Geopolitik Vladimír Baar: Mír je nutné si vynutit silou, Rusku se musí dát ultimátum

Geopolitik Vladimír Baar: Mír je nutné si vynutit silou, Rusku se musí dát ultimátum
Vladimír Baar / archív autora (Zvětšit)

„Zlu je třeba se postavit a zastavit ho, dokud je čas. Jestli chce Západ uchránit svoje hodnoty, tak na to musí mít sílu, kterou nebude váhat použít. Mír je nutné si vynutit silou. Jako geopolitik proto konstatuji, že je jen jediná cesta, jak ze současné válečné krize ven – dát Rusku ultimátum s tím, že jestli okamžitě neukončí agresi a neodejde z Ukrajiny, tak Západ Ukrajině přijde na pomoc a vůči Rusku zasáhneme vojensky“, říká v rozhovoru pro Armádní noviny profesor Vladimír Baar.

AN: „Severoatlantická aliance měla už dávno zasáhnout a strašením Ruska ho odradit od útoku, tak jak to Západ uměl za studené války. Ale Západ na tuto taktiku rezignoval, což je špatná politika, která Rusku ukázala, že má otevřené dveře do států, které nejsou členy NATO.“ Toto jste uvedl v jednom ze svých dřívějších rozhovorů. Pane profesore, jak a proč se Západ v odstrašování Ruska změnil, proč byl za studené války vůči Rusku odvážnější a méně shovívavý?
VB: Dříve vládla jiná politická garnitura. Nyní se v posledních dvaceti až třiceti letech na Západě řeší, co Západ udělal ve své historii špatně.  Že Západ byl vůči světu zlý, že Západ by se měl omlouvat apod. Tento přístup je ale podkopávání důvěryhodnosti západních zemí. Evokuje to slabost západní společnosti, kterou ostatně vycítil i Vladimír Putin, a i proto se rozhodl na Ukrajinu zaútočit. Západ měl také pocit, že z Ruska zmizela ta rádoby ideologie, ale již neprohlédl, že v Rusku je ideologie stále přítomná, ale skrytě ve formě adorace ruské velikosti a expanze. Avšak je potřeba upozornit, že nejde jen o Rusko, ale i o Čínu.Západu jde o ekonomickou prosperitu, nicméně západní politici zapomněli, že Rusko a Čína nadále zůstávají geopolitičtí soupeři. Závislost vyspělých ekonomik na Rusku i Číně se již sice analyzuje, ale je to se zpožděním. Naštěstí však jak Rusko, tak i Čína, recipročně mají na Západu závislé ekonomiky.
Západní politici žili v bláhové naději, že když země ekonomicky rostou, tak se zároveň i demokratizují. Ale tak to nefunguje ve státech s imperiálními tradicemi. Přitom západní politici měli dlouhodobě dostatek indicií, že Rusko směřuje zase k nějakému darebnému režimu. Ale vyhodnotili si je špatně – a to už jak s Gruzií v roce 2008, tak zejména po anexi Krymu v roce 2014. Západní společnosti zpohodlněly a občané volili politiky, kteří jim nabízeli další a další bobtnání sociálních polštářů a v této souvislosti snížení výdajů na obranu, protože armádu již přeci nepotřebujeme, navždy totiž bude mír. Tohle byla velká naivita Západu myslet si, že nikdo na nás nezaútočí, protože Západ má jaderné zbraně. Ale kdyby přeci jen náhodou někdo zaútočil, tak tu jsou Američané, kteří nás Evropany sice vykořisťují, máme vůči nim velké výhrady, ale oni nám zase pomohou, když dojde na lámání chleba.
Evropské země velmi výrazně podcenily financování své obrany.  A nyní naivita populace, že se vše „naše“ nějak ubrání samo, vzala za své. Česká vláda se ve vztahu k Ukrajině nyní chová adekvátně. Ministryně obrany je žena na svém místě. Dříve jsem se domníval, že by Ministerstvo obrany měl vést spíše voják s armádní zkušeností, ale nyní se ukazuje, že i žena politička toto ministerstvo může vést velmi dobře a najít s armádou společnou řeč.

Jak reálné je podle Vás riziko použití jaderných zbraní ze strany Ruska?
Jsem přesvědčen o tom, že jaderné zbraně žádná strana nepoužije. Pud sebezáchovy a strach z umírání na ozáření je příliš silný i u zlých uzurpátorů moci. To se spíše obávám, aby se tyto zbraně nedostaly do rukou islámských fanatiků. Ti by je ve své fanatické víře, že se dostanou do ráje a budou tam moci dělat všechny ty věci, které na zemi nemohou, použít mohli. Ale i Putin je dle mého názoru politik, který nechce jadernou válku. Proto se domnívám, že Západ měl na Rusko více tlačit a otevřeně a jasně mu sdělit, že jestliže ruská armáda napadne Ukrajinu a Ukrajina požádá Západ o pomoc, tak jí na pomoc půjdeme. A nikoli veřejně prohlašovat, že si bude chránit každý centimetr našeho území, ale na Ukrajinu nepůjdeme. Takovým vyjádřením Putin nemohl dostat od západních politiků lepší pozvánku k napadení Ukrajiny.Například francouzský prezident se nyní chová naprosto nepřijatelně, když tvrdí, že Putina nesmíme ponížit, musíme s ním jednat apod. I v tomto přístupu západních politiků k Putinovi je vidět slabost, které Putin využívá.
Západ nesmí brát ruskou anexi ukrajinského území vůbec vážně. A když Rusové v této souvislosti prohlašují, že použijí jaderné zbraně – byť taktické, pokud se bude útočit na jejich nově anektovaná území, tak by Západ měl odpovědět, že pokud by Rusko šlo do takového konfliktu, tak poté bude eliminována například Moskva. Na výhružky je třeba reagovat tvrdším kalibrem a soupeře znejistit.

To, co Rusko předvádí od roku 2014 na Ukrajině, mě osobně silně evokuje předválečné a následně válečné roky 2. světové války. Opakuje se historie?
Říká se, že historie se neopakuje. S tím já souhlasím, protože nic se nemůže zopakovat úplně stejně. Ale to co se opakuje, tak je geopolitika, která je věčná, je jak gravitace. Geopolitika zde byla vždycky, protože státy mají své různé zájmy, nějaké své ideje, a ty se snaží prosadit, z čehož pak vznikají různé konflikty. Proto je nutné se z geopolitiky poučit.
Co se týká předválečných let před 2. světovou válkou, tak je důležité zmínit nejen Německo, ale i Japonsko. Japonsko v roce 1931 napadlo Čínu, a byť Západ proti tomu slovně protestoval, tak Číně tehdy nikdo nepomohl. A o pár let později začali Japonci ukrajovat další a další části čínského území. A Hitler, když viděl, že takové jednání Japonsku prochází, tak neváhal a obsadil demilitarizované Porýní, z něhož mělo Německo po 1. světové válce platit reparace. A jelikož Francie a Velká Británie neudělaly nic a důrazně se nevymezily vůči takovému jednání, tak Hitler obsadil Rakousko, Sudety a pak šel dál a Evropa byla najednou celá ve válce.
Spojené státy situaci kolem Ukrajiny sice neustále vyhodnocují, ale reakce na rozhodování Putina jsou za současné situace nedostatečné. Za situace, kdy se již válčí, tak je již potřeba naplnit to, co se v době míru hlásá – zlu je třeba se postavit a zastavit ho, dokud je čas. Nesmíme dopustit, aby Putin získal převahu tím, že obsadí území Ukrajiny. V dobách míru se západním politikům dobře deklaruje, co by udělali, kdyby nastala krize, ale nyní je vidět, že jsou někteří z nich ochotni klidně přistoupit na dohodu s agresorem na úkor Ukrajinců, jen aby sami měli klid. Ale s autokraty se nevyplácí domlouvat a ustupovat jim. Naopak se jim musí ukázat, že proti nim stojí síla, na kterou oni nemají dost sil.

Kdy vlastně vznikly ty silné ruské imperiální tendence? A lze z analýzy politické geografie odhadnout tendence určující budoucí chování Ruska? Souhlasíte s tím, že Rusko vždy bylo a je imperiální, brutální a nelítostné, kdy v tomto se nikdy nezmění, ale naopak vzpamatovat se a změnit postoj vůči Rusku musí Západ?
Na naší katedře můj doktorand Jaroslav Kürfirst vypracoval fantastickou disertační práci, kde na 500 stranách zanalyzoval celé geopolitické období od počátku ruské státnosti (vydalo Karolinum Praha pod názvem Příběh ruské geopolitiky), a kriticky zhodnotil všechny geopolitické trendy, které Rusko formovaly. I z této práce vyplývá, že v Rusech vždy byly dobyvačné tendence. V čele toho státu většinou stáli lidé, kteří měli imperiální a autokratické tendence v krvi. Souhlasím s tím, že v tomto se Rusko nezmění.
Jediná výjimka byl pouze Boris Jelcin, který dokončil práci svého předchůdce Michaila Gobračova, a svým způsobem rozbil Sovětský svaz. Ale udělal chybu v tom, že reformním myšlenkám nechal příliš volný průběh, a regionům řekl, aby si vzaly tolik demokracie, kolik samy unesou. Centrum moci ale bylo v tu dobu slabé a nemělo čas dělat demokratickou politiku. A některým ruským elitám se nelíbilo, že se Rusko otáčí směrem k Západu. Postupně se proto začaly opět rozvíjet myšlenky na obnovu velkého Ruska čerpající z myšlenek eurasianismu rozvíjeného emigranty, kteří utekli před bolševiky, ale živili naděje na obnovu ruského impéria bez komunistů.
S nástupem Putina se tyto myšlenky začaly tlačit do popředí. Velký vliv v tomto měl a má Alexandr Dugin, který neustále Putina směřoval k tomu, že Rusko musí obnovit své impérium. Proto říkám, že jestli chce Západ chránit svoje hodnoty, tak musí začít být silný, protože jedině silou a zastrašováním se může západní společenství ubránit. Bohužel ale nyní na Západě žádného silného politika nevidím.
merický prezident Donald Trump byl sice „chaot“, ale aspoň donutil evropské politiky více dotovat výdaje na obranu a plnit závazky vůči NATO. Je nutné si uvědomit, že Američané mohou „držet“ světový řád pouze ve spolupráci s Evropou.
Opakuji, že zlu je třeba se postavit, dokud je čas, dokud zlo nezíská převahu a neobsadí cizí území s jeho zdroji. Nesmí se zapomínat, co nastalo, když nebyl včas zastaven Hitler a Japonsko – jaké zlo z toho vzešlo. Politici by proto tyto historické reminiscence měli neustále občanům připomínat a občané zase atakovat politiky, kteří odmítají vidět paralely s minulostí.

