General Dynamics – globální partner pro český průmysl

General Dynamics – globální partner pro český průmysl
ASCOD II / GDELS (Zvětšit)

Mezi uchazeče o kontrakt na nová bojová vozidla pěchoty pro Armádu ČR náleží i společnost General Dynamics European Land Systems (GDELS), která nabízí vozidlo ASCOD 2. V této souvislosti může být zajímavé připomenout historii této firmy, její portfolio produktů a rovněž její už etablovanou spolupráci s českým obranným průmyslem. Od GDELS totiž pochází také kolové obrněnce Pandur II a významné zapojení českých značek do jejich produkce napovídá, že by případný výběr vozidla ASCOD 2 představoval další velký impuls pro spolupráci Česka s velice silným hráčem skutečně globálního formátu.

Od lodí, přes letadla až po pozemní techniku

Na světovém zbrojním trhu se pohybuje poměrně málo značek, které se mohou chlubit historií tak dlouhou a bohatou jako právě General Dynamics. Její dějiny sahají až do 19. století, neboť už roku 1899 byly v USA založeny loděnice Electric Boat, které se posléze staly významnými producenty ponorek pro americké námořnictvo. Důležitý zlom přišel v roce 1946, kdy byla od kanadské vlády koupena letecká firma Canadair, čímž byl zahájen proces rozšiřování výrobní nabídky. Původní název Electric Boat tedy záhy přestal odpovídat, takže firma byla roku 1952 přejmenována na General Dynamics. O rok později koupila dalšího velkého výrobce letadel, a to značku Convair. Mezi největší úspěchy firmy General Dynamics náleží stíhací letoun F-16, byť ten již nyní spadá do portfolia korporace Lockheed Martin. Do struktury GD určitou dobu patřila i značka Cessna, ale vedení firmy se posléze rozhodlo zaměřovat se hlavně na námořní a pozemní techniku. Byly tedy koupeny mj. loděnice Bath Iron Works a vojenské divize firem Chrysler a General Motors, čímž se do portfolia GD dostalo několik proslulých typů obrněnců včetně tanku M1 Abrams. Další důležitou akvizici představovala firma Force Protection, která se řadila mezi největší producenty obrněných vozidel kategorie MRAP, a proto korporace GD rozšířila svou nabídku i o tento druh pozemní techniky.


Santa Bárbara Sistemas; větší foto / GDELS

General Dynamics v Evropě

Už na počátku 21. století byla zahájena také expanze do Evropy. První krok byl učiněn v roce 2001, kdy společnost GD koupila od španělské vlády zbrojovku Santa Bárbara Sistemas. Poté následovala akvizice významné rakouské firmy Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug, která se spolu s předchozí zmíněnou značkou podílela na projektu bojového vozidla pěchoty ASCOD. To se tedy kompletně přesunulo do portfolia nově vzniklé nadnárodní firmy, která pak dostala název General Dynamics European Land Systems. Počínaje rokem 2004 patří do struktur této korporace rovněž prestižní švýcarská značka MOWAG. Další významné akvizice se odehrály v Německu, neboť společnost GDELS zakoupila jednak servisní podnik FWW Fahrzeugwerk a jednak železárny Eisenwerken Kaiserslautern (EWK). Ty dnes fungují pod názvem GDELS Bridge Systems a pokračují ve výrobě mostní techniky. Kromě toho značka GDELS vytvořila pobočky i v dalších třech evropských státech, kde získala významné dodavatelské kontrakty, a to v Česku, Dánsku a Rumunsku, a prostřednictvím mateřské firmy GD se angažuje rovněž ve Velké Británii. Firma General Dynamics UK se totiž před časem stala důležitým dodavatelem bojových vozidel právě pro armádu Velké Británie.


Britské vozidlo pro specialisty ARES; větší foto / GDELS

Oním výrobkem, díky němuž se společnost GD etablovala v ostrovním království, je zmíněné bojové vozidlo pěchoty ASCOD 2. Na jeho základě totiž byla vyvinuta „rodina“ obrněnců Ajax pro britské ozbrojené síly, které touto konstrukcí postupně nahradí několik zastaralých vozidel s různými účely. Původní typ ASCOD byl vytvořen pro armády Rakouska a Španělska, avšak exportní úspěch druhé generace označované jako ASCOD 2 do Británie prokázal, že reprezentuje povedenou konstrukci schopnou vyhovět i požadavkům dalších náročných klientů. Navíc se rýsuje další spektakulární úspěch, neboť do spektra uživatelů designu ASCOD se může zařadit i US Army. Nástupcem dnešního bojového vozidla pěchoty M2 Bradley by se mohla stát některá z variant typu Griffin III, jenž je založený na vozidle Ajax, a mezi favority na nový lehký tank americké armády patří jeho další obměna jménem Griffin II. Právě z konstrukce Ajax vychází rovněž exportní vozidlo ASCOD 2, které společnost GDELS nabízí i české armádě. Byly vytvořeny dvě obměny, které se označují jako ASCOD 35 a ASCOD 42, kde čísla uvádějí nejvyšší bojovou hmotnost v tunách. O potenciálu této konstrukce vypovídá mj. fakt, že ASCOD 42 je nabízen i v podobě lehkého tanku, jenž je vyzbrojen věží Leonardo Hitfact se 120mm kanonem.


