GDELS s obrněncem ASCOD 42 nabízí české armádě i průmyslu komplexní a dlouhodobý projekt

GDELS s obrněncem ASCOD 42 nabízí české armádě i průmyslu komplexní a dlouhodobý projekt
ASCOD 2 / GDELS (Zvětšit)

Společnost General Dynamics European Land Systems je jedním z uchazečů ve výběrovém řízení na dodávku nových pásových obrněných vozidel pro Armádu České republiky. Jako náhradu za obstarožní BVP-2 nabízí moderní vozidlo ASCOD 42, jež představuje současný technologický vrchol vývoje obrněných vozidel své kategorie.

ASCOD je univerzální pásová obrněná platforma, která prošla dlouhým vývojem, na jehož počátku byla původně spolupráce firem z Rakouska a Španělska. Dnes General Dynamics European Land Systems (GDELS) nabízí potenciálním zájemcům dvě podoby druhé generace platformy ASCOD (známé jako ASCOD 2) ve dvou váhových kategoriích pojmenované ASCOD 35 a ASCOD 42. Prototyp ASCOD 2 společnost GDELS poprvé představila v roce 2004, jde tedy o jednu z nejnovějších pásových platforem, které jsou v současnosti na trhu.

První a druhá generace platformy ASCOD

Konstruktéři platformou ASCOD vytvořili univerzální základ pro celou škálu vozidel různého určení. Od bojových vozidel pěchoty, přes obrněné transportéry, zdravotnická vozidla, stíhače tanků, velitelská vozidla, nosiče dělostřelecké a minometné i protiletecké výzbroje, průzkumná vozidla či lehké tanky se zbraněmi ráže 105 nebo 120 mm. Základ projektu první generace vozidel ASCOD vyplynul z potřeby náhrady různých pásových vozidel v ozbrojených silách Rakouska a Španělska v 80. letech 20. století. 

Na konci onoho desetiletí rakouská firma Steyr-Daimler-Puch začala spolupracovat se španělskou firmou Empresa Nacional Santa Barbara, v roce 1991 pak společně představily první prototyp vozidla ASCOD. Od něj pak byla odvozena sériová vozidla Pizarro pro španělskou armádu a Ulan pro rakouské ozbrojené síly, které dodnes tvoří páteř mechanizovaných jednotek obou zemí. Univerzálnost platformy ASCOD dokazuje i fakt, že v obou armádách nahradila nejen starší bojová vozidla pěchoty a obrněné transportéry, ale částečně také tanky. 

Rakousko na konci 90. let objednalo 112 kusů vozidel Ulan, které obdrželo do roku 2005. Španělská armáda objednala okolo 150 strojů Pizarro už v polovině téhož desetiletí, přičemž je obdržela do roku 2002. O dva roky později následovala druhá objednávka na více než 200 exemplářů a o další čtyři roky na dalších 80 strojů. Téměř 300 nových vozidel bylo vyrobeno v provedení Pizarro II, v jejichž konstrukci už byly zahrnuty prvky z tehdy nově představené druhé generace platformy ASCOD. Mezi tím se obě partnerské společnosti Steyr-Daimler-Puch i Empresa Nacional Santa Barbara staly součástí korporace GDELS, která platformu ASCOD 2 dále rozvíjí. 


Britský AJAX; větší foto / GDELS

Dalším uživatelem platformy ASCOD 2 se v minulém desetiletí stala britská armáda. Ta si jako základ pro rodinu pásových obrněných vozidel Ajax různého určení zvolila těžké provedení ASCOD 42, jež GDELS nabízí také v rámci probíhajícího výběrového řízení české armádě. Britské ozbrojené síly v rámci programu Scout SV objednaly 589 kusů, a to hned v devíti verzích. Pokud by tedy česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 42, mohla by do své výzbroje zavést různé už existující účelové modifikace vycházející z nově vyvinutých verzí pro britské ozbrojené síly. Prototyp základní verze Ajax se představil v roce 2015, v současnosti je výroba všech verzí v plném proudu, poslední kusy mají být dodány v roce 2024.

První desítky vozidel Ajax byly vyrobeny ve španělských výrobních provozech Santa Barbara Sistemas spadajících pod GDELS. Další vozidla už vnikají v jižním Walesu, tamní továrna bude mít na starosti i opravy, modernizace a technickou nebo servisní podporu do budoucna. Británie tak bude, co se týče programu Ajax, zcela soběstačná. Je to důkaz toho, že GDELS je schopná bez potíží přenést výrobní a opravárenské kapacity kamkoliv podle lokálních požadavků, a to včetně know-how a výrobní dokumentace. Ostatně stejný přístup zvolila i v případě vozidel Pandur II CZ pro českou armádu, které byly z velké části vyrobeny v České republice a jejich další výroba i servisní a technické služby jsou zajišťovány českými podniky. 


ASCOD; větší foto / GDELS

ASCOD 42 – moderní obrněnec kompatibilní s českými pandury

ASCOD 42 je univerzální obrněnou platformou, kterou lze vybavit nejrůznějšími věžemi a výzbrojí nebo specializovanými nástavbami, a to bez zásahů do konstrukce podvozku a pohonného ústrojí. Podvozek s koly zavěšenými na torzních tyčích, integrovaný systém powerpacku a transmisí i dvojitá podlaha jsou dimenzovány tak, aby na ně bylo možné umístit jakékoliv účelové aplikace a nástavby. Kompletně vybavené a vyzbrojené vozidlo může vážit až 42 tun, přičemž provedení bojové vozidlo pěchoty má v základu hmotnost 38 t. ASCOD 42 disponuje velkou váhovou rezervou pro růstový potenciál a modernizace či instalace speciálního vybavení v budoucnosti. 

