Repete: Německý zelený fanatismus zabije statisíce lidí

Repete: Německý zelený fanatismus zabije statisíce lidí
Jaderná, větrná a solární energie / depositphotos.com (Zvětšit)

Japonsko ve čtvrtek zahájilo druhou fázi vypouštění kontaminované vody uskladněné v elektrárně Fukušima I, kterou před dvanácti lety vážně poškodila přílivová vlna tsunami následkem velice silného zemětřesení v oblasti. Toto rozhodnutí, jako vždy v souvislosti s jakýmkoliv jaderným “strašákem”, vyvolává hysterii antijaderné lobby. Ta je následně nepřirozeně amplifikována novinářskou obcí, která buď z hlouposti a lenosti, nebo z aktivistické zaujatosti, běžně otiskuje tmářské nesmysly prezentované v souladu s kargo kultem [1][2] zelené energie jako rovnocenný názorový disent, na který se z nějakého záhadného důvodu nevztahuje “povinnost” fact-checkingu.

Poslechněte si tento článek
13 min

Čas skoncovat s tmářstvím

Kdyby se totiž vztahovala, museli bychom se už z agenturních zpráv dozvědět, že k podobnému vypouštění (často s násobně vyšší koncentrací radioaktivních látek) dochází po celém světě bez následků již celé dekády. Voda z Fukušimy v objemovém ekvivalentu zhruba 500 olympijských bazénů bude vypuštěna postupně během 30 let a bude filtrována a očištěna tak, aby obsahovala pouze molekuly tritia, tedy formy vodíku, těžko oddělitelné z vody samotné. Japonsko ho v souladu s plánem ročně vypustí do Pacifiku zhruba 0,06 gramu, což je doslova kapka v moři [3] ve srovnání s přirozeně se vyskytujícím radiačním pozadím. Pokud byste tak celý život konzumovali téměř výhradně mořské plody vylovené v blízkém okolí elektrárny během cyklu vypouštění, zvýšená míra záření, které byste se tak vystavili, by ani neplnila neformální jednotku měření expozice ionizujícímu záření, známou jako banana equivalent dose [4][5], tedy snědení jednoho banánu. V přírodě je radioaktivní vše živé, včetně Tichého oceánu, kde tritium představuje skromných 0,04% z jeho celkové radioaktivity. Zvýšení tohoto nepatrného množství o ještě méně patrné množství je stěží věcí hodné mediální paniky.

Podobná logika se bohužel odrazila v tzv. lineární bezprahové teorii, která předpokládá lineární vztah mezi absorbovanou dávkou a újmou způsobenou ionizujícím zářením; novinářskou zkratkou řekněme, že jakékoliv drobné zvýšení radiace je tak potenciálně úměrně nebezpečné, což ale není pravda [6]. Tato teorie ovšem poskytuje základ většině radiačních limitů a relevantních směrnic, následkem kterých pak například Japonská vláda evakuovala z oblasti Fukušimy sto tisíc lidí, mnohým z nichž pak zbytečně bránila dlouhé měsíce a roky v návratu domů (mnozí z nich se domů ještě nevrátili), přesto že reálné riziko spojené s radiací bylo zcela mizivé. Řečeno v číslech, přímým následkem ozáření nezemřel ve Fukušimě ani jeden člověk, následkem šoku z evakuace, ztráty příbuzných a veškerého majetku zemřelo podle vládních statistik 2313 lidí [7]; následkem tsunami a zemětřesení samotných pak dalších asi 19 500. Jaderná panika tak ve Fukušimě zabila mnohosetnásobně více lidí než druhá nejzávažnější jaderná nehoda v historii. To je však stále nic oproti počtu lidí, které “zabila” svojí jadernou panikou Angela Merkelová.

Zelení a Angela Merkelová mají na rukou krev

Na začátek je třeba podotknout, že Angela Merkelová byla zvolena s relativně konzervativním programem, který s předčasným odstupem Německa od jaderné energie rozhodně nepočítal. Námitky aktivistů vůči jádru dokonce odmítala jako absurdní[8] a jádro, které v Německu tou dobou pokrývalo bezemisní výrobou zhruba čtvrtinu spotřeby, podporovala. V Německu to byli dlouhodobě zejména Zelení, Greenpeace a jiné odnože komunistů jako Die Linke, které v návaznosti na šikovnou manipulaci Sovětského svazu a později za vydatného přispění ruské lobby prosazovaly[9] tmářskou – a v důsledku nesmírně antienvironmentální – ideologii odporu proti jaderné energetice.

Byla to však kancléřka Merkelová, kdo po Fukušimě – s pro ni charakteristickým nedostatkem skutečného leadershipu [10] – podlehla běsnění pseudo progresivistů, kteří odmítají vést racionální diskuzi a zatáhla celou Evropu do tragického víru následků německého odstupu od jádra. Daň za tuto slabost německé kancléřky je extrémně vysoká a krvavá, avšak v mediálním zúčtování jejího účinkování v čele země až šokujícím způsobem absentující.

Abychom odhalili skryté náklady odstupu Německa od jádra, museli bychom z veřejně dostupných dat o energetickém mixu extrahovat data o nahrazení tohoto výpadku, což je přesně to, co provedli vědci z předních kalifornských univerzit (jež je těžko podezírat z „konzervativního reakcionářství“) v této studii [11]. V ní díky analýze velkých dat pomocí strojového učení došli k závěru, že v letech 2011 až 2017 byla jaderná energie v Německu většinou nahrazena energií z uhelných elektráren, což vedlo k uvolnění dalších zbytečných 36 milionů tun oxidu uhličitého ročně, což představuje přibližně pětiprocentní nárůst emisí. Více šokující by však mělo být, že podle odhadů vědců vedlo spalování většího množství uhlí k lokálnímu nárůstu znečištění částicemi a oxidem siřičitým, což pravděpodobně zabilo dalších 1100 lidí (!) ročně v důsledku respiračních nebo kardiovaskulárních onemocnění.

Nadto podle výzkumníků zvýšené emise, zdravotní komplikace a úmrtí způsobená místním znečištěním ovzduší představovaly další celkové společenské vícenáklady ve výši přibližně 10 miliard euro ročně. To, že tato částka drtivě převyšuje náklady na případné udržení dávno amortizovaných jaderných elektráren v provozu a to i po zohlednění rizik,, je zcela nasnadě.

Můžou si Zelení dovolit 20 Černobylů ročně?

Z pohledu čísel se jedná o naprosto šokující zjištění. 1100 zbytečných úmrtí ročně je naprosto nesmyslný a nepřijatelný důsledek vládní politiky, zvláště v případě, kdy při katastrofě, užité jako její zdůvodnění, nikdo na ozáření nezemřel. Ale pro spravedlivější porovnání bychom měli uvést, že jak v případě spalování uhlí, tak i v případě následků z ozáření, může být původcem úmrtí dlouhodobá zdravotní komplikace, a proto není Fukušima vhodným adeptem srovnání. Budiž, užijme jako přímé srovnání největší jadernou katastrofu v historii lidstva, totiž havárii v Černobylu. Jejím následkem zemřelo mezi lety 1986 a 2005 podle nejautoritativnější studie [12] na toto téma méně než 50 lidí. Následky pseudo-ekologické politiky Zelených a slabosti Angely Merkelové se tedy rovnají jenom na úmrtích zhruba dvaceti Černobylům ročně.

Zatímco jeden Černobyl je však mediální blockbuster, o kterém se ještě po třiceti letech točí (mimochodem zcela vynikající) velkorozpočtové seriály na HBO, tisícovky mrtvých, které se plíživě ročně naakumulují na svědomí neviditelných zabijáků jako je znečištění ovzduší, nejsou mediálně zajímavé. A to se bavíme pouze o číslech, které způsobil dosavadní phaseout německých jaderných elektráren, a ne o desítkách tisíc dalších, kteří předčasně zemřeli následkem odstupu od výstavby dalších jaderných elektráren a jejich většinovým nahrazením uhlím až do doby, kdy nastane stále ještě neexistující bájná možnost strukturálně významné akumulace energie z OZE, která umožní skutečný přechod na nízkoemisní energetiku.

Abychom byli fér, uvedená studie obětí Černobylské katastrofy počítá s předčasným úmrtím až 4000 osob. Při prvotním výbuchu zemřeli dva zaměstnanci elektrárny, během prvních tří měsíců po výbuchu pak dvacet osm hasičů a dalších pracovníků, kteří pracovali na odstraňování následků havárie. Ti zemřeli na akutní nemoc z ozáření (jeden z nich na zástavu srdce). Dalších zmiňovaných necelých dvacet zemřelo v průběhu dalších dvaceti let, většinou na rakovinu nebo jiné dlouhodobé komplikace. Do naplnění tohoto modelu nám tedy více než 20 let po katastrofě zbývalo zemřít 98,75% vypočtených obětí. To samo o sobě ještě není směrodatné, protože následky ozáření ve formě častější incidence rakoviny můžou být velice dlouhodobé. Nicméně čtyřicet let po nehodě nebylo ani v kohortě likvidátorů hlášeno žádné vědecky validované zvýšení výskytu nádorových onemocnění. Likvidátoři byli v době ozáření dospělí a naprostá většina z nich obdržela dávky nižší než 100 mSv, což je výrazně méně, než si většina lidí myslí.

Dávka 50 mSv je při velice konzervativním přístupu, který volí všechny směrnice, nejnižší dávka, při které je prokázáno, že u dospělých nezpůsobuje rakovinu. Je to tak také nejvyšší dávka, která je podle předpisů povolena v rámci expozice na pracovišti. V některých částech světa je výrazně vyšší přirozené radiační pozadí než 50 mSv/rok, což ale nemá měřitelný vliv na zdraví místního obyvatelstva. Nad dávku 100 mSv se pak pravděpodobnost vzniku rakoviny (spíše než její závažnosti) zvyšuje s dávkou. Odhadované riziko smrtelné rakoviny je 5 z každých 100 osob, ale u těch vystavených dávce desetkrát vyšší – 1000 mSv. To znamená u dávky desetinásobně vyšší, než obdrželi likvidátoři, pokud je běžný výskyt smrtelné rakoviny v dané skupině obyvatel 25 %, tato dávka by jej zvýšila na 30 %) [13].

WHO ve zmiňované zprávě počítá až s 3% zvýšením incidence smrtelné rakoviny v okolí Černobylu, toto číslo je však s ohledem na obdržené dávky velice silně nadhodnocené. S tím se však nespokojili Greenpeace, kteří si ze strachu z nedostatečné šokatnosti dat o úmrtnosti následkem Černobylu objednali studii vlastní, která pomocí zcela nevědeckých metod uvádí počet úmrtí následek Černobylské havárie stonásobně vyšší, než je horní hranice již pravděpodobně nadhodnocené studie WHO. Greenpeace se opírají právě o zdiskreditovanou lineární bezprahovou teorii. Jinou studii si na podobném základě ze stejných důvodů objednali evropští Zelení, kteří mávají číslem desetinásobným než WHO. S jejich studiemi pak hojně pracují antijaderní alarmisté a jiní tmáři, kteří se pomocí této lži snaží zavést energetické politiky, které mají na svědomí násobně více lidí, o environmentálních dopadech – zejména v množství zbytečných emisí nemluvě a už vůbec nemluvě o dopadech fiskálních a geopolitických, kdy následná evropská závislost na ruských uhlovodících otevřela Putinovi cestu k návratu války na evropský kontinent [14]

Přes veškerá negativa spojená s užíváním fosilních paliv by bez nich byl rozvoj civilizace nemožný, jak skvěle ilustrují například knihy česko-kanadského vědce Václava Smila [15], přesto jsme měli již dekády ve vyspělých zemích možnost od jejich užívání ustoupit po vzoru Francie a užívat jádro jako bezpečný (evropské reaktory jsou o řád bezpečnější než typ RBKM užívaný v Černobylu) a čistý zdroj energie. To by jen v evropském měřítku ušetřilo stovky až tisíce miliard eur, statisíce životů, tisíce miliard tun CO2 a umožnilo reálný přechod na nízkoemisní energetiku o desítky let dříve, než jak se tomu nakonec stane pomocí jiných technologií. A neměli bychom nikdy zapomenout, kdo tyto špatná rozhodnutí učinil, jak chabě je vyargumentoval a kdo všechno tomu tleskal.

