Evropská zbrojnice pro tanky Leopard 2

Leopard 2A5 německé armády; větší foto / Bundeswehr-Fotos; CC BY 2.0

Německá firma KMW (Krauss-Maffei Wegmann) za spolupráce s Evropskou obrannou agenturou EDA (European Defence Agency) navrhuje vytvoření flotily evropských tanků v nejmodernější konfiguraci Leopard 2A7 EU a následně chce tyto tanky poskytovat formou leasingu dalším evropským zemím. Cílem je umožnit především zemím střední a východní Evropy přejít ze zastaralé sovětské na moderní západní tankovou techniku v rámci svých omezených finančních možností.

Na konci ledna redakce Armádních novin navštívila centrálu KMW v Mnichově. Zástupci KMW při prezentaci a ukázce výrobních prostor představili především program hlavního bojového tanku MBT (Main Battle Tank) Leopard 2, bojového vozidla pěchoty (BVP) Puma a ženijních mostů LEGUAN. O všechny tyto typy zbraňových a ženijních systémů projevuje zájem Armáda ČR.

 

 

Dnes se zaměříme především na program Leopard 2, který patří k nosným výrobním a obchodním programům KMW.

 

Armáda ČR plánuje přejít na nové MBT v roce 2025. Ze všech možných kandidátů, jako je americký M1A2 Abrams, francouzský Leclerc nebo britský Challenger 2, bude pro Armádu ČR jednoznačně nejdostupnějším (z hlediska rychlosti dodávek, snadnosti technické a výcvikové podpory, geografické blízkosti, obchodních vztahů atd.) německý MBT Leopard 2.

 

Německo s Francií sice v rámci programu MGCS (Main Ground Combat System) vyvíjí nový “eurotank”, ale podle zástupců KMW zavedení prvního MGCS (někdy nazývaného Leopard 3) do Bundeswehru (BW) je realisticky plánováno spíše v polovině 30. let 21. století. První dodávky MGCS pro zahraniční zájemce lze tak očekávat až kolem roku 2040.

 

Tanky Leopard 2 proto zůstanou ve výzbroji (a budou průmyslem podporovány) minimálně do roku 2040, spíše do roku 2050. Z tohoto důvodu se počítá s vývojem nových verzí Leopardů 2 a instalaci nových technologií, jako je nabíjecí automat, nový power-pack, prostředky aktivní ochrany (APS) nebo s vývojem munice nové generace.
 

Leopard 2 je možné osadit nabíjecím automatem, ale například BW tuto technologii vysloveně odmítá a požaduje čtvrtého člena (nabíječe) posádky. Důvodem je požadavek BW provést první tři výstřely do sedmi sekund. První náboj musí být proto v nábojové komoře kanónu, jeden náboj musí držet nabíječ a pancéřové dveře schránky musí být otevřené, aby mohl nabíječ rychle přebít.
 

Důvod je následovný – pokud Leopard 2 nevyřadí prvním výstřelem protivníka, provede velmi rychle korekci palby a okamžitě podruhé nebo potřetí vystřelí na stejný cíl. Nepřátelský cíl tak ztratí možnost provést odvetnou palbu. Avšak zároveň v tomto časovém limitu je odhalena pozice střílejícího tanku a ten musí palebné stanoviště urychleně opustit, aby se chránil před odvetnou nepřátelskou palbou jinými protitankovými prostředky.

 

Nyní se dostáváme k otázce, jaké možnosti má Armáda ČR v případě modernizace svého tankového vojska.

 

Dle zástupců KMW jsou v podstatě tři možnosti:

+ Nákup vyvíjených moderních tanků (velmi nákladné)

+ Nákup použitých tanků (pokud jsou k dispozici)

+ Nebo využití společného projektu kolektivní obrany s principem „Sharing&Pooling“
 

Problémem AČR je především malý počet poptávaných tanků, protože Armáda chce vyzbrojit pouze dva tankové prapory (2×30 tanků). Dle zástupců KMW je nákup tak malého množství nových tanků nevýhodný v obou výše uvedených variantách. Postavit od nuly dva tankové prapory si vyžádá investici ve výší minimálně 1 miliardy euro (více než 24 miliardy Kč). Navíc plná integrace nových tanků (resp. každého nového složitého zbraňového systému) do bojových jednotek trvá obvykle šest až 15 let.

