Elektromobilita: Ukázková kolektivní stupidita

Elektromobilita: Ukázková kolektivní stupidita
Elektromobily v Berlíně / Foto: Avda / www.avda-foto.de; CC BY-SA 3.0 (Zvětšit)

Pascal Canfin, předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu, v březnu letošního roku prohlásil, že EU od roku 2035 prakticky zakáže prodej vozidel se spalovacím či dokonce hybridním pohonem. Pokud se takové plány uskuteční, dramaticky se sníží mobilita celé evropské civilizace.

Proč elektromobily na Armádních novinách?

O elektromobilitě píšeme z jednoho prostého důvodu – mobilita je kvintesencí úspěšné, prosperující, technicky vyspělé a bezpečné civilizace. Stejně tak je mobilita kvintesencí každých ozbrojených sil. Při vedení bojové činnost není hlavním cílem „zabít“ protivníka, ale omezit mu, ideálně trvale, volnost pohybu, a tedy mít možnost kontroly fyzického prostoru (v současné době i digitálního a elektromagnetického) a mít možnost v tomto prostoru uplatňovat svou vůli.

Lapidárně řečeno, kdo flexibilněji a efektivněji přesouvá lidí, zboží a technologie, ten evolučně prosperuje a dominuje. Ztráta mobility znamená ztrátu komplexity civilizace, její postupný kolaps a větší citlivost na vnější vlivy.

Jedním ze znaků současného levicového progresivismu, šířeného především z amerických, britských a německých univerzit, proti kterému začal vystupovat francouzský prezident Emmanuel Macron, je boj proti CO2 – tedy mimo jiné boj proti spalovacím motorům a nekritická podpora elektromobility. Z řad progresivistické levice dokonce zaznívají myšlenky o zákazu osobního vlastnictví dopravních prostředků (ale i jiných soukromých statků), z důvodů jejich celkové uhlíkové stopy.

Důvody úspěšného tažení progresivismu, a také důvody konformismu politiků, novinářů a elit s touto ideologií, jsou na jiný článek. Ale podstatou je zejména indoktrinace dětí a mládeže, to je klíčem všech úspěšných ideologií, především těch utopistických.

My se ale zaměříme pouze na úzký segment elektromobility, resp. výroby baterií pro elektromobilitu.

Nejdříve pár skutečností:

 • elektromobil je teoreticky efektivnější dopravní prostředek než vozidlo se spalovacím motorem;
 • elektromobily vozidla se spalovacím motorem časem nahradí.

K náhradě však v žádném případě nedojde v roce 2035, pokud tedy EU nechystá rozvrat evropského průmyslu, masové propouštění a sociální inženýrství s cílem omezit mobilitu evropské civilizace.

Důvod je velmi prostý. Masová výroba bateriových článků pro elektromobily vyžaduje velmi složité výrobní zařízení a ustavení velmi komplexních, dlouhých a složitých výrobně-dodavatelských řetězců a obchodně-právních vztahů. To je úkol na dekády.

Výroba bateriových článků pro elektromobily není komplikovaná, opravdovou výzvou je vyrobit stroje, které tyto baterie vyrábějí. Autor tohoto článku se obává, že největší elektro-aktivisté nemají nejmenší tušení o neskutečné složitosti a komplexnosti vytvoření bateriového průmyslu podle představ EU.

To vše se navíc odehrává v nelítostném prostředí konkurenčního boje, jak mezi firmami, tak mezi různými mocenskými skupinami, zpravodajskými službami a státy. Protože platí jedno obecné pravidlo – když někdo roste, jiný ztrácí. Ten, kdo ztrácí, přichází o evoluční výhodu, což mimo v určitém momentu nutí lidi, firmy, mocenské skupiny či státy bojovat „na život a na smrt“.


Foto: Nejnovější statistika automobilového trhu EU. Covidový rok 2020 byl ve znamení výrazného poklesu výroby a registrací vozidel; větší foto / Grafika: ACEA

1,5 TWh ročně pro silniční dopravu

EU pro své zelené sny potřebuje obrovské množství bateriových článků. EU ale baterie nemá a nebude mít. A opravdu tento problém nevyřeší jen množství investovaných peněz. Existuje určitá fyzická propustnost dodavatelského řetězce, kterou nelze z roku na rok, či dokonce z dekády na dekádu, přebudovat nebo změnit.

Podívejme se statistku Asociace evropských výrobců automobilů ACEA (European Automobile Manufacturers Association). V roce 2019 se v EU vyrobilo 16,7 milionu vozidel (osobní vozidla, ale i komerční, jako autobusy, nákladní vozidla, užitkové vozy atd.), z toho 14 milionů osobních automobilů. Současně bylo v EU v roce 2019 registrováno 15 milionů nových vozidel (osobní i komerční), z toho 13 milionů nových osobních automobilů. Pozor, pokud mluvíme o EU, nepočítáme Velkou Británii, Švýcarsko, Norsko, Turecko, Rusko ani další evropské nečlenské země.

Souhrnně v roce 2018 v EU jezdilo 278 milionů vozidel, z toho 242 milionů osobních automobilů. Kromě toho v Evropě jezdí zhruba 28 milionů lehkých užitkových vozidel, 700 000 autobusů a šest milionů nákladních automobilů.

Každý osobní automobil potřebuje ke svému skutečně smysluplnému fungování baterii o kapacitě 100 kWh. Je to hodnota, kdy lze elektromobil považovat za měřitelný s vozidlem se spalovacím motorem. Tedy hodnota potřebná k udržení stejné úrovně mobility.


Výroba osobních automobilů v EU / Grafika: ACEA

Pokud chceme zachovat prodeje osobních automobilů z roku 2019 (který byl ale současně rekordní) i po roce 2035, potřebujeme jen a pouze pro elektrická osobní vozidla každoročně vyrábět a automobilkám dodávat 1,3 TWh (100 kWh × 13 milionů osobních vozidel) baterií – aby byla v EU zachována stejná dostupnost automobilů a mobilita obyvatel (sednu do auta a jedu do práce, nakupovat, na návštěvu, za kulturou, na úřad, do nemocnice, na dovolenou, pomáhat s katastrofou atd.).

Současně do EU bylo v roce 2019 importováno 3,6 milionu osobních automobilů (např. z Turecka nebo Velké Británie). Dá se tedy říct, že v rámci EU se pro vlastní evropský trh ročně vyrobí deset milionů automobilů. A tedy samotná EU pouze a jen pro vlastní trh s osobními elektromobily potřebuje od roku 2035 ročně vyrábět nebo nakupovat minimálně 1 TWh baterií.

Ano, víme, levicoví progresivisté chtějí změnit celý koncept osobní dopravy (mimochodem, autor děkuje, ale nechce) a skloňují kouzelné slovo „sdílení“, ale k tomu se dostaneme. Ale i tak platí: „sdílení“ = ztráta mobility.

Kromě toho každý rok je v EU registrováno 1,7 milionu nových lehkých nákladních automobilů (do 3,5 tuny), zhruba 330 000 těžkých nákladních automobilů (nad 3,5 tuny) a zhruba 36 000 autobusů. Pro zjednodušení můžeme zprůměrovat, že osobní a lehké nákladní automobily potřebují baterií o kapacitě 100 kWh, autobusy 250 kWh a nákladní automobily 500 kWh.


Registrace osobních automobilů v EU / Grafika: ACEA

Ve výsledku tedy, pokud vezmeme všechny dopravní prostředky vyrobené v EU a pro EU, včetně osobních a komerčních vozidel, ale i motorek, elektrokol, můžeme říct následující – pokud od roku 2035 bude EU chtít kompletně přejít na elektromobilitu musí ročně na svém území vyrobit (nebo dovést) 1,0 - 1,5 TWh li-ion baterií. Potřeby ozbrojených složek přitom pomíjíme!

Mimochodem 1,5 TWh při „snové“ (a zatím nedosažitelné) kapacitě 1 kWh / 1 kg / 1 litr – představuje hmotnost 1 500 000 tun a 1500 m3 baterií, které je nutné každoročně zmanipulovat a přepravit z továren k výrobcům automobilů, a časem také z elektromobilů do recyklačních továren. Ve skutečnosti realita bude složitější a bateriové bloky budou mít energetickou hustotou násobně horší.

A pochopitelně, zatím zcela ignorujeme potřeby jiných oblastí – obnovitelné zdroje, nemovitosti, průmysl, letectví, železnice, lodní doprava atd.


Registrace nových vozidel (osobní i komerční) ve světě / Grafika: ACEA

Obnovitelné zdroje

EU ročně vyprodukuje 2700 TWh elektrické energie. Pokud máme kompletně přejít na obnovitelné zdroje energie, potřeba baterií, pokud chceme zkrotit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zajistit stabilitu dodávek 24/7, bude obrovská.

Paradoxně propagujeme elektromobilitu v době, kdy nahrazujeme regulovatelné zdroje za nestabilní obnovitelné zdroje energie a de facto snižujeme množství elektrické energie, která je v jeden okamžik k dispozici.

Pokud bude v ČR jeden milion osobních elektromobilů (stále jen 1/5 celkového počtu). Pokud jen 1/7 těchto elektromobilů bude přes noc (kdy nefungují solární elektrárny) na domácích nabíječkách (normální nabíječka má příkon 4 kW). Při potřebě dobít 30 kWh nabíječka pojede 7,5 hodiny.

To znamená 142 tisíc domácích nabíječek tak může najednou brát po 4 kW příkonu, to je 568 000 kW (568 MW). To je výkon větší než jeden celý blok Dukovan (510 MW). A těchto 568 MW nebude nějaká špička na pár desítek minut, ale celé hodiny. Samozřejmě se může stát, že v jednu noc nebude nabíjet 1/7 ale klidně 1/5 pětina aut.

Nabíječka je tedy nový a gigantický spotřebič oproti ostatním domácím spotřebičům. Například trouba má sice 2kW příkon, ale běží střídavě.

K tomu přidejme nákladní automobily, autobusy a třeba masový přechod na topení tepelnými čerpadly.

Jinak řečeno, pokud chceme v roce 2035 přejít na elektromobily a zároveň tlačit na obnovitelné zdroje, bude nutné masivně vyrábět baterie pro elektromobily, nabíjecí stanice i energetiku, minimálně v jednotkách terawatthodin ročně.

A mimochodem stejné množství bude od určitého roku (cca 2040) nutné každoročně recyklovat v továrnách.


Typický li-ion článek. Podle EU budoucnost evropské mobility, energetiky a průmyslu. / Foto: RudolfSimon, CC BY-SA 3.0

Stavba továren

Továrna Gigafactory společnosti Tesla v Nevadě je budována od roku 2015 a v roce 2022 má dosáhnout produkce 100 GWh baterií ročně. Je to jediná tak velká továrna na baterie, která se aktuálně v USA staví. Mimochodem, továrna využívá technologie japonské firmy Panasonic.

Nejsilnější ekonomice světa s největším průmyslovým potenciálem a nejpříznivějším právním prostředí trvá sedm let stavba továrny s roční kapacitou 100 GWh. EU přitom potřebuje jen pro sebe do roku 2035 postavit deset až 15 těchto továren – jen pro silniční dopravu!

Jaké jsou plány v Evropě? VW chce od roku 2030 vyrábět 230 GWh baterií a gigatovárna Muska v Berlíně v roce 2030 počítá s výrobou 100 GWh (při potřebě 8000 zaměstnanců). Další chystané továrny v Evropě mohou přidat desítky GWh, maximálně nižší stovky GWh.

Podle londýnských analytiků z Benchmark Mineral Intelligence (údaj z listopadu 2020) se v roce 2029 bude v Evropě vyrábět 300 GWh baterií. Německá Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research naopak uvádí, že v roce 2025 je možné vyrábět 300 až 400 GWh. Zřejmě podle nejoptimističtějších scénářů analytiků Wood Mackenzie se v roce 2030 má celosvětově vyrábět 1,3 TWh baterií, ale z toho 80 % v Asii.

