Evropská zbrojnice pro tanky Leopard 2

Leopard 2A5 německé armády; větší foto / Bundeswehr-Fotos; CC BY 2.0

Německá firma KMW (Krauss-Maffei Wegmann) za spolupráce s Evropskou obrannou agenturou EDA (European Defence Agency) navrhuje vytvoření flotily evropských tanků v nejmodernější konfiguraci Leopard 2A7 EU a následně chce tyto tanky poskytovat formou leasingu dalším evropským zemím. Cílem je umožnit především zemím střední a východní Evropy přejít ze zastaralé sovětské na moderní západní tankovou techniku v rámci svých omezených finančních možností.

Na konci ledna redakce Armádních novin navštívila centrálu KMW v Mnichově. Zástupci KMW při prezentaci a ukázce výrobních prostor představili především program hlavního bojového tanku MBT (Main Battle Tank) Leopard 2, bojového vozidla pěchoty (BVP) Puma a ženijních mostů LEGUAN. O všechny tyto typy zbraňových a ženijních systémů projevuje zájem Armáda ČR.

 

 

Dnes se zaměříme především na program Leopard 2, který patří k nosným výrobním a obchodním programům KMW.

 

Armáda ČR plánuje přejít na nové MBT v roce 2025. Ze všech možných kandidátů, jako je americký M1A2 Abrams, francouzský Leclerc nebo britský Challenger 2, bude pro Armádu ČR jednoznačně nejdostupnějším (z hlediska rychlosti dodávek, snadnosti technické a výcvikové podpory, geografické blízkosti, obchodních vztahů atd.) německý MBT Leopard 2.

 

Německo s Francií sice v rámci programu MGCS (Main Ground Combat System) vyvíjí nový “eurotank”, ale podle zástupců KMW zavedení prvního MGCS (někdy nazývaného Leopard 3) do Bundeswehru (BW) je realisticky plánováno spíše v polovině 30. let 21. století. První dodávky MGCS pro zahraniční zájemce lze tak očekávat až kolem roku 2040.

 

Tanky Leopard 2 proto zůstanou ve výzbroji (a budou průmyslem podporovány) minimálně do roku 2040, spíše do roku 2050. Z tohoto důvodu se počítá s vývojem nových verzí Leopardů 2 a instalaci nových technologií, jako je nabíjecí automat, nový power-pack, prostředky aktivní ochrany (APS) nebo s vývojem munice nové generace.
 

Leopard 2 je možné osadit nabíjecím automatem, ale například BW tuto technologii vysloveně odmítá a požaduje čtvrtého člena (nabíječe) posádky. Důvodem je požadavek BW provést první tři výstřely do sedmi sekund. První náboj musí být proto v nábojové komoře kanónu, jeden náboj musí držet nabíječ a pancéřové dveře schránky musí být otevřené, aby mohl nabíječ rychle přebít.
 

Důvod je následovný – pokud Leopard 2 nevyřadí prvním výstřelem protivníka, provede velmi rychle korekci palby a okamžitě podruhé nebo potřetí vystřelí na stejný cíl. Nepřátelský cíl tak ztratí možnost provést odvetnou palbu. Avšak zároveň v tomto časovém limitu je odhalena pozice střílejícího tanku a ten musí palebné stanoviště urychleně opustit, aby se chránil před odvetnou nepřátelskou palbou jinými protitankovými prostředky.

 

Nyní se dostáváme k otázce, jaké možnosti má Armáda ČR v případě modernizace svého tankového vojska.

 

Dle zástupců KMW jsou v podstatě tři možnosti:

+ Nákup vyvíjených moderních tanků (velmi nákladné)

+ Nákup použitých tanků (pokud jsou k dispozici)

+ Nebo využití společného projektu kolektivní obrany s principem „Sharing&Pooling“
 

Problémem AČR je především malý počet poptávaných tanků, protože Armáda chce vyzbrojit pouze dva tankové prapory (2×30 tanků). Dle zástupců KMW je nákup tak malého množství nových tanků nevýhodný v obou výše uvedených variantách. Postavit od nuly dva tankové prapory si vyžádá investici ve výší minimálně 1 miliardy euro (více než 24 miliardy Kč). Navíc plná integrace nových tanků (resp. každého nového složitého zbraňového systému) do bojových jednotek trvá obvykle šest až 15 let.