Rusové na Ukrajině používají brutální taktiky. Vraždí a mučí civilisty, útočí na civilní cíle, na civilní infrastrukturu. Přičemž v této souvislosti lze hojně zaznamenat argumenty, že Severoatlantická aliance stejným způsobem válčila v bývalé Jugoslávii, Kosovu, Iráku apod. Můžete proto zhodnotit, zda zde vidíte nějaké paralely ve způsobu vedení boje?
Západ vede vojenské akce naprosto rozdílně s cílem ničit vojenské síly a minimalizovat civilní ztráty. To se nedá vůbec srovnávat. Rusko se snaží položit civilisty na kolena, aby tito pak tlačili na svoje politiky a poddali se Rusku. Na Ukrajině nyní probíhá typicky ruská genocidní forma válčení. Rusové jsou korupčníci, kteří si rozkradli vlastní armádu, techniku udržovali v pořádku pouze na papíře apod. I proto se nyní uchylují k brutálnímu vraždění civilistů. Nedokážou zvítězit vojensky, tak to dělají takto. Jsou si totiž vědomi toho, že takto zvítězit lze. Rusové stejným způsobem vraždili civilisty a ničili infrastrukturu v Čečensku s premisou, že všichni civilisté včetně žen a dětí se mohou stát vojáky.
Málokdo ví, že takovou taktiku úspěšně uplatnili již v 19. století na Kavkaze. Když se jim ani více než sto let nedařilo dobýt severokavkazské úrodné oblasti, uplatnili taktiku vyhladovění – několik let po sobě zapalovali úrodu, zablokovali přístavy i pozemní cesty, a hladem zdecimovanou populaci nakonec porazili. A pro jistotu většinu z těch přeživších vyhnali do Turecka.
Oproti tomu Severoatlantická aliance při vedení války na Balkáně, v Iráku nebo Afghánistánu útočila čistě na vojenské cíle – na vojenské objekty, zásobování a logistiku. Samozřejmě došlo občas k omylu, že byl zasažen civilní cíl, ale nebyl to úmysl. Například v Jugoslávii Severoatlantická aliance zasáhla, protože situace byla už neudržitelná. Hrozila tam velká humanitární katastrofa. A v Evropě proto došli politici ke koncensu, že je nutno pomoci.
Víte, s Kosovem to bylo tak, že když Slobodan Miloševič viděl, pod jakým tlakem byli evropští politici, když rozhodli o zásahu v Bosně a Hercegovině, kde se děla neuvěřitelná zvěrstva, tak se rozhodl kosovské Albánce vyhnat z jejich domovů a vyřešit tím otázku statusu Kosova – nejsou lidé, není problém. Srbští vojáci ničili nejen osobní doklady lidí, ale i archívy, aby se tito lidé nemohli již nikdy vrátit. Na útěku bylo během dvou týdnů téměř 200 tisíc Albánců, což hrozilo humanitární katastrofou nebývalých rozměrů. A pokud nyní například někdo spojuje Kosovo s Krymem, tak je potřeba zdůraznit, že nedošlo k tomu, aby se povolilo, co si kosovští Albánci přáli – tedy připojit Kosovo k Albánii – k tomu nedošlo.
A navíc, v Kosovu byla srbská správa již v komunistické Jugoslávii protialbánská a Miloševič zrušil jeho autonomii, zatímco na Krymu nikdo ruskou populaci neutlačoval, Krym měl fungující autonomii. Srovnávat tedy Kosovo s Krymem vůbec nelze. Krym byl oproti Kosovu anektován a anektovat cizí území si od vzniku OSN dovolila pouze jediná země a to Izrael s Golanskými výšinami, ze kterých byl Izrael soustavně odstřelován.
Nicméně ani jedna země světa v té době anexi neuznala a to se přitom jedná o malinkaté území. Anexi uznal až prezident Trump v roce 2019 a Bidenova administrativa na tom nehodlá nic změnit, pokud bude v Sýrii u moci Asádův režim. Ostatně i anexi Krymu uznaly jen Sýrie (čímž si zřejmě navždy uzavřela možnost navrácení Golanských výšin), Kuba a Nikaragua, a několik dalších vlád souznějících s Ruskem to vzalo na vědomí (např. Bělorusko a Venezuela).

Proč se samotní Rusové nejsou schopni autokratovi Putinovi postavit na odpor? A proč většina z nich Ruskem vedenou válku na Ukrajině dokonce podporuje i přesto, že na Ukrajině umírají desetitisíce ruských vojáků?
Komunistický režim, zejména ve stalinském období, zlikvidoval inteligenci a přinutil lidi, aby ohnuli páteř takovým způsobem, že dokonce udávali i svoje vlastní rodiče, děti, kamarády a přátele, jenom proto, aby náhodou oni neudali je. Takže v takovém systému musí tito lidé zákonitě dané vlastnosti přenášet na své potomky. A důležitá věc také je, že Rusové vždy byli vychováváni ve škole k tomu, aby se dívali na velikost Ruska. Sovětský svaz to tehdy byla šestina světa. A pak se to najednou celé rozpadlo.
Nicméně v Rusech nadále zůstala mentální mapa v podobě velkého Sovětského svazu a těch satelitů, jako jsme byli i my, ale přitom na reálné mapě vidí Rusko zredukované do podoby, jakou mělo za Petra Velikého. A na tuto strunu dokázal Putin Rusům velmi dobře zahrát. A i když se Rusové nemají dobře, tak jsou stále z těchto důvodů schopni Putina adorovat. A adorují ho paradoxně i přesto, že Rusko je i díky Putinovi nejnerovnější stát na světě. Ekonomika tam prorostla s politickou sférou a vytvořila tím oligarchům neprůstřelný krunýř. V Rusku má jedno procento nejbohatších majetek, který se rovná ¾ ročního ruského HDP.

Často se v posledních měsících spekuluje, že by Putin mohl být z čela Ruska odstraněn? Je to reálné? A co by nastalo, kdyby k tomuto kroku opravdu došlo?
Na tuto otázku odpovídám, že to nikdo neví. To se nedá odhadnout. Což je dobře. Pokud totiž bude odstraněn, tak to proběhne tak, že se o tom předem nikdo nedoví. Možná i nějaký pokus již proběhl, ale nedozvíme se o něm, protože byl v zárodku potlačen. A zda by to bylo lepší či horší, těžko říci. Dle mého názoru by se situace spíše ustálila, ruští pragmatici by mohli nahlédnout, že nemají šanci v tomto konfliktu vyhrát, a že s jadernou válkou by ničeho nedosáhli, protože bohatství by se jim rozplynulo v jaderném oparu. Možná nějaký pragmatický politik do čela Ruska přijde, to je reálné. Ale pokud ne, tak se Rusko začne rozpadat.
Například Severní Kavkaz by mohl mít tendence se od Ruska odtrhnout, pokud se mu taková příležitost naskytne. Vždy to tak u velkých států končí. Když centrální moc nemá dostatek sil, tak se velké státy rozpadají. Ale i kdyby se Rusko nakonec rozpadlo nebo zůstalo celé pod pragmatičtějším vedením, tak přesto by měl Západ přijmout tvrdý postoj, který musí jít ruku v ruce nejen s politickými rozhodnutími, ale i s ekonomickými analýzami západní surovinové závislosti. Vím, že tyto analýzy už v USA probíhají a hledá se cesta, jak z této závislosti ven. Musí to však udělat i Evropa.
Ropa i plyn se již řeší, a těchto komodit je naštěstí ve světě dost. I samotná Ukrajina by mohla desítky let dodávat plyn do Evropy, a zřejmě i proto Rusko její východní části obsadilo, aby tomu zabránilo. A tyto ekonomické analýzy a následné změny se samozřejmě musí týkat nejen Ruska, ale i Číny.
Připomínám, že nesmíme zapomínat i na Čínu. Válka na Ukrajině se dá vnímat i jako pomyslný budíček ve vztahu Západu k Číně. Západ musí dohlédnout dál do budoucnosti a vyhodnocovat různé možné budoucí strategie vývoje, abychom již opětovně nedopadli, jako jsme dopadli nyní – že řešíme krizi, kterou vyvolal obskurní zločinecký režim někde v Moskvě. Pokud tento postup nenastane, tak Čína zesílí a budeme mít v budoucnu nový problém. Zopakuji, že západní společenství si v posledních letech takzvaně „sype popel“ na hlavu, a výrazně se kritizuje, co udělali naše předchozí generace špatně, ničí se pomníky atd. Ale bohužel si neuvědomujeme, že tento přístup, ve kterém je zároveň obsažena i naše slabost, rozkládá západní společenství. A Putin tuto slabost Západu vycítil a vyhodnotil si to ve vztahu k Ukrajině tak, že západní veřejnost svým politikům nedovolí vůči němu zasáhnout.

Ale nyní se přeci ukazuje, že naopak Putin reakci Západu odhadl špatně a Západ podcenil?
Ano. Ukázalo se, že Putin situaci vyhodnotil špatně. Domníval se, že závislost západních ekonomik na něm je tak silná, že západní veřejnost zatlačí na své politiky a bude požadovat, aby s ním nešli do žádného konfliktu, abychom holt na Západě měli „klídek a teplíčko“, a na Ukrajině ať si to vyřídí Rusové a Ukrajinci spolu. To se ale naštěstí nestalo. A naopak se ukázalo, jak je ruská ekonomika nezdravá a závislá na západních technologiích. Toho musíme využít nejen nyní, ale i v budoucnosti.

