Domobrana: Armády politických stran se šikují

ŠÉF BLOKU PROTI ISLÁMU MARTIN KONVIČKA A PŘEDSEDA ÚSVITU-NÁRODNÍ KOALICE MIROSLAV LIDINSKÝ
Šéf Bloku proti islámu Martin Konvička a předseda Úsvitu-Národní Koalice Martin Lidinský. / Archiv autora

„Jednání, při němž je popírán smysl každého řádu, disciplíny, je to negace odpovědnosti. Časem se chápání pojmu rozšířilo (avšak nesprávně) i na provádění směšných kousků." Tak zní definice pojmu „švejkovina". V posledních letech a zejména měsících ji ale vystihuje i to, jak si část spoluobčanů představuje obranu vlasti: Někteří se totiž domnívají, že je mají provozovat nikým neřízení občané. Absurdní? Jak pro koho...

Takzvaní „záložáci" brání válce válkou

Již druhým rokem se v České republice formují spolky, sdružení a iniciativy, které sice proklamují, že nemají a ani nechtějí mít s politikou nic společného a chtějí se pouze bránit. Jejich členové ale řeší politickou situaci na každém kroku, od sociálních sítí až po demonstrace a útočné tendence počínající netolerantními názorovými střety se mění ve výhrůžky, končící až v napadení policistů.

Patrně prvním a nejvýraznějším spolkem tohoto druhu, který vznikl začátkem loňského roku na Facebooku byli tzv. Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Do dlouhého a krkolomného názvu iniciativy promítli nesouhlas s rozdělením republiky v roce 1993, ze kterého vyvozují právo neakceptovat zákony a tedy i mezinárodní smlouvy současného státu. Svůj vznik navíc odůvodnili rádoby obranným účelem proti událostem, které ale nikdy nenastaly, ani reálně nehrozily.

Fakt, že NATO žádnou útočnou válku za téměř rok a půl nenaplánovalo, ani nerealizovalo, členům nevadilo. Do vzniklé skupiny postupně začlenili několik tisíc uživatelů Facebooku, kteří byli už dříve registrováni ve skupinách Přátelé Ruska, Pozvánka pro prezidenta Putina a jiných.

Že násilný odpor proti Severoatlantické alianci by znamenal zároveň i útok na vojáky Armády České republiky, nikterak netrápilo ani veterána, podplukovníka v záloze Marka Obrtela, který bere od státu výsluhu a prohlásil NATO za zločineckou organizaci. Tento Vyvadilův věrný spojenec v boji proti projíždějícím strykerům americké armády, které se jim ani společnými silami nepodařilo blokovat, se ve vzniklé iniciativě nechal jmenovat velitelem a pokoušel se v ní zavést vojenskou disciplínu.

Ta ale po několika měsících selhala, když jeden z členů iniciativy, bývalý voják a současný řidič autobusu Martin Holkup, vzkázal politikům, že „jestli nás do tohohle dovedou, tak první se bude střílet ve Strakově akademii a v Parlamentu." Připomeňme, že občané mají právo na „odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou základních práv a svobod." Smlouvou, která je nedílnou součástí Ústavy České republiky, kterou ale členové z řad této a další domobrany coby zákon nejvyšší právní síly vytrvale popírají.

Podle brigádního generála v záloze Andora Šándora stát v potírání takových výhrůžek selhává: „Holkup měl po svém prohlášení nejen přestat řídit autobus, ale být vyšetřován," říká pro Svobodné fórum Šándor a dodává, že systém chybuje, pokud nechává sdružovat výtečníky z různých iniciativ na veřejnosti se znaky, které patří výlučně Armádě České republiky. „Nezáleží na tom, že mají jen část výstroje, pro veřejnost je to matoucí a je nutné od nich legální ozbrojené složky distancovat," dodává.

Foto: "Českoslovenští vojáci v záloze".

