Geopolitická realita: Krásný svět vytvořený USA končí

Geopolitická realita: Krásný svět vytvořený USA končí
Schůzka prezidentů Ukrajiny, Francie, Německa a Ruska v Paříži (10. prosinec) / Kremlin.ru (Zvětšit)

V dnešním článku opět přinášíme pohled na polské pojetí geopolitiky. Jacziek Bartosiak v nedávném emotivním vystoupení popsal geopolitickou realitu střední a východní Evropy. Podle Bartosiaka „krásný svět vytvořený Spojenými státy končí“ a je třeba se zamyslet, jak v tomto novém světě obstát.

Na YouTube si mohou čtenáři, kteří rozumí polsky, shlédnout téměř dvě hodiny dlouhé video (viz níže). Kromě Bartosiaka se diskuze zůčastnil také Michal Lubina, doktor politických věd, a své komentáře přednesli odborníci z řad posluchačů.

První část se točila zejména ohledně diskuze, zda geopolitika opravdu popisuje současnou i budoucí realitu mezinárodních vztahů, resp. realitu toho, „oč ve světě skutečně jde a půjde“. Bartosiak je podle svých slov prý unaven z diskuze o tom, zda má geopolitika ve světě platnost, protože to je podle něj stejné, jako diskutovat o „druhém newtonovém zákoně“. Bartosiaka spíše zajímají konkrétní plány, jak se Polsko měnícímu se světu přizpůsobí.

Na úvod Bartosiak s hořkosti uvedl, že úroveň znalostí geopolitiky u běžných lidí je vyšší, než v polské akademické sféře nebo dokonce u polských politiků. „Bohužel to tak je, a musím to prostě říct,“ uvedl s tím, že geopolitika je jednoduše objektivní realitou. Problém je, že vůdci, kteří nechápou trendy a pravidla geopolitiky, posílají svou zemi na dráhu úpadku. To se bohužel mnohokrát stalo v Polsku. Polský odborník naopak vyzdvihl legendárního zakladatele Singapuru Li Kuang-jaoa, který plně pochopil zákony geopolitky a vybudoval ze Singapuru mocný městský stát.

Bartosiak při svých častých návštěvách mluvil se zástupci vlády USA a ti mluví údajně pouze jazykem geopolitiky. Stejně se mluví také na místech, kde se rozhoduje o chodu světa. „Měl jsem takový pocit, a viděl jsem to mnohokrát, že když k nám jedou Američané, tak si myslí, jako by mluvili v Polsku s bezvýznámnými lidmi [náchylnými k vnější kontrole]. Omlouvám se, ale musíme to konečně říct, pro dobro naší společnosti a naší země,“ řekl na rovinu Bartosiak.

Následně se Bartosiak rozhořčil nad tím, že v Polsku nikdo nikdy nepřeložil historicky nejdůležitější text americké diplomacie ‒ Dlouhý telegram od George Frost Kennana, který ho jakožto americký velvyslanec v Sovětském svazu napsal v roce 1947. „Nejsme žádným partnerem pro diskuzi s lidmi, kteří rozhoduji o chodu světa a používají tohoto paradigmatu [vycházející z Dlouhého telegramu]. Žádným,“ řekl Bartosiak.


Zmíněná diskuze

Pokud Polsko nezačne s tímto svým zaostáváním (v geopolitickém chápaní světa) něco dělat, nikdy nepozná, jak svět funguje. Především Polsku unikne to, že starý svět, jehož parametry chránily americké válečné lodě, skončil. Pokud se prostě Polsko nesmíří s danou geopolitickou realitou dneška, jednoduše prohraje, myslí si to aspoň Bartosiak.

Bartosiak dále uvedl, že celý konflikt se odehrává v tom, že Američané blokují propojení (vytvoření strategických toků) Evropy a Asie přes pevninu, protože tím pádem upadne význam světových oceánů, jakožto obchodních tepen (a tím pádem Spojených států a dolaru).

Podle Bartosika právě proto Američané blokují 5G. „Vím to od lidí, kteří rozhodují o americké politice, a kteří nám kážou, aby jsme se chovali tak, jak oni chtějí. Mám praktické zkušenosti. A řekněme to, protože obyvatelé Polska to musí vědět,“ uvedl Bartosiak.

„Jde o mentální mapy lidí, které používají ti, kteří rozhodují o našem životě. Rozhodují o tom, jaké jsou vlády v zemích, které jsou v závislé bezpečnostní oblasti [tedy i ČR], a jaké vlády nejsou,“ zdůraznil Bartosiak s tím, že národní politici mají jen minimum manévrovacího prostoru. „Můžeme snad odejít z Evropské unie? Můžeme jak chceme zahodit spojenectví s Američany? Můžeme nekoupit F-35? Nebo spadnou vlády, jestliže příjmeme takové rozhodnutí [nekoupit F-35]. Můžeme nebýt součástí obchodu s Německem, nebo kvůli tomu skončí vláda?,“ ptá se Bartosiak.

V pozdější části rozhovoru dodal (což měl Bartosiak slyšet na vlastní uši), že Američané jednoduše nedovolí propojení a rozšíření Euroasie a Polsko nesmí nad tém teoretizovat ale spíše přemýšlet, jaký vzít uděl v této hře.

„Všichni uznávají tyhle pravidla [o geopolitice], jenom my ne. [...] Kolikrát jsem už mluvil o tom, že na Blízkém východě trvá 30 letá válka a Američané mění spojence jak na běžícím pásu, tak jak zrovna potřebují. Kolikrát ještě musí být Kurdové zrazeni? Kolikrát se musí něco takového stát, abychom se to konečně naučili [zásady geopolitiky]?“ uvedl Bartosiak.

Bartosiak v závěrečné části debaty uvedl, že svět se zásadně mění a Polsko není „obchodním národem“, Poláci nerozumí strategickým tokům, nechápou, o čem je geopolitika a špatně hodnotí parametry moci Američanů. Polští čelní představitelé totiž nabyli přesvědčení, že Američané již zvítězili. Problém Polská ale je, že vždy nadhodnocují vojenskou a politickou moc anglosasů, především v průběhu času.

Podle polského odborníka morálka a vděčnost neni v mezinárodních vztazích „platidlem“, ale důvěryhodnost ano. Polští politici jsou přitom na 100 % přesvědčení, že Američané nadále zůstanou v Polsku. Jenže podle Bartosiaka musí být důvěryhodnost Američanů testována, což Polsko nedělá. Konkrétně Polsko musí vědět, jaké mají Američané plány s Baltskými státy, Kaliningradskou oblastí, jaké mají konkrétní operační plány a jaké jsou hotové scénáře pro různé varianty vývoje (např. vojenská agrese Ruska proti Baltským států).

Klíčové ohrožení polského státu představuje Smolenská brána, Brestská brána (nížiny kolem těchto míst umožňují provádět velké mechanizované operace) a ruská 1. gardová tanková armáda. Na tyto úkoly se má polská armáda připravovat, nikoliv na obranu Pobaltských států, myslí si to aspoň Bartosiak.

Bartosiak uvedl, že Polsko již nesmí zaměnit národní (ochrana svých zájmů a území) za světový zájem (ochrana Pobaltí), jako to udělalo při krvavě potlačeném Varšavském povstání v roce 1944. „V roce 1944 jsme zaměnili globální zájem s národním zájmem ‒ chránit obyvatelstvo, materiální a kulturní záladat. Místo likvidace těch, kteří likvidují polské obyvatelstvo a majetek [Volyňský masakr], jsme zvolili ‚globální zájem‘. A pak nebyl nikdo, kdo by pracoval, porodil děti ‒ aby znovu vybudoval zemi,“ varoval Bartosiak s odkazal se přitom na román „Optimismus nám Polsko nenahradí“ (Optymizm nie zastapi nam Polski) od polského spisovatele Jozefa Mackiewicze.

Polský odborník také uvedl, že pokud neexistují operační plány na dobytí Kaliningradské oblasti, není žádný způsob, jak pomoc Baltským státům. Ve skutečnosti polská armáda je jediná síla v Evropě, která dkáže přijít Pobaltským státům na pomoc a Američané budou Poláky tlačit, aby to udělali. Bartosiak se zeptal, zda pro takovou situaci vůbec existují operační plány nebo scénáře, podle kterých se může polská vláda rozhodovat.

„Ležíme tam, kde ležíme a na východě máme nárazníkovou zónu a musíme o tom přemýšlet. Nikdo za nás to neudělá a armáda o tom přemýšlí. Existují důstojníci nových ročníků, nová armáda, která tomu začíná rozumět,“ uvedl  Bartosiak.

Polský autor se dotázal, proč Donald Trump při návštěvě Polska neuvedl, že pod jaderné odstrašení nespadají také země střední a východní Evropy. To by byl jasný vzkaz Rusku. Místo toho mluvil jen o svobodě, právech lidí a slavné polské minulosti.

Jde o konkrétní věci, o důvěryhodnost americko-polského spojenctví. Vždyť Kurdové již spojenci Američanů nejsou. „Kolikrát ještě musí být Kurdové zrazeni [aby si Polsko nestálost spojenectví s USA uvědomilo]“ zeptal se znovu Bartosiak. Zároveň ale také dodal, že se přeje vítězství Američanů (nad Čínou), ale Polsko se na to nemůže jednoduše spoléhat, protože zájmy USA a Polska jsou jednoduše jiné (kvůli geografii).

Podle Bartosiaka musí Polsko využít svou geografii a přinutit Američany, aby více investovali více své politické, ekonomické a vojenské síly do našeho severního souseda. Důvod je totiž prostý, bez Polska neexistuje bezpečnost Pobaltí (ani Ukrajiny) a pokud Rusové napadnou Pobaltí, světový řád se zhroutí. Tedy světový řád, kdy Spojené státy mají důvěryhodnost jakožto vojenské a politické supervelmoci.

Na druhou stranu polský odborník uvedl, že si také přeje vítězství Spojených států (proti Číně) a zachování světového řádu, ale Polsko se na to jednoduše nemůže spoléhat, protože USA a Polsko mají kvůli geografii jiné zájmy.

„Je to jednoduché ‒ Rusové vstupují do Lotyšska. Nebojujeme. Rusové [diplomacie] nás žádají, abychom se nepřipojili k válce, a Američané zase naopak [aby se Polsko zapojilo]. Zvažuje takovou situaci někdo v Polsku? Máme pro to scénář? Takový scénář [polská pasivita] znamená porušení světového pořádku ‒ ale přežijeme. Jsou to snad společně zájmy s USA? [Polsko chce přežít, ale USA si chtějí udržet starý řád polskou krví],“ myslí si Bartosiak. Angličané, Francouzi i Němci vedou takové diskuze, ale podle Bartosiaka Polsko nikoliv.

„Proč se neúčastníme formátu Minsk a Normandie [rozhovory o situaci na Ukrajině], proč naše obchodní a speciální služby nepronikají na Ukrajinu ‒ je to nakonec náš nárazníková zóna. Představte si na Ukrajině novou vlnu nestability a co uděláme?“ říká Bartosiak. Polský odborník tedy navrhuje budování polsko-ukrajinských obchodních a politických spojení s cílem získat nástroje pro diplomatickou kontrolu v Kyjevě, a to pomocí zpravodajských služeb a tzv. měkké síle. 

Dle soudu Bartosiaka, který často navštěvuje Spojené státy, dostává od Američanů dotazy, zda je polský kapitál ochoten investovat v Bělorusku, pokud se Lukašenkův režim otevře. Tedy zda Polsko je připraveno nakoupit klíčové ekonomické subjekty v Bělorusku ‒ vybudovat politické základny v energetickém systému a stabilizovat ekonomiku Běloruska.

Mluvíme o tom? Ale řeči o demokracii a svobodě projevu v Bělorusku vedeme pořád,“ komentoval ironicky Bartosiak polskou východní politiku Polska, která je kopií politiky Evropské unie. Jde jednoduše o polský národní zájem, aby běloruská ekonomika nespadla do rukou Moskvy.

Podle Bartosiaka svět vstupuje do období změn a Polsko leží na klíčové spojnici mezi námořní Evropou a Eurasií. Bělorusko může změnit politiku jen tehdy, pokud má na své straně Polsko. Ukrajina existuje také jen díky Polsku, stejně jako pobaltské státy.

„V roce 1920 to bylo podobné ‒ nezávislost Baltů se rozhodla nedaleko Varšavy a Němenu [dvě největší bitvy polsko-bolševické války], ne v Litvě ‒ protože to je geografie. A dnes je to stejné,“ uvedl Bartosiak. Následně se zeptal, zda Varšava Washingtonu dostatečně důrazně vysvětluje, že se jim nelíbí slabá americká přítomnost v Polsku, která nechrání polské zájmy.