Britské obrněné vyprošťovací vozidlo ATLAS; větší foto / GDELS

Díky akvizici rakouské zbrojovky Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug získala firma GDELS do svého portfolia rovněž kolový obrněný transportér Pandur. Původní šestikolová varianta se nachází ve výzbroji Belgie, Kuvajtu, Rakouska, Slovinska a USA, zatímco osmikolovou verzi Pandur II už používají ozbrojené síly Česka, Portugalska a Rakouska; dalším provozovatelem by se měla stát Indonésie. Z výrobního programu španělské firmy Santa Bárbara Sistemas byl do nabídky GDELS převeden dělostřelecký systém SIAC, což je samojízdná houfnice kalibru 155 mm. Obrovské posílení pak přinesla akvizice firmy MOWAG, protože firma GDELS tak do nabídky zařadila mimořádně úspěšný kolový transportér Piranha, jehož různé varianty byly zařazeny do služby v téměř dvou desítkách států včetně Brazílie, Dánska, Kanady, Rumunska, Saúdské Arábie, Švédska a USA. Kromě toho se ve Švýcarsku vyrábí terénní automobil Duro a obrněnec Eagle, jehož současná podoba využívá podvozek Duro (dřívější byly postaveny na šasi HMMWV). Také Eagle již dosáhl exportních úspěchů, protože vedle Švýcarska slouží též v Dánsku a Německu. Pro úplnost se dá zmínit ještě nabídka mostních systémů od společnosti GDELS Bridge Systems, jež dodává mimořádně široké spektrum mobilních útočných a jiných vojenských mostů o nosnosti mezi 100 kg a 100 tunami.


Pandur II s věží Samson; větší foto / TDV

Vozidla Pandur II pro AČR

Česká republika v roce 2006 podepsala smlouvu na 199 kolových vozidel Pandur II, toto číslo však bylo v roce 2008 zredukováno na 107 exemplářů, což je počet, který Armáda ČR posléze skutečně získala. Jelikož česká strana požadovala i silné zapojení domácího průmyslu, hledala zbrojovka GDELS lokální partnery pro spolupráci. Tím prvním se stal státní podnik VOP CZ, kde od roku 2009 probíhala finální montáž oněch 90 kusů (prvních 17 exemplářů bylo vyrobeno v rakouském podniku GDELS-Steyr). Česká armáda navíc požadovala i některé speciální varianty tohoto vozidla, a proto se VOP CZ podílel také na vývoji velitelské, průzkumné, ženijní a zdravotnické verze obrněnce Pandur II. Do realizace programu se ovšem zapojily i další české firmy, např. společnost Meopta, která dodala systémy denního a nočního vidění, či značka DICOM, která pro vozidla vyrobila radiostanice. Zásadní zlom ovšem přišel v roce 2015, kdy společnost GDELS uzavřela smlouvu o strategickém partnerství se skupinou Czechoslovak Group v rámci programu Pandur II. Skupina CSG tak získala práva na výrobu a údržbu těchto vozidel pro Armádu ČR a rovněž pro další evropské a asijské země. Vedle toho se značně rozšířila spolupráce s jinými českými firmami.


Pandury KOVS; větší foto / TDV

Souvisí to především se záměrem české armády pořídit dalších 20 vozidel Pandur II v nových variantách, a to velitelsko-štábní (KOVVŠ) a spojovací (KOVS). Ty již reprezentují výsledky ryze českého vývoje a vedle zlepšení některých parametrů základní konstrukce (mj. odolnosti vůči výbušným hrozbám) přinášejí zejména široké spektrum účelového vybavení, jež pochází vesměs od českých značek. Hlavním dodavatelem je závod Tatra Defence Vehicle a vedle něj se v projektu angažuje rovněž dvanáct dalších domácích subjektů. Své angažmá opakuje firma Meopta, dále jsou to mj. firmy B.O.I.S. Filtry (maskovací prostředky), Letecké přístroje Praha (některé vnitřní systémy), Optokon (datové sítě a optické kabely), Ray Service (kabely), Retia (design a produkce účelových nástaveb) nebo URC Systems (rušičky a výsuvné antény). Také je třeba dodat, že některé z těchto firem se již posunuly na vyšší úroveň, protože kromě účasti v dodávkách vozidel Pandur II získaly pozici subdodavatelů pro korporaci General Dynamics v rámci dalších zakázek na mezinárodním trhu. Angažmá GDELS na českém trhu tak výrazně přesahuje formát, který původně požadovala česká strana jako podmínku dodávek, a dokazuje dlouhodobý zájem této společnosti hledat nové partnery.