 

Leopard 2A6 německé armády

 

Další možností je nákup použitých tanků. Zde však není možno garantovat, zda a v jakém technickém stavu budou tanky v době poptávky k dispozici. Jednání o koupi použitých tanků jsou navíc striktně bilaterální mezi oběma státy a průmysl nenese žádnou odpovědnost krom obvykle stanovených garancí.

 

Možnosti výše uvedené mají celkem jasná negativa. Z tohoto důvodu právě vzniká koncept OMBT-Leo2, tzv. “evropská zbrojnice” tanků Leopard 2. Cílem OMBT-Leo2 je využít přebytkové tanky Leopard 2 evropských zemí (poskytovatelé), modernizovat je na standard Leopard 2A7 EU (vychází z Leopard 2 A7V) a formou leasingu je nabízet společně s kompletním balíčkem služeb dalším zemí (příjemci).

 

Při návštěvě Armádních novin v centrále KMW byla zmíněna i možnost projektu tzv. vozidla palebné podpory. Není to ani tank ani BVP, respektive na podvozku BVP je instalován kanón velké ráže. Švédsko kdysi tuto variantu vyvinulo a testovalo a dnes je uživatelem Leopard 2. Norsko se touto možností též zaobíralo a po zhodnocení všech pozitiv a negativ se také rozhodlo pro modernizaci Leoprad 2.

 

Základní rysy tanku Leopard 2A7 EU:

+ 3. generace zaměřovacího systému pro velitele a střelce, vzájemně nezávislé větve;

+ programovatelná, ve vzduchu vybuchující munice;

+ ventilace s klimatizací pro nasazení v zahraničních misích;

+ nezávislá jednotka APU 20 kW (všechny systémy tanku mohou být v činnosti bez spuštěného motoru, nižší IR stopa, úspora PHM apod.);

+ vylepšené pojezdové a pásové ústrojí (má lepší meziopravní resurz);

+ kompletně přebudované rozhraní člověk-stroj pro ovládání tanku (dotykové displeje atd.);

+ přední i zpětná denní a noční kamera pro řidiče;

+ další dodatečné pancéřování zepředu a ze stran nad úroveň poslední verze A6 aplikující poslední poznatky z konfliktu na Ukrajině, v Iráku a Sýrii.

 

Repase tanků Leopard 2 ve výrobních prostorách KMW v Mnichově; větší foto / archív autora

 

Podle zástupců KMW je na evropském trhu k dispozici zhruba 300 starších přebytkových tanků Leopard 2, ale realisticky dostupných je spíše 150 přebytkových tanků. Část tanků ale zůstane vždy v rezervě Evropské zbrojnice kvůli nutnosti okamžité náhrady, v případě závažné poruchy zapůjčených tanků.

 

OMBT-Leo2 kromě zemí, které poskytnou své tanky a zemí, které si tanky pronajmou, počítá také se státy, které prostřednictvím projektu budou chtít výhodně modernizovat svou flotilu tanků Leopard 2 na jednotný evropský standard Leopard 2A7 EU a tím dále snižovat náklady pro všechny v projektu zapojené státy.

 

Mezi potvrzené poskytovatele patří Španělsko, Řecko, Rakousko a Švédsko. Právě ve Španělsku si zástupci Armády ČR prohlíželi starší Leopardy 2A4, ale dle armády byly ve velmi špatném technickém stavu. Nicméně podle zástupců KMW (a jak se zástupci Armádních novin mohli přesvědčit na vlastní oči) jsou na jednotnou nejvyšší úroveň repasovány tanky v jakémkoliv stavu.

 

V rámci programu OMBT-Leo2 je pronájem plánován na deset let s tím, že po celou dobu bude k tankům nabízen kompletní balík služeb (technická podpora, výcvik, náhradní díly), kromě paliva a munice, jež si hradí uživatel sám dle konkrétní spotřeby. Pronajímatelé tanků Leopard 2 jsou nebo se samozřejmě stanou členy sdružení LEOBEN, která pomáhá s provozem tanků Leopard 2 a usnadňuje provozovatelům údržbu a modernizaci tankové flotily s využitím poznatků a podnětů ostatních členů LEOBEN.