Jak výrazný vliv mohou mít na rozhodování západních politiků názory občanů, kteří chtějí Ukrajině pomáhat více? Jak silně lze politiky veřejným mínění ovlivnit?
Občané jsou voliči a volby vždy ukáží, kam se bude směřovat. Politici se proto snaží voličům všemožně zavděčit. Velmi důležití jsou ale zároveň i novináři. Novináři by měli o těchto věcech více psát, tím zesílit informační tlak jak na občany, tak i na politiky.  A zároveň by se měly hledat i platformy pro ty, kteří nečtou klasická média, snažit se těmto lidem přiblížit. Naše katedra například dělá i různé přednášky pro veřejnost, pro učitele. Důležití jsou totiž i učitelé, kteří pak názory přenášejí dál.

Dá se z pohledu politické geografie vysvětlit, proč stále v západních zemích existuje celkem silná „proputinovská pátá kolona“ – a to včetně České republiky?
Nedávno mi volal nějaký muž a nazval mě válečným štváčem. Říkal mi, že kdyby Ukrajina Rusko neprovokovala se vstupem do NATO, tak by se to nestalo. Že Rusko má své zájmy. Tak jsem mu opáčil, že i Ukrajina má své zájmy. Začal proto mudrovat, jestli vím, že v ukrajinské ústavě je zakotvena neutralita. Tak jsem se ho dotázal, kde na to přišel, že v ukrajinské ústavě nic takového není. Doporučil jsem mu, než začne někomu volat a říkat takové nesmysly, ať nevaří vody, nečte ty „trollí blepty“, ale ověří si fakta, na což už nereagoval.
Bohužel takovýchto „užitečných idiotů“ je v této republice kvantum. Ruské páté kolony z dob sovětského svazu nikdy nezmizely. Naopak v 90. letech se výrazně tito „špioni“ probudili a pracují na nespokojenosti jisté části obyvatelstva. Nyní opětovně čtu knihu Putinovi trollové, kde je dobře popsáno, jak tito trollové jsou aktivní v diskreditaci různých pro ně nepohodlných politiků a novinářů. Těm pak škodí, zaměří se na ně a snaží se je různými způsoby zdiskreditovat. A bohužel je tu i dost lidí, kteří trollím dezinformacím věří. Někdo z hlouposti a někdo proto, že není třeba spokojen s demokratickým vývojem ve své zemi. Těmto lidem se více líbí hodnoty Ruska, líbí se jim, že je to jiný společenský řád. Ale bydlet tam samozřejmě nikdo nechce, nikdo tam z těchto lidí nemá snahu emigrovat. No a mnozí se tím trollením i baví, a když jsou schopni i hackerských útoků, tak na tom vydělávají i slušné peníze. Nicméně nemyslím si, že pátá kolona je nějak aktivně silná, spíše je hodně pasivních sběračů těchto informací.

Jak lze z Vašeho pohledu přiléhavě bojovat proti dezinformacím?
Dezinformace jsou velký problém. Je otázka, zda se jim demokracie bude umět adekvátně bránit. Společnost se ale už dokázala vymezit vůči tomu, že myšlenky podporující nacismus a fašismus se nesmí propagovat veřejně, takže nevidím důvod, proč tímto směrem nepostupovat i vůči lžím a tzv. polopravdám, které jsou vytvářeny záměrně, aby podporovaly Putinův zločinecký režim. Já osobně bych v tomto směru přitvrdil. Společnost se prostě musí dezinformacím bránit, zejména v době, když jsme ve válce. Byť ne zatím v té „horké“ válce, ale ve válce informační už dávno jsme. A v takové válce je prostě nutné zabránit tomu, aby se lži beztrestně šířily.
Je mi jasné, že se ihned vyrojí argumenty, že toto není demokratické, že musí existovat svoboda slova apod. Na tyto argumenty tedy odpovím otázkou, zda je demokratické, že se nesmí propagovat nacistické myšlenky? Často se mi poté dostane odpovědi, že nacistické myšlenky byly proti lidskosti. A na to odpovím – a podpora Putinova řádění na Ukrajině snad není podpora myšlenek proti lidskosti? Prostě když tohle společnost nedokáže, tak sklidí „špatné ovoce“.
Nicméně je mi zároveň jasné, že pátá kolona tyto argumenty neuznává, ví, že v konfrontaci neobstojí, a proto neustále bez přiléhavé argumentace papouškuje své lži dokola – v duchu hesla stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Výrazný problém jsou samozřejmě také ty různé dezinformační weby jako je Sputnik nebo Aeronet apod., kde je lež veřejnosti podsouvána často velmi sofistikovaným způsobem podle Goebbelsovy metody 40:60 – do šedesáti procent faktických informací, které jsou blízké zájmům nepřítele, se přimíchá čtyřicet procent záměrných lží a v takové směsi se potom lidem dá naservírovat cokoliv. Něco tam prostě je pravdou, ale něco není, a pokud člověk nemá dostatečný rozhled, jiný přísun informací, a kritické myšlení, tak to prostě bohužel nedokáže adekvátně rozlišit.

Mohl byste shrnout chyby, kterých se v posledních letech dopustili západní politici a vysvětlit, co by měli dělat lépe, aby se v budoucnu neopakovala podobná krize, jaká je nyní probíhá na Ukrajině?
Západ by neměl neustále kritizovat státy, které postupně směřují k demokracii. Vzpomenu v této souvislosti, co se stalo kdysi s Iránem. Šáh Rezá Pahlaví sice nebyl již z podstaty svého postavení demokrat, ale měl zájem vymanit společnost z vlivu šíitského duchovenstva. To se samozřejmě změnám bránilo a šáh reagoval represemi. Západ ho za to neustále kritizoval, aniž by reálně vyhodnotil jeho snahu změnit dogmaticky ovlivňovanou společnost. A jeho hlavnímu odpůrci duchovnímu ajatolláhu Chomejnímu dokonce Francie poskytla azyl! No a Chomejní pak z exilu podporoval šáhovy oponenty, kteří využili šáhovy nemoci a Chomejní se pak vítězně vrátil a dokončil státní převrat, eufemisticky nazývaný i na Západě „islámskou revolucí“.
Podobně jako bolševický převrat dodnes mnozí adorují jako „velkou říjnovou proletářskou revoluci“. A nyní máme v Iránu velkého nepřítele Západu, který aktuálně kooperuje s Ruskem a pomáhá mu v boji proti Ukrajině. Zde se jasně ukázalo, že v zemích jako je Irán, tohle neustálé západní kritizování dospělo k autokratickému převratu, jež Irán vytrhl z demokratického procesu, a dnes nám Irán jako prozápadní spojenec chybí. A nešlo jen o Irán. A to jsou ty výrazné chyby, kterých se západní politici dopustili. A zopakuji, že chybný je taktéž celý ten systém rozmělňování tradičních západních hodnot. Když vládnou lidé, kteří se neustále za něco omlouvají, jen aby se dostali k moci, tak tito pak nejsou schopni adekvátně reagovat na jakékoli vyvstalé nebezpečí. A jsem přesvědčen, že málokterý ze západních politiků by zůstal se svým lidem tak, jak to udělal prezident Ukrajiny Zelenskyj.

Považujete ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za hrdinu?
Ano. To je pro mne člověk, který ukázal obrovské hrdinství. Politici totiž často chtějí zachránit „svojí kůži“, ale Zelenskyj tohle neudělal a z Ukrajiny neutekl. Je jasné, že je pod neustálým obrovským tlakem, který si nedokážeme představit. Ochranka s ním musí neustále měnit místo, zároveň musí neustále měnit telefony, aby ho Rusové nedokázali zaměřit. Například osudnou chybu s telefonem udělal čečenský vůdce Džochar Dudajev, když opakovaně použil stejný telefon, na chvilku někomu zavolal, ale Rusům to stačilo, aby do daného místa poslali raketu a zabili ho. Jsem s určitostí přesvědčen, že západní politici počítali s tím, že Zelenskyj z Ukrajiny uprchne. A mnoho z nich si zároveň při vypuknutí války myslelo, že Ukrajina není připravena k tomu, aby ruskou armádu zastavila. Ale i díky již zmiňované korupci v ruské armádě se to Ukrajině podařilo.
A samozřejmě taktéž rozhodnutí Zelenského zůstat na Ukrajině mělo velký morální dopad na ukrajinskou armádu. Západ se poté začal postupně stydět za své postoje. Ale počáteční pomoc z některých západních zemí šla ztuha – například z Německa. A třeba Švýcarsko hodně zklamalo v tom, jak omezilo možnosti poslat Ukrajině zbraně, v nichž jsou švýcarské komponenty. Aktuálně je již sice západní pomoc Ukrajině velká, ale stále to nestačí. Na Ukrajinu je také kromě vojenské pomoci dopravovat teplé oblečení, zimní vybavení, generátory. V této souvislosti proto osobně velmi kvituji, že i Japonsko na Ukrajinu aktuálně posílá vybavení pro přežití zimy za miliardy dolarů.