Výroba Pandurů v Tatra Defence Vehicle ;větší foto / TDV

Spojení GDELS a Česko s perspektivami

Společnost Tatra Defence Vehicle se totiž stala vlastně jediným výrobcem obrněnců Pandur II na světě, což prokazuje rovněž její zapojení do kontraktů s Indonésií. Ta v roce 2016 uzavřela s korporací GDELS smlouvu týkající se dodávek mostních systémů, ovšem součástí kontraktu bylo také několik vozidel Pandur II ve velitelské modifikaci. O posilování spolupráce GDELS s českým průmyslem mnoho vypovídá i fakt, že některé z objednaných mostních systémů jsou postaveny na podvozcích nákladních automobilů Tatra. Vedle toho si Indonésie také zapůjčila čtyři vozidla Pandur II ve třech různých obměnách a podrobila je náročným zkouškám. V roce 2017 se tyto obrněnce dokonce objevily na přehlídce. Probíhaly rozhovory o dodávkách, popř. i o licenční výrobě, ovšem výsledku bylo dosaženo až v dubnu 2019, kdy Indonésie podepsala smlouvu na prvních 22 exemplářů pod názvem Cobra 8×8. Finální montáž zajistí místní firma PT Pindad, komponenty se však budou vyrábět v Česku. Indonésie by mohla získat celkem až 250 obrněnců Pandur II a dalším zájemcem jsou údajně Filipíny, v každém případě se však dá očekávat velmi významné zapojení českého průmyslu. Ten se již koneckonců podílí rovněž na dalších dodávkách, které zbrojovka GDELS realizuje.


ASCOD jako mostní vozidlo; větší foto / GDELS

Značka Ray Service totiž dodává kabely a rozvodné jednotky pro kolové obrněné transportéry Piranha V pro armády Dánska a Rumunska, kdežto firma Meopta produkuje přístroje denního a nočního vidění do transportérů Pandur pro Kuvajt. Obě firmy se tedy již zařadily do řetězce subdodavatelů GDELS a lze předpokládat jejich zapojení také do dalších zakázek. Ostatně již nyní se nalézají komponenty české výroby též v pásovém obrněnci ASCOD 2, který užívá mj. přední a zadní světla od firmy Ray Service, která v roce 2019 podepsala s GDELS strategické partnerství. V rámci výběrového řízení na nová bojová vozidla pěchoty česká strana požaduje, aby nejméně 40 % zakázky získal český průmysl. Firma GDELS tedy pokračuje ve spolupráci s podnikem VOP CZ, kde bude s největší pravděpodobností probíhat finální montáž vozidel, a chce zapojit i další místní značky. Podepsala např. dohodu s firmou Retia, která může dodávat různé senzorové, spojovací a výpočetní přístroje. Firmy skupiny CSG by mohly vyrábět i celé střelecké věže podle licence izraelské zbrojovky Elbit. Je třeba zdůraznit, že program ASCOD je už z podstaty a od počátku mezinárodní, takže přenos technologií a zapojení místních firem představují pro GDELS zcela samozřejmé postupy, což aktuálně demonstruje rovněž realizace výrobního programu vozidel Ajax pro britskou armádu.


Mostní vozidlo na podvozku vozidla Piranha V; větší foto / GDELS

O budování vazeb s domácím průmyslem se logicky snaží všichni uchazeči o dodávku nových bojových vozidel pro Armádu ČR, ovšem zásadní výhodou společnosti GDELS je skutečnost, že se v tomto směru již může chlubit i rozsáhlými reálnými výsledky. Průběh projektu vozidel Pandur II je názorným příkladem zapojení českých značek, jež tak zahájily kooperaci s firmou GDELS, v níž vesměs úspěšně pokračují. Dvě nejnovější varianty vozidla Pandur II se již dají charakterizovat jako výsledky českého vývoje a výroby, jelikož zapojení domácích firem bylo pro jejich vznik zcela zásadní. Společnost GDELS uzavřela i strategické dohody o spolupráci, takže se některé české firmy staly jejími partnery nebo subdodavateli, jak demonstrují případy značek Tatra Defence Vehicle, Ray Service či Meopta, které se již podílejí také na dodávkách GDELS pro zahraniční zákazníky. Se stejným postupem se samozřejmě počítá též pro bojová vozidla pěchoty, jestliže se Armáda ČR rozhodne pro typ ASCOD 2. Díky již vybudovaným i perspektivním vazbám firmy GDELS s domácím průmyslem se tak českým podnikům mohou otevřít cesty k mnoha vysoce lukrativním zakázkám.