Balistická odolnost ASCODu 42 dosahuje úrovně 5 dle normy STANAG 4569 a úrovně 4a/b proti minám. Přes vysokou odolnost a velkou nosnost se ASCOD 42 vyznačuje rozměry, které umožňují bezproblémovou přepravu po pozemních komunikacích či železnici. Šířka vozidla ASCOD 42 činí 3 m, což je ve srovnání s 3,150 m v případě v české armádě používaného typu BVP-2 (s mnohem menší odolností a nosností) velmi zajímavá hodnota. ASCOD 42 může být vybaven různými zbraňovými systémy, věžemi a zbraňovými stanicemi. Pro výběrové řízení české armády GDELS vsadila na spolupráci s renomovaným izraelským výrobcem, společností Elbit Systems, a pro verzi bojové vozidlo pěchoty zvolila osádkovou bojovou věž MT-30 MK2 se dvěma nezávislými zaměřovacími a pozorovacími optoelektronickými systémy pro střelce a velitele.


ASCOD; větší foto / GDELS

Konfigurace bojového vozidla pěchoty ASCOD 42 s osádkovou věží umožňuje přepravu osmičlenného výsadku přesně podle požadavků AČR. Hlavní výzbrojí je kanon Mk44 Bushmaster II ráže 30 mm nabíjený z interiéru věže, doplňkovou zbraní je kulomet ráže 7,62 mm. Minimální deprese kanonu (i spřaženého kulometu) činí -10 stupňů a maximální elevace +60 stupňů, což jsou hodnoty, kterými se může pochlubit jen málo osádkových věží bojových vozidel na dnešním trhu. ASCOD 42 tak dokáže díky velkému elevačnímu rozsahu, vysoké kadenci hlavní zbraně, jež může navíc používat tzv. air-burst munici, a moderním elektronickým zaměřovacím systémům působit efektivně také proti vzdušným cílům. 


ASCOD; větší foto / GDELS

Z hlediska logistiky a unifikace je důležité, že kanon Mk44 Bushmaster II zabudovaný ve věži MT-30 MK2 stroje ASCOD 42 je stejného typu, jenž tvoří výzbroj kolových obrněných vozidel pěchoty Pandur II CZ používaných českou armádou. Zbraň Mk44 Bushmaster II je navíc velmi rozšířena i v dalších armádách NATO. Pokud by tedy armáda zvolila typ ASCOD 42, veškerá logistika týkající se munice a výzbroje by byla pro kolovou i pásovou platformu shodná. A to včetně řízených protitankových střel, neboť věž MT-30 MK2 disponuje vysouvacím odpalovacím zařízením pro dvě protitankové řízené střely Spike, používá tedy stejný typ střely jako pandury české armády.

Do věže MT-30 MK2 je možné instalovat i kanony větších ráží, což představuje modernizační potenciál v průběhu služby vozidel v armádě. Například kanony řady Bushmaster výrobce nabízí v několika verzích, verze Bushmaster III existuje v ráži 35 nebo 50 mm a Bushmaster IV disponuje ráží 40 mm. Pokud by tedy armáda zvolila typ ASCOD 42, v budoucnu by jeho přezbrojení nepředstavovalo technický problém. 


ASCOD s tankovým kanonem pro Filipíny; větší foto / GDELS

Průmyslová spolupráce s českými firmami je nezbytností

České Ministerstvo obrany ve výběrovém řízení na nová pásová obrněná vozidla určilo jako jednu z podmínek 40procentní podíl českých podniků na celém kontraktu, jehož cena bude přesahovat 50 miliard korun. To samozřejmě znamená, že kandidáti musejí při jejich výrobě počítat s širokým zapojením českého průmyslu. Nákup nových BVP tak musí být spojen s přenesením potřebných technologií a know-how do Česka. Vybraný dodavatel bude také muset spolupracovat na zřízení logistických a servisních kapacit v Česku, samozřejmostí je zajištění výcvikových programů, dostupnosti náhradních dílů, munice atd. V neposlední řadě bude pro Česko důležité, aby mělo schopnost a možnost dodaná vozidla v budoucnosti modernizovat podle vlastních požadavků a potřeb. 

Projekt nových pásových vozidel pro AČR bude mít ale i přínos pro stát. Peníze, které stát vloží do nákupu výrobků a služeb od českých výrobců zapojených do dodávek nových pásových vozidel, budou pro něj znamenat přínos v podobě daní a také zaměstnanosti. Podnikům obchodní vztahy se státem zase přinesou prostředky pro investice, vývoj a výzkum a rovněž reference, jež mohou pomoci při prosazování se na zahraničních trzích. Ze všech uchazečů účastnících se výběrového řízení má reálné zkušenosti se spoluprací s českými podniky v rámci velkých vyzbrojovacích projektů pouze korporace GDELS. 


Výroba Pandurů v TDV; větší foto / TDV

V rámci projektu Pandur II pro AČR na přelomu prvního a druhého desetiletí GDELS přenesla výrobu vozidel Pandur II i potřebné technologie a know-how do Česka a domácí podniky na tom dodnes mohou stavět. GDELS tak do projektu až do dneška celkově zapojila více než 50 českých firem, což přineslo práci pro více než 10 tisíc lidí. V rámci přímých offsetových programů putovalo do české ekonomiky 4,84 miliard korun, celkově i s nepřímými investicemi to pak bylo přes 18 miliard korun. Některé české společnosti se navíc staly subdodavately General Dynamics v rámci dalších zakázek na mezinárodních trzích. Angažmá GDELS na českém trhu tak výrazně přesáhlo formát, který původně požadovala česká strana jako podmínku dodávek vozidel Pandur II CZ.

GDELS také v roce 2015 vytvořila strategické partnerství s holdingem Czechoslovak Group (CSG). Díky uvedenému partnerství firmy tohoto českého holdingu získaly práva na výrobu vozidel Pandur II a také na jejich technologický rozvoj, modernizace i servisní služby. České firmy navíc mohou vyrábět vozidla Pandur II pro zahraniční zákazníky, z exportu tak má prospěch i stát. Díky licenci od GDELS mohla společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) ve spolupráci s dalšími domácími firmami v posledních letech vyprojektovat, vyrobit a dodat dvě desítky nových speciálních verzí Pandurů II pro AČR. Podle analýzy renomované poradenské společnosti EY tento projekt za 1,6 miliardy Kč vytvořil v řetězci českých dodavatelů a výrobců hodnotu 5 miliard Kč. Zakázka také vygenerovala práci pro stovky zaměstnanců.


