Elektromobilita: Ukázková kolektivní stupidita

Elektromobilita: Ukázková kolektivní stupidita
Elektromobily v Berlíně / Foto: Avda / www.avda-foto.de; CC BY-SA 3.0 (Zvětšit)

Pascal Canfin, předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu, v březnu letošního roku prohlásil, že EU od roku 2035 prakticky zakáže prodej vozidel se spalovacím či dokonce hybridním pohonem. Pokud se takové plány uskuteční, dramaticky se sníží mobilita celé evropské civilizace.

Proč elektromobily na Armádních novinách?

O elektromobilitě píšeme z jednoho prostého důvodu – mobilita je kvintesencí úspěšné, prosperující, technicky vyspělé a bezpečné civilizace. Stejně tak je mobilita kvintesencí každých ozbrojených sil. Při vedení bojové činnost není hlavním cílem „zabít“ protivníka, ale omezit mu, ideálně trvale, volnost pohybu, a tedy mít možnost kontroly fyzického prostoru (v současné době i digitálního a elektromagnetického) a mít možnost v tomto prostoru uplatňovat svou vůli.

Lapidárně řečeno, kdo flexibilněji a efektivněji přesouvá lidí, zboží a technologie, ten evolučně prosperuje a dominuje. Ztráta mobility znamená ztrátu komplexity civilizace, její postupný kolaps a větší citlivost na vnější vlivy.

Jedním ze znaků současného levicového progresivismu, šířeného především z amerických, britských a německých univerzit, proti kterému začal vystupovat francouzský prezident Emmanuel Macron, je boj proti CO2 – tedy mimo jiné boj proti spalovacím motorům a nekritická podpora elektromobility. Z řad progresivistické levice dokonce zaznívají myšlenky o zákazu osobního vlastnictví dopravních prostředků (ale i jiných soukromých statků), z důvodů jejich celkové uhlíkové stopy.

Důvody úspěšného tažení progresivismu, a také důvody konformismu politiků, novinářů a elit s touto ideologií, jsou na jiný článek. Ale podstatou je zejména indoktrinace dětí a mládeže, to je klíčem všech úspěšných ideologií, především těch utopistických.

My se ale zaměříme pouze na úzký segment elektromobility, resp. výroby baterií pro elektromobilitu.

Nejdříve pár skutečností:

 • elektromobil je teoreticky efektivnější dopravní prostředek než vozidlo se spalovacím motorem;
 • elektromobily vozidla se spalovacím motorem časem nahradí.

K náhradě však v žádném případě nedojde v roce 2035, pokud tedy EU nechystá rozvrat evropského průmyslu, masové propouštění a sociální inženýrství s cílem omezit mobilitu evropské civilizace.

Důvod je velmi prostý. Masová výroba bateriových článků pro elektromobily vyžaduje velmi složité výrobní zařízení a ustavení velmi komplexních, dlouhých a složitých výrobně-dodavatelských řetězců a obchodně-právních vztahů. To je úkol na dekády.

Výroba bateriových článků pro elektromobily není komplikovaná, opravdovou výzvou je vyrobit stroje, které tyto baterie vyrábějí. Autor tohoto článku se obává, že největší elektro-aktivisté nemají nejmenší tušení o neskutečné složitosti a komplexnosti vytvoření bateriového průmyslu podle představ EU.

To vše se navíc odehrává v nelítostném prostředí konkurenčního boje, jak mezi firmami, tak mezi různými mocenskými skupinami, zpravodajskými službami a státy. Protože platí jedno obecné pravidlo – když někdo roste, jiný ztrácí. Ten, kdo ztrácí, přichází o evoluční výhodu, což mimo v určitém momentu nutí lidi, firmy, mocenské skupiny či státy bojovat „na život a na smrt“.


Foto: Nejnovější statistika automobilového trhu EU. Covidový rok 2020 byl ve znamení výrazného poklesu výroby a registrací vozidel; větší foto / Grafika: ACEA

1,5 TWh ročně pro silniční dopravu

EU pro své zelené sny potřebuje obrovské množství bateriových článků. EU ale baterie nemá a nebude mít. A opravdu tento problém nevyřeší jen množství investovaných peněz. Existuje určitá fyzická propustnost dodavatelského řetězce, kterou nelze z roku na rok, či dokonce z dekády na dekádu, přebudovat nebo změnit.

Podívejme se statistku Asociace evropských výrobců automobilů ACEA (European Automobile Manufacturers Association). V roce 2019 se v EU vyrobilo 16,7 milionu vozidel (osobní vozidla, ale i komerční, jako autobusy, nákladní vozidla, užitkové vozy atd.), z toho 14 milionů osobních automobilů. Současně bylo v EU v roce 2019 registrováno 15 milionů nových vozidel (osobní i komerční), z toho 13 milionů nových osobních automobilů. Pozor, pokud mluvíme o EU, nepočítáme Velkou Británii, Švýcarsko, Norsko, Turecko, Rusko ani další evropské nečlenské země.

Souhrnně v roce 2018 v EU jezdilo 278 milionů vozidel, z toho 242 milionů osobních automobilů. Kromě toho v Evropě jezdí zhruba 28 milionů lehkých užitkových vozidel, 700 000 autobusů a šest milionů nákladních automobilů.

Každý osobní automobil potřebuje ke svému skutečně smysluplnému fungování baterii o kapacitě 100 kWh. Je to hodnota, kdy lze elektromobil považovat za měřitelný s vozidlem se spalovacím motorem. Tedy hodnota potřebná k udržení stejné úrovně mobility.


Výroba osobních automobilů v EU / Grafika: ACEA

Pokud chceme zachovat prodeje osobních automobilů z roku 2019 (který byl ale současně rekordní) i po roce 2035, potřebujeme jen a pouze pro elektrická osobní vozidla každoročně vyrábět a automobilkám dodávat 1,3 TWh (100 kWh × 13 milionů osobních vozidel) baterií – aby byla v EU zachována stejná dostupnost automobilů a mobilita obyvatel (sednu do auta a jedu do práce, nakupovat, na návštěvu, za kulturou, na úřad, do nemocnice, na dovolenou, pomáhat s katastrofou atd.).

Současně do EU bylo v roce 2019 importováno 3,6 milionu osobních automobilů (např. z Turecka nebo Velké Británie). Dá se tedy říct, že v rámci EU se pro vlastní evropský trh ročně vyrobí deset milionů automobilů. A tedy samotná EU pouze a jen pro vlastní trh s osobními elektromobily potřebuje od roku 2035 ročně vyrábět nebo nakupovat minimálně 1 TWh baterií.

Ano, víme, levicoví progresivisté chtějí změnit celý koncept osobní dopravy (mimochodem, autor děkuje, ale nechce) a skloňují kouzelné slovo „sdílení“, ale k tomu se dostaneme. Ale i tak platí: „sdílení“ = ztráta mobility.

Kromě toho každý rok je v EU registrováno 1,7 milionu nových lehkých nákladních automobilů (do 3,5 tuny), zhruba 330 000 těžkých nákladních automobilů (nad 3,5 tuny) a zhruba 36 000 autobusů. Pro zjednodušení můžeme zprůměrovat, že osobní a lehké nákladní automobily potřebují baterií o kapacitě 100 kWh, autobusy 250 kWh a nákladní automobily 500 kWh.


Registrace osobních automobilů v EU / Grafika: ACEA

Ve výsledku tedy, pokud vezmeme všechny dopravní prostředky vyrobené v EU a pro EU, včetně osobních a komerčních vozidel, ale i motorek, elektrokol, můžeme říct následující – pokud od roku 2035 bude EU chtít kompletně přejít na elektromobilitu musí ročně na svém území vyrobit (nebo dovést) 1,0 - 1,5 TWh li-ion baterií. Potřeby ozbrojených složek přitom pomíjíme!

Mimochodem 1,5 TWh při „snové“ (a zatím nedosažitelné) kapacitě 1 kWh / 1 kg / 1 litr – představuje hmotnost 1 500 000 tun a 1500 m3 baterií, které je nutné každoročně zmanipulovat a přepravit z továren k výrobcům automobilů, a časem také z elektromobilů do recyklačních továren. Ve skutečnosti realita bude složitější a bateriové bloky budou mít energetickou hustotou násobně horší.

A pochopitelně, zatím zcela ignorujeme potřeby jiných oblastí – obnovitelné zdroje, nemovitosti, průmysl, letectví, železnice, lodní doprava atd.


Registrace nových vozidel (osobní i komerční) ve světě / Grafika: ACEA

Obnovitelné zdroje

EU ročně vyprodukuje 2700 TWh elektrické energie. Pokud máme kompletně přejít na obnovitelné zdroje energie, potřeba baterií, pokud chceme zkrotit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zajistit stabilitu dodávek 24/7, bude obrovská.

Paradoxně propagujeme elektromobilitu v době, kdy nahrazujeme regulovatelné zdroje za nestabilní obnovitelné zdroje energie a de facto snižujeme množství elektrické energie, která je v jeden okamžik k dispozici.

Pokud bude v ČR jeden milion osobních elektromobilů (stále jen 1/5 celkového počtu). Pokud jen 1/7 těchto elektromobilů bude přes noc (kdy nefungují solární elektrárny) na domácích nabíječkách (normální nabíječka má příkon 4 kW). Při potřebě dobít 30 kWh nabíječka pojede 7,5 hodiny.

To znamená 142 tisíc domácích nabíječek tak může najednou brát po 4 kW příkonu, to je 568 000 kW (568 MW). To je výkon větší než jeden celý blok Dukovan (510 MW). A těchto 568 MW nebude nějaká špička na pár desítek minut, ale celé hodiny. Samozřejmě se může stát, že v jednu noc nebude nabíjet 1/7 ale klidně 1/5 pětina aut.

Nabíječka je tedy nový a gigantický spotřebič oproti ostatním domácím spotřebičům. Například trouba má sice 2kW příkon, ale běží střídavě.

K tomu přidejme nákladní automobily, autobusy a třeba masový přechod na topení tepelnými čerpadly.

Jinak řečeno, pokud chceme v roce 2035 přejít na elektromobily a zároveň tlačit na obnovitelné zdroje, bude nutné masivně vyrábět baterie pro elektromobily, nabíjecí stanice i energetiku, minimálně v jednotkách terawatthodin ročně.

A mimochodem stejné množství bude od určitého roku (cca 2040) nutné každoročně recyklovat v továrnách.


Typický li-ion článek. Podle EU budoucnost evropské mobility, energetiky a průmyslu. / Foto: RudolfSimon, CC BY-SA 3.0

Stavba továren

Továrna Gigafactory společnosti Tesla v Nevadě je budována od roku 2015 a v roce 2022 má dosáhnout produkce 100 GWh baterií ročně. Je to jediná tak velká továrna na baterie, která se aktuálně v USA staví. Mimochodem, továrna využívá technologie japonské firmy Panasonic.

Nejsilnější ekonomice světa s největším průmyslovým potenciálem a nejpříznivějším právním prostředí trvá sedm let stavba továrny s roční kapacitou 100 GWh. EU přitom potřebuje jen pro sebe do roku 2035 postavit deset až 15 těchto továren – jen pro silniční dopravu!

Jaké jsou plány v Evropě? VW chce od roku 2030 vyrábět 230 GWh baterií a gigatovárna Muska v Berlíně v roce 2030 počítá s výrobou 100 GWh (při potřebě 8000 zaměstnanců). Další chystané továrny v Evropě mohou přidat desítky GWh, maximálně nižší stovky GWh.

Podle londýnských analytiků z Benchmark Mineral Intelligence (údaj z listopadu 2020) se v roce 2029 bude v Evropě vyrábět 300 GWh baterií. Německá Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research naopak uvádí, že v roce 2025 je možné vyrábět 300 až 400 GWh. Zřejmě podle nejoptimističtějších scénářů analytiků Wood Mackenzie se v roce 2030 má celosvětově vyrábět 1,3 TWh baterií, ale z toho 80 % v Asii.

Jak je vidno, dobrat se nějakých relevantních údajů o bateriové výrobě v Evropě v roce 2030 je složité. Jakékoliv studie o tom, jak bude svět vypadat za deset let, je pak nutné brát nanejvýš s rezervou (především ty optimistické) – až často se stává, že výsledek studie odpovídá tomu, kdo studii financuje. Ale můžeme říct, že Evropa bude schopna v roce 2030 (tedy za 8,5 let) vyrábět 400 až 500 GWh baterií – a to lze označit za velmi optimistický scénář, pokud půjde vše dobře (a to rozhodně nepůjde). Celá kapacita navíc nepůjde výhradně do silniční dopravy.


Kvůli berlínské gigatovárně bylo nutno vykácet 92 hektarů lesa; větší foto / Foto: Ralf Roletschek, CC BY-SA 1.0 fi

Takže do roku 2035 (při optimistickém scénáři) je třeba někde sehnat jen a pouze pro silniční dopravu dalších 1 TWh baterií ročně.

Evropě samozřejmě může pomoci Čína. Peking má pod svojí vojenskou kontrolou 80 % světových zásob surovin pro výrobu li-ion baterií a 77 % trhu s výrobou li-ion článků.

Co nám z toho plyne? Pokud chce EU přejít v roce 2035 na elektromobilitu, dojde k dramatické ztrátě flexibility a efektivity evropské civilizace přesouvat lidi, zboží, potraviny, suroviny nebo technologie – tedy ke ztrátě komplexity a kolapsu. Ve výsledku se výrazně zmenší technologická výhoda Evropy… a asi není třeba dále rozpisovat důsledky.

Navíc platí rovnítko: více elektromobilů v EU = větší závislost EU na Číně. Takže nejen, že poklesne mobilita evropské civilizace, ale i ta zbývající bude závislá na libovůli Číny.

Na celé věci je ale hlavně znepokojivé riziko sociálního inženýrství – pokud si extrapolujeme výrobní plány li-on baterií až do roku 2035 zjistíme, že reálně se od tohoto data prodeje dopravních prostředků v EU zmenší o 50 %.

A nyní klíčová otázka – kdo rozhodne, která „elita“ získá vlastní dopravní prostředek, nebo obecněji možnost se pohybovat? Podle jakých pravidel, které ustanoví kdo? Ti správní lidé se správným myšlením? V Německu již zvažují různé možnosti – například systém sociálních kreditů jako v Číně. Možná každý dostaneme „ekobody“ za správné postoje, myšlenky nebo chování, které nám pak umožní používat sdílená elektroauta.

Elektromobilita v současné ideologické podobě není nic jiného než další komunistický pokus o sociální inženýrství. Podobně jako komunisté se snažili vytvořit nového člověka „Komunistu“, tak o to samé se snaží levicoví progresivisté – vytvořit „Ekologistu“, který se bude chovat podle jejich pravidel a podle jejich vidění světa. A kdo s tím nebude souhlasit, tomu bude jeho existence ztížená. Jenže hrozí, že tato „zatracená“ skupina lidí (nebo možná i států) nebude mít v určitý okamžik, co ztratit a rozhodne se bojovat „na život a na smrt“.

Ano, jedná se o strašák eugeniky, a to je možná to, co je na skutečném pozadí – snaha řídit evoluci směrem „jak JÁ věřím, že je to správné“. Při posledním podobném pokusu z toho bylo peklo na zemi.


Demonstrační linka testující možnosti recyklace baterií

Dovětek

Výroba baterií je jen menší část problémů spojených s bateriovým průmyslem. Je třeba si uvědomit, že každý li-ion bateriový blok se skládá z desítek, stovek či tisíců cylindrových li-ion článků (o velikosti větších AA článků). To samo o sobě přináší obrovské problémy v oblasti bezpečností, certifikace, právních a bezpečnostních předpisů.

Navíc máme zde další úkoly, svým rozsahem přesahující výrobu baterií:

 • těžba nutná pro masovou výrobu baterek;
 • infrastruktura pro nabíjení s velkými přenášenými příkony (nutnost dalších baterií pro nabíječky);
 • recyklace baterií;
 • ceny elektromobilu;
 • životnost baterek, hořlavost, dojezd, čekání na nabíjení;
 • řešení nehod elektromobilů s hořlavými bateriemi, jejich pojištění, náklady na likvidaci;
 • ekologické problémy spojené s těžbou a zpracováním lithia nebo vzácných kovů nutných pro výrobu li-ion článků;
 • spotřební daň a jiné daně spojené s uživáním vozidel;
 • zastarávání baterií v elektromobilech. Budou nové baterie po deseti letech kompatibilní se staršími elektromobily?

Bohužel současný přístup k elektromobilitě vykazuje znaky fenoménu „kolektivní stupidity“ – čím dál více lidí ví, že rozvoj elektromobility je podle současných ideologických plánů utopistický, ale nikdo z těch nahoře se proti tomu neodvažuje vystoupit. Důvody mohou být různé, peníze, strach, konformismus, bezbřehé nadšení či zaslepenost. EU tak dál tiskne nové a nové peníze a investuje je do utopistického projektu.

„Eko“ plány EU jsou nesmysl, všichni to ví, ale zdá se, že jedinou cestou, jak z toho ven je tvrdě se srazit s realitou a bohužel současně utratit spoustu peněz a zadlužit se na dekády.