Nahlásit chybu v článku


Související články

EXCALIBUR ARMY uzavřela strategické partnerství s General Dynamics

V lednu 2015 uzavřela společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. dohodu o spolupráci s  nadnárodním ...

Společnost General Dynamics European Land Systems podporuje armádní Memoriál Davida Beneše

V polovině července se konal již třetí ročník soutěže zdatnosti nazvané Memoriál Davida Beneše. ...

Program vozidel PIRANHA 5 pro Rumunsko – společnost General Dynamics European Land Systems dosáhla důležitého milníku

Bukurešť (Rumunsko) – společnost General Dynamics European Land Systems (GDELS) dosáhla důležitého ...

General Dynamics potvrdila nabídku pro australský program LAND 400 Phase 3

Společnost General Dynamics Land Systems – Australia (GDLS-A) 3. dubna 2019 potvrdila, že dodala ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Rase
  18:50 28.11.2019

  Zatím jen strohá vizualizace tanku budoucnosti od Rheinmetallu (více viz odkaz dole). Osobně mi přijde, že jde o dost snížený podvozek vozidla Lynx KF41 s patrně bezosádkovou věží ...Zobrazit celý příspěvek

  Zatím jen strohá vizualizace tanku budoucnosti od Rheinmetallu (více viz odkaz dole). Osobně mi přijde, že jde o dost snížený podvozek vozidla Lynx KF41 s patrně bezosádkovou věží a kanónem ráže 130 mm. Zajímavé bude uložení pohonu. Hnací kolo je totiž usazené v přední části, ale v zádi je něco jako filtry. Dost možná půjde o nějaký hybrid nebo tak něco. I samotné usazení osádky je zajímavé - osobně bych si tipl, že 2-3 lidé vedle sebe, spíš ale méně. Samotný koncept zajímavý i v tom, že Rheinmetall má hrát v programu MCGS menší roli, než by rádi, tak bych se ani nedivil, pokud by třeba za rok představili vlastní tank budoucnosti (zatím třeba jen pojízdnou maketu 1:1). Rheinmetall je v tomhle hodně schopný a dokáží zamakat na marketingu.

  http://www.palba.cz/album/albu...

  https://www.dom1n.com/newsy/no... Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   12:29 29.11.2019

   Minimálne dvaja vedľa seba iste budú, ale čo je asi najzaujímavejšie, absentujú poklopy. Posádka nastupuje zozadu, čiže je na tom istom základe s minimálnymi úpravami urobiť ťažké ...Zobrazit celý příspěvek

   Minimálne dvaja vedľa seba iste budú, ale čo je asi najzaujímavejšie, absentujú poklopy. Posádka nastupuje zozadu, čiže je na tom istom základe s minimálnymi úpravami urobiť ťažké IFV (ala Merkava/Namer).Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    16:58 29.11.2019

    Spíš to bude naopak a ono těžké BVP už existuje - LYNX.

    Spíš to bude naopak a ono těžké BVP už existuje - LYNX.

 • Molle
  08:11 28.11.2019

  Copak se nám tu peče? :)
  Když budou servisovat Samsony,Lance 2 asi nebude ...

  https://www.facebook.com/49345...

  Copak se nám tu peče? :)
  Když budou servisovat Samsony,Lance 2 asi nebude ...

  https://www.facebook.com/49345...

  • Molle
   08:13 28.11.2019

   Oprava RCWS 30

   Oprava RCWS 30

  • Scotty
   14:09 28.11.2019

   Co má společného servisní smlouva na Pandury s věží budoucího PBVP? Pokud myslíte že by se měnila věž přímo na Panduru za Lance 2 tak to určitě ne. To nejlepší v co lze doufat bude ...Zobrazit celý příspěvek

   Co má společného servisní smlouva na Pandury s věží budoucího PBVP? Pokud myslíte že by se měnila věž přímo na Panduru za Lance 2 tak to určitě ne. To nejlepší v co lze doufat bude jejich úprava podle návrhu VVÚ.Skrýt celý příspěvek

   • Molle
    19:56 28.11.2019

    Myšleno tak,že když dokážou servisovat izraelskou věž na Panduru,dokážou i na Ascodu.
    Nebude je nutit řešit a servisovat novou věž Lance2.