Zdroje

Stanislav Vítek je analytik mezinárodních vztahů, pracuje pro technologické firmy z Jihovýchodní Asie a USA. Vystudoval obor International Security Studies na Karlově Univerzitě v Praze. Věnuje se mezinárodním vztahům a bezpečnostní problematice zejména na ose Západ–Východ.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Elektromobilita: Ukázková kolektivní stupidita

Pascal Canfin, předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ...

PREMIUM Saúdská Arábie a energetická krize: Německo podlézá, USA se zlobí

Německý kancléř Olaf Scholz po zářijové návštěvě Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů ...

PREMIUM Největší hrozby pro evropskou energetiku: Šílené Německo a zelený fundamentalismus

Ukrajinsko-ruská válka, ať už dopadne jakkoliv, oslabí Evropskou unii a její členské státy. Německá ...

PREMIUM Japonsko útočí na čínský monopol v produkci kovů vzácných zemin

V září 2010 odstartovala srážka čínské rybářské lodi s japonskou pobřežní stráží nové kolo napětí ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • KaosKommand696
  18:33 12.10.2023

  v cem je u nas situace se zaviranim jadra horsi nez v Nemecku? kdo vymyslel tezkou zavislost na ruskem plynu kvuli zavirani jadra, my?

  v cem je u nas situace se zaviranim jadra horsi nez v Nemecku? kdo vymyslel tezkou zavislost na ruskem plynu kvuli zavirani jadra, my?

  • Pavka
   21:30 12.10.2023

   No kdyby se alespoň na pět sekund typický český samozvaný expert dokázal oprostit od chorobného nutkání k onanii svého světonázoru a pokusil se zaměřit pouze na fundamentální popis ...Zobrazit celý příspěvek

   No kdyby se alespoň na pět sekund typický český samozvaný expert dokázal oprostit od chorobného nutkání k onanii svého světonázoru a pokusil se zaměřit pouze na fundamentální popis problému tak by se měl nejprve vypořádat s tím že:

   - To neschopné Německo má posledních 6 let trvale nižší emise CO2 v produkci elektřiny než ČR a to i poslední rok s úplným odstavení jádra. Produkce CO2 jim navíc vytrvale klesala až do doby výpadku ruského plynu.
   - ČR za posledních 6 let nedokázala produkci CO2 z elektřiny snížit i přes to, že kontinuálně vyrábíme přes 40% z jádra a k tomu máme dobře zaděláno na to, že se ani nesníží minimálně příštích 15 let.
   - dnes je v ČR elektřina dražší než v Německu a nevypadá to, že by se to mělo v dohledné době změnit.

   A v tomto článku se dozvídáme, že plán na vyřešení českého problému jedněch z nejšpinavějších a přitom nejdražších energií v EU spočívá v tom se co nejvíc srát do ostatních...Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement007
    16:03 14.10.2023

    Jestli to nebude tím, že tu ošklivou špinavou elektřinu nakupuje? Takže ji nevyrábí a tedy se nepočítá?

    Jestli to nebude tím, že tu ošklivou špinavou elektřinu nakupuje? Takže ji nevyrábí a tedy se nepočítá?

    • Pavka
     17:56 14.10.2023

     Tedy tím chcete říct, že posledních 30 let někdo někoho v Evropě nutil si ničit životní prostředí nadvýrobou špinavé elektřiny a tuto následně prodávat do zahraničí, často významně ...Zobrazit celý příspěvek

     Tedy tím chcete říct, že posledních 30 let někdo někoho v Evropě nutil si ničit životní prostředí nadvýrobou špinavé elektřiny a tuto následně prodávat do zahraničí, často významně levněji než pro domácí zákazníky?

     Z akademického pohledu je zde možno krásně pozorovat historicky typické specifikum české duše. Toto specifikum lze, bez ohledu na téma, popsat těmito klíčovými body:

     1) pozurážet cizí osoby nebo národy
     2) hned v závěsu jim milostivě poradit co mají dělat
     3) nulová sebereflexe vlastního konání v osobní nebo národní rovině.

     .. a ano taky se mi to bohužel poměrně často stává.Skrýt celý příspěvek

     • Badysak
      18:49 14.10.2023

      No pokud ten vyrobce špinavé elektřiny prodává na burze tak jeho elektřina stojí stejně domácí i přespolní. Rozdíl dělá ta druhá složka distribuce/údrzba vedení u nás ji určuje ...Zobrazit celý příspěvek

      No pokud ten vyrobce špinavé elektřiny prodává na burze tak jeho elektřina stojí stejně domácí i přespolní.
      Rozdíl dělá ta druhá složka distribuce/údrzba vedení u nás ji určuje energetický regulační uřad tuším.Skrýt celý příspěvek

     • Pavka
      19:09 14.10.2023

      Hele, příspěvek, který jde čistě k věci.

      Hele, příspěvek, který jde čistě k věci.

     • GlobeElement007
      21:16 14.10.2023

      Víš, proč je v Německu levnější elektřina? Protože Německo jí kupuje víc, než my a tak ji na burze, když je levná, skoupí všechnu. Takhle ta burza funguje, Německo dá jednoduše ...Zobrazit celý příspěvek

      Víš, proč je v Německu levnější elektřina? Protože Německo jí kupuje víc, než my a tak ji na burze, když je levná, skoupí všechnu. Takhle ta burza funguje, Německo dá jednoduše větší celkovou nabídku než my a je to jeho. Ale i tak mají Němci dražší elektřinu, než my, mají vyšší poplatky.
      Všichni v Evropě nakupují elektřinu na t samé burze, žádní domácí zákazníci neexistují.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:32 17.10.2023

      Ge: Tady nekdo netusi jak funguje burza.
      Prodavajici naplní obojednavku za vic z CR, a nasledně začne zbyvající kapacitu prodavat za nižší cenu.

      Ge: Tady nekdo netusi jak funguje burza.
      Prodavajici naplní obojednavku za vic z CR, a nasledně začne zbyvající kapacitu prodavat za nižší cenu.

   • flanker.jirka
    08:39 15.10.2023

    Pavka Německo je v situaci, kdy JE má postavené a stačí je udržovat v dobrém stavu. Je blbost je nahrazovat uhelnými elektrárnami s mnohem většími emisemi a dopady na životní ...Zobrazit celý příspěvek

    Pavka
    Německo je v situaci, kdy JE má postavené a stačí je udržovat v dobrém stavu. Je blbost je nahrazovat uhelnými elektrárnami s mnohem většími emisemi a dopady na životní prostředí. Nejde jen o oxidy uhlíku a síry, ale i o to, že při spalování uhlí vzniká odpad a prach obsahující například rtuť.
    Někdo už by měl začít počítat emise státu i podle toho kolik jich zahrnuje celý chod ekonomiky, včetně importu ze zemí kde se všechno spotřební zboží spotřebované v Německu vyrábí za podstatně vyšších emisí. Donedávna si němci dokonce nadlepšovali svoji "ekologii" tím, že odpad exportovali do zemí třetího světa.Skrýt celý příspěvek

    • Pavka
     12:29 15.10.2023

     Flankere, můj osobní problém je v tom, když v článku a následné diskuzi o odborném tématu musím hledat kde autorovi primárně šlo o to pozurážet ostatní a propagovat svůj vlastní ...Zobrazit celý příspěvek

     Flankere, můj osobní problém je v tom, když v článku a následné diskuzi o odborném tématu musím hledat kde autorovi primárně šlo o to pozurážet ostatní a propagovat svůj vlastní názor na řešení nastoleného téma při vědomí, že pokud se ukáže že takové řešení nevyjde, tak za něj neponese žádnou odpovědnost. (rozuměj hospodské plácání) a kdy o odborné řešení problému...Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:12 15.10.2023

      Jo, to chápu. Je to psané z větší části bulvárně.

      Jo, to chápu. Je to psané z větší části bulvárně.

   • SYN_
    10:15 15.10.2023

    Tak jsně, ale to bychom taky mohli skončit následováním strategických rozhodnutí Norska (které je na tom ve výrobě bezemisní elektřiny výborně)... a nic by nám to nepomohlo, ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak jsně, ale to bychom taky mohli skončit následováním strategických rozhodnutí Norska (které je na tom ve výrobě bezemisní elektřiny výborně)... a nic by nám to nepomohlo, protože nejsme v jejich pozici!
    Takže ano, pochvalme Němce že jsou bohatí, a můžou si tedy dovolit do OZE mohutně investovat. Ale jinak už teda strategická rozhodnutí bída, mohli dneska být ještě dál kdyby se u nich nerozvinul ten atomofobismus, jako zcela minimální vidím neuzavření elektráren do kterých už bylo dávno investováno a teď už se jen vyplácely finančně i životnímu prostředí...Skrýt celý příspěvek

    • Pavka
     13:31 15.10.2023

     SYN_
     Právě nějak takhle si představuji příspěvek, ve kterém je pro mě jasné co bylo účelem jeho sdělení.

     SYN_
     Právě nějak takhle si představuji příspěvek, ve kterém je pro mě jasné co bylo účelem jeho sdělení.

    • flanker.jirka
     18:15 15.10.2023

     Norsko má velmi odlišné podmínky pro nízkoemisní zdroje a investuje do nich díky tomu, že někdo jiný potřebuje jejich fosilní paliva. Vody máme málo (a bude ji ještě méně) vítr ...Zobrazit celý příspěvek

     Norsko má velmi odlišné podmínky pro nízkoemisní zdroje a investuje do nich díky tomu, že někdo jiný potřebuje jejich fosilní paliva.
     Vody máme málo (a bude ji ještě méně) vítr zde také nefouká jako na pobřeží moře. Jediné co zbývá je slunce, které průmyslový stát nepodrží. Chybí reálné možnosti akumulace. Musel by někdo překopad hory na více přečerpávacích elektráren, kde by voda kolovala.
     Rezervy jsou stále v úsporách energie všeho druhu.Skrýt celý příspěvek

     • pjaro77
      23:21 15.10.2023

      Preto u vás chytráci z GP navrhli vo veľkom spaľovať biomasu. Keďže sa venujem ekologii a poznám plač agronomov nad stavom českej pôdy, je mi jasné ako by to dopadlo - na ...Zobrazit celý příspěvek

      Preto u vás chytráci z GP navrhli vo veľkom spaľovať biomasu.
      Keďže sa venujem ekologii a poznám plač agronomov nad stavom českej pôdy, je mi jasné ako by to dopadlo - na hunt.

      Kto si chce prečítať detailné informácie o možnostiach a úskaliach biomasovej energetiky , prosím
      https://oenergetice.cz/nazory/... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:35 17.10.2023

      Kde tedy máme ty naše přečerpavačky?

      Kde tedy máme ty naše přečerpavačky?

   • KaosKommand696
    13:45 16.10.2023

    článek není o energetické ani emisní situaci v česku, ale o odstupu od jádra v Německu a jeho následcích, proto nechápu, proč bych v něm měl mluvit o našich problémech, když je to ...Zobrazit celý příspěvek

    článek není o energetické ani emisní situaci v česku, ale o odstupu od jádra v Německu a jeho následcích, proto nechápu, proč bych v něm měl mluvit o našich problémech, když je to jiné téma

    pointa byla upozornit na to, že z dlouhodobého hlediska tahle politka napáchála více škody než užitku, což je měřitelný fakt. byli to Němci kdo dlouhodobým blokováním a sabotováním jádra v EU a nesmyslným nastavením unijních regulací, které si dokázali prolobovat, totálně pokřivili energický trh do bodu hrozících blackoutů (zeptejte se energetiků, kolikrát je naše přečerpávačky zachraňovaly před kolapsem) a já nehodlám vést debatu o tom, že Němci vyhrávají ve hře, jejíž pravidla si sami určili bez ohledu na fyzickou realitu, to je přece absurdní

    my snad máme severní moře, kde si můžeme postavit les větrníků nebo španělské pobřeží, kde věčně svítí slunce nebo rakouské horské řeky, abychom se předháněli v této nesmyslné hře, kterou Evropě Němci vnutili? my snad v cenách energií netrpíme nutností odstupu od ruského plynu, do které Evropu Němci navezli? tak o čem se tady bavíme?

    a už vůbec se nebavím o zmanipulovaném systému měření emisí, do kterého se nepočítá nájezd záložních zdrojů v momentech, kdy je OZE k ničemu apod.