Nakonec rozhovoru se Bartosiak zmínil o Číně. Podle Bartosiaka polské elity uvěřily, že Čína se Spojenými státy již prohrála, ale to nemá nic společného s realitou. Čína může stále vyhrát, protože Spojené státy jsou v hluboké krizi, zejména co se týče projekce sil v Asii a celého politického systému.

„Chtěl bych, aby naše analytická centra každý den analyzovala sílu USA, protože spolehlivost našich záruk na východním křídle závisí na této síle,“ varoval Bartosiak s tím, že Američané musí investovat obrovské prostředky do spojenců v jihovýchodní Asii, kteří jen tak mohou zastavit čínskou ekonomickou expanzi. Jenže Američané se do toho příliš nehrnou.

Poté Bartosiak varoval před „novou Jaltou“, tedy před velkou dohodou mezi Ruskem a Spojenými státy. Dle polského autora ve Spojených státech existují dvě strany, první (kde patří Trump) má mentalitu supervelmoci, která stále věří, že Spojené státy dokáží všechno (všechny porazí) a nechápou, že tento čas už skončil. Druhá strana chce dohodu s Ruskem, tedy novou Jaltu. 

„Musíme mít připravené různé varianty. Varianty různých politických vztahů s Moskvou, ale musíme také vyžadovat průhlednost vztahů mezi USA a Ruskem,“ zdůraznil Bartosiak. Případná dohoda USA-Rusko jednoduše nesmí ovlivnit žádné zásadní zájmy Polska ve východní Evropě.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Spojené státy rozšiřují vojenskou spolupráci s Polskem a Pobaltím

Spojené státy posilují svou vojenskou spolupráci s Polskem a Baltskými státy v reakci na události na ...

Dějiny Ukrajiny IV: Polsko - Litevská nadvláda

Minulý díl Dějin Ukrajiny jsme ukončili úpadkem Kyjevské Rusi, který ve 13. století zpečetily ...

JASSM-ER: Střely s doletem 900 km pro polské letectvo

Podle vojenského portálu Defence24 polské ministerstvo obrany podepíše do konce letošního roku s ...

Geopolitická tragédie Evropy

Ve Varšavě 18. července letošního roku proběhla velmi zajímavá diskuse o geopolitických problémech ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Lukash
  14:43 17.12.2019

  Europa musi dostat asi vaznu facku aby si uvedomila realitu a zacala svoje problemy a buducnost riesit. Nenechat so sebou zametat ani USA ani mongolmi z vychodu. Deklarujeme obranu ...Zobrazit celý příspěvek

  Europa musi dostat asi vaznu facku aby si uvedomila realitu a zacala svoje problemy a buducnost riesit. Nenechat so sebou zametat ani USA ani mongolmi z vychodu. Deklarujeme obranu pobaltia ako clenov nato ale ani jedna krajina nema realny plan ako to uskutocnit a zabezpecit. To ze su LT, EST a LV este slobodne je len vdaka tomu ze aj Putin si nastastie uvedomuje svoje realne moznosti, vojensky by to zvladol no ekonomicky a medzinarodne by to neustal.Skrýt celý příspěvek

 • CainPullo
  13:27 17.12.2019

  http://cainpullo.sweb.cz/01.jp... zde jeden pomnik na krasny svet vytvoreny usa.

  http://cainpullo.sweb.cz/01.jp... zde jeden pomnik na krasny svet vytvoreny usa.

 • Eiffelos
  21:57 16.12.2019

  Nejlepší jak si pojistit kamarádství cizích státu je si je zavázat ekonomický tak hodně, aby to bylo pro ten stát výhodné se kamarádit. Jednoduché..... Kolik má v Polsku firem USA? ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejlepší jak si pojistit kamarádství cizích státu je si je zavázat ekonomický tak hodně, aby to bylo pro ten stát výhodné se kamarádit. Jednoduché..... Kolik má v Polsku firem USA? Jak by poškodilo ekonomiku USA případne dobytí Polska Ruskem? Jak by reagovala burza při takové válce? O kolik by přišli peněz sponzoři Republikanu a nebo Demokratů? Jak by to poškodilo pověst presidenta USA a strany, kterou prezentuje? Toť vše! Jednoduché.... Výjimku jen občas tvoří prebujené ego psychopatu jako je Trump a nebo Putin, ale to jsou nepředvídatelné individua...Skrýt celý příspěvek

 • Eiffelos
  21:57 16.12.2019

  Nejlepší jak si pojistit kamarádství cizích státu je si je zavázat ekonomický tak hodně, aby to bylo pro ten stát výhodné se kamarádit. Jednoduché..... Kolik má v Polsku firem USA? ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejlepší jak si pojistit kamarádství cizích státu je si je zavázat ekonomický tak hodně, aby to bylo pro ten stát výhodné se kamarádit. Jednoduché..... Kolik má v Polsku firem USA? Jak by poškodilo ekonomiku USA případne dobytí Polska Ruskem? Jak by reagovala burza při takové válce? O kolik by přišli peněz sponzoři Republikanu a nebo Demokratů? Jak by to poškodilo pověst presidenta USA a strany, kterou prezentuje? Toť vše! Jednoduché.... Výjimku jen občas tvoří prebujené ego psychopatu jako je Trump a nebo Putin, ale to jsou nepředvídatelné individua...Skrýt celý příspěvek

 • UnionPacific
  21:46 16.12.2019

  Pre pavolR: Mohlo by sa im vnútiť, že je pre nich výhodnejšie, ak budeme kontrolovať severnú námornú trasu my, než ako keby sa jej zmocnili Číňania. Napíšte , akým ...Zobrazit celý příspěvek

  Pre pavolR:
  Mohlo by sa im vnútiť, že je pre nich výhodnejšie, ak budeme kontrolovať severnú námornú trasu my, než ako keby sa jej zmocnili Číňania.  Napíšte , akým spôsobom chcete kontrolovať severnú cestu. Lebo kontrola sev. Námornej cesty znamená zabrániť jej kontrole zo strany Ruska. Samozrejme, pokiaľ máte na Vltave nejaké atómové ľadoborce schopné nepretržitej polročnej plavby , nezabudnite to sem napísať.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   22:34 16.12.2019

   Prosím čítať s porozumením: "rozvrátiť zdroj hrozby a z jeho prinajmenšom priľahlých častí urobiť vlastného spojenca" - podobne, ako sme integrovali po rozpade 3. ríše západné ...Zobrazit celý příspěvek

   Prosím čítať s porozumením: "rozvrátiť zdroj hrozby a z jeho prinajmenšom priľahlých častí urobiť vlastného spojenca" - podobne, ako sme integrovali po rozpade 3. ríše západné Nemecko, by bolo nevyhnutné po rozpade putinovskej Ruskej federácie integrovať nástupnícky štát, čo vznikne na priľahlých častiach Ruska. Beztak budú potrebovať spojencov.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  21:36 16.12.2019

  Přijde mi, že tu nikdo neřeší Grónsko: https://www.bbc.com/news/world... In August the Danish government dismissed as "absurd" President Trump's suggestion of a ...Zobrazit celý příspěvek

  Přijde mi, že tu nikdo neřeší Grónsko:
  https://www.bbc.com/news/world...
  In August the Danish government dismissed as "absurd" President Trump's suggestion of a US-Denmark land deal over Greenland.

  Mr Trump then cancelled a state visit to Denmark and called Danish Prime Minister Mette Frederiksen "nasty".
  -------
  A teď si vemte, že je Dánsko partnerem v F-35. Docela pikantoš.
  Celá Evropa by se měla za Dány postavit, stejně jako by se měla postavit za Pobaltí.Skrýt celý příspěvek

  • Marťan
   22:01 16.12.2019

   A co teprv Turecko-Libyjská dohoda o námořní hranici. Turecko nepřehání když tvrdí, že to kompletně mění pravidla hry (těžby) ve východním Středozemím moři. A všechno jim projde. V ...Zobrazit celý příspěvek

   A co teprv Turecko-Libyjská dohoda o námořní hranici. Turecko nepřehání když tvrdí, že to kompletně mění pravidla hry (těžby) ve východním Středozemím moři.
   A všechno jim projde. V sázce je totiž např. Istambulský kanál, pomocí kterého by Američané mohli obejít konvenci z Montreux a dostat tak těžké lodě (včetně letadlových) do Černého moře.Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    08:52 17.12.2019

    Cpat tezke lode, vcetne letadlovych, do Cerneho more je absolutni nesmysl. V case konfliktu by si to zadny clen NATO s letadlovkou nelajznul. Tim spis kdyz ma NATO k dispozici ...Zobrazit celý příspěvek

    Cpat tezke lode, vcetne letadlovych, do Cerneho more je absolutni nesmysl. V case konfliktu by si to zadny clen NATO s letadlovkou nelajznul. Tim spis kdyz ma NATO k dispozici nepotopitelna letiste v Rumusnku, Bulharsku, Recku a Turecku.Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    09:26 17.12.2019

    Istanbulský kanál je iba erdoganovský velikášsky nezmysel. Reálnym esom v rukáve môže byť naproti tomu napr. hrozba zatvorenia radarovej stanice v Küreciku: ...Zobrazit celý příspěvek

    Istanbulský kanál je iba erdoganovský velikášsky nezmysel. Reálnym esom v rukáve môže byť naproti tomu napr. hrozba zatvorenia radarovej stanice v Küreciku: https://svet.sme.sk/c/22284379...

    Preto si tak dovoľujú: https://svet.sme.sk/c/22284905... Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   15:33 17.12.2019

   A Dánsku hrozí od USA konkrétně co? USA navrhly odkoupení Grónska. Co je na tom špatně? Koupily celý západ Ameriky od Francie, Aljašku od Ruska, Panenské ostrovy od Dánska, tak ...Zobrazit celý příspěvek

   A Dánsku hrozí od USA konkrétně co?
   USA navrhly odkoupení Grónska. Co je na tom špatně? Koupily celý západ Ameriky od Francie, Aljašku od Ruska, Panenské ostrovy od Dánska, tak proč by nemohly navrhnout další obchod?Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  19:16 16.12.2019

  Armáda slouží k projekci ekonomických zájmů a zde to bude narážet na fakt, že zatímco USA jsou jak za ochranným oceánem, tak celý svět vnímají jako svůj ekonomický zájem, tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Armáda slouží k projekci ekonomických zájmů a zde to bude narážet na fakt, že zatímco USA jsou jak za ochranným oceánem, tak celý svět vnímají jako svůj ekonomický zájem, tak Polsko, a obecně Evropské země nic takového nemají. Ekonomické zájmy se nekryjí s vojenskýmu zájmy.
  Byrokracie EU podvázala ekonomiku, ideologie multikulti gender a neomarxismu podvázaly ochotu jak se bránit, tak svou sílu kdekoli uplatňovat. Kdyby tu nebylo Rusko, tak by si ho snad NATO i EU museli vymyslet...

  Takže Poláci, stejně tak jako my, bychom si měli říci, zda může být oddělený ekonomický zájem od projekce síly. A pokud ne, zda opravdu chceme být v područí Německa, které jako jediné v EU má potenciál na dominantní ekonomickou a vojenskou sílu. Jak to ale dopadlo, když se snažili obojí uplatnit, jsme viděli v min. století dvakrát a podruhé jsme byli určeni jako národ k vyhlazení. Nicméně ve 20. století byla Evropa skoro pupek světa, dnes už přestává být zajímavá.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   10:47 17.12.2019

   Vojenská, ekonomická a politická moc státu musí být v rovonováze. Jinak dopadnete jako Rusko nebo Severní Korea, které jsou sice vojenské velmoci, ale jinak křehké a zranitelné ...Zobrazit celý příspěvek

   Vojenská, ekonomická a politická moc státu musí být v rovonováze. Jinak dopadnete jako Rusko nebo Severní Korea, které jsou sice vojenské velmoci, ale jinak křehké a zranitelné jako skleněná koule na stromeček. Třeba Čína to pochopila mnohem líp.Skrýt celý příspěvek

   • PetrTechnik
    11:59 17.12.2019

    Srovnávat Rusko a Sevrní Koreu, je zcela špatně. Pokud tak činíte jen na základě propagandy, tak Vám doporučuji si do Ruska zajet. Severní Korea je zvrácený režim s naprosto ...Zobrazit celý příspěvek

    Srovnávat Rusko a Sevrní Koreu, je zcela špatně. Pokud tak činíte jen na základě propagandy, tak Vám doporučuji si do Ruska zajet. Severní Korea je zvrácený režim s naprosto zmanipulovaným obyvatelstvem. Rusko je Rusko, surovinově zcela soběstačná země s obyvatelstvem , které není zhýčkané západní dekadencí. Někdy se v Rusku pracuje stylem , nad kterým by jsme jen kroutili hlavou. Ruský průmysl vyrábí ohromou spoustu strojů a zařízení, které jsou specifické pro jejich podmínky a jejich požadavky. Konkurence tam funguje jako u nás, kdy vyráběl šmejdy skončil, prostě ho převálcovala zahraniční konkurence. Problém je samozřemě u zbrojního průmyslu, tam vnitřní konkurence dost chybí i když sankce paradoxně přispívají ke zlepepšení stavu. Rusko ohromným způsobem stále zaťěžuje ve vojenství starý komunistický způsob velení a ohromné množství zastaralé techniky.Skrýt celý příspěvek

 • Marťan
  18:53 16.12.2019

  Docela mě zaráží, že i geopolitický analytik používá slovo Kurdové jako synonymum k organizaci YPG a mluví o nějaké zradě. To se hodí do úst politikům a do titulků masových ...Zobrazit celý příspěvek

  Docela mě zaráží, že i geopolitický analytik používá slovo Kurdové jako synonymum k organizaci YPG a mluví o nějaké zradě. To se hodí do úst politikům a do titulků masových sdělovacích prostředků, ne do odborné diskuze.

  pro ty, kteří teď nechápou, co jsem napsal:
  Ne každý Kurd podporuje Öcalanovu ideologii která je základem organizací z KCU (PKK, PYD/YPG, PJAK).
  Většina etnických Kurdů jsou konzervativní suničtí muslimové vnímající PYD/YPG jako menší zlo oproti ISIS nebo Asádovi.
  Ne všichni členové YPG jsou Kurdové.
  Ne všechno území které kontroluje (nebo kontrolovalo) YPG je "Kurdské" ve smyslu že před válkou tam měli Kurdové většinu. Tohle platí zejména pro území mezi Ayn Issa a Tal Tamr, které Turecko a jím podporované bojůvku zabralo v minulých týdnech.
  Americké stažení a zrada bylo pouze taktické přeskupení. Stále jezdí na patroly po dálnici M-4 až ke Kobani. Stále spolupracují s YPG.

