Generálka Kročová: Hlavně jde o to, jaký jste člověk

Generálka Kročová: Hlavně jde o to, jaký jste člověk
Brigádní generálka Zuzana Kročová / archív autora (Zvětšit)

Brigádní generálka Zuzana Kročová byla na funkční čtyřleté období do funkce rektorky-velitelky Univerzity obrany jmenována prezidentem republiky v červenci 2020. Generálka v novém rozhovoru pro Armádní noviny mimo jiné připomněla znepokojivý celospolečenský trend – klesající zájem o technické obory.

Ve druhé polovině května uplynul rok od okamžiku, kdy Vás prezident republiky Miloš Zeman povýšil do hodnosti brigádní generálky. Jak hodnotíte rok vašeho působení v tak vysoké hodnosti?
Hodnost brigádní generálky je spjata s funkcí rektorky-velitelky, takže získání této hodnosti nijak významně neovlivnilo moji práci. Co se týče mého působení jako rektorky, tak v prvním roce, kdy jsem byla panem prezidentem jmenována do funkce, se podařilo realizovat významný bod mého volebního programu – změnit atmosféru na univerzitě a dosáhnout toho, že rektorát a kvestura jsou službou pro akademické pracovníky. V uplynulém roce se podařilo v mnoha případech najít cestu, jak řešit legislativní komplikace Univerzity obrany jako státní vysoké školy, na kterou se vztahuje zákon o vysokých školách, zákon o vojácích z povolání a zákon o státní správě, které nejsou v mnoha případech kompatibilní.

Zvýšil se zájem o studium na Univerzitě obrany v souvislosti s probíhající brutální agresivní válkou Ruska proti Ukrajině?  
V současné době ještě nemáme na fakultách uzavřené příjímací řízení, ale podle počtu podaných přihlášek lze konstatovat, že jsme zvýšený zájem o studium nezaznamenali. U technických oborů naopak došlo k poklesu oproti loňskému roku, kdy jsme naopak zaznamenali zvýšený zájem. V případě nízkého zájmu o studium technických oborů však jde o pokračující celospolečenský problém, se kterým se potýkají všechny vysoké školy technického zaměření. Pokud vypuknutí války na Ukrajině mělo na počet podaných přihlášek ke studiu na vojenské vysoké škole motivující dopad, tak rozhodně ne tak pozitivní, jako tomu bylo v prvním období u Aktivních záloh.

Na bývalé Vojenské akademii Antonína Zápotockého působila nepochybně i za komunismu řada špičkových odborníků. Byla VAAZ již tehdy v něčem unikátní, výjimečná?
Na bývalé VAAZ působila především v 60. letech, ale do určité míry i v 70. a 80. letech řada odborníků, kteří představovali tuzemskou i evropskou špičku v takových oborech, jakými jsou např. konstrukce ručních zbraní, automobilní technika, vývoj a technologie zpracování nových materiálů, radiotechnika, raketové systémy a kybernetika. Řada specialistů z VAAZ byla vysílána na odbornou a metodickou pomoc do rozvojových zemí a na školení odborníků zahraničních armád a podniků zbrojního průmyslu. Šlo o tzv. spřátelené země, mezi jaké tehdy patřily např. Kuba, Vietnam, Egypt nebo Jižní Jemen. Je pochopitelné, že učitelé odborných předmětů a techničtí specialisté z VAAZ byli po roce 1968 postiženi nastupující normalizací a řada z nich musela vysoké vojenské školství opustit. Ráda bych se ovšem zmínila i o významném progresivním vývoji ve společenských vědách na VAAZ ve 2. polovině 60. let. V tomto období se VAAZ stala jedním z hlavních center reformního myšlení v Československu v takových oborech jako ekonomie, historie, filosofie, vznikající politologie a další. Jednou z největších osobností mezi pedagogy VAAZ byl plk. doc. Vítězslav Gardavský, filozof, spisovatel a dramatik, mj. autor knih „Fenomén Německo“ nebo „Bůh není zcela mrtev“. S velkým ohlasem se setkala i publikace „Evropská myšlenka a problémy války a míru“ od plk. doc. Antonína Goňce.


Generálka Zuzana Kročová / archív autora

V čem spočívá hlavní rozdíl mezi někdejší VAAZ a nynější Univerzitou obrany?
Vojenská akademie Antonína Zápotockého byla technicky zaměřená vysoká škola, zatímco Univerzita obrany zabezpečuje vzdělávání širokého specializačního rozsahu. Na Fakultě vojenského leadershipu jsou připravováni hlavně budoucí velitelé, velitel mechanizovaných a tankových jednotek, průzkumníci, dělostřelci, ženisté, chemici, logisté, zpravodajci, ale také specialisté v oblasti řízení finančních a personálních zdrojů. Fakultu vojenských technologií končí inženýři strojaři, elektroinženýři, se specializací v oblastech letectví, zbraně a munice, dále ženisté, geologové a meteorologové; máme i studenty v oborech kybernetické bezpečnosti, informačních technologií a spojaře. Fakulta vojenského zdravotnictví připravuje vojenské lékaře, záchranáře, farmaceuty a dentisty.

K absolventům univerzity patří kromě jiných také generálové Jiří Šedivý, Karel Řehka, Petr Pavel, Vlastimil Picek či Andor Šándor. Je mezi těmito velmi výraznými osobnostmi i nějaký zahraniční absolvent, který pak ve své vlasti udělal velkou kariéru?
Ano, pokud budeme za absolventy univerzity považovat i absolventy předchůdců současné školy. Snad za všechny bych mohla zmínit pana Filipe Jacinto Nyusi, který absolvoval brněnskou Vojenskou akademii v roce 1990 v oboru strojního inženýrství. Doma se vypracoval do pozice ministra obrany Mosambiku, kterou zastával od roku 2008. V roce 2014 vyhrál prezidentské volby, aby zemi vládl mezi lety 2015-2018. V roce 2019 obhájil svůj mandát a je v této funkci i v současnosti. Je zajímavé, že v roce 2013 jako ministr obrany v rámci své cesty do Evropy a České republiky navštívil i Univerzitu obrany a setkal se se svými někdejšími učiteli. Za zmínku stojí skutečnost, že v loňském roce jmenoval velitelem vzdušných sil brigádního generála Candida Joseho Tirana, který pro změnu Univerzitu obrany navštívil v roce 2016.

V rámci vysokoškolského studia jste se věnovala rovněž klinické imunologii. Jak zpětně hodnotíte řešení krize spojené s pandemií covidu?  Mám například na mysli nošení roušek na ulicích.
Od zimy roku 2020 prožíváme celosvětovou pandemii, a mně se zdá, že si většina lidí neuvědomuje, co to pandemie je. Při poslední pandemii španělské chřipky v letech 1918 až 1922 umřelo více lidí v Evropě na chřipku, než bylo obětí 1. světové války. To, že medicína od této doby pokročila mílovými kroky a že se v podstatě do roku podařilo připravit vakcínu, je zázrak. A že do doby existence vakcíny bylo nutné dělat restrikční opatření tak, aby neumírali lidé na ulicích, je zcela zřejmé. A pokud se odborníci shodli, že je nutné nosit roušky i na ulici, tak to bylo nutné respektovat. Pokud bych měla i politickou moc, vakcinaci proti covidu bych stanovila jako povinnou.

Tiskový mluvčí UNOB Vladimír Šidla mi potvrdil, že na vaší univerzitě studují tradičně lidé z různých států. Kolik jich v současné době je a ze kterých zemí pocházejí?
Univerzita obrany jako státní vysoká škola je povinna podle zákona o vysokých školách poskytovat vzdělání bez ohledu na, mimo jiné, státní příslušnost, a to v českém jazyce zdarma. Této zákonné povinnosti nejvíce využívá Vietnamská socialistická republika, která na základě mezivládního ujednání vysílá několik svých příslušníků ke studiu jak v bakalářských a magisterských programech, tak i v programech doktorských. Díky zapojení doktorandů do vědeckého výzkumu již běží několik společných výzkumných projektů. Další velkou skupinou jsou studenti ze Slovenska, a to jak studenti hlásící se ke studiu individuálně, tak ti, které vyslaly Ozbrojené síly Slovenské republiky ke studiu oficiálně dle mezinárodní dohody. Takto naše Fakulta vojenského zdravotnictví ve spolupráci s Karlovou univerzitou vzdělává vojenské lékaře a Fakulta vojenského leadershipu zase odborníky chemického vojska. Celkem máme kolem sta zahraničních studentů ve všech formách výuky.

Se kterými obdobnými školami v zahraničí vaše univerzita spolupracuje?
Ráda bych podotkla, že naše mezinárodní spolupráce se neomezuje jen na vojenské vysoké školy, ale také na vysoké školy „civilní“ a rovněž tak funguje spolupráce v oblasti vědy a výzkumu s institucemi mimo oblast vzdělávání. Pokud se však soustředíme na vysokoškolské vzdělávání, tak logicky nejčastější jsou výměny pedagogů s Akademií ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši. Dále pak s rakouskou Tereziánskou akademií sídlící ve Wiener Neustadt nebo také s francouzskou školou v Saint-Cyr Coëtquidan. Jsme držitelem Erasmus Charter a snažíme se využívat možnosti, které nám tento evropský program nabízí. V této snaze nám pomáhá evropská platforma vojenských škol EMYLIO, v níž školy nabízejí ostatním krátkodobé kurzy i celosemestrální pobyty. Například nyní máme na mezinárodním semestru u Fakulty vojenského leadershipu 26 studentů ze Slovenska, Rakouska, Polska, Rumunska a Lotyšska.

V uplynulých dnech jsme si připomínali osmdesát let od krutých represí nacistických okupantů po atentátu na protektora Reinharda Heydricha, kterým v Lidicích či v Ležákách padli za oběť nevinní civilisté včetně malých dětí. Jak hodnotíte z pohledu profesionálního vojáka tento odbojový čin československých výsadkářů?
Tento odbojový čin československých výsadkářů považuji za splnění přísahy vojáka do posledního písmene. V mezních situacích prokázali věrnost Československé republice až do krajnosti. Mnohokrát jsem o osudu Josefa Gabčíka, Jana Kubiše a jejich druhů, kteří zlikvidovali třetího nejvlivnějšího nacistu Třetí říše, přemýšlela. Víte, je hodně jednoduché mluvit o cti, odvaze a statečnosti v mírové době, když vám nic nehrozí. Ale skutečná hodnota člověka a vojáka se projeví právě v těch situacích, kdy volíte mezi životem a smrtí. Je pochopitelně strašlivé, jak se nacisté pomstili za smrt svého pohlavára na nevinných občanech Lidic a Ležáků. Myslím si však, a nechci, aby to vyznělo cynicky, že oběti lidických a ležáckých mužů, žen a dětí nebyly položeny nadarmo. Úspěšný atentát na Reinharda Heydricha definitivně potvrdil u našich spojenců oprávněnost požadavku na znovuobnovení Československa a anulaci Mnichovského diktátu. Tento čin zároveň posílil ducha obyvatel Protektorátu Čechy a Morava a povzbudil řadu dalších odbojářů. A to bylo hodně důležité. Měli bychom zejména mladým lidem, vojenským studentům i civilní mládeži vhodnými způsoby připomínat všechny souvislosti a ponaučení z té doby, protože státní nezávislost a svoboda vlasti nejsou samozřejmost.


Generálka Zuzana Kročová, primátorka Brna Markéta Vaňková a autor knihy Kouzlo komunikace Christián Chalupa. Vepředu stojící je ředitel nakladatelství Sursum Miroslav Klepáček. / archív autora

Z nepochopitelných důvodů mi jeden můj známý, který žije dlouhodobě v Mnichově, posílá různé fotografie, které jsou na první pohled primitivní dezinformační fotomontáže, které vznikají nejspíše někde v Rusku. Dá se s větším úspěchem bojovat proti dezinformacím objevujícím se ve velkém množství na internetu?
Dezinformace jsou velmi silným a propracovaným nástrojem k prosazování velkého spektra zájmů jejich šiřitelů. Nástrojem s prakticky globálním dosahem, kdy jeho spojením s konspiracemi může v poměrně krátkém čase dojít, a to i v masovém měřítku, k ovlivnění cílové skupiny nebo velké části společnosti. Přitom jde o nástroj, kterým mohou být ovlivněni všichni, nezávisle na jejich vzdělání, smýšlení a podobně. Důvodem tohoto ovlivnění nicméně nemusí být jen ochota uvěřit, ale i krajně skeptický postoj projevující se v nedůvěře ve vlastní oficiální a vědecké autority. Problematickým je obvykle nedostatek validních informací či omezená možnost jejich ověření apod. Pravděpodobně neexistuje jeden univerzální způsob, jak čelit dezinformacím. Pokud nebude naše společnost schopna objektivně třídit předkládané informace, a to ve skutečnosti není v plné míře schopna žádná společnost, zásadní důvěra v elity naší společnosti a nezávislé entity, například ve zpravodajské služby státu, bude podlomena. Tuto důvěru musí elity systematicky budovat, jinak bude boj proti dezinformacím velmi obtížný. Je nutné také trpělivě a nepřetržitě zvyšovat informační gramotnost obyvatelstva a podporovat otevřený přístup k objektivním, apolitickým a srozumitelně podaným informacím. Je důležité také říci, že otázka boje proti dezinformacím by neměla být posuzována prizmatem úspěšnosti, ale spíše smysluplnosti. Ano, s dezinformacemi se musí bojovat, naučit se to však musíme všichni.

V nedávné době jste se zúčastnila prezentace mé knihy Kouzlo komunikace, kterou vydalo tišnovské nakladatelství Sursum. Jak se vám komunikuje s kolegy, z nichž drtivou většinu tvoří muži?
Já jsem od mládí vyrůstala v partě kluků, líbilo se mi na nich přímé jednání bez pomluv a zákulisních intrik. A tím, že jsem sportovala, hrála jsem i fotbal, kde se sem tam pro nějaké to ne úplně slušné slovo nejde daleko, jsem asi více odolná vůči „mužské“ upřímnosti. Obecně ale musím říci, že je jedno, jestli jste muž nebo žena, ale jde hlavně o to, jaký jste člověk.