Pandur II pro Filipíny; větší foto / TDV

Multiplikátor hodnoty zakázky na dvacítku vozidel Pandur II v technologicky náročných verzích dosáhl dle EY hodnoty 3,2. To znamená, že 1 Kč vynaložená na zakázku v české ekonomice vygenerovala 3,2 Kč v navazujících odvětvích. Zakázka byla plněna od roku 2017 do roku 2020, za tu dobu jen společnost TDV odvedla do státního rozpočtu na daních či odvodech 402 miliónů Kč. Zakázka na speciální pandury dokázala, že státní vyzbrojovací zakázky, pokud je plní český průmysl, představují vynikající ekonomický stimul. 

Navíc projekt Pandur II pro AČR a přenos výroby i technologií od GDELS do tuzemska umožnil, že je Česká republika v oblasti kolových obrněných vozidel soběstačná. TDV je v současnosti jediným světový výrobcem vozidel Pandur II 8x8, jenž navíc vlastní veškeré potřebné technologie a dokumentaci. Obrovským přínosem je také to, že pandury mohou české firmy díky referenčnímu projektu pro domácí armádu úspěšně nabízet v zahraničí. V nedávné době tak získaly exportní zakázky na desítky pandurů například v Indonésii nebo na Filipínách s výhledem na dodávky a výrobu dalších stovek. Na tomto místě můžeme také připomenout, že na zakázkách pro Indonésii a Filipíny české firmy spolupracují právě se společnostmi GDELS a Elbit, které nabízejí české armádě vozidlo ASCOD 42. 

Podobný scénář spolupráce a přenosu výroby i technologií se může uskutečnit i v případě, že Ministerstvo obrany ve výběrovém řízení zvolí typ ASCOD 42. GDELS plánuje podobně široké zapojení českého průmyslu a s podnikem VOP CZ počítá jako s hlavním partnerem. Tím se otvírají další možnosti zapojení českých firem do průmyslové spolupráce a zjednodušilo by to logistické zabezpečení obou platforem armády – kolové Pandur II a pásové ASCOD 2. Stejně tak je plánována v obdobném rozsahu jako u vozidel Pandur II podpora provozu a výcviku, tedy například vybudování výcvikového centra, dodávka simulátorů, zabezpečení školení osádek a obsluh, vyhotovení odpovídající dokumentace atd. dle požadavků AČR.


Mostní vozidlo ASCOD; větší foto / GDELS 

Modernizace v oblasti taktické mobility

Společnost GDELS ale nemá kapacity jen v oblasti pásových obrněných vozidel. Má co nabídnout i v oblasti taktické mobility. Mobilita ozbrojených sil je téma celoevropské důležitosti, které je zmiňováno ve strategických dokumentech Evropské unie, což zahrnuje i Akční plán vojenské mobility (Action Plan on Military Mobility), který byl předložen Evropskému parlamentu a Evropské radě v březnu 2018. GDELS v této souvislosti může nabídnout celou řadu technických řešení, které by vyhovovaly i české armádě. Její portfolio obsahuje mostní systémy pro pěchotu až po konstrukce pro překonávání vodních a jiných překážek vozidly vážících více než 100 tun.

Česká armáda bude muset v blízké době nahradit kromě pásových obrněných vozidel a tanků také prostředky ženijního vojska. Ženisté mají ve výzbroji desítky let staré systémy a vozidla, jejichž provozuschopnost není možné prodlužovat donekonečna. GDELS nejen že má v této oblasti co nabídnout, ale také velmi intenzivně spolupracuje s českými firmami na světových trzích. Příkladem mohou být dodávky pontonových mostních systémů na podvozcích Tatra do Brazílie nebo obojživelných mostních vozidel do Indonésie v posledních letech.    


Pontonový systém IRB na podvozku Tatra; větší foto / GDELS

Už na veletrhu IDET 2019 společnost GDELS představila moderní pontonový systém IRB na podvozku Tatra. Středem pozornosti tam také byla premiéra mostního vozidla ASCOD se systémem Cobra. GDELS na svém stánku také poprvé v Česku předvedla mostní systém Viper na lehkém podvozku Eagle 4x4 nebo obojživelné pontonové vozidlo M3 a manipulační loď Birdon BEB. Souprava IRB, která se skládá z několika prvků a širokého vybavení, umožňuje podporu těžké techniky do váhové kategorie MLC 80 pro pásová vozidla a MLC 96 pro kolová vozidla dle STANAG 2021. Systém Cobra je zkonstruován výslovně pro obrněná bojová vozidla, resp. kolové a pásové obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty. Může se tedy stát optimálním řešením pro mechanizovanou brigádu s pásovými obrněnými vozidly, případně také pro brigádu rychlého nasazení s kolovými obrněnci Pandur II CZ. V úvahu připadá též lehký most Viper pro lehké terénní obrněnce kategorie Iveco LMV, jež jsou ve výzbroji AČR.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

Česká armáda hledá nástupce letitého BVP-2 a jeho derivátů, které budou na příští desítky let tvořit ...

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se každé dva roky představují novinky v oblasti obranných ...

Rozhovor: ASCOD 2 je ideální platforma pro budoucí potřeby Armády České republiky

Před nedávnem Ministerstvo obrany oznámilo zahájení výběrového řízení na nová pásová vozidla pro ...

ASCOD 42 – univerzální obrněnec plnící požadavky české armády

Jedním z uchazečů ve výběrovém řízení na nová pásová obrněná vozidla pro Armádu České republiky ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • SeaWolf
  11:52 04.06.2021

  Britské zkušenosti s Ajaxem, dnes to na mě vypadlo při snídani: ...Zobrazit celý příspěvek

  Britské zkušenosti s Ajaxem, dnes to na mě vypadlo při snídani: https://www.lidovky.cz/svet/br...