    Evropa nemá dost vlastních zdrojů a možnost akulumace z OZE v systematickém rozsahu neexistuje, takže jediná racionální cesta byla jít kombinací OZE + jádro v masivním měřítku jako zdroj základního zatížení. tou cestou jsme jako jako Evropa nešli, protože pro Němce bylo levnější kupovat ruský plyn a poučovat nás o tom, jak je to v pohodě, zatímco si vyvolávali neexistující radiační démony, zejména ve srovnání s počtem úmrtí, které jejich energetika způsobí. to je maximálně relevantní a ověřitelné z dat, tudíž nechápu, proč bychom o tom neměli mluvit?Skrýt celý příspěvek

    • Pavka
     22:24 16.10.2023

     No to jsem se chtěl zeptat, jaký vidíte smysl o tom mluvit pořád dokola? Resp. komu je to vaše sdělení vlastně určeno? Němcům? Jako, že by ty své jednou předčasně odstavené ...Zobrazit celý příspěvek

     No to jsem se chtěl zeptat, jaký vidíte smysl o tom mluvit pořád dokola? Resp. komu je to vaše sdělení vlastně určeno? Němcům? Jako, že by ty své jednou předčasně odstavené reaktory neměli zítra odstavovat podruhé?

     Pokud to bylo mířeno do ČR, tak pokud jste si toho sám nevšiml, tak vězte že u nás fakt nikdo reaktory (a zde musím vypíchnout, že na této konkrétní věci v ČR panuje ve společnosti i politice v podstatě absolutní shoda) předčasně odstavovat nikdy nechtěl a ani nechce.

     A komu že vlastně Němci zabránili ve výstavbě nového jádra? Francii? Maďarsku? Slovensku? Velké Británii? Finsku? Pokud by to skutečně mělo být jejich cílem, tak to jsou alespoň z mého pohledu celkem břídilové.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement007
      07:31 17.10.2023

      Tohle je čistá demagogie. Ano, Německo bránilo i ostatním ve výstavbě nových jaderných bloků a to úspěšnou blokací financování, kdy EU poskytuje finance jen na definované ...Zobrazit celý příspěvek

      Tohle je čistá demagogie. Ano, Německo bránilo i ostatním ve výstavbě nových jaderných bloků a to úspěšnou blokací financování, kdy EU poskytuje finance jen na definované ekologické zdroje, do kterých na nátlak Německa nebyly zařazeny jaderné elektrárny. A financováním nemyslím dotace, ale úvěry evropské banky.Skrýt celý příspěvek

     • Pavka
      14:13 17.10.2023

      Jasně "za všechno může Německo". Ano, já chápu že začít hovor urážlivou frází (kde je zásadní ta urážka, nikoliv jestli je to pravda) je česká tradice minimálně z dob RU, ale taky ...Zobrazit celý příspěvek

      Jasně "za všechno může Německo". Ano, já chápu že začít hovor urážlivou frází (kde je zásadní ta urážka, nikoliv jestli je to pravda) je česká tradice minimálně z dob RU, ale taky je dobré se podívat, jestli nám to k něčemu někdy pomohlo.

      Ten kdo tu ve své osobní zášti předvádí učebnicový případ demagogie jste vy. Vy totiž moc dobře víte, že žádný stát v EU (pro vás jmenovitě Německo nevyjímaje) nemůže sám v mezinárodních věcech rozhodnout v podstatě nic, tedy na každém rozhodnutí musí být buď většinová či absolutní shoda. A ani v tomto případě tomu nebylo jinak, tedy v danou dobu v EU panovala většinová shoda (pro vás ještě jednou jmenovitě většiny zemí EU + Německa) na tom, že jádro nebude podporovaným zdrojem energie ze zdrojů EU. To ale samozřejmně nebránilo žádné zemi EU ve výstavbě jádra pokračovat z vlastních a komerčních zdrojů.Skrýt celý příspěvek

 • Pavka
  15:59 12.10.2023

  Další z řady naprosto zbytečných výlevů. Stále mě udivuje smělost českých samozvaných expertů se neustále srát do cizích věcí, když situace v dané oblasti u nás je obvykle ještě ...Zobrazit celý příspěvek

  Další z řady naprosto zbytečných výlevů. Stále mě udivuje smělost českých samozvaných expertů se neustále srát do cizích věcí, když situace v dané oblasti u nás je obvykle ještě horší. To že stav u nás je obrazem aplikace právě těchto hraběcích rad se samozřejmě nehodí do krámu.Skrýt celý příspěvek

  • Shania
   19:27 15.10.2023

   neni to cizi vec, ovlivnuje to zasadnim zpusobem cely region. muzeme taky rict, ze nemecke zamereni na rusky plyn je jeden z faktoru, proc si rusove dovolili zautocit podruhe na ...Zobrazit celý příspěvek

   neni to cizi vec, ovlivnuje to zasadnim zpusobem cely region. muzeme taky rict, ze nemecke zamereni na rusky plyn je jeden z faktoru, proc si rusove dovolili zautocit podruhe na ukrajinu.Skrýt celý příspěvek

   • Pavka
    20:40 15.10.2023

    Tomuto názoru se dá oponovat jednak z pohledu, že i když se nám takové cizí rozhodnutí nemusí pozdávat či dokonce omezí naše zájmy (opuštění jádra i spolupráce na NS2), tak já ...Zobrazit celý příspěvek

    Tomuto názoru se dá oponovat jednak z pohledu, že i když se nám takové cizí rozhodnutí nemusí pozdávat či dokonce omezí naše zájmy (opuštění jádra i spolupráce na NS2), tak já respektuji, že na to měli právo a jednání bylo legální z pohledu mezinárodního práva a dohod. A za druhé bych vašemu názoru oponoval jevem zvaným "pobitevní generalismus", kdy ještě počátkem roku 2022 jen málo lidí věřilo, že se rus takto zachová a k tomu pochybuji, že by toto na jejich rozhodnutí mělo vliv. Tímto komentářem jsem se mimochodem dopustil přesně toho co jsem zde kritizoval, tedy vyměšování se do cizích záležitostí.

    Dovolil bych si tedy jako pokání otevřít otázku z oblasti zcela chybějící národní sebereflexe a vyslovit hypotézu, že kdybychom před 10-15 lety postupovali dle autorem článku a v diskuzi podporovaného řešení, tedy začali v ČR stavět další jádro, tak je dle mého názoru vysoce pravděpodobné, že by zakázku v té době získal právě Rosatom a jsem celkem přesvědčen, že by ji nestihl spustit do začátku invaze na Ukrajině. Navíc by tím získal páku na nás. Jinými slovy bychom teď byly v hajzlu ještě víc než teď Německo. A ano, jedná se opět o hypotézu s prvky "pobitevního generalismsu".Skrýt celý příspěvek

    • Shania
     00:18 16.10.2023

     Dost pravdepodobne, ale rakusaci a nemci spolu s rusy se postarali, aby se tu dalsi jadro nestavelo, tolik k tomu vmesovani do cizich zalezitosti... Nemci proste udelali chybu s ...Zobrazit celý příspěvek

     Dost pravdepodobne, ale rakusaci a nemci spolu s rusy se postarali, aby se tu dalsi jadro nestavelo, tolik k tomu vmesovani do cizich zalezitosti...

     Nemci proste udelali chybu s odstavenim 20GW JE a ted jim to chybi... i kdyby si nechali jen 5-10GW, tak by jim to hodne pomohlo, to je proste fakt a mohli tak byt temer dekarbonizovani.

     Misto toho maji tohle...
     https://twitter.com/Intermitte...

     Kdyby jsme to resili jako nemci, tak s 40% ciste energie z jadra by jsme mohli importovat dalsich 20-30% a byli by jsme tak v energetice podstatne cistsi nez oni, my misto toho vyvazime do rakouska, nemecka a slovenska.
     Letos mame 18.8TWhz hnedeho uhli a 6.7TWh je nas export.

     Ale mas pravdu, ze narozdil od nich delame minimum, ale nemecko udelalo hodne, aby se podporovalo OZE a ne cista energie a s tim spojena podpora EU..Skrýt celý příspěvek

     • Pavka
      21:54 16.10.2023

      Myslím že ne, resp. zahraniční tlak by byl ve skutečnosti významně menší problém než otázka financování. Ostatně u NS2 jsme se v té době také nejen my stavěli proti a stejně si jej ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslím že ne, resp. zahraniční tlak by byl ve skutečnosti významně menší problém než otázka financování. Ostatně u NS2 jsme se v té době také nejen my stavěli proti a stejně si jej Německo protlačilo. Prakticky vzato je to otázka politické odvahy, kterou u nás historicky téměř nikdo neměl a tak se všechny strategická rozhodnutí odkládaly. No uvidíme jestli současná politická reprezentace tu odvahu v otázce naší budoucí energetiky najde, ať už to bude cokoliv.Skrýt celý příspěvek

 • pjaro77
  06:02 12.10.2023

  Greenpeace a energetika. Tupci s humanitným vzdelaním Nedávno pár rokov do zadu vymysleli plán na zelenú energetiku v čekej republike. Prečítal som a neveril vlastným očiam - ...Zobrazit celý příspěvek

  Greenpeace a energetika. Tupci s humanitným vzdelaním
  Nedávno pár rokov do zadu vymysleli plán na zelenú energetiku v čekej republike.
  Prečítal som a neveril vlastným očiam - je tam návrh mohutne zvýšiť spaľovanie biomasy. K čomu by to viedlo ? K zničeniu pôdy, kedy by sa uhlík roky nedoplňal do pôdy . Už teraz je problém s eroziou na južnej morave, pretože sa hnojí umelými hnojivami a biomasa ide do fermentačných nádrží na bioplyn. Pôda sa intenzívnym využívaním mení na strusku, stane sa z nej mrtva hmota čo nezadrží skoro žiadnu vodu.
  https://ekolist.cz/cz/zpravoda... Skrýt celý příspěvek

  • pjaro77
   06:05 12.10.2023

   Pokračujem. Eko-organizácie ako GP majú choré predstavy, koľko biomasy sa dá použiť na energetiku v elektrárňach. Veľká tepelná elektráreň s výkonom 1-2 GW je otesánek, ktorý ročne ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokračujem. Eko-organizácie ako GP majú choré predstavy, koľko biomasy sa dá použiť na energetiku v elektrárňach. Veľká tepelná elektráreň s výkonom 1-2 GW je otesánek, ktorý ročne zhltne niekoľko milionov ton organickej hmoty (plyn, uhlie, biomasa). Za 10-15 rokov by vycucli 2-3 také elektrárne všetku organiku z pôdy na území ako je Česko. Nie je šanca aby sa biomasa stihla tak rýchlo obnovovať a ešte aj doplňať uhlík v pôde.
   Britská elektráreň Drax s 4GW výkonu ročne spaľuje 24 milionov ton drevených peliet !! Briti hlúpi nie sú , vedia, čo by spravilo s ich pôdou a zbytkom lesov spaľovanie domácej biomasy a tak pokrytecky dovážajú drevo z južnej ameriky. Je to čistý greenwashing ale EU komisia prehlásila že je to neutrálne z hľadiska CO2.Skrýt celý příspěvek

 • Iruka
  16:55 11.10.2023

  Zajímavé video o 3 německých problémech. Jedním z nich je energetika. "Zelená" elektřina ve skutečnosti tvoří asi desetinu německé výroby. Ďábel se skrývá ve způsobu jakým se ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavé video o 3 německých problémech. Jedním z nich je energetika. "Zelená" elektřina ve skutečnosti tvoří asi desetinu německé výroby. Ďábel se skrývá ve způsobu jakým se počítají statistiky. Kdykoliv fouká a svítí slunce, je vše povinně vykupováno a započítáno do spotřeby, v noci ap. se vyrábí elektřina z hnědého uhlí, ale (tady je ten háček) aby to bylo možné, musí uhelné elektrárny jet i přes den. Jejich zapnutí a vypnutí totiž trvá 24 hodin. To se ovšem do výroby nezapočítává ...

  Část o energetice začíná kolem 5:30

  https://twitter.com/PeterZeiha... Skrýt celý příspěvek

  • pjaro77
   06:08 12.10.2023

   Nemci chceli nahradiť uhlie plynom v prvej fáze energiewende. Tie môžu štartovať behom pol hodiny. Lenže ukrajinský konflikt im tento plán požul a vypľul.

   Nemci chceli nahradiť uhlie plynom v prvej fáze energiewende. Tie môžu štartovať behom pol hodiny. Lenže ukrajinský konflikt im tento plán požul a vypľul.