    Myšleno tak,že když dokážou servisovat izraelskou věž na Panduru,dokážou i na Ascodu.
    Nebude je nutit řešit a servisovat novou věž Lance2.

    • Scotty
     20:25 28.11.2019

     Věž Samson vyrábí zbrojovka Rafael, kdežto věz instalovaná na ASCOD 2 bude patrně MT30 Mk2 od firmy ELBIT. To znamená stejně zavedení zázemí pro novou věž a je úplně jedno jestli ...Zobrazit celý příspěvek

     Věž Samson vyrábí zbrojovka Rafael, kdežto věz instalovaná na ASCOD 2 bude patrně MT30 Mk2 od firmy ELBIT. To znamená stejně zavedení zázemí pro novou věž a je úplně jedno jestli to bude německá Lance2 nebo izraelská MT30 Mk2.Skrýt celý příspěvek

 • Jiří Vojáček
  21:27 26.11.2019

  Co myslíte, jak dlouho se ještě bude hrát ta hra na to, že účastníkem tendru je americká zbrojovka General Dynamics a nikoli česká Czechoslovak Group, která pro ČR vlastní na ASCOD ...Zobrazit celý příspěvek

  Co myslíte, jak dlouho se ještě bude hrát ta hra na to, že účastníkem tendru je americká zbrojovka General Dynamics a nikoli česká Czechoslovak Group, která pro ČR vlastní na ASCOD licenci a kterou vlastní miliardář Strnad, známý svým napojením na řadu českých politiků?Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   21:40 26.11.2019

   Účastníkem tendru je evropská GDELS. Její vlastník je sice za oceánem, ovšem měla by být považována spíš za evropskou zbrojovku. Ve výsledku je úplně jedno kdo vlastní licenci, ...Zobrazit celý příspěvek

   Účastníkem tendru je evropská GDELS. Její vlastník je sice za oceánem, ovšem měla by být považována spíš za evropskou zbrojovku. Ve výsledku je úplně jedno kdo vlastní licenci, hlavní úlohu má mít stejně VOP CZ.Skrýt celý příspěvek

   • Jiří Vojáček
    09:09 27.11.2019

    GDELS je pouze schránka, práce budou vykonávány a peníze poputují na účty Czechoslovak group, to zaprvé. Zadruhé VOP je „integrátorem”. To znamená, že zpracuje projektovou ...Zobrazit celý příspěvek

    GDELS je pouze schránka, práce budou vykonávány a peníze poputují na účty Czechoslovak group, to zaprvé. Zadruhé VOP je „integrátorem”. To znamená, že zpracuje projektovou dokumentaci, ale veškeré práce při výrobě, servisu a modernizacích se budou realizovat výhradně prostřednictvím CSG.Skrýt celý příspěvek

    • Rosik
     10:39 27.11.2019

     Ví se s jakou verzi Ascod nabídli do tendru na bvp. Jestli tu lehčí 35 nebo těžší 42ku

     Ví se s jakou verzi Ascod nabídli do tendru na bvp. Jestli tu lehčí 35 nebo těžší 42ku

     • Scotty
      14:01 27.11.2019

      Podmínky tendru může splnit jen ASCOD 42.

      Podmínky tendru může splnit jen ASCOD 42.

    • Scotty
     13:59 27.11.2019

     Jiří Vojáček Myslím že nemáte pravdu, viz. citace z armádního vebu: /15. Proč chceme využít výhradně státní podnik k zabezpečení celého životního cyklu? Vojenský opravárenský ...Zobrazit celý příspěvek

     Jiří Vojáček
     Myslím že nemáte pravdu, viz. citace z armádního vebu:
     /15. Proč chceme využít výhradně státní podnik k zabezpečení celého životního cyklu?
     Vojenský opravárenský podnik CZ, státní podnik, zaručí zapojení českých firem. Servis bude zajištěn okamžitě, jakmile bude potřeba. Podnik zároveň dovede vozidla i patřičně modernizovat podle budoucích požadavků armády. Má na to potřebné zaměstnance i technologie. Je to státní podnik Ministerstva obrany. Jeho základní úkolem je chránit naše bezpečnostní zájmy.