"Českoslovenští vojáci v záloze". Zneužívání uniformy a jakýchkoli prvků ústroje AČR je podle brigádního generála Andora Šandora nepřípustné. / "Českoslovenští vojáci v záloze"

Dlužno podotknout, že se členové iniciativy promenádovali v rádoby vojenském ustrojení i během demonstrace na podporu prezidenta Miloše Zemana 17. listopadu 2015 na Albertově, a to poté, co mu několikrát nabídli pomoc při ostraze hranic. Tu sice hlava státu odmítla, protože by se jednalo o počin v rozporu se zákonem, nicméně na toto nikdo z prezidentské kanceláře neupozornil a Miloš Zeman označil své příznivce pouze za lidi „s jiným názorem".

Andoru Šándorovi se ale přístup politiků nelíbí. „Stát může privatizovat leccos, ale nesmí se vzdát monopolu na bezpečnost země, aniž by ztratil jakoukoli kontrolu nad tím, kdo a jakou ideologii chce prosazovat," říká rezolutně Šándor a kritizuje státníky za benevolentní přístup, kdy nedokážou zaujmout ke vznikajícím spolkům jasné stanovisko.

Na stránkách spolku jsou zatím jak výzvy k návratu komunismu a socialistického režimu, tak agresivní výpady vůči spojencům: Nové testované zbraně Ruské federace doporučují „hodit za moře", tedy zaútočit na Spojené státy, prolétající letadla spojeneckých vojsk chce člověk, který uvádí své iniciály azbukou, „sestřelit". Českoslovenští vojáci v záloze proti válce v NATO jsou přitom základním uskupením, ze kterého se začaly vyčleňovat další dvě frakce, které nesou znaky domobrany.

Došlo k tomu poté, kdy od „záložáků" zběhl velitel Marek Obrtel, který v Debatním klubu během diskuse s bývalým vojákem Martinem Kollerem přiznal, že se mu nedařilo definovat a naplňovat cíle iniciativy. Koller kvitoval údajný vlastenecký duch iniciativy, nicméně kritizoval, že nese znaky nezákonně založené ozbrojené složky a Obrtelovo vyjádření, že střelby soukromě pořádal na své triko jen některý z členů iniciativy, označil za výmluvy. Upozornil, že oslovil právě člena Holkupa s nabídkou organizace, ale pominul, že to byl právě Holkup, který se dopustil výroku o možném vystřílení ústavních institucí.

Celá debata Kollera a Obrtela.

Inciativu na obranu vlasti inicioval udavač

Koller své ambice pomoci založit legální iniciativu, která by spadala pod ministerstvo vnitra, zkouší realizovat založením nadačního fondu Stráže obrany státu. Ten si vzal na starost tajemník strany Úsvit Jan Zilvar. Úsvit tak ve spojení s Blokem proti islámu, jehož spojení zamítlo ministerstvo vnitra už proto, že samotný název je protiústavní, zneužil pro své xenofobní přívržence historického názvu spolku založeného v roce 1936 pro obranu vlasti proti fašismu.

Další veterán, iniciátor Martin Koller od roku 1979 byl veden jako spolupracovník Vojenské kontrarozvědky, jež byla součástí StB. Jak zjistil týdeník Echo, patřil k nesmírně aktivním „udavačům". Součástí spisu, které Echo prostudovalo, je například zhruba 150 ručně psaných zpráv o důstojnících i vojácích.

Úsvit se podobně jako původní „záložáci" zaštítil vojenským veteránem, nyní předsedou Miroslavem Lidinským. Politickou činnost bývalého kolegy, který na zahraniční misi utrpěl vážné zranění a nyní pózuje se stíhaným Martinem Konvičkou, ale opakovaně kritizují příslušníci armády v aktivní službě.

