Domobrana: Armády politických stran se šikují

ŠÉF BLOKU PROTI ISLÁMU MARTIN KONVIČKA A PŘEDSEDA ÚSVITU-NÁRODNÍ KOALICE MIROSLAV LIDINSKÝ
Šéf Bloku proti islámu Martin Konvička a předseda Úsvitu-Národní Koalice Martin Lidinský. / Archiv autora

„Jednání, při němž je popírán smysl každého řádu, disciplíny, je to negace odpovědnosti. Časem se chápání pojmu rozšířilo (avšak nesprávně) i na provádění směšných kousků." Tak zní definice pojmu „švejkovina". V posledních letech a zejména měsících ji ale vystihuje i to, jak si část spoluobčanů představuje obranu vlasti: Někteří se totiž domnívají, že je mají provozovat nikým neřízení občané. Absurdní? Jak pro koho...

Takzvaní „záložáci" brání válce válkou

Již druhým rokem se v České republice formují spolky, sdružení a iniciativy, které sice proklamují, že nemají a ani nechtějí mít s politikou nic společného a chtějí se pouze bránit. Jejich členové ale řeší politickou situaci na každém kroku, od sociálních sítí až po demonstrace a útočné tendence počínající netolerantními názorovými střety se mění ve výhrůžky, končící až v napadení policistů.

Patrně prvním a nejvýraznějším spolkem tohoto druhu, který vznikl začátkem loňského roku na Facebooku byli tzv. Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Do dlouhého a krkolomného názvu iniciativy promítli nesouhlas s rozdělením republiky v roce 1993, ze kterého vyvozují právo neakceptovat zákony a tedy i mezinárodní smlouvy současného státu. Svůj vznik navíc odůvodnili rádoby obranným účelem proti událostem, které ale nikdy nenastaly, ani reálně nehrozily.

Fakt, že NATO žádnou útočnou válku za téměř rok a půl nenaplánovalo, ani nerealizovalo, členům nevadilo. Do vzniklé skupiny postupně začlenili několik tisíc uživatelů Facebooku, kteří byli už dříve registrováni ve skupinách Přátelé Ruska, Pozvánka pro prezidenta Putina a jiných.

Že násilný odpor proti Severoatlantické alianci by znamenal zároveň i útok na vojáky Armády České republiky, nikterak netrápilo ani veterána, podplukovníka v záloze Marka Obrtela, který bere od státu výsluhu a prohlásil NATO za zločineckou organizaci. Tento Vyvadilův věrný spojenec v boji proti projíždějícím strykerům americké armády, které se jim ani společnými silami nepodařilo blokovat, se ve vzniklé iniciativě nechal jmenovat velitelem a pokoušel se v ní zavést vojenskou disciplínu.

Ta ale po několika měsících selhala, když jeden z členů iniciativy, bývalý voják a současný řidič autobusu Martin Holkup, vzkázal politikům, že „jestli nás do tohohle dovedou, tak první se bude střílet ve Strakově akademii a v Parlamentu." Připomeňme, že občané mají právo na „odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou základních práv a svobod." Smlouvou, která je nedílnou součástí Ústavy České republiky, kterou ale členové z řad této a další domobrany coby zákon nejvyšší právní síly vytrvale popírají.

Podle brigádního generála v záloze Andora Šándora stát v potírání takových výhrůžek selhává: „Holkup měl po svém prohlášení nejen přestat řídit autobus, ale být vyšetřován," říká pro Svobodné fórum Šándor a dodává, že systém chybuje, pokud nechává sdružovat výtečníky z různých iniciativ na veřejnosti se znaky, které patří výlučně Armádě České republiky. „Nezáleží na tom, že mají jen část výstroje, pro veřejnost je to matoucí a je nutné od nich legální ozbrojené složky distancovat," dodává.

Foto: "Českoslovenští vojáci v záloze".

"Českoslovenští vojáci v záloze". Zneužívání uniformy a jakýchkoli prvků ústroje AČR je podle brigádního generála Andora Šandora nepřípustné. / "Českoslovenští vojáci v záloze"

Dlužno podotknout, že se členové iniciativy promenádovali v rádoby vojenském ustrojení i během demonstrace na podporu prezidenta Miloše Zemana 17. listopadu 2015 na Albertově, a to poté, co mu několikrát nabídli pomoc při ostraze hranic. Tu sice hlava státu odmítla, protože by se jednalo o počin v rozporu se zákonem, nicméně na toto nikdo z prezidentské kanceláře neupozornil a Miloš Zeman označil své příznivce pouze za lidi „s jiným názorem".

Andoru Šándorovi se ale přístup politiků nelíbí. „Stát může privatizovat leccos, ale nesmí se vzdát monopolu na bezpečnost země, aniž by ztratil jakoukoli kontrolu nad tím, kdo a jakou ideologii chce prosazovat," říká rezolutně Šándor a kritizuje státníky za benevolentní přístup, kdy nedokážou zaujmout ke vznikajícím spolkům jasné stanovisko.