Jak je vidno, dobrat se nějakých relevantních údajů o bateriové výrobě v Evropě v roce 2030 je složité. Jakékoliv studie o tom, jak bude svět vypadat za deset let, je pak nutné brát nanejvýš s rezervou (především ty optimistické) – až často se stává, že výsledek studie odpovídá tomu, kdo studii financuje. Ale můžeme říct, že Evropa bude schopna v roce 2030 (tedy za 8,5 let) vyrábět 400 až 500 GWh baterií – a to lze označit za velmi optimistický scénář, pokud půjde vše dobře (a to rozhodně nepůjde). Celá kapacita navíc nepůjde výhradně do silniční dopravy.


Kvůli berlínské gigatovárně bylo nutno vykácet 92 hektarů lesa; větší foto / Foto: Ralf Roletschek, CC BY-SA 1.0 fi

Takže do roku 2035 (při optimistickém scénáři) je třeba někde sehnat jen a pouze pro silniční dopravu dalších 1 TWh baterií ročně.

Evropě samozřejmě může pomoci Čína. Peking má pod svojí vojenskou kontrolou 80 % světových zásob surovin pro výrobu li-ion baterií a 77 % trhu s výrobou li-ion článků.

Co nám z toho plyne? Pokud chce EU přejít v roce 2035 na elektromobilitu, dojde k dramatické ztrátě flexibility a efektivity evropské civilizace přesouvat lidi, zboží, potraviny, suroviny nebo technologie – tedy ke ztrátě komplexity a kolapsu. Ve výsledku se výrazně zmenší technologická výhoda Evropy… a asi není třeba dále rozpisovat důsledky.

Navíc platí rovnítko: více elektromobilů v EU = větší závislost EU na Číně. Takže nejen, že poklesne mobilita evropské civilizace, ale i ta zbývající bude závislá na libovůli Číny.

Na celé věci je ale hlavně znepokojivé riziko sociálního inženýrství – pokud si extrapolujeme výrobní plány li-on baterií až do roku 2035 zjistíme, že reálně se od tohoto data prodeje dopravních prostředků v EU zmenší o 50 %.

A nyní klíčová otázka – kdo rozhodne, která „elita“ získá vlastní dopravní prostředek, nebo obecněji možnost se pohybovat? Podle jakých pravidel, které ustanoví kdo? Ti správní lidé se správným myšlením? V Německu již zvažují různé možnosti – například systém sociálních kreditů jako v Číně. Možná každý dostaneme „ekobody“ za správné postoje, myšlenky nebo chování, které nám pak umožní používat sdílená elektroauta.

Elektromobilita v současné ideologické podobě není nic jiného než další komunistický pokus o sociální inženýrství. Podobně jako komunisté se snažili vytvořit nového člověka „Komunistu“, tak o to samé se snaží levicoví progresivisté – vytvořit „Ekologistu“, který se bude chovat podle jejich pravidel a podle jejich vidění světa. A kdo s tím nebude souhlasit, tomu bude jeho existence ztížená. Jenže hrozí, že tato „zatracená“ skupina lidí (nebo možná i států) nebude mít v určitý okamžik, co ztratit a rozhodne se bojovat „na život a na smrt“.

Ano, jedná se o strašák eugeniky, a to je možná to, co je na skutečném pozadí – snaha řídit evoluci směrem „jak JÁ věřím, že je to správné“. Při posledním podobném pokusu z toho bylo peklo na zemi.


Demonstrační linka testující možnosti recyklace baterií

Dovětek

Výroba baterií je jen menší část problémů spojených s bateriovým průmyslem. Je třeba si uvědomit, že každý li-ion bateriový blok se skládá z desítek, stovek či tisíců cylindrových li-ion článků (o velikosti větších AA článků). To samo o sobě přináší obrovské problémy v oblasti bezpečností, certifikace, právních a bezpečnostních předpisů.

Navíc máme zde další úkoly, svým rozsahem přesahující výrobu baterií:

 • těžba nutná pro masovou výrobu baterek;
 • infrastruktura pro nabíjení s velkými přenášenými příkony (nutnost dalších baterií pro nabíječky);
 • recyklace baterií;
 • ceny elektromobilu;
 • životnost baterek, hořlavost, dojezd, čekání na nabíjení;
 • řešení nehod elektromobilů s hořlavými bateriemi, jejich pojištění, náklady na likvidaci;
 • ekologické problémy spojené s těžbou a zpracováním lithia nebo vzácných kovů nutných pro výrobu li-ion článků;
 • spotřební daň a jiné daně spojené s uživáním vozidel;
 • zastarávání baterií v elektromobilech. Budou nové baterie po deseti letech kompatibilní se staršími elektromobily?

Bohužel současný přístup k elektromobilitě vykazuje znaky fenoménu „kolektivní stupidity“ – čím dál více lidí ví, že rozvoj elektromobility je podle současných ideologických plánů utopistický, ale nikdo z těch nahoře se proti tomu neodvažuje vystoupit. Důvody mohou být různé, peníze, strach, konformismus, bezbřehé nadšení či zaslepenost. EU tak dál tiskne nové a nové peníze a investuje je do utopistického projektu.

„Eko“ plány EU jsou nesmysl, všichni to ví, ale zdá se, že jedinou cestou, jak z toho ven je tvrdě se srazit s realitou a bohužel současně utratit spoustu peněz a zadlužit se na dekády.

Skutečně použitelnou baterií, která nepoužívá příšerně neefektivní (z celkového pohledu na životní cyklus) „AA“ li-ion články, je česká baterie HE3DA vyrábějící se v továrně MES (Magna Energy Storage) v Horní Suché. Baterie je nehořlavá, bezpečná, výkonná a snadno recyklovatelná. HE3DA tak dramaticky zjednoušuje celý životní cyklus baterie (výroba - používání - recyklace).

MES je firma s obrovským a dlouhodobým prudce růstovým potenciálem a skvělým českým produktem. Firma bude v příštím roce vyrábět stovky megawatthodin baterií, v následujících několika letech jednotky gigawatthodin. Ale trh potřebuje stovky gigawatthodin nebo jednotky terawatthodin HE3DA ročně.

Elektromobilita je skutečně budoucnost – ale ne v roce 2035 ani v roce 2045. 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Americká armáda chce elektrické obrněné brigády

Dříve nebo později všechna vojenská vozidla přejdou plně na elektrickou energii. Otázkou je, zda ...

Akrep II: Elektrické bojové vozidlo z Turecka

Turecká firma Otokar pod názvem Akrep II (Škorpion II) uvedla zajímavý prototyp taktického bojového ...

Český průmysl a elektrický tank T-72

Nejvyspělejší země světa studují možnost vývoje a zavedení čistě elektrických obrněných bojových ...

EDAT: Elektrický vyrovnávací rotor je nejlepší inovací v letectví

Na začátku letošního roku americká společnost Bell, součást konsorcia Textron, představila ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • jirka52
  18:58 05.07.2021

  A hlavně ani nemáme přenosovou soustavu, která požadovaný výkon přenese. A stavba nové sítě VVN je pěkný problém, nikdo nechce mít v na zahradě stožár vedení VVN např. 400 kV. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

  A hlavně ani nemáme přenosovou soustavu, která požadovaný výkon přenese. A stavba nové sítě VVN je pěkný problém, nikdo nechce mít v na zahradě stožár vedení VVN např. 400 kV.
  Ale snad (musíme v to doufat) to ty aktivisty při prvních blackoutech přestane bavit, ono když není elektřina, tak jim nepojede ani internet:-) Viz konec loňského roku, kdy se rakoueská přenosová síť málem položila.Skrýt celý příspěvek

  • Upgrade
   19:35 05.07.2021

   S vyrobou a prenosom energie podla mna ziadny problem nebude. Prevadzkovatelia sa uz nevedia dockat aby prebrali cely petrolejarsky biznis. Kludne potiahnu kazdemu domov kabel na ...Zobrazit celý příspěvek

   S vyrobou a prenosom energie podla mna ziadny problem nebude. Prevadzkovatelia sa uz nevedia dockat aby prebrali cely petrolejarsky biznis. Kludne potiahnu kazdemu domov kabel na dobijanie 5 elektro aut. Staci ze bude dopyt.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    20:20 05.07.2021

    Jo? Zkus si doma zažádat o silnější jistič.

    Současná přenosová soustava na to není dimenzovaná. Musela by se komplet předělat.

    Jo? Zkus si doma zažádat o silnější jistič.

    Současná přenosová soustava na to není dimenzovaná. Musela by se komplet předělat.

    • Upgrade
     20:37 05.07.2021

     A preco by sa nemohla predelat? Akoze sorry ale ergument prenosovou sustavou je uplne mimo. Vy by ste asi aj Edisonovi argumentovali, ze ziarovka nema zmysel, lebo elektrinu ma len ...Zobrazit celý příspěvek

     A preco by sa nemohla predelat? Akoze sorry ale ergument prenosovou sustavou je uplne mimo. Vy by ste asi aj Edisonovi argumentovali, ze ziarovka nema zmysel, lebo elektrinu ma len par domov v New Yorku.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:39 06.07.2021

      Všechno se dá. Je to otázka ceny. Současný systém se budoval sto let. Natáhnout kamkoliv další drát je problém, jsou zde soukromé pozemky, bezpečností normy, nemůžeš jen tak někam ...Zobrazit celý příspěvek

      Všechno se dá. Je to otázka ceny. Současný systém se budoval sto let. Natáhnout kamkoliv další drát je problém, jsou zde soukromé pozemky, bezpečností normy, nemůžeš jen tak někam postavit sloup.Skrýt celý příspěvek

    • Marw
     23:34 05.07.2021

     GlobeElement - vidíš, aj tento tvoj komentár je ukážka prečo nie je dobré na túto tému debatovať s prílišným zápalom a hlbokým presvedčením o svojej pravde, šermujúc pojmami ako ...Zobrazit celý příspěvek

     GlobeElement - vidíš, aj tento tvoj komentár je ukážka prečo nie je dobré na túto tému debatovať s prílišným zápalom a hlbokým presvedčením o svojej pravde, šermujúc pojmami ako príde.

     Ja si napríklad dovolím s tebou zásadne nesúhlasiť, prenosovú sústavu zrejme bude potrebné posilniť, ale rozhodne nie celkom "předělat". Problém bude skôr v DISTRIBUˇCNEJ sústave (a tam teda bude treba spraviť hodne ak sa má elektromobilita a OZE nasadiť vo veľkom). Pozor, toto nie je len také formálne šermovanie pojmami - distribučná, rozvodná a prenosová sústava nie je ani zďaleka to isté. Majú rozdielne parametre, štruktúru, spôsob prevádzky a trpia úplne rozdielnymi problémami.

     A čo sa týka argumentu že by bolo treba prerobiť celú distribučnú sústavu - asi vás to prekvapí, ale to bude potrebné tak či tak. Otázka je len v akom časovom horizonte to prebehne. Mení sa správanie spotrebiteľov, technológie výroby aj spotreby...asi ťažko sa môžeme zastaviť pri koncepte ktorý vychádzal z potrieb polovice minulého storočia a zotrvať pri ňom po zvyšok trvania civilizácie! Otázka je len či sa bude jednať o postupnú evolúciu, alebo skokové zmeny. A či budeme podriaďovať rozvoj electromobility rozvoju sústavy alebo naopak.Skrýt celý příspěvek

 • apache
  18:15 05.07.2021

  Pan Grohmann mi mluví z duše. Elektromobilita už dávno není záležitostí technologie a výzkumu, ale stala se čirou ideologickou agendou, novým náboženstvím a objektem ...Zobrazit celý příspěvek

  Pan Grohmann mi mluví z duše.

