Generálka Šmerdová: Zájem o službu v české armádě je velký

Generálka Šmerdová: Zájem o službu v české armádě je velký
Generálka Lenka Šmerdová / praporčík Petr Dohnal; Armáda ČR (Zvětšit)

Zájem o službu v české armádě je velký, komunikace s uchazeči se více přesouvá do on-line prostředí a příští rok bude upraven kurz základní přípravy, sdělila v rozhovoru brigádní generálka Lenka Šmerdová – historicky první česká žena v generálské hodnosti, poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR pro oblast doplňování armády personálem a genderovou problematiku.

Vážená paní brigádní generálko, předně bych Vám chtěla poděkovat za Váš čas a ochotu k tomuto rozhovoru a vyjádřit Vám svůj obdiv. Jste historicky první česká žena v generálské hodnosti. V roce 2017 se k Vašemu jmenování vyjadřovala spousta osobností. Například novinář Jan Gazdík ve svém článku citoval poslankyni Janu Černochovou, která k Vašemu povýšení řekla, že jste v armádě skončila, neboť jde o mužské prostředí, které je nekompromisní. Paní brigádní generálko, Vy jste ale neskončila, naopak jste své pracovní nasazení ještě zvýšila. Co vše se u Vás za ty tři roky, co jste v generálské hodnosti, změnilo?

Jsem poradkyní náčelníka Generálního štábu AČR pro oblast doplňování armády personálem a gendrovou problematiku. Současně působím jako předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity. Když jsem byla jmenována do hodnosti generálky, počítala jsem s tím, že se vyskytnou také nepřejícné poznámky k mému povýšení, hlavně od lidí, kteří mě vůbec neznají. A vidíte, že pozici na Generálním štábu zastávám doteď a mohu potvrdit, že co se týká náboru, tak se armádě velmi daří a ohledně VFS s týmem spolupracovníků úspěšně rozšiřujeme povědomí o jeho poslání a činnosti. Navýšil se počet pravidelných podporovatelů fondu, navázali jsme spolupráci s mnoha subjekty, což nám umožňuje více pomáhat vojákům a jejich rodinám a podporovat nezaopatřené děti vojáků, kteří přišli o život při plnění služebních povinností. Nadále pracuji s lidmi a především pro lidi. Dosažení hodnosti generálky bylo oceněním mé profesní kariéry, ale i práce týmu lidí, se kterými jsem úzce spolupracovala, a na které jsem se mohla vždy spolehnout.

Generálům se při jmenování věnuje generálská šavle. Před svým jmenováním do generálské hodnosti jste odlehčeně vyjádřila „obavu“, abyste ke svému jmenování neobdržela pouze nějaký malý kordík nebo nožík, že toto byste nezkousla. Můžete se proto se čtenáři podělit, jak vlastně generálská šavle první generálky v historii České republiky vypadá a kde se nyní nachází?

Slavností jmenování generálů prezidentem republiky na Pražském hradě je spojeno i s předáním šavle ministra obrany. Šavli jsem obdržela také já jako generálka. Současná podoba vychází ze šavle vz. 24, která byla nejrozšířenější chladnou zbraní důstojníků armády v období první československé republiky. Původní malý československý státní znak je nahrazen velkým státním znakem České republiky. Jak šavle vypadá, můžete vidět na fotografii. Má své číslo a na jejím držení je můj monogram. Šavle je symbolicky vystavena na rekrutačním středisku v Praze.


Generálská šavle vychází ze šavle vz. 24; větší foto / praporčík Petr Dohnal; Armáda ČR

Paní brigádní generálko, Vy jste svým letitým působením jako personální specialistka velmi přispívala k postupnému personálnímu stabilizování armády. Můžete říci, v jakém personálním stavu se armáda nachází v současné době?

Velice mě těší, že zájem o službu v armádě nepolevil. I když letošní rok je specifický, poznamenaný pandemií koronaviru, tak rekrutační cíl, kterým bylo stanoveno získat 1900 nových vojáků, jsme dokonce překročili. Důvodem může být také to, že v souvislosti se současnou krizí je o vojácích stejně jako o zdravotnících, hasičích či policistech více slyšet. Armáda je atraktivním, odpovědným a stabilním zaměstnavatelem a v očích veřejnosti je již nějakou dobu nejdůvěryhodnější institucí. Nyní se už zaměřujeme na nábor v příštím roce. Obsazen je i první kurz základní přípravy na příští rok. Pro rok 2021 byl rekrutační cíl stanoven na 1610 osob a já věřím, že zájem o službu v armádě bude opět velký. Nyní v armádě slouží více jak 22 900 vojáků a celém resortu MO je to téměř 26 900.


