Důsledky války, kterou Putin rozpoutal na Ukrajině

Důsledky války, kterou Putin rozpoutal na Ukrajině
Foto: Marina Ovsjannikova protestuje proti válce na ruském Prvním kanále / YouTube (Zvětšit)

Již celý měsíc zuří nerovný bratrovražedný boj mezi Ukrajinou a Ruskou federací, která je druhou nejsilnější jadernou mocností světa. Ruský národ, který za druhé světové války přinesl v boji proti hitlerovskému nacismu nesmírné oběti, byl nyní svým vůdcem Vladimírem Putinem vtažen do agresivního vpádu na cizí území. Obyvatelé Ruska přitom zdánlivě působí dojmem, že pevně stojí za vedením státu a souhlasí s tím, co se děje, včetně bombardování civilních objektů, škol, zabíjení civilistů a ničením infrastruktury sousední země, která nikoho nenapadla a sama se pouze brání.

Z průzkumů veřejného mínění, jež se k nám zprostředkovaně dostávají, velká většina Rusů podporuje prezidenta Putina. Aktivní odpor proti napadení Ukrajiny vyjadřují lidé většinou při demonstracích ve velkých městech Ruské federace. Jejich veřejné manifestace nesouhlasu na ulicích a náměstích se setkávají s razantními zásahy policejních složek. Ze zahraničního zpravodajství se dozvídáme o tvrdých zákrocích, zatýkání i trestech za tato statečná občanská vystoupení. Médii proběhla reportáž, zachycující těžkooděnce odvlékající násilím starou paní Jelenu, protestující proti válce na Ukrajině. Stařenka přežila blokádu Leningradu nacisty.

Tisíce zadržených a zatčených nejen v Moskvě, ale i v desítkách jiných měst, se protestní demonstrace ovšem v poměru k vysokému počtu obyvatel Ruské federace nejeví nikterak masové a zatím to ani zdaleka nevypadá, že by byla šance na svržení Putina prostřednictvím aktivního celonárodního odporu. Přes hrozbu až patnácti let vězení, které účastníkům veřejných protestů hrozí, byly policií zadrženy tisíce Rusů. Patří k nim i televizní editorka Marina Ovsjannikova, která se v hlavní zpravodajské relaci Vremja objevila ve studiu s transparentem požadujícím konec války a varujícím před lhaním oficiálních masmédií.

Rovněž část ruských sportovců odsoudila agresi. Patří k nim tenistka Anastazija Pavljučenkova. Tíží ji, co provádí armáda její země na Ukrajině. A v tom se dost liší od mnoha svých krajanů ze sportovní branže. Ti často konflikt neodsuzují dostatečně razantně a stěžují si na to, že si vyloučení ze soutěží nezaslouží, protože „politika by do sportu neměla zasahovat“. Případně mlčí úplně. Naopak tenistka Pavljučenkova se připojila ke svým krajanům Andreji Rubljovovi a Daniilu Medveděvovi, kteří válku kritizovali již dříve. Invazi na Ukrajinu odsoudil také cyklista Pavel Sivakov.


Zadržení Jeleny Osipové

Občas o sobě dají slyšet i některé další známé osobnosti, které se nebojí rizika a otevřeně se vyjádří proti válce na Ukrajině, již podle nově přijatého zákona nesmí nikdo nazývat válkou. Někteří svůj názor podpoří veřejným symbolickým gestem. V úterý 22. března například přinesly zahraniční sdělovací prostředky informaci, že šéfredaktor prestižního ruského opozičního časopisu Novaja gazeta Dmitrij Muratov se rozhodl dát do aukce medaili, která je součástí Nobelovy ceny míru. Výtěžek bude věnován ve prospěch ukrajinských uprchlíků.

Muratov je spoluzakladatelem a šéfredaktorem listu Novaja gazeta, v němž pracovala i respektovaná novinářka Anna Politkovskaja, zavražděná v Moskvě v roce 2006.  Norský Nobelův výbor se rozhodl udělit Dmitriji Muratovovi a Marii Ressaové Nobelovu cenu za mír za rok 2021 za jejich úsilí o zajištění svobody projevu, která je předpokladem demokracie a trvalého míru. Jak uvedla při příležitosti udílení ceny členka výboru Berit Reiss-Andersenová: „Paní Ressaová a pan Muratov přebírají cenu míru za svůj odvážný boj za svobodu projevu na Filipínách a v Rusku. Zároveň jsou zástupci všech novinářů, kteří si stojí za touto myšlenkou ve světě, ve kterém demokracie a svoboda tisku čelí stále nepříznivějším podmínkám.“

Časopis Novaja gazeta, oceněný Nobelovou cenou míru, v minulých letech finančně podpořil také bývalý prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov tím, že si v těchto novinách koupil desetiprocentní podíl. Proslulý reformní politik svůj podíl financoval z peněz z Nobelovy ceny míru, kterou v roce 2006 rovněž obdržel.


Jakýkoliv náznak nesouhlasu je okamžitě zničen

Většina občanů Ruské federace zůstává spíše pasivní

Převážná část obyvatelstva, žijícího v Rusku, zůstává v době války spíše pasivní. Předseda spolku Ruská tradice se sídlem v Praze Igor Zolotarev dokonce tvrdí, že drtivá většina Rusů v Ruské federaci podporuje zločinecký režim Putina, a tím se podílí na těchto nelidských zločinech. Může to být podle jeho odhadu až devadesát procent. Zolotarev konstatoval, že vzhledem k informační blokádě, soustavnému vymývaní mozků ze strany vládních sdělovacích prostředků a v důsledku mezinárodní izolace Ruska je většina Rusů bez jakékoliv objektivní informace a ani nic netuší o rozsahu lidských a materiálních ztrát ve válce. Proto budou nadále akceptovat válku až do úplného zničení sebe sama.

Na dotaz týkající se možných protiválečných odpůrců řekl: „Mezi odpůrci války jsou lidé z různých vrstev: akademici, studenti, jednotliví umělci nebo obyčejní lid.“ Dodal také, že mezi Rusy žijícími v České republice je dost podporovatelů Putina, kteří jsou dlouhodobě členy páté kolony u nás. Zároveň ale věří, že většina Rusů je správně proevropsky orientovaná. Tito lidé dělají vše proto, aby odhalili pravou tvář dnešního Ruska a jeho vedení, což ale podle Zolotareva ostatně dělali již mnoho let před touto válkou, ovšem nikdo je neposlouchal.

Je skutečností, že velká většina Rusů žije v České republice i proto, že jim nevyhovuje Putinův režim. Na druhé straně v Brně vedle Zolotareva a jeho krajanů, kteří se vyjadřují jasně, existuje u nás naprosto odlišná skupina lidí, kteří stojí pevně na straně Putina. V dnešní době tito lidé převážně mlčí. Na toto téma jsem oslovil také brněnskou básnířku Ljubov Vondrouškovou, pocházející z Moskvy. Kategoricky se odmítla vyjádřit.

Igor Zolotarev sám nedovede říci, jak dlouho bude krvavý konflikt na Ukrajině pokračovat. Domnívá se, že tato válka potrvá sedm dní, ale možná také sedm let. „To nikdo neví, obzvláště, pokud Západ bude dál váhat a myslet především jen na sebe. Úplně stejně jako v době Mnichova, bylo to pak tedy od roku 1938 do roku 1945 sedm let,“ připomíná Zolotarev historickou paralelu.


Většina Rusů invazi na Ukrajinu podporuje

Generál Šándor je v případě Putina skeptický

Bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby Andor Šándor k aktuální problematice vysvětluje, že v dějinách Ruska ulice vystoupila proti režimu pouze jednou, když bolševici smetli v roce 1917 zatuchlý carský režim s děsivými dopady na celý svět. Od té doby se o vůdci Ruska rozhodovalo v politbyru různými spiknutími za použití násilí. „Dnešní občané Ruska jsou vystaveni silné propagandě a jsou i odtržení od jiných zdrojů. Zatím nevidím situaci takovou, aby se vzepřeli Putinovi,“ říká generál Šándor. To se ovšem podle jeho slov může změnit, neboť sankce jsou bezprecedentní, a i když je Rus naučen strádat, tohle může být příliš.

Zdůrazňuje zároveň význam toho, jak se zachovají mocní okolo prezidenta, tedy členové bezpečnostní rady, oligarchové a další. Pokud budou jejich zájmy dlouhodobě ohrožovány, pak si Andor Šándor umí představit tlak na Putina. Z krátkodobého hlediska to tak urgentní nemusí být. Generál v záloze a bezpečnostní poradce Šándor je toho názoru, že konflikt je stále daleko od svého konce a může přinést nečekané zvraty. Dodává: „Nikde není jistota, že vládcem Kremlu se může stát ještě někdo horší.“


Podpora Putina a Ruska v Srbsku

Putinovu říši opouštějí i prominentní Rusové

Svět se soustřeďuje na odchod zhruba milionů Ukrajinců z jejich válkou zmítané země. Pozorujeme šířící se bezprecedentní humanitární krizi. K migraci ale dochází i na straně druhé. Mnoho Rusů svůj nesouhlas se „speciální vojenskou operací“ a jejími důsledky řeší tím, že odchází ze své vlasti. Dnešní doba je navzdory snahám Putina zamezit obyvatelstvu svobodný přístup k informacím a navzdory lživé propagandě jeho režimu natolik technicky vyspělá, že i lidé v Rusku si ke zprávám o skutečném stavu věcí najdou cestu. Navíc se mnohým ruským matkám nevracejí synové z vojenské služby. Údaje o počtech padlých a raněných není možno ověřit, ale údajně má za měsíc bojů Rusko již přibližně stejný počet mrtvých, jako za desetileté války v Afghánistánu.

