Domobrana: Armády politických stran se šikují

ŠÉF BLOKU PROTI ISLÁMU MARTIN KONVIČKA A PŘEDSEDA ÚSVITU-NÁRODNÍ KOALICE MIROSLAV LIDINSKÝ
Šéf Bloku proti islámu Martin Konvička a předseda Úsvitu-Národní Koalice Martin Lidinský. / Archiv autora

„Jednání, při němž je popírán smysl každého řádu, disciplíny, je to negace odpovědnosti. Časem se chápání pojmu rozšířilo (avšak nesprávně) i na provádění směšných kousků." Tak zní definice pojmu „švejkovina". V posledních letech a zejména měsících ji ale vystihuje i to, jak si část spoluobčanů představuje obranu vlasti: Někteří se totiž domnívají, že je mají provozovat nikým neřízení občané. Absurdní? Jak pro koho...

Takzvaní „záložáci" brání válce válkou

Již druhým rokem se v České republice formují spolky, sdružení a iniciativy, které sice proklamují, že nemají a ani nechtějí mít s politikou nic společného a chtějí se pouze bránit. Jejich členové ale řeší politickou situaci na každém kroku, od sociálních sítí až po demonstrace a útočné tendence počínající netolerantními názorovými střety se mění ve výhrůžky, končící až v napadení policistů.

Patrně prvním a nejvýraznějším spolkem tohoto druhu, který vznikl začátkem loňského roku na Facebooku byli tzv. Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Do dlouhého a krkolomného názvu iniciativy promítli nesouhlas s rozdělením republiky v roce 1993, ze kterého vyvozují právo neakceptovat zákony a tedy i mezinárodní smlouvy současného státu. Svůj vznik navíc odůvodnili rádoby obranným účelem proti událostem, které ale nikdy nenastaly, ani reálně nehrozily.

Fakt, že NATO žádnou útočnou válku za téměř rok a půl nenaplánovalo, ani nerealizovalo, členům nevadilo. Do vzniklé skupiny postupně začlenili několik tisíc uživatelů Facebooku, kteří byli už dříve registrováni ve skupinách Přátelé Ruska, Pozvánka pro prezidenta Putina a jiných.

Že násilný odpor proti Severoatlantické alianci by znamenal zároveň i útok na vojáky Armády České republiky, nikterak netrápilo ani veterána, podplukovníka v záloze Marka Obrtela, který bere od státu výsluhu a prohlásil NATO za zločineckou organizaci. Tento Vyvadilův věrný spojenec v boji proti projíždějícím strykerům americké armády, které se jim ani společnými silami nepodařilo blokovat, se ve vzniklé iniciativě nechal jmenovat velitelem a pokoušel se v ní zavést vojenskou disciplínu.

Ta ale po několika měsících selhala, když jeden z členů iniciativy, bývalý voják a současný řidič autobusu Martin Holkup, vzkázal politikům, že „jestli nás do tohohle dovedou, tak první se bude střílet ve Strakově akademii a v Parlamentu." Připomeňme, že občané mají právo na „odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou základních práv a svobod." Smlouvou, která je nedílnou součástí Ústavy České republiky, kterou ale členové z řad této a další domobrany coby zákon nejvyšší právní síly vytrvale popírají.

Podle brigádního generála v záloze Andora Šándora stát v potírání takových výhrůžek selhává: „Holkup měl po svém prohlášení nejen přestat řídit autobus, ale být vyšetřován," říká pro Svobodné fórum Šándor a dodává, že systém chybuje, pokud nechává sdružovat výtečníky z různých iniciativ na veřejnosti se znaky, které patří výlučně Armádě České republiky. „Nezáleží na tom, že mají jen část výstroje, pro veřejnost je to matoucí a je nutné od nich legální ozbrojené složky distancovat," dodává.

Foto: "Českoslovenští vojáci v záloze".

"Českoslovenští vojáci v záloze". Zneužívání uniformy a jakýchkoli prvků ústroje AČR je podle brigádního generála Andora Šandora nepřípustné. / "Českoslovenští vojáci v záloze"

Dlužno podotknout, že se členové iniciativy promenádovali v rádoby vojenském ustrojení i během demonstrace na podporu prezidenta Miloše Zemana 17. listopadu 2015 na Albertově, a to poté, co mu několikrát nabídli pomoc při ostraze hranic. Tu sice hlava státu odmítla, protože by se jednalo o počin v rozporu se zákonem, nicméně na toto nikdo z prezidentské kanceláře neupozornil a Miloš Zeman označil své příznivce pouze za lidi „s jiným názorem".

