s hotovými linkami robený starými metódami a z vtedy bežných materiálov. Bumerang je určite náročnejší na výrobu aj kvalitu materiálov.

     Ale je nutné dodať, že u Rusov sa nikdy nevie...Skrýt celý příspěvek

    • Lukas
     09:15 19.12.2020

     Jest to możliwe - zobacz BTR-82A to lekki pojazd (jest lżejszy niż Titus ) Napędzany jest silnikiem 300 KM - który wielkoseryjnie produkuje się min. do ciężarówek, Kadłub wykonany ...Zobrazit celý příspěvek

     Jest to możliwe - zobacz
     BTR-82A to lekki pojazd (jest lżejszy niż Titus )
     Napędzany jest silnikiem 300 KM - który wielkoseryjnie produkuje się min. do ciężarówek,
     Kadłub wykonany jest ze "standardowej" i dość taniej stali pancernej o twardości 400-450 HB - tu nie ma wielkiej filozofii. Linie technologiczne nie zmieniły się od kilku dekad.
     A wieża nie posiada zaawansowanego systemu kierowania ogniem (SKO) - nawet BMP-2 ma bardziej rozbudowane SKO.

     Bumerang będzie diametralnie innym pojazdem - już sama masa - powyżej 30 ton "to problem".
     Silnik musi być dwukrotnie mocniejszy i musi mieć dedykowaną przekładnie.
     Aby uzyskać odpowiedni pancerz FR musi zastosować nowe materiały (uruchomić masową produkcje), oraz zastosować nowe linie spawalnicze.
     To wszystko kosztuje...
     Jeśli dodasz nowoczesną wieże z zaawansowanym SKO) to masz cene.Skrýt celý příspěvek

    • StandaBlabol
     11:54 19.12.2020

     Myslím, že největší rozdíl bude v tom, že stará technika - nejenom BRT, ale třeba i SU-30 apod. - se vyrábí na strojích, které jsou dávno zaplacené. Takže se platí "jen" práce a ...Zobrazit celý příspěvek

     Myslím, že největší rozdíl bude v tom, že stará technika - nejenom BRT, ale třeba i SU-30 apod. - se vyrábí na strojích, které jsou dávno zaplacené. Takže se platí "jen" práce a materiál. Pro výrobu techniky nové generace by bylo třeba pořídit nové stroje. A současná ruská armáda objednává poměrně malé objemy techniky (krásným příkladem je 6 Migů-35). Takže rozpočítání ceny nových výrobních linek na těch "pár" objednaných strojů prostě cenu výrobku vystřelí nahoru. Nejde jen o finální montáž, podobně to bude vypadat u většiny dodavatelů.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      13:30 19.12.2020

      SU-30 asi nie je najlepší príklad, lebo ten patrí medzi to modernejšie čo sa v ruských ozbrojených silách dá nájsť Ale v podstate súhlasím. Pozrime sa kde skončil napríklad ...Zobrazit celý příspěvek

      SU-30 asi nie je najlepší príklad, lebo ten patrí medzi to modernejšie čo sa v ruských ozbrojených silách dá nájsť

      Ale v podstate súhlasím. Pozrime sa kde skončil napríklad projekt EuroMil. Ruské ťažobné firmy čo potrebujú na plošinu poslať chlapov a zásoby nebudú kupovať moderný vrtuľník so skleneným kokpitom a západným motorom za 30 miliónov, keď môžu za 10M kúpiť nový Mi-8/17 s presne takými istými budíkmi ako sa tam montovali pred 50 rokmiSkrýt celý příspěvek

  • StandaBlabol
   21:16 18.12.2020

   Vypadá to, že sériovou výrobu Bumerangů nerozjeli, protože by upřednostňovali tanky. On prostě není hotový. Poprvé se objevil na přehlídce v roce 2015. Fotky z pozdějších let ...Zobrazit celý příspěvek

   Vypadá to, že sériovou výrobu Bumerangů nerozjeli, protože by upřednostňovali tanky. On prostě není hotový. Poprvé se objevil na přehlídce v roce 2015. Fotky z pozdějších let ukazovaly značné zásahy do konstrukce, takže to vypadá, že vývoj usilovně pokračuje. A stroj ještě není ve stavu, aby mohl být zařazen do výzbroje. Nehledě na to, že na poslední přehlídce jim jeden začal hořet...Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   22:42 18.12.2020