Skutečně použitelnou baterií, která nepoužívá příšerně neefektivní (z celkového pohledu na životní cyklus) „AA“ li-ion články, je česká baterie HE3DA vyrábějící se v továrně MES (Magna Energy Storage) v Horní Suché. Baterie je nehořlavá, bezpečná, výkonná a snadno recyklovatelná. HE3DA tak dramaticky zjednoušuje celý životní cyklus baterie (výroba - používání - recyklace).

MES je firma s obrovským a dlouhodobým prudce růstovým potenciálem a skvělým českým produktem. Firma bude v příštím roce vyrábět stovky megawatthodin baterií, v následujících několika letech jednotky gigawatthodin. Ale trh potřebuje stovky gigawatthodin nebo jednotky terawatthodin HE3DA ročně.

Elektromobilita je skutečně budoucnost – ale ne v roce 2035 ani v roce 2045. 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Americká armáda chce elektrické obrněné brigády

Dříve nebo později všechna vojenská vozidla přejdou plně na elektrickou energii. Otázkou je, zda ...

Akrep II: Elektrické bojové vozidlo z Turecka

Turecká firma Otokar pod názvem Akrep II (Škorpion II) uvedla zajímavý prototyp taktického bojového ...

Český průmysl a elektrický tank T-72

Nejvyspělejší země světa studují možnost vývoje a zavedení čistě elektrických obrněných bojových ...

EDAT: Elektrický vyrovnávací rotor je nejlepší inovací v letectví

Na začátku letošního roku americká společnost Bell, součást konsorcia Textron, představila ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Poly
  11:06 06.07.2021

  Článek je psán extrémně tendenčně. Na poměrně solidním webu AN bych tohle nikdy nečekal. Celý to korunuje vytahování levičáků. Tak daleko jste to dopracovali pane Grohmane? ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek je psán extrémně tendenčně. Na poměrně solidním webu AN bych tohle nikdy nečekal. Celý to korunuje vytahování levičáků. Tak daleko jste to dopracovali pane Grohmane?

  "Masová výroba bateriových článků pro elektromobily vyžaduje velmi složité výrobní zařízení a ustavení......."

  Ne nevyžaduje. Naopak je to celé jednodušší než vyrábět pohonné jednotky automobilů a navíc chybí následná péče. Proto odboráři pyskují, že nebude práce pro lidi, protože výroba je jednodušší a robotizovaná. I servisování je omezené na minimum.

  "Výroba bateriových článků pro elektromobily není komplikovaná, opravdovou výzvou je vyrobit stroje, které tyto baterie vyrábějí."

  To je zcela absurdní. Baterie se vyrábějí zcela jednoduše a v EU je je hromada výrobců i včetně zelenáčů, kteří začali z ničeho. Buď se chce a nebo ne. Někdo prostě zaspal a nezbyde mu nic jiného než to dohnat. Typicky VW, který nějak opožděně zjistil, že bude potřebovat 240 GWh a to stihne až v roce 2030, protože si chce vyrábět vlastní baterie.

  "To vše se navíc odehrává v nelítostném prostředí konkurenčního boje, jak mezi firmami, tak mezi různými mocenskými skupinami, zpravodajskými službami a státy. Protože platí jedno obecné pravidlo – když někdo roste, jiný ztrácí. "

  A já myslel, že konkurence je zdravá. Ale asi ne... Průmyslová špionáž a politické tlaky jsou u automobilek běžné a probíhají dnes a denně.

  "EU pro své zelené sny potřebuje obrovské množství bateriových článků. EU ale baterie nemá a nebude mít."

  Ale má. Výrobců včetně vlastních továren je tu habaděj. Třeba takový LG Chem Poland je připravený podle poptávky navýšit ze 4 GWh na 70 GWh - pozemky na to koupil. A to je pouze jeden výrobce v jedné továrně. Velkých továren tu stojí přes deset a ve frontě čekají další včetně takových jako GS Yuasa, Terrae, Saft s PSA a další. GigaBerlin startuje se 100 GWh (!!!) se schopností navýšit na 250 GWh dle poptávky.
  Značné množství továren o vysoké kapacitě je rozestavěných - Northvolt, Freyer, Svolt, Catl, rozšíření Samsungu a všechno bude zprovoznění mezi 2021 až 2023.

  Dál ten článek komentovat nebudu, protože pokračuje ve stejném duchu. Buď absence dostatečných informací a, což doufám že ne, cílené polopravdy.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   11:23 06.07.2021

   Pane Poly, celý problém je, že text nechcete chápat. A když nechcete, tak ho ani nepochopíte. Tvrdit, že výroba baterií nevyžaduje složité zařízení je na hraně šílenství. ...Zobrazit celý příspěvek

   Pane Poly, celý problém je, že text nechcete chápat. A když nechcete, tak ho ani nepochopíte. Tvrdit, že výroba baterií nevyžaduje složité zařízení je na hraně šílenství. Absolutně nic jste nepochopil.Skrýt celý příspěvek

   • shal
    12:09 06.07.2021

    Výroba baterií je nákladná a závisí na složátých zařízení, ale i výrobní proces se daří zjednodušovat. Proto v roce 2019 Tesla koupila společnost Maxwell, která vyvinula ...Zobrazit celý příspěvek

    Výroba baterií je nákladná a závisí na složátých zařízení, ale i výrobní proces se daří zjednodušovat. Proto v roce 2019 Tesla koupila společnost Maxwell, která vyvinula technologii suché výroby elektrody. Díky tomu se výrazně zjednodušil a zlevnil (množství techniky i energie) výrobní proces. Nová linka na masivní výrobu je v prototypovém stádiu. Plnohodnotná masov´é linky budou spuštěny někdy na přelomu roku (Texas, Německo).

    Díky tomu Tesla snížila investice do továrny o 75% a podlahovou plochu o 90% za každou vyrobenou kWh baterií.Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    13:24 07.07.2021

    Víte, setkal jste se s někým, kdo je z oboru a ne s někým, kdo jen papouškuje internetové zdroje. Já jsem skoro 3 roky pracoval pro vývoj Garret včetně krátké spolupráce s Delphi a ...Zobrazit celý příspěvek

    Víte, setkal jste se s někým, kdo je z oboru a ne s někým, kdo jen papouškuje internetové zdroje. Já jsem skoro 3 roky pracoval pro vývoj Garret včetně krátké spolupráce s Delphi a díky tomu vím, jak náročné je vyvinout "obyčejné" turbodmychladlo a taky jak náročné vyrábět vysoce přesné odlitky motorů. Tomu výroba elektromobilů a baterií nesahá ani po kotníky. Vím i něco málo o linkách vyrábějící platformy pro články. Boužel k tomu se konkrétně vyjadřovat nemohu.
    Abych předešel samotné baterii, tak je třeba začít jinde - výroba elektromotru je jednodušší než moderního spalovacího motoru, výroba převodovky je zcela jistě jednodušší než výroba komplikovaných převodovek s 7 a nebo dokonce 10 stupni, výroba podvozku je opět jednoduší. Celé je to levnější.
    Kdo s bateriemi zkušenost nemá a nebo nechce jít do rizika, tak si je může nakoupit externě. Ostatně dělají to tak i ti největší jako je Tesla nebo Renault. Na trhu je jich hromada. Stejně jako je tomu v případě převodovek nebo diferenciálů v automobilech se spalovacími motory. Obvykle to je levnější a s menším rizikem.
    Samotný battery pack obsahuje různé články, často 18650 a nebo 21700, které si lze normálně zakoupit a dokonce téměř totožné. Vyrábějí se dlouhá léta a oba typy jsou velmi dobře technologicky zvládnuté a vyrábějí se prakticky čistě roboticky. Linky na výrobu si zadají třeba u ABB (nebo KUKA, Fanuc,...) a ta to nainstaluje, protože už takových instalovala několik. Samozřejmě zajistí poradenství pro vývoj linky a koordinaci atd. V celém procesu výroby se opakuje jen několik kroků. V levnějších provedeních jsou dnes běžně v bateriích aku šroubováku a všech možných aku kravin. Takové poradenství pro navržení linky na výrobu spalovacích motorů musí mít automobilka sama. V tom jí dodavatel pomůže o dost méně, protože je to vysoce specifické.
    Samotná platforma se vylisuje, osadí se to články, regulací teploty a další elektronikou. Nic složitého. Asi nejznámější elektromobil - Leaf má vzduchem chlazenou (!!!) baterii s 18650. Sice má problémy s přehříváním, ale to je zase něco jiného.
    Ano, jsou na trhu speciálky jako má Tesla, která si už pro sebe nechala vyvinout 4860, která je už vyvinuta čistě pro elektromobily, Hyundai používá Li-pol (ne že by tím získal nějaké zásadní výhody a stejně je pro něj vyrábí LG) a Toyota s jejich killerem zavedené konkurence SSB, tak nějak moc nefunguje.
    Automobilky se pouze vymlouvají a kroutí, protože navalili hodně peněz do vývoje spalovacích motorů a musí nějak uklidňovat akcionáře. Ono se to ale špatně vysvětluje, když dojde na téma Tesla a to, jak pošuk s raketama a Paypalem drtí trh a nebo jak je možné, že Renault, kterému s D3 vysmívala, najednou prodá nejvíce elektromobilů v EU i když čerpá stejné evropské dotace jako oni a ještě ho dusí odboráři a baterie si nevyrábí sám. Navíc automobilky, které zaspaly nemají informace. Tesla skoro 10 let tahala informace z ECU a teď už dokonce online a díky tomu má bezkonkurenčně vyladěný software a díky tomu mimo jiné i nižší spotřebu.
    Pořád se nám předkládá fakt o tom, jak jsou ty barerie náročně na výrobu a nejdražší na elektromobilu. Náročné to není, protože stačí mít kapitál a fabrika zadá zhotoviteli a on to postaví a z části rozjede. Drahé jsou, ale zbytek je levnější, než tomu je u automobilů s konvenčním motorem. Model 3 u nás stojí kolem 1,6 M a to musí platit dovoz až z USA a clo - cca 250 tisíc a je to luxusní vozidlo s plné palbě. Sice s problémy, ale na to, že Tesla auta dělá pár let jde o fantastický počin. Podobně je tomu i v případě Ioniq 5. V největší palbě stojí 1,5 M, ale s dopravou a clem. Čili stojí vlastně 1,3 M a to se jedná o luxusně vybavený vůz. Kdyby to mělo konvenční pohon a vyrobeno v Nošovicích, tak budou cenově dost blízko. A to je prakticky jejich prvotina. Původní Ioniq byl postavený klasicky bez bateriové platformy. Z toho vyplývá, že cena a náročnost baterií se glorifikují, ale realita je jiná. Především se o ní nemluví a dost špatně se zjišťuje. Od toho vám internet nepomůže. VW aktuálně řeší jiný problém než baterie nebo jejich cenu. A ten problém ho sakra pálí. To ale na internetu nenajdete.Skrýt celý příspěvek

    • tctx
     14:51 07.07.2021

     Poly - nevymlouvej se, prostes to nepochopil, a basta.
     ;)

     Poly - nevymlouvej se, prostes to nepochopil, a basta.
     ;)

    • GlobeElement
     11:31 08.07.2021

     Poly, elektrovozy vyrábí Dacia a Hyundai a víme, kolik stojí ve srovnání s auty se spalovacími motory. žádné luxusní limuzíny to nejsou. Snížení ceny u elektrovozů je možné jen ...Zobrazit celý příspěvek

     Poly, elektrovozy vyrábí Dacia a Hyundai a víme, kolik stojí ve srovnání s auty se spalovacími motory. žádné luxusní limuzíny to nejsou.

     Snížení ceny u elektrovozů je možné jen osekáním baterií. Což rapidně snižuje dojezd. Hyundai tak v reálném provozu ujede okolo 100 km a musí se nabíjet (ověřeno praxí).

     Automobilky nemají vůbec žádný důvod měnit technologii, pokud ji lidé chtějí. neměly problém nabízet vody s přeplňovanými motory, s pohonem na LPG, vyvinout malé diesely. Protože to zákazník chtěl.

     A proč to zákazník chtěl? Protože taková auta měla ekonomičtější provoz. Dostali plnohodnotné auto, o něco málo dražší, ale s levnějším provozem.

     Elektromobil je výrazně dražší. Dacia Sandero stojí okolo 160 000 Kč, ta samá s elektropohonem 450 000 Kč. Sandero ujede na jedno natankování cca 700 km, Spring tabulkově 200, reálně člověk musí nabíjet po 100 km. Za 3x vyšší cenu pětinový výkon. A v tom to je.Skrýt celý příspěvek

 • fotr
  10:46 06.07.2021

  shal 10:04 06.07.2021 Tak si pro zjednodušení stanov životnost baterie na 20-30 let a pak proveň analýzu ještě jednou. xxxxx Kde jste prosím vzal takovou ...Zobrazit celý příspěvek

  shal
  10:04 06.07.2021

  Tak si pro zjednodušení stanov životnost baterie na 20-30 let a pak proveň analýzu ještě jednou.
  xxxxx
  Kde jste prosím vzal takovou životnost?
  Stejně tak tvrzení, že použité baterie budou použity do stacionárních zdrojů. Každá baterie má určitou životnost, počet nabíjecích cyklů a po jejich velkém překročení, dojde ke strukturálním změnám a je veliké riziko zahoření. To nebude žádný provozovatel úložiště riskovat.
  Tento mýtus už je dávno vyvrácen.Skrýt celý příspěvek

  • shal
   11:59 06.07.2021

   Studie Jeffa Dahna, profesora chemie a fyziky na Dalhouse University, jednoho z největších odborníků na baterie, který spolupracuje na vývoji baterií s Teslou. Intenzivní ...Zobrazit celý příspěvek

   Studie Jeffa Dahna, profesora chemie a fyziky na Dalhouse University, jednoho z největších odborníků na baterie, který spolupracuje na vývoji baterií s Teslou.

   Intenzivní testování Li-Ion baterií, které dokázalo, že správně navržené baterie zvládnou 10.000+ cyklů 0-100%, 0-90% a 0-80% bez výrazné ztráty životnosti.
   Při cyklech, které více odpovídají běžnému užití 100-75%, 100-50%, 100-25% baterie vydržely bez velké ztráty kapacity přes 20.000 cyklů. Což je 55 let každodenního nabíjení.

   https://www.teslarati.com/tesl... Skrýt celý příspěvek

 • Conquer
  09:46 06.07.2021

  Nejaky byrokrat z Buselu asi prilis spolieha na ITER. Ono to bez lacnej a spolahlivej energie nemoze fungovat. A to OZE nie je. Pokial si to niekto mysli, treba sa pripravit na ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejaky byrokrat z Buselu asi prilis spolieha na ITER. Ono to bez lacnej a spolahlivej energie nemoze fungovat. A to OZE nie je. Pokial si to niekto mysli, treba sa pripravit na blackouty ake nepamatame.Skrýt celý příspěvek

 • fotr
  09:06 06.07.2021

  Myslím, že v článku není uveden jeden z důležitých aspektů. Životnost e-auta bude určovat životnost baterie, tu si pro zjednodušení stanovíme na cca 6 let. Auto se spalovákem ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že v článku není uveden jeden z důležitých aspektů.
  Životnost e-auta bude určovat životnost baterie, tu si pro zjednodušení stanovíme na cca 6 let. Auto se spalovákem vydrží běžně trojnásobek. E-aut se tedy bude muset vyrábět 3x tolik a také 3x tolik zrecyklovat. Nevěřím, že by e-auta vydržela stejně dlouho, obzvláště po tom, co bude prosazen limit pro maximální dosažitelnou rychlost. To se podepíše na všech komponentech vozidel a tím se sníží životnost. Už dnes, nedokážeme současná auta dostatečně rychle recyklovat a až k tomu přibude nutnost recyklovat jejich baterie, určitě to nebude lepší. Další problém budou pneumatiky. E-auta jsou těžká, potřebují tedy větší a odolnější pneumatiky, tím vzroste spotřeba surovin a energie na výrobu a samozřejmě se také podstatně zvětší ,,hmota,, ojetých k likvidaci/recyklaci.
  Sečteme li všechna známá fakta, můžeme dojít k závěru, že stanovené cíle jsou nedosažitelné a celá akce má úplně jiný účel. Mohla by jím být klidně snaha omezit vlastnictví minimálně osobních vozidel jen pro bohaté vrstvy.
  Je to ale jen můj názor, který nikomu nevnucuji.Skrýt celý příspěvek

  • Upgrade
   09:21 06.07.2021

   Nedavno bol clanok, ze najnovsie baterie od Tesly vydrzia 3 miliony kilometrov. A stare baterie z aut pojdu do energetickych ulozist. Myslim, ze nikto nikdy nedeklaroval, ze ...Zobrazit celý příspěvek

   Nedavno bol clanok, ze najnovsie baterie od Tesly vydrzia 3 miliony kilometrov. A stare baterie z aut pojdu do energetickych ulozist.

