Dokument FOE 35: Bezpečnostní prostředí světa roku 2035

Foto: Svět se stane propojenější - větší počet regionálních události ovlivní celý svět. / Development, Concepts and Doctrine Centre
Svět se stane propojenější - větší počet regionálních události ovlivní celý svět. / Development, Concepts and Doctrine Centre

Britské ministerstvo obrany vydalo v prosinci minulého roku studii Future Operating Environment 2035 (FOE 35). Jedná se o jednu z řady odborných studií snažící se popsat klíčové bezpečnostní a vojenské výzvy pro následující dekády.

Studii připravilo britské Centrum pro vývoj, koncepty a doktríny DCDC (Development, Concepts and Doctrine Centre). Autoři studie při zpracování textu využili závěry dokumentu Global Strategic Trends – Out to 2045 (2014).

Klíčovými oblastmi pro formování bezpečnostního prostředí roku 2035 je podle FOE 35 globalizace a vzájemná propojenost světa, přesun světové moci do Asie, demografie, urbanizace, změny klimatu, nedostatek zdrojů, korupce a kriminalita, vztahy se státem a technologie.

Globalizace a vzájemná propojenost

Bude pokračovat dlouhodobý ekonomický, kulturní a politický proces, který rozšiřuje, prohlubuje a urychluje pohyb zboží, lidí i myšlenek přes hranice států a kontinentů - tedy globalizace.

Díky propojenosti však čím dál více regionálních událostí způsobí celosvětové bezpečnostní, politické, ekonomické a společenské otřesy. Mezinárodní společenství se častěji uchýlí k reakcím na regionální události. Na reakci však bude v řadě případů velmi málo času.

Klíčové se stane budování flexibilních a operačně připravených (rychle nasaditelných) vojenských sil. Státy v následujících letech musí umět vysílat vojenské síly na velmi velké vzdálenosti ve velmi krátkém čase. Nejen však z důvodu ozbrojeného střetu, ale také z humanitárních důvodů.

Příkladem regionální události s celosvětovými dopady je například válka v Sýrii. Díky válce se na pochod daly miliony uprchlíků a byly vyhroceny vztahy mezi regionálními i světovými mocnostmi. Například čínsko-japonské spory o ostrovy mohou velmi rychle eskalovat do otevřeného konfliktu, v jehož důsledku se otřese světové bezpečnostní prostředí. Podobných příkladů jsou desítky.

Přesun světové moci do Asie

Těžiště vojenské a ekonomické síly se přesune z Evropy a Spojených států do Asie. V roce 2030 Spojené státy s největší pravděpodobností zůstanou největší vojenskou velmocí. Vojenskou sílu Spojených států, minimálně v Pacifiku, však výrazně potlačí rostoucí vojenské schopnosti Číny.

Strategické zájmy rostoucích mocností Brazílie a Indie se přesunou za hranice svých regionů. Důvodem přes-regionálních politických a vojenských zájmů Brazílie a Indie se stane honba za surovinami.  Poroste rovněž regionální význam některých silných států, jako je Austrálie, Kanada, Německo, Indonésie, Japonsko, Mexiko, Nigérie, Jižní Afrika a Turecko.

Rusko si pravděpodobně udrží globální význam díky vybudovaným politickým a vojenským vztahům se zeměmi z celého světa. Do karet Ruska hraje rovněž značná rozloha jeho území a vojenská síla armády. Podle závěrů dokumentu FOE 35 se však v následujících dvaceti letech Rusko střetne s klesajícím počtem svých obyvatel, se zastaralou infrastrukturou, korupci a neefektivním způsobem vládnutí.

V propojeném světě však mohu hrát celosvětovou roli i méně ekonomicky silnější státy i nestátní aktéři (Islámský stát). Nástrojem “slabých” se stanou kyberútoky nebo terorismus.

V roce 2035 se globálními ekonomickými mocnostmi stanou (nebo zůstanou) Spojené státy, Evropská unie a Čína. Počítá se také s rychlým ekonomickým růstem Indie.

Pravděpodobně však pouze Spojené státy a Čína budou mít moc diktovat globální události a vytvářet světový řad.

Foto: Největší slumy a jejich populace. / Mike Davis, CC BY-SA 3.0

Největší slumy a jejich populace; větší foto / Mike Davis, CC BY-SA 3.0

Demografie

Podle OSN vzroste počet obyvatel Země ze současných 7,2 miliardy na 8,1 miliardy až 9,4 miliardy v roce 2035.

Přírůstek obyvatel ve vyspělých zemích zůstane velmi nízký, v některých dokonce počet lidí poklesne. V rozvojových zemích rychlý růst počtu obyvatel a urbanizace povede pravděpodobně k nestabilitě. Nerovnováha mezi pohlavím a věkem (velké procento mladých mužů) zvýší politické a sociální napětí.

Především obrovská populace mladých mužů na Středním východě, subsaharské Africe a ve střední Asii představuje zdroj nespokojených lidí náchylných k radikalismu.

Naopak investice do vzdělání a zdravotnictví může vést k vytváření pracovních míst a k pozitivnímu ekonomickému a sociálnímu vývoji.

Urbanizace

Podle OSN ve městech dnes žije 3,2 miliardy lidí a počet neustále roste. V roce 2030 počet lidí žijících ve městech dosáhne 5 miliard. Nárůst bude největší v Asii a Africe. Nejvíce lidí do měst se bude v příštích desetiletích stěhovat v Indii, Číně a Nigérii.

Rozvinutá města budou velmi moderní s dobře fungující infrastrukturou a dobrým přístupem ke zdrojům. Díky rychlé urbanizaci však hrozí přeměna některých předměstí moderních měst (např. Paříž) v chudinské čtvrti nebo dokonce ve slumy.