Paní rektorko, je o vás známo, že jste člověk komunikativní a se smyslem pro humor. Velmi populární jsou například anekdoty fiktivního Radia Jerevan. Znáte tu, v níž se posluchač ptá, zda je pravda, že československá vláda požádala SSSR o vojenskou pomoc? Odpověď Radia Jerevan: V principu je to pravda, československá vláda požádala o vojenskou pomoc v roce 1938 a v roce 1968 se Sovětský svaz rozhodl kladně vyhovět žádosti.
Patřím ke generaci, která si vtipy a anekdoty posluchačů a redaktorů fiktivního Radia Jerevan ráda předávala. Anekdotu, kterou zmiňujete, ovšem neznám. Řeknu vám ale jinou: „Víte, jak dlouho trvá cesta kolem světa? … Třiadvacet let. Roku 1945 jsme okupanty vyhnali na západ a roku 1968 přišli z východu.“

Brigádní generálka Zuzana Kročová dosáhla této hodnosti jako druhá žena v ČR. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudovala obor fyzikální chemie. V roce 1993 nastoupila na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Od roku 2014 zastává pozici vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, kde se zaměřuje na vysoce infekční biologická agens a působí jako expert v oblasti ochrany proti biologickým látkám. V roce 2006 vstoupila do profesionální armády a o devět let později absolvovala Kurz generálního štábu Armády ČR. V červnu 2020 byla akademickým senátem zvolena rektorkou Univerzity obrany. V červenci 2020 prezident republiky Miloš Zeman jmenoval brigádní generálku Zuzanu Kročovou rektorkou na funkční období od 1. srpna 2020 do 31. července 2024.

Nahlásit chybu v článku


Související články

ROZHOVOR: Jana Černochová, poslankyně Parlamentu České republiky

Jana Černochová: "Největší hrozbou je, že budeme k bezpečnosti a obraně přistupovat stejně hazardním ...

Jana Černochová: Budování armády je nekonečný proces

V české armádě jsou investice tématem už od 90. let. V posledních letech je o nich více slyšet. ...

O vojenské studium je vzrůstající zájem, z uchazečů si můžeme vybírat, říká Zuzana Kročová, rektorka Univerzity obrany

„Jsem hodně otevřený a přímý člověk a vše říkám na rovinu. Kroky, které dělám, musím mít ve svém ...

Jana Černochová: Polsko je nejen blízkým spojencem, ale hlavně sousedem

Výrazná tvář Fialovy vlády i Občanské demokratické strany Jana Černochová před nedávnem prohlásila, ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • ARES
  11:10 07.07.2022

  Tvrzení, že je na škodu společné vyučování stroj/elektro, jde zcela proti skutečným potřebám armády v přípravě specialistů, jejichž starostí je péče o zbraňové systémy či jinou ...Zobrazit celý příspěvek

  Tvrzení, že je na škodu společné vyučování stroj/elektro, jde zcela proti skutečným potřebám armády v přípravě specialistů, jejichž starostí je péče o zbraňové systémy či jinou vojenskou techniku.

  Pohledově zbraňové systémy i další vojenská technika pořád vypadají tak, jako by to byla jednoduchá mechanická zařízení, zatím co ve skutečnosti se jedná zjednodušeně o integrované konglomeráty mechanických, elektrických a optoelektronických prvků, zaobalených informačními technologiemi. Hodnotově vyjádřeno, u zbraňových systémů druhé světové války jejich mechanika tvořila téměř 100 % jejich ceny, tak postupem mohutného rozvoje vojenských technologií, zejména elektronizace a IT, tento podíl se postupně zmenšuje tak, že mechanika tvoří maximálně jednu třetinu hodnoty systému. A vývojové tendence vojenských technologií spějí k tomu, že podíl mechaniky na ceně systému bude ještě nižší.

  Z tohoto hlediska musí být směřována i příprava vojenských specialistů pro službu u vojsk. Z principů pravidel řízení a organizace s přihlédnutím na limitaci lidských zdrojů není možné si dovolit přepych, aby zejména na základních organizačních stupních, se o zbraňové systémy a jejich obslužná zařízení starali dva specialisté, jeden na strojní a druhý na elektronické a IT prvky s celým systémem servisního a logistického zabezpečení. Ten, kdo jej bude řídit a organizovat, musí zvládat provoz a bojové nasazení jak mechanických, tak elektronických částí zbraňového systému.

  A tomu musí odpovídat příprava specialistů, základní (bakalářské) stroj/elektro, specializované (magisterské) podle personálních potřeb armády. Jinak modernizace armády nově zaváděnými zbraňovými systémy či další vojenskou technikou nesplní očekávání.

  Že by takto připravený specialista nenalezl uplatnění mimo armádu po ukončení svého závazku? To vůbec nepřichází v úvahu, vždyť rozvoj technologií jde směrem robotizace v kombinaci s umělou inteligencí, a to vlastně z uživatelského hlediska stojí na integraci mechanických, elektronických a informačních technologií, což je vlastně aplikace vojenských technologií. Navíc takto připravený specialista bude mít i to, co se u řídících pracovníků obzvláště cení, soft skill v řízení, leadership.

  Z hlediska samotné kvality vyučovacího procesu by bylo žádoucí, aby pedagogický sbor UO byl více vtažen, či přímo integrován do procesu modernizace AČR. Jde o to, aby s předstihem se rozvíjely učební osnovy tak, aby byly v souladu s tendencemi rozvoje AČR. Rovněž jde o povinnou účast členů pedagogického sboru ve výběrových řízeních s rozhodovacím právem. Jde o využití potenciálu pedagogického sboru ke zkvalitnění výběrových řízení. V tom by mohla sehrát svoji nezastupitelnou úlohu rektorka UO.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   21:55 07.07.2022

   Specialista nemusí mít vysokou školu. Ve vzdušných silách je úplně normální a běžné, že na jeden letoun je specialistů několik...jeden člověk nestíhá pokrýt všechny oblasti. ...Zobrazit celý příspěvek

   Specialista nemusí mít vysokou školu. Ve vzdušných silách je úplně normální a běžné, že na jeden letoun je specialistů několik...jeden člověk nestíhá pokrýt všechny oblasti. Například elektro, rádio, zbraně atd.

   Na rozdíl od jiných armád, u nás důstojníci kroutí šroubováky, přitom to mají být velitele a manažeři...Skrýt celý příspěvek

 • ottokarbrezina
  12:57 03.07.2022

  "Brigádní generálka Zuzana Kročová byla na funkční čtyřleté období do funkce rektorky-velitelky Univerzity obrany jmenována prezidentem republiky v červenci 2020. Generálka v novém ...Zobrazit celý příspěvek

  "Brigádní generálka Zuzana Kročová byla na funkční čtyřleté období do funkce rektorky-velitelky Univerzity obrany jmenována prezidentem republiky v červenci 2020. Generálka v novém rozhovoru pro Armádní noviny mimo jiné připomněla znepokojivý celospolečenský trend – klesající zájem o technické odbory."
  oborySkrýt celý příspěvek

 • ARES
  14:27 02.07.2022

  Amatér dělá taktiku, profesionál logistiku.

  Amatér dělá taktiku, profesionál logistiku.

 • flanker.jirka
  16:36 01.07.2022

  Kdo by také chtěl dnes studovat techniku na škole, která ji totálně upozadila? Je vidět, že když paní generálka hledá jména a osoby, které považuje za prestižní, tak musí až do dob ...Zobrazit celý příspěvek

  Kdo by také chtěl dnes studovat techniku na škole, která ji totálně upozadila? Je vidět, že když paní generálka hledá jména a osoby, které považuje za prestižní, tak musí až do dob existence VAAZ potažmo VA Brno.
  Před pár lety na dni otevřených dveří tam prezentovali technické obory takovým způsobem, že to snad ani nemohli myslet vážně.
  Na otázku kam zapsat synka, aby mohl studovat komunikační technologie bylo odpovězeno, že první tři roky mají studenti společné vyučování strojní/elektro a pak se podle potřeb armády a výsledků teprve rozdělí do oborů. Znáte nějakou jinou fakultu v ČR, kde se první tři roky studuje strojní a elektro dohromady???
  Tak že zkuste dát někam své potomky, kde vám řeknou, že studovat bude to co mu armáda nařídí po třech letech studia. Kdo má trochu rozum, uteče na VUT nebo ČVUT.
  Obory fakulty leadershipu snad ani komentář nepotřebují, to je jen nekvalitní obrábění šedé kůry mozkové. Žádná škola z nikoho leadera neudělá, k tomu musí mít člověk vlohy a ty se musejí vhodně rozvíjet, na to je organizace AČR špatná.

  Mám-li zmínit zájem o technické obory obecně v ČR-EU, tak se dostaneme k tomu, že omladina jde raději studovat pavědy se závěrečnými pracemi založenými na počítání průjezdu automobilu nebo anketami na téma o počasí. Je to titul zadarmo a k tomu teplé místo na úřadě nebo ministerstvu pravdy.
  Stát do toho musí vstoupit a začít zvýhodňovat prioritní obory, které nás uživí a některé obory dát mimo rámec dotovaného školství pro zájemce nebo pro večerní školy.Skrýt celý příspěvek

  • havlluk
   16:49 01.07.2022

   anebo zavést školné na VŠ :) to si pak každý rozmyslí, jestli půjde na pavědu anebo na něco, co ho potom kvalitně uživí a to školné mu "vydělá" zpět. A také to odfiltruje takové ty ...Zobrazit celý příspěvek

   anebo zavést školné na VŠ :) to si pak každý rozmyslí, jestli půjde na pavědu anebo na něco, co ho potom kvalitně uživí a to školné mu "vydělá" zpět. A také to odfiltruje takové ty věcné studenty, co mají po 6 letech studia sotva Bc.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    21:00 01.07.2022

    Ano, ale podle oboru, pokud chce stát techniky a lékaře, tak tam je klidně i zadotovat, aby studium nebylo problém i pro sociálně slabší. A hledače 57. pohlaví si nechat studia ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano, ale podle oboru, pokud chce stát techniky a lékaře, tak tam je klidně i zadotovat, aby studium nebylo problém i pro sociálně slabší. A hledače 57. pohlaví si nechat studia zaplatit.Skrýt celý příspěvek

    • Matesaax
     20:51 05.07.2022

     Přesně tak.

     Přesně tak.

   • TF_HU
    07:29 02.07.2022

    Pavědu? Vy jste vystudoval jaký obor na vysoké škole? Já jen, že filozofie tu asi byla jako jedna z prvních.

    Pavědu? Vy jste vystudoval jaký obor na vysoké škole? Já jen, že filozofie tu asi byla jako jedna z prvních.

    • havlluk
     07:43 02.07.2022

     mám elektro VŠ ... proti filozofii a obecně humanitním oborům nic nemám. Jejich místo ve společnosti je nezastupitelné. Je však si potřeba položit otázku, zda naše společnost ...Zobrazit celý příspěvek

     mám elektro VŠ ... proti filozofii a obecně humanitním oborům nic nemám. Jejich místo ve společnosti je nezastupitelné. Je však si potřeba položit otázku, zda naše společnost skutečně potřebuje to množství lidí, kteří těmito obory každý rok projdou. Kolik těch lidí v oboru jež studovali skutečně najde uplatnění a jestliže je tam velké procento lidí, kteří se po studiu musí "přeučit" na nový obor, tak přehodnotit to, zda opravdu financovat takové kapacity na těch oborech, z nichž najde uplatnění jen malá část absolventů. To prostě stojí zbytečně moc energie na všech stranách - studovat něco a pak dělat v něčem úplně jiným. To se týká všech oborů.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      08:01 02.07.2022

      Jako sorry, ale tohle je pohled tak z minuleho stoleti. Deti co jsou dneska na zakladce budou pracovat na pozicich, ktere dneska neexistuji. Nikdo neni schopen rict kolik a koho ...Zobrazit celý příspěvek

      Jako sorry, ale tohle je pohled tak z minuleho stoleti. Deti co jsou dneska na zakladce budou pracovat na pozicich, ktere dneska neexistuji. Nikdo neni schopen rict kolik a koho bude ekonomika potrebovat - pocita se flexibilita, agilnost a schopnost adaptace. Tim nerikam, ze technika neni potreba. Ano, je to jeden ze zakladu. Ale nazyvat netechnicke obory pavedou zavani pohrdanim a prehlizenim. Absolventi VS (jakekoliv skoly) obecne maji lepsi pozici na trhu nez stredoskolaci nebo lide se zakladkou, maji lepsi vseobecny rozhled, lepsi krticke mysleni. Pracuji v IT a podstatna cast IT inzenyru se profiluje z "netechnickych" skol.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      12:05 02.07.2022

      Všeobecné vzdělání, schopnost kritického myšlení a flexibilita na pracovním trhu jsou obrovský bonus. Bohužel rada humanitních oboru už neslouží ani tak výše uvedenému, ale k ...Zobrazit celý příspěvek

      Všeobecné vzdělání, schopnost kritického myšlení a flexibilita na pracovním trhu jsou obrovský bonus. Bohužel rada humanitních oboru už neslouží ani tak výše uvedenému, ale k šíření určitých ideologií a názorových proudu ohrožujících názorovou pluralitu nejen ve vědeckých komunitách.

      Mnozstvi absolventů VŠ narazí na přirozenou Gaussovu křivku distribuce inteligence v populaci. Nyní bakalářské vzdělání dosahují lidé, kteří by před 20 až 30 lety stěží získali maturitu. Při jejich vyučování nemá lektor vůbec pocit ze mají nějaký nadstandardní všeobecný rozhled či nějaké zvýšené kritické myšlení. Lže si do kapsy každý, kdo tvrdí, ze čím víc vysokoškoláků, tím lépe. Každá populace má trochu jinou distribuci IQ, kreativity a schopnosti týmové práce. Neco je způsobeno genetikou a něco zas vlivem prostředí s jeho sociokulturni tradici. Limity lze jistě posouvat systematickým a do jisté míry kreativním způsobem, ale ten strop tam proste je.

