Evropská zbrojnice pro tanky Leopard 2

Leopard 2A5 německé armády; větší foto / Bundeswehr-Fotos; CC BY 2.0

Německá firma KMW (Krauss-Maffei Wegmann) za spolupráce s Evropskou obrannou agenturou EDA (European Defence Agency) navrhuje vytvoření flotily evropských tanků v nejmodernější konfiguraci Leopard 2A7 EU a následně chce tyto tanky poskytovat formou leasingu dalším evropským zemím. Cílem je umožnit především zemím střední a východní Evropy přejít ze zastaralé sovětské na moderní západní tankovou techniku v rámci svých omezených finančních možností.

Na konci ledna redakce Armádních novin navštívila centrálu KMW v Mnichově. Zástupci KMW při prezentaci a ukázce výrobních prostor představili především program hlavního bojového tanku MBT (Main Battle Tank) Leopard 2, bojového vozidla pěchoty (BVP) Puma a ženijních mostů LEGUAN. O všechny tyto typy zbraňových a ženijních systémů projevuje zájem Armáda ČR.

 

 

Dnes se zaměříme především na program Leopard 2, který patří k nosným výrobním a obchodním programům KMW.

 

Armáda ČR plánuje přejít na nové MBT v roce 2025. Ze všech možných kandidátů, jako je americký M1A2 Abrams, francouzský Leclerc nebo britský Challenger 2, bude pro Armádu ČR jednoznačně nejdostupnějším (z hlediska rychlosti dodávek, snadnosti technické a výcvikové podpory, geografické blízkosti, obchodních vztahů atd.) německý MBT Leopard 2.

 

Německo s Francií sice v rámci programu MGCS (Main Ground Combat System) vyvíjí nový “eurotank”, ale podle zástupců KMW zavedení prvního MGCS (někdy nazývaného Leopard 3) do Bundeswehru (BW) je realisticky plánováno spíše v polovině 30. let 21. století. První dodávky MGCS pro zahraniční zájemce lze tak očekávat až kolem roku 2040.

 

Tanky Leopard 2 proto zůstanou ve výzbroji (a budou průmyslem podporovány) minimálně do roku 2040, spíše do roku 2050. Z tohoto důvodu se počítá s vývojem nových verzí Leopardů 2 a instalaci nových technologií, jako je nabíjecí automat, nový power-pack, prostředky aktivní ochrany (APS) nebo s vývojem munice nové generace.
 

Leopard 2 je možné osadit nabíjecím automatem, ale například BW tuto technologii vysloveně odmítá a požaduje čtvrtého člena (nabíječe) posádky. Důvodem je požadavek BW provést první tři výstřely do sedmi sekund. První náboj musí být proto v nábojové komoře kanónu, jeden náboj musí držet nabíječ a pancéřové dveře schránky musí být otevřené, aby mohl nabíječ rychle přebít.
 

Důvod je následovný – pokud Leopard 2 nevyřadí prvním výstřelem protivníka, provede velmi rychle korekci palby a okamžitě podruhé nebo potřetí vystřelí na stejný cíl. Nepřátelský cíl tak ztratí možnost provést odvetnou palbu. Avšak zároveň v tomto časovém limitu je odhalena pozice střílejícího tanku a ten musí palebné stanoviště urychleně opustit, aby se chránil před odvetnou nepřátelskou palbou jinými protitankovými prostředky.

 

Nyní se dostáváme k otázce, jaké možnosti má Armáda ČR v případě modernizace svého tankového vojska.