 

Leopard 2A6 německé armády

 

Další možností je nákup použitých tanků. Zde však není možno garantovat, zda a v jakém technickém stavu budou tanky v době poptávky k dispozici. Jednání o koupi použitých tanků jsou navíc striktně bilaterální mezi oběma státy a průmysl nenese žádnou odpovědnost krom obvykle stanovených garancí.

 

Možnosti výše uvedené mají celkem jasná negativa. Z tohoto důvodu právě vzniká koncept OMBT-Leo2, tzv. “evropská zbrojnice” tanků Leopard 2. Cílem OMBT-Leo2 je využít přebytkové tanky Leopard 2 evropských zemí (poskytovatelé), modernizovat je na standard Leopard 2A7 EU (vychází z Leopard 2 A7V) a formou leasingu je nabízet společně s kompletním balíčkem služeb dalším zemí (příjemci).

 

Při návštěvě Armádních novin v centrále KMW byla zmíněna i možnost projektu tzv. vozidla palebné podpory. Není to ani tank ani BVP, respektive na podvozku BVP je instalován kanón velké ráže. Švédsko kdysi tuto variantu vyvinulo a testovalo a dnes je uživatelem Leopard 2. Norsko se touto možností též zaobíralo a po zhodnocení všech pozitiv a negativ se také rozhodlo pro modernizaci Leoprad 2.

 

Základní rysy tanku Leopard 2A7 EU:

+ 3. generace zaměřovacího systému pro velitele a střelce, vzájemně nezávislé větve;

+ programovatelná, ve vzduchu vybuchující munice;

+ ventilace s klimatizací pro nasazení v zahraničních misích;

+ nezávislá jednotka APU 20 kW (všechny systémy tanku mohou být v činnosti bez spuštěného motoru, nižší IR stopa, úspora PHM apod.);

+ vylepšené pojezdové a pásové ústrojí (má lepší meziopravní resurz);

+ kompletně přebudované rozhraní člověk-stroj pro ovládání tanku (dotykové displeje atd.);

+ přední i zpětná denní a noční kamera pro řidiče;

+ další dodatečné pancéřování zepředu a ze stran nad úroveň poslední verze A6 aplikující poslední poznatky z konfliktu na Ukrajině, v Iráku a Sýrii.

 

Repase tanků Leopard 2 ve výrobních prostorách KMW v Mnichově; větší foto / archív autora

 

Podle zástupců KMW je na evropském trhu k dispozici zhruba 300 starších přebytkových tanků Leopard 2, ale realisticky dostupných je spíše 150 přebytkových tanků. Část tanků ale zůstane vždy v rezervě Evropské zbrojnice kvůli nutnosti okamžité náhrady, v případě závažné poruchy zapůjčených tanků.

 

OMBT-Leo2 kromě zemí, které poskytnou své tanky a zemí, které si tanky pronajmou, počítá také se státy, které prostřednictvím projektu budou chtít výhodně modernizovat svou flotilu tanků Leopard 2 na jednotný evropský standard Leopard 2A7 EU a tím dále snižovat náklady pro všechny v projektu zapojené státy.

 

Mezi potvrzené poskytovatele patří Španělsko, Řecko, Rakousko a Švédsko. Právě ve Španělsku si zástupci Armády ČR prohlíželi starší Leopardy 2A4, ale dle armády byly ve velmi špatném technickém stavu. Nicméně podle zástupců KMW (a jak se zástupci Armádních novin mohli přesvědčit na vlastní oči) jsou na jednotnou nejvyšší úroveň repasovány tanky v jakémkoliv stavu.

 

V rámci programu OMBT-Leo2 je pronájem plánován na deset let s tím, že po celou dobu bude k tankům nabízen kompletní balík služeb (technická podpora, výcvik, náhradní díly), kromě paliva a munice, jež si hradí uživatel sám dle konkrétní spotřeby. Pronajímatelé tanků Leopard 2 jsou nebo se samozřejmě stanou členy sdružení LEOBEN, která pomáhá s provozem tanků Leopard 2 a usnadňuje provozovatelům údržbu a modernizaci tankové flotily s využitím poznatků a podnětů ostatních členů LEOBEN.

