Elitní vojáci z Tábora se připravují na moderní válku projektem TRIDENT

Cvičení Trident
Ze cvičení Trident. / Zdeněk Koza

Boletice/Tábor - Zpravodajská skupina VÚ 1825 z Tábora pod velením nadporučíka Romana R. zahájila v minulém týdnu projekt, který ponese název TRIDENT. 

Unikátní cvičení TRIDENT

Námět cvičení TRIDENT (pdf)

"Jedná se o myšlenku zvýšit reálnost výcviku vytvořením „živého" prostředí, které bude na činnost vojáků reagovat stejně jako oni na něj. Je velmi nepravděpodobné, že by naši vojáci byli nasazeni v neobydlených oblastech, ale právě naopak. Zasazeni budou tak jako i v současných zahraničních operacích, tedy mezi civilními obyvatelstvem. Takže celé téma se bude odehrávat na pozadí běžného civilního života, přičemž v tom ideálním modelu přitáhneme do tématu i opravdové obce z dotčených oblastí, kde se bude cvičitm," prozrazuje nadporučík Roman R.

Výcvik také nebude předem detailně naplánován, ale bude mít stanovenu kostru, která bude doplňována podle činnosti vojáků, zjednodušeně, když vojáci naštvou civilní obyvatelstvo, to uspořádá následující den demonstraci. Vojáci tak budou mít větší motivaci přemýšlet nad důsledky své činnosti a budou více vtaženi do taktického námětu," dodává Roman R.

"Důležité je říci, že úloha skutečných zemí v námětu je smyšlená a nezakládá se na pravdě, pouze využívá kontextu reálných dějin pro dotvoření celkového obrazu. Jakákoli role těchto států nesouvisí s jejich skutečnou politikou a úlohou. Jakákoli podobnost událostí a aktérů se skutečnými je neúmyslná a čistě náhodná," pokračoval zpravodajský náčelník. Toliko k jednoduchým a základním informacím.

Cvičení TRIDENT  / Zdeněk Koza

Samotné cvičení TRIDENT začalo hned v pondělí 23. listopadu přesunem z Tábora do vojenského prostoru Boletice. A po kratičké pauze už došlo na bojový rozkaz, při němž byla cvičící jednotka seznámena se situací a úkoly.

Dozvěděli se tak, že na počátku listopadu 2014 došlo k rozsáhlému ozbrojenému střetu mezi skupinami organizovaného zločinu BLACK SKULLS (Černé lebky) a ozbrojenou extremistickou frakcí Církve Nového spasitele. Černé lebky, které jsou takřka výhradně z Bomijců, po několika útocích Církve Nového spasitele na jejich skladiště a varny drog, zahájily organizovaný útok na svatyně a jednotlivé obecní buňky.

Velká část příslušníků církve je tilandské národnosti, takže to po týdnu útoků začalo být podáváno médii jako etnické čistky. TILAND rozmístil podél hranice s BOMIÍ své jednotky ve vysoké pohotovosti. Totéž učinila BOMIE, který navíc povolala aktivní zálohy, ozbrojené složky BOMIE usilovaly o potlačení etnických čistek.

Cvičení TRIDENT  / Zdeněk Koza 

Poměr sil byl přibližně 4 ku 1 ve prospěch TILANDU, který měl navíc pokročilejší techniku a výzbroj. TDA (Tiland Defense Army – tilandská obranná armáda) se střetla s BA (Bomijská armáda) poprvé dne 25. 11. 2014.

TDA zahájila operaci TILAND SHIELD, během níž obsadila pásmo přibližně 30 – 40 km široké podél hranice se státem BOMIE, v němž tvořilo alespoň 25 % obyvatel etnikum Tilanďanů. Teprve po operaci TILAND SHIELD světové mocnosti v čele s USA a RUSKOU FEDERACÍ odsoudily jednání TILANDU a požadovaly jeho stažení.

DAHANA a ČESKÁ REPUBLIKA zvýšily pohotovost svých bezpečnostních sil a jednaly o možné podpoře BOMIE. DAHANA by se mohla díky obdobnému charakteru pohraničí ocitnout v roli BOMIE, proto se jasně postavila na stranu BOMIE. ČESKÁ REPUBLIKA má s BOMIÍ dohody o ekonomicko-vojenské spolupráci, společnou minulost a společný jazyk a z větší míry i národnostní složení, proto ČR okamžitě zahájila jednání s BOMIÍ o přesné podobě vojenské podpory.


