Evropská zbrojnice pro tanky Leopard 2

Leopard 2A5 německé armády; větší foto / Bundeswehr-Fotos; CC BY 2.0

Německá firma KMW (Krauss-Maffei Wegmann) za spolupráce s Evropskou obrannou agenturou EDA (European Defence Agency) navrhuje vytvoření flotily evropských tanků v nejmodernější konfiguraci Leopard 2A7 EU a následně chce tyto tanky poskytovat formou leasingu dalším evropským zemím. Cílem je umožnit především zemím střední a východní Evropy přejít ze zastaralé sovětské na moderní západní tankovou techniku v rámci svých omezených finančních možností.

Na konci ledna redakce Armádních novin navštívila centrálu KMW v Mnichově. Zástupci KMW při prezentaci a ukázce výrobních prostor představili především program hlavního bojového tanku MBT (Main Battle Tank) Leopard 2, bojového vozidla pěchoty (BVP) Puma a ženijních mostů LEGUAN. O všechny tyto typy zbraňových a ženijních systémů projevuje zájem Armáda ČR.

 

 

Dnes se zaměříme především na program Leopard 2, který patří k nosným výrobním a obchodním programům KMW.

 

Armáda ČR plánuje přejít na nové MBT v roce 2025. Ze všech možných kandidátů, jako je americký M1A2 Abrams, francouzský Leclerc nebo britský Challenger 2, bude pro Armádu ČR jednoznačně nejdostupnějším (z hlediska rychlosti dodávek, snadnosti technické a výcvikové podpory, geografické blízkosti, obchodních vztahů atd.) německý MBT Leopard 2.

 

Německo s Francií sice v rámci programu MGCS (Main Ground Combat System) vyvíjí nový “eurotank”, ale podle zástupců KMW zavedení prvního MGCS (někdy nazývaného Leopard 3) do Bundeswehru (BW) je realisticky plánováno spíše v polovině 30. let 21. století. První dodávky MGCS pro zahraniční zájemce lze tak očekávat až kolem roku 2040.

 

Tanky Leopard 2 proto zůstanou ve výzbroji (a budou průmyslem podporovány) minimálně do roku 2040, spíše do roku 2050. Z tohoto důvodu se počítá s vývojem nových verzí Leopardů 2 a instalaci nových technologií, jako je nabíjecí automat, nový power-pack, prostředky aktivní ochrany (APS) nebo s vývojem munice nové generace.
 

Leopard 2 je možné osadit nabíjecím automatem, ale například BW tuto technologii vysloveně odmítá a požaduje čtvrtého člena (nabíječe) posádky. Důvodem je požadavek BW provést první tři výstřely do sedmi sekund. První náboj musí být proto v nábojové komoře kanónu, jeden náboj musí držet nabíječ a pancéřové dveře schránky musí být otevřené, aby mohl nabíječ rychle přebít.
 

Důvod je následovný – pokud Leopard 2 nevyřadí prvním výstřelem protivníka, provede velmi rychle korekci palby a okamžitě podruhé nebo potřetí vystřelí na stejný cíl. Nepřátelský cíl tak ztratí možnost provést odvetnou palbu. Avšak zároveň v tomto časovém limitu je odhalena pozice střílejícího tanku a ten musí palebné stanoviště urychleně opustit, aby se chránil před odvetnou nepřátelskou palbou jinými protitankovými prostředky.

 

Nyní se dostáváme k otázce, jaké možnosti má Armáda ČR v případě modernizace svého tankového vojska.

 

Dle zástupců KMW jsou v podstatě tři možnosti:

+ Nákup vyvíjených moderních tanků (velmi nákladné)

+ Nákup použitých tanků (pokud jsou k dispozici)

+ Nebo využití společného projektu kolektivní obrany s principem „Sharing&Pooling“
 

Problémem AČR je především malý počet poptávaných tanků, protože Armáda chce vyzbrojit pouze dva tankové prapory (2×30 tanků). Dle zástupců KMW je nákup tak malého množství nových tanků nevýhodný v obou výše uvedených variantách. Postavit od nuly dva tankové prapory si vyžádá investici ve výší minimálně 1 miliardy euro (více než 24 miliardy Kč). Navíc plná integrace nových tanků (resp. každého nového složitého zbraňového systému) do bojových jednotek trvá obvykle šest až 15 let.