Na stránkách spolku jsou zatím jak výzvy k návratu komunismu a socialistického režimu, tak agresivní výpady vůči spojencům: Nové testované zbraně Ruské federace doporučují „hodit za moře", tedy zaútočit na Spojené státy, prolétající letadla spojeneckých vojsk chce člověk, který uvádí své iniciály azbukou, „sestřelit". Českoslovenští vojáci v záloze proti válce v NATO jsou přitom základním uskupením, ze kterého se začaly vyčleňovat další dvě frakce, které nesou znaky domobrany.

Došlo k tomu poté, kdy od „záložáků" zběhl velitel Marek Obrtel, který v Debatním klubu během diskuse s bývalým vojákem Martinem Kollerem přiznal, že se mu nedařilo definovat a naplňovat cíle iniciativy. Koller kvitoval údajný vlastenecký duch iniciativy, nicméně kritizoval, že nese znaky nezákonně založené ozbrojené složky a Obrtelovo vyjádření, že střelby soukromě pořádal na své triko jen některý z členů iniciativy, označil za výmluvy. Upozornil, že oslovil právě člena Holkupa s nabídkou organizace, ale pominul, že to byl právě Holkup, který se dopustil výroku o možném vystřílení ústavních institucí.

Celá debata Kollera a Obrtela.

Inciativu na obranu vlasti inicioval udavač

Koller své ambice pomoci založit legální iniciativu, která by spadala pod ministerstvo vnitra, zkouší realizovat založením nadačního fondu Stráže obrany státu. Ten si vzal na starost tajemník strany Úsvit Jan Zilvar. Úsvit tak ve spojení s Blokem proti islámu, jehož spojení zamítlo ministerstvo vnitra už proto, že samotný název je protiústavní, zneužil pro své xenofobní přívržence historického názvu spolku založeného v roce 1936 pro obranu vlasti proti fašismu.

Další veterán, iniciátor Martin Koller od roku 1979 byl veden jako spolupracovník Vojenské kontrarozvědky, jež byla součástí StB. Jak zjistil týdeník Echo, patřil k nesmírně aktivním „udavačům". Součástí spisu, které Echo prostudovalo, je například zhruba 150 ručně psaných zpráv o důstojnících i vojácích.

Úsvit se podobně jako původní „záložáci" zaštítil vojenským veteránem, nyní předsedou Miroslavem Lidinským. Politickou činnost bývalého kolegy, který na zahraniční misi utrpěl vážné zranění a nyní pózuje se stíhaným Martinem Konvičkou, ale opakovaně kritizují příslušníci armády v aktivní službě.

Spolu s organizací Blok proti islámu, která v rozporu s Ústavou ČR usiluje o zákaz práva na vyznání a opakovaně šíří nenávistné proklamace o příslušnicích jiných národů, v sobotu demonstroval na hranicích v Cínovci předseda výboru pro bezpečnost, poslanec David Kádner (Úsvit), který se při složení slibu zavázal právě Ústavu ČR dodržovat. Prohlásil, že chce „našim vládám (myšleno i německé) společně ukázat, co si o jejich krocích myslí obyčejní lidé a že je pro nás bezpečnost na prvním místě".

Spojení s Bartošem a násilnickými extremisty

Na svoje sny založit vojenskou organizaci, která by bojovala proti současnému establishmentu, ale nerezignoval ani Marek Obrtel, který „dezertoval" od tzv. „záložáků" a v lednu spolu s bývalým novinářem a etnografem Františkem Krejčou a členkou LEV 21 Nelou Liskovou založil Národní domobranu – údajně „nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativu občanů", která ale hned v prvním veřejném prohlášení Liskové zřetelně vyzývá „politické partnery" ke spolupráci.

Deklarace Národní domobrany.

Prokazatelným politickým partnerem Národní domobrany je přitom trestně stíhaný Adam B. Bartoš. Ke členům jeho národní demokracie hovořil v listopadu zmiňovaný Krejča: „Musíme budovat domobranu, která bude schopná v případě určitého názorového konfliktu zastávat názory občanstva. Kdybychom ji teď měli, tak by se parlament, vláda a neziskovky nemohly chovat, jak se chovají," řekl a dodal, že „samopaly by se hodily".

Členové národní domobrany si prozatím střelecké umění osvojují na střelnicích, kam je zve na svém profilu právě Bartoš. Mimo jiné fotografií, kde pózuje u terče s portrétem premiéra Sobotky. A. B. Bartoš také nedávno promluvil na Václavském náměstí, kde zopakoval své výhrůžky z léta loňského roku, kdy také vyzýval k násilnému svržení vlády a mával tehdy i oprátkami. Letos byl jeho projev policií ukončen, Bartoš byl krátce zadržen, a po rozpuštění shromáždění došlo na místě i v dalších ulicích Prahy k násilnostem ze stran zúčastněných vůči policii.

Národní domobrana přitom na svých stránkách pokrytecky prohlašuje, že jejím hlavním úkolem je „pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon."

Připomeňme, že ten, kdo ten, kdo se pokusí „protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" se podle § 311 trestního zákoníku dopouští teroristického útoku. A není přitom nutné, aby byl občanem jiného státu.