Cvičení TRIDENT  / Zdeněk Koza 

Vývoj po Dvoudenní válce

Zóna se stala územím s omezeným vlivem státu a relativní samosprávní samostatností. Tento stav lákal řadu skupin provádějících protizákonnou činnost, které do Zóny přesunuly svá útočiště, varny drog a skladiště zbraní. Tyto organizace vystupovaly vůči obyvatelstvu poměrně přátelsky a vytvářely si tak sítě informátorů a vlivu.

V červnu roku 2015 byl vliv těchto skupin na maximu a Bomijská vláda rozhodla o provedení operace ZÁKON A POŘÁDEK, při které bylo nasazeno více než 25 000 příslušníků bomijské policie a BA. Tato operace byla vyhodnocena a mediálně prodána jako velice úspěšná, došlo k zatčení či zabití celkem 2 600 příslušníků organizovaných skupin provádějících protivládní činnost.


Cvičení TRIDENT  / Zdeněk Koza

V srpnu 2015 byla v den výročí ukončení Třídenní krize uveřejněna společná zpráva AMNESTY INTERNATIONAL a HUMAN RIGHTS WATCH jasně prokazující propojenost BMP a BSP s organizovaným zločinem, zejména pak s dvěma nejsilnějšími BLACK SKULL (BS) a ZONE WARLORDS (ZW).

Operace ZÁKON A POŘÁDEK byla v podstatě zaměřena na jejich menší odpůrce a konkurenty. BS a ZW předali Bomijské zpravodajské službě seznam cílů a ozbrojené složky pak zasáhly přesně tam, kam BS a ZW chtěli.

Uveřejnění zprávy vyvolalo bouři občanských protestů po celé BOMII a mezinárodní politický skandál. Bomijská vláda byla donucena rezignovat. V říjnu 2015 nově ustanovená prozatímní bomijská vláda (volby se budou konat v roce 2016) požádala o realizaci předjednané vojenské pomoci DAHANY a ČESKÉ REPUBLIKY. Byla tak zahájena dlouhodobá operace TRIDENT (trojzubec), která měla za cíl odradit či odrazit případný útok TDA, stabilizovat bezpečnostní situaci v Zóně a umožnit její ekonomické a sociální propojení se zbytkem BOMIE.


Cvičení TRIDENT  / Zdeněk Koza

Rozehra byla následující. Zpravodajské skupiny Bomije získaly informaci o zvýšené aktivitě Tilandských ozbrojených sil v blízkosti hranic a tedy došlo k úkolování elitní jednotky AČR získat informace, či potvrzení o nelegálních aktivitách na území Bomie.

Jednotka tedy v pondělí vyslechla bojový rozkaz z nadřízeného stupně a vzhledem k tomu, že šlo o dvě průzkumné skupiny, tak si velení vyslechlo dva podřízené bojové rozkazy, které určily úkoly pro každého jednotlivého vojáka. Prvotním úkolem bylo vyhledat a zaujmout základnu ze které by mohli skupiny plnit další taktické úkoly.

V úterý pod rouškou tmy došlo k zasazení skupin do zájmového prostoru. "Vybrat nejvhodnější místo pro základnu není vůbec jednoduché. My jsme se přesouvali celý den nebezpečným prostorem, tedy pomalu a s důrazem na minimální zanechání stop," prozrazuje něco z taktických dovedností velitel jedné ze skupin rotmistr Jiří F.

 
Cvičení TRIDENT  / Zdeněk Koza

Po celém dni se nakonec oběma skupinám podařilo najít vhodné místo. Na druhém nejvyšším kopci. Proč? "Našli jsme místo, které je přirozeně dobře zabezpečené, v podstatě špatně přístupné, protože kdyby nás někdo stopoval, tak by musel do velmi prudkého kopce a vzhledem k tomu, že z našeho orlího hnízda máme výborný přehled, tak bychom nebyli zaskočeni. Samozřejmostí jsou čtyřiadvacetihodinové hlídky a nejrůznější nástrahy, kdyby se přece jen někdo snažil přiblížit," upřesnil druhý z velitelů četař Bohumil S.

