Fiala: Do armády musíme investovat

Fiala: Do armády musíme investovat
Petr Fiala, předseda ODS / ODS (Zvětšit)

Nač máme armádu? Jaké je její poslání? K čemu slouží zahraniční mise? Kdo je spojenec a kdo nepřítel České republiky? Na všechny tyto otázky jsme se zeptali, jakožto potenciálního premiéra České republiky, pana Petra Fialy, předsedy Občanské demokratické strany.

Značná část veřejnosti si klade otázku: „Nač máme armádu?“. Většinou se jim dostane abstraktní, nic neříkající odpovědi, případně dokonce zlostné odpovědi, že na tak „prostou otázku“ mají znát odpověď sami. Naše otázka na Vás, jakožto na potenciálního budoucího premiéra České republiky, je tedy prostá: „Nač máme armádu?“

Armáda byla a je pro stát důležitá, můžeme říct, že je to svého druhu pojistka. Většina z nás si neklade otázku, proč bychom měli platit pojištění auta, domu, odpovědnosti, životní pojistku. Pojištění můžeme vnímat jako zbytný výdaj, ale když dojde na nějakou událost, jsme rádi, že jsme jej odpovědně platili. Pojištění bereme jako fakt a doufáme, že jej nikdy nevyužijeme. A když, tak maximálně asistenční služby s pojistkou spojené. Stejně tak si země platí armádu a doufá, že ji nikdy nebude muset použít. Armádu snad nikdy nebudeme muset použít pro ochranu státní suverenity, ale v dnešním světě a v systému kolektivní obrany máme armádu také proto, abychom se na tomto deštníku, který nás chrání a který usiluje o mezinárodní bezpečnost, odpovědně podíleli. Abychom mohli pomoci při řešení krizových situací nejen na vnější hranici země nebo Evropské unie či NATO, ale i ve třetích zemí, kde je to potřeba. Kromě toho čelíme dalším nebezpečím, jako jsou třeba povodně, boj s pandemií koronaviru, a armáda pak může v těchto případech účinně pomoci.

Jak poznáme, kdo je nepřítel České republiky a jak se na tohoto nepřítele má Armáda ČR připravit?

Armáda musí být schopna ubránit naše území samozřejmě před konvenčním napadením, i když, a za to buďme vděčni, to ve střednědobém horizontu nehrozí. Anexe Krymu Ruskem ale zároveň ukazuje, že i takovéto hrozby jsou stále aktuální. Sama o sobě by ale armáda nepříteli, který by měl expanzivní ambice, jen těžko odolávala. Proto je důležité být součástí mezinárodního spojenectví, jakým je NATO, kdy se každá země podílí na části obrany a společně jsme schopni čelit i velkým výzvám a krizím. Spolupráce a kompatabilita s armádami našich spojenců je klíčová. Na spojence pro případ krize spoléháme, ale proto také musíme udržovat naše technologické vybavení podle aktuálních standardů. A proto musíme do armády průběžně investovat. 

V 21. století se objevují také novodobé hrozby, jako jsou kybernetické útoky, dezinformační kampaně prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků a v neposlední řadě i terorismus.   

Dnes nám asi nikdo nebude přímo vojensky hrozit, přesto se některé země chovají nepřátelsky. Například tím, že využívají našich slabostí, ovlivňují naši veřejnou debatu a snaží se zde získat prostor pro prosazování svých velmocenských zájmů. Tyto hrozby jsou pravidelně popisovány ve zprávách informačních služeb. Bohužel část vlády a Hrad tyto zprávy bagatelizují.

Nestačí nám k řešení bezpečnostních úkolů České republiky například posílená policie s obrněnými vozidly a silné jednotky civilní ochrany?

Úloha policie a armády je zcela odlišná a tomu odpovídá i systém jejich přípravy, výcviku, taktiky a strategie, tedy odpověď zní ne. K obraně země jsou potřeba také jednotky jako letectvo, chemici nebo třeba ženijní vojsko. Armáda neslouží jen k obraně ČR, ale podílí se i na společných cílech aliance, to je například účast ve vojenských misích. Tedy pro obranu by nám nestačila policie. Tu potřebujeme doma k zajištění vnitřní bezpečnosti a pořádku, což je její hlavní úloha.

Generál Hastings Lionel Ismay, první baron Ismay, první generální tajemník NATO, důvod vzniku Aliance popsal slovy: „Držet Rusy venku, Američany uvnitř a Německo dole.“ Platí podle Vás stále tato slova vůbec prvního šéfa NATO?

Tento výrok musíme zařadit do dobového kontextu. Bez tohoto historického rozměru není srozumitelný a v tomto smyslu není dnes ani platný. Především Německo je dnes naším spojencem. Nikoho nenapadne, že by Německo bylo pro Evropu vojensky nebezpečné. Na druhé straně potřeba americké přítomnosti v Evropě je stále aktuální. Americká vojenská přítomnost je jedním z pilířů evropské bezpečnosti. A přestože nelze očekávat, že by Rusko chtělo obsadit střední Evropu, tak je americká přítomnost v Polsku nebo Pobaltí prevencí proti ruské rozpínavosti nebo dokonce expanzi, jak jsme ji viděli například na Ukrajině. A držet Rusko venku je také nutné. Nejde o nepřátelství, ale buďme realisty a nezavírejme oči. Není náhoda, že řada kybernetických útoků, například na české nemocnice v době koronaviru, je přisuzována právě Rusku.

Jak pohlížíte na rozmístění amerických základen v Polsku? Má Česká republika usilovat o americké základny?

Umístění základen v Polsku je pragmatický a prozíravý krok z výše zmíněných důvodů. Je to i záruka bezpečnosti pro Polsko. Základny jsou pro USA důvodem, proč dané zemi věnovat více pozornosti. Polské veřejné mínění je díky historickým zkušenostem k rozmístění základen daleko vstřícnější. My máme sice více jak 20letou zkušenost s okupací, ale podpora takového rozhodnutí je u nás mnohem menší. Šanci na umístění amerického radaru jsme promeškali. Pokud by se taková příležitost opakovala, ODS by byla jednoznačně pro.

Jaký je největší přínos zahraničních misí z Vašeho pohledu? Vnímáte je jako čistě morální povinnost našeho státu nebo něco, z čeho může Česká republika hmatatelně profitovat? Například v rámci podpory českého obranného průmyslu?

Zahraniční mise jsou přínosné z několika hledisek. Předně je zapojení do misí prevencí případného ohrožení naší země. V misích se bojuje i za udržení bezpečí naší země, cílem je stabilizovat potenciální místa konfliktů, které by se mohly rozšířit do světa, případně by mohly být a jsou příčinou další hrozeb, jako je například vlna migrace. 

Účast v misích je zároveň signálem našim spojencům, že se hlásíme k naší odpovědnosti za společnou obranu. Ukazujeme také, že jsme spolehlivými partnery, kteří jsou ochotni něco pro společnou bezpečnost udělat a totéž očekáváme od ostatních. Zapojení do misí zvyšuje prestiž a dobrého jméno České republiky. Naši vojáci patří v misích k těm nejlepším a mají pověst zkušených profesionálů. A v neposlední řadě jsou mise příležitostí pro získání cenných zkušeností naší armády i jednotlivých vojáků. Vojáci v misích dělají dobré jméno naší zemi nejen u spojenců, ale i v zemích, kde působí. V tomto smyslu mohou i otevírat příležitosti pro to, abychom se podíleli na jejich obnově a aby zde mohli rozvíjet své aktivity například čeští podnikatelé.

Armáda v posledních měsících viditelně investuje. Sám jste prohlásil, že „do armády musíme investovat“. Proč? A kam mají investice podle Vás směřovat?

Do armády musíme investovat, jinak nemůže plnit své funkce. Například potřebujeme letadla, abychom mohli chránit náš vzdušný prostor, ale v případě potřeby třeba i jaderné elektrárny. Potřebujeme obrněná vozidla, abychom mohli působit v misích, díky vybaveným ženistům může armáda pomoci zvládnout třeba povodně. Problém je, že naše armáda nyní zejména po technologické stránce zaostává, její vnitřní dluh přesahuje 100 a více miliard Kč. Vojáci používají techniku, kterou používali ještě jejich otcové a máme zkrátka co dohánět. 

Investovat musíme do modernizace, do zbrojních projektů, do pozemních i vzdušných sil. Vláda v posledních letech promarnila mnoho času. Některé investice se už musí realizovat a nelze je dál odsouvat. Jde třeba o nákup BVP, dělostřelectvo, obranu vzdušného prostoru – radiolokátorů, vrtulníky. Pokud k tomu nedojde, naše země se stane neobranyschopnou a nedostojí tomu, k čemu se zavázala v rámci NATO. A nelze zapomínat ani na zmíněné hybridní hrozby – tedy musíme investovat do nových technologií, jakými jsou bezpilotní prostředky, prostředky kybernetických sil a také do výzkumu a vývoje těchto nových technologií. České firmy jsou v řadě těchto oblastí aktivní, je zde tedy prostor u těchto zakázek podpořit tuzemské dodavatele a ekonomiku.

V současné době začíná nová studená válka mezi Čínou a Spojenými státy. Má Česká republika stát za Spojenými státy ať se děje, co se děje, nebo se má připravit i na situaci, že Spojené státy ve střetu s Čínou prohrají?

Česká republika se bez spojenců neobejde. Jsem přesvědčen, že alternativa k našemu členství v NATO neexistuje a hledání takové alternativy například v podobě evropské armády by bylo jen plýtvání silami a penězi, kterých v obraně už tak nemáme dostatek. Ani NATO bez Spojených států nemůže fungovat. Spojenectví s USA je pro nás cenné, výhodné a to nejdůležitější, jaké v současnosti máme. Nevidím důvod, proč bychom měli hledat nějaké vlastní cesty. S Čínou obchodujme, hledejme příležitosti pro náš průmysl, ale nepouštějme ji tam, kde to pro nás není bezpečné. Jako rizikové považuji vpuštění Číny do kritické infrastruktury, strategických podniků, nedovedu si představit, že by čínskými technologiemi byly vybavené jaderné elektrárny nebo na nich běžely telekomunikační sítě.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Generál Feix: Otevřená komunikace je nejjednodušší krok k armádě 21. století

Armáda začala přímo a srozumitelně mluvit s veřejností. Proměnil se styl její komunikace na ...

Sklenář: Byli jsme u hranic, v domovech pro seniory i u hasičů

Vojáci byli v posledních týdnech více vidět. Posílili policisty u hranici, pomáhali zdravotníkům, ...

Plukovník Vávra: Zjišťujeme, co 15 000 veteránů trápí, a chystáme změny

Od začátku devadesátých let se Česká republika zapojila do řady misí, z nichž vzešli novodobí ...

Kopečný: Geopolitické soupeření o vesmír už běží. A Češi jsou u toho

Mocnosti soupeří o nové geopolitické rozložení sil a ze Země se soutěžení přesouvá do vesmíru. Státy ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • SILVESTR
  20:24 26.02.2022

  Takže ODS už připravuje "zvací dopis" ?

  Takže ODS už připravuje "zvací dopis" ?

 • danny
  10:34 07.07.2020

  K níže proběhnuvší bouřlivé diskusi o konci demokracie v Maďarsku bych rád přidal pár odkazů. Myslím si, že ani jeden z odkazovaných zdrojů není možno zařadit mezi podporovatele ...Zobrazit celý příspěvek

  K níže proběhnuvší bouřlivé diskusi o konci demokracie v Maďarsku bych rád přidal pár odkazů. Myslím si, že ani jeden z odkazovaných zdrojů není možno zařadit mezi podporovatele autoritářských tendencí.
  https://www.idnes.cz/zpravy/za...
  https://ct24.ceskatelevize.cz/...
  https://www.reflex.cz/clanek/k...

  Jsem toho názoru, že převažující diskurs při informování o dění v těchto dvou zemích je zahlcen nepřesnostmi, polopravdami a dezinformacemi. Typickým případem takové dezinformace bylo "obsazení a převzetí kontroly nad vybranými firmami armádou". Přitom armáda pouze plnila svou zákonnou povinnost - ostraha strategických objektů (ta je a vždy byla v Maďarsku v kompetenci armády, žádná orbánovina). Žádné zásahy do provozu a vedení. Ale tyhle zaručené zprávy se provalily celoevropskými médii. A takových případů byly desítky. https://ekonomickydenik.cz/mad... Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   10:40 07.07.2020

   Od kdy zajišťují ostrahu objektů důstojníci? Blbost.

   Od kdy zajišťují ostrahu objektů důstojníci? Blbost.

   • semtam
    10:54 07.07.2020

    Blbost je to, čím argumentují a z čeho Maďarsko obviňují rudí. A to, že na jejich nesmyslech jim záleží i po tom, co se provalilo, že jejich obvinění jsou neudržitelná je vidět i ...Zobrazit celý příspěvek

    Blbost je to, čím argumentují a z čeho Maďarsko obviňují rudí.
    A to, že na jejich nesmyslech jim záleží i po tom, co se provalilo, že jejich obvinění jsou neudržitelná je vidět i zde v diskuzi, kdy se snaží tento fakt všelijak nemožně zvrátit či schovat.
    Řečeno bruselštinou, Wir kapitulieren nicht, niemals.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    12:27 07.07.2020

    Scotty: spíš považuju za blbost, že by důstojníci přebrali kontrolu nad řízením strategických firem, jako JE, nebo se začali angažovat ve farmaceutickém průmyslu. Ale možná že do ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty: spíš považuju za blbost, že by důstojníci přebrali kontrolu nad řízením strategických firem, jako JE, nebo se začali angažovat ve farmaceutickém průmyslu. Ale možná že do nějak odzdrojuješ a Evropská komise to během vyšetřování jen přehlédla.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:32 07.07.2020

     S tím že je blbost posílat důstojníky do podniků souhlasím. Ovšem to vymyslel Orbán ne já. Až mi někdo věrohodně vysvětlí co v těch podnicích dělali, tak možná změním názor, ale ...Zobrazit celý příspěvek

     S tím že je blbost posílat důstojníky do podniků souhlasím. Ovšem to vymyslel Orbán ne já. Až mi někdo věrohodně vysvětlí co v těch podnicích dělali, tak možná změním názor, ale takhle to vypadá jako ukazování svalů vůči vedení oněch podniků. Mimochodem do žádné firmy kterou v Maďarsku vlastní Babiš se ona "ostraha a pomoc" nedostavila. Náhoda? Stěží.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      13:44 07.07.2020

      Scotty Aha, takže zdroje nemáš, jen blábolíš. Unikl ti smysl nasazení armády v Maďarsku. Maďarská armáda byla nasazena dle zákona nikoliv z výmyslu Orbána a jejím úkolem bylo ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Aha, takže zdroje nemáš, jen blábolíš.
      Unikl ti smysl nasazení armády v Maďarsku. Maďarská armáda byla nasazena dle zákona nikoliv z výmyslu Orbána a jejím úkolem bylo chránit strategické firmy v Maďarsku a pokud bude potřeba nahradit zaměstnance těchto firem příslušníky ozbrojených sil v případě, že budou nakaženi a nebudou moci vykonávat svoji práci.
      Žádná firma není tímto zákonem poškozena, naopak mnohé jiné firmy se této služby domáhali, protože získají ochranu a také mohou dále fungovat i při absenci jejich zaměstnanců a to vše zadarmo, protože vše platí stát.

      Chápu, že z pohledu Antify, je toto opatření fašistické a nedemokratické.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      14:46 07.07.2020

      Scotty: jenže já říkám, že ta informace, kterou šířila média je nepravdivá. Pokud by armáda převzala v libovolné ze 140 maďarských firem rozhodovací pravomoci, dalo by se to nazvat ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: jenže já říkám, že ta informace, kterou šířila média je nepravdivá. Pokud by armáda převzala v libovolné ze 140 maďarských firem rozhodovací pravomoci, dalo by se to nazvat násilným dosazením nucené správy. Vzhledem k tomu, že část těch podniků má veřejně obchodované akcie, projevil by se takový akt brutálně na jejich hodnotě. To se nestalo, navíc o něčem takovém žádná seriozní finančně orientovaná média nereferovala. Tudíž "napochodování armády" a převzetí moci považuji za lživé, manipulativní tvrzení.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:12 07.07.2020

      Evidentně má maďarská armáda dostatek vojáků schopných zajišťovat provoz jaderné elektrárny, bank nebo třeba burzy. Nebo spíš ne a důvod jejich přítomnosti byl přeci jen jiný?