Špatně řízená a selhávající města se mohou stát hlavním zdrojem bezpečnostních rizik. Často se budou nacházet v oblastech náchylných k přírodním katastrofám.

Selhávající města neodolají přírodním katastrofám (sucho, horko, záplavy, zemětřesení) z důvodu špatné infrastruktury, omezeným zdrojům, neúčinným nebo chybějícím institucím a špatně fungujícím záchranným a bezpečnostním složkám (policie, hasičí, záchranná služba). Špatná správa věcí veřejných a špatné instituce posílí vliv násilnických a kriminálních skupin.

Mecenášství - často viděno jako odporující západním normám - bude v některých oblastech nahrazovat životně důležité nefungující služby nebo kolabující městské/státní instituce.

Foto: Růst hladiny moře. / Global Warming Art; CC BY-SA 3.0

Růst hladiny moře. / Global Warming Art; CC BY-SA 3.0

Změny klimatu

V důsledku změny klimatu poroste hladina moře a zvýší se intenzita, frekvence a délka trvání extrémních klimatických událostí (záplavy, sucho, extrémní zima, hurikány). Výsledkem budou ztráty na životech, masivní škody na majetku, nemoce a hladomory.

Vedlejšími důsledky klimatických změn se stane masová migrace, sociální nepokoje, nestabilita a války. Některé z těchto událostí mohou mít díky globalizaci a propojenosti celosvětové důsledky.

Častější katastrofy si vyžádají širší a větší humanitární pomoc vyspělého světa. Je pravděpodobné, že armády se budou čím dál více zabývat humanitární pomocí. Vliv klimatických změn na hospodářství a společnost nejhůře ponesou slabé a chudé státy, které nemají dostatečný přístup ke zdrojům.

Extrémní klimatické změny, především vysychání obrovských oblastí, může vést až k lokálnímu vymírání lidské populace.

Nedostatek zdrojů

V následujících 20 letech poroste poptávka po cele řadě zdrojů, především nerostných. Poroste pravděpodobně cena zdrojů i náklady na jejich získávání a transport. To může vyvolat neúnosnou úroveň nestability uvnitř státu i mezi státy. Změna klimatu způsobí velký tlak na zajištění dostatku vody a jídla pro stovky milionů lidí po celém světě.

Mnoho států sdílí stejné vodní zdroje. Nedostatek vody nebo dokonce cílený odklon řek povede k neúrodě, což vyvolá hladomor, migraci a možná i války. Pravděpodobný je nedostatek fosilních paliv, vzácných nerostů a technologicky špičkových materiálů.

Řešení problémů se zdroji si vyžádá průzkum a těžbu v odlehlých a nepřístupných oblastech. Nutný však bude vývoj nové těžební techniky a také zajištění bezpečnosti těžby v odlehlých oblastech. Díky novým technologiím se může zvýšit vytěžitelnost i starých zdrojů.

Klíčová se stane nejen těžba, ale rovněž doprava zdrojů na dlouhé vzdálenosti, často přes konfliktní oblasti. Potřeba chránit zásobovací trasy i zajištění přístupu ke zdrojům zvýší hospodářskou soutěž a může fungovat jako katalyzátor pro mezistátní vojenský konflikt. 

Příkladem je například doprava ruské ropy a plynu přes Ukrajinu a stavba plynovodu Nord Stream II. Díky plynovodu Nord Stream II od roku 2020 nepovede žádný plyn přes Ukrajinu do západní Evropy, což zvýší politickou závislost Ukrajiny, ale i východních evropských zemí, na Rusku.

“Trend je jasný: Více lidí než kdy předtím bude soutěžit o vzácnější a vzácnější zdroje ve špatně řízených oblastech s chybějící adekvátní infrastrukturou. Tyto oblasti budou čím dál více a těsněji připojené ke globálnímu systému, takže lokální konflikty budou mít čím dál širší dopad,” cituje FOE 35 dokument Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla doktora Davida Kilcullena.

Foto: Plynovod Nord Steam II považují zemÄ› stÅ™ední a východní Evropy za svou bezpečnostní hrozbu. / Samuel Bailey; CC BY 3.0 Plynovod Nord Steam II považují země střední a východní Evropy za svou bezpečnostní hrozbu. / Samuel Bailey; CC BY 3.0

Korupce a kriminalita

Korupce snižuje důvěryhodnost, legitimitu a odpovědnost vlády. Korupce a kriminalita může vytvářet a udržovat konflikty a vést k celosvětové nerovnosti.

V roce 2035 kriminální skupiny budou čím dál více využívat alternativní měny (např. Bitcoin), což usnadní financování teroristických skupin. Pro vlády tak bude těžší zmrazit transakce z kriminální činnosti nebo uvalit sankce na zločinecké státy. Klíčovým se stane boj proti korupci, především ve slabých a konfliktních státech.

Celosvětový rostoucí problém je přeshraniční obchod s drogami, zbraněmi a lidmi přes slabě chráněné hranice. Ochranu hranic nebudou řešit jen jednotlivé státy ale společně celé mezinárodní společenství.

Vztahy se státem

Vlivní aktéři získají v roce 2035 větší moc na rozhodování státu. Takové skupiny mohou mít podobu malých hnutí nebo velkých dobře propojených skupin.

Poznámka redakce - ukázkových příkladem je kauza Československých vojáků v záloze proti válce plánované velením NATO, nyní z důvodu lepšího mediálního obrazu přemaskované na Českoslovenští vojáci v záloze proti válce.

Stát bude i v roce 2035 hlavním hráčem v mezinárodních záležitostech. Poroste však vliv velkých nadnárodních korporací (ropní giganti, banky), nevládních (Greenpeace) a mezinárodních organizací (OPEC, NATO, BRICS atd.).