Spolu s organizací Blok proti islámu, která v rozporu s Ústavou ČR usiluje o zákaz práva na vyznání a opakovaně šíří nenávistné proklamace o příslušnicích jiných národů, v sobotu demonstroval na hranicích v Cínovci předseda výboru pro bezpečnost, poslanec David Kádner (Úsvit), který se při složení slibu zavázal právě Ústavu ČR dodržovat. Prohlásil, že chce „našim vládám (myšleno i německé) společně ukázat, co si o jejich krocích myslí obyčejní lidé a že je pro nás bezpečnost na prvním místě".

Spojení s Bartošem a násilnickými extremisty

Na svoje sny založit vojenskou organizaci, která by bojovala proti současnému establishmentu, ale nerezignoval ani Marek Obrtel, který „dezertoval" od tzv. „záložáků" a v lednu spolu s bývalým novinářem a etnografem Františkem Krejčou a členkou LEV 21 Nelou Liskovou založil Národní domobranu – údajně „nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativu občanů", která ale hned v prvním veřejném prohlášení Liskové zřetelně vyzývá „politické partnery" ke spolupráci.

Deklarace Národní domobrany.

Prokazatelným politickým partnerem Národní domobrany je přitom trestně stíhaný Adam B. Bartoš. Ke členům jeho národní demokracie hovořil v listopadu zmiňovaný Krejča: „Musíme budovat domobranu, která bude schopná v případě určitého názorového konfliktu zastávat názory občanstva. Kdybychom ji teď měli, tak by se parlament, vláda a neziskovky nemohly chovat, jak se chovají," řekl a dodal, že „samopaly by se hodily".

Členové národní domobrany si prozatím střelecké umění osvojují na střelnicích, kam je zve na svém profilu právě Bartoš. Mimo jiné fotografií, kde pózuje u terče s portrétem premiéra Sobotky. A. B. Bartoš také nedávno promluvil na Václavském náměstí, kde zopakoval své výhrůžky z léta loňského roku, kdy také vyzýval k násilnému svržení vlády a mával tehdy i oprátkami. Letos byl jeho projev policií ukončen, Bartoš byl krátce zadržen, a po rozpuštění shromáždění došlo na místě i v dalších ulicích Prahy k násilnostem ze stran zúčastněných vůči policii.

Národní domobrana přitom na svých stránkách pokrytecky prohlašuje, že jejím hlavním úkolem je „pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon."

Připomeňme, že ten, kdo ten, kdo se pokusí „protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" se podle § 311 trestního zákoníku dopouští teroristického útoku. A není přitom nutné, aby byl občanem jiného státu.

Navázání spolupráce s proruskými separatisty

Do trestných činů proti „základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace" spadá i často proklamovaná vlastizrada, které se může dopustit „občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky".

V této souvislosti stojí za zmínku, že Lisková a Krejča spolu s delegací Národní domobrany navštívili separatistickou Doněckou lidovou republiku a vyjádřili jí plnou podporu. Lisková kritizovala českou vládu ve vysílání doněcké televize a na webových stránkách Národní domobrany ji osočuje ze zločinnosti.

Apolitická politika Národní domobrany

Inspiraci, jak budovat síť protivládně zaměřených buněk ale Národní domobrana získala a k 1.4.2016 zahájila „propojování obcí a příchozích domobranců" a straší mapkou republiky, na které zachytila „všechna originální PSČ", ze kterých se patrně někdo sdružení ozval. Obrtel se ve svém prohlášení nadále hlásí k naprosté apolitičnosti a vyznává se ze zášti vůči „té či oné straně" a upsáním stranickými programy (Kollera označil za „řízenou opozici").

Politických cílů se ale Obrtel také nezříká. Na stránkách Národní domobrany například píše: „Národní domobrana si bude muset časem sama ze svého středu vybrat ty, kteří ji budou důstojně zastupovat v politických rolích a budou zárukou, že její myšlenky, cíle a hodnoty, které jsou zároveň hodnotami většiny občanů této země, budou aktivně chráněny a zachovány. To se povede tenkrát, budou-li nás statisíce a milióny."

