Geopolitické úsilí jde do plynu

Geopolitické úsilí jde do plynu
Zařízení pro těžbu zemního plynu / USAF (Zvětšit)

Jakkoliv jsou Spojené státy označovány jako viník mnoha vojenských konfliktů ve světě kvůli ropě, je možné, že za řadou sporů a konfliktů stojí v poslední době jiná komodita, a to zemní plyn. Mezi USA a Ruskem probíhá již delší dobu konflikt o to, kdo bude dodávat plyn do Evropy. Pokud se začneme dívat na celou věc globálně, tak zjistíme, že tato šachová partie je už ve značně pokročilém stádiu rozehrání a dokonce může mít vliv na nasazení našich ozbrojených sil.

Když se dva perou

V minulém článku jsme uvedli, že prodej plynu a ropy je pro Rusko stěžejním strategickým zájmem a proto řadu rozhodnutí činí tato země z uvedené perspektivy. Tento problém je ale složitější a zahrnuje více hráčů. 

Jedním z bodů energetické a zahraniční politiky USA je: Snížení závislosti zemí střední a východní Evropy na importu plynu z Ruska. (Ne)dodávky plynu z Ruska, Íránu a KLDR jsou totiž součástí sankcí proti těmto zemím. Podle Američanů sankce vůči Rusku nemají dostatečný efekt, pokud Evropa odebírá plyn z Ruska.

Spojené státy i Rusko mají svůj vlastní zájem, proč dodávat plyn do Evropy. Tento zájem vychází z jejich vlastních ekonomických a strategických cílů. Paradoxně tyto země mají větší zájem o tuto problematiku, než nakolik jí věnují pozornost některé evropské země. Obě velmoci jednají velice tvrdě a využívají všech prostředků pro prosazení svých zájmů.

Evropské řešení

Je zajímavé, že „plynová strategie“ USA výslovně zmiňuje střední a východní Evropu. Důvodem může být to, že část potřeby Itálie a Francie pokrývá plynovod z Afriky, Španělsko a Francie již jsou zase obrovskými odběrateli amerického LNG, tj. kapalného zemního plynu. Podobně jsou na tom Belgie a Nizozemí.

Je zajímavé, že Německo na LNG dlouhou dobu vůbec neslyšelo a spíše se soustředilo na dovoz plynu od tradičního dodavatele – Ruska. Na druhou stranu si Německo, ale i Rakousko uvědomují, že jednostranná závislost není dobrá. Jednou ze snah byl plánovaný plynovod Nabucco, který měl do střední Evropy přivést plyn z Ázerbájdžánu. 

Tento projekt skončil poté, co se Ázerbájdžán rozhodl, že plyn z jeho ložisek Shah Deniz a Shah Deniz II půjde jihokavkazským plynovodem SCP, tureckým plynovodem TANAP a transadriatickým plynovodem TAP do Itálie a že nemá zájem na budování větve plynovodu do střední Evropy. Na vybudování těžební infrastruktury přitom evropská rozvojová banka půjčila ruské společnosti Lukoil 200 milionů dolarů.

Novou nadějí pro Německo, ale i řadu dalším zemí ve střední Evropě, je nový plynovod Eastring vedoucí od tureckých hranic, přes Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko na Slovensko, kde v oblasti Veľké Kapušany se má tento plynovod napojit na současný plynovod Transgas.

Mimo projekt Eastring jsou ve strategických projektech veřejného zájmu EU následující plynová zařízení – projekt číslo 6.2 - plynovod Polsko, Slovensko, Maďarsko, dále projekt 6.5 – námořní terminál LNG – Krk, Chorvatsko a jeho napojení plynovodem z Chorvatska do Maďarska a také je potřeba zmínit projekt 6.27 – výstavba námořního terminálu LNG Gdaňsk. Na tyto projektu EU vyčlenila své prostředky (i přes protesty Zelených) a má v úmyslu je v dohledné době realizovat.

Finanční podpora EU projektům na budování plynové infrastruktury je trnem v oku některým ekologickým spolkům, které tvrdí, že plyn je stále fosilní palivo stejně jako ropné produkty a uhlí a podpora výstavby nových plynovodů v Evropě by podle nich měla být nulová. Zástupci EU kontrují, že infrastruktura bude později využita pro přepravu vodíku, který vidí jako palivo budoucnosti. Některé ekologické spolky se také staví proti výstavbě plynovodu TANAP přes Turecko, protože ten má jít přes některé ekologické cenné lokality.

Americké řešení

Snaha USA o dodávky plynu do Evropy má několik důvodů. Nejprve jde o strategický význam, který již byl zmíněn. Co je však potřeba opět zmínit je to, že jde i (hlavně) o peníze. USA budují mohutnou infrastrukturu na produkci LNG a na její přepravu. Obrovský zájem o LNG se objevil nejprve v USA, ale i Japonsku po katastrofě jaderné elektrárny ve Fukušimě.

Jak rostl tlak na nahrazení jaderných zdrojů, cena plynu stoupala, protože mnoho prostředků začalo být vynakládáno na výstavbu plynových elektráren. Tento tlak pokračoval poté, co ekologické spolky začaly požadovat, aby byly pod tlakem sankcí za emise CO2 odstavovány uhelné elektrárny. Jádro a uhlí tak začaly být nahrazovány plynem. Díky náhradě uhelných elektráren plynovými, klesla v USA produkce CO2 o pár procent. Zjistilo se však, že kapacity výroby LNG v USA jsou mnohem větší a je možné vyvézt, a tím pádem i prodat, mnohem více plynu.

Ministr zahraničí Mike Pompeo se 15. února 2020 vyjádřil před Emanuelem Macronem, že USA chtějí investovat přes 1 miliardu USD do rozvoje plynové infrastruktury ve střední a východní Evropě. Není také divu, že USA podporují výstavbu terminálů LNG v Polsku a pobaltských republikách. Mike Pompeo také nabídl pomoc Bělorusku, které je nyní pod diktátem „plynové moci“ Ruska.

Rusko v minulosti použilo páku dodávek ropy a plynu na Ukrajinu a případ Běloruska ukazuje, že tuto páku může Rusko použít na jakoukoliv závislou zemi.

V případě USA je potřeba zmínit aktivitu herce Marka Rufalla ve prospěch ekologických hnutí s tím, že osobně intervenoval na jednání EU a vyzval, aby Evropa LNG z USA nenakupovala, protože pro těžbu je používáno hydraulické frakování, které není zrovna dvakrát šetrné k životnímu prostředí ať použitím a znehodnocením obrovského množství vody, tak také použitím chemikálií.

Polská divoká karta

Jakkoliv Německo stále spoléhá na dodávky plynu z Ruska a to zejména plynovody Nord Stream a Nord Stream II a budovat terminály LNG se mu moc nechce, tak Polsko dnes stojí na zcela opačném pólu. Pokud se někdo chce ve střední a východní Evropě odstřihnout od závislosti na ruských dodávkách, tak je to tato země.

Jeden terminál na LNG již stojí. Jedná se o Swinoujscie a Polsko stojí o vybudování dalšího v Gdaňsku. Polsko také pracuje na plynovodu z Norska, který by mohl být zprovozněn již v roce 2022. Toto datum není náhodné. Polsku končí 31. prosince 2022 smlouva s Ruskem na provozování plynovodu JAMAL a Polsko se netají tím, že smlouvu vypoví. Ruský a německý tlak na výstavbu plynovodů Nord Stream je tak zcela pochopitelný. Ruský tlak šel tak daleko, že ruský prezident Putin otevřeně pohrozil Dánsku, že pokud bude dělat problémy s položením plynovodu poblíže jeho vod, tak to bude mít dalekosáhlé následky. Ruský ministr energetiky Alexandr Novak se pak vyjádřil, že „USA využívají LNG jako zbraň!“.

České řešení

Naše země se spoléhá na to, že když nebude plyn z Ruska, tak získáme plyn díky plynovodu z Německa. Jenže plynovod Gazela je pouze prodloužením plynovodu OPAL, který je napojen na Nord Stream. Takže závislost na ruském plynu pro Česko stále trvá. Plynovod Gazela jde přes Česko do Bavorska.

Je otázkou, nakolik je možné se spolehnout na dodávky tímto plynovodem, který je ve své podstatě jen zkratkou z jedné části Německa do druhé. Mnohem zajímavějším je již zmíněné napojení plánovaného plynovodu Eastring na plynovod Transgas na Slovensku. 

Existují však další projekty a to vybudování plynovodu Stork II a vnitrostátního Moravia, který by nás napojil na polskou síť. Neméně zajímavý je projekt obousměrného plynovodu BACI z rakouského Baumgartenu do Břeclavi. Plynovod Transgas by se tak totiž dostal díky rakouskému plynovodu na linii plynovodů, které jdou přes Maďarsko a to včetně plynovodu od terminálu LNG na Krku v Chorvatsku. 

Plynovod BACI měl být podle plánů postaven v letech 2019 a 2020. Žel se tak nestalo a nic nenasvědčuje tomu, že k tomuto kroku brzy dojde. Pikantní je na tom to, že tento naplánovaný plynovod je uveden v projektech veřejného zájmu EU pod číslem 6.4. Z dostupných informací není patrné, že by se tento klíčový, a přitom velice krátký (jen 65 km), plynovod řešil. Vedení naší země se holt zaměřuje na „podstatnější“ věci, jako DPH na čepované pivo.

V tuto chvíli nejde o to, abychom zjistili, zda to s námi USA nebo Rusko myslí dobře. Obě země hájí své strategické a ekonomické zájmy. Naši zemi tento spor ovlivňuje tak jako tak a je potřeba se rozhodnout, jaké jsou strategické zájmy Česka. 

Vzhledem k tomu, že Rusko použilo nedodávky plynu a ropy jako páku na Ukrajinu a v současnosti ji používá na Bělorusko, nelze předpokládat, že nevyužije podobné příležitosti v našem případě. 

Naši politici jen velice neochotně vysílají naše vojáky do přímých bojových akcí ve prospěch NATO. Je vysoce pravděpodobné, že uvedenou páku může Rusko na Česko vytáhnout v okamžiku, kdy by se naši vojáci v rámci aliance měli zapojit do bojových operací proti zájmům Ruska. Například v případě přímé pomoci Polsku, Pobaltí nebo Rumunsku. 

Už tak chabá ochota našich politiků by byla podlomena dalším argumentem. Zásobování plynem tak může mít přímou návaznost na nasaditelnost našich ozbrojených sil. Cílem není, aby se naše země rozhodla jestli budeme plyn brát jen od Američanů nebo jen od Rusů. Takto černobílé to není, ale je strategickým zájmem naší země, abychom měli co největší manévrovací prostor.

Zdroj: EC

Nahlásit chybu v článku


Související články

Strategie Kremlu: Balancovat na hraně třetí světové války

Podle článku Rusko osamoceno: Proč nikdy neopustilo hru na “třetí světovou”, ruského autora Vadima ...

Geopolitická tragédie Evropy

Ve Varšavě 18. července letošního roku proběhla velmi zajímavá diskuse o geopolitických problémech ...

Geopolitická realita: Krásný svět vytvořený USA končí

V dnešním článku opět přinášíme pohled na polské pojetí geopolitiky. Jacziek Bartosiak v nedávném ...

Ropa a plyn: Ruské kroky ze širší perspektivy

Za vlády Vladimira Putina udělalo Rusko celou řadu ofenzivně laděných kroků. Oč Rusku ve skutečnosti ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  10:48 20.07.2020

  ... a medzitým už je fakticky South Stream, po novom maskovaný ako pokračovanie Turkstreamu, natiahnutý až do Maďarska: ...Zobrazit celý příspěvek

  ... a medzitým už je fakticky South Stream, po novom maskovaný ako pokračovanie Turkstreamu, natiahnutý až do Maďarska: https://www.aa.com.tr/en/econo... Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  13:55 28.05.2020

  Promiňte, že jsem příliš natvrdlý, ale mohu se zeptat, co konkrétně z Leopardu 2A4 používá na svém podvozku PzH 2000? Motor to asi není, když Leopard má dvanáctiválec MTU MB 873 ...Zobrazit celý příspěvek

  Promiňte, že jsem příliš natvrdlý, ale mohu se zeptat, co konkrétně z Leopardu 2A4 používá na svém podvozku PzH 2000?
  Motor to asi není, když Leopard má dvanáctiválec MTU MB 873 Ka-501 s 1103 kW a PzH osmiválec MTU MT881 Ka-500 s 736 kW, převodovka asi také ne, když Leopard má Renk HSWL 354 a PzH Renk HSLW 284. Takže zbývají pojezdová kola, torzní tyče, pásy?
  Není to ve skutečnosti náhodou tak. že Bundeswehr odstartoval v roce 1984 program Kampfwagen 90, který si dal za cíl najít náhradu za bvp Marder 1, dále mělo dojít k vytvoření nových vozidel pro jednotky bojové podpory, které by nahradily M109, Roland 2, Gepard atd. a na přelomu tisíciletí i nový tank nahrazující Leopard 2. V červenci 1986 začala fáze definování požadavků bvp Marder 2. V září 1987 byly předloženy návrhy, v červnu 1989 byl vybrán návrh Krauss-Maffei, který v průběhu roku 1991 vyrobil dva prototypy vozidel se šesti páry pojezdových kol, s motorem MTU MT881 Ka-500 a převodovku Renk HSLW-284 v přední části korby. V druhé polovině roku 1992 by program vývoje bvp Marder 2 ukončen. Z plánu Kampfwagen 90 se nakonec dočkala realizace pouze PzH 2000, která je postavena na korbě se sedmi páry pojezdových kol, motorem MTU MT881 Ka-500 a převodovku Renk HSLW-284 v přední části korby. Takže žádný Leopard 2, ale nezavedený Marder 2?
  https://books.google.cz/books?...
  https://www.forecastinternatio... Skrýt celý příspěvek

  • tomas.kotnour
   13:58 28.05.2020

   Omlouvám se, špatný list.

   Omlouvám se, špatný list.

 • dusan
  15:34 03.03.2020

  https://ekonomika.sme.sk/c/223... No evidentne Rusko MUSÍ pre konkurenciu znižovať ceny. Nechápem to kvílenie, o "drahom ...Zobrazit celý příspěvek

  https://ekonomika.sme.sk/c/223...

  No evidentne Rusko MUSÍ pre konkurenciu znižovať ceny. Nechápem to kvílenie, o "drahom americkom" a "lacnom ruskom" plyne. Skrátka trh funguje ..... a prináša pre tých čo diverzifikujú benefit.Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   21:15 03.03.2020

   V souvislostech.... Bulharsko se snažilo o diverzifikaci plynu. Mají spotřebu 3mld a z oblasti Kaspiku mají 0,5, dále koupili podíl v LNG terminálu v Řecku. Určitě jejich ...Zobrazit celý příspěvek

   V souvislostech....

   Bulharsko se snažilo o diverzifikaci plynu. Mají spotřebu 3mld a z oblasti Kaspiku mají 0,5, dále koupili podíl v LNG terminálu v Řecku. Určitě jejich iniciativa měla vliv na obchodní politiku Gazpromu leč jsou tady ještě dva důvody pro snížení ceny. Jen tranzitní poplatky Rumunsku, které nyní šetří jsou 5%. A dále a to si myslím, že je hlavní důvod:
   https://www.lidovky.cz/svet/pu...

   Putin už našel způsob....Skrýt celý příspěvek

   • dusan
    17:35 08.03.2020

    Putin je ekonomický analfabet ... a tak vyzerá i Rusko .... Po 20 rokoch "osvieteného" Putina je Rusko presne tam kde bolo pred 20 rokmi .... v závislosti od exportu energetických ...Zobrazit celý příspěvek

    Putin je ekonomický analfabet ... a tak vyzerá i Rusko ....

    Po 20 rokoch "osvieteného" Putina je Rusko presne tam kde bolo pred 20 rokmi .... v závislosti od exportu energetických surovín.

    Dnes však už končí "éra ropy" a zasadnutie OPEC-u už mimo burzových analytikov nezaujíma nikoho .....

    Výsledkom je nedohoda Ruska so zvyškom OPEC-u a vyhlásenie vojny SA voči Rusku a USA. Je to však súboj dvoch ropných skrachovancov s vyspelým svetom. SA i Rusku si musia zvyknúť, že sa musia naučiť žiť i z iných zdrojov. To sa samozrejme týka i zemného plynu, lebo nízke ceny ropy budú stláčať i ceny plynu.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     14:40 09.03.2020

     No uvidíme, ako bude kto spievať, keď cena ropy ešte viac klesne: ...Zobrazit celý příspěvek

     No uvidíme, ako bude kto spievať, keď cena ropy ešte viac klesne: https://e.dennikn.sk/1790445/r... Nám to iba vyhovuje - pri plánovaných hospodárskych dopadoch Covid-2019 sú nízke ceny pohonných hmôt fajn. :-) Nech sa len ruvajú.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      07:04 22.04.2020

      Už je pod 19 USD a ak zarátame infláciu, tak od nástupu Putina k moci ešte takáto laná ropa nebola. ...Zobrazit celý příspěvek

      Už je pod 19 USD a ak zarátame infláciu, tak od nástupu Putina k moci ešte takáto laná ropa nebola. https://ekonomika.sme.sk/c/223... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      12:19 22.04.2020

      "Už je pod 19 USD" To je ještě slušná "marže"! V USA rozdávali "barel ropy + 39 UDS".(Barel ropy za ...Zobrazit celý příspěvek

      "Už je pod 19 USD"

      To je ještě slušná "marže"! V USA rozdávali "barel ropy + 39 UDS".(Barel ropy za -39UDS)

      https://www.e15.cz/byznys/burz... Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      14:54 22.04.2020

      Za predpokladu, že za takú cenu ropu niekde predajú, pretože sa teraz fakticky dostali do cenovej vojny s US ťažiarmi, ktorí vzhľadom na použitú technológiu, nemôžu zastaviť ťažbu, ...Zobrazit celý příspěvek

      Za predpokladu, že za takú cenu ropu niekde predajú, pretože sa teraz fakticky dostali do cenovej vojny s US ťažiarmi, ktorí vzhľadom na použitú technológiu, nemôžu zastaviť ťažbu, no zásobníky i tankery majú preplnené a sú preto nútení tlačiť cenu ešte nižšie bez ohľadu na straty - taký Lukašenko teraz môže nakúpiť US ropy, koľko len dokážu jeho rafinérie spracovať (a na oplátku hoci aj sabotovať tranzit ruskej ropy do EU) ... ;-)Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   21:18 29.04.2020

   Nejde iba o Bulharsko, ale o Európu celkovo. Podľa prepočtov Gazpromu predajú tento rok Rusi do Európy iba 166,6 miliard kubických metrov plynu oproti minuloročným 199,2 mld ...Zobrazit celý příspěvek

   Nejde iba o Bulharsko, ale o Európu celkovo. Podľa prepočtov Gazpromu predajú tento rok Rusi do Európy iba 166,6 miliard kubických metrov plynu oproti minuloročným 199,2 mld kubíkom a za cenu iba 133 dolárov za tisíc kubíkov oproti minuloročným 211 dolárom. To bude výpadok cca 20 miliard USD oproti minulému roku.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  19:57 26.02.2020

  Hodně se tu zmiňuje diverzifikace. Reálný pohled na aktuální stav a výhled realizovaných projektů určitě vygeneruje hodně mínusů. Stačí se podívat na kapacitu LNG terminálů v ...Zobrazit celý příspěvek

  Hodně se tu zmiňuje diverzifikace. Reálný pohled na aktuální stav a výhled realizovaných projektů určitě vygeneruje hodně mínusů. Stačí se podívat na kapacitu LNG terminálů v Polsku a je jasné, že to nestačí ani na diverzifikaci Polska. V jakékoliv krizi si samozřejmě Polsko využije terminál jen pro sebe, takže to žádná diverzifikace pro ČR není. LNG terminál v Chorvatsku prach v moři, ten nestačí ani pro diverzifikaci Chorvatska. LNG v Německu je v plenkách.

  Asi se to místním nebude líbit, ale až na vytěžený plyn oligarchou Komárkem, každá molekula metanu v potrubí v ČR je z Ruska. Můžete si vybrat, zda si koupíte ruský plyn z Německa nebo ruský plyn z Rakouska nebo ruský plyn ze Slovenska nebo ruský plyn z Polska.

  Diverzifikace zdrojů skrze LNG je mizerná. Existuje jen diverzifikace tras s ruským plynem.