Monogram na generálské šavli; větší foto /praporčík Petr Dohnal; Armáda ČR

V roce 2019 jste společně s ředitelem Vojenského zpravodajství brigádním generálem Janem Berounem převzali záštitu nad Kybersouteží a podíleli se na její organizaci. Aktuálně je kybernetická bezpečnost a obrana čím dál více skloňované téma. Jak je na tom současná armáda s náborem kybernetických odborníků? Daří se armádě tyto žádané specialisty „přilákat“ a být tak personálně plnohodnotnou konkurencí ostatním státním institucím a soukromým subjektům?  

Rozvoj schopností v oblasti kybernetických sil a informačních operací patří mezi priority naší armády. Proto chceme rozšířit naše řady také o tyto odborníky. Chceme veřejnosti ukázat, že i v tomto oboru máme co nabídnout. Co se týká benefitů, tak samozřejmě využíváme všechny, které armáda má k dispozici, včetně náborového příspěvku. Myslím si však, že u této kategorie specialistů je lákadlem práce s tou nejmodernější technikou a možnost získání zkušeností v zajímavé a dynamicky se rozvíjející oblasti. Uplatnění u nás nachází i čerství absolventi bez zkušeností.

Vámi zmíněná soutěž v kybernetické bezpečnosti je příležitostí k oslovení a získání těchto odborníků. Pracujeme také na možnosti získání studentů civilních škol ke službě už v průběhu studia, a to vyplácením stipendií.

V aktuální době krize v souvislosti s Covid-19 se ukazuje, že česká armáda je jedním z klíčových subjektů, jež se podílí na zvládání epidemie. Jaký důraz klade armáda na získávání nových armádních lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu? Je současný počet armádních zdravotníků dostačující nebo bude nutné tuto personální oblast posílit, případně jí inovovat o další specifické zdravotnické profese?

Naši lékaři, zdravotní setry a další personál jsou uznávanými odborníky na špičkové úrovni. Jejich zkušenosti a odborné znalosti jsou ceněny nejen v České republice v době mimořádných událostí, ale také v zahraničí, o čemž svědčí jejich nasazení v zahraničních operacích, kde jsou naši zdravotníci velmi žádaní. Nyní se můžeme přesvědčit o jejich vysoké připravenosti v souvislosti s vybudováním záložního zdravotnického zařízení v Letňanech. Na zdravotnický personál, který přijímáme, jsou kladeny vysoké nároky, ale s jeho nedostatkem se nepotýkáme. Nábor a jejich výchova probíhá cestou Fakulty vojenského zdravotnictví. Velký zájem je také o službu v aktivní záloze, hlavně u Centra biologické ochrany v Těchoníně. Samozřejmě za mimořádných opatření je nedostatek zdravotnického personálu jak v civilním sektoru, tak v armádě. Armáda však nemůže tyto výpadky plně nahradit. 

Mám osobní zkušenost s přijímacím řízením ke státní policii, kde se u fyzických testů nezohledňuje u požadovaných limitů věk ani pohlaví uchazečů, což je rozdíl oproti armádě, kde se naopak u prvotních fyzických testů limity uchazečů dle věku a pohlaví rozlišují s tím, že ženy dokonce ani nemusí dělat kliky. Z mého pohledu mi proto přijde, že armáda má paradoxně mírnější vstupní podmínky pro fyzické předpoklady uchazeče než státní policie, kde jsou požadované limity nastaveny pro všechny uchazeče bez rozdílu stejně. Je armáda v tomto opravdu vstřícnější nebo je v daném přístupu nějaký skrytý „háček“? 

Během testů fyzické zdatnosti armáda zohledňuje fyziologické odlišnosti i konstituci těla mužů a žen. Limity jsou dále rozděleny podle věkových kategorií. Armáda určitě nemá mírnější vstupní podmínky ohledně fyzické zdatnosti, aby uchazeč uspěl, musí se na testy připravit a mít „natrénováno“. To provází vojáky profesionály celou jejich kariéru, skvělá fyzická zdatnost k jejich práci patří, jsou každoročně přezkušováni ze základních fyzických testů, které zohledňují jejich schopnosti a dále jsou přezkušování ze základních fyzických dovedností, které zohledňují jejich zařazení k druhu vojska. Tyto dovednosti nezohledňují pohlaví ani dosažený věk.

Kdo vše se svým rozhodnutím na finální podobě podmínek přijímacího řízení pro armádu podílí a na jaká kritéria je kladen největší důraz?

