Symbol průmyslové krize Západu: Fregaty Constellation mají tři roky zpoždění

Symbol průmyslové krize Západu: Fregaty Constellation mají tři roky zpoždění
Vizualizace třídy Constellation / US Navy (Zvětšit)

Nové fregaty třídy Constellation mají být jádrem amerického námořnictva (US Navy) a umožnit mu zůstat dominantní námořní silou na světových oceánech. Bohužel fregaty dorazí o tři roky později. Proč nás to má zajímat? Protože US Navy střeží a udržuje v chodu celou západní civilizaci.

US Navy se hodlá v budoucnu spoléhat zejména na fregaty Constellation doplněné o modernizované torpédoborce Arleigh Burke. Současně vznikne doktrína použití velkých bezosádkových bojových lodí a do roku 2040 vstoupí do služby nová generace torpédoborců DDG(X).

US Navy k plnění všech požadavků na něj kladených potřebuje 381 bojových lodí. K 25. září 2023 přitom mělo pouze 295 lodí. Na konci letošního roku flotila poklesne na 293 a v roce 2028 na 291 bojových plavidel (nepočítaje menší pobřežní a pomocné lodě).

Zvýšit počet lodí hodlá námořnictvo zejména pomocí rychlejší stavby menších, jednodušších a levnějších fregat třídy Constellation, zřejmě na úkor stavby obřích (složitějších a dražších) torpédoborců Arleigh Burke. Třída Constellation nahradí již vyřazenou třídu Oliver Hazard Perry a nepovedenou třídu LCS.

Stavba první fregaty Constellation (FFG-62) začala v srpnu 2022 a vstup do služby se očekával v roce 2026. Další tři fregaty jsou pevně objednány. Cílem je stavět čtyři fregaty ročně a v první fázi se počítá s nákupem 20 fregat. Důležité! Constellation je „jen“ fregata, ale rozhodně nejde o malou loď. Loď měří na délku 151 metrů a má výtlak 7291 tun. To jsou v podstatě stejné parametry jako u britských torpédoborců Type 45.

První fregata Constellation ale vstoupí do služby až v roce 2029. Americké loděnice Fincantieri Marinette Marine, Wisconsin (patřící italské Fincantieri Marine Group), přitom měly využít ověřenou platformu evropských fregat FREMM (Fregata Europea Multi-Missione). To mělo výrazně urychlit stavbu a dodávky lodí (viz dále).


Jednostránkový přezkum stavby lodí pro US Navy; větší foto / US Navy

Jako první o zdržení informoval portál USNI News na základě bezprecedentního jednostránkového dokumentu námořnictva o problémech se stavbou bojových lodí. Vypracování dokumentu nařídil v lednu ministr námořnictva Carlos Del Toro.

Námořnictvo potvrdilo zpoždění hned u několika klíčových programů:

 • První ponorka třídy Columbia dorazí o 12 až 16 měsíců později;
 • Čtvrtý a pátý blok (Block IV/V) ponorky Virginia má zpoždění 36 a 24 měsíců.;
 • První fregata třídy Constellation je o 36 měsíců pozadu;
 • Letadlová loď Enterprise (CVN-80) má zpoždění přibližně 18 až 26 měsíců.

Mezi hlavní důvody zpoždění patří pomalé technologické zrání konstrukce / podoby lodí, problémy s dodavatelským řetězcem a obtíže při hledání kvalifikovaných pracovníků. Ač zpoždění ponorek třídy Virginia má také dalekosáhlé dopady – například pro australsko-britsko-americký pakt AUKUS – v dnešním článku se budeme věnovat třídě Constellation.

Hlavním problémem třídy Constellation je pomalé zrání konstrukce a nedostatek pracovníků – avšak i v prvním případě můžeme spolehlivě říct, že „pomalé zrání“ je důsledkem nedostatku kvalifikovaných odborníků. Problém je prostý, na Západě chybí dostatek lodních konstruktérů, specialistů i lodních dělníků. A to nejen v průmyslu, ale také přímo v námořních silách. Lépe řečeno – je jejich relativně málo vzhledem k hrozbě, kterou představuje raketově rostoucí Čína a její námořní síly. Ostatně čínské námořnictvo každý rok na moře spustí lodě o poloviny tonáže celého Královského námořnictva!

Před pár dny to pregnantně vyjádřil mluvčí Komunistické strany Číny Victor Gao v rozhovoru pro BBC. Z čínského pohledu Evropa nepředstavuje žádnou hrozbu.


„Výbušné“ vystoupení Viktora Gao v BBC. Nassim Taleb, věhlasný filosof a finanční investor, tento rozhovor okomentoval slovy: „Už to začíná. Čína velmi otevřeně vysvětluje, že Británie už neexistuje.“

Redaktor BBC se zeptal, zda Čína je pro Británii konkurentem, spojencem nebo hrozbou. „Jak vnímáte svůj vztah s Británií?“ zeptal se redaktor.

„Především, mezi Čínou a Británií, z čínského pohledu není Británie soupeřem, není konkurentem, není nepřítelem, není protivníkem. Británie je prostě důležitá země, se kterou je třeba vycházet v míru a přátelství a pro vzájemný prospěch. Jak se Británie dívá na Čínu, o tom nyní rozhoduje britská vláda a britský lid. Myslím si však, že by bylo zcela mylné, kdyby Británie vnímala Čínu jako nepřítele, protivníka nebo konkurenta. V čem si Čína a Británie konkurují? Čína je největším výrobcem automobilů. Konkuruje si s Británií? Ne. Čína je největším vývozcem elektromobilů a ve výrobě elektromobilů povede celý svět. Je Británie konkurentem? Ne. Čína bude za chvíli největším a nejdůležitějším výrobcem, výzkumníkem a vývojářem polovodičů. Znamená to, že Čína konkuruje Británii? Ne. Čína bude vedoucí zemí v revoluci umělé inteligence. Je Británie konkurentem? Ne. Proto si myslím, že by britská vláda neměla přeceňovat svůj vliv na globální scéně a považovat Británii za konkurenta Číny. Čína jím není. Čína je faktem. Čína je megatrend, se kterým musí Británie žít a vycházet. Uzavřme mír, než agitovat pro válku,“ uvedl Gao.

