Elektromobilita: Ukázková kolektivní stupidita

Elektromobilita: Ukázková kolektivní stupidita
Elektromobily v Berlíně / Foto: Avda / www.avda-foto.de; CC BY-SA 3.0 (Zvětšit)

Pascal Canfin, předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu, v březnu letošního roku prohlásil, že EU od roku 2035 prakticky zakáže prodej vozidel se spalovacím či dokonce hybridním pohonem. Pokud se takové plány uskuteční, dramaticky se sníží mobilita celé evropské civilizace.

Proč elektromobily na Armádních novinách?

O elektromobilitě píšeme z jednoho prostého důvodu – mobilita je kvintesencí úspěšné, prosperující, technicky vyspělé a bezpečné civilizace. Stejně tak je mobilita kvintesencí každých ozbrojených sil. Při vedení bojové činnost není hlavním cílem „zabít“ protivníka, ale omezit mu, ideálně trvale, volnost pohybu, a tedy mít možnost kontroly fyzického prostoru (v současné době i digitálního a elektromagnetického) a mít možnost v tomto prostoru uplatňovat svou vůli.

Lapidárně řečeno, kdo flexibilněji a efektivněji přesouvá lidí, zboží a technologie, ten evolučně prosperuje a dominuje. Ztráta mobility znamená ztrátu komplexity civilizace, její postupný kolaps a větší citlivost na vnější vlivy.

Jedním ze znaků současného levicového progresivismu, šířeného především z amerických, britských a německých univerzit, proti kterému začal vystupovat francouzský prezident Emmanuel Macron, je boj proti CO2 – tedy mimo jiné boj proti spalovacím motorům a nekritická podpora elektromobility. Z řad progresivistické levice dokonce zaznívají myšlenky o zákazu osobního vlastnictví dopravních prostředků (ale i jiných soukromých statků), z důvodů jejich celkové uhlíkové stopy.

Důvody úspěšného tažení progresivismu, a také důvody konformismu politiků, novinářů a elit s touto ideologií, jsou na jiný článek. Ale podstatou je zejména indoktrinace dětí a mládeže, to je klíčem všech úspěšných ideologií, především těch utopistických.

My se ale zaměříme pouze na úzký segment elektromobility, resp. výroby baterií pro elektromobilitu.

Nejdříve pár skutečností:

 • elektromobil je teoreticky efektivnější dopravní prostředek než vozidlo se spalovacím motorem;
 • elektromobily vozidla se spalovacím motorem časem nahradí.

K náhradě však v žádném případě nedojde v roce 2035, pokud tedy EU nechystá rozvrat evropského průmyslu, masové propouštění a sociální inženýrství s cílem omezit mobilitu evropské civilizace.

Důvod je velmi prostý. Masová výroba bateriových článků pro elektromobily vyžaduje velmi složité výrobní zařízení a ustavení velmi komplexních, dlouhých a složitých výrobně-dodavatelských řetězců a obchodně-právních vztahů. To je úkol na dekády.

Výroba bateriových článků pro elektromobily není komplikovaná, opravdovou výzvou je vyrobit stroje, které tyto baterie vyrábějí. Autor tohoto článku se obává, že největší elektro-aktivisté nemají nejmenší tušení o neskutečné složitosti a komplexnosti vytvoření bateriového průmyslu podle představ EU.

To vše se navíc odehrává v nelítostném prostředí konkurenčního boje, jak mezi firmami, tak mezi různými mocenskými skupinami, zpravodajskými službami a státy. Protože platí jedno obecné pravidlo – když někdo roste, jiný ztrácí. Ten, kdo ztrácí, přichází o evoluční výhodu, což mimo v určitém momentu nutí lidi, firmy, mocenské skupiny či státy bojovat „na život a na smrt“.


Foto: Nejnovější statistika automobilového trhu EU. Covidový rok 2020 byl ve znamení výrazného poklesu výroby a registrací vozidel; větší foto / Grafika: ACEA

1,5 TWh ročně pro silniční dopravu

EU pro své zelené sny potřebuje obrovské množství bateriových článků. EU ale baterie nemá a nebude mít. A opravdu tento problém nevyřeší jen množství investovaných peněz. Existuje určitá fyzická propustnost dodavatelského řetězce, kterou nelze z roku na rok, či dokonce z dekády na dekádu, přebudovat nebo změnit.

Podívejme se statistku Asociace evropských výrobců automobilů ACEA (European Automobile Manufacturers Association). V roce 2019 se v EU vyrobilo 16,7 milionu vozidel (osobní vozidla, ale i komerční, jako autobusy, nákladní vozidla, užitkové vozy atd.), z toho 14 milionů osobních automobilů. Současně bylo v EU v roce 2019 registrováno 15 milionů nových vozidel (osobní i komerční), z toho 13 milionů nových osobních automobilů. Pozor, pokud mluvíme o EU, nepočítáme Velkou Británii, Švýcarsko, Norsko, Turecko, Rusko ani další evropské nečlenské země.

Souhrnně v roce 2018 v EU jezdilo 278 milionů vozidel, z toho 242 milionů osobních automobilů. Kromě toho v Evropě jezdí zhruba 28 milionů lehkých užitkových vozidel, 700 000 autobusů a šest milionů nákladních automobilů.

Každý osobní automobil potřebuje ke svému skutečně smysluplnému fungování baterii o kapacitě 100 kWh. Je to hodnota, kdy lze elektromobil považovat za měřitelný s vozidlem se spalovacím motorem. Tedy hodnota potřebná k udržení stejné úrovně mobility.


Výroba osobních automobilů v EU / Grafika: ACEA

Pokud chceme zachovat prodeje osobních automobilů z roku 2019 (který byl ale současně rekordní) i po roce 2035, potřebujeme jen a pouze pro elektrická osobní vozidla každoročně vyrábět a automobilkám dodávat 1,3 TWh (100 kWh × 13 milionů osobních vozidel) baterií – aby byla v EU zachována stejná dostupnost automobilů a mobilita obyvatel (sednu do auta a jedu do práce, nakupovat, na návštěvu, za kulturou, na úřad, do nemocnice, na dovolenou, pomáhat s katastrofou atd.).

Současně do EU bylo v roce 2019 importováno 3,6 milionu osobních automobilů (např. z Turecka nebo Velké Británie). Dá se tedy říct, že v rámci EU se pro vlastní evropský trh ročně vyrobí deset milionů automobilů. A tedy samotná EU pouze a jen pro vlastní trh s osobními elektromobily potřebuje od roku 2035 ročně vyrábět nebo nakupovat minimálně 1 TWh baterií.

Ano, víme, levicoví progresivisté chtějí změnit celý koncept osobní dopravy (mimochodem, autor děkuje, ale nechce) a skloňují kouzelné slovo „sdílení“, ale k tomu se dostaneme. Ale i tak platí: „sdílení“ = ztráta mobility.

Kromě toho každý rok je v EU registrováno 1,7 milionu nových lehkých nákladních automobilů (do 3,5 tuny), zhruba 330 000 těžkých nákladních automobilů (nad 3,5 tuny) a zhruba 36 000 autobusů. Pro zjednodušení můžeme zprůměrovat, že osobní a lehké nákladní automobily potřebují baterií o kapacitě 100 kWh, autobusy 250 kWh a nákladní automobily 500 kWh.


Registrace osobních automobilů v EU / Grafika: ACEA

Ve výsledku tedy, pokud vezmeme všechny dopravní prostředky vyrobené v EU a pro EU, včetně osobních a komerčních vozidel, ale i motorek, elektrokol, můžeme říct následující – pokud od roku 2035 bude EU chtít kompletně přejít na elektromobilitu musí ročně na svém území vyrobit (nebo dovést) 1,0 - 1,5 TWh li-ion baterií. Potřeby ozbrojených složek přitom pomíjíme!

Mimochodem 1,5 TWh při „snové“ (a zatím nedosažitelné) kapacitě 1 kWh / 1 kg / 1 litr – představuje hmotnost 1 500 000 tun a 1500 m3 baterií, které je nutné každoročně zmanipulovat a přepravit z továren k výrobcům automobilů, a časem také z elektromobilů do recyklačních továren. Ve skutečnosti realita bude složitější a bateriové bloky budou mít energetickou hustotou násobně horší.

A pochopitelně, zatím zcela ignorujeme potřeby jiných oblastí – obnovitelné zdroje, nemovitosti, průmysl, letectví, železnice, lodní doprava atd.


Registrace nových vozidel (osobní i komerční) ve světě / Grafika: ACEA

Obnovitelné zdroje

EU ročně vyprodukuje 2700 TWh elektrické energie. Pokud máme kompletně přejít na obnovitelné zdroje energie, potřeba baterií, pokud chceme zkrotit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zajistit stabilitu dodávek 24/7, bude obrovská.

Paradoxně propagujeme elektromobilitu v době, kdy nahrazujeme regulovatelné zdroje za nestabilní obnovitelné zdroje energie a de facto snižujeme množství elektrické energie, která je v jeden okamžik k dispozici.

Pokud bude v ČR jeden milion osobních elektromobilů (stále jen 1/5 celkového počtu). Pokud jen 1/7 těchto elektromobilů bude přes noc (kdy nefungují solární elektrárny) na domácích nabíječkách (normální nabíječka má příkon 4 kW). Při potřebě dobít 30 kWh nabíječka pojede 7,5 hodiny.

To znamená 142 tisíc domácích nabíječek tak může najednou brát po 4 kW příkonu, to je 568 000 kW (568 MW). To je výkon větší než jeden celý blok Dukovan (510 MW). A těchto 568 MW nebude nějaká špička na pár desítek minut, ale celé hodiny. Samozřejmě se může stát, že v jednu noc nebude nabíjet 1/7 ale klidně 1/5 pětina aut.

Nabíječka je tedy nový a gigantický spotřebič oproti ostatním domácím spotřebičům. Například trouba má sice 2kW příkon, ale běží střídavě.

K tomu přidejme nákladní automobily, autobusy a třeba masový přechod na topení tepelnými čerpadly.

Jinak řečeno, pokud chceme v roce 2035 přejít na elektromobily a zároveň tlačit na obnovitelné zdroje, bude nutné masivně vyrábět baterie pro elektromobily, nabíjecí stanice i energetiku, minimálně v jednotkách terawatthodin ročně.

A mimochodem stejné množství bude od určitého roku (cca 2040) nutné každoročně recyklovat v továrnách.


Typický li-ion článek. Podle EU budoucnost evropské mobility, energetiky a průmyslu. / Foto: RudolfSimon, CC BY-SA 3.0

Stavba továren

Továrna Gigafactory společnosti Tesla v Nevadě je budována od roku 2015 a v roce 2022 má dosáhnout produkce 100 GWh baterií ročně. Je to jediná tak velká továrna na baterie, která se aktuálně v USA staví. Mimochodem, továrna využívá technologie japonské firmy Panasonic.

Nejsilnější ekonomice světa s největším průmyslovým potenciálem a nejpříznivějším právním prostředí trvá sedm let stavba továrny s roční kapacitou 100 GWh. EU přitom potřebuje jen pro sebe do roku 2035 postavit deset až 15 těchto továren – jen pro silniční dopravu!

Jaké jsou plány v Evropě? VW chce od roku 2030 vyrábět 230 GWh baterií a gigatovárna Muska v Berlíně v roce 2030 počítá s výrobou 100 GWh (při potřebě 8000 zaměstnanců). Další chystané továrny v Evropě mohou přidat desítky GWh, maximálně nižší stovky GWh.

Podle londýnských analytiků z Benchmark Mineral Intelligence (údaj z listopadu 2020) se v roce 2029 bude v Evropě vyrábět 300 GWh baterií. Německá Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research naopak uvádí, že v roce 2025 je možné vyrábět 300 až 400 GWh. Zřejmě podle nejoptimističtějších scénářů analytiků Wood Mackenzie se v roce 2030 má celosvětově vyrábět 1,3 TWh baterií, ale z toho 80 % v Asii.

Jak je vidno, dobrat se nějakých relevantních údajů o bateriové výrobě v Evropě v roce 2030 je složité. Jakékoliv studie o tom, jak bude svět vypadat za deset let, je pak nutné brát nanejvýš s rezervou (především ty optimistické) – až často se stává, že výsledek studie odpovídá tomu, kdo studii financuje. Ale můžeme říct, že Evropa bude schopna v roce 2030 (tedy za 8,5 let) vyrábět 400 až 500 GWh baterií – a to lze označit za velmi optimistický scénář, pokud půjde vše dobře (a to rozhodně nepůjde). Celá kapacita navíc nepůjde výhradně do silniční dopravy.


Kvůli berlínské gigatovárně bylo nutno vykácet 92 hektarů lesa; větší foto / Foto: Ralf Roletschek, CC BY-SA 1.0 fi

Takže do roku 2035 (při optimistickém scénáři) je třeba někde sehnat jen a pouze pro silniční dopravu dalších 1 TWh baterií ročně.

Evropě samozřejmě může pomoci Čína. Peking má pod svojí vojenskou kontrolou 80 % světových zásob surovin pro výrobu li-ion baterií a 77 % trhu s výrobou li-ion článků.

Co nám z toho plyne? Pokud chce EU přejít v roce 2035 na elektromobilitu, dojde k dramatické ztrátě flexibility a efektivity evropské civilizace přesouvat lidi, zboží, potraviny, suroviny nebo technologie – tedy ke ztrátě komplexity a kolapsu. Ve výsledku se výrazně zmenší technologická výhoda Evropy… a asi není třeba dále rozpisovat důsledky.

Navíc platí rovnítko: více elektromobilů v EU = větší závislost EU na Číně. Takže nejen, že poklesne mobilita evropské civilizace, ale i ta zbývající bude závislá na libovůli Číny.

Na celé věci je ale hlavně znepokojivé riziko sociálního inženýrství – pokud si extrapolujeme výrobní plány li-on baterií až do roku 2035 zjistíme, že reálně se od tohoto data prodeje dopravních prostředků v EU zmenší o 50 %.

A nyní klíčová otázka – kdo rozhodne, která „elita“ získá vlastní dopravní prostředek, nebo obecněji možnost se pohybovat? Podle jakých pravidel, které ustanoví kdo? Ti správní lidé se správným myšlením? V Německu již zvažují různé možnosti – například systém sociálních kreditů jako v Číně. Možná každý dostaneme „ekobody“ za správné postoje, myšlenky nebo chování, které nám pak umožní používat sdílená elektroauta.

Elektromobilita v současné ideologické podobě není nic jiného než další komunistický pokus o sociální inženýrství. Podobně jako komunisté se snažili vytvořit nového člověka „Komunistu“, tak o to samé se snaží levicoví progresivisté – vytvořit „Ekologistu“, který se bude chovat podle jejich pravidel a podle jejich vidění světa. A kdo s tím nebude souhlasit, tomu bude jeho existence ztížená. Jenže hrozí, že tato „zatracená“ skupina lidí (nebo možná i států) nebude mít v určitý okamžik, co ztratit a rozhodne se bojovat „na život a na smrt“.

Ano, jedná se o strašák eugeniky, a to je možná to, co je na skutečném pozadí – snaha řídit evoluci směrem „jak JÁ věřím, že je to správné“. Při posledním podobném pokusu z toho bylo peklo na zemi.


Demonstrační linka testující možnosti recyklace baterií

Dovětek

Výroba baterií je jen menší část problémů spojených s bateriovým průmyslem. Je třeba si uvědomit, že každý li-ion bateriový blok se skládá z desítek, stovek či tisíců cylindrových li-ion článků (o velikosti větších AA článků). To samo o sobě přináší obrovské problémy v oblasti bezpečností, certifikace, právních a bezpečnostních předpisů.

Navíc máme zde další úkoly, svým rozsahem přesahující výrobu baterií:

 • těžba nutná pro masovou výrobu baterek;
 • infrastruktura pro nabíjení s velkými přenášenými příkony (nutnost dalších baterií pro nabíječky);
 • recyklace baterií;
 • ceny elektromobilu;
 • životnost baterek, hořlavost, dojezd, čekání na nabíjení;
 • řešení nehod elektromobilů s hořlavými bateriemi, jejich pojištění, náklady na likvidaci;
 • ekologické problémy spojené s těžbou a zpracováním lithia nebo vzácných kovů nutných pro výrobu li-ion článků;
 • spotřební daň a jiné daně spojené s uživáním vozidel;
 • zastarávání baterií v elektromobilech. Budou nové baterie po deseti letech kompatibilní se staršími elektromobily?

Bohužel současný přístup k elektromobilitě vykazuje znaky fenoménu „kolektivní stupidity“ – čím dál více lidí ví, že rozvoj elektromobility je podle současných ideologických plánů utopistický, ale nikdo z těch nahoře se proti tomu neodvažuje vystoupit. Důvody mohou být různé, peníze, strach, konformismus, bezbřehé nadšení či zaslepenost. EU tak dál tiskne nové a nové peníze a investuje je do utopistického projektu.

„Eko“ plány EU jsou nesmysl, všichni to ví, ale zdá se, že jedinou cestou, jak z toho ven je tvrdě se srazit s realitou a bohužel současně utratit spoustu peněz a zadlužit se na dekády.

Skutečně použitelnou baterií, která nepoužívá příšerně neefektivní (z celkového pohledu na životní cyklus) „AA“ li-ion články, je česká baterie HE3DA vyrábějící se v továrně MES (Magna Energy Storage) v Horní Suché. Baterie je nehořlavá, bezpečná, výkonná a snadno recyklovatelná. HE3DA tak dramaticky zjednoušuje celý životní cyklus baterie (výroba - používání - recyklace).

MES je firma s obrovským a dlouhodobým prudce růstovým potenciálem a skvělým českým produktem. Firma bude v příštím roce vyrábět stovky megawatthodin baterií, v následujících několika letech jednotky gigawatthodin. Ale trh potřebuje stovky gigawatthodin nebo jednotky terawatthodin HE3DA ročně.

Elektromobilita je skutečně budoucnost – ale ne v roce 2035 ani v roce 2045. 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Americká armáda chce elektrické obrněné brigády

Dříve nebo později všechna vojenská vozidla přejdou plně na elektrickou energii. Otázkou je, zda ...

Akrep II: Elektrické bojové vozidlo z Turecka

Turecká firma Otokar pod názvem Akrep II (Škorpion II) uvedla zajímavý prototyp taktického bojového ...

Český průmysl a elektrický tank T-72

Nejvyspělejší země světa studují možnost vývoje a zavedení čistě elektrických obrněných bojových ...

EDAT: Elektrický vyrovnávací rotor je nejlepší inovací v letectví

Na začátku letošního roku americká společnost Bell, součást konsorcia Textron, představila ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Jirosi
  15:04 19.07.2021

  Pro zajímavost, dnes sem četl zajímavý komentář, nechci spekulovat o tom, zda to číslo sedí, nebo ne. CR denně spotřebuje 4,5 mil l paliv (cca 10kWh/l). Což je také 45 000 000 kWh ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro zajímavost, dnes sem četl zajímavý komentář, nechci spekulovat o tom, zda to číslo sedí, nebo ne.
  CR denně spotřebuje 4,5 mil l paliv (cca 10kWh/l). Což je také 45 000 000 kWh (45GWh).
  Přitom v CR je 4000 čerpacích stanic. Řekněme, že na všech se tankuje stejně (je to nesmysl).
  Potom jedna pumpa doplní palivo o hodnotě 468 kWh každou hodinu (24h).
  Přitom, ale jen cca 25% té energie slouží k pohonu vozidel!
  To máte stálí odběr 120 kWh!
  Pokud budeme brát jen tankování přes den (12h), je to 240 kWh.
  Aktuální cíl je za 14.let, to je cca 3682 prac. Dnů. Je třeba postavit cca 1,1 ks nabíječky denně, 24/měsíc.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   15:52 19.07.2021

   Jirosi, přečti si ten článek v posledním mém odkazu. Je to teda dlouhé čtení a trochu náročnější, ale je tam vysvětleno i tohle. Pokud se moc nepletu, pak je to 60% účinnost ...Zobrazit celý příspěvek

   Jirosi, přečti si ten článek v posledním mém odkazu. Je to teda dlouhé čtení a trochu náročnější, ale je tam vysvětleno i tohle. Pokud se moc nepletu, pak je to 60% účinnost elektromotor vs. 35% nafta. A pořád je a s lithiovou baterií i vždy Bude nabíjení baterie řádově pomalejší než tankování nádrže. Ono totiž dost těžko budeš připojovat auto kabelem, který zvládne přenášet elektřinu v megawatech...Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    17:19 19.07.2021

    To ani nemusím číst 60% je pro vyrobenou elektřinu z elektrárny po kola, při nabití baterky na 100%. Že se to tak nedělá, je věc jiná! Tohle není benzín, co se dá sehnat jen na ...Zobrazit celý příspěvek

    To ani nemusím číst 60% je pro vyrobenou elektřinu z elektrárny po kola, při nabití baterky na 100%. Že se to tak nedělá, je věc jiná! Tohle není benzín, co se dá sehnat jen na pumpě.
    V tomhle případě jsem, ale nepočítal kolik je potřeba výkonu elektráren, ani kolik ty musí spálit uhlí.
    Pouze a jen, kolik energie musí ze stojanů denně vytéct, pokud bychom všichni dobíjeli na "pumpě" z veřejné sítě.

    PS: Těch 35% u nafty je jen v extrémně malém spektru! Nikoliv po celou dobu, jak se někteří stále tváří. Doufám, že tu nechcete propagovat myšlenku elektřina = elektrárna, benzín/nafta = pumpa.

    Čas nehraje roli, pokud potřebujete dotankovat 240kWh (jen přes den) pak se to dá rozepsat:
    2x 150kWh stojan
    5x 50kWh stojan
    Atd. Dle potřeb v daném místě.

    Ono těžko připojovat kabel s přenosem jednotek MW, když zatím ty nejvýkonnější mají 0,35-45MW (350-450kWh). To jste se sekl jen o „řád“, to k plivání na EV bez problému stačí.Skrýt celý příspěvek

 • Upgrade
  11:25 19.07.2021

  EU dovaza ropu za miliardu dolarov - denne. Asi by bolo fer to do tych vypoctov zahrnut, ked uz znecistenie ovzdusia a dopady na planetu u fosilov su brane ako collateral damage.

  EU dovaza ropu za miliardu dolarov - denne. Asi by bolo fer to do tych vypoctov zahrnut, ked uz znecistenie ovzdusia a dopady na planetu u fosilov su brane ako collateral damage.

  • Torong
   13:50 19.07.2021

   Hm, a kolik té ropy slouží pro výrobu nafty/benzínu a kolik je surovina pro chemičky, bez které se obejít zatím nedá? Víš, že benzín je vlastně odpad při zpracování ropy, který ...Zobrazit celý příspěvek

   Hm, a kolik té ropy slouží pro výrobu nafty/benzínu a kolik je surovina pro chemičky, bez které se obejít zatím nedá? Víš, že benzín je vlastně odpad při zpracování ropy, který vzniká ať už chceme nebo ne?Skrýt celý příspěvek

   • Upgrade
    14:15 19.07.2021

    Myslim, ze som raz davno cital ze 94% svetovej produkcie ropy ide na paliva.

    Myslim, ze som raz davno cital ze 94% svetovej produkcie ropy ide na paliva.

   • Jirosi
    14:43 19.07.2021

    Pokud je ropa nepostradatelná pro chemičky, pak by se neměla zbytečně pálit ve spalovacích motorech. Krom toho benzín, ropa má odpad zvaný ten mazut. Ten se pálí v lodích, na ...Zobrazit celý příspěvek

    Pokud je ropa nepostradatelná pro chemičky, pak by se neměla zbytečně pálit ve spalovacích motorech.
    Krom toho benzín, ropa má odpad zvaný ten mazut. Ten se pálí v lodích, na které se pak nadává. Zajímavá otázka je co z mazutem, pokud bychom ho přestali spalovat na lodích, a produkci benzínu, nafty nechali?Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  09:20 18.07.2021

  Velmi zajímavý článek/studie o elektromobilitě. Srovnání spalovacího motoru a elektromotoru. Samozřejmě je tam spousta mýtů :) Doufám, že aspoň to, že to vyšlo na ekolist.cz je ...Zobrazit celý příspěvek

  Velmi zajímavý článek/studie o elektromobilitě. Srovnání spalovacího motoru a elektromotoru. Samozřejmě je tam spousta mýtů :) Doufám, že aspoň to, že to vyšlo na ekolist.cz je uspokojující.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   17:30 19.07.2021

   Ten článek je z CVUT, ale i tak se museli sakra snažit, aby dotlačily závěry kam chtěli. Použít normovanou spotřebu u spalováku je spíše komické. Pokud použijete reálnou spotřebu ...Zobrazit celý příspěvek

   Ten článek je z CVUT, ale i tak se museli sakra snažit, aby dotlačily závěry kam chtěli.
   Použít normovanou spotřebu u spalováku je spíše komické.
   Pokud použijete reálnou spotřebu těch vozidel vyjde vám překonání benzínového vozidla po 40_000km!
   Krom toho z autorem je několik video na youtube. Nemá problém jako vy,
   spotřebu spalováku /2, a spotřebu EV 2x zvýšit. (2:2 šup, a je to 1:4, jdeme si vysvětlovat neefektivitu Ev).
   Z takovým přístupem jde doslova dokázat cokoliv.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  18:20 16.07.2021

  Už jen pár a máme tisíc komentářů! A pak si pan Grohmann koupí Teslu :-DD

  To by bylo, aby se nenašel další argument pro či proti!

  Už jen pár a máme tisíc komentářů! A pak si pan Grohmann koupí Teslu :-DD

  To by bylo, aby se nenašel další argument pro či proti!

  • Jirosi
   19:14 16.07.2021

   Jak jinak. Ale tohle bude asi zlomový přechod v tomto století. Tedy má smysl o něm diskutovat. I kdyby to jen vedlo k tomu, že si lidí upřednostní hledání informací, před ...Zobrazit celý příspěvek

   Jak jinak.
   Ale tohle bude asi zlomový přechod v tomto století. Tedy má smysl o něm diskutovat. I kdyby to jen vedlo k tomu, že si lidí upřednostní hledání informací, před jednoduchými odpověďmi.Skrýt celý příspěvek

   • Takeda
    06:32 17.07.2021

    Ale jo... Máte pravdu. Pro mne už je to ale dávno vymlácený pytel slámy. Ta debata měla smysl tak před battery day, možná i dřív. Teď už není o čem debatovat, je rozhodnuto. Měli ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale jo... Máte pravdu. Pro mne už je to ale dávno vymlácený pytel slámy. Ta debata měla smysl tak před battery day, možná i dřív. Teď už není o čem debatovat, je rozhodnuto. Měli bysme řešit co my v bateriové budoucnosti, ale to tu zaniklo v hádce o LGBT...Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     07:56 17.07.2021

     A co tak přelomového přinesl battery day? Pokud vím tak kromě pár evolučních vylepšení stávajících baterií nic.

     A co tak přelomového přinesl battery day? Pokud vím tak kromě pár evolučních vylepšení stávajících baterií nic.

     • Takeda
      09:47 17.07.2021

      Pro mne bylo nejdůležitější sdělení, že budou schopni vyrábět baterky za 50-70$/kWh, což je pod hranicí 100$/kWh, do které jsou výhodnější spalovací motory (alespoň tak o té ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro mne bylo nejdůležitější sdělení, že budou schopni vyrábět baterky za 50-70$/kWh, což je pod hranicí 100$/kWh, do které jsou výhodnější spalovací motory (alespoň tak o té hranici uvažuje automotive sektor) a že budou ty baterky schopni vyrábět v řádově větších množstvích než konkurence a dřív než konkurence.

      Oni to tedy tvrdili vždycky, (tady máte pravdu, že pro úplně skalní příznivce Elona to nebylo přelomové), ale na battery day poprvé ukázali, jak to chtějí udělat a že mají i pokusnou výrobní linku.

      Tady se dostáváme k jedné z myšlenek v článku - že vyrábět baterky v dostatečném množství je moc těžký, no a na battery day jsme se dověděli, že to je pravda, ale že vymysleli způsob jak to udělat. První továrna, kde to implementují bude ta v berlínská (začátek provozu - konec tohodle roku, plný náběh samozřejmě později).

      Takže proč se chcete dohadovat o tom jestli nový baterky nebo jestli vodík nebo jestli spalováky kolem roku 2035, když 2022 někdo zavádí baterkovou technologii v masovym měřítku o půlku levnější než spalovák. Spalováky levnější nebudou. Vodík se třeba zlevní, ale stihnou to dřív než baterky? Já myslím, že ne.

      Tak proto byl pro mne battery day přelomový.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      11:05 17.07.2021

      Ale jistě, že je budou vyrábět o něco rychleji. Ale pořád to nebude stačit na to, aby těch baterií bylo dost na to co chce EU ve svých zelených vizích. A stejně tak to pořád neřeší ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale jistě, že je budou vyrábět o něco rychleji. Ale pořád to nebude stačit na to, aby těch baterií bylo dost na to co chce EU ve svých zelených vizích. A stejně tak to pořád neřeší rychlost nabíjení. Elektromobil bude konkurenční proti spalovacímu motoru, až dokáže natankovat 900 km za tři minuty, tak jak to zvládne spalovák. TOHLE bude přelom. Jenomže právě tohle se stouto technologií baterií postavených na chemické reakci nepovede. A proto je v SOUČASNÉ (za dvacet let to může být jinak) době daleko lepší věnovat se syntetickým palivů jako alternativě. Neděje se tak pouze proto, že elektromobil je protěžován politicky a protože některé automobilky a firmy vrazily všechny své peníze do baterií a elektromobilů - Musk, VW...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:24 17.07.2021

      Torong: 3 minuty tankujete, +5 min práce se stojanem+placení :) Ale ono se to řeší, instalují se stále výkonnější nabíjecí stanice. Toyota chce ve svém EV bZ4X mít schopnost nabít ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: 3 minuty tankujete, +5 min práce se stojanem+placení :)
      Ale ono se to řeší, instalují se stále výkonnější nabíjecí stanice.
      Toyota chce ve svém EV bZ4X mít schopnost nabít ho za 10min. Na trhu by mělo být příští rok.
      https://gaadiwaadi.com/wp-cont...