Foto: Odsolování vody má Å¡anci vyÅ™eÅ¡it Å™adu svÄ›tových problémů. Izrael již nyní 50 % své vody pro domovy, zemÄ›dÄ›lství a průmysl získává ze slané moÅ™ské vody. / James Grellier; CC BY-SA 3.0Odsolování vody má šanci vyřešit řadu světových problémů. Izrael již nyní 50 % své vody pro domovy, zemědělství a průmysl získává ze slané mořské vody. Podíl navíc dál poroste. / James Grellier; CC BY-SA 3.0
 

Technologie

Technologie se stanou dostupnější a poroste přístup k vědomostem. Díky novým technologiím je šance zmírnit některá rizika zmíněná v dokumentu FOE 35 - nedostatek vody (odsolování vody), nedostatek nerostů, klimatické změny ale i kriminalitu.

Na druhé straně dostupnost technologií umožní mnohem širšímu okruhu státních i nestátních subjektů získat moderní zbraňové systémy. Lze očekávat zvýšené zneužití komerčních technologií (např. drony) nebo technologií dvojího použití pro výrobu zbraní. 

Díky čím dál větší dostupnosti moderních technologií a znalostí budou západní země - snad s výjimkou Spojených států - v některých vojenských technologií překonány, a to i trvale, mocenskými soupeři. Stejně tak díky ekonomickému růstu některých zemí Západ ztratí náskok v počtu zbraní i v určitých vojenských schopnostech.

Z tohoto důvodu je nepravděpodobné, že západní země mohou svou vojenskou a politickou moc v budoucnu opírat pouze o nejmodernější zbraňové systémy a technologickou nadřazenost.

Zdroj: FOE 35

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

NÁZOR: Využije Rusko uprchlíky jako nástroj hybridní války?

Každý týden překoná rusko-norskou hranici několik stovek uprchlíků z Afghánistánu. Tzv. "arktická ...

Boje v megaměstech budoucnosti

Podle amerického brigádního generála Juliana Alforda se musí americká námořní pěchota (U.S. Marine ...

Americké letectvo v roce 2035

Americké letectvo (U.S. Air Force) v letošním roce zveřejnilo koncept Air Force Future Operating ...

Rusko ohrožuje narůstající islamismus v zemi

Rusko má s islámem dlouholeté zkušenosti a na jeho území žije několik milionů muslimů. Avšak v ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
 • pjek
  13:16 24.01.2016

  ->Tonotime: Předně, ne vše, co z technologií existuje a je používáno, je anoncováno ve veřejném prostoru. Dále, 3D tisk je stejně jako klasická výroba závislý na materiálových zdrojích, a to s vysokou kvalitativní náročností. Bez ropy zatím nelze produkovat organické polymery a té leckde valem ubývá stejně jako peněz na její těžbu a zpracování. Takže vize hezká, ale poněkud ignorující reálné zdroje.

 • pjek
  13:11 24.01.2016

  ->Vrata: Západní země dobře prokazují, kam to s akumulací kapitálu vede. Mimochodem, Čína má o řád delší horizont strategického myšlení... A zdroje, ty v USA končí a v Číně nejsou a nikdy nemohou být plně k dipozici. Zapomíná se na RF a její zdroje i na to, kdo a proč je čerstvě pověřen globální stabilizací.

 • pjek
  13:07 24.01.2016

  Stručně řečeno, děsivě neinformovaná strategická úvaha Britů.

 • Tonotime
  11:29 13.01.2016

  Čo sa nespomínalo v správe Britov
  Vyhliadky nášho sveta a Západu môžu výrazne pozmeniť výroba v blízkom vesmíre a ťažba s blízkych asteroidov. K tomu majú momentálne najlepšie výhliadky v USA. Naštartovali úspešne súkromnikov ako SpaceX. Nemožno očákavať od štátnych zamestnancov vesmírnych agentúr nové prevratné spôsoby využitia nekonečného priestoru, energii, využitia v blízkom vesmíre, na Mesiaci, Marse.
  Určite porastie význam blízkeho vesmíru aj pre armády našich veľmocí.
  Ďalej Briti nespomínali nástup 3D tlačiarni. Zavádzaju ich už aj v US armádnom námornictve. Tí 3D tlačiarne asi taktickí zatiaľ bagadetilizujú.
  Proste okolo 2030 bude mať už asi každá domácnosť výkonné 3D tlačiarne. Naťukáme do PC súradnice a vytlačí nam to napríklad misku, tanier, hrebeň, topánky, nejakú policu a podobne. 3D tlačiarne už úspešne odskúšali na ISS, súkromnici, skúša aj ESA. Akosi nemôžem chytať informácie o vývoji 3D tlačiarni od Rusov, Číny, Indie. Že by Rusi zaspali ako prespali v minulej Studenej vojne nástup výpočetných techník? Armády nebudú musieť napríklad presúvať ťažké obrnené vojska. Proste urobia napríklad výsadok ľahkých vozidiel a podľa miestných potrieb ich obrnia dovybavia cez 3D tlač.
  Vzrastie význam drónov. Možno nás už budú v roku 2030 zatýkať a predvádzať na výsluch. Budú robiť asi aj donášky, zabezpečovať poštu. Proste klikneme na mobil, PC o jedlo, nápoje a na balkone nam pristane dron s objednávkov.
  Objavili sme už okolo 2000 exoplanét pri druhých hviezdách. Odhaduje sa že ich bude iba v našej galaxie okolo 200 miliárd. Optimisti predpokladajú že do desiatích rokov objavíme mimozemský život. To nám potom tiež riadne prevráti náš život a bezpečnostnú hrozbu okamžite budeme vnímať už ináč. Môže to viesť k zjednoteniu ľudstva v nejakých smerov.
  Ešte väčšiu hrozbu ako otepľovanie vidím 3 hospodársku krízu, ktorá musí zákonite prísť pri tej korupcie zločinu, konfliktov, kyberzločinov, narstaniu priepastného rozdielu medzi chudobou a bohatými. Sú možné aj nové revolúcie.
  Moc štátov bude narastať to Briti dobre predpovedajú. Už len kvôli plošnému špehovaniu. Narastaju neustále kvôli spomínanym problémom právomici, technika , miliárdy z rozpočtov tajným slúžbam. Bude to znamenať koniec demokracii vo viacerých štátov sveta.
  Vládne superpočítače asi budú rozhodovať už veľkú časť súdnych sporov, rozsudkov.
  Podľa niektorých štúdii a Moorovho zákona by mali mať počítače za 1000$ okolo roku 2035 už mať silu ľudstva. A hrozí nám vznik umelej inteligencie.