 

Leopard 2A6 německé armády

 

Další možností je nákup použitých tanků. Zde však není možno garantovat, zda a v jakém technickém stavu budou tanky v době poptávky k dispozici. Jednání o koupi použitých tanků jsou navíc striktně bilaterální mezi oběma státy a průmysl nenese žádnou odpovědnost krom obvykle stanovených garancí.

 

Možnosti výše uvedené mají celkem jasná negativa. Z tohoto důvodu právě vzniká koncept OMBT-Leo2, tzv. “evropská zbrojnice” tanků Leopard 2. Cílem OMBT-Leo2 je využít přebytkové tanky Leopard 2 evropských zemí (poskytovatelé), modernizovat je na standard Leopard 2A7 EU (vychází z Leopard 2 A7V) a formou leasingu je nabízet společně s kompletním balíčkem služeb dalším zemí (příjemci).

 

Při návštěvě Armádních novin v centrále KMW byla zmíněna i možnost projektu tzv. vozidla palebné podpory. Není to ani tank ani BVP, respektive na podvozku BVP je instalován kanón velké ráže. Švédsko kdysi tuto variantu vyvinulo a testovalo a dnes je uživatelem Leopard 2. Norsko se touto možností též zaobíralo a po zhodnocení všech pozitiv a negativ se také rozhodlo pro modernizaci Leoprad 2.

 

Základní rysy tanku Leopard 2A7 EU:

+ 3. generace zaměřovacího systému pro velitele a střelce, vzájemně nezávislé větve;

+ programovatelná, ve vzduchu vybuchující munice;

+ ventilace s klimatizací pro nasazení v zahraničních misích;

+ nezávislá jednotka APU 20 kW (všechny systémy tanku mohou být v činnosti bez spuštěného motoru, nižší IR stopa, úspora PHM apod.);

+ vylepšené pojezdové a pásové ústrojí (má lepší meziopravní resurz);

+ kompletně přebudované rozhraní člověk-stroj pro ovládání tanku (dotykové displeje atd.);

+ přední i zpětná denní a noční kamera pro řidiče;

+ další dodatečné pancéřování zepředu a ze stran nad úroveň poslední verze A6 aplikující poslední poznatky z konfliktu na Ukrajině, v Iráku a Sýrii.

 

Repase tanků Leopard 2 ve výrobních prostorách KMW v Mnichově; větší foto / archív autora

 

Podle zástupců KMW je na evropském trhu k dispozici zhruba 300 starších přebytkových tanků Leopard 2, ale realisticky dostupných je spíše 150 přebytkových tanků. Část tanků ale zůstane vždy v rezervě Evropské zbrojnice kvůli nutnosti okamžité náhrady, v případě závažné poruchy zapůjčených tanků.

 

OMBT-Leo2 kromě zemí, které poskytnou své tanky a zemí, které si tanky pronajmou, počítá také se státy, které prostřednictvím projektu budou chtít výhodně modernizovat svou flotilu tanků Leopard 2 na jednotný evropský standard Leopard 2A7 EU a tím dále snižovat náklady pro všechny v projektu zapojené státy.

 

Mezi potvrzené poskytovatele patří Španělsko, Řecko, Rakousko a Švédsko. Právě ve Španělsku si zástupci Armády ČR prohlíželi starší Leopardy 2A4, ale dle armády byly ve velmi špatném technickém stavu. Nicméně podle zástupců KMW (a jak se zástupci Armádních novin mohli přesvědčit na vlastní oči) jsou na jednotnou nejvyšší úroveň repasovány tanky v jakémkoliv stavu.

 

V rámci programu OMBT-Leo2 je pronájem plánován na deset let s tím, že po celou dobu bude k tankům nabízen kompletní balík služeb (technická podpora, výcvik, náhradní díly), kromě paliva a munice, jež si hradí uživatel sám dle konkrétní spotřeby. Pronajímatelé tanků Leopard 2 jsou nebo se samozřejmě stanou členy sdružení LEOBEN, která pomáhá s provozem tanků Leopard 2 a usnadňuje provozovatelům údržbu a modernizaci tankové flotily s využitím poznatků a podnětů ostatních členů LEOBEN.