  Z komára velblouda, z taktického detailu globální událost ... není náhodou v USA před volbami? A analytik drží basu.Skrýt celý příspěvek

 • SKmartinTO
  16:27 16.12.2019

  Parádny materiál na pondelkový podvečer.) Skvelý článok a pohľad na Pána Jaczieka Bartosiaka.))) Najviac sa mi páči časť citujem voľný preklad... „Jde o mentální mapy lidí, ...Zobrazit celý příspěvek

  Parádny materiál na pondelkový podvečer.)
  Skvelý článok a pohľad na Pána Jaczieka Bartosiaka.)))

  Najviac sa mi páči časť citujem voľný preklad...

  „Jde o mentální mapy lidí, které používají ti, kteří rozhodují o našem životě. Rozhodují o tom, jaké jsou vlády v zemích, které jsou v závislé bezpečnostní oblasti [tedy i ČR], a jaké vlády nejsou,“ zdůraznil Bartosiak

  WE ARE NATO.)
  https://twitter.com/NATO/statu... Skrýt celý příspěvek

 • Majky221
  15:57 16.12.2019

  Ešte štastie ,že tento “odborník” je len odborník a v skutočnosti nič neriadi a nemá nanič vplyv. Zabudol odborník na jednu vec ,že pokial by sa už Rusaci rozhodli zautočiť na ...Zobrazit celý příspěvek

  Ešte štastie ,že tento “odborník” je len odborník a v skutočnosti nič neriadi a nemá nanič vplyv. Zabudol odborník na jednu vec ,že pokial by sa už Rusaci rozhodli zautočiť na Pobaltie predchàdzali by tomu prípravy , roztriedenie jednotiek , na hraniciach by zhromaždili techniku z dna na den to nedokáže nikto . Tam by sme videli aká by bola reakcia Yankieov či by prijali opatrenia alebo sedeli a hovorili jak sa nič neda a jak je všetko zle jak tento odborník.Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   18:26 16.12.2019

   Jo táák, takže začneme tvořit plány na záchranu Pobaltí v době, kdy už Rusko bude chystat konkrétní bojové jednotky?? Tak to má Bartosiak plnou pravdu!

   Jo táák, takže začneme tvořit plány na záchranu Pobaltí v době, kdy už Rusko bude chystat konkrétní bojové jednotky?? Tak to má Bartosiak plnou pravdu!

   • Majky221
    19:25 16.12.2019

    Tie plány už sú dávno na stole . A žiadny poľský pisálek otom nemá ani tušenia rovnako ako nemaš ty tušenia otom čo je prácou vojenskej rozviedky . A počkať vieš vôbec aky je ...Zobrazit celý příspěvek

    Tie plány už sú dávno na stole . A žiadny poľský pisálek otom nemá ani tušenia rovnako ako nemaš ty tušenia otom čo je prácou vojenskej rozviedky . A počkať vieš vôbec aky je rozdiel medzi rozviedkou a kontrarozviedkou ?Skrýt celý příspěvek

 • Tango23
  15:11 16.12.2019

  Podobne uvahy jsou urcite prinosem. Ze stejne logiky veci, ale ani ostatni staty nemohou stoprocentne spolehat na Polsko jako spojence.... a proto je take clanek 5. bran jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Podobne uvahy jsou urcite prinosem. Ze stejne logiky veci, ale ani ostatni staty nemohou stoprocentne spolehat na Polsko jako spojence.... a proto je take clanek 5. bran jako fundament, "cervena linie" bez ktere nemuze byt reci o dalsim fungovani NATO. V mnohych uvahach se stale hovori o Rusku, jakkoliv jde o Ruskou Federaci stavajici z 21 republiky - Adygea, Altai, Bashkortostan, Buryatia, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Kalmykia, Karachay-Cherkessia, Karelia, Komi, Mari El, Mordovia, Yakutia, North Ossetia–Alania, Tatarstan, Tuva, Udmurtia, Khakassia, Chechnya, Chuvashia. A je velkou neznamou promenou, jak tato soustati budou celit budoucim vyzvam v poklesu ekonomiky, zivotni urovne (jiz tak bidne krome snad Leningradske a Moskevske oblasti a Cecny). Polsko take mysli precenuje svuj vyznam k Pobalti a Ukraine. Estonsko v investicich drzi Finsko, Lotyssko Svedsko a Litva je takovy fajn mix. Ukraina ma i v leckterych odvetvich know-how svetove urovne o kterem se Polakum (a nejen jim muze jenom zdat) napr. zavody Antonov nebo KB Luc (raketove inzenyrstvi). Urcite je tam nejvetsi potencial v rozvoji. Polaci se svymi uspechy Varsavske burzy, by mohli investovat timto smerem, stejne tak bankovni sektor urcite ceka jeste poradna konsolidace. ...zpatky k tematu...myslim ze take neni mozne podcenovat silu kongresu U.S., ktery vsemozne (a vcelku uspesne) predchazi "nedorozumenim" ktere mohou byt zpusobovany vedenim presidentskeho uradu.... takze kazda uvaha se ceni :)Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  15:06 16.12.2019

  Pavol sem dával link na veľmi zaujímavu Maďarsku stránku, kde autor analyzoval možnosti útočných možnosti Maďarska, povedzme za cieľom ochrany ich menšín v okolitých ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavol sem dával link na veľmi zaujímavu Maďarsku stránku, kde autor analyzoval možnosti útočných možnosti Maďarska, povedzme za cieľom ochrany ich menšín v okolitých krajinach
  https://azonnali.hu/cikk/20181...
  Našťastie prekladač funguje dostatočne zrozumitelne.
  Predpokladám, že Rusko by nikdy nešlo do otvorenej konfrontácie s NATO. Načo. V dnešnej dobe by šlo presne rovnakou cestou ako na východnej Ukrajine-podporou spriatelenych skupín - viac či menej skrytym diplomaticky krytim chrbta, dodavkou zbraní a surovín. Skratka minimalizáciou rizika a maximalizaciou dosiahnutelnosti stanovených cielov. Za predpokladu dobrých vzťahov putin-orban je úplne jedno ci Maďari nakúpia zbrane americké, nemecké ci cecenske, ide o to aby ich kôň bol co najsilnejší a mohol kopať za spoločne ciele, keď už nie reálne územné zisky, tak aspoň destabilizacia územia. A je v záujme ruska, oslabiť aspoň Ukrajinu na západe, Rumunsko.. Otázka je, ako by sa k danej situácii postavilo Nemecko, ktoré ma v našom regióne mimoriadne investície. Samozrejme, neviem si ani v dlhšom časovom horizonte predstaviť príčinu, či zámienku, ktorá by viedla k daným udalostiam, kedy každý chce najmä nerušene obchodovať a zarábať.Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   15:57 16.12.2019

   W tym artykule jest dużo błędów...
   Ale generalnie jest to tekst "na użytek wewnętrzny" - zaadresowany do opinii publicznej by się zainteresowała złym stanem armii węgierskiej...

   W tym artykule jest dużo błędów...
   Ale generalnie jest to tekst "na użytek wewnętrzny" - zaadresowany do opinii publicznej by się zainteresowała złym stanem armii węgierskiej...

  • PavolR
   23:16 16.12.2019

   Nejde iba o čistú destabilizáciu a napĺňanie ruských záujmov, Maďarsko usiluje o vytvorenie vlastnej sféry vplyvu na Balkáne, kam sa historicky tlačilo aj stredoveké Uhorsko, ...Zobrazit celý příspěvek

   Nejde iba o čistú destabilizáciu a napĺňanie ruských záujmov, Maďarsko usiluje o vytvorenie vlastnej sféry vplyvu na Balkáne, kam sa historicky tlačilo aj stredoveké Uhorsko, podobne ako Poliaci svojim Medzimorím kopírujú sféru prvej Rzecpospolitej: https://www.direkt36.hu/en/orb... Skrýt celý příspěvek

   • Lukas
    09:21 17.12.2019

    Ja rozumiem historyczne animozje i obawy. Ale uważam, że są przesadzone. Zapominasz, że jest jeszcze Rumunia - dużo większa i silniejsza... Tak samo my nie kopiujemy I ...Zobrazit celý příspěvek

    Ja rozumiem historyczne animozje i obawy.
    Ale uważam, że są przesadzone. Zapominasz, że jest jeszcze Rumunia - dużo większa i silniejsza...
    Tak samo my nie kopiujemy I Rzeczypospolitej - nawet nie wiesz że w 1992 była realna możliwość stworzenia unii polsko-białoruskiej (tak była taka realna propozycja)
    Gdybyśmy chcieli tylko odrestaurować I RP to mogliśmy to zrobić - tylko po co powielać stare błędy?

    Na Bałkanach tradycyjnie największym problemem są stosunki serbsko-chorwackie. Ten mały "wyścig zbrojeń" który tam trwa może mieć swój większy wymiar...
    A jeszcze to nieszczęsne Kosowo.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     09:45 17.12.2019

     Na Rumunsko nezabúdam, iba som ho nespomenul, ale v skutočnosti má v maďarskej geopolitike podobnú úlohu ako Rusko v poľskej. Orbán vlastne v regionálnom kontexte kopíruje ...Zobrazit celý příspěvek

     Na Rumunsko nezabúdam, iba som ho nespomenul, ale v skutočnosti má v maďarskej geopolitike podobnú úlohu ako Rusko v poľskej. Orbán vlastne v regionálnom kontexte kopíruje medzivojnovu geopolitiku formulovanú Horthym, ktorého je nekritickým obdivovateľom, na základe ktorej sa voči Rumunsku naoko tváriť priateľsky, no v skutočnosti si proti nemu budovať spojenecké vzťahy na Balkáne. Ďalej, je síce pravda, že Rumunsko je nominálne vo všetkých ohľadoch silnejšie a väčšie, než Maďarsko, lenže Maďari Rumunmi opovrhujú, pokladajú ich za neschopných, ktorí by podrazov a obracania kabátov nikdy nič nedosiahli, zatiaľ čo svoje vlastné schopnosti absolútne preceňujú. Medzi maďarskými pravicovými elitami prevláda dlhodobo presvedčenie (absurdný sebaklam), že Maďarsko je mocnosť strednej kategórie a potrebuje už iba tomu prináležiacu armádu.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     09:58 17.12.2019

     Keď Orbán hovorí (naposledy predvčerom) o prebudovaní Karpatskej kotliny, či dokonca širšej strednej Európy pod vedením Maďarska, nepripisuje pri tom Rumunom žiadnu väčšiu rolu, ...Zobrazit celý příspěvek

     Keď Orbán hovorí (naposledy predvčerom) o prebudovaní Karpatskej kotliny, či dokonca širšej strednej Európy pod vedením Maďarska, nepripisuje pri tom Rumunom žiadnu väčšiu rolu, než že sa tomu cieľu (a maďarskému vedeniu) podriadia a budú spolupracovať... :-)Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      10:49 17.12.2019

      Nie porównuj Hu vs Rom do PL vs Ros - Węgrzy i Rumuni są jednak razem w jednym sojuszu - od 1955 ; -) Sęk w tym, że sojusz dwóch państw w regionie zawsze będzie silniejszy od ...Zobrazit celý příspěvek

      Nie porównuj Hu vs Rom do PL vs Ros - Węgrzy i Rumuni są jednak razem w jednym sojuszu - od 1955 ; -)
      Sęk w tym, że sojusz dwóch państw w regionie zawsze będzie silniejszy od Węgier. Nie ważna jaka konfiguracja - nawet układ Słowacja-Słowenia to więcej niż to co może Budapeszt.
      Więc nie ma się co bać. - "to nie ten gatunek"

      Europa jest pełna takich historycznych animozji - myślisz że Belgowie i Holendrzy "kochają" Niemców?
      Czemu Niemcy nie pomagają Francuzom w Afryce - przecież interesy Francji w Afryce są istotne także dla niemieckiego przemysłu?