  Elektromobilita už dávno není záležitostí technologie a výzkumu, ale stala se čirou ideologickou agendou, novým náboženstvím a objektem zaslepeného fanatismu. Neříkám nerozvíjet, nevyvíjet, nebádat a nestavět. Problém ale je, že místo lidí z technických oborů a svobodného trhu o tom všem začali rozhodovat lidé z humanitních oborů a s nimi spřízněné silně levicové politické špičky s otevřeně diktátorskými sklony. Spíše než z nadějného technického pokroku se z elektromobility stal nástroj čirého sebemrskačství zdegenerované západní společnosti.Skrýt celý příspěvek

  • Upgrade
   19:37 05.07.2021

   Ak je zapadna spolocnost zdegenerovana, tak to potom chcem vidiet ako vyzera ta nezdegerovana.

   Ak je zapadna spolocnost zdegenerovana, tak to potom chcem vidiet ako vyzera ta nezdegerovana.

   • GlobeElement
    20:21 05.07.2021

    Poznáš ji, nahradí nás.

    Poznáš ji, nahradí nás.

   • apache
    20:21 05.07.2021

    Tak to se stačí podívat na západní společnost před 5-10 lety. Do doby, kdy netrpěla syndromem viníka všech problémů lidstva a sebevražedného spasitele všeho člověčenstva.

    Tak to se stačí podívat na západní společnost před 5-10 lety. Do doby, kdy netrpěla syndromem viníka všech problémů lidstva a sebevražedného spasitele všeho člověčenstva.

    • Upgrade
     20:43 05.07.2021

     Ale to je len vas problem v CZ. Vam tam Babis cez Mafru masiruje nonstop mozgy migrantami, rasizmom, LGBT a co ja viem akymi illuminatmi, az vam z toho prepina. Cely svet sa ruti ...Zobrazit celý příspěvek

     Ale to je len vas problem v CZ. Vam tam Babis cez Mafru masiruje nonstop mozgy migrantami, rasizmom, LGBT a co ja viem akymi illuminatmi, az vam z toho prepina. Cely svet sa ruti do zahuby, zachran sa kto mozes!!!Skrýt celý příspěvek

     • apache
      21:36 05.07.2021

      Já sleduji dění v USA v amerických médiích a také na sociálních sítích, kde se objevují i věci autentické, které levicová mainstreamová média nerady ukazují. Třeba video toho, jak ...Zobrazit celý příspěvek

      Já sleduji dění v USA v amerických médiích a také na sociálních sítích, kde se objevují i věci autentické, které levicová mainstreamová média nerady ukazují. Třeba video toho, jak skupina černochů zastaví auto jen proto, že na anténě má americkou vlajku, řidiče vytáhnou a zastřelí. Takové věci se dnes dějí zcela běžně, a ani v Mafře se o nich nedozvíte. Do žádných zpráv se toto dostat prostě v dnešní BLM době nesmí. Takže s nějakým Babišem a Mafrou jsi úplně mimo, to jen vy Slováci si myslíte, že my Češi tady vzhlížíme jen k tomu vašemu vývoznímu artiklu Babišovi.

      Jinak co se Evropy týče, tak neustálé útoky migrantů nejsou Babišovým výmyslem. Záběry toho, jak se v centru Londýna v Hyde Parku nahání desítky černochů s mačetami také nezinscenovala Mafra. Třeba ve Francii už si to začali uvědomovat, viz prohlášení generálů, ale poslední dobou i samotného Macrona. Takže Babiše si klidně vezměte zpátky na Slovensko, ale náš pohled to vůbec nezmění, protože kdo není slepý, tak vidí, co se děje.Skrýt celý příspěvek

 • Honzin
  15:51 05.07.2021

  Díky za článek. Zde pár komentářů ... #1 "Pokud chce EU přejít v roce 2035 na elektromobilitu, dojde k dramatické ztrátě flexibility a efektivity evropské ...Zobrazit celý příspěvek

  Díky za článek. Zde pár komentářů ...

  #1
  "Pokud chce EU přejít v roce 2035 na elektromobilitu, dojde k dramatické ztrátě flexibility a efektivity evropské civilizace"

  Předně bych nebral konkrétní data tak vážně. Spíš bych to četl ve smyslu, že je zde velký tlak na rozvoj elektromobility.

  S prohlášením o dramatickém snížení flexibility bych byl opatrný. V úvodu článku napsáno: "od roku 2035 prakticky zakáže prodej vozidel se spalovacím či dokonce hybridním pohonem". I kdyby došlo k naplnění tohoto cíle, tak do té doby vyrobené auta se spalovacím motorem budou moci dojezdit. Při uvážen, že obměna vozového parku trvá 20 let, bych opět volil asi trochu mírnější slova než "dramatická ztráta flexibility".


  #2
  "Navíc platí rovnítko: více elektromobilů v EU = větší závislost EU na Číně."

  Opět bych byl trochu méně radikální a rovnítko bych určitě nepoužíval. Ano, dnes jsou to kobalt, lithium a nikl, ale trochu bych počítal s tím, že technologie se vyvíjejí. Tím pádem to co platí dnes nemusí platit dnes. Už dnes zde máme návrhy technologií, které se snaží spotřebu těchto surovin redukovat nebo odstranit. (To že spousta z nich se nakonec nepoužije je samozřejmě jasné.)

  #3
  "Dovětek: ekologické problémy spojené s těžbou a zpracováním lithia nebo vzácných kovů nutných pro výrobu li-ion článků"

  Naprosto souhlasím, ale ten problém je samozřejmě spojený i se stávající těžbou zpracováním a přepravou ropy.

  #4
  "Dovětek: ceny elektromobilu"

  Zde je snad jasné, že dostupnost se bude zvyšovat se vzrůstajícím objemem výroby ...

  #5
  "Dovětek: spotřební daň a jiné daně spojené s užíváním vozidel"

  Toto snad není žádný problém.

  #6
  "Jedním ze znaků současného levicového progresivismu, šířeného především z amerických, britských a německých univerzit, proti kterému začal vystupovat francouzský prezident Emmanuel Macron, je boj proti CO2"

  Můžu se zeptat co je levicového na snaze řešit změny klimatu? Nebo to bylo myšleno, tak že způsob řešení je levicový?

  #7
  "kdo rozhodne, která „elita“ získá vlastní dopravní prostředek"

  No předpokládám že rozhodnou vaše finanční možnosti.


  P.S. HE3DA - Bude nějaký článek z Vaší návštěvy v továrně?Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   16:55 05.07.2021

   Co se týče HE3DA, není zatím dovoleno fotit uvnitř. Ale představte si výrobní linku na baterie, která musí být navržena a vyrobena od nuly. Prakticky každá mechanická část je ...Zobrazit celý příspěvek

   Co se týče HE3DA, není zatím dovoleno fotit uvnitř. Ale představte si výrobní linku na baterie, která musí být navržena a vyrobena od nuly. Prakticky každá mechanická část je unikátní a musí mít svůj technický výkres. Klobouk dolů, že tyto výrobní linky , samozřejmě kromě komerčně dostupných částí (elektronika, spojovací materiál atd.) vyrábí sousední firma Excelsior.

   Problém je masovost výroby. Vybudovat linku a provozovat prostě není jen tak. Jen pro představu - jednu linku na 200 MWh řídí 20 počítačů.

   HE3DA je budoucnost. Problém je, že všechny dosud staveně továrny na baterie využívají "AA články". Tohle je slepá cesta, viz článek.Skrýt celý příspěvek

   • Grugh
    15:29 09.07.2021

    Tesla začala plánovat stavbu GigaFactory v roce 2013. Stavba byla zahájena v roce 2015. Dokončená měla být v roce 2020. Už v roce 2016 začala továrna produkovat baterie a v roce ...Zobrazit celý příspěvek

    Tesla začala plánovat stavbu GigaFactory v roce 2013. Stavba byla zahájena v roce 2015. Dokončená měla být v roce 2020.
    Už v roce 2016 začala továrna produkovat baterie a v roce 2018 to již bylo 20GWh ročně.
    Od prvních plánů do masové produkce uběhly pouze 3 roky. Kompletní dokončení za 7 let.

    HE3DA začala v roce 2009. Technologie jejich baterií je až trapně jednoduchá. V roce 2021, tj. po 12 letech stále nejsou dostupné jejich baterie. Ani jeden kus!
    Pokud se mýlím, uveď odkaz nezávislé testy takového kusu (nebo alespoň ceník).

    Tesla vyvinula baterie s kapacitou 380Wh/kg. HE3DA údajně nedosáhne ani 100Wh/kg (resp. přesáhne 10kg/kWh).
    https://www.utilitydive.com/ne...
    https://www.he3da.com/faq-en...

    Čtvrtinová měrná kapacita mi nezní jako budoucnost. Ale možná, že jen nejsem dostatečně progresivní.Skrýt celý příspěvek

    • Badysak
     21:25 09.07.2021

     Musk je zavedená firma miliardu dolaru na továrnu získá lusknutím prstu HE3DA začínala s holím zadkem takže srovnávat rychlost stavby je úsměvné. Natož srovnávat baterie určené pro ...Zobrazit celý příspěvek

     Musk je zavedená firma miliardu dolaru na továrnu získá lusknutím prstu HE3DA začínala s holím zadkem takže srovnávat rychlost stavby je úsměvné. Natož srovnávat baterie určené pro maximalizaci dosjezdu auta s bateriemi pro uložiště.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      13:09 10.07.2021

      Tesla byla založená v roce 2003. HE3DA v roce 2009. Tesla prodávala automobily již v roce 2008, HE3DA neprodává nic dodnes. Tesla do dnešního dne prodala minimálně 1000000 ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesla byla založená v roce 2003. HE3DA v roce 2009.
      Tesla prodávala automobily již v roce 2008, HE3DA neprodává nic dodnes.
      Tesla do dnešního dne prodala minimálně 1000000 automobilů. HE3DA ani jednu baterii.
      Tesla má kapacitu výroby 650000 automobilů ročně. HE3DA stále nic (i když tvrdí, že první baterie sjela z linky v roce 2019).

      Nedostatkem financí to není. HE3DA získala přes Battery Unite 1.4 mld korun od menších investorů, výměnou za necelých 13% případného zisku (a hlasovacích práv). Zbylých přes 87% případného zisku by šlo velmi malé skupině, které investovala cca 2mil. korun. Ale na zisk stejně nedojde a hlasování je podchycené.

      Technologií to také není. Elektromobil je celkem složité zařízení. Baterie HE3DA jsou až trapně jednoduché.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   17:26 05.07.2021

   " I kdyby došlo k naplnění tohoto cíle, tak do té doby vyrobené auta se spalovacím motorem budou moci dojezdit." Ano? a jsi si tím stoprocentně jistý? A za jakých podmínek to bude ...Zobrazit celý příspěvek

   " I kdyby došlo k naplnění tohoto cíle, tak do té doby vyrobené auta se spalovacím motorem budou moci dojezdit."
   Ano? a jsi si tím stoprocentně jistý? A za jakých podmínek to bude dovoleno?

   "Při uvážen, že obměna vozového parku trvá 20 let, bych opět volil asi trochu mírnější slova než "dramatická ztráta flexibility".
   Ne obměna vozového parku opravdu netrvá 20 let. Zvlášť v nákladní dopravě je to max deset let kromě speciálních nástaveb, které nejezdí moc kilometrů.

   "Opět bych byl trochu méně radikální a rovnítko bych určitě nepoužíval. Ano, dnes jsou to kobalt, lithium a nikl, ale trochu bych počítal s tím, že technologie se vyvíjejí. Tím pádem to co platí dnes nemusí platit dnes. Už dnes zde máme návrhy technologií, které se snaží spotřebu těchto surovin redukovat nebo odstranit. (To že spousta z nich se nakonec nepoužije je samozřejmě jasné.)"
   Věř a víra tvá tě uzdraví... Bez surovin se opravdu vyrábět nedá. Brání tomu přesně ty Newtonovy zákony, které teď chtějí naši skvělí učitelé vyřadit z výuky fyziky pro základní školu s tím, že jim stejně žáci nerozumí. Pokud snížím množství nějaké suroviny, musím ji nahradit jinou s podobnými vlastnostmi. Prostě nemáš o problému ani představu, ale věříš, že se vyřeší. Nějak...