 

Prostor pro montáž/demontáž (včetně zátěžových testů) věží tanku Leopard 2 na podvozky; větší foto / archív autora

 

S tím i souvisí případně mnohem snadnější školení a výcvik českých osádek tanků i personálu údržby. Samozřejmě v případě potřeby lze vše vybudovat v ČR, nebo opět v souladu s projektem „Sharing&Pooling“ využít výcvikové a školicí možnosti BW, minimálně při zavádění techniky do AČR. Koncept BW navíc počítá s tím, že školící centrum má vlastní tanky, takže kvůli výcviku není nutné vlastní tanky přesouvat. Tak mohou být například tanky Leopard 2 bojových jednotek využity permanentně jako předsunutá vojenská-výcviková technika v Pobaltí a rotující osádky cvičeny ve výcvikovém středisku na k tomu určených vozidlech. Eliminace permanentního stěhování techniky znamená nemalé finanční úspory.

 

Roční leasingová cena za jeden tank, a to včetně kompletního balíku služeb, má být 1 milion až 1,3 milionu euro ročně. Minimálně lze pronajmout 13 tanků Leopard 2A7 EU. Dle prezentace KMW k výcviku instruktorů posádek je třeba 40 dní a k výcviku instruktorů servisu/údržby (úroveň MES 1 / MES 2) 20 dní. 

Cena je vztažená k maximálnímu ročnímu nájezdu a počtu vystřílené munice (v mírovém stavu) tankové roty v počtu 10 tanků – 13 000 km a 520 ks munice. Pevně daná cena je výhodná pro velmi jasné a snadné dlouhodobé finanční plánování armády. Průběh kilometrů a spotřeba munice byla též kalkulována dle průměru velkých uživatelů, takže pro malé uživatele, jako by byla např. AČR, je limit naddimenzován.

 

Veškeré pronajaté tanky lze opatřit národní kamufláží a výsostnými znaky. V případě válečného stavu pak lze tanky použít dle potřeby jednotlivých států, jež je mají v užívání. Po skončení leasingu pak tanky projdou další modernizací (jež je též realizována v průběhu pronájmu) a nájemci mohou tanky odkoupit nebo se vrátí původním majitelům.

 

Nová korba tanku Leopard pro armádu Kataru; větší foto / archív autora

 

V současné době zmínění poskytovatelé již své tanky pro projekt evropské zbrojnice nabídli. Nyní se hledají státy, které mají zájem o pronájem. O účast v projektu silně usiluje Polsko, ale EDA dává přednost zapojení menších států střední a východní Evropy. Polsko již provozuje velkou flotilu tanků Leopard, a navíc by odebralo prakticky všechny tanky Leopard 2A7 EU evropské zbrojnice.

 

Mezi potenciální zákazníky tak patří Česká republika, zájem již vyslovilo Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Malta, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Slovensko má nyní jiné priority. Jde o země, které mají zájem přezbrojit pouze několik praporů nových tanků (nebo dokonce pouze jeden). Dle zástupců KMW jednání s EDA o projektu OMBT-Leo2 potrvá ještě dva roky a stejnou dobu trvá modernizace tanků na standard Leopard 2A7 EU a jejich předáním prvním uživatelům. Pokud Armáda ČR bude mít o projekt zájem, může první tanky Leopard 2A7 EU získat již v letech 2022 až 2023.

 

Důležité je, že tanky vyčleněné do Evropské zbrojnice jsou stále v majetku a evidenci jednotlivých států. Nedochází tedy v žádném případě k porušení mezinárodních úmluv a kontrolních mechanismů OBSE.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizovaný tank M1A2 SEPv3 pro americkou armádu

Podle magazínu SCOUT americká armáda (US Army) za nedlouho obdrží pro účely vojskových zkoušek první ...

Nejnovější tanky Leopard 2A7V pro německou armádu

Německá firma Rheinmetall před několika dny oznámila podepsání smlouvy na modernizaci 104 tanků ...

Německá ponorková flotila mimo provoz

Německé námořnictvo oficiálně provozuje šest diesel-elektrických útočných ponorek Typ 212A. Ve ...