 

Prostor pro montáž/demontáž (včetně zátěžových testů) věží tanku Leopard 2 na podvozky; větší foto / archív autora

 

S tím i souvisí případně mnohem snadnější školení a výcvik českých osádek tanků i personálu údržby. Samozřejmě v případě potřeby lze vše vybudovat v ČR, nebo opět v souladu s projektem „Sharing&Pooling“ využít výcvikové a školicí možnosti BW, minimálně při zavádění techniky do AČR. Koncept BW navíc počítá s tím, že školící centrum má vlastní tanky, takže kvůli výcviku není nutné vlastní tanky přesouvat. Tak mohou být například tanky Leopard 2 bojových jednotek využity permanentně jako předsunutá vojenská-výcviková technika v Pobaltí a rotující osádky cvičeny ve výcvikovém středisku na k tomu určených vozidlech. Eliminace permanentního stěhování techniky znamená nemalé finanční úspory.

 

Roční leasingová cena za jeden tank, a to včetně kompletního balíku služeb, má být 1 milion až 1,3 milionu euro ročně. Minimálně lze pronajmout 13 tanků Leopard 2A7 EU. Dle prezentace KMW k výcviku instruktorů posádek je třeba 40 dní a k výcviku instruktorů servisu/údržby (úroveň MES 1 / MES 2) 20 dní. 

Cena je vztažená k maximálnímu ročnímu nájezdu a počtu vystřílené munice (v mírovém stavu) tankové roty v počtu 10 tanků – 13 000 km a 520 ks munice. Pevně daná cena je výhodná pro velmi jasné a snadné dlouhodobé finanční plánování armády. Průběh kilometrů a spotřeba munice byla též kalkulována dle průměru velkých uživatelů, takže pro malé uživatele, jako by byla např. AČR, je limit naddimenzován.

 

Veškeré pronajaté tanky lze opatřit národní kamufláží a výsostnými znaky. V případě válečného stavu pak lze tanky použít dle potřeby jednotlivých států, jež je mají v užívání. Po skončení leasingu pak tanky projdou další modernizací (jež je též realizována v průběhu pronájmu) a nájemci mohou tanky odkoupit nebo se vrátí původním majitelům.

 

Nová korba tanku Leopard pro armádu Kataru; větší foto / archív autora

 

V současné době zmínění poskytovatelé již své tanky pro projekt evropské zbrojnice nabídli. Nyní se hledají státy, které mají zájem o pronájem. O účast v projektu silně usiluje Polsko, ale EDA dává přednost zapojení menších států střední a východní Evropy. Polsko již provozuje velkou flotilu tanků Leopard, a navíc by odebralo prakticky všechny tanky Leopard 2A7 EU evropské zbrojnice.

 

Mezi potenciální zákazníky tak patří Česká republika, zájem již vyslovilo Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Malta, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Slovensko má nyní jiné priority. Jde o země, které mají zájem přezbrojit pouze několik praporů nových tanků (nebo dokonce pouze jeden). Dle zástupců KMW jednání s EDA o projektu OMBT-Leo2 potrvá ještě dva roky a stejnou dobu trvá modernizace tanků na standard Leopard 2A7 EU a jejich předáním prvním uživatelům. Pokud Armáda ČR bude mít o projekt zájem, může první tanky Leopard 2A7 EU získat již v letech 2022 až 2023.

 

Důležité je, že tanky vyčleněné do Evropské zbrojnice jsou stále v majetku a evidenci jednotlivých států. Nedochází tedy v žádném případě k porušení mezinárodních úmluv a kontrolních mechanismů OBSE.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizovaný tank M1A2 SEPv3 pro americkou armádu

Podle magazínu SCOUT americká armáda (US Army) za nedlouho obdrží pro účely vojskových zkoušek první ...

