Domobrana: Armády politických stran se šikují

ŠÉF BLOKU PROTI ISLÁMU MARTIN KONVIČKA A PŘEDSEDA ÚSVITU-NÁRODNÍ KOALICE MIROSLAV LIDINSKÝ
Šéf Bloku proti islámu Martin Konvička a předseda Úsvitu-Národní Koalice Martin Lidinský. / Archiv autora

„Jednání, při němž je popírán smysl každého řádu, disciplíny, je to negace odpovědnosti. Časem se chápání pojmu rozšířilo (avšak nesprávně) i na provádění směšných kousků." Tak zní definice pojmu „švejkovina". V posledních letech a zejména měsících ji ale vystihuje i to, jak si část spoluobčanů představuje obranu vlasti: Někteří se totiž domnívají, že je mají provozovat nikým neřízení občané. Absurdní? Jak pro koho...

Takzvaní „záložáci" brání válce válkou

Již druhým rokem se v České republice formují spolky, sdružení a iniciativy, které sice proklamují, že nemají a ani nechtějí mít s politikou nic společného a chtějí se pouze bránit. Jejich členové ale řeší politickou situaci na každém kroku, od sociálních sítí až po demonstrace a útočné tendence počínající netolerantními názorovými střety se mění ve výhrůžky, končící až v napadení policistů.

Patrně prvním a nejvýraznějším spolkem tohoto druhu, který vznikl začátkem loňského roku na Facebooku byli tzv. Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Do dlouhého a krkolomného názvu iniciativy promítli nesouhlas s rozdělením republiky v roce 1993, ze kterého vyvozují právo neakceptovat zákony a tedy i mezinárodní smlouvy současného státu. Svůj vznik navíc odůvodnili rádoby obranným účelem proti událostem, které ale nikdy nenastaly, ani reálně nehrozily.

Fakt, že NATO žádnou útočnou válku za téměř rok a půl nenaplánovalo, ani nerealizovalo, členům nevadilo. Do vzniklé skupiny postupně začlenili několik tisíc uživatelů Facebooku, kteří byli už dříve registrováni ve skupinách Přátelé Ruska, Pozvánka pro prezidenta Putina a jiných.

Že násilný odpor proti Severoatlantické alianci by znamenal zároveň i útok na vojáky Armády České republiky, nikterak netrápilo ani veterána, podplukovníka v záloze Marka Obrtela, který bere od státu výsluhu a prohlásil NATO za zločineckou organizaci. Tento Vyvadilův věrný spojenec v boji proti projíždějícím strykerům americké armády, které se jim ani společnými silami nepodařilo blokovat, se ve vzniklé iniciativě nechal jmenovat velitelem a pokoušel se v ní zavést vojenskou disciplínu.

Ta ale po několika měsících selhala, když jeden z členů iniciativy, bývalý voják a současný řidič autobusu Martin Holkup, vzkázal politikům, že „jestli nás do tohohle dovedou, tak první se bude střílet ve Strakově akademii a v Parlamentu." Připomeňme, že občané mají právo na „odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou základních práv a svobod." Smlouvou, která je nedílnou součástí Ústavy České republiky, kterou ale členové z řad této a další domobrany coby zákon nejvyšší právní síly vytrvale popírají.

Podle brigádního generála v záloze Andora Šándora stát v potírání takových výhrůžek selhává: „Holkup měl po svém prohlášení nejen přestat řídit autobus, ale být vyšetřován," říká pro Svobodné fórum Šándor a dodává, že systém chybuje, pokud nechává sdružovat výtečníky z různých iniciativ na veřejnosti se znaky, které patří výlučně Armádě České republiky. „Nezáleží na tom, že mají jen část výstroje, pro veřejnost je to matoucí a je nutné od nich legální ozbrojené složky distancovat," dodává.

Foto: "Českoslovenští vojáci v záloze".

"Českoslovenští vojáci v záloze". Zneužívání uniformy a jakýchkoli prvků ústroje AČR je podle brigádního generála Andora Šandora nepřípustné. / "Českoslovenští vojáci v záloze"

Dlužno podotknout, že se členové iniciativy promenádovali v rádoby vojenském ustrojení i během demonstrace na podporu prezidenta Miloše Zemana 17. listopadu 2015 na Albertově, a to poté, co mu několikrát nabídli pomoc při ostraze hranic. Tu sice hlava státu odmítla, protože by se jednalo o počin v rozporu se zákonem, nicméně na toto nikdo z prezidentské kanceláře neupozornil a Miloš Zeman označil své příznivce pouze za lidi „s jiným názorem".

Andoru Šándorovi se ale přístup politiků nelíbí. „Stát může privatizovat leccos, ale nesmí se vzdát monopolu na bezpečnost země, aniž by ztratil jakoukoli kontrolu nad tím, kdo a jakou ideologii chce prosazovat," říká rezolutně Šándor a kritizuje státníky za benevolentní přístup, kdy nedokážou zaujmout ke vznikajícím spolkům jasné stanovisko.

Na stránkách spolku jsou zatím jak výzvy k návratu komunismu a socialistického režimu, tak agresivní výpady vůči spojencům: Nové testované zbraně Ruské federace doporučují „hodit za moře", tedy zaútočit na Spojené státy, prolétající letadla spojeneckých vojsk chce člověk, který uvádí své iniciály azbukou, „sestřelit". Českoslovenští vojáci v záloze proti válce v NATO jsou přitom základním uskupením, ze kterého se začaly vyčleňovat další dvě frakce, které nesou znaky domobrany.

Došlo k tomu poté, kdy od „záložáků" zběhl velitel Marek Obrtel, který v Debatním klubu během diskuse s bývalým vojákem Martinem Kollerem přiznal, že se mu nedařilo definovat a naplňovat cíle iniciativy. Koller kvitoval údajný vlastenecký duch iniciativy, nicméně kritizoval, že nese znaky nezákonně založené ozbrojené složky a Obrtelovo vyjádření, že střelby soukromě pořádal na své triko jen některý z členů iniciativy, označil za výmluvy. Upozornil, že oslovil právě člena Holkupa s nabídkou organizace, ale pominul, že to byl právě Holkup, který se dopustil výroku o možném vystřílení ústavních institucí.

Celá debata Kollera a Obrtela.

Inciativu na obranu vlasti inicioval udavač

Koller své ambice pomoci založit legální iniciativu, která by spadala pod ministerstvo vnitra, zkouší realizovat založením nadačního fondu Stráže obrany státu. Ten si vzal na starost tajemník strany Úsvit Jan Zilvar. Úsvit tak ve spojení s Blokem proti islámu, jehož spojení zamítlo ministerstvo vnitra už proto, že samotný název je protiústavní, zneužil pro své xenofobní přívržence historického názvu spolku založeného v roce 1936 pro obranu vlasti proti fašismu.

Další veterán, iniciátor Martin Koller od roku 1979 byl veden jako spolupracovník Vojenské kontrarozvědky, jež byla součástí StB. Jak zjistil týdeník Echo, patřil k nesmírně aktivním „udavačům". Součástí spisu, které Echo prostudovalo, je například zhruba 150 ručně psaných zpráv o důstojnících i vojácích.

Úsvit se podobně jako původní „záložáci" zaštítil vojenským veteránem, nyní předsedou Miroslavem Lidinským. Politickou činnost bývalého kolegy, který na zahraniční misi utrpěl vážné zranění a nyní pózuje se stíhaným Martinem Konvičkou, ale opakovaně kritizují příslušníci armády v aktivní službě.

Spolu s organizací Blok proti islámu, která v rozporu s Ústavou ČR usiluje o zákaz práva na vyznání a opakovaně šíří nenávistné proklamace o příslušnicích jiných národů, v sobotu demonstroval na hranicích v Cínovci předseda výboru pro bezpečnost, poslanec David Kádner (Úsvit), který se při složení slibu zavázal právě Ústavu ČR dodržovat. Prohlásil, že chce „našim vládám (myšleno i německé) společně ukázat, co si o jejich krocích myslí obyčejní lidé a že je pro nás bezpečnost na prvním místě".

Spojení s Bartošem a násilnickými extremisty

Na svoje sny založit vojenskou organizaci, která by bojovala proti současnému establishmentu, ale nerezignoval ani Marek Obrtel, který „dezertoval" od tzv. „záložáků" a v lednu spolu s bývalým novinářem a etnografem Františkem Krejčou a členkou LEV 21 Nelou Liskovou založil Národní domobranu – údajně „nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativu občanů", která ale hned v prvním veřejném prohlášení Liskové zřetelně vyzývá „politické partnery" ke spolupráci.