      EV není protěžovaná politicky! Ale automobilkami jako řešení emisí, když si vylámali zuby na vodíku, syntetickém benzínu. Tedy vítězství trhu! Nikoliv politky.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      11:41 17.07.2021

      Jirosi... Do pěti minut natankuji, zaplatím a ještě si stihnu koupit kafe. Za deset minut nabije kolik kilometrů? Mě nezajímá za kolik minut si dobije baterku, ale kolik kilometrů ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi... Do pěti minut natankuji, zaplatím a ještě si stihnu koupit kafe. Za deset minut nabije kolik kilometrů? Mě nezajímá za kolik minut si dobije baterku, ale kolik kilometrů se "nabije" To je jedna věc. A druhá věc, rychlonabíjení baterie postavené na Lithiu ničí.

      "EV není protěžovaná politicky! Ale automobilkami jako řešení emisí, když si vylámali zuby na vodíku, syntetickém benzínu. Tedy vítězství trhu! Nikoliv politky."
      Jenže ten "trh" byl politicky nastaven tak, že jiné řešení nemělo šanci. Politici a ekologičtí fundametalisti nedali jakékoli jiné alternativě šanci.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      12:38 17.07.2021

      Torong: Opět jen opakujete to samé, ale blbě. EU a jiné státy diktují emise. Automobilka si muže vybrat jakou cestu zvolí, většina si zvolila EV. Dvě si zvolily vodík (hunday, ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: Opět jen opakujete to samé, ale blbě.
      EU a jiné státy diktují emise. Automobilka si muže vybrat jakou cestu zvolí, většina si zvolila EV. Dvě si zvolily vodík (hunday, Toyota), ale přesto obě dvě představují EV. To, že si uvolily pro ně ekonomickou cestu EV (tedy cestu, kde lze skutečně dosáhnout požadovaného). To nejen pro sebe, ale díky ceně za kWh, možnosti samovýroby i pro uživatele.

      Jak jsem psal, mluví se o 10minutách.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      09:26 18.07.2021

      Jirosi: Ano, vodík si zvolily automobilky mimoevropské, které většinu výroby prodávají mimo EU. Pro tento trh hledají nejvhodnější pohon. Pro EU vyrábějí elektromobily, protože nic ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi:
      Ano, vodík si zvolily automobilky mimoevropské, které většinu výroby prodávají mimo EU. Pro tento trh hledají nejvhodnější pohon. Pro EU vyrábějí elektromobily, protože nic jiného není politicky možné.

      Znovu. Kolik kilometrů se za těch deset minut dobije?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:37 20.07.2021

      Tady spíše čekám sdílení nabíječek, co přes den z FV jedou fakticky zadarmo.
      Díky nízkým ztrátám by to mohlo vycházet rozumně to prodávat.

      Tady spíše čekám sdílení nabíječek, co přes den z FV jedou fakticky zadarmo.
      Díky nízkým ztrátám by to mohlo vycházet rozumně to prodávat.

    • Jirosi
     08:30 17.07.2021

     Tady je jeden z lepších komentářů k aktuálnímu ...Zobrazit celý příspěvek

     Tady je jeden z lepších komentářů k aktuálnímu dění.
     http://www.hybrid.cz/nazor-rop...

     Torong: Baterie kde se v podstatě děje překotný vývoj at už v ceně, změně složení, až po pevné skupenství jsou hlavním hybatelem elektromobility. Stále se vylepšující termomanagment. Ono totiž elektromotor z účinností 90%(nebo 91%) se moc vylepšit nedá (dá se snížit hmotnost), pak tu máte digitální převodník(střídač) co nahradil složité, a těžké cívky. Tím je dán základ konstrukce EV.

     Proto pokrok v bateriích je stěžejní, a ten jde mílovými kroky vpřed.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      08:54 17.07.2021

      Ne nejde. Pořád jde o ten stejný princip a ten má limity. Ano, dílčí vylepšení se dělají, ale zásadní pokrok nepřinášejí a nepřinesou. Zato je kolem spousta marketingu a vznosných ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne nejde. Pořád jde o ten stejný princip a ten má limity. Ano, dílčí vylepšení se dělají, ale zásadní pokrok nepřinášejí a nepřinesou. Zato je kolem spousta marketingu a vznosných frází. Ostatně i ten battery day byl hodnocen tak, že přinesl naleštěné nic.Skrýt celý příspěvek

     • Takeda
      11:14 17.07.2021

      Torong: Ale proč byste musel měnit princip fungování těch baterek? Zásadní pro rozšíření je cena a škálovatelnost výroby. A to se teď zásadně mění k lepšímu - viz. ten pro vás ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: Ale proč byste musel měnit princip fungování těch baterek? Zásadní pro rozšíření je cena a škálovatelnost výroby. A to se teď zásadně mění k lepšímu - viz. ten pro vás nezajmavý battery day.

      V laboratořích je spousta různých nových chemií i nových principů a spousta z nich je supr. Ale z těch laboratoří se je do aut (nebo jakýchkoli jiných aplikací) podaří dostat za 15-20 let a další roky bude trvat pilování právě té škálovatelnosti a ceny.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:18 17.07.2021

      Nevím co myslíte, ale znásobení produkce (pokles ceny, nárůst kapacity). Co víc chcete? Intel z AMD také každý rok představí jen výkonnější čip, přitom kam se odvětví posunulo od ...Zobrazit celý příspěvek

      Nevím co myslíte, ale znásobení produkce (pokles ceny, nárůst kapacity).
      Co víc chcete?

      Intel z AMD také každý rok představí jen výkonnější čip, přitom kam se odvětví posunulo od sálových počítačů...Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      11:53 17.07.2021

      Takeda: Ale to "vyrábět řádově rychleji" je pořád sakra málo v souvislosti s tím, co chce EU. V článku je to vysvětleno. Jistě, Musk hovořil o tom, že bude bude baterie vyrábět ...Zobrazit celý příspěvek

      Takeda:
      Ale to "vyrábět řádově rychleji" je pořád sakra málo v souvislosti s tím, co chce EU. V článku je to vysvětleno. Jistě, Musk hovořil o tom, že bude bude baterie vyrábět "řádově" rychleji, že se "výrazně" zkrátí doba nabíjení atd. atd. Dokonce i nějaká procenta uvedl. Jenže to byl jen marketing. Naleštil bídu, aby vypadala bohatě. Když totiž ty jeho čísla dáš do souvislosti s tím, kolik baterií a v jakém čase bude potřeba, kolik surovin se na to spotřebuje a jakou dobu bude trvat stavba linek a následně výroba samotných baterií a teprve na hotové baterie navázaná výroba koncových spotřebičů (zdaleka ne jen aut...), pak to vypadá zcela jinak. A o tom je i tenhle článek.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      11:58 17.07.2021

      Jirosi:
      Jistě, ale také to trvalo 70 let. A nikdo nechtě po Intelu v roce 1980, aby všechny počítače světa do 15-ti let běžely na i9 Comet Lake...

      Jirosi:
      Jistě, ale také to trvalo 70 let. A nikdo nechtě po Intelu v roce 1980, aby všechny počítače světa do 15-ti let běžely na i9 Comet Lake...

     • Takeda
      12:44 17.07.2021

      Torong: Ok, váš názor, všichni ti experti v VW, Toyotě, Fordu, BMW se pletou a snaží se dohnat Muska úplně zbytečně, protože Torong to spočítal. OMG...

      Torong: Ok, váš názor, všichni ti experti v VW, Toyotě, Fordu, BMW se pletou a snaží se dohnat Muska úplně zbytečně, protože Torong to spočítal. OMG...

     • Jirosi
      12:48 17.07.2021

      Ale on není potřeba I9, i vy ho doma nepotřebujete. Nebo chcete tvrdit, že rozmach PC, tabletů, mobilů přišel až z I9 (2020) ? Zkuste si uvědomit jak to fakticky bylo. První ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale on není potřeba I9, i vy ho doma nepotřebujete.
      Nebo chcete tvrdit, že rozmach PC, tabletů, mobilů přišel až z I9 (2020) ?

      Zkuste si uvědomit jak to fakticky bylo. První domácí Pc vznikli až z Int. 8080(1972).
      Mac(1984), 386 (1986), Internet 1996(www koncept), 2004 Iphone,
      Většinou průmysl nepotřeboval ani těch 15.let k dotáhnutí technologie.
      Přitom ty EV (2012+15 = 2027 vs 2035), tohle není nic nereálného. Jistě vývoj pujde dál.Skrýt celý příspěvek

     • Upgrade
      16:43 17.07.2021

      Jednorocne EV Mazda MX-30 sa predava od 20k euro, sice to ma dojazd len 200km ale pri rovnakom tempe poklesu cien baterii budu mat za 10 rokov podobne EV dojazd 400km. Nebude to ...Zobrazit celý příspěvek

      Jednorocne EV Mazda MX-30 sa predava od 20k euro, sice to ma dojazd len 200km ale pri rovnakom tempe poklesu cien baterii budu mat za 10 rokov podobne EV dojazd 400km. Nebude to dlho trvat a EV budu lacnejsie ako spalovaky a pri dojazde cez 500km a rychlo nabijani sa to uz da prevadzkovat aj na verejnych nabijackach v obchodakoch a podobne.

      Za 30 rokov klesla cena Li-Ion baterii o 97%. Za 20 rokov klesla cena solarov o 92% a celkovy instalovany vykon stupol o 100 000%. Clovek nemusi byt genius, aby vedel kam toto smeruje.Skrýt celý příspěvek

     • Takeda
      18:09 17.07.2021

      Do roku 2035 navíc stihnou i to autonomní řízení a pak těch aut bude potřeba třeba jen půlka... Tímpádem méně baterií. A 1001! Tak jsme podpořili Armádní Noviny alespoň ...Zobrazit celý příspěvek

      Do roku 2035 navíc stihnou i to autonomní řízení a pak těch aut bude potřeba třeba jen půlka... Tímpádem méně baterií.

      A 1001! Tak jsme podpořili Armádní Noviny alespoň návštěvností!Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:42 17.07.2021

      Takeda: Autonomní řízení určitě přinese pokrok v dopravě, ale touhu lidí vlastnit nevykoření. I když ve chvílí, kdy vozidlu můžete zadat, aby jelo vyzvednout manželku z práce, ...Zobrazit celý příspěvek

      Takeda: Autonomní řízení určitě přinese pokrok v dopravě, ale touhu lidí vlastnit nevykoření. I když ve chvílí, kdy vozidlu můžete zadat, aby jelo vyzvednout manželku z práce, trošku ztrácí smyls mít 2. auta v rodině.

      U těch EV zatím roste dojezd na úkor poklesu ceny. Ve chvíli kdy vozy mají dojezd 600+km, ale nemá smysl dojezd pro běžné lidi dále navyšovat (lovci dalničních km možná budou chtít víc), dále začne padat cena.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      09:38 18.07.2021

      "Torong: Ok, váš názor, všichni ti experti v VW, Toyotě, Fordu, BMW se pletou a snaží se dohnat Muska úplně zbytečně, protože Torong to spočítal. OMG..." Asi tak jak se nepletli ...Zobrazit celý příspěvek

      "Torong: Ok, váš názor, všichni ti experti v VW, Toyotě, Fordu, BMW se pletou a snaží se dohnat Muska úplně zbytečně, protože Torong to spočítal. OMG..."
      Asi tak jak se nepletli všichni ti experti co prosazovali "bio" paliva 1 generace? To že některé automobilky vrhly všechny zdroje na elektromobilitu není rozhodnutí konstruktérů, ale managementu. Ten samozřejmě nezajímá ani ekologie, ani zájmy spotřebitelů, ale zisk. A zisk jim v EU regulovaném trhu zajistí pouze elektromobily. Teďtyto automobilky budou samozřejmě lobovat za elektromobilitu, protože změna politiky by pro ně znamenala katastrofu. Je to stejné jako s bisložkou u nás: Babiš má na biosložce postaven celý svůj byznys. Takže ikdyž EU se od biopaliv 1 generace odklání, Babiš se naopak snaží podíl biosložky zvýšit a zachovává státní dotace na ni.Skrýt celý příspěvek

     • Takeda
      12:00 18.07.2021

      Torong: Vtipný, že jediná automobilka, kterou řídí konstruktér je Tesla a tu teď napodobuje management ne některých automobilek, ale na objem výroby drtivé množství automobilek. A ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: Vtipný, že jediná automobilka, kterou řídí konstruktér je Tesla a tu teď napodobuje management ne některých automobilek, ale na objem výroby drtivé množství automobilek. A dělají to kvůli tomu, aby přežili, protože Tesla bude rychlejší než ty normy EU, které teď navrhuje komise na návrh Rady.Skrýt celý příspěvek

     • Takeda
      12:22 18.07.2021

      Jirosi: Jasně, touhu mít auto u všech to nevykoření, ale přeplněnejm parkovištím našich sídlišť by to trochu pomoct mohlo. Přijde mi, že to už není o 2 autě, ale o 3 a 4. Já toho ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Jasně, touhu mít auto u všech to nevykoření, ale přeplněnejm parkovištím našich sídlišť by to trochu pomoct mohlo. Přijde mi, že to už není o 2 autě, ale o 3 a 4.

      Já toho třeba najezdím fakt málo (Mám kliku, dům ve městě, práce kilák pohodlné chůze), takže pokud bych měl jistotu, že auto přijede, tak by mi nevadilo si ho občas pronajmout podle potřeby, spíš než aby 99,9999% času tleto v garáži (tu teda pro něj mám taky). Určitě bych si vozil zadek v lepší káře, než co si můžu dovolit koupit, jestli tu autonomii nějak slušně finančně nastaví. Ještě mladší generace to třeba bude mít ještě jinak a vlastnění auta jim přijde jako vyložená hloupost... Uvidíme.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:16 20.07.2021

      Tady spíše čekám sdílení nabíječek, co přes den z FV jedou fakticky zadarmo.
      Díky nízkým ztrátám by to mohlo vycházet rozumně to prodávat.

      Tady spíše čekám sdílení nabíječek, co přes den z FV jedou fakticky zadarmo.
      Díky nízkým ztrátám by to mohlo vycházet rozumně to prodávat.

  • Torong
   08:40 15.07.2021

   Toto je hlavně pro Jirosiho. Názory ekonomů jsou na novou zelenou politiku velmi podobné.

   Toto je hlavně pro Jirosiho. Názory ekonomů jsou na novou zelenou politiku velmi podobné.

   • Jirosi
    19:28 15.07.2021

    Však cca po polovině těch opatření jste všichni volali "nechte nám auta, podstatnější je zdanit lodní, leteckou dopravu", a ta zlá komise vás vlastně vyslyšela :) Tohle je zatím ...Zobrazit celý příspěvek

    Však cca po polovině těch opatření jste všichni volali "nechte nám auta, podstatnější je zdanit lodní, leteckou dopravu", a ta zlá komise vás vlastně vyslyšela :)

    Tohle je zatím návrh, ve smysli co by bylo potřeba. Případně co je možné.
    Se závazky k ochraně klimatu je to jako se závazky CR k NATO. Hezky se to slibuje, ale činy...Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     19:32 15.07.2021

     Blahoslavení chudí duchem...

     Blahoslavení chudí duchem...

     • Jirosi
      20:47 15.07.2021

      Vlády se zavázali, komise navrhla.
      Co na tom nechápeš, ještě to musí projít schvalovacím procesem, diskuzí.
      Ale pokud neznáš mechanismy fungování EU, je super na nic nadávat.

      Vlády se zavázali, komise navrhla.
      Co na tom nechápeš, ještě to musí projít schvalovacím procesem, diskuzí.
      Ale pokud neznáš mechanismy fungování EU, je super na nic nadávat.

  • Jirosi
   14:26 14.07.2021

   To je asi na úrovni jako zkopírovat sputník. Co jiného čekáš, když na tomhle, a podobných webech jedou 24h/7 kampaň proti EV. Podobné výsledky máš i u očkování! Ti co čtou ...Zobrazit celý příspěvek

   To je asi na úrovni jako zkopírovat sputník.
   Co jiného čekáš, když na tomhle, a podobných webech jedou 24h/7 kampaň proti EV.

   Podobné výsledky máš i u očkování! Ti co čtou podobné weby, ale o vakcíně se nikdy očkovat nenechají. Tedy úplně stejný mechanismus. Co na tom, že to funguje, to nikoho nezajímá..

   Už je to, že se na takový web jsme dáš ukazuje jak dokážeš ten problém objektivně posoudit.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    15:20 14.07.2021

    Jistě. Proti Babišovi je to taky všechno kampaň a účelovka. A stejně tak weby, které nechválí elektromobily do nebes jsou dezinformační... Jak jednoduchý máš svět.

    Jistě. Proti Babišovi je to taky všechno kampaň a účelovka. A stejně tak weby, které nechválí elektromobily do nebes jsou dezinformační... Jak jednoduchý máš svět.

    • Jirosi
     16:20 14.07.2021

     To bych netvrdil, určitě existují weby co mají racionální pohled. Ale tenhle mezi ně opravdu nepatří. Tihle jsou spíše zdrojem (nebo je jen neustále opakují, připomínají) většiny ...Zobrazit celý příspěvek

     To bych netvrdil, určitě existují weby co mají racionální pohled. Ale tenhle mezi ně opravdu nepatří. Tihle jsou spíše zdrojem (nebo je jen neustále opakují, připomínají) většiny mýtu o EV. Při tom počtu článku co na to téma plodí je to vlastně jedno.

     Zrovna Babiš, by měl dávno být za katrem. Ale to je jiná diskuze.Skrýt celý příspěvek

     • Honzin
      09:28 15.07.2021

      @Jirosi, souhlasím. Nemám problém s kritickým pohledem na elektromobilitu. Naopak je potřeba tyto otázky otevírat a diskutovat. V každém případě by měla být zachována nějaká ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jirosi, souhlasím.

      Nemám problém s kritickým pohledem na elektromobilitu. Naopak je potřeba tyto otázky otevírat a diskutovat. V každém případě by měla být zachována nějaká úroveň. To v případě AutoFora v žádném případě neplatí. Jejich styl něco zamlčím, něco překroutím a ještě nezapomenu zabrnkat na strunu staromilců a článek je na světě, opravdu nelze brát vážně. Je to dokonalý příklad tendenčního psaní.

      Jen tak pro pobavení, na Facebooku existuje skupina "Autoforum nelži nám.cz"Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      10:03 15.07.2021

      Jistě soudruzi, kritika ano, ta je dokonce žádoucí, ale konstruktivní soudruzi, konstruktivní.... Jirosi tady ani nepřipustil, že by elektromobily měly byť i jen chybičku...

      Jistě soudruzi, kritika ano, ta je dokonce žádoucí, ale konstruktivní soudruzi, konstruktivní.... Jirosi tady ani nepřipustil, že by elektromobily měly byť i jen chybičku...

     • Honzin
      11:32 15.07.2021

      @Torong Nechápu ten odkaz na soudruhy a komunisty. Zrovna tobě jsem v jiných částech této diskuze dal za pravdu s obavami ohledně surovin. S @Shania zase souhlasím v tom, že v ...Zobrazit celý příspěvek

      @Torong
      Nechápu ten odkaz na soudruhy a komunisty. Zrovna tobě jsem v jiných částech této diskuze dal za pravdu s obavami ohledně surovin. S @Shania zase souhlasím v tom, že v budoucnu může být velký problém s parkovacími domy a garážemi plnými e-aut se super hořlavými bateriemi. Rovněž souhlasím s tím, že přebudovaní sítě bude velmi komplexní a náročný proces (Druhým dechem, ale souhlasím s @Marw, že to bude stejně potřeba ať už s e-auty nebo bez nich). Stejně tak sdílím obavu o možné ekologické dopady.

      Takže i když jsem v této diskuzi by spíše na straně "pro elektorauta", tak jak vidíš dokážu uznat řadu argumentů z druhé strany jako validní. Otázka je. Dokážeš udělat to samé nebo jsi jen fanaticky zarytým odpůrcem e-mobility, se kterým není férová a rozumná diskuze možná?Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      12:02 15.07.2021

      Honzin: To bylo hlavně na Jirosiho. Ten totiž žádné problémy nepřipouští. Nejsem absolutně proti elektromobilům nebo bezemisním zdrojům. Jsem proti bezhlavému prosazování OZE a ...Zobrazit celý příspěvek

      Honzin:
      To bylo hlavně na Jirosiho. Ten totiž žádné problémy nepřipouští. Nejsem absolutně proti elektromobilům nebo bezemisním zdrojům. Jsem proti bezhlavému prosazování OZE a elemtromobilů za každou cenu a "včera bylo pozdě" způsobem. Chybí mi diskuze o syntetických palivech, které by umožnily využití stávajících aut a nestabilních zdrojů OZE, chybí mi podpora jaderných elektráren a chybí mi to, že k A se neřekne i B a to, že to Evropu bude stát takové peníze, že životní úroveň obyvatel se drasticky sníží.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      13:52 15.07.2021

      Honzine, v této debatě je povícero chyb, on už je internet takový. Co se týče elektrovozů, protože je jejich provoz objektivně složitější, než provoz aut se spalovacími motory, ...Zobrazit celý příspěvek

      Honzine, v této debatě je povícero chyb, on už je internet takový.

      Co se týče elektrovozů, protože je jejich provoz objektivně složitější, než provoz aut se spalovacími motory, zejména co se doplňování energie týče, byl by správný postup tento:

      1. vybuduji dostatečnou síť dobíjecích míst
      2. začnu tlačit (dotovat, propagovat) elektrovozy

      Ale ona to EU dělá přesně opačně. Pokud by prodej těch elektrovzoů jenom propagovala a dotovala, jako se to dělalo u kotlů na biomasu, lidé, kteří zjistí, že nemají kde dobíjet by to jednoduše nekoupili, jako nekoupili ty kotle na biomasu, když neměli zdroj štěpky nebo něčeho, čím topit. Neutrpěli by žádnou škodu.

      Jenomže ona ty elektromobily nutí jako jedinou možnost. To je jako nutit jako jedinou možnost kotle na biomasu. ale ten zdroj energie není k dispozici a je hloupost odbývat tento problém tím, že se časem vyřeší.
      Tím to mohu odbýt, pokud se lidé k elektromobilu rozhodnou sami, dobrovolně. Pak jim můžu říct - sorry, ještě není vybudovaná sí´t, dojíždějte tam, kde je, nebo nejezděte. Takhle to nejde, to nařízení lidi objektivně poškozuje.

      A ona to není sranda. Opakovaně se tady opakuje, že lidé budou (budou muset) dobíjet doma celou noc a pak v práci celý den. U nás jsou 3 miliony aut. Jejich 100% nahrazení elektromobily by tedy znamenalo 6 milionů dobíjecích míst. Jak je asi snadné je vybudovat?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:28 15.07.2021

      Torong: Jenže on Jirosi prohlašuje zcela něco jiného, ale proč to číst? Už dnes to EV to vyhrála na celé čáře nad spalovacím motorem. To je to co prohlašuji. Pokud totiž ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: Jenže on Jirosi prohlašuje zcela něco jiného, ale proč to číst?

      Už dnes to EV to vyhrála na celé čáře nad spalovacím motorem. To je to co prohlašuji. Pokud totiž zauvažujete kam se posune EV za těch 14.let do zákazu, a kam spalovací motor. Tak to prostě nemá jinou odpověď.
      Problémy EV se dají shrnout do:
      a) mýty: problémy jsou jsou EV přisuzovány, ale nikdy netrpěli
      b) problémy prvních elektromobilů
      c) problémy dnešních EV co už jsou, ale technicky vyřešení
      d) problémy co jsou technicky řešitelné, ale nikdo to řešení nepoptává = nikdo to neřeší.


      e) Problémy co jsou neřešitelné, tedy skutečné problémy. Ty, ale většina lidí vůbec neřeší!

      Př. Parkovací dům, problém hořících baterií.
      - EV hoří podstatně méně než spalováky (riziko tam pořád je)
      - Lze to technicky vyřešit, stavební úpravy garáží, hasící systémy, atd.
      - ¨Vývoj pracuje na bateriích co nehoří.

      Ono to totiž není o tom říkat, že něco nefunguje. Ale o tom začít se zajímat zda je to skutečný problém. Pokud je neřeší to někdo, nevyřešil už to někdo?


      "Chybí mi diskuze o syntetických palivech, "

      Ta diskuze není, protože je potřeby zásadně zvýšit efektivitu procesu (Cca o 1 řád). Což už jsem vám párkrát vysvětloval.
      Vodík je to samé, v podstatě všechny automobilky tohle opustily ve prospěch EV.

      -Peníze, fakticky to Evropu stát nereálné peníze nebude. Oni i malo-sériové spalováky by snížily úrovně obyvatel. Zkuste si někdy dohledat jaké náklady nesly předchozí revoluce (technické), a zda občané těch států zbohatli, nebo zchudli.
      Čím dříve se začne, tím dříve budeme těžit z přínosů těch technologií. Stejně tak investiční náklady se rozloží do delší doby.

      GE: Bydlím v době kde je asi 24 přípojných míst, které každé stačí na dobíjení jednoho EV pro jeho běžný provoz. Rychlo-nabíječky potřebují nové rozvody. Ale tu nepotřebujete mít doma, ani v práci. Tam bude 1-2 pro služební vozy, což z pohledu dnešních nákladů průmyslu na energie je zcela zanedbatelné.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      07:59 16.07.2021

      Jirosi, teď jsme v situaci, kdy EV je rarita. Současná síť stačí. Ale my se bavíme o situaci, kdy bude EV standard. To už síť stačit nebude. A EU tlačí urychlené zavádění EV v ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, teď jsme v situaci, kdy EV je rarita. Současná síť stačí. Ale my se bavíme o situaci, kdy bude EV standard. To už síť stačit nebude.

      A EU tlačí urychlené zavádění EV v situaci, dky je reálně nelze provozovat. To je jako nutit kotle na biomasu, když není ta biomasa. Ano, pro stávající uživatele biomasa je. Ale ne pro všechny ostatní.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:59 16.07.2021

      GE: Znovu, dnes nenutí EU elektromobily nikomu. Pouze, nařizuje flotilové emise, pokuty a mít EV v portfoliu. Vy na základě dnešního stavu hodnotíte co bude za 14-15.let. A proti ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Znovu, dnes nenutí EU elektromobily nikomu. Pouze, nařizuje flotilové emise, pokuty a mít EV v portfoliu.

      Vy na základě dnešního stavu hodnotíte co bude za 14-15.let. A proti tomu bojujete.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:53 16.07.2021

      To nařízení EU je již na stole. A bránit se je nutné předtím, než ten malér nastane.

      To nařízení EU je již na stole. A bránit se je nutné předtím, než ten malér nastane.

     • Jirosi
      17:24 16.07.2021

      GE: Bránit se můžete, ale k tomu musíte používat reální fakta. Jenže, to by celá ta obrana rychle ztratila smysl. Tohle je třeba poprvé co jste uznal, že žádný vámi prezentovaný ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Bránit se můžete, ale k tomu musíte používat reální fakta.
      Jenže, to by celá ta obrana rychle ztratila smysl.

      Tohle je třeba poprvé co jste uznal, že žádný vámi prezentovaný zákaz neplatí.Skrýt celý příspěvek

    • Upgrade
     22:34 14.07.2021

     Rusi ficia anti OZE kampan vo velkom. Momentalne neexistuje na svete vacsia hrozba pre Kremel a jeho moc, ako su solarne panely a veterne turbiny. Je to pre nich vacsia hrozba, ako ...Zobrazit celý příspěvek

     Rusi ficia anti OZE kampan vo velkom. Momentalne neexistuje na svete vacsia hrozba pre Kremel a jeho moc, ako su solarne panely a veterne turbiny. Je to pre nich vacsia hrozba, ako cely americky armadny rozpocet vynasobeny vrahmi z Volstritu a to cele na druhu.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      13:54 15.07.2021

      Nejspíš proto si Němeko postavilo Nord Stream.

      Nejspíš proto si Němeko postavilo Nord Stream.

     • GlobeElement
      15:06 15.07.2021

      Realita té hrozby pro Rusko. Německo nahrazuje uhelné elektrárny paroplynovými. na rozdíl od uhlí, které těží doma, plyn dováží z Ruska. ten je díky tomu 7x dražší, než před ...Zobrazit celý příspěvek

      Realita té hrozby pro Rusko.

      Německo nahrazuje uhelné elektrárny paroplynovými. na rozdíl od uhlí, které těží doma, plyn dováží z Ruska. ten je díky tomu 7x dražší, než před rokem.

      Fakt hrozba, jak víno.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:30 15.07.2021

      GE: Na přechodnou dobu nahrazují uhlí (jádro) plynem, ale z dlouhodobého hlediska chtějí opustit i ten.