      Píšu to jako absolvent PřF a vyučující na klasické FF. Můj odborný přesah do oblasti zbrani a armády je z tohoto hlediska irelevantní.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      12:42 02.07.2022

      Tak nevím, proč bych se měl zabývat celou společnosti...zde je téma Armáda a UO Brno. Škola nabízí jak humanitní, tak technické obory. Vetsina práce, služby v AČR je založena na ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak nevím, proč bych se měl zabývat celou společnosti...zde je téma Armáda a UO Brno. Škola nabízí jak humanitní, tak technické obory. Vetsina práce, služby v AČR je založena na práci s lidmi, proto potřeba humanitních oboru...nejen technických.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      12:43 02.07.2022

      Život člověka je stále o učení, názor, že člověk se vzdela v jedné škole a pak už nemusí je hodně zastaralý. Dnes se tomu říká celoživotní vzdělávání, ať formální či neformální. ...Zobrazit celý příspěvek

      Život člověka je stále o učení, názor, že člověk se vzdela v jedné škole a pak už nemusí je hodně zastaralý. Dnes se tomu říká celoživotní vzdělávání, ať formální či neformální. Wake up man.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      12:46 02.07.2022

      Lektor učí na vysoké škole? A copak tam učí? Víte kam patří lektor, že?

      Lektor učí na vysoké škole? A copak tam učí? Víte kam patří lektor, že?

     • Sunet
      13:23 02.07.2022

      TF_HU>Lektor učí na vysoké škole nebo univerzitě, jde o obecný termín pro odborného asistenta, docenta či profesora. Asi jste si daný termín změnil s jiným.

      TF_HU>Lektor učí na vysoké škole nebo univerzitě, jde o obecný termín pro odborného asistenta, docenta či profesora. Asi jste si daný termín změnil s jiným.

     • Maximus
      13:33 02.07.2022

      Ano, někteří lidé znaji zento termin jen jako lektora jazyku a z autoskoly :-).
      Zkuste TF_HU pouzit aspoň wiki.

      Ano, někteří lidé znaji zento termin jen jako lektora jazyku a z autoskoly :-).
      Zkuste TF_HU pouzit aspoň wiki.

     • TF_HU
      14:05 02.07.2022

      Omlouvám se, ale kdybych své profesory, docenty a doktory na UP Olomouc oslovil lektore, lektorko, tak asi nedokončím semestr.

      Omlouvám se, ale kdybych své profesory, docenty a doktory na UP Olomouc oslovil lektore, lektorko, tak asi nedokončím semestr.

     • TF_HU
      14:06 02.07.2022

      Obecně termíny se již dávno specializují. Wiki v tomto není úplně dobrým zdrojem.

      Obecně termíny se již dávno specializují. Wiki v tomto není úplně dobrým zdrojem.

     • Maximus
      14:23 02.07.2022

      Vetsinou se sice oslovuje akadenickým titulem, oficialni pozice byva různá - pane odborny asistente me ještě student neoslovil. Tech pozicic mimo docenta a profesora je cela rada. ...Zobrazit celý příspěvek

      Vetsinou se sice oslovuje akadenickým titulem, oficialni pozice byva různá - pane odborny asistente me ještě student neoslovil. Tech pozicic mimo docenta a profesora je cela rada. Kolem UO se opravdu netočí svet.Skrýt celý příspěvek

     • havlluk
      07:47 03.07.2022

      Popravdě, na oslovování akademickými tituly si potrpí lidé, co akademickou půdu nikdy neopustili. Lidé s akademickým vzděláním, co působí mimo akademickou půdu, si obvykle potrpí ...Zobrazit celý příspěvek

      Popravdě, na oslovování akademickými tituly si potrpí lidé, co akademickou půdu nikdy neopustili. Lidé s akademickým vzděláním, co působí mimo akademickou půdu, si obvykle potrpí na oslovování jménem. Takových případů potkávám hodně.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      11:52 04.07.2022

      havlluk Co se týče pravidel oslovování akademickými tituly, máte k tomu svému tvrzení nějakou statistiku? Asi ne, že? Víte, třeba i během návštěvy u lékaře jej oslovuji titulem ...Zobrazit celý příspěvek

      havlluk

      Co se týče pravidel oslovování akademickými tituly, máte k tomu svému tvrzení nějakou statistiku? Asi ne, že?

      Víte, třeba i během návštěvy u lékaře jej oslovuji titulem pane doktore, stejně jako u právníka, se kterým jsem řešil určitý spor. Nezlobte se, ale nedovolil bych si je oslovit neformálním dobrý den pane Petře...chápu, že když jsem v neformálním kontaktu, tak je oslovuji běžně, nebo jak mi při seznámení sami nabídnou, nebo se cítí neformálněji...

      V Armádě je to podobné, zde se primárně oslovujeme hodností a není to žádný projev nabubřelosti, taková jsou pravidla. Je pak na lidech, zda svolí k neformálnímu oslovení apod.

      Takže jistě se mnousouhlasíte, že existují jistá splečenská pravidla při oslovování a pak také existují neformální situace, kde se akademické tituly už nepoužívají...případně, když jednám s někým koho neznám, ale pokud jednám formálně, oslovuji formálně. Jsou kultury, kde byste tvrdě narazil...Skrýt celý příspěvek

     • havlluk
      14:12 04.07.2022

      TF_HU: Já se s Vámi nehádám. Působím, jak v průmyslu, a krátce i v akademické sféře a mám takovouto zkušenost. Z mé zkušenosti lidé v obou sférách k tomu přistupují jinak a to ...Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU: Já se s Vámi nehádám. Působím, jak v průmyslu, a krátce i v akademické sféře a mám takovouto zkušenost. Z mé zkušenosti lidé v obou sférách k tomu přistupují jinak a to věřte, že i v průmyslu, resp. v komerční oblasti, kde působím, se setkávám s uznávanými a úspěšnými profesory. Netvrdím však, že vaše zkušenost nemůže být jiná. Stejně tak k mnou výše zmíněnému slovu pavěda jste si filozofii přiřadil sám. O té tu nepadlo slova a vězte, že i v rámci mého oboru (abych se nedoktl kolegů z jiných oborů) je spousta "pavěd". A rozhodně to není o tom, že se daný obor je teprve v plenkách, ale je to o tom, že se šijou obory pro ty, co by se jinak na VˇŠ nedostali a tito lidé pak stejnak hledají uplatnění jinde, než v tom, co studovali.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     07:08 03.07.2022

     Skutečná filosofie zanikla po druhé světové válce. To dnešní je jen paskvil.

     Skutečná filosofie zanikla po druhé světové válce. To dnešní je jen paskvil.

     • leir
      15:29 03.07.2022

      Ale no tak. To, že tomu nerozumíte, neznamená, že to nemá hluboký dopad na dnešní život. :-D

      Ale no tak. To, že tomu nerozumíte, neznamená, že to nemá hluboký dopad na dnešní život. :-D

     • TF_HU
      11:53 04.07.2022

      To muselo dát spoustu práce tohle vypotit...

      To muselo dát spoustu práce tohle vypotit...

   • leir
    09:21 02.07.2022

    Ano, tady se opakovaně ukazuje, lroč zůstáváme sto let za opicema. Pokud si nedovedete uvědomit, že všechna technologie ve výsledku slouží člověku a jeho životu a že business model ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano, tady se opakovaně ukazuje, lroč zůstáváme sto let za opicema. Pokud si nedovedete uvědomit, že všechna technologie ve výsledku slouží člověku a jeho životu a že business model je mnohdy důležitější než výrobek sám, tak se fakt nikam neposuneme.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     11:10 02.07.2022

     Současný business model je založený pouze na ekonomické efektivitě, nerespektuje požadavky na strategické věci jako jsou energie, potraviny a technologie, které by měl být schopen ...Zobrazit celý příspěvek

     Současný business model je založený pouze na ekonomické efektivitě, nerespektuje požadavky na strategické věci jako jsou energie, potraviny a technologie, které by měl být schopen stát produkovat sám na svém území v případě krize mohl správně fungovat nebo se bránit.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     11:13 02.07.2022

     Když přijde krize, tak se pan "businessman" odporoučí pryč, propustí lidi a řekne vám "státe starej se o ně sám."

     Když přijde krize, tak se pan "businessman" odporoučí pryč, propustí lidi a řekne vám "státe starej se o ně sám."

     • TF_HU
      12:48 02.07.2022

      Pokud je to podnikatel Baťova formátu, tak to neudělá... Chápe a rozumí tomu, co je to lidský kapitál a jakou má cenu. Zvláště dnes...

      Neni podnikatel, jako podnikatel.

      Pokud je to podnikatel Baťova formátu, tak to neudělá... Chápe a rozumí tomu, co je to lidský kapitál a jakou má cenu. Zvláště dnes...

      Neni podnikatel, jako podnikatel.

     • Maximus
      13:36 02.07.2022

      Jenze zrovna armada je ukazkovy model, jak plytvat lidskymi zdroji a jak nevyuzivat potencial lidi. Situace se zlepsuje, ale jen velmi pomalu.

      Jenze zrovna armada je ukazkovy model, jak plytvat lidskymi zdroji a jak nevyuzivat potencial lidi. Situace se zlepsuje, ale jen velmi pomalu.

     • flanker.jirka
      13:50 02.07.2022

      TF_HU
      S lidským kapitálem to už takto nefunguje, úroveň automatizace a robotizace je vysoká a jede se pouze na snížení mzdových nákladů.

      TF_HU
      S lidským kapitálem to už takto nefunguje, úroveň automatizace a robotizace je vysoká a jede se pouze na snížení mzdových nákladů.

     • TF_HU
      14:07 02.07.2022

      Maximus, date mi nějaký příklad z praxe?

      Maximus, date mi nějaký příklad z praxe?

     • TF_HU
      14:08 02.07.2022

      flanker.jiri

      Fakt? Tak proč se jim zabývá strategie vzdělávání 2030 a proč se jim zabývá Průmysl 4.0?

      flanker.jiri

      Fakt? Tak proč se jim zabývá strategie vzdělávání 2030 a proč se jim zabývá Průmysl 4.0?

     • Maximus
      15:51 02.07.2022

      To TF_HU: Třeba permanentní sliby vojákům. Jeden z mnoha příkladu: Klukům z Čech se slíbí při vstupu do armády, ze když vezmou tuto pozici na Moravě, tak za dva roky je převeli ...Zobrazit celý příspěvek

      To TF_HU: Třeba permanentní sliby vojákům. Jeden z mnoha příkladu: Klukům z Čech se slíbí při vstupu do armády, ze když vezmou tuto pozici na Moravě, tak za dva roky je převeli zpět do Čech. Těch, co takto naleteli je třeba v Hranicích dost. Samozřejmě v reálu téměř nelze. Armáda si jako mysli, ze se tato její praktika nedostane mezi potenciální uchazeče?

      Jeden čas byla zcela zřejmá praxe posílat zkušené vojáky do civilu těsně před dosazením jejich nároku na výsluhy.

      Kariérní řád třeba moc nepočítá s vysoce kvalifikovanými profesemi, jako třeba letecky navodčí. Jasně se to da řešit v reálu různým administrativním šachováním s pozicemi, ale je to drbaní pravou rukou za levým uchem a ne všude jsou velitele vstřícní k takové personální kreativitě.

      Pro mne je nejpodstatnější neschopnost pracovat se zálohami a vytvořit nějaký funkční dobrovolnicky systém jako funkční alternativě k ZVS. To je věc na které jsem dosti intenzivně pracoval a výsledky svého času mimo jiné osobně ocenil i současný NGŠ a dostaly se do podoby věcného záměru zákona ;-).

      Bohužel tyto věci jsou více politikum než otázkou odbornosti, financí nebo skutečné potřebnosti. Vývoj situace na poli evropské bezpečnosti mi dal ale za pravdu, jen jsme ztratili zbytečně čas a lidi.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      12:08 04.07.2022

      Maximus Prosím, nezaměňujte tzv "urban legend" s personální prací v Armádě ČR. Jako jiný podobný nástroj ve společnosti v ČR má své chyby, ale rozhodně to není ukázkový model ...Zobrazit celý příspěvek

      Maximus

      Prosím, nezaměňujte tzv "urban legend" s personální prací v Armádě ČR. Jako jiný podobný nástroj ve společnosti v ČR má své chyby, ale rozhodně to není ukázkový model plýtvání lidským kapitálem, zdroji.

      Sliby vojákům...slib vojákovi jiným vojákem (jedno na jaké pozici) není mrháním idským potenciálem. Nemluvě o tom, že tento stav je možný, prakticky se odehrává, pouze statisticky se ne každému podaří. To, zda se podaří či nepodaří naplnit slib záleží na mnoha faktorech. O tom bychom mohli vést polemiku dlouho. Přesto vát řeknu, že statisticky se jedná o malá čísla.

      Posílat vojáky do civili před 15 rokem služby je jedna z dalších "urban legend" v Armádě. Sám jsem si ve funkci vrchního praporčíka, před odchodem na zahraniční pracoviště dělal analýzu a samozřejmě si fakta ověřil na AP. V reálu se jdnalo o desítky případů, každý z těchto případů byl v něčem specifický, někdy ani vojáci neudali pravdivý důvod, z pohledu 20 000 armády se jednalo o statisticky nevýznamné čísla. Tedy o žádný trend. Věřte mi, já na tohle téma otravoval hodně lidí. Víc než autorka textů kdesi na jednom nejmenovaném webu.

      Kariérní řád s nimi počítá. jen abyste věděl v armádě máme kariéru velitelskou, štábní a specialisty. Každá kariéra má svá specifika. JTAC jsou v kariéře specialistů. Takže jejich posun nahoru jde pouze v jejich ČVO, což může být do šířky v čase, ale úzké v horizontálním směru. U specialistů často nastává potřeba přejít i do jiné kariéry, aby mohli pokračovat ve službě. To je ale třeba posuzovat zvláště, má to svá specifika. To není drbání se za uchem druhou rukou, to je pouze o nepochopení principů kariér.