Andoru Šándorovi se ale přístup politiků nelíbí. „Stát může privatizovat leccos, ale nesmí se vzdát monopolu na bezpečnost země, aniž by ztratil jakoukoli kontrolu nad tím, kdo a jakou ideologii chce prosazovat," říká rezolutně Šándor a kritizuje státníky za benevolentní přístup, kdy nedokážou zaujmout ke vznikajícím spolkům jasné stanovisko.

Na stránkách spolku jsou zatím jak výzvy k návratu komunismu a socialistického režimu, tak agresivní výpady vůči spojencům: Nové testované zbraně Ruské federace doporučují „hodit za moře", tedy zaútočit na Spojené státy, prolétající letadla spojeneckých vojsk chce člověk, který uvádí své iniciály azbukou, „sestřelit". Českoslovenští vojáci v záloze proti válce v NATO jsou přitom základním uskupením, ze kterého se začaly vyčleňovat další dvě frakce, které nesou znaky domobrany.

Došlo k tomu poté, kdy od „záložáků" zběhl velitel Marek Obrtel, který v Debatním klubu během diskuse s bývalým vojákem Martinem Kollerem přiznal, že se mu nedařilo definovat a naplňovat cíle iniciativy. Koller kvitoval údajný vlastenecký duch iniciativy, nicméně kritizoval, že nese znaky nezákonně založené ozbrojené složky a Obrtelovo vyjádření, že střelby soukromě pořádal na své triko jen některý z členů iniciativy, označil za výmluvy. Upozornil, že oslovil právě člena Holkupa s nabídkou organizace, ale pominul, že to byl právě Holkup, který se dopustil výroku o možném vystřílení ústavních institucí.

Celá debata Kollera a Obrtela.

Inciativu na obranu vlasti inicioval udavač

Koller své ambice pomoci založit legální iniciativu, která by spadala pod ministerstvo vnitra, zkouší realizovat založením nadačního fondu Stráže obrany státu. Ten si vzal na starost tajemník strany Úsvit Jan Zilvar. Úsvit tak ve spojení s Blokem proti islámu, jehož spojení zamítlo ministerstvo vnitra už proto, že samotný název je protiústavní, zneužil pro své xenofobní přívržence historického názvu spolku založeného v roce 1936 pro obranu vlasti proti fašismu.

Další veterán, iniciátor Martin Koller od roku 1979 byl veden jako spolupracovník Vojenské kontrarozvědky, jež byla součástí StB. Jak zjistil týdeník Echo, patřil k nesmírně aktivním „udavačům". Součástí spisu, které Echo prostudovalo, je například zhruba 150 ručně psaných zpráv o důstojnících i vojácích.

Úsvit se podobně jako původní „záložáci" zaštítil vojenským veteránem, nyní předsedou Miroslavem Lidinským. Politickou činnost bývalého kolegy, který na zahraniční misi utrpěl vážné zranění a nyní pózuje se stíhaným Martinem Konvičkou, ale opakovaně kritizují příslušníci armády v aktivní službě.

Spolu s organizací Blok proti islámu, která v rozporu s Ústavou ČR usiluje o zákaz práva na vyznání a opakovaně šíří nenávistné proklamace o příslušnicích jiných národů, v sobotu demonstroval na hranicích v Cínovci předseda výboru pro bezpečnost, poslanec David Kádner (Úsvit), který se při složení slibu zavázal právě Ústavu ČR dodržovat. Prohlásil, že chce „našim vládám (myšleno i německé) společně ukázat, co si o jejich krocích myslí obyčejní lidé a že je pro nás bezpečnost na prvním místě".

Spojení s Bartošem a násilnickými extremisty

Na svoje sny založit vojenskou organizaci, která by bojovala proti současnému establishmentu, ale nerezignoval ani Marek Obrtel, který „dezertoval" od tzv. „záložáků" a v lednu spolu s bývalým novinářem a etnografem Františkem Krejčou a členkou LEV 21 Nelou Liskovou založil Národní domobranu – údajně „nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativu občanů", která ale hned v prvním veřejném prohlášení Liskové zřetelně vyzývá „politické partnery" ke spolupráci.

Deklarace Národní domobrany.

Prokazatelným politickým partnerem Národní domobrany je přitom trestně stíhaný Adam B. Bartoš. Ke členům jeho národní demokracie hovořil v listopadu zmiňovaný Krejča: „Musíme budovat domobranu, která bude schopná v případě určitého názorového konfliktu zastávat názory občanstva. Kdybychom ji teď měli, tak by se parlament, vláda a neziskovky nemohly chovat, jak se chovají," řekl a dodal, že „samopaly by se hodily".