V afghánské válce zahynulo kolem 15 tisíc sovětských vojáků. Rusko a Ukrajina jsou provázány přátelskými a příbuzenskými svazky, a přesto, že zpočátku Rusové ani svým nejbližším příbuzným žijícím na Ukrajině nemohli uvěřit zprávám o agresi, s postupem času se protesty objevují i v městech na Sibiři. Odpor doma je ale tak rizikový, že samotní Rusové balí věci a hledají, kde by se usadili. Zpravodajský server The New York Times uvedl, že od minulého měsíce, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, uprchly do Istanbulu desítky tisíc Rusů.

Ze země je vyhnalo rozhořčení nad tím, co považují za zločineckou válku, obavy z nucených odvodů do armády, strach z uzavření ruských hranic, anebo znepokojení z toho, že jejich živobytí už doma není životaschopné. Další desítky tisíc lidí vycestovaly do republik bývalého Sovětského svazu, například do kavkazské Arménie, Gruzie, nebo do středoasijských zemí jako je Uzbekistán, Kyrgyzstán a Kazachstán, odkud obvykle proudí migranti opačným směrem. Na pozemní hranici s Lotyšskem, která byla otevřená pouze pro držitele evropských víz, se podle masmédií tvořily několikahodinové fronty. Mnoho Rusů cítí kvůli pádu Ruska do nových hlubin autoritářství beznaděj a zoufalství z vlastní budoucnosti. A to je právě hnacím motivem útěku, který je někdy přirovnáván k počátku 20. let, kdy 100 tisíc odpůrců Leninových bolševiků odešlo během ruské občanské války hledat útočiště do tehdejší Konstantinopole.


Rusové v Arménii

Někteří z těch, kteří v těchto dnech uprchli, jsou novináři, blogeři či různí aktivisté, kteří se obávali represí na základě nového ruského zákona stíhajícího to, co stát považuje za „nepravdivé informace“ o válce. K novým emigrantům samozřejmě patří tradičně svobodomyslní lidé z uměleckých kruhů – hudebníci a umělci, kteří ve své profesi v Rusku nevidí nyní budoucnost. A jsou tu i zaměstnanci v technologických, právních a dalších odvětvích, kterým se ze dne na den rozplynula vyhlídka na pohodlný život střední třídy. Tito lidé, hledající nový domov v cizí zemi, se zároveň se obávají, že se na ně v zahraničí budou lidé dívat spatra, protože jsou Rusové. A hořekují nad ztrátou pozitivní ruské identity. O Putinovi a jeho věrných říká moskevská dramatička Polina Borodinová: „Nevzali nám jen naši budoucnost. Vzali nám i naši minulost.“

Mezi prominenty, kteří měli v současnosti opustit Rusko, je rovněž tvůrce ruské privatizace Anatolij Čubajs. Agentura Bloomberg uvedla, že podle dvou zdrojů obeznámených se situací, Čubajs odjezd odůvodnil nesouhlasem s ruským rozpoutáním války na Ukrajině. Agentura Bloomberg zároveň uvedla, že jde o nejvýše postaveného oficiálního ruského činitele, který se po zahájení ruské invaze na Ukrajinu rozešel s Kremlem. Obdobně napsala agentura Reuters, že Čubajs je dosud nejvýznamnějším představitelem, který rezignoval poté, co Rusko začalo to, co nazývá „speciální vojenskou operací“ na Ukrajině. Šestašedesátiletý Čubajs, místopředseda ruské vlády za prezidenta Borise Jelcina, byl jedním z posledních ruských reformátorů 90. let, který zůstával ve vysokých patrech ruské politiky. Na přelomu milénia stál u politického vzestupu Vladimira Putina a během jeho prezidentského působení zastával nejvyšší pozice ve velkých státních podnicích.

Česká televize v těchto dnech již dvakrát odvysílala dokumentární film s názvem Rekonstrukce okupace, který se s použitím dosud neznámých archivních materiálů vrací do srpna 1968. Tehdy půlmilionová armáda SSSR a symbolické jednotky čtyř sovětských kolonií přepadly v noci spojenecké Československo, jehož obyvatelé zatoužili po svobodnějším uspořádání poměrů. Také tenkrát se ozývala v ulicích našich měst střelba, umírali lidé. Byla to výhradně střelba ze zbraní okupantů. Na rozdíl od Ukrajiny dnešních dnů Češi a Slováci zvolili proti Brežněvovým okupantům neozbrojený způsob odporu.

Díky tomu zahynuly „pouze“ necelé dvě stovky civilistů a další stovky byly zraněny. Na Ukrajině, která se statečně agresorovi brání se zbraní v ruce, se oběti mezi vojáky a civilisty včetně dětí budou počítat na desítky tisíc. Již nyní vidíme tragické stopy zločinné agrese Ruska vedeného Vladimírem Putinem. Přitom ani zkušení vojenští experti, politikové, historici nedokáží předpovědět, jaké nedozírné důsledky pro tuto část Evropy, ba celý svět, tato šokující válka ještě bude mít.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Strategie Kremlu: Balancovat na hraně třetí světové války

Podle článku Rusko osamoceno: Proč nikdy neopustilo hru na “třetí světovou”, ruského autora Vadima ...

KOMENTÁŘ: Ruský člověk a jeho nevyzpytatelná duše

Ruským lidem můžete být okouzleni i zklamáni, můžete od něj očekávat neočekávané, je schopen k sobě ...

PREMIUM Bartosiak: Začala třetí světová válka

Na Ukrajině je válka. Není to ale válka o Ukrajinu. Je to světová válka a vítěz v naši části světa ...

Ruské armádě nevychází plány a má špatný systém velení

Piotr Lewandovski, plukovník polské armády, popsal důvody špatného výkonu ruské armády na Ukrajině. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • krllo
  22:23 29.03.2022

  V roce 1968 po nás stříleli i Ukrajinci a pak nás také okupovali. To jsou věci. I ten Brežněv byl Ukrajinec.

  V roce 1968 po nás stříleli i Ukrajinci a pak nás také okupovali. To jsou věci. I ten Brežněv byl Ukrajinec.

  • Ján Paliga
   08:17 30.03.2022

   Krliku aspoň neklam.... Ako sa môže dvom etnickým Rusom narodiť Ukrajinec? :)

   Požiadaj o nové noty ....

   Krliku aspoň neklam.... Ako sa môže dvom etnickým Rusom narodiť Ukrajinec? :)

   Požiadaj o nové noty ....

   • Danik
    15:31 30.03.2022

    Já měl za to, že podle rusáčků nic jako Ukrajinec neexistuje. Ledaže teda potřebují na někoho shodit nějaká svinstva, pak se Kremlu ten "vymyšlený národ" hodí. Jinak ne.

    Já měl za to, že podle rusáčků nic jako Ukrajinec neexistuje. Ledaže teda potřebují na někoho shodit nějaká svinstva, pak se Kremlu ten "vymyšlený národ" hodí. Jinak ne.

 • Christian
  16:19 29.03.2022

  Dobrý den! Asi jsem se ne zcela přesně vyjádřil. Šlo samozřejmě o seriózní informace, které byly ale někdy prezentovány dost vtipným způsobem. Děkuji za debatu. Kristián Chalupa Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den! Asi jsem se ne zcela přesně vyjádřil. Šlo samozřejmě o seriózní informace, které byly ale někdy prezentovány dost vtipným způsobem. Děkuji za debatu.
  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

 • krllo
  12:14 28.03.2022

  Podle Novinek se v Německu vyprazdňují regály s potravinami. Mouka,cukr, rýže, těstoviny, olej....
  Němci vědí něco vic než my ? Nebo za kus žvance prodají.

  Podle Novinek se v Německu vyprazdňují regály s potravinami. Mouka,cukr, rýže, těstoviny, olej....
  Němci vědí něco vic než my ? Nebo za kus žvance prodají.

  • GlobeElement007
   14:18 28.03.2022

   Kapitalismus se rozpadá. To je drtivý dopad ekonomických sankcí. Rusko má štěstí, že má stalinistickou ekonomiku, proto neustále rozkvétá.

   Kapitalismus se rozpadá. To je drtivý dopad ekonomických sankcí. Rusko má štěstí, že má stalinistickou ekonomiku, proto neustále rozkvétá.

