Evropská zbrojnice pro tanky Leopard 2

Leopard 2A5 německé armády; větší foto / Bundeswehr-Fotos; CC BY 2.0

Německá firma KMW (Krauss-Maffei Wegmann) za spolupráce s Evropskou obrannou agenturou EDA (European Defence Agency) navrhuje vytvoření flotily evropských tanků v nejmodernější konfiguraci Leopard 2A7 EU a následně chce tyto tanky poskytovat formou leasingu dalším evropským zemím. Cílem je umožnit především zemím střední a východní Evropy přejít ze zastaralé sovětské na moderní západní tankovou techniku v rámci svých omezených finančních možností.

Na konci ledna redakce Armádních novin navštívila centrálu KMW v Mnichově. Zástupci KMW při prezentaci a ukázce výrobních prostor představili především program hlavního bojového tanku MBT (Main Battle Tank) Leopard 2, bojového vozidla pěchoty (BVP) Puma a ženijních mostů LEGUAN. O všechny tyto typy zbraňových a ženijních systémů projevuje zájem Armáda ČR.

 

 

Dnes se zaměříme především na program Leopard 2, který patří k nosným výrobním a obchodním programům KMW.

 

Armáda ČR plánuje přejít na nové MBT v roce 2025. Ze všech možných kandidátů, jako je americký M1A2 Abrams, francouzský Leclerc nebo britský Challenger 2, bude pro Armádu ČR jednoznačně nejdostupnějším (z hlediska rychlosti dodávek, snadnosti technické a výcvikové podpory, geografické blízkosti, obchodních vztahů atd.) německý MBT Leopard 2.

 

Německo s Francií sice v rámci programu MGCS (Main Ground Combat System) vyvíjí nový “eurotank”, ale podle zástupců KMW zavedení prvního MGCS (někdy nazývaného Leopard 3) do Bundeswehru (BW) je realisticky plánováno spíše v polovině 30. let 21. století. První dodávky MGCS pro zahraniční zájemce lze tak očekávat až kolem roku 2040.

 

Tanky Leopard 2 proto zůstanou ve výzbroji (a budou průmyslem podporovány) minimálně do roku 2040, spíše do roku 2050. Z tohoto důvodu se počítá s vývojem nových verzí Leopardů 2 a instalaci nových technologií, jako je nabíjecí automat, nový power-pack, prostředky aktivní ochrany (APS) nebo s vývojem munice nové generace.
 

Leopard 2 je možné osadit nabíjecím automatem, ale například BW tuto technologii vysloveně odmítá a požaduje čtvrtého člena (nabíječe) posádky. Důvodem je požadavek BW provést první tři výstřely do sedmi sekund. První náboj musí být proto v nábojové komoře kanónu, jeden náboj musí držet nabíječ a pancéřové dveře schránky musí být otevřené, aby mohl nabíječ rychle přebít.
 

Důvod je následovný – pokud Leopard 2 nevyřadí prvním výstřelem protivníka, provede velmi rychle korekci palby a okamžitě podruhé nebo potřetí vystřelí na stejný cíl. Nepřátelský cíl tak ztratí možnost provést odvetnou palbu. Avšak zároveň v tomto časovém limitu je odhalena pozice střílejícího tanku a ten musí palebné stanoviště urychleně opustit, aby se chránil před odvetnou nepřátelskou palbou jinými protitankovými prostředky.

 

Nyní se dostáváme k otázce, jaké možnosti má Armáda ČR v případě modernizace svého tankového vojska.

 

Dle zástupců KMW jsou v podstatě tři možnosti:

+ Nákup vyvíjených moderních tanků (velmi nákladné)

+ Nákup použitých tanků (pokud jsou k dispozici)

+ Nebo využití společného projektu kolektivní obrany s principem „Sharing&Pooling“
 

Problémem AČR je především malý počet poptávaných tanků, protože Armáda chce vyzbrojit pouze dva tankové prapory (2×30 tanků). Dle zástupců KMW je nákup tak malého množství nových tanků nevýhodný v obou výše uvedených variantách. Postavit od nuly dva tankové prapory si vyžádá investici ve výší minimálně 1 miliardy euro (více než 24 miliardy Kč). Navíc plná integrace nových tanků (resp. každého nového složitého zbraňového systému) do bojových jednotek trvá obvykle šest až 15 let.

 

Leopard 2A6 německé armády

 

Další možností je nákup použitých tanků. Zde však není možno garantovat, zda a v jakém technickém stavu budou tanky v době poptávky k dispozici. Jednání o koupi použitých tanků jsou navíc striktně bilaterální mezi oběma státy a průmysl nenese žádnou odpovědnost krom obvykle stanovených garancí.

 

Možnosti výše uvedené mají celkem jasná negativa. Z tohoto důvodu právě vzniká koncept OMBT-Leo2, tzv. “evropská zbrojnice” tanků Leopard 2. Cílem OMBT-Leo2 je využít přebytkové tanky Leopard 2 evropských zemí (poskytovatelé), modernizovat je na standard Leopard 2A7 EU (vychází z Leopard 2 A7V) a formou leasingu je nabízet společně s kompletním balíčkem služeb dalším zemí (příjemci).

 

Při návštěvě Armádních novin v centrále KMW byla zmíněna i možnost projektu tzv. vozidla palebné podpory. Není to ani tank ani BVP, respektive na podvozku BVP je instalován kanón velké ráže. Švédsko kdysi tuto variantu vyvinulo a testovalo a dnes je uživatelem Leopard 2. Norsko se touto možností též zaobíralo a po zhodnocení všech pozitiv a negativ se také rozhodlo pro modernizaci Leoprad 2.

 

Základní rysy tanku Leopard 2A7 EU:

+ 3. generace zaměřovacího systému pro velitele a střelce, vzájemně nezávislé větve;

+ programovatelná, ve vzduchu vybuchující munice;

+ ventilace s klimatizací pro nasazení v zahraničních misích;

+ nezávislá jednotka APU 20 kW (všechny systémy tanku mohou být v činnosti bez spuštěného motoru, nižší IR stopa, úspora PHM apod.);

+ vylepšené pojezdové a pásové ústrojí (má lepší meziopravní resurz);

+ kompletně přebudované rozhraní člověk-stroj pro ovládání tanku (dotykové displeje atd.);

+ přední i zpětná denní a noční kamera pro řidiče;

+ další dodatečné pancéřování zepředu a ze stran nad úroveň poslední verze A6 aplikující poslední poznatky z konfliktu na Ukrajině, v Iráku a Sýrii.

 

Repase tanků Leopard 2 ve výrobních prostorách KMW v Mnichově; větší foto / archív autora

 

Podle zástupců KMW je na evropském trhu k dispozici zhruba 300 starších přebytkových tanků Leopard 2, ale realisticky dostupných je spíše 150 přebytkových tanků. Část tanků ale zůstane vždy v rezervě Evropské zbrojnice kvůli nutnosti okamžité náhrady, v případě závažné poruchy zapůjčených tanků.

 

OMBT-Leo2 kromě zemí, které poskytnou své tanky a zemí, které si tanky pronajmou, počítá také se státy, které prostřednictvím projektu budou chtít výhodně modernizovat svou flotilu tanků Leopard 2 na jednotný evropský standard Leopard 2A7 EU a tím dále snižovat náklady pro všechny v projektu zapojené státy.