   Ale ono to má aj isté racio. Ak by niekto konvenčne napadol Rusko, tak víťazstvo by mohol dosiahnuť len dvoma spôsobmi: 1/ Urobiť šialenú vyloďovaciu a výsadkovú operáciu 2/ ...Zobrazit celý příspěvek

   Ale ono to má aj isté racio. Ak by niekto konvenčne napadol Rusko, tak víťazstvo by mohol dosiahnuť len dvoma spôsobmi:

   1/ Urobiť šialenú vyloďovaciu a výsadkovú operáciu
   2/ Urobiť z Európy šialenú pozemnú operáciu

   V každom prípade by protivníka čakali ťažké pozemné boje na nekonečných pláňach a stepiach. Preto Rusi vsádzajú na tie tanky a BVP. Oni proste vedia, že nikto na svete by do toho nešiel alebo len za cenu veľkých strát.Skrýt celý příspěvek

   • logik
    23:37 18.12.2020

    " by protivníka čakali ťažké pozemné boje na nekonečných pláňach a stepiach. " Akorát na takové boje jsou daleko vhodnější než obří tankové svazy...... letadla. Pro letadlo je tank ...Zobrazit celý příspěvek

    " by protivníka čakali ťažké pozemné boje na nekonečných pláňach a stepiach. "
    Akorát na takové boje jsou daleko vhodnější než obří tankové svazy...... letadla. Pro letadlo je tank na sibiřské pláni dobrůtka. Takže tím to nevysvětlíš.

    Něco samozřejmě schováš v lese, ale takové objemy techniky těžko...Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     23:46 18.12.2020

     A to je asi aj vysvetlenie prečo majú USAF suverénne najväčšiu leteckú flotilu na svete... Netvrdím, že nemáš pravdu, ale ruské straty lietadiel by boli tiež hrozivé a nahradiť ...Zobrazit celý příspěvek

     A to je asi aj vysvetlenie prečo majú USAF suverénne najväčšiu leteckú flotilu na svete...

     Netvrdím, že nemáš pravdu, ale ruské straty lietadiel by boli tiež hrozivé a nahradiť T-90 je rozhodne ľahšie ako SU-35. Položme si otázku, či by po väčších stratach nebola ruská schopnosť zastaviť útok paralyzovaná bez možnosti nahradiť straty v dostatočnom časeSkrýt celý příspěvek

     • Cpt. Morgan
      01:31 20.12.2020

      USAF by v pripade pokusu o prienik v Rusku celica najsilnejsej a najvacsej PVO na svete rozostavenej na obrovskom uzemi. Vyrobne zavody su dislokovane v Rusku tak, aby nebolo mozne ...Zobrazit celý příspěvek

      USAF by v pripade pokusu o prienik v Rusku celica najsilnejsej a najvacsej PVO na svete rozostavenej na obrovskom uzemi. Vyrobne zavody su dislokovane v Rusku tak, aby nebolo mozne ich znicit jednoduchym leteckym utokom. USA by museli urobit letecky prienik na prakticky celom uzemi Ruska. Na to by potrebovali znicit celu rusku PVO, co je prakticky nemozne, mali by obrovske straty lietadiel a stale by hrozilo obnovovanie z rozsiahlych oblasti hned neovladnutych letectvom USA. Leteckym utokom sa neda vyhrat vojna, na to potrebujes pozemnu armadu, aby na dlhsiu dobu ovladla obsadene uzemie a vytvorila front. Lenze ak by sa cokolvek blizilo k vylodeniu, alebo vylodilo/vysadilo na ruske uzemie, rusi by tam nahadzali naozaj vela jadra. Samozrejme rovnako by boli jadrom riesene aj akekolvek pokusy o invaziu z Europy. Nechali by zapadne armady vojst na ruske uzemie a tam by ich znicili pomocu JZ. Dalsie jadro by dopadlo na vsetky mozne americke vojenske zakladne po svete. Zostavalo by na USA ci chcu ist do dalsieho kroku - bombardovat jadrom civilov a pustit sa do totalneho jadroveho konfliktu, co je ale lose-lose situacia, hlavne ak rus ma spusteny modernizovany Perimeter.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      13:07 20.12.2020

      To Cpt.: Najväčší ruský problém je ale jediný - NIKTO sa ku nim NECHYSTÁ. Všetko v Tvojom príspevku je iba varenie z vody. Oni len doma potrebujú mať nejakého nepriateľa, aby ...Zobrazit celý příspěvek

      To Cpt.:

      Najväčší ruský problém je ale jediný - NIKTO sa ku nim NECHYSTÁ.