   • krllo
    19:03 29.03.2022

    Už naše BIS povolila informovat o nedostatku některého zboží ( toaletni papir, olej, cukr, rýže...) v německých obchodech? Mluvčí BIS Šticha se zle obořil na novinky.cz a ...Zobrazit celý příspěvek

    Už naše BIS povolila informovat o nedostatku některého zboží ( toaletni papir, olej, cukr, rýže...) v německých obchodech?
    Mluvčí BIS Šticha se zle obořil na novinky.cz a požadoval stažení článku :-)))Skrýt celý příspěvek

    • Pavel 1
     08:38 30.03.2022

     Tak to jsi špatně pochopil, krlo. Mluvčí BIS požadoval, abys přestal ohrožovat veřejnou bezpečnost a budit pohoršení tím, že si na veřejnosti stahuješ kalhoty.

     Tak to jsi špatně pochopil, krlo. Mluvčí BIS požadoval, abys přestal ohrožovat veřejnou bezpečnost a budit pohoršení tím, že si na veřejnosti stahuješ kalhoty.

    • J.Kolousek@post.cz
     14:07 30.03.2022

     Soudruhu Krlo,jen mě fascinuje,jak Vy komunisti a ruští tolové dokážete lhát: Poptávka po mléku, mouce a cukru se v Německu v souvislosti se šířením pandemie koronaviru skokově ...Zobrazit celý příspěvek

     Soudruhu Krlo,jen mě fascinuje,jak Vy komunisti a ruští tolové dokážete lhát:
     Poptávka po mléku, mouce a cukru se v Německu v souvislosti se šířením pandemie koronaviru skokově zvýšila. Někteří prodejci hlásí až sedminásobný nárůst. Problémy nastanou v době, kdy se zájem vrátí na původní hodnoty. Zatímco poptávka po toaletním papíru někde už klesá, naopak se zvyšuje zájem o kvalitní čokoládu a víno.
     jedná se o článek ze dne 16.3.2020-Tudíž dvaroky starý.Napište s svým kolegům do Moskvy,že Vám zaslali špatné informace.článek je zde:
     https://www.euro.cz/byznys/toa... Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      20:36 30.03.2022

      Možno si len zabudol nastaviť systémový čas na PC...

      Možno si len zabudol nastaviť systémový čas na PC...

  • Klimesov
   15:32 28.03.2022

   Němci totiž odhalili další světové spiknutí. Toto spiknutí má na svědomí potravinářská loby. Míchá do potravin různé jedy a drogy, které mění chemické složení v mozku a tím ...Zobrazit celý příspěvek

   Němci totiž odhalili další světové spiknutí. Toto spiknutí má na svědomí potravinářská loby. Míchá do potravin různé jedy a drogy, které mění chemické složení v mozku a tím vyvolávají pocit hladu u člověka. Když si přečtete staré spisy a pergameny, tak zjistíte, že kdysi lidé nemuseli vůbec jíst. Energii brali ze slunce, vzduchu, čaker atd. Ale dnes lidé jíst musí a může za to právě potravinářská loby aby z lidí vytáhla peníze.
   A v Německu na to za pomocí ruských vědců přišli a tak jejich společnost řekla dost, a potravinářská loby pod tlakem německé společnosti couvla a stáhla své jídlo, plné jedů a drog, z regálů.Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    17:17 28.03.2022

    Co se míchá do toaletního papíru ? V Německu ho mají také nedostatek. Co se v tom Německu děje?

    Co se míchá do toaletního papíru ? V Německu ho mají také nedostatek. Co se v tom Německu děje?

    • GlobeElement007
     18:08 28.03.2022

     To je úplně stejný princip. Když lidé nemuseli jíst, přirozeně nemuseli ani vyměšovat.
     Takže když nyní zjistili, že příjem potravy je zbytečný, nepotřebují ani toaletní papír.

     To je úplně stejný princip. Když lidé nemuseli jíst, přirozeně nemuseli ani vyměšovat.
     Takže když nyní zjistili, že příjem potravy je zbytečný, nepotřebují ani toaletní papír.

  • Ján Paliga
   21:25 28.03.2022

   V Nemecku sa možno vyprázdňujú, ale v tvojom Rusku už ničoho niet... Ni sachara.... :-)

   V Nemecku sa možno vyprázdňujú, ale v tvojom Rusku už ničoho niet... Ni sachara.... :-)

 • Christian
  11:47 28.03.2022

  Dobrý den, vždy mne potěší pověstný český smysl pro humor. V debatě pod tímto mým textem mne mimo jiné zaujaly vtipné příspěvky značek Klimesov, GlobeElement007 či The Pale ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den,
  vždy mne potěší pověstný český smysl pro humor. V debatě pod tímto mým textem mne mimo jiné zaujaly vtipné příspěvky značek Klimesov, GlobeElement007 či The Pale Emperor.
  Děkuji Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

  • GlobeElement007
   12:16 28.03.2022

   Ať to pročítám jak chci, nic vtipného tu nenacházím. Jen seriózní nezávisle prověřené informace.

   Ať to pročítám jak chci, nic vtipného tu nenacházím. Jen seriózní nezávisle prověřené informace.

  • krllo
   12:22 28.03.2022

   Vám stačí opravdu málo :-))

   Vám stačí opravdu málo :-))

 • krllo
  06:15 28.03.2022

  Ještě jeden dotaz. Byl Fiala v Kyjevě, Kyjově nebo někde jinde. Děkuji ua odpověď.

  Ještě jeden dotaz. Byl Fiala v Kyjevě, Kyjově nebo někde jinde. Děkuji ua odpověď.

  • Klimesov
   07:26 28.03.2022

   Byl u mně doma. Já jsem totiž agent CIA, a jelikož ateliery Hollywoodu jsou teď vytížené, neustále se tam totiž musí natáčet zničené Ukrajinské města aby se konečně CIA podařilo ...Zobrazit celý příspěvek

   Byl u mně doma. Já jsem totiž agent CIA, a jelikož ateliery Hollywoodu jsou teď vytížené, neustále se tam totiž musí natáčet zničené Ukrajinské města aby se konečně CIA podařilo Rusko zatáhnout do války, tak jsem se nabídl, že tyto politické návštěvy a proslovy se budou natáčet u mně ve sklepě.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement007
    07:42 28.03.2022

    Můžu potvrdit. Dal si tam kakao a bábovku, sám jsem to viděl. Celou dobu Klimesova přemlouval, aby zaútočil na Rusko jadernými zbraněmi, ale nepodařilo se mu to, nenašli odpalovací ...Zobrazit celý příspěvek

    Můžu potvrdit. Dal si tam kakao a bábovku, sám jsem to viděl.
    Celou dobu Klimesova přemlouval, aby zaútočil na Rusko jadernými zbraněmi, ale nepodařilo se mu to, nenašli odpalovací děrné štítky.Skrýt celý příspěvek

    • The Pale Emperor
     08:19 28.03.2022

     Moje přítelkyně tu bábovku pekla, ale prej moc nechutnala, byl v ní banán.

     Moje přítelkyně tu bábovku pekla, ale prej moc nechutnala, byl v ní banán.

     • krllo
      10:20 28.03.2022

      Kdo ví co ta přítelkyně s banánem dělala? :-))

      Kdo ví co ta přítelkyně s banánem dělala? :-))

     • Ján Paliga
      21:29 28.03.2022

      No ešte že neupiekla pirožky... V nich je sachar a to je jed... ;)

      No ešte že neupiekla pirožky... V nich je sachar a to je jed... ;)

     • Ján Paliga
      21:31 28.03.2022

      @ Krllo

      "Kdo ví co ta přítelkyně s banánem dělala? :-))"

      A ty si nepamätáš, že si ho chcel do svojej kakaovej dierky? :-D

      @ Krllo

      "Kdo ví co ta přítelkyně s banánem dělala? :-))"

      A ty si nepamätáš, že si ho chcel do svojej kakaovej dierky? :-D

   • Klimesov
    10:08 28.03.2022

    Je to tak pánové. Takže krllo. Odhalil jste další velké spiknutí, Krále bramborových lidí (to jsem já), Nejvyššího migranta (to je GlobeElement007), a představitele Krabích lidí ...Zobrazit celý příspěvek

    Je to tak pánové.
    Takže krllo. Odhalil jste další velké spiknutí, Krále bramborových lidí (to jsem já), Nejvyššího migranta (to je GlobeElement007), a představitele Krabích lidí (to je The Pale Emperor), o Novém světovém řádu, ve kterém lidé budou jíst jenom bábovky s banánem.
    Rychle šiřte tyto informace než to smažou. :D :D :D protože bábovka s banánem, není tradiční česká bábovka, a proto si nesmí vlastenci nechat ukrást tradiční českou bábovku a musí bojovat proti bábovce s banánem. :-)Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     10:18 28.03.2022

     Bambulo, já se jen ptal, kde ten
     náš Fiala byl. Takže nevíš. Jako vždy.

     Bambulo, já se jen ptal, kde ten
     náš Fiala byl. Takže nevíš. Jako vždy.