Mezi kritéria výběru patří splnění zákonných podmínek – dosažení věku 18 let, občanství ČR, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, splnění kvalifikačních předpokladů (mít alespoň výuční list). Ke dni nástupu nesmí být uchazeč členem politické strany či hnutí anebo odborové organizace, musí složit vojenskou přísahu a dále absolvovat přezkoušení fyzické zdatnosti. Větší část kritérií vyplývá z právních předpisů a na podobě norem fyzického přezkoušení spolupracovali odborníci Vojenského oboru FTVS UK s vojenskými tělocvikáři.

Splnění všech kritérií je důležité, ale až 40 % uchazečů vyřadí lékařská prohlídka. 

Připravuje se do budoucna případná inovace vojenského náboru? 

Inovujeme pořád. I když stále používáme všechny kanály na propagaci armády a tudíž i vojenského povolání, tak komunikace s uchazeči přesouváme stále víc do on-line prostředí. 

K náboru využíváme sociální sítě jako je facebook, youtube. Na našich webových stránkách kariera.army.cz jsme umístili registrační formulář, který mohou zájemci vyplnit v pohodlí z domova. Připravujeme elektronické vyplňování dalších tiskopisů, potřebných k přijetí do služebního poměru. Nicméně bez našich rekrutačních středisek a pracovišť se neobejdeme. I když v dnešní době některé firmy nemají problém přijmout člověka, se kterým se nikdy nesetkali, tak v našem případě toto není možné. Činnost na našich náborových pracovištích tam a zejména na náborových akcích prochází neustálým zkvalitňováním. Odborně vzděláváme také rekrutéry. Stále se posouváme dopředu. V současné době běží na sociálních sítích náborová kampaň, která má oslovit zájemce o službu v armádě. Potřebujeme doplnit výsadkáře v Chrudimi, dělostřelce v Jincích, protiletadlovce ve Strakonicích, logisty v Rakovníku a také Hradní stráž. Co se týká odborností, tak hledáme řidiče s řidičským oprávnění skupiny C, specialisty v oboru IT, elektrospecialisty, a piloty vrtulníku.

Uchazeče o službu vojáka bude určitě zajímat, že od příštího roku dojde k úpravě kurzu základní přípravy, který musí každý nově přijatý voják absolvovat. Jeho modifikace byla plánována a pracuje se na ní dlouhodobě. Po obsahové stránce kurz zůstane až na drobné odchylky téměř stejný. To nám umožní aplikovat moderní trendy výcviku. Zkrácení časové doby kurzu nám rovněž umožní efektivní vzdělávání instruktorského sboru jak doma, tak v zahraničí.

V době pandemie jsme upravili kurz základní přípravy tak, že při dodržení přísných hygienických opatření probíhá v nepřetržitém režimu bez možnosti opustit posádku.

Vy sama jste do armády vstoupila ve svých 20ti letech. Co pro Vás osobně bylo v rámci vojenského náboru, který jste na začátku své vojenské kariéry absolvovala, nejtěžší?

Já jsem se chtěla stát vojákem už po základní škole, což však holkám v té době nebylo umožněno, a tak jsem si svůj sen splnila až po maturitě. Nejtěžší asi bylo získat potřebné informace, jak na to, zvlášť když jsem byla děvče. Dodnes si pamatuji, že jsem pro průvodčího ve vlaku byla velmi podezřelá, když jsem mu místo jízdenky ukázala povolávací rozkaz. To, že cesta do uniformy nebyla úplně jednoduchá a na dívky v ní se lidé dívali jako na divné „ženské“, snahu vše zvládnout a překonat ještě posilovalo. Také si pamatuji na první vycházku, ze které jsem se vrátila dřív, než skončila. Někteří lidé se k nám, dívkám v uniformách, nechovali vůbec hezky. Na to jsme nebyly připravené. Postupně to však odeznělo. Dnes je armáda ženám otevřená. Můžeme se hlásit na střední i vysokou školu, stát se vojákyní z povolání, sloužit v aktivní záloze. Máme ženy pilotky, psovodky, řidičky, mechaničky, palubní střelkyně. Ženy dnes působí na nejrůznějších pozicích doma i v zahraničí.

Paní brigádní generálko, Vy jste zároveň i předsedkyní výboru Vojenského fondu solidarity, který byl založen v roce 2015 jako společný projekt Ministerstva obrany České republiky a Charity Česká republika. Fond je určen k pomoci všem vojákům (a jejich rodinám) sloužícím v armádě bez rozdílu jejich služebního zařazení. Jak vnímáte zájem veřejnosti o solidární pomoc vojákům a jejich rodinám, kteří ji potřebují?  