Deklarace Národní domobrany.

Prokazatelným politickým partnerem Národní domobrany je přitom trestně stíhaný Adam B. Bartoš. Ke členům jeho národní demokracie hovořil v listopadu zmiňovaný Krejča: „Musíme budovat domobranu, která bude schopná v případě určitého názorového konfliktu zastávat názory občanstva. Kdybychom ji teď měli, tak by se parlament, vláda a neziskovky nemohly chovat, jak se chovají," řekl a dodal, že „samopaly by se hodily".

Členové národní domobrany si prozatím střelecké umění osvojují na střelnicích, kam je zve na svém profilu právě Bartoš. Mimo jiné fotografií, kde pózuje u terče s portrétem premiéra Sobotky. A. B. Bartoš také nedávno promluvil na Václavském náměstí, kde zopakoval své výhrůžky z léta loňského roku, kdy také vyzýval k násilnému svržení vlády a mával tehdy i oprátkami. Letos byl jeho projev policií ukončen, Bartoš byl krátce zadržen, a po rozpuštění shromáždění došlo na místě i v dalších ulicích Prahy k násilnostem ze stran zúčastněných vůči policii.

Národní domobrana přitom na svých stránkách pokrytecky prohlašuje, že jejím hlavním úkolem je „pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon."

Připomeňme, že ten, kdo ten, kdo se pokusí „protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" se podle § 311 trestního zákoníku dopouští teroristického útoku. A není přitom nutné, aby byl občanem jiného státu.

Navázání spolupráce s proruskými separatisty

Do trestných činů proti „základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace" spadá i často proklamovaná vlastizrada, které se může dopustit „občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky".

V této souvislosti stojí za zmínku, že Lisková a Krejča spolu s delegací Národní domobrany navštívili separatistickou Doněckou lidovou republiku a vyjádřili jí plnou podporu. Lisková kritizovala českou vládu ve vysílání doněcké televize a na webových stránkách Národní domobrany ji osočuje ze zločinnosti.

Apolitická politika Národní domobrany

Inspiraci, jak budovat síť protivládně zaměřených buněk ale Národní domobrana získala a k 1.4.2016 zahájila „propojování obcí a příchozích domobranců" a straší mapkou republiky, na které zachytila „všechna originální PSČ", ze kterých se patrně někdo sdružení ozval. Obrtel se ve svém prohlášení nadále hlásí k naprosté apolitičnosti a vyznává se ze zášti vůči „té či oné straně" a upsáním stranickými programy (Kollera označil za „řízenou opozici").

Politických cílů se ale Obrtel také nezříká. Na stránkách Národní domobrany například píše: „Národní domobrana si bude muset časem sama ze svého středu vybrat ty, kteří ji budou důstojně zastupovat v politických rolích a budou zárukou, že její myšlenky, cíle a hodnoty, které jsou zároveň hodnotami většiny občanů této země, budou aktivně chráněny a zachovány. To se povede tenkrát, budou-li nás statisíce a milióny."

Připomeňme, že zákon přesně vymezuje, že právnickou osobu, tedy ani ozbrojenou složku, nesmí založit nikdo, kdo by se dopouštěl „popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcování nenávisti nebo nesnášenlivosti..." (ad § 145 občanského zákoníku), takže nárokovat jakékoli politické cíle ve spojení s držením zbraní je nezákonné.

Dokáže stát oddělit vojenské cíle od politických?

Otázkou je, proč zpochybňování ústavních práv občanů na klidný chod státních institucí nechávají dlouhodobě bez povšimnutí ti, kteří stojí v jejich čele a jsou cílem výhrůžek: Ty jsou adresovány nejen jim osobně, ale především demokratickému systému, který reprezentují a k jehož spravování dostali od voličů mandát.

Slova generála Šándora doplňuje pro Svobodné fórum i důstojník Generálního štábu Armády České republiky, podplukovník Otakar Foltýn, který říká, že největším výdobytkem civilizace je, že pouze stát, tedy jím řízené ozbrojené složky, má právo realizovat nutné násilí. Pro nestátní ozbrojená uskupení je typický nedostatek disciplíny.

Vzhledem k tomu, že se všech frakcích, které se jakoukoli formou usilují o vznik soukromých vojenských složek, objevují trestně stíhaní lidé pro extremistické názory, občané šířící nenávistné projevy vůči dalším skupinám obyvatel, aniž by byli pod jakoukoli kontrolou a především jediným odpovědným velením, je nezájem státu o zakládání těchto nezákonných uskupení vůči občanům nezodpovědný a alarmující.

Redakčně upraveno

Zdroj: Svobodné Fórum

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích
Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 5
 • SeaWolf
  16:16 25.04.2016

  Debata Marek Obrtel / Martin Koller ohledně Československých vojáků v záloze a pohledu na tyto organizace zevnitř a zvenku. Výborná ukázka myšlení jedné strany a protistrany včetně komentáře k panu Krejčovi :-) https://www.youtube.com/watch?...

  Pan Obrtel se ukázal jako zcela naivní postava neznalá základu právního státu. Koho by to hodně nutilo tak stačí prvních cca 20 - 30min záznamu.

 • Maroš
  12:08 19.04.2016

  Slavoslav Pre upresnenie ty si prví reagoval na mňa a ja som urobil chybu že som to rozvinul do tém ktoré s článkom nič nemajú... Zamotali sme sa obaja. Ospravedlňujem sa adminovi že mu zahlcujeme diskusiu nezmyselnými príspevkami.

 • Slavoslav
  21:48 18.04.2016

  Maros

  suhlasim, ze dasia diskusia nema zmysel i takto sme uz hodne off topic.

  Len odporucam prejst chronologicky prispevky kto co spominal ako prvy a kto a ako na koho reagoval pretoze podla tvoho posledneho prispevku v tom mas gulas a iba sa zamotavame do stale sirsieho okruhu tem ktore v kazdom prispevku otvaras.

  K predposlednemu odseku. Cela arabska jar napr. vratane Syrie

 • Maroš
  21:10 18.04.2016

  slavoslav Ty si napísal že Kotleba ne je prorusky takže proti tebe vlastne nič nemám a ani som ta v mojom prvom komente nespomenul. Ja som spomenul len komentujúcich čo s istotou tvrdia že Kotleba je prorusky a nemajú na to žiaden rozumný argument asi len to že Kotleba nechce na Slovensku USA vojakov.. Kritizujem len to že vidia svet čiernobielo (Rusko vs USA). Mne na tebe vadí že vôbec nespomínaš tých čo slepo bránia názory USA tak isto nespomínaš ľudí čo majú proamerické tendencie tie ti vôbec nevadia??

  Aby sme sa rozumeli ja Fica tiež nemusím len ty si pri ňom nešťastne spomenul veci ako sociálne a silný štát.. citujem ťa-Uvedomuje si ze jeho volici patria ktym ktory potrebuju silny stat ktory cih vedie za ruku kedze zobrat zodpovednost za vlastny zivot do vlastnych ruk nedokazu.
  Takže veci na poriadok Fica nemám rád a ani ho nevolím. Naopak sociálnejší systém a silný štát chcem. Dúfam že si pochopil:)
  Podporovatelia Ruska nevedia rozmýšľať zatiaľ čo fans USA rozmýšľať vedia??

  Citujem ťa- Tak nemoze vzniknut vacsi protest a das linky na protesty na velke protesty :)
  Ja som chcel prvým odkazom poukázať na to že na práveže malom proteste dokázali zatknúť !!! 400 ľudí !!! no a naopak ked je nejaký protest väčší a západu to nevyhovuje proste o ňom mlčia a manipulujú ako v prípade utečencov.. citujem- V diktaturach idu do ulic uz zufaly ludia a je to celospolocenske volanie po zmene ktoru nieje mozne dosiahnut v demokratickych volbach kedze tam ziadne niesu (vseobecne vzate). Tým myslíš ktoré krajiny aby sme si rozumeli?

  citujem-Ale ja nikde nepise, ze USA vojensky nezasahuju, Ja len reagujem na oblubenu teoriu rusofilov ktory predpokladaju, ze za kazdou revoluciou proti porusky naklonenemu rezimu stoja americania. Ved to isté sa deje na obidvoch stranách a ty stále kritizuješ len stranu jednu-Ruskú prečo?? PS. Celá naša debata nemá žiadny význam:)

 • Slavoslav
  17:30 18.04.2016

  Maros,

  je nehovorim, ze Kotleba je prorusky, ani ze nieje. Moj priklad s ukrajinov bola len odpoved na tvoj predpoklad, ze vyznavac Tisa nemoze byt prorus. Zjavne mozeme najst aj kombinacie este bizarnejsie a medzi slovenskymi nacionalistami zase panslavizmus a proruske tendencie su to si nebudeme klamat. A v podstate mi to je jedno ake je jeho zameranie takze za tym nic ine ani nehladaj.