      Nevím na čem jste pracoval. Tvorba záloh je podmíněna dvou klíčovým faktorům. Dostatku finančních prostředků a v této souvislosti budování jednotek a pozic AZ...což je rezervní síla...a druhým je reálný zájem o službu v AZ a splnění náborových kritérií. Tento prvek je dopňován dobrovolnickými cvičeními. Bohužel, žádná ZVS již nebude, politické vedení země se rozhodlo armádu redukovat takovým způsobem, jak to dneska můžete vidět. V těchto podmínkách již žádná ZVS nebude. BTW, ZVS nebyla záloha...

      Politická neochota za vynakládáním finančních prostředků na obranu je klasická...sám ji kritizuji...ale bohužel není ukázkovým plýtváním lidskými zdroji.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      15:07 04.07.2022

      Tu “urban legend” dojdete vysvětlit třeba klukům do Hranic. Každému dáme do ruky menší valounek a zkusíme kamenovani? Těch “par” kamínků vám přece nic neudělá :-))). Obecně ...Zobrazit celý příspěvek

      Tu “urban legend” dojdete vysvětlit třeba klukům do Hranic. Každému dáme do ruky menší valounek a zkusíme kamenovani? Těch “par” kamínků vám přece nic neudělá :-))).

      Obecně situace se dost liší mezi posádkami na Moravě a v Čechách i mezi jednotlivými posádkami navzájem.

      Vaše citace:
      “U specialistů často nastává potřeba přejít i do jiné kariéry, aby mohli pokračovat ve službě”. To je přesně to o čem mluvím. Specialista s výcvikem za mnoho milionu musí odejít proti své vůli do jiné “kariéry”, aby mohl zůstat ve službě. To je přesně to, na co upozorňuji jako plýtvání potenciálem a penězi. Vy to obhajujete jako “nepochopení”.

      S tím neprodluzovanim to byl naštěstí jen krátký výkyv a u rady vojáků vyústil jen v dlouhodobější nejistotu, zda bude prodloužen jejich závazek. Samozřejmě se zpětnou vazbou mezi případné zájemce o službu.

      Práce se zálohami jsou nezbytným předpokladem pro nějakou smysluplnou obranu v konfliktu vysoké intenzity.

      Jaké máme reálné výcvikové kapacity - stěží se zvládá ve Vyškově zvýšený počet zájemců do AZ. Armáda má zájemce a nedokáže je zařadit do výcviku v řádu skoro celého roku a to mluvíme o stovkách lidi. Málo kdo má možnost si kdykoliv udělat čas 6 týdnu na výcvik. A dost zajemců si behem té dlouhé doby cekani najde jiné zájmy a priority. Zase promarněná příležitost armády.

      Stejně tak optimistické pocty AZ jsou podle plánu KVAČR 10 000 jsou stále nedostatečné od původně plánovaných stavů, které by byly například potřeba k efektivnímu posílení ostrahy KI a ODOS v případě jejich ohrožení teroristickými/hybridním hrozbami. To je samozřejmě jen část funkce AZ a to část AZ funguje jako hlavní záloha bojových jednotek jen podtrhuje zcela nedostatečné kapacity tohoto konceptu.

      ZVS naštěstí nikdo normální vracet nechce, jen někteří chápou, ze bez další úrovně dobrovolných zaloh či reformy AZ to nepůjde.Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      20:36 04.07.2022

      TF_HU - a ví v AČR, když už je o ní řeč, co je to lidský kapitál? Z mých zkušeností tvrdím, že nikoliv! Jen, se o něm v armádě žvani!

      TF_HU - a ví v AČR, když už je o ní řeč, co je to lidský kapitál? Z mých zkušeností tvrdím, že nikoliv! Jen, se o něm v armádě žvani!

     • TF_HU
      21:41 04.07.2022

      Maximus Hele, vážně mě bavíte. V roce 2016 a 2017, kdy jsem tohle řešil na AP se jednalo celkem o nějakých 18 vojáků. Ano, tehdy cca 18 vojáků dostalo konečnou od státního ...Zobrazit celý příspěvek

      Maximus

      Hele, vážně mě bavíte. V roce 2016 a 2017, kdy jsem tohle řešil na AP se jednalo celkem o nějakých 18 vojáků. Ano, tehdy cca 18 vojáků dostalo konečnou od státního tajmeníka a nedosáhli 15 roku k výsluze. Podotýkám, že výsluha po 15 letech služby je na základní výši. Tedy ano, tehdy byste mohl dát kámen do ruky cca 20 vojákům. Byla to čísla za celou AČR. Dnešní stav nebude o nic větší. Když budu mít ve čtvrtek čas, mohu zkusit nažhavit telefony a zeptat se na aktuální čísla. Fakt se nejedná o trend, ale spíše o již zmíněnou urban legend.

      Ne, vy jste mě nepochopil. J8 jsem třeba řešil kariéru specilaistů u vrtulníků což jsou technici. Maximální déla služby vojáka ve stříbrné hodnosti je někde kolem 30 let. To je max a budou ji dosahovat spíše jednotlivci než masy. Technici u vrtulníku mají tedy možnost:

      7 let na pozici mladší technik
      7 let na pozici technik
      7 let na pozici starší technik
      __________________________
      celkem 21 let služby

      Předpokladem je, že minimálně na jednom stupni to specialistovi prodlouží alespoň jednou. Pak tedy máme:

      7 let mladší technik
      14 let technik
      7 let staší technik
      ---------------------------------
      celkem 28 let služby

      Pokud chce takový technik sloužit dál, má několik možností:
      postupovat na nadřízený stupeň + 7 let pokud je v oboru,
      + 5 let pokud přejde do jiné kariéry
      --------------------------------
      celkem 28 let + 7 = 35 let služby
      nebo 28 let + 5 let = 33 let služby

      Ovšem je třeba si uvědomit, že existují nějaké pyramidy hodností a funkcí, to znamená, že se jedná o konkurenční, soutěživé prostředí a voják na sobě musí makat. Někteří budou končit dříve, jiní později...všichni dle zájmu AČR.

      Tento model lze aplikovat na kteréhokoli specialistu. Záleží pouze na lidech, gestorech ČVO a kariérových manažerech. Tak si ty řeči starých zbrojnošů nechte od cesty. Já vím, kdo a proč je vykládá (přestože si jsem vědom o negativních projevů, ale tady není místo k tomu abych tu rozváděl vše).

      Práce se zálohami běží. Tak či tak...je to věcí kompetentních a politiků. Překážky jsou na obou stranách.

      Výcvikové aktivity Vyškova. Hm, promarněná příležitost. Bohužel, zde se projevuje omezení dané chybějící investicí do infrastruktury Vyškova a neochota navyšovat tabulkové počty personálu. Se zvětšující se počtem vojáků v činné službě je třeba zvyšovat kapacitu i vzdělávacích a výcvikových zařízení. To není problém Vyškova.

      O zálohách nemá cenu se bavit. To není problém tématu vzdělávání na UO a obsahu vzdělávání v kariérových kurzech.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      21:42 04.07.2022

      otecko

      AČR je abstraktní pojem. Ano, personalisté a AP ví co je to lidský zdroj, kapitál (blbci jsou všude). Netuším, co jste chtěl svým plácnutím do obecných vod říci...

      otecko

      AČR je abstraktní pojem. Ano, personalisté a AP ví co je to lidský zdroj, kapitál (blbci jsou všude). Netuším, co jste chtěl svým plácnutím do obecných vod říci...

     • Maximus
      09:33 05.07.2022

      To TF_HU, diky za pohled a zkusenost z vaší strany. Nicméně to podstatne vidime podobně. Bohužel je to do značné miry vice politická zalezitost než odborně-vojenska a s tim jde ...Zobrazit celý příspěvek

      To TF_HU, diky za pohled a zkusenost z vaší strany.

      Nicméně to podstatne vidime podobně.

      Bohužel je to do značné miry vice politická zalezitost než odborně-vojenska a s tim jde také něco dělat.

      Ty finance na viditelnou zmenu k lepšímu nejsou nijak astronomické a doba systemovym zmenam přeje.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     11:53 02.07.2022

     Jenže správně definovat business model a řídit projekt se musí umět ;-) .

     Jenže správně definovat business model a řídit projekt se musí umět ;-) .

  • Maximus
   18:37 01.07.2022

   Vcera na ČR Plus žvatlal jeden plukovnik co dela na GŠ a právě UO. Tvrdil suverene, že Ukrajinci moderni zbraně ze západu neumí ovládat a HIMARS je pro ne zbytečný. Jestli takovy ...Zobrazit celý příspěvek

   Vcera na ČR Plus žvatlal jeden plukovnik co dela na GŠ a právě UO.
   Tvrdil suverene, že Ukrajinci moderni zbraně ze západu neumí ovládat a HIMARS je pro ne zbytečný. Jestli takovy material učí na UO, tak to mnohé vysvětluje.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    21:01 01.07.2022

    :-D a ještě k tomu plukovník :-D asi se v AČR nic nezměnilo a platí stále, že když se chcete zbavit blbce tak ho pošlete na kurz a on se pak vrátí jako velká hvězda s kontrolním ...Zobrazit celý příspěvek

    :-D a ještě k tomu plukovník :-D asi se v AČR nic nezměnilo a platí stále, že když se chcete zbavit blbce tak ho pošlete na kurz a on se pak vrátí jako velká hvězda s kontrolním listem v ruce. Nikdo se pak nestačí divit, kde se kokoti nahoře berou.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    21:04 01.07.2022

    Co říct k tomu jménu, snad jen ...
    https://plus.rozhlas.cz/petras...

    Co říct k tomu jménu, snad jen ...
    https://plus.rozhlas.cz/petras...

    • TF_HU
     07:32 02.07.2022

     Znáte jej osobně?

     Znáte jej osobně?

    • TF_HU
     12:50 02.07.2022

     Ne osobně, ale profesně už dlouho. Věnuje se vojenskému umění, něco co vám zůstává zapovězené. Pokud vám to přijde špatně, ne odborné, zastaralé či jinak k smíchu, jistě dokážete ...Zobrazit celý příspěvek

     Ne osobně, ale profesně už dlouho. Věnuje se vojenskému umění, něco co vám zůstává zapovězené.

     Pokud vám to přijde špatně, ne odborné, zastaralé či jinak k smíchu, jistě dokážete rozporovat uvedené práce či názory.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    23:12 01.07.2022

    Vždyť neřekl nic špatného.

    Vždyť neřekl nic špatného.

    • Maximus
     23:55 01.07.2022

     „Dovolím si říci, že ona sofistikovanost a vysoká technologická úroveň v současné době nehrají pozitivní roli pro ukrajinské obránce,“ podotýká Petráš s tím, že Ukrajincům více ...Zobrazit celý příspěvek

     „Dovolím si říci, že ona sofistikovanost a vysoká technologická úroveň v současné době nehrají pozitivní roli pro ukrajinské obránce,“ podotýká Petráš s tím, že Ukrajincům více pomůže bývalá sovětská technika, ne vždy je ale možné ji dodat”.

     Opravdu si myslíš ze Ukrajincům pomohou více “staré vrany” z dob Varšavské smlouvy? Jejich jediná cesta jak tuto válku vyhrát je nahradit kvantitu kvalitou, protože již z principu tohoto konfliktu je kvantita od začátku zasadni výhodou rusackeho agresora. Kolik moderní západní techniky se dodalo do Iráku či dokonce Afghánistánu a to jsou státy s nesrovnatelne horší vzdelanostní bázi obyvatelstva než Ukrajina. Proto úvahy, ze Ukrajinci nedokazi využít kvalit západní techniky je chucpe.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      00:29 02.07.2022

      Ona je taky docela podstatná ta rychlost výcviku. Přeci jen probíhá degradace kvality personálu s tím jak rostou ztráty.

      Ona je taky docela podstatná ta rychlost výcviku. Přeci jen probíhá degradace kvality personálu s tím jak rostou ztráty.

     • TF_HU
      07:34 02.07.2022

      Vy jste úplně vedle. Možná byste se měl na Centru pro strategická studia přihlásit o místo.

      Úplně ignorujete souvislosti a kontext.

      Vy jste úplně vedle. Možná byste se měl na Centru pro strategická studia přihlásit o místo.

      Úplně ignorujete souvislosti a kontext.

     • Maximus
      09:40 02.07.2022

      TF_HU et al: Doporucuji si to poslechnout cele. Ten novinarsky prepis na strance je velmi zjednodusujici a nepresny. Nicméně jak dojde v diskuzi na HIMARS a sofistikovane zbraně, ...Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU et al: Doporucuji si to poslechnout cele. Ten novinarsky prepis na strance je velmi zjednodusujici a nepresny. Nicméně jak dojde v diskuzi na HIMARS a sofistikovane zbraně, tak nastává vaření z vody. Do te doby se to +- dalo.