Tolik k tomu, jak se Čína vidí ve světě a jaké má ambice… a jak vidí roli Evropy.


Třída Constellation se od platformy FREMM značně odlišuje. To zdržuje celý program; větší foto / US Navy

Zpět do USA a k americkému boji s rychle rostoucí moci Číny. Dle viceadmirála Jamese Downea, šéfa Velitelství námořních systémů NAVSEA (Naval Sea Systems Command), hlavní agentury námořnictva pro nákup a stavbu nových lodí, pokles dostupné pracovní síly v americkém námořním průmyslu pokračuje „v negativním směru v mnoha oblastech. Na některých místech se oproti stavu na začátku pandemie [Covid-19] zdvojnásobil. Někde dokonce ještě více.“

„Dodavatelský řetězec je nyní jiný,“ dodal Nickolas Guertin, nejvyšší představitel námořnictva pro stavbu lodí. „Pokud jde o nákup materiálu, musíme myslet dlouhodoběji, než jsme tradičně dělali v minulosti. A to je prostě svět, ve kterém dnes žijeme. Zjistili jsme tedy, že existují určité rozdíly, které musíme do budoucna vyladit tak, abychom mohli tuto práci vykonávat.“

„Loděnice ztrácejí kvalifikované pracovníky rychleji, než si je stihnou najmout. A samotné námořnictvo se potýká s problémy s obsazením své konstrukční kanceláře, která zásobuje loděnice plány. Pracovní síla ve stavbě lodí míří v mnoha regionech negativním směrem,“ uvedl Guertin. Přímo loděnicím Fincantieri chybí několik stovek modrých i bílých límečků. Ředitel Fincantieri Marinette Marine Mark Vandroff dodal, že na americkém trhu práce probíhá „boj o talenty“.


Loděnice Fincantieri Marinette Marine

Společnost podle Vandroffa nabízí „dobře placenou práci ve srovnání s průměrným platem pracovníků ve Wisconsinu a na horním poloostrově Michiganu“. Pro mladé inženýry a technické pracovníky ale není tato oblast příliš atraktivní místo k životu. Je dokonce označována v jistém smyslu jako „konec světa“. Vysoké platy se tak mohou ukázat jako neatraktivní ve srovnání s platem pro stejnou pozici v jiné části Spojených států.

Další problém je technického rázu. Detailní návrh fregaty Constellation – i když (původně) vychází ze zavedených fregat FREMM – ještě není dokončen. Cílem je dokončit detailní návrh v letošním roce, zatím je hotovo 80 %. Navíc fregaty Constellation jsou značně odlišné od původní platformy FREMM. Na začátku programu byla shoda 85 %, ale po splnění všech požadavků US Navy shoda dosáhla pouze 15 % (!).

Jak bylo uvedeno výše, Fincantieri má smlouvu na stavbu prvních čtyř fregat. Termíny dodání druhé, třetí a čtvrté lodi „se přezkoumávají“, jak vyplývá z rozpočtových dokumentů pro fiskální rok (FY)2025. V běžícím FY2024 se počítá s objednávkou páté a šesté lodě. Rozpočet pro FY2025 také počítá s pořízením dalších šesti fregat Constellation v období let 2026 až 2029 v ročním výrobním taktu 2-1-2-1. Tedy plán vyrábět čtyři fregaty ročně vzal za své.


Fregata Constellation; větší foto / Fincantieri

US Navy pro FY2025 požaduje rozpočet ve výši 258 miliard USD (šest bilionů Kč), z toho 26 miliard USD na nákupu šesti nových válečných plavidel: Ponorky Virginia, dvou torpédoborců Arleigh Burke, jedné fregaty Constellation (sedmé v pořadí), jedné výsadkové lodě San Antonio a jedné střední výsadkové lodě LSM (Landing Ship Medium).

Nákupní seznam zahrnuje také částečné financování dvojice letadlových lodí třídy Gerald R. Ford a ponorky třídy Columbia.

Pro jakékoli jiné námořnictvo 26 miliard dolarů a šest výkonných nových lodí představuje bezprecedentní posílení schopností. Ale pro US Navy, nejvýkonnější flotilu světa (z hlediska tonáže je největší čínské námořnictvo), se jedná o hluboký kolaps stavby lodí: Cílem je zvětšit flotilu US Navy o 60 lodí (viz výše). Při průměrné životnosti lodí 30 let je nutné každý rok koupit tucet nových plavidel pro dosažení počtu 350 lodí. Nebo alespoň deset lodí k udržení současného stavu.


Hlavní podsystémy třídy Constellation; větší foto / US Navy

Rozpočet na FY2025 pokrývá jen polovinu požadavků. Důvod je prostý. Americký loďařský průmysl má málo kvalifikovaných pracovníků a stěží dokáže postavit nasmlouvané lodě. Proč tedy objednávat nové lodě, když je nikdo neumí postavit?

Guertin za hlavního viníka krize s pracovními místy v loďařském průmyslu označuje pandemii Covid-19. Ale jsou i jiné důvody. Americká nezaměstnanost je extrémně nízká, pouze 3,9 %. Americká ekonomika prosperuje a spousta průmyslových odvětví – nejen námořních stavba lodí – hledá nové pracovníky.