   Myslim, ze nikto nikdy nedeklaroval, ze cielom je prejst kompletne na elektroauta. Cielom je zbavit sa spalovakov na fosilne paliva. Buducnost bude asi elektrina a vodik.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:53 06.07.2021

   je to presne obracene. Elektroauto je krome baterie jednodussi, bez prevodovky, olejovych naplni, brzdi rekuperaci, takze mene opotrebeni a emisi prachu, vydrzi dele. Baterie maji ...Zobrazit celý příspěvek

   je to presne obracene. Elektroauto je krome baterie jednodussi, bez prevodovky, olejovych naplni, brzdi rekuperaci, takze mene opotrebeni a emisi prachu, vydrzi dele. Baterie maji zivotnost nejmene 8let, jsou opravitelne vymenou vadnych clanku nebo se vymeni cela baterie. Po odslouzeni v aute jsou pouzitelne ve stacionarnich ulozistich energie.Skrýt celý příspěvek

   • Clavo
    13:47 06.07.2021

    Ele auta majú rozvodov ku takže olej sa tam nachádza a chladiaci systém je zložitejší oproti spaľovacie u motoru. A ta rekuperacia až taky zázrak nieje pozri si nejaké video na ...Zobrazit celý příspěvek

    Ele auta majú rozvodov ku takže olej sa tam nachádza a chladiaci systém je zložitejší oproti spaľovacie u motoru.
    A ta rekuperacia až taky zázrak nieje pozri si nejaké video na YouTube.Skrýt celý příspěvek

  • shal
   10:04 06.07.2021

   Tak si pro zjednodušení stanov životnost baterie na 20-30 let a pak proveň analýzu ještě jednou.

   Tak si pro zjednodušení stanov životnost baterie na 20-30 let a pak proveň analýzu ještě jednou.

   • Shania
    11:10 06.07.2021

    Cim vic bude elektro aut(zejmena tech starsich), tim vic taky bude katastrofickych pozaru ( kdy to sebou vezme cele budovy a nebo vozove parky, jako nedavno v cine). Z toho pak ...Zobrazit celý příspěvek

    Cim vic bude elektro aut(zejmena tech starsich), tim vic taky bude katastrofickych pozaru ( kdy to sebou vezme cele budovy a nebo vozove parky, jako nedavno v cine). Z toho pak vyjde zakaz parkovani uvnitr.... Takze to je taky neco, co se vyresi az se energie bude skladovat trochu jinak...Skrýt celý příspěvek

    • shal
     11:49 06.07.2021

     V počtu požárů vedou spalovací vozy daleko před elektromobily. I samotné baterie a battery packy se rychle vyvíjejí aby se snížilo riziko požárů. Například aby požár jedné baterie ...Zobrazit celý příspěvek

     V počtu požárů vedou spalovací vozy daleko před elektromobily. I samotné baterie a battery packy se rychle vyvíjejí aby se snížilo riziko požárů. Například aby požár jedné baterie nepřeskočil na další. Popravdě nějvětší požáry aut, kdy byly zničeny stovky aut či zkolabovaly celé budovy mají na svědomí spalovací vozy.

     Důležitý rozdíl však je, že baterie můžou být nehořlavé. Existuje řada typů, které jsou nehořlavé, dá se do nich bodat, dají se řezat za chodu a nic se jim nestane. Většinou jsou to laboratorní kusy solid state baterií. Ze samotného principu tomu nic nebrání a zbytek je o technologickém vývoji.

     Kdežto spalovací vozy budou vyžadovat hořlavou kapalinu už z principu svého fungování.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      13:30 06.07.2021

      kdyz taky elektroauta prakticky neexistuji a naprosta vetsina jich je nova... tak bych ani nic jineho necekal, ze.. a benzin se da aspon uhasit. Zadne bezpecne baterie v provozu ...Zobrazit celý příspěvek

      kdyz taky elektroauta prakticky neexistuji a naprosta vetsina jich je nova... tak bych ani nic jineho necekal, ze.. a benzin se da aspon uhasit.

      Zadne bezpecne baterie v provozu ted nejsou, tlaci se na convetsi produkci co nejdrive, takze tu bude minimalni velky mix vsech ruznych druhu...

      Tohle je neco s cim se budeme muset poprat a umely tlak na co nejrychlejsi vymenu tomu moc nepomuze....Skrýt celý příspěvek

     • fotr
      15:04 06.07.2021

      Vedou, také je jich zatím nepoměrně více. Na druhou stranu je likvidace požáru spalováků záležitostí několika minut ale u E-aut na dny a o ceně zásahu se ani nebavíme. Nemluvě o ...Zobrazit celý příspěvek

      Vedou, také je jich zatím nepoměrně více. Na druhou stranu je likvidace požáru spalováků záležitostí několika minut ale u E-aut na dny a o ceně zásahu se ani nebavíme.
      Nemluvě o tom, že někde ani nechtějí E-auta hasit a jen hasí okolí. Auto pak hodí do přistaveného kontejneru s vodou.Skrýt celý příspěvek

     • shal
      15:41 06.07.2021

      fotr: Já samozřejmě mluvil v poměru k počtu aut na silnici. Jakékoliv jiné srovnání nedává smysl. E-auta se hasí naprosto stejným způsobem jako spalováky. Prostě se na ně lije ...Zobrazit celý příspěvek

      fotr: Já samozřejmě mluvil v poměru k počtu aut na silnici. Jakékoliv jiné srovnání nedává smysl.

      E-auta se hasí naprosto stejným způsobem jako spalováky. Prostě se na ně lije voda. A ani to není náročnější. Oproti spalovákům je ale nutné po uhašení vložit auto do kontejneru s vodou kvůli riziku opětovného vznícení, které spalovákům nehrozí.

      Důležité je, že pravděpodobnost vzniku požáru je 10x menší (k počtu aut) a oproti spalovákům existuje možnost že v budoucnosti mohou být úplně nehořlavé, ikdyby to trvalo pár desetiletí.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:55 07.07.2021

      shal - opět důsledek distanční výuky.

      Zkus si někde na youtube najít, co se stane, když na lithium naliješ vodu.

      shal - opět důsledek distanční výuky.

      Zkus si někde na youtube najít, co se stane, když na lithium naliješ vodu.

     • shal
      16:58 07.07.2021

      GlobeElement: Kdyaž dojdou argumenty, tak přijdou urážky.

      Možná by bylo fajn, kdyby sis zjistil kolik toho litihia v té baterce asi tak je.

      GlobeElement: Kdyaž dojdou argumenty, tak přijdou urážky.

      Možná by bylo fajn, kdyby sis zjistil kolik toho litihia v té baterce asi tak je.

     • Shania
      00:39 08.07.2021

      https://www.popsci.com/story/t...

      Tohle mi zase neprijde, ze se to hasi stejne jako benzin...

      https://www.popsci.com/story/t...

      Tohle mi zase neprijde, ze se to hasi stejne jako benzin...

     • GlobeElement
      11:32 08.07.2021

      Jaká urážka? Napsat, že lithium hasím vodou, to je nebetyčná kravina.

      Ono stačí gramy, vy jste v laborce ten pokus nedělali? A v autě jsou toho kila.

      Jaká urážka? Napsat, že lithium hasím vodou, to je nebetyčná kravina.

      Ono stačí gramy, vy jste v laborce ten pokus nedělali? A v autě jsou toho kila.

     • shal
      12:32 08.07.2021

      Lithia je v bateriích minimum.

      Lithia je v bateriích minimum.

     • GlobeElement
      13:31 08.07.2021

      Údajně 10 kg.

      Údajně 10 kg.

     • shal
      15:56 08.07.2021

      Ve 400-500 kilové baterce. To jsou asi 2%

      Ve 400-500 kilové baterce. To jsou asi 2%

     • shal
      15:58 08.07.2021

      Srovnej to s 60 litry benzínu.

      Srovnej to s 60 litry benzínu.

     • shal
      16:04 08.07.2021

      Shania: Hasí se naprosto stejně. Hořící článek uhasit nejde. Ten se musí nechat vyhořet. Jenomže jeden hořící článek není problém. Důležité je zábránit šíření požáru na další ...Zobrazit celý příspěvek

      Shania: Hasí se naprosto stejně. Hořící článek uhasit nejde. Ten se musí nechat vyhořet. Jenomže jeden hořící článek není problém. Důležité je zábránit šíření požáru na další články, protože těch tam můžou být stovky nebo tisíce. A to se dělá tak, že se na baterku stříká voda a ochlazuje se dokud už hořící články nevyhoří.Skrýt celý příspěvek

 • bredy
  08:51 06.07.2021

  Mě zajímají i jiné stránky věci. Pakliže například dnes stoupla cena styrenu ( pravítka, polystyren) o sto procent. A prý za to může to že se nevyrábí letecké palivo. Co se stane ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě zajímají i jiné stránky věci. Pakliže například dnes stoupla cena styrenu ( pravítka, polystyren) o sto procent. A prý za to může to že se nevyrábí letecké palivo. Co se stane když se nebude vyrábět benzín a nafta? Co všechno podraží a bude nedostupné? To jsem se nikdy nedočetl kde budou problémy při rafinaci.Skrýt celý příspěvek

  • Upgrade
   10:59 06.07.2021

   Nieco asi podrazi ale nedostupne to nema byt preco. A to zdrazovanie u vyslednych produktov asi tiez nebude nic dramatice. Ceny HDPE granul su asi 1-2 dolare za kilo, takze u ...Zobrazit celý příspěvek

   Nieco asi podrazi ale nedostupne to nema byt preco. A to zdrazovanie u vyslednych produktov asi tiez nebude nic dramatice. Ceny HDPE granul su asi 1-2 dolare za kilo, takze u spotrebneho tovaru je to v konecnej cene zanedbatelna polozka.Skrýt celý příspěvek

   • bredy
    16:37 06.07.2021

    Cena styrenu je 973KČ za litr. Máte zajímavý kurz dolaru.

    Cena styrenu je 973KČ za litr. Máte zajímavý kurz dolaru.

    • Upgrade
     20:59 06.07.2021

     Neviem co je styren ani kolko stoji, ale ak pargramove pravitko z neho stoji euro, tak cena suroviny bude tiez zlomok jeho konecnej ceny.

     Neviem co je styren ani kolko stoji, ale ak pargramove pravitko z neho stoji euro, tak cena suroviny bude tiez zlomok jeho konecnej ceny.

     • bredy
      11:00 09.07.2021

      A kolik věcí které neznáte se při té rafinaci vyrábí?

      A kolik věcí které neznáte se při té rafinaci vyrábí?

 • alzaw
  04:13 06.07.2021

  Obávám se trochu, že autor ve svém odporu k progresivnímu levičáctví přehlědl jeden drobný fakt. Lídrem v zavádění elektromobility je, světe div se, Čína. A ta na ideologické ...Zobrazit celý příspěvek

  Obávám se trochu, že autor ve svém odporu k progresivnímu levičáctví přehlědl jeden drobný fakt. Lídrem v zavádění elektromobility je, světe div se, Čína. A ta na ideologické faktory zvysoka kašle. Z jejich pohledu to dává smysl. Řeší to problémy se životním prostředím ve městech, mají monopol na baterie, přeberou výrobu aut z Evropy a USA, elektrárny všeho druhu sekají jak Baťa cvičky, včetně OZE, přenosovou a distribuční síť budují ve velkém. Dálkovou přepravu lidí řeší vysokorychlostní železnice, které mají víc jak zbytek světa dohromady, plus letecká přeprava.
  Plus samořiditelná auta, samozřejmě. S USA jsou on par, jen volí jinou koncepci. USA staví auta pro existující infrastrukturu, číňani už zkoušejí stavět infrastrukturu pro budoucí auta, 5G se najednou hodí.
  V Evropě máme zaděláno na velilikánské potíže. Automotive to nemůže v současné podobě přežít. Zkusit být skanzen nedává moc smysl. Zatím je cítit ze šéfovských etáží docela panika. Plno prohlášení, jak do toho půjdeme, od roku x už jen... Chybí infrastruktura, baterie, tady souhlas s autorem, distribuce atd. Z našeho lokálního pohledu dnes je přechod na elektromobiltu neracionální, ano je. Jenže ta změna už začala, a má takovou váhu, že se buď přidáme nebo nás smete. Dnes má největší prodeje v Číne "nákupní kabela" za cca 4kUSD. Za pár let dojede domů sama...Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   08:55 06.07.2021

   Lenže Čína je krajina kontrastov (paradoxne budovaná ako krajina rovnosti). Na jednej strane tam žijú stovky miliónov chudobných, pár desiatok miliónov ľudí zaradených v mestskej ...Zobrazit celý příspěvek

   Lenže Čína je krajina kontrastov (paradoxne budovaná ako krajina rovnosti). Na jednej strane tam žijú stovky miliónov chudobných, pár desiatok miliónov ľudí zaradených v mestskej strednej triede a potom hŕstka extravagantných zbohatlíkov ktorí ani nevedia čo so sebou (a s peniazmi). A práve to sú väčšinou tí majitelia tých elektromobilov. Myslíš, že tým ľuďom záleží na ekológii alebo riešia ceny elektriny v porovnaní s benzínom?Skrýt celý příspěvek

   • shal
    10:12 06.07.2021

    Čína již překročila 500 miliónů lidí v kategorii střední třídy. Ano, v Číně jsou obrovské rozdíly. Stále tam existují stovky miliónů lidí žijících v naprosté chudobě, ale prostě ...Zobrazit celý příspěvek

    Čína již překročila 500 miliónů lidí v kategorii střední třídy. Ano, v Číně jsou obrovské rozdíly. Stále tam existují stovky miliónů lidí žijících v naprosté chudobě, ale prostě nelze ignorovat jak rychle se ta země rozvíjí. Ještě před 30 lety to byla jedna z nejchudších zemí na světě. Ještě před 20 lety absolutní majorita obyvatel žila v chudobě, jakou si v Evropě nedokážeme představit. Dnes je to nejrychleji bohatnoucí společnost na světě, která zvyšuje životní úroveň do střední třídy desítkám miliónů lidí ročně. Už dnes je to jedna z technicky nejvyspělejších zemí a stále mají velký prostor k růstu.Skrýt celý příspěvek

  • Upgrade
   09:00 06.07.2021

   Ani z nasho pohladu to nie je az take iracionalne, ako sa zda na prvy pohlad. Pokial EU vacsinu uhlovodikov dovaza a veterne turbiny si dokaze vyrabat sama, tak kazda vyrobena a ...Zobrazit celý příspěvek

   Ani z nasho pohladu to nie je az take iracionalne, ako sa zda na prvy pohlad. Pokial EU vacsinu uhlovodikov dovaza a veterne turbiny si dokaze vyrabat sama, tak kazda vyrobena a nainstalovana turbina je ekonomicky plus.Skrýt celý příspěvek

   • Shania
    11:04 06.07.2021

    Stavajici technologie neumoznuji efektivne provozovat obnovitelne zdroje v nasich podminkach... Staci se podivat na nemeckou produkci za posledni dva mesice. Skoro 70MW ...Zobrazit celý příspěvek

    Stavajici technologie neumoznuji efektivne provozovat obnovitelne zdroje v nasich podminkach...

    Staci se podivat na nemeckou produkci za posledni dva mesice. Skoro 70MW instalovaneho vykonu vetrnych elektraren je po vedtsinu dni pod 10-15MW a nekdy i nize.
    https://energy-charts.info/cha...

    Takze co bude? Budou stavet nekolikanasobne vetsi kapacitu nez je potreba, aby se vyrobil vodik? S tim ze pak likvidace tak obrovske kapacity bude stat to co ta vystavba...

    Ja pevne verim v to, ze casem se efektivita obnovitelnych zdroju zlepsi a dopady nebudou tak drasticke. V dnesni dobe ale masivni vystavba tehle zdroju je totalni nezodpovednost.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     12:43 06.07.2021

     /Takze co bude? Budou stavet nekolikanasobne vetsi kapacitu nez je potreba, aby se vyrobil vodik?/ Ne. Jen se bude do budoucna rozvíjet potřebná technologie pro uložení velkého ...Zobrazit celý příspěvek

     /Takze co bude? Budou stavet nekolikanasobne vetsi kapacitu nez je potreba, aby se vyrobil vodik?/
     Ne. Jen se bude do budoucna rozvíjet potřebná technologie pro uložení velkého množství elektrické energie.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      13:35 06.07.2021

      Velmi nepravdopodobne, ze budem mit nakdy kapacitu jen na vice jak par hodin.

      tydenni bezvetri ti zadne baterie nikdy nepokryji.

      Velmi nepravdopodobne, ze budem mit nakdy kapacitu jen na vice jak par hodin.

      tydenni bezvetri ti zadne baterie nikdy nepokryji.

     • Scotty
      19:50 06.07.2021

      Elektrická energie se nemusí ukládat jen do baterií.

      Elektrická energie se nemusí ukládat jen do baterií.