  Překlad ze zdroje celkem peklo, ale podstatné informace se vyčíst dají.Skrýt celý příspěvek

  • faraonamumu
   22:09 04.06.2021

   Jak jsem už několikrát psal na výběr nových BVP. Snad to vyhraje CV-90 pokud chceme prověřený stroj, nebo Lynx pokud chceme velice perspektivní stroj. Jestli to vyhraje ASCOD, tak ...Zobrazit celý příspěvek

   Jak jsem už několikrát psal na výběr nových BVP. Snad to vyhraje CV-90 pokud chceme prověřený stroj, nebo Lynx pokud chceme velice perspektivní stroj. Jestli to vyhraje ASCOD, tak budeme mít v armádě další paskvil, jako je Pandur.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  15:10 30.12.2020

  cejkis Mně by zajímalo jak na tom jsou v Británii s Ajaxem. V článku se chvástají s možností instalace jiných kanonů a v Británii mají zpoždění u CT 40, tím se tu asi chlubit ...Zobrazit celý příspěvek

  cejkis
  Mně by zajímalo jak na tom jsou v Británii s Ajaxem. V článku se chvástají s možností instalace jiných kanonů a v Británii mají zpoždění u CT 40, tím se tu asi chlubit nebudou, nebo tím, zda vše co je na fotografiích vidět mají opravdu integrováno do použitelného stavu?
  ... bez zajímavosti není ani to, že Britové chtějí na 40 mm přecházet i u modernizovaných Warriorů, tak u kolových Boxerů. Otázkou je, zda 30 mm kanony nebudou za zenitem v době pořízení BVP pro AČR? V USA se pracuje na 50 mm kanonech a v Rusku na 57 mm. Jasně, pochválíme se za kompatibilitu se zastarávajícími Pandury, ...Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   17:00 30.12.2020

   Britové (momentálně) nemají v plánu osazovat Boxery kanóny ráže 40 mm, objednané varianty jsou vyzbrojené jen velkorážními kulomety. Tedy obdobně jako vozidla Bundeswehru a ...Zobrazit celý příspěvek

   Britové (momentálně) nemají v plánu osazovat Boxery kanóny ráže 40 mm, objednané varianty jsou vyzbrojené jen velkorážními kulomety. Tedy obdobně jako vozidla Bundeswehru a holandské armády. Jinak souhlasím v tom, že ráže 30 mm není zrovna ideál, ale i to je důvod, proč je požadavek aby věž byla schopná nést i větší ráži.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    16:50 01.01.2021

    Požadavek na to, že vám výrobce nalže to co chcete slyšet je jedna věc, druhou je fyziká instalace takového kanonu. U Ajaxu mají s CT 40 problém a zpoždění skoro dva roky. (ale je ...Zobrazit celý příspěvek

    Požadavek na to, že vám výrobce nalže to co chcete slyšet je jedna věc, druhou je fyziká instalace takového kanonu. U Ajaxu mají s CT 40 problém a zpoždění skoro dva roky. (ale je pravdou, že v článku se tu nepíše o tom, za jak dlouho jsou schopni ten větší kanon instalovat :-) )
    https://www.army-technology.co... Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     16:10 02.01.2021

     Docela by mě zajímalo, zda obdobné zdržení trápí i Francouze s dodávkami vozidel Jaguar. Přeci jen zbraň je stejná, ale jiná věž.

     Docela by mě zajímalo, zda obdobné zdržení trápí i Francouze s dodávkami vozidel Jaguar. Přeci jen zbraň je stejná, ale jiná věž.

     • tomas.kotnour
      16:40 02.01.2021

      Věž pro Ajaxe má na starost Lockheed Martin UK s produkcí v Ampthillu.

      Věž pro Ajaxe má na starost Lockheed Martin UK s produkcí v Ampthillu.

     • Rase
      18:28 02.01.2021

      tomas.kotnour:
      to jo, jen jestli se ten problém s CT40, co zmiňoval flanker.jirka, týká i Francouzů nebo jen Britů.

      tomas.kotnour:
      to jo, jen jestli se ten problém s CT40, co zmiňoval flanker.jirka, týká i Francouzů nebo jen Britů.

  • Klimesov
   17:03 30.12.2020

   Jednou z podmínek při nákupu nových BVP je i to, že samotný kanón půjde jednoduše předělat na ráži 35 a víc, tuším že by to mělo být cca 40mm. A proč to AČR řeší zrovna ...Zobrazit celý příspěvek

   Jednou z podmínek při nákupu nových BVP je i to, že samotný kanón půjde jednoduše předělat na ráži 35 a víc, tuším že by to mělo být cca 40mm.
   A proč to AČR řeší zrovna takhle?
   Protože, nyní používáme munici 30mm a prvotní úlohou je teď sjednotit. Máme na ní nakoupenou munici i na výcvik atd. Instalace větší ráže nyní by zbytečně zkomplikovala výcvik a další věcí a navíc by se to prodražilo o nákup munice.
   Další věci jsou ty, které popisujete. Problémy s vývojem teleskopické munice v Británii, 50mm kanón v USA se také stále jen vyvíjí stejně tak 57 mm v Rusku. Nyní na trhu prostě není funkční kanón ráže 40 mm a více, který by byl odzkoušený a odladěný bez jediného problému.
   Pokud by AČR chtěla už nyní 40mm a více zbytečně by si s tím zkomplikovala zavedení nové BVP do výzbroje a dále by musela zaplatit samotný vývoj a další věci.

   Ohledně té ráže:
   Bod 6.
   https://www.acr.army.cz/techni... Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    22:33 30.12.2020

    Na druhou stranu ráži 40 mm (teleskopiskou), zavádí / zavede krom Británie i Francie a Belgie. Britové ji budou mít na Ajaxech a Warriorech, Francouzi a Belgičané na Jaguarech. ...Zobrazit celý příspěvek

    Na druhou stranu ráži 40 mm (teleskopiskou), zavádí / zavede krom Británie i Francie a Belgie. Britové ji budou mít na Ajaxech a Warriorech, Francouzi a Belgičané na Jaguarech. Setrvání na ráži 30 mm není špatné, ani dobré, je to zkrátka cesta nejmenšího odporu. Uvidíme jaký bude světový trend a třeba jednou zavedeme 50 mm .))

    ps. ono srovnávání kanónů ráže 30 mm (Pandur a nové BVP) je dost nešťastné, jelikož se může klidně stát, že nové BVP bude mít kanón od Rheinmetallu, který je úplně jiný. Nemluvě o tom, že ten na Pandurech snad ani nezvládá programovatelnou munici. Tím chci říct, že sjednocení by bylo fajn, ale beztak k němu nedojde - byť oficiálně bude ráže stejná.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     09:43 31.12.2020

     Ráže 50 mm se mi pro potřeby AČR zdá už moc. Ideál by byl postupem času přejít na tu ráži 40 mm (teleskopickou) a já doufám, že až bude na trhu něco opravdu použitelného tak AČR ...Zobrazit celý příspěvek

     Ráže 50 mm se mi pro potřeby AČR zdá už moc. Ideál by byl postupem času přejít na tu ráži 40 mm (teleskopickou) a já doufám, že až bude na trhu něco opravdu použitelného tak AČR nebude zbytečně moc dlouho otálet. Ale teď prostě není doba na to aby AČR vyšší ráži než 30 mm zaváděla. Nikdo jí to totiž nezaplatí.