Velice mě těší, že se fond dostává do povědomí široké veřejnosti. Podporují nás nejen jednotlivci, ale také firmy, kluby a různá sdružení. A co víc, hledají způsoby, jak do této podpory zapojit co nejvíce lidí. Jsou organizovány různé pochody, běhy, koncerty a další společenské či sportovní akce. Fond v současné době poskytuje  rychlou a účinnou finanční pomoc všem vojákům a příslušníkům aktivní zálohy v činné službě. Máme své plány a pomoc bychom v budoucnosti rádi rozšířili i na občanské zaměstnance rezortu či válečné veterány po jejich odchodu z armády. Vše však závisí na množství finančních prostředků, se kterými bude fond moci nakládat. Ráda bych vzpomněla obrovskou podporu občanů, kterou jsme zaznamenali v roce 2018 po tragické události v Afghánistánu, při které přišli o život tři naši vojáci. Tato událost zasáhla nejen vojáky, ale i širokou veřejnost, která začala hned pomáhat. Vlna solidarity byla neskutečná. Lidé tak vyslali silný signál nám vojákům, že si váží naší práce doma i v zahraničí, a že nás podporují. Pro tři rodiny jsme během jednoho měsíce vybrali přes deset milionů korun. Moc si toho vážíme. Na druhou stranu musím přiznat, že jsem pyšná, že mohu být součástí armádního týmu, jehož příslušníci s pomocí nikdy neváhají a i mimo službu ji poskytují tam, kde je potřeba. 

Pokud se kdokoli rozhodne Vojenskému fondu solidarity poskytnout dar, jsou preferovány finanční dary nebo je možné poskytnout i dary věcné – například poukazy na zboží či služby nebo přímo konkrétní hmotné věci jako zdravotnické pomůcky apod.? 

Vojenský fond solidarity přijímá pouze finanční příspěvky. Finanční dary poukázané na jeho účet jsou po zvážení směrovány vojákům, jejich dětem nebo rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Můžeme tak podporovat děti vojáků, kteří při plnění služebních povinností zahynuli nebo byli zraněni a mají trvalé následky, dále pomáhat vojákům v překonání nejkritičtějšího období při katastrofických událostech, které přímo souvisejí s výkonem služby a také zmírňovat v nejkritičtějším období negativní sociální dopady na rodiny a domácnosti vojáků, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci. Jakýkoliv dobrovolný příspěvek zaslaný na účet fondu tak může pomoci. 

V dubnu letošního roku jste z pozice předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity vyhlásila 3. ročník fotografické soutěže na téma Vojáci pomáhají. Tímto aktuálním tématem chce fond prezentovat pomoc vojáků, kteří jsou v první linii boje s koronavirem a pomáhají všude tam, kde je potřeba. Vítězné fotografie se stanou základem pro výrobu reprezentativního nástěnného kalendáře fondu na rok 2021. Kolik se do uzávěrky soutěže sešlo letos soutěžních fotografií a jak složité bylo vybrat ty vítězné a nejvíce nápadité? 

Letos se do soutěže přihlásilo 27 vojáků a občanských zaměstnanců rezortu MO, kteří poslali téměř 100 soutěžních fotografií. Soutěžící opět předvedli své fotografické dovednosti a hlavně umění v ten pravý okamžik zmáčknout spoušť. Bylo těžké vybrat vítěze. Doslova z každé fotky cítíte silný příběh pomoci. Jako již tradičně, vítězné fotografie se stanou základem pro výrobu reprezentativního nástěnného kalendáře na nadcházející rok. Stejně tak veškeré příspěvky získané od dobrovolných dárců v rámci distribuce kalendáře budou opět směrovány na účet fondu a posléze vojákům a jejich rodinám, které se ocitnou v těžké životní situaci. Slavnostní vyhlášení vítězů by mělo proběhnout v měsíci listopadu a poté by následoval křest kalendáře. Myslím však, že současná epidemiologická opatření nám neumožní křest zrealizovat v plánovaném termínu. To je mi moc líto zejména proto, že kmotry se mimo jiné mají stát veterán 2. světové války generálmajor Miloslav Masopust s manželkou. Ti patří mezi významné podporovatele fondu, a to nejen svou účastí při různých společenských akcích. Určitě budeme hledat náhradní řešení.

V jakém nákladu bude tento originální nástěnný kalendář vydán a kde a jakým způsobem si jej může zájemce zakoupit? 