 

Prostor pro montáž/demontáž (včetně zátěžových testů) věží tanku Leopard 2 na podvozky; větší foto / archív autora

 

S tím i souvisí případně mnohem snadnější školení a výcvik českých osádek tanků i personálu údržby. Samozřejmě v případě potřeby lze vše vybudovat v ČR, nebo opět v souladu s projektem „Sharing&Pooling“ využít výcvikové a školicí možnosti BW, minimálně při zavádění techniky do AČR. Koncept BW navíc počítá s tím, že školící centrum má vlastní tanky, takže kvůli výcviku není nutné vlastní tanky přesouvat. Tak mohou být například tanky Leopard 2 bojových jednotek využity permanentně jako předsunutá vojenská-výcviková technika v Pobaltí a rotující osádky cvičeny ve výcvikovém středisku na k tomu určených vozidlech. Eliminace permanentního stěhování techniky znamená nemalé finanční úspory.

 

Roční leasingová cena za jeden tank, a to včetně kompletního balíku služeb, má být 1 milion až 1,3 milionu euro ročně. Minimálně lze pronajmout 13 tanků Leopard 2A7 EU. Dle prezentace KMW k výcviku instruktorů posádek je třeba 40 dní a k výcviku instruktorů servisu/údržby (úroveň MES 1 / MES 2) 20 dní. 

Cena je vztažená k maximálnímu ročnímu nájezdu a počtu vystřílené munice (v mírovém stavu) tankové roty v počtu 10 tanků – 13 000 km a 520 ks munice. Pevně daná cena je výhodná pro velmi jasné a snadné dlouhodobé finanční plánování armády. Průběh kilometrů a spotřeba munice byla též kalkulována dle průměru velkých uživatelů, takže pro malé uživatele, jako by byla např. AČR, je limit naddimenzován.

 

Veškeré pronajaté tanky lze opatřit národní kamufláží a výsostnými znaky. V případě válečného stavu pak lze tanky použít dle potřeby jednotlivých států, jež je mají v užívání. Po skončení leasingu pak tanky projdou další modernizací (jež je též realizována v průběhu pronájmu) a nájemci mohou tanky odkoupit nebo se vrátí původním majitelům.

 

Nová korba tanku Leopard pro armádu Kataru; větší foto / archív autora

 

V současné době zmínění poskytovatelé již své tanky pro projekt evropské zbrojnice nabídli. Nyní se hledají státy, které mají zájem o pronájem. O účast v projektu silně usiluje Polsko, ale EDA dává přednost zapojení menších států střední a východní Evropy. Polsko již provozuje velkou flotilu tanků Leopard, a navíc by odebralo prakticky všechny tanky Leopard 2A7 EU evropské zbrojnice.

 

Mezi potenciální zákazníky tak patří Česká republika, zájem již vyslovilo Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Malta, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Slovensko má nyní jiné priority. Jde o země, které mají zájem přezbrojit pouze několik praporů nových tanků (nebo dokonce pouze jeden). Dle zástupců KMW jednání s EDA o projektu OMBT-Leo2 potrvá ještě dva roky a stejnou dobu trvá modernizace tanků na standard Leopard 2A7 EU a jejich předáním prvním uživatelům. Pokud Armáda ČR bude mít o projekt zájem, může první tanky Leopard 2A7 EU získat již v letech 2022 až 2023.

 

Důležité je, že tanky vyčleněné do Evropské zbrojnice jsou stále v majetku a evidenci jednotlivých států. Nedochází tedy v žádném případě k porušení mezinárodních úmluv a kontrolních mechanismů OBSE.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizovaný tank M1A2 SEPv3 pro americkou armádu

Podle magazínu SCOUT americká armáda (US Army) za nedlouho obdrží pro účely vojskových zkoušek první ...

Nejnovější tanky Leopard 2A7V pro německou armádu

Německá firma Rheinmetall před několika dny oznámila podepsání smlouvy na modernizaci 104 tanků ...

Německá ponorková flotila mimo provoz

Německé námořnictvo oficiálně provozuje šest diesel-elektrických útočných ponorek Typ 212A. Ve ...

Bojové vozidlo nové generace NGCV: US Army hledá v zahraničí

Americká armáda (US Army) v rámci programu NGCV (Next-Generation Combat Vehicle) hledá nové pásové ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Scotty
  21:22 11.02.2018

  fenri V Čáslavi jsou schopni provádět servis až do stupně TS200, což zahrnuje o dost víc než jen základní údržbu. To že na modernizaci MS20 přelétnou do Švédska je celkem ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  V Čáslavi jsou schopni provádět servis až do stupně TS200, což zahrnuje o dost víc než jen základní údržbu. To že na modernizaci MS20 přelétnou do Švédska je celkem pochopitelné a určitě by se to odehrávalo ve Švédsku i kdyby jsme Gripeny vlastnily.