  Silu Číny Ruska, Indie, Brazílie by som nevidel samostatne ako Briti uvádzali. Ale v zoskupeniach BRICS a Šanghajskom spolku. Dnes stavajú prieplav v Nikaragui. Do Šanghajského obranného spolku vlani prestúpil, aj bývaly islámsky spojenec USA jadrový Pákistan! Radšej sa udobria s Indiou. Konkurencia týchto spolkov sa už prejavuje. Je to trojmiliárdový trh a lacná pracovaná sila. Vesmírne a vojenské veľmoci ako Rusko, Čína India. Rusko je obrovský priestor, energie, nerasty v tomto bloku.
  Svet bude asi rozdelený v Studenej vojne, konkurencie medzi Atlantickou alianciou EU, USA,Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Austrália a vojeským paktom NATO
  kontra zoskupenie BRICS, Šanghajskom spolku.
  Možno to donúti na nejakých bázach k spolkom aj neutrálne štáty a rozvojové štáty.

 • Vrata
  09:59 13.01.2016

  Skynet: proc se mocenske centrum presunuje ze zapadu na vychod?

  Podle mne neni problem ani tak v tom, ze by se nase civilizace tak zhorsovala ale jednoduse vychod, tedy konkretne hlavne Cina, zacina konecne rust z puvodne velmi nizke urovne (takze to jde z pocatku snadno, kdyz uz se to podari nastartovat). Podobny rust se objevil hned po valce v pripade Japonska a pozdeji i Jizni Koreje pripadne Tchajwanu. No a Cina nema 120mil obyvatel jako Japonsko ale 10x tolik a k tomu ma, na rozdil od Japonska, velmocenske ambice.

  A duvod, proc dochazi k tak rychlemu rustu? Domnivam se, ze spociva v chudobe a celkove drsnejsich podminkach. To dovoluje intenzivneji vyuzivat pracovni silu (vykoristovat ji, dle marxisticke terminologie), spojeno s mensimi platy, mensimi danemi (neni zdravotni, socialni a duchodove pojisteni), vetsi flexibilitou pracovniho trhu (tj. mensimi pravy zamestnancu a moznosti je snadno vyhodit, je-li treba). To vse dovoluje rychlejsi akumulaci kapitalu a rychlejsi rust.

 • práče
  09:16 13.01.2016

  Myslím si,že nejdůležitější je, zbavit se závislosti na trubkách z východu.

 • cejkis
  22:56 12.01.2016

  Ještě bych rád vyzval autora nad rozepsáním myšlenky, že trubka NordStream zvýší závislost na trubce Bratrství. Předem děkuji.

 • cejkis
  22:52 12.01.2016

  Pobavil jsem se nad popisem globalizace.

  Autor si zřejmně myslí, že prezident USA a obecně politici tvoří globální politiku a na jejich volební kampaně se vybírají peníze na ulici.

 • martinius
  20:29 12.01.2016

  Skynet : Pořád a neustále se dějí procesy, které náš klid a mír, či jen pořádek budou narušovat a nebo přímo ohrožovat. Tak to prostě je. Například dnes si můžeme říct, že je tady hrozba Islamizace a stupidního sluníčkového přístupu. Možná to za rok bude všechno v troskách a budeme bojovat v ulicích. Ale také možná, že se to nestane a naopak najednou se zradikalizuje pohled na humanitu a budou potřebná opatření. Evropa byla v roce první světové války v hospodářském blahobytu a rozkvětu a žáden odborník by válku nepředvídal. Stejně tak v 50 létech odborníci říkali, že spějeme k záhubě jaderné války a tato je nevyhnutelná...... Takže literatura píše to i ono, protože vše je to možné, ale bohužel vývoj je různý.

 • dusan
  19:31 12.01.2016

  karloscz
  Poznám xy-ľudí, ktorý môžu mať ekonomicky i 10 detí, ale nechcú. V podstate je úspech, keď majú aspoň dve. Samozrejme nie všetci, ale je veľké počet párov, ktoré môžu mať ľubovolný počet detí-ale NECHCÚ. Tam je stimulácia zbytočná. Súhlasím, že rezervy sú a dá sa pôrodnosť zvyšovať. Potrebná pôrodnosť na prežitie populácie je 2,1 a dnes je na Slovensku 1,2. A to zas nie sme určite tak chudobní aby sme nemali na viac. Ja osobne som si rátal koľko je "cena" diaťaťa za 18 rokov. Je to samozrejme individiálne, región atď. ale mne to vyšla jedna "Oktávia" na dieta "Mercedes" na dve, ja už mám dva : )
  Objektívne musím povedať, že podpora štátu je momentálne pre mňa slušná - 460 € na jasle (dvojičky), 100 € rodinné přídavky a nejakých 50 € daňové úľavy. Ale samozrejme z celkových nákladov je to len malá časť. Ale na druhej strane deti by mali mať tí čo na to majú a nie tí čo len chcú z nich chcú žiť ..
  Bol som i na jednej konferencii o rodine z ekonomického pohľadu a padla otázka: "Prečo chceme deti?" Záver - pre radost. Ekonomické hľadisko už nie je důležité, je to o životnom štýle. A ten stavia do popredia biznis, cestovanie a na rodinu "neostáva čas". Myslím, že hlavne preto, že ľudia si nechcú pripustiť, že nemôžu stihnúť všetko a čas strávia "naháňaním" ...a v tom "ťažkom živote" ktorý si sám vybrali už na "záťaž" čo sa volá dieta neostane čas.
  Pre mňa je dieta symbol mojej nesmrteľnosti ..