Skupiny tedy vytvořili zázemí pro plnění dalších úkolů. První už přišel v noci. Zpravodajská informace hovořila o tom, že se skupina setká s civilním zdrojem. Cílem je, aby vojáci byli schopni pracovat i s civilním prostředím. Skupina se tak dozvěděla, že se přes zájmové území budou pohybovat tři podezřelí, kteří patří ke skupině Black Skulls a jejichž cílem je krom distribuce drog i možnost teroristického útoku na civilní obyvatelstvo přilehlých vesnic.

 
Cvičení TRIDENT  / Zdeněk Koza

Dozvěděli se tak, přibližnou trasu jejich přesunu, kterou si skupiny v den plnění úkolu ověřili za pomoci moderních bezpilotních prostředků, a to v čase kdy se předpokládal jejich přesun. Došlo tedy k potvrzení, že tři muži opravdu míří do cílové oblasti a další informace hovořily o tom, že se jedná o ozbrojené muže, kteří jsou ochotni klást odpor.

"Vojáci měli více možností jakým způsobem postupovat," prozrazuje nadporučík Roman R. "Rozhodli se, že po upřesnění pozice za pomoci Scan Eagle, budou sledovat tři podezřelé v jejich stopách a překvapí je. Tento záměr se ukázal jako dobrý. Podezřelí se mezitím přesunuli do cílové zóny a elitní skupina je mohla sledovat a dobře naplánovat další postup," pokračoval.

"Pomalu jsme se skrytě přesunuli podél potoka, tak aby bylo složité nás vystopovat," mluví za stranu rozehry "drogových dealerů" poručík Tomáš P. "Došli jsme na místo, kde naše skupina má překladiště a aniž bychom cokoli tušili, jsme si udělali pohodlí. Asi po 30 minutách jsme byli dokonale zaskočeni. Z lesa na nás vyskákalo asi sedm maskovaných vojáků a než jsme se nadáli, tak jsme byli spoutání a vyslýcháni," pokračuje poručík.

 
Cvičení TRIDENT  / Zdeněk Koza

"A to, že to kluci vzali z gruntu, o tom vůbec nepochybujte. Nechci zabíhat do detailů, jakým způsobem se vyslýchá zadržený, ale rozhodně to není nic příjemného. Všechno se dělo samozřejmě pod dohledem řídícího a tak, aby se nikomu nic nestalo. Samozřejmě, že jsme nějaké informace po hodině vyslýchání poskytly," teď už s úsměvem říká poručík Tomáš P. Jen pro naznačení. Je pod nulou, všude okolo sníh a věci které máte na sobě kvůli tepelnému komfortu, na vás při vyslýchání vůbec nemusí zůstat.

Po prvotním výslechu odebrání vzorků DNA a otisků prstů byli zadržení předáni na zpravodajskou skupinu. Mezitím se elitní vojáci stáhli zpět na svou základnu. Zpravodajská skupina získala další informace, které následně poskytla úderné skupině.


Cvičení TRIDENT  / Zdeněk Koza

"Informaci jsme předali takovou, že tři zadržení prozradili, že jejich cílem nebyly výjimečně drogy, ale za nemalý obnos měli podniknout teroristický útok na blízkou vesničku Tisovku. Dále, že ze slíbené finanční odměny jim měla být poskytnuta první polovina následující den mezi 10-11 hodinou, a to na místě, kde byli zadrženi," prozrazuje rotmistr Patrik J. "Přičemž bylo z dalších zdrojů patrné, že by se mohlo jednat o zpravodajského důstojníka Tilandské armády," pokračoval rotmistr.

"Úkol tedy zněl: zadržet tuto osobu a získat případné potvrzení, že TDA přes veškeré ujišťování světových mocností, včetně OSN stále nezákonně operuje na území cizího státu. Ovšem průzkumný tým neměl další přesnější informace, kromě cílové oblasti a přibližného času," dodal rotmistr, který je také příslušníkem zpravodajské skupiny 42. mechanizovaného praporu.