 

Dle zástupců KMW jsou v podstatě tři možnosti:

+ Nákup vyvíjených moderních tanků (velmi nákladné)

+ Nákup použitých tanků (pokud jsou k dispozici)

+ Nebo využití společného projektu kolektivní obrany s principem „Sharing&Pooling“
 

Problémem AČR je především malý počet poptávaných tanků, protože Armáda chce vyzbrojit pouze dva tankové prapory (2×30 tanků). Dle zástupců KMW je nákup tak malého množství nových tanků nevýhodný v obou výše uvedených variantách. Postavit od nuly dva tankové prapory si vyžádá investici ve výší minimálně 1 miliardy euro (více než 24 miliardy Kč). Navíc plná integrace nových tanků (resp. každého nového složitého zbraňového systému) do bojových jednotek trvá obvykle šest až 15 let.

 

Leopard 2A6 německé armády

 

Další možností je nákup použitých tanků. Zde však není možno garantovat, zda a v jakém technickém stavu budou tanky v době poptávky k dispozici. Jednání o koupi použitých tanků jsou navíc striktně bilaterální mezi oběma státy a průmysl nenese žádnou odpovědnost krom obvykle stanovených garancí.

 

Možnosti výše uvedené mají celkem jasná negativa. Z tohoto důvodu právě vzniká koncept OMBT-Leo2, tzv. “evropská zbrojnice” tanků Leopard 2. Cílem OMBT-Leo2 je využít přebytkové tanky Leopard 2 evropských zemí (poskytovatelé), modernizovat je na standard Leopard 2A7 EU (vychází z Leopard 2 A7V) a formou leasingu je nabízet společně s kompletním balíčkem služeb dalším zemí (příjemci).

 

Při návštěvě Armádních novin v centrále KMW byla zmíněna i možnost projektu tzv. vozidla palebné podpory. Není to ani tank ani BVP, respektive na podvozku BVP je instalován kanón velké ráže. Švédsko kdysi tuto variantu vyvinulo a testovalo a dnes je uživatelem Leopard 2. Norsko se touto možností též zaobíralo a po zhodnocení všech pozitiv a negativ se také rozhodlo pro modernizaci Leoprad 2.

 

Základní rysy tanku Leopard 2A7 EU:

+ 3. generace zaměřovacího systému pro velitele a střelce, vzájemně nezávislé větve;

+ programovatelná, ve vzduchu vybuchující munice;

+ ventilace s klimatizací pro nasazení v zahraničních misích;

+ nezávislá jednotka APU 20 kW (všechny systémy tanku mohou být v činnosti bez spuštěného motoru, nižší IR stopa, úspora PHM apod.);

+ vylepšené pojezdové a pásové ústrojí (má lepší meziopravní resurz);

+ kompletně přebudované rozhraní člověk-stroj pro ovládání tanku (dotykové displeje atd.);

+ přední i zpětná denní a noční kamera pro řidiče;

+ další dodatečné pancéřování zepředu a ze stran nad úroveň poslední verze A6 aplikující poslední poznatky z konfliktu na Ukrajině, v Iráku a Sýrii.

 

Repase tanků Leopard 2 ve výrobních prostorách KMW v Mnichově; větší foto / archív autora

 

Podle zástupců KMW je na evropském trhu k dispozici zhruba 300 starších přebytkových tanků Leopard 2, ale realisticky dostupných je spíše 150 přebytkových tanků. Část tanků ale zůstane vždy v rezervě Evropské zbrojnice kvůli nutnosti okamžité náhrady, v případě závažné poruchy zapůjčených tanků.

 

OMBT-Leo2 kromě zemí, které poskytnou své tanky a zemí, které si tanky pronajmou, počítá také se státy, které prostřednictvím projektu budou chtít výhodně modernizovat svou flotilu tanků Leopard 2 na jednotný evropský standard Leopard 2A7 EU a tím dále snižovat náklady pro všechny v projektu zapojené státy.

 

Mezi potvrzené poskytovatele patří Španělsko, Řecko, Rakousko a Švédsko. Právě ve Španělsku si zástupci Armády ČR prohlíželi starší Leopardy 2A4, ale dle armády byly ve velmi špatném technickém stavu. Nicméně podle zástupců KMW (a jak se zástupci Armádních novin mohli přesvědčit na vlastní oči) jsou na jednotnou nejvyšší úroveň repasovány tanky v jakémkoliv stavu.