 • karloscz
  18:44 12.01.2016

  dusan: lehká ve smyslu provedení, netvrdím, že bezbolestná:-) Navíc nemusí systém pouze dávat, stačí když trochu dá a trochu sebere. Za komančů to bylo v sedmdesátkách přesně tak. Byly nějaké výhody pro rodiny s více dětmi, ale daleko více bylo nevýhod pro svobodné a bezdětné. Lidi už se pak zařídili - kdo mohl, tak se množil jak králík. Nehodnotím "správnost" nebo vhodnost nebo následnou kauzalitu takového sociálního inženýrství, jen tvrdím, že když věrchuška bouchne do stolu a zavelí š.kat, tak se bude š.kat:-D Nástroje na to má.

 • dusan
  18:24 12.01.2016

  karloscz
  Ako otca štyroch detí ma konštatovanie o ľahkej regulácii pôrodnosti dosť pobavilo : ) Samozrejme ide i o peniaze, ale môže Vás ubezpečiť, že toľko peňazí nie je v žiadnom rozpočte demokratických štátov aby to "zaplatilo" nárast detí v normálych rodinách. Tento faktj je už dávno dokázaný a deti sú už (nenešťastie) skôr o životnom štýle a prirodzenom pude ako o ekonomickej nevyhnutnosti ako v minulosti. Takže tadiaľto cesta nevedie.
  Regulovaná migrácia je jedným z možných riešení ... sice tiež nie je všemocná, ale určite to je reálnejšia cesta ako nárast pôrodnosti. USA a Kanada to už praktikujú dávno, takže nič nové a funguje to.

  Jan Grohmann
  Súhlasím, že ak treba bojovať za našu civilizáciu, tak príkladom, nie vnucovaním.
  A čo sa týka ekonómia ... to naozaj nie je veda, ale skôr umenie. Ale nasúhlasím s tým predpoveďami. Samozrejme číselné predpovede sú na smiech, tak život nefunguje, ale dôležité sú trendy a tie vedia dobrí ekonómovia predpovedať a odporúčam sa podľa nich riadiť. Napríklad, že v budúcnosti môžeme na štedré štátne dôchodky zabudnúť a musí sa každý na starobu zabezpečiť i inak.

 • Luky
  18:07 12.01.2016

  Ať by výhled napsal kdokoli, asi by z toho stejně vyplynulo, že prakticky zaměřená armáda budoucnosti musí mít přesah k živelným, humanitárním a "vnitro" aktivitám, při zachování možnosti vést válku. Tomu bychom se dál nemuseli posmívat, je to organizace placená z veřejného rozpočtu a měla by být tedy přínosná.
  Naše angažmá v NATO nám v praxi přineslo lepší interoperabilitu, sladění postupů, větší důraz na dobře vyzbrojenou a vycvičenou pěchotu. Když se podaří dopnit stavy a dopořídit vhodnou techniku, věřím, že AČR bude schopna čelit budoucím výzvám.
  Nesmí se to ale přehánět, špičkové a drahé cizí zbraně ekonomice nic nepřinášejí (leda offsety). A ze špatné vlastní ekonomiky přicházejí největší hrozby.
  ------------------------------
  Skynet: to není pokrytectví - Amíkům to vyhovuje (SA dělají co jim za oponou řeknou) a Merklová sedí na zaminovaný židli...

 • palo satko
  17:34 12.01.2016

  inač, kedže toto je web zaoberajuci sa vojenstvom, podla mna uplne najhoršia vec čo sa pre lepšiu buducnost mohla stat, je odstavenie občana od obrany seba, rodiny a vlasti. samozrejme, že čast ludi si mysli, že je dobre, že bola zrušena ta "pakarna", ale realne sa dnešna genaracia a aj buduce stali uplne nepoužitelne pre vojnovy konflikt. pri udalostiach v Pariži bolo nazorne vidiet, že zopar lotrov vyčerpa značnu kapacitu policajneho zboru a armady. v pripade koordinovaneho utoku na tisicovke miest, tak zavladne anarchia a zločinost, ktorá može ist do zničujucich rozmerov. stači odstavit zdroje elektriny a otravit verejne vodovody a naše europanstvo pojde do kolien.
  predtym som vedel, kde mam ist, ked niekto vyhlasi mobilizaciu. vedel som, že vedla mna bude chlapik s podobnym vycvikom, uniformou a aj prisahou. dnes čo urobim, ked začne tlupa utočnikov podpalovat auta, rabovat obchody a ohrozovat ženu a deti? postavím sa s metlou pred branu a na hlavu si dam prilbu na moped?
  povedzme si pravdu: nemecki policajti v Koline utiekli a nechali vlastnych spoluobčanov na holičkach. to sa nestalo od Karla Velkeho. Merkelova hlada riešenia, ale ti "dobraci" už dnes vedia, že ked začnu robit brajgel hromadne tak sa im nič nestane, lebo naša civilizacia nema silu a zdroje na rychle a učinne odstranenie hrozby. belgicka prevychova je prejavom zufalstva a nie rozumu.