Vypovídající je i úroveň stavby komerčních plavidel – dokonce i Chorvatsko postaví více komerčních lodí než Spojené státy. V absolutních číslech vede Čína, která každý rok na vodu pustí komerční plavidla o celkové tonáži 25,9 milionu metrických tun… v USA to je jen 73 000 (ano, tisíc) tun. Čína tedy každý rok spustí na vodu komerční plavidla o 400× (!) větší tonáži než Spojené státy. To nám říká řadu věci, například jak výkonný je ocelářský průmysl v Číně.

Čínské válečné lodě nejsou ještě plně rovnocenné americkým plavidlům. Spojené státy staví menší počet, ale výkonnější válečné lodě. Čína ale krok za krokem tuto mezeru stahuje. Rychle se tak blížíme k době, kdy US Navy bude muset více upřednostňovat místa svého působení. Možná se stáhne ze Středního východu, Evropy?

Zdroj: FTUSNI News, The Telegraph

Nahlásit chybu v článku


Související články

Nejnovější verze torpédoborce Arleigh Burke na obzoru

Americké námořnictvo uvažuje o nákupu páté verze torpédoborce třídy Arleigh Burke. Od spuštění první ...

Fregaty třídy Constellation: Konec absurdních akvizičních debaklů US Navy

Po roce 2000 americké námořnictvo (US Navy) bez nadsázky vyhodilo desítky miliard dolarů za ...

PREMIUM DDG(X): Nástupce torpédoborců třídy Arleigh Burke

Americké námořnictvo (US Navy) představilo možnou podobu budoucího torpédoborce vyvíjeného v rámci ...

PREMIUM Memento „konce dějin“: Torpédoborec USS Zumwalt získá hypersonické střely pro globální údery

Americký torpédoborec USS Zumwalt, jedna ze tří lodí stejnojmenné třídy, nedávno opustila svůj ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Thorn
  08:05 15.04.2024

  Američané by měli zvážit možnost nechat si stavět své lodě o menší tonáži např. Hlídkové lodě pomocné lodě korvety případně i fregaty v Evropě, aby se mohli soustředit na stavbu ...Zobrazit celý příspěvek

  Američané by měli zvážit možnost nechat si stavět své lodě o menší tonáži např. Hlídkové lodě pomocné lodě korvety případně i fregaty v Evropě, aby se mohli soustředit na stavbu ponorek torpédoborcu a letadlových lodí. Myslím že zmíněné Chorvatsko nebo Portugalsko či Španělsko by po této příležitosti skočiliSkrýt celý příspěvek

 • SYN_
  22:19 14.04.2024

  https://youtu.be/CqjvTKFufuk?t... Jenom pár slov o Constellation, noticka o tom jak "se změnilo jen pár věcí"... https://youtu.be/1Yg0xAZtlnc?t... A taky jsme tu mluvili o ...Zobrazit celý příspěvek

  https://youtu.be/CqjvTKFufuk?t...
  Jenom pár slov o Constellation, noticka o tom jak "se změnilo jen pár věcí"...

  https://youtu.be/1Yg0xAZtlnc?t...
  A taky jsme tu mluvili o Jones Act...Skrýt celý příspěvek

 • montecasino1
  09:20 11.04.2024

  Je to samozrejme trístne čítanie tieto všetky zlyhania nášho civilizačného okruhu, avšak mali by sme si uvedomiť, že aj v Číne a rusku žijú len homo-sapiens,( aj keď o tom rusku ...Zobrazit celý příspěvek

  Je to samozrejme trístne čítanie tieto všetky zlyhania nášho civilizačného okruhu, avšak mali by sme si uvedomiť, že aj v Číne a rusku žijú len homo-sapiens,( aj keď o tom rusku pochybujem či tú zem obýva náš živočíšny druh) a tam robia tiež chyby im tiež nejde všetko podľa plánu, len o tom nevieme, pretože oni sa s tým nechvália, ako my sprostí.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   10:08 11.04.2024

   Problém je, že když žijete ve fašistické diktatuře, tak stačí jediný pokyn diktátora - na nějakou ekonomiku, lidi, spravedlnost nebo ekologii se nehledí. To je klasický problém ...Zobrazit celý příspěvek

   Problém je, že když žijete ve fašistické diktatuře, tak stačí jediný pokyn diktátora - na nějakou ekonomiku, lidi, spravedlnost nebo ekologii se nehledí. To je klasický problém demokracie vs. diktatura.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    13:16 11.04.2024

    To je sice aktuálně velmi oblíbená teze pro vysvětlení nižší efektivity současných demokratických ekonomik, ale úplně bych na ni nesázel. Za 2. sv. války máme dobré porovnání ...Zobrazit celý příspěvek

    To je sice aktuálně velmi oblíbená teze pro vysvětlení nižší efektivity současných demokratických ekonomik, ale úplně bych na ni nesázel. Za 2. sv. války máme dobré porovnání extrémně výkonného průmyslového komplexu v USA a současně v totalitním SSSR. Proti tomu další diktatury reprezentované Německem a Japonskem a Itálií, kde to s tou výkonností, přes možnost diktátora dávat pokyny, úplně nefungovalo.Skrýt celý příspěvek

    • Irving
     14:35 11.04.2024

     Ty příklady ukazují ale také druhou stranu rovnice. Průmyslový komplex SSSR byl sice extrémně výkonný ve vojenské výrobě, ale přechod na tu civilní pak byl obrovský problém, se ...Zobrazit celý příspěvek