  Nezamienaj si silny so socialnym. Je sice pravda, ze dva najhorsie rezimy v europe (silne staty ako komunisticke ci NSDAP v nemecku) mali v nazve socializmus, ale rovnitko tam nieje. A ak sa ti pacia istoty v podobe veritelov Vahostavu ktory nedostanu peniaze a Vahostavu to prejde ako nic ci Ficova asistentka pisuca vysvetlenie do novin v mene Kostku pri rozkradani zdravotnictva (tie vlastnosti v dokumentoch su svina) tak dobru chut. Nastatsie ludi ktorym sa pacia take rozkradnute istoty ubuda ako ukazali volby.

  No urcite sa najdu aj nekritycky obdvovatelia USA, no ked vezmem priemer z diskusii tak je ich ovela menej ako proruskych fans co nedokazu pouzivat vlastny roum, aby prehliadali ocividne klamstva.

  Tak nemoze vzniknut vacsi protest a das linky na protesty na velke protesty :)

  Na zapade protesty dopadaju ako dopadaju pretoze je tam demokracia, ak ludia pocituju potrebu zmeny udeje sa prostrednictvom volieb, demonstranti nezastupuju vyznamnu masu v uliaich co ako divne sa ti to zda ked spravis prieskum v spolocnosti pochopil by si. V diktaturach idu do ulic uz zufaly ludia a je to celospolocenske volanie po zmene ktoru nieje mozne dosiahnut v demokratickych volbach kedze tam ziadne niesu (vseobecne vzate).

  Ale ja nikde nepise, ze USA vojensky nezasahuju, Ja len reagujem na oblubenu teoriu rusofilov ktory predpokladaju, ze za kazdou revoluciou proti porusky naklonenemu rezimu stoja americania. Je to len vizitka rezimu ktory obhajuju ak veria, ze par dolarov dokaze vyhnat tisice ludi do ulic ktory su ochotny demonstrovat i s rizikom, ze do nich budu strielat. Su to presne jedinci ktory veria, ze lud nema rozmyslat a o vsetko sa postara silny stat dokonca im aj povie ako dobre sa maju.

 • Maroš
  21:39 17.04.2016

  Slavoslav Dakujem za odkazy že si si dal tú námahu- aj ked sú z takých zdrojov kde sa aj bojím kliknúť s čím novým zasa prišli..
  Citujem:
  A kedze kotleba je anti USA a z podhubia s kade aj on prisiel mame napr dobrovlnikov bojujucich na strane separatistov je tu dodvodne podozrenie, ze s ruskom by vychadzal lepsie. Z akého podhubia neonacistického? Len za to že ich pár bojuje na strane separatistov??? Tak isto a je ich viacej, bojuje na strane Ukrobanderovcou čo chcú ísť do únie a preto mám písať že väčšina neonacistov je proeuropskych či proamerických??
  To môžem kľudne písať že islamisti sú vlastne proamerický lebo niektoré oddiely čo cvičilo USA sú teroristi???
  Téma Fico- Nechceš silný štát? chceš silné nadnárodné koncerny?? nechceš aspoň nejaké základné sociálne istoty?? To asi preto že sa ti žije dobre no ver mi nikdy nevieš čo nové život prinesie... Ja si myslím že je potrebné pomáhať slabším lebo nie každý je inteligentný -narodený v dobrých podmienkach a mal na ružiach ustlané.. Tak isto nie každý vie dobre ojeb... druhých aby sa na nich priživil.. sociálny darwinizmus nikam nevedie žijeme predsa v 21storočí.
  citujem: Tiež sú to sympatizanti ruska tak hra na tu strunu. Podľa mňa je väčšie zabezpečenie v Nemecku takže to môžu byť sympatizanti skôr nemecka nemyslíš?? vid. utečenci.
  Mňa zase fascinuje to ako ľudia doslova žerú Americkú propagandu a myslia si že dokážu prehliadať tú Kremeľskú.. Samozrejme vinia zo všetkého Rusko lebo je to moderné a dávali to v novinách.. Samozrejme iba Rusi môžu za učeneckú krízu.
  Prečo nemôže na západe vzniknúť nejaký väčší protest??
  http://www.reuters.com/article...
  pozi aj milionové protesty proti TTIP ktoré si nikto nevšíma.
  To že sa na západe žije bezstarostne svedčí aj vznik syrizy v grécku tak tu prosím nepíš len o problémoch Ruska...
  citujem: Ked chce niekde získat vplyv Kremel musi tam poslat dovolenkarov.:)
  bombardovanie Juhoslávie, Afganistan, Irak, Pakistan, Jemen, Somálsko, Líbya Takto sa získava vplyv na západe??

 • Slavoslav
  10:29 17.04.2016

  crusader

  pravdu povediac hladal som Gubarevove fotky. Na ten odkaz som klikol nahodou a ten server navstivil prvy raz a jeho kvalitu nehodnotim. Kedze ale fotky a poznatky na nom sa zhodovali stym co som nasiel aj na inych weboch v minulosti pouzil som to ako prvy link. Ak to mozes vyvratit prosim, budem rad ak tu budu pravdive informacie.

  Ako vies co mi vadi, alebo nevadi? Nevkladaj mi pls do ust nieco co som nepovedal. Cely ten prispevok bol odpoved na Marosov predpoklad, ze vyznavac Tisa nemoze byt prorusky zamerany. Nic viac a nic menej som tym nechcel dokazat ako to ze chlapik s tetovanim hitlera to moze mat vhlave usporiadane tak, ze sucasne bojuje za velke rusko. Pripadne nejaka ina divoka kombinacia ako izraelsky neonacista.

  Precitaj si pls prispevok na ktory reagujes a skus ho predtym pochopit. Ono ja potom nemozem, ze sa tym sam stavias do ulohy toho blbca. Ja totiz ani nahodou nemienim pisat elaboraty na dve A4ky, aby som odpovedal na vsetky pripadne otakzy nejakeho Crusader, alebo kohokolvek ineho ktore este ani neboli polozene a ktore nesuvisia s otazkou na ktoru odpovedam.

  To iste aj od distancovania sa od separatistov na ukrajine. Preboha preco by som sa mal v tych prispevkoch od nich distancovat nejako preventivne? Ved neboli az doteraz kym si nepolozil otazku predmetom diskusie!

  Ak chces totiz vediet moj postoj k neonacistom na ukrajinskej strane staci sa opitat a je taky isty ako ktym na separatistickej. Vidis ake je to jednoduche.

  A za blbca ta ani nahodou neoznacujem kvoli nazorovym rozdielom.

  PS: kludne mi tykaj, sme na webe a tam to beriem automaticky.

 • crusader
  09:54 17.04.2016

  Slavoslav
  Nevím jestli ten server píše pravdu. Je to silně jednostranně zaměřený propagandistický web propagující ukrajinský nacionalismus, vadí mu jen nacionalisté na ruské straně, titíž na straně dobrovolnických praporů jsou pro ten samý web hrdinové bojující za svobodu. Nemusím ho ani číst, stačí mi jen použití hesla ukrajinských nacistů. Veřejným používáním tohoto hesla a adorací Bandery je pro mě nacistická celá Ukrajina.

  Neobhajujete ale asi Vám nevadí, protože Vám vadí jen Kotlebovci bojující na straně separatistů (to jste tu už uvedl). Od těch druhých jste se nijak v žádném příspěvku nedistancoval.

  Navíc přesně Ukrajina je ten nejhorší případ vytvoření různých domobran a dobrovolnických jednotek. Ale vadí jen ti na jedné - separatistické straně.

