Dokument FOE 35: Bezpečnostní prostředí světa roku 2035

Foto: Svět se stane propojenější - větší počet regionálních události ovlivní celý svět. / Development, Concepts and Doctrine Centre
Svět se stane propojenější - větší počet regionálních události ovlivní celý svět. / Development, Concepts and Doctrine Centre

Britské ministerstvo obrany vydalo v prosinci minulého roku studii Future Operating Environment 2035 (FOE 35). Jedná se o jednu z řady odborných studií snažící se popsat klíčové bezpečnostní a vojenské výzvy pro následující dekády.

Studii připravilo britské Centrum pro vývoj, koncepty a doktríny DCDC (Development, Concepts and Doctrine Centre). Autoři studie při zpracování textu využili závěry dokumentu Global Strategic Trends – Out to 2045 (2014).

Klíčovými oblastmi pro formování bezpečnostního prostředí roku 2035 je podle FOE 35 globalizace a vzájemná propojenost světa, přesun světové moci do Asie, demografie, urbanizace, změny klimatu, nedostatek zdrojů, korupce a kriminalita, vztahy se státem a technologie.

Globalizace a vzájemná propojenost

Bude pokračovat dlouhodobý ekonomický, kulturní a politický proces, který rozšiřuje, prohlubuje a urychluje pohyb zboží, lidí i myšlenek přes hranice států a kontinentů - tedy globalizace.

Díky propojenosti však čím dál více regionálních událostí způsobí celosvětové bezpečnostní, politické, ekonomické a společenské otřesy. Mezinárodní společenství se častěji uchýlí k reakcím na regionální události. Na reakci však bude v řadě případů velmi málo času.

Klíčové se stane budování flexibilních a operačně připravených (rychle nasaditelných) vojenských sil. Státy v následujících letech musí umět vysílat vojenské síly na velmi velké vzdálenosti ve velmi krátkém čase. Nejen však z důvodu ozbrojeného střetu, ale také z humanitárních důvodů.

Příkladem regionální události s celosvětovými dopady je například válka v Sýrii. Díky válce se na pochod daly miliony uprchlíků a byly vyhroceny vztahy mezi regionálními i světovými mocnostmi. Například čínsko-japonské spory o ostrovy mohou velmi rychle eskalovat do otevřeného konfliktu, v jehož důsledku se otřese světové bezpečnostní prostředí. Podobných příkladů jsou desítky.

Přesun světové moci do Asie

Těžiště vojenské a ekonomické síly se přesune z Evropy a Spojených států do Asie. V roce 2030 Spojené státy s největší pravděpodobností zůstanou největší vojenskou velmocí. Vojenskou sílu Spojených států, minimálně v Pacifiku, však výrazně potlačí rostoucí vojenské schopnosti Číny.

Strategické zájmy rostoucích mocností Brazílie a Indie se přesunou za hranice svých regionů. Důvodem přes-regionálních politických a vojenských zájmů Brazílie a Indie se stane honba za surovinami.  Poroste rovněž regionální význam některých silných států, jako je Austrálie, Kanada, Německo, Indonésie, Japonsko, Mexiko, Nigérie, Jižní Afrika a Turecko.

Rusko si pravděpodobně udrží globální význam díky vybudovaným politickým a vojenským vztahům se zeměmi z celého světa. Do karet Ruska hraje rovněž značná rozloha jeho území a vojenská síla armády. Podle závěrů dokumentu FOE 35 se však v následujících dvaceti letech Rusko střetne s klesajícím počtem svých obyvatel, se zastaralou infrastrukturou, korupci a neefektivním způsobem vládnutí.

V propojeném světě však mohu hrát celosvětovou roli i méně ekonomicky silnější státy i nestátní aktéři (Islámský stát). Nástrojem “slabých” se stanou kyberútoky nebo terorismus.

V roce 2035 se globálními ekonomickými mocnostmi stanou (nebo zůstanou) Spojené státy, Evropská unie a Čína. Počítá se také s rychlým ekonomickým růstem Indie.

Pravděpodobně však pouze Spojené státy a Čína budou mít moc diktovat globální události a vytvářet světový řad.