   "Naprosto souhlasím, ale ten problém je samozřejmě spojený i se stávající těžbou zpracováním a přepravou ropy."
   To jistě. Každá těžba surovin je ze své podstaty ekologický problém. Jenže tady se progresivisté snaží vytvářet představu, že elektromobilita je ekologická, což není pravda.

   "Dovětek: ceny elektromobilu"
   Zde je snad jasné, že dostupnost se bude zvyšovat se vzrůstajícím objemem výroby ..."
   Ne to není jasné. Dramaticky vzroste spotřeba surovin jako je měď a další a s tím vzroste i jejich cena. Samotné mědi asi dostatek bude, problémem bude cena. S tím jak bude pokračovat těžba, budou se otevírat ložiska chudší, nebo v náročných báňskogeologických podmínkách což bude mít dopad na cenu.

   "Můžu se zeptat co je levicového na snaze řešit změny klimatu? Nebo to bylo myšleno, tak že způsob řešení je levicový?"
   Ano, způsob řešení je vskutku levicový. Z obrovského množství proměnných, které ovlivňují klima planety byly progresivisty vybrány ty dvě, u kterých sice nevíme nakolik skutečně ovlivňují klima, ale zato víme, že snaha o jejich redukci bude lidi nejvíce bolet a hlavně - bez jejich produkce člověk nemůže existovat - CO2 a CH4. Takže bylo vytvořeno novodobé tabu a každý je vinen (každý je hříšný...).

   ""kdo rozhodne, která „elita“ získá vlastní dopravní prostředek"
   No předpokládám že rozhodnou vaše finanční možnosti."
   Jistě. A to bude právě ten problém. Cestování se stane opět luxusem jen pro bohaté.Skrýt celý příspěvek

   • Honzin
    20:34 05.07.2021

    #1 Ano? a jsi si tím stoprocentně jistý? A za jakých podmínek to bude dovoleno? --- Předně se držím toho co bylo v textu. A ano, jsem si tím celkem jistý, protože s tebou ...Zobrazit celý příspěvek

    #1
    Ano? a jsi si tím stoprocentně jistý? A za jakých podmínek to bude dovoleno?
    ---

    Předně se držím toho co bylo v textu. A ano, jsem si tím celkem jistý, protože s tebou častečně souhlasím, že rok 2035 je pro plnou elektromobilitu nereálný. Tím pádem bude politicky neprůchozí zakázat auta se spalovacím motorem (Navíc je to poměrně běžná praxe při technologické obměně. Existuje doba kdy se obě technologie překrývají). No a kdyby to náhodou bylo politicky průchozí, tak se asi nemáme o čem bavit ...

    #2
    Zvlášť v nákladní dopravě je to max deset let kromě speciálních nástaveb, které nejezdí moc kilometrů.
    ---

    Jak jsem psal jinde v této diskuzi. Já neberu 2035 jak něco absolutně závazeného, ale spíše jako signal. Z toho taky vyplývá můj pohled, že nemusíme nahradit hned úplně všechny dopravní postředky za elektromobily.

    Opět se vrátím k textu, kde je jasně napsáno, že drtivá většina vozidel v EU je osobních, takže argument s nákladní dopravou úplně neobstojí. U osobních automoblů si troufám tvrdit, že doba obměny je 20 let.

    #3
    Bez surovin se opravdu vyrábět nedá.
    ---

    O tom taky nikdo nic nepsal. Já psal o substituci dnes kritických nebo nedostatkových materiálů za jiné. Článek zmiňuje kromě elektromobility potřebu baterií na "zkrocení" obnovitelných zdrojů. Zde se třeba může uplanit technologie Power2Gas.

    (Příště si odpusť ty urážky.)

    #4
    S tím jak bude pokračovat těžba, budou se otevírat ložiska chudší, nebo v náročných báňskogeologických podmínkách což bude mít dopad na cenu.
    ---

    Souhlasím, ale velmi zálěží v jakém rozsahu se bavíme. Zavedení elektromobilty v EU, v západním světě nebo na celém světě ...

    Stejně tak ale platí že technologie, které jsou dnes nové a drahé s masavostí a časem zlevní.

    #5
    Jistě. A to bude právě ten problém. Cestování se stane opět luxusem jen pro bohaté.
    ---

    No to je zajímavé. Ten kdo a si o pár řádků výše ztěžuje na levicová řešení, tak sám požaduje utopisticko levicové řešení "Všechno pro všechny".Skrýt celý příspěvek

 • Pavka
  15:14 05.07.2021

  Pane Grohmane, prosím uložte tento svůj článek v trvale přístupné databázi a budu se těšit na vaše další hodnocení této problematiky v roce 2025, 30 a 35. Pouze čas ukáže, zda se ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Grohmane, prosím uložte tento svůj článek v trvale přístupné databázi a budu se těšit na vaše další hodnocení této problematiky v roce 2025, 30 a 35. Pouze čas ukáže, zda se vaše prognóza alespoň částečně naplní. Z historie jistě i vy znáte početný klub lidí, kteří také měli potřebu se vyjádřit k aktuálně populárnímu "civilizačnímu" problému, jejichž prognózy se nenaplnili a v mnoha případech právě to nenaplnění bylo pro další rozvoj civilizace klíčovým prvkem.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   15:18 05.07.2021

   Možná bys mohl zkusit oponovat jinými čísly. Není to trochu hloupé, prostě jen věřit, že "ono se to NĚJAK vyřeší"? Spalovacímu motoru trvalo skoro 100 let než nahradil koně a ...Zobrazit celý příspěvek

   Možná bys mohl zkusit oponovat jinými čísly. Není to trochu hloupé, prostě jen věřit, že "ono se to NĚJAK vyřeší"? Spalovacímu motoru trvalo skoro 100 let než nahradil koně a páru...Skrýt celý příspěvek

   • Pavka
    16:36 05.07.2021

    Zase se můžeme vrátit do historie, třeba k těm koním (ale platí to obecně na jakýkoliv nový fenomén), prognóz na téma "vozidla se spalovacím motorem jsou kravina" bychom tenkrát ...Zobrazit celý příspěvek

    Zase se můžeme vrátit do historie, třeba k těm koním (ale platí to obecně na jakýkoliv nový fenomén), prognóz na téma "vozidla se spalovacím motorem jsou kravina" bychom tenkrát také našli spousty, samozřejmě spolu s autory, kteří se po pár letech k těmto svým prognózám již nehlásili. Proto to rýpnutí.

    Jinak snad už jen dodám svůj zobecněný pohled. Zásadní je, že my (ani jako EU) si nemůžeme dovolit ignorovat nástup nových technologií a fenoménů, byť by zde někomu připadaly sebehloupější. Buď se přizpůsobíme, nebo na to těžce doplatíme, což by ostatně nebylo v historii poprvé ani naposled.Skrýt celý příspěvek

    • Márten
     17:02 05.07.2021

     Spalovací motor nahradil koně, protože to bylo ekonomicky výhodné. Elektromobilita se prosazuje pouze pomocí dotací, nařízení a zákazů. Nevolení úředníci dnes vydávají rozhodnutí, ...Zobrazit celý příspěvek

     Spalovací motor nahradil koně, protože to bylo ekonomicky výhodné. Elektromobilita se prosazuje pouze pomocí dotací, nařízení a zákazů. Nevolení úředníci dnes vydávají rozhodnutí, které budou stát neskutečný peníze, ale Greta to tak chce, tak je to správné.
     Mimochodem o tom, kolik bude stát předělat celou energetickou soustavu se radši nemluví, protože až přijede každý večer domů a strčí Elektromobil do zásuvky, tak lehne.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Grohmann
     17:05 05.07.2021

     A kde si myslíte, že ty všechny krásné technologie a fenomény budou vyrábět? 100 GWh se staví sedm let a je otázkou, zda se plány stihnou. V Evropě se ročně prodá 13 milionů ...Zobrazit celý příspěvek

     A kde si myslíte, že ty všechny krásné technologie a fenomény budou vyrábět? 100 GWh se staví sedm let a je otázkou, zda se plány stihnou. V Evropě se ročně prodá 13 milionů osobních automobilů.
     Ale vy pořád věříte, že se o to "někdo nějak" postará a že prostě stačí do toho nalít pořádně peněz?
     Omlouvám se, ale zdá se mi dost důležité, aby zde byl i oponentní pochybovačný názor.Skrýt celý příspěvek

     • Pavka
      18:12 05.07.2021

      Škoda, že jste si nepřečetl můj příspěvek alespoň tak jako já váš článek na toto téma. Tedy ještě jednou, variaci na větu "A kde si myslíte, že ty všechny krásné technologie a ...Zobrazit celý příspěvek

      Škoda, že jste si nepřečetl můj příspěvek alespoň tak jako já váš článek na toto téma. Tedy ještě jednou, variaci na větu "A kde si myslíte, že ty všechny krásné technologie a fenomény budou vyrábět?" vyslovilo již nespočet lidí před vámi. Na military webu za všechny například při přechodu od střelných na palné zbraně, od hypomobility k mechanizované mobilitě, od bitevních lodí k letadlovým... A kupodivu vždy se našel někdo, kdo tuto větu nezaslechl a udělal to. A stejně tak kdo lpěl na staré technologii či fenoménu na to vždy poměrně bolestivě doplatil.

      V bodě "někdo nějak postará" vám ale dávám za pravdu, pokud se EU a zejména ČR neprobudí a způsobem "včera bylo pozdě" nezačne budovat vámi zmíněné kapacity na přechod k emobilitě a obnovitelným zdrojům, tak se skutečně o to postará Čína spolu s USA a EU(ČR) na to šeredně doplatí. Osobně bych se v tomto rád mýlil, proto říkám uvidíme v 2025, 30 a 35.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     17:29 05.07.2021

     Znovu. spalovací motor se prosazoval sto let než nahradil koně a páru. Progresivisté to chtějí rozkazem do 15-ti let.

     Znovu. spalovací motor se prosazoval sto let než nahradil koně a páru. Progresivisté to chtějí rozkazem do 15-ti let.

     • Smirnov
      18:51 05.07.2021

      Tak teď mi prosím spočítejte dobu, která uplynula mezi objevem luku a střelné zbraně a srovnejte ji s dobou mezi objevením střelné zbraně a jaderné zbraně. Vidíte vaše poznámka ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak teď mi prosím spočítejte dobu, která uplynula mezi objevem luku a střelné zbraně a srovnejte ji s dobou mezi objevením střelné zbraně a jaderné zbraně. Vidíte vaše poznámka není relevantní.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      20:25 05.07.2021

      Poznámka je relevantní. Auto není zbraň a neplatí to stát z daní. Kupují to lidé= ze svého platu a proto chtějí zboží, které je cenově výhodné a poskytne co nejlepší ...Zobrazit celý příspěvek

      Poznámka je relevantní. Auto není zbraň a neplatí to stát z daní. Kupují to lidé= ze svého platu a proto chtějí zboží, které je cenově výhodné a poskytne co nejlepší službu.
      Spalovací motor poskytoval lepší službu, proto se prosadil. Poskytuje elektromobil lepší službu?Skrýt celý příspěvek

     • Honzin
      20:40 05.07.2021

      @Torong, jak už jsem Ti psal. Neber to tak doslova. Tohle prostě posílá zprávu do průmyslového světa. Je čas na novou technologii, začněte na tom intenzivně pracovat. Jinak ...Zobrazit celý příspěvek

      @Torong, jak už jsem Ti psal. Neber to tak doslova.

      Tohle prostě posílá zprávu do průmyslového světa. Je čas na novou technologii, začněte na tom intenzivně pracovat. Jinak řečeno stavíme před Vás nové výzvy, ale i příležitosti.