  ČR má uplně jinou strategii. Nelze nás odpojit aniž by současně nebylo odpojeno Německo a dále zde jsou zásobníky s kapacitou cca 40% roční spotřeby s tím, že německá RWE/inoggy kdysi český Trasngas mají 6 zásobníků a Komárek má 2 zásobníky, které ovšem používá Gazprom pro německý trh a dále je zde jeden slovenský zásobník. Mimochodem na všechny zásobníky včetně těch domluvených s Gazpromem přispěla EU.Skrýt celý příspěvek

  • milan00
   15:10 27.02.2020

   Podla tvojej ,,logiky'' diverzifikacia znamena to, ze sa okamzite z jedneho dna na druhy postavi dostatocny pocet LNG terminalov, ktore dokazu v plnej kapacite nahradit vsetok plyn ...Zobrazit celý příspěvek

   Podla tvojej ,,logiky'' diverzifikacia znamena to, ze sa okamzite z jedneho dna na druhy postavi dostatocny pocet LNG terminalov, ktore dokazu v plnej kapacite nahradit vsetok plyn prepravovany potrubim?
   .
   Mimochodom, Ceska spotreba plynu za rok 2018 bola 8 182,8 mil. m3 plynu, z coho z Ruska sa importovalo 6,49 mil. m3.
   .
   Diverzifikacia plynu a dovoz LNG boli hlavnym dovodom znizenia cien plynu v Europe.Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    22:31 03.03.2020

    2018 90,8% z Ruska 4,7% z Německa = z Ruska 1,3% z Polska, zde těžko soudit kolik je LNG a kolik je Rusko 0,9% Nizozemí, mix LNG a Norska a pak nicotné ostatní Největším důvodem ...Zobrazit celý příspěvek

    2018
    90,8% z Ruska
    4,7% z Německa = z Ruska
    1,3% z Polska, zde těžko soudit kolik je LNG a kolik je Rusko
    0,9% Nizozemí, mix LNG a Norska
    a pak nicotné ostatní

    Největším důvodem pro snížení ceny LNG na konkurence schopnou cenu v Evropě byla slabá poptávka v Asii.Skrýt celý příspěvek

  • dušanR
   10:17 28.02.2020

   Nesúhlasím s vami , že diverzifikácia cez LNG je mizerná ! V Eu je vo výstavbe veľa LNG terminálov ! Toto je iba začiatok . Aj keď to neznamená , že sa bude voziť plyn z USA, ako ...Zobrazit celý příspěvek

   Nesúhlasím s vami , že diverzifikácia cez LNG je mizerná !
   V Eu je vo výstavbe veľa LNG terminálov ! Toto je iba začiatok . Aj keď to neznamená , že sa bude voziť plyn z USA, ako niektorí vykrikujú ! Sú aj bližššie zdroje , Katar, SA, Irak , Irán , a bude aj Izrael, Cyprus !
   Že či je drahší LNG ako plyn z Jamalu / +- 2000km a aj viac/ je na ekonomickú debatu . Pri tom LNG si môžeš uskladniť v nádržiach , tak ako ropu . Pri rozparovaní ešte vyrobí elektrinu v expanzných turbínach , o čom sa "ani" nehovorí.
   Žiadny predajca , dokonca ani rohlíkov, nesmie mať monopol , lebo potom s nami zametá . Tak prečo miliardový obchodník ho chce mať !
   To , že Tranzitný plynovod pomaly končí , je fakt . Prečo ? Lebo sa vyčerpáva Orembug . Tak bola hlúposť robiť z toho politiku !
   To nie je Ukrajinou . Prvé projekty sa začali robiť ešte za Jelcina a Kučmu ; a to boli kamaráti ! Postaviť taký plynovod je práca na 20 a viac rokov . My vydíme až keď začnú voziť rúry na stavbu ....Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    14:58 28.02.2020

    Největší problém je asi ta ztráta vlivu. Rusko rádo využívalo možnosti zatlačit na politiky v Evropě za výhodnou cenu dodávek.

    Největší problém je asi ta ztráta vlivu. Rusko rádo využívalo možnosti zatlačit na politiky v Evropě za výhodnou cenu dodávek.

 • palo satko
  08:47 25.02.2020

  Inač keby niekoho (predpokladam že tu temer nikoho, ved "začem bukvy vsjo jasno!") kto by chcel mat slušne informacie o ruskom programe LNG, tak si može prečitat študiu z novembra ...Zobrazit celý příspěvek

  Inač keby niekoho (predpokladam že tu temer nikoho, ved "začem bukvy vsjo jasno!") kto by chcel mat slušne informacie o ruskom programe LNG, tak si može prečitat študiu z novembra 2019 ktoru vydal Oxford Institute for Energy Studies pod nazvom, ktory ani nie je treba prekladat: Russian LNG: Becoming a Global Force

  https://www.oxfordenergy.org/w...

  Čo k študii dodat pre tunajších aktivistov? Len klasicke talianske prislovie. Kontra vetro, non pischcatto! Jednoducho. Svet je niekde uplne inde, než si tu predstavujete.Skrýt celý příspěvek

  • milan00
   10:04 25.02.2020

   Vdaka za link. Takze aj ty nesuhlasis s proruskymi trollmi tuna, ktori tvrdia, ze LNG nema perspektivu? . Inac hned v prvej vete toho tvojho linku najdes poznamku: ,,The contents ...Zobrazit celý příspěvek

   Vdaka za link.
   Takze aj ty nesuhlasis s proruskymi trollmi tuna, ktori tvrdia, ze LNG nema perspektivu?
   .
   Inac hned v prvej vete toho tvojho linku najdes poznamku:
   ,,The contents of this paper are the authors’ sole responsibility. They do not
   necessarily represent the views of the Oxford Institute for Energy Studies or any of
   its members.''
   Preklad:
   ,,Obsah tohto dokumentu je vylucne postojom a zodpovednostou jeho autorov.
   Ktori nereprezentuju bezpodmienecne nazory Oxfordskeho Institutu na vyskum Energie, ani ziadneho z jeho clenov''.Skrýt celý příspěvek

  • StandaBlabol
   10:30 25.02.2020

   Jestli se tu chceš hádat s nějakými aktivisty, tak zkus Cejkise a sanityangela. Ti tvrdí, že LNG nemůže konkurovat klasickým plynovodům a je mnohem dražší. V závěru toho tvého ...Zobrazit celý příspěvek

   Jestli se tu chceš hádat s nějakými aktivisty, tak zkus Cejkise a sanityangela. Ti tvrdí, že LNG nemůže konkurovat klasickým plynovodům a je mnohem dražší. V závěru toho tvého článku se totiž píše:

   " However, the Kremlin appears to have realized that Russia’s pipeline-dominated
   export model is no longer optimal in the emerging global gas market, with LNG set to have the biggest share of the growth in gas trade over the next decades. The Russian authorities also appear to acknowledge that its state-controlled gas giant Gazprom does not have the flexibility and expertise to exploit this expanding market, and has chosen a smaller, nimbler, and more commercially efficient player to be its key player in the LNG world."Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    11:13 25.02.2020

    Pro krátké trasy je lepší potrubí. Pro dlouhé LNG. Breakpoint LNG z pohledu vzdálenosti byl před lety na úrovni Katar - Německo. Ohledně studie, souhlasím s ní a dokonce ji mám ...Zobrazit celý příspěvek

    Pro krátké trasy je lepší potrubí. Pro dlouhé LNG. Breakpoint LNG z pohledu vzdálenosti byl před lety na úrovni Katar - Německo.

    Ohledně studie, souhlasím s ní a dokonce ji mám ve svém archivu. Jde o to, že světový trh s plynem není Evropa. Největší importéři jsou v Asii a zde Rusové prohrávají na celé čáře.

    Nepřekrucujte, co jsem napsal. Tvrdím, že LNG pro střední Evropu vychází dražší. Tvrdím, že diverzifikace zdrojů je náklad, který je nutné promítnout do ceny. Nic více. Díky tomu jsem ruský troll :-))Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    12:17 25.02.2020

    To čo je v tej študii najviac zaujimave je severna arkticka plavba a vytvaranie podmienok pre jej realizaciu. tato trasa umožnuje sa vyhnut nejakemu pofidernemu zahataniu ...Zobrazit celý příspěvek

    To čo je v tej študii najviac zaujimave je severna arkticka plavba a vytvaranie podmienok pre jej realizaciu. tato trasa umožnuje sa vyhnut nejakemu pofidernemu zahataniu pravidelnych dodavok do miest hlavneho odberu Činy a Japonska a je jasne najkratšia. Na jednej strane to vysvetluje ruske vojenske vydaje v Arktide ale zaroven je potvrdením, že Rusi naozaj uvažuju s klimatickou zmenou (čo je tak trochu naboženstvo). No a interesantne je aj finančne a technicke zabespečenie toho programu.
    Čo sa tyka či som ja osobne veril na uspech LNG, tak sa vrat k môjmu uplne prvemu prispevku, kde som napisal, že Američania budu LNG pre Poliakov nakupovat v ruskom pristave na Balte. :)Skrýt celý příspěvek

 • Danieeel
  03:37 25.02.2020

  Super nadpis - titulok! :) Ale pokial sa zadarilo pri jadrovej fuzii, tak ako pisu v clanku nizsie, tak pojde do plynu aj americké preoravanie a luhovanie puste aj europska ...Zobrazit celý příspěvek

  Super nadpis - titulok! :)

  Ale pokial sa zadarilo pri jadrovej fuzii, tak ako pisu v clanku nizsie, tak pojde do plynu aj americké preoravanie a luhovanie puste aj europska zelena stava (aj s dotaciami). O Rusku ani nehovorím... (Ked tam padne olejarcina, aj priemysel okolo jadrovej energie, co tam vlastne ostane? Okrem tazby briez a vyroby preglejky?)

  http://www.osel.cz/11046-radik... Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   15:25 25.02.2020

   Klasická fuze je experimentálně otestovaná od roku 1952. Na elektrárnu čekáme.
   To o čem píšou v článku, zatím nikdo reálně ani neotestoval.

   Klasická fuze je experimentálně otestovaná od roku 1952. Na elektrárnu čekáme.
   To o čem píšou v článku, zatím nikdo reálně ani neotestoval.

  • PetrTechnik
   18:38 25.02.2020

   Ropný průmysl žádná jaderná fúze nepoloží. Z ropy se na ropě je závislý prakticky celý průmysl. Taktéž představa ,že budeme topit elektřinou je nereálná. Na to není dimenzovaná ...Zobrazit celý příspěvek

   Ropný průmysl žádná jaderná fúze nepoloží. Z ropy se na ropě je závislý prakticky celý průmysl. Taktéž představa ,že budeme topit elektřinou je nereálná. Na to není dimenzovaná žádná přenosová soustava.
   U jaderné fúze zatím ani nikdo teoreticky nenavrhnul , jak ji spustit, aniž by energie vynaložené nebyla řádově větší než získaná.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    10:11 26.02.2020

    To prohlášení o jaderné fúzi je poněkud zavádějící. Každá vodíková bomba je fuzní reakce. a opravdu energie na zapálení je opravdu zanedbatelné, proti fuzní energii jakou ...Zobrazit celý příspěvek

    To prohlášení o jaderné fúzi je poněkud zavádějící. Každá vodíková bomba je fuzní reakce. a opravdu energie na zapálení je opravdu zanedbatelné, proti fuzní energii jakou vybuchne.

    ITER už by měl být schopen běžet trvale o dostatečném výkonu pro produkci energie.Skrýt celý příspěvek

  • Danieeel
   22:20 25.02.2020

   Ano, ano, pravda. Je to len v laboratoriu - ani to nie je iste. Mozno iba potrebuju prachy, tak vysielaju "kacice" pre investorov. Alebo milion inych veci, preco ani toto nemusi ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, ano, pravda. Je to len v laboratoriu - ani to nie je iste. Mozno iba potrebuju prachy, tak vysielaju "kacice" pre investorov. Alebo milion inych veci, preco ani toto nemusi byt pravda.

   Ved je to zaujimave prave preto, ze uz od 50tych rokov je elektrika z fuzie vzdy "do 10-20 rokov" hotovo... ITER tentoraz uz ani tuto konstantu nedodrzal - DEMO reaktor je v plane myslim na 2050. Aj to len mozno.
   Bola by pecka, keby toto vyslo.

   PetrTechnik: praveze tento experiment by mal potvrdzovat, ze by to mohlo ist ovela efektivnejsie. Vypocty su - len neznamych je v rovniciach viac ako moc. Ako to spustit a aj o efektivite dost napoveda napriklad taka "Car bomba". Len ano - dat to do krabicky a nechat horiet len tak "za dusicky" je fakt asi problem. ;)

   Uznavam, ropny priemysel by to nepolozilo. Ale nacalo poriadne, ci skor zmenilo.
   Kto vie, ako rychlo by si to cele "sadlo" - teda naslo kde ma stale miesto ropa a kam by mohla zajst "zelena a zadarmo elektrina". Ale ekonomika je neusprosna, ta by to zacala zapocitavat takmer hned.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    11:05 26.02.2020

    Je to jen jedna z možných fuzních reakcí. Ono s fuzí je ten problém, že po tom co se prokázala funkčnost vodíkové pumy, přestali se tam lít maximální prostředky. Další problém ...Zobrazit celý příspěvek

    Je to jen jedna z možných fuzních reakcí.

    Ono s fuzí je ten problém, že po tom co se prokázala funkčnost vodíkové pumy, přestali se tam lít maximální prostředky. Další problém jsou technologie a boj o jejich vývoj výrobu. Protože státy co ty schopnosti získají získají obrovské Know-how do budoucna.

    Popravdě, stačí se podívat jaký dopad měla jediná automobilka(tesla) na celé odvětví. Čas dominance spalovacího motoru už vrátit nelze.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  00:00 25.02.2020

  Pokud má stát ambice řešit dodávky zemního plynu, musí otevřít otázky 1) odkoupit zpět plynovou infrastrukturu 2) definovat strategické společnosti a zákonem o strategických ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud má stát ambice řešit dodávky zemního plynu, musí otevřít otázky

  1) odkoupit zpět plynovou infrastrukturu
  2) definovat strategické společnosti a zákonem o strategických společnostech eliminovat možnost privatizace z rozhodnutí jen vlády
  3) do regulované ceny distribuce zahrnout náklady na diverzifikaci v podobě severo-jižního propojení či lépe trojmoří, získat podíly v LNG odpařovacích stanicích
  4) stabilizovat poměr dodavatelů plynu pro zajištění stabilní výhřevnosti zp

  Otázkou je poměr mezi promítnutím zvýšených nákladů do jednotkové ceny vs snížení o dividendy německých společností.Skrýt celý příspěvek

  • mu7705
   08:23 26.02.2020

   S tím odkupem souhlasím. Pokud stát vlastní železniční a silniční síť, tak není důvod proč by neměl vlastnit minimálně hlavní síť na přepravu plynu. Je zajímavé, že jak ÖMV, tak ...Zobrazit celý příspěvek

   S tím odkupem souhlasím. Pokud stát vlastní železniční a silniční síť, tak není důvod proč by neměl vlastnit minimálně hlavní síť na přepravu plynu. Je zajímavé, že jak ÖMV, tak RWE dělají v infrastruktuře kroky v zájmu vlády vlastní země a přitom se nejedná o státní podnik.Skrýt celý příspěvek

 • technik
  22:04 24.02.2020

  Logig má tento týden dovolenou?? :)) Jinak od Gazpromu bere AČR maziva, nehoraznost jak stát NATO podporuje finančně nepřítele :)). Doufám že Rusko nenapadne ČR zkrz oleje ...Zobrazit celý příspěvek

  Logig má tento týden dovolenou?? :))
  Jinak od Gazpromu bere AČR maziva, nehoraznost jak stát NATO podporuje finančně nepřítele :)). Doufám že Rusko nenapadne ČR zkrz oleje vydírat. :)Skrýt celý příspěvek

  • Janko Paliga
   01:41 25.02.2020

   .... hádam nenechajú mužíkov zomrieť hladom ..... sú predsa slniečkári... :-D

   .... hádam nenechajú mužíkov zomrieť hladom ..... sú predsa slniečkári... :-D

  • dušanR
   10:51 25.02.2020

   Ty tomu naozaj veríš , že Gripeny a Pandúry sú odkázané na ruské mazivá ? U nás máme kopu strojov , čerpadiel , kompresorov z "kapitalistickej cudziny" a každý stroj má predpísané ...Zobrazit celý příspěvek

   Ty tomu naozaj veríš , že Gripeny a Pandúry sú odkázané na ruské mazivá ?
   U nás máme kopu strojov , čerpadiel , kompresorov z "kapitalistickej cudziny" a každý stroj má predpísané mazivá ! Pri našich zúfalých "pokusoch " o náhradu / pred "89 tu bola taká moda / za naše mazivá to skončilo vždy fatálne - haváriou stroja !
   Už vidím ako na Sliači budú nalievať ruský olej do F 16 ,lebo im zostalo pár sudov po Mig 29!!!Skrýt celý příspěvek

   • technik
    11:53 25.02.2020

    Jestli chceš fotky sudu s mazivem a ražbou Gazpromu stačí mi poslat email. Už několik let používáme Mogul HM46 výrobce Gazprom. Takže ano věřím protože s těmi mazivy fyzicky ...Zobrazit celý příspěvek

    Jestli chceš fotky sudu s mazivem a ražbou Gazpromu stačí mi poslat email. Už několik let používáme Mogul HM46 výrobce Gazprom. Takže ano věřím protože s těmi mazivy fyzicky pracují. Blbý zjištění co?Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     12:38 25.02.2020

     Ovšem to kupujete od Parama potažmo Unipetrolu. Od koho kupují oni vám může být vcelku jedno.

     Ovšem to kupujete od Parama potažmo Unipetrolu. Od koho kupují oni vám může být vcelku jedno.

     • technik
      13:43 25.02.2020

      Však ano mě je to úplně jedno ale někteří mají s ruskými produkty problém.

      Však ano mě je to úplně jedno ale někteří mají s ruskými produkty problém.

    • Torong
     16:11 25.02.2020

     Techniku Techniku... Ukaž mi, kde se v článku píše, že se má okamžitě přestat kupovat Ruský plyn? A kdo to kde tvrdí v diskuzi? Jak jsem psal, stačí náznak a Rusofilové startují ...Zobrazit celý příspěvek

     Techniku Techniku... Ukaž mi, kde se v článku píše, že se má okamžitě přestat kupovat Ruský plyn? A kdo to kde tvrdí v diskuzi? Jak jsem psal, stačí náznak a Rusofilové startují jak čertík z krabičky...Skrýt celý příspěvek

     • technik
      17:36 25.02.2020

      Torongu Torongu já snad někde píšu něco o ruskym plynu? Stačí náznak a demagog opět šíří své nepravdy a lži. Přečti si to ještě jednou praskni hlavou do zdi a třeba bude šance ...Zobrazit celý příspěvek

      Torongu Torongu já snad někde píšu něco o ruskym plynu? Stačí náznak a demagog opět šíří své nepravdy a lži. Přečti si to ještě jednou praskni hlavou do zdi a třeba bude šance záblesku a pro tebe lepších časů.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      18:13 25.02.2020

      Dobrá, pro technika tedy lépe specifikuji: Ukaž mi kde se v článku píše, že se mají okamžitě přestat kupovat Ruské výrobky? A kdo to kde tvrdí v diskuzi? Vzhledem k tomu, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Dobrá, pro technika tedy lépe specifikuji: Ukaž mi kde se v článku píše, že se mají okamžitě přestat kupovat Ruské výrobky? A kdo to kde tvrdí v diskuzi? Vzhledem k tomu, že odpověď je nikde a nikdo, Je tvůj komentář
      "Jinak od Gazpromu bere AČR maziva, nehoraznost jak stát NATO podporuje finančně nepřítele :)). Doufám že Rusko nenapadne ČR zkrz oleje vydírat. :)"
      naprosto nesmyslný.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      19:42 25.02.2020

      Ukaž mi kde píšu aby se ty výrobky přestali kupovat. To že poukážu na jistý a pravdivý fakt a ty si to vykládáš po svém není můj problém. Taktéž v nedávném vlákně byla rozebirano ...Zobrazit celý příspěvek

      Ukaž mi kde píšu aby se ty výrobky přestali kupovat. To že poukážu na jistý a pravdivý fakt a ty si to vykládáš po svém není můj problém. Taktéž v nedávném vlákně byla rozebirano podobné téma kdy se většina diskutujících právě vyjadřovala že EU platí Rusku zbrojení protože kupuju ropu a plyn. A nakonec tohle téma považuji za natolik úsměvné že jsem si dovolil ironickou poznámku ( můj první příspěvek) kde jsem taktéž použij emotikony které lidem jako ty milý Torongu mají napovědět že se jedná o nadsázku a je vcelku zbytečné na můj zvratek reagovat. Kapišto? :))Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      19:54 25.02.2020

      Víš, stačilo přiznat, že jsi napsal pitomost, jako ostatně často. Ikdyž... Vlastně jsi to udělal....

      Víš, stačilo přiznat, že jsi napsal pitomost, jako ostatně často. Ikdyž... Vlastně jsi to udělal....