      Evidentně má maďarská armáda dostatek vojáků schopných zajišťovat provoz jaderné elektrárny, bank nebo třeba burzy. Nebo spíš ne a důvod jejich přítomnosti byl přeci jen jiný?

     • danny
      16:46 07.07.2020

      Scotty: teď jsi na to kápl. Důvod byl jiný. Dělali to, co umí, a na co mají kompetence. Prováděli ostrahu. Neměnili palivový tyče, ani nenakupovali forwardy.

      Scotty: teď jsi na to kápl. Důvod byl jiný. Dělali to, co umí, a na co mají kompetence. Prováděli ostrahu. Neměnili palivový tyče, ani nenakupovali forwardy.

     • Scotty
      17:20 07.07.2020

      Samozřejmě, ostraha byla prioritní protože smečky covidzombie kroužil Maďarskem a kdo je na ostrahu lepší než armádní důstojníci. Navíc se psalo že mají na starost dohled nad ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozřejmě, ostraha byla prioritní protože smečky covidzombie kroužil Maďarskem a kdo je na ostrahu lepší než armádní důstojníci. Navíc se psalo že mají na starost dohled nad chodem podniků, ne že budou střídat vrátné.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  00:03 04.07.2020

  Kmotři si našli pana akademika, pana čistého. Bohužel i neschopného fungovat v reálném světě. Nechť jde raději zpátky učit.

  Kmotři si našli pana akademika, pana čistého. Bohužel i neschopného fungovat v reálném světě. Nechť jde raději zpátky učit.

  • Jan Padesátýpátý
   14:07 04.07.2020

   Kmotři vážně nejsou blbí. Všichni už dávno přešli k ČSSD a pak k ANO.

   Kmotři vážně nejsou blbí. Všichni už dávno přešli k ČSSD a pak k ANO.

   • Pavel1
    19:59 04.07.2020

    ANO bylo kmotrem založeno.

    ANO bylo kmotrem založeno.

 • xstandis
  12:54 03.07.2020

  Potenciální premiér? Tak to jsou hodně vlhké sny. Opozice je totálně rozhadaná, nejednotná, bez jakékoliv vize, která by upoutala lidi a umí se akorát navážet do Babiše. Ne, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Potenciální premiér? Tak to jsou hodně vlhké sny. Opozice je totálně rozhadaná, nejednotná, bez jakékoliv vize, která by upoutala lidi a umí se akorát navážet do Babiše. Ne, že bych ho nějak extra musel, ale zaplať pánbůh za něj v nynější době. Umí řídit a makat narozdíl od těchto teoretiků.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   13:45 03.07.2020

   A ze umi ridit a makat vime od Prchala.

   A ze umi ridit a makat vime od Prchala.

  • Jan Padesátýpátý
   14:15 03.07.2020

   Nevěřím, že Takový chaotik jako je Babiš dokáže něco řídit. Veškerou práci za něj dělají jiní, včetně nalejváren jak má vystupovat na veřejnosti. Pokud se Babiš odváže a zkusí něco ...Zobrazit celý příspěvek

   Nevěřím, že Takový chaotik jako je Babiš dokáže něco řídit. Veškerou práci za něj dělají jiní, včetně nalejváren jak má vystupovat na veřejnosti. Pokud se Babiš odváže a zkusí něco na vlastní pěst, dopadne to tak jako jeho projev na TV Prima:

   "Nekritizujte, jako. My děláme maximum, jako. Ne vy. Ale byl tam novinář, který to na mě zkoušel, jakej jsem nejsem. Prosim vás. Ten člověk vůbec neví, co je krizové řízení, jo. Já jsem to xkrát zažil. Když byly povodně, když vám bouchne chemička, ano? A já Vojtěchovi pomáhám, on on on on je právník, on nikdy... Jako pro nás všechny je to absolutně neuvěřitelná situace, to tady snad od 2. světové války nebylo, co se děje, jako. Takže, takže jako ano, možná někdy mluvim nepatřičně, ale to není nic proti němu, jako. On dělá maximum. Děláme to všechno za pochodu. Ako, my sme rozšířili ty laboratoria, je rozšířené to testování, ano, teďka všude shání a každý může říct jak stě byli připraveni. No ale, státní hmotný rezervy, já se zeptám, že kdo rozhodl o tom, že tam měli jenom deset tisíc těch respirátorů, no, ale my jsme to nebyli, jo, a kdo to mohol vědět, že bude celý svět nakupovat, vlastně, ano, všichni. Jo, protože samozřejmě velký problém je, že ta Evropa to nedala. Ta Itálie to neustála. Ona vlastně, my máme všechny lidi, ale teďka máme už sedm států nákazy. Dneska máme lidi, kteří se nakazili cez Španělsko, cez další státy, takže není to už Itálie. Nejdřív jsme měli Itálii a Bostonskou konferenci, ano. A potom samozřejmě došlo k nekontrolovanému přenosu u tý sestry Frýdek-Místek, u toho řidiče, který ještě je na Bulovce."Skrýt celý příspěvek

   • danny
    12:39 07.07.2020

    Jan Padesátýpátý: s tvou kritikou Babiše vlastně celkem souhlasím. Bohužel to ale ukazuje bídu nejen české, ale i Evropské politiky, když tento chaotik nakonec VE SROVNÁNÍ jak s ...Zobrazit celý příspěvek

    Jan Padesátýpátý: s tvou kritikou Babiše vlastně celkem souhlasím. Bohužel to ale ukazuje bídu nejen české, ale i Evropské politiky, když tento chaotik nakonec VE SROVNÁNÍ jak s tuzemskou konkurencí, tak minimálně Evropskou, vykazuje celkem nadprůměrné výsledky.
    U politika je jediným měřitelným kriteriem úspěchu procento volebních preferencí. A pokud vycházím z objektivních ukazatelů, dokáže tento blekota stále přesvědčit zdaleka nejvíc voličů, že je ok.
    Není ale fér podezírat ho z úplné neschopnosti. Vybudoval impérium. Prakticky z ničeho. Těch v počátku pochybně získaných pár desítek milionů byly drobné (opět, v kontextu divokých devadesátek). Dokáže se obklopovat schopnými lidmi. Jednou za čas si nechá i poradit. Je pracovitý, má tah na branku, má instinkt a asi i trochu štěstí. Kdyby to byl neschopný idiot, není tam, kde je. A nebo by v konkurenci ostřílených politiků a v boji s ostatními českými miliardáři shořel jako papír.Skrýt celý příspěvek

    • satai
     12:47 07.07.2020

     "U politika je jediným měřitelným kriteriem úspěchu procento volebních preferencí."

     Ne.

     "U politika je jediným měřitelným kriteriem úspěchu procento volebních preferencí."

     Ne.

  • logik
   12:19 04.07.2020

   Jak umí řídit se ukázalo za Covidu. - Dva měsíce měl na přípravu, neudělal nic. - Pak pro svoje osobní politické zájmy několik týdnů blokoval zřízení krizového štábu a pak když ...Zobrazit celý příspěvek

   Jak umí řídit se ukázalo za Covidu.
   - Dva měsíce měl na přípravu, neudělal nic.
   - Pak pro svoje osobní politické zájmy několik týdnů blokoval zřízení krizového štábu a pak když už byl donucenej ho zřídit, tak musel do jeho čela posadit vlastního člověka, místo člověka, který ho měl dle zákona řídit - což nefungovalo úplně dobře a ten šéf byl vyměněn na původní zákonnou variantu.
   - Český firmy chtěli testovat COVID, chtěly vyrábět filtry, masky. Vláda je ovšem v lepším případě ignorovala nechtěla a radši kupovala přes kamarádšofty předražené a nefunkční věci z Číny, nebo v horším případě jim přímo činnost znemožňovala (ať už přímým zákazem testovat, nebo protahováním procesů pro získání certifikací).
   - Případy, kdy se opatření vyhlašovali zmatečně ze dne na den, x-krát se měnili (např. důchodcovské hodiny) také svědčí o perfektně zmáknutém řízení
   - Nařízená omezení byla vyhlášená podle špatných zákonů a tedy nelegálně, což může mít pro ČR i podstatný ekonomický dopad, protože firmy tak mohou lépe vymáhat škody
   - Lhaly o dostupnosti pomůcek a roušek, a to jak na celostátní úrovni, tak i v krajích (kde dokonce za pravdivé pojmenování situace záchranáři padaly od členů ANO trestní oznámení)
   - Dodneška nevydaly jedinou seriózní analýzu, která by nějak odůvodňovala přijatá opatření. Tedy evidentně řízení není nějaký promyšlený plán, ale série ad-hoc opatření.
   - Nu a konečně, ač měli X let ministerstvo financí a ač byla země X let v hospodářském růstu, stát naprosto nebyl po finanční stránce připraven na takovýto problém, což nás zadluží na desítky let dopředu.
   atd....Skrýt celý příspěvek

   • danny
    13:08 07.07.2020

    logik: většina argumentů není fér, část je nepravdivá. Dva měsíce na přípravu... to je taková klasická po bitvě generálská... Příprava samozřejmě probíhala. Ale na průser běžného ...Zobrazit celý příspěvek

    logik: většina argumentů není fér, část je nepravdivá.

    Dva měsíce na přípravu... to je taková klasická po bitvě generálská... Příprava samozřejmě probíhala. Ale na průser běžného rozsahu a v rámci představ, že svět funguje normálně, ne na to, co přišlo. Jako že ti např. spojenec z NATO skupuje nasmlouvané dodávky. A už vidím, jak by opozice a všechny protikorupční spolky řvaly, kdyby se vláda pokusila nakoupit nějaké větší objemy PŘED vypuknutím krize. To by bylo žalob na plýtvání s veřejnými prostředky...

    Blokování zřizení krizového štábu... trochu silné tvrzení. Ano, poměrně klasická, trapná přetlačovaná, ale nic skandálního.

    České firmy chtěli testovat, vyrábět... předražené nefunkční věci z Číny, protahování procesů získání certifikací... tohle je vysloveně snůška lží. On by každej něco dělal, kdyby... do dneška vázne zásobování netkanými textiliemi, stroji a dalšími prostředky pro výrobu. Ty dodavatelské řetězce se komplet rozpady. Ano, pár firem taky chtělo začít vyrábět testovací sady, ale všechny potřebné chemikálie zmizely z trhu a země, které je produkují, vydaly embargo na jejich vývoz. Jestli máš potuchy o tom, jak fungují certifikace zdravotního materiálu v mírových dobách, tak to fakt nejsou jednotky dnů a týdnů, kam se to povedlo stlačit v rámci stavu nouze. A jen tam mimochodem, Němci intenzivně pracují na rozjetí masové výroby roušek. Prej už v září to rozjedou. Tam to asi nebrzdí česká vláda a Babiš. A nefunkční čínský materiál? Fakt? Můžeš nějak doložit, že to, co vozilo Min. vnitra nesplňovalo deklarované podmínky? Neměl náhodou problémy s falešnými certifikáty např. český Respilon?

    Legislativní zmatek beru, nešíření poplašné zprávy o nedostatku ochranných prostředků ne. Nebyly nikde. A většina zemí EU to řešila tak, že rovnou lhala (a to i lékařům), že ochranné prostředky nejsou potřeba, aby omezila poptávku.

    Jo, nebyl žádnej promyšlenej plán, a vše byla série ad-hoc řešení. A jestli máš čas teď, když se valí další a další průsery hlavně ekonomického charakteru něco analyzovat, tak analyzuj... ale vzhledem k vývoje epidemie ve světě to budeš muset asi dvakrát týdně předělávat. Ty žaloby asi příjdou, pár vykuků se určitě najde.

    No a závěrečná perla, jak se min. financí x let růstu nepřipravovalo. Ty vole, a co jako mělo dělat? Podvázat ten ekonomický růst tím, že se bude snažit naškudlit bilion korun na spořícím účtu a mezitím nechat krachovat nemocnice a důchodce žrát trávu? Nepřipravovalo se třeba snižováním dluhu vůči HDP, takže máme skvělý rating a můžeme si půjčovat zadarmo?
    Jako představa, že se nějaký stát připraví naškudlením sto miliard na čtvrtroční zastavení světové ekonomiky je asi na úrovni úvahy, že když si na zahradě vykopeš zemljanku a koupíš pár pytlíků těstovin a rejže, tak že tě to ochrání před pádem asteroidu.Skrýt celý příspěvek

  • Huml
   13:04 04.07.2020

   No kdyby byl pouze chaotik, bylo by to dobré. Tam je na prvním místě agrofert až potom někde Čr, neřkuli AČr. Někdo tady v minulosti nastínil, že maká a ještě k tomu odvádí svůj ...Zobrazit celý příspěvek

   No kdyby byl pouze chaotik, bylo by to dobré. Tam je na prvním místě agrofert až potom někde Čr, neřkuli AČr. Někdo tady v minulosti nastínil, že maká a ještě k tomu odvádí svůj ministerský plat na charitu, což je chvályhodné, mimochodem za působení agenta bureše v politice se zisk Agrofertu zdvojnásobil (řádově miliardy). Už nevím kde, ale v minulosti si v jedné zemi taky zvolili do čela ekonomického migranta z vedlejší země a doteď za to pykají a mimochodem taky jeho jméno začínalo na A.
   Zaznělo tu v diskusi dole, koho volit, či né, já jdu na to vylučovací metodou a neřídím se, v jaké partaji jsou zloději a čuňata, protože jsou všude. Z těch větších stran: KSSČ v žádném případě, ČSSZ oranžová nemá daleko k červené, ANO vede nejen komunista, ale agent STB, který to ale dotáhl nejdál, dokonce se vetřel i do bílého domu, což je STBáka výkon a pravdu řekne akorát, když se splete. Třeba potom SPD- ta je jak za války Taliánsko, přidá se k silnějšímu, potom je tu řekněme pravice ODS, TOP 09 A Starostové, no a tady jsem nerozhodný, komu z nich dám svůj hlas.
   https://www.irozhlas.cz/zivotn...
   https://www.youtube.com/watch?...
   Toliko za mě.Skrýt celý příspěvek

  • Brakant
   08:54 07.07.2020

   Ten s tím Babišovým řízením a makáním, ten je fakt dobrej! :) Málem jsem si natrhl bránici...

   Ten s tím Babišovým řízením a makáním, ten je fakt dobrej! :) Málem jsem si natrhl bránici...

 • flanker.jirka
  22:51 02.07.2020

  Jen tak dále, na to věřit ODS takové pohádky má ta strana hodně pohnutou minulost a vazby na cizí služby. Ale roste ji zdatný svazácký dorostl ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen tak dále, na to věřit ODS takové pohádky má ta strana hodně pohnutou minulost a vazby na cizí služby.
  Ale roste ji zdatný svazácký dorostl
  https://m.youtube.com/watch?v=... Skrýt celý příspěvek

  • Stana99
   10:56 03.07.2020

   Schválně jsem si pustil celé video. Ten kluk se ještě neumí pořádně vyjadřovat a zjevně přišel nepřipraven. Vůbec neměl do rozhovoru jít, protože na to nemá a Xaver si ho namazal ...Zobrazit celý příspěvek

   Schválně jsem si pustil celé video. Ten kluk se ještě neumí pořádně vyjadřovat a zjevně přišel nepřipraven. Vůbec neměl do rozhovoru jít, protože na to nemá a Xaver si ho namazal na chleba. Nemůžete ale na základě jednoho devatenáctiletého kluka posuzovat ostatní. Politikům se nemá věřit, ty je potřeba kontrolovat. Na to je potřeba nezávislý tisk, soudy a policie. I ty demonstrace nakonec tlačí na politiky, aby si neuzurpovali příliš mnoho moci. Pokud si na to nedáme pozor, můžeme jednou dopadnout podobně jako Rusko. Z tohoto pohledu je pro mě Babiš nebezpečný, protože posouvá hranici toho, co si politici můžou dovolit. Dříve platilo, že jakmile se na problém přišlo, politik skončil (Gross, Nečas). Toto už teď neplatí.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    11:22 03.07.2020

    Stana99 Jestli si nedáme pozor, tak ultralevičáci nás přestaví, přepíší a přebarví jen se vám hlava zatočí. I kdyby jsme dopadli jako Rusko, tak to je stále komfortní situace, ...Zobrazit celý příspěvek

    Stana99

    Jestli si nedáme pozor, tak ultralevičáci nás přestaví, přepíší a přebarví jen se vám hlava zatočí. I kdyby jsme dopadli jako Rusko, tak to je stále komfortní situace, protože tento stav se dá napravit. To, co prosazuje ultralevice už ne.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     11:46 03.07.2020

     Souhlas, na SPD je potřeba si dát pozor.