 

V rámci programu OMBT-Leo2 je pronájem plánován na deset let s tím, že po celou dobu bude k tankům nabízen kompletní balík služeb (technická podpora, výcvik, náhradní díly), kromě paliva a munice, jež si hradí uživatel sám dle konkrétní spotřeby. Pronajímatelé tanků Leopard 2 jsou nebo se samozřejmě stanou členy sdružení LEOBEN, která pomáhá s provozem tanků Leopard 2 a usnadňuje provozovatelům údržbu a modernizaci tankové flotily s využitím poznatků a podnětů ostatních členů LEOBEN.

 

Prostor pro montáž/demontáž (včetně zátěžových testů) věží tanku Leopard 2 na podvozky; větší foto / archív autora

 

S tím i souvisí případně mnohem snadnější školení a výcvik českých osádek tanků i personálu údržby. Samozřejmě v případě potřeby lze vše vybudovat v ČR, nebo opět v souladu s projektem „Sharing&Pooling“ využít výcvikové a školicí možnosti BW, minimálně při zavádění techniky do AČR. Koncept BW navíc počítá s tím, že školící centrum má vlastní tanky, takže kvůli výcviku není nutné vlastní tanky přesouvat. Tak mohou být například tanky Leopard 2 bojových jednotek využity permanentně jako předsunutá vojenská-výcviková technika v Pobaltí a rotující osádky cvičeny ve výcvikovém středisku na k tomu určených vozidlech. Eliminace permanentního stěhování techniky znamená nemalé finanční úspory.

 

Roční leasingová cena za jeden tank, a to včetně kompletního balíku služeb, má být 1 milion až 1,3 milionu euro ročně. Minimálně lze pronajmout 13 tanků Leopard 2A7 EU. Dle prezentace KMW k výcviku instruktorů posádek je třeba 40 dní a k výcviku instruktorů servisu/údržby (úroveň MES 1 / MES 2) 20 dní. 

Cena je vztažená k maximálnímu ročnímu nájezdu a počtu vystřílené munice (v mírovém stavu) tankové roty v počtu 10 tanků – 13 000 km a 520 ks munice. Pevně daná cena je výhodná pro velmi jasné a snadné dlouhodobé finanční plánování armády. Průběh kilometrů a spotřeba munice byla též kalkulována dle průměru velkých uživatelů, takže pro malé uživatele, jako by byla např. AČR, je limit naddimenzován.

 

Veškeré pronajaté tanky lze opatřit národní kamufláží a výsostnými znaky. V případě válečného stavu pak lze tanky použít dle potřeby jednotlivých států, jež je mají v užívání. Po skončení leasingu pak tanky projdou další modernizací (jež je též realizována v průběhu pronájmu) a nájemci mohou tanky odkoupit nebo se vrátí původním majitelům.

 

Nová korba tanku Leopard pro armádu Kataru; větší foto / archív autora

 

V současné době zmínění poskytovatelé již své tanky pro projekt evropské zbrojnice nabídli. Nyní se hledají státy, které mají zájem o pronájem. O účast v projektu silně usiluje Polsko, ale EDA dává přednost zapojení menších států střední a východní Evropy. Polsko již provozuje velkou flotilu tanků Leopard, a navíc by odebralo prakticky všechny tanky Leopard 2A7 EU evropské zbrojnice.

 

Mezi potenciální zákazníky tak patří Česká republika, zájem již vyslovilo Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Malta, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Slovensko má nyní jiné priority. Jde o země, které mají zájem přezbrojit pouze několik praporů nových tanků (nebo dokonce pouze jeden). Dle zástupců KMW jednání s EDA o projektu OMBT-Leo2 potrvá ještě dva roky a stejnou dobu trvá modernizace tanků na standard Leopard 2A7 EU a jejich předáním prvním uživatelům. Pokud Armáda ČR bude mít o projekt zájem, může první tanky Leopard 2A7 EU získat již v letech 2022 až 2023.