      GE: Na přechodnou dobu nahrazují uhlí (jádro) plynem, ale z dlouhodobého hlediska chtějí opustit i ten.

     • GlobeElement
      08:00 16.07.2021

      Na přechodnou dobu desítek let?

      To je jako dočasný pobyt sovětských vojsk.

      Na přechodnou dobu desítek let?

      To je jako dočasný pobyt sovětských vojsk.

   • Shania
    17:19 14.07.2021

    Tak dulezite je pouze to, jestli to co tam pise je pravda... aby jsi EV prosadil, tak je potrebujes dostat na cenu normalnich aut, ale ne tim, ze ceny tech aut umele ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak dulezite je pouze to, jestli to co tam pise je pravda... aby jsi EV prosadil, tak je potrebujes dostat na cenu normalnich aut, ale ne tim, ze ceny tech aut umele zvednes...
    Pak ti lidi pujdou po ojetinach a nebo dovezou, ze... pripadne se jinak ochcije system...

    Me osobne tento pristup prijde jako totalni selhani statu...
    To ze nam tyhle silena politika vic ublizi nez pomuze je snad vsem jasne uz ted... A neni to jen tou zlou EU, staci se podivat na UK a US... uplne stejni idioti u moci...

    --

    Dat si experimentalni vakciny je kazdeho vec. Stat by mel zcela oteveren komunikovat veskere vedlejsi ucinky, ktere se ti muzou stat.

    To jakym zpusobem to tu stat tlaci neustale lze, vic lidi odpuzujem nez naopak a vzhledem k tomu, ze se to toho snazi natlacit i deti je za hranou...

    Me treba prijde naprosto silene, ze tu vubec nejaka opatreni jeste mame... takhle nas ti idioti muzou testovat uplne na cokoliv a zavirat nas pravidelne...Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:12 14.07.2021

     Tam už jsou... přesto je stále nikdo nenutí (zákaz prodeje spalováků není nikde). To, že promítneš dopady jejich provozu do koupě, ceny provozu se snad děje u všech věcí... Jediné ...Zobrazit celý příspěvek

     Tam už jsou... přesto je stále nikdo nenutí (zákaz prodeje spalováků není nikde).
     To, že promítneš dopady jejich provozu do koupě, ceny provozu se snad děje u všech věcí...
     Jediné selhání je, že stále možno lhát bez následků.

     Kolik potřebuješ studii, než vakcína ukončí stav experimentu, bez vážných vedlejších účinků? (málo co je pod tak velkým tlakem na kontrol jako vakcíny na covid)

     Stát lže, ale ty umřeš... Děti se očkují zcela běžně... bez věších následků.

     Co si čekal, když tu máš nakažlivou nemoc kterou mělo skoro 20% populace z extrémní rychlostí šíření?
     Jediná možnost je nedělat nic, ale to je zase totální selhání státu. (k čemu jinému je než řešení takových problému???)Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:16 14.07.2021

     Tohle je prostě klasika, zkus napsat jak by podle tebe vypadalo funkční EV, vakcína... Vakcína má miliony podání bez následků... EV jsou vyrobené miliony, ujeli miliony km, opět ...Zobrazit celý příspěvek

     Tohle je prostě klasika, zkus napsat jak by podle tebe vypadalo funkční EV, vakcína...

     Vakcína má miliony podání bez následků...

     EV jsou vyrobené miliony, ujeli miliony km, opět bez vážných problémů (flotilových)...Skrýt celý příspěvek

    • Shania
     19:57 14.07.2021

     Takze pokud zvednu cenu normaniho zbozi o polovinu, abych ucinil jiny drazsi produkt konkurenceschopny, tak je to prosim co? To ma byt jako v poradku? Defakto je to jeste horsi,oni ...Zobrazit celý příspěvek

     Takze pokud zvednu cenu normaniho zbozi o polovinu, abych ucinil jiny drazsi produkt konkurenceschopny, tak je to prosim co? To ma byt jako v poradku? Defakto je to jeste horsi,oni ty prachy z toho zdrazenoho produktu veznou a nahrnou do toho druheho...

     Co se tyka te toho, ze musis promitnost skodlivost do ceny, jsem zvedavej, kde to tedy skonci, budeme mit vubec narok provozovat cokoliv? Protoze se par uredniku nejak rozhodne... Zarucuju ti, ze tehnhle pristup skonci hodne spatne...

     Takze jaka je prosim sance na to, ze umru na kovid?

     Ja jsem si vyhodnotil, ze v soucasne situaci pro me vakcina nepredstavuje zadny benefit a jen kvuli tomu, ze me stat nebude obtezovat to delat nebudu, radis si odpustim dva roky dovolenou. Az dokonci schvalovaci proces a bude se vedet vic, tak to prehodnotim... Kdybych byl v ohrozne skupine, tak jsme se nejspis naockovat nechal. Ja ziju zpusobem, ktery minimalizuje sanci, ze nekoho nakazim, to ty miliony potencionalnich naockovanych prenasecu, co si mysli, ze jsou v bezpeci nijak neresi...

     deti se fakt ockuji bezne, ale ne neschvalenou vakcinou... Ockovat je kvuli nemoci, ktera jim nic nedela je fakt genialni tah....Skrýt celý příspěvek

     • Honzin
      09:52 15.07.2021

      "Takze pokud zvednu cenu normaniho zbozi o polovinu, abych ucinil jiny drazsi produkt konkurenceschopny, tak je to prosim co? " To není normální cena. To je cena, do které nejsou ...Zobrazit celý příspěvek

      "Takze pokud zvednu cenu normaniho zbozi o polovinu, abych ucinil jiny drazsi produkt konkurenceschopny, tak je to prosim co? "

      To není normální cena. To je cena, do které nejsou promítnuty negativní externality (to se netýká pouze automobilového průmyslu). V případě, že tyto negativní externality nebudeš započítávat do ceny, tak Ti vzniká krásný dvojí metr, kterým pak krásně šermuje například AutoForum.

      I když je nezapočítáš, tak se neboj, že bys tyto negativní externality v konečném důsledku nezaplatil ty jako občan. Zaplatíš je určitě nepřímo. V podobě vyšších nákladů na zdravotnictví. Bohužel je můžeš zaplatit i přímo. Zhoršení zdravotního stavu, zkrácením celkové doby života ...

      ----

      "Co se tyka te toho, ze musis promitnost skodlivost do ceny, jsem zvedavej, kde to tedy skonci, budeme mit vubec narok provozovat cokoliv?"

      Uznávám, že tento nástroj může být velmi zlý pán a můžeme přejít do druhého extrému.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      10:52 15.07.2021

      Jenže ty negativní externality má i ta elktromobilita. Množstevně budou cca stejné. Jenom vznikají trochu jinak a jinde. Když započítáš těžbu surovin, jejich zpracování, výrobu ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenže ty negativní externality má i ta elktromobilita. Množstevně budou cca stejné. Jenom vznikají trochu jinak a jinde. Když započítáš těžbu surovin, jejich zpracování, výrobu elektromobilu a výrobu energie, vyjde ti to velmi podobně. Dokud nebude výroba elektřiny bezemisní, bude elektromobil stejně ne-li více škodlivý než než klasický automobil. Souhlasím s tím, že ne potřeba přestat ropu spalovat, protože má daleko důležitější využití a souhlasím i s tím, že je potřebné přejít na takovou výrobu elektřiny, aby nezatěžovala planetu a zdraví lidí. Jenže to nejde udělat tak, že nařídím datum, odkdy musí být auta a elektrárny bezemisní a to ještě v rekordně krátkém čase 15 let. Dokonce už se mluví o roce 2030 což je 8 a půl roku! Logiku by dávalo nejprve připravit infrastrukturu, a pak postuoně přecházet na nové druhy pohonu. Je to stejné jako když chci v hotovém domě udělat pevnější základy. Jde to, ale musí se to dělat po částech a pod dohledem statika. Když to udělám najednou tak mi barák spadne na hlavu. A přesně to chce EU teď udělat. Najednou chce vyměnit základy ekonomiky (dopravu a energetiku) za jiné. To nemůže dopadnout jinak než katastrofou.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      12:37 15.07.2021

      ty externality ale platis, kvuli zachrane klimatu a ne zdravi obcanu... pokud ta dan bude z neceho jineho (co na nase zdravi ma vliv) nez CO2, muzeme se bavit dal.... Do te doby, z ...Zobrazit celý příspěvek

      ty externality ale platis, kvuli zachrane klimatu a ne zdravi obcanu... pokud ta dan bude z neceho jineho (co na nase zdravi ma vliv) nez CO2, muzeme se bavit dal.... Do te doby, z toho co se da dokazat, CO2 ma jen pozitivni vliv na lidi a to tim ze zvysuje rust roslin.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:59 15.07.2021

      Torong: "Jenže ty negativní externality má i ta elktromobilita. Množstevně budou cca stejné. Jenom vznikají trochu jinak a jinde" Jak chceš vést diskuzi o EV, když si stále ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: "Jenže ty negativní externality má i ta elktromobilita. Množstevně budou cca stejné. Jenom vznikají trochu jinak a jinde"

      Jak chceš vést diskuzi o EV, když si stále opakuješ mýtus?
      I ze sítě v ČR je EV asi 2-3x méně misí při započítání výroby než spalovák!
      Jenže, ty si se rozhodl a tak tě fakta vůbec nezajímají.
      Pokud bude výroba více ekologická (domácí FV, FV na aute) tak to prostě nemá cenu vůbec srovnávat. Ten rozdíl je šílený.

      "Jenže to nejde udělat tak, že nařídím datum, odkdy musí být auta a elektrárny bezemisní a to ještě v rekordně krátkém čase 15 let."

      Dnes vám vadí, za 15.let. Když začneme dnes, ale jakou dáváte alternativu, začít za 10.let? A kolik času 20-30-40.let? Napsat, že to nechcete nikdy je asi na stejné úrovni. Celý ten problém je klasika tipu Vejce/slepice, nevyřešíte to nikdy. Nejlepší je postupný náběh obou variant, jak stavba stanic, tak výrobu EV.
      Pokud to někomu nevyhovuje může po celou dobu transformace jezdit spalovákem!

      A víte proč to tak je?
      Protože, takový jako vy stále by to stále odkládaly, a odkládali. Kdyby jste se odpoutal od házení špíny na zlou EU. Zjistíte, že v podstatě stejné časové horizonty plánuje i zbytek světa (ten podstatný).
      I kdyby dnes byli všechny auta prodaná jen EV v EU, tak jich do roku 2035 bude celkem 180milionů (bez odečtení zničených vozidel). Ale sám víte, že to tak není, a ještě pár let nebude. (Počet vozidel celkem v EU je cca 270mil.)Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:53 15.07.2021

      Shania: Klima neohrožuje občany? (bez ohledu na to zda věříš ve vliv člověka, nebo ne) Víš co ohrožuje občany úplně nejvíc, ta zatím v podstatě nulová připravenost na masivní ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Klima neohrožuje občany? (bez ohledu na to zda věříš ve vliv člověka, nebo ne)

      Víš co ohrožuje občany úplně nejvíc, ta zatím v podstatě nulová připravenost na masivní výpadek paliv. To nejen pro osobní dopravu, ale i pro průmyslovou činnost, zemědělství. V podstatě žádné odvětví na to není připraveno!
      Tohle riziko v podstatě zcela ignoruješ. Sice máme zásoby uhlí přímo v CR, ale jejich těžba je stále v podstatě závislá na ropě.
      Přitom náklady v období hojnosti jsou o několik řádů nižší, než náklady v době nedostatku.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      09:01 16.07.2021

      Delame naprosty prd pro zodolenni proti zmene klimatu, respektive extremniho pocasi, ktery muze nastat at uz je klima jakekoliv. Naproti tomu vyhazujeme obrovske penize za neco co ...Zobrazit celý příspěvek

      Delame naprosty prd pro zodolenni proti zmene klimatu, respektive extremniho pocasi, ktery muze nastat at uz je klima jakekoliv. Naproti tomu vyhazujeme obrovske penize za neco co nebude mit na zmenu klimatu zadny vliv....

      Opet nemecka vyroba z OZE, zejmena vetru je uz dalsi mesic naprosto tragicka, skoro neustale pod 10-5GW z 70GW kapacity...
      https://energy-charts.info/cha...

      JaK tohle prosim neco zodolnuje?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:49 16.07.2021

      Shania: Na tom grafu mě spíše zaráží ty rozdíly mezi maximem výroby, a minimem. Ale ještě více mě zaráží ta černá čára, kde to klidně vyletí přes den o 30GW spotřeby. Tohle ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Na tom grafu mě spíše zaráží ty rozdíly mezi maximem výroby, a minimem.
      Ale ještě více mě zaráží ta černá čára, kde to klidně vyletí přes den o 30GW spotřeby. Tohle regulovat muselo být peklo i před OZE.
      Oni by museli proti noci zajistit zdroje o výkonu 15x Temelínů(2GW) co by noci jen stáli.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:03 16.07.2021

      Ono to asi peklo je, ale to kolísání spotřeby elektřiny během dne je fakt - tady je graf spotřeby elektřiny v ...Zobrazit celý příspěvek

      Ono to asi peklo je, ale to kolísání spotřeby elektřiny během dne je fakt - tady je graf spotřeby elektřiny v domácnosti.

      https://oze.tzb-info.cz/fotovo...

      V průmyslu to bude podobné.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      17:07 16.07.2021

      Si to prepni na zimu 2010 a porovnej s dnesni zimou (v zime tam neni solar) jak to skace. Ted toho je akorat mnohem vic. cast toho taky jde na import/export Taky si tam muzes ...Zobrazit celý příspěvek

      Si to prepni na zimu 2010 a porovnej s dnesni zimou (v zime tam neni solar) jak to skace. Ted toho je akorat mnohem vic.

      cast toho taky jde na import/export
      Taky si tam muzes primo zapnout import balance a nebo import/export graf.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:32 16.07.2021

      Shania: Dík, tedy přesně to co jsem si myslel. Takže, vlastně OZE redukují tu potřebu cca 30GW záloh fosilů co většinu času nejedou. Přesně podle té hloupé zelené propagandy. ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Dík, tedy přesně to co jsem si myslel.
      Takže, vlastně OZE redukují tu potřebu cca 30GW záloh fosilů co většinu času nejedou. Přesně podle té hloupé zelené propagandy.

      Ale kdo nechce nevidí.Skrýt celý příspěvek

     • Irving
      14:22 18.07.2021

      Jirosi: Takže, vlastně OZE redukují tu potřebu cca 30GW záloh fosilů co většinu času nejedou. Přesně podle té hloupé zelené propagandy. Ano, to je přesně to, co OZE dělají - ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Takže, vlastně OZE redukují tu potřebu cca 30GW záloh fosilů co většinu času nejedou. Přesně podle té hloupé zelené propagandy.

      Ano, to je přesně to, co OZE dělají - redukují spotřebu tradičních stabilních zdrojů energie. Pokud byla energetika státu postavená na fosilních palivech, tak těch. Tím šetří CO2. ALE - a to je to, co ekologismus zcela ignoruje - i výroba, instalace, údržba a recyklace OZE produkuje CO2. A ta základní otázka, na kterou bych chtěl znát odpověď, zní: kdy se množství CO2, které díky OZE ušetřím srovná s tím, které na vybudování a udržování OZE spotřebuji a dojde k tomu vůbec po dobu životnosti OZE? Jinými slovy, má prosazování OZE v současné době nějaký reálný dopad na produkci CO2, nebo je to dobré jenom na honění trika a "feelgood" pocit?Skrýt celý příspěvek

 • Jan Padesátýpátý
  14:04 12.07.2021

  Tohle je snad nejúspěšnější diskuze v dějinách armádních novin. Čtenáři evidentně tematické osvěžení vítají. Pro překonání rekordu v počtu příspěvků bych pro příště redakci ...Zobrazit celý příspěvek

  Tohle je snad nejúspěšnější diskuze v dějinách armádních novin. Čtenáři evidentně tematické osvěžení vítají.
  Pro překonání rekordu v počtu příspěvků bych pro příště redakci doporučil téma využití hydroponie při pěstování rododendronů.

  Pokud by to nevyšlo, zařadil bych projevy depresivních nálad u homosexuálních partnerských vztahů s vyšším věkovým rozdílem. LGBT dnes jako téma zabere vždycky.Skrýt celý příspěvek

  • tctx
   18:28 12.07.2021

   Evidentne jeste existuje spousta lidi, co se homosexualy a LGBT citi byt ohrozeni :)

   Evidentne jeste existuje spousta lidi, co se homosexualy a LGBT citi byt ohrozeni :)

   • Shania
    19:23 12.07.2021

    jses pozadu, uz je to LGBTQ to je cetne tech homosexualu, mimochodem. Ale menej ot tak rzchle, ze tam neco pribude, tak ze je to uplne jedno... clovek setejne potrebuje specialni ...Zobrazit celý příspěvek

    jses pozadu, uz je to LGBTQ to je cetne tech homosexualu, mimochodem. Ale menej ot tak rzchle, ze tam neco pribude, tak ze je to uplne jedno... clovek setejne potrebuje specialni slovnik a vycvik, aby vedel co rikaji.

    myslim, ze vetsina lidi co tu oznacujes spis nema rada LGBTQ aktivisty, snowflakes, woke a podobne... ne LGBT lidi jako takovy. Ale muzu mluvit jen za sebe, ze..

    Tady mas nazor jedne clenky LGBT, ktrerou mimochodem osobne znam.
    https://bornova.pub/2021/manze...

    Vzhledme k tomu jak aktivisti v LGBT woke komunite neustale vymysli nove a nove veci, tak se nedivim, ze jsi zamrz nekdy pred desiti lety... byt lesba a nebo gay uz pro woke nic neznamena, a mnohdy jsou proti nim toxicti..

    Bohuzel neni hranice, kam az woke kultura zajde, pokud je nekdo nezastavi...

    Srandicky jako trans sportovkyne a podoben ( sice to moc sranda pro holky neni...) a nebo milion genderu, to je jeste v pohode...

    Ale pak mas veci jako je tohle:

    https://www.theguardian.com/wo... Skrýt celý příspěvek

    • tctx
     19:54 12.07.2021

     Jasny.. nicmene vyhrocenych lidi je spousta napric veskerou skalu lidskych nazoru, tak mi jenom prijde trochu legracni, ze nekdo takovymhle vystrelum venuje takovou pozornost. ...Zobrazit celý příspěvek

     Jasny.. nicmene vyhrocenych lidi je spousta napric veskerou skalu lidskych nazoru, tak mi jenom prijde trochu legracni, ze nekdo takovymhle vystrelum venuje takovou pozornost.

     Takze spis nez to zastavovat mi prijde rozumnejsi to nechat, at to umre samo.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     20:04 12.07.2021

     Už jsem to tu jednou psal - mně je absolutně jedno, jestli homosexuálové můžou nebo nemůžou uzavírat manželství, partnerství a kdovíco ještě. To téma mě vůbec nezajímá. Chápu, že ...Zobrazit celý příspěvek

     Už jsem to tu jednou psal - mně je absolutně jedno, jestli homosexuálové můžou nebo nemůžou uzavírat manželství, partnerství a kdovíco ještě. To téma mě vůbec nezajímá.

     Chápu, že to zajímá homosexuály a třeba nějaké bigotní věřící. Ale nerozumím tomu, proč to zajímá takovou spoustu ostatních lidí, a proč je kolem toho tolik křiku.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:09 12.07.2021

      Protože, jedni nechtějí být občany 2.kategorie (nám se také nelíbí 2. rychlostní evropa). Ti druzí na základě "knihy" věří, že mají právo z nich ty občany 2.kategorie dělat.

      Protože, jedni nechtějí být občany 2.kategorie (nám se také nelíbí 2. rychlostní evropa). Ti druzí na základě "knihy" věří, že mají právo z nich ty občany 2.kategorie dělat.

     • Shania
      20:46 12.07.2021

      tohle uz davno LGBT neresi, ted se resi kam trans lidi muzou na zachod, za jake pohlavi sportovat, jestli jim mam zakrok armada platit, jestli kdyz zlocinec zmeni pohlavi, preradi ...Zobrazit celý příspěvek

      tohle uz davno LGBT neresi, ted se resi kam trans lidi muzou na zachod, za jake pohlavi sportovat, jestli jim mam zakrok armada platit, jestli kdyz zlocinec zmeni pohlavi, preradi ho do zenske veznice a podobne...

      A ano je jich par, ale strasne to prave LGBT aktivisti resi a samozdrejme to vyvolava odpor a nepochopeni...

      A pokud se proti necemu takovemu dnes postavite, sezerou vas za ziva...Skrýt celý příspěvek

     • tctx
      21:07 12.07.2021

      Shania - no dobre, ale tohle porad jeste neodpovida na otazku “No a co ma byt?”, pripadne “A proc by me to melo vubec zajimat?”

      Shania - no dobre, ale tohle porad jeste neodpovida na otazku “No a co ma byt?”, pripadne “A proc by me to melo vubec zajimat?”

     • Jan Padesátýpátý
      21:36 12.07.2021

      Řeší to nejenom LGBT aktivisti, ale i "anti-LGBT aktivisti".

      Proč řešíš, kam kdo může na záchod? Mně je to úplně jedno.

      Řeší to nejenom LGBT aktivisti, ale i "anti-LGBT aktivisti".

      Proč řešíš, kam kdo může na záchod? Mně je to úplně jedno.

     • Jan Padesátýpátý
      21:37 12.07.2021

      minulý příspěvek byl pro Shaniu

      minulý příspěvek byl pro Shaniu

     • Tesil
      21:37 12.07.2021

      Členové Americké psychiatrické asociace vedli diskusi, zda homosexualitu nadále považovat za nemoc. Pro její vyškrtnutí ze seznamu chorob tehdy hlasovalo 5 854 psychiatrů, 3 810 ...Zobrazit celý příspěvek

      Členové Americké psychiatrické asociace vedli diskusi, zda homosexualitu nadále považovat za nemoc. Pro její vyškrtnutí ze seznamu chorob tehdy hlasovalo 5 854 psychiatrů, 3 810 bylo proti.
      To si mi opravdu líbí,ono se hlasuje o tom zda je to nemoc či ne.Příště budou hlasovat kam zařadí třeba zoofílii.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      21:51 12.07.2021

      se zeptej progresivistu na zapade... mozna to bude mit neco spolecneho s tou kulturni vlakou co tam ted vedou. co ja vim :D

      se zeptej progresivistu na zapade... mozna to bude mit neco spolecneho s tou kulturni vlakou co tam ted vedou. co ja vim :D

     • Jan Padesátýpátý
      22:03 12.07.2021

      Shania: napsal jsi: "tohle uz davno LGBT neresi, ted se resi kam trans lidi muzou na zachod, za jake pohlavi sportovat, jestli jim mam zakrok armada platit, jestli kdyz zlocinec ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: napsal jsi:
      "tohle uz davno LGBT neresi, ted se resi kam trans lidi muzou na zachod, za jake pohlavi sportovat, jestli jim mam zakrok armada platit, jestli kdyz zlocinec zmeni pohlavi, preradi ho do zenske veznice a podobne... no je jich par, ale strasne to prave LGBT aktivisti resi a samozdrejme to vyvolava odpor a nepochopeni..."

      Řešíš to tady taky, a evidentně souhlasíš s tím, že akce LGBT aktivistů mají 'samozřejmě' vyvolávat odpor a nepochopení. Proč odpor a nepochopení?
      Proč se ty a další anti-LGBT tak staráte o LGBT aktivisty?Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      07:14 13.07.2021

      @Jirosi: "Protože, jedni nechtějí být občany 2.kategorie" Pokud nebudu zabíhat do detailů, na které nemám úplně jasný názor, mají homosexuálové podle mě práv dostatek (pokud ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jirosi:
      "Protože, jedni nechtějí být občany 2.kategorie"

      Pokud nebudu zabíhat do detailů, na které nemám úplně jasný názor, mají homosexuálové podle mě práv dostatek (pokud pominu země jako jsou Rusko nebo Irán).

      Spíš se divím, proč nikdo nebojuje za práva pedofilů? Pedofilové jsou na tom asi tak jako homosexuálové před 150 lety. Slovo "pedofil" je chápáno v podstatě jako "zločinec". Nemají nárok ani na kreslené porno. To jsou skuteční občané 2. kategorie.Skrýt celý příspěvek

     • Upgrade
      12:36 13.07.2021

      Oni maju tych kategorii obcanov ovela viac. Hodnotova kategorizacia ludi vyzera u nich asi takto:

      1. biely hetero chlap
      2. zena
      3. arab
      4. cernoch
      5. homo
      6. trans

      Oni maju tych kategorii obcanov ovela viac. Hodnotova kategorizacia ludi vyzera u nich asi takto:

      1. biely hetero chlap
      2. zena
      3. arab
      4. cernoch
      5. homo
      6. trans

     • Upgrade
      12:39 13.07.2021

      medzi zenou a arabom maju este aziatov, som zabudol

      medzi zenou a arabom maju este aziatov, som zabudol

     • Shania
      15:09 13.07.2021

      no napr vydas na zapade produkt, je siroce popularni, pises blog o tom jak spravne psat kod, odkazes se na praci nekoho, kdo mel velky vliv na tento sektor, ale je pro aktivisty ...Zobrazit celý příspěvek

      no napr vydas na zapade produkt, je siroce popularni, pises blog o tom jak spravne psat kod, odkazes se na praci nekoho, kdo mel velky vliv na tento sektor, ale je pro aktivisty toxicky...(to znamena volis a myslis jinak nez oni)
      Takze nejdriv to zacne tak, ze prosim tento clovek je pro nas cire zlo, dejte upozorneni na clanek. Kdyz te tohle tema nezajima a reknes jim, at s tim jsou nekam, zacne te dav imbecilu sikanovat, psat spatne recenze, lobovat na socialnich medii a hledat cokoliv co jsi kdy na soc sitich napsal a pouziji to proti tobe... bez ohledu jak stare to je... a tohle se stane nekomu, koho US politika vubec nezajima... jis behem par sekund ten nejvetsi odpad spolecnosti, kteremu se vsichni clenove te jejich komunity musi aspon verejne vyhnout.

      Takze tohle neni ani nahodou o nejakych pravech LGBT a netyka se to uzke skupiny lidi.
      Je to o pravu aktivistu donutit te udelat to co oni chteji, jak oni rikaji, chceme jen aby se chovali normalne...

      Defakto to znamena autocenzuru pro miliony lidi...Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      18:37 13.07.2021

      @Upgrade Tak samozřejmě, že xenofobové budou brát jiné lidi jako lidi x-té kategorie. Ale s tím se nedá nic dělat. Podstatné je, že společnost jako celek na homosexuály jako na ...Zobrazit celý příspěvek

      @Upgrade

      Tak samozřejmě, že xenofobové budou brát jiné lidi jako lidi x-té kategorie. Ale s tím se nedá nic dělat.
      Podstatné je, že společnost jako celek na homosexuály jako na lidi 2. kategorie nepohlíží.

      @Shania

      Můžeš poslat odkaz na příběh, který jsi popisoval v prvním odstavci?

      Mám takový pocit, že to nepřátelství je oboustranné, a že probíhá ve stylu mého postu níže s textem "Proč je dnešní doba tak konfrontační".

      > jsi behem par sekund ten nejvetsi odpad spolecnosti, kteremu se vsichni clenove te jejich komunity musi aspon verejne vyhnout.

      "Komunitní šikana" mi přijde jako legitimní věc, přestože ji pokládám za věc hloupou. A je každého věc, jestli se chce k šikaně" přidat nebo ne. Takové lidi snad stačí ignorovat.

      To, že jsou lidi co šikaně "podlehnou", je jiná věc. Já tu zmínil příběh bílého překladatele co měl přeložit básně černé Amandy Gormanové, a po křiku na sociálních sítích že běloch nemůže překládat černocha to překladatel vzdal. To byla ale jeho blbost.

      Jinak si myslím, že šikana funguje i z druhé strany, vem si postoj Ruska k homosexuálům, předpokládám že podobně to bude fungovat v určitých komunitách u nás.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      20:16 13.07.2021

      Xenofobie je fobie jako každá jiná.
      Mrkni do slovníku.Napadá někdo někoho, protože trpí klaustrofobií?

      Xenofobie je fobie jako každá jiná.
      Mrkni do slovníku.Napadá někdo někoho, protože trpí klaustrofobií?

     • Jirosi
      04:57 14.07.2021

      Jan Padesátýpátý: "Podstatné je, že společnost jako celek na homosexuály jako na lidi 2. kategorie nepohlíží." Společnost možná ne, ale právní řád ano. Nejsou kriminalizování, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý: "Podstatné je, že společnost jako celek na homosexuály jako na lidi 2. kategorie nepohlíží."

      Společnost možná ne, ale právní řád ano.
      Nejsou kriminalizování, ale stále nemají stejný práva jako heterosexuální lidé.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      08:05 14.07.2021

      @Jirosi Jaká práva homosexuálové nemají? Uzavírat manželství? Pokud společnost definuje manželství jako svazek mezi mužem a ženou, je to právně v pořádku. Společnost taky upírá ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jirosi

      Jaká práva homosexuálové nemají? Uzavírat manželství? Pokud společnost definuje manželství jako svazek mezi mužem a ženou, je to právně v pořádku.
      Společnost taky upírá řidičák mentálně vyspělému 17-letému jedinci, nebo právo být zvolen prezidentem 39(?)-letému jedinci. taky tam nevidím právní problém. Spelečnost prostě definovala, že řízení auta je jenom pro 18+.