     Ty příklady ukazují ale také druhou stranu rovnice. Průmyslový komplex SSSR byl sice extrémně výkonný ve vojenské výrobě, ale přechod na tu civilní pak byl obrovský problém, se kterým se nikdy uspokojivě nevypořádal, navíc v poválečné době začal za USA velmi rychle zaostávat, hlavně v inovacích. USA neměly s přechodem na civilní poválečnou výrobu větší problém a díky inovacím v efektivitě Východnímu bloku daleko utekly. Platí to i u srovnání dalších demokracií a diktatur. Nejkřiklavějším příkladem je třeba porovnání NDR a SRN, které měly startovací čáru po 2. SV úplně stejnou.
     Takže ano, diktatura dokáže krátkodobě překonat v určité omezené oblasti výkonnost demokratických států, z dlouhodobého hlediska ji ale dožene přirozená neefektivita.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      11:06 15.04.2024

      Jasně, souhlas. Pokud vezmu něco novějšího, tak máš dobrý příklad v Číně. Zase komunistická diktatura, a nějak tu zatáčku vybrala. Také Vietnam se po desetiletích plácání najednou ...Zobrazit celý příspěvek

      Jasně, souhlas. Pokud vezmu něco novějšího, tak máš dobrý příklad v Číně. Zase komunistická diktatura, a nějak tu zatáčku vybrala. Také Vietnam se po desetiletích plácání najednou dokáže zvedat, byť soudruzi pořád mávají rudými prapory.
      Chtěl jsem jen upozornit na to, že tyhle rovnice neplatí univerzálně - jak se dřív tvrdilo, že jsou totality ekonomicky neefektivní, což se prokazuje tím, jak komunistům Západ utekl, najednou se začíná tvrdit, že jsme neefektivní, protože jsme demokratičtí a diktátor si může vše vyřešit jedním dekretem. Zdá se mi, že není problém najít velmi efektivní i úplně příšerně řízené demokracie, stejně tak jako "osvícené" diktatury i totálně bídně řízené podniky.Skrýt celý příspěvek

     • bubamara
      13:56 15.04.2024

      Ad Danny: Ono je otázka, jak to s tou efektivitou v ČLR je. Diktatury především vynikají v rychlé mobilizaci zdrojů, takže ČLR třeba rychle postaví rychlou železnici, ale jinde ...Zobrazit celý příspěvek

      Ad Danny: Ono je otázka, jak to s tou efektivitou v ČLR je. Diktatury především vynikají v rychlé mobilizaci zdrojů, takže ČLR třeba rychle postaví rychlou železnici, ale jinde zase dokáže stavět celá města, kde nikdo nežije...Skrýt celý příspěvek

    • Jecchuss
     22:03 11.04.2024

     Rozdíl oproti dnešku je v tom, že nyní je zcela absurdně přebujelá byrokracie,která se už i "vylila" z úřadů do každodenního života všech, jednotlivců i firem. Dusí společnost i ...Zobrazit celý příspěvek

     Rozdíl oproti dnešku je v tom, že nyní je zcela absurdně přebujelá byrokracie,která se už i "vylila" z úřadů do každodenního života všech, jednotlivců i firem. Dusí společnost i ekonomiku už v takové míře, že je to zničující...Skrýt celý příspěvek

    • Studebaker
     13:01 12.04.2024

     to je sice pravda ale sojuz ani mocnosti osy neboli vykrmene zapadnymi korporaciami a kapitalizmom a neprofitovali z globalizmu cele dekady... dalej nemali populaciu 1,4 miliardy ...Zobrazit celý příspěvek

     to je sice pravda ale sojuz ani mocnosti osy neboli vykrmene zapadnymi korporaciami a kapitalizmom a neprofitovali z globalizmu cele dekady... dalej nemali populaciu 1,4 miliardy ludi. Kebyze ma cina polku z tejto populacie neboli by natom az takto ekonomicky.. inak dufam ze pripeceni globalisti/idealisti su teraz spokojni. CCP efektivne vie dlhodobo viest odporny hybrid toho najhorsieho z komunizmu aj kapitalizmu a vobec sa nestalo to co predpokladali, ze kapitalizmus a integracia postupne povedie k demokratizacii. Zaroven zapad tento globalizmus oslabil, spohodlnel atd. A zato este zaplatime velmi velku cenu ked sa medvidek pooh rozhodne rozputat svoju vojnu. Podla mna keby putlerovi vysiel na zaciatku blitzkrieg tak cinsky utok by nasledoval coskoro.Skrýt celý příspěvek

   • Badysak
    17:38 11.04.2024

    Nadruhou stranu, když už se demokracie rozhoupe tak ji jen tak něco nezastaví co se týče ekonomiky protože má více možností než jen kulku mezi oči.

    Nadruhou stranu, když už se demokracie rozhoupe tak ji jen tak něco nezastaví co se týče ekonomiky protože má více možností než jen kulku mezi oči.

 • CerVus
  13:51 10.04.2024

  Tak amíkům šlo v podstatě o vyzkoušený trup, pohonnou soustavu a nástavbu. Do toho si pak naskládali vlastní technologie a zbraně. Nám se to jako laikům může zdát triviální, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak amíkům šlo v podstatě o vyzkoušený trup, pohonnou soustavu a nástavbu. Do toho si pak naskládali vlastní technologie a zbraně.
  Nám se to jako laikům může zdát triviální, ale návrh lodního trupu specifických vlastností je očividně oříšek.
  No jako u všech jejich vojenských projektů do celkem levného dortu přidávali víc přísad než jich bylo na začátku a tím se zdržuje a prodražuje.
  Otázkou je jestli to postihne i nástupce AB, nebo budou muset kvůli zdržení přijít s fight IV i když už teď v trupu nemají ani po prodloužení místo.Skrýt celý příspěvek