      Všetko v Tvojom príspevku je iba varenie z vody. Oni len doma potrebujú mať nejakého nepriateľa, aby domáci nevideli tú biedu, v ktorej žijú...Skrýt celý příspěvek

     • Lukash
      13:30 20.12.2020

      Jano presne, pokial da rus pokoj krajinam v jeho okoli ktore s nim nechcu mat nic spolocne tak na nich bude cely "zapad" kaslat. Oni potrebuju "zly" zapad lebo by tam putinova ...Zobrazit celý příspěvek

      Jano presne, pokial da rus pokoj krajinam v jeho okoli ktore s nim nechcu mat nic spolocne tak na nich bude cely "zapad" kaslat. Oni potrebuju "zly" zapad lebo by tam putinova oligarchia nemohla v klude drancovat.
      A tie cpt dristy stoja za precitanie, tak som sa nenasmial davno :) najsilnejsia pvo, robustny perimeter, masivne obnovovanie znicenych zbrani v neznicenych oblastiach :D asi nevidi ze rusi niesu schopni vyrabat primerane pocty modernej techniky ani v mieri a "prosperite" nieto pocas vojny :)Skrýt celý příspěvek

     • Cpt. Morgan
      16:34 20.12.2020

      Paliga - ci sa ich niekto chysta napadnut je ina vec, ale o tom boli prispevky Miroslava a logika, na ktorych som reagoval. Iste si si to nevsimol, alebo... Lukash - co to brbles? ...Zobrazit celý příspěvek

      Paliga - ci sa ich niekto chysta napadnut je ina vec, ale o tom boli prispevky Miroslava a logika, na ktorych som reagoval. Iste si si to nevsimol, alebo...

      Lukash - co to brbles? Aj zapadna tlac priznava (UTFG), ze Rusko dava na PVO ovela vacsi doraz ako zapad a ze ruske systemy vrstvenej PVO su vykonovo aj pocetne na vyssej urovni ako maju USA (a ostatni zo zapadu maju uz len menej a horsie ako USA). Nakoniec to potvrdzuje napr. aj Erdoganova volba ruskych S-400 namiesto americkych Patriotov, dokonca im to stalo aj za vyradenie z najmegasuper programu F-35 a konflikt so "spojencami".

      Ziadny masivny perimeter som nespominal, pisal som o systeme Perimeter. Ked nevies co to je, tak tu neblaboc.

      Detto "masivne obnovovanie znicenych zbrani v neznicenych oblastiach"- kde som pisal, ze by malo ist o vyrobu? Vymyslas si vlastne febulacie a potom s nimi donkichotsky bojujes.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:35 20.12.2020

      To Cpt: 1. Všimol. 2. Erdogan kúpil S-400 z iného dôvodu - nechceli mu dať licenciu na výrobu najnovších verzií Patriotov, po ktorých tak zúfalo túžil. S-400 je len pomsta ...Zobrazit celý příspěvek

      To Cpt:

      1. Všimol.

      2. Erdogan kúpil S-400 z iného dôvodu - nechceli mu dať licenciu na výrobu najnovších verzií Patriotov, po ktorých tak zúfalo túžil. S-400 je len pomsta ohrdnutej milenky. Zo strany RF tuším dostal aj nejaké technológie ku raketám. Lenže tie nie sú na najvyššej úrovni, sú osekané. Ale pre Erdogana lepší vrabec v hrsti, ako holub na streleche.

      3. Vyradenie z programu F-35 ich bude poriadne bolieť.Skrýt celý příspěvek

     • Lukash
      10:06 21.12.2020

      Ale capitan neurazaj sa hned, necitoval som Ta doslovne lebo som to nepokladal za nutne, vystihnut tvoje blaboly som vystihol ;) ale jasne chapem ze si o nich presvedceny, beriem ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale capitan neurazaj sa hned, necitoval som Ta doslovne lebo som to nepokladal za nutne, vystihnut tvoje blaboly som vystihol ;) ale jasne chapem ze si o nich presvedceny, beriem to ako presvedcenie internetoveho specialistu na armadu a tak mne ako cloveku ktory sa tym zaobera profesionalne take nazory pridu usmevne. Tak sa hned neurazaj ;)
      No alek v vyvrateniu par veci z tvojej reakcie ano viem co je perimeter, spominal si obnovovanie v nezasiahnutych oblastiach - a to co tam teda budu vyrabat ked nie nove zbrane? T34? A to tvoje zahadzanie jadrom :))) no a k tomu turecku len tolko ze o tom vies prd ver mi. Davno tu boli zakulisne tlaky od clenov NATO aby turecko nedostalo F35 ani patrioty. A vacsina eu krajin tomuto rozhodnutiu tlieska ;)Skrýt celý příspěvek