 

Mezi potvrzené poskytovatele patří Španělsko, Řecko, Rakousko a Švédsko. Právě ve Španělsku si zástupci Armády ČR prohlíželi starší Leopardy 2A4, ale dle armády byly ve velmi špatném technickém stavu. Nicméně podle zástupců KMW (a jak se zástupci Armádních novin mohli přesvědčit na vlastní oči) jsou na jednotnou nejvyšší úroveň repasovány tanky v jakémkoliv stavu.

 

V rámci programu OMBT-Leo2 je pronájem plánován na deset let s tím, že po celou dobu bude k tankům nabízen kompletní balík služeb (technická podpora, výcvik, náhradní díly), kromě paliva a munice, jež si hradí uživatel sám dle konkrétní spotřeby. Pronajímatelé tanků Leopard 2 jsou nebo se samozřejmě stanou členy sdružení LEOBEN, která pomáhá s provozem tanků Leopard 2 a usnadňuje provozovatelům údržbu a modernizaci tankové flotily s využitím poznatků a podnětů ostatních členů LEOBEN.

 

Prostor pro montáž/demontáž (včetně zátěžových testů) věží tanku Leopard 2 na podvozky; větší foto / archív autora

 

S tím i souvisí případně mnohem snadnější školení a výcvik českých osádek tanků i personálu údržby. Samozřejmě v případě potřeby lze vše vybudovat v ČR, nebo opět v souladu s projektem „Sharing&Pooling“ využít výcvikové a školicí možnosti BW, minimálně při zavádění techniky do AČR. Koncept BW navíc počítá s tím, že školící centrum má vlastní tanky, takže kvůli výcviku není nutné vlastní tanky přesouvat. Tak mohou být například tanky Leopard 2 bojových jednotek využity permanentně jako předsunutá vojenská-výcviková technika v Pobaltí a rotující osádky cvičeny ve výcvikovém středisku na k tomu určených vozidlech. Eliminace permanentního stěhování techniky znamená nemalé finanční úspory.

 

Roční leasingová cena za jeden tank, a to včetně kompletního balíku služeb, má být 1 milion až 1,3 milionu euro ročně. Minimálně lze pronajmout 13 tanků Leopard 2A7 EU. Dle prezentace KMW k výcviku instruktorů posádek je třeba 40 dní a k výcviku instruktorů servisu/údržby (úroveň MES 1 / MES 2) 20 dní. 

Cena je vztažená k maximálnímu ročnímu nájezdu a počtu vystřílené munice (v mírovém stavu) tankové roty v počtu 10 tanků – 13 000 km a 520 ks munice. Pevně daná cena je výhodná pro velmi jasné a snadné dlouhodobé finanční plánování armády. Průběh kilometrů a spotřeba munice byla též kalkulována dle průměru velkých uživatelů, takže pro malé uživatele, jako by byla např. AČR, je limit naddimenzován.

 

Veškeré pronajaté tanky lze opatřit národní kamufláží a výsostnými znaky. V případě válečného stavu pak lze tanky použít dle potřeby jednotlivých států, jež je mají v užívání. Po skončení leasingu pak tanky projdou další modernizací (jež je též realizována v průběhu pronájmu) a nájemci mohou tanky odkoupit nebo se vrátí původním majitelům.

 

Nová korba tanku Leopard pro armádu Kataru; větší foto / archív autora

 

V současné době zmínění poskytovatelé již své tanky pro projekt evropské zbrojnice nabídli. Nyní se hledají státy, které mají zájem o pronájem. O účast v projektu silně usiluje Polsko, ale EDA dává přednost zapojení menších států střední a východní Evropy. Polsko již provozuje velkou flotilu tanků Leopard, a navíc by odebralo prakticky všechny tanky Leopard 2A7 EU evropské zbrojnice.

 

Mezi potenciální zákazníky tak patří Česká republika, zájem již vyslovilo Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Malta, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Slovensko má nyní jiné priority. Jde o země, které mají zájem přezbrojit pouze několik praporů nových tanků (nebo dokonce pouze jeden). Dle zástupců KMW jednání s EDA o projektu OMBT-Leo2 potrvá ještě dva roky a stejnou dobu trvá modernizace tanků na standard Leopard 2A7 EU a jejich předáním prvním uživatelům. Pokud Armáda ČR bude mít o projekt zájem, může první tanky Leopard 2A7 EU získat již v letech 2022 až 2023.

 

Důležité je, že tanky vyčleněné do Evropské zbrojnice jsou stále v majetku a evidenci jednotlivých států. Nedochází tedy v žádném případě k porušení mezinárodních úmluv a kontrolních mechanismů OBSE.

 

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Modernizovaný tank M1A2 SEPv3 pro americkou armádu

Podle magazínu SCOUT americká armáda (US Army) za nedlouho obdrží pro účely vojskových zkoušek první ...

Nejnovější tanky Leopard 2A7V pro německou armádu

Německá firma Rheinmetall před několika dny oznámila podepsání smlouvy na modernizaci 104 tanků ...

Německá ponorková flotila mimo provoz

Německé námořnictvo oficiálně provozuje šest diesel-elektrických útočných ponorek Typ 212A. Ve ...

Bojové vozidlo nové generace NGCV: US Army hledá v zahraničí

Americká armáda (US Army) v rámci programu NGCV (Next-Generation Combat Vehicle) hledá nové pásové ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 8
 • KOLT
  12:57 15.02.2018

  Starlight, čili sílu, která by zvládla smáznout většinu evropských armád... slušné. Výborně.

  Jirosi, jenže to už Leopardy přes deset let provozovali! To se jich jako měli zbavit a začít odznova? Lepší dokoupit nemodernizované a s co největším zapojením domácího průmyslu modernizovat. Což dělají, takže je to přesně tak, jak jsem psal. Sorryjako.

 • Rase
  10:54 15.02.2018

  Na velitelském shromáždění premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že armáda má jeho plnou podporu. Doufá, že brzo nakoupí nejen nové vrtulníky a radary, ale i další techniku. Vzpomněl na svou návštěvu tankové jednotky v Přáslavicích. "Tam jsem měl pocit, že jsem ve vojenském historickém muzeu," popsal Babiš.

 • Starlight
  01:10 15.02.2018

  Opravím svůj příspěvek ze dne 11.02.2018 z času: 01:33. Tanků není nikdy dost:-)

  US ARMY nebude ve svých evropských předsunutých skladech rozmisťovat jeden obrněný brigádní tým ABCT, ale hned celou obrněnou divizi!

  Materiál by měl zahrnovat 2 obrněné brigádní týmy ABCT (jeden modernizovaný), 2 dělostřelecké/raketové brigády, PVO, ženijní vybavení, zdravotnický vybavení, munice a zásoby a přepravní prostředky.

 • Jirosi
  19:20 14.02.2018

  Kolt:"Leopardy koupili v dobách, kdy to bylo hrozně výhodně a kdy nikoho moc nenapadlo, že se Německo "zvrhne"."

  V roce 2013, byla Merkelová u moci už 7. let. Válka v Syrii probíhala už 2 roky. A v Němcku požádalo o azil 130 000 lidí, v celé EU 434 000.