     • technik
      21:45 25.02.2020

      Jestli jako pitomost bereš že AČR odebírá od Gazpromu oleje nemám s tím problém, jestli Sojuz bereš jako nepřítele a tim taky nemám problém a ostatní nestojí za řeč. Takže pitomost ...Zobrazit celý příspěvek

      Jestli jako pitomost bereš že AČR odebírá od Gazpromu oleje nemám s tím problém, jestli Sojuz bereš jako nepřítele a tim taky nemám problém a ostatní nestojí za řeč. Takže pitomost možná ale pravdivou. Jako ostatně často :))Skrýt celý příspěvek

    • dušanR
     17:04 25.02.2020

     Vy si robíte srandu z tak vážnych vecí ! Mogul HM46 výrobca GAzprom ; zdelano v CCCP ? Mogul je tradičná ochrnná známka mazadiel z Parama Kolín , kde sa vyrábajú už viac ako 100 ...Zobrazit celý příspěvek

     Vy si robíte srandu z tak vážnych vecí !
     Mogul HM46 výrobca GAzprom ; zdelano v CCCP ?
     Mogul je tradičná ochrnná známka mazadiel z Parama Kolín , kde sa vyrábajú už viac ako 100 rokov !
     Pamätníci v škodovke by vedeli rozpávať , ako na hraniciach museli strhávať lokomotív okrídlené šípy, montovať červené hviezdy , ruské nápisy a tým sa tie tisíce lokomotív stávali Zdeláno v CCCP !Skrýt celý příspěvek

     • technik
      17:39 25.02.2020

      No tak se asi vyrábí v paramu rus to koupí, preštítkuje a prodá zpátky. Kdo ví jestli v tom sudu není ukrytý mužík :))

      No tak se asi vyrábí v paramu rus to koupí, preštítkuje a prodá zpátky. Kdo ví jestli v tom sudu není ukrytý mužík :))

 • Lodestar
  20:40 24.02.2020

  Co by nám čistě zištně z pohledu spotřebitele pomohlo by byla pořádná trubka z Ománu, Kataru a Saudské Arábie přes Itálii na komoru do střední Evropy.

  Co by nám čistě zištně z pohledu spotřebitele pomohlo by byla pořádná trubka z Ománu, Kataru a Saudské Arábie přes Itálii na komoru do střední Evropy.

  • cejkis
   23:14 24.02.2020

   Tak přesně kvůli této trubce umírají lidé v Sýrii.

   Tak přesně kvůli této trubce umírají lidé v Sýrii.

   • fido
    00:17 25.02.2020

    blbost .. v sýrii umírali lidé za demokracii!

    blbost .. v sýrii umírali lidé za demokracii!

   • Scotty
    07:55 25.02.2020

    cejkis
    Tenhle plynovod by nebyl problém území Sýrie obejít.

    cejkis
    Tenhle plynovod by nebyl problém území Sýrie obejít.

    • cejkis
     11:16 25.02.2020

     Zkusím jinak. Problém není postavit potrubí. Problém je přesvědčit všechny na alternativní cestě, aby souhlasili. Gruzie... Turecko.... Írán.... Sever Afriky .... Všechno je to ...Zobrazit celý příspěvek

     Zkusím jinak. Problém není postavit potrubí. Problém je přesvědčit všechny na alternativní cestě, aby souhlasili.

     Gruzie...
     Turecko....
     Írán....
     Sever Afriky ....

     Všechno je to stejný problém. Rusové si hájí své dominantní postavení se zemním plynem v Evropě.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      11:33 25.02.2020

      A právě proto je potřeba udělat opatření, aby to dominantní postavení ztratili

      A právě proto je potřeba udělat opatření, aby to dominantní postavení ztratili

     • Scotty
      11:37 25.02.2020

      cejkis
      Egypt by se jistě přesvědčit dal. Ostatní nejsou potřeba.

      cejkis
      Egypt by se jistě přesvědčit dal. Ostatní nejsou potřeba.

     • cejkis
      12:41 25.02.2020

      Opatření je nutné udělat. A třeba za vlády Topolánka se na tomto intenzivně makalo. Ukázalo se však, že to nejde dělat s Berlínem v zádech. S Berlínem, který chce být branou ...Zobrazit celý příspěvek

      Opatření je nutné udělat. A třeba za vlády Topolánka se na tomto intenzivně makalo. Ukázalo se však, že to nejde dělat s Berlínem v zádech. S Berlínem, který chce být branou ruského plynu do Evropy. Pro stát, který infrastrukturu prodal je to ještě těžší. Lidem je nutné říci, že plyn bude dražší.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      16:15 25.02.2020

      Tohle je rozumná argumentace a ano, je pravděpodobné, že na určitou dobu by plyn byl dražší. Z dlouhodobého hlediska by to ale znamenalo výhodu a možnost tlačit na cenu. Ovšem ...Zobrazit celý příspěvek

      Tohle je rozumná argumentace a ano, je pravděpodobné, že na určitou dobu by plyn byl dražší. Z dlouhodobého hlediska by to ale znamenalo výhodu a možnost tlačit na cenu. Ovšem které politiky kdy zajímaly dlohodobá hlediska.Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      20:53 25.02.2020

      Ještě je problém s výhřevností. Různí dodavatelé, různé hodnoty.

      Ještě je problém s výhřevností. Různí dodavatelé, různé hodnoty.

     • Lodestar
      21:33 25.02.2020

      cejkis : toto by mne zajímalo - "Ještě je problém s výhřevností. Různí dodavatelé, různé hodnoty" Jedná se o nějaký problém - znamená to různá nastavení třeba kotlů nebo sporáků ...Zobrazit celý příspěvek

      cejkis : toto by mne zajímalo - "Ještě je problém s výhřevností. Různí dodavatelé, různé hodnoty"

      Jedná se o nějaký problém - znamená to různá nastavení třeba kotlů nebo sporáků atd?

      Upravují se třeba italské kotle Beko pro podmínky v ČR, je to nutné nebo v případě, že se neupraví - projeví se to nějak?

      Ptám se i pro vlastní praxi, tedy nejen z důvodů cvičení na témata geopolitická .

      Nedávno nám odešel Junkers a teď máme Beko, které z nějakého důvodu nemělo ani český návod. Koupeno ve velkém velkoobchodu v ČR, podle všeho čerstvě z dodávky. Český manuál jsem nijak neřešil, kotel do provozu uvedl autorizovaný servisák. Po návodu se sháněl, ale pak řekl, že jestli to nevadí mě, tak je to jedno.Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      22:49 25.02.2020

      @Lodestar Ano, výrobci lokalizují produkty pro skupiny zemí. V ČR se počítá se zemním plynem označovaným G20. U kotlů při záměně to většinou nějak hořet bude, ale s ...Zobrazit celý příspěvek

      @Lodestar

      Ano, výrobci lokalizují produkty pro skupiny zemí. V ČR se počítá se zemním plynem označovaným G20.

      U kotlů při záměně to většinou nějak hořet bude, ale s nevyhovujícími hodnotami spalin. Problém jsou sporáky.

      Novým trendem jsou kotle s lambda sondou, které jsou schopny adaptace. Pak to všem bude jedno a LNG má volnou cestu. Ovšem neznám plynový sporák s takovou technologií. Plynový sporák je kus železa a v tomto segmentu nevidím žádný posun.

      Tady je zprava ze starého experimentu.

      https://m.tzb-info.cz/vytapime... Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      23:15 25.02.2020

      @Lodestar Starší komerční článek, kdy přišel tento výrobce s kotlem s lambda sondou. ...Zobrazit celý příspěvek

      @Lodestar

      Starší komerční článek, kdy přišel tento výrobce s kotlem s lambda sondou.

      https://m.tzb-info.cz/kotle-ka... Skrýt celý příspěvek

     • Lodestar
      23:34 25.02.2020

      cejkis: díky

      cejkis: díky

     • logik
      11:31 26.02.2020

      cejkis: 1) Děkuju za studii. Z ní vcelku dobře vyplývá, že jednotlivé plyny z cizích zemí problém je, ovšem že není problém plyny míchat, a vzhledem k tomu, že Ruský plyn je dle ...Zobrazit celý příspěvek

      cejkis:
      1) Děkuju za studii. Z ní vcelku dobře vyplývá, že jednotlivé plyny z cizích zemí problém je, ovšem že není problém plyny míchat, a vzhledem k tomu, že Ruský plyn je dle grafu vlastnostma někde v prostřed, tak to není neřešitelný problém.....
      Koneckonců, Polsko je ve stejné situaci jako my (původně zcela závislé na Rusku) a už kupuje nemalou část LNG
      https://oenergetice.cz/plyn/po...

      2) Snaha vysvětlit válku v Sýrii produktovodem je fakt velká blbina. Poslední co chceš je, aby Ti produktovod vedl skrz nestabilní zemi v/po občanský válce.

      Teda vlastně to není taková blbina - Rusko by zájem na té válce mohlo mít, aby jakýkoli takový projekt zmařilo. To by i vysvětlovalo, proč Rusko vetovalo rezoluce OSN, které mohli té největší válce zabránit :-)

      (Tím nechci říkat, že to je důvod války v Sýrii - jen Ti ukazuju, že POKUD chceš produktovody používat jako argument, tak se střílíš do vlastní nohy, protože jediné co tu dává smysl je vyvolat válku a tím plynovod znemožnit. Příčiny války v Sýrii jsou ale samozřejmě úplně jiné a podstatně složitější, ale to už je OT.)

      PS: Pro technika - vyjadřuju se k technicky zajímavým problémům, nebo když si někdo vymejšlí. Nevím, proč bych se měl míchat do "fabulačního flamewaru".Skrýt celý příspěvek

   • Lodestar
    21:15 25.02.2020

    cejkis : ano, také. V Sýrii ale hrají roli i další faktory. Jak ty velice historické, tak ty současné. Prudký nárůst populace, změna její struktury a rozvrstvení, klimatická změna ...Zobrazit celý příspěvek

    cejkis : ano, také. V Sýrii ale hrají roli i další faktory. Jak ty velice historické, tak ty současné. Prudký nárůst populace, změna její struktury a rozvrstvení, klimatická změna a její vliv na místní zemědělství, ztráta studenoválečných sponzorů (kolikpak, kým a jak bylo tatíkovi Asadovi odepsáno z dluhů, které se tam nasekaly v době ČSSR?), naprostá změna zájmů velmocí a regionálních hráčů a tak bychom mohli pokračovat.Skrýt celý příspěvek

  • dušanR
   02:59 25.02.2020

   Ak by vás zaujímalo , tá trubka tam je zakopaná / dnes už možno aj hrdzavá/ od doby keď Irak, Sýria , Egypt si namýšľali , že sú bratia ! A nie len plynovod , ale aj ropovod ktoré ...Zobrazit celý příspěvek

   Ak by vás zaujímalo , tá trubka tam je zakopaná / dnes už možno aj hrdzavá/ od doby keď Irak, Sýria , Egypt si namýšľali , že sú bratia ! A nie len plynovod , ale aj ropovod ktoré sa postavili a nevyužívali ani hodinu !
   Naozaj je úsmevné , keď niekto hovorí o nejakej vojne ktorá začala z neznámych dôvodov.
   Vždy sa treba spýtať , kto bude mať prospech a kto na to doplatí . V týchto arabských štátoch je toľko plynu , ktorý sa dnes spaluje na poľných horákoch , že zasobil EU nie na 100% , ale na 200-300% !
   Pri tom trasa je kratšia o pár tisíc km ako z Jamalu !
   Tak potom kto by ťahal za kratší koniec . Tiež sa pýtam , že prečo úplatní politici EU presadzujú pre nás nevýhodnú trasu a na výhodnejšej nechajú hovoriť zbrane !
   Pri tom sa vôbec nehovorí o obrovských zásobách plynu v šelfe Izraelu , Cypru . Izrael má také veľké prebytky plynu , že ho miliardy m3 predáva do Egypta. Zaujímavé ?Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    07:59 25.02.2020

    Co posazují politici EU?

    Co posazují politici EU?

   • lorgarius
    08:35 25.02.2020

    zaujimave je, ze ak si pamatam, tak Mubaraka obvinovali po prevrate z toho, ze predaval plyn do Izraela za ceny viac nez priatelske. zatial co Izraelske spolocnosti predavali plyn ...Zobrazit celý příspěvek

    zaujimave je, ze ak si pamatam, tak Mubaraka obvinovali po prevrate z toho, ze predaval plyn do Izraela za ceny viac nez priatelske. zatial co Izraelske spolocnosti predavali plyn zasa spat Egyptu za ceny viac nez trhove.Skrýt celý příspěvek

    • dušanR
     10:53 25.02.2020

     Za Mubaraka mohol byť tok plynu Egypt-Izrael-Egypt . Ale od vtedy sa situácia zmenila , egypťanov je 100 milionov , vlastný plyn im nestačí a Izrael objavil priam gigantické zásoby ...Zobrazit celý příspěvek

     Za Mubaraka mohol byť tok plynu Egypt-Izrael-Egypt . Ale od vtedy sa situácia zmenila , egypťanov je 100 milionov , vlastný plyn im nestačí a Izrael objavil priam gigantické zásoby plynu v šelfe. Určite sa aj my časom dožijeme izraelského plynu !Skrýt celý příspěvek

     • Lodestar
      23:33 25.02.2020

      Další objevená ložiska jsou u Kypru, jižně od Kréty a snad něco u Dodekanés.

      Další objevená ložiska jsou u Kypru, jižně od Kréty a snad něco u Dodekanés.

   • cejkis
    11:18 25.02.2020

    Izrael a jeho nové zdroje mohou sehrát klíčovou roli pro střední Evropu. Erdogan to chápe a tak už je proti.

    Izrael a jeho nové zdroje mohou sehrát klíčovou roli pro střední Evropu. Erdogan to chápe a tak už je proti.

   • Lodestar
    22:37 25.02.2020

    dušanR: přesně, ty hořáky jsou vidět opravdu z velké dálky a že by se jednalo o takové objemy, jak píšeš 200-300% - tak to je masakr. Já to snad pošlu Grétě, třeba ji z toho ...Zobrazit celý příspěvek

    dušanR: přesně, ty hořáky jsou vidět opravdu z velké dálky a že by se jednalo o takové objemy, jak píšeš 200-300% - tak to je masakr.

    Já to snad pošlu Grétě, třeba ji z toho klepne a nechá mé oblíbené hovězí vysoké roštěnce a také mnou oblíbené motory s vnitřním spalováním se sudým počtem válců na pokoji.Skrýt celý příspěvek

    • dušanR
     14:41 26.02.2020

     Pre nás je to šialenstvo , ale je to tak ! Pre nich je zemný plyn balast , hlušina : Tak ako hlušina na haldách pri každej bani ! Čo sa dá spália , dajú zadarmo zádarmo národu a ...Zobrazit celý příspěvek

     Pre nás je to šialenstvo , ale je to tak ! Pre nich je zemný plyn balast , hlušina : Tak ako hlušina na haldách pri každej bani ! Čo sa dá spália , dajú zadarmo zádarmo národu a zbytok spália, na tých horákoch , aby nespôsobili neštastie . V takom Iraku nie je ani rozvod plynu ale ludia varia na PB bombách !
     Ale už sa blíži zmena , výroba LNG ! Preto tak raketovo rastie jeho produkcia , hlavne to zlvisí na dotatku tankerov na LNG!
     Do 10 rokov sa situácia zmení o 180°! Preto robia rusi to čo robia ! Ak by bol v Sýrii iba čiastočne demokratický režim , tak dnes kúrime s plynom o 30-40% lacnejším ! Na pobreží v Sýrii končí plynovod z Iraku , Iránu / vtedy za šacha to boli kamaráti/ s kapacitou 50 miliárd m3 , cez ktorý nepretiekol ani kubík plynu . Ten plyn mal íst do Europy !
     Potom by rus nepredal svojich 50 miliárd m3 ! A to je problém !Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  20:37 24.02.2020

  Autor vari z vody a svoje pseudo logické závery vydáva za objektívne pravdy. Celý článok je len súhrn jeho názorov nepodlozenych absolútne ničím. Pamflet.

  Autor vari z vody a svoje pseudo logické závery vydáva za objektívne pravdy. Celý článok je len súhrn jeho názorov nepodlozenych absolútne ničím. Pamflet.

  • Torong
   21:06 24.02.2020

   Výborně. Pak určitě dokážeš vyargumentovat, proč máš tento názor...

   Výborně. Pak určitě dokážeš vyargumentovat, proč máš tento názor...

 • flanker.jirka
  17:35 24.02.2020

  Každá možná diverzifikace zdrojů strategických surovin je pro odběratele, tedy i ČR, přínosem. Bohužel, se v této věci angažovaly pouze první vlády po roce 1989 v oblasti dodávek ...Zobrazit celý příspěvek

  Každá možná diverzifikace zdrojů strategických surovin je pro odběratele, tedy i ČR, přínosem. Bohužel, se v této věci angažovaly pouze první vlády po roce 1989 v oblasti dodávek ropy, ve srovnání s tím se s plynárenstvím nic moc neudělalo.
  Pokud s diverzifikací má někdo problém, například z ideologického přesvědčen, tak není lepší doporučení než si zateplit byt, dům, na pasivní standard, doplněný o solární zdroje teplé vody do zásobníku a vařit na elektrice. V pasivních domech se totiž plyn nevyplácí, protože je to zbytečná cena poplatku za přípojku plynu.
  Cena za plyn pro EU se stanovuje jinde, než v Moskvě, je to podobně jako s ropou. To že Moskva své sousedy zvýhodňuje nižší cenou je smlouvami něco za něco, alespoň teď vidí, že svoboda není zadarmo.Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   20:26 24.02.2020

   Modelová situace. Trh řeší jen cenu a tak stále bude většina obchodníků nakupovat ruský plyn neb je levnější. Přichází konkurence a zavádí sankce ve snaze ruský plyn zdražit. Ani ...Zobrazit celý příspěvek

   Modelová situace. Trh řeší jen cenu a tak stále bude většina obchodníků nakupovat ruský plyn neb je levnější. Přichází konkurence a zavádí sankce ve snaze ruský plyn zdražit. Ani přes to cena ruského plynu na burze nepřevyšuje LNG. Přichází stát v modelovém případě flanker.jirka a říká, že chce alternativu k ruskému plynu. Kdo bude platit odpařovací stadiony na pobřeží Polska a Chorvatska, plynovody sever-jih skrze střední Evropu, když obchodníci tuto infrastrukturu nevyužijí neboť je dražší? Existují možnosti. První je, že se zvedne regulovaná cena distribuce o odpisy investic do alternativních nevyužívaných tras. Nebo se stanoví obchodníkům minimální množství na alternativních trasách. A nebo přijde ten, který chce prodávat LNG a zaplatí to a pak získá peníze zpět jinou formou.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    20:35 24.02.2020

    Upřímně, sankce, nebo jak to nazvete jinak považuji za obyčejné vydírání a pokud tomu někdo podlehne, tak je to chyba a slabost. Stejně se ukazuje, že sankce nakonec neplatí pro ...Zobrazit celý příspěvek

    Upřímně, sankce, nebo jak to nazvete jinak považuji za obyčejné vydírání a pokud tomu někdo podlehne, tak je to chyba a slabost.
    Stejně se ukazuje, že sankce nakonec neplatí pro "vyvolené"Skrýt celý příspěvek

    • cejkis
     23:42 24.02.2020

     Sankce přeskočme. To nemá cenu řešit. Je to takový blábol, že se musí němečtí ředitelé společností náramně bavit nad vyklizením ruského trhu zeměmi střední Evropy.

     Sankce přeskočme. To nemá cenu řešit. Je to takový blábol, že se musí němečtí ředitelé společností náramně bavit nad vyklizením ruského trhu zeměmi střední Evropy.

     • milan00
      01:12 25.02.2020

      cejkis
      .
      nemecki riaditelia si akurat trhaju vlasy nad primitivizmom a spinavou zdegenerovanou povahou ludi, ktori siria nazory, ako na tomto fore siris ty.

      cejkis
      .
      nemecki riaditelia si akurat trhaju vlasy nad primitivizmom a spinavou zdegenerovanou povahou ludi, ktori siria nazory, ako na tomto fore siris ty.

    • milan00
     01:10 25.02.2020

     flanker.jirka
     .
     uplne vedome spinavo klames, alebo mas nejake dokazy, ze niekto tie zapadne sankcie porusuje?

     flanker.jirka
     .
     uplne vedome spinavo klames, alebo mas nejake dokazy, ze niekto tie zapadne sankcie porusuje?