     • logik
      14:09 21.12.2020

      Cpt. Morgan: Vo koze a vo voze. Nijak jsem nemluvil o strategickém bombardování, na které jsi přenesl téma, protože původní vyvrátit neumíš. Mluvil jsem o tom, že Ruská sázka na ...Zobrazit celý příspěvek

      Cpt. Morgan:
      Vo koze a vo voze. Nijak jsem nemluvil o strategickém bombardování, na které jsi přenesl téma, protože původní vyvrátit neumíš. Mluvil jsem o tom, že Ruská sázka na velké obrněné svazy není věc, která by ve velkém konfliktu fungovala. Právě to, že nikdo ve skutečnosti se na Rusko ani náhodou nechystá, tak umožňuje Rusku bezproblémově rozvíjet armádu tak nesmyslně, jak ji rozvíjí.
      Teda nesmyslně - velké tankové svazy se hodí i dnes. Na války alá Čečna, na posílání pomoci opolčencům a také na potlačování případných domácích nepokojů. Pro skutečnou obranu RF se hodí už podsatně méně.

      Nu a pak mám poznámku k Tvým pohádákám:
      1) "a. Na to by potrebovali znicit celu rusku PVO, co je prakticky nemozne, "
      Jak je to nemožné vidíme např. v Sýrii....Tam té PVO není zrovna málo (Rusko vzhledem k své rozloze ji více nemá), a Izraelci si tam dělají, co chtějí.

      2) " vojst na ruske uzemie a tam by ich znicili pomocu JZ. "
      Děkuju, že potvrzuješ má slova, že Ruské tankové síly nejsou primárně určeny k obraně území, že skutečná stratgie obrany RF je postavena na něčem jiném a tankové masivní nově budované tankové svazy mají jiný účel.Skrýt celý příspěvek

  • dusan
   09:49 19.12.2020

   Ten Bumerang bude určite lacný ... z nášho pohľadu. Ale je to nový typ a tak to nie je len o samotnej výrobe, ale vôbec príprave výrobnej linky, zavedenie nového typu, celej ...Zobrazit celý příspěvek

   Ten Bumerang bude určite lacný ... z nášho pohľadu. Ale je to nový typ a tak to nie je len o samotnej výrobe, ale vôbec príprave výrobnej linky, zavedenie nového typu, celej logistiky údržby ... a na druhej strane sú "tony" strojov BMP, ktoré sa dajú bez problémov udržiavať už len kanibalizovaním najstarších či najopotrebovanejších kusov desiatky rokov ... a i tá modernizácia je len zlomkom ceny nového OT.

   A výstavba nových jednotiek so starou technikou znamená do budúcnosti v podstate neudržateľnú situáciu ruskej armády s modernizáciu, ktorú bude musieť riešiť jediným možným spôsobom ... redukciou počtu jednotiek s ťažkou technikou a masovým vyradzovaním najopotrebovanejšej a najzastarelejšej techniky ... tak ako sa to dialo po roku 1991.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   11:41 19.12.2020

   Soudě podle toho, že vytahují ze skladů T 72A, aby vystavěli novou jednotku jsou na tom stejně bídně jako u nás. AČR také více cvičí s nemodernizovanými tanky na místo těch ...Zobrazit celý příspěvek

   Soudě podle toho, že vytahují ze skladů T 72A, aby vystavěli novou jednotku jsou na tom stejně bídně jako u nás. AČR také více cvičí s nemodernizovanými tanky na místo těch modernizovaných. Z toho co mají v současnosti k dispozici mi nejvíce dává smysl T 90M, ale i to bude asi nad jejich finanční možnosti.Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  17:14 18.12.2020

  Trochu mě děsí, že Rusko buduje nové tankové jednotky takovým tempem, že mu nestačí nově vyrobená ani modernizovaná technika. A musí z uloženek vytahovat staré nemodernizované ...Zobrazit celý příspěvek