     • Torong
      15:40 07.07.2021

      Scotty, kolik hodin fyziky jsi absolvoval mimo základní školu? Elektrická energie se z principu nedá skladovat. Mohu skladovat pouze něco, co na tu elektřinu proměním. A při každé ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty, kolik hodin fyziky jsi absolvoval mimo základní školu? Elektrická energie se z principu nedá skladovat. Mohu skladovat pouze něco, co na tu elektřinu proměním. A při každé proměně vznikají ztráty. Takže ano, můžeš elektřinu uložit do přečerpávací elektrárny nebo podobného principu, ale zabere to obrovské rozměry a zničí krajinu a životní prostředí. A baterie chemické jsou pořád stejného principu, na který příšel starý Volta už před cca 200 lety.Skrýt celý příspěvek

     • Marw
      21:02 07.07.2021

      Torong: keby sme chceli byt uplne dosledny tak sa elektricka energia da uskladnovat aj priamo, bez premeny - staci na to kondenzator (respektive ak to ma byt aspon ako-tak ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: keby sme chceli byt uplne dosledny tak sa elektricka energia da uskladnovat aj priamo, bez premeny - staci na to kondenzator (respektive ak to ma byt aspon ako-tak zmysluplna kapacita tak supercap). Nie ze by to pri sucasnom stave techniky nieco zasadne riesilo ale faktom je ze sa to da :)Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   09:19 06.07.2021

   V roce 2035 má prodej elektromobilů v Číně představovat 50 % všech prodejů. A to říká Čína, která v roce 2030 bude vyrábět 80 % všech li-ion článku na světě a která má pomocí ...Zobrazit celý příspěvek

   V roce 2035 má prodej elektromobilů v Číně představovat 50 % všech prodejů. A to říká Čína, která v roce 2030 bude vyrábět 80 % všech li-ion článku na světě a která má pomocí sociálních kreditů zotročené své obyvatelstvo.

   Spalovací motory se tam budou vyrábět a prodávat dlouho po roce 2040.

   https://www.schroders.com/en/u... Skrýt celý příspěvek

   • alzaw
    14:13 06.07.2021

    Nejsou ideologičtí jako EU, aby zrušili výrobu aut se spalovacími motory, když jsou pro některé účely stále výhodnější. Pro ilustraci, jak funguje elektrifikace v Číně, case study ...Zobrazit celý příspěvek

    Nejsou ideologičtí jako EU, aby zrušili výrobu aut se spalovacími motory, když jsou pro některé účely stále výhodnější.
    Pro ilustraci, jak funguje elektrifikace v Číně, case study ze Shenzenu, během pár let kompletně elektrifikovali autobusy a taxíky, město se 13mil. obyvatel:
    https://iea.blob.core.windows....
    Od místních expatů jsem na tuhle akci slyšel jen chválu, jak se zlepšila kvalita života ve městě.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  01:13 06.07.2021

  A jen tak mimochodem, cena elektřiny proti roku 2020, cca +30%

  A jen tak mimochodem, cena elektřiny proti roku 2020, cca +30%

 • Eiffelos
  00:16 06.07.2021

  Elektromobilita je cesta ze závislosti na ropných zemích a nastaví to nové pravidla, výhodnější pro nás. Toť vše...

  Elektromobilita je cesta ze závislosti na ropných zemích a nastaví to nové pravidla, výhodnější pro nás. Toť vše...

  • cejkis
   01:12 06.07.2021

   Regulace neřiditelných zdrojů je pomocí paroplynových elektráren na zemní plyn. Můžete si vybrat mezi odporným levným plynem z Ruska a nebo dražším freedom gas z jůesej. ...Zobrazit celý příspěvek

   Regulace neřiditelných zdrojů je pomocí paroplynových elektráren na zemní plyn. Můžete si vybrat mezi odporným levným plynem z Ruska a nebo dražším freedom gas z jůesej.

   Každopádně to bude dražší než nyní tedy nevýhodnější. Pravý opak :-)Skrýt celý příspěvek

   • padre
    01:31 06.07.2021

    Od kdy je plyn z Ruska odporně levný? V konečném výsledku náš ty ruské sračky vždy vyšly sakra draho….:-)

    Od kdy je plyn z Ruska odporně levný? V konečném výsledku náš ty ruské sračky vždy vyšly sakra draho….:-)

    • cejkis
     01:35 06.07.2021

     Odporný diktátorský. A že je levnější než LNG je fakt.

     Odporný diktátorský. A že je levnější než LNG je fakt.

   • Eiffelos
    10:54 06.07.2021

    Reagovat na elektromobilů tu tím, že vezmu v potaz Českou republiku je špatně. Tohle je globální věc , tohle je pro celý svět . Chápeme , že třeba Saúdská Arábie Írán Apod. by ...Zobrazit celý příspěvek

    Reagovat na elektromobilů tu tím, že vezmu v potaz Českou republiku je špatně. Tohle je globální věc , tohle je pro celý svět . Chápeme , že třeba Saúdská Arábie Írán Apod. by přišly o značnou část peněz z kterých se sponzoruje i terorismus. Že by si nemohli diktovat spoustu věcí ve vyjednávání s ostatními státy. A plyn ..plyn je jedna komodita , méně významná jako ropa , a elektřinu bude nejlepší asi vyrábět pomocí jádra a obnovitelných zdrojů.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Padesátýpátý
  21:54 05.07.2021

  Proč je dnešní doba tak konfrontační, proč jsou všechny politické komenty tak exaltované? Pokud vyhraje Trump, bude to znamenat konec občanských svobod, nástup fašismu a postupný ...Zobrazit celý příspěvek

  Proč je dnešní doba tak konfrontační, proč jsou všechny politické komenty tak exaltované? Pokud vyhraje Trump, bude to znamenat konec občanských svobod, nástup fašismu a postupný konec civilizace. Pokud vyhraje Biden, bude to znamenat konec občanských svobod, nástup marxismu a postupný konec civilizace.

  Možná je to proto, že politici přišli na to, že je výhodné voliče něčím strašit a sami sebe prezentovat jako spasitele? A tak zastánci exaltované pravicové politiky zvolili za svůj terč boj s klimatickými změnami.

  Přitom státní zásahy v krizových situacích historicky provádí jak levice, tak pravice. A na pokusech reagovat na klimatické změny není objektivně nic levicového.

  Podívejme se zpátky do historie, třeba na ropnou krizi 1973. Ani tehdy USA nenechaly záležitosti na neviditelné ruce trhu a byla zavedena řada zákazů a omezení: drastické snížení maximální rychlosti, zákaz prodeje benzínu v neděli, státem regulované omezení dodávek benzínu a leteckého benzínu.

  Kdo byl tenkrát u moci? No přece Richard Nixon, známý to levicový progresivista, euromarxista a propagátor LGBT.Skrýt celý příspěvek

  • apache
   23:03 05.07.2021

   Ano, milé děti, v USA se vůbec nic neděje. Lidé se pro nepohodlné názory nevyhazují z univerzit a z práce. Lidé nejsou na ulicích napadáni progresivistickými úderkami. Zločiny ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, milé děti, v USA se vůbec nic neděje. Lidé se pro nepohodlné názory nevyhazují z univerzit a z práce. Lidé nejsou na ulicích napadáni progresivistickými úderkami. Zločiny páchané progresivisty nebo menšinami vůbec nejsou tolerovány, přehlíženy a tutlány. Menšiny nejsou brutálně protěžovány na úkor většiny, která vůbec není stigmatizována jakousi kolektivní vinou a znevýhodňována. Nic z toho se neděje, to je jenom strašení. Zazvonil zvonec a pohádky byl konec.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    23:13 05.07.2021

    :) Díky za potvrzení toho, co jsem napsal. Ano, hrozí katastrofa, a USA (Evropu, svět ...) může zachránit jedině Trump (Orbán ...). Nebo Biden. V podobném stylu totiž bije na ...Zobrazit celý příspěvek

    :) Díky za potvrzení toho, co jsem napsal. Ano, hrozí katastrofa, a USA (Evropu, svět ...) může zachránit jedině Trump (Orbán ...).
    Nebo Biden. V podobném stylu totiž bije na poplach i exaltovaná levice.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     00:38 06.07.2021

     Bidena jsem nezvolil jako dobrý příklad. Biden je příliš středový, není tím správným koněm exaltované levice.

     Bidena jsem nezvolil jako dobrý příklad. Biden je příliš středový, není tím správným koněm exaltované levice.

     • cejkis
      01:00 06.07.2021

      Prý příliš středový muhehe :-))))

      Prý příliš středový muhehe :-))))

     • Jan Padesátýpátý
      01:16 06.07.2021

      @cejkis: V původním smyslu slov pravice-levice jsou Obama a Biden mnohem pravicovější než třeba takový Klaus. Klaus nikdy neprosazoval školné, a Klaus se nikdy nepokusil změnit ...Zobrazit celý příspěvek

      @cejkis:

      V původním smyslu slov pravice-levice jsou Obama a Biden mnohem pravicovější než třeba takový Klaus. Klaus nikdy neprosazoval školné, a Klaus se nikdy nepokusil změnit český zdravotnický systém, který je ve srovnání s Obamacare velmi levicový - je rovnostářský a pojištění je povinné.

      Část pravice v Evropě je fake, a místo skutečných pravicových témat řeší pseudotémata jako je LGBT. Pro mne je to zcela marginální téma, absolutně nechápu proč je kolem toho tolik křiku.Skrýt celý příspěvek

     • Sidon
      06:25 06.07.2021

      @Jan 55th: LGBT je tema pro petiminutovku nenavisti. Vubec nechapu, proc s tim ma nekdo problem. A je mi uplne jedno, cim se za zdmi svych loznic zabyvaji ucitele meho ditete, ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jan 55th: LGBT je tema pro petiminutovku nenavisti. Vubec nechapu, proc s tim ma nekdo problem. A je mi uplne jedno, cim se za zdmi svych loznic zabyvaji ucitele meho ditete, pokud nikomu neublizuji (nezabihejme do detailu).Skrýt celý příspěvek

    • apache
     08:39 06.07.2021

     Problém je, že vy vše zjednodušujete na problém jednoho muže, ať už jako původce zla, či zachránce světa. Trumpa, Bidena, Orbána... tito lidé ale nemají takový vliv, jako kdysi ...Zobrazit celý příspěvek

     Problém je, že vy vše zjednodušujete na problém jednoho muže, ať už jako původce zla, či zachránce světa. Trumpa, Bidena, Orbána... tito lidé ale nemají takový vliv, jako kdysi třeba Stalin nebo Hitler. Jde o to, že vy odmítáte vidět nástup progresivismu a nové totality.

     A hlavně, vy odmítáte vidět realitu. Odmítáte vidět to, co se reálně děje. CO jsem napsal, vyhazovy z práce a z univerzit pro názory, tím nestraším že se to stane, ono už se to děje. Brutální napadání lidí levičáckými úderkami za bílého dne na ulicích, tím nestraším, že se to stane, to už se děje. Před Trumpem šlo opravdu o strašení ve stylu "když ho zvolíte, stane se tohle". A nestalo. Dnešní situace je úplně o něčem jiném, je to o věcech které se už reálně dějí, se kterými progresivisté začali už za vlády Trumpa, nejde o strašení, ale o popis reality. Ale lidé jako vy to prostě vidět nechtějí, stejně jako si nechtěli realitu připustit při nástupu nacistů. Jako když lidé nechtěli věřit, že se na ulicích v Německu konají hony na Židy. Říkali že je to v pohodě, že se jenom straší...Skrýt celý příspěvek

     • Honzin
      09:10 06.07.2021

      Doporučuji knihu Slepé skvrny od Daniela Prokopa. Na několika místech tam rozebírá názory typu "jsme utlačování menšinami" nebo "menšiny mají větší práva než většina". Ještě ...Zobrazit celý příspěvek

      Doporučuji knihu Slepé skvrny od Daniela Prokopa. Na několika místech tam rozebírá názory typu "jsme utlačování menšinami" nebo "menšiny mají větší práva než většina".

      Ještě doplním otázku. Znáš reálný případ ze svého okolí, kde by docházelo k vyhazovaní z práce kvůli politickým názorům nebo napadání lidí za bílého dne levicovými úderkami? A nechme teď na chvíli stranou co se dá dočíst někde na internetu.

      P.S. Jediné v čem s tebou mohu souhlasit (i když jsi to přímo nezmínil) je, že případy typu Floyda neboTeplického agresivního feťáka, jsou naprosto absurdní. Vyvolávat takové společenské vlny kvůli zatýkání zločinců, je absolutně špatně.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      11:31 06.07.2021

      Honzin: v oblasti klimatologie prislo o praci dost lidi a to vcetne svetovych spicek za zpochybneni nazoru. Z hlavy ti reknu jmeno nar Judith Curry. Pak svetova spicka v oboru ...Zobrazit celý příspěvek

      Honzin: v oblasti klimatologie prislo o praci dost lidi a to vcetne svetovych spicek za zpochybneni nazoru.

      Z hlavy ti reknu jmeno nar Judith Curry. Pak svetova spicka v oboru pracujici v Boulderu co vymyslel system vcasneho varovani proti hurikanum byl odejit Gorem (ukoncil mu financovani) a na univerzite uz s nim ze strachu nikdo nepromluvil...

      Zpusobu je vice, jako ukonceni finacovani, nemame pro vas misto pro dalsi postup adt. Takze spousta akademiku a vedeni univerzit nejenze provadi autocenzuru ( ti zahrnuje i jakakoliv diskuze s oponenty), ale upravuje svoje prace tak, aby obsahovali to co jim zajisti dalsi financovani a peer review.

      Z herni oblasti jsme tu nedavno meli pokus o zlikvidovani ceske hry Factorio, protoze cesky vyvojaz si dovolil odkazovat na praci stricka boba, kterej je pro ne zavadny...
      https://nichegamer.com/2021/06... Skrýt celý příspěvek

     • apache
      13:43 06.07.2021

      Znám spoustu případů z Evropy a z USA, jinak bych o nich nepsal. Že u nás v ulici nikoho nezmlátili levičáci je vcelku irelevantní. Proč nechávat stranou to, co se dá zjistit na ...Zobrazit celý příspěvek

      Znám spoustu případů z Evropy a z USA, jinak bych o nich nepsal. Že u nás v ulici nikoho nezmlátili levičáci je vcelku irelevantní. Proč nechávat stranou to, co se dá zjistit na internetu? A tím myslím nefiltrovaná fakta, ne nějaké fantasmagorie na blogu nějakého SPD umaštěnce, který si vymýšlí příběhy.

      Když to obrátím, tak snad žádné násilné protesty BLM nebyly? Žádné rabování neproběhlo, protože o tom všem psali jen na internetu, a když jsem se díval ven z okna, tak krámek u nás na rohu byl v pohodě? Černobyl se taky nestal, protože osobně neznám nikoho, kdo by tam byl?Skrýt celý příspěvek

     • Honzin
      14:53 06.07.2021

      @Shania Díky. Neznám tato jmena a případy. Přečtu si o tom něco. @apache Když ty případy znáš, tak bys je měl uvádět (zvlášť když Tě k tomu někdo vyzve). K tomu mlácení levičáky ...Zobrazit celý příspěvek

      @Shania
      Díky. Neznám tato jmena a případy. Přečtu si o tom něco.

      @apache
      Když ty případy znáš, tak bys je měl uvádět (zvlášť když Tě k tomu někdo vyzve).

      K tomu mlácení levičáky a situací v ČR. Je to důležité a to víc důležitější v kontextu tvého textu a té naléhavosti, která z něj přímo sálá.

      Chtěl jsem případy z tvého okolí, protože je to ten nejreálnější obrázek světa, která každý z nás má (Byť je velmi izolovaný). Oproti tomu mediální zprávy z druhého konce mohou být zkomoleny, špatně popsány ... Ať už záměrně nebo nedopatřením.
      A opět tvé texty působí stylem, že se nám to tady a teď děje přímo pod nosem a že stačí doslova odhrnout záclonu z okna, podívat se na ulici a člověk hned uvidí jak tam někoho mlátí levičáci ...Skrýt celý příspěvek

     • apache
      18:07 06.07.2021

      Jenže ty mluvíš o situaci v ČR, přitom původně jsme se bavili o situaci v USA, potažmo v Evropě. Takže už od začátku jsi trochu mimo. To zaprvé. Za druhé, není to tak dávno, co ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenže ty mluvíš o situaci v ČR, přitom původně jsme se bavili o situaci v USA, potažmo v Evropě. Takže už od začátku jsi trochu mimo. To zaprvé.

      Za druhé, není to tak dávno, co jsem si dal opravdu záležet, řadu případů vypsal, dohledal zprávy a zmínky, abych nekomolil jména. Dost času jsem u toho strávil. A výsledek? Nula. Borec jako ty mi tvrdil, že to nic neznamená.

      Ale chcete-li, nastudujte si případy: Tomáš Hudlicky, Priyamvada Gopal, Leslie Neal-Boylan, Gregory Patton. To jsou jména z univerzitního prostředí, na která si teď vzpomenu a na nichž se dá ilustrovat co se děje na akademické půdě.