      I dlatego ciężko mówić o Europie jako jednolitej sile...Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      12:03 17.12.2019

      Teraz zasa ja môžem povedať, že vy porovnávate neporovnateľné. ;-) Iste, medzi rôznymi krajinami EU sa objavujú animozity rôzneho charakteru, no vzájomné provokácie medzi Maďarskom ...Zobrazit celý příspěvek

      Teraz zasa ja môžem povedať, že vy porovnávate neporovnateľné. ;-)
      Iste, medzi rôznymi krajinami EU sa objavujú animozity rôzneho charakteru, no vzájomné provokácie medzi Maďarskom a Rumunskom sú podľa mňa vcelku bezprecedentné. Na maďarskom parlamente od 2010 veje sikulská zástava, ktorej používanie je v Rumunsku súdne zakázané, Rumuni zasa práve provokujú schvaľovaním dňa podpisu Trianonskej mierovej zmluvy za štátny sviatok. Sporadicky si politici oboch strán vymieňajú narážky na možnú zmenu hraníc, atď.. Mimo to treba priznať, že situácia maďarskej menšiny v Rumunsku je skutočne dosť náročná.Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      12:17 17.12.2019

      Pro PavolR A w Niemczech legalnie działa neonazistowska NPD Czy ja neguje fakt iż w Europie są napięcia? Owszem są... Sęk w tym że układ sił w regionie jest taki, że Węgry mogą ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro PavolR
      A w Niemczech legalnie działa neonazistowska NPD

      Czy ja neguje fakt iż w Europie są napięcia?
      Owszem są...

      Sęk w tym że układ sił w regionie jest taki, że Węgry mogą dużo mówić - i tylko tyle...Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      15:45 20.12.2019

      Lukas: Avšak Maďarsko iba nehovorí, ale aj koná. Plne pri tom využíva fakt, že nie je demokratickým právnym štátom, takže si môže dovoliť aj veci, ktoré by vlády v štandardných ...Zobrazit celý příspěvek

      Lukas:
      Avšak Maďarsko iba nehovorí, ale aj koná. Plne pri tom využíva fakt, že nie je demokratickým právnym štátom, takže si môže dovoliť aj veci, ktoré by vlády v štandardných krajinách položili. Tak napríklad môže cez štátne firmy alebo podriadených oligarchov korumpovať miestnych politikov a vytvárať tak v jednotlivých krajinách hospodársky alebo politický vplyv.
      Tak napr. v Slovinsku maďarskí oligarchovia finančne podporili volebné kampane s Orbánom spriaznených politických strán, alebo v Chorvátsku korupčným spôsobom získal maďarský štátny podnik MOL kontrolu a miestnym energetickým podnikom INA. V Macedónsku maďarskí oligarchovia masívne investovali do kupovania miestnych médií a keď napriek ich podpore Orbánov spojenec Nikola Gruevsky prehral voľby a dokonca mal ísť do vezenia, za korupciu, maďarskí diplomati zorganizovali jeho útek do Maďarska, kde okamžite získal politický azyl. Čo sa vojenského vplyvu na Balkáne týka, Maďarsko neustále navyšuje svoj kontingent v KFOR s vysloveným zámerom prebrať velenie nad KFOR od Talianov. Popri tom usilujú o vytvorenie nadnárodnej divízie NATO pod velením Maďarska, čo už získali Chorvátov a usilujú o pridruženie Slovincov a Slovákov. To je hlavný dôvod spustenia aktuálnych masívnych nákupov a snáh navýšenie vojenských síl krajiny.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      16:14 20.12.2019

      Neúspešná Orbánova akcia v Slovínsku (spojenectvo s SDS však ...Zobrazit celý příspěvek

      Neúspešná Orbánova akcia v Slovínsku (spojenectvo s SDS však pretváva):
      https://azonnali.hu/cikk/20190...
      Evakuácia Gruevského pred jeho nástupom na výkon trestu v Macedónsku:
      https://hungarianfreepress.com...
      Horúčkovité lobovanie za vytvorenie veliteľstva stredoeurópskej divízie v Székesfehérvári: http://www.atv.hu/belfold/2019...

      Suma sumarum, vynakladajú ohromné množstvo prostriedkov i energie, aby získali vplyv na Balkáne a hoci nateraz utrpeli dve ničivé politické porážky v Slovinsku a Sev. Macedónsku, budujú si naďalej pozície v Srbsku a za svoj úspech pokladajú zisk pozície eurokomisára pre susedstvo a rozširovanie, cez ktorého sa chcú stať dôležitými pre balkánske krajiny, ktorá usilujú o integráciu do EU.Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  14:36 16.12.2019

  Na początek kilka spraw które trzeba sobie wyjaśnić... Europa nie jest siłą militarną i Europa nie będzie walczyć ani o Bałtów ani o Pragę ani o francuskie terytoria ...Zobrazit celý příspěvek

  Na początek kilka spraw które trzeba sobie wyjaśnić...

  Europa nie jest siłą militarną i Europa nie będzie walczyć ani o Bałtów ani o Pragę ani o francuskie terytoria zamorskie...
  FR nie ma zamiaru podbijać Europy ani walczyć z USA.
  FR natomiast - jak każde imperium, chce poszerzać strefę wpływu...

  Mając na uwadze konflikt USA - Chiny, Rosja może prowadzić grę, której celem jest poszerzenie strefy wpływu w Europie

  USA które nie ma interesów w regionie może przyjąć "warunki dealu" - tak jak w Teheranie i Jałcie. (W końcu żadne straty)

  Może choć nie musi...

  Podobnie "Europa" która widzi Europe tylko w granicach z czasów Karola Młota - tam też chętnych do oddania wschodu "za wieczny pokój z Moskwą" jest dużo

  Cała gra polega na tym by trafnie rozeznać intencje USA, "Europy" i moderować swoją polityką...Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   15:05 16.12.2019

   S tou Evropou v hranicích z doby Karla Velikého jste to trefil. Všechno, co je za hranicí východofranské říše je pro západoevropany "moc daleko" a obydlené "lidmi, o kterých nic ...Zobrazit celý příspěvek

   S tou Evropou v hranicích z doby Karla Velikého jste to trefil. Všechno, co je za hranicí východofranské říše je pro západoevropany "moc daleko" a obydlené "lidmi, o kterých nic nevíme".
   Naší (tj. středoevropskou) snahou by mělo být identifikovat, jaké zájmy a rizika pro USA, GB eventuálně další mocnosti, se v našem regionu nacházejí a proč by se tu měly angažovat. Ale především musíme držet při sobě a nenechat se štvát jeden proti druhému jako za Friedricha Barbarossy nebo po WW1. Jsme tu všichni na jedné lodi, ať se nám to líbí nebo ne a základní společné bezpečnostní zájmy máme jen se svými bezprostředními sousedy.Skrýt celý příspěvek

   • major
    21:58 16.12.2019

    To je práve veľký omyl. Spoločné bezpečnostné záujmy máme so všetkými členmi NATO. Nič iné na poli bezpečnosti neexistuje. V rámci EÚ sa štáty ako ČR nie sú schopné vzdať ani ...Zobrazit celý příspěvek

    To je práve veľký omyl. Spoločné bezpečnostné záujmy máme so všetkými členmi NATO.

    Nič iné na poli bezpečnosti neexistuje. V rámci EÚ sa štáty ako ČR nie sú schopné vzdať ani vlastnej meny (hoci už dávno nie je nezávislá na eure), nieto sformovať európsku armádu, či čo i len nejakú jednotku rýchlej reakcie.

    V4 je klub na zviditeľnenie populistických tlčhubov neprinášajúcich okrem kecov absolútne nič hmatateľné ("Ne!" dokáže opakovať ročné decko, na to sa nemusia schádzať vrcholní politici.)

    "Držet při sobě" je pekná fráza. Okrem NATO sa ale držíme akurát tak za zadnice. Pokiaľ našich "vodcov" vydesí 16-ročná Švédka, či pár neplnoletých Arabov, tak neviem akú spoločnú bezpečnostnú politiku od nich očakávať.Skrýt celý příspěvek

 • Standa
  13:31 16.12.2019

  Spoléhat se na USA je nesmysl i pro Polsko. Pro Evropu je jediná cesta vzájemné garance hranic zemí na kontinentu a ochota vzájemné pomoci. Je krásně vidět, že USA se momentálně ...Zobrazit celý příspěvek

  Spoléhat se na USA je nesmysl i pro Polsko. Pro Evropu je jediná cesta vzájemné garance hranic zemí na kontinentu a ochota vzájemné pomoci. Je krásně vidět, že USA se momentálně nebojí vydírat Evropu a diktovat jí z pozice síly. USA se může vztekat, že nedává Evropa tolik na zbrojení, ale pro USA je to stále velmi výhodné. Evropa vojensky nekonkuruje USA a USA za to drží světové platidlo a má kontrolu nad globálním obchodem. Pokud chce USA, aby Evropa začala zbrojit, tak si Evropa začne sama hlídat trasy a začne tlačit zákazníky, aby platili eurem a tak si bude moci ECB začít tisknout peníze jak to dělají v USA. Rusko je zablešená benzinová pumpa, která momentálně nemá na to, aby útočila na Evropu.Skrýt celý příspěvek

  • Safi
   13:44 16.12.2019

   Naopak. Pri jednani s USA resite jedineho hrace s jednotnou vojenskou moci silnejsi nez zbytek zapadu dohromady. Resite-li podporu v Evrope, tak musite jednat s triceti ...Zobrazit celý příspěvek

   Naopak. Pri jednani s USA resite jedineho hrace s jednotnou vojenskou moci silnejsi nez zbytek zapadu dohromady. Resite-li podporu v Evrope, tak musite jednat s triceti pidiarmadami, triceti vladami s triceti ruznymi zajmy...
   V pripade nouze zacnou fungovat vyhruzky a filozofie - proc by mel jit portugalec bojovat za Slovensko, kdyz i Madari na to hazi bobek...Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   14:13 16.12.2019

   Tak jako spojenec jsou USA o řád spolehlivější, než Francouzi, Němci a Rusové dohromady ...

   Tak jako spojenec jsou USA o řád spolehlivější, než Francouzi, Němci a Rusové dohromady ...

   • Standa
    21:02 16.12.2019

    No ač Rusi nemusím, tak u nich zase platí, že své spojence moc neopouštějí.

    No ač Rusi nemusím, tak u nich zase platí, že své spojence moc neopouštějí.

    • Standa
     21:03 16.12.2019

     Rusy....

     Rusy....

    • GlobeElement
     07:51 17.12.2019

     Rusové žádné spojence nemají. Mají vazaly a nepřátele, nic mezi tím.

     Vždyť to známe z vlastní zkušenosti.

     Rusové žádné spojence nemají. Mají vazaly a nepřátele, nic mezi tím.

     Vždyť to známe z vlastní zkušenosti.

  • Marťan
   18:06 16.12.2019

   Četl jste před týdnem ten minulý článek? Bartosiak tam po určité úvaze dochází k závěru, že tu neexistuje žádná akceschopná Evropa.

   Četl jste před týdnem ten minulý článek? Bartosiak tam po určité úvaze dochází k závěru, že tu neexistuje žádná akceschopná Evropa.