Nejnovější tanky Leopard 2A7V pro německou armádu

Německá firma Rheinmetall před několika dny oznámila podepsání smlouvy na modernizaci 104 tanků ...

Německá ponorková flotila mimo provoz

Německé námořnictvo oficiálně provozuje šest diesel-elektrických útočných ponorek Typ 212A. Ve ...

Bojové vozidlo nové generace NGCV: US Army hledá v zahraničí

Americká armáda (US Army) v rámci programu NGCV (Next-Generation Combat Vehicle) hledá nové pásové ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • KOLT
  12:57 15.02.2018

  Starlight, čili sílu, která by zvládla smáznout většinu evropských armád... slušné. Výborně. Jirosi, jenže to už Leopardy přes deset let provozovali! To se jich jako měli zbavit ...Zobrazit celý příspěvek

  Starlight, čili sílu, která by zvládla smáznout většinu evropských armád... slušné. Výborně.

  Jirosi, jenže to už Leopardy přes deset let provozovali! To se jich jako měli zbavit a začít odznova? Lepší dokoupit nemodernizované a s co největším zapojením domácího průmyslu modernizovat. Což dělají, takže je to přesně tak, jak jsem psal. Sorryjako.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:54 15.02.2018

  Na velitelském shromáždění premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že armáda má jeho plnou podporu. Doufá, že brzo nakoupí nejen nové vrtulníky a radary, ale i další techniku. Vzpomněl na ...Zobrazit celý příspěvek

  Na velitelském shromáždění premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že armáda má jeho plnou podporu. Doufá, že brzo nakoupí nejen nové vrtulníky a radary, ale i další techniku. Vzpomněl na svou návštěvu tankové jednotky v Přáslavicích. "Tam jsem měl pocit, že jsem ve vojenském historickém muzeu," popsal Babiš.Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  01:10 15.02.2018

  Opravím svůj příspěvek ze dne 11.02.2018 z času: 01:33. Tanků není nikdy dost:-) US ARMY nebude ve svých evropských předsunutých skladech rozmisťovat jeden obrněný brigádní tým ...Zobrazit celý příspěvek

  Opravím svůj příspěvek ze dne 11.02.2018 z času: 01:33. Tanků není nikdy dost:-)

  US ARMY nebude ve svých evropských předsunutých skladech rozmisťovat jeden obrněný brigádní tým ABCT, ale hned celou obrněnou divizi!

  Materiál by měl zahrnovat 2 obrněné brigádní týmy ABCT (jeden modernizovaný), 2 dělostřelecké/raketové brigády, PVO, ženijní vybavení, zdravotnický vybavení, munice a zásoby a přepravní prostředky.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  19:20 14.02.2018

  Kolt:"Leopardy koupili v dobách, kdy to bylo hrozně výhodně a kdy nikoho moc nenapadlo, že se Německo "zvrhne"." V roce 2013, byla Merkelová u moci už 7. let. Válka v Syrii ...Zobrazit celý příspěvek

  Kolt:"Leopardy koupili v dobách, kdy to bylo hrozně výhodně a kdy nikoho moc nenapadlo, že se Německo "zvrhne"."

  V roce 2013, byla Merkelová u moci už 7. let. Válka v Syrii probíhala už 2 roky. A v Němcku požádalo o azil 130 000 lidí, v celé EU 434 000.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  17:56 14.02.2018

  Ono jim právě není moc jedno od koho – skoro všechno se snaží nakoupit doma nebo v USA... Leopardy koupili v dobách, kdy to bylo hrozně výhodně a kdy nikoho moc nenapadlo, že se ...Zobrazit celý příspěvek

  Ono jim právě není moc jedno od koho – skoro všechno se snaží nakoupit doma nebo v USA... Leopardy koupili v dobách, kdy to bylo hrozně výhodně a kdy nikoho moc nenapadlo, že se Německo "zvrhne". Dneska se snaží si na nich dělat modernizaci co nejvíc doma (zajímalo by mě, jak kdo přišel na to, že se všechno doveze z Německa a Poláci to jen navaří). Navíc si doma dělají modernizaci T-72, čili i v případě rozhádání se s Německem by nebyli bez tanků.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  16:54 14.02.2018