      No a aby jsi tu masu lidi rozpohyboval a dal tomu vážnost hodíš tam termín jako 2035. I když už je Ti třeba samotnému jasné (jako lídrovi), že ten termín je nereálný.

      Kdyby tam toto nebyla, tak by to dopadlo přesně jak jsi se obával v jiném komentáře "někdo nějak někdy".Skrýt celý příspěvek

     • Masterton
      21:41 05.07.2021

      Honzin
      Souhlasím tak moc, že mi nestačí dát jen lajk a zaslouží si to speciální komentář :)

      Honzin
      Souhlasím tak moc, že mi nestačí dát jen lajk a zaslouží si to speciální komentář :)

     • GlobeElement
      12:42 06.07.2021

      Nikdo žádnou zprávu o potřebě nové technologie do světa házet nemusí. Všechny technologie vždycky vymyslel někdo, kdo na nich chtěl vydělat a stát mu nemusel radit. Když to stát ...Zobrazit celý příspěvek

      Nikdo žádnou zprávu o potřebě nové technologie do světa házet nemusí. Všechny technologie vždycky vymyslel někdo, kdo na nich chtěl vydělat a stát mu nemusel radit.

      Když to stát dělal, jako jsme to zažili za socialismu, skončilo to tragicky.

      Jak to nesmrtelně formuloval Černomyrdin - měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždycky.Skrýt celý příspěvek

     • Honzin
      13:42 15.07.2021

      @GlobeElement "Nikdo žádnou zprávu o potřebě nové technologie do světa házet nemusí. Všechny technologie vždycky vymyslel někdo, kdo na nich chtěl vydělat a stát mu nemusel ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement

      "Nikdo žádnou zprávu o potřebě nové technologie do světa házet nemusí. Všechny technologie vždycky vymyslel někdo, kdo na nich chtěl vydělat a stát mu nemusel radit.

      Když to stát dělal, jako jsme to zažili za socialismu, skončilo to tragicky."

      To není zcela pravda. Pravda je to například u smartphone. Zde opravdu nebyl žádný politický impuls. To je pravda.

      Na druhou stranu. Co například projekty Sojuz nebo Apollo? Tam byla politická objednávka (např. projev Johna F. Kennedyho na Rice University) a financování. Z celého vesmírného programu těžíme my všichni dnes a denně. Můžeme jít klidně ještě o krok dál do historie k raketám V-2. Opět politická objednávka a to ještě v kontextu toho, že se ta technologie musela vyvinout. (Pro úplnost. Zrůdnost nasazení těchto raket proti civilnímu obyvatelstvu během války v žádném nijak obhajuji).

      Zde mě opravte pokud se mýlím, ale mám za to, že stejně tak to bylo i s Rudolfem Diesel a jeho motorem. Kde ho financoval Krupp, který ho potřeboval kvůli potřebám tehdejší politické reprezentace.

      Takže NE výběr a nasazení technologií v praxi není vždy veden jen ze spodu.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    17:26 05.07.2021

    Jenomže koně a páru nikdo nezakázal vyrábět, šlo se přirozenou cestou větší efektivity a pohodlí. EU se snaží o direktivu ne nepodobnou stalinismu a maoismu.

    Jenomže koně a páru nikdo nezakázal vyrábět, šlo se přirozenou cestou větší efektivity a pohodlí. EU se snaží o direktivu ne nepodobnou stalinismu a maoismu.

    • Torong
     17:30 05.07.2021

     Přesně.

     Přesně.

    • padre
     07:24 06.07.2021

     Pozor ,ale už tehdy byly masivní státní dotace ! Pred 2 světovou válkou byly ve všech evropských zemích silné agrární strany ,které podporovaly chov koní.Proto také byla ve všech ...Zobrazit celý příspěvek

     Pozor ,ale už tehdy byly masivní státní dotace ! Pred 2 světovou válkou byly ve všech evropských zemích silné agrární strany ,které podporovaly chov koní.Proto také byla ve všech evropských armádách na počatku WW II. /kromě Velké Británie/tak slabá motorizace .Skrýt celý příspěvek

  • apache
   18:22 05.07.2021

   Přesně to si říkám pokaždé, když vyjde na netu článek nadšeně oslavující to, jak při testu dojeli s nějakým elektromobilem z bodu A do bodu B. Jako teď nedávno z ČR do Chorvatska. ...Zobrazit celý příspěvek

   Přesně to si říkám pokaždé, když vyjde na netu článek nadšeně oslavující to, jak při testu dojeli s nějakým elektromobilem z bodu A do bodu B. Jako teď nedávno z ČR do Chorvatska. S novým autem, s novou baterií. Přesně si říkám - jó hoši, jezděte s tím autem třeba 2, nebo 5 let, prostě běžné používání, no a pak si tu cestu dejte znova, uvidíme co napíšete. Jak to jde s každou baterií časem z kopce, to vidíme prakticky u všech akumulátorů.Skrýt celý příspěvek

   • Smirnov
    18:55 05.07.2021

    To je taky častý omyl. Tohle mohlo platit u starších generací. Pět let je docela v pohodě.

    To je taky častý omyl. Tohle mohlo platit u starších generací. Pět let je docela v pohodě.

    • flanker.jirka
     20:13 05.07.2021

     Pět let do výměny bateriíe je málo, při průměrných nájezdech vychází lepší emise stále pro nový spalovací motor. Aktuálně by to chtělo zbavit se starých automobilů se starou emisní ...Zobrazit celý příspěvek

     Pět let do výměny bateriíe je málo, při průměrných nájezdech vychází lepší emise stále pro nový spalovací motor. Aktuálně by to chtělo zbavit se starých automobilů se starou emisní normou než jen protěžovat elektromobily. Nejlepší pro emise by bylo snížit potřebu dopravy do zaměstnání na velkou vzdálenost a zboží přes tři zeměkoule.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     20:26 05.07.2021

     Jenomže spalovací motor vydrží taky těch pět let, ve skutečnosti klidně i 20, a stojí 20% toho, co akumulátor. A dojez auta se spalovacím motorem je klidně 800 km a to i když ho ...Zobrazit celý příspěvek

     Jenomže spalovací motor vydrží taky těch pět let, ve skutečnosti klidně i 20, a stojí 20% toho, co akumulátor.
     A dojez auta se spalovacím motorem je klidně 800 km a to i když ho nechám stát půl roku v garáži.Skrýt celý příspěvek

     • Smirnov
      21:00 05.07.2021

      Jo elektromotor je lacinější než spalovací motor a vydrží déle než spalovací motor, a proto je lepší. To je jen ukázka neférového přístupu v argumentaci často používaná příznivci ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo elektromotor je lacinější než spalovací motor a vydrží déle než spalovací motor, a proto je lepší. To je jen ukázka neférového přístupu v argumentaci často používaná příznivci fosilií.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:50 05.07.2021

      Smirnov Ano, co se týká konstrukce motorů, je elektromotor jednoznačně jednodušší a musíme započítat i to, že nepotřebuje převodovku se spojkou. Problém je stále v tom, že u ...Zobrazit celý příspěvek

      Smirnov
      Ano, co se týká konstrukce motorů, je elektromotor jednoznačně jednodušší a musíme započítat i to, že nepotřebuje převodovku se spojkou.
      Problém je stále v tom, že u automobilu na spalovací motor nemusíte měnit nádrž, je z plastu a vydrží desetiletí a vždy, když ji natankujete, máte stejnou porci energie, u baterie kapacita klesá.Skrýt celý příspěvek

     • Smirnov
      07:24 06.07.2021

      flanker.jirka Když už jsme u výměny hmoty, tak obsah nádrže je jednorázová věc. Než dáte auto do šrotu vystřídá se v ni docela slušná hmotnost paliva. Tím chci říct, jak pře tím, ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka

      Když už jsme u výměny hmoty, tak obsah nádrže je jednorázová věc. Než dáte auto do šrotu vystřídá se v ni docela slušná hmotnost paliva. Tím chci říct, jak pře tím, porovnávat tuhle novou techniku se starou je hloupost.

      Jinak píši to znovu. To že baterka po pár letech odejde nebo se výrazně zkrátí kapacita, je výmysl těch, kteří si nechtěli ověřovat fakta a byli se vším hned hotový.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:47 06.07.2021

      Že bateriím časem klesá kapacita je fyzikální fakt. Lze se o něm přesvědčit u každého akumulátoru, stačí, když zastánci ekonáboženství nevyhodí každý rok mobil a nechají si jej pár ...Zobrazit celý příspěvek

      Že bateriím časem klesá kapacita je fyzikální fakt. Lze se o něm přesvědčit u každého akumulátoru, stačí, když zastánci ekonáboženství nevyhodí každý rok mobil a nechají si jej pár let.

      Klesání kapacity baterií je způsobeno prostým přírodním faktem, že nic není 100% a opakovaný chemický cyklus, kterým se nabíjí a vybíjí baterie časem degeneruje nosné médium.

      A že se do nádrže spalovacího motoru lije nové palivo? A do akumulátoru se snad nová elektřina nedoplňuje? Akorát že nádrž na benzín je nesrovnatelně levnější, než akumulátor, časem se nezmenšuje a benzín je levnější, než ta elektřina. A navíc obsahuje mnohokrát více energie.Skrýt celý příspěvek

    • apache
     21:47 05.07.2021

     Já mám ojeté, přes dvacet let staré auto. Přeplňovaný vznětový motor, lidově řečeno turbodiesel, přede jako kočka. Nikdy žádný problém, motor v perfektním stavu. Nejvíc mě ...Zobrazit celý příspěvek

     Já mám ojeté, přes dvacet let staré auto. Přeplňovaný vznětový motor, lidově řečeno turbodiesel, přede jako kočka. Nikdy žádný problém, motor v perfektním stavu. Nejvíc mě pozlobilo hádejte co - baterie. A z drobností různé elektronické serepetičky. Dejte si ruku na srdce a popravdě mi řekněte - vydrží pohonná soustava elektromobilu to, co moje dnešní, dvacet let staré přibližovadlo?Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:51 05.07.2021

      Když budete brát za pohonnou soustavu motory v koncových převodech kol, tak vydrží, elektromotory mají dlouhou životnost, ale baterie nevydrží.

      Když budete brát za pohonnou soustavu motory v koncových převodech kol, tak vydrží, elektromotory mají dlouhou životnost, ale baterie nevydrží.

     • GlobeElement
      12:48 06.07.2021

      On i elektromotor se kazí, výhodou je snad to, že nepotřebuje převodovku, to je prvek navíc, který se může pokazit.

      On i elektromotor se kazí, výhodou je snad to, že nepotřebuje převodovku, to je prvek navíc, který se může pokazit.