 

Důležité je, že tanky vyčleněné do Evropské zbrojnice jsou stále v majetku a evidenci jednotlivých států. Nedochází tedy v žádném případě k porušení mezinárodních úmluv a kontrolních mechanismů OBSE.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizovaný tank M1A2 SEPv3 pro americkou armádu

Podle magazínu SCOUT americká armáda (US Army) za nedlouho obdrží pro účely vojskových zkoušek první ...

Nejnovější tanky Leopard 2A7V pro německou armádu

Německá firma Rheinmetall před několika dny oznámila podepsání smlouvy na modernizaci 104 tanků ...

Německá ponorková flotila mimo provoz

Německé námořnictvo oficiálně provozuje šest diesel-elektrických útočných ponorek Typ 212A. Ve ...

Bojové vozidlo nové generace NGCV: US Army hledá v zahraničí

Americká armáda (US Army) v rámci programu NGCV (Next-Generation Combat Vehicle) hledá nové pásové ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • KOLT
  13:25 07.02.2018

  Je to OT, protože primárně bychom tu měli řešit zbraně a ne politiku. Nicméně tohle tak nějak patří k strategickému rozvažování, tak snad mi admin odpustí. Řešit věci na úrovni EU ...Zobrazit celý příspěvek

  Je to OT, protože primárně bychom tu měli řešit zbraně a ne politiku. Nicméně tohle tak nějak patří k strategickému rozvažování, tak snad mi admin odpustí. Řešit věci na úrovni EU je samozřejmě správné, osobně jsem přesvědčený, že ČR je v tomto směru neodpustitelně nedostatečně aktivní, a to dlouhodobě. Nicméně bychom si měli přiznat, že naše slovo tam prostě nikdy nebude mít váhu německého. A že si Němci v případě potřeby prostě prosadí svou a nějaké malé státečky na východ od nich je nebudou zajímat, už jednoznačně prokázali... s uprchlíky, s energetickou rozvodnou sítí, se zbraněmi, atd. Problém totiž je, že s nimi za jeden provaz táhne velká část států Z a J Evropy. A proti tomu se nemáme šanci ubránit. Proto bych dodavatele zbraňových systémů co nejvíce rozrůznil. S PVO z Izraele máte samozřejmě pravdu. Ono koneckonců klidně můžeme ty Leopardy pronajmout, v nejbližších 10 letech to na válku v Evropě nevypadá. Pak už si ale nejsem jistý. A to může být pozdě :-(Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:12 07.02.2018

  Jara: děla si seženeme jinde, ty budou stejně na tatrováckém podvozku. Je docela možné, že to bude zbraňová část od Slováků ze Zuzana 2 (v ráži 155 mm) na Tatře 815-7. Zdá se ...Zobrazit celý příspěvek

  Jara:
  děla si seženeme jinde, ty budou stejně na tatrováckém podvozku. Je docela možné, že to bude zbraňová část od Slováků ze Zuzana 2 (v ráži 155 mm) na Tatře 815-7. Zdá se totiž že OSSR bude mít vozidla Patriot a my na revanš koupíme od nich houfnice.

  KOLT:
  osobně by mi stačily ty Pumy, pokud jde o tanky, tak vzhledem k počtu co chceme (30-60 tanků), tak tím žádného výrobce moc nezaujmeme. Kdybysme chtěli řekněme 200 ks tak to už by byla jiná a dají se vyjednat zajímavé podmínky. Osobně ty Leopardy beru jen jako takový bonus k Pumám :D nic víc a nemá cenu to moc prožívat. Ten leasing by nás vyšel zkrátka finančně nejlépe a bylo by to lepší než se dál plácat s T-72M4CZ (ty by se asi stejně provozovaly dál). Hlavně jde o to, že Leopardy provozují skoro všichni naši sousedé.Skrýt celý příspěvek

 • Incre
  13:08 07.02.2018

  Chtěl jsem se zeptat na Italský tank Ariete, nevíte někdo, zda ho nabízejí i jiným státům, nebo už je zavřená výrobní linka? Že taliáni by nemuseli být tak drazí,...