  To že by jsme v Čechách nebyly schopni opravit motor tanku nemám strach. Mnohem horší by to bylo v případě oprav speciálního vybavení jako SŘP, termokamery a podobně. Třeba by bylo možné dát do smlouvy podmínku držet určitý počet klíčových náhradních dílů ve skladech v ČR. Že výrobce vyškolí české techniky kteří budou schopni provádět opravy a údržbu v rozsahu který se dá provést přímo u útvaru jsem si celkem jist. Jednoduše to vyjde nejlevněji.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:35 11.02.2018

  Jirosi: jenže Iskandery než doletí k nám, tak je slušná šánce je sundat. Ale popravdě řečeno na tanky by byly v první vlně efektivnější Smerče se submunicí. Iskandery spíš na ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi:
  jenže Iskandery než doletí k nám, tak je slušná šánce je sundat. Ale popravdě řečeno na tanky by byly v první vlně efektivnější Smerče se submunicí. Iskandery spíš na komunikační a velitelské uzly. Na tanky se nehodí. Blbá formulace z mé strany, omluva.

  BVP 120 mm - ale houby. pokud by se tu dělala Puma či Lynx či nové CV90, nejd eo nějakou specialitu, která za chvíli zanikne. Jsou to/budou to mezinárodně rozšířené platformy.

  Scotty - předně předpokládám, že Rusové na Pobaltí nezaútočí. Poměr cena/výkon je na prd. Nejprve by muselo padnout NATO. Je pravda, že ty haluze o euroarmádě řízené Morgherini a pořízené na leasing od vybraných velkých firem tomu nahrávají.
  Pobaltí není Krym, který je:
  a.) daleko od někoho silného (tedy kromě Ruska)
  b.) kde velká většina obyvatel mužíčky vítala či jimi přímo byla
  c.) kde se dalo předpokládat, že hlavní starostí UA vojáků z místních posádek bude získat kontrakt v ruské armádě (což se potvrdilo a což by IMHO v Pobaltí nefungovalo ani náhodou)
  Nic z toho v Pobaltí neplatí. Mohou tam zkoušet dělat dusno, ale to je tak všechno. Pokud by ho chtěli, musí do toho jít na plno.

  Gripen vs. Leo: za prvé Švédsko je z ruky. Za druhé i to zázemí je jen pro základní servis. Nic víc. I na přehrání SW musely Gripeny letět do Švédska. Takže právě na tom je vidět, jak málo se přesunulo a že celé servisní centrum je jen základní údržba.
  Za další se bavíme, o mnohem menším objemu peněz. 30 Leo vs. 14 Gripenů - prostě v Gripenech lítají větší prachy a přesto i nahrát nový SW jde jen ve Švédsku. Pochybuji, že pro zakázku za mnohem menší peníze by sem přesouvali větší servisní zázemí.
  Tanky by servis do Německa jezdit nemusely. Asi to největší, co by se teoreticky muselo dotáhnout je motor a to se na kamion PPL vejde.Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  20:18 11.02.2018

  fenri Předpokládáte že rusové zaútočí na pobaltí přímím frontovým útokem. To je ale nepravděpodobné. Spíš předpokládám příchod neoznačených vojáků se kterými nebude mít Rusko ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  Předpokládáte že rusové zaútočí na pobaltí přímím frontovým útokem. To je ale nepravděpodobné.
  Spíš předpokládám příchod neoznačených vojáků se kterými nebude mít Rusko oficiálně naprosto nic společného a kteří si na kvalitně strávenou dovolenou přivezou svoji techniku. Oficiálně to ovšem bude spravedlivé povstání místních rusů proti "útlaku". Pokud ovšem bude velká pravděpodobnost že tyto početně omezené jednotky budou rychle poraženy, jsem si jist že se o něco podobného Rusové nepokusí. Proto má z mého pohledu omezená přítomnost v Pobaltí smysl.

  Pokud je vaše hlavní námitka proti pronájmu tanků jejich údržba a opravy, tak doporučuji zjistit jak probíhá servis Gripenu v Čáslavy. Přestože má AČR pouze pronajaté letové hodiny vzniklo v Čáslavy zázemí pro opravy kde pracují čeští mechanici kteří znají postupy pro opravy a údržbu Gripenu. Jsem přesvědčen že i pro KMW vyjde výhodněji vyškolit české techniky a postavit zázemí v ČR. Než u nás permanentně držet německé techniky nebo kvůli jakékoli závadě odvážet tanky do Německa.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:16 11.02.2018

  A když už jsme odbočily k TO omlouvám se adminovi.
  Nemá někdo nové informace, jak to vypadá s novým maskovacim potiskem a výstrojního součástkami pro AČR??