 • Skynet
  16:48 12.01.2016

  Migrace vše jen urychluje. Je zarážející,jak moc se Evropa (pí. Merkelová) brání vytvoření Evropské pohraniční stráže. Vnější hranice Evropy jsou jako cedník a může sem vniknout kdo si zamane a ještě k tomu nám budou vnucovat kvóty na "uprchlíky" ... Proč Saudská Arábie dala Turecku 1mld. dolarů, aby nesměrovala uprchlíky na východ, ale na západ.V čím je to zájmu???Turecko nemá na starosti nic jiného než bombardovat Kurdy a ISIS si nevšímá, jejich tanky jsou na iráckém území a Irák vyzývá Turecko,aby své jednotky stáhl, ale stále nic ... A USA s Evropou před tím zavírají oči, není to nic jiného než pokrytectví.

 • Pepos
  16:21 12.01.2016

  Ta správa je fakt stará ,lebo nič nepíše o masovej migrácii. Migrácia rozvrátila v minulosti nejednu veľmoc .....

 • Skynet
  16:21 12.01.2016

  A vy co se mnou nesouhlasíte jste mi stále ještě neodpověděli,proč se mocenské centrum přesunuje ze Západu na Východ. Jsem otevřený jiným názorům.

 • Skynet
  16:18 12.01.2016

  Plně souhlasím s názorem p. Grohmanna. A co se týče složení obyvatel v USA,do roku 2050 bude nadpoloviční většinou obyvatel hyspanského původu dle odhadů OSN.Dále muslimská populace na blízkém východě je dlouhodobě rostoucí, stejně tak v Evropě. Nejrychleji rostoucí muslimskou komunitou v Evropě je Anglie, cca. 2,5 mil. Natalita původního obyvatelstva v Evropě je dlouhodobě klesající, mládí lidé se prostě raději baví, cestují a nebo vše podřídí kariéře a děti odkládají na pozdější věk. Jenže s tím jsou spojené problémy s plodností a předávání genetických vad na plod.A to je prostý fakt,ne teze.

 • Kozlus
  15:31 12.01.2016

  Neni ten zvyseny dovoz plynu do EU zpusoben taky tim, ze EU koupi ruskej plyn a pak ho posle na Ukrajinu?

 • palo satko
  15:27 12.01.2016

  V lete 1914 bolo tak pekne počasie, že sa diplomatom a politikom ani nechcelo ist domov z letovisk, kvoli nejakej strielačke v Sarajeve. A tak ti čo si nemohli dovolit letoviska s tymi čo ich nebavilo kupanie, prechadzky a večerne tancovačky, rozputali Svetovu vojnu, ktora s prestavkou na znovu vyzbrojenie Nemecka trvala od roku 1914 do roko 1945. No to malo byt do zimy po vojne.
  a pre Niko:
  Ruská státní plynárenská společnost Gazprom loni zvýšila dodávky zemního plynu do Evropské unie a Turecka o osm procent na 159,4 miliardy krychlových metrů, a to díky poklesu těžby v Evropě. Evropská unie přitom usiluje o snížení závislosti na ruském plynu. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/pr...

 • Jan Grohmann
  15:17 12.01.2016

  Západ je zřejmě v krizi, ale spíše ideové, než ekonomické. Je zajímavé, že čím dál víc se nám daří, jsme bohatší, dožíváme se většího věku a máme čím dál větší možnosti zvolit si svou cestu životem, tak čím dál více mluvíme o krizi a zániku.

  Z mého pohledu je Západ v ideové krizi, protože není ochoten bojovat za své hodnoty a má pocit zodpovědnosti za blaho celého světa a všech lidí. Měli bychom si rychle uvědomit, že demokracie, lidská práva, svoboda a prosperita nejsou automatická práva platná pro celý svět a Západ nemá povinnost tyto hodnoty šířit nebo vnucovat celému světu.

  Co se týče ekonomických předpovědí, tak ty osobně ignoruji. Ekonomika není exaktní věda a předpovědí ekonomů nemají valný smysl. Ostatně přeceňování role ekonomů je kapitola sama o sobě.

 • karloscz
  14:53 12.01.2016

  Pánové s tou demografií bych byl opatrný. A vůbec s jakoukoliv diskrétní hodnotou předpovídanou na delší dobu dopředu. Odhad souhrnného vývoje více se navzájem ovlivňujících okolností je v dlouhodobém měřítku přesnější, a to výrazně. Příklady:
  Cena ropy: v roce 2006,7,8 se říkalo, že na obzoru je 200 usd za barel a pod 100 usd už cena asi nikdy neklesne. Dnes je 30-40.
  Inflace: hyperinflace z QE, kterou se strašilo od roku 2008 se obrací v dlouhodobou černou nulu
  desetiletí krize: stagflace neexistuje
  porodnost: velmi snadno řiditelný jev, jen stojí peníze. Viz. Husákovy děti. Rozdíl v chuti Evropana plodit děti se neliší od hadrové hlavy v Pákistánu. Stačí ho k tomu motivovat. Navíc porodnost ovlivňují neočekávatelné okolnosti - epidemie, války atd.
  R&D průlom: převratné technologie zcela překopávají ekonomiku, např. internet - totální změna, na nás čeká řízená fúze, kinetické a energetické zbraně např.
  Představte si sebe jako čerstvě dospělého v roce 1925 v Lounech, s perspektivou dožití 75 let. Jak by dopadly vaše investice v životě? (válka, znárodnění, měnová reforma, zaostávání za západem, šok z volného trhu) Průměrný člověk by šel stopro na buben. Tuhle myšlenku chovám na paměti vždy, když mi někdo maže budoucnost kolem huby.

 • Vrata
  14:28 12.01.2016

  Teze o vymirani Evropanu a postupnem prevladnuti obyvatel z rozvojovych zemi je dosti stara.