     Souhlas, na SPD je potřeba si dát pozor.

    • Stana99
     12:17 03.07.2020

     Semtam – To asi nejsme ve sporu, oba extrémy jsou nebezpečné a víceméně směrují k potlačení práv určité skupiny obyvatel. Nelíbí se mi, co se děje na západě. Nemyslím si, že ...Zobrazit celý příspěvek

     Semtam – To asi nejsme ve sporu, oba extrémy jsou nebezpečné a víceméně směrují k potlačení práv určité skupiny obyvatel. Nelíbí se mi, co se děje na západě. Nemyslím si, že situace v Rusku se dá snadno napravit.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      00:37 04.07.2020

      Stana99 Až na tom, že situace v Rusku nebo v Polsku, nebo dokonce v Maďarsku je často nafukována a o těchto zemích se vyloženě šíří lži. Pro zajímavost nedávná aférka ohledně ...Zobrazit celý příspěvek

      Stana99

      Až na tom, že situace v Rusku nebo v Polsku, nebo dokonce v Maďarsku je často nafukována a o těchto zemích se vyloženě šíří lži.
      Pro zajímavost nedávná aférka ohledně situace v Maďarsku detailněji rozebraná.
      https://www.youtube.com/watch?...

      Pro ČR je největší hrozba extrémně-levicové proudy, často schované za pojem liberální.Skrýt celý příspěvek

     • Stana99
      11:30 04.07.2020

      Semtam Média zveličují, píší nepravdy a často jsou pod vlivem určité zájmové skupiny. Jedna novinářka mi na semináři řekla, že ona si nejdříve zjistí kdo dané médium vlastní a ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtam
      Média zveličují, píší nepravdy a často jsou pod vlivem určité zájmové skupiny. Jedna novinářka mi na semináři řekla, že ona si nejdříve zjistí kdo dané médium vlastní a podle toho posuzuje co píší. Je potřeba si vytvořit komplexní obrázek z různých zdrojů. Já někdy zabrousím i na ten Sputnik, dá se tam vytušit o co ruské oligarchii jde. Maďarsko moc nesleduji, to by tady možná mohl poreferovat někdo jiný jak se to tam ve skutečnosti má. V každém případě je nutné politikům koukat pod prsty, protože koronavirus ukázal jakou moc nad našimi životy můžou mít. Jeden den premiér vyhlásí že města zavírat nebudou a druhý den ráno se lidi nedostali z Litovle. Tím neříkám že to bylo špatné rozhodnutí. Čím vic moci daný politik má tím více ji může zneužívat. O Rusku myslím docela dobře píše Mitrofanov, ale taky je potřeba být ostražitý a zjišťovat informace i jinde. O nebezpečí extrémní levice nepochybuji, pro mě jsou oba extrémy podobně nebezpečné. Níže myslím dobře popsal Tomský, jak se to má v USA. Podle mé zkušenosti institucionální rasismus v USA není a levice téma zneužila. https://www.novinky.cz/komenta... Skrýt celý příspěvek

     • logik
      12:24 04.07.2020

      semtam: Namátkou jsem si pustil to tvoje video někde v prostředku. Stačila mne věta: "I kdyby tam ten parlament byl, tak si FIDES prosadí co chce. V čem je sakra rozdíl". Sorry, ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam:
      Namátkou jsem si pustil to tvoje video někde v prostředku. Stačila mne věta:
      "I kdyby tam ten parlament byl, tak si FIDES prosadí co chce. V čem je sakra rozdíl".
      Sorry, ale to JE SAKRA ROZDÍL. Protože každej diktátor podstatně lépe kontroluje deset lidí ve vládě, než stovky lidí v parlamentu. Prívě PROTO existuje parlament a strany nejsou každá zastoupena jedním člověkem s patřičným mandátem dle výsledků voleb.

      Analýza od člověka, který nevnímá (nebo nechce vnímat?) ani takto základní demokratické principy a pojistky je vše, jen ne důvěryhodná.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      12:31 04.07.2020

      logik Tak si poslechni video celé a uvidíš, že je založené na logických argumentech. Jinak tvé ultralevicové podpásovky typu, proruský či nevnímající demokratické principy jsou k ...Zobrazit celý příspěvek

      logik

      Tak si poslechni video celé a uvidíš, že je založené na logických argumentech.

      Jinak tvé ultralevicové podpásovky typu, proruský či nevnímající demokratické principy jsou k popukání.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      12:52 04.07.2020

      Semtam: Tak jsem si namátkou pustil jiný kousek. Ten řečník tam obhajuje, že nasazení armády je košér, protože jsou na to maďaři zvyklý. To je jako logický??? Takhle obhájíš i ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtam:
      Tak jsem si namátkou pustil jiný kousek. Ten řečník tam obhajuje, že nasazení armády je košér, protože jsou na to maďaři zvyklý. To je jako logický???
      Takhle obhájíš i režim v Severní Korei. Také tam jen "používají armádu, jak jsou lidé zvyklý".

      Sorry, ale ten člověk, co tam mluví, je úplně mimo. Nevadí mu, nebo si naprosto není vědomej toho, jakej je problém těch opatření přijatejch v Maďarsku, a ty podstatné námitky (ať už jsou nebo nejsou správné) neřeší.

      Takže se Ti může zdát "krásně logický", ale to jen proto, že (ať už úmyslně, nebo z blbosti), naprosto ignoruje skutečné problémy těch opatření.

      Ať už to je v minulém postu zmíněné podstatné oslabení možnosti kontroly govermentu, nebo v případě nasazení armády fakt, že silové řešení je legitimní zvolit pouze, pokud není "demokratická" cesta řešení problému, a fakt nejde nasazení armády odůvodnit tím, že jsou "lidé zvyklí....".

      Sorry, ale to video je propagandistický šmír, skutečné argumenty v něm prostě nejsou. Skutečný argument totiž nezní "proč je něco dobré". Tím, že je to pro něco dobré si odůvodníš cokoli, i vyhlazení židů.
      Správný argument by musel znít: proč je v tomto případě NUTNÉ porušit standardní dekokratický postup, a takový arugment v tom videu prostě NENÍ.

      To video v podstatě jen obhajuje autoritářský styl vedení: když si myslím, že je něco dobré, klidně mohu porušovat demokratické principy. Takže vlastně jen potvrzuje výtky maďarské opozice a zahraničí.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      13:00 04.07.2020

      logik Opět, pusť si celé video a nedělej ze sebe šaška. Argumenty typu namátkou jsem si to pustil tady a tady a proto ten člověk je fujky. Tak s touto argumentací se vrať do ...Zobrazit celý příspěvek

      logik

      Opět, pusť si celé video a nedělej ze sebe šaška.
      Argumenty typu namátkou jsem si to pustil tady a tady a proto ten člověk je fujky.
      Tak s touto argumentací se vrať do školky.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      13:11 04.07.2020

      Semtam: Jak jinak mám ohodnotit nějaký názor, než že vezmu konkrétní argumenty z toho názoru, a kriticky je prověřím, zdali jsou správné? Udělal jsem to u dvou konkrétních prý ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtam:
      Jak jinak mám ohodnotit nějaký názor, než že vezmu konkrétní argumenty z toho názoru, a kriticky je prověřím, zdali jsou správné? Udělal jsem to u dvou konkrétních prý logicky odargumentovaných tvrzení a u obou jsem zjistil naprosto základní argumentační nedostatečnost. To, co říká ve zbytku toho vide nijak nemění to, že jeho argumentace je v těch konkrétních zmíněných případech prostě úplně špatně.

      Tu argumentační nedostatečnost a chyby v argumentaci jsem zde konkrétně napsal. Pokud bych např. něco vytrhl z kontextu či překroutil, tak bys mi to omlátil o hlavu. Ale to jsem neudělal: evidentně mé konkrétní námitky nijak vyvrátit neumíš, a tak Ti jako jediný způsob, jak se z toho vykecat, zbyly urážky....Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      13:16 04.07.2020

      logik Problém je v tom, že ty argumentuješ vytržením věcí z kontextu, např. proč byla v Maďarsku použita armáda a další věci vysvětluje úplně jinak, než to, že je někdo zvyklí jak ...Zobrazit celý příspěvek

      logik

      Problém je v tom, že ty argumentuješ vytržením věcí z kontextu, např. proč byla v Maďarsku použita armáda a další věci vysvětluje úplně jinak, než to, že je někdo zvyklí jak píšeš.
      Proto tvé výtky jsou strašně infantilní.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      14:16 04.07.2020

      @semtam

      Logik sem píše konkrétní argumenty. Jsi schopen na jeho argumenty zareagovat svými protiargumenty?
      Zatím to vypadá, že se jakékoli věcné diskuzi vyhýbáš.

      @semtam

      Logik sem píše konkrétní argumenty. Jsi schopen na jeho argumenty zareagovat svými protiargumenty?
      Zatím to vypadá, že se jakékoli věcné diskuzi vyhýbáš.

     • semtam
      14:32 04.07.2020

      Jan Padesátýpátý Nevím, proč bych měl diskutovat s někým, kdo vytrhává věci z kontextu. Raději ho opět odkážu na video, které se problematikou zabývá. Protože diskutovat o ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý

      Nevím, proč bych měl diskutovat s někým, kdo vytrhává věci z kontextu. Raději ho opět odkážu na video, které se problematikou zabývá. Protože diskutovat o blbostech mě opravdu nebaví.

      Ohledně nasazení armády zaznělo ve videu jen jako zajímavost, že armáda je v Maďarsku více respektovaná a nasazovaná. Proč byla použita armáda vysvětluje, že byla použita dle zákona a že v době nouzového stavu hlídá strategické body Maďarska, jak to probíhá, atd. je všechno ve video. Nechtějte po mě, ať vám ho celé přepíšu. Pokud jste hluchý tak se omlouvám, video neobsahuje titulky, ale to je již problém jeho tvůrce.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      14:43 04.07.2020

      Jan Padesátýpátý

      To, že logik lže, dokládá samotná EU.
      Zde zdroj:

      https://www.youtube.com/watch?...

      Jan Padesátýpátý

      To, že logik lže, dokládá samotná EU.
      Zde zdroj:

      https://www.youtube.com/watch?...

     • logik
      15:00 04.07.2020

      "Ohledně nasazení armády zaznělo ve videu jen jako zajímavost, že armáda je v Maďarsku více respektovaná a nasazovaná. Proč byla použita armáda vysvětluje, že byla použita dle ...Zobrazit celý příspěvek

      "Ohledně nasazení armády zaznělo ve videu jen jako zajímavost, že armáda je v Maďarsku více respektovaná a nasazovaná. Proč byla použita armáda vysvětluje, že byla použita dle zákona a že v době nouzového stavu hlídá strategické body Maďarska,"
      Děkuju, že jsi se konečně pokusil argumentovat, ale prosím nelži a nepřekrucuj.
      Nic jsem z kontextu nevytrhl, což jen svoji argumentací dokazuješ.
      Nic z toho, co je v tom videu, jak i dokládá to, jak jsi ho shrnul, nijak nevyvrací nic z toho, co jsem tvrdil: že pro obhájení korektnosti nasazení té armády je třeba prokázat, že je nasazení armády nutné.

      Autor toho videa se této námitce vůbec nevěnuje, ani ji nevyvrací, ale označuje kritiky toho opatření za demagogy. Tedy označuje druhé za demagogy, aniž by se jakkoli vypořádal s jejich námitkami, tedy je demagog sám.

      Btw. to, že je něco provedeno dle zákona ještě neznamená, že je to v souladu s demokratickými principy. Dle zákona se chová i Severní Korea i se tak chovalo Hitlerovské Německo. Takže i toto je naprosto pomýlená argumentace.

      ===

      "To, že logik lže, dokládá samotná EU. Zde zdroj:"
      Ne, to je jen další důkaz toho, že Ti došly argumenty a musíš překrucovat. Protože já jsem netvrdil, že ta maďarská opatření jsou jistě špatná. Tvrdil jsem, že to Tvoje video nevyvrací žádné ze zásadních námitek vůči těm opatřením, ač se tváří, že ano, tedy ŽE TO VIDEO JE DEMAGOGICKÉ.

      ===

      A btw. vůbec se nedivím, že argumentuješ samými videi. Názorové videa jsou z hlediska věrohodnosti a kvality informace ty nejpodřadnější informační zdroje. Protože narozdíl od psaného textu Ti neumožňují se zastavit, přečíst si pořádně co vlastně autor tvrdí, třeba i ověřit předkládaná tvrzení, vyhledat předkládaná tvrzení googlem pomocí copy/paste, jestli nejsou vytržená z kontextu, apod.

      Navíc audiovisuální podání daleko více působí na emoce, a zrovna Tebou předkládaná videa jsou všechno jen ne emočně neutrální. Což dále snižuje jejich věrohodnost, protože kdyby měl člověk argumenty, tak prosazuje svůj názor argumenty a ne za pomocí emocí...

      Zamysli se nad tím, z jakých zdrojů čerpáš (a i nad tím, co tím o sobě a potažmo o názorech, které se tu snažíš propagovat, říkáš....)Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      15:10 04.07.2020

      logik Video je o tom, jak komouši a jejich rudá média informují o Maďarsku jako o totalitářské zemi. Autor videa toto vyvrací a ukazuje na zjevné lži, jež se rudá média ...Zobrazit celý příspěvek

      logik

      Video je o tom, jak komouši a jejich rudá média informují o Maďarsku jako o totalitářské zemi. Autor videa toto vyvrací a ukazuje na zjevné lži, jež se rudá média dopouštějí.
      Nakonec právníci EU neshledávají na Maďarsku nic závadného.

      Ty sám jedeš na komunistické vlně ( v 21. století se komouši nejčastěji sami sebe označují jako liberální) a házíš další lži a balast, na toho kdo na tuto křivost poukazuje.
      Bohužel ti uniklo, že tyto lži a lynč nevyšli na základě právního rozboru EU.

      Bohužel pro tebe, tady rudí narazili.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      15:42 04.07.2020

      Standa99 Největší ohrožení a útoky na ČR jsou prováděny skrytě a pod různými pozlátky. Jak již víme, propaganda vůči Polsku, Maďarsku a v některých případech i Rusku je jen ...Zobrazit celý příspěvek

      Standa99

      Největší ohrožení a útoky na ČR jsou prováděny skrytě a pod různými pozlátky.
      Jak již víme, propaganda vůči Polsku, Maďarsku a v některých případech i Rusku je jen kouřová clona k odvedení pozornosti.

      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

     • logik
      15:47 04.07.2020

      "Video je o tom, jak komouši a jejich rudá média informují o Maďarsku jako o totalitářské zemi. Autor videa toto vyvrací" Prosím, nekolovrátkuj. Na několika konkrétních autorových ...Zobrazit celý příspěvek

      "Video je o tom, jak komouši a jejich rudá média informují o Maďarsku jako o totalitářské zemi. Autor videa toto vyvrací"
      Prosím, nekolovrátkuj.
      Na několika konkrétních autorových tvrzení jsem dokázal, že autorova argumentace je nekorektní a tedy nic nedokazuje. Ty jsi se s těmi námitkami nijak nevypořádal a jen dokolečka opakuješ: "má pravdu, má pravdu". To není diskuse, ale kolovrátkování.