Foto: Největší slumy a jejich populace. / Mike Davis, CC BY-SA 3.0

Největší slumy a jejich populace; větší foto / Mike Davis, CC BY-SA 3.0

Demografie

Podle OSN vzroste počet obyvatel Země ze současných 7,2 miliardy na 8,1 miliardy až 9,4 miliardy v roce 2035.

Přírůstek obyvatel ve vyspělých zemích zůstane velmi nízký, v některých dokonce počet lidí poklesne. V rozvojových zemích rychlý růst počtu obyvatel a urbanizace povede pravděpodobně k nestabilitě. Nerovnováha mezi pohlavím a věkem (velké procento mladých mužů) zvýší politické a sociální napětí.

Především obrovská populace mladých mužů na Středním východě, subsaharské Africe a ve střední Asii představuje zdroj nespokojených lidí náchylných k radikalismu.

Naopak investice do vzdělání a zdravotnictví může vést k vytváření pracovních míst a k pozitivnímu ekonomickému a sociálnímu vývoji.

Urbanizace

Podle OSN ve městech dnes žije 3,2 miliardy lidí a počet neustále roste. V roce 2030 počet lidí žijících ve městech dosáhne 5 miliard. Nárůst bude největší v Asii a Africe. Nejvíce lidí do měst se bude v příštích desetiletích stěhovat v Indii, Číně a Nigérii.

Rozvinutá města budou velmi moderní s dobře fungující infrastrukturou a dobrým přístupem ke zdrojům. Díky rychlé urbanizaci však hrozí přeměna některých předměstí moderních měst (např. Paříž) v chudinské čtvrti nebo dokonce ve slumy.

Špatně řízená a selhávající města se mohou stát hlavním zdrojem bezpečnostních rizik. Často se budou nacházet v oblastech náchylných k přírodním katastrofám.

Selhávající města neodolají přírodním katastrofám (sucho, horko, záplavy, zemětřesení) z důvodu špatné infrastruktury, omezeným zdrojům, neúčinným nebo chybějícím institucím a špatně fungujícím záchranným a bezpečnostním složkám (policie, hasičí, záchranná služba). Špatná správa věcí veřejných a špatné instituce posílí vliv násilnických a kriminálních skupin.

Mecenášství - často viděno jako odporující západním normám - bude v některých oblastech nahrazovat životně důležité nefungující služby nebo kolabující městské/státní instituce.

Foto: Růst hladiny moře. / Global Warming Art; CC BY-SA 3.0

Růst hladiny moře. / Global Warming Art; CC BY-SA 3.0

Změny klimatu

V důsledku změny klimatu poroste hladina moře a zvýší se intenzita, frekvence a délka trvání extrémních klimatických událostí (záplavy, sucho, extrémní zima, hurikány). Výsledkem budou ztráty na životech, masivní škody na majetku, nemoce a hladomory.

Vedlejšími důsledky klimatických změn se stane masová migrace, sociální nepokoje, nestabilita a války. Některé z těchto událostí mohou mít díky globalizaci a propojenosti celosvětové důsledky.

Častější katastrofy si vyžádají širší a větší humanitární pomoc vyspělého světa. Je pravděpodobné, že armády se budou čím dál více zabývat humanitární pomocí. Vliv klimatických změn na hospodářství a společnost nejhůře ponesou slabé a chudé státy, které nemají dostatečný přístup ke zdrojům.

Extrémní klimatické změny, především vysychání obrovských oblastí, může vést až k lokálnímu vymírání lidské populace.

Nedostatek zdrojů

V následujících 20 letech poroste poptávka po cele řadě zdrojů, především nerostných. Poroste pravděpodobně cena zdrojů i náklady na jejich získávání a transport. To může vyvolat neúnosnou úroveň nestability uvnitř státu i mezi státy. Změna klimatu způsobí velký tlak na zajištění dostatku vody a jídla pro stovky milionů lidí po celém světě.

Mnoho států sdílí stejné vodní zdroje. Nedostatek vody nebo dokonce cílený odklon řek povede k neúrodě, což vyvolá hladomor, migraci a možná i války. Pravděpodobný je nedostatek fosilních paliv, vzácných nerostů a technologicky špičkových materiálů.