Bojové vozidlo nové generace NGCV: US Army hledá v zahraničí

Americká armáda (US Army) v rámci programu NGCV (Next-Generation Combat Vehicle) hledá nové pásové ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • fenri
  18:44 11.02.2018

  Skelet: ten pronájem z titulu "udržení schopnosti" je nesmysl. Prosím, racionálně zhodnoťte proč: 1.) Servisovat to bude KMW. Tj. jediná naše schopnost bude umět řídit ten tank ...Zobrazit celý příspěvek

  Skelet: ten pronájem z titulu "udržení schopnosti" je nesmysl. Prosím, racionálně zhodnoťte proč:

  1.) Servisovat to bude KMW. Tj. jediná naše schopnost bude umět řídit ten tank (což zvládne po zácviku každý druhý bagrista), někam s ním přijdet a udělat bum. To prostě není schopnost mít tankové vojsko. Nebudeme mít montážní přípravky, diagnostickou techniku (soudím, že VAG na leo nestačí) nacvičené opravárenské a servisní postupy, schopnost pracovat s technickou dokumentací, nebudeme mít náhradní díly (ať už spotřební nebo na opravy poruch a poškození v poli či v boji.), certifikáty.... Nebudeme mít NZ.
  2.) Nebo to v rozporu se záměrem KMW (který ostatně nebyl ještě nějak pregnantně prezentován - nemýlím-li se) budeme dělat sami. Tj. nasypeme hóóódně dlouhé peníze do výcviku údržby, certifikátů, náhradních dílů, dílenských přípravků.... bavíme se o letech práce a miliardách.....
  ....a ty tanky nebudou naše.
  A až skončí lízačka, budeme pevně v rukou KMW ohledně volby, co dál, protože pokud nepřistoupíme na pro ně výhodné nabídky, můžeme ty roky práce a miliardy prostě odepsat. OK, zůstane nám personál, schopný dělat s tanky což vůbec není málo, ale pořídíme to horibilně draho.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  18:31 11.02.2018

  Pobaltí můžeme nasytit zbraněmi takovým způsobem, že z těch tří států bude pevnost. Nicméně už od roku 1939 víme, že nejlepším způsobem jak pevnost porazit je její obejití. V tomto ...Zobrazit celý příspěvek

  Pobaltí můžeme nasytit zbraněmi takovým způsobem, že z těch tří států bude pevnost. Nicméně už od roku 1939 víme, že nejlepším způsobem jak pevnost porazit je její obejití. V tomto musím dát logikovi za pravdu. Pobaltí nechrání síla jednotek tam umístěných, ale odholdání ostatních je bránit (a především nasranost západního souseda - Polska). Stejně tak je tomu i Kaliningradu.

  Pronájem Leopardů 2 je dobrý pouze tehdy, když si budeme chtít pouze udržet schopnost. (mimochodem mohlo by být legrační se na tento model zeptat Amíků ;). Jinak je to o ničem.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:30 11.02.2018

  Ano, v prvním sledu by měla být armáda, stejně tak máte pravdu s PVO. Ze dvou důvodů potřebujeme moderní vševojskovou armádu: 1.) Zvyšuje naši cenu v očích spojenců a jejich ...Zobrazit celý příspěvek

  Ano, v prvním sledu by měla být armáda, stejně tak máte pravdu s PVO.
  Ze dvou důvodů potřebujeme moderní vševojskovou armádu:
  1.) Zvyšuje naši cenu v očích spojenců a jejich ochotu zapojit se do naší obrany
  2.) Je to síla, kteoru můžeme my spojencům přispět.

  Ale milion můžů, kteří umí střílet, schovat se, neztratí se buzolou a mapou a umí poskytnout první pomoc je síla, která nějakých 30 půjčených leoů strčí do kapsy a není na nikom závislá. A nestála by víc.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  18:27 11.02.2018

  Fenri
  Ale v prvním sledu by měla být moderní armáda to nemyslím jen tanky ...... stále třeba nemame účinnou PVO ta TO by měla přijít na radu až všechno selže ....

  Fenri
  Ale v prvním sledu by měla být moderní armáda to nemyslím jen tanky ...... stále třeba nemame účinnou PVO ta TO by měla přijít na radu až všechno selže ....