  Fenri: Nikdo tu Poláky nekritizoval, ale jen se srovnával s námi. Oni pokud mohou výhodně sehnat techniku co posílí jejich bojeschopnost tak neváhají, nevymlouvají se, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: Nikdo tu Poláky nekritizoval, ale jen se srovnával s námi. Oni pokud mohou výhodně sehnat techniku co posílí jejich bojeschopnost tak neváhají, nevymlouvají se, ale nakupují. A je jim více méně jedno od koho.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:20 14.02.2018

  Rase - tak to vidíme stejně. mně se jen nelíbila ta formulace "schlamstnou" a "dlouhý nos". Prostě Poláci to dělají tak, jak je správně. Posílit svojí armádu a pokud možno nechat ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase - tak to vidíme stejně. mně se jen nelíbila ta formulace "schlamstnou" a "dlouhý nos". Prostě Poláci to dělají tak, jak je správně. Posílit svojí armádu a pokud možno nechat co nejvíc peněz doma.

  Jara - zajímavé. A z mých podobných vět o Německu jste dělal rozsáhlé elaboráty o tom, že nenávidím Německo.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  23:48 13.02.2018

  Fenri Já necítím nenávist vůči Polsku ..... jen se vám snažím pomalu vysvětlit, že nezáleží jestli si ty tanky pronajmem už modernizované nebo si je koupíme ( na šrot) a budem si ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri
  Já necítím nenávist vůči Polsku ..... jen se vám snažím pomalu vysvětlit, že nezáleží jestli si ty tanky pronajmem už modernizované nebo si je koupíme ( na šrot) a budem si je po vzoru Poláků snažit modernizovat sami. Stejně budem při té modernizaci a následném provozu závislí na Německu ( já na tom nevidím nic špatného) akorát s tím, že při hraní ve stylu Polska všechno made in Czechia nás to vyjde podstatně dráž.....Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  23:10 13.02.2018

  fenri: na polském záměru není nic špatného. Času měli dost si ty tanky koupit už dřív (my ostatně taky), jen přišla EDA dřív a pokud její plán nevyjde (nebude zájem), tak asi ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  na polském záměru není nic špatného. Času měli dost si ty tanky koupit už dřív (my ostatně taky), jen přišla EDA dřív a pokud její plán nevyjde (nebude zájem), tak asi stejně skončí u poláků. Osobně bych ale radši viděl ty tanky u malých států, pokud bude zájem, než u Polska, Německa atd.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:09 13.02.2018

  jara - a furt se ptám, co je na polském přístupu šoatně. Polákům se nehodí? Vy to víte lépe, než Poláci? Tak kdyby se jim nehodil, tak je by je asi nechtěli? A kdyby jim je KMW ...Zobrazit celý příspěvek

  jara - a furt se ptám, co je na polském přístupu šoatně. Polákům se nehodí? Vy to víte lépe, než Poláci? Tak kdyby se jim nehodil, tak je by je asi nechtěli? A kdyby jim je KMW nechtělo prodat, tak také není o čem, ne? Stále nechápu to kňourání a nenávist k Polákům, že si chtějí koupit tanky tak, aby jim to vyhovovalo. To je snad přirozené.

  PavolR: Já se ptal na to Jirosiho a Jarovo hanění a řeči, jak ukáží prostředník na V4. Pokud byste vy mohl kupit něco, co potřebujete a za cenu, která je pro vás OK a prodejce vám to chtěl prodat, řekl byste "ne, radši počkám, zda to náhodou někdy nebude chtít koupit soused"?Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:49 13.02.2018

  Fenri No , ták právě se jim tenhle pronájem nehodí .... hodí se nám . A chtějí si je modernizovat.... to v polském podání znamená, že jim Rheinmetal pošle kit a Poláci si na ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri
  No , ták právě se jim tenhle pronájem nehodí .... hodí se nám .