Členové národní domobrany si prozatím střelecké umění osvojují na střelnicích, kam je zve na svém profilu právě Bartoš. Mimo jiné fotografií, kde pózuje u terče s portrétem premiéra Sobotky. A. B. Bartoš také nedávno promluvil na Václavském náměstí, kde zopakoval své výhrůžky z léta loňského roku, kdy také vyzýval k násilnému svržení vlády a mával tehdy i oprátkami. Letos byl jeho projev policií ukončen, Bartoš byl krátce zadržen, a po rozpuštění shromáždění došlo na místě i v dalších ulicích Prahy k násilnostem ze stran zúčastněných vůči policii.

Národní domobrana přitom na svých stránkách pokrytecky prohlašuje, že jejím hlavním úkolem je „pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon."

Připomeňme, že ten, kdo ten, kdo se pokusí „protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" se podle § 311 trestního zákoníku dopouští teroristického útoku. A není přitom nutné, aby byl občanem jiného státu.

Navázání spolupráce s proruskými separatisty

Do trestných činů proti „základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace" spadá i často proklamovaná vlastizrada, které se může dopustit „občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky".

V této souvislosti stojí za zmínku, že Lisková a Krejča spolu s delegací Národní domobrany navštívili separatistickou Doněckou lidovou republiku a vyjádřili jí plnou podporu. Lisková kritizovala českou vládu ve vysílání doněcké televize a na webových stránkách Národní domobrany ji osočuje ze zločinnosti.

Apolitická politika Národní domobrany

Inspiraci, jak budovat síť protivládně zaměřených buněk ale Národní domobrana získala a k 1.4.2016 zahájila „propojování obcí a příchozích domobranců" a straší mapkou republiky, na které zachytila „všechna originální PSČ", ze kterých se patrně někdo sdružení ozval. Obrtel se ve svém prohlášení nadále hlásí k naprosté apolitičnosti a vyznává se ze zášti vůči „té či oné straně" a upsáním stranickými programy (Kollera označil za „řízenou opozici").

Politických cílů se ale Obrtel také nezříká. Na stránkách Národní domobrany například píše: „Národní domobrana si bude muset časem sama ze svého středu vybrat ty, kteří ji budou důstojně zastupovat v politických rolích a budou zárukou, že její myšlenky, cíle a hodnoty, které jsou zároveň hodnotami většiny občanů této země, budou aktivně chráněny a zachovány. To se povede tenkrát, budou-li nás statisíce a milióny."

Připomeňme, že zákon přesně vymezuje, že právnickou osobu, tedy ani ozbrojenou složku, nesmí založit nikdo, kdo by se dopouštěl „popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcování nenávisti nebo nesnášenlivosti..." (ad § 145 občanského zákoníku), takže nárokovat jakékoli politické cíle ve spojení s držením zbraní je nezákonné.

Dokáže stát oddělit vojenské cíle od politických?

Otázkou je, proč zpochybňování ústavních práv občanů na klidný chod státních institucí nechávají dlouhodobě bez povšimnutí ti, kteří stojí v jejich čele a jsou cílem výhrůžek: Ty jsou adresovány nejen jim osobně, ale především demokratickému systému, který reprezentují a k jehož spravování dostali od voličů mandát.

Slova generála Šándora doplňuje pro Svobodné fórum i důstojník Generálního štábu Armády České republiky, podplukovník Otakar Foltýn, který říká, že největším výdobytkem civilizace je, že pouze stát, tedy jím řízené ozbrojené složky, má právo realizovat nutné násilí. Pro nestátní ozbrojená uskupení je typický nedostatek disciplíny.

Vzhledem k tomu, že se všech frakcích, které se jakoukoli formou usilují o vznik soukromých vojenských složek, objevují trestně stíhaní lidé pro extremistické názory, občané šířící nenávistné projevy vůči dalším skupinám obyvatel, aniž by byli pod jakoukoli kontrolou a především jediným odpovědným velením, je nezájem státu o zakládání těchto nezákonných uskupení vůči občanům nezodpovědný a alarmující.

Redakčně upraveno

Zdroj: Svobodné Fórum

Nahlásit chybu v článku


Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • logik
  09:14 15.04.2016

  fenri: 1) Takže zase skončíme u oblíbeného argumentu, že všichni muslimové/migranti jsou automaticky zločinci. Víte, že toto tvrzení je trestným činem - a evidentní ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:

  1) Takže zase skončíme u oblíbeného argumentu, že všichni muslimové/migranti jsou automaticky zločinci. Víte, že toto tvrzení je trestným činem - a evidentní blbost.