      Ještě jednou se tě zeptám - to, že jsou na tom pedofilové mnohem hůř než homosexuálové, ti opravdu nevadí? Ti jsou stigmatizováni tak jako byli homosexuálové před 100 roky.
      V tom světle mi přijde boj za práva homosexuálů jako pokrytectví a módní záležitost.
      (A zdůrazňuju, že nejsem žádný anti-LGBT, nemám problém s tím aby dostali všechna práva po jakých zatouží, na druhou stranu považuji legitimní i názor těch co mají manželství za posvátný svazek)Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      08:06 14.07.2021

      @ Shania

      Text pro tebe je v rámci @Upgrade. nedošlo mi, že text může zůstat sbalený

      @ Shania

      Text pro tebe je v rámci @Upgrade. nedošlo mi, že text může zůstat sbalený

     • Scotty
      10:37 14.07.2021

      Jan Padesátýpátý Registrovaní partneři pořád nemají stejná řekneme práva jako manželé. To se musí změnit a pokus tím mají STH takový problém aby se tomu říkalo manželství, tak ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý
      Registrovaní partneři pořád nemají stejná řekneme práva jako manželé. To se musí změnit a pokus tím mají STH takový problém aby se tomu říkalo manželství, tak až se to pořád jmenuje třeba registrované partnerství.
      Srovnání s pedofilii kulhá na obě nohy a je to řádná pitomost. Objekt touhy pedofile je dítě které ovšem ještě není dost emočně ani fyzicky vyspělé na to aby plně chápalo co znamená partnerský vztah dvou lidí (o sexu nemluvě). Kdežto homosexuálové jsou dva dospělí jedinci kteří žijí tak jak jim to vyhovuje. Pokud chtějí mít stejná práva co se manželství (nebo partnerství) týká jako majorita není na tom nic špatného nebo pobuřujícího.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      11:24 14.07.2021

      https://nichegamer.com/2021/06... Driv jsem si myslel, ze je to hlasita mensina, problem je, ze to tak ...Zobrazit celý příspěvek

      https://nichegamer.com/2021/06...

      Driv jsem si myslel, ze je to hlasita mensina, problem je, ze to tak bylo pred 10 lety, kdes je ve statech vsechno zpolitizovane na max uroven a normalni debata uz neni temer mozna. Uvidime jak se z toho vubec dostanou...Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:55 14.07.2021

      Scotty, homosexuální svazek nemá stejná práva, ale ani povinnosti, jako manželství. A ani mít nemůže, protože manželství je instituce primárně vytvořená pro ochranu matky a dítěte ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty, homosexuální svazek nemá stejná práva, ale ani povinnosti, jako manželství. A ani mít nemůže, protože manželství je instituce primárně vytvořená pro ochranu matky a dítěte a zaručující těmto dvěma zdroje otce toho dítěte.
      Zastánci homosvazků patrně neznají, nebo ignorují znění zákona o rodině. Vyjímám:

      § 50a

      Matkou dítěte je žena, která dítě porodila.

      § 51

      (1) Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky.      Institut manželství tedy vychází z biologické reality a předpokládá, že manželé jsou biologickými rodiči dětí, které se matce narodí. Proto je také v zákoně o rodině omezení, kdo manželství uzavřít nemůže – aby počaté děti netrpěly vrozenými vadami způsobenými příbuzenskou plemenitbou (omlouvám se za poněkud veterinární výraz):

      § 12

      Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Neplatnost manželství vysloví soud i bez návrhu.      Když si zákon o rodině přečtete celý, najdete tam mnoho ustanovení, která se týkají dětí a povinností manželů-rodičů ke svým dětem. Jeho hlavní účel je jasný.      Ale proč by se tímto zákonem měly řídit homosexuální svazky? Copak může být otcem dítěte lesbická partnerka matky, pokud se dítě narodí nejpozději 300 dnů od rozpadu jejich svazku? Co je to za nesmysl? Proč by homosexuální svazek nemohli uzavřít příbuzní? Klidně dva bratři nebo dvě sestry? Nebo babička s vnučkou? Copak se jim narodí postižené dítě? Zákon o rodině evidentně nemá pro homosexuální svazky naprosto žádný účel.

      Homosexuálové by měli jasně říct, která právo přesně jim chybí. A o tomto právu se pak lze bavit. Ale snaha obejít toto nazváním homosexuálního svazku manželstvím je absurdní nesmysl odporující znění zákona o rodině i biologické realitě.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      12:54 14.07.2021

      @Scotty Já jsem nemluvil o tom, že by pedofil měl mít právo uzavírat svazky s dětma :) Jde o to, že v obecné rovině se na pedofily nahlíží jako na homosexuály někdy před sto lety ...Zobrazit celý příspěvek

      @Scotty

      Já jsem nemluvil o tom, že by pedofil měl mít právo uzavírat svazky s dětma :)
      Jde o to, že v obecné rovině se na pedofily nahlíží jako na homosexuály někdy před sto lety - jsou stigmatizovaní snad ještě víc než tenkrát homosexuálové. Přitom v osobním životě jsou na tom hůř než byli před sto lety homosexuálové - ti aspoň mohli mít v tajnosti partnery, zatímco pedofil si nemůže legálně pořídit ani to kreslené porno.

      K právům homosexuálů bych se opakoval - 17-letí nemají plnohodnotné právo řídit auta, 39-letí nemůžou dělat prezidenta, a všichni mají právo se uchlastat k smrti, zatímco k marihuaně je omezený přístup a ještě nedávno si ji člověk nemohl namazat ani na klouby nebo na co se marihuana zdravotně používá.
      Prostě a jednoduše, společnost lidem práva nějakým způsobem oklešťuje.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      13:07 14.07.2021

      @Shania Já v té kauze Kovarexe nevidím problém, pokus o šikanu dopadl tak jak má: "Attempts to “cancel” a developer of Factorio have backfired; resulting in more players and a ...Zobrazit celý příspěvek

      @Shania

      Já v té kauze Kovarexe nevidím problém, pokus o šikanu dopadl tak jak má:

      "Attempts to “cancel” a developer of Factorio have backfired; resulting in more players and a flood of positive reviews."Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:36 14.07.2021

      GlobeElement: "§ 50a Matkou dítěte je žena, která dítě porodila." Ta, žena může být Lesba. ¨Přesto má plná práv k dítěti. Její partnerka ne "Institut manželství tedy vychází z ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: "§ 50a Matkou dítěte je žena, která dítě porodila."

      Ta, žena může být Lesba. ¨Přesto má plná práv k dítěti. Její partnerka ne

      "Institut manželství tedy vychází z biologické reality a předpokládá, že manželé jsou biologickými rodiči dětí, které se matce narodí. Proto je také v zákoně o rodině omezení, kdo manželství uzavřít nemůže – aby počaté děti netrpěly vrozenými vadami způsobenými příbuzenskou plemenitbou (omlouvám se za poněkud veterinární výraz):"

      Homosexuální páry fakt nemají problémy z genetickou rozmanitostí... Nejedná se o příbuzné pokryvně!

      "§ 12 Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Neplatnost manželství vysloví soud i bez návrhu."

      Rodina i když nemůže uzavřít manželství, partnerství má právě dané nároky na dítě! I manžel co není otcem může nárokovat dítě!

      Tudíž, jediný důvod omezeni je snaha omezit práva určité skupině. Bez ohledu na to, zda to má prospěch pro ně, nebo ty kterých se to týká.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      15:21 14.07.2021

      @Jirosi Přiosvojení by mi připadalo jako dostatečné řešení: "Plzeňský soud se zabývá případem dvou žen, které jsou registrované partnerky. Jedna z nich má dceru. Partnerka ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jirosi

      Přiosvojení by mi připadalo jako dostatečné řešení:

      "Plzeňský soud se zabývá případem dvou žen, které jsou registrované partnerky. Jedna z nich má dceru. Partnerka požádala o její osvojení při zachování rodičovských práv matky, tedy takzvané přiosvojení, což nyní zákon neumožňuje. Cílem partnerek je to, aby právní vztah k dítěti měla i ta, která není biologickou matkou. Jde například o vyživovací povinnost nebo dědická práva."Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:26 14.07.2021

      Jirosi, vidím, žes to opět nepochopil. Matkou dítěte je podle zákona žena, která dítě porodila. To je logické. A otcem dítěte je podle toho samého zákona muž, který je (nebo před ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, vidím, žes to opět nepochopil.

      Matkou dítěte je podle zákona žena, která dítě porodila. To je logické. A otcem dítěte je podle toho samého zákona muž, který je (nebo před 300 dny byl) jejím manželem. Protože sexuálním spojením manželů dochází k početí dítěte a těhotenství trvá těch cca 300 dnů, zákon tedy předpokládá, naprosto stejně, jako to předpokládají i všichni manželé, že otcem je zákonný partner matky.

      Matkou dítěte je žena, která dítě porodila, i když je lesba. Ale otcem toho dítěte NENÍ a nemůže být jiná žena, i kdyby s ní žila v trvalém svazku. Je to biologicky nemožné. Proto by bylo naprosto absurdní označit za otce dítěte ženu, nota bene ženu, která s matkou ukončila soužití před 300 dny. Naprostá blbost.

      Rodina, manželé, žádný nárok na dítě nemají. Netuším, kdes takovou kravinu sebral. Dítě počít mohou, ale taky se jim to nemusí podařit. Jako se to nepodaří homosexuálnímu páru, rozdíl je v tom, že u heterosexuálního páru taková možnost je (a zákon z ní vychází), kdežto u homosexuálního páru není. Je naprostou pitomostí použít zákon o rodině na homosexuální pár. Homosexuální pár nikdy nepočne dítě a nikdy nebude biologickými rodiči dítěte. Pokud se ženě žijící v lesbickém svazku narodí dítě, je naprosto jasné, že otcem je nějaký muž.
      Ledaže by to bylo neposkvrněné početí.

      Píšeš, že u homosexuálních párů se nejedná o pokrevní příbuzné. Jak to víš? Proč by v homosexuálním svazku nemohli žít pokrevní příbuzní? U homosexuálních svazků to zákon zakazuje, protože jinak by se to samozřejmě stát mohlo, ale je to nežádoucí (kvůli genetické příbuznosti a riziku genetických vad dítěte, které takový pár počne). Ale proč by to měl zákon zakazovat u homosexuálních párů? Copak dvě ženy nebo dva muži počnou dítě? Ani omylem.

      Tobě jde patrně o osvojení dětí. Jenomže institut osvojení či náhradní péče tady není proto, aby saturoval potřeby dospělých, nýbrž aby sloužil těm dětem. Dětské domovy tady nejsou od toho, aby se vychovatelky měly s kým ňuchňat, ale aby děti bez rodičů neumřely hlady na ulici. Homosexuální pár chce osvojení dítěte kvůli svému potěšení, ne kvůli zájmům toho dítěte. To ať si pořídí kočku.

      Smyslem náhradní rodiny je umístit dítě do prostředí co možná nejvíc připomínajícího normální funkční rodinu, která rodí a vychovává vlastní děti. Aby se dítě naučilo, jak se v dospělosti chovat. Toto homopár nesplňuje.

      Takže požadavek na adopci dětí homopáry je obyčejné sobectví. Chtějí si plnit své potřeby bez ohledu na důsledky, zájmy či touhy toho dítěte. A vůbec se nedivím, že zaslepený fanatik, jako jsi ty, tuhle blbost hájí.

      Zkus si pomalu a v klidu přečíst zákon o rodině a popřemýšlej, proč existuje. A proč taková pravidla existovala dávno předtím, než by vůbec sepsán.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:28 14.07.2021

      Svazek pokrevních příbuzných zákon zakazuje u heterosexuálních párů, ne u homosexuálních, pardon, překlep.

      Svazek pokrevních příbuzných zákon zakazuje u heterosexuálních párů, ne u homosexuálních, pardon, překlep.

     • Jirosi
      16:31 14.07.2021

      GE: Prozradím vám tajemství, z pohlavního styku ženy a muže opravdu vzniká dítě. Ale ten muž opravdu nemusí být její manžel, ani partner. Tohle je totiž jen klasické přebírání ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Prozradím vám tajemství, z pohlavního styku ženy a muže opravdu vzniká dítě. Ale ten muž opravdu nemusí být její manžel, ani partner.

      Tohle je totiž jen klasické přebírání institutu manželství jak ho definovala křesťanská církev. Tedy nedělitelný svazek muže a ženy na celý život.
      Ale to opět není realita, ale pouze snaha ovládat poslušné ovečky.

      Biologickým ne, ale faktickým ano. To je totiž ten problém. Značná část dětí vyrůstá bez "rodiče"... jenže to se vám nehodí do krámu.

      Rodina má nárok na dítě, pokud dítěti umřou zákonní zástupci (ne biologičtí rodiče). Pak se přednostně umísťuje v rámci rodiny.

      Ten zbytek je taková blbost, že to nebude ani řešit. Zkuste se někdy podívat kolem jací lidí vychovávají děti. Jaký jim dávají příklad...

      Prostě to co se vám nelibí ze strany EU, naprosto bez problémů praktikujete na jiné občany. Nikoliv v obchodním zboží, ale přímo v jejich základních právech a možnostech.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      19:22 14.07.2021

      Jo tentkokrat to dopadlo dobre, pokud predtim vyhnal vyvojaze na predcasny duchod/ respektive zabaliv praci v tomhle oboru.

      Jo tentkokrat to dopadlo dobre, pokud predtim vyhnal vyvojaze na predcasny duchod/ respektive zabaliv praci v tomhle oboru.

     • Scotty
      23:09 14.07.2021

      GlobeElement tak začnu od té největší kraviny a to incestních manželství homosexuálů. Vzhledem k tomu že se to může týkat tak jednoho z milionu takových vztahů je relevance ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement
      tak začnu od té největší kraviny a to incestních manželství homosexuálů. Vzhledem k tomu že se to může týkat tak jednoho z milionu takových vztahů je relevance prakticky nulová. Nicméně pokud chtějí být zcela rovnoprávní je takové omezení naprosto na místě.

      /Tobě jde patrně o osvojení dětí. Jenomže institut osvojení či náhradní péče tady není proto, aby saturoval potřeby dospělých, nýbrž aby sloužil těm dětem. Dětské domovy tady nejsou od toho, aby se vychovatelky měly s kým ňuchňat, ale aby děti bez rodičů neumřely hlady na ulici. Homosexuální pár chce osvojení dítěte kvůli svému potěšení, ne kvůli zájmům toho dítěte. To ať si pořídí kočku./
      Potom by neměli mít nárok na adopci ani sterilní páry neb je proti přírodě aby měli nějaké dítě. A proto by na jakoukoli adopci pro své potěšení měli zapomenout a pořídit si kočku. nechtěné děti vyrostou v pasťáku v šťastné a plnohodnotné členy plodné heterosexuální společnosti.

      /Smyslem náhradní rodiny je umístit dítě do prostředí co možná nejvíc připomínajícího normální funkční rodinu, která rodí a vychovává vlastní děti. Aby se dítě naučilo, jak se v dospělosti chovat. Toto homopár nesplňuje./
      Toto nesplňuje ani rozvedené manželství nebo případ kdy je otec neznámý.

      /Takže požadavek na adopci dětí homopáry je obyčejné sobectví. Chtějí si plnit své potřeby bez ohledu na důsledky, zájmy či touhy toho dítěte. A vůbec se nedivím, že zaslepený fanatik, jako jsi ty, tuhle blbost hájí./
      Ano. Dát domov nectěnému dítěti je vrchol sobectví. V ústavu kde na zájmy či touhy toho dítěte každý sere jim bude jistě lépe.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:34 14.07.2021

      Shania
      Možná kdyby hned v první reakci napsal že ho občanské postoje toho strýce nezajímají bylo by to mnohem líp přijaté něž když toho tazatele poslal hned po prdele.

      Shania
      Možná kdyby hned v první reakci napsal že ho občanské postoje toho strýce nezajímají bylo by to mnohem líp přijaté něž když toho tazatele poslal hned po prdele.

     • GlobeElement
      09:32 15.07.2021

      Scotty, zákon o rodině nedává manželovi matky právo být otcem. On mu určuje POVINNOST být otcem, protože to dítě počal a je to tedy jeho "vina", že se narodilo. Pokud porodí ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty, zákon o rodině nedává manželovi matky právo být otcem. On mu určuje POVINNOST být otcem, protože to dítě počal a je to tedy jeho "vina", že se narodilo.

      Pokud porodí svobodná žena, bez manžela, žádný muž povinnost být otcem nemá a žena musí otce sama označit a v případě potřeby prokazovat jeho otcovství a nutit jej soudy, aby se o ni a jejich společné dítě postaral. I když žádné dítě počít nechtěl.

      Zákon o rodině je tu od toho, aby toto měla matka a její dítě jednodušší. To je jeho podstata. Je naprosto pitomé označovat zákonem za otce dítěte někoho, kdo otcem nikdy být nemůže, protože jednoduše není muž a dítě se ženou nepočne. Zákon popírají biologickou realitu je kravina.

      Co se adopcí týče, to je jiná otázka, zde se můžeme hádat do alejujá a nechť si společnost odhlasuje zákon, který adopci homosexuálním párům přizná. Ale toto se zákonem o rodině nesouvisí.

      Já osobně jsem proti, z důvodů, které jsem uvedl. Homosexuální pár nechce adoptovat dítě pro dobro toho dítěte, ale pro svoje dobro. To samé samozřejmě platí i o heterosexuálním páru, ale ten je alespoň z biologickéo o sociálního hlediska prostředím, kde se dítě naučí, jak rodina funguje. V homosexuálním páru se to nenaučí - jednoduše proto, že zde model otec-matka-jejich dítě neexistuje.
      A v případě osvojování dětí musí být na prvním místě zájem a budoucnost těch dětí, ne dospělých.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      11:35 15.07.2021

      @GlobeElement Přijde mi, že nesprávně předpokládáš, že otcovství=biologické_otcovství. Otcem se podle zákona může stát jiný muž než je biologický otec, a to dokonce v situaci kdy ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement

      Přijde mi, že nesprávně předpokládáš, že otcovství=biologické_otcovství.
      Otcem se podle zákona může stát jiný muž než je biologický otec, a to dokonce v situaci kdy je biologický otec znám a naživu. Jinými slovy, je jisté, že dotyčný muž zcela jistě není biologickým otcem, a přesto získá práva a povinnosti rodiče.
      Takže nevidím, proč by tato rodičovská práva nemohla mít i žena jakožto nebiologický rodič.

      "zákon o rodině nedává manželovi matky právo být otcem. On mu určuje POVINNOST být otcem, protože to dítě počal a je to tedy jeho "vina", že se narodilo."

      To asi vždycky neplatí. Pokud se k otcovství přihlásí někdo jiný, a matka to odsouhlasí, tak se rodičem stane nemanžel. (Doufám tedy, že se nepletu)Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:34 15.07.2021

      Jane, že otcovství=biologické otcovství předpokládám nejen já, ale i zákon a je to normální přírodní fakt. Zákon pak natvrdo určuje, že otcem je zákonný manžel provdané ...Zobrazit celý příspěvek

      Jane, že otcovství=biologické otcovství předpokládám nejen já, ale i zákon a je to normální přírodní fakt. Zákon pak natvrdo určuje, že otcem je zákonný manžel provdané matky.

      Ano, umožňuje pár výjimek:

      1. Když se žena rozvede a znovu provdá a dítě se narodí dříve, než 300 dnů od rozvodu, je otcem nový manžel této ženy (pokud to nepopře). Zákon zde předpokládá, že žena s bývalým manželem dítě nepočala, už měla jiného partnera, byˇť nikoli oficiálně.

      2. Pokud se žena jen rozvede a dítě se narodí dříve, než 300 dnů od zahájení rozvodového řízení a bývalý manžel výslovně prohlásí, že není otcem dítěte, kdežto jiný muž výslovně prohlásí, že je otcem dítěte, je za otce považován on.

      3. Pokud se matkou stane svobodná žena po umělém oplodnění, je otcem ten, kdo dal k umělému oplodnění souhlas.

      Ve všech případech se jasně vychází z biologického principu oplodnění.

      A pak situace, kdy nemusí jít o biologického otce:

      4. Pokud nějaká žena označí nějakého muže jako otce a ten to potvrdí, je otcem i když není manželem matky (platí to i před porodem).

      Zákon o biologickém početí hovoří i naprosto bez okolků:

      "Má se za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti."

      Zákon počítá s tím, že manžel nemusí být otcem, v takovém případě může otcovství popřít (a rozhoduje o tom soud), ale má na to lhůtu jen 6 měsíců od chvíle, kdy se o svém údajném otcovství dozvěděl.

      A pak je zde otázka osvojení. Zde zákon vysloveně říká, že:

      "Předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového vztahu. Osvojení nezletilého musí být v souladu s jeho zájmy.i."

      A má do toho co mluvit i biologický rodič:
      "O osvojení nemůže být rozhodnuto bez souhlasu dítěte, rodičů dítěte nebo osob, které jsou oprávněny dát souhlas za rodiče, popřípadě manžela osvojitele. To platí i v případě, že byl souhlas vzat zpět."

      Co to znamená? Že i když nějaká žena podstoupí umělé oplodnění, je otcem muž, který k tomu dal souhlas. A má-li být takto narozené dítě osvojenou osobou, musí k tomu ten muž dát souhlas.. To neplatí, když není znám nebo nemůže být zastižen a nebo trvale nejeví o dítě zájem. To s tím neprojevováním zájmu je složitější, musí trvat ti měsíce, pak musí být rodič poučen o důsledcích, pak musí uplynout další tři měsíce, není to jen tak.

      No, ale podstatné podle mne je, že zákon tohle všechno skutečně dělá hlavně proto, aby byla zajištěna péče rodičů o dítě. Proto striktně stanoví, kdo je otec a kdo je matka, protože, jak výslovně uvádí: "Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného prospěchu dítěte."

      Zastánci adopce homosexuály argumentují právy těch dospělých. Ale o tom v tom zákoně nic není. Nikdo nemá právo stát se rodičem, má tu možnost, a když se dítě narodí, má podle zákona povinnosti. I to osvojení je zde proto, aby byly naplněny zájmy dítěte a ne zájmy dospělých. Zastánci adopce dětí homosexuály to staví na hlavu. Berou dítě stejně jako štěně, pořídím si ho, protože je mi smutno a chci se s někým mazlit. To je naprosto zvrácený pohled. Sobecký, sebestředný, bezohledný. Je jim srdečně jedno, jaké to na tom dítěti zanechá následky. Oni budou uspokojeni a tím to pro ně hasne.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      17:17 15.07.2021

      @GE V první části jsi sám popsal případy, kdy neplatí rovnost otcovství=biologické otcovství. (Díky za detailní popis.) A přijde mi, že zákon nevidí v otcovství primárně ...Zobrazit celý příspěvek

      @GE

      V první části jsi sám popsal případy, kdy neplatí rovnost otcovství=biologické otcovství. (Díky za detailní popis.)

      A přijde mi, že zákon nevidí v otcovství primárně biologické otcovství, ale ochotu se o dítě starat.
      Pro jistotu se ale zeptám: pokud žena označí otce někoho kdo není biologický otec a ten s otcovstvím souhlasí, má biologický otec možnost své otcovství vymoci, například provedením testu DNA?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:19 16.07.2021

      Pokud je žena vdaná, je otcem jejího dítěte ze zákona její manžel. Pokud žena vdaná není, je otcem ten, s kým souložila v době, kdy došlo k početí. Zákon zde nedává muži právo ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud je žena vdaná, je otcem jejího dítěte ze zákona její manžel. Pokud žena vdaná není, je otcem ten, s kým souložila v době, kdy došlo k početí.

      Zákon zde nedává muži právo domoci se otcovství. Je jasně na straně matky, to ona označuje otce dítěte. (Ten to může uznat - a nebo popřít, když to popře rozhoduje o věci soud). A to proto, že účelem zákona není hájit zájmy dospělých, nýbrž dětí a tedy primárně přinutit otce dítěte, aby se o ně staral (minimálně tedy finančně).

      Zastánci adopce homopáry tohle nechápu. Účelem zákona není dát lidem právo mít děti. Účelem zákona je přinutit rodiče (tedy biologické rodiče, kteří dítě počali), aby se o své děti postarali. A přinutit otce dítěte, v případě, že si chtěl jen tak trochu vrznout a nezná se k následkům, aby se postaral o takto počaté dítě a jeho matku. Tohle je jeho hlavní smysl a účel.

      Ty další věci jsou jen navíc, řeší výjimečné případy typu adopce (i adopci dospělých), ovšem homopáry se zajímají jen o tyto de facto dodatečné části zákona.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      11:23 16.07.2021

      Rozumíme si v tom, že pro stát je primární najít pro dítě takového otce, který se bude s matkou o dítě starat. To ale znamená, že stát otcovství nechápe jako "biologické ...Zobrazit celý příspěvek

      Rozumíme si v tom, že pro stát je primární najít pro dítě takového otce, který se bude s matkou o dítě starat. To ale znamená, že stát otcovství nechápe jako "biologické otcovství". Otec je ten, kdo se s matkou bude o dítě starat.

      V této situaci nevidím důvod, proč by tím "otcem" nemohla být partnerka biologické matky. Ano, je třeba hájit zájmy dítěte, a tedy najít takový pár, který se o dítě bude starat.

      Proto nesouhlasím s tvým textem výše
      "Matkou dítěte je žena, která dítě porodila, i když je lesba. Ale otcem toho dítěte NENÍ a nemůže být jiná žena, i kdyby s ní žila v trvalém svazku. Je to biologicky nemožné."

      **********************************************
      Co se týká "čisté adopce" (tj. nikdo z páru není biologický rodič), napsal jsi:

      "Zastánci adopce dětí homosexuály to staví na hlavu. Berou dítě stejně jako štěně, pořídím si ho, protože je mi smutno a chci se s někým mazlit. To je naprosto zvrácený pohled. Sobecký, sebestředný, bezohledný. Je jim srdečně jedno, jaké to na tom dítěti zanechá následky."

      Homosexuálové i heterosexuálové si přejí "čistou" adopci ze stejného důvodu: tlačí je do toho rodičovský pud.
      Dítě především potřebuje vyrůstat v láskyplném prostředí. A to ve většině případů není dětský domov.
      Pokud by byly na výběr dva páry stejně dobrých "rodičů" pro dítě, souhlasím že je o kousek lepší aby se o dítě starali ti hetero. Ale pokud jsou ti homo jen o kousek lepší rodiče, dal bych ho spíš jim.

      ***********************************************
      Takže kdyby to bylo na mě, zřejmě bych to právo homosexuálním párům dal, a určitě bych umožnil nějaký druh přiosvojení pokud jedním z páru je biologická matka. Ale jak jsem už napsal, zákony nejsou vždycky fér, a jsou příklady mnohem závažnějších nespravedlností v zákonech.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:01 16.07.2021

      Jane, lesbická partnerka matky dítěte nemůže být jeho otcem. Může být jeho tetou, řekněme, ale ne otcem. Stejně jako homosexuální partner otce dítěte by nebyl tomu dítěti matkou. ...Zobrazit celý příspěvek

      Jane, lesbická partnerka matky dítěte nemůže být jeho otcem. Může být jeho tetou, řekněme, ale ne otcem. Stejně jako homosexuální partner otce dítěte by nebyl tomu dítěti matkou. Mohl by to být jakýsi strýček.

      Zákon již dnes umožňuje adopci dítěte jedincem. Nevylučuje homosexuály. Ty vylučuje v případě, že žijí v registrovaném svazku. Toto ustanovení může být korigováno, aniž by se kvůli tomu měnil zákon o rodině (on se tedy jmenuje jinak, ale rozumíme si) nebo aby se měnila definice manželství.

      Ale i tak s adopcí dítěte homopárem nesouhlasím. Logické je registrovat partnera (partnerku) v homosexuálním svazku jako zákonného zástupce dítěte, pokud je to dítě jednoho z tohoto páru. Ale adopce, to je rozhodnutí o osudu dítěte. Výchova dítěte není jen to, že ho šatím, živím a mám ho rád. je to i bezděké přejímání vzorů chování. Děti z dětských domovů mají problém založit normální rodinu, protože v ní nevyrůstaly a neumí se chovat ke svému partnerovi či partnerce, nemají tuto sociální dovednost. A v homopáru ji taky nezískají, protože tam také chybí dvojice otce a matky, muže a ženy. Neuvidí tam, jak se chová žena ke svému muži a naopak, jaká je role každého v rodině. Proto je osvojení heteropárem mnohem lepší.

      Ano, než aby dítě žilo na ulici, je lepší aby jej vychovával homosexuální pár. Ale heterosexuální pár je ještě lepší.

      Píšeš, že lidé adoptují děti, aby uspokojili svůj rodičovský pud. Naprosto souhlasím. Jenomže to je uspokojování potřeb toho dospělého a ne toho dítěte.

      Ale opět - pokud jde homosexuálům o možnost adopce dětí, nechť se o tom jedná. Třeba nemám pravdu a pro děti je to super. A třeba ji mám a pro dítě je to slepá cesta.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      12:36 16.07.2021

      Samozřejmě, že lesbickou partnerku matky nemůžeme nazývat otcem. Proto jsem otce dal do uvozovek. :) Já bych ji nazval raději matkou (tak jako nebiologický otec je nazýván ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozřejmě, že lesbickou partnerku matky nemůžeme nazývat otcem. Proto jsem otce dal do uvozovek. :) Já bych ji nazval raději matkou (tak jako nebiologický otec je nazýván otcem)

      > A v homopáru ji taky nezískají, protože tam také chybí dvojice otce a matky, muže a ženy. Neuvidí tam, jak se chová žena ke svému muži a naopak, jaká je role každého v rodině.