Kalendáře Vojenského fondu solidarity pro rok 2021 bude vydáno 3500 ks, a to především díky společnostem STV GROUP a.s. a FENIX Protector s.r.o., které na své náklady kalendář vytisknou a fondu věnují. Zájemci jej pak mohou získat za dobrovolný příspěvek ve prospěch VFS. Distribuci pro širokou veřejnost opět zajistí rekrutační pracoviště napříč celou Českou republikou. Kalendář si zájemci budou moci vyzvednout také přímo na Generálním štábu AČR po domluvě s pracovníky VFS. Vždy najdeme cestu, jak jej k zájemci doručit. Podrobné informace pak budou uvedeny na webu fondu solidarity. 

Paní brigádní generálko, velmi Vám děkuji za vstřícný rozhovor, a závěrem si dovolím poslední dotaz – bylo by možné věnovat jeden výtisk předmětného kalendáře i s Vaším věnováním a podpisem čtenáři Armádních novin, který bude nejblíže odpovědi na otázku: „Kolik soutěžních fotografií bylo celkem zasláno v rámci 1. ročníku fotografické soutěže Vojenského fondu solidarity?“

Moc ráda kalendář výherci věnuji. 

Lenka Šmerdová je aktuálně poradkyní náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, v armádě slouží od roku 1984, přičemž vesměs celou svou profesní kariéru věnovala oblasti armádní personalistiky. Dne 8. května 2017 byla jako vůbec první žena v České republice jmenována prezidentem republiky do hodnosti brigádního generála. V roce 2012 obdržela vyznamenání Záslužný kříž ministra obrany III. stupně a v roce 2016 obdržela vyznamenání Záslužný kříž ministra obrany II. stupně. Je vdaná a má dospělého syna.

 • Odpověď na soutěžní otázku „Kolik soutěžních fotografií bylo celkem zasláno v rámci 1. ročníku fotografické soutěže Vojenského fondu solidarity?“ posílejte na redakce@armadninoviny.cz
 • Do předmětu uveďte „Soutěž AN“. Uzavírka soutěže je 6. listopadu. Výherce budeme neprodleně informovat.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Plukovník Vávra: Zjišťujeme, co 15 000 veteránů trápí, a chystáme změny

Od začátku devadesátých let se Česká republika zapojila do řady misí, z nichž vzešli novodobí ...

Jana Černochová: Budování armády je nekonečný proces

V české armádě jsou investice tématem už od 90. let. V posledních letech je o nich více slyšet. ...

Armáda hlásí plno. Do základního kurzu až příští rok

O vstup do armády je stále větší zájem. Armádním personalistům se podařilo splnit letošní rekrutační ...

Armáda přibírá nové záložáky. Přezbrojení Aktivní zálohy ale zpomalilo 

Když jde do tuhého, ať už kvůli ohrožení státu, válečnému stavu, živelní pohromě nebo pandemii, ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • jobr23
  18:35 28.11.2020

  Naskytla se mi možnost, se s paní generálkou setkat osobně v nezávazném rozhovoru. Byla velice sympatická. Jenom nechápu, proč si premiér Babiš neustále stěžuje na to, že nejsou ...Zobrazit celý příspěvek

  Naskytla se mi možnost, se s paní generálkou setkat osobně v nezávazném rozhovoru. Byla velice sympatická. Jenom nechápu, proč si premiér Babiš neustále stěžuje na to, že nejsou vojáci. Vojákem rozumějte normálního výkonného vojáka, čili toho posledního. Zaznívá to z jeho úst již několik let, při každé příležitosti. To, že se do armády hlásí lidé, kteří by s ohledem na své vzdělání nejraději udělali vojenskou školu a dostali pořádnou šarži, je sice chvályhodné, ale neřeší to pravý stav věci. Na jaký plat má v armádě kdo nárok snadno dohledáte. A zahraničních misí, kde se dá trhnout, až zase tolik není a uchazečů je dost.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   23:46 28.11.2020

   Babiš si stěžuje na nízký nábor vojáků nebo nedostatek těch sloužících? To jsem od něho v žádném veřejném projevu nikdy neslyšel. Naopak v prohlášeních pro veřejnost se vždy ...Zobrazit celý příspěvek

   Babiš si stěžuje na nízký nábor vojáků nebo nedostatek těch sloužících? To jsem od něho v žádném veřejném projevu nikdy neslyšel. Naopak v prohlášeních pro veřejnost se vždy zdůrazňuje úspěšnost náborů.Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  20:03 02.11.2020

  Celý článek je nutné chápat především jako PR… a nedělat si sním starosti.... Nechci detailněji hodnotit kariéru té paní, ale nějaké informace od lidí z jejího okolí mám..., a ...Zobrazit celý příspěvek

  Celý článek je nutné chápat především jako PR… a nedělat si sním starosti....