  No a poslední věta. Pro hlupáka každý hloupý, pro blbce je každý blbcem.
  Ta věta byla skutečně určená Vám (a BaS), jsem rád, že jste opět zareagovat, ostatní na diskuzi nikoho neuráží (i když s oponentem nesouhlasí).

 • Slavoslav
  05:07 17.04.2016

  Crusader

  Sry za preklepy. Automatická oprava sa vysantila

 • Slavoslav
  05:05 17.04.2016

  Crusader
  Nespomínam si že niekde obhajujem nacistov bojujúcich na strane ukrajiny. Maros chcel dôkaz o nacistov na strane proruski orientovaných a má ho. Píše ten ukrajinský server nepravdu v tomto prípade? Nieje jeden z čelných vodcov separatistické neonacista? Ak chceš kľudne daj rovnitko medzi čelného predstaviteľa vs jeden prápor na druhej strane.

  Tiež nejak extra nehodnotím účasť slovákov na strane separatistov len Marosovi odpovedám na jeho otázku o nezlučiteľnosť Tiso vs prorusky postoj. Vidieť ruskeho mačka bojujúceho s vytetovaný Hitlerom na tele za veľké rúško je teda možné a pre teba zdá sa normálne pôda toho ako to tu prekrucas.

  No čo už. Chcelo by to najskôr zamyslieť sa nad tým čo čítaš kým zareaguje. Inak si presne za toho blbca čo spomínaš.

 • crusader
  23:59 16.04.2016

  Slavoslav
  Náckové a propaganda Vám vadí, ale přesto sem dáte odkaz na ukrajinský propagandistický server :-))
  Kotlebovo "Na stráž" Vám Vadí, ale klidně dáte odkaz na stránku s heslem "Slava Ukrajině-herojam slava" což heslo ukrajinských nacistů a nacionalistů z období 2. svět. války a odpovídá zhruba "Vítězství zdar" - do němčiny si to přeložte sám.
  NO hezky mají zdokumentovaný těch pár ruských nacionalistů ale nějak u těch nácků zapomněli na prapor Ajdar - jo já zapomněl, to jsou bojovníci za svobodu, u těch nacismus nevadí.
  A Slováci na straně separatistů Vám taky vadí, proč Vám nevadí Slovenský nacionalisté na straně Ajdaru. Aha ti vlastně nevadí, rozhovory s nimi si můžeme přečíst dokonce i na AN.

  No a pro ty co ostatní v diskuzi rádi označují za hlupáky a blbce. Pusťte si můj oblíbený film Forrest Gump, je tam hezké Forrestovo přísloví "Pro hlupáka každý hloupý"

 • Slavoslav
  22:21 16.04.2016

  Maros

  Gubarev
  http://www.topky.sk/cl/1000745...

  a tu mas dalsi plejadu hrdinskych antifasistov bojujucich proti banderovcom na ukrajine

  http://www.ukresists.cz/?p=258...

  a poporiadku, nepisal som, ze kotleba je rusofil, napisal som, ze zdvihnuta pravica a velebenie ruska nieje az tak nezvycajne. A kedze kotleba je anti USA a z podhubia s kade aj on prisiel mame napr dobrovlnikov bojujucich na strane separatistov je tu dodvodne podozrenie, ze s ruskom by vychadzal lepsie

  Fico? toho som nikde nepsominal. Ale ked sme pri nom tak ten je najma populista. Uvedomuje si ze jeho volici patria ktym ktory potrebuju silny stat ktory cih vedie za ruku kedze zobrat zodpovednost za vlastny zivot do vlastnych ruk nedokazu. Tiez su to sympatizanti ruska tak hra na tu strunu. Ale v Bruseli poslanci smeru hlasuju prozapadne pretoze stade tecu eurofondy a o rozkradanie tych ide Ficovi.

  Fascinuje ma ako su niektory ludia presvedceny o svojich schopnostiach prehliadnut propagandu zapadu a za vsetko zle vinia USA. Naposledy Pakistanci, este aj za premnozene potkany.
  Vsetky revolucie su podla nich dielom neziskoviek a USA. Ani nahodou ich netrkne, ci to nebude tym, ze ludia maju dost zivorenia pod vladami podporovanymi Kremlom, pretoze vsade tam kde nahodou takyto rezim nesedi na rope ide ekonomika prudko ku dnu a ludi to jednoducho nebavi. Oni radsej veria ze USA posle par dolarov a tisice ludi ide protestovat do ulic. Ake svetlo to vrha na nimi obhajovany rezim tak daleko nedovidia. Ked chce niekde ziskat vplyv Kremel musi tam poslat dovolenkarov.

  Tiez neveria ziadnym zapadnym mediam a ich propagande, ale Putinovi uveria, ze donbasky traktorsiti na ukrajine ovladaju majstrovsky jedny z najmodernejsich ruskych tankov ktoe akoze ziskali od ukrajinskej armady i ked tie sa nikdy mimo rusko oficialne nevyviezli a pod.

  A nanestastie sa takych hlupakov najde dost i ked menej ako si myslia co dokazuju aj volby v demokratickych spolocnostiach.

 • Maroš
  18:38 16.04.2016

  Slavoslav Ktorý z vodcov separatistov na Donbase je neonacista?? Niektorý našťastie nie väčšina ľudí nenávidí Rusko a to tak že ho spájajú zo všetkým zlým čo sa vo svete deje a pri tom majú radi okupačných a agresívnych Američanov. Dalej čím je Fico rusofil? Tým že nechce uznať násilné odtrhnutie Kosova? Ved on odsudzuje aj odtrhnutie Krymu od Ukrajiny.. A čím je Kotleba rusofil tým že nechce USA vojačikov aby nám tu pobehovali? Ved on tu nechce žiadne vojská z iných štátov.. Navyše Kotlebovci ako som už povedal sú Tisovci žiadny Putinovci!! No a na záver len to že takým ľudom ako sú apache, hurvo, vlasto vôbec nevadí že naše hlavné média sú len poskokmi ktorých niekto vlastní a ten čo ich vlastní chce len zjavne manipulovať mienkou národa a náhoda je že vždy len pro-americkou.. Našťastie už vela ľudí nieje takých hlúpych aby verili všetkému čo nám USA naservíruje no a médiá to pripisujú ruskej propagande... https://www.youtube.com/watch?...

 • Slavoslav
  08:22 16.04.2016

  Maros

  ak to mam diplomaticky povedat tak ludia ako Kotleba a spol inteligenciou zrovna netrpia.

  Ked mozu byt neonacisti v Izraeli ci sefovat separatistom na donbase tak nic nieje nemozne. Oni si to v tych svojich hlavach dokazu sklbit tak, aby im to vyhovovalo.

  Cim nechcem povedat, ze Kotleba je rusofil. To zase tiez nevylucuje, ze jeho ludia k Rusku a jeho rezimu s vodcom na cele neinklinuju

 • Maroš
  05:38 16.04.2016

  apache, hurvo, vlasto. vy trpíte Rusofobiou ked ste označili Kotlebu za Rusofila čo je úplná hlúposť a nedostatok vedomostí. Váš logický deficit vám nedovoľuje vidieť svet inak ako len čiernobielo a preto ste na začiatku písali že kotleba je Rusofil len za to že nechce aby tu boli Americké vojská. Ved kotleba a jeho ľudia majú radi Tisa, popierajú holokaust a navyše niektorý slávia Hitlerove narodeniny tak potom ako takýto ľudia môžu asi tak byť rusofili to mi teda vysvetlíte.. ved Rusko či Sovietsky zväz bojovali proti tomu čo oni uctievajú.. Ľudia konečne pochopte že ten kto nemá rád agresívnych Američanov predsa neznamená že musí mať rád Putina a Rusko.

 • logik
  22:00 15.04.2016

  ad 1) To by chtělo nějaký důkaz, než jen Váš pocit. Ohledně komunální politiky v praze alespoň v některých obvodech rozhodně opačný pocit (např. na Praze 7 starosta Čižinský).
  Ohledně parlamentu pak vím i o několika zákonech v poslední době, které se podařilo posunout správným směrem, takže ani tam rozhodně neplatí, že by to bylo neovlivnitelné.
  A ty největší legislativní průšvihy, které tu máme, rozhodně nejsou diktátem EU. (To neznamená, že se naši zákonodárci na ten diktát nepravdivě nevymlouvají).