Navázání spolupráce s proruskými separatisty

Do trestných činů proti „základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace" spadá i často proklamovaná vlastizrada, které se může dopustit „občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky".

V této souvislosti stojí za zmínku, že Lisková a Krejča spolu s delegací Národní domobrany navštívili separatistickou Doněckou lidovou republiku a vyjádřili jí plnou podporu. Lisková kritizovala českou vládu ve vysílání doněcké televize a na webových stránkách Národní domobrany ji osočuje ze zločinnosti.

Apolitická politika Národní domobrany

Inspiraci, jak budovat síť protivládně zaměřených buněk ale Národní domobrana získala a k 1.4.2016 zahájila „propojování obcí a příchozích domobranců" a straší mapkou republiky, na které zachytila „všechna originální PSČ", ze kterých se patrně někdo sdružení ozval. Obrtel se ve svém prohlášení nadále hlásí k naprosté apolitičnosti a vyznává se ze zášti vůči „té či oné straně" a upsáním stranickými programy (Kollera označil za „řízenou opozici").

Politických cílů se ale Obrtel také nezříká. Na stránkách Národní domobrany například píše: „Národní domobrana si bude muset časem sama ze svého středu vybrat ty, kteří ji budou důstojně zastupovat v politických rolích a budou zárukou, že její myšlenky, cíle a hodnoty, které jsou zároveň hodnotami většiny občanů této země, budou aktivně chráněny a zachovány. To se povede tenkrát, budou-li nás statisíce a milióny."

Připomeňme, že zákon přesně vymezuje, že právnickou osobu, tedy ani ozbrojenou složku, nesmí založit nikdo, kdo by se dopouštěl „popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcování nenávisti nebo nesnášenlivosti..." (ad § 145 občanského zákoníku), takže nárokovat jakékoli politické cíle ve spojení s držením zbraní je nezákonné.

Dokáže stát oddělit vojenské cíle od politických?

Otázkou je, proč zpochybňování ústavních práv občanů na klidný chod státních institucí nechávají dlouhodobě bez povšimnutí ti, kteří stojí v jejich čele a jsou cílem výhrůžek: Ty jsou adresovány nejen jim osobně, ale především demokratickému systému, který reprezentují a k jehož spravování dostali od voličů mandát.

Slova generála Šándora doplňuje pro Svobodné fórum i důstojník Generálního štábu Armády České republiky, podplukovník Otakar Foltýn, který říká, že největším výdobytkem civilizace je, že pouze stát, tedy jím řízené ozbrojené složky, má právo realizovat nutné násilí. Pro nestátní ozbrojená uskupení je typický nedostatek disciplíny.

Vzhledem k tomu, že se všech frakcích, které se jakoukoli formou usilují o vznik soukromých vojenských složek, objevují trestně stíhaní lidé pro extremistické názory, občané šířící nenávistné projevy vůči dalším skupinám obyvatel, aniž by byli pod jakoukoli kontrolou a především jediným odpovědným velením, je nezájem státu o zakládání těchto nezákonných uskupení vůči občanům nezodpovědný a alarmující.

Redakčně upraveno

Zdroj: Svobodné Fórum

Nahlásit chybu v článku


Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • jacky3115
  18:50 15.04.2016

  Logiku, vy jste fakt srandovní. Už dokonce připouštíte poblitičnost našich ministrantů vzdávání se - do očí bijící snůška debilních rozhodnutí, ovšem demokraticky zvolených ...Zobrazit celý příspěvek

  Logiku, vy jste fakt srandovní. Už dokonce připouštíte poblitičnost našich ministrantů vzdávání se - do očí bijící snůška debilních rozhodnutí, ovšem demokraticky zvolených figurek. Mgr. Zelená se ohání Svobodnám fórem a totalitární přístup z jejích článků čučí jako oje z Rolls-Royce. Všichni plnou hubu keců o svobodě ale když se nedej Obama někdo začne ptát proč jeho svoboda končí podepsáním Lisabonské smlouvy je fašista ... Končím, ende, howg. Prase přesvědčováním od koryta nevyženeš.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:21 15.04.2016

  Logik: 1.) Tak znovu: reálně dnes nemáte možnost změnit zákon. Třeba ještě okolo roku 2000 to šlo (byl jsem u likvidace jednoho debilního zákona, který pod tlakem lidí přijat ...Zobrazit celý příspěvek