Řešení problémů se zdroji si vyžádá průzkum a těžbu v odlehlých a nepřístupných oblastech. Nutný však bude vývoj nové těžební techniky a také zajištění bezpečnosti těžby v odlehlých oblastech. Díky novým technologiím se může zvýšit vytěžitelnost i starých zdrojů.

Klíčová se stane nejen těžba, ale rovněž doprava zdrojů na dlouhé vzdálenosti, často přes konfliktní oblasti. Potřeba chránit zásobovací trasy i zajištění přístupu ke zdrojům zvýší hospodářskou soutěž a může fungovat jako katalyzátor pro mezistátní vojenský konflikt. 

Příkladem je například doprava ruské ropy a plynu přes Ukrajinu a stavba plynovodu Nord Stream II. Díky plynovodu Nord Stream II od roku 2020 nepovede žádný plyn přes Ukrajinu do západní Evropy, což zvýší politickou závislost Ukrajiny, ale i východních evropských zemí, na Rusku.

“Trend je jasný: Více lidí než kdy předtím bude soutěžit o vzácnější a vzácnější zdroje ve špatně řízených oblastech s chybějící adekvátní infrastrukturou. Tyto oblasti budou čím dál více a těsněji připojené ke globálnímu systému, takže lokální konflikty budou mít čím dál širší dopad,” cituje FOE 35 dokument Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla doktora Davida Kilcullena.

Foto: Plynovod Nord Steam II považují zemÄ› stÅ™ední a východní Evropy za svou bezpečnostní hrozbu. / Samuel Bailey; CC BY 3.0 Plynovod Nord Steam II považují země střední a východní Evropy za svou bezpečnostní hrozbu. / Samuel Bailey; CC BY 3.0

Korupce a kriminalita

Korupce snižuje důvěryhodnost, legitimitu a odpovědnost vlády. Korupce a kriminalita může vytvářet a udržovat konflikty a vést k celosvětové nerovnosti.

V roce 2035 kriminální skupiny budou čím dál více využívat alternativní měny (např. Bitcoin), což usnadní financování teroristických skupin. Pro vlády tak bude těžší zmrazit transakce z kriminální činnosti nebo uvalit sankce na zločinecké státy. Klíčovým se stane boj proti korupci, především ve slabých a konfliktních státech.

Celosvětový rostoucí problém je přeshraniční obchod s drogami, zbraněmi a lidmi přes slabě chráněné hranice. Ochranu hranic nebudou řešit jen jednotlivé státy ale společně celé mezinárodní společenství.

Vztahy se státem

Vlivní aktéři získají v roce 2035 větší moc na rozhodování státu. Takové skupiny mohou mít podobu malých hnutí nebo velkých dobře propojených skupin.

Poznámka redakce - ukázkových příkladem je kauza Československých vojáků v záloze proti válce plánované velením NATO, nyní z důvodu lepšího mediálního obrazu přemaskované na Českoslovenští vojáci v záloze proti válce.

Stát bude i v roce 2035 hlavním hráčem v mezinárodních záležitostech. Poroste však vliv velkých nadnárodních korporací (ropní giganti, banky), nevládních (Greenpeace) a mezinárodních organizací (OPEC, NATO, BRICS atd.).

Foto: Odsolování vody má Å¡anci vyÅ™eÅ¡it Å™adu svÄ›tových problémů. Izrael již nyní 50 % své vody pro domovy, zemÄ›dÄ›lství a průmysl získává ze slané moÅ™ské vody. / James Grellier; CC BY-SA 3.0Odsolování vody má šanci vyřešit řadu světových problémů. Izrael již nyní 50 % své vody pro domovy, zemědělství a průmysl získává ze slané mořské vody. Podíl navíc dál poroste. / James Grellier; CC BY-SA 3.0
 

Technologie

Technologie se stanou dostupnější a poroste přístup k vědomostem. Díky novým technologiím je šance zmírnit některá rizika zmíněná v dokumentu FOE 35 - nedostatek vody (odsolování vody), nedostatek nerostů, klimatické změny ale i kriminalitu.