 • KOLT
  17:56 14.02.2018

  Ono jim právě není moc jedno od koho – skoro všechno se snaží nakoupit doma nebo v USA... Leopardy koupili v dobách, kdy to bylo hrozně výhodně a kdy nikoho moc nenapadlo, že se Německo "zvrhne". Dneska se snaží si na nich dělat modernizaci co nejvíc doma (zajímalo by mě, jak kdo přišel na to, že se všechno doveze z Německa a Poláci to jen navaří). Navíc si doma dělají modernizaci T-72, čili i v případě rozhádání se s Německem by nebyli bez tanků.

 • Jirosi
  16:54 14.02.2018

  Fenri: Nikdo tu Poláky nekritizoval, ale jen se srovnával s námi. Oni pokud mohou výhodně sehnat techniku co posílí jejich bojeschopnost tak neváhají, nevymlouvají se, ale nakupují. A je jim více méně jedno od koho.

 • fenri
  07:20 14.02.2018

  Rase - tak to vidíme stejně. mně se jen nelíbila ta formulace "schlamstnou" a "dlouhý nos". Prostě Poláci to dělají tak, jak je správně. Posílit svojí armádu a pokud možno nechat co nejvíc peněz doma.

  Jara - zajímavé. A z mých podobných vět o Německu jste dělal rozsáhlé elaboráty o tom, že nenávidím Německo.

 • Jara
  23:48 13.02.2018

  Fenri
  Já necítím nenávist vůči Polsku ..... jen se vám snažím pomalu vysvětlit, že nezáleží jestli si ty tanky pronajmem už modernizované nebo si je koupíme ( na šrot) a budem si je po vzoru Poláků snažit modernizovat sami. Stejně budem při té modernizaci a následném provozu závislí na Německu ( já na tom nevidím nic špatného) akorát s tím, že při hraní ve stylu Polska všechno made in Czechia nás to vyjde podstatně dráž.....

 • Rase
  23:10 13.02.2018

  fenri:
  na polském záměru není nic špatného. Času měli dost si ty tanky koupit už dřív (my ostatně taky), jen přišla EDA dřív a pokud její plán nevyjde (nebude zájem), tak asi stejně skončí u poláků. Osobně bych ale radši viděl ty tanky u malých států, pokud bude zájem, než u Polska, Německa atd.

 • fenri
  21:09 13.02.2018

  jara - a furt se ptám, co je na polském přístupu šoatně. Polákům se nehodí? Vy to víte lépe, než Poláci? Tak kdyby se jim nehodil, tak je by je asi nechtěli? A kdyby jim je KMW nechtělo prodat, tak také není o čem, ne? Stále nechápu to kňourání a nenávist k Polákům, že si chtějí koupit tanky tak, aby jim to vyhovovalo. To je snad přirozené.

  PavolR: Já se ptal na to Jirosiho a Jarovo hanění a řeči, jak ukáží prostředník na V4. Pokud byste vy mohl kupit něco, co potřebujete a za cenu, která je pro vás OK a prodejce vám to chtěl prodat, řekl byste "ne, radši počkám, zda to náhodou někdy nebude chtít koupit soused"?

 • Jara
  20:49 13.02.2018

  Fenri
  No , ták právě se jim tenhle pronájem nehodí .... hodí se nám .

  A chtějí si je modernizovat.... to v polském podání znamená, že jim Rheinmetal pošle kit a Poláci si na svých leo 2 sem tam něco přibrousí, privaří instalují věci poslané z Německa a nezapomenou na to dát nálepku made in Poland.
  Ve skutečnosti si je bez německé podpory můžou tak někam vystavit.

 • PavolR
  20:45 13.02.2018

  fenri:
  Haniť určite nie, ale vždy by to bolo pre Poliakov výhodnejšie ako teraz, keď už fakticky nikde v Európe žiadne voľné Leopardy2 nezoženú. :-p
  Keby ich ale táto situácia dotlačila k projektu pozápadnenia T-84 (namiesto blbnutia s modernizáciami T-72), tak by z toho možno aj mohol byť nejaký osoh.

 • fenri
  20:34 13.02.2018

  Jaro: představte si, že vím, že Poláci lea mají. To od vás fakt slyšet nepotřebuji. Ale nevím, co je hnusného na tom, že chtějí koupit další a chtějí si je modernizovat. To je snad jejich věc a je to přirozené.

  PavolR: úplně blbý a lichý argument. Jsou nějaké volné tanky. O nějakém počtu X. Nějaká armáda jich potřebuje Y a jiná Z. Co je na tom, že armáda poptává, co jich chce Y je koupí, když jim to prodejce prodá, a Y je stejné, jako X. Na Z nezbyde.
  Pokud někoho chcete hanit, tak snad toho, kdo ty tanky Polákům prodá, ne? Schvaloval byste, aby se AČR vzdala části akvizičních plánů, třeba ve prospěch Portugalska?
  Co je špatného na tom, pokud se prodávají tanky, je koupit? Buďto je Polákům prodají, tak je koupí, nebo ne. To mají jako Poláci říkat: "No, my sice potřebujeme tanky, brali bychom je, ale počkáme ještě pět, jestli si to snad Češi a Slováci nerozmyslí a nebudou je chtít."

 • PavolR
  19:54 13.02.2018

  fenri:
  Keby napríklad prišli s projektom podobného lízingového razenia, v ktorom by sa modernizovalo na štandard Leopard 2PL EU ... bolo by to nielen racionálne, ale aj tímové voči spojencom ...
  Opravte ma, pokiaľ sa mýlim, ale ani to neskúsili, všetky tanky by chceli iba pre seba.

 • Jara
  19:47 13.02.2018

  Fenri
  Poláci jsou úplně v jiné situaci jednak už leo 2 mají a na těch které mají taky řeší nutnou modernizaci, společně s Rheinmetalem. Nemá pro ně smysl provozovat dva modernizované leo 2 paralelně.

  A polský průmysl je takový specifický, jen tak na oko ..... oni se sice snaží, ale tak nějak mi přijde, že to vždy skončí u nákupu sofistikovaných zařízení ze zahraničí a naledné montáži a aby se maximalizoval podíl domácího průmyslu je ta polská montáž řádně naceněna.

  Osobně si myslím, že daleko smysluplnější cesta je soustředit se na vývoj a výrobu sofistykovanejších systémů a zapojení do evropských zbrojních programů.

 • fenri
  19:21 13.02.2018

  Rase: já pořád nevidím, jaký je "problém" s Poláky. To, že chtějí nechat vydělat svým firmám a ne KMW? Že chtějí, aby peníze alespoň zčásti zůstaly doma? To je problém? To je snad rozumné a racioální jednání, ne?

  Jirosi: znovu se ptám, na ten vztyčený prostředníček a "schlamstávání". to jsou dost negativní konotace. A přitom jednají (resp. chtějí jednat) rozumně a korektně. Tak se vás znovu ptám: jak se mají chovat Poláci, chtějí-li posílit armádu, aby to pro vás nebylo negativní.

 • Rase
  18:31 13.02.2018

  fenri:
  Co jsem se tak koukal, tak cena nového Leopardu 2A7+ je 13-15 milionů eur, což už je pěkný ranec (zdroj viz odkaz). Problém s poláky je v tom, že ti chtějí ty leopardy koupit ve stavu v jakém jsou a zmodernizovat si je sami na standard Leopard 2PL, tedy KMW by z toho nemělo vůbec nic, unifikace nula, EDA by neměla plusové body, menší státy by byly bez možnosti získat tanky a nahradit staré T-72.

  http://www.defence24.pl/czolg-...