  Logik:
  1.) Tak znovu: reálně dnes nemáte možnost změnit zákon. Třeba ještě okolo roku 2000 to šlo (byl jsem u likvidace jednoho debilního zákona, který pod tlakem lidí přijat nebyl). Jestli tu je či není demokracie neřeším. Demokracie není binární věc. Tvrdím, že se vzdálilo rozhodování od lidí a jejich možnost něco ovlivnit. To je prostě holý fakt.
  2.) Na slovíčkaření jste tu vy. Rada jmenuje. Tečka.
  3.) Protože jsem si ověřil, že i v rámci ČR mám možnost ovlivnit, co mi vadí.
  4a.) Aha, takže kdejaký Rittig aspol. je vlastně demokraticky zvolený zástupce lidí a má mandát.
  4b.) Rozdíly mezi Pražáky a zbytkem republiky jsou jistě menší, než meziCechy a Němci. Už proto, že většina pražáků je z Moravy a není mnoho příkladů z historie, kdy se pražáci snažili zbytek Čechů zklikvidovat. Resentimenty k Němcům jsou nepochybně větší.
  6.) Aha, takže protože nemáte rád Klauze (chápu), je vám milejší ortodoxní komunistka, se kteoru navíc nemáte ani teoretickou šanci něco udělat? Mám-li si vybrat komunistu, nebo Klauze, s protáhlým obličejem volím Klauze. Nicméně domnívám se, že úvaha "je u nás Klauz a Zeman, budu se být za komunisty" je zvrhlá.
  Opět, ten váš kdybysmus. Praxe BY byla jiná, válka BY byla jiná... BY není argument.

  Jako samostatný stát jsme si přijali jeden z nejlepších zbraňových zákonů na světě. Jako samostatný stát u nás nebyl takový tlak na newspeak a hypertrofovanou poltiickou korektnost, která se dostala tak daleko, že už pro ní nelze problémy řešit, protože je nelze pojmenovat. Atd.
  Izoloce není nutná. Členství v NATO není podmíněno ratifikací Lisabonské smlouvy. Členství v Schengenu či ekonomických strukturách není podmíněno Lisabonskou smlouvou atd.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  17:38 15.04.2016

  fenri: 1) Proč, tvrdit že tu není demokracie není trestné. Jen, že jste se proti tomu předtím ohrazoval. 2) Pokud rada jmenuje, ale neschvaluje, tak je to jen administrativní ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:

  1) Proč, tvrdit že tu není demokracie není trestné. Jen, že jste se proti tomu předtím ohrazoval.

  2) Pokud rada jmenuje, ale neschvaluje, tak je to jen administrativní krok, který s (ne)demokratičností nebo "(ne)bytím zástupců voličů" nesouvisí

  3) A proč neprosazujete rozdělení státu na Čechy a Moravu? Váš hlas by měl dvojnásobnou váhu?

  4a) Volil Topolánka, kterýmu Dalík seděl za zadkem. Reálně to bylo stejné, jako by zvolili jeho. Jde o princip, ne o slovíčka.

  4b) Ale vzbuzují pocit křivdy. Když to nepůjde hodit na Němce, tak se to hodí na Pražáky, na buržoazii, na cikány.... anebo také na ty Němce a bude další zbytečná válka vzniklá z frustrace.

  6) Tak to koukám, že jste mě odhadl úplně stejně špatně, jako já Vás. Mě vadí socialismus EU úplně stejně. Akorát nevidím alternativu v národním státě, protože ten prosazují především lidi jako Klaus, Zeman atd...., takže ve skutečnosti by ten národní stát byl jen vazalem někoho jiného. Být hrdý národní nezávislý stát je hezká idea, ale praxe by byla jiná.

  K EU mám velké výhrady, ale jsem přesvědčen, že jako nezávislý stát bychom skončili úplně stejně blbě, jen bychom ke všemu dopláceli na mezinárodní izolaci jak v otázce ekonomiky, tak i bezpečnosti.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  17:25 15.04.2016

  Luky: já v tom nechci vidět špatnost. Prostě jsou věci, u kterých IMHO člověku, který má povědomí o historii, o tom, jak kdy fungovala demokracie, a na co kdy demokracie zařvaly, ...Zobrazit celý příspěvek

  Luky: já v tom nechci vidět špatnost. Prostě jsou věci, u kterých IMHO člověku, který má povědomí o historii, o tom, jak kdy fungovala demokracie, a na co kdy demokracie zařvaly, okamžitě vyskočí velkej vykřičník.

  Když za mnou někdo přijde, že vymyslel perpetum mobile, tak to "taky budu vidět apriory negativně". A naprosto oprávněně. Jsou prostě věci, které nemohou fungovat dobře - i kdyby to nakrásně ty lidi třeba dobře mysleli. I u komunistů bylo v 45 a i v 48 spousta dobrejch a upřímnejch lidí, který to fakt mysleli dobře.

  Jacky: Řešit jednu špatnou věc jinou špatnou věcí neznamená, že ta jedna zmizí, ale že budou dvě špatné věci. A 2 > 1.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:24 15.04.2016

  Logik: 1.) Půjdete mě udat? 2.) Nepsal jsem, že Rada schvaluje, ale jmenuje. Ujasněte si pojmy. 3.) To není nijak v rozporu s mým tvrzením a to je, že klesá reálná možnost ...Zobrazit celý příspěvek