  A když už jsme odbočily k TO omlouvám se adminovi.
  Nemá někdo nové informace, jak to vypadá s novým maskovacim potiskem a výstrojního součástkami pro AČR??

 • Jirosi
  19:58 11.02.2018

  Fenri: "Znovu říkám: hlavní půvab 120mm BVP pro mě spočívá v tom, že by se dělal u nás a byl náš. Tím, že by tu běžela (skoro) výroba, bychom jaksi z podstaty měli zmáknutý i ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: "Znovu říkám: hlavní půvab 120mm BVP pro mě spočívá v tom, že by se dělal u nás a byl náš. Tím, že by tu běžela (skoro) výroba, bychom jaksi z podstaty měli zmáknutý i komplet servis a údržbu. Já vím, že jsem s tím otravný a spousta lidí to ráda přehlíží, ale udržet techniku bojeschopnou i v časech velkého průseru je pro alfou a omegou všeho."

  Jenže, tady ignorujete tu vaši oblíbenou historii. Stejně tak se mluvilo i o T74m4cz. Jenže pokud vyrobíte "pár" kusů exotické techniky. Tak vám žádný výrobce nezaručí, že až si za 15-20. let vzpomenete tak vám ty díly okamžitě dodá. Jediná obrana je v tomhle početní množství vyráběné série. A tady prostě vítězí používání toho co používají ostatní. Viz. T72 na které je problém sehnat díly. A jeho souputník L2a4, ten problém nemá. Stejně tak není problém si nechat udělat modernizaci na L2a5-6-7-... jejíž vývoj už zaplatil někdo jiný. Na rozdíl od modernizace T72.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  19:50 11.02.2018

  Fenri:"Jakmile se pohnou (a najít pár tankových praporů v Pobaltí není výzva - není moc míst, kde mohou být) tak to prostě schytají Iskandery " Myslíte těmi Iskandery co doletí ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri:"Jakmile se pohnou (a najít pár tankových praporů v Pobaltí není výzva - není moc míst, kde mohou být) tak to prostě schytají Iskandery "

  Myslíte těmi Iskandery co doletí za pár minut i do "Přáslavic"? Ano, i naše tanková jednotka je v dostřelu z Kalingradu. Takže podle vašeho uvažování by NATO nemělo mít žádné jednotky blíže jako na Labi. Pokud si Rusové vylepší rakety, tak odsun na "Rýn".Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:50 11.02.2018

  Jara: jo, ona je na to ideální - o tom žádná, jenom jak píši: není pro NEvojáky, ale jen braně zdatné jedince úplně komfortní. Potřebujeme ráži, která efektivně dosáhne někam přes ...Zobrazit celý příspěvek

  Jara: jo, ona je na to ideální - o tom žádná, jenom jak píši: není pro NEvojáky, ale jen braně zdatné jedince úplně komfortní. Potřebujeme ráži, která efektivně dosáhne někam přes 500 m, ideálně 700 (což .308 umí samozřejmě s prstem v nose), ale není těžká na nošení (TO se nebude vozit v Pumách, bude šlapat po svých a většinou se bude pohybovat metodou rychlého pochodu, či přesněji utěku) a je dobře zvladatelná a "snadno přesná". TO se nesmí zaplést do blízkého kontaktu s profesionálními vojáky, bo tam pohoří. Těžkou techniku jen zpomalovat a poškozovat ze zálohy přenosnými zbraněmi hit and hide. Musí mít nositelnou, přesnou a snadno ovladatelnou pušku. Myslím, že na Brenu 2 s nějakou jendoduchou a robustní podsvícenou Meoptou s fixním 4, 9x zvětšením a delší hlavní by to postavit šlo. Nekompatibilita se standardní municí NATO by byl problém, ale ne velký - ke spolupráci by byla určena AČR. TO y byla zbraň poslední obrany.