      Zjistěte si, kdo byla Jessica Doty. Asi "nejznámější" oběť, byť mainstreamová média o ní zarytě mlčela. Záběry BLM protestantů šikanující lidi v restauracích za to, že jim nevyjádřili podporu jsou známé. Vyhledej si dále třeba záběry z řady protestů během voleb, třeba ve Washingtonu, jak tam jsou brutálně napadáni lidé ze strany BLM podporovatelů, včetně ženy s kočárkem, včetně staříka. Vyhledejte si záběry "protestů" při kterých BLM/antifa blokuje silnice a napadá vozidla a řidiče. Vyhledejte si záběry jak BLM zastaví auto s americkou vlajkou, řidiče vytáhnou ven a zastřelí. Těch případů je spousta. A každým týdnem přibývají nové. Ostatně statistiky vražd ukazují extrémní nárůst případů. Vyviň trochu vlastní aktivity, nespoléhej se jen na to, že ti někdo něco naservíruje až pod nos.

      A i na ČR jsem si vlastně vzpomněl. František Kubásek a jeho videoreakce na youtubera Kovyho. Kovy natočil krásně sluníčkové video o policejním rasismu v USA, přičemž využil i několik statistických údajů. Samozřejmě pečlivě vybraných, podporujících jeho tezi. Kubásek na to reagoval tím, že přednesl mnohem více statistických údajů, dal tedy více ukazatelů do souvislosti. No a Youtube Kubáskovo video zablokoval za údajné "šíření nenávisti". Přitom šlo jen o přednes statistik, zcela bez nějakého citového zabarvení. Sám Kovy částečně uznal, že jeho video nebylo úplně objektivní když si vybral pouze to co potřebuje. Zde jsem o tom také psal a hádej co? Borec mi tu nejprve neustále tvrdil, že zablokování bylo oprávněné. Když jsem mu poslal video zveřejněné i na jiné platformě a opakovaně ho vyzval, aby citoval problematickou část, nebyl toho schopen. Nakonec prohlásil, že je to jedno, že Kubásek jaksi celkově šíří nenávist a proto zablokování konkrétního videa bylo v pořádku, i když ve videu samotném jak borec uznal, nic závadného nebylo. Brutus cenzura. A ve světle snah Evropské komise prosadit zákon, že i pouhé ukazování statistik kriminality menšin je tzv hate speech a trestným činem, to docela nabírá grády. A to už se týká přímo nás, tady. Naší svobody.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      22:13 06.07.2021

      Ještě jsi zapomněl na Černé pantery a Angelu Davisovou. Jeden by řekl, že za těch 60 let ta "nová totalita" v USA už snad mohla nastoupit. A ona ne a ne a ne...

      Ještě jsi zapomněl na Černé pantery a Angelu Davisovou. Jeden by řekl, že za těch 60 let ta "nová totalita" v USA už snad mohla nastoupit. A ona ne a ne a ne...

    • apache
     09:08 06.07.2021

     A nárůst počtu vražd o řádově desítky či stovky procent v pokrokových městech řízených demokraty následkem "defund the police" fanatismu, to je také jenom strašení a nemá to nic ...Zobrazit celý příspěvek

     A nárůst počtu vražd o řádově desítky či stovky procent v pokrokových městech řízených demokraty následkem "defund the police" fanatismu, to je také jenom strašení a nemá to nic společného s realitou, že ano?

     Rapidní nárůst vražd, bombových útoků, znásilnění a další kriminální činnosti ve Švédsku poté, co si tam navozili migranty, to je také jenom výmysl, kterým se straší hloupí nevzdělaní lidé před volbami a nemá to nic společného s realitou, že ano?

     Nárůst zločinnosti ve Francii, v Německu.... má to vůbec cenu? Vy stejně odmítáte vidět realitu... neuvěříte, protože u vás v ulici přeci žádní migranti nejsou, natož aby někoho znásilnili, takže vy jste ten osvícený, jste nad věcí. Nenecháte se zastrašit, vy máte pod čepicí, na vás si nepřijdou, neskočíte nikomu na špek. Nic se nikde neděje, všude je klid a mír, migranti buď nejsou a nebo s nimi nejsou problémy, problémy vlastně vůbec neexistují.Skrýt celý příspěvek

   • padre
    01:45 06.07.2021

    A ještě milé děti jednu ruskou dumku na dobrou noc…v Rusku vůbec nestřileji opoziční politiky na ulici,vůbec tam myrnyx tyrnyx nezapichnou opoziční novinářkou za bílého dne,vůbec ...Zobrazit celý příspěvek

    A ještě milé děti jednu ruskou dumku na dobrou noc…v Rusku vůbec nestřileji opoziční politiky na ulici,vůbec tam myrnyx tyrnyx nezapichnou opoziční novinářkou za bílého dne,vůbec tam nevraždí novináře,vůbec tam netráví každého nepohodlneho občana ,který se postaví zkorumpovanemu režimu,vůbec tam nepodporují islám,jenom tam mají mohamedánů 20 milionů a největší mešitu v Evropě,vůbec neokupuji cizí území,nevyhazují do vzduchu muničaky na cizím území,vůbec nepodporuji hackery a teroristy,zločiny tamní věrchušky jsou přehlîženy a tutlány,atd …nic z toho se neděje,jen strašení….zazvonil zvonec a koněc filma…Skrýt celý příspěvek

    • apache
     09:14 06.07.2021

     Ty jsi úplně mimo. Kdybys mě znal, tak bys věděl, že mě mnozí označují za rusofoba, právě protože upozorňuji v souvislosti s Ruskem na věci o kterých píšeš. Já totiž měřím každému ...Zobrazit celý příspěvek

     Ty jsi úplně mimo. Kdybys mě znal, tak bys věděl, že mě mnozí označují za rusofoba, právě protože upozorňuji v souvislosti s Ruskem na věci o kterých píšeš. Já totiž měřím každému stejně a nebojím se popsat realitu. Ty evidentně vše vidíš jakousi stranickou optikou - u Ruska realitu připustíš, u Západu už ne. Západ je dokonalý. Zde se diskutuje o Západu jehož jsme součástí, ne o Rusku, takže jsi mimo mísu. Vlastně seš úplně stejnej, jako rusofilové, kteří pod článkem o dění v Rusku ukazujou prstíkem na USA. Jednoduchý fanda jedné strany, který pod článekm o zřícení letadla jeho strany ihned přispěchá vysvětlit do komentářů všem připomenout, že na druhé straně barikády padají letadla taky. Směšný.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      22:25 06.07.2021

      Tak to máme štěstí, že se tvoje komentáře omezují na kydání z prstu vycucané špíny na západ. Kdyby jsi měl projevit svou "skutečnou" náturu, tak by nám všem praskly oční bulvy od ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak to máme štěstí, že se tvoje komentáře omezují na kydání z prstu vycucané špíny na západ. Kdyby jsi měl projevit svou "skutečnou" náturu, tak by nám všem praskly oční bulvy od hrůz, který jsi si sto na to zpropadené rusácko vymyslet a napsat.
      Mimochodem to už jsi tady tvrdil několikrát, a prozatím to o sově tvrdíš akorát ty sám. Zřejmě tě vlastně nikdo nezná.Skrýt celý příspěvek

 • Marw
  21:41 05.07.2021

  Dovolím si krátku poznámku - tento článok je typický príklad čo vznikne keď si vezmeme nejaké čísla, ktoré sú dokonca +- v zásade korektné, ale vytrhneme ich z celkového ...Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si krátku poznámku - tento článok je typický príklad čo vznikne keď si vezmeme nejaké čísla, ktoré sú dokonca +- v zásade korektné, ale vytrhneme ich z celkového kontextu.

  Nejdem tu teraz rozvirovať polemiku na tému či sú elektromobily super budúca technológia alebo stelesnené zlo. Len by som rád poukázal na to, že je to téma, ktorá je kapánek zložitejšia než dokáže zhrnúť jeden veľmi zjednodušený článok.

  Len napríklad, autor absolútne vo svojich úvahách nerieši charakter spotreby v ČR. Podľa letmého pohľadu na aktuálne dáta ČEPSu je zrejmé, že rozdiel medzi denným maximom a nočným minimom je cca 2 GW. Ak by sme prijali premisu že nabíjať sa bude len v noci, tak to znamená že už teraz je k dispozícii pomerne slušná výkonová rezerva a nasadenie istého množstva elektromobilov nemusí nutne vyvolať nutnosť budovať nové výrobné kapacity, ale dôjde k splošteniu denného diagramu zaťaženia (čo samozrejme spätne bude klásť nejaké požiadavky na zdrojovú základňu a na základe týchto čísiel netvrdím že máte k dispozícii rovné 2 GW pre elektromobilitu).

  Tým nechcem povedať že s výkonom, sústavou a podobne je všetko v cajchu a môžeme nasadzovať elektromobilitu ako nám príde! Ale ak chceme hodnotiť čo sa dá a čo sa nedá a čo by bolo potrebné na to aby sa elektromobilita v nejakom objeme mohla v budúcnosti nasadiť, tak potrebujeme posudzovať stav elektroenergetiky komplexne, nie len pár z kontextu vytrhnutých ukazovateľov.

  To nie je len otázka samotnej zdrojovej základne, ale aj kvality elektrickej energie, energetického manažmentu, ekonomiky, cenotvorby, dostupnosti verejnej nabíjacej infraštruktúry....toto sa fakt nedá riešiť v rámci jedného článočku ktorý vykazuje podobne aktivistické rysy, aké môžeme sledovať z druhej strany u fanatických zástancov OZE, elektromobility a energiewende.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  21:36 05.07.2021

  V ČR je hodně lidí, kteří jsou ochotni hodit hlas Pirátům. Bandě blbečků, kteří podporují zničení energetiky dle Bruselského vzoru. Chtějí sdílet poblitá auta s vůní trávy. Chtějí ...Zobrazit celý příspěvek

  V ČR je hodně lidí, kteří jsou ochotni hodit hlas Pirátům. Bandě blbečků, kteří podporují zničení energetiky dle Bruselského vzoru. Chtějí sdílet poblitá auta s vůní trávy. Chtějí dotace dotace a zase dotace na obnovitelné zdroje. Když se zeptáte, kdo to bude platit, odpoví snadno dle svého ultralevicového vzoru: “Zvedneme daně´”. Je mi z té party nýmandů v řadě případů rekrutovaných z Antifa sćeny nablití. PS: k tomu nám dopomáhej Cemper se svým manipulatori.cz, pán který je ve výroční zprávě BIS v sekci ultralevicový extremismus.Skrýt celý příspěvek

  • toustr
   22:04 05.07.2021

   Hádám, že je to reakce na můj komentář. "(samozřejmě krom konspirace a nepravostem, proti nim jsme tady snad ale všichni)" Tak všichni asi ne. Ani nevím jak reagovat, většina jsou ...Zobrazit celý příspěvek

   Hádám, že je to reakce na můj komentář.

   "(samozřejmě krom konspirace a nepravostem, proti nim jsme tady snad ale všichni)"
   Tak všichni asi ne.
   Ani nevím jak reagovat, většina jsou fráze z řetězových mailů s nadpisem "toto nikde nenajdete, pošlete dál".
   Předem říkám, že to hodím SPOLU, jen pro pořádek (i když tady si taky asi poslechnu konspirace se Sorosem nebo Kalouskovy villy).
   V čem jsou obnovitelné zdroje špatné? V tom, že znečišťují prostředí minimálně, většinově ale vůbec? Co je konkrétně "Bruselský vzor"? Zvedat daně se prostě budou muset, sekera za covid a Babišovo špásování se nezaplatí mávnutím hůlky. Sdílení aut je špatné? Kdysi jsem si to zkusil v Praze a mohu říct, že po trávě, natož třeba migrantech, opravdu nepáchlo. O dotacích... prostě tak to funguje a je to jeden z možných systémů rozdělování financí, ať se nám to líbí, nebo ne.
   Upřímně mě ale zajímá ten Cemper a BIS, prosil bych o ozdrojování.Skrýt celý příspěvek

  • padre
   01:56 06.07.2021

   To cejkis Ha,ha dobrá pràce Prchala a jeho týmu.Kdyby se v průzkumech před ANO dostali třeba Zahrádkáři ,tak by ně tahle parta nakydala v řetězových mailech stejné svinstvo. ...Zobrazit celý příspěvek

   To cejkis Ha,ha dobrá pràce Prchala a jeho týmu.Kdyby se v průzkumech před ANO dostali třeba Zahrádkáři ,tak by ně tahle parta nakydala v řetězových mailech stejné svinstvo. Třeba by vymysleli ,že vražděj chudáky krtky a slimáky.Skrýt celý příspěvek

  • Pavel1
   22:36 06.07.2021

   Máš tam chybu. Správně je to takto: V ČR je hodně lidí, kteří jsou ochotni hodit hlas anonanistům. Bandě blbečků, kteří podporují agenta bureše, jenž ve jménu dotačního penězovodu ...Zobrazit celý příspěvek

   Máš tam chybu. Správně je to takto: V ČR je hodně lidí, kteří jsou ochotni hodit hlas anonanistům. Bandě blbečků, kteří podporují agenta bureše, jenž ve jménu dotačního penězovodu z EU do vlastní kapsy byl schopen podělat se před von der lyenovou a odkývat zničení energetiky dle Bruselského vzoru. Viz jeho podpis pod tzv. green deal. Chce, aby ostatní platili za jeho "poblitou" řepku s vůní trávy a další jeho dotační zlodějiny. Aby si přes svoje zlodějiny zachoval dotace chodí po bruselu v předklonu a hledá mezi který půlky by s rozběhem skočil. Když dojde na to, že by měl bureš o něčem klíčovém rozhodnout a za své rozhodnutí nést zodpovědnost (jako třeba dalších bloků JE) tak jako správné máslo a hadr na podlahu rozhodnutí odloží. Když se ho zeptáte, kdo to bude platit, vytáhne tabuli s grafem, nebo před sebe nastrčí šilerku co si svý rudý spoďáry úchylně natáhla na xicht místo respirátoru. Zřejmě existují jedinci (cejkis), které to rajcuje.Skrýt celý příspěvek

 • Ybalgin
  21:00 05.07.2021

  Ten konec s He3da vzal článku veškerou důvěryhodnost. Je to baterie nevhodná pro automotive kvůli nízké energetické hustotě. Vlastně její největší problém je ten, že se ani nedá ...Zobrazit celý příspěvek

  Ten konec s He3da vzal článku veškerou důvěryhodnost. Je to baterie nevhodná pro automotive kvůli nízké energetické hustotě. Vlastně její největší problém je ten, že se ani nedá koupit, protože to spíše vypadá na jeden velký podvod. Firma uvádí reference, které neexistují, nechce půjčit baterie na testování do laboratoří...Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   09:46 06.07.2021

   Ne, není to podvod a vy se prostě jen pletete. To je celé.

   Ne, není to podvod a vy se prostě jen pletete. To je celé.

   • Honzin
    15:52 06.07.2021

    Byly tu články typu https://ekonomickydenik.cz/kde... Já proti He3da nic nemám. Bude jen rád, když budou úspěšní. ...Zobrazit celý příspěvek

    Byly tu články typu https://ekonomickydenik.cz/kde...

    Já proti He3da nic nemám. Bude jen rád, když budou úspěšní. Nicméně na člověka, který to vše sleduje "z venku" to působí dosti nejistě. I proto bych ocenil článek na toto téma ;)Skrýt celý příspěvek

   • Grugh
    14:28 09.07.2021

    A ti všichni se pletou již 12 let, během kterých HE3DA nenabízí jediný dostupný produkt na trhu? A co vlastnická struktura, výše závazků, pravomocná soudní rozhodnutí např. ve ...Zobrazit celý příspěvek

    A ti všichni se pletou již 12 let, během kterých HE3DA nenabízí jediný dostupný produkt na trhu?
    A co vlastnická struktura, výše závazků, pravomocná soudní rozhodnutí např. ve sporech s investičním fondem CDC, obstavení účtů apod.?
    https://oenergetice.cz/elektri...
    Doporučuji si třeba přečíst záznamy na obchodním rejstříku (včetně příloh).

    HE3DA se snaží být všude vidět, ale je to jen divadlo (NASA, Dakar, ...).
    Ta firma, resp. ty firmy*, žijí pouze z investic. Zboží, kromě předváděcích kusů, nevyrábějí a neprodávají. Nenechávají nezávisle otestovat ani ty předváděcí kusy.
    * HE3DA, HE3DA Technologies, Capital Group Invest Corp, Advanced Materials - JTJ, Magna Energy Storage, Battery Unite, ...

    O povaze těchto lidí snad něco naznačí tento článek:
    https://ekonomickydenik.cz/vyr...

    Mimochodem technické řešení je také špatné. Max. výkon baterie je obvykle dán hlavně plochou elektrod. Tam technologie HE3DA selhává a argumentuje zázračným nano práškem. Který je ale podle všeho jen běžně dostupný produkt, odebíraný od čínského dodavatele.
    http://www.hybrid.cz/cinsti-in...

    Velmi pěkný článek shrnující investiční podvod, technické nedostatky, kriminální minulost apod:
    https://ekonomickydenik.cz/sla... Skrýt celý příspěvek

  • Sergej7490
   18:27 06.07.2021

   Hotove baterie som videl, bol som vo firme kde pre ne vyvijaju balancery, nabijacky a menice.