  4a) Není zvolený, ale lidi tím, koho volí, těmto lidem dávají moc. A to je daleko větší problém, než nějaká EU.

  4b) To byste se divil, co si myslí někteří Ostravaci o Pražácích. Nicméně furt tu je i ta možnost mezistátní nesnášenlivosti. Mezistátní nesnášenlivost končí daleko hůře, než vnitrostátní.

  6) Já kdybych si měl vybrat mezi Klausem a Ashtonovou, tak asi nevolím nikoho. Ashtonová naštěstí nemá v EU tak vlivný post, jako měl Klaus u nás (zahraniční politiku EU jako celek prakticky nepěstuje - mj. i kvůli neshopnosti té dámy...).
  Nicméně Ashtonová měla největší excesy v době, kdy jí bylo 24. Od té doby alespoň trochu znormálněla. Klaus naopak čím byl starší, tím škodil a škodí ČR více.

  ===


  Luky: Vidíš, já si to video ani nepustil, takže to mě fakt nedráždilo. Ale vůbec mě to nepřekvapuje, že ta jejich apolitičnost se odkopala tak rychle - spíš bych byl překvapen, kdyby za nimi něco takového nebylo. Protože to, že se za jejich proklamovanou a špatně skrývanou apolitičností skrývá politický cíl, a že jen chtějí využívat strachu a xenofobie běžnejch lidí, to z toho letáku přímo stříkalo.

  Jak mi mohou být sympatičtí lidé, kteří takto očividně lžou? A jak mám být nadšen z toho, že se tu houfuje paramilitární organizace, jejíž vůdci lžou o svých cílech?

 • Luky
  21:39 15.04.2016

  Sanityangel1 tu před časem psal o zastavení potravinové pomoci dvěma velkým uprchlickým táborům v Africe ze strany OSN v počátcích uprchlické krize. Lze to někde ověřit?

  Jinak se divím, že jsem se o tom vystoupení z EU a NATO nedočetl už v článku. To je přeci velký politický cíl.

 • urban
  20:32 15.04.2016

  Domobranu potřebujeme protože náš současný vojenský spolek NATO selhal na plné čáře. Není to jeho první selhání a další už nemůžem tolerovat.

  Řím - Přes šest tisíc migrantů připlulo za od úterka do čtvrtka do Itálie přes Středozemní moře. Informovala o tom dnes Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).
  uprchlíci z Libye se na evropskou pevninu dostali tak, že je z člunů „zachránily“ posádky lodí evropských zemí NATO pod vedením italské pobřežní stráže.
  "Personál IOM se setkal s některými z těchto uprchlíků a měl tak možnost vidět, že většina z nich pochází ze subsaharské Afriky. Roste počet uprchlíků z Eritreje,"

  Takže minulý rok se ta operace jmenovala mare nostrum, a letos to ani nikdo nemá odvahu pojmenovat, protože to tomu zrovna mediálně nepomohlo. Jaký div že?

  Do akce byla zapojena německá fregata FGS HESSEN, irská loď LÉ Eithne, italská vojenská loď Driade a britská válečná loď HMS Bulwark. Všechny nabírali černochy v mezinárodních vodách pár kilometrů od lybijského břehu. Na vojenských lodích byli také politruci z Amnesty International, kteří dohlíželi na to aby afričanů přijelo co nejvíc.
  http://www.pi-news.net/2015/06...

  https://youtu.be/Rghj6IFe7bY...

 • Luky
  19:07 15.04.2016

  Tak jsem si konečně pustil to poslední video "Rada Národní domobrany ustavena " a je mi jasný, že to dráždí. Paní Lisková tam hovoří o vystoupení z NATO a EU, v závěru pan Obrtel hovoří o hrdinství domobrany na Ukrajině. Asi je trochu škoda, že tam dávají tyto velké cíle a odkazy. Možná by bylo lepší, kdyby se soustředili jen na vlastní domobranu a to bez přísahy NATO. Myslím, že by to stačilo a měli by mnohem širší podporu.

 • jacky3115
  19:00 15.04.2016

  Neodpustím si ještě jednu větu, Logiku ze 17.38: pokud bychom byli jako nezávislý stát mimo EU ( jako například Švýcarsko ) solidním obchodním partnerem s průhlednou ekonomikou a stabilní politickou situací, v každém ohledu by byla naše situace lepší než jako současného loudila promrdávače nesmyslných EU dotací.

 • jacky3115
  18:50 15.04.2016

  Logiku, vy jste fakt srandovní. Už dokonce připouštíte poblitičnost našich ministrantů vzdávání se - do očí bijící snůška debilních rozhodnutí, ovšem demokraticky zvolených figurek. Mgr. Zelená se ohání Svobodnám fórem a totalitární přístup z jejích článků čučí jako oje z Rolls-Royce. Všichni plnou hubu keců o svobodě ale když se nedej Obama někdo začne ptát proč jeho svoboda končí podepsáním Lisabonské smlouvy je fašista ... Končím, ende, howg. Prase přesvědčováním od koryta nevyženeš.

 • fenri
  18:21 15.04.2016

  Logik:
  1.) Tak znovu: reálně dnes nemáte možnost změnit zákon. Třeba ještě okolo roku 2000 to šlo (byl jsem u likvidace jednoho debilního zákona, který pod tlakem lidí přijat nebyl). Jestli tu je či není demokracie neřeším. Demokracie není binární věc. Tvrdím, že se vzdálilo rozhodování od lidí a jejich možnost něco ovlivnit. To je prostě holý fakt.
  2.) Na slovíčkaření jste tu vy. Rada jmenuje. Tečka.
  3.) Protože jsem si ověřil, že i v rámci ČR mám možnost ovlivnit, co mi vadí.
  4a.) Aha, takže kdejaký Rittig aspol. je vlastně demokraticky zvolený zástupce lidí a má mandát.
  4b.) Rozdíly mezi Pražáky a zbytkem republiky jsou jistě menší, než meziCechy a Němci. Už proto, že většina pražáků je z Moravy a není mnoho příkladů z historie, kdy se pražáci snažili zbytek Čechů zklikvidovat. Resentimenty k Němcům jsou nepochybně větší.
  6.) Aha, takže protože nemáte rád Klauze (chápu), je vám milejší ortodoxní komunistka, se kteoru navíc nemáte ani teoretickou šanci něco udělat? Mám-li si vybrat komunistu, nebo Klauze, s protáhlým obličejem volím Klauze. Nicméně domnívám se, že úvaha "je u nás Klauz a Zeman, budu se být za komunisty" je zvrhlá.
  Opět, ten váš kdybysmus. Praxe BY byla jiná, válka BY byla jiná... BY není argument.

  Jako samostatný stát jsme si přijali jeden z nejlepších zbraňových zákonů na světě. Jako samostatný stát u nás nebyl takový tlak na newspeak a hypertrofovanou poltiickou korektnost, která se dostala tak daleko, že už pro ní nelze problémy řešit, protože je nelze pojmenovat. Atd.
  Izoloce není nutná. Členství v NATO není podmíněno ratifikací Lisabonské smlouvy. Členství v Schengenu či ekonomických strukturách není podmíněno Lisabonskou smlouvou atd.

 • logik
  17:38 15.04.2016

  fenri:

  1) Proč, tvrdit že tu není demokracie není trestné. Jen, že jste se proti tomu předtím ohrazoval.

  2) Pokud rada jmenuje, ale neschvaluje, tak je to jen administrativní krok, který s (ne)demokratičností nebo "(ne)bytím zástupců voličů" nesouvisí

  3) A proč neprosazujete rozdělení státu na Čechy a Moravu? Váš hlas by měl dvojnásobnou váhu?

  4a) Volil Topolánka, kterýmu Dalík seděl za zadkem. Reálně to bylo stejné, jako by zvolili jeho. Jde o princip, ne o slovíčka.

  4b) Ale vzbuzují pocit křivdy. Když to nepůjde hodit na Němce, tak se to hodí na Pražáky, na buržoazii, na cikány.... anebo také na ty Němce a bude další zbytečná válka vzniklá z frustrace.

  6) Tak to koukám, že jste mě odhadl úplně stejně špatně, jako já Vás. Mě vadí socialismus EU úplně stejně. Akorát nevidím alternativu v národním státě, protože ten prosazují především lidi jako Klaus, Zeman atd...., takže ve skutečnosti by ten národní stát byl jen vazalem někoho jiného. Být hrdý národní nezávislý stát je hezká idea, ale praxe by byla jiná.