     16. Proč chceme licenci?
     Poučili jsme se z minulosti. Reagujeme tak na zkušenosti z jiných projektů. Servis nebo modernizace budou tak plně pod kontrolou Ministerstva obrany. Licence je součástí ceny celého kontraktu. Bude tedy i velmi dobrým nástrojem pro vyjednávání uchazečů o konečné ceně ve férové konkurenční soutěži./

     Státu je úplně jedno komu poputují peníze jestli GDELS nebo Tatra defence. Ovšem představa že tak důležitou zakázku jako je tato svěří gigant GDELS v podstatě garážové firmě Tatra defence je dost naivní.Skrýt celý příspěvek

  • technik
   22:13 26.11.2019

   To že v tom má prsty Strnad se ví od začátku. To že zastupuje gdels je taky známá věc tak co řešíte? Osobně ho v lásce nemám ale to že využil debility jistých armádních procesů a ...Zobrazit celý příspěvek

   To že v tom má prsty Strnad se ví od začátku. To že zastupuje gdels je taky známá věc tak co řešíte? Osobně ho v lásce nemám ale to že využil debility jistých armádních procesů a napakoval se je ukázka jeho obchodních schopnosti a asi nejsou spatne když vytahuje podniky z dluhu. Každopádně s jeho podniky a beru teď lidský přístup problém nemám, Tatra, tdv na pohodu což se nedá říct o některých VOP coz je velmi smutne.Skrýt celý příspěvek

   • Jiří Vojáček
    09:13 27.11.2019

    Až někdy pojedete po rozbité D1, až vaši prarodiče budou žehrat na malý důchod, až zjistíte, že ve vaší okresní nemocnici nikoho neošetří v noci, protože nemají na noční směny ...Zobrazit celý příspěvek

    Až někdy pojedete po rozbité D1, až vaši prarodiče budou žehrat na malý důchod, až zjistíte, že ve vaší okresní nemocnici nikoho neošetří v noci, protože nemají na noční směny lékařů, vzpomeňte si, prosím, na tenhle svůj příspěvek.

    Ono „mít obchodní schopnosti” u lidí, co sponzorují půlku politické scény může v tendru za 50 000 000 000,- znamenat vesrze jen jedno jediné.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:30 27.11.2019

     Většina těch problémů ale není kvůli nedostatku peněz. Zdravotnictví máme jedno z nejlepších v Evropě, ba na světě, určitě o řád lepší než u sousedů v Polsku nebo Slovensku. ...Zobrazit celý příspěvek

     Většina těch problémů ale není kvůli nedostatku peněz. Zdravotnictví máme jedno z nejlepších v Evropě, ba na světě, určitě o řád lepší než u sousedů v Polsku nebo Slovensku. Dálnice se staví pomalu to je fakt, ale není to nedostatkem peněz, kromě toho kolony jsou na dálnicích všude po Evropě, bohužel neplatí rovnice, že přidáním další dálnice se zlepší průjezdnost. Já bych CSG tu výrobu BVP přál, nemyslím si, že tam za každou cenu musí být korupce.Skrýt celý příspěvek

     • Jiří Vojáček
      10:29 27.11.2019

    • technik
     09:48 27.11.2019

     Pokud máte tak dobre info o sponzoringu csg politické scény jistě i víte kolik na daních tento podnik odvádí a kolik by odváděli dříve krachující podniky jako Tatra a podobně. Já ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud máte tak dobre info o sponzoringu csg politické scény jistě i víte kolik na daních tento podnik odvádí a kolik by odváděli dříve krachující podniky jako Tatra a podobně. Já rozhodně netvrdím že je csg svaté, ale oni jen využili toho co systém umožnil.Skrýt celý příspěvek

     • Jiří Vojáček
      10:28 27.11.2019

      Chápu to úplně správně, že hájíte korupci?

      Chápu to úplně správně, že hájíte korupci?

     • technik
      11:22 27.11.2019

      To chápete špatně jako víc věcí. Nebo snad někde tvrdím že jim to schvalují? Osobně bych si netroufl na veřejném fóru někoho obviňovat z korupce pokud nemám důkazy, pokud bych je ...Zobrazit celý příspěvek

      To chápete špatně jako víc věcí. Nebo snad někde tvrdím že jim to schvalují? Osobně bych si netroufl na veřejném fóru někoho obviňovat z korupce pokud nemám důkazy, pokud bych je měl předal bych je orgánům činným v trestním řízení. Předpokládám že jste tak učinil a pokud ne jen blbe tlachate. To že využili systém a rozpoznali co do budoucna bude trh chtít je snad nelegální?Skrýt celý příspěvek

 • Cami
  19:26 26.11.2019

  Navzdory časté PR masáži ze strany některých z uchazečů v tendru na dodávku BVP pro AČR se MO do rozhodnutí moc nehrne. Není se co divit, oni ti uchazeči se svými produkty v ...Zobrazit celý příspěvek

  Navzdory časté PR masáži ze strany některých z uchazečů v tendru na dodávku BVP pro AČR se MO do rozhodnutí moc nehrne. Není se co divit, oni ti uchazeči se svými produkty v tenrech jinde ve světě v poslední době úspěchy příliš nesklízejí.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   19:28 26.11.2019

   jediný neúspěšný kandidát už odstoupil. Ascod zabodoval v Británii, Lynx bojuje o Austrálii, CV90 je rozšířená až až.

   jediný neúspěšný kandidát už odstoupil. Ascod zabodoval v Británii, Lynx bojuje o Austrálii, CV90 je rozšířená až až.