      Co se týká vhodnosti prostředí pro dítě, dal bych dětskému domovu 50 bodů, osamělé matce 90 bodů, homosexuálnímu páru 99 bodů a heterosexuálnímu páru 100.
      Je totiž důležité, aby dítě vidělo, jak se k sobě chovají dva partneři v domácnosti. Ano, je ještě lepší, když se dítě naučí, jak se k sobě chová muž a žena. Ale než se učit, jak na sebe celý život štěkají muž a žena, je tisíckrát lepší, pokud dítě vidí jak na sebe dva jedinci (stejného pohlaví) umějí být hodní.
      Proto jsem psal, že ta zásadní věc je, jak dobří to jsou rodiče, a oproti tomu má jejich hetero/homosexualita malou váhu.

      > Jenomže to je uspokojování potřeb toho dospělého a ne toho dítěte.

      Nesouhlasím. Ano, mateřství, rodičovství, to všechno je primárně uspokojování pudů dospělého. Sekundárně ale tuhle pudy prospívají společnosti a hlavně dětem.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      13:34 16.07.2021

      Jan Padesátýpátý: Reagoval jsem na tohle: "Rozumíme si v tom, že pro stát je primární najít pro dítě takového otce, který se bude s matkou o dítě starat. To ale znamená, že stát ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý:
      Reagoval jsem na tohle:
      "Rozumíme si v tom, že pro stát je primární najít pro dítě takového otce, který se bude s matkou o dítě starat. To ale znamená, že stát otcovství nechápe jako "biologické otcovství". Otec je ten, kdo se s matkou bude o dítě starat."

      To co říkáš dává na první pohled určitou logiku, ale je to zásadně špatně. Rodiče dítěte jsou biologičtí rodiče. Vždy. Podle tvého vysvětlení by přestala existovat zodpovědnost rodičů (šukat je fajn a jednoduché, vychovávat dítě je práce...) a hlavně je to první krok k zavedení něčeho jako barnevernet v Norsku, kdy stát rozhodne, že biologičtí rodiče nejsou dost dobří a prostě dítě vezme a dá někomu jinému dle svého uvážení. Stát by děti vlastnil a rozhodoval o tom, kdo bude děti vychovávat.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      13:42 16.07.2021

      @Torong > Rodiče dítěte jsou biologičtí rodiče. Vždy. To není pravda. GE vysvětlil jak je to v českých zákonech: podle našich zákonů biologický rodič nemá možnost se domoci svého ...Zobrazit celý příspěvek

      @Torong
      > Rodiče dítěte jsou biologičtí rodiče. Vždy.

      To není pravda. GE vysvětlil jak je to v českých zákonech: podle našich zákonů biologický rodič nemá možnost se domoci svého otcovství, pokud s tím matka nesouhlasí a domluví se na "rodičovství" s jiným mužem.

      Barnevet s tím nesouvisí, u nás Barnevet nemáme. To, že si matka může zvolit k dítěti nebiologického "otce" je jiná věc, než když stát může dítě matce snadno (jako v Norsku) odebrat.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:19 16.07.2021

      Jane, já netvrdím, že biologický otec nemá možnost domoci se svého otcovství. Může podat žalobu na určení otcovství. Ale máš pravdu, že pokud se matka dítěte domluví s jiným mužem ...Zobrazit celý příspěvek

      Jane, já netvrdím, že biologický otec nemá možnost domoci se svého otcovství. Může podat žalobu na určení otcovství. Ale máš pravdu, že pokud se matka dítěte domluví s jiným mužem a oba budou tvrdit, že to on je otcem, byl by biologický otec pravděpodobně ze hry. Pokud tedy není jejím manželem. Na webu jsem našel tuto právní radu:

      Dotaz: Dobrý den, s manželkou máme deseti měsíční dceru a před nějakým časem vyplulo na světlo, že manželka v době početí měla poměr i s jiným mužem. Tuto skutečnost jsme si s manželkou vyříkali a já naší dceru považuji za svoji ať už je skutečnost jakákoliv, ale bohužel ten dotyčný muž nás momentálně obtěžuje tím, že je dcera určitě jeho a že si na ni bude činit nárok i soudně, celá situace je pro nás dost nepříjemná, má nějakou šanci, aby nás o dceru připravil?
      Petr

      Odpověď:
      Dobrý den Petře, při určování otcovství soudní praxe sleduje zájem dítěte. Ve vašem případě lze předpokládat, že by soud žalobě muže, který tvrdí, že je otcem dítěte nevyhověl z důvodu pozdního podání žaloby, případně z důvodu, že popření vašeho otcovství není v zájmu dítěte, když vy své otcovství uznáváte a o dítě se staráte jak po osobní, tak i po finanční stránce a dcera vás vnímá jako svého otce.

      Ale taky jsem našel toto:

      Komu svědčí první domněnka?
      Svědčí manželovi matky. Vychází z účelu manželství a v praxi předpokládaného a obvyklého stavu. Není nutné nic dokazovat, první domněnka se uplatní automaticky. Dítě má tak od narození založené rodinněprávní vztahy k matce, k otci a jejich prostřednictvím k dalším příbuzným (vztahy osobní a majetkové včetně dědických vztahů mezi členy rodiny).

      Co to znamená? Že když se dítě narodí v manželství, je jeho otcem manžel matky a to i tehdy, když ona tvrdí opak. Musela by podat žalobu na popření otcovství, to by byla asi dost zajímavá soudní záležitost.

      V zákoně o rodině je ale jedna kouzelná věta. Píše se tam, že pokud je dítě adoptováno, je možné mu tuto informaci utajit, ale - dítě má právo se ji dozvědět (myslím, že až v dospělosti).

      Tedy má právo vědět, kdo jsou jeho biologičtí rodiče.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      17:10 16.07.2021

      @GE Aby bylo jasné, netvrdil jsem, že biologický otec nikdy nemá možnost domoci se otcovství. Tvrdil jsem, že existují situace, kdy biologický otec nemá možnost se toho domoci. A ...Zobrazit celý příspěvek

      @GE

      Aby bylo jasné, netvrdil jsem, že biologický otec nikdy nemá možnost domoci se otcovství. Tvrdil jsem, že existují situace, kdy biologický otec nemá možnost se toho domoci.
      A to platí: Ta situace nastane když biologického otce a nemanžela za otce nechce biologická matka.

      (Nechci úplně zabíhat do detailů, ale tvoje citace z idnes s odpovědí Petrovi je v rozporu s tímto:
      https://www.epravo.cz/top/clan...
      Podle toho rozboru by biologickému otci nepomohlo ani to, kdyby měl v ruce test DNA: není kdo by podal žalobu na určení otcovství:
      "Řízení o určení, resp. popření otcovství je (až na dále konstatované výjimky) řízením návrhovým, přičemž oprávněn k podání návrhu na zahájení řízení o popření otcovství ve smyslu ust. § 785 a násl. je toliko manžel matky (právní otec) a matka."
      Biologický otec má právo podat pouze návrh na "určení otcovství souhlasným prohlášením", tj. když manžel, matka i biologický otec se shodnou na tom kdo je otec)

      *****************************************
      Základní právní princip popisuje asi toto:
      "Za zcela ideální stav je přitom považován soulad mezi biologickým, právním a sociálním rodičovstvím, tedy mezi rodičovstvím založeným biologickými vazbami mezi dítětem a poskytovatelem genetického materiálu (biologické rodičovství), rodičovstvím, kde rodič vykonává péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví a o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj (sociální rodič), a rodičovstvím založeném na právních domněnkách, kdy rodičem je ten, koho zákon za rodiče dítěte považuje (právní rodičovství); není-li tento soulad dobře možný, je třeba s ohledem na konkrétní okolnosti případu uvážit, který z uvedených aspektů rodičovství převažuje."

      Ve stručnosti, právní a biologické (a sociální) otcovství jsou rozdílné pojmy.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      12:38 17.07.2021

      @Shania

      ještě k tématu šikany:
      https://www.novinky.cz/zahrani...

      @Shania

      ještě k tématu šikany:
      https://www.novinky.cz/zahrani...

    • Torong
     11:58 16.07.2021

     Jan Padesátýpátý: To co říkáš dává na první pohled určitou logiku, ale je to zásadně špatně. Rodiče dítěte jsou biologičtí rodiče. Vždy. Podle tvého vysvětlení by přestala ...Zobrazit celý příspěvek

     Jan Padesátýpátý:
     To co říkáš dává na první pohled určitou logiku, ale je to zásadně špatně. Rodiče dítěte jsou biologičtí rodiče. Vždy. Podle tvého vysvětlení by přestala existovat zodpovědnost rodičů (šukat je fajn a jednoduché, vychovávat dítě je práce...) a hlavně je to první krok k zavedení něčeho jako barnevernet v Norsku, kdy stát rozhodne, že biologičtí rodiče nejsou dost dobří a prostě dítě vezme a dá někomu jinému dle svého uvážení. Stát by děti vlastnil a rozhodoval o tom, kdo bude děti vychovávat.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      12:52 16.07.2021

      Na co přesně reaguješ? Jsi ve vlákně pod Shaniou.
      Možná by bylo nejlepší, kdybys přidal citaci a celé to dal na správné místo, abychom to nebordelili

      Na co přesně reaguješ? Jsi ve vlákně pod Shaniou.
      Možná by bylo nejlepší, kdybys přidal citaci a celé to dal na správné místo, abychom to nebordelili

     • Torong
      13:30 16.07.2021

      Jo, dal jsem to špatně.

      Jo, dal jsem to špatně.

 • Shania
  09:14 12.07.2021

  Jeslti je nejaky clanek, ktery stoji za to si precist o nesmyslnosti klimatickeho alarmismu, tak je to tenhle

  https://judithcurry.com/2021/0...

  Jeslti je nejaky clanek, ktery stoji za to si precist o nesmyslnosti klimatickeho alarmismu, tak je to tenhle

  https://judithcurry.com/2021/0...

  • Jirosi
   14:46 12.07.2021

   Až na závěr sním nemám problém souhlasit. On totiž opět neřekl tu nejpodstatnější věc! Co řekneš svým dětem, až zjistíš, že si se mýlil? Opravu na to vsadíš celou planetu, ...Zobrazit celý příspěvek

   Až na závěr sním nemám problém souhlasit.
   On totiž opět neřekl tu nejpodstatnější věc! Co řekneš svým dětem, až zjistíš, že si se mýlil?
   Opravu na to vsadíš celou planetu, jedinou v okolním vesmíru?
   Změna bude pravděpodobně vratná (z pohledu planety), ale nejsem si jistý, že vydržíme ty miliony let na ni čekat v podzemí.

   Přitom se bavíme o změně v odvětví, kde na to máme technologie. Nikoliv o změně, kde na to technologie nemáme! Žádná změna se nestane přes noc, ale postupně každý den kousek.Skrýt celý příspěvek

   • Shania
    16:28 12.07.2021

    Co řekneš svým dětem, až zjistíš, že si se mýlil? :D No nechtel bych jim rikat, jak jsme si mysleli, ze porucime vetu a desti... Juddith je zena > mimochodem odejita pro sve ...Zobrazit celý příspěvek

    Co řekneš svým dětem, až zjistíš, že si se mýlil? :D

    No nechtel bych jim rikat, jak jsme si mysleli, ze porucime vetu a desti...

    Juddith je zena > mimochodem odejita pro sve nazory z US univerzit, uz pro ni nemeli pro ni vhodnou pozici (protoze je luke warmer, tedy veri v AGW, ale neni alarmista)...

    Koukam, ze straseni na nektery lidi zabira celkem dobre, co..

    1. jak vubec zjistis, ze to co se stane je vlivem lidske cinosti a zejmena CO2?

    2. jak uz jsem ti mnohokrat ukazal, bez ohledu jestli veris na magickou vlastnost CO2 kontrolovat klima, tak prechod na oze to nijak nevyresi(narust spotreby fosilnich paliv se bude jen zvysovat)... na to potrebujes opravdu globalni akci a ta nikdy nebude... bez ohledu na to co nam rikaji, tak nemaji vubec tuseni co bude a jak pocasi na planete funguje... jedina nase sance zredukovat CO2 bylo pred dvaceti lety stavet JE jak o zivot.

    Net zero plany jsou opravdu pekny svinstvo a doufam, ze se vzpomatujeme a zatrhnem jim to... je aspon stesti, ze tu jsou staty, co ten experiment udelaji davno pred nami...

    3. Take mi prijde usmevna myslenka, ze si nekdo mysli, jak dokazeme vratit zemi na tu neznamou idelani teplotu... A jen doufej, ze nekoho nenapadne experimentovat s geoengineergem a ochlazovat planetu, protoze to opravdu dokazeme, ale vysledek se nam nebude moc libit...

    4. Adaptace je podle me jedine reseni, od -50 po + 50C uz lide ziji ted, bez ohledu na to jak bude teplo, tak dostatek energie a vody to poresi... Daleko vetsi problem by byl, kdyby se zacalo ochlazovat a s tim uz fakt nic neudelame a masove vymirani by byl fakt...

    S tim co predvida IPCC, tak ta adaptace bude stat zlomek toho, co stoji boj s klimatem a dopady jsou fakt male 4%gdp... zadny konec sveta a lidstva se fakt nekona...

    5. to tvoje zalezeni pod zem je jak z nejake spatne scifi, kdy se na zemi se skoro neda dychat, a tak se hleda zachrana na marsu:DSkrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     16:52 12.07.2021

     Shania: "Co řekneš svým dětem, až zjistíš, že si se mýlil? :D" Jako, že hromady fosilních paliv v zemí. K tomu soběstačná energetika, doprava za rozumné peníze bude pro další ...Zobrazit celý příspěvek

     Shania: "Co řekneš svým dětem, až zjistíš, že si se mýlil? :D"

     Jako, že hromady fosilních paliv v zemí. K tomu soběstačná energetika, doprava za rozumné peníze bude pro další generace problém ?
     Prosím vás v čem?

     Podstatně větší problém pro další generace bude, když nebudete mít soběstačnou energetiku, dopravu, k tomu si přičtěte ještě vytěžená fosilní paliva. Technologie co to měli zařídit v plenkách z potřebou investic do dalšího vývoje, k tomu nenastartovaná výroba těch zdrojů.
     To bez ohledu na to zda se klima změní, nebo ne bude problém.

     Nikoliv. Pouze dedukce s roustoucí teploty na povrhu. Tedy přesun do chladnějších prostor, s vystavení menším vlivům počasí je logická volba.
     A je jedno co to způsobilo.

     Lidé sice žijí -50+50, ale zkuste se podívat na zalidnění daných oblastí(obyv/km).Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      17:55 12.07.2021

      jo mit energeticky mix , ktery ma zavisi na pocasi... to je fakt skvela vyhra... prijde par sopecnych erupci a muzes si celou infrastrukturu strcit nekam... kdyz uz tedy planujeme ...Zobrazit celý příspěvek

      jo mit energeticky mix , ktery ma zavisi na pocasi... to je fakt skvela vyhra...
      prijde par sopecnych erupci a muzes si celou infrastrukturu strcit nekam... kdyz uz tedy planujeme na extremni pocasi...

      Tim, ze se my bude racionalne chovat k energetice se fakt vyzkum a rozvoj nezpomali. Navic investice do vyzkumu jsou narozdil od OZE jedna z nejlepsich investic, navic ja beru OZE jako doplnek, ne neco co je schopne pohanet nasi civilizaci a nutne potrebujeme neco lepsiho. Do te doby tu budou fosilni paliva v energetice.

      Uvedomujes si, ze teploty rostou na polech, tedy z -40 na -38, na jiznim neustale ledu vic a vic. V gronsku ted ma led tat a ne se akumulovat... Takze to znamena, ze nejvetsi strasak a to zvysovani hladniny mori z techto dvou lokalit neni aspon ted problem.

      Pak to znamena, snizovani extremu, tedy zejmena vyssi nocni teploty.

      Ty dnes defakto nemas vubec sanci zmenu klimatu na vlastni kuzi vubec pocitit...

      Nejvic lidi zije tam, kde je teplo a nejmin tam, kde je zima.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:14 12.07.2021

      Shania: Ale každý energetický mix je závislý na počasí. Nebo ty snad žiješ v představě, že třeba teplárny jedou přes léto na 100%???? Smiř se s tím, že do odvětví kde jsou ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Ale každý energetický mix je závislý na počasí. Nebo ty snad žiješ v představě, že třeba teplárny jedou přes léto na 100%????

      Smiř se s tím, že do odvětví kde jsou zajímavé zisky z prodeje jde násobně víc peněz než do odvětví bez odběru (teorie na univerzitách).

      Podle tebe tedy nejvíce lidí žije na pouštích? To asi ne...
      Jako obyvatel Evropy, kde její obyvatelnost v rozumných mezích závisí na Golfském proudu, jsem celkem závislý na stabilním klimatu.
      Zkus si potočit globusem, a podívej se na stejnou zeměpisnou šířku na jiných částech světa. Ty místa jsou v podstatě bez lidí.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      20:55 12.07.2021

      kdyz uz ches ty pouste tak napr. las vegas, phoenix, blizky vychod. Obrovske mnozstvi lidi zije v prostredich, kde je bezne 40C. Daleko vic nez v Evrope. Od vynalezu AC se na ty ...Zobrazit celý příspěvek

      kdyz uz ches ty pouste tak napr. las vegas, phoenix, blizky vychod. Obrovske mnozstvi lidi zije v prostredich, kde je bezne 40C. Daleko vic nez v Evrope.
      Od vynalezu AC se na ty pouste lidi jeste sami radi stehuji...

      Teplarna ti jaksi bude fungovat, pokud ma palivo... energie z vetru ti muze klidne na tydny vypadnout. solary mas mimo celou zimu a vsechny noci (coz jeste teoreticky muzes pres baterie resit pri extremnich nakladech).Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:08 12.07.2021

      Shania: Ty si to vůbec nepochopil. Výkon Teplárny podléhá potřebě topiv v domech na ni napojených. Ta potřeba je přímo závislá na počasí! Tedy už dnes se fungování podřizuje ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Ty si to vůbec nepochopil. Výkon Teplárny podléhá potřebě topiv v domech na ni napojených. Ta potřeba je přímo závislá na počasí!
      Tedy už dnes se fungování podřizuje počasí!Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:13 12.07.2021

      Žijí tam, protože tam je zdroj vody. Ten je ale závislý na fungování klimatu. Zrovna to Las Vegas je přímo závislé na vodě z Hooverovy přehrady, pokud tam nebude dostatek vody. ...Zobrazit celý příspěvek

      Žijí tam, protože tam je zdroj vody. Ten je ale závislý na fungování klimatu.
      Zrovna to Las Vegas je přímo závislé na vodě z Hooverovy přehrady, pokud tam nebude dostatek vody. Lidé zase rychle odcestují.
      https://ct24.ceskatelevize.cz/... Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      21:49 12.07.2021

      No bez vody nikdo nikde zit nebude... teplejsi more vic vody > vic srazek. S voudou muzes na pousti farmarit. Jiste muze v urcite oblast prset a jinde bude zase vody vic, to je ...Zobrazit celý příspěvek

      No bez vody nikdo nikde zit nebude... teplejsi more vic vody > vic srazek.
      S voudou muzes na pousti farmarit.

      Jiste muze v urcite oblast prset a jinde bude zase vody vic, to je normalni, proste se tam budou muset adaptovat...

      V kaliformii bylo nekoli stoletych such, nikdo ti nezaruci, ze se to nemuze stat znovu, dnes samozdrejme jen diky lidem...

      V indii na pocatku minuleho stoleti psali klimatologove, jak jsou sucha cim dal tim mene castejsi, diky teplejsimu klimatu atd... lidi by si meli obcas zjistit jak to idelani klima s nizkym obsahem CO2 bylo "perfektni"

      V 30 letech se v US prestehovalo miliony lidi diky dust bowl eventu, tohle kdyby se opet stalo dnes...

      Vlny veder zabili statisice lidi v evrope v 1911 napr.(40k jen v parizi).. nejvetsi vlna veder zabijeli dobytek a ptaci mrtvi padali ze stromu a podobne...
      Vzdycky bude a extremni pocasi prijde at udelame cokoliv.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:21 12.07.2021

      "dust bowl eventu" To tě uklidním, že ten zatavilo jen těžení podzemní vody (není nekonečná) Pak si můžeš vybrat buď tu půdu nebudeš obdělávat, nebo se sní stane poušť cca o ...Zobrazit celý příspěvek

      "dust bowl eventu"

      To tě uklidním, že ten zatavilo jen těžení podzemní vody (není nekonečná) Pak si můžeš vybrat buď tu půdu nebudeš obdělávat, nebo se sní stane poušť cca o 30-40% víc z celého území USA.

      Tepleji = větší odpar = větší teplo, teď je otázka kde bude padat. Což, je celý ten problém v teplých místech určitě ne = pouště. Krom toho pouště mají tendenci se rozšiřovat.

      "V indii na pocatku minuleho stoleti psali klimatologove, jak jsou sucha cim dal tim mene castejsi, diky teplejsimu klimatu atd"

      Všiml si si, že tamní populace od té doby trošku narostla. Takže výkyv = miliony mrtvých. Co je dokázala malá neúroda v Rusku, a přerušení dodávek do S. Afriky.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      23:48 12.07.2021

      USA se ochazuji, ne naopak. Dust bowl skoncil sam = In the fall of 1939, after nearly a decade of dirt and dust, the drought ended when regular rainfall finally returned to the ...Zobrazit celý příspěvek

      USA se ochazuji, ne naopak.

      Dust bowl skoncil sam = In the fall of 1939, after nearly a decade of dirt and dust, the drought ended when regular rainfall finally returned to the region.

      In the past, droughts have periodically led to major Indian famines, including the Bengal famine of 1770, in which up to one third of the population in affected areas died; the 1876–1877 famine, in which over five million people died; and the 1899 famine, in which over 4.5 million died.

      Dnes v podstate muzes mit hladomor, pokud je to zpusobeno jinym faktorem, napr. valkou jako jemen. Mame tak obrovskou nadprodukci potravin, ktera jen roste... potraviny tam prepravit atd...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      03:38 13.07.2021

      Shania: Když si to myslíš... https://www.sciencemag.org/new... Dust blow v USA byl produktem lidské činnosti. A ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Když si to myslíš... https://www.sciencemag.org/new...

      Dust blow v USA byl produktem lidské činnosti. A opět se začíná objevovat.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      10:20 13.07.2021

      That was followed by an extended drought during the ’30s that included record-breaking heat waves in 1934 and 1936. But recent studies are showing how climate change is drying out ...Zobrazit celý příspěvek

      That was followed by an extended drought during the ’30s that included record-breaking heat waves in 1934 and 1936.

      But recent studies are showing how climate change is drying out the region. Greenhouse gases are making heat waves like those in the 1930s far more likely, according to a study published in May in Nature Climate Change. And in an April study in Science, researchers suggested much of the western United States is on the brink of a prolonged megadrought that could outrank anything in more than 1000 years. “We really are at the point where droughts could again be as bad as in the 1930s,”

      Teploty v 1930 meli v us vyssi nez dnes, a vlny veder podstatne delsi, muzes tedy prisuzovat cast problemu zemedelstvi... ale za vyssi teploty a dlouhe vlny veder farmari fak nemuzou....tohel postihlo i neobedelavanou pudu.


      Tedy teploty meli vyssi nez se NASA a NOAA rozhodly upravit zaznamy...

      https://twitter.com/i/status/1...

      A predstav si, ze se jim tam vrati idealni klima nizkeho CO2 jako tohle
      https://realclimatescience.com...

      Pointa je, ze donutit pocasi, aby nezpusobovalo tyhle eventy je cista fantazie, lepsi investovat do adaptace a zodolnovani, nez jit formou novodobych lidskych obeti a snazit se menit neco, cemu nejspis nikdy nebudeme rozumet.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:57 13.07.2021

      Shania: Tady se jedná o území, kde v podstatě rostla souvisle tráva, a spásala to miliardové stádo Bizonů. Problém toho území není ani tak teplota jako nedostatek srážek. Ono stačí ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Tady se jedná o území, kde v podstatě rostla souvisle tráva, a spásala to miliardové stádo Bizonů. Problém toho území není ani tak teplota jako nedostatek srážek. Ono stačí podívat na co se ti ta tráva změní, když ji posekají. Místo, aby zadržovala vláhu ti vytvoří zdroj tepla.
      To si spoji s tím, že oni většinu rozorali, a čekali na déšť! Místo toho dostali ten "Dust blow".
      Byl to stejný efekt jaký dnes vytváří města. Kdy jejích i o pár stupňů vyšší teplota vede k tomu, že to oblačnost obejde. Jenže, jim se to povedlo udělat na podstatně větší ploše za pomoci zemědělství.

      Pro představu ty největší dokázali dojít až na východní pobřeží!
      https://eleventhstack.wordpres... Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:11 14.07.2021

      Jirosi, v Kalifornii jsou skutečně prokázána dlouhá období sucha s periodou asi 200 let. Díky velmi starým stromům se nárůst dřevní hmoty dá změřit velmi přesně. Kalifornie je ve ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, v Kalifornii jsou skutečně prokázána dlouhá období sucha s periodou asi 200 let. Díky velmi starým stromům se nárůst dřevní hmoty dá změřit velmi přesně. Kalifornie je ve své podstatě údolím pod pohořím Sierra Nevada. Na množství srážek nemá vliv zemědělská činnost, nýbrž západní větry, které sem donesou mračna, zastaví se o hory a tam ta voda spadne. V létě prší, v zimě nasněží, což se nestalo. Nevíme, proč, ale děje se to historicky už nejméně 1000 let, co se dalo zjistit ze vzorků půdy ze sond.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:40 14.07.2021

      GlobeElement: Vy co text to perla, Kalifornie (Siera Nevada) je asi 1000+km daleko od oblasti, o které jsme se tu bavily... ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: Vy co text to perla, Kalifornie (Siera Nevada) je asi 1000+km daleko od oblasti, o které jsme se tu bavily...

      http://www.fasttrackteaching.c... Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:31 14.07.2021

      Hm, a že totéž nenastalo v Rusku, když rozorali tzv celiny. To sice byla ekologická katastrofa, ale oteplení nezpůsobila.

      Hm, a že totéž nenastalo v Rusku, když rozorali tzv celiny. To sice byla ekologická katastrofa, ale oteplení nezpůsobila.

     • GlobeElement
      15:35 14.07.2021

      Navazoval jsem na faktickou poznámku: Shania 21:49 12.07.2021 "V kaliformii bylo nekoli stoletych such, nikdo ti nezaruci, ze se to nemuze stat znovu, dnes samozdrejme jen diky ...Zobrazit celý příspěvek

      Navazoval jsem na faktickou poznámku:

      Shania 21:49 12.07.2021
      "V kaliformii bylo nekoli stoletych such, nikdo ti nezaruci, ze se to nemuze stat znovu, dnes samozdrejme jen diky lidem..."

      Tato oblast, která nyní opět trpí suchem, má dobře zmapovanou historii. A ta ukazuje, že období sucha se zde opakují periodicky.

      I před příchodem bílého muže.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:34 14.07.2021

      Torong: Ono záleží zda je daná oblast bohatá na srážky, nebo není.

      GE: Tak pak neodepisujte mě, ale Shania.

      Torong: Ono záleží zda je daná oblast bohatá na srážky, nebo není.

      GE: Tak pak neodepisujte mě, ale Shania.

     • Shania
      19:24 14.07.2021

      https://pbs.twimg.com/media/E6...

      sucho bylo na 80% uzemi USA.

      https://pbs.twimg.com/media/E6...

      sucho bylo na 80% uzemi USA.

     • GlobeElement
      09:35 15.07.2021

      Zde je nutno říct, že lidská činnost určitě na lokální klima vliv má. U zemědělské činnosti samozřejmě velmi záleží na tom, co se pěstuje a jakým způsobem. Těžko říci, jestli je ...Zobrazit celý příspěvek

      Zde je nutno říct, že lidská činnost určitě na lokální klima vliv má. U zemědělské činnosti samozřejmě velmi záleží na tom, co se pěstuje a jakým způsobem.

      Těžko říci, jestli je pšeničné pole svým vlivem nějak zásadně odlišné od prérie a jestli pole po sklizni vykazuje nějaké jiné vlastnosti od prérie, po které se přehnalo několikatisícové stádo bizonů.Skrýt celý příspěvek

    • Upgrade
     17:07 12.07.2021

     Aj keby to oteplenie nebolo z CO2 alebo dokonca ani sposobene clovekom, tak ultralacny a siroko pouzitelny zdroj energie je jedina vec co by to dokazala raz zvratit. A vobec ...Zobrazit celý příspěvek

     Aj keby to oteplenie nebolo z CO2 alebo dokonca ani sposobene clovekom, tak ultralacny a siroko pouzitelny zdroj energie je jedina vec co by to dokazala raz zvratit. A vobec nevadi, ze tento zdroj bude nestabilny.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:13 14.07.2021

      Ultralevný zdroj energie by byl fajn, i kdyby na klima neměl naprosto žádný vliv.

      Už se těším, až se na nějaký přijde.

      Ultralevný zdroj energie by byl fajn, i kdyby na klima neměl naprosto žádný vliv.

      Už se těším, až se na nějaký přijde.