  Rase - tak samozřejmě. Ale s prázdnou prkenicí je větší chyba brát si věci na úvěr, než s plnou. Devet z deseti exekutorů to doporučuje. V sumě ušetříme prd a ještě nebudou naše a budeme NAPROSTO závislí.
  Pokud je nějaký důvod trvat na těžkých tancích (a neříkám, že 100% není), tak si jich pár kupme a pokud se nějaký rok ekonomicky zadaří, přikupme další.
  Mě se ale právě z EKONOMICKÝCH důvodů líbí mít 120-130mm na BVP stavěném u nás. Většina (nebo hodně) peněz tu různou formou zůstane, ušetříme na logistice (jeden podvozek, lehčí mostní a vyproštovací technika), ušetříme na palivu a v důsledku jich bude víc. Znovu říkám: hlavní půvab 120mm BVP pro mě spočívá v tom, že by se dělal u nás a byl náš. Tím, že by tu běžela (skoro) výroba, bychom jaksi z podstaty měli zmáknutý i komplet servis a údržbu. Já vím, že jsem s tím otravný a spousta lidí to ráda přehlíží, ale udržet techniku bojeschopnou i v časech velkého průseru je pro alfou a omegou všeho. To, jeslti je to 10cm vyšší či nižší a má o 5% RHE vyšší odolnost není nepodstatné, ale v tomto kontextu je to jedno. Sebelepší tank pokud nevyjede je jen halda šrotu, kterou kdokoliv dodělá.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  19:31 11.02.2018

  fenri: samozřejmě že každý by chtěl cca 200 ks fungl nových Merkav IV, K2, Abramsů nebo podobně. Snažme se ale stát nohama na zemi. Sice se pořád mluví o navyšování zbrojního ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  samozřejmě že každý by chtěl cca 200 ks fungl nových Merkav IV, K2, Abramsů nebo podobně. Snažme se ale stát nohama na zemi. Sice se pořád mluví o navyšování zbrojního rozpočtu, ale reálně nic vidět není a ještě dlouho vidět nebude. Ve všech tendrech bude MO ještě dlouho obracet každou korunu. Investice do armády nejsou populární a voliče to nepřidá

  co se týče těch ručních zbraní pro TO, tak souhlas. Akorát jde o to, že se NATO ještě nerozhodlo zda přejde na nějakou meziráži - případně jakou konkrétně. Až se tak stane, tak pušky v té ráži klidně můžeme začít vyrábět.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:22 11.02.2018

  Fenri No takže takový styl zákeřných ostřelovačských družstev no proč ne, taková taktika je hlavně v kopcovitých oblastech kolem celé ČR velice účinná, jen si myslím že s tou 18 ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri
  No takže takový styl zákeřných ostřelovačských družstev no proč ne, taková taktika je hlavně v kopcovitých oblastech kolem celé ČR velice účinná, jen si myslím že s tou 18 hlavní by bohatě stačil náboj 7,62 x51 NATO a ve stejné ráži by to chtělo i dostatek kulometu....Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:20 11.02.2018

  Jirosi: pokud budeme Rusům servírovat techniku po kouskách, tak jí po kouskách snadno zničí. Jak psal starý dobrý Guderian: "Netroškařit, udeřit vší silou". Upřimně, pokud ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi: pokud budeme Rusům servírovat techniku po kouskách, tak jí po kouskách snadno zničí.

  Jak psal starý dobrý Guderian: "Netroškařit, udeřit vší silou".

  Upřimně, pokud pošleme do Pobaltí pár tankových praporů, tak nemzůžou nic. Jsou odepsané. Proč? Jakmile se pohnou (a najít pár tankových praporů v Pobaltí není výzva - není moc míst, kde mohou být) tak to prostě schytají Iskandery a Smerchy se submunicí a pokud se tam podaří proklouznout i pár Ka-52 či Mil-28N, tak je vymalováno dřív, než se tam objeví první ruský tank.
  Nezapomeňte, že v Pobaltí, kromě toho že je malé a komplet na dostřel z ruských zbraní, tak žije ruská menšina a určitě část bude loajální Rusku a nebude problém mít informátory, díky kterým budete +/- o každém pohybu každého tanku.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:10 11.02.2018

  Jara, ale já nejsem proti tankům. Jsem proti tomu si je půjčovat a jsem proti tomu mít oboje (tanky a BVP) od Německa, protože toho po nás chce poněkud moc a protože se poněkud ...Zobrazit celý příspěvek

  Jara, ale já nejsem proti tankům. Jsem proti tomu si je půjčovat a jsem proti tomu mít oboje (tanky a BVP) od Německa, protože toho po nás chce poněkud moc a protože se poněkud mění.