  K EU mám velké výhrady, ale jsem přesvědčen, že jako nezávislý stát bychom skončili úplně stejně blbě, jen bychom ke všemu dopláceli na mezinárodní izolaci jak v otázce ekonomiky, tak i bezpečnosti.

 • logik
  17:25 15.04.2016

  Luky: já v tom nechci vidět špatnost. Prostě jsou věci, u kterých IMHO člověku, který má povědomí o historii, o tom, jak kdy fungovala demokracie, a na co kdy demokracie zařvaly, okamžitě vyskočí velkej vykřičník.

  Když za mnou někdo přijde, že vymyslel perpetum mobile, tak to "taky budu vidět apriory negativně". A naprosto oprávněně. Jsou prostě věci, které nemohou fungovat dobře - i kdyby to nakrásně ty lidi třeba dobře mysleli. I u komunistů bylo v 45 a i v 48 spousta dobrejch a upřímnejch lidí, který to fakt mysleli dobře.

  Jacky: Řešit jednu špatnou věc jinou špatnou věcí neznamená, že ta jedna zmizí, ale že budou dvě špatné věci. A 2 > 1.

 • fenri
  17:24 15.04.2016

  Logik:
  1.) Půjdete mě udat?
  2.) Nepsal jsem, že Rada schvaluje, ale jmenuje. Ujasněte si pojmy.
  3.) To není nijak v rozporu s mým tvrzením a to je, že klesá reálná možnost svojí volbou něco ovlivnit. A i když k tomu budete nadšeně hýkat, jak je to fajn, na faktu to nic nemění.
  4.) Dalíka nikdo nevolil, vy chytrej. Národní státy řeší alespoň to, že nevzbuzují pocit křivdy. Máme co jsme zvolili my a ne co nám zvolili třeba Němci.
  5.) Soudruhu nechcete nám tady veřejně tvrdit, že se komisaři chovají v rozpory s ustanoveními a legislativou EU? Abych to nemusel hlásit. A pokud ani komisaři nedodržují normy EU, nechcete to snad po sprostém lidu?
  6.) Vaše dojmy jsou jako obvykle mimo. Rozhodně mám raději USA než EU. A že by soudružka Ashton protestující před jadernými základnami USA a placená ze SSSR byla taková výhra? Nebo její nástupkyně Mogherini? Když se tak dívám na profily čelných politiků EU, tak je to krása. Komunista, socialista, komunista, soucialista, komunista soucialista, jenom támhle vzadu změna: komunista, maoista. Já ty levičáky prostě rád nemám a nelíbí se mi, že mi vládnou a nemohu s tím nic udělat. V tomto kontextu rozumím vašemu Jasánkovství a řadě názorů.

 • jacky3115
  17:12 15.04.2016

  Logik : No a když to dělá tak jak to dělá posledních aninevímkolik ministrů ( a ministryň ) ? Cosi politického je tam vidět pořád, ne ? Já sloužil jako záklaďák ještě za Dzůra a jedinej umírněně nepolitickej ministr byl asi Vacek . Ti před a po nestáli a nestojí ani za psí štěk. Proti těm všem exotům mi připadá domobrana jako sbor politicky nepolíbenejch paniců.

 • Luky
  17:09 15.04.2016

  Tvůj problém a problém spousty dalších je, že v tom chceš vidět za každou cenu nějakou špatnost. V kontextu rizik a současných podivností, mi jejich snaha dává smysl. Že v tom snažení tápali je celkem pochopitelné. A to tvoje označování kdo je lhář a kdo není mě nechává chladným, protože hrozně rád slovíčkaříš a přeš se pro čistou radost ze při. A je jedno jestli o Tornado, EU, Sýrii nebo kterékoli heslo z Ottova slovníku naučného.

 • logik
  16:51 15.04.2016

  Luky: takže přiznáváte, že ta domobrana má politické cíle. A to prostě problém je - nikdy v historii nevedlo k dobrému, když se směšovala politika a násilné prosazování zákona. Protože dříve nebo později to vždy skončilo násilným prosazováním politiky.

  Zároveň političnost té domobrany z ní dělá krajně nedůvěryhodnou organizaci - protože pokud tvrdí, že vystupuje apoliticky, tak buďto si není vědomá, že má politické cíle: pak to jsou diletanti, nebo to ví a o své apolitičnosti lže, a pak to jsou lháři.

  ---

  Jacky: ministr obrany nemá řídit ozbrojené složky. Pokud to dělá, tak je to průšvih. Ministr obrany má pouze dělat podmínky pro to, aby armáda mohla správně plnit svoji funkci.

 • logik
  16:45 15.04.2016

  urban: aha - takže
  1) tu pedofilii budete řešit tak, že nepustíte pedofily dovnitř, ať si przněj svoji rodinu za hranicema, kde nemaj už vůbec žádný zastání.
  2) a kvůli těm pár pedofilům z mnoha sem nepustíte ani zbytek slušných lidí, kteří utíkají před válkou

  Tomu říkám řešení. Hlavně že umíte tapetovat.

 • jacky3115
  16:42 15.04.2016

  Logiku, a jakpak je na tom ministr obrany ? Politický kašpar ( v současné době doslova ) ... Ten může mít politickou příslušnost nebo jo ? Jen tak pro pořádek ... když člen domobrany být nesmí. Člen je člen, ale ministr - jak to je ?

 • Luky
  16:23 15.04.2016

  Je jasný, že zmiňovaná apolitičnost je daná snahou přitáhnout co nejvíc lidí, klidně i z opačných stran politického spektra. Však oni také lidé napříč spektrem chtějí bezpečí. Pokud je ale politickým cílem změnit/vytvořit zákony, které povedou k včlenění domobrany do oficiálních institucí, tak v tom velký problém nevidím. Ty zákony nevzniknou, když nebude poptávka. A chytří politici vždycky věděli, že je dobré dát potenciálním "potížistům" funkce, tak aby byli organizováni v rámci celku, měli odpovědnost a nekuli pikle proti.

 • logik
  16:15 15.04.2016

  asdf: Ano, to je přesně demokracie - první návrh se v Irsku nelíbil, kvůli konkrétním obavám. EU smlouvu doplnila o záruky proti těmto obavám a zeptala se jich znovu, jestli je to takto už přijatelné, Irové řekli že ano.
  Co je na tom nedemokratického?

  Ohledně smlouvy s ukrajinou a Holandského referenda - to není otázka demokracie jako takové, ale nastavených pravidel: tedy jestli Holandsko má nebo nemá mít právo veta. Demokratické jsou obě možnosti. A i když by mělo právo veta (přiznám se, že v tomto nevím, předpokládám, že Holandsko bude muset tu smlouvu nakonec podepsat, takže ho má) - tak co je nedemokratického na tom, když zbytek států má opačný názor než Holandsko, tak že se bude pokračovat v přípravách a zatím se pokusí dojednat s Holandskem nějaký kompromis?
  Nepletete si demokracii s diktátem "jednotlivce"?

  Luky:
  "Domobranec může být členem politické strany nebo hnutí" - z dobrých důvodů jakýkoli člen ozbrojených složek být členem politické strany nesmí.

  Sama domobrana jako organizace se snaží tvrdit, že bude apolitická, ovšem v tom samém textu to vyvrací: "Je pojistkou občanů proti zradě a selhání politických
  elit" - pokud má kontrolovat politiky (jen tak může být pojistkou), pak je nutně subjektem do politiky vstupujícím.

  To jsou jen nejkřiklavější problémy, to, že ač se ta organizace snaží tvářit apoliticky, tak zdaleka apolitická není, čiší v podstatě z celého textu. Snaha vytvořit "(rádoby)apolitickou ozbrojenou složku" z lidí smýšlejících politicky stejně je prostě věc, která do demokracie nepatří. Protože ta organizace prostě apolitická nebude.