Připomeňme, že zákon přesně vymezuje, že právnickou osobu, tedy ani ozbrojenou složku, nesmí založit nikdo, kdo by se dopouštěl „popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcování nenávisti nebo nesnášenlivosti..." (ad § 145 občanského zákoníku), takže nárokovat jakékoli politické cíle ve spojení s držením zbraní je nezákonné.

Dokáže stát oddělit vojenské cíle od politických?

Otázkou je, proč zpochybňování ústavních práv občanů na klidný chod státních institucí nechávají dlouhodobě bez povšimnutí ti, kteří stojí v jejich čele a jsou cílem výhrůžek: Ty jsou adresovány nejen jim osobně, ale především demokratickému systému, který reprezentují a k jehož spravování dostali od voličů mandát.

Slova generála Šándora doplňuje pro Svobodné fórum i důstojník Generálního štábu Armády České republiky, podplukovník Otakar Foltýn, který říká, že největším výdobytkem civilizace je, že pouze stát, tedy jím řízené ozbrojené složky, má právo realizovat nutné násilí. Pro nestátní ozbrojená uskupení je typický nedostatek disciplíny.

Vzhledem k tomu, že se všech frakcích, které se jakoukoli formou usilují o vznik soukromých vojenských složek, objevují trestně stíhaní lidé pro extremistické názory, občané šířící nenávistné projevy vůči dalším skupinám obyvatel, aniž by byli pod jakoukoli kontrolou a především jediným odpovědným velením, je nezájem státu o zakládání těchto nezákonných uskupení vůči občanům nezodpovědný a alarmující.

Redakčně upraveno

Zdroj: Svobodné Fórum

Nahlásit chybu v článku


Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Luky
  14:33 15.04.2016

  Urban napsal: Sám jsem se toho s bratrem účastnil v 90.letech na moravsko slovenské hranici. Bylo to v dobách česko - slovenských třenic? Jak ta protitanková babka vymlátila ...Zobrazit celý příspěvek

  Urban napsal: Sám jsem se toho s bratrem účastnil v 90.letech na moravsko slovenské hranici.

  Bylo to v dobách česko - slovenských třenic? Jak ta protitanková babka vymlátila slovenskou osádku holí z tanku a šlo se pak na syrečky/halušky?Skrýt celý příspěvek

 • urban
  14:27 15.04.2016

  to logik Domobrana bude v první fázi hlídat hranice. Není to až tak nedostižný úkol, jak by se mohlo zdát. Sám jsem se toho s bratrem účastnil v 90.letech na moravsko slovenské ...Zobrazit celý příspěvek

  to logik
  Domobrana bude v první fázi hlídat hranice. Není to až tak nedostižný úkol, jak by se mohlo zdát. Sám jsem se toho s bratrem účastnil v 90.letech na moravsko slovenské hranici. /podobně jako v Usa)
  Ve druhé fázi bude hlídat školy, dětská hřiště, parky, sídliště, nákupní zóny, prostě všude tam kde se v určitých časechy vyskytují slabší osoby: děti, mladé ženy, důchodci. /podobně jako v Izraeli)
  Teď je jenom otázka okopírovat příslušné zákony. Nedělám si v tom směru iuze. Naši politici nemají zájem kopírovat ale vymýšlet, třeba i 30 let.

  Jen 10.3.stihli uprchlíci zapálit 3 uytovny v Německu.
  https://twitter.com/XYEinzelfa... Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  14:23 15.04.2016

  tak jsem narychlo prolétl to jejich pdf a nemají to napsané špatně a zdá se, že i právní hlediska v rámci možností ...Zobrazit celý příspěvek

  tak jsem narychlo prolétl to jejich pdf a nemají to napsané špatně a zdá se, že i právní hlediska v rámci možností promysleli:
  http://www.narodnidomobrana.cz...