 • AR10
  13:12 10.04.2024

  A pracovníkov nemáme prečo? Lebo od roku 1920 udržuje USA pri živote idiotský Jonesov zákon, ktorý spôsobuje, že nemajú žiadnu domácu kapacitu na stavbu obchodných lodí a teda ani ...Zobrazit celý příspěvek

  A pracovníkov nemáme prečo? Lebo od roku 1920 udržuje USA pri živote idiotský Jonesov zákon, ktorý spôsobuje, že nemajú žiadnu domácu kapacitu na stavbu obchodných lodí a teda ani žiadnych trénovaných pracovníkov, ktorí by sa mohli presunúť do vojenských lodeníc v prípade potreby.

  https://www.investopedia.com/t... Skrýt celý příspěvek

  • machotka.r
   22:02 10.04.2024

   Děkuji za odkaz, je to pro mě novinka. Na druhou stranu dopad toho zákona je podle všeho přesně opačný - podporuje domácí loďařský průmysl, neboť nedovoluje používat na ...Zobrazit celý příspěvek

   Děkuji za odkaz, je to pro mě novinka.
   Na druhou stranu dopad toho zákona je podle všeho přesně opačný - podporuje domácí loďařský průmysl, neboť nedovoluje používat na "vnitrostátních trasách" v cizině postavené lodě. Bez tohoto zákona, by produkce obchodních lodí nedosáhla ani těch 73 000 tun zmíněných v článku.
   Jediná kritika, kterou jsem zaznamenal je, že prodražuje vnitrostátní dopravu (hlavně pro nepříliš bohaté Puerto Rico).Skrýt celý příspěvek

   • AR10
    13:33 11.04.2024

    Ten zákon hovorí o tom, že doprava medzi dvomi prístavmi v USA môže prebiehať len na lodi postavenej v USA, posádka musí byť americká, vlajka musí byť americká a vlastník musí byť ...Zobrazit celý příspěvek

    Ten zákon hovorí o tom, že doprava medzi dvomi prístavmi v USA môže prebiehať len na lodi postavenej v USA, posádka musí byť americká, vlajka musí byť americká a vlastník musí byť americká firma. Po splnení všetkých podmienok je táto kombinácia tak drahá, že medzi americkými prístavmi prebieha minimum vnútroštátnej dopravy. Na ilustráciu napr. LNG z Texasu sa nevozí do New Yorku, ale radšej do EÚ (a New York zase berie plyn z Mexika, alebo z Trinidadu). Keďže objem dopravy je minimálny stavia sa v amerických lodeniciach aj minimum obchodných lodí, čo neumožňuje mať reálne rezervné kapacity. Dalo by sa argumentovať, že ich lodiarsky priemysel by bol nekonkurencieschopný aj bez tejto regulácie, ale tento predpis určite veci nepomáha...Skrýt celý příspěvek

  • Studebaker
   13:11 12.04.2024

   American yards became dependent on the Government market when the Reagan Administration ended the commercial shipbuilding subsidy program in 1981. Thus, the 1981 decision that ...Zobrazit celý příspěvek

   American yards became dependent on the Government market when the Reagan Administration ended the commercial shipbuilding subsidy program in 1981. Thus, the 1981 decision that caused the commercial market collapse made the industry more dependent on Government, rather than less dependent. The downsizing that will come with the decline in defense spending will mean that twothirds of the shipbuilding capability will disappear. The marine equipment supplier base will be even more adversely affected. The Shipbuilders Council of America estimates that the total impact on our industries will mean the loss of 72,000 shipyard production jobs, 60,000 supplier jobs, and an additional 48,000 jobs in second-tier and supporting industries. The total nearterm impact, by 1998, will mean more than 180,000 Americans added to the unemployment rolls. Since 1981, the combined industry job loss will total over 300,000 by 1998.

   toto bol podla mna asi najvacsi milnik co mal negativny vplyv na americku stavbu lodi. A teraz to takto vrcholi... cele zle..Skrýt celý příspěvek

 • markus223
  09:49 10.04.2024

  "Na začátku programu byla shoda 85 %, ale po splnění všech požadavků US Navy shoda dosáhla pouze 15 % (!)." Aha. :-D

  "Na začátku programu byla shoda 85 %, ale po splnění všech požadavků US Navy shoda dosáhla pouze 15 % (!)." Aha. :-D

 • SYN_
  03:17 10.04.2024

  Připadá mi to jako poněkud protismyslné, nejdřív vezmou osvědčenou zahraniční konstrukci (aby měli jednodušší a rychlejší zahájení stavby) jenže pak ji celou výrazně změní a ...Zobrazit celý příspěvek

  Připadá mi to jako poněkud protismyslné, nejdřív vezmou osvědčenou zahraniční konstrukci (aby měli jednodušší a rychlejší zahájení stavby) jenže pak ji celou výrazně změní a "amerikanizují" (nevím, asi aby dali "vydělat" též vlastním konstruktérům? nebo protože ti blbci v Evropě to přece neumějí postavit dobře?) a následně mají problémy a zdržení se stavbou prototypu, a i u "sériové" výroby hrozí pomalejší tempo (no, popravdě, projekt Constellation (dříve FFX) docela sleduju a nejsem si vědomý že by tam ze začátku chodila čísla jako 3ks ročně - od začátku se uváděly 2ks! ročně, předpokládám že roční produkci navýšili v poslední době aby "dohnali" zpoždění)...
  Vidím v tom takovou tu bohorovnost "ale my to přeci umíme líp" tak to nemůžou nechat jak to je ale musí to dalekosáhle vylepšovat (zvětšení o 7%, odstranění trupového sonaru, komplet předělání siluety nástavby)...
  Přitom původní plány prezentované v podobě "budeme 10 let vyrábět 20ks těchto (menších, jednodušších, levnější lodí které ovšem na některé úkoly bohatě stačí) lodí, plus FlightIII od ArleighBurků (jako "TOP" současný typ) a mezitím budeme mít čas dopracovat co vlastně přesně bude budoucí DDX" se tak nějak přeměňují na "Constellation je budoucnost US Navy"