      Znovu: Autor těch videí naprosto pomíjí naprosto zásadní námitky vůči tomu, co se v Maďarsku děje. Nezávisle na tom, jestli ty námitky jsou nebo nejsou pravdivé je tedy ten autor demagog, protože se tváří, že něco vyvrací, ale ve skutečnosti tak prostě nečiní.

      Tak prosím nekolovrátkuj dokolečka, že ten autor něco dělá, když jsem tu prokázal, že to prostě nedělá, a moje argumenty jsi ničím vyvrátit nedovedl. A nejenže nedovedl, ani jsi se o to nepokusil.
      Ani jednou jsi se např. nepokusil prokázat, že autor dokládá nutnost použití armády, nebo nějak vyvrátit mé tvrzení, že nasazení armády je v demokratickém státu akceptovatelné jen v nutném extrémním a tedy odůvodněném případě. Tedy že samotné vyhlášení nouzového stavu není pro nasazení armády podmínka postačující, ale pouze nutná.

      Ještě jednou, protože mám pocit, že buďto nechápeš, nebo nechceš chápat. NETVRDÍM, ŽE NUTNĚ MAĎARSKO PORUŠUJE DEMOKRATICKÉ PRINCIPY. TVRDÍM, ŽE TO VIDEO, KTERÉ SE SNAŽÍ TVRDIT, ŽE JE MAĎARSKO NEPORUŠUJE, JE DEMAGOGICKÉ A NEDEMOKRATICKÉ, protože premisy, z kterých (implicitně) vychází (např. že rozhodování vlády je ekvivalentní rozhodování parlamentu, nebo že k nasazení armády je dostatečné vyhlášení nouzového stavu) nejsou premisy akceptovatelné v demokratickém systému.

      Tedy je možné, že to co Maďarsko dělá je demokratické. Ale TO VIDEO TO PROSTĚ NEDOKAZUJE.

      ===

      "Ty sám jedeš na komunistické vlně ( v 21. století se komouši nejčastěji sami sebe označují jako liberální) "
      Klasika, když nevíš, jak bys názory druhého vyvrátil, tak ho jde vždycky onálepkovat, že.... Kromě toho jsi mimo, já se za liberálního rozhodně neoznačuji - což jen ukazuje, jaké černobílé vidění světa máš: když s tebou někdo nesouhlasí, šup mu pejorativní nálepku, že....

      "a házíš další lži a balast, na toho kdo na tuto křivost poukazuje."
      Víš, kdybych tady lhal, tak bys uměl napsat: Napsal jsi X, a to není pravda, protože Y. Ale to jsi za celou dobu nebyl schopnej, tak aspoň urážíš a nálepkuješ.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      16:03 04.07.2020

      logik To ale není pravda, ty jsi naopak použil argumentační faul, když si tvrdil, že autor tvrdí něco na základě jedné věty, ale těch vět bylo několik a celé video má asi 8 minut. ...Zobrazit celý příspěvek

      logik

      To ale není pravda, ty jsi naopak použil argumentační faul, když si tvrdil, že autor tvrdí něco na základě jedné věty, ale těch vět bylo několik a celé video má asi 8 minut.
      Autorovi za pravdu nepřímo dávají právníci EU. A naopak lži komunistů, pardon liberálů, aby ses zase neurazil (což je v poslední době u rudých častá vlastnost) jsou tím pádem vyvráceny.
      Samozřejmě, rudý cirkus jede dál, přece tuto mašinérii nezastaví již několikáté doložení ze lži, že ano.

      Promiň jdu dělat jiné věci, než se bavit s kom teda s liberálem o nesmyslech a hrát si na to, kterou lež mu zbaštím či vyvrátím.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      17:50 04.07.2020

      "To ale není pravda, ty jsi naopak použil argumentační faul, když si tvrdil, že autor tvrdí něco na základě jedné věty, ale těch vět bylo několik a celé video má asi 8 ...Zobrazit celý příspěvek

      "To ale není pravda, ty jsi naopak použil argumentační faul, když si tvrdil, že autor tvrdí něco na základě jedné věty, ale těch vět bylo několik a celé video má asi 8 minut."
      Pokud tvrdíš, že to byl argumentační faul, tak Ti ucházejí základní pravidla argumentace a diskuse. Pokud někdo tvrdí nějaký soubor tvrzení, jako ten "pán" ve videu, pak musí být být obhajitelný LIBOVOLNÝ z jeho výroků, za předpokladu, že nebyl vytržen z kontextu a tím jeho smysl změněn. Takže
      a) dokazovat nepravdivost konkrétního výroku ze sady výroků JE VALIDNÍ ARGUMENTACE
      b) naopak Tvoje tvrzení, že se má nějak posuzovat celé video a nejde posuzovat jednotlivé výroky JE ARGUMENTAČNÍ FAUL, kterým chceš zamezit správnému kritickému posouzení názorů toho youtubera.

      Já jsem dokázal nepravdivost konkrétních implikací prezentovaných v těch videích. Takže pokud chceš diskutovat korektně, máš tři možnosti:
      za a) dokázat, že jsem výrok vytrhl z kontextu. Tedy, že onen pán netvrdí, co tvrdím, že tvrdí (např. tedy, že netvrdí, že by stejně v parlamentu rozhodoval FIDES, takže je jedno, jestli rozhoduje vláda nebo parlament)
      za b) dokázat, že se mýlím v argumentaci. Tedy že nějaká má implikace je nepravdivá: tedy např. dokázat, že má argumentace, že výše uvedené jedno není, je špatně...
      anebo za c) uznat, že mám pravdu, že autor videa argumentuje špatně.

      ====

      "Autorovi za pravdu nepřímo dávají právníci EU. "
      Dokolečka opakuješ logickou chybu. Autor tvrdí A => B. Právníci EU možná řekli B (a možná také ne, to tu teď neřeším), ale z toho prostě ani náhodou nevyplývá, že je pravdivá implikace A => B.
      Pokud to tvrdíš, tak buďto Ti ucházejí naprosté základy logiky a tedy schopnosti argumentace, nebo prostě věci totálně překrucuješ.

      Takže PO PADESÁTÉ PRVNÍ: NETVRDIL JSEM, ŽE MAĎARSKO SE CHOVÁ NEDEMOKRATICKY. TVRDIL JSEM, ŽE AUTOR TOHO STREAMU ARGUMENTUJE NESPRÁVNĚ A DEMAGOGICKY, KDYŽ TVRDÍ, ŽE SE TAK NECHOVÁ.

      Tedy nepopírám B, popírám to, co tvrdí autor, tedy implikaci A => B. Jakékoli Tvé důkazy, že B jsou tedy naprostý offtopic a nekorektní argumentace. Tvoje argumentace je tedy úplně stejně nesmyslná, jako bys dokazoval výrok: "magie způsobuje zemskou přitažlivost" tím, že bys dokolečka odkazoval na vědecké články popisující gravitaci. Nezávisle na tom, že opravdu existuje zemská přitažlivost je výše uvedený výrok prostě nepravdivý a každý, kdo to bude tvrdit, bude demagog.

      A stejně tak je nepravdivé to video toho youtubera, NEZÁVISLE NA TOM, jestli Maďarské koronazákony jsou nebo nejsou za hranou demokratické legislativy.

      ===

      Btw. navíc ani ten článek, na který se ten youtuber v tom druhém videu odvolává, nijak nepotvrzuje to, co tvrdí, v tom opět ty (anebo on?) překrucuješ.
      Protože kritizována je MOŽNÁ ZNEUŽITELNOST těch zákonů, zatímco článek mluví o tom, že právníci EU neobjevili aktuální porušení demokratických principů, tedy tedy samotné ZNEUŽITÍ (kdy teprv může EU v tomto případě zasáhnout).

      A znovu: já netvrdím, že ta pravidla jsou za hranou. Tvrdím, že tebou a tím youtuberem předkládaná argumentace, že za hranou nejsou, je demagogická.
      A btw., sám v této otázce nemám úplně jasno, protože jsem se tomu ještě nijak podrobně nevěnoval a není to úplně jednoduchá otázka, kterou by šlo rozhodnout od hospodskýho stolu. Ae když vidím, jakým způsobem jsou ta pravidla hájena, tak bych daleko spíš věřil tomu, že opravdu úplně košér nejsou....Skrýt celý příspěvek

     • Takeda
      10:20 05.07.2020

      Já sem to video přetrpěl celý, takže vytrhávání z kontekxtu nehrozí. Pán mimo jiné tvrdí, že je jedno, jestli rozhoduje vláda nebo parlament. Z pohledu nějakýho diktátora asi jo, ...Zobrazit celý příspěvek

      Já sem to video přetrpěl celý, takže vytrhávání z kontekxtu nehrozí. Pán mimo jiné tvrdí, že je jedno, jestli rozhoduje vláda nebo parlament. Z pohledu nějakýho diktátora asi jo, ale z pohledu demokrata těžko. V parlamentu je někdo mnou zvolen, aby kontroloval vládu. Vládu si nevolim, poslance jo. Kvůli tý kontrole.

      No FIDES má většinu, takže lidi jim věří a pokud plní svůj program, tak je vše v pořádku. Ale oni asi těžko mohli mít v programu opatření na COVID. Vláda musí dělat i něco co nemá v programu, nějak vládnout. Poslanci by ji měli normálně kontrolovat za svý voliče. Jenže pán zjevně nechápe, že hlasem v urně nedáváme bianko šek, aby si Orbán a když už jsme u toho i Babiš, dělali co chtěli.

      Demokracie nekončí vhozením hlasu do urny, ale tohle mi přijde, že spousta lidí nechápe, což je trochu smutný. Jestli ono by nepomohlo trochu toho humanitního vzdělání.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      19:32 05.07.2020

      Koukám, že video hnulo marxistům žlučí :), což je dobře. logik Chtěl jsem na tebe reagovat, ale bohužel nevím na jakého logika mám reagovat. Opět se zamotáváš do svých vlastních ...Zobrazit celý příspěvek

      Koukám, že video hnulo marxistům žlučí :), což je dobře.

      logik

      Chtěl jsem na tebe reagovat, ale bohužel nevím na jakého logika mám reagovat. Opět se zamotáváš do svých vlastních lží.

      Píšeš: "Sorry, ale ten člověk, co tam mluví, je úplně mimo. Nevadí mu, nebo si naprosto není vědomej toho, jakej je problém těch opatření přijatejch v Maďarsku, a ty podstatné námitky (ať už jsou nebo nejsou správné) neřeší."

      A poté píšeš: " NETVRDÍM, ŽE NUTNĚ MAĎARSKO PORUŠUJE DEMOKRATICKÉ PRINCIPY. TVRDÍM, ŽE TO VIDEO, KTERÉ SE SNAŽÍ TVRDIT, ŽE JE MAĎARSKO NEPORUŠUJE, JE DEMAGOGICKÉ A NEDEMOKRATICKÉ,"

      Tak co teda? Autor neví o čem mluví, nebo je demagog?
      Jednou jsou maďarská opatření problém a vzápětí nutně netvrdíš, že Maďarsko neporušuje demokratické principy.

      Opět ti připomenu, že Maďarsko žádné demokratické principy neporušilo a tím pádem autor videa, jež o tomto sporu mluvil měl pravdu a to dokonce měsíc předem, než bylo toto evropskou komisí posouzeno.

      Takže opět jediný demagog a nepřítel DEMOKRACIE jsi ty, který automaticky hned hází hnůj, aby si zjistil, podrobnosti a ještě se schováváš za prázdné fráze, ověřit na googlu, a podobné trapnosti.

      Místo věčného balastu, můžeš napsat co teda podle tebe bylo na maďarských opatřeních nedemokratické. A pamatuj, jdeš i proti EU!!!Skrýt celý příspěvek

     • logik
      22:42 05.07.2020

      "Koukám, že video hnulo marxistům žlučí :), což je dobře." Víš, jediný, kdo se tu vzteká a naváží se do ostatních a uráží je jsi tu ty. My Tě jen klidně upozorňujeme, že šíříš ...Zobrazit celý příspěvek

      "Koukám, že video hnulo marxistům žlučí :), což je dobře."
      Víš, jediný, kdo se tu vzteká a naváží se do ostatních a uráží je
      jsi tu ty. My Tě jen klidně upozorňujeme, že šíříš nepravdy.

      "Tak co teda? Autor neví o čem mluví, nebo je demagog?"
      Ten pán používá demagogické argumenty, a proto je demagog.
      Jestli úmyslně, anebo jen proto, že je hloupej a nedochází mu, že říká blbiny, to fakt nevím, a fakt nechápu, jaký to má jiný vztah k jádru našeho sporu než ten, že když už neumíš vyvrátit to, co tvrdím, tak se mne snažíš aspoň nachytat na nějakém pro jádro sporu naprosto nepodstatném slovíčkaření.

      "Jednou jsou maďarská opatření problém a vzápětí nutně netvrdíš, že Maďarsko neporušuje demokratické principy."
      Prosím nelži. Od začátku tvrdím, že se Maďarsku něco vyčítá, že nechci tvrdit, že ta výtka je pravdivá, ale že tvrdím, že to, jak ten pán tu výtku vyvrací, je demagogie.

      "Opět ti připomenu, že Maďarsko žádné demokratické principy neporušilo a tím pádem autor videa, jež o tomto sporu mluvil měl pravdu"
      Tak nevím. Fakt nechápeš, co jsem napsal v minulém postu? Anebo to chápeš a jen se snažíš opakováním lží a nedoložených tvrzení z nich udělat pravdu? Takže znovu:

      a) Z ničeho, co jsi zde doložil, nevyplývá, že by Maďarsko neporušilo demokratické principy. Protože mezi demokratické principy spadá i to, že zákony
      nejsou POTENCIÁLNĚ zneužitelné, a právě ta POTENCIALITA se Maďarsku vytýká. Ty jsi ale doložil pouze to, že dle evropských právníků nebyly maďarské zákony zneužité AKTUÁLNĚ.
      Tvoje (přinejmenším implicitně tvrzená) implikace, že když nebyly zneužity aktuálně, nejsou zneužitelné potenciálně je lež.

      b) I kdyby opravdu Madarsko nic neporušovalo, pořád je ten pán demagog. Protože to, jak dokazuje, že nic neporušuje, je demagogie.
      Znovu. Je pravda, že funguje přitažlivost. A je pravda, že tráva je zelená, ale pokud někdo bude tvrdit, že přitažlivost funguje, protože tráva je zelená, je demagog. A to tento pán přesně dělá.

      "co teda podle tebe bylo na maďarských opatřeních nedemokratické. "
      Vytýká se jim přílišná míra potenciální zneužitelnosti. A znovu: netvrdím, že tomu tak nutně je. Jen že ten pán, co tvrdí, že tomu tak není, je demagog, a to nikoli proto, k jakým dochází závěrům, ale proto, že používá nesmyslné nebo lživé argumenty. Protože tvrdí, že přitažlivost funguje, protože tráva je zelená.

      "A pamatuj, jdeš i proti EU!!!"
      Viz výše, nikdo v evropě o tomto nerozhodoval, v tomto prostě překrucuješ realitu. Rozhodovalo se o aktuálním zneužití moci. To je přesně jeden z těch demagogických argumentů, které kritizuji. A to, že za tu lež dáš tři vykřičníky, na tom nic nezmění.