      Obecně me fascinuje i neschopnost vojenskych strukur si pripustit moznost porazky technologicky i personálně pocetnejsiho nepritele pri dostatecne odhodlanem odporu, zahranicni podpore a dobrem veleni na taktické i strategicke úrovni. Pritom takovych případů od konce II. WW je vice nez dost. Francie - Indocina a Alžírsko, SSSR - AFG, USA - Vietnam, Irak, AFG. V techto konfliktech byla vojenka vitezstvi mnohem méně podstatna nez boj o srdce a dusi obyvatelstva. Vsechny ty mocnosti promarnili obrovske mnozstvi vojenskeho materialu a zivotu svych lidi, aby stejnak potupně musely odejit.
      Rusaci diky prekrucovani svých dějin zapomněli na to, jak Ukrajinci bez jakekoliv pomoci a perspektivy kladli odpor ruske armádě a sovětské nadvládě az do 50. let 20. stoleti. Pokud se do te rovnice prida podpora západu, jehož maly vojensky rozpočet je vetsi než rozpocet celeho ruska a geopoliticky zajem USA zničit kapacity rusacka otevrit druhou frontu v Evropě v případě velkeho konfliktu v Pacifiku. Toto je i zajem vetsiny zemi střední, vychodni a severni Evropy z hlediska jejich bezpecnosti i ekonomiky (slabe rusacko placajici se v ekonomickych problemech neni takovy soupeř, aby se musely vynakladat enormní částky na obranu jako v případě konsolidovaného a expanzní politikou postiženeho rusacka). Porážka rusacka je zřejmá už nyní, jen to nebude na podzim či za dva roky. Toto je proces rusacke porážky, který bude trvat +- desetiletí. Mnoho lidi má proste problém uvažovat v kontextu delších časových bloků a započítat i působení faktorů mimo jeho “odbornou bublinu”.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      13:05 02.07.2022

      Maximus, vás problem je v tom, že sice používáte informace a argumenty, ale úplně vám unikají souvislosti a detaily, na základě který se věci posuzují odlišné. Vy tu na názoru ...Zobrazit celý příspěvek

      Maximus, vás problem je v tom, že sice používáte informace a argumenty, ale úplně vám unikají souvislosti a detaily, na základě který se věci posuzují odlišné. Vy tu na názoru jednoho člověka, podotýkám, že na tom centru, se najdou i názory, které by s tímto třeba nesouhlasily (plurarita názoru) a vy z toho děláte názor a postoj celé organizace. Asi vám nedochází, že takový názor je jedním z názoru, nikdo neřekl, že organizace si myslí, to co vy tvrdíte.

      Uvedeny pan určitě hovoří o tom, že v současné chvíli, kdy celite velké přesile potřebujete vojáky v zakopech, v poli, ne na půlročním preskolovacim kurzu. Nevýhodou těchto nových komplexních systému je fakt, že jsou koncepčně úplně nové pro ukrajinské vojáky a potřebuji se zaskolovat. Jen si vemte, jak dlouhý proces je třeba k zavedení nějaké vojenské schopnosti...to je proces který zabírá roky, ale to si Ukrajina teď nemůže dovolit. Proto jsou dodávky takto sofistikovaných zbraní nevýhodné. Odcerpavaji vojáky z bojiště. Je to Faktor, který musíte nějakým způsobem vyřešit. Nic víc.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      13:42 02.07.2022

      To TF_HU: Pokud jste si precetl, tak muj prispevek se tykal kritiky části rozhlasoveho vystoupeni jednoho plukovníka z GŠ a UO. Z UO i Vyskova znam vicero vyučujících a kvalita ...Zobrazit celý příspěvek

      To TF_HU: Pokud jste si precetl, tak muj prispevek se tykal kritiky části rozhlasoveho vystoupeni jednoho plukovníka z GŠ a UO.
      Z UO i Vyskova znam vicero vyučujících a kvalita obdborna ci lidska ma dosti široký rozptyl.

      Hlavně že panu plukovnikovi neunikaji základní informace a argumemty :-))).

      Proc by Ukrajina nemela skončit pro RF stejně jako Afghanistan nebo Vietnam pro USA?
      Vysledek valky nelze hledat v papirovych poctech techniky, ale v uplne jinych vecech. Coz sam jistě víte, presto spousta lidí i na odbornych pozicich se na konflikty diva dosti šablonovitě bez potřebné komplexity. Proste z pohledu sve bubliny.Skrýt celý příspěvek

    • Maximus
     10:21 02.07.2022

     Pan plukovník dle všeho nic netuší o ukrajinské aplikaci GIS Arta, díky jejíž implementaci do komplexu zbraní (zejména dělostřelectva) i průzkumných kapacit dokázali vytvořit ...Zobrazit celý příspěvek

     Pan plukovník dle všeho nic netuší o ukrajinské aplikaci GIS Arta, díky jejíž implementaci do komplexu zbraní (zejména dělostřelectva) i průzkumných kapacit dokázali vytvořit zřejmě nejrychlejší “kill chain” u tohoto typu zbraní a plukovnikovo vykládání o “targetingu” je v přímém rozporu s tím, jak Ukrajinci systematicky likviduji všechny ty muniční sklady, vojenská velitelství, seskupeni vojenské techniky i jednotlivé tanky. “Targeting” krizniku Moskva či Zmijiho ostrova byl dle meho excelentní.
     Faktem je, ze pri vyhledávání cílů má Ukrajina velikou podporu průzkumných kapacit NATO. To víme tady snad všichni diskutující na AN, jen pan plukovník to nějak nebere na vědomi.

     Bylo mi z nej smutno, protože vyjádření v rozhlase má mnohem větší dosah, než při přednáškách před pár desítkami studentů někde na katedře. Jako vyučujici na VŠ vím, ze schopní studenti dokaží docela dobře kriticky zhodnotit znalostní a názorový background svého učitele, což nelze ovsem říci o většině posluchačů rozhlasu.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      13:09 02.07.2022

      Tu část o targeting jsem ještě neslyšel, jen bych si dovolil říci, že GIS Arta je pouze jedním z nástrojů targetingu. To je složitější proces. Taky je třeba si uvědomit, že to co ...Zobrazit celý příspěvek

      Tu část o targeting jsem ještě neslyšel, jen bych si dovolil říci, že GIS Arta je pouze jedním z nástrojů targetingu. To je složitější proces.

      Taky je třeba si uvědomit, že to co dnes Ukrajina umí, je díky spolupráci s NATO. GIS Arta je založena na podpoře STARLINKU, tak doufejme, že si jej Ukrajina bude moci dovolit i po válce.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      13:29 02.07.2022

      Vyjadrujete se k necemu, co jste neslysel. Ten text neni přepis rozhovoru, ale nejaky "novinarsky separat", V Brně jsem studoval a na UO znam vyucujici i absolventy. Jsou tam fajn ...Zobrazit celý příspěvek

      Vyjadrujete se k necemu, co jste neslysel. Ten text neni přepis rozhovoru, ale nejaky "novinarsky separat",
      V Brně jsem studoval a na UO znam vyucujici i absolventy. Jsou tam fajn lidi, ale i hrozni "gumaci" myslenkově zapomenuti nekde na konci 80. let.
      Je zcela legitimní ukazovat na nedostatky a ne se placat po ramenou, jak je vse krásné a růžové.Skrýt celý příspěvek

    • Maximus
     13:21 02.07.2022

     Myslim si, že se jistě muzeme bavit o pluralite názoru, ale jednoznačne nazor, že pro Ukrajinu jsou nyní lepší zbraně z dob VS je podle mne nesmysl. Ukrajinci ukazali ze jsou velmi ...Zobrazit celý příspěvek

     Myslim si, že se jistě muzeme bavit o pluralite názoru, ale jednoznačne nazor, že pro Ukrajinu jsou nyní lepší zbraně z dob VS je podle mne nesmysl. Ukrajinci ukazali ze jsou velmi kreativní a schopní. Reformu armady na západní standardy provadi Ukrajina uz od roku 2014 a vysledky ve valce to jasně potvrzuji.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      14:10 02.07.2022

      Tak určitě. Jedním z názoru je, že tu sílu potřebujete na bojišti hned, ne až po půlroční školení a výcviku. Nikdo neříká, že by ji nezvládli, pouze otázka je zda teď ve válce.

      Tak určitě. Jedním z názoru je, že tu sílu potřebujete na bojišti hned, ne až po půlroční školení a výcviku. Nikdo neříká, že by ji nezvládli, pouze otázka je zda teď ve válce.

     • Maximus
      14:40 02.07.2022

      Realita je takova, že Ukrajinci maji bohuzel mene zbrani nez lidí a maji tak volne kapacity v mobilizacnich silach, ktere mohou nastoupit na základě nejakych předpokladu (vzdelani, ...Zobrazit celý příspěvek

      Realita je takova, že Ukrajinci maji bohuzel mene zbrani nez lidí a maji tak volne kapacity v mobilizacnich silach, ktere mohou nastoupit na základě nejakych předpokladu (vzdelani, jazykove schopnosti,...) na delsi a komplexnější vycvik na západní techniku. Kratkodoba kvantitativní nevyhoda bude vyvazena pozdější kvalitou, ktera jedina ma šanci na významnější zmenu vývoje konfliktu. Rusaci z kopriv dokáží vytahovat a zprovozňovat vic tanků, nez staty byvale VS mají vůbec ve skladech. Tudy cesta prostě nevede. Stejne tak vymena delostrelectva ráže 152 mm za 155 mm a dtto taketomety, letectvo,….
      Navic delostrelecke systemy s modernim SŘP napojené na GIS Arta je svym zpusobem jednodušší ovladat nez staré "analogové " řízení palby.Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    07:31 02.07.2022

    Co vám na tom přijde špatně. Vy máte pocit, že my jsme po změnách v letech 1989, 1993, 1999 a například 2005 uměli všichni všechno?

    Co vám na tom přijde špatně. Vy máte pocit, že my jsme po změnách v letech 1989, 1993, 1999 a například 2005 uměli všichni všechno?

  • 2DaChoppa
   21:52 01.07.2022

   tomu konceptu se mezi vojáky v aktivní službě říká "univerzální voják". svého času jeden nevěděl jestli bude po čtrtém ročníku pilot nebo velitel tankové čety.

   tomu konceptu se mezi vojáky v aktivní službě říká "univerzální voják". svého času jeden nevěděl jestli bude po čtrtém ročníku pilot nebo velitel tankové čety.

   • Scotty
    22:48 01.07.2022

    Tak zrovna tohle věděl vždycky. Ovšem nevěděl s čím bude létat. To už se změnilo.

    Tak zrovna tohle věděl vždycky. Ovšem nevěděl s čím bude létat. To už se změnilo.

    • Maximus
     23:54 01.07.2022

    • flanker.jirka
     07:27 02.07.2022

     Scotty
     Vždycky to tak nebylo, stálo to hodně úsilí zeleným mozkům vysvětlit, že systém je špatný, aby alespoň piloti měli jistotu.

     Scotty
     Vždycky to tak nebylo, stálo to hodně úsilí zeleným mozkům vysvětlit, že systém je špatný, aby alespoň piloti měli jistotu.

     • Scotty
      09:50 02.07.2022

      Když byl někdo přijat na pilota zavládl studium tak létal. Tak to vždycky bylo. Ovšem dlouho nevěděl jeteli bude létat jako stíhač, dopravák nebo vrtulníkář.

      Když byl někdo přijat na pilota zavládl studium tak létal. Tak to vždycky bylo. Ovšem dlouho nevěděl jeteli bude létat jako stíhač, dopravák nebo vrtulníkář.

     • 2DaChoppa
      16:45 02.07.2022

      @scotty to platilo do pádu Dvojčat. Potom bylo pár sporadických ročníků otevřených pro piloty, a pak bylo několik ročníků vz. univerzální voják, kdy se přihláška podávala s tím, že ...Zobrazit celý příspěvek

      @scotty to platilo do pádu Dvojčat. Potom bylo pár sporadických ročníků otevřených pro piloty, a pak bylo několik ročníků vz. univerzální voják, kdy se přihláška podávala s tím, že člověk nevěděl ani jestli skončí modrej nebo zelenej.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    07:31 02.07.2022

    Pak jsou z toho takoví absolventi :-D
    https://www.youtube.com/watch?...

    Pak jsou z toho takoví absolventi :-D
    https://www.youtube.com/watch?...

    • TF_HU
     07:46 02.07.2022

     Fakt, jako kdo třeba? Řekněte to Řehkovi do očí? Nebo Šonkovi, Zelinkovi či jiným?

     Fakt, jako kdo třeba? Řekněte to Řehkovi do očí? Nebo Šonkovi, Zelinkovi či jiným?

     • flanker.jirka
      13:53 02.07.2022
     • flanker.jirka
      15:40 02.07.2022

      Nikdo z Vámi jmenovaných neprošel současným systémem UNOBu. Řehka a Zelinka patří mezi srdcaře, kteří prošli Vyškovem, Šonka je vynikající akrobatický pilot, prošel VA Brno, ještě ...Zobrazit celý příspěvek

      Nikdo z Vámi jmenovaných neprošel současným systémem UNOBu. Řehka a Zelinka patří mezi srdcaře, kteří prošli Vyškovem, Šonka je vynikající akrobatický pilot, prošel VA Brno, ještě když měla kredit technické školy. Jsou to osoby, které opravdu něco umějí a to co umí jim nedalo vojenské školství, ale to že byli ochotni na sobě ve svých oborech pracovat mimo vojenské školství a pracovní dobu.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      12:12 04.07.2022

      flanker.jirka Nedělte si iluze. VAAZ, VA nebo UO Brno, stále se jedná o vojenské vzdělávání, které má svou tradici v obsahu a i v tom, kdo tam učí. D9vejte, já sám mám UO za sebou ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka

      Nedělte si iluze. VAAZ, VA nebo UO Brno, stále se jedná o vojenské vzdělávání, které má svou tradici v obsahu a i v tom, kdo tam učí. D9vejte, já sám mám UO za sebou a spoustu věcí bych tam změnil. Zrušil by ty obory, které se dají rekrutovat na civilním trhu práce, ovšem to nijak nesnižuje práci CBVSS kde dotčený pracuje https://www.unob.cz/cbvss/Stra... Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      15:27 04.07.2022

      Konečně od vás slyším i něco konstruktivního - jenže vypadá to jaksi divně, když za stejný nápad zkritizujete “civila” a pak sám doporučite to samé. UO absorbovala do sebe spoustu ...Zobrazit celý příspěvek

      Konečně od vás slyším i něco konstruktivního - jenže vypadá to jaksi divně, když za stejný nápad zkritizujete “civila” a pak sám doporučite to samé. UO absorbovala do sebe spoustu nevojenskych oboru, které v řadě případů vyučují na nižší úrovni než civilní sféra. A obory, které bývaly výkladní skříni VA mají “personální deficit”. To není dobra cesta a armádní školství přece nemusí jít touto cestou?Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      21:47 04.07.2022

      Ne, j s vámi rozebíral kontext ve kterém uvedený odborník tvrdí, že vysílat vojáky Ukrajiny na nějaké dlouhodobější kurzy je nevýhodné z pohledu přítomnosti na bojišti. K UO Brnu ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne, j s vámi rozebíral kontext ve kterém uvedený odborník tvrdí, že vysílat vojáky Ukrajiny na nějaké dlouhodobější kurzy je nevýhodné z pohledu přítomnosti na bojišti.