  Trochu mě děsí, že Rusko buduje nové tankové jednotky takovým tempem, že mu nestačí nově vyrobená ani modernizovaná technika. A musí z uloženek vytahovat staré nemodernizované T-72. Být jeho sousedem, začnu se bát toho, proč to dělá a co má s tolika tanky v plánu...Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   08:22 19.12.2020

   Tak i AČR vytáhla ze skladu T-72M1 a rozhodně v tom nevidím nějakou ctnost. Asi ani v té Vídni si nekákli v obavách že se je pokusíme obsadit :-D

   Tak i AČR vytáhla ze skladu T-72M1 a rozhodně v tom nevidím nějakou ctnost. Asi ani v té Vídni si nekákli v obavách že se je pokusíme obsadit :-D

   • flanker.jirka
    14:36 19.12.2020

    Po 31 letech od převratu a skoro 40 letech používání T 72 v ČSSR/ČR se dá úplně v pohodě napsat, že je to OSTUDA muset cvičit na nemodernizovaných tancích.

    Po 31 letech od převratu a skoro 40 letech používání T 72 v ČSSR/ČR se dá úplně v pohodě napsat, že je to OSTUDA muset cvičit na nemodernizovaných tancích.

  • Lukash
   14:04 19.12.2020

   To je len dokaz toho ze rusko na vyrobu novych a modernych zbrani v pozadovanom pocte ekonomicky nema. A zmierit sa s tym a niektore sucasti, ktore udrziava len preto aby sa ...Zobrazit celý příspěvek

   To je len dokaz toho ze rusko na vyrobu novych a modernych zbrani v pozadovanom pocte ekonomicky nema. A zmierit sa s tym a niektore sucasti, ktore udrziava len preto aby sa tvarili ako velmoc, okresat jednoducho nemoze lebo by to "doma" nepreslo.Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  12:01 18.12.2020

  Takže z revolúcie je evolúcia .... Ak si spomenieme na rok 2014, tak dnes mala už prebiehať masívne prezbrojovanie ruskej armády na techniku novej generácie - tanky, BVP-čka, ...Zobrazit celý příspěvek

  Takže z revolúcie je evolúcia ....

  Ak si spomenieme na rok 2014, tak dnes mala už prebiehať masívne prezbrojovanie ruskej armády na techniku novej generácie - tanky, BVP-čka, OT-čka ....

  Dnes môžeme skonštatovať, že ruská armáda nemá vo výzbroji ani jediné !!! vozidlo z ohlasovaného masívneho prezbrojovania ...

  Či už modernizujú BMP-1/2 ak čo onak ... vozidlo je koncepčne zastaralé a jeho bojová hodnota problematická. BMP-3 je "postihnuté" svojim spôsobom výsadku - čo je pre tieto vozidlá dosť zásadná vec a bez "presťahovania" motora z toho nebude nikdy poriadne BVP-čko ... i keď na mnohé iné funkcie môže byť veľmi vhodné.

  OT-čka sú už tradične priem katastrofa a "rodina" BTR-80/82 už na dnešné bojisko nepatrí ...

  Prezbrojenie delostreleckého oddielu z Gvozdik na Msta-B mi tiež nepripadá ako veľký pokrok .. .skôr naopak.

  Skrátka ruská armáda pomaly ale isto stráca kontakt so svetom ... čo sa zvýrazní po tom čo západ začne nahradzovanie techniky novou generáciu čo sa stane o cca 10 rokov. Rusko síce bude určite prezbrojovať konečne tiež ... ale počty nepustia .... i o 20 rokov bude mať zväčša tie isté systémy čo dnes ...Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   13:32 18.12.2020

   Ruská obrnená armáda má 2 zásadné problémy... 1/ Obrovské množstvo obrnenej techniky ktoré jednak nie je schopné nahradiť z finančných ani kapacitných dôvodov 2/ Veľká typová ...Zobrazit celý příspěvek

   Ruská obrnená armáda má 2 zásadné problémy...