 • Torong
  14:52 05.07.2021

  Výborný článek. Problémů je ale víc. Například měď. Nejen do elektráren, kdy např. stejné množství elektřiny vyrobené ve větrné elektrárně potřebuje řádově větší množství mědi než ...Zobrazit celý příspěvek

  Výborný článek. Problémů je ale víc. Například měď. Nejen do elektráren, kdy např. stejné množství elektřiny vyrobené ve větrné elektrárně potřebuje řádově větší množství mědi než v elektrárně jaderné nebo uhelné, ale i do samotných aut - elektromotory a také pro infrastrukturu. Něčím bude třeba elektřinu k těm nabíječkám dostat. To bude znamenat potřebu dramaticky zvýšit těžbu mědi a zde se dostáváme k onomu známému "zabij bobra, zachráníš strom"... S tím samozřejmě se bude zvedat cena mědi (snadno dostupná ložiska jsou vytěžená) a to nejen pro automobily, ale pro veškeré další výrobky, takže spousta běžných věcí se může stát nedostupným luxusem.Skrýt celý příspěvek

 • HEKTOR
  14:50 05.07.2021

  priznám sa že som úplne nepochopil význam článku...to že je momentálne zjednodušene povedané batérií málo a sú málo výkonné je pravda,ale to znamená čo.??? že budeme naveky ...Zobrazit celý příspěvek

  priznám sa že som úplne nepochopil význam článku...to že je momentálne zjednodušene povedané batérií málo a sú málo výkonné je pravda,ale to znamená čo.??? že budeme naveky odsúdení používať fosílne palivá-teda dokiaľ budú..??..

  trošku mi to príde ako článok sponzorovaný ropnou lobby... :)Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   14:56 05.07.2021

   Ne. Pointa je v tom, že to nepůjde "přes noc" a nebude to zadarmo. Ropa jako palivo jednou určitě skončí. Pokud se to ale provede "na povel", pak to bude znamenat významné ...Zobrazit celý příspěvek

   Ne. Pointa je v tom, že to nepůjde "přes noc" a nebude to zadarmo. Ropa jako palivo jednou určitě skončí. Pokud se to ale provede "na povel", pak to bude znamenat významné zchudnutí Evropy. Než spalovací motor vytlačil koně a páru, trvalo to skoro 100 let...Skrýt celý příspěvek

   • HEKTOR
    15:12 05.07.2021

    Torong - ale veď to že to nepôjde "přes noc" je predsa jasné...ale znamená to čo,že sa na to už teraz vykašlime..??.nič zložité nevzniklo za mesiac... sranda bude,ako sa všetko ...Zobrazit celý příspěvek

    Torong - ale veď to že to nepôjde "přes noc" je predsa jasné...ale znamená to čo,že sa na to už teraz vykašlime..??.nič zložité nevzniklo za mesiac...

    sranda bude,ako sa všetko "zázračne" rýchlo vyrieši ak sa svete minie posledný liter ropy...Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     15:20 05.07.2021

     2035 JE "přes noc". Navíc je otázka jestli je elektromobilita ta správná cesta. Ekologická teda zrovna moc není.

     2035 JE "přes noc". Navíc je otázka jestli je elektromobilita ta správná cesta. Ekologická teda zrovna moc není.

     • HEKTOR
      15:32 05.07.2021

      Torong - ako nehádam sa že "baterky" nás zachránia - hlavne keď je treba nejak vyrobiť energiu na ich nabitie - a tú budeme vyrábať v uhoľných elektrárňach... ale niečo robiť bude ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong - ako nehádam sa že "baterky" nás zachránia - hlavne keď je treba nejak vyrobiť energiu na ich nabitie - a tú budeme vyrábať v uhoľných elektrárňach...
      ale niečo robiť bude treba...

      možno je ten rok 2035 dátum spotrebovania ropy... :)Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:48 05.07.2021

      Ale no tak... Ropa ještě dost dlouho nedojde. Ale ano, spalovat ji v motorech je opravdu plýtvání. potřebujeme ji (a uhlí) na výrobu tolika věcí až to pěkné není. Jenom je potřeba ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale no tak... Ropa ještě dost dlouho nedojde. Ale ano, spalovat ji v motorech je opravdu plýtvání. potřebujeme ji (a uhlí) na výrobu tolika věcí až to pěkné není. Jenom je potřeba uvažovat technicky a ne ideologicky. Když už tedy máme wind parky, pak přebytky energie můžeme využít na výrobu syntetických paliv. Nebo vymyslet technologii na výrobu paliva z odpadních plastů (jde koneckonců jen o to jak seskládat uhlovodíkový řetezec...). A hlavně, dát tomu potřebný čas.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:32 05.07.2021

      V souvislosti s možnostmi náhrady ropy v jiných oborech než je energetika dopravy, lze produkty nahradit výrobou plastů ze zemědělských produktů, zkouší se šlechtění mořských řas ...Zobrazit celý příspěvek

      V souvislosti s možnostmi náhrady ropy v jiných oborech než je energetika dopravy, lze produkty nahradit výrobou plastů ze zemědělských produktů, zkouší se šlechtění mořských řas bohatých na rostilnné oleje.
      .... když se podíváte na energetický mix výroby elektřiny, tak se stále jede na tu páru vyrobenou uhlím.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      20:30 05.07.2021

      flankere, shodou okolností jsem mluvil s botanikem, který to pěstování řad na olej zkoušel. V Nigérii. Celková potřebná rozloha vodních ploch pro pěstování řas jen pro tuto ...Zobrazit celý příspěvek

      flankere, shodou okolností jsem mluvil s botanikem, který to pěstování řad na olej zkoušel. V Nigérii.
      Celková potřebná rozloha vodních ploch pro pěstování řas jen pro tuto africkou zemi se ukázala být větší, než je rozloha Nigérie.

      A to je rovníková Afrika. Kolik plochy bychom asi potřebovali my?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      20:30 05.07.2021

      Pěstování řas, sorry.

      Pěstování řas, sorry.

     • flanker.jirka
      22:57 05.07.2021

      globeElement V jakém stádiu se tyto projekty nachází, netuším, ale oceány jsou dost velké. Problém je, že z ropy je vyrobená i velká část elektromobilu, nemluvě o tom, že zásoby ...Zobrazit celý příspěvek

      globeElement
      V jakém stádiu se tyto projekty nachází, netuším, ale oceány jsou dost velké. Problém je, že z ropy je vyrobená i velká část elektromobilu, nemluvě o tom, že zásoby vzácných kovů pro baterie a zbytek elektroniky také nejsou nevyčerpatelné.
      Zkuste se toho botanika zeptat i na původ pesticidů a hnojiv používaných v zemědělství, to jsou také neobnovitelné zdroje ložisek, v případě dusíkatých hnojiv jde o produkty ropy a zemního plynu. Ale to přijde na přetřes až později, až se dotace v EU pohnou zase jiným směrem, tentokráte na koně a povozy.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:49 06.07.2021

      Oceán je velký, ale nejde jej kontrolovat, jako rybník.

      Oceán je velký, ale nejde jej kontrolovat, jako rybník.

    • GlobeElement
     20:28 05.07.2021

     Elektromobily jsou zde už přes 100 let. že se neprosadily je dáno jejich horšími uživatelskými vlastnostmi. Takže ne, nevykašleme se na to, ale nebudeme to ani vnucovat.

     Elektromobily jsou zde už přes 100 let. že se neprosadily je dáno jejich horšími uživatelskými vlastnostmi. Takže ne, nevykašleme se na to, ale nebudeme to ani vnucovat.

     • Jirosi
      18:21 07.07.2021

      Funkční baterie koncept je tu od 60.let minulého století. Funkční baterie je tu někdy od 90.let, vyráběná spíše od přelomu století. První vozidla vozidla na ni vznikají v ...Zobrazit celý příspěvek

      Funkční baterie koncept je tu od 60.let minulého století.
      Funkční baterie je tu někdy od 90.let, vyráběná spíše od přelomu století.
      První vozidla vozidla na ni vznikají v podstatě v zápětí (Tesla S 2012)Skrýt celý příspěvek

 • dusan1
  14:41 05.07.2021

  Stručná kalkulácia cez ceny ... Každá ľudská činnosť je o onergiách. Či už niečo vyrábame, prepravujeme, vždy potrebujeme energiu. Cena elektromobilov je cca dva krát vyššia ...Zobrazit celý příspěvek

  Stručná kalkulácia cez ceny ...

  Každá ľudská činnosť je o onergiách. Či už niečo vyrábame, prepravujeme, vždy potrebujeme energiu.

  Cena elektromobilov je cca dva krát vyššia ako porovnateľné spaľovacie vozidlo. Čo sa týka cien paliva, tak tam je na tom elektromobil lepšie len pri nabíjaní doma ... pri verejných rýchlonabíjačkách to je porovnateľné.

  ˇˇČiže už tu to veľmi nesedí ... lebo cena je vždy i o energiách a ak je niečo drahšie, tak je to i energeticky náročnejšie.

  Lenže musíme počítať ˇďalej. Bežné palivá sú zaťažené vysokými spotrebnými daňami ... cca 50 % z ceny sú dane. Čo nik nepovie nahlas je to, že výpadok spotrebných daní sa bude pri elektroautách riešiť ich zdanením ... buď paušálnym, alebo podľa najazdených km. .... a už sme s "výhodnosťou" elektromobilov mimo ekonomickej racionalita ...

  Ale je tu ešte jeden "detail" ... prakticky všetky EV sa dnes predávajú so stratou .... a buď ju platia ostatné "hnusné" spaľovacie vozidlá cez vyššiu cenu, ale ako Tesla ju vykrýva emisnými povolenkami ...

  Skrátka EV sú napriek pokroku v podstate nepredajné (mimo úzky okruh nadšencov) a reálne neprinášajú nič k ekológii.

  Reálne je to dokonca "zvrhlosť", kedy bohatí ľudia kupujú tretie, štvrté auto do rodiny aby boli "ekologický" ....

  A nakoniec ... dotácie ktoré EÚ vyžaduje platia na ne všetci ... i tí čo nemajú na žiadne auto ....Skrýt celý příspěvek

 • UnionPacific
  12:51 05.07.2021

  Zaujala ma tá HE3Da na konci. Odborníci o nej pochybujú , na Osel.cz napr. Vladimír Wagner...dokonca zaznievajú aj hlasy, že je to podvod na akcionárov.

  Zaujala ma tá HE3Da na konci. Odborníci o nej pochybujú , na Osel.cz napr. Vladimír Wagner...dokonca zaznievajú aj hlasy, že je to podvod na akcionárov.

  • Jan Grohmann
   13:25 05.07.2021

   "Odborníci o ni pochybují" - pěkné slovní spojení :)
   Byl jsem před týdnem v továrně a viděl vše na vlastní oči.

   "Odborníci o ni pochybují" - pěkné slovní spojení :)
   Byl jsem před týdnem v továrně a viděl vše na vlastní oči.

   • Torong
    14:57 05.07.2021

    Také bych uvítal více informací. Je kolem této baterie spousta podivností...

    Také bych uvítal více informací. Je kolem této baterie spousta podivností...

   • flanker.jirka
    17:35 05.07.2021

    Opravdu dobré posouzení bateriíí se dá zjistit pouze delším testováním, ne návštěvou v továrně. Typický příklad jsou zbrojaři, kolik maket a "funkčních" vzorů jsme už kde na ...Zobrazit celý příspěvek

    Opravdu dobré posouzení bateriíí se dá zjistit pouze delším testováním, ne návštěvou v továrně. Typický příklad jsou zbrojaři, kolik maket a "funkčních" vzorů jsme už kde na výstavách viděli a jak to pak dopadá v praxi? ...Skrýt celý příspěvek

   • Smirnov
    19:02 05.07.2021

    Mohu se zeptat? Jste takový odborník, že dokážete z té návštěvy poznat, že Vás netahají za nos? Možná proto nechtějí fotit, aby jim na divadlo nikdo nepřišel.

    Mohu se zeptat? Jste takový odborník, že dokážete z té návštěvy poznat, že Vás netahají za nos? Možná proto nechtějí fotit, aby jim na divadlo nikdo nepřišel.

   • Marw
    19:49 05.07.2021

    Pan Grohman, v tomto musim dat Unionovy za pravdu. O HE3DA som pocul prvy krat v roku 2018, kedy sa o nej rozprudila cula diskusia. Svoj vtedy skepticky nazor vyjadril aj pan ...Zobrazit celý příspěvek

    Pan Grohman, v tomto musim dat Unionovy za pravdu. O HE3DA som pocul prvy krat v roku 2018, kedy sa o nej rozprudila cula diskusia. Svoj vtedy skepticky nazor vyjadril aj pan doktor Vladimir Wagner, myslim si ze s ohladom na okolnosti, skepsa bola viac ako na mieste (a ak sa nic zasadne nezmenilo tak je na mieste aj teraz).