Na druhé straně dostupnost technologií umožní mnohem širšímu okruhu státních i nestátních subjektů získat moderní zbraňové systémy. Lze očekávat zvýšené zneužití komerčních technologií (např. drony) nebo technologií dvojího použití pro výrobu zbraní. 

Díky čím dál větší dostupnosti moderních technologií a znalostí budou západní země - snad s výjimkou Spojených států - v některých vojenských technologií překonány, a to i trvale, mocenskými soupeři. Stejně tak díky ekonomickému růstu některých zemí Západ ztratí náskok v počtu zbraní i v určitých vojenských schopnostech.

Z tohoto důvodu je nepravděpodobné, že západní země mohou svou vojenskou a politickou moc v budoucnu opírat pouze o nejmodernější zbraňové systémy a technologickou nadřazenost.

Zdroj: FOE 35

Nahlásit chybu v článku


Související články

NÁZOR: Využije Rusko uprchlíky jako nástroj hybridní války?

Každý týden překoná rusko-norskou hranici několik stovek uprchlíků z Afghánistánu. Tzv. "arktická ...

Boje v megaměstech budoucnosti

Podle amerického brigádního generála Juliana Alforda se musí americká námořní pěchota (U.S. Marine ...

Americké letectvo v roce 2035

Americké letectvo (U.S. Air Force) v letošním roce zveřejnilo koncept Air Force Future Operating ...

Rusko ohrožuje narůstající islamismus v zemi

Rusko má s islámem dlouholeté zkušenosti a na jeho území žije několik milionů muslimů. Avšak v ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jan Grohmann
  15:17 12.01.2016

  Západ je zřejmě v krizi, ale spíše ideové, než ekonomické. Je zajímavé, že čím dál víc se nám daří, jsme bohatší, dožíváme se většího věku a máme čím dál větší možnosti zvolit si ...Zobrazit celý příspěvek

  Západ je zřejmě v krizi, ale spíše ideové, než ekonomické. Je zajímavé, že čím dál víc se nám daří, jsme bohatší, dožíváme se většího věku a máme čím dál větší možnosti zvolit si svou cestu životem, tak čím dál více mluvíme o krizi a zániku.

  Z mého pohledu je Západ v ideové krizi, protože není ochoten bojovat za své hodnoty a má pocit zodpovědnosti za blaho celého světa a všech lidí. Měli bychom si rychle uvědomit, že demokracie, lidská práva, svoboda a prosperita nejsou automatická práva platná pro celý svět a Západ nemá povinnost tyto hodnoty šířit nebo vnucovat celému světu.

  Co se týče ekonomických předpovědí, tak ty osobně ignoruji. Ekonomika není exaktní věda a předpovědí ekonomů nemají valný smysl. Ostatně přeceňování role ekonomů je kapitola sama o sobě.Skrýt celý příspěvek

 • karloscz
  14:53 12.01.2016

  Pánové s tou demografií bych byl opatrný. A vůbec s jakoukoliv diskrétní hodnotou předpovídanou na delší dobu dopředu. Odhad souhrnného vývoje více se navzájem ovlivňujících ...Zobrazit celý příspěvek

  Pánové s tou demografií bych byl opatrný. A vůbec s jakoukoliv diskrétní hodnotou předpovídanou na delší dobu dopředu. Odhad souhrnného vývoje více se navzájem ovlivňujících okolností je v dlouhodobém měřítku přesnější, a to výrazně. Příklady:
  Cena ropy: v roce 2006,7,8 se říkalo, že na obzoru je 200 usd za barel a pod 100 usd už cena asi nikdy neklesne. Dnes je 30-40.
  Inflace: hyperinflace z QE, kterou se strašilo od roku 2008 se obrací v dlouhodobou černou nulu
  desetiletí krize: stagflace neexistuje
  porodnost: velmi snadno řiditelný jev, jen stojí peníze. Viz. Husákovy děti. Rozdíl v chuti Evropana plodit děti se neliší od hadrové hlavy v Pákistánu. Stačí ho k tomu motivovat. Navíc porodnost ovlivňují neočekávatelné okolnosti - epidemie, války atd.
  R&D průlom: převratné technologie zcela překopávají ekonomiku, např. internet - totální změna, na nás čeká řízená fúze, kinetické a energetické zbraně např.
  Představte si sebe jako čerstvě dospělého v roce 1925 v Lounech, s perspektivou dožití 75 let. Jak by dopadly vaše investice v životě? (válka, znárodnění, měnová reforma, zaostávání za západem, šok z volného trhu) Průměrný člověk by šel stopro na buben. Tuhle myšlenku chovám na paměti vždy, když mi někdo maže budoucnost kolem huby.Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  14:28 12.01.2016