     • flanker.jirka
      17:41 25.02.2020

      "spinave klamstvo" jsou sankce, jak mi vysvětlíte, že některé země mohou od íránu zcela legálně nakupovat zboží a my ne? Jak to že USA kupuje od Ruska raketové motory? Systém ...Zobrazit celý příspěvek

      "spinave klamstvo" jsou sankce, jak mi vysvětlíte, že některé země mohou od íránu zcela legálně nakupovat zboží a my ne? Jak to že USA kupuje od Ruska raketové motory?
      Systém obcházení sankcí funguje, zkuste se podívat na to jak se zvedl vývoz potravin do Běloruska, které to pak přeprodává do Ruska.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      19:28 25.02.2020

      flanker.jirka . Ktore konkretne krajiny nakupuju od Iranu ktory konkretny tovar, ktory my nakupovat nemozeme? . Raketove motory z Ruska nie su predmetom zapadnych sankcii. Skus si ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      .
      Ktore konkretne krajiny nakupuju od Iranu ktory konkretny tovar, ktory my nakupovat nemozeme?
      .
      Raketove motory z Ruska nie su predmetom zapadnych sankcii.
      Skus si najskor zistit, coho konkretne sa sankcie tykaju.
      .
      A ano, Rusi, Bielorusi, ale aj zapadne firmy porusuju RUSKE sankcie.
      Ved nakoniec, aj samotny Putin a rusky Urad prezidenta porusuju sankcie, ktore oni sami zaviedli a Putinove prezidentske lietadlo bolo odfotene vo Finsku nakladat zakazany sankciovany tovar.
      .
      Zapad vsak celkom urcite neporusuje svoje vlastne sankcie.
      Aj ked sankcie su vlastne dobrovolne a kazda firma na tomto svete ich moze porusit.
      Akurat musi potom celit trestu za ich porusenie zo strany americkej a zapadnych vlad.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     08:05 25.02.2020

     cejkis, flanker.jirka Sankce na vojenský materiál a materiál dvojího požití jsou naprosto v pořádku. Navíc ani u nás se nedodržují na 100%, viz. LET a jeho vývozy letadel do ...Zobrazit celý příspěvek

     cejkis, flanker.jirka
     Sankce na vojenský materiál a materiál dvojího požití jsou naprosto v pořádku. Navíc ani u nás se nedodržují na 100%, viz. LET a jeho vývozy letadel do Ruska.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      17:43 25.02.2020

      a nakolik je Let Kunovice ještě českou fírmou? Trh si vždy najde nějakou cestu, jak prodat zboží. Když například nějaká země zvedne cla na dovoz automobilů, tak to obejdou tím, že ...Zobrazit celý příspěvek

      a nakolik je Let Kunovice ještě českou fírmou? Trh si vždy najde nějakou cestu, jak prodat zboží. Když například nějaká země zvedne cla na dovoz automobilů, tak to obejdou tím, že vybudují montážní linku a dováží pouze komponenty.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:04 25.02.2020

      Letadla se stále vyrábí u nás. Pokud by stát chtěl, mohl jim vývoz do Ruska výrazně zkomplikovat. Každý ví že dodávali pro ruskou armádu.

      Letadla se stále vyrábí u nás. Pokud by stát chtěl, mohl jim vývoz do Ruska výrazně zkomplikovat. Každý ví že dodávali pro ruskou armádu.

     • cejkis
      20:57 25.02.2020

      Znám člověka, který na obcházení protiruských sankcí vytváří slušný zisk. Oficiálně zboží krouží po planetě a ve skutečnosti to jede nejkratší možnou cestou. Nejsou v tom jen ...Zobrazit celý příspěvek

      Znám člověka, který na obcházení protiruských sankcí vytváří slušný zisk. Oficiálně zboží krouží po planetě a ve skutečnosti to jede nejkratší možnou cestou.

      Nejsou v tom jen zbraně. Je to i o běžných komoditách a finančních pohybech.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      01:08 26.02.2020

      cejkis

      uplne vedome zamerne spinavo klames.
      Tvoje slova maju hodnotu toaletneho papiera.

      cejkis

      uplne vedome zamerne spinavo klames.
      Tvoje slova maju hodnotu toaletneho papiera.

     • cejkis
      18:57 26.02.2020

      milan00

      Jste si sebou tak jistý až hrůza....

      milan00

      Jste si sebou tak jistý až hrůza....

     • milan00
      15:14 27.02.2020

      cejkis:
      .
      vychadzam z vasich doterajsich prispevkov a doveryhodnosti, ktoru ste si tu vybudovali

      cejkis:
      .
      vychadzam z vasich doterajsich prispevkov a doveryhodnosti, ktoru ste si tu vybudovali

   • flanker.jirka
    20:37 24.02.2020

    ale je to jak jsem to psal výše, svoboda není zadarmo.

    ale je to jak jsem to psal výše, svoboda není zadarmo.

   • shal
    20:48 24.02.2020

    Podle čeho usuzuješ, že ruský plyn je levnější?

    Podle čeho usuzuješ, že ruský plyn je levnější?

    • cejkis
     23:15 24.02.2020

     Na základě poptávky a objednávek

     Na základě poptávky a objednávek

     • dušanR
      03:02 25.02.2020

      Plyn môže byť lacnejší iba na základe konkurencie ! Je povinnosť štátu rozbiť MONOPOL , akýkoľvek ! A už vôbec nie monopol posťkomunistov ! Gazprom by mal mať max, 33% trhu !

      Plyn môže byť lacnejší iba na základe konkurencie ! Je povinnosť štátu rozbiť MONOPOL , akýkoľvek ! A už vôbec nie monopol posťkomunistov ! Gazprom by mal mať max, 33% trhu !

     • Scotty
      08:20 25.02.2020

      cejkis
      Na základě poptávky a objednávek dovoz zkapalněného plynu výrazně roste.
      https://oenergetice.cz/plyn/do...

      cejkis
      Na základě poptávky a objednávek dovoz zkapalněného plynu výrazně roste.
      https://oenergetice.cz/plyn/do...

     • cejkis
      11:24 25.02.2020

      @scotty Myslím, že v grafu jsou objemy tak na 5 tankerů LNG. Každá loď vám s tím dost zahýbe. To o čem celou dobu píšu máte na konci článku, který uvádíte, samostatný ...Zobrazit celý příspěvek

      @scotty

      Myslím, že v grafu jsou objemy tak na 5 tankerů LNG. Každá loď vám s tím dost zahýbe.

      To o čem celou dobu píšu máte na konci článku, který uvádíte, samostatný link.


      https://oenergetice.cz/plyn/ev... Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:48 25.02.2020

      cejkis
      V roce 2018 tvořil LNG 12.4% dovozu plynu. Za rok 2019 se dovoz znásobil řádově. Tedy kecy o pěti tankerech si nechte od cesty.

      cejkis
      V roce 2018 tvořil LNG 12.4% dovozu plynu. Za rok 2019 se dovoz znásobil řádově. Tedy kecy o pěti tankerech si nechte od cesty.

     • cejkis
      20:27 25.02.2020

      Scotty Máte pravdu, poslední rok jsem již LNG nesledoval a nárůst je obrovský. V roce 2016 připluly z US 3 lodě. Proto jsem uváděl, že každá loď s grafy hodně zahýbe. Ovšem v ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Máte pravdu, poslední rok jsem již LNG nesledoval a nárůst je obrovský.

      V roce 2016 připluly z US 3 lodě. Proto jsem uváděl, že každá loď s grafy hodně zahýbe. Ovšem v roce 2019 a to jsem opravdu netušil, připlulo již 145 lodí.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    21:05 24.02.2020

    Za prvé vycházíš z premisy, že Ruský plyn je a bude nejlevnější. A naprosto opomíjíš jinou proměnnou a tou je strategická bezpečnost státu. Tedy zajištění toho, aby nebylo možno ...Zobrazit celý příspěvek

    Za prvé vycházíš z premisy, že Ruský plyn je a bude nejlevnější. A naprosto opomíjíš jinou proměnnou a tou je strategická bezpečnost státu. Tedy zajištění toho, aby nebylo možno stát vydírat skrze dodávky suroviny. Třeba tak jak se to děje v případě Ukrajiny nebo Běloruska.Skrýt celý příspěvek

    • cejkis
     23:17 24.02.2020

     Ruský plyn je aktuálně levnější než LNG. Kolik budou lidé v ČR ochotni platit za strategickou bezpečnost státu, který jim prodal infrastrukturu ?

     Ruský plyn je aktuálně levnější než LNG. Kolik budou lidé v ČR ochotni platit za strategickou bezpečnost státu, který jim prodal infrastrukturu ?

     • milan00
      01:17 25.02.2020

      rusky plyn zlacnel pre Europu az vtedy, kedy sa na trhu objavila konkurencia v podobe LNG. A za to mozes dakovat prave Americanom. . Pozri sinedavnu historiu, ako Rusi vydierali s ...Zobrazit celý příspěvek

      rusky plyn zlacnel pre Europu az vtedy, kedy sa na trhu objavila konkurencia v podobe LNG.
      A za to mozes dakovat prave Americanom.
      .
      Pozri sinedavnu historiu, ako Rusi vydierali s vysokymi cenami plynu Polsko.
      A s nezmyselnymi dlhodobymi kontraktami, v ktorych si musel platit aj za plyn, ktory si nepotreboval, celu Europu.Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      19:11 26.02.2020

      milan00 Pro vás jsou důležité postoje nikoliv pravda. Důvodem snížení ceny zemního plynu v Evropě je snížení poptávky v Asii. Jelikož se do Asie dováží plyn skrze LNG ve velkém, ...Zobrazit celý příspěvek

      milan00

      Pro vás jsou důležité postoje nikoliv pravda.

      Důvodem snížení ceny zemního plynu v Evropě je snížení poptávky v Asii. Jelikož se do Asie dováží plyn skrze LNG ve velkém, klesla jeho cena natolik, že bylo mnoho dodávek přesměrováno do Evropy. Cena zemního plynu byla v roce 2019 na desetiletém minimu.

      PS: Ve střední Evropě je každá molekula plynu z Ruska. Můžete si vybrat mezi ruským plynem z Německa nebo ruským plynem z Rakouska nebo ruským plynem z Polska a nebo ruským plynem ze Slovenska.

      Ohledně dlouhodobých kontraktů. V dobách minulých to byl model, který pro všechny strany zajišťoval stabilitu. A zrovna Československo z těchto kontraktů velmi profitovalo. Uplně nejvíce po spojení východního Německa se západním. Ostatně také pro transitní poplatky německá RWE koupila Transgas. Když se začalo ve velkém zateplovat a snižovala se energetická náročnost průmyslu, došlo k rozevření nůžek mezi požadavky a zasmluvněnými kapacitami.Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      15:25 27.02.2020

      cejkis: . hlavnym dovodom znizenia cien plynu je jeho prebytok na trhu. Ten vznikol prave zvysenou tazbou v USA a masivnou vystavbou terminalov LNG po celom svete. . Vcitane ...Zobrazit celý příspěvek

      cejkis:
      .
      hlavnym dovodom znizenia cien plynu je jeho prebytok na trhu.
      Ten vznikol prave zvysenou tazbou v USA a masivnou vystavbou terminalov LNG po celom svete.
      .
      Vcitane Europy, kde az po vybudovani terminalov LNG bol Gazprom nuteny znizit ceny plynu.
      .
      P.S vyslovene klamstvo.
      Napr. Polsko dovaza z Ruska uz iba nejakych 60% svojej spotreby,
      Cechy zhruba 75%,
      Nemecko iba 40%.
      Ked Polsko kazdorocne znizuje svoj dovoz z Ruska a postupne chce ten rusky dovoz zrusit uplne.
      .
      Posledny bod je znova nezmysel.
      Gazprom donedavna(do otvorenia LNG terminalov) doslova vydieral Europske krajiny dlhodobymi pevne stanovenymi kontraktami za minimalne vopred dohodnute odbery mnozstva plynu, v nezavislosti na pocasi a tym padom skutocnej potrebe a spotrebe.
      Takto museli europske krajiny odoberat a platit od Gazpromu aj za ten plyn, ktory koli napr. teplejsej zime vobec nepotrebovali a nedokazali ho spotrebovat.Skrýt celý příspěvek

    • dušanR
     11:03 25.02.2020

     Ruský plyn je výrazne lacnejší v "obchode" pri nálezisku ! Stále zabúdate , možno aj vedome , že medzi Jamalom a ČR, SR je 2000 a viac km , nehovoriac o príšerných klimatických ...Zobrazit celý příspěvek

     Ruský plyn je výrazne lacnejší v "obchode" pri nálezisku ! Stále zabúdate , možno aj vedome , že medzi Jamalom a ČR, SR je 2000 a viac km , nehovoriac o príšerných klimatických podmienkach !
     To všetko musí miekto zaplatiť !
     Veď preto rusi stavajú na pobreží linky na skvapalňovanie plynu . Aby sme sa nedili za 20 rokov , že 50% plynu z Ruska bude LNG , rozmrazené v poľských a nemeckých termináloch !
     Som naprosto presvedčený , že konečná cena plynu z Jamalu , čo je to plyn , alebo LNG u nás doma je veľmi podobná !
     Nerobne z LNG niečo ako zázrak ! J. Korea ide iba na LNG z Kataru ....a prosperujú na rozdiel od nás.Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      19:19 26.02.2020

      Rusové staví LNG nikoliv pro Evropu, ale pro Asii, kde dostanou větší cenu a spotřeba je vyšší než v Evropě.

      Rusové staví LNG nikoliv pro Evropu, ale pro Asii, kde dostanou větší cenu a spotřeba je vyšší než v Evropě.

 • cejkis
  16:34 24.02.2020

  Ještě k LNG. Čas na distribuci je omezený. Na logistiku je to o poznání horší než ropa.

  Ještě k LNG. Čas na distribuci je omezený. Na logistiku je to o poznání horší než ropa.

  • dusan
   16:59 24.02.2020

   Presne naopak ... terminál môže slúžiť pre dodávky z celého sveta. Ropovod je "pevný" a stavať nové trasy je veľmi náročné a drahé.

   Presne naopak ... terminál môže slúžiť pre dodávky z celého sveta. Ropovod je "pevný" a stavať nové trasy je veľmi náročné a drahé.

   • cejkis
    18:59 24.02.2020

    Aha, tak to zkusím trochu lépe vysvětlit. Co udělá látka při mínus 160 kdekoliv na Zemi? Ano, ohřeje se. V tomto případě změní skupenství z tekutiny na plyn. Co udělá tlakový ...Zobrazit celý příspěvek

    Aha, tak to zkusím trochu lépe vysvětlit.

    Co udělá látka při mínus 160 kdekoliv na Zemi? Ano, ohřeje se. V tomto případě změní skupenství z tekutiny na plyn. Co udělá tlakový zásobník, když se v něm mění LNG na CNG? Ano, zvětšuje se v něm tlak neboť se zvětšuje objem plynu. A co bude následovat ? Ne, nebouchne to, otevře se pojistný ventil a plyn se vypustí do atmosféry.

    Už chápete, proč je to těžší na logistiku?Skrýt celý příspěvek

    • dusan
     19:40 24.02.2020

     No, to, že je to zložitejšie ako "rúra" je sná´´d jasné ... ale napriek tomu sa rýchlejšie stavajú LNG terminály ako plynovody ....

     No, to, že je to zložitejšie ako "rúra" je sná´´d jasné ... ale napriek tomu sa rýchlejšie stavajú LNG terminály ako plynovody ....

     • cejkis
      20:07 24.02.2020

      Naposledy. Jde o to, že taky žádný plyn nedovezete, protože vám při čekání zmizí. A LNG terminál LNG-cng-ng není nic jiného než odpařovací stanice, kterou můžete v malém provedení ...Zobrazit celý příspěvek

      Naposledy. Jde o to, že taky žádný plyn nedovezete, protože vám při čekání zmizí.

      A LNG terminál LNG-cng-ng není nic jiného než odpařovací stanice, kterou můžete v malém provedení vidět u každé nemocnice. Problém je úplně jinde.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      20:56 24.02.2020

      Jojo Cejkisi. A proto se dováží do většiny západní Evropy. Tak jsou všichni hloupí...

      Jojo Cejkisi. A proto se dováží do většiny západní Evropy. Tak jsou všichni hloupí...

     • cejkis
      23:19 24.02.2020

      Torong A v jakém množství ? Odpovím si pro hlupáky opět ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong

      A v jakém množství ? Odpovím si pro hlupáky opět sám.

      https://upload.wikimedia.org/w... Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      08:26 25.02.2020

      cejkis
      Tabulka končí rokem 2017, ovšem výrazný růst dodávek LNG začal až v minulém roce.
      https://oenergetice.cz/wp-cont...

      cejkis
      Tabulka končí rokem 2017, ovšem výrazný růst dodávek LNG začal až v minulém roce.
      https://oenergetice.cz/wp-cont...

    • Jirosi
     15:48 25.02.2020

     Cejkis: Proč nevyužít ten plyn na energii a pomocí té ten zbytek znovu nepodchladit? Ten ventil na vypuštění mimo nádrž je tam čistě proto, aby při selhání chlazení nedošlo k ...Zobrazit celý příspěvek

     Cejkis: Proč nevyužít ten plyn na energii a pomocí té ten zbytek znovu nepodchladit?
     Ten ventil na vypuštění mimo nádrž je tam čistě proto, aby při selhání chlazení nedošlo k roztržení/havarii lodi, terminálu. Je prostě levnější ho tam dát, než riskovat.Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      20:48 25.02.2020

      Odpařovaný plyn se používá k pohonu lodi. Znovu podchlazovat= ztráta tj. jednotková cena dražší. Celé je to o tom, že lodě nemohou čekat měsíce beze ztráty jako u ropy. ...Zobrazit celý příspěvek

      Odpařovaný plyn se používá k pohonu lodi.

      Znovu podchlazovat= ztráta tj. jednotková cena dražší.

      Celé je to o tom, že lodě nemohou čekat měsíce beze ztráty jako u ropy. Potřebujete to odpařit do zásobníků na pevnině.

      Před časem jsem počítal jednu lokalitu bez plynovodů a využití LNG byla jedna z možností. Byl to rok 2016. Nabídky LNG včetně dopravy kamionem do ČR byly o cca 30% dražší než lokální cena pro velkoodběratele vč. distribuce. A ještě vznikl problém se správnou logistikou. Když objednané množství přeženete a nespotřebujete včas, přijdete o peníze.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:55 28.02.2020

      Ztráta pro dovozce, nikoliv pro zákazníka. Pokud máte na výběr mezi: a) vypuštěním do atmosféry bez užitku b) využití k omezení ztrát Jste asi jediný kdo uvažuje v běžném provozu ...Zobrazit celý příspěvek

      Ztráta pro dovozce, nikoliv pro zákazníka.
      Pokud máte na výběr mezi:
      a) vypuštěním do atmosféry bez užitku
      b) využití k omezení ztrát

      Jste asi jediný kdo uvažuje v běžném provozu o použití havarijního postupu. Z maximalizací ztrát.
      Ty lodě opravdu nejezdí jako hodinky. Nikdo nepočítá ani v základní logistice, dodávky v řádech dnů. Jak sám píšete celý proces i přes všechny problémy i rizika stojí jen o 30% víc.Skrýt celý příspěvek

    • dušanR
     17:11 25.02.2020

     Neklamte ludí ! Nemáte o splyňovaní LNG ani šajnu ! Zásobnák je zásobník , tak je stále tlak stabilný . Vždy ! splyňovanie sa odparovači / ležatá nádoba asi 10-15 m3 / , kde ...Zobrazit celý příspěvek

     Neklamte ludí ! Nemáte o splyňovaní LNG ani šajnu !
     Zásobnák je zásobník , tak je stále tlak stabilný . Vždy !
     splyňovanie sa odparovači / ležatá nádoba asi 10-15 m3 / , kde je namontovaný ohrevný had . Ak nevieteako to vyzerá , chodťe doma do výmenničky dialkového kúrenia . Z 90% je to podobné zariadenie !
     Otvorenie poistného ventilu v takých zariadenia sa považuje za havarijnú sitáciu a vždy nasleduje vyšetrovanie !Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      20:40 25.02.2020

      :-))) Tlak v zásobníku opravdu není konstantní. Odpařovací zařízení je vertikální. Používá se proudění vzduchu. Jeden z největších výrobců je v Děčíně, doporučuji návštěvu. ...Zobrazit celý příspěvek

      :-)))

      Tlak v zásobníku opravdu není konstantní.

      Odpařovací zařízení je vertikální. Používá se proudění vzduchu.

      Jeden z největších výrobců je v Děčíně, doporučuji návštěvu. Domluvím vám to :-))Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      09:07 28.02.2020

      Cejkis: Jak podle vás ten zásobník dosahuje nekonstantního tlaku?

      Cejkis: Jak podle vás ten zásobník dosahuje nekonstantního tlaku?

 • cejkis
  16:26 24.02.2020

  Opět se vrátím ke geopolitice. Musíte si vybrat zda více Berlín nebo Washington.
  Pokud někdo trpí iluzí, že nějaká mocnost koná dobro, bude to mít o poznání těžší.