     V tom bych zas takový problém neviděl. Co jsem se tak narychlo díval, tak Rheinmetall nabízí rychlopalný kanón v ráži 30 x 173. Což by měl být ráže právě na Panduru II. MK44 se uvádí v ráži 30 x 173 tak doufám, že je tato ráže i na Pandurech, protože jsem našel, že MK44 má i ráži 30 x 170. Takže pokud ty kanóny budou mít stejnou nábojovou komoru tak by to nemusel být problém.
     Co se týče Pandurů tam bych teď problém s programovatelnou municí neviděl. Přece jen už jsou to poměrně vousaté stroje. AČR je má už jak dlouho 15 let? Počítám, že tak v rozmezí 5 - 10 let se začne uvažovat o jejich modernizaci (doufám :D) a v tu chvíli by se mohlo začít uvažovat i o jiné zbraňové stanici třeba právě už ve vyšší ráži.
     Ale to je všechno budoucnost a uvidí se jak na tom AČR bude s financi.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     17:09 01.01.2021

     Stejný náboj je logistickou výhodou. Ale pokud se počítá s nasazením těžké brigády, tak jistě také proti podobným těžkým jednotkám s dobře chráněnými vozidly. Ráže 50 mm nebo 57 mm ...Zobrazit celý příspěvek

     Stejný náboj je logistickou výhodou. Ale pokud se počítá s nasazením těžké brigády, tak jistě také proti podobným těžkým jednotkám s dobře chráněnými vozidly. Ráže 50 mm nebo 57 mm nabízí větší průbojnost na větší vzdálenost a existuje i munice s koncovým navedením, jako například OrKa v 57 mm od BAE (časem se ve světě objeví jistě další). To dává možnost přesného použití proti pohyblivým méně chráněným cílům než jsou MBT bez nutnosti použít drahou PTŘS. (rusové uvádí, že vyvíjí jakou si malou řízenou střelu za stejným účelem (Bulat) pro doplnění výzbroje u BVP) Teoreticky by šlo využívat i pozemní odpalovací kontejner s APKWS střelami 70 mm (Fletcher). Výhodou kanonu bude lepší pravděpodobnost, že střela projde přes ochranu APS, než v případě použití řízených střel, které jsou pomalejší a pro radar lépe zachytitelné díky svým rozměrům.
     Nevěřím tomu, že když se nyní BVP koupí, tak se najde po 10 letech služby síla k tomu, aby se předělávaly věže na jiné kanony. To co se nyní koupí bude muset vydržet hodně dlouho.
     Jak píše Klimesov, Pandury jsou zralé na modernizaci a to v situaci, kdy se ještě nepodařilo vystavět celou brigádu podle představ a certifikačních požadavků.Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      16:14 02.01.2021

      Bral jsem to tak, že pokud v budoucnu budeme mít ve výzbroji BVP s kanónem ráže 30 mm a pokud Američané opravdu zavedou ráži 50 mm (zatím je to dost otevřené), tak by možná i mělo ...Zobrazit celý příspěvek

      Bral jsem to tak, že pokud v budoucnu budeme mít ve výzbroji BVP s kanónem ráže 30 mm a pokud Američané opravdu zavedou ráži 50 mm (zatím je to dost otevřené), tak by možná i mělo smysl zavést alespoň nějaký počet BVP se stejným kanónem - řekněme jako vozidlo palebné podpory. Na druhou stranu se taková vozidla (s kanónem ráže 57 mm na Marderu) objevila už v minulosti ale bez zájmu armád.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      07:18 04.01.2021

      V podstatě máte pravdu, a já nepopírám, že kanóny ráže 50 mm popřípadě 57 mm nemají velký potenciál. Ovšem má to několik háčků. Jednak tyto zbraně jsou stále a pouze jen teoretické ...Zobrazit celý příspěvek

      V podstatě máte pravdu, a já nepopírám, že kanóny ráže 50 mm popřípadě 57 mm nemají velký potenciál. Ovšem má to několik háčků.
      Jednak tyto zbraně jsou stále a pouze jen teoretické ve formě testů a zkoušek, a bude ještě nějaký ten pátek trvat než se dostanou do použitelné podoby a pak bude ještě nějakou chvíli trvat vojskové zkoušky, to stejné i samotná munice do nich. Takže se bavíme o horizontu tak minimálně 5 - 10 let.
      Druhá věc je jejich konstrukce a cena. Tyto zbraně budou konstrukčně poměrně těžké, objemné a drahé. Stejně tak munice. Což znamená, že bude muset dojít k velmi náročné a drahé úpravě samotného nosiče, a zbraň bude schopna nést poměrně omezený počet drahých střel (budeme-li se bavit o instalaci takovéto ráže na BVP či KBVP). A to všechno jen proto aby se zlepšili vlastnosti boje proti tankům.
      A tady narážíme na to nejpodstatnější.
      V rámci AČR BVP a KBVP primárně neslouží k boji proti tankům.
      BVP a KBVP mají v rámci AČR za úkol dovést pěchotu na místo určení a pak jí poskytovat adekvátní podporu proti živé síle, lehce pancéřované technice a opěrným bodům jako kulometné hnízda polní opevnění a podobně. A na ničení těchto cílů jsou zbraně ráže 50 mm popřípadě 57 mm moc drahé a moc výkonné. Boj s nepřátelskými MBT je až druhořadá záležitost.
      Takže pro potřeby VBP či KBVP v rámci AČR je v budoucnu přejít na ráži 35 mm nebo 40 mm (teleskop). Tyto ráže si dokáží poradit s většinou cílů, které má prioritně BVP či KBVP ničit a zároveň složitost a cena na jejich přezbrojení nebude tak vysoká stejně tak i munice.