  Teze o vymirani Evropanu a postupnem prevladnuti obyvatel z rozvojovych zemi je dosti stara. Nedavno jsem cetl clanek na tema "prirustky obyvatelstva ve svete", autorem byl ...Zobrazit celý příspěvek

  Teze o vymirani Evropanu a postupnem prevladnuti obyvatel z rozvojovych zemi je dosti stara.

  Nedavno jsem cetl clanek na tema "prirustky obyvatelstva ve svete", autorem byl tusim jeden z nasich ekonomu. On tvrdil (a dokladal to par cisly), ze s vyjimkou Afriky je v dnesnim svete vice-mene rovnovaha mezi porodnosti a umrtnosti, tedy "vymirani" ci stagnace populace neni jen Evropska zalezitost a celkovy pocet lidi na zemekouli se blizi jakesi konstantni hodnote. Tedy zadny exponencialni rust podle puvodnich predpovedi snad jeste ze 70-tych let minuleho stoleti ale temer uplny opak.

  Na druhou stranu je tu zrejme fakt, ze urcite etnicke skupiny treba v Evrope (dejme tomu muslimove) maji podle vseho stale vyssi porodnost nez puvodni obyvatelstvo a tady hrozi urcite nebezpeci. Konkretni cisla ale nemam k dispozici. Na treti stranu je zde ale otazka, jak to bude s muslimskou porodnosti v Evrope v delsim casovem horizontu. Muze to dopadnout jako s cernosskym obyvatelstvem v USA. Tam bych tez ocekaval vyssi relativni prirustky nez u bileho obyvatelstva ale zda se, ze desitky let je podil cernochu v USA kolem 10% bez vyraznych zmen. Cernosi tedy (asi) prijali vice-mene podobne populacni trendy jako vetsinova populace.

  Cely ten clanek je takovy apokalipticky souhrn vsech hruz, ktere nas (mozna nebo urcite) ohrozi. Trochu mi to pripomina podobne katastroficke prognozy z minulosti typu "prelidneni" a "vycerpani surovin", podle kterych jsme tak nejak jiz nemeli existovat.

  Na druhou stranu - je asi lepsi mozne nebezpeci prehanet nez jej podcenovat.Skrýt celý příspěvek

 • Skynet
  14:17 12.01.2016

  Niko,takže je to tvá domněnka, kniha od P Huntingtona v českém vydání vyšla v roce 1996 a on už tehdy předpověděl, že nastane konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou,stejně jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Niko,takže je to tvá domněnka, kniha od P Huntingtona v českém vydání vyšla v roce 1996 a on už tehdy předpověděl, že nastane konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou,stejně jako předpověděl defacto vznik ISIS a to pouze na základě stanovených paradigmat,které se potvrdili historií. A podívej se,je rok 2016 a vše se mu splnilo,nemám důvod nevěřit jeho hypotézám, které jsou postaveny na jasných skutečnostech. Připomeňme, že byl letitým poradcem amerických prezidentů a nyní přednáší na prestižních univerzitách. Udělej pro mě prosím jednu věc a přečti si alespoň tuto knihu. Dále mohu doporučit knihu Afluenza.Skrýt celý příspěvek

 • niko
  13:37 12.01.2016

  Skynet to je aka argumentacia, ze ked sme necitali "odbornu literaturu o vymierani zapadu" tak to nevieme posudit. Skor by som povedal, ze citat taketo filozoficke povzdychy mi ...Zobrazit celý příspěvek