  A chtějí si je modernizovat.... to v polském podání znamená, že jim Rheinmetal pošle kit a Poláci si na svých leo 2 sem tam něco přibrousí, privaří instalují věci poslané z Německa a nezapomenou na to dát nálepku made in Poland.
  Ve skutečnosti si je bez německé podpory můžou tak někam vystavit.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  20:45 13.02.2018

  fenri: Haniť určite nie, ale vždy by to bolo pre Poliakov výhodnejšie ako teraz, keď už fakticky nikde v Európe žiadne voľné Leopardy2 nezoženú. :-p Keby ich ale táto situácia ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Haniť určite nie, ale vždy by to bolo pre Poliakov výhodnejšie ako teraz, keď už fakticky nikde v Európe žiadne voľné Leopardy2 nezoženú. :-p
  Keby ich ale táto situácia dotlačila k projektu pozápadnenia T-84 (namiesto blbnutia s modernizáciami T-72), tak by z toho možno aj mohol byť nejaký osoh.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:34 13.02.2018

  Jaro: představte si, že vím, že Poláci lea mají. To od vás fakt slyšet nepotřebuji. Ale nevím, co je hnusného na tom, že chtějí koupit další a chtějí si je modernizovat. To je snad ...Zobrazit celý příspěvek

  Jaro: představte si, že vím, že Poláci lea mají. To od vás fakt slyšet nepotřebuji. Ale nevím, co je hnusného na tom, že chtějí koupit další a chtějí si je modernizovat. To je snad jejich věc a je to přirozené.

  PavolR: úplně blbý a lichý argument. Jsou nějaké volné tanky. O nějakém počtu X. Nějaká armáda jich potřebuje Y a jiná Z. Co je na tom, že armáda poptává, co jich chce Y je koupí, když jim to prodejce prodá, a Y je stejné, jako X. Na Z nezbyde.
  Pokud někoho chcete hanit, tak snad toho, kdo ty tanky Polákům prodá, ne? Schvaloval byste, aby se AČR vzdala části akvizičních plánů, třeba ve prospěch Portugalska?
  Co je špatného na tom, pokud se prodávají tanky, je koupit? Buďto je Polákům prodají, tak je koupí, nebo ne. To mají jako Poláci říkat: "No, my sice potřebujeme tanky, brali bychom je, ale počkáme ještě pět, jestli si to snad Češi a Slováci nerozmyslí a nebudou je chtít."Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  19:54 13.02.2018

  fenri: Keby napríklad prišli s projektom podobného lízingového razenia, v ktorom by sa modernizovalo na štandard Leopard 2PL EU ... bolo by to nielen racionálne, ale aj tímové ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Keby napríklad prišli s projektom podobného lízingového razenia, v ktorom by sa modernizovalo na štandard Leopard 2PL EU ... bolo by to nielen racionálne, ale aj tímové voči spojencom ...
  Opravte ma, pokiaľ sa mýlim, ale ani to neskúsili, všetky tanky by chceli iba pre seba.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:47 13.02.2018

  Fenri Poláci jsou úplně v jiné situaci jednak už leo 2 mají a na těch které mají taky řeší nutnou modernizaci, společně s Rheinmetalem. Nemá pro ně smysl provozovat dva ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri
  Poláci jsou úplně v jiné situaci jednak už leo 2 mají a na těch které mají taky řeší nutnou modernizaci, společně s Rheinmetalem. Nemá pro ně smysl provozovat dva modernizované leo 2 paralelně.

  A polský průmysl je takový specifický, jen tak na oko ..... oni se sice snaží, ale tak nějak mi přijde, že to vždy skončí u nákupu sofistikovaných zařízení ze zahraničí a naledné montáži a aby se maximalizoval podíl domácího průmyslu je ta polská montáž řádně naceněna.

  Osobně si myslím, že daleko smysluplnější cesta je soustředit se na vývoj a výrobu sofistykovanejších systémů a zapojení do evropských zbrojních programů.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:21 13.02.2018

  Rase: já pořád nevidím, jaký je "problém" s Poláky. To, že chtějí nechat vydělat svým firmám a ne KMW? Že chtějí, aby peníze alespoň zčásti zůstaly doma? To je problém? To je snad ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase: já pořád nevidím, jaký je "problém" s Poláky. To, že chtějí nechat vydělat svým firmám a ne KMW? Že chtějí, aby peníze alespoň zčásti zůstaly doma? To je problém? To je snad rozumné a racioální jednání, ne?