     • Klimesov
      11:26 28.03.2022

      Však odpověď jste dostal ve stylu kterému rozumíte, tak na co si stěžujete? Rychle to sdílejte než to smažou a hlavně si nezapomeňte dát palec nahoru sám sobě. Nikdo jiný to totiž ...Zobrazit celý příspěvek

      Však odpověď jste dostal ve stylu kterému rozumíte, tak na co si stěžujete?
      Rychle to sdílejte než to smažou a hlavně si nezapomeňte dát palec nahoru sám sobě. Nikdo jiný to totiž nejspíš neudělá :D :DSkrýt celý příspěvek

     • GlobeElement007
      12:14 28.03.2022

      Jak to, že neví? Vždyť se sám přiznal. Dostal jsi vyčerpávající odpověď, s vlastnoručně podepsaným přiznáním a furt je to málo?

      Jak to, že neví? Vždyť se sám přiznal. Dostal jsi vyčerpávající odpověď, s vlastnoručně podepsaným přiznáním a furt je to málo?

   • krllo
    10:12 28.03.2022

    Já ti věřím. Děkuji za hezkou odpověď. Pozdravuj v CIA.

    Já ti věřím. Děkuji za hezkou odpověď. Pozdravuj v CIA.

  • Ján Paliga
   21:28 28.03.2022

   Nie nebol tam. Poslal tam len svoj hologram, ktorý si požičal od istého Arnolda Rimmera. Ten sa totiž po zhmotnení už nechcel znovu stať hologramom.

   Nie nebol tam. Poslal tam len svoj hologram, ktorý si požičal od istého Arnolda Rimmera. Ten sa totiž po zhmotnení už nechcel znovu stať hologramom.

 • krllo
  16:30 27.03.2022

  Tady se všechno ví. Jak to je s těmi 16 biolaboratořemi na Ukrajině ? Nulandova údajně říkala v Senátu, že Rusové nesmi ty biolaboratoře obsadit. Nebo to je zlá ruská dezinformace ...Zobrazit celý příspěvek

  Tady se všechno ví. Jak to je s těmi 16 biolaboratořemi na Ukrajině ? Nulandova údajně říkala v Senátu, že Rusové nesmi ty biolaboratoře obsadit. Nebo to je zlá ruská dezinformace ?Skrýt celý příspěvek

  • Badysak
   17:29 27.03.2022

   Strč si ten svůj novičok do prdele sozdruhu.

   Strč si ten svůj novičok do prdele sozdruhu.

  • Vrata
   18:20 27.03.2022

   Blbe, biolaboratori jsou po svete tisice, jenom v Praze jich bude nekolik.

   Blbe, biolaboratori jsou po svete tisice, jenom v Praze jich bude nekolik.

   • krllo
    20:57 27.03.2022

    Já se jen ptám a ty ses úplně udělal.

    Já se jen ptám a ty ses úplně udělal.

    • Pavel 1
     21:33 27.03.2022

     Když budeš mít pořád takhle do široka otevřenou hubu, tak se pak nesmíš divit, že ti v ní skončí různé podivné substance.

     Když budeš mít pořád takhle do široka otevřenou hubu, tak se pak nesmíš divit, že ti v ní skončí různé podivné substance.

     • GlobeElement007
      07:44 28.03.2022

      Ony tam byly už než tu tlamu otevřel.

      Ony tam byly už než tu tlamu otevřel.

  • TF_HU
   18:33 27.03.2022

   Děláte trolla zadarmo?

   Děláte trolla zadarmo?

   • krllo
    20:58 27.03.2022

    To je dotaz. To se nesmí ?.

    To je dotaz. To se nesmí ?.

    • GlobeElement007
     07:44 28.03.2022

     No, může, ale i prostitutka, která má nějakou sebeúctu, nejde zadarmo.

     No, může, ale i prostitutka, která má nějakou sebeúctu, nejde zadarmo.

  • Klimesov
   19:26 27.03.2022

   Údajně? :D :D
   já jsem četl, že ty biolaboratoře vlastní a financuje údajně nějaký krllo.

   Údajně? :D :D
   já jsem četl, že ty biolaboratoře vlastní a financuje údajně nějaký krllo.

  • Torong
   19:40 27.03.2022

   Už jsi našel ty argumenty krlíku?

   Už jsi našel ty argumenty krlíku?

  • Ján Paliga
   22:02 27.03.2022

   Nulandová dokonca varovala Spokojné štáty pred únikom nebezpečného organizmu z laboratória po tom, čo obsluha dostatočne nezabezpečila laboratórium piatej úrovne. Organizmus firmy ...Zobrazit celý příspěvek

   Nulandová dokonca varovala Spokojné štáty pred únikom nebezpečného organizmu z laboratória po tom, čo obsluha dostatočne nezabezpečila laboratórium piatej úrovne. Organizmus firmy Umbrella s pracovným názvom Krllis Putinofilis Dezinformatus je už niekoľko desiatok hodín na úteku a ohrozuje život osobám, ktoré sa s ním môžu dostať do styku....

   Je teda potrebné mať sa na pozore a v rámci ochrany treba nasadiť alobalovú čiapočku a piť roztok Savus Chlorus.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement007
   07:43 28.03.2022

   Problém je v tom, že jsou zamčené a jak je na Ukrajině bordel, znáš Ukrajince, nemůžou najít klíče. Proto se nedají ani obsadit, ani vyklidit. Ale už poslali pro Kájínka, ten prý ...Zobrazit celý příspěvek

   Problém je v tom, že jsou zamčené a jak je na Ukrajině bordel, znáš Ukrajince, nemůžou najít klíče. Proto se nedají ani obsadit, ani vyklidit.

   Ale už poslali pro Kájínka, ten prý je na to machr.Skrýt celý příspěvek

  • The Pale Emperor
   08:13 28.03.2022

   Proto Fiala jel na Ukrajinu, aby do Česka dovezl ty viry tajně v kapse saka.

   Proto Fiala jel na Ukrajinu, aby do Česka dovezl ty viry tajně v kapse saka.

   • krllo
    12:20 28.03.2022

    Náš hrdina je tedy držák, tělesně je prý zdravý, ostatni se nezkoumalo

    Náš hrdina je tedy držák, tělesně je prý zdravý, ostatni se nezkoumalo

    • Pavel 1
     12:52 28.03.2022

     Nebylo to třeba. Obdobně jako u tebe a covidového strašpytla puťky. Ovšem na rozdíl od Fialy, který je zdravý, je u vás psychická choroba patrná na první pohled.

     Nebylo to třeba. Obdobně jako u tebe a covidového strašpytla puťky. Ovšem na rozdíl od Fialy, který je zdravý, je u vás psychická choroba patrná na první pohled.

  • krllo
   12:11 28.03.2022

   jen pro pořádek, biologické laboratoře za mohutného finančního přispění Huntera Bidena, zkoumaly zejména Anthrax, Covid a Covid ve spojení s pravými neštovicemi. Pandemie spojení ...Zobrazit celý příspěvek

   jen pro pořádek, biologické laboratoře za mohutného finančního přispění Huntera Bidena, zkoumaly zejména Anthrax, Covid a Covid ve spojení s pravými neštovicemi.

   Pandemie spojení Covidu a pravých neštovic by mohlo mít smrtnost až 85% Je to pravda nebo dezinformace??Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement007
    12:49 28.03.2022

    krllo, s tebou je fakt sranda. Spojení covidu a pravých neštovic :))) Jedná se o dvě úplně odlišné čeledě. Je to jako křížit psa a kočku. Jak bys to chtěl dát dohromady? No, ...Zobrazit celý příspěvek

    krllo, s tebou je fakt sranda.

    Spojení covidu a pravých neštovic :))) Jedná se o dvě úplně odlišné čeledě. Je to jako křížit psa a kočku. Jak bys to chtěl dát dohromady? No, Mičurin by to možná zvládl, ale to byl Rus a měl k dispozici lepicí pásku.Skrýt celý příspěvek

 • J.Kolousek@post.cz
  14:48 27.03.2022

  Jedno z hlavních překvapení války Ruska s Ukrajinou je přetrvávání ukrajinského letectva. Čekalo se, že podlehne početnější ruské vzdušné přesile. Tak se ale nestalo. Ukrajinští ...Zobrazit celý příspěvek

  Jedno z hlavních překvapení války Ruska s Ukrajinou je přetrvávání ukrajinského letectva. Čekalo se, že podlehne početnější ruské vzdušné přesile. Tak se ale nestalo. Ukrajinští piloti přičítají své úspěchy v boji s Rusy lepšímu tréninku pořádanému ve spolupráci s NATO či efektivní protivzdušné obraně. Co je klíčem ukrajinského úspěchu? Andrij to přičítá lepšímu tréninku. „Neřekl bych, že jejich úroveň tréninku je moc vysoká,“ říká o ruských pilotech. Ukrajinští letci podle něj mají výhodu ve vyzkoušení si boje s odlišným druhem vojenského vybavení a osvojení si různých vojenských taktik, které se naučili ve spolupráci se silami NATO.
  „Před několika lety jsme měli cvičení ‚Jasné nebe‘ tady na Ukrajině a létali jsme s F-15 a F-16,“ vzpomíná Andrij. „V té době jsme vyvinuli určité taktiky k odražení nepřátelských stíhaček a mohu vám říci, že některé z těchto taktik opravdu fungují.“Skrýt celý příspěvek

 • Kamil
  08:58 26.03.2022

  Hlasatelka mi jako nafukovací erotická pomůcka určitě nepřipadá, pouze je velmi vystresovaná. O protestu kolegyně byla totiž dopředu informovaná. Hanba vrahovi dětí Putinovi!!!