 • Jara
  18:23 11.02.2018

  Fenri
  V tomhle mate pravdu a věřte mi,že semi to neříká snadno,ale ano něco jako TO by to k těm skromným AŽ chtělo přidat

  Fenri
  V tomhle mate pravdu a věřte mi,že semi to neříká snadno,ale ano něco jako TO by to k těm skromným AŽ chtělo přidat

 • fenri
  18:20 11.02.2018

  Járo: znovu: KDE vás urážím. To, že píšete ve stylu Kruana je snad zjevné a myslím, že jste na to hrdý. Navíc jsem to napsal až poté, co jste se začal dojímat, že vás urážím. Mě ...Zobrazit celý příspěvek

  Járo: znovu: KDE vás urážím. To, že píšete ve stylu Kruana je snad zjevné a myslím, že jste na to hrdý. Navíc jsem to napsal až poté, co jste se začal dojímat, že vás urážím. Mě také uráží vaše kecy a lži o nějaké mé nenávisti či snaze dělat válku. A řeším to? Neřeším, protože to nikoho nezajímá. Nikdo sem nechodí, aby četl nářky Jarouška, jak ho Fenri uráží a jak z toho nebude spát. Každému je to JEDNO. Plevelíte. Tak, a teď kde jsem vás urazil první, ju?Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:17 11.02.2018

  Járo: V dějinách jsme se ubránili jen dvěma způsoby: -bojem v pohraničních horách (záseky, polní opevnění) -nebo "partyzánskou" válkou Technologické převahy nikdy ...Zobrazit celý příspěvek

  Járo:
  V dějinách jsme se ubránili jen dvěma způsoby:
  -bojem v pohraničních horách (záseky, polní opevnění)
  -nebo "partyzánskou" válkou

  Technologické převahy nikdy nedosáhneme. Nemáme na to kapacity.
  Dobře zamaskovaný, dobře zakopaný a dobře střílející voják znající své prostředí je POŘÁD problém.
  Moje představa je nainvní, protože předpokládá VŮLI a ochotu snášet větší nepohodlí, než nedostupná WiFi. Národ schopných střelců schopných přežít venku prostě je a bude problém. Když k tomu budou mít lehké PT a PL prostředky a rušičky všeho možného, tak okupace takového území dlohodobě ztrácí smysl. Nehledě o obrovském dopadu na morálku. My žijeme z dvou (+ti co šli s nimi) ohromně odvážných, v podstatě iracionálně, netechnologicky a nevojensky jednajících hrdinů, kteří šli udělat nesmysl (v pojetí Vás, Logika apod.).

  Základ úspěchu je bojovat tak, jak se to nepříteli nehodí. Nikoho neporazíme tanky ani letectvem. Protivník do nás musí zajíždět jako nůž do másla, čí lépe jako slon do bažiny. nemít na co a kam uděřit a být všude vyčerpáván, sabotován, ostřelován. Že je to nereálné? Ale vůbec není. Pokud by byla vůle.

  AČR+AZ+"TO" ("Teritoriální obrana" či něco na ten způsob). Třístupňová branná moc. Kostru tu propaguje třeba Maximus a má pravdu.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  18:10 11.02.2018

  Fenri Vy jste opravdu zcela speciální případ, nejdřív se osočíte KDE jako urážíte a následně mě urazíte hned dvakrát v prvním odstavci....no sám si děláte reklamu,já k vám opravdu ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri
  Vy jste opravdu zcela speciální případ, nejdřív se osočíte KDE jako urážíte a následně mě urazíte hned dvakrát v prvním odstavci....no sám si děláte reklamu,já k vám opravdu necítím žádnou zášť, beru na vás ohled jako na nemocného člověka.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:09 11.02.2018

  Jen pro představu: Do Litvy z celé EU vedou dvě lepší okresky a jedna železnice. Oboje v pohodlném dostřelu čehokoliv z Kaliningradu (a snad tu není nikdo tak naivní, aby ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen pro představu: Do Litvy z celé EU vedou dvě lepší okresky a jedna železnice. Oboje v pohodlném dostřelu čehokoliv z Kaliningradu (a snad tu není nikdo tak naivní, aby pochyboval, že to mají zatraceně dobře zaměřené). Plánuje se dálnice S61, která snad bude někdy kolem roku 2027. To je všechno.
  Smysl by dávalo dostat na svou stranu Bělorusko, ale to není příliš reálné.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  18:03 11.02.2018