  Nechci detailněji hodnotit kariéru té paní, ale nějaké informace od lidí z jejího okolí mám..., a studijní obor za socialismu si vybrala vskutku lukrativní…tehdy minimum práce, ale s možností maximálně čerpat veškeré výhody vojáka z povolání…

  Zaregistroval jsem ji však velmi negativně před pár lety, v období, kdy se v EU i v ČR řešilo odzbrojení občanů, a na dotazy novináře se tato profesionálka velmi skepticky vyjadřovala ke vlastnictví zbraní civilisty, ve smyslu, zbraně patří jen do rukou profesionálům, tak jsem si jen vzpomněl, jak v průměru manipulují a střílí průměrní příslušníci ozbrojených sil a dalších složek a jak by si nimi většina aktivních civilních střelců, s ročním nástřelem tisíce ran, vytřela …

  Hezké by bylo, kdyby nám tato profesionální vojačka ukázala své znalosti a dovednosti, se zbraněmi totiž musí umět manipulovat každý profesionální voják, generály nevyjímaje…

  Mj. použitelní politruci, tedy k nějaké skutečně vojenské práci, byli pouze ti, co původně vystudovali nějaký velitelský obor, ti např. uměli za již unaveného velitele převzít a odvelet řízení střeleb z těžké techniky apod., ti od počátku vykovaní na VPA v Bratislavě, ti neuměli prakticky nic jiného, než opakovat floskule a zdržovat v práci….

  Vždy mě nadchne, když osoby, které jsme znal, jako velmi aktivní přisluhovače tehdejšího režimu, schopné pro svou kariéru udělat cokoli, často i s problematickým způsobem chováním ke kolegům a podřízeným, k nám dnes hovoří z vysokých pozic, coby zarputilí obhájci oficiálních západních postojů, a poučují nás o morálce a občanské zodpovědnosti, obvykle jsou to současně i největší bojovníci proti komunistům a Rusku….

  Hlavně, že pro svou tehdejší kariéru co nejrychleji vstupovali do KSČ… dnes zase udržují pochybné kontakty s četnými politiky tak, aby je případné změny v pozicích na jejich postech neohrozily…

  Ani rozhovory s vysokými důstojníky by nic zásadního nepřinesly, každý v těchto složkách se musí držet základního rámce, nesmí kritizovat, či zpochybňovat vedení a jeho rozhodnutí, kritizovat stav, musí hlavně chválit a má tak tudíž pro rozhovor velmi těsné mantinely. Ti, co systém kritizovali, byť s evidentním cílem jeho zlepšení, a že to často byli osvědčení a zkušení velitelé, jsou z armády obvykle odejiti, byť to na první pohled nevypadá, jako vyhazov, byl to jen mediálně nezajímavý odchod na vlastní žádost…

  V podstatě dnes platí to samé, když mi politruci kdysi říkali: soudruhu, uvědomuješ si, že tou, byť možná oprávněnou kritikou, nahráváš našemu ideovému nepříteli....Skrýt celý příspěvek

 • apache
  19:11 02.11.2020

  Nezlobte se na mě, ale tento člověk se stal generálem z jednoho jediného důvodu - díky svému pohlaví. Žádný muž by na té samé pozici za tu samou práci generálskou hodnost nikdy ...Zobrazit celý příspěvek

  Nezlobte se na mě, ale tento člověk se stal generálem z jednoho jediného důvodu - díky svému pohlaví. Žádný muž by na té samé pozici za tu samou práci generálskou hodnost nikdy neobdržel. Krátce, ale velmi dobře o tom hovoří generál Petr Pavel ve své autobiografii. Alespoň se mi potvrdilo, že Pavel umí říct i něco, co není v souladu s dnešním progresivistickým proudem.Skrýt celý příspěvek

 • fotr
  19:09 02.11.2020

  Paní generálku neznám, tak se k její osobě vyjadřovat nebudu ani nechci házet do jednoho pytle všechny vojandy z té doby, nic méně se té animozitě moc nedivím. Zažil jsem za své ...Zobrazit celý příspěvek

  Paní generálku neznám, tak se k její osobě vyjadřovat nebudu ani nechci házet do jednoho pytle všechny vojandy z té doby, nic méně se té animozitě moc nedivím. Zažil jsem za své ZVS pěkné mrchy, zejména na štábu v Liberci. Všechny v max. praporčické hodnosti a jejich jediná kvalifikace většinou byla v umění do široka roztahovat nohy, nosit šéfovi kafe a neskutečně buzerovat záklaďáky.
  Při slavnostním nástupu si pletly nohy, obraty dělaly na druhou stranu než bylo veleno, prostě ostuda.
  Líné, tupé mrchy, jejichž jediným cílem bylo ulovit někoho výše postaveného, který je zabezpečí a pak už jen dělat důstojnickou paničku. Vážně nebyly oblíbené.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  17:56 02.11.2020