   • SYN_
    10:26 15.10.2023

    Potvrzuji, takhle to technologicky je. Rychlost startu/změny výkonu plynové elektrárny je opravdu mnohem rychlejší než ostatních zdrojů (kromě vodní, ta je schopná startovat zhruba ...Zobrazit celý příspěvek

    Potvrzuji, takhle to technologicky je. Rychlost startu/změny výkonu plynové elektrárny je opravdu mnohem rychlejší než ostatních zdrojů (kromě vodní, ta je schopná startovat zhruba za 5 minut, ale výkony vodních elektráren v evropských podmínkách jsou poměrně malé... přesto jsou velmi ceněné pro tuto rychlost, jsou schopné dorovnávat výkyvy v síti. Obzvláště přečerpávací...
    Kromě toho ty plynovky jsou stavebně poměrně malé, takže se dají stavět blízko míst spotřeby elektřiny i tepla, a tím můžou poměrně účinně využívat kombinovaný cyklus kdy dodávají elektřinu i teplo zároveň...
    Také jsou (kromě CO2) velmi "čisté"... takže spousta výhod. Technicky to opravdu dávalo smysl přejít na kombinaci OZE+plyn... "akorát" jim do toho hodil vidle strýček Putler. Kdyby s tím vypínáním atomek byli počkali tak deset let (za předpokladu udržení rozvoje OZE), to by byla jiná...Skrýt celý příspěvek

    • pjaro77
     12:40 15.10.2023

     Ak by chceli odstrániť jadrové elektrárne, plynové aj uhoľné, tak by museli mať obrovské zásobníky na vodík, metán alebo metanol . Pre prípad že nefúka ani nesvieti (alebo len ...Zobrazit celý příspěvek

     Ak by chceli odstrániť jadrové elektrárne, plynové aj uhoľné, tak by museli mať obrovské zásobníky na vodík, metán alebo metanol . Pre prípad že nefúka ani nesvieti (alebo len málo).

     Mimochodom zemný plyn sa nemusí len spaľovať, existujú dnes metánové palivové články v štádiu prototypu https://www.sciencedaily.com/r... Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      23:39 16.10.2023

      On se ten metan dá i reformovat na vodík, a pak už použít klasické "vodíkové hospodářství" (skladování, tankování do aut, palivový článek) obvykle se takovýto vodík nazývá "hnědý" ...Zobrazit celý příspěvek

      On se ten metan dá i reformovat na vodík, a pak už použít klasické "vodíkové hospodářství" (skladování, tankování do aut, palivový článek) obvykle se takovýto vodík nazývá "hnědý" (samozřejmě vodík je stále jeden a ten samý, toto je pouze označení jeho původu) a je to de fakto fosilní palivo... ale určitě je celkem vhodné na všelijaké testování vozidel apod... v ČR slouží převážně k zásobovaní zatím ojedinělých čerpacích stanic, abysme nebyli takovýmito stroji "neprůjezdní". Pokud se do procesu zavede ještě "carbon capture" (zachytávání vznikajícího C/CO2 a jejich navázání na pevnou fází a následně obvykle podzemní uložení, například do vyčerpaných vrtů - Británie má v tomhle velké plány) tak se takový vodík obvykle nazývá "modrý" a ač je stále původem fosilní (a tedy se nedá počítat mezi obnovitelné zdroje) tak je CO2 neutrální... Mimochodem se tedy nalézá ve stejné kategorii jako Jaderná energetika = NEobnovitelný zdroj, nicméně CO2 NEUTRÁLNÍ. Takže sice někdy dojde, ale během využívání nezpůsobuje obávané klimatické změny...
      Mimochodem okolo toho bylo nedávno (cca. půl roku?) velké kvičení zelených - že se JE oficiálně prohlásila v rámci EU za neutrální zdroj...Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:49 17.10.2023

   Tady máte takový malí problém. Elektrarna o vykonu 1000MG(1GW) má tepelý přikon cca 3x větší cca 3GW tepla. Na vlastní provoz potřebuje cca 5% výkonu. Tzn. 50MW = 150MW tepla. ...Zobrazit celý příspěvek

   Tady máte takový malí problém.
   Elektrarna o vykonu 1000MG(1GW) má tepelý přikon cca 3x větší cca 3GW tepla. Na vlastní provoz potřebuje cca 5% výkonu.
   Tzn. 50MW = 150MW tepla.
   Jaky vliv na emise elektrárny bude mít, když místo 3000MW bude potřebovat pouze 150MW?
   Jaký majitel by palil uhlí jako při 100% vykonu?

   Žádný, páli se pouze pokud je odběratel.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  13:13 11.10.2023

  Pro dokreslení přidávám odkaz na dokument "Neexistuje žádná klimatická nouze". Obrázek si udělejte sami. Dodám k tomu jediné - jako jeden z mnoha oficiálních oponentů poslední ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro dokreslení přidávám odkaz na dokument "Neexistuje žádná klimatická nouze". Obrázek si udělejte sami. Dodám k tomu jediné - jako jeden z mnoha oficiálních oponentů poslední zprávy IPCC jsem tam žádné exaktní důkazy o významném vlivu antropogenních emisí na vývoj klimatu nenašel.
  https://clintel.org/wp-content... Skrýt celý příspěvek

  • pjaro77
   06:15 12.10.2023

   Teplota stúpa veľmi rýchlo, rýchlejšie ako kedykoľvek v minulosťou, takže zákonite musí existovať antropogenny vplyv , samozrejme nie je jediný. Niečo iné sú dôsledky. Nebude to ...Zobrazit celý příspěvek

   Teplota stúpa veľmi rýchlo, rýchlejšie ako kedykoľvek v minulosťou, takže zákonite musí existovať antropogenny vplyv , samozrejme nie je jediný.
   Niečo iné sú dôsledky. Nebude to svetová katastrofa ako sa snažia panikári vykresliť. Posunú sa klimatické pásma, hurikány ale aj pásma monzúnov ďalej na sever a juh. Po nejakom čase - do 100 rokov odhadujem, sa spustia dažde aj na sahare a arábii. Začnú sa znova meniť na savany.

   V miernom pásme sa bude tiež predlžovať vegetačné pásmo. Budú aj vlny sucha, ale keď začneme poriadne hospodáriť s vodou a nie ju urýchlene transportovať do napriamených riek, tak to v pohode zvládneme.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    07:47 12.10.2023

    Souhlasím, vliv lidské činnosti z principu nebude nulový, ale hluboce pochybuji, že má nějaký významný podíl na změnách klimatu, které probíhají po celou historii Země. Prováděná ...Zobrazit celý příspěvek

    Souhlasím, vliv lidské činnosti z principu nebude nulový, ale hluboce pochybuji, že má nějaký významný podíl na změnách klimatu, které probíhají po celou historii Země. Prováděná opatření jsou vesměs šílená a kontraproduktivní, pravděpodobně diktovaná zištnými zájmy korporací a jimi placených opinionmakerů. Výsadba lesů a zpětná naturalizace řek jsou určitě pozitivní. Chtělo by to věnovat větší pozornost a prostředky na mikromanagement vodního režimu v krajině. Místo toho se naprosto nesmyslně ničí energetika, průmysl a doprava.Skrýt celý příspěvek

    • pjaro77
     12:50 12.10.2023

     Pozornost a prostriedky na mikromanagement vodního režimu sa u vás robí, pozrite desiatky článkov na ekoliste. Väčšinu obnov mokradí a malých potokov robia neštátne organizácie . ...Zobrazit celý příspěvek

     Pozornost a prostriedky na mikromanagement vodního režimu sa u vás robí, pozrite desiatky článkov na ekoliste.
     Väčšinu obnov mokradí a malých potokov robia neštátne organizácie . A tiež mestá ako Praha. Štát prispeva na zelené strechy, zachytávanie vody - dešťovka.
     Bude potrebné viac používať šedú vodu .
     Čo bude drahé a organizačne náročné bude čiastočná obnova korýt riek a riparských zon okolo nich.
     Jedna z nadôležitejších a najproblémovejších vecí je zmeniť paradigmu využívania pôdy - miesto drancovania a veľkého množstva umelých hnojív zmenšiť veľké lány , obmedziť eroziu a dostať do pôdy organickú hmotu.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      13:23 12.10.2023

      Myslím, že spotřeba umělých hnojiv je u nás již minimalizována, díky ceně. S udržitelnou ochranou půdy je to horší. Nikomu se nechce budovat terasy a meze na vrstevnicích. A navíc ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslím, že spotřeba umělých hnojiv je u nás již minimalizována, díky ceně. S udržitelnou ochranou půdy je to horší. Nikomu se nechce budovat terasy a meze na vrstevnicích. A navíc naše zemědělství nemá díky evropské diskriminaci (společné zemědělské politice) na nějaké zbytné výdaje peníze.Skrýt celý příspěvek

     • pjaro77
      17:48 14.10.2023

      Bude nutné robiť opatrenia na svahoch, tomu sa nevyhnete vy ani my.
      Budúce búrky budú silnejšie a vodná erozia takisto.

      Bude nutné robiť opatrenia na svahoch, tomu sa nevyhnete vy ani my.
      Budúce búrky budú silnejšie a vodná erozia takisto.

  • Proxy
   07:56 12.10.2023

   To je jako hledat důkazy války v "dokumentu" Není žádná válka na Ukrajině. Ano, tenhle bývalým ropařem vedený dokument existuje. Vítejte v online světě popiračů.

   To je jako hledat důkazy války v "dokumentu" Není žádná válka na Ukrajině. Ano, tenhle bývalým ropařem vedený dokument existuje. Vítejte v online světě popiračů.

   • liberal shark
    08:34 12.10.2023

    Nějaké věcné argumenty tam nemáte ?

    Nějaké věcné argumenty tam nemáte ?

    • mexir
     08:58 12.10.2023

     Argumenty? To tito humanitní nicodborníci nepotřebují. Stačí víra.

     Argumenty? To tito humanitní nicodborníci nepotřebují. Stačí víra.

     • SYN_
      23:48 16.10.2023

      Plus ještě kvalitní marketing, to taky dělá hodně!

      Plus ještě kvalitní marketing, to taky dělá hodně!

 • Marlow
  17:00 10.10.2023

  U Rakusanu a Nemcu to spis vypada na vlivove operace Ruska bod zaminkou ekologie.

  U Rakusanu a Nemcu to spis vypada na vlivove operace Ruska bod zaminkou ekologie.

 • Jirosi
  16:42 10.10.2023

  "což pravděpodobně zabilo dalších 1100 lidí (!) ročně v důsledku respiračních nebo kardiovaskulárních onemocnění." Vs "Abychom byli fér, uvedená studie obětí Černobylské ...Zobrazit celý příspěvek

  "což pravděpodobně zabilo dalších 1100 lidí (!) ročně v důsledku respiračních nebo kardiovaskulárních onemocnění."
  Vs
  "Abychom byli fér, uvedená studie obětí Černobylské katastrofy počítá s předčasným úmrtím až 4000 osob. Při prvotním výbuchu zemřeli dva zaměstnanci elektrárny, během prvních tří měsíců po výbuchu pak dvacet osm hasičů a dalších pracovníků, kteří pracovali na odstraňování následků havárie. Ti zemřeli na akutní nemoc z ozáření (jeden z nich na zástavu srdce). Dalších zmiňovaných necelých dvacet zemřelo v průběhu dalších dvaceti let, většinou na rakovinu nebo jiné dlouhodobé komplikace. Do naplnění tohoto modelu nám tedy více než 20 let po katastrofě zbývalo zemřít 98,75% vypočtených obětí."

  Aneb, u jedny ztotožnime skoro podle jména.
  Ale u druhých nám stačí hrubý statistický odhad v letech.
  4000 obětí za 20.let = cca 16lidí/měsíc
  1100 obětí ročně = cca 91 lidí měsíčně na víc.
  To už by v rámci míst, kde ty nové elektrárny stojí přece neměl být problém ztotožnit.

  JE je levný zdroj energie. Ale jen dokud se něco nepo... Náklady na stavbu nového JE zdroje prodražují bezpečnostní technologie. Třeba u nového bloku v CR cca z 100mld na 150mld. Přitom tento rozdíl je označen jako hlavní vyník propadu ekonomiky provozu.
  Pak tu mame reálné nálady na likvidaci havárie Fukušimy (Černobyl, uvádět nechci) cca 5 bilionů Kč(100x větší). Na kolik pak vychází ta "levná" elektřina? (Jaké by asi bylo náklady na vyklizení Brna?)
  Druhý problém pak je, že v připadě havárie musíte odepsat danný výkon. Ale to u centrálního zdroje z výkonem 2-6GW je poněkud problém. Proto třeba museli zůstat další bloku Černobylské JE v provozu.
  Samoždřejmě, že podobnému problémů čelí i jiné zdroje v kumulované v jednom regionu.