  1b) Nemalá část z nich utíká nikoli před IS, ale před Asadem (viz jejich vyjádření). Diktaturu Asadova stylu (tedy revoluce, vláda jedné strany, socialismus) jaksi zavlékli Evropané na blízký východ, nikoli naopak. Oni sem zavlékají komunismus?

  3) V drtivé většině "paraziti"? Jen syřanů je mezi uprchlíky 30% - chcete tvrdit, že ze Sýrie chodí většinou ekonomičtí uprchlíci? Nejste to Vy, kdo s oblibou používá argument, že v Sýrii je 8 milionů vnitřních uprchlíků? Nebo tamto jsou Ti správní hodní uprchlíci, ale Ti, co jdou dál už jsou Ti špatní?  jacky: je to mimo téma, takže jen poslední poznámku a pak již se nebudu vyjadřovat - reagoval jsem na fenriho post, kde se bavil o situaci, kdy to do správního řízení došlo.Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  09:00 15.04.2016

  Slavoslav Pokud budu v čele jakékoliv oficiální státní organizace (a to ÚPN je) nebude můj názor názorem soukromé osoby. Pokud se ode mě někdo z vlády nedistancuje a neodvolá mě z ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslav
  Pokud budu v čele jakékoliv oficiální státní organizace (a to ÚPN je) nebude můj názor názorem soukromé osoby. Pokud se ode mě někdo z vlády nedistancuje a neodvolá mě z funkce.
  Já si hlavně pamatuju, jaká byla nálada na Slovensku v létě 1992, kdy už bylo jasné, že dojde k rozdělení Československa. Neslyšel jsem, že by se někdo distancoval od Tisa a prvej Slovenskej republiky, spíš naopak. A není to vyčtené z knih, byl jsem v tu dobu několik týdnů v Bystrici. Proto všichni opatrně našlapují kolem SNP, protože neví jak se k němu vyjádřit. Byl to sice boj proti fašistům ale taky proti samostatné Slovenské republice. Tak co s tím. Fašismus nám vadí ale samostatnost ne? Kolik slovenských politiků se veřejně distancovalo od první Slovenské republiky?

  Kde obhajuju Kotlebu?
  To ty pořád říkáš že zlomená sanice jedné dívky má větší hodnotu než zlomený prst druhé dívky. Kdyby ji nezlomili prst ale "jen" ji znásilnili tak by tělesnou újmu přece vůbec neutrpěla. To chceš říct?
  Já naopak chci aby se všechny případy hodnotily stejně a stejný by byl i trest.
  Ty pořád zdůrazňuješ, že ta jedna byla Romka. Nejsme si náhodou před zákonem rovni? Podle tebe asi ne, protože pořád řešíš že to byla Romka a proto by pachatel asi měl zasluhovat vyšší trest. Nebo jak to mám chápat? Že by pozitivní diskriminace?

  Seawolf
  Já bych poslal (nebo dopravil) svou rodinu do první bezpečné země bych o ně nemusel mít strach a vrátil bych se bojovat proti těm co moji rodinu ohrožují.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:00 15.04.2016

  SeaWolfe - těžko snad hovořit o nějaké zcela nulové toleranci vůči skupinám. Můžete to konkretizovat? -mě by byli uprchlíci volní, kdyby: 1.) ty sračky, "před kterými utíkají" ...Zobrazit celý příspěvek

  SeaWolfe
  - těžko snad hovořit o nějaké zcela nulové toleranci vůči skupinám. Můžete to konkretizovat?
  -mě by byli uprchlíci volní, kdyby:
  1.) ty sračky, "před kterými utíkají" sem netahali a nevyžadovali je. je to jako kdyby členové NSDAP utíkali za války do Palestiny, nebo čeští emigranti po 68 zakládali na západě komunistické strany a trvali na zřizování rudých koutků a soch Lenina.
  2.) se v průměru chovali stejně slušně, jako původní populace, která je hostí a respektovali její hodnoty
  3.) nebylo to v drtivé většině případů pouhopouhé korytářství a snaha o parazitismus
  4.) kdyby to byly ženy, děti, staří lidé či menšiny. Ale ti mládenci jsou pro mě ve své drtivé většině zbabělý póvl, co se vykašlal na svojí zemi a chce se někde přisát. Ty lepší z nich chtějí v klidu čekat, až to za ně zkažený Západ vyřeší (zatímco je bude živit a starat se o jejich vyžití) a pak se možná vrátí, ta horší většina se odtud vypakovat nehodlá.
  Představte si, že by za II. sv. války takto chovali britští muži, Rusové, Poláci, obyvatelé Malty... Tak dnes všichni mluvíme německy a hajlujeme po náměstích, pokud bychom neproletěli komínem.Skrýt celý příspěvek