  Opět se vrátím ke geopolitice. Musíte si vybrat zda více Berlín nebo Washington.
  Pokud někdo trpí iluzí, že nějaká mocnost koná dobro, bude to mít o poznání těžší.

  • milan00
   20:18 24.02.2020

   typicky rusky a vychodoeuropsky nazor. Iba jeden z dovodov a ukaziek tej ruskej a vychodnej mentality, ktora ma za nasledok take zaostavanie Ruska a Vychodnej Europy za ...Zobrazit celý příspěvek

   typicky rusky a vychodoeuropsky nazor.
   Iba jeden z dovodov a ukaziek tej ruskej a vychodnej mentality, ktora ma za nasledok take zaostavanie Ruska a Vychodnej Europy za civilizovanymi krajinami.Skrýt celý příspěvek

   • cejkis
    23:21 24.02.2020

    :-))) tvl to je jak od ÚV KSČ v 50. letech

    :-))) tvl to je jak od ÚV KSČ v 50. letech

    • milan00
     01:21 25.02.2020

     mas to v tej tvojej malej ruskej bolsevickej hlavicke trochu pomiesane. Ty si ten, ktory tu obhajuje Rusko a este aj v roku 2020 bojuje proti ,,vrahom a kapitalistom z Vol ...Zobrazit celý příspěvek

     mas to v tej tvojej malej ruskej bolsevickej hlavicke trochu pomiesane.
     Ty si ten, ktory tu obhajuje Rusko a este aj v roku 2020 bojuje proti ,,vrahom a kapitalistom z Vol streetu.''Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      11:27 25.02.2020

      Ne ja jen porovnávám ceny plynu a v geopolitice měřím všem stejným metrem.

      Ne ja jen porovnávám ceny plynu a v geopolitice měřím všem stejným metrem.

     • Torong
      11:38 25.02.2020

      Ale no tak Cejkisi. Tomu sám nevěříš...

      Ale no tak Cejkisi. Tomu sám nevěříš...

     • milan00
      12:41 25.02.2020

      cejkis . mam tomu rozumiet tak, ze podla teba su Americania rovnaki zakerni vrazdiaci zamindrakovani ludia, ako su Rusi, Rusi su zaroven rovnako pracoviti a rovnako dodrziavaju ...Zobrazit celý příspěvek

      cejkis
      .
      mam tomu rozumiet tak, ze podla teba su Americania rovnaki zakerni vrazdiaci zamindrakovani ludia, ako su Rusi,
      Rusi su zaroven rovnako pracoviti a rovnako dodrziavaju zakony, ako Nemci
      a napr. co sa tyka korupcie, ta je v Rusku rovnaka, ako v Skandinavii?
      .
      Preco potom Americanov prosia na kolenach o pomoc a ochranu pred Ruskom takmer vsetci ruski susedia,
      zatial co Rusov neziada o pomoc pred Americanmi nikto a Rusko nema vo svete prakticky ziadneho spojenca a priatela?
      .
      Vies, keby vsetci ludia a narody na tomto svete mali rovnaku mentalitu a rovnako by sa spravali, v tom pripade by medzi krajinami neboli take obrovske spolocenske a ekonomicke rozdiely.
      .
      Tu mas len jednu z ukaziek, priamo od Rusov, aky je rozdiel medzi Rusmi a Americanmi, co sa tyka pomoci ostatnym:
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

     • cejkis
      21:20 26.02.2020

      Probuzení pro vás bude kruté

      https://m.youtube.com/watch?ti...

      Probuzení pro vás bude kruté

      https://m.youtube.com/watch?ti...

 • Torong
  14:45 24.02.2020

  Je úžasné sledovat, jak u každého článku o dodávkách plynu, se místní Rusofilové můžou přetrhnout snahou vnutit ostatním názor, že prostě není jiná možnost pro Evropu, než ...Zobrazit celý příspěvek

  Je úžasné sledovat, jak u každého článku o dodávkách plynu, se místní Rusofilové můžou přetrhnout snahou vnutit ostatním názor, že prostě není jiná možnost pro Evropu, než závislost na Rusku. Jak bájí o tom jaká je ta závislost na Rusku vlastně výhodná a vůbec úžasná a jak by jsme měli být Rusku vděční, že nám dodává plyn...Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   16:23 24.02.2020

   Každý, kdo nechce dražší zemní plyn je Rusofil. Tak to si přidávám na seznam, díky.

   Každý, kdo nechce dražší zemní plyn je Rusofil. Tak to si přidávám na seznam, díky.

   • dusan
    17:18 24.02.2020

    No i za lacný ruský plyn treba poďakovať Amíkom : ) Ešte donedávna bola cena plynu naviazaná na ropu. Vplyvom bridlicovej revolúcie už museli Rusi na tento mechanizmus zabudnúť a ...Zobrazit celý příspěvek

    No i za lacný ruský plyn treba poďakovať Amíkom : )

    Ešte donedávna bola cena plynu naviazaná na ropu. Vplyvom bridlicovej revolúcie už museli Rusi na tento mechanizmus zabudnúť a dnes je už cena oddelená a hlavne stále klesá ...

    Keby nie "zlých" Amíkov tak všetci platíme za ten ruský plyn podstatne viac. Ruský plyn je preto lacný lebo MUSÍ byť lacný pre konkurenciu .. nie preto, že nás tu majú Rusi radi.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    20:36 24.02.2020

    Přidej si na seznam co chceš. Fakt je ten, že článek ani slovem neříká nic o tom, že by se měl teď hned zastavit dovoz plynu z Ruska a okamžitě přejít na Americké LNG. V článku se ...Zobrazit celý příspěvek

    Přidej si na seznam co chceš. Fakt je ten, že článek ani slovem neříká nic o tom, že by se měl teď hned zastavit dovoz plynu z Ruska a okamžitě přejít na Americké LNG. V článku se píše o tom, že je potřeba diverzifikovat zdroje zemního plynu, tak, aby Rusko nemělo páky na nás a nemohlo nás prostřednictvím plynu vydírat. Další důležitý bonus diverzifikace je ten, že tlačí ceny dolů. A to ty přece chceš, že? Mít levný plyn a navíc jsi určitě vlastenec, takže máš na srdci zájmy ČR, že jo? Takže určitě souhlasíš, že republika by měla mít více zdrojů, ze kterých bude mít možnost odebírat plyn.
    To je totiž milý Cejkisi to, o čem jsem psal. Stačí jen náznak, že bychom mohli mít i jiný zdroj plynu než Rusko a místní rudá úderka spustí rodeo. Jak to nejde a jak jsou všechny ostatní možnosti nemožné, protože my jsme zařízení jenom na Ruský plyn a všechno ostatní by bylo dražší (vždyť přece všecko z Ruska je vždycky levnější, to dá rozum, že jo...) atd.Skrýt celý příspěvek

    • cejkis
     23:46 24.02.2020

     :-)) kdo diverzifikaci zaplatí ?

     :-)) kdo diverzifikaci zaplatí ?

     • Torong
      09:17 25.02.2020

      To je jednoduché milý Cejkisi. Fondy EU. Stačí je přesměrovat z Agrofertu tam, kde je jich potřeba. A opět krásně ukazuješ jak kopeš za Rusko a jejich zájmy. Pokud by jsi opravdu ...Zobrazit celý příspěvek

      To je jednoduché milý Cejkisi. Fondy EU. Stačí je přesměrovat z Agrofertu tam, kde je jich potřeba. A opět krásně ukazuješ jak kopeš za Rusko a jejich zájmy. Pokud by jsi opravdu měl zájem na levém plynu, chtěl bys více možností odkud plyn dovážet. Pokud mám více možností můžu tlačit na cenu. Pokud ne, musím kupovat za cenu jakou mi nadiktuje Monopolní dodavatel. Pohádky o tom jak nám Rusové dodávají levný plyn z čiré dobroty srdce si nech od cesty. Jsou to totiž skutečně jen pohádky.Skrýt celý příspěvek

     • satai
      09:33 25.02.2020

      Zatím očividně Rusko... Byli to oni, komu letí ceny dolů.

      Zatím očividně Rusko... Byli to oni, komu letí ceny dolů.

     • cejkis
      11:33 25.02.2020

      Fondy EU :-))))) a to je co? Zase něco podsouváte. Neříkám, že Rusové dávají nějakou cenu pro modré oči. Dokonce Rusové dávají cenu na burzu :-))) Kde si ji kupuje i váš ...Zobrazit celý příspěvek

      Fondy EU :-))))) a to je co?

      Zase něco podsouváte. Neříkám, že Rusové dávají nějakou cenu pro modré oči. Dokonce Rusové dávají cenu na burzu :-))) Kde si ji kupuje i váš dodavatel.
      A alternativní cesty, ano jsem jejich podporovatel. Dokonce z pohledu ochrany investic i člověk, který na toto téma napsal v minulosti záměr zákona. A víte jak to dopadlo ? Každému z politiků to bylo jedno.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  13:08 24.02.2020

  Polsko ma zmluvu s Gaspromom. Zazmluvnene dodavky ale nepokrivaju polsku potrebu. Takže kupuje plyn z inych zdrojov. Napr. aj z Nemecka a Česka. Ked ale ide Poliak do kotolne s ...Zobrazit celý příspěvek

  Polsko ma zmluvu s Gaspromom. Zazmluvnene dodavky ale nepokrivaju polsku potrebu. Takže kupuje plyn z inych zdrojov. Napr. aj z Nemecka a Česka. Ked ale ide Poliak do kotolne s lupou a pozrie na molekulu metanu, jasne vidi, že ten nemecky alebo česky plyn ma rusku baranicu a tričko s napisom Gasprom. A tak isto bude mat rusku baranicu a rovnake tričko aj plyn, ktory k nam a možno do Polska potečie z Turecka.
  Velmi lahko sa stane, že rusku baranicu ale už s tričkom Novatek, čo je dalšia ruska firma z činskymi a francúzskymi peniazmi bude maj aj "americky" skvapalneny plyn, lebo pre Američanov bude vyhodnejšie ho kupit v Rusku než posielat lode cez Atlantik. Kto pozna, ako samotni Američania radi obchazaju svoje vlastne sankcie ked sa jedna o zisk .... Mudrovanie o nejakom strategickom plane Česka alebo Slovenska je detinske.Skrýt celý příspěvek

  • Tecka
   13:31 24.02.2020

   To nic odkrywczego, rynek gazu/ropy w europie funkcjonuje tak od lat.. chociażby zakupy dla rafinerii w Czechach i na Litwie . Chodzi bardziej o przejrzystość (równe warunki handlu ...Zobrazit celý příspěvek

   To nic odkrywczego, rynek gazu/ropy w europie funkcjonuje tak od lat.. chociażby zakupy dla rafinerii w Czechach i na Litwie . Chodzi bardziej o przejrzystość (równe warunki handlu dla wszystkich) i zasady rynkowe i politykę wpływu przez ceny dumpingowe . To się przekłada na bezpieczeństwo polityczne i energetyczne państw.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   13:48 24.02.2020

   Paľo, mal by som 2 zásadné poznámky k tvojmu dielu: 1/ Plyn nepatrí tomu kto ho má na svojom území ale tomu, čo má na neho kúpenú licenciu a kto ho dokáže vyťažiť a prepraviť. ...Zobrazit celý příspěvek

   Paľo, mal by som 2 zásadné poznámky k tvojmu dielu:

   1/ Plyn nepatrí tomu kto ho má na svojom území ale tomu, čo má na neho kúpenú licenciu a kto ho dokáže vyťažiť a prepraviť. Možno sa ti to zdá čudné ale je to tak

   2/ Medzi ľuďmi tvojho razenia často prevláda názor, že máme byť Rusom vďační za plyn a ropu ktoré tu dodávajú. Ale my ju predsa kupujeme za ťažké peniaze. Nedostávame ju darom. Tak prečo mám byť vďačný za niečo, čo som si zaplatil? My potrebujeme ich plyn, oni naše peniaze. Obojstranne relatívne výhodný obchod. Žiadna vďačnosť.Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    14:47 24.02.2020

    Prečo prave mne vysvetluješ licenciu na tažbu plynu? Ako keby som mohol vo volbach nejaku slovensku tažbu ovplyvnit? Ja som spotrebitel a mna zaujima faktura od SPP. Takže mne ...Zobrazit celý příspěvek

    Prečo prave mne vysvetluješ licenciu na tažbu plynu? Ako keby som mohol vo volbach nejaku slovensku tažbu ovplyvnit? Ja som spotrebitel a mna zaujima faktura od SPP. Takže mne vyhovej stabilna a zaplatitelna cena a tu mi nakoniec Ficov Smer posledne roky zaručil.
    prečo si vymyšlal nejake bludy o ludoch a vdačnosti. prečo si myslíš a vytykaš, že prave ja som taky, ako si ty predstavuješ? Prave, mne ktory tu píše ako nehorazne na nas Rusi zarabaju, lebo sme debili, lebo sme si "sami" odhasovali sankcie a zahatali vyvoz, ktory by zlepšil obchodnu bilanciu.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     15:01 24.02.2020

     Ficov SMER ťa v prvom rade roky okrádal tak, že keby sme to zrátali, tak by si ten plyn mohol mať aj bezplatne. To je ten problém obyčajného Slováka, že peniaze ktoré nemá v ...Zobrazit celý příspěvek

     Ficov SMER ťa v prvom rade roky okrádal tak, že keby sme to zrátali, tak by si ten plyn mohol mať aj bezplatne.

     To je ten problém obyčajného Slováka, že peniaze ktoré nemá v peňaženke a za ktoré si nemôže kúpiť pivo s borovičkou nepokladá za peniaze. Teraz sa rieši zrušenie diaľničných známok. Povieš si aké terno, mám diaľnice zadarmo. Ale tých 75 miliónov eur výpadku zaplatíš tak či tak cez dane a odvody. Ono bezplatne ešte neznamená zadarmo. Tak nejak je to aj s plynom. A vôbec, cena plynu vôbec nezáleží od Fica. Kupujeme plyn za trhové ceny. Rusov vôbec nezaujíma čo je premiérom Fico alebo Matovič. Ich zaujíma len to, koľko toho kúpime a za koľko.

     Nebuď naivný prosímSkrýt celý příspěvek

     • palo satko
      15:16 24.02.2020

      Ja som posledny komu by si mal vysvetlovat ekonomiku. Len hlupak je ochotny platit viac, lebo tym vylepšuje kapitalizmus. No a čo sa tyka Rusov a predaja plynu? Mame taku šturkuru ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja som posledny komu by si mal vysvetlovat ekonomiku. Len hlupak je ochotny platit viac, lebo tym vylepšuje kapitalizmus.
      No a čo sa tyka Rusov a predaja plynu? Mame taku šturkuru zdrojov tepla, že zabespečenie dostatku plynu je strategicka zaležitost a kedže nie sme susedia Kataru ...... Či chceš alebo nechceš rusky plyn je tu a za rozumnu cenu a ked to preženiem, nechat pomrznut decke pre anexiu Krymu je somarina.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      15:23 24.02.2020

      Ty si myslíš, že keď bude premiérom Igor Matovič tak nám Rusi nepredajú plyn alebo čo? Lebo potom tvoj príspevok do tejto diskusie nechápem

      Ty si myslíš, že keď bude premiérom Igor Matovič tak nám Rusi nepredajú plyn alebo čo? Lebo potom tvoj príspevok do tejto diskusie nechápem

     • palo satko
      15:36 24.02.2020

      Čo nechapeš? Ved nakup plynu z Ruska je jedna firma a distribucia pre obyvatelstvo je druha firma. V tej druhej ma podiel štat a ten určuje aka bude cena pre koncoveho zakaznika. ...Zobrazit celý příspěvek

      Čo nechapeš? Ved nakup plynu z Ruska je jedna firma a distribucia pre obyvatelstvo je druha firma. V tej druhej ma podiel štat a ten určuje aka bude cena pre koncoveho zakaznika. Takže Matovič sice nakup z Ruska neovlyvni, ale môže ovplyvnit cenu, ktoru ty alebo ja konkretne platime. Ved tak to Fico robil, ešte aj vratky za plyn ludom posielal.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      16:01 24.02.2020

      No a sme doma. Takže ako sám priznávaš, cena nákupu plynu z Ruska je daná. Ok, súhlasím. A teraz otázka. Podľa čo teda tá slovenská distribúcia určuje ceny podľa teba? Si myslíš, ...Zobrazit celý příspěvek

      No a sme doma. Takže ako sám priznávaš, cena nákupu plynu z Ruska je daná. Ok, súhlasím.

      A teraz otázka. Podľa čo teda tá slovenská distribúcia určuje ceny podľa teba? Si myslíš, že keď ti dá Fico vratku na plyn tak v skutočnosti je lacnejší? Proste ak raz ten plyn pre koncového zákazníka stojí 10 šušnov, tak tých 10 šušnov aj zaplatíš bez ohľadu na to, či platíš 1, 5 alebo 10. Presne o tím som písal v prvom príspevku. To, že ty platíš v hotovosti 5, neznamená, že aj 5 stojí. Stojí 10 akurát tých zvyšných 5 zaplatíš z daní.

      Presne na tom stavia Fico svoju politickú kariéru. Zoberie ti 20 eúr a vráti ti 5 aby si sa mohol tešiť ako si zarobil.

      Chvalabohu o pár dní už bude Fico minulosťou a vy si budete musieť nájsť nového falošného mesiášaSkrýt celý příspěvek

     • Lukash
      17:30 24.02.2020

      Miro ze stracas cas vysvetlovanim... cloveku ako je Palko... on kazdy vecer dakuje daduskovi putinovi za teplo domova a ficovi za vratky tomu ostatnemu naokolo uz nerozumie alebo ...Zobrazit celý příspěvek

      Miro ze stracas cas vysvetlovanim... cloveku ako je Palko... on kazdy vecer dakuje daduskovi putinovi za teplo domova a ficovi za vratky tomu ostatnemu naokolo uz nerozumie alebo nechce rozumiet. Jednoduchy cloviecik co mu staci malicko, na takeho cieli smer a evidentne uspesne ;)Skrýt celý příspěvek

    • dusan
     15:16 24.02.2020

     Fico "zaručil" dotovanie cien plynu cez stratové SPP ... áno.... SPP JE STRATOVÁ FIRMA !!! To, že to celé neskrachovalo ej o tom, že tranzit dotuje SPP .... Čiže čo sa akože ...Zobrazit celý příspěvek

     Fico "zaručil" dotovanie cien plynu cez stratové SPP ... áno.... SPP JE STRATOVÁ FIRMA !!!

     To, že to celé neskrachovalo ej o tom, že tranzit dotuje SPP ....

     Čiže čo sa akože "ušetrí" ... o to vyššie dane sa platia, resp. vyšší deficit máme ...Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      15:46 24.02.2020

      Udaje o zisku SPP su volne pristupne tak o čom tu píšeš? Vidiš tam stratu?https://finstat.sk/35815256... Tranzit nerobi SPP ale cez dalšiu firmu firma kde ma 49% podiel Energeticky a ...Zobrazit celý příspěvek

      Udaje o zisku SPP su volne pristupne tak o čom tu píšeš? Vidiš tam stratu?https://finstat.sk/35815256...
      Tranzit nerobi SPP ale cez dalšiu firmu firma kde ma 49% podiel Energeticky a průmyslovy holdingu, a.s. To naozaj česki a naši oligarchovia dotuju teplu vodu slovenskym dôchodcom?Skrýt celý příspěvek

     • dusan
      16:42 24.02.2020

      SPP je z predaja domácnosti stratový .... už dlhodobo .... "maskovanie" Smeru na tom nemení nič ...Zobrazit celý příspěvek

      SPP je z predaja domácnosti stratový .... už dlhodobo .... "maskovanie" Smeru na tom nemení nič ....

      https://www.energie-portal.sk/... Skrýt celý příspěvek

     • dusan
      21:14 24.02.2020

      A samozrejme si to dotujeme sami .... z iného vačku ....len ten nie je tak viditeľný a naivní sa tešia z "lacného plynu" ...

      A samozrejme si to dotujeme sami .... z iného vačku ....len ten nie je tak viditeľný a naivní sa tešia z "lacného plynu" ...

  • milan00
   14:30 24.02.2020

   To o tom udajnom americkom obchadzani sankcii uplne vedome spinavo klames.
   Od tejto chvile maju pre mna tvoje prispevky hodnotu toaletneho papiera.

   To o tom udajnom americkom obchadzani sankcii uplne vedome spinavo klames.
   Od tejto chvile maju pre mna tvoje prispevky hodnotu toaletneho papiera.

   • palo satko
    15:17 24.02.2020

    Ked chceš môžem ti jednu opisat. Sam som sa jej zučastnil.

    Ked chceš môžem ti jednu opisat. Sam som sa jej zučastnil.

    • Miroslav
     16:04 24.02.2020

     Si potajme do Ruska vyviezol horalky alebo tresku?

     Si potajme do Ruska vyviezol horalky alebo tresku?