 • Jirosi
  16:51 13.02.2018

  Fenri: Nejedná se o nová vozidla, ale o repas uloženek.

  Protože místo těch naších úvah, jesli A, B, nebo dokonce C. Oni na obranu neprdí, ale jednají. Proto mají už dnes svoje L2. Zatím co mi tu máme ty naše..

 • fenri
  07:22 13.02.2018

  Jirosi:
  -pokud spousta států nemá na nové tankz, tak tím, že si je pronajme určitě neušetří. Pochybuji, že je KMW záložna či hrdý sponzor.
  -tanky se nevyplatí žádnému státu )kromě toho, co je vyrábí a prodává). Armáda není o zisku v ekonomické rovině.

  Proč by Poláci tím, že "schlamstnou" tanky ukázali na V4 vztyčený prostředníček? Pokud je nějaká opravdu výhodná nabídka, mají Poláci stát v koutě a čekat, až si to Češi, Maďaři...rozmyslí a vzít teprve až něco zbude? Máte to dost pomotané, nejen s tím češtinem, řekl bych.

 • Jirosi
  17:24 12.02.2018

  Fenri: Souhdruh v Bruselu to organizuje jako společný projekt nic víc.

  Spousta států dnes nemá na nové tanky, nebo se jim ta investice nevyplatí.
  Spousta jiných státu má mobilizační sklady plné starých verzí L2, ale nemá na jejich modernizaci.

  Takže vzniká projekt kdy státy co mají tanky, poskytují tanky. A státy co nemají tanky zaplatí v pronájmu jejich modernizaci. Majitelem ale nebudou Němci, ale původní vlastníci, tedy Švédové, Řekové, Španělé, atd.

  Využití toho, že by se část tanku společně alokovala v pobaltí je jen bonus, na ktérém se nikdo podílet nemusí. Bylo to myšleno jako bonus.

  Místo, aby se tu pěla chvála že si v Bruselu konečně někdo všiml reálného problému. Dokonce vymyslel i smyslu plné řešení. Ne, dokonalé řešení. Se tu klasicky Česky nadává. Moc bych se nedivil kdyby všechny tyhle tank schlamstly Poláci, a opět ukázaly V4 vztyčený prostředníček.

 • Rase
  13:57 12.02.2018

  Osobně si myslím, že ani není potřeba aby byl podvalník pod každý z oněch pronajatých Leopardů atd. zkrátkabylo by to zbytečné vyhazování peněz. Ona ta republika stejně není moc velká. Přáslavice jsou v podstatě uprostřed Moravy a pro občasné vyvezení pár strojů ke cvičení do Čech nebo jinam, se pár vagonů vždycky najde (pár jich mít můžeme). Zkrátka zas to s tím zázemím nepřepálit, jinak to bude dražší než samotné stroje :D
  Rakouský Bundesheer to má myslím dost podobně ale osádky mají vycvičené skvěle (vyhráli loňskou soutěž). Myslím tedy že podobný scénářž by stačil i pro AČR. Osobně doufám, že si ty svoje Leo 2A4 taky nechají zmodernizovat na standard 2A7EU.

  Ony jsou uložené ve městě Wels - Horních Rakousy, a nejsou od Přáslavic zas tak daleko (odhadem jako do Prahy). Tak nějaký výlet se cvičením mi přijde reálnější než jet až do německa nebo nedej bože do Pobaltí.

 • fenri
  13:38 12.02.2018

  V tom případě mírně nechápu, proč se sem zatáhlo téma tankového praporu v Pobaltí, resp. tankového praporu v souvislosti s leasingem AČR.
  Znovu říkám, nejsem proti tankům.
  Jsem primárně proti pronájmu tanků od KMW manažovaném nějakým soudruhem v Bruselu (připomínám třeba prohlášení eurokomisařky C. Maestrom, že se těší, až bílí Evropané budou ve svých zemích menšinou - tak přesně takoví tvoři by se měli držet od AČR na kilometry daleko).
  Za další se domnívám, že větší poměr cena výkon (v reálné a tvrdé válce) nám udělají u nás stavěné BVP se 120 mm kanonem.

  Nákup českých tanků v kontextu Pobaltí bych řešil až poté, co bude zajištěno spojení do pobaltí, až bude nad Pobaltím vybudováno A2/AD, schopné získat nadvládu řekněme od Bialystoku po Rigu a pak bych řešil tanky. Prostě tohle je řešení problému od konce. Ty tanky tam není v případě konfliktu jak dostat a pokud je tam odvezeme teď, tak jsou tam na likvidaci.

 • Rase
  13:16 12.02.2018

  fenri:
  když jsem si četl hlavní článek, tak všechno spíš naznačuje, že ty tanky by byly usazené v ČR, řekněme v Přáslavicích a nepřesouvaly by se kvůli každé pitomině. KMW přímo zmiňuje, že jde využít stávajících výcvikových prostorů v Německu, kde tanky na výcvik zapůjčí. Přesouvají se tedy jen osádky atd. Nebo jde výcvikové zázemí vybudovat přímo v ČR (tedy řekněme zase v těch Přáslavicích).
  Zkrátka mluvit o tom že by ty tanky rovnou šly do Pobaltí je trochu moc. Ono zatím to vypadá tak, že AČR by úplně stačilo s těmi tanky občas vyjet do tamního vojenského prostoru, párkrát si vystřelit atd. Tedy žádné velké přesuny

 • PavolR
  12:53 12.02.2018

  fenri:
  Prenajaté tanky by boli v Čechách, v Pobaltí by boli tanky vyčlenené na účel z európskej zbrojnice - neboli by prenajaté žiadnou z krajín, iba by sa na nich priebežne rotovali posádky zo zúčastnených krajín. Tak ako to urobili Američania - to že tam nechá jedna obrnená brigáda svoju techniku neznamená, že doma nebudú mať na čom jazdiť ...

 • fenri
  11:27 12.02.2018

  Mě se teze, že si zaplatíme pronájem tanků, tanky budou bázovat v Pobaltí a naše posádky (pokud to teda nepronajmeme i s posádkami) se na ně budou občas jezdit dívat a to vše pro dobrý byznys KMW a pro dobrý pocit obyvatel Pobaltí prostě nelíbí.
  Shodou okolností jsem loni byl v Litvě a že by tamní obyvatelé frustrovaně hledali každý večer pod postelí Putina a byli nějací smutní a opuštění, tak to jsem fakt nezaznamenal. pokud to někdo řeší, tak jsou to vojáci a lidi z branže a ti dobře ví, že jsa odděleni od zbytku aliance Němenem a Kaliningradem je prostě pár tanků na prd. Chce to tam mít letectvo a PVO a REB.
  Klidně ať tam je nějaký prapor tanků, ale pronajmout si tanky a všechny tam poslat považuji za chujovinu nonplus ultra. A posílat tam 3-6 kousků je o ničem.
  Hele, točíme tam Gripeny, klidně bych pro, provozovat tam menší síť Věr-NG. To by jim dalo víc, než nějakých 30 Leošů bez zázemí.
  Kdyby byl nějaký úder na Pobaltí, tak na Estonsko půjdou VDV, protože je to skoro v ruském vzdušném prostoru, takže se tam o Iljušiny nemusí (moc) bát a obešli by Čudské a Pskovské jezero. (mimochodem ve Pskově sídlí 76.tá gardová výsadková divize).
  Pozemní síly by šly IMHO šly po ose Rezekne-Vilnius a cestu by jim klestili Smerche a Solncepjoky. Umístit pár praporů ve středním Lotyšsku, aby zboku ohrožovali tuto osu a zároveň byly schopny přesunu na obě strany by nebylo od věci, ale v situaci, kdy nejste schopni jejich pohyb utajit a kdy v oblasti nemáte silnou vzdušnou nadvládu, tak bych jejich životnost počítal na hodiny.