  Hlasatelka mi jako nafukovací erotická pomůcka určitě nepřipadá, pouze je velmi vystresovaná. O protestu kolegyně byla totiž dopředu informovaná. Hanba vrahovi dětí Putinovi!!!

  • liberal shark
   11:12 28.03.2022

   A to že o akci věděla dopředu víte jak ?

   A to že o akci věděla dopředu víte jak ?

 • liberal shark
  07:35 26.03.2022

  Jen tak pro odlehčení. Nepřipadá vám ta hlasatelka na obrazovce jako nafukovací erotická pomůcka ? ;-)

  Jen tak pro odlehčení. Nepřipadá vám ta hlasatelka na obrazovce jako nafukovací erotická pomůcka ? ;-)

 • krllo
  20:55 25.03.2022

  Jaký systém velení mělo USA - NATO v Afghanistánu ?
  Jaké plány tam vyšly ? Plán na předání výzbroje Talibánu ? Ten se povedl.

  Jaký systém velení mělo USA - NATO v Afghanistánu ?
  Jaké plány tam vyšly ? Plán na předání výzbroje Talibánu ? Ten se povedl.

  • GlobeElement007
   21:17 25.03.2022

   Jenomže Američani jsou neschopní diletanti. U nich přece není možné předpokládat nějaké úspěchy. Ale jak vysvětlíš tu tragédii v Rusku? Že on za to může nějaký zrádce? Například ...Zobrazit celý příspěvek

   Jenomže Američani jsou neschopní diletanti. U nich přece není možné předpokládat nějaké úspěchy.

   Ale jak vysvětlíš tu tragédii v Rusku? Že on za to může nějaký zrádce?

   Například Putin?Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   05:53 26.03.2022

   20 let tam byl relativní klid a počet obyvatel stoupl o 80 procent.

   20 let tam byl relativní klid a počet obyvatel stoupl o 80 procent.

  • TF_HU
   08:50 27.03.2022

   krllo Vy taky umíte pobavit. USA v OEF měla normální velitelskou strukturu. Kdy operaci velel určený generál, ten měl pod sebou generál, velitele, druhů vojsk a přidělené ...Zobrazit celý příspěvek

   krllo

   Vy taky umíte pobavit. USA v OEF měla normální velitelskou strukturu. Kdy operaci velel určený generál, ten měl pod sebou generál, velitele, druhů vojsk a přidělené jednotky. Pak už následovala klasická organizační struktura. Chápu, že pro vás jsou tyto informace na internetu nedostupné Skrýt celý příspěvek

   • The Pale Emperor
    08:18 28.03.2022

    Tak v rusku jsou defacto odpojeni od světového internetu, takže u nich v Petrohradu to nedohledá. Aby tady vždycky mohl něco vyblít do diskuze, tak musí na WiFi do Mongolska, nebo ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak v rusku jsou defacto odpojeni od světového internetu, takže u nich v Petrohradu to nedohledá. Aby tady vždycky mohl něco vyblít do diskuze, tak musí na WiFi do Mongolska, nebo Turkmenistánu.Skrýt celý příspěvek

    • Badysak
     17:54 28.03.2022

     To je pravda už několik dní jsem nedostal nabídku sexu z Ruska a zaručeně dobrý obchod s Bitcoiny.

     To je pravda už několik dní jsem nedostal nabídku sexu z Ruska a zaručeně dobrý obchod s Bitcoiny.

 • michaltinkint
  12:55 25.03.2022

  Asi nikdy neuškodí, držať sa faktov. Boľševici v 1917 nezvrhli žiadny cársky režim. Cársky režim zvrhla takmer rok predtým široká opozícia, v ktorej boli Boľševici minoritní. Ich ...Zobrazit celý příspěvek

  Asi nikdy neuškodí, držať sa faktov. Boľševici v 1917 nezvrhli žiadny cársky režim. Cársky režim zvrhla takmer rok predtým široká opozícia, v ktorej boli Boľševici minoritní. Ich vodca, Lenin, bol v tom čase štvrtý rok vo Švajčiarsku. V rusku bola zriadená dočasná vláda s premiérom Kerenským. Mala vládnuť do zorganizovania volieb. Až túto vládu, pol roka po jej vzniku, zvrhli Boľševici. Po tom, čo nemci posadili Lenina na vlak do Petrohradu a pripojili mu k nemu vagón zlata.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   20:54 25.03.2022

   Ešte treba dodať, že voľby nakoniec v Rusku prebehli 25. novembra 1917, no boľševici Ústavodarné zhromaždenie, ktoré z nich vzišlo, hne´ď v prvý deň rozohnali.

   Ešte treba dodať, že voľby nakoniec v Rusku prebehli 25. novembra 1917, no boľševici Ústavodarné zhromaždenie, ktoré z nich vzišlo, hne´ď v prvý deň rozohnali.

 • Oliver
  00:32 25.03.2022

  na tohle nikdy dojít nemělo, stejně jako na invazi sovětů do ČSR, psychologický dopad je hrozný a odcizil už dřív přátelské národy. Tohle násilné "lámání hřbětů" z pozice síly bude ...Zobrazit celý příspěvek

  na tohle nikdy dojít nemělo, stejně jako na invazi sovětů do ČSR, psychologický dopad je hrozný a odcizil už dřív přátelské národy. Tohle násilné "lámání hřbětů" z pozice síly bude i mělo dopad na desítky let. Celkově se dá říci že i přes veškeré možnosti vzdělání a znalostí se historie opakuje. Ostatně co se dělo na území českého státu kde byzantskou misi prakticky zlikvidovalo výbojné katolictví z Německa a Itálie.
  Ukrajinská sovětská republika byla udělána velká podle tradičního sovětského schématu kde se dvě dominantní etnika budou vyvažovat. Fungovalo to dlouho, tedy dokud jedné straně nebyly dodány peníze zbraně i garance, pak se rovnováha zhroutila. Pro nás "civily" je těžké rozlišit jaké informace k čemu vedly.
  Tedy klasicky co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, můžeme se jen dohadovat.
  Výsledkem celé jejich akce bude zřejmě zničení současné UA a už s tím i počítají - jednoduše zaberou území kde je ruská většina, udělají z toho regionální republiky a zbytek bude pro UA nacionalisty etnicky čistá Ukrajina.
  Z čistě vojensko-taktického pohledu celý boj zatím působí že Rusko do boje poslalo druho/třetiřadé útvary které potřebují získat zkušenosti. Zle pro EU a hlavně Polsko začne být až vyrazí do boje první gardová. A přijde mi že Putin má smysl pro humor když poslal do akce mladé čečence aby jim srazil hřebínek :))Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   01:00 25.03.2022

   Vy jste asi nesledoval diskuzi přímo k Ukrajině, že?

   Vy jste asi nesledoval diskuzi přímo k Ukrajině, že?

   • Oliver
    01:22 25.03.2022

    je to tam jen o fandění jedné straně. Nepřikláním se k žádné a jen hodnotím. Jen připomenu, tolik krokodýlích slz kvůli Antonovu a "Mrija", přitom kdo projevil z EU či USA zájem o ...Zobrazit celý příspěvek

    je to tam jen o fandění jedné straně. Nepřikláním se k žádné a jen hodnotím. Jen připomenu, tolik krokodýlích slz kvůli Antonovu a "Mrija", přitom kdo projevil z EU či USA zájem o jejich produkci. Fakticky skončili v bankrotu, pro Airbus i Boeing nežádoucí konkurent.Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     01:51 25.03.2022

     No právě kdyby jste sledoval tak víte, že Rusko skutečně neposílá jen "druhořadé jednotky". 1 gardová tanková armáda je od začátku bojů nasazena v prostoru Charkova, kde bojuje ...Zobrazit celý příspěvek

     No právě kdyby jste sledoval tak víte, že Rusko skutečně neposílá jen "druhořadé jednotky". 1 gardová tanková armáda je od začátku bojů nasazena v prostoru Charkova, kde bojuje proti 1. tankové brigádě Ukrajiny a dalším jednotkám. Ze zničené techniky a audiovizuálního materiálu víme, že Rusové už kromě Proryvu-3 nasadili všechno co mají a celé spektrum elitních jednotek RF. (Oplot-M jsme ještě neviděli na UA straně stejně jako ty T-90m na ruské, to ale neznamená, že nejsou).