   • Torong
    15:33 15.07.2021

    "Torong: Ono záleží zda je daná oblast bohatá na srážky, nebo není." Jistě Jirosi. Právě proto jsem dal jako příklad ony celiny, což jsou stepi v Kazachstánu. Podnebí velmi ...Zobrazit celý příspěvek

    "Torong: Ono záleží zda je daná oblast bohatá na srážky, nebo není."
    Jistě Jirosi. Právě proto jsem dal jako příklad ony celiny, což jsou stepi v Kazachstánu. Podnebí velmi podobné.Skrýt celý příspěvek

  • Upgrade
   16:17 12.07.2021

   Len pre predstavu o com je ten exponencialny technologicky rast. V roku 1961 stal 1 gigaflops vypoctoveho vykonu 150 miliard dolarov. Dnes su to dva centy.

   Len pre predstavu o com je ten exponencialny technologicky rast. V roku 1961 stal 1 gigaflops vypoctoveho vykonu 150 miliard dolarov. Dnes su to dva centy.

 • cejkis
  08:11 12.07.2021

  V ČR stojí dotace na fotovoltaiku 1000 miliard za 20let a vyrobí ročně cca 60GWh z celkové spotřeby ČR 73900GWh. (2019)

  Nechápu, jak může někdo tuhle sra… propagovat.

  V ČR stojí dotace na fotovoltaiku 1000 miliard za 20let a vyrobí ročně cca 60GWh z celkové spotřeby ČR 73900GWh. (2019)

  Nechápu, jak může někdo tuhle sra… propagovat.

  • Jirosi
   14:29 12.07.2021

   Já, zase nechápu jak muže někdo spojovat další výstavbu OZE se solárním tunelem... Pokud chcete vést diskuzi o solárním tunelu, tak ten byl 100% špatně. Tady není moc o čem ...Zobrazit celý příspěvek

   Já, zase nechápu jak muže někdo spojovat další výstavbu OZE se solárním tunelem...

   Pokud chcete vést diskuzi o solárním tunelu, tak ten byl 100% špatně. Tady není moc o čem diskutovat.Skrýt celý příspěvek

   • Shania
    14:44 12.07.2021

    A jak zabranis tomu, aby se to neopakovalo? Dasi projekty OZE jen cekaji na dalsi vlnu dotaci. Mame tady obrovsky tunel okolo repky... Ve skutecnosti dnes vsechny politicke ...Zobrazit celý příspěvek

    A jak zabranis tomu, aby se to neopakovalo? Dasi projekty OZE jen cekaji na dalsi vlnu dotaci.

    Mame tady obrovsky tunel okolo repky...

    Ve skutecnosti dnes vsechny politicke strany se uz otevrene hlasi, ze jim penize z dotaci na greed deal nesmrdi, takze cekej spis vic pruseru, nez min. treba si to tentokrat akorat lip zamaskuji.

    Mame tu ten napr ten novy plan na zchlazeni Prahy...

    Takze ja jen doufam, ze alespon ty projekty, co budou mit smysl prevazi nad tim zbytkem...Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     16:55 12.07.2021

     Tak jim nesmrdí ani dotace pro Naftu, viz. další snížení spotřební daně na tento rok. Pokud někdo chce vylít peníze ze státního, tak si určitě najde způsob jak to udělat. Otázka ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak jim nesmrdí ani dotace pro Naftu, viz. další snížení spotřební daně na tento rok.

     Pokud někdo chce vylít peníze ze státního, tak si určitě najde způsob jak to udělat. Otázka je jediné, zda to bude zbytečné, nebo to bude mít význam pro budoucnost.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:14 14.07.2021

      A nebo jestli to bude škodit, jako zatím všechny snahy EU o OZE. Dotace jsou zlo. Ve finále odčerpávají peníze z důležitých a potřebných věcí a mrhají jimi na politicky ...Zobrazit celý příspěvek

      A nebo jestli to bude škodit, jako zatím všechny snahy EU o OZE.

      Dotace jsou zlo. Ve finále odčerpávají peníze z důležitých a potřebných věcí a mrhají jimi na politicky protlačované nesmysly.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:41 14.07.2021

      GlobeElement: Dotace nejsou dokonalé, ale vaše neznalost je takřka neomezná.

      GlobeElement: Dotace nejsou dokonalé, ale vaše neznalost je takřka neomezná.

     • GlobeElement
      15:36 14.07.2021

      Jistě. Který typ OZE neškodil životnímu prostředí?

      Jistě. Který typ OZE neškodil životnímu prostředí?

     • Jirosi
      16:39 14.07.2021

      GE: Neexistuje technologie co by neškodila životnímu prostředí. Existují jen technologie, co mají o několik řádu nižší dopady, třeba ty FV. Zaplatíte vstupní náklady a i v CR ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Neexistuje technologie co by neškodila životnímu prostředí.
      Existují jen technologie, co mají o několik řádu nižší dopady, třeba ty FV.
      Zaplatíte vstupní náklady a i v CR máte skoro 8/12m v roce funkční zdroj energie, bez dalších vstupů! Tomu těžko něco konkuruje!
      Možná vodní elektrárna bez přehrady, ale tam máte opět limit v rámci počasí (poklesy průtoku). Přitom ten FV se dá umístit skoro kamkoliv.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:38 15.07.2021

      I vodní přehrada ovlivňuje životní prostředí. Mění klima v regionu, ničí údolí, může vahou vody i měnit geologické poměry. FV panely na střeše jsou fajn (těžko říci, jak moc ...Zobrazit celý příspěvek

      I vodní přehrada ovlivňuje životní prostředí. Mění klima v regionu, ničí údolí, může vahou vody i měnit geologické poměry.

      FV panely na střeše jsou fajn (těžko říci, jak moc ohřívají vzduch), ale na polích už ne. Brání slunečnímu svitu, snižují schopnost fotosyntézy, brání i dopadu srážek, v tom množství už určitě způsobí ohřev vzduchu. Celé takové pole je obehnáno plotem, brání migraci zvířat, bere býložravcům potravu. Není to tak růžové, jak to na první pohled vypadá.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:43 15.07.2021

      Jirosi: V našich podmínkách cca 7-8 měsíců. A pouze ve dne. 4-5 měsíců je účinnost panelů minimální a v noci žádná. Kdy potřebuji nejvíce elektřiny? No přesně v té době, kdy jsou ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi:
      V našich podmínkách cca 7-8 měsíců. A pouze ve dne. 4-5 měsíců je účinnost panelů minimální a v noci žádná. Kdy potřebuji nejvíce elektřiny? No přesně v té době, kdy jsou FV málo nebo vůbec účinné. Mimo letních veder, kdy se naopak hodí pro pohon klimatizací.
      GlobeElement :
      FV panel okolí ohřívá už jen z principu. Je tmavé barvy a tudíž teplo pohlcuje více než zemský povrch. Existují sice i světlé panely, ovšem ty mají nízkou účinnost, protože využívají jen část světelného spektra a zbytek odrazí. Dále samozřejmě dochází k ohřívání vlivem přem~ny svěrla na elektřinu. U jednotlivých panelů zanedbatelné, v součtu velký zdroj oteplování planety.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:14 15.07.2021

      Torong: Zatím opravdu v zimě, ale to se může rychle změnit EV+Klimatizace. Přitom v té zimě, těžko ty fosilní zdroje nahradíme. Proto, je výhodné ušetřit si palivo za ty měsíce ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: Zatím opravdu v zimě, ale to se může rychle změnit EV+Klimatizace.
      Přitom v té zimě, těžko ty fosilní zdroje nahradíme. Proto, je výhodné ušetřit si palivo za ty měsíce kdy ho ušetřit lze.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:22 16.07.2021

      Dočetl jsem se, že papírová kapacita FV elektráren v ČR představuje více než dvojnásobek kapacity Temelína. Reálně ovšem dodávají jen 2% spotřeby. Temelín dodává 20%. Ve ...Zobrazit celý příspěvek

      Dočetl jsem se, že papírová kapacita FV elektráren v ČR představuje více než dvojnásobek kapacity Temelína.
      Reálně ovšem dodávají jen 2% spotřeby. Temelín dodává 20%. Ve skutečnosti je tedy účinnost FV elektráren jen 5% oproti teoretickému výkonu.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:04 16.07.2021

      GE: Nevím co čtete. FV je v CR cca 2GW, tzn 2x blok v Temelíně ( 2x 1GW). Ale, ano dodávají v průměru 2% energie (1,4TWh). Instalovaný výkon je maximální využití, to se fakticky ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Nevím co čtete. FV je v CR cca 2GW, tzn 2x blok v Temelíně ( 2x 1GW).
      Ale, ano dodávají v průměru 2% energie (1,4TWh).
      Instalovaný výkon je maximální využití, to se fakticky děje po malou část dne. Zbytek je nižší, nebo nic (noc). A to vše jen po část roku.

      Přesto to je energie, kterou nelze jinak získat. Řádově efektivnější než fotosyntéza.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     18:31 12.07.2021

     sem se uklik, chtěl jsem dát palec dolu, tak to teď musim okomentovat :) jirosi to vysvětlil, touhu lidí tunelovat nevyvolává OZE, ta byla už před OZE a tunelovat se bude když se ...Zobrazit celý příspěvek

     sem se uklik, chtěl jsem dát palec dolu, tak to teď musim okomentovat :)

     jirosi to vysvětlil, touhu lidí tunelovat nevyvolává OZE, ta byla už před OZE a tunelovat se bude když se naskytne příležitost. Viz kauza topné oleje.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   14:48 12.07.2021

   cejkis: to nebude presne cislo, solary vyrobi asi 2.5% energie, takze z tech 74TWh to bude asi 1500GWh.

   cejkis: to nebude presne cislo, solary vyrobi asi 2.5% energie, takze z tech 74TWh to bude asi 1500GWh.

 • cejkis
  08:03 12.07.2021

  Zelený komunista Upgrade tady předvádí progresivistické myšlenky par excellance. Obnovitelné zdroje jsou nejlevnější. Když je upozorníte na pokřivený trh dotacemi, které jsou ...Zobrazit celý příspěvek

  Zelený komunista Upgrade tady předvádí progresivistické myšlenky par excellance.

  Obnovitelné zdroje jsou nejlevnější. Když je upozorníte na pokřivený trh dotacemi, které jsou mimo porovnávané ceny za MWh odpoví, že dotace jsou irelevantní.

  Pak se podívám po pár dnech do diskuze a on tady tu zelenou sra… propaguje stále dokola :-)))

  Bože dej, ať ve volbách nevyhraje Brcoš a nezatáhne nás do doby temna. Tohle je přesně jeho typ voličů.Skrýt celý příspěvek

  • Upgrade
   09:47 12.07.2021

   Nie som komunista, ani vegetarian a vlastne ma ekologia ani dako zvlast nezaujima. Mna len ohromne bavi vytacat dezolatov.

   Nie som komunista, ani vegetarian a vlastne ma ekologia ani dako zvlast nezaujima. Mna len ohromne bavi vytacat dezolatov.

   • Tesil
    13:34 12.07.2021

    Aha, ekologie tě nezajímá.
    TÍm se vše vysvětluje.

    Aha, ekologie tě nezajímá.
    TÍm se vše vysvětluje.

  • Upgrade
   10:35 12.07.2021

   A dotacie su irelevantne preto, lebo to znizovanie cien nezrychluju ale naopak spomaluju. Skus porozmyslat, ze preco.

   A dotacie su irelevantne preto, lebo to znizovanie cien nezrychluju ale naopak spomaluju. Skus porozmyslat, ze preco.

   • Shania
    10:57 12.07.2021

    to sice ano, ale nizka cena za elektrinu z panelu neni po provozovatele zrovna vyhoda... Protoze, pokud mas velkou kapacitu, protoze solarni panely nejsou efektivni po vetsinu ...Zobrazit celý příspěvek

    to sice ano, ale nizka cena za elektrinu z panelu neni po provozovatele zrovna vyhoda...

    Protoze, pokud mas velkou kapacitu, protoze solarni panely nejsou efektivni po vetsinu dne. Tak mas ve spickach velkou nadvyrobu a co s tim? kdyz to neni nikdo schopen odebrat, takze tlacis ceny elektriny dolu, tim vytlacujes jine zdroje a pak uz i platis za odber...

    tim ze vytlacis jine zdroje pres poledne, navic ty musi neustale regulovat vykon podle toho jak sviti, tak se zdrazuje jejich provoz a to pak taky zaplatime...

    Takze pro komercni vyuziti jako soucas site je to pekne naprd... a neni to dobra investice...
    Kdyz ti to vyrabi, moc nevydelas a kdyz jde cena nahoru, tak uz ti vykon klesa na nulu...

    Pokud to mas jsou soukrome setritko, tak te tohle moc nezajima, protoze platis uplne jine ceny za odber a pak pouzitim panelu setris, protoze neodebiras ze site tolik.

    Naproti tomu, pokud mas zajisteny ten zarucney odber za nadstandardni cenu, tak ti je jedno jak velka nadprodukce je a co s ni prenosova sit udela a kolik si pak nauctuje koncakovi ( coz je samozdrejme v te cene co platime...)

    Je mozny ze uloziste s tim neco udelaji, ale to je komponent, co to cele zdrazi a je potreba obrovska kapacita... v nejblizsi budoucnosti na tohle proste neni prakticka technologie.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     12:33 12.07.2021

     Vy jste asi jediný kdo si dokáže stěžovat na v podstatě neomezený zdroj, co dokáže dodávat po většinu špičkového odběru. Pokles elektřiny ve špičku je zcela zásadní přínos OZE ...Zobrazit celý příspěvek

     Vy jste asi jediný kdo si dokáže stěžovat na v podstatě neomezený zdroj, co dokáže dodávat po většinu špičkového odběru.
     Pokles elektřiny ve špičku je zcela zásadní přínos OZE zdrojů.

     Ty uhelné zdroje nemusíš platit, většina dokáže svůj výkon utlumit. Ne, v řádu minut, ale na hodiny naprosto efektivně. Přitom to naprosto z přehledem zvládá předpověď počasí.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      13:37 12.07.2021

      Sleduješ někdy předpověď počasí?

      Sleduješ někdy předpověď počasí?

     • Jirosi
      14:25 12.07.2021

      Tesil: Předpověď počasí pro lokální místo (celou CR). Ale pokud FV rozmístíte po celé CR, pak dostane průměr. To, že zrovna místo slunce daný den prší, je sice pro vás zkažený ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesil: Předpověď počasí pro lokální místo (celou CR).
      Ale pokud FV rozmístíte po celé CR, pak dostane průměr. To, že zrovna místo slunce daný den prší, je sice pro vás zkažený den. Ale pokud tam v jejím katastru nestojí většina panelů FV v CR, je to jedno.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      15:19 12.07.2021

      Průměr je velice ošidná veličina. Navíc např.větrné elektrárny rozhodně nelze rozmístit rovnoměrně po celé republice. To platí i pro FV panely. Pokud nechceš mít místo lánů obilí ...Zobrazit celý příspěvek

      Průměr je velice ošidná veličina.
      Navíc např.větrné elektrárny rozhodně nelze rozmístit rovnoměrně po celé republice.
      To platí i pro FV panely.
      Pokud nechceš mít místo lánů obilí lány panelů.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:43 12.07.2021

      Tesil: Stačí s nimi nahradit pole z energetickou řepkou, a hned máte víc než dost. Přitom to je ve výsledku až poslední možnost kam to dávat. Stále jsou tu zemědělsky nevyužité ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesil: Stačí s nimi nahradit pole z energetickou řepkou, a hned máte víc než dost.
      Přitom to je ve výsledku až poslední možnost kam to dávat.
      Stále jsou tu zemědělsky nevyužité plochy, zástavba, parkoviště, atd. Značná část by mohla jít bez ztrát do EV.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      16:13 12.07.2021

      Plodiny se střídají, místo řepky letos tam může být příští rok pšenice.
      A opět FV ve městech neznamená rovnoměrné pokrytí.

      Plodiny se střídají, místo řepky letos tam může být příští rok pšenice.
      A opět FV ve městech neznamená rovnoměrné pokrytí.

     • Jirosi
      16:42 12.07.2021

      Ano, nerovná. Ale má je to větší spotřeby = větší pokrytí. Přitom lidé jsou dostatečně pokryti po celé Cr. Ty pole byli pro představu o tom jak velké objemy plochy obětujeme ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, nerovná. Ale má je to větší spotřeby = větší pokrytí.
      Přitom lidé jsou dostatečně pokryti po celé Cr.
      Ty pole byli pro představu o tom jak velké objemy plochy obětujeme dopravě dnes, podstatně méně efektivně.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:16 14.07.2021

      Pole s řepkou mají být oseta obilím nebo osázena stromy a ne pokryta FV panely.

      Pole s řepkou mají být oseta obilím nebo osázena stromy a ne pokryta FV panely.

     • Torong
      13:29 14.07.2021

      Pak je tu ještě další problém. FV panel je tmavý, což znamená, že dochází k zahřívání panelů a tedy i okolí. U malých ploch to význam nemá, u velkých ploch to bude znamenat ...Zobrazit celý příspěvek

      Pak je tu ještě další problém. FV panel je tmavý, což znamená, že dochází k zahřívání panelů a tedy i okolí. U malých ploch to význam nemá, u velkých ploch to bude znamenat oteplování lokality. Opět nejde o nic jiného než o zákon zachování energie. Planeta se nezahřeje díky CO2, ale díky FV panelům. Další ohřívání bude od veškeré kabeláže a elektroniky potřebné k regulaci sítě, při nabíjení a vybíjení baterií atd. Opět. V malém rozsahu zanedbatelné, ve velkém už ne.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:53 14.07.2021

      GE: Zkuste číst... Torong: V tomhle máte pravdu. Dokonce i díky teplotě dochází k poklesu výkonu. Proto se hledají způsoby jak to řešit, kombinují se FV-vegetace, FV-voda, vše z ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Zkuste číst...

      Torong: V tomhle máte pravdu. Dokonce i díky teplotě dochází k poklesu výkonu. Proto se hledají způsoby jak to řešit, kombinují se FV-vegetace, FV-voda, vše z velice slibnými výsledky pro obě části.

      K tomu nabíjení. ¨Tady už jste mimo pokud spalovací motor vypustí 70-80% jako ztráty (teplem), další kus jako brždění (teplo). Tak to fakt nemá cenu porovnávat ze ztrátami za přenos/nabíjení u EV. Tam se dosahuje cca 30% od vzdálené elektrárny, z FV na střeše podstatně méně.

      Př. Vozidlo potřebuje na svojí jízdu energii 10 jednotek
      Spalovavací 10j+40j(ztráty teplem)+10j(brždění) = 60j tepla
      EV 10j+5j(ztráty) +7j(brždění)-3j(rekuperace) = 20j teplaSkrýt celý příspěvek

 • Shania
  23:15 11.07.2021

  Tady si agente precti neco co stoji za tou levnou cenou, uvidime jestli si porad myslis, ze se to bude zplevnovat stejnym ...Zobrazit celý příspěvek

  Tady si agente precti neco co stoji za tou levnou cenou, uvidime jestli si porad myslis, ze se to bude zplevnovat stejnym tempem...

  https://www.forbes.com/sites/m...

  A ani by me neprekvapilo, kdyby cina tend dumpig delala i pro to, aby u nas podporili vystavbu OZE...Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  19:13 11.07.2021

  A jako na zavolanou. co za zdroje obnasi prejit na obnovitelne zdroje https://www.powerlineblog.com/... Pevne doufam, ze ...Zobrazit celý příspěvek

  A jako na zavolanou. co za zdroje obnasi prejit na obnovitelne zdroje

  https://www.powerlineblog.com/...

  Pevne doufam, ze vetsina lidi z toho textu pochopi tu pointu a co by to znamenalo pro zivotni prostredi...Skrýt celý příspěvek

  • Upgrade
   21:49 11.07.2021

   Ty si ako rusky agent. Zelena energia je fake, najekologickejsue su fosilne paliva. Clanok som si precital a nie je tam nic nove. Stale dokola to iste o tom, kolko vela surovin ...Zobrazit celý příspěvek

   Ty si ako rusky agent. Zelena energia je fake, najekologickejsue su fosilne paliva.

   Clanok som si precital a nie je tam nic nove. Stale dokola to iste o tom, kolko vela surovin treba vytazit pre vsetky vrtule a solare, voci tomu kolko sa tazi dnes. Akurat ze dnes sa tazi tolko, kolko je treba a ked bude treba viac, tak sa bude tazit viac.

   Dnes sa vytazi rocne 20 milionov ton medi a 2.7 miliona ton niklu. Zato takej ropy sa vytazi za rok 4.5 miliardy ton a kovy sa narozdiel od paliv daju recyklovat.Skrýt celý příspěvek

   • Shania
    23:07 11.07.2021

    ruskej agent:D aspon je videt co jsi zac... az ti jednou dojde, ze ruskej agent jses ty, tedy spis jejich uzitecnej idiot, myslitele jako ty odsoudili nemecko pod primou ...Zobrazit celý příspěvek

    ruskej agent:D aspon je videt co jsi zac...

    az ti jednou dojde, ze ruskej agent jses ty, tedy spis jejich uzitecnej idiot, myslitele jako ty odsoudili nemecko pod primou zavislost na ruskym plynu... sejmuli JE, utratili miliardy pro nic...

    predstavujes si to vsechno jako hurvinek valku... to je furt, recyklace, ono se to zlevni, bude to jako pocitace atd...

    To ze jednou OZE muzou byt neky nekde jinde, je klidne mozny, ale na to jeste nedoslo, ale zatim sem serete OZE, ktery nejsou udrzitelny... co takhle pockat az ta technologie bude nekde jinde, az budeme mit ty next gen baterie napr? atd...

    Nikdy te nenapadlo treba, ze ty obrovsky penize se mohli utratit na neco lepsiho?
    Nikdy te nenapadlo, ze pokud to samo o sobe bude konkurenceschopne, tak se to uchyti i bez statnich mandatu a dotaci, a pak to bude skutecne fungovat...Skrýt celý příspěvek

    • Upgrade
     23:35 11.07.2021

     Praveze OZE su udrzitelne. To fosil je neudrzitelny. Zaprve ho je obmedzene mnozstvo a zadruhe zabordeluje ovzdusie. Ono je vlastne uplne jedno, co si ludia ako ty myslia, ten ...Zobrazit celý příspěvek

     Praveze OZE su udrzitelne. To fosil je neudrzitelny. Zaprve ho je obmedzene mnozstvo a zadruhe zabordeluje ovzdusie.

     Ono je vlastne uplne jedno, co si ludia ako ty myslia, ten vyvoj ide dopredu bezohladu na vas a vlastne bez ohladu na kohokolvek. A dotacie su uplne irelevantne, tie to mozu len o daco malo urychlit a kedze je v spolocnosti dopyt po znizovani emisii, tak sa dotuje. Cele to je len o tom, za vdaka dotaciam pride ta konkurencieschpnost skor a teda sa aj skor znizia celkove emisie. A fakt neviem ako inak a efektivnejsie by si ti peniaze vedel vyuzit pri tom znizovani emisii.

     A to zlacnovanie je proste fakt. Ak klesa cena 50 rokov o rovnake percento rocne, tak je predpoklad, ze sa to bude diat aj dalsich 50 rokov. Moze sa stat, ze to raz zacne spomalovat, ale kym sa tak nestane, tak plati to ako to je.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      00:05 12.07.2021

      Se podivej na tohle, o zacatcich OZE v USA https://www.youtube.com/watch?... OZE se tlaci kvuli emisim CO2, s tim zaprve OZE udelaji jen velmi malo a zadruhe a to ...Zobrazit celý příspěvek

      Se podivej na tohle, o zacatcich OZE v USA
      https://www.youtube.com/watch?...

      OZE se tlaci kvuli emisim CO2, s tim zaprve OZE udelaji jen velmi malo a zadruhe a to nastesti neni potreba snizovat (jinak by tenhle tragikomicky pokus o zachranu magickeho idealniho klimatu byl jeste vetsi pruser nez je).

      Penize muzes nainvestovat do spousty jinych veci s daleko vetsim efektem nez je energetika... a to zejmena skutecne ekologie...Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      07:32 12.07.2021

      Míchají se zde dvě nesouvisející věci. Výroba elektřiny pomocí OZE a elektromobily. Výroba elektřiny bez spalování uhlí je naprosto v pořádku a nikdo nemůže říct ani popel. Jiná ...Zobrazit celý příspěvek

      Míchají se zde dvě nesouvisející věci. Výroba elektřiny pomocí OZE a elektromobily.

      Výroba elektřiny bez spalování uhlí je naprosto v pořádku a nikdo nemůže říct ani popel. Jiná věc jsou proklamované OZE, ty kolikrát způsobují podobné škody, jako spalování uhlí, jen trochu jiného druhu. Ale pokud je možné a únosné někde postavit vodní elektrárnu, proč ne. Naskládat si na střechu FV panely, proč ne. FV farmy už ale ani náhodou, to je zločin na přírodě.

      Větrníky jsou svinstvo. Zabíjejí všechno, co lítá, zabírají spoustu prostoru, jsou neekonomické a jedná se o nespolehlivý zdroj. Mají smysl ve specifických podmínkách, ale ne plošně.

      Ale to jsme pořád u výroby elektřiny. EV jsou úplně jiná otázka. Ty kombinují vysoké náklady s mizerným výkonem a navíc nekomfortním uživáním. A ve finále se v nich stejně používá elektřina z těch neekologických zdrojů.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      12:30 12.07.2021

      ¨Shania: "Penize muzes nainvestovat do spousty jinych veci s daleko vetsim efektem nez je energetika... a to zejmena skutecne ekologie..." Vlastně nemůžeš, jediné kde to má ještě ...Zobrazit celý příspěvek

      ¨Shania: "Penize muzes nainvestovat do spousty jinych veci s daleko vetsim efektem nez je energetika... a to zejmena skutecne ekologie..."

      Vlastně nemůžeš, jediné kde to má ještě smysl je v aktuálním stavu technologii je EV. Ale to se vám také nelibí.

      GE: Jediné co pro je pro přírodu nebezpečím je vaše naprosto totální neznalost. Když jsem nemám zájem si nastudovat ani základní věci k tématu, tak se k němu nevyjadřuji!Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      12:35 12.07.2021

      GE: Ty klasické zdroje také stojí na původních polích (i domech), a nezabírají zrovna malou plochu. To i bez započtení třeba plochy uhelných dolů.

      GE: Ty klasické zdroje také stojí na původních polích (i domech), a nezabírají zrovna malou plochu. To i bez započtení třeba plochy uhelných dolů.

     • GlobeElement
      13:04 12.07.2021

      Hustota vyrobené energie je ovšem u těch klasických zdrojů větší, než u FV panelů nebo větrníků. Umístění FV panelů na loukách nebo polích je zločinem vůči přírodě. Na střeše mi ...Zobrazit celý příspěvek

      Hustota vyrobené energie je ovšem u těch klasických zdrojů větší, než u FV panelů nebo větrníků. Umístění FV panelů na loukách nebo polích je zločinem vůči přírodě. Na střeše mi naprosto nevadí.

      Co se týče lepších investic do ochrany přírody, co takhle nakládání s odpady? CO2 není jedovatý, ale spousta materiálů jedovatých je. A když se bavíme o energii, největším úkolem jsou samozřejmě jaderná fúze a na opačné straně co nejmenší spotřeba. A to nikoliv u motorů, ale u topení a naopak v létě při ochlazování. Tam se spotřebuje strašlivá spousta energie, to je mnohem větší vliv na životní prostředí, než auto, které 90% svého života tráví zaparkované na místě.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      14:07 12.07.2021

      Z hlediska ochrany prostredi EV neresi skoro nic, naopak nektere problemy zhorsi. leda ze by cilem EV bylo, ze bude jezdit jen nekdo, ze...

      Z hlediska ochrany prostredi EV neresi skoro nic, naopak nektere problemy zhorsi. leda ze by cilem EV bylo, ze bude jezdit jen nekdo, ze...

     • Jirosi
      14:24 12.07.2021

      GE: "Hustota vyrobené energie je ovšem u těch klasických zdrojů větší," Větší je pokud počítáte rozměry technologie. Ale technologie musí někde stát, tzn. v elektrárně. ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: "Hustota vyrobené energie je ovšem u těch klasických zdrojů větší,"

      Větší je pokud počítáte rozměry technologie. Ale technologie musí někde stát, tzn. v elektrárně. Elektrárna zase pro změnu musí mít prostor pro manipulaci, a obsluhu ( třeba. železniční vlečka). No, a když se podíváte jak velký prostor to ve skutečnosti je. Tak platí co jsem napsal, FV na stejné ploše mají větší výkon než ta elektrárna.

      EV má spotřebu cca 3+x menší než spalovák, o jaké spotřebě se pořád bavíte?
      Pokud auto podle vás stojí 90% času, pak může 90% dobíjet.
      Vytápění je další problém, ale ten se současně řeší právě výměnou kotlů. Stejně jako zateplení bylo pokryto dotacemi.

      Není, dokonce se i prodává na přidání do vody (sifon). Ale problém je, že ty fosilní zdroje neprodukují jen ten CO2. Krom toho by jste si vývod neškodného CO2 z výfuku do kabiny nedal. To k pokrytectví.
      Ochlazovaní opět řeší FV, jejich výkon se převážně kryje z dobou běhu klimatizací.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:52 12.07.2021

      Jirosi, u aut se řeší jen CO2. Spalováním uhlovodíků vzniká CO2 a H2O, prachové částice jsou zachycovány filtry. Teprve při zvyšování teploty ve válcích (kvůli snížení produkce ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, u aut se řeší jen CO2. Spalováním uhlovodíků vzniká CO2 a H2O, prachové částice jsou zachycovány filtry. Teprve při zvyšování teploty ve válcích (kvůli snížení produkce toho proklatého CO2) začaly vznikat oxidy dusíku, takový NO2 je prudce jedovatý.