  Skynet to je aka argumentacia, ze ked sme necitali "odbornu literaturu o vymierani zapadu" tak to nevieme posudit. Skor by som povedal, ze citat taketo filozoficke povzdychy mi pride ako zabijanie casu. Pocas mojho Zivota som bol ako v Rusku a na Ukrajine, tak i na blizkom a strednom vychode no mozem s cistym srdcom povedat, ze zapadna civilizacia mi prisla urcite najvyspelejsia a taktiez s najmensim vplyvom penazi na ludi. By si sa cudoval, co vsetko v tychto "nie zapadnych" krajinach ludia pre peniaze urobia.Skrýt celý příspěvek

 • Skynet
  13:18 12.01.2016

  Ghandi se vyjádřil o Západu takto:"Stačí počkat a oni zaniknou sami". A demografie jim dává plně za pravdu. Nebo co si myslíte, že nás zachrání, peníze ??? Žádný peníze ještě ...Zobrazit celý příspěvek

  Ghandi se vyjádřil o Západu takto:"Stačí počkat a oni zaniknou sami". A demografie jim dává plně za pravdu. Nebo co si myslíte, že nás zachrání, peníze ??? Žádný peníze ještě nesplodili vynálezce, umělce, architekta,lékaře ... Vše je o lidech,jen my to stále nevidíme.Skrýt celý příspěvek

 • Skynet
  13:13 12.01.2016

  Promiňte,ale četl někdo z vás v poslední době nějakou odbornou literaturu na toto téma, nebo se jen skutečně opíráte o vaše domněnky??? Jak si vysvětlujete tedy změnu v ...Zobrazit celý příspěvek

  Promiňte,ale četl někdo z vás v poslední době nějakou odbornou literaturu na toto téma, nebo se jen skutečně opíráte o vaše domněnky??? Jak si vysvětlujete tedy změnu v geopolitickém uspořádání, postupné přelití moci na východ a demografický vývoj v západních zemích???Vždyť my vymíráme, to je holý fakt, který nelze popřít. A postupně zanikneme jako Říše Římská, kterou vyplenili Barbaři a nepotřebovali k tomu pokročilé zbraně, stačila jim početní převaha.Skrýt celý příspěvek

 • martinius
  13:06 12.01.2016

  jarpe : I tak se to dá říct. To už je pak na filosofování, co se tím západem vlastně vůbec myslí. Ale v určitém slova smyslu, kdy vlastně západoevropská kultura postupně ovlivnila ...Zobrazit celý příspěvek

  jarpe : I tak se to dá říct. To už je pak na filosofování, co se tím západem vlastně vůbec myslí. Ale v určitém slova smyslu, kdy vlastně západoevropská kultura postupně ovlivnila celý svět a to už od středověku, tak je to asi pravda. Zde se pak docela musím pousmát nad rozdělením kultury tzv. Americké a té naši Evropské. Beru-li v potaz, že USA je vytvořena díky dobyvačností a migrací nás Evropanů, vychází mi, že USA je vlastně Evropa nevázaná na národností rozdíly, neboť je sjednocuje jeden Jazyk a nynější jeho občané jsou vlastně potomci všech Evropanů. Když pak pohlédnu na jejich úspěchy, tak za nimi stojí v hojné mířei odborníci, kteří do této země ke svému rozvoji přijeli z Evropy. Einstein, Von Braun. No a když se podívám ještě dál do minulosti, tak naše Evropa vznikla díky Římské říši. Předtím bylo naše nejvyspělejší Německo zemí barbarů, jako jsou dnes například bojovníci IS. Tak jak je to vlastně s tou kulturou, historií a kdy se vlastně dělo vše nejlépe? Pokud se odívám ale na počátek, tak ten vývoj začal Jiho Evropskou kulturou. Kdo v tom má úplně jasno, tomu gratuluji.Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  13:02 12.01.2016

  jarpe: Můžete svoji tezi trochu rozvést?

  jarpe: Můžete svoji tezi trochu rozvést?

 • jarpe
  12:44 12.01.2016

  Západ není v úpadku, protože západ jako takový už prakticky zanikl.

  Západ není v úpadku, protože západ jako takový už prakticky zanikl.