  Chtěl jsem se zeptat na Italský tank Ariete, nevíte někdo, zda ho nabízejí i jiným státům, nebo už je zavřená výrobní linka? Že taliáni by nemuseli být tak drazí,...

 • palo satko
  13:07 07.02.2018

  "užasny nápad"- Skuste to presadiť. KSČM s Okamurou ziskaju ustavnu väčšinu a vystupia z NATO ani referendum im netreba.

  "užasny nápad"- Skuste to presadiť. KSČM s Okamurou ziskaju ustavnu väčšinu a vystupia z NATO ani referendum im netreba.

 • Jara
  13:02 07.02.2018

  Kolt S Izraele bych viďel jako ideální prostředky PVO,ignorovat takovouhle možnost je nesmysl a jestli nesouhlasíme s kroky, které Německo podniká na úrovni EU máme to řešit na ...Zobrazit celý příspěvek

  Kolt
  S Izraele bych viďel jako ideální prostředky PVO,ignorovat takovouhle možnost je nesmysl a jestli nesouhlasíme s kroky, které Německo podniká na úrovni EU máme to řešit na puďe EU a ne při zbrojních zakázkách,tam jsou obavy nesmyslné spolupráce s Němci je v tomhle případě logická a nutno si uvědomit , že jestli někdy půjdou Němci ke dnu tak mi půjdeme s nimi a jestli máme leopardy nebo ne na tom nic nezměníSkrýt celý příspěvek

 • KOLT
  12:56 07.02.2018

  Matesaax, podle mě je zastavení projektu modernizace houfnic DANA jedině dobře. Jen by to chtělo co nejrychleji vybrat ten moderní stroj, co koupíme. Jinak budeme ještě za deset ...Zobrazit celý příspěvek

  Matesaax, podle mě je zastavení projektu modernizace houfnic DANA jedině dobře. Jen by to chtělo co nejrychleji vybrat ten moderní stroj, co koupíme. Jinak budeme ještě za deset let střílet z těch samých kanónů. Staré houfnice navíc můžeme repasovat (s mírou!) a dát do mobilizačních skladů.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  12:54 07.02.2018

  Asi půjdu proti proudu, ale mně se myšlenka dvou hlavních bojových prostředků dodaných jedním státem (a možná i víceméně jedním výrobcem) moc nepozdává. Tím méně, když vidím, co ...Zobrazit celý příspěvek

  Asi půjdu proti proudu, ale mně se myšlenka dvou hlavních bojových prostředků dodaných jedním státem (a možná i víceméně jedním výrobcem) moc nepozdává. Tím méně, když vidím, co Německo dělá či se chystá dělat na evropské úrovni (a ne, nemluvím jen o uprchlících, je to i o energetice atd.). U BVP si myslím, že riziko je menší, pokud si tedy dokážeme skutečně zajistit velký transfer technologií, výrobu a údržbu u nás. U tanků to tak ale zaručeně nebude, rozhodně ne v případě takovéhoto pronájmu.