  BTW koukal jsem, že i ten Gdaňsk je pohodě v dostřelu Smerchů z Kaliningradu. Jaké následky by při vykládce mělo pár salv, raději nedomýšlet. Iron Dome by to chtělo.

  Bitva o Pobaltí by se stejně svedla v Kaliningradu, do pobaltských přístavů a letišť prostě s fungujícím Kalingradem nic nedostaneme.

 • Rase
  10:52 12.02.2018

  fenri:
  obávám se že pokud by se taková konvenční válka opravdu rozjela, tak nebudou žádní vítězové. To ale obě strany věděly už za předchozí Studené války. Brzo se začne s taktickými údery proti bodům soustředění vojsk nepřítele a odtud je jen krok k nasazení atomu.
  S těmi jednotkami v Pobaltí jde o to, aby se ty státy a lidi necítili opuštění. Přeci jen jsou docela dost bokem. Pokud se jim podaří realizovat všechny zbrojní nákupy, tak budou dostatečně silní pro "obranu" svého území. Morální podpory ale není nikdy dost - proto ty spojenecké síly v oblasti.

 • fenri
  10:43 12.02.2018

  Rase - souhlas, ale někdy o vítězství rozhodně i méně, než pár chybějících tankových praporů.

 • Rase
  10:23 12.02.2018

  Kazachstán se po rozpadu SSSR rozhodl orientovat na Moskvu (dle jejich slov mohli i na čínu, ale to si radši rozmysleli - dneska tam čínské auto skoro nenajdeš). Tak jako v Rusku, i oni mají jako vzor evropský konzum atd. (tedy pivka z ČR, auta z německa atd.). Do pár let mají přejít z azbuky na latinku (!) Nazarbajeva sice nemusím, ale politiku hraje docela dobře a vychází jak s Ruskem tak i Západem. Scénář intervence si umím představit až jeho vláda skončí, ale kdo ví kdy to bude, jelikož tam vládne už od SSSR :D
  Ona to je hodně bohatá zem a pokud by se tam pokusili o puš třeba nějací islamisti, tak si umím představit že by se o intervenci mohla pokusit čína, nebo spíš Rusko. Přeci jen je to velká zem, bohatá a žije tam jen málo lidí (18,5 mil), tak obrana je problém.
  Rozhodně souhlasím s tím, že tyhle státy jsou pro Rusko mnohem zajímavější než pobaltí.

  obětovat pár praporů kvůli pobaltí je v pohodě. Pokud dojde ke konvenční válce, tak to budou jen drobné...

 • fenri
  09:45 12.02.2018

  PavolR: obětovat několik tankových praporů, jen abych zvýšil důvěru obyvatelstva mi připadá jako luxus.
  Dokud nebudou plány, infrastruktura a technika na potlačení A2/D2 nad Kaliningradem a vůbec síly na dobytí Kaliningradu+nástupní komunikace do Pobaltí, je veškeré vysílání techniky do Pobaltí jen gestem a ztrátou techniky.
  Ono vůbec - plánovat si takto kratochvilně válku v Pobaltí (o kterou znovu tvrdím, že Rusko nestojí, protože má priority úplně jinde) bez znalosti toho, jak se zachová Bělorusko je dost nesmysl.
  Jinak psát o tom, že Rusko vidí NATO jako nepřítele...no jasně, ale copak to není i vice versa? NATO je pakt založený proti Rusku (ano, původně proti SSSR a VS, ale jaksi dnes už jiné cíle celkem nemá, než to Rusko) a po výletech U2 a SR-71 nad jejich území prostě NATO nutně berou jako kompetitora. A ta kompetice je pro nás zábavná. Ale zároveň tvrdím, že jejich zájmy jsou jinde. Udržet neklidný jih a sílící Čínu na východě a zároveň je zajímá extrémně sever. Tam je dlouhodobě budoucnost Ruska. Ne v Pobaltí, kde se dá akorád pěstovat pohanka, které mají svojí dost. Zamozřejmě si tam drží síly a budou držet síly a budou posilovat Kaliningrad, jím spoluovládají Balt a přístupy k Pitěru. nezapomínejte, že z Estonska je to nějakých 120 km do Pitěru. A 120 km v Ruské mentalitě znamená "hned vedle, sotva jednu zastávku maršrutky a zbytek dojít".
  Pokud by ovládli sever, na Kavkaze a ve Střední Asii byl klid a Čína byla technologicky v 19. století, pak bych možná byl ochoten uvěřit, že by se Rusko v rámci nějakého vrtění psem do Pobaltí či Finska pustilo, ale takhle je to nesmysl. Ostatně - nebyly by daleko snažší a výnosnější cíl některé středoasijské republiky? Kazachstán je lákavá a snažší kořist než NATO, nebo rozdělit si s Čínou Mongolsko...Navíc kdyby chtěli Pobaltí, nebudou čekat, až proběhnou všechny summity a nekonečné diskuze a akvizice pobaltských armád a až západ Pobaltí posílí, ale vletí tam dokud jsou tam kalhoty dole. Nejpozději při tom cvičení Západ. Jenže Rusko má úplně jiné cíle.

 • PavolR
  08:44 12.02.2018

  fenri:
  V "studenej" vojne nemôžete brať do úvahy totožné hľadiská ako v "horúcej", jej podstatná časť prebieha v zázemí. Presunom daných jednotiek do Pobaltia sa napr. zvýšila dôvera obyvateľstva v schopnosť a ochotu NATO efektívne zasiahnuť. Tým pádom sa znížila pravdepodobnosť zorganizovania úspešného referenda o vystúpení z NATO a zvýšila sa aj bezpečnosť Česka.
  A zasa nie sú to také sily, o ktoré by sme si až tak veľmi nemohli dovoliť prísť. Práve taktika vysunutých pozícií, ktoré si protivník nemôže dovoliť obísť, ochráňovala toho času Čechy pred tureckými vpádmi. ;-)

 • Luky
  08:06 12.02.2018

  Tuhle jsem v TV viděl křečka, jak lovil štíry a další prastarý potvory s exoskeletem. Když je zakousl, vyl na měsíc. Křečci jsou borci.

  Kolt napsal:
  "Proti několika připraveným a vyzbrojeným obrněným brigádám musíte rovnou nasadit relevantní sílu."
  Tak opolčenci tohle dokázali na začátku udržet hlavně za pomocí ručních zbraní. Té UA techniky do necelé půlky srpna zařvalo hromada. Až když Kijev zrepasoval vše a vrhnul se tam v plné síle, vyjel z východu odhadem tak z 12. na 13. srpna prapor tankánů a s ním vojsková PVO. Takže slušně motivovaní obránci dlouho šanci měli. Proti starší technice a branecký armádě...ale zjevně byli vyztuženi zkušenými dobrovolníky (možná měli i dělostřeleckou podporu krz čáru, příp. kořistní Grady).
  Myslím, že v Pobaltí se dbá na pěchotu a její výzbroj. Rusové by taky měli ztráty.