    • milan00
     20:14 24.02.2020

     Ak mi to obchadzanie sankcii opises a dokazes, verejne sa ti tu ospravedlnim.
     Ak nie, dufam ze ty sa ospravedlnis vsetkym tunajsim diskuterom za vedome klamanie a zavadzanie.

     Ak mi to obchadzanie sankcii opises a dokazes, verejne sa ti tu ospravedlnim.
     Ak nie, dufam ze ty sa ospravedlnis vsetkym tunajsim diskuterom za vedome klamanie a zavadzanie.

     • palo satko
      21:44 24.02.2020

      Moja firma v ktorej som bol konatelom bola v prvej polovici 90-tych rokoch minuleho storočia predajcom olejov americkej frmy Texaco. Texaco malo v Europe vyznamny podiel na trhu, ...Zobrazit celý příspěvek

      Moja firma v ktorej som bol konatelom bola v prvej polovici 90-tych rokoch minuleho storočia predajcom olejov americkej frmy Texaco. Texaco malo v Europe vyznamny podiel na trhu, ale v dôsledku drastickej pokuty muselo predat svoju najsilnejšiu pobočku v Nemecku a tak sa z europskeho gigantu stala o niečo menšia spoločnost. Nič to nemenilo na tom, že nadalej male svoje čerpacie stanice a chut expandovat do strednej a vychodnej Europy. Dobry biznis s velmi kvalitnym tovarom.
      Na druhej strane Titova Juhoslavia nakupila spustu americkych lokomotiv EMD, dokonca jednu variantu volali Juhoslovania Kennedy. Ked prepukla vojna, lokomotivy sa rozdelili. Lenže vojna sa vliekla a hlavny vinnik bol Miloševič a jeho zostatkova Juhoslavia (Srbsko a Čierna hora). A tak sa v roku 1992 zaviedli sankcie a do nich pochopitelne spadali aj dodavky nahradnych dielov a maziv pre americke lokomotívy. Lenže obe strany vedeli, že raz vojna skonči a lokomotívy maju velku životnost a su dobrym biznisom. Obe strany Srbi aj Američania sa dohodli. Bolo treba najst vhodnu firmu mimo EU a NATO a tak moja firma ten obchod urobila.
      Ten olej samozrejme nebol bežnym produktom a potreboval špecialne prisady. Tak sa vyrobil v potrebnej kvalite a požadovanom množstve v blendig zavode v belgickom Gente. Zasadnou podmienkou boli 60 litrove sudky, žiadna cisterna, čomu som spočiatku celkom nerozumel, ale nebola to moja vec. Ked bola varka pripravena, môj špediter poslal dva kamiony. Tie naložene došli do colneho skladu na Slovensku, tam si olej prevzala papierovo viedenska firma, ktoru si tam založili tamojši Srbi. Kamiony pokračovali dalej a skončili aj s olejom v Macedonsku v dielni pre lokomotivy. Na to macedonske nadražie prichadzali srbske lokomotivy a tak isli do dielne "s poruchou", kde do ich vnutorneho priestoru sa ručne naložili sudky a odviezli do Srbska.
      Samozrejme, že som dostal a ten obchod kredit a mal slušny profit. Aby si rozumel, za olej som ja platil mesiace potom, čo som si odblokoval dokumentarny akreditív vo viedenskej banke.
      Firmu som predal v roku 2007 takže k dokladom sa už nedostanem a pochybujem, že by ich niekto ešte skladoval. Mena na srbskej strane a strane Texaca tu nenapišem. Naša spolupraca pre osobne nezhody skončila v roku 1996. Aby bolo jasne, bez prislušneho suhlasu a informačneho krytia by to nik v Texacu neurobil.
      Tu maš videjko srbskej EMD https://www.youtube.com/watch?...
      Ten blending v Gente ešte stale je, ale patri firme Chevron, ktora Texaco kupila. Najdeš ho na mape. No ked už tam budeš tak tam najdeš obrovske sila na obilie, v tych sa v čase Reaganovych sankcii voči ZSSR zazračne premienalo americke obilie na argentinske nesankciovane obylie. Inač aj dnes nakupuju Američania draho od Rusov raketove motory a titanove vyrobky, sankcie sem, sankcie tam. :) Tak čo ospravedlniš sa, alebo sa vyhovoriš že tu nie su faximilie bankovych prevodov?Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      01:52 25.02.2020

      palo satko . :)))))) Aspon ti nechyba zmysel pre humor. Svet na cele s OSN zavedie voci Srbsku sankcie prakticky na cely import a export, letecku dopravu a dokonca akukolvek ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko
      .
      :))))))
      Aspon ti nechyba zmysel pre humor.
      Svet na cele s OSN zavedie voci Srbsku sankcie prakticky na cely import a export, letecku dopravu a dokonca akukolvek spolupracu dokonca aj v oblastiach sportu a kultury, co uplne zruinuje srbsku ekonomiku a sposobi smrt pacientom v srbskych nemocniciach,
      ale jedna americka firma Texaco, s pozehnanim americkej vlady, za pomoci slovenskeho Janosika, dovezie do Juhoslavie 60-litrove sudky s americkym unikatnym specialnym olejom do starych americkych lokomotiv v Srbsku.
      .
      :))))))
      .
      A belgicky Gent sa stal tajnou americkou zakladnou v Europe na pasovanie tovaru do sankciovanych krajin.
      .
      Vies, Palo, po tomto tvojom fantastickom pribehu sa ti naozaj ospravedlnujem za moj utocnu ton na tvoju osobu.
      Ja som bol totiz doteraz presvedceny o tom, ze komunikujem s mentalne zdravym clovekom.
      .
      P.S. 1:
      Mimochodom, na raketove motory a titanove vyrobky sa sankcie Zapadu voci Rusku nevztahuju.
      P.S. 2:
      Som presvedceny, ze tebe ako znalcovi Ruska neuslo minuly rok stazovanie sa predsedu ruskej asociacie bank na cinske banky a finacne ustavy, ze tieto uplatnuju zapadne sankcie voci Rusku tak dosledne a to aj v tych pripadoch, na ktore sa sankcie ani nevztahuju.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      07:03 25.02.2020

      Milan, presne ako som predpokladal.

      Milan, presne ako som predpokladal.

     • Torong
      09:20 25.02.2020

      Palo, ty jsi čekal, že ti někdo sežere takovouhle ubohou konstrukci?

      Palo, ty jsi čekal, že ti někdo sežere takovouhle ubohou konstrukci?

     • palo satko
      12:34 25.02.2020

      Torong, mysliš, že mi niekto z vas tu na armadnych stoji za to aby som klamal? Ja som už davno naučil, že ked povieš alebo napišeš pravdu, nemusiš si pamätat čo si povedal alebo ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong, mysliš, že mi niekto z vas tu na armadnych stoji za to aby som klamal? Ja som už davno naučil, že ked povieš alebo napišeš pravdu, nemusiš si pamätat čo si povedal alebo napisal.Skrýt celý příspěvek

     • Janko Paliga
      14:16 25.02.2020

      @ Palo Satko "Inač aj dnes nakupuju Američania draho od Rusov raketove motory" Keď nakupovať prestanú, Rusko bude nútené uzavrieť výrobnú linku a príde o know-how a pracovníkov. ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Palo Satko

      "Inač aj dnes nakupuju Američania draho od Rusov raketove motory"

      Keď nakupovať prestanú, Rusko bude nútené uzavrieť výrobnú linku a príde o know-how a pracovníkov. Rusko totiž nenakupuje dostatočný počet týchto motorov nato, aby bola výroba rentabilná, teda aspoň nie stratová.... Nikto si nedovolí dlho produkovať so stratou.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      17:34 25.02.2020

      Však jsem taky zvědavý, komu budou Rusové ty svoje motory prodávat za pár let, až budou komplet otestované Falcony.

      Však jsem taky zvědavý, komu budou Rusové ty svoje motory prodávat za pár let, až budou komplet otestované Falcony.

     • otecko
      18:59 25.02.2020

      pro Milan00 a Torong- vy musíte být hóóó´dně mladí, pánové, protože to, co popisuje Palo se dělo. I já zažil-přes slovenské-maďarské a srbské prostředníky porušování sankcí ...Zobrazit celý příspěvek

      pro Milan00 a Torong- vy musíte být hóóó´dně mladí, pánové, protože to, co popisuje Palo se dělo. I já zažil-přes slovenské-maďarské a srbské prostředníky porušování sankcí vývozu rovnou vojenského materiálu do Jugoslávie. Je naštěstí už dávno, ale vyvážely se po Dunaji vojenské Tatry 813 -pontony, vyprošťováky, valníky, PND, čluny-močály ND k tatrám. A dělo se to s požehnáním určitých významných vlád, ne že ne. Takový je život, obcházení sankcí k němu neodmyslitelně patří, kšeft je kšeft. Pokud vy žijete v naivitě, je to váš problém, ale pro vaše info- zajeďte si do rumunského Banátu, tam vám historek, jak přes Dunaj dodávali Srbům naftu a benzín-taktéž na sankčním seznamu, nasypou do foroty, pánové! S prominutím, víte kulové, vo co go!Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:18 25.02.2020

      palo satko
      Můžete posat co na tom oleji bylo tak zvláštního a kam se do té lokomotivy všechny ty soudky vešly?
      To jsou zas pohádky ovčí babičky.

      palo satko
      Můžete posat co na tom oleji bylo tak zvláštního a kam se do té lokomotivy všechny ty soudky vešly?
      To jsou zas pohádky ovčí babičky.

     • milan00
      01:15 26.02.2020

      otecko podla teba ja zijem v naivite. Podla mna, ty zijes v tej paralelnej ruskej realite, ktoru civilizovani ludia zvyknu oznacovat za spinavy zdegenerovany primitivizmus hlupych ...Zobrazit celý příspěvek

      otecko

      podla teba ja zijem v naivite.
      Podla mna, ty zijes v tej paralelnej ruskej realite, ktoru civilizovani ludia zvyknu oznacovat za spinavy zdegenerovany primitivizmus hlupych zaostalych mentalne narusenych buranov a bezcharakternych zbabelych zamindrakovanych prasiat.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      08:47 26.02.2020

      Scotty, ten olej a vyrobca oleja mali certifikat od americkeho vyrobcu motorov do tych lokomotiv a spolahlivo tam fungoval. A aby ho dostal musel tam prejst skuškami, no a aby ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty, ten olej a vyrobca oleja mali certifikat od americkeho vyrobcu motorov do tych lokomotiv a spolahlivo tam fungoval. A aby ho dostal musel tam prejst skuškami, no a aby prešiel skuškami musel mat zloženie, ktore umožnuje predpisanu prevadzku. Myslim, že v tomto pripade to bol vyrobca motorov Caterpillar. Ked si najdete typovy list vyrobcu tak tam je okrem medzinarodnych zauživanych špecifikacii uvedene aj ktore normy vyrobcov splna. Minimalne je tam VW, Mercedes, BMW a plus iny vyrobcovia.
      Ja sa vždy poziem, či oleh čo mi ponukne neznačkovy servis ma schvalenie od Toyoty a prislušnu vyskozitu a či je plnosynteticky. Aj Vy ak chodite do snačkoveho servisu tak sa o olej nestarate, ale ak ku sukromnikovi tak sa nechate o oleji do motora informovat a pozriete si či splna pokyny zo servisnej knižky.
      ked som robil dodavky olejov a maziv pre slovenske ozbrojene sily, mal som tabulku vypracovanu nejakym ruskym vojenskym uradom pri generalnom štabe, kde bola uvedena nahrada temer každeho sovietskeho oleja a maziva za ekvivalent Texaca, alebo ked to Texaco nemalo, ineho zapadneho vyrobcu. Malo to gulateho barana a tak nebol problem dodat Texaco produkt našej armade. Ako sa Taxaco dostalo k tej tabulke? Bola taka doba.
      Maziva su zaujimava vec. V Brne bol a možno je vyskumny ustav pre vojenske maziva a s nimi som robil testy pre mazivo použivane u tatroviek. Prečo? Lebo tam kde som pracoval za socika boli T815 ktore makali v dvojsmennej prevadzke na stavbe Gabčikova, takže mali vysoky kilometricky vykon a vysoke zataženie v terene.
      Oni tie sudky nepreviezli naraz, ale postupne. Ved som napisal, že ich nakladali do lokomotivy. To som sa dozvedel až potom, ked bolo po všetkom a došiel jeden z nich podakovat.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      09:29 26.02.2020

      Otecko: To, že se šmelilo a hledaly se způsoby jak sankce ojebat, je mi naprosto jasné. Ale ta Palova komplikovaná konstrukce, kterou se snaží dokázat, že to vědomě dělala Americká ...Zobrazit celý příspěvek

      Otecko:
      To, že se šmelilo a hledaly se způsoby jak sankce ojebat, je mi naprosto jasné. Ale ta Palova komplikovaná konstrukce, kterou se snaží dokázat, že to vědomě dělala Americká vláda a to zrovna přes Pala, který "jak na potvoru" všecky důkazy ztratil a další nemůže prozradit...
      To je jak od uja Andera...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:32 26.02.2020

      palo satko V lokomotivě EMD G16 je osazen motor který má velice nízké nároky na olej. Pokud jste opravdu dodával olej pro tyto lokomotivy jistě jíte proč. Jinak jsou to lokomotivy ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko
      V lokomotivě EMD G16 je osazen motor který má velice nízké nároky na olej. Pokud jste opravdu dodával olej pro tyto lokomotivy jistě jíte proč.
      Jinak jsou to lokomotivy z konce padesátých let, aby bylo jasno o jaké technice se bavíme.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      09:59 26.02.2020

      Scotty a napisal som niekde, že ten olej vyžadoval mal byt plnosyntecky s parametrami pre Formulu 1? Ved som Vam jasne napisal čo mal splnat. To neznamena, že musel drahy. Len ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty a napisal som niekde, že ten olej vyžadoval mal byt plnosyntecky s parametrami pre Formulu 1? Ved som Vam jasne napisal čo mal splnat. To neznamena, že musel drahy. Len musel byt vyrobeny a schvaleny a mat predpisane vlastnosti ale to problem Američanov. Ved oni chceli olej Srbom predat.
      To nebol môj problem. Ja som nerobil vyber oleja a ani nestanovoval vyšku objednavky. Ja som si povedal maržu a urobil obchod, dopravu a ošetril to, aby som dostal načas a v plnej vyške zaplatene.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      10:43 26.02.2020

      Ty Palo... Jak to, že zrovna tenhle typ oleje nešel nahradit něčím z Ruské produkce? Pokud ty lokomotivy byly z padesátých let, tak to nebyla žádná dná specialita, ale běžný olej.

      Ty Palo... Jak to, že zrovna tenhle typ oleje nešel nahradit něčím z Ruské produkce? Pokud ty lokomotivy byly z padesátých let, tak to nebyla žádná dná specialita, ale běžný olej.

     • milan00
      11:23 26.02.2020

      palo satko . znova uplne vedome spinavo klames. . Mozno ze si pre Srbov nieco skutocne pasoval, aj ked znacne pochybujem, ze to bol olej pre lokomotivy. Americanov vsak do tych ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko
      .
      znova uplne vedome spinavo klames.
      .
      Mozno ze si pre Srbov nieco skutocne pasoval, aj ked znacne pochybujem, ze to bol olej pre lokomotivy.
      Americanov vsak do tych vasich slovensko-srbskych hovien tahas uplne zbytocne.
      .
      Ty vsak vies, preco to robis.
      Ludia ako ty, namiesto toho, aby sa scivilizovali, zmenili a priznali si svoje chyby,
      budu radsej zubami-nechtami nasilu presviedcat cely svet, ze aj ostatni ludia su rovnake spinave prasata, ako ste vy sami.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      13:43 26.02.2020

      Torong. Ved som pisal, že boli prijate sankcie. S tymi suhlasili aj Rusi. Tu maš citat z novin: BRUSEL, SARAJEVO, NEW YORK (ČTK, TASR, bj) -Bezpečnostná rada OSN včera ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong. Ved som pisal, že boli prijate sankcie. S tymi suhlasili aj Rusi. Tu maš citat z novin:

      BRUSEL, SARAJEVO, NEW YORK (ČTK, TASR, bj) -Bezpečnostná rada OSN včera definitívne zrušila ekonomické sankcie, ktoré zaviedla voči Juhoslovanskej zväzovej republike v máji 1992 na jej podporu bosnianskym Srbom vo vojne proti ostatným menšinám v Bosne a Hercegovine. Sankcie sa týkali dodávok ropy a vojenského materiálu, patril však k nim aj zákaz kultúrnych a športových kontaktov a zrušenie leteckých stykov.

      Čítajte viac: https://www.sme.sk/c/2092527/b...

      Niečo o olejoch viem, ale ja som vtedy nieriešil jeho kvalitu a vhodnost. Pre mna bolo prekvapením, že Juhoslovania take lokomotívy mali. Ja som v tomto pripade nebol odborny konzultant. Ale už som tu napisal. To o čom sa bavime, nie je kvalita oleja, ale je to americke porušenie sankcii. Zbytočne sa mi snažiš cez kvalitu oleja dokazat, že klamem. Keby to bola dodavka oleja na mazanie šijacich mašin, tiež by bola porušenim sankcii. Ale ak ta to naozaj zaujima bol to produkt tejto rady, či to označenie sa použivalo celosvetovo, alebo bolo v Europe ine, si už nepamätam. https://cdn.thomasnet.com/ccp/... Skrýt celý příspěvek

     • milan00
      15:22 26.02.2020

      palo satko . vies, zo zaciatku som sa snazil spravat k tebe slusne, aj ked mas opacne nazory. . Ty vsak neprestanes urazat slusnych ludi - v tomto pripade Americanov a obvinovat ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko
      .
      vies, zo zaciatku som sa snazil spravat k tebe slusne, aj ked mas opacne nazory.
      .
      Ty vsak neprestanes urazat slusnych ludi - v tomto pripade Americanov a obvinovat ich z rovnakych, alebo este horsich prasacin, ake robis ty.
      .
      Ty a ludia ako ty su pricina nasej slovenskej hluposti, primitivizmu, chudoby a zaostavania za civilizovanymi krajinami.
      Pretoze aj ekonomika a celkovo spolocnost su iba obrazom charakteru a moralnej vyspelosti naroda.
      .
      Ak chce Slovensko niekedy v buducnosti dobehnut vyspele krajiny a vyspely svet, ludia ako ty budu musiet jednoducho postupne vymriet, alebo sa dostat aspon do podstatnej mensiny.
      Pripadne sa zmenit.
      Ibaze, v tvojom veku, pri tvojich charakterovych vlastnostiach, ja na zmenu tvojej moralky uz jednoducho neverim.
      .
      Bohuzial, preto stale zostavas prikovanou olovenou gulou na nohe Slovenska, ktora brani Slovensku pohnut sa dopredu.Skrýt celý příspěvek

     • Lukash
      14:18 27.02.2020

      Milan pekne si to vystihol, su to obycajne prasce s komunistickym zmyslanim co nevahaju obchadzat pravidla ( ved vsak robia to aj ini), zhadzuju vinu na ineho, a za vlastny ...Zobrazit celý příspěvek

      Milan pekne si to vystihol, su to obycajne prasce s komunistickym zmyslanim co nevahaju obchadzat pravidla ( ved vsak robia to aj ini), zhadzuju vinu na ineho, a za vlastny prospech nevahaju osrat kohokolvek. Presne tato odpprna generacia ludi umoznila na svk dlhorocne vladnut autokratom a rozkradacom z hzds a smeru. Je na nas aby sme tychto ludi vystrnadili z normalnej spolocnosti.Skrýt celý příspěvek

     • Lukash
      14:30 27.02.2020

      Aby som neurazil celu generaciu, opravim ide o jednotlivcov z danej generacie. Odpornych, vycuranych a spinavych podvodnickov. A nie nieje to akcia spojenych statov ako si napisal ...Zobrazit celý příspěvek

      Aby som neurazil celu generaciu, opravim ide o jednotlivcov z danej generacie. Odpornych, vycuranych a spinavych podvodnickov. A nie nieje to akcia spojenych statov ako si napisal ti maju tbojich par kamionov oleja pre srbsko u prdele. Je to zneuzitie situacie a obchadzanie pravidiel ludmi ako si ty Satko. Doteraz som Ta mal vuacmenej za hlupacika no teraz si ma utvrdil v tom ze si presne xastupca tej odpornej kasty ludi ktora nevaha zneuzivat cokolvek k svojmu prispechu aj nelegalne cesty. Dufam ze taky ludia budu postup e ubudat lebo do slusnej spolocnosti nepatria.Skrýt celý příspěvek

     • Starlight
      21:50 01.03.2020

      Palo satko tenkráte nezklamal a tentokrát mě skutečně rozesmál: 1) Jako obyčejně se vyhnul odpovědi na dotaz ohledně obcházení sankcí ze strany USA vůči Ruské federaci (myšleno v ...Zobrazit celý příspěvek

      Palo satko tenkráte nezklamal a tentokrát mě skutečně rozesmál:

      1) Jako obyčejně se vyhnul odpovědi na dotaz ohledně obcházení sankcí ze strany USA vůči Ruské federaci (myšleno v poslední době). Místo toho přišel s příklady, které jsou staré desítky let – v jednom případě USA vs SSSR z počátku 80. let (bylo to úplně jinak, což popíšu později) a pak svým příběhem o „pašování“ do bývalé Jugoslávie počátkem 90. let

      2) Jeho story o tom, jak pomáhal pašovat komerční motorový olej do sankcionované Jugoslávie, opravdu nemá chybu. Palo - internetový kremlobot, amerikanobijec a xenofob v jedné osobě, co na internetu nenávidí všechny státy okolo a speciálně USA. Palo, kterému nevoní západní hodnoty, je ve skutečnosti jen další virtuální bojovník s klávesnicí, který tu káže vodu a přitom sám pije víno.