   • Standa
    20:59 16.12.2019

    Bartosiak je jen člověk s nějakým názorem. Já si myslím, že je pravda, že nyní je Evropa bezzubá, ale v případě ohrožení je schopna akce a mohutného zbrojení. USA jsou dobří v ...Zobrazit celý příspěvek

    Bartosiak je jen člověk s nějakým názorem. Já si myslím, že je pravda, že nyní je Evropa bezzubá, ale v případě ohrožení je schopna akce a mohutného zbrojení. USA jsou dobří v případě, že se shodují zájmy. Realita je taková, že se postupně rozpadá poválečné uspořádání světa a Evropa bude nucena okolnostmi přehodnotit svou roli ve světě. Německo bude muset přijmout svou odpovědnost, je to exportní ekonomika. Mluvím o následujících 40 letech.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  13:19 16.12.2019

  Klasicke polske bluznenie o vlastnej dôležitosti. To naozaj maju Poliaci problem pochopit, že USA nebudu nikdy branit Polsko a Pobaltie? Že USA nebudu branit ani Západnu Europu za ...Zobrazit celý příspěvek

  Klasicke polske bluznenie o vlastnej dôležitosti. To naozaj maju Poliaci problem pochopit, že USA nebudu nikdy branit Polsko a Pobaltie? Že USA nebudu branit ani Západnu Europu za terajšieho stavu zapadoeuropskych armad? Jednoducho USA sice považuju Rusko za nepriatela, ale nepovažuju Rusov za blaznov a po poslednych vojenskych udalostiach ani za slabych a v pripade konfliktu za jasne porazenych. Neusadia v Pobalti a Polsku us divizie so ženami a deckami, aby sa tieto stali prvou obeťou konfliktu, ktory rozputa Polsko na americky účet. Preto nemaju žiaden plan ako spoločne s Polskom vyriešiť Kaliningrad a Pobaltie. Trump jasne vravi: Postarajte sa o seba, ja odchadzam!
  Americky prezident ma dost problemov doma, lebo musi splnit socialne sluby svojim voličom a nema žiadne peniaze na navezenie zbrani a vojakov do Europy a už vôbec nie v Polsku a Pobalti. Max. tak usporiada okružnu jazdu s dramatickym prechodom cez "Ťokův průsmyk", ktorá poteší pravovernych.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   13:40 16.12.2019

   To, či budú USA brániť Poľsko a Pobaltie je len ich vec. Áno, môže sa to kľudne stať, že v prípade ruského útoku by USA nechali východnú Európu napospas osudu. Je to vždy o ...Zobrazit celý příspěvek

   To, či budú USA brániť Poľsko a Pobaltie je len ich vec. Áno, môže sa to kľudne stať, že v prípade ruského útoku by USA nechali východnú Európu napospas osudu.

   Je to vždy o dohode. Oni sa vždy dohodnú. Napríklad Rus povie: nestarajte sa do Gruzínska a my vás necháme si robiť svoju politiku voči Iránu. Takto to vždy fungovalo a aj fungovať bude.

   V každom prípade Rusko sa nevzdáva sna o obnovení impéria. Určite budú chcieť získať Ukrajinu, Bielorusko a možno Pobaltie. Je to len otázka času.

   Poľsko rozhodne nechce aby mali Rusko na hranici (Kaliningrad nerátam).

   Dnes na to ešte Rusko nemá politickú bani ekonomickú silu ale kto vie čo bude za pár rokov ?Američania sa sústredia na Čínu a to čo tu bude robiť Rusko ich vôbec zaujímať nebude.

   Teba by to možno aj potešilo ale predstava, že sa raz zobudíme do rána a Rusko bude hraničiť s Nemeckom vôbec nemusí byť taká uletená ako sa dnes zdá.Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    13:51 16.12.2019

    Čo by ma malo potešit? Kde bude mat Rusko hranice? Mne su hranice Ruska ukradnute. Ja len nechcem aby moje decka zomreli v cudzom zaujme.

    Čo by ma malo potešit? Kde bude mat Rusko hranice? Mne su hranice Ruska ukradnute. Ja len nechcem aby moje decka zomreli v cudzom zaujme.

    • Miroslav
     13:55 16.12.2019

     No povedzme si to otvorene, že kým tu v Európe budú američania tak sa nič meniť nebude. Rusko si to proste nemôže dovoliť ísť do konfliktu s USA. Čo bude potom, ukáže čas. Buď sa ...Zobrazit celý příspěvek

     No povedzme si to otvorene, že kým tu v Európe budú američania tak sa nič meniť nebude. Rusko si to proste nemôže dovoliť ísť do konfliktu s USA. Čo bude potom, ukáže čas. Buď sa bude Európa vedieť efektívne brániť a nedovolí Rusku ísť za hranice Bieloruska alebo to Európa nezvládne a obnoví sa stav z pred 1990-ehoSkrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     14:14 16.12.2019

     Tak dlouho vám budou ukradené, až se vynoří u Břeclavi.

     Tak dlouho vám budou ukradené, až se vynoří u Břeclavi.

     • Miroslav
      14:37 16.12.2019

      A pritom by sa len stačilo zamyslieť prečo Rusko míňa miliardy na trollovanie a antisystémove organizácie. No, predpokladám, že to asi nie je kvôli tomu, že majú radi diskusný ...Zobrazit celý příspěvek

      A pritom by sa len stačilo zamyslieť prečo Rusko míňa miliardy na trollovanie a antisystémove organizácie. No, predpokladám, že to asi nie je kvôli tomu, že majú radi diskusný humor na fórach.

      Pravdepodobne si takýmto spôsobom jednak robia reklamu ale tiež si vychovávajú novú generáciu nekriticky zmýšľajúcich ľudí ktorích by prípadný návrat do područia Ruska nechal úplne chladných alebo by to dokonca uvítali.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      16:19 16.12.2019

      Miroslav, Rusi boli všelijaki ale Afganistanu sme nemuseli. To je oblubeny komentar ozdielu medzi VZ a NATO. :) Mne osobne je hanba, že sa naša armada podielala na napadnuti Iraku ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav, Rusi boli všelijaki ale Afganistanu sme nemuseli. To je oblubeny komentar ozdielu medzi VZ a NATO. :) Mne osobne je hanba, že sa naša armada podielala na napadnuti Iraku v roku 2003 a že robime somarov za drahe peniaze a životy našich vojakov v Afganistane. Bombardovanie Srbska bol už uplny humus.
      Pamätam si dobu, ked každeho muža čakala zbran, ked sme mali letectvo aj pozemne sily. Dokonca sme dokazali vyrobit zaujimave zbrane. Teraz sme hanebni neozbrojeni ufnukanci platiaci vypalne.
      Ja neobdivujem Rusko. len každy kto nadava na Rusov a nepouživa fakty mi pripada rovnaky trulo, ako všetci ti politruci čo som ich zažil na ZVS.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      17:49 16.12.2019

      Paľo: V podstate by som aj vedel pochopiť o čom hovoríš ale netreba si mýliť pojmy a dojmy. Áno, do Afganistanu nás Rusi nechceli lebo to bola ich ,,Oneman show" ale potom treba ...Zobrazit celý příspěvek

      Paľo: V podstate by som aj vedel pochopiť o čom hovoríš ale netreba si mýliť pojmy a dojmy.

      Áno, do Afganistanu nás Rusi nechceli lebo to bola ich ,,Oneman show" ale potom treba spomenúť aj rok 1968 keď nás napadli naši "priatelia" na pokyn veľkého brata. Treba spomenúť aj rok 1980 keď sme naopak na pokyn ZSSR mali pre zmenu "pomôcť" my Poľsku. Veľmoci zneužívajú svoje postavenie v každej dobe. Robila to Rímska ríša, robila to Británia, Španielsko, ZSSR aj USA. Jediná veľmoc ktorá prežila dodnes je USA a podľa toho sa aj správa. Iste, nie so všetkým čo americká politika robí je dobré a možno s tým súhlasiť ale tak to proste je. Ak by USA ako veľmoc padli, nahradil by ich niekto, kto by svoje postavenie zneužíval rovnako alebo obávam sa, že ešte ďaleko viac.

      Bombardovanie Juhoslávie bolo rozporuplné ale treba si povedať aj to, že to v konečnom dôsledku pravdepodobne zabránilo oveľa väčším stratám na životoch.

      Irak si tiež zažil hrôzy vojny. Tiež ide o kontroverzne vnímanú udalosť ale z dlhodobého hľadiska pravdepodobne bol pád režimu Saddáma Husajna prínosom pre danú krajinu.

      Netvrdím, že všetko je ideálne ale sme súčasťou najbohatšej a najsilnejšej civilizácie. Žijeme si vcelku veľmi luxusný a pohodlný život. Väčšine svetovej populácii sa ani nesníva o živote ktorý žijeme. A to vďaka USA a Európskej únii. Taká je pravda. Keby len naši starí rodičia videli ako my dnes žijeme, tak by neverili vlastným očiam.

      Môj starý otec sa napríklad narodil do rodiny kde ešte v detskom veku zomreli 3 zo 6 detí. Mal len 20 keď vypukla vojna a musel narukovať. Keď sa vrátil tak mu komunisti zobrali celý majetok (polia, lesy, obchod). Môj prastarý otec bol totiž najbohatším zemanom široko ďaleko. Prežil celý život vo svete kde kedykoľvek mohla vypuknúť jadrová apokalypsa...

      Chcel by si žiť taký život? Je ti ľúto za takým spôsobom života? Asi nie.

      Že nemáme letectvo s 300 lietadlami, 250 tisíc chlapov v zbrani a 5000 tankov? No buď rád, že žijeme v dobe keď to nie je potrebné. Ak príde k tomu, že budeme musieť postaviť miliónovú armádu aby sme ochránili túto krajinu pred totálnou skazou tak sa s takýmto spôsobom života ako žiješ dnes na dlho môžeš rozlúčiťSkrýt celý příspěvek

     • palo satko
      18:33 16.12.2019

      Miroslav maš tam niekolko klamstiev. Sovieti nechceli napadnut Polsko v roku 1981. Bol som vtedy na ZVS v Praslaviciach a nič take nehrozilo. To, že ruski generali chceli mat v ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav maš tam niekolko klamstiev. Sovieti nechceli napadnut Polsko v roku 1981. Bol som vtedy na ZVS v Praslaviciach a nič take nehrozilo.
      To, že ruski generali chceli mat v CSSR armadu bolo jasne odvtedy, čo Zapadne Nemcko sa stalo členom NATO a rok 1968 bola velmi dobra zamienka. Mysliet si že USA mali vtedy armady v Europe pre ochranu Europy je celkom humorna predstava. Ale aj tak je dobre si pozriet kedy vzniklo NATO a kedy VZ.
      To, že volby vyhrali v roku 1946 komunisti je dôsledok Mnichova a vyvoja Druhej svetovej. Ceskoslovensko nemuselo byt komunisticke ale to by nekomunisticky politici nesmeli byt hlupaci a zapadni spojenci zradcovia. Bude dobre ked si pozrieš, kedy uznali Zapadni Nemci nulitu Mnichova a polske hranice na Odre a Nise. To presne ten termín, kedy suhlasili s vysledkom Druhej svetovej.
      Socik si nemohol dovolit statkara, z rovnakeho ideologickeho dôvodu, ako ty veriš "že štat je zly hospodar" a že "neexistuje obed zadarmo". Nakoniec Čina ukazala, že komunizmus a velkostkar nie su až tak v rozpore.
      Vieš ja naozaj nie som rad, že mame taku armadu aku mame. Vedla je neutralne Rakuzko a pozri sa ich ozbrojene sily. A to maju zaručenu neutralitu https://de.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      19:37 16.12.2019

      Paľo: V treskúcej zime vyrazili k poľským hraniciam 2 tankové divízie s piatimi stovkami tankov a motostrelcami. Spolu 20 tisíc mužov v plnej paľbe. A zhodou okolností keď v Poľsku ...Zobrazit celý příspěvek

      Paľo: V treskúcej zime vyrazili k poľským hraniciam 2 tankové divízie s piatimi stovkami tankov a motostrelcami. Spolu 20 tisíc mužov v plnej paľbe. A zhodou okolností keď v Poľsku prebiehali veľké demonštrácie a hrozil pád režimu. Môže to byť náhoda? Odpovedz si sám. K tomu zvyšku sa vyjadrovať nebudem.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      20:28 16.12.2019

      To o diviziach je disidentska bachorka. Ked sudili v Polsku pucistov, tak sud konstatoval za ziadna invazie nehrozila.

      To o diviziach je disidentska bachorka. Ked sudili v Polsku pucistov, tak sud konstatoval za ziadna invazie nehrozila.

     • petres
      21:28 16.12.2019

      palo satko, co tady šíříte za lži?? ... Sovieti nechceli napadnut Polsko v roku 1981. Bol som vtedy na ZVS v Praslaviciach a nič take nehrozilo. ...To o diviziach je disidentska ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko, co tady šíříte za lži??
      ... Sovieti nechceli napadnut Polsko v roku 1981. Bol som vtedy na ZVS v Praslaviciach a nič take nehrozilo.
      ...To o diviziach je disidentska bachorka. Ked sudili v Polsku pucistov, tak sud konstatoval za ziadna invazie nehrozila.
      Chcete tady tvrdit, že žádná Akce Krkonoše s vyvedením 2 divizí Západního vojenského okruhu v prosinci 1980 nebyla? Sloužil jsem ZVS u tankového pluku ve Strašicích a vím o tom svoje a věřím raději svým zážitkům a ne vašim obvyklým lžím.Skrýt celý příspěvek

     • major
      21:28 16.12.2019

      palo satko: Bez urážky - ale keď si neslúžil na generálnom štábe, tak môžeš vedieť prd, čo sa chystalo a nechystalo. Takých, čo o ničom netušili, sú plné cintoríny. ŠtB mali od ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko: Bez urážky - ale keď si neslúžil na generálnom štábe, tak môžeš vedieť prd, čo sa chystalo a nechystalo.