  Logik:
  1.) Půjdete mě udat?
  2.) Nepsal jsem, že Rada schvaluje, ale jmenuje. Ujasněte si pojmy.
  3.) To není nijak v rozporu s mým tvrzením a to je, že klesá reálná možnost svojí volbou něco ovlivnit. A i když k tomu budete nadšeně hýkat, jak je to fajn, na faktu to nic nemění.
  4.) Dalíka nikdo nevolil, vy chytrej. Národní státy řeší alespoň to, že nevzbuzují pocit křivdy. Máme co jsme zvolili my a ne co nám zvolili třeba Němci.
  5.) Soudruhu nechcete nám tady veřejně tvrdit, že se komisaři chovají v rozpory s ustanoveními a legislativou EU? Abych to nemusel hlásit. A pokud ani komisaři nedodržují normy EU, nechcete to snad po sprostém lidu?
  6.) Vaše dojmy jsou jako obvykle mimo. Rozhodně mám raději USA než EU. A že by soudružka Ashton protestující před jadernými základnami USA a placená ze SSSR byla taková výhra? Nebo její nástupkyně Mogherini? Když se tak dívám na profily čelných politiků EU, tak je to krása. Komunista, socialista, komunista, soucialista, komunista soucialista, jenom támhle vzadu změna: komunista, maoista. Já ty levičáky prostě rád nemám a nelíbí se mi, že mi vládnou a nemohu s tím nic udělat. V tomto kontextu rozumím vašemu Jasánkovství a řadě názorů.Skrýt celý příspěvek

 • jacky3115
  17:12 15.04.2016

  Logik : No a když to dělá tak jak to dělá posledních aninevímkolik ministrů ( a ministryň ) ? Cosi politického je tam vidět pořád, ne ? Já sloužil jako záklaďák ještě za Dzůra a ...Zobrazit celý příspěvek

  Logik : No a když to dělá tak jak to dělá posledních aninevímkolik ministrů ( a ministryň ) ? Cosi politického je tam vidět pořád, ne ? Já sloužil jako záklaďák ještě za Dzůra a jedinej umírněně nepolitickej ministr byl asi Vacek . Ti před a po nestáli a nestojí ani za psí štěk. Proti těm všem exotům mi připadá domobrana jako sbor politicky nepolíbenejch paniců.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  17:09 15.04.2016

  Tvůj problém a problém spousty dalších je, že v tom chceš vidět za každou cenu nějakou špatnost. V kontextu rizik a současných podivností, mi jejich snaha dává smysl. Že v tom ...Zobrazit celý příspěvek

  Tvůj problém a problém spousty dalších je, že v tom chceš vidět za každou cenu nějakou špatnost. V kontextu rizik a současných podivností, mi jejich snaha dává smysl. Že v tom snažení tápali je celkem pochopitelné. A to tvoje označování kdo je lhář a kdo není mě nechává chladným, protože hrozně rád slovíčkaříš a přeš se pro čistou radost ze při. A je jedno jestli o Tornado, EU, Sýrii nebo kterékoli heslo z Ottova slovníku naučného.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  16:51 15.04.2016

  Luky: takže přiznáváte, že ta domobrana má politické cíle. A to prostě problém je - nikdy v historii nevedlo k dobrému, když se směšovala politika a násilné prosazování zákona. ...Zobrazit celý příspěvek

  Luky: takže přiznáváte, že ta domobrana má politické cíle. A to prostě problém je - nikdy v historii nevedlo k dobrému, když se směšovala politika a násilné prosazování zákona. Protože dříve nebo později to vždy skončilo násilným prosazováním politiky.

  Zároveň političnost té domobrany z ní dělá krajně nedůvěryhodnou organizaci - protože pokud tvrdí, že vystupuje apoliticky, tak buďto si není vědomá, že má politické cíle: pak to jsou diletanti, nebo to ví a o své apolitičnosti lže, a pak to jsou lháři.

  ---

  Jacky: ministr obrany nemá řídit ozbrojené složky. Pokud to dělá, tak je to průšvih. Ministr obrany má pouze dělat podmínky pro to, aby armáda mohla správně plnit svoji funkci.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  16:45 15.04.2016

  urban: aha - takže 1) tu pedofilii budete řešit tak, že nepustíte pedofily dovnitř, ať si przněj svoji rodinu za hranicema, kde nemaj už vůbec žádný zastání. 2) a kvůli těm pár ...Zobrazit celý příspěvek

  urban: aha - takže
  1) tu pedofilii budete řešit tak, že nepustíte pedofily dovnitř, ať si przněj svoji rodinu za hranicema, kde nemaj už vůbec žádný zastání.
  2) a kvůli těm pár pedofilům z mnoha sem nepustíte ani zbytek slušných lidí, kteří utíkají před válkou

  Tomu říkám řešení. Hlavně že umíte tapetovat.Skrýt celý příspěvek

 • jacky3115
  16:42 15.04.2016

  Logiku, a jakpak je na tom ministr obrany ? Politický kašpar ( v současné době doslova ) ... Ten může mít politickou příslušnost nebo jo ? Jen tak pro pořádek ... když člen ...Zobrazit celý příspěvek

  Logiku, a jakpak je na tom ministr obrany ? Politický kašpar ( v současné době doslova ) ... Ten může mít politickou příslušnost nebo jo ? Jen tak pro pořádek ... když člen domobrany být nesmí. Člen je člen, ale ministr - jak to je ?Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:23 15.04.2016