 • SeaWolf
  08:22 15.04.2016

  Všechny zmíněné organizace ač to budou vehementně popírat nemají jen nacionalistickou pachuť ale jsou zde zcela zjevné prvky prach obyčejného fašismu. Paradoxně většina těchto osob ...Zobrazit celý příspěvek

  Všechny zmíněné organizace ač to budou vehementně popírat nemají jen nacionalistickou pachuť ale jsou zde zcela zjevné prvky prach obyčejného fašismu. Paradoxně většina těchto osob slovo "fašista" bez sebemenších skrupulí používá při osočování svých oponentů. To že s oblibou zaměňují nacismus za fašismus asi nemá smysl rozvádět.

  Všechny diktátorské režimy vznikali ze stejného podhoubí negace všeho, všech a zcela nulová tolerance k nějaké skupině. Pokud lidé nemají strach je nutné tento strach vypěstovat, ukázat na skupinu osob ( ideálně bez možnosti obrany ) a tuto skupinu dlouhodobě dehonostovat. Většinou se najde několik aktivistu kteří se ve jménu obrany domněle utlačovaných chopí iniciativy a pod hlavičkou nacionalismu vezmou do ruky pomyslnou zbraň. Lidé "proti" uprchlíkům nepostupují racionálně, ale pouze ve stále zvětšujícím se afektu. Proti-uprchlická hysterie je všudypřítomná.

  Obrtel, Krejča i Lisková nechtějí vyšší dobro, ale pouze se zviditelnit a po zádech jiných se na vděčném tématu dostat tam kam chtějí.

  Nela Lisková během posledních 5 let vystřídala 5 stran, hnutí a iniciativ. U pana Obrtela je to trochu komplikovanější. Obrtela není nutné představovat. Krejču neznám.

  Vždy je nutné položit otázku co bych dělal já kdybych byl uprchlík? Ale to je pro většinu křiklounu zcela ztracený čas.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  08:10 15.04.2016

  Crusader Alebo este lepsie. Ako oficialne stanovisko akehokolvek statu budes brat akykolvek aj sukromny nazor akejkolvek osoby platenej statom? Ci len akykolvek aj sukromny ...Zobrazit celý příspěvek

  Crusader

  Alebo este lepsie. Ako oficialne stanovisko akehokolvek statu budes brat akykolvek aj sukromny nazor akejkolvek osoby platenej statom? Ci len akykolvek aj sukromny nazor sefa organizacie platenej statom?Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  08:03 15.04.2016

  Crusader Ako hovorim argumentacna nudza. Takze ako oficialny postoj slovenska budete brat akykolvek nazor akejkolvek organizacie financovanej statom? Blbec je clovek ktory po ...Zobrazit celý příspěvek

  Crusader

  Ako hovorim argumentacna nudza. Takze ako oficialny postoj slovenska budete brat akykolvek nazor akejkolvek organizacie financovanej statom?

  Blbec je clovek ktory po historickych skusenostiach cechov a slovakov obhajuje niekoho kto schvaluje režim z obdobia 39-45 a otvorene sa knemu minimalne v minulosti hlasil.

  A ano cigani su problemove etnikum. Vela krat je tam pozitivna diskriminacia len liek ktory ponuka kotleba zabija aj pacienta a aj preto ta hodnotim ako blbca. Ked poriesi ciganov kto bude dalsi na rade? A ako rasistu preto, ze kym zlomeny prst dievciny z vlaku ti stoji za kotlebo e hliadky tak zlomena sanka dievciny z detvy nie len z toho dovodu ze to je ciganka.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  07:59 15.04.2016

  V čem selhává (český) systém silových složek, aby jej musely suplovat nějaké bojůvkářské skupiny? Pokud snad selhává systém někde v zahraničí v EU, myslí si snad někdo, že to ...Zobrazit celý příspěvek