   1/ Obrovské množstvo obrnenej techniky ktoré jednak nie je schopné nahradiť z finančných ani kapacitných dôvodov

   2/ Veľká typová rôznorodosť z ktorej existujú ešte ďalšie verzie

   Rusko si proste nemôže dovoliť vyradiť 3000 tankov aby ich 10 rokov nahrádzali novou technikou. Tento problém tlačia pred sebou ako balvan

   Ale treba tiež povedať, že aj napriek technologickému zaostávaniu (to sa týka hlavne T-72) vyvažujú kvalitu kvantitou. Keby sa tie tisíce T-72 vybrali do sveta, nie som si istý či by tie rádovo stovky Nemeckých a Francúzskych tankov boli schopné čeliť takej prevahe

   Trochu mimo tému: Páči sa mi ten ruský systém, že tú techniku dopĺňajú priebežne a nie nárazovo ako je to u nás. Keby sme nezaspali posledných 30 rokov a každý rok sa kúpilo po 5-10 tankov a 10-20 BVP tak dnes sme mohli mať už vymenenú podstatnú časť techniky vrátane leteckej. Ono dnes kúpiť naraz 100 tankov je riadna položka a nie vždy sa to stretne s pochopením daňových poplatníkovSkrýt celý příspěvek

   • dusan
    13:49 18.12.2020

    To je infarktová téma ... Pred rokom 2014 sa pomerne nová technika doslova "rozdávala" a mali sme možnosť za lacno obmeniť našu techniku aspoň čiastočne .... dnes je už situácia ...Zobrazit celý příspěvek

    To je infarktová téma ...

    Pred rokom 2014 sa pomerne nová technika doslova "rozdávala" a mali sme možnosť za lacno obmeniť našu techniku aspoň čiastočne .... dnes je už situácia samozrejme úplne iná ...Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     14:13 18.12.2020

     Nebola vôľa. Nemci takto rozpredali tisíce tankov L2. Áno, nie práve tie najmodernejšie ale dnes sme mohli mať aspoň vycvičené posádky, zázemie a pomaly sa mohli dokupovať nové, ...Zobrazit celý příspěvek

     Nebola vôľa. Nemci takto rozpredali tisíce tankov L2. Áno, nie práve tie najmodernejšie ale dnes sme mohli mať aspoň vycvičené posádky, zázemie a pomaly sa mohli dokupovať nové, hoci aj po 5 kusov ročne. Teraz sme zrazu zistili, že nemáme nič a všetko treba kupovať naraz a koľko to bude stáť... 100 tankov, 150-200 pásových BVP, 100 kolesových BVP 8x8, stovky OT 4x4 a sme razom na 5 mld €Skrýt celý příspěvek

   • J4KU8
    14:11 18.12.2020

    Zdravím, Jo taky se mi tento systém "doplňování" nových/modernizovanych vozidel zamlouvá. Ale dle mého názoru, pro Rusko bohužel, jejich technika i tímto způsobem pomalu zastarává. ...Zobrazit celý příspěvek

    Zdravím,
    Jo taky se mi tento systém "doplňování" nových/modernizovanych vozidel zamlouvá. Ale dle mého názoru, pro Rusko bohužel, jejich technika i tímto způsobem pomalu zastarává. Prostě se mi zdá, že tu techniku nestíhají vyrábět v potřebném množství, tak aby se držela alespoň na svém (v porovnání s ostatními mocnostmi)
    JakubSkrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     14:18 18.12.2020

     V ich podmienkach to ani inač nejde, kúpiť nárazovo také množstvá aké potrebujú sa proste ani nedá.

     V ich podmienkach to ani inač nejde, kúpiť nárazovo také množstvá aké potrebujú sa proste ani nedá.

     • J4KU8
      14:40 18.12.2020

      Jo, s tím souhlasím, ale prostě by potřebovali ty dodávky zvýšit, hlavně nové techniky. Ty 72jky ať jsou modernizovaný sebelépe tak prostě na moderním bojišti šanci

      Jo, s tím souhlasím, ale prostě by potřebovali ty dodávky zvýšit, hlavně nové techniky. Ty 72jky ať jsou modernizovaný sebelépe tak prostě na moderním bojišti šanci

    • logik
     14:40 18.12.2020

     Ruská ekonomika by neměla na obnovu 1:1, ať už by zvolila jakoukoli strategii. Že dojde k redukci je zcela jasné - ať už ta redukce bude přiznaná, nebo faktická tím, že budou ...Zobrazit celý příspěvek

     Ruská ekonomika by neměla na obnovu 1:1, ať už by zvolila jakoukoli strategii. Že dojde k redukci je zcela jasné - ať už ta redukce bude přiznaná, nebo faktická tím, že budou existovat jednotky bez moderního vybavení.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...