  Uskladnit milion pušek problém není.
  Jenže ideální by bylo, aby ty pušky pro TO byly v nějaké ráži, která umožňuje větší odstup od protivníka, než .223 z krátké hlavně.
  Proč? Protože je mnohem snažší, rychlejší naučit mraky domobranců střílet z klidu, z odtupu, než je trénovat na CQB. Domobrana by se měla pohybovat 100-300 za efektivní dotřelem běžných vojáků protivníka, pár výstřelů ze zálohy a krytý přesun. Tedy puška typu DMR. .308w je ale střelecky malinko náročnější pro záložáky domobrance (ale jo, podvyživení ruští branci stříleli 7.62x54R a nicmoc živení branci v USA (po krizi) zvládali 30-06), takže za mě by byl ideál Bren2 s 18" a v Grendelu. Ale to už jdu do těžkého kdybysmu a snění.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  19:10 11.02.2018

  Jara: stejně jako včera nebylo to co dnes, tak zítra nemusí být to co bylo dnes nebo včera.

  Jara: stejně jako včera nebylo to co dnes, tak zítra nemusí být to co bylo dnes nebo včera.

 • skelet
  19:08 11.02.2018

  Fenri , my ovšem nevíme co všechno si budeme pronajímat. Může to být stylem kupujte do toho tekutiny a střelivo o zbytek se postaráme anebo taky ne. Nicméně je to jedno.. pro ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri , my ovšem nevíme co všechno si budeme pronajímat. Může to být stylem kupujte do toho tekutiny a střelivo o zbytek se postaráme anebo taky ne.
  Nicméně je to jedno.. pro výcvik tankových jednotek je lízačka dostačující, pro cokoliv jiného ne.
  A já jsem ten poslední, kdo by zde horoval pro německou techniku a Leopardy zvláště :DSkrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:08 11.02.2018

  Fenri Tady je ten argument ( o tom jak je nesmyslné bát se závislosti na Německu u pozemních sil) ony jsou evropské země v současnosti už tak ekonomicky a průmyslově provázané, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri
  Tady je ten argument ( o tom jak je nesmyslné bát se závislosti na Německu u pozemních sil) ony jsou evropské země v současnosti už tak ekonomicky a průmyslově provázané, že se bez sebe už dnes neobejdou..... takže je jedno jestli budem mít tanky a bvp z NěmeckaSkrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  19:03 11.02.2018

  Fenri: Buď tam pošlete techniky co sice možná bude zničená, ale poskytne vaším silám čas na přísun. Nebo tam nepošlete nic. A pak už ty posily nebudete mít přisunovat ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: Buď tam pošlete techniky co sice možná bude zničená, ale poskytne vaším silám čas na přísun. Nebo tam nepošlete nic. A pak už ty posily nebudete mít přisunovat kam.

  Pokaždé se jednalo o jednotky jejichž jádro bylo vycvičeno, na našem území. To, že nepoužívali techniku vyrobenou u nás, je ve skutečnosti vlastně hlasem pro pronájem. Ale vždy byl u zahraničních států hlad spíše po "specialistech"(tankistech, letcích, atd.) nikoliv po bigoších.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:01 11.02.2018

  Rase: jenže já primárně nekopu proti čemukoliv německému. Pokud jste si nevšiml, kopu proti tomu pronajmout si pár tanků od KMW. A kopu proti tomu, mít VŠECHNU těžkou techniku od ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase: jenže já primárně nekopu proti čemukoliv německému. Pokud jste si nevšiml, kopu proti tomu pronajmout si pár tanků od KMW. A kopu proti tomu, mít VŠECHNU těžkou techniku od Němců. Jo, jsem směšný s tím antigermanismem a rozpoutáváním války (zdravím Járu a Scottyho), ale sranda je, že kromě nálepek to nikdo nebyl schopný suchými argumenty nijak zvlášť vyvrátit. Ale jo, být Laokonem není osud pro zábavu.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:57 11.02.2018

  Jirosi: -ano, tahám sem historii, protože nic jiného na poučení nemáme a protože se opakuje. to, že jí neznáte je fuk. -v obou válkách to bylo na straně vítězů, ale ne našem ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi:
  -ano, tahám sem historii, protože nic jiného na poučení nemáme a protože se opakuje. to, že jí neznáte je fuk.
  -v obou válkách to bylo na straně vítězů, ale ne našem území. V podstatě i toto byla forma toho, co píši: úder vyšel naprázdno, armáda byla jinde. V první válce to byly Legie mime území Čehc, ve druhé kombinace armády částečně přešlé do zahraničí a částečně bojující v ilegalitě - tedy partyzánsky.