  V čem selhává (český) systém silových složek, aby jej musely suplovat nějaké bojůvkářské skupiny? Pokud snad selhává systém někde v zahraničí v EU, myslí si snad někdo, že to vyřeší čeští pololegální bojůvkáři? Snaha zavádět jakousi domobranu zavání myšlenkou, že stávající zákony a silové složky někomu přijdou nedostatečné. Toho by se zase měli bát svobodomyslní občané, protože týpek se základní školou, ale samopalem v ruce a případně rozhodovací pravomocí, bude nebezpečný nám všem, nejen údajným imigrantům.Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  07:43 15.04.2016

  Slavoslav UPN je organizace financovaná státem a proto názor jejího šéfa cizinci berou jako oficiální. Když něco řekne lidi od nás z ÚSTR budete to brát taky tak. Pokud je šéfem ...Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslav
  UPN je organizace financovaná státem a proto názor jejího šéfa cizinci berou jako oficiální. Když něco řekne lidi od nás z ÚSTR budete to brát taky tak. Pokud je šéfem ÚPN nácek (koukám že toto označení rád používáte), divím se, že neprobíhají masové demonstrace odpůrců vlády proti vedení ÚPN.

  No já mám zase opačné zkušenosti. Hlavně s menšinou co je neustále "diskriminována". Z Vašeho pohledu jsem asi nácek a extrémista (vždyť nás takhle označovala i naše "veřejnoprávní" ČT za demonstrací proti cikánské kriminalitě), já se považuji za běžného občana, co chrání svoje práva (nejsem holohlavý, i když možná časem budu a rozhodně nehajluju). Jestli jsem blbec to musí posoudit jiní. Vás nebudu hodnotit, ohodnotil jste se sám. Ale strašně mi argumentací připomínáte lidi z ROMEA

  Dokážu ti popsat rozhodně víc případů, kdy Romové napadli napadli lidi z majority, jenže ty se tak nerozmazávají ani tak přísně netrestají (nikdy to např není rasově motivovaný útok) jako když bílý napadne roma.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:16 15.04.2016

  Obecně problém je v koktejlu: -odsun moci od občanů (prostě už nejsou volby, které by měli na zemi nějaký zásadní vliv-vše se rozhoduje jinde, kam lze sotva dohlédnout a ...Zobrazit celý příspěvek

  Obecně problém je v koktejlu:
  -odsun moci od občanů (prostě už nejsou volby, které by měli na zemi nějaký zásadní vliv-vše se rozhoduje jinde, kam lze sotva dohlédnout a "dohlasovat")
  -obecný nárůst nebezpečí ve společnosti v Evropě (děti už je dnes ve většině měst poměrně problém pouštět někam samotné, hlavně holky)
  -drsné utahování šroubů ve všech oblastech života (počínaje možností postavit si kurník na dvorku po opětovné vysvětlování dětem, že ve škole se musí říkat něco jiného, než doma)
  -preferování skupin, které společnosti nic nepřinášejí a naštvávání těch částí obyvatel, které společnost financují

  To je koktejl, ze kterého prostě kocovina nutně bude.Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  07:11 15.04.2016

  Crusader Tvoja argumentacia UPN je argumentácia blbca alebo nacka ktorý nevie kudy kam (a v cechach vzhladom na históriu druhé indikuje prve, teda ak niesi ...Zobrazit celý příspěvek

  Crusader

  Tvoja argumentacia UPN je argumentácia blbca alebo nacka ktorý nevie kudy kam (a v cechach vzhladom na históriu druhé indikuje prve, teda ak niesi sudetendeutsch).

  UPN nema mandat aby prezentoval vyklad historie z pohladu slovenska a urcite tymto pohladom nieje ani osobny nazor jeho sefa.

  A k tvojej obhajobe kotlebu a jeho hliadok. Pocet trestnych cinov vo vlaku je minimalny a osobne mas vacsiu pravdepodobnost ze vecer v bare dostanes cez papulu od holohlaveho ktoremu sa nieco na tebe nepaci, alebo len tak. Preco kotleba neriesi toto? Ci ked v detve holohlavy zlamal 22 rocnej studentke zo slusnej rodiny bezdovodne sanku? Tam preco neposlal hliadky? Jaj to bola ciganka a utocnik naramne podobny hliadkam vo vlaku.Skrýt celý příspěvek

 • svang
  03:54 15.04.2016

  Mattauch: System je funckni? Soucasna podoba fungovani EU vede k nenavratne islamizaci Evropy ... vcetne Ceska, prestoze je tu ZATIM migrantu ve srovnani s jinymi zememi relativne ...Zobrazit celý příspěvek

  Mattauch:
  System je funckni? Soucasna podoba fungovani EU vede k nenavratne islamizaci Evropy ... vcetne Ceska, prestoze je tu ZATIM migrantu ve srovnani s jinymi zememi relativne malo.Skrýt celý příspěvek