      Každopádně to neznamená, že by AČR měla ráži 50 mm popřípadě 57 mm zavrhnout. To ne, ale spíše by s ní měla uvažovat tak jak píše Rase. Že by to byla zbraň, která by se montovala na nějaký druh stíhače tanků, popřípadě vozidlo palebné podpory, které by mělo za úkol spolupracovat buď to s MBT nebo s jiným vozidlem palebné podpory v podobě BVP se 120 - 130 mm kanónem, nebo jiným stíhačem vyzbrojeným PTŘS, či jinou kombinací zbraní.
      Jednoduše jednalo by se o stroj, který by nevezl pěchotu a jeho primárním úkolem by byl boj s lehce až středně opancéřovanou technikou.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  09:28 29.12.2020

  Zajímalo mne, zda nabízený Ascod dostal již 800kW motor místo 600kW a srovnal tak konkurenci v parametru kW/t.

  Zajímalo mne, zda nabízený Ascod dostal již 800kW motor místo 600kW a srovnal tak konkurenci v parametru kW/t.

  • CerVus
   19:11 29.12.2020

   Jenže aby v rámci tlaků na co nejnižší cenu nedošlo k dalšímu seškrtání požadavků. Podobně jsme koupili už Dinga 2.

   Jenže aby v rámci tlaků na co nejnižší cenu nedošlo k dalšímu seškrtání požadavků. Podobně jsme koupili už Dinga 2.

  • flanker.jirka
   17:11 01.01.2021

   ...a kolik toho už mají s takovým motorem a převodovkou najeto? Rozdíl mezi stávajícími 600 kW a 800 kW může představovat nutnost posílit i převodový systém.

   ...a kolik toho už mají s takovým motorem a převodovkou najeto? Rozdíl mezi stávajícími 600 kW a 800 kW může představovat nutnost posílit i převodový systém.

 • JaHoDa
  21:09 28.12.2020

  Byť se mi dříve Lynx líbil nejvíce, nyní doufám, že nevyhraje. S tím, co všechno bude pro něj postaveno v Maďarsku a kolik know-how bude z Německa přesunuto, pochybuji, že něčeho ...Zobrazit celý příspěvek

  Byť se mi dříve Lynx líbil nejvíce, nyní doufám, že nevyhraje. S tím, co všechno bude pro něj postaveno v Maďarsku a kolik know-how bude z Německa přesunuto, pochybuji, že něčeho podobného bychom nyní docílili i u nás. IMHO díky naší rychlosti výběru máme opět o jednu možnost méně. Ale třeba se mýlím. Nicméně pokud vyhraje ASCOD, nebudu to brát jako průšvih. Otázka je, co vše k tomu bude.Skrýt celý příspěvek

  • faraonamumu
   22:46 28.12.2020

   To co tvrdí že je nesmysl. Pro Lynxe se zde měla vyrábět věž v Ústeckém kraji, Meopta bude vyrábět obtisků, CZ bude vyrábět munici atd.. Němci sem ty technologie musí přenést, ...Zobrazit celý příspěvek

   To co tvrdí že je nesmysl. Pro Lynxe se zde měla vyrábět věž v Ústeckém kraji, Meopta bude vyrábět obtisků, CZ bude vyrábět munici atd.. Němci sem ty technologie musí přenést, protože to jim přidá plusové body při výběrovém řízení.Skrýt celý příspěvek

  • cnapo
   09:35 29.12.2020

   Ti co v ASCOD sedeli se jen modli aby toto nedoslo do ACR. Vozidlo je opravdu za zenitem a jeho dalsi rozvoj v nasledujicich 30 letech bude utlumen. A ti co to porad nechapou ...Zobrazit celý příspěvek

   Ti co v ASCOD sedeli se jen modli aby toto nedoslo do ACR. Vozidlo je opravdu za zenitem a jeho dalsi rozvoj v nasledujicich 30 letech bude utlumen. A ti co to porad nechapou proste musi verit lidem co vi. Madari si Lynx nevybrali nahodou a mimochodem nejsou madari clenem V4 tak o cem jeste sakra uvazujeme? Mininalne selsky rozum veli mit ve V4 jednotnou podvozkovou zakladnu.Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    10:23 29.12.2020

    Takže máme všichni koupit Borsuky? :-D
    Poláci a Maďaři už mají jasno, tedy žádná jednotná platforma se nekoná.

    Takže máme všichni koupit Borsuky? :-D
    Poláci a Maďaři už mají jasno, tedy žádná jednotná platforma se nekoná.

    • flanker.jirka
     13:47 29.12.2020

     Řekl bych, že Borsuk je mimo, má být plavbyschopný a uspořádaní pouze 3+6. To nebylo v požadavcích ani u nás ani v Maďarsku. Bude zajímavé, zda se neschopnost plavby projeví v ...Zobrazit celý příspěvek

     Řekl bych, že Borsuk je mimo, má být plavbyschopný a uspořádaní pouze 3+6. To nebylo v požadavcích ani u nás ani v Maďarsku.
     Bude zajímavé, zda se neschopnost plavby projeví v nějakém navýšení počtů ženijních prostředků pro překonávání vodních překážek. AČR už většinu s úspěchem zrušila nebo "výhodně" prodala.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:13 29.12.2020

      Ani tak nezrušila nebo neprodala, ale ty současné prostředky už beznadějně zastaraly. CSG se bude nepochybně snažit armádě prodat svoje AM-70 EX a pontonovou soupravu IRB.

      Ani tak nezrušila nebo neprodala, ale ty současné prostředky už beznadějně zastaraly. CSG se bude nepochybně snažit armádě prodat svoje AM-70 EX a pontonovou soupravu IRB.

     • flanker.jirka
      21:05 29.12.2020

      Scotty
      Tak to aby začali co nejdříve něco vybírat, protože u nás vše bude trvat. Také aby nakoupili nové tahače a podvalníky.

      Scotty
      Tak to aby začali co nejdříve něco vybírat, protože u nás vše bude trvat. Také aby nakoupili nové tahače a podvalníky.