  Lepší reklamou by byly rozhovory s vysokými důstojníky, kteří opravdu někde něco dokázali a ne s někým kdo se do funkce proseděl v jedné kanceláři a tuto vysokou hodnost získal ...Zobrazit celý příspěvek

  Lepší reklamou by byly rozhovory s vysokými důstojníky, kteří opravdu někde něco dokázali a ne s někým kdo se do funkce proseděl v jedné kanceláři a tuto vysokou hodnost získal pouze proto, že Stropnický byl tupec.Skrýt celý příspěvek

 • karloscz
  14:29 02.11.2020

  Military web by mohl vědět, že generálské hodnosti se oslovují pane generále / paní generálko bez užití konkrétního stupně.

  Military web by mohl vědět, že generálské hodnosti se oslovují pane generále / paní generálko bez užití konkrétního stupně.

 • CerVus
  13:09 02.11.2020

  No, přisluhovač STB nám dělá premiéra, mlátička z Václaváku dohlíží v PS nad bezpečnostními sbory a další kariérní komunista vystudovaný politruk hlavního náboráře. Krása. To jsme ...Zobrazit celý příspěvek

  No, přisluhovač STB nám dělá premiéra, mlátička z Václaváku dohlíží v PS nad bezpečnostními sbory a další kariérní komunista vystudovaný politruk hlavního náboráře. Krása. To jsme to s tou demokracií dopracovali.Skrýt celý příspěvek

  • Larry
   14:22 02.11.2020

   A tenhle týpek https://www.acr.army.cz/strukt... spolužák soudružky generálky z dob politruckých studií na vše dohlíží, pan inspektor ...Zobrazit celý příspěvek

   A tenhle týpek
   https://www.acr.army.cz/strukt...
   spolužák soudružky generálky z dob politruckých studií na vše dohlíží, pan inspektor :-))))
   30let po "revoluci"Skrýt celý příspěvek

   • Luky
    14:55 02.11.2020

    Jendže ta Nešnl defáns júnyverzyty ve Vošingtnu to vše přebíjí.

    Jendže ta Nešnl defáns júnyverzyty ve Vošingtnu to vše přebíjí.

   • Scotty
    15:48 02.11.2020

    Celou kariéru u AČR velitel bojových jednotek. Jak ostudné. Skutečný komunisti z armády už dávno vypadli.

    Celou kariéru u AČR velitel bojových jednotek. Jak ostudné. Skutečný komunisti z armády už dávno vypadli.

   • JerzyŔ
    19:19 02.11.2020

    anebo ten, na rozdíl od tebou uvedených dvou mediálně známý, co to dotáhl od elitního výsadkáře a pak rozvědčíka a potenciální kádrové rezervy pro vysoké funkce v ČSLA, potažmo VS, ...Zobrazit celý příspěvek

    anebo ten, na rozdíl od tebou uvedených dvou mediálně známý, co to dotáhl od elitního výsadkáře a pak rozvědčíka a potenciální kádrové rezervy pro vysoké funkce v ČSLA, potažmo VS, až po již ne jen potenciálního, leč opravdického náčelníka GŠ AČR a pak opravdického předsedu vojenského výboru NATO.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     20:25 02.11.2020

     To má být kdo? Nikoho takového neznám.

     To má být kdo? Nikoho takového neznám.

   • Eagle
    20:19 02.11.2020

    To Larry Tak tohohle typka jak říkáte jsme měl možnost poznat jako voják spadající pod jeho velení. "Miláčik" jak se mu taky říkalo možná v minulosti byl politruk ale jako velitel ...Zobrazit celý příspěvek

    To Larry
    Tak tohohle typka jak říkáte jsme měl možnost poznat jako voják spadající pod jeho velení. "Miláčik" jak se mu taky říkalo možná v minulosti byl politruk ale jako velitel útvary byl fajn, měl super přístup a celkově jsem na něj od kluků co pod nim sloužili léta nic špatnýho neslyšel.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  12:45 02.11.2020

  Odkdy má šavle "držení" ? Já myslel, že má čepel, jilec, záštitu, koš a pochvu ?

  Odkdy má šavle "držení" ? Já myslel, že má čepel, jilec, záštitu, koš a pochvu ?