      Auto stojí, ale ne v garáži, a ne pořád, když jedu na dovolenou, jedu třeba 24 hodin v kuse pak dva dny stojím někde v kempu, statistika je mrcha, dobití se nekoná.

      A zatímco auto denně jezdí řekněme hodinu, u spousty lidí celé dny stojí, topení a klimatizace jedou 24/7. Tady se mrhá energií, ne v autech. I kdyby měl EV 3x menší potřebu, než spalovací motor (není to ovšem pravda, výroba elektřiny má efektivitu 35%), jedná se o úsporu z té jedné hodiny, co auto jede. Řešíte marginální problém a ty skutečně velké necháváte být - to je klasický ideologický přístup. nejde o výsledek, jde o rituál.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      14:53 12.07.2021

      kdyz chces spachat sebevrazdu udusenim v aute, tak te fakt nezabije CO2...

      A kdyby se u spalovaku neresilo CO2, tak se mohlo vic zamerit na ty skutecne skodlive emise...

      kdyz chces spachat sebevrazdu udusenim v aute, tak te fakt nezabije CO2...

      A kdyby se u spalovaku neresilo CO2, tak se mohlo vic zamerit na ty skutecne skodlive emise...

     • Jirosi
      15:36 12.07.2021

      Shania: "kdyz chces spachat sebevrazdu udusenim v aute, tak te fakt nezabije CO2"

      To je škoda, že to nevědí v NASA mohli si ušetřit stres, a zbytečnou váhu filtrů, měřáku, atd.

      Shania: "kdyz chces spachat sebevrazdu udusenim v aute, tak te fakt nezabije CO2"

      To je škoda, že to nevědí v NASA mohli si ušetřit stres, a zbytečnou váhu filtrů, měřáku, atd.

     • Jirosi
      17:51 12.07.2021

      GE: "A zatímco auto denně jezdí řekněme hodinu, u spousty lidí celé dny stojí, topení a klimatizace jedou 24/7. Tady se mrhá energií, ne v autech. I kdyby měl EV 3x menší potřebu, ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: "A zatímco auto denně jezdí řekněme hodinu, u spousty lidí celé dny stojí, topení a klimatizace jedou 24/7. Tady se mrhá energií, ne v autech. I kdyby měl EV 3x menší potřebu, než spalovací motor (není to ovšem pravda, výroba elektřiny má efektivitu 35%), jedná se o úsporu z té jedné hodiny, co auto jede."

      Vaše neznalost je až do očí bijící.
      Auto opravdu nejede 24/7h. Nárazové cesty řeší to rychlodobíjení. Jedu 24h v kuse (130*24=3120km, kam to jedete v rámci Evropy?)
      I kdy bylo auto v provozu 1h denně, cca 6l spotřeba paliva (53kWh). Zkuste se zamyslet kolik hodin (dní) by vám na to běžel ten váš dům!
      Ano, spalovací auto je neskutečný plýtvač energie!

      Elektřina se vyrábí z 35% účinností z uhlí, z plynu je to lepší, kogeneraci ještě lepší, atd. A nejlepší je to z FV, tam totiž žádnou v tomhle smyslu nepočítáte!
      Tam počítáte vstupní náklady, a pak už se tam nic nedává! (Slunce svítí bez ohledu na počet zapojených FV) Protože, ani do účinnosti klasické elektrárny nepočítáte náklady na výstavbu, je fér je nepočítat i u FV. Pak se dá říct, že FV má 100% účinnost, nic nevložíte (ano je potřeba jistá údržba), a teče vám proud!Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:58 12.07.2021

      GE: Omlouvám se, zapomněl jsem, že jste v počtech slabší. 53kWh (1h jízdy cca6l) / 13,7 (5MWh/365)=3,84 dne (93h). Za vaši magickou 24h nonstop jízdu to tedy máte 93dní (3 ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Omlouvám se, zapomněl jsem, že jste v počtech slabší.
      53kWh (1h jízdy cca6l) / 13,7 (5MWh/365)=3,84 dne (93h).
      Za vaši magickou 24h nonstop jízdu to tedy máte 93dní (3 měsíce).

      To jen, aby jste si uvědomil jak zbytečné je řešit auta.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:31 14.07.2021

      Jirosi, statistika je zrádná věc. Auto jezdí v průměru hodinu denně, takže někdy stojí a někdy jede mnoho hodin v kuse. 24 hodin po Evropě fakt nepojedu rychlostí 130 km v hodině, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, statistika je zrádná věc. Auto jezdí v průměru hodinu denně, takže někdy stojí a někdy jede mnoho hodin v kuse. 24 hodin po Evropě fakt nepojedu rychlostí 130 km v hodině, u nás se touto rychlostí nedá jet asi 30 minut po dálnici.
      Už cesta do Itálie trvá těch 24 hodin.

      Co se spotřeby energie u domu týče, 2/3 veškeré doma spotřebované energie u nás připadá na vytápění. Proč neřešíte ty dvě třetiny? Není to náhodou většina?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:58 14.07.2021

      GE: Tak si k tomu přičtěte energii co protáčíte v nádrži vozidla. Ale znovu i když vy už ani nečtete co se vám nehodí. To se přece řeší dodací na nové kotle, FV na střechy domů, ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Tak si k tomu přičtěte energii co protáčíte v nádrži vozidla.
      Ale znovu i když vy už ani nečtete co se vám nehodí.

      To se přece řeší dodací na nové kotle, FV na střechy domů, atd...!Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:59 14.07.2021

      Ano, ani 30min. Většina jezdí rychleji.

      Ano, ani 30min. Většina jezdí rychleji.

  • Jirosi
   22:15 11.07.2021

   Minesota má skoro stejnou roční spotřebu jako CR 68 TWh. Při životnosti cca 30.let obnovitelného zdroje (pak recyklace) je to 2040 TWh. 1 MWh = cca 1t uhlí. Pokud by se zůstalo ...Zobrazit celý příspěvek

   Minesota má skoro stejnou roční spotřebu jako CR 68 TWh. Při životnosti cca 30.let obnovitelného zdroje (pak recyklace) je to 2040 TWh. 1 MWh = cca 1t uhlí.

   Pokud by se zůstalo u fosilních zdrojů ze 100% uhlí, daný stát by místo toho potřeboval vytěžit
   2 040 000 000t uhlí. Pro lepší představu těžba uhlí v USA v roce 2019 představovala 640 000 000t uhlí.
   Na pokrytí elektrické potřeby jediného státu co spotřebuje 5% spotřeby USA, by polklo produkci uhlí na 3,5 roku. To v tom ještě není stavba těch elektráren, a ty věci co se nepočítali ani v té zprávě (rozvody, atd.). Pak je ještě potřeba říct, že zdroje vložené do FV, větrů zůstanou i po ukončení činnosti (je potřeba je recyklovat), spálené uhlí je pryč na vždy!

   Oni autoři moc dobře vědí, proč to do toho článku nepíší.
   Pokud si to neumíte představit, tak tohle je lom ČSA:
   https://iuhli.cz/wp-content/up...
   Za limity je ještě cca 750 mil t uhlí. Tzn. 1/3 potřebného množství. Ale tahle díra by se musel zvětšit na 3x svojí rozlohy!
   https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

   • Shania
    22:50 11.07.2021

    Diky, ale mam podstatne lepsi predstavu ja kco vypada nez kdy budes mit ty.... US to naprosto v pohode nahradi frakovanim a prechodem na plyn. To stejny udelamy i my ... Uhli se ...Zobrazit celý příspěvek

    Diky, ale mam podstatne lepsi predstavu ja kco vypada nez kdy budes mit ty....
    US to naprosto v pohode nahradi frakovanim a prechodem na plyn. To stejny udelamy i my ...

    Uhli se tezi daleko snaz a je ho daleko vic nez medi a niklu a dalsich surovin... se podivej jaky jsou doly na tyhle suroviny, to je most melky a maly dul... navic ty suroviny potrebujes i na jiny veci... a vsechno se kvuli tomu znacne zdrazi... a tohle povede akorat k vetsi devastaci tech zemi, kde se to ted tezi...

    Za let muzou byt naprosto jine technologie, kterej celej tento efort muzou ucinit naproso zbytecnym...

    A cely je to jen o tom, pokud chces jit green a levne, stavej jadro... ty pozadavky na materialy jsou naprosto nekde jinde...

    Predstava o snadne reciklaci je hloupost, tech 30tisic turbin v nemecku, bude pro ne sakra problem co s nima udelaji, obzvast s lopatkami a zaplati za to spoustu penez...Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     05:34 12.07.2021

     "Za let muzou byt naprosto jine technologie, kterej celej tento efort muzou ucinit naproso zbytecnym..." Tohle mě vždy dostane. Vždyť tu ty technologie máš FV, vítr, baterie.. "A ...Zobrazit celý příspěvek

     "Za let muzou byt naprosto jine technologie, kterej celej tento efort muzou ucinit naproso zbytecnym..."

     Tohle mě vždy dostane. Vždyť tu ty technologie máš FV, vítr, baterie..

     "A cely je to jen o tom, pokud chces jit green a levne, stavej jadro... ty pozadavky na materialy jsou naprosto nekde jinde..."

     Kdyby to vycházelo lépe autor by to tam napsal pro porovnání :)
     Skoro mi to připomíná výpočty astronomické ceny F-35, kdy se počítá cena za 60.let provozu daného systému. Přitom u starších strojů to nikdo nepočítal.

     Recyklace není hloupost, ale je tu cca od 19.století. Bez ní by dávno došly suroviny potřebné pro tuhle civilizaci.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      10:10 12.07.2021

      Ne nejsou a zkusenosti z provozu to jen potvrzuji... muskovy batery packy pro zalohovani OZE jsou naprosto neadekvatni a drahe jak prase...

      Ne nejsou a zkusenosti z provozu to jen potvrzuji... muskovy batery packy pro zalohovani OZE jsou naprosto neadekvatni a drahe jak prase...

     • Jirosi
      12:30 12.07.2021

      Shania: Najednou žádný odkaz co to dokazuje?

      Shania: Najednou žádný odkaz co to dokazuje?

     • Shania
      14:04 12.07.2021

      Link chces na co? Autor porovnava to co pozaduje green new dela, tedy prechod na OZE. Nevim na co potrebujes porovnani na to, ze par JE bloku vyjde podstatne levneji nez prechod ...Zobrazit celý příspěvek

      Link chces na co?

      Autor porovnava to co pozaduje green new dela, tedy prechod na OZE.

      Nevim na co potrebujes porovnani na to, ze par JE bloku vyjde podstatne levneji nez prechod na OZE reseni... a uz vubec nemluvim o spotrebovanem materialu... to co na JE stoji nejvic jsou regulace a unikatni reseni pro kazdou elketrarnu, si predstav, ze by se staveli seriove...

      Recyklace se ti prvni rade musi vyplatit... pokud ji opet nebudes dotovat.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:13 12.07.2021

      Autor neporovnává, autor jen napsal kolik by stál Green deal! Kolik by stálo jiné řešení tam není ani slovo. Už jsem se vás jednou ptal proč by autor neuvedl srovnání, kdyby bylo ...Zobrazit celý příspěvek

      Autor neporovnává, autor jen napsal kolik by stál Green deal!
      Kolik by stálo jiné řešení tam není ani slovo. Už jsem se vás jednou ptal proč by autor neuvedl srovnání, kdyby bylo pozitivní.
      Dokonce jsem vám uvedl výpočet pro porovnání pokrytí té samé spotřeby uhlím.

      To pak, ale tvrdíte, že těch surovin je na ten Green deal dost. Když se nevyplatí recyklovat.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      15:01 12.07.2021

      Jo porovnavas spotrebu v tunach u snadno dostupneho uhli/plynu, ktere se aktualne tezi a je na to infrastruktura a logistika vs vzacne kovy v tunach... kde nic z toho zatim ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo porovnavas spotrebu v tunach u snadno dostupneho uhli/plynu, ktere se aktualne tezi a je na to infrastruktura a logistika vs vzacne kovy v tunach... kde nic z toho zatim neexistuje pro pokryti te vasi zvysene poptavky...

      Pak se tu tvaris, ajko ze to v tunach je strasnej rozdil:D Pisek vs zlato...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:33 12.07.2021

      Shania: Ale no tak, tam se o spotřebě plynu, nebo elektřiny v daném státě vůbec nemluví. Je tam jen napsáno, že tvoří 4% z spotřeb celý USA. Stejně tak současné zdroje dál pojedou, ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Ale no tak, tam se o spotřebě plynu, nebo elektřiny v daném státě vůbec nemluví. Je tam jen napsáno, že tvoří 4% z spotřeb celý USA.
      Stejně tak současné zdroje dál pojedou, dokud se to OZE nepostaví. Část pak bude tvořit zálohu. To, co udělali Němci z vypnutím elektráren v půlce životnosti je prostě kravina.

      Tyhle věci jako roční spotřebu jsme si musel dohledat sám.
      Písek není zlato, ale také ho nepálíš do atmosféry jako to uhlí. Tedy dost blbé přirovnání. Zlato může používat stále, "ropu, uhlí, jádro¨(štěpení) nikoliv"
      Přitom štěpné materiály, zlato můžeme najít i ve vesmíru. Ale ropu, uhlí nikoliv!Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  11:49 11.07.2021

  Stav vetrnych elektraren v nemecku https://www.thegwpf.com/wind-e... nejvetsi problem, jak jsme tu uz nekolikrat ...Zobrazit celý příspěvek

  Stav vetrnych elektraren v nemecku
  https://www.thegwpf.com/wind-e...


  nejvetsi problem, jak jsme tu uz nekolikrat upozornoval>

  To make matters worse for the wind industry there is now also bad data regarding electricity production. Because of “low wind in spring” Germany’s 30,000 wind turbines generated almost a third less electricity in the first quarter of 2021 than last year, the statistical office has announced. The result was the lowest generation since 2018. The gap was filled by increased electricity generation from coal power and gas-fired power plants.

  ---

  The Greens are calling for the so-called 10H rule to be abolished, according to which the distance between new wind turbines and the nearest residential area must be ten times the height of the turbines. Modern wind turbines are 200 meters high, which requires a distance of two kilometers. That makes many projects impossible.

  No nechtel bych mit vetrnou farmu 10km od baraku, natoz 2km a min...

  Asi je energie z vetru tak levna, ze bez totaci se ji nevyplati provozova:D

  To make matters worse for the future of wind energy is the fact that many wind farms are threatened by shutdown. The German Renewable Energy Act which has been in force since 2000 guarantees wind turbine operators secure subsidies for twenty years. For thousands of wind projects this deadline will expire in the next few years. Without subsidies they are no longer profitable. By 2025, there is a risk of 15,000 MW of wind projects being lost which corresponds to over a quarter of Germany’s onshore wind power.

  Technically, it would still be possible to continue wind turbines operating after 20 years. But without guaranteed subsidies many operators find it difficult to survive in the market. At the current low price level for electricity they are hardly competitive. There are already appeals to the federal government to provide financial support to keep the wind farms running.


  There are a particularly large number of wind turbines in the state of Lower Saxony. Olaf Lies, the Minister of Energy and Environment, has had to extent the period during which wind power can be taken off the grid without replacement because the feed-in tariff for electricity ends after 20 years of operation. By 2025 there will be around 3500 wind turbines with a total output of 4300 MW. “We are heading for a disaster,” said Lies to the “Handelsblatt”.

  Enviromet friendly? to tezko

  The government of the state of Hesse is planning to declare two percent of the state’s area to be wind priority areas. That would have serious consequences for the last undisturbed forests and the countryside, according to the Hessian Association of Nature Conservation Initiative. Above all, the construction of wind turbines in the extensive Palatinate Forest means “another break of taboos by the red-green-yellow coalition in favor of the wind power industry”.Skrýt celý příspěvek

  • Shania
   19:30 11.07.2021

   A priklad "levnych" offshore v US
   https://wattsupwiththat.com/20...

   Takze mozna tak exponencialni fabrika na paleni nasich penez...

   A priklad "levnych" offshore v US
   https://wattsupwiththat.com/20...

   Takze mozna tak exponencialni fabrika na paleni nasich penez...

   • Shania
    19:54 11.07.2021

    Copak se asi stane, kdyz mam neceho moc a neni ani moznost, aby to nekdo odebral? Ceny jsou do minusu, stejne jako to bylo loni s ropou. Priklad z Australie kde to brzdi dalsi ...Zobrazit celý příspěvek

    Copak se asi stane, kdyz mam neceho moc a neni ani moznost, aby to nekdo odebral? Ceny jsou do minusu, stejne jako to bylo loni s ropou.

    Priklad z Australie kde to brzdi dalsi rozvoj solarnich panelu
    https://wattclarity.com.au/art... Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     12:35 12.07.2021

     To byl snad cíl, získat levnou energii z OZE zdrojů. Kam jsme to dopracovali...

     To byl snad cíl, získat levnou energii z OZE zdrojů. Kam jsme to dopracovali...

     • GlobeElement
      14:56 12.07.2021

      Trocha ekonomie. Je rozdíl mezi cenou a náklady. Náklady říkají, za kolik energii vyrobím - tady OZE prohrávají, jsou dražší, než například jaderná energie. A cena říká, za ...Zobrazit celý příspěvek

      Trocha ekonomie. Je rozdíl mezi cenou a náklady.

      Náklady říkají, za kolik energii vyrobím - tady OZE prohrávají, jsou dražší, než například jaderná energie. A cena říká, za kolik co prodám, zde se mi může stát, že cena na trhu je nižší, než náklady a tedy prodávám se ztrátou.

      Povinné dotování OZE je zapříčiněno právě tím rozdílem mezi výrobními náklady a cenou energií na trhu.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      15:03 12.07.2021

      Cil je mit levnou elektrinu 24/7, bez vypadku... k tomu mas s OZE hodne daleko.

      Cil je mit levnou elektrinu 24/7, bez vypadku... k tomu mas s OZE hodne daleko.

     • Jirosi
      15:47 12.07.2021

      Shania: A co je lepší mít ji po část dne/roku, nebo ji nemít vůbec. Bez OZE ji nemáš vůbec. Pokud ji nebude mít po část spotřeby, nebudeš ji mít ani po 24/7/365. Všechno totiž ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: A co je lepší mít ji po část dne/roku, nebo ji nemít vůbec. Bez OZE ji nemáš vůbec. Pokud ji nebude mít po část spotřeby, nebudeš ji mít ani po 24/7/365. Všechno totiž začíná nedokonalé, ale časem se zlepšuje.

      Viz. Třeba Reaktory v Dukovanech, začali jako 440, dnes 510MW/ks.
      Když by tu, nestála nemohla by se ani vylepšit. To samo z OZE.Skrýt celý příspěvek

 • Upgrade
  13:59 10.07.2021

  Nasiel som nejake dalsie zaujimave data a tabulky pre vas dinosaurov. Globalna spotreba elektrickej energie dnes je asi 25 000 TWh, z toho solar je 850 `TWh. Globalny medzirocny ...Zobrazit celý příspěvek

  Nasiel som nejake dalsie zaujimave data a tabulky pre vas dinosaurov.

  Globalna spotreba elektrickej energie dnes je asi 25 000 TWh, z toho solar je 850 `TWh. Globalny medzirocny narast novoinstalovanych FV neklesol za poslednych 30 rokov pod 20%. Priemer za poslednych 10 rokov je 29.6% rocne. Ked budem ratat 20 percentny rocny narast solarov, tak sa z tych 850 TWh dostanete na 25 000 TWh za 19 rokov.

  Celkova spotreba energie z fosilnych paliv (vratane ropy) je 140 000 TWh rocne. Pri 20% rocnom raste solarov by sa ta hodnota dosiahla za 28 rokov. Pri raste tych 29.6% co bol priemerny rast solarov za poslednych 10 rokov, by to bolo len 20 rokov.

  A kedze pri elektro autach odpada problem s uskladnenim energie, nakolko baterky maju svoje, tak argumentovat nemoznostou prechodu na EV kvoli nedostatku energie je uplne irelevantne.Skrýt celý příspěvek

  • Shania
   14:10 10.07.2021

   tohle je pro ilustraci a nebo si opravdu myslis, ze by tohle bylo jen vzdalene realne?

   tohle je pro ilustraci a nebo si opravdu myslis, ze by tohle bylo jen vzdalene realne?

   • Upgrade
    14:57 10.07.2021

    V podstate je to limitovanie len miestom na umiestnenie panelov a poctom ludi potrebnych na instalaciu a vyrobu. Miesta je dost, automatizacia vo vyrobe ...Zobrazit celý příspěvek

    V podstate je to limitovanie len miestom na umiestnenie panelov a poctom ludi potrebnych na instalaciu a vyrobu. Miesta je dost, automatizacia vo vyrobe pokracuje...

    https://en.wikipedia.org/wiki/...

    Tam vpravo je taky zlty graf. Prirastok FV je na tom logaritmickom grafe 30 rokov v podstate rovna ciara. Mozno sa to zacne casom mierne spomalovat ale zastavit sa to len tak lahko nezastavi, nakolko prepad cien FV to bude stale hnat dopredu.

    Ja si fakt myslim, ze to co sa dialo vsade inde, ze s technologickym rozvojom prisiel prepad cien, tak toto sa ide diat najblizsie dekady v energiach.Skrýt celý příspěvek

    • Shania
     15:37 10.07.2021

     kdyz uz umis googlit, tak si najdi seznam solarnich spolecnosti co zbankrotovali..

     kdyz uz umis googlit, tak si najdi seznam solarnich spolecnosti co zbankrotovali..

     • Upgrade
      15:59 10.07.2021

      no to mi je riadny argument

      no to mi je riadny argument

     • GlobeElement
      16:17 11.07.2021

      To je argument. Solární energie měla garantovanou výkupní cenu přes 12 Kč za KWh, přičemž cena běžné elektřiny (silové)ú byla 1 Kč. Po snížení garantovaných cen byly jednoduše ...Zobrazit celý příspěvek

      To je argument. Solární energie měla garantovanou výkupní cenu přes 12 Kč za KWh, přičemž cena běžné elektřiny (silové)ú byla 1 Kč.

      Po snížení garantovaných cen byly jednoduše nerentabilní.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      12:36 12.07.2021

      GE:"Solární energie měla garantovanou "

      Zkuste se zamyslet proč používáte "Měla". Přitom se plánují další instalace v násobcích výkonu. Divné co...

      GE:"Solární energie měla garantovanou "

      Zkuste se zamyslet proč používáte "Měla". Přitom se plánují další instalace v násobcích výkonu. Divné co...

     • GlobeElement
      13:10 12.07.2021

      Nevím o dalších plánovaných investicích do FV elektráren. Je samozřejmě možné, že na to EU vypsala nějaký další dotační titul.

      Nevím o dalších plánovaných investicích do FV elektráren. Je samozřejmě možné, že na to EU vypsala nějaký další dotační titul.

     • Jirosi
      14:09 12.07.2021

      GE: Vy jste ignorant.
      V CR jsou cca 2GW FV, jen ČEZ má v plánu tu postavit dalších 6 GW.

      GE: Vy jste ignorant.
      V CR jsou cca 2GW FV, jen ČEZ má v plánu tu postavit dalších 6 GW.

     • GlobeElement
      15:03 12.07.2021

      Tak pokud myslíte ty Fv elekrárny stavěné se státní dotací, co nabízí PRE, ČEZ a další, tak ty se samozřejmě staví.

      S garancí výkupních cen a se státní dotací.

      Tak pokud myslíte ty Fv elekrárny stavěné se státní dotací, co nabízí PRE, ČEZ a další, tak ty se samozřejmě staví.

      S garancí výkupních cen a se státní dotací.

     • Shania
      15:07 12.07.2021

      Jo a jen 4,5 miliardy, to je skoro za daco.. V Česku se začnou masivně budovat další solární elektrárny. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) oznámilo, že ve jménu tažení proti ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo a jen 4,5 miliardy, to je skoro za daco..

      V Česku se začnou masivně budovat další solární elektrárny. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) oznámilo, že ve jménu tažení proti uhlíkovým emisím pro ně uvolní v první vlně 4,5 miliardy korun. A zájem je značný: Už obdrželo bezmála devět tisíc předběžných žádostí o přispění na novou fotovoltaiku. Čeká se rvačka, proto jsou dotace rozděleny do dvou výzev.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:49 12.07.2021

      Shania: 4,5mld.Kč. Ta investice ČEZu je plánovaná v hodnotě 90 mld. Kč.
      Většina těch dotací jde lidem na střechu.

      Shania: 4,5mld.Kč. Ta investice ČEZu je plánovaná v hodnotě 90 mld. Kč.
      Většina těch dotací jde lidem na střechu.

  • econ 2
   19:23 10.07.2021

   Pokud očekáváte, že soláry nahradí ostatní zdroje výroby energií do 20 let, tak to je bohužel při současných znalostech a technologiích nesmysl. A kupodivu, toto téma se týká i ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud očekáváte, že soláry nahradí ostatní zdroje výroby energií do 20 let, tak to je bohužel při současných znalostech a technologiích nesmysl. A kupodivu, toto téma se týká i článku. Potíž je v uskladnění energie. Bez ohledu na to, kolik solárů vybudujete, vždy budete mít potíž s proměnlivostí a neregulovatelností výroby elektřiny. Tolik energie neumíme uskladnit. Je to vcelku jednoduché, zkuste si spočítat, kolik energie potřebujete uskladnit na noc, víte roční výrobu (25000 TWh), tak je to jednoduché. ¨Výroba baterií je dnes cca 300 GWh za rok. Přitom bohužel ale bývá i někdy zataženo, někdy pořádně nesvítí slunce i několik dnů (vlastně v zimě je deficitních několik měsíců). Takže jak velkou výrobu baterí byste potřeboval, co myslíte? Zkuste si to odhadnout.
   Teoretickým řešením by se pro prostého člověka mohlo zdát vybudovat solární parky na Sahaře a do Evropy pak natáhnout dráty. Bohužel to je astronomicky drahé, velmi riskantní, protože tam pobíhají islamisté, kteří by takový cíl nenechali bez povšimnutí a také technologicky náročné, klimatické podmínky značně zkracují životnost. Tedy dnes nereálné a proto do toho nikdo nešel.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    11:39 11.07.2021

    100% pokrytí jedním zdrojem je nesmysl. Ale i snížení potřeby vyprodukovat z fosilů 50% energie se počítá. Dokud nebyli levné přebytky, nebyl ani důvod pro investice do velkých ...Zobrazit celý příspěvek

    100% pokrytí jedním zdrojem je nesmysl.
    Ale i snížení potřeby vyprodukovat z fosilů 50% energie se počítá.
    Dokud nebyli levné přebytky, nebyl ani důvod pro investice do velkých uložišť.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    11:42 11.07.2021

    Dráty ze FV na Sahaře jsou nesmysl asi jako vodík pro osobní vozy. Zabiják těchto utopií je efektivita. FV vyrábějící v CR vám prostě dodá do sítě násobně víc, než FV na Sahaře, ...Zobrazit celý příspěvek

    Dráty ze FV na Sahaře jsou nesmysl asi jako vodík pro osobní vozy.
    Zabiják těchto utopií je efektivita. FV vyrábějící v CR vám prostě dodá do sítě násobně víc, než FV na Sahaře, tažený i supravodivým kabelem do Evropy. To nepočítám ještě náklady na to ho postavit, udržovat.Skrýt celý příspěvek

   • Upgrade
    16:23 11.07.2021

    Fotovoltaika je nieco, comu sa hovori exponancialna technologia. To su technologie kde sa za jedotku casu zdvojnasobuje vykon alebo klesa cena o rovnake percento. Dobry priklad je ...Zobrazit celý příspěvek

    Fotovoltaika je nieco, comu sa hovori exponancialna technologia. To su technologie kde sa za jedotku casu zdvojnasobuje vykon alebo klesa cena o rovnake percento. Dobry priklad je vykon pocitacov a Moorov zakon.

    FV panel ktory stal v roku 2010 $1100, stoji dnes $130 a v roku 2030 bude stat $15. Za cenu jedneho panelu spred 12 rokov si ich dnes kupite 10, za dalsich 12 rokov to bude 100 a za 24 rokov 1000. Rovnako to je s cenou za kWh ulozenu v baterkach, tam klesla cena za 30 rokov o 97 percent, takze za dalsich 30 rokov to bude dalsich 97 percent. Skuste si predstavit, co to musi v buducnosti spravit s cenami energii. `Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     13:12 12.07.2021

     U počítačů klesání cen skončilo. A skončil i nárůst výkonů, čeká se na vývoj zcela nových procesorů.

     Nic netrvá věčně.

     U počítačů klesání cen skončilo. A skončil i nárůst výkonů, čeká se na vývoj zcela nových procesorů.

     Nic netrvá věčně.