  K puštění videa deklarace se teprve odhodlávám :)Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:22 15.04.2016

  Logik. Kde jsem napsal, že není demokracie? Nikde, takže vaše teze stavící na tomto tvrzení jsou zcela mimo. As usual. Hovořím o VZDALOVÁNÍ SE MOŽNOSTI ovlivnit svůj život ...Zobrazit celý příspěvek

  Logik.
  Kde jsem napsal, že není demokracie? Nikde, takže vaše teze stavící na tomto tvrzení jsou zcela mimo. As usual.
  Hovořím o VZDALOVÁNÍ SE MOŽNOSTI ovlivnit svůj život prostřednictvím politické volby. To je prostě fakt.
  Nevolený orgán jmenovaný nevolenými orgány jmenovanými volenými orgány není totéž, co volený orgán. Jeho Jeho zájem na hlasu "démos" je nižší, než u voleného orgánu. Žije už paralelním vesmíru.
  Možnost, že se lidé volbou dopracují k tomu, o čem volby mají být je v případě EK deklasována někam k nule. Volím někoho, kdo jmenuje někoho, kdo jmenuje někoho. A ten někdo je jediný, kdo má zákonodárnou iniciativu. Není to stejné. A
  Ale víceméně je debata zbytečná. Vy budete konformní s každou vládou budete horlivě tu tahat za rukáv, jindy hrozit zákony. A ve společnosti prostě hloupě a zbytečně tenze roste, aniž s tím něco naděláme. A uvolnění společenské tenze je málokdy relax.Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  14:07 15.04.2016

  S tim , ze budou hlavne v zapadni evrope sousedske hlidky a domobrany vznikat , nikdo nic neudela . I pres masirku medii proste nakonec lidi vezmou veci do svych rukou . Po vzoru ...Zobrazit celý příspěvek

  S tim , ze budou hlavne v zapadni evrope sousedske hlidky a domobrany vznikat , nikdo nic neudela . I pres masirku medii proste nakonec lidi vezmou veci do svych rukou . Po vzoru US :D

  Je celkem paradoxni jak jsou mistni US aktivisti slepi k tomu , ze v americe je to standard . A ti sami proti tomu broji v evrope ...Skrýt celý příspěvek

 • urban
  14:04 15.04.2016

  Je zvláštní že se tu na každé stránce 2x objevuje slovo Kotleba, ale nikdo sem není schopen hodit odkazy, abychom pořád neměli informace z 2. a ...Zobrazit celý příspěvek

  Je zvláštní že se tu na každé stránce 2x objevuje slovo Kotleba, ale nikdo sem není schopen hodit odkazy, abychom pořád neměli informace z 2. a 3.ruky.

  http://www.naseslovensko.net/n... Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  13:00 15.04.2016

  Crusader Ale ano mozem a teraz okolo novu spavam velmi dobre. No ked niekto v diskusii obhajuje kotlebu velebiaceho slovensky vojnovy stat pripadne dmobranu dozadujucu sa ...Zobrazit celý příspěvek

  Crusader

  Ale ano mozem a teraz okolo novu spavam velmi dobre. No ked niekto v diskusii obhajuje kotlebu velebiaceho slovensky vojnovy stat pripadne dmobranu dozadujucu sa komunizmu a nasledne sa odvolava na demokraticke hodnoty tak si s prepacenim serie do ust. Ostatne nie prvy raz v tejto diskusiiSkrýt celý příspěvek

 • JardaBrum
  12:59 15.04.2016

  SeaWolf
  máš recht, nehrej si na něco čím nejsi, je to nejen slaboduché ale i hloupé.

  SeaWolf
  máš recht, nehrej si na něco čím nejsi, je to nejen slaboduché ale i hloupé.