 • urban
  16:03 15.04.2016

  to logik: : ///- jak souvisí Tebou postovaná statistika trestných činů páchaných především v soukromí - s činností domobrany?
  Jak zabrání hlídání hranice nebo dětských hřišť zneužívání dětí, které se páchá v soukromí?
  Když bude někdo (třeba domobrana) hlídat hranice před pronikání kriminálních živlů, tak tím zabrání celé škále trestných činů vč pedofilie.///

  Když už to bude nutné, tak může domobrana před zneužíváním dětí vytvořit větší tlak na úřady aby konaly. V Anglii kde nemají domobranu, to došlo do situace kdy úřady přímo kryly páchání tr.č.na dětech a obranné aktivity jejich rodičů naopak stíhaly.
  http://www.denken-macht-frei.i...

  Ale není to jen záležitost soukromí, jak se mylně domníváš:

  Trier: 10ti letá dívka sexuálně obtěžována v lázních Afgáncem
  http://www.denken-macht-frei.i...

  Vídeň – Migrant z Iráku v Rakousku znásilnil desetiletého chlapce. K incidentu došlo v místním bazénu. Deník Daily Mail s odvoláním na list Kronen Zeitung píše, že se muž vymlouval, že už dlouho neměl sex
  Dvacetiletý migrant chlapce znásilnil tak brutálně, že kvůli zraněním musel být hospitalizován v nemocnici. Vše se stalo v jednom z bazénů ve Vídni.
  http://zahranicni.eurozpravy.c...

  Delbrück: 2 Afgánci pronásledovali dva mladíky na bazénu, pak 14ti letého sexuálně zneužili.
  https://twitter.com/XYEinzelfa...

  Solingen: 12ti letého hocha znásilmili 3 afgánci ve věku 16,17,18 let
  http://www.denken-macht-frei.i...

  Wismar: Syřan zůstal po více četném obtěžování dívek v bazénu ve věku 12,13,14 let na svobodě.

 • logik
  15:52 15.04.2016

  1) V tom případě tvrdíte, že není demokracie. Ta předpokládá reálnou možnost ovlivňovat legislativu.

  2) komisaře nominuje země a rada ho neschvaluje. Jediný, kdo ho schvaluje, je EP v rámci schvalování celé komise - tedy přímo volený orgán, nikoli rada. Viz např.
  https://en.wikipedia.org/wiki/...
  Pokud vám tedy vadí, že je český komisař nevolený, je to opravdu problém naší republiky, nikoli EU.
  PS: EP má i pravomoc celou komisi kdykoli odvolat (vyslovit nedůvěru).

  3) Možnost ovlivnění celostátních věcí se s zvětšováním státu pochopitelně snižuje. Na tom není nic divného ani ademokratického - naopak podstata demokracie je i v tom, že legislativa vzniká kompromisem. Největší "svobodu" byste tak měl ve svém osobním státě. Ovšem ten by byl jaksi nefunkční.
  A v dnešním světe se ukazuje, že i národní stát velikosti ČR prostě nedosahují takového synergického efektu, jako státy větší a jsou tedy neefektivní. Proto je podle mne přirozené formovat větší celky, než jen národní stát.

  3b) Ano, Paroubka jsme mohli poslat tam kam patří - a zvolit si místo něho Dalíka a místo něho pak Babiše. Takže evidentně národní stát nekvalitu politické reprezentace neřeší.
  Až budeme schopni si volit kvalitní reprezentaci a zbytek Evropy nikoli, pak Vaše volání po národním státu bude mít smysl. Takto jen místo 500 milionů blbů zvolí stejně nekvalitní reprezentaci 10 milionů blbů a nic se nevyřeší - zákony budou blbé úplně stejně. Zbudou jen negativa plynoucí z toho, že tu budou platit jiná pravidla než o pár kilometrů vedle.

  4) "NESMÍ hájit zájmy svého státu" - toť teorie. Proč si myslíte, že se státy tak prali za to, aby toho komisaře měli. Opět když udělám paralelu s ČR: český senátor slibuje: "...Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu ..." - také nemá "kopat" za svůj obvod, ale hlasovat tak, aby to bylo prospěšné ČR jako celku. Plyne z toho, že Váš senátní obvod nemá v senátu vlastně zastání?

  5) Mám dojem, že vám poměrně dosti vadí hegemonie USA ve světě. Co si myslíte, v jakém případě bude Evropa schopna razit vlastní politiku nezávislou na USA snáz? Když to bude banda rozhádaných národních států, nebo když to bude jedna EU?

 • Luky
  15:47 15.04.2016

  pro logik:
  mě přijde, že jejich politickým cílem je prosadit nové zákony o domobraně (dle zahraniční inspirace), tak aby mohla spolupůsobit s AČR a PČR. Píší tam, že to je práce té rady. Místní skupiny jsou ale nezávislé a slouží beze zbraně. O politické činnosti "branců" se tam nic nepíše (možná jsem přehlédl?)...

 • fenri
  15:16 15.04.2016

  Logik:
  1.) Tvrdím, že reálná možnost ovlivnit legislativu se zásadně snížila. Na hranici nemožnosti, či jen teoretické možnosti.
  2.) Komisař není volen nikde. Je navržen vládou členské země a JMENOVÁN Radou EU. S vaší preferencí volby komisařů souhlasím, ale hlavní deficit vidím v tom, že EK má de facto monopol na předkládání zákonů. V tom vidím průšvih.
  3.) Ano, měl bych raději národní státy (sdružené v řadě společenství). Nicméně - nijak to nesouvisí s tím, že se nám možnost volby prostě vzdálila. To je něco, co popřít nemůžete. Jinými slovy, dříve měl náš hlas sílu (zjednoduším, samozřejmě ne všichni jsou voliči) 1/10 000 000 nyní je to méně než 1/500 000 000. tedy 50x méně, chcete-li to v číslech.
  -zmínil, či byť jen naznačil jsem někde nějakou svojí preferenci národního státu bez mezinárodních vazeb?
  -ano, za řadu problémů si můžeme sami. Proč přidávat další, které nejsme navíc schopni odstranit.
  -Paroubek nebo Schulz či násoska Juncker... jaký je v tom rozdíl? Jednoduchý. Paroubka jsme mohli ve volbách snadno poslat kam patří (do politického pekla), s druhými soudruhy nehneme.
  Ani kvalitní eurokomisař nemůže hájit naše zájmy. Ze dvou důvodů:
  1.) je 1/28 celku
  2.) je to striktně proti jeho poslání. Komisař NESMÍ hájit zájmy národních států, ale pouze EU. "Jsou zcela nezávislí, nesmějí přijímat instrukce od státu, ze kterého pocházejí, ani od jakéhokoliv jiného státu a jsou povinni prosazovat výhradně zájmy unie"

 • asdf
  15:15 15.04.2016

  logik > Podla tebe je demokracia, ked referengum o lisabonskej zmluve sa v irsku muselo opakovat, kedze v prvom nebela lisabonska zmluva schvalena ?

  http://www.topky.sk/cl/11/3074...

  Podla teba je demokracia, ked v Holansku v referende bola odmiednuta asociacna dohoda z Ukrajinov. Holandska vlada sa zaviazala, ze ho bude respektovat a europska komisia aj tak rokuje o asociacnej dohode z Ukrajinou.

 • SeaWolf
  14:56 15.04.2016

  JardaBrum
  já se za hrdinu na rozdíl od tebe neoznačuji ani nenaznačuji, to je snad z mích příspěvků ve srovnání s tvými více než evidentní ;-D

 • logik
  14:53 15.04.2016

  fenri:
  1) pokud tvrdíš, že nemůžeš ovlivnit legislativu, tak tvrdíš, že neexistuje demokracie. Protože možnost ovlivnit legislativu je nutnou podmínkou demokracie.

  2) způsob volení komisaře pak není vůbec problém EU nebo lisabonské smlouvy, ale našeho státu. Pokud Vám vadí toto, tak neplivejte na lisabonskou smlouvu, ale např. prosazujte přímou volbu komisaře. V tom případě nevím, jestli bych Vás podpořil - přímé volby nedopadají často dobře - ale přinejmenším by mi to přišlo jako legitimní požadavek. Osobně bych byl pro, aby komisaře volil parlament.

  3) vám ale ve skutečnosti vadí něco jiného - prostě byste radši národní stát, než spojené státy evropské. To je legitimní požadavek, ale neschovávejte ho za nedostatek demokracie v Evropě.
  A obávám se, že i pokud bychom opravdu měli národní stát bez mezinárodních vazeb, tak byste byl dosti zklamán. On náš parlament není jen přepisovač regulí bruselu - velká část problémových norem je naše vlastní výroba, kterou jen poslanci schovávají za nařízení EU, protože se tak snadno zbavují odpovědnosti.