     • Jan Padesátýpátý
      13:45 12.07.2021

      Neskončilo, jenom už není exponenciální. Moorův zákon platil "naplno" nějakých 50 let. Je pravda, že nic netrvá věčně, a věděl to i Moore. Zatím ale ceny FV panelů a baterií ...Zobrazit celý příspěvek

      Neskončilo, jenom už není exponenciální. Moorův zákon platil "naplno" nějakých 50 let.
      Je pravda, že nic netrvá věčně, a věděl to i Moore. Zatím ale ceny FV panelů a baterií klesají, a je velká pravděpodobnost že to bude pokračovat i nějakou dobu do budoucnosti.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:50 12.07.2021

      Jan Padesátýpátý: Přitom po 10.letech po klesu, by bohatě stačilo kdyby to udrželo další desetiletí. A není se o čem bavit, pokud to bude déle :)))

      Jan Padesátýpátý: Přitom po 10.letech po klesu, by bohatě stačilo kdyby to udrželo další desetiletí. A není se o čem bavit, pokud to bude déle :)))

     • Upgrade
      12:13 13.07.2021

      Moorov zakon stale plati

      https://medium.com/predict/moo...

      Moorov zakon stale plati

      https://medium.com/predict/moo...

  • GlobeElement
   16:16 11.07.2021

   Růst o 20% při malých výchozích číslech je snadné. Totéž při vysokých číslech je nemožné. Jak již jsem tady psal, nejmenovaná pojišťovna rostla při příchodu do ČR o 800% ročně. ...Zobrazit celý příspěvek

   Růst o 20% při malých výchozích číslech je snadné. Totéž při vysokých číslech je nemožné.

   Jak již jsem tady psal, nejmenovaná pojišťovna rostla při příchodu do ČR o 800% ročně. Jak dlouho myslíš, že je takový růst reálný?Skrýt celý příspěvek

   • Upgrade
    19:00 11.07.2021

    Poistovnictvo nie je technologia. Skus dat do googla: Ray Kurzweil exponential growth

    Poistovnictvo nie je technologia. Skus dat do googla: Ray Kurzweil exponential growth

    • GlobeElement
     08:01 12.07.2021

     Je to stejný princip. Při náběhu výroby jsou nárůsty ohromné. Ale pak se začnou zmenšovat a nakonec jsou skoro nulové. je to logaritmická křivka a je to logické, nic neroste do ...Zobrazit celý příspěvek

     Je to stejný princip. Při náběhu výroby jsou nárůsty ohromné. Ale pak se začnou zmenšovat a nakonec jsou skoro nulové. je to logaritmická křivka a je to logické, nic neroste do nebe.

     Čím vyšší je produkce, tím menší jsou procentuální nárůsty, i když v absolutních číslech mohou být vysoké.Skrýt celý příspěvek

     • Upgrade
      13:11 12.07.2021

      Pointa tych exponencialnych technologii je ale praveze v tom, ze ten percentualny rast/pokles je konstantny. Napriklad tuna su ceny li-ion bateriek za kWh v logaritmickom ...Zobrazit celý příspěvek

      Pointa tych exponencialnych technologii je ale praveze v tom, ze ten percentualny rast/pokles je konstantny.

      Napriklad tuna su ceny li-ion bateriek za kWh v logaritmickom grafe.
      https://ourworldindata.org/bat... Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:07 12.07.2021

      Jasně, takže ještě 5 let a kdo si pořídí baterii, ještě získá odměnu. Nikoliv, tohle je jen začátek křivky, která se srovná do logaritmické, jako u všeho. Zatím jsme pořád u ...Zobrazit celý příspěvek

      Jasně, takže ještě 5 let a kdo si pořídí baterii, ještě získá odměnu.

      Nikoliv, tohle je jen začátek křivky, která se srovná do logaritmické, jako u všeho. Zatím jsme pořád u malých čísel.

      jako výše v případě počítačů, ty před 20 lety stály klidně sto tisíc, dneska okolo 10-20 tisíc, ale už to dál neklesá.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:51 12.07.2021

      GE: Neklesá cena, ale roste vám plat. Přitom výkon těch počítačů do nedávna rostl exponenciálně, dnes o něco pomaleji. Viz. EV. Kdys máte Dacii z dojezdem Tesly před 9 lety, za ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Neklesá cena, ale roste vám plat. Přitom výkon těch počítačů do nedávna rostl exponenciálně, dnes o něco pomaleji.

      Viz. EV. Kdys máte Dacii z dojezdem Tesly před 9 lety, za 450tis Kč.Skrýt celý příspěvek

     • Upgrade
      12:23 13.07.2021

      "Jasně, takže ještě 5 let a kdo si pořídí baterii, ještě získá odměnu." Ak nieco klesa o 10% rocne, tak to zakonite nemoze ist nikdy do zaporu. Pri cene sto dolarov to poklesne o ...Zobrazit celý příspěvek

      "Jasně, takže ještě 5 let a kdo si pořídí baterii, ještě získá odměnu."

      Ak nieco klesa o 10% rocne, tak to zakonite nemoze ist nikdy do zaporu. Pri cene sto dolarov to poklesne o desat dolarov, pri cene jeden dolar o desat centov a pri cene 10 centov o jeden cent. A takto to moze ist do nekonecna.Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  22:16 09.07.2021

  Upgrade si mysli, ze masove zavadeni vetrnych elktraren snizi cenu a ty budou tak levne, ze vytlaci ostatni zdroje:D EXECUTIVE SUMMARY The generation of electricity by onshore ...Zobrazit celý příspěvek

  Upgrade si mysli, ze masove zavadeni vetrnych elktraren snizi cenu a ty budou tak levne, ze vytlaci ostatni zdroje:D

  EXECUTIVE SUMMARY
  The generation of electricity by onshore wind turbines has benefited from federal subsidies and state renewable energy mandates for decades. More than 100,000 megawatts (MW) of generating capacity have been constructed in the lower 48 states,[1] 9,000 MW of which came online in 2019. Onshore wind capacity has now surpassed installed nuclear capacity (although because of its “always-on” nature, total electricity generated from nuclear plants far exceeds that of onshore wind) and is exceeded only by natural gas- and coal-fired generating capacity.[2]

  But from an economic perspective, the future of onshore wind is unfavorable. The federal production tax credit (PTC)—which was created in 1992 and today pays qualifying wind plant owners about $23 per MWh of electricity generated for 10 years—began to phase out in 2017. The PTC has decreased by 20% per year, and wind projects whose construction begins after January 1, 2021, will no longer be eligible.[3]

  The demise of the PTC is not, however, the source of onshore wind power’s troubling future. Instead, given the remote location of many wind farms, expensive transmission lines are necessary to bring the electricity to cities and towns; perhaps most significant, local opposition has intensified over the past few years and stymied the development of new projects.[4]

  In response to local pushback, some states are pushing back. In March of this year, for example, New York enacted legislation to overturn the state’s traditional “home rule” deference, which allows local governments to have final say over the types of facilities that can be built. Now, under the Accelerated Renewable Energy Growth and Community Benefit Act, almost all renewable energy development in the Empire State will be approved by a new Office of Renewable Energy Siting. Locations will be denied only if there are valid and substantive reasons; local opposition, however, no longer will be considered a valid reason.[5]

  Nevertheless, the opposition to additional onshore wind turbines, as well as the decreasing availability of high-quality “windy” locations, has led politicians and policymakers to shift their focus to offshore projects. In January 2019, New York Governor Andrew Cuomo called for developing 9,000 MW of offshore wind capacity by 2035, up from his previous order that 2,400 MW be developed by 2030.[6] In January 2018, New Jersey Governor Phil Murphy signed an executive order requiring 3,500 MW of offshore wind capacity by 2030.[7] A 2016 law in Massachusetts requires that the state’s electric distribution companies procure 1,600 MW of “cost-effective” offshore wind capacity by June 2027 and 3,200 MW by 2035.[8] Similarly, Maryland’s Offshore Wind Energy Act of 2013 calls for 480 MW of offshore wind capacity to be developed.[9]

  Proponents of offshore wind energy tout its clean energy bona fides and rapidly decreasing costs (as evidenced by recent competitive solicitations), which will enable states to meet ambitious targets to eliminate greenhouse gas emissions and reliance on fossil fuel and nuclear power. Advocates also see offshore wind as an avenue to create a manufacturing and economic renaissance in their respective states, one that will create thousands of construction jobs and generate billions of dollars of new economic activity.[10]

  As this paper will show, the arguments made on behalf of offshore wind are invalid.

  KEY FINDINGS
  Offshore wind is not cost-effective, and the forecasts of rapidly declining costs through increasing economies of scale are unrealistic. Absent continued subsidies—such as state mandates for offshore generation and renewable energy credits, which force electric utilities to sign long-term agreements with offshore wind developers at above-market prices—it is unlikely that any offshore wind facilities will be developed. These subsidies, along with the need for additional transmission infrastructure and backup sources of electricity, will increase the cost of electricity for consumers and reduce economic growth.

  The actual costs of offshore wind projects borne by electric ratepayers and taxpayers are likely to be greater than advertised. Experience in Europe over the previous decade demonstrates that the performance of offshore wind turbines degrades rapidly—on average, 4.5% per year. As output declines and maintenance costs increase, project developers will have a growing economic incentive to abandon their projects before the end of their contracts to supply power. In contrast to the strict requirements for nuclear power plants, it is unclear whether offshore wind project owners will be required to set aside sufficient funds to decommission their facilities. This will likely mean that electricity ratepayers and state taxpayers will pay to decommission offshore wind turbines or pay higher prices to keep the projects operating.

  The cumulative environmental impacts of multiple offshore wind projects along the Atlantic Coast—including on fisheries and endangered species—may be significant and irreversible. Also, mining the raw materials of offshore wind turbines, especially rare-earth minerals, has significant environmental impacts because those materials primarily are mined overseas, where environmental regulations are less stringent than in the United States. Dismissing environmental impacts that occur outside the U.S. while championing offshore wind’s alleged worldwide climate-change benefits is hypocritical.

  The justification of subsidies for offshore wind based on increased economic growth, new industries, and state job creation is an appeal to “free-lunch” economics. The subsidies will benefit the well-connected few while imposing economic costs on consumers and businesses at large.

  https://www.manhattan-institut... Skrýt celý příspěvek

  • Shania
   22:29 09.07.2021

   https://english.kyodonews.net/... japonske experiment, ale hlavne ze maji cil rozjet to ...Zobrazit celý příspěvek

   https://english.kyodonews.net/...
   japonske experiment, ale hlavne ze maji cil rozjet to ve velkem...Skrýt celý příspěvek

   • Upgrade
    09:10 10.07.2021

    Dnes stoji vyrobena MWh zo solarov prepocitana na dobu zivotnosti menej ako z uhlia alebo plynu. Cena instalacie za jeden MW je dnes 2600 USD, za 10 rokov to bude 780, za dalsich ...Zobrazit celý příspěvek

    Dnes stoji vyrobena MWh zo solarov prepocitana na dobu zivotnosti menej ako z uhlia alebo plynu. Cena instalacie za jeden MW je dnes 2600 USD, za 10 rokov to bude 780, za dalsich 10 rokov 234 atd. K tomu si zober uplne ze dokonalu skalovatelnost, ked sa daju pridavat solarne panely po jednom doslova ze po sto dolaroch a daju sa pridavat hocikde na pevnine, na vode, na pusti, na horach. A hlavne sa daju pridavat uplne ze hocikym.

    Toto nemoze dopadnut inak, akoze tu raz bude viac solarnych panelov ako ludi.Skrýt celý příspěvek

    • Shania
     10:12 10.07.2021

     Ja verim tomu, ze solarni panely casem budem mit vsichni pro osobni spotrebu, hlavne proto, ze elektrika bude tak draha, ze se to vyplati... to ale stale v nasich podminkach ...Zobrazit celý příspěvek

     Ja verim tomu, ze solarni panely casem budem mit vsichni pro osobni spotrebu, hlavne proto, ze elektrika bude tak draha, ze se to vyplati... to ale stale v nasich podminkach pokryje jen cast spotreby a jen po cast roku. to energeticke nejnarocnejsi obdobi je naopak zatracene draha a nemozne resit pres solarni panely.

     Stale si ale pletes dve veci, osobni spotrebu kterou mas celou sam spotrebovat (a sam si spocitas, jesti ti to za to spoji) a solarni farmy jako soucast energetickeho mixu. Tam vsechny ty veci co ti zajisti neprerusene dodavky energie jsou zatracene drahe a zatim na hranici nasich moznosti.

     A navic naprosto nespolehlive, kdy muzes snadno prives miliony lidi do velkych problemu a nebo zpusobit jejich smrt, jak prerusenim dodavek za nizkych teplot, obzvlast ted kdyz vsichni nemaji zalozni zdroj vytapeni.

     Takze dnes solarni farmy a vetrne farmy vyzaduji obrovske dotace a zaruky na odber.
     A jsou taky staty, blize k rovniku, kde solarni panely funguji daleko lip, tohle je silne zavisle na lokaci a pocasi...Skrýt celý příspěvek

     • Upgrade
      11:13 10.07.2021

      Cena za kWh v baterkach tiez klesa riadnym tempom. Z 1100 usd v roku 2010 na 137 usd v roku 2020. Ked to bude takto pokracovat, tak bude stat ulozena kWh o 10 rokov 15 dolarov a o ...Zobrazit celý příspěvek

      Cena za kWh v baterkach tiez klesa riadnym tempom. Z 1100 usd v roku 2010 na 137 usd v roku 2020. Ked to bude takto pokracovat, tak bude stat ulozena kWh o 10 rokov 15 dolarov a o dalsich 10 rokov 1.65 dolara.

      V najblizsich desatrociach vestim prepad cien. Za 50 rokov mozu stat energie kludne 5% z toho co dnes. Vlastne jedina vec co moze prepad cien spomalovat je "podlahova plocha", teda cena za umiestnenie panelu.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      11:34 10.07.2021

      ty nemas moc predstavu o tom jak velke baterie potrebujes pro OZE co:D budem radi, kdyz elektrika nebude stat nasobne vic, nicmene kdyby to bylo tech tvych 5% dnesni ceny, tak se ...Zobrazit celý příspěvek

      ty nemas moc predstavu o tom jak velke baterie potrebujes pro OZE co:D

      budem radi, kdyz elektrika nebude stat nasobne vic, nicmene kdyby to bylo tech tvych 5% dnesni ceny, tak se zlobit nebudu, ale to se stava, kdyz se hrajes grafy kterym nerozumis a protahujes krivky upravenych statistik...

      opet priklad nemecka a zdazovanim vlivem jejich destruktivni zelene politiky
      https://www.cleanenergywire.or... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      12:05 10.07.2021

      Shania: "hile wholesale electricity prices on average have been in decline in recent years," Cena elektřiny klesá, stoupají distribuční náklady, daně, atd... Zrovna ty ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: "hile wholesale electricity prices on average have been in decline in recent years,"

      Cena elektřiny klesá, stoupají distribuční náklady, daně, atd...
      Zrovna ty distribuční náklady obsahují náklady na stavbu vedení. Ale to se postaví, pak desítky let stojí. Opravy už nejsou, tak velká položka.
      To samé máte v CR investice do stavby dálnic 100mld. Údržba stávající sítě 10mld. Celkové roční náklady 110mld.Skrýt celý příspěvek

     • Upgrade
      12:15 10.07.2021

      Uz som to tu raz pisal, ze ta cena neklesa, lebo sa len nehradzuje jeden zdroj inym. Okrem toho bola doteraz cena energie z OZE aj realne drahsia ako z fosilov. Pointa toho ...Zobrazit celý příspěvek

      Uz som to tu raz pisal, ze ta cena neklesa, lebo sa len nehradzuje jeden zdroj inym. Okrem toho bola doteraz cena energie z OZE aj realne drahsia ako z fosilov.

      Pointa toho technologickeho vyvoja je presne v tom, ze tie grafy mozes pretahovat do nekonecna. Keby si si to dal do logaritmickeho grafu, tak ti vyjde rovna ciara. A energetika je nieco, kde doteraz cena skoro nijako nesuvisela s technologickyjm pokrokom, nakolko sa odvijala od cien surovin a ich cenu diktovali subjekty co tie zdroje ovladali. Dobry priklad su kartelove dohody OPEC, kde si urcuju ceny ako sa im paci.

      Na pozadi toho stale siel ten technologicky rozvoj (a klesanie cien) u solarov a vrtul rovnakym tempom, akurat kym boli ceny nad fosilom, tak to nemalo na ceny energii ziadny efekt. Toto sa teraz zlomilo a je len otazkou casu, kedy sa zlomi aj samotna cena za energie.

      A rovnako je to aj s ukladanim energie. Ten vyvoj sa proste nezastavi na nejakej hodnote. Sice su tam konstanty ktore su dane fyzikou ako je ucinnost u solarov a mnozstvo uskladnenej energie na kg u bateriek ale cena za vyrobenu a uskladnenu energiu moze klesat donekonecna.Skrýt celý příspěvek

    • Grugh
     12:46 10.07.2021

     Není cena jako cena. To že udáváš cenu za jednotku výkonu naznačuje, že svou teorii nemáš úplně promyšlenou nebo podloženou do detailu. V řadě případů může být výkupní cena ...Zobrazit celý příspěvek

     Není cena jako cena.
     To že udáváš cenu za jednotku výkonu naznačuje, že svou teorii nemáš úplně promyšlenou nebo podloženou do detailu.

     V řadě případů může být výkupní cena energie i záporná. Tj. pokud vyrábíte el. energii z větru (nebo slunce) a začne více foukat, musíte vy zaplatit, aby si jí někdo od vás odebral.
     A když foukat přestane, cena vyletí vzhůru. Ale vhledem k tomu, že vy jí bez větru nevyrábíte, tak se vás zdražení netýká. Tedy vaše průměrná výkupní cena je velmi nízká.
     https://www.solarniasociace.cz...

     Mimochodem cena el. energie pro koncové zákazníky u nás je pod 200USD za MWh. Takže tebou zmiňovaný příklad ani za 20 let nedostane náklady pod koncovou zákaznickou cenu. (A to se k vašim nákladům musí připočítat poplatky za distribuci, provize obchodníkům apod.)
     https://www.kupnisila.cz/cena-... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:46 10.07.2021

      Náklady jsou fixní, nebo dané za vyrobenou jednotku. K tomu máte tu silovou elektřinu. Fixní zůstanou stejné když neodeberete nic, za vyrobenou jednotku mají dvě možnosti růst ze ...Zobrazit celý příspěvek

      Náklady jsou fixní, nebo dané za vyrobenou jednotku.
      K tomu máte tu silovou elektřinu. Fixní zůstanou stejné když neodeberete nic, za vyrobenou jednotku mají dvě možnosti růst ze spotřebou, nebo klesnout(dojde k rozpočítání na větší počet dodaných jednotek).

      Vlil snížení silové elektřiny (často je slyšet od distributorů, že mají nižší cenu v řádu jednotek % :)), ale ten ne opravdu malí. Ale stále tam je, on nemusí být ani vidět(vliv poklesu sežere inflace). Jenže, bez toho by ta cena rostla!Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      21:56 10.07.2021

      @Jirosi Předpokládám, že složení finální ceny pro koncového zákazníka není pro provozovatele větrné nebo sluneční elektrárny ta nejdůležitější věc. ;-) Nechápu jak můžeš spojovat ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jirosi
      Předpokládám, že složení finální ceny pro koncového zákazníka není pro provozovatele větrné nebo sluneční elektrárny ta nejdůležitější věc. ;-)
      Nechápu jak můžeš spojovat náklady, cenu za vyrobenou jednotku a cenu za silovou elektřinu pro koncového zákazníka? A navíc tak blbě...

      Z pohledu majitele větrné elektrárny:
      1) Náklady (výdaj):
      Ano, mohou být fixní: např. stavba a provoz větrné elektrárny.
      2) Cena (ve smyslu nákladů) za vyrobenou jednotku (výdaj):
      Ta samozřejmě fixní být nemůže. Když bude foukat, jsou náklady nízké. Když ne, tak celkem logicky vysoké.
      3) Výkupní cena (příjem):
      Výkupní cena se odvíjí od množství energie na trhu. Pokud fouká, je výkupní cena nízká (může být i záporná). Pokud je bezvětří, cena letí vzhůru. Ale větrná elektrárna toho nedokáže využít.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      02:02 11.07.2021

      @Grugh "Pokud fouká, je výkupní cena nízká (může být i záporná). Pokud je bezvětří, cena letí vzhůru." To by byla pravda, pokud by bylo možné elekřinu vyrábět jenom z ...Zobrazit celý příspěvek

      @Grugh

      "Pokud fouká, je výkupní cena nízká (může být i záporná). Pokud je bezvětří, cena letí vzhůru."

      To by byla pravda, pokud by bylo možné elekřinu vyrábět jenom z větru.

      Když vyloučím fosilní zdroje, zůstane nám jádro, voda, vítr, slunce. Výroba elektřiny z jádra je stabilní, z "vody" poměrně taky.
      Vítr a slunce se vhodně doplňují, protože když fouká, slunce spíše nesvítí. V tom okamžiku bude možné větrnou energii prodat za dobrou cenu.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      12:10 11.07.2021

      Grugh: Diskuze byla o cenách pro zákazníka, ne pro elektrárnu. V těch sebere cena za silovou elektřinu jako "fix" co dodává elektrárna (nerozpočítává se na náklady). Potom se ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: Diskuze byla o cenách pro zákazníka, ne pro elektrárnu.

      V těch sebere cena za silovou elektřinu jako "fix" co dodává elektrárna (nerozpočítává se na náklady). Potom se řeší rozdíly mezi jednotlivými lety.

      Na Shania postovaném linku jasně psali, že jim cena za silovou elektřinu klesá!
      Můžete si to rozpočítávat v rámci elektrárny, ale to je zákazníkovy celkem jedno, To řeší spíše její majitel.
      PS: Když tam dává ceny FV, je dobré dávat příklady z FV, ne z větru :)
      Krom toho, ale na ten vítr už v Německu pořádají aukce, a elektrárnu staví ten kdo nabídne nejlevnější cenu za jí dodanou elektřinu :)Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      01:17 14.07.2021

      @Jan 55. 1) Záporná cena energie je občasný fakt. Vlastně není důležité z čeho se vyrábí, pouze jestli je jí aktuální nedostatek nebo naopak přebytek. 2) Slunce a vítr se doplňují? ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jan 55.
      1) Záporná cena energie je občasný fakt. Vlastně není důležité z čeho se vyrábí, pouze jestli je jí aktuální nedostatek nebo naopak přebytek.
      2) Slunce a vítr se doplňují? ;-)
      Co způsobuje vítr? Rozdílné teploty (a tím i tlaky vzduchu)!
      Co způsobuje rozdílné teploty? Slunce (a např. rozdílná odrazivost povrchu)!
      Nejmenší vítr je za mrazivé zimní noci.
      Největší vítr (tornáda, hurikány apod.) za horkých letních dní.
      Pokud máš jiný názor, tak mi vysvětli tornádo na Moravě 24.6..

      @Jirosi
      Upgrade prohlásil tohle: "Cena instalacie za jeden MW je dnes 2600 USD, za 10 rokov to bude 780, za dalsich 10 rokov 234 atd."
      Fakt si myslíš, že se zde diskutuje cena pro koncového uživatele?
      Není praktičtější diskutovat výrobní náklady a výkupní ceny, než řešit balast, jako jsou poplatky za distribuci, provize, ekologické příplatky, fixaci sazby na roky apod?
      Cenu pro koncové zákazníky jsem zmínil jen v souvislosti, že Upgradeův model nákladů se ani po 20 letech nedostane pod to, co ve finále zaplatí zákazník.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      05:03 14.07.2021

      Grugh: "Není praktičtější diskutovat výrobní náklady a výkupní ceny, než řešit balast, jako jsou poplatky za distribuci, provize, ekologické příplatky, fixaci sazby na roky ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: "Není praktičtější diskutovat výrobní náklady a výkupní ceny, než řešit balast, jako jsou poplatky za distribuci, provize, ekologické příplatky, fixaci sazby na roky apod?"

      Ale právě ta díky OZE stále klesá, takže co chceš diskutovat?
      To, že elektřiny pro zákazníka roste, je dáno věším tím balastem.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      01:05 16.07.2021

      @Jirosi Jako s malým dítětem. Která cena klesá? a) nákladová b) výkupní Pokud si myslíš, že nákladová díky OZE klesá, tak to trochu vysvětli (logicky a nejlépe s odkazy a hlavně ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jirosi
      Jako s malým dítětem.
      Která cena klesá?
      a) nákladová
      b) výkupní
      Pokud si myslíš, že nákladová díky OZE klesá, tak to trochu vysvětli (logicky a nejlépe s odkazy a hlavně bez nesouvisejícího BALASTU).

      Podle mě odstavení jádra a uhlí, a emisní povolenky na každý prd ke zlevnění nákladů na výrobu energií ROZHODNĚ nepřispívají.
      Pokud by se jádro nebo uhlí bez povolenek vůči OZE nevyplatilo, přestalo by se používat i bez zákazů.
      Ale každý můžeme mít jiný názor ;-)Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      11:29 16.07.2021

      @Grugh Ano, záporná cena energie je občasný fakt. Ale to platí pro všechny zdroje energie. A vypnout solár nebo zastavit větrník je mnohem jednodušší než vypnout uhelnou nebo ...Zobrazit celý příspěvek

      @Grugh

      Ano, záporná cena energie je občasný fakt. Ale to platí pro všechny zdroje energie. A vypnout solár nebo zastavit větrník je mnohem jednodušší než vypnout uhelnou nebo jadernou elektrárnu.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      12:02 16.07.2021

      Jan Padesátýpátý: Záporná cena energie nebyla do doby OZE. Výroba se dala plánovat. Větrnou elektrárnu vypnout lze, ale solární ne. To je mimo jiné problém i pro oanely na domech, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý:
      Záporná cena energie nebyla do doby OZE. Výroba se dala plánovat. Větrnou elektrárnu vypnout lze, ale solární ne. To je mimo jiné problém i pro oanely na domech, kdy hasiči velmi neradi jezdí takové domy hasit. Střecha je totiž stále pod proudem....Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:13 16.07.2021

      Grugh: Ten link jsem poslal Shania: https://www.cleanenergywire.or... Nákladová cena OZE klesá ještě víc, jen se podívejte kolik stály ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh: Ten link jsem poslal Shania:

      https://www.cleanenergywire.or...

      Nákladová cena OZE klesá ještě víc, jen se podívejte kolik stály FV před 20.lety v přepočtu na výkon.

      Torong: Opět další mýtus, FV panel vypnete odpojením od elektřiny. Případně ho stačí postříkat pěnou. Ale je sranda si stále číst to samé dávno vyvrácené.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:59 16.07.2021

      Jirosi: "Torong: Opět další mýtus, FV panel vypnete odpojením od elektřiny. Případně ho stačí postříkat pěnou. Ale je sranda si stále číst to samé dávno vyvrácené." Opravdu? Jakože ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi:
      "Torong: Opět další mýtus, FV panel vypnete odpojením od elektřiny. Případně ho stačí postříkat pěnou. Ale je sranda si stále číst to samé dávno vyvrácené."
      Opravdu? Jakože když panel odpojím od sítě, přestane vyrábět elektřinu? Asi ne, že. Takže je stále pod proudem.
      A ano, mohu panel postříkat pěnou, nebo na ni natáhnout hadr. Třeba. Výborný nápad v případě požáru. A jestli myslíš pěnu, kterou používají hasiči, tak ne, tu použít nemůžeš. Ta je vodivá.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      16:03 16.07.2021

      Jirosi:
      Tady si o tom "mýtu" můžeš přečíst víc:
      https://www.pozary.cz/clanek/5...

      Jirosi:
      Tady si o tom "mýtu" můžeš přečíst víc:
      https://www.pozary.cz/clanek/5...

     • Jirosi
      17:43 16.07.2021

      Torong: Dost pomáhá si zjistit aktuálnější informace než z roku 2012, je rok 2021. Kdyby jste šáhnul jen po 2 roky starším zdroji nemusel by jste tu ten mýtus opakovat. (Proto ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: Dost pomáhá si zjistit aktuálnější informace než z roku 2012, je rok 2021.
      Kdyby jste šáhnul jen po 2 roky starším zdroji nemusel by jste tu ten mýtus opakovat. (Proto tam na těch stránkách ani novější článek není :))

      https://oze.tzb-info.cz/fotovo... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:44 16.07.2021

      Fakt nechápu, že všechny ty mýty nastudované dokonale, ale hledat cokoliv dalšího zda to tak opravdu je. To je prostě neřešitelný problém.

      Fakt nechápu, že všechny ty mýty nastudované dokonale, ale hledat cokoliv dalšího zda to tak opravdu je. To je prostě neřešitelný problém.

     • Torong
      20:05 16.07.2021

      Jirosi: Tak si přečti ten předpis HZS pro hašení FV ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi:
      Tak si přečti ten předpis HZS pro hašení FV elektráren.
      https://www.google.com/url?sa=...
      Samozřejmě, že FV panely jdou hasit, ale je to vysoce rizikový požár.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:42 16.07.2021

      "2) Pro účel tohoto metodického listu se FV elektrárnou systémem rozumí tato zařízení umístěné na rozlehlých střechách zpravidla průmyslových budov nebo skladovacích hal nebo na ...Zobrazit celý příspěvek

      "2) Pro účel tohoto metodického listu se FV elektrárnou systémem rozumí tato zařízení
      umístěné na rozlehlých střechách zpravidla průmyslových budov nebo skladovacích hal
      nebo na volném prostranství s velkým množstvím FV panelů v řadách (sekcích),
      s výkony nad 10 kWp"

      Dál to ani číst nemusím, první strana druhý bod. Instalace na domech se dělají do 10kWh, pro připojení k síti (limit).
      Větší jsou leda ostrovní, nebo složité povolení.
      Vám prezentovaného příkladu se to tedy vůbec netýká!Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 5