  Ono je hrozně jednoduché označit kritiky JE za zmanipulované stádo.Skrýt celý příspěvek

  • Moon
   08:28 11.10.2023

   Jenže JE je nejbezpečnější zdroj energie. https://www.osel.cz/9276-zemsk... Odstavení výkonu v JE je samozřejmě úplně v pohodě, protože máme 6 bloků a ...Zobrazit celý příspěvek

   Jenže JE je nejbezpečnější zdroj energie.
   https://www.osel.cz/9276-zemsk...
   Odstavení výkonu v JE je samozřejmě úplně v pohodě, protože máme 6 bloků a odstavuje se jen jeden.
   Narozdíl od OZE, kdy je standartní, že nefungujou vůbec - FVE (tma celá evropa), VE (nefouká klidně v půlce evropy). Tím pádem musíme mít na jednotku vyrobené energie minimálně 3 elektrárny - FVE, když nesvítí, tak VE a když nesvítí a nefouká tak plyn. Ale díky flukulaci spíš 4 - bateriový úložiště.
   Cenu za energie moc nerozpitvávejte, protože díky OZE a stupidní cenový politice EU máme nejdražší cenu za el. energii v historii.
   Takže za mě stádo.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    14:55 17.10.2023

    V pohodě je to jen pokdu vám kontrola zavře oči nad špatnými svary. Ve Francii nezavřela. Ty bloky byli vyřazeny nikoliv na noc, ale cca na půl roku. Nikoliv jeden, ale celá ...Zobrazit celý příspěvek

    V pohodě je to jen pokdu vám kontrola zavře oči nad špatnými svary. Ve Francii nezavřela. Ty bloky byli vyřazeny nikoliv na noc, ale cca na půl roku. Nikoliv jeden, ale celá desítka.

    Nejdražši energii máme diky politice Činy ohledne ambarga na uhli.Skrýt celý příspěvek

    • Badysak
     17:33 17.10.2023

     Asi sem žil v mylné představě, že když je něčeho přebytek tak se to prodává levněji. Čína přestala odebírat uhlí tak je ho na trhu moc a je tedy dražší.

     Asi sem žil v mylné představě, že když je něčeho přebytek tak se to prodává levněji. Čína přestala odebírat uhlí tak je ho na trhu moc a je tedy dražší.

     • Jirosi
      13:24 18.10.2023

      Cina má energetický deficit, a nedokáže pokrýt svou vlastní spotřebu uhlí. Tudíž ukončení dodavek z Austrálie, nevedlo k přebytku. Takže, nedostatek uhli = vyšší cen uhli = ...Zobrazit celý příspěvek

      Cina má energetický deficit, a nedokáže pokrýt svou vlastní spotřebu uhlí.
      Tudíž ukončení dodavek z Austrálie, nevedlo k přebytku.

      Takže, nedostatek uhli = vyšší cen uhli = vypínání uhelných elektráren = růst ceny elektřinyn, = potřeba dorovnat deficit plynovými ele. = vyšší poptávka po plynu = růst ceny plynu = zakoupení LNG = nedostakte LNG vedl k možnosti zvýšit ceny plynu v Evropě.. a vysledek už znáte.Skrýt celý příspěvek

     • Badysak
      18:12 18.10.2023

      Jaký nedostatek plynu kvůli Číně? Ten byl kvůli rusáků, právě dodávky LNG stabilizovali ceny v evropě, protože přestala panika na trhu a lidi disciplinovaně začali šetřit bez vlivu ...Zobrazit celý příspěvek

      Jaký nedostatek plynu kvůli Číně? Ten byl kvůli rusáků, právě dodávky LNG stabilizovali ceny v evropě, protože přestala panika na trhu a lidi disciplinovaně začali šetřit bez vlivu na pohodlí navzdory rusákům.Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   09:21 11.10.2023

   Když pominu ostatní aspekty vašeho příspěvku, dovolil bych si poukázat na to že nehoda JE Fukušima se nestala "sama od sebe" ale byl to přímý důsledek podstatně větší přírodní ...Zobrazit celý příspěvek

   Když pominu ostatní aspekty vašeho příspěvku, dovolil bych si poukázat na to že nehoda JE Fukušima se nestala "sama od sebe" ale byl to přímý důsledek podstatně větší přírodní katastrofy (zemětřesení/tsunami). Touto katastrofou byly postiženy také "klasické" zdroje energie, možná ne do stejné míry ale též. Budete vůči té částce porovnávat též náklady na "spadené větrníky", poškozené zásobníky plynu či hořící rafinerie ropy??
   Aneb, chápu že v seismicky aktivní oblasti vyjde jaderná energetika dráž (ale do jisté míry i jiná energetika!) nicméně opravdu je nutné testovat a upravovat i "naše" elektrárny kde se tsunami opravdu těžko dá očekávat?? A jestli bylo cílem otestovat odolnost při totálním blackoutu, proč to iniciátoři nazvali tak debilně "stress test" aby tomu pokud možno nikdo nerozuměl o co jde??

   Bezpečnostní parametry nově stavěných bloků se podstatně zlepšily už jen "přirozeným vývojem" (Fukušima byla technologie sedumdesátých let, Černobyl dokonce šedesátých), ale ne musíme to ještě destkrát prokázat a dvacetkrát otestovat... já osobně v tom vidím zčásti úmyslné obstrukce, pak to nemá být drahé jaxvině.

   A znovu připomínám že největší neštěstí s počtem mrtvých v oblasti energetiky (jen mrtvých, nikoliv zraněných či snad zničených domů) je "1975 Banqiao Dam" kde jsou počty mrtvých v rozsahu 25000-250000! Přestali jsme snad kvůli tomu stavět přehrady? Ačkoliv, tedy, nevím jestli to nebyl nějaký šum ale slyšel jsem cosi o konci přehrad v Německu? To by byl pro mě definitivní důkaz že německou energetickou politiku je třeba maximálně ignorovat...Skrýt celý příspěvek

   • Moon
    10:46 11.10.2023

    A tady třeba havárie chemičky https://cs.wikipedia.org/wiki/... 8 000 mrtvých, 520 000 zasažených. Horší než Černobyl. A zatímco JE je na indexu, ...Zobrazit celý příspěvek

    A tady třeba havárie chemičky
    https://cs.wikipedia.org/wiki/...
    8 000 mrtvých, 520 000 zasažených. Horší než Černobyl.
    A zatímco JE je na indexu, tak chemičky jsou v pohodě.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     07:51 12.10.2023

     Holt není mrtvola jako mrtvola :-(. Stejně tak není CO2 jako CO2. Zelení bolševici v EK a EP zuřivě bojují proti osobním automobilům, ale kolem velkých námořních lodí chodí pěkně ...Zobrazit celý příspěvek

     Holt není mrtvola jako mrtvola :-(. Stejně tak není CO2 jako CO2. Zelení bolševici v EK a EP zuřivě bojují proti osobním automobilům, ale kolem velkých námořních lodí chodí pěkně po špičkách. Rejdařské korporace severní a západní Evropy jsou holt jiná váha než nějaký občánek, který potřebuje každé ráno do práce nebo s vajíčkama na trh. Žluté vesty nebo holandští farmáři by mohli vyprávět.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:54 17.10.2023

      LS: Námořní lodě, atd řeší GD. Váš odvěký nepřitel.
      Když píšete jen osobních vozech tak to spísše ukazuje jak moc toho nevite.

      LS: Námořní lodě, atd řeší GD. Váš odvěký nepřitel.
      Když píšete jen osobních vozech tak to spísše ukazuje jak moc toho nevite.

   • Jirosi
    15:51 17.10.2023

    Ano, byl. Byl to faktor kterému měla odolat. Ano, byli postiženy klasické zdroje. Ale katastrofa ve Fukušimě nevedla jen odstavce Fukušimy. Ty další JE nikdo nepočita, jako ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano, byl. Byl to faktor kterému měla odolat.

    Ano, byli postiženy klasické zdroje. Ale katastrofa ve Fukušimě nevedla jen odstavce Fukušimy. Ty další JE nikdo nepočita, jako nepočitá ty další zdoje. Divny co?

    Většina těch ostatnich, byla opravena a uvedena opět do provozu. To snad nikdo u Fukušimi neočekává.

    Chápu, že chcete být za hlupáka. Ale na desitky metrů vysokou Tsunami naše JE nikdo netestuje. Testovali se po nehodě na jiné věci, a pro vás možná překvapení. Ale měli mezery.

    Ve Fukušimě chyběla dostatečně vysoká ochraná zeď + byli špatně umístěny generátory. Co z toho se dle vás zlepšilo vyvojem?
    To, že na místě byli nestandartni rozměry ani nezmiňuji.
    Ani plánované reaktory v CR nejsou těmto zavadám odolné.

    Zaplatit "pár" mld za bezpečnost je dle vás drahé. Platit za následky násobky je asi ok?
    Lidi co nemají respekt k bezpečnosti by se vůbec neměli pouštět do JE.

    Možná to je tím, že se tam pak dalo žít.

    Moon: Zkuste zamyslet "Indie" vs Japonsko..
    Čeho je na světě víc, chemiček nebo JE?
    Dnes už mají i JE v takových statech. Takže, se dalši katastrofa dá očekávat.Skrýt celý příspěvek

  • KaosKommand696
   13:01 11.10.2023

   pokud byste odečetl náklady na administrativní a legalistickou šikanu jádra a naopak přičetl potenciál škálování vyplývající z případné politické podpory napříč EU, cena by byla ...Zobrazit celý příspěvek

   pokud byste odečetl náklady na administrativní a legalistickou šikanu jádra a naopak přičetl potenciál škálování vyplývající z případné politické podpory napříč EU, cena by byla poloviční. jádro je navíc zdrojem základního zatížení, takže nepotřebuje fosilní zálohu a velké investice do rozvodné sítě, což jsou položky u kalkulací ceny OZE zcela opomíjené...Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    15:55 17.10.2023

    Jak dlouho je to, kdy v Francii museli pdstavit desiky blokú Je a tady uz to někdo popírá jako by se to nikdy nestalo.

    Jak dlouho je to, kdy v Francii museli pdstavit desiky blokú Je a tady uz to někdo popírá jako by se to nikdy nestalo.

  • Shania
   15:08 11.10.2023

   no myslim, ze to zanedbatelne riziko havarie JE u nas muzeme vklidu akceptovat.

   no myslim, ze to zanedbatelne riziko havarie JE u nas muzeme vklidu akceptovat.

   • Jirosi
    14:59 17.10.2023

    Jako, že dvě vážné havarie jsou málo?

    Jako, že dvě vážné havarie jsou málo?

  • pjaro77
   06:19 12.10.2023

   Preto, že je jadrovka drahá a dlho trvá jej dokončenie, by sa mali stavitelia preorientovať na menšie elektárrne - SMR. Výhodné je to aj pre menšie potreby vody na chladenie v ...Zobrazit celý příspěvek

   Preto, že je jadrovka drahá a dlho trvá jej dokončenie, by sa mali stavitelia preorientovať na menšie elektárrne - SMR.
   Výhodné je to aj pre menšie potreby vody na chladenie v letných horúčavách.
   Môžu stť bližie pri sídlach a v jeseni - zime dodávať teplo do mestských teplovodov.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    07:53 12.10.2023

    SMR mají zatím jedinou (teoretickou) výhodu - lepší rozložení kapitálových nákladů a výnosů v čase, což snižuje finanční náklady a podnikatelské riziko. Pokud se podaří rozjet více ...Zobrazit celý příspěvek

    SMR mají zatím jedinou (teoretickou) výhodu - lepší rozložení kapitálových nákladů a výnosů v čase, což snižuje finanční náklady a podnikatelské riziko. Pokud se podaří rozjet více projektů stejného typu, přinese to i úsporu sériovosti a rozsahu.Skrýt celý příspěvek

   • Badysak
    13:43 12.10.2023

    To sice jo, ale je tu pořád jaderný reaktor, kde vezmeme tolik lidí na obsluhu tolika reaktor"

    To sice jo, ale je tu pořád jaderný reaktor, kde vezmeme tolik lidí na obsluhu tolika reaktor"

   • SYN_
    10:41 15.10.2023

    SMR mají ty parametry co jste uváděl lepší jen "na reaktor" ale nikoliv "na megawatt(hodinu)"... takže ano, dají se občas postavit i tam kde by "velký" blok být nemohl (dostatek ...Zobrazit celý příspěvek

    SMR mají ty parametry co jste uváděl lepší jen "na reaktor" ale nikoliv "na megawatt(hodinu)"... takže ano, dají se občas postavit i tam kde by "velký" blok být nemohl (dostatek chlazení, blíž k sídlům) ale jinak všude tam kde LZE umístit velký blok, tam má lepší efektivitu (samozřejmě srovnání přiblížně stejných generací, ne moderní SMR versus VVER440). Takže SMR rozhodně není všelék. V oblasti zabezpečení to bude docela blbé, nechci si ani představit fyzickou ochranu takového "malého" 300MW zdroje založenou na desetině nákladů a personálu Temelína... to budeme věřit že to uhlídají dvě dvojice důchodců??Skrýt celý příspěvek

    • pjaro77
     12:43 15.10.2023

     Dôchodcovia to rozhodne nebudú zichrovať, to skôr roboty a drony s diaľkovým ovládaním.