  Fenri Zcela bez předsudků, chci se vás zeptat jak si představujete “brutální” domobranu. Ano také si myslím, že současný koncept AZ není ideální chtělo by to něco ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri
  Zcela bez předsudků, chci se vás zeptat jak si představujete “brutální” domobranu. Ano také si myslím, že současný koncept AZ není ideální chtělo by to něco propracovanejšího. Ale osobně si myslím, ze vyspělá evropská armáda se má budovat ve stylu “ spoléhám na svoji technologickou převahu “ a ne spoléhat na partyzánský bojSkrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:00 11.02.2018

  Jaroušku, KDE konkrétně urážím? A číst znovu vaše texty, při vší úctě, poté, co byl odejit Kruan tu nic blbějšího nebylo. Proč do toho tahám USA? No protože pokud chcete bojovat ...Zobrazit celý příspěvek

  Jaroušku, KDE konkrétně urážím? A číst znovu vaše texty, při vší úctě, poté, co byl odejit Kruan tu nic blbějšího nebylo.
  Proč do toho tahám USA? No protože pokud chcete bojovat s Ruskem, tak se bez USA fakt neobejdete.
  Můžete mi povědět něco o té evropské armádě? %Zádná není, je to jen bolševická halucinace v Bruselu. ázpadní civilizaci už několik desíte let chrání jiná firma s "trošku" většíma koulema. Jmenuje se NATO.
  Vaše představa evropské armády, skládající přísahu u sochy Karla Marxe je sladký sen ruských generálů.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:57 11.02.2018

  Rase: není jedno, kdo to papírově pokreje? Kdo ty tanky staví (repasuje), kdo drží díly a kdo schrábne zisk je snad jasné. To, že to opapíruje někdo v Bruseli je celkem ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase: není jedno, kdo to papírově pokreje? Kdo ty tanky staví (repasuje), kdo drží díly a kdo schrábne zisk je snad jasné. To, že to opapíruje někdo v Bruseli je celkem fuk.

  Osobně nejsem přítelem něco za miliardy zkoušet.

  Buďto tanky chceme, tak je prostě kupme a v nějakém počtu, co má smysl, a dokopejme ty, co jsou za to placení, aby ty tanky šlapaly, nebo se na to vyprdněme a udělejme si třeba brutální domobranu (on by to možná byl efektivnější koncept).
  Vzhledem k tomu, že tyhle tanky z "operáku" bude nezištně servisovat KMW tak stejně nezjistíme, zda je umíme provozovat. My je provozovat nebudeme a těch pár (desítek?) miliard nám pak bude zatraceně chybět až budeme chtít vlastní tanky.
  Navíc si myslím, že pokud budeme mít X let tanky na operák, kde je bude servisovat KMW, tak tu schopnost provozovat tanky ztratíme celkem spolehlivě.

  To budeme platit mechaniky a tankové odborníky, kteří se budou smět tak maximálně dívat klukům od KMW přes rameno? Věřím tomu, že jezdit s Leem schopni budeme. Ale schopnost prvozovat tankovou techniku je o nečem jiném. Mj.v tom, co by nám dělalo KMW. Já v tomto případě fakt nevím, proč tam mít i vlastní posádky. A proč ty tanky vůbec mít v ČR.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  17:51 11.02.2018

  Obavám se, že to fenri nepochopí.... a taky by si měl znovu přečíst můj příspěvek psal jsem o tankových preporech EU nevím proč do toho tahá US,ale to je jedno..... a drahý fenri ...Zobrazit celý příspěvek

  Obavám se, že to fenri nepochopí.... a taky by si měl znovu přečíst můj příspěvek psal jsem o tankových preporech EU nevím proč do toho tahá US,ale to je jedno.....
  a drahý fenri prosím vás , odpusťte si urážení ostatních členů diskuze jen kvůli tomu, že odmítají sdílet vaše choré myšlenkySkrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:49 11.02.2018