    Chapem ze slovne spojenie "vedci zistili" a rozne jeho varianty je vdaka bulvaru hodne sprofanovane, ale ten despekt ktory citim z vasho prispevku skutocne nie je na mieste v pripade cloveka, ktory sa jadrovej fyzike ale aj energetike venuje systematicky uz x rokov. Pan Wagner posobil na viacerych renomovanych zahranicnych univerzitach, o jeho vedeckej praci svedci viac ako slusny H-index 22 (podla WoS), pravidelne sa venuje popularizacii vedy a techniky. Navyse, myslim ze zrovna pan Wagner razi velmi racionalny pristup k obnovitelnym zdrojom ako aj k energetike ako takej.

    Priznam sa ze projekt uz dlhsiu dobu nesledujem, ale vy by ste s ohladom na spominanu navstevu zavodu mohol mat aktualne informacie - zacala uz teda aspon maloseriova vyroba? Boli uz dodane aspon nejake kusy buducim zakaznikom na otestovanie? Alebo aspon na univerzity, kde by mohlo dojst k nezavislemu otestovaniu? Zatial vsetky ukazky ktore som videl boli len z ich vlastnych laboratorii. To ako iste uznate, nie je celkom doveryhodne s ohladom na to, ze tieto ukazky prezentuju uz od roku 2017.

    Aby sme sa rozumeli, ja sam budem velmi rad ak sa ukaze ze tato technologia skutocne funguje! Ak sa potvrdi ze nejde len o premyslenu investicnu bublinu a, tak sa budem velmi tesit, ze takuto pokrokovu techniku vyvinuli prave v CR a nie niekde v Cine, USA a podobne.
    Ale chapte aj ze skepsa ktoru tu mame voci tomuto projektu ma svoje racionalne korene, uz len preto, ze o roznych zazracnych bateriach, ktore uz uz idu do vyroby pocuvame pravidelne uz minimalne dekadu.Skrýt celý příspěvek

   • Grugh
    15:54 09.07.2021

    Kolik vážil a jakou kapacitu měl akumulátor, který jsi viděl? Jakou měl proudovou zatížitelnost? ... A viděl jsi i těch 1.4mld od investorů skrze Battery Unite, kteří mají nárok ...Zobrazit celý příspěvek

    Kolik vážil a jakou kapacitu měl akumulátor, který jsi viděl?
    Jakou měl proudovou zatížitelnost?
    ...

    A viděl jsi i těch 1.4mld od investorů skrze Battery Unite, kteří mají nárok na méně než 13% zisku a hlasovacích práv? (Naproti tomu Prusova a Jirkova Capital Group Service vložila 2 miliony a má nárok na 87,36%).

    Jediná výhoda HE3DA baterií by, i při dodržení avizovaných parametrů, mohla být jen jejich odolnost.Skrýt celý příspěvek

 • m164
  12:33 05.07.2021

  Breaking news: Old man yells at cloud!

  A to píšem ako niekto, kto jazdí diesel.

  Breaking news: Old man yells at cloud!

  A to píšem ako niekto, kto jazdí diesel.

  • Jan Grohmann
   13:26 05.07.2021

   Tak to si s nim ještě chvilku pojezdíte.

   Tak to si s nim ještě chvilku pojezdíte.

   • Miroslav
    13:51 05.07.2021

    Zaujímavosťou je, že na trhu je už Toyota Mirai ktorá prejde na jedno natankovanie vodíka 1000 km. Na to potrebuje 5,6 kg vodíka (objem nádrže). Primerná spotreba 0,55 kg vodíka na ...Zobrazit celý příspěvek

    Zaujímavosťou je, že na trhu je už Toyota Mirai ktorá prejde na jedno natankovanie vodíka 1000 km. Na to potrebuje 5,6 kg vodíka (objem nádrže). Primerná spotreba 0,55 kg vodíka na 100 km. Ak si zoberieme cenu vodíka od 1,5 - 6 €/kg, tak ide o veľmi príjemnú alternatívu aj k spaľovacím motorom, nie to ešte elektromobilom. Napriek tomu je vraj vodík "slepá ulička"

    https://auto.pravda.sk/magazin...

    https://www.slovgas.sk/analyzy... Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     20:32 05.07.2021

     No, on se ten vodík vyrábí z ropy...

     No, on se ten vodík vyrábí z ropy...

     • Miroslav
      20:43 05.07.2021

      Z plynu. Ale ide to aj inak samozrejme. Podľa toho aj tie rôzne ceny

      Z plynu. Ale ide to aj inak samozrejme. Podľa toho aj tie rôzne ceny

 • Miroslav
  12:32 05.07.2021

  Elektromobil je dobrý na jazdenie po meste. Pre paničky na nákupy, pre taxislužby, na vozenie deciek do škôl a škôlok. Ale čo s ľuďmi ktorí jazdia aj dlhé trasy? Príklad zo ...Zobrazit celý příspěvek

  Elektromobil je dobrý na jazdenie po meste. Pre paničky na nákupy, pre taxislužby, na vozenie deciek do škôl a škôlok. Ale čo s ľuďmi ktorí jazdia aj dlhé trasy? Príklad zo života...

  Idem na jednania do Bratislavy. Z domu to mám skoro 500km. To je približne dojazd takých lepších elektromobilov. Ak zapnem topenia či klimatizáciu tak ešte menej a riziko, že ostanem stáť niekde sa dramaticky zvyšuje. Prichádzam teda na jednanie do Bratislavy, AKU je na minime. Jednanie skončilo. Ide sa domov. Ale len v prípade, že mám svoju 1,9 TDi. Keď mám elektromobil tak musím ísť hľadať elektrickú čerpaciu stanicu ak sa chcem vrátiť domov. Ak mám šťastie, tak ju nájdem skôr ako sa mi úplne minie energia. Ponáhľam sa a tak idem do režimu rýchlonabíjania 80% za 2 hodiny (za ten čas som mohol byť už v Ružomberku). A teraz zásadná otázka. Ak som na plné nabitie došiel len tak-tak, podarí sa mi dostať sa domov na 80% nabitie?

  A toto mi chce niekto nanútiť? Strácať čas a byť v strese či dôjdem domov? Nehovoriac o tom, že človek žijúci na sídlisku si nemá ako nabíjať svoje auto. Za 20 rokov tu vybudovali jedno detské ihrisko pre 3 bloky a opravovať ho chodím po nociach ja. Nech ma teraz niekto začne presviedčať, že veľkokapacitné nabíjacie stanice na sídliskách nie sú problémSkrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   14:52 05.07.2021

   Miroslav - a čo keby ste išli vlakom I.triedou a v BA taxíkom ...??..

   Miroslav - a čo keby ste išli vlakom I.triedou a v BA taxíkom ...??..

   • Miroslav
    14:56 05.07.2021

    A to mám ísť vlakom lebo mi niekto zakázal použiť auto ktoré takú cestu zvládne?

    A to mám ísť vlakom lebo mi niekto zakázal použiť auto ktoré takú cestu zvládne?

    • benter
     15:10 05.07.2021

     Ja sa obávam že presne o toto dobroserom ide..

     Ja sa obávam že presne o toto dobroserom ide..

    • HEKTOR
     15:16 05.07.2021

     Miroslav - jasné že nie...ale keď budú všetci jazdiť napr. BA-KE po jednom vo svojom aute,tak neplačme aké sú plné cesty a aké máme emisie,len preto že na to mám a je to ...Zobrazit celý příspěvek

     Miroslav - jasné že nie...ale keď budú všetci jazdiť napr. BA-KE po jednom vo svojom aute,tak neplačme aké sú plné cesty a aké máme emisie,len preto že na to mám a je to pohodlné...Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      16:48 05.07.2021

      Keby som bol z KE tak nepoviem, sadnem v KE do vlaku a vystúpim v BA. To by bolo OK. Ale ja som z BJ. To znamená cesta do PO, potom Kysak a až tam vlak do BA. Skúsil som, nie je to ...Zobrazit celý příspěvek

      Keby som bol z KE tak nepoviem, sadnem v KE do vlaku a vystúpim v BA. To by bolo OK. Ale ja som z BJ. To znamená cesta do PO, potom Kysak a až tam vlak do BA. Skúsil som, nie je to nić moc a ani cenovo ma to nevýjde lacnejšie. A to ešte v prípade, že ideš na IC. Ak ideš na rýchliku, povedzme Šarišan a v lete... Nie veľmi sa to líši od IndieSkrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:36 05.07.2021

      Miroslav, a zabudol si bonus ZSSK - neustále meškanie a výluky na trati... V japonsku sa osptavedlnia za niekoľkosekundové meškanie a u nás je minimálne 5 minút v cene ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav, a zabudol si bonus ZSSK - neustále meškanie a výluky na trati... V japonsku sa osptavedlnia za niekoľkosekundové meškanie a u nás je minimálne 5 minút v cene lístka....

      Hmmmm Šarišan..... som sa nacestoval .... hotový masaker....Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    15:10 05.07.2021

    Pak bude muset jet tehdy, kdy jede vlak a ne kdy chce on. Navíc je spousta míst, kde se nejdříve musím dostat několik kilometrů k tomu vlaku. Ano jsou trasy, kdy je vlak výhodnější ...Zobrazit celý příspěvek

    Pak bude muset jet tehdy, kdy jede vlak a ne kdy chce on. Navíc je spousta míst, kde se nejdříve musím dostat několik kilometrů k tomu vlaku. Ano jsou trasy, kdy je vlak výhodnější než auto - typicky třeba Olomouc - Praha. Ovšem pouze pokud jsem Olomoučák a jedu přímo do Prahy. Například, když jedu za rodinou trvá mi cesta autem cca hodinu a čtvrt. Když mám jet vlakem, tak v nejlepším případě tři hodiny, protože musím dojít na MHD, tou se dopravit k nádraží, pak vlakem, z toho jen některé spoje jedou přímo jinak s jedním přestupem a pak od vlaku ještě dvěma autobusy.Skrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     15:24 05.07.2021

     Torong - mám dojem že vlak ide cca každé dve hodiny...ako jasné nie je to až tak pohodlné,ale kam sme to dopracovali.??planéta je tam kde je,lebo sme všetko zjednodušili... som z ...Zobrazit celý příspěvek

     Torong - mám dojem že vlak ide cca každé dve hodiny...ako jasné nie je to až tak pohodlné,ale kam sme to dopracovali.??planéta je tam kde je,lebo sme všetko zjednodušili...

     som z BA a mám tam pár známych ktorí cestovali za prácou z východu autom...a raz museli ísť vlakom a zistili,že to nie je až také zlé...cestu strávili v jedálenskom vozni pri jedle a pive...šoférovať cca 5 hodín tiež nie je sranda- hlavne v pondelky a piatky...Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:40 05.07.2021

      Sorry Hektore, ale opět demagogie. Vytahuješ tady jeden případ, kdy je vlak výhodnější. Tady je ale hromada případů, kdy to prostě a jednoduše výhodné není. Pokud jsi z Bratislavy, ...Zobrazit celý příspěvek

      Sorry Hektore, ale opět demagogie. Vytahuješ tady jeden případ, kdy je vlak výhodnější. Tady je ale hromada případů, kdy to prostě a jednoduše výhodné není. Pokud jsi z Bratislavy, pak je jasné, že nemáš představu o tom jak "výhodné" je cestování hromadnou dopravou. Když jsem ještě bydlel u rodičů, tak cesta do práce znamenala buď přes hodinu jedním směrem s přestupem, nebo patnáct minut autem. Jako fakt dokážu využít svůj čas jinak, než kodrcáním v autobuse. A další, znám dost lidí, kteří dojíždějí denně za prací 20-40 km. V místě bydliště je sotva obchod a hospoda a autobus jezdí třikrát denně, pokud vůbec. Bez auta jsou tihle lidé vyřízení, co mají podle tebe dělat? Ráno vstávat o půl čtvrté, aby byli v práci o půl sedmé a odpoledne se vracet v šest? Možná by stálo za to občas z té Blavy vystrčit nos...Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      18:05 05.07.2021

      Ono v Bratislave je všetko o niečo jednoduchšie ako inde. Som tam nejaký čas býval keď som skončil školu a našiel som si tam prácu. Prvé čo ma šokovalo bolo, že nemusím poznať ...Zobrazit celý příspěvek

      Ono v Bratislave je všetko o niečo jednoduchšie ako inde. Som tam nejaký čas býval keď som skončil školu a našiel som si tam prácu. Prvé čo ma šokovalo bolo, že nemusím poznať cestovný poriadok lebo autobus do Petržalky šiel od prezidentského paláca každých 8 minút. To u nás môžeš na autobus čakať aj hodinu. Ako sa hovorí: ,,Sýty hladnému neverí"Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      19:24 05.07.2021

      Torong - demagogia .?? :)) no vy mi skôr prídete,že budete typ,ako to všetko nejde... ako sa vraví - kto chce,hľadá spôsoby,kto nie,dôvody... Miroslav - no a čo tak z bardejova ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong - demagogia .?? :)) no vy mi skôr prídete,že budete typ,ako to všetko nejde... ako sa vraví - kto chce,hľadá spôsoby,kto nie,dôvody...