Jaké rozhodnutí by podle Vás měla Severoatlantická aliance v nejbližší době přijmout ve vztahu ke krizi v Ukrajině?
Ve vojenské oblasti mohu dát jako geopolitik, který situaci sleduje v globální perspektivě, doporučení, že je jen jediná cesta – a to dát Rusku ultimátum. Ultimátum ve smyslu – jestli neukončíte agresi a neodejdete z ukrajinského území, tak zasáhneme ve prospěch Ukrajiny. Chápu, že by to bylo těžké rozhodnutí, na kterém by se měly shodnout všechny státy aliance, a zároveň se obávám, že se bohužel v tomto neshodnou. Ale jiné řešení není. Organizace spojených národů je nyní ve vztahu k Rusku naprosto bezzubá, není akceschopná. Rusko za současného stavu dávno nemá v OSN a v Radě bezpečnosti co dělat. Rusko porušilo chartu OSN a paradoxně zde může vetovat jakékoli rozhodnutí, které směřuje proti němu. Takový přístup je přece o ničem.
Také je potřeba připomenout, že Rusko neuznává ani rozsudky mezinárodního soudu. Tedy je vidět, že světový řád, tak jak jsme ho donedávna znali, již nefunguje, a Západ si to musí uvědomit. Rusko i Čínu lze přesvědčit jedině silou, nikoli nějakým domlouváním a poklonkováním. Víte, ona ta dřívější bipolarita světa za studené války, nebyla úplně špatná, měla svůj význam – dokázala udržet komunisty na uzdě a dala jim čas, aby se moc sovětů zdiskreditovala. Neustále se nyní na Západě hovoří o ochraně lidských práv, ale nějak se pozapomnělo, že je tu jaksi i ochrana lidských životů. Ti lidé na Ukrajině žádná práva mít nebudou, když budou po smrti. My chráníme lidská práva, ale nechráníme lidské životy?
Pokud Ukrajinci chtějí mít naše demokratické hodnoty a žádají nás o pomoc, tak jim musíme pomoci. Stále totiž hrozí, že je Putin zdecimuje. Ukrajina nemá vítězství jisté. Západ proto musí jít na pomoc zemi, kde jsou miliony lidských životů v ohrožení. Jak říkám, zde se musí povýšit ochrana lidských životů nad pouhou deklarativní ochranu lidských práv. Situace je z humanitárního hlediska katastrofální, a jestli nechceme, aby zemřelo několik milionů Ukrajinců, tak Západ prostě musí naplnit svůj směr k hodnotám humanismu. Tak jak se to udělalo dříve v Kosovu. A jít do toho opět, i když to budou někteří občané a dotčení autokrati kritizovat.
Spojené státy jsou sice v tomto stěžejní stát, ale zbytek členských států aliance se musí rozhodnout, zda se chtějí dívat, jak jsou Ukrajinci likvidováni, nebo se vzedme soucit a prohlásí se, že už je toho dost. Pokud to Západ neudělá, tak to bude hanba pro naše další generace. Nemůžeme přece nechat Ukrajince umrznout a pomřít hladem. Západní politici musí začít adekvátně rozhodovat a vojáci válčit. Severoatlantická aliance má velkou vojenskou převahu a měla by to zúročit. A pokud nezasáhne, tak je velmi pravděpodobné, že Evropa bude v budoucnu čelit tomu, co přijde poté, až Rusko zesílí.

V souvislosti s ruskou hrozbou  zmiňujete i Čínu – je podle Vás Čína podobné nebezpečí pro západní demokracii jako Rusko?
Čína je perspektivně dokonce větší nebezpečí než Rusko. Západ Čínu buduje, poskytuje jí technologie, lidské zdroje, masívně odebírá čínské výrobky bez ohledu na rostoucí vlastní obchodní deficit, umožňuje čínským studentům získávat nejnovější poznatky a technologie na prestižních univerzitách, a to je naprostá chyba. Je potřeba si konečně uvědomit, že systém, kdy ekonomika změní autokracii k demokracii, nefunguje. Geopoliticky je nyní nutné držet Čínu na uzdě i kvůli Tchaj-wanu. Tchaj-wan je Ukrajina dálného východu.
Západ prostě musí své přístupy celkově přehodnotit. Měl už dávno uznat nezávislost Tchaj-wanu, a říci Číně, že chce udržovat styky jak s Tchaj-wanem, tak i s Čínou. A jsem si zcela jist, že Čína by své obchodní styky se Západem nepřerušila. Ale západní politici na tohle stále nemají odvahu. Západ se musí probudit a „začít psát noty“ dalšího vývoje dokud je čas, a nikoli „tancovat podle not“, které píšou v Moskvě nebo v Pekingu. Nesmí se s těmito režimy výrazně nekriticky spolupracovat a nechávat je ekonomicky rozvíjet. Jinak se taky může stát, že se naplní Leninovo tvrzení – „kapitalisté nám komunistům prodají i provaz, na kterém je potom oběsíme“.
A co se týká spolupráce Číny a Ruska, tak Putin zcela jistě očekával masivnější čínskou pomoc, ale Číňané jsou v tomto pragmatičtí. Čína opatrně dodržuje základní sankce vůči Rusku, protože je ekonomicky závislá na obchodě se Západem. A samozřejmě Číně zároveň v této situaci vyhovuje, že Rusko je na ní do jisté míry závislé. Je evidentní, a nová strategie NATO přijatá letos v červnu to potvrzuje, že Rusko, Čína a islámský terorismus jsou strategickými nepřáteli západních demokracií. Takže by teď od slov měl Západ přejít k činům. A začít budovat podobnou strukturu jako je NATO i v indopacifickém prostoru z demokracií od Japonska po Nový Zéland. Demokracie má stále šanci, ale státy, které na její bázi existují, se musí spojit a deklarovat, že autokraciím prostor pro změnu světového řádu nedovolí. V jednotě je síla!

Děkuji Vám za rozhovor.

Profesor RNDr. Vladimír Baar, CSc., je předním českým odborníkem na politickou geografii a tvůrcem interdisciplinárního studijního programu Politická a kulturní geografie na Ostravské univerzitě. Specializuje se na postsovětský prostor a pacifický prostor a geopolitiku v globálním měřítku. Ve volném čase se věnuje cestování a poznávání jiných kultur, vexilologii a rovněž budování malého arboreta s více než dvěma tisíci stromů a keřů.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Martin Svárovský: Obnažila se zbabělost Západu, Ukrajinci válku vyhrají

Martin Svárovský je dlouholetý diplomat, necelá dvě desetiletí pracoval v rámci resortu českého ...

Dalibor Dědek: V pomoci Ukrajině jde Česká republika příkladem, Češi přispěli na zbraně pro Ukrajinu přes miliardu korun.

„V dnešní době píšeme dějiny. Západní politici, kteří tvrdí, že jednají zodpovědně, budou v ...

Petra Horáková Krištofová: Armáda je můj wellness

„Vojenské cvičení vnímám jako dovolenou. Někdo jede na týden na hory, na kola nebo třeba k moři, já ...

Petr Pojman: Rusko je fašistický stát

„Brutalita ruských vojáků na Ukrajině mne nepřekvapila, brutální represe jsou součástí každé ruské ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • ZDKO
  10:34 08.12.2022

  Že pan profesor uvedl v rozhovoru fakta, se postupem času jenom potvrzuje. Již se válečná dobyvačnost Putina popisuje i jinde - viz třeba ...Zobrazit celý příspěvek

  Že pan profesor uvedl v rozhovoru fakta, se postupem času jenom potvrzuje. Již se válečná dobyvačnost Putina popisuje i jinde - viz třeba zde:

  https://www.novinky.cz/clanek/... Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  18:37 07.12.2022

  Dobrý exot.

  Dobrý exot.

  • Pavel 1
   10:41 11.12.2022

   To se ti leskne monitor.

   To se ti leskne monitor.

 • ARES
  11:29 03.12.2022

  Článek prof. V. Baara ve své podstatě opakuje jen známé pravdy a obecná doporučení. Jsou jen knížecími radami. Aby se obecná řešení dovedla ke kýženému cíli, musí se provést ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek prof. V. Baara ve své podstatě opakuje jen známé pravdy a obecná doporučení. Jsou jen knížecími radami. Aby se obecná řešení dovedla ke kýženému cíli, musí se provést konkrétní a reálná řešení. Ta nelze okecat frázemi a přáními. Takže např. jak naplnit požadavek nadpisu článku: "Mír je nutné si vynutit silou, Rusku se musí dát ultimátum", když UK nemá dostatek munice a hlavně děl jsou vystřílené. Tedy nejen UK, ale i země NATO.

  Když zvýšení výroby munice a hlavní na potřebnou úroveň je složitou technologicko-ekonomickou záležitostí více než jednoho roku, když nejsou lidi, výrobní technologie, jsou limity v surovinové základně. A k tomu než se munice a nové hlavně dostanou k vojskům, musí všechno projít řádným otestováním na zkušebních střelnicích a polygonech. Navíc, výroba munice a hlavní je energeticky vysoce náročná, tam se nedá nic ušetřit. To platí nejen pro obranný průmysl ČR, ale celou zbrojní základnu zemí NATO.

  Bez "chytré nervové sítě IT" nelze vést současný boj, ale v boji nepřítele porazíme jen hrubou "silou". A to ničím jiným než ničivým účinkem munice. Bez munice jsme nic, jen tak maximálně okecávači. Pozdě bycha honit. Takže tak k článku.Skrýt celý příspěvek

  • Profesor
   13:33 03.12.2022

   Západ zaspal. Mělo nás to trknout už v roce 2008. Jasný signál byl v roce 2014, ale to jsme strkali hlavu do písku. No a teď v roce 2022 se divíme. Západ má stále obecnou ...Zobrazit celý příspěvek

   Západ zaspal. Mělo nás to trknout už v roce 2008. Jasný signál byl v roce 2014, ale to jsme strkali hlavu do písku. No a teď v roce 2022 se divíme.

   Západ má stále obecnou technologickou převahu. Jen chybí vůle ji efektivně využít. Ale Putinovi by s dalšími ústupky Západu stále rostla chuť.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    23:04 03.12.2022

    Ještě tě doplním. Ne, signál nepřišel v r. 2014. Na mnou níže zmíněném bukurešťském summitu NATO, kde Bush oznámil (k velkému překvapení členů NATO) záměr přizvat Gruzii a Ukrajinu ...Zobrazit celý příspěvek

    Ještě tě doplním. Ne, signál nepřišel v r. 2014. Na mnou níže zmíněném bukurešťském summitu NATO, kde Bush oznámil (k velkému překvapení členů NATO) záměr přizvat Gruzii a Ukrajinu do Aliance, měli Putin a Medvěděv asi třiapůlhodinový velmi ostrý projev, kde velmi jasně deklarovali, že pokud se cokoli z toho začne realizovat, bude válka. V r. 2008 demonstrovali, že to myslí fakt vážně. V r. 2014 to znovu potvrdili. Takže já vůbec nechápu, co kdo jako čekal. Pokud prostě vím, že při pokračování nějaké politiky ten konflikt přijde, tak bouchám náboje, jako o život, ne?Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    18:39 07.12.2022

    Jaké ústupky dělal Západ Putinovi.? Na jeho přání zorganizoval puč na Majdanu v tvé 2014 ? Tak jo.

    Jaké ústupky dělal Západ Putinovi.? Na jeho přání zorganizoval puč na Majdanu v tvé 2014 ? Tak jo.