  Ještě k tomu Pobaltí: buďta tam nakýblujeme a kompletně přikryjeme sílu, schopnou porazit Rusy (a bude to problém, protože je tam není kam dát dl než 100 km od hranic) a dáme jim ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě k tomu Pobaltí:
  buďta tam nakýblujeme a kompletně přikryjeme sílu, schopnou porazit Rusy (a bude to problém, protože je tam není kam dát dl než 100 km od hranic) a dáme jim tam zásoby, opravny, logistiku, sklady... a celé to fakt dobře přikryjeme A2/AD (a o tomto se zatím nemluví), nebo cokoliv tam dámě a Rusové si vzpomenou, že nás chtějí sežat, tak tam zničí a mi přijdeme o podstatnou část zbraní. Daleko rozumnější mít tu techniku pěkně schovanou, ale mít možnost jí (a všechno co potřebuje) tam rychle dostat.
  Kombinace Iskanderů, Smerchů a letectva je v Pobaltí schopná tanky rychle pocuchat a připravit je ruským tankům k "dodělání". A pokud tam těm tankům a silám nejste schopni rychle a bezpečně dostat posily, servis, palivo, díly, munici, informace... tak jsou ztracené. A v tuto dobu ta podmínka ztracená není.
  Přestava, že v Pobaltí vystavím vypůjčený tank a Rus se strachy zblázní je stejně "chytrá", jako dělat dojem na souseda lízaným ojetým Passatem a Áček. Prostě to z vás většího psa neudělá.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  17:43 11.02.2018

  fenri: už jsem ti to psal, tak znovu: Tohle organizuje EDA - tedy evropská agentura obrany. Ta vypsala tendr na modernizaci Leopardů, který vyhrálo KMW (konkurovat jim mohl asi ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  už jsem ti to psal, tak znovu: Tohle organizuje EDA - tedy evropská agentura obrany. Ta vypsala tendr na modernizaci Leopardů, který vyhrálo KMW (konkurovat jim mohl asi jen Rheinmetall, ale to je jedno). Právě KMW se tak stalo v podstatě prostředníkem, ale ty tanky nenabízí oni, ale právě EDA.

  osobně si myslím, že AČR by ten pronájem klidně mohlo vyzkoušet, aby se zjistilo, zda vůbec dokážeme provozovat moderní MBT. Pokud by to bylo v pohodě a byl by zájem o víc strojů, není problém rychle domluvit s Korejci nákup X tanků K2. Než budou hotové a dodané, tak provozovat Leopardy, načež je vrátit do Evropské zbrojnice a přejít na K2. jde o to, že od chvíle kdy objednáme fungl nové tanky, bude trvat cca 10 let, než budou dodané, u vycvičených jednotek a bude vybudováno plnohodnotné zázemí.
  K2 může být osazená i stotřicítkou (zvládne údajně i stočtyřicítku), motor je v podstatě MTU atd. tedy je v podstatě kompatibilní s Leopardy atd.

  ps. pokud AČR zjistí že MBT nepotřebuje a třeba nezvládne je provozovat, tak je ideální to zjistit právě u toho pronájmu, než hned koupit cca 100 MBT a pak se divitSkrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:26 11.02.2018

  Pánové, koukám, že KMW musí dobře platit. Takže podle vás je ideální, když si PRONAJMEME od soukromé firmy 30 tanků (tj. přeplatíme něco, co nebude naše), ty odvezeme 1000 km od ...Zobrazit celý příspěvek

  Pánové, koukám, že KMW musí dobře platit.
  Takže podle vás je ideální, když si PRONAJMEME od soukromé firmy 30 tanků (tj. přeplatíme něco, co nebude naše), ty odvezeme 1000 km od naší země. Posádky budou doma a budou trénovat pomocí WoT, nebo se jednou za rok za vyšší cesťák podívají do Estonska projedou se zapůjčenými Leo, umejou je, udělají si s ním selfíčko a pojedou domů. To je pro obranyschopnost ČR fakt terno. PodleJarouška "ideální řešení". Já nevím, ale není to s těmi posádkami zbytečné? Když by dělaly posádky rovnou Němci, nebo nějací zaměstnanci KMW či jakéhosi Schwarzwasseru, bylo by to ještě integrovanější, ještě efektivnější a prostě super. Můžeme zrušit tankové vojsko a jen posílat výpalné KMW. Chytré.

  Speciálně pro Jarouška: jak přesvědčíte Brity, Francouze, Italy, Američany... aby se vzdali svých tanků? Ona většina tanků v NATO totiž nejsou Lea...
  Pronájem tanků, které bychom ani neviděli zcela jistě není ideální volba pro AČR, vy Quislingu.