  Budu rebel, ale já bych tank koupil raději mimo EU, z čehož mi nejlépe vychází Merkava (Izraelci vojenskou techniku s politikou tolik nespojují), snesitelně ještě Abrams (ale Amíci si taky můžou postavit hlavu a jsme v řiti). Asijské tanky jsou už hodně velká exotika, a je otázka, jak je to s jejich velikostí. K2 je navíc z velké části německý, čili to je také problematické, Type-10 bude pekelně drahý. Ať se tím zabývám jak chci, vychází mi, že bych se šel poptat u Izraelců.Skrýt celý příspěvek

 • Matesaax
  12:39 07.02.2018

  Myslím,že než se u nás rozhoupemem,tak už žádný tanky mít Němci nebudou.Včera mě zaujalo v tisku,že modernizace DAN se ruší,podle nové mynistryně je to nesmysl a lepší koupit novou ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím,že než se u nás rozhoupemem,tak už žádný tanky mít Němci nebudou.Včera mě zaujalo v tisku,že modernizace DAN se ruší,podle nové mynistryně je to nesmysl a lepší koupit novou techniku.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  12:33 07.02.2018

  No tady není co řešit,jen je otázka jestli se ten pronájem týká i vyprošťovacích tanků? Nebo ty se musí možná dokoupit zvlášť i s těmi mostními... na druhou stranu by se jak ...Zobrazit celý příspěvek

  No tady není co řešit,jen je otázka jestli se ten pronájem týká i vyprošťovacích tanků? Nebo ty se musí možná dokoupit zvlášť i s těmi mostními... na druhou stranu by se jak ženijní tak i mostní tanky nechali využívat i pro pumu a tím by taky odpadli starosti s vývojem těchto verzi u nového bvp pro AČR . No pak už jen PzH 2000 a mužem mít opravdu schopné pozemní vojsko a nastartovanou spolupráci s Němci .Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:13 07.02.2018

  Skvělá zpráva. Osobně si myslím, že MO potřebuje víc projektů jako je Gripen, které může splácet průběžně (tedy když zbydou peníze tak třeba i předplácet) a víc se nemusí o nic ...Zobrazit celý příspěvek

  Skvělá zpráva. Osobně si myslím, že MO potřebuje víc projektů jako je Gripen, které může splácet průběžně (tedy když zbydou peníze tak třeba i předplácet) a víc se nemusí o nic starat. Žádné nové tendry atd. Jsem moc rád že EDA myslí i na malé státečky, místo toho aby nechala všechny tanky polákům. V případě Bulharska se dřív dokonce mluvilo o nákupu nových leopardů, ale v počtu minimálně 24 ks. Pobaltským státům by stačil patrně taky jen malý počet, Malta to samé a Maďarsko asi podobně. Ono se to ale nasčítá (!) Akorát problém vidím spíš u nás (pokud budeme chtít 60 ks) a rumunsku (asi podobný počet). Přeci jen tady by už mohla být poptávka větší než je nabídka. Musíme tedy po tom skočit co nejdřív, ať není pozdě. Co si ale budem povídat, ono i jen 30 ks by bylo lepší než současný stav.Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  12:11 07.02.2018

  Tak, keďže máme iné poriority, tak ten obnovovaný tankový prápor zostáva na T-72 :/ Inak vyzerá to zaujímavo, len je otázka, za akú cenu by si po tých 10 rokoch mohli krajiny ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak, keďže máme iné poriority, tak ten obnovovaný tankový prápor zostáva na T-72 :/

  Inak vyzerá to zaujímavo, len je otázka, za akú cenu by si po tých 10 rokoch mohli krajiny tie Leopardy odkúpiť.
  ďalšou zaujímavou správou je to, kedy sa reálne počíta s "Leo 3". Pokiaľ je naozaj správny ten odhad, tak teraz je hlúposť sa spoliehať na tank ktorý bude reálne dopstupný o 20 rokov. Smutné je, že v tom obdobý bude Leopardu 2 ťahať už pomaly na sedemdesiatku.Skrýt celý příspěvek

 • Molle
  12:07 07.02.2018

  Jeste k tomu pronajmout Pumu ,a budem mit vystarano.
  A za 10 roku treba Abramse,dle prani politiku ;)

  Jeste k tomu pronajmout Pumu ,a budem mit vystarano.
  A za 10 roku treba Abramse,dle prani politiku ;)

Načítám diskuzi...

Stránka 18 z 18