      PS: A než zas budeš vyskakovat jak čertík z krabičky, prosím, přečti si co píšu a zamysli se nad tím pořádně. Protože všechny Tvé námitky jsem již defakto odpověděl v minulém postu. Teď už se vlastně jen opakuji.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      00:09 06.07.2020

      logik Co je urážejícího, když pojmenuju marxistu marxistou? Kdo tu uráží jsi zase jenom ty a to tím, že autora videa, bez jakéhokoliv věcného vysvětlení označuješ jako demagoga a ...Zobrazit celý příspěvek

      logik

      Co je urážejícího, když pojmenuju marxistu marxistou?
      Kdo tu uráží jsi zase jenom ty a to tím, že autora videa, bez jakéhokoliv věcného vysvětlení označuješ jako demagoga a vtip je v tom, že autor videa má ve všem pravdu, což potvrzuje evropská komise.
      Tvá lživá manipulativní argumentace založená na tom, že maďarská společnost je na něco zvyklá je padlá na hlavu.
      Armáda v době nouzového stavu byla použita jako bezpečnostní prvek k ochraně strategických firem.
      Opět, evropská komise nic nedemokratického neshledala.

      Napadáš autora, že je demagog a přitom nemáš proto žádný argument.
      Pomlouváš Maďarsko vlastně jen tak a hájíš se tím, že sice nic špatného se nestalo, ale špatně se zachovat klidně můžou.
      Typická levičácká argumentace jseš bílej, jseš rasista!

      Autor videa pouze poukázal na blbosti z kterých je Maďarsko osočováno a na dvojí metr. On je příkladem demokratického a kritického myšlení.

      P.S: Možná tě zajímá, proč tě považuji za marxistu, protože slepě hájíš všechny pohnuty, co z této ideologie vzejdou. Tak jsi marxista. Na tom, ale není nic neslušného a urážlivého.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      14:12 06.07.2020

      semtam: "Co je urážejícího, když pojmenuju marxistu marxistou?" Už jsem pochopil, že pro Tebe je je nálepkování normální způsob komunikace. A to není jediná urážka v Tvých postech, ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam:
      "Co je urážejícího, když pojmenuju marxistu marxistou?"
      Už jsem pochopil, že pro Tebe je je nálepkování normální způsob komunikace. A to není jediná urážka v Tvých postech, např. slušný člověk neříká o názoru druhého člověk, se kterým debatuje, že jsou infantilní.

      "Kdo tu uráží jsi zase jenom ty a to tím, že autora videa"
      Jestli nechápeš, že je poněkud rozdíl, jak se vyjadřuješ v diskusi o svém partneru, a o někom třetím, tak holt prostě už je asi ve Tvém věku na to, aby ses naučil základům slušné komunikace, pozdě......

      " bez jakéhokoliv věcného vysvětlení"
      Další Tvá lež. To, proč jsem ho tak označil jsem tu několikrát odůvodnil, jak tu už několik lidí potvrdilo. Tedy, to, že to nechápeš nebo nechceš chápat evidentně není můj problém.

      " autor videa má ve všem pravdu, což potvrzuje evropská komise."
      Toto tvrzení jsem již vyvrátil, na vyvrácení jsi nijak nerozporoval. Tedy je to z Tvé strany jen kolovrátek, což je také jedna z forem demagogických argumentů.

      "Tvá lživá manipulativní argumentace založená na tom, že maďarská společnost je na něco zvyklá je padlá na hlavu."
      Zde překrucuješ, to, co jsem napsal. Evidentně proto, že to, co jsem skutečně napsal, neumíš vyvrátit. Autor ve svém postu jako jeden z argumentů zmínil, že je to třeba posuzovat jinak než v ČR, protože jsou na armádu zvyklí.
      Toto autor prostě řekl, a tento argument prostě je hrubě nesprávný.

      Nikde jsem nenapsal, že jeho závěr v této věci stojí pouze na tomto argumentu. V tom mé vyjádření hrubě překrucuješ. Asi desetkrát jsem napsal, že hlavní podstata mé námitky je nevypořádání se se zásadními námitkami proti těm opatřením. Že důvody, které uvedl jako dostačující pro ospravedlnění nasazení armády ve skutečnosti ani náhodou dostačující nejsou, a tedy je jeho implikace hrubě nepravdivá.
      Vzhledem k tomu, že výše uvedené jsem nějakou formou zopakoval už asi desetkrát, tak nevěřím, že nepřekrucuješ má slova úmyslně.

      "byla použita jako bezpečnostní prvek k ochraně strategických firem."
      Což je ovšem k prohlášení toho, že nasazení armády je v pořádku, naprosto nedostatečné.

      "Opět, evropská komise nic nedemokratického neshledala."
      Opět. Kolovrátek. Tento argument jsem již vyvrátil, nijak jsi na toto vyvrácení nereagoval.

      "Napadáš autora, že je demagog a přitom nemáš proto žádný argument."
      Buďto lžeš, nebo neumíš číst. Argumenty jsem několikrát napsal, což zde potvrdili i další lidé, a skoro žádný z nich jsi se ani nepokusil vyvrátit. Nebudu je opakovat, najdeš je v předchozích mailech.

      "Autor videa pouze poukázal...."
      Další nepravda. Autor tvrdil, že "něco" je v pořádku protože "něco". Tedy není pravda, že autor pouze na něco poukazoval. Autor hájil konkrétní opatření a hájil je pomocí nepravdivých tvrzení (např. že je jedno, jestli je vláda kontrolována parlamentem, či ne).

      "P.S: Možná tě zajímá, proč tě považuji za marxistu, protože slepě hájíš
      Hezké, jak v jednom postu píšeš, že neurážíš, a zároveň urážíš. Jo, vím, že napíšeš, že to není urážka - už jsem pochopil, že máš hranice slušného chování (mezi které patří i tolerance jiného názoru) poněkud posunuté.

      "všechny pohnuty, co z této ideologie vzejdou. Tak jsi marxista."
      Toto je velmi černobílé vidění světa. Tvůj argument je s odpuštěním úplně stejně nesmyslně demagogický, jako byla např. Ruská argumentace za a po druhé světové válce, kdy každý, kdo nepodporoval Stalinský režim, byl fašista.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      18:41 06.07.2020

      @semtam Podle mě jsi zralý psychologa nebo jiného specialistu. Neříkám to, abych tě urazil, jenom ti chci dát zpětnou vazbu. "Co je urážejícího, když pojmenuju marxistu ...Zobrazit celý příspěvek

      @semtam
      Podle mě jsi zralý psychologa nebo jiného specialistu. Neříkám to, abych tě urazil, jenom ti chci dát zpětnou vazbu.

      "Co je urážejícího, když pojmenuju marxistu marxistou? "

      To byla jenom třešnička na dortu. Připomínám tvoje další výroky vůči logikovi:
      "...tvé ultralevicové podpásovky, lži, ... k popukání ... nedělej ze sebe šaška ... vrať se do školky ... tvé výtky jsou strašně infantilní ... házíš lži a balast ..."

      Pokud bys každý z těch výroků logicky vysvětlil a doložil, neřeknu ani popel. Jenomže ze tvé strany nešlo o logickou argumentaci, jenom jsi do fóra vyskládal emocionální stav svéhu nitra (viz tvé emocionální útoky výše). Udělal jsi to pravděpodobně proto, že ti to pomáhalo srovnat svou psychiku rozhozenou tím, že logikovi argumentačně nestačíš.

      Podobně, házet na oponenty termíny marxista/nácek, a to bez zdůvodnění, je nešvar lidí, kteří tahají v diskuzích za kratší konec a cítí, že se argumentačně nechytají. (Pokud bys sem poslal racionální analýzu toho, proč si myslíš, že logik se chová jako marxista, tak znovu, neřeknu ani popel. Ale tvou jedinou argumentací bylo zařazení liberálů mezi marxisty, což je konstrukce, se kterou můžeš mít úspěch na sputniku nebo jeho českých derivátech, ale ne mezi objektivně myslícími lidmi)Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      23:32 06.07.2020

      Jan Padesátýpátý Myslím, že diskuzi zbytečně hrotíte a hlavně jste nevyvážený a mnohé argumenty ignorujete. Budu se proto opakovat. Logik staví svou argumentaci jen na dvou ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý

      Myslím, že diskuzi zbytečně hrotíte a hlavně jste nevyvážený a mnohé argumenty ignorujete.
      Budu se proto opakovat.
      Logik staví svou argumentaci jen na dvou výrocích a to, že maďarská společnost je zvyklá na armádu a na to, že kontrolovat vládu a parlament je zásadně jiné i když má FIDESZ ústavní většinu.

      Proč tato argumentace je infantilní (dětinská) a také lživá je tím, že první výrok není nosný argument, ale jedná se o zajímavost, argumenty byli ty, jak jsem již psal, že armáda byla použita dle zákona a její činnost měla čistě ochranný charakter s tím, že pokud by z důvodů nákazy nemohli lidé ve firmě vykonávat svoji práci, tak armáda je nahradí. Žádná firma si nestěžovala, že jí maďarská armáda přebrala, ba naopak mnohé firmy si stěžovali, že tuto službu od Maďarska nedostali, protože z logiky věci měli zadarmo ochranu v této vypjaté situaci a to všechno za peníze státu.

      Druhý argument, že je těžší řídit FIDESZ v parlamentu, než vládu je v realitě Maďarska tak úsměvný a naivní, že ani ti nejzarputilejší nepřátelé Maďarska toto nenapadali, ale napadali vlastně jen populisticky to, že Orbán má v době nouzového stavu větší moc, tak jako každá vláda (i ta naše), která nouzový stav vyhlásí. Ovšem v praxi se Orbánův vliv v Maďarsku de-facto nijak nezvětšil již z důvodů ústavní většiny a hlavně, pokud chcete někoho obviňovat ze zneužívání moci, tak musíte doložit to zneužívání a zneužívání opravdu není to, že se vyhlásí nouzový stav, který vyhlásilo X zemí Evropy. Orbánův postup je proto absolutně v pořádku a obdobně jednali téměř všechny vlády.

      Dále infantilními výroky jsou ty výroky, kde logik posuzuje argumenty náhodným klikáním ve videu jak sám tvrdí, to je opravdu hodno malého dítěte.

      Proč lže, protože tvrdí, že dokázal nepravdivost jednotlivých jeho tvrzení, což se nestalo a hlavně proto, že si situaci "prý" ověřoval a zjistil, že autor videa si není vědom toho co se v Maďarsku děje. V té době ovšem netušil, že veškeré pomluvy Maďarska byli liché, protože evropská komise to posoudila a nic takového se nestalo.

      Pointa této situace je ta, že vyhraněné levicové síly opět a naprosto bezdůvodně útočili na Maďarsko, jiné třeba středové a konzervativní proudy se tohoto lhaní a osočování neúčastnili a výsledek je pro ně nula nula prd.
      Jinak marxismus není zakázaná ideologie, na rozdíl od nacismu.

      A proto, že celé toto dílo bylo v režii silně levicových stran tj. marxistických bez podpory dalších ideologických proudů je z logiky věci zřejmé, že ten, který tyto praktiky hájí je sám ultralevičák neboli marxista.

      P.S: Všiměte si, že vy a ani už logik věcně neargumentujete, ale argumentujete ad-hominem.
      Jen pro úplnost, nálepkování a osočování a znevažování se dopouští v této diskuzi jako první logik, bohužel na základě manipulace a ne věcných argumentů.

      logik

      Ok, už diskutuješ ad-hominem. Téma o čem diskutujem najdeš v odpovědi pro Jana Padesátépátého.

      Pánové oba dva, pokud si opravdu stojíte zatím, že Maďarsko v tomto případě (o čem se bavíme) porušuje demokratické procesy, tak sem můžete dát odkazy, protože to je vážné téma.
      A pokud máte nějaký rozpor s videem a říkáte, že autor videa argumentuje špatně, tak napište, jaké jsou v dané problematice správné argumenty, nejlépe v režii EU, která celou problematiky zhodnotila a výsledek je ten, že Maďarsko nic neporušilo.

      Pokud nemáte argumenty a moje argumenty vám vadí, tak mě opět můžete odkázat na psychiatrii, tak se svých odpůrců zbavovali tuším komouši, ale to vy určitě nejste. Že ne?Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  20:50 02.07.2020

  U nas je to rovnake. čo dnešny pravičiar, to uspavač hadov. Radšej rozhovor s Klausom.

  U nas je to rovnake. čo dnešny pravičiar, to uspavač hadov. Radšej rozhovor s Klausom.

  • logik
   23:00 02.07.2020

   Jasně, jediný správný politik je ten, co leze Rusku do ....

   Jasně, jediný správný politik je ten, co leze Rusku do ....

   • palo satko
    09:17 03.07.2020

    Logik, Klaus je jeden z mala českych politikov, čo nikomu neliezli do ....

    Logik, Klaus je jeden z mala českych politikov, čo nikomu neliezli do ....

    • logik
     22:46 05.07.2020

     Jasně, vůbec nejezdí na Putinovo fórum na Rhodu....

     Jasně, vůbec nejezdí na Putinovo fórum na Rhodu....

   • semtam
    10:22 03.07.2020

    logik

    Typický ultralevičácký argumentační faul.

    logik

    Typický ultralevičácký argumentační faul.

    • Pavel1
     20:04 04.07.2020

     Trochou popřemýšlej, semtame, než něco vypustíš z klávesnice. Jestli někdo leze Rusku do prdeIe tak právě ultralevičáci.

     Trochou popřemýšlej, semtame, než něco vypustíš z klávesnice. Jestli někdo leze Rusku do prdeIe tak právě ultralevičáci.

 • Tango23
  20:18 02.07.2020

  Me clanek nevadi, alespon se clovek muze po case zeptat "... A co jsi pro to udelal ? " Me spise prekvapuje, ze ta plocha konstrukce nazoru. V hlavni tezi "Do armády musíme ...Zobrazit celý příspěvek

  Me clanek nevadi, alespon se clovek muze po case zeptat "... A co jsi pro to udelal ? "
  Me spise prekvapuje, ze ta plocha konstrukce nazoru.
  V hlavni tezi "Do armády musíme investovat" staci zamenit sluvko ARMADA za jakekoliv jine, treba VZDELANI nebo BEZPECNOST apod., vymenit par prikladu ze zivota a stejny clanek se muze prilepit treba v Ucitelskych novinach (jestli existuji :) )
  Ja bych cekal i vice sebereflexe (prece jenom je to predstavitel strany, ktera ma dost masla na hlave) a konkretni kroky jak nastavit system, aby nase zavazky nemohli politici neustale obecuravat...

  Podobne clanky vychazely i v dobach realnych investic do Harwardskych fondu, OpenCard, Praha olympijska, Moravy, Tlustyho, Dalika a dalsich kolousku...

  Myslim, ze pro dost lidi jsou stale podobne floskule jak cerveny hadr na byka... Nejdrive ciny, pak vzletna slova...Skrýt celý příspěvek

  • logik
   23:01 02.07.2020

   ODS jsem snad nikdy nevolil, ale ptát se, co udělal opoziční politik ze strany, která za jeho přítomnosti ve straně nebyla v žádné vládě, mi přijde jako dost nonsens.

   ODS jsem snad nikdy nevolil, ale ptát se, co udělal opoziční politik ze strany, která za jeho přítomnosti ve straně nebyla v žádné vládě, mi přijde jako dost nonsens.

   • semtam
    10:35 03.07.2020

    I politik v opozici může být konstruktivní a ne jenom kritický.

    I politik v opozici může být konstruktivní a ne jenom kritický.