 • martinius
  12:24 12.01.2016

  Skynet : Zajímalo by mne, kdy naše civilizace nebyla podřízena penězům? Dále píšete, že zapomínáme na svou historii,kulturu ze které jsme vzešli a morální hodnoty. No opravte ...Zobrazit celý příspěvek

  Skynet : Zajímalo by mne, kdy naše civilizace nebyla podřízena penězům? Dále píšete, že zapomínáme na svou historii,kulturu ze které jsme vzešli a morální hodnoty. No opravte mne, pakliže tomu tak není, ale já mám pocit, že naše kultura vycházela vždy vycházela z vlastnictví majetku a naše morální hodnoty tomu byly vždy podřízeny. Ale například oproti středověku, či počátku minulého století se o hodně zlepšila. Například za názory neupalujeme. Těhotné nemanželské dívky nezavíráme do klášteru a v kinech jsou dnes převážně normální filmy a ne ty pornografické, které se veřejně pouštěli v hojné míře v předválečném období.Skrýt celý příspěvek

 • martinius
  12:18 12.01.2016

  Jen doplním spodní článek. Peníze a moc, byl a bude vždy základním kamenem lidské mentality. To nezměnila ještě žádná země. Ty, které se o to snažily, dopadly vždy blbě. ´Vždy může ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen doplním spodní článek. Peníze a moc, byl a bude vždy základním kamenem lidské mentality. To nezměnila ještě žádná země. Ty, které se o to snažily, dopadly vždy blbě. ´Vždy může být líp a zase hůře. V porovnání se světem, tak jsme na tom pořád ještě nejlépe. Důležité je udržet si to. To je ale na nás. Není na nich, ale na nás. Každý z nás má šanci něco ovlivnit. I Merklová se narodila jako mimino a do svého postu se musela nějak dostat. Každý z nás může začít pít Becherovku a stát se prezidentem, nebo jen psát divadelní hry. Výhodou je, že pořád můžeme dojít k volbám a vybrat si. To že není z čeho, je zase naše společná vina.Skrýt celý příspěvek

 • martinius
  12:12 12.01.2016

  Prohlášení západní civilizace je v úpadku, všude vládnou jen peníze, zaznívá mezi lidmi už od 10 století. Takže, když máme ten úpadek, tak se ohlédnu do minulosti, abych si našel ...Zobrazit celý příspěvek

  Prohlášení západní civilizace je v úpadku, všude vládnou jen peníze, zaznívá mezi lidmi už od 10 století. Takže, když máme ten úpadek, tak se ohlédnu do minulosti, abych si našel období, kdy nebyl. Západ v 70.letech:

  a) USA:
  - konec poválečné prosperity
  - ropný šok
  - Watergate - Richard Nixon

  b) Z-Evropa:
  ropný šok:
  => krize mnoha hospodářských odvětví
  => nezaměstnanost
  => stagnace životní úrovně
  => omezení přistěhovalectví
  => nárůst politického a národnostního extrémismu
  => pravicové a levicové teroristické organizace

  O západu 60 let ani nemluvě. Dennodenní strach z jaderné války jak u nich, tak u nás na východním bloku. Válka ve Vietnamu. U nás okupace Sověty.

  Předtím druhá světová válka. Ještě předtím hospodářská krize a hladomor. Ještě předtím první světová válka. Pardon, mně ta nynější krize ve srovnání s tím co bylo, docela vyhovuje.Skrýt celý příspěvek

 • Skynet
  11:27 12.01.2016

  Doporučuji přečíst knihy Střet civilizací od P.Huntingtona a Západ a zbytek světa od Fergussona.Huntingtona byl poradcem amerických prezidentů a Fergusson přednáší o politologii na ...Zobrazit celý příspěvek

  Doporučuji přečíst knihy Střet civilizací od P.Huntingtona a Západ a zbytek světa od Fergussona.Huntingtona byl poradcem amerických prezidentů a Fergusson přednáší o politologii na prestižních univerzitách. A oba se shodují, že západní civilizace je v úpadku.Skrýt celý příspěvek

 • niko
  10:54 12.01.2016

  No ak bude trvat naslapnuty trend EU pri diverzifikacii energetickych zdrojov a rozsirovania obnovitelnych zdrojov, tak sa uz tvoje deti o 20 rokov v 2035 o rusky plyn hadat nebudu ...Zobrazit celý příspěvek