   Hotove baterie som videl, bol som vo firme kde pre ne vyvijaju balancery, nabijacky a menice.

 • toustr
  20:45 05.07.2021

  Elektromobilita je dle mého něco jako kdysi přechod z páry na ropu. Tehdy si taky museli klepat na čelo a říkat si, že to přece nemůže fungovat. Ano, můžeme se bavit o šibeničním ...Zobrazit celý příspěvek

  Elektromobilita je dle mého něco jako kdysi přechod z páry na ropu. Tehdy si taky museli klepat na čelo a říkat si, že to přece nemůže fungovat. Ano, můžeme se bavit o šibeničním roce, že je relativně brzo atp. Vezměme ale v potaz, že je ještě 14 let před námi, může se stát spousta věcí. Na druhou stranu se podívejme opět 14 let zpět, tehdy byla elektromobilita v plenkám... a kde je teď? Teď vám auto dá i 500km. Pro obyčejného smrtelníka je to až na vyjímky dostačující, na delší vzdálenosti souhlasím, je to určitě komplikace. Pokud se ale zavedou elektromobily + obnovitelné zdroje energie (všech typů) budou mít drtivou převahu, vylučované emise to nepochybně ovlivní. Buďme nad věcí a nekamenujme všechny nápady v raném stádiu.Skrýt celý příspěvek

  • apache
   21:23 05.07.2021

   Tak to jste zcela mimo. Přechod z páry na ropu byl přirozeným výsledkem pokroku - technického vývoje na straně jedné a po efektivnějším pohonu lačnícím trhu na straně druhé. Zato ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak to jste zcela mimo.

   Přechod z páry na ropu byl přirozeným výsledkem pokroku - technického vývoje na straně jedné a po efektivnějším pohonu lačnícím trhu na straně druhé. Zato dnes "pokrok" znamená, že skupina absolventů humanitních studií, tedy lidí stojících zcela mimo jak technický obor, tak i trh, začne diktovat co se má dělat a jak se to má dělat, zcela zaslepeně, fanaticky a hlavně ne v souladu, ale spíše proti vůli, a to jak technickému světu, tak trhu.Skrýt celý příspěvek

   • toustr
    21:47 05.07.2021

    Upřímně netuším, proč by měly být elektromobily krokem zpět (pokud Váš výklad chápu dobře). Je to jen další etapa vývoje lidstva. I kdyby to byla nakonec slepá cesta, chování ve ...Zobrazit celý příspěvek

    Upřímně netuším, proč by měly být elektromobily krokem zpět (pokud Váš výklad chápu dobře). Je to jen další etapa vývoje lidstva. I kdyby to byla nakonec slepá cesta, chování ve stylu církve ve středověku ohledně pokrokových teorií a názorů nás absolutně nikam nedostane. Všem zde přítomným musí být jasné, že s ropou to moc dlouho nepotáhneme, jednou ji prostě vypotřebujeme, není to obnovitelný zdroj. Proto se přemýšlí nad udržitelnou alternativou a právě zde přichází na scénu (elektrická) energie a vodík... jedno je kolem nás ve všelijakých formách a druhé je jedním ze stavebních prvků známého vesmíru.Skrýt celý příspěvek

    • apache
     23:23 05.07.2021

     Přirozený vývoj by byl, kdyby ropa začala již opravdu docházet. Trh by si žádal alternativu. Průmysl by reagoval. To by byl pokrok. To by byl krok vpřed. Jenže to se neděje. Děje ...Zobrazit celý příspěvek

     Přirozený vývoj by byl, kdyby ropa začala již opravdu docházet. Trh by si žádal alternativu. Průmysl by reagoval. To by byl pokrok. To by byl krok vpřed. Jenže to se neděje. Děje se to, že banda lidí u moci, s žalostnými znalostmi jak z technických, tak z ekonomických oborů, nařizuje ukončit výrobu něčeho velmi dobře fungujícího a nahradit ji produkcí něčeho, co nefunguje zdaleka tak dobře a v kontextu masové výroby a distribuce elektřiny ani nemůže fungovat tak, aby sloužilo jako komplexní náhrada původního.

     Nebo jinak, řekněte mi, proč progresivisté fanaticky a naprosto brutálním způsobem zasahují do něčeho, co se podle vás de facto vyřeší samo - ropa dojde? Dojde-li ropa, dojde k přirozenému vývoji ve vztahu trh-průmysl. Trh bude žádat pohon. Průmysl předloží paletu řešení, alternativní pohony a trh si vybere. Proč tedy progresivisté dnes lpí na jedné modle - elektroautomobilismu?Skrýt celý příspěvek

     • toustr
      01:56 06.07.2021

      Dovolím si to předvést na příkladu. Jíme krávy v takovém množství, že prostě jednou vyhybou. Přirozený výběr by byl, kdyby krávy došly a my teprv tehdy začali hledat, co si to ...Zobrazit celý příspěvek

      Dovolím si to předvést na příkladu.
      Jíme krávy v takovém množství, že prostě jednou vyhybou. Přirozený výběr by byl, kdyby krávy došly a my teprv tehdy začali hledat, co si to vůbec dáme k tomu obědu. Naopak pokud se to začne řešit dřív, než krávy vyhynou, zjistí se, že třeba konzumovat skopové je 100% udržitelné (spekulace samozřejmě). Proto se pomalu (ne)dobrovolně začne z krávy přecházet na ovce, které při určitém odběru masa nevymřou. Zachráníme jeden druh před vyhynutím (v tomto případě je to i vyčerpání ropy nadobro) a přejdeme na udržitelnější zdroj. Lidí prostě už není na světě pár a kompromisy se budou muset dělat.
      Doufám, že to bylo pochopit, kam mířím se svým myšlenkovým pochodem.Skrýt celý příspěvek

    • Vojna a mír
     23:31 05.07.2021

     Elektromobil v tak masovém měřítku, aby byla zachována mobilita v rámci pohybu zboží, materiálů a osob je nesmysl! Není nejen zde, ale v celé Evropě dost zdrojů el. energie, aby ...Zobrazit celý příspěvek

     Elektromobil v tak masovém měřítku, aby byla zachována mobilita v rámci pohybu zboží, materiálů a osob je nesmysl!
     Není nejen zde, ale v celé Evropě dost zdrojů el. energie, aby pokryla ten obrovský nárůst její potřeby do roku 2035, kdy by se měla elektromobilita naplno rozjet.
     Když nefouká a slunce nesvítí (zima) potřebujete zdroj, který Vám rychlým přifázováním dorovná výkyv v přenosové soustavě. Tyto výkyvy jsou v posledních letech stále častější, jak se zvyšuje podíl čisté energie.
     Prostě a jasně, pokud nemáte záložní zdroj, který by nahradil náhlý výpadek koledujete si o Black out a to v 1/2 Evropy díky propojení přenosových soustav a rozdílné aktuální spotřebě.
     Ledvice 660 MW, Tušimice 1000MW, Prunéřov II.785MW, Paroplyn v Počeradech 880MW … nepočítám staré Ledvice Bl4, Mělník a Tykačovo Chvaletice a Počerady ( přes 2000MW)
     Tyto elektrárny mají být do 2035 odstaveny (což je fajn), ale jsou to ony, co sanují výkyvy v přenosové soustavě způsobené soláry a větrníky a to při dnešní spotřebě!! Plánovaný nový blok JE má být 1200MW doba výstavby do plného provozu cca 8-10 let a dál? Další MW? Upozorňuju, že potřebujete MW, kterou máte rychle v síti, když je třeba, tedy NE obnovitelný zdroj!!
     Pokud Evropa nezajistí takové zdroje, aby její přenosová soustava byla odolná proti výkonovým výkyvům z obnovitelných zdrojů a kapacitně zvládala navýšení přenosu el. energie, tak je to celé utopie!!
     Apropoz…. Krušné Hory někde dole v diskusi…. . žiji tu, konečně se po 30 letech dali do kupy.
     Otevření lomů na lithium a vybudování 50ha zázemí na jeho zpracování včetně továrny na výrobu baterií do elektromobilů. Jo provoz tohoto jim jistě dá nový ráz…..
     Zase to tu odserem!
     Prostě fanatismus spojený s elektromobilitou nás v příštích 20 letech dožene.
     Nejdřív to chce stabilní a čistý zdroj energie, který to utáhne…. studená fůze, vodík?? Pak to bude fajn, do té doby jen problém.Skrýt celý příspěvek

     • toustr
      01:49 06.07.2021

      "Pokud Evropa nezajistí takové zdroje, aby její přenosová soustava byla odolná proti výkonovým výkyvům z obnovitelných zdrojů..." Ano, s tím souhlasím. Podmínkou elektromobility je ...Zobrazit celý příspěvek

      "Pokud Evropa nezajistí takové zdroje, aby její přenosová soustava byla odolná proti výkonovým výkyvům z obnovitelných zdrojů..."
      Ano, s tím souhlasím. Podmínkou elektromobility je spolehlivá dodávka elektřiny, to jde ruku v ruce s výstavbou elektráren. Pokud jedno není, nemůže být to druhé a jsem si toho plně vědom.Skrýt celý příspěvek

  • Grugh
   14:53 09.07.2021

   @toustr Další etapa vývoje? Zaoceánské dopravní letadlo na elektřinu se současnou technologií nelze zkonstruovat a pokud měrnou kapacitu baterií nezvýšíme asi STONÁSOBNÈ, tak to ...Zobrazit celý příspěvek

   @toustr
   Další etapa vývoje?
   Zaoceánské dopravní letadlo na elektřinu se současnou technologií nelze zkonstruovat a pokud měrnou kapacitu baterií nezvýšíme asi STONÁSOBNÈ, tak to nepůjde ani v budoucnu.

   Energetická hustota (výhřevnost):
   Pára: dřevo nebo uhlí 10-30 MJ/kg (+pomalé hoření, spousta vody a nízká efektivita)
   Ropa: benzín nebo nafta cca 42MJ/kg
   Baterie: LiIon nebo LiPol, cca 0.35MJ/kg

   Rychlost "natankování":
   Pára: spousta vody, pomalé nakládání uhlí (nebo dřeva)
   Ropa: rychlé natankování do 5minut
   Baterie: pomalé nabití (čím rychlejší nabití nebo vyšší využití kapacity, tím rychleji se baterie opotřebovává - řádově).

   Nevýhoda spalovacích motorů je složitější technologie a neobnovitelnost základní suroviny - ropy. Ale ve většině ostatních ukazatelů je elektromobilita jen odlišný směr vývoje a ne vylepšení.Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  20:39 05.07.2021

  Tak jsem si přečetl sekci "O webu" a marně jsem hledal spojitost mezi tématem elektromobily a tím, čím se AN mají zabývat. Navíc je to téma, které se probírá na kdejakém bulváru v ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak jsem si přečetl sekci "O webu" a marně jsem hledal spojitost mezi tématem elektromobily a tím, čím se AN mají zabývat. Navíc je to téma, které se probírá na kdejakém bulváru v plus minus podobném duchu jako je tento...Skrýt celý příspěvek

  • Upgrade
   20:48 05.07.2021

   LGBT ekomarxisti z Bruselu idu Cechom po krku a uz dostali aj Grohmanna.

   LGBT ekomarxisti z Bruselu idu Cechom po krku a uz dostali aj Grohmanna.

  • toustr
   21:02 05.07.2021

   Na tomto webu se občas objevují i články s jiným obsahem, než je army tematika. Je to hezké zpestření a nikomu to snad neublíží :)

   Na tomto webu se občas objevují i články s jiným obsahem, než je army tematika. Je to hezké zpestření a nikomu to snad neublíží :)

 • Poly
  20:38 05.07.2021

  Tak jsem si přečetl sekci "O webu" a marně jsem hledal spojitost mezi tématem elektromobily a tím, čím se AN mají zabývat. Navíc je to téma, které se probírá na kdejakém bulváru v ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak jsem si přečetl sekci "O webu" a marně jsem hledal spojitost mezi tématem elektromobily a tím, čím se AN mají zabývat. Navíc je to téma, které se probírá na kdejakém bulváru v plus minus podobném duchu jako je tento...Skrýt celý příspěvek

 • Dunnk
  20:04 05.07.2021

  Podle nedávného vyjádření Herberta Diesse čeká automobilní průmysl daleko větší změna. Způsobí jí přechod na autonomní řízení. Pokud budou auta jezdit sama, nebude vlastnictví ...Zobrazit celý příspěvek

  Podle nedávného vyjádření Herberta Diesse čeká automobilní průmysl daleko větší změna. Způsobí jí přechod na autonomní řízení.
  Pokud budou auta jezdit sama, nebude vlastnictví auta nutnost a řízení auta bude ztráta času.
  Dokážu si představit, jaké možnosti to přinese politikům, aby se mohli snadno zviditelnit pomocí nařízení, pro omezení aut s řidiči.
  "Vždyť je to v zájmu ochrany zdraví".
  "Umožnění přepravy pro širokou veřejnost bez nutnosti umět řídit."
  "Zmenší se sociální rozdíl, který způsobuje vlastnictví automobilu."
  "Vyrovná se rozdíl, mezi všemi možnými pohlavími."
  Nebyl by článek na toto téma? Třeba by to mohlo změnit počet aut, které budou potřeba v budoucnosti.
  Omezení mobility obyvatelstva se bude hodit i Číně.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   20:09 05.07.2021

   Autonomní řízení má i svá omezení. Auto mne určitě dokáže odvézt na nádraží, ale už ne do lesa na houby. A pak, ano, nemuset vlastnit auto je pro většinu lidí fajn, šetří to peníze ...Zobrazit celý příspěvek

   Autonomní řízení má i svá omezení. Auto mne určitě dokáže odvézt na nádraží, ale už ne do lesa na houby. A pak, ano, nemuset vlastnit auto je pro většinu lidí fajn, šetří to peníze a auto stojí 90% času před barákem. Ale bohužel většina lidí potřebuje auto v tu samou dobu - když jedou do práce nebo na dovolenou.

   Takže autonomní auta, klidně elektromobily, určitě část lidí využije. Ale není to samospasitelné.Skrýt celý příspěvek

   • Upgrade
    20:57 05.07.2021

    Ono je skor otazka, ci vobec niekto bude niekedy chciet automne auta. Raz som cital clanok o lietadlach, ze uz par rokov by dokazali lietat same, akurat aerolinky s ...Zobrazit celý příspěvek

    Ono je skor otazka, ci vobec niekto bude niekedy chciet automne auta. Raz som cital clanok o lietadlach, ze uz par rokov by dokazali lietat same, akurat aerolinky s takymi
    lietadlami by skrchovali, nakolko by ziadny pasazier do takeho lietadla nasadol.

    Dalsi problem je, ze kto by niesol zodpovednost za skody v pripade nehody. Vyrobca to logicky odmieta, prevadzkovatel s tym vlastne nema nic a prepravovana osoba uz vobec nie.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  19:44 05.07.2021

  Již jen doufám, že v roce 2035 nebude ČR součástí stávající EU.

  Již jen doufám, že v roce 2035 nebude ČR součástí stávající EU.

  • Upgrade
   20:17 05.07.2021

   Dufam aj ja, Cesi totiz kazdy spolok rozlozia zvnutra :)

   Dufam aj ja, Cesi totiz kazdy spolok rozlozia zvnutra :)

   • flanker.jirka
    22:41 05.07.2021

    A když ne Češi, tak slováci, například Československo :-)

    A když ne Češi, tak slováci, například Československo :-)

  • HEKTOR
   20:19 05.07.2021

   cejkis - všetko je možné... možno budú naše krajiny v únii opäť s ruskom...takže neviem čo je/bude horšie...

   cejkis - všetko je možné... možno budú naše krajiny v únii opäť s ruskom...takže neviem čo je/bude horšie...

   • cejkis
    23:44 05.07.2021

    Strašení Ruskem při opouštění EU je již moc ohrané. Je to nesmysl. Rusko má naopak nejlepší vztahy s Německem. Rusku vyhovuje promítání Ruskoněmeckých dohod na ostatní členy EU ...Zobrazit celý příspěvek

    Strašení Ruskem při opouštění EU je již moc ohrané. Je to nesmysl.