    • skelet
     12:22 03.07.2020

     hmm.. stačí googlit Černochová r.2019 - chceme víc peněz na armádu Černochová r.2018 - peníze na armádu nebudou stačit Černochová r.2017 - Černochová r.2018 - Stropnický je fňukna ...Zobrazit celý příspěvek

     hmm.. stačí googlit

     Černochová r.2019 - chceme víc peněz na armádu
     Černochová r.2018 - peníze na armádu nebudou stačit
     Černochová r.2017 - Černochová r.2018 - Stropnický je fňukna a ministr sebeobrany (v reakci na vrácení peněz MF)
     Černochová r.2016 - návrh zvýšení rozpočtu obrany

     Takže to vypadá, že armáda u ODS dlouhodobé zastání má.Skrýt celý příspěvek

    • satai
     13:48 03.07.2020

     Nebo Svoboda, ktery zacal resit pripravu na pandemie nekdy na prelomu ledna a unora, aby mu Vojta lhal, ze jsou veci OK. Podle mne naprosto konstruktivni pozadavek a vlada ho ...Zobrazit celý příspěvek

     Nebo Svoboda, ktery zacal resit pripravu na pandemie nekdy na prelomu ledna a unora, aby mu Vojta lhal, ze jsou veci OK. Podle mne naprosto konstruktivni pozadavek a vlada ho zazdila s nasledky, co zname.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    10:45 03.07.2020

    logik: opoziční politik může udělat třeba to, že se do té opozice neuklidí. ANO a ODS mělo největší programovou shodu a vzhledem k trojnásobnému počtu mandátů proti ČSSD by měli ...Zobrazit celý příspěvek

    logik: opoziční politik může udělat třeba to, že se do té opozice neuklidí. ANO a ODS mělo největší programovou shodu a vzhledem k trojnásobnému počtu mandátů proti ČSSD by měli taky značně větší podíl ministrů a sílu na to ovlivňovat vládní politiku. Místo toho se alibisticky schovali v opo lavicích, odkud povykují, jak to říkali.
    Předpokládám, že pro to je lidi nevolili. ODS do opozice nebyla dotlačena, ona si tam sedla sama, z vlastního rozhodnutí. Neměla žádnou vůli vládnout.Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     10:50 03.07.2020

     danny

     Amen

     danny

     Amen

    • logik
     12:33 04.07.2020

     " ANO a ODS mělo největší programovou shodu " To ovšem není pravda. ODS neměla ve svém programu podporu jednoho soukromého koncernu. Vzhledem k tomu, že se tomuto podřizují veškeré ...Zobrazit celý příspěvek

     " ANO a ODS mělo největší programovou shodu "
     To ovšem není pravda. ODS neměla ve svém programu podporu jednoho soukromého koncernu. Vzhledem k tomu, že se tomuto podřizují veškeré podstatné kroky ANO, např.

     - zahraniční politika (rozpočet EU), podpora zemědělských dotací (zde ODS jako spíše dotacoskeptická strana by je daleko radši okrouhala)
     - domácí zemědělská a environmentální politika: podpora biopaliv, která nás stojí miliardy, podpora velkostatkářů, která má velmi negativní dopad na krajinu a na následné problémy jak se suchem tak s povodněmi
     - veskrze populismus, který např. vedl k velkému osekání investic státu (aby bylo na populistické kroky jako např. jízdné) a následně např. skoro k zastavení stavby dálnic, i k vyčerpání všech rezerv státu v době, kdy měl šetřit na horší časy
     - snahu o likvidaci střední třídy a živnostníky (projevující se např. zaříznutím jednotného inkasního místa, což by byla věc, která by podstatně ušetřila administrativu živnostníků, dále např. EET, které ve skutečnosti výběr daní nezvýšilo, ale živnostníky podstatně zatížilo atd. atd.)

     To jsou poměrně zásadní věci, které zásadně poškozují ČR, nedivím se ODS, že tomu nechtěla dělat stafáž.Skrýt celý příspěvek

 • technik
  15:01 02.07.2020

  Zde musím parafrázovat jednoho zdejšího diskutéra.
  Fialo neblabol :))

  Zde musím parafrázovat jednoho zdejšího diskutéra.
  Fialo neblabol :))

 • kazd
  13:45 02.07.2020

  Opravdu nechápu proč ODS, když je jí to říkáno zleva zprava, není schopna najmout nějakého profíka na komunikaci. Tohle jsou odborné a poměrně úzce zaměřené stránky a obecné ...Zobrazit celý příspěvek

  Opravdu nechápu proč ODS, když je jí to říkáno zleva zprava, není schopna najmout nějakého profíka na komunikaci.
  Tohle jsou odborné a poměrně úzce zaměřené stránky a obecné proklamace, co se se dají ještě 5 x otisknout jinde nikoho nezaujmou.
  Když k tomu připočtu ještě Černochovou jako experta.. tak to je spíš reklama nevolte ODS.
  ANO jménem Stropnického i Metnara udělalo na MO desítky chyb, ke kterým je možno se vymezit. Pak je třeba dát nějakou vizi - za mě by např. daň z nemovitosti měla být přejmenována na bezpečnostní daň a být příjmem něčeho jako analogie SFDI pro investice armády. Tim by taky vznikl tlak na vypořádání toho bordelu kraje - obce atd.
  Promarněná příležitost...Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   14:24 02.07.2020

   Je to naprostý Off Topic, ale nedá mi to. Fiala je člověk z akademické obce a jako takový nikdy v životě nemusel řešit otázky trhu - marketing, průzkum trhu, nabídku reagující na ...Zobrazit celý příspěvek

   Je to naprostý Off Topic, ale nedá mi to.

   Fiala je člověk z akademické obce a jako takový nikdy v životě nemusel řešit otázky trhu - marketing, průzkum trhu, nabídku reagující na poptávku. Nerozumí tomu, nechápe to. Akademici dostávají peníze na příděl, o přidělení rozhoduje komise, které ty peníze taky nepatří a má za úkol je rozdělit. Do vedení ODS byl dosazen ve snaze mít tam někoho nekonfliktního a pokud možno s aureolou inteligentního a slušného člověka.

   Jenomže politická strana je svým způsobem firma a prodává se na trhu - trochu specifickém, ale přece. Musí používat normální marketing, PR, musí reagovat na poptávku trhu (voličů), jinak neuspěje. A protože tohle Fiala nechápe, neumí to a nedělá to.

   V rozhovoru Fiala říká, co si myslí, že je správné. Ale vůbec netuší, ke komu vlastně mluví a co chce jeho publikum slyšet. A i kdyby mu to někdo řekl, nechápal by, proč má eventuálně říct něco, co si nemyslí (ale chce to slyšet publikum) nebo neříct, co si myslí (ale publikum si myslí opak).

   Na odborné analýzy jsou tady profesionálové. Ti mohou říkat, co si myslí, protože nejsou závislí na voličských hlasech. Navíc i když budou hlásat něco, s čím čtenář nesouhlasí, podloží svá slova údaji, která čtenář nemá a proto bude takový názor respektovat, i kdyby s ním nesouhlasil.

   Tohle by mělo být PR ODS na webu fantů do armády. Mělo být plné slibů jak bude podporovat modernizaci a jaké hračky armáda dostane. Slibem nezarmoutíš. Ale dočkali jsme se obecných akademických výroků nesmělého politika, který ani neví, jestli chce být vůbec zvolen.Skrýt celý příspěvek

   • Larry
    14:50 02.07.2020

    Dovolím si souhlasit. To co předvádí Fiala je předvolební politický marketing a sbírání bodů (voličů). Jenomže to je, přesně "mělo by se, ví jak na to " přitom ani slovo kolik to ...Zobrazit celý příspěvek

    Dovolím si souhlasit. To co předvádí Fiala je předvolební politický marketing a sbírání bodů (voličů). Jenomže to je, přesně "mělo by se, ví jak na to " přitom ani slovo kolik to bude stát daňového poplatníka. Oni si na to najali nějakého PR troubu, který našeptává co mají říkat.
    Viz radar. To jsou jenom jeho prohlášení ale pokud by se před volbami mělo něco takového schválit, nechali by si vypracovat výzkum veřejného mínění a potom by hlásali co chtějí slyšet občané, případně by byli "jenom zdrženliví"
    Fiala je tvárný a měkký, nemá v politice co dělat.Skrýt celý příspěvek

   • Smirnov
    08:05 04.07.2020

    Máš velmi špatnou představu jak funguje akademický svět. Kdyby člověk nebojoval nebo nebyl v něčem dobrý, tak získá málo peněz nebo dokonce žádné. Žádné třeba v situaci, že děláš ...Zobrazit celý příspěvek

    Máš velmi špatnou představu jak funguje akademický svět. Kdyby člověk nebojoval nebo nebyl v něčem dobrý, tak získá málo peněz nebo dokonce žádné. Žádné třeba v situaci, že děláš něco, co nikoho nezajímá. Takže pokud by nějaký akademik si nedělal průzkum trhu, tak by vlastně ani nezalistoval.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     09:37 08.07.2020

     Mám vcelku dobrou představu, sám jsem pár let působil v jednom ústavu AV ČR (i když ne jako vědec) a dva profi vědce mám ve velmi blízké rodině. Akademikovi nedávají peníze ti, kdo ...Zobrazit celý příspěvek

     Mám vcelku dobrou představu, sám jsem pár let působil v jednom ústavu AV ČR (i když ne jako vědec) a dva profi vědce mám ve velmi blízké rodině.
     Akademikovi nedávají peníze ti, kdo je vydělávají, ale grantová agentura (nebo její obdoby), která rozděluje peníze, které těm, kdo je vydávají, nepatří a mají za úkol je rozdělit. Takže úkolem akademika není obhájit svou práci před těmi, kdo jej skutečně platí, ale jen před těmi, kdo peníze přerozdělují. A ti s k nim samozřejmě chovají jinak.
     Je to uzavřený svět slonovinové věže fungující na základě vlastních, mnohdy formálních kritérií.

     A jelikož jsem viděl výsledky některých vědeckých projektů, financovaných zajímavými rozpočty, které bylo lepší neukazovat daňovým poplatníkům, aby celou akademii nevyházeli z oken, nicméně z pohledu agentury naprosto úspěšných, skutečně vím, o čem píšu.

     Fiala ví, jak působit na grantovou agenturu. Ale jakmile promluví na daňového poplatníka, koleduje si o vidle.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  13:16 02.07.2020

  Takeda, Skelet: já bych od pana Fialy očekával to, že se zachová jako předseda strany s dlouhou historií, profesionálním stranickým aparátem, slušnými zdroji jak v otevřeném tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Takeda, Skelet: já bych od pana Fialy očekával to, že se zachová jako předseda strany s dlouhou historií, profesionálním stranickým aparátem, slušnými zdroji jak v otevřeném tak shadow financování a nabídnutou příležitost (pokud se nejedná o sponzorovaný rozhovor) pojme profesionálně. Jak se na předsedu strany, která usiluje o přepsání volební mapy v nadcházejících volbách sluší.

  Pan Fiala dostal (velmi vstřícné) otázky dopředu. Nikdo ho nenaháněl s diktafonem na cestě do sněmovny. Měl zavolat Černochové, která se v ODS v problematice orientuje. Mohl si zavolat pár expertů, společně naformulovat základní teze a text odpovědí následně nechat zpracovat profesionálním copywriterům.
  Text by pak vybraným jazykem a formou projevu přizpůsobenému cílové skupině - čtenáři AN předhazoval základní teze volebního programu ODS tak, aby vyvolal pozitivní impakt na co největším podílu z nich.

  Tohle jednou za čas zvládne dokonce i egomaniak AB. Občas pochopí, že něco přepískl a že na tu komunikaci nemá. Tak zavolá Márovi, Mára mu napíše perfektní projev a tým specialistů s AB nacvičí, jak to mají přednést.

  Pokud si v 0DS nedokáží uhlídat ani marketingovou komunikaci prodeje teplé vody v situaci, kdy mají 100% podporu médií, nulovou odpovědnost a komfort opozičních lavic, tak to narušuje mou důvěru v to, že zvládnou ostrý provoz. Viz. fakt bezvadnej twitter pana předsedy.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   14:26 02.07.2020

   Zásah přímo do fialového.

   Zásah přímo do fialového.

  • liberal shark
   14:34 02.07.2020

   Přesně - co tomu chybí je profesionalita, kterou by člověk očekával od předsedy parlamentní politické strany s celkem dlouhou tradicí.

   Přesně - co tomu chybí je profesionalita, kterou by člověk očekával od předsedy parlamentní politické strany s celkem dlouhou tradicí.

   • Larry
    14:51 02.07.2020

    Na Klause seniora nemá ani nááhodou.

    Na Klause seniora nemá ani nááhodou.

  • Takeda
   16:49 02.07.2020

   Jj, souhlas.

   Jj, souhlas.

  • skelet
   06:55 03.07.2020

   Souhlas

   Souhlas

 • semtam
  13:04 02.07.2020

  Mě by docela zajímalo, když se tu objevili pojmy jako "jsem pravicový volič" a nevolím ODS, tak moc možností už nezbývá. V ČR převládají strany levicové a mezi ně už i lze ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě by docela zajímalo, když se tu objevili pojmy jako "jsem pravicový volič" a nevolím ODS, tak moc možností už nezbývá.
  V ČR převládají strany levicové a mezi ně už i lze počítat i strany původně pravicové, které se vývojem převalili na levo, což je v poslední době zejména na západě velká móda.

  Na českém politickém spektru lze za pravici v pravém slova smyslu označit ODS a Trikoloru, s odřenýma ušima SPD.

  Do levice patří Piráti, STAN, KSČM, ČSSD a také TOP09, která se ze strany pravicové přetvořila do strany levicové.

  Někde uprostřed je KDU-ČSL a hnutí ANO.

  ------

  Největší neduh je podle mě přehnaná servilita, kterou Fiala argumentuje, než premiérem chce být spíše protektorem.
  Mýt vlastní názor a třeba i v něčem odlišný postoj, než mají USA automaticky neznamená hledání jiných mocenských struktur!
  Ostatní země EU či NATO, které mají větší ambici, než slepě poslouchat se nerozhodují podle rozhodnutí jiné země, ale podle toho co jim vyhovuje.
  Pokud se budeme řídit podle toho, co si kdo přeje a podle síly jednotlivé země v průběhu času, tak toto je cesta do pekel.Skrýt celý příspěvek

  • Takeda
   13:13 02.07.2020

   :-D No tak už vím, jaký je rozdíl mezi "politologem" a politologem. Nezklamal jste.

   :-D No tak už vím, jaký je rozdíl mezi "politologem" a politologem. Nezklamal jste.

   • semtam
    13:18 02.07.2020

    Takeda Hlavně by jste si měl nastudovat politický program jednotlivých stran. A hlavně politologové a další, kteří se tímto zabývají by s rozdělením, které prezentuji souhlasili, ...Zobrazit celý příspěvek

    Takeda

    Hlavně by jste si měl nastudovat politický program jednotlivých stran. A hlavně politologové a další, kteří se tímto zabývají by s rozdělením, které prezentuji souhlasili, protože toto není z mé hlavy.
    Nejčastější chaos v ose pravice-levice dělají novináři, kteří mylně či účelově označují politickou stranu jako pravicovou či levicovou plus si pomůžou slovíčkem extrémní.

    Na tato témata vznikají neustále seminární práce....Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:30 02.07.2020

     Tak minimálně SPD není v žádném případě pravice. Pokud bych je měl nějak klasifikovat tak jako inkluzivní národní socialisty.

     Tak minimálně SPD není v žádném případě pravice. Pokud bych je měl nějak klasifikovat tak jako inkluzivní národní socialisty.

     • semtam
      13:38 02.07.2020

      Scotty Víceméně souhlasím, program má levicový, ovšem její hodnoty, které vyznává jsou spíše konzervativního spektra. Proto jako pravice by se dala označit jen s "odřenejma ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Víceméně souhlasím, program má levicový, ovšem její hodnoty, které vyznává jsou spíše konzervativního spektra.
      Proto jako pravice by se dala označit jen s "odřenejma ušima". Zařadit ji do středu by mohlo být matoucí, protože by se dávala na roveň s KDU, což opravdu není.
      Samozřejmě by šlo polemizovat o tom, že některá strana je středo-pravá a některá středo-levá, ale mé hrubé rozdělení je věcně správné.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:42 02.07.2020

      SPD je krajní národovecká levice. Do středu ani na pravo rozhodně nepatří. S KSČM se přetahují o podobné voliče, viz. výsledek SPD a komunistů v minulých volbách.

      SPD je krajní národovecká levice. Do středu ani na pravo rozhodně nepatří. S KSČM se přetahují o podobné voliče, viz. výsledek SPD a komunistů v minulých volbách.