      Miroslav - no a čo tak z bardejova auto do prešova a odtiaľ vlakom..?? tú cestu do prešova by baterky na elektromobile asi aj teraz utiahli... :)
      a ako som písal, I. trieda je väčšinou prázdna...

      a to že som (bol som) bratislavčan,neznamená že necestujem...posledných cca 18 rokov cestujem vlak/auto/autobus pravidelne...až som sa pred 2 r. z BA odsťahoval...takže o presúvaní po republike viem svoje... niekedy je to len o pohodlnosti ...Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      20:36 05.07.2021

      A já jsem z vesnice. Autobus z vesnice jezdí jen ve všední dny a to 1x za 4 hodiny, o víkendu nejezdí, musím pěšky cca 1,5 km. Ano, není to krize, ale je to další půlhodina. Za ...Zobrazit celý příspěvek

      A já jsem z vesnice. Autobus z vesnice jezdí jen ve všední dny a to 1x za 4 hodiny, o víkendu nejezdí, musím pěšky cca 1,5 km. Ano, není to krize, ale je to další půlhodina. Za slunného dne to jde, v noci nebo za deště...

      Tím autobusem musím do města a dojet na nádraží, to je nejméně hodina. Pak jízda vlakem, ovšem když chci k rodičům, musím opět přesedat, a zase 1,5 km pěšky.

      Časový rozdíl oproti autu tak 3 hodiny. A když jede celá rodina, je to autem i levnější.Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      21:28 05.07.2021

      GlobeElement - ste možno príklad,že bez auta by ste to mali fakt komplikované a časovo neúmerné...momentálne ja musím chodiť na bus cca 9min + cesta bus/vlak 25-30min...autom to ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement - ste možno príklad,že bez auta by ste to mali fakt komplikované a časovo neúmerné...momentálne ja musím chodiť na bus cca 9min + cesta bus/vlak 25-30min...autom to dám za 20min...keď mám dôvod,idem autom...ak nie,použijem verejnú dopravu...
      ale koľko ľudí z pohodlnosti ide aj 300m do obchodu pre 1 chleba autom - a že ich poznám... :)Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:53 06.07.2021

      Hektor - ano, přesně tak, lidé, kteří bydlí ve městě auta většinu času skutečně nepotřebují a nechápou, že na vesnicích je to jiné. Ale nejde jen o auta, oni měšťáci nechápou ani ...Zobrazit celý příspěvek

      Hektor - ano, přesně tak, lidé, kteří bydlí ve městě auta většinu času skutečně nepotřebují a nechápou, že na vesnicích je to jiné.

      Ale nejde jen o auta, oni měšťáci nechápou ani svoz odpadů (na vesnici má každý vlastní popelnici, ve městě mají společné kontejnery, chování se naprosto rozdílné), vztah ke zvířatům, otázku vlků nelze salónnímu ekologovi z paneláku vysvětlit vůbec.Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      20:17 06.07.2021

      GlobeElement - ale zase rozdieli sa už +/- dorovnávajú ...ak sa teda nejedná o nejaké lazy...čiže aj dostupnosť je lepšia...ako som písal,žijem skoro 2r na dedine,tak viem čo to ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement - ale zase rozdieli sa už +/- dorovnávajú ...ak sa teda nejedná o nejaké lazy...čiže aj dostupnosť je lepšia...ako som písal,žijem skoro 2r na dedine,tak viem čo to porovnať...

      inak,aj v meste má každý svoju popelnicu,ak máte rodinný dom... :)Skrýt celý příspěvek

  • Honzin
   15:10 05.07.2021

   Souhlasím s prvními dvěma větami, jejichž důsledky odpovídají na zbytek. To znamená. Elektromobily nenahradí hned vše. Začne to zhruba tak, jak jste napsal. Souběžně s tím se bude ...Zobrazit celý příspěvek

   Souhlasím s prvními dvěma větami, jejichž důsledky odpovídají na zbytek. To znamená. Elektromobily nenahradí hned vše. Začne to zhruba tak, jak jste napsal. Souběžně s tím se bude budovat infrastruktura, získávat zkušenosti z reálného nasazení těchto dopravních prostředků ...

   Ano, je to celospolečenský a velmi náročný proces, ale to bylo i vybudování vše čerpacích stanic, jejich zásobování atdSkrýt celý příspěvek

   • Torong
    15:16 05.07.2021

    Jenže tady je tlak progresivistů na to, aby ke změně došlo prakticky "ze dne na den" a to nejen k zákazu spalovacího motoru, ale i k zákazu tepelných elektráren. Navíc je otázka ...Zobrazit celý příspěvek

    Jenže tady je tlak progresivistů na to, aby ke změně došlo prakticky "ze dne na den" a to nejen k zákazu spalovacího motoru, ale i k zákazu tepelných elektráren. Navíc je otázka surovin - jestli je jich na tohle dost a co to udělá s jejich cenou a dostupností.Skrýt celý příspěvek

    • Honzin
     16:04 05.07.2021

     Jak jsem psal v komentáři výše. Nebral bych ta data (2035), tak závazně. Spíš je to jasný signál: "Myslíme to vážně a musíme pracovat na tom, aby přechod byl co nejrychlejší". Co ...Zobrazit celý příspěvek

     Jak jsem psal v komentáři výše. Nebral bych ta data (2035), tak závazně. Spíš je to jasný signál: "Myslíme to vážně a musíme pracovat na tom, aby přechod byl co nejrychlejší".

     Co se týče surovin, tak souhlasím a sdílím určité obavy, ale věřím ve vývoj technologii.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      16:37 05.07.2021

      Jenže progresivisté ta data vážně berou. Horizont 15 let je brutálně krátký. "Co se týče surovin, tak souhlasím a sdílím určité obavy, ale věřím ve vývoj technologii." Věříš v co? ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenže progresivisté ta data vážně berou. Horizont 15 let je brutálně krátký.

      "Co se týče surovin, tak souhlasím a sdílím určité obavy, ale věřím ve vývoj technologii."
      Věříš v co? Že někdo vymyslí perpeetum mobile? Že dokážeme fungovat bez surovin, tedy vyrábět něco z ničeho? To je totiž právě ten problém progresivistů. Mají nějakou ideu, podle nich tu jedinou správnou, ale už nemají naprosto žádnou představu o tom, jaké konkrétní dopady to bude mít.Skrýt celý příspěvek

     • Masterton
      19:41 05.07.2021

      Torong To chce klid a nohy v teple ;) EU už mnohokrát prokázala, že všechny termíny, kritéria a zásadní prohlášení jsou spíš orientační. Navíc, i já souhlasím s tím, že dost ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      To chce klid a nohy v teple ;)
      EU už mnohokrát prokázala, že všechny termíny, kritéria a zásadní prohlášení jsou spíš orientační.
      Navíc, i já souhlasím s tím, že dost podceňujete technologický vývoj.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      20:40 05.07.2021

      On ten technologický vývoj má i své stinné stránky. Když EU nutila výrobce spalovacích motorů snižovat emise CO2, ti to dokázali. Zvýšením spalovací teploty. Jenomže při té začal ...Zobrazit celý příspěvek

      On ten technologický vývoj má i své stinné stránky.

      Když EU nutila výrobce spalovacích motorů snižovat emise CO2, ti to dokázali. Zvýšením spalovací teploty. Jenomže při té začal vznikat NO2, který je jedovatý. Takže celkový výsledek byl mnohem horší, navíc byly motory poruchovější a dražší.

      A všechno je to způsobeno tím, že o věcech rozhodují ideologové z humanitních oborů, kteří neumí ani fyziku, ani chemii a ani malou násobilku, zato jsou přesvědčeni o své pravdě. Klasičtí bolševici.Skrýt celý příspěvek

     • Masterton
      21:25 05.07.2021

      Já vaše argumenty chápu, nicménco nechápu, je vaše potřeba nadávat nositelům oponentních názorů. Btw. ke stanovení závazného data (2035) EU vyzvalo i např. Volvo ...Zobrazit celý příspěvek

      Já vaše argumenty chápu, nicménco nechápu, je vaše potřeba nadávat nositelům oponentních názorů.

      Btw. ke stanovení závazného data (2035) EU vyzvalo i např. Volvo (https://www.idnes.cz/auto/zpra... nevypadá to, že by s daným datem měl větší problém VW (https://zpravy.aktualne.cz/eko...

      To jsou také bolševici z humanitních oborů? :DSkrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      07:11 07.07.2021

      Já jim nenadávám. To je jen pojmenování skutečnosti. Oni bolševici nechtěli lidem škodit, věřím, že ani jejich novodobí následovníci nechtějí lidem škodit. Chtějí jen to nejlepší. ...Zobrazit celý příspěvek

      Já jim nenadávám. To je jen pojmenování skutečnosti. Oni bolševici nechtěli lidem škodit, věřím, že ani jejich novodobí následovníci nechtějí lidem škodit. Chtějí jen to nejlepší. A jsou natolik přesvědčení o své pravdě, že se nad následky svých příkazů a zákazů vůbec nezamýšlejí a všechny kritické námitky šmahem odmítají.

      Kdysi byli přesvědčeni, že efektivnější zemědělskou výrobu zařídí kolektivizací, rozoráním mezí, meliorací močálů, sázením monokultur. Když jim staří sedláci oponovali, byli označeni za zaprodance a zpátečníky a násilím potlačeni.

      A dneska ti chytřejší z tehdejších spasitelů s otevřenou hubou zírají na zničená vysušená pole, na monokultury ničené hmyzem a plísněmi, na úbytek živočichů, kteří bez těch rozoraných mezí nemají kde vyvést mladé, na zaostávání zemědělské výroby oproti zemím, kde ty progresivní postupy vedoucí ke světlým zítřkům nezavedli.

      Pak přišla biopaliva. škarohlídové tvrdící, že výroba biopaliv je nejen neekonomická, ale i neekologická byli vysmíváni, dostávali ropáky a jiná hanlivá označení a svět byl spasen pěstováním plodin na výrobu biopaliv. Než si spasitelé přiznali, že je to fakt neekologické a neekonomické, lehly popelem tisíce hektarů pralesů, aby se na jejich místě pěstovala olejná palma, kukuřice a sója na pálení, pole namísto pšenice pokryla řepka, což vedlo k odnosu půdy, protože řepka (podobně jako kukuřice), roste řídce a nebrání erozi a cena obilí stoupla desetinásobně, což vedlo k hladu ve třetím světě a takzvanému arabskému jaru, vlně revolucí a občanských válek a vzestupu různých agresivních ideologií, například islamismu.

      Dneska je to úplně to samé. Nová generace je přesvědčena, že ví lépe, než ti zapšklí staří páprdové, co je pro lidi nejlepší a prosadí to i kdyby kvůli tomu měla střílet.

      A pak se opět, už snad po tisící, naplní Černomyrdinova slova.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 4