  Jirosi: znovu se ptám, na ten vztyčený prostředníček a "schlamstávání". to jsou dost negativní konotace. A přitom jednají (resp. chtějí jednat) rozumně a korektně. Tak se vás znovu ptám: jak se mají chovat Poláci, chtějí-li posílit armádu, aby to pro vás nebylo negativní.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  18:31 13.02.2018

  fenri: Co jsem se tak koukal, tak cena nového Leopardu 2A7+ je 13-15 milionů eur, což už je pěkný ranec (zdroj viz odkaz). Problém s poláky je v tom, že ti chtějí ty leopardy ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Co jsem se tak koukal, tak cena nového Leopardu 2A7+ je 13-15 milionů eur, což už je pěkný ranec (zdroj viz odkaz). Problém s poláky je v tom, že ti chtějí ty leopardy koupit ve stavu v jakém jsou a zmodernizovat si je sami na standard Leopard 2PL, tedy KMW by z toho nemělo vůbec nic, unifikace nula, EDA by neměla plusové body, menší státy by byly bez možnosti získat tanky a nahradit staré T-72.

  http://www.defence24.pl/czolg-... Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  16:51 13.02.2018

  Fenri: Nejedná se o nová vozidla, ale o repas uloženek. Protože místo těch naších úvah, jesli A, B, nebo dokonce C. Oni na obranu neprdí, ale jednají. Proto mají už dnes svoje ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: Nejedná se o nová vozidla, ale o repas uloženek.

  Protože místo těch naších úvah, jesli A, B, nebo dokonce C. Oni na obranu neprdí, ale jednají. Proto mají už dnes svoje L2. Zatím co mi tu máme ty naše..Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:22 13.02.2018

  Jirosi: -pokud spousta států nemá na nové tankz, tak tím, že si je pronajme určitě neušetří. Pochybuji, že je KMW záložna či hrdý sponzor. -tanky se nevyplatí žádnému státu ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi:
  -pokud spousta států nemá na nové tankz, tak tím, že si je pronajme určitě neušetří. Pochybuji, že je KMW záložna či hrdý sponzor.
  -tanky se nevyplatí žádnému státu )kromě toho, co je vyrábí a prodává). Armáda není o zisku v ekonomické rovině.

  Proč by Poláci tím, že "schlamstnou" tanky ukázali na V4 vztyčený prostředníček? Pokud je nějaká opravdu výhodná nabídka, mají Poláci stát v koutě a čekat, až si to Češi, Maďaři...rozmyslí a vzít teprve až něco zbude? Máte to dost pomotané, nejen s tím češtinem, řekl bych.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  17:24 12.02.2018

  Fenri: Souhdruh v Bruselu to organizuje jako společný projekt nic víc. Spousta států dnes nemá na nové tanky, nebo se jim ta investice nevyplatí. Spousta jiných státu má ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: Souhdruh v Bruselu to organizuje jako společný projekt nic víc.

  Spousta států dnes nemá na nové tanky, nebo se jim ta investice nevyplatí.
  Spousta jiných státu má mobilizační sklady plné starých verzí L2, ale nemá na jejich modernizaci.

  Takže vzniká projekt kdy státy co mají tanky, poskytují tanky. A státy co nemají tanky zaplatí v pronájmu jejich modernizaci. Majitelem ale nebudou Němci, ale původní vlastníci, tedy Švédové, Řekové, Španělé, atd.

  Využití toho, že by se část tanku společně alokovala v pobaltí je jen bonus, na ktérém se nikdo podílet nemusí. Bylo to myšleno jako bonus.

  Místo, aby se tu pěla chvála že si v Bruselu konečně někdo všiml reálného problému. Dokonce vymyslel i smyslu plné řešení. Ne, dokonalé řešení. Se tu klasicky Česky nadává. Moc bych se nedivil kdyby všechny tyhle tank schlamstly Poláci, a opět ukázaly V4 vztyčený prostředníček.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 18