    • Pavel 1
     10:42 11.12.2022

     A pak ses probudil s rukou v rusáckém nočníku.

     A pak ses probudil s rukou v rusáckém nočníku.

 • 3180
  11:22 03.12.2022

  Takže mají USA vyhlásit jadernou válku Rusku? To fakt? Kdy a kde se podařilo, obecně západu, vojenskou intervencí vytvořit mír? Nejsme v roce 1945, dnes už má jaderné zbraně ...Zobrazit celý příspěvek

  Takže mají USA vyhlásit jadernou válku Rusku?
  To fakt?
  Kdy a kde se podařilo, obecně západu, vojenskou intervencí vytvořit mír?
  Nejsme v roce 1945, dnes už má jaderné zbraně kde kdo. A mimochodem ukončit válku jaderným úderem na civilní obyvatelstvo jako v Hirošimě a Nagasaki s Japonskem by bylo možné?
  Geopolitolog bez znalosti historie nebo moc dobře ví?Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   18:40 07.12.2022

   Tyto pravdy sem nepište ! Generální prokurátor nespí.

   Tyto pravdy sem nepište ! Generální prokurátor nespí.

   • Pavel 1
    11:09 11.12.2022

    O jaderné válce, tady sníš fantazíruješ akorát ty a tvoje alter ego.

    O jaderné válce, tady sníš fantazíruješ akorát ty a tvoje alter ego.

  • Moon
   16:29 11.12.2022

   Co třeba Jugoslávie? Od zpacifikování Srbů je tam celkem klid (žádná válka)

   Co třeba Jugoslávie? Od zpacifikování Srbů je tam celkem klid (žádná válka)

 • Profesor
  10:59 03.12.2022

  Prosím, nezapomínejme na podstatu. Tak dlouho se ustupovalo Hitlerovi, až se rozhodl podmanit si (nejen) celou Evropu. Vím, že Západ stále hledá mírové řešení. Je to ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Prosím, nezapomínejme na podstatu.

  Tak dlouho se ustupovalo Hitlerovi, až se rozhodl podmanit si (nejen) celou Evropu.

  Vím, že Západ stále hledá mírové řešení. Je to ale vůbec bez zásadních ústupků Rusku možné?

  Navíc svět je narušený dlouhodobým systematickým hybridním ruským působením. To trvá už druhou dekádu a mnohým z nás to stále nedochází.Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   18:42 07.12.2022

   Proč se ustupovalo USA v Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu,....A výsledek? Zajímavý televizní přenos úprku z Kábulu po 20 letech.

   Proč se ustupovalo USA v Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu,....A výsledek? Zajímavý televizní přenos úprku z Kábulu po 20 letech.

   • Pavel 1
    10:44 11.12.2022

    Jasně, masoví vrazi a genocidní organizace typu miloševič, saddám a taliban by přece ustopovat neměli.

    Jasně, masoví vrazi a genocidní organizace typu miloševič, saddám a taliban by přece ustopovat neměli.

 • Анатолий
  00:44 03.12.2022

  Co se týká Kosova a Krymu, tak tam je to velmi jednoduché podle principu práva národů na vlastní zemi. Kosovští Albánci jsou domorodí obyvatelé Kosova, a je jich tam víc než 88%. ...Zobrazit celý příspěvek

  Co se týká Kosova a Krymu, tak tam je to velmi jednoduché podle principu práva národů na vlastní zemi. Kosovští Albánci jsou domorodí obyvatelé Kosova, a je jich tam víc než 88%. Tito albánci se považují za samostatné od Albáců a jejich stát není v Albánii, a jejich separaci neprovozovali Albánci.

  V Krymu jsou domorodí obyvatelé Krymští Tataři kteří chtěli zůstat v Ukrajině. Rusové jsou tam většinou obyvatelstva až v 50tých letech minulého století, poté co se tam sami přesídlili. (1). Navíc samotní Rusové už mají jeden takový menší stát, a nepovažují se za jiný národ od „mateřských rusů“. A ani nevytvořili krymský stát jako to bylo s Izraelem nebo jako to chtějí udělat Kurdové, jen je připojili k Rusku...

  1 - https://ru.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

  • Анатолий
   00:46 03.12.2022

   Podle všeho, a hlavně toho že rusové považují všechny koho chtějí za rusy, bych řekl že v Kosovo a Krymu byl spíš opak než podobnost...

   Podle všeho, a hlavně toho že rusové považují všechny koho chtějí za rusy, bych řekl že v Kosovo a Krymu byl spíš opak než podobnost...

  • copy
   07:46 03.12.2022

   Jak v případě Krymu, tak i Kosova, jde o porušením mezinárodního práva. To, co jste ve své úvaze předvedl, je jen přizpůsobení si reality svému vidění světa. V případě Krymu, ...Zobrazit celý příspěvek

   Jak v případě Krymu, tak i Kosova, jde o porušením mezinárodního práva. To, co jste ve své úvaze předvedl, je jen přizpůsobení si reality svému vidění světa.
   V případě Krymu, kdybychom byli pro jeho připojení k Rusku by se také našly některé argumenty pro, stejně tak v případě Kosova, ale tyto argumenty, ani v jednom případě, neobstojí proti mezinárodnímu právu, tedy pokud budeme měřit stejným metrem.Skrýt celý příspěvek

   • Pavel 1
    10:15 03.12.2022

    Takovou míru sebekritiky bych od tebe nečekal. Ale máš pravdu, vysídlováním a masakrováním kosovských albánců srbové právo bezesporu porušili.

    Takovou míru sebekritiky bych od tebe nečekal. Ale máš pravdu, vysídlováním a masakrováním kosovských albánců srbové právo bezesporu porušili.

    • copy
     14:28 03.12.2022

     To je přesně to, o čem píši. Vybereš si stranu a je hotovo. Argumenty pro akcentuješ, no a o těch co jsou proti, se raději ani nezmiňuješ . K masakrům tam docházelo z obou stran ...Zobrazit celý příspěvek

     To je přesně to, o čem píši. Vybereš si stranu a je hotovo. Argumenty pro akcentuješ, no a o těch co jsou proti, se raději ani nezmiňuješ . K masakrům tam docházelo z obou stran viz UÇK. V době kdy k odtržení došlo, už k masakrům nedocházelo. Je to jednoduché, nehledej v tom vědu, v obou případech je to špatně.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      12:44 05.12.2022

      Vyberu si realitu a je hotovo. Nebo snad chceš popřít realitu etnickýh čistek prováděných srby?

      Vyberu si realitu a je hotovo. Nebo snad chceš popřít realitu etnickýh čistek prováděných srby?

    • krllo
     18:48 07.12.2022

     Chudinky Kosovští teroristé . Proč stojí Thaci před soudem v Haagu ?

     Chudinky Kosovští teroristé . Proč stojí Thaci před soudem v Haagu ?

     • Pavel 1
      10:50 11.12.2022

      Chudinky srbští masoví vrazi. Otázka zní jinak, proč srbové etnicky čistili kosovo místo toho aby thaciho sami zavřeli?

      Chudinky srbští masoví vrazi. Otázka zní jinak, proč srbové etnicky čistili kosovo místo toho aby thaciho sami zavřeli?

   • Анатолий
    18:36 03.12.2022

    Tak to ale od začátku byly úplně různé situace, - v prvním vojenská anexe, v druhém technicky separatizmus...

    Tak to ale od začátku byly úplně různé situace, - v prvním vojenská anexe, v druhém technicky separatizmus...

    • Анатолий
     18:44 03.12.2022

     O dvojitém standartu můžeme mluvit, když např. západ nepřiznal nezávislost Ičkerie ale Kosova ano... A k možným otázkám: ne, na Donbase to nebyl separatizmus, sami Rusové to už ...Zobrazit celý příspěvek

     O dvojitém standartu můžeme mluvit, když např. západ nepřiznal nezávislost Ičkerie ale Kosova ano...
     A k možným otázkám: ne, na Donbase to nebyl separatizmus, sami Rusové to už přiznali několik roků zpátky...Skrýt celý příspěvek

  • danny
   22:58 03.12.2022

   To Анатолий: Já bych se fakt do nějakého srovnávání nepouštěl. Obě destinace znám docela dobře, a z různých důvodů soucítím s konkrétními osobami, kterých se události na dotčených ...Zobrazit celý příspěvek

   To Анатолий: Já bych se fakt do nějakého srovnávání nepouštěl. Obě destinace znám docela dobře, a z různých důvodů soucítím s konkrétními osobami, kterých se události na dotčených územích osobně a bolestivě dotkly. Jsem docela dobře obeznámen i s právními aspekty a v ani jednom případě není situace z právního pohledu čistá, neprůstřelná a navíc zakládá další ohniska sporů, která se mohou někdy v budoucnu otevřít.
   Nahodím jen pár příkladů pro demonstraci komplikovaných pavučin vztahů. Mezi Albánci z Albánie jsem se často setkal s názorem, že samozřejmě musí hájit své kosovské bratry. Ale že o přpojení nestojí, jsou to bratři, ale dost problematičtí. Snáze vyjít se Srbem, než příbuzným. A vznik samostatného Kosova? Už přece máme jeden stát, který zaručuje sebeurčení. Proč se nám snaží brát náš podíl na reprezentaci naší slavné historie?
   Na Krymu se mi většina lidí hlásících se k Ukrajinské národnosti přiznala, že v referendu hlasovali pro připojení. Stejně tak, jako "starotataři". Důvody byly převážně ekonomické, Kyjev se o Krym nestaral, nebyla práce, většina obyvatel jezdila vydělávat do Ruska. Hlavním "nepřítelem" Tatarů nebyla ani tak okupační správa, ale "novotataři". Potomci Tatarů, které nechal odsunout Stalin za kolaboraci s Němci. Ti se vracejí a nárokují si pozemky, nemovitosti a státní podporu, na kterou "my, co jsme se tady narodili" musíme tvrdě makat. A Putin je rozmazluje, místo, aby je kopnul do prdele...
   Vždycky se mi to snáze hodnotí od stolu, než když se trochu podrobněji seznámím s realitou...Skrýt celý příspěvek

   • Анатолий
    01:52 18.12.2022

    Ano, když se na to tak dívám víc tak jsem si to asi moc zjednodušil a asi to tak úplně nebude, hlavně s tím co se nedávno Albánie zkouší rozprostřít na toto území...