   • Cami
    13:57 28.11.2019

    Obávám se, že jste ne zrovna pozorně četl můj komentář, tak ještě jednou a polopatě: 1. BAE Systems se svým CV90 v POSLEDNÍ DOBĚ přesněji za více než 10 let nezískal jediného ...Zobrazit celý příspěvek

    Obávám se, že jste ne zrovna pozorně četl můj komentář, tak ještě jednou a polopatě:
    1. BAE Systems se svým CV90 v POSLEDNÍ DOBĚ přesněji za více než 10 let nezískal jediného nového zákazníka.
    2. GDELS se svým Ascodem v POSLEDNÍ DOBĚ uspěl pouze ve Velké Británii, přičemž tamnější armáda si nechává vyrábět verzi, která pro AČR ani není nabízena, viz články zde.
    3. Označení, že Lynx bojuje o Austrálii není moc věrohodné, on tam prostě zbyl s favoritem K21/AS21 poté, co hned v prvním kole vyřadili naprosté outsidery jako Ascod a CV90...Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     14:15 28.11.2019

     Ony bojová vozidla pěchoty se zrovna neprodávají jak housky na krámě, že. Takže to vůbec nic neznamená. Jací jsou podle vás tedy ideální kandidáti, kteří by se o zakázku měli ...Zobrazit celý příspěvek

     Ony bojová vozidla pěchoty se zrovna neprodávají jak housky na krámě, že. Takže to vůbec nic neznamená.
     Jací jsou podle vás tedy ideální kandidáti, kteří by se o zakázku měli ucházet? Jaké společnosti jsou podle vás poslední době úspěšnější?Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      21:58 28.11.2019

      Paradoxně se v poslední době těch tendrů na nová BVP sešlo velmi hodně: USA, Austrálie, ČR, Maďarsko, myslím že i Chorvatsko, a další země na Balkáně. Taky Katar atd. Poláci si ...Zobrazit celý příspěvek

      Paradoxně se v poslední době těch tendrů na nová BVP sešlo velmi hodně:
      USA, Austrálie, ČR, Maďarsko, myslím že i Chorvatsko, a další země na Balkáně. Taky Katar atd. Poláci si kuchtí vlastní a zbytek se uvidí. Slovensko minimálně nad novým BVP uvažuje.
      Reálně se ukazuje, že nabídka je sice velká, ale už docela fousatá. Fungl nové stroje jsou pak řekněme nevyzkoušené. Celkově bude zajímavé sledovat, zda budou v tendru vítězit evoluce starých mašin, nebo fungl nově navrhnuté stroje.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:55 28.11.2019

      Tendrů které probíhají nebo pravděpodobně brzy začnou je opravdu dost. Ovšem těch rozhodnutých moc není, takže usuzovat které sploečnosti jsou úspěšné a které ne zatím moc nejde. ...Zobrazit celý příspěvek

      Tendrů které probíhají nebo pravděpodobně brzy začnou je opravdu dost. Ovšem těch rozhodnutých moc není, takže usuzovat které sploečnosti jsou úspěšné a které ne zatím moc nejde. Pokud jde o český tendr tak každý z účastníku nabízí vozidlo které ná své slabé i silné stránky a vyložený outsider mezi nimi není.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      12:39 29.11.2019

      Rase: Ako sa podarilo dať slová Maďarsko a tender do jednej vety? :-D Najpravdepodobnejšie je, že proste kúpia IFV od Turkov cez sprostredkovateľskú firmu HT Division, hospodársky ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase: Ako sa podarilo dať slová Maďarsko a tender do jednej vety? :-D Najpravdepodobnejšie je, že proste kúpia IFV od Turkov cez sprostredkovateľskú firmu HT Division, hospodársky prepojenú na Orbánovu rodinu, ako to urobili v prípade 4x4.Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      19:14 29.11.2019