      K UO Brnu odbočujete stále ve snaze diskreditovat autora jednoho z mnoha názorů na situaci na Ukrajině. Tu redukci a případnou změnu obsahu oborů si vynutily společenské změny v Armádě. Armáda už nepřipravuje vědce do vědy a průmyslu. Úkolem školy je připravovat vojáky...velitele, odborníky na vojenské technologie. Já si netroufám tvrdit, zda to je super či špatně. Svůj názor na UO jsem naznačil.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      11:27 07.07.2022

      To TF_HU: Opravdu si poslechnete co pan plukovník říkal v rozhlase. Jinak je to debata slepého s hluchým. Má to i souvislost s tím, co tvrdíte o tom, jak by měl důstojník být ...Zobrazit celý příspěvek

      To TF_HU: Opravdu si poslechnete co pan plukovník říkal v rozhlase. Jinak je to debata slepého s hluchým.

      Má to i souvislost s tím, co tvrdíte o tom, jak by měl důstojník být schopen mluvit v médiích. Na úrovni plukovníka by měl být už snad schopen v médiích oddelit obecné informace od osobního názoru, který je jeden z několika možných. Navíc evidentně chybný.

      Ten pan tam de facto veřejné zpochybňoval smysl dodadavky moderních západních zbrani jako je HIMARS na Ukrajinu. Ty hromady vybuchujicich municnich skladu za posledních deset dni ukazuji, ze jeho osobní názor byl mylný. Stejně to dopadlo u 155 mm dělostřeleckých systému či využívání amerických dělostřeleckých radaru které se ti “primitivní” Ukrajinci naučili ovládat ještě před válkou. Stejně to bude s NASAMS, F-16,…

      Ze Ukrajinci mají stále málo zbrani, včetně ručních - to mi potvrzuji i moji známí mobilizovaní Ukrajinci, kteří už měsíce čekají u Mukačeva a Lvova, až na ně vyjdou zbraně. A nejsou rozhodne sami, ti už mohli mít kus výcviku na západní techniku za sebou.

      Pak tu jsou odborníci s “alternativními názory”, kteří je ventiluji v rozhlase - kolika dezolatum tak pustil vodu na jejich mlýn :-(Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   07:26 02.07.2022

   Vy jste dobrý, teorie se v tomto rozcházejí, některé říkají, že se leadership naučit nedá, jiné říkají, že ano. To je kouzlo sociálních věd, kde empirie ukazuje, že mohou nastat ...Zobrazit celý příspěvek

   Vy jste dobrý, teorie se v tomto rozcházejí, některé říkají, že se leadership naučit nedá, jiné říkají, že ano. To je kouzlo sociálních věd, kde empirie ukazuje, že mohou nastat obě varianty.

   AC mám k UO Brno svůj názor, domnívám se, že vůbec nechápete armádní potřeby. Na UO je mix civilního studia s vojenským, tedy požadavků na vojáky atd. v minulosti to bylo vojenské studium.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    15:52 02.07.2022

    Děkuji za pochvalu, poslušně hlásím, že vždycky tak okolo 22. hodiny na sobě pozoruji, že jsem opravdu dobrý!. U leadershipu jde o to jak si tento pojem kdo vyloží. Myslím si, že ...Zobrazit celý příspěvek

    Děkuji za pochvalu, poslušně hlásím, že vždycky tak okolo 22. hodiny na sobě pozoruji, že jsem opravdu dobrý!.
    U leadershipu jde o to jak si tento pojem kdo vyloží. Myslím si, že stále existuje rozdíl mezi pojmy leader, velitel, manažer. Samozřejmě, nelze to vyjádřit matematicky nebo fyzikálně.
    Pokud bych to shrnul tak, manažer rozkazuje, lídr vede. Manažer vysvětluje, lídr inspiruje. Manažer vyžaduje disciplínu, lídr mentoruje. Manažer je nad týmem, lídr je součástí týmu a manažer deleguje úkoly, lídr deleguje pravomoc. Za mně tedy platí to, že manažer bude používat více naučená pravidla a systém, lídr dokažé více věci už jen tím co mu bylo dáno od boha.
    ... asi si sám v hlavě promítnete kolegy a zkusíte si je zaškatulkovat, kam koho zařadit.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     07:15 03.07.2022

     Obsah výrazu manažer může být také "správce". Bohužel se dnes degradoval na "tupý bezohledný sekernik, kterého zajímají jen nejbližší čtvrtletní bonusy".

     Obsah výrazu manažer může být také "správce". Bohužel se dnes degradoval na "tupý bezohledný sekernik, kterého zajímají jen nejbližší čtvrtletní bonusy".

  • leir
   09:19 02.07.2022

   Samozřejmě, tyhle "pavědy" sice dnes ovlivňují život každého víc než strojařina, ale jak myslíte.

   Samozřejmě, tyhle "pavědy" sice dnes ovlivňují život každého víc než strojařina, ale jak myslíte.

   • liberal shark
    07:13 03.07.2022

    Bohužel vesměs negativně ;-)

    Bohužel vesměs negativně ;-)

    • leir
     15:55 03.07.2022

     Tak to hybaj zpátky na strom...

     Tak to hybaj zpátky na strom...

 • leir
  15:09 01.07.2022

  Ok, geologie nebo geografie, hodinky nebo holinky. Stejně tak je vtipný obrat, že "bohužel klesá počet uchazečů o technické obory", ale "nejdůležitější je, jací jsme ...Zobrazit celý příspěvek

  Ok, geologie nebo geografie, hodinky nebo holinky.

  Stejně tak je vtipný obrat, že "bohužel klesá počet uchazečů o technické obory", ale "nejdůležitější je, jací jsme lidé".

  Samozřejmě že studium a praxe humanitních věd ( = věd zaměřených na člověka) je dneska čím dál důležitější. Ostatně psyops ani propaganda nejsou založeny na technických poznatcích...

  Tu paní sice neznám, kontakt s UNOB nemám už snad 15 let, ale zjevně jde o osobu plnou paradoxů. ;-)Skrýt celý příspěvek

  • leir
   16:09 03.07.2022

   OK, musím se paní generálce poněkud omluvit, na rozdíl od předchozího velení zelených mozků prý jde konečně o člověka, který se zajímá o podstatu věci a o lidi...

   OK, musím se paní generálce poněkud omluvit, na rozdíl od předchozího velení zelených mozků prý jde konečně o člověka, který se zajímá o podstatu věci a o lidi...

 • 2DaChoppa
  14:53 01.07.2022

  no a proto v rámci důstojnického kurzu nadporučíci natáčejí selfpromotion videa.

  no a proto v rámci důstojnického kurzu nadporučíci natáčejí selfpromotion videa.

  • flanker.jirka
   16:15 01.07.2022

   ano, nejde o to co máte v hlavě, ale jak to umíte prodat :-)

   ano, nejde o to co máte v hlavě, ale jak to umíte prodat :-)

  • Scotty
   18:00 01.07.2022

   A proč ne? Pokud je to má naučit mluvení na kameru je to jen plus. Není nic horšího než když většina starých a zasloužilých má říct pár vět médiím. To člověk vyloženě trpí.

   A proč ne? Pokud je to má naučit mluvení na kameru je to jen plus. Není nic horšího než když většina starých a zasloužilých má říct pár vět médiím. To člověk vyloženě trpí.

   • flanker.jirka
    21:06 01.07.2022

    Na to nepotřebujete kameru, stačí jim svěřovat vedení vyuky a výcviku co nejčastěji.

    Na to nepotřebujete kameru, stačí jim svěřovat vedení vyuky a výcviku co nejčastěji.

    • TF_HU
     07:40 02.07.2022

     Kamera vám umožní zpětnou vazbu. Jak pro verbální, tak i neverbální komunikaci. Střeleckou taky necvicite beze zbraní. Pomůcky a metody se používají všude. Vy mi tu říkejte něco o ...Zobrazit celý příspěvek

     Kamera vám umožní zpětnou vazbu. Jak pro verbální, tak i neverbální komunikaci. Střeleckou taky necvicite beze zbraní. Pomůcky a metody se používají všude.

     Vy mi tu říkejte něco o vývoji a inovacích. Když se má člověk rozvíjet v kompetenci h, tak jste z toho vedle.

     Říkám furt, že civilove jste tu úplně mimo mísu.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:55 02.07.2022

      A není to tím, že jste až moc dlouho v oplocené ohradě, kde je blbost chráněna zákonem? Je potřeba se na tu rezervaci podívat z venku a s pořádným nadhledem.

      A není to tím, že jste až moc dlouho v oplocené ohradě, kde je blbost chráněna zákonem? Je potřeba se na tu rezervaci podívat z venku a s pořádným nadhledem.

     • TF_HU
      12:19 04.07.2022

      flanker.jirka Víte v čem tkví problém vašeho vidění problému s ohradou chráněnou zákonem? Já nevím, jakou máte vojenskou praxi, ale já krom té své 27 leté praxe služby v Armádě ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka

      Víte v čem tkví problém vašeho vidění problému s ohradou chráněnou zákonem? Já nevím, jakou máte vojenskou praxi, ale já krom té své 27 leté praxe služby v Armádě měl možnost absolvovat dost školení, kurzů i v civili, nemluvě o tom, že ve společnosti žiji nejen jako voják, ale i jako občan, studoval jsem i v zahraničí, dnes studuji druhou vysokou školu a čeká mě další studium v zahraničí...což je ve zkratce průběh mé kariéry, který mi jaksi dovoluje na problematiku armády nahlížet i z vnějšku.

      Zajímalo by mě, co vám dodává ten pocit, že krom z vnějšío pohledu máte pocit, že to znáte i zevnitř? Já chápu, že stejně jako s repre ve fotbale či hokeji má každý pocit, že obrana je další takové jasné téma, že je každý odborníkem, ale věřte mi, že to je dost daleko od reality.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      17:03 04.07.2022

      To TF_HU: Představte si, že i nevojak může videt dovnitř ohrady, a mozna i lepe nez vidí vojak z "ohrady" ven :-))). Nekdy je dosti smutné, v jake bublině pokrivené reality se ...Zobrazit celý příspěvek

      To TF_HU: Představte si, že i nevojak může videt dovnitř ohrady, a mozna i lepe nez vidí vojak z "ohrady" ven :-))).
      Nekdy je dosti smutné, v jake bublině pokrivené reality se vojaci vyskytuji. Znam se osobně s vojaky ruznych hodností z řady utvaru po cele republice, muj pribuzny je byvaly velitel v Táboře, mel jsem odbornou přednášku i na kulaťáku a MO a mohu klidně napsat, že jsou spíše vyjimky, které dokazi udělat krok stranou a podivat se na věc i jiným nezaujatym pohledem.
      Mimo jiné i proto si velmi vážím soucasneho NGŠ.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      21:50 04.07.2022

      Maximus Nevoják může vidět dovnitř, ale nerozumí tomu co vidí...bohužel. To mi prostě nevyvrátíte. Zkuste mi spíše napsat nějaký konkrétní příklad toho, kdy nějaký voják, zřejmě ...Zobrazit celý příspěvek

      Maximus

      Nevoják může vidět dovnitř, ale nerozumí tomu co vidí...bohužel. To mi prostě nevyvrátíte. Zkuste mi spíše napsat nějaký konkrétní příklad toho, kdy nějaký voják, zřejmě ve vašem okolí zůstal někde zamrznutý, nebo v ohradě...

      ...já znám dodnes mraky vojáků různých hodností, kteří jsou zamrzlí v roce 1999 nebo mají problém pochopit, že jednají s dospělými kolegy apod. Jen bych si troufnul říci, že vidíme dovnitř i ven...nevoják nemá možnost dvojího srovnání, ani když slyší JPP jiných vojáků.Skrýt celý příspěvek

    • ruleta
     08:06 02.07.2022

     Nesmysl, mluvit pred kamerou a vedet, ze budete v TV je uplne neco jineho nez vest hodinu, seminar, workshop. Mluvit na kameru a pak se videt - body language, komunikaci s ...Zobrazit celý příspěvek

     Nesmysl, mluvit pred kamerou a vedet, ze budete v TV je uplne neco jineho nez vest hodinu, seminar, workshop. Mluvit na kameru a pak se videt - body language, komunikaci s publikem, pohyb, mluveni a pak to s lektorem prochazet je jedna ze zakladnich pomucek :D

     Bavi, kdyz zastanci "techniky" zacnou fusovat do jinych oblasti a hazou perly jako male deti.Skrýt celý příspěvek

    • Maximus
     14:09 02.07.2022

     Souhlas - Tocit Dobre rano s ČT, mluvit v hlavnich zpravach na CT24 nebo jen v radiu je nesrovnatelně složitější než vystoupit před svymi studenty. Snad jen prezentace na prestižní ...Zobrazit celý příspěvek

     Souhlas - Tocit Dobre rano s ČT, mluvit v hlavnich zpravach na CT24 nebo jen v radiu je nesrovnatelně složitější než vystoupit před svymi studenty.
     Snad jen prezentace na prestižní zahraniční konferenci je srovnatelny zážitek :-))).Skrýt celý příspěvek

   • 2DaChoppa
    21:51 01.07.2022

    no ono s těmi vystoupeními do médií je to trochu jinak. To je totiž spíš než prezentace takovej nácvik nepřátelského výslechu. Pořád přemýšlíš, co nesmíš říct a jak to schovat. ...Zobrazit celý příspěvek

    no ono s těmi vystoupeními do médií je to trochu jinak. To je totiž spíš než prezentace takovej nácvik nepřátelského výslechu. Pořád přemýšlíš, co nesmíš říct a jak to schovat. Nicméně, já bych neučil důstojníky mluvit na kameru, od toho má armáda tiskový mluvčí.. Důstojník musí umět pochopit a předat informace relevantní jeho druhu zbraně; ideálně by pak z "UNOBu" měli padat důstojníci, kteří jako perspektivní před vysláním na přeškolení na nový druh bojové techniky nepotřebují doškolení z anglického jazyka :)Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     22:40 01.07.2022

     Američani si myslí něco jiného. Schopnost komunikovat s médii je součástí výuky každého vyššího důstojníka. U nás je to většinou katastrofa. Oni chápou že obraz armády utváří právě ...Zobrazit celý příspěvek

     Američani si myslí něco jiného. Schopnost komunikovat s médii je součástí výuky každého vyššího důstojníka. U nás je to většinou katastrofa. Oni chápou že obraz armády utváří právě to že se důstojník nedívá na novináře jako na své nepřítele. Při výchově důstojníků je potřeba více amerického přístupu a méně toho sovětského. Ovšem to právě ti staří a zasloužilí nechápu.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      07:41 02.07.2022

      Přesně, je to tak.