      Takých, čo o ničom netušili, sú plné cintoríny.

      ŠtB mali od svojho vzniku v roku 1945 pod palcom komunisti. Veriť, že ČSR mohlo byť nekomunistické, ale ľud si slobodne zvolil inak je... blud (slušne povedané).

      Zamysli sa, prečo sa zrušili slobodné voľby - keď mal mať všetko v rukách len ten ľud.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      07:34 17.12.2019

      Petres, takže Ceskoslovensko chcelo napadnut Polsko rok predtym než bolo treba? A to tam Rusi mali svoju Svernu skupinu vojsk. To akože aj tych sme mali porazit a obsadit? Aj s ...Zobrazit celý příspěvek

      Petres, takže Ceskoslovensko chcelo napadnut Polsko rok predtym než bolo treba? A to tam Rusi mali svoju Svernu skupinu vojsk. To akože aj tych sme mali porazit a obsadit? Aj s ich atomkami? A mate vôbec tušaka čo píšete? Asi ani nahodou, lebo toto sa vyučuje na dnešnych českych školach http://www.moderni-dejiny.cz/c... Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      07:42 17.12.2019

      Major, a preto vo volbach v roku 1946 na Slovensku vyhrala Demokraticka strana. To ti eštebaci boli poriadni chumaji, nemyslíš? Tie volby boli slobodne, problem bol, že vela ludi ...Zobrazit celý příspěvek

      Major, a preto vo volbach v roku 1946 na Slovensku vyhrala Demokraticka strana. To ti eštebaci boli poriadni chumaji, nemyslíš? Tie volby boli slobodne, problem bol, že vela ludi sa za roky okupacie dobre namočilo s nackami v Cesku a tam vyhrali komunisti.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      07:57 17.12.2019

      Do Afghánistánu jsme nemuseli, ale do Koreje ano. SSSR svým vazalům nevěřil, používal je, jen když potřeboval spolupachatele. Maďarsko v roce 1956 napadl sám, ale když viděl, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Do Afghánistánu jsme nemuseli, ale do Koreje ano.

      SSSR svým vazalům nevěřil, používal je, jen když potřeboval spolupachatele. Maďarsko v roce 1956 napadl sám, ale když viděl, že je v pozici okupanta, další intervence už nedělal bez křoví tvořeného svými pacholíky.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:01 17.12.2019

      palo satko - 07:42 17.12.2019 Major, a preto vo volbach v roku 1946 na Slovensku vyhrala Demokraticka strana. To ti eštebaci boli poriadni chumaji, nemyslíš? Tie volby boli ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko - 07:42 17.12.2019

      Major, a preto vo volbach v roku 1946 na Slovensku vyhrala Demokraticka strana. To ti eštebaci boli poriadni chumaji, nemyslíš? Tie volby boli slobodne...

      GE: Co to zase lžeš? Jaké svobodné volby, když většinu stran vůbec k volbám nepustili? Vždyť to byly volby jak v Iránu.
      A společná kandidátka NF z toho udělala totální frašku, vítěz byl jasný předem.

      Zakázal DS už před volbami bylo obtížné, vznikla jako součást SNP, které komunisti uctívali.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      12:17 17.12.2019

      Globe jake "proč lžeš". Kolko bolo komunistov za Okupacie v Česku? 10 000? Možno ani tolko nie. A vieš kolko ich bolo 31.07.1945 - KSČ: 597 500 členů, 31.3.1946 KSČ: 1 081 544 ...Zobrazit celý příspěvek

      Globe jake "proč lžeš". Kolko bolo komunistov za Okupacie v Česku? 10 000? Možno ani tolko nie. A vieš kolko ich bolo 31.07.1945 - KSČ: 597 500 členů, 31.3.1946 KSČ: 1 081 544 členů, 29.02.1948 -KSČ: 1 400 000 členů a 11.07.1948 2 500 000 členů. Ked vtedy malo Česko cca 8 mili. obyvatel, tak komunista skoro každy treti. Len hlupak by veril, že boli donuteni vstupit do strany. Proste bolo im blbo z rokov kolaboracie za Protektoratu a naskočili na "novu vlnu". Spojenectvo so Stalinom zaručovalo, že sa nevratia Sudetaci, že zostanu Benešom znarodnene fabriky a nemecke socialne vyhody. Odrazu bol každy komunista. Rovnako ako v roku 1989 každy bol odrazu každy v Občanskom fore a VPN. Mnohym ešte červena komunisticka knižka trčala z gati a už kričali Havel na hrad!
      Bohužial to čo sa stalo po vojne si rozhodli občania sami.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:44 17.12.2019

      palo - Volby v roce 1946 nebyly svobodné, protože byly předem vybrány strany, které mohly kandidovat tak bylo předem jasné, kdo vyhraje. Ano, zvolili to naši dědové, ale neměli ...Zobrazit celý příspěvek

      palo - Volby v roce 1946 nebyly svobodné, protože byly předem vybrány strany, které mohly kandidovat tak bylo předem jasné, kdo vyhraje. Ano, zvolili to naši dědové, ale neměli nikoho jiného na výběr.
      Všechny povolené politické strany (včetně Demokratické strany) byly na té samé jednotné kandidátce.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      20:18 17.12.2019

      Pokud jde o Polsko,tak vše vyřešil W.Jaruzelski.Tím,že vyhlásil válečný stav, situaci uklidnil a umožnil přežití režimu až do r.1989. Během roku 1981 proběhla dlouhodobě plánovaná ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud jde o Polsko,tak vše vyřešil W.Jaruzelski.Tím,že vyhlásil válečný stav, situaci uklidnil a umožnil přežití režimu až do r.1989.
      Během roku 1981 proběhla dlouhodobě plánovaná cvičení např. Sojuz-81,Štít-81.Tato cvičení neměla nic společného s polskou krizí.Jak uvedl maršál Kulikov žádné konkrétní plány na invazi neexistovaly.
      Sověti neměli v úmyslu zasahovat už jen proto,že by následovaly sankce západu.A samozřejmě tu byl Afganistán.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:09 18.12.2019

      V roce 1981 byla invaze do Polska reálnou hrozbou. Kdo byl v té době na vojně, tak to ví. ty naše zelené gumy se na to dokonce těšily, že se Polsku pomstí za srpen 1968. Jenomže ...Zobrazit celý příspěvek

      V roce 1981 byla invaze do Polska reálnou hrozbou. Kdo byl v té době na vojně, tak to ví. ty naše zelené gumy se na to dokonce těšily, že se Polsku pomstí za srpen 1968.
      Jenomže Poláci nejsou Češi a bránili by se. Navíc SSSR byl zaměstnán v Afghánistánu. Proto Brežněv váhal a naopak Jaruzelski se, vědom hrozící vojenské akce, rozhodl uklidnit situaci sám, použitím armády.Skrýt celý příspěvek

   • omacka
    11:22 17.12.2019

    Tyto teoretická geopolitická cvičení, rusové napadnou Pobaltí (sice nevím proč by to dělali, ale budiž), v reakci na to obsadíme Kaliningrad mají jednu vadu, že to projektujete ...Zobrazit celý příspěvek

    Tyto teoretická geopolitická cvičení, rusové napadnou Pobaltí (sice nevím proč by to dělali, ale budiž), v reakci na to obsadíme Kaliningrad mají jednu vadu, že to projektujete pořád jen jako konvenční konflikt, a nepočítáte s použitím JZ jako odstrašujícího prostředku. V hypotetickém scénáři, kdy rusové rychle obsadí pobaltí, při jakémkoliv náznaku na obsazení Kaliningradu stačí "řachnout" jednu taktickou jadernou hlavici blízko Polského pobřeží, tak aby to nemělo vážnější ekologické následky a máte stop, EU se do ničeho nepožene, protože to Němcům a Francouzům za to stát nebude a Poláci bez jejich podpory do žádného obsazování Kaliningradu nepůjdou, protože by tím spustili minimálně jaderný konflikt v Evropě.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     08:10 18.12.2019

     To je ale blbost. Použití jaderné zbraně by znamenalo konec evropské civilizace.

     To je ale blbost. Použití jaderné zbraně by znamenalo konec evropské civilizace.

     • omacka
      20:47 18.12.2019

      Proč blbost? Tak si to namodelujte, to jako myslíte, že Rusové budou sedět a jen koukat, jak jim NATO obsazuje konvenčně Kalinigrad a nechají si ho obsadit? a nevyužijí všeho, co ...Zobrazit celý příspěvek

      Proč blbost? Tak si to namodelujte, to jako myslíte, že Rusové budou sedět a jen koukat, jak jim NATO obsazuje konvenčně Kalinigrad a nechají si ho obsadit? a nevyužijí všeho, co mají po ruce? Použili by k odstrašení výstražně malou taktickou JZ hlavici je vcelku reálné v takové situaci a i jen při náznaku nějaké vojenské operace proti Kalinigradu. Použití malé taktické JZ 5-10kt v mezinárodních vodách, ale dost blízko pobřeží Polska, jako výstrahy by to zcela jistě zabralo nejen na Polsko, odpáleni po dopadu do moře, radioaktivní spad by byl minimální, naředilo by se to, maximálně by na tom byl byt rybolov.Skrýt celý příspěvek

 • Migi
  12:42 16.12.2019

  Jak byl předešlí článek kvalitní, tak tenhle je jak z nějakého sci-fi snu. Až mě zaráží, že jsou myšlenky z obou od toho samého člověka. Pro případ hypotetického napadené ...Zobrazit celý příspěvek

  Jak byl předešlí článek kvalitní, tak tenhle je jak z nějakého sci-fi snu. Až mě zaráží, že jsou myšlenky z obou od toho samého člověka.

  Pro případ hypotetického napadené pobaltských republik Ruskem je potřeba vést v Polsku diskusi jestli se zapojit? Jako vážně? Co chtějí vymyslet? Zůstat doma aby se mohli "rodit děti"? Tak to pak už zbývá jenom prohlásit že Poláci (teda pan Bartosiak a jemu podobní, protože pochybuji, že by to byla myšlenka většiny v Polsku) zařídili "Mír pro naši dobu“ jako kdysi jistý britský ministerský předseda.

  Na jednu stranu chtějí donutit USA k zárukám, že budou bránit Polsko a jeho zájmy na základě Americko-Polského spojenectví a na druhé je potřeba diskutovat jestli je v případě krize pro Polsko dobré intervenovat na základě spojeneckého paktu NATO v pobaltských republikách, protože by mohlo jít o podporu zájmů té samé Ameriky?

  Jestli tohle je představa geopolitiky kterou by mělo začít Polsko "dělat" podle pana Bartosiaka, tak teda potěš koště...Skrýt celý příspěvek

  • karloscz
   13:49 16.12.2019

   Myslím, že měl spíš na mysli něco trochu jiného. V situaci, kdy dojde k aktivaci čl. 5 kvůli napadení Pobaltí, si musí být Poláci jistí, že nedojde k tomu, že Nato se sice ...Zobrazit celý příspěvek

   Myslím, že měl spíš na mysli něco trochu jiného. V situaci, kdy dojde k aktivaci čl. 5 kvůli napadení Pobaltí, si musí být Poláci jistí, že nedojde k tomu, že Nato se sice aktivuje, ale bude jen aktivně srkat čaj a sledovat v tv, jak Poláci řeší průser prakticky sami. Dál, ten Kaliningrad, to je čistá pravda. V pozici Polska se nedivím tomu, že se jim nelíbí být mimo "vnitřní kruh", kde se rozhoduje o strategii v jejich vlastním nárazníkovém pásmu.Skrýt celý příspěvek

   • ArcheologJD
    19:24 16.12.2019

    No ale tahle otázka by mněla směřovat na Německo a né na USA. Pošle náš západní soused vojáky na pomoc Polsku a Pobaltí, když si oproti zájmům celé střední Evropy a USA doslova ...Zobrazit celý příspěvek

    No ale tahle otázka by mněla směřovat na Německo a né na USA. Pošle náš západní soused vojáky na pomoc Polsku a Pobaltí, když si oproti zájmům celé střední Evropy a USA doslova vyvzdoroval Nortstream? A o ochotě Francie, o tom se snad ani nemá cenu bavit. Mají svojí atomovou pojistku a tím je ohledně spolehlivosti Fr řečeno vše.Skrýt celý příspěvek

    • karloscz
     20:30 16.12.2019

     No přesně tak, plus nejen na Němce, ale i na nás, potažmo zbytek V4, Skandinávce, vlastně celou Evropu. Nemají jedinou záruku, že to neodnesou sami a my jim jako podporu dáme ...Zobrazit celý příspěvek