    Ano, když se na to tak dívám víc tak jsem si to asi moc zjednodušil a asi to tak úplně nebude, hlavně s tím co se nedávno Albánie zkouší rozprostřít na toto území...

   • Анатолий
    04:13 18.12.2022

    Pro Krym: no začneme s tím, že v 91. roce v Krymu probíhalo referendum o nezávislosti. Jako jediná oblast z Ukrajiny to zde bylo hodně těsně, ale lidé prohlasovali za ukrajinský ...Zobrazit celý příspěvek

    Pro Krym: no začneme s tím, že v 91. roce v Krymu probíhalo referendum o nezávislosti. Jako jediná oblast z Ukrajiny to zde bylo hodně těsně, ale lidé prohlasovali za ukrajinský stát.

    Tataři byli zjevně za ukrajinu, a mezinárodní organizace přiznávají tlak na tatary ze strany okupační vlády.
    Mezinárodní organizace také dokumentují snahu o umělou změnu etnika na poloostrovu:
    https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D...
    Zejména je zajímavá rivalita mezi „krymskými rusy“ a „mateřskými novorusy“. Pročpak to asi dělají, že by 98% nebylo tak jednoznačných?Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   18:46 07.12.2022

   V oblastech na východní Ukrajině zase převažují Rusové. Ukrajina v takové rozsahu nikdy historický neexistovala,; až ji vytvořil v roce 1922 Lenin a dotvořil jimJelvin, při rozpadu ...Zobrazit celý příspěvek

   V oblastech na východní Ukrajině zase převažují Rusové. Ukrajina v takové rozsahu nikdy historický neexistovala,; až ji vytvořil v roce 1922 Lenin a dotvořil jimJelvin, při rozpadu SSSR.
   V že době ani Ukrajina nechtěla Krym neb tam byli sami Rusové a samé vojenské základny.Skrýt celý příspěvek

 • memo
  19:38 02.12.2022

  Evropa se musí emancipovat ve smyslu vlastní vojenské síly, která se vyrovná vojenské síle USA a Číny. Aby bylo možné držet Rusko v patu je také potřeba mít odpovídající vlastní ...Zobrazit celý příspěvek

  Evropa se musí emancipovat ve smyslu vlastní vojenské síly, která se vyrovná vojenské síle USA a Číny.
  Aby bylo možné držet Rusko v patu je také potřeba mít odpovídající vlastní evropské jaderné odstrašení. Proto je potřeba mít silnou jadernou energetiku a to od těžby uranu přes jeho obohacování a výrobu jaderného paliva až po výrobu jaderných zbraní. Na to musí navazovat výzkum, vývoj a výroba vhodných nosičů. V kontextu Evropské unie pravděpodobně mezikontinentálních hypersonických rozmístěných na ponorkách. Znamenalo by to že celá nebo větší část EU by se podílela na jaderném odstrašení a nebylo by nutné se spoléhat výlučně pouze na USA, Velkou Británii. Francie by zřejmě mohla mít odpovídající vliv vývoj takového jaderného arzenálu vzhledem k tomu že již má vlastní jaderné odstrašení. Pouze zatím není na odpovídající kvantitativní a kvalitativní úrovni jako tomu je u USA nebo Ruská a Číny.Skrýt celý příspěvek

  • 3180
   11:24 03.12.2022

   Takže cesta k míru vede přes rozpoutání další světové války?
   Mno zralá to úvaha...

   Takže cesta k míru vede přes rozpoutání další světové války?
   Mno zralá to úvaha...

   • memo
    16:10 03.12.2022

    Obávám se pane kolego že váš názor je naprosto chybný.

    Obávám se pane kolego že váš názor je naprosto chybný.

   • ZDKO
    12:11 04.12.2022

    Ne. Jistě že ne! "Cesta k míru" samozřejmě vede přes ustupování a poklonkovaní agresorovi!

    Ne. Jistě že ne! "Cesta k míru" samozřejmě vede přes ustupování a poklonkovaní agresorovi!

    • krllo
     18:49 07.12.2022

     Co Jugoslávie Irák, Afghánistán.?

     Co Jugoslávie Irák, Afghánistán.?

     • Pavel 1
      10:54 11.12.2022

      To byla ironie nedovtipný krllo. Pro lopaty řečeno, cesta k míru poklonkováním pákistanským agresorům z talibanu, saddámovi či miloševičovi samozřejmě nevede.

      To byla ironie nedovtipný krllo. Pro lopaty řečeno, cesta k míru poklonkováním pákistanským agresorům z talibanu, saddámovi či miloševičovi samozřejmě nevede.

     • Západňan
      20:54 18.12.2022

      Afghánistán je snad jasný, ne? Al-Káida, která zaútočila 11. září 2001 na New York a Washington a zabila při tom skoro 3000 lidí, v drtivé většině civilistů, měla v Afghánistánu se ...Zobrazit celý příspěvek

      Afghánistán je snad jasný, ne? Al-Káida, která zaútočila 11. září 2001 na New York a Washington a zabila při tom skoro 3000 lidí, v drtivé většině civilistů, měla v Afghánistánu se SOUHLASEM talibánské vlády své výcvikové základny. Talibán tedy byl spoluzodpovědný za útoky z 11. září a Spojené státy logicky měly právo Talibán odstavit od moci a případně ZLIKVIDOVAT. Zda si Spojené státy při realizaci tohoto cíle mohly počínat lépe, je samozřejmě věcí debaty.

      Kterou válku s Irákem máte na mysli? První válka v roce 1991 je snad také jasná: Irák zaútočil na Kuvajt a obsadil jej. Následně mezinárodní koalice pod vedením Spojených států Irák z Kuvajtu vytlačila. Proti tomu nemůže nikdo nic namítat.

      Příměří s Irákem bylo spojeno s PODMÍNKAMI. Irák mimo jiné byl povinen umožnit volný pohyb zbrojních inspektorů, pátrajících po zbraních hromadného ničení. Irák inspektorům práci ztěžoval, vodil je za nos. V atmosféře po útocích z 11. září ve spojení s indiciemi, že Irák skrývá zbraně hromadného ničení, se Spojené státy rozhodly, že už bylo dost vodění inspektorů za nos a že jediným způsobem, jak zajistit, že Irák nebude mít zbraně hromadného ničení, je svrhnout režim Saddáma Husajna. S ohledem na to, že první válka s Irákem byla přerušena podmíněným příměřím, by se dalo i argumentovat, že druhá válka byla jen pokračováním v první válce.

      Co se týče Jugoslávie, nemám na věc jednoznačný názor.Skrýt celý příspěvek

  • memo
   16:20 03.12.2022

   Otázkou je zda nosičem jaderných hypersonických střel by mohla být ponorka ať konvenčním nebo jiným pohonem v té podobě jak je známe dnes. Možná větší množství mnohem menších ...Zobrazit celý příspěvek

   Otázkou je zda nosičem jaderných hypersonických střel by mohla být ponorka ať konvenčním nebo jiným pohonem v té podobě jak je známe dnes.
   Možná větší množství mnohem menších ponorek / dronů jako nosičů jaderných střel by mohlo působit jako mohutnější odstrašující síla než dvě či tři megaponorky ve velikosti ruského Belgorodu. Zvláště pokud by operovali v oblasti Severního ledového oceánu.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  14:30 02.12.2022

  Technická - není teď už náhodou na nějaká ultimáta pozdě? Základní premisa fungování NATO je přece o odstrašení. To nezafungovalo, agresor se do války pustil a je evidentně ochoten ...Zobrazit celý příspěvek

  Technická - není teď už náhodou na nějaká ultimáta pozdě? Základní premisa fungování NATO je přece o odstrašení. To nezafungovalo, agresor se do války pustil a je evidentně ochoten investovat do úspěchu značné zdroje. Je to fakt čas na nějaké hrozby? Jak by takové ultimátum vůbec mělo vypadat? Bezpodmínečná kapitulace? Dobrovolné Putinovo vydání se do Haagu? A pokud ne, tak co příjde pak? Fakt jsou členové NATO ochotní poslat na Ukrajinu bojovat 300 tis. mužů, případně si pro VVP dojít do Moskvy?

  ´Úsilí o vstup nebo členství v alianci má potenciálního útočníka odradit od hrozící agrese. Tady ale opakovaně vidíme, že od Bushova vystoupení na bukurešťském summitu NATO, kde přizval Gruzii a Ukrajinu, se bezpečnostní situace obou zemí rapidně zhoršila. NATO tak nenaplnilo základní očekávání. Ano, teď země pomáhají kandidátskou zemi zachránit před úplnou porážkou. Ale svědčí to dobrém fungování aliance?

  To dle mého názoru to stojí za hlubší úvahu, než zkoumat historické kořeny ruského imperialismu. To je hezké filozofické, případně antropologické cvičení, ale mě spíš zajímá, proč nefunguje odstrašující potenciál nejsilnější obranné aliance na světě. Protože pokud už potřetí za posledních 20 let (2008, 2014, 2022) nefunguje na Rusko, tak se dá těžko předpokládat, že bude fungovat na Čínu nebo někoho dalšího, kdo doroste nějaké kritické hranice.