     Dôchodcovia to rozhodne nebudú zichrovať, to skôr roboty a drony s diaľkovým ovládaním.

     • SYN_
      23:53 16.10.2023

      No, a najde se na půdě EU ochota jim svěřit letální zbraně? Nebo budou stačit "jen" nějaké tasery? Ono totiž teroristu rozhodnutého udělat z toho SMR špinavou bombu (rozhozením ...Zobrazit celý příspěvek

      No, a najde se na půdě EU ochota jim svěřit letální zbraně? Nebo budou stačit "jen" nějaké tasery? Ono totiž teroristu rozhodnutého udělat z toho SMR špinavou bombu (rozhozením jeho obsahu do širokého okolí) asi kamera, světlomet a pokřikování tlampače "zanechej svého protiprávního jednání, policie už jede" asi nezastaví :(Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    16:01 17.10.2023

    Nesmysl. V počtu vystavby a plánovaných JE jasně vedou klasickécbloky. SMR jsou spíše hypoterické nez reálné masové projekty. Jen v CSR se vyrobilo 32 ks reaktorových násob ...Zobrazit celý příspěvek

    Nesmysl.
    V počtu vystavby a plánovaných JE jasně vedou klasickécbloky.
    SMR jsou spíše hypoterické nez reálné masové projekty.

    Jen v CSR se vyrobilo 32 ks reaktorových násob VVER440.Skrýt celý příspěvek

 • Sova
  15:41 10.10.2023

  neZábavný fakt: Uhlí obsahuje velmi malé množství radioaktivních prvků, které se spalováním uvolňují do atmosféry. Ironicky tak uhelné elektrárny "zamořují" radiací své okolí více ...Zobrazit celý příspěvek

  neZábavný fakt: Uhlí obsahuje velmi malé množství radioaktivních prvků, které se spalováním uvolňují do atmosféry. Ironicky tak uhelné elektrárny "zamořují" radiací své okolí více než Atomky, kde se radioaktivita neustále hlídá...Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   11:51 11.10.2023

   To je samozřejmě pravda (a zajímavý/zábavný fakt) ale popravdě "provozní" stav nikomu žádné probléy nezpůsobuje, odpůrci argumentují "poruchovým" stavem, a tam je to samozřejmě ...Zobrazit celý příspěvek

   To je samozřejmě pravda (a zajímavý/zábavný fakt) ale popravdě "provozní" stav nikomu žádné probléy nezpůsobuje, odpůrci argumentují "poruchovým" stavem, a tam je to samozřejmě naopak... uhelka při havárii nemá jak emisi radioaktivních komponent zvýšit (leda že shoří uhlí na skládce), kdežto potenciál emise radionuklidů u atomovky přecejen existuje... ta si jich za dobu provozu "vyrobí" docela hodně...
   Já jako tuto argumentaci nepodporuju, ale uznejme že existuje.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  14:32 10.10.2023

  Němci se tak vehementně distancovali od nacismu až přešli do greendealismu.

  Němci se tak vehementně distancovali od nacismu až přešli do greendealismu.

  • doublejay
   10:39 11.10.2023

   no bych si tak tipnul že to má stejnou výchozí ideologii Blut und Boden, tedy Krev a Půda. Romantizující představa prostého rolnického života, prostě návrat do prvotní nevinnosti ...Zobrazit celý příspěvek

   no bych si tak tipnul že to má stejnou výchozí ideologii Blut und Boden, tedy Krev a Půda. Romantizující představa prostého rolnického života, prostě návrat do prvotní nevinnosti (později s příchutí genocidy ve jménu životního prostoru)Skrýt celý příspěvek

   • pjaro77
    06:25 12.10.2023

    Posledné dve storočia hnutia za návrat do akéhosi mytologického panenského stavu národa so zlatou minulosťou došli tak ďaleko, že vždy keď to niekto navrhuje, tak mi mráz ...Zobrazit celý příspěvek

    Posledné dve storočia hnutia za návrat do akéhosi mytologického panenského stavu národa so zlatou minulosťou došli tak ďaleko, že vždy keď to niekto navrhuje, tak mi mráz prebehne po chrbte.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     08:37 12.10.2023

     Srovnejte s revoluční filosofií Rudých Khmerů - anebo dokonalý návrat k prostému přírodnímu životu v zemědělských občinách (komunách).
     https://en.wikipedia.org/wiki/...

     Srovnejte s revoluční filosofií Rudých Khmerů - anebo dokonalý návrat k prostému přírodnímu životu v zemědělských občinách (komunách).
     https://en.wikipedia.org/wiki/...

 • Анатолий
  14:23 10.10.2023

  Jedinou možnost pro Německo vidím, že nějaká Francie si postaví jadernou elektrárnu místo Německa a bude posílat energii do Německa, tou dobou v Německu naopak postaví zelené a ...Zobrazit celý příspěvek

  Jedinou možnost pro Německo vidím, že nějaká Francie si postaví jadernou elektrárnu místo Německa a bude posílat energii do Německa, tou dobou v Německu naopak postaví zelené a přečerpávací vodní elektrárny pro Evropu.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  14:07 10.10.2023

  Německý zelený fanatismus přivedl Evropu k silnější závislosti na Rusku, Arabech a Číně. Tím přispěl k současné destabilizaci našeho bezpečnostního prostředí.

  Německý zelený fanatismus přivedl Evropu k silnější závislosti na Rusku, Arabech a Číně. Tím přispěl k současné destabilizaci našeho bezpečnostního prostředí.

 • Poly
  13:38 10.10.2023

  Snaha zelené ekonomiky Německa vs jaderná Francie vs CO2. Jo a nijak závratně nedopadlo ani Rakousko, kde jsou všude vrtule, solárka a ještě mají štěstí na perfektní podmínky pro ...Zobrazit celý příspěvek

  Snaha zelené ekonomiky Německa vs jaderná Francie vs CO2.
  Jo a nijak závratně nedopadlo ani Rakousko, kde jsou všude vrtule, solárka a ještě mají štěstí na perfektní podmínky pro vodní elektrárny.


  https://app.electricitymaps.co...

  A moc rád budu sledovat jejich zelenost, až začnou vypínat poslední jaderky. Aktuálně tam buď nesvítí nebo nefouká, protože jim ta zlá jaderná elektřina z Francie přijde k chuti...Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   16:15 10.10.2023

   Ehm? Umíte v tom grafu vůbec číst? Německo domácí 13h 10.10.2023 (čas vašeho přispěvku) JE = 0GW - Co mají vypínat? FVE = 24GW = cca 40% jejich spotřeby v danou dobu. Vítr = 8,5GW ...Zobrazit celý příspěvek

   Ehm?
   Umíte v tom grafu vůbec číst?
   Německo domácí 13h 10.10.2023 (čas vašeho přispěvku)
   JE = 0GW - Co mají vypínat?
   FVE = 24GW = cca 40% jejich spotřeby v danou dobu.
   Vítr = 8,5GW cca 14% ...
   Import z Francie = 1,2GW = cca 2% spotřeby

   Příště doporučuji dobu, kdy to alespoň odpovídá tvrzení.Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    17:15 10.10.2023

    Tak to nevím, ale mě to ukazovalo, že JE teče z Francie. Teď zpětně to tam není. Nicméně je to vlastně vcelku vedlejší, JE prostě tvoří významný podíl. Minulý rok tvořila JE 37 ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak to nevím, ale mě to ukazovalo, že JE teče z Francie. Teď zpětně to tam není. Nicméně je to vlastně vcelku vedlejší, JE prostě tvoří významný podíl. Minulý rok tvořila JE 37 TWh. Takže pokud budou chtít být green a bez jaderek a bez uhlí, tak budou jadernou elektřinu nakupovat z Francie a nebo si budou lhát do kapsy a nakupovat elektřinu z uhlí z Polska.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     22:00 10.10.2023

     Ty státy jsou rozklikávací, tak vidíte přesně kolik, kam, kdy teče. Německo má většinu času import, ale současně masivně exportuje. V pc (v mobilu to nevidim) to jde přepínat mezi ...Zobrazit celý příspěvek

     Ty státy jsou rozklikávací, tak vidíte přesně kolik, kam, kdy teče. Německo má většinu času import, ale současně masivně exportuje.

     V pc (v mobilu to nevidim) to jde přepínat mezi časovou osou hodiny/dny/měsíce/roky. Tam je hezky vidět průměrný vykon zdrojů v daném období a státu.

     K tomu PL, CR. V danou hodinu byli odběrarelé elektřiny z Německa. Ten import/export je složitější.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      11:57 11.10.2023

      nemecko exportuje bezcenou solarni energii za negativni ceny, importuje pak drahou mimo, dalko vic nez v minulosti. Rakusaci si taky bez importu ...Zobrazit celý příspěvek

      nemecko exportuje bezcenou solarni energii za negativni ceny, importuje pak drahou mimo, dalko vic nez v minulosti. Rakusaci si taky bez importu neporadi.

      https://twitter.com/JomauxJuli... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:04 17.10.2023

      Shania: Když ve stejnou dobu ma import i export. Tak to nebude efekt levných FVE.

      Shania: Když ve stejnou dobu ma import i export. Tak to nebude efekt levných FVE.

   • pjaro77
    06:28 12.10.2023

    FVE = 24GW = cca 40% jejich spotřeby v danou dobu.
    Napíš, koľko im produkuje FVE v noci obzvlášť v zime, keď trvá 14-16 hodín. A koľko cez deň za inverzií a pod mrakom.

    FVE = 24GW = cca 40% jejich spotřeby v danou dobu.
    Napíš, koľko im produkuje FVE v noci obzvlášť v zime, keď trvá 14-16 hodín. A koľko cez deň za inverzií a pod mrakom.

    • m164
     18:28 12.10.2023

     Našťastie v noci je aj najnižšia spotreba. Keď pozerám grafy, tak to vyzerá až prekvapivo dobre. Skoro, ako keby dobre vedeli, čo robiť a ako riadiť svoju krajinu. Môˇźete tu ...Zobrazit celý příspěvek

     Našťastie v noci je aj najnižšia spotreba.

     Keď pozerám grafy, tak to vyzerá až prekvapivo dobre. Skoro, ako keby dobre vedeli, čo robiť a ako riadiť svoju krajinu.

     Môˇźete tu nájsť veľa grafov s odkazmi na zdroje. Ak vám nevadí nemčina a nudíte sa, môžete si to všetko preštudovať.
     https://www.cleanenergywire.or...

     Tiež som proti tomu, aby sa nezmyselne zatvárali jadrové elektrárne, ktorým nič nie je a mohli byť naďalej v prevádzke, nebyť nezmyselných rozhodnutí. Avšak polovica komentárov pod týmto článkom hraničí s hoaxami len v snahe si do niečoho kopnúť za každú cenu.Skrýt celý příspěvek

     • pjaro77
      17:56 14.10.2023

      Ja sa venujem energetike dlho. Štatistiky nie sú postačujúce pre energetiku. Najdôležitejšia je stabilita siete a dostatok elektriny. Aby ju zastabilizovali, v prípade ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja sa venujem energetike dlho. Štatistiky nie sú postačujúce pre energetiku. Najdôležitejšia je stabilita siete a dostatok elektriny. Aby ju zastabilizovali, v prípade nedostatku nakupujú elektrinu z okolia.
      Alebo chceš povedať, že zastavia hospodárstvo na týždeň, keď im nesvieti ani nefúka?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:07 17.10.2023

      Pjaro77: Aby šlo něco koupit musí to existovat.
      Nebo podle vás vypináme tovarny, když Německo začne skupovat elektřinu?
      Divný co?