      PavolR: jaké ale turecké vozidlo připadá v úvahu? Tulpar (od Otokaru) je taková klasika, ale tureckého původu je i Kaplan (od FNSS), nebo hodně zajímavý Khoran (od Aselsan) - na ...Zobrazit celý příspěvek

      PavolR:
      jaké ale turecké vozidlo připadá v úvahu? Tulpar (od Otokaru) je taková klasika, ale tureckého původu je i Kaplan (od FNSS), nebo hodně zajímavý Khoran (od Aselsan) - na obrázku:

      https://www.armyrecognition.co... Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      20:22 29.11.2019

      Rase: Orbánom protežovaný turecký oligarcha Adnan Polat má prepojenie na Nurol Holding, ktorého dcérskou spoločnosťou je ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase: Orbánom protežovaný turecký oligarcha Adnan Polat má prepojenie na Nurol Holding, ktorého dcérskou spoločnosťou je FNSS:
      https://www.valaszonline.hu/20...
      Aj Suat Gökhan Karakus, ktorý figuruje pod sprostredkovaním predaja tureckých 4x4 je práve Polatovým človekom: https://444.hu/2019/10/22/mesz... Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   20:44 26.11.2019

   Obávám se že teď je sekce akvizic na MO vytížená na projektech které chtějí uzavřít ještě do konce roku. U BVP nejspíš stále probíhá posuzování podaných nabídek a celý akviziční ...Zobrazit celý příspěvek

   Obávám se že teď je sekce akvizic na MO vytížená na projektech které chtějí uzavřít ještě do konce roku. U BVP nejspíš stále probíhá posuzování podaných nabídek a celý akviziční proces je zhruba v polovině.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:39 26.11.2019

  Myslíte, že je možné pořídit Ascod s jinou věží, řekněme Lance od Rheinmetallu? Pro GDELS nebyl problém osadit Lance na Pandur portugalské námořní pěchoty. U nás se ale prezentují ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslíte, že je možné pořídit Ascod s jinou věží, řekněme Lance od Rheinmetallu? Pro GDELS nebyl problém osadit Lance na Pandur portugalské námořní pěchoty. U nás se ale prezentují jen s věží izraelskou.Skrýt celý příspěvek

  • technik
   19:25 26.11.2019

   Určitě. Vše je jen na zadavateli co si vyžádá, samozřejmě to musí umožňovat proveditelné technické řešení. Otázkou je zda někdo jiný by měl zájem se podílet na modernizaci ale ...Zobrazit celý příspěvek

   Určitě. Vše je jen na zadavateli co si vyžádá, samozřejmě to musí umožňovat proveditelné technické řešení. Otázkou je zda někdo jiný by měl zájem se podílet na modernizaci ale stejně je to jen vlhky sen, výměna věži by byla neskutečná petelice. Nehledě na to co s těmi 100 kusy rcws, některé nemají ani 1000 ran a jsou jak nové.Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    21:05 26.11.2019

    Nemyslel jsem hned osazovat Lance na náš Pandur .)) Spíš jen uvažuju nad tím, že když MO nebude chtít koupit celý Lynx KF41 jako budoucí BVP, zda by nebyl zájem osadit Ascod raději ...Zobrazit celý příspěvek

    Nemyslel jsem hned osazovat Lance na náš Pandur .)) Spíš jen uvažuju nad tím, že když MO nebude chtít koupit celý Lynx KF41 jako budoucí BVP, zda by nebyl zájem osadit Ascod raději věží Lance 2 než tou podivnou MT30MK2 od Elbit Systems. Přeci jen Rheinmetall má zájem Lance 2 vyrábět v ČR, což by mohlo mít i exportní potenciál. MT30MK2 žádný potenciál nemá, tu si vyrábějí doma už i Rumuni :-)Skrýt celý příspěvek

    • RiMr71
     02:49 27.11.2019

     Rase, to "už i Rumuni" zní z ČR vzhledem k jejich akceleraci nejen ve vyzbrojování v posledních letech trošku víš co... :)

     Rase, to "už i Rumuni" zní z ČR vzhledem k jejich akceleraci nejen ve vyzbrojování v posledních letech trošku víš co... :)

     • Rase
      19:37 27.11.2019

      to bylo jen takové povzdechnutí a rýpnutí si do neschopnosti našeho MO :-) Osobně fandím všem státům, kde se daří obměňovat zastaralou techniku. V tomhle nás už předběhl kde kdo ...Zobrazit celý příspěvek

      to bylo jen takové povzdechnutí a rýpnutí si do neschopnosti našeho MO :-)
      Osobně fandím všem státům, kde se daří obměňovat zastaralou techniku. V tomhle nás už předběhl kde kdo a to i v případě menších států než ČR :(Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...