  Je jasný, že zmiňovaná apolitičnost je daná snahou přitáhnout co nejvíc lidí, klidně i z opačných stran politického spektra. Však oni také lidé napříč spektrem chtějí bezpečí. ...Zobrazit celý příspěvek

  Je jasný, že zmiňovaná apolitičnost je daná snahou přitáhnout co nejvíc lidí, klidně i z opačných stran politického spektra. Však oni také lidé napříč spektrem chtějí bezpečí. Pokud je ale politickým cílem změnit/vytvořit zákony, které povedou k včlenění domobrany do oficiálních institucí, tak v tom velký problém nevidím. Ty zákony nevzniknou, když nebude poptávka. A chytří politici vždycky věděli, že je dobré dát potenciálním "potížistům" funkce, tak aby byli organizováni v rámci celku, měli odpovědnost a nekuli pikle proti.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  16:15 15.04.2016

  asdf: Ano, to je přesně demokracie - první návrh se v Irsku nelíbil, kvůli konkrétním obavám. EU smlouvu doplnila o záruky proti těmto obavám a zeptala se jich znovu, jestli je to ...Zobrazit celý příspěvek

  asdf: Ano, to je přesně demokracie - první návrh se v Irsku nelíbil, kvůli konkrétním obavám. EU smlouvu doplnila o záruky proti těmto obavám a zeptala se jich znovu, jestli je to takto už přijatelné, Irové řekli že ano.
  Co je na tom nedemokratického?

  Ohledně smlouvy s ukrajinou a Holandského referenda - to není otázka demokracie jako takové, ale nastavených pravidel: tedy jestli Holandsko má nebo nemá mít právo veta. Demokratické jsou obě možnosti. A i když by mělo právo veta (přiznám se, že v tomto nevím, předpokládám, že Holandsko bude muset tu smlouvu nakonec podepsat, takže ho má) - tak co je nedemokratického na tom, když zbytek států má opačný názor než Holandsko, tak že se bude pokračovat v přípravách a zatím se pokusí dojednat s Holandskem nějaký kompromis?
  Nepletete si demokracii s diktátem "jednotlivce"?

  Luky:
  "Domobranec může být členem politické strany nebo hnutí" - z dobrých důvodů jakýkoli člen ozbrojených složek být členem politické strany nesmí.

  Sama domobrana jako organizace se snaží tvrdit, že bude apolitická, ovšem v tom samém textu to vyvrací: "Je pojistkou občanů proti zradě a selhání politických
  elit" - pokud má kontrolovat politiky (jen tak může být pojistkou), pak je nutně subjektem do politiky vstupujícím.

  To jsou jen nejkřiklavější problémy, to, že ač se ta organizace snaží tvářit apoliticky, tak zdaleka apolitická není, čiší v podstatě z celého textu. Snaha vytvořit "(rádoby)apolitickou ozbrojenou složku" z lidí smýšlejících politicky stejně je prostě věc, která do demokracie nepatří. Protože ta organizace prostě apolitická nebude.Skrýt celý příspěvek

 • urban
  16:03 15.04.2016

  to logik: : ///- jak souvisí Tebou postovaná statistika trestných činů páchaných především v soukromí - s činností domobrany? Jak zabrání hlídání hranice nebo dětských hřišť ...Zobrazit celý příspěvek

  to logik: : ///- jak souvisí Tebou postovaná statistika trestných činů páchaných především v soukromí - s činností domobrany?
  Jak zabrání hlídání hranice nebo dětských hřišť zneužívání dětí, které se páchá v soukromí?
  Když bude někdo (třeba domobrana) hlídat hranice před pronikání kriminálních živlů, tak tím zabrání celé škále trestných činů vč pedofilie.///

  Když už to bude nutné, tak může domobrana před zneužíváním dětí vytvořit větší tlak na úřady aby konaly. V Anglii kde nemají domobranu, to došlo do situace kdy úřady přímo kryly páchání tr.č.na dětech a obranné aktivity jejich rodičů naopak stíhaly.
  http://www.denken-macht-frei.i...

  Ale není to jen záležitost soukromí, jak se mylně domníváš:

  Trier: 10ti letá dívka sexuálně obtěžována v lázních Afgáncem
  http://www.denken-macht-frei.i...

  Vídeň – Migrant z Iráku v Rakousku znásilnil desetiletého chlapce. K incidentu došlo v místním bazénu. Deník Daily Mail s odvoláním na list Kronen Zeitung píše, že se muž vymlouval, že už dlouho neměl sex
  Dvacetiletý migrant chlapce znásilnil tak brutálně, že kvůli zraněním musel být hospitalizován v nemocnici. Vše se stalo v jednom z bazénů ve Vídni.
  http://zahranicni.eurozpravy.c...

  Delbrück: 2 Afgánci pronásledovali dva mladíky na bazénu, pak 14ti letého sexuálně zneužili.
  https://twitter.com/XYEinzelfa...