  Moje vYdění světa není založeno na útoku, ačkoliv bývá nejlepší obranou. Nicméně pokud na vás útočí X tisíc ruských tanků, BVP, letectvo, VDV, raketomety... tak je prostě musíte porazit. Můžete je zkusit ukecat, ale asi to neklapne. A k tomu potřebujete co Jirosi? Správně, vojáky, techniku, munici, palivo, léky, jídlo, díly... A potřebujete toho kolik? Potřebujete toho zatraceně hodně.
  1 nebo klidně 10 praporů tanků, co tam bude sedět jak kachna na jezírku a jinak s holým zadkem a bez možnosti manévru (protože všude nějaké moře, Kaliningrad, Bělorusko...) a přísunu posil a materiálu na nic nezmění. Jsou určeny k odpisu. Kdybyste na tom něco nechápal, klidně se zeptejte.
  Východ Polska a Pobaltí by měl mít silnou A2/AD a vybudovanou infrastrukturu. Někde na Jutském poloostrově či v Německu by měly být přístavy pro výsadkové lodě.
  Spanilé jízdy Dragounů či pár tanků v Pobaltí sice vypadá hezky a já se na to rád podívam a zamávám, ale tímhle se války se silným nepřítelem nevyhrávají.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  18:50 11.02.2018

  fenri: nemám sebemenší problém tanky u AČR zrušit a nejsem zrovna člověk, který by kopal za myšlenku pronajmout si Leo 2A7EU. Jen s tím tak nějak nemám problém a na rozdíl od vás ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  nemám sebemenší problém tanky u AČR zrušit a nejsem zrovna člověk, který by kopal za myšlenku pronajmout si Leo 2A7EU. Jen s tím tak nějak nemám problém a na rozdíl od vás nechytám panické záchvaty jen co spatřím cokoliv německého :D (nechci rýpat, ale kolikrát s tím jste vtipný).

  Zpátky ale k tankům. Přeci jen co si budeme povídat, už teď AČR prakticky nemá schopnost nasadit tanky k čemukoliv a dokonce ani k pitomé mezinárodní soutěži. Tedy pokud bude AČR rezignovat na provoz MBT, reálně o žádnou schopnost stejně nepřijdeme - jelikož už dnes ji nemáme. V tomhle s námi stejně NATO nemůže počítat. Velké množství těžce ozbrojených a pancéřovaných BVP je jak pro AČR, tak i pro NATO větší přínos než pár desítek MBT.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  18:48 11.02.2018

  Fenri: Zase sem taháš historii ? "V dějinách jsme se ubránili jen dvěma způsoby: -bojem v pohraničních horách (záseky, polní opevnění) -nebo "partyzánskou" válkou " V ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: Zase sem taháš historii ?

  "V dějinách jsme se ubránili jen dvěma způsoby:
  -bojem v pohraničních horách (záseky, polní opevnění)
  -nebo "partyzánskou" válkou "

  V obou světových válkách jsme byli na straně vítězů, a v obou to nebylo díky partizánům, opevněním/horám.

  "Pokud hodláte porazit Rusko během týdne jedním takovým praporem, pak máte nepochybně pravdu."

  To je ten základní problém vaší představy. Tady se jedná o obranu, nikoliv o útok. Jenže to nezapadá do vašeho vydění světa.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  18:46 11.02.2018

  Fenri A právě ty tanky by byly do prvního sledu a zvýšili by naší hodnotu před spojenci. Dále nevidím to jako “to nebo to” v kombinaci třeba s pumou plus dva tankové prapory ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri
  A právě ty tanky by byly do prvního sledu a zvýšili by naší hodnotu před spojenci.
  Dále nevidím to jako “to nebo to” v kombinaci třeba s pumou plus dva tankové prapory leo2 A7 to už je velká bojová síla a budu všemi deseti když se okamžitě paralelně začnou budovat síly TO. A peníze?musíme si říct, že po dlouhých letech absolutního sraní na naši vlastní bezpečnost to teď holt bude něco stát.
  A závislost na Německu? Ano u pozemních sil, ale to není jediný pilíř obrany když vezmem kompletní PVO s Izraele a stíhačky od BAE nebo z USA tak máte hned tři strategické partnery.
  A s tou TO vidím jen jeden problém kde by ty zbraně pro milion mužů byli uskladneny v době míru a mimo cvičení, ale asi by se to nechalo pořešitSkrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 18