     Momentální situace je taková, že RF bude rádo jestli se na Ukrajině vůbec udrží.Skrýt celý příspěvek

     • Oliver
      02:31 25.03.2022

      určitě :)) Gardová se bude zahazovat s podřadnou brigádou. Oploty nedovedli pořádně udělat ani v relativně mírové době pro Thajsko a nyní mají být "wunderwaffen"? No počkáme si na ...Zobrazit celý příspěvek

      určitě :)) Gardová se bude zahazovat s podřadnou brigádou. Oploty nedovedli pořádně udělat ani v relativně mírové době pro Thajsko a nyní mají být "wunderwaffen"? No počkáme si na realitu.
      UA se musí přiznat že udělali rozsáhlou síť skladů munice, bez toho by AFU již dávno neexistovali. Podobně jako sázka na opevněná města což byla strategie Třetí říse a k čemu vedla netřeba rozebírat, viz Královec nebo Breslau.
      Pro ruskou verzi pro brzkou ofenzivu na Donbas a Krym hovoří nalezená připravená vyznamenání ale hlavně množství zbraní a munice a bunkrů co umožnilo se udržet UA jednotkám, bez těchto zásob by už dávno byli pryč - boj už trvá měsíc ale drží se i mají čím střílet, tedy zásoby pro útok se spotřebovávají neočekávaným způsobem a umožňují přežívat AFU.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      09:46 25.03.2022

      No v oblasti trollingu se nezmůžeš ani na tu "podřadnou brigádu", oline. Jako experti na trapné wunderwaffe a náckovskou strategii se momentálně se jeví rusáci. Ukazuje se, že ...Zobrazit celý příspěvek

      No v oblasti trollingu se nezmůžeš ani na tu "podřadnou brigádu", oline. Jako experti na trapné wunderwaffe a náckovskou strategii se momentálně se jeví rusáci. Ukazuje se, že žádné přesné zásahy, jak se místní volksrusáci snažili ještě během syrské krize tvrdit, u rusáků neexistují. Existuje jen korupce, zlodějiny, šikana a kobercové bombardování civilistů ve městech jak v Sýrii tak na Ukrajině.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      11:11 25.03.2022

      Mně je jedno co si myslíš nebo čemu věříš Olivere :) Faktem je, že první gardová se snaží okolo Charkova, ale moc jí to nejde, takže zatím se jako podřadná ukazuje jedině ...Zobrazit celý příspěvek

      Mně je jedno co si myslíš nebo čemu věříš Olivere :)

      Faktem je, že první gardová se snaží okolo Charkova, ale moc jí to nejde, takže zatím se jako podřadná ukazuje jedině ona....K těm Oplotům, vtipný je, že mi to připomíná Armatu s tím rozdílem, že UA dokázalo Oplotů MT vyrobit požadovaný počet. To že je to wunderwaffen jste napsal vy :) já ani nikdo jiný to tu netvrdí, prostě je to povedený MBT ukrajinské strany... strategie "opevněných měst" jojo, páč ta fronta se vůbec nějakým způsobem nevyvíjí a UA se snaží svoje větší aglomerace chránit. Viz třeba Mariupol, ukrajinská námořní pěchota si vesele brání předměstí a Rusové to pálí z Gradu za ně do centra města. K modernímu boji boj ve městě patří....takže to roztomilá snaha udělat rovnítko mezi UA a reichem je sice dojemná, ale hloupá...

      K tomu zbytku... vy si uvědomujete, že Ukrajina už několik měsíců dopředu viděla a tušila, že se něco semele? To je dost času posílit jednotky a připravit logistiku.

      Olíku Olíku ty jsi tak nezaujatý a neutrální až si průhledný jak sklenice s vodkou....prostě přiznej komu fandíš a nehraj si tu na neutrála. Je to trapný.Skrýt celý příspěvek

     • mladas
      16:21 25.03.2022

      to: Oliver

      to: Oliver

     • mladas
      16:26 25.03.2022

      to: Oliver  "Sázka na opevněná města což byla strategie Třetí říse a k čemu vedla netřeba rozebírat, viz Královec nebo Breslau." Sevastopol, Stalingrad, Leningrad, atd? To byka ...Zobrazit celý příspěvek

      to: Oliver
       "Sázka na opevněná města což byla strategie Třetí říse a k čemu vedla netřeba rozebírat, viz Královec nebo Breslau."
      Sevastopol, Stalingrad, Leningrad, atd?
      To byka taky strategie opevněných měst třeti říše?Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      20:46 25.03.2022

      Mohl byste dát zdroj těch vašich informací.

      Mohl byste dát zdroj těch vašich informací.

     • krllo
      20:48 25.03.2022

      Je rozkošné, když není argument tak nadějný propagandista Pavel 1 nasadí poučku č.1 o trollingu.

      Je rozkošné, když není argument tak nadějný propagandista Pavel 1 nasadí poučku č.1 o trollingu.

     • GlobeElement007
      21:18 25.03.2022

      Máš pravdu, krlíku. Měl bys Pavlovi předvést, jak se správně věcně argumentuje.

      Už se všichni těšíme.

      Máš pravdu, krlíku. Měl bys Pavlovi předvést, jak se správně věcně argumentuje.

      Už se všichni těšíme.

     • Danik
      21:50 25.03.2022

      krllo Hledejte a najdete, máte celý internet a 19 000 komentářů tady.

      krllo Hledejte a najdete, máte celý internet a 19 000 komentářů tady.

     • Pavel 1
      21:58 25.03.2022

      Napsal jsi zo za mně, krlo. Olin se žádného argumentu nedopustil. Díky. Dokonce formuluješ poučky trolingu. To ti budoucí generace nezapomenou.

      Napsal jsi zo za mně, krlo. Olin se žádného argumentu nedopustil. Díky. Dokonce formuluješ poučky trolingu. To ti budoucí generace nezapomenou.

    • DolphinXXL
     04:38 25.03.2022

     Jako sorry, ale tobě z těch komentářů proruská rétorika úplně kape a ty si dovolíš napsat, že se nepřikláníš k žádné straně. Ale proč vlastně ne, vždyť u Vás je lhaní běžnou ...Zobrazit celý příspěvek

     Jako sorry, ale tobě z těch komentářů proruská rétorika úplně kape a ty si dovolíš napsat, že se nepřikláníš k žádné straně. Ale proč vlastně ne, vždyť u Vás je lhaní běžnou normou.Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      20:49 25.03.2022

      Když nemám argument začnu napadat autora. Poučka č.2 ze zápisníku mladého propagandisty.

      Když nemám argument začnu napadat autora. Poučka č.2 ze zápisníku mladého propagandisty.

     • Torong
      19:02 26.03.2022

      A tvé argumenty krlíku? Uvědomuješ si vůbec, že jsi právě provedl přesně to, z čeho jsi obvinil DolphinXXL?

      A tvé argumenty krlíku? Uvědomuješ si vůbec, že jsi právě provedl přesně to, z čeho jsi obvinil DolphinXXL?

    • padre
     06:21 25.03.2022

     Olivere neskutečně plácáš…a s těmi údajně připraveným metály jsi tomu dal korunu. :-) Tomu se říká ,,byzantská lež,,

     Olivere neskutečně plácáš…a s těmi údajně připraveným metály jsi tomu dal korunu. :-) Tomu se říká ,,byzantská lež,,

    • Poly
     09:28 25.03.2022

     Vyjadřuj se k tomu, čemu rozumíš. Letoun je něco v čem se lítá. Mrija byl unikátní v tom, že převezl těžké a objemné náklady. Plnohodnotná náhrada prostě není. Proto některé oko ...Zobrazit celý příspěvek

     Vyjadřuj se k tomu, čemu rozumíš. Letoun je něco v čem se lítá. Mrija byl unikátní v tom, že převezl těžké a objemné náklady. Plnohodnotná náhrada prostě není. Proto některé oko nezůstalo suché. Naopak výrobce Antonov je výrobce. Do toho nenastoupíš a nic tím neodvezeš. Náhrada za něj existuje.

     Problémem Antonovu nebyl žádný zahraniční investor. Tím se snažil naivně dostat na západní trhy. Zároveň by mu to teoreticky mohlo umožnit získání západního military grade motoru. Problémem byl fakt, že výroba stála na sovětském konceptu hornoplošníků. A s hornoplošníky mimo dodávek do vzdušných sil jaksi uspět nedá.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement007
   07:13 25.03.2022

   Kdy vám Rusům dojde, že na Ukrajině žádné proruské regiony nejsou? Charkov, Mariupol, Cherson, copak tam někdo ruské fašisty vítá? To vy sami se staráte o to, aby byla Ukrajina ...Zobrazit celý příspěvek

   Kdy vám Rusům dojde, že na Ukrajině žádné proruské regiony nejsou? Charkov, Mariupol, Cherson, copak tam někdo ruské fašisty vítá?
   To vy sami se staráte o to, aby byla Ukrajina etnicky vyčištěná, svou genocidou etnických Rusů, které vraždíte na východě Ukrajiny.