   • flanker.jirka
    11:04 29.12.2020

    Státy V4 dokazují, že žádný ze společně zamýšlených projektů asi nikdy neuskuteční, ať už mělo jít o modernizaci vrtulníků, pořízení nových radarů nebo cokoliv jiného. Shodnou se ...Zobrazit celý příspěvek

    Státy V4 dokazují, že žádný ze společně zamýšlených projektů asi nikdy neuskuteční, ať už mělo jít o modernizaci vrtulníků, pořízení nových radarů nebo cokoliv jiného. Shodnou se maximálně na tom, že si uspořádají konferenci a nebo při hlasování v EU, když Agrofert potřebuje něco protlačit.Skrýt celý příspěvek

    • Poly
     14:53 29.12.2020

     Dva měsíce nazpět se zase sjeli. Prezidenti zašaškovali v kolonách, kde projeli s majáčkama na zbytečnou akci, utratil se kopec peněz a pokecali o ambicích V4 po odchodu VB z EU ...Zobrazit celý příspěvek

     Dva měsíce nazpět se zase sjeli. Prezidenti zašaškovali v kolonách, kde projeli s majáčkama na zbytečnou akci, utratil se kopec peněz a pokecali o ambicích V4 po odchodu VB z EU :-D Náš senil vypadal, že je úplně mimo a duchem nepřítomný, Čaputová dosud neuvěřila, že tyhle schůze mají smysl resp že je vůbec možné, že něco tak absurdního probíhá, no a Duda s Orbánem zkušeně využívali výhod své funkce a udělali si hezkou dovču, od které nic víc neočekávali. Jo a probírali Balkán a Kosovo. Ani na tom Kosovu se za ty dlouhé roky nedohodli (Slovensko ho neuznává).Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     15:18 29.12.2020

     Metnar sám před nedávnem řekl že žádný větší armádní nákup v rámci V4 není reálný. Což je myslím první politik který to řekl tak jek to je. Můžeme a asi by jsme i měli intenzivněji ...Zobrazit celý příspěvek

     Metnar sám před nedávnem řekl že žádný větší armádní nákup v rámci V4 není reálný. Což je myslím první politik který to řekl tak jek to je. Můžeme a asi by jsme i měli intenzivněji spolupracovat s Polskem, ale tím to končí.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:02 29.12.2020

      Asi by byl problém v tom jak by šábli o úplatky. :-)

      Asi by byl problém v tom jak by šábli o úplatky. :-)

    • SYN_
     20:35 02.01.2021

     Tak jelikož mají státy/armády V4 znatelně odlišné požadavky (specifikace) a hlavně většinou netuší v jakém okamžiku budou mít k dispozici peníze (a kolik, případně zda vůbec) tak ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak jelikož mají státy/armády V4 znatelně odlišné požadavky (specifikace) a hlavně většinou netuší v jakém okamžiku budou mít k dispozici peníze (a kolik, případně zda vůbec) tak jakýkoliv společný projekt by byl od začátku ve velkém riziku kdo ho zaplatí a jak se podělí... celkem chápu že za takových podmínek holt těžko něco vznikne...Skrýt celý příspěvek

    • Garry
     13:30 03.01.2021

     Som nedávno čítal článok v Maďarskej tlači kde sa vyjadroval Maróth Gáspár vládny poverenec pre vyzbrojovanie a spomenul že ich prvotná myšlienka bola spojiť nákupy V4. A keď ...Zobrazit celý příspěvek

     Som nedávno čítal článok v Maďarskej tlači kde sa vyjadroval Maróth Gáspár vládny poverenec pre vyzbrojovanie a spomenul že ich prvotná myšlienka bola spojiť nákupy V4. A keď zistili že to zadrháva tak až potom sa vydali vlastnou cestou.Štát, nekonkretizoval ale určite jednali z Českom súdim podla intenzívnych vojenských nákupov z Čiech. CZ UB,Zlín,Aero.... Takže podl mňa velká škoda.Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    14:40 29.12.2020

    "V4" :-DDD Ach jo....

    "V4" :-DDD Ach jo....

 • UnionPacific
  20:39 28.12.2020

  Námer 60° stupňov vyzerá skvelo ale Ifv má slúžiť 40 rokov a čo ak dovtedy rusi zavedú vlastný analóg Javelinu , ktorý dokáže zaútočiť na cieľ pod uhlom 90 ° ? Ako sa im ubránime ...Zobrazit celý příspěvek

  Námer 60° stupňov vyzerá skvelo ale Ifv má slúžiť 40 rokov a čo ak dovtedy rusi zavedú vlastný analóg Javelinu , ktorý dokáže zaútočiť na cieľ pod uhlom 90 ° ? Ako sa im ubránime ?Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   09:08 29.12.2020

   Máte v plánu 30 mm kanonem bez radaru, určeným hlavně na pozemní cíle, sestřelovat PTŘS??? To se trochu pletete. Proti PTŘS existují už dnes aktivní systémy obrany jako je Trophy ...Zobrazit celý příspěvek

   Máte v plánu 30 mm kanonem bez radaru, určeným hlavně na pozemní cíle, sestřelovat PTŘS??? To se trochu pletete. Proti PTŘS existují už dnes aktivní systémy obrany jako je Trophy nebo Iron Fist, u nich je lepší předpoklad i na působení proti cílům útočícím zhora.Skrýt celý příspěvek

   • UnionPacific
    10:34 29.12.2020

    No tak v tom prípade je treba požadovať IFV so systémom aktívnej obrany. Ascod nič také nemá.

    No tak v tom prípade je treba požadovať IFV so systémom aktívnej obrany. Ascod nič také nemá.

    • flanker.jirka
     10:49 29.12.2020

     Na fotografiích u tohoto článku má systém APS označovaný jako Iron Fist nebo Iron Wall, je to ta dvojice odpalovacích zařízení na zadní části věže, pod kterými jsou vidět malé ...Zobrazit celý příspěvek

     Na fotografiích u tohoto článku má systém APS označovaný jako Iron Fist nebo Iron Wall, je to ta dvojice odpalovacích zařízení na zadní části věže, pod kterými jsou vidět malé čtvercové antény radaru. Na první pohled to může připomínat pouzdra zadýmovacích granátů, ale ty jsou vidět v předu.
     https://www.armadninoviny.cz/d... Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     10:50 29.12.2020

     Zmínku o tom naleznete pod obrázkem zde
     https://www.monch.com/mpg/news...