"S informacemi o úkolu jsme byli seznámeni večer a naším cílem tak bylo během následných hodin připravit plán, který by neměl trhlinu. Díky průběžné průzkumné činnosti jsme zúžili možnost kudy může případný cíl přijet. Velmi brzy ráno jsme se přesunuli ze základny směrem k vytipované cestě a připravili na vozidlo léčku, tak abychom minimalizovali případné nebezpečí přestřelky," prozrazuje rotmistr Jiří F.


Cvičení TRIDENT  / Zdeněk Koza

Po několika hodinách čekání jsme se dočkali. Píši dočkali, protože jsem byl v sestavě úderného týmu jako zástupce zpravodajské skupiny. Nová informace, kterou jsem týmu předal, hovořila o operaci bomijské policie v blízkosti zaujaté léčky. A pro náš úkol by nebylo vhodné se s policií potkat. Proto byl nakonec jako nejvhodnější časový horizont určen limit osmi minut.

Od odpálení nálože pod autem, tak abychom znehybnili vozidlo až po stáhnutí týmu zpět do lesa bylo tedy určeno toto časové okno. Tým byl přesně rozdělen a každému jednotlivci byla přiřazena činnost, kterou bude vykonávat.

"Bylo to poučné. Léčku tým připravil dobře. Jakmile jsme zastavili auto, okamžitě z lesa vyběhli vojáci, kteří nás s křikem vytáhli z auta a během pár sekund jsem byl spoután a měl zavázané oči," prozrazuje poručík Tomáš P., který měl úlohu protivníka. "Fakt to bylo rychlé," říká rotmistr Patrik J., který tentokráte hrál nepřátelského důstojníka.


Cvičení TRIDENT  / Zdeněk Koza 

"Ani sekundu nepromeškali. Okamžitě pouta, zavázané oči, osobní prohlídka, prohlídka auta, neustálé dotazování, neustálá snaha dostat nás mimo komfortní zónu, tak abychom příliš nevzdorovali a stále jsem slyšel odpočítávání nějakého času," vzpomíná Patrik J. "Až později jsem se dozvěděl, že velitel jednotky sledoval čas a informoval své vojáky, a samozřejmě korigoval postup při získávání důkazů a prvotním vyslýchání," dodal Patrik J.

Časový limit byl dodržen. Tým získal nezvratné důkazy o diverzní činnosti TDA na území cizího státu. Totožnost byla potvrzena na základě otisků a DNA. Získány byly mapy, hesla a kmitočty radiového provozu TDA, zbraně. Za osm minut byli zadržení předáni zpravodajské skupině a po úderné jednotce jako by se slehla zem.

Při jejich přesunu jim byl upřesněn další úkol, který zněl: přesunout se na místo vyzvednutí. Po týdnu usilovné práce, tak byla mise splněna a vojáci se mohli s dobrým pocitem vrátit do své domovské posádky v Táboře.

Nahlásit chybu v článku


Související články

České speciální síly na cvičení Trident Juncture 2015

Na jihu Evropy v rámci cvičení Trident Juncture 2015 (TRJE 2015) cvičí 36 000 vojáků. Cílem cvičení ...

Modernizace Armády České republiky mezi roky 2016 až 2020

V březnu letošního roku ministerstvo obrany schválilo Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu ...

L-159 ALCA se na cvičení Trident Juncture 2015 střetl s ptákem

28. říjen 2015 byl pro čáslavskou jednotku v Zaragoze dnem velkého štěstí. V odpoledních hodinách se ...

71. mechanizovaný prapor cvičí na Libavé

Uplynulé dny znamenaly pro všechny příslušníky 71. mechanizovaného praporu další intenzívní pobyt ve ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • npor. Roman R.
  20:31 06.12.2015

  Zdravím a díky za názory. Vítám vaše pohledy "zvenku", pomohou mi odstranit chyby a provést úpravy pro co nejlepší výsledek. V současnosti pracujeme na jednoduchém webu, který bude ...Zobrazit celý příspěvek

  Zdravím a díky za názory. Vítám vaše pohledy "zvenku", pomohou mi odstranit chyby a provést úpravy pro co nejlepší výsledek. V současnosti pracujeme na jednoduchém webu, který bude přinášet dění z Bomie. To je hlavní rys tohoto námětu - pokusíme se o to, aby žil, a vaše připomínky tomu mohou jen pomoci.