  Nedavno jsem cetl clanek na tema "prirustky obyvatelstva ve svete", autorem byl tusim jeden z nasich ekonomu. On tvrdil (a dokladal to par cisly), ze s vyjimkou Afriky je v dnesnim svete vice-mene rovnovaha mezi porodnosti a umrtnosti, tedy "vymirani" ci stagnace populace neni jen Evropska zalezitost a celkovy pocet lidi na zemekouli se blizi jakesi konstantni hodnote. Tedy zadny exponencialni rust podle puvodnich predpovedi snad jeste ze 70-tych let minuleho stoleti ale temer uplny opak.

  Na druhou stranu je tu zrejme fakt, ze urcite etnicke skupiny treba v Evrope (dejme tomu muslimove) maji podle vseho stale vyssi porodnost nez puvodni obyvatelstvo a tady hrozi urcite nebezpeci. Konkretni cisla ale nemam k dispozici. Na treti stranu je zde ale otazka, jak to bude s muslimskou porodnosti v Evrope v delsim casovem horizontu. Muze to dopadnout jako s cernosskym obyvatelstvem v USA. Tam bych tez ocekaval vyssi relativni prirustky nez u bileho obyvatelstva ale zda se, ze desitky let je podil cernochu v USA kolem 10% bez vyraznych zmen. Cernosi tedy (asi) prijali vice-mene podobne populacni trendy jako vetsinova populace.

  Cely ten clanek je takovy apokalipticky souhrn vsech hruz, ktere nas (mozna nebo urcite) ohrozi. Trochu mi to pripomina podobne katastroficke prognozy z minulosti typu "prelidneni" a "vycerpani surovin", podle kterych jsme tak nejak jiz nemeli existovat.

  Na druhou stranu - je asi lepsi mozne nebezpeci prehanet nez jej podcenovat.

 • Skynet
  14:17 12.01.2016

  Niko,takže je to tvá domněnka, kniha od P Huntingtona v českém vydání vyšla v roce 1996 a on už tehdy předpověděl, že nastane konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou,stejně jako předpověděl defacto vznik ISIS a to pouze na základě stanovených paradigmat,které se potvrdili historií. A podívej se,je rok 2016 a vše se mu splnilo,nemám důvod nevěřit jeho hypotézám, které jsou postaveny na jasných skutečnostech. Připomeňme, že byl letitým poradcem amerických prezidentů a nyní přednáší na prestižních univerzitách. Udělej pro mě prosím jednu věc a přečti si alespoň tuto knihu. Dále mohu doporučit knihu Afluenza.

 • niko
  13:37 12.01.2016

  Skynet to je aka argumentacia, ze ked sme necitali "odbornu literaturu o vymierani zapadu" tak to nevieme posudit. Skor by som povedal, ze citat taketo filozoficke povzdychy mi pride ako zabijanie casu. Pocas mojho Zivota som bol ako v Rusku a na Ukrajine, tak i na blizkom a strednom vychode no mozem s cistym srdcom povedat, ze zapadna civilizacia mi prisla urcite najvyspelejsia a taktiez s najmensim vplyvom penazi na ludi. By si sa cudoval, co vsetko v tychto "nie zapadnych" krajinach ludia pre peniaze urobia.

 • Skynet
  13:18 12.01.2016

  Ghandi se vyjádřil o Západu takto:"Stačí počkat a oni zaniknou sami". A demografie jim dává plně za pravdu. Nebo co si myslíte, že nás zachrání, peníze ??? Žádný peníze ještě nesplodili vynálezce, umělce, architekta,lékaře ... Vše je o lidech,jen my to stále nevidíme.

 • Skynet
  13:13 12.01.2016

  Promiňte,ale četl někdo z vás v poslední době nějakou odbornou literaturu na toto téma, nebo se jen skutečně opíráte o vaše domněnky??? Jak si vysvětlujete tedy změnu v geopolitickém uspořádání, postupné přelití moci na východ a demografický vývoj v západních zemích???Vždyť my vymíráme, to je holý fakt, který nelze popřít. A postupně zanikneme jako Říše Římská, kterou vyplenili Barbaři a nepotřebovali k tomu pokročilé zbraně, stačila jim početní převaha.

 • martinius
  13:06 12.01.2016

  jarpe : I tak se to dá říct. To už je pak na filosofování, co se tím západem vlastně vůbec myslí. Ale v určitém slova smyslu, kdy vlastně západoevropská kultura postupně ovlivnila celý svět a to už od středověku, tak je to asi pravda. Zde se pak docela musím pousmát nad rozdělením kultury tzv. Americké a té naši Evropské. Beru-li v potaz, že USA je vytvořena díky dobyvačností a migrací nás Evropanů, vychází mi, že USA je vlastně Evropa nevázaná na národností rozdíly, neboť je sjednocuje jeden Jazyk a nynější jeho občané jsou vlastně potomci všech Evropanů. Když pak pohlédnu na jejich úspěchy, tak za nimi stojí v hojné mířei odborníci, kteří do této země ke svému rozvoji přijeli z Evropy. Einstein, Von Braun. No a když se podívám ještě dál do minulosti, tak naše Evropa vznikla díky Římské říši. Předtím bylo naše nejvyspělejší Německo zemí barbarů, jako jsou dnes například bojovníci IS. Tak jak je to vlastně s tou kulturou, historií a kdy se vlastně dělo vše nejlépe? Pokud se odívám ale na počátek, tak ten vývoj začal Jiho Evropskou kulturou. Kdo v tom má úplně jasno, tomu gratuluji.

 • Magister_Peditum
  13:02 12.01.2016

  jarpe: Můžete svoji tezi trochu rozvést?

 • jarpe
  12:44 12.01.2016

  Západ není v úpadku, protože západ jako takový už prakticky zanikl.