 • logik
  12:56 15.04.2016

  fenri: 1) jakou máš možnost ovlivnit volbu senátora z Horní dolní, když bydlíš v Levé Právé? Žádnou. Tak funguje obvodový většinový systém. Dosti vážně se o něm uvažuje i pro ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  1) jakou máš možnost ovlivnit volbu senátora z Horní dolní, když bydlíš v Levé Právé? Žádnou. Tak funguje obvodový většinový systém. Dosti vážně se o něm uvažuje i pro volbu v našem parlamentu - říkal bys v takovém případě, že v ČR už není demokracie, nebo že nemůžeš ovlivnit složení parlamentu?
  Koneckonců i teď ovlivňuješ složení parlamentu jen z cca 1/14 - volíš jen poslance za svůj kraj. To oproti komisi (1/27) není takový rozdíl.
  Takže se nebavme o možnosti ovlivnění složení EK, ale o ovlivnění toho, kdo bude komisařem za ČR.

  2) Komisař pro ČR je pak jmenován českou vládou. Takže pokud tvrdíš, že nemůžeš ovlivnit českého komisaře, tak tvrdíš také, že nemůžeš ovlivnit, kdo bude v naší vládě? A pokud to netvrdíš, kde je rozdíl?Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:35 15.04.2016

  Logik: napsal jsem, že složení EK není výsledek demokratického procesu? Napsal jsem, že je EK nevolená a že možnost volbou ovlivnit její složení je mizivá. Skupina, která má v ...Zobrazit celý příspěvek

  Logik: napsal jsem, že složení EK není výsledek demokratického procesu? Napsal jsem, že je EK nevolená a že možnost volbou ovlivnit její složení je mizivá. Skupina, která má v podstatě monopol na zákonodárnou iniciativu by neměla být produktem nevoleného výběru nevolených.
  Myslím, že toto pochopí každý, že feedback mezi volbami a tím, co se stane s našimi životy byl zásadně umenšen, resp. v podstatě není žádný. Hitler se dostal k moci demokratickou cestou. Dokonce přímější, než EK. Byl tedy prima?
  Bavím se o vazbě čin - následek. Dnes činem (volbou) už reálně nemám možnost ovlivnit se bude dít s mým životem (složení EK a co z ní vypadne). Člověk, kterého jsem nevolil a byl jmenován člověkem, kterého jsem nevolil se rozhodne, že mi sebere třeba půlku platu. Nebo zbraně. nebo právo mluvit. nebo se rozhodne, která žárovka je pro mě nejlepší... Co s tím udělám? Nic. Z toho prostě roste frustrace ve společnosti a je celkem jedno, že jeden studentík, jehož oblíbenou činností je hlásit a udávat je s tím spokojený. Já to třeba nehodnotím ve smyslu: je to dobře / je to špatně. Prostě reálná možnost volby se lidem umenšila někam k nule a společnost to frustruje. A společnost má nějaké zákonitosti, které se hezkými řečmi neřídí. V situaci, kdy 80 - 85% nesouhlasí s něčím, co se elity rozhodnou to prostě zavání průšvihem. Tak to prostě vždy bylo a nemyslím, že to bude jinak. Prostě ve chvíli, kdy se elity příliš vzdálí elektorátu to začne smrdět. Začnou se utahovat šrouby (lze vidět) a jednoho dne to kiksne. Samozřejmě to většinou odnesou neviní, ale to je život.Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  12:33 15.04.2016

  SeaWolf Nepsal jsem že byste byl v byl v Říši ale že byste pro ni pracoval. Ale možná Vám křivdím, jestli ano omlouvám se. Nevím jak Vaše rodina, ale moje se rozhodně nemá za ...Zobrazit celý příspěvek

  SeaWolf
  Nepsal jsem že byste byl v byl v Říši ale že byste pro ni pracoval. Ale možná Vám křivdím, jestli ano omlouvám se.

  Nevím jak Vaše rodina, ale moje se rozhodně nemá za stydět. Praděda si své odválčil za 1. světové a v ruských legiích, když začala válka bylo mu 47 let. Mému dědovi bylo začátku války 13 let, na konci války už pomáhal partyzánům na Vysočině a účastnil se s nimi Pražského povstání. Pak jako člen jednoho z praporů ZB (Zpravodajské brigády) zajišťoval pohraničí.

  Slavoslav
  Můžete vůbec kvůli tomu Kotlebovi spát? Neměl byste s tím něco dělat?Skrýt celý příspěvek

 • logik
  12:13 15.04.2016

  jarpe: To, že se něco často děje v totalitních režimech neznamená, že se to nemůže dít i jinde. Z toho, že z A => B nijak neplyne, že z B => A. Toto patří k úplným základům ...Zobrazit celý příspěvek

  jarpe:
  To, že se něco často děje v totalitních režimech neznamená, že se to nemůže dít i jinde. Z toho, že z A => B nijak neplyne, že z B => A.
  Toto patří k úplným základům logiky a argumentace.Skrýt celý příspěvek

 • SeaWolf
  12:12 15.04.2016

  crusader Nevím co bych dělal v říši? Předpokládám, že tvoje rodina také nikam neutekla bojovat do zahraničí jako ta moje a pro říši pracovala jako většina protože protektorát byl ...Zobrazit celý příspěvek

  crusader
  Nevím co bych dělal v říši? Předpokládám, že tvoje rodina také nikam neutekla bojovat do zahraničí jako ta moje a pro říši pracovala jako většina protože protektorát byl součástí říše.

  Nehrajme si na hrdiny pokud jimi nejsme je to od nás nejen slaboduché jako i hloupé.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  12:11 15.04.2016

  fenri: znovu - EK je jmenována národními vládami, které jsou jmenováni národním parlamentem, který je volený. Takže nejsou "nevolení", jde o klasický příklad nepřímé demokracie. V ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: znovu - EK je jmenována národními vládami, které jsou jmenováni národním parlamentem, který je volený. Takže nejsou "nevolení", jde o klasický příklad nepřímé demokracie.
  V parlamentu také nevolíš přímo lidi do výborů, předsedy parlamentů, donedávna jsi nevolil prezidenta (a nebylo to horší). Přičemž tito činitelé měli na legislativní proces ve výsledku často daleko větší vliv, než samotný parlament.

  To, že když bude 100% čechů něco chtít, tak to třeba nedosáhne. Ale to platilo o 100% Plzeňáků také už od začátku demokracie.

  Můžeš nesouhlasit s integrací ČR do většího celku - to je legitimní postoj. Ale neříkej nepravdu, že složení EK není výsledek demokratického procesu. Je, byť poněkud složitého.Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  12:07 15.04.2016

  SeaWolf: Otázka je, kdo bojuje za svojí zem, kdo bojuje ze strachu, kdo bojuje za boha nebo kdo bojuje za to co má mezi nohama.

  SeaWolf: Otázka je, kdo bojuje za svojí zem, kdo bojuje ze strachu, kdo bojuje za boha nebo kdo bojuje za to co má mezi nohama.

 • fenri
  11:58 15.04.2016

  EK je jmenována vládami a schvalována EP (od Maastrichtu, resp. Amsterodamu). Nicméně problém je v tom, že EP nemá zákonodárnou iniciativu. Tj. skupinka nevolených lidí v podstatě ...Zobrazit celý příspěvek

  EK je jmenována vládami a schvalována EP (od Maastrichtu, resp. Amsterodamu). Nicméně problém je v tom, že EP nemá zákonodárnou iniciativu. Tj. skupinka nevolených lidí v podstatě zásadně ovlivňuje životy půl miliardy lidí. A z hlediska lidí samozřejmě odsun pravomocí z ČR do Bruselu je. Prostě vzdálila možnost něco ovlivnit. Když se u nás deset procent populace rozhodlo něco prosadit, mělo dříve šanci. Dnes když 100% Čechů bude (nebo nebude) něco chtít, je to irelevantní. To je celé. Samozřejmě můžeme hodiny mluvit o tom, jak je to prima, jak je to správné, ideově ušlechtilé atd., ale na faktu, že možnost ovlivnit volbou svůj život, resp. svojí zemi byla zásadně umenšena. Ano, českými parlamentními volbami můžeme nesmírně odtaženě a zcela nezávazně a nepredikovatelně ovlivnit, koho vláda navrhne do EK (pokud ho EP schválí), ale v eurovolbách neprosadíme nic. Demokracie je o možnosti volby, která ovlivní život voliče. Tady se už jen zdálky díváme na koncová světla.Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  11:57 15.04.2016

  Logik: Kolikrát už tu byly zprávy, jak tajné služby podaly americkému presidentovi špatné informace. Chete tím říct, že USA je totalitní řežim? To bych od vás nečekal.

  Logik: Kolikrát už tu byly zprávy, jak tajné služby podaly americkému presidentovi špatné informace. Chete tím říct, že USA je totalitní řežim? To bych od vás nečekal.

 • SeaWolf
  11:56 15.04.2016

  JardaBrum je to o ochotě nebo neochotě bojovat za svou zem. S kulháním mohu kontrovat: nechat rodinu v utečeneckém táboře ve stanu bez prostředků a jít bojovat zpět nehledě na to, ...Zobrazit celý příspěvek

  JardaBrum
  je to o ochotě nebo neochotě bojovat za svou zem. S kulháním mohu kontrovat: nechat rodinu v utečeneckém táboře ve stanu bez prostředků a jít bojovat zpět nehledě na to, že to značná část Syřanů ( tedy lidí různých etnik ) udělala, je také pro silné povahy.

  Vymlouvat se na rodinu zde v tehdejším ČSR a bagatelizovat rodiny v Sýrii to už ani není kulhání, ale plácání se v nesmyslu :-D Poukazuji na to, že my Češi jim nemáme co radit. Oblíbený to sport přímočarých diskutérůSkrýt celý příspěvek

 • logik
  11:37 15.04.2016

  fenri: EK je složená ze zástupců jednotlivých států - u nás jmenuje komisaře vláda, která je kupodivu také jmenovaná. Znamená to podle Vás tedy, že v zemi, kde je jmenovaná vláda ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: EK je složená ze zástupců jednotlivých států - u nás jmenuje komisaře vláda, která je kupodivu také jmenovaná. Znamená to podle Vás tedy, že v zemi, kde je jmenovaná vláda není demokracie? Chcete volit i národní vládu? Nebo Vám u vlády jmenování voleným parlamentem stačí - u dalších významných funkcí jmenovaných ve státě vládou také - ale u komisaře to vadí, protože nemáte rád EU?

  Máte pravdu v tom, že to je zbytečně nepřímá demokracie a že role EP je zbytečně slabá. Ale jako vždy místo toho abyste řekl: toto je problém - i já bych chtěl silnější roli přímo voleného EP - dovedete své tvrzení do takového extrému, že je z toho nepravda a demagogie.

  kozlus: Anebo jsou oba články pravdivé? Tzn. Bašár o spoustě válečných zločinů rozhoduje, ovšem mu něco i zamlčují - koneckonců přesně takto funguje establishment ve většině totalitních režimů ve válce, zjistěte si jak se zamlčovalo ve druhé světové Hitlerovi a Stalinovi.Skrýt celý příspěvek

 • JardaBrum
  11:33 15.04.2016

  SeaWolf: To vaše srovnání s čs. zahraničním odbojem za WWII kulhá na všechny čtyři. Z protektorátu bylo v podstatě nemožné vyvézt rodinu do bezpečné země (čtvrt milionu čs. židů ...Zobrazit celý příspěvek

  SeaWolf:
  To vaše srovnání s čs. zahraničním odbojem za WWII kulhá na všechny čtyři. Z protektorátu bylo v podstatě nemožné vyvézt rodinu do bezpečné země (čtvrt milionu čs. židů by to zachránilo život) a vrátit se bojovat. Ti co tak učinili vystavili sebe a své rodiny obrovskému nebezpečí když odcházeli někam kde je defakto nikdo ani nechtěl.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 12