   Zbytek ruských zblitků nebudu komentovat.Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    20:44 25.03.2022

    Při vašem vzdělání si najděte národnostní složení Ukrajiny. Proč by jinak byl na Ukrajině jazykový zákon a zákaz vydávání novin a časopisů v ruštině, přitom cca 50 % běžně mluví ...Zobrazit celý příspěvek

    Při vašem vzdělání si najděte národnostní složení Ukrajiny. Proč by jinak byl na Ukrajině jazykový zákon a zákaz vydávání novin a časopisů v ruštině, přitom cca 50 % běžně mluví rusky.
    Na Ukrajině žijí Ukrajinci, Rusové, Maďaři, Rusíni, Poláci, trochu Rumuni a Tataři. Jak to s vítáním na Ukrajině vypadá soudíte podle čeho.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement007
     21:20 25.03.2022

     Ano, správně, národnostní složení Ukrajiny. Kdopak se to ruským fašistům tak usilovně brání? Koho ruská nacistická horda vraždí? Správně etnické Rusy. Putin je vrah Rusů. Je ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, správně, národnostní složení Ukrajiny. Kdopak se to ruským fašistům tak usilovně brání? Koho ruská nacistická horda vraždí? Správně etnické Rusy.

     Putin je vrah Rusů. Je dobře, žes na to upozornilSkrýt celý příspěvek

    • Torong
     19:08 26.03.2022

     "Jak to s vítáním na Ukrajině vypadá soudíte podle čeho." Ty vole, Krlíku tady nejsi v Rusku. Tady mají lidi přístup k informacím... S vítáním, Krlíku, to vypadá, tak, že Mariupol ...Zobrazit celý příspěvek

     "Jak to s vítáním na Ukrajině vypadá soudíte podle čeho."
     Ty vole, Krlíku tady nejsi v Rusku. Tady mají lidi přístup k informacím... S vítáním, Krlíku, to vypadá, tak, že Mariupol a Charkov, města s největší Ruskou menšinou se brání v totálním obklíčení už 30 dní a nikdo Rusy nevítá a nechce se vzdát ani v totálním obklíčení.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      08:52 27.03.2022

      Ruský troll nechápe ealitu, opakuje pouze ruské poučky. Proto se Rusové tak ztrapnili...

      Ruský troll nechápe ealitu, opakuje pouze ruské poučky. Proto se Rusové tak ztrapnili...

  • Klimesov
   08:16 25.03.2022

   Jo no. Ono to dává opravdu logiku poslat do boje nejprve nezkušené rezervisty, nechat si je postřílet a pak až nasadit ty správné jednotky, které si necháte taky postřílet, ale čím ...Zobrazit celý příspěvek

   Jo no. Ono to dává opravdu logiku poslat do boje nejprve nezkušené rezervisty, nechat si je postřílet a pak až nasadit ty správné jednotky, které si necháte taky postřílet, ale čím je nahradíte, když jste si rezervisty nechal postřílet jako první? :D :D :D :D
   Dům se taky staví nejprve od střechy a až nakonec se dělají základy že? :D :D :D
   Ne měn se líbí jak někteří lidé dokáží vymyslet fakt úžasné teorie jen aby si nemuseli přiznat, že prostě Ruská armáda není tak dokonalá jak tvrdila Ruská propaganda :D :DSkrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    08:57 27.03.2022

    Mrhaním lidské síly na bojišti jde proti základním válečným principům. Ekonomie sil a koncentrace úsilí. Rusové se žádné principy nenaučili...dosud nepochopili další princip, ...Zobrazit celý příspěvek

    Mrhaním lidské síly na bojišti jde proti základním válečným principům. Ekonomie sil a koncentrace úsilí. Rusové se žádné principy nenaučili...dosud nepochopili další princip, kterým je úkolové velení...nevim, co si o nich mám myslet.Skrýt celý příspěvek

  • markus223
   08:42 25.03.2022

   VDV, Specnaz, 810. samostatná brigáda námořní pěchoty (jako jedna z prvních jednotek byla v roce 2015 nasazena v Sýrii), 2. gardová motostřelecká divize "Tamanská" (ano, to je ta ...Zobrazit celý příspěvek

   VDV, Specnaz, 810. samostatná brigáda námořní pěchoty (jako jedna z prvních jednotek byla v roce 2015 nasazena v Sýrii), 2. gardová motostřelecká divize "Tamanská" (ano, to je ta co se vždycky na přehlídkách promenáduje v Armatách), 4. gardová tanková divize "Kantemirovská" pověřená obranou Moskvy. Všechny tyto jednotky jsou momentálně nasazené na Ukrajině a tohle jsou podle vás podřadné jednotky??? No je fakt, že jejich výkony podřadné jsou. :-D Vy asi dění na Ukrajině moc nesledujete co? :-D Ale musím se smát, jak jsou všichni ti milovníci Ruska najednou zmatení chabými výkony ruské armády, tak to musí omlouvat tím, že Rusové přeci nasadili pouze a jenom podřadné jednotky.Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    08:58 25.03.2022

    Protože oni přece nejsou ovce. Nevěří co jim říká mainstream, protože ten lže a raději věří alternativnímu výkladu dění, který vychází sice z Ruského mainstreamu, ale kdo by se ...Zobrazit celý příspěvek

    Protože oni přece nejsou ovce. Nevěří co jim říká mainstream, protože ten lže a raději věří alternativnímu výkladu dění, který vychází sice z Ruského mainstreamu, ale kdo by se pídil po detailech že. :D :DSkrýt celý příspěvek

   • GlobeElement007
    09:04 25.03.2022

    Když Arabi v ruských zbraních prohrávali s Izraelem nebo USA Rusko tvrdilo, že je to vina Arabů.
    Když prohrávají Rusové, je to vina koho?

    Když Arabi v ruských zbraních prohrávali s Izraelem nebo USA Rusko tvrdilo, že je to vina Arabů.
    Když prohrávají Rusové, je to vina koho?

    • markus223
     09:09 25.03.2022

     No je to přeci vina Ukrajinců. Co si to jako dovolují se bránit. :-D

     No je to přeci vina Ukrajinců. Co si to jako dovolují se bránit. :-D

    • Klimesov
     09:46 25.03.2022

     Vina to není ničí, ale záměr Ruských velitelů, politiků a Ruského vedení. :D :D Oni tím uchlácholí nepřítele, a pak na něj zaútočí desetitisíci ocelovými lovci a milióny perfektně ...Zobrazit celý příspěvek

     Vina to není ničí, ale záměr Ruských velitelů, politiků a Ruského vedení. :D :D
     Oni tím uchlácholí nepřítele, a pak na něj zaútočí desetitisíci ocelovými lovci a milióny perfektně vycvičených a vybavených (systémem Ratnik 3) vojáků, kteří za dva dny obsadí Ukrajinu a za 4 dny dojedou až k La Manche. Stačí jen aby Putin chtěl, protože kdyby chtěl tak je všemu konec.
     Naprosto jednoduché :-)Skrýt celý příspěvek

    • Mortles
     09:47 25.03.2022

     Ono je legrační, že ty arabské armády a ta ruská mají úplně stejné problémy: zadržování informací, nedostatek údržby, špatný poddůstojnický sbor, vnitřní spory, podřízení armády ...Zobrazit celý příspěvek

     Ono je legrační, že ty arabské armády a ta ruská mají úplně stejné problémy: zadržování informací, nedostatek údržby, špatný poddůstojnický sbor, vnitřní spory, podřízení armády nerealistickým politickým požadavkům a tak dále. Je o tom hezký článek z roku 1999, "Why Arab Armies Lose Wars?" a vlastně slovo od slova by se to dalo převést na Rusko.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      05:26 26.03.2022

      Jinými slovy...vysledky ruské školy.

      Jinými slovy...vysledky ruské školy.

     • The88
      14:36 26.03.2022

      Protoze oboji jsou despocie orientalniho typu. Jedinou ctnosti je loajalita. A zrovna Rusaci, kteri vi nejlip, kam to vede (viz. Vorosilov), opakujou totez dokola.

      Protoze oboji jsou despocie orientalniho typu. Jedinou ctnosti je loajalita. A zrovna Rusaci, kteri vi nejlip, kam to vede (viz. Vorosilov), opakujou totez dokola.

  • Vrata
   10:54 25.03.2022

   Ktera 2 dominantni etnika na Ukrajine mate na mysli? Ukrajinci -beru. Ale jestli myslite tim druhym etnikem Rusy, tak tech je tam 17%. To fakt neni dominantni etnikum. To je ...Zobrazit celý příspěvek

   Ktera 2 dominantni etnika na Ukrajine mate na mysli? Ukrajinci -beru. Ale jestli myslite tim druhym etnikem Rusy, tak tech je tam 17%. To fakt neni dominantni etnikum. To je minorita.Skrýt celý příspěvek

  • Shania
   14:46 25.03.2022

   jo je zajimavy, jak jsou rusove dobri v odcizovani "pratelskych narodu" a jeste svoje chovani dokazi svest na externi konspirace.

   jo je zajimavy, jak jsou rusove dobri v odcizovani "pratelskych narodu" a jeste svoje chovani dokazi svest na externi konspirace.