  Jinak by mi připadalo celkem logické vyřešit problémy tempa stavby Connie zadáním stavby dalších kusů i do "konkurenčních" loděnic, ale zase o tom nemá až tak cenu uvažovat dokud stále ještě nemají funkční prototyp...Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   08:14 10.04.2024

   Je třeba brát v potaz kdo se prohlásil. Třeba Lockheed Martin přišel s modifikovanou Freedom a to ještě pouze na papíře, podobně Austal s Indipendence, která byla taky na papíře. ...Zobrazit celý příspěvek

   Je třeba brát v potaz kdo se prohlásil. Třeba Lockheed Martin přišel s modifikovanou Freedom a to ještě pouze na papíře, podobně Austal s Indipendence, která byla taky na papíře. Po zkušenostech s LCS tam důvěra asi taky nebyla.
   No a další jako HII - papír, General Dynamics - papír, Atlas - neměl ani nic na papíře, ....
   On to měl vlastně Fincantieri víceméně tutovku. Možná k tomu i takto přistupuje.Skrýt celý příspěvek

   • SYN_
    10:10 10.04.2024

    No, tohle přece taky nebyl výhradně papírový projekt: Shipyard: Bath Iron Works in Bath, Maine Parent Design: Navantia Álvaro de Bazán-class F100 Frigate Pro mě to přiznám byl tak ...Zobrazit celý příspěvek

    No, tohle přece taky nebyl výhradně papírový projekt:
    Shipyard: Bath Iron Works in Bath, Maine
    Parent Design: Navantia Álvaro de Bazán-class F100 Frigate
    Pro mě to přiznám byl tak trochu favorit, když mluvili o pokračovateli OHP a "menší levnější lodi"...
    Ale tak o tom výběru to myslím není, přece by nemělo být neřešitelné říct "tady máte plány, postavte nám podle nich lodě", mají na to čtyři potenciální loděnice které projevily zájem, ne? Ale musí teda ty plány mít konečně hotové a pokud možno i prototyp funkční, než to začnou "masově" zadávat na několik různých míst...Skrýt celý příspěvek

 • Marlow
  21:24 09.04.2024

  Role US NAVY je spis “policejni”. Pro konflikt s Cinou bych do tech lodi osobne ani nelezl. Obe strany maji nebo mohou mit prehled o presne poloze i technologie k jejich potopeni.

  Role US NAVY je spis “policejni”. Pro konflikt s Cinou bych do tech lodi osobne ani nelezl. Obe strany maji nebo mohou mit prehled o presne poloze i technologie k jejich potopeni.

  • Marlow
   11:29 10.04.2024

   Nedava smysl stavet neco co se ma priblizit k nepriteli a je to vyrazne drazsi nez drony a rakety potrebne ke zniceni. Nedej boze jeste navic plne lidi. Jako by nestacila lekce CF ...Zobrazit celý příspěvek

   Nedava smysl stavet neco co se ma priblizit k nepriteli a je to vyrazne drazsi nez drony a rakety potrebne ke zniceni. Nedej boze jeste navic plne lidi. Jako by nestacila lekce CF flotily proti AFU. Ano US NAVY ma o neco lepsi lode stejne jako ma o neco lepsi tanky. Ale to na veci nic nemeni. Abramsy a Leopardy mozna lepe ochrani posadku, vidi dal a trefi se lip, ale pas na mine ci mobilitu po zasahu motoru Lancetem ci FPV ztrati uplne stejne jako sovetske tanky. A to same plati pro velka hladinova plavidla. Uz jsou proste pase a proto na ne prdi. Jen i armady jsou v podstate urady a urad je ta nejmene flexibilni vec na planete snad jeste vedle cirkve - urednik ma nulovou motivaci radikalne menit a inovovat. Proto i v dobe kdy i v diskusi na iDnes obycejni lide pochybovali o ucelnosti armadnich programu i vzhledem k technologiim dostupnym off the shelf, armada si dal lesti svoje kanony, letadla a obrnence a veskery pokrok se tyka jen dostrelu, prubojnosti, dojezdu a ochrany... proste jen vylepsuji za silene penize to co se ucili ve skole a na co jsou zvykli. Jakykoliv pokus o radikalni zmeny okamzite narazi na odpor tech kteri umi to co by se melo zrusit a zmeny vnimaji predevsim jako opruz a potencialni riziko pro karieru... Minusy bez komentaru u postu vyse to ukazuji jasne. Proto asi i US NAVY ty programy lodi zatim uplne nerusi ale maji evidentne nulovou prioritu. SpaceX nedostatkem inzenyru a kvalifikovanych delniku evidentne netrpi...Skrýt celý příspěvek

   • Riiiederner
    13:25 10.04.2024

    Přitom právě pokusy o vývoj něčeho naprosto nového namísto vývoje stávajících technologií hlavně u US NAVY dopadli vždy špatně, lcs zumwalt atd.

    Přitom právě pokusy o vývoj něčeho naprosto nového namísto vývoje stávajících technologií hlavně u US NAVY dopadli vždy špatně, lcs zumwalt atd.