      Pro svůj vlastní blahobyt neměl problém obchodovat s americkou firmou, využívat všech výhod otevřené západní společnosti – dopravovat zboží z Belgie do Rakouska, kde si zřídil bankovní konto. A přitom vydělávat na sankcionovaných Jugoslávcích, obírat je o vzácnou tvrdou měnu a ještě pomáhat obcházet sankce RB OSN, pro které hlasovala i Ruská federace. To snad nelze ani vymyslet.

      3) Jeho hra na říkání pravdy se ovšem vystupňovala u amerického obilí. Palova lenost používat americké vynálezy Google a wikipedie je tu dobře známá, takže se na ten příběh o americkém a argentinském obilí, sankcemi USA na SSSR v období Reaganovi administrativy podíváme ještě jednou. Ono tu bude totiž úplně jinak, než nám tu nalhal Palo.Skrýt celý příspěvek

     • Starlight
      21:51 01.03.2020

      První překvapení bude, že americký prezident Reagan žádné sankce na dodávky obilí do SSSR nezavedl. Naopak, on je zrušil !!! Ale vezmu to od začátku. SSSR nebyl schopen plně ...Zobrazit celý příspěvek

      První překvapení bude, že americký prezident Reagan žádné sankce na dodávky obilí do SSSR nezavedl. Naopak, on je zrušil !!!

      Ale vezmu to od začátku. SSSR nebyl schopen plně zajistit soběstačnost v produkci potravin a to ani s pomocí dodávek z východního bloku. Proto už od roku 1972, kdy byla špatná úroda, začal s nákupem řady zemědělských komodit (zejména pšenice, kukuřice, sojových bobů, ale i masa, atd.) a zemědělské techniky v USA, ale i jinde mimo východní blok.

      Zde se dostaneme k ropě a plynu. Protože tyto státy, na rozdíl od východního bloku, nesměnitelné Ruble nebraly a ani nebyl možný směnný obchod za sovětské výrobky, tak se to celé muselo platit v tvrdé měně. Ta pocházela hlavně ze stále rostoucích příjmů z exportu sovětské ropy a plynu na Západ a částečně z prodeje zlatých zásob. V roce 1975, kdy v SSSR byla další slabá úroda, byla dokonce uzavřena mezivládní dohoda mezi USA-SSSR na dodávky americké zemědělské produkce do SSSR, která zaručovala minimálně 8 milionů tun obilnin ročně.

      Jenže v prosinci 1979 přišla sovětské invaze do Afganistánu a admistrativa prezidenta Cartera zavedla řadu sankcí. Jednou z nich bylo hned v lednu 1980 ustanovené embargo na už nasmlouvané nové komerční dodávky americké zemědělské produkce (hlavně pšenice, kukuřice, sójové boby) do SSSR. V roce 1979 se SSSR připravoval na opravdu velký propad úrody. Současně tehdy velký nárůst ceny ropných produktů mu zajistil vyšší příjmy. Proto v druhé polovině roku 1979 mohl SSSR rekordně nakupovat venku. Nejen v USA (například 25 mil tun obilnin), ale hodně i v Kanadě a něco v Austrálii. A právě po těchto amerických dodávkách šlo v embargu především. Sankce z ledna 1980 se totiž nevztahovaly na dodávky v rámci mezivládní dohody z roku 1975. Tedy SSSR mohl stále v USA nakoupit 8 mil tun obilovin (a také je dostal). S ostatními komoditami mimo tuto dohodu to ale takto nešlo, například se sójovými boby.

      V rámci USA to bylo ve své době obrovské americké vnitropolitické téma. Dnes se to srovnává se současnými obchodními sankcemi/obchodní válkou USA na Čínu. Proto o tom existuje množství internetových stránek a studií. Komu se to v té době ani trochu nelíbilo, byli američtí farmáři. A přesně v tomto období se konaly v roce 1980 americké prezidentské volby. Carterovi političtí odpůrci byly proti embargu. A to jak vyzyvatelé Cartera v jeho Demokratické straně, tak hlavně republikánský protikandidát R. Reagan. Ten slíbil, že v případě zvolení sankce zruší. I díky hlasům z farmářských regionů Reagan americké volby v roce 1980 s obrovským náskokem před Carterem vyhrál. Co slíbil, to splnil. Pár měsíců po příchodu do úřadu v lednu 1981 sankce zrušil. Jinými slovy sankce na dodávky amerického obilí, luštěnin, atd. do SSSR trvaly něco mále před jeden rok (!).

      SSSR se to v podstatě nedotklo. Americkou produkci skutečně nahradila produkce z Kanady, Argentiny, Austrálie a dalších zemí Jižní Ameriky (Brazíle). Pozici USA jako největšího dodavatele SSSR nahradila u komodity pšenice například Kanada. Argentina se přes noc vyšvihla na šestého největšího nesocialistického dodavatele do SSSR, mezi rozvojovými zeměmi byla první, protože předstihla i Indii. V některých obilovinách (ječmen, proso, čirok,..) se stala dodavatelskou jedničkou. Dodavatelem, byť už v menších počtech, zůstala i po zrušení amerických sankcí. Naopak SSSR měl s Argentinou obrovsky nevyrovnanou obchodní bilanci, protože tam prakticky nic nevyvážel. Snažil se proto na mezivládní úrovni zajistit možnost splácet sovětskými zbožím. Díky přímým jednání s vládou SSSR, zase trochu narostl hřebínek argentinské vojenské vládě, která si pak v roce 1982 troufla podniknout invazi na britské Falklandské ostrovy.

      Jediný problém pro SSSR byly sójové boby, kde se americké dodávky nepodařilo hned nahradit produkcí z Argentiny. A tak se přešlo na import sójových produktů (krmiva) z Brazílie a západní Evropy (zejména Holandsko navýšilo import amerických sójových bobů a současně export sójových produktů do SSSR).

      Kontrolovaly se i statistiky 16% nárůstu amerického importu zemědělských komodit do východoevropských zemí v roce 1980, jejich vlastní sklizně a exportní čísla. Největší nárůsty nevysvětlitelného importu a exportu zaznamenalo Rumunsko, které utajilo země příjemce, takže se předpokládá, že tady mohlo nějaké významnější množství amerických produktů protéct do SSSR.Skrýt celý příspěvek

 • SofF
  10:45 24.02.2020

  s plynem to ještě bude zajímavé. Ale jedno je jasné, ruská cena bude vždy tržně nižší než přeprava lodí odkudkoliv. Navíc potrubní doprava ma ohromné výhody. A hlavně, v EU je to ...Zobrazit celý příspěvek

  s plynem to ještě bude zajímavé. Ale jedno je jasné, ruská cena bude vždy tržně nižší než přeprava lodí odkudkoliv. Navíc potrubní doprava ma ohromné výhody. A hlavně, v EU je to hodně divoké, podle všeho už EK nebere plyn jako "ekologické" palivo, stejně jako jaderky. Tak kdoví kam EU to ekologické šílenství zavede. Plyn je ale jinak nejvíc šetrný k prostředí a jeho použití je čisté. I cena když na to přijde je relativně nízká na to jak lehce a jde upotřebit. Kde by byla schopnost nějaké konkurenceschopnosti když by ukrajinské a běloruské hospodářství nepálilo levný ruský plyn a nezpracovávali levnou ruskou ropu, jen pro Minsk to byl nezanedbatelný příjem.
  A ČR je kapitola sama pro sebe, vše lukrativní zprivatizovat a z čeho jdou pravidelné platby to nechat soukromníkům. I ti Ukrajinci a i Poláci se bijí za to aby ten tranzit byl protože z toho jsou významné peníze. Jen v Praze se rozhodli že to ponechají "volné ruce trhu", takže na příjmy státu a financování armády je teď na hrbu daňových poplatníků...Skrýt celý příspěvek

  • Tecka
   11:22 24.02.2020

   Twój wpis jest przykładem błędu poznawczego, po pierwsze nie ma czegoś takiego jak „oferowana niższa cena „ . Wszystko jest uwarunkowane cenami na giełdzie paliw , terminami i ...Zobrazit celý příspěvek

   Twój wpis jest przykładem błędu poznawczego, po pierwsze nie ma czegoś takiego jak „oferowana niższa cena „ . Wszystko jest uwarunkowane cenami na giełdzie paliw , terminami i skalą zamówienia, tak to działa przynajmniej na wolnym rynku. Gwoli ścisłości..gaz nie jest czystym paliwem i też emituje CO2.. Do pewnego czasu , Ukraina i obecnie Białoruś , dostawały z Rosji dotowane paliwo , z ukrytym długiem co finalnie dawało wyższy koszt niż na wolnym rynku , powiększając przy okazji zależność od decyzji strony rosyjskiej . Na rynku wewnętrznym w US obecnie jest tak duża podaż, że handluje się gazem z kosztem ujemnym.. to będzie miało duży wpływ na ceny zewnętrzne. Reasumując, zmiany na rynku paliw są coraz mniej korzystne dla Rosji.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:11 24.02.2020

   Obávám se, že cena plynu pro koncové zákazníky Gazpromu neměla s dopravními náklady nic, ale vůbec nic společného.

   Obávám se, že cena plynu pro koncové zákazníky Gazpromu neměla s dopravními náklady nic, ale vůbec nic společného.

   • cejkis
    16:18 24.02.2020

    Gazprom nemá V ČR moc koncových zákazníků....

    Gazprom nemá V ČR moc koncových zákazníků....

    • liberal shark
     18:52 24.02.2020

     OK, tak pro lokální distributory. Jednu chvíli to dokonce vypadalo, že čím blíže byl odběratel Rusku, tím vyšší cenu musel platit, protože měl menší možnost kupovat od někoho ...Zobrazit celý příspěvek

     OK, tak pro lokální distributory. Jednu chvíli to dokonce vypadalo, že čím blíže byl odběratel Rusku, tím vyšší cenu musel platit, protože měl menší možnost kupovat od někoho jiného.Skrýt celý příspěvek

  • StandaBlabol
   12:55 24.02.2020

   Ne, nikoliv tržní, ale NÁKLADOVÁ cena ruského plynu bude vždy nižší. I když asi nijak zásadně. Náklad na zkapalnění plynu se udává jako cca. 15% jeho celkové ceny. A jestli je ...Zobrazit celý příspěvek

   Ne, nikoliv tržní, ale NÁKLADOVÁ cena ruského plynu bude vždy nižší. I když asi nijak zásadně. Náklad na zkapalnění plynu se udává jako cca. 15% jeho celkové ceny. A jestli je dražší doprava lodí nebo potrubím záleží hlavně na vzdálenosti - čím delší, tím líp vycházejí lodě.

   Tržní cena záleží mimo jiné taky na možnostech zákazníka si vybírat. Takže terminály na zkapalněný plyn dávají evropským zemím mnohem lepší pozici při cenových vyjednáváních s Ruskem. Kdyby Evropa neměla alternativy, šla by cena ruského plynu strmě nahoru. Ta poslední poznámka není nic proti Rusku, takhle by se choval každý dodavatel.Skrýt celý příspěvek

   • Tecka
    13:22 24.02.2020

    To złożony proces zależny od wielu kosztów, obciążeń finansowych dla firm itd ..oczywiście ,też indeksacji cen na giełdach. Przykładowo, Polska ma wpisaną procentową ...Zobrazit celý příspěvek

    To złożony proces zależny od wielu kosztów, obciążeń finansowych dla firm itd ..oczywiście ,też indeksacji cen na giełdach. Przykładowo, Polska ma wpisaną procentową dywersyfikacje dostaw a co za tym idzie, umowy z Rosją po 2020 są całkiem możliwe, to zależy od złożonej oferty przez drugą stronę
    Przykładowo: https://wjakobik.com/2020/02/1... Skrýt celý příspěvek

   • sanityangel1
    13:27 24.02.2020

    A co presne se domnivas, ze je soucasti nakladove ceny? Jestli sis nevsiml. Tak vetsina plynovodu je jiz postaveno drahno let a naklady na jejich stavbu uz jsou davno ...Zobrazit celý příspěvek

    A co presne se domnivas, ze je soucasti nakladove ceny? Jestli sis nevsiml. Tak vetsina plynovodu je jiz postaveno drahno let a naklady na jejich stavbu uz jsou davno odamortizovany. Takze zbyvaji naklady pouze na provoz, ktere jsou vyrazne nizsi nez naklady na zkapalneni a dopravu do Evropy.Skrýt celý příspěvek

    • Tecka
     14:03 24.02.2020

     Rura to nie wszystko , poza tym UE ucięła monopol na transport na jej terenie

     Rura to nie wszystko , poza tym UE ucięła monopol na transport na jej terenie

    • StandaBlabol
     14:08 24.02.2020

     Tanker taky jednou postavíš a pak ho "jen" provozuješ. Loď i trubky mají nějakou životnost a náklady jejich pořízení promítneš do očekávané doby jejich používání. Ale zase tu ...Zobrazit celý příspěvek

     Tanker taky jednou postavíš a pak ho "jen" provozuješ. Loď i trubky mají nějakou životnost a náklady jejich pořízení promítneš do očekávané doby jejich používání.

     Ale zase tu motáš náklady potrubí a poplatky za tranzit. Protože v EU nesmí dodavatel plynu zároveň vlastnit trubky, platí se za tranzit zvlášť. Pokud k nám teče plyn přes Ukrajinu a Slovensko, tak jim. A ti tam nepromítnou jen náklady na provoz. Ale taky náklady na budoucí obnovu a ziskovou marži.

     Víc do detailu nejdu, tohle je military web, ne ekonomický.Skrýt celý příspěvek

     • sanityangel1
      15:01 24.02.2020

      Stando, do detailu vic nejdi, nerozumis tomu. Poplatky za tranzit v ramci EU je pouha redistribuce bohatsvi v ramci EU - Nemci plati Polakum, my zase Slovakum. Poplatky za tranzit ...Zobrazit celý příspěvek

      Stando, do detailu vic nejdi, nerozumis tomu. Poplatky za tranzit v ramci EU je pouha redistribuce bohatsvi v ramci EU - Nemci plati Polakum, my zase Slovakum. Poplatky za tranzit jinym zemim mimo EU - napr. Ukrajina nebo Belorusko, jsou z pohledu EU skutecne naklady a ty se do ceny zapocitat musi. Kdezto u zkapelneneho plynu, jsou zde naklady na jeho zkapalneni, naklady na tranzit tankery, ktere nevlastni dany prodejce atd. Celkove to vychazi mnohem draz. Jasny priklad je pak terminal v Litve a jeho nevyuzivani. Na druhou stranu je to uzitecny nastroj, protoze stanovuje strop ceny pro plyn, ktery proudi trubkami a omezuje tudiz vyjednavaci potencial Ruska.Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      15:15 24.02.2020

      Celá EU bojuje proti vypouštění CO2 a nechá si dopravovat poloekologiské palivo-plyn tankery, které produkují největší zněčisštění planety CO2. Prostě ekologie na prvním míste :) ...Zobrazit celý příspěvek

      Celá EU bojuje proti vypouštění CO2 a nechá si dopravovat poloekologiské palivo-plyn tankery, které produkují největší zněčisštění planety CO2. Prostě ekologie na prvním míste :) :):)
      Jinak zemní plyn je co se týče emisí CO2 na polovině uhlí, takže žádna ekopecka to opravdu není....Skrýt celý příspěvek

     • StandaBlabol
      16:45 24.02.2020

      to sanityangel1, "Kdezto u zkapelneneho plynu, jsou zde naklady na jeho zkapalneni, naklady na tranzit tankery, ktere nevlastni dany prodejce atd. Celkove to vychazi mnohem ...Zobrazit celý příspěvek

      to sanityangel1,

      "Kdezto u zkapelneneho plynu, jsou zde naklady na jeho zkapalneni, naklady na tranzit tankery, ktere nevlastni dany prodejce atd. Celkove to vychazi mnohem draz."

      Ne, nevychází. Aspoň ne vždy. Nad 4.500 km vychází lépe přeprava plynu tankery. Např. doprava plynu ze Zálivu do Evropy přes plynovody by vyšla o 30% dráž. A když se podíváš kde Rusko těží svůj plyn, tak zjistíš, že jejich náklady na dopravu mohou snadno překonat náklady na tankery.
      Kromě toho náklady na dopravu zkapalněného plynu klesají (zkapalnění zlevňuje díky novým technologiím) rychleji než náklady na plynovody. Takže se ta vzdálenost, na kterou je výhodnější dopravovat plyn tankery, bude dále snižovat.

      Zajímavý článek k tomu je třeba tady:
      http://pages.hmc.edu/evans/Pip...

      Čemu já rozumím nemáš šanci poznat. Tvoje nesmyslné poznámky o redistribuci bohatství a o tom, že plynovod je vždycky a mnohem levnější, ukazují, že nemáš ekonomické vzdělání.Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      17:39 24.02.2020

      Tak ani ta těžba LNG neprobíhá na pobřeží ,takže nové plynovody se staví v USA z těžebních míst na pobřeží k terminálům na moři. To zprvé. A doprava potrubím je neskonale ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak ani ta těžba LNG neprobíhá na pobřeží ,takže nové plynovody se staví v USA z těžebních míst na pobřeží k terminálům na moři. To zprvé. A doprava potrubím je neskonale ekologičtější, než tankery, které vesměs jedou na mazut či LTO, tedy největší svinstvo co z ropy zbývá. Takže doprava plynu tankery je takové CO2 fůj!Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      20:50 24.02.2020

      Hm, Otecko, v článku je zmínka o tom, že EU podporuje výstavbu LNG terminálů i přes protesty ekologů, že by strategický záměr? Takže tvoje snaha hrát to na ekologii, je mimo.A co ...Zobrazit celý příspěvek

      Hm, Otecko, v článku je zmínka o tom, že EU podporuje výstavbu LNG terminálů i přes protesty ekologů, že by strategický záměr? Takže tvoje snaha hrát to na ekologii, je mimo.A co se týká nákladů na těžbu... Bez západních technologií toho Rusko moc nevytěží. Obzvlášť s tím jak těžba postupuje dál a dál na sever do horších geologických a povětrnostních podmínek. Takže se dá očekávat, že Ruský plyn bude čím dál dražší, zatímco LNG bude čím dál levnější díky lepším technologiím. Jako další možnost se pak nabízí využití metanu z vytěžených nebo uzavřených nedotěžených uhelných pánví v Evropě. Zatím se o tom příliš neuvažuje, ale myslím, že by stačil jeden Ruský "šikovný" pokus o vydírání a Evropa si "vzpomene"Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     14:15 24.02.2020

     Ono provozovat takový plynovod opravdu není zadarmo. To máte údržbu, řízení, kompresorové stanice, poplatky za tranzit :-).

     Ono provozovat takový plynovod opravdu není zadarmo. To máte údržbu, řízení, kompresorové stanice, poplatky za tranzit :-).