 • fenri
  07:37 12.02.2018

  KOLT, ale jistě. Jenže pokud nasypete nemalou část těžkých jendotek v Evropě ZA Kaliningrad a zároveň k nim nemáte bezpečný přístup, tak je odepíšete. Je to smutné, ale daleko účinější strategie by byla (v případě nereálného tvrdého konfliktu) Pobaltí nechat Rusům (protože prostě je neudržitelné), a zahájit úderem přes Kaliningrad a znovuobsadit Pobaltí. Prostě dokud je Kaliningrad ruský, je dlohodobé udržení Pobaltí proti vážně míněnému útoku nereálné. To má jen dva scénáře - rychlá likvidace jednotek v Pobaltí a nebo (pokud budoy mít mnohem více zásob a infrastruktury, než je tam teď) takový Stalingradský kotel č.2. První odpověď NATO (a píšu NATO a ne nějaké chimérické, genderově a multikultivyvážené armády Jasánků z Brusele) musí být úder na Kaliningrad.
  Zdánlivě dělají Rusové tutéž chybu, kterou o které se uvažuje v případě přesunu tanků do Pobaltí: mají izolovaně velké síly, v podstatě mimo území. Jenže:
  -za ty roky tam mají infrastrukturu pro dlouhodobé setrvání pod tlakem
  -nemají tam primárně tanky a těžkou techniku, jako chce NATO v Pobaltí, ale mohutně vybudovanou A2/AD a zbraně pro boj s odstupem. Iskandery, dělostřelectvo...
  -není tam nějaké významná neruská menšina, která představuje, byť teoretický, bezpečnostní či zpravodajský problém.
  Prostě takový kousavý krab s dlouhými klepety a tuhým krunýřem. Ne vzteklé hejno bojovných křečků na dvorku.

 • fenri
  07:20 12.02.2018

  Jaro, 7,62x51 v dávce udrží možná Rambo, ale běžný voják, natož domobranec ani náhodou. Je to moc výkonné.

 • KOLT
  00:39 12.02.2018

  Pánové, nechci moc řešit případné boje o Pobaltí (je to dosti OT), nicméně kdyby k tomu (nedej Bože!!!) došlo, nenapadlo vás, že Kaliningrad by byl asi primárním cílem? Jasně, mohli bychom se zachovat naprosto sluníčkově a pouze bránit území pobaltských států. Mám ale podezření, že pokud by skutečně došlo k masivnímu útoku ze strany RF, na podobné serepetičky by nebyl moc brán ohled. Že by Kaliningrad nebyl lehký oříšek, o tom žádná. Nicméně mám podezření, že soustředěný útok letectev NATO, by takto malá enkláva asi dlouho odrážet nedokázala. A to samé do jisté míry platí na všechny prostředky PVO, raketového dělostřelectva a taktických balistických raket v blízkosti Pobaltí. Než by tam NATO něco začalo vozit, nejdřív by se snažilo mít vzdušnou nadvládu na své straně (byť třeba ne absolutní) a potlačovat dalekonosné zbraně. Přičemž letadla mohou létat i z mnohem větších dálek, než kam dostřelí Iskander... Nicméně to už se dostáváme do oblastí, kdy hrozí použití JZ, čili to nemá až tak moc smysl řešit.

  Budování a dislokování jednotek na obranu Pobaltí je tedy skutečně především o vyjádření vůle k obraně. Aby bylo jasné, že pár zelených mužíčků s "kořistní" technikou nebudou mít šanci, neb budou převálcováni hned v počátku. To se na východní Ukrajině nestalo (neřeším teď Krym, to je jiná písnička), a proto měli "rebelové" vůbec příležitost něco dokázat. Proti několika připraveným a vyzbrojeným obrněným brigádám musíte rovnou nasadit relevantní sílu. Jinak maximálně vyrobíte pár mučedníků či teroristů, dle úhlu pohledu. Každopádně dosáhnete le-prt. A proto je dobře, že se NATO rozhodlo tam ty jednotky dislokovat. Sice to povede k pár velkohubým řečem na obou stranách, v reálu to ale bude mít spíš efekt snížení pravděpodobnosti konfliktu.

 • KOLT
  00:23 12.02.2018

  Starlight, díky za podnětný příspěvek. Nicméně bych k němu měl jednu poznámku – NATO je obranný pakt zaměřený na vnějšího nepřítele. Proto je logické, že se zaměřuje na vnější hrozby. A jelikož RF nás označuje jako svého nepřítele a s ohledem na její akce na Ukrajině (ať už na ně mám jakýkoliv názor), je pochopitelné a záslužné, že koná tak, aby možnému ruskému útoku na členy Aliance předešlo.

  Jenže bezpečnost země není jen o členství v NATO (které osobně bez diskuse podporuji), protože NATO nikterak neřeší spory mezi svými členy – deset z deseti Řeků potvrzuje.... Čili pokud by se do sebe kupříkladu pustilo Slovensko s Maďarskem (pravděpodobně palicemi ;-) ), NATO toto těžko bude soudcovat. Proto musí každý stát svoji bezpečnost řešit jak spoluprací v NATO, tak na základě predikcí hrozeb ve svém širším okolí, klidně i uvnitř NATO. Když zůstanu u toho SxM příkladu – pokud by kupříkladu v Maďarsku zvítězil ještě nacionálnější politik než je Orbán, začal budovat silnou armádu a vykřikoval revizionistické cancy o Velkých Uhrách, byli by Slováci naprosto hloupí a naivní, kdyby si mysleli, že tohle za ně NATO vyřeší (to už spíš ta EU...).

  Z tohoto pohledu jsem přesvědčen, že není v zájmu ČR orientovat se pouze na jednoho spojence. Naopak bych se snažil spolupracovat s každým ze svých sousedů na jiném projektu (projektech) – s Německem na BVP (podle mě nám nikdo nic lepšího nenabídne), s Polskem třeba na samohybných minometech, se Slovenskem na dělostřelectvu, z Rakouska máme Pandury, z Francie možná budou Titusy (a my jim dodáváme podvozky Tatra), možná PVO. A k tomu bych přidal projekty se státy, které s námi nesdílejí prostor, tj. do jisté míry Švédsko (máme Gripeny a SHORAD), USA (zatím toho zpoza louže moc nemáme, ale hodily by se minimálně vrtáky, jednou snad i letadla, raketomety, REB), Izrael (možná budeme mít radary, snad PVO, mohly by být i tanky, REB), případně i Korea a Japonsko (tanky, jednou třeba raketová výzbroj letadel).
  Prostě nespoléhat se na jednoho spojence (to už jsme jednou udělali...), snažit se spolupracovat se sousedy i dalšími spojenci. A hlavně dávat najevo, že nejen jsme ochotni se podílet na kolektivní obraně, ale také máme co do ní nabídnout!