  Je mi jasné, že za tyhle provokativní úvahy dostanu zaslouženě přes hubu, ale budu skutečně poctěn i věcnými reakcemi.Skrýt celý příspěvek

  • ZDKO
   17:55 02.12.2022

   Profesor Baar: "O tom, že NATO selhalo v zastrašování, jsem už mnohokrát mluvil v televizních komentářích. To byla samozřejmě obrovská chyba – soupeř musí žít v nejistotě, co NATO ...Zobrazit celý příspěvek

   Profesor Baar: "O tom, že NATO selhalo v zastrašování, jsem už mnohokrát mluvil v televizních komentářích. To byla samozřejmě obrovská chyba – soupeř musí žít v nejistotě, co NATO udělá. Odstrašení spočívá v tom, aby si soupeř spočítal, že případná agrese se mu může hrubě nevyplatit. Ale když od NATO přicházejí vyhlášení, že sice bude bránit území členských států, ale nevstoupí na Ukrajinu, to Putin ani nemohl vyhodnotit jinak, než agresi spustit. Podstatně lépe si USA vedou ohledně Tchajwanu, kde prezident Biden už v květnu a znovu v září vyhlásil, že USA budou Tchajwan bránit, pokud ho čínští komunisté napadnou. A i když potom mluvčí Bílého domu oznámila, že politika USA vůči Tchajwanu se nemění, Čína neví, jak by Američané skutečně reagovali. Aspoň podobně měla znít reakce vůči Rusku ze strany NATO. Bohužel v jeho rámci je potřeba souhlas všech členských států, a to je bohužel problém. Systém zastrašování evidentně selhal, a bohužel se asi nedočkáme ani ultimáta, aby se Rusko do pevně stanoveného data z ukrajinských území stáhlo, jinak přijde NATO Ukrajině vojensky na pomoc. Takže můžeme být rádi, že pokračuje alespoň vojenská a materiální pomoc Ukrajině, a zejména ekonomické sankce vůči Rusku, které ho oslabují. Bude to ale ještě nějaký čas trvat, než zasáhnout ruskou společnost tak, aby došlo k politickým změnám."Skrýt celý příspěvek

   • danny
    20:14 02.12.2022

    Jasně. To je popis současného stavu. Byť nesouhlasím s tím, že problém je jen v tom, zda je soupeř v nejistotě. Naopak, měl by být jasně informován o tom, co se stane. Znát ...Zobrazit celý příspěvek

    Jasně. To je popis současného stavu. Byť nesouhlasím s tím, že problém je jen v tom, zda je soupeř v nejistotě. Naopak, měl by být jasně informován o tom, co se stane. Znát doktrínu, strategii, červené linie. Systém zastrašování neselhal, evidentně funguje. Jen ho blbě, nesrozumitelně používáme. Něco je špatně, pokud spojenci čekají víc, než je reálné a nepřítel se naopak nebojí.Skrýt celý příspěvek

 • Profesor
  19:43 01.12.2022

  "Zlu je třeba se postavit a zastavit ho, dokud je čas. Jestli chce Západ uchránit svoje hodnoty, tak na to musí mít sílu, kterou nebude váhat použít."

  To se nedá říct lépe!

  "Zlu je třeba se postavit a zastavit ho, dokud je čas. Jestli chce Západ uchránit svoje hodnoty, tak na to musí mít sílu, kterou nebude váhat použít."

  To se nedá říct lépe!

  • 3180
   11:28 03.12.2022

   Které západní hodnoty? Ty co vyznávají naši arabští přátelé? Jakou sílu máte na mysli? Zbrojení? Nebo pravdu a lásku?
   Nebo peníze?

   Které západní hodnoty? Ty co vyznávají naši arabští přátelé? Jakou sílu máte na mysli? Zbrojení? Nebo pravdu a lásku?
   Nebo peníze?

 • Tesil
  19:32 01.12.2022

  Tak další rozhovor s užitečným idiotem,používám výraz pana profesora. Ve své objektivitě zapomněl zmínit, že Ukrajina je nejzkorumpovanější stát v Evropě kde si oligarchou ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak další rozhovor s užitečným idiotem,používám výraz pana profesora.
  Ve své objektivitě zapomněl zmínit, že Ukrajina je nejzkorumpovanější stát v Evropě kde si oligarchou dosazený Zelenský udělal z EU dojnou krávu.
  Ano samotní Ukrajinci tam žít nechtějí, protože již před válkou jich desítky milionů uteklo.
  Samotný rozhovor ukazuje sestupný trend kvality jednotlivých článků,kdy návštěvnost drží pouze více méně bulvární stránka o Ukrajině.Kde pod nejhloupější koment stačí přidat zvolání:Sláva Ukrajině a je zavalen lajky.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   20:21 01.12.2022

   Každý si dějiny někdy vědomě, někdy nevědomě, překrucuje směrem, který je mu bližší. Bavit se o Krymu a zapomenout zmínit děj v 90. letech, včetně vyhlášení republiky a ústavy. ...Zobrazit celý příspěvek

   Každý si dějiny někdy vědomě, někdy nevědomě, překrucuje směrem, který je mu bližší. Bavit se o Krymu a zapomenout zmínit děj v 90. letech, včetně vyhlášení republiky a ústavy. Tedy, žádné připojení k Rusku, ale samostatnost, to je pak o ničem diskuse. Tehdy dostaly všechny národy a etnika svázané v SSSR šanci vést si své území samostatně. Už za Gorbačova začal návrat tatarů zpět na Krym, zájem opadl po zásahu Kučmy.
   Dodnes zde řašíme to, že ne každý dokázal být tak velkorysý a rozumný jako češi a slováci při rozpadu federace.Skrýt celý příspěvek

  • Pavel 1
   20:52 01.12.2022

   S tebou rozhovor nikdo neudělal, užitečný. Mimochodem zaměnil jsi Ukrajinu s rusáckem a puťkou.

   S tebou rozhovor nikdo neudělal, užitečný. Mimochodem zaměnil jsi Ukrajinu s rusáckem a puťkou.

   • Tesil
    02:12 02.12.2022

    Pavel 1 Sám vidíš ten rozdíl.Já nekomolým názvy a jména.Nejsem příjemcem ruské propagandy a nemám radost z každého zabitého Ukrajince. Tvůj komentář patří na již zmiňovanou stránku ...Zobrazit celý příspěvek

    Pavel 1
    Sám vidíš ten rozdíl.Já nekomolým názvy a jména.Nejsem příjemcem ruské propagandy a nemám radost z každého zabitého Ukrajince.
    Tvůj komentář patří na již zmiňovanou stránku o Ukrajině.
    Tam budeš jako doma.Skrýt celý příspěvek

    • Pavel 1
     10:40 02.12.2022

     Ano, vidím rozdíl. Kromě rusáckých lží je i češtin evidentně tvůj kobyl, užitečný komoliči. Snad alespoň tam kde jsi doma, tedy ve chlívu pro rusácké troly, berou tvoje komentáře ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, vidím rozdíl. Kromě rusáckých lží je i češtin evidentně tvůj kobyl, užitečný komoliči. Snad alespoň tam kde jsi doma, tedy ve chlívu pro rusácké troly, berou tvoje komentáře vážně.Skrýt celý příspěvek

  • copy
   20:53 01.12.2022

   Panu prof. by asi nevadila 3 SV ke které by tak mohlo dojít.
   Ještě že takový lidé o tom nerozhodují.

   Panu prof. by asi nevadila 3 SV ke které by tak mohlo dojít.
   Ještě že takový lidé o tom nerozhodují.

   • Pavel 1
    10:47 02.12.2022

    Těžko říct. Za to je zjevné, že covidový strašpytel puťka má takový vítr z toho, že by mohl být odpařen či zpopelněn, že prvotním úkolem všech rusáckých trolů je žvanit o tom, jak ...Zobrazit celý příspěvek

    Těžko říct. Za to je zjevné, že covidový strašpytel puťka má takový vítr z toho, že by mohl být odpařen či zpopelněn, že prvotním úkolem všech rusáckých trolů je žvanit o tom, jak nezodpovědní váleční štváči ze západu svou podporou Ukrajinu přibližují svět ke třetí světové.Skrýt celý příspěvek

  • Анатолий
   23:48 01.12.2022

   Užitečný idiot? A kdo ho verbuje? Zelenský ovládá evropské politology?...

   Užitečný idiot? A kdo ho verbuje? Zelenský ovládá evropské politology?...

   • Tesil
    01:35 02.12.2022

    Každý kdo není proukrajinsky uvědomělý chová se nesystémově.
    Patří sem i politologové.

    Každý kdo není proukrajinsky uvědomělý chová se nesystémově.
    Patří sem i politologové.

    • Pavel 1
     10:51 02.12.2022

     Stačilo abys tesilku napsal, že když nečůrá podle rozkazu covidového strašpytla puťky, tak čůrá proti pokrokovému světu a hned by všechno bylo jasné.

     Stačilo abys tesilku napsal, že když nečůrá podle rozkazu covidového strašpytla puťky, tak čůrá proti pokrokovému světu a hned by všechno bylo jasné.

   • 3180
    11:32 03.12.2022

    USA jak evropské politiky, tak Ukrajinské oligarchy, jde jen o peníze, ideologie se používá pouze na obyčejný lid, a pokud máte jiný názor, rád si jej přečtu.

    USA jak evropské politiky, tak Ukrajinské oligarchy, jde jen o peníze, ideologie se používá pouze na obyčejný lid, a pokud máte jiný názor, rád si jej přečtu.

  • MiroslavK
   08:30 02.12.2022

   I kdyby to byl nejvíc zkorumpovany stát v evropě, jakože není. (V tom vede Rusko kde si partička bývalých KGBáků ukradla a rozparcelovala mezi sebe celou zemi kterou vede prakticky ...Zobrazit celý příspěvek

   I kdyby to byl nejvíc zkorumpovany stát v evropě, jakože není. (V tom vede Rusko kde si partička bývalých KGBáků ukradla a rozparcelovala mezi sebe celou zemi kterou vede prakticky někdo jako vor v zakoně) Tak nikdo nemá právo ji vojensky napadnout. Je naprosto absurdní si myslet, že 42 milionová země by mohla vojensky napadnout, nebo ohrozit 146 milionové Rusko vyzbrojené jadernými zbraněmi. Rusko ohrožovalo jenom tím, že klopítavě ale směřovalo k demokratickém systému a na východě Ukrajiny se našly dost významné ložiska plynu. To byl ve skutečnosti důvod k útoku. Pocit, že můj monopol a geopolitickou zbraň někdo ohrožuje. Řekni mi, proč si Rusové se svým bohatstvím nežijí jak Saudové? Odpovím ti protože všechno bohatství si rozebere mezi sebe partička lidí která vládne a ten zbytek vrazi do armády. Normalni Rus z toho nemá nic. A protože se tam opravdu hodně krade tak ty peníze ani do té armády nedoputovali.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    19:29 02.12.2022

    Tak myslím,že Rusko se nepovažuje za celoevropský stát na rozdíl od Ukrajiny.
    Ložiska plynu určitě byly důvodem k invazi.