  Logik: od vás, který neřeší obranyschopnost, ale vysílání signálů je směšné slyšet něco o defetistickém duchu. Pokud je pro vás hlavním argumentem nepohněvat Němce, tím že je nebudeme dotovat ještě víc, než je dotujeme, tak o tomto nepište.

  Nicméně JAK byste do Pobaltí dostávali náhradní díly, palivo, munici, posádky pro tisíce tanků pro x měsíců trvající konflikt.
  Tím, že tam vysadíte tanky k hranici z nich děláte jen kachny na odstřel a pokud pro ně nemáte komunikační kanály, tak je to jen střelnice pro Rusy. Nejsou blbí, aby nevěděli, že tanky se v poli samy neudrží. Tím, že dáte Leoše k hranici nedáváte najevo odhodlání, ale elementární taktickou idiocii a svádíte k tomu, tenhle snadný terč zikvidovat. Bez zázemí je dlouhodbě těžká technika neudržitelná.
  Ale v kontextu chytráků, co píší o servisování tanků pomocí PPL je zbytečné bavit se o REÁLNÉ válce. Ta funguje trochu jinak.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  16:51 11.02.2018

  A úplně nejvýhodnější je mít tankové prapory EU nebo aspoň jejich velkou část vybavenou jedním typem tanku ..... leo 2 je ideální volba a tenhle pronájem je pro AČR ideální možnost ...Zobrazit celý příspěvek

  A úplně nejvýhodnější je mít tankové prapory EU nebo aspoň jejich velkou část vybavenou jedním typem tanku ..... leo 2 je ideální volba a tenhle pronájem je pro AČR ideální možnost jak mít alespoň dva silné tankové prapory .....Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  16:42 11.02.2018

  Púšťaním "Ktož jsú boží bojovníci" na všetkých ich komunikačných kanáloch kľudne aj za deň. ;-)

  Púšťaním "Ktož jsú boží bojovníci" na všetkých ich komunikačných kanáloch kľudne aj za deň. ;-)

 • logik
  16:42 11.02.2018

  fenri: Blbost ze strany Ruska to bude, dokud bude Rusko vidět, že jsme ochotni Pobaltí bránit. Tedy i mimo jiné, pokud budeme budovat armádu tak, že z toho bude ta ochota bránit ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Blbost ze strany Ruska to bude, dokud bude Rusko vidět, že jsme ochotni Pobaltí bránit. Tedy i mimo jiné, pokud budeme budovat armádu tak, že z toho bude ta ochota bránit Pobaltí jasně vidět.

  Pokud se budeme tvářit, že je to blbost a že se nic takového nestane - tak tím jen děláme prostor pro to, aby se to stalo. Ona reakce alá Mnichov, alá 68 nebo alá Krym je vcelku snadná a Rusko na ni může dosti sázet - a velké státy jako USA a Německo může poměrně snadno přestat bavit bránit malé státy, když ostatní Evropské státy na to budou kašlat.

  To, co brání útoku Ruska na Pobaltí není síla NATO. Ta nestačí. Je to především VŮLE NATO Pobaltí bránit. A tato vůle je klíčová pro zajištění bezpečnosti i NAŠÍ země - protože ta jasně stanoví mantinely pro potenciální agresory.
  Jakmile se jednou taková vůle rozpadne, tak malé státy, mezi které patříme, budou první, na kterých si někdo smlsne (a klidně to v takovém případě ani nemusí být Rusko).

  ==

  A ohledně jednoho praporu, to doufám cítíš i sám, že je to demagogie. Jeden náš prapor Rusko neporazí. Ale porazí - nebo daleko spíše odstraší od útoku - je sebrané prapory z celé EU. A taková spolupráce bude fungovat jen pokud si jednotlivé státy nebudou říkat - náš příspěvek k společné obraně je malý, takže se nic nestane, když ho ještě zmenšíme...Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:19 11.02.2018

  Pokud hodláte porazit Rusko během týdne jedním takovým praporem, pak máte nepochybně pravdu.

  Pokud hodláte porazit Rusko během týdne jedním takovým praporem, pak máte nepochybně pravdu.

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 18