    • Marlow
     14:55 10.04.2024

     To je spis to lesteni uz znameho a proto to taky tak dopadlo - ten Zumwalt s elmag delem treba je krystalicky priklad. Koncepce bojoveho prostredku ze staroveku dotazena ad ...Zobrazit celý příspěvek

     To je spis to lesteni uz znameho a proto to taky tak dopadlo - ten Zumwalt s elmag delem treba je krystalicky priklad. Koncepce bojoveho prostredku ze staroveku dotazena ad absurdum. Imaginace asi jako kdyz se ve Startreku lide teleportuji z lodi schopne letat nadsvetelnou rychlosti transportnim paprskem na povrch planety a tam vytahnou pistoli ktera jen misto projektilu strili paprsky a miri se mechanickymi miridly... NAVY ted ma nejneviditelnejsi lod s nej paramtery vseho ale nevi co vlastne s ni. Asi odpalovat nosice hypersonickych strel. Jenze kazda strela ma svuj vlastni raketovy nosic takze to je silene drahe a nacpane v jednom kosiku navic i plnem lidi. Je otazka zda neni levnejsi ty C-HGB nacpat do starship a vysypat je z orbity. Sice budou drive videt na radaru ale protirakety schopne je zasahovat pokud existuji budou mohem drazsi a komplexnejsi nez samotne C-HGB ktere maji nicit... Pochybuji ze by mohli drzet krok v jejich vyrobe se starty Starship ktere to tam povali po tisicich tun naraz...Skrýt celý příspěvek

 • Kikirík
  19:23 09.04.2024

  To by mohla byť príležitosť pre Južnú Kóreu či Japonsko. Tí majú veľký námorný priemysel. Teda asi skôr len civilný. Neviem ako sú na tom s vojenským námorným priemyslom. Budem rád ...Zobrazit celý příspěvek

  To by mohla byť príležitosť pre Južnú Kóreu či Japonsko. Tí majú veľký námorný priemysel. Teda asi skôr len civilný. Neviem ako sú na tom s vojenským námorným priemyslom. Budem rád za viac informácii, kto sa v tom orientuje. Ale USA by mohlo poskytnúť nejaké know-how týmto krajinám a rozbehnúť tak svoj námorný priemysel, keď je tak strategicky dôležitý.
  Európu som nespomenul, keď že tam to bude asi jasné. A kapacity zrejme nemajú.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   20:45 09.04.2024

   Obávam sa, že US požiadavky by dokázali o roky zbrzdiť výrobu u akýkoľvek námorného priemyslu ...

   Obávam sa, že US požiadavky by dokázali o roky zbrzdiť výrobu u akýkoľvek námorného priemyslu ...

  • tomas.kotnour
   20:47 09.04.2024

   To tu proběhlo asi před měsícem https://www.voanews.com/a/us-n... Jinak několik poznatků k ...Zobrazit celý příspěvek

   To tu proběhlo asi před měsícem
   https://www.voanews.com/a/us-n...
   Jinak několik poznatků k článku, úpadek amerických loděnic započal už na přelomu milénia, když jsem si dělal rešerši na příkladu loděnic HII Pascagoula, tak v 90. letech spustily na vodu válečné lodě o výtlaku skoro 380 000 tun, zatímco v minulé dekádě to bylo už jenom necelých 235 000 tun (včetně lodí pro pobřežní stráž), brzo navíc začne být situace s torpédoborci kritická, neboť jednotky stavěné v 90. letech dosáhnou své plánované životnosti 35 let a stávající tempo výstavby je přinejlepším 2/3 potřebné pro jejich náhradu.
   PS není to náhodou tak, že čínské námořnictvo je početnější, ale na tonáž vede US NAVY?Skrýt celý příspěvek

   • Riiiederner
    13:23 10.04.2024

    Ano, na tonáž má US NAVY cca dvou násobek

    Ano, na tonáž má US NAVY cca dvou násobek

 • liberal shark
  18:07 09.04.2024

  Mnohem horší personální krize je v našem jaderném průmyslu.

  Mnohem horší personální krize je v našem jaderném průmyslu.

  • MartinV
   18:40 09.04.2024

   A jak to souvisí s článkem a vojenstvím nahoře?

   A jak to souvisí s článkem a vojenstvím nahoře?

   • liberal shark
    09:27 10.04.2024

    Je to obecný problém západních technologických firem. Ztráta schopností, chybné procesy, nekompetentní management, podceňování techniků.

    Je to obecný problém západních technologických firem. Ztráta schopností, chybné procesy, nekompetentní management, podceňování techniků.

  • SYN_
   03:28 10.04.2024

   Ne že bysme byli zrovna světová elita, ale třeba Německý jaderný průmysl "slaví" prakticky úplný konec a ani americký nic moc, za poslední čtvrt století spuštění (horko-těžko) dvou ...Zobrazit celý příspěvek

   Ne že bysme byli zrovna světová elita, ale třeba Německý jaderný průmysl "slaví" prakticky úplný konec a ani americký nic moc, za poslední čtvrt století spuštění (horko-těžko) dvou reaktorových bloků a zastavení stavby dvou dalších, jako přímý důsledek krachu domácího Westinghouse - jak chtějí nabízet do zahraničí něco co nepostaví ani doma??Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    08:17 10.04.2024

    USA nejsou do toho jádra zase tak moc tlačeny. Ono mají jako jedni z mála skutečně díky lokalitě potenciál vytížit OZE a skutečně může nahradit možná i 50% ostatních zdrojů. Ale to ...Zobrazit celý příspěvek

    USA nejsou do toho jádra zase tak moc tlačeny. Ono mají jako jedni z mála skutečně díky lokalitě potenciál vytížit OZE a skutečně může nahradit možná i 50% ostatních zdrojů. Ale to už flame.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    09:31 10.04.2024

    Německý jaderný průmysl zdaleka neumřel. Bude vyrábět třeba alternativní palivo pro VVER-1000. A co se týče WEC, tak spustil v poslední dekádě 6 bloků AP-1000 a jedná s několika ...Zobrazit celý příspěvek

    Německý jaderný průmysl zdaleka neumřel. Bude vyrábět třeba alternativní palivo pro VVER-1000. A co se týče WEC, tak spustil v poslední dekádě 6 bloků AP-1000 a jedná s několika evropskými státy o dalších. Navíc US jaderný průmysl není zdaleka jen WEC. Zato náš jaderný sektor hyne na úbytě.Skrýt celý příspěvek

  • Vrata
   19:18 10.04.2024

   Tak firma Skoda jaderne strojirenstvi byla od roku 2004 do roku 2022 v rukou ruske spolecnosti OMZ, spravovane Gazpromem.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/...