    Rusko má naopak nejlepší vztahy s Německem. Rusku vyhovuje promítání Ruskoněmeckých dohod na ostatní členy EU skrze německý vliv na EU.Skrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     19:42 06.07.2021

     cejkis - no česko a slovensko nie sú švajčiarsko-ani ekonomikou a ani polohou...takže o nejakej neutralite môžete len snívať... a to že má rusko skvelý vzťah s nemeckom,neznamená ...Zobrazit celý příspěvek

     cejkis - no česko a slovensko nie sú švajčiarsko-ani ekonomikou a ani polohou...takže o nejakej neutralite môžete len snívať...

     a to že má rusko skvelý vzťah s nemeckom,neznamená že ho bude mať s českom...Skrýt celý příspěvek

  • toustr
   20:37 05.07.2021

   Upřímně nechápu Váš postoj a byl bych i rád, kdybyste to rozvedl. Za mě není co řešit, dostáváme víc než odevzdáváme, nejsme nijak znevýhodněni malou rozlohou a "produktivitou" ...Zobrazit celý příspěvek

   Upřímně nechápu Váš postoj a byl bych i rád, kdybyste to rozvedl. Za mě není co řešit, dostáváme víc než odevzdáváme, nejsme nijak znevýhodněni malou rozlohou a "produktivitou" (např. bez EU by u nás slovo vakcína bylo stále ještě sprosté slovo). Ano, i EU má své mouchy... prostě nic není dokonalé, jinak bychom už dávno museli znát Perpetum mobile. Dle mého výhody nespočetněkrát převyšují nevýhody, ale jak říkám, jsem otevřen všem názorům (samozřejmě krom konspirace a nepravostem, proti nim jsme tady snad ale všichni).Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    22:44 05.07.2021

    Bez členstí v EU se dá existovat, nikdo jsme tu před vstupem nelezli po stromech. Máme strategickou polohu ve středu Evropy a ti exoti v čele s vyjednavačem Teličkou nedokázali nic ...Zobrazit celý příspěvek

    Bez členstí v EU se dá existovat, nikdo jsme tu před vstupem nelezli po stromech. Máme strategickou polohu ve středu Evropy a ti exoti v čele s vyjednavačem Teličkou nedokázali nic zužitkovat, zajímal je jen jejich krátkodobý prospěch, ale co také čekat od karierního člena KSČ.Skrýt celý příspěvek

    • toustr
     23:06 05.07.2021

     Pravda, existovat se dá, ale jak moc? Stejně budeme s EU neuvěřitelně spjatí, budeme za úplné "exoty", protože bychom byli EU obklopení ze všech stran, navíc s minimální ...Zobrazit celý příspěvek

     Pravda, existovat se dá, ale jak moc? Stejně budeme s EU neuvěřitelně spjatí, budeme za úplné "exoty", protože bychom byli EU obklopení ze všech stran, navíc s minimální vyjednávací pozicí.... nebudeme si lhát, Švýcarsko a VB si tu samostatnost mohou dovolit, mají pozici k vyjednávání někde úplně jinde. V jednotě je síla a Evropa prostě potřebuje vystupovat jako celek, jinak ji Čína a USA smetou jako popel z krbu. Já jsem pro setrvání v EU, čímž ale neříkám, že nemá vady. Teď funguje EU něco na způsob volení US prezidenta... každý stát má jinou váhu a to je za mě velmi špatně. Vždy se vybírá to menší zlo a s tím souhlasím (nikdy není nic perfektní), každý to menší zlo vidí jinde, akorát bychom se měli omezit na to, co je reálný fakt a ne to, co si přejeme, aby byla pravda. Pak je z argumentační diskuze naprostá fraška a vše se znehodnotí.Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    00:19 06.07.2021

    1) Není pravda, že dostáváme více než odevzdáváme. Německo vyrostlo na spojení východní a západní části a dále na ekonomické expanzi do zemí východní Evropy. Pokud do této bilance ...Zobrazit celý příspěvek

    1) Není pravda, že dostáváme více než odevzdáváme. Německo vyrostlo na spojení východní a západní části a dále na ekonomické expanzi do zemí východní Evropy. Pokud do této bilance započtete odcházející dividendy do zahraničí, je bilance záporná. Častým jevem je, že německé pobočky zde daní nanejvýše 10% z obratu, řada společností osciluje kolem nuly. Transfery odchází skrze interní faktury, skrze nízké ceny výrobků do mateřských společností. Tyto společnosti pak většinu daní odvádí doma v Německu. Německá vláda pak naopak část daní věnuje svým ekonomickým koloniím a donedávna s určením segmentů investic. Poděkujte Babišovi, že už si můžeme určovat na co peníze půjdou.

    2) Hlasovací kvórum ČR je 4,7%.

    3) Největší bezpečnostní hrozbou pro ČR je fiskální politika Evropské banky a FEDu. Řítíme se do inflační spirály, ČNB drží devizové rezervy místo ve zlatě v EURo dluhopisech a Evropská banka drží devizové rezervy v dluhopisech FEDu. Je to dluhový model letadlo, udržovaný tisknutím peněz.

    4) Místo řešení přicházející dluhové krize, která má válečný potenciál nám Brusel servíruje likvidaci průmyslu a snižování světové konkurenceschopnosti. To vše ve jménu green deal, ze kterého si Číňan musí při pohledu na kontejnerové lodě na mazut s 2m písty plující do EU dělat legraci.

    5) Většina legislativy přicházející Parlamentem ČR je implementace bruselských směrnic.Skrýt celý příspěvek

    • toustr
     02:13 06.07.2021

     Takže chcete říct, že kdybychom odešli z EU, tak nás ani jeden problém nezasáhne? Jen dodám. Fakt, že Němci odvádí peníze z Česka domů je nesporný, ale za to si můžou Češi a ...Zobrazit celý příspěvek

     Takže chcete říct, že kdybychom odešli z EU, tak nás ani jeden problém nezasáhne? Jen dodám. Fakt, že Němci odvádí peníze z Česka domů je nesporný, ale za to si můžou Češi a historický vývoj (tedy Studená válka a rozdíly mezi Východem a Západem) sami. Jinak čistě od EU my dostáváme víc oproti odeslaným obnosům.
     https://www.mfcr.cz/cs/aktualn...
     Co si myslíte, že čeká Ukrajinu (možná i Bělorusko, pokud se to tam semele)? Samozřejmě, že bohatší státy si brousí zuby na levnější pracovní sílu a potenciální nákupy firem na jejich poměry za hubičku. A to je právě chvíle, kdy se můžeme zapojit do té samé "blamáže" i my a něco si nakoupit a pak si jen odvádět peníze domů, místo toho, aby zůstaly např. na Ukrajině.Skrýt celý příspěvek

  • padre
   07:07 06.07.2021

   Slovy klasika:,, ,pŕi všech jejich chybách,díky za EU…..,, V tom roce 2035 třeba bude Rusko u nás zastupovat čínský velvyslanec…:-)

   Slovy klasika:,, ,pŕi všech jejich chybách,díky za EU…..,, V tom roce 2035 třeba bude Rusko u nás zastupovat čínský velvyslanec…:-)

 • Smirnov
  19:40 05.07.2021

  Mě se líbí, že když někdo potřebuje něco sestřelit, tak rezignuje na racionalitu vytáhne ultra-levičáctví a zamíchá do argumentů patos. Levičák: Rovná se = je to špatné, nemusíte ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě se líbí, že když někdo potřebuje něco sestřelit, tak rezignuje na racionalitu vytáhne ultra-levičáctví a zamíchá do argumentů patos. Levičák: Rovná se = je to špatné, nemusíte nad tím přemýšlet.

  Je potřeba připomenout, jak k tomu došlo. Elektromobilita není nějaká organická součást levičáctví ze své podstaty. Lidstvo přišlo na to, že je nutné něco provést se svým vztahem k planetě. Zvolilo si nějákou cestu. Ne proto, aby se stalo slabším, ale proto aby přežilo, přežil svět a příroda, co nejméně ovlivněná. Lidstvo tak dlouho sralo na důsledky svého biologicky zakotveného programu rozpínat se, že teď má málo času a přistupuje k radikálnějším změnám. Vychází to z logiky ne iracionality, jak se snaží naznačit článek. Právě překonat program, který máme společný třeba s viry, je projevem neuvěřitelné sílí a vůle neupřednostnit krátkodobý prospěch. I když dnes to je spíš zoufalství, protože, i kdyby se do toho člověk pustil se vší agresí a splnil ty cíle, škodám už nezabrání. Nestihne to.

  To sdílení také vychází z výpočtů vlivu mobility na ekologii. Opět jen logický důsledek. Ne levičáctví. Opět buď sdílení, nebo se nevlezeme do ekologické garáže.

  Jo když už jsme u toho patosu a nálepek. Taky si dovolím ukázku. Každý kdo chce zůstat u spalováků je vrah. Škodliviny ze spalováků předčasně zabily miliony lidí.

  Jsem pro racionální postup. Ne všechno je spravené. Ta myšlenka ano. Každopádně bychom měli všichni tahat za jeden provaz, jinak se to nepovede.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   20:15 05.07.2021

   Nikoli, nevychází to z logiky, nýbrž z ideologie. Logicky totiž elektromobily situace neřeší. I elektromobil se musí vyrobit, i elektřina se musí vyrobit, navíc elektřina se musí ...Zobrazit celý příspěvek

   Nikoli, nevychází to z logiky, nýbrž z ideologie. Logicky totiž elektromobily situace neřeší. I elektromobil se musí vyrobit, i elektřina se musí vyrobit, navíc elektřina se musí vyrábět pořád, takže exhalace produkuje pořád, kdežto auto jenom když jede, což je maximálně 10% jeho existenčního času.

   Nevím, kolik lidí zabily spaliny z automobilů, ale ony spaliny z elektráren zničily celé Krušné hory a zaručeně zabily tisíckrát víc lidí, než by auto dokázalo, i kdyby chtělo. Navíc současná auta mají exhalace minimální a ta, která je mají velké, například bagry, na elektřinu fungovat nemohou, protože potřebují energie hodně. Díky všem těm filtrům je vzduch, vycházející z aut čistší, než ten, který nasávají.

   Ano, životní prostředí je zapotřebí chránit, ale elektromobily jej nechrání. To je jen víra, asi jako modlení proti moru. Rituální sebeobětování, zaplatím víc za elektromobil, abych si koupil odpustek.Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    20:52 05.07.2021

    Spaliny z elektráren zničily Krušné hory ještě v době, kde nebyly odsířené. Teď už jsou. Aktuálně uhelné elektrárny vyrobí asi 47 % elektrické energie s tím, že do roku 2033 to ...Zobrazit celý příspěvek

    Spaliny z elektráren zničily Krušné hory ještě v době, kde nebyly odsířené. Teď už jsou. Aktuálně uhelné elektrárny vyrobí asi 47 % elektrické energie s tím, že do roku 2033 to bude 0% podíl. I když je to asi optimistický údaj, protože neschopné vlády neumí ani deset let rozhodnout zda se bude stavět reaktor nebo ne. Nepomohl tomu ani Atomový dědek ani Atomové kníže.
    Elektromobilita zcela jist přírodě pomůže a pomůže i nám, ale musíme vyrábět elektřinu jinak. Ne dotacemi prohnilou fotovoltaikou a ne nesmyslným zastavováním jaderných reaktorů.Skrýt celý příspěvek

   • Smirnov
    20:53 05.07.2021

    Ach jo dobře víte jak je to myšleno jen to zase překrucujete. Logika je v tom, že je potřeba něco změnit. Elektromobil není ideologie, ale zvolená cesta, jež je dílkem v řešení. ...Zobrazit celý příspěvek

    Ach jo dobře víte jak je to myšleno jen to zase překrucujete. Logika je v tom, že je potřeba něco změnit. Elektromobil není ideologie, ale zvolená cesta, jež je dílkem v řešení. Ideologické se vám to může zdát, protože k tomu, aby něčeho bylo dosaženo, musí se na tom pracovat. Takže se vám jen nelíbí ta práce.

    Jedno vím určitě jistě elektřina pocházející z elektráren, které zničili celé Krušné hory nepoháněla elektromobily. Špinavá elektřina je oblíbený lichý argument. Dalo se to postřehnout, všichni se teď snaží, aby do budoucna byla elektřina, co nejčistší. Co platí dnes, neplatí zítra.

    "Díky všem těm filtrům je vzduch, vycházející z aut čistší, než ten, který nasávají."
    Tohle může tvrdit jen člověk, který vyznává tu jedinou správnou ideologii. Auta dnes vypouští mnohem méně škodlivin než kdysi. I tak Evropská města, a to zdůrazňuji, mají z velké částí kvůli dopravě problémy s dodržením hygienických limitů. Úroveň současného znečištění prokazatelně zkracuje život. Když nedáte s tímhle nesmyslem pokoj, najdu čísla.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     12:31 06.07.2021

     Na elektromobilu není zeleného vůbec nic, možná lak, kterým je natřen. Většina elektřiny se vyrábí spalováním fosilních paliv a je jedno, jestli to je uhlí nebo plyn (k čemu je ten ...Zobrazit celý příspěvek

     Na elektromobilu není zeleného vůbec nic, možná lak, kterým je natřen. Většina elektřiny se vyrábí spalováním fosilních paliv a je jedno, jestli to je uhlí nebo plyn (k čemu je ten Nord Strem, mimochodem?). Další možnosti jsou vodní elektrárny - zaplavení ohromných území á la Tři soutěsky, fotovoltaika, ohromné plochy pokryté panely, navíc obtížně recyklovanými, větrné elektrárny, nespolehlivý zdroj zabíjející ptáky a netopýry, taky se špatně recykluje a navíc musí být zálohovaný klasickým zdrojem, patrně na fosilní paliva.
     Samotné akumulátory používají lithium dobývané z hornin louhováním v kyselině, velice ekologická záležitost.

     Spalování uhlovodíků produkuje, logicky, jak ví každý, kdo měl chemii, což ovšem ekofanatici nevědí, co to je, CO2 a vodní páru. CO2 je životodárný plyn, základ pro fotosynézu (chápu, že absolvent gender studies neví, co to je fotosyntéza, to je delší článek), vodní pára je zdroj života.

     Takže čistá elektřina neexistuje, to mohu tvrdít, že ji mám doma, protože ze zásuvky se nekouří a čistý elektromobil taky ne. A skutečně je vzduch vycházející z automobilů čistší, než ten nasávaný, neobsahuje popílek ani prach, všechny ty katalyzátory a ad blue a jiné vychytávky škodliviny pohltí.

     Vtip je v tom, že ekofanatici prohlásili CO2 za stana, podobně jako kdysi náboženští fanatici prohlásili za satana chtíč a sexuální touhu. je to čistě náboženský fundamentalismus, který nemá s racionalitou nic společného, jenomže na světě se stále rodí samozvaní spasitelé, kteří chtějí dosáhnout ráje omezováním lidí a nastolováním bídy a půstu.

     Jo a když budete hledat ta čísla, tak já taky jedno mám. 100% lidí, kteří jedli, umřelo. Pokud chcete lidstvo zachránit, zakažte lidem jíst.Skrýt celý příspěvek

     • Honzin
      15:26 06.07.2021

      #1 Energie Aktuálně máš pravdu co se spalování fosilních paliv. Na každý pád ale paltí, že je efektvnejší řešit (odchyt škodlivin a snížení dopadu na životní prostředí) těch "pár" ...Zobrazit celý příspěvek

      #1 Energie
      Aktuálně máš pravdu co se spalování fosilních paliv. Na každý pád ale paltí, že je efektvnejší řešit (odchyt škodlivin a snížení dopadu na životní prostředí) těch "pár" komínu elektráren než těch 278 milionů malých kominů v podobně výfuků každého auta. Je to efektivnější a levnější.

      Taky bych oponoval tvému rozboru ostatních zdrojů elektrické energie. Pojďme si to rozebrat.

      Vodní elektrárny - Ano, dojde k zatopení velké oblasti. Pravda. Může dojít ke zničení unikátních biotopů. Pravda. Ale stejně tak se vodní nádrž stane domovem jiných živočichů a rostlin. Navíc nedojde ke kontaminaci, tak jako u jiných zdrojů. Zda převažují plusy nebo minusy ať si posoudí každý sám. (Za mě osobně - těžko říct).

      Fotovoltaika - Jsou zde přístupy typu agrivoltaika nebo www.solarwindow.com... . Kromě toho nesouhlasím s tou recyklací. Na jedné z přednášek se tohoto tématu dotkl dr. Pavel Hrzina z ČVUT. Rozhodně to nevyznělo tak, že by s tím byl problém.

      Větrné elektrárny - Neposlehlivý zdroj určitě. S tím zabíjením ptáků máš taky pravdu, ale pouze při stávající technologi. Jsou zde nápady typu https://vortexbladeless.com/...

      Kromě tvého výčtu zde máme ještě ...

      Jadernou energetiku - Zde myslím hlavně na rychlé množivé reaktory 4. a 5. generace, které jsou schopny spalovat již použité palivo, které teď trčí v mezi skladech. Minimálně tedy při svém běhu nevytvoří nový radioaktivní odpad.

      Přilivová energie - Samozřejmě pro ČR asi ne :), ale pro mnoho států to může být zajimé doplnění energetického mixu.

      Fůzní energie - Projekt ITER slibně pokračuje. Uznávám i podle současného harmonogramu je to běh na dlouho trať, ale zase doplňme, že financování by mohlo být daleko silnější. Rovnou přidám. Odpusť me si vtipu typu "fuze je vždy vzdálena 30 let" a podobně. Doplním, že jen nějakých 22 let se ve výzkumu fůze zabilo laxním přístupem politiků.

      Pro úplnost uveďme ještě geotermální energii a projekty typu Ashalim Power Station.

      #2 CO2 je životodárný plyn
      To kyslík taky a rozhodně ho nebudeš dýchat čisty. Tyto poťouchlé argumenty, kdy vypíchneš je jeden aspekt, nechme stranou.