      Pjaro77: Aby šlo něco koupit musí to existovat.
      Nebo podle vás vypináme tovarny, když Německo začne skupovat elektřinu?
      Divný co?

  • SYN_
   09:29 11.10.2023

   Jen okrajové doplnění - Rakousko tento rok stále dováží okolo 80-90% zemního plynu oklikami (částečně přes Ukrajinu, tam kde je ještě funkční) plynovodem z Ruska... Větrníky zatím ...Zobrazit celý příspěvek

   Jen okrajové doplnění - Rakousko tento rok stále dováží okolo 80-90% zemního plynu oklikami (částečně přes Ukrajinu, tam kde je ještě funkční) plynovodem z Ruska...
   Větrníky zatím nic moc, některé spolkové země totiž vůbec nejsou nadšené siluetou Alp "vylepšenou" věžemi větrníků...
   Ti se mají čím chlubit.Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  11:43 10.10.2023

  Przepraszam
  Właściwy obrazek:
  https://pbs.twimg.com/media/F7...

  Przepraszam
  Właściwy obrazek:
  https://pbs.twimg.com/media/F7...

 • Lukas
  11:42 10.10.2023

  A tymczasem https://pbs.twimg.com/media/F7... Gdzie Niemcy od 23 lat prowadzą "transformacje energetyczną" i wydali na ten cel miliardy ...Zobrazit celý příspěvek

  A tymczasem
  https://pbs.twimg.com/media/F7...
  Gdzie Niemcy od 23 lat prowadzą "transformacje energetyczną" i wydali na ten cel miliardy Euro.

  Co mogę powiedzieć - coś im nie wyszło...Skrýt celý příspěvek

 • major
  11:04 10.10.2023

  Merkel reagovala na náladu v nemeckej spoločnosti = populisticky. Ale stačí sa pozrieť na výsledky nemeckých volieb v rokoch po Fukušime (2013 a 2017), ktoré Merkel suverénne ...Zobrazit celý příspěvek

  Merkel reagovala na náladu v nemeckej spoločnosti = populisticky.

  Ale stačí sa pozrieť na výsledky nemeckých volieb v rokoch po Fukušime (2013 a 2017), ktoré Merkel suverénne vyhrala a nájsť tam strany, ktoré požadovali zachovanie nemeckej jadrovej energetiky - veľa šťastia. A situácia sa nezmenila ani po ruskom útoku na Ukrajinu - jadro v Nemecku je odstavené.

  V Nemecku prosto nebolo reálne zachovať prevádzku jadrových elektrární.Skrýt celý příspěvek

  • Shania
   11:08 10.10.2023

   Nerek bych, ze je to pravda 2021: The survey found that 22% of participants want to see nuclear play a “larger” role in power generation at par with that of renewables, while 31% ...Zobrazit celý příspěvek

   Nerek bych, ze je to pravda
   2021:
   The survey found that 22% of participants want to see nuclear play a “larger” role in power generation at par with that of renewables, while 31% said Germany should still use some nuclear power, but certainly less in comparison with renewables.
   Twenty-eight percent of responders were strictly against nuclear power, while another 12% expressed no defined opinion.
   https://www.nucnet.org/news/ha... Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    12:18 10.10.2023

    V demokracii nerozhodují názory, ale politici.
    Tzn. Je jendo co uvedete do pruzkumu, když pak do parlamentu volitíte strany z jiným programem.

    V demokracii nerozhodují názory, ale politici.
    Tzn. Je jendo co uvedete do pruzkumu, když pak do parlamentu volitíte strany z jiným programem.

    • Západňan
     19:18 10.10.2023

     OK. Takže stoupenci jaderné energetiky mají v Německu volit kterou relevantní politickou stranu?

     OK. Takže stoupenci jaderné energetiky mají v Německu volit kterou relevantní politickou stranu?

     • Jirosi
      05:43 11.10.2023

      Nejspíše tu, která má hlavní bod programu návrat/výstavbu nových JE.
      Pokdu vám vadí, že taková není. Pak to bude souviset s tim, že pro voliče to není zase tak důležité.

      Nejspíše tu, která má hlavní bod programu návrat/výstavbu nových JE.
      Pokdu vám vadí, že taková není. Pak to bude souviset s tim, že pro voliče to není zase tak důležité.

   • major
    12:45 10.10.2023

    OK, nálady v nemeckej spoločnosti sa posunuli, ale furt len menšia časť spoločnosti chce využívať jadro dlhodobo - podľa tohto výskumu 41% ( ...Zobrazit celý příspěvek

    OK, nálady v nemeckej spoločnosti sa posunuli, ale furt len menšia časť spoločnosti chce využívať jadro dlhodobo - podľa tohto výskumu 41% ( https://www.energymonitor.ai/p... ). Inak väčšina respondentov, čo sú proti odstávke (zas iný výskum) sa bojí zvyšovania cien...

    A pri jadrových elektrárňach je to ako s Brexitom - nemôžeš sa každé 2 roky rozhodnúť úplne otočiť. Desiatky rokov Nemci tlačili na bezjadrovú energetiku a po Fukušíme aj Merkelová povolila. Mohli spraviť jediné - posunúť odstavenie starých elektrární, možno spustiť nedávno odstavené, ale personál atď. Je to ako zbrzdiť tanker.Skrýt celý příspěvek

    • SYN_
     09:48 11.10.2023

     V případě Německa bych byl plně "spokojený" s tím kdyby další JE nestavěli, nicméně aspoň uměle nezkracovali/nesebrali povolení už postaveným plně funkčním a bezpečným blokům... ...Zobrazit celý příspěvek

     V případě Německa bych byl plně "spokojený" s tím kdyby další JE nestavěli, nicméně aspoň uměle nezkracovali/nesebrali povolení už postaveným plně funkčním a bezpečným blokům... zejména posledních 6 odstavených bloků (Konvoi z osumdesátých let okolo 1300MW každá, s faktorem využití přes 90%) byla opravdu ale opravdu "zelená vražda". A nahrazovaly se převážně uhlím, částečně plynem a jen z menší části obnovitelnými zdroji.
     A hlavně aby se svoji "atomofobii" nepokoušeli aktivně vyvážet do celé Evropy!!Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      08:57 12.10.2023

      Konvoi byl jeden z nejlepších a nejbezpečnějších typů na světě :-(. Mimochodem uměl perfektně manévrovat výkonem a udržovat stabilitu sítě, rozjebanou náhodným fungováním Občasných ...Zobrazit celý příspěvek

      Konvoi byl jeden z nejlepších a nejbezpečnějších typů na světě :-(. Mimochodem uměl perfektně manévrovat výkonem a udržovat stabilitu sítě, rozjebanou náhodným fungováním Občasných Zdrojů Energie.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement007
   11:32 10.10.2023

   Zachování čehokoli obvykle nikdo nepožaduje, bere to jako danost, stávající stav. Požadují se změny, tedy otázka zní, kolik lidí, voličů, stran požadovalo zákaz jaderné energetiky. ...Zobrazit celý příspěvek

   Zachování čehokoli obvykle nikdo nepožaduje, bere to jako danost, stávající stav. Požadují se změny, tedy otázka zní, kolik lidí, voličů, stran požadovalo zákaz jaderné energetiky. Ten zbytek byl pro zachování, aktivně či pasivně (bylo mu to buřt).Skrýt celý příspěvek

 • DAN_PRG
  09:14 10.10.2023

  Jsme na Dfensovi, nebo na Sputniku? Vážně se zde publikuje článek obsahující Angelu Merkel "mající na rukách" krev či "běsnící progresivisty"? Z vyznění článku to spíš vypadá že ...Zobrazit celý příspěvek

  Jsme na Dfensovi, nebo na Sputniku? Vážně se zde publikuje článek obsahující Angelu Merkel "mající na rukách" krev či "běsnící progresivisty"?
  Z vyznění článku to spíš vypadá že hysterka bude spíš pan autor... smutné.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   09:36 10.10.2023

   Z toho jste smutný? Zajímavé. Víte z čeho já jsem smutný? Že kvůli německému fanatismu zemře stovky tisíc lidí v Evropě. Ale každý má očividně jiné priority.

   Z toho jste smutný? Zajímavé. Víte z čeho já jsem smutný? Že kvůli německému fanatismu zemře stovky tisíc lidí v Evropě. Ale každý má očividně jiné priority.

   • DAN_PRG
    09:41 10.10.2023

    Aha, tak ono to jde od náčelníka. Pak ok, realizujte se - je to váš server, rozumím. :)

    Aha, tak ono to jde od náčelníka. Pak ok, realizujte se - je to váš server, rozumím. :)

   • Poly
    13:40 10.10.2023

    No, musíte uznat, že to úplně vhodné není. Merklová podle titulku vypadá jak nějaký Hitler.

    Ale článek je OK.

    No, musíte uznat, že to úplně vhodné není. Merklová podle titulku vypadá jak nějaký Hitler.

    Ale článek je OK.

   • m164
    19:03 12.10.2023

    Toto bol v minulosti seriózny web, ktorý prinášal zaujímavé články zo sveta obrany. Ruku na srdce, naozaj chcete, aby malo AN rovnaký profil a typ návštevníkov, ako sputnik a ...Zobrazit celý příspěvek

    Toto bol v minulosti seriózny web, ktorý prinášal zaujímavé články zo sveta obrany. Ruku na srdce, naozaj chcete, aby malo AN rovnaký profil a typ návštevníkov, ako sputnik a topwar? Bez ohľadu na obsah mi tento článok pripomína scénku zo Simpsons s nápisom "the end is near."

    Možno by stálo za úvahu, aká je vlastne cieľová skupina tohto článku a čo je jeho cieľom. Osveta asi ťažko, keďže takýmto spôsobom nikoho nepresvedčíte, aj keď bude podstata dobrá. Jedine ak clickbait a vytvorenie echo komory pre vyššiu návštevnosť, ale to sa potom AN bude blížiť k bulváru a to hádam nikto nechce... Paradoxne robíte to isté, čo robí váš ideologický protiklad, pričom jemu sa za to smejete, a sám to robíte s úplne vážnou tvárou.

    Radšej by som si prečítal rozhovor s Poľskými tankovými posádkami, aké majú prvotné dojmy z K2 a ich osobné subjektívne porovnanie s M1 a L2 ako čítal nejaké šplechy miestneho ideológa, bez ohľadu za ktorú stranu kope.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   09:46 10.10.2023

   Čím se liší od mediálního mainstreamu s jeho "extremisty" a "antiwaxery" a "populisty" ?

   Čím se liší od mediálního mainstreamu s jeho "extremisty" a "antiwaxery" a "populisty" ?

   • m164
    19:06 12.10.2023

    Tým, že "mainstream" neoznačuje svojich oponentov za šialených, hysterických hlupákov. Vadí vám slovník "mainstreamu," tak ako riešenie považujete použi´t ešte prízemnejšie ...Zobrazit celý příspěvek

    Tým, že "mainstream" neoznačuje svojich oponentov za šialených, hysterických hlupákov. Vadí vám slovník "mainstreamu," tak ako riešenie považujete použi´t ešte prízemnejšie vyjadrovanie? Trochu paradoxSkrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     17:04 14.10.2023

     Ne, jenom za nacisty a slouhy Kremlu. Právě mainstream prolomil všechna tabu a meze slušného chování.

     Ne, jenom za nacisty a slouhy Kremlu. Právě mainstream prolomil všechna tabu a meze slušného chování.

     • m164
      09:59 16.10.2023

      Môžete poslať link na članok z "mainstreamu," kde bol použitý taký slovník?

      Môžete poslať link na članok z "mainstreamu," kde bol použitý taký slovník?

  • KaosKommand696
   13:43 10.10.2023

   pokud zbytečně zemře 1000 lidí ročně jako přímý následek vaší politiky, co je to jiného než "mít na rukou krev"? a pokud někdo požaduje bezemisní energetiku a brečí ohledně ...Zobrazit celý příspěvek

   pokud zbytečně zemře 1000 lidí ročně jako přímý následek vaší politiky, co je to jiného než "mít na rukou krev"?

   a pokud někdo požaduje bezemisní energetiku a brečí ohledně ochrany přírody ale zároveň požaduje odstavení jádra, tak je to běsnící blázen, a to se ani nikam nemusí přivazovat

   tohle je přesně jádro článku, konkrétní politika doslova zabíjí lidi a mrzačí ekonomiku, ale my se budeme bavit o tom, jaká slova jsou pro její popsání vhodná ve slušné společnosti... pak není divu, že se jádro - nejčistší zdroj energie snad s výjimkou vodních elektráren - musí doprošovat přes odpor uznání za nízkoemisní technologii... klasický něměcko, policing debaty místo faktůSkrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    16:50 10.10.2023

    Jádro článku je, že pokdu něčemu fandím, musím danné zdroje zpochybňovat. Pokdu, autor zpochybnil stejnou metodou jako v připadě odhadu v Černobylu. Tak nám to vyjde jednotky ...Zobrazit celý příspěvek

    Jádro článku je, že pokdu něčemu fandím, musím danné zdroje zpochybňovat.