 • KOLT
  00:03 12.02.2018

  Jirosi, Puma ve versi, jakou nám PSM nabízí, také nikde zavedena není ;-) Nicméně ji bude zavádět BW. CV90 Mk.IV ani Lynxe samozřejmě nikdo zavést nakonec nemusí. Ale upřímně řečeno, moc pravděpodobné se mi to nezdá. Pokud nějaká země provozující CV90 Mk.III bude chtít posílit flotilu (což je vcelku pravděpodobné), asi nebude mít moc důvodů nesahnout po nové versi. To už větší risiko vidím u Lynxe, který prostě zatím není nikde. Ale i u něj bych se divil, kdyby se vůbec neujal. Ono totiž není až zas tak z čeho vybírat. V Evropě prakticky každý, kdo bude pořizovat nové pásové BVP, bude vybírat víceméně z toho samého, z čeho vybíráme my. Když vyřadíte Turky, co jiného chcete pořídit? Maximálně tak ještě Bradley nebo Namer, ale ani jedno z nich moc pravděpodobné nevidím.

 • Jirosi
  21:54 11.02.2018

  Fenri:"BVP 120 mm - ale houby. pokud by se tu dělala Puma či Lynx či nové CV90, nejd eo nějakou specialitu, která za chvíli zanikne. Jsou to/budou to mezinárodně rozšířené platformy. "


  BVP-120 není zavedeno nikde, . Lynx nikde, CV90 mk.4 nikde, jedinou světlou vyjimkou je PUMA a to v BW. Nebo máte jiné ověřené informace?

  To že někde mají CV90 mk.1-3 atd. není vůbec důvodem, aby nepřešli na jiné BVP. Většina si ho pořizovala v době, kdy nemělo konkurenci. Dnes už ty stroje mají pár let za sebou a klidně je možné, že dané státy přejdou na modernější platformu.

 • Jara
  21:53 11.02.2018

  Fenri pardon ještě odbočím k Teorii TO
  Mě se zdají velice povedené pro náboj 7,62x51 NATO zbraně na platformě AR šel bych cestou modifikace na krátký píst (jako to má např. HK nebo i česká par) zachovávají si totiž i při použití tak velkého náboje kompaktnost a dobrou hmotnost a dále licence už je nějakou dobu volně dostupná. Sám se divím, že například CZUB už zbraně na této platformě dávno nenabízí. Taková zbraň z bytelnou hlavní 18 ( asi by bohatě stačila i 16) je ideální dle mého pro ostrelovaci účely nebo přepady hit And hide a při zachování automatického režimu by se nechala používat i na palebnou podporu ( a že by protivník schoval hlavy když by něco takového spustilo) navíc jak jsem říkal diky platformě AR rozumné rozměry dobrá váha . A hlavní výhoda náboje NATO je v rozšířenosti a tedy jednotkové ceně , což by bylo při nutnosti napěchovat sklady touto municí( bez pořádných zásob zbraní a munice je teorie TO nesmyslná )také důležité

 • Scotty
  21:35 11.02.2018

  fenri
  Samozřejmě zisk je to hlavní. Proto maximum práce které udělají levní Češi, pokud možno na místě, zvýší zisk pronajímatele.

 • fenri
  21:27 11.02.2018

  Scotty: myslím, že jste na to kápl. Dělat si servis sami vyjde nejlevněji.
  To je přesně to, co výrobce nezajímá. Součástí leasingu má být servis. Ne dodání dokumentace, přípravků, dílů, zaškolení. Ale servis. A úkolem servisního odělení (stejně jako dalších) je co? Generovat zisk.

 • Scotty
  21:22 11.02.2018

  fenri
  V Čáslavi jsou schopni provádět servis až do stupně TS200, což zahrnuje o dost víc než jen základní údržbu. To že na modernizaci MS20 přelétnou do Švédska je celkem pochopitelné a určitě by se to odehrávalo ve Švédsku i kdyby jsme Gripeny vlastnily.

  To že by jsme v Čechách nebyly schopni opravit motor tanku nemám strach. Mnohem horší by to bylo v případě oprav speciálního vybavení jako SŘP, termokamery a podobně. Třeba by bylo možné dát do smlouvy podmínku držet určitý počet klíčových náhradních dílů ve skladech v ČR. Že výrobce vyškolí české techniky kteří budou schopni provádět opravy a údržbu v rozsahu který se dá provést přímo u útvaru jsem si celkem jist. Jednoduše to vyjde nejlevněji.

 • fenri
  20:35 11.02.2018

  Jirosi:
  jenže Iskandery než doletí k nám, tak je slušná šánce je sundat. Ale popravdě řečeno na tanky by byly v první vlně efektivnější Smerče se submunicí. Iskandery spíš na komunikační a velitelské uzly. Na tanky se nehodí. Blbá formulace z mé strany, omluva.

  BVP 120 mm - ale houby. pokud by se tu dělala Puma či Lynx či nové CV90, nejd eo nějakou specialitu, která za chvíli zanikne. Jsou to/budou to mezinárodně rozšířené platformy.

  Scotty - předně předpokládám, že Rusové na Pobaltí nezaútočí. Poměr cena/výkon je na prd. Nejprve by muselo padnout NATO. Je pravda, že ty haluze o euroarmádě řízené Morgherini a pořízené na leasing od vybraných velkých firem tomu nahrávají.
  Pobaltí není Krym, který je:
  a.) daleko od někoho silného (tedy kromě Ruska)
  b.) kde velká většina obyvatel mužíčky vítala či jimi přímo byla
  c.) kde se dalo předpokládat, že hlavní starostí UA vojáků z místních posádek bude získat kontrakt v ruské armádě (což se potvrdilo a což by IMHO v Pobaltí nefungovalo ani náhodou)
  Nic z toho v Pobaltí neplatí. Mohou tam zkoušet dělat dusno, ale to je tak všechno. Pokud by ho chtěli, musí do toho jít na plno.

  Gripen vs. Leo: za prvé Švédsko je z ruky. Za druhé i to zázemí je jen pro základní servis. Nic víc. I na přehrání SW musely Gripeny letět do Švédska. Takže právě na tom je vidět, jak málo se přesunulo a že celé servisní centrum je jen základní údržba.
  Za další se bavíme, o mnohem menším objemu peněz. 30 Leo vs. 14 Gripenů - prostě v Gripenech lítají větší prachy a přesto i nahrát nový SW jde jen ve Švédsku. Pochybuji, že pro zakázku za mnohem menší peníze by sem přesouvali větší servisní zázemí.
  Tanky by servis do Německa jezdit nemusely. Asi to největší, co by se teoreticky muselo dotáhnout je motor a to se na kamion PPL vejde.

 • Scotty
  20:18 11.02.2018

  fenri
  Předpokládáte že rusové zaútočí na pobaltí přímím frontovým útokem. To je ale nepravděpodobné.
  Spíš předpokládám příchod neoznačených vojáků se kterými nebude mít Rusko oficiálně naprosto nic společného a kteří si na kvalitně strávenou dovolenou přivezou svoji techniku. Oficiálně to ovšem bude spravedlivé povstání místních rusů proti "útlaku". Pokud ovšem bude velká pravděpodobnost že tyto početně omezené jednotky budou rychle poraženy, jsem si jist že se o něco podobného Rusové nepokusí. Proto má z mého pohledu omezená přítomnost v Pobaltí smysl.