 • Maroš
  02:32 15.04.2016

  Pánové:) Táto vaša diskusia je čistý HNOJ. Ved to len skúste po sebe prečítať kto tak učiní zaručene si privedie infarkt. Toto je fakt len pre silné žalúdky. Odkaz pre väčšinu tu ...Zobrazit celý příspěvek

  Pánové:) Táto vaša diskusia je čistý HNOJ. Ved to len skúste po sebe prečítať kto tak učiní zaručene si privedie infarkt. Toto je fakt len pre silné žalúdky. Odkaz pre väčšinu tu diskutujúcich - pozor ked budete vychádzať z domu či bytu aby vás náhodou nenapadli tí vaši rusofili alebo samotný Putin:) Lebo teraz sú najhorší židia a Rusi väčšie zlo už nieje.. (a paranojou určite netrpíte že?)Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  00:43 15.04.2016

  Svang: Pro mě za mě ať si nastupuje kdo chce a kam chce, ale měl by počítat s trestněprávními následky svého jednání... osobně se nedomnívím, že by byl systém tak nefunkční, aby ...Zobrazit celý příspěvek

  Svang: Pro mě za mě ať si nastupuje kdo chce a kam chce, ale měl by počítat s trestněprávními následky svého jednání... osobně se nedomnívím, že by byl systém tak nefunkční, aby bylo možné spoléhat se že nepřijdou, pokud si někdo bude uzurpovat pravomoci jež přísluší pouze složkám státní moci...Skrýt celý příspěvek

 • svang
  00:40 15.04.2016

  Tam kde selhava system, nastupuji obcane.

  Tam kde selhava system, nastupuji obcane.

 • Mattauch
  00:38 15.04.2016

  Crusader: Ty hlídky nikde nevyrostou ze země, budou se tak jako tak skládat z lidí kteří se normálně pohybují po ulici tedy pravděpodobnost že se bude někde nacházet někdo s kým ...Zobrazit celý příspěvek

  Crusader:
  Ty hlídky nikde nevyrostou ze země, budou se tak jako tak skládat z lidí kteří se normálně pohybují po ulici tedy pravděpodobnost že se bude někde nacházet někdo s kým musí případný agresou počítat se vůbec nezmění... Tedy pokud někoho neodrazuje tričko s nápisem za nímže se skrývá jen ten samý člověk jako bez toho trička... Tyhle tendence mě celkem bavili když jsem ještě služil u PČR. Spoustě lidí taky nedochází že policista má na sobě uniformu 40 hodin týdně, ale je policistou 168 hodin týdně. Když jsem se tehdy setkal s jednáním za hranicí zákona tak jsem ho taky řešil i když jsem na sobě tu uniformu zrovna neměl a stejně tak je někdo buď 168 hodin týdně slušným člověkem a nebo se jím díky tričku s nápisem domobrana stejně nestane...

  To že dle svých možností pomohu napadenému se snad normální chování řádného občana? na to nemusí být členem nějaké domobrany... nebo z něj členství najednou udělá jiného člověka?

  Pokud by byla domobrana podřízena policii tak s ní nemám problém, ale pak to bude domobrana státem kontrolovaná a tedy věřím také probraná od problematických jedinců a s patřičným výcvikem a pravomocemi - tedy takový měšťáci zadarmo (protože s menším vácvikem a menšími pravomocemi to prost postrádá smysl).

  Já bych za ně rád nebyl. Nenadával bych jim, ale prostě bych je ignoroval, neboť s takovými lidmi nemám zájem mít cokoliv společného. Tyhle tendence dokážu pochopit u kluka od 15 do 19 let, ale pak už by člověk měl, dle mého názoru, dokázat zhodnotit situaci na trochu jiné úrovni...Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  00:14 15.04.2016

  Mattauch A co vidět domobranu jako prevenci? Problémové skupiny si většinou troufají, když ví, že v dohledu není nikdo s kým by mohli mít problémy a zásadně útočí na ...Zobrazit celý příspěvek

  Mattauch
  A co vidět domobranu jako prevenci?
  Problémové skupiny si většinou troufají, když ví, že v dohledu není nikdo s kým by mohli mít problémy a zásadně útočí na slabší.
  Takže jen přítomnost hlídky chlapů, o kterých se bude vědět, že zasáhnou, může případnému útoku zabránit. A obyčejný člověk bude taky klidnější, když bude vědět, že mu někdo pomůže, protože přítomnost policie v případě, že ji zrovna potřebujete se rovná malému zázraku.
  A pokud by byla domobrana podřízena PČR bylo by to myslím dobrý řešení.