  Ve své kritice máte pravdu částečně. Pokusím se obhájit a vysvětlit některé věci.

  Prvně nesouhlasím s vaším postojem vůči Tilandu a Bomii. Zkuste si klást více otázek. Souhlasíte, že pokud by se stali obětí násilí lidé české národnosti na Slovensku, opravňuje nás to k vyslání armády na území suverénního státu? Jak je možné, že tak krátce po vypuknutí nepokojů byla tilandská armáda schopna útoku velkého rozsahu? Proč útočila na bomijskou armádu, když chránila tilandské občany před Černými lebkami?

  Ten námět je postaven jako výchozí situace, tedy aktuální stav. Ano, Bomie nefunguje, jak by měla a Dvoudenní válku z větší části zavinila neschopnost jejích ozbrojených sil, ale ruku na srdce, kdybychom my zažili agresivní vpád silného protivníka, který by srovnal část státu se zemí a způsobil by významné ztráty ozbrojeným silám, vyvolalo by to obdobné zhoršení bezpečnosti. A nebudu moc prozrazovat, ale co když masakr tilandského etnika i pozdní reakce bomijské armády bylo plánem Tilandu?

  Fiktivní Bomii jsem zvolil proto, abychom nepůsobili na vlastním území, ale pouze v rámci jednotlivých operací, tak abychom udrželi shodu s režimem výcviku v posádce a ve výcvikovém prostoru.

  Záměrně není z námětu jednoznačné, kdo je ten "špatný" a kdo "hodný". Obě organizace, Černé lebky i Bojovníci Zóny, mají potenciál být hrozbou bezpečnosti Bomie a obzvlášť Zóny. Časem se uvidí, zda Bojovníci Zóny vlastně nejsou tím největším problémem v oblasti. Podstata těchto entit v námětu je prozaická - pro výcvik jsem potřeboval mít k dispozici coby hrozby dvě ozbrojené skupiny - jednu ideologickou a jednu obchodně zaměřenou a jako třetí stát s pravidelnou armádou. Podle aktuálních potřeb výcviku a úkolů od velitele brigády a praporu pak upravím další vývoj situace v Bomii, abychom působili proti tomu správnému protivníkovi.

  Fiktivní názvy mi v námětech také vždycky vadily, ale to vadí zejména, pokud je to námět na jedno cvičení, teď bychom měli tento námět používat několik let, a to už si člověk zapamatuje. Reálné názvy lze použít u obcí, ale u států je to už nekorektní, před několika lety jsem zaznamenal dokonce menší skandálek, když policie cvičila dle námětu, v kterém bylo Německo protivníkem.

  Navíc jsou v plánu i video s přehledem o situaci (přece jen je lepší mít desetiminutové video v chytrém telefonu než 30 stránek textu) a reportáže přímo na cvičení plus samozřejmě zmíněný web a facebookový profil. To umožní všem vojákům pochopit, kde jsou a co se děje.

  Dobrý postřeh měli ti, co vidí v Bomii a ČR jakousi variantu ČSFR. Nechtěl jsem do toho tahat NATO, to už je pak složitější.

  Angličtina versus němčina - samozřejmě by bylo nejlepší mít kompletní Tiland v němčině stejně jako jeho média atd. Z praktických důvodů (německy hovořících vojáků není v AČR dost) jsem přidal jako úřední jazyk i angličtinu, abychom mohli simulovat protivníka i při komunikaci s obyvateli.

  Vítám případné dotazy a návrhy na zlepšení. Díky za přečtení.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  20:09 02.12.2015

  Jj, taky jsem to zaznamenal a zajímalo by mě, kam půjdou. Předpokládal bych, že se něco dokoupí 601. skss, něco by mohlo jít tomu jejich podpůrnému útvaru. Ale s ohledem na ...Zobrazit celý příspěvek

  Jj, taky jsem to zaznamenal a zajímalo by mě, kam půjdou. Předpokládal bych, že se něco dokoupí 601. skss, něco by mohlo jít tomu jejich podpůrnému útvaru. Ale s ohledem na uvolněné prostředky by se snad mohlo konečně dostat i na 43. vpr. Nepředpokládám, že by se je někdo chystal namontovat na helikoptéry.