  No ak bude trvat naslapnuty trend EU pri diverzifikacii energetickych zdrojov a rozsirovania obnovitelnych zdrojov, tak sa uz tvoje deti o 20 rokov v 2035 o rusky plyn hadat nebudu musiet. V EU ho bude prebytok.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  10:45 12.01.2016

  Ked som bol prvačik v roku 1963 mi sudružka učitelka Hotová (nech jej da Pán Boh večnu slavu) vravela, že ked vyrastiem budem kozmonautom. Teraz čítam, že moji vnuci v roku 2035 ...Zobrazit celý příspěvek

  Ked som bol prvačik v roku 1963 mi sudružka učitelka Hotová (nech jej da Pán Boh večnu slavu) vravela, že ked vyrastiem budem kozmonautom. Teraz čítam, že moji vnuci v roku 2035 tiež nebudu kozmonautami, ale budu sa hadat s Ukrajincami o rusky plyn. Použijuc klasika. "Tento způsob kapitalismu zdá se mi poněkud nešťastným."Skrýt celý příspěvek

 • Libertz
  10:31 12.01.2016

  Podla mojho nazoru su predpovede tohoto typu onicom, nikdo nemoze vediet co bude a situacia sa neustale meni, moze sa maximalne predpokladat, ale kedze vidime neustale zmeny je ...Zobrazit celý příspěvek

  Podla mojho nazoru su predpovede tohoto typu onicom, nikdo nemoze vediet co bude a situacia sa neustale meni, moze sa maximalne predpokladat, ale kedze vidime neustale zmeny je obtiazne aj to, a cim vzdialenejsia doba tym je to nemoznejsie. Vzdycky iba vidim v tychto veciach ako sa "tzv centrum moci" prenesie do chudackych krajin nekde v azii, cital som uz vselijake chujoviny dokonca ze "india bude vladnut svetu" no haha. Osobne si to vobec neviem predstavit. To co sme videli v Cine tie velke zmeny za poslednych 20-25 rokov bolo len docasne, a prispela k tomu hlavne tato globalizacia, cize obrovsky vplyv z vonku, su to take cyklusy... Kdo vie ako sa veci vyvinu, moznoze globalizacia naopak ustupi, napr. jako sa zmenil pristup voci rusku za posledne dva roky a to nikdo nevedel predpokladat. Uvalili sa sankcie zvonka a hned ake ekonomicke problemy.. velky prepad, inflacia a plno dalsichSkrýt celý příspěvek

 • niko
  10:04 12.01.2016

  Uprimne povedane si neviem vybavit region vo svete, ktory by dnes nebol podriadeny peniazom. Takze myslim, ze toto nebude len problamom zapadu.

  Uprimne povedane si neviem vybavit region vo svete, ktory by dnes nebol podriadeny peniazom. Takze myslim, ze toto nebude len problamom zapadu.

 • Míša
  10:02 12.01.2016

  Západ v úpadku není, jen je problém v stabilizaci demokracie.Čína naopak zažívá pokles a Afrika pomalu bude růst. Rusko dohání k propasti tamní autokracie a brzy se začne rozpadat ...Zobrazit celý příspěvek

  Západ v úpadku není, jen je problém v stabilizaci demokracie.Čína naopak zažívá pokles a Afrika pomalu bude růst. Rusko dohání k propasti tamní autokracie a brzy se začne rozpadat a bohužel rudnout v krvi. Celkově nyní Východ je světu nejvíce nebezpečnej i přes současný teror, který je jen současnou etapou, která pomine.Skrýt celý příspěvek

 • Skynet
  09:36 12.01.2016

  Západ je v úpadku, vše jsme podřídili penězům a zapomínáme na svou historii,kulturu ze které jsme vzešli a morální hodnoty.Jedinou naší hodnotou je majetek a nikoli rodina.Právě ...Zobrazit celý příspěvek

  Západ je v úpadku, vše jsme podřídili penězům a zapomínáme na svou historii,kulturu ze které jsme vzešli a morální hodnoty.Jedinou naší hodnotou je majetek a nikoli rodina.Právě proto jsme jako civilizace v úpadku.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2