     No přesně tak, plus nejen na Němce, ale i na nás, potažmo zbytek V4, Skandinávce, vlastně celou Evropu. Nemají jedinou záruku, že to neodnesou sami a my jim jako podporu dáme plácnutí do zad a budeme držet palce. To si myslím, že chtěl sdělit a zaniklo to v překladu.
     Velmi to souvisí s jedním předchozím zamyšlením, které jsem tu kdysi dával. Rusko je proti Evropě trpaslík. Jak počtem obyvatel, tak HDP per capita, rezervami pro válečnou ekonomiku, technologiemi, vycvičeností profi armád a i vojenskou technikou. Na povel zvednutá Evropa Rusko vymaže z mapy. Jenže problém je v tom povelu. Zmobilizuje Portugalsko, když si Rus vezme celou východní Ukrajinu? A Holandsko? Pohrne se Francie napadnout Turecko, které zahájilo asymetrický džihád proti celé Evropě? To jsou jen fiktivní příklady, ale vyplývá z nich důvod, proč Rusko je i přes svou zaostalost pořád velmoc a proč se Poláci Rusů bojí natolik, že do zbrojení vydávají takové prostředky. I já jako Čech, kdybych si měl vsadit, tak vsadím na to, že diametrálně rozdílná zahraniční politika evropských zemí by je stála hodně krve. Tak zkouší tlačit na Američany, aby oni za ně tlačili tam, kde nemají Poláci sami sebemenší šanci (Němci je pošlou někam a Francouzi se s nima vůbec bavit nebudou). I taková V4, která má v tom politicko-ekonomickém gordickém uzlu alespoň nějakou viditelnou konvergenci, není schopná sjednotit armádní nákupy. Proč celá V4 nelétá na F-16, nejezdí na Leo A7, nestřílí z Brenu 2, nevyužívá stejnou pásovou a kolovou platformu, necvičí pod vzájemným velením jednoho generálního štábu s rotujícím obsazením - stálo by to výrazně méně peněz a V4 by byla možná šestou sedmou nejsilnější armádou světa. Jo, je to scifi, ale nebrání tomu nic jiného, než politické ego.Skrýt celý příspěvek

   • major
    21:15 16.12.2019

    Uvažovať o tom, že po napadnutí člena NATO by ktokoľvek "usrkával čaj" znamená uvažovať o konci NATO. To si treba uvedomiť na začiatku. Potom si ide každý za svoje. Neviem ako ...Zobrazit celý příspěvek

    Uvažovať o tom, že po napadnutí člena NATO by ktokoľvek "usrkával čaj" znamená uvažovať o konci NATO. To si treba uvedomiť na začiatku.

    Potom si ide každý za svoje.

    Neviem ako Poliaci - možno si pán Bartosiak proti Rusom verí. Pre Slovensko, či ČR to každopádne znamená koniec suverenity.

    A ešte ku Kurdom - na rozdiel od Turkov nie sú v NATO. Možno pre niekoho nepodstatný detail.Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  12:18 16.12.2019

  Fulda Gap to mit - UW nie musiał "pchać się" wprost na amerykański korpus... Łatwiej było iść od północy tam gdzie stacjonowały bardzo słabe korpusy - belgijski, holenderski ...Zobrazit celý příspěvek

  Fulda Gap to mit - UW nie musiał "pchać się" wprost na amerykański korpus...

  Łatwiej było iść od północy tam gdzie stacjonowały bardzo słabe korpusy - belgijski, holenderski (brytyjski też nie był mocny)
  Teren nizinny i krótka droga do dużych i ważnych portów w Holandii.

  Pomocnicze uderzenie CSLA od południa i Amerykanie byliby w okrążeniu...Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  12:17 16.12.2019

  Hodně zajímavých článek s hlubokou úvahou. Hlavně druhá část článku s testováním amerického spojenectví a jasným plánem v případě Kaliningradské oblasti, Běloruska a Pobaltí. ...Zobrazit celý příspěvek

  Hodně zajímavých článek s hlubokou úvahou. Hlavně druhá část článku s testováním amerického spojenectví a jasným plánem v případě Kaliningradské oblasti, Běloruska a Pobaltí. Každopádně hodně informací je zavádějících.

  "Problém je, že vůdci, kteří nechápou trendy a pravidla geopolitiky, posílají svou zemi na dráhu úpadku. To se bohužel mnohokrát stalo v Polsku."

  Za posledních 100 let to byli Německo a Rusko, kteří je poslali na směrem k úpadku. Tak jak tak, vybrat si nemohli. Naopak EU a spojenectví s USA je vytáhlo se sraček a jsou na dráze prosperity a ekonomického draka. A to si vybrat už mohli.

  "Především Polsku unikne to, že starý svět, jehož parametry chránily americké válečné lodě, skončil"

  Ony ho nadále chránit budou. Čína nemá letadlové lodě s jaderným pohonem a výstavbu páté zrušila, třetí bude zavedena až v roce 2023. Type 001 je obstarožní a maličká, Type 001A je malá až Type 002 bude velká LL. Rusko už nemá ani jednu a nevypadá to, že by se mohlo něco změnit. Hypersonické zbraně, které LL ohrožují jsou jen dočasnou výhodou.

  "Podle Bartosika právě proto Američané blokují 5G."

  To si snad vymyslel... Nic neblokují. Nechtějí, aby se 5G pořídilo od Huawei a v případě USA i od ZTE. V Evropě nikomu nenařizují aby si pořídili 5G od Cisca nebo Qualcommu, ale klidně to může být Ericsson nebo Nokia a samozřejmě se tomu tak děje.

  "a Američané mění spojence jak na běžícím pásu, tak jak zrovna potřebují.."

  Tak to trochu fabuluje. Běžně to určitě nedělají a Poláci nejsou Kurdové, kde člověk ani neví, co komu patří a kdo má na co nárok, kdo má jaké náboženství a kolik desítek kmenů vlastně existuje. Polsko má jasně dané hranice, žijí tam prakticky jen Poláci a zcela majoritním náboženstvím je katolictví. Jsou součástí EU, OECD a WTO, což taky hraje do karet. Hodně moderního vybavení je z USA, takže jen tak se na ně vybodnout, to není jen tak.Skrýt celý příspěvek

  • Luky
   13:33 16.12.2019

   Jen malá - katolictví bych nepřeceňoval, Amíci neměli problém sledovat vypalování a boření srbských kostelů v Kosovu, které se dělo pod jejich dohledem. Pokud mají US elity něco, ...Zobrazit celý příspěvek

   Jen malá - katolictví bych nepřeceňoval, Amíci neměli problém sledovat vypalování a boření srbských kostelů v Kosovu, které se dělo pod jejich dohledem.
   Pokud mají US elity něco, co lze nazvat náboženstvím....jedná se o dost staré rituální praktiky, které lze z pohledu moderního křesťanství označit označit za "pohanské".Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    14:16 16.12.2019

    Přesněji řečeno, ničení Srbské historie bylo hostejné US věrchušce z Demokratické strany, spojené s Clintonovým gangem. Protože jsou to komunisti a šlo jim jen o byznys v Kosovu a ...Zobrazit celý příspěvek

    Přesněji řečeno, ničení Srbské historie bylo hostejné US věrchušce z Demokratické strany, spojené s Clintonovým gangem. Protože jsou to komunisti a šlo jim jen o byznys v Kosovu a Albánii.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     15:45 16.12.2019

     Pre republikánov a tvrdé jadro Trumpovych podporovateľov (kam patrí napr. aj Ku-klux-klan) sú pravoslávni kresťania heretici tak ako my pápeženci. Proste nepraktizujeme tú "pravú" ...Zobrazit celý příspěvek

     Pre republikánov a tvrdé jadro Trumpovych podporovateľov (kam patrí napr. aj Ku-klux-klan) sú pravoslávni kresťania heretici tak ako my pápeženci. Proste nepraktizujeme tú "pravú" kresťanskú vieru, ako oni.Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      18:57 16.12.2019

      Spíš jsem myslel rituál "pálení svědomí" a pak a tak... (to se to pak zrazuje). Dobře liberal shark. Jen mi úplně nesedí vše převádět na boj levice a pravice, jinak ok a palec ...Zobrazit celý příspěvek

      Spíš jsem myslel rituál "pálení svědomí" a pak a tak... (to se to pak zrazuje).

      Dobře liberal shark. Jen mi úplně nesedí vše převádět na boj levice a pravice, jinak ok a palec hore.

      Já si pro zachování optimismu snažím s 51% nadějí nalhávat, že jsou tam i křesťané a jiní dobří lide, kteří se snaží udělat pořádek :)
      Existuje značná část konzervativních Amíků, kteří berou podporu muslimů na Balkáně za jednu z největších chyb. Myslím, že jich bude dost i mezi kápičema.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      16:01 17.12.2019

      Luky, předpokládám, že jsi ateista a tak nechápeš, že není křesťan jako křesťan. Pro katolíka je ortodoxní nebo protestant stejný heretik, jako muslim. A ateista je pro něj větší ...Zobrazit celý příspěvek

      Luky, předpokládám, že jsi ateista a tak nechápeš, že není křesťan jako křesťan.

      Pro katolíka je ortodoxní nebo protestant stejný heretik, jako muslim. A ateista je pro něj větší nepřítel, než muslim, protože s muslimem mají společnou alespoň tu víru.
      Podobně muslim má radši křesťana (v tomto okamžiku mezi křesťany nerozlišuje) než ateistu. A pro sunnitu je šíita stejný bezvěrec, jako křesťan.

      V případě Srbska má protestant nebo katolík, jakožto převládající náboženství v USA, na výběr mezi ortodoxními a muslimy. Pro něj je to prašť jako uhoď.Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      23:00 17.12.2019

      Předpokládáš špatně.

      Předpokládáš špatně.

     • PavolR
      10:44 18.12.2019

      GlobeElement: Úplne vedľa! Ja napr. ako katolík principiálne nepovažujem za heretika žiadneho iného kresťana pre rozdielnosť vierovyznania, ba v zásade ani moslima, hinduistu, či ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: Úplne vedľa! Ja napr. ako katolík principiálne nepovažujem za heretika žiadneho iného kresťana pre rozdielnosť vierovyznania, ba v zásade ani moslima, hinduistu, či šintoistu. Existuje totiž niečo také ako ekumenizmus - či už v širšom, alebo užšom zmysle, ktorý je vyslovene preferovaný Svätou stolicou.
      Heretikmi sú z oficiálneho katolíckeho pohľadu fundamentalisti (bez ohľadu na vierovyznanie), riadiaci sa ideou politického manicheizmu, ktorý je nebezpečnou herézou. Čiže aj medzi samotnými katolíkmi môžu byť heretické smerovania - napr. takí, čo sa spájajú s fašistami a faktickým ospravedlňovaním niektorých častí ich ideológie a dostávajú do konfliktu s podstatou kresťanskej vierouky.Skrýt celý příspěvek

  • ArcheologJD
   19:34 16.12.2019

   Poly osobně nepochybuji, že operační plány ohledně Kaliningradu existují. Ale jejich zveřejnění by byl opravdu dost debilní nápad. Za prvé operační plány se nezveřejňují (proto je ...Zobrazit celý příspěvek

   Poly osobně nepochybuji, že operační plány ohledně Kaliningradu existují. Ale jejich zveřejnění by byl opravdu dost debilní nápad. Za prvé operační plány se nezveřejňují (proto je na nich TOP SECRET:-) Za druhé by jsme dali Rusku opravdu dokonalí propagandistický obušek. Světe hleď obraná aliance NATO má plány na okupaci území matičky Rusy atd. A za třetí teď nemam čas hledat co za zrudnosti provedl v tomhle směru s jadernou doktrínou Obama ale za studené války platilo, že na velký konvenční útok odpoví NATO tedy USA masívním jaderným úderem (SSSR deklaroval ostatně to samé) a tak se do přímé války pochopitelně nikdo nehrnul.Skrýt celý příspěvek

  • major
   21:05 16.12.2019

   Tá hláška o 5G ma definitívne presvedčila, že pán je priaznivec konšpiračných teórií a "geopolitika" v jeho podaní sa môže radiť vedľa horoskopov a homeopatie: áno, dám vám X ...Zobrazit celý příspěvek

   Tá hláška o 5G ma definitívne presvedčila, že pán je priaznivec konšpiračných teórií a "geopolitika" v jeho podaní sa môže radiť vedľa horoskopov a homeopatie: áno, dám vám X prípadov, kedy horoskop niekomu "vyšiel" a užívateľ homeopatie sa vyliečil, ale to je tak všetko.

   Zúfalá snaha podávať neoverené dojmy za doklad svojho svetonázoru je smutná.