  Jen mě překvapilo, že by se cena jedné střely měla dneska pohybovat kolem 250k $, tedy kolem 5M Kč :-O Našel jsem to u několika zdrojů, z více nákupů, takže to asi nebude úplně mimo. V tom případě jich zas tolik nenakoupíme :-( Ale furt lepší než mít dvanáct kusů... nebo nic.Skrýt celý příspěvek

 • Left
  18:36 02.12.2015

  Omlouvám se za off topic, ale tohle je alespoň článek o AČR, tak to dávám sem. Chystá se nějaký článek, který by trochu upřesnil záměr pořídit FGM-148 Javelin pro AČR v celkové ...Zobrazit celý příspěvek

  Omlouvám se za off topic, ale tohle je alespoň článek o AČR, tak to dávám sem.
  Chystá se nějaký článek, který by trochu upřesnil záměr pořídit FGM-148 Javelin pro AČR v celkové ceně 254 milionů? Podle ceny to vypadá, že to bude víc, než ty 3 launchery, které šly k 601...

  http://zpravy.e15.cz/domaci/ud... Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  16:33 01.12.2015

  Jako ty smyšlené názvy jsou strašná kravina. To určitě vymyslel nejaké expert z VA Vyškov. Na cvičení si ty blbosti a zkratky s tím spojené nikdo nepamatuje a to pak do obecného ...Zobrazit celý příspěvek

  Jako ty smyšlené názvy jsou strašná kravina. To určitě vymyslel nejaké expert z VA Vyškov. Na cvičení si ty blbosti a zkratky s tím spojené nikdo nepamatuje a to pak do obecného chaosu přináší další zmatky.Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  13:07 01.12.2015

  Pánové tak do toho se opravdu zatáhnout nenechám, takže hodně zdaru.:o)

  Pánové tak do toho se opravdu zatáhnout nenechám, takže hodně zdaru.:o)

 • crusader
  12:38 01.12.2015

  Stirling: Politiku do toho zatáhl už námět cvičení. Pro výcvik naší armády si umím představit úplně jiné náměty cvičení (ochrana státní hranice, zadržení převaděčů, pátrání a ...Zobrazit celý příspěvek

  Stirling: Politiku do toho zatáhl už námět cvičení. Pro výcvik naší armády si umím představit úplně jiné náměty cvičení (ochrana státní hranice, zadržení převaděčů, pátrání a zneškodnění podezřelého z teroristického útoku atd.) a přitom se dá cvičit přesně to samý jako v tomhle cvičení.
  Opravdu nevím, proč se cvičí řešení problémů v nějakém cizím státě, notabene když si ty problémy (podle námětu cvičení) přivodil ten stát sám svojí neschopností a zkorumpovaností svých bezpečnostních sil. A nepište sem, že jsme v NATO a proto jsme vázaný nějakýma smlouvami, v námětu cvičení vůbec nic o spolupráci s nějakými dalšími státy koalice není, jen že Českou republiku a stát DAHANY (což je soused TILANDU -"udajného agresora" který chránil svoje menšiny v sousedním státě před genocidou) vyzvala k pomoci jakási PROZATÍMNÍ vláda BOMIE.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  11:44 01.12.2015

  Stirling: mě teda úplně košér ochrana cizích mafiánů naší armádou nepřijde. A to že jsou ti mafiáni prorostlí s civilní policií tomu jen dodává korunu. Co s tím naše ozbrojený ...Zobrazit celý příspěvek

  Stirling: mě teda úplně košér ochrana cizích mafiánů naší armádou nepřijde. A to že jsou ti mafiáni prorostlí s civilní policií tomu jen dodává korunu. Co s tím naše ozbrojený složky v cizím státě, kde neznají místní reálie, asi udělají? Budou postupovat podle zadání místních kontaktů, kterým buodu muset věřit, a nakonec můžeme zjistit, že jejich pomoc dopadne úplně stejně, jako ta policejní akce, která je zmiňovaná v začátku - zlikvidují malé ryby a upevní moc velkých kartelů.Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  10:59 01.12.2015