     • semtam
      23:07 02.07.2020

      Scotty Krajní národovecká levice? Že by SPD patřilo ke krajní levici si opravdu nemyslím, viz. jejich program, pokud si srovnáte politické programy ostatních stran, tak zjistíte, ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Krajní národovecká levice? Že by SPD patřilo ke krajní levici si opravdu nemyslím, viz. jejich program, pokud si srovnáte politické programy ostatních stran, tak zjistíte, že nejvíc levicovější strana v českém politickém spektru jsou Piráti. Ano, jsou levicovější než KSČM.
      Že by SPD brala voliče KSČM jsem z žádného důvěryhodného zdroje nezaznamenal a obě dvě strany mají jinou cílovou skupinu.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:25 02.07.2020

      Scotty Je dost podivné, u člověka který souhlasí s tím že SPD jsou národní SOCIALISTÉ, že se podivuje nad tím že je řadím ke krajní levici. Ovšem souhlasím s tím že strana za ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Je dost podivné, u člověka který souhlasí s tím že SPD jsou národní SOCIALISTÉ, že se podivuje nad tím že je řadím ke krajní levici. Ovšem souhlasím s tím že strana za pohodlný život pana Okamury se obtížně popisuje.
      Piráti jsou také pochopitelně levice. Ovšem strojí na opačném rohu levého spektra.
      To že se přetahují s komunisty o "protestní" voliče vůbec nechybuji.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      10:19 03.07.2020

      Scotty Pojem krajní se označují strany, co se nacházejí na kraji pomyslné osy levice-pravice, ty strany, které jsou někde ve středu se neoznačují jako krajní (levicové či ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Pojem krajní se označují strany, co se nacházejí na kraji pomyslné osy levice-pravice, ty strany, které jsou někde ve středu se neoznačují jako krajní (levicové či pravicové), protože by to bylo matoucí, ale jako středové.
      Pokud tedy vy považujete SPD v rámci levice, že jsou na opačném konci než Piráti. Tak by se tedy SPD označila za stranu středo-levicovou. Bavíme se o neustále o ose levice-pravice.
      Pokud se tedy snažíte jednotlivé strany přesně definovat, tak v pořádku, ovšem osa levice-pravice je jen hrubé rozlišení.

      Ok, tedy to, že KSČM se s SPD přetahuje o voliče je pouze vaše domněnka. V pořádku.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:31 03.07.2020

      Piráti jsou liberální levice a SPD je konzervativní levice (stejně jako KSČM). Člověk nemůže přemýšlet v jedné ose pravice-levice, ale nějak ...Zobrazit celý příspěvek

      Piráti jsou liberální levice a SPD je konzervativní levice (stejně jako KSČM). Člověk nemůže přemýšlet v jedné ose pravice-levice, ale nějak takhle.
      https://volby.idnes.cz/kompas....

      To že SDP přetáhla část voličů komunistů říká například i modelu volební kalkulačky.
      https://www.info.cz/galerie/vo... Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      21:52 03.07.2020

      Vidím to jako Petra Buzková a Michael Žantovský Tak díky za odkaz :D ------------- Že ti furt ta SPD tak hrozně leží v žaludku, fakt nechápu. Vzhledem k tomu, že jsi místní ...Zobrazit celý příspěvek

      Vidím to jako Petra Buzková a Michael Žantovský
      Tak díky za odkaz :D
      -------------
      Že ti furt ta SPD tak hrozně leží v žaludku, fakt nechápu.
      Vzhledem k tomu, že jsi místní PRista a žehlič MO, mám z toho pocit, že to máš v notičkách.
      SPD měla vždycky dost pravicový program, ale jako jedna z mála se dokázala vymezit vůči některým "nezpochybnitelným" směrům směřování (NATO, EU..).
      A protože na něco tak rebelantského kromě nich už mají koule jen skalní a nenapravitelní komouši (z názorů ostatních si nic nedělají:), může se někomu zdát, že se ty strany protínají. To je ale extrémně povrchní náhled, který tě řadí do povrchního extrémismu.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      00:29 04.07.2020

      Scotty Tak už teď ale musíš vidět, že jsi napsal blbost. Pokud vezmem jako model osu pravice-levice nebo klidně kříž pravice-levice-liberální-konzervativní, tak SPD zvláště v ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Tak už teď ale musíš vidět, že jsi napsal blbost.
      Pokud vezmem jako model osu pravice-levice nebo klidně kříž pravice-levice-liberální-konzervativní, tak SPD zvláště v případě kříže není krajová.

      P.S: přidávám se k Lukymu, taky mě zaráží tvá fascinace SPD.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      13:01 04.07.2020

      Luky, semtam: Vzhledem k tomu, že SPD nejčastěji hlasuje s ANO a s KSČM, což jsou obě (u ANO v současné době) levicové strany, tak je zařazení SPD k levici naprosto ...Zobrazit celý příspěvek

      Luky, semtam:
      Vzhledem k tomu, že SPD nejčastěji hlasuje s ANO a s KSČM, což jsou obě (u ANO v současné době) levicové strany, tak je zařazení SPD k levici naprosto správné..

      https://ct24.ceskatelevize.cz/... Skrýt celý příspěvek

     • logik
      13:02 04.07.2020

      PS: Kdybys udělal detailnější analýzu, tak zjistíš, že od další levicové strany, ČSSD, se liší především v otázce liberalismus/konzervatismus a v zahraniční politice, nikoli až tak ...Zobrazit celý příspěvek

      PS: Kdybys udělal detailnější analýzu, tak zjistíš, že od další levicové strany, ČSSD, se liší především v otázce liberalismus/konzervatismus a v zahraniční politice, nikoli až tak v ekonomických tématech, které definují osu levice/pravice.Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      14:40 04.07.2020

      Jsem rád, že mají příznivci demobloku vzteka, když dokážou ostatní v něčem najít shodu. Nadruhou stranu doufám, že Dostálovou s jejím dalším pizděním stavebního zákona kopnou do ...Zobrazit celý příspěvek

      Jsem rád, že mají příznivci demobloku vzteka, když dokážou ostatní v něčem najít shodu.
      Nadruhou stranu doufám, že Dostálovou s jejím dalším pizděním stavebního zákona kopnou do zadele.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      15:06 04.07.2020

      Luky: 1) Já se nad tím jak se SPD shodne s ANO nevztekám, neboť to, že se dvě populistické strany shodnou jsem věděl od začátku, proč bych se jako měl kvůli tak jasné věci ...Zobrazit celý příspěvek

      Luky:
      1) Já se nad tím jak se SPD shodne s ANO nevztekám, neboť to, že se dvě populistické strany shodnou jsem věděl od začátku, proč bych se jako měl kvůli tak jasné věci vztekat??

      2) A i kdybych se vztekal, měnilo by to něco na tom, že pokud se jedna strana shodne s jinými levicovými stranami, tak jde evidentně o levicovou stranu?
      Takže Tvá námitka je evidentně red herring, kterým chceš odvést debatu od tématu, když nevíš, jak odpovědět na argument.Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      18:04 04.07.2020

      ad 1) huhlehle
      ad 2) demagogie

      ad 1) huhlehle
      ad 2) demagogie

     • logik
      19:55 04.07.2020

      Podle Tebe je demagogie, že když A má skoro shodné názory s B, a B je levicový, že A je také levicový?

      Co je prosím na tomto úsudku špatně?

      Podle Tebe je demagogie, že když A má skoro shodné názory s B, a B je levicový, že A je také levicový?

      Co je prosím na tomto úsudku špatně?

     • Luky
      10:08 05.07.2020

      tvůj "úsudek" nemá cenu komentovat, protože jen ukazuješ, že vůbec nechápeš podstatu parlamentní demokracie

      tvůj "úsudek" nemá cenu komentovat, protože jen ukazuješ, že vůbec nechápeš podstatu parlamentní demokracie

     • Pavel1
      15:01 05.07.2020

      Luky
      Takovou míru sebekritiky bych od tebe vážně nečekal.

      Luky
      Takovou míru sebekritiky bych od tebe vážně nečekal.

  • Arccos
   13:14 02.07.2020

   No, nezbývá! To je právě ta tragédie současné naší politické scény.

   No, nezbývá! To je právě ta tragédie současné naší politické scény.

  • liberal shark
   14:36 02.07.2020

   Obávám se, že jediná pravicová strana hodná toho jména jsou ve skutečnosti Svobodní. Trikolora a SPD jen v některých částech programu. ODS už ne.

   Obávám se, že jediná pravicová strana hodná toho jména jsou ve skutečnosti Svobodní. Trikolora a SPD jen v některých částech programu. ODS už ne.

   • Luky
    21:58 03.07.2020

    Svobodné jsem dřív volil, ale nikam to nevedlo :)

    Svobodné jsem dřív volil, ale nikam to nevedlo :)

 • IS-3
  12:54 02.07.2020

  Pamatuji si, jak ODS slibovalo metro na letiště..

  Pamatuji si, jak ODS slibovalo metro na letiště..

  • danny
   17:40 02.07.2020

   V Motole máš taky heliport, tak co chceš:-D

   V Motole máš taky heliport, tak co chceš:-D

 • Iris-T
  12:53 02.07.2020

  Snůška obecných pravd. S jednou výjimkou - téma jaderných elektráren. Je smutné, že právě Ruské a Čínské firmy jsou ty, které mají reálnou šanci ten projekt spustit a dostavět.

  Snůška obecných pravd. S jednou výjimkou - téma jaderných elektráren. Je smutné, že právě Ruské a Čínské firmy jsou ty, které mají reálnou šanci ten projekt spustit a dostavět.

  • Scotty
   13:17 02.07.2020

   A to proč? Čína nemůže nabídnou reaktor který by se mohl provozovat v Evropě a ruské projekty se se také potýkají se značnými problémy.

   A to proč? Čína nemůže nabídnou reaktor který by se mohl provozovat v Evropě a ruské projekty se se také potýkají se značnými problémy.

   • Iris-T
    13:37 02.07.2020

    Proč by se čínský projekt nemohl provozovat v Evropě? Pokud jde o technické řešení, to musí posoudit ČEZ a SÚJB. Pokud o normy a standardy, kromě francouzkého projektu jsou všechny ...Zobrazit celý příspěvek

    Proč by se čínský projekt nemohl provozovat v Evropě? Pokud jde o technické řešení, to musí posoudit ČEZ a SÚJB. Pokud o normy a standardy, kromě francouzkého projektu jsou všechny projekty v jiných technických normách a musí být udělena výjimka.

    A ty ruské problémy by mě taky zajímaly, jaké máte na mysli?

    Mimo Arevy, Rosatomu a číny jsou to firmy, které ztratily domácí podporu v jaderné energetice. A to při projektu na 80 let hraje roli. Problémy Arevy by se daly srhnout do tří hlavních bodů: Olkiluoto, Flammanville a Hinkley Point C - neschopnost a nevůle plnit zakázku.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     14:10 02.07.2020

     Mě by spíše zajímalo o kterém Čínském zázraku tu píšete?

     Mě by spíše zajímalo o kterém Čínském zázraku tu píšete?

    • Scotty
     15:31 02.07.2020

     Protože čínské reaktory nemají certifikáty potřebné pro provoz v EU. Tady vůbec nejde o to co povolí nebo nepovolí naše úřady.

     Protože čínské reaktory nemají certifikáty potřebné pro provoz v EU. Tady vůbec nejde o to co povolí nebo nepovolí naše úřady.

    • Scotty
     15:35 02.07.2020

     Co se Rusů týče tak jejich útojekty se prodražují a značně spožďují. Finům zatím nejsou schopní ani dodat patřičné podklady aby se mohlo začít vůbec stavět.

     Co se Rusů týče tak jejich útojekty se prodražují a značně spožďují. Finům zatím nejsou schopní ani dodat patřičné podklady aby se mohlo začít vůbec stavět.

    • danny
     17:39 02.07.2020

     Iris-T: Rosatom má poslední tři roky problém s tím, že rozjeli víc projektů, než na co mají kvalifikované specialisty. Od přípravy staveb, projekci, samotnou výstavbu, stavební ...Zobrazit celý příspěvek

     Iris-T: Rosatom má poslední tři roky problém s tím, že rozjeli víc projektů, než na co mají kvalifikované specialisty. Od přípravy staveb, projekci, samotnou výstavbu, stavební dozor. Proto se jim některé projekty poměrně slušně zpozdily. Není to takový průser jako Areva, ale musí se s tím počítat.
     U nás by byla situace jiná, protože je zde řada kvalifikovaných subdodavatelských firem s dlouhou historií a znalostí oboru. Taky připřavenost projektu by byla 100 procentně o řád výš, než v Maďarsku nebo ve Finsku.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    14:38 02.07.2020

    Čínani právě procházejí uvodní fází licencování v Británii, jejich projekt HPR-1000 je slušný derivát původního francouzského projektu. Rus naproti tomu není schopen licencovat ani ...Zobrazit celý příspěvek

    Čínani právě procházejí uvodní fází licencování v Británii, jejich projekt HPR-1000 je slušný derivát původního francouzského projektu. Rus naproti tomu není schopen licencovat ani realizovat nic v žádné civilizované zemi.Skrýt celý příspěvek

  • danny
   13:36 02.07.2020

   Smutné je, že ještě před pár lety se dalo diskutovat o tom, jestli budeme mít jaderku od politicky vhodného dodavatele, nebo levněji. Dnes jsme v situaci, že se řeší, který z ...Zobrazit celý příspěvek

   Smutné je, že ještě před pár lety se dalo diskutovat o tom, jestli budeme mít jaderku od politicky vhodného dodavatele, nebo levněji. Dnes jsme v situaci, že se řeší, který z dodavatelů je vůbec schopen projekt dodat (a pokud možno i postavit). V životě by mě nenapadlo, že v21. stol. EU a USA budou postrádat lidi, kteří by vůbec uměli vybetonovat lože reaktoru nebo svařit reaktorovou nádobu.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    14:14 02.07.2020

    Cena JZ se hodnotí až zpětně. Pokud ten levný, nebo třeba doma vyrobený (A1) zavřete po pár letech, tak to nemá z levným zdrojem nic společného.

    Cena JZ se hodnotí až zpětně. Pokud ten levný, nebo třeba doma vyrobený (A1) zavřete po pár letech, tak to nemá z levným zdrojem nic společného.

   • liberal shark
    14:39 02.07.2020

    Ještě že existuje Jižní Korea :-(.

    Ještě že existuje Jižní Korea :-(.

    • Iris-T
     16:32 02.07.2020

     I Jižní Korea se vyslovila proti jaderné energetice, 2017 tuším.

     I Jižní Korea se vyslovila proti jaderné energetice, 2017 tuším.

     • Pavel1
      18:51 02.07.2020

      V Jižní Koreji o odchodu od jádra rozhodl od zeleného stolu nově zvolený prezident. Toto diletantské rozhodnutí se naštěstí podařilo zvrátit.

      V Jižní Koreji o odchodu od jádra rozhodl od zeleného stolu nově zvolený prezident. Toto diletantské rozhodnutí se naštěstí podařilo zvrátit.

    • danny
     17:33 02.07.2020

     Nevím. Myslím si, že KEPCO s APR 1400 není ve hře ani teoreticky. Jediný mezinárodní certifikát obdržel v r. 97 koncept reaktoru System 80+, jehož licenčním derivátem APR 1000 a ...Zobrazit celý příspěvek

     Nevím. Myslím si, že KEPCO s APR 1400 není ve hře ani teoreticky. Jediný mezinárodní certifikát obdržel v r. 97 koncept reaktoru System 80+, jehož licenčním derivátem APR 1000 a následně APR 1400 je. Na poslední verzi KEPCO NRC předložilo žádost o certifikaci v r. 2014, ale vzhledem k tomu, že nepřišly žádné zakázky, zůstalo to asi u ledu.
     Každopádně APR 1400 nemá ani dvojitý kontejner, ani jímku pro záchyt taveniny, což znamená nulovou šanci na získání povolení v Evropě. KEPCO navíc nemá žádnou zkušenost s výstavbou verze, která by teoreticky mohla vyhovovat jaderným dozorům v EU a USA.
     O tom, že díky aktuálnímu složení vlády ztratil export jaderné energetiky podporu, ani nemluvím.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:01 02.07.2020

      Tady v rozhovoru viceprezident KHNP tvrdí že APR1400 má evropský certifikát. /Už jsme dostali evropský certifikát na náš reaktor APR1400 (jde o reaktor takzvané generace III+ s ...Zobrazit celý příspěvek

      Tady v rozhovoru viceprezident KHNP tvrdí že APR1400 má evropský certifikát.
      /Už jsme dostali evropský certifikát na náš reaktor APR1400 (jde o reaktor takzvané generace III+ s výkonem 1400 megawatt) a neustále spolupracujeme s institucemi, se kterými jsme certifikaci připravovali./
      https://www.lidovky.cz/byznys/...