     Zmínku o tom naleznete pod obrázkem zde
     https://www.monch.com/mpg/news...

  • SYN_
   20:39 02.01.2021

   Tak hlavním kanónem postřelovat PTŘS (navíc v terminální fázi) mi příjde jako poněkud scifi...

   Tak hlavním kanónem postřelovat PTŘS (navíc v terminální fázi) mi příjde jako poněkud scifi...

 • faraonamumu
  19:22 28.12.2020

  Po zavedení Lynxe v Maďarsku by mělo být jeho zavedení u nás automatické. Jako hlavní nevýhoda Lynxe bylo argumentováno, že ho nemá žádná armáda zavedena. Lynx je nejpokročilejší a ...Zobrazit celý příspěvek

  Po zavedení Lynxe v Maďarsku by mělo být jeho zavedení u nás automatické. Jako hlavní nevýhoda Lynxe bylo argumentováno, že ho nemá žádná armáda zavedena. Lynx je nejpokročilejší a nejperspektivnější ze všech třech kandidátů. Vítězství ASCODU by mohlo být jen z důvodu velkého lobbingu Strnada, nebo poměřováním pindíků (kanonu) komu se víc postaví :)Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   19:37 28.12.2020

   Poslední dobou se zdá že to k Lynxu stále víc směřuje.

   Poslední dobou se zdá že to k Lynxu stále víc směřuje.

  • PavolR
   19:41 28.12.2020

   Prvé dodávky Lynxov pre Maďarsko sú plánované na rok 2022, čiže v očakávanom čase českeho výberu (ak nedôjde k ďalšiemu posunu) ešte stále nebude zavedený v žiadnej armáde.

   Prvé dodávky Lynxov pre Maďarsko sú plánované na rok 2022, čiže v očakávanom čase českeho výberu (ak nedôjde k ďalšiemu posunu) ešte stále nebude zavedený v žiadnej armáde.

  • flanker.jirka
   09:18 29.12.2020

   faraonamumu Nic není automatické, evropské státy NATO se málokdy na něčem shodnou. Ve státech bývalého východního bloku panuje 31 let po revoluci stále větší unifikace výzbroje ...Zobrazit celý příspěvek

   faraonamumu
   Nic není automatické, evropské státy NATO se málokdy na něčem shodnou. Ve státech bývalého východního bloku panuje 31 let po revoluci stále větší unifikace výzbroje pořízené v době studené války, než u nově zaváděné techniky. U Lynxe se dá předpokládat i nejvyšší cena, která může být limitující. ASCOD může mít výhodu v tom, že existuje více verzí vozidel na stejném podvozku, což by mohlo unifikovat více vozidel pro brigádu.
   ... o CV 90 se v poslední době ani nikde nepíše.Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   14:56 29.12.2020

   Ta hlavní nevýhoda stále platí. Až se my snad rozhodneme, tak Maďarsko stále nebude mít Lynxe zavedené.

   Ta hlavní nevýhoda stále platí. Až se my snad rozhodneme, tak Maďarsko stále nebude mít Lynxe zavedené.

   • SYN_
    20:47 02.01.2021

    Otázka zda podepsanou smlouvu nepovažovat už za polovinu vlastnictví... jako stát se může cokoliv ale ta pravděpodobnost je dost malá (že by nakonec Maďarsko nemělo ve výzbroji ...Zobrazit celý příspěvek

    Otázka zda podepsanou smlouvu nepovažovat už za polovinu vlastnictví... jako stát se může cokoliv ale ta pravděpodobnost je dost malá (že by nakonec Maďarsko nemělo ve výzbroji Lynxe).
    Samozřejmě zkušensti ještě nebudou, ale tak pokud očekáváme praktické zkušenosti jinde před teprve vůbec podepsáním smlouvy (tedy cca. 5 let před prvnní dodávkou smysluplného počtu kusů, a nejspíš tak 10 let před dokončením celého množství) tak to holt nikdy moc aktuální model mít nebudeme... což se jistě projeví mj. na jeho kratší "trvanlivosti" ve výzbroji.
    Otázka samozřejmě je zda nějakých 5 let stojí za trochu rizika...Skrýt celý příspěvek

 • dexnom
  18:46 28.12.2020

  mě jen mrzí, že byť je to Komerční sdělení jak vyšité, autor se schovává za Redakce AN což je jak uvedeno ve vysvětlivkách. Autor který nehce být uveden = Anonym. Jako web který ...Zobrazit celý příspěvek

  mě jen mrzí, že byť je to Komerční sdělení jak vyšité, autor se schovává za Redakce AN což je jak uvedeno ve vysvětlivkách. Autor který nehce být uveden = Anonym.
  Jako web který se snaží být v současné konkurenci ten prestižní?
  Jako vážně vážně vážně? :OSkrýt celý příspěvek

 • Matesaax
  18:35 28.12.2020

  Opět článek o Ascodu a jeho úžasném kanonu co může střílet nahoru..už mi to přijde až trapné tyhle články.

  Opět článek o Ascodu a jeho úžasném kanonu co může střílet nahoru..už mi to přijde až trapné tyhle články.

  • CerVus
   23:29 28.12.2020

   Ještě by to chtělo vědět, jak to při těch předváděčkách střílelo. Aby to náhodou nebyl ten nejlepší od konce.

   Ještě by to chtělo vědět, jak to při těch předváděčkách střílelo. Aby to náhodou nebyl ten nejlepší od konce.

 • dexnom
  18:31 28.12.2020

  proč se mě "Redakce AN" snaží přesvědčit jak je GDELS ten správný? to musíte nahoru kucí ;)

  proč se mě "Redakce AN" snaží přesvědčit jak je GDELS ten správný? to musíte nahoru kucí ;)

 • Maulincio
  16:12 28.12.2020

  Každý měsíc alespoň jeden článek, aby se náhodou nezapomnělo...

  Každý měsíc alespoň jeden článek, aby se náhodou nezapomnělo...

Načítám diskuzi...