 • crusader
  10:16 02.11.2020

  Jsem rád, že jsme se dozvěděli, že paní generálka dostala šavli a nikoli nožík a jak její šavle vypadá. Taky jsme ji politovali za ústrky, kterých se jí dostalo jako čerstvé ...Zobrazit celý příspěvek

  Jsem rád, že jsme se dozvěděli, že paní generálka dostala šavli a nikoli nožík a jak její šavle vypadá.
  Taky jsme ji politovali za ústrky, kterých se jí dostalo jako čerstvé vojákyni z povolání od lidí za socializmu.
  Mě osobně by ale spíše zajímalo její vyjádření ke studiu na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda, kterou cudně ve svém životopisu označuje jako Vysokou vojenskou pedagogickou školu v Bratislavě (to je porevoluční název VPA KG). Na školu se nedostal jen tak někdo, příležitost to byla především pro prověřené důstojníky s dobrým kádrovým posudkem. Po návratu mezi řadové vojáky pak obvykle působili jako politruci. Také by mě zajímalo, jak je možné, že na tuto školu byla dnešní paní generálka přijata již po dvou letech služby v ČSLA v roce 1986.Skrýt celý příspěvek

  • lorgarius
   10:30 02.11.2020

   co bolo, to bolo terazky je generalka. nakoniec dnes to vyzera, ze byt clenom komunistickej strany ci Stb, bol to len predpoklad pre budovanie kariery.

   co bolo, to bolo terazky je generalka. nakoniec dnes to vyzera, ze byt clenom komunistickej strany ci Stb, bol to len predpoklad pre budovanie kariery.

   • Miroslav
    12:30 02.11.2020

    Určite to na dotyčného nevrhá dobré svetlo keď sa dostala na výberovú školu pre ,,politicky spoľahlivé osoby". A pani generálka si je toho asi vedomá ak sa tým nechváli. Ostatne, ...Zobrazit celý příspěvek

    Určite to na dotyčného nevrhá dobré svetlo keď sa dostala na výberovú školu pre ,,politicky spoľahlivé osoby". A pani generálka si je toho asi vedomá ak sa tým nechváli. Ostatne, tento problém má množstvo ľudí vo funkciách. Aj oni vedia prečo je problém mať krycie meno. Veľa ľudí na to doplatilo hoci o tom ani nevedeli, že sú predmetom záujmu ŠtB a takí čo v tom vedia chodiť, tým neublížilo ani to, že písali udania na vlastnú matkuSkrýt celý příspěvek

    • lorgarius
     10:11 03.11.2020

     mozno poznas vtip o bacovi a komisii Baca je po 89 predvolany pred komissiu aby posudila ci bol spolupracovnikom Stb. Valasi mu hovoria: baca mi vieme, ze vy ste tym Stbakom len ...Zobrazit celý příspěvek

     mozno poznas vtip o bacovi a komisii
     Baca je po 89 predvolany pred komissiu aby posudila ci bol spolupracovnikom Stb.
     Valasi mu hovoria: baca mi vieme, ze vy ste tym Stbakom len chodil za 20korun hrat na gajdach ked sa chodili do chaty pod horu ozierat. ale ked sa vas na komisii budu pytat tak vsetko zapierajte!
     Baca pride od komisie, s tym ze ho uznali za vedomeho spolupracovnika Stb.
     Valasi: baca co ste nezapieral.
     Baca: chlapci ja som chcel ale ked vsetci ti Stbaci co sa sem chodili ozeirat sedeli v tej komisii.Skrýt celý příspěvek

 • Eagle
  09:11 02.11.2020

  Chápu že si teď náborový střediska mnou ruce ale do budoucna bude problém v tom, že lidé kteří vstoupi do AČR z důvodu ztráty původního zaměstnání jednou v budoucnu se budou chtít ...Zobrazit celý příspěvek

  Chápu že si teď náborový střediska mnou ruce ale do budoucna bude problém v tom, že lidé kteří vstoupi do AČR z důvodu ztráty původního zaměstnání jednou v budoucnu se budou chtít vrátit, jenže mezi tím jim armáda udělá kurzy, vyškolí je a dostáváme se do bludného kruhu neustále fluktuace lidí, která armádě kromě naplněných počtu nic víc nedá. Služba v AČR je v některých aspektech tolik specifická že je potřeba mít srdcaře. Trochu se obávám že s odchodem " Husákovy generace VZP" nastane u AČR poměrně velký kvalitativní propad. Přece jen ti kluci kteří nastupovali v 90 letech nešli do armády kvůli penězům nebo proto že neměli práci, ale proto že i přes zažitou pakárna jako zakládací viděli v té práci smysl.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...