    Pokdu, autor zpochybnil stejnou metodou jako v připadě odhadu v Černobylu. Tak nám to vyjde jednotky lidí ročně. Ale to už není zajímavé (při těžbě umírají lidé, které lze ztotožnit).

    Zkuste mluvit o zakázu uhlí, dřeva, ropných paliv, nebo kontrole kotlů, rychlostních limitů v CR. Najednou mrtvý ze statistik žádný problém nejsou. To je reálná politika v CR.
    Ono si stačí projít přispěvky ohledně způsobu řešení problémů v Gaze/Izraely.Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement007
  09:00 10.10.2023

  Ano, lidé se bojí jaderných elektráren, protože pro ně je to jednoduše jaderná hlavice, výbuch, smrt, Hirošima. Že je hromada popílku za vesnicí radioaktivnější, než odpad z ...Zobrazit celý příspěvek

  Ano, lidé se bojí jaderných elektráren, protože pro ně je to jednoduše jaderná hlavice, výbuch, smrt, Hirošima. Že je hromada popílku za vesnicí radioaktivnější, než odpad z jaderné elektrárny, to netuší a proto se nebojí.

  Když se nějaký novinář dozví, že v okolí nějakého jaderného zařízení bylo naměřeno radioaktivní pozadí zvýšené o půl procenta, chytne z toho hysterický záchvat a začne volat po zákazu jaderných elektráren. Že při cestě letadlem na místo, aby udělal reportáž, byl vystaven jadernému záření asi tak 1000x silnějšímu, pocházejícímu z kosmu, to neví a proto hystericky neřve.

  Stejně tak se bojí GMO potravin, protože pro ně je to mutant, vetřelec, smrt. Že jsou geny v úplně každé buňce jakéhokoliv organismu a mutace naprosto běžnou věcí, to netuší a tak se nebojí.

  Strach lidí je způsoben absencí vzdělání, naprosto povrchními, selektovanými informacemi, kterým nerozumí ani novinář, který je pouští do světa a samozřejmě jim nerozumí příjemce emotivně pokroucené informace. A protože studium přírodních věd je náročné a lidé dávají přednost sociálním oborům, kde nemusí umět ani malou násobilku, situace se nezlepší. Sice budou ověnčení tituly, ale budou to ignoranti neznalí přírodních zákonitostí a proto náchylní k panice kdykoliv k tomu mají příležitost.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   09:44 10.10.2023

   Za to může odlišné vnímání stejných věcí ze strany běžného publika. Jednotky obětí jaderné energetiky jsou celoplanetární katastrofa, zatímco desítky tisíc obětí fosilní energetiky ...Zobrazit celý příspěvek

   Za to může odlišné vnímání stejných věcí ze strany běžného publika. Jednotky obětí jaderné energetiky jsou celoplanetární katastrofa, zatímco desítky tisíc obětí fosilní energetiky každý rok nikoho nezajímají. Jednotky tisíc obětí Pinochetova režimu z něj dělají největšího zločince, desítky milionů obětí ruského komunismu a čínského maoismu ani nestojí za zmínku.
   Nejvíce obětí Černobylu přinesla hysterie v Západní Evropě, kdy pod vlivem mediální propagandy podstoupily tisíce těhotných žen úplně zbytečně potrat. Pamatuji, jak naši lékaři po roce 1986 sváděli všechna onemocnění včetně zlomené nohy na následky Černobylu, ale jejich špatně seřízené rentgeny a kobaltové bomby smažily pacienty zaživa. Dodnes se lékařské dávky pořádně neevidují. Paradoxně dnes někteří lékaři bojují proti radiofobii :-)).Skrýt celý příspěvek

   • matu
    10:36 10.10.2023

    Ano presne, neexistence naprosto primitivniho registru prijatych davek zareni z rentgenu a CT presne vystihuje "nebezpecnost" nizkych davek radioaktivniho zareni.

    Ano presne, neexistence naprosto primitivniho registru prijatych davek zareni z rentgenu a CT presne vystihuje "nebezpecnost" nizkych davek radioaktivniho zareni.

   • leir
    08:20 12.10.2023

    Jedna urban legend za druhou.

    To je horší než humoristický časopis, tam je to aspoň jako zábava - vy to myslíte vážně.

    Jedna urban legend za druhou.

    To je horší než humoristický časopis, tam je to aspoň jako zábava - vy to myslíte vážně.

  • Poly
   13:43 10.10.2023

   Problém jaderné energetiky je, že lidi moc nechápou, co se v té elektrárně vlastně děje a jak to funguje a rozumí tomu jen pár jaderných vědátorů. A co lidi neznají a nebo tomu ...Zobrazit celý příspěvek

   Problém jaderné energetiky je, že lidi moc nechápou, co se v té elektrárně vlastně děje a jak to funguje a rozumí tomu jen pár jaderných vědátorů. A co lidi neznají a nebo tomu nerozumí, toho se přirozeně bojí, protože nás tak nastavila evoluce. V tomto případě je to o to horší, protože radiace není vidět.
   Radiace, která je příjemná nikomu nevadí - lítání letadlem pomalu na kafe se stalo běžné a dávky radiace jakoby neexistovaly.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    13:59 10.10.2023

    Lidé nerozumí medicíně, elektrice, informatice, letadlům ani politice - a přitom vesele chodí k panu doktorovi, užívají elektrické spotřebiče, počítače, létají letadly a volí ...Zobrazit celý příspěvek

    Lidé nerozumí medicíně, elektrice, informatice, letadlům ani politice - a přitom vesele chodí k panu doktorovi, užívají elektrické spotřebiče, počítače, létají letadly a volí poslance. Všechny tyto obory mají každoročně na svědomí tisíce obětí a nikoho ani nenapadne je zakazovat.Skrýt celý příspěvek

    • Poly
     17:34 10.10.2023

     Medicína existuje po tisíciletí a obecně je známo, že lékař prostě léčí a zahraňuje životy a i tak existuje "bílý plášť". Informatika nikdy neudělala žádnou katastrofu (když už ...Zobrazit celý příspěvek

     Medicína existuje po tisíciletí a obecně je známo, že lékař prostě léčí a zahraňuje životy a i tak existuje "bílý plášť". Informatika nikdy neudělala žádnou katastrofu (když už nějaký problém ano, tak o tom prakticky nikdo neví) a na rozdíl od jaderné elektrárny má doma každý počítač a mobil a i analfabet to dokáže solidně ovládat. Letadlům sice nerozumí, ale rychlé cestování na velkou vzdálenost nemá alternativu, tak holt překousneme i to riziko. Politika je stará známá a navíc nelze ji změnit. Je tu od Antického Řecka a Starověké Číny. Pouze různě cykluje. Od narození tu politika je a jde dělat pouze to, že volím různé strany. A ti, co ji nerozumí, si naopak myslí, že jí rozumí nejlépe.

     Jaderná elektřina je něco jiného. Nerozhoduju si o ní sám, neznám to, neovládám to. Navíc radiace není vidět. Člověk vlastně neví, že je případně zvýšená radiace a že ho aktuálně něco zabíjí. Když mu někdo řekne, že radiace na místě A má sílu X, tak neví, co to znamená. A víme, že jsou nějaké ty atomové bomby a katastrofy, úložiště, atd. Celé to okořenily seriály jako Černobyl, Meltdown, The Days a další.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     21:50 10.10.2023

     Ls: Kde vy žijete?
     Lidi protestují i proti stavbě silnice po které by měli jezdit do práce, a milionu dalších věcí. Tvařit se, že lidi protestují pouze proti JE je dost mimo.

     Ls: Kde vy žijete?
     Lidi protestují i proti stavbě silnice po které by měli jezdit do práce, a milionu dalších věcí. Tvařit se, že lidi protestují pouze proti JE je dost mimo.

     • liberal shark
      09:49 12.10.2023

      Stupidní demagogie. Musíš se víc snažit, soudruhu.

      Stupidní demagogie. Musíš se víc snažit, soudruhu.

   • Jirosi
    21:32 10.10.2023

    Jako, že lidi v CR nemají internet?
    Stranek/video z popisem toho jak funguje JE jsou hromady.

    Tvrdit, že lidé tomu nerozumí je poněkud zcestné.

    Jako, že lidi v CR nemají internet?
    Stranek/video z popisem toho jak funguje JE jsou hromady.

    Tvrdit, že lidé tomu nerozumí je poněkud zcestné.

    • pjaro77
     06:41 12.10.2023

     Internet majú ale sledujú bulvár + škandály a potom panikárske a konšpiračné články na infovojne, protiprudu, aeronete, tadescu ... Že by mali čítať dlhé články od Wagnera a ...Zobrazit celý příspěvek

     Internet majú ale sledujú bulvár + škandály a potom panikárske a konšpiračné články na infovojne, protiprudu, aeronete, tadescu ...
     Že by mali čítať dlhé články od Wagnera a Drábovej ? Po piatej vete už netušia , o čom to je.

     OK, v ČR je obyvateľstvo možno vzdelaním na vyššej úrovni ale u nás to funguje tak. Ferovia a Mariše, tupci z hornej dolnej čítajúci žumpu, takých je u nás ako nakotených.Skrýt celý příspěvek

   • MildaIV
    02:57 12.10.2023

    Štěpná reakce je středoškolská fyzika. Nebo teda spíš byla v době, kdy jsem tam chodil. Dnes se místo toho učí jiná moudra.

    Štěpná reakce je středoškolská fyzika. Nebo teda spíš byla v době, kdy jsem tam chodil. Dnes se místo toho učí jiná moudra.

    • leir
     08:26 12.10.2023

     Heh, štěpná reakce není středoškolská fyzika. Tam se učí dost zjednodušený model.

     Heh, štěpná reakce není středoškolská fyzika. Tam se učí dost zjednodušený model.

   • leir
    08:23 12.10.2023

    Jasně, ona se dávka létajícího personálu nehlídá, že… :-/ Ty uzavřené zóny kolem Černobylu jsou taky jenom výsledek zeleného fanatismu. Tyhle ideologické články zde jsou čím dál ...Zobrazit celý příspěvek

    Jasně, ona se dávka létajícího personálu nehlídá, že… :-/

    Ty uzavřené zóny kolem Černobylu jsou taky jenom výsledek zeleného fanatismu.

    Tyhle ideologické články zde jsou čím dál větší bída.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     09:50 12.10.2023

     Stupidní demagogie. Musíš se víc snažit, soudruhu.

     Stupidní demagogie. Musíš se víc snažit, soudruhu.

    • pjaro77
     18:00 14.10.2023

     Uzavřené zóny kolem Černobylu sú výsledkom ruskej nadutosti a šlendriánu - vyššia šarža má vždy pravdu, preverenejší súdruh/straník je lepší odborník atď.

     Uzavřené zóny kolem Černobylu sú výsledkom ruskej nadutosti a šlendriánu - vyššia šarža má vždy pravdu, preverenejší súdruh/straník je lepší odborník atď.

    • KaosKommand696
     13:49 16.10.2023

     pointa je, že jenom odstup od jádra = 20 černobylů ročně. když to není jeden výbuch ale akumulace během let, tak je to tedy v pořádku?

     pointa je, že jenom odstup od jádra = 20 černobylů ročně. když to není jeden výbuch ale akumulace během let, tak je to tedy v pořádku?

     • Jirosi
      13:46 18.10.2023

      "Jejím následkem zemřelo mezi lety 1986 a 2005 podle nejautoritativnější studie [12] na toto téma méně než 50 lidí" 20x Černobyl? Těch 50lidi bylo jmenovitě identifikováno. V ...Zobrazit celý příspěvek

      "Jejím následkem zemřelo mezi lety 1986 a 2005 podle nejautoritativnější studie [12] na toto téma méně než 50 lidí"

      20x Černobyl?

      Těch 50lidi bylo jmenovitě identifikováno.
      V članku nebyl identifikován jediný přikald umrtí uhelné elektrárny. Tzn. 0:50 = 0.. nikoliv 20.

      Porovnávat odhad lze pouze zase z odhadem.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...