  Solingen: 12ti letého hocha znásilmili 3 afgánci ve věku 16,17,18 let
  http://www.denken-macht-frei.i...

  Wismar: Syřan zůstal po více četném obtěžování dívek v bazénu ve věku 12,13,14 let na svobodě.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  15:52 15.04.2016

  1) V tom případě tvrdíte, že není demokracie. Ta předpokládá reálnou možnost ovlivňovat legislativu. 2) komisaře nominuje země a rada ho neschvaluje. Jediný, kdo ho schvaluje, ...Zobrazit celý příspěvek

  1) V tom případě tvrdíte, že není demokracie. Ta předpokládá reálnou možnost ovlivňovat legislativu.

  2) komisaře nominuje země a rada ho neschvaluje. Jediný, kdo ho schvaluje, je EP v rámci schvalování celé komise - tedy přímo volený orgán, nikoli rada. Viz např.
  https://en.wikipedia.org/wiki/...
  Pokud vám tedy vadí, že je český komisař nevolený, je to opravdu problém naší republiky, nikoli EU.
  PS: EP má i pravomoc celou komisi kdykoli odvolat (vyslovit nedůvěru).

  3) Možnost ovlivnění celostátních věcí se s zvětšováním státu pochopitelně snižuje. Na tom není nic divného ani ademokratického - naopak podstata demokracie je i v tom, že legislativa vzniká kompromisem. Největší "svobodu" byste tak měl ve svém osobním státě. Ovšem ten by byl jaksi nefunkční.
  A v dnešním světe se ukazuje, že i národní stát velikosti ČR prostě nedosahují takového synergického efektu, jako státy větší a jsou tedy neefektivní. Proto je podle mne přirozené formovat větší celky, než jen národní stát.

  3b) Ano, Paroubka jsme mohli poslat tam kam patří - a zvolit si místo něho Dalíka a místo něho pak Babiše. Takže evidentně národní stát nekvalitu politické reprezentace neřeší.
  Až budeme schopni si volit kvalitní reprezentaci a zbytek Evropy nikoli, pak Vaše volání po národním státu bude mít smysl. Takto jen místo 500 milionů blbů zvolí stejně nekvalitní reprezentaci 10 milionů blbů a nic se nevyřeší - zákony budou blbé úplně stejně. Zbudou jen negativa plynoucí z toho, že tu budou platit jiná pravidla než o pár kilometrů vedle.

  4) "NESMÍ hájit zájmy svého státu" - toť teorie. Proč si myslíte, že se státy tak prali za to, aby toho komisaře měli. Opět když udělám paralelu s ČR: český senátor slibuje: "...Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu ..." - také nemá "kopat" za svůj obvod, ale hlasovat tak, aby to bylo prospěšné ČR jako celku. Plyne z toho, že Váš senátní obvod nemá v senátu vlastně zastání?

  5) Mám dojem, že vám poměrně dosti vadí hegemonie USA ve světě. Co si myslíte, v jakém případě bude Evropa schopna razit vlastní politiku nezávislou na USA snáz? Když to bude banda rozhádaných národních států, nebo když to bude jedna EU?Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  15:47 15.04.2016

  pro logik: mě přijde, že jejich politickým cílem je prosadit nové zákony o domobraně (dle zahraniční inspirace), tak aby mohla spolupůsobit s AČR a PČR. Píší tam, že to je práce ...Zobrazit celý příspěvek

  pro logik:
  mě přijde, že jejich politickým cílem je prosadit nové zákony o domobraně (dle zahraniční inspirace), tak aby mohla spolupůsobit s AČR a PČR. Píší tam, že to je práce té rady. Místní skupiny jsou ale nezávislé a slouží beze zbraně. O politické činnosti "branců" se tam nic nepíše (možná jsem přehlédl?)...Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  15:16 15.04.2016

  Logik: 1.) Tvrdím, že reálná možnost ovlivnit legislativu se zásadně snížila. Na hranici nemožnosti, či jen teoretické možnosti. 2.) Komisař není volen nikde. Je navržen vládou ...Zobrazit celý příspěvek

  Logik:
  1.) Tvrdím, že reálná možnost ovlivnit legislativu se zásadně snížila. Na hranici nemožnosti, či jen teoretické možnosti.
  2.) Komisař není volen nikde. Je navržen vládou členské země a JMENOVÁN Radou EU. S vaší preferencí volby komisařů souhlasím, ale hlavní deficit vidím v tom, že EK má de facto monopol na předkládání zákonů. V tom vidím průšvih.
  3.) Ano, měl bych raději národní státy (sdružené v řadě společenství). Nicméně - nijak to nesouvisí s tím, že se nám možnost volby prostě vzdálila. To je něco, co popřít nemůžete. Jinými slovy, dříve měl náš hlas sílu (zjednoduším, samozřejmě ne všichni jsou voliči) 1/10 000 000 nyní je to méně než 1/500 000 000. tedy 50x méně, chcete-li to v číslech.
  -zmínil, či byť jen naznačil jsem někde nějakou svojí preferenci národního státu bez mezinárodních vazeb?
  -ano, za řadu problémů si můžeme sami. Proč přidávat další, které nejsme navíc schopni odstranit.
  -Paroubek nebo Schulz či násoska Juncker... jaký je v tom rozdíl? Jednoduchý. Paroubka jsme mohli ve volbách snadno poslat kam patří (do politického pekla), s druhými soudruhy nehneme.
  Ani kvalitní eurokomisař nemůže hájit naše zájmy. Ze dvou důvodů:
  1.) je 1/28 celku
  2.) je to striktně proti jeho poslání. Komisař NESMÍ hájit zájmy národních států, ale pouze EU. "Jsou zcela nezávislí, nesmějí přijímat instrukce od státu, ze kterého pocházejí, ani od jakéhokoliv jiného státu a jsou povinni prosazovat výhradně zájmy unie"Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  15:15 15.04.2016