      Přesně, je to tak.

     • 2DaChoppa
      08:43 02.07.2022

      to, že média nejsou nepřítel, funguje do té doby, dokud vykládáte médiím spřáteleného státu, zatímco mechanizovaný prapor v nocovišti vítá tříhvězdičkový generál, jak "vše probíhá ...Zobrazit celý příspěvek

      to, že média nejsou nepřítel, funguje do té doby, dokud vykládáte médiím spřáteleného státu, zatímco mechanizovaný prapor v nocovišti vítá tříhvězdičkový generál, jak "vše probíhá podle plánu, jste skvělí, děkujeme za podporu a uděláme maximum abychom nekomplikovali dopravní situaci."

      a trošku jiný je to v okamžiku, kdy máš vysvětlit, jakej manévr na hraně předpisu pro použití použil a proč kolega, kterej ráno předal službu.

      Právě proto jsou tiskoví mluvčí, aby budovali vztahy s médii, občas jim něco přihrají a občas jim za to média nějakou publikaci naopak pozdrží. A to, že to takhle bývá v seriálových detektivkách, na skutečnosti nic nemění. :)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:57 02.07.2022

      Každý důstojník by měl umět smysluplně mluvit. Například vysvětlovat nebo říct že prostě některé věci komentovat nemůže. Ovšem i schopnost asertivně odrážet nepohodlné otázky. ...Zobrazit celý příspěvek

      Každý důstojník by měl umět smysluplně mluvit. Například vysvětlovat nebo říct že prostě některé věci komentovat nemůže. Ovšem i schopnost asertivně odrážet nepohodlné otázky. Vymlouvat se jen na tiskové mluvčí je nesmysl a navíc to působí arogantně.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      13:12 02.07.2022

      2DaChoppa

      Zaspal jste dobu. Pardon, ale zaspal.

      2DaChoppa

      Zaspal jste dobu. Pardon, ale zaspal.

     • 2DaChoppa
      16:56 02.07.2022

      @scotty, TF-HU "O vývoji v případu ve středu informovala mluvčí VP Nikola Rimkevič Hájková. Také mluvčí Generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková s ohledem na zraněné vojáky ...Zobrazit celý příspěvek

      @scotty, TF-HU "O vývoji v případu ve středu informovala mluvčí VP Nikola Rimkevič Hájková.

      Také mluvčí Generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková s ohledem na zraněné vojáky a jejich rodiny další informace o stavu vojáků neuvedla." divný, že se k výbuchu nevyjadřoval velitel žp, že jo?Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      12:23 04.07.2022

      2DChoppa Nevím o jakém incidentu se zmiňujete, ale je úplně jedno kdo se k němu vyjadřuje. My se v kurzech bavíme o základech komunikačních kompetencí, to je správně se ...Zobrazit celý příspěvek

      2DChoppa

      Nevím o jakém incidentu se zmiňujete, ale je úplně jedno kdo se k němu vyjadřuje. My se v kurzech bavíme o základech komunikačních kompetencí, to je správně se vyjadřovat, přesvědčit, motivovat, jinými slovy bavíme se o rétorice. Zde se kamera používá k nácviku některých věcí, které si poprvé vyzoušíte až v kurzu. Cílem těchto cvičení je nabídnout vám zpětnou vazbu, voják se poprvé slyší, vidí při projevu. Víte, velitel nemluví pouze na kameru, velitel k vojákům hovoří na slavnostním nástupu a protože to neumí, čte to z papíru, přestože čte stejně koktá apod.

      Věřte mi, že kritikou těchto cvičení ses třílíte do vlastní nohy. Nechápete účel vzdělávání, nechápete metodu a cíl.Skrýt celý příspěvek

     • 2DaChoppa
      20:09 04.07.2022

      @TF-HU případ, ke kterému se ony dvě dámy vyjadřovaly není podstatný (jedná se o výbuch odstraňovaného UXO na Brdech). Použil jsem jej jako důkaz toho, že k *průserům* se vyjadřují ...Zobrazit celý příspěvek

      @TF-HU případ, ke kterému se ony dvě dámy vyjadřovaly není podstatný (jedná se o výbuch odstraňovaného UXO na Brdech). Použil jsem jej jako důkaz toho, že k *průserům* se vyjadřují tiskoví mluvčí, kteří jsou k tomu určení, protože to jsou situace kdy média nejsou přítel ale protivník, což jste mi tu výše rozporoval a tvrdil mi, že každý důstojník by měl být schopen mluvit na kameru ...

      Z této pozice pak plavně skáčete na projevy k vojsku a rétorickým cvičením a užití kamery jako v podstatě prostředku objektivní kontroly a vysvětlujete mi, jak nechápu metodu a cíl.

      V tom máte asi pravdu, nejsem nejostřejší tužka v penále, ale v našem penále jsme všichni analytické mysli a na plané řeči na nástupu si nepotrpíme. Proto bych byl radši, kdyby absolventi UNOB byli schopni jasně a jednoznačně popsat svůj odborný problém v angličtině, než aby uměli sestříhat nějaké video.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      21:57 04.07.2022

      2DaChoppa Ne, nic takového jsem vám nerozporoval. Od počátku vám říkám, že kamera je použita jako pomůcka a umožňuje poskytovat zpětnou vazbu, reálný pohled na sebe sama při ...Zobrazit celý příspěvek

      2DaChoppa

      Ne, nic takového jsem vám nerozporoval. Od počátku vám říkám, že kamera je použita jako pomůcka a umožňuje poskytovat zpětnou vazbu, reálný pohled na sebe sama při cvičení rétoriky.

      Vy se tu trapně držíte nějakého proslovu na kameru což je dle vás pouze úkol TIDů...v rom se s vámi nepřu. Já vám jen říkám, že komunikační kompetence neslouží jen TIDům. Komunikační kompetence jsou umění naslouchat, umění sdělit informaci, umění přesvědčit, motivovat apod. Pro tyto úkoly se používá kamera, kde se cvičí čtyři úrovně cvičení. Já osobně je shrnu vždy do dvou, protože na kameru a studio nemám tolik času.

      Je úplně jedno jestli komunikujete v angličtině, nebo kde...stále se jedná o komunikační dovednost. Je jedno jestli mluvíte před jednotkou, na banketu, nebo pohřbu vojáka, před patrolou, zda vydáváte bojový rozkaz apod. Stále se jedná o schopnost vyjadřovat se jasně, stručně a srozumitelně.

      Nic proti, nevím kde jste v penále, ale když vidím myšlenkové mapy důstojníků v kurzu, trochu bych o analytických myslích zapochyboval :-) Ne vážně. Komunikační kompetence je součástí výbavy velitelů, vojáků ať se vám to líbí či ne.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     07:37 02.07.2022

     Vůbec nehodnotil nějaké vystupování v médiích, oni to kolikrát neumí ani tiskoví mluvčí. Většinou jde o teplá protekční místa nebo se tam dávají exoti pro normální službu ...Zobrazit celý příspěvek

     Vůbec nehodnotil nějaké vystupování v médiích, oni to kolikrát neumí ani tiskoví mluvčí. Většinou jde o teplá protekční místa nebo se tam dávají exoti pro normální službu nepoužitelní.
     Když se člověk nemůže někoho zbavit a nechce, aby škodil, tak místa jako operačka, personální, plánovací, to jsou přesně místa kam mohou takoví "univerzální vojáci" v praxi nepoužitelní. Pak se to vrací v tom, že personální práce s vojáky je špatná, nic se dobře nenaplánuje a podle nařízení z operačního se nedostanete dál než na autobusovou zastávku.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      07:38 02.07.2022

      pardon, patřilo tam "vůbec bych nehodnotil" ...

      pardon, patřilo tam "vůbec bych nehodnotil" ...

     • TF_HU
      07:41 02.07.2022

      Tak určitě...

      Tak určitě...

     • TF_HU
      07:44 02.07.2022

      Ta doba je dávno pryč, od té doby, co je armáda operace nasazena, tyto operacky plánuji, řídí činnost, boj, tam fakt nechcete blbecky. Neříkám, blba najdete všude, i zde, ale fakt ...Zobrazit celý příspěvek

      Ta doba je dávno pryč, od té doby, co je armáda operace nasazena, tyto operacky plánuji, řídí činnost, boj, tam fakt nechcete blbecky. Neříkám, blba najdete všude, i zde, ale fakt to už není pravda.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:57 02.07.2022

      TF_HU
      Rád vidím, že se to zlepšilo.

      TF_HU
      Rád vidím, že se to zlepšilo.

  • TF_HU
   07:38 02.07.2022

   Co jste na tom nepochopil, rád vám ten cíl, metodu objasním i já. Zřejmě chápete jaký je rozdíl mezi výcvikem, výchovou a vzděláváním. Takže existují odborné kurzy, existují též ...Zobrazit celý příspěvek

   Co jste na tom nepochopil, rád vám ten cíl, metodu objasním i já. Zřejmě chápete jaký je rozdíl mezi výcvikem, výchovou a vzděláváním. Takže existují odborné kurzy, existují též karierove a v těch se vzdělávat primárně v soft skill schopnostech.

   Umět prezentovat své myšlenky, vydávat rozkazy a hovořit k vojákům, nebo na kameru patří ke komunikačním kompetencím. Které by měl důstojník ovládat. Stačí zapnout kameru a vidíte, jak jsou bojovníci v prdeli Skrýt celý příspěvek

   • 2DaChoppa
    17:05 02.07.2022

    nerad bych zacházel na veřejném foru do podrobností. Když jsem naposledy dostal podklady ke studiu podřízeného v kurzu vyšších důstojníků, tak ze dvou stránek literatury byl jeden ...Zobrazit celý příspěvek

    nerad bych zacházel na veřejném foru do podrobností. Když jsem naposledy dostal podklady ke studiu podřízeného v kurzu vyšších důstojníků, tak ze dvou stránek literatury byl jeden (1) leteckej předpis.

    takže to můžete brát tak, že jsem zaspal dobu (viz výše), anebo to můžete brát tak, že spíš než na soft skills dávám důraz na "hard 2 kill"Skrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     12:31 04.07.2022

     Tak já nemám problém vám o tom veřejně napsat. Jen abyste věděl, profil absolventa, tedy co má voják umět co má splnit apod. musí tvořit vojska, to na základě požadavků a potřeb ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak já nemám problém vám o tom veřejně napsat. Jen abyste věděl, profil absolventa, tedy co má voják umět co má splnit apod. musí tvořit vojska, to na základě požadavků a potřeb moderního bojiště. Od toho se odvíjí podklady.

     Letecké témata a předpisy v kurzu neuvidíte, protože nikomu z letectva se nechce do Vyškova kde by učil, to za A) Za B) ani nikdo z letectva nemmá zájem na tom, aby se podíval na obsah, profil kurzu a doplnil tam cíle, které by měly být v takovém kurzu zahrnuty.

     Ovšem, budu se opakovat, spousta velitelů, nebo vojáků nechápe rozdíl mezi odborným a kariérovým kurzem. V odborných se učí odborné věci...třeba rozhodovací a plánovací proces u letectva...v kariérovém kurzu se posilují spíše kompetence, které jsou vyjádřeny těmi soft skills.

     Tak prostředí ukazuje, že krom hard skill jsou třeba i soft skill, kde jejich absence má za následek to, co tady popisují jiní. Planné sliby vojákům, vyjebávání s lidmi, protože přece velitel nemusí respektovat principi tranformčního leadershipu, tedy když už aspoň tuší co to je a znamená...

     Mě už to ve Vyškově sere, rád bych se vrátil do praxe u útvaru, protože s čím se setkávám nejčastěji je arogance založena na neznalosti souvislostí či faktů. I odcházející NGŠ ukázal, jak je důležitý Vyškov, který je mu přímo podřízen a je vstupní branou, kterou projdou všichni vojáci v Armádě. Tahle firemní komunikace je smrtící...Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      16:52 04.07.2022

      Oceňuji realisticky a kriticky pohled, jen nekdy je zbytečné se čertit, když neco podobneho rekne jinymi slovy nevojak.

      Oceňuji realisticky a kriticky pohled, jen nekdy je zbytečné se čertit, když neco podobneho rekne jinymi slovy nevojak.

     • TF_HU
      22:00 04.07.2022

      Maximus V pohodě. Víte, vše má nějakou příčinu a důsledek. Civil ty příčiny málokdy vidí a nerozumí pak těm důsledkům. Ono je krom toho negativního i spousta dobrého, jen to není ...Zobrazit celý příspěvek

      Maximus

      V pohodě. Víte, vše má nějakou příčinu a důsledek. Civil ty příčiny málokdy vidí a nerozumí pak těm důsledkům. Ono je krom toho negativního i spousta dobrého, jen to není vidět.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      09:44 05.07.2022

      Nekdy naopak zase "civil" vidi veci, které vojak pro profesní slepotu prestava vidět. Není moc rozumné vytvářet bariery mezi vojenskym světem a tim civilním. Budování mostů mezi ...Zobrazit celý příspěvek

      Nekdy naopak zase "civil" vidi veci, které vojak pro profesní slepotu prestava vidět.