 • martinius
  12:24 12.01.2016

  Skynet : Zajímalo by mne, kdy naše civilizace nebyla podřízena penězům? Dále píšete, že zapomínáme na svou historii,kulturu ze které jsme vzešli a morální hodnoty. No opravte mne, pakliže tomu tak není, ale já mám pocit, že naše kultura vycházela vždy vycházela z vlastnictví majetku a naše morální hodnoty tomu byly vždy podřízeny. Ale například oproti středověku, či počátku minulého století se o hodně zlepšila. Například za názory neupalujeme. Těhotné nemanželské dívky nezavíráme do klášteru a v kinech jsou dnes převážně normální filmy a ne ty pornografické, které se veřejně pouštěli v hojné míře v předválečném období.

 • martinius
  12:18 12.01.2016

  Jen doplním spodní článek. Peníze a moc, byl a bude vždy základním kamenem lidské mentality. To nezměnila ještě žádná země. Ty, které se o to snažily, dopadly vždy blbě. ´Vždy může být líp a zase hůře. V porovnání se světem, tak jsme na tom pořád ještě nejlépe. Důležité je udržet si to. To je ale na nás. Není na nich, ale na nás. Každý z nás má šanci něco ovlivnit. I Merklová se narodila jako mimino a do svého postu se musela nějak dostat. Každý z nás může začít pít Becherovku a stát se prezidentem, nebo jen psát divadelní hry. Výhodou je, že pořád můžeme dojít k volbám a vybrat si. To že není z čeho, je zase naše společná vina.

 • martinius
  12:12 12.01.2016

  Prohlášení západní civilizace je v úpadku, všude vládnou jen peníze, zaznívá mezi lidmi už od 10 století. Takže, když máme ten úpadek, tak se ohlédnu do minulosti, abych si našel období, kdy nebyl. Západ v 70.letech:

  a) USA:
  - konec poválečné prosperity
  - ropný šok
  - Watergate - Richard Nixon

  b) Z-Evropa:
  ropný šok:
  => krize mnoha hospodářských odvětví
  => nezaměstnanost
  => stagnace životní úrovně
  => omezení přistěhovalectví
  => nárůst politického a národnostního extrémismu
  => pravicové a levicové teroristické organizace

  O západu 60 let ani nemluvě. Dennodenní strach z jaderné války jak u nich, tak u nás na východním bloku. Válka ve Vietnamu. U nás okupace Sověty.

  Předtím druhá světová válka. Ještě předtím hospodářská krize a hladomor. Ještě předtím první světová válka. Pardon, mně ta nynější krize ve srovnání s tím co bylo, docela vyhovuje.

 • Skynet
  11:27 12.01.2016

  Doporučuji přečíst knihy Střet civilizací od P.Huntingtona a Západ a zbytek světa od Fergussona.Huntingtona byl poradcem amerických prezidentů a Fergusson přednáší o politologii na prestižních univerzitách. A oba se shodují, že západní civilizace je v úpadku.

 • niko
  10:54 12.01.2016

  No ak bude trvat naslapnuty trend EU pri diverzifikacii energetickych zdrojov a rozsirovania obnovitelnych zdrojov, tak sa uz tvoje deti o 20 rokov v 2035 o rusky plyn hadat nebudu musiet. V EU ho bude prebytok.

 • palo satko
  10:45 12.01.2016

  Ked som bol prvačik v roku 1963 mi sudružka učitelka Hotová (nech jej da Pán Boh večnu slavu) vravela, že ked vyrastiem budem kozmonautom. Teraz čítam, že moji vnuci v roku 2035 tiež nebudu kozmonautami, ale budu sa hadat s Ukrajincami o rusky plyn. Použijuc klasika. "Tento způsob kapitalismu zdá se mi poněkud nešťastným."

 • Libertz
  10:31 12.01.2016

  Podla mojho nazoru su predpovede tohoto typu onicom, nikdo nemoze vediet co bude a situacia sa neustale meni, moze sa maximalne predpokladat, ale kedze vidime neustale zmeny je obtiazne aj to, a cim vzdialenejsia doba tym je to nemoznejsie. Vzdycky iba vidim v tychto veciach ako sa "tzv centrum moci" prenesie do chudackych krajin nekde v azii, cital som uz vselijake chujoviny dokonca ze "india bude vladnut svetu" no haha. Osobne si to vobec neviem predstavit. To co sme videli v Cine tie velke zmeny za poslednych 20-25 rokov bolo len docasne, a prispela k tomu hlavne tato globalizacia, cize obrovsky vplyv z vonku, su to take cyklusy... Kdo vie ako sa veci vyvinu, moznoze globalizacia naopak ustupi, napr. jako sa zmenil pristup voci rusku za posledne dva roky a to nikdo nevedel predpokladat. Uvalili sa sankcie zvonka a hned ake ekonomicke problemy.. velky prepad, inflacia a plno dalsich

 • niko
  10:04 12.01.2016

  Uprimne povedane si neviem vybavit region vo svete, ktory by dnes nebol podriadeny peniazom. Takze myslim, ze toto nebude len problamom zapadu.

 • Míša
  10:02 12.01.2016

  Západ v úpadku není, jen je problém v stabilizaci demokracie.Čína naopak zažívá pokles a Afrika pomalu bude růst. Rusko dohání k propasti tamní autokracie a brzy se začne rozpadat a bohužel rudnout v krvi. Celkově nyní Východ je světu nejvíce nebezpečnej i přes současný teror, který je jen současnou etapou, která pomine.

 • Skynet
  09:36 12.01.2016

  Západ je v úpadku, vše jsme podřídili penězům a zapomínáme na svou historii,kulturu ze které jsme vzešli a morální hodnoty.Jedinou naší hodnotou je majetek a nikoli rodina.Právě proto jsme jako civilizace v úpadku.