   Ale proti gustu... - veď poľskí kňazi tiež zachraňujú české kostoly.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  12:12 16.12.2019

  Nelze se nezeptat, jaká je asi úroveň geostrategického myšlení a veřejného diskursu v České republice ? Jaké má být místo naší země na světové šachovnici, s kým být kamarád, ...Zobrazit celý příspěvek

  Nelze se nezeptat, jaká je asi úroveň geostrategického myšlení a veřejného diskursu v České republice ? Jaké má být místo naší země na světové šachovnici, s kým být kamarád, spojenec, obchodní partner ? Jedno je jisté, naše národní zájmy si musíme v první řadě hájit my sami. Je naprosto naivní očekávat, že to za nás bude dělat někdo jiný. To platí už od vymření Přemyslovců.Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   12:22 16.12.2019

   Dlouhodobě je to zcela jasné. Závislost na Německu resp majoritní ekonomicky importér a montovny a sídla německých firem jasně dávají najevo s kým se paktovat. Zapomenout na ...Zobrazit celý příspěvek

   Dlouhodobě je to zcela jasné. Závislost na Německu resp majoritní ekonomicky importér a montovny a sídla německých firem jasně dávají najevo s kým se paktovat. Zapomenout na komoušské prezidentské vylizování řití v Rusku a Číně. Tohle je spíše otázka pro Slovensko.Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    12:48 16.12.2019

    Proc pro Slovensko? Tam je zavislost na Nemecku jen o malinko mensi a pokud jde o smerovani statu, jeho integraci do evropskych nebo NATO struktur je na tom minimalne stejne jako ...Zobrazit celý příspěvek

    Proc pro Slovensko? Tam je zavislost na Nemecku jen o malinko mensi a pokud jde o smerovani statu, jeho integraci do evropskych nebo NATO struktur je na tom minimalne stejne jako CR, nebo dal (pokud jde o EU tak narozdil od CR ma SR s Nemeckem spolecnou menu, pokud jde o NATO tak nejdrazsi porizovany system je od NATO-spojence, ne z neutralnich statu (gripeny, pandury...) atd.).
    Pokud je to dlouhodobe zcela jasne v pripade CR, me to prijde zcela jasne i v pripade SR.Skrýt celý příspěvek

    • Poly
     14:15 16.12.2019

     Jenže Slovensko je hned vedle Ukrajiny. Do Německa je to přes celé ČR. Německo má jako nárazníkový pás z východu nejblíže ČR. Slovensko už je, pokud bych se chtěl vyhnout Rakousku ...Zobrazit celý příspěvek

     Jenže Slovensko je hned vedle Ukrajiny. Do Německa je to přes celé ČR. Německo má jako nárazníkový pás z východu nejblíže ČR. Slovensko už je, pokud bych se chtěl vyhnout Rakousku nejblíže 200 km. Teď se nebavím o NATO. NATO tu být za 20 let může a nebo taky nemusí a nebo může plnit jinou roli.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      14:52 16.12.2019

      Nemyslim ze by v tom byl rozdil. Bud Nemci budou mit silu a vuli branit sve investice a branit je zacnou jiz na vychodni hranici Slovenska... ... anebo jedno, druhe nebo oboji mit ...Zobrazit celý příspěvek

      Nemyslim ze by v tom byl rozdil. Bud Nemci budou mit silu a vuli branit sve investice a branit je zacnou jiz na vychodni hranici Slovenska...
      ... anebo jedno, druhe nebo oboji mit nebudou a v tom pripade je nebudou branit ani na uzemi CR. Dokonce se mi vkrada otazka jestli by vubec branili alespon sve vlastni uzemi, anebo se i tam jen nechali prejet.

      Takze chapu jak to bylo mysleno, ale osobne v postaveni CR a SR nevidim rozdil.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    14:10 16.12.2019

    Zvláště když Němci proaktivně vylizují tu ruskou a čínskou řiť za nás :-)))

    Zvláště když Němci proaktivně vylizují tu ruskou a čínskou řiť za nás :-)))

 • PavolR
  11:58 16.12.2019

  Autor sa dožaduje geostrategického myslenia, no aj on sám je stále čiastočne zajatcom pasívneho lokálneho egocentrizmu. Chytá sa za hlavu kvôli hrozbe Smolenskej a Brestskej brány ...Zobrazit celý příspěvek

  Autor sa dožaduje geostrategického myslenia, no aj on sám je stále čiastočne zajatcom pasívneho lokálneho egocentrizmu. Chytá sa za hlavu kvôli hrozbe Smolenskej a Brestskej brány (a podáva to čisto ako záležitosť USA a Poľska) a pri hľadaní riešenie opomína to najrukolapnejšie, teda eliminovať hrozbu podobne, ako bola eliminovaná studenovojnová hrozba Fuldského koridoru - rozvrátiť zdroj hrozby a z jeho prinajmenšom priľahlých častí urobiť vlastného spojenca. za takýchto okolností by aj USA boli prinútené akceptovať určitú mieru Euro-Ázijského prepojenia, ako protiváhy voči expanzii Číny. Mohlo by sa im vnútiť, že je pre nich výhodnejšie, ak budeme kontrolovať severnú námornú trasu my, než ako keby sa jej zmocnili Číňania.

  Kritika Varšavského povstania je nemiestna. Myšlienka bola dobrá, len žiaľ neboli v okolí žiadni Vlasovovci, čo by mohli priskočiť na pomoc. ;-pSkrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:17 16.12.2019

   Polsko se na Ukrajině angažuje samo od sebe i bez notiček z USA. Na rozdíl od nás podnikají alespoň nějaké, byť možná neobratné nebo málo významné kroky k tomu, aby si zajistili ...Zobrazit celý příspěvek

   Polsko se na Ukrajině angažuje samo od sebe i bez notiček z USA. Na rozdíl od nás podnikají alespoň nějaké, byť možná neobratné nebo málo významné kroky k tomu, aby si zajistili alespoň nejbližší východní a západní sousedy. A také se snaží o energetickou bezpečnost - například propojením na Norsko. To je všechno pozitivní a my bychom je měli podpořit.Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    12:30 16.12.2019

    Iste, pokladali územie Ukrajiny za svoju sféru vplyvu ešte pred objavením Ameriky ... ;-) Preto to ešte samo o sebe nie je dôkazom toho, že myslia "globálne".

    Iste, pokladali územie Ukrajiny za svoju sféru vplyvu ešte pred objavením Ameriky ... ;-) Preto to ešte samo o sebe nie je dôkazom toho, že myslia "globálne".

    • liberal shark
     14:12 16.12.2019

     Západní Ukrajina až po Dněpr byla součástí Řeči pospolité když ještě Kateřina Veliká jezdila na kačerovi :-).

     Západní Ukrajina až po Dněpr byla součástí Řeči pospolité když ještě Kateřina Veliká jezdila na kačerovi :-).

  • crusader
   18:53 16.12.2019

   Ale Vlasovci v okolí byli, dokonce ti samí co později v Praze. Jen byli takříkajíc na opačné straně barikády. Velkou část Buňačenkovy divize tvořili bývalí příslušníci ...Zobrazit celý příspěvek

   Ale Vlasovci v okolí byli, dokonce ti samí co později v Praze. Jen byli takříkajíc na opačné straně barikády. Velkou část Buňačenkovy divize tvořili bývalí příslušníci SS-Sturmbrigade - R.O.N.A. neboli Kaminského brigáda RONA, kteří se vyznamenali především v boji proti bezbranným civilistům. Jsem zvědavý na vyjádření polské strany až Novotný postaví pomník "hrdinům z Varšavy", kteří se "proslavili" zabitím 10 000 polských civilistů za jediný den.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    07:50 17.12.2019

    V tu dobu ovšem nebyli pod přímým velením Vlasova ani jeho důstojníků. Žes se RONA nebo ostatní ruské dobrovolnické divize SS dopouštěli válečných zločinů je nezpochybnitelné. ...Zobrazit celý příspěvek

    V tu dobu ovšem nebyli pod přímým velením Vlasova ani jeho důstojníků. Žes se RONA nebo ostatní ruské dobrovolnické divize SS dopouštěli válečných zločinů je nezpochybnitelné. Ovšem z toho nelze vinit Vlasova nebo důstojníky ROA protože tyto jednotky nepodléhaly jejich velení.
    Ostatně sám Buňačenko takhle zhodnotil vojáky Kaminského brigády:
    Ruský generál ROA Buňačenko, když viděl muže z RONA, tak se obrátil na styčného německého důstojníka a prohlásil "Tak to je to, co mi dáváte - bandity, lupiče, zloděje – to co již nechcete dál používat!"
    Přesto je dokázal zkrotit a na našem území se žádných zločinů nedopouštěli.Skrýt celý příspěvek

    • crusader
     11:20 18.12.2019

     Vlasova nebo důstojníky ROA z toho opravdu vinit nemůžeme, žádná ROA až do listopadu 1944 neexistovala. Jenže většinu Buňačekovy 1. divize ROA tvořily právě 29. a 30. granátnická ...Zobrazit celý příspěvek

     Vlasova nebo důstojníky ROA z toho opravdu vinit nemůžeme, žádná ROA až do listopadu 1944 neexistovala. Jenže většinu Buňačekovy 1. divize ROA tvořily právě 29. a 30. granátnická divize SS, které se proslavily "boji" s civilisty v Bělorusku a Polsku (29. divize, předtím RONA) a ve Francii (30. divize). Až 2. divize ROA vznikala z válečných zajatců. Na našem území už na páchání zločinů neměli čas, když hledali způsob, jak si zachránit kůži. Navíc v Čechách nebyli ani měsíc, ještě v půlce března bojovali na Odře proti Rudé armádě, pak byli u Teplic (tehdy součást říše, tady by jim zabíjení a znásilňování asi neprošlo) a až od poloviny dubna u Berouna.
     Navíc s tou záchranou povstání to zase není až tak jednoznačné, jak tvrdí Karel Richter (historik, co se vždycky veze na té správné vlně - za komunistů oslavné knihy o RA, dneska pravý opak) a rádoby historici z ˇÚSTR (to jsou spíš propagandisté než historici).Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:57 18.12.2019

      Nevím jak vy, ale já vycházím z knihy Vojska generála Vlasova v Čechách. Při osvobozování Prahy podalo 300 vojáků ROA a dalších 198 raněných povraždila NKVD. Tito vojáci padli na ...Zobrazit celý příspěvek

      Nevím jak vy, ale já vycházím z knihy Vojska generála Vlasova v Čechách. Při osvobozování Prahy podalo 300 vojáků ROA a dalších 198 raněných povraždila NKVD. Tito vojáci padli na naší straně v boji proti Němcům.
      Na našem území vojska ROA sehrála jednoznačně pozitivní roli není tady žádný důvod nepřipomínat si jejich padlé.
      To že by bez jejich zásahu bylo Pražské povstání potlačeno snad nikdo nepochybuje. To že se jim podařilo rozdělit německá vojska mělo pro úspěch povstání zásadní vliv. Jistě hrálo roli také to že na rozdíl od povstalců disponovali tanky a dělostřelectvem.
      Na našem území se nachází již několik památníků ROA a jejich umístění až do této chvíle nevyvolávalo žádné emoce nebo protesty ruské strany. Zdá se že se Rusům příliš nelibý že se začíná podíl ROA na osvobození Prahy dostávat do povědomí široké veřejnosti. Je zcela zjevné že ruský propagandistický aparát dostal zadání vylíčit Čechy jako zavilé neonacisty.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    11:10 17.12.2019

    Stejně tak můžete napsat, že velkou část sovětské armády tvořili zločinci, kteří nečinně přihlíželi masakru obyvatel Varšavy, zakázali spopjencům jejich letecké zásobování a ...Zobrazit celý příspěvek

    Stejně tak můžete napsat, že velkou část sovětské armády tvořili zločinci, kteří nečinně přihlíželi masakru obyvatel Varšavy, zakázali spopjencům jejich letecké zásobování a dopouštěli se zvěrstev na území Východního Pruska. Nemluvě o tom, že SSSR byl dva roky válečným spojencem hitlerovského Německa, zásoboval ho strategickými surovinami a podporoval ho v tažení po celé Evropě. Stalin údajně oficiálně blahopřál Hitlerovi k porážce Francie a dalších zemí.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    15:57 17.12.2019

    Je logické posuzovat jakoukoli postavu ze svého subjektivního pohledu. ROA jsou z pohledu SSSR (Ruska) zrádci, ale nás nezradili, Praze pomohli. SSSR (Rudá armáda) pro nás byla ...Zobrazit celý příspěvek

    Je logické posuzovat jakoukoli postavu ze svého subjektivního pohledu. ROA jsou z pohledu SSSR (Ruska) zrádci, ale nás nezradili, Praze pomohli.
    SSSR (Rudá armáda) pro nás byla osvoboditel, ale pro Finsko, Lotyšsko a pod to byl krvelačný okupant.
    Pokud bychom chtěli posuzovat kohokoliv skutečně komplexně, není bez poskvrny nikdo.

    Co bychom pak museli udělat se sochou Žižky na Vítkově, to je jasné.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...