  Mě tedy nepřijde normální tahat nějakou politiku i do článku o výcviku naši armády a tím myslím zdejší příspěvky - někam patříme a jsem za to rád. Naopak vítám, že naše armáda ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě tedy nepřijde normální tahat nějakou politiku i do článku o výcviku naši armády a tím myslím zdejší příspěvky - někam patříme a jsem za to rád. Naopak vítám, že naše armáda necvičí jak obsazovat nenápadně Slovensko, ale naopak se učí boji proti tomu. Určitě je tohle trend současnosti díky rusku a doufám, že se v tom bude pokračovat.
  V budoucnu by mohli vzniknout i přímo policejně-vojenské jednotky, které budou na tuto činnost přímo vycvičeny a naopak v době míru by výrazně mohli pomáhat policii při různých větších akcích (protiteroristických opatřeních, zatýkání, ostraha atd.).Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  10:21 01.12.2015

  pro upřesnění tím státem ale nemyslím SSSR

  pro upřesnění tím státem ale nemyslím SSSR

 • crusader
  10:13 01.12.2015

  pro charlie to máš vysvětlený v tom pdf BSP - bomijská státní policie , BMP -bomijská místní policie. Fascinuje mě jak jsou všechny názvy z angličtiny, když jeden ze ...Zobrazit celý příspěvek

  pro charlie
  to máš vysvětlený v tom pdf BSP - bomijská státní policie , BMP -bomijská místní policie.

  Fascinuje mě jak jsou všechny názvy z angličtiny, když jeden ze účastněných států (podle pdf s námětem) tvořil původně Německo a vznikl rozdělením Německa na dva státy. To jim byla zakázaná němčina nebo z radosti z vlastní kapitulace přijali angličtinu?

  pro knaak
  no mě Bomie připomíná spíš jistý nejmenovaný stát na východní hranici bývalého ČeskoslovenskaSkrýt celý příspěvek

 • Knaak
  09:59 01.12.2015

  Opravdu se musí používat při cvicěních smyšlené názvy států a ozbrojených skupin? Je to trochu matoucí. Proč nenapsat scénář reálněji? Například místo Bomie Kosovo, místo Tilandu ...Zobrazit celý příspěvek

  Opravdu se musí používat při cvicěních smyšlené názvy států a ozbrojených skupin? Je to trochu matoucí. Proč nenapsat scénář reálněji? Například místo Bomie Kosovo, místo Tilandu Srbsko?

  Souhlasím s Charliem, nasazení našich vojáků ve státu, který problém vytvořil, proti státu, který se brání a chrání své krajany. Jenže Bomie je kamarádíček NATO a EU, takže hurá na ten odporný Tiland co si dovolil jednat samostatně!

  Chápu, že je to jen cvičení. Ale pokud to má být reálné, jak je zmíněno v článku. Tak znějakých reálných směrnic musí cvičení vyjít. Jestli bude naše armáda takto v budoucnu nasazována, tak je to dost smutné.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  08:53 01.12.2015

  V článku mi chybí vysvětlení, koho označují zkratky BMP a BSP, ale tak nějak sem vydedukoval, že to budou nějaké vlásní složky Bovie. Ale shrňme si to: Bomie je bordelstát, v ...Zobrazit celý příspěvek

  V článku mi chybí vysvětlení, koho označují zkratky BMP a BSP, ale tak nějak sem vydedukoval, že to budou nějaké vlásní složky Bovie.

  Ale shrňme si to: Bomie je bordelstát, v jehož části si mafie dělá co chce a návdavkem začne mordovat potrhlíky, kteří etnikem patří k sousednímu státu. Ten se naštve a provede vojenskou operaci, jejímž cílem má být potlačení těhle mafiánů a ochrana svých krajanů na území cizího státu, jenže mezinárodní společenství se postaví ve třmenech a spustí povyk, takže se zase stáhnou.

  Milí Bomiáni se ale nejsou schopni postarat o nastolení pořádku v pohraničí, místo toho jejich složky tajně podporují mafie na tomto území operující, které dále pokračují v distribuci drog a terorizaci národnostní menšiny. Tiland samozřejmě chce chránit svoje krajany, takže se snaží tyto mafie rovněž ovlivňovat, aby když už dělaj bordel, alespoň nechaly na pokoji "jejich civily".

  A do tohohle bordelu, za nějž odpovědnost leží hlavně na Bomii, se pošlou naši vojáci, aby za bomijské bezpečnostní síly tahaly horké kaštany z ohně. No, potěš koště...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...