    Tak myslím,že Rusko se nepovažuje za celoevropský stát na rozdíl od Ukrajiny.
    Ložiska plynu určitě byly důvodem k invazi.

    • memo
     19:47 02.12.2022

     Rusko se nachází na zvláštním kontinentu, který se nazývá Jevroazyja. Na tom kontinentu se pak nachází několik států. Celkově dohromady je tam jedna Ruská Federace na tomto ...Zobrazit celý příspěvek

     Rusko se nachází na zvláštním kontinentu, který se nazývá Jevroazyja. Na tom kontinentu se pak nachází několik států. Celkově dohromady je tam jedna Ruská Federace na tomto kontinentu Jevroazyje! Na vysvětlení to stačí.Skrýt celý příspěvek

  • ZDKO
   11:13 02.12.2022

   Pan profesor nikde v rozhovoru Ukrajinu neadoruje a netvrdí, že Ukrajina je TOP. V rozhovoru sděluje informace o válečném konfliktu a o agresorovi - Rusku - které danou válku ...Zobrazit celý příspěvek

   Pan profesor nikde v rozhovoru Ukrajinu neadoruje a netvrdí, že Ukrajina je TOP. V rozhovoru sděluje informace o válečném konfliktu a o agresorovi - Rusku - které danou válku rozpoutalo. To jaká je či není Ukrajina, je jaksi irelevantní z pohledu toho, že Ukrajina je obětí ruské agrese. Primárně jde totiž o to, kdo koho válečně napadl a jaká zvěrstva na své "oběti" páchá. Váš komentář proto postrádá jaksi "logiku" k tématu a je naprosto "mimo mísu".Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    20:01 02.12.2022

    Já zase neadoruji Rusko,profesor hodnotí jednu stranu konfliktu já druhou.Každý konflikt někdo rozpoutá,jen je třeba situaci hodnotit objektivně. Zvěrstva páchají obě strany ...Zobrazit celý příspěvek

    Já zase neadoruji Rusko,profesor hodnotí jednu stranu konfliktu já druhou.Každý konflikt někdo rozpoutá,jen je třeba situaci hodnotit objektivně.
    Zvěrstva páchají obě strany tvrdit,že každý Ukrajinec má nad hlavou svatozář nelze.
    Ani na válku,ani na Zelenského nemají všichni obyvatelé Ukrajiny stejný názor což se příliš neventiluje.
    O co primárně na Ukrajině jde je otázka.Skrýt celý příspěvek

    • ZDKO
     21:57 02.12.2022

     Rusko válečně napadlo Ukrajinu. To je objektivní hodnocení a fakt! To co se tam nyní děje, je plnou odpovědností Ruska. A nikdo tady přeci netvrdí, že každý Ukrajinec má svatozář!? ...Zobrazit celý příspěvek

     Rusko válečně napadlo Ukrajinu. To je objektivní hodnocení a fakt! To co se tam nyní děje, je plnou odpovědností Ruska. A nikdo tady přeci netvrdí, že každý Ukrajinec má svatozář!? Řeší se tu válka, kterou vyvolal agresor, a tím je Rusko. A Ukrajina je obětí. To je to gró! Tečka.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      16:08 03.12.2022

      Jenom proto,že zrovna Rusko napadlo Ukrajinu nemám nárok na objektivní informace?Musím bezmyšlenkovitě papouškovat jedinou správnou verzi všeho co se na Ukrajině děje. Nebo ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenom proto,že zrovna Rusko napadlo Ukrajinu nemám nárok na objektivní informace?Musím bezmyšlenkovitě papouškovat jedinou správnou verzi všeho co se na Ukrajině děje.
      Nebo konflikt začal jen tak pro srandu králíkům.Rusko muselo počítat se sankcemi,propadem ekonomiky atd.Přesto Ukrajinu napadlo,tak asi nějaký relevantní důvod existoval.Ať se ti to líbí nebo ne.
      V současnosti ve světě probíhají desítky konfliktů,Turecko člen NATO vesele masakruje Kurdy v Sýrii.Trhá to snad někomu žíly?Skrýt celý příspěvek

     • ZDKO
      12:06 04.12.2022

      Tesil... Ta existence relevantního důvodu pro napadení Ukrajiny - "ať se Ti to líbí nebo ne" - je úplně totožná např. s napadením Československa v roce 1968. Tehdejší ruská okupace ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesil... Ta existence relevantního důvodu pro napadení Ukrajiny - "ať se Ti to líbí nebo ne" - je úplně totožná např. s napadením Československa v roce 1968. Tehdejší ruská okupace naší země v 68 jistě také "nezačala pro srandu králíkům", že?!Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      18:31 04.12.2022

      Srovnávat rok 1968 a současný konflikt je skutečně mimo mísu.
      Ať se ti to líbí nebo ne.
      Jak co do globálního dopadu,rozsahu a především jde o naprosto odlišné důvody.

      Srovnávat rok 1968 a současný konflikt je skutečně mimo mísu.
      Ať se ti to líbí nebo ne.
      Jak co do globálního dopadu,rozsahu a především jde o naprosto odlišné důvody.

 • Pavel 1
  14:13 01.12.2022

  Myslím, že měla zaznít ještě jedna otázka, a to zda ví, proč Ostravská univerzita živí toho socanského příživníka a rusáckou veš kellera?

  Myslím, že měla zaznít ještě jedna otázka, a to zda ví, proč Ostravská univerzita živí toho socanského příživníka a rusáckou veš kellera?

  • flanker.jirka
   20:24 01.12.2022

   Tomu se říká demokracie, existují zde lidé, kteří nesdílí Váš pohled na svět, byť může být lepší než ten jejich. Podívejte na západ od nás jak tam levičáci, včetně komunistů ...Zobrazit celý příspěvek

   Tomu se říká demokracie, existují zde lidé, kteří nesdílí Váš pohled na svět, byť může být lepší než ten jejich. Podívejte na západ od nás jak tam levičáci, včetně komunistů schovaných pod jinými názvy stran, nabírají na oblibě. Ten eurosojuz se čím dál více blíží k SSSR. Jen metody se mění.Skrýt celý příspěvek

   • copy
    20:54 01.12.2022

    A kdo má tedy prosím, ten správný názor?

    A kdo má tedy prosím, ten správný názor?

   • Pavel 1
    20:55 01.12.2022

    Myslím, že vztah zaměstnavatel versus zaměstnanec není o demokracii ale o tom, že zaměstnanec je pro zaměstnavatele užitečný. A jak může být komukoli užitečná rusácká podržtaška ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslím, že vztah zaměstnavatel versus zaměstnanec není o demokracii ale o tom, že zaměstnanec je pro zaměstnavatele užitečný. A jak může být komukoli užitečná rusácká podržtaška keller?Skrýt celý příspěvek

    • copy
     21:01 01.12.2022

     No, to si ale myslíte vy. A co si myslíte vy, neznamená automaticky pravdu.

     No, to si ale myslíte vy. A co si myslíte vy, neznamená automaticky pravdu.

     • Pavel 1
      10:58 02.12.2022

      To co si myslím, není důležité. Důležitá je realita rusácké agrese vůči Ukrajině a realita kydače špíny na NATO, EU (i když byl europoslancem), USA či obecně západ a zároveň ...Zobrazit celý příspěvek

      To co si myslím, není důležité. Důležitá je realita rusácké agrese vůči Ukrajině a realita kydače špíny na NATO, EU (i když byl europoslancem), USA či obecně západ a zároveň rusácké podržtašky kellera.Skrýt celý příspěvek

    • LAMP
     08:18 02.12.2022

     "A jak může být komukoli užitečná rusácká podržtaška keller?"
     Tak zjevně je, když ho platí.

     "A jak může být komukoli užitečná rusácká podržtaška keller?"
     Tak zjevně je, když ho platí.

     • Pavel 1
      10:43 02.12.2022

      Řekl bych, že diskutér Englbert má pradu.

      Řekl bych, že diskutér Englbert má pradu.

    • Englbert
     09:25 02.12.2022

     Kdo ví, co na koho ví. A jaké notičky mu dali russáci. Vydíraní to jej jejich styl už sto let.

     Kdo ví, co na koho ví. A jaké notičky mu dali russáci. Vydíraní to jej jejich styl už sto let.

    • danny
     18:27 04.12.2022

     Ano, vztah zaměstnanec/zaměstnavatel není obvykle o demokracii. S jednou výjimkou. To, co platí např. u pokladní v Lidlu, se fakt nevztahuje na akademickou sféru.

     Ano, vztah zaměstnanec/zaměstnavatel není obvykle o demokracii. S jednou výjimkou. To, co platí např. u pokladní v Lidlu, se fakt nevztahuje na akademickou sféru.

     • Pavel 1
      11:06 11.12.2022

      Právě naopak. Z hlediska zákoníku práci je irelevantní o jakou funkci se jedná. Přičemž, úchylné politické názory nereprezentativní pokladní mají na Lidl nulový vliv. Za to, ve ...Zobrazit celý příspěvek

      Právě naopak. Z hlediska zákoníku práci je irelevantní o jakou funkci se jedná. Přičemž, úchylné politické názory nereprezentativní pokladní mají na Lidl nulový vliv. Za to, ve sdělovacích prostředcích prezentované úchylné bláboly jedince, který spoluvytváří mediální obraz organizace, ve které pracuje, mohou mít na tu organizaci fatální vliv. Při tom se nejedná jen, o bláboly z hlediska mezinárodní politiky ale i z hlediska specializace, ve které působí, tedy sociologie. Jinými slovy, je to komouš až za hrob.Skrýt celý příspěvek

 • Vlcak
  11:38 01.12.2022

  Výborný rozhovor, děkuji autorce!

  Výborný rozhovor, děkuji autorce!

 • Sabuk
  09:10 01.12.2022

  Dobrý rozhovor. Můžu jen souhlasit

  Dobrý rozhovor. Můžu jen souhlasit

  • ZDKO
   11:14 02.12.2022

   Také souhlas!

   Také souhlas!

Načítám diskuzi...