      Není moc rozumné vytvářet bariery mezi vojenskym světem a tim civilním.

      Budování mostů mezi obema svety je potřebné, aby zustala zachovana vazba občan - stát - armada. Bez toho bude armada vzdycky "otloukanek" na konci rozpoctovych priorit statu a bude mit chronické problemy s naplněností.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      15:28 05.07.2022

      Maximus Ano, s tím souhlasím. Říkalo se tomu veřejná kontrola ozbrojených sil. Zkuste mi dát nějaký příklad tě bariéry mezi vojenským a civilním světem. A nějaký příklad mostu. ...Zobrazit celý příspěvek

      Maximus

      Ano, s tím souhlasím. Říkalo se tomu veřejná kontrola ozbrojených sil.

      Zkuste mi dát nějaký příklad tě bariéry mezi vojenským a civilním světem. A nějaký příklad mostu. Díky.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  13:08 01.07.2022

  A čemu se sakra diví ? Technici, řemeslníci a vojáci jsou na poslední příčce společenského žebříčku. Kdejaký mediální šašek, prostitutka nebo placený sportovní nádeník se těší ...Zobrazit celý příspěvek

  A čemu se sakra diví ? Technici, řemeslníci a vojáci jsou na poslední příčce společenského žebříčku. Kdejaký mediální šašek, prostitutka nebo placený sportovní nádeník se těší maximální společenské prestiži a má 100 x větší příjem. Technikům šéfují polointeligentní absolventi práv nebo ekonomky, kteří vedou podniky od desíti k pěti a vytlemují se technikům z okýnek svých Maserati. Stačí se třeba podívat, jak se svými technickými specialisty zachází nejmenovaný polostátní výrobce elektřiny.Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   13:42 01.07.2022

   A nejen nejmenovaný výrobci elektřiny, ale i sami vojenští velitelé se svými absolventy UNOb FVT. Nezáleží na zájmu o obor, ale na servilnosti k velitelům. 3 absovlenti v nedávné ...Zobrazit celý příspěvek

   A nejen nejmenovaný výrobci elektřiny, ale i sami vojenští velitelé se svými absolventy UNOb FVT. Nezáleží na zájmu o obor, ale na servilnosti k velitelům. 3 absovlenti v nedávné době, každého bavilo trochu něco jiného, jeden chtěl do Náměšti, druhý do Pardubic, třetí do Boleslavi. Dostali se všichni, ale ani jeden na to místo, které ho bavilo a mohl se rozvíjet. Výsledek=nasraní na Armádu jsou všichni tři, takže až jim vyprší závazky, pravděpodobně skončí . Personální politika jako víno!Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    14:14 01.07.2022

    A pak se brečí, že nemůžeme navyšovat počty profíků a že nejsou lidi... no bodejť by s tímto přístupem byli...

    A pak se brečí, že nemůžeme navyšovat počty profíků a že nejsou lidi... no bodejť by s tímto přístupem byli...

    • liberal shark
     14:23 01.07.2022

     Však on ten nejmenovaný výrobce elektřiny už dva roky neulovil jediného nového operátora JE. Ale při kolektivním vyjednávání si z nich dělá doslova srandu. Personální politika a ...Zobrazit celý příspěvek

     Však on ten nejmenovaný výrobce elektřiny už dva roky neulovil jediného nového operátora JE. Ale při kolektivním vyjednávání si z nich dělá doslova srandu. Personální politika a HRM vůbec neexistují. Kde chtějí vzít lidi na nové bloky JE a SMR, to tedy opravdu netuším. S tímhle přístupem je budou muset naklonovat v čínské genetické laborce.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:49 01.07.2022

      Tak mají obejít. Drží je snad někdo v ČEZu násilím?

      Tak mají obejít. Drží je snad někdo v ČEZu násilím?

     • liberal shark
      11:59 02.07.2022

      To scotty: To má být přístup HR managera, kterému záleží na fungování podniku ? Opravdu chcete odstavit páteř energetiky kvůli nedostatku personálu ? To už ani nepotřebujete ...Zobrazit celý příspěvek

      To scotty:
      To má být přístup HR managera, kterému záleží na fungování podniku ? Opravdu chcete odstavit páteř energetiky kvůli nedostatku personálu ? To už ani nepotřebujete válku.Skrýt celý příspěvek

    • havlluk
     19:10 01.07.2022

     i stavy záložáků. větší individua než při odvodech jsem ještě nepotkal.

     i stavy záložáků. větší individua než při odvodech jsem ještě nepotkal.

   • Scotty
    18:47 01.07.2022

    Když chtěli okamžitě dělat výhradně to co je baví neměli lézt do armády.

    Když chtěli okamžitě dělat výhradně to co je baví neměli lézt do armády.

    • LAMP
     19:02 01.07.2022

     Pokud chceš udržet lidi, co to nebaví, budeš muset platit pořádný premium.

     Pokud chceš udržet lidi, co to nebaví, budeš muset platit pořádný premium.

     • Scotty
      19:17 01.07.2022

      Možná by všem měli už na rekrutačním důrazně sdělit že jak podepíšou můžou si s nimi dělat co uznají za vhodné. Takž pokud se jim to nazdá můžou se otočit a hned vypadnout. Všichni ...Zobrazit celý příspěvek

      Možná by všem měli už na rekrutačním důrazně sdělit že jak podepíšou můžou si s nimi dělat co uznají za vhodné. Takž pokud se jim to nazdá můžou se otočit a hned vypadnout. Všichni by byli ve výsledku spokojenější a armáda by ušetřila.
      Ovšem to se zřejmých důvodů nikdo nedělá.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      07:41 02.07.2022

      Scotty Na rekrutačním jen slibují a lžou, aby někoho ulovili. Klidně tam rekrutům nalžou, že po třech mesících službu u útvaru budou přeloženi do posádky kam původně chtěli :-) :-) ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Na rekrutačním jen slibují a lžou, aby někoho ulovili. Klidně tam rekrutům nalžou, že po třech mesících službu u útvaru budou přeloženi do posádky kam původně chtěli :-) :-) :-)Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      20:05 04.07.2022

      Scotty, mlčte, nic o systému výběru rekrutů nevíte!

      Scotty, mlčte, nic o systému výběru rekrutů nevíte!

     • TF_HU
      22:01 04.07.2022

      Scotty

      Divil byste se co nadřízení po rekrutačním vyžadují. Tam je to taky sbírka exotů...

      Scotty

      Divil byste se co nadřízení po rekrutačním vyžadují. Tam je to taky sbírka exotů...

    • flanker.jirka
     21:12 01.07.2022

     Scotty lidi bez motivace jsme už v armádě měli, říkalo se jim záklaďáci. Dnes je rozdíl v tom, že rekrut nastoupí do výcviku s tím, že dopředu ví na jaké místo a kam půjde. ...Zobrazit celý příspěvek

     Scotty
     lidi bez motivace jsme už v armádě měli, říkalo se jim záklaďáci.
     Dnes je rozdíl v tom, že rekrut nastoupí do výcviku s tím, že dopředu ví na jaké místo a kam půjde. Student UNOB toto neví a je s ním jednáno jako s hadrem.
     Stále armáda naráží na to, že si nějací kkti prosadili dislokaci pluků v horní-dolní, kde pak nikdo nechce sloužit. Typický příklad, potřebujete elektrotechniky, ale když jim řeknete Opava, Lipník, Strakonice, no tak vám za nabídku poděkují a jdou raději jinam, nenechají se vyřadit, zaplatí za studium a privátní sféra se o ně popere.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:47 01.07.2022

      /Dnes je rozdíl v tom, že rekrut nastoupí do výcviku s tím, že dopředu ví na jaké místo a kam půjde. Student UNOB toto neví a je s ním jednáno jako s hadrem./ Ano, je jim to ...Zobrazit celý příspěvek

      /Dnes je rozdíl v tom, že rekrut nastoupí do výcviku s tím, že dopředu ví na jaké místo a kam půjde. Student UNOB toto neví a je s ním jednáno jako s hadrem./
      Ano, je jim to sdělenu předtím. Ovšem na výběr mají také je omezené možnosti. Každý kdo vstupuje do armády musí počítat s tím že ho umístí tam kam potřebují a ne tam kam chce. Tohle by si měl každý uvědomit před tím než vezme z kliku rekrutační kanceláře. Pak by bylo minimálně o polovinu méně zklamání a odchodů.
      Posády jsou tam kde jsou. Prostě armáda nemůže být namáčknutá jen na ta největší města. Tak to není nikde na světe. Služba je do jisté míry sebeobětování, tak to vždycky bylo a bude.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      07:46 02.07.2022

      Scotty Armáda výhodnější dislokace dobrovolně opustila a nemovitosti většinou předávala za pakatel ceny. To je tak, když je v armádě vše jen o známostech a protekci. Postrádalo to ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Armáda výhodnější dislokace dobrovolně opustila a nemovitosti většinou předávala za pakatel ceny. To je tak, když je v armádě vše jen o známostech a protekci. Postrádalo to nadhled a strategické myšlení.
      Na rekrutačním toto nikomu neřeknou, aby rekruty nevystrašili tím, že mohou jít klidně na druhý konec republiky.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      07:49 02.07.2022

      Všechno by dle vás mělo být v Praze, že? Nebo v Brně

      Všechno by dle vás mělo být v Praze, že? Nebo v Brně

     • flanker.jirka
      16:04 02.07.2022

      TF_HU Proč jen dvě města? Je tu dost krajských měst, kde nemáte prakticky nic. I takové tradiční posádky jako Jihlava, České Budějovice, Hradec Králové nemají nic. Co máte ...Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU
      Proč jen dvě města? Je tu dost krajských měst, kde nemáte prakticky nic. I takové tradiční posádky jako Jihlava, České Budějovice, Hradec Králové nemají nic. Co máte například v Ostravě? Co máte ve Zlíně? Co máte v Plzni? Co máte v Karlových Varech, Ústí nad Labem.
      Promiňte, ale věci jako vystěhování kompletní PVO do rohu republiky, nebo elektrospecialisty do Opavy, to se jen tak hned nevidí. Nebo takové politické rozhodnutí dát vrtulníky do Náměště, to byl tah, že? Nebo výtečné rozhodnutí přesunout všechno dělostřelectvo do lesa, z toho důvodu, že tam mají střelnici a pak jim ji zavřít. :-)Skrýt celý příspěvek

     • Jirka33
      11:43 03.07.2022

      @flanker.jirka co máte proti Opavě, Lipníku či Strakonicím? Krásná města :))

      @flanker.jirka co máte proti Opavě, Lipníku či Strakonicím? Krásná města :))

     • TF_HU
      12:32 04.07.2022

      No nic proti nim nemám, jen jaksi musíte pochopit, že když díky politickým rozhodnutím Armáda z těchto posádek odcházela, zůstaly ty co zůstaly. Opět díky silnější lobby některých ...Zobrazit celý příspěvek

      No nic proti nim nemám, jen jaksi musíte pochopit, že když díky politickým rozhodnutím Armáda z těchto posádek odcházela, zůstaly ty co zůstaly. Opět díky silnější lobby některých senátorů, poslanců apod. Tak si dnes bhužel moc vybírat nemůžeme.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      22:04 04.07.2022

      Scoty Nic proti, ale student UO Brno je na tom úplně stejně jako student STŠ MO...tedy v přípravě na profesi, začíná od píky, jedinou výhodu má, že má peníze. Tedy proti jiným ...Zobrazit celý příspěvek

      Scoty

      Nic proti, ale student UO Brno je na tom úplně stejně jako student STŠ MO...tedy v přípravě na profesi, začíná od píky, jedinou výhodu má, že má peníze. Tedy proti jiným školám. Dle mého i neoprávněně nosí poddůstojnické hodnosti. Jinak souhlasím, že dobrovolný je pouze vstup, služba je již podle zájmu AČR.Skrýt celý příspěvek

    • otecko
     20:04 04.07.2022

     Vy jste hlupák, Scoty a to vás nenapadlo, že o tom, co chtěli dělat zpracovávali i státnice! A Ale vy budete mudrovat, že vojna není kojná, že?, jste stejný kkot, jako ten, který ...Zobrazit celý příspěvek

     Vy jste hlupák, Scoty a to vás nenapadlo, že o tom, co chtěli dělat zpracovávali i státnice! A Ale vy budete mudrovat, že vojna není kojná, že?, jste stejný kkot, jako ten, který se podílel na jejich zařazení v rámci armády, úplná karikatura jako z Černých baronů, ještě od vás chybí ten bonmot:"Kefalín, lidi je jako sraček!"Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:53 07.07.2022

      X lidí dělalo státnice z něčeho co nikdy reálně dělat nebudou. Když se jim v armádě nelíbí mají možnost odsloužit závazek a odejít.

      X lidí dělalo státnice z něčeho co nikdy reálně dělat nebudou. Když se jim v armádě nelíbí mají možnost odsloužit závazek a odejít.

   • Matesaax
    19:12 01.07.2022

    Krásne a přesně napsáno.

    Krásne a přesně napsáno.

  • Scotty
   18:06 01.07.2022

   Průzkumy říkají něco jiného.
   https://cvvm.soc.cas.cz/media/...

   Průzkumy říkají něco jiného.
   https://cvvm.soc.cas.cz/media/...

 • TF_HU
  13:05 01.07.2022

  Co bude dělat až ji vyprší mandát rektorky UO Brno? Za mě má jedno velké mínus, nechápe koncept velitelského týmu.

  Co bude dělat až ji vyprší mandát rektorky UO Brno? Za mě má jedno velké mínus, nechápe koncept velitelského týmu.

Načítám diskuzi...