      V USA byl certifikován loni.
      https://oenergetice.cz/jaderne... Skrýt celý příspěvek

     • danny
      11:16 03.07.2020

      Scotty: jestli tomu dobře rozumím, APR 1400 má EU exportní certifikát, který umožňuje export do zemí, které vyžadují evropskou certifikaci, tedy Jihoafrická republika, Egypt ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: jestli tomu dobře rozumím, APR 1400 má EU exportní certifikát, který umožňuje export do zemí, které vyžadují evropskou certifikaci, tedy Jihoafrická republika, Egypt atd..., ale ne výstavbu v EU. V USA dostali certifikaci změn designu s novými bezpečnostními prvky, ale ta není spojena s žádnou zakázkou. Takže pokud by získali kontrakt u nás, byli bychom testovací králíci a teprve by se to na nás učili.
      Osobně bych se cítil jistěji, kdyby se speciálně v případě kontejneru jednalo o již ověřený design, kde dodavatel prokáže svou schopnost jej vyrobit (viz. problémy, které měli s jednoduchým na Baraku, nebo jak se s kvalitou svařování plácá Areva)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:53 03.07.2020

      danny /Společnost KHNP představila svůj návrh na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany v roce 2016. Navrhovaný reaktor APR1400 generace III+ o rok později získal certifikát European ...Zobrazit celý příspěvek

      danny
      /Společnost KHNP představila svůj návrh na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany v roce 2016. Navrhovaný reaktor APR1400 generace III+ o rok později získal certifikát European Utility Requirements (EUR) a zcela tak splňuje evropské požadavky na výstavbu jaderných zdrojů. V roce 2019 reaktor APR1400 obdržel certifikát od jaderného regulátora v USA Nuclear Regulatory Commission (NRC)./
      https://pro-energy.cz/news/det... Skrýt celý příspěvek

  • Pavel1
   18:42 02.07.2020

   To je nesmysl. Celý problém se stavbou jaderných elektráren v EU a USA jsou extrémně přísné normy. Tedy rusové a číňané staví jaderné elektrárny bez problému u sebe doma prostě ...Zobrazit celý příspěvek

   To je nesmysl. Celý problém se stavbou jaderných elektráren v EU a USA jsou extrémně přísné normy. Tedy rusové a číňané staví jaderné elektrárny bez problému u sebe doma prostě proto, že tam tyto normy dodržovat nemusí. V okamžiku, kdy rusové realizují projekt v EU dopadají stejně jako Areva. A není pochyb o tom, že čínský projekt dopadne stejně.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    11:23 03.07.2020

    Pavel1: ČEZ zpracovával pěknou analýzu s porovnáním jednotlivých potenciálních dodavatelů, a všichni dodavatelé z toho vylezli jako problematičtí. Ale pokaždé to byly jiné důvody. ...Zobrazit celý příspěvek

    Pavel1: ČEZ zpracovával pěknou analýzu s porovnáním jednotlivých potenciálních dodavatelů, a všichni dodavatelé z toho vylezli jako problematičtí. Ale pokaždé to byly jiné důvody. Někde korupce, jinde nekvalitní provedení souvisejících stavebních prací (Rosatom), jinde nedotažená a neověřená konstrukce, u Arevy konkrétně problémy s nevyhovujícími výrobními kapacitami, mizerná kvalita subdodávek a špatná kontrola kvality.Skrýt celý příspěvek

    • Pavel1
     20:24 04.07.2020

     Tedy to samé jinými slovy. Ona ta "mizerná kvalita subdodávek" v případě Arevy se totiž týkala právě stavebních prací a nikoli reaktoru, turbíny, generátoru nebo něčeho jiného ...Zobrazit celý příspěvek

     Tedy to samé jinými slovy. Ona ta "mizerná kvalita subdodávek" v případě Arevy se totiž týkala právě stavebních prací a nikoli reaktoru, turbíny, generátoru nebo něčeho jiného stejně podstatného. Veškerá zpoždění u Olkiluota 3 vyplývají z toho, že se několikrát betonovalo, bouralo a zase betonovalo a nikdo nebyl sto dodržet přísné eu normy.Skrýt celý příspěvek

 • Mbelda
  12:15 02.07.2020

  Budou letadla, tanky, kanóny, rakety, helmy, vesty, loďě, ponorky.... Všechno bude. To už tu bylo mnohokrát, slibem neurazíš.

  Budou letadla, tanky, kanóny, rakety, helmy, vesty, loďě, ponorky.... Všechno bude. To už tu bylo mnohokrát, slibem neurazíš.

 • Takeda
  11:45 02.07.2020

  liberal shark: No a co od pana Fialy tedy vlastně chcete? Co by měli politologové vědět o armádě?

  Co by byla pro vás relevantní odpověď od někoho, kdo by mohl dělat premiéra?

  liberal shark: No a co od pana Fialy tedy vlastně chcete? Co by měli politologové vědět o armádě?

  Co by byla pro vás relevantní odpověď od někoho, kdo by mohl dělat premiéra?

  • skelet
   11:57 02.07.2020

   od Fialy nechtějí nic. Je to předseda ODS, a to jim stačí. To že se poslední nákupy v AČR udály za vlád ODS je moc netrápí. Od té doby bylo vojáci rádi, když jim ministr obrany ...Zobrazit celý příspěvek

   od Fialy nechtějí nic. Je to předseda ODS, a to jim stačí. To že se poslední nákupy v AČR udály za vlád ODS je moc netrápí. Od té doby bylo vojáci rádi, když jim ministr obrany koupil aspoň trenýrky.
   To že nynější premiér chtěl v tom šetření dále pokračovat, a krom jeho ministra ho v tom zastavila i opozice (Černochová) je už taky netrápí.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    12:22 02.07.2020

    To byla trochu jiná ODS, nemyslíte ?

    To byla trochu jiná ODS, nemyslíte ?

    • skelet
     12:50 02.07.2020

     viz.diskuze níže

     viz.diskuze níže

 • dušanR
  11:30 02.07.2020

  Napatrí tento rozhovor niekde do sci-fi , alebo humoristických Listov ?
  Pán predseda , budúci premier ČR ! Prečo si robia z pán profesora srandu ?

  Napatrí tento rozhovor niekde do sci-fi , alebo humoristických Listov ?
  Pán predseda , budúci premier ČR ! Prečo si robia z pán profesora srandu ?

 • danny
  11:25 02.07.2020

  Čtení pro náročného čtenáře. Bohužel, i mladší ročníky si pamatují, kdy a za jakých okolností ten více než 100 mld vnitřní dluh armády vznikal (teda ne jen armády, např. u ...Zobrazit celý příspěvek

  Čtení pro náročného čtenáře. Bohužel, i mladší ročníky si pamatují, kdy a za jakých okolností ten více než 100 mld vnitřní dluh armády vznikal (teda ne jen armády, např. u liniových staveb nezapomenutelný pomníček Víta Bárty coby člena jedné vlády rozpočtové odpovědnosti).
  Nejvíc mě ale pobavilo, že si pan Předseda nedovede představit, že by na čínské technologii běžely telekomunikační sítě. To mi málem vhrkly slzy do očí:-DSkrýt celý příspěvek

  • major
   14:29 02.07.2020

   Pán Bárta bol ministrom niečo cez 9 mesiacov. ANO drží ministerstvo dopravy už takmer 6,5 roka - a to nepretržite! Neviem, či považuješ tajtrlíka Bártu za nejakého génia, ja v tom ...Zobrazit celý příspěvek

   Pán Bárta bol ministrom niečo cez 9 mesiacov. ANO drží ministerstvo dopravy už takmer 6,5 roka - a to nepretržite! Neviem, či považuješ tajtrlíka Bártu za nejakého génia, ja v tom vidím totálnu neschopnosť ANO, ktorá sa naplno eštelen prejaví - stačí sa pozrieť na to "množstvo" rozostavaných úsekov. (A to sme prežili časy, keď rozhodne peniaze problém neboli - D3 dostavaná do r. 2028 sa nedá považovať už ani za vtip...)

   Fajn, že aspoň niekto sa baví. Došlo ti, že Fiala si to nevie predstaviť nie preto že by to Číňania nedokázali, ale preto, že by k tomu čínske firmu pribalili aj pár "vychytávok" navyše, ktoré by ohrozili bezpečnosť (nielen) republiky?Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    14:56 02.07.2020

    U nás je jedna farmářka schopná blokovat výstavbu dálnice i 20.let.

    U nás je jedna farmářka schopná blokovat výstavbu dálnice i 20.let.

   • danny
    11:40 03.07.2020

    Major: to máš pravdu. Jenže za těch 9 měsíců ten tajtrlík napáchal škody v řádech desítek miliard a celý proces budování liniových staveb se z toho postupně vyhrabává. Jestli si ...Zobrazit celý příspěvek

    Major: to máš pravdu. Jenže za těch 9 měsíců ten tajtrlík napáchal škody v řádech desítek miliard a celý proces budování liniových staveb se z toho postupně vyhrabává. Jestli si pamatuješ, nechal zastavit a zakonzervovat více než 50 silničních staveb a řadu projektů na železnici. Ve všech případech zakonzervování stálo prakticky to samé, co dostavba. Pak přišla zima dřív, než se zakonzervování stihlo dokončit, takže řada mostů, tunelů atd... byla poškozena počasím. Když se o dva-tři roky později začalo odkonzervovávat, opravovat a dostavovat, dostaly se celkové náklady obvykle někam k troj až čtyřnásobku. A to nemluvím o čtyřletém zpoždění.

    A to nemluvím o totálním zastavení projektové přípravy a vyházení lidí, kteří to uměli. Což, vzhledem k průměrné délce přípravy liniové stavby v ČR 10 let byly škody kolosální.

    No, došlo. Ale problém je v tom, že každý, kdo o telekomunikacích aspoň něco ví, tak tuší, že české a evropské telekomunikační firmy dávno prvky klíčové infrastruktury od číňanů používají. Humbuk je teď akorát kolem 5G.Skrýt celý příspěvek

 • Karlos73
  10:52 02.07.2020

  Ako nezaujatý pozorovateľ z poza hraníc, na mňa ODS pôsobí ako slovenský ekvivalent SDKU, spájaný s korupčnými škandálmi (GORILA). Keď vládla ODS, tak jej "spôsob" modernizácie AČR ...Zobrazit celý příspěvek

  Ako nezaujatý pozorovateľ z poza hraníc, na mňa ODS pôsobí ako slovenský ekvivalent SDKU, spájaný s korupčnými škandálmi (GORILA). Keď vládla ODS, tak jej "spôsob" modernizácie AČR vyznieva dosť nedôveryhodne , ako nákup obrnených transportérov Pandur, s Topolánkovou vládou spájaný nákup lietadieĺ CASA (za pomoci Parkanovej TOP 09). A čo sa týka Pána Fialu, tak na mňa pôsobí ako blazeovaný truhlík, ale inak má pekné myšlienky a odpovede.Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   11:00 02.07.2020

   Jako myslíte - fasáda OK :)

   Jako myslíte - fasáda OK :)

  • Poly
   12:24 02.07.2020

   Asi nejprohnilejší kšeft plný úplatků udělal Gross, čili ČSSD, s nákupem Gripenů. A ANO? Věčné změny zadání v případě BVP a nákup helikoptér z nás udělali šašky na mezinárodní ...Zobrazit celý příspěvek

   Asi nejprohnilejší kšeft plný úplatků udělal Gross, čili ČSSD, s nákupem Gripenů. A ANO? Věčné změny zadání v případě BVP a nákup helikoptér z nás udělali šašky na mezinárodní úrovni.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    13:19 02.07.2020

    Aha.

    Aha.

 • Arccos
  10:17 02.07.2020

  Škoda, že to ODS nevěděla, když byla ve vládě, co?

  Škoda, že to ODS nevěděla, když byla ve vládě, co?

  • liberal shark
   10:40 02.07.2020

   Ten člověk vůbec nechápe úlohu armády v politice, vnitřním fungování a mezinárodním postavení státu. Ti dnešní "politologové" jsou jen hejno bzučících trubců :-((.

   Ten člověk vůbec nechápe úlohu armády v politice, vnitřním fungování a mezinárodním postavení státu. Ti dnešní "politologové" jsou jen hejno bzučících trubců :-((.

  • Takeda
   11:54 02.07.2020

   Předně jsem pravicový volič, ale ne ODS. Ono to už je docela dávno, ta tehdejší ODS je snad pryč. Uvidíme. Ale přijde mi hloupý brát nějakou stranu podle toho co dělali její ...Zobrazit celý příspěvek

   Předně jsem pravicový volič, ale ne ODS. Ono to už je docela dávno, ta tehdejší ODS je snad pryč. Uvidíme. Ale přijde mi hloupý brát nějakou stranu podle toho co dělali její představitelé před X. lety. Zvlášť když došlo ke generační obměně. Máme trochu jinou situaci, jiný preference, jinou sílu tý strany a tak.Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    12:28 02.07.2020

    Já bych neměl problém s tím volit stranu, která v minulosti udělal kopance a levoty. Jenže nikdy jsem neslyšel od ODS něco jako "ano, pos*ali jsme, ten a ten už sedí v lochu, ...Zobrazit celý příspěvek

    Já bych neměl problém s tím volit stranu, která v minulosti udělal kopance a levoty. Jenže nikdy jsem neslyšel od ODS něco jako "ano, pos*ali jsme, ten a ten už sedí v lochu, odpovědní uhradí státu všechno, co si nahrabali, sypeme si popel na hlavu, atd". Čili ODS a vůbec vlastně všechny strany jsou pořád jedny a ty samé. Takže volím nové strany s novými lidmi.Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     12:52 02.07.2020

     což jsou většinou strany, které ovládají vyhození lidé ze starých stran :)

     což jsou většinou strany, které ovládají vyhození lidé ze starých stran :)

   • Arccos
    12:33 02.07.2020

    Já jsem taky pravicový volič. Ale jinak nesouhlasím. V té straně pořád sedí dost stejných lidí jako tehdy a nemám bohužel pochybnosti, že jejich telefony jsou pořád v adresáři ...Zobrazit celý příspěvek

    Já jsem taky pravicový volič. Ale jinak nesouhlasím. V té straně pořád sedí dost stejných lidí jako tehdy a nemám bohužel pochybnosti, že jejich telefony jsou pořád v adresáři stejných šíbrů jako tehdy. Navíc, jak píše Poly, sebereflexe ODS je nulová.Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     12:53 02.07.2020

     mají se kát ze svých hříchů, když ti hlavní byli odejiti jak z vlády, tak z vedení strany? Jak dlouho se mají kát? :)))

     mají se kát ze svých hříchů, když ti hlavní byli odejiti jak z vlády, tak z vedení strany? Jak dlouho se mají kát? :)))

    • GlobeElement
     14:45 02.07.2020

     ODS se kála tím, že se zbavila lidí, kteří měli máslo na hlavně. Klaus, Langer, Macek, Tlustý,... Od té doby dorostla nová generace.

     ODS se kála tím, že se zbavila lidí, kteří měli máslo na hlavně. Klaus, Langer, Macek, Tlustý,... Od té doby dorostla nová generace.

 • liberal shark
  09:41 02.07.2020

  Dutá mluvící hlava :-(((.

  Dutá mluvící hlava :-(((.

Načítám diskuzi...