 • jiri.jez
  19:34 24.03.2022

  Chtěl bych podotknout, že oběti v WWII nepřinesl jen ruský národ, ale všechny národy bývalého SSSR, přičemž nejvyšší procento vzhledem k počtu obyvatel ztratila Ukrajina a ...Zobrazit celý příspěvek

  Chtěl bych podotknout, že oběti v WWII nepřinesl jen ruský národ, ale všechny národy bývalého SSSR, přičemž nejvyšší procento vzhledem k počtu obyvatel ztratila Ukrajina a Bělorusko.Skrýt celý příspěvek

  • Oliver
   00:38 25.03.2022

   přesně, proto už tehdy mělo Bělorusko v rámci Svazu nárok na vlastní místo v OSN. Proto se jim také nechce zasáhnout do bojů pokud to nebude nezbytně nutné. Pro jiný stát už by ...Zobrazit celý příspěvek

   přesně, proto už tehdy mělo Bělorusko v rámci Svazu nárok na vlastní místo v OSN. Proto se jim také nechce zasáhnout do bojů pokud to nebude nezbytně nutné. Pro jiný stát už by bylo důvodem to že se u sousedů nalézají ozbrojené jednotky co chtějí svrhnout režim. Proto je obdivuhodné jak se Lukašenko drží zpátky. Ty ztráty na běloruské populaci, obzvlášť mužské byly tak hrozné že se to srovnalo až na počátku 90 let, tedy s koncem SSSR....Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement007
    07:14 25.03.2022

    Lukašenko je sice diktátor, ale na rozdíl od Putina to není imbecil. To je celé.

    Lukašenko je sice diktátor, ale na rozdíl od Putina to není imbecil. To je celé.

   • markus223
    08:46 25.03.2022

    Důvod proč Lukašenko nevyslal běloruskou armádu na Ukrajinu je ten, že by se mu ta jeho slavná protektorátní armáda hned vzbouřila. Navíc moc dobře vidí, že to tam rusákům nejde ...Zobrazit celý příspěvek

    Důvod proč Lukašenko nevyslal běloruskou armádu na Ukrajinu je ten, že by se mu ta jeho slavná protektorátní armáda hned vzbouřila. Navíc moc dobře vidí, že to tam rusákům nejde tak úplně podle plánu. :-DSkrýt celý příspěvek

   • Torong
    19:17 26.03.2022

    Dojemné, Oliverku, dojemné. Škoda, že skutečnost je daleko jednodušší a z tvého pohledu smutná. Ve chvíli, kdy by jézéďák zavelel k útoku, se Běloruská armáda rozpadne a to by ...Zobrazit celý příspěvek

    Dojemné, Oliverku, dojemné. Škoda, že skutečnost je daleko jednodušší a z tvého pohledu smutná. Ve chvíli, kdy by jézéďák zavelel k útoku, se Běloruská armáda rozpadne a to by pravděpodobně znamenalo i jézéďákův konec. Už teď má co vysvětlovat carovi, když mu jeho železničáři sabotují provoz vlaků, jak blahé paměti jejich dědové za Německé okupace.Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   20:52 25.03.2022

   Sprývně a po roce 1968 nás neokupovali Rusáci, ale všechny národy bývalého SSSR a tedy i druhý nejpočetnější Ukrajinci. starosta Kyjeva Kličkov vzpomíná jak se mu ve Stráži pod ...Zobrazit celý příspěvek

   Sprývně a po roce 1968 nás neokupovali Rusáci, ale všechny národy bývalého SSSR a tedy i druhý nejpočetnější Ukrajinci. starosta Kyjeva Kličkov vzpomíná jak se mu ve Stráži pod Ralskem a v Milovicích líbilo.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    11:05 26.03.2022

    Mne sa v Čechách tiež "libi" :)

    Aj tebe sa "libilo" že tu boli okupanti zo Sojuza ...

    Mne sa v Čechách tiež "libi" :)

    Aj tebe sa "libilo" že tu boli okupanti zo Sojuza ...

   • Torong
    19:18 26.03.2022

    Jojo krlíku a stejně tak nás Rusové neosvobodili a není tudíž jediný důvod si Rusů vážit, že?

    Jojo krlíku a stejně tak nás Rusové neosvobodili a není tudíž jediný důvod si Rusů vážit, že?

 • GlobeElement007
  14:51 24.03.2022

  Technická poznámka: bolševici nesvrhli "zatuchlý carský režim". Bolševici svrhli vládu eserů, neboli menševiků, tedy ruské sociální demokracie. Car se vzdal moci už v únoru 1917. ...Zobrazit celý příspěvek

  Technická poznámka: bolševici nesvrhli "zatuchlý carský režim". Bolševici svrhli vládu eserů, neboli menševiků, tedy ruské sociální demokracie. Car se vzdal moci už v únoru 1917. Ta opěvovaná VŘSR byla proti konstituční vládě, ne proti carovi.

  V článku chybí hlavní důsledek války. Rusko se rychle mění v hystericky nacionální diktaturu s centrálně řízenou ekonomikou a izoluje se od zbytku světa. Stává se státem typu Hodžova Albánie, Severní Korea nebo Japonsko 19. století, uzavřená země, sama sebe považující za nadřazenou společnost, ve skutečnosti ekonomicky skomírající, technologicky zaostalá, s přebujelou armádou, ve skutečnosti nevalné síly. A to za nadšeného potlesku mas.

  Únor 2022 je datem, kdy umřela ruská budoucnost.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   16:23 24.03.2022

   Velmi správná poznámka. Jinak eseři - SR - sociální revolucionáři.

   Velmi správná poznámka. Jinak eseři - SR - sociální revolucionáři.

  • martinko68
   20:56 24.03.2022

   jo jo nejdříve křižník Potěmkin až poté Aurora , je hezké že se někdo ještě zajímá o dějepis 20 století a přitom tam je napsané to století následující .

   jo jo nejdříve křižník Potěmkin až poté Aurora , je hezké že se někdo ještě zajímá o dějepis 20 století a přitom tam je napsané to století následující .

  • Pavel 1
   21:40 24.03.2022

   Tak, Šándor mluví o něčem o čem evidentně nic neví (obávám se, že jako obvykle). Trefit se sice může. Šanci má 50 na 50. Ovšem zdůvodnění je opravdu nesmyslné. A nejedná se jen o ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak, Šándor mluví o něčem o čem evidentně nic neví (obávám se, že jako obvykle). Trefit se sice může. Šanci má 50 na 50. Ovšem zdůvodnění je opravdu nesmyslné. A nejedná se jen o okolnosti změny režimu v carském Rusku ale i to s těmi neexistujícím "vystoupeními ulice" je nesmysl. Velmi dobře známá je například série povstání, které vyvrcholilo vzpourou námořníků v Kronštadu v roce 1921. A v roce 1962 v roce došlo k masovým demonstracím a stávkám kvůli zvyšování cen potravin, což skončilo střelbou do lidí.Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    20:54 25.03.2022

    Ještě že vás tu máme, není vás tu škoda, neměl byste být v Bruselu.

    Ještě že vás tu máme, není vás tu škoda, neměl byste být v Bruselu.

    • Pavel 1
     21:47 25.03.2022

     Ani ne, v Bruselu bych neměl koho poučovat. Ty jsi co do znalosti elementárních historických faktů pole neorané, krlo.

     Ani ne, v Bruselu bych neměl koho poučovat. Ty jsi co do znalosti elementárních historických faktů pole neorané, krlo.

    • Torong
     19:18 26.03.2022

     Čekáme na ty argumenty krlíku. Argumenty...

     Čekáme na ty argumenty krlíku. Argumenty...

  • Mortles
   05:23 25.03.2022

   Tady s tím jde celkově o to, že jsme dost sežrali komunistickou propagandu o tom období a ta se mezitím stala součástí našeho historického mýtu. Že to doopravdy bylo jinak pak ...Zobrazit celý příspěvek

   Tady s tím jde celkově o to, že jsme dost sežrali komunistickou propagandu o tom období a ta se mezitím stala součástí našeho historického mýtu. Že to doopravdy bylo jinak pak mnoho lidí nezajímá. Stejně jako to, že u vzniku Československa si všichni vzpomenou na legionáře na Sibiři a nikdo se nezeptá, jakou spojitost to mělo se vznikem Československa a už nikdo si nevzpomene na Slovenskou republiku rad. Válka prostě skončila 28. října 1918 a pak se výuka dějepisu přesune na kulturu První republiky :DSkrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    06:12 25.03.2022

    Souhlas. Období komunistických povstání v Evropě a ustavování nových hranic různých států se neučí pro jistotu vůbec. Jako by léta 1917 - 1921 vůbec neexistovala.

    Souhlas. Období komunistických povstání v Evropě a ustavování nových hranic různých států se neučí pro jistotu vůbec. Jako by léta 1917 - 1921 vůbec neexistovala.

Načítám diskuzi...