   Tak firma Skoda jaderne strojirenstvi byla od roku 2004 do roku 2022 v rukou ruske spolecnosti OMZ, spravovane Gazpromem.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/...

   • liberal shark
    20:30 10.04.2024

    Jj, OMZ jim nepřihrál jedinou zakázku, jen si vždy na konci roku vybrali zisk.

    Jj, OMZ jim nepřihrál jedinou zakázku, jen si vždy na konci roku vybrali zisk.

 • danny
  17:45 09.04.2024

  Když bylo rozhodnuto o převzetí FREMMů, měl jsem velkou radost ze vzácného záchvatu racionality po nepovedených experimentech s Zumwaltem a LCS. Ještě mě v tom utvrdil dřívější ...Zobrazit celý příspěvek

  Když bylo rozhodnuto o převzetí FREMMů, měl jsem velkou radost ze vzácného záchvatu racionality po nepovedených experimentech s Zumwaltem a LCS. Ještě mě v tom utvrdil dřívější velmi pozitivně laděný článek zde na AN - https://www.armadninoviny.cz/f...
  Pak se člověk dozví, že si chlapci (a děvčata) z námořnictva vymysleli, že se sice koupí licence, ale následně 85% komponent vyvine znovu, protože jen tak je vyrobit podle dokumentace by bylo moc levné, rychlé a jednoduché. A to už člověk fakt neví, jestli se má smát, nebo brečet.Skrýt celý příspěvek

  • Jergi
   23:07 09.04.2024

   Správne zhrnuté, som zvedavý či Kongres vyvodil nejaké závery z toľkého mrhania verejnými financiami námorníctvom , no myslím, že admiralita by zaslúžila trochu preriediť svoje ...Zobrazit celý příspěvek

   Správne zhrnuté, som zvedavý či Kongres vyvodil nejaké závery z toľkého mrhania verejnými financiami námorníctvom , no myslím, že admiralita by zaslúžila trochu preriediť svoje počty.Skrýt celý příspěvek

   • SYN_
    03:32 10.04.2024

    Což ale, přiznejme, nelze očekávat že by ZVÝŠILO (urychlilo) produkci nových typů... jako jo, něco by ušetřili, ale za cenu dalšího poklesu počtu bojeschopných ...Zobrazit celý příspěvek

    Což ale, přiznejme, nelze očekávat že by ZVÝŠILO (urychlilo) produkci nových typů... jako jo, něco by ušetřili, ale za cenu dalšího poklesu počtu bojeschopných jednotek.
    Nezapomínejme prosím že zákon je napsaný tak že US Navy nemůže ani nakupovat bojové jednotky stavěné v zahraničí... musí se rozjet "domácí" výroba. Jenže jak to vypadá, bude první domácí jednotka bojeschopná SNAD už 15 let po prototypu originálu. TOP Burque už se taky staví 35let...Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     11:20 10.04.2024

     Ak nemôžu kupovať lode stavané v zahraničí, tak vidím bombovú možnosť pre súkromný sektor - vykonávať bojovými loďami nakúpenými v zahraničí kontraktorským spôsobom určité úlohy.

     Ak nemôžu kupovať lode stavané v zahraničí, tak vidím bombovú možnosť pre súkromný sektor - vykonávať bojovými loďami nakúpenými v zahraničí kontraktorským spôsobom určité úlohy.

     • Josse
      17:24 10.04.2024

      Mohou nakupovat lodě kde chtějí. Pouze lodě dopravující zboží a lidi mezi americkými přístavy musí být made in usa.

      Mohou nakupovat lodě kde chtějí. Pouze lodě dopravující zboží a lidi mezi americkými přístavy musí být made in usa.

  • Jecchuss
   22:36 11.04.2024

   Nejdebilnější od nich je na tom nakonec to, že ty pozitiva, které z takového přepracování existujícího projektu plynou, naprosto (ale jako fakt nepoměrně) nekompenzují negativa v ...Zobrazit celý příspěvek

   Nejdebilnější od nich je na tom nakonec to, že ty pozitiva, které z takového přepracování existujícího projektu plynou, naprosto (ale jako fakt nepoměrně) nekompenzují negativa v podobě nárůstu ceny a zejména zpoždění a snížení produkce. Po LCS a Zumwaltech udělají rozumný krok, ale v půlce to otočí a je z toho další US Navy pytlovina, akorát trochu menší. Jejich snaha o technologickou nadřazenost ve všem a za jakoukoli cenu vede k pominutí kvantity (jako kvality svého druhu) a nákladnosti a možná ohrožuje ve střednědobém horizontu US Navy jako takovou. Jde o lodě, takže to není jako když objednám blbou šarži munice, vše má velkou setrvačnost, časovou náročnost a chyby (zejména koncepční) se obtížně napravují, kdy často je to nemožné. Pokud tedy US Navy kupí koncepční chyby tohoto typu po 20 - 30 let, tak to je fakt velký, ale jako ohromný, problém...

   Není těžké si vybrat ze dvou možností - mít X fregat nebo nemít X lepších fregat...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...