     • sanityangel1
      15:07 24.02.2020

      Ale jiste, jedna se o to, ze celkove naklady na plyn z Ruska jsou podstatne nizsi, nez na zkapalneny plyn. Co se tyce poplatku za tranzit v ramci EU, tak se jedna o naklad z ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale jiste, jedna se o to, ze celkove naklady na plyn z Ruska jsou podstatne nizsi, nez na zkapalneny plyn. Co se tyce poplatku za tranzit v ramci EU, tak se jedna o naklad z pohledu daneho statu, ale z pohledu EU o redistribuci bohatsvi mezi jednotlivymi staty. Proto tak Polaci rvou, protoze by jim Nemci neplatili nic kvuli Nordstreamu. Proto rve tak Ukrajina, protoze by nedostala love od EU. Proto to tak chteji Nemci, aby nemuseli platit. A proto to tak nechteji Amici, aby neposili Nemci v EU (mimo prachu samozrejme). A to se nebavime o nejake ekologii, kdy 10 nejvetsich zaoceanskych lodi vypusti vice emisi nez vsechny auta v EU dohromady.Skrýt celý příspěvek

   • otecko
    15:35 24.02.2020

    To je ale hloupost, tržní cena ruského plynu je nákladová cena ruského plynu+ dopravní náklady do předávací stanice(SK,ČR,SRN, Rakousko)+ marže+ bunus/malus za pravidelnost odběru. ...Zobrazit celý příspěvek

    To je ale hloupost, tržní cena ruského plynu je nákladová cena ruského plynu+ dopravní náklady do předávací stanice(SK,ČR,SRN, Rakousko)+ marže+ bunus/malus za pravidelnost odběru. Snad mi nechcete tvrdit, že u LNG je cenotvorba stanovena jinak, že ne! A mýlíte se, pokud žijete v domění, že NCG a LNG má stejnou výhřevnost a můžete vlastně jen tak otočit kouhoutek a teče Vám LNG místo NCG. Nejde to, protože distributor garantuje nějakou-standartní kvalitu plynu v potrubí(spalné teplo).Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   13:55 24.02.2020

   Už sme tu takú debatu mali a pomerne nedávno. Netrúfam, si tak bohorovne tvrdiť, že cena prepravy supertankerom musí byť vyššia ako cena za prepravu potrubím. To potrubie musí ...Zobrazit celý příspěvek

   Už sme tu takú debatu mali a pomerne nedávno.

   Netrúfam, si tak bohorovne tvrdiť, že cena prepravy supertankerom musí byť vyššia ako cena za prepravu potrubím.

   To potrubie musí niekto prevádzkovať a servírovať. Družba má na svojej dĺžke tuším 30 staníc (ak sa mýlim, tak ma opravte) ktoré sú energeticky nie nenáročné. Len slovenský Transpetrol má cca 400 zamestnancov ktorí sa starajú o potrubie ktoré má tak 10% celkovej dĺžky. Vážne to musí byť lacnejšie ako tanker?Skrýt celý příspěvek

   • Tecka
    14:16 24.02.2020

    Nie musi być tańsze od tankowca , słusznie zauważyłeś.. na cenę ma duży wpływ koszt wydobycia (technologia) , stan infrastruktury , inwestycje itp. Dobrym przykładem tutaj jest ...Zobrazit celý příspěvek

    Nie musi być tańsze od tankowca , słusznie zauważyłeś.. na cenę ma duży wpływ koszt wydobycia (technologia) , stan infrastruktury , inwestycje itp.
    Dobrym przykładem tutaj jest sytuacja z niedokończonym NS2 , który już jest deficytowy ,bo to nie jest tania zabawa. Niemcy wpadli na pomysł importowania wodoru przez NS2 z Rosji, to może być ratunek dla tego projektu.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  10:28 24.02.2020

  Pro autora Česká vláda nemá žádný nástroj, jak dostat zemní plyn do ČR neboť nevlastní páteřní soustavu plynovodů, dnes Net4gas, dříve Transgas. Nevlastní ani regionální ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro autora

  Česká vláda nemá žádný nástroj, jak dostat zemní plyn do ČR neboť nevlastní páteřní soustavu plynovodů, dnes Net4gas, dříve Transgas. Nevlastní ani regionální distribuce vyjma Prahy, kde společnost Pražská plynárenská je ve vlastnictví hlavního města. Ostatní regiony vlastní Němci EON a RWE. ČR nevlastní ani strategické zásobníky se zemním plynem.
  Investice do plynové infrastruktury v ČR jsou soukromými akcemi na které soukromé společnosti čerpají dotace.

  Pokud nějaký obchodník vykoupí kapacitu předávacího místa na hoře Sv.Kateřiny, tak zablokuje dodávky plynu do ČR. To není teorie, to se již stalo.

  Psát o roli vlády v této otázce a používat argument, že raději řeší DPH na pivo? Sorry jako.Skrýt celý příspěvek

  • mu7705
   12:26 24.02.2020

   Autor ví velmi dobře, kdo vlastní v současnosti plynovou infrastrukturu v ČR a ano, ČR momentálně této firmě neporoučí. O prodeji státního podniku německému vlastníku rozhodla ...Zobrazit celý příspěvek

   Autor ví velmi dobře, kdo vlastní v současnosti plynovou infrastrukturu v ČR a ano, ČR momentálně této firmě neporoučí. O prodeji státního podniku německému vlastníku rozhodla vláda Miloše Zemana v roce 2001. To, že momentálně vláda přímo neporoučí v tomto podniku přeci není argument pro to, aby vláda nedělala v oblasti strategických dodávek plynu vůbec nic. DPH na pivo je jen příkladem podružností, které vláda řeší, místo strategických kroků, které by měla správně dělat. Teď už nejde se vymlouvat na to, co udělali ti před nimi, ale co oni udělají v současné situaci a věřte, že vždy se dá něco dělat.Skrýt celý příspěvek

   • sanityangel1
    13:24 24.02.2020

    No a co byste si myslel, ze ma vlada udelat? Znarodnit? To by asi toho Babise sezrali. Nebo snad vyhlasit Nemecku valku? Docela by me to zajimalo, protoze karty v plynarenstvi jsou ...Zobrazit celý příspěvek

    No a co byste si myslel, ze ma vlada udelat? Znarodnit? To by asi toho Babise sezrali. Nebo snad vyhlasit Nemecku valku? Docela by me to zajimalo, protoze karty v plynarenstvi jsou jiz rozdany, tak cca 20 let.Skrýt celý příspěvek

   • otecko
    15:24 24.02.2020

    A co se, prosím, dá dělat? Vláda tehdy, v rámci přístupových rozhovorů musela privatizovat Transgas, protože vlastnictví porušovalo směrnice EU. Nevím o tom, že ta směrnice je ...Zobrazit celý příspěvek

    A co se, prosím, dá dělat? Vláda tehdy, v rámci přístupových rozhovorů musela privatizovat Transgas, protože vlastnictví porušovalo směrnice EU. Nevím o tom, že ta směrnice je zrušená, že už neplatí.
    Dále není ve vašem článku pravda, že cena plynu roste, naopak, cena plynu dlohodobě klesá. Se laskavě dívejte na stránky EEX, já jsem na nich denně, protože s plynem obchodujeme. A ZP je dlohodobě o cca 30% levnější, než LNG, navíc LNG má nižší výhřevnost, takže kromě toho, že ho nacpete do trubek musíte řešit nárůst spotřeby= zvýšení emisí CO2. A teď, babo raď jak z toho kola ven. Nezapomeňte na tzv. "Zelený deal" nové EK!Skrýt celý příspěvek

    • cejkis
     16:31 24.02.2020

     Vláda nemusela prodat distribuci.

     Vláda nemusela prodat distribuci.

     • otecko
      17:34 24.02.2020

      Ne, ale musela ji privatizovat :), takže co, vlastně musela!

      Ne, ale musela ji privatizovat :), takže co, vlastně musela!

     • Scotty
      19:55 24.02.2020

      otecko
      Ne, opravdu nemusela. Mohla z toho udělat akciovou společnost většinově vlastněnou státem.

      otecko
      Ne, opravdu nemusela. Mohla z toho udělat akciovou společnost většinově vlastněnou státem.

   • cejkis
    16:22 24.02.2020

    Ano, jde jít cestou Maďarska a zpět odkupovat infrastrukturu. Už vidím kecy demobloku....

    Ano, jde jít cestou Maďarska a zpět odkupovat infrastrukturu. Už vidím kecy demobloku....

 • liberal shark
  09:35 24.02.2020

  To je paráda. USA všichni obviňují že vede války kvůli ropě, přitom USA skoro žádnou nedovážejí. Tak teď se tedy bude pro změnu tvrdit, že USA vedou války kvůli plynu. Přitom ruská ...Zobrazit celý příspěvek

  To je paráda. USA všichni obviňují že vede války kvůli ropě, přitom USA skoro žádnou nedovážejí. Tak teď se tedy bude pro změnu tvrdit, že USA vedou války kvůli plynu. Přitom ruská agrese proti Gruzii a Ukrajině byla z největší pravděpodobností motivována právě snahou o kontrolu exportních tras zemního plynu, vedoucích do Evropy.Skrýt celý příspěvek

  • cejkis
   10:20 24.02.2020

   Americké společnosti těží ropu po celém světě. O dodávky do US už dávno nejde. Zemní plyn je komplikovanější na přepravu. To není jako ropa se kterou můžete plout měsíc po celé ...Zobrazit celý příspěvek

   Americké společnosti těží ropu po celém světě. O dodávky do US už dávno nejde.
   Zemní plyn je komplikovanější na přepravu. To není jako ropa se kterou můžete plout měsíc po celé planetě. Boj o plynové trasy dle mého soudu autor popisuje dobře.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    12:14 24.02.2020

    Bohužel, tento článek zcela ignoruje předchozí několikaletý vývoj v oblasti. Ten konflikt trval několik let před tím ostřelováním a hlavní destabilizační úlohu v něm sehráli ruští ...Zobrazit celý příspěvek

    Bohužel, tento článek zcela ignoruje předchozí několikaletý vývoj v oblasti. Ten konflikt trval několik let před tím ostřelováním a hlavní destabilizační úlohu v něm sehráli ruští "mírotvorci". Informace bez kontextu je totéž, co dezinformace.Skrýt celý příspěvek

    • Cpt. Morgan
     13:12 24.02.2020

     ostrelovanie bolo cely cas prinajmensom vzajomne, Gruzinci ale cely cas chceli ziskat kontrolu nad Osetskom a Abchazskom, nakoniec taky bol aj narativ, ked Gruzinci zautocili na ...Zobrazit celý příspěvek

     ostrelovanie bolo cely cas prinajmensom vzajomne, Gruzinci ale cely cas chceli ziskat kontrolu nad Osetskom a Abchazskom, nakoniec taky bol aj narativ, ked Gruzinci zautocili na Cchinvali - Sakasvili vystupil v televizii a ako dovod utoku uviedol, ze ide obnovit ustavny poriadok.Skrýt celý příspěvek

     • Cpt. Morgan
      13:25 24.02.2020

      jediny dovod, ze Gruzinci nezautocili uz ovela skor boli ruske jednotky poverene dohladom nad dodrziavanim mieru. Gruzinci sa bali zacat so zabijanim ruskych obcanov. Preto rusov ...Zobrazit celý příspěvek

      jediny dovod, ze Gruzinci nezautocili uz ovela skor boli ruske jednotky poverene dohladom nad dodrziavanim mieru. Gruzinci sa bali zacat so zabijanim ruskych obcanov. Preto rusov dlhodobo ostrelovali a snazili sa ich vsemozne vyhnat z postov na hraniciach. Gruzinci mali vsetky dovody snazit sa utocit na ruske jednotky, aby sa ich zbavili a mohli zacat prenikat hlbsie na uzemie Abchazska a Osetska. Ruske jednotky ale nemali ziadny dovod utocit na gruzinske jednotky, pretoze nebola nadej, ze by postupne zacali gruzincov vytlacat z ich vlastneho uzemia. Ak teda z toho nemohli mat ziadne zisky, naco by sa zbytocne vystavovali odvetnemu ostrelovaniu od gruzincov. Ti sa rusom snazili narobit co najvacsie problemy uz len kvoli tomu, ze tam su a ze brania svojvolnym zasahom gruzincov cez hranice. Proste rusi im zavadzali v snahe znovu ovladnut Abchazsko a Osetsko. Preto gruzinci mali silny motiv utocit na ruskych mierotvorcov. Rusi motiv nemali, iba ak by im bolo prijemne, ze po ruskej provokacnej strelbe pride odplata od gruzincov a bude sa po nich strielat ako na strelnici. Rusi na svojich postoch nemali moznost sa niekam inam ist skryt, museli drzat konkretne bodove pozicie, inak by nemohli strazit podstatne miesta na hranici a odporovalo by to ich vlastnej potrebe zaznamenavat cinnost gruzincov. Takze asi tazko by rusi chceli utocit bez dovodu na gruzicov, ked vedeli, ze z miesta sa pohnut nemozu a bude na nich vedena odvetna palba, ktora navysena o nervozitu gruzincov uz z faktu, ze im rusi zavadzaju aj bez ostrelovania.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      14:17 24.02.2020

      Tak samozřejmě že chtěli získat kontrolu nad svým vlastním územím. Minimálně proto, aby zastavili etnické čistky, které tam probíhaly pod ruskou patronací.

      Tak samozřejmě že chtěli získat kontrolu nad svým vlastním územím. Minimálně proto, aby zastavili etnické čistky, které tam probíhaly pod ruskou patronací.

     • Cpt. Morgan
      17:38 24.02.2020

      ake vlastne uzemie? gruzinsko aj abchazska autonomna oblast patrili pod Sovietsky Zvaz. V povstani roku 1921 Sovietsky Zvaz podporoval samostatne Juzne Osetsko proti Gruzinsku a ...Zobrazit celý příspěvek

      ake vlastne uzemie? gruzinsko aj abchazska autonomna oblast patrili pod Sovietsky Zvaz. V povstani roku 1921 Sovietsky Zvaz podporoval samostatne Juzne Osetsko proti Gruzinsku a ked prebehol konflikt Sov. Zvazu. s Gruzinskom, vysledkom bol vznik Autonomnej oblasti Juzne Osetsko a zvazova republika Gruzinsko, pricom obe boli sucast Sovietskeho Zvazu. Pri Ukrajine je pre vas posvatne, ze pocas Sovietskeho Zvazu bol darovany Krym Ukrajine a argumentujete tym, ze preto Krym stale patri Ukrajine. Osetsko sice obyvalo oblasti, ktore boli v davnej historii gruzinske, ale Sov. Zvaz ho podporoval proti Gruzincom a nechal ho ako Autonomnu oblast v ramci Sov. Zvazu. Pri Kryme to pre vas problem nie je, tam vidite ako dolezite, ze Sovietsky Zvaz ho dal Ukrajine. Pri OSetsku ale jeho samostatnost uznavat nechcete.
      Starsia historia Krymu vas nezaujima, preto ani pri Osetsku by nemala. V 1989 vyhlasila Osetska autonomna oblast transformaciu na Osetsku Autonomnu Socialisticku Zvazovu Republiku. Gruzinci sa pokusili to vyhlasit za neplatne. V 1990 Osetsko vyhlasilo uplnu suverenitu a deklarovali svoje clenstvo v Sov. Zvaze ako Zvazova Republika Osetsko. Gruzinsko zacalo napadat Osetske uzemia, posielalo tam milicie, pachali tam vojnove zlociny a vyvrazdovali Osetanov. Sovietske vedenie sa postavilo na stranu Osetska a podporovalo ho vo vojne s Gruzinskom, cize ak je pre vas prejav vole sovietov pri Kryme smerodajny, berte ho rovnako aj pri Osetsku. Koncom roka 1991 doslo k zaniku ZSSR a RSFSR dalej podporovala Osetsko proti Gruzinsku. Este pred rozpadom ZSSR pocas roka 1991 Sovietske vedenie vyzbrojovalo a podporovalo Osetsko, To trvalo az do zaniku ZSSR v decembri 1991, cize volu sovietov by ste mali respektovat rovnako ako pri Kryme - Osetsko chceli mat samostatne od Gruzinska. Po rozpusteni sovietskeho zvazu ako naslednicke utvary aj Gruzinska Sovietska Socialisticka Republika, aj Osetska Autonomna Socialisticka Republika vyhlasili vlastnu nezavislost od ZSSR, teda aj od vsetkych jeho celkov. Gruzinsko ale chcelo ziskat moc nad Osetskom aj tak. Napadlo Osetsko, nasledna vojna sposobila unik 100000 osetanov do Severneho Osetska a 23000 gruzincov do Gruzinska. Po skonceni vojny pospisali Gruzinsko aj Osetsko dohodu sprostredkovanu Ruskom, na zaklade toho rusi boli povereni dozorom nad dodrziavanim mieru, co schvalila aj OBSE. Ja tam okrem davnej historie nikde nevidim dovod na Gruzinske naroky na uzemie Osetska, ale ako ste uz povedali pri Kryme velakrat, davna historia je davno prec, Sovietsky zvaz rozhodol, ze podporuje samostatne OSetsko, tak to treba respektovat.Skrýt celý příspěvek

     • Cpt. Morgan
      17:45 24.02.2020

      oprava - Gruzinska, Osetska aj Abchazska oblast patrili pod Sovietsky Zvaz.

      oprava - Gruzinska, Osetska aj Abchazska oblast patrili pod Sovietsky Zvaz.

     • Janko Paliga
      02:05 25.02.2020

      @ Cpt. Morgan "Pri Ukrajine je pre vas posvatne, ze pocas Sovietskeho Zvazu bol darovany Krym Ukrajine" Politbyro pričlenilo Krym ku Ukrajinskej SSR. ZSSR sa rozpadlo na ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Cpt. Morgan

      "Pri Ukrajine je pre vas posvatne, ze pocas Sovietskeho Zvazu bol darovany Krym Ukrajine"

      Politbyro pričlenilo Krym ku Ukrajinskej SSR. ZSSR sa rozpadlo na jednotlivé republiky, ktoré vznikli v hraniciach bývalých zväzových republík. Na tých hraniciach sa dohodol či Jeľcin, či Kučma....

      "Pri Kryme to pre vas problem nie je, tam vidite ako dolezite, ze Sovietsky Zvaz ho dal Ukrajine. Pri OSetsku ale jeho samostatnost uznavat nechcete. "

      A čo Čečensko? :-D Aj ono má právo....Skrýt celý příspěvek

    • sanityangel1
     13:21 24.02.2020

     No ja bych rekl, ze zprava EU je k dispozici na webu. Napr. zde: https://www.echr.coe.int/Docum... Takze, bych ohledne dezinformaci bych radeji ...Zobrazit celý příspěvek

     No ja bych rekl, ze zprava EU je k dispozici na webu.
     Napr. zde: https://www.echr.coe.int/Docum...

     Takze, bych ohledne dezinformaci bych radeji mlcel, pokud se nechcete zaradit mezi troly.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      14:20 24.02.2020

      Zpráva řeší pouze situaci od srpna 2008, takže 100% platí to, co jsem napsal. Mimochodem, všimněte si přiložené mapky, která nijak nezpochybňuje fakt, že se jedná o výsostné území ...Zobrazit celý příspěvek

      Zpráva řeší pouze situaci od srpna 2008, takže 100% platí to, co jsem napsal. Mimochodem, všimněte si přiložené mapky, která nijak nezpochybňuje fakt, že se jedná o výsostné území Gruzie.Skrýt celý příspěvek

     • sanityangel1
      15:15 24.02.2020

      To mate pravdu, ale on je velmi dobry duvod, proc ta zprava neresi situaci pred srpnem 2008. Na CT2 bezel sveho casu dokument, ktery objasnoval souvislosti s vycvikem gruzinske ...Zobrazit celý příspěvek

      To mate pravdu, ale on je velmi dobry duvod, proc ta zprava neresi situaci pred srpnem 2008. Na CT2 bezel sveho casu dokument, ktery objasnoval souvislosti s vycvikem gruzinske armady USA a USA jako dodavatelem bojeve techniky. Az jsem cubrnel, ze si neco takoveho dovolili dat na CT2 - asi propaganda, jinak si to nedokazu vysvetlit :-).
      Vsak taky Americane rvali, kdyz Rusove zajali 2 satelitni komunikacni vozidla na koordinaci vojsk a hned je pozadovali vraceni zpet - takovy MIG25 naopak.
      Takze konflikt Gruzii byl pouze zastupny konflikt mezi USA a Ruskem, ktery odesrali sami Gruzinci. A ten pan, co zral kravaty v primem prenosu, muze byt rad, ze zustal nazivu.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      20:54 24.02.2020

      sanityangel1 Chápu to správně, že jsi to myslel tak, že Gruzie je v Ruském zájmovém prostoru (přeloženo do běžné řeči "je majetkem Ruska") a tedy může dělat jen to co mu Rusko ...Zobrazit celý příspěvek

      sanityangel1
      Chápu to správně, že jsi to myslel tak, že Gruzie je v Ruském zájmovém prostoru (přeloženo do běžné řeči "je majetkem Ruska") a tedy může dělat jen to co mu Rusko dovolí a tedy má zakázáno např. spolupracovat s USA?Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      09:36 25.02.2020

      to sanityangel1 24.2.2020 15:15 No a co ???? I kdyby si Američani stavěli v Gruzii Hvězdu smrti, tak to rusákům nedává žádné právo rozvracet a okupovat gruzínské území. A totéž ...Zobrazit celý příspěvek

      to sanityangel1 24.2.2020 15:15
      No a co ???? I kdyby si Američani stavěli v Gruzii Hvězdu smrti, tak to rusákům nedává žádné právo rozvracet a okupovat gruzínské území. A totéž platí o Krymu a Donbasu.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...