  Co myslíte nadávají obyčejní Slováci v problémových vlacích Kotlebovým hlídkám do fašistů nebo jsou rádi, že tam jsou?Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  23:36 14.04.2016

  A co by taková domobrana asi měla dělat? Už to vidím... Ha... Mírně snědý mladík s Iphonem, spoustou zavazadel... To bude ta migrantská verbež... Ale co dál? Legitimovat ho ...Zobrazit celý příspěvek

  A co by taková domobrana asi měla dělat? Už to vidím...

  Ha... Mírně snědý mladík s Iphonem, spoustou zavazadel... To bude ta migrantská verbež... Ale co dál? Legitimovat ho nemám právo, zadržet ho nemám právo, mohu zavolat na policii ale co jim asi řeknu? Dobrý den, tady jede někdo vlakem a je trošku tmavší...

  Může to být imigrant a taky to může být kolega svobodník P. B. na cestě z kurzu ve Vyškově do Prahy. Jak ho znám, tak oslovit ho někdo s tričkem "NÁRODNÍ DOMOBRANA" tak spustí chorvatsky aby se alespoň pobavil...

  Celý vtip domobran je v tom, že nemají žádné jiné pravomoci než normální občan a jiné pravomoci jim nikdo soudný nedá, dokud nebudou centrálně řízeny a jejich příslušníci nebudou vybíráni a školeni alespoň jako měšťáci.

  Prostě a jednoduše, dokud někdo nespáchá očividně trestný čin (kdy může zasáhnout každý občan), tak se jakákoliv domobrana může jít bodnout. Nikdo se snimi nemusí ani bavit (což by bylo mé řešení když by mě někdo takový oslovil, prostě bych ho ignoroval).

  A pokud taková domobrana nemůže nic dělat, nevidím ani smysl v tom ji zakládat.Skrýt celý příspěvek

 • jacky3115
  22:29 14.04.2016

  fenri : no jo, nebuďte logik :-)

  fenri : no jo, nebuďte logik :-)

 • jacky3115
  22:24 14.04.2016

  Logik : Človíčku nešťastná - vy máte v té logice fakt kruté díry. Pokud jste předvolán ke správnímu řízení, je to na základě projednání přestupku (bavíme se o přestupcích, další ...Zobrazit celý příspěvek

  Logik : Človíčku nešťastná - vy máte v té logice fakt kruté díry.
  Pokud jste předvolán ke správnímu řízení, je to na základě projednání přestupku (bavíme se o přestupcích, další nuance vynachávám). Přestupek můžete řešit na místě , pokud je přítomen městský vechtr nebo policista a to zaplacením cash, převzetím složenky nebo ukecáním na domluvu. Pokud najdete za stěračem lístek s výzvou ( zjednodušuji na nejběžnější přestupky ! ) , můžete zaběhnout na městskou vechtrovnu či příslušné oddělení PČR a přestupek řešit - i tam se mi to povedlo na domluvu. Teprve potom následuje komise ... Sice nevím o případu že by to někdo u komise uhrál na domluvu, ale tato možnost EXISTUJE.
  Že by úředník řekl že se přestupek nestal a tím pádem připustil pochybení orgánu je z říše snů.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:20 14.04.2016

  jacky 3115: přestupky se neřeší napomenutm, ale domluvou ;-) A do třetice Logik: "Čím víc budeš dělat činnost, díky které Tě ostatní budou považovat za vojáka, tím méně může být ...Zobrazit celý příspěvek

  jacky 3115: přestupky se neřeší napomenutm, ale domluvou ;-)
  A do třetice Logik: "Čím víc budeš dělat činnost, díky které Tě ostatní budou považovat za vojáka, tím méně může být tolerována podobnost tvé výstroje s uniformou. " Kterýže paragraf toto upravuje? A pokud budu běhat po lese či staré továrně v mundůru VČETNĚ INSIGNIÍ a s verglem, tkerým 99% populace ani úřednků od zbraně nepozná a navíc tam s ní běhat nesmím, nikdo mě za vojáka nemůže považovat?
  A vice versa: když pupíkátý strejc v maskáčích vleze do vlaku a spustí, že je z hlídky soudruha...ee... soukmenovce Kotleby a jde hledat henty mygráčky, bude ho někdo považovat za člena AČR? Určité méně lidí, než, než vystrojeného namakaného airsofťáka s bakelitovým italským Dragunovem či M4.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 5 z 12