  Pokud je vaše hlavní námitka proti pronájmu tanků jejich údržba a opravy, tak doporučuji zjistit jak probíhá servis Gripenu v Čáslavy. Přestože má AČR pouze pronajaté letové hodiny vzniklo v Čáslavy zázemí pro opravy kde pracují čeští mechanici kteří znají postupy pro opravy a údržbu Gripenu. Jsem přesvědčen že i pro KMW vyjde výhodněji vyškolit české techniky a postavit zázemí v ČR. Než u nás permanentně držet německé techniky nebo kvůli jakékoli závadě odvážet tanky do Německa.

 • Jara
  20:16 11.02.2018

  A když už jsme odbočily k TO omlouvám se adminovi.
  Nemá někdo nové informace, jak to vypadá s novým maskovacim potiskem a výstrojního součástkami pro AČR??

 • Jirosi
  19:58 11.02.2018

  Fenri: "Znovu říkám: hlavní půvab 120mm BVP pro mě spočívá v tom, že by se dělal u nás a byl náš. Tím, že by tu běžela (skoro) výroba, bychom jaksi z podstaty měli zmáknutý i komplet servis a údržbu. Já vím, že jsem s tím otravný a spousta lidí to ráda přehlíží, ale udržet techniku bojeschopnou i v časech velkého průseru je pro alfou a omegou všeho."

  Jenže, tady ignorujete tu vaši oblíbenou historii. Stejně tak se mluvilo i o T74m4cz. Jenže pokud vyrobíte "pár" kusů exotické techniky. Tak vám žádný výrobce nezaručí, že až si za 15-20. let vzpomenete tak vám ty díly okamžitě dodá. Jediná obrana je v tomhle početní množství vyráběné série. A tady prostě vítězí používání toho co používají ostatní. Viz. T72 na které je problém sehnat díly. A jeho souputník L2a4, ten problém nemá. Stejně tak není problém si nechat udělat modernizaci na L2a5-6-7-... jejíž vývoj už zaplatil někdo jiný. Na rozdíl od modernizace T72.

 • Jirosi
  19:50 11.02.2018

  Fenri:"Jakmile se pohnou (a najít pár tankových praporů v Pobaltí není výzva - není moc míst, kde mohou být) tak to prostě schytají Iskandery "

  Myslíte těmi Iskandery co doletí za pár minut i do "Přáslavic"? Ano, i naše tanková jednotka je v dostřelu z Kalingradu. Takže podle vašeho uvažování by NATO nemělo mít žádné jednotky blíže jako na Labi. Pokud si Rusové vylepší rakety, tak odsun na "Rýn".

 • fenri
  19:50 11.02.2018

  Jara: jo, ona je na to ideální - o tom žádná, jenom jak píši: není pro NEvojáky, ale jen braně zdatné jedince úplně komfortní. Potřebujeme ráži, která efektivně dosáhne někam přes 500 m, ideálně 700 (což .308 umí samozřejmě s prstem v nose), ale není těžká na nošení (TO se nebude vozit v Pumách, bude šlapat po svých a většinou se bude pohybovat metodou rychlého pochodu, či přesněji utěku) a je dobře zvladatelná a "snadno přesná". TO se nesmí zaplést do blízkého kontaktu s profesionálními vojáky, bo tam pohoří. Těžkou techniku jen zpomalovat a poškozovat ze zálohy přenosnými zbraněmi hit and hide. Musí mít nositelnou, přesnou a snadno ovladatelnou pušku. Myslím, že na Brenu 2 s nějakou jendoduchou a robustní podsvícenou Meoptou s fixním 4, 9x zvětšením a delší hlavní by to postavit šlo. Nekompatibilita se standardní municí NATO by byl problém, ale ne velký - ke spolupráci by byla určena AČR. TO y byla zbraň poslední obrany.

  Rase - tak samozřejmě. Ale s prázdnou prkenicí je větší chyba brát si věci na úvěr, než s plnou. Devet z deseti exekutorů to doporučuje. V sumě ušetříme prd a ještě nebudou naše a budeme NAPROSTO závislí.
  Pokud je nějaký důvod trvat na těžkých tancích (a neříkám, že 100% není), tak si jich pár kupme a pokud se nějaký rok ekonomicky zadaří, přikupme další.
  Mě se ale právě z EKONOMICKÝCH důvodů líbí mít 120-130mm na BVP stavěném u nás. Většina (nebo hodně) peněz tu různou formou zůstane, ušetříme na logistice (jeden podvozek, lehčí mostní a vyproštovací technika), ušetříme na palivu a v důsledku jich bude víc. Znovu říkám: hlavní půvab 120mm BVP pro mě spočívá v tom, že by se dělal u nás a byl náš. Tím, že by tu běžela (skoro) výroba, bychom jaksi z podstaty měli zmáknutý i komplet servis a údržbu. Já vím, že jsem s tím otravný a spousta lidí to ráda přehlíží, ale udržet techniku bojeschopnou i v časech velkého průseru je pro alfou a omegou všeho. To, jeslti je to 10cm vyšší či nižší a má o 5% RHE vyšší odolnost není nepodstatné, ale v tomto kontextu je to jedno. Sebelepší tank pokud nevyjede je jen halda šrotu, kterou kdokoliv dodělá.

 • Rase
  19:31 11.02.2018

  fenri:
  samozřejmě že každý by chtěl cca 200 ks fungl nových Merkav IV, K2, Abramsů nebo podobně. Snažme se ale stát nohama na zemi. Sice se pořád mluví o navyšování zbrojního rozpočtu, ale reálně nic vidět není a ještě dlouho vidět nebude. Ve všech tendrech bude MO ještě dlouho obracet každou korunu. Investice do armády nejsou populární a voliče to nepřidá

  co se týče těch ručních zbraní pro TO, tak souhlas. Akorát jde o to, že se NATO ještě nerozhodlo zda přejde na nějakou meziráži - případně jakou konkrétně. Až se tak stane, tak pušky v té ráži klidně můžeme začít vyrábět.

 • Jara
  19:22 11.02.2018

  Fenri
  No takže takový styl zákeřných ostřelovačských družstev no proč ne, taková taktika je hlavně v kopcovitých oblastech kolem celé ČR velice účinná, jen si myslím že s tou 18 hlavní by bohatě stačil náboj 7,62 x51 NATO a ve stejné ráži by to chtělo i dostatek kulometu....

 • fenri
  19:20 11.02.2018

  Jirosi: pokud budeme Rusům servírovat techniku po kouskách, tak jí po kouskách snadno zničí.

  Jak psal starý dobrý Guderian: "Netroškařit, udeřit vší silou".

  Upřimně, pokud pošleme do Pobaltí pár tankových praporů, tak nemzůžou nic. Jsou odepsané. Proč? Jakmile se pohnou (a najít pár tankových praporů v Pobaltí není výzva - není moc míst, kde mohou být) tak to prostě schytají Iskandery a Smerchy se submunicí a pokud se tam podaří proklouznout i pár Ka-52 či Mil-28N, tak je vymalováno dřív, než se tam objeví první ruský tank.
  Nezapomeňte, že v Pobaltí, kromě toho že je malé a komplet na dostřel z ruských zbraní, tak žije ruská menšina a určitě část bude loajální Rusku a nebude problém mít informátory, díky kterým budete +/- o každém pohybu každého tanku.

Stránka 1 z 8