  Ve skutečnosti si češi volí své Paroubky a Babiše a Dalíky - a ti mohou za stav našeho státu daleko více, než nějaká EU. Snaha to házet někam jinam je sice pochopitelná, ale je to jen zavírání očí před tím, že si sami nejsme schopni zvolit rozumnou politickou reprezentaci. Takže přímá volba komisaře by nevyřešila nic.
  A naopak, pokud bychom si byli schopni zvolit kvalitní politickou reprezentaci, tak by i jím jmenovaný komisař dobře hájil naše zájmy.

  ----

  urban: Neodpověděl jsi na otázku - jak souvisí Tebou postovaná statistika trestných činů páchaných především v soukromí - s činností domobrany? Jak zabrání hlídání hranice nebo dětských hřišť zneužívání dětí, které se páchá v soukromí?

  ---

  luky: Maj to napsaný špatně. Historie učí, že složky starající se o bezpečnost státu mají být vždy apolitické. Vždy, když tomu tak nebylo, tak z toho byl průšvih: lidové milice, SA atd... Tato "domobrana" naopak evidentně politickou činnost svých členů schvaluje a tedy se staví do roviny s těmito organizacemi.

 • urban
  14:47 15.04.2016

  Nevím Luky, naše skupina se násilí vůči slovenským tankistům nedopouštěla
  (samozřejmě pokud nezačali střílet oni).

 • Luky
  14:33 15.04.2016

  Urban napsal: Sám jsem se toho s bratrem účastnil v 90.letech na moravsko slovenské hranici.

  Bylo to v dobách česko - slovenských třenic? Jak ta protitanková babka vymlátila slovenskou osádku holí z tanku a šlo se pak na syrečky/halušky?

 • urban
  14:27 15.04.2016

  to logik
  Domobrana bude v první fázi hlídat hranice. Není to až tak nedostižný úkol, jak by se mohlo zdát. Sám jsem se toho s bratrem účastnil v 90.letech na moravsko slovenské hranici. /podobně jako v Usa)
  Ve druhé fázi bude hlídat školy, dětská hřiště, parky, sídliště, nákupní zóny, prostě všude tam kde se v určitých časechy vyskytují slabší osoby: děti, mladé ženy, důchodci. /podobně jako v Izraeli)
  Teď je jenom otázka okopírovat příslušné zákony. Nedělám si v tom směru iuze. Naši politici nemají zájem kopírovat ale vymýšlet, třeba i 30 let.

  Jen 10.3.stihli uprchlíci zapálit 3 uytovny v Německu.
  https://twitter.com/XYEinzelfa...

 • Luky
  14:23 15.04.2016

  tak jsem narychlo prolétl to jejich pdf a nemají to napsané špatně a zdá se, že i právní hlediska v rámci možností promysleli:
  http://www.narodnidomobrana.cz...

  K puštění videa deklarace se teprve odhodlávám :)

 • fenri
  14:22 15.04.2016

  Logik.
  Kde jsem napsal, že není demokracie? Nikde, takže vaše teze stavící na tomto tvrzení jsou zcela mimo. As usual.
  Hovořím o VZDALOVÁNÍ SE MOŽNOSTI ovlivnit svůj život prostřednictvím politické volby. To je prostě fakt.
  Nevolený orgán jmenovaný nevolenými orgány jmenovanými volenými orgány není totéž, co volený orgán. Jeho Jeho zájem na hlasu "démos" je nižší, než u voleného orgánu. Žije už paralelním vesmíru.
  Možnost, že se lidé volbou dopracují k tomu, o čem volby mají být je v případě EK deklasována někam k nule. Volím někoho, kdo jmenuje někoho, kdo jmenuje někoho. A ten někdo je jediný, kdo má zákonodárnou iniciativu. Není to stejné. A
  Ale víceméně je debata zbytečná. Vy budete konformní s každou vládou budete horlivě tu tahat za rukáv, jindy hrozit zákony. A ve společnosti prostě hloupě a zbytečně tenze roste, aniž s tím něco naděláme. A uvolnění společenské tenze je málokdy relax.

 • Beld
  14:07 15.04.2016

  S tim , ze budou hlavne v zapadni evrope sousedske hlidky a domobrany vznikat , nikdo nic neudela . I pres masirku medii proste nakonec lidi vezmou veci do svych rukou . Po vzoru US :D

  Je celkem paradoxni jak jsou mistni US aktivisti slepi k tomu , ze v americe je to standard . A ti sami proti tomu broji v evrope ...

 • urban
  14:04 15.04.2016

  Je zvláštní že se tu na každé stránce 2x objevuje slovo Kotleba, ale nikdo sem není schopen hodit odkazy, abychom pořád neměli informace z 2. a 3.ruky.

  http://www.naseslovensko.net/n...

 • Slavoslav
  13:00 15.04.2016

  Crusader

  Ale ano mozem a teraz okolo novu spavam velmi dobre. No ked niekto v diskusii obhajuje kotlebu velebiaceho slovensky vojnovy stat pripadne dmobranu dozadujucu sa komunizmu a nasledne sa odvolava na demokraticke hodnoty tak si s prepacenim serie do ust. Ostatne nie prvy raz v tejto diskusii

 • JardaBrum
  12:59 15.04.2016

  SeaWolf
  máš recht, nehrej si na něco čím nejsi, je to nejen slaboduché ale i hloupé.

 • logik
  12:56 15.04.2016

  fenri:
  1) jakou máš možnost ovlivnit volbu senátora z Horní dolní, když bydlíš v Levé Právé? Žádnou. Tak funguje obvodový většinový systém. Dosti vážně se o něm uvažuje i pro volbu v našem parlamentu - říkal bys v takovém případě, že v ČR už není demokracie, nebo že nemůžeš ovlivnit složení parlamentu?
  Koneckonců i teď ovlivňuješ složení parlamentu jen z cca 1/14 - volíš jen poslance za svůj kraj. To oproti komisi (1/27) není takový rozdíl.
  Takže se nebavme o možnosti ovlivnění složení EK, ale o ovlivnění toho, kdo bude komisařem za ČR.

  2) Komisař pro ČR je pak jmenován českou vládou. Takže pokud tvrdíš, že nemůžeš ovlivnit českého komisaře, tak tvrdíš také, že nemůžeš ovlivnit, kdo bude v naší vládě? A pokud to netvrdíš, kde je rozdíl?

 • fenri
  12:35 15.04.2016

  Logik: napsal jsem, že složení EK není výsledek demokratického procesu? Napsal jsem, že je EK nevolená a že možnost volbou ovlivnit její složení je mizivá. Skupina, která má v podstatě monopol na zákonodárnou iniciativu by neměla být produktem nevoleného výběru nevolených.
  Myslím, že toto pochopí každý, že feedback mezi volbami a tím, co se stane s našimi životy byl zásadně umenšen, resp. v podstatě není žádný. Hitler se dostal k moci demokratickou cestou. Dokonce přímější, než EK. Byl tedy prima?
  Bavím se o vazbě čin - následek. Dnes činem (volbou) už reálně nemám možnost ovlivnit se bude dít s mým životem (složení EK a co z ní vypadne). Člověk, kterého jsem nevolil a byl jmenován člověkem, kterého jsem nevolil se rozhodne, že mi sebere třeba půlku platu. Nebo zbraně. nebo právo mluvit. nebo se rozhodne, která žárovka je pro mě nejlepší... Co s tím udělám? Nic. Z toho prostě roste frustrace ve společnosti a je celkem jedno, že jeden studentík, jehož oblíbenou činností je hlásit a udávat je s tím spokojený. Já to třeba nehodnotím ve smyslu: je to dobře / je to špatně. Prostě reálná možnost volby se lidem umenšila někam k nule a společnost to frustruje. A společnost má nějaké zákonitosti, které se hezkými řečmi neřídí. V situaci, kdy 80 - 85% nesouhlasí s něčím, co se elity rozhodnou to prostě zavání průšvihem. Tak to prostě vždy bylo a nemyslím, že to bude jinak. Prostě ve chvíli, kdy se elity příliš vzdálí elektorátu to začne smrdět. Začnou se utahovat šrouby (lze vidět) a jednoho dne to kiksne. Samozřejmě to většinou odnesou neviní, ale to je život.

Stránka 1 z 5