  logik > Podla tebe je demokracia, ked referengum o lisabonskej zmluve sa v irsku muselo opakovat, kedze v prvom nebela lisabonska zmluva schvalena ...Zobrazit celý příspěvek

  logik > Podla tebe je demokracia, ked referengum o lisabonskej zmluve sa v irsku muselo opakovat, kedze v prvom nebela lisabonska zmluva schvalena ?

  http://www.topky.sk/cl/11/3074...

  Podla teba je demokracia, ked v Holansku v referende bola odmiednuta asociacna dohoda z Ukrajinov. Holandska vlada sa zaviazala, ze ho bude respektovat a europska komisia aj tak rokuje o asociacnej dohode z Ukrajinou.Skrýt celý příspěvek

 • SeaWolf
  14:56 15.04.2016

  JardaBrum
  já se za hrdinu na rozdíl od tebe neoznačuji ani nenaznačuji, to je snad z mích příspěvků ve srovnání s tvými více než evidentní ;-D

  JardaBrum
  já se za hrdinu na rozdíl od tebe neoznačuji ani nenaznačuji, to je snad z mích příspěvků ve srovnání s tvými více než evidentní ;-D

 • logik
  14:53 15.04.2016

  fenri: 1) pokud tvrdíš, že nemůžeš ovlivnit legislativu, tak tvrdíš, že neexistuje demokracie. Protože možnost ovlivnit legislativu je nutnou podmínkou demokracie. 2) způsob ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  1) pokud tvrdíš, že nemůžeš ovlivnit legislativu, tak tvrdíš, že neexistuje demokracie. Protože možnost ovlivnit legislativu je nutnou podmínkou demokracie.

  2) způsob volení komisaře pak není vůbec problém EU nebo lisabonské smlouvy, ale našeho státu. Pokud Vám vadí toto, tak neplivejte na lisabonskou smlouvu, ale např. prosazujte přímou volbu komisaře. V tom případě nevím, jestli bych Vás podpořil - přímé volby nedopadají často dobře - ale přinejmenším by mi to přišlo jako legitimní požadavek. Osobně bych byl pro, aby komisaře volil parlament.

  3) vám ale ve skutečnosti vadí něco jiného - prostě byste radši národní stát, než spojené státy evropské. To je legitimní požadavek, ale neschovávejte ho za nedostatek demokracie v Evropě.
  A obávám se, že i pokud bychom opravdu měli národní stát bez mezinárodních vazeb, tak byste byl dosti zklamán. On náš parlament není jen přepisovač regulí bruselu - velká část problémových norem je naše vlastní výroba, kterou jen poslanci schovávají za nařízení EU, protože se tak snadno zbavují odpovědnosti.

  Ve skutečnosti si češi volí své Paroubky a Babiše a Dalíky - a ti mohou za stav našeho státu daleko více, než nějaká EU. Snaha to házet někam jinam je sice pochopitelná, ale je to jen zavírání očí před tím, že si sami nejsme schopni zvolit rozumnou politickou reprezentaci. Takže přímá volba komisaře by nevyřešila nic.
  A naopak, pokud bychom si byli schopni zvolit kvalitní politickou reprezentaci, tak by i jím jmenovaný komisař dobře hájil naše zájmy.

  ----

  urban: Neodpověděl jsi na otázku - jak souvisí Tebou postovaná statistika trestných činů páchaných především v soukromí - s činností domobrany? Jak zabrání hlídání hranice nebo dětských hřišť zneužívání dětí, které se páchá v soukromí?

  ---

  luky: Maj to napsaný špatně. Historie učí, že složky starající se o bezpečnost státu mají být vždy apolitické. Vždy, když tomu tak nebylo, tak z toho byl průšvih: lidové milice, SA atd... Tato "domobrana" naopak evidentně politickou činnost svých členů schvaluje a tedy se staví do roviny s těmito organizacemi.Skrýt celý příspěvek

 • urban
  14:47 15.04.2016

  Nevím Luky, naše skupina se násilí vůči slovenským tankistům nedopouštěla
  (samozřejmě pokud nezačali střílet oni).

  Nevím Luky, naše skupina se násilí vůči slovenským tankistům nedopouštěla
  (samozřejmě pokud nezačali střílet oni).

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 12