      #3 Skutečně je vzduch vycházející z automobilů čistší, než ten nasávaný
      Tak si prosím nastartuj auto a vyfuk si vyveď přímo do bytu/baráku. V zimě Ti to i zatopí ;). (Pro všechny případy. To byla nadsázka. Nedělej to nebo to špatně skončí.)Skrýt celý příspěvek

     • Smirnov
      19:12 06.07.2021

      Připadám si hloupě, že se k tomu uchyluji. Zavřete se do garáže, nastartujte motor a uvidíte, jak moc je ten vzduch čistý.

      Připadám si hloupě, že se k tomu uchyluji. Zavřete se do garáže, nastartujte motor a uvidíte, jak moc je ten vzduch čistý.

     • GlobeElement
      06:56 07.07.2021

      Honzín - jistě, jaderné elektrárny jsou spolehlivé, proti nim mluví přílišná závislost na jednom zdroji (tím nemyslím palivo, ale tu elektrárnu), při výpadku elektrárny je těžké ji ...Zobrazit celý příspěvek

      Honzín - jistě, jaderné elektrárny jsou spolehlivé, proti nim mluví přílišná závislost na jednom zdroji (tím nemyslím palivo, ale tu elektrárnu), při výpadku elektrárny je těžké ji nahradit. Ale jinak funguje, pravda.

      Chtěl jsem říci, že výroba energie vždycky působí nějaké škody, to je přírodní zákon. Mohu si vybrat, jaké škody to budou, ale vždycky nějaké budou.

      A ne, spalování fosilních paliv v elektrárnách není levnější, než v autech. Možná je o něco málo efektivnější, pokud elektrárna jede na optimální výkon (to se taky neděje pořád), nicméně stále tady mám potřebu vybudovat přenosovou soustavu, nabíjeci stanice a vyrábět elektřinu neustále, protože nikdy nevím, kdy ji bude kdo potřebovat (a nějak likvidovat tu vyrobenou navíc), kdežto v autě se spálí přímo to palivo, bez všech mezičlánků a jen tehdy, když je skutečně zapotřebí.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      13:23 07.07.2021

      Ad čistota exhalací: https://www.autoforum.cz/zajim... Motor puštěný v garáži spotřebuje kyslík. ...Zobrazit celý příspěvek

      Ad čistota exhalací:

      https://www.autoforum.cz/zajim...

      Motor puštěný v garáži spotřebuje kyslík. Udělá to i motor na bipaliva.Skrýt celý příspěvek

  • tctx
   08:24 06.07.2021

   Ten vysypany pytel s nalepkama se mi taky nelibi. Tohle samo o sobe posouva prispevek z roviny “Aha, s timhle clovekem bych se mohl bavit” do “OK, tak tady jsme v hodpode (a mame v ...Zobrazit celý příspěvek

   Ten vysypany pytel s nalepkama se mi taky nelibi. Tohle samo o sobe posouva prispevek z roviny “Aha, s timhle clovekem bych se mohl bavit” do “OK, tak tady jsme v hodpode (a mame v sobe pet piv)”.

   Skoda.Skrýt celý příspěvek

 • Upgrade
  19:28 05.07.2021

  Toto sa fakt neda oznacit inak ako nazor dinosaura. Neda sa to, lebo sa neda prepravovat tolko bateriek a neda sa to, lebo sa neda vyrobit tolko elektrickej energie. ...Zobrazit celý příspěvek

  Toto sa fakt neda oznacit inak ako nazor dinosaura. Neda sa to, lebo sa neda prepravovat tolko bateriek a neda sa to, lebo sa neda vyrobit tolko elektrickej energie.

  Instalovany vykon veternych elektrarni stupol z 6.1 GW v roku 1996 na 650 GW v roku 2019 a u solarnych panelov to je podobne. A stale to stupa. Za minuly rok bolo instalovane 93 GW vrtul, co je medzirocny narast o 53 perecent (len pre predstavu, je to asi 200 mochovskych reaktorov) a tento rok ma byt zase rekordny, ostatne ako skoro kazdy. Toto uz nezastavi nik a mozete to preratuvat ako chcete.

  Toto maisvne investovanie do OZE nemoze dopadnut inak, nez ako to dopadlo v kazdom inom odvetvi, kde sa zacalo masivne investovat, inovovat, vyrabat a spotrebuvat - tj. masivny prepad cien. Ja to vidim tak, ze za par desatroci bude prebytok energie, co vytlaci z dopravy fosilne paliva v prospech elektro aut a aut na vodik (pripadne inej technologie). A Europa z toho vyjde ako technologicky vitaz presne vdaka tomuto napohlad "nezmyselnemu" pretlacaniu OZE.

  A co sa tyka bezpecnosti, tak kazda instalovana vrtula a kazde predane elektroauto v EU je energia, ktora sa nemusi doviezt a teda ani zaplatit a to najcastejsie Rusom alebo Arabom.Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   19:42 05.07.2021

   Není to názor dinosaura. Je to názor logicky uvažujícího člověka. Níže uvedu, proč jsou Vaše úvahy chybné. Nárůst zelených zdrojů je způsobem masivními dotacemi. Tahle elektřina ...Zobrazit celý příspěvek

   Není to názor dinosaura. Je to názor logicky uvažujícího člověka.

   Níže uvedu, proč jsou Vaše úvahy chybné.

   Nárůst zelených zdrojů je způsobem masivními dotacemi. Tahle elektřina není vůbec levná, je naopak nejdražší. Cena elektřiny dnes tvoří již méně než 50% celkové ceny. Větší, druhá část je regulována. Její součástí jsou stále zvětšující se poplatky, které jsou následně operátorem trhu přerozdělovány v podobě dotací zeleným zdrojům. Je to letadlo a žádné masivní zlevňování nebude. Naopak. Čím dál více bude chybět zkapacitnění vedení sever-jih. Vykoupit pozemky, povolit a postavit potrvá desetiletí. Dále budete se vzrůstajícím podílem neřiditelných OZE potřebovat investovat do disponibility náhradních zdrojů. Již dnes je jasné, že budou na zemní plyn. Tyto zdroje ovšem budou stand-by, připraveny převzít zátěž z neřiditelných OZE. Tj. nezaplatí se z vlastní produkce. Cena za tuto službu je již dnes opět v regulované složce ceny. Stávajícím tempem bude cena silové elektřiny tvořit již jen zlomek z celkové ceny. Pak budou všichni lidé Vašeho smyšlení tvrdit, jak je cena elektřiny levná. Ve skutečnosti po sečtení s regulovanou složkou za elektřinu bude cena mnohem vyšší.Skrýt celý příspěvek

   • Upgrade
    20:40 05.07.2021

    Dotacie su uplne irelevantne. Tie mozu vyvoj cien len trochu urychlit.

    Dotacie su uplne irelevantne. Tie mozu vyvoj cien len trochu urychlit.

    • cejkis
     21:14 05.07.2021

     :-))))))

     Vezměte do ruky Vaši fakturu za elektřinu a podívejte se, jaký podíl platíte na ty “irelevantní dotace”.

     :-))))))

     Vezměte do ruky Vaši fakturu za elektřinu a podívejte se, jaký podíl platíte na ty “irelevantní dotace”.

     • Upgrade
      10:47 06.07.2021

      Kde mas na tej fakture cenu za vystavbu JE, uskladnenie vyhoreneho paliva alebo jej naslednu likvidaciu?

      Kde mas na tej fakture cenu za vystavbu JE, uskladnenie vyhoreneho paliva alebo jej naslednu likvidaciu?

     • cejkis
      12:02 06.07.2021

      Cena za výstavbu JE, uskladnění paliva a likvidaci elektrárny mám pouze a jenom v ceně silové elektřiny. Jaderné zdroje si na svou konkurenceschopnost musí vydělat samy. Zatímco ...Zobrazit celý příspěvek

      Cena za výstavbu JE, uskladnění paliva a likvidaci elektrárny mám pouze a jenom v ceně silové elektřiny. Jaderné zdroje si na svou konkurenceschopnost musí vydělat samy.

      Zatímco majitelé OZE mohou na trh vrhnout nízkou cenu za silovou elektřinu, protože dostanou peníze bokem v podobě dotací. Toto pokřivení trhu vedlo ke stavu, kdy nelze realizovat soutěž na cenu silové elektřiny. Proto vláda a ČEZ zastropují při financování nových bloků cenu silové elektřiny. Nebýt křivení trhu dotacemi na obnovitelné zdroje, tak nebylo třeba toto řešit. Náklady na výrobu 1kWh z jádra jsou mnohem nižší než u obnovitelných zdrojů.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   20:18 05.07.2021

   Protože elektřina ze solárů a větrníků je nestálá, závisí na počasí a roční době, je nutno celou kapacitu OZE zálohovat klasickými zdroji. To je totéž, jako kdybyste měl doma kromě ...Zobrazit celý příspěvek

   Protože elektřina ze solárů a větrníků je nestálá, závisí na počasí a roční době, je nutno celou kapacitu OZE zálohovat klasickými zdroji. To je totéž, jako kdybyste měl doma kromě elektromobilu ještě spalovací auto, kdyby nešla elektřina.

   fakt vám to přijde levné?Skrýt celý příspěvek

   • Upgrade
    20:31 05.07.2021

    Stale niekde svieti, stale niekde fuka. Viem si predstavit pri dostatocnom nadimenzovani kompletne celu spotrebu energii EU v mixe elektrina + vodik. Vsetky technologie existuju, ...Zobrazit celý příspěvek

    Stale niekde svieti, stale niekde fuka. Viem si predstavit pri dostatocnom nadimenzovani kompletne celu spotrebu energii EU v mixe elektrina + vodik. Vsetky technologie existuju, vsetko vie EU vyrobit, staci to len postavit.Skrýt celý příspěvek

    • cejkis
     21:27 05.07.2021

     Stále někde fouká, stále někde svítí a stále má ČR baseload 6GW :-) a osciluje až ke 12GW. Každý den používá ČEPS regulační zdroje +/- 300MW na vyrovnání odchylek nasmlouvaných a ...Zobrazit celý příspěvek

     Stále někde fouká, stále někde svítí a stále má ČR baseload 6GW :-) a osciluje až ke 12GW. Každý den používá ČEPS regulační zdroje +/- 300MW na vyrovnání odchylek nasmlouvaných a nedodaných dodávek či přebytků.

     To Vaše připitomělé stále někde fouká či svítí je ve skutečnosti snaha udržet frekvenci 50Hz v toleranci norem za jejichž limitem je dominový efekt ochran.

     Bavíme se tady o milisekundách řešených disponibilitou ve výkonu běžících generátorů, startech přečerpávacích zdrojů v řádech sekund, paroplynu v řádech minut.

     Tohle není zhulit se s piráty a povídat kraviny. Tohle je čistá fyzika.Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     21:33 05.07.2021

     Nezabudni - čím väčšia vzdialenosť medzi zdrojom a spotrebičom, tým väčšie straty pri prenose.... To "naddimenzovanie" sa stáva neekonomické.... A už aj teraz nemecké vrtule ...Zobrazit celý příspěvek

     Nezabudni - čím väčšia vzdialenosť medzi zdrojom a spotrebičom, tým väčšie straty pri prenose.... To "naddimenzovanie" sa stáva neekonomické.... A už aj teraz nemecké vrtule rozkolísavajú stabilitu siete, čo tiež neprospieva odberateľom, výrobcom a ani sieti....Skrýt celý příspěvek

    • RiMr71
     20:58 07.07.2021

     "Stale niekde svieti, stale niekde fuka. Viem si predstavit pri dostatocnom nadimenzovani kompletne celu spotrebu energii EU v mixe elektrina + vodik." ...to by bylo až milučce ...Zobrazit celý příspěvek

     "Stale niekde svieti, stale niekde fuka. Viem si predstavit pri dostatocnom nadimenzovani kompletne celu spotrebu energii EU v mixe elektrina + vodik."

     ...to by bylo až milučce hloupoučké, kdyby to nebylo od člověka s volebním právem...Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   20:59 05.07.2021

   Tyhle zelené zdroje mají jeden háček. Slunce v noci nesvítí a vítr pořád nefouká. Baterie, které by pojaly nadbytek energie a v případě potřeby energii pustily, neexistují a ani z ...Zobrazit celý příspěvek

   Tyhle zelené zdroje mají jeden háček. Slunce v noci nesvítí a vítr pořád nefouká. Baterie, které by pojaly nadbytek energie a v případě potřeby energii pustily, neexistují a ani z principu existovat nemohou. Tím pádem vzniká paradox - čím více zelené a teoreticky i levné elektřiny máme, tím náročnější soustavu potřebujeme a o to víc elektráren musí sloužit jako záloha.
   Význam mají buď vodní a nebo, prozatím spíše testovací, solární s roztavenými solemi. Ty ale v Evropě moc stavět nejdou a jejich kapacita je taky omezená.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  19:03 05.07.2021

  Dovolím si tvrdit, že v roce 2035 budeme jezdit převážně elektrickými auty na baterie. Bude to na směs různých typů článků, převážně 4680 článků od Tesly. Nestane se tak kvůli ...Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si tvrdit, že v roce 2035 budeme jezdit převážně elektrickými auty na baterie. Bude to na směs různých typů článků, převážně 4680 článků od Tesly.

  Nestane se tak kvůli EU dotacím, zakazům a příkazům, ale kvůli konkurenci, kterou Tesla už přinesla.

  Žádné omezení mobility se konat nebude, žádný úpadek civilizace taky ne. Zvýší se naše závislost na USA, ale to se asi tak nějak rozdejchat dá (no někomu z toho asi rupne cévka, ale já to nebudu).

  Jestli tuhle změnu přežije český autoland, to je otázka. Enyaq ukazuje, že by to nemuselo být tak špatný. Ale vyhráno není a rozhodně nám to nepřeju.

  HE3DA držím palce, aby to nebyl podvod a aby to fungovalo, bude to potřeba. Pokud to bude fungovat, tak by to taky nemuselo být tak špatný.

  Se s tim smiřte. Kdo měl pravdu si řekneme 2035, hin sa ukáže, pane Grohmane:-)

  Toť můj skromný názor, který nikomu necpu...Skrýt celý příspěvek

  • Upgrade
   20:13 05.07.2021

   Mylsim, ze el. auta zavislost na inych statoch praveze znizia, nakolko elektrina sa da vyrabat doma.

   Mylsim, ze el. auta zavislost na inych statoch praveze znizia, nakolko elektrina sa da vyrabat doma.

   • Takeda
    07:29 06.07.2021

    Jasně, souhlas. Já to myslel tak, že bude závislost na výrobě baterek. Prostě Tesla bude kromě výroby v Evropě něco dovážet. Ostatní budou muset taky, nebo skončí.

    Jasně, souhlas. Já to myslel tak, že bude závislost na výrobě baterek. Prostě Tesla bude kromě výroby v Evropě něco dovážet. Ostatní budou muset taky, nebo skončí.

  • GlobeElement
   20:19 05.07.2021

   Pokud nepřijde zákaz aut se spalovacími motory, pak jich bude v roce 2035 mnohem více, než elektromobilů.

   jsou totiž mnohem levnější a poskytují lepší službu.

   Pokud nepřijde zákaz aut se spalovacími motory, pak jich bude v roce 2035 mnohem více, než elektromobilů.

   jsou totiž mnohem levnější a poskytují lepší službu.

   • Upgrade
    20:35 05.07.2021

    Levnejsi su teraz. Staci aby sa to otocilo a pojde to samo. Aj ked podla mojho nazoru buducnost nebude cisto elektricka. Skor to vidim na mix elektrina a vodik. Pre domacnosti na ...Zobrazit celý příspěvek

    Levnejsi su teraz. Staci aby sa to otocilo a pojde to samo. Aj ked podla mojho nazoru buducnost nebude cisto elektricka. Skor to vidim na mix elektrina a vodik. Pre domacnosti na bezne denne presuvanie za povinnostami elktrina a pre profesionalov s velkym najazdom vodik.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     12:36 06.07.2021

     To není pravda. Akumulátory jsou drahé, protože drahé jsou výchozí suroviny. Při zvýšené poptávce půjde jejich cena ještě výše.

     To není pravda. Akumulátory jsou drahé, protože drahé jsou výchozí suroviny. Při zvýšené poptávce půjde jejich cena ještě výše.

   • Takeda
    07:34 06.07.2021

    Jo, teď to tak je. Myslíte, že se cena za baterky za 14 let už nesníží?

    Jo, teď to tak je. Myslíte, že se cena za baterky za 14 let už nesníží?

    • GlobeElement
     12:35 06.07.2021

     I kdyby klesla na polovinu, pořád bude elekromobil 2x dražší. A i kdyby kapacita stoupla dvojnásobně, pořád platí, že nádrž na benzín pro dojezd 800 km váží 40 kg, kdežto baterie ...Zobrazit celý příspěvek

     I kdyby klesla na polovinu, pořád bude elekromobil 2x dražší. A i kdyby kapacita stoupla dvojnásobně, pořád platí, že nádrž na benzín pro dojezd 800 km váží 40 kg, kdežto baterie 500 - takže když ji snížíte na 250, pořád bude 6x těžší, než ten benzín.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 4