Domobrana: Armády politických stran se šikují

ŠÉF BLOKU PROTI ISLÁMU MARTIN KONVIČKA A PŘEDSEDA ÚSVITU-NÁRODNÍ KOALICE MIROSLAV LIDINSKÝ
Šéf Bloku proti islámu Martin Konvička a předseda Úsvitu-Národní Koalice Martin Lidinský. / Archiv autora

„Jednání, při němž je popírán smysl každého řádu, disciplíny, je to negace odpovědnosti. Časem se chápání pojmu rozšířilo (avšak nesprávně) i na provádění směšných kousků." Tak zní definice pojmu „švejkovina". V posledních letech a zejména měsících ji ale vystihuje i to, jak si část spoluobčanů představuje obranu vlasti: Někteří se totiž domnívají, že je mají provozovat nikým neřízení občané. Absurdní? Jak pro koho...

Takzvaní „záložáci" brání válce válkou

Již druhým rokem se v České republice formují spolky, sdružení a iniciativy, které sice proklamují, že nemají a ani nechtějí mít s politikou nic společného a chtějí se pouze bránit. Jejich členové ale řeší politickou situaci na každém kroku, od sociálních sítí až po demonstrace a útočné tendence počínající netolerantními názorovými střety se mění ve výhrůžky, končící až v napadení policistů.

Patrně prvním a nejvýraznějším spolkem tohoto druhu, který vznikl začátkem loňského roku na Facebooku byli tzv. Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Do dlouhého a krkolomného názvu iniciativy promítli nesouhlas s rozdělením republiky v roce 1993, ze kterého vyvozují právo neakceptovat zákony a tedy i mezinárodní smlouvy současného státu. Svůj vznik navíc odůvodnili rádoby obranným účelem proti událostem, které ale nikdy nenastaly, ani reálně nehrozily.

Fakt, že NATO žádnou útočnou válku za téměř rok a půl nenaplánovalo, ani nerealizovalo, členům nevadilo. Do vzniklé skupiny postupně začlenili několik tisíc uživatelů Facebooku, kteří byli už dříve registrováni ve skupinách Přátelé Ruska, Pozvánka pro prezidenta Putina a jiných.

Že násilný odpor proti Severoatlantické alianci by znamenal zároveň i útok na vojáky Armády České republiky, nikterak netrápilo ani veterána, podplukovníka v záloze Marka Obrtela, který bere od státu výsluhu a prohlásil NATO za zločineckou organizaci. Tento Vyvadilův věrný spojenec v boji proti projíždějícím strykerům americké armády, které se jim ani společnými silami nepodařilo blokovat, se ve vzniklé iniciativě nechal jmenovat velitelem a pokoušel se v ní zavést vojenskou disciplínu.

Ta ale po několika měsících selhala, když jeden z členů iniciativy, bývalý voják a současný řidič autobusu Martin Holkup, vzkázal politikům, že „jestli nás do tohohle dovedou, tak první se bude střílet ve Strakově akademii a v Parlamentu." Připomeňme, že občané mají právo na „odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou základních práv a svobod." Smlouvou, která je nedílnou součástí Ústavy České republiky, kterou ale členové z řad této a další domobrany coby zákon nejvyšší právní síly vytrvale popírají.

Podle brigádního generála v záloze Andora Šándora stát v potírání takových výhrůžek selhává: „Holkup měl po svém prohlášení nejen přestat řídit autobus, ale být vyšetřován," říká pro Svobodné fórum Šándor a dodává, že systém chybuje, pokud nechává sdružovat výtečníky z různých iniciativ na veřejnosti se znaky, které patří výlučně Armádě České republiky. „Nezáleží na tom, že mají jen část výstroje, pro veřejnost je to matoucí a je nutné od nich legální ozbrojené složky distancovat," dodává.

Foto: "Českoslovenští vojáci v záloze".

"Českoslovenští vojáci v záloze". Zneužívání uniformy a jakýchkoli prvků ústroje AČR je podle brigádního generála Andora Šandora nepřípustné. / "Českoslovenští vojáci v záloze"

Dlužno podotknout, že se členové iniciativy promenádovali v rádoby vojenském ustrojení i během demonstrace na podporu prezidenta Miloše Zemana 17. listopadu 2015 na Albertově, a to poté, co mu několikrát nabídli pomoc při ostraze hranic. Tu sice hlava státu odmítla, protože by se jednalo o počin v rozporu se zákonem, nicméně na toto nikdo z prezidentské kanceláře neupozornil a Miloš Zeman označil své příznivce pouze za lidi „s jiným názorem".

Andoru Šándorovi se ale přístup politiků nelíbí. „Stát může privatizovat leccos, ale nesmí se vzdát monopolu na bezpečnost země, aniž by ztratil jakoukoli kontrolu nad tím, kdo a jakou ideologii chce prosazovat," říká rezolutně Šándor a kritizuje státníky za benevolentní přístup, kdy nedokážou zaujmout ke vznikajícím spolkům jasné stanovisko.

Na stránkách spolku jsou zatím jak výzvy k návratu komunismu a socialistického režimu, tak agresivní výpady vůči spojencům: Nové testované zbraně Ruské federace doporučují „hodit za moře", tedy zaútočit na Spojené státy, prolétající letadla spojeneckých vojsk chce člověk, který uvádí své iniciály azbukou, „sestřelit". Českoslovenští vojáci v záloze proti válce v NATO jsou přitom základním uskupením, ze kterého se začaly vyčleňovat další dvě frakce, které nesou znaky domobrany.

Došlo k tomu poté, kdy od „záložáků" zběhl velitel Marek Obrtel, který v Debatním klubu během diskuse s bývalým vojákem Martinem Kollerem přiznal, že se mu nedařilo definovat a naplňovat cíle iniciativy. Koller kvitoval údajný vlastenecký duch iniciativy, nicméně kritizoval, že nese znaky nezákonně založené ozbrojené složky a Obrtelovo vyjádření, že střelby soukromě pořádal na své triko jen některý z členů iniciativy, označil za výmluvy. Upozornil, že oslovil právě člena Holkupa s nabídkou organizace, ale pominul, že to byl právě Holkup, který se dopustil výroku o možném vystřílení ústavních institucí.

Celá debata Kollera a Obrtela.

Inciativu na obranu vlasti inicioval udavač

Koller své ambice pomoci založit legální iniciativu, která by spadala pod ministerstvo vnitra, zkouší realizovat založením nadačního fondu Stráže obrany státu. Ten si vzal na starost tajemník strany Úsvit Jan Zilvar. Úsvit tak ve spojení s Blokem proti islámu, jehož spojení zamítlo ministerstvo vnitra už proto, že samotný název je protiústavní, zneužil pro své xenofobní přívržence historického názvu spolku založeného v roce 1936 pro obranu vlasti proti fašismu.

Další veterán, iniciátor Martin Koller od roku 1979 byl veden jako spolupracovník Vojenské kontrarozvědky, jež byla součástí StB. Jak zjistil týdeník Echo, patřil k nesmírně aktivním „udavačům". Součástí spisu, které Echo prostudovalo, je například zhruba 150 ručně psaných zpráv o důstojnících i vojácích.

Úsvit se podobně jako původní „záložáci" zaštítil vojenským veteránem, nyní předsedou Miroslavem Lidinským. Politickou činnost bývalého kolegy, který na zahraniční misi utrpěl vážné zranění a nyní pózuje se stíhaným Martinem Konvičkou, ale opakovaně kritizují příslušníci armády v aktivní službě.

Spolu s organizací Blok proti islámu, která v rozporu s Ústavou ČR usiluje o zákaz práva na vyznání a opakovaně šíří nenávistné proklamace o příslušnicích jiných národů, v sobotu demonstroval na hranicích v Cínovci předseda výboru pro bezpečnost, poslanec David Kádner (Úsvit), který se při složení slibu zavázal právě Ústavu ČR dodržovat. Prohlásil, že chce „našim vládám (myšleno i německé) společně ukázat, co si o jejich krocích myslí obyčejní lidé a že je pro nás bezpečnost na prvním místě".

Spojení s Bartošem a násilnickými extremisty

Na svoje sny založit vojenskou organizaci, která by bojovala proti současnému establishmentu, ale nerezignoval ani Marek Obrtel, který „dezertoval" od tzv. „záložáků" a v lednu spolu s bývalým novinářem a etnografem Františkem Krejčou a členkou LEV 21 Nelou Liskovou založil Národní domobranu – údajně „nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativu občanů", která ale hned v prvním veřejném prohlášení Liskové zřetelně vyzývá „politické partnery" ke spolupráci.

Deklarace Národní domobrany.

Prokazatelným politickým partnerem Národní domobrany je přitom trestně stíhaný Adam B. Bartoš. Ke členům jeho národní demokracie hovořil v listopadu zmiňovaný Krejča: „Musíme budovat domobranu, která bude schopná v případě určitého názorového konfliktu zastávat názory občanstva. Kdybychom ji teď měli, tak by se parlament, vláda a neziskovky nemohly chovat, jak se chovají," řekl a dodal, že „samopaly by se hodily".

Členové národní domobrany si prozatím střelecké umění osvojují na střelnicích, kam je zve na svém profilu právě Bartoš. Mimo jiné fotografií, kde pózuje u terče s portrétem premiéra Sobotky. A. B. Bartoš také nedávno promluvil na Václavském náměstí, kde zopakoval své výhrůžky z léta loňského roku, kdy také vyzýval k násilnému svržení vlády a mával tehdy i oprátkami. Letos byl jeho projev policií ukončen, Bartoš byl krátce zadržen, a po rozpuštění shromáždění došlo na místě i v dalších ulicích Prahy k násilnostem ze stran zúčastněných vůči policii.

Národní domobrana přitom na svých stránkách pokrytecky prohlašuje, že jejím hlavním úkolem je „pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon."

Připomeňme, že ten, kdo ten, kdo se pokusí „protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" se podle § 311 trestního zákoníku dopouští teroristického útoku. A není přitom nutné, aby byl občanem jiného státu.

Navázání spolupráce s proruskými separatisty

Do trestných činů proti „základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace" spadá i často proklamovaná vlastizrada, které se může dopustit „občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky".

V této souvislosti stojí za zmínku, že Lisková a Krejča spolu s delegací Národní domobrany navštívili separatistickou Doněckou lidovou republiku a vyjádřili jí plnou podporu. Lisková kritizovala českou vládu ve vysílání doněcké televize a na webových stránkách Národní domobrany ji osočuje ze zločinnosti.

Apolitická politika Národní domobrany

Inspiraci, jak budovat síť protivládně zaměřených buněk ale Národní domobrana získala a k 1.4.2016 zahájila „propojování obcí a příchozích domobranců" a straší mapkou republiky, na které zachytila „všechna originální PSČ", ze kterých se patrně někdo sdružení ozval. Obrtel se ve svém prohlášení nadále hlásí k naprosté apolitičnosti a vyznává se ze zášti vůči „té či oné straně" a upsáním stranickými programy (Kollera označil za „řízenou opozici").

Politických cílů se ale Obrtel také nezříká. Na stránkách Národní domobrany například píše: „Národní domobrana si bude muset časem sama ze svého středu vybrat ty, kteří ji budou důstojně zastupovat v politických rolích a budou zárukou, že její myšlenky, cíle a hodnoty, které jsou zároveň hodnotami většiny občanů této země, budou aktivně chráněny a zachovány. To se povede tenkrát, budou-li nás statisíce a milióny."

Připomeňme, že zákon přesně vymezuje, že právnickou osobu, tedy ani ozbrojenou složku, nesmí založit nikdo, kdo by se dopouštěl „popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcování nenávisti nebo nesnášenlivosti..." (ad § 145 občanského zákoníku), takže nárokovat jakékoli politické cíle ve spojení s držením zbraní je nezákonné.

Dokáže stát oddělit vojenské cíle od politických?

Otázkou je, proč zpochybňování ústavních práv občanů na klidný chod státních institucí nechávají dlouhodobě bez povšimnutí ti, kteří stojí v jejich čele a jsou cílem výhrůžek: Ty jsou adresovány nejen jim osobně, ale především demokratickému systému, který reprezentují a k jehož spravování dostali od voličů mandát.

Slova generála Šándora doplňuje pro Svobodné fórum i důstojník Generálního štábu Armády České republiky, podplukovník Otakar Foltýn, který říká, že největším výdobytkem civilizace je, že pouze stát, tedy jím řízené ozbrojené složky, má právo realizovat nutné násilí. Pro nestátní ozbrojená uskupení je typický nedostatek disciplíny.

Vzhledem k tomu, že se všech frakcích, které se jakoukoli formou usilují o vznik soukromých vojenských složek, objevují trestně stíhaní lidé pro extremistické názory, občané šířící nenávistné projevy vůči dalším skupinám obyvatel, aniž by byli pod jakoukoli kontrolou a především jediným odpovědným velením, je nezájem státu o zakládání těchto nezákonných uskupení vůči občanům nezodpovědný a alarmující.

Redakčně upraveno

Zdroj: Svobodné Fórum

Nahlásit chybu v článku


Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Kozlus
  11:05 15.04.2016

  logik: Co říkáte na todle: http://www.rozhlas.cz/zpravy/b... Já ...Zobrazit celý příspěvek

  logik:
  Co říkáte na todle:
  http://www.rozhlas.cz/zpravy/b...
  Já vím, určitě západní propaganda a lež.

  Proc se to vytahuje zrovna ted, v dobe voleb, kdyz je to z 2013?
  A ted se podivej na tenhle clanek a hlavne na datum.
  http://www.tyden.cz/rubriky/za...

  Ale jiste. Zdrhli dva urednici na stejnem postu se stejnym jmenem, ze?
  Takze: lhal ten chlap v tvem clanku nebo v mem? Nebo jinak: Lhali novinari tehdy nebo dnes? Nebo jsou oba clanky obycejne lzi a jen pani propagandisti nepocitaji s tim, ze si ty jejich kecy nekdo pamatuje?Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  10:53 15.04.2016

  Crusader Trochu ironicke vzhladom na adoraciu hnuti a osob z tvojej strany velebiacich rezim ktory kontroloval takmer vsetko. Za iny nazor ludi zatvaral a nieco ako slobodne ...Zobrazit celý příspěvek

  Crusader

  Trochu ironicke vzhladom na adoraciu hnuti a osob z tvojej strany velebiacich rezim ktory kontroloval takmer vsetko. Za iny nazor ludi zatvaral a nieco ako slobodne volbi ani nepoznal.Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  10:42 15.04.2016

  Slavoslav
  Fenri odpověděl za mě v posledních dvou odstavcích

  Slavoslav
  Fenri odpověděl za mě v posledních dvou odstavcích

 • fenri
  10:39 15.04.2016

  BaS - a opěrt manipulace, kdy si slova oponenta přiohneme, a ještě kousek přiohneme... a pak je otočíme úplně naruby a pak "vyhrajeme"... 1.) S Lisabonskou smlouvou de facto ...Zobrazit celý příspěvek

  BaS - a opěrt manipulace, kdy si slova oponenta přiohneme, a ještě kousek přiohneme... a pak je otočíme úplně naruby a pak "vyhrajeme"...

  1.) S Lisabonskou smlouvou de facto padla možnost volbami něco ovlivnit. Velká část legislativy je přejímána z EU automaticky a parlament je de facto překladač. Většina legislativních návrhů jde od EK. Kdo volí EK? Nikdo, komisaři jsou jmenováni, zpravidla na základě kádrového profilu. Která strana ve volbách, kterých se mohl občan ČR zúčastnit měla v programu ukradení legálně nabytého soukromého majetku občanů, nebo kompletní změnu sociální a ekonomické struktury společnosti? Rád se nechám poučit. A proč zakládají různí Bartošové a Vandasové strany a kandidují? Z úplně stejného důvodu, jako různí Palasové, Babišové, Filipové, Jourové atd. doplňte dle uvážení.
  2.) Fajn, ale mi máme technologie a vnitřní strukturu pro to, aby tomu tak být nemuselo. Mám dost známých v mém věku, žijících v Německu. A většinou ne v nějakých smutných čtvrtích. Věřte tomu, že většina z nich si už nedovolí posílat svoje děcka samotná přes město do plaveckého či veslařského oddílu (konkrétní případy). Ještě před dvěma, třemi lety to šlo. Ale jistě, není to oficiální statistika, podepsané tím vyučeným knihkupcem, co je teď capo.
  3.) Jojo, na prostý lid musí být přísnost. Předžvýkané a schválené zpravodajství, sebrat zbraně (kdo chce zbraně ať vstoupí do SS ee. do AZ), na výměnu žárovky certifikovaná firma a na vše dohled. Na jednu stranu tvrdíte, že muslimové nejsou všichni špatní (zvláštní, já to také nikde netvrdil, bavil jsem o změně situace, kterou jejich většinové chování s sebou nese), ale zároveň tvrdíte, že všichni lidé jsou špatní, protože si vedou trativody do potoka a staví si boudy ze sudů. Paušalizujete.
  4.) Pokud je společnost šokovaná tím, že si děti říkají co chtějí, je něco špatně.
  5.) Nebavím se vůbec o dávkách, jak mi tu podsouváte. Bavím se o tom, že na jednu stranu je majorita (třeba v tom Německu, mám tam fakt dobrý přehled) až šikanována za spoustu bagatelních drobností, na druhou stranu jsou pokyny, aby Bundespolizei neřešila drobnou kriminalitu imigrantů. Takže na jedné straně pokuty za fakáče mezi dvěma nenaloženými řidiči někde na okresce, na druhou stranu "nevidění" masového vybrání obchodu, sexuálních ataků apod. A nejsou preferovány? Hmm, myslíte, že když přijde průměrný Čech na radnice v Brně, že chce zrekonstruovaný byt a to hned a zadarmo, ale že si to ještě rozmyslí, že to klapne? Neklapne. To jsou prostě nerovnosti, které dělají ve společnosti zlou krev. A než mi začnete podsouvat, že to těm ubohým Iráčanům závidím, tak nezávidím. Mám byt i barák, na které jsem si vydělal, ale vůči spoustě lidí je to prostě podraz a tak to berou. Můžete je označovat za blby, či závistivce, ale nic to nemění na faktu, že v sociologickém kontextu je pocit křivdy ve společnosti časovaná bomba. A je úplně jedno, jak ty, co mají pocit křivdy nazvete. Dynamika vývoje společností má svá pravidla a určité nálady vedou k určitým výsledkům. Opakuje se to v historii donekonečna, ale pořád se najde někdo, kdo má chuť zkoušet to znova a znova, zda to tentokrát náhodou neklapne.
  K poslednímu odstavci se nevyjadřuji. Opět jen lhaní a osočování. Žádné AČR hadry nemám (hlavně proto, že stojí většinou za vyliž) a že na chalupě občas tahám staré flecktarny na houby, nebo britskou goráčovku je sice dle Logika málem trestný čin, ale je s ničím to nesouvisí. Problém je spíš ve Vás. V názoru, že volit a hlasovat by měli jen prověření soudruzi, držící stranickou linii. Fakt se cítíte jako frajer, když mi podsouváte, že chci někde v maskáčích střílet a nepracovat? Pojďme se bavit o tom, že jste zajisté sadistický pedofil. Bude na tom minimálně stejně pravdy jako na tom, že mám touhy, které mi tu podsouváte.
  Víte, mě přijdou naopak nebezpeční lidé jako vy. Ti, kteří razí, že na všechno musí být dohled, deset úředníků a dvacet zákonů (a když nezabere dvacet, napíšeme jich třicet, vždyť to nic nestojí) a volby jsou jen pro věrné. Neberu vám, že budoucnost je vaše.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  10:35 15.04.2016

  Crusader

  BaS je podla jeho prispevku demokrat ktory si uvedomuje aj odvratenu stranu demokrc

  Crusader

  BaS je podla jeho prispevku demokrat ktory si uvedomuje aj odvratenu stranu demokrc

 • crusader
  10:33 15.04.2016

  Ta druhá věta nepatří Vám ale Seawolfovi

  Ta druhá věta nepatří Vám ale Seawolfovi

 • crusader
  10:31 15.04.2016

  BaS zato vy jste jediný správný demokrat, který jediný může nálepkovat ostatní. Autoritářské režimy podporují přesně takoví lidé jako vy. Lidé přesvědčení o té své jediné pravdě a ...Zobrazit celý příspěvek

  BaS
  zato vy jste jediný správný demokrat, který jediný může nálepkovat ostatní. Autoritářské režimy podporují přesně takoví lidé jako vy. Lidé přesvědčení o té své jediné pravdě a opovrhující názorem ostatních.


  ad předchozí příspěvek
  Vy byste určitě zůstal doma a pracoval pro vítězství Říše.Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  10:24 15.04.2016

  BrothersAndSisters > Ziadne skupiny nie su preferovane ...Zobrazit celý příspěvek

  BrothersAndSisters > Ziadne skupiny nie su preferovane ?
  http://www.romea.cz/cz/zpravod...

  Preco potom tam je obmedzenie na rasu ?Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  10:21 15.04.2016

  Všechny tyhle slavné domobrany jsou bandy pomatených fanatiků. Nechápu proč se jim AN věnují.

  Všechny tyhle slavné domobrany jsou bandy pomatených fanatiků. Nechápu proč se jim AN věnují.

 • BrothersAndSisters
  10:03 15.04.2016

  Ještě k fenriho koktejlu blábolů (15.04.2016 Čas: 07:16): - volby mají naprosto zásadní význam! Kdyby ne, nepokoušeli by se všichni ti Bartošové, Vandasové, Konvičkové pořád ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě k fenriho koktejlu blábolů (15.04.2016 Čas: 07:16):

  - volby mají naprosto zásadní význam! Kdyby ne, nepokoušeli by se všichni ti Bartošové, Vandasové, Konvičkové pořád něco zakládat a kandidovat. K žádnému odsunu moci od občanů nedochází. Co jsi fenri před "odsunem moci" jako občan mohl a teď nemůžeš?

  - nebezpečí narůstá v celém světě, v Evropě zdaleka nejmíň. Děti jsou v Evropských městech v daleko větším bezpečí něž například v ruských. Že nejsou v úplném bezpečí? To nejsou, nebyly a nikdy nebudou nikde na světě.

  - nastavení přísných norem a utažení šroubů je pro české bastliče nanejvýš žádoucí, neboť si už nemohou postavit na dvorku v těsné blízkosti svých sousedů boudu ze sudů od asfaltu, starých palet, téráku a igelitu a skladovat v ní propan-butanové lahve a kanystry s benzínem a spokojeně tam pokuřovat, páč doma jim to stará zakázala. Zajeďte si na Jižní Moravu a zeptejte se čemu u jejich nalepených baráků říkají "zadky". Je to to vzadu za domem, nejlíp směrem k potoku, trativod, chlív, bordel, starý pneumatiky, ředidla, barvy, volně na to prší, katastrofa. To by měla evropská policie vypálit.

  - děti si ve škole říkají a dělají, co chtějí, společnost je naopak šokována co si mohou dovolit. A jestli doma slyší, že "Hitler byl hajzl, ale s těma s Cikánama to měl dodělat" a tatínek jim říká "ne abyste to říkali ve škole", tak proto, že tatínek moc dobře ví, že říká prasárnu za kterou by potřeboval zrušit zubní kartu. A děti to ve škole stejně řeknou a nic se jim nestane.

  - žádné skupiny nejsou preferované, to jen někteří pořád nepochopili, že aby měli dávky jako Romové (na ně předpokládám fenri narážít) musí splnit stejná kritéria jako oni. Sestěhujte si celé příbuzenstvo i s dětmi k vám domů, dejte výpověď v práci a uvidíte, že dosáhnete na úplně stejné dávky jako oni, jen budete mít hnusný život, tak jako oni. Proč to kritici Romů neudělájí? Proč tak strašně a zbytečně trpí, když si mohou užívat báječný život na dávkách?


  Problém není koktejl, který fenri zmínil. Problém je koktejl fenriů, crusaderů a jim podobných ve společnosti. Ale to už je úděl demokracie, že volební právo a svoboda projevu se vztahuje de facto na každého. I na ty, co si myslí, že si v maskáčích v nějaké národovecké bojůvce vystřelí krepovou růži štěstí a nebudou muset pracovat 8 hod denně, platit daně a vůbec snášet těžkosti života. To tihle jsou ta kocovina. A musím ji snášet i já, i když skoro nepiju.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  10:00 15.04.2016

  PS: V podstatě když nad tím myslím, tak se tu opakují dokolečka jednoduchá "řešení" a pořád stejně špatná generalizace: někteří migranti páchají kriminalitu => všichni migranti ...Zobrazit celý příspěvek

  PS: V podstatě když nad tím myslím, tak se tu opakují dokolečka jednoduchá "řešení" a pořád stejně špatná generalizace:

  někteří migranti páchají kriminalitu => všichni migranti páchají kriminalitu
  někteří utíkají před IS => všichni utíkají před IS (=> nikdo neutíká před Asadem)
  atd...

  Všechna uvedená vyvozování jsou prostě špatně, nic z toho neplatí. Ani poslední
  implikace - i kdyby všichni utíkali před IS, tak to neznamená, že někdo nemůže zároveň utíkat i před Asadem.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  09:53 15.04.2016

  asdf: je zcela normální, že v uprchlických komunitách je větší průměr zločinnosti. Lidé v extrémních situacích ztrácí zábrany a trvá nějakou dobu, než se zpět integrují do ...Zobrazit celý příspěvek

  asdf: je zcela normální, že v uprchlických komunitách je větší průměr zločinnosti. Lidé v extrémních situacích ztrácí zábrany a trvá nějakou dobu, než se zpět integrují do společnosti. To je naprosto normální fakt a nikdo ho nepopírá.

  Zásadní rozdíl je ale přijmout fakt, že uprchlíci jsou zpravidla riziková populace se zvýšenou kriminalitou, a s tvrzením, že to jsou všichni "neintegrovatelní radikální islamisté a teroristé a nevímco". To ovšem není pravda - jsou to normální lidé, jen mezi nimi díky tomu, co zažili, je větší míra kriminality.

  To, co tu fenri a další prosazuje je defakto princip kolektivní viny, koncept už desítky let neakceptovatelný.Skrýt celý příspěvek

 • SeaWolf
  09:50 15.04.2016

  crusader bez urážky pokud Tě budu citovat: "Já bych poslal (nebo dopravil) svou rodinu do první bezpečné země bych o ně nemusel mít strach a vrátil bych se bojovat proti těm co ...Zobrazit celý příspěvek

  crusader
  bez urážky pokud Tě budu citovat: "Já bych poslal (nebo dopravil) svou rodinu do první bezpečné země bych o ně nemusel mít strach a vrátil bych se bojovat proti těm co moji rodinu ohrožují."

  Příklad: v letech 1939 - 1945 žilo na území Čech a Slovenska cca 7mil Čechů a Slováků. Do zahraničí odešlo proti nacistickému bojovat cca 10tisíc Čechů a Slováků a po světě se posbíralo zhruba dalších asi 50tisíc Čechů a Slováků ( především z tehdejšího SSSR ) Ovšem těch 10tisíc Čechů a Slováků přímo z Československa je ve srovnání se 7mil obyvatel zcela minimální číslo.

  Tak hlavně, že děláme na Syřany ramena jak nechtějí bojovat za svou zem :-/Skrýt celý příspěvek

 • logik
  09:48 15.04.2016

  fenri: A to jako to, že někdo utíká před IS, vylučuje, že zároveň někdo utíká i před Asadem? Ano, Asad není tak krutý jako IS a proto někteří utečou před IS na území, kde IS není - ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: A to jako to, že někdo utíká před IS, vylučuje, že zároveň někdo utíká i před Asadem? Ano, Asad není tak krutý jako IS a proto někteří utečou před IS na území, kde IS není - tedy i k Asadovi (někteří ale např. utíkají k turecké hranici, kde IS není).
  Nic z toho, co jste napsal ale nijak nevyvrací fakt, který potvrzují např. uprchlíci v Evropě, že nemalá část uprchlíků utíká před Asadem.

  Co říkáte na todle:
  http://www.rozhlas.cz/zpravy/b...
  Já vím, určitě západní propaganda a lež.Skrýt celý příspěvek

 • asdf
  09:45 15.04.2016

  logik > ked do CR pride x desiatok specialne vybranych a utlacovanych migrantoch, ktorym vo vlasti hrozila smrt, aspon podla reci tych, co ich tu dotiahli a z tych x desiatok tu ...Zobrazit celý příspěvek

  logik > ked do CR pride x desiatok specialne vybranych a utlacovanych migrantoch, ktorym vo vlasti hrozila smrt, aspon podla reci tych, co ich tu dotiahli a z tych x desiatok tu neostane nikto a odide do krajiny, kde su lepsie davky a dokonca jedna desatina sa vrati do tej vlasti, kde im vraj hrozila smrt.

  Ked specialne vybrany utekaju tam kde su vetsie davky alebo sa vracaju domov, kde im vraj hrozila smrt
  Tak co si mam mysliet o dalsich x 100 tisic migrantoch, ktory nie su tak specialne vybrani.

  Dalsia vec. Vsetci migranti zlocinci. Vies, pokial nikto nezverejni percentualnu zlociinnost migrantov voci majorite, tak kazdy si bude obhajovat svoju stranu. Pokial by bola nizsia ako majority, neverim ze by to uz niekto nevitiahol s tym, ze aha nemate pravdu. Zlocinnost majority je napr. 10 percent a zlociinost migrantov je 5 percent.

  Vies, pokial desiatky rokov neboli sexualne utoky na kupaliskach v meste kde je napr. 50k obyvatelov a zrazu pride do mesta 5k migrantov a mame tu uz 2,3 utoky. Predtym sme malo 0 utokov na 50k obyvatelov a zrazu 2 utoky na 5k migrantov. To nie je ziaden narast zlocinnosti.Skrýt celý příspěvek

 • logik
  09:44 15.04.2016

  sorry fenri, ale první argument - tedy že uprchlíci jsou apriori špatní - jste tvrdil Vy, ne já, viz: "je to jako kdyby členové NSDAP utíkali za války do Palestiny, ", já se proti ...Zobrazit celý příspěvek

  sorry fenri, ale první argument - tedy že uprchlíci jsou apriori špatní - jste tvrdil Vy, ne já, viz: "je to jako kdyby členové NSDAP utíkali za války do Palestiny, ", já se proti němu jen ohrazuji.

  A jestli nechápete, že i v demokratické společnosti je existence tzv. moderované diskuse normální, tak Vám nepomohu. Tím opětovným navážením do mne jen ukazujete, že skutečné argumenty nemáte.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:42 15.04.2016

  Apache: ale houby. Říká vám třeba něco masakr v Hamá? A proč většina lidí utíká právě na vládou ovládaná území? Utíká se PŘED tím, koho se bojím, na ZA NÍM. A když jsou pak města ...Zobrazit celý příspěvek

  Apache: ale houby. Říká vám třeba něco masakr v Hamá?
  A proč většina lidí utíká právě na vládou ovládaná území? Utíká se PŘED tím, koho se bojím, na ZA NÍM. A když jsou pak města dobyta zpět, tak se vrací (Palmyra...)?
  Přijde mi legrační, když mladí silní muži utíkají ze Syrie a postarší české novinářky tam v pohodě jezdí a necítí se kdovíjak ohrožené. Obecně mě zaráží do očí bijící rozdíl mezi tím, co píší novináři, kteří mají problém najít Syrii na mapě (a většina jejich zpráv je CTRL+C CTRL+V od obuvníka z Londýna) a co píší lidé, co do Syrie jezdí, nebo jsou tam přítomni.Skrýt celý příspěvek

 • apache
  09:32 15.04.2016

  Lidé začali utíkat před Asadem, až když na ně nechal z vrtulníků shazovat barelové bomby. To těch předešlých 50 let nedělal...

  Lidé začali utíkat před Asadem, až když na ně nechal z vrtulníků shazovat barelové bomby. To těch předešlých 50 let nedělal...

 • fenri
  09:26 15.04.2016

  Logik: promiňte, ale už váš první "argument" je tak je taková sviňárna a neslušnost, že už se s vámi odmítám dál špinit. Mimochodem to vaše chronické vyhrožování všem kolem, ...Zobrazit celý příspěvek

  Logik:
  promiňte, ale už váš první "argument" je tak je taková sviňárna a neslušnost, že už se s vámi odmítám dál špinit.
  Mimochodem to vaše chronické vyhrožování všem kolem, snahy v nouzi chodit brečet k adminovi ať smaže bubáky...atd. svědčí dost o vaší povaze a křivosti. Na tyakových jako vy stojí totalitní režimy. Práskačích. Všiml jste si, že tu není NIKDO druhý, kdo by tak často chodil admina tahat za šos s kňučením, kdo mu zase někdo ubližuje? Vy musíte být povaha. Páteř ze želatiny a odvaha pavího očka.

  BTW - utíkají před Asadem? A že před ním neutíkali těch skoro padesát let u moci a začali utíkat až v době, kdy došlo ke značnému uvolnění režimu a začala se vzmáhat islamistická opozice?Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  09:24 15.04.2016

  Crusader Ani od slov predsedu sns a clena vlady sa vlada nedistancovala ked vyzyval ludi nech sadnu do tankov a idu na budapest. Bol to oficiány postoj slovenska? Skor ako ...Zobrazit celý příspěvek

  Crusader

  Ani od slov predsedu sns a clena vlady sa vlada nedistancovala ked vyzyval ludi nech sadnu do tankov a idu na budapest. Bol to oficiány postoj slovenska?

  Skor ako sukromny nazor bývalého sefa upn by ta mali zaujimat ucebnice dejepisu pre zs ak chces vediet oficialny postoj statu.

  A nebude to kruhmi v ktorych sa pohybujes? Pretoze politici vtedy dobre vedeli preco nepripustili referendom o rozdeleni.

  Bingo, takze ked si za rovnaky pristup kedy zacnes protestovat ze kotleba reaguje len na trestne ciny pachane ciganmi a ostatne ignoruje? Pretoze presne na to zdoraznovanim rasy tej dievciny narážam to ze ti